BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Oct 22, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353980.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353980.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353980-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353980-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353980-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353980-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353980-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353980-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353980-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353980.ris

Full Text

 |WJ.WALKEI1&C(J.
Hll
[MIW WliaTMlNSTli 11
NUMIIKII 00*1
ii. ti
^f-fv-wtig   Q
WITH WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W.I. WALKER & GO.
UHAHTttH.tU JillllUUnTAliTU AMli
CITY Alflll'l'1KI1 iillli  V u !i
JIJI.Urn.llll:  t,*., lipvi *.*. .11, iMiinal.:«
NKW WUSTMINSTICIt, IIItlTISII COLUMBIA, TIlllltSDAY MOItNIMi. OITOIIIOIt BB,
INIII
WM, BAIIiLIl! 4 CO., t'UOPKUirOBS
I llll I I'tUIM.
H.H. LENNIE & CO. druggists
I'ni! JAI'ANKBE i.iinli.
FANCY GOODS |ii^Iodiol,,e"
PERFUMES
SUING FOR IIIVOKI'K----•,--::,';;';::-;;;'•,;;;;-
Unii In.i.I,,,in- luvirl.bly won.  It t
60M1L  01'  Tilll  HISriNIIIIIlilltLll ''i'i""-'!'""!"'i'"i"v »ii«ii"i'ii'i'
APPLICANTS I'OR SEPARATION.   "'"' ""' """" '"'" ""' I"'1'1"'
.MUST (iO TO SCHOOL
I Ulil'ATlON 01' AM1LKICAN INDIAN
I'llll.lHiCN MAIli: I1HHI I*laaSUIiV.
TOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
RiL-al Estuto aiul Insurance.
■ OI.QNIAI. Itl.iK'K. -M-w WESTMINSTER, it. C.
Tobaccos and Cigars.
■f.nh lllll   I'm,.i,,  Vlli'l.alaa   Mil	
tnd   t.ii.i.   aiIm,,...  ai-.,   i run
all... 1 ....,..   Ibn Hi	
iinlhvble -iii.i . l.i. I.,.,!' II l'.,,a ,i a .,
& Thomson
m  uosa liLI.KI'Hl'.Ni: 117.
nt. KU!,!,. MllHTIIHI.I. .ITII1M..IM K   HH-Irn
ii -t iion ti
I 111 I IIM It  Notary I'tlltlli
.it- ,  IV.ieili..
• , UiB-lHeaBi
MOWAT & T>
TURNEli
A  Im
Villi*   I'U tl||
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
It Ml t.1 III lit.IH.S  UXU -I I,Ml I*,.. IS tll. ||. lil. IN, |||..\i ||-.
HillLl.t AND I'linill'll.t i tlUtIK I
Real estate
Fitiwticlal nml Itmoinucii Aiti-nti.
Wohi.«p,o|,i*,ly in .,11 ,i.nis    '  ,,  „.
..I  '!..  C  I.   aa.  I  II .-■ B -a.l
J.-will.  D",r'c'' 1111.11 "I.I.I
FARMS Iiuin iivi-.l anil Un
tiinrovcrt. * '.fi'-'i i
L..i.... south w»j^~^5n
MINSTER .mil '.om.' tl.otc *CC""!"T *" M"
lol. from I 1-2 .icro*, lo 2 1-2 _....„
uf.  an rirwl  Atlilitiuii  t„
South Wr.'iiiin.l,.,.
S BARGAINS
'   are iln- ordei* ui iln
day, tn' .in- offering
luls ill lhe titinity ut
Moody Square ,u the
|i .I'.llll.title'   pnCC   "I
$.?5o t.n ll.  .uul  .iku
hihhI building -.ii* int
Sappcrton t< >r t in -
-.ima' figures, t .ill
.uul examine uur list.
Office, 71.1 Columbia
Street, Ne« Wi i
minster, It. C.
A GENCIES:
tt
Manchester Pire Insurance Ca «f Mitn-
cheater; Phenbt Ins
t... Brooklyn (lire);
1 ili.rlls' ins. Ca ol
1 ui,ui.i (lir.), I*!i|itit
iltli- Life Assurance
S.K-iity nf tht- U. S.;
An idem lu.. Ca »l
North America; Tho
Mutual Accident and
Plate Glass Ass., ltd
ni Manchester, Eng.
-
- - *
CONVEYANCERS'••FINANCIAL AGENTS
llllll  1 llinli ..|
1
,.i.,A... .. ,..    tun.   1
WOODS. Il OAMBLE. Now W.alot.uwt.*,-. B.C.
llllllillli,,  I.."-. f ll lla.X 111'.IWl.laa  UMI,I.II
s  ur, I'll.li I.:. N   ■ ...I, (ararat*.
H.G.ROSS&CO.
Columbia St.. Nuw Wt.l_iiu.tii.B.C.
7'.* Idparaaai ItoftA,
lit  .iih.-rtiii'iiii'iii in  11,■■ilii-i
tl al bo toon thai -i cod*
i' ii- tti arraiitf.'iiiriti Jilt '' I '•
irrlrad 11 hi irhhh ill tniloui to **•
iln- Iterouo mii' ii in Vlctorli inu have
Uu li *Ub iiraiiii.il. provided tiwtya
thai tbe wUbetnmtt |a, whleb will bathe
iirlre chinted for the return trip on the
****** '« 1 issfst*^.    x:.;::
tin t.nirt ibouttn open tboro it *   rrtre In Victoria In lota of time for
dlvoroaeaiM oa tho doeket  "i ibtao lbepawoaiori totoethe ttti Hatch
tlieiplcleet iretlkel) lobe tbtl of lhe ,!,<"t,'"l« -,"' wi'l •>»" fnr tin* ell) i.t.
Floronco Bt John und Actor Harme
iliititli and Funny  LttUl  ILli
dallOD Of th.' Marquia nl A(:l. flmiY
Will iln Anything tm  u  Living
Cork nil Torn Up ny tlm Km tuna
FiKhto  Kvury  Hour  Tlm  Cfiiuli-
iluti a fur tlm H*- it
I
iiiiiin  Unly  Fur in ita  Aiumi'itu  Pork  to  *"
l«n RUffllth ■ .i|'n.ili-1.  tInt ;i."t-ntii|iitiiy
liim li undertaken for tbo porpoteof
looklni ui the Kortberti Pacific propert)
nuii .1 intt d! purcbailni It, "i il loaii
oftt 1.1 i-oturoiilng int.-iv-t i„ tbo
iioolr.  Mi ll ru hat talked freely
it thf itock uml dotigm inoorpoatloi
1 tbo I'enntylranli lyiiom ind Ihtii
.ii.t.
lltnr tin
in- railroad •*.
mi, I,,.
itou,
tati and *>■** bj
Com na Food
OtiailAi Ki b * Ootobor .'i
rh.
iiiiiiiii".*  ItitiM'll  ********  Iit noble
IpOUlO, and Ilml of tbl  .1  Marlul,
aan lift lil-. w if.-, id.-i,..i, .1 iim >i
John.  Hi.iii tin-., eaaet will pi
baiaaobod by tfaa ud <-f nail moatfa
Uarlui 1- oooitanU] reftlloi bu friaodi
with a doleful tab- of hll wife - b ri *■•
lempor, ttd declare! thai until tbey
Mparatad icartolj a da> ptned wlihoul
Um fair riiiiriiti' leatliylai berregard
f"r  Inm by  tltri.-wl.itf  mmt ttl
vcrtii ai liim.nr amailitiiit  a  [i*w |,l.*i ,•■*
"f furelUira la lake tba i die ofl hu ii m*
u 1  Tin-1 **'■ i« 4 iltiulil.-i.ari*
lha wlfe harlni 1 ito-rf uf bar own to
relate whlrh If annul mi I will pm .
ililTrf.-tit riiiit|ii.-\iiiti tm  lbe ri
the couple,  Another irui iwalted with
Inlaraal li thai ol Mi Oooeb. lh«hut-
band "f Kaimy  Ltalla, a
an,...  mtt   llii-  i«.|.iilai  tltrlltirf
nf raaaevtlle ladlaaoaa,  *'>*••* h an uni
hU » if.' of aiUilli-ri. liamlliR
Sunday tiltfbt. ilim aivina ill a chine
iti la- ..harp mi iinn'at tbrir placet of
-*ii Mm.ilti>
I I mir mi '• Su tmm*."
in Un' mailer ol LbaaaatBll made upon
a Chlaaaun while returning frum • hurt h
">< dunday Iwl it ippaart ibai tlm
iH*:...ni4ii meoMoned did aol ***** Ihe mi
..'iniiiiit.ti tad therefore <
irreal Um atiaitani, In* dMtbabetl ho
M.1,1.1 under tbe ibtl It,
aihiwt-l Hi.-  1 t,iii-ii,ai,  1,1 lay an mf,.1
111alit.l1. Uii.,  ili.i  1 lili,am.i>  tbought.
mt-aiit tfuiuR tu a lawyer end imyiutfa
lut  ol  HOW 1  I"  •* •■ lit.- um.  wl.i-l,
1 iiiii nol 1*1*11 in partae it i>
uafortanate ih»t ibo i hlaatMa't laiper-
f*,t koowledfft "i Un laagaam
have Mda ll ippeti Dial an e(Hi
i.r badn.iiiiii t.ain.-i ih.- ittaaltt it it
■•■ iiablti Ihtl It bapp. «"l wl. *t. ||
naa by maa law>abtding eltliea
atm wut.lii iiatr Uld thn Miftirmaiiou,
iod deaaoaitrttod lo t'i*  inaaiiunt u.i
»
tr'i HIMTISII  lilll.V
tn .SI' I ...  ....  . »..
„.,!.  MAIM.AMi.
••*«•  Ihenby I.KK.
Wl
iVM. TIETJEN. Manufaturar
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
tw-t a.
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
Chmai*. St-tiil In. i|t.tttnlini.-.
D-S. CURTIS &c CO
 DRUGGISTS.  	
H. T. READ & Co
HIRMiT  ItlliiHTIIIl. ..I
Shelf and Heavy Hardware
*^\t,\l* ,,„, * yU\   MIM-lt.! \**  lil.l -t.l-  IMM
J
1
'  '■'■******
' 'i ami I'Mtl. ul
f'otitict wriiltn without reference
10 borne officet,
■ •
tt.tr t\itt<|-i* 1
Ctli'c Addrrt)  "ROSS
A.O.C Code
1M11 \nii irtii  ii\ii\«. miii
Acmatrong-TounK Block. Coluuibiu St.
C. R. TOWNLEY
GARDEN
FRUIT LANDS
Sold mi
Sl.\ YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
$1.65 For Each $100.
Nun 1'orfciturc Contract  Ivilnit: lii.ttr
iiiu-1 l.iii.i*.
t ill or Write inr  I'.irtii iil.its.
A. B. MACKENZIE & CO.
001 Columbia 8trrct, Nr* WwlmtMlfi
I     .           ,.                            «.,..,.. uinii'iiwuii  it,  ...*   ii.aaiiiini  tl
..ll.a.-lillf.flllil, IIb.biii... mil...'.,  laal  	
'*'" '""-* ! '  ""  l'l""i"'fl*  .Ia.il,.-,  ,l.|„t ,   .,,.,.
lOllBlft  .1  I aata l||  li.fllfl.. 1,1,1   l|„^i  ,,
.'  >' lit.-li dtTt,1.1 ItrtaOl llaa-  ..ii.i
•lll|' id   aiaWDU  Ula fl.- Hi i all. I ..i-.iJ l.d I*. .........
kr|d ■ unii.  nai i.  ,-.,,..!. .,i  i,,-   KitKaai.  MolilM  Lu...
}*T,'.K""* ';'"" •"''•''.'''ii"'.'""! li .,. uml pm-iiilwl.
t.niillal, ulna Itwiid.  Th.* !..Im,i ,
nl  1,1.  hm  ......,,i  .,.„,  ... """I"' '• »nr i.i-i.'mii. ii.ii Um
Will,  ita.ll.ileal   I..  |.!,l, "!  H'l*  ililli.l   a.aaald Ilial III
.  ...i.tiniiB*!  iia  il..-   i.;-i!  ■  I., it (f„ni Mi t'.Biliaiitd imitlliii mat.
dr.|.l,a. liei.l,'. |,.,|..|.   |, a. , „,  ,,,.  .|  ||Ul„ , ,.|  ,,„.
■.aatia'lli.l  WM,  laai,  l.l.  ra'tmi ..I I,.  JarraaM.  Jti.l  i-Ium-I  la.*  Il^a,
tin--ui. iii.iiii:,! i. i.i. iia. ni. .nd na.rk.hia ialwoti ind  ina|.,tin...,
.'.tin.., laid die,i t-r ■ ,..,., .nal hrla. HI fl,
lil.l ill,.. U.n |..ll...i.  Hall.'  tt.i.l, Ul „,i|i.a|ali.,l thi.  .i-.iii. 11... l,r».
111.'1'ifniaf ttl.tl"."! 1!'  |,ft-l!t llillar .-llrlal ||.  It.  ,«■...,•■.. ■   .j  ,,,. .t. 111.
.■! M.n.lat.lif   ThOBaW*, all.' It.l.. ...I ,,-n.ul l,. i„| ed  „..  .,..!. ilml,
.Ullll lilOI lu, dlfaetrr  i.O .01.1011,  i.f tilt la.te- l,ll.t|ala^-d  Uar|T   All  I'ldt.at Ul
nUtlou  wllh   Pink   >i»i.iii, Ihw alarlan ttwo Uw |.«hla. |.i.ltieitn la,
Ol dltiam-* le-.dl ll.tlirillt lea  '"af   llattnt.,   l.'«,!.|   !.-   a!    ll.a    .af,
ihi atinllon  id tl..  'liild.ti  .I...  ci..*..•! aei.,..i at,,, I Udnii lao, „ihl,
Mimi.datli. ttat.l.  llf  arllktaal l.aal.al    Mf   I, ii  '■ I   1 a ■ ■  1 * 1.  11, |t  !
Ir,t Htftitl.h lali tt-ilitnuntr In thl*dli«la,  ttul  i illl,  |tnl.unl la,  r.|,,talr  ibd
lahi-i-rdlllli h, ahl'h lanill  lllllltaa III..!  .,1a.,! a.t-l...'  ;
Ui.rt rid id lai* I-II...  Wai.. Ila-ala-  Iti!, I a.tiafr, It,.ear 1  m t»la.„ m.  IIW|iiH.0I 1*
laai,   ll...I l. i,-.. i I,,,,li>.  If. Hi |at|.  Iba ll I Irnit UmrlaWr
HIT. 1,11 IHO drlllraiM    1    |'„||.    ,1,1  M.  I..*.,,|  .III   ,. I|   ||,.  |.„f|.
tii-ntila   innkit*|ea-t  ti,   att-.ni  nl ...aniieinc ..I wh., bti tti-
!a*lttaillia|nra    ||. |,,.   |-,„  ,.■.  a .1 !..  Il|1 , . ,.   .1 | l.a till , a ,11.^
malm  hi.  .t.m  ,«  ,n,i.n.) i -1,,.*..-..,.irt^t*- ,.ia, •i>n,,.,, t-
• lllallrll.  lllll.an  i.  l.l!  a. !.! ,,  . .uliWHOt   Voonlr.lt.   Kl.i leen
Hail . tititnti*r uf dudi-i t.tatt.1. |.an,
t.r mi.  ihii la  ihuuhl  h.,.  la... a.,." In a Int.. Iinii
!i'-* !''•■!•   II* 'l.t. *  \,  -   I i a, a l.ln. afintltOWa
**-l*»" -.din, tm*  X.tl.ilkHa f.wn.
I,,aW III Ilia- ;„•.., nmtiel.l .tlill.    ||n
nfualuflhnniwn.lo. .**lh*riid
aMn) l*r-llii*. In. ia.'ti.t ••ut. . I ■ '• (annHii-al muwum ul
•ta-.i-.lailr. 1.1*  Ifl.lalrt.l  1.1. . |..|l|„f.  iala,.IIW.  . ui*»,,-..  la, ad"  fl**!...
ind h. nndt il aiiltaiuH I.. ...atanutr mh it"!  aiintiiit. II I •• llfr,.|,  ill!.-I..,
,1-  Mi,l.ll,.,i.i  an, I.it*..   OH Of hU  " d-  '|a|ir*l  lltrnlawi  IfaJ  I.
,,..l!i,.f. f..r.,ii, itihl^d ,1,.n:,..,i,t "waaitn, liva, Ue. iaele.tnui.it at th.
••I li.u" |wt ...oa ahkbhi-lnlU'M a|"H"l *l"ln ■•  l>.a,larnl .aw*!.,
Iht.aiajl, ihrd. ithnthli attdhi,  H  ■ Iih .*!.*. "I w,*din bl fl«»nf
now   .tr-t-iuni   Ihr   *jn*i*i   uf ait-iral Inwa hia. Hdiaww.'* awiawi,
tiiltini  .lawiir.  wilh  a  tii*it .!"«• ihw *ln ut an idnll pn. awl If ll
iiimImib,   abkh   wwaM   imlud. w.,» w«t t.* tin UM at|H hnniiUlna
bli  will.  Iatar.lt  llw  nuluihia. Iw I «*l iiM« '
ll.ll, Ttwlr,  ala.e. II It
la.al ,..t,.ll. . I... lodo« .i,d din'.  II. I*  .fwHrW  h,
l.l-a.. la nn .l-i m. an Udi  '  I. '*   ' *~*l'*a.n> hla.- If whlrh la*, wtl Ul
r.11,  lllrlh* lllluni. Ijd,  -adanwllbrll-willirl.il
d.mi-f. wh.iis.rnll, ..o.hl a tat.w, lit* U*i*t.,**i "• —al illlt
in th. aw.lrianal.1 an. and . fn  ii'i **•<■•  •* toltir..f h.„.dl.,h*«,„nlf^
nnd,  •>'.. i-.n   .-t.t ti.. .f  Ihr ti.1  bilW .l.tlkM. a fawt.au. uf an
•U«r.  Atii.h.I, HI  Ij"I4  I . '  Tall! Kla • Mllne-d
•n U, taw  Jala,  •»■....,*  ..t.wdlMIU nl..,-,!.  -WW  iwtddr  ■!.*...  . !«at,
tbr rr.wua.aK. bal tin* wow, hi- f.d Ink .u>J. ihr .««.« ..I llw a„.h uf
i.t.tntd i.iiiii, wwt llw |daa. * It***. *** * ft* "hwb LUd, 1-i.w.i.d
A,lr*l'U>, liUfrnlilldtrn  fl*WW  Mir,-  IwC fWaBbwi. It^lltr ul I ..on..  1Mb.
Wliliil itowikin mib,, ,. I'l" Iih attat at wnw*n
monsi w..ai Mitn
Ka-lbaa !,,hl.  in .Itwu-t id l-.l.t
orrMnwaii. ,n i.tk. .tadlh. luttraiml -u
,.  (MWtn.  tu  .  matm*  lh.ll-.nM,.  mihlW..|rWW»nUI,trt.Hbrtr„hr.|
aitahlln.  tn  .|.|.,,,i.t...  !...,, ,. a.iay.1 ubwil la Ihw ,t,,. and la lh.1
oa.tiriHM  wiib   tl»nd«hiJ   Tbr Hr' wa* a |W.*ii luaid..
Iliarlllirian faraiw awd nnvmlal. dbdltdfai-dwit aa attiat ai Mt*- Nn,.
u*t  ihrlr  iwiwn-ata  a,r  b.tdl. ilrwrb ami hn .itlwd ..*,un.». Hn
lM iinri.i.r  Tbr i.bl wli! IV th. »■  .      *' . ll.a.,:i... and M, I-...1
•rfiw.1  lh.1 CM b» bald |.» latnlt .tatlw.u*   tie*  i<ilw«nm  at  Ihw
,Nt. ind .11 thr aViel.l. ..f ,..Ui |..iai,. iwial.t.  ...  . -....Ula. .,! .plttadtd
will hit. I .ban In ll  Thnr ,. «•«». atwltt,. .hi  .inindrad  la lathaiiai
hr-.ll.ll..,, law.*, 11.'tl.iiflhi I.. .. i In  > .liar, aid  Ittt  ,-f Ha...  tbaa
abithr, ll.., altl ,an ItlllUat nlir • , lh.nr. hid lh. |»r,
n, Hatllt l.iH.I  ll.dl.'1-d   II.IIII It btat 1'l.iolnl tiina-.lt laww laV. Iwltr.
