BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 31, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353976.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353976.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353976-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353976-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353976-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353976-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353976-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353976-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353976-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353976.ris

Full Text

 W.J.
iiut-am am w.
&C0.
lUNHNls AND
| IHHIt / t, 'J
NCW wtMHibftlEH.
W. j. WALKER & CO.
rial htiti aaoacaa
NEW WE8TMIN8TER, B. C.
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THR DAILY TRUTH."
NUMllKlHaia
NKW  WKKTM INST Kit,  ItlllTlKII t III.I M ill A. SATURDAY  MOIININll, JANUARY 81,  IH1H.
WM. BAILL1K I CO., PROrHiETOIIB
DastYourEyeon
3APPERTON
LOTS.Bl'.AUTIl'Tlal'Y SITUATED AND COMMAND
INGANKXCT.l.lal'.NT VIEW
FROM $<io TO $100. HALF
CASH, UAI.ANCK IN A
YEAR.AT sl'l'.RCI.NT.
S.T. MACKINTOSH & Co
iQLONIAL BLOt Is   NKW WI-'STMIXS I ILK. It t
t'Bia K Wuail*  __
■(JBT9S-&CS
Land Surveyors
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
a  a,   -.,,,11,
aa ,1 lltltiUlliti
roa !.',• <- aw
Am
LENNIE tl UPPER
'HII (fl 1*  HI.  Stmt  (MBM-WOi
,r  I   i .   .- I'.. |..l, taill. U '  I   .-
HORSEN.
lkl:.\i OUT ASH DtUVKBH
|  i,  , . in,un.t  1„t Mir al
liiit-ii-.i M
dkucgists
Putent Medicines
DRUQ8
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
| -KI.KI'llllSK .17
Ml.HTIIKI.I. ATTKNIIANCK.   I»t-I.»
.pHfATE AND INSURANCE AGENTS
""■""JSP:
, em. ., mat-mil is m itbbi imiik* hit
,s:. l-ll iniii i ' IBB ' t
WahaaapraaartY'' <>l: i'"K
ol lha OltvaM Ot.li >.'
fd__aa lmt»ra»r -' •""' ■>•
Improvad.
Lot. i.i aOIPTH  >' »'* '
MIBMta tnd  tilim  tIntiii-
lot. from ih* act.  ■  .''--'
acra. in ttm* Addition to
SMUWaauBaaf.
mi
hi .ti i.\ i
■ tat T*1"*t"
1 IW t
•a..11..II i           **
iimm! Ib-mH*
*****
**T
4? -tr
Real Estate
BiolcGro,
ts,
or C.TV SUBURBAN
I'HOVEKl'Y lor SALE
.,*a^.Vt»t»»',tWi.t>a.-a.
1
CONVEYANCERS *« FINANCIAL AGENTS
Bti.it t tahitB.Bt.nd a-
.nii-kii rat*.  Uad
i*-t m
We0a^-W*MERat'0AM-B'r-w''»w
MAINLAND,
•IIKSHY l-KK.
.. una. a is.
a, -l\«l
.,**..*
,, I.
****-'-«w
WM.TIETJEN.M.iiuittiiii'.''
■D-S-CTT-RTIS &CO.
A FINE LIST
"liTFIIiiSM tali
A S|
r.i.iltt  Thb property will 1 ..ml.1,- in Valu.
in thi- in
Snaps in i'u ■ ■ iui;*  >• .
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
a    t-,fla**
,...1 lit nil. 1-" l:iS'l. ..-itlisi  ■' s   it.
u,Et in-,, ,,l ,lt:i- I—' HIM Kli  at B.
s iin.s il. E.-.I ll IV I
. ,ll/l,s« I\«l BIN. I. ■ ...
til II tl  It.ll'IAI  IM' I'l HI IM IB" 1-' I*'I'I '
*t	
E.H.P0RT&C0.
Hu.r....... - lo I". O. STIUCKEABD
tn
mr
ClUlXIAL
mm.
DRUGGISTS
**>r*
t\. i * .,*,a ,,*,,"
H.T.READ&Co.
nu n ii'iNs.
-^■MIOWHI IMP UW lERCIAlTS g*
m utt tti-itii\-»i.
mt a. * t alBlald ,adl a. Bt a., ..aa-t*  m. ******
B. Is- ' — -II*. ** '*-* r**.at-i*
BfBCABBY TBI In. -i -'  t-.ii.mi*.) 01  UBTU ll llll '111   tn
mum aavi n is., • km- ,m- ...!,• »• ami ,•■• m i.tkb
iini in tun iiiii.i«iii i uiitt
aMaCtsdt.
w'*****£.'
DBfBOM
«
m*  Hia'tiaaa.
m*m**m(*m**
*****  0__B
to
AND
IlKATIKH'liHAIIIAllliH
KliKliUUi'a  lit,-ui  Hmlii nl  at
1'iiV" thu I),lit ot
Nitturti-
Uat
NORTHAMPTON mourns her lobb
lll.iiloitK.i Una nl-*.i Luat a Raduubt-
it'i- Champion  in ths
t'liiiit,.in Hi I'litu
HU8H1A OUARDINO HER BORDER
Thi Mi i.'.mliy Fmnun Want Furthar
lloilllt  Ruin  Aaaiiniliina
From Oladatoita.
I/imhiv ilitiiuiii  in  t'liailvi  llrad-
Ui.'jii,  Un' t iiiitu iii  Iim ililuki'r, and
imintivi ul lln. IIuiim* uf ttiliiiin.il. (nl
Nntl1iHlli|.l<i||. illi-tl at .1 it i link tlii.
tiitiiiitiii. At tin- iinHiii'iil uf ilt-alli.
Hi ...li tuiiii *a* in a Biatt-iit iiiM'.ialtitlliy.
Atuinli-i.ii'.ii. an' |.artlall> affMtld to
IihM tin* timrr.it mi Tiii«ia> mil It
*:i t*. t.t Hi.' •imi,!..i dtOBflpUoo, ami
Unit a ill bl In Hii.I |itu.r».l<iti. uitiuru-
laf . ii.t-ii-m* uur Itm.-ta! M-tii,.' Tl.*-
Itkiiiii il. ul Nurt|iain|iisiii, Wbo I'l at.
inu|.liaiIt- uiajuriiy. |isi.l.i.*l In **-mllh*
Cb.rls-a llradlauih l*. k tlnn* a(i-"i Units
t.i I'u limn nt. ate in dan? itiiT tor ilia
■  | 'I..  1 l.i.t.Mi.tilltt.   All t-laaai'a
tn thai .nun arn )t>iiilii| in i..nm.>tii
. i >*i..tu im ll.. nun Who (ixight hii
.'i.nitiii l-i Tmii* a* t»..|! a.
I.U-tal. I'ul.li* bOOMIMWallMObO'O)
d ,- —.|, a. hi. il'-Alli tn-ratn*.
kiinB.1, and itiiiiiii.il ill*****! all iliy.
Iiti.iiaiiih, Ilka bla dauhttr wha A\*A
..■ii,.- unit* an. will tM t)i!ii**i ii. a .niiiii
<'-,<<!. ii..i in a tiiii.it'i '..ii.Ltt-i.i
nil]. I.l. d|aai..ial  til  till|tinia  iirolra*
-  lit  i.  *ald lilfl>, huBPo-r. lu
hais . * i-i- >m-1 * «i.lt thai in Um .".••.it
«t ho d. itti iitiihini .hi.iiiil ia" data that
- n *.., mi ti,.  ratanll*
a ii,n. aiul.' rvltiiuu
.i. ii mn mil i-  i«  " ',
M..,iIfrWi -ta. **rv *ri.-rat |.t*twins*ni
| ■ , .   ta),.•  at*  .I.*l-l>
atat. Ini t.i Hradlauib l«r hi. alQltlla
behalf u( Indian tm**p**nmm\  u i»
ttahl in hair l*rn tal tali* thr main t****0 t
ol liudii'iiii*' Hla to — nt* a taraaHir
of aatamal aaloaoaq Uh *u* \<***p\* ,4
* ,. ■   ,i  '  ai.tit-r in
i,..i laUraal llrllali
i\ im iMini.t of i*aAra.
,••■*• *m.**i
.* lalrlr n
 It.   HI B -M  K   Mil  U|.|V||\.l.  )
A. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
ia FRONT ST., WESTMINSTER
'""""V:.*?:**.
 lllll--  III ii.lli
H.G.ROSS&CO.
Coltus-Ma St.. Brw Wr.tmltt.1iir. B.C.
maun
I
INSURANCE
i-*,*.. ,*. a*>*"" •   i ■
nm.. *■*,**  %'**  frnt*
t .*.4:*, mm* tmmtmtm** ftp
t*m*mmt tm *  r **•*—**
**.,***.  IBNIMB  ttr*mtm***-i tt
**j tmm***-
BOT COLUMBIA OTRKli'
ttUnUI"..' Hew Westminster. B. C.
AOKNTO
piMYTHINMD
^EVERYTHING!!
SHIPPING UNO COMMISSION MERCHANTS
*airtila|j*'VA'>**Bl*****'>*f.* '
* t,r**At*-*maA'am\m*mi***>*t''<mm*>*
i.i^,v*,***-ir»--iiawtiiaaii»»i*..«.'*'*j'''''  umtt*.    i
*
Ida.lHtt A**--- ' "* '•, N"
Ilia t l't
Pol't** mttttrn *-ti. m.i trie**'** r
to noma on«-M.
|r*-*a*^||l.t.,||*-«shrTIW*al'-l««V #1*  •-*» >wl ft
Cllil*' AiMrfU    WOSS '
A.U.C Code
-  i. lit. U tn. i.a**-l lain-
Bath IroaUar. tba
laaitlaa ioo ii"* <«.itd.*d
ralai liao
taenia and (mil i>ait*|hina, **h.l« an ad*
,|..i.n»l  l-a*-**sl  I'.oaai  tt,ri,  .
ti,i.,a„ into Amiftei Moodm H i • »
ui.  If.i.mania
.  | .1 i ...a.-I..I (..ttlfl.a-
,  i. .. ii  tm t " 't-»i r.icl
.tl, it. ti.t.ii.it lb*-kind in fan-
|. .t.*t- II..I il 1. rati-
aiit.dll'Si 't"* si* f.t..**...utsl .
., lln iliail ->t tli*- Bl*.d# Kna-
iim lIBll
|1.| BulM  . lilt tli*
A Tut* *1< IpOtl !• *** * <hai i Milan !**»
BOO  llai mar—da a
t,  ;  |. ,..   AtJilt*. I.*, taa>  id
l.t*.  .tat. thll  HVHtl OW-BI'
.*l*a. ta),..  lOOb
|  ih-r  llnrt *h*t*  \h* ISatwllk*
 t.-t i".l aiB-taSiB dtr-BTi*
lul th*- .n«raiisihB ol thi* ln*mi*ni
tiE..|*t •>,. land,
t-imaiaii i B*aa> »»»i
- a dtaayeh tt***
■i ***tu*\***rAr*tt* 10 nhhb  11 I*
■ .  ■■..•4li|,btral Ibr-
r *i aal rlataH i« \m \t.\***>-
■ 1 a •b«BiB«ni diBBn b|. b) a
t.aiBti..*iri and aiitta*j Aam*i.
ia«*~, i|.|.«(*t,,.i Mtaaaaa ****i«*ani*d
!.t..| t.i  IVrtlti'
•..,.*a,i*s.t  id  tl.r  riB.***
add* thai it I* "«-.Hatn b|,.i|,«i Iba
•bwiHB.nl i. iB|t*t*t"d In MsiiaaitMsiur.
and Mia tba krttrt ******** ibal ia*
Ik.^tal'hNTal NiWt baa .Ua...*ri»al a
-.,,  . ...t
• till at Batl!l11l.
11 . 11,1,1 .Hall .4 AW-**' •»» l**tit**A
itm**** ******** tu Mlaa llladl*
Km-tiV* ih hn auii ad lnvwh id tsn-mt**
•d aaaiilaa> aiata*i I»hbs an lair «*diw
•*I lb« Malilawnial Nrta.  tmaa Amon
..aii.ttm- wi«T *i run
Thr  1'arlaian  r-^l*-l*.*nal  A|-|#al«
., . i. ||..| M.nb awtl-lta**. b) tmi*
Btniinilhr,***ftl'»-»«*»Ml>l. URfalli li*t
. abii.- In Ihf f*-a(*«* "I I'-nl
Iraakl   ll.. •wt.1*n**'.d H^iwrlBI  ***
al*ai i.BilllOiral   Ttw  I .mil  bad  Ofttl*
, .<i*..I tb.- tmutrnm* ** l-abmi-
.s*™, ttir,*«'t--* ibi  lh»*
lllll iMi-nataB w.M*****.'** ihil
tbriBaitald"ll*adl»-««hi.
fnptia* PASai«i i****i arai.
Ib *t. JawV Hall i.mi|hi il*-n»tal
Ih-adbUurKbcal Ma «h.Bi*r  Um thr tm*
Qyalloa •'   liirk.*t  Knitand." and
, ml.1 -b«ai .1**1*. atina is* ihs» mm*
•mt**** aBtWllWal and In
Th.* l.i*t Utrb
n| ..ft-,.a* ti* bair • baltf *,t tk* antth
*** Mt.Hi.lwl  M«*b mtba«laaat v**
talM
ttt* i.i*n***,i t*Bif r-*-i«
MaHiMnnal iNmilBa. Ikl|tan Mla-
rt a,  bai - 11 I *rai*id Ul *******
til |ti.*rhtt.ain ti. <bal■>"•«' thai «da*»-i
•«, bi* b^hall I<* caisjrdrtiinlna. in a %m* **
i„t,iil*«.1h*-!Mlat*iriMda.. 1» NlUll
Nawoi  A dB»l t* |tndiabh-
bh*« irtnai  ***** biii-1 a
ItilfiMit. <«aiiB**llnimiBhaibs-.all**i1
,«..! Mt "haB |>|.irr In hi*
ri«rlu*htn tvlalii*  t*> aMIm  lb-- .11*
Inland. **M tbal It  It
s'-tlhtalll BK-anl thai  a ..r-
Bf.'i aisl ma* d*«K**d and  t—.|iili-rd  !••
ifs«iioidi*h tbt-llm* id a b|«b ad nm
-*a,| 11 ltw|.1k*1 that  Ihr  Biriauir
lild titf-l* ***** a Umkht  Of  k**  ft*,*
.i-.«i|*1 to**ttlr ■ g|»at  t|H«*)lk*n
Iban that ,4 Mt  i.ii.i.i«*(»- In dr-allnl
with th** lhniMraot llrland.  Ttir lb.1-
• tiiBtiiit  B*aoH ..rtafnl)  ii.rt  ".inmll
• -lihrf UhUMoOP >*r I'iIimII in tvlalbwi lis
- H'tl* nf lh* lll*h t*AVr* Mi 111!
