Open Collections will be undergoing maintenance Monday June 8th, 2020 11:00 – 13:00 PT. No downtime is expected, but site performance may be temporarily impacted.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 15, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353982.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353982.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353982-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353982-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353982-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353982-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353982-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353982-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353982-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353982.ris

Full Text

 ''^■TfrlHOTftw-*
-, *yA*tt,s*aa}***n '**•******
Ollfciil GiUitti
. **m«*M»a»-*tf*aM
Ifl WALKER & CO.
1   Btll WTATE MOKEBI
mpw WE8TMIN8TER, B. C.
W. j. WALKER & CO.
cattrt.io aooouartaTt ta.
citvau.iroMiui.M.i
llllWtMII Mil H.   ttt WI.IBia.l.l
WITH  WHICH IN INCORPORATED "THE MUX TRUTH."
MIlBltUItO
NKW WBBTMlNKTKl.i BRITISH COLUMBIA, SUNDAY MOIININll, MA.ii.'lllO, 1881,
WH. MILLIE * CO,, PR0FRIET0B8
fast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT*
UATED AND COMMAND*
ING AN EXCELLENT VIEW
[.-ROM $60 TO $100, HALF
iCASH, BALANCE IN A
YEAR. AT 8 PERCENT.
P. MACKINTOSH & Co
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL'AGENTS.
H Aor-M "" Vim nuu'r Itiiad.
Lot oppodU Doek Bquin 11.100
Gorntir ' ■■*' oo Tboma ltuad it<m.
Choloa ttolWtni Ul ITM.
WANTED MO panou to Kit properly and a. many iiuifi* pari blMTI.
A *l>1i'lldl.t lol "f •..■tlal I)' M-ln I.-.I
DRAUGHT HORSES
Ann iif i i/i i.,1.,,Hi  fnr
I'.t l'   ••.! • .|t .  tu
TIIK I.I.MilM.
DRUGGISTS
Patent Mediclnea
DRUC8
PERFUME8
Toilet Artlclee, etc.
HacphersoD
& Thomson
1 -KI.KI'IIIIN'K KT.
• Mi.ll I Itll.l. II ll-.li.ltit l    Itlltt,
iM.\
L BLOCK, - NEW WKSTMINSl l-K. H. g
00DS & GAMBLE
Land Surveyors
IKAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I II llll lllll*  I.IM--1 l-S.UVia IV til 11-lllt.tV UK- Al •.-I'll, I l.l.l AM' ll."«l'll 1 ' 1 l.l.l I
[	
n.t ^^MH
i..'i,...|„_ti|in all pari. „,,„„„ ,.,„,. ,,..,,,
| C'ly ami untricl. I, hitii.iii. i.,.*™... i a ■ i itatii..ia
IMS lit'iiiovt-il .mil Una iimi--- •■   'iifii.'i.i
- **t II-It r..„*.i..t l.u.atal lata,.
a - .1,1,
SOUTH WEST-  tcciD.ar aaa Lira
I TER -.".t  -omi. choice .   .  .  , „.,„. ,0
., I 1.8 .uri-t to 2 1*2  ,,.„„
Flint  Ail.litiuii  tn , ,
i It ■ -liltiii-li t.
IVEYANCERS •"» FINANCIAL AGENTS
 i if I. .   •„  i Mr*.i  U.t,a .•! ll
... I' II   la   ,,. . t. I' ,'
fall,*.*, t., ., .-  II  fl.a 1*1
IOODS.Jt OAMBLE. N.-t» Wr-atmlntler. B.C.
,t i.„ mi, I IIIUTISII UOS
,:;:•;„:,„ [mainland,
******  lllKNRY LEE.
ii..I a'*id Ik'MK ll»M
f li 1! |tK *"t ******** ** tmiimhitmA hy all *tmi tlt.anfca.
TIETJEN, Momifaturcr ""l.vrRi'Wii'i'lly"*''
.S.CTTIRTIS rScCO.
-I l-M >  HI' Illt til
DRUGGISTS
KYI
* i *nt tst tt*
* 0
i*r*v.tM«_ll t K* *****
ESTR0YED BY FIRE
la ttawtat-wa
aiala r*taMI*k.-*
' llataaan-. I'alal*. IMI*. rlr.
T. READ & Co.
lAPPERTON
LOTS AT FROM $60 TO 1150 IN LOT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
ItnililiiiK Mlip. in- Hpprala-
tlnit thia p.ti.Mrtt; rfplr.
• "itl|ii litlrxt.  Mat-niflrrnt
OWAT & D
TURNElt
Real Estate
F1N1HC1AL INU INSUH1NCE AGENTS
Tho following Property hM now boon
plnood on thn market:
mii it. mmott ii
!*!  ■ r.  I ,   _..  '- - « .  .i I   !  *. -,
SECTION 2©
It.  older  *..'.-. |  a.  *-.', „**ri
Ulir ||..t..|il.| t,.l. at Iw • 1. t
fgAgm ***' ** ...  1-H. I Mllrh lai
New lustelm State
tabdiiieioaiio Ui*. M*** XIV. tit-wlt.'. tmtuti
MOWAT<fcT>
TURNEXL
KKMlMlkiS
E.H.P0RT&C0.
BacBomeri to T. O. STRICKLAND
SEAL ESTATE BROKERS
■■ AND
MANUFACTURERS' AOTS
• ••»« thll ptiint-rty di-lr*
"'iii|..l|tlntt. Maaniflrrnl
t-lrt*-* Irom i-tiry Tot 1111 ■
LATHAM
ESTATE
Lai 98, Group 1 tt t. __ Loti boa ii '■■ . Mulled. Tba Tram*
■ m * * * run through ihii propt*1i l*** ■» iht thupeii In tba
marbet.  PtHei «-.-■- SffbO ■ lot. MO uih. bal 3, S, 9 fc Iff mot.
615 FRONT ST.. WESTMINSTER
i,< ,.ti. if. at .in,
H.G.ROSS&CO.
OolaatMa Bt.. Hew Wr-atmlaatrr. B. 0.
* B. Mackenzie & Co.
___j_0_6 General Agenti  607 COLUMBIA ST.
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
p. ANYTHING IND
SE.ERrTHiMiii^»r:
• . *'* l.'fe Ammt**tmf*-mm*t l**ye*1 ItmAm *****lmmn*r*t^mm**
******* at**i*a*tmmt**ttml\*trt*t*l Qmtm* film A*****mm*******y
t*m*\m a*A Ptmlwtil ****** li**«fa«toO*i
OUR CABLE LETTER
Hi'uly Mitiiitiiinn Hie Vulyar, Bitter
Attiuka uu  ihu  Illali
Laadar.
NR8. 08HKA TO Hi: MRS 1'AKNKl.l,
Mr. l'niui'U SitibitiK All Hia Muitey
in  Hie  Wicktow
Miuea.
PRINOELlNOa AND  WARRIORS
Petty  Notilaa  Promoted  Oear  tbe
Splendid VeUraua of
um
Uunxut, Muck :t  '*•-  U i mhi
fatiinii ire trriiattil i.. a ditfiTf aot bl
fun* readied In llif war el Uu* truii l«. ■
tlun. h) wbii Timothy lli-ii) cilli the
na.: *t-if-ii*iiuipitoii ul il..- t'ari.'ll iinni'
f.-t. I tr ih" pnaut *•>"*• their tMt*
ai»* bare ban durotadto i.r* a*u,a* duwu
tin* I'aiiH'UU' ntaolu lo A
marly n.tj UWIbapai olti"- iiiii nc»>
aient-f bin INU i*tiut*«r*t.-*l wilt.
alle|ad reteUlltuit uiort-or 1, *. ,i,|,..-i
t.*r» in tUriirll. Ttm-.thy lltaly, wh»*»e
atiliioiii.iti tu i'lrn.'ll i. .i-
ihaiititi*(ellowan ** liadletin ud
m-tiiriiiii i. i t.i hm ten 1.. iii't.in.i,
lettbali t aitboal •*•
aodaUai wttb It tbal »i \ti. u •*.,•*
lh. tiiarueai la ibta raapaal fn<*iuetitl_*
|u la-fond tul-tirlt, aad iisn.M the .1i>
11.it ,'f hi* l.iiieli   V*t llll.*  haa  I**
i-it-dh buoaibl i.'tu to  i*i''ii-* hii
lntt|,|t-. iiii Iht* llt.iil.il Ihil la 1* tkta|
Otult* hum ihail |*aal tn tb** .an***,  Iml
II . a. miuhdr.in.it. ,.i mad
ias I'linoll.  ti*ri|l.|* I. *t  phalu. llil
piBtka) aaVt  Hi* lalaal
hat ini I'arttell f"!ii,«M hi
ba Uniiii'tn. vbon Mr* OWm •- ***\*
'Btab u nganM u uaattai la ■
tt.. !». i thai i*iiii«ii ******* ■■ nemol
UrkbiUi aban laa ha*
lurlnuuud abmba i* fi«_uftilj
-i. Irott all pan* al thr
t tiii«l  KiiiM"*!   N.fiHar  ii ti  at.*)
tbal   law   *i Mn 0 Una
•all] he Mr*. I'irtell. N.I.iM...— .
ha*n-40»uul aht-ad in htr ...tite*! with
b*r t»i**iih*»i ..ft tba bwaarti ulber
aunt. tb>  lit-  I »liM-
oti«< u tituhabtf atd t*t*1j a-iiit* •*•«*■
.  t■•" b| Mii  n**t.**i
|**i . ; tiuhi" hu ittla, tit*-*, n»i -ni i
iii*  ■•*.  bta iMih  rmpitii.  '-
i    - a. parliuvrtt ltd hi* wlting It*
diiUte* in Vlttkht* He hi* * •*!•
been aantuin*' id it- h detvhtpotenia fr*«a
■ it **»,* Mint**, and at-.) atooef be
tat *i>arf IhoB bi* pi'* *i* tan
dr******* tain Hkm He ta *ahl
m eindleti eatploier. iteib*>
dkoi ltd r.mihlrialr || hall bl*
aiMrtattoM in '•i*>«l ihii. liwtiod
rtntl I i (nihil tod Ai*iiiaila
lh Ih*. plt-dtiilkmut tlie ttrntiiti* metal.
il I* Ibal It Ibe tail fentorf
Oilti% Ibuniied l-tuhd* wtilh ul g*AA
**»..! u «*!**] trmo iW Wirkluw itite*
rat. a* imn huiuui
• '.*i '*!« at*-*tt»d l*| lb< miWUilis
(itptrtotil. The it»oet raiM.i f.-t
liiktatiut bt* n*ttn*M1ed hi i-;th*i*i
ltd prVii*. mo te ib«| in imumim
Ibedimiluo l*V lllll **** *d mil I'll
tell piw.itttie* at*r« It*-Ilt*d tu
let   iben   p*i   thm   et]
AllbuO|h Lr»p|e-i.le-1 i> * * i*(*
ctttlf ll-n lh*. Iban bl* beat •■ ■ •■-
Itatk tti) ut lb*-t'i*lii«trt IbtwtCbott
11»land It* Ibe t«*de#»l»t* A ********t*
aW* tttlbet l*rt ,t**4 tu l*t~*|«'».d. *****
. - ■ il. it*d «ibei*
baaaau ibe detaatdi *-t ihatitt texe
that aptwol Inr ati *p*n land* it *****
********4»  Tbe ,**tgy g***1**il hale
• <«t|  |n the  tt*W  NfCirib) Hfl
It Ilthtit. tm wbkh -MhtnitdhMi* in
aim beitt wdklted lawoMt Ibe lall-t H
****** *tm*A ***h mmt* tttm *** *****
tolbf .ipit*-* 4 T**g***h I Atmnt*. tbe
ataiMiti iMltteol Ibe It i.l. tiiualiitt
I* Ihe ******** td Ibo lll*b ***•***<i* nf
I*ai1-ait»t1 ll** it* H-**- tf OtaUHM
Mi*j rd ibeai epf^ir In ba«*> Imt til lt>
i. i.ii it their dti*e* ltd deim* their
lltM In lheni.1tttt*f*t Ittletltd Tbil
***** Ihe lahfi** Uhtttli tn rant oa
Ibe ***** It whkh Ibe ItHb bile • Hill
\***g**A oltbeot itr ***** eeaWitro
Imo. thai rwattit Ud tbe iutirttwtt
be* it* **y wiih at| rMiiar** H *!>•■»•
Is lalwatt
******* utti asiumn
A IWitlo d>*pilrb tat* Ihal Ihe 0o>
wan hit y will t*i*mi** Am addllk-t dlltM the pi***tnl ytmt *4 17 Imtitad n«t-
Uh** a*.d i***i"4'* Uml* lla *-i*| it
will the* t-tttii*! nt NWi *
IlitfWl lOtptdlitrt**11* ellKh«4 In tbe !<*•
tank* hsot*  U*t tf-tr tb* ******* Umt
tqaidr.** *"t*i*l**l nt iwtflii- tnffeiin
laMte Thll (eel the M***e«|nl*tial mt*AA
mo, ll lh* pMintt-M*- i* 'artied nti.
