BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 22, 1891

Warning
You are currently on our download blacklist and unable to view media. You will be unbanned within an hour.
To un-ban yourself please visit the following link and solve the reCAPTCHA, we will then redirect you back here.

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353975.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353975.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353975-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353975-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353975-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353975-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353975-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353975-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353975-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353975.ris

Full Text

 Official Ouetii
W.J.WALKER&GO.
imn, am bkokkhs
Ni:w wliHTMlNH'I'lill 11. c
W.J, WALKER & CO.
WjWWJ ii. aaw wiantiaaT.i
11777/  Il7//f'// /,s' IXCOIU'Oli.lTEll "THE MUX TRUTH,
In i n.i;
NI.W  WKSTMINSI'HII, ItlUTISII COI.I'M III A, Sl'NUA Y  MOHNINU, MA 11(11 tii!, IHIII.
Wl. BA1LUE *-, CO., PROrRIETOBS
,st Your Eye on
SAPPERTON
i US. BEAUTIFULLY SIT-
\ I i.l) AND COMMAND*
SCAN EXCELLENT VIEW
ROM $6o TO $too, HALF
\s||, BALANCE IN A
KAR.AT8 PERCENT.
MACKINTOSH & Go
\1. lil.l it K.   NKW WI-LSTMIXS'll-K. ll.l '.
lil)OS & GAMBLE
Land Surveyors
til ESTATE AND INSURANCE AOENTS
tint I toll* .     ■ ■■ si uii. i\ in ii.miiii hi.- ml'
* in \ " lllll t t
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
N  AlTI'M '"'  V|]     I;
I*Ot "I'l""11" I'"''' ^'I'l-'i'  II.MO
DRUGGISTS
Patent Medicinea
DRUQ8
PERFUMES
choiit.i ii. Toilet Artlclea, etc.
wanted    uiiuiin, ..    .
:"""■" * ' Macptierson
pu* aat.i r
DRAUGHT HORSES ull)01llS0Il
*';!;:;■ rnutuuoKin
1 Mi.tiriiKi.i. irii:\ii.ssik.  ittt im
rial
I"  PI"! ill a | |  1
I O'-'lHI I. ftUlllaat*
MS Imiiuivctl ami Un-
' 41,1
SOUTH WEST-  tccioMT aao ur.
TER and tome choice i 11...1. m
" <■■■* ***** 2'*2  laaaia.
til -I    AllllillllU    JO , 1 .   -   •   .H.I..I
I \l'a  -llllillatl'l-a
/ETANCERS»FINANCIAL AGENTS
iut, •■. it
t
1   ..... 1.  i- .  " lia ra,
I00DS. it. OAMBLE. Nt-tr Wittmlnat.tr. B.C.
,, (BMTISH LION
HUNLAND,
-IIKNKY I.KK.
Smokers
. . b|  llntlt  UlM
... 1  1 . I.*    .*   ■■'■!* mttmtm*
iC T iPli  *a .  .  ..'■-I..——_ HaUMMft RCt—MM. I**'*' la*'*
ILT JEN. M.mi iiiiiii" i   ., xv hihiImiiii
.S.CTXRTIS <SeCO.
f '« *
X  T   .
_*__• «L_
IOWAT & D
TURNER
Real Estate
FIMMWKII ISilllllK IBEIIS
Thn InllnwiUK I*.-«|»-t--.y hi. now ti.'.'i,
liim til 11.1 thn iiiii.-ki't:
• ■it i* IMl ,' II
... .
SECTION 2©
«»ff*l
t .  V|\   !•  t„ •:
MOWATdt
TURNE
R
*.-  M,*m.,m*Ut  ft I
-*—*-  « _ * _ *   *
M	
a.
DRUGGISTS
,iw|-.,\1a|l  I.II tl 11' I • "t'l. 1 I' I I
Ata
an rat.!-, fltt
STROYED 6Y FIRE
t.nllt  ••alriMlalinl
III tttlalH-aa
E.H.PORT&CO.
S.n-i-i-1 ..111. In r. O. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AG'TS
llwtatww,, . fit,Ml.. ...... r.i .
T READ & Co.
LATHAM
ESTATE]
lattSiO'twri. Owti-irwtj t.*,, rkwikjiiiwiir iiiwiird th* Ti.m.
. ., w.tl ivw thtowth th.i |ttop*.t, thi. .. lit* thtMrar.l ,n ,h»
mailal  P. t*i >.»*. 1910 , Itl. (MOuth. ha, 111, I, ma.
615 FRONT ST., WESTMINSTER
OUR CABLE LKTTBB
Tim  Hull 1,11;,■  Qiitiation  Hn|.i ia.-.!.--,
Every Other in
Belgium*
ORBAIOSUQBB BIPBOTHD TESRE
Ituly'a  Mllltiiry  Burvn..  ■yateiu  to
11,* Rt'iltit ml tu Two
Yeara.
ANT1 8EMIT1CIBM  IN  AUSTRIA
Simian k Inteiida to Return to He-
aide ill tlie Q<* nil lill
Capital.
i.iimh.x. Minii li,—Pacta ii*- (nt
u-aiinit um ii..' prodkti Uul i*'.'i
wiiul.l i.tiii*' .1 1-tr ii.-hifiil tuir Im
lli-lllliiiti Indettl tin* turn Uk.nl'i tbl
lulttll" mHali.ui iiiii-e ltie HriUMii.
boUM"f njiiiieiitaiu.. ifri-<-d un 11,*-
Um iiiii-*iu. ti-'ii i.I M .laii*t-ii'* l.tll Iur
ll.i- itu.i.,ii uf > lanwi |7, "3 md W uf
lli"  ii.ti.Utiitluli  liai  la-en  *ui ti  ai In
itatiie uian>  t*i*■,-.',.  oeloolten ******
iwat-eii |iuMl. al trull..1, tliT.'iilli.iiil
Ktlhil"** AlMMl etery Wrek Ill* la-ett
iirii'iitni Intiii MMl fretli aiul U0lUa|
tl., l.i, III I",Uttl1i|  lis llif  i.ilii'llliluti tlm
litr lU-lgian inuiiah litr I* riitftlni* apoa
Ju*t in. li 1,'tl.tt  a. lint  -a. I.  .
Laopold'a irtedfatbar. Loali l*fallllp_*e.
Iml to t*,t* in I in.-.- fit.iii (IM to llll|
t» i.i tt. tiititii-iii ti.,- obatloH] id tin'
tlulrul rililtiet, 11 catne lu ai, ttii n,.l
'I'luli' 1* im tlutilil lbil llin inu). ra*
.•Jl.ltt'l a* II I* mi  11,"
tt-m ftt.tu tli,* rank* <>! Uu- *•
il.*«  arr tlimi*im* (..I it.,  fnii* Iii*.
Hanoi be i.'tu.i"! tm to 'i '
luttiaii.ei an*iiii tti.t  u( Hi.* *utltig«
l«ll|1t'*l.    A  llttal.it  t lull.> i.t   Lul  Itr
.   ■.;., wbo mmt* li
Uh  defe-cli nl  tl,.  pratanl  milliin
II... m  ll.l   l bl  iliilli.li   |<.ttl,')  tit
111**  lite**-lil  imulil. r uf  - .
lVti.lliitii.Mmi' from a iillllai) jadnl ut
lie*  a *i*lr  rtli't,.:..!,  i.f  11..
, ikal ii, it.vai:-
1 i**-rii,»i.  am,'  >
aKUION ti'iiin  rQWMBJN
in i|>iie ot ilte eaaiti tatUlealloM
•    -  mt Hrt-aia t 1* <n* tii.i it,
ibi'iailei.,( ll.r Ueeaa  Tlie miltiir)
f,.|... Niii* i.efilt.,  mft,, „ .,|  iii  hum.
1,1. ,.i.i itrvei -moo|I lo
> h mtliiarr
aa-rttaa aiafjeertflof to tit****- Iiiiii I'libmi
1.. iti. 1—i-t.m. ii, ibtulate natt '"ii
it, ..nl) I- niatnH
. ir**.  wdai u.n
Ibe ituill.  *■ abttli |at*
ina*i i*iin i."i.!t 1..1..1  ■
.  . ,*. ,,(  ... ij u.a MiilUai)
looa t.t ""
anibi *•! |<*.|i.itai  M
looUm (riiuit al
"...
Iillli-**.. aitl. alit-h Ika aurllltlineii'i
(lant mainiaiti Ibui tlwaaall  *•■■  loll
•Inl UIKiilKlll-otill itifliala, iad t'-a..
Itltelr IHeiiiie Inr tbe t.a.|lit|*rnti «*t a
•ll.i|-ta*liilii*'iil ,« tbal MN tl-'-t
ifait-ii I* ibll Iba** aill olmni
* - illfiart Ma
taaenlatribr "i  label  tin  lUul thr
ttttiMl), AhA  hi Ibli  ewl 1:    - .
. laaaaa ire oil *■■>■'* ***■-,■* •* «a*b i*
•iiitr nit.it.i*. but
■
ttKn.i.! a fit-t-iiitiii* fiit.il atweii at
I*  *t. 1  i  1-  * (- ■
Aagtiea. i
unit i.mp tf U i*
* , reealat Im *. *
•MagoaSfii ikf-MfMNl '
•)tn|albirer* aitb thf *ullil"4etaia*li.
»i .1 ir** .lualt tnilldlnl Um ** * **• * t
. tan* 1 •*.* e.'i,.* 1.., mi .ml l( *m*l I*
1' n.t ■• >• al tla mmm •** ■*••**
tltmm Mi ual.ijtt, aM * iil.1** alnh*
du Ibef lii-ta Hitaree*! l'i Itlill, Ibetr
r,„t It t|,t  *IWftle U*tT**4  |-i*ii|.,.*.,
tad trtea ibalm «•• »■' *«•
t*j**a ..an it.irtihl, a It bout Iwleitlt) IM
UroanolfM aiib air Hn^*l i-«iit-
t.,uri;i -it itr,'*!. natkol **t *■*•
M-nalH* The? **'
MUM MBtl'ilbki **r tell ,.|ai*b iad
ill. iM.1 rlflnl Ih* ***** baed Ibe?
W*t **aK,|albe fl|bt In ****. ********
ihr, .).■ »*uit it They hltr >-111*0*1**1
Ihf kltil hlMiell lh bli palara lid beta
* -   IMOlM  l'<  Ibe  ht*t».*|ti  ni Ibe
aiti'if,*! uf ihrtiiiaaiti iiei i
1h...ii aiu i-a mon, ibn tba Iwiai
iWoaotwa .**miit*i.,. lid
ihi- Mtiblltbe^el '
I* la-lift rm******** a Mb a.|.«.uhlr.i I*-*..
lui ion. deltharaitnai and iMHtJ hf a * Un
ot *ei, etMeatlj iilenl **\*4, 1-eratltiR
III.) aay latin*, rfa-r.Ue.-l ledeal, n*.
lUltillnktl nr not. Tbe ************
******* ***** ***** *p Iheti atSt-li In at -
t«|*l Hi*  ttflfttltdettl tail*ii-i  lh" llai.
*Mt* MttMl *4 It* mail it ai hai. iad
ief«a)  *tflii*f. Is
h • "nii|*i«eii**- u
fl.  >.!   I'  *<*f.  attaeahal •<* th*
llaa*..(ibe 1.1*11.ii, ****** Tbi eolr
fOaaUiO ihil laataii* i». abelbat tbe
,. j.  • ,*t*m*  ttbkh lb* tat*** td
lai ta*ei»|d#»"}da utm* |f»fti-
i*>t. aill *al'*f* tbf  naiMea lid itlll
•  lite anra-
******* at* 1-1*1*1* - *
M'-IMII"  Ml tthlli
FOR $110 EACJI
•alatlrl
1 llr* tw*. rw«»*«.
-ltr.il. !*•>. aawt I>-1. ,1* Im me aaa
■ w.ill.1 itlaw   .**«. Itar* Iiw*******  "
ON EASY TERMS
B. Mackenzie & Co.
K 1*0-6  General Agents  607 COtUIIIA ST.
H.G.ROSS <fe CO.
Ctiltunliiit St.. Nrw Wn«lraln*lnr. B.C.
AOffiNTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
IAPSIDE
2e»ERYTHIN6!!
f t**A*i tit* ttmrnta*** i*vta,|iar
! ,* laaort
I**-**, aai *** ******* Aatitm Ihimw i
IMVTUIIIfl IMfl   ' * *   ' '" * ' '**'
-yAHTItilnb ANU
Po'.#*at at'tlen with-nil r
1ft tto"*! ofltcei
\t*f"*r- htltHfi.
Cable Aftdriaa:   tTOtf   ■ i-.*M
iAiWr«u:  *
A.1.C CitH
-
>i**t u|ata ibe (iiibtaeir
ai*aiM>« IAW MM urr
The f**r ' - 1
ia.. ******   •
■  •
.Ul  III* an    **■
*■■ ** \,*m*w*-*'**r  ****** mm*
t-e m*t*t ha** U* *l*r ii. a ******   TTT--
pHofe *» rtnejll aiu'tf-i ********* HIM
Oil If be llhie* htat-lf  *
1*1' h iliin In the * i|.t1ll  h*  aill  like
* lb him  *4 none, i|»»ft
- - - Hf I  ***\  lT.,.i!
1 boeetar. ifcowi a-
UtirhaaHit fi.f I'lieHrh-himhe. aad hai
ie(e*wal lit* ttn,|.t,t,f t.iter "11II* abertf
r tl.f erxthii nl a lumber
i.f tilll* nti Ihe atom "t Ihe tatltl " e.
ii,a **..»!l**l mill |at«d behind 1he ran la.
ll li the |ifelltea1 j »" uf Ihe nlatf. ami
lha I'tlnr* aiihei tn keep It litll'i dar-
li>| hit lifetime
BtAUAVM Ml ihil MMBUUMi
The r»ea« Ihlt the Amerl^in  IV«1-
deal  ha*  or*ter*>d Mlnlller  n,ei|t*  lo
nnlitr  the  -Mrmar*, f.-nyt*  Ibll  the
I ',tt»l at it*, ir- \**** it* retaliiie fur
Ihe  eirl,i«km  of  AHMMN  |*"fk. In*
aM'*iif'i*l  mnilerniHen  tn
Herman?  Th* Herman manata^lBreri
haif nut  ivtvad  n,i *ertnet dlmlna-
nun of aiturt to Anirtoa itidir 'ii" Ho
Ktnli'V llllii and an anbarfQ *»■ * iraili*.
wiiirli uf lite raan in* banioa uari
iiii|Niruiii, m,uiil ba a iiaiierinit blow
it. i.'iiu.iii induilry. Tin uiriaia *»tw-
i i.i- .iiiiii in.i tu billon ii.at .mii in-
•trut-lliiii* ia.ii. u.'ii imi, Imt aii'iinlliii
I*. Hi.- lataai n.-iiii. miu..-. un), mo.
an* In i iinii-  nf  tiiln.1  Tba tirubll.l-
iiuii ..I Anii-ti.in |Mirk in* baoo aafonod
t'l il..' uniliiirltli** ■* in maiiti riti-il
ii-ii'ilt) Tin* iii.luiii liiuiii' i.tli. .-I*
Iiiii. wit.-li.il fm It mill l)in ,*).'*, ami
ll  i.-i- i"*ii  lb*'  r-ilf when  an,  wai
*i'K.-ti in dreni-h ii »iiii Eamaai utd
burn 11 n|i, ami nut alluw It tu tm mitt
fu| Uu* latin-til uf tilt' rUltulU*. 11','lt
•nils (ut f,t.,t the pMfM ai'iitil flint
.ml It aai tfi-ai  tu Oa)    llii'  ur.lt-l uf
   \ii..-riiai.   l'rr.i'1-iil.  If  l.lUlll)
lent. I'lati t. tb.' li.-riitaii lu.|- i. tl **uv-
• i unu ut in a -i.,.:;,n. i batataaa itm aert<
nilliirai i'ii**.'* lu aluMe liitaretl the
|.riiliiiilil..ii lia* i,t,-i, iiiiiiiiain.il ami
il..' iiiil.i»lrul elUOM, aim wiiil ibe
tank and iim want in kit-ji un niaki.ia
AtlU'lll'lll tf.BMll.
i iiiiiii wiiiiis i a nut.