It.'tl |iH"*w*l*'*l 1>* 1'hfawnlh th'triwimr
Un |>lai. rd •imt-aitn •iVhi. i.<
*m*\***it air* Hi.-'imi-aiin irnant* anr
m***i n.MllMl t.i t»lkt lb*n Knall*h Irn-
iBtlt tb* |ilati.dtami*al«n *i* n.ith
It,t la** llian l11*W|>1a*.i  irn.l,i|lt.n   ll
aai oart ol a miimopo! Ital had i<rrn
a>tii,f .m tm**** \*t* ***** *•• n»i.  a* i*
ai'llt'll, llll, BlM.tlltllli'litlH uillri.llll'  nf  Hi,
i.j.'iiii.iiui htrneU'ibill, ll bu (HiI
(uur) wan nn Irlafa laidir hi WQuld tw|
lil* hri*ad t nl lit* r iii.ii, *,.imiii In iln*
liim"  Iini'Hr Tanii.-r .-n In <t.
' I'ISriM. BMi||"
Ami,I i-rlm id tirslur from  OOMirvaUlOl,
I'liliiiiKta nml l.ilH-ral., Tuiiiiit furlli-
ii uii wtthdri'w tlm i'\|.ri'B.lt,ii, anil tbl
HpaittU viarii.il himaicniiiBt a npltltlOD
ui mill lit,..;'..!..'!' Altar Inrtlii'i it*-
inark. I>t Iiiiii.nr. Hin lliilit Hon. Sir
liiiiri., TltValTMi liladatuiilaii i ■ i ,
ipobl  lh* --ti.i In- wa. in (aviir al Bon
OOUIUOUI UOAUMDI <>t Hii'nut'illuii Hi an
|t.tif..,ii hail ||V0B ll. Upon a dlvliln.i
Mi LaflYra*! ..intlim na* l.*]i'rli-,l "i in
1VJ
rt itniRH aaat'iui.'K niir.-n
Tin. Standard  .indi>r*tanil* that  lln*
M.i irtliy I,.' tlm. an* urilni QUdltMi
to |in iiniri' ipoolBi luuraooM id hi.
ll "ii..- Unlit 1 ii It'll l inu a than linvn fal
1- .'i. 1111111111-4*
lit. .ib A t.i. in K Mil i.A S11.
/■miliar a.lvlraa ilati* that DHM In*.
t-t.-I dtOlAftd at thf iratra uf Ijhiui.
1'ir.ltiii ha* Ihi'ii iraiittnl tu all UOIDl
i*i.|v,i rlii|lvadi-ra In tin- nninhT id tha
i.t-rmaii*; all itolan |npari] Ibal nan
i« i. r..i..rt*d I., ti*' n*aiuri'tl Thv fainll)
and i- nun - nt iin Sultan plan Ihi'in-
*>ii.'. .ti.-i tin' tii-i-...,i "f thr BolUnata
. ..Iii|>li-ti*ij In tln< liainla id Kniland.
I *'i,iii •; la in * "»mi and at-a.iilu.iiil vtl-
iagi-. In i- i ,.|t!. ,t
Mn m .1*. ..*i*'i' Riwa.
UMWNIi allliuary H»--In tin QoOM
thll avtmliii Sir .laim-. PttgtUM 10*
■■ ,i.-a't thai nn January IVth tin'
li, t -ii Mn,;.1.1 it Sanllam dr I hill
idffbild Ibt fur.'l|.i ulllir hj talilr that
hr iini mil awirt'lifmi Uimhardmri.t by
thi<t tillla.i rrviduttuiilata id rllIn-r Val-
l<aralw ur IqolQU, Btf Jam*-* a.hl<-*i
thai *titre January Md ihr iiu\ar.i..is*iii
had hrard iitiihini rrs.iti Ita Mlni*trr tn
t hill
Thr Tbr***. Laadara.
li.. i ,...M January i» Thnuia* s*>\-
tun «ttiuii i.i thli ill) l**i I'li'.iitii and
I.* id i (.r>.,!ii!iiti eoolaraoM «iii.
M. ..i. ir llr m„ ud nm,.i,  Haitoa mil
isiiitn tu t.*ni.li.ni.BU)
RvmambanDK Rudolph-
lata Aichduka lUd.illdl.hrlt t- thr
llirm. ut Auatria, Ktti|-'t»i I.a. *
and lha Kii.ft. *» vlillial ibr tuluh id
thrii Mm and ufft*n*d up pra>rr«. Tbr
ArrbdurbM* Str|.banlr. mdi.B ..t ihr
•trraiwrd I'rtnrr. |,i|. i-.! a *„ iti, ,„, hi.
-..ffln
A 1100)1 Rr-vtdutn.n
I'aoi-s January w -Thr polloi l*"d«y
*riir.i ibr i*.nt* uf an ImmhUati papHt
Klahlr   Tbr uW**r *a* I'lAldnl  h)  ?"
.I*.*.*,*, tai*. and ooald*b  rondoUooWi
arnint with rrwdvm awl .ndirU, nm
Ibm mi .a.'(  iKyW-B,  A  MfQOfl
il.1l. l.tnrlil off MkO prrlrt,t«|  llir  a|>
i.rtia. b uf tt Mu.it uf atudrnta tnrni thr
Lai... ^««-r, Ab«.i •»-» ataOaBU **.4
««'i.'i.-t. but tha) WI ns»l alUsWBd lit
etw iba bfWf* iir*-at. i. itimsni p****
iail-1  lu  Ibr dUlrtfi  until  iboM **
■ .  i-.lU*. lali,atithtlnuillyit,|a|.d
.l|.|-t*ihi dtauMiil) ii«ui»*. Many
,i  i. i.u *mt* arnitrd
CANADIAN  NlWt
ai ma ■ *i ■■ ■■ *■-
tM iawa. January n I- ■ '. t.t Van
IlinaranduthrrUaadtan IVldr rail*
• a) .iffi.ial* arr bar* Indty. waklBi
thru Anal aahwiiun nl a land nant
Mil J.ikt, r**iumrd titita T*s|snii.. lhl*
ntsmitn*.
|l ,. «>||«<c1r*| tbal Ibr ai,iHsiahiTBiri.l
Bill Iw it.a.l. liHitlbl. rttbri td Ibr .t.t*
ul a.™un* ut l*ariiat«*iii ■  n* duanit,.
1l*iO   Ni* Inh'tBUtl'ili 1* tiKllKsiMlni
Th* Mu.i.irr.f Mmm I.*, itaninla
•llm wawh 1*i an siial truth biiii i,ia.*d
Toaorll. wlw aaiad ihr litr ..| a Imv
twf wl... wa* dMBBini it i.anan*«iur
tni «av •«> aii nam.
llaUPali January A-ltoa  II  I
Ms|v.nabl,i*.ni»ii**Viin*r.d I'-iiitn \\..|ii.
(ur r-  •. Kdwaid Ulaad. t* ■■ . ■
an -aai up is* B'*-t in
h,.M*t„i. Jariuar. » Kail) jiwir-i'
day sM.tri.iui. a band -I maabad ****,
tlallrd a b..lH br(,t bt Mi* IV-^i*
Jnnr*. and adBtlnl'l'M a lib a **.w •
ii,l a im "t ut lo i*rt iri»*n. and tbal
at JiditiMi-nitiiu ab<. uwrdrd at lb*
bfitrl   I I.r ada.l Bill I* Iatr*1ita1**d
Sill 11. CAHTWHIliHT
H|.t'.iit.  Will, ttu Unrurtai..  Sound
tin  tlio  Uuualluit  ur  Unit.
■ttuIt'll Rni'i|ittit'tiy
III-. RKHARKS ARi: APPLAUDED
Hi*  Tliinka Canada Haa na Many
AdviinliiK.ia tU Olt.'l  aa
tlm Hi nt ii a
WIN'OUM'H  DEATH  DEPLORED
Tha  AiKriitiur Hill to Taa Bank
Dapoaita Cauaaa lutviiaa
Eicite intuit,
Tuii.'M.i. Januiri i" Tbi Qtabrt
W i-.iiiii*ti4.i* Mrmpoodanl iiv.-* ihla ia*
,.uii,i ..( i.f'iii.i.. looktai 10 I'iriial
ndprodl] lniwi-1-n t a.iada ami tin
I iiii.-.) Mali-. A l.tllr whili- IfO, ***t
Jiillaii I'aiii.'.f'.t.'.' sl'hiill)  Al  Ibr la*
itaon rfUmOMAwa OOTaroMo-h Mdi
uvrrtur*'. to IHolM oi IradaojhoUqm
iiuini inlomatli nptlad ihil hr wu
mdj at aiii UW todlOtOM itn- lirtijrtl
„t ii,it- .'tl' Iod Had.'. TI.Al rmlr.1 ths.
UiBltrr a«i 1*1 a* hi* •am.uirriird. ll
aa. ih.* uul) lit" 1*1*11."it niadi-  ny  hint,
iad iba onl] om orbit h hr mold i «t* lo
iir|,.iiat   |i i. iiii.l. r»l«««l  Ihal  hr
»i. vtiuiutf t.i a*t.t I., ibaaondaUaool
t4a JolOli.iiiiinl*.i"ii "li that ha*I*. hut
hn t.a* baud "•.ihit.i Mn i(»«i Bli
Julia.) <>n lh.'mi, 1.jr. I   Thr tiirn**laimh
• nl a.hla that lllitiir'* allUudr I.  ..'in
u.. ,,tl.-.l l>> It. »,.-rat* and Ih-nuhtlrint
lllka, ai.tl .Ir-lan* lltal OOlblo| *hurt id
an oomUoHod I rails* 'rraii  ..mid ttt*
ihaoppconl *sl tba Ihotto,  Mr
irthai ih*.  ha ha* M.Kli.lr)'*
intti..rtt)liinlrti)iii»iniiitiiMr lobi M<
. all.|aliun ll.at bloMOl IH||N
, 11..,, | ,., ..i «'iii to iba noi*
* ■■*.■ l.-W.f SiKoadSi
 W**Ua  AH't At Hats
U_rmm, January M Thr annual
i,„i.t.,.t ..I in* Bonn M..-t-a..i. Km
. ittin-i, i.-.v p\*t* tssnllhl at VoodoOM
0MNObmUd|Ontl Brirur****
, nt UWIOf UistlllrrbrliilMr lllrbald
J laiiBiiibl.aa iipt-"*i1bot  Iradrr ol
. a.i ut,  l_rm_aoM ihr \\,*t*
Itsitnall  It..il-k..f AttauU. I.a   '
.   \   Ui ii.  i   I  t*t  A..l.Uht*
ISwiMa*ii,Hl*onnl. *nd Ihm. J «
Idunitry.  Atlwrnry-tlrn* ia!  Ol  >-•» ■
.  ,. ili.il,.! |.fi.Bt,i....t IUr*U.  Mr
lllrbatdiaiiBi-tbi -i  "   *,
1.. . . **..-*
l-rraiitl '.inmand hi* aiaun*-nu Um
,„ ,.,!,. 11) Brtsa  VlOORMUll  IppliaOM
||,  .,i.t    |.,i Hal*  •' II* I UlNMIlH
. mi, aaw to «• .*>lirt*ii.*,ly
*h*i ..ut* ia l« lhr« That Ja a maulfral
.ia H.l. al... tt**r tra.tr wllh
C*aaadi m" baooil *i«i*f a* aum **f lha
,...(,1. -d ihr UOIUd Mat** I* l*..tdr wl
i atii*la and i*.*tuttr**lari» .« OStOOi.
Man fur atan yun Bill «an. oatto aa
, U -a. taill, and tanada d.« hoi
n»Bt«tB»Ut,i h* stuatiwahMh tallflnai
n.r thi***■*...'•' • IauA.taama, u-i
i laadadMaTnool] la.i*>uhani-andB«
■
lttHsw. Ihal It*- iiadrwllh n* BnuM h**
id aiB.il »alv i" ibr -**nin» at^ihrin
|.t**H.*a >d Ibr I ulltal nut***, and iirbty
an hi tb*-1*1*1- <d N**« Kniland  M»*a
I i(1.k with l*nn*da.ah..il..
i  |Vt  I., ad yum m\\ *****
ini'. nlaadarodol u.rir di'tnuiii in a
wm that .ifin. iu i'.|||i».'  iiny  imhlli-
i,,i ■. ii. -1,, n-i.,i.,i,  rotnlad lh olbai
iia (ibaworld,  Iforalfn .apiul in
ii.< in itti.'uu. .Syr.', win now ban tu *<>
inl.i natliiiial  tiiiuka nr  Im<  withdrawn
innii buk dipaati altofaihar,
Aniitlirr Cinaii
nr. Loon, Jinoori M  Uoabariai
AOo l.avi'jhuiiiinii**! ilit'lr Inahtllt) in
iiu-i-l ihrlr obltgalloOl at iln< M.rt'liatii-i'
Rirbing*. Tbali liahiiitli'. **„■ MP
initi'd atuu'r llOOiQM
CharKml With A aon.
**i\ Jiiatt. January Ji>.  A  HoblllWi
l.iui.rl.lut  id  lln' ts'i.iral  H....I.  .!.■
.in.i..i i.) iti.. oaTuaadA) ouralotdo
■aiii.ii ta,.lit.'. «an u**t. woaomMod
iiii i tiiiTiruf ar-Mm t.-in iiiii rajaawd
■* t..mi. |Hui|iiia I'laitiliiilluti.
A CiUatml Dlplomnl.
si Naoounb Juoao  m  TIM
MlofShut, * Cbloon iii|iiuiuai tttm
I'l-kin. aniii-it ni, ll..- 'l.ai.iii III., .lr
.lam in-l.nitiht, and I- on hla WO] 10
VVaabtnfton '•■ h.in ihr t iiiiir->
i.. latloa at thai plana
w IMIL until  hi   t-i
Thraii-atuit.***iiJf.i i . IbrNooalioo
Ii.t M..t-In lu hallaat. .tt that patol
•lit' aaa In imil BOol lorl < n.ral Ahnii. a
Loll n>ihi iba n'turm-d to I'-niiml
Tin* -H'Uln  f.(-'Hi.l  that  0Wl0|  !••
hia\) «.|t!,. i jti.l ai,  11,at,flli-hut Ual
ll.l Iiu in.iajl. lid  bl  Uiadr   Murr
hallial will u* |.,.t in and a tr.-.h atari
madr
A 011*11"% .ini.t*
V  -xiinr** ul i liar* wa* mad.' Hit*
l,|.i|1,ll,a  ul.  tl.r **-litatlt* t .1  II  Iniali*.
ii. ft.ttu Mnln. a tmm day* ain, hut biv*
lul nu * i|ir* un ihr Hiaiiili'.l  A nilllksn
Brrr (uuud In a *i*an* t»*rib and n.hlU*
lalrdl,   _________________
Diauofuiah-Ml V**A
WAHRWt-H Jmiiiii ws fbo If-
aaai.tiulnr.maiy \Vinth«i arrnrd la
ll.l. .li t at I nt tin. aH.im-.u Thr
train wa-inrt bt l'''\';' ' .J.'^Ii?!!.
i\Vllil?T*f*-U»i. Nutda* and Itu.k  ami
|NiatBia*la>|1i**ltrtal Wihamak.l. AMlM
uitMnttn Ns-»irt"ii»i HoTtimoij
l*.|.ana..i.i and a (fit bbbiWi "I
lr*H*uryu(Hrulaandraipkiy*a^ and W
ur awitB v nati't* and HrprwBninuw*.