■ tiu**iaitnfte4***ut*b *•*•'- '•» ter-
*r*Mlodiil*iMt*niUiod twewirltttrlor*
toalu Imli Tht it-ifa-Miti ««oadbw« ll ot
otltte tatlke fnwt Apt** I UOtaUbM t
Tbe tn'txt-ni - *4*** **4 I**IV1* will tw
-  I i< '    «*  Tiff IlilileMilO
• III he *V*pll. hail ti.fi trnl**td twet
nottb* It 11*111** ltd ftrinditii.it
wain*, tui ttfcme thn ar* in lh* te*******
rural *****  TV trim* Mniil- t*
**1  u*il*   tt   ■   I'll   and  Ibe
iiteM»taa  te*  ****•  anMitba,
M m Ibe Boet «d
ia  ttl**
Ibe Xorlh
AlUatklkvOt. the
i. iU *■ 1
,,_,.,   \| .      i>
■,• i.«* *
•m la h"H*"
titer)   ■  ■
imi OeratUH i*. ih*-
■  a*h*s*4e*
tt**m Apt** !*• <****' '
li ■  ■**■ -i-
.   |  .•
wrtttin withoui refertnci
lo hon>t oUtrei.
e«i 11*1 <-f ft em* *m u* eela •** a* *** t*m
CiWiAddrui  'UOM'
AS.C Codi
Sarta-lll .tllatt ******  hi*'  -
re*et***t  tm lliltltf ltd olhei  pur-
I*,.****  i "■ x masu miluaben
*  -***f»tnd
*  |>r>4«N)f Ihe llniard. will he
dh|sik hr*  The YUU and ihe Melt will
terelin In l-it'ln Alia.  TV **
It Ka*1 Afrka will he r*tifrt<r****I h» ihe
. Mut*. whkh ha*alretd*) *ian**J Um it*
f**i*i  The IItat* mil naiiit in Umi
Alike and Ihe IttiroM la In Ihe Mndiler-
* teoteit.  The Kahnt fata tut |tiet up
I pilt** tm tbe Irt-ffe*** id tbe tit?.
lltt*«o|h Ut the pr****! ibo atwlPltit
*M-**nt Ihe ttfkbMae inatHluthH I*-
iwrtal eiptodiiate ****** hi* pm*r***
«*•**• MVMHaMI
Then  are hmd ttitfrini* athtti
ar«r  utlter*  m*t  ih*  ptmouiino
ht   ihe  Kai**r  **t   hi*  |tiin(*i|
MBMiinti lo arint Mil am the head*
| nt other ..direr.  The oeml ptt-ttfaetl
i!'i---i.'ii,i i.i uf the kliix, I* lhat uf (lie
hi'iiilltary itraiul iliiku uf Hailuu tu
lie major ||i'iii*ral and ruitimBiuler uf tlin
fuiirlh hrliiailii uf hail luartli wllh hi*
■luttrteri In Merlin. The irmd Duke
wa* |irtiiiii>t*'t| iiyi'i tl... I,, .ul- uf DOfawif
than u nnlor oflitt-r* it..' bandltiri
Ptiaoauf \i.-itii'ii;i-ii. i-r.-ii.i-t ,i. i,i» uf
id" Kiimr, «n- i•■ -lit.i ippolntad
lltuiieiiani-iii'iieral oval tlie liuid* uf
Uaffloan. Thi-* I* ili*t'utiri|lni lu thn
oflun luanllyi out ol nan dni
-i-.. ..ii.t mrvltts Iii ti,-' K ratlin-I'r ii.ila ii
■s rn. and n't. I In iu ml vt<* pu*hed audi* 10
uialit* way fur prim-el In |i wit turn i ii<>
military oapultl aiOlpl to enj<i> tl«
holiday h.iiior* of tli, larvlit-
riiittrri. naviiv.
The tlin ,i .i- uf ii.*- Herman mlnari
for tt-drfi* tiava hruuilil tmt luiui* *iari-
iitil I*, l. In relali.ni to it.^ir UUtaUt
In out- of Ui.i nilii.-* In Ithi'iilih I'riutla
taiy* ire employ*-*) tin. are unly alluwed
out of Hit' Hillit'unhiiliili)   Simnuf Hit.
mine uwneri aim i'nuiie-l ibelr empluyai
tu buy all i'»*il* frum ibup* tM*luniiu« tu
the nut," ut*in-r* and ke«|i ■*-* m cutiiin-
milt th tlehl
a t'AKh nun.
Tttm /amlhar rMN th* italeuu-iii
lint ti..- tit-rman. Itudati. •■ - ****** uf
murderlni a natu« trial. wIium* raaUtlu
***** (i.tii..) luiilt-d on the U-afb. In*
im-n di*. hai|'tl Iur want ■•' *-*■ i*l*i,. ** in
.■.tiiili.li hla mut.
ITALT*! ,'*■* I'nMl'HITtVK.
A It'iiii" d>-«spaii li .ay* that tin rrinrt*
of Napltti li pur.iiini lit. aiilitiry
.tmllts.  under  Ihe itiperlhtrndtsi.i"  of
lit-i.trai Auiadru md other mperlor
..tii.tr. In. ilifdeiirf uf Klni Hum*
tan that ti," row prtawnQsId *•**
ttii'.ttl in all nurllil ***** t**-i Ao lu*
t.ir.iit.i tit-id .li) t* to he held near
aSlpU** t»r Ih" prit,.** lu detHUiitrile
l.ll. Hi all> Mirtlf"*! ot hi* »1udlr*  The
I nu tftt. ti !• ni'). nearly ta lurt
alth |*rinrri(Mar|-i'-rtit- <■* l'iu**ia. ltd
t-.ii, ti i Kal** r mil Kiiii Humbert ware
wllltiil llm nut bitt*ii,t ibaaM lentil
fituiably Th* prm*'», b"i*r)f, huw-
vnt, ibevad a t«-*uitr wmimi ho
the Iiiiiii,. md thii of mut*** Made ah
aitiiiit-r itn|w.».it.li. The marriBie wt*
it*tii-tti ut UMyoaag piinr* u a teriuu*
ijuntint. a* llumtwri Ua tiun-4'athultr
trr th* ban nt th* ihorvh. lull
•rll.mill  I., km* but .'Ut  "f a
Il  uul  fatally  ltd out  i a*
1.. unii* wllh a ititinf hutiae uf
thai faith
UIWRtttAI t-i '*• II *
11 • nan < ****** it**** it**** tbu i u*
ci  I.a*  hf-n  t'ltinlttal  Ihrleotlbi
prth'lpl* of the ttalfitkriilil bureio*
Ihisittiblni lu I'ail* and Inauio* extent
I*, l,.,,.!.... 1 tti-. bovataft nahee a
•P*-> Lilly nl internal tt-tiai taliadulleu
t hatf* ul wealth lor Mile.
In Ibo 1ht*idt*are ivtdllhMt id amd
ItitlU aoblea Ihe but*!-, ba* tutod tu
I wttb ill lithe
fmaprfacato tbeiaiiei. audit te tow
tatlitu Iur the hmit****** to ntaw lor*
Lutein'. .nittiiMktti are
,11,*  tealib K-ttllwd Wllh
the lnHe.
CAHAtHAN  MBWS
aiitiuta watt* it
HfUtWSS, Mint II -The Mltllubi
■'Hftday p**** i t***■*-.■
tiut tilMtti uni**»1lk1ad terlplwriiy
tSlhlbelt. UdftlaU* btl  tepwdiaUW
•tr d*iiie m ****** aboai umuIIu.
luor bitdrvd ******r* tuned hen
t*tt*May Many **f ihrti pr*y.»«ta>n
•i **•*'•■
ousuainVi ruiaa
Daajumi Mirrh ll.«Tbe ttttptre'a
Illllill forrewpvodf tt aay* be be* Wet
lt-l<Xltaed hi uw It t pmittnei to bio*
ibu ihe *a))il*ik'*4*itti**twi l« that rlly
uf liiwtn LsmmO-T. twewh-r Iur *4***
'- »**' iiii tt tt*!-***-, del*ilH
■I IM, John, ta tidhltl eti* Ihu to oh*
tain Ib* 1*'-iii  mppu«1  It  tbi tell
l*Brltaaieoi i*> pamtMSai baltdnitti
a h**m*mt *A M*r-i-tfi***t**riaiit*i>t*t*t
l-i.  iiiiiin. m*m*mt -tmi tm ttkh*
N H  l^ii*. a*e«tor fur K*tt.
N It, ltd MeAllWe* Itr Re*ll«wtrbe.
htaaie. into he IHiwicbetl Him*
and ****** mmt* h»dh etMted by Ibe
Ifiehroaadiit **4*. ltd MrAUNIer
i*atlit4*|wwt|'tii***ti*r*aiiiw Otteof
th* *-«e*tht* Wr Jnbt Hill bile lo
hikdl*wVt I*il11ilt*t1 tte*1* >• lha
Matil-'n ft* It*.**) \t atddaal Uaffaafi
llti.  The UhellH will hrltf to lie
■it*-iihwittibe»u|oel u aaaatoeat
i.ni* a*Mtt**ia t*yiy ha Ihe *****
tt*m the ibivoer TTmimtlautt vtll
deauod lb* lain ltd Hm Idherata m*fm
la *a«*4t* eaoagh CKwrrtttio %wte«
et im Miittitm ITwtitrw m** Itdktted
|.*nr«tth*iWi»rtiietl   Atolhetlta*
tan af tba Idhetti put nl riBptiao.
•hi i lh* tniit**|M>d»fU H to ettee *****
***** il*i**1 an IM ti***r*al.'o*elHted
Ik ita Maritutol-rwiM-ei
* I Ttllt  *****
ihnetmll u deed lo thn my.  Tntwtto
* nfnanrtad it ibe Utor*
talheail ItnUae  The *at*wHp1loa IM
******* *«ta*iipl«eH*-tal»oa.» iai tan
ptmoalnnof Uieball la TW*witn ********
utly MliMtHhed thHr *tmu to n*ub-
IMiirWkhtte  ll li **4 tlhaly that l
j liMdlit l***ii«* will be tmm**
•mi met *****
llUtirii. Ma«h li  A pfnie*i hu
I beet itnl ia HlSblOWMI aillaet ibe
! eiwtlMi of Pit tati I im*Mtil*tt
mt ii uirniu matt
M-«ltlll. Mifb  II   IH**. ehMlH
DM Itf.^ae h| ihe *a*it»f ni* ti Ibi if
tatothf n#j«t. haa beet  *****  *  IU*
j kdllf nf Ihlw fc| t»* teffitl
Chi- ***** a PiM Stetltahip
i in let.  Marrb  II   Tha Mailoti.
Ihe Int *lea«*h1p btllt it tbe <llf. wu
• •tally taatwbed it lb* yaida wt
the i-hkoiw Khlp HaMiti f^apini.
fttalh l hkMn kelai   the Mil*~i Will
he ***** it Ihe imt ramaUy an rtrryla|
llatte and will Hi helwwet Uhe fta-
pettw yadtle ltd ill pwltll Whete Imt ll
tohew __«____-_»*
AnoUwr Mill on Too.
i ih it-. Muth ii  Thii afierwunw
.   t  Ut*, ******** nf lb* TlU^BtiiHtt*,
*wilwbiif nf the latl*i thillenind J lot
Hall nf Aiiillalil In I ******* If ht ltd
,i,j.-ij.lH.vit«(ihlhe later lk*at a*
a  intfeii.  The ftit  Atlxtht Atblatu*
j I tab ha* nlifH III.OIW fft* l liht  hr*
I Item Mail end *'iW«iinirtyw.*. and*  *ik*
m ****** the offer. *1 fiilllti hnWeter.
ihil Hall and Tll-nlitfnwi ftea>t nadei
thn t.»*»e tntdllktt* thll nMiltfd la tbl
|<-»tifi«*« llttHM*mi hght al Hew tit
1 kiti
MASSACRK1)  IN JAIL I
Kl-'v.'ii Meinbnri of La Mutln Shut
Dead  iu  N«w  Or
THF.T  HAD  BEEN  ACQUIHED
Of tha  Murder of Oblef lltuinuaay,
but  tha  Paopli
Thought
TRSM OUILTY OF THE CRIME
Wild Uttertncoe of iu  Itnlitu  Pa*
per  Ri|_nriliut_   the
■ltu|{bter.
Kil llHl-liAM. Mal.lt li.   i'i ."it'll
sirtiiaiii, Maban of i.i Htm ntdalT,
wIium ihe jur. failttl in i-oinhi n.in-
day of ihe in .!■!■ i of t'hltif .*f r.ilitt-
Hi'iiMi.i. n-ra k..;.,| t-j .i rnuii In the
1'irlih prlmn ihu niurnlii|. 'lit" multitude parti, l fit iui lu llin avdiiuia* w..rk
■ar'.' *i t-i mul Mml aflar i aa blood)
wnrk on uver, -'-.•: .- and waMn|
ilu-ir liandkenhlt.fi In the air. Th* r*
Ml n.i. im "it ilisRit'iii In Uu rliy v.,n
ii iht-ilitnttiui »a» Itnuwu. The an*
bataaea **• Mr plumed for, hut lu pttm
tmt *** nm n**t*i*ary and unly ihe
rtirutiir'. aarrlMI van rewired.  The
.• in. l ii.t nf tlm !• a* fullite* Juu_.lt
Mi'he-ri, Manuel IV.Iitiit. Anttdne Mat*
ihni. wbu I* nul dead, hut mortally
wuntided. Anti'iihiiht-ltnll. Aatttibl ll*l
bititt. iiw«*« lM*rti*er. Jitif* ' iiu**.
UWt-UU'utilU  I*. i * Mo-   *    lamli
Traplna, Frank  Ituu*   •• n
Mat* h..i Miitii'i'* fu,, A****    . tebo
**rtv  at-.|ultlrd.  Wt-re ipill
tt-tionirrre tamabad tba prim UtHH
a."li!r«ra|  Ihr  Ual In  t.f  Ibe  cln\t-n
it,,) a.t. Miatabad ut m ih* prtwut
) nl 11.. ti N.i i «u Ihal th* men bid
.••it.. I.. ll,«l| d*atb II tl."■ t.alidi"! hi.
at.i.alt |-l«i!,» M„(If? \...iHi«iii
at Ibe i.ii-ath nbri, tb* Muh renhtil
tban lie «a> hull uni iht Mayur tu i*t
an i-rdfl in hat* lh* paUu utderrd Ul
Aititrt.ei tlenrral Ibitrn al*u bunM up
ibe Mat.ir. •• did lha Italian I'uoiul.
but they oat** otabte in ltd blm, ltd
th* wutb ota dune u (•■!«* ih* Mayur ur
ih.* ihiternur t\*v*A bHarhfa. lMwiivr
tiMaltaj, m.   ■• -i-n.-.-i  aith hnyini
the jilt), |l ta It.,....*
• til bite lh* till llffii**r llntiih wi.
