BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Oct 8, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353972.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353972.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353972-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353972-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353972-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353972-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353972-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353972-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353972-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353972.ris

Full Text

 '■-*,,. lllltlll
W.J.WALKER&CO.
ftm am mm
(NUW WBBTMlNBTKll  -    ■ 11. 0.
W. j. WALKER & CO.
TULlli'llOMi:  sa, MKW  Wli.TMIIITIB
WITH WHICH IS INCORPORATED " THE DAILY TRUTH."
MIM llllll .till
NUW WKHTMINHTKH. IIIUTISII COLUMBIA. Tllt/lWDAY MOIININO. OOTOB-3B N, 1891
WM. UAIlalali; k CO., PROPRIETORS
WAGONS,
VELOCIPEDES
AND
TRYSICKLES
thu 1.1'i.iiiiMi
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
H. H.  i.knnik m. co. Toilet Articles, eto.
FOR HALE BY
:   l.aeaaaf tl.Kaa,'
ll -I  111* ll.l ll  \  SI «  -lee. |,  a,i
Tobaccos and Cigars.
S. T. MACKINTOSH & Co
Rnal Eatato ami Iiimu-anco.
OLONIAL Itl.OC'K.  NKUMVIiSTMIN.SII'K. It. (.
[TurlUli .mt
"■I I'lliala,
i
'   -laa. 1.1*    *
'
11.. ' -
il ll f n.i
M. ROSS.
Macpherson
- TliODISOD
ii.i.ki'iium: B7
NH.IIT IIKl.l. ATl'UMlASCIt.
PAKNELL 18 DEAD
A lUBNlHUN THAT UK HAS ILUU-
HITTED SUICIDE,
Olrcumatanca. Concerning hi. Diaatli.
— LWra.  Paruaill'B  Dii.|ioratlon
•tuition or tho lai.li  Thi Hiui.-li
Oooaalonad  hy  thi  m-Lnndur'.
north Tha KH... i It Will Bit.
Iriah   Mallonaliala   Will   ba
■aUaltMi   Il.alllaaifial   Will  Blll'l'l'f'li
tha fallen Laatlar Proapecli for
th. Future,
"■■'il   ii-   n   ntllylnn  airy   Inr
in'iulii'ry.  Tin   traM.  wlih'lt  nr.iw
I Illlt  III  Una  irltfl  laf   ;i  dttd   ' am-''
ur.'  llOXlOU.  llllll  ritlll.. laaal tlai'l'ai I, aaaa
I'uiiii* iii li'ur Ilml  tliiiri'  mIili-h *|,r|iiii
'l lln' IiiiiiIi nl I'lirinllUiil will laaa illlln
tn Hiiuiri iin< tn*.I,nn ii! Ireland,  Uer
ii'*i in.--iinni,' .bough in tri'uit down
tl»' Illllllli)'  lirilWlll.   Taa  (llllllillr.  ||i„
•■l'i-"    «!    Mf. I'lill,.11'-    i.ll.'.l
LABOR TROUBLES
looltlni nif
lavaT tea  Ilia'
Tllllr!.iluy  I
TWO GRKAT BTRIKILBATMONTKIAL J''"',1;''','"y
AND DALirAX.
u.l.'  -liiiiiiii'.iini-,
a< la   aa!  -Ill, 111.
ilial, iililltllliawi'al lay
miien, hi, iiii'iiinry
I- li I I,.,'  [iri'-l'lll'li
III.  Illllllltlll III
llllll
*' II 11.111,11
I 111 il I.  II UMll  S..I.I, I'aalalli
MOWAT dcT>
TURNEXi
' M» «• tvhtr
-y rut-Ik
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
Real Estate
Flniuioinl mul Iitiurmioti A-gcnti.
A S BARGAINS
lllll M Ht I t.tlts
li ITKI.V
I.IMa sUHVKVIXn IS .U.I.Ii.lili.tKrllK-i.iitl.-.
ISI' I'llOMiTl.l l UUtlKtl ill I
mt
in -Tins i	
Il.tllll"!.!' l.aal .q
I !S\ I   ...
III-II
Wn li.tva* properly in all , ...,.
ul lhe Cily anil District.
FARMS Iiiii.iii»e-,i anil Un
inproved.
MINSTPR°HTH  W^T' *************
IIIINSr£R .md  iioiiii. cliou i*
lots front 1 1-2 acre, to 2 1-2
.tm". in Fit-it  A.lititin,,  tu
South W.'ktiiiiiiat,,.
■ »»,»,:
.,ri* iln* order »f the
'lit   tl'   -il'
l.*i. in iln- vicinity ol
Miaaly S,|....r*  il ttt*-
reasonable ;
uh  .uiil alio
1*IMk| lallilalill.
iMipperton  Ibi  tht
tome fifjur.    I
..itttt.- uur Ii.i,
Oflicr, ;i.| i i.luiiilii,
Street, Niw Wi i
milliter, H. C
A GENCIES:
1-iiMttis. Oalober v. Cliarlei Btntri
i'atmii .ll.a wddtntyti UtUlttt tight
Thi- iiitionitrt'nii'iit nmlod gretl tti **• -
■uinii In (Millilcal I'ln-li'i. -iml ni IhoolBbt.
Tin* laai Umi' Marm-ll a|i|H.«ri*l in
fiuldlt* ws. il iTii-Ki, Iri'lind, nn s,'|i-
lonher ffth. when he delivwed i lung
*t**eh ui-111 tin. attitude imi alleged
.!*'..iiiiat..i„i,.... i>,ii,,n ami O'Brien.
'■("•ii that OQOUtOO Kami 11 llftttd Ur
wamiMiakliigliidt'tlann-of Uit ordera
of tlm Uta iur* atUindlng blm, who bail
Ordered bim to kwv In hi* room. \Vbil,«
l-amrli wn apxaklng ii *** noticed ibat
In ***** \rry nalnaiirt In mbt-r reepecli
mn tin- .asm man hi- bail -hm-n In lbe
l«ai in addition be etrrled hi. i,-fi
Am In tiling, lit* mm luffrrlnt frum
rhi-wMium.  IVb^rauia from the prtn
ij*ai in-an- in Knglaiiil ml Ireland unite
ii .unu. ti,*! ib. tii-ntbtif I'm
****** ib.  gn it. it  .. malli
uht folkiwt*r«. I'riiii-linliy t,i, irrontit t.f
u «tnl.i.i,m ..  In liublln l.n lollownn
areiit * ittla -f oontlerattlon.  A t
lag*-*" bully ralbti u nam a« Iho .,„
f hU draih wa» known and It wu tiition
Manchester l*irt* In-
Burnncc Co. of Man-
I'hrlUN  Ins
Co.. Brooklyn (lire);
Suapondod  Cl.-rka ot tho  Intorlor
Diipiirlini'iit nt Otliiw.i U  bn ltfin
:,,, i . dliiliil  BurK»«» tu Oil ii Put Pon-
ilon Thn Wiuinti.-irciiilti Hitviahur
Sunt Up fur Trial Smulljiox S< nm
ttt M'niin nl Hi-iiiniiui of Murdoror
Blrchnll.