MIHIW  Iiu  ll'llmw   wllb   Ihr aw,  Me. ai.«, .,.i.i f.w fbl"* naa
rlnwal   ul   1Mb   na Inn **a  tbr  iimtiwant.  aod  Ma.
id  bii  ....rn,.  in  .a mallwdla Lib ia.ia.n*'ivitdhlitt ihr
KnllMl   IWIma    ll'llnin   I.  h..V*d  imi-.,- Wilh til wtrrlkn.   Ilrt.nl
lift 11, r-h,  IIUI  nl  l*.,h  !•'dale  aai  ,b.  "atf.i  Itai-'    11
Wla'a. hltr-Ihlt hr It  IHh"  -MlM.   lb»W tbr  etwdiair ut  tlmdllwahn .id
Tba tadkw an dula. thrlt da,, In I.W.  "Hintf.li...  lUlw*.. t,  *\'  fllflhwi
and Ca-td h.nd wntk la •wi'i-tt-.ilnl Ibr Juiihin-    .ti  an  apt**  Iw  tba
f>rliua.|hliwhkh.nhan,!,<*Brut-tm!  Im  ulw  pit,***  llw   l..n  I *•*
Attunti n.iaiM.titiit.    *** Man.,  w,,b t.it.taw.. .. Mial-
Ss= sS AESABAA&
,;' 11 mIiZIi t w".i ; l.ir. •"*• *••■ «**> *** t*****,
mJmt^t*mlX^£m* ******* "■ «",*<*1 ********e •*< ,h*
thrl, .prilll "fiitl—^ l. In ,1.1 Infer*
autkaa allh ti.itd to Ihr Itahaas. fill.
rlpwrUll, ailn tailiwat 111.'
li. haw., ot latrwdla.r.hil.,,'4. 1,.. i
(.. *.*! .nua.'"I.I  Undbwhrfr
«„to,  t,va. h» maa Ma,.t Pay Tariff.
it-iii'iiiitiin or iittv.'in.'f atimin of
iikliil.i'iiui   Enh'li.li  Ca|iitnli.l.
Tliinkilih' uf lliiyin,; Um  Norlhnn,
1'iuilli   llnilwiiy   UnviailiiiK  uf Mi..l..l|i|il,,.ii.*ri..ilii.iii.it Illloptod
llriiiy W. Otmly'a Maiiiiiininit at i* ll • tlna-llflin ""  i.n--il> to,
Atl,alalia liiaoalOltlOfl !,i,,,n • ilafa  of COtO 11 Ia.il
11 .  ,.,.. ....  laa   bl,  ,    .,   ... '" '""*'»"  .-milllrl.—.  *l.'i l.irlnu lllll  alll
11 1-B.IS..I..S   11  I  ,,l,„!„,   'I     |||„ ,,                              ta    .,...1,.,,,.,
*a*niii'l-i real laaallaia atlilr., allli llie B*W)UMtlni ...iii'i. — i.. |,,a-- ii l..iiikrn.»,
i|i|itiilil ■•( II rrt'l.r, 1.1 llaa'iBBtarlaaf, l*W. allltl  i.kllait  la.r  till'  11.lllll.al.a|, ,l, t,
IOd.)  i-.n-  r I  rtafitlill ' '"• t'l-tl. "!-!•-
. a,!,.,...llai-..tl. ii.Ij i.l  India-ran  i'lill- Tha Ornaly MouuniBlit.
.IM,  .'!  -ailUlilf  u.  iii.ii  lii'ilili  al ti,„„i,,,„,,-,,,|   -IIiiiiiiiiiii.
-1".'1 »l'll-li'd  .ml  lii.liilalni.l to,  „„■ |  ,i,  „..„„.,, aalll.'iirjtf.
iia.i, iVea.-ni. Th. rn narlbolb.l andy oo ooo of iho prlodp.1 .UotUol
.-ur, Iml,.,, ,,.,111, .|„n itt,.„,i nn .uiiiiu an. 1,1.1,Hi-,1 n.i.,, i„ii,„|,r,,-
• lwol.hH - f»f « liritll.-.  th.' I ti„. .•„,,,,„„ „i K«w  fork. Hi,'
I'l.'I.r.'ae,. ..! Indian  |,,ai.,il.  „r  «i„f. IOWrOOrOtaoOr.il iiiiel ,i li„c,. „..,,„,.
din,.. a.r e.I  li.tlim.  i.iiilli.iif miii, l.i,! |,|Je,.„| „„„||..|„ ,.,.,; uiiiitrlllll
BlWritl "i.el la,d«n,.-li, will b. fl.tala-al a,„l II,., o)h(t (.Mil illl, th.  iii.'luaVr.
a. I., alarll..', Hi.. ,11. ml.,.,,- .I.ali .„. _ „( ||„. ,„„„„„„.„, ,.,„„„„„,.,.  „.,v  .,,,.
la'.ala fllllll'lal. |-l||illi   a.f  |aftia,.<  a,- „.,|	
Children of ..oluttUut. I itt...t ... """""""" rernor lllll wi, ftulal
iiii-iiiilraii tin-" aat. iiim in. ami *Hh knit .pid.un by lh. crowd wiiii-i,
'iia.lif .'..-lit..ai leal. aa( ,,,*   Tha'aiiHa- laul 4.-1 litl-l. tl n'...,| lln- ii|ai|iiallli>||t |hll
t'li-•liii'iiii.'-tu 1-■ ii."..-,* ,1,1.1,  miad  Mat!.!!,, itraal  nl,
i.,i.,.-l by a tai-illral otMlulhw.  In ,n„.,„.,...  i, m. .borUi attor noon
a., ■1l,.,.-l.,...l..,,dl„B ..-I,.. il..,. ,!.  M,    ,       1    .,„„„.„.
- rafiln th.l ii..* ,i,.„-,i  .,  mmi   ti..  i.r iml
J    Ilea' ,l--e Uii I'llife' lla   nrill-r.
""' Mi- ..- i.a ..ii. ii all daii.hlr,
all,...-,   la.  ,1,,-lf  ,.,„.„,.  |,a  a„„,„|  „,||,,,,,  ,„„|V,„,,„  .,.. ,,  ,,„»„,,
KhOOt,  Ihr,  will  I-  tul.trlrd  lu  Ilea' .,„, ,|„-» ,|.„ , „„, „|,„|,  |„-1,| ,|„. ,-,„.
Indian nfflrr fur  Whilom  |iuial.l,,aa,-„l  ....  ,   ,,!..,.  ,!,„,,  ,,„. ,)a„r , ,|„.
Ila.'.la-iiaol.tai,..'. aatf.tat   II,.' ,„!,•. , „„„.,,,   -,|... , ,.,.. tUmai ftOB th.
aa.ata. II III.* deal) ..I Hi.  If HI.. .,m 111 .,,. „     .  ,          \„ni,i„  I,,,,,,*
.(alal.aiid  .,!(•■, I l...r. aa! ntU.'allaaii.  I,a ,;,„,,. ,.,  ||    „ ,,  ,,,, |,, ,| »|,|, |„U1|
■ il- ri..ll„„l„ abmrtrr „«'r..i„-,!„.,.    ., ,   ,Jlt|.   an,,.,,.'   mli.-r
I „.',l..'.ll..|.d.li.r i.l Indl.l,  .1,11. ,|,„„.   -||„.   ,  a„   a,n..',u.t„mnl
'.'"•." .'--I''"'!- md a!., i..-.. 1  111 .,,.,,,„.   \„,  m  ip,  „„.„„„,-  „, „
•idilii POUn,*!!!  l» i-.llnl  BUM 1.1 ..„.!  ...l.li.,  n  I lam..!.. .I.tnniin.
I* Ilal* -! ■ I   |0a1.y. hill   laaa
frwrtlllaaii lln  fuli .  |.-i(ailr.'  Hail  , 1,*.
ililldrrn b. laliafd  111  llllll ..-..-rvatl.afa
aa lll.ll* It'll.',.'    1 llltllf.'fi
ttat..,. r lit. train,. e-
ii-  ,e|ata!all.-. J
-i  T.. aty
Mt  ffklltkHMa  ihl^r d'lltlll I H-I "til*!, flll'l   Ta*  M|  III.'  dm-
tl..' .ln.rlla.li l.-tallaaa,  1,  Hunt., a.lair. IHbllOOl   I  |-f."l.l  lrlrllil>lll|a. I, I*
It.,  .111.  d.-|a„lra.. 1,1  |o_|]  llaa*  ll.  " "■<"■'■   '"'■  "'  ill '
lllllll,  liul. f 1.111,1,1  hid  t.ma.trel  thr  """'I  U ******  ****
!..!tl.lli.i.  ...iii.i  .atnr  |i„.li,rl.. *****  "'  lift,  unu   !r"in  .HUT
linilaMnlrd h, rrrlMr.lt. .., iii.|h, . •'"' •   UUnUllJ   a   ."nalnuli   hrti-
t „i.  Thrdwn,. min.t ihr imiiBiu- '"•  «  «"■'  •>'"1  f**>  I  Iwn
llaenuf lln- .wan., it .illlln torn*. '•■'  ■"'  Hi inaa.m , .mr lautrl. ni.l
.„„, ,, „„ i.i..aa.c I., mt northern i i.,. turn md
...«.  II  lll.ellin 1,1,11,1, |.„„ I.  to  !.'■  Mhi ml."
lh. |.,.t..tli,,'.i inuu.-. It..im,,i„„  ThafonroM lirttopoithi«tiait
wia ,i,-d  ,..  Ha.  fl^idrnllil  rll.. „f i,,,,!,  ,,„„ii,„,i„b ,|„. m,„t fruml-
t..ii>  Tlw iiarumM.i.Jim.. Ii.,f...  ,. lUlbyhUonilriumlhi
mmm ****** ti,,. .MiiiiuCnn-
ant irt nuw imn ...i...i tttn iMorellnloi b.
Atii... iwrnuir siaaldm..Ud Inda. Htllmial  IllMKI  ot  llw   nlailrrii
.   Id I...I l-k f..|  111  l|.nrll  III I'—    ' '""••    lllll    l»*—l   ""
f I..,, Iiiii.■.*., ah.e h.d l-vo '■'„.'"•""''   ^'*"r  "'. .*" ."<*l"'
IdallUd 10 On«o, ****** ...rt,u. "WHI.ll all!!- runa-rdrd.  I..  ..Id.
WHWWdlMI l.lnp* 1 .It.'il! IOM. ll ""'"' M' ''"'" ' Nrw l.n.l.lt.l allniart
|. .,:„, , l|ar~h ll una-.. r.l,t!all*laa*l l.l.|. |<aatltlaen
let* u "iil.'t  u|.in 1 wieh-r iiiii mure
NEWS  FROM  'tatSOO. 1 rndurlul .rid limn In* h.d HirB-rlaalaep'
et* . li|.,t-*l.    .,aa,    1,1,1a,eat    laaflatwid.
l-r..—-..  *maaal * «.Mi.  Ilpaa..  .Ilinll'ia,   IV. A *****
1 ir.i.e., **.. Illd  01.1*1 1"""  •"'!  Uaa'  |«.iallll
...  Intvi-.a.  miobr,  l|.-iTtM araiajllia ....,...l,,.a,.- .i.iit.-,,.
« -->•• •"■-" Z ■l,■""..,tl.•.,
,Ah.tudr, II. anitidttwa ivuia^auh.t  Tn... tat, on "Thr t-inuMi and Ilrr
.la It . BW.aiialia, wllh Xotii.ll'a.  .|,r Itui*!. la... wai   a    nwri*    ihh'
al-twiui.lal akaiaa Ilea  nindrr,  whlrh | **,**•*>.   *****    MiWW    WHim
.   ..  . ,   . W,* fill   thaaiffiht   Had   |>f*-|>atat.aaa
«nU,lwbre«'„,.d,..,«ddroil.,rWh  ,,,. „w, ,„,„.,  ,.,„,all„tl„n.-
AauWil „.. l^.-of... au Ihr Ifrnl nf drll.rred baton Ibr — I. tlr. uf Ihr I'lill .  I...,   **..:.f,in r.wo|aan,   It. ..r.n, ,.l Vit*i.,ia I.  IIW. ***** **
1   ' H '-ll-i  IH.nd t"..a.I, .a.l |.„, . |bl  '  a  aHllMBll.
• fr ..iftrtitS Ir.tllii, ff.,1, |.<. |,rf...!„| ,,„, , , ,|,r ||o.|..n
4,r -fla.aa.l, «|jl|*.| ,tl ..far 111,.' a . ... ,,. ||,.
,t^.tba,a.- a.ar,. eataanle.t  . p, HUM,
•landin...» .nden. w.,„n«..b.nrr ,.. ,. aHwr.ru
aal Iwaii-mm* ,.,.**,.   •<*■ inuih. t |.i..t.irm Uui h.. •... baa pulttt-i
....ittwi tier le.IH.-i ant  .ml lu  Ih. 11  „ ,|  . ,,..    .!,„, ' n, .,.1 .-ia,„unl
tinwr* ind liar,. ttm* Mtti.ltvfa  l.«t.  ,5!   |.,.    , ,. , . rt.-ft.    1.   I
nuita, ihr uutad Tbr lui in i.ti miiii,ni .„.,.,, it.1 |,f.,l„-in.l thinkrr.
hn,, aad,brt. nai.it h.t. li-r-ta.l Ira.t wm,  tblt  .| ..•,!..  million
-at|,li-ro a.taVt l.iila.-,'. mien.  i.i. .,,  10M>   „,,   ,„ar,| |,„   ,|„
i   ..,!..   h.d
..t t....farlll.,h.n and
I i-  tutaai ii wi*
**'  .
tva.lt.. iu at! dllnta*.   A Uraa i..i nan. that
•abuawttt  wai  rau.hl  1.1.1 bla..
atrt illl    M'tl  n!
d..l Ha.'  I...1-
Ittl haamr
Ttw .wdlnt-<- al Ihw idwra twit* utt
Awwtwin ltd llltll.h obuuwr,.  ahwb  1,1. an, , t rt I lUI  «lrtlflr»!«t
Ihnlim hr ...tal,a*,.., Ha. dlflw  wblrb
rlnw-d hi. al'llla   Itr dM .1 thr  ritl,
*■
CANADIAN  MEWS
tmm ^1
■ II" iWlr,«, no, nf  Itrhim.  WlW  WIU*,
l.l..   atl.tr   IO,  I a-| ,.i  I. ■■ I    Tlw
wb.«ant. A. llaallliM, li-al. whkh wi.
wind  wbiw  tatdia.  Ibi m.tirlr..
>l,  l-rHufwakn.*.,  aw Aafirt Mti
for  Vudiiw-iif.  At  Hal  Hai
,bi wbaiwwr will br .nadnaawdud Ihr Otapani '•"■""•"
f. .'1  It llbrtlt  IV Maty .bowl i*.  ,....•
Ihrl,  Ma.  >ww, n NliMla ti 111 n.w,    Ort.a.. ta-tnl-t 51   Tlw rnndlthm
BStSyra^aSs-.*- ■Mr ssr* _5 "•
alll  •>  WWII  imli-d ll  Vtldll.nle.k "kin  III  ..tt  ...rldrnl,  ,r.trrtl.t, It
lla   -"liralar,  »th  l.i,  lhl  lallod lltl... l.i.  III. lad"  lar,.- and  il.rwhrfr
""""l'W'1  'fit  >alW  II  l"rlro ,r,,«f,ll lllllaa    I. li .l.phla rnataBlMn
|.lllr.l*ht -ra hi, il, ,.., hi'.l |..f ..^1 4,_ .....,...« .11  .I.M..H.M.   u.
i „.ui. iiii.h...h .a. -H.iw.ir ill ud *" *"""*'"'"''"" * """""   ''
Ibrrtrra1ltri.«ir|  W|.  In  ihll.int CUptt-M  ,*««w.l  .  *r„  ..H«f.r,n,y
lb. •Up Al!lhrrril.'ttb.*.,. • *****
i.ll Thr Hainan -rvwlikln liwanaa,
be ,tw wwt, li'iwi* fn, ihr an, ,rn yuan
nf ,br I..(.,« I lil.ad Ud llrbfln. M.nd
Ha.ltrantM, |.t*na I. KaW el, ,h-  Wi, ,..
nl|hl    llr .|r|at Will  lid ,1.1.  tnaafUln.
hr—rmrd  lot*- «reil|r  Ifopnttr-I   ,lf
ronl-w Iw li twnfanr.1 in Onl and will not
ll* ahlr In nUB. aaefk In, thrrr •'! laaal,
Hi  fllWflwn  with  «.m«!  iO.ttll.aa.il ,|t,.   II, , I.,,,. I. .km nut tr«td hi.
|H,Wn, ■ eiitaditiaata at .11 .l.rmmi
i .,.i. nnti i .', -,..,ai
■fl in,'   " ll-r aeBBat,airir,-
nl  Hal  1,1..!!,  I,iai,.I  ||aa,ar„  l|
W.W I .HI  ru-wtl ,<
Jul taVtwini*, and Yuan,  tl
will lit..* far Ihr MM la la
11 . .... .Ia„.l . , .1,. i  .a.l..  I,   •***  "I  UW  IVtra  •(illaal  IlBali-t,  II.
Ttw, batr .1...*.| I '...Itnl  allh . II  .. '  . .,    , ... -a
tt aflaa.-.. ..f  ,1  .Iw k....«..—,  wrtitirt,  an.l  Hani  1litf(tlt|.  BB|trui*lf
SSSu SSSlurt h.r,":,-:7 ^jxrw ;:r;?;,\r.",'r
.>_•   l--_.  I...  ,„^, ...L W.I.  Thr irrnw.!. It wtll hr Irairoilarlrd. llr
and mnlr, witb tbrta am Ihr Mil*!
* Mr llrll will ,. in llrl.laaa, llidlud.
tlrtainy aod >ai„rt,ind  Mr  litt'
kill Will t.k' r.frr.l llrilr.l   I  ■
Uplln ind IVtlulll   Tbr, hl.rl....ai». J?" '
I..IB.   aall.l—I   *..   II.   Ita..!. .Ill—   •
'   ■
629 COLUMBIA ST. ',■,■"'.-    NEW WESTMINSTER.
Philanthropic Run Riot!
THHJ PRESENT PRICES
CHEAPSIDE.
rho STOCK ttt.isil*. k.|*i Moving,  Such Bargaii
1
RIGHT PL "5E! RIGHT PRICE!
t\|.  -t 111  lee  |S
B  111  t-l   IS  Vrllrlll
E.H.PORT&CO.
Ill'
Hd.Vt.rr W„b dl,t.hl   It Wl. ai.rh IIW
ti.t twin |tr,f,ww,.nir urt  brand la
tt-i*itMin*irt  Tbr «,nr awd tiwait ul
11, i  ,,.r  I rf rh.taln. ..w(r ml  .*
t.r  i.flr.ina,   II.  I  nWnlltfaB-a,. Ilrbl,
'.!i'T,;,'T'LiS'iT'SS.C7,.",r •"■""■• *****"• •"-**miiaumila*
■<■  ..„ M.r.btww.-t Idaltln.. ■
lawn, llw lldm   Tl'
*, Mn Mtltrbaaud Mn ll.at
* ,  na,  ,avh. daki,  bdadia. taf
rite ' I im,. b.taua,.
fall. u„.W n, lha ..t.r,. ,,,,hr !,£'"?£ Z'l^wZ'Tm.