•hut hy un** uf th* pri*>*iirr* in Ihe yard,
they hit lne pr-urur**! eun* In ***** mantel »w uthrr Juryman ?iellittit bl*
-l bl th* Haeb el'hin***
tad tbe Ywini M*n'* UyiaaaMle Club.
Th* Jurwn wh- wrra iattt*ered tub will
be |itx*wd**al aiattal In lh*
•jr-an tbu led lb* rmwd were |*rntiltetl
t«i*int*t tte-n Thr Mafia ha* l«**ti
.it .. i a laaUl biise
OlM 1HKW*II,VU tfARA.
Tb»twtiWi« nl tb* jury ltd He*
ia*i t. nMi >i nmtdtolbe fautd by
the Maid «hii« it in oily baaior lodiy
or II timid bite land bodly with Ibe*.
Uiie 11***** et* ut Ihe itf**U totlfbl.
btl lb* trwitate •**«• to be mtr The
Italian t«t*u1 t»lim to divulie wbit
antoo be will uh* Tbe prttut
am t I tattled all day by roll.
one eniwd*  hui  lb*  ******  naMly
kapluMet   *"*** *4 lb* Ualk* mmt* n*
tmi*d by fnetdi ihu etetimt Ciroin
•td I t*tttl lOiie wit*t btt tu rbltdlwi.
thm  t-rnn*  aad  M^km  k-am
lit...»*■• Al l laeaiial ot Ihe il-*h et-
rUtfitellttwrahetd IhU ltl*ront>0 the
m*hm *4 Ui***** -wiiimia of tbe jorf.
th*.he m***t*t <4 lb* eicbiiie, wta
di-t-aiawd Itraadllkiti eipe,lln| hif
***** ttulfntety ftoplfd
• lIIuiO  lUlillt'
Aelbjtiut. tb* ttw* fan uf iba jtty
Ihal llfd the Hbde-d fuidt|*i* nf
lhff.4  T**h* HriMiu  wa* Attm****
**** futtltl at o *»aii loilimd lU'hf
while aitefplitl to ***** Inwa Tbt
reiimad MilMi it wbkh be
wt* r«ptur*"t *• jail nalilM
the .uy limit. tttnb**! did
ihu   etewtti   al   7   or ht*.
The t***m**t • Jill yewtftlH • fitdlU
whkh f*r*llMld ibal the pefemiwhn
•.hid llr* pt'***"<* mm uihtuwa  Mill*
atfa. ftotwi. KatabV, tbe hey Mtr*
rhi*«. I'afietw. Jnha i aitm. PliUo aad
ttnrnttn   an   tbe  rtg*t   nu
wlm  e-watnd  pt*il*hfenL    A  **■
nm ******** wa* b*id loththt
by tbe leaden It today* fniefeti
Ta*tMToreom ottbeday **********
•od ll *n*iW to *hid toiift Head.
bit IUI Ibtte wbo hate tot yot to*o
litol fir f order, a* well aa Ihww wbo
tafpied with lb* witteemitd Jary
iball b» <Wflf**<dy prmeftled lo Uw
(tiiatii'.Mi amuioanr
Nil Um, M*n* II **\*tm dltilti.
meaftbenptewolill** Itillu tewt*
PH-i*. ta lhl* (HI- leMied it ettra
ediikwiol Hoihwk todiy. TW itory
*i Ihr whnlreile hllltai wtl ***** htmtf
aod ot* fatbnnd by tba lollniat •*■
torta! aad appeal  "Wliboot mm** m*
NEWI FROM YICTORIA.
ProTttclal Oalabrttr Oaaa- DttrMote'i
Maiaaar Thraatoaai
i from Qui uwn t\irrea|)undaiit.)
Vuiuhu, March tl.—Frank Campbell, tin* VitatlU in I no r and mtltur nf lill
lii'i-iillirly nrlilnal oorow balllUo. dlad
lixliy at III* Ittitne In tlil* thy. Tlmit-
mull uf ft!.'t„i. In tin-  I'MvlticH mourn
um* uf iu in."! widely kuwuobiriotan.
Hi*  tobiii'u   .laml  at  the   OOftW
■ ' in.v.'rhiin-iit and Yatai. n-t'li wai al*
ni'i.t i*nlJ a* ili« iliy ii*.-lf. Vear In
and yeir utit he htillotlnml Uu. newi uf
the day and "Oaapblll'l curnar" wu
always the Rraai mndtuvnui. He Ind nu
■ i.i n.t.-., bti hablti wi-ri* ai ilmple aa a
t'liild'i, mil lid ln-.iri a* bt| ai liuuianlty
ii- ! Ill* liihtral will Im tliulirieit
ft, r lii'hl In Vliinrla. Hu Ii-avt'i a tun
am) *• v.-ia  dau|lit*ra.
Tin* «liu*r»' I'm* wu up Muri" Jud|e
.Iml«• ll*.:. tuday and idjutirued tu Muti-
day. .
.i-i.i. linden. n,ai,iiii*-t i*i lin.iiiiH.ir •
tti'tliiiifluii rullerlei, hai r«i**1ved an
inunrmuui letter, Infurniini him hi*
lit.iiw li tu Im* '.,1 i.i it and hii Ufa liken.
.Nn effort li l.in..- made tu ronna-rl the
letter wiib tbt itrlke.
A mmpane Im Ifeu furmetl with
tart* capital to build mnili frutt fori
Aii|.'l*iand runuert with the I'nlun
and Nurilterii Fai-itli* mtlH by iha
I'-'H  Towniend  Nuuthem  llillwiy.
II i. *l.(,a* Will ■ iiliili.rl.. .  a* *.-'li a*   I'-tll
Auielea will |iiarinle« a land and
inoiir) la.i.u. payable on <-umpleUun and
.-I ■ i llin. n( the Una.
Tb* «i... nf th* Raaufali ha* du-
ap|H*ared frum lb* ibual ufl TumUi
I .land- ____^_^
SAN  FRANCISCO  MOTES.
OtoelM af Ua Alialaa  Oaaaiaf ******
aet Petaa Kim lUaai.
Ill fmm M00. Mar* h II.-Tba
iiram*r J*aui* left today fur tbe
ailmun nonerln on Priori Wtlllim
boaad and t... . I., a*. Alllkl. Sbi
libel It addiiMi t.. t hi i.r »f fanner} man
i number ut flibenoeo to arurk it Ibe
Pi * *>iram tt'ballni IVi 1'iuuery un
ii. **.iiihd The uwnen of the Pirtle
i'ann*ry end ttballni t'umpany bin
ai(**d to pay Ih* tlihermen Im a month,
tu .etiit fur all aim talmnti end I rwti
r«. i, for all r*d mIohw rauibl. speak-
ini uf tb* uuilwtk fur tb* mmlni em*
t-ui'• laltoun park lo Attikio witan,
oar ot Ibe notary net etld: "Virloui
rn»|*tl**i opurmni ai Kinluki ud
ulher putnu It Smtfawrat A Ink a an
rtital'ited thti year. Tbey wilt put up
ahuul one-half or perhi|n tto-ibinli uf
ihe pill elan.. park. At pre^ht then
ti * ardly aoy ar*i*rli*i lih ua liil
hind*, tbl (fly tart* b*t of ulfoo left
uteohl bettff a tut parked •• illter
*alfun. thai prtiied ki ba too white lo
lull tbe f ark.i At Ktluki ill Ui
i * *• i • ire to ,n the ...*.. in.i., oal of
i rafaff (tod, and tb* A*b t auiht an
to be dirMtd attuti the tanterbw. te*
rttrdint lo lb* capirtly of Ih* **ub1tih*
fent  The prnaant ******* will bate lo
■ '*   -Mat. -it. pu*** paid fur
tta plala aad fiber nttiti mn»nal. n-
•lotn proluMe reiurti to keep lha noa*
rera* dotal**
aat ut ttaf.it-*.'••
t.«heit it en Ittorvtew today *itd
h ».. ***l -!• Ml |t««l Viler*
day. I ibowibi Hndfny wuuld wtlb
may with hif atd I iitotitred f y-wif
wt. Ibr •«!•}» t I aald lien Hut If Kit*
ratt w*f I erooM fit a klf ■ rbio*e
I «i g*> it f*. ltd I tteitl wbii
I aatt lth*witutoiry ate aula ITI
fit* hif I •"hat.*-* atd i tt***l whtpplti
t«.id*a Kilraln when ***t Midi "I
don't ko*>w what I'll do tow fur i *t"*
I hlirt't bid HtM- to ihlhk I Will
pfutftdy 1*0** bet* Mutdiy fur New
Viiik. hot I wtll b* not bora aula to
iti* •«* owe ettr i trbikcr " "Ho tmt
***** fnrlirlir b* wti aiknl "I would
nntrr ** wwald b* Ih- fit ibu uy
otber."
wwtu or rarar.
Hair PoMfrr. owwrr nf Ibo flfOOl
... i ,m t, ,.  intoal »'■** '■•day
He will raf alt It rillftwala itlll Itr
Vtitttti nf May whet br will mart
T*a** I*. i» »t bitd Ibr lb* opealat of
Ibr Hrwahlyt frrittf  llttttff hla any
bete hr Oil) 11*11 ill if 1**1*11 toe-edit*
firm, it Ibe Hoto
*'t  ta-i-ut. M t* a... ia1'l*U
) ** llaiH!-. barker of .llf Hall, today
.aided Ted Pnirhtrl of Ufdnt tbil
Hill wo* ready totbtbi bta la a elab
attbee ta Koaioad or Aferko lor i
put*** ■atdlia.oooaible.
On lha NoetU.
\i *. You. Mairb II -Tbe har*}tt
totnfled aab'iiw llil tlfhl nt Rnfrr
aboati ******* to br haruur I'mtorto
Prim* fft* B-wark. Mr l* fill itdia
to p****   All band* ut UmtA  *****
m*h ttm*t 4m****t
wott *iifftrtle(*i la fill rwmpfto II
tbe MliMfl il itiehiailnt bll t*4 11
Ihii h**«r fide hi* wnrd  «nn4. oft* fli-
j ttf «f IlilUt* H-4IIM It tb* Failed
-■*  • •dlktonebo* to do IL  It Ibe
| tr.*... t* that we ba«*e wllM**ae4 It Ihla
Il*wf1*i»l*]k I* allowed In ft ttptt-
Hheil wr will 4rw**otr» II •• at aaal*
aitl it-*, mr ****** ****\t p***4grA
Wt trtef l*«rt Vre-4rtti We la tile
toatM-w-fertital wbaaaiet hi* a b*lM
Ihil tool* it hll fwrf It IhU ft
nett nf t*r**rutk»«." II add*. - Ibrtmlb
I awl ton lit ltd wrath and hair, wr
owihl  to leitef tor Ihil we at* ill
) tUHit*. end ta **rh «w itttt* Kl Pro.
' ifr*n.aMl llCalafyn to nttt* wttb ta
tl lb* mod aw f*eiir*i V*!******.
he^akk tototobatdi We atr trody
and ileiyi with yno It tbl* **pr*m*
*tmt nf nti Tltdkathw kd ul be ttlifdl
It the title of ttod. Itoalh to i«*i**tt«.
Itoath to lbn*r whn allowed ***** t
■ bilehety" Allbnoih tmm A 'Hollo aa-
nnattwi ihe tterllni for Tumtay tlibl
lhl* antmiiw*t**M wt* fide tbl* folt-
ltd Ihr et/itoutent ll*w an Itlet** dar-
lt| iheday thai M waideffded to b<dd
Ibi merlltl I* may*, ft*  pn**iMe  ltd  It
i will hr held tmmtmtm* itiht t,aie If
ti|b! i nam brt of [imminent Italian*
fntwardM lewraf* inthe Italian am-
hi-Hidftr it Waihlnilnn. <-aHin| hi* it
letilnw to the m*tt**t ** New IHteiti
ltd drmitdltl ihlt h* tike the pmprt
•le|r« tn th* mailer and ****** 1b* r*"**i
| aiikm Ito if pwiitf* de*er*m
Wl*tl iett im* torwrre il Soffalo
• It *to*tis.|e^  hy  OrO    TV*  km  **
I  11 • "
A etmwti  "i   *l-   -  *,*   «>.
Rkbiid K Tm «>f ihr Fottva ointlt
today matted a dnpakb tt*** Hit
Fiat* !*»«. itttlni Kiltilt wottd luao i
ebaltaase ahortly to l|hl ur fit it
Ibo wwHd Inr la,ona a *Mr TV FiH-
firtu Alhtrtk Oab offer i purw for
fiber V/Aaliffeaiid Kllllll torwitotd
f'W nr Kiliilt atd Mitit Ktlrait hu
t baltewt**! Oohetl. btl IU lattel If
fa*ritof*n hif Madden th* fitt*
gn nf MrAtllfft rilled it the |Vdh*o
llifntr .*«--« fc*4iy ood rbillenftd Kil*
raia to meol MeAibta.
