BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 2, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353977.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353977.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353977-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353977-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353977-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353977-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353977-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353977-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353977-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353977.ris

Full Text

 WJTWALKER & CO.
mi mm BROKERS
__ |,w ivIiUTMlNBTKll 11  U
••til! Still,
11777/  WHICH IS INCORPORATED "Till-: DAILY TRUTH.'
W.J.WALKER&CO.
ousTiaiD tooou.Tt.T. .an
.O.TT tVDITOl. I.M 7 , ,
N,Mi,i:i.' m.ii
LOOK OUT FOR
NILW  WKSTMlNSTI.lt, IIIUTISII (JOl.lTMHIA, SATHIIDAY  M(»ltNIN(J, MAY 8, 1881.
WM. 1IAIIbI.II: 1 CO., PROPRIETORS
YOUNG'S ADDITION
Uu tlm Tramway Lin*,.1
I   |; i Speculative and Residence Prop.
, ri\ ni oflcrcu.  Parti, ulars uiil be
''inn in a few days,
S. T. MACKINTOSH & Co
Rial Kstuti! mul Iiisiiraiiii'.
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
Lot <>ii 8b iltiiri.* Squirm I v(qwi a
liillUnlii; || '"hi
It Id loti uu Tnuwiy, |mt otitildt nit]
-niiiiii  \V. itiniiiit.r,  lluiitltiitil.iii  a n.i
Vn lou-betp,
I'lllll-. a* r.-iit.-, bQUHt ltd luti
Lift liiiiiuii.f HtiiU i iliin tod, lt.H,k.
|-„a1.,1
Jl _m.rm.A--*> -t'l,  NBA It tnl.t MHIA
FOR BALE.
\ MOHTIlHAI HM I.i.i WTI A'l'Kh
** i. .■■■ if iti )■ in ii tutii,,-,,, i.i. . i, .
..i.t i„.i Kiiii.il in,, i  ..,.„,.i Haw* and
li.i< lailltnlMMtal 111 l'i"-I-- I fill, iiiakt* 11,1,
• lit- Iiii.i l.. I.ai ii.i, Iii Iht.' .1, ill
DRUGGISTS
Patent Modicinea
0RUC8
PERFUME8
Toilet Articlea, etc.
Macpherson
& Thomson
-KlaKI'llllNK 17.
I HIIIIIT IIKI.I. rtl-IKMIAM K   IIMIm
t\|\|. HI.IK K. ■  MLW WIS I M1NSII I'. II C
t   iialRlllOOl •
*•  ■ .  ,  i
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HlL AI ESTATE AND INSURANCE AOENTS
ntn -1 «t I I'ONM  UNO Hlr-HVKVif.il IS in n- WAI* IIW »'''
11 i in. I'lttlUITI i i u.i.iif "i i
HI INSURANCE!
n.t
I  'It m a" pirit I Tina -
,   ai.l  Dl-lltlt lllllll 1 Haul *l
r.MtMS ImprotH .ml Un.
.... >
SOUTH  WEST-  .«,■.-» .... ur.
IIM ILK ...ul lome choic** i „i
t 1*2 m lo 2 1-2  B»«iti
I u-i  A.I.ltlinn  In . . _*«_!
v.iiili Wi-ilmiualcr.
CONVEYANCERS *"» FINANCIAL AGENTS
1
i,
,.,.,*... t. If I  _,__ ra.
WOODS. It OAMBLE. Hem Wtwlmlnilar. B. C.
 .IIIUTISII LION
...:;v;:ui  MAINI.ANII.
•  lllKNHY I.KK.
imim££2ttX&'STJ2lUS£''u"
■ V  IETJEN, Maniilnturer "'OT !'.,":riii'»".'.Y,""'
D.S.CUIRTIS <_teCO.
iowat & n
TURNER
Real Estate
niirai, hii imhhk lum
The lulliiwliiK Property hen now l****n
plni'ftl mi thu lum-ki'i
tut it. i,*tiii r ii
, *'•*•' • ii i ii-d MN
■
SECTION 29
U utdwi  I" *A** •('.'-  '•■■  -   • *0
Ul»* ItnlttllM 1 Tbrap
111
«*jblltt%*<-* •  M\  *i—ill:'-t*i*»*»J.
MOWAT it J*
TURNEJK;
GENERAL AGEhTS
i—r~
,i,i,il
It   I  JL
*•*•
•:
DRUGGISTS
DESTROYED DY FIRE
E.H.PORT&CO.
********* to r. O. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AMD
MANUFACTURERS' AOTS
11, I rt.
*,«••*  ra.aM.aha-a
lla.ata l.t . ,'«,«... ..,,.  Or.
H. T. READ & Co.
I_, J*. T H -A. Itl
EST-A-TEJ
LM tl. tVttal 1  »*****t (,**< MtalHaa, MiitM  Tl, Tra*.
_t« «-».«• f-a-,1' ***** ********  ******* ******* m IV
matlM  feat „ m* »t*01 tat. t*0 ta*.. *e llll it mat
615 FRONT ST., WESTMINSTER
TOR 1110 EACH
ON EAHY TEKMN
A. B. Mackenzie & Co.
"IU'«U|.|.|  Q-incrnl Afccnti  607 COLUMBIA ST.
mn asicoiiees
J.D.RAE
■■•:.' _■„:•■'•
GROCER
GROCER
HEALY DECLARES
That 1'iirii. 11 Haa H-uii Rapuiliat«(l
na a Knpraiatitativi,
of Ireland.
PABHBLL MAKK8 A SMART RiriORT
j Ttia Jaw* of Londou ProUat Anaiuat
th- Kiiiaiin iniii*' Propoied
Ruaaian Loan.
	
STREET  FIOHTINO  IN  ROME
U.'in.i ul  H'iiil»ti_._,-i  A|>|mttri  Oiua
M"i" in Luiiilon Hi'inly
(or Mi». Iin.i
LOITDOI, M*» i   Tl,.'l.in.l Uiil iM-lt.t
I ui. In I'aillattif'il todtfi Mi  I'liiifli ail
*  Hint  Lbil  tbt*  lrl.ll  UI»U.t.*li  .1,.n,l,t
I ii|i.|>I ■ iiiiKillii.ii) itUtodt (xiaiil llm
|ui. iiiiiiatil ami ninliiii' thMUtlVM tO
•taliaiii-i iii,|rirt»i,l ii.iiii, and iln,*
-Alton tin' pUti|t <-f **•* tnca-ura. Mr-
l lii.i.ii,, Iini) at >.ii,•* tlts'Uml tiui
I'liiirii imi ttrfii it*|i'i-ii-i."i a* a ropro*
loouilvtol Irtltod  Tii« tnai. nw.
1*1, mtuitl m*l Im* lull)atl  I.)  hll  tlltr* ■
i    Mi Iitu^rii-J iH"-in. Umfford]
■aul thai lllihtuaii iiiii i» • inuM l'*r
. uati, and thai Ibn mold torn '•*
j tui.l.il bf M-iUit ind |lttl|   Mr  |'«t
lirll, li, r*'|il). Mid: "I am  lOdlfft
Ilia  'illa||l.rai  of  lha  uiitt.l- (  li- ti,
; N.'iih  l>iftifi.nl,todwillitttt  al.nl
iiiii,t, i*t-.t Um ItoUod. dttptto "'  i fn
' i ton ud .-"Uiui. u**** i
rmmra nn mmHUKn
i'.n.ri*: lt.iiiliti|ir itinaJ in ha*4m
lOOlfbl  ■""-ifiii.irHt  1.)  a Ud}   Id*
i titifioi ft'.ui t.ii num ii<
j  Jriw|   It 11,|i  lltti. i. .ll.t  la. I-  f.il a
I..,.,In. i a .iiii M  ll*-i,tf...t  btlUw
nbjoeitalt dltoonod It oiitooh •
lull   , *v.|*4«  l***l'Ia  lot-MMM  I
111* tiHiinr* Otulrtttinli  Ihlt,. thll ha
m*pm ti In u.|l>* M.U.** < *l'it*' 001 "I tbt
j  tabul  >t* 'Hi*.    *  tOO 'tta  ..(.). t ,.!
**** 4*1
hia-t.roiitti
Antallnvof  ||t>lt|«ai li la itivptro*
IOM **!*, tit* uh}*,lol ohkh  *
I tnt i|a  >< ii ■ . ii, tutu*
! hi Hi  Koti.Ml.iiU attd MlM  <aaa'lhl
tM_-<-| ******** ********* *■**, il**ta
i l *. *, oii*.ai
lb*  I0|-01 nf ib*- *Uibdlot ol to
Ml ii*m*i  MU KIM* • uii. ooi
baro  loorti**d, »tt|lail*d la lb* *****
• libnUoo t.f lli> >ii|
Alt-  **   :   f. * i
******,  Ml • :   •    ■
lariaaaalb*  pt/Am  ibd Iht  Omn* ,1
|...l«i-ii«* Ha|nllo»rbl ilw Vil  WTtt
I Volt ■iii'ial aod iiaiir «wiod»d
: M  01 »
A OH* tblOi1*'.«t lb* t*A*m llolkiO II
iiobf i«_iai  t*e *********
lb* immv  wbii  im*  rofot*  ia
t <0I00  tdrt*. •bit* 1b*|  tntlhAi**
** i* **H*pt** t*m
** *tg* thr* ************ *i»iwi U,m
mviiar-. obkb vnnodwl tm |a>lh«
Umtm T0ib
Minoit*. Mii i -A**** t ** mrl
Itf«t0  Md  *-wUlM» b*1d  t ***1i*t
bar* tin mm***t  ******** ***** *****
lb* ******* *t****K ***i***t**t ******
0 Htfil dtl'i ttbat mm* mm*. Tha
■ it. *i Mr UaaMMbaM. liiobaw
j iti«ii-KitMiiiaa>iateri4|--tr1iift*al.«*4v
*«,-« - tdac-iiodi thti Ibo
K*g *******   * *  * tt*m*4i»*tm*
• i ■ **m t* t**m ai ib*
< t n a,. *aa,. ni Al iw p
*.***•*• ,
(  «,.  *■ .-  a
* .w*io Muia*. m \mt*m ood
I _a.Ka*M oti *********** *m ••
lo tb* ittUhin* *a %***■* * •• *
I o*«  «!**  bod  m*  t**m  m  mm*
Itowd t" ta*i*»i mm* **m ******** tt*m
I *W01U.*I*4 ***t **H* Oil •* l» ftn__l|4lf
{ *..m*****m4 **t IbO |**lll*
M-fditunaly UtluwC
******* Vi. ;   K ******** *****
***ttm* *****m UoriMt io■ ot|bi
mtmmm ****** mttthi* At** tw* t*
******* ood oitb *o# io oorb btod m*
****** *t hn ***** t*»*
10 lb* Mlta loinofe IfcaOr *****
**t *********   A ti*4*itm* ttm**
**** ****** H IbO OOlflM *aOlHHlMb|,
A<nlt**a«fa tbo mt* ****** mm* ***
*l**A lb»r tmnhK **l* Ibo OlOMM *>•
pa****** TbO 1*000 **** bH |tM*4!t«t
•M,tfftlW**#N-.bHttOtlO«of II*O^O
* *mt***nm Tin lb**l |4H*oi*fii
r*tt*Ma*-t*>t*'tt IbO ta-titlli. ***
tm* n loro. *r*m ootW* i* Hm* bin
tltitaif **%**** tl) iW rbwrtun of
bH r*i**»i*r%. ibo ******* *n*
vmmt  ttm*  tb*  *****  ad bn
thlt4**oM, bom *pm lb* •« Am*. ***
S*mm*tnmtmii****hmtt mm *n*t
ti a t* ***** **•* **tn* tttdt bH ot
Hft
T.t t»i*at Oo tW 0110010
P,  m*  «». I
*mt a ****i*g Haiti to lb* t*m *A K*r
thmnhmlm  im* *4 Utm**  II**
****** ml tbo iWiaoor *i lH*^at_M
mm* ****** lla* al II* *|»ai*l* a*
ooonbMt. ***** a* ilia** m *****•'**
********* ttm*. ***** t* ibo ntn*
ood  Moot  frata tat*****, ***** tt
irwoa. Utii •**•  ******
timl*  ~
iln* upt'ir » ndoWl ll migiilfli'i'iit, ami
ihu iroandi larroundlni tlm tiiiiiiiiim
<un  li-ir.ll.  *,*,  lurptUH  for niluril
'n.'iii i,.'itiin mul plaluruquiMU.  it
ll praptutd t" ireatljf Imiirnvi thn
liriiiitiil* liiiin.'illiti'ly ari.iiml tin hni|iltil
iiurini thn oonlni fur, Tim piutnti
if. fn,' tbl twit 01 ittciiti'in Irnni Hit-
ii'iii'** ii>il tin* I'liiirti'i.Mi iml nff»i.i"
IttWtnJ, Mr i iiiuii'* HirIi). iiiii It l*
imt iiiii'iiiiiu"i. inr miii" ul ti.. in iu I*
quit! mii.. lint tn IttTI whin their l*riii
i* dm*11rail to liavetii|ilrtHl.