Mum in..\i. Ocl i ..  rii,- hundred
onptoyoej ol Uin Uerobtnu Utnn*
fteturing Oompt&i ofst Utnrl, kgvt
i,truck fur uu InCTtfttg ut wait.'..
mi tAAWPaA*
Run-on tm vn bti-ii unroot of ilm
j,rt ai'iu'i' iif  <iiinll|Hi\ in  .Muiitrt'it.  but
laboelty ntdtotl health olBeer decltrei
not tbo illgbtait trteo of tim ddetie li
iu in' found in lbe city.
-■SI  ll1ill'!*AMl itUIHIiHH.
ll.o.if.w, Ootober t. .\ tboonod
nen oagtftd In the iiiiiiiiing irtdoetre
ooitrilte with ii" prospect "fa utile*
rni'iil.
gOI ntiitv 1'iiuvitiniii .1.
tim-i.1, October T.—It i* letrned
timi Burgees, Doputt Ulttottr of the
Interior. *m i»* mpertonutted after
having too rears tddtd to bli term ol
mrvlco, which would girt hint aixint
Mi-« ii'sbi-n, srhodoslresUitthormotberIglMOt jri'-ar iu|H'ratttiuailou.  Hi* iheo
• tumid remain uinllt.tiirl»'d.  It t- now iceeptatbe poatlfm of mtsttal ■■• m
titled ibat I'amrll bad congMUon of lbe tar\ nf the titnidini Paelflr.
lung*, in idd it inn to tcute rbeunt* im oini.Tr om
t .in.  JI.*  btratiir  UUOOnSClOUl  ill  T   «., .,,
o'oknlfttii.v.'i.h.tt Tb.. .Lwi.ira »...' ""■ i";iV ,",,n,il -"V" '"""i';"'
ittMBoned to hit bedside. Thej found l^'i <" i"--**! >•■* «th« ibownbf
htm Inter In aoobvtouil* hopeless ■ ""  e*W|,,lll
.   .    , -' ■—■--.■-».■.. --. iititun.  Prom I O'clock m.lll tlm tla»a. i>r i ! ••msaaitta-a- 1<a ta*«*V« -waa
■^l-Mibai a«„H* ,,g ofai  i*.n,,liL big detlb,  Mr*  IVm-ll. Uitt o'Mmi Urt,t*"'
Powartla ibtt dty UuraMbt cttled uddwdo_ior« wttrhini by the mi.* ..f "" wu"«i out
-»«.aog-  lh- out) i ** * tl.. .i.tf.r.r and alleviainl tm dying   MlnUler Tupprr ha* gonn lo .V*
t«- labi'ln ihefitv t.f .trngglwi. Hl» w-iiifi-wuiiltlmw and llintit York In  eONMoUM  With  tlm  ..-allng
•trm fm ibelr bo roatllod for * tborl time ud then he cose shortly lo nmm before Umrnlwd
a-mill rr|»|*um int..  DOOOOtelOOgMg-.  ll  J-'*1''* Sitim tm* Court.
nlglil and ihr eiiitl bowled tTOUOd uu* mtutmi.'a i\ti.Mtn\i
DiMtli I
Iii-ii glimpse uf ttu' wn
tin* consolation of rel
linked forever »uti in
seemed  tu  forbid
ti'|i|||il.tln*i',   Im    Imil    |i;i-.,-,|
eternity without  «  aim,  uf
ron fur tht' liituiit utlfri'il tu
iiiuralliy Iur bit offtUI t ah*Ui*\ ilm law,
ri-hllng ut tbu Iiuin uf mii'b'ty, fur lilt
n-villi auaiii'it hlanaUVOlUd andagatntl
thttOOllllOd  iifiluttn it.til  inltii-.li r- of
God's ohurob.
A news tgeooy stttoe tbtl tmong the
runiliifiiiiii private ItUers Iff* bv Par-
iii-ii ii tb» question uf the i-u/wiy uf ht»
«ifi i younger children, msno secret
ibai Ptrool] oltlmed lo bo fin' fatlmr uf
the two young O-lhets.
UN.  I.AKl   U.llltMa.
A ni-j.,i*. I, from iir..-i.tun ut midnight
t**ft it,nt no trrugomenU tn yel
knows fm too funeral. Thu dlslrlol
coroner uytthtl be bti nol received
any Information ** u* tim ib-nb uf
Mr. iw md! tnd nooe of lbe rolttlvt i
lu vn j.-i iirrivitl Tin l..tiii.-ki «']ht uii
being tpprotobed refu* *l to tn t medium
fur'iituiiiuiiii'iiiuii with Un, Ptruclior
i-iiimtiug
uf Irrrgu*
tar tin
****'i what i
thl*  in.-i dh-sslnm*
prtr.
1'irnell arrit<*d hutue In Blifbloo fmm ;
<    i i'  *_, ...    »■».___, ..---..»... ,■  uji niiiii jiiu nn  niuu  iiiiniiii  a
Canada (fire; hi im-ti. nuebie u> ******* i,u bag  m. A, ,„,„,„ .,,,,„ Ilf „„,..„„. ,,„>
_-i nml
i' ■L.ii
iln in . .ifffniiy.  Tbey go
I'.tiu  i-i.i.i,-  mid  tntve uu
lornlng fur ownn Hound,
.  akn tb. t'i I'. It. rieawt'r
fur I'tiri. Art Uur. wlltnoa limy go to Van-
eouvor tn tlit'ir ib-ntliiallun.'Ttiroolu
Bmplre,
the MU* t* tht* Ittt****.
Ijittitii MiittMM, I.r.iHiKit: Sir,---A
jittragMi'lj In your iwii" 'iii- morning
vt-ry |iru|i/'rly dntwt tttirutlon lo lhe
blrdsbtp liilUtti'il uu tlm workman
employed In tlm publle worka of the
sit) through Ibo nfuitl ut tlm mayor
io sign tlie cheque In ptygml ol their
wt.'i- i;*ii, atr. -,uii ilitiiitit tint|iiirt> a
utu,* beloo Hm lurftoe to U**ru tbe
M j fur iln  mayor'* ubdurary.   In
tin' |m<t Im lia^ ulway* tni'11 ri'iiiy to
itrilii a (-iini. I'vru tu tltf tltUt uf
Illegality. In order to rarry (grot witb
tlm wm kii.Kiimn. TaknaK an rtampla
lbe lotluco wfaeo ft certain elvk coo-
*fi* ii.r ratMOged leftvlflf hi* men
uiipitd. On ilml unitalun bl> wurahlp
imiin in llm rOOOUO ***** * glreful
promptnogg tbai soggeeted tlm ut*** tbat
I,-- ».i. .•:.*..t it.-- ..in«,riiiniiy bad arisen
|0 u'liv u I'vaiiij.tti ol Im* who|it*twuled
ami gUHOUl bu contil bf tu tbf working*
mi»U—(With oilier |HHi|»lr'a itiui,..yt. The
[•iinni«. on iiiii ocettkM «ftf. iirlrtly
•|trakln«. tltfgal,-bm tin' mrn bid
tinted Ibelr trust, and it wn right
tbat llif tnm."t .liinilil U> (.aitl them.
ami ihf whole i ootmuolty teooleootd in
tlm paynn-i.t Do) boo now? Ilent li
an occtsloe uu whh b thcpayaifuiof lhe
nen*i wiBf* kouM cMtuUita mubing
Ilka n gnve t bteteh nl lbt lftw et lo
tin- former Instance, ami *uii tbf mayor
rofnaatbli tigntturr lo the rhntum,
tlllumgb tlm tiiyroumil hu \****4 ft
roselutkm imtruriing bim onign them.