11.. frlendiol Mr i: ll Jaekioo. wbo
< irrie*) utl III. wife al t lltlWM, Hie lad)
iuit im: jut iteeii relaaaad '•) ardM u
tbl a|,|M*llal,' .unit -i) lbil lhare Ib
ai,"tlu*r ililf io the .uitt Mr. Jiekaun
ha* a liwirt ■ tttii-l lUMtBit. (t.i a (.Iiiiii* br marrlaic; that t», llil- i*
ll,. Iiii.liiiitl nf Mr Ja.ka.it, . * -m ||
I* i liiainl In Jackaoo'i te-ball tint Ititlu-
.-in.- in tint dlrwlloa im boon immalti
I.. ■* .ii lu k. .(I tm iwa] frum .in kioii
■ ■( ..mr*'-. anil .u< tuna altte nut unit
fi   i. Mn Jukaui.  ."lllll Irlnutlt
i-t Rafltab llW, u.i matter Imw
bi behind eUawbin  Pnwtt| n well
I* tiuialiutlut 1|irat*,rl.1lin.milllliilltiriil
ifiui r,ii«ui.si I., i-uil'ir a wWI lo |M *
iln*.1.1*, iml llir OOOrtt Iiiip .'ilntai.
Iillli lalNIOd 10 tllrlt-li  Hit* uu anli t* uf
ir.i.'li) beyood in-muiil malirfiintent
li. ton Mi*, in k—ii M.|iiai..l fhtiw
bar li'i.l'iiiil, ami  w. allh)  Hi b**i nwn
|bl   HUM  i'luin,  I'ti-tliill) iiiiiii-
atn  wliii  Mr*  Halite it,  ai ii.i1t.til
II.'  . li. i*-.t, .(rlriitlit'lilm the
, :. ,.f  Haitian,  afl.t It,- at.
• i in. J** kaoa i booM and
nm .. iln Jadnos, a. bf i.mie*in
it,,  polln  eon Nttbtnvo fmm ihr
I,....*, at  Mi*  Ji' k.ui ■ t.t ,. *i  •! 0
t..,.l it,. .In. f,,.ii.tai'li lint tin- tiit,'i.dr*l
I., i.t nt, until irU-awtl l>) a rourt „f
D iriOl  b«l  »tai  ill  ll.r  huuar.
a-* I.. Jaelooo *  iit«ib*r.
i.  klOOi  ■ rJ'iitlrmil. "I  rifai'
i. i.i .lamiiiii. itu- ai. mated ei a iu..i
■ml lit nuii) Utraded ainoMlbor h>
bt-r lunltaiiit «i i.iiiii. li ** llmuilil
- itnl Mi* J*' bjoa In* tin-
3b alait bi-r lltbl to llTt*l"lU *be mi) |»
t-,. . t.. l,i i I,ti.tiit,.! uf bef OVa a*"i|d.
M.i. - , i- ti.anl "f it.*- ■ a**-
i Hume .ti*|*i.I. *n*  ll.il iVmtrr
i. ■  pnfmrlii  f»i  iddlilooal
mti.ttMla* in ih<> admitiuiiaibii, and
it.*! t.u i-.li. itiiuit.a * ndoettoa al ib*.
'r  |  Ibll I '■ it" '■■
i    vtll tM f.*nMall) wrl-niBie.1
bi ii.* i—('!*■, at.-iwi:. ntaiaaM IMi
i  iiidutiM mm) iteMiaaitd*
■  l„ Ibe t*i1  (a^ludnt life
.  : iba airy, ****m •**,* *4
Ibe a   i  ii in he fully
miiniiiMd and lelbll Inu atll l.na.
«!,.  cbtal]  *t.,*.t* itift.ii-*..   Hair
t„.H  I*  ilr<.ti|  em>.i|b  I"  bold  tb*
raaoaa agtlaat *■■* *•••• i * •*i I
load i raoea, aod h ** Ui **,**
tmtm Uni lull i* *iinaitia m iha
trtptealliimf TbMO IBM (•■■■n.deit**,
ahalet.i IM ih* i*-i«^t Ihal tbl
.  Ml bin ***** iti ilaaiei li llai)
•i rtni iv. i *.t e.H i,
iMi.twitit  MtTATWa
\ i** .ill f. itutei.t Ihe fMII-***Mltlr
.-*it,| on li Aniiiia i*
that 11 ha* Ita >H< nl'.t h*4A a****** Iba
imt-l) loiatlii  l*OfnUtOaecb*M.  Hi  Ihu
r*M-. t ,lllt.ri|i| five. lUnla. whet* Ibe
mm* im> Ubtool i*ul*U' .*til<m*ni fa»«ra
ltd Ibi J 0*1  lit luiiMi,  IM
-, iu . i.-i ,, ... i, ■ anj
tt.*, ihr te, an I- n*. *.wt.t t.f  lha tmm*
•ut-*taiiliii - in* ut lh* "*mmelilir bit*
lag a|..lit*i, it, iht* rareal elertbm*   11.<
*   || ■  ..  tb*M"*e
lUb-ibMi oa tba llebran who
ll ||<'in«*tti. on alraMMMJ Iba eeallb
• ■***, It I*
•in..I ». twt.H.dth"*t*l Ibal etllhet lite
i:*n|-1<4 mti itaial Taatf will at*H*iie
a»,| iwWtlanf lllnleiaa*a Tbe Aaa-
iliin -rwati alftwdi mataliii*. an ******
*i*--* nvtal bo-rrtif Oafatael Iba ll*t*re*
■ * etoHbM *.*dlti«a.
bal H deruM 10 **• tmihri. aad aaii
firmlildtm    \  '  • i*»*waI  la
taHblai imia thi*. |.«Wk aaflalhw*
Tb** Heiman fa** liltit* Inland t« br
lirirlt ii|*|wl>1aal In Ihf -aallHit •■*•*'
lw-ii**)*tiril HmMM
* ,- l IfMnnn al llamhutl
hata ai) IMonod 1*, a«rh and Ibe iiribe
k) ,.,*t
l-rlh'-a IIrun of Itt11et,t*tl. Mill
laa-ft^iren Vkl.ill tl* aatliel) |a
tittriad hi* h«lllh alma la* diwerded hi*
i. ihtn.-i fltMioBM tartftmon
TbOfO I* .ta.it,l*>ial**a fttllemeat al
**i iMi.tt atM a ****** 1**A ** Ibe
booaMfll ***** |.i**mi***i.1 In the •awlal
U1 in— Pei* n hai*- **** ***** **
Hiuil itntam*! IOd la., arraati blta
***** **A*
tnt anri* i>. «,*iti,
\ l*i*4t I.l* l»l*lt*«l llanan A flea
IMa* I hilt In Ike effff t lbil Iba le*.*lu
i .'* ■ tiehrei •ru****! bj lh* mi)"l
*...! l-eriittlbelltftaw, nf  Vllpiiala.
tm *■***  |,aMlibe*adl*|*ll*b tt***
***U**t* Art ******** h****.  tia,*Mer
.,.1 in i-.t.. • ..a Mti here 1*1
lira i»i"ii  ahhh *******  ti*** (taeim*
\n. • ihil |*iM>.|**,i Halrai'fii * Ml
.11.    \  it  11   1  s ',  I t.l  It.*-
tttntMI. ei,  'i ■■'•  ii ii    i  • • ■
. |.a 11 *)«.) thr '• •    .
I  them and  Ibat  ih*r Mir
laklM  li  •'"»*   pAtt
It, Ib*    llieilte    t,'-a ft
***  In   thi.  fstHhti*    *h*  m*>4*
i*,i>->iitt,*ii • MeaMa, th»
. ■_,»  ..ai.l
.... •.*mA*mtmjmmm****** *i'b
ina I
tia-fettfie  I.-. ■ ■■ ■<■ aed lb*
I hm hie*  hefi  Tti*  l*r***d»-nl   ind
m * •"(* hat* nanitead nm tmfk
will he depntllnl In Kuts-i* f.-r Ihe
)tatat*nl nt 1he Jult Inter**! 1*1*
Ihe Miewtll dehi. ll I* hetietad lhat
Ihe deli* In th* *nppre***lnn nt lb*
inmttle* befe !• tmli due In lie he*ita-
iw.tt-.f Ihe |utrrninenl aed thai lh*
tiuthiAinai nf ih*ln*<itr«tiMe I* «-1| a
ftlMlM nf a tew week*.
Wail imivi*., racm.
Kn|H«h *t*.>rting men ir* Mil*l*d
aith th* .1" i.t'ui In Ihe lanrndlli dlh-
it.fi i MO. and it 1* now tiid Karl Hbr*«*-
l«l» wlllfn, iter Ihe J-rtmile nmirtirft're red
bt l^ntrfll* tn *re If h* 'annul tmpmta
iil«.,i lhe|ilt*r'*1!m* The polW wli!
1'Mhihlr nnt lake Ihe ifttaMe to arr**l
him now Ibll the court ha* dl*mti**>l
the complilnt a|i1n*1 \*****l **.*,*****e IM
fut .Id,ini
MAD WITH  IHtlNK
ll.i11y M.iitiii, a  l'i.iinni. nt  Hm H'ly
Mini  Ol  With*
i IIK ton,
BRKAKSINTO THF. WHITK H0U81I
And  li  Only  Secured  After  a
Moat  Daaperito
St mi*.* I"
END OP THE SIX DAYS RAOE
Clltforiiti Oettlttit  Mora  Tl.uu  Her
Share  of Japanean
Immigrants
\\ »*iiiM.t..\ Mat. I. i Marry Mar
iiti, a *le..iuti ut Srnat.ir VMM Of Koftb
Cat..IIin, Juiii|a-il IblMgb Hu* lill'id* itnl
wtiitli.w nf th.' rr*l rtami In tin • ,* ■ aUn
maiuli.n al w u't lu*k lunllht In OM leap,
ami loaded ion t't. **■*"* pttm Tba
vra.li uf tireaklni |ln* Itlnetod  Hi*
alt. ittiiiti ,,f tiffti-efa lliiliil* ami K'Uit,
wu dul) In Ibe  mai,.ion.  aim  at  mire
ruhad in'" Um imm TbMti iprtwllii
HpOO Iba fl'»ir Ul * Ur«w. aril f„im.-.l
mii, .it.*«*i uiilr in bti panii.  lodM
ihiri ami iln-1   llf lied  la*eti  *ll|btt)
•t-i I i.i bn till,  Lul  OHM  Hn'  Ip
pniaib ot ibe ofltoen num. -Iui. I) i-|in
an alUik u|am lln m After a *er.r*
■iruiiie, It. wbi.li Martin  wa* iMmt
IITI *1*l >'f Hi" trW ilull.t-a  bl   III*)  till.
).* wi* ororpoworad and ru|«* I- n.i
Imuigbl b*-wai t«iurll band and tuit
ami ** iii i- Um i'i*t pm m i i-.ii. i
ilaliuii in an aa.hulatii-i- I h* atNMjhl
ll, uieitumtliC Matin. OfMted the llril
tit ii pi star, and  llir  t'iritd*-iil  POlbad
■I."*., .tan. (ion tba neoad Mori »b*r*
li* wa* illllni with lit* lemih. and * it
i.e.**tl llie *lr'ii|lr He Iml mcl *
bra*) .in* a* be nm*  md  MMd  '•*
rotdi i*i rei.ttei ii.t't'it!**!* aaataiaofa if
aaadad   ••hii''  '"-'i'i  Ibu.i.iI  Main.,
ult*-tr.l tlir tmal fuul liniui|a
whit h n.uld I** tiraidlll",. I '
Th.-a (tail aii-li* Mn Mat t—■•. aiul lha*
ladlfiuflbf wamhu. trit ,.*ii..tn .lui
liil ll.r it'tnaliiilH ..f thrrteaini- Martin i* a wall km.at, )uiiii| man ilettil
ii.wi, aodqolta t»*|iuUi m aata) and
tlutt .ti*I** llr ba* i*~>*n dnnklna
freel* of lai* and Iimi*M a •• ***** i ug
■in tlrllllum llrmri.i Ui hi
frmu *.<ni>  ft •i-l«    I M
i*at ..( ib*-  uiui* Room  it*ii'i..
tntonod th*  irnund. la a quirk rtii.
-   madlaf •'*''* !■ ***** *4
*. amnion and ImumM into
iiu i..i  i.-„   l-M|hi Mint,- iiM.i..
(ti.nl lit I i rll in llr  *lettt>'. t I '
trioodi«i|iM«u.f daaeeM tnoiun.aiiim
il I,.. ... aiul. OOI J-aeph I. John
li.u, .1-1 ii 11 I'* Ht,ii|h1
llaa Tbelr C.mlM* u. r
ttm   M.i i.   <   Ihf ihami--t of
Impiiltn  I.bIii  dlfuii**!  th*  t*tlifd
hud|fl and ad»)rird a t«»ie *4 -*mld*nr*
ill H.r |u»r|.,l*,l*hl ."jAlllMt
A  H- taliat- (>  Mr a*  ..
UmttM *i  Mat«h :i  It I* rer*«iad
thai ih* l'hii**t ****** luibtitm** hn*
n.tinl t |«-trai|th.r) 1*14*1 Uul de1ailt<d
tu,***. mu*i t"«*mi*in) all ibipm*ni*
ii, boed .itiu.i M,,..i4ih it.* Mat
Hi  r. t impmUm. Tbi* ti iMiiiad
ll Ibe ll.i IMMMIMI •»*••*!* t»i ikr
Utmnli 	
Tiih.ui.*  ll Otrwr.
titiii*. Mii*b. II  Mr PUMU *****
lhl* aHf enofefTtia with Iba b*adrf * ,.t
tbo CMI aawihM imimIIMi in nttrdto
Mi llralr'i rhillena* Tba |'ain*)1
h t'l' (illp rttmmlHe* be* ********* *
t*ti»]iiteH, nl think* f,*T tbe i.a*i**itlt
' \,« Yutk 1»> Ibe I'attitil mt***
Tb* ewi**ntintt ••( li ib drdesatai il
New tailte a*hi|'1*-t |»n*l'ill*w,B of a in *
„f nma*l*t<r* la Mr l**ira*i|
Mi" Tbae <*.■,■..•
»»^  htAMMM.  Mmb I
ttioamrr  Oauk  iitouihi  l«  dip
•to*a*ind UfblM* MMMMJMI  dip
***** AP* Sm-hlni * *et fiom JlMH iid
CattfenM ***mi ta h* ******* ***** t***
II* tell .hue |iu • * il'imil in*
ihi mnt* Hi, ihrw* ,*r toui
N. - , i.m .newt ***** f. fiism N ******
I ... t , **tv* ll|lit.| I, i* we*t*.ln| II*
lahnt*!* and their ■i.ttiniik'ttaii ]iov<ma.