Tbr i.Biilna  mrtm  arvaiMpanlrd  (mOi
S*m Vmk i.y ■mOMl] Titty, .*.n«ro*l*
t-H-nrral MHW and Priuir i*winary
lltinltry Tl**» l"Bl|ln* BrlB raruH«l *■»
adrtailid llt".|-* and Britr. UboOtu <br
lair |a*aWriirr id Ibr Vv|-rla|f BO Ma*»»
ihBWlU A*«aor.  Bbrl."  lbB>  WW  I*"
main until aiTantrmritt* nr mbow Hm
n.it-rnwwi
s.. trial** Wliuh-Bi* tum-ral WW
'.tri'i. * . M.-mlai II - •«*>. «W IK
llluidM_w»w«orioHii**>s hmia*.. 14m .
ha* l**-n hnatd IhBB at-d i* sb. hi* • i» to
\\..t.t.|i.»n Thar* alii br a wnal#
mt.k* WsBidai tantaiaaai ibr Wladan
Han-Mi-ta Mt Ma***ihn-tl* \irtmr. aad
titn ta ibrdaipnhHf wrrnw wW to
hrtdlt thalBBhhnl lb* I'mmaal na
t*rtBB#riirBt At-aan TV palll-**i**T*
•111 to aananacBd uanuiiMW
Tba Pna-aaaa L-aia*
Thr*i»aawi l*Ttn*w*a lt**ai*«* arrtiwd
I,.** ia-.trtilii at a II p bi na* bad
•BiNaiM »» toon «l tnHihi ttm \\**A*
_i■,.!-. ah«B« (.* m**h ***** *od rio
m*mp Um Aatomfu Th- MWwN »•
h*t ,it*t^i im  Mi*  an*l M.*a ll.»
f.*   M»   a«*d  Ml**  HatOMiaB.
Mi-> Ja**.****.. H Via Vaalhvat
Vm V«la*ti>fW. » I* I* %
\V*Mbb,A M SalwB.il ttllWy
•*-•   *"■   ----  .   - i  h.Mml,1  **  jatBiaaBB. »«■ s
r..,.i....aadatB.. I...B,B.h*rn«IB V^T-,, yg,^  t, *•_,
,,,   E'aadatrlt a* hat a* atarh tr»*i •**-""   '
It... a A.**, .rat aaa* llta aat
tad
I, H
- .  at.
la*.*
... Bla.
ita Tatital nrhlht ahra th* idttnl
.11.a.,. t.,ird. In 111*,k lalll .d I'll
atttir. aad ladaa ltrttalt,t*M |adB*-tua
a 1 l.t  • *  t.  t   B|.  I*  .BadhBt '.I  Ik*
|.,ttra lan-B. .bra Iba (tdkt.la. .naiar-
• ai   1* Mid Hi bt.B ■. - ■  BWBt.
-IHd  ,*•*  h*,r I  h,*,.d ah.a t litll.
Bkl!. ....-■
,- "lai ant .,.!>* aura. Ba, I Ihlab I
did"
•■ '.|.h* a* lata-1 .Ilk atta.a.1 tut** *
"It all. I ,.it-** II tt lad anirh ata - ba,
iHl.tit.ttl'tri   *t  ..aaa, ,a It*   f
lltaaakralt H.a.ta d..aadhlht *,"■ "   i ,»-!, l.k.aa,*  *a|*»l*ll.  *l
Tbalat.ilad.hart B.h .daa,ittl tll.dl-
lat .1- MrKBBll* alts-al aad inamd t,|
tba a*. 1'i.att Una.* .lib r**tt*i-! aaaa
and .all* aBa-ams-im-d. TV) trrtn*
tti tla. aaaa. <d in* attdratih, a|d.*ia
Juit ia IIBta In *^ Ih* ll*l  an. at lb*
r|.4.l Ihlt hBd dlltk'taal. tn k-tBa..
   ' ' .UlUla
i^tBii.i 1 (blal. la I.-I. *• ".-1
llitld .«. 1,^ li.t -', ,.a.Blra** ,'• ahkh
Btt, ir,d a. tkaa*.
Ekaat.taai at .a ,k>. Is, ,• Bl*b aa
Vt*«l"»i  "d   t,. ...at  ..td  ***-tlh
tBdtiii **•!' B*i ''«*'""'
,, .,t i... buail*
l.liSt. t, I. V. BIV .lafd «d aaiaa."  **t
lha|a>nMMaa.d aata**,t* ««•! l*a.adt--*t
Hmlbilllb. ak.b Ik B*l.dB Mb ••*.*•
Ilia. II Mil tk— alllBVIll B.H. .1*
IBr.Bad.aBB \'<H. *t t**** IB-UlB-
.BdlLta .Bdi-I IV BH*, .1 UBBrlKa
•ad  liial *.l Uk*  llBISBU ****l* "• lb*
.-.tb i-atiiki .d UintBla. aad ,B.I»d.aa
BkitBli la lb* |a***ai lb* lh«*l*k-* •*
llBldl. thai*  I* .atllt • i".Bllt  *•
a,i.l.  ...  Ha   Itaaltl.. _•.*•*'»'*,
N-lll. 1*  U.tt. a in* a* Si* l.dk.
IVaBtiliiaU aad •*.*. cmaldBra.. aad
■M ll ir ai.l *..«..-a
,.,.mt t'-ii--**,*"* '* •*■*"'■
lar.,  *,,.J-itl,k*   11  la  Lad  »--*•*
t^lB. ill* I**.. Uai ■ i .hkbtt. Id**
, Mali* *.«tl
b.talf It '.*r •»,*-'   '"  I "
lldlltB ta lla aaaall • .tadl >d •
Bt.,flBlllt*s-d*-<a 'I •*•***
tBd «iirt-t ,b* .B**l ** .al"* *,.,'"
atllllka .taalaH, datlral.-. In a«k.
t-...lll. .kl*|.dalk«i "I *l.*k laBlh*,
lad  It.  .Haul.  ,«allll«.a
"-aa-
,l,,a-a
aiad
tu  ttl*.
riattaattt lat. I
Th* vUnana*. aaaaa. WUht °t tha
,M*l-a*a<k*ai< hald It Vkhatl
Tb.radl! BtaBIBd IB Ika Oil lllll. lad
<a. i dtaadt-dll a«,..B*t,| l.ll, *»!
,.,,*. tnatB atttll Mrt) -*!**. nt Iba
|>|<nlaaa **la •*»*»., t***ia***Bl*~ldt
latatialad I. lla- atw*mAi*t* tll*.nw
Mla.aav.aln.ala ... tk* .....llalM
bad am* ,*!**-*■ <** ***,** ** *******
.»,4w..atal.ltbtBdn*.Bltrd aa M|
.    It, Bia»**«l. Kd  Bad....'  I
ItatitBiarf... ..naari ir***.r*t-T;_»
Kalaa. ll I. * . dtaa.BlaaW.. ta « ,**
miibmI.  Bl.«Bllta raaMBIm.  B. ,
IT   llaltamt.  IV   I;   >-  **•
■an T r. ia**- ii .'a J  J
inn,, a il*,i.». *  t-  ■*••••"*"
IM Hi*. ••* ll-a-iB-sl Salatal ll'iMt-
,.,,..   t' . I  I- • ->!-- '-•■' •"■'•
ntardlad  •*!■.* «• "dh.il.. **d
-_,!*. auttlatasa nt Ika Im. tad
laa.a a, Ika natalrt IbmMb »bkb
lbrtra.rw,a«mlk*l.
tblak I BU.
Ihal a. hai' aaaa-tblB, -
.aii a* tiai. aad Ihil <b*t*' h >»tt  *■*•*
•bbm. In think tbal tatattB la*h tuBB'
II H Bb-aaia. ,.. n.du. it,., it, tr. ..',",m, .-l* lh*i* - •«•
1st  atal  aaal  BB.draa«aa nalal-  ..I ; hw h ,„.t„M, a „ haa^
i„„.l.. k ltdlB. la la.,«Bia, aad. and ^ _|M>_>0u, BiaaMi*
B*dar«tMlariBlti*iiBih.i..  -•.* -f    U||| ,  ■ r -  •«- *-**-
■■•*>-*• *nl"i,l...  •  ht*»n ' ,,,...,  <,.,...,„|la,«lk* Baaiwab
..,,!*. »,,l..,....,1.Ill  >•• ■ '...;,,at,, altkl    I.
lhl. IB* |*a*all. tin* Mddk. Bltlk nt H.' ,, ,,    .,„„,,  a.»|„ . ,,. i*| ,B ,**»
ivm.i» iBiBdat «*»*. *a itt.
fwtnlHtSBl-bals-k .HI kr l»*>H.m
MBBTtsr. I. Iba IU., ltd IV-, K.4. k,
Ua Ka.  tt .,. MIR. Ik* aaaWlaal l*r*t*
riu atalala. Ulall alttttat ll**B ttaa
ll* ,k* t«"aa*B<  lk»l* Bill B» B.1
«^S2*sl?2^tf§S
....l,.,.n.l,mma**l*.^4A> S«.   JJ_J^7|Y1,,,_,   s,  ia,m  tm,
t  tka. t.  anittitiJB. tl* >*.  i-"!!**"* aim I   wwm**m**mw ** ..»*** ,.
Um j ™«njB,B*,*t- **■■ « ■
nuBK-rtMi* lady i*mar*1lW.hn*** ri.iy  ,**** t
..I tirrBithtr* iur Hiana Vara.
«in • ihr .iti «it**i* an air al ihlhritaa
and BM-tr»i*»tiian da*b lo  m
ts>,.ir.lMli*  |alk.|rihi  al*.ul  ■•
frnrtalll Rnr BMMtlil*   lit  Hm
nt lbs**** «1hi air ]n*t *******<■* int  »hr '
nnttk asanln « otltht to Brii lo bb
linn that Ihr |l»al |**nlaut man*«. *"
k**p Ibr hand* btw. Ihr rlU.B*  In  And
Ihr brad Ul*  Tbr t.att alta.tttd t*r*t Hfhlli
lh Ihr *llnnp^. lha l<w id Ihr taa* «B Itn*
Ur sat thr allriu(s Thr b>«* •hi*nhl I*- la
Biurh tha »*mi i-hIH, ,. a* *Ullhl  tn  a
fhlil.  not  •lmk  (,>t*ai>t  nirdrl  Ibr
bonrOOMh drawn i,|. lull,. *ii1h*-f**sr
.[iia«'.*|.-i1  ft—si  Ihr  .hit*.    It  is
lhln|ra*i. natural tod titf-Mon Tttm**.
tal.  Btdtnl plsalu.r*  an  <Vti„i  • st
tin* «l ihr l«sdy. I* a Iplaodhl  oafn
l.uili. a**lil* Ihr r Itr a litut t *i*tnnBB*r
thin alBKHt any ulbrr tutai W r**t*i**
and 1* an almuM s**rlaln BOH Um Wtlsffl*
and l.i|*arhiit'dti»' affnlkm*
*,.;■,
,. ^.bftv tmi hwfl oiany
-„UI Ibr BtlBr ■
4 ,ntt   Attemt Mi WBW ***
• wwrtb *bk-b Bill
VtYBta Urtiaa AAat
|| rial  Itolwwa* • ' ' '
mm**** Ihal i*saaii** lh* i»ai««ato
ittiailM id lb* ***** -sBBitBiy ********
Ibll *A*t* ***** IhrtMPlWrtid ITAIsaaWB
ai4 Tmib **t**t*  ttl  n*Bi*sl
*.-*»* a BB»to* ** Indian h.ta alia
• taab  lababHani*. a«*«ot(*a*to*
»,  a  *)*+*** than radiaalt aBwswnl mt
, h,, iwa   lhafc*i««lBl^*BliswMlni*ln»^ptofB
inrodoood  Bbbb *^'^'?**«_ir __Ju_Th__
M  awfal  *df*vtoiV«   TV «hw amanaiina liwa
.   ..a...  ■_ .....Ai^a.  I.  .I.. IM. _B__*MI
Tmib. Ba.h On***,*
Mrawt ttai*. t*B',ati  a* -Ti*
, 1.,. .l.aa.l a Ml! B1,l»« • I.l
,. ,„  ullll*  link*   l**"l.
■Mm h.i* ba*, « t-a„B. I-W*
latH-ai M.latl . !«•  t»l  ••*!  *'**'  **
,a**l.t IIHH*h nt|dl«">"* '*I*"*'"J
la ••»..•,'■.*•.•*•** .**-d<a|dl UIII**!
. ,,„ ,.,.a, Ihal Ibr Ml, ," >.t
it»,aia,t«lik,kttt.tBl**»l-h«a lk**.da* a
t,a Ihia att-aa* lb* *.|'|d»'a*l*. <*
,.. ,11a 1.1'ktlt ,lii*nin All*-*  f<*  tb*
!. a*«l.., Mlk-B.l ha.-- ******** **SS.
bin- .aaa nm*A ht ,nl*l*«*n »*B*ltl,t
It Ml*** a.i d*|.»H. !• l»l"» "».-ld*l»d
la-iamd Ih* laa*b ... nllrlll allli... ,ad
wb»BB-a bf .hkh a.lkai.1 !»*» **"
,ba-a* knOlbh- lalrttral. h .lBaa.1 *
in l-d ,h* •*., riaata ,a,k* **l»«,,k*.
ltd I, la aitdaa, ,k* attt. IraH.tda,! I*
.«, *.-,-. Ikala . »«•«-* Ilia*. BBh-Bl
h. Iha aa, b* ant* hn tw** ***• ****
,..•*• a**l lb**Bdn.lk„ fa- .1
Miiai t» ***** ii ___***_
H* naattart Imr-ia* ha* ita* aid
till, animal Ih* «a««t.Bl* nl lk**»
mimm In -Vat**. BBa" Bat lb* ***** '**,
l*aa lad .lata- .1-a.Bd lb* ***** i. t|.
Ml. In lar. In, lk* md «,lb. b*a> «*"
SlMWd. ...thaand a-l Ibal***•• •*-
*rtl*al lh*r*l* k..» < bbtb ah. Han a lib
Iba ,««l,.lln...d Ik—.knals-n-"-
pitta In Bw ,. Or* aaathhWlBialWa^
,kr Blrr)lk -*•"-****"■ ***. *T* '*
m*T*Hm. m.*ltm-l** <••" *** ""''
"am ,.. ***• 'h.l *•« •*• ■*»"» ****■
•d.ltta Ml* ha»B b*"*rd
■ TOT M01ININ0  UilKllilti NKW IVKSTMINHTKII,  IUUTIK1I  I'Ol.I'MltU. hA'I'lUU.AV  MOIININll, .IANUAH-T  -U
IVlciilioutt No.tBS
Ariiiitiom: Block, N.w WNtnttaitu
Bell-Irving, Patmon & Co.
VYMtul, .,,,1 l).,i„i.i.iin.i M. ri-liii..,*. W •!"  I''"''"''  '"  '•"I"'"*
SHIPPINC  ACENTS
On luutd iliri'i't Inn, Bn|l«ml. I«m» »t«l  "' "l"'*'- "'"""'  '""' l'1"'
Onli'ra ttkki-tt lol inimi''.. liul *ll«'t)i «"»•," """ II"  ' '"""
Iron aw. „" I'l'"'- "i'1--"'"1 'n'1"-"-*'1 '"**' k
ADVERTISING FREE
TO THI UNEMPLOYED
,   ' 11,, El,
Im-nla-i In
,,
i 1-n tin ml
I,. 11,,-tl lln  '■--
l
.