Fr.ni. 41 Larll
Mr W |[ Mull, ol Hull llr..*, Oil-
airy, ami an uid time HrllUhColiiuibliii,
imw nitiii.itrly iii||a|.(l In i ii.' I.ui_ lu
tlm North Watt Tor r I tor Iw. irrlvid lu
Hie  .lli  i.'iit*r.liy  ami *a«  folloWOd
durlo| tho niiiii to tl\a**ar liml* of llim
fti  Itttrt  fr.>ii*  Iiii  ItDObtt,  (ui tha
llrlilili loluiiilila iiitlw i'iiiii|>iui An
t.ilti-i itm,.,( Hit* tar* aill a trim Itt I
(aw iai*.
Al l.lliliia ,  . amiatl  ll  >*»|'|,rrl.iii
••-li*« i ..ij .1 »■ i-i-i ara l>aluit inula  (nr
th mul NttOO'l  *nr-, wliiili  mil
r.iliiiuam-a ttirly in J ul j. All tti* itil.l>.i,
•rr iml ippUtMO- in iM'iutdvarhiiilttil
uni in ."im, ,'iii, roltttd Ihnti tit*
t.'i i i"i (ini*' f»r wnrk, mia in helui
tlil'la Itnl  ti*|i|iriil, Illil  ill  Ihilli'lll.tli,
.-•n.i tn * hot) "it-.i, A u-i, alaillor
it U'iu| t.uiit, [ui iha puri-.ia uf t-irrr-
ll.| tha fl.t, k_i_ (fi.ui  Hit.  la .111  lit  lha
tlt.tt ..I Mm-it.nrrj   A Ut.a t^uantltf
ill liii fill"  111*  >MHtl1  lofrltr.1, lli.t  li
Itorktd n(i iwaitini uu. It ii oiiittfta*t
that Uh pith wti'i* b inri) pad hh
llll (tail
Diatuf wtafca4 f tailara
Ya.tahU, (Ira Ktlmt'l ItUtia.lituri*
1 llU'k.l.. a. ij l . Hill lltill it.
Micl.ill *•! (ha Km(ii**t nf Imiii.
mm *.i.r fti.tu VbtMSWi lid it root
0M| ft ni, Mn "i BroWOi Aldirti*i,
i ill,. «i,tl fftfkor, tin) Mann T -I
Tri|i|i and Juhii llainlir. ftln.fiMMi tl*
Ml) IU) fa,mil. iad  «ira altaiattdi
.i...a,, rooad nm uUUtloo t.wii4u,(.
Hi., *rtm •- .'I,., 4**
II|I.imJ •til, il,ait t«i(a. and hata a |i|li
ulilbhti. t.t ttt.iaiii.ilvi t bilui-i i4ni.
'.... \t | |. m lha dliliti|ut.had
i'lit, •»!. •i.i*iiaiii*4 al luiath al tha
iuWiiai Hiiiat li) Mi)nl Itu,an ia4 tbi
HMO »I.-i'<t'iu|iinlad Iban
r.bit'.... ■*awatiata
|  • i. ..  l.t it.  |  l*w|>*tani-a
• L-. I.tiait, at.uit''<*ii.r  lad  io|*-4*>
Ihctvtitat OH^tWMhlp lo Ihii rllr ir*
. * *ta tl.a (.riiaara tnd
|i.l|r..t  ib*   l.nmtiW  Until   Ni**,.
Otlllb IOd KKmtAt, IbOlktH l**»l*ribrtt
l of Hour-*-- li boWIt* I
•aflr^.if ttOOHOtaiO UH Hif. To***
■■* .-- a*.at*bi|Mi iwooioiiOdad h*
tkn* • b>i bti* bid lb« ortttlHtof h*tr*>
n*4 ih*n ttai J M Morrtwo ol
Rtr*tlot.io t **ii*ruilia> - I ti <_}-
• in, Th* OM*Ub«i oahl
bf ltnta-Hhi-Oiroaorottt tod Utolj.
i itt iuti,t>4ltr<otodi*ot-M ti..i hm
|llat, t-itlitfklltlttrlOiO.**   ll  1*  *****
tbil all lat*r**lad la tbtrtbi* **t i*ia
|*ltb*oia Ibt* rllf will hatlltlf ******
***** to tbo ****** Tiioolr o*>ivo *UI
b* n**o ol tholr timil tad bttt* *f
i ••!*.# iha
A »r«*l oifii.i
i-pdti J W*odllof"nrott l**ioroRO
foal ^t "ftr»o»" i*o»ld *** I* m***A
bf aofooo «bo wtouto boot t out ****
bt. • it|_t ui h* eaJtad to wolur  It*
IMtn il  11*11 H*  «»|^i  Il**l*o0
*.._#, lo ib* IOM of lb*Y
II   i - - a. nt aottrtttoMota
iv t-iauudroMrfod •*•!• *•• *h
If id* **** 0*11. tod t*  tbllMt- **A **
****** ***** t* mm* pw»i*«l **t
*i**ie4 nm*  Mr Watidllot lortaM
I. VbM1i -i«*«*lM «0  "Vi
.,   0 Ht  *  **  *• •
i*Mt41'-
1**4 lh********** *m tbtt <Hf mm*
*s*,**iml ibal |1 m*mKA bo not of Ib*
*•  ».  t  i.iNiioMtofIbi
> fn  i*n
*.. i i  mm * p*th |Nit«lf
ll    IH  I    •    a Vlbl  «4  lb*
,mi.(  >  '**•   l«  ItpWlOllll,  till  tbt
,* *• gr**A m lib mfl) Ibwotbl
aa_l ******* *******  X* loMMHil
10 IbH rllf roo at*rd I** ********
******
\«*M*t4i, ofiiroint dome ih* ****
OMotof lb*a_ii»-*ii*iMM*da*l of to
tO)«*4l4 ool«t* hAtftood Attm 14
mm,* *t tbo ilbloort hU htm NM of
. .-(ai,iiwi*rti<*H *i nm*
*vt**i tm ******* m****tm 4o^a-*t*
h_4 »li*H tt, gn A4**aU00tia*i-*ii
o*t4HH_iol IW tnamm* ****** ibo
* t**A wf Wit* l» tm*K* H m **** ***4
nm* %p t* ib* rn* ood tnt* *m ibo
rofc-wobub i»aot-ir«d Aft** *****
Vila oHMt«* ooto -todt lb* taolMooa
iwnond bH *4*t tw tt roou aaf «* A
Hill* llio* t hm »W bod tttiHiaM
»•«*if wWht* iwot* ** tltt it'iiml rib*
itwod, *h*oditatrd IbO ottllf t*«-*oif«i
mm *iib ibo twiia«ioti "Imi knot
Wm A*** oot-i ia* n* in i hnnt
H<*'l*H*-i  ***  KA* OfOOtOOAO  H
********** Ammr ******* ibt
■tor* oorM ooifl tba 0*0*
wf ibo ****** mmt *p m m* m **i
Queenstown, B.C. H.G.ROSS<fcCO.
'  •
Calaatbia «,.. Raw Wri.atlaa.rr. B.C.
F1 M.-WATSON*00
REAL ESTATE BROKERS
ni mn. i itiKKt
WSIDE-
V Townsend Block.
AOKNTS
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
iMtttlft taaanarrar r.rraB.l
Iraall-ta*—a.aaaiama• - -  . <
(jaa—ra. aat. rrarrriaraal Ititar taian_ai* .*
NEAR
DEPOT
ra»*.^t atrtwt- •*.,♦«, raWt. r,
^Ita—, a*"„
i ta-ta.at-  a-.','^a rat", .a a aa. B-ta'aafa
fn-a t-i"Bii   101*
t ItJ «...
... ■__.
nan  •
•IMta lt.1 •tlttwi lk".. ..tta tlim,
1 taa-i, at _t|allt  ,1 .ia.fl toMant
|I,_M_|  'r-aaat.,1, aaaaa _tt Haa
•    I taat, a|.lai.t Ml -<att>
IrrilrrBkBa.   t*. aar•. 1 **,* ^Mti . t.am,.
    •  '   -.......,
t BB.HHB, .tttttM tM lawal,ti,
ataaattOta taat am* ...alil tal
ataataiM "at m*'"*** «•• *«M«a
tal till- atata.,1 al lla ll-,a.aa
Ita mm^ aaa-a aaltMaail M ar— a all—.
aa* atari-Mat ata, Ika IM .tr.nta
taat litaaitr. .m*a** ***** lUltlMa
avMtttl tta_,J,,a„ mm* MaaaMta,
•a taataat IW IM ai*_ii taat-ia
taaa It. Iataaa_*ia»
Aa a-tal ctat.a.1... r.-i|tiBI
Itmn IM wa maA*. mat i-t-aat.
itja, ittaaa «„ at- an-
at..., ,*m -4 .l.'f   I
...   I a, m*'
t Ita. ttftnrat, IV Mi
•1 laa«th mat. t-a,a*„
■  ■■-  »• -a- *4 Ifca rant
i-1 i ... .1 ... .  . , .