•bar* ih*_r will a,,.', w**ra In tioeiardi
Oraart HouiM ».m-*l
I.,.. t,*,.i Wind.Hindi IL  Matae
lirt*tra*n b,w***.tt»ha»|lnalolb*i*b>'
hniftl hll* lliwit 1*11* nf Wm K Van*
dethlll. wet* l*er*«l lhl* motnl»i Tb*
b*** i* aailmaial al frtan *'
ItOOtOtML Tba li* wai *lefl**1 **t a**
etphnt*wi lit I pnrtha, nf lh* h*llllit
ipltaielni. Ililr • *•■* pianl* ital f*r«*
wer* ***** and lha mi**! ulaiW* wer*
-1..U ...I ht ll* Thta* ar**,. h*ia**i
aiffintuu* Tb*r**m1iina4 miMplini*
*,f f.t....Mite nt whkh ****>*• *****
i *,* *********** 1***m hit,** l* aim
Ihrlntlni lh Ihe kiM Tbl* »a*
fiHilaln Ih* ln*»t ipiflinel nf Ivtaa*. In
the rt.i.i.l*.
Onp AmuTMt la* NUN
\r-  V**aa Mit-h ?i   Th* irlp bn
Main *ad* Hi ipp*iiin'* in ■
1   .  iiken hiddof lh* polite Uta In
■OnteMl IW of tl* leamb*!** *tm nn lh*
•hh 11*1 wllh 11
tin ..r a un*'. wmn
Tl* Itora at lh**h»*anf <he  i't •!»,.
*llh1nt malrh a*.  ||o|bM  IM MHaa,
HlQQlt  '**'* **k* * *******  Mittttm.  MM
mile* t lap; fl*o>eman *-7* mil** 1 lir*.
Hern, 'a?* mi)** 1 'ap*. >'*r»mar. *1%
■ mil*-.. !>*■ I.. f.'mii**
' Tt.* if*at**l flul* »t a *it-dif tire
Ihal waieier h*ld Inlhl* »l  ant nlh*r
i «ilt rim* In an end «hi*ttlt *'*■ * <■
I   ll'ilb**. lb* .*! tei*»an  - ir
. rMofflhehnnnr*. *i'h a* Ibe-f wer*
H-. ...wrr-1 w* mt ** leadlni h<* •'»(
*«1 enmpelllnr b|i li|ht**n will**   t*tP*
■ ■■■ i Ihe week be had -•* r****l iban mr
\ nther man n lha re** allh lhe*if*p-
i thm of Moof*.
to MISVIIUM
Th* ileiirier  Wrtm-t  tmm, I'litiiff.
Mir- ti ltd. for It■. Jinelro. wa* fiuihi
I In the rerenl llie lad df*mi*1***d  fihe
•prnui a leak and d*«pi''' thf ifMtl ■■'
I Ibe rite with the pump* »he wntlnneil
raphllr tn.inki  tb. the llth ib* fani*
j dered ind IV toirle*n  m**n <** Unt*
j wrr* ill drowned.
A CRU8H1N0 DEFEAT
leOltrtil Vulariii Bf  Viaeeuvir Oa
III W.Bt.uii.it.r r.ii'litall Tiani.
Thi tootball natch batweio Vanotnum
ami \Vi**iiiilu*lt.| wat|ila)edal ijun i.'.
Pari fNti rdi] iftoraooe  Tbi iim
Vai ai.rt latni' affair eftor the Aril
u-n tnliiiiii-., tlurtiiK wbii b tti.. ball uy
krpt iboul mil**!) batwaaa tin- |oabi
l"il fnuii  that  out Uu'  \',ti |*ea| uu-n
bad ll all tbelr own wav| t id whn half
ii ninllad n.i' won itood li t***t
ut Vaiiiuut.-r. OM t**a\ ami two LfiM f"i
iiuiiiiiii Altai ball Hum tblofi laob
nn, a *om ioro linn baton, md ihe
U. .tmn,*i.-r Iiiiii von onipilled it
rift) {nlnl, 1b<> It*at Iter Iflim l-t|nUnll)
al Ibe guii. of Ibo beau bUM, ami Ibi
mm. ,-mllng lu Uur.- _t.,aU ami tbret*
Uii * tn uulbliiH
iif ihu Vaiiituitrr irain.i h Baewall,
A 0, hla'- in, ii,il A  11  H ilium* .tu
tiiigiiiiiii-ii tbinntne, hot mi tba hum,-
it-im ItwooldtM bard i» »a) that ui
Sill   J*m*.\  |,U)   Wl.   miilr,   llllll.ll|||
Mi.tri*"ii, I.Htrr ami .Mini ..-rleinl)
•liuw.il itm ib.) kiii-w •uuuiilitiiiaboul
lh* game. I Iur tun tbl i.**i half uf Hit-
iialtli t Turiirrei.il It. 1'e.da were In-
jurail H ai in atop then fti-m am
furihrr pla). Mr. Turiu-r Inv lug um* ..[
I.l* nl.. I.ii.k.n ami Ml. 1'i-rlr 1,1* leg
t.idl)  IWtated,  Tin*  lull"**lui* iri.tlt
' npmiitid \'*ii.**tii.i  p Mi).
't.i.. a ii William, j Uwrooaoo, A.
freer*, »,  Iw ki,  IE  M  Irlpp.  li  |
1'ilm.i A I' lli'ii'i .1 lt-.in..i, It li
Han.,, I'  RTIM.  li   IHliitl.  II   AUt
• i.drr. A it Mili-m iroMato). tu
ward*; I. Ronallt, btrbi I M < bald-
noil, forward, i* *
Oliter Dramille Amaieara.
tm Nrw WV.ihiitiitrr Amateur I'ri
maiit- rint. bad * lahniaal ii.t night
wblebwai rerj iponaaafol  Tbti "im
pint will.... ihr IMI, ami talk id Rill
muttlh  OrodflM  Hi*  following  pUt»
■ Ih.i amt-i ut," Mbnrod b) "Ihiwn b|
Uii -r»   on Hu  1Mb, iml -'Nan, or
QoOd  t"l  Nothing,'  fullowrd hf "lh,WH
by iba ****•.* m ***** imh  a* to ibe
M Ibay an
ph-Ved tiniii th* but '*' w.iitti.ti.t*! •
IMilfMlli ii'-l ll' ki"-. llf MKCOM t'l
llitli  (.irii.ti*  MVdMUOM   Ol  bulb
•ttwuii.i* tbe onbami ant oooMM «i
ib* AnUton ******** Ut* i.l  m i -,
r*llen,e t.f which I* i.ow wrll *****
Ii.l.-I
The t. n*i l..i.|.
i   i: ■ .held
It.rir dl* uiik.n lul night in Temper*
UNOllllli III V Ilimiti.-iiUi Iltnthllr
tlm* w». a roH  t.'.i.*..  *imI lha *, . a,
er* wer* llateood m ellb|raat iiientb*.
I: ,  .  '  ,- i   - ..
M.uul.1 He I ****** And
M   U   »   l  m.'.i   M.Mitlie.
ateaed tbi - I   mtalln **le
.,. *>ll detritdad bj M*«l» ttoPibm
ami Merri-im. end i«*th ***** **l*.
lalned lh* wtirdf wai allh 11*11 ihkm,
a...|t".mot Al Ihr MOM Mr J IXt-.,
who bad attitiint-d ih-u miklna a
,t«*ti, wa« i|ita,tni*-tl judia. and afier
an impaiiial .ummtng up dnMid ibn
Ihe aRmatlte l.a>l 11   The taidtel wai
■ it'll,.**  Tba
MMa* n *******, **t*nl
wl the fair eil. ah"** i,,irn-ii.*| altt ti
tion I'linad the ua|*.rua** uf tb*d*
hat* io thr* Tbaaibjerl Um ***** ***
arte] i*. 'That te *i<m* 11*, 11 ti
Htghi !..i».tifi..* lllirlpl* to Citwdt
\M1mat11e Ml  to***. $*****
I ., Mi  ItM'l.**** Ja* h
Tn.*'..** Oalamtta i**,iea
Hrltt.h 1 .dnmMa hi* et*i|th!M Ihlt
Mho a '.Miniry iwl* gi*ai. aed
.I... ai,.. doM • 1 poaaoM ihu wbkb
mik*. ib* i**ib »f bar rdtior* gnt*-e
-lot Ihr   lull  itntl*  apttii,
• 1-   .Ki.i,   |i ti a* i"'d  a
HMfftM t.i t*i* a r*t**ritt  i**i*r*ta|
of gaoilnaaa to Ibta -.it *••
la Uh  m  .  * nu*.
1, 1 >i. a*"Jr,g to hn* II  paMtibad  In
nnef **** torol i*«mt*  H<i tbi*i*aiea
maw he* ******* • *****
jl mat U ***** with *****> ***** *4 pif*
d***ahk ladfinalhm. dan lhl* loeog
g*ilh-*ie. loitini ui* T*rm***t* l*aw,
tmilla* thll h- <** *|.Ung IhU »t*  la
aoietfioltal
i.i,i.itt ihntuih ih* .i.iumi.i ..I ib* rlty
pi***" In lh* li*aguai*td lb* at**li*
maw, an. *'r *-4 mn*h. n*td white then
<> 1 I ••*  tallbtal  a.ilt*  prntmy  *******
bMweoo Um 1*" ale ood Ibal dt,* regtae
at aaadm ihsMM Th* i*«id*oia by
tti*.,.,*»..» tnobi "I'di ffini fn
I*-1,I . till)* Wl If th*r eter do.
tb*r* H l while IM nf ,-**** trl**** Ihel
wnwM wiu-h iath*r t*ad iban Tbumfle',
II-haH.M Mean * effa*Mn li Ibi
wwaer at 0 b*al p*T***
** 1* a wi,t*,**ii,
ti ifsasn ihil when J, A. Tm*. *hm
•sr diatp|*ar*d fron ihi. *njf
oa Wendir. amtad n N*w \V**imin«ier
ha pal ap bH hm** il ***'■ ** 1 tit***.
*tihW. and *A*A Ibal h* w»^ld leite
foi Itiiinein ikatwnmlii IfMl mak
lag imw|*m*ni* tor a mm t*, dm*
htm and Ming h>a«*k lh* rig.
ka aaal ap In tb* I nkwitll lintel. Whnw
to-till*-! iha night Ite left ll tbi
nn*n"iaib»aitet.v|ofk win, a hnb*
mil. ind tntd l friend be met nn IM
,1 h* *■• ioini on a iftp far IM
heaellnf hi* b*lHh II* t*4A *h* *■***
mm IhU h* a «* f*>tng to I'Hrhataw
fi..* lliatn*. and from ibet* to **m**k
■ltd Hum!*. *h* 1* It* 1nt#n*|**l •
the** awn* an* prop*n't. ift*r whieb
he wnnM lelnin to VawC00*n 1**11*1
had nail te.. **,*"• *!M**a allh bi* Oa
intftfM •tlrii;«*l''irdr*iidili*t,a^k»ai
mm*- *  * ***'
Wwim   - . ... *   '•• .V
Mr t*i**t*. who gnt antH.11* aboal ,t
and l*l*pbnned «t*f Inflltley Itr--. *»k
im ib*-i* If lb*y bad ***>*  anttblng of
II lln b-arnltii Ihal 11 an wttb  them
M wool eter to New WommImMI end
brnwoht Mek it.* b"f*» and tii
t'p In lb* pr*i*ftt mtthlna further hai
ht-ew beerd nf Ford'* n***em*t*t*. ***
mini ***nnje*tni** ar* betni made bj
(•*.(*> in th**<*t*  Na**- Unrtlnr.
■potted it Liit.
i n 10,*. Marrh w - DMeetlfO ** Mailer of New ftrkam >• *• 1 to ** tn t.hi*
1 ,rn  II* l*ft Xe* i-th-mt and li re*
j ported  1-  hata  heen ****  a*  tM
■ llrand raell*- Hotel mi Mondat niibl
I fn   rnmpen?  with  Aellgntin.  Um*-
man of tbejsrt In tha ll.r.r.?-*.«., . .,**.
Thi mmor tt ibit O'bthllet nme   -*
I (rue < in'lnnaU led li hiding aith one
of hit fri*ndi, a pmmiii*',i Mi™>a-
heepet  Th* lilter dentat he It here
	 Till'*.  lal.l.Cil'.l!   NEW lVILHTLAIINHTKH,  nillTISIl  COLUMBIA, SI NPAY MOItNII'O, MAIU'M ""
I'r V', llOW  NU. «*
Aitiiilutiit' llltiili. Nitty Wi -iiiii......t
Bell-Irving, Paterson & Co.
.1   .1.  lllll,MIL.!,  |i. n. n„ M UllKllN
• la liniii.l iiimi, i ,..;!..
ul |iaiiili,IMitk'.-it  l't. t-rtallttiittl Ht	
Ill tmil  IVI. -I |-  I'lll
IMIII lllll I
wi,,,',.,,!,. iiatirn ... i...|ii..i, l',.v);!:;!^l;,!,;!^l,lr,!,.11
IVIltilrailli' llllii Un lulOII  Slilillillil.i
SHIPPING  AGENTS
On Iiimi .Iimi Irom r.itailiiiiil, iniii' ■'"'!  "I liquor. fitrlBnd ilrttm pl|tt* I
'I..I i. iiik.ii tor Iron (I'm I ilni'l). im-nml ii'itii l"|"-, i!*liiini<i-il
Iron mm, in, liim.», mil., uml ill i-ltm-lol ni.-i.ilii.nl,
P
NOTICE,
r.i  i; I,iiniiii inu.in Itilt'lSII rn
,t. i t„\liii."t'it'
\,.« ii in ii.ij i' i__i
NOTICE.
Vini. lil- ill.ill III UIVKN  I'll 11
li  I .-li mil .- ■■ I- '  till '- ' nn
|  SI   S|, I llll.i   I  II -   IHA I'll.
*,*  -in..,..,  Ittaint I  I. ,.,,  ,|i lln.I.Im.'
I.itnl, for ■ iiiiiii. ii -. -I"' '■
,,i || inlw in- iii iirrlvit 'iiiuii-
d\|  si 11 I'M l-N I  in nost
,  miitl,,,, uml TWO MOKI
(MM i:\ul *l I ti*
I'vii'iAis \i s ,ii:mmi:ii', i am
ADVERTISING FREE.
1*1 II I .1 til  lull * II ll
I i.ll'T.SIN
CHALK TALK
-  STORIES IN PICTURES  T"1,' s
LOCAL HITS
NOTICE.