'
|,land.  '
i-i,-ii,-r,,-iir. im . i,,
ii. ., Ii.t, J i--.-■ ,•■'
l.i llllt   li:in« IV, nu  I'l II
ll i In i   l' 111  III ,* KM
i -
il ii 11
ni-  -,  ii  iii  IVBaTMISSTKII
I .  I   1 ,
H un,---, -.ii.. ii tun i» i -
III!  lul-  us
fifii»r.s.,..',, hhiiha.  ri   . tiiniii iitiiu ii Imiiilt-i-il imiii llr* wniitinl
Hnnton «t in- Iur dyking mut iiinl'iiiilaliiit. timl t'tiiiiuii
I .lllllis, HHMUMIIIill THE IISl'.sT I..'Imil
I,    l,„-|.„l ,|l,l,lt,.„',.,'ll„„>.|t..<a,lttl<l»<l
 i I.a.-.-., I- ut I Iini.tl.i- Nailiii'iif nil-  11V I al'. III'  H'l I  till
d illXTI.I'.tll-iN Till: IINKsl SI'tKli |(1||   -,.|M11 „ .,,,..,,, ^rojoulontl mil*
iintiiiiii a iv.*'"*" '" "" !"!'■ »i iiu- i-it.s in. .*
it  I. I.tnttlid. ini'it'lili'il llktln giving
vniiii:  nil'si:  iiKM.-Eiiii.uii'V i.i iiu-iii-tn.imi ,.i it ii
*l   l.tt  l.n,i'-  IV tli-  tailitttli  ntllltltltlt    ,,„|l,,,.    |-,„. „, ,,„|
.,„.,-i„i|i.- im |,ii.-iti.'  l.tiiiili dall.lt  liti ii it-liiiliii
IMKN'N  Mill  VlHIli  COMMON   « Iii ' li-ii dollll  llr
" '. i"„ V'. '"'" ** "  ''"" -lit'i'lil -iillli'--  H'-lli-i  ,m  i'lit"1-''
M.I,  AND  SRI.  UIII   'li'll.ra. i'i fi Ill ini.l .iriihlhlin
.,,,tl, atlii aWS-l.l  -a-tllnil Ita! I'"
 *■•'  l.tiiiili
IMIIIKB ITIl'.XllI ASH  I.ILII
 I"- ''I -'  '
PUBLIC NOTICE. T
(kjtl'1'li I'. Is lll.ltl.IIY iilVKN THAT  ]j
re,,
NV,,i,
ere
a"
win,  lit
In. |...i
i.a Iiu, il
NOTICE.
(I'll Ai.l. llllnll  I I' 11 IV
»"'iv "it   Look for our Immensa nock
-.'■'.'iii'i*   of ll.tftliviiif m nwlve Boon.
ONE SHIPMENT is now
iii'i-iiiiN i overdue, ami TWO MORE
CARLOADS -ni' io l»llow i"
,,'li'n weeks, We cun Bell
ut prices ili.u will beat .tin'
Province,
iti'.
T
iln- II
litilti tin- it
i,I...mi iirolltrtal i
Hi'iil'i'  s,„	
',,',',,, ,    ',',','.',',',!.,   i nt '.'i  Ni-W Wnal
i'lfe','il.*''i'.l LSI I''!''''' '-'Kl'i'li'i'illi"-"!!
' '. ,,, ,,,,, ,,,.,1,1 I | ..I II T llt-tnl 11
OUlTlTIlsraHAM BROS.
NEW WE8TMI
am,.
„„. ^'OTlCK \.i,ma-Xt*a
ll l'*,llli'iiii,|,-|.,|,,, iiii tiwiMdh»t*»i
K
1126 "
ti stum \mii;k ami itr.rAiitiMi
il  rutdxu
i il s'lnM um.K .\
•1 iiimi. |i. It iiii.'ti'l.'.l
lll-llll I
1,1 1  1 -I
Ufa
intiii UnglUli L'ipltil
, i-, . ,in i'i A M HeHtteaiyi
I  nlllll,' -
-
.'
,, il.II
111,200 "'
.in,
til- t'i:it:i:- iTllAlH Hi: DnKK
.11   .[,,,a,.|,-.aa.,,.l|-   Tllltltllt 111 allldln,'
lln nml ntdaii  In Hi -ti'.iii-tt i  nm
-in  S..1.1I ,n l.ll ai I.ni-  I1 "
a.tll. .-  IL. I  '■ •  V a. -   un 1
lit, jot found i
llll lllattltl- a.i
III Slit  I  III 111
TENDERS
HRXIlKllH tt'll.l. Hi: UK, 1:111.li in
I ..1.1,1 iiiiii- ,  Sla.la.l.kl
v 11 1-.1 1,.I 11,,. ,„ll
1;    I,, „, .  lllll III -
. . .  1111, liialnitia ,'tii'...'if.
I'll
i'ln-
in,  1.1 ., nt  ul  Un- 1
|,|  I, .llll.  Iiitlt-llnl  If
ii-.u 1-1.1:  I'l'.iiiieiiins .1 DUM  11,, [Ui
.iiiuii-
1..1 mn
 1. nn it
, tt.i.l.a.a.'  "
araanla nail *-■'-'
a,,r  1,1.  knltti**-
l.l ,1  ».,<!l  I'lK *l"
„  .1  Hall.. .... !•■'
h.,.|:. iai  iiiiiii! TO  luiMiii'i-
>  a-llkt   ■ .
'■
.   i-a
n  1 1, ,   ■ \ -
•inw.Mi  llll.i 11;-  i^  ' ' '
1
1
tl .11. * 1 ■
0 si. 111 sni.i.i.fi 1 lllll .'Kit Ml
IU  li.-'
Ei'.i.i. iii i inn ihi--.ii -1
SitrlbAl
-
t  ,. 1    - ,
.1 i,,i-,,\ inn StiRTII Hin ItOAIl
a I t lllaaal.1.
I   it. ,  ■   I.l   lai.1. .
11  1.    1
M Elnl; . ||,.1 -1  OXK IIU  "1 -I
I II I. I   k ■
d.,-*|,   IEII I   111 V  I'■!-  OS    HI'
IJtll.ll.   a  ,   .,„,.,   I ,,.  „.l  III),  -I
"l,l,l„I,  lln*   '.I-  -  1  -tt- .I-   'I
t |.tklalll  -    S, „  II,  11 •  ,  '-■   Mm  I
ll'  .1  tlillTKBIIlK,  IIAIllllSTBII
IS  a   »..||,ll„I  ,1.'   llttl,a   S    a.l|,lk	
.t  s. - 11..Uiii-t.i  11 1   Mitt.) loll ni
k 1 lllil ta.SI. Li. I- H A I'll:
tit  11.I.l Hi I.a. --ll.lt- t  ■...*•. 1
,t    t itil a   " --  Krll.ll  -'    S. «  itY.llllitt-
.l.t III-
1,1 IE llllll IV. 1. I. It Illllill-1KI1
I a ..a ,1 ..,,,,11,.I .-, t... l-a. a-i . I * .
..,,,*,. 11 la. 1 .,.' -t   S, a  11,
I IIMaTUOXil. ILl'KMT'.lX .E  li.EV
.1 tl ,--...  .   I - I-    Allli-
almtlt Iltaa ka  S.<* 11 .'.llllltl.|.-r
, sniiKtv i.i:amv,iiaiiiusti:i; v.
.'I   |i  '- •!  It, - I .   -l't. I   S, a
. .... II,, ,l„ll
alllit.l In Until .tlilit
'-.    I'- ||) il  tUt.ltli Itaali  ftnlll  ?H|
in-.. ...ii,.-,-. ii, tii.tii-t .-I..1.-1. mouth, ti , *"t7 ;,-,',.';',' ll',.'
I—, 1," III.nlll in.IUI- Ul lln -.111,'   '
i.l H'KI   Anil tin.. II I- -.11,1.  lln I-  ll.l
t.-.-li tiiinitt In  Mailuilillllitl. Bltlttll  tin-
llttlllllll ><f III* llfltllll Nallll. Aft   a
taint, t'klkla-llt-t* a'l ... i||'|t
kill a In  a .
■-,. .ta..an In II.II    ■  -
alius,.' - - - ■
ittoa, Iur wai
ii. - vi Usui .EniEii'i i
NOTICE.
\ ii i.-it.si it iiii I Sni t;i:
W. E. DICKINSON.
Ooalor In Unto, Plostor, Contont, Wood oto.
COAL
OrdBn Kia'tiind for NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A IPECIALTY.
r,.n,-.,„,.,.o..,.i O.naatan Paolflo NBvlBBtlon Co._. Wharf,  tslsphoas
* Call, i  Oltlc. BH, Btiallliintjo 71. t
FOR SALE
Uilner'8 Laiiiliiin Nursery
.. .
tr
II It-UK   III tat. -   l\
, tniiiuii l.n  Muni, .t .ir.xxs.
t   inn .'. i- - ■  i-1. 11.  OBtrt  --•
IdtBt* Sa a 11ikti„tt,.tkt ltd t.
llll i
1 MIIIS i MtilllltsnS li.u;i;lsil.i;-
>•.-    ii    \
\| ii:i -ii
a.i   ,  1. '
I AIIV .1111 I 1  • \V ll.l. llf V
ll'llllli   1 ,'
It
'  '
t  it  I tl.,..' .1 <
a  _S|.  Him .|M,  ,.,. |  U..  ,  l-:'
- -  --
• 1
Batada, |aaa>k  4  .a.aaaJa , , ,..
■ ill. -.'<•  " ttlltliVah I'AUI
lllll	
'  ■
I tut  E'lil.-EEIIII  I lltlM t'.l  "S
,!• ,. I a t.
v-t klllKII ■    .  I'll* 11 Ml'
.....
I.	
\-t MIIKII ','" *>■  tin  l"i
a*
V- Hltl.l:  •  ,">*  IV  '
a*
»
'
,1    s
Ilia. It. «       . I    . I' ■
■   .   f III- I.l  I'li-t till'-..  *. Ila-I
Itt (tlltlllHI* (i-l .  •  1 t< aa l,t
,a,aaa,a*a taa,.  >>-  loB.  t
fllllll   Ilia-I- ' -   .   -  - * 111.
aalll.aai.  «l..l   ItMaWl
^ v-.i  T."  UK!^^,.'T-:-".:  !*J   ""> ata. la aaaa  ll
'■_■_ ■   ■ . .  , 1   I' *■    •   Hi    '
i *  I'll lIM'ia-.ll  N.H'AUY  I'l U
» A. ...   •■m.  Mi K. i.u.-  -i  N-«
Vi,.li.t. II
I tt t iii.t;i;\  \ ii  ti.iMn •"!
Ma   -.  Iii.llu.  •*..!!.!<-i  i. ■ •
-■  S • ft
*•
pirtlAUy btddn bj irrooin iwd *
.- al ll<
"KlOfl -**■•'■■*  ' ■* **'  ' -   ' Kit ' '• it * ... ■  • itflittau)
UAMi'OWi vi'
ra ira. untlkr othar potnti in tin* nam
.... tallMi  ta  I--'*
,«,,..,. *• .^•IV.'ar.Vt'o*..,-, t.«...
I   ..._  I nit...  and I'*., tat. Pj»»
ind tltaatal-laalB Tt**.
•I.
<•! tl I,
1, ! lt:l.\  l.ll-   I.I.SIEI
I.   k I
1. J.    \
.    I.    a  -.    Hla  .ill.lt.la
i ,,,, Bl...  ...
\' KB
t  ..i  - I.,
at
r a .    n-d A 1
'|<ill:..i;i.>t«.>-i:Ni.t.|.i
i
■
'
ll.li|Sa.|
, ...
| INI lltl t  E> IIIL IN > 111  I IMI I*
t *
I
I  . I
I*
m\ t\Mu
\m*t\   w
*
-  •
■ ijtpl us i\  H  il.MMl.TT  I AND
1
li it . ,  .
^  .  . ■..  I'tl 1**i i
\\* nilUAl III K\  LASH *»t IIU*.\
" •    .1 1.t.iat.1.u,ai' IIan.ui In.**
I.I.I.) ll
Kt.ltlS"!  \H.|:M|MiS
i
N  ■ ■ r. Wu  »*'" ■
|l  Ul  |-:.iliia  I'm
.I.-.MI.S CUNNINGHAM,
Ai.a-1,i till  llir
■•MlBit IBBUIiaBOt CO',  O* EOBIIOB.
I'lNANCIAl. AGENT
Ittrtttal tt.f 'nr lAWMSOd £W*KSS 7»3  I    M.„,r, iMHdwnod ar.UI|l|  at a l~lia*ii
•'^Tf:!',!;^^.' ' ******, c3kedak,tr_r,-,oW.T.
Slit|i,,ii uii anmaa. »l Ha H
|,llltll.l'it-il  lh,. „,,,.. , a Ira tall, W* It li
l,eiflt.l...f.,«„ri  , ' l..U***|tM»B.wl
..I  I.  ii   ,''""' iumtli.iw«Bh.it
HI  I")  MR.  Ki.nt Kl |, ...In amount nl j
urr lltiw |,i'i-|,,tn,l ,„ , rlmlol tat,Ilk.Ih.
I*** ifrtSESttal
MILL  8TEAJIB0IT 4,_%£BbSi
NERV MACHINtfii' * •"*'• ■*". *" 1
Siiiisfi.-iitn, ,„. ' iihainjlnttrtvol
.-t.tlisl.tctlii.i nii.ir.tiu.r,!  ntettham to luru
.... .. .    ,uiii».it.iimi,
J AS. I', M| K, .t.itlii, I.t tli.lr l
.,_ , ;  lira li i tn, ho. •
1_1L_ Iv ipMtttd lo do .rarr
. _ -^iub whan lh«t« a
LOOK HEK>*^>'^,<^^:**>^^^,>
.   "Wl|tiailmll Uw f
niiiniir, hat t ll
i.ali.i. In lla.ll,
iluttwr taat
dlud-iakM*. TJ
».._    h» lha .III thaal
THETill'aii.t*tth*tUtr,
r.iiilitata (Ihraa I
Ihik- s.i| !■*,;,  old  «ass  Bttsll
Tt'Ai'li  nn  i "•' *****>>,™
i .ai it  tin  i nm mUk ^j^
1 I 1-. Ul  iitatlt, ;  ,  ,„ «b.bib| B>al
liKAIt, Mil: iur in  ila. tnttthr al ad
I'lllidkstinn it,   J^„,"^!:5
lit It'HSIall ..illnlBi BtaBati
CLOTHR^'^^3
~ZJ.iuld la all uata
Itt Ihr...  II atl.1
Or |.C. BIIMIt. la	
fttttllt-MBI N'B tl..-anna',.
.a* Bittut-tlaa. tn
QUEEN'S  HOTEL.
ItlLlMltlA ST.   -    •    NKW WKSTMINSTKII.
r*i i ttt
Ilia*- lUfdal
1
r
li ftOOMH-KKAT AM'
• ■
MM** IN  lilt. Ul -
I • .  »• t .
V llttAV
l.ll I'l
••** - • tn*
Oi i-i i" - ■ U
*
|»M
. ■ ,. -Ill  IS. til  t .