[ftaty* iiu* i **< * imm ol ihr cHt
rharter forbid bim tu t*t* *h*> mm Hot
In other Imtaooes btt be nol wilfully
vlutatitl tlm i birt'-r limn and agala. and
mttBhi tn jinilfy Hm \ltdalhm* *>* the
grunml ibal Um rbartrr wia faulty ud
Ibal hi******rridlng uf it* i-mt ******** sni
tltti.^ in il,.-1.tiiiii. Ittereet?  Ail theee
In* 1'naruit:..'-tim in mtml. huw ta lbe
mi)ur'* preetftl arihtn t« I* roinlmrd*
Of course tbo atror >■ nuw riptdtg
W,Mt|iatiH h. out ,<•> tuber*.—A letterIbrromlng a «rallby  man. and  tbo
I ifi>  Anail-SffM-f* •l*,,l*r pbyalrlen wta anmtn
.'.  I,1H  'J    .   .   -Wltlrml iVimlt. lUoeta
aSieiftV of the U. S.
* '  "•  nroed tin*** preowt tbfti ti ndwu]
ban tas'ti rtiftvftl b> a rr.iibni ,.f n .-,.„) t.t llm wurfttftg ereJI
,,•,,"" iiiy from Mr.. Itlrehtll.  "
_, «                        ""           - '-   ---- :.,.-■,,   ■«.'  tit,nu ■   iii.*..|   lau,   i ...,.*
-•■•; - ""  it., _'"'! '"" I'l"'""14"- »'lli *>""•' l.l. ill.-r..lUnl h.a.. .I'lii-  .l.a I..4
Aiiiili-ni Ills. C.i. «l ff.. ti " ""*« "Mi.iiiiaiioji. Tht. ...!,• h«M np utU tin lut, Um. tht rok.
. .    '  •"'?•  *"".  '!|oll..laiu a., ir.aaaar.1 a,n ..uidir  a ia-a a. e.. , , ..a..
Tht
luita-uuu wa. rnnmrd on Hunday When [down uttntf In a pia.lt... „t ttu*t
**■*•  wt* in grrat pain and ut■,» ■.-
* w«.
Norili America;
M  I  il  \. mii 111  iml *****' rVtr* hour  liu *■*•
ltltllU.il ACCIUCnt ana ggwwu,,^ 4n all* k of tmi** rh	
ri.tli* Itl.isS A-flS., ltd &**■  U*m** wi'iiringly nnrsni br hi- t,Pnl. nt *•  1******4 Prom to  doty w^i* th.* ^uoiiouof th<
I M at. of ma t»i> A ill
Mr*. I'afiiiit r«|iiiHi« Um tOtt*
. IMM
•I* ii
Mm dote 'Kit Un physical vWm i» inmnrbttl   llu
fil'fr.*aiiy lAtantlon uf retorolu tu h.* « . m .1 lind. atf mnlilplymt.  Yet
h* !• a win popttlftril .uinioied in he
< nturn. depeodeol  tn.  •  irtdlng  alarr
a* iHMtmi«trr.  tlr t. having pntitnmi
of Loner It nol rmolumrni on*>nnl i
t iimim u*
tVomrao, Utftai Oolobw T.—Arcbhl
Iiiii I'hUlmlni In* bott 'umniltt.il  f..r
trial ..a .« .- i h.i.-., ol ....ulll,,. *"'--. a^i'Ji^LS^L'ul.7^.
Iltlli .III.   liill !.•• Imn nlui.1  Thr"'   ** ****** j***. ****
.,..1  I."   .  ■"••ll** ****** MlbU  la*l*"l,.*K . miiliatl. -all, Hi.* I. '|.irl Hail .llr  I'
I  .il.u.i in sl.-r. I.ll|*. fti awaru, ii, mm,. ,„ lanwi.uawad ** *»* «i«mlll«i • id**.  II. Ind
rll,.
titii Bawttd.nn.nl.
UI.«IISM.Iit* III..KRU.
1
CONVEYANCERS *»<> FINANCIAL AGENTS
■
lalllil  t.leeiUaeiie
aTarelllal.a.
tl 11II ,
I  -  I
ita. ,:•    ,*. ii It., ril
H.G.ROSS&CO.
Oalnmbin St.. Now W. .t.ttiii.i.i-. B.C.
,'..Bl|.|a ,   lltlt br retMM lo.ltna ,
authltitna. ra  I.. !» |aaj  mui
i-lh.l Ihi IK.
Iwinii.,  IVnrll did n.al «^m I., i'iiiV." l-n. .■ut. i-l.il' .aul. Ii.'in iln utiijii.in.   ....,.■",.1  7t,~i'177"A -,..  ?"•'. ~*" *"$* aj-at ir !•*».  Vm
l*,P*. arlkir iml anlirr  S-.na L" I "*.t *•*" ' *" '""'" *  ; - A  W.I ■  Hnfllhim  ,»lla», ,,.. audi a unaLM
•rhiataailha n*aulai--» ui.,,1 ' iHanai I'a .linaMiia . . . "" *"*  Imm*! mi*  tu.1. at Nnuii lti"la>iaalr,   .1 *aadaSar
iT^J_.L  .....   .. " -nn— it lii.,11...I ir.ln lhl* rtnilii, ,t *, ,i, i< .,.,, ..r,r. .„,, ,pr „ini„i„.a, ,.I ibi.
il.r.T  ,';'',  " L   i'.. -..rrrtii..,.i. tlh. Mrt'.rth,- thi mur if JKta.  ut tmi* iKFE*** I  .11 ™wl«t "
ammimmlJ&m^mmii ''a',"""" "" <«•■**""<•*<■<■**«»•*•>■***•'*<* «ii.i.rw,.h|h.lhll.«ihi^„ -hwl
**  (Mai,  l.li'tl—'.  Mai .1,. .I.r. ,il..«..a  I... lull,. |«.. it Ihil fallal hr  I.-law „„, |„,„ lhl ilnll.
Old  "': !,.lll   III  thr  l.'l lldrml .lad a., hll la, 11,.  !   '  ir.4
at-r^ t-riarai atin. i.r .ia.*i  ti,. j. ....