. .., am*«ti ti. ,
ani^t,. *t **. a ,***** *
It. a.BBaa J tt».,,t   |,
.....  i* l.t*,, ta
.  -  *-**.,at trtatr,,
em* at tn  ••», ra ia*
*».***
tain .aajtul H t ttttmtt mem*
a-a-aUnHa ant I taaatk lar. .at.
tnanl ■Hi.a.ll tttMltaaa lla
baa^waMatl lata. lit. Ta_->!
aaaaia. la IV.I T-.a««lil at wart Ika
r.,a,< t-.ll I'l ' la IH taaa. If
■ aa.aaa. ,,H~t , atWl  tM, M  akH.
lataalaal a ml Vtaaaaiar, .Haa. .aal.
• tatkatalttv atntWaB r-al tla
•>aa.M<_tUt aaa. ,a*ril| a, tmu* Ika
. . . a • ■ .■,.-<
kHlaaat-ataa tk. Ml fcra-r kM
ta.-M |ta_lHta*a*«. ***> •*•*
kaaaall,-taaa. aaa.,nk.il Ik, ,..
,  .  t i.. .  .'  t
■i 11* irataar, m kla tain*.
ItlvtBlk Mk aaaMtMt ***** tla
mall-al lianawt  It^nMat
,   t  .,  11    a,  l-.r  .1    •-...<.,.
man*, tMiaa-t a ku .WM anlu-
■ ..  ii. i. atatit* ,tt kk-aat
rlttlwt ta. Ika MMH  _.  Iratuaa*
itn.lt it iMm, ,1a. MM., aaa
.ka rt.,1 Mat. ft**tA Ika Ml
ttaaal IM lamm *** .tafMaml llil ll
... .. -   - a  -   *  *   l-a -1  l    -
HH pna- ,a al' IM Mtat.M akra
«,ia kta aaaat H MaVl IWattl-t. *•>
ataB.ll mtmm tarlaa. aaata, laaaikta.
...   -a.  atrtt-—11. .fl
a rat tat. la, Ita ttltnl Malta I wall, kH
Salt Mha. aa. ,1 tft.   .1* M lait- ta.
'a-a laa.aaa.. M » a.111 la Ita Mat.
.,  i, | , HI MMM. tliiBtai a J
••i'l   iiu  '■■ ■
• a. *• t aaataaaatal aaataa la IMnattiaa
iratV   Mb laa aatrVanattl Ulat aaa.
• .f—aaaaaaaa r«,„M. (attBaa) rttaU.
..  . .f—4 aai^aiaa, fca.ttalaa -
INSPECTOR BYRNES
fully EBliililiBltt-a tli. Cub.. AiitiiiiBt
Ki.*ii. I.y thu Hur-
tlaitir ol
CARRIE BROWN IN NEW YORK
Iiinu.-iiBi.   Labor   DHmonatr.llon.
Ill   Ok-a.1   tbl
Itata..
1 F1HEW0RK1 FACTORY BLAZE
An,,Hi.i  Kanluiky  Dual  Fatal  lu
Bulb Prim-i-
|inla.
N,a V,,.K. Mai I   InpMltt lllrnri
Ilia ailalillalir«| Hit* |l,Bll,ll|  III llll- kltllr-
.lib wlili-tt i Bint- lima a »a. iu.ir.tar.-al
In ttia Kaal Itli.r Ititlrl -Itriiii," iiiiiii
taar a.in- uanr.1 II II.* bail II atill. In
Jail ,t i,' ,. - luuiili. aiul iB.ault.-l
ItuultiBi ittlatiiiiar. allli ll IVhiii Ilia
ilaulla it* tba litarrllil. uinritti ran
|nIntra!, llii* lau |.|I.mitfa aim bail t.'rli
taaaultatl  It.  t'lautbt  t.illl  liar  •l„-l1(1
ul it'taii mala ulaiit tlai'Ui amt .ai.l
ba bat. K kltllr at tba tutu' al, ,1
Bniarrtnl  Iba  tlrarrt|iltiin nt Ib, una
f a... la at  III  I'tHl*   ll-kHll'l   fl-Ul TlllB
atl.rt '-I- 1... ttf llir It-lr. Hit* in!
In tin—a. flwinlT l.n - '■'- H. Inllt
ttaat 1. iirlantirn |ata In ai.a-l ilrta-fl|tllaa|I
ul It aiul lttl|ar-liif Htrnrl .11. Ilial
Iba  ll,ln <al  .if, tint.I,ullll  mil,u,r,I
l.allial  t fa...- It,  .Stimlatr  aatt.  .   I„,B
iaini,tlr,a
||, 4t__fatndi bt -aitl. tttii I in,, t,i
N.a Willi ll.r-  W.ttll.tl ■■M,lBta|-r.t.   >■„
tl, 1,'a.la, tight, aiul tl'-|tt aittt l,t, ,u
Iba Kaal IlllBI llutal    llalflta,  ill.  lul
. da]  iia ... ut ii.i ■"liii'im
i..*t t  a   ,1b.    Ot  Tbulal 1,  ttl.lil
tUlut Willi-l.bl  -'llaaBtlla.auI   l-ll  lit*
',i ta- abrfa il.. .U'l llaitibt
ati. alilitklut. .ua I llttl. tat.i
lb. a., aaaa lu tlr u,i itaitt
arllh. atratt,e .uat. MM alltta.ttl
fl.arbl a.at-1 I"t a !..'_ aiul a.a la-
tl.i,.., ,u ..t.i-1,11-,1. tt|.,.alla iltat ur*
runlaal b, • *.U.k*a|aalr
libra. I tau l.i ... arr..la.l ba l.t.l .a
tttar1.f.l.llhiltt  .'tl    I.''  W„fr   a
tl. tl  . (.llf "1 'Hit, llkaaiarla  a__ | ,.lif
I'l!.»  ....   Ut-ai  a,.  kllt.-u»rfa,
UU ,t. .bit, BOa, Ut Ib,
t,.rr ul Ibr h.tlan Itiarti,
lh. 1-B.atB meitt-imt ,., ,,.a llt,.au
a,atin, iu,l I'ltu.l.,  ta.rlal  >|-i. t-l
..    .  i.,.u an ,1a  tt,
,,.. tl-.tiiaf I'ttu. ti, ttmm. TbrbUulal
I,.   Ita   ,..._  bill  .la.  ...  I,....
■taw  IL  ,a  ll  .  t*l*»  Mil
,l|a,  kt*  Ibb-Ib  u|b-  II.   Tka
lUBfaarlrrrr a,, • I !.■■• lai !■' -' t*tt .,
l..la4'.l  . laa.,,B»  Bt, It.-* .'
■III l,r kaa, m».,I llw nlthl
.1 . t**m aatrl, ..» aiita. aiaiaal.
l.i. ikt. allafa-aaia tinlatkiaa|ini-iliar
ata ta.att.bl Halaaa .lit.
.lai.il Utai br an i.a»-.~l br
tailaa kat_,a,,trn Ti,. «... I, .11
,*,la. .aai. ....at,. Ii. tt. aVa.t1|a1lt_
al IM -aa «k.. taalnl IM
l-« tl tM Kttat 11'kai H.t.
atlk IM mlta-. a,aata ll "a.
all.iaalkl. aaralla'.Ma. tkal kH Ita* 1
Juki. I'ttik. til Ikll M U ta litta.a
■W. III I .aia
.   B.,,aHU.|t«o|kB  (Itlaatt ,1
IR I'lka liatta, Mu.lta.l_. «U taa
tMt* m tra ua tlara-a TIim
****** -tint Uiaaawt It <„n
at- at WMt'tatb- ItMM. Mm.
I.IMk. It. taa, ,«Im>«. Ml *****
ll.lt*,. tt. al tt takittta, Ataaaa. a.i.
itilli ta IM toraik. MIMim. u.
mum, ta -*tu 1, altkt at IM man, Uu.
kM »i__.iH_ M a.i.k Ik. «i» tm't.
Kruar. lk, tamttai**.
II |*u, -4. ata MnMi
IM -at., .at. II la ta>lat| IM| till .»
TM Maa. IM MtUla. atl I
mmm  TM tkaatka.* i. a** .tata,
TMaUtaaa a.f. tlailt-4 l-l ltrl|t_Bfa
tm**
ta...,. a* tj.tt.
I°tl*aa to HtaaoM la|aa,  aaw.  .,,
tla.iaaa Ito, Bktiw ,1 tll I.-i la tta it
* ttm* tamum
at,.. Im. lr*ii all rn
m*t* m lattoM **** ****, ****
taaa.  ,nt,.»l,«* IM Sll'.lta. at
,ta .,..*, n~t
taw. .at a-aati
TMMUk l«,t.BMt Mw.ll',
tuaa. _«, irtuMla, wi ttuiua,'
ran. Ilal.l aim Ml.Mil (altaMa,
la, . Ik. aaM taOwt ***.***
am k, knit,  la I Wt.. k___| IM
m*m* at I .,
A _aakara ttm
liwlti.tr  Mil 1  latk-n l-aa
ttl tlal IMMrartM HtlMH Hut at
lata.- ktotaka. llw*r.(. H HaatMIM
(ma  la  aaaMs  Mt  kl.  kaallk
la  BMItrnt.  Xtl-MIM.'  ...
■lilt   Ma  M.   ttl   tawka.   kM
amUlta at IM .Mrt Mat,  .1.
UtoMlM-MtM, •*•'•**•. ».**•"■
M. l>a.,.,il_ai.n»itawrlaiMlatk
I  U,-*  aaa-tal   -I   1""!.  ttl MM t
|_aa   M.   aaaaaraa.'   H*rt
'  ttm   kit   mat*  mm,
TM ,-." *a*i •*,** a_tttll,
a   a at tMMak
BitiiBaiWlii  IM MM a laa.
Alt Ban
k.   Mt, ,
Itatat.!  M* aa-alaat. to tla
TkH WM IM uaa* ail IM
H .1 attaaitaa. t.  ttaaallaUlka.
Itnia.il- ,M iMHW. tmt
CANADIAN NEW!.
Prantlar Mbtcibi .IbbbbiI I, tha ....
■ iplratloa or 0. .. a. Ttm. Limit.
mi-inr.tiKi'l. U—ID.
Wnmrn, m,ii„ Mar i Tb. ,p«ri>i
train i'iiiiniyln_[ ,1m Kntitrr.. ol lutll,
|iua..-ii.ura  iiaiii'tl  lliruiiKli  IViniilit.',
Ill, lllltllt  Bl  IU  HI  ll'l'laaal,. ,,r,Vl,,.  IIIBll.
ilm run frum Ybiiiuiiiit m Ml liutir-.