CARLOADS nre in lollow In
.,  |, -W  Hlllk-a    We  tint  it'll
,,i pi'ici'i. ilial tvill bem  llif
I'll.I illl r
IU lHt UNLMI'UiYI U
itiiV-'.VC'''ii:tM»isii.ti iii \Y.'".!'!:,',.,!':,:u 'X;.XX
l.-ll.l
ll.
lit 11 ill
N. u tt
a Sfjl
IIIIXI II  nl  SI"N
A"",""*
I ui u\ ihii i.i. \ii;uA
It
Ml  u\l  lu]
I) IIKTWI BN
I'-..
11   , a,,|,   1 I
I
-
■ '
.) I **[- ."i;\i II "i  Mill.Itm l.M.
-  ,  ,. i   *  ■
ill  .  \\ .,|i i  ...i'i.  il l,i|* n\  \l I
till  Mini I   III ..(111.ai.l Al.-
It....I*, i if,  siifl -
t, r4*m .1  i...
NOTII'i:,
ii  in ..•./... it,* truih I',,
 pini* rl '-'■
I* •.,,-,.
, ..I,. ,.i ii i - i|t,, ,..,■.,.,, i.
,., . , ui,.iit„ mn .in  ■ !■■ ■  ■
!-.  in. ...   ■
I,.  .  .. * r  -  , Ml  I i.   I II I'UMIV.
! iiw i.iiitin.i
TUESDAY, MARCH 24
TICKETS
50(1. ?5o nnd $1.00
ti sa ii.iii.i.ii-
t
I inn- itlLsilLsnilLli iiii: i imlm
l't - i.ii -!„. . LuII, i,
Mill.-I Mia I,
uaa  ||  .1
I 'llll I HI 1  IIII.I 1M.-I -lia K
t I
'I'lll. llnllMM. i 1.1».I it I- l'i I is
I
t-   - 	
Hll II  I tl II,  ."a.  aill
„  .,  ,,-...,» ...-. ....
k  ■
r.  ,  I ..a,..
V'H'IL   llll-I.   lil.SIUIK.llll.S
.1 It
•   ' ll  -alllA -    M.II   1.1,:..   I lltl l|lll
ss .  .   ..,.,.   I-,, .
1 I tit.,I. .
I'KSTa nn  -i:i:  ullll
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
Vtiii, |  is in hi [I*, UIVKS  IHII
bi  tti*  tu ,  i tilling
■ >- i„t  ii'iii iti ii.i it Vtil-ll   V1*"! si'il- lilB.MIIASH ilKII
I I  sul  ll 111  I .\
I
■
i -t -nm Hiiiik ami lii.i-.iiiiiii.
II   k.   I  .
llll.i.  Ill S   I  I.iii   IIS
-
* Ullll  'Sit.I.  lil S   S  I.iii   "il                        I
.till   I ■■ ".at-I	
-  -
I  ■
INI III,It l>
|._'-l-'i '.- •.*•  stiiiiiiM.il. i, ui: in. Ill 11. I.
i '  imams  III. KKXJlKX. Alii III
ki.,.(1,11 It'll I. Ill 1  I I'll  1 ...I.-I l.t ll
•M-ui' i•  .t  .1.in  iiii iiiii.. i iii
•-".',   ' '■  i■••   -■.. N.ti.twll t...
1 • I i 1 - I'llilk
' ,*,*#,f, 1
I  11  l.l.l"    IMItK tltiilii    l"l* .... ,,.l.   ..,,,,  ,.
IJ
I
I
I tl  III lll.l  -I'
II I.
I  I l.'l  lll-lll.» I It.-lll.il 11
•t
.11 I.l. I
I tl.l.ll lll.ll ..|| rtLlllllll.tllS l.M
I
• i
uii l-.tllt if- miiii;.  is  iiii:
-I*   a.   ■
t
1
.. lltl.l'  iim '"I*
■
l.ll I'll'l.ll. lull
a  ,.|„
*|Hl  "I  llll l.lll  -llil.i.l
I
- •
Mu.s -iin.i i ii.n'B mm
I
_«__*__.
*!,.,.  II
I I M -i   Hla I    ISI    I  ll.
I'l
I
II
I
T
n
A
(I
k|ii:,h
li
*i,ti,i.,it i
■
*... itittt* i i> itr
■. .■ laatfftj
■
* nu   121111   ti im  j.  hi  Ktmlt*,  in
t ■ ,
i  i.u*. UN  nil
. l*me*tA
r
^Mi siixi AMI
ll   II   ll tl 11 *****
,1, .1  . 1,11,1-1
It - , , A I u  I,... M.i. tla) I.a li ill-wli, ttl
llllll.   II ■  ,11 III.
.
tll.l.t'l-ill,, li.
i. |,.i,i i  ......  ii  ui mi. at II
Mo* *" ■■  ■ . -. ■-   ■.-.!-, i n n .
till Mii! fit lint
*  ■
I Mil- cm -I ll
ii ii ft usiti n\
NOTICE OF ASSIGNMENT,
i',.,.H„Hf <.< tit itafefi Mtti* tui*".*,
Vtma*  .'. and >*• Mi  Cr*4**ra'  frail
/....(.  im, (100
Vm||. i i- I1KHI in tilVKN mu
.^ si    i  ■    i. i..,1 i ..
■
■   i
■
|
U.I I lh   f Va
it
1
.
-
. ,.,„..(  an
-1  I
■
-
.
-
(The i'efrflcr.
v /•■*.-. i vn i"i/y/11*
Tbi i* -
atti-i t* iiiui.1 I bin i thin
.,   ii. itu red
'
iini  Un re are ui
i
ii i. i. •  ,
|| .
-. al.  -i ll,*- \
KMpenn rub
■
loon ii '
.  .   ■
naar lb
Am Minor, Nyrii and
. .    •*,
■
Btatn wti.i. ihi
laa bm ■   .
II,at  Will »!>
i  .  .
■rorbltH
■
Ilk* I.!!* la ltd, aliei* Ibe)
'
■
rhat.g. .
ti-.il   I    "
MosUl
• -
llr'tr-
.,i-i*i* ,  b)  idupuiig fim-i-.i
Ibe  nam* uf  Una aid
.
a
iWltf  „f
*
Well Wiii.il* t   •
a
1*1  !   1* -«—.—____—______•
|*0I  II* | **** ******  -ipOAld  m  lonnarlioo  ailh
'
'
ttVsi\u\'*'ii,i;'--iilVvis\\i..)ri..s,
I', jl) l'i  In- - i..-s. ii  11 ■■ , .
NOTICE.
•rm. 1'iiiiM.imiii' 'ii itl mi i"
NOTICE.
I ii.iii.i-.i  i u.i. St itu ti  nm
II ii,.H, .I,, .
I.,  Mi,  . i..<  i
tt.ut,*  lo IU lllllll
.,!..'-' I
i , ■. ■, A liul i
U. it tli I* ■ •* i
v. ti! ■
|ul a,L I \>ll -  II  I  Mil ( I
XewAViaimin.i, . 'i.
NOTICE.
v..It* i. i • HI III II, UIVKN mu
ouisrisriNCJ-i-iAM bros.
Rmhr the Aite: ll. A. McTAVlSH
tii-.k.-iti.'..-.
VICTORIA
It y.m svu.it SEEDS. 1M.ANTS. SHRUBS. TREES, or
iiny Oiii'iIiii R.'i|..ialt.-.. uiui Im my Culiiltii;...'.
I II IVI  llll  I  Hi' -I  'I  111' Sin-I  mil I'l I II  I -I till l-ll HI At  ul  llll.
|i, l-l   I II lil lllll III. HI   I
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
FOR SALE
II. W. TEItNAN.
«.a«»««ffiAlES?ATEAI}l
till
	
in unu l ,UH i'lll HTll 1«l i*
i i i
WOOD
MERCHANT AND GENtiRAL
TEAMSTER
I''' Ii.rm 1,1.,n.i,,,,,,,, „
lailltllllilllll,,- I,,,.,,,,."
: iniiiitii.it iii,,,,,,,*','1,'1 it,
SI'I Ill   -  i,    -  111 ,
I,''',' ilm
ili.llv.ri im ""it".I.,,.,
DRYALOERANDflBWMj
LOOMERE
***■ THE TMl„
'""-  s"i  ISI.II.1,,.,.
II UII   llll   n
111- iii-i.iaii,. nn
si I ll: s.'i  li-
1H-. im. Illt.ill I,.
I'llll'i-ul'IIS  SIS HitnJ1
In II 11X1)11
CLOTHING
i i
l I M, us II I I   I II* UK   ll  I
,   I
'
■
-
Ill, i  || Irrat
II
lln  H
i
■
I
I. III'TI HI HMIV
III  I.l . MIIMIV infill.
I .
'  ■ ' ■ ' II .,■...
a .'.
.1 \ M I ."*** t I \ N I Mi II A M. .ii, i. an
'
mmm - uncnwn
M ■
Get Your Meat £;
IWI.  It lit,.!..
MANAHAN
-'•-  ii.',!! IVI  "" H-U'Hta
,1*  aiaiai-.lt... I ■
1*1- !■• KKT
tun I*IT
lllli  in.  in
rn nn 11  i'i
US llll Mii-I .1.
Ittl I till, ,
t ll.il I'  Ill ,
usiti- in ,0| mum
I ,i i i - t i- I I I I I s  ,
.im  I All. I"  --
ii.i-i i ti in, ,
ii imi.ii nn
i,n  li.u t -
i.i-iiiiif
H
IRD Mil
hmiK«i.ttiifti
Ni«  Mill  I.
i
.  i tlin
I* ami* •
V • ti
Bank ••Montreal
* llllll. .11 Mil ap.
RILST.
ii:-...-...
• in.n>
A Savings'  Bank
Department
BRUNETTE SAWMILL i
i \l W ttlSTMINSTBHtu
MANUFACTlJh.:.RS OF Ibll  •  lutli. Bill Stuff (iml Long ThuW-i
to 100 lift.   ALSO Floorii  * iiusiit. Siding. Muuldinga. Pidnu
St-rull ami Tun i* •  Witulow mul Door Frame*.
** ,i.*tia..  - -    i.,... «-.  «**»■•:.
*    ... IttlilH..
traA.cctj.rato "*Wcils G-*u.axaritood'*.i
WIS '.   I    1   '    I
Shiopint* Facilitloa by River, Oct un or Rail Jnsurpaaicd.
art.
• "
-il.1,1  I   HI
'
ll.l.
\| I*!'
a S.hiwa . III |»l .art. .„. -t.trr| In tw |..M
ta.  .tit   '
lli.ll  IN
•I.
II
*****  tt****  it*
"}**■**   ta* iM.ua.
Ufl  Omth
laiuw lllnd il Cima Kite \
1* ******* A t  ■
GEO D. BRYMNER,
: t. mm & compy
Itaiwi attlWliliMl' tat
. .vines. Lipois. Dinars
TENDERS.
•|'i,ii.i.n- mt
TKCH1 CS-I*^EA.T FIRE!
Tlil,,. ut In, an are war. barni • utiitly imt.  *'<■ -*,,- ..iur r..-r*ta,bli.tini a. n*|
«l.l site.  Ni « Itm.iiiiii.  Ni w nml Citlll|ilili- S.iirli ul Giitiita.  Wr an .Mi
to UII nil in-ill I* Im lliu .Iw iur nl iiny iii .rrlptlnn.
T. J. TRAPP & CO.
Columbia 8lroi UADRU/ADC   MC
n-w w. 11..    nHnUnHliL Itil
IB  n*-'l  IMi
■
hii iln fitm
■  *>  - * *
■
• >'-l *****
* ■
*  * ■  ''
W.TURNBULL&CO
Builders aud Contrartont
BSICZ
.
■ -,., ....Ma.-a law
■ !.:■• 1. II 111'* 1. S  II...11
S
t\. ii i.iv. iiviu.li
, ni'ii
I.
■Mi-miviiii  tsi.
S.
s '» ■;
i ■
SI.Kiil IE VIA l.t l-l VIA I i»\ HUM
I (*, w--i-- ******* um
t *l lt!k****\ aul
■
IINwTKH I'M'** Ii»ll
*
II. ' mmm II.
tt- i ., tu.m .i... t.iiain,..i
" a
<•!«..,  ,.la.I  llll  lll.M.S.tl I.l,
I, It r i
I  ii|...*,,,ni m.i m  aaal na
nil.
,  -■-  a SSIa*.  •,I-   - '  ,•
».*  tr,*   4,*»a  It,  l,a  A  - ...    a  i.r
r.  .   I  .   a ..-.--•
tt. a,*.,,,, tl.aawar
Ml  ,1 ,•  ....  .
*, • 1 I-
KatiUfll HOtU I lESfltltUI
' '.  .. II.
. ■.I..ti.l.l. it .  . WratM.Na.rr.
• ttw Ita, ttarttt.
t tt    ,,   laa*-att*.at|a.
to conuemts »>? •litinn*
•I'LlliKII- tun HI li.-Ill,l-lil
I
i-t ■ * ■***•**** ***** tv*.
*,* ***■
mpm*
** * itmvt *■
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
B.. I.....1 ■  ' •■•  * I No*  Wi'*t»<ln«ti->
!Hatiulaclon.R and Dealets in Kotisb and Dremd Lumber, ^inulw. Jl*
\aw* v. * Picket?.
Silicon Boxei, net Floati, Trays, nml atl kind* of Wooil Fun I
lor Canneries, Doors, Frames, Window*. Mouldings, Blinds, n**!!
Bnl..si.>r», Brockets, newels All kinds ot Plain and Fancy Turnd Uj"
i.
T
u i. ii.-.i ii um: (
0
\yi.i t l.n I li.u u u
I " lit
\\ 1II.I..1  I'l.tllll.llti,\ a  rt'tl.
"
tt    1   Ulllll.-ll'l    lilt
•  ,, • -
s.
r.
■
etne mt Ifca «Mt*|-tiM
Miftwsijr.. a*t h* t»*.
*
1    . a
*
'
Ifca tilt/
Aaw rd II •
ll -oi-t***.! til llw
•   -
n*l|1fcaa  -
,|.i|—  |,    >
t annffin*. ,*.
■ •;* **»Wl
I ***■ ttm* mat*.
<   i  ill til *******
THE LELANO HOTEL
IlltllV * *H.II I
| Ncdt Comet of Ornnvillt 8lrw»i
-  -latitat aM  |**t*.i*M. 1
■
( *
WODSIIHEWOIS
TtUt ***** tttl Aa_MtUt*lti Cm.-
AOMINIStRAiOR S NOTICE.
lniHeCe«ni|C«i**'elfi* 't^Coi -.-it i
la.**.. •   -,*••*  gt
I ******* *g..***i tint * tnt
<  .,r * tilt it.tmmmt,
I.
•i* t****mt *4-
N
NIK
t    r   ■    .' ,.•.-'■'
'
n. v v.,-.. ....v.-. OILLEY BRO& |
PHAT  I.ivery. Hack. Feed
^w/AJ—*   SaiB stables*
IWKlUWf, IM-d
New Wellington Coal.  Uu
» 1ll,.«t|tM * *
. ,.| I t
WtHlli ANU l-H
.  k.AlW  m  *  aa***"!