»****mt*** tug**
la 090t*r*ai^*- - lh a ptnf i-a*oi etty
tiitliar* faotfeeitrer tad lapnnrr
ir*terdit a t tnuat irtairlrr teortol
that tbr fit** of ftrttltn beit« tied It
tte*t«it*ier lii-iit mi it Miprleltffly
twnd-far ahead nf iho arikle it d*f and
threw nr fuwr yean iffi*. ltd fuel nf it
1*411) to any to to mm* in thr Int fcmtM
It the Knl Thr t**t* hint tlM U Wi -
l«t|«wi,M futtltal* tow tbil II * ■ i
hare tort dnwitlihl Inaatlty In It, al of
fteal ynan **** Thr Iteol iltkkw thai
the (teotott tattotln nf the Kill ***
ttt* **m* *tr need to III ntttei* f*W thll
elty %*m* nf lh*** ar** taTf ttwlly, ud
letathtti to a dewree Thi* !• of cvtno
a *; " 14 uat uf what lb* iim** an
Hh* her*, ltd It It don tmt d*t»l* prwa-
•aellti <*f lb* fmt *4*A A**rt*p1*m. II
tJewntn tnlhlti. Thtwt eh-** talued
ptittlefr II I* to hare lhr*ntre* nfWeit-
*alUUfl wwlely hooie* eat touch foe
Iheo* *liiemenl* W**lmln*i*r t* fail
bemw;a| I ***y nt ttmfnrtible a* ae)|
a* ita'nlal home*;ih* i-ir**!. t»*i and
bif.-i *•* lodkitloo of uy flip* pm*.
mr**,* tdritrefitL THE  LEDGER  NEW WEBTMHtSTEIt, lUIlTlsn COLUMBIA, sl'NnAY MOItNllfd, MARCH It
IVIi'|ilioiii' Nn. Sit
A tm it to in- Hlm-lt, N--W WtwUnlnitti
Bell-Irving, Patersoii 6 Co.
iVlmlt'.iil.' .11.1 Ooiituiloloii SI,i,Iiiuii.., Wl lr  *>**-*<* '"  •■••{"*"
SHIPPING  AGENTS
On liitiul tlir.-. i Irom Kiiiiltiiiil. largo ttool  ol liquor. >llrI8«l drain pipe
Onlnn lult.'ii lor Iron (Imi mil limit), en- ind "HlM l"l»--, plvutltnj
mill mi.l ill rltuiaol malal aorl
MVI'll'I'L.
littrlrtl  .1,1, I.al/aaalla.  I. rrlrr  ,'ri.illn
iH'X
ii ii;t in i in vi
PHEAPSIDE
\*f>   Auction Sale
truti wan', nn pi'
IIM
llllll III
'-.'.,i';"
L','.;,i',",l'
1. aa 1
l liul tt-d
lin.nl,'!,
, -p.  i..
it.
■i ii
IIMI 1 II
...ill' in  1..I
,1  ItU         11
ir
he
|
efciUT.
|,'\il \-lt.\  fiii- . lllll i'.l  l.NIl
ll'l'lt II,,. .11 I
ADVERTISING FREE
TO THB UNEMPIOYEO
It, .atal.t  1,1'
I ■'
„,- ,, ll„   .... '  I aa.
I, -.,  In* uw
litta.- -
i.ttk.W.'.ni-'-
	
am i.i ... ,, ,- ,
IB Hit. <   ■
1-    ,-   ■
a   ■ ., II  1'  I'l I  ,
I',.  !  I  \ III  |  tl... 1.llll I.l  I
1
.
ailirrtlwi
.    t   ,
-
I' ■•--   *""v- ;■*" 1V'
i  .i.in *  l
,. .,1.1,,.. m,i.i ii kill
I '■  -''--■    	
a
 a  ill	
lli'|itn'ttitl Ctitlt.lt  Aft.ni.i-iiiuii,,n
It i.itiit.itii,  M.ti.l,  II   I'll,  .laili' ,
.lr ilii.-iit i.-iill 1.11,-1.1111 nl nu) iiiiiii,- I
nut int, ,,,iiit-iiiiiiu tin' roporud ttttatitf
tiiitt, ol lla* in -itli-iti ft i Iiiii  itaattttin
-,,i,.|,,ii \\ lull..I, *.ti,i i..il.tv  lit> tta-
.,'11,111, t 1.1 111it■.. t ■ would limit tttti-n
llttllllt-tl II .,it-It .tu t'l'-i.l  Iml  tK-t-iiiit-.l
Ii I. imulblt, lit-iii-in lllll .i  HrlCl Itl
A-i.iiiiti -.,-, i,*i.n i SptuWllli, lit. il*
i-l.latl  lliltl  mil Uii.,...,l  .'.'.kal.  .ua.
ll'lllttll I lllll,II, It'll till. llttl I'lllll
n.i .,!.■ liable i" iiiii .tmi Uf u.'.t.iiii
t-i -,'.-,■,' it,-i- ti.'i'aiiiiii-i.i .-in iiiii,i-l ilttiIntporl it
.   Mi.    """"
,   „   -   „  .. , . IH HI Itt  I.l I.M1S  t 1. Ill I
m thi rtniueai ofibitiwi *  lorarn
" '  ''"■■■'  ' ■ ■■•" '""■■< WATCHMAKER AND JEWELER
I We.ipl.all.  H   ".i.   "niuttmniiui, mill nun ijuuh
•  , ' -: ..it . | III, ial.lt> Ul-
EVER! SATURDAY KVKNINU onKSSvX
.I,,,, ..ml TWO MORE
BUSINESS NOTICE!
I ltl-.ll -I'll IMltllll 111,, MliSII.I!--
fVRLOADS .in-1" lollow In
„ fev, week*.  We can sell
m prlcea ihal will heal the I
Province
RpQlGinlicr the Adita: G. A. McTAVISH
WOOD
MERCHANT AND ._i_,..
TEAMSTER
B*|l I'Hiiiiiiiii „,,„ ,
 '.mn in...I,.- „;   ."".'>■•..
* J  M |j_|
F. STIRSKY.
I'l l.ir.t I,
*
ml, .ml **'t"  '1— | ,    | |M .,
I I  >
•I'm: MttKNIXii i KiaiKII IS t'l' is
-
-
'"' '•'*'- ""■•'" „,.,«,..
, ,.i - ,?iT."l."'n'"l"i"ai,'i"ll'.'M   li  *  st-sili till.il
I. ''•
•  -.   ■
Ll'llV  Ml \ -ilt.  riLUIIRK  .|   M.1KI.N  -i'i'  I SII-I..MII.M
-
.-.
I IlllX'l    I til  111-,-:  llilill   ta.-'i   IM'
I I    . I .ratal  .1.   Ii.t*   ,   I *
It k I *
iMi-Kitvi ii  ixn  i smi'iiiivKn
I *! ivisu su, him:  uu:
a
Sll'l'll'llll   I  Hi-  ll'li   -It  I I  HU
■I ■  k  .■ '
t.,.1 ill ll'KM'MINill !■ I'"* !"!•  -
9  .   ' l*i
-
.
...I
a*
4 a a........ a .  • um
.•I.I.m I! tlisl.ll-l.stl li-'ll IIM   '
l «l UtKMlN-lOltCHAIIII  lis.-li'l-
1
It. at.t -
|ui-i-.tivi:it  I tr,si  ti  sim-ii:
Ll
k* . I  •
.
\t-i:n isii-i;.iii:it I nisi 11 st
it
......
a Ml I   llf  -II  HI R  I I-t-  "I
t
a. j. aatt  . *  .  *
ti si-ti
• *
11
1,'UlStll'* 1 si
ii Hni.k- mi
\Y.
SISlllS t ...  I
I. '.
..« I, II,I
*-.
'   * t
■
I.l till
■
■**
,
1'
'
'
niiiii »
,1
*
.  w
1
■   M
\    la
■
*  Mn   Mil l.ll. .
I  ■
I
. a
i
■.-'-■■.'
e--tueii _p
-   -  -
■
. iniiii
a
-
n Mi.
NH-Httf-'l"  II * "
I • ! .ev  - , '
■
-  < 4 man
*
lalt. net •*>*  •
ttf   la.)*
'
*
ud  tom   It    i    ,  '
-
I
I
a
-
" f lh , f  . • .   .
" bin hu toaod turn an
M(a    ■*tttK#
■
'
•   I    I
t.l'.
.  ■
*
...
l'.-  ■*.  i.': «•  a
- prone i uort foi I
ii.. ttiywird
I t ******   •    Whit
■    ,    . Mai)   I thO    I*    *
| .i, ii, w
'-.
Mar u. .-.in. Trip
I*.  . i i 'ii... in
... V:
I, ihi iblftped
* T.m
■
|l',..- ,   V. . .
■  ■
ln'i hrr!    * I Whirl
lit Am •*
A i.-■* *■ Baal Oeaa m   .
Mr. A. M -!   l h*
i .'i.i froa
ll .t ipf
■
■
-
i  *    \  v   i   ... «u
n
■
Lli l*
NOTICE.
'I'lll. I NDKItMliNKU IV11 I \"i UK
.  , , l .'Hill*
I'll IN Til
I In.   ,..,« 1--
jNVERTAVISH ^URSERYrpS
TtSiuiair
NOTICE
Nn Mi RIM lll.U.M UIVKS  HIM
I will
■■■
.
NOTICE.
H,:m:iis  i IKK  XI   in u
in.i  ■
aaa , ' I  I  •
■
'  I
TENDERS
*i'i:\ni:i:- mi i hi. in i.iu.n us
I
*
■
■
VICTORIA
II y,„. waul SEEDS. PLANTS. SHRUBS. TREES, or
any (iiii'ili'ii Rti,|ulal(..H. aititil (nr my CutiiliiKUO.
i ii tn  itu: I. Uii.I.-1  i in iin.i i.imi'i in. i  i nil l-ll n I .X I tiX Tttl
I'll III'  inl-l   I 1 ...11 llllii. nl  nil. i'l.-I
HEALTHY PUNTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
FOR SALE
Uiliier's l,miliii!i Nursery
■■i-ntu iiiaoio ift'tl ten*
lOiOUl 11*1 W.0 MTU till*.
I .  • I
I 1
t.  mill Pratt*  -'.i'...* and   gji .,
1 l-i..'* -'•* *   UllUf .
i. nut in MMti.
Iw.llrr,. I*t„ltl., I* "  I  I
llr I .  llll*..*. It...i.
 ""'*'-"-""-*" "'-1-   '     i..\.i.u llii.lt lt.
.11 MIL- .  I  WIN.. II.HI,  COH110VA
I.ni' I'"  '! ■ ^__——
REAL ESTATE BROKERS
i« ..... ********* tetSfffi
me I.A*** ****im.****i*i t,t*li,'l,
M Port K^-leO—i. tfrrea
f.aM-1- Ml ■    laal.1.1*4
VANCOUVER
.wwuiat iNtuataot co-r or iowoow
V' . •   *  .•**.•*.
tad tn eat.iMiaai.ai
takatvt-d •laa'tf
•  ssi zm*nxrmh*n*rox* OT
sir  ni*iM|i*iit.  t ■
Get Your Heat £f
Hwf. lutlon,
But.
,-»
■
ANAHAN
M
"" imam
•JT ST*R*BB3T
HIRD
IKitx KOI  I -.
1'ti.itM*
•til
US' 11  tm:  HULK
"■umt *,i- mn
W HH. Mill lit. in. „,,,  -
ISI- M.I, llllll,,-,__.„,_'
''""•""•'I'lll  MVt|„vJ_
HI II IIM-H
CLOTHlNr.
"Hi iKt.rrvuiu.i_j,
Ml  llll  l.l-ll,,,,
IV rillMlHI .Mill-.,,
MIS  I lltll  l .
VAHIKIi ttit'Kul■»*.«_:
is"'"*- tti.,.;,
I All.-I  I -lllll.t.  ,,   „
xui t.m, in mi,,,'.,,
Slll-I  lUIIH  ,.
Ii AMiill llll: .nlt, U) 1
••ii ii-i'i.- iii.ii,:,-;
m .ii. nun.
H
IRD The TAIL011
hilt,, r..I i.::;';.
N.a  Slut l.i
IS'
NOTICE.
\    I  l* IIKKKIIY t.ivi.N THV1
a*
BRUNETTE SAWMILL l\
l t-i.i M tt Wl 5TMINSTER.B.C
manufactuhsrs OF Lumber, Shingles, Lath. Bill Stuff and Long lSah:
to 100 feet.   ALSO  Flooring, Oiling. Rustic, Sluing, nluuiiliiigs. PkkfU
Scroll and TuniiHl Wnrk. b'osb, Doom, Window and Door Frame*.
 House Finish of all Kinds.	
trt^wCCUaiatc  "VToimZ. a-\a.axa.a.tood.M
Miu- riuiTi'-M--  su inu ■  •
Slimpiny Paollltlea by River, Ocean or Rail Unaurpaaaed.
*  ■
P
I.
**
A
it
t
. II fl  * S..ISI ih*
1*1
\v.
1
I t «. i r
w
"*
\v.
A.
*
*
'
DINING HALL
v - .
■
F. J. Painton&Co*
Pianos, Organs
.-a la  a
MUSICAL INSTRIIMf.N IS  Tht'-'- *** -*** ■«•> *>- **"• *>**ml .'iitlr.'ly imt.  W.- *n- bow tf-a.labll.kal ta n :
nlit all,.  N.-w Bmlillim, N.-w ami C.,u,|.I.-l.< Stock al Oood..  Wr ara.tlr
In Hit all »t.lrr* Inr II.,.Itaa,. ol auy ilrarrtptlnn.
THE G-RE3A.T FIRES!
lap it
• mat* ***i'
*  *   * t
t
■
CORDOVA ST
r *. I*-** *it i it**.11 # * o •
Dominion Building
& Loan Assoc'n.
liiilmrlrral l.|.l.al,  --..laai.iaai
Mom
in itiftithis
'
t   i
... •....,-',:  |   ry nvt  itt i) - •»
■
T. J. TR APP & CO.
HARDWARE MERCHANTS!
Columbia Strn-t,
New  WeMminster
" ■'■ * ■
i*    * .a *
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
i IV:*.
RlchftrcU Itroot Not* Wefftmlnotor
SaDDlaciBi.1. and Dealeis in Rouib and Dresaed Lumber, smnglet. Jliu|
Uibs a'd PickiU.
Salmon Bm.   net Float*. Tmy», nnd all kinds of Wood Furnnhat
for Canneries, Doors, Frnmes, Windows, Mouldings, Blinds, R.11 t-|
NOTICK
t. vtta It a*r Cwtr.
N
\\
1.
1
A
f
I
DISSOLUTION Of PARfttEISHIP.
N
S. T. Mackintosh A Co..
AOENTS
Columbia Itietti.