WOODS, it OAMBLE. N.u- W, .,„„„.,.,•. B.C.
H. T. READ & Co
t'llil.iT  imi-'I:ii.Ii. ni
Shelf and Heavy Hardware
j»
I
AOENTS
tal, lli-. Catarll and ibr pkfdtiu. in |n,„,ria«.   a MUM   .nun.   uul
Ull'-"" „| ,|„ .„,,.,,, |,|,„|a.||,,|, ■,., *„,  «||r,r||„
?!'.'V'!~V"* *"";'**'' '".' '"  In.i. .irm.it !• ..! lianrt.Dc.  Th.
aril In iMlh ..la Hi   Ha.  llllll,,  a.l  ,„„.,„.„. „| „,,|„|,.„ |, th.t It alll .I.r
t.aiu.,ii.a.i nu, ahkh  ihi  i.i uw 1,1.1. ..una
,£JPiiollhrn-_i>*-«ill il,.* »..!. n,t ..I |^l|„mrIlU  Thr  .\.tl..ii.!|.|.  .1,..
UaaUrt,!..*! t!.r  I,l.t,  l^tw  h.. „«, ,„„  ,„,  ,nlr„luw,  ,„  !.„„,„,
.  d.f.  .Wl-.,, ,.„,„,!.. „■ :. ,.,.|l|l|,« lain la.  .r,rr
»«»
tart*, man or aVaa Tin. Nuatlwa nil-
a., aim lhat aark doaihadll. ul
thiaii,.r-tbu it. M, inrnwliioan
|.I..|«re« lbil . Mlu  .hall In wl-
., aaa.  in »».  iw,n  nr ****?*' ******* ****.
haifidln. Ihr ill, iat Nra lli.IBla.letr, af
Mi  Ill,..a<  la>...
la iarl.-d Ulaalrr Itar Vat-til
IACT1  fltOH   rillBCO
l.l i.-.  Kalfia.it.. fia* Bftl fa...
atiili.1 allli Ibr
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
...  ,«.•,.-..  iiri.t-t  • . n-l ll"'lh.l l»i»a am.IAm.aa*.*.  *
.SWassS&?1J,*j  •  ^iy^P'^1 -n.-...*^. ***: v,,:,.;*,^ x^??.,Tmir.:'i.:t
, • t il.si-ill- itisimii
I
f  l\S| ii ||.  .nn.  ,|„|V.  in,.
I It,,'.
'.
' .11^11,
'
, . "Ii**i,ai*f*iv
OMM.AMr.it
IOC Cod.
""I"*' !„,. i.rfii f„.n ,'ial'i lain, .lli.t.. ra.il,and |.'*..aaU, laaa laV limit
alth  IT."*'  i—  nl  -.litRin  liar ul  Ihr  l.lrMctv   and  tataaatf
t    .iiarmlii.li Niti..iii*i..i.ji.ih.i .,„».,,,., It„a,i„ ,|,,«n |,„ ,,,i„.«, laia.,.-:,,. tier, ,..11.4 Ml Urartaf.
wat,, MW*..ln«Tn,MI- , 111 . I*..-  J"'" ,I"1"'*'  »'!!  "'**-l l*> llf ■**** ,„a „ ,,,„„.. .,,„ MJ paaa. ,1 am*  IP Ibr fc.V.it I  Vli, It P, llrlllla. la 111
V,  nit,   •l*'.'l'*''ll*-l'»"-'""-  "*'<*'*<  *"» Ihr,., ,i.a   li.r..,,,.,„ .,.„.  ,b„ **  I**  ,'it  Iki   M   a**,!*****.
...I  iL...  **■'* """**'"* ll" "■'-•■• '  II-"*-* 'J*- ,|„„ I .,:„!„., i|i„l„e tla. -...nh.i ..a|..kla.«..  t    .  i  .m* far » Nl
lhrrrarrh.ua.  i"'! i "  •-»■!• r |„B„„,,, ,.„,.ir ,.„|. t,,,, hr ... ,.  V"....u  f> lh- -'-n.
.' 1* nu, ki*l Hail Uaa,. a., a hard tt.ht „,,_,| n... ,,,,*, ,i,a, ,,.,
mrw  Ihr rirnt  h,<  rn.N Ihr ' h,f,„. Inn. ...n.-- a-.i «in_... r*|in-tin..
liMlMt .tiuik..-. and „. itl i "I-!.
l.\.i iim .in- ,-, ttt
Armstrong-Toung Blook. Columbia St.
,r tm « isi
a* ,.,.*i
Tlartf in-l„,ral,. tf.l.W-„lllr , . .,. , „ T..a.„.
, Aril HI! ,
WM. TIETJEN, Manufalurcr'
• BRITISH LION
'mainland,
Ihbnry i.kk.
F
. HI..VI
•iii?-;;".
OR SUE
ADMIT
LDER
F
lafnnutlaa Ima. mi«
...i.jm.ta hrarl iaa
TO THE TRADE.
A'
Lamp Chimneys
Cheap. N.'iitl In.-limitation..
D.S. CURTIS 8z CO
DRUGGISTS.
AROVE
tMilin  .nd triiio.  i.f
,n   ll"   l.lr.ajl   .ua..
t torn*.  In  IrrUiad. .., ,n*y«rH*l Ib.l than «.• a I.it.1 Whi „ .'., „„'  . ,, „J. >rlf Vm .area- ha«of man." Ut roni- ll am uhr
'- .nd br a., .uir of iiHlm.tr ,hj, „, ;. ^m, lltar to f, IbiMa.h llr ******
BO,,  , „,•-,; """- I  Thr  llrllk  aill  lr..*.  Ihl. imi  rf Hiitll. Ih.t hfl.a. awd Uta aartttor
»hlJh.T!h.^ aa.tiiiit. .!..«. tatmn,,.  I,*,  Yol.oh.in.  ...d lion, .arn alll h. .ntr.i,. for .Ml af Omh
■a IhUMrriilan M^nrod«.riSolaV 'l«" J»"'" "i«itl*r. I» «n Inlrr* Kon». Kb.* ailli.rrt bal wniiia* w*wf la Ihr aaaailw. Hal .1.1 of
nmwi^viabi n, SS .taw lad., «Mth.Ui a,.ul.|i.iia|-...|. i„ ,* „„,*,*• *,i* w nlal, |a.-i. ibai.., . winn-aa. atll iha am <f
«-*^_roalln inoninn«drt....,d ******,** ,-tm.al rtt«. ..f „.o .... ,..»,|«m .Hh thr in,, nal. 1., th..|.h*n*d baa. "I a miw «ln t*
Im. Hull all a»«»Bh5^iS *alh »l Mr. IVtn.nl. II.- b..|-d th.l it thrllrl.tr.t thr um. un.. i..|...- .■ .l*...*ior.«.v!ah«ar.*irf,i«l*ai
a~ to ibr n.iitd ,Z» Ta"''*" I'"' '•• ""■ "••«*"•• "' ""• I'hinra. lur-I ha. litaildrnM, f.llra drat,on haaa. b>* M*^.tf «... ant
attMal  alth  thVaoint-  J.iii-. I"-'' *****  *'*'* '*  *"»*<*  '-*****>*t ••»*  A |rar **« ihr tbi.,. M hark th.l frrr, l.n.i .- Uttntl.