,
■a... aail ar   a,a  artl*"
a. t*
:
IS.00 PER TON
•
J. W i IU II.II tON
ainotiu* -mtmr
FiJiPimiiiiCi
. Pianos, Orgwl
H
•Ml n.riawrt»u.,wlBu
i* tlr* na.it.*
ra.,, t* it.iet. rmmmmm
i  r.'Wa,
....
OTEL   DOUGLAS  .
,.J. I'll at,.,-r*.at*
UIKKSHI*. UHKEN 100.
BANKERS
.(*,*< *1 *** ***'
ttiajemm* fi""
■  ■
—* •—- * Hr iii m.ii.. K BoUbmlden \  oordova m* \
.... S • 5 '  *'  - ******* ■** I >* *■-».» ,,****Sm*\
_£__? I MUSICAL IN8TRITME?*|
MrPhee Broa..
iWJATSl'ORIURi;
U-rc-t.ri lt..|ral C.I• l'tan.n-_
..... I
V '  K-II.IN  A  ,,1>    U "
- ** .._——__
	
Riddell &    CENTRALHOTEL *Hmm» •-    n-v.
«'i W1N U ll W &
s
i.l i.itiMa  inin *, Ki;l.i.*>i**
I
■
-
|t*i<<llli Al'Niai "i ****** AWiKM
■ * \   * .
■
Ki ■
*  ■
I MttllUt A ll.W*
* **** **.
h*tmm*m* s** *,■ *.
1r>iMIN \ M'ii;tii*-««S Hil;l.Mii,i
■
ll" I
fl.MilMull  \m| Mi'l  i-i ii
' '• *.a.,   ti Kewi •  «"  ****
6. S. MABEE  £55^
JAMES CASH. Proprietor
VANCOUVERSTONE meakin'S
COMPANY
PAPEK HANGING
SIGN WRITING ***** <*"* >**  <,>*■*'««> ***'  W.  H.  VI AN EN
(illU.t. ROOM
I hmee la«> *i***2i
r.r*li.r. rwari i**J*i\
a»lrr,loa  nt  Wjgf{t|
■!..■._ it. fm„rra ttj
nmm m kaisohihihg
Bail i>1 w  . ,-rlat   Ca!
■rl  .**  ti i*  *4*w Pailat.i ,-  Wa'
•I' .  llhll-'l  llSlilal-II II  -.   ''I*"""1"
• *            - 0 8 M*Btl
I--" *                         -    * I
WMOLCIILC
.1. •   "   "l-'",:':.; Oi,ta..,....,.„,^„   c- „.m„*m**,„..
]   twa wa *., Kt. t*,tt«w, ,w Wall ***** * ********
HANDItTONE
'  ■  '   ■
mlv
«i> ,*, utaaitt
,..,.., , FISH iinii GAME DI.Aiil.l'  ■ ■
,  .. *.aala . .. .
.'rw, hr.*.. la* IwaiKiMM.
•I.l  ..,!«. I'.- I.. ■■ I It**, II.'I
ttw*.*.r»w,„,s,rwi*riri.CHoe»  «*!**—, Itaa***.
1N0SU1KS  C*«K,h»^V mmt*.* .at* atltl ttii
CiiaMi sirtti.   lit itnaiiiiir
»a**_a**a*}>**ie *******
I  '
i. ri. n-c I.
Wfeilia
■' 'WH ***\    I •** * tt*4««it>l*** i
***rm*mt *****
VANCOUVER
P. PEEBLES
**,
tg\ THKTjBDOEK:  NEW WKHTMINHTRB  HUlTIHn (iOMTMIHA. SUNDAY MOIININll  MAItOII 93
um NOT MHVN8
,•111 IU'llM.W.
Mn
I.r.i
 In
In
Uu
i i t*
,|il.. tu oliauK-i tliolr **>■
li, gonirilli iilvl'.l ami
,,,,,.11,11,iii.ii- oliinotoi
1 Dhurcli buciuu iti
Kaillti) w Iftibluuiblo,
ixu wtion Hit) liuir gowl .mule
„ uiioiuirloi wciiim  they
.. .„ iIi.iuk iiu-y will brim *****
,,, i  itorei'" iii'i* i". nf buii*
Juuiii iupii "fi"' ..I nrvlci
. |  \mt\pt  Knl- .iM*. mid
.,, lill iii«dl> Hi taw wli""
'Vailiiii el Iball litliiri  liltli
 niltion nf > tiiiMiiinui.iiii
] i.... i. tn - pun lull l"
nr, hiiumi i'i ruU* tortilla
ii i I .lul uul bUniw Iii'i" H'rj
. > | |p|  iiHIIntf i*> lubiull tu
,,   .1   dlilanl
..ntnl tin. Kpli
. ,  .I... i...'i .i w i rolci
...i ,.|i|,'iitui.iiiii ..I
tbi KnlHii iMl.ilmit
,  n| l|>|1  Illlllll'Utitt  ill
i 4 |urklii| iiiiplalun
 mltlvi i'ii"i*iji"
., wlm retiouun
i. „i i,i11(j* uf tbi'ir imreiii*.
f  ih iiiaitiiii* ii"' '■ leuii I n
ni   11utt'. |u
: ,  |,ul.Iif fill t,l* .1*11-
.  I |. .■■::.   il'l'tl. ..
.   iiu-  IUl  Ml
- foi In tlm au
. . .ut* i.i -
.-  ii-ii i ■ it*
.ni. tiii'uti  and
• (jl   I la.lt    if't-ll.-
i  i'.llll  i.'il all Ilia
-   i n I*,ne Bum
, ibu  >■-
-. i. fun *i* ji t. u.
■  ■ t,  tnt  iioo
.  1 nal.t." Hid
i |U an) i* in,!
U III' iwl Iillli
I iba  ■ *,.i  .tf hll
i  Ibtl i ,i-tiat,,
i  |.i*   • •
*i tttm iiu'ti
-,-  li
.
»-  'I .
. ,  it.*- init-r .-I
. I
I i-   I I.a
. | |ar»   Aiul ll 11
, .  |  lull  uf 111
,  \,  liv*
4\ nrtiem wiib
i
. * a
, I'mI-itu.
• t  .
MlaaeaMt
.  ****** t» |Hire at
■
.t  i ■ ' in*e
,  * 1
■
berth in
a
,'ii«| tt*m
•
**- -  ti . it
*  I
■  *
il | • ■!
-  ■
i , *,  u. *
■
ll  -
ia|  ******  *  '  Ul  *****
• •    *  ** }*****
I ii# 4*
tt*m*lk*t *******
.■ t ' ■ ■ ti  ... ft ...
-.. -a,   .i -
i-i* datiililMaf
4 * itm* thetcfc
it  tfcwa  ■   •
• I  bli  lata*. i«4
iMrflNf
• ■
*  •
• -• * m tm*
* .
***m**4
* awfe II Ifci  law*
■■•.**n*wimi-mi*
,M* T«iet.
*
i
|i-   i - ■
■ ■ .t
•tfc Ml  let
* it tf#*a
•
I ******* Ifcil fee
i    *   mi "*f.*,t
' .. im i, i* id I..| t.t ,-ruib llin
'taiiitelical «|'ini out "I  it  ami  tuaU
I hii,f, uiui  Iml'l  lint  ili.it  wlilil,  i*
u I"  um whom limn we Uiui iimi
"•* .annuol ii|iiiiiun" on ibu Iii lor pro.
t ( Hi" st'ii'ii i,  wbii'b Mr
T'nav »yil iliioilfnr 1,800 voin
ami ivhluli, K u lioriuti aaoouti. bo »IkiII
bu Ill.il him wlm "oinoriM (rum illm
hvlllitlii liitu ili« luiilitu.'ii nf  a  *„)„.
i.ii'r-.liii.'"  ii-rtiiiul. m.i it u  Hm
in..si Iimi iini Iii-In.|i- iiiul UtVlUM li.  lln*
(  llllH-ll  Uf  Kliiral.lllll lll'll'   1*   tl,..   wi«
Iini tiwi.'i I'uilei .uni M.ill ilf'luii'iui-
liny ul .linn.' ,i|i|.i,|iii|,u*iit, uml HUIiu(.
HllflitllflloOl Hutly ii.iitrHtllt'l* liii'iii.
Iliiiiimuiiil il> I'liire* tbiit Uur" wu- i,„
ino-U>l.-i-, ssliila lldilanll Iviu'lii".  tlmt
nil mi.' pteibytin ut (Int. iKco.tt a
iiiilui|i ut |.u|.i* iii Joruulim. uiui tiuii
i'|.l-,i.|iiuy WU 1101  IlitrOdUOOd  Hll  lliu
*...ui.i ronlu 17, wrbllaothirdlvl Iiohl
iban win bliliopt  praiuyten  mil
t|. ,u uu* lliu- ml nf ullhopl preai'ii  Iiu.
il.iftrltu'  id   iHi'deitliiull    wlillf
itimtlii'i    nl   .li'tit ■■   it   .Sum..
aihui'iiti' llin <lu. ttlu.s uf iitluiiiitl hlu,
othon itori) It.   Minj iIocTiro lbil
illptUUtll li IIUU.'Mil   liul |U.I).'li  (ul
tin* (1.u.i ut.. iloeliinH ol Llm Hngllih
i I'M-1. itiiii.i otliin iu«rl that n i«u
IH.nl  uu  1 ti.it  .ili.i.Inlitiii'lit  lu my  |l
i iniu.it.-** iiu'li error*, la Uu- t.imiiil.
1 ininli tmi mil find fntvliilitH, Ann*
tui. ttoclUllOli Arlam, and ball-
l-j|. i*i-, witli UMI, > otbil «i.'— n i nt imn
opinion'-ni >i"i ><i <iiiii't.i
I thireforo dnnv thai liter** ii uutiy i.f
uplnl itftui iiiiii i-'ititi in iii.i
I  i> to wlil. ii  Mr  Tuvey  Im-
loon   li m.,ul.l l,i t.anl tu llnd a  ImhI_t
ui i iiii-iuiit uu.rt .itfeiii.i Miiii whim
iiiii. iiu* Kuilltlii iiiirib.  I nntun to
4*1.11 Dial tl..< maj 1  "f  il,..*.  nl,,,
ail, n.i  ll,.-  niiiii*tialliiln  In  'liluily
' liun.li In thii rll) -I t believe In tba
|ii,'latliaal  pntonilotti  ami  dootrthia
UilKliI by ll* CUnti 11* ban* tw,.
I . .til... ii.  ii.i.  .-ily  wl.i.it,
tun iiiuii* are al iirlaiu I l.v, ry Intalll-
ii' ut panon nuil ponelva tuit loen are
iw.. |i,at mi i. tu itu* ill mt* b uf Kii|-
)lii| lurri
if  it  ami
I'lui. -litii* "a* rati* a* il.alt.t, * ami il„*
other. <>l buldli.i lu Hu II aiti.li*  ud
bl i. im, tl,. taa, l,in|. ,,f
Iba 11,'t.ntii. i-
• **ii  i.u. i u|i ii,*t dim nti t* m
- tint tbil at-repl unly
pirtiofiba itrred wiiiinn i deny
ibu, lorftainfi'ii* ii * i. in b,-* bold in"iit
• nn.i. itiiu I.i-i-.'i'uii.,.,
wh., hai<* la wh i-ii#m nuMIUted tbi
(in. i *.*..* (i,.i ui'lm "i,* uf men fur
ti nd *•*** ■*-   * i'ii" ii	
** it-iithi'i* alien hi »ahl *'N..I««ly bit
ytl a|<|-ir,**l a In 1.1'ild I'li.t.-  lbil  W*
biri uiered ley om ibini which Ood
• ii.*t  at*  liate  a|"
I    '.I i.isll.u.w .i.Miait |o|| • H M
Ml  i ral -..*. "I»i***nl i* nm bti*
.  t * ul < ■ t ■' I iiiiitti an ut*
*■ nuMbltaf 1 iti*i.at.l*t  am,
.-tii. it...(itaitt t.i,i reiki.  .Nua, the
Il .1- . I.l.t
•bow iini n i, M-ti.t
wa* tmi.- lut* a fawll). *,f atnti,niuiit*iir
i.  .1, a I,.,-all 11.11*1*  Wrfe  bekl  lit
ll»«.. ni . * * neebtlo. U,t
.*'*..
. a lu 1bl*lu,|«tila,.i it*|-t>-t il
• I 1 il   I l|U|rb
look Um i*ta*«-uf .tudii
pHck by tha
ptt*pat\ ***** iiitiuiiiy to
pnrfora..
• ' 1 i|t.r -f
* *n tui*.*,*ai| u,ur uf 1'iut
itt-l Hut i'ii* n.i tt *lt.  lli-j ttfdlllinl
'I  .*.  a  ..f
■i
t.lwr* lltrff
■  *  •  i,  1- *l »1 uf tlin  bl*.
I  .
. uian *4 ibe 'imrb
•
i -*ii thai w»h* --,.* *
Ibi MMM  At Jerum** lu Ibe
* |  li ll  "A
th* tilbr  Mil
*..-*  ' i ibrdftl! aliillb'l,
, *■ ■  . *'•
* '  ' •
• iMftt,  that  ear*
,  -   - ■*■*".
tit*  t.,4 ft
*aitMl*a| ,4 lb* f*'l aba*. 11*.I wi.ii* blM
,.,,..■ . . |
-  .
a
MMM  l.»i**wti  tidlawefx by
- abnlnlkit
i 11, ,t *k*m*A
i *   In tail
■ *
,   , a    it*! fi-   II . K .#■! •- *■*
*
* [  t||  1 laa-pf-tlntta I*
I  I'* be I tall*
» +ii y  liwei
■raa  i-tw-Ula  fthrlM  pweei  *•* **m*t*t
it na, aa *,al*t.*ita aefita *4
'  -WthlM l*.lfea Al***!****   I
I  •
i   * t la Ibe anweertii
lbil Jetw  Iba Amt-pm mm ll.  a fa,.
il tavti fciiwaell awe tm***
m*  ■   u* . -al  lit***
aalleWtll t» ■*****€* **A ***t  awl A*****.
k*t    ■   llibt   In   IU*W   lfctat*
III    IfcMvftWa   |«tttt4a   *    ***
'•    •*•    **M**g    aal    datlli
...   .-...,,.
* *■ il-tta a* | tHadtda-
i i.*** tafatbM fella tm*.
• tm mm* awry  IwufUataak.
- a * ewte !i Ui **4 Mmm
******** km It* lltM ***** lbil ******
mt* **t**A*4 mam* *4 ****** *** Wllaif*!
tl blM. '1 w*Ma battef IUI I MUMMW
etfa ii*>-««*l ibuiibn ***** awl ibn ba
* bad ably
Hate, ibt* *  . *****
*********-*•■ ■' avibaiaef-
1 . a W '
****** *i i»- •  *** i*n**m
•Wail Ifa- ■-,-**,-*•
n *  Mr  , t.i ****** li If 111 Ibi
*  fituab ea«a to bite elm
atdiiwa *** MM  H* * *** *• **ii
mi tbi l*i»-**l*ei <4 Ibe I ***** *****
i  «t«lll| tt*m Ibe Wli ab*
...   .... -   ... ,  i  **i * ■* -. '■■
It *| **• t**m Ibe ya'11' elm
******* fell IW4alwl1»aa a*. ;-.
tmm***t tbaytetfeiieiy te -***e* liw-t
HI \* * ******* || H ***** Ibi
***** MwlwHIaa m nt** ml bw wbe
kil Waa tm*** mt **•* A*** *m*1*4 Iw
Ibe miMiy «4 • rkwitb *y IW tmm *l
.  ... •*,
niii*** ibn **<m**m mn*** *** num.