IIIV  ll-.lt!!.!!!
FRUITS
ato 1 * *•*  ■
CITY BAKgRv
tu*.- it if
a  r... .   ...*a,
I  1111*11. l-r-a
lor Conner.es, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, h.i' .1
Baluster*. Brackets, ni-weli  All kinds ol Plain and rqnev T.irntti Wsyl
CENTRALHOTEL W.A.POVERSiOl
JAMKS CASH. Proprietor
SIR.
•
l.t  a*
1 fmnmtt
.   *****  *u*t
■
■ * that
1 »-«*! ptfAmm.
l'i  it>4 W
.   *3g p* a,j4|  ft>|
»
Manson
** . *
•
NffWBttBterftTiiniTer I oareshe. green «oo.
CUT HAU, WEOIESOAY. 1811  I    bankers
JUST RECEIVED
i' .
'   1 \*w.rl.ii.nl ..I
ut... (.rat* ..mi chit- ; lenotniDU aod HnnM|
German Full, s: IPPERS
.\|V.  till'   I •    I
- uy
> Cent*  inil
' '■ llf.  -..   Ill
la
0.
NOTIOX
I
'
- -mi
OILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
»   • *
s\<"'H \\h COAL
s*  ..  ■
..... aai 1 *r  «i. tc.raii.raa
ttttatt... ,.  ta
i- «  a* 1
-
B. MARSHALL  PUBLIC notice
DRAYMAN '
aU, Mtt* mil  •
"  hr ***** 1* it**
• *
WH. JOHNSTON.
H. W. TER NAN.
Ca».n| •*.!»«•«»
a .,■*«» ',
m<m**mh.it***wmi
HoPhae Broi.
Shipwrifihts i M**iK
BOATS FOR HUE
Ba-tonrJ Royil C*t» ******
Htm Wrtlii""*!**
ntit
Nrw U'lllliiitiiii Coal.
TENDERS
*
a
t - r.,« ,0. atii* a a in a Co
qtJIETINO TITLES ACT.
N
■ Miittniri ii
***<9**lim*.
IEIGHMTS * UCJUIIt i »■* <*«"<»*«• ****** •« *> «"»•
 '    plnt/rtl  In tkr i-ntl.tt-tll"
■ •  ,  .   . tloaol Ihf Una.
. a...j..t .dtti-HiJ!
r-^....ww Itork l***i
■-■--"-- -*« *t*m**m
IttrajjiS
tlfiiS
*
■
0R8 AND CIGARS. *
*  -
a
Hit" * V . 1. *
W. H. VIANEN 2!tt±ii2.
WHOLCSILt BflW-B *******
FISH iml CAME DEALER mm **m ********
TWaHat.1 litta.
.-.a.
-*ai It**. >t» Wtwalaaa.
M «**.! 11 ,. (rw  |„,,,| llw,
■-mm tatttwl
laaaa . a
•** P. PEEBLES
4"
_ ■  m.m ...
_jjaii*mm*mat*m THE LEDGER: NEW WESTMINSTER BRITISH COLUMBIA, SUNDAY MORNIWV MARCn lft
EjOlAL COUNCIL MKMTINO
I -.-ut io OlMWi Ihi Olaaaaa af
l"11  inlaaailafmil-
,,.,,1,111,11 nf ilt' Oil* Couaall Ui
■I  | ..ualillliar IHII »**» a*a-*l*» lr*-.! i*L«rli*
,', i.aii M.it.'. Uml mtm,
Aia,-1mt'ii aata pwaaii oiwpi aw
.,.., uftlii' MllfOI Aid  Kfii-
',',,1 nv Alt) li-aiv, |ir»l«>M-'i *A*A
i I...in I,* Mn* I'lll-  ***** »'"" *
* ', ,'n„.m.i->i .ii-'*"-'11" wai *•""■'
1  "',i"|o't,'|i''*'1** tl.al"ll"*l'i| nWlt'
9i«"iSifiMtI. Any llloa "M*
I ,,  ,. iii.,_,-lit,  a,.tki.li.ll IM*
i * '   ...J 11 ii i ilnii'fiir, ilinll.
"  ,,,,„,,.. rmlvvltiuaiiwul
,   , , „|_» un. ma llku
\,  »   Wl.lltlll
I III l.)l..llt. fill ll.l'
,1,,,','n. lai [ill KllioUf
I |)UI|KMai>(
. |.|,  . -a  11,   I  I'll 1.1  I*  ("I    IH
i , ,i..T, ..ii,,' |,',t
. ,  .') i" a* * Hai" u.i
',"ii|,r\i!.i*i'l'll*i''''-'1' ll" IM
.; I,  .. „.i All . „.
Via,.,  IV.ifli  I'
\ I  Ulili,II  tt.  \ I, It'll*
j-  '.l.uii I.,,.!,.
\,   aiit.uaUHl  .11*
la
.1.,  It ,1,, It  .t
.,. ai I,.' iini m
l.ad  . .iii'.irf  I
iu. Jra a l.'l •*
all  Iii 11.1-'*  H
i  lialit
i, i. i -.... Aiil Heutil.
i. u.n. t
.In itl.liU.-i l« . lenii
, ,.  t Um ■ ii .,,1
.. ai.it AM hMtullar
i . l.t al. J lit*
i itiii Aid  tai*iii*a**lj Iiu)
ii il lliu li*'l *atil aur-
■  *...- i  li
.l-'l.****. lint
, i ,i,.ii iiii'iuili a
M i  1  tl..-  .IrltCalr.
, . m*a* *- t-.iit.a.
, i   l.ill..t.l aiul
I   ii    Alt)
|    ..  -   .1
I ' t
, ■  Hi.  ,   I.I-I  U.
ii ia aaaa!
" t
,i ika ka-
Ui.ltI JUHT IM TIHE
Am hum *** oaoiiiiatir
i Wta Cilll Mariar
||_it l|r «  ****■**.! *  >   -' < -
1* fa* Urt na ***** ■ MMM
at., a'*- ts ***J til* ■■*• I tt*
it.l)  ttt**
\ in,  It.**!  mat
*****
*******
.  ..J *t**t    lb*
|liiii| ittmr Drowlof
■   -    |   I tl .  1*.r.(
1 tail Mill
■ 1 Ma>-*lll*|
.  I
.' IIW
.5....:
****** * • ■*'•>»
Um !..**■**
. -  a**  Taaraiay
<  • *m a **********
-  I  »alili!**!
I.  M    .1   1I..1   ,1*
Wlaa w *,.
•  ' *****m* lott*>ad tit all-
l '.*.•- aafta«* af* *o|l**H
1 a*,****** **m* nl _-.t*-ttirti|
ijMar to ba
•'.*(.(. Ooan lliiti** ooit
. j  \. .
r ..ut ia.r.1
***** I ant **h***t*. *hm*
nt taotnoliacl f.*t ■jJi-iaiall
i alioito ttm* tfci aatabttTi
' ttia tllhrat llllii
••■itii ar,****a tupi.*tb*
.  ***** *** lalbor*
I**- l.oaMwi •*:**■•• f*i  Th*
.. .
a '
' i  «nnp* liwo tb«
I
M'-oaiaw UMia  Mr."
• it ii* t*.-*r t-adiii Hii
I i oaaki niti tool i*r-
'itioi 1ht»«|b too
Tm Ut.at.attL ao. "Whr I
" HfcaivMoiO**  liko.M
•4 ■ *-m*m*** *m tbl* tai*4Hi*
• . * ni ib*.iia.*tiM*
>... thai HlllTil **}
a .it hat *M«0*»l*
HmmMM bailor
i- laai iltr ******
*    'i **im tm* mm**-
' *  th* 10*11111 *4
• i t iim rani Im*
I t*m,*g-*$*m*  **A
1 -fti to* •.alt lo
• •link   • ••"
lia
»*• Chita •*_*____
*   ■IMI*'
t*mm** al vkMi
•VOW, oitla
aaa hm to tm
t rlmtig oal Ibi
i   . **| ti»*.«ihlf<t
•  -•  tmttntt
> *  in*..* u ih*
• ■
**"  • *h**m ti* *  r i.
■ 'imihtp I'attbti
m *4 ihr l.mfi***
II Mb* *,** ******
^•'•liail   **%*   thai  ib*
I  *l  hn  o»t  *****
li  hi*  <ti*{<ari?
• ********* In *****
' *•*! •ihib* Nmtbait. IV
' ■ tmm** a** Vkimia
t   * ******* i him iod
I i-itti mikini Vk-
H|i.ri"tt nil  It
ii t* iriiw.1 al, thr
*- iM-.|i.ta1**l  ll
• ind tiffin imttf
I Hi*  thii Klh
• rh* *H«Ufi** I* *ii.*i t* r «**r,^*
1 ' laa N.iiihrm tan waia
Ma Nao  Vitrh  than a«r
' "*'*| lhl t'.i.tlnant.  t'ap-
un Mt A  11, lla Hot., lha
"JltMaifat, ***** tm t*-
' *** **** Ibi pv*p***e of nr»nla|
F1S1UN0 LIOKNttXB.
Tin UiHitiilii  About tha Llt-auaai at
itiuatti Ovarflonia.
Mr. I-:. II. I'm i vi'iiintuy lokinpliid to u.i<
flhlu'ili'* tli'iHii'iii.ciii itl OltlVI if) iii'ii I na
Uii li diiiM) to lil i iltbir u liUlua tl.
in,,. ,„ parinlt t.i im.  ii. ititad iimi In
and ii iiiiliili'i nt i.llint Iiiiiiii« ttrina aurn
ai.llliiw< H.i.l) luitlHIl. ImllHiilltl nut it., an
tiHlllU ti.llll'.ll-..«,.lil/,'.lil,.l.i..f 11,11  Villi*
i'il,'i.,ttli'.'l.i'i.'.iliii.'i.'iii Ait-iily witaliiiit'ii
i.iiit.i, il -.iiiii na I liil Mi Mn\ Mul*.I' iniiii.-,-..
I. alt-,1 Willi  lllll  ...,11,"I Hi  til  ll.tll-  UllllHir
ll'.-l... ■ .11". 1- ll
III,'  i.l'i*  nf  llin  ll-l.l.l.i  t>. Iiiiiin.,<i,|
Willi I.l miiii III l'.illl',,l. U,al II,, li",, |.,n.i-iil
I sni, i.Ilv  'I.- i.ini l.t . Inu nti ll.,  i. ..ml
 .il- fm nil iti'ni.M"., Dim ral-'
■' "nr ll.t-nn* t„ tli
A ..nil,-
lmtL',-,|il,,..a
K llf It'lilj.l
iniiii.
ft
I It.'U  ,i.-
ltl.,li   |u
i,i'  ■ *   "■•   " .*   n  ■■ .'   fi  tlm  |.i..i-
|i,l,l  I.y  lilt lin.lliir.  Hit'  lllii  Mi   li,.-...,
M ii j i ■ .i.-.-i n ii ii...it ratuodtlill ii.t* <li>
inirlii.int Iini alit aill ili-t id.-il in .>|Ti*r llm
.,  ,,!,-.,  1., Mi  Untal If Im aiitm I., imil
h. ihu. ■'.-.■, u.ai " ■ i i.-i Hum, iim,
ii (In- ,1 i lla'-til. *'i-i*  - t I.- i  ■-l-r-'ll., I  -
,.nt-.
ll nm) Im -lalnl Dial  hif miiiii- llnmtHiil
ata'til |D alili'  laallit.1  tt.1,1 tll,il,  I ,n  l.vi,
liamriiiti aii.iiinl iln- ilnala aallltiy fnr Inai-
irt.it lln- I1*l,iHi ..'ttl.. (.-iiraiirl.l*ii nut,m>
iini tl,.-1 iniiii iililal.i Hull tin (,*..« ll mar
alw-'li' alllt'd Il.al ..all.* I.. Iln tnliH *. a*i.i,
iifttal  al.l'l' llw  llil„Mi,.|i I...   .. '  ..I
 ...) l-i-l an i.ttl i.l.-.,1if,.l -ill. I. allli
Hi,.I., and ai tiivw i.l inan) •■( ItaH'ill*  imt
Unit I nl.l In m* a dat li)li.|f lianl t.ilair-
n.a  ii„  p 1..  pntil.at.  Ilia itt-ultlli! llii,, . * t,ni nf ibi rkalu in iMuii'ir tin* ti
..ii-a. ll.. -admit tl.lt I.i_f I, hum*. Hint 11 iit,
.*.. U«k In |wi*iii.|t llivir iitfi. U-k.-ni ti
I-. llii unlit ttt.' n-i..i>tr t.fin* l.fnrfvw*
aill I. plM-WlFtil I-all, thai Ulali.tniwl*
.,.,a ,.,.n-.mi-, ai.tl |,|..UI.|y .*, lilt Oihli'M
.-■ ■   tt.f 11.1.
«'.|*l Arrtvali
At ill* il  ■' ■  I *-  I' *l li..  I.' ••
Ullll]  1'it-rartr  J-**-- lUM, HU- b  IHII*,
N, |«,.,  It,,.n, a*.  Ai,li*n.,l.t.  /.  I.  IV 1.1 it-.
.1..   it* iBoball I ii I'atint-i. ii t;
l*.l.  -. I  Ma  I.-I'.  Va..  ri  1  I It-laj
Al  IIU  Mlftfl  K-»*i  A  W ll.-li.la..r..