Sl^^SlwairJhrirJL dha.nalMltow. aowdrffa! ,.a^  If
f.tn,lblltnlhrlh!r|»..r,blMlbin. m**, n*^*"  "  «•"'«»  «•.  -H»"l
mi'l"'  taint, la tn itnailh   AHM,. MN.I
HI, Urn,, |-.lk"draWB,ll l.i.ftilrd r in . «*»• a.fr Ilpt.nu"!, IpbUadld
li.a-ill i *'r ..t!"fflnl!fr,iirrinil'n"«t Hit tnaniUthm I* tbllahtlallt th*U,
.h, rrenl Indnatt.llr ^- - . ,,at, a.*ri dtillml ««a Ml wntr.  Ill,
I raalr A'.allllll!. .Itilr. Hale. I -' , IntW.  ih.tawd
hltill, ed riwuiab lalm.1 I.. awnUrrf . " ri '-.I, li I rl'iit in it iwtww.il
"Ihr aiiml.fi at Ibatlitllrn I lib .nd nf Ml* ll.altlnii |mf-.' I *ar. .bwt.
,hr lm,w,,al I'ldrrallnn Ittatum lain .ant waletll.'. tidtr. i nilltltid awwl
hrrlh l*-rn hit tit, hlht 1', lh* riri.l. |t -ittt.,!!,; „• *l! Int wwadullthw.1
l-ltl" Wli a pnwi, In  Ihrl,  aSrhllf  In  Win tiilrnrd    In    With    Itwp
AiKiralll. and II I. r.|*rltlly hnalllat- p-fMHtw.   In   .   »'t,   dillkall
tn, In Ihrm In ta-r him  tlln.hl* ft-1  .1  'ITai'a—n Ituhrar." ' *. '
lhl. pi.Uf'ilir  jnnrlnn nf ,hr fnw did oailitln nf Mn. Iliati'*
Iraalr  tnntrawni  and  ,h. fidmthwa had . ,.n ih.nir, rdit,'i., thtatirlna.
•t-hrair. h, (hrda-ipliid l.hnr |..rl,. A  tiwlfrttwi* rnr-titr  wii  ,t»!  *t
,,,:, IStn Wild lawWIi  In-wt—ki In nttt ****■■
Thr Llinn ..HV ll Allan A l n . th.  g* '3*t*>*l.  !*  "^-1 *._!£■_-
Mt* lllata'tun l.atfa aaen  Ihr ndKirfr
abnw   |W|a|wr,  hll  liewlnl w„b It'll
ilia.* baton,  in ,t,.l, tn Fttmaitann
.I..I...I Hill  i|1'Br|.ti>,  lat tl.a-aill I.f ■
•mil |iirirnd..l |eron»««.,, ntm In rl.fr.iid
rbalb-wm t nwir. Hltrhlll aj|l. hr wtlltw  U-..., ,.„'..,.. f .,,«. t.n
f«Wdr In Wwrt bla In  1  I. n t.a.ard (.. .Wl *****                 '  '
hit nlnta i". nt tut ii*it<*n.
wiiiiiaa ,.. ma rttssm. T.>»..t.*. iint. nam* n. — Thn
ttiliaairrwwaii. llw a.ll.ia.n rllM rthk.l aaal.la  l-n.-.e Inttl  ll.wkr-.
.1 tlw tail. Ilrtmtl n«.r Ibli .llrraunn Ilr««  lid H"  w.ilrin  iinlaitwnpn-
itrriuiitwrataadrh, llmty "■ni.iif •" i"'im..i H.t. ni.itnln.
ISW—a In Ibr Manila. |W|-l  ' I lr.tr mh 11" ■.'>'»>' -il 'l-l'*1   AIMJ
lee, Ibr a-Oi'Ihlt .tlrttrw.-  Ma*d hr.  I Ihi'.!'                ,11, Wli tun aanl.
w,ri,td llhr ta intiwtw IVIimnl Ih.l ,1 hi Ihr  UnidU.a"  trtuled liililn..  lelilnl
wi.ttawtlhr,  Wtll. I.  wllb  awbrran nblalmd lh*m ..nl, litain'   Thlil.il. I
hitr it  I will ran. bla Ibnw allri f.« Ihr Knituhnrn wlntnt.il 11 lnnln|i
tifiitrw awfr allhln 1, aoalbi. rithrr ind-.1,aan.
M Ihr AUaittta  ami. n.  In l-nllain **! ** > f II r.H.
•I  • I*   af  IhhMn    IVt.attin  It  I lUll.lHM.N   H.,BV,nt»t   ||.-Ul|
fit Iwtli, am thin whin I iwtd hla, nl.ht i dt.i.i,.-..t fit. aattain-l  lurr
Man. Ud I think  hr 1 n.a l.l f..» tur. , Thr *l..f.. .1  t  Mai..  *  " ■".. than. II,
hmt, twal.h wo*  M, ptln.till .difrrrl A lil.l.... ..„! Mi- •*-,,. ,.,..,„,  	
,.|..„.,.|li|..,.|  >ri|..|la   1 dli a! Ih.l, ,,.,!. „li  Hn* Mrtrhital.   H.i.lf
nl liililn iintidii'i.'iitMn. link and Ihr
dwrlllainl K'f.i.f li "I llutti". M. t.
Ifrd JaaK* III. ka..r, man .1— dr.ll-u.ffl.
Ihr l-.iitt hul.l  in  hldly  tlalaunl.
|1,.    aar.  .fa  ..II a ralr.nd.
■ttnr nt t.iitt.
Ilnifitm. rr-,, . lilal.l  11.—WII*
'..' -itlt. imptni-rtl In ilnmlwrrintp
le H .'„■• -a 1-- -. pu1>lt«hr,*. fn, Pian.lWBW
l« annuaana rd   Tha* hamw ,• a irntntt
aid ind I* rr,a,r*ra.,f.| In N'rw Veefh.
A fowltry AlHir
st  rtr,a«ni r*. ilrlidirt .1.  A* i
i.rwaplrlr't   Mr  Aatbnww pl.trd  ,wn
pllnr-lnrtr wle-fUrm.. *'|-.,a,l.il 1*1
hi ivbaaiu ind "Thr  Itrt. a .
Hinh"  by   HH**-*   'a   hoth  nf
tbrw  M,    Aahliw*  rtiWHl  d'WWWa-
•Itaim  Ib.l  hr  l<  .  Bttnlit  of
REAL ESTATE BROKERS
'""I.  Il.lt,    ||.  I.  |    l"|,„,    |
..fit ,ll'lll|
I, .1 in llii. I Hr).
...eairial, aaf Ibr lllll .., Ihr llenrh  ffrl ,t.ll   itrilil.     lai   Ibr  Nn.ww.iln
l.,l,.an«lld,. Ihrl fit hn lw.lnai.1 th. MM»h, whlrh h Ml .,*,,, « *** I",
.j.. t in. tu. i f..i    \i  i.-.i- .. .a.lwit," iilrapl. Uw t-tpnwiba
•j-iatn^a.  .  ,'  '""      ^   ''' ******  *"*•<  **<*  ml'*"*'"*'*  "*
rnnihalnl.lrtnlat.,..,. *und.,lnl. whllr llw tnhnHnr nlow
*..-. ... ■_ i*hm iiaiou.
Fi.id Ihi Ma-.- t ,.,. , f!„„ „. ,,h^ h, ,hr aupwlit
lit n, I'ritM. Ill-.i-r,  •!   II... „| ||,r  ,»,!',,.,. ihi aw»  aw.HMIaai
1. Itil- .11.It *l nailft ..I  11"   Inf." I. 11,11 |,,t I. n, l.rirdi'r «re|Hlll|lt I. I
lliinl.,,.  .l.n.1 irniillnn l.i" I«n lean. Htm.  I  r,a»plt|r' tlili.r *<l 1*1"
MaHdhyth. .uttia.nl tblt he h.i ina*. a ino.nnMd la ihN--.nl...
,1*1—, nf ill at, ttreat. iip n.itlh .1 tt'r*l
ain«in. and I wait tn ..r .,.i taa ■.1,—,.
,lw thr tutlMlnr ... wt nrw rrn,-. "
Oil  lh- Tiarh
r a .tilll liU. M.I . IVIHVI   I   |1  I.
npnttil Ihal Uw  luillntr.tr A tihhi
l-i—Mil Ifalfr  Nn.  0.  attain.  r,.l. I, -
a tt. krd at Jnhn-, Ron. Ibn nnure train nra, lioriri. 11* r.iill, •hut h, d.nwi
hi.In, kill Ibr Inih   Wr.rtil  im-u- Knnlnl. • l.'«kimi|li wutklne  In  Ibn
atm in kllM and Inlnml .inw.imp  t iiinliu »>■ hiintln. ud
anlata.ah thr ..ihrr Ia*r a dnr.
Oblabntna'a Oimfior. win. n nanin a tn illlaa
||  .  |!1. .  Bll,,!. ,  -|   finrrrnnr Maa.tnr ,I,H-1  '  I  'I   Tbr lull, llll
•«nrlrn|l,klih..a...„ti.~1.l,bi,!„nd llrn«w Iran, will |li, Ihr  Muiilrrll.f.
ivtlrlloniIhl. annual.  I.wadalin.1 hrn ,,„ s.t.ml.r .,. .1 fur lhnr.,.ni,,i,.,,
ma nam* * i. ,r.i«n.,hw, hid *«** ******
lamp  liwditiil  Ihr lh'-  t-twihlrnl. hat "rai laiwfai **
-.'JIT1 '". >__-5Ufwta_- ""I' £ mt* Mt Sill lllll. .dial,.,' .,.,.trwn|all,r„l
irat hr. r   '..,,"**,  lh'  ufllrr I.f ,ari,llaen .'   ,     '    '    ...            	
Iiaaailiwhtnr,   llr  reillnrd  In itt. hi. 'hr  Inwiah  II  litKlnr,  .nal   I laairhn
-ir, .t  a H*r .nn wntfct ii Miiaaan. Itatlri i-umfrain. ii iii llw alt, irrina-
Ind . ill.ntiair. indhninwnf hKhrllrl ,„, ,,„ ,hr ip|.i,in.r r.l Ihlt  nrrllrn,
thii hi. . Itlir ■hnuld.n In I ntin whn ||r„|„,-.  Oprr. Iloillr in,
lnl.nd.lr.WI.kl.1kl.hntn. 1,1. hnur *SS***t **** MtkOMliM  WU.
in a,. inr * r I *hm ,hr, will prrwol fiw Ihr «r«i
A .|wrli! tn ihi IVI froat ladiinapwlti Uaw In thm rll. thr MmI  a-nard,-
..,.   ia . ..aihrafaiailiri,  iiatrd ih.l dfaM.  rnlltlrd  "Tha  Rarflw." by
lata,., thr i,.irtn trip nf  I'tnMm llob- An.nnaei  Tbuaas  awlhat If  "All.
»,!• »t lh. I*M..?I.||M ,f,I.B, ... Ihal Mm"
■ a  ',  I i  l.i  lu  I
„  |.t
■
in in -.',1 -.'.i ■.,,! go -,'.i
 DO '.'ii
This Card is Worth $6.00 to Yon
i-.n ii.-,i-i,,i i j  .■ 'i i iiOOUDON -i >'' »!, ti- rou nan, in ,n„•
., in- In.i  luiiiili li'Uti ll  llir aan.mini  lui
buv  Wl           i   liton uiiiuiiiil in |i\ ir .III i, ,,.,  '  .  ,
• " ;   "ttrii.i,.'. Ifarp.
,1,.,.,, I „ ,,- I .*,„l I,., e,..«."  "H.t'.i.i'.  Iiml.tnlu*.! Iiiillm*.
,11 * il tti.liir.,"  Tlir..'ii.lilli,.-. aatr-lala'iaallalll
illit.-.l.,, '"    '  '-I
■ Hm
G
0RD0N&CO.S1"—,MFf,L°
tji.MiL BOOTS I"0 SHOES
tt .-.it i,
t.i u.a
-,,i -.,
i.m t ,-
-
•   I.(HI   |  I",
<£l)e jcbttcv
It IIV iij-
lln- Ul
lll. II. p.I Illlt
II.h.I. .1 a,,,..* j
- II I
. (a.f
k-lil I'll UIL-I Ml *--• 11
I  s ,i -
Ai UBS
t-t
-La
1-,
tsi
r   *r
CLASSIFIED BUSINESS 0IRECT0RY
a
Dl!   III..*,
la.
Ullill I
\\ III!   ILILM.-r  ll.tll.  1,1111.1.111:
.'    i ■ .111.1 lliii-nlfil I...   alaaail.lliil,
I   al •   a .  ll  i -.  l  i; .  I'
*,  , ,' , , ,.-,,'  ", I .m.i in.- "    rmr t
I-.i.l.  iiii.  i \-ti.I.l.t   mt -I,..!- v.i.,!. it,,i„....... .u.n i. ,1
i  ,, n it: Ikiuri.* -.|,i.' i. ■
(J    IV   lia.....    M   |1    ,    *.|
tt.   a.,..!.-,.   . 1   |a| .
.  tlllll  I'll,.lil.lt »i„l .in.-. - I   ll",,.*- lllll tiittilrlii*.  ||,-,||„ I.  tlia-
i. ;.iL\-L ' v"" ■"■"" ,,,, „. „,,i,„.,,,!,,.- roii ..-„-.i
llafllMIAli  llll.  I'tl.li  I'"'! Will. ~  Ihl ln-l l.il'Ular) a.l lurk  will  fear
-lll-l-l.li.ll-  .,1111.1  III.  Ulll.-   It"    '" *****  * '""■
'Alltl- IN .11.1. I'-llLi- ul  ("I- t. ,,,'**.'"'"',*".'" " ,'!'"!"'."".'■",*',"«' ii!"iii" itii.'iii thii mi.'i dimerou,
[~ ria.tiias.  Tbo,  will, laa.i.-i.-r. prooibl,
(nil.  ,.,,,ai  i„ il,,  „, 14.Inn.  In
..'nl.    -U.l-    I
.1 ri:<r i:ii:< n,,.\
lln- i .ami fa a. I nllt.--1  Inr  lln-  I a-1', *-..-J.-
iiiiii.ii of Oorli >Hy Inilx' Hriil.li llonw
ul t'lllllllllttta Will liU .1 iTllll'llI t'll'llt III
ll,,'III-lull..! III.' lll.ll Iinill.' Unit' |.iiil).
*ll|. I.-.   Il   ,l!i\lllli-li-.  llw   l.iriii'llllr*
.liinilil irluoiphe tin' rmilitii i-li'ini'iit
twins -i!|!|'"-ii! tii in- -ttll -tii'titt iti it
Iiiiiii iiiuii  many  ul  llir  |i.'it|ili'  nri'
lllllll'! I'llttlll llllll! llllllTlli-i' Hi lllf-iilirl-
UU.-l  .'I  "la-l'a'l  l.ark."   Till'  IIHnli'l .11'
M.riiiil.in.- II..in.- III,l.'i* iilll. Ii.iii.i. i,
[llll  !.. Illall. I  III!'  -IHlll|il'*ll'lllllll|lll'llllll>
i.i!.  ..j.iiii-t  ll.r  I'liriU'lllli'  lu'ltlllni'.
Ml   .1   IL  111 |.Hi-Ma  111 liy llueV  III'
I..Ml.I-.I j. .1 1. .lilli - l.-|l.-i:i!.ll!i. ,,.'
tin- l-llll ,,!.,.- nil 1 Ml. I'.lllM.l.l. Ullll
1  !:.!,!,!,   I ,i! (lallly I'llUltBll.  -' I" i*-'l
I,, i, •    if. iimi in iiu* pile.
,,,,,! ,   ,  ii,.-  ,i..1,1  „.i,l,i.  Mr.
Miami I  IUIIU Wlm 111. alr.-ad) In n
, i„,.. ii 11 iho mil I'.iiiit-iiii.- ..ii.i.n-
.......  ..*   Hull   Llinllililli'   laar   Xaarlll
Kllkri.li) aailll. ll in-Ill-, I"' .!-•.-,1 10
.1.iml III-1.a.l Inr I'urk Ilea' lllllll
', |U|   llirlr   .-It'll  innri-   tirlif   lllill
iln  ., ti'i'iiiiii.*,  Mr.
Wimin  I'ltnllA  null  |H  ll.ki'il  tO utile I
illltltal'liili  tl.--  n-'l I' ' 1''   lit M .     a   ■
lltll.-r.   II .-ll-l ■ I        Illt   ■    I ,.-,:,   ,
' i-i  •   i loroU. .,-,-|, l.uy .1
1,1. -t
-l.lli.l  L.l
I-  lll.ll  tll
II pOpulttUOII  aal  11-',llllll,
y iirit proporllonilly ftu-
Imn Iilinii i.f  lit.,  tiillt,i
Ll I I -a > ll --    Utlt,    llQWOVQra
iiiiiI Ihla linrilly  lii'tlurs
Tin' h'.ili'i'.lilp nl lli.'  Ilrlll-li  Iimi..'
ul t'.aliiniiiii. iiiiiiui; lln'uiiii.'Ii.il.lllii;  ul
iiu> I'liimii.t parly i- il Im ...,,r.tr.-.i
iiimli Mr, llu.unu ii Im ulll, ll |. *liil,.||,
r.'tiiin iillli tlm Onl lordiltlp ol tbo
,1,-,1-iny hi* pf-ltlon a.t a-iii.-i ucrotirt
for h, inn.I.  Tim |iiii|>it.i,ii temporary
ni'l'iallallliiii! ail  1.1...1 II III! ,M, |a.S l.l lilr
..a,,ai... created by th. dotth at lh. Ill,
llm tt ii. sunn bu leeonlliiily
boon rojootmla larnlialtly wllh Una
liill   i-iiii.I'lii.  iin.i  at   lliu  .in,.
lOttlOII   aa!    III.    Iaaril,|il|l    lalll»a'l|.
Ml    Hi I  Will   tllllkl'  n   tlitaalaall*
ala-la.atllii; I'll,In nl llu' lll'll"!', lllltlll'
na'tiTllia'la'-  1 *'**<■-  Illil  re'ltiarklhla'
dr j lln-1 .ai.ailly laar "niiik hit; Iiii'iil-''
llllil   !.  iini   lll.i'll   taa  lie' llillltllll.  III
If.'l.talltV  itlail  k'uia.l  lillliiul. Tl,'  lllllll,
wlm lllll  probtblj In'  lOUl |ili'a»e'al  hy
tli.-  .iii|inl!itlili,|it,  ll  Utti lt.lSI.aal.I'll
I'm iiiiiiii, iiiiii ha> railirr i.'ikli—ly
lni|ialri-il lai* uiui tliaiiivv lie'i- i,iy
Jeoloua n! Mi  li.ui-uiii'fi |io|nilarliv
Hriil.li liiiiM-ttalli.' |iatlv. .iml -.ii!*',!i
i. n'liiiii- loth, i:....• ptrlli*  '	
-a -lla-  it!  llir  lll.ll .Illt'I
Arthur'. Kauii."
Bank-MontelHARDWARE
CENTRAL HOTEL
illllllli I li.ll,;; , ,
■ ''mill!.I,-i. ll, ('
OAl'lTAI.
REST,
all imlil up,
; nutxuHti
H.tXll w
A Savings'  Bank
T
Department
Hal boon opened In l ouiil-. linn nitli
this Urattcli.
Interest Allowed at Current Rltti,
•WO CAULOADS OF HARDWARE
I'm-ihf ipring initio hnve iusl been rcceiv-
iii-iii-il 111*.k.iiI marked .ii close prices,
UYiMiTy .iinii line of builders' supplies, making
Mti-iiiltii-s ui Locks, Unii ling I'nper nnd Nnlls
We nlso hiiveuniosl magnificent stink oi < utter)
JAMES GASH, Proprietor
npiilcKrapli Hi
1 IHU!
1 ilnillil iiii.I I*,,!.-
M.ail*'.'.-. UH I
-11,1 It
GEO D.
ij t-t	
BRYMNER,
T
OLANDAGENTS
*H ullll l:*
FOB SALE.
CUN.JINGHAM BROS.
OPPENHEIMER BROS.