Ibll 11- * ate <aiM twki *** eaarjbiati
*4 ibe Almbifeiy. e* waai aabiemud
Hk^wtl t~* t*m*******y
iftwuiiaeet. Ibt*
-' -trawl H _w**ite**-«
fn '*■  ■'•"
.  tm**.* AmAtrpt*
■ ■  ■    .
v*  Ttrmy wa* ml twiHlal la
'.;,
It*
lubiwi tbli ibitt.iv..(ipoiiol*
iitiry tu nrovt)
 nill.lliy.,1 tb.* imiui.in iittjnf tbu
onlluillon of aid run, in Die Hue ol
uoicoiii  t'l.niiiiiti No win a ti, who could
»»l t uloiitlotiily  Imli!  Mr.  'fovoyl
vb'w*. iiiiii r iln In tba KiigllibCltunb
iiyn "What l liivoMouliilhoAi._ilh.iii
Churoli mikai u vnry tllOloult fur nm t.,
'b-i.v Hut every imw umi thin i blilioi
 ruled  wli.>  biiit  mvor I ll
liUptill'il
brouihi
rliin*, ut
bUboiu
North
ills
I'i rli'
iii*,
BkklBl li, ulb.t-  liuv.i I. i liii|itln-.|
iii iiu* eiralan, porfuuotor] wiy ooca N
t'lliillinii 'I'ii. in || niHi-li riUQfl lu III*-
IIOTI Ibul iniii.' QOUHOntOn worn liul
'n-l'"!'*. Tn Mm- iiin|,lu rfitvn. ibal limy
wan  imi   t l.iliimii* "   K .,-!...|.
Whitilv mu*:  'lli.,*.* wlm mu tryluif lo
i liKilnilii tbi< iputollfl  t'biirni'ler nf OUT
ehurahdo 10010*10 oi »" bi vlni
mu itiiiitiitiiiu* Irom a foinitlailuii on a
rock lu place 1)11.111 uu 111111I, ami tti*t,-a,|
ol ,'atnliltiliiuR iu divine fliliii*. are tub
tuin unit ximetliiiiir nil luiilriiili'Uiry
nml nibvi'tiivuuf every > Ininli n lilui.
Hooker, tb.' i.mimt of "llci'lfiiimii-al
1'oiity," ipaikinl brtAki in Iheipoi*
lollC .Imiii uf •mreaituti. ami my*
ibll ll li imt iiM.'iiary tu nn iffrwl*
ual urdliialioit Ibal 11 bu alway* |>nt
(1.1 uml I.y u bl*bu|i,
Mi Tony iiiiii.i'if 1 iiti imt tu iiu
uni- of lha uraiteildliiMiler* In tbl ally
llidlmoli Iron rrutaitaiitinuimi ro*
.fl*-"in.  nf ll,,,  tMOhlon ot Ihi'  ll'"
Fornin n-* ibn dlmuti ttum tbu
Chunk ol Uom.' mi poiRU whlih -■
.unlliil tu llm "iiiiueiitm litopliiiuu'' m
Dial Mliblllhniat, plari'* bliu ..'iniii uf
lb-   (..I.l  uf  I till*!    To  UMI  l.ll  UWI,
<ll'tuin, If II..'  lioiultb ibtinli  I. rmlil
Uu* Kmliih li wrong, md if lln-bl.bupi
*  I • utlbati-burrbil-ulntillllile.
Hi 'I..t.l ||a t.arutl. ami iMbiiuatl.
u doi * mi raqutn Buoh pinpli n it, 10
■tn-rt «*iv.-Itlt* uitiuvlalile l-.,,1:..li tt.r |t !
■ ri'mlii-nilimaiiii • iipl*a 11, 1. nillbil
iiutiiitiiit nor I'luiatiaitt.  I.ik.- tli.. bird
•f Whit li  l,..,|iW|,.|.., I,.'l,**4ii ,?..! I, 11.
*.lf in tlir ..luim*.- uf It*.lne but mil iui-
tl.|.-i,t1y wHI It. .It., ite  lha keen  fj.*
ibal waiih blm frum iba hauki nf tin*
Tiber
lu Will aai t'r.,i**ttai.t la IVailafa
■ til *1> Uul 1 alii liliJUll nl  Im  **,.!.'
in wrttlig ii.t* about tbe uirati nf
Ttihtiy 1 in.i' 1,' 'litm lat him nown-
her lhat mi Uie lib t)| Mafb Ik thll
Kir of in-** |i*'|, Mr  Ti.vay it.aal ii|>
in m Uourd'i lliii iiu) •!■ - int iim
>.M, 1,na nu toumiaiion f..i yum rauitea
wl.al.ut
If lb**  full(,«*r*  uf  il.ti.l  iniObl
Jiuliwl t>> Hull  iplrtl  at.il a.,***. i>  1
nul an  artr.it.i  1.,  atari  ii|lii*«,iaita*l
. *. .ty ti.  **t  Ihlt U.a hU*
tint r i-i atatil I'ruiaiUiiti el IVeilmli,-
*i.i ai* airaulai it ikadowi Uul
ikii it* hereu • and **|. •
il llcay would M«  themieltei laftBtU
'_,.  latm thi head td wkkh ■*
IhiM'Ml  I* ..i.tn. lyiini tm hrnieri*
duH, lha) would la> ihe iri.t |
i,:u, «ke wti ai-* * mo lowli iut|..tii*
l'.*i *«'L M-i.nrm-M*  I .an hardly roa*
real ray t,.titritit<t. and, fur lha nan who
uarad IkM  ■ i ■» ***
VtinaiMii,,  Mat'li 31, IMi).
a...-.,.»■ ,  mm*
l*»aa»*
NOTICE.
rimi; ttm n-itni. DTHM notUDU
•   I *  \ ,   . H  t
tit* Hf * *****  *
eilleifatnui
TUESOAY NEXT. MARCH 24
i .. i .  • - . ttaarw tarattls, ... thia a.aa
tilt r*at*wr'«.is tiwtwwtaw. waaaa'ttti.
• I  VI. SIM.-II
"ratal...
■ it. ,  -aa
•'* .anaaliit  *..
. • trail *• ,w test ,k*
ia. '.itr-a tl*
'*•" .rrwa ,1*
iiibv*.
'•*.*!«• -mt* *». tut
,-,*., t.i.i
trial itt «ai(l*4. ttf
■ -.-*,*♦ I*
. • M pit
- ,-*. r >.., .,,,, ar
•'»|i.«rra"- la. -mem ,11
tl. Mini... *A |,*>l.i*llt  WWr.vwrlrw.. at
l.t. Iw •***.*■ W ta t .«aaa,».i lr.*. „ ,1.1
■ - *t*.,tra* ,a lu, •
... tr-i-aHlla* •-*•,*••
U*t*iIiw.nt*tNatMal*tM* I* at.iit*,
.. ,*l am ..Mtatl » •»-
Mat** aw,** A aMtwIha. .I*** lit
1.4 l,.w . ail, «,,. tv, Ua
aa. M ttttlaww.-. ,** *ltl»a*«*l I*
a.itaw. t,ia* 1* tattai A (tr. Kat lair,
t*r* TV aawttiat, ,»t«»tia»r. **rw a*.
MtUMwll **, l.*1lrX Iwwt. •****>.
,tl rnimn mm* t-tat-,.*-! ta .aitta|il la.
UWI.  rat  II*  (.aWalt*  ****,  *** **
wl W tail t»«i*. I* "Mala  lla
«,.rit**rta*a.  Iwta-t(rka-t\  1*  ,** r*a-a,Hl
rlan*l I* ." it**, tmt t* tt**A .* ta III*
1 rr   in   It*
ttarvlta* i* - •• - -« 1 ••* Irwratatr. .at-.
tawttVWi.,w-11.1 ll ttl tint*. ,t ,»«*,.*
Ittti*wa*,.l»h*i. M K*M
atr alia, lanam
tttl I IMt ill. Itaa* M*a..Malaa
nnrtttMr talk* Hart t, A ImaHaA la
The Matter;;.;1;;,
il. iimi*- thai, even iln-
duality nf tin- material of
alii, li ., sun nl , Inilai j,
iti.nli-. tin* mutt oitp.tti.tiii
Cutiiiili Miiii... Tht- fltlnl
ttl.tih Im.Hi- tottfiiniir.1 in
itu- ihapa of ihi- araror i,
iitrv tl.t.i alintWv.
H. A. McBAE
Hiut.,ntr**i .1 I'rtfrxt
1,1 II --.-I • | t in-
tjiltirr  I.)-  a  tt.rnj*.liul
tailor ii mot** rK-jpun than
mitlillinK lirmtil. I.att Tilt-
immnu.il Shakiipkara
-.>>* "Thr Appurrl
nft I'rtH-lttim.* thr
Man." llif Hint i»
ti|"hl ThrfrfiitT itxlrt
yiaititilh H 1 U.n,.
mi. from ■•AiBl-niO
IMPORTANT
I ttm  «.;i... it Annus tr
I  ,-  .  , . ...,.., ii ...  a* atwal IMa*
.,.!,,,    ,  . ...  .  .....  i
CITY AWD SUIURRAN LOTS.
Ala* a wa**te* *4 tataieV taiati Ml
t**wflt*4 a*-l wa*l***e* leu** ****** tr**
****** *m tint *****
rt*-*-. Httmh* ******** *4 -fm**g*i* tt
IMi **** atll r*"*j*t> -all *w»l| **4 hm* pa*
Dnalm ** i ******** i«* «i»» m*'****** **
tla pi* ******* ******* *irl**-*i
T. I. TRAM*.
PHEAPSIDE
****   Auction Sale
mm soma mmc
BUSINESS NOTICE!
I WISII'I'lUMlHIIIMYi'l BTOMBIUI
■  ami ihe vmi'tal iml.tli- liaal I  havafi
..I--...-.I I. ii,ii...aril. III Utair* H T Miii-Ui.
I...I,   A   lll'-l   (;,„(   |  -1,1a    ,l|||,, .  ,,|,,|.l.,|
F.STIRSKY,
WATCHMAKER AND JEWELER
DINING HALL
Nal  anil liiuirtitnl matiaffviiii
1 laliutaaaitMe,! f"t nurlu.
- *   T.-rife*. II-•'|*"f ita*  I.) llirat.-k,
I in,
■ i .ti.-al* **
■ 11 initir. T«ria*. |1 *•'|a*t .lay . I., il*. *•**.
#Mi.  *.|., tai rat.-, fui fanllh   Rteri n
Ii-i,Uui, 'iiiii U, rl.ailili i.i-i unit ti un fn I
t.'-in; | i.titi.i pi ,.
COAL
coak :-: wood
(11*1 IV.-iliii.ri.,i  i.>al  tin unly i.ial uii
Ihe I'l.ilif i.*.i  that  ll  .l.t t- |]  t|a.
tttm ilati
in,i*i"«iiy he bfi at Wm  UcOolTl
|] || M|.*1, H |1  '
ii.iuii.hu wi.ii Right* t
lltl I'IIhM. IM
JAS. E. WISE.
I. MARSHALL
DRAYMAN
Rail t  I  1'  ll  *lal. -t   >
Ni*W Wi'lliUictnu Cunl.
i a1lra<Wd lu |*,i*«,*-,tp   1^ i* tt-t-.ee
-tt**
*
•••
e
*
a
•••
a
****** ft
a
•••
a
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
fie Property of His Company
wm i.'i,u.,-.i..„ ti„.i„,„L,i ..I, ii,, i.i * tut it mil aad
i.i.t.iil, nl unaui.In.i IHII .It-rt*.if ii.i-ui...) .U.n.I.If laml at
It,* .ttw I....H ,.,  Itrrr,.,,*!. .,,   - .  i...  ,...;,- . I  U„. ,,„,.,
ii'.. truniuc atilehi lleiithuueamll, t.alf i.tll. - un llw I ia^-i
It'""  •' lha M.W.N  alleay el.artiail ami ■ I, ir.ll,
•leilrahle h« f...  Uitiuf^lurlni ami IhipplM lml"Miti*i
I.u. t|...| li 1I„ I. ii,,t,,„,.,( IhaKfi  H.'.1l.,ll,il,'l  1tui.ll.tMl
' '    I"  *  .....I i...i*-t,i  >' icre* nl tl.f I* iniii .
-'■■I  I ' ■   ■ .  lute Ua,. Waled al tbli nolal G Aw
Uiilai, ,..i„|,ai.> |i„ til. II.M.l lia* U.i. -nit.).-,! lu Ihla
i- - * • idaaeitalteiitind, *■»„■* |iiruii|h wclluai I" ami i.
aul plulia* prapaml I.u Ihi a.iih Thll rua.l aill **■ up,,., ,1 up
- it .■.■:.,i a* *.«.,! ai |a-Miii«i..ii ean la- *.*,„*i  -n,,-i. ,„„.
ulna tluuii-rl. id,'i ■.„., , i„„_,M)  will al." In t-ltNit,-,| ami
i.,.l..i ehTrltwttrV » In. ••Iluhttft **\ l.tuiv aayuflba pro-
l.n, (*- it. n.i i . * *'
Ite 1.*., Ui.i uul amt ***** •■<• n..
li,. lulaan alt... n.i  ...I.  i.ni fi ..„ *ii.*i, uaa
■ lialti Nhli   Bill iml'. 1 aill la- ,.lT, l.*l I alitifa- Iuit-,*
ami .nn.i.t.  wl„. ,,| I,,,*,, ., i ,,,i ■in,],, H, || I., ,,,„.
aldai Uiwrpuol l* fore ihttalla|i l- ala n
1st
AND LLIVBJRPOO^
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
I ti IH Itmi i.,iin-i,1,i,.| In iMilu. al.ua,,'anilu'i H ii< uu
llll- ll.l.lfl-t In tl'  fir  rtrtl  SmiulAtlf  ll.*- -ill, l.i altrlil  l< <Ut
t.l,.llH..lll tl„. I,llllll,II.II, III '..lllll \ 1 .1,1,1 1
tl!l«a>*  Inn*.i j.ai- II ur,'*, nl airaiii't iiiiii. tm inaluK'tl
1l,ttt*,allai). will l.ii„li,al.'al l.tti-tii**.!   In a lea  ai.l.* ail
'tltll-  l-i  1*1.1.111) |t,,ll.t*Ull-t III..*'  I'  It  Will t-i I'l  -IS  ill  l.ll.l
M: i  .1, ,...! I  i  ti,.  talln,ii  li'tii.  i..lt  iMttk  will  U<
I.a,t.l. it. il ii, 1.1,11. In ll,.-ltallaa> I »i..|h,,i) * I ■ 111 it l.tnr|i*«il
I'a.-i.t;. i, ii.'l I i.lnl,i rimi,-Mill.,  .,,1 | ,  -liiti,*,, to*  ii„*
(All, |>l tllfll N..MI..-M.  WlIlla-I.-L.-.t I  .lit .-!  aliilNhW
UtaaMula.l.r ..nt tl.. .  t'  II   <•...<<>.  n, a I,    >.s.  wlllt.