J,.l,l.*a.tll U.t.llnt-. J.-.i.l.ttl«- It M. Wlli.lt
"I*. Jim-III, 111
.Unii.... t,. I. It*.liil  Pun
At  tilt  vi.,--  llmii
.- Klaffii
J  Vt  -i -.-■
Ai nu i "intiii Hutu A t it i* • ...i
1 j llUi.l.,.r, i. A J-t-tiii, t. t* 1/a.lat*. H
I. UtWH-ll A *• - afUl I IMOapteHi h W
i..it.,,  I.l. ■ai.-allai.-d  II lit I* H *  ll
Uililaixl ami raw A .Vi|*.'t. J llinn. '
VH.IlU.a.i. ». I< y,n**t.al'l V*.* '<" I I
111, Ui, 4 htltlVatk.  l.t- tit  I' *****  | all
I, I I. W,lia.-ill,, ittrhtaiaal, |l M.i.l. Uti.i.iurf I A It. II-.i • « II
l,i- Jit Millar, It I all*. J 11 Mr-
I II M ll*.,. i i.i-U'i, li M"l.t i H
niaia ( .ii .}•■•,i I T 1-altltHfl, I' J
i1.U-l.lat> I' J J.rtllatl It.-nll** ******
11.. I laud lamk
PKRSONAU.
I   V  Wadl.ltt,. I. Hi limit
U' ii Ilalit t.f Udt.an Ii in Iowa
J I lit un t.f Vauniutt-r i* Hi l"»ii
Jmll* liul* *wi olla if* lo Virtiirli
Jum ll'.iiiiiti ut laMUaat io ibo cim
I. * I,.,, ifiuratHl tttm  Vi.ioiii >a*
tarda)
t-i  . lar .it Vaiitniui*r Ii il tba
r.iifiiui
Miiii Mruoi rant* up fruio Victoria
toManif
HuarOpaaajHlMl •*• io ia* **i*
Kii#t4»t
T K Kn*b*n. M T T . n luipputt ai
Ihr t uloo.it,
.i.i.... liniitoffaliirru» fooitit
•at
I v •■ r4oaatVaaaaawar »iiiriib«
tlir |i*t*pUir.
I. I. QaaMH ut Vaoruo**! «n *****
... i i..in in
1 iptiii IStoii in4 alii <***• op liuta
\*l*Mti thll tnutolOf
Oaa. I* Jiaaief Fnrbi«*o taaii up
t ****** Aay ui btiatiKHM
H MriHIlmrr "I VaotNtiirt u t*a
Mara! ai tba Otbtolal.
v -- r .-1 -.i,i io VatuMiw oa
tb* hmm ****** t**t*iAa*
StmAtmrn • u. * n > tu* u u
. a* r.i *t il,* It u  i*  .- a*
i. M*tt i-hi* * afaat <4 **• Ilia*
. i it tb* i uV.t.111
Ao a.aii* Waal Ball
Tb* tti*tm**t illi Uoaarl'i Hall a«-
•i.iol m th* iidlai ol Mot? Trloitf
Ckareb, ioi*al *** tlm * tttm* bill uaa
,.. e i . * i *■*•• *•*•■ Tmtm **•
a aw-rtio**-! tbo in****** tail at|bt. at
obb-b lb* pt»ii»ir,ii> .tup* »*i* uiii
u. *t t* mm.
\\hti*ai*<ittt loulhilt BMpaf Ualf
laar filtbrol ooo* \*t**4 *p at tbo Uat
•Uarf, iod t*tor4ir alW*
bono wolf oo*. uMitirt na« loroad not
A* ** loowl ***** Ai*tm**t
10 rbaaMoi ******* io siapii*, aal r*l*roa
Im«i biai**tl. b* pat aod t^w******! a
Mtrtk* to id>"jf» «lo* dl* Tb* t**A%-
th.** mm** ooiiiiaeoilr iod lb* mat
i»-«t *1-h#p r**ri it. aa. tanlail*  tM»air.  ll
„ | it- ...I  c it Km n. *• i.ii'tti
Hial*aio tb* «aio« Ibio li ualf**l*d
It praWHi *\**ianoit»r oill *m b*
I.m nt aar*pfaiMi*d io Uu *m**m* **t
aibMw apnrt Aad *li*r lb* a«t*»rb
tmtm* oblrh im tlab ***** tm **mit **
il****\m<,,mi*i**y**r* ii aa*m i
p*lt Ibal 11 ib-naM *r A\k**mA  K*  ****
thi«* tiilor «»Mi%taa. ll ••• a boallby
at|o la a** lb* motoadlai t»atoi *m
*■ h  • rm nli Hatar-lay aft*r*noa.
fir* ****** a** * *■*** ***** ***
***m*\ *4 tbo la* 14 Kat.ub loto mt
p*4t**t *iaitii* oia-fMMt "titraiaii*! i
1,.,ttg*mm. Im 1*1*1*01 *k*m oatinraiat
*, h**t*k***1 ********* 10  tba Ctftl  H
*  ■" **t***m********* ibHtbialb
Taa cviai of r-n *• ood r.io Luuaa
Citfa MMflUM Itil-wia. Wf I
about! Hh* lo tall Ib* atloallna ol Ibo
tV-f-fMa-oiiii-*-**. lb* m? iVataftliod
lb* uiMtaii li |*o*ral W tb* oar
ti,*f m| 1%-t-*. |V*|t* I* iNHthlOg tbl*
I tr* ltf-1-o-i' btaio**« Ai yi*% ill biw*
ih* it«ai at* *•• ■* iHibdi). l*U*ir|
llth. jaH.-tt* MHtoth ir-i**4ii. iod it
thai it*Ibtounoi mm**, tb* iitooony
nl Atiiol M*f4 K'mtu*. mm pailll da*
- «.n«ihilol)iwiaiTo«alaf.
Mr rati.* put ai • ffoat •! ton nd
aaatif t-***hloi-»t tli* m/iod pot la I
t*rm **A* **** laid* '*4b*r ritWiltt. I*
Kt* *■* 111« I«.lldia4 olthlO Ibi II*
it* AM Ibi* tw da*** wiImI lb*
Mo attdib**t IVan* hot* all aU~l it.
t*l «ai atiaH In da bta dot| appol**!!!
Ua«**(d lb* ..•OKI ooritlaa la Ibo
Voamil
***** <****** tb* Kibar «I4* oi lb* rial
Mr i KoaMoio. oo* *-f lh* tvitai ol
tb* im lr*. »b* wu ooorii raiaad bi
M*tl.*»li ttM,l*a *ttl'k *m* Ttm* Oil**!*
ilMirtd* • ihr** itmt bitrb baitdiaff
aM M-atif i'**t**i a«af frnoi aor mb*r
pr*Mi«*i all t*m*A T*** \■ *
**iiii atl'iapl* In pal li I aotlll Olodn*
1.*i*1 Of*r* !l|M, «b*0 ta Iod t*b.*W'
ll-* «r*n i^'l ot-ihil CfcHl. *»*r oai.b-
lalallltHllf'ilolomK OtiaivOi dooo
.* hit* and baa bin op lo lh* IVIbo
Litiit MattlallKllaO ,4 tbl llf U».
"HOfbpd-"
M-  1-riH.i. Idoo'lOHIO l<> «»  tail
th*|»l»>t1th«ii.dlh* ll|*lti« *oit ***
i» qpb»> i x... bat M aii tb* tataatan
iodriiir*Mlw-i*'»«"i * -I -vi hm
mi* li* t*m art-tag Mil**!* **** w»*wii**i*«
af tb*nir ONara  *b« ihooM »**ih*
trrr 1t*l aadottl tb*lnt la bt*ab lb*
laoi and ai>ttth*t la* tm tbi riiiram
Snrohrn **l «1l.*r HUMH bati b»*o
la*d l«r io thtiii-lbso nf thi* Htli*.
aod pftipallr !««. and I Ito* (ill "Wi lh*
IVik* I -oaoilti** In At* It* dll| Hh*
man iod «t*Vr tb* n.t*l *4 TvAh* *>*
**im****ttt Art*** Mitt* i Bllli la lit*
IVillf* Oouri tirt ait lofiarlfMtti of lb* I'll*
Matin «» I »* 11*11 fan. Ml Kdil.tr.
mdhtni *hoft nt Ibta *H1 mulr ihi
ritopairr* Tn* l***** Pi-«.Ito
ttiiiarioiiof Mirfb n Ml
II
EXTRA.   EXTRA.   EXTRA.
iiK4itr.it in
Tho American Roprosenta-
tivo Prima Donna
•  *  •  a  a  »  ii  ii   t
FRANCESCA
a   a  a  a  t
THE
G. D. HESS
GRAND
OPERA
COMPANY
FAUST FAUST FAUST
—OS—
iii, Tm, Mil li
BiiU oo Solo at IliT-niitf'a Drag llor*.  Tt:*** wi,-. II and 11,BO.
I oaiini l.) *_M'tial itiiti frt-iii Falrtiavt-ii
u\tr Hit* WMiiiiliiittrSmllifiii llll
win a ivi* mn* partttrMaci '>(
NOTICE Of ASSIGNMENT.
l'at**Hiai ta ia. mm*i* leu  •*■'.»•■«.
'*,**,-   t,  «»*f  t*  lit  (la-l.iati   It—I
IM.JI  Itt, llltl
VifTI' K I* HNIBBY niVNS THAT
11  Wuiaid l.i...    1   .   . I-.ti.t.!*
raitlliif "t. Uita^a* a*a Hut* *t4dr«iriaaa
It, Hrf rill . I \.« ttr.ll..ll,.lrl  it,  tin.  (•-,..  .
•   ' llfili-l.l a lultil-i*. t.atl'1 >W4 4|1-n)
Ihnllbdil *-t Mar* I.  1*1, »« I.-.-1 *'* ***** i
H
OTEL  DOUQLAS
IMI nm -uni
Niw WfiSTummi
m *******
*  j**.. t
... |-.t. i  J*. ,. t  *.,:.,,
VllfaisrUllsfcl  *t  liar  *al|  ,  1]    r  \. .
a-allt.il.* la I  tut liar t»l«*l .■! a-, I  .   u
thatlai "I ll- •!•»•  IIota '   I il
Kt  -i-t wi ■■*! 1'*  t.iai.   I
... 1 «  I   I-  . -   •    ...|  i
t**dlh*tt. I* Oi lb* **l4 aaaiaffttnK **t  hi* *.,
l-l t thn lib 4*s .f A Nil.
tan »it i. 1*'\ -mm it si tin in mil,.f .«-t«*i
It* Ik. |-titt*V,»"|M <»» to*"  '.
It. ir*tilll) ,t a. | I«l41f Ihrtl
Jtf** ***** I* Iwtaiif ***** \*a* aftri th*
T"Ort**K mnnttrftlil m*o and th* lra**i-
iia_j pablit; itb.iail) will lad . *<i) euarao*
teat* at thi* pnbatar hn«*r >|a,ul *<■
uttuitKalaiii^i Iti tut,*I> piitin.itiats-loial*
It (M.I
 l.i.TOI.IIIIUI'rai.'
COAL
|jg?gHHg:  UllAK ano WUUU
Ibaaaartawaar t«iiihi'< ' * •'*1  lb* t*li
''•■■:.
AlMVtli
..  r Mat
Imtatl lhl* Hhi*| «f Mirth, iai
l*t-*i*i-S'i i.antli A t.it*.**
lt| t . l«*i.l-« aittat   S< ■ Inlti tt.Hr.  -t.
t  i (• t ,t* A*. ( ** U	
1   111'- (thll
* *aii ibal li MtJialj Ir»*
fmai *lai*.
iit«ltr« mat it* Mi ii Wm  M* -ir*
*Msn, t'.itutaiaia BttaaL ai aitilBtororoor
(Viitat'i * 1 l.tji.tt. Btrooti
J AH. E. WIZE.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lm|a.rtrr*. .m.1 Win I.-.il. I l.-.tk-nt in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100*102-104 Powell 8t.
P. 0. Box 207 Vancouver. B. C.
(Jampbell & Anderson
IS ll.tl lalAI.K IX* HI HI  I'l tl I lit IN
GENERAL HARDWARE
0*11. P*iM» i»d B-f-tilhi*, C*Otbo*T iad Qlintain, StO**i.
Ct*a*r*. T.»i i*td WoodttttaitQr. T»t*l Colli Chtntair ltd
D-ra.ti P.pr t**vW**g *********** aii ****** A Carload of
SiorfidiityaapKlid, Ciltiwdaaa our noib ot Mat*|■**__;
taWIH, TiWi Uwpa, Dioiiir iod Ttu Soli Sili-m *t
Reduced
T. OVENS
6ENERU BUCKSMITH
MACHINIST
It. -.t.t aiaat  mm. . ...a., l a  *m * aaWawlWMa*
.  rtWa».ata*|W<-.ill   lttn.tl.at*r|t'l*.  ''-|'  • *l   a.*  It   .  t'•
 .lawl.t-11  tait'Wtlara-awti.ar. 11,« •»!	
a     ■»■' '" ■ a- .* 11.   .   ..   ^*T-aa»
REICHEHOACH
"O oyal City Market
***'•' t. REICHl
Meats
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER ,n FRESH It 8ALT
I lllil.i 111 I..-.I..VH1T
***** IT.. N,a| V.imraa Mi.l.l
nr
:ley a* hoy
-I'tlLlla 11
Tinware and House Furnishing Goods
PlaatMaa. Oaa*aill«-r aaal all Mali ot Ttaaallk Work.
Aantbar Carlaal at *** Oalabralaa OOPP
■TOtm la itoak.
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
a
*****
a
*
a
•••
a
*%±ft
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
The Property of His Company
Will t.-iilai.-l .rn 11,^ niKlt.-t „i, tti,- iii JMHt'lf mil. and
,,.ii.li1..>! t,|ia.,i.|,ii| Jill* trttii.r ll.,< h.,,it dtnUat'la lati<| al
ll.« .Ittr f»it»t 1  He*riM*i. li., ludlda Itm wtn.li. ut lliu «*»!!
aalai rrottlaii »hlrhBi I and a half i.illt'i.ni Itw Crawl
Itltir. tiuii. Itu-\ 11 s l..,-ii al.art.aii aid i. Ilia, ml/ mll>
ili-aliilili- li.alli.li Ii.i Mai.ufai Ii.i it* iml *il.i|,|.ii,tf Imluitll*.