MERCHANTS1
';""' I i'lini pi i«-r look! m
•-"...l.a llt.,1. atj arm* "||, 7.
i.-.i|.|in..l will II,., l.-.t |,,„ii,|, „,;,'"
111) Irlifitl*
till  IAN 1'lllH'UIK-IIIHHU
W. TURNBULL& CO
llaYI ll.tl Ttlll!. ASH 111*11. |i|.;|,.
AI-MB
Iiiiii '- IUlUrAQfVU.il
lllltllll nail thai
il,l llilll-l .Ill-
Ill Illall Bi'.'al IiBIi
• llli-Ui.il ll.r
....... ~
N.'W  ll'...lli,ln.|,., |„|,.k.
"flirt, lr uir ,.,.|.ui. .1 |„
ll.ii ifili.li.1,1,,, ||„. ,„n„
llll|lll|U
iiii Wholesale Denlers in
'I'll.'  f.all.alll
«| I  11
I ||
Itl.a'l II
u l.'lala, liar*   |
I
I
rrtaln  tu
mi mt "i, ii *'
.IITINI- lllll'  I.*-
m.'iiiiti'ii' u ii.t.ii cu. 11" wort, raio.ltlo. uu, ■""
.-  ,   Mil.M MIMAI. ttnlli;- ml.  n aull llllll  a  lllltlll.', I'l  ll.'*. I. i.i.i-  I  -
"• '",""'  » ■ -iit.a.li.* lrl.lt rl.'.-iioii ..nal.* I-"
I M.lll.- . . .11  ,.|  Uir ...III.-I  HI
■ iilto.it.
Victor, ' II    lo '.iii.iiil.ati- u.:
111" III.•  !.lil„,|..  .it.-- tl
- -luill  ol  ll I'Li-li-
Ireland Iron Kuiland,
lau.- -t .troai bold apoo Ibo
Iheti li
l.l! Uaa- ..Ileal laalaal lai* el. ' .  ,   ,
aliliilallaltiaiae,! |
ai ll"  |
('v-\: KS?.X ,,:XN
r  ,.:.
i-
ii,i,in.. >,i r
, * i ii;i.iit.i*Ai.\TKii.i.i.Ay.iKii,
'    *    1'  ■- ■!   l*.|«  I  ll.,.'.  ,    .
al  .11 . td.'1-.atl
I"   .  -'   1  iaai.,1 *,-. .. !.. ••-
(J  .  .M.tlll.l.  UAI.I.  1-A|'|,|;  IN
Learel  ItlU'i'llll Ii.i- ll  tin- u.n il"'"'
- o iiii.i lilr! in South .l!tii-.i hy kiln IIiiiit than Jiidliliui. ai|a...iur. ol
Uu* unpragroalYfli I iho Itoi t i '•
ll. I-i,| llir  Trail-tal.il atnl  III" Ullllik-a'
rrav Slntr.  Tlaa' Hriil.li -. 111. r> In llu'
■,.i!!..i i.u,',,,11 .i|,|.:.i„.i 4i„l ipprov.
i .  ' i|.|.,i •  illi tl. * -.  Iiailiiit "iif-
lii. ,1 iiiii.l. j! Ii.i- Lii.il- ol ilnir IBIinr-
I in .!.i.u,l l!,.i n.1,1-  It I.m.
Uiriiini,,. ii„. ii.ii. 1. firmer, a.i
I*!.! irl.burnt Irenl U.ist.'i.i*n i in in-
utt i In a-llla,- a Ifii wi'i'k* titia-a*. tin*
III - ttti*.. nl tlm inaii e.lli.1 lor
i, : i-t, . Im i- fo, tl.- .i--.iil.-il
.taii-iii.ii   Tin  ri-..tit ul  all  IheM'
linri'l.'-il  laHtairna-.* ",'  le'e'lllig
il,, ii.t i.au.nilllli- lu South
l!  .  Inl.-l'l. . 1. ji  that till*
.'  •  'I.. !   I- font   allailtrlhaT
Uaa-  Tranivia).
.-I,   |,:.i ■   ttl .Hy
I'.lltl.li  .ruIn.  wlaai
BEGBIE BLOCK
MoPbee Bros.,
Hliipwiijilite & Boatbuildevs
,,  I.V..-.V1.U, v.D-w«,  .v„»»«vU| —    BOATS FOR HIRE
100-102-104 Powell St. Beyond Royal Gity Planing Mills
(). Box 207 Vancouver, B.C.
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
Nuw Westminster,
TO RENT.
IIMIlIM'lllllL. ANU Ili.iM--
1  in ..ni.
.  i.
a.    ,1
lai,I nil ll.l.ill.'li
TO DEPOSITORS
ixui.n,
i
THE
ii.ii.,
A!i
ll.-l
WE INVITE
THE PUBLIC
British Columbia Land and Investment
Aa-E3N*CY, LIMITED.
Lu,..' .sni'. I,, Ails„|t tc Mi.wiii,
mn
VA' ' Wt '
tf ■ / r,-,fii ii;.
Hit KIM.li"! I*'** III..'-
	
~—
V
.IILIMX.
JOSEPH STIRSKY,
 """"-'"" "",i' Tpwplrvr
.11,11., I la. Ukr  .1.1'*  Li 8   •'.ill*'  ***** ***** ^ ■"»  ''»l'"»'  """'   **'"*'*  J U IT U11  T I
a.„„.til,.!ll,rl,anir  ■■!  Ml  lll.,..l.  .1-!.'  i'lli* Iliad ul."  Uu' prim Ipll ••
111 1,- tl  ' I  li.'  !".i  a  la  ,.|  !'!*' 1.  .1 '.'ill I,  I))  till'
lllllll, ,11! I llll  Ir.lrillilill'a iul|e.i.i.| ,i. Iii lln  .illliiillll |,i I,,
"I '.IU.ill atllHllllllS
Dominion Savings Bank Depart
uciKtsii.il iiii i "iit|.iin is now pre-
PER CENT PER ANNUM, nm' on favorable trrins .,,, i„ notici
,u  uiit-ii-.i ,n  iltr r.tir nl
ri.
alia,,.
t.ll..I III Il.alla liar ll.l a,! |,fl.J
|dl -11 Haa' -Ul'.''
'-   - laatlirlal.llal'
lie Haa' ,WU .1,1. - "I  -..-l. 1.
„„,,"( I-is md I'f t-t'-'  H'liahini'ii o. .rule
ami in* uf lain-li
•■J GOVERNMENT ST., VICTORIA
*- (...mi. • l.lali  - -
. th  ih,  ... "i, i-i I., .. ..iii.n. "- ■  "i'  '  '■■!■* •"<•'■•■ I'*"	
.   ■-  .-rat,, 1.1.1."thai Tl'"-"'  ll'- T'""-*"l  ai.. I.ttanrr,
it itfiniraii, tlin
11. I tll,I
11*11.11.1-1-  it
• ■
loll '
LWHil
c
COUNTY COURT.
\ HlTTIiXtiOFTIIRcnriVn mt lit
■» i*  l.M al  i >. ii.-, .  |i  .
% it. A  |t
I * HIV.
NOTICE.
I'KltMiN'M   .. il
.r bu pm
" ll,.* CUt.    K. li"*ai ttl. tl,'' Jt'<ti-*ttli
I. 4. ii.au urati a. tbo nf«r«MM in it !<•
" t i hm tu *    t  i tin*
■*:':.<*.
; ■  . . - i  lift,
i ll, tu Hii* Hit  *
'.lut   il
rtrtifb '•(!. «fi<'r iln  v. hii. t itt
tl.*  ** .,  ■ ■ ,\  \\,t*
ma* Ini MMM I' * iilnttitti'
'**,.*** t'ithi Hiiiait." ••ltt«bt
II* nti' •  t -ii.
lis. itacaf-.-j to I-- lm\*t*A tbat tin*
»Hbtlra«.i i-l tin tini[i..M-l I ,t i.r a ry
Hyif* tnfaus at ibe mmt* ituljr *
Uaponry  portpwiMHUil **t * **mu*.
tm i,l ff tl..  *, .. .1 f iir.ii.tjitii; **»y*.
-.-■ .  - -  -j, 1!.,  n..fs uf
ll.K  ftntttiilluii  I fill l. nil)    I'tlvali-
-
vi altl our ni'urv. bnl ihr*** ***•
■ I-* .. i  itl  .. t * * wtturaRr
il bopa tnm tlit« v.ufi .* uh) tti-
.. *.! lli.'  lii.1iliitli.il Hunt  (tti-r
•II tit ai - * atMM.al'l"
rwirlbtttton rron tlii i
l'Mi)atial  nt a l.il'tai)' Lola ll)U« iv
llll' lll-l I'till.tlrl.
ot Dutch tiull ftnurrvi amt hn
t Ihtll far**  .'..ii.t;
,Itui.' f.'in'rallj.  thrl
tl| an-in habit llltl
tttriMtg-
(Invfl doubt baa utttortutttleti bom
. .nt ti|«.n a .ii|.iatw.-.| euro fur j:
i,\  ii„* l.i. lilt.rltli' ..I p)M wi.iti,i.-iit.
•I'liii ii knorn a- tin Koeley ttmndi,
■ ■  . -.I .t*i.a.n»u*ly it
.-  wbwo i" !'">* tban tbrw
under it. biw **'■*■*  ■■
iiiaitintinii »ittiiti a ii» -weotn. It way
otcoune be piovod tbat tbelr deolhi
•t.ii ii.».-. dot inu.* iiiiii*. imt utpoii*
taiiilv itim limit iiiaklti-* fur*
tti.-t eiporinuil "f the roaedy.
1   \   ttm 1*T
Mm liLiiitt. hii*
BRUNETTE SAWMILL GO.
iti Nl V. VVESTM1NSTER.B.C.
LtBRARYBUILOING. COLUMBIA ST. MANUFACTURERS OF  Luinlior, Sliingk's. Lath. Bill Stuli" and Long Timber uo
bonanza l0 '00 fiM*t. ALSO  Flooring, Cfliliiig, Rustic Siding. Mouldings, Pickets,
GRILLROOM  "
Scroll and Turned Work, Sun-, Door.-. Window and Door Frames.
Houi-n Finish of all Kind.*:.
ir._ll_.cc-ci.xatc  "^sToxlc  G--uarantoo& ***
L*
Kiln dried I.uiiiIh r .uul Shtn^'t
■
».i* ■
*
i
a rail.
CLASSIFIED 8US1NLS3 CiB^CIORY
4 ittniMhlt "' A
M'-r' '■""■
•tui ii...tilit:
laMlt
|>   II
VI.  Ha
Ull tl.a
•"■•.  II
'I'l ■llll.
trill,tt* •'
tli. III! 1/1
PUBLIC NOTICE
-lyiibum mail
Swlal lit.* In S'lttln mi.'i l.*.idl, dl..
. i.'ai,!., al  .aa.,,a,.'•!  l.r.a' a la*** < .•( Ill'
i-iiinintinil).  That, i'i* .aia I'tldi, Ii.t
 l.a'  light  il ...l.a* fllliti*! h,
iodato l.t* nn mh im  An nttrsurdlnir,
* a .
a . " UP
.   I.  ...lat.,,  a.l.  ,.  fl
-•• liudiiidi'i
"Tlin aa. lai  llla.la  ,i,a..,  |,i.
1.   r,|.,|.  Obl|  al.'lailB.I  Mill  lirt,  || ,|„. . „,.,,.  „,,,k,,„, |,  I..I. , It, t* .1-
,a|,, ahrfa  ItaiaUti-raMt innnrjl WHI |rc  Ileal  a*aa|aa|r,  ,h.'  k,,„,* whlrh  «,u.n,n
la,  Utile..  With  lM   ,. I,,.,  |-«.Hn!.'.|rmll,  'Irel hy llllll. ll Had   a^_   «
—i...  .1..... ..  .   •.. -H1*'*  t.,«.»  W   t«-  Mil lip with Ha.  ^*  iK.I.Wiil
■thloiiodirtdloitodo. Tl..',..i.ihr ,„,„,.,„,,'„„, „,r d,mn,MBin »t|| tl«ai.aV.
t.,..f.  .,,,,..,  Ir.f tla.  I.a.tl.ai,. in. i,l. a.  .Ui„, i 111, t,.,,, and nti'U nvri.llrh'll
LITTLE&. WILSON. PROPRIETORS.
QHILLIWACKT
rn i h i:
\.» tt..i
*a.. ,.„,,.«
|.r.||..iirii,. nl. at .land with in], and u|.ti rurrplirlr it _
HILI.Ilit- tl,. ..at'a rliini. i,u tninf iiiililir Uu li-ti nf lhe mirrii.i* alia,  lit* a .
... Ii.ii.itii,. ut .null,., I..!, ml, i. pltl.hleiUteot.Silr..- > IERCMIMTS
l.a it al bind,                         a i. . .r..ii i.-ii,, at.,!.-! , : l. mammmmmtm
rat  the  aaaala)  rl„irehi-i  ind  rrll.laaaa
I   • I • •   We hnve no '*|«* inltlt
Sliipi i '•''> rivi r. ocean nr r.iil unsur]
T. J. TRAP F eSo CO.
Wliiilt.iili' itiiil 'ti tiui It. nl. i. in
i HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDING MATERIAL. Etc.
Tie COLUMBIA STREET. NEW WESTMINSTER. B  C
EXCHAHQE
ill. am)
Tbr  |t|vi|a.wl  |ta*lai»atit.li  nf  KNM
**• ■«• li'.t.iliiil KM Of lal.il at LaiiftlfV
aaltinall)  MltHoergod  Iif  llm
a.'t'tiililloi uf a Itu**) Wavblugtoit rlljr.
Tbe bae4Mint> mh** **** V. I*, IL **
MW  *,***<*  *p **,'*  ******  - lb
■**•■* •  ,. i  ■ "  .
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
■ *
lllii..\  AlHIIITILlT.   V * l.
'   -
"
Numli-r I >li.l, in lln Bul Willi,,.,..!.
ItlfSOV ti Uat.  1'iaa.t.  Will If  tBf ■   ' "Hi, tla a ia  ,ae  ,.<   |.',naa,arlB,i,  ,laa*«I
full, eflurl.il nuke ■ .plrndhl addltl.an  All the worh bu  Mind  In  thr  l,r.   I—,|l»t
—  .nal liaalul. I  11,1,..,,'
    IAI,-,, V II la,a .'
Ill,,,,<l a r •
IV;!-':
■
•|1  J  IU.tl-1
I >  V.i a    li.-
Ill  II  ■-
l.lll  tM*
Illall.
I
itlaf  i,,,..,
•I*,, 11.1.ut lh
■   -!■*!
'' ', ,', '".'."«.,', ",.",.     ■••.■•-■■-■ ,, „   k  f   .ran.f.
',,.* ml ihl.* Iral, ind l.tn, I. .t,, wm ,, ,,,,„„, |w UH„ ,„r „„,„„„„
,1...  lln    Nr.   tl..,„,i|,.|. |   a|l.„,.| | |„.  	
■'•  ,.,,.,.- .... ,,  |.|«1. ||.ritii  t|„- !.t|. , |,,r .,.
nutii. tntin, uf  lb.*  h.arr  1'ra.r,  alt.,tl>,   ae t
!™.in  !Xal  .*.IUtable .It*. I. I.I.I  fill... .mill. tpy-m |.M,|1,„v„|V,M|U1
,t, M'ldll,i-l|Bila!r nf Imma-htf Ill.lBaa-ai- mr*  I. wlil ntt, >■' Jt-a,..!.tll.l.  lr
lalhin *~
NOTICE.
Richnrdn tttaat New Woitntlttitot
liodors and oigars. ManufMluinni and Ilealeis In llonult anil Dressotl Lumber. Sliingltm,
Laii ai.ti Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all k ntls ot Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frnnns, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
ll.tl -Mtt.., II..I. , .laltrln ll.l* Beat
• u i i.i.i uri.i.is
N. • IV. aita.lta.n f. I*fp,  ,,. tawl.
MEDICAL  EXAMINATIONS.
It
l»
•    i
N
\\
M"-|iiti ■ I." mut* at.  M.ti».la)i i«|>a.
btr t.r estracttag nr ronbltttoR iikhi
M-aar-fnl |it.a|in li (hUll »>r h* luratia nf lln*
■t,**.r*l.,.utmauu .at lla,.,, a. """  "l«"W«t "HnHlh. Ud ll b I J—
D.alil.a L.i.. ,a il. rt.ilati ■„'. *• I'ull, .1H.-I .■ .Illllnlln l.,.,,„l.  Till.  -l.HI.tNM.il.  lAAMIN.l
..I i.-inutr ih.i lauitiihuB. i,..i f.., ,. ,..','.1' ■,;'.,"",.',!,,",!. .;V.;^!,'.">,"-'WM.1
•at Itttl.h Citaai.li.
titan tni, ire rtltai ltd  Hunt  Uin
. j nilll.lrl  a.fa l.reeel.r  tl.r af., a,., a.,  >..
I  ,1,.  .,,11,1
^1 Mil* ll.MH.ll. tli|.|.l...|:|iTll «li« uf Ihi
  ' . niiltim. .it  ...ntalinil In lhl. .1
(L
1HI..I.  IlKllAllh-AIH.V
11.Alall
lllLI'AllllNll
-
t '
II
W.
• nn  |.a.f.frri.
»"» : ,.*. ae.L
held.  Ulait  nalket  Hal   All pai-UnUna, liala,.., I ...lla...
.   iB.lr.a .,.,.)> It., laa
'■■ art ii i, jaiit.M
ii nnw.nkr.blolo m.nkn Un la.l  v..,..„.. n . „!','.','.';',"',";',""""*"
. , that  llaa,  h'alnaii ilninieh 1« iiiaitaln lu _
.-.•I Ihi'liaiilielluhtw* llhmwhl.h euli- TO  BUILDERS.
" lain. Hai- allium.  Tin  .Inmai-ha a.l
..,.. ut. ii ii,., hind tbt. TiLxiiiLii. un. i.iii: nm ili vim nv
ni.. Tim i.i„,.«i„. di ,,th. ,„ii.;i'.."/:„"i,r,"„':,;,'!r.T.
-   I  -   I   11 "tiii-.ti, ..I  lam- '„.!',"('*"" ***** *'  !"■ II ll -n.'l
lltl.lklad. It... haale-tt',, Ji,«,  .,i,i.| 1-          anl •- i   ■•    In
,., It, llali'ttlnw Wllhart ,.,...„,., ,   ""• I ' '""-  ,. ,, ,.,.,..,
||  ••"'•■ I'"" Mall li„..llr. hi.  Lilr, v. .,..,„„„„, ,., ,,.,„*• '■>"-<
..  that alarnai.lt> Will  llllll  lii,a|  tOP.ll of	
letdll, dllplliln. ul Haa'  r<.||u|,m-  aaialrr NOTICE.
"  11..in ,-I ctaaa. ami • .uin,due Ihr t.ll, rl-
I..I le, an nt'-iit  i<<iilitiii.l  la,
i\*.tan,"t  |ih-l.l!.U'"l'l't.v
aa. ,,.,,!,   maafalnl  UlU, If  < ha'ipl,  ami  taaar.-.t- l**>'\' .*"*'. ""■!'•  .'.'!' I" t.a.|..l..t, l.a P..
M. L, FOLEY
Lumber Broker
I *!i'l.n-, i" ',  AtllLKT.
Real Ewtnli' ..nil A.-ri,..-iil
Insnritiiri'.
tV-l-nrilafn Tit ta . *rnd. I <
Ji  II -1,1,1. a., I
I.,.l. t<lir."_.r,.|   ,-
TO
I
T. RIDDLE
BLACKSMITH
,,.i Mikrt a SnuiiH, ot lo.liti' Tooli
dit. Oogt, Wwdfi,.. BlotH.
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
lalli I
BB
(LnuixllBi, Pn. IH.
NAVIGATION CO.,
■
I I'Mine lln- ti.a.rl- B    *l J  t, n    * . ■
•'-'" "• * N^^8.£BKtli-S'J'J.vE ™wm an|l Moose FormsbiDes
i-l   Ibi' ICCOnpllab-  ,.,,1,11,11..,, in iha Uhtof  i-mmli. ti i.rI
lllltlll llf.'