Titer, aa. an  Htiiirtiunit i-mwil at tlm
.III—, lu wait ii' tba Irnln, mil thrr,
t'.i.ii,.'a lii'atra warn glv.li Iur I'ri'Bllltllll
Van Noma It la up. luil .Mimtraal
will Im rWli-lia.il by tliBin 1111 -jlitnlBi
tmi ijru'a rirrti. rti-tt.
Ililiraa. N  .1. May  I.—Bltbop Mt-
lul) ra. Unman Ottbollil Hl.iuiii ol I'rliua
t:,iwji,i laiBini, i ,-i .t-i ui.iitul baan
•I,....... wlill,. iii11 tltll ,u llliliun lam
trot  tt  Aiitltnul.il.  Ill.litt|i Ma-liiliia-
a, i. om ** ka-i.ty jaaartul a..
riaiaiiKii btt. in"
'I'ttkuiiii. tint, May I.—An ttti.aa
a|a.a I.l lu llld Klll,,lra .«,.'.   "'|',alBy, tl,B
lli.t itay nl May, latil, waa lb. url|lnal
■ lat- tika-al la. luttirit-t fur lliu ...iniitlt-ll',11
uf Ibr raiiatlltii l-i-ui* I;.-,.,,, -.,
far fraaiu b,-liaiiii, lha, tb. r.iail aunl I
trr- l.llllt ll. 111.  At.  .1 rtl,  II,,-  It.I,,11,1
ptrt] (laml riaal In Biiit uf llir laiiinlry. in
..aunt iml  mil nf Balaam aa-ura lltal tl
, ..lit,! lull, Uiil  Wimlll  lllll laa-  a',.!,,J.l-'lt-l
at all. Imt I'aitaill.ii httlta. a-m, r,,n—
Bll'l lllair. ahal  llir  taallil   faith  aaf   lliu
|..a|,lB In lb. l-illry „1 III. liutriiiinrul
tl tbr tla,. __aiml, built thr r.—t.l .lul
litil II 111 rillililn, rttllrf itr.ili lli„
,aar. Itrf'ir. lb. tuna flia.1. Imt It ilia,
itiuft- Stuia illil a,u tbu tlramalti|i
tlajlatM 1,1 trull, arrliatl al Vm,. .in
ttu tba llritt.lt I'ulmnttla r-..a»i. a ta.l
alilt-h alinlllrantly tbuaB Ihal Du Otl
.titan I-.t lilt-itr.t lit ally .lltal. , I I
lln Cat tit, it raIt lu Ja|—n at,.I I I i
■ HI- Mia.iiu.
.--■i.t  Unit n  liul ,  ll,.   t   lla
WB.irrit ***** it....i baa bi i,...i. __.|,
I.a.it., n.itli. tlir fun trim. lt,i.ul|.-, in
tllMl larl.a Ititur.
iinniki uaaat
Km attiltt. Uitt . Ma. I Tbr tta...
,aata.u, tlau.bltr uf Mr 11.-.1. ..! tl. .
t*aanibi|J b.i Al*A Iruta tbr ..aria ul
aaallttalh. ta.at. l.tl—le a. lai latl all),
tit bat tra. 1,
al I It'tl It. tal.t I .,||,*_
t|t tan. Ml, 1.—An altlai.lu raiuiKII
lltnlla. iwnBltBtua fail tha rt-auntl it
itt. Ual, »f l_tB.Uilt.iia. Iba u. ...l.t. i.
fr-.tu-l.tittt.a... Jail lafkl l.a..i,f I—ru
.,,-,.' ■ . ,. altar. Ikla Mala, bf
I   -.  ■ ' 	
kt llM M
__. tatataatt t«* _a*
tmtnmtm aa, it* iti taaa.
IUI. Bt******
Iraltaiilt, Kl tit i iWalla.
Mrtaii tot*, ak—aar**.,**,* ai« ait
MMttt laaamtla Itaa* .tort MM.
tt •!...- -a... kt-. ■• • -a. ata, .
It*. 1M tt.ka to*«t aa«*t k| , Ikaa,
tM at, (wa *t* AIM,.  Im
•I ■ .^.  ,., .1  ra ta-att  I  Ikr* t>
. ita -ii aaaa riawl Im ,M—t.
_MB1   ran—a—_ra_a_   aaa_— —
tl.^a atMn. lata, aitl, Mat. amt.
M.k Irt, Ikaa. taaa tst. *,,kt*,ta*«,
aa • aat. .aaawm. , .im* t*
IM IMtk Alia, IM IHtat kM
raaart . l,Mt*B ata laaM 4ta4 la kit
..aaaa ,M Jaikarra a,,k l MM
llaa.. .*• 11,-aaa llr ita^a, .a
ktt.. tM tlat TM tiata,. ktt rlwlatl
,-.....  ta«aa1 ta Ik.l w i ,i
W-'.l »- a *. Itltla.
ai laaia.a.lill Hatataaai.a-
l«a .Hilt. I, Uaa lairrwlrlt .M
JatoM,-1 aaaa tl t u. aMto. .kM
anaaala. .1 taaUtl Tala*. tl„1. aal,
iVM-aM .M Itaa llaa aaal'aal Ikr
Hftnat mm aill man m am, I*
am rwartatM ,'taa a tMat-.k ataaaa.
at IM anatlkaa. tin II M.M M >«.
, . .-■> it. aaaaattt ar.lt-. mm .1
tB^aaaitk.a M Ml.rrratt aaaya. ,1
ata attlaal tktl lM ttam* aaaU aal
•MM M| lawiuiia .mat** 1 *
a_rt (M . ***** a»ai.i*«i *t IM «r
m*,***'* «ta**a« tl**, matt arana
Ma M t *•»**. Ma* ,M »(a"l to f*
.M lartaa— tttal tr* Ml 1M iaralt.lt
•H M. .Ititatr IM.. ataai tilll m
mm,**, aaaa ,M _*• ,M .itaa. m
,M t*Ht ta*t. m ***, **** la*- •"'
-a*, ati . tl IM llM. ttB*Vi!la!-
IM raaaMl. M to IM,, t.ttl, »1*Mi ll
ta IM*,kl til aia.ara al IM MiMH-
i int, aa**, am M tl Mtk lamtla.
, a- -  i.
Tka ptrttruttr. ol ,M An,b.a.t<n-
_ttClttla.Ciiltt>tnt m tlrtr ..taa*
naal atlb tb. ..mml rttaat. aku btt*
aaM  thrtr  l.lriaiu  to  Ibt  rot,.
Mat bit, tma rima. mi
I, a-wMlta* a„b lb* .UltMa,.
ttllt th .aatartlt Mtralat't l.,ttat,
TM akaila ol tbt trrtt^larut. aaia
iaaa4arlBt| af Maaat-i llali.Irm.. I'll
a* .1 n.r r.aai,.iuy .HI itr*.
: ta,l| ailk IMtt bualaaaa
Ctuaalaia  tHaiti.11
I t la, totlrk ,1.1 M ft.tad .1
IrhnM't l-.fk Ikll .flaar»._. ■..ik.t
amatatta, 1 ***m mt ** inata.ll. ta-
toiaatlal rklltiitr ,111 n-Mkiy M lM
■wait Aa tM ,ral **!** a, IM MMM.
Mlttl l'.lal»ltBTtillUt.t_<,MH.t
■Mb. I. la kaaaa. IMl ill »' atari ,111
lar, a. ratatult m Im .imimi to
HVIk* ThM, I* tk.lt a, pmt
tutrt-l M IM atlb IM 1MB* h M
raM.  at,  ttaaUMaator **.* m*
mrt.fi IM aa. .aata, ,. i.i.b.i ..
—«<-» aim i.ai
TM »._a IkM tl*at-a-l anil <*m-
l*BB>r*tl I W abtltlM ttotara ar-r*
,aa*,atl to M taaal.,1 TM Inlkraiat
ta*Uaaaa till t.t-,B,.a ,ka ,a.. .
.   ii  I-'  t  '  *   . I  '
Al-aW.lk. » t*   » •   i  - -    '
llllla. II  f  lllafc*  i..H.l«-  I  >
dM.lk.l_ J r  riailkal. T il'**.. I
•-  «    ■'  V  V ."  I
1.,    . .  1   . la.   ,, |l   II
Kama***- t Itntw. *  liw»n, W.
H lUt-al.. tl T. ****.., t It.aaal.
II a .  - ... I  ..   |   ..  ..
,   ,|   I . I    I- il   a.   ,    , 11  .J.    .
i aMii-^K i n.a.j ,, r-aa-t-.
***    ___________
I ata****■.. tl-aatMa
Taxri.t .<. I..i»t« npantaM
MaaMat ***** f*M* Mmt M MUrM to
aaaalia *1>mm tan tatakxia.
kM MM **,**** anattia* to-aO-H-
utltuku,  -utaat.M ma una
mumtm******** ***************
atkatk kaatrt BtartMit UWmUM  TW
lawar-i tr*M mmm* ,, ttnk , taaa
ut* ,iU . ttmtt "t* * r aatt* im
tMtMto, .aa.. a,* n, • «•**•
ublrHlantbi MM M, ttrttt*-
anaMU lb. IM at-toau «t , • •
aalta* m* > IMt*. twrt Mi *
*** a. MMM, TM* a...
lata-Bta a, * tUrt. Hal tk •
mmm Iktlfkll *• IM M-a. Ml
lma*t itmaitm Ul M.toaat .... •
aaatl l»a<lt- M MMIat-al at IWK tktl
<_M ,p iui.ti at .****** MaaMM.
muitj an***. ,*n* ,Wa_aai_-k
Mlt —f ,irrat. t*A WkaaawktoaMt
aat Mr tt  IM 11 .,■»«.» to ,M rktl,
kM |a« Mr* total apt*. «M kM Ikbk.
•an, MM nt f.W-1 m aaniM. ta
IM  kMtoa'l   rtM  a.t.rrt  Mt.
M* N.,111 *** M. aarpto. ..MHB
rtaant wi im ka. *m at im mm
.mpl IM Wr IMI. »klk am Ua* ap
to IM ,aa-raM araa «| paraOU to IM
a TM t*a*ar *m* «a Ika*
I Ml top- aat it-. ••••* .M
"- MM rat .am ll
- ill  IM
____aal  	
-M alto par, Hato*. Uti,a.,, la
NMlMI*,.! aM *M. IM _«M.
Uaaa to*." ••** a, Jatl, Mt. f   II'
rn**** **** ****** ****■ »•»*.
M Ub. lataUi.lMll rapall..,  .Hark
■aatato IMM. tavtto .aa •
,_*_a   Urt.  M  IM  art  an*
Jattt wa, i, MtMaOMtaMm
a ..... .... •|*M.|  TW ma*
UM, at ,M Ma la IM fUlf «r*r ar|.
4Mtlt pMaatot. rtM a,,aH*to   ..a ar
»t»t paalaM ,p ka (tf* *• (Ml aa>
•M aaM (MM. Mr. >M (walk mm
* (Mra .l*aa«at IM Ikla to M.I .lM,
. '.. ».^4. •IIMaa-.IIM.kaam.