(...II.-.11', a.,1.11 -ia.il. ui. iu-
I'I  na l.lt. tiMitil a n l.tiiil 1 lu-1 in-.,tn i nil in.-..I a *   v.,)ai-v
|*t*4«ttl I.u It.* "...iml .-im   li ii. i  I'll  , . . I. .i,i-ii.-.t
lu t.it,.|...t nil t ln.ilaliiy l.iilk  I.„ii,l. . ami all .utimf,
li ai. ta- *l,i|t|..| (i.'i. ll. .1 |.in-nf..| I.. .11 |..l,,l, iii Ilia
\.ailliw.*l al I in-.nn.' nu* a. fium \. • Weil tier
i a|illall*l* l.n.-a li'll.-i ami *uit, .iiaiitv uf iitakiitf inulit-r
ii I .ii rpuul linn ii am . .il.. i |> i.i
\ •.«•,,,,n ,,,,i i.ntil i„.n .ui ii ■ t.--i..i al i.ii,-i|-..i iii.-
i eOiBieu I in ' "ii.inm • |ii..i* 11, al I.it.i|ti".l i, I-,., iu ni
ulur  Unu lul* at. laitf.. ami t, Tti.ua.)   .111 |tat lit nlal* »f
T. T. TRi^PP,
Agent fur tlie Company
LIVERPOOL	
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•%-rft
a
•••
a
LIQUORS AND CIGARS.
-
.'low Westminster Biewery.
Hlh  *  l.*U' ul,.-'  ',. -rri  hat
•ka   i'lit Hi th,*t<»J(,h a.,tkiii-: tinell
t  ia tiitiiiti*  uoi * br*i ■ -ii*
oialiiy of i«-r   Kaieiliea «e^ittnl  ;
AH uitlrn Ki it Mrlbmoefb'a ***** j
on Tim* Hlnvt aill kitfa |-t<*a>t>i at
laetttit   lira*Mt Itaal.il a'  Na|*|«*e
tiwi   Ttdeejbana 7ft.
H*:M. COCHUII Ct. fiwwori
BANK«BRITISH COLUMBIA.
.icoiroiATr.il ar aoriL chartem itat
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lni|*ilti r> .m.i Wtitalrvilr lli-.iirn in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
tOO-103-104 Powell 8t.
IV O. Box io* Vancouver. It. (.'.
(Jampbell & Anderson
I.H..1 i ,it . AMI. UTA1L t'l.u 1.1." IX
GENERAL HARDWARE
Pala. *tiw,.tatlBalrtlat.l>aKl»tWlQlM..t*l. a-at-aat.
Oraitt. T.* aatt ttaaal.a.ta^, Ta.it Cam Clti<***t aw.
Oat,* *•!» BwiMit.. M.tiw.ii al Ml l.wl. * OaalMa a,
Immt **», *,*****. Cet aril ara av* tta., al H.*..*.
Uiaat. TtUt ItwiH. 0,**** iwl Taa Int **"-*. ti
Reduced Prices!
Capital Paid tip
Reierve Fond  ■
•  --.  £600.000  13.000.000
• a,r« ,.rw.,, ,., ititti.a*
.---  £200,000  11.000,000
RCICHCMBACH
*Doyal City Market
Mm*. j. Reich]
&SALT  llXGiQlXS
WHOLESALE AND
DEALER in FRE8H
till.-. ■ 111  I'll IS.-.11 tllOHt It  N..1 H-i.-'tiitrl
_    ^^ BUCKSMITK
MACHINIST
T. OVENS
rtt-aa*tat atta**  ***** tuAmmtt-.*
I)  .»,V.i   M * *■*■   , *t    1l.*l  -i.t"  .,'. t   ***t
TIIK HANK HAS IHXIDI-ll To OI'l-N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connctiion will, ihrir n.-m-ral ll,,..l>i„t. Ili,»i...-s\ .uul at.-..,.» |.i.|iii..l to r< cetv* Iir-miti
••I (Iiw IliilUr u|.»-.inlv ti|ani a-hii'li imrrcit will la- alltmi-tl at ttirn-iu r.iti-v l'n--a-ni rale,
Fnar par Crnt. par Aaaaai.
I i.|.i.ii, in ru nl fiM- l-im-,1 IVniwIv and intereat illowitl on It-rmi which may 11 a.*tcrt.iin
nl ..ll a|.|.licalin...
E. A. WTLD,
Nrw \V. -iiniiitiwr ^,,,| January, 1891. Aclini* Managrr.
f) in tdi.v Puific NdtiwiioD
Camalti.. Iintittdi
llll 1,111.1 *«. 11.
,*m ***** .i'i* 1-11 1***
liaaa* It.  UTI
,1- n.u .. ttu tain ait...**.
llaala, .1 ,.,*..  a ■
1 * w v.. lullA, aat, twa.
Ma.lM.tll. taaiaatt,alwalW MatUrl*
a*, ra tta ,t*m
...  «,alwrai,ti  1    a
.aaar lit tltaU m
lattt.ai.ak,
i.aaal uu *«i iii ..t.i*..
aaa tnaq a. ;.,L,t am*.,
.
■ -.Sa .ratal*.ll.i.
■ aiu airartUMtiatataiKaiirna.
*,*}*.**.
UMlllttllMl 11 Hf ,tita,.rartatt
.UllltlW-wriltllltlta M tawra
a. Itaatla. a. 1, ja witwt  ttaatwta
*ma,aa|.;..i-..
If* Ul'tlrtll rtl*  taM**! a. I..1.1
.ti... ..... wall
"aaaiaila a*.. i***a Wtataaaiai- tot. .am,
*  r I...'**-- •'.-. .aaaa*,  11*1.
ta. a*t***trtit a,; a.aat
« .,.,.. ar.,.
..... ,.
aa.ii.il.ilIiiii, tm aattaia mt lata
lataa. It a*i*m all ..nil attaa,
a*. *a a. |Ma> a, *** *A*t rmmmAitrm
■ m*t > •• tmm*
***** ii *m in a.* ta
mmm* It'll l>l ******* ****** in ******
,'»..., ,, r*. **■*"  MMM   flat.*.****.!
*m.
■ nm Mm
**.**** ***■■■* * >mifiw
:n:
XE Y & HOY
Tinware and House Furnishing Goods
PltuaMaa*. Oaa-attlaa aal all klala af Ttaaalta Work.
****** Oarlaaa oT Ike Oalettratal COPP
laltaak.
tn  !■■ >~vt *mm »i*t . *"«
lb* i********** ***** iii tmjnn nmrng*
■ •-w**mmmmmm*
TIME T.ABLE
Sir.ROBT.DUSSMUIR
■ .«.m *»•
I lIBV.li. I.KI MAJRatl* a.l.l.l
itna.
Nwa Wi'Hlina.ttia* Vtarwaw, Maartatt**.
fwrrww K 1—w— Mwatata 1 a ta
I****** **v**^-*-^* t^wa*r*t**i
at la Vtatwra. Wraa,'*lt.. -
t-a *aaal>w*w.aaw..a,. ,ra.
Vaataaaa, I l***|att, aai
F. CRAKE,
WATCHMAKER : aod: lAMlUTURUfll : JKWELKR.
(iiiniiiiH i St.. Thm- |)t*in Wet t-'rum I'. 0.
Xm.ii |irm-nii it taaiom i>ti.<-t Sim|mtn. I tall. Millrr "<
Co. Willtnglonl. limn.. trl.-l,r.,twl I'latul Ware. i|u.itlni|ilt!
|4jIiiii; took liul |«i/r over all COKlpedtori it Tomnto ILxhibi*
don, ii.,. lii.1,1 ,in.l Silt.-r W.iirh.i. Dianionit. ami ticm
Kim;*. Jewelry. tL.li.ki. si.. 1,1 ]•. etc. A lirue *t,Kk of Net.
Artiat.i dual, hi I'l.tinl Wain- ..ml Jt-wx-lry wiirarriie early in
Deaceinl-rr.  (all and M |*rkr», no (roublr lo »how good*.
Ship Chandlery.
Wr h.ivr .Hi lluul .1 V.-rs laUR StOCk "I
... ll". • I'AIMX .lltl" I.l lllll. AIIV.oil.*.
. I, .11. ,,11,". I.II.I MI.ASI llii...
■ •li; "I-IM." in 111-aims. I-Ari.VI
With". Hill IHMV 01  III  KHIti
hrtBMTi8ipplte*'A,-*,XM''',r,.%,:VT' K'•",",•
I'lll nil <H-r 11. nr «tlir Ibr I'rlm
CREIGHTON,
10 Water Slrri-l
FRASER
& COY.
Vim nm. i. It
COLUMBIA STREET *TOUjrDRV
RED) *■» CURRIE
ManwlKtwHag iad Ptt-a***** Muhi-e*? • tpKilttf
a   a
tlMnlaM ia mm*
mm tr********
MARY STREET, JUST ABOVE P.O
itawrt* wti
******* A t*-m UWI. Ahtmt
TELEGRAPH HOTEL
ttaat .rata. a,,tan* ttar, ,.a«ata.
*a*I*t**r,  • -a* aaaa..  ^
attawa liaaaaa witait.
.a.,  an.,*, faaartaaiaaa
aatlltri—rVw ttti
Rritl iV Ctirrit- .irr igrnl* for John Dots BflgtdC Company:
A R William*. .l-.ilt'rin all kimli of M.ichimrt. London Tool
Company! Manufacturer-) of Imn-Workiiitt Ti*ilii John Cam^
l«ll  Maiiiifaclurrr t>( ll.ttk« ( arriajjes. B(C
.* m,,r t rta a IM ••* ton ...» .nr ..tl .at,r
NEW WESTMINSTER. THB U'lHii'.ii  N!''*.Y wr.sTLMiNsTi'.ii  BIUTI8H COLUMBIA, ki'NDay moiinimi. lm.Mii'H
JUST ARRIVED another shipment of ENGLISH GOODS
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
UniHM'laA; T..i-1'Htty Olfpltl
ltiimlt'iiiii mul Hum Oil Olott
OttfUlui ntnl 1
OGLE, CAMPBELL fl FREEMAN
COLUMBIA^
STREET.
NKWS (IF TIIK CITY
LOCAL BBBVITOM
li,,  '. tn,.   '■'■ "i i
|'...ll„il,l s.-l.i'ti-  umi itl
Dlvln rn"- "''I '"  I ■ ;
,H) ,l,ur. lir. Iinii)  It tin
The iiiiuiiuiii.  Iniat  ( llie tiae
i,i ni |i ii illni  " ■ wH«  •■
-
J  ,*, .1 Ta.i'.i Kite*  '":' *l\i
ti.,  -i. .mul Hubert  Uiitiituuli n
,, i ,,   ■ :,. -iiii., nml »l   il fm
t mi ooi ind tin
Tin. i. r K. Ou • ii.-n'i" V«
I..  |_i.  lulu lln*  '111  li
■burily ('" -i"***
-||,,. ■ 'r.|   f|i,111
i iillllvifli »'-t.i'i4t witli i '■!« luatl i,l
f,, vi.t i i , law iiu rut* i **' ■
Llll lu'tl llfOIH it* with 'i* II
iuM.ii it  i: n l-wri a i
|t,,.ii,H" ea*  v> It brllli  lllllll  InWII
p ib ril.  ■"■ ■
Wtltlll'l
It.,- itaatuii  lb leu
■  ■
ripduwufrwaii
>,.i.rili)  **!• hut *
.* t-
|f jrufl vaut I
i i  H
I'.'ii.-ii.-
,  -    ,
...ui,*   *
,i, ,*'.,.*i  it.,  tVatri  i-ii...
arrea*.*
t..t|..|-;   . -
men
Kaiui
-.,.,  \.-*., t.  -
t-i|-tillt lu'ti  **•  fit  I'm  ai.l a
a'.—l  Indfl "*  *****  Mil  '  "ie-'»'l
Al a wealtnK ..I IM ■ radllnr* ■ *» W  I.
ftr-blnl ibn  Mr.ii*
Artii'lioiil, I:
lul* tut Uu a*- |
<tti*|IOMOl ttu MM kat|
WntbeMta) Apt  nl
I'l.'i"
I.,.Ki-'    ■   ■    I   '
Kln-al
rterr-etarj ''»*   '   ** ******* t\ A
(Jill UII I llunitiUi a
uul  hunt thn hour ti Ui't
1 > ti, Hu' murnltig  .Many n
I   -  - iiiiiml  .tmi i,l'  lo  III*.!.'
■ . |hi  imi ilii*>
-  • rn f * ii
M I M   t   The)  i-.i i .
. , ... iiii it.-tint loud
Foi tti Court
lllifon t c Atklaaoa, P, M<J
I' t uiiitlaii, iliirtfi"! witli Ih Iim illnnk
■nd i'ini|i.ii'ii', I'li'iilt-tl  guilty.  Tin'
itii.uu.r.wiiu*.* (irewaimvltctil ind
'i iin.i, had Ihiginvral i|t|ieiraui (
■ ,s 11 t ui ,t  i t Umi   III ititi *i
ii.it !u* hid |uil drawn  in* wain
imottnUiti i<> llOi md ili.ii ill nm ami
ililibi) wa* i nn
lhl ni  Id* I,.,in.i ifti i id
miniaturing i * luthm dltinlnad iiie* »*■
I  Mt« k im in, t lui iiii .ui lliu lufur
mil i.iii uf A  I'ltni."'. aii1nialii|ilm*l\i'
lingmgi, ii' . rnuii' ii" aii'tn-tutu" ind
hh i>i-ii.-i nuil.-.mi i wirranl tor bit
irreal
Duirict v  .ii
ii,-f...t. . '.  hin   ib j I*.
ui  At.
Mil  1.
■
I
....
li .* ■ i.  . * l.i tba
i
*
■
■
■  ' i
■
■
Ibe Fill
wtti ai tlitl.it ii i .
.
aiealn bod]
O A H-fil-
..»,., i -„*ii"tai.
ii.rn  Vabn * I* *
n.,.,-. i' famim*
tb Weal
i  •
wit.t-  *
a   ll  Kll'1
*
\  .  s *
•..li -a.i na i'« ten *>*'   •   '
batwet
■
bet tbe Ml, ***** ell! |*»-"t*_Mf &ta4 Bh
\\.  .