It'
, i,|.|i.EEE|.*'t'V-.'  Ill
I '
It  M..ii;,i«l,tl,,M is i\"t„
,  a  Baya.aa-a., la tit*
|.|S HI, VII 11 •  HI t,   Bt.
. Il|l I I. la ka  .....
U.S. HI*  I.M..II  llll. Il|.«1 ,11
•a I-
11
M.
V
s
i i.»".
1 a. tt.
iit.llt  « ,i ait * i  V
Bj  V  a lai
I
ll.l II llll't  III |t. I-
...1.1 tlmt mi:l,t..
'"..'L'n.'L -: .
I  II  UII li  -
MIT It K.
It.
\v.
■ ■
.Id... . 1 t
'UttnwL «iu \$\t -' i ■    ,\
\  |..niu*  i  (tl   ViAi
■
.. .
v * m*
i m* i«*i. tiir* mi
Id
It
■.  '
• . ■
r nn ihi:
'  ■
w
n in#>
I  r» i***»» in .**. tm*.
V IIHMk 1MH'.1"AV.|1 \\ .
.1 •-■ Xl ¥  i
(Tlie Ccbiirv.
A  ttt'ttt* •HAtnt
.1.
w.
.  u
VlHtlMMIAl *.\ Ml *1
I, H Nnd •• *l***
ihs* ncooI eitib lla
baohi  -t'-i ■* lowawhil m
■
lowa .. t ■■.   it- ■
lain tAl*s*l» ari-ti'  than
a
.
-I    .
llln tn lh** div
oppmr .tt.-ti i Maiui It
Am<*ndm*-t,i  liui   «i
. lopporlfd h| it
■
*
*
t ibti -1- ■>■''■■
. ion
.
i
l
w*)i.ti!\  uf  it*  nuti   •
■ ■ ttt} 000 I   * *
'
■ MWll
lh  t.
*
t* ...
*tmmtm*>
*  ■
•  -
-
t ...    IH III; s
I mk\* lind m
II  *
■
Itatf «■«. nd (.I*-
.
..ddaibii th* '
i m*t* ****%* hiii»«= a ***.*,* la,*- <
f .  I  It-d aiad la**  |
e>  t'*  Hints*!*.
»   t-    illlH.'.l
'    :  I.
*..*    , J!    .  .
tm* thtnH ha «Mrtl«4 lima -
i   |
** iaadi>a*ra*t  a* p
. ■  -
tlial*ftnl }|i*l  ******* i •
Mia.i.f 00 ll** '■'"» bt'td *** $mmt OOd
-*.a]t *.k'iii-**il.*t * av*i*rit*' tmmi*
(Hiatal* iKbilf bafcod M 11"'
Tl* W«-•  i t  id)a*liM
CANAIUAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY
PACIFIC DIVISION.
NOTICE.
•I'l.si.i.ii- lilt i III tit' KIVKUIIV I
I
i ■ *	
i. - •   -
■
,  .
• •  •   • '_*_•
.. ...  a    ,-,   .  %*.!*** ' **«-t
,  .... ,.««. i*.^ .k-Bktkka.,,,1 ataa '»
W. J. CUENCR088. Prep.
HIRD
tm* ...
Ibi
4
WKI.i. ASI. a'.tl:.
■ II' llll. HI.-1 EI.Efl,
hi, lo Italia, ot,
idol I. nr, «
Ml nil .'■.-. ikii t.d that I. .Bttkll
MKN  I UAH: . . kbUIIob la, tka
e tlillli -in i , ua id tha I*. IB.
■.',, wlbMBbalBBBOl
11EIII-.  II, ^B>_|o.*llBt
I All-I i -I.'   VnUBlBtlar at
N01  t'AII, I» -,   «B|*E*r *lBh. »
IS AMI Ml lltl    [\ra*a*,*\*Z,
t.i i mil i< H  h*Mk»oiih*B.
.1 r*maiBaBM lo
, tit* thalr mrii
if th* ni,.
t.i ei as.-
i* tut. ,
HttDM-affSS
a. tm .a -aHawiBallt .
l'oulit.:<l-.i;.iB,Botiit«w
.Itialat*. ao,...
« l'olaa>tda IN
I -iiitli'ilkl' I*.
iba Inrh halt..
nltdana  TBI
,«, tnm ball
rVtem.tr*.. aa ll
kta. iKuls-d ta!
Idttmsad thu ti
lam Ika  I!
t.u.kad ahaad.
ml
it Ihtt
II  Ellin•!,
-
TAX NOTICE.
BRUNETTE SAWMILL
ll.ltaiTKi.l-  NEW  WI -.IMIN-ill.Klu
IbjaoftfHftoMl
MANUFACTURERS OF  hmk'T. Sliiiigltts. Iailli. Bill Stuff and liicj: .:'"'■ ijgjgj
to 100 fuet.   ALSO rimiriiig, Cuiliiig, Rumic Siding, Moulding bu* tjbbJ
Scroll and Turn.',! W,.rk. Siinli. l).H.n-. Window uml Door Fnunf
Boum Finiitli of all Kinds.	
<ra.aal
Maaid... f*hr.l
.1 lataaaat-a'a II
(Baabd, *d Iklt ,
,.  .*«*>''*
i*t-__cc;'u.iato **\XTcxls  G-*aoit3in.tood^i
IE.
H..-",BI nl ttti
ld*Bl till. Bill
KILN ItltlKli Illllill  • EM' in it ifsi ■    in if.  ■ n.a.MB ttak*l
Shioping Facilities by Hiv.'t, Ocean er Roll Unagrpaaicd. g^^g
•a* HI* Ttaj
ai.* m oa oaaoa
4 a • ai la-aaairdtB
a*aa*a%***f tm aa
iBk-naUa. ad
nlM.nl.
I   I ...tMlh.  Tl
General Hardwre, «g
Ula taut at!
iktii **n m
T. J. TRAPP.
*
*o*
s
'vi&
+ BllVf^WABl  •>■
NEW WESTMINST
PUBLIC PARK.
II'V"
aiM k. ll* aBldWrtl* Irfit. ll I
j a,***"-* I** 11,- ',- •**. Bal
U**m aUr,,.!.,. l-a, It r»|d, In
a .taamataalia. trat Ital t-*.Ht*kt.
I mt, H*l  IUI  iBBdaasaaM -I U
«,* .141, taniiB H* jadataldBaKiaa. J dilamrt* ml ittat *, haddta.
It'll tt  Kill*  U* *lll.
I  ... a... .
»t.|l.,» MIIR..I.III.B* .
,'.....• HI M.RI.I. ,«., I ,|,« tl|i,
a
I "I" -■' III  , till I,.a
It"?,'
|kS|  in st.il |.  I*., in. Y   s..  «.s
II I
|.i> s,
1.I..I It.II,
I aw aaadathit at tl* *«*■• •   1-
Lit.  Il.tll.l  C  li.Bd-at.lta.dl,*
'I'll.  ".Sit .1 Mtt  V»l a a
•! **,,**■ ***** ***•
a
a ....    (.   .
. vaaauida. -*•• -**»***»
I Bt*tt«a.aa,. a.  a.ntBttd b, ,-  -  ■ |.
■   Batta.***   It «,« IB  B"»
-  *aatat»adliad a l-***t I
TV IMt*  It* ta*** fcn. .
,  I  IH..,-.   I.  ,,r*.,  tltitl'*  !
' ; ab...  .,.*. , fun ,i*>
tBtdHlltl** lit* I dWItl*** IB Ut* -aa. (
'- ,
■ 4 lha*** *i»»M * iiiii. --tlaad ptoblhll
ooohoHoooj • |i ml i.if*-*miif *»f h*-
■ ■,'
A
I i-i •••' *
i.   ,
\lai| «.l  a.   . a^ t-i. ..ata. .bal raatata*
N
I
U**t* I  1«*l**
r
It
•I'll!
'   ,
al a
t -i«.«l; Uit is in Mis-
.1 a .
|
Ct.f ,i'.s, .i   .til tt|..,,
Ml   a. -at.fca*
Hit,,.. ,*  t   '•* ****'* '-'• '-*•* •.It**,, la-t-aabl
-   ■    .-   ..  M   tl-a,
tl  I ' int 1 i'i' i'l  '  '""    > . •  -a.  aaauB  >B M |ad*I» ■
■•*"" • ,Bti  Tla». il m* '*
. . mm man * kBtl-J at 1b*
w
Y. M. C. I. STAR COURSE
liss if ta
W| iiriri
UIMAUX
l\.« MOM S
ROYAL CITY PLANING MILLSC
it-**taii
aiehatdB Ittaai Nat. Waaimlnaiar
lanufaclureni and Duleu in BooRb iad Dmnd Lumber. Stawgltt Q*^i
m iod PickeU. ^e*i
Salmon B..*'••-. nel  Floats, Troys, and all kind! "f Wooii Fur Ufl^i*
(or Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldinua, Oliml. * _*;."'.!
:kcts, newels. All kinds ot Plain and Fancv Turn*; ***********
Baluatara. Brari.
uses seimui i ram
- ■	
...,*.. iti
.. ..is,*
.-  ai-al
MsldiBa OaatiBul,. I'm**. BrliMI
al I.l. Swath B*.|.*aiw<.
:.a.w|.Btt«aUkt,
*tia)t-a..-
n at nil*. Ik* .a*** IkMa. ,b»
■ ■ .  ,*.,•,•*,  (lat
■*.***  .bar*  11*  «ta*aatt  kt*  k***
ttatB* laalaaa-d, 1ba.,Iaa*.  ft* ***!]***>
•I  t»  *ftB»-l»  rmart.  MWll  a.*,
hatata mt t «*i,i*tw..-, la.il kt ,
*** ***.**,*,*.***  TUESDAY EVE. FEB 3RD
.  utaftlHI  bt*  lain  *• IWMWHI  *******  IfcW vim
ml iiiiii
rSQUIMA
Station Men Wanted
pin  "t.*«*a*"i*»
NIK. •***.***• ******** **
**"*tm Mmm* mt   tall  aa
. aa atll. It H lb. ..tanal .taairaai.
t* aaa* <n ***** * a. ilBitd MtM.
aral tm* IBaBkii. a, an lb, aaat, lat.
»,  S.taaaak.aa.aaWI t- i., •
a., ad .MB*-, ata ttt* t* tal-* IUI
BUI IB .1,1.1 '1.11 IIE.I .taut*. |-«1-
t... Bad H ntB 1* l>»4 ..  b>  <.l|  It
aidMta«r*.t mm
****** *— U Attn Ati
ua .**>*> msi iivnii
UlQlldUll
....    ai»aaa»n**»»M
OH. a... *..t*mn aim ; Bah..,..
nt.is.nrwi-.. nu Bi.iiiB oi r.a.n ntttt rain-Y ■••"-  jaai-Xil
  ~~ atattarlTt
- CENTRAL HOTEL f _/_iP|«t.i_&
•■•«"•••»**• It > " lk.k*M>,
JAMI.S CASH. Protitiolor
i a—*t   | * m ***t.i  iMftsf fmobj j
. . ***** ***■ **m *4tt*r**m
■   '.**, mm *****
JUST RECEIVED
I lit*-* t .fn. it. tm in, a
CiBii|a1t-tr A-tBaittmi-ni nl
Law* I .•-.„. anil I. lul
ilt*n.
  „ l***aiH
ioddouu ui ii* Sr5
C.-t.*. *"**'"*   __2_
a Mi*'**'  *-****"
wotawittta tc**1
Fnr Oj-ltlite
Tl» M Wmleilil
Kirn li Ike Plallwi
A. l,-i Bnd  t l.«l. Isl.ut.1.
LADY  \,,,,ii I.. . .\ su.....
.
1- .
-   lilts . ,. ,.*>. Waft
0ARC8HE. 8BBBH 4 CO.
Oennan felt. SLIPPERS
Al<a. lh" la«*ir.l an.l la^l _  BjJ
v.lr.n.1 uul hi ilw ,,t, MoPbrc a* JjJ
New Vancouver
nl  I ..uii. s  l it ni.* «m|
t iniii.! H * ■ ...in ik*4%. in j jtupinibu I t<*
llANKIRO
0—_M_*Bi_. v.i.nu. ., ■ all|i.*lr» r *in*ul
^BSB_rtrW.'-ii WM. JOHNSTON.    BOATS IDES *^*m
,'imVmZ^rl^,>*nW'mnM'  llH«a»)Minailimiltl|_ll  BrromlH**."0"'   ***\u
•ativ iiry.. aa* _t*-*a-^i* •*-.«•*•*-• at* f m^fft aim*
****•[
h.)..,,., t«l
t|(, ...  .. . .. .ar
I", t". "*..ta,atra. ,»lHd*a*aat»aa j
IBtarirrt ,*
UII  *>.,:. it   ll  ■< !,.»)  ...
a  Bat
*lt a Baaaa
ini,thi. .- -lit..- i< -
,  TICKET*. Mllnnil II Crnta
rt*  Ikns-lat* ttaal  aat atnM ******** t.«. .. ...... ■ .. .
 l ^Mk^aa
.ttaal*  I, »t't-adt»n*l1i  '  *
Hdaa Mn  A iaan<T at tawt H ate*    atatf,
-A*m
l .:••. .'till, ^^^
_#**->, a*—*.   A  X      r*S.»....Tit^J'rS_i iratB.nr
m      m    \   m**\    ■ itufaiii'dr an Irait-rr. aninim '  .ft r~*" *h# ** it*-nim* *t*\* *%,********m***.*»*
1      i I     I   /  \   I *&****.jXmtftmm^immm* AM ********* *■** 'Ml* ***** v**t at »• V**-* *********                     MtMjft,  ^T
***mJ\mJ ml^  lmmm- .'Er^n^-nS^"* *^Z ?£ T.XTm"!* £   ■OOTt BWlll*  3|
IMWlUaUUIHIlHlail .BBBiBBO-atMnaaaBOO^co ;-'«*****rr^aS?^      taiTllW-1
1  ***************____—.___«__——■■■   r tmi  #,  i ullwa '&nw l-a |l»  inaaiyt  **
New Wellington Coal
I JIHi  li.!! I .....it ll.d -nt..Rh    ,„w. Mm ammm** *-t HI *
. .  ,^,.. ^_aa. Jmm
.AKERS
BAKERY
tk* hat«h"*i. '*Hi*r"*l and *m*t
m*m**mh\*\ I >«il mtt** tm
iim I'l-itV I *m*t
HIMI,Rl* r *imi-i
*
. - ... . •-  HISiM
I'lAl't'  -•Jtr.M. mn a-iKR  **%
Ii.t
■
■
trtti *•
\    iitiiirirt
.*
**orm sxb&MMmW*
* .wi ■ im j   | *r*Mm la th* ttmii Ami** that  -,.   .  iB    .  tI    ,  .
- .a,. VaaaatN ta •>'  VtvAl \\tV*A. 1'll'B. I lltif*.  ( r **
-,*m*** ****..   Krnil. iml iiniiii'*
 „.,,-■.- . | ...id. mmtm <** *«
ts 00 PER TON
iaM ti***. ia uif ***** *4 <tit
H. W. TERM AN.
REAL ESTATE AGNT
I11II.1IHI tan.i-1.a It ■
il Am
ImohoI AMMawaNM l*»i^t-j Ihnan*
l hMdM. r»"**» lUd« if  . •»*,«****, H
I- ibb*** n t*m tmtt
■a^% dj HHaf**
•Mall Wli"   *  I"
W. H. VIANEN
WHOicsaiaK
H8H and OAME DEALER '.