..tf-l al.k. =i.a, MM «Mk.. to**
.mart . ***** ****** atot .Mm
..M— TW aakMM, aaiwiM it
,I-M~a,l Ikaa IM.iUl-B.aaa
kaal. Mlt-art tatlMmt. P*aM.
IM um.tt TW. <W m
um tm* liar w**t.i wia
•law*, ****** mi ua ato|*_t *•***
IM Mlat at > <•» ****** fit MoaaUrM.
a.f. llrtlrt to . aa*lM *a.t IM
appst H, mm -ra,M rail tM *Ka.
IM, I atM m >M —ft I.-. IMi ,11k .
■kMk tw M<w* rtmmmt ,M Mat, (MM
ITMMJ«kl.aart.aal Um Amat *a.
Amm HkWM-atMatH, aart IIM
t kaaMHtkI.. Illtakat lr-1H* t npa
In im Mil*, mm M KM taimm*
ami .*• MMW.I.I .1 ta tr. ... ara tM
kM* ttt, IMI taat tataato,. lM t. Ut
1-IW.aa, I, t t»-lkM to taa*. I. «•
ttaMt*. tl HMt TM .KM I, klH
Bta,.MM I. IM tat~rm BHaaM Ita to
tlMimaMtM ap Ika IU1. Ml IW
, Bit.-— itwi. a..,a,to mm,!  IM
il the i
.KIKULII  N1..V  lllLSTMINSTOli,  nillTlNH COLOMBIA, sfl'I'lil'.IV Ml'liMNl'.  MAY 1
IVIlpbtlUf  Ni'.  8.)
A runt tow. Hloi'k, N,*w Weiliuiiiili'T
Bell-Irving, Paterson _ Co.
U'lu.li'Biili' uiui Ooniuilnloii MtitliiiiiiB, IVImliml.  Ii.'iil'-ii  in  latquor
SHIPPINC  ACENTS
l-Liiiiliiiiil, Imiii- .tool nl liquet)
iTDltc geftan*,
., l:n:lll IIKi'lS
lltnl' iinii
.-t in-.-11.
nl iit.|tt" iml
,i,iiiiii|i-  11
,1  „■ ut
lln Iinni) ilinft (
Uni, r, token
uul, luriir .tool  "(
1,111 ,it„l -!."t) niti
tin |ti
1 11 lllllll  illllill  )>l|H'.,  1
,  |.-. «.,ll,|„i„-,l
i.llll null.
NOTICE.
t MBKTI.N'ii nt 1111: HIIAIlKII11l.li
.1   ,...!  II. 1 .11 t.l  .,.  I'.   I-t Bllli
I',1
It'
NOTICE.
it 1 u i.iii
f  11  IB........
1,1.1 -J. Mil.
I I 1 I IM.I \
I, . -.,■! llll
in: um 1:11 Kin f
ni,..  ibtw rm. lui
 -
. nun 1
II .?
L* U   IIM
n
l ll N-l«'\\S
«l>
I
A
II
l-ll.1 -- I til;  \  Uii
it.lVI'NIl  I ll'HSI
i, .. 1.... 1 .  . 1..1
..  « ,\i  it. I'.-' l.t.  1"l II
O11I  ill   tlt-IMIS-ll l: I  III
|>
,.t   run  imn" 11 i"i- **s
I r ...
Ql I.I.S -  I'lltl.
H..\ tl IMl !■  I  -If
1 ll.MSIIKIi
i  mn
I	
UMI11
llllii I.  I'H-
'•
nut .tl I..I SI) -  HI'- 1.
■ ■-
.1, I l. IM.
UK l..| IS nn 111-1 l-M'
\  -   I
...la    II  I"
it - llll.i I.  fl- IS  \ I
o
1,'iliM  lllll  -ill.  SKAII  iniii
I
2	
S"
I.
A
a, nti it
Klll.lkl'.- al.lilSIIll
.   -
I |l:  l.l:\l.-l  11 tl 1  KYI   1 111
I '
., I,.,- . 11 tm i- ni- 111' t.i-  __.; •
-
1   iniiin-iii;
1 ..,i.-. isii  . ui|
I a " I
.1 |..|.    t.\ Lit  I.III    -llllll
.1
||   HI' ''I    H'l j
.*  ' I    a
• ■   I
ami I
11 lltl I  .1  lllllll
. ., I
'
I,'    t   'IS'.-    I. It.If-II II   -it
III
I - - is nil,-! IIIUVI-l.lXllI 1 	
I.l • ' IIMI.KI
It
It-  ,,  tllltil.-llil.  li 1111:1-1 in;
** a  .
A  I  lllll,a.1,  1 I. I,   M  I   l.ll,
■ I •
tl|-|l".S.|a
I    -Hi  HI \\
1 v 11 U..S..-IHK
li
• »
.*i  '
w
I.
,1
I 1. .-si  II
laatt A ...-akJa-a , .a.
ItKII IIU" 1.  ■  1 l"ll
11.1.1 HIM. TIMIIILII
•
isi.   11"
-111. l-'l.
1  a
iii 111 ,!i;iiM|\i|'l.ii u-i* It'll
1
■ Mb*
I,' tt  Mull 11  I  IHI
l. .  11, a I
l
•1
la
' •  I'll II.ll.l.!..II   S..| mii  , I II
11.
I
'
•I'  1   UMS-oS   llllll
I .
A.
in  1
tll.l.."it'
'
Wt*  liiati-
■
■
v./.'*  t\
■
"   ■
-
-
at 1    P lllll.-; HllH-t 1  |1l<
Llltl.  t.t II
**
NOTICE.
To Pvmu Ni.tnU&{ iln' Nmili Arm ol
ihr Traii'i Rivit.
I il UlStl  'HI  ii'V-ll.l \ "I  A
I ' 1,  .
, 11 I.  Wtl
I .mill  11,a
■  -
NOTICE TO SHIP
1
GREAT
Auction Sale
Of
300 cm LOTS
•1*1 s:.| llai llll
HI. Ill:
KH Kit 1 1
1
....
'  .
-
■
NOTICE TO SHIP BUILDERS.
■
■
1 *  . U.I
ti l  in 1 I I \
NEW WESMINSTER & VANCOUVER
SHORT LINE RAILWAY CO
V'H- I. 1- IIKItKm lilVBN  HIM
II,
a ■    I a-
* -    . Ill
.  ■
■  ■
Mill-  ll',*" '
M
'
■
■
*
I
■
■
•  .ill Ita
.    t  II  *    V .
- to daj •■!
iu \i*r •■
CORPORATION Of SURREY.
y.11;. 1.1> lii i.u.. uiVKN um
■
11*11, M* 1  ll 11*1
HORSES
For Sal,*.
NEW VANCOUVER
COAL
Hlaloi ft LutUojjt. (ii iiuing. *
h Wellington Coal.
'ni.. iiimi..1,1, „„., ilM_ {
•8.00 PER TON
A|a|lly laaami B.ll.t'    "'* '**" *'   '-
CREIGHTON,
J. W.
Al'I'IIHKI'UK'llll llBVIi lll'l-ll .lllllll' llll' llllll llll-llll"
ii..iia irum iiii |niii» ul  Hi iinii Colombia, lha
Strand Country, mul Emlrrii C1111111I11 till 10* ilal"
ul Sulf. :   : Look oul lor particular autumn*-*'-
iiiiiii in 11 Itu tli.ya.
A, M. BEATTIE, AUCTIONEER.
sir,:
Iiu- inm ii |„,t._ ,i (.
.tlin, (til li  .
1 ■  Irum M.n  |t
li.u mil, 11 U Um til
b) 1*1,1,1, ». |tdf - >
iini lint in.|iir.*i.<i.. 11. n ,
|t| \.,  ll  ,,,  ul,-.  .
.1
• Ult III ll.lil.t.i.  I   11 .1
ploy, iml it* *n 1- Un 1 ,
etdtriof you
a  •
till I'llil.'lll
IV ait i-t. 1
lui 1
11
MoPlini* Bios.,
Shipwrights ft Boatbui
BOATS FOR HIKI:
Beyond Rc/itlCilvPitnm, Mill, I
Nl'trV Wf.llt,„,|,.,
LYAL 4; Qq,
BOOKSELLER*
* STATIONERS I
HAMLET BLOCK
mi ittl. Mail 1  li. i\
1 MIAI' •
IS
H   ,  H..t.. 4  ,    1 |,t*
I lllloil.  Hin IN VIM IS**VN
I •
I,*
I.
i.
1
N
Btatrt  I if,  all.'I *
S"!*
BBtBirrira
I.l..! Ill,  1,1,11,l.tl l,l|
\t -. -    -a I  .1   1
11
I.
\
IN THE C0UN1Y COURT Of NEW
WESTMINSTER.
HOLOtN AT Ntt* WthTMlNSTCB
IMi  *t,l,
M
t.KU
1
I
■
N.   a
*
,   . '
H  *****
■
■
I
■
'    I It*
■I
■
I
■
■
'
-
a
l ',    Ill l.'l t**f*
■
.  '■  "  '
• I  .
1 -
-  I   -.  A** ** i
****** I
.imtm-lrta th***
I
NINE MARES
NINE GELDINGS,
HARDWARE
T.'  ■ \i..\i.- hi  11 \kii\i \i;i
nl. i'i -
,111 1 full Inn ..I b |,| lii 1. tibikiiiu
llai 1,till. - nl  I ,. 't.   II ||  l'.i|a I  ttti!
IV, •! ■" It in 1111  ■ 1 Mil k of I
 CUNNINGHAM BROS.
ABBOTSFORD   F. CRAKE,
WATGHMAKKH : anil: HANUKAUTORINU : JKWKLKK.
-1  I-    I'    W.-i l-t..in I' 11
Xiii.,i |.n-.-nti ..1 Lais..mi i.t.r..  -iiin|iu.ii 11 .-11 Miller _
I  11   IV a  I'l,.I ' tl 'a  1  '
|'l.llllii;. I.ati. Iini I 1  ■ ■   • t.t -i . tl  I i.tnllla
Limn. 189a  lit-ltl .m.i Silt-ei \\ iii In -.. Diamond* iuhI Clem
..... .  .......    King* I'tt.ii Clod \ Uruc-iitock of Nett
\ \ A ( tll \ r.1*.    \tiisiu 1. -I-ni l'l.ti..l \\ it tl Jt-ttrlK- mil .111 if- nriy in
—^—^——^^—   I December.  Cation.
F. J. PlIHTOH&CO-
Pianos, Organs
lot 111 Rla-ti "I
MUSICAL INSTRUMENTS
. ,,.,i  tai •**»'*
 a* rala t*
OORDOVA ST,
. ,  ,   ., 1 1»...! i *. . ■
LQOKJIERE
H
m, troulilr I" -li.tt* gout.