I. .
11.11
■J J'
UMi
iivt.v
■
IIJnM-  4* *
-■ -■ -,- '. ■  --
J-I'.ii  ML*
Mtm*:-1
lleea. zini
H. ***/. TERNAN.
D I.fUff
,\  ' ii*
*'   1MLI.-H. I. I* .  II.I.Ill Itlill
•  ...,e
I  H   M l.llil'.S.  I-I'-
'li «<aar.  '  I; ■   t  t
!! . -
I    i *   *  - ttltilll,  »•• wtlli.,..,.-
tlW*1
■ IIIII.I**  If, ■
H,tliM.-*-'itiil.i:  I. * MLU I""*
•dinnli. |..i. •  I lliff*
t'ti'iiiiif--' -- - - -■'' IM
in. ti t
A   III.VI.  lltlllll.llll-
Hrdl-! • '  '
1'al.l,   V*
IMI A  *  I
I  ..a Ml tilt Hit
. ,. lata,
||l-ll**V.'ll  till. Iti.l II1N.1M-  „,,   „„ „,
"   ' ' ' ■'"*• •    1' *
Iti.  tiillnVlM  'l"-~tllai|  Unit*. -I1-i*1.* i„
llalMil  Illlly ll-Jlhl'. WOllld |t|iallirr vt ff Ittiiarka- >' ■* W. .lii.tmti i ItUttlrt —
Ml* walal fffrrli   I.r   ll.   »!.!..    •.!•__. I  "tl I In  f*.,.iallll.||  HI!».» pi.tnlnrltcllllT  al
in- iit .tf It..' Imal ii||,|iH "f li.iiiisi.ity *  EL"' "'',""  '"' ",,,,?  '"'"' ""  """",';
* ' llH'iHi'tiitiiili.Ki nl tirl.altn; llirittf imrtt,
.,, .'luil.-  liniiiv ta«1  I mil.*  it,.'!,..* I,..tn.  i
ii«- fllfORe mu. hi.n  (iti.-r.-tl  tor mlb^ithrirai-iieai 2 iniii-*.it,.m-fi«w.uin i„
l.*>lln.i.t 1 1..i.l:,,.'la,,.l. t.,,1,  lb. ^'i.i.iili'tiii'.r; ""' "  """""'
lama' lotlt nf W*.   ll  i.  11 ilalra-t ■  . ,i... in Inr/ al a ,»*., nlanla-tl i.it lln
...... *a.nlli altli i.l ||,r S.,n.aii!ali  tltrt. it 1 |.tllit . Cl . ft aal Bl t B  CaaBa Ifwt. a  ll ,
llall ilall.l tliarr ai  ill  -|,l, .  n,l* ila"lt  It. Uillr- tlrLin tl.a r, Ill nt III- ..Ll , . I. ,11 ll.tl, 111,,., IW.M ... „ I.
' -I" ii"".- i-i... I., i!:::,:,1';.',^.'?^';!,,^,:1^:,';:,::!.' ,rH,:,",;":;3",i:;L
1 ■  "*"■''"" '"'"•" n»i ;;!,!.•;:?'in;.::;',n':;,:i"l::,i,::!:n;t^;,^s Kw^aVr:,,;,',:.'.'
i. f-.i.tii-r*. mu.'li .l.'t-ratity m**u\i  jwr- Mibiof ibojiala iit.i. Ihenm rtinnlni ina <*}** It******* f—I ti»nr»i. >  i*,tt..prtt,
»* '"•'"""' ' ' tambour. ^n*^n,t^,^a^.il^.li&A " '
llif    ilarfc   \*   MlKTlallT    mll**ii "'  ' •»'"*■ *fl Hif i.nMl, anil  I tntl.il., Ihr
""" "■ ..,.itI, tm , i, Ii .Id,. ,,t il,,* Mid ilw-Mlii..ij*|,i
many ntil lhe Mid .tiitaiuTnf Hfi tniln.
Doom Chain-v, etc,
Coloiliia Street Net Wesinosler
NEW VANCOUVER
COAL
m**mi*i*.iit*m, SAVINGS BANK
New Wellington Coal, department
TIMK TABLK No. 15.
1-ririoffeotoiOvM-Wvlal i«*i
t ***** **m mi'l tt
tlttme** Im l**t**r*r  ******  **
t ****** l**ui I r I****.****
-
' ■  ■    t ?*».****
at I'm,.',*,*,
******* tlm  IHtli  .t.trt ***
al lii.'l.ali *** in. tit* attltal ..I li-
ima
at* «t*i«ia«iia **<i tt
■   I in.ltttf at i
.. ******
.  i • 'i. «t: ...in 4, i*
S.»  Ktiltatmlil  «i«tj*l«
***** **** ■***
****** *\,**!**•*****f *t*A I'll-
■
i  ■ " . |  •    i |  lir al '*'**•"**
ttmt* a** Wt*mi*m*
It  VLi.t.a  *** *'*Aa*  al  ll ...l-l
Ti.iiwlai ••i<l*«i'.t>lar ai .tiVlurl
I  *l   • i* * . ************** **'••'•***
tmttm ulrte mint
lt*t*  \t*  m.alamtm.*'.,
I  * • MinOttl an'l «a? lamlttwi *•*>(
Tw-Klar.  ll,Ht»l*r ta-l JVtiBttlar al .
Tb*- l.ir«lt*l. t!.«ii*«i a* A *****
eftHMMteol i'ttlll uilut* Mi
lbe IV(B*:l.a*t
t Imnkiie Itmi
mmiiittt a-H ft
HKHIhITm nl (INK I ml.!. A It imI 11'.
'.\ Mills ti|a« ttl.it ti i.,1. |.i| Mill Wat
SS  00  PER TON IV" i.iraif
APpl;r.n*;. P«r Per Gen Pu Ami.
™W "fffWi i  "■  I i  Heed for $*** t*t**i* ****
.... ,.„... # , '  '  •■•"•l'"i I' tm* *h*' I.
****** r»T all »»alHlf-i  *
~u**,ti,*m*4 IbtaIVt«|Mer **■***' At* 1*,-ii
*,.***, u i..,. ; *,.,','*. MMMltNIU. tUr
***y bf aa-fiUtntal f«i
ati|i)kallnti.
•*i,a,^„ ,.^i imutamA**** ****** •
l«i **A v*****l rmh r-f.t»iih  tr ***
.-.e,t„*,1* «||| tall al ta^ltl«if
*U U, i IVtaal tti* *J**i, ' 1'itMt** 1*
l.r.-1.
kimi inr atit-aii ttm
Attmmtr ***** kaw* VIM'Ula *** AM-**"
ii-l in-li-* lh-- r.**i "11a i
I'. '    i^,mt ****** it** **t*it i'1 thaat*
,.* imi ttm* IW lai* al aar im*»H*'»J
rtt.iietall.tw,   *u*tft*  ***** I* Hattil*"'
dpoetelly
then  ar.-
i.i i.t,
H
■ .1.  ■■  ■
p (Nil l-iti.
tatntilea  t.f  thti  litffbi*.!
iiltHltflll'tll
** nl a
In- "alil
I- ■■' iilanli-tl i
titt'iit Itn- ialil 'tn it tti titam h
iiiii- inllr rmiu Ihr
Inatlat Irw.ilii.m
Va
• thr *
....
.....Ill,, **„i |. ..i||,|. hall la* ami
I, *„iu »i«*t i.. r \ .*,.«,.,. ni .i,t ,.,i i,
'la    Vat t< t   [■   r tail a li< V
ia*.    ami   irwmtlWP.K  IIh*   Haiti.,
rvntitalli  lii-tw   ...  ih
* m, *i
«" ■
int.-iriiiv
'"'•""""" • *'■*"**•* «"'•*">'"' n:;:.i:!,r:.,"Jn:'.;!r'i::.;;r„.„„„,rm,Y,,
'  tariff iiihiiIh'i .tf l.'ailiiis Ht...  thenea  niniiinir  in  a tf.iih.tiv
-'  u th.-Miilhraiirl. a dlaUnn
":r,' "
,ni,-ii..,
FIDENTAL
HOTEL.
"ri'"-!*"' 'I." tn-!.-Iiiii  litr  || ,  ,„ Hi.' rLa.l .n.i ixiltNtill  OOLUMIIIA  AM.  III.".llll;
TIMK TABLE
Str.R0BT.DUN8MUIR
Wf  Ifll.li.  .wi
' lliltl IM,  IIKR MA.H5.TV.. VMU,.
a,  t . till I If*.
 Ilrr. ril ,far*il
tilll-. IIIVIVi
W.n.1*
di*rr,atd ii! thr nni a linn aiiart I'.linl-
'',,'7  I'**'* "' amlllf.  BO, loo, du tunn* hall
!•   eMinttl   tr.
r.-iia   .na,   I..,.  *,tj,   .ml   f,,e
,  -l.l   tie.lla,In.I. a  ..,.«,,.-.. n
,,,.  "hifa-ff nt Innii- l.iiliiri'.ne tiiimif iiniiii,..,.
*-*' td Han nealalllly. wlaaaaaniflal !., |,„ ,1,.,„ ;,, ,|
.11*wild...,., ,. ' I 'I"  -anil '-.nd  1*1 « I  .1, a-alrr
lla -allil iH.lflM t,IHtr*l„ill !• ,.j. ■■ (,.. II,,- »blrb    lliry    i .ilitttiiially   illiffra.'i'.
l|ai,*a<ti'"  ( r  „.,| nit, t  it,.   ..,.„„ .„ Iu, „,,,  , ,.„„,,
ri|,.ltT..riM.rfat,li,«i«.,t I hr ..nil IliHiH I., la-iiiiii  I ItlttAliuii
,u* 'i'sf, ,;,„,.,,v "' ""' ,,r"1 rfwwlni "' ""■ Boiilili
i'i..tii,.i,i«..titan iiitnri.'li-i nl Wl eiOMH  whh*hi Inin
acn a ill iln hum.! OM Ollle till tOrh *!*»•* t Im- '" *U
****** Utvf. thtiifi. rniiiilnir In a imtllnrlv VTRnBTN u*****1
II..iiimi nliihir ll.f* Mill iitamh t. ,||*iaiin
it liflti.ii inlliii nml I'tt.titllt.tf |,,1l,t* -nut *'"■-
u tiniaitrt* ..t ihrtumihi i, Under hew nian-ia-n,. i,t mi,* ■ At*\ttrmta r V.^.i..,
tmiiiff in an    \,*.  ClnMam bnard end ■rrmn VI* ■
mi"  .h'i'ii"      •iiMlatloin fnr pemitH m m
iraii'l.til  uu,****.
Si a  WMi
t-nati'ilv
aiii lii"  On
tdllfltl f II- 1. f III ...
...all   lltl,   alll.ll   inli,-.   III.'  Mid   lir.M
l-tniit-h nml . niiitl.  I-.i*.'I.,  l.ilt'.'.i  |; ,,
adlalanmof ■■**•• • ■ ** ■*•   •• ■* ft if ml in,*?
n»rlh  mnl  *miiiIIi nilMnm.i.f  i nil
rmh
VHJ/Kfffltmt,, ,.ti.    iiK-'ti .Ian', in oomnumtm.
tii-li.litf |1 ).'.|
illS Mll.l.    I'U a.    l.TH.
o. ii. K-ntermtn, Ma..,tp.-t.
u__i___y_________i_i
E. A. WYLD.
A.lint tl.ni.i,.
N.i ii,.i,„i,.,,,, iod j,nua,.. INI
The Grown Stables
» IiiiiI Ii-.i., iniiii Vrhlrlri
■ L.l-Lit ■■ Lit ti,,' , ily.
,  a mm*, m**
urn. am
A E. CLARK.
ANNIE WRIGHT
i t'.'MA. ii UBUMOTOH
BOARDING AND DAY SCHOOI
ron OIRLM.
T,» 1,1Mb  t*,t ■!**.  ******  •M'S
, . a < .I.!**** Md •dmMlint*'•■Mlf*.
MRS. SARAH L WHITE, ., m-t 1.111 nM-|-i*;ii. iiiiiTJBH COLUMBIA THDESDAI MORNING, OCTOBER
Herring's Opera House
GRAND
-lIv H'-i
III Illllill I-
OPENING
lux-' family (iii'iitni
IMPERIAL STOCK COMPANY
Two Nigbts
Friday, Oot. 23.
rmiiAV. ..(."rini,:,! mutti
BLACK FLAG
HAl'UKIMY. fll'TOMI,. KITH
GALLEYSLAVE
Dread   Mmi-IhI   linUr*  nml  ol
I,,, iiimi' Hititiiiliiy  uti.'rm mn, liy
EAST LYNNE.
OUI  1'OHUI.AU
PKlCEn.
'.-..■-all.ll'l l.'l".
Illilii-ll.
Il|,aal  ,
J I . ll  ■ k.l.a
(Tlte gjifrgWt
,'OHT 1IANEY llAI'l-ENINOS
GIVING UP BUSINESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The
quality
must extraordinary sale ever I
Fliis is your opportunity.
II be strictly Cash,  "
i-rnis wi
LIIT.
unless othcrwtst
hxtures will be received, and satisfactory terms can
noun in British Columbia
The fare over to Vancouver is
I lor.  Offers
arranged with
Illlt'St
Dress Goods all of the-
but a small consideration,
for tin- stock en bloc, with
responsible parties.
tfUNNY SONGS WB SING.
THE LATE8I' NOVELTIE8 IN PO I'U LAR
COMIC MUSIC IN THE THEATRES.
Hong
Hi i
'Unit  Mit,,i .**
Stun;.
■ - lllllll'-. Wltiitt
In tlm history uf -
creation,
Tlm htvli.siii.il i
■ 1.ifi,'i
frum day
i.rlliy
Ami iiiiinv im tiinii-.t preacher mul *
oltl eobool toftohor,
Agaltul iiiiiii—imi lum'bail luu in "in
Hut ttlii'ii iif lliul'itih Biliin-lliiia-llllii (liul
i.iliiv
\ a iiii. i-ii.', uliv, Hi'viiri'lyliiivi'tii kimw,
Tlmi UiolO tim litis mnl llit'lr ii'iii'lilnipi.
Tim ,i |iri'iitin'isaud tholr proooblnfii
T bar-parti "ill mnlj bmtoio,
t'ntiiii:
, Iw
1111,(1
, lllll II
ll
wh
.'..if ll.'
ll.l
..Hi, rttl.i'
t i.t|i.
,  tvertfi
.j.,,!. inn
■ 11 lite ttii,
./  AtittA Kl.li/..
ll i , October
nt.
preiitrli 11
iallr I	
, bll ITM **n t**4 ami Will
grain wt* not up >•• tbi'
ijuantti). tltbouifa food H.
. w the ibortoic bolni iod
■ ■ ■ ■ ■  l i.m,* latl iprlof and llii'
Iraloed '*•***• "f ,|"' lood  tt
• | ■ *.    no dotibl hi Hi-
..;.'-,.;..'■   Uri
- , tboroojifa if»U in *.f under
,ii,t iit'iomitiir tliiituiitflil)'
i it •■■.tiiiiir
all i (T'*n«
md l lali
■ -J HI- lt> •
, n.ntnl (tt'ittili .nni ti light 'ini
.
till) in.i
tm ni in (att.. tilai liii doubt
I iiilal.il
ll i.i, -wblto "•iiniiii hud I.
.    '    Wt  |!   -   I   '
'    -
ulltora
- llm **a
t in Il„- liuli.  *t*  -i'i
Mt - Itoberteofl
li.a.l.  il,-
|Mof Itfl  ******  »!'!■ ■
' 1
-
1***  approa
t  ,  ■•n  I*.
t. ibn will nr*
iiitiit ur
■■
- t.-. I'., it.. i.>ahl» 'Ii'ii  •'■
• iat Inr dull, mat!) »r tl-
.
lbe -..-!• ..t-i
lutii. i few, boo
iMUmloi altemitoll I
liter atnl tbi- d
.,•4 IIU-   111   ll.'    '
it***  paradi' d-mi.  Ittua.lw.,,
iflerooi
ms nf boor '
lbil bait
■ ibn iinn***' le
'  -  -'Ml.'-4 \   '
-
-,  ,.
■*.*."  *l  III   t.f llir
I I
i,** Ulii|iii|l»|.tll> llMilKl.l
I
IU   |iwl    '
■
it ii* • ii.i,.1 IU ■
ll.  A\i.n,t nl IMt  M
a .
***** a  Rood «it.t.  tlir nil.
.  -  - ••  Mi  »■ •■
Ibf  Intiii
■
■   •  .
■ ■
** Mr  hki
..a.ti.tti A\.
Itfatcr will ha\- ■
*t tannine cotta-TV *** Itrttlal
• Tbtrty tbooemd
****** ** \***t ** * IthU; an'l an ■ •■jiiti
i^.u.1 bbjb laud  Mai*
■ I nl II Will
fl Ibrh'  all ll»'  i*mt.  It'*  not Um
Ufleel bono tbal tun* lb*- latil>< ll
Atttmntt A**t***m
■ mi m*** mtt oil
i >i.|.r«laf, WMl
far *hfa aildi* bulki
imtUl Rally al.M.1 »ltl.liia'
■.?.■'!,..'  • ji.-uil  bin  l«
U v to  tltf  r***A. II
• **  i„.i  t,t.  t..fin.  ■
n.t, i„ fonod Uii.** i*niiir«i'ii
a  nf  ttlmni  **•
• uh *  !><)••   li*
blMtw* tia*» It-aMM In* *-*"
till.  KlfU ******
>   :.-! Ilirfi'UllI I- * |ii|? i
■ i   i i.-i itm prartlM* «m t-
•I. Itiii Itbl-»iin ntt* ""******
,1-i.ii nl bavin* a lltll"
n.al it Ibf tbli.* *
ll ,.iit«• lmt**r** ail atfldriil O-S-flt*
■ rbl i- bettefj tnm **• * ■
I tir* fl **, uitt *A*i* NiOi f'ltt'lil
*>  '  »« . t(-
OUR STOCK has been cither imported direct
oui' own market, and quotations Im' quantitii
TO THE TRADE.
ruin the manufacturers
i.iilt- as close as any wholsesalc house
or
bought
or t'.isii in
Ull
III' 111
COPE 5 YOUNG.
FERf.USON  BLOCK. NASTINCS STRKKT, VANCOUVER.
STEAMER YOSEMITE
NEW WESTMINSTER TO VICTORIA
HATUitllAY. OtTOBliH 1MTII
WOOD
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
VICTORIARICEMILLS
Mill.. ■ ..I
Miiiii HTIIKBT
I Iiiu i .nni
■ | > ill   Ki"'    Ilia
i Itii Kin-, etc
in uuiu. n.i.
Meal, Rice
EYA1 4c QO.
CHINESE LANTERNS
I'lour,
LACROSSE
MATCH.
It. lairiilit. ..ill I.i.i tli'tnrl".
Miii.Iii, ni.l,..
TARE
S3R0UNDTBIP
tLMA
GOYt.Rlllt.IIT  m.GKII'H  SOtVICK
s
i*M. ti l.M a* U, |ii.ij«M Hi
.  i iiu*..  t, -, •>  *1  iHttfl**
. .. j,   (i- * , .... i t
DRY ALDER AND FIR WOOD
FONTHILL NURSERY
I M.ii i .
HirtrifO it re.UuU, Otl
VICTORIA ROLLER FLOUR MILL
t.l.i i i Hi; IMi I Ittll.l II.. i: . t ll.ill im,
lljllfll, HlltS' AMI .Hull I-
HtMI.ILl  lll.l»K.  ttlL.r.tllN.llLI:
I
»'!"*.»■ I.I '  . I.    -  -    -'
I  1   1- 1  .a |
,alil,*ni. ttt» r.r, ,,,a|l, a
STONE -_. WELLINGTON.
■  .... .i.i
..# .  r «ar,. I
I  1,1,1.1  .|.k  1'
I.., »,. fa ■.,,,.
GARl^HK. GREEN d- CO.
BANKERS
Woa. 64 and 86 Store St., Victoria. B. C.