Oatt aria*, la* VntttBatl*.
II
at*.*
.*" ". 7*1**.  mm—*** •*- «-*.-.'.**•'—f *t
'•*   tdll* l.t*".! -,  .a.,il» It M Ikll
.- **,,b nt Ilk*. b*»a. Im
aia.i.i, mm -int..
lataMaai. .|»-|t"*I1a|V1t. ^.B ', • *B-
J. W. ORCIOHTOR.   ..an. a~< ...an.*-.-"
H|„a,,,.. H„.,|,'  !  Bl„. ad IB* »*...»,.   lialt.lnt*.,**^..!. j
kaalBtlr. M ll* l.111,a*akt ,*.Bt,,l,*a I .lift*... Mva tm ral Mad Iktvl lltdt-i !•'	
I,a>*,*.1  ■ I *' —*gaj|l'
M« Ba * ""
iim*\il*nSa*m *_** '^rr.* •"**■ **"*'*' "*"J''**' "*******- **•*••*,,
...,*■: I dnaaatdMna T initial,;,.
Till'. MOIININll LEDGER:  NEW WEKTM1NKTI.II, lilUTIKII OOLUMBIA, NATUltDAI MtllWINd. JAN.UIlY »1
IOE
iiiKii.it.
i-llllir |,
'il.illtl,
Ht Kl |,
''ll It,,-'
oitv nn
ilat.lUtBtAit
LSI-IT.
Mak. I,
BOAIi
Ulanuw»lai>(lhB*.lBWtl ii l.lt-
illl .rtiuMd b| ll. BBWilotiii'i -..nuil "I
.. lira hall, ltd It la hi hi li»i>i«l Hun
la .Ult al Ihltiti will oonlliii"' It'll
iiiiiiiItortaatathtmlIhtt Hun- i- ■>
rttln amount nl dan|t<r In »  lint
rlial ol tan Ilka lh. pnttttii  I it in
Umaniluahoutti>udlh.n< ""■"'■.
I In rt'.illiiiitia, Iho h*.l*rla|''-'i-' m *
lain, thn lutna.rstdr, »i', K-ii'ii i""
u I. tlHtlll tlm lllttll wlm bivti tn  tlm li
CHINin, alma*, nlnl Alio) IhaBKiiilnit i>i'i-<<
' I tha .11.111. .r* vtlllllltaara, ll» inn- nut
ii-tiili-ri!  .iHHit lliaut lo turn out la inin-i!'-'  ut
-I, Ham ul th, (nf, and vol) nl.-1v m>,
.Ml-  .-iiiilBi Iur tliiilr WMhl.J II a>l i-i.  tl
,  ,nr.i la a flrf. huw Mil Iba it,ini i    I-'
I  ,|aKl«llodoMar,thlB(lli.i -I i-l i"
-.ua .h.n ,h«tto aatdiiia hii"'" t iiiuii
ll Uthf'taraoult  No hod, ol m< -t
'It ntnl "'h Bua-awllllBB-ltwokatmaii m
____*"'ttrlriilt thta Ikt WjtaBili-i.i nm
-  mitiinr,ht.a•tnaia't Mtn i- .. in
•»»._.  iitltmiii lta.lt, aal ha.Mii »-ii -
UM  ilnoimr taat work Is la ait.
i-taldtU  dludtlBMa-ra.  Thin Ml— a»<»
_..«. ht >lw .III Ihotld BOt BB,  Iimi  <>t	
.HE Tllliaii. ut tha.bltr, alttataattii mi i*u
taiii-liBiBii libra, it lata, ail Hn- iiiikiln
i.ld  man  twIHaa  aa  tl -
atar  atrorh.l.  *kw,  bt a am	
taw .Ilk lul..law, l im . m-.t
ratswiiaat alfkl ha taad*  Annum
iln. .orth, ot Bta. I, that -'  < t
u ao Has lo IB.BHI Iba -"■  - -'■
laataaard bf tha dl|.  It la  it-il-lal
tm II out (Mtotl*ltkauiatt<iiti<<!:i
will r.lai aoanahlni laa ..nu- nni'lit
• Ira as. i
'I I'Ml,
IK l-im.
IO0U !
i'l llll 111
HOBUtfl
tV BU
,11
sags
nlnl .lib lb* I
, ll that
am
*r* uh.a la tdatttltrluat--
»id In all unhabUKf ttu   , 	
i.l lli.it  ll.llht tin, hn Hin,ti...I
l.al In looblal on* lb. «n
liim la ,rr, t*da,bteB.au ht ii- *' --
ml ih.t li .attblM Hh. dart- -'  >
Italalkw In, tba  MM  M*  .ii>l-!-1tkl,
ii*td thatworaaauorltlaaiii  <
or thra, bBiaf ao* luad a* a i ..  , -i
**-«. hadB lor lb* b.at*a.  Tli-n  I.  "'
ta.ta.la.lBr at lha sta-a-M '
taBBBBt *bk-b. ncboaad » a miuui.. i
ottBMt. la att-ttttd ta aaaa ,,i h	
rt. and lha, tmm*. all •*•..    <
ssr. and .Baa.i-tiMM.1. .- !< ' '
hs aik* ol lbs ft*** M tor ~>m  ku.d
a. tvrtkta|M-aa* to Ibot. whn -  a*'-i.'-r-n..
, lit* Ibalr aaMta-aa lit. lit-
tl lit* rut.
V  1 llC 1.*.   Wan-to. lb.
«B»»»»fll
1 t-lllriaaal a* at |>t< "
ut l*rariBallt at . MtH-i.   II.i*
Itil t'.ttii.-kaia. BoclittaMtlsatr, m t>  -  •
alkialatrd. ao, .an lha laal »
-  "    -t. daatUa BlraM.  m
ika trarh tola, raaortad i.. k
■rsltdar...  fkat-waBaal
Ll., tm. balldm. Ik* •
fVBBna.tn-r. aa Ika rick.*-, *. ■ , .
uaaa ataruis-d M )*l  I. Ua. l
Ltanltkkad thll  ta  tu  Bt  I
I k.nra.  Ika  .IBs  MB t-
tiuibtd that*. aataKtat.!.,   t
*l lab. aUaal rall.at BtaMr
aaaaiad t.att.idtt tt ttttt -
,h.amMalatrtb a*** li  -  '.la.
lull BtrtkadaadM
Ma
Itl-IBt
rbt .-alaBrakBt. salt Bad
, Jartat't mttntht ...In.
tmil«.   a.a.d„. tvbr.tr, Ita. t, i -
.1 latntl-d*. Hall  Tka o»
t*a*lur nt Ihtt amlt'lmma* -
.'ta'ttl'• fa* 'I
.. •*y**-%*.'(*.ta*a,\
tu lb. <n   *  *•*:***
tlatmik! nl t ttlUHBB. Mat
•d-al tkal allbntnh dart
•alaatda tattanaaa at 1 ■
mn *un b. mm t* *****'
at Waatadataa. m man-
•-•na, at,Ba.lt. tin-»a-*.
il.. Ill*  Tla n-nada al
ti-Ut.dlttaadl.Mtl'.
*   a 1,1.  bi laa^rd.BtllilMlr.
******* ta .law a* lk*
POUT  MOODY  H'  "-.KB.
Minna Uliltiuwii VaifalluUtiI '■ tatroy V.tl-
kik.iti.. tiiiiiiiiti ttiatti
I'nli,   Mi.mn,  .liiiiiin. I"  iiii
Wt-tiiit'-ilni  -llinn-  i.t'H.'-  Elton
ni  i-ort  M it,  iinii  in tin -tnini
i -.ni null, tl i Imiii lii'l.iiiiiliiki
Uilil. Imbor, mut 'ii'i'H unlocking Iho
„„„., i„. mi- ,-.,i„|,i,-i.-li .i„i„l,it,t„,tl,..i
Ullll lllllll IIU'l 111. gllO.   I'lltt'i'li nl Hin
tplondld Irult ij-''™ whii'li ludtjoiiM Into
lii'iiilini tii" yi'iir- nil", -ii'ti' I'lllu'f
i<liiili|n-il iltnvii in ulrtlit'il -<> ilnit tliny
wi-rn l.ilully riilin-il. Tin- ni-" mi- ai
illn'li  lllvt'll  Itlln  I'lillalltlili'  1.1'lltlltlll'n
lunula, uml yi'.li'ttliii flovo t M lhl
linitlt- -ut llariiviTli'i ivlilt li ll I* lii'ltfil
Will It-llil In lilt- tlt-li i Hull  nlnl ' IODV.0t.QII
tililin iit'i|i"ii-ii--i  Ml II  im- Hi1'
aiiuiuilhy Ot 11,0 I |.lt. mi'l II I-I.ii. liilil
Unit -ii.lt ii iiiitllitiui- iii'll Iitniltl Itnv..
 -it llinn- tt, liim liim iiii- ptnartrluili
|i.iitlui-ril  uml  liniiikivltii  |.r..|.i*rly.
ii iiii, nun) "Hi' i- llin* I1''''" iilhini „'
inilltiilt iiit-takf-   .1 -un,Mi- i, 11,11.1 li
tltta., a-t|  lul   llif  tll-ltli-ll  uf  III''  llll-
iri-iiiil-
T'ln- -uiin- il-n  Imil  l"i"i| iiiiii itiinii
iml Intiii EEi'.iiiiiti-ii t mill iiu- Itttt'litltiti
t,r rJiootlng - ducks  Two nl iban
... i,i li. .mr, l,ui iiu- niiiii iim *iii|tti*tt al
II,I. I,',l, I llllll lll.l.lla.al I.., ||,'l'||'. III
ttnliiK (rtiui IUI"' linlil in III* lltllt'li Hn 1
l.f.nl lltl nuli'l -lull. ,' ■ I I. ,'■:-.' ,
llllt-. Ilii-l  i tlnl  tu  lili.tia  tbl *IU
tin*-, tltiitil ni I ta taa. tluiy B-tnl I'll In tti"
niti Ii.iiii tiliin ilut .aaraa ran,Iii liy
itiii.lalili-t.a-l'inaii .Im li-'l 'I" nl,*
a.-a, It Iniii.  I-. a  H",  iiill'l't
ihoo, .iitui.iH.il wttii n  Thn, i Blttd
IQ [.,11 tut II,, ilaittiaada alu,,,. n„,| lidt ,
llaal.l ant- Ii a- Ml "H'l
mm. VERNON
\f   Auction Sale
8BR1SITIM! IRHK ™z TFJ,""'°S or IHE
SHUSWAP & OKANAGAN R'Y
ot'.*iim. imt. is r,
Null, i: |s HKURIft QIVRN THAT
Hi,i.l|,a1i.ti>l.a*>..    . .  *  >  - n
.I,l,-\io„..,'i,t  Will.a-. I,..I*.I,  1.14k,- ...,•'
iilllnijii.il..-..illliv -.hi ' ' mi  I I.'"
Ul,i ••),..uii-* fur .lit)' l.iati"., il.al Xii.'ir
M.t ll*, in.| I. tl... Itial B...I l.'ittl.ial
imiaif III fta--int|.l. in I*-***-*i"t- >< i I 'i'
tlii.Mia.i lilurh »•....  i  la Ibi  rlti .-(
V,„i,..,.,.1 tr. %* .1, i.  I ••■ii lliti-i  >i t|.
aal.) VI 1...1 In. (I. ... aU utW i  rilbl
i.i,-i.  laltH* an'l't-ii .i"t* "ift' i Ktit]
ii.ai il.. .ai-l In.lit* "ill al >l>< • t |ilia.i-i.
M ill *..■ li , 'in i-'-t tnii'ti a.l-.|. nl
tilt* nutlet  - .   ''   *  i    i.'illt.ii
V  ,   ). i I , i-l,*f ■>.  fit. la  , U ' '  *•
i, i. ■, i. ..uii. 'i L.Bi. mi ii ■ i*i.. atthia tht
aa.it W-ll-nl "I '".!» a*'-"*
r li.il.WI1 I  v lltVIMl.
■
ij    ,ii.  i.t lai  try.u
In iil.l nf il..- Iimi,in.w I'limhil Bl
I., ti*l- Mull.
MRS. JARLEY will anivo with
linr Waxwurkn uti
MONDAY NEX1, FEB. 2ND
1).
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE a the INTERIOR
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INCOBrORATRD  BY  ROYAL  CHARTER  1801).
$8,000,000
■  •  -  £600,000
llllll PtiWAH iu tMOAHAHAJ
-   *   -   £900,000  11.000,000
Admlaalou 95 Out*
Doort uusb Tilo Bafaa Ttoktti ai II ti
 lla,.. ,E l...'..,|ll..-	
VANCOUVER
Thu ShoHWHp nnd OknunKnn RullwHy lo now nndnr
oonntrnotion aud will bo oumpletvd and In operation to Vuruou thio onmmor.
TIIKOKANAQAN I KOOTRKAf UAltWAV "• ..ii»aii..,ia.-i.aiu-r .*m, lami may
,,| H-ii'. i*-t iniii-1 i.ii"ii.iiii'i a iall*ai li V.M.'ii i>.-i.t"*t »t_*i.itl*>_*. sia Hn-1 DM*
*,,\,!'l\M,Vi"u..iltVii,wBiVi*i!'..MV'lt^N    il-  laval tali.lalui.' t.. ...ii.tiii.t a Haltva*.
t.i-,,1 i.iii.tii wiuiii tu hi, iit.ii.il",..! buttadar) lutoaaaoi alia ***** Aoanou Uaii»»i
"■"nil'. I.aai-«al.li»ii.'*'1,.t.,alii-|...',.i,  I  \ • ' ■ ■■ 1. I,.'il, lit-Ih all-t H..'Hi'-t rltrinlvt
a„-i  iiliural.li.l'i, I in Un l'i.* I."  -ill ...i-l .,,1'.'Hi I." alal*|.'*,..ll..,iil*l.ii.i(.iHf
\M.t-.-.....,,1. Il.ll' laal. *• K.iflt H'l  ""t. I--1-* l't* I-*.""  *"* |ssilll.»lll«a a i.ihili
WI 1 I. 1.1  I* \ fl II A I'll UN"**  " ■  ."*' 's-iii  i..,,|.|. ai in -\l.»,l   llil.|Mtl-l s*lll I. ,'i'i.
,.1 1., tin i .milium  i. iilllia.I...I .In-t>".l'1 , .,
i i \i;..i ii..n'l. ..iiii. .,..i.*i.*ti) ii.i. afiriM urd pUw f»r mm *.s> in.* Woi
V'l'w- i'l  InlW-lll  a in all ual i-i III I -Hi - *
OVER IB0.000 WORTH OF LOTS
bawalnodi taao«M \u.t* .1 u.* - •ni..ai. i.,i,i.iii,i..i..i.-.i,,.';..,.. i..i*r.-ai ija*.*!