J. P. DAVIES & CO.. AKtmem
■
Abbotsford
l--.tttt.rn ttttmtmmt
I
a. tltt*
It.
ll
I'
T.
NOTICE.
t UhSCR IIOI.IW
■
■
NOTICE.
Alilitilsiortl
ll.
1 \| 11  rt'i|i%"
W
■
1
.11 rl
ll <
n  till'
ll.tl
M
nn 1
IHI  till
in;,..
*
• f, II  I ttllt I I I *
Hii nil 1 i;\i.i\M.lM>i.**-<-ill
II.11M1.I I   1 AM'
-
\V iiuitii im:\"  MM- **i 1:11.1
i» .
/ 1 11 1 i.m  Mti 1IITW 1  mil' 1.
I .
jiiMir.* Uau.i v.*. \H******* T»
t a
,    1 * a
*.  1  . ** ■   *
U*m\h**m\ml**ylh* Mltvfoil
.
• uii
'  ■  1 fcftt'tOOt
'a*
I!  .. » .   all   rimpHttW, *A  *
* A l_l___._i. ff I
I **n itt**p* a***** 1** a
*
, ***n
11
1 .
**<• -  a»oia  aittoi*>i
■  ■
■ twit.  1*
a
j  00*011* ' . ■•*** f
.  *   1
k
t  tm t"ii**i rooor f..i i«*
lit*, fori .
wilt 1000
•   ..  t HI
Wtl 01  i-r-.Mi 0.1 .
A t_t_  A  ff    J
Tiesdij. tkt W lnj of Iif h\\ ■ AbDotMord
*****  Ut  1  ttllt li lovti
Ml
. .1 '. ■* lh*  < 1  *f**t I 4 '■ 1  -* *ii>t.
0ISS0LUU0N Of PARTNERSHIP.  "
-. ii imi 1* i"' ■ lift' n
%*,.,,.,  |at flKHKIIV iilVKM nm ******* timAmii* At AmmtUt
■ *
IRD
THE TAILOR
Bank "Montreal
s.u  I sill.1 Itil  (U
.1 11 II  llll  I'l ..III   llllll
..11- llll I -lltll
I,   I 1. Ill  nil. 11 I I
it I   III . Ill H   *' *'',AU "'**'*
lllll'.-iilllt   lit  lit -111-* I- ,  ****•
CLOTHING   A Savings' BankI
H
IRD The TAILOR
Pcitll BlKk. CiliBbU Sl
-
Canadlao Pacific Railwav
Northern Pacific Ralliaj
MEDICAL EXAMINATIONS.
'I'm:  ii.vi inm M.  r.MtiiM
1
Abbotsford
.-•- ui.i* 1.,
.1 i.iOl  1,.
Ship Chandlery.
\\V It.ivi- .in II in.i 1 I.ii 1-r.irgr Slock ..I
,',111- I  lit  f ,1  .tilll  UlVlrll.-
. llllii*   in..-. unii nn 1
IlKI • III,. IH'  -11 1  '
iiii.i.    nu..    mint, ■■! 111 i.tsi,
Fishermen's Suiiiilies^% VT.VT K*""h*
l.ll .ml H(( I >. ttr 11 ni. i"r l'i ti ■.
CREIGHTON,  FRASER  ft COY
10 WilT Stprl V.nitouti-r. ll II.
BRUNETTE SAWMILL Co.
[Limiti Nl W wi STMINSTI K H.l
MANUFACTURERS OF  Lumber, ShingloH, Lath. Bill StulT and Long Timber no
to 100 root.   ALSO  Flooring, Ceiling. Rustic, Siilin^, Moulding*, Pirkota,
Scroll and Tumod Work, SuhIi, Doom, Window and Door PmuiIO,
 HouDo Finish of nil Kinds.	
ir^.ccaxato T^Tcxlc  G-iiax-iritoodai
KII.N I1KIKI1 II MHI K tin siiim.ii s   UUIOI, AND PKUIT nOXB*   «l lltll NO il'ki IAI I
Bhloplng Fncllitlca by River, Ocean or Roll Unaurpanod. m..
T_e_C_e3 G-RE3-A_T FIRE!
Th.M- tt.'.lt. h_.i un were I1.11.it • iillnl)  mil.  Wr nif uiiur 11 1 .litlilialii il on lha
■■lit ,1.1'.  Wi- B11ll1ll1.it. Ni-ur and Ciim|tli<(i. Sim li nl O11111I,.  Wr am ablo
to Hll all 111 iltia Inr lint.lum 1 nl nuy ill-,. 1 iplliill.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Department
Hat tmt* oi-fK. '" ••■
lh.I Bll-tl*.
till 1  INU -till-Ill t MAUI
• ■I 1111 1,1-1 iiiiii.in- tin
lit tin im-l «hll.m. ""UK
llll  I llttl I I.tll.I lit
•a  llatll.  ItU tl  !'■  «"■
mitl- 111 . in 1111 in.i
ini.-i imiii- tiH.ti  i-BBflj aUe«m il Ciml W
l.ll I III  III -1*1-11  llll
Ml,-, I 11.11 IB I l-I, ll.lh
II  is II  "llll   tii.
.  .. 1 im
t.riiitMiiii
GEO D. BRYMNER
- OTEL  OOUGLASI
H
Ni«
T.«rtH'   immr*i
m  * at th* t*%-
•    tOM>ll'
I l   a ll-lHH ll"
mmmtmtm*
(The Matter
Columbin Street,
New  Westminster
S"
I» rmmmN "m.j MU N  IK' mi
I  . ll
rmni
tt
a o.,iim«,.\
•\m*' S Ml IT
,  I  rl.lHHl
1 ii' Hit totrvi >•'
' ft «   ■   I  '    -"|«il**l lo*
i M Iiiiiii. t*m *<■***•  * ■
OH iam|i!atl In  milu* lil*liO| l**|*ill M
•mm*
Abbotiford
NOTICE.
Uat tll.t, rath. rraa.Hi,,
..   l,,lr-l   at.
ral. rr. I ,..
'  (attN.
"Irtr frarria.t
1  I
iv 1111 in-  lli-i"
.  . n ..i th.
• In Li  • -mt
- •
tiinsiiltr.ili 11   I
1 Imli Iinill <
ihe sli.i|«-.-i tl
m.f.,- ll.HI illiaMt
li
guanuitrt  • I''"'"
In   11,.iih -(.mt I"1
_.,•.,„,  I,)  .1  ."'"I*""'
tiit. -t 1- it" I, ■
mbAuing brnmlcloili.
Innnorul  **ini-''-i'""
nti  "Tht .'/'/""/'
,1)1 Proclaim* '**
Mm,:'  "I" I
rtnlil   Tit'i'l""
y.Hir 1 Imli  U
nm from *«1
Get Your Meat
It   i.lMll    lll.lllll. I  "I
.aril It-
1i
>, a •«,..,•  atti
Mi  **mr* Tii»i*nm *t*p*,**,. ***
***** *****  ailt*i   **,■•**  r*ttiram**iti
Miffli-K H HI JIA1  im,, ih* Ka|n*i, m*** t*,tm»$t,  HI   - — „„--.  ..«««.
3 iniih,*... mi *hw JOSHUA DAVIES
I** 1*. 1 in  < *   *■**
m
1 1.-  •' 1
Al 1 ii,i*i H
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
MttltRH
Nlrhn.,., *taot.t Now Womnilnitor
liiifuliim and Dealera in Rouoli and Dressed Lumbor, Sliingles,  Sbakn ft :
Laths and Plcketn. I .ut-j, *~*
Snlinoii Bo*.,-., n.i  Flonts, T..iyi, nml nil kinds ..1 W i  Furnishing!  f**f** nil
for Oanneries. Doors, Frnmes. Windows, Motiltlings, Blinds, Railing! 1 bm,   *** **m
,    Biluiten, Brackets, newels. All kind! of Plain nnd Fancy Turned Wood  fROLNT 8TB»»- ASSURANCE CO,
IANADA
Till'. I,l.li(ll.ll  NUW  WRSTMINHTElt  IllllTIHIl (,'OI,UMHIA, HATIIIIOAY MOKN1NO,  MAYS
flic £*£££
A., hi  wri'NKHI.
TRAMWAY LINE.
•••
a
On April 15th Wo Will Offer For Sale
!l,i,.I   It,hi
'    a fl
'I.-   It.. Ll,|'!|l,
,.,.-,. ni, Uit
■  it wen  'it  ibt
aim ult inil on
iltalrvptia
||  M  > Ullll-Rl
\|iMl II,  INI
I
■
' ' lr'1
,  ., t,  ImwooiI
I  ■
'  *.,*.4,l.'l   |N-k
i ii m iiiu.. |..
I
\   , md Kudot)
I
fbllHMM it Uh
«1  I  Ull*'*
.' iiu i.-ii n..i.if
It Iht tvto
V   ',  lint  Uir
■ ,.-  obw ooi
, ■  .,   MOlOg  M.n
III
|bl lui *-it  III**
. ,  an-I  111
tVti|.||l
■Hll  llf  tilt*
a.  , ',  .  :■
-    '   '»
'
'  .'   I
■
lli.il-'.,
1
In blockii uf 2 to b aorea each uf tlm proporty lying between tlm Power EOUBQ ul' thu Elmitrie Tramway Liim
:  :  : ami Nmv Wtmt.minntm' City, known iih  :  :  :
DISTRICT LOT NO. 95
Thi, properly I, Inaviiaiil tliiiiii.lniiii by tiotl. thn
Nrw Wiatitiliiitii and Van.iiiuv.ir ILlit tilt Tramway
Line and Cardan** Road, and many of tin Sulnlivi
ilnn Blm In will hav.t tiiiiiih„i> on both road,,
Plan, ,,l Ihtt Still,livi.imi nml Pcleu I.I.I will litiliu-
lliahi'il on M|.|.li.-nt loll.
RAND BROS., Agents
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRICT LOT-90
=ONE
OOXJGr*L-A_S RO-AkaD
tTrtmwi*- Running Alow. Front ■
Now on the Market
a
•••
Of the above choice prop-    g
ertv  wlii.'h  has  recently    —
Close ti> city without being
liunlrni-d with iit\ taxes,
Iniii  MilitliviiU'tl  into
a
•••
acre lots.
his is iiinliiiilit-
i-.llv tin- licst speculative and
must desirable residential
property in the vicinity.
S3 All streets cut through and
2 cleaned. Spli'iulid situation
—* I
m fur home sites. Plans, price
5» ! " ~~—:—
"* lists and :ill infurmatiun on
application t"
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA STREET. NEW WESTMINSTER.
a
•••
a
Last
i.   Wo **t*
a
■
-* **
..    **   **  I' *
il Mil sili.. GREEN a- GO.   OILLET BROS.
 .i^f™^,.. „, Livery, Hack, Feed and
'sjHa-iSiswiii   Sale Stables,
BANK of BRITISH COLUMBIA.
I T.K
INCORPORATED  BY  KoVAI.  CHAHTER  IMS".