MtmS!   h.»4ral.   *T  taak'i"!  I""*''  *•**  **•—  "'  llMn-MilTHni-. ii..ia.„,.„r.ilclohrt !th. INI.
***** Ur nn**. nra*».a-r-_2M ***•   ll"- *******  "*"  *"  *"**'   Th.itraaar Hrontrtl KldrrI.io b,
i. ,,..-..,.,..,,  „   .:..,:,.'  <  "  »  *****    '■ '■-•"  Udll.,.,:.!-.....-I . I.. !•■ t... lli fta.. 1-araf.
ItlmauM Ima art,.,. '  ***** ''nln-r.il n-.m. IVatund and ll*r, ,.auh, thr l'ari«r   iv ...am * .«..i.iiro I., ,hr Uo,.l
IlklW.WMk, .*" to h.da !..n. and i .».| .lratn.hi|. fmlali, TrafliM of T"*.t. r.iv 'a Ihr HnMa|a
-.ll.tll .1   CaBlillilit. b.lr lrlrhr.1 Ibi. ill, limn .-,,,,., ..... ... t. a.m. maa a ua*
nuaio.ll, ...Mint. .ba,. ihr li.Hi, .onnif ihow h.ll U-i nuht aa, I. r.wt .., . ...atf
I  ihr „| tbr  Italian h.hrnarn.  Thr, an* "■•""-  T** ******* ***** ** *******
llonaihit aril UNtf.
M |iw»l H.»al.f».
|r.U"ti af all a*
to..i^^tJiK!,.' [;'.':':[\ :*■•■ , -'ij."; '•»
I. AU.'t. -I I I'll" I.'HS   ll-l «l   i IK* llllii.
Ill tllLII Villain  HI III "till I; IM
ISiivr.llKM-  IMI  *!►
HM UH
PRICE.
S2.200
Mian. »f Un* lrnh mr mm*» (mt In M'Ca.it.,
Ml ofi-iutail, fm rtfaniHon in u.t. "'"•'  ,"',  **   I*"  .
rtnui, .ad mi  m,n,h*. .nd Ibr I"1'   ***   '**   ***, ,**•*" ***** "' »'•'*"«,''«'•"''• ***** ** **' **** ***
map*,   altlwiwd  an- anlU.llnl  for "'   lanWHa.   Imniml l*!"lr  Ihr  |*„|„| |>r,ra  and  llei.hr,,,  ll.tl  aad  ,*^„.
Tlwoth, ll.nln.toa. MM efi-J"1*'™ **  *U  If*  ."'l'"*  ,"" hull,,, h.h.ub d,t,.tnltr.  Tbr, hit. ,*., »»tit**
mm*.  a„n««l  an* anii.alM f.» "   ™"™'7  ""?.   ..  '   .   """ ",'
palh"*  Tlwolh, ll.mi..aai. oar ****** "'  <**  ***** ,,"*'""  ."" t********
Iba-r.h.'  alaje ktola.l-0.il  lbfm.il, 111  •*'**** |*t>«*-"Hf «• hr Il.al lamp ,  . „—  J|«„.r|
hn  Ul.  Im&utm^ii*. «*"•* "< *'*' ******** *?*>»•
Hi... la fan abra «i»b, *um*iWSSi. .i  '.'., ","".,"*1T' .1? Jrf'"*".'
mmrnmA...  ..J ..., m.„....t..u!   HH.  Mr  «■• allh,. ".Loll  III*  l.raraUhha  'Illo. Ib
i<  «•! . hin ill.l „„I4. ,br iad>r*.r. lb.1 fall, hair at
<|.MIn> of •.**,« iinuut, of thiai arrr i^w. Thr Ro,al TraiajdM.
and iald aaHmrofol!,:  -"Tbr
fair .4 ,hr ln*b f»,r1«l lo m»jf and du
tar hll maalf, hi. hrrn 111,.
Thii alhi-tUfr tai, hr uttH** ti thr
hrjaoirot thr a,rai,al l.nia, la In-
llr  I.,.rath  Ihr  ..Irr thin h, otjra*-d llr rirnln. t ralrtUlaaWral   .
■Illo. Ihrlr t,r|.  Thrrmldrnliot Itot.- «,|a. ihr-oarala. «dr.- atfWt ahlcl
I'tr-  a.i. Ill, iod itrlalt, ^, Ih.t liar, fir*  $|,„ K.lir  llrlrh  ....  Ihr rkllWll
■ „ t)i,rmii l..irr,,.t<~hHna,ni.bl.  Aflrr mu, «,. ntlth-d.  "ft.  Illdla..
ll.rrl|.l,Hie», thr  dnd f,.h anaw tolhr  t„J  .,„...*J  .„  tb.40a.hl,  pVai-
■aall.fr laad .n* |*krd uf In aoon arii.  ,., |,,, ta41rair allh hat a*-*»**ll» laa»
Uit? .radlllna of Ihr  Ittrtm.   V*
llr  M.r.llh,.
a..fiili*l*'. .lad I <a*-*l .1! rtl..,!.  1.
tint Hllwlfa. line'I. toOtlM I If.
■aadr htih4tfrnbltf na|.t**it'r -
»». .1 "ia nn 1 i*"
l.ad. rbtn- tataaaii, -ra,. to b.«r   Mr John l\.,- ll.r,...,. K ■  ll r,. }*»™*."<.."■_''"[.*** **.T*H*l*
**  ll H  h.d  nnrr I...  Brn,lf, ail l*.,!i.n,..,l fill liar fa.allhrfn  _*__Jr_____L_7.J___!  ,-"W'
aad 11 a., .nl, I'.ntrll. ibr ,ii,i.a,.„ ,.| Kilkrnny. I-drid.
aalrM. ao, l-.na»!l. Ihr .ahltaaau..nr.   hi, jaaht, IS,|» limn., aa. bora lai
IMllrt. lb«,  h  Ihoo.bt  ol  ..  l,lr«  1.11   ||r,iit.,T.||-.rli.aH-nl l.rKln.-.
•tlWhrah, Ihr mtftfra toad af dralh ,c«iM>. Inland, in ItM.  In IWT hr   Thrrr mu oal, on. ran to l- dl-
Thru an  bull,  aat haHana doar .4.,,,|.„„i„l 1,,,,, in„t ,.| l,.|..,i. and.  ,mrd ..I ,n Ihi lldkr loort  ,r.l.|-4.,
•S^,^,iit^!i<^''i^nK!a.tal •"•^r.*','''':'!,''^*r,,'VJ''^,''!,,L'»'«'T « *tu*ee,v. u.n
L^JSSaTHbJ^  AllWrttoo  j,,:,,,i,:...,,b,i....:,:hrlli,,,l.f.l*,,,,,,f,,,,M Whitr.tft,ah .nd
WMtl naWMn atwrltl I., atrt nra.  ol  |.l,..,|*. !•:'.  I|,".i H-'.'i, I*,!.  Hl.tl   ,,    Tbr a«aa»a» lihailtH  loll,
ahkh Uriltfrai-r ot thr rrtfar.
l-H. IW«r <»«..