..,.. rt.i.il,.  luil.tdi-  m*  1  ll.l   Hill  -lit* taill t* ftvni lu itattlr*
I ,: ...i.taiii. allUU.I. |li.i. I.itr.tft.1i.1t.il* l*t1ls**.!ti|*|-
. . i .. ■,.
labllabtm
,- 11, l. .■it.|.ia1.iiiti-i|>i.
ADVANCE IN PRICES
psovttt im in 111 n.t - "iiu 1
HII IIONOI It llll. I ll.i UAIM
li lln*It-* a(.i».iIt 11*11.1.
-
l-lM-ia...*.  Anna  all..,  Vial.1.11  .|
I la.  la  J •
Kan* l.n 11- I    Hi
MhJaauari .***.
J.thh •  * .
I *at,iEtt.|aait,, I*, v.. l.t.
.  .1 Xfta
To Stwut and Others
REPERTOIRE,
I louJaj, IVh 9. tilalitl llnllalofj Pan |
fonutuc*
RICHARD WAGNER'S LOHENGRIN
Cl.-l
-'. . I, .
TUESDAY HATHiiaE. IT'.IIRUAEI 10
VERDI'S ILTROVATORE
MISS   I!  '  ||
-  M  II..tint.!,.I.
I
uaOkaiiaiaaValiVj
..  1.  . , IL.-.
,-,:>   1|„  (.  ,
IM »' tklr'mhi
liuii-crsiaii .
,,.,i all) iii-.ii i* *'-> ■ i
I .   -   ,.l, ..    a
tl.. I' it I - II
I tilat* airin \ ■ ',    l
■ . ti ti. "l.ll. I, '.■■ -in < |■ .1
>aii II* '. ■ . ni . f n.i* -..Iiain.'
itan l- <l Hh* ab'tW sit Ihr
,  .  -   , -at.a,i.a --uuiti -I iltr tx.*.** Nl*.,li.
, %.*>■ ami M-'Hi.t**- M.*a-
.1 ftiaa.l, s „..   It ;.i,.,|*.».U.U. t,.|.ll.iat.|.il
it..  alll tl.*-1 Un* la»-i»l»M
, t.  a- .1 *il' .-,..■ a ai<«l m.l*-iu. 1'. Mir tai-vltiff
*-.  -it tal ii,|.*.im.i u.tlu.tii^. in l*t*'Jrrt*-*t
i... Wli-II  lt.lt Viillt*M.M.*
I. ,-.. Vai.t**un*ti* "
3d 11
paawd
TUC8UAT HVBraO, :i i-i.'-iVi 10
BIZET'S CARMEN
■ lllMliX Hi" "HI
...at. II." .- ...li ai.^a. ■ ■
-
Kal,< at Scat, oprua Mnuiln )-
1 Dlplni'U'.
I.ltata*a-BI.BBHtdh, a
.a.taaatt.  Ttm aa*tB*.
•nn .Urate. Nat. it
aialatta, MB. kt*. baf
,.banr.Btakn.*Md lit «•"
lt„  hM,.li.l   Tit. t-
Uh. ran at. a* in.i
l.„ 1*1 d tBarnai-
OKANAGAN
Land & Development Co.
LIMITED
Capital Paid up
Reaarve Fund  -
THE HANK HAS DI-X'IIM-D TO Ol'F.N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection niili th.-ir general Banking ttuilneM, ntnl nre ih>ie prcuiirttl tu receive Deposits
of One Dollar upiviinls,  ii|miii which ititti'i-t will l»- allowed tu currenl ritti.-s.  Present rute,
Four pur Centum por Anuiini.
l)e|iosiis received for Fixed Perioda, and Internal kllowed on terms which may 1  ascertain
i-il on application.
E. A. WYLD,
New Wettmlniter, md January, tSin, Acting Manager.
FRUITS
Aao coarir-iiOMfav
CITY B^KEWY
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: MANDFAlTURINU : JEWELER,
Columbia St., Three Hour-, West Prom I1. O.
I. TIBIBBIL. 1'r.j.
',',7:''*d",;,.!,,",'''.l,''B,,a'Li: UMulS; Xmas ,,r,-. ;n -. .,t t...tu.m prices.  Simpson. 11 -.Tl. Miller &
■i«IW®.rS.™",JlSF' Ca, Walllnglbrd, Conn., celebrated Plateil War,-, quadruple
plating, itBili lirsi pri/.e iii'i-r .ill ctiin|x.-titon> it Toronio Kxhibi-
lit hi. iSi,.i tl. ilil . iiiii Silver W.ucht-s. Diiunonds imil Gem
Rings, Jew. try, Clecka Spedaclea t-ic iMarse siikI; of New
Anisiic lit i.ls in Plated Wan- .uul Jewelry will arrive early in
December  Call and lee price* no trouble to show ^omU.
a'liiilr.il*
Riddell &
Johnston
SHIPSIITHS
Have now in  o|a-ralion the
only
ari.ua hiihhlh
ii  ia ti..al.nl -I It I . aid at* |.t*|k.i..|
i  -. — llrai) l.riin.a   i -tn Hint*.
•at .11  kl. I* •U*V\''
B.I.II
Ship Chandlery,
Wi- h.ive on I land a Very Large Slock crfi-
■ ENVAs. l.l'lllllt'ATI.v. ..liX'
IEISI-
OIU. I'lTl-ll. aTl-.AM HUSK.
•■•tl       -I'lhl-s       1 Ell. AMI -II EEI I'ti'KINi.
BldB'k. X Eli.-.    n.lKl'll tit AU. KlSlat
cummin.'. Liniiaanaw. ^1Ei1B1 m8n'SSuppUe*a-**A,'M*'K"^rasSRS5,a:a,wt*
occiMnii lom i usTiouii **-* *** *** *'**,,r ***** *»* v^m
i..a-a^.r'r\i^L.^.  CREIGHTON, FRASER & CO'Y.
io Water Street, Vancouver, It. C
.a.a lttila.1 ISutBi. aad IB. liar ataatad
auk tba Wl kaaadt id . .aa l.,,Mrtau4
lltal.
Italia |aa da,, II aa, ara.a.. IBaat-daaa.
V4< t.. |a* Bait li sad ara*td aa.ardtt. la
.SIM 11 111 ..'. fell I.* 11*111
an .ad a ma.imm ...
i-iiii. ,. .dit-t ...«-
A,tf)it. will br nppolntrtl it, tVcatminalrr tn • Irwdnir-a
IIAtrnitn* -nn t
Naar Cornar o< Orant.ll. 8li««t
...I  I....lat.
INST.
.  At tat llatw. I... <
-Rala>*. IVr*ak Wa i
ttautA*. VWWt.1  t It  '
*    atwt*. laaatBa., n B
a  m.  _a  arVBBllBM.aaaa]ai-
_l»0 V *_____!' li'iiNBsrb  i
•i   n'wrvtiimm n v
i..,
....
11 a at
,.  Ml
a .1  ,1
M
Get Your Meat;;;",.;
rr:::
teSL K/IANAHAN
GS*' IVI ______'
FRONTJ8TH.BJB3T
Hall
'-"•111*111  IBBB
WOOD
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS SS*™—
m tmi MB
Imponen ami Whobaade Dealen in
mmmmm  |*m^ provlsioll8i -^ Tobaccos, Etc.
100* 102* 104 Powell St.
TEAMSTER
lha* In IlifutOi III* r tt.l.iUKl* thai ha1 ha*
i.,*>il.t...ii ii. . ... • • i M Wba
a-'I ta tuUlr aU .^t|*t» atai W hfl al
Ml.*, i'ii it- mi tMt****
1pI*-(,Ib,W* a:  . . ,|* (a(i*la|.|
DRY AIDER AND III WOOD
DICKINSON&Co
NORTHERN PACIFIC
HAILWAY
Ttht. tanw ul alMttaUH.lt Csa*
|la. lla rataii lu-1 * i lu
tt tla Ptrnam,
ri'illl l«M*l. rtafatatata
r o. itm. .'.i:
\-iiKtnivcr. ii. r
IIUTCIlBllb.
-iMt., ikdpaaat  na ctaatna. mm*. .1.
tnatttaBtl.a
a.,  a  -a a.  . . ■   ..
ata  ltAia .1,'a t^i
■a .i.iLi.1 mt ita
iPntHkf ltw.Hi*.
ii i lata tMawa-
td Ika ttht IMMIB. I-** at tnaal
_   ***********
-
******** oHM.  TV-
m i f SaMir^r.'
___tw
>atsiobr tmgg.
t\*mt***"* *M< -W ">•*  V*aW*%l*Aal
-*Vai1',>
Meals and Uetables
1 wa*airMH ** A*** aal ar*a*l»*l *• Am*h
* *ma* tm* •*»«
IQWiSI POSSIBLE PRICES
Bank "Montreal
cimiu-tun'^ • titooMoo
ttm. imum >
A Savings'  Bank
Department
T m\*t%S h
> lo Cora
|tt-«*i«iMta uaa, hr ******* a> allium. I**
m«i *m*a*m aula a iiiUtohal
la mm** laha i*
Northern Pacific Railroad
Atat-t.laaallaalla.ta. rtaaa)ltaatlaatlalatl.B
l-ial al aa.iiil.llt laa.aad *****
aad.n.ai I Hit- alBtl
ittatlBtai-att.
11....il taiftul Itrtfiu i.r.
Haa aa a. ntt-tB* *»• "pa* I'd. BtttaB
lb*Haa a*a.Btl-aa taataaa ibiib
DONT "**
PURCHASE
t**T YOUR
Holiday Goods
Itcfnrr b.tking tlmitigh the Pine Srlt-ction al
Campbell & Anderson,
—-FOR	
\\Y hate im* .In Baa Aaomnen. and Stock nf FANCY
GOODS, CHINA LAMPS eti . In ihccity.
TELEGRAPH HOTEL  THE MIR YOU KNOW!
.t*t  .**».». e.mm*mi.*m
rnmlA
|t-ad
A- ir.iiiv.tiitiiiiin.il frrighl r.tles on Si ives Ranges, elfc,
__J| ..,i.iitii-ilj_t_ii-iitv I'm- iH'rceni on ami after January
i nih. iniritt'lim; Miyen IbouM tnnsult iheir Ih-m interests by buy-
itlll at nnct- til
CORBETT & CUFF,
Canuu-ron SttMt
Jutl ."* *•*' a taifo conm|nmant o* McCLAftTt
STOVES, RANGES *"> HOT-AIR FURNACES
. .'.<,  ! HK-ll TM** Hill wnlto-Jd ehaif? tt* ******
i all ***4 tdiatMii ilmh    Alwafi ft-aai*-! ts. it.,ta f.>a*iU
TEIEPHDIE163. I. 0. IM tl
11  *t*m*mm^****mam*mmm■*..■■■'—
Canadian Pacific latlpfln
Comptnj. lliMlWI
T.IIL TIHI.K ***. It.
ta. *a~. (ULT .a.  ittt
4
Til nUCTICAL
OILLETBBOS. «^«^ TEiDEiLER
Livery. Hack, feed and for pure ceyior teas
• •*  . ..a   * t»
11, tmi* *- \in* ... \ia m** *******
vi ..*.,  .. i. .i_a aaa
t'iv .*. • I *• '^ VHH»OIA  U*"i va^ia
New Wtttninittr Bunn. * "^^S^S^l.
Tlit  .d.-l  lt.la.'  Umamt,  **. im,*t.m*I.H-d..., ***.*., m ,,.,kat
I***. |t, i. (k'-rvaAl aorltiBi n*all I  B^B-tttaiaina )_•>.«nra.Ut *— -
Wtltll AMI IIMI,
(Mar al lk* ******* •* *l Mtik*n a
BBBtrti-. r*., ran.,
nuraatatr. a*, .tar.it.ira
.1-a.t.at  «a  M
..(.llACBWOOO. *******
-am  \A**.. a
T* aaa
ata. a
II. ,» C '   MtaadK.
' a.  -■
IraWr.-'   awik.
~' ~^^*~ __  mm^**m > *^B ^m*
Tla****** mfmSHm*y'
lyssEWli S5.x:
vttnv,m*'*w
Mt?Baitatr
m *****
_•__ ****-
1KB
jj   L  '.',
• akHtkat .
ik.»
iaas*"'
»*   IW hiia-
■  ItVr****.  ,m  M,|
ia*. wa H4niao j
I -  m*
•  ■   It* lla*. i
i   1*4
■m*m *d
mm tkr
****  tk*
-   '
"Hl-MIt*
t*t<» DtintH
Irrm; .Haiti il Ctirtii him.
tl t**mm* I f*t* ttm
QEO 0. BRYMNER,
Wl ,t*. «ak A(aad..
E. BROWN & COMP Y
tonwHar* avl Wh**h*aaltf aad
Hm iw.i',»*>*i oi
Wines, Liquors. Giprs
CANADIAN
PACIFIC
RAtLWAY
tti. ibi a
Transcontinental Route
.«»««. mt
Pacific and the Atlantic
IN Uinlrt I *r« and llnlrl*
|*nrtlA»> IO*   I* 'd-aaOn ti tmtt, **
mm*** ****■■ it *' *' aiiaWaHl
■Hi  tk* .aH'"i aaal
Grandeur  of  8cenery
ltOY.ll. CITY M.UIKI-.T.
"^ J. SoBhe-teiCh.w
-WRIGHT BROS.
Imil silt-
•iml Retail
CtBttttt OlH.
fnraa
*,**>* It*.
*****,**
ta*.<.<il
•*• attar». *U.
IViVi Ht ill tm* ttl funk **i tm* ll.**. llaat*. Birai,. I,         lllitarittali    IuxbhIII
FRONT STREET, n**t to Vlantn't Fl»h Mark.1   - - ■
llttl s  l|s|| .attaint ■'-• ■,...  i...i. m ■ - ■ ...„.-.-»..*,. rit . t^ | |,*   *t*  %^ | *j | ^ |,^
SHIRLEY & HOT  8l^K£M0*B
■** i*RMIT*i* MIWHWIM*'* HAIL
i Oil m
**•* W*mt»m*mI* Vm******* Mt*m*t**a*
\m*t*mm h*VS**mm*» M<******tp**
5s^*i;cs^**t^;.,:~
• tn..,,.. I. it V*B  *t\ a**-)*. *il)M.  <<mtA*t*a  *'*
l.l.l, ^ lt~,    Kaatlla. •.,-)..•.    oa in Ml I ham •AattaBt.iiBllnkt
,1 omtm. ***\ tl Mrlhania.. • n«*
laa-tm   lln-.**,  ...i.d ..  *a,f*-*
t*a. M,tn. ;i.
UIDII. Willi I Ci. Man*.
* tjf*mm.t «_, i .-    I<'0 «l'*l»l**ll> l^ANI1 t«4a|ii?.ila,a
*m rpmt mr*** •.it in* i "•.■j* ai   ir,M*i. \r*v virj»tvtiv**TPa m v.t*i
•a W<-4at at ia fa t*t*mk  Thwftla
*-a*,***.a* *. *'''»■**
1*00 > 11 V11' t* TA****, ******** at * * thah.
mm anaa •■ , -i
********* ****** Srm ************** lot I-Ml
****** aMsiii t—__M| ***** t*e*t*at. than
**t ***** * aii lai al j • , ,■**
«'*s'im **il
>oaMuifl|a al Aa Oa tmm m Can tamtmm
am taamwamt ***** *********** ttxktt
*mth ttm***.  II wOlnwa laOawiii viirh.
tmtmn*mA»m*tm*A'mtmm*Mt*ma*
Mwm
»>l•»a.  m *   1'itl
tmm U*lIiR tram* \ »****. s. Allan
***** ***** (iriniB »ai*-* in lh*
Harrison Hot Springs
lt*«a Vaaaaaia. a* « E*t*d|%«tKB
»8lWW8r,^,*nBd»
BaBSB,tiBr k. •*. it naballaat.