I Tt*w««|*ll TtatW.rt. I
■
1".
I I ■
1
If    llf.lrl.
- ** U.-.0 .
■   I I a
11'. -.'"
WIMMI AND COAL   Capital Paid np
; ii  i
Ui
.  t ..  I  OOO1
■
■
-
SAUUTARSUS
Herring's Opera House
||.tt  itu ...inn SMS.. 11
1 II
l-a
t.l.It  VM    !*»t
Itl Ilt  11*1 I
"Ittl! litt I
i. .... .nti at,.., at-no* co  '•"" ■' "" *'*' ' M'
~-*i ** „  e., , ,, .,, „,,„,,.
Nlfrr  t„«,t  ...  ,..,,,.,
H. W. TERN AN.
tun itmi i *t .  *i m  i, i *t *t's *u
P. 1. JOHNSTON k CO.,
Reaerva Fund
£1100.000  t3.000.000
HKi
£200.000  11.000.000
I |*-««!-. lit***. I „*_.*
THE HANK Ills nn nu n i.i OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
FRUIT TREES.
010 POSTAGE STAMPS.
MAY Mil.
■
In connection w-nh ihi-ir m-tirr.il (Linking Binlncn* ind ore no* prepared to reedve D-pjiiHii*
•  ni Our IMUr ti|iw.ink uutn which inim**! will be allowed at current rata,  I'rmem ruir,
_ a,
roar prr Cent, per Annum.
I wilt  < *  •" "'**    ' I>i*iomIs received for FiAnl iVriiok «itiil interest _iHi.*t'iI ..u limit whiih imjv 11 .iMriuin
'  ' 1 ********  odonjppiiattioa
E. A. WTLDt
Acting Miniaa
NEW
PROCESS
CARPET
CLEANING
..ii I,,,.,,
tart tt.a'
f ,.  .
POSTPONED.
nu'is *' :*.',;. I-* .'
RiddeU &   «
N. ii Wt'iintinitcr. JutlJ.iiin.irt. 1891
MATS BUI wood
**.*.r*
PRAIRIE
; lla umll, ***V **l Tta** h *  |
.
.* i'kt|***l
. I
bat    m  *****
I
.  .  I '
-  atl l.|  1* •    •*
itrtfil too*  Ii ntloo
l.i ,  >|i ||h* *a*
MISSION STATION
******
— - I  a_Jl  **"*!•
M. A. MORRISON.
SOME
6,000
ACRES
Mlllaa  •
Ill PER ACRE
•a*.-.,
rlifai.-l  I • ,,. , ,||,,| m \|.|!Htl  "."ITl  ,
...a,14i,.1 laa.til  !
I tmaaA l "**0 f»*
,„r<N «, |»l"a«„r *,***** *,tp*)
__tti
—
i . I. ,i a trad 1>
*  l-l tla
nt ai ,. at llklTlit.i.a
,..  ,  vu . t
,. 'a   Hat—■»
k.
H. E. CROASOAILE k CO.
MERCHANT ANO OENERAL
TEAMSTER
-
Ilka* Wai....   '1   U   WM
■
-i wr**,,
•i hmki* mii rwfl«« pr*mp*
DRY AlOER ANO FIR WOOD
VANCQUVERSTONE
ooi&PAxrv*
Itaataat. a. taa lul la, ama la latl laaaia-
ii.-  I in ..ran
SANDSTONE
l"*** 131? "k '"
-
it, Orv_iiBt.tr Willi litr*
Johnston
SHIP8MITHS
HlV* mm  in  ii_it-r.it.iiii llir
milt
ITtLlH IIIH1IILH
ita 11* — aalaat ** li t . m I a" triaiatittl
i-tirr.i lira,. ,'-rt.M|a
a. all l.ala.
Uliibu Strut.. : In Idtaiimr
TIMK  IAI ILK H. MURK
8,R0BT.DUNSMUIR  J^   JJ.^^
■aa iiaaia ..or
Frank S. oe Grey
.t*t*_aa<*la%t WH." *****
nun raw nirtiooof
i    ,.'-.-..a.i
***.,*■* **4 *H  I-*'    .
I*.l<  *.* m* 4*i*,****4 liwMWi.
I
. ,1- na. tmm*
lr.-—  I .-*■**.   t-l
ll   li
•MMfM ■'•• t**** *** *•*■
*********  M-lr
*io— —OTfi m*a   Z?
COLUMBIA QTREHTT FOUTTDRV
REID***DCURRIE
li-  '■■'  'I ***< *»l»t.'.-| titl'l'i l laar-mr
Rriil Si Cumr .irr .mt-nii Cm Jnhn tloiy EnginrCompiin)';
A. R. \Villi.iiiK tlr-ilt-r in .ill kititlinl MachuHm l.oniloti Tool
Cooipuiy, M.iniiCifiiirvn nf Inm Wnrkinc Tool.: Jtthn Cimp
Ml. >l.iniiUtitii'-r >.i llricki i .irrij|jt-v |-i,-
■ IBU. I ar* a ,...ri. ... m ,.,. t.i. atll aril ,.t,r
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lni|«*rti-n ..ml Whotcwlr IValrn in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100* 102-104 Powell St.
**»*  ** fa    ^-V    ** a a . ,    «
Canadian Pacific Naiiualion •'  • ''•-' ' - °- ''"x 2°" \.incouvcr. B. (.
FINE STOCK OF PIPES
to ******
i AhUMNi. BntM-U-MTYl MAIL*
ttaifa
\.-_ \lfj-.  .nr("\.a,' "f V;.a_«lit. * » **
Mm l*i* *pm*
*ll   II   • V-ONPMI l«a*0«|* J * *
-
********* t*\'*ma***t W»
*'******* H %*mm**Xr*mt*t*i**pm
******* 1* ******** H**-.nti fa a*
******** t* ********* lma*t_ii-i II oaot
Stm ********* In S*t__-v >
\m* mm Ht *A ******* **ta*'i*t-i I am
tm mtm* n Vm***** ** ***** ******
n**m A Attm *****. Ki*m*
*** am*
I.. t — *  *e.
•  I.-!**.  A****
CiltaVOill.OMCaUtail-UlW
mut IXDOOLD
41 ftmmt * . I *****
Compim  I *t. \**A
Till; TAILS Re. i«
. *i   «
, I. i,.au M tivil'M i***.mmp
,. I a.aWt  ita
\ *\ "ll 4a*» *****
****** mi **th*h nmtOa ma1-
*** "aOaaat-Hrt
"03 . ONI80H NI1HVN  < ■■ **»-**********
•    .* ,.T Uit* | ___-TU   °  u"fU,IM  n,*Wf" -ill ^tm
 __-; ^iir.r.*. --itiM
' Oti i i*iii'.> i*aii
niai <«-*-'
n — . w«ii. ni| 0atMto.1rt-.-M1 _mi
., Steam Laundry    l_=_
H. L. FOLEY.
Lumber Broker
DOf
I luita lat( ttMrd lo ff
rar-llarr llot-l. (hr Bm!
a«lrr(lnn  ol  Wiadoar
•  !
'-B    f
a, *l„,,...,.. ta, «rl
BROODMARES (fy
ifak **t*4*i
*   ,
For Sale.
J)  „,,.  ,  „   tit  «  itlTTii,. iniiKinif.
"• *■■ HALL Al CO.  ■'■ . .. ..
****  ****  ,****.   ... ,. l|„ ,., •" a -,rr-a,,Bira
,  .'-    '*-  «"•• .   Oaa O.l.tr   •
   frrtl. r.r
Ita t'lltiovt uiHAAiiiirn  n  A  I
PIONEER ART MUERY
'
Parcels Called for  Delivered £1
....  t ".   " 'i -_* .t ., — aitrat.  lla.—a
'"
1 VFL'ITIl 51 A-tlT
K. .1 Eatatr aad Arrldaat afcada. la pattrra aul a.-
Iniaraaea. warttarnt troat I to I irat la
'" wl-HI* aad will aril rhrap.
r ■■
... Mr..fra.ta*r.
...
Iran Wrat  t-i,, riarirrrliarrr, lift
I'-    '  (*•!'.'   l-(.(k.'a.  ,-  1  I'.al,   It . C .•!•".*  t  Sfttl-l".
Illrllt  Cotmrolr.
Ilalltlt lltlrr la,I
m& VANCOUVER. 1.0. A, 01„r, Br«.'. st.Mr.,
.1  -
.V XCIDOlIt H0TF.L I «STIUI«l|*.t ooitoov*.  tf|«M|||ll
' **•• „  .....ll.-i           ,* r «  -ttinil    laUUWUIWl
flolnale aid Retail Minn „;; front .st.
II
ttt.,**-. -  ImIi *i *********  I * "
r***t ***** itgi-*.  i * *
'''■'"H  ,ataa.1.,.a... - !,*••»«'"••"•
,";*•■"•*•*" ,t**n.e I
W. TURNBOLL & CO
Builders and Contmcton
CENTRALHOTEL
tm*** * m**n* **A t**a*^**n***.
%t* **'* * ■*■***  H 1
nt* in .urn pAsm ****■*-■
!•*',• mn ,
tnt ttm Wtaio - ■
*hm* iM wt U«.»«or* iwt I*ra4*i. that** -  _.,.,.,_,   _ , _.,    ..
mymttmmimm >***** JAMG8 CASE PTOpnelor
*o*riiii% mii
al Iho Ol **** m
P.PEEBLES
COAL
C0AKXW00D
'Ml -Ol **
t* t**n imi n ioiitaMi tnm
It**** i'lll-
thin* our t* Hii ti W* MtCMTi
mm*. i"Mt»oiMt wr**ia m *tmt*'* ******
********* **4 Kit Ml, Koala
35
WMIS #AS.B.
tiottt   tii initial iu
• -rt ntt H |«OM*
ll^t*#*M Ol
*********
Hi**** |t *#a ft JO ym* 4*1  HMvH (*'« M
■ tmtm*,-*  tletmratmm* ******************
„On   iMitla Oa*Oii*t!» _
itt****e4Kf*m*
b Marshall MANURE FOR SALE
*   -  **f*i*e*:*ma**titm. tt*m********
t,m* •***  Ap**t ***
Iii'i It *« *t> are.***
Arm**  MAI'tlK ***** ****** let Altai*,
#M ***** p*t* mht* m*H*m mtm****
MEAKIN'S
PRILL ROOM
DRAYMAN.
cuiitioua*
P* ■ *•■ *ti*iet*i
. „-_t, *l 7 »-•
1 nm**                          I        ronaiotam iwmww ***** wwowwii   ' * *, «_oa*. \*+ tK**-*****. ***** la
paMoai   ******** A**MV,V^ZlZln**mtn*tm \  1 ___.-_-_.__._-__-»_-. w. Baai K-t i*ii *•* * ■***
. .,.,*.. agal *mi*imxmmttm   ^ Bg_J^w«r*i_:,C BRICK tJUSSSZEfaaT. :.i',*-
■•., . ;*  *"••"** a.. ..Mia      ..... ., .,, a-t a. r.. .aaaiaa.      ,. ..,,1-1 attk ll* to, haatt ai ala~ ,„.__.           ... ____T|__TJ ___Tal
 "     '""^ :.:««.«,*      ,,',_R.M.ai.. Mlnral ...a, j... ***> •«•' **jnfJ3aBttt^ *T_|.«a|.
n .«,*■ tmm*.  *   ***** *"*•** rioriiiTita* I         **** •*"•                fc., ****        Imme*
**  I.  l-l,I  ,1*'... taa^BBB*
aaaaarmtl^Viiti-i-   U ana. op." I, Hi* piiWi,'«» Cm>p»
INOSUIKS t-|'..i »ii*».