\\V .tr*- |irt-|t.in >l 10fill .ill local .mil
foreign unlm for Ii.hikIi
.itnl Dressed
LUNCH COUNTER
«,,  ...1.11,141  MI..,.  .*|.|.a.|,.r  ,
!•■ i-l
IMl
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
+  Co.Hd.
llLLSIHC Iit »WBlMtr.lC
Open Ot* md Night.
i \hhltl>H|ji|ii ,^,,^,^,1,
,*.|    jitiakf
Vtuvua. It «
••ti«»i>4 * t •*
a  *   ttttUA
!,***** im*l ***** **********
• -^| f,*i*,mam ml
,i  ***** l**U* ...| l.-.*M«tt Iramtttm, ***
I'titiii V.*. K*A ami******
**<*.****** i**Apm tttotiw **** |««#
LUMBER
-Shin-Ira. Lalhl «llil Plrl.rU
f y.\t!"r.H'- wnrk guanuitood.
Sln|i|tiii|i f.iiiliiii-*i In River, 11>* -ft
,.r Iiiii iiitwii|>.i.u-*l
Cream ami Fruit- in
1 licit' St'-i.tini.
Kil'Ltv. Proprietors.
NOTICE.
la *• Caa.1.. la,!., Tlatk., 1 taai-
nil", r.a...... tla.ll*. tt.kilil,
m^J%St^ff*ZSm**m
uk, I nil. MMM *)!**** m* ****
AOtNTt f Ott WtLLS. tlHOO > 00
B. MARSHALL
T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
\mi.i.ii\...ii tin; .ii.iiii:ii..i.ii
.1 ...a,... .-... ..*.•*!.., ailliy a.1. .I
113
•*HMnr»lll !•■ iwlil »i
mm* UN tilai "
**t nn. al II t<
kr lul.. ttimhlr
.■I iw ****m**i **•*
.-.in ■ rl   ,n.'i.-uiiii
tlfl-,lli,'l'l. ■    ' -..'.l-l iail  '1 ■■ 111  :  ■
Iv,'":, i-l* i I fnr I ■'■*
lllll 11 . ..1 ,,'.".
i"iiii»tii.i'!i"ii  Tlw i lbs ibi) i»
uon an * lalilbboi] loaihution; it ba
Imt li..,. i,., • it iball nm tain 11 «t  i
h i. ..i , m| il t-i    !.. i,t data in lia
|tn*w'iit "Uiui-, ami ba tu n iff i
of ii rafa  Uul tba naet i u um for Ita
alltRad haui i li * (tan n  ra
Uii;, in, I ■
ui..i.in-iiViii t.'ii'", .in I Hilbll ,'• **
■ ooUatblamUon, am : riuR •*
■4f.li.iti'.i '  '■■
Ml., in..I
ll.ill   II.,*.-   . I.'..!!.-.,   tll,'  (Ml I
nllinnl H- km at a BU m t .1  [1  RPPnUOtlttf
fm tin*(mi.I,, >paaa *<* *••** **■■■■>  XU ■ in
■l- I  I'll.lll-l  IH  It  lltl LH t   -  L
tin-) nn- itnl iii.|'iuil, Hn    ■   '   ■   .
.11 1 til,. 1 •* * ■
il.in 11 iii. i.-.'i  ■•
t t. ii- I.it.-* - •
||  , I I - , '    *   . i   I "... 1  HI
tl,. til -1. t    1
■
at-ilim tin of . *****
• lllll   al   I**   ll.- ll  *    I    a    -. . ■  I
t I 1*1  tl   '    ■ (Tttn  nml
lnuiiil.nl  11..1,  Ibo ,
1  It I
Ifl  I '
■jtajir |«iji:rii[ili, a a
a  (,'ll*ti .„■!..
on tbe -itlill-. nil :
.Hirtiwii' tnt* tta 1 nln  I ■
U'lin, Bill ll|.  i ,1
nn"* ii'tlf BWl * itlltmry V*ti
: fitm.nin,.ii*i''i.ti!i .• iltb«n,t<«rbi   ■- ■
.  ,:. ■  tt|
m *lui tbp uttiiMl-.iiitli
it tt ti *  - -  row*
1   * H- it- ***ti
In  . "■ iti|«ibbt
*  l   I   " I '  .-   ..!  ,
tilt,iml. ' •
tl... iimi'iiK 1Kb nii^-l flMliti^*!-*- a
Willi  HI
1 Ut  1  ■ * I1110 litrtar}  iiaii.li
|..i,ai 1, k jrtiiitarv 1 In- "iti|a altiQIt
Tbf f-tllli' ***** ***v built, i* u* burnt
I  I    ifmm  lu  |i«ibtK  aii'l Id
Hi.- autlkiM-n fall in nttw >-ti wa**** mi I .'int..
11 ir.t> J*M U**
tba -hi,: for ifan
- tha h-**** tiuit ii
1, ,. 1.  . RoOMy" flnaa>
1 uiii  It woaM '  ii iiw *\*
pii.t'al a«ank-l i—> * *4 * **u\**iu*i.
ibat ('iii!'  1' ■ m lb* at i.t>  -viu
.l.!.ii -tii faftir 1 •■ * ■' -i**'-
lbil Urk
f. tit llft^
I .1 lb.
IbafiaHllai I Unman titling, tt**m
ib".irmrtH 1 ll if m iba
|*ll1-l)l-«lHttl |1<. I ItllltVl
luetttnnl. aid •«■;. - nvital4*i human
«<*at,n.-w BN lainly i','-itif"l tit il^ir maa**
ti|i  Htt. b |. ibn BOMS *■**$ 'A the ilt* *****
«tit.aiiti»'rti««-t lilta BnUnn i ■ I i
t-iwtMiti Am* t-i*^*i-'*,fi<*w
it,* iini ■
anWi-t
It-.. .
' it t«"i!«aiirrl]f
link* ilmtvft for M)>ibitm tw>
■flHWIt
A *tii*U *•■•*■  *■■■<* t*ti*lit *******4*m
baA if ikaa **n *t* kmntwAAttmi
raw.* fttlll
I «%-a|'if a|,aiin»r«(ii in t'*m**,'* U**w*l*
li.itt mti. *  i*»> Uni****my,
itui ni. n itbUnmli
■ ■ 1
Aid Ilk- a 'l»*itii man I |*t m* ***.
lib' *•** •*!*," IV tlvtttt <u 1 Im famlljr
n* • "I la.
TWf*'. it thine ***'■ ****** tii-W madildri;
l_MrrrntaK«Ub u **t* I- WW m Wtl
Wt'll, it lis
lllllll
Wn Iitii" t.i until" 11 lit iuit mul **
il.ill'l t-.lli'llllW,
i)iii'"liiiii.-.tv«ii'iu"|iiT 'ifwiurt*
lllull'iit
It mad ti.  Iml Itilmi'l gOMWl
IT'HItlt*- IIATTIUT U\K-rt Till. HtM
Mt-Nulty bought ii oe* t-ilk Imt, ttaB *n a
nti-iiit mnl
11, bad Uin doUan lahlaototbM ami i'i"** ta
i-i.-it ii'iit;
ll,* (-..isiiii-iiff iBngtanaotba dldil *******
hla name,
Attiljiiitii I*- waaoo -ti'iii"iti.urtt«lIn
to Fain
Tlin 1 m>|'i" gaaadIn maalafai Mi-Niiliytlmv
tliiiiii.-i.
HMnifttn-. iini u|, in aluHit. blaaboai-MN
full uf ("it,
11  .  .-lint nHint..t«ltun k,In-.*liuk»«
tlii-y .lul i'ni.
\t I u,.||,iUlt,ii^il»tiiii.tii..«il,.ii-lly
*.  did -lirli-k
Caoit it
It'i lli>- tint iliat BWhM Um NMIi IB I do lul
.1 1 .]■
I ii.,1 ,1 i;..t a dollar, i-m i i int.*r *Hir ■■
r 1 11,11 "it Hi.iit.i nif. mi'l 1 nmk itt-ti
till. |'I.IH.
Kit"' I'.nli.Ti nutki- tin" Unb. iim- U*li, but
ii'i tli» Imt tlmt niak.1 llm 111*111
V.-t I i"
j\lO<n.«<.m\  I'Nii.lr.i
t*tl*.|*l W..tii.iftil.t «• |*iv«•.*!• f I* *****
-1.-.. f•*******+*,*  M,«t«.i
, a*** af**- 1*m-***** ********
I . ■ '
**   • IM-**1
\  *  • 1 ll •
i Ml j >ii.it 1*1
DRAYMAN, li
la-mti-ivrttl **1 VntAl*
•* ..
REMOVED
Lewis
Greig
i'lll  IHlHilVllli T<<
ARMSTRONG Y0UN6 BLOCK
Oral M. T lUad'a llota
CanadfaD Pacific Railway CoapaBf
1-ACItlC I1IVI1I0M
r * amtlaa. li ****** a-
-. j.a.   ,'...-.'-
COMPANY
...   ,-r   .a   ,i,,  1  .  .
LIMITED
:  Mat*.,*,*, , Sp**.iit,
Now WplllMKlnn Co»l
OHM. .Blae.*.., ■-. t*mt*ll
t*. rmmp.il cmtmm*
ILltl.a,, M..,|.l..' I.,,--Ha Ml
I I..I Hb. lat,  Una. 1 '
, !l aa,.r!a ,1111, aerlralllta. ll. 1'nalitl*
'  '   '  ,  .,||. |ta. 1,la  ....al,  I a  I
.' ate la>ail«lat'a |i,|. 1  ailli t< tl I
'■ l.eear  ,.,  |a..IMil ,
:..|   I ifll,. I  naaa.l  -II  ll"
•I'llrii (a, aar Baa I |afe,leaaa. 1. ttt f
■HI  f'Pltel trr t|,r  "t.aaal    arri-  In Rt,
'    I lafl. laaa.t   ||,.|   |   l|a.  „,., I llinli  II
'   '"It, lar,r|.'ll  thrift.   I  lea , .
..f.itl...,  ilH.i.nr..t ,..,,,  ,, r nn || Mlllt I
* •."..IH 'I- -  ..J.* ll-Mil U  .,"*-« I.'" i-l •-'■'
'-,il,,.!.,, , a...  . l! .hlr" ttp.,1, ,,,.,. i,..f.. a-
"I llw fan: .till II I ,.- niltf-t ,l|lill,
l'llatlll.-l II,.' alltl" lee 1*1" laltn-
■intlt. Ill, a.r latallaatt  a* III III*  ,..ao   I  -  ll*"."t  ttl.lt.'ia
''*,'aitlrmai,!, i.iiialaai I  tlaa-  ,,,t„.|.'li p ,,.,. .■tilb
:'  ' It'l-.f. tilaaatt  raiaaailla l..|.||tl,  llaM   ■ "***** *'  *.,.,
"""It  bl  Wll|  la  l.l.ll.r.1  .1 *
.,  ,,„„„.. ....  V
JUST RECEIVED
CELEBRATEO ENGLISH
Tlr Ittt  V..«  11.^- tllnalr ta a
i M-Amt i«i»*iiitH. lit Naitalatn; ttttiUIn*
IMM   MMlll  a *r*  btititr,
1.|*Mittt*l| a<la|>i'*l h**A hultlli.-l b»'i»*',
ARTHUR BULLOCK.
■iaa lo.imi
ta
r.i!  , ■-.*. MM -,
Aut-ni't
A, K. wDliamiidctlerinall kin.lmi M.u-hiit.-r>. London 1'i.J
Confl-Djr. M.iiiiif.i.inttr. •>( itit-n-Wwltin^ Taobj Jiilin Ctmp.
U'll. M.iti.il.it HHi t ..1 I I.lf In* l ttri,l|{ii. l-.tr
WATCHU/.1 :
_p.
nd: IlIUrAnTDINB: JKWKI.KH.
Men door i» l-'llit.!'*. Hrt t'..»ik
HHOOTINO  MCAMH  HI
TIME TABLE.
THIIV
•
...... I *>r al*mm-
Kiiitr
.ii"t
.|I»T
Mllirr
lltltl
.llin
.llatT
.Hirr
-H..T
mat**., mmt*. *>, I? few-  ,«•*•
mm*   .llta,,
GUNS
litt, tt.il.lt ti |..iirnit. i *|nci ill). R. | ■ .!< Itt < Iir,itt"gr.«j>lt<
.-.ml I'tt^liil, tt.it.hr*.  Chanel Iim .mil wnrk suamnteM.
FIDO .i.«fitltiH-iH i»t titJiC r.,*ltl l-'illtil himI Silvi i W it'in -
ttl iln l-iniM Gradot,  lii.Htti.ml .tnt'(itm Kinj**. Chttott
BltOOcha .Hi.l Itttt Iti ."1 llu Iil"l ,tr-i»ijjtt*v
Litjn-ii»«*ttiiit-i.ittl i lock-, Spccladei and Kyi- Guam:
ktigi^' litlil.  WMB, .Sitn|«,m. lliiil  Milli-r  iml I'**.'*■ I'lilnl *""
ttll*
lin.il riiliKlimi.  r.ill..inl «i- iitht*  	
.latW ■«> u i.Ittt UW I*
.,..1, |ai«ia H'1*1ll*-a ■•
,..«. ..II   Tilt  at
,aa. atll.  itl. Ita*  •tlitail  i|*|w Mia*.
I., .,».■- .. jaAfa a tala il fit., ttlt.1.
wt lul laipitiaih*. (it- tin* laiat tail-
ai. N. a*ia all. i-ia ilt.il It. Ha, a
a.,1 a. tliBUii-. iaa iat**f*l I** h.'* HM
..il ,11 tMt,eea.»l till It **-aa-l tale.ll.'-
|<ta,. ll-l II r,«a ht Inai ah I" *t,  ll
-,A..,.f},..
t ».*..'. trm.
„.   Ca*- ■
It  ,.!.    ae..
Mk.
Catti am **. ,2rlraawa ai*1 *** MrKiaii.
.-. Itr I.. —t  .p  I**  mn,  .,
Hanson
NIELS NEW BOOK!
iHati^,  •.-'
,'!'.,.  itlatbtla   -   J'  | -'  '*   »'  1
•-•*  .11  ll.it  11
uw. aaamleia, la tat- waa.. iat ,m
». Illk
1..I ,.U,*'..' ... l.l
.,riat Kl'tti .,, «1iVtl'-
t»m.a»tt,
|a.
MfHI
irr
Iw ai.l
In,  Til
Hit. tt.il "-**" Viawai
,1,40 ,,,m**lf"  -
i.i.o i ■ *t '*"" tmmw
BJO-M  Ir'.l ItW. VaawratM.
*,  .alila.-   ttlaila  1  I ntl.till-i^.l  him
.1. iii iim i.at.,i.ii mm i
.!*.,!,   ...fi  frw  fiillaillr.  n..|'.  I
'llir.itnar.Hall.ail.lllli.
*' >• ■at.|i|r,.,t,,  a,  |,|n,M'll  tltll. Iilraea*
iJIMIf. I a.k aim. allli .ut laiiiaalavl.r
'*< '■-* Itlll.l, li.ill.lll alll laiatalalliar (rt
'" Hi',  laafaafal.  tee  lilar  i,  |.,.illi.!i
•'ii.t ,"il in,., liaiaa.i inlr,tnll In llw
'I. l't ai.iltwf.Urk?   |  alrn,  Heal  I
"'  llll*  laill-l.ailii  l.|*|aa|l Illlt
UIMH a .1,an.it le llm a.m.l. In uin
!■ Un li. t.i. i.ni.in 11,.-...nitan.
""11, MM tilm t« Ue-lt Ii.nl ••" "**" *>'*""""•,
'■'*" «'l "I ilrllil.lli,,.  U.,1,, Itar atllr,
"  alal fllln-f wIIIp Hii-ii* I«llt ,.„_.„, J.f*i.
- 1'Hi.Wt.  no*.. It ...lit C^a.t.aiV.
■ ""I tttm l.a tn, II,., Irllrt l,f- will an*  '.,
• '"umIIiiii .(.1,,.,  an,  |aalllamat
".,..  it  • 11 a.«l,W i~l HI rf.l«l"l*«
,| t.r V.rrr**liri
a«|ea „ -aatll, ,r# Mhi. ,**■.■ Mffaa.Hr.
W. „ ml  It. tt I • ■*-*. I » am ,a latall
p,,^m. ^a.,... ,.*■ .ala. <• B*«».
....  . .,-,
CHAS. ETISDALL
tnm BLOCK. VIKt'MiR
Vaocouver City PoaodrT and Macbioe Works
CSO-frtFANY. LIMITED
|r... nt II*•* • r. *,-- - Hill. »• i«**i ttntllff am Ha*l. trtmmt*.
a... ,,< ft ***** nr
llii.' a..! In-*, tta... **ttpm a* MiUaaM. naiiat^ Uttltr*. amrnhtm,.
...y  i, , aal Anvwttaial MatllaMt.
lla, Ima a*4 it.*.*. |1n.>. «fc..n. Hfw« **** trm , .,„.,*. ,-.^.» ■*
1> 11 OILUtnUr, A HtDaVOlLL W. A lONIlL.
..tltlN Ittl^r tr. i*Wt!tt«,t t.*".f'l
.ll.t1l.HII1.
lattaim*** J'fma
^,.a. . e. .  ,.,
ih,i»i «a
....   "  Ml
• .llrmi.l al  nnliiflol,. lull
'I'll, .ml «,|r|, .,, a t|.l.l,lll,.|, a.l  Ilea. ,„, ,.„ piltlral.r*.* IjflfijV
»'  "H.|.|a--, , ,,„n,..l Ifa.n, llir ... .flirt"    „  'm'.T'm*
,  " '"ll"'...! II." I'liillill  ABOrl.lle.1. »-' "♦" '    ,  JB
•4 """"'■           I', .lit a«n t" ■""'
COAKXWOODRoyal ^
IIM WflllaHii* twl-llaa.lt *****  ut.mt mm a, m  ma*tm Bltlll
. «, rw..i mi i. wifii tm WHOLESALE AND RETAIL
,' <*•*'* * .'SSlL'Ci S ■%*£££ DEALER in FRE8H A SALT
Market
J. RE-CHIWBACH
Meats
HEROES
UNKNOWN 8EA8
SAVA6E LARDS.
**,**** 1** \**r»*e nl iH ft* *.**■■* I
'*** 1***11******* 1*1 ****** rtfli4t« .tl
it* *mtt***f: **r ******** rt* »* lW- *A*k
*m \A***t***-* a* It* e*em***A ******** "1
******* 1U* * i*Tt***1 Xmatn*** *t**m* ***
.* *, *************-A *** \tt*m.
. ■ •• -t ********* tttili ii* ******* a*A
***,mt**l**t**t*t tm **m*ti !*****. i'- ».#-
■ *4tA *Ur ******** ****■ **** - ***
OVER aoo
Mmm rmrtr**m*i ***** ****** itt*i*l-
IM hUlt**  1*  *********  If. ••** *****  it***,
**A*mtU* h *■ tn*A ******** ********* ail
fmett **i*,-*ta *t 1**1*1* a****-**tit.
MR'TWAill^iVimrr^
,aa.,t*.t l.a hrto.. Ataa.l.,.,1 ... rltat.1-
a-f. r-,.ltfl a-.1.1 f rrlfcal ■»«. "<»■• >.!•
|«* tti* *m» ***** *y* lata*. "****
iatlf.1 ia.iir^taf *-*■,.,, .1.*. '. "*"".
tWI  ai^aVttil lea*  !■ • «.ifi.l«"l
rrrlf.l.!.   rMMli*.  '|.lf*  alt*
IMI
Uati I -t-  i
(Haantala.,  11 .1 I.
ll. *. *
,ltaa|*.,ar   Y.-J   l.l • ill 'a- II* B
fla-fta. ,. .ara tp. •
111 Bank. « na.. at Ua tm»a*n-a« ■»«.
N
.11. ,.l.l|.Ul,«!"
a 'itwlmf ha. *t etaitlfat.. ... w,
,iin*jM.|.«.alM,.