C. R. TOWNLEY   S10.QQP
Ml  I'.larll. lau Hlama.. an  .11 ail tiui. !*•!.  !*H J*.hi. IV|* llrnani,
n|.|.,|  .»•  tbnian  .nil  H.r ..,.,  n»un.l (amoiliiriaH, ltrla«» thr |mbHr la
ll".
a«.
taoath In IHI allh b.td labor
ihatmun. Mr. tlohni U.iir at V.
raatar, mr a tra latrmua. faifl.
aa Ito oK.nlt.tloa audi, alma aaa
|*r.,b^H-i«"1  ..thrill,  aa* brM
lad It Ito 1 am* a., aaia.!, ,*,* i**
Thr ar.l aaashrt -aa Ihr |4van.a** *u
a l-llalloa hi Mm M.na.11 aho ..n
laiard hr, ib.rr al Ihr laefhl" ahb-h
.1.  Xi. f..-Aaa*
a !!,:tl",T" l*i"*rd «"'",» ••* aithanalrwicwl-u-. ahkh f.trt.
lard 11 and uati or. la drhalk oar „„.„._, ,a, milat, .ad ht to.
.at 1. a.ai .an. .....a a—. laaiiuini .ar avaraaiaar, ia.  07 arr
drikllr 1. i+lt.f of Ihr *tt. taA  <*a
firm 11.. -.1 Int..
to loab.
---t-.- **********************
1,0. MACKENZIE & CO.
•,i; I .1 t V 1 ***** W*
abnba.afih.nl to r,plain, it 11 ht |aWraal»t l»*l. abrn h-iimli-.ii.! S..rtb
Itar at .lira oal Iktl d**»th Wloard in Killer ain,. in H.r it,ill'.rnrllitr l«trrr«t,
a.lat.1 raarar aa HlnrM lulm. mmal ... ri, mi .-.*.:: l-ill-.t* .«iin*t IKS rut
d.,i  Mti. Ilrarlt trfawd  brrirlt  In |,.r fva.ll,. |-.,nrlf* niaailnrr. Tl.r l.l lr,
all nt***. »• aai to la  t.pm-, aalon-ofl
aal Ihr alto. Mwtoaia ot alto jar. «rhold
laid Ito Matt wilt mrh rta*lra, nirh* will I
•.I ,'b.anal a. la ladhair . .it.l.l . ,|,:i,i  ,.wditnoa. and  - r ind t. bn mdrain  uA ***.,.,
inaWhla.  Al<lrt«li.iarli>iit,>r.irt M.Carthrtl'i Adjourn. r.m.ltai tn|nvt.ial Ibr tr.aal.t  Ibton.h owed  II  In  llr   taut   I'lu.lUi
I.r bin. In *.fh rata*, .mn .appn-mmt,   ,„„,« ,.,^1. ■ -.A, • m^il.,. „r urtkrli-ln. Iillu.a  .llbln a Ira d.,i  "hr r«r„i4 a laaail af andlair at ,hr
Ikoaih atol ..rpoa. raald In lha.L u,l «_,J_I| RX__fof ui Uatu* ■** V.nt-nlrr . amiln. of thr Inm- rharahkh *hmM ton* Mil*. "
* E2~2t 2S\**^m*SS^&mt.oS* m************** T".,.T^rL * *!"—*■
dt.aa.lk tmihi. ahkb *h* iailllktf
lalo It M*ntv4 Hrlrad a etoabl lha,  ihr
Irtlrnt., arrinlnt 1 pill, ..l.llifroi b.i thr latrali ahkh ai.hr a fj*~d  id*
•Su^'ifiTSV-CinHito'^ ***** m*m ~*r. *?M *f*t* *****
..... iioai aa, Ihroa.h ll.<l  .-  -"■-'  1.   I   ■ 'i-l.    UMN  •»■  .
will 1. In.h It. rir.,.*i.r-i aalnd "t  Thrnad awloaad b> to la mat'a,.**,  a* P.* a nr, .am*
wrrrdli dia* all
.,!.•,.,  ,br
tm
la. .**,* ,*ht*l.n.. both ii.t X'X,^.£^w,l*V.K*al .ri,T,,,h "• V*'"* *** ***•••** ******* *'** »' **"**■** >*** ***** '"• •'" • *****
HoarrMrf, (tolr (alto,, tod,, .uu.V. TtlmH a »"" llil 7hr '"If » **«""" " ** .to r.rar.t f.ai.k. I. ***** af Ito
II,la.,, iltlainitti-al  .  meeliala
im-rHn. .itjnnln in  i.*n-^iitnrrof Ihi
dillh  ol  i'.lnill.   Thr  maall-ai,  «...
tatf tnal aal af laaa, domain, to rn.k
U, .Ulraaalnllhrrair.  Thr  |rri,|,l,
t'«ibJr,.'r i,ttT,""".*.,.'t! im*mtm**m*m**i
Ihrlr art, ba aolhlr. lurk
tt Ul lhl* Irtkrnir. ..,.,.. a
tfnlrr la .laid Ihr pahlbH, ..! trkf.
Hal Ihr pahlk alll aot to MM until
anaraart.1 uaaaHararnl I. taidr In
nw.nl *
lltMMl
luu ..I iiai|aBtr.orr, and il a., rat, to
•ii inn. **4la* to Unfit. mlf Ibr  .1,  la  ahkh  tht,  man
Ihnr iii pin, of Wl,  "a*d*hlp- fwalntf ihal In bad  «tor . ****
m  *l.,ln«  .1  thr Ifuna-i.  Imt*-** *t* ***********  ** *****
, .t:;*" L" ,,t;   •»* *m ih.t mmt*rt.-«i .1 tin1
.  rJnmmTT* ...  ...It •»"•" n».liaihm*.  ll Ut.Kh.oto
a  Tlr ,.a« of. ,1 Id. ahkh ,|(,.|m, „,„ ,„ ,hr ,u,p. „, ,M,
FALL SNAPS
RIGHT Pl *,l\ RIGHT NICE!