•■H.V'WRBS**'*- **•«*** ,.,
raa. tttMint a. .aMHaB
amm £***** ***-*„****  ^
IB,
*> It -..* t  -■
IvtdnMtta.
■aart a.,,) |,
llai I.Ml *l . 1**  tta.lBlrta.aI
W.TURNIUIUCO
Builders ntnl Goiilmctors
BSICE
\mh*ti*A *m Ihf (wrl *A ih« *«t it irm**
| *»aiHa' tali**.
mmt* ***** ******* ti ail .ta m******
•lataan t* ***** iIm **■■** a*4 ******
mathamh* lia» ei *i**+* tt ■ hamrn-m
m i-ktaaar*- **•*•*»•
•mm. tuttai. ttaiiu. ilium
Vet'h/ 1*mW ******  ***  **
MtaaatiLtNi*"** * l't '.   -  *****
*httm*m.y*ft*m** Tttrnfttml. Wiasa*dh.
%em tr** a*** tt* ******** *****
TllKOUOll  li« ROT*
Mf Mt-m#ki iHanitta^-ralfiilNtala me
• i ttiaA* ttt* I —*"i- *
r Nliowia'. i- *
a o CMAiatoo,  mtmrn i*******
BMM *  Ajmrn  ttt Tttm mt***. -tw***
Wa*i*-,fvit: iWilaawl l*t*«w-
 DK.M.KII** IN	
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Qooos i
a  a aa waa-a                                                 ,  ai^^aB* la* 1.1**.*.. lta*"-ttTt ? , Bl
_^____a__a_a Vaatw* l<* «*' am l-attatat, ,. a**a
. *  . .. ■ .,..,., .t.t , I Ba. Bta»mti..i* .miaiii n-Mann.
IMtl'MIUNt.. i.ASMI I INC. ami i55?Sfc.r^*.*i_,
„  . .   , ,  .,.. * |  .,1   | a 'B*aat .!«.«« * l-a— «.*-,  t«-
all kintls of I niMiiiili W I'rls.
Another  <.n load "1 tin-  n-lilir.ittil
COPP STOVES jmt received.
MARY STrtEET, JUST ABOVE P.O.
Tmy*T*** \TC! Ofiicr.il Mathitiist * Blickstnith
.  *J  Y  •itttU*   a»|    rt'*,-*. M.*tt  - • -a I .......  ... *******
HOR*G 8HOIIN0 A SPEOIALTY.
Bi-i.ultw CARMMM AITO WAOOm MiM'imti mis
DtAUn it UJaKnttMOU nniiiiiKitt
A^rlculturol MarhlfMly Ro^Olrotf
IVii-taveai ******* *hr ***** ** *******
mm laH* •« Mif tm* M__l *********
t***-*n**mn*\t* Haw lai It *****
i
)
Th* t*m*a**»e mimm mm Q 1* 0 *****
me*  ****** at- 1*4  mr**** *>**  a
***** mt*»t a* m*m***r
\m**i aaal ******* r*a***«t«kf>m *******  %**
REAL ESTATE
IMORViCKanoM.'-liBUI.
AtlKNTI*
PtirchaserSolt    lioooks and cigars.
Lease Property. ZZ
COLa t,CT RENTS.   U
.,,, • a  .'-   a* ********
,   ■'-.   -
tmar* *** \m*t*m. *********** tmympvm*.,
***** . *>i*s*llaii   liMMWiiMWsniliaii'iaiktlaiafs/vsOtt*-
im****tmm   "*T. a^'u, hmm  ****** **.
...  hy ******* ■**'*** liowi-rt  »****• « nm y**mmt mmm.  i*spcni a»-
rm*t*A*ttem tm ttm*) fanlaaa tm mAtnn
■*'ny*,,.*^TJ!«,•i*a^Kr• **■*  i.i.T»ijiiK.r-ff
OTEL : DOUGLAS
rattan, naan
Nil.  Witrtuwr.
''-•''-■—'i-O'-inTti-'a
t,-,-i»Ji-.rf-: > ,a.a^«a--» Till.  MOIININll  1,1.1'IIF.I!
NKW  IVKSTMINSTI'.II  IIIUTISII  ,'OI.IMIUA.  SATUMMl  MORNING, .lANl'AUY  SI
L ll FIDE STOCK-MI
For 10 days only. commencing; Monday, Jan. 12
GREAT REDUCTIONS IN PRICES, NO RESERVE
LOTS IN SOUTH
IK
<1'
THE  LEADING!  DLR.Y GOODS  HOUSE
MASONIC
BLQQK
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN cfcst city lois
NEWS ui' THE CITY
TODAY'S OIIKAT  MATCH
iiilniia V.raua Waatiiituatar, tn Wlilt-li
tlt-t-i til-Ik  till.'111.1  Tlll'U Un'
II. - .111,1111.11. .11 1,1.1-1. - I'lllll lllll
-llltlll-lll  I'.aa.t I'lUb Will  lll.ll   lllll
ihiiiilili
tiltiilt
l'i.
I.l,II
III l.t llll-ll ft
,t. .llllll-lll-l'lll-
I.0CA1. HlllLVITir.t,
L. J, Cole & Co.
Ag.'itlsloi ll,c Ci'lfbt alcil J. t
J. Taylor Safe.
FOR SALE
Doty Engine and Boiler
■*/•
s*V,
0>
U  -v
$
vV
('i,
/'
o,
o.
For Mens' and Boys
and Rubber t
WJKK
tiiiramt aat ■*■
Va  ^
♦a
4>
A
\
\
\ V*
v <v    $
$
iirilQ OIL COATS AND PANTS, ^lu===t____j
IfltNO   AND LE66INGS, AND UHB^ nlmiikih;.:
Try J. E. PHILLlpQast
J. E.
Columbia Street, Now Wetimlniier,
Upposlti C.l'.ll M
luiiiliiii St.'  Ni,'
Wiintiiiiiistor
HIM', I.l- Ei i iiMHIHlATIItN.  rllAIVlKs.il MlTI>|| Iku I'KH „,
IM. lit I tt li i M
F. O. BILODHJAIJ. PROP'i.
.-
,ii. t..i*.i
,ii ni ntnl
nt iniiii
.   I,,|, Bill
t..tl .., Hit- Iiniiii  a*.
Hik.it   ..,.  It-.
BiM-,1,* llttl Ol It' i! Mat, mr anli.
oa ia'ini ia,.*
.'■    •—•ti*
*.-«..__
-a.
I- A. ll-.i-i.   <
|M|.l  Iuit',  ami Waal
i  ,. .
E ,,, ..
■
-
■ilta,   |i,(.
I I t:*.|\.El
11  I  i
I I.
IE  .,
I-l
dl. tl
■
...   ,.   .tl.l   a,,,,,
11. YOUOALL.
CUEAPSIDE
GOODS!
,.■ \\
u,. t i  nat-roaa
.ii„, ,i.t i|
Italll'* nut.'
/
I
, .1. lllll
■
ll 1 ii..  aaa*   :
i
,  !V\.*l
.   -  Marl
,i
\    ...  ,.. tureatd*
I
|i  . ,. Hut-it I >..■
ll..'.    a
lltl
-
I
Mt   I t.ai  ^liaaiir
III  ,*..-•
0*> |*i aaaa Caart
a
■
600D
NEW
CHEAP
Dominion Building
_Loan Assoc'n.
tiilltiiil'i'il i ,|.H..I   M.IMKl.OIKI
\|
•••
a
<& ••••fr
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
1 Properly ol is Com
.  I.a  ....a a,  ...aaraa.
I.,  a,
■ !
install
reniiil  l.i
III-  i HE II  ll
ibi
illlillU
HI  llttllllltlt
REASONS FOR IN' Jffll IN LIVERPOOL
I..*, i
...I,.
ti.  ata aut1>.iil.lt*anN
#t .a i,..,an.,ii. I «*■, *et* ii. .i-g-l.t t.-ltt
II !•'■ I
,i. it  (.I. - it •'..,..  rat la ***• naim.sl
.... Irtalt al I  " -1** •   I'  .  f. ■  tank,  ail
I,* ,,    I   I   a.t
till,  , -.altl* tiill la-
. at I
\**mm if '  •  lln *ttl In n -*. mil  ami >
U.I  _-...■ BUI I* '■    -  *  >   ■    ,-
-    . a, .    I.   . it
V   ■ -l
a
LOTS
UAT}
;   INC-l
j   FRO!
-   CASt
YEAI
3.T.M
;OLONlAL I
•••sCiiE,..^
Wffli
BKAL1
MNUMWTK
-I*....
n
I W*ill ta linTUi
.,  II ..
N
WaaUat Maoart*
■
it I  |s  Oh.
*
■  .
,, a,..| .  . ■!■ M   '
Ul  Jraa* Im At* j
• -. .* \tm *
Aa tUa-Maiat-l Alla**»l
*mmm- Ka.*  i*" II*'
1,1 |ml a "II III llai*
I  I
tanftanl
.
aalflMlh ■ ■
nl i  i
■  .   •
mil a*i*w" j****** -
'
i Um l-itw
i
■
S   .
a
. Mm It***, a |M|
■
11
Mi  M*
Tha Opium Otaata
R  MomtM
■
Ot••.*•*•« 0*«rl
I .
tf  *!|M obf-hH i
M. | *.*t . alfaWh
,   .' . , ,!t.*..|..'
m**rtnm o*i****hlood ood •*•-.
■S .»•  *1MI*|H •   - •*-
• .Mill
■iM II !.* -aa*  *  '1*1*1
•
.1. «. a . -.    .   ;  .
,en***i
,i   ■  ,
■
- *n out  lalvlll* ,
I
i Ion
*• •   •  II- • "  t . » ■
II tall
..| H i|,t t t***t
■
a il.*tt
!t . * ,1. a .
"  *
.  '
Mp  i.tit*,t*4* ralMtfH
,-.'!**.111*  ibftJP  -lit*-!  Itiiii-g
.*  m i.»-*i  •diti  -
■  ■
' ii^i*.
li**l»aii*  Cm********
*.. ,  • ■
t. .-I that |*«i-'
■ ■ • i   .  .
■ I
laoilaa
■
lull alt**-
•**t, nitlt Ihf >. I
■ ■   i    *   f   *h*i *'.'tl*|
1 *
.    . ,,tir.„  ,.f  -B«l
tali-. 1,  la *i-l* '4 tht hh*  m* a*l *»  -
.*.« i. t..i i hmttMUt it.t.ian*  1i.«
lartfaai Moyor wolrb Um *h*
i-i.i i,i',|i,„i molw haw* iP#hM«.i« »i
r *»wi»|tf«l ari*t-l
al»«». aiul i.u naa tl,**** mai
,«.!..) in ...... . ..  ln)||N
•nil all "ilw-t hlada ttt *|irtrii fln»-*i«
Hntin* id*-  fall and  ulnUt  I
S. T. Mackintosh & Co.,
AOSNTS,
Columbia Itroot.
l.EE  .11 - • --■ I -. - t Ml.
COAL
WOOD
■. ,i ii
a
•••
a
*  .IHlfl   • |
i at I ■>•'.
.   \  j tn  ....  i
AND LIVERPOOL
T. J. TRAPP,
A'^i in for the Company
f  W. h.tr. pro
'of th. City ait,
rABWIis
improved.
Loi. In  M
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
••*••••**•
lot* Irom 11.
acre. In lltl
BoittWaal
CONVEYI
Mirarr I" **■* ***
tiirmii ran..
woopan
ToSn
ranaiaM
WM.TIE1
iID.S
J AS. E. wi/.i:
The Matter
is. iiiiin- lh.ui .nt ill.
quality «.f il» material "i
•ahitli .i suit .,1 , Iniii,-. i.
itt.nl.-. tl„- „ni-l iit.|*iti.,Hi
, ,,in„|. r.iiiitn The fin. si
tlnih Ibi'llt conlbrmctl i»
tin- sl..,|a >.i the «•
a«rv iiiiii .IhbI.Ie
1. A. HcRAE
tHi.ir.iHIirs .a I'-  I-. ■
In I Iniiii-|>iiH |h,i together  l.t  ..  f..i.|a|. it.
..llllll  IS 111  |f>  I La IpUll ill ,!|
.iiislillini! Iim ult I'dlt The
iiiiiiinfi il Mt.ili. s|i. ii<
mis   "Thr  .Iiiiiii, 11
oft Prorltiim* Ihr
Man" II,-- Haiti it
iihIh   riieirfun  .-t-l' i
your i liilli
iii_4  frti.il
M.A.McRae
JUST OPEISTED OUT
av  I " • > K. •  ••■IB 0>
icwwawB
ui.' i*n
GROCERIES
And Xmaa Prulta
A SPLENDID STUCK it 1-flW PRICKS
BRAY&MclNn£S
11. a a i
».■**..
t.-ii .*'
~ \*'tm*
I na,..
cfeCurrie
FoMAers & BL:
buss ud laoa ctsniG.    forgikor out «*>■'
M..-> .'.ii •-,'.•-■_ and R«pa,nn| ol Machinery a Sit*-*"*'"*
and Imporlrt, ul Btnlri., En|tnct, and all I'-i''
and Wnodt»orkln| Machinery.
I'n., .I... Me,Iiimis .mil Workmen BrnptajM m
Thoroughl) tiiui.inlii-.l   \V.i^mi\ Caniap*
Duggia *,lw.,)-» in stock.
New JetiS! nctSSt
IS NOW
1%  1 II fl   flUAA    Columbia bt..  -  -  NcwWcijnvi
BAND BRBS.LiTERPoo
Real Estate
MONEY t° LOAN
On the Mark
■
i
'■»* k* id
I r).i I M
HM'' ' **•> lalk-it. AttA
• if  fldt«*>f*a h*\r
• tt* t, iMtMfi In *****
*  ■    - * Hi «M*b a IIIH*1 rut*
ullu  ''•','"■ rollifiUW  l« h
 * *» •* "'•**'
,*,*,pU   |a  ,.,.tlt>   «,t| hit.  a fl*.«M
i tiiiK    **t**t* tt*. I****** itMitit ratntdrtoMi
.  « ,  ,    *" i''* '■■
 nam*. ,i..,„„ ib.
i
j a
I ha.r jnal wtltlnl tn my
rarnllnm 8lnrii thr Brat
8rlrrtli.li  nl  Wln.lntr
OFFICES AT
Bhadr* la pultrrn and *«■
*.irlmrnl Irom I tn HI., t In
width and will aril rhrap.
31
_   NEW WESTMINSTER, B.C..
P. PEEBLES'"v VANCOUVER, B.C., IND LONDON, ENG.
WOODS&POLlQ
Thin Property ia going off ***l
idly. Get in Quick. One Hna-JJ
Cent Advance in a Month or ™
Certainty.
%
*--,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353976/manifest

Comment

Related Items