Aa.1 till i.t* Hf. *.' * i-"«»*M»i nari m
„*** tta, liwatv-. > <f .
Hat lift- *>*i l*»~l a •!>„. Tfiwa*. ana
,. 1.Hll, Matte
Itaai.iM'iBBUil, at, •*(«t«i ,1V*«»I a
ta4n-nVaa-ti-t-h*l
IV., Am* |4.,*.*! ,*'. tm*. iUlf ItM
ajwUaiiwwIlah,
tmaaa.,*, •_ ■ -...iua-,.-fa atnaal.t.t»
||, «.|,.-  ... 11, a Iba Iv- *l,..*aat*, ..ai,
1,.  ,— i .....
,ta»l,a- ',  .MH. ill .   et«-  •**.  ,*f
laar Haiti-*
lUfaaii |i.a .- .I. alt
ttf 1*4 ,**, law.
I... nt.4.1.. ~J. h. A. tU p*
ifa.-la '
tlif, "> <la«l
U. I. an I .liml
ll.r.,,.',  -t«n,na-ra.nn-/_.f
ttr..- Htjiarta.lm.tit.l h. **,
*•,*. * imi. * i»'l
lira alt call-* f'*t< 11-i, ftnliai n.
la- i .HI I'.. I Urna I.U 1" •
AM aiall.  abn a ftana-lta at Ita.
tt-
Ilriie.atl1n.llaaa4tlpa.il' *  *
Vt. |*iit,1, itomiat Jtea aall,.
tl lain la .ala ,-« a Hartal .<-. ■ 1,14*1
Ita -Ian ,'*. an ti.1 tin.', amt t
htah.
am i«iefta*a»»a
Hit. l.i.. alat. iti .t. t**a aaaa
It ata tw a,.., ,aa .41V1 t).i
tt-fcar. .haa t .  Wl aM, pa •"■»
lt.*Paatel,fc..lBV,M.1
Vita i-.i*iefc llat . it*, •ar* ,,'***. Tm* ****
,'1| IBVlBB |a .a . fr ..
tail laaa, an -II ar.,a«inlaan.. .» laV Iral.
aat.nw.1.1".
tal aiaat pa, tffa,.- alf. Ia|a)f~- ,M
rt^t ar^l It ,tm>
TW |<aa a il Hw rtfcir m
ma,,-* -*aj. t-t*. *>•* It H TiH** II*
I*,, aiae.,1 an IH fa 1.1. ,*
**
,%' ataa •***.-<» Iftaiall
At-t*
tVh tra »rlt tha rtltfat ,,,
Jl..Ilea aai tlH' IVi.r 1... ai.l. laa lltl
etai-nlil trill!,; !•■ nat.-r . ,. i'aa lir, .t ,aa
fja I . 1. 1.., laa.lit I'll >.*i In,, ll ... a
fr| -.1 , a  a! !.- . IT- I.■
Sir timilflll - N a, Jala I liViul, Ini au
. .a ..lata ttt* ala, I'al II tUfiH.I ttt Ui la
•ae,. aai-
I  '."if.  a, a ! j- ...
,-t .tatip,.
la It! I'!' a-, felih vrtt bt.1
|Brt.**. atnl naa .41 r..!.|.l!je"l ,.a4n^. aW
Tier «a,l", (alilat ■ aa ...tie It .« ritaltai.
,1 «l a, III" .allPaal *!■,- ■ in HnaiUlll. Ill
ll  aa.. .41 at tlir ILIt aaar. mill, it.l t» II
f..t an .aeliti  I* «ni I* .n.a. ttw Ham.
i la a, llw ..ill', lilr la IH.
tap.
tl tl il.taa, aKinut>i nan tttratlt **lW
a tiiiii' .•*.-.,.* Ial.aia.nii' t" kat. .l**.aal
ffillarrtl. Nra Vrtt. .,iii.,lf.' Ihr |ii,*-,1,
' , I lilinilr, .it (blaalna
'. ..ti air.a,a\ wii ttw. aa. fa»
.  ■
-. ..|...,lrt'. .*aat. a*.ala.. a. 1
M. fm,tt—etll »l.twl Tla ariaa ii aattaalat
.lllTrmil li'Ml llat nf l*i- |ta*T. I**
tan a ttti...rf la*, a lilt II *** I* IrtPl .|tlli> ai
- at .. Ur .. abn, Ha lalM I.
ajw*|
II 'Vlawltwai,. twrt ,.. |»Hwaa.- Uh
j.iwwm. aa.11 In mat tna. h*h ta lW
ne I .1 .air. f-at llwlie It ft.. |ta,aV M. aalt.!.
alt), jriiati i • Uiii!-..- TV hna.tr, *. tall
tamrn. In TIM I* I.TO. .Bal llf ."t*.
* -.tan*-".,iar*i,.!..'
.ta-mitrtal.if Itwlil.. "J.Im. laa. hat
•.   ,:i at^nalHr aart. la Hataw, im
amrUUari ,,.n tw mil attain   Kurt mail.
a**. t.inff. ,br .UlUlrn, hart*few, amaiaft
** Irtlrt* tPat a-itwa. .affn'tt. at aWaW, h*
a .lllattt. Ufie tl.iwra
tl«.,- -«.- ...tu Ida, la ntaw na** nri ■.,
u,*. .t.a,. im.tai tm. V.att. ttaaai •
tli_.M|4iMIf eltaUaltm*.i* lainlaina.
nt... i a- h, tiVt, .aan. ilal If a a*aV
*ra.knl.i*w.-f in naa ant* ff^laal ah aM
,..||,#,l,,n*aa,*. ,1 a-al.1 |at i.ntl.4,
ea •tt*. iililr. I tm *t tmmt lat. *-.
milieu lima a.aM A* Ha maw HaHaa
epm Ihrm*. Htta.tr. naw. 11. la*. **
•fma-tlr-l rharityna.wmaa^t.n« .*lw«... a
atamlat Haaa, alii*. Wnnatr, la na,
m**it********m^APt ....Inn., mmirn
..mat. a iai *n* m» itm,a,la» a. la
allMT Iwl.  Mr. I- iwli la. |H*W ,**•
Kaaatat.tM.imk. Inpd.lthl.aVma f.«
.am* aa, at-taa,.anImt*.alt* '. im.
I , .Inlt "»a ativat
Itaal Hnnlau.ll I w-1 it. -. mal .♦
mm* l**m* lannt.naii.a al.«l lk-
aliVal a.- .wait* rwamilt Am* • I*
,*l-.,.p.,*"*' 'a Uw Iwaa. mm*. *
tlaamwl art. m Hw tal* aim* lav nm*
fn—*. llw Wa. ...,»aM»..li- -I.Ja- .., ,k>
tm, aaf «,na* a., nil ataa-l In |*. *a**m aiaal
It. tm, lltlt niiniar, «i». *..' t**< lataiti
(m , . I-aa.k rl ana..*  |, ,M «w |fc. ,«.
ft a fatav. U-I IV.alia ,,*faap.l fn la-
a . .. - .-,,,. ~l •! .1 •- .-.faaat *
iVawr
TVK-. Atrmta-lvn lailnml law
■MmAi '.l..rfii.lr*.tt,a
lt.w.ii.ipJa,4.ia.iw-wi.ia..mia.
•**,» TtU. h ** kiWml.i. ffll bnIm
.ttham, a mn*. la It* .Ham. tfcm h
thaa aa mHaaVT rainri. an iat tin,*.
,kw ■«• aww la A*th. aa4 a" Ml rt a U.M
mtaiwlim, ■*.* a**t Ttmri.ahw.,wm>
*. ahawart anal aa llat MiM l»* *M.l
Uw**ami.rm.nr,tan-l,ilt,lal  Tlb
U.lnih.,lwi.lt*Mi.awrt am** laVa,
aaatflami.iaalnalraivaf,, ,k> maun
i*
• at,
stall '■
i m.mM. .ml I
.... att*->i*
iAa.fl.wm.
mmt***** *******
tt.iT .-tiapiir.
-  -*& Inmm*
mi...,, at. aaa
llm*. lawn a M *4 fw lfla, wrt frU.
lai* Mrl a'Iini
I-r.lrle a tan. tlal ma** » Wl fkaa
ll.  .p*. ia-P-a mam*
nw|i*. I *** •***■•
a**M ill Irli * r-ftwlfr.1.
AM I *- H P.*< ******** mtwif .1 UM
awl twn* tal M llw taft-
Cmai-i It*, ln.«l,li**"«**l
•v-Htaa tm **h a***, mt
main.
Ai la ami llw«a«k Hw alwlm
l***w
III fr, a lit lln. aailr.1 laV t taf.
ttklbi all Hw Ihiw..... net • I laal
Ml. *t*t* aanaa, h* <•>, mml
A Mal In jmarfcrt*^ iamk. aM ***.*
rant, aaM ra tk.it MM w. I. m
TW|wiV akn |«.r ww.,-» ,... ..tar
tan uaa**. afciM't lt». "tb<>
Mm M.. I. !■ • <-*'• I , mmikiau ika.
■ak-W- hif*. awl lnl warn .«*«•■•
M> i- •• Hw ImtMuM
IIW fa*,,-. ,..,  .a'a.Wlllta.
Kiaa*t|4 " ■<  mm
anw.k.lllk.1  e -,l i..M..ilak*W
Tta iat, I***,.. .,.. trm m* ....A h,
Wia* *V* th-mm  .*  ,*.*■  -',.  mt* *
tmt
A MM all' ki  -   a "*>**
h-P 'I M- I   a' < •
mm
TVin '
•IralMa I  ■ ,
I
H»' "tlafHI, 1 !*.. pm<_, M M
n.afnm,^n„«r Ptm ImatrmAI*
kat. In. m I kit, an am Int ,l - ftma Ml
**
Mia Imt "I lat talk., m, iktrakaa
Man*' *lh*a "*tri1km<k.l nknra
tat. m, I* am h* nw km** aat Itl tmm
aa* pi lima *
Tit* nma. lalaaji -4 ,lw ff akftaw itaa M
ftrtvi *nl,n.,l, kit. artr^ftwl a .Mm p*
An Hen.fi wrr.1, w aw aii mt-tth k* M M
fefr.l.n.1..
"I ..ri 'a-nr. kaillmti .~*na«Ma.
•ill tnffiiw Mm ,|V frr r*.p,£ rt ra, WW
r*a  1 an r-a ttiai-k '.aweltkintr  "1*
lit*.taam pmt rantfr-'-.i. •* tai,Itaa"
Mn MrakawMfk   Hia. m, kaa. aw
,1 r,r.taa*lll ,<* .,^.1 f-fltn f111*wk.l> i.tt
tn. Hatty |PmI hlfMf- I'm. i-.i.t.... tea.
•ri.-f an, a t*.fai,X., tttl.1 Vt*i aaMM..
I**I rtm. rt iniiaal *
ttr. Hiil.tt I'LillMlam.
am latii- It kt hilt- M, Riatw* "Tan
af - hi t-t- ,"."1 In a tm, tt-i.t.fr.1,n, aM
Mt*.  HlifTtl.:    "Atfat  I
Mmr Mr MMM.:  "**.  t*
Mia Hmrttw. jiaatlaM
mm H Ti** ttt***, tr. I
mail..,
Mkalttaltani
•." »'■ ••
Tm; IM Witt Wrk a *****
,*,**** **•
JACKETS, MANTLES AND WRAPS L J. Cole & Co.
I.ATKKT STYLUS, I'lllll ILi'T K1TTIKQ.
SKtl'KS't* -II IIIK
IN I'l. II
nl.li lii
.. --I'lill'll
I'l I i-
INM I'l. I
l-l.I.NI'II
lit  MiMILI'IIINl,
l,iIT III'
SI'ILI'IAI, IN
CARPETS ***** CURTAIN MATERIALS
HI., in MHI  ,', I'llK i IIM 'ttti AUI. t l-ll I'rlU'll.t.ll-
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE ."LEADING DRY GOODS FIRM.
13'.' rnl.IIMHIal STIIILILT.
REAL ESTATE
i iiiiiiui iitv i.uts OIIHAI',
I i i'I'S IN sni'Tll
li  llirlll.'ill  \  nlni
tt'l-LST.tllNSTI-'.li,
i llnlliini IVi iiiinii.
A NHSilMli VHItV IIILSIItatlll.li ins-
af»   lllll llltlllllllflillalv
N
in-1.,
AGENCIES
A..SI HANI IL
 alilliln.il.!
I1IIILIIAI. I.I1TL  Assl'llANl'l-I  111,
nf IliiinllHii  mil  iTIii' a-iiHtai.t.-.-., ,
a. a,B  , .nt i.  •-I-ni.l aal  i.l   i. ,  ■  | i  ,
nil ttllinilll'r (ilaiaa
COLUMBIA STREET.
NEWS OF TIIK CITY.':,';
NEW WESTMINSTER T"i',',V"
I-'  |'!ttal a|  ..III)- » l-ll
ibiIb* - aal al„ . ut-lt-kn.,
Ina. l.ilH- alBB .lalall 1,1
ll„ in .lltalla llaa' Be-,., le nl
.AITL  Ilaalll,--  .1.  .1  .1
r.--  .aaal , »»*-
-"I'l  I'l	
OREAT
ti i
II  M
It
l'i'
I'll, a.l.,1.  -
l-l   alll
I |.all.Illil IH
l!  -I,r  liill
,  .111.1 t|alll.
«'.ll"li,  .Itnl
.... I, Iinill,
: Foi* Gaud IiivtiNtnioutH ko *••  '
utniuaiii
Real
Estate
Brokers
Altrll.s Olli'l'll'i III. II I'll iim' Co.
m-
'a    .-
-S-8-
111 Ui'tli"!  uml  I'lii'iiiil
Full Dress. Whllu Shli'ls, Collar... Cutis,  Tlos,  UiMtorwonr, Sox in Mir
N.iiui.ii Wool, Etc.
"10,
J.E. PHILLIPS
Ai-iuiti-ouK-YutitiK Bliitili, Ciiluuililt. Sti.-.t.
LOCAL  BREVITIES
A a-.irlii.ial a.i
III.
M-.
■
I  i..i,i,
*■
..'.I  l.laall  ,l*
T.. bo nid ;.- . -  -
lllilllltl'.l tfOatfflOl llnllH'.
Tlin liiiii.niiilr Ird I'T N.UI
it't-ilay inoriiliiL' unii fn l|li,
i-niiT-,
Itrllli-llllM I n.  -I.u!. -1  llllll
llllllillli ll I ii aii-  l.a, |  '   S
ItinUiiriitit
ThV. .'II |-la,|,,lll|l  i ■   t  I
tal Cltllrll-I llir al,.llli|.ia
mat' la .at Vie I..rl,i mi s.ntiril.1
Room iaa li i. furnlihed.
Hllalilllrr.
Il.fr>' Sl.rtlla'l  aa*
aaa.l. ll, l|„- |».|	
hailhlf t.ali altl. l.l. ail
■ >|a* I.  alai  .nut  I  .'
lljlr.   Nni I'l'■•• ■ [I
Tl,,- rr|.»r» tint lit
BOOt alitalial .-.'I'lill.. Ill
tlii'l, Hnl i—' I-. I<> "
llrlllall la, ,||,. ||||,|.
A. tllllllo. I.  lllll  I.   .'  Hi
HI. anl. ll •'..  \ ,. I.- ■   ■
|a.il «• .
SlIM'l' I
lei Nol 11 ■ S
■ itil. I.i IUI
ailalaiBa.- , ,
Slltrr siar Mon I
in. allrl- a-, -ii,'    I •■ ■ •
iboul.l Int.  ii   tl '  ■ • II .i  ■
.a|B|.nltr ||ee. U|. t, II	
Tlaa .taaiaa.r Inn..' ' i"'..'lil il.mi
'*.!.. nl  .-III!,,   !  -   !.* a  a.l   ll.l
-.,1-l.a  ei|   |..l.a!.- .    ttQlt.fi   llltl
tram, -I- . fro !• 11" i
ll' t'.'i  ■ IrrJla  Iiij.I.  ■ !.. ,,    I
• nlrr.l -I .!l,|l*    .1  |l
Yorii Mian
i.. '«■' K' i.i,ji,. Ibt -
I. ,o ll.ll  llfill.t.  ■
ar.1.    Hr  ta,,...   -
sii.hi, ii, iBtaili.oi, iod Hon
ll It . ..tlllll!.'  |-Se .,-  -
Ma, .Li.  VaUlt   N*' *lai.|. !•
. tea. lat.'I   I,
lll.t.tal!) Tf,   I! laalLtl   A
l'|a|...il.  llil  U(- I  .  II
I'lrlaafi.t. |Bl!
Hi. It.   Ilial!.- 11   I "Ijr  o!
Il.i.ll.-al.illl
.1.  Ilka'1|  10.
,,  onion aw
nl Hn<
Haiti*  i
A|.|.ly .ai  *
I-1. •■
i
i    . ■ ,■ ii i'ii'*-.
•il liT   .I'lll, --■■'.   ,.   -  .!,  to lllllaa,
■,,,-!lt-lmlll!'l.ia'l> (■'|alllitr  ,
..I ibtt lbqnlm.lt air, .i.»*h
lilnl.  A. <<arl>  .t. • ..VI..-I*
1*1*  k'H.'ia  taaaa|M'||  |||.'  .lllial'..
iui. i began t" attic trraalually
•  big alni>. ar.lfl.lni not—111
15, ,ii.. »... Iill.il ci'iilly oil
a.  .ll"I  -ill.,  .  p«r|0d  aal Hilar
I,.1,1.,I  lie rn I!  I'll, a- I.*  .Ila.il
lia.ii.r, .mi ol tii" dock b] iiai"l
tnt: iaorno loot hot in low mim
iln* liatl.'t ," No, I iii'-'riiiia-a  Adnlfll
llaalll.lll  rl|if.-..i.|  111-  |ilra*li|a*  .1  till'
iiiiiuii-r In .lii'li tin*  ll'-ti-i'ii.' iia-
lak nt,  ami >.lil it d.*tn*aii.lr.ii"l
I. a--l-l  .l.aailat  lli.t  till, air,'  al.« k BaTU
Df ,|*Botllllii-l.lllllaa1 t.'.*.'|. B'f Ita
target, -itr. ami lltal It woulil !•■ al'lr tea
.it-iia-r ill  el. tiiiinl. ma.l.- ill-n II fnr
i. at- Im.ain.   i .i|-Ulia H..I I' t'i, I.*..
1- I,ill.rJ  a   I  ■ ..-■  '   a!  lln-  BBUIil.. I  III
'! ,   tt.l!»|' '    t-.i'   La II   |HI,
ft  ' I  	
Irrll  (lit  M ll
SO DAYS
READY HADE
CLOTHING
BOYS'
-!!..!,  laa-arl,
ll"   Kill,
.  , ll  II  l  ■•! ■*  I    IIM   hTmlak*.
, ||   .   I    . -  I , .eel
***** aortal   ,,,  ,,,, , .,„.  .!•• aaa  t. II  li.--
rll  li    ,  M.  * UlU..!  t  . ..-ll'iilii | I
I tl    ,.'1  II  II  M    I H
a,  a .....|,l.  || 11  l.a 1,1  tl  i  l'a I a
,    III HI,aaa  l.l,   tl f  ,,!
aa|,|...|!r lln  ,„-,|, .„., |.M|g |.|t. .
||„...  I, i-ltil  It  t 11.Bal   I.Maa  11  l-l.  Vlrlolia.
   i|i.i„|i|!.| i|. .•  .-  llol,,  *„ Itmn.il
I ....  ,  ,1
•-   . lit. ttitt.li*    -' Mil,.
",  .  ., ,  l I ,  . -,  l't, It  i  "
"  »'  1 -Ml*   ■
i,an-   -I, tnt *.'*.'-•  Il**l.'  I■--■*,*•  k.r.
■Vlu.  TeehelBlo  lllHl.ae. a..all, llleaaan^f,
« 1 taill  "  11  I-   !
.'