: aai,'..  • tVl-.l.lilhllt-r
l.tiiTlaad it lln. 1.111,Um.nf itu Sa* M i-.i id I Hilar iuutbvrii
Italia.1 I uuiliaUl »l.t. I.at. lani-rlil Ml »itr. nf llm I'titulutnt *
land  l.ili-i.alii' tiuildihir. l,ai. I.a „ It.-at.^I at 11,1, |,.i.,t bj ll.a
ml |.i..III.. |,m |m.i
H.l aT'4'1. <l *a --.ll ■* |Jt*l
.>.at  lu tl
■l i'ii..mi, -..-ii..!,. iu aad L
11,u fad atll la* iipriMtO up
-i la. H-iiu,,|   Sunt, run
llllii IliluUft. llif I ixiilMh) » |.(.>ltitlj  tilll  ilm lr ,'l,.|mt and
(.lal.-l  al..  I, - „. .i!||.  B,il,i|,d.|  »i) ta I. ... Hit,.film I.r..-
I*iu i.t it, ,.,| |..i wait-
•a.* iimi. f t land I" l.atu ta-ii laid .sti I and .lalt-wl ,.m lln*
it..iiinl liit-lul. ait-all a. drrt a 1,1,. aad fh.nl mi .lln-U ntit*
11,iln altl, I...; ii.In ti, ...1 aill ta- ..IT. n-,1 t.t H.atiiifa-mrtiri
a.ttt in t.-iliti*   ttl,.. t.t lii.i,„,t,r> l..lni*#al a III .In au|| |,, ,.,.,-
aidrr l.ui'ip.a.| !■(,.i, laUajoAaobiti
1st
•AN-D lalVERaPOOL.
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
I.l 14111.* -*    an  . ,11.-..Illlri.ta
alaltr* t'm_>.-rtM in , , i.t iialajr.
II t  ul lln- tui, imi ,,.i. i , ,.r
n.lliilr.l
l'IUil*l"ll  I t.l'll
it..- i'.i>i, i in i* ra. ii*.i *
it.......11, iba iitii.uin
lailaai*  In it*., fret* ll .
tin*, lailaa)..in i.-riiilnai.ai l.i*i-ti«..r  In ■ i.-a a-aafcl al
ii aili. ii.t ■timi.ii |.iim...u-i t i.u *  I' It aill nut.) aajgf l.i»«f
All malmlal hr Hi* tall**)  fmm s.«lr,i lu *h>atlla *tll ba
Kaliit.ttnl In |,i,ik 1.1 IhaJUllOU ■ .111,(4.1) a I-11) al l.l,rl|aa,I
l'i . .- t. ,■ I I i. .-• I ri ■ -. ,.*:. mul |. '.at, i. l , ti,i
lul  fl lit.al Vtitl,,,,,  mil lai 1-. ■ knl iu I.U    -tail  iml Sa-
U-ntl ..i.i ..i.t ti,. i I' 11 laatlhi li. a f. !•).. «tllla)
 Ibi in all-inl iniiii n, wlm l.i.tiTili WmI ml (tilt.  *u l.ln-ttaail  alltiuul lln liii.nnvnl.iiit- ,-t a *   t..la**t<
ti,!-fiii i,,,ii.,.M.i |t,i..i  i-i;  i i. .. u. i
l>*i Un ti—.1 aill I iHtaVint,' I-.i It.   I.ni. -la-t and all n.ai.uf*.--
I......«hi, *1,l|t|a,| fl.illl IlillUal Itltt'tlaail i..all tadnli In til*
S.iiiia, ,t al il,.- .aiiit* iai.-* a* ftntn N.a W. .lii,l.i*1,t
■ .1. I ii -I. I ,.. i. I. ti. i ,t ii ■ .1, . i a.. . "I I'.l.i-j- 1.,..l.,t
al |.n,-|....| li,.,, ai uj nil,, i _-*•.,il
A "aainillaii.l-liinwl-'itilll «HI ta.rtt-rii.1 al l...it|*.-l Ittl*
li,*l.ilttl) 11..- L'.-i„|iai.i • |.r,.|atlj al l.i*rt|--'l It *-*..'ll,-iil
til mi; ii - , lultai* lacfvaiiit t< iti.*.i*.   Alt inrtitularauf
T. J. TRAPP,
Agent for the Company
a
•••
a
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
-%-rft
a
•••
a
Bank "Montreal
CtPITAU til tai'-[I  .  $11000,000
REST, -OaOWOOO
A Savings' Bank
BANK of BRITISH COLUMBIA.
lacoaroaiTiD ar ac-rat. ci.aitei im*.
Department
Hit bain OfM-nod In conitKllon wllh
thll Brifits
Isieiwi lltii»4 it Ctmit  Rilis.
ll t ■•***>• * I '
GEO. D. BRYMNER,
E. BROWN ft COMPY
laiwum ttl Wlfl.atl*ul
laitil Bttlin m
Vines, Liquors. Cigars
-.■•■.*. **, **•• **•-■ ■■ •*■'
Capital Paid up   -  -  •  -  £600,000  13,000,000
• aria roar* It. itta.ia*
Raaarve Fond £800,000  11,000,000
THE BANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection wilh their p m-ral Uiinliin). Ilutincti. ind ari- nuw |irt|ur«l lu receive Deposit*
of On* 1'"ll-tt uiui.it.k upon which inicrc-i will Iw ullnwctl at current rate*. Proem rate.
Four per Ceal. par Aanttat.
I ii|ioiiis received for t-'ixeil I'criutlt. and intcrttt iil'owcd on icrmt. which may I  itceruln
nl un .i.i.lii.iiimi.
E. A. WTID,
NYU \V< '.iiiuiisii-r. .-H'l January. .891. Acting Manager.
JCaDaT,ll!^.a..,!™'WT Canadian Pacific Nati-iation
on*. «»4-»' ;■**< * H<
IvIanbl-aM.. • W««lMliioirr,
ihm| tltntari ISrW. aad th* (Im ****A
■ith ll* laal N»a4» ***T »Ti>*a Uttwniid
tmmth
llirll-'  1.1  II *. t -|*l* *.   it*-' *- *  i
,**af •f^it.|A**ii4*r«»'*l-»"»l*l'>i»* •
oiati ar au rn*****. oar i«o *i**«i.
IHifOl 10 *v; ■< *** *■*■•
nttt. II HMtTtl Mt*****
Nei Westminster Biewerj.
Th.. " 'I -tlal t.l*—' 1 ..*'it hit
!•••. pa. .a ihomath •itrklri. .wait
tirti. tlttt a iait.ui, aai a Ira. ilta
aaali.v nf baa raia.li*. at|*|,ll*a-.
A i.r 1-r.iaI- t. S|,|t,wi,.uit . aim*
an Knail Hit*. *lll tin- ltmnir>t tl
1.1,nt, llr*w*rj Im-aXil «t Ka_>pwT
.na   T.!t_.|iiwi* Tl.
mm. OOCIMII Ca. Prtanom
THE LEUND HOTEL
HI-1 IV-** -*>! Ill f I
Near Comer of QrAnvMIe Siren
Tha tr***m ************* iod Tti**H#*a
ll.ttaiialhafllf
Tw IJMitf ni***i tuii*»ar ****** tm *m*
*m all atiiKtiMl |H*ti 1* tmrtiy
GOOD SlIPU RWIS
Ttu, l-an ■■• ttd *;;•-■■■-" Cm-
j -1.  Tl* riftt i'l.al-1 Hi"
a ti. r- - *■ *
ranrrt »,«i»r.
RiddeUik
Johnston
Hive now in operation ihr
only
itci* Miwtirii
Ua U» matalawrl n. I r , awl tta t»tt*i»a
It.ttwai* M*a.» laril.t.
at .11 tilth
a*m*tm,\ : Mlatatanr.
Cotnpin,. 1 l.imitaedi
TIIK T.IHI.K No. 11.
lab-oc '"■ ' tt'l.V 11*  i*.
fAKW-rll  OVTI.
*l'['*Ml  to  HVtiltHt  u;* *l.*p
"    1  11 11.(**.«! ata
VAStuCVblt to VIlluKIA. ***i *******
Mmitt ii u *e(Mib,oioaibt amtaU
IV1 I* H N., 1 in a
an aamnMRl am-ia
LaM Vi. K.alA m Wtmtmmmt. tadact
Uradiiiaod tjrda tdaod. "laodit al •] o t Irab
•A «**->-.. 1 and I ntif at / o tfceb. ***mAn
******** Nf* \v*ana-«.iat laoipf-tl of
<  1  l*  "taiN'ft I MM MM M«idir.
>'*. ut -.ntMi'\ri \Vr*«.U,iaJfhdi»
ro««o«iiM<v i-mm> i-i*.u*o,uh.
UMVX|«R1A**A*E»TMINMr.M Um Wtam
ao Maadat al 11 at aitab  Ibwtdi
inmnmyn ******
I"-* 11 OW-M TfM, ********* it tm****
,|t>t* 111** Bttl'll
******* ara* Srm Wrmmtm**** ktthtHI
• ' - * .- I tu laMi-it*-* ***ty t*r**ay, tban-
Mit ai ;etlnh
* .t-itia »'-i ti
**ra»J.Vi n tbu Ott, liOtff Ml Patt KmpM*
aad *m*am*Ami wi m iha to aad iwafl
attthoiMlh.  It ******* lalaiiwioi *thn.
aU aal || paooi oa tbt Wm *************
**i. 1 it mm* loi'ti
OiaM  M At UK Horn V«w*i tot AOota
ami***mpmt***t* ******** mimrmrm
*tm
wan nut ac-vtia.
******* Timl 1 totti rmt* t***4at m y a at
h******** X** Wwiiaaw. Kaiwil li
In. Itow laM and aat *****
IV I t-apat-t ****** Ibt n«M if ibMHtta
,. , |   ,| iMJj ..,',!-..  '   ,1 *  * '  a'-t
'  MaoliM ttia*
" IHML
wmt**m
***** m	
0 1 cilUtO*. *■-*'*■*
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
w aooiaa. t**mt
IIHKVIM. lll'll MAJIOTY-* MAIIA
i« in*
Srm \V**it**Mr* *** ******* mMtmti*******
■ NanittwtV itiiti • p tm.
Himimm* ■* Vi*w*n.** ' w-aliii J a m
VitHtttttt Ita W**wi*H*>f laratit* 11 oaaa
W**it*a-..tM IU Vantiwiwt Wt«lmMi**t;
Vii«i't*lo NiitttOwi \V«*Wt^*r* a p m
Sin**** km Vitato**** Thmdajt ram
V if "mt* tm Vt'rmmmtmm Thw*rt*t* it aaaa
Srm Wmtttmmet tm Nioainto Inrtmiii*
S********* I* WiatKBII*!** !-i*«nlitt / Am
tht art'**  ll VaftrrmfM iV Mr-*nt*t *nSl laad
■  Bran  ttfirmam A Kta**  WKarf. AHwti
m* n**i'
TELEGRAPH HOTEL
frmai *■****. artMll* rmri laaadlaa.
I***-* l't t**1«irtf«ra.f "t-k  -11 nft* (*>*«>•
y*. rm*,** UMitB  -Ma Th* Uir i* auMind
tti'lihatlKlrm wiatai. I,ia«<w* awl **ga*a
•amt  ■IWIM, PtapHMtaaa
Rmii
Ship Chandlery.
\\V have on Hand a Vcr>- Ijtrge Slock of
ii.tiu.:-.   nun*,   aitl.,   "unitii-jiTtxiinm*.
• IUIX* "II- I 'lll'll. I-1K1M llti*K.
•.'ie.    -iim- Tin. ink *i.-iu ncittxo
IttJXK- NAIIA,    ll.lK.S. OT MJ. RISt*.
FlilmBli8nppll*M^^4irrK"wl*u*
till nil tttt I*, tr ttrllr Air Prim
CREIGHTON. FRASER & OO'Y.
10 W.iier Strrrt
Vancouver, ll.
F. CRAKE,
VfflMIH : ui: IIMMTMIIII : IIIDiB,
Columliia St. Three Doom Wral From P. 0.
Xnia.* nrrsenti a( bottom price*. Simrnon, Hall, Miller &
Ca. Wallingfoisd. Conn., celrbralcd 1'l.ileil Ware, quadruple
plating, took first pritc over all com|-etilor. 11 Toronto Exhibition. 1890. Gold and Silver W.iichci. Diamond! and Gem
Ring*. Jewelry. Clocks. Sia-ciatles etc. A large Mock of New
Artinic Gcods in I'lalcd Wan- and Jewelry will arrive early in
Dccemlier.  Call and ye itricci. no iroulife lu show goods.
' atll
COLUMBIA fcTI'KalaaiT FOUNDRY
RED) **»» CURRIE
Mlnufatltinnj lltd H.pi,r-nt Matltir,,*, I IptXilll,
Ri-id .t Currie are agenls for John Doty Engine Company;
A R. Williiiins. dealer in all kinds of Machinery; London Tool
CoBlptfiyi Manufacltirers of Iron-Working Tools; John Camp-
In II. Manufacturer of lliu:ks. Carriages, Etc.
rt war* » n* a ,«•>.,«... **** At* *in .nt caatr.
NEW WESTMINSTER. THF,  I1BDC.ER1 NKW  WKSTMINSTEH. ItlUTISII  COM-MlUA, HI'NIlAV  MOltNlNO, MAIM-II IB
NOT DEAD ■ tn SLEEPING
tv* iiiii ll, i.'ttl, lor Itit.iiit'il again ina tew tl.tyi uith an ENTIRELY NEW STOCK, which I. now OH Ih.
FRESH CkOODS.  ALL THE LATEST NOVELTIES.  Will op.lt In .lore now OCCupl.tl liy Uiil I
CAMIM1ELL & CO.  Don't lail lo attaint our ii|iiniliig.
isat* at sovti.1
WESTMINSTER
COLUMBIA
STREET,
mii U.'iliiiiii-rti'i'.i-iiiii-
I  Ml.lt-' * i'lll  >l.'.s  nl
uliiH foi b aliurl Unit.