Ill" ifH,  1- 11
. lil A'l  I. HU,
M
CHEAPSIDE
E.H.PORT&CO
REAL ESTATE OKOKEM
■ txz? _n5__rsr j**"***'*****'**. ****** ^^ii^:,!^, ■yar-j:
, irlo.1^1 «...!.. ...tb'n '»«I if I"-" " M •* "•"I""'" ******** IM. ta ***** ************ alia p.,
mifn.llon.l  I...H.  .....in.,  .a*  „ ,.  Tbrn* .lr .1, In Ihr pailt-ahkh laklnlotlbrronlrnl.  ol  ,uma.  Gi
f,.ffa..i to ito ri^w^auura of tt. „ „,„,„  ,,,„  ,,,,„„ „, ,^11„M1I, krt,  t ,h  H  ,mmm**  .Ik*«i
'!'"  M.r.rall,  a.f  II.  II.  1  fhr.i.m. .0.1 flul,. ahkh am- h.adrtf  tanld b, Ito
ihrlr natori .rr: II, ,t. tVHiK I' II atr«t»ti of tto wrM,  Mm tiraat
t.laad..,n«rf aiih Ihr  l.,.l ,.,..„ ol *""".".'*'"!™  '. '"|I"M'.'„ il.Tl-  Mllfhrll. .1. I', el.ldl.in. II II  II  M.r a.. Ibr BNI aho .andrHnok  Ihr  raHf-
tfrath b..  a*  tarn a.  lh,.,la,»blt !^J5*l'~SdL ThtoHlfT la H**1"'1! "- ***•  I"1*" ****** l.lalf,. ol Ihr .»r«hl«r .fur Ito
frfol.1 .• lo ooaitarr ito |mblk lh.t It *'!,. ,'.' "m*„. Tt,',.  ,,nZ na,i . ""' "" """ I'.i'*'."'"nd mn allh. inlrrauitrto ami dM •>• mm, r#«,l«l,
...illirllaafaaaM.   ^ 7  \t.^.^Z n,!.n,P^Z "",*",' ""*«li «"'h" lh.1  .»«M 11. «llh.-ni rl..»o aatf aril mtfrfto
Mr lor  Ihr 5_ri*,I2_"_S*,ZE!i"SSaM  Ihrn I*'. Ihr-ildnl,llr, „oll,r|'„|«r ^„.,i„„   ,hk|,  rtklM  a  ***»!
Mfltat till _^-k_t*~C^~J«^,0, "3_J K,rt,,.nr .anient thr All.n Hor, ... roqwl  „,  ,rpl„v   ,,   A„uma,
*****  aha*  ""L1 kf*'„r'it"Ll,Tl,'l, "'''  HI* llarllHlin. Ibr  "oihldir. "  Tbr, in- ralllW    "llo.  Ito  ...«»1  HfWW."
******* I**.*?* li 'rr*. n* ** «oln«lhtol.«h,•.!!....  ,1  r.„  .!.„.. ...Uaror,!  ..-nat-l .od ... Iiatfintf
****l***fU..!'.'******a*':!^.l !^ln».llthr,r.a.n.l ra^ln.  Ihra- b. lao tittlr.l.l. .h...bo..-d. ttota.,1
I-.!-, -odod on  to_l.hr  .0  r„r,„lla-  ^^  „,  )fc,  „,„„„,    „Vm|   k|0> ^„,,„,)■,  „,  ,h„  ,„„.„,  ^
, in.d.." «l*l onr of Ibrnt  l.n  ni.l.l. .ad  rloird  aofb  llo.htrr  aantaaH
1.1 Hr, »•• ^ I I. irr, murh Ukr Kn.l.nal   llr efaeo'l Unit hntrfa   Mr. WilltM. Wrkh M*
Kntntl. Thonlai.  Ihr  nolr-l  ...aiirl,  IiiiiI mmhdlltrn-nn*.  rt *pi  ihn ,...ar loaml  allh  lltl laa oH •.««  Tto
. ,.|, ,  i  i ,i-'-it'll !.«|'-I  hrr  rr* at  arilhrr li ntttrh a.rmrr Ih.n oot*. ind lllirr." ahkh hr fiadrlitl la . •Ith.
.till l.i Vklnli. fm • bm.  Hmt   Uhr «• h.irnl lo ill  out  In  Ihr  '"•'.*! r-hlrb li-iraiuhl, plrml Ibr awblad
fill tfitl aV-illa. Itr*h allavilil. abllr »• h.irrlarnnl thrrr lo ir.lfh  I",  hrr budrd rhtan a„h ntt*  mal aurft.l. rompin,.   Thl. rtadrd Ibrnwalar *P*
to, ttorb.*,,.toanr lhim.1 af t.ntrin.  trunk, ahkh b.i hi-rn mlnln. Urn-r hrt Tl.r lt.li|illr !• taaaa In elijihi-k In tin toman  Mf Kla. t.tr. aborleUdna.
.tt.|.a, in If.llofi.to lolhr ,rl»li|«. h, rn.ltrmrn, Ihini.  II an thro llmmhl aoaiir,. alarm ar willI'lnleT. ut (flat In ahkh b" rnkwHrd tbr  ,h.4m>
Ibi.t.ir r,„« r,I»o.rh«tll,(intalt'ri,  Hnl ,hr lf.ant laid h«l 111 * tatli itt*' 11.1 W.r.pnl tea trt .aaar at Ito  north ponaril to a.1 f..lirr.r.l h, Ibr rh^t'
.a. . idawi*.  Hifb inr. at .tr ibrd rhlna nramrr bt mnt.hr. and imitii. - p"'*-  Hat I «,. old rh.p."to hnah. man ah** .,.*,. *** lb- *,*-*. .if.I. .ad
mail lar la*. tbr tarmo,, nf Hon> »rrr 1r!r«fi|.hrd lllrt thr alramrl nil ."ir. Ilmr.r ar,r I'.faint In: nap* t.l. 1 l»a ,e.ttklliri Ihoal tto
ahal hr had onto horn Thr mm* i.e Hki and -nal lark thr tnliiint |iar ar hair a hr.ntf, .ml aida." Tb. r>tt.nll»l!f.n abn had inilltalrd tto
|-.raHl. and Ihr llor, nl lti!ind« pMlirllt, An n.i.rr !a« no. born >|«.lllor Imkim In «im< imniiinrnl rtmla.-i tllhrrln.i Al thi rkar ad
drMlnm an» linrr.t llnlr-l Thl m-oM n.**lie-t, .mm. Hall Ihr Itiiiii.aaiilil met ..llir^lllllr H.rfrielrf. teenlf fnr tbilf hi" rrm.rbilhr 'i art'tr • a-r-r ind fatal
-.fhli tank, mm, .la.l" lit. Thr In Inn ltd eat board lha ilrimrr. ami llir nlthl nia*. hai, b» r.n 'I larlp frrlln. hi. thnnilainil anlbrm .Ilrr ahkh Ito,
pit, I. th.t II mail hr Itlrl UUOU.h Ibr |.,iii,m,a,lret, atlh.l . Ih.-f, le.« lau la.-ill ..a eent lo .aafb (.allt t™ll hrallod ,|i.,»|„ I ill .ft, in. .ub lhaa UW
Hn.Htf.rH .nt.nlr. |,r :,IW ,,,,, „, ,„Bm(,frd Tbi Itil.h "it 111" ilirr.l i.nin.itrM ,■ thrf ■rrm to hr. Lira ,„p,at.*.*t. II,,i Ik* ,ra„! Ti-ltar. at
                               - —■--  -'    - -r.adwphia Trmpr.amr km boa, n iln .a raw
fjmmmmamtm*********
allh lhl«mo.r  Tlnr
■ .,...inn*.i.rr.pon.it.ir r,,r ■■- »**• i*TMm
a 1,1'.-!   - 1 th.l  * 1 , •  1
moralat an Ihr llm of l.a,,
batr aWtad i» hfi fovmrr a,fr'« i
a trkaram .rriiM from hrr .*iint th.l
a rkrhln i»nt imiaodl.lrl» io Hiitht.Ti  „..