• r|l. I, HlllHt
itli|ateai, nn nl. nlil. Ii  aill I. i.ll  **
I  lla. t
,11 l« illllllli .|«.'ll a. a.( aaitkiiiai.- **
****■  a|,l|i,   A   llaa.l.lla   *I"H'   I'llUka-  t I.
'.a ii,;. . .teal ol ii -
Ntmaa n
,.»  It  -,,
la  *'. v  ,,
■ I' I I I III'
' n.i*
iin, aitb
II ■ i .a
SUITS!
DON'T MISS A 6000 CHANGE!
J. B. Ill's
ft«ell Bluck.Calan.liM Bttiri, Opiwite
Libmi, Bailili-t;
It
■
■""""""-' 1-*'" "'"-: ***** l.,i. l.i Iba <)■■  ■  Hot.  Lit*  t-.r.
I..', ttlll. IbhMiOtMUM ill lltrl .......... ...... ,,,.. ,.._, ,i. ,...,,	
; rant at ne,
, i tail i.a look lit .1 fw
,,,, t.a,leaf. ,a
Where RS
is
Webb?
on
Front St..
at loot ol
Mary  St.
•••
. a
a a
•A*
a
*QUILCENE*
Terminus of llu- Union Pacific and tlir I'mt Townsem! &
Southern Railway mi
uget
S"imi
The Paradise of the Pacific Coast
•••
Silt
i mill. inuu ih. entrance in tin- Sound, with
iinn-1■ i buy,  (in in before tin- second Bccti
Address nr apply i« ta
I itl.i'.;liil!'*
HI nf lln- lil
ll.ill V  In
■lilt
■I* I,,I.
W. E. DEVEREUX <fc CO.
AOENTS
No. 34 Government Street,
Victoria.  B. C.
•••
■ t. Ih lattrmt
A ll -I a* Irvliil
' 'I   It"'
n. iiiiiii It r,
1 l.i  l..|* a.ij.1
1..1
t tl
lh. „,**.! II.*.I tr
■\ i*i tii- iportii.
l liter* tro allli thr*«* **<ni* *■>
l.aili,.r'-  l»lM  1
tl
IV.it,  *.,:„*>  Et.l
GUNS
|\..1|.'
l.l.,#T»w.l"  lwlt.ii  -a*
allaa^t
,-H'U
*',*.*•  It   i
N.ajlr-
Lacroiao. Crioltttt and **a*
BallGiiiidi.
I ..a.l.  I trOM UH  'I'l el./e,| |a!> lllllll
md bU tmrk It beta. .,>it,ni ..t „. .In-
lal.-l - .1 lent.  I'l  atl  *la,a|.«lr ti.lt.'l
liim.   -
I. II.   .1 a  !
i   , i, -It , .' .... - altl..-it tl-  a
etf*e|.i<l nn-l n,'  ntlo i. al. •
• la.'.    ,.l..l|,(t
altliili  i    I..    !■  '
alilf 1'*    .ll.lititfaat.l. a Hirttal
r  t.laUi.aa  ,a..  t:,. *•  .na,  ai..l
i j i,•>it■ r,i!'i ita-i i*• Um
UlaOln. ... ' l„  i j]  ",*_1*"",
harkri.uf.* I.in.,„t« HUtcl,.  Um  riS, tilll 111. <*.,|„„' ..,  ,„.|||ll,«„!II,"
I  ii  .. i  ....,. artttru. aH ta lk> ,  . .   thrir
..'"'""-,'"'"  •"', 'a    ..lunlll  l.tlar.l.'-   ' '   lan  I,   ,    -'. I .' ,....,„ ..,.,  ,.. ,!,.
SL"." " *'""  *• '■  *'  '". ..,aii.,.1,.1 531 531535&537 Front St
I'""'" * milker .III l-imtl nf lk.lt l.ktti. « Ian*n«M.rt•■! a,ill,ttU,r.. .!«.,. M*t.-J*».«W!»««i»' riWUlOl.
Mi. II. I! sn.ai!.. a  i.  . * \ ■.,,,, i, t„ . ,.t, i.t «,u, i,in, a lame .."eftat.i.i
b.i tart-n rta«,^.l il Mml Hit  Id.  MMt  llai ala..;-|..li,l- lbe KM. In nnlrf l.a 1, Hi.  . ,a'l i..inr awl
ala,...lliinln. UaU tot  .lr..-i,iiat  ll,r  ,  ■ i  . i , I" . • .* a i |  .aba  .in ,1,1. i.e.,
i.r....a.t «, it. Im  .lykliit  Haa*  IMl.  I'afk, Vl,|„i ., J . ,„,-
Illaal.    Ill,, i, •••n.|a|i I'll III" «"li-   «HI  tt..  tl Ir.lli ...  I'.l'  I  ...f  J  . - ■  1  Itl  r|,a,ll|b  ,,,  HI., lla* l.l  HOI*
tnlitm ii-.aii .ai -. lo lbt. r.1. iii Vi.i.oii,.,. iii P]M|,lui||,(
II,* litr  alill,  a.-  I 1.11,1,1,1   WU_I|IUC1I 0
atrt. *||| |» Ol.it- tl,. a l.a ■■! 1 1,-,,.-  «.,—«,
•Ii'tf i  tn.if>..|l.dr.h'UI-" in,"l I , li','!  UHICI
! I'tif".   .!■'    Btil'll  aelar  eaf  ,..|.  .l..,.|ltU   OlH.  gl.ia •
'! It,  a.  !ie,a,,„ic,,..atikl, akaii-. and I'
ll, a I* llaaei tin* na at!-' -  ..f I i,,  . i*|.*t,l  thlnt^l  In  lb'
•  .., ,11111, Ball . .a. n| ,1a I.
la".!'!,  ll-atl,   **''"''  """  '' "   "'•'•'"'■'  «n*llal*"!'"*l|'a| "I mtllt  ■!   '  " la" I'
a |dl«.   rirnlttlt   ■•*    I
It. I*   *   "I*  '  -' !•* *  •••*  dlft'
,-*    i ika .,., it ant dtaait.i   .•!.,—
llln 10 la  |.l,,.|.l,i,.  t,„  a*.,  ol  ■ i. Ibatawt tlluato,
-,t*  ,.. H.r  ptmlrm*  tnt  tntt at«tie,.  TV lalli
a. aatli  fal'tat lltM,  Meal  lid  ,h  ,h"»   ****  I*   lalt ■atawh, nl
lll'll'  kih'llt  dhfHMd  •*"!' •aa'.  .tlin.
i.  a mad •..ie' n,. til ti- ..t„ ik. nam m* ■•! HaaaVialMklM *'• 'la- ""   u
l"-'!  IMlm.fit .llrti,  ft.ftllH thta. lark I"  BKiIIIIIBIH a
.|.,al. li, ft,. I|„ |,|,,.,,,,,, ,.p, *i|l onl ..|.||i
"a ll .laa- .*•*, taaa
B
UY i WATCHES MEAKIN'S
THE
J. D. BENNETTS.
GRILL ROOM
ll no* open 10 Hie public lor CHOI'S
ANO STEAKS  t.Ri.M. si,!,-
JOHN DOTY ENGINE
CQRRIG COLLEGE.
COMPANY (litiU
t|',.l,.tM<.-  I  '**,
1*1**1*  ttt***.
Stmmmm* ttt****
VANCOUVER
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
Now You are Talking!r
III. MLIV . mxl;..|: ,:i II.IIINliH
FRANK BOOTH
l.ll ILN.ILIl i II V
SCAVENGER.
Engineers and Mill Supplies
rirWal Ut,,) V*'■*,
Kb)i*uf btvltl I '
mIi> may tltul xi'
{irk* arid pttik own lo Boi <
Tltti »lratot*r lt>HMii-»itr bmauM ik.-ati
ihr**y -ariatnm **
otMoMty.  Ilprrttfnol mImhm
»li|rt| of t..'*:*  . 4« •
Mt|rf-tt*t, •  . 4I.|,i 1)    \
|,00D ium  tii^  Wamurli
Uu. i * |,,t.i   |b. ,|. . ni'- •!<•  lia.)  a
quatititi -I mUl ami h*i  IflMl
ti fr* l't.1,.11.. * I |it
Whfh Mm Haul a Brat ■**-■ 1,41k tall
u|t Ibf Ctow-9 titbit
li
\ \ IMMfCf »|
lbrmd-1.
h 11.* i..i tjgy*
'l.na.  ****
CLOTHING
hi-thintf*  *U
vli |b
o«r ftil **■**
U»)V. f.rtilh*
'-
J  mat It ril km
\\ m
Ami*
l ■
AilOrit(T»prott,(liir Aitrmleillo, Work
CiiiHf.iMirrtl  SUi»iadory.   All
St urngcr Work Stricllf
Paul in Advance,
Vanu'.
-V111.1 n 1 ii-.
\*U**a  \*
lai * .• I'
******* i>  I  ll\U"I.IM -
J.,.1 I.-. Itnl • laf^i
t-l I'ulitr In 'i.-.-.. ■   \
Arhtat  ■  Hi. * 1.    *  1
-
1 *  t (
DODGE WOOD SPLIT PULLEYS
nail
a l<
O. P. ST. JOHN. Manager.
i,-,i
I'lill-Il'll.• III I.' II H 1
,-..,!.,.-   .  Ill   IB. »
Nib  IbIIO CiitllllVel 3lt" I.  V.a
STOVES~*»RANGES CMM'BELL 4 k*^
ain.  It. own* I In Tli'ixah.. initial to rail *.!**. l-n*
tatarlltlrnttt.   lIU ill thl ,l,a..a .,.' -f  f......... |,^^,,  ^.Wj,,,|  ,,   „.,.  ,^,,r.n".   ||..tt-l
naln.lao.tr ii.lii..! - t.  ■  l ! %   I  .,,„„|,|*m alHiim, .kin a* hi* •!..
■1*1  Iillli.  Lit  laa  II..  modi  ra.Jt  ,,,,. ... ,,  ,(,,  hi,. Onf, lit  t.l-■ tl dnl.
""''•'I;'I" ..I ""*■  "I*'  IH*  !•  Ibr  L-l  '"I  ••IH"
•<l.!**t*H ■•'  ■ I. .,11,|.,| M,.,r Minbg
If—ftWtl. tka et.,f,,»,*,,, m.i  alatmt.l lomnttt  >.l  tl.r  .KHIrtji-n. *   :-  : . ,,,
Inb.-at a bran .-,.. lallnl .a. 11,.                                .I.lr, left I.. . anl,  ami ..Iktfi al,..
 *'  '""  *"i  in'"' .,.  ..... ted Hi trail ru kin.
■,   -  - * -  -*  ■ I .1 |'.ll.lM*-nl   in
l.aal  alll  I11.1.I1  l.-t. '
... I.kr , „«.He..le a, » „„,„ „ „  „,Mlfc
-.i:.t ',tr, szi ui?:".:.! *********»-»**m ***** »
l.tl.al.f ,a,  llarnl  '. 1 .-r.lilila,, I.,tar,.al.alt, f  adjidhlnl Ikatlt. llMila.  Tk* eanll.ni
inai|i|.,. nra i ". .-•   i|.'   ,' ,'. I„ „!,„,  „|  y4„  s,,,,,   ,,..  dlTKlll
"""•'*■""•' if.  .n.'-t,.  IhtnaiOa It. UM  'I-  I"    I,IMa,,
-''■'lul alll in *nia|ilrir( naja.ntb. Iar,.,nn,ni„«
In, ll.lldnani.  I'tif* •  Iat  He* ■  na t !"-,   If. .,.,, ,,..,„ ..,  II..  .,., |l,|.„,,|,  l|,r
I    Ilial..  Hal.- . • , ....  ,,,   I, .  '.,  \
IiBlrili!  Ilim.  ll  .   I -illi-.  tf   iar.in,|intt!..I i:...fr.rii t.lirl ,.  |.,.|
•a, *>!•• mnnmn. tVll- uiuM.  Qnlficti kin i*.i. kt tn
' ll  1 " IV  It   al.lt  II.'ICI alallae  (Laaalial. .'-I  I.,,.  ||
gl0 .liaalarll. lanilal'l!    Intel    I  ll  in  |»t(.*t .....Illl.ro llr ItnlMlnl ,*.,,-
Hstir, I', ...,,. 11  1....... iio,  ,.„..  ,\i„„i, ah arliutaa ,,„.
-la*!.  A  '•'.  ttrnin*ll  Hf.-'.  |B,ii.,*na  III  rhr.,  ,.l,,a|*nar  rr*Mr|,'fi  tatwte.
II .,..,.,,u.n. It.  Itiiu* .1 i.a. ti,,>i, in ,eti.r Inn, tt.um In tt.itn
'* '   ' a.,  ...t,    |||.  *|,..Vnl  lllll t|.!r..'l  I
H   I   •'   I"" !l  Hrt  rr|  ,r,..|.„,  |MR>|.  WHIr  laillfl  ff
■hn .,1. 1.fii („1 m,i,t at,.,.,,.,i.i..m*|ah «,|| tar,«,ina
I*. Ila,|.r tt in N ' -l -i 'if  Haa malkr, ,n. tea aiak*.  On.  „.i,
.1 ,l,r ,,'t.a 1, a ll.al ,1  , .,.,, . '..1  .f,i| t,i.,i,,.
Ihatiit.t  I . .| ■ l  -,-. laaa  -    a 'I"* "Uir!' ' ■ . . t't"l*ili, I* Ib.l lb.
It lb-  . ..-r.tal.l • ll .||B|  .11  l|l.|. •  a| * f,a f a III .. rrfd  |,r ., , mnnk l|,.l  !•«.•
Jam.. J It'llan, „l Vam, I, " "'"' "-" '***?"**■  '***<*  H.ke a Imle nl II. Ud a.l". I
al ll* II t.  li.u,1,.
'   a ||f
I-t, • •• iiii am in, u|..i. I-.n.
IroMbi.tit.|.,..iai..-, oo ml,
and. tttlntite allrtaatal. tier  Ullbfol
b'aeala.l -fl*!.-l -
I-I.H80MI..
I 11  ..-,.t.,! talr ,. |„ „„ rll)
II l: ikekm a.l I-..H ii
Krlalaalla "aai.l la ill la,m,
laud
Thnnue Krn - '  l
Hwrnp:
It I  Kla.of iillaaa |.
Ibrl..laelei.l
II  •
la.*a Ikr tail *-*•■
,.t itaatmm •
rlotklU lh Ike ill,   I
hi  ,...la....t
ami  IMtia Mitt,   tt-
•Irl, ...fn|«lilat*n la
tT.CU 11 |tm ta laiti:
Iltaa lbe riMMem ■a",-**
,.i  lbe  i.rhlt..  all".
,»illna tall in, Mart
ot
I.  IHM,'-"*- '*
hf TaTOhk. atnl Vili* a .
Ibr la.l In lb* .it, 11"
tna .maa Iom, ".'
«*aaM..n  |.i.i.t.a,., ,..
.,,. I,|..)*,ltailt*rtj,b*f
anil   .
. aanl l.t*, .
CAMPBELL'S CORNER
tIMll  VMM ,
n •
In lla.  1
I   ■'..., ...f,
WH01IS1II  ANO HI llll
Dealers  in  Hardware.  Stoves.
Pwiiiln. C,iii'ltii-y nml GlMiiwnrp.
Oils.
tttli* j.**i
ill ****u
William s«di li owl from .\
bfl* a «.i..i *i Uh <.'
W II. 0a«l«7 ta in u.f .iit fi  *
irackt hp i* aUylag at tin Imtglaa,
u ,\ H-;,. ,..| \ Allan ..( Oalitan
M r-ti«Uu-i at ih. i ..Wttiil ll-rt.i
S. That!. W. || tMm.ii.d »nd Uai.
It Fm. all (rum Vtr inin an* Iti lbt-rll}.
Major Hari.tt. \ it it Macitowan
and J. ll. i ar« adi-n. a'! froa Vain ****** t
ttm te*i*ui"i at lbt ' oloatal
fmimmit * n**i.
At a mpfllnt **1 UK nn Bl
■fUMOf tlir- Wntniiii.it r ItOtttftg il'il'
hrld la*i ttifflit. it mtt dtvtdnl t« path*
jwtrt. ihf propond 'tiiii rraatia iu,m
IllWdif  Mlli  tin  NUt. t"  ^Alurila}
ihf 3l»l. f"r Wti nl ■ WW left I
A inimNrnf llif oanmt-n tt* tt'>\ut o*t*t
to Ihf la. itnif malt h mi Hatord
a iiumlfr ot tlmm *r** aim ini* it «tnl in
Ihr rlflf mai'li. whlknUll nth"
find thf tlnif toftiitiiil ||. i.niifii  if  il
Ulm l-larf nut Saitii-I.it   hi  **•*  <•'.
Ihr* Ihlrigi ihf  OOtftBl I
iiiiif.fT ti,.* ncaMi i welt, Thi* ttin be
nod Mm foi thf .I'lifi.ii «■ uiiiii. tthft
haif nnl bam .il*;-ltd 111el■■■•  lately. ««
II willIflre iin in ibo nixtwarj npwt*
lunlir imntn|.i-i. ii„ir inlnlftg Tin
l*o dmililf.if.ill tnati hat"  arrivfd
trnio V-MNVII  mnl Ifl  Mrl  al  thf
tnt Iif nt thf oarMmii  Tin ran. will
Mtaltttlff thiiik
"'■ i illrfT, at.i
*th*y  thf (iMpfftf |
ll iMftNTlftl
ton..!, lbt* markfi h*-h*tm
HERRING'S OPERA HOUSE!
W.*.lii,*a.ti.y nml Thnrnday. Orlobr. 31 and 22.
MISS
NORA
CLENCH
Amcriia'i,
USBATERT
VJOLINISTE
:i
MRS. FRANK MACKELCAN
*■* 11.-* Hi-,n-
Caaila'a r*varii* Cealralitt
MRS. 0E0R6 HAMILTON
. i ih-   -
btamall. Riiiih
MR.PAULAMIROSE
"(fii.i'l M Jan-ti M
I: iiim ' n *
Piaaiat **4 Acteiaeaalai
ri.
trongcti combination ol Muiical Artltlt in Cuiadi
noi miu thii opportunity of wdcoming
CANADAS  MOST  GIFTED  DAUGHTER
lit.
XI
N
- ■
i
i
•
B
■r
it
a
1*
I"
■
a
i
II
"      .
a
•i   !
,.   J
,   j
i*
'  n
■
6
\
'
it
'
ii
■  a
**
i*
i
«•
a
ii
■•
.I
■
.*
•
•
.
i
.
Corbett & Cliff
t a,„a,t,a.,, Mrrri. <i|i|mm.|I.* tl,M*ra llnii.r.
'llll: VIUiilMM. .1 IHl|V|.|liN I-
Naatl
On the Market
.nd allin. lai, a, ,.tie. ■, in.In.
tltitn
$300 to $350
PER LOT
Call ami ~ri,aa, .t.a k .tf
BtBlldtirHHardwiirt>.Citr|iiitiltiriT.ioli.
Htnv.'i. Gritti-n. nml W....d.-tiwni-.-.
Tahiti   nml   Po.h.t   Ctitliiy
Dniry  nml  Kil.li.n   Utt't
Hti.r.i* EttfiiMiiuKH of n
Hi,tti:ii„: nml Stumliiu:
llilllla.
I.aW|ia-
tt'B' |l.ta'|',-l«|. laaal aaa,I .,,,, 1,11 ,,,. . ..| a a
III, . ».illl|Bflial tali. I, "I Hi,,,, ■ i Taallrl
a !..  .  ,-.| It ,11. a ill he, ami i.lal- ia,.l . i'l  a,I ...ri a|, •. tll'tlaan
llilaaaaalr inai ir' ■!'".
-    I  .,, aa.lll.nie Nl*
616 Cnlttinltin Stttitit
Now W..ilmlnntii
nn elir,.,tran,ll,  rui  li,na
ntr,a ,r.f.
These lots
,' ll'irlra,* It,..
I n.ll 111 A VIII I
■yyj.Blii. Bl, ll<» Wr.liiiinal.r

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353980/manifest

Comment

Related Items