•   ,  i  • I.  II  TatT
I >
rbet'ni *    '* '  * '■ •
•
■
.  i   \
■
taunt I,
Ml  lr*-«.l»l*l"t»    '*».! '**>
Iba  ..1*1
loaairv leaMtne  ll* will twllill.ua*
l  .   Midi
,a***l  :
nnblba
■
ttr.lt'
li,.  Mitel  na lln  t tl  IbM   1*1
M'-ail
a i in•- a. ■
I i-'. i  i  •
********   | '
.  , f.* .in* ia*.- aa i mtm i*>
i*ii<i
i «4 ibi* latenta
lib I
iwl 1b*> tr-iii rwwtdul
H ai'i-tut* um tha I'luM-t utitt batng fm
.s it,..ut t boM i-fi muuu tranki
in ouraid b| John l*r*\ ami
lltll afl'l Ute trublll wrtelakllilWIjrll
wai found tbil tarn* inodi, ft**.. I.ni
Iwau removed  ftmitaiw Anden
,*  tin tiu.n.'  .,f  it..'  |tll*un.t|-
fuilli.l WhU ll -Hll l*'li  *  ,
, - *,. ii.   Ii ihi -...-. ot thi
■ | • *  a
-Uiil
Wertbr >l r.i,  v.«t
lu anothei poIumh will hi found in
.  *..!  iu  s*i,,f*'i'
| lUtl)  *.i*  ,1  .*   nt!  al.ll  U
ui.ir.1  Id ■ ibttrt ti- •
If, |Hlii|i*l|r**1 tl. llll
MuiUttXU l.tle.llt —itm dill ■* - IMl
(rotated trill that llie  hia '
r.. binal  lo lift >■ ih- t.	
laii nut
■ lir  *.i..** tl  ii a
iniftd "  . • •.!',.
■
...
ia ..i ibe nut
* it i .
.i .  | that tbi ft* , < -!"!» am
tm,  tbi* |    • •  ■  ebb ii
.) iui m
•
m .,|.|.r..lt-.1,  IU
,  ■
■alive elite
■■-. - . *
||  U,.  t-Oi't  *.*
Mr*****  *\'****t A  I (arable,  t ..imat.u
.Mull)
* .lr lbil
• 11.  Ut.
|         «. j)
r,  ■■•  le*1li«
■
* ,il,llll
.  II .
mt  iifetiy   It*  Wi
!.-. *  |bte|  in
.
*
e*    I
Um
t
*
; i M*»*i»
■
.
i
•  ■
i  *A*m *
t:  Mil
■
Htrf ****** tt
J tt  Hi
dlbT) Kf**
-. Iti't, i fan ni
Hi i
Willi*
ehll*t nealM down ll
tbi* pm  **•• wn****** ** *•   I it
l.i|b II'
Vi -**B.i(i|«
Mut.f
1    •   - *   Mi   >  I
r a lUd III ll
.,  a  -I,  ,',111. I
•
|* -
fwwitaf) ara PiteHblW ■
•mm*- ****** mtm* h* it**,**i* hi* i.*.i-
rnit Melt I'tf (MfeHtl a.rr mn'h
ll,( l».t i»e«h.ittbltl in thi
tilt i« Iiii t * ietK'1 ll ih* . hiW'a la-
lillf
M    --   -    1 rt   ' *    H    Mll*W
tW*. Iti"- I'motfl lb" il i1<» I, Is lli'ii
n.a |- * -  <* ***tt-*l
■ lni'l'i
■iaatl »al W* MltlM
Haaufn4 Ibe foal. \**mH Itl
HI ■ Q ■.
* raetng. in hHImm
naHbnfiu boeiitu **a
abu will beep *i*r,
.■  - rwiil iii* w..*..|. it*,
• Utital
■   ■
.... i*.,|  \. m  \  * . ,.
-tli II.*- <tit>a.,ti ...ibmiaiia Itt
I t|M  .'iltula
■art ol Aatetiri.
|t  . tfl.t inifi.ru.  t  laf..|*   '
Ibll till*!* uf an
hMwUi • Ibal iI,hi w*.ib
\* Mi Itoard * afwlibly i»
. i**l ll,en with it.atm. **t l|i •
|.r*i. • thai bd w.itb li fl tf  goad    N
I ■   • 'l.t*..r,|-rtt«ttlli   "  •
mring i gaetlwiii
i fiMtltar fraai Atiiei.-  t- r*
ll d  al„.  btl  «t"«a  ta.  ..
., ,|tn>iiti lha («..|*e al  -
Mad   'tin*  aad  te*ai   1b,-
- t*. lake
i    * ■  tm* t ii.it
I
mprmA *
l-l lt'*iiNAI
"  ■
Ii. Mh
u i  Wadi
A.tt Rn  i» nl iv »
■ *
t i.  i. *,. teiaiMd fnea VleteHa
t**1, t*l*T
it Uaiai'i, lad faaiily an ****** tl
j li Mi'i.Ktt,..I liaraet tain *••*„
•-iiii-i uii* herb Ineat
. ■ idt)
i harbe Heuallb ,4 l.«lu li'iml an
••ititiit
JedM lli:ri**.i. *.f  Nanaiwui *• a |WM
II Ur* llt.tr I llnilll*
J. A. I ■ *   * ■  ■
.lit aflr-r hi* tl*H In Vi- '
ttiiliam  Simertiii*. „f  u,|lM  -.
g ittlc llol, 1 |t*.ti|Ui
I .i iu mm**;* ti,,) atf, ,.f lifaadoa.
Mii*.,.iri. in Mopfrtai it IbtCulealiL
Ma,"i llnmn twtm *p .renietdit iad
rn l'i hi* Iwrllaffitiilar*
■•  -!    Tf'-«
•  n l  MimWi Of (In Mm cf Mirnber
■*.  VaiiMuiier. ii *t..|t|.u.| aill,
III 11 r *■- in
siii-i. in nuuitr
Till  lli*|iii-sl  tm Ilia  llr,ill,  l't M   H.is s
Atl] uur ii id Mm, Die
I'llt.-iiilllitli   Uilliiiiu Mt:.iii.ii. (ill  '•,< i
V,-il[.-\,  iwurtl  ..ii,)   I  I, m  i. *l  	
Davy tuorn than toui ilww durlni ibt
i ' s* h. t int iit,'" In* told Ml hi i *
,• t ,i,.( being |»|aonod hefori hi could
got  llm .li'i'il*.  ul hii  i,i'.'It   11"  un
iifial.llli.il Mi  I'uu.li »
In t'l'i toiai iiu- iiit:>ii
.1 wii.,.1, ..I Hurn I'. ihi mil i
-nil  on  tiniti.it. m.ii.ii 'int. liavi
mi leaving nu* iald thai hi hid
Mi tn belli' dng i"
Wt'.lllllll.l.  I  ,  Illt.   Mat*  III   II,.'   1.1,  Ill-HI,
I hat,' tut. i  ii, ii UtlU
lultl uu- Ihal ai.l hidevn Ihr
tllUll I  'im  Irti  * * lid
U i itu   ami  Uiliuti.  I
bnowlid|ihrtiughtiu) lurlter) ti	
iiiiiii iinuii. in,* I.* |i i
John Quto I*,. ''.iiiiii
oath, itiiioeadi  I  tool  aaaa i im lo
lleilno'i  *  .-. ■ -Uuf
it,, bad . I lau feel fnun
ibo bad, ' * Motion
..f it,** Uml  i minder „l u■*•
tun im) with nu I-1
alaml  t- Ibi bl *i  ■•! M)
knowlad|i  i'. t.*  ild nuiblni iboul
hi,) ***** i.t tha n fit. t... hi
iiu. u.tiia iio-y hid drunkt I do i
Manbei Hovlni
.. _:* wen
U*ilamHI,a1  hi
ii itn'iiiit* i ujrtoi ihii ■
Un) , di
me «il„  .
1*,-
.1  Melu ul Itis.eiinii.  *»- •■
dipoaenl  tin i
■
wai lo i i .1 lltal
Mi l»* *
*(ul. kit •
and luii*i ***-
.1*1*11*. I an nt ibn m wlm
an tbl Ml It I
-
ati, llii   :
*1*.  tui  I  «1<-I  '
lUtand
agreaab I) i* I
itnuvd
i
■  .  ■
Mr. i
V' I .
'  ■
I
tl«tl  *■
in »t ;
■
■
■
*
■ *■ Ibii  bi I mi * *
■
* .
a a l*|   I
I
5t*1falW|b
'
ui.i ami i i
a,* Oil* I
I u*t.
■
■
■ ■
II
■ ■ .
j t.,  tttl,
■  '
■
a  - * |
'
-
full*
Ihil  III ii  I
'
.,
Ill i  Mr  Ib
i  Mi  »
i braaaht '».(
i darteg -tu the Mm I  -
Ih wa« tiry et
J .(aim. wi t* .
\ I *tai I - !
lit
'  *
, abnel tw
i
■ailaal
■
MaUl Im...
1.1 tw«  ll-tlll  I*---   .
■ * '
■•
■
ll   tu.   . ..I   ....    ..
■
*
I, I
I *    ■•■ |1,
\i in,  v,i,i*  Hutu *
ll.t#,».,  ti t
■
■eali Wailrwiatltr
Mann Wood* .* UanUa hn
ai'l**tf( ••■■
wilhfr
„.<• ir, .*.*.," -.I pfeMtatkia,  md tb*
ml ll** H'-i-n
MMbal
U.i**- ih
■
■
Intend  . - I In mil
lllltll Hn- ;*-„   f„r
***', J* Ibi
talwe ahl.i'i *  •
Mat. I. 1Mb, '- WunlMtl IliHMJb
a
th* n* nl . , ,i  Urrra|*blrebrlb|-
Ini wairriai loftbi WitUalaitcr*Vm*
■ IMl
uu.it (I., Huarteit'l
LOTS IN SOU IH
*£%
'a    *l
% X
^A *~V
J. E. PHILLIPS
THE LEADIHG CLOTHIER
lltH ll-lll-n| III* Ultalll .itlill.ii.ini,,,
1,11  <t>  Hut lllll Illt
a   %. V0* *'
Aii.litHf.ii Karnilm I I  rm
ilitmi.I ,ii,,|. in nu,i., ,i ii-iv
Will, h  ii.Iii|ili I  KM
,i. I- • .nut iijiUiihl-  .it nil |tiiii-
'Va    \
L. J. Cole & Go.
t.i. * I,..*,. I.-.
Agi-nls Itu Hit' Ci-li'l)i.iletl J. &
J. Taylor S.ilei,
LOOK HERE
READY JUST NOW ,'.'.". .*".*ir **■::'
..—  .Il_ll.l  I—I  !■■    ,  ,    .  ,
iu«  and .  " -I.
OUR WONDERFUL .  . Vi..,t .•„',"
——a-a^a—'a^— , .   .  , ,  _, „ . |   „  , ,
'
MEN'S ANO BOYS'   ,..,,',.",
——————   . it.niii,.
FINEST SHOWING
WE ARE SIMPLY '
CAMPBELL'S
CORNER
I ii,in .uul M, K. inn-.la
LYAL id CO.
BOOKSELLERS
•V STATIONERS
HAMLEY BLOCK
■ i-utiiui ".mut  Ni* \\,*,ui\*tta
CHEAPSIDE
GOODS!
just What We Waut
i \
iy*Ni*iuii ni ■■! i""t*. ni. - f ■ '  ' '■■■| i"*_
*%
A
GOOD
NEW
CHIAP
WESTMINSTER
Steam Laundry
I, Kiita
■:,• nil
i lata*
' a,at*i*
s
■' ,.,-a*,|.,
--* a,,
WESTMINSTER STEAM LAUNDRY.
BAPPE.RTON
DOUGLAS
V   Sc CO.
i:i»
Cordova SI..
r
I. aa,.-. l.t *Va  ** I
D. J. MACDONALD
KKHTS-
Z
II    u
*
11  -  '
liKNTS'
FHIINISlllNliS
IN THE ARMSTRONG BLOCK
U|i['0slle C.l'.ll I'fl'nl
Uiiliiiiihiii St..  Nuw
Winitiiiiiwtoi'
ln;,,,,,.. lUll««OUATIOH.^'H*lll^l^TO|l*WHlttTlirn(
| '. O. B I LiUDBAU. PEOt'Mi!
 ,||| i 1  I- -V'lll'l! I  IV -ISiliMli  v,..,,
i Bail, ~
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AOll
Purchase. Sell ail Lease I'ropert., Collect Rents, Male Lisa k
HP. anil transact all business relation to Real Kill.
-rl rw I
I \ a .
OFFIOE8
.  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST.. nm I
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
lhf LIVERPOOL !-in|n'ity iilli ii-il
llll' lull' ll .I- .mi.l.'lllllll'ly Itlljl'l 111 llll' ^rnf
Whi.il mul Pii.ii in:, r Di'iinl.  LOTS J i
tin-ml. I ...ni f lllll ... .*.••.'.'.. .,   *  . t
Woods & Polley
COR. COLUMBIA ANI) MiKi'Mli. 818,
AU
BON
MARCH!
%/*\ tllallli.   (.ll
I
l
LU
While  Kitl tta
__!*
Lined  Knl iim
i
Inr Top,  lijttt
CO
tiliitra.  X,|a t
lilnv.-v  C^r ft
oo
1 .
- ui Clot.
UJ
tea
Hkil|til"SI-i li
tiiiuii Mills i
O  Kill
tail a. iii.it..
^.rC**.  -.
ffi   ■ x
'\Zh
.<*
I V*
_J . i.- .  "-a»i-^*.■-•-«^*v,
*•*
mi* *»*
ra  ...  \ iMt,i,f
Imt Art, *■*>-. Sa**
LIVERPOOL
.* Mail
;■
• ni
Srm **-**
■  *TJKA\ S  •
P  ll *„ *
■
it. Kan lit* !*»—■-.i ttii  '
-    --: ' *
.'-•-■.  I M
-« 1*1.
IllllMvli *l 11- <t.'|...,1,4 •i,***t.-m*
iM Vart'ti*itt,t
II aitl ■}*** **,**■**,** Ittrwll ni****, tt* **}**-,-
•  ,„,*,  ...  ,  . - ui
DOUGLAS It CO..
it
i   I' ti H- •  h lal.pt.'.***. ttl,   t
SECTION  ©
Thr
..•llir.' rtl
1h<-  Tnwn.it.-
will  In-  pint-til  nn
thi- mnrlii-t  mi  Mniti-lnjr.
Mn. ih Uml. Prlrr. r,-it.on«tllpt
em*y  (irtna.  i-sli'iiillna
ovrr n jrt-nr: aprrlnl
Irrni* In purl-
If. Imllil-
RAND BROS
Owlna In ntu- ht-
tlill iin.iMi- In »f
rn.-.- a.iilitlilr pr."
ml*.-* wi- lu. v.- <la—
.l.l.il In fliiw nnr
iiIB-t In (hi* t-lljr
Inr (1»- |-i i *rn(.
BOURGHIER. CROFT
MALLETTE.
HwftfBBltfi^al
mnwBr
PUBLIC NOTI«|
I* uiui us *is'v '
TERDER1
I
■•
n.i
plnjrnl la ihr wata,
lion nl Ihr llnr.    I
■
at at ft*«l
■
„..rt
IT* MAI
UH"'1
•
tun- **.	
un- -rill: m.-iitsii' i"it
Brenghley & BENNE1
REAL ESTATE
Commission aod Insurance Agents, ml
mm, Etc.
Vl'i
aiiexts i*nii mmitixs COMBINED*
VISE AXl) lllllll-
AGENTS.
omcK  douol
AS  STR
st*
^ -

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353975/manifest

Comment

Related Items