***** W. H. VIANEN
nan t*r r i no»#». t* i"********! *• WHOHtALl
*•* *0f.lifait.« al
law WaUI-ataa Caal.
0'"*aa'»* mm*****,
I *!***• *****.
VMCOUVER
■ ■>..,  |1M
FISH and OAME DEALER
Tm\ li—t. lia Vau-aat.
11-r.rVtJt ft** lr* ¥*'*** l*~, ...■*•,
a. tat.aaat.1,  ,.*,*- m  ,mtmm,m, aaaaiaBl
la aa tiimimaBt-I 1'HE  I.KIKI.'.I!  NKW  ll'KST.MlNSTt.li, MIITOH  OOL-MBIA, BA-UMM!  MOIININll. MAY '.'
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN [(J§ COLE & CO.
nr Spring Jackets OUR HOUSE FURNISHING DEPARTMENT IS COMPLETE
Lace Wraps, _    .... .
, ,.   a , ' C ,1 i.u j ua-  lillllils
( li'tll and Ucc, Swiss nuil
I rt Visitrs. Minims Curitiins
I'lirrtmiatn I'orlierres
1 nil.iiu t-i -itui.--. .uni
Hi-iiss Vestibule Roils
Krai Eatote Bi'iiki'i's
llisill'illll'li, IllVIMtllUlllt
'*" Oiniiiiiissioii Admits
J
LOOK OUT 1
I I Mill I HTIIKKT
S09-S11 COLXJIV-C-BI-A, ST.
NKWS OF THK CITY
LOCAL IlllKVlTIlitl
lii.-i.-. ' '
Ht lli.< in
„l|,„| Btll.l
niBlltllltl WBatllBI tlltBB  la..,,   It,-
Iiiiiii. Iur b Vina Otlttrtttttt
HOUSES TO RENT
Alti'ttla tnt llir IN,iliitii.ll
l Irt Alturl Co. ol
jrtlttttt, .mil for tlir at,
.inti j t.t,im- a.f..,
V mil lliittt.. .tr , tic
mu nn: -i iinivii-iiiN ni' a iim
inn hi un lit, iiiiiii i' ■'.
J. E. PHILLIPS
THE LEAPING CLOTHIER
Ails... hin- iln- I'li.t'iiU fi'.nii ttin in In", nt Hi,, ui
iluy ut iit.i mil In-
111 FULL BLAST AGAIN
SOUTH WESTMINSTER   « ™E **«___(, _«•_-
iiiuii
. .1 .
ihlatr •<» Uf  Bwll  K'
 I IrH.llllH | tin
■ iln Ul.lt HI
F. J. COULTHARD & Co. |
T. OVENS
ftooWoi ■**""' *mm OilootllOi At* tia-.t,Hi
H .11,   ItiUf-l.'-.l'ailUifi-iiii'l «U|..ii-.i.i*niifi,i|,|,
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
I  ■
Irum an nirli
llii uul
■  .   ■
1  , Ullll  var|
'.  .   a ■
■
\i
I '
• ■■ '■ I ■
■
■
■
11
i. I I.
'.  .
*___.
I I
I. .i . ,\ lln -■ i' ai  It
II • \ It .    11
■
i
i * j
i  ti
it..* t    *
*  '
■
■
■
It
.
i
■
'  '
Illil MM •
...
I  '   I
.  ■
'.•-lOtliM  "'
*
■
■
"
I
*
**
irt
■
r wwt wi
i-i
-
1 t— n.*i t-i
..tali--.. II
-  ■
.  Ml ••*  M I'l.'*
i
'
■
.- f I'l
* ,,ii
\ - ■■
K
'• rt
||i... ...
*
*
-  -
*
■
'
VI    I   _    '.   i'ii Ik. 1
■  ■
a
I'. I'. N
-
■
s
"
Mi  II tl •-
||    a | It Ibi
■   .
I  ,
■    ,
IIUI'. I   ' - [ill ' ■
iiiti ttiii. i..-.'iit. i ton
\  ,
ki iiuin Mruwi
.  .  ■   ■  .   - ■  ■
Hi*, im
■
■
\  .'uiui
llln
1!  M ..
|    i - ilm M
-
-
II
■
■
■
uf Maui*  '   a)  i
\i. i. iv, unii
■
•    ■
■
■
-
■
- ■
I
'   *
■
*
I   '
'
-    '
I
'
V*, g -*
Va*
rSMONAU
M* II  II i
1
Wa   I   V,   I   I   .
■
■  -
-
I
■
*
T M v
■
T*. t  *****   **'■ •
Mi  *
*
.1  ii -
1
-
1
.
*  ■
1
■
\4i  1  1|ii  two ti * ***'
.
*
•
A  P*1*1H 1-1 111 I***!!.
•
W  II II            -  ,
.         I*'
t             1
.  ,
*
****
•
t-i-liaf Bill CMMiOllltOO
■  .  .
. .,
LOOK HERE
READY IUST NOW
,    || i. ,.t)
. .  tn,  aim
OUR WONDERFUL   •____ ,*,::1
MEN'S ANO BOYS'
FINEST SHOWING  B
WE ARE SIMPLY '
CAMPBELL'S
\j     CORNER
liieIIlsi
MII.laWKIOHTS
llniiili*. I'miinp'-ntui lUi-.i,-. iiiiiin ta, i,„,,|  .._,.  .
.itali.i-it.  Aiil.Hlii.i.11 Ma. l.i.,,,^ lt.')„m..t ' " "' *
 UIIIIH N r ISOWDI N i w sis. i mi  .
^ niMi.it   ill,'
D.J.
im
MMl
EURlll
IV, bur
Iturh ,.l
CENTS'
II                     1
It    ,   lll.ll
1    aa     |lt
GKNTS*
FURNISHINGS
FURNISHINGS
,.  UIU1IW)  UIIIUlllll  Oi
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG""g
Parchase. Sell ami Lcasu Preperti. Colled Rents. Make _-„_ k
Pies, and transact all business relation to Real Eststt
i I....,..,' Ileal 1
.    t I I \ . •   . r a    I . .
tttm I*", i*'i iM*ih«.i
I
IJ
OFFICES
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41G0VERNMEN1 Sl..
nii.nH.NSi
891 Pronl st.
Don't Let Your Chance Roll By  bS
MARCHE
-
a
Pirtenl Otticc Drawings
Prepared.
CO   HI *' '•
V-liii'*  K„ .lot
l.titul
l-tir  |..|.i. Ii..l.
dli it -i-a
' • I
CO
. Ikiiillnl (ikij
,itliim. i lit
|
'*
fi
HE A I. ESTATE
INSURANCE AOTS.
lOrimSL. VaKHRr.B.C.
■WOODS  &,  pOLLEY  Uj
r,ii in i ('..Inml.in nml M« K. iwn Mi • > i- **•
\
.*.* Mil; \\n
-
HUH
The Crown Stables
A. E. CLARK.
._ Co
Boon o
MOII
I *    * I HI   |l   Ll  I*-*
. • •   *
DAVIDSON BROS.
*. mm** *  *t-.t*1,*  *4  aaaa.,
mttmmm *m*mt*t* **** ******
tm* t**.* ******  Moom
Kl ** »  l.tl.t  *****  ■■•■
-,.a. ii gmm
I Uimi |«.|\|'.I,M«\.^ -HiMltll**
I. RE1CHENBACII
business notice! R°yal City "■j**
Meats
A/HOLESALE ANO RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
F. STIRSKY. I    I IUI. ■Ill |i|..,.VI.IIl UlUNt »I..N.alV,.a.a.M.it.l
iiiauiBiaiiu CH01C- ~CENTRAL mm
UN  EASY  TERMS.
•
I .,;«...„. at ft*
tt a aaa -r. Itl  •
 -  ■ I
a.Wt.nt.'-lii.,*tlla,, }m.*A illt •■*■* «•*** «•*'
'  a I ■  |.'ti
ItB.itt
tl Itl., till l«    lilt... .i  Mllill  mill  Illi
.iitt.tii  it.in.  mn
nn ...vi-ti* u.n main
..,  Ittl  -IIII..I  tll.
..iiii.i:  it iiiiiii i ini.i.
m.i n imtmnmii m
■1,1*111111..  tltl.M IHl.t
tll.  tltl-a  II*  I'l.tl-  ••>
im. i>.iiiuii: mr. mm
liRtttS  IMi I Mil* il I!
mt mu, in, -mi*>i ii
IMl nun..iitiiii.ii
Mil*- tun hi; iiium „v
nil. -in Ii-IIM.
JOSHUA  DAVIES.
11.11 nil \..il«
I  . •  a
■ ■iichiiti ncmnt^i
aar*  »,***l *.* *** ******* rniph  *
LIQUORS AND CI0AR8.
.  t   a 'Jt -a I'm* '**** *
■
uii'ii i'ii i> r **■*
RAND  BROS.
lln* '■** *Ml* *4*t Bit*-*******4 **• al IL* **<***** *A Mmttfrti
**4 l .ifcttn Olld»|*   1 ht* |,l'*-f»_ll_l _*« l**^J.t 'I* 1«*tV*l *****
I itnl fitt/ttntia^* it* '
■  .
■
rt..*. tlr.  tl,t*i H'trl  ,** .......... t|.t.a. |.„k  Tfca
K*,!!-. Tliaaatt aili I**. altMa in. *.l-taat .lla t.a|t*.*t
PrloailTOO to!900-#artol. TanM.tm_.
third a-ih. balance (1. II aal 11 moBlhi.
at H prr ri'iit.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
—Sv  MMl 51., hhhtoT
NOTICE 11NVESH
REMEMBER
Tblt th.' Oh-UMt Lota now on the niirkrl W
rliiii.il I'icco of |ini|icrly known .ie ll"'
The Brenchley PropertJ|
■
'.'.*.£«mmmm»* *'
■afta.. aat It Ika •»•"•-"
im mam It* * -
la-iHBlltrtBIII Bt,HW**l^r.'*'
*!Z,Llaa,ttZtm**. ** * e******
... i.a.^
Ta ItlttBtUat ul Ml |a,li.,lti, Ttt] I*
Brenchley & BENNET1
ib dououi iwiir orrr

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353977/manifest

Comment

Related Items