I mi 11 i  I'.nli'il  li'lTil*.
uf III.'
' OGLE, CAMPBELL A FREEMAN cuoicest city Lots
NKWS OF TIIK CITY
M*w Advarll**ni*til*
LOCAL MIKVITIKB
Trail    ' ■  ■ >
t.t.l.ii   ll> i.  - i  - -an
.Mi.
i ****** ■'
Thai rat » ■
iwlflnw ■• ■■" ■
14111*1  llllll
.1  Alt>
H UwhUprn I   ■
i;-•- t -.nt pt  1-\* •
Mr**ai -•*'
IVnaon
|ihano tiit..i-* I'*' • >•' H I* ■ '
tu ti-' ""Mii Arm
GMtafi Ui tw
-a   |   ....«  Ii..l.1.  .'Ill I
thi 1*111 ttlroi - «»nlaj
ami m* ro inib I
vi'.*
aroolni la ill lb«  III
taint li. tlir aluiti—i  it il..  *i  M •   \
,  || I-- ;f •  - ll
1,. it-it ii  k ii hm a «"
n., -vbulta ci iiiMiiini,
it.ii. rurtalllui **\******* iod l
lltl* till.*-* fill  Hill l-"i|illl  II"-'-
.luti*.. *i - formirti b»|H BtWai l,l**,r
Id in-*
*| l.tr, h al, of VVilllinlon i*. llil* lllllll*
i-'i ..r i iiian
\.-.i. i.iii altarniwii. in I
mi.,i bi "  wol arathoi  ll
■ I ,
\ ■
.  *  i
Mt i; k ib
I by thi IW|*iri
\.
IV, .un i .i.i Wall  I   i
I l.<- j ■   '■■
i |» i; obirl
• n.i a* t.l tt.*.!
bill) tigbtoibi mi iiu-*uiii "t ibi*
binmldrtrtbl
If pm oat.t i * l - r  iiiii
.,(ti,* Bleetrtt lYnowai I  II
|    v •
l   iti •• '* !* ■ "'■"
■in iftoraooa tt**** NaaaUw
*
I
., i.tomrt*** ai Itu •
Ml  J  Mitirl il  Ni
MH* tiiitini* tn "ratlin,"
i, tint'tod l roa I li -, now foi tl
iinill
.. l-l III I
.    ,    ' f    Hi.
t i umbii ol
i t-iii. .ii
i,i i..ii,*\ to
.* in iti.
ti.*'.i.iiii
la
.. ' ,
Kb  , ni.ii.nri  |l lhl
.
Mi., 11 tm. - i i.niiiii.' Until
 * nam otbon ol tba
li - i .,■ ->.. hai * i
it idtolra-
. i mted Hliti*an !  i  •
I   I-  la  IIJ  III Hll'
■
|l  If III L ' 'Ht I'll
\lt  Mi,i.t ami * immhai id »uilr lovlni
■* '
■  lo iw prodi	
\*. ■ -I .    -  ... ,:.|  la   l,i.„I.,at'.  Ttt***
.. *,- ii bn ni koi
. -i iln ba
ii | itptiiirti) ol un*
-
. ■ -, i*  ■ .i  , dliplii ol tbrll wai
,    '■!,.-   . *   ti..l
■  laitn Ol ll npwIttOB  !• 4
a bttli*  Ml»i tl ll
tn. Ifaoblfboit
. • rn.. it
- ,   ' ■    ■ *.»!|i|.it
\| ..  t...*(.(.,   •. II...  I"..   .Hi It   Wilt
Audi* i..i i urmlnu l-nnili, t.m
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIFB
I'll >1 Iinill Hi" Hall.'-tilllm |,ti.|l! ,
ilny nr two mil lu
*.   %.
H III BLAST
IN THE ARMSTRONG BLOCK
L, J. Cole & Go.
.*'.'( "I ''I.l .V.
M\ W.
X.
V*
m*
Opt-o&lle CM. Dfliml
Columbia Si, Now
ffoBtmlnBter
, [Iim . LAM Hi iiMMtH'ATIHN.  rilAIUlKS,|l.tiUTii|| lul'Klt luv .
IHQ TO UOOU, ■*u»»iifl
F. Q* BI3L.QDE3ATJ, PRQpR,
it iiMtiil" N '' iNOffDl N i it lUtUUlH
ta* it till' 'a
■
M -* tl
t..w mil ia  Mi  ||,, it  ll.f
Mr  Ui.,  Mrtt \\   \*
Datura.  .**  Mitt Uii
Hid MlN ... all ul uln.tii
tn  •'. ru  bllli 1]
toralliu
tbi ■-, n d Mr, A. I
im pari
(:*rti.i  ,1
i
I'l null. ■■'
ii.'t i  I    \ ' 'iimltti
&
(I,. (a -.'  a
li I .. t
■
■
aaaoal ai
-
■
■   a
ohm
lt.1 |*i|* •
Wi ii*
i
I ■
ibi    tl a a ■
' ********
i-i IMI
th*** tt
. Ham
-
-
WHO .POISONED DAVY-*
*fi   It. . it.-. Y..i.i i.y  Iin.i  ...  Hit
Tracta at foal Play-
a
>  ,'i.|-l»l
Mi i >  v
Ui \ •
■.'
Marrh I lira*
id adrtaki i.. i l i*i*i
■ ■
■
-   '
1'   . .
, a  ,.  *■„*(,.I    -,_.,    |
..ini  ||n  (*.*,
.  ■*** it *
ill** awl
■
ail*i
i
■
badboai
il
■
tistta J.
■
-
■
■
'
until l*   ii
• »..i* .
Hf lb(Hl
-   I I*..,  I |VtII..
'
aal
■
taa I** •
Agenti for Ihe Oolebratod J. &
J. Taylor S.iiVs.
CAMPBELL'S
CORNER
FRONT ST
5 CASES
spRiisro
GOODS
i, rlr* n<
1  .ttt  a.t  IW.I
R.iiily-iniitl,.
Clot hilli;
Hats uud Caps
Gouts' Furuisbings
Rubber Goods
Grand Concert
■ • . -i  Jaaaa-b*!
MM  ii.
Herring's Opera House
TUESDAY. MARCH 17, '91
IrfaMMtata l*i *****   1******^**** 11*
t oo aart at f o ***** ******
ni
■
|| l a. I •
|
(■'-- ■  l-tft-latlf
Da j.
MIIIINU
GENTS'
FURNISHINGS
Mill!
IM'
GENTS'
FURNISHINGS
u. I,...-
Hia i. ..I
||     U,   -
n                  1 - -
-...ii. II  ..  U
.1.   II mil |.n
	
:n hii, »i a
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL ACT.
I'liiitw. Sell and Lease Property. Collect Rents. Mate Lagk
lies, and transact all Iw vciaiukk \*M M
. _.m.i-. I   t   i..,'.  • ■  tf i*n t- <  it* i  ni , t* It."'.  ■ ttaa^.^^1
I .    I ...   I  l.  I- a   ■  ' I a  I  • ■ ,  . "
nt.  In  I. I  H.l *.
■
tl  «,  III '
'
i iti .In,
(ham h.,«  '  *'.
ttttntlara «l-a r.-■ "--llaa'
l.ll. ,. It  • .„ II. I'lll I
...'...   .   -
,1
LYAL dt CO.
BOOKSELLERS
.* S"i.TIOMERN
..Htaia,aU»
HAMLEY BLOCK
-.1   v.* WtMiHianaa
CHEAPSIDE
6000
NEW
laHEAf
A Prominent Feature
OFTIOaVB
,  BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    4l GOVERNMENT ST„ \y**\
' AlP
BON
MARGHE
t/i Hll  'l   (,'t
Wlm.  Knl i
TAKE A NOTE OF IT
Th.. Liverpool Proparty oOarid
(nr suit- liy it* Iiiiiin illitlfly ailjuiii* thi-
WIiiiii mul Pnaat-iiitt-r Di-|iiit.  LOTS
nn .iti. iitiiu -ihii in me.
V *
Woods & Polley
COR. COLUMBIA AND MrKCNZlK STS..
I .un it  Kt I
I'tir T*i;,i  i t^|
(.Intra   \l[a jut
t.l. m
***/**  1 ill Hit kltllliiH
tm* i   -. i. „it, IU
llllll (lllll Ii It!*
Glove*  '
B.B
i«tit»i  nibt
i obil* |
Q  A  Ro*dd».
1*11-* i *  ■ ■  ■
tMl*t.  V*' ■ ---,!.*  |1  •
t:*t  Mt  ii
It* i*m***4 t-i * n ft.
aad tin Mi ■
II ■
t*.f ti • *
■
•Mil a, lb*    'i    - ■* ■ I
aaatttiiti M ■
i lill 1- ■
*doobi|*aI bf*jMlMB *
ai*il lo IM* .iii *  .
i ii**-* i
itiiintt'ii-*** "I <*
ut* i*l
* '
1,. an lalHOillt.1 raMn-aokaii*--
■
n ■
■  . *
\t» , i  ii rtaa ban '--    I
a Y
■  ■
■
r li rn*n
I-*
■t ■*t, ******
tl.* taat*
rs> n fi v*t. iiodibII
*■  ■*
Alt* i
j   - - t  a    |
doa A Co la *--i»*. ■■ *   ll  •
|[. ..) i.i,.nl   t ■   -
-
ai,.r*- in Hn V  ** •   t
i* i faoiiliir ilihi ot wa llw  i <
ot i«n.(.i* in **arvh ••!
oandtnltbtii *»t tliiil.ii
. l»*ii
.)• iban
* *t**> * ■ j
■
Mill   -
■
*l*%m*tm*lm, t
■
-,**»** I- tat. m
. It* lift 10 t***l*!
I ifti  la*
■
BOOT! *
a«..IO
iiii oi nut**
) l
'
: >,
r> Zi.H*4a\**aX.
***■*  a**-*
mm
fiaiHISACOtflES
HIE
, lit .. lam •
|.||i. *
m
laari
■
b*a|il ibal I,* •--
»*ti.«.| M*t
t'laa.*.^. .  ■
I
t**m*r**i  J|4|M»il**t
I
Aa l*ji*i*i'itf D>i»*
■
ft
:  ■
.1 hha ll
|i,., ... •   .  uhdbl
• ■ .
t a mm**** I  I'M
ll tint
*** *y*A. Md I m* ii»*i i* "-..ii i,t*<
■ - -  ■ -   .*
-l  Mi*
• --tt II al n*ibl. I 4** tn** *****
ibat Uii*»it> i*r*t*iibi an^ faarbarj
■h*«i*t  »<-  lit I khan t**i*t't *4 *
\ht\mr,\ I*.a
tr.il h**nl*iih* I   ... k. -a  *****
i tl
ci«t AaaaaaaMMa
Tb* t ti a***
Iht Mr  H  I  (-.itiit  *!-.«*
a T*rT lllimai lartmm *>*** **** *<**
Ai-i-ittiluil  I"  lli''  •••"tltlHi'
' imi mtali iiiii iio|tio.t*ti*itii
1.1*11**1 tba Iota
Rt*hl *■.--;-
,   i  .  .
toot.
ll  b»il  I"-
I I.mt* l  -
■
tilll •
tt«.**n *
■.**»
it** at-
-
-
» Mib  ffifta r
. u i
•ooili Voataaiaaur
Ma****
*t*tm****  -
aihlii *   .
*
*
■
-
I ll
Ohttl II  •
*ob  i*i
■■
I" M *****
tltV't  rw**-.
I. tmmmA
• *4 t******
t**tt*A *4
** *    *
DOUOLAS *
CO.
LIVERPOOL
SECTION  Q
Tha
rfitlrr nl
lhl-   I- mil al li-
trill  In-  |.l....l  nn
thi- iiimi In*,  mi  Mint I.y.
Mai i h '.'tui.  l'i li i a 11 aaiinahli-
ra*_r   l.iin*   < t..nilln|
ntrr a j-i-ar: aniTial
trrma In part-
li-a lillllil-
m*.
RAND RROS.
G. S. MA BEE
PAPER HANOINO
SION WRITING
PAINTING AND XAIS0MINII6
■ttoii *j* ***** Ih *»*™*i —•<■*•*   Ca'i
| ami *** aair Nr** i*iii*>*>*i -* *****
P*t*m* ***** 0*t**«*i<t>*>*
O B MAOtt
W.TURNBOLL&CO
Buildont an I Coislr.it ton
JmS Jfmjm mm Jim.
i IM.tn.4 ta .*. wti. wl llw til i '
wmM* lati-a
Ni-v Vancouver
COAL
liMUt UMC* Ui.(i liMlM l
New Wellington Coal.
i ••. ******** *•** tmm*
* ***** m*********
IH.OO PER TON
t    Im -  t-i rn-i-fiittr
...
The Matter
iv itixtt- lha.it rs** *l
qtM-lIt) „( ihr itwniS-l
.IihIi a tuit nl tW«i(|
ma.1*-. litr mml l"f
i.iiui.lr ,.ili-ai TV
iinill Imil, • "'*-*
the thj|a- nl i
atitv linn *h.*Ht
llldiEl
IjtM.aiil. •
l-'il   ll.-tnt-*}..« f* *
I*, llw-t  I*>-  I ******
I,id. lt.ml(t-H^!**,™
imililliiiK l«iM.I.I.*h 1*11
,....n.a...i  .....'i-'i'l
«,,  "Thr Alt**1*!
i,ft ftoetoftw '' I
.t/n«."  lh*  I^*1
iiiiii   Th><*l<*<
reMUH
MEAKIN^
Km
AQKJSTTS
I- W. CREIOHTOi.
«i..t,.w.niai
. it*, la all |
iim,  Ifnlti*,,,..*.*
VaMa--mtimiti. all atatKllwa at ttal
a.r.t.aata aw, It.
-m.
ORILL HOOj
It -aw am*** '• '** ,
laosttiii* i . •
^•acr***** WI^^I

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353982/manifest

Comment

Related Items