abo.II, .ItrtwtM. t arond lrkt,»m <*" *" *** "rK *'"*"**"•*
,*m*  'an*l.nrd.  tlllin.  lh.1  I'.rnrtl
had  ranmmlllod  lakMr   lit,  itt.tal
utihr.   h.i   terra   tfmlatlnt   hii
ot*te>nt-i tr. Mi Mod «id hi*r.e..nlt.  l'i,-
4 «
TIIK  LKUOKH  NEW  WKSTMIJiniit.il,  ninunii  uuuui
H> in in m In m in in M to
*■, -, si ,* ii at an n "** ""
■in 8Q 80 80 '.'il U"
This Card is Worth $6.00 to Yon
afaajeaaalaa
illla." /a
|„li,la-.ll
liaillllllN .1 I
m. umy imm
,,|il-,,|V lllll-ll.i
n't  1'aiail.rlrtur.l lla.'Uaaee-
„.Milli|lll.ll-lll.'-|ll -Hi
Ullll  llll,  lliiuililll-   laall
G
ORDON & CO. siaoL^UMHiko
COLUMBIA St, BOOTS I*0 SHOES
r.aa  Ml  Ml  .Ml  Ml  I-Ml  I.Ml   1-MI  I.Ml
1.00  I.nil  I,lil  I.iki  Mm  1.00  1.00  I 00
i.ni in in I""' -i"
|> „,..!. .1  llraaaaWa*. 1**1
tjul-TII 1VBOTM1KBTKB  10 ACRB8
15 (WMMfonltotl  !"'''■'"  '",*'.'„'
1. Illllllli-  "I   Bait  -   LUI" '* '   ''"*"'
iVK'nAvi1!' .ii-" \ wwifi™
>> «iii i,„-„i, 1,.,. U'','"i>J.' '' *».
•.'"'..'■'"'j,'.*".:.'.;-"'."..' 'iii"; n- •' "
.tulliiu tfraalllllla   llinn  ' .!', ' a. . ..„|,l,l,
...,i i.-iia-iii i-v ii„ i-ii" i mum ■**'
saii.r. tub k.\>i r.itiv  "•
„t tm s. i.i.--v. • » "".|.V"';',„'i!
at;''.'::::''."'-.''".^''''''''''''''''!
ctiy Iinill-  Woodat *i
EHir  BALB,  i.ut ."ml. WITU
iniimn'i'ii'i nl.   iliiill'li'  II*a|a •urn  .
,'„l,liai,.li..!.'l I I""' •"-  "   '-'■""
| 0T8NBAUT11B PABI
li  lil.l tv.lililil.l  |""l*'li  "
Wowli * lliU'l'li
laiAIlM-* IN  HI-  I'ABW
I**   \f  *$  y
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
*
pill
1 laaal.*!
,11,
lllll  -Ma'.
aa llaa' "Uy.
HUSH.
laai:.
iimi Tllta.f
I'. Iiiilmi.'
--lla a-l-  V
lllllll Il'll
(J. Si
I  I  a
i,run il
IIAl.l.  illl.tlll'ATl:
-l-llll,I llllllllt.il I. I
■  ll,,-|,il.,l. I.  11 a  I*
a. Vol.'. and 1 al»»
i  ,  ,  U.i-  l|  I, i  Will  lav il
li,.-,|i!.i,it*-rlilli
litmus,  \t  n, i   *i,
nleei   ll.l.ill  ii,i,i-"i
a,,I .in,-.,,,   I'lll . iilll l.-I.l.ii-l
, .aa,. a  \, ,. tt,,tn, ..it a'
nit '''-'i ni at on ARM .imi.tiir
I'MIXKU.
Tlin ilntlh ii! I'ii.ini.l* Mi.iv.ini I'l*
N|;I.I.  I'l'llll'tr-  Irnlll  Ull'  aa'e'lli' ll,  till.
iii.il.lit iim.i ii-iiiailiiit'l.' main, wlm "ttr-
i-riiili'il  aliii|ilii iiii  .mil liiriiilil.hln
„l„l.„'l.-. iillliliiil- li.'H in a ilhulil III'"'
„ll. in he....mum nml H'ii'iili""H .tin ina*
many n-ur. mu onl, lh. lewdu ol *****
iu.t fi ny  nt lit*,  trial. | |llo, nm ■'!'"
Hull |"i|U|l.ll Wa   'Hll- H'l* I" I''* ''*""
.liiitnliirly llrinin.  Tto trial, lot. lh.
liiiim .Ii.i.il..i. ft Mr. I'-lilvn i'uii. -"t -I""' li  llll-ai ii"""!-!'"*'!'
lllial  with  allllia'lllly  llln!  In'  B.1W
n.'.iniii'ii ib*' nm ol teal oftum unii i-ii ill-.a  lilli'  ll I»H lit tlilllilU'  "I
la.lllik'alllilrrlil.l lul|KHIU»ll). l.l li.'H
, v I, .uli-l  tl.|.  ra'lll.rli.tal.'  lll'i'f'  'lU
thing, tor miii iiini!,*»lii*in'»* nl Blwt
ami uiaiiui-r ntnl O.loullttal ul *****
l„,:iii,,i!  I',a|.aal.,r tilth Ho-Iii.ii mUt*
ii„miili.uiiilii..: llll -.- uri-al dr.wh.i-h
Mr. I'tllMll  mi'l" I.l  imiii' Iti'ii'l-
.,! t-t hi. tnllMIUMa ami I"'''' IH'""
Uui.  "I bi- .ll'l"! •iil'l-'tl'f INM
I.mi  fully  al  uuii'a  IriiBlli.    lli'
Hi  III
lll'll
ui  .-,im.!,ii  Mini'   wiii'i. Dglitlni
llY-lliUM-liT llllii Ml. Sll,,,I, 111' It'll*
.I'a'aerdllllllV llaatrlili'll laa III- 00llOl|U|
[nl Illllill I'llUfiiltll ilial. T'liai ai|i|ia>-ltlai||
.Iiiii.i Hull laln'il lll'll llllll SI,' I II.IIII.I-'
frii'iul wu- aarattitli'iilli  mul  polltttullv
llaa' .tleenita'l' lllllll, mill llll Hlin ita'a'lltlaall
-aailk'ltl laa lllillia, a'!t|i|li|l .Hit .1 llll*. Mr.
Sllllll Itlnl SI, illllill-  It. fia..:,.,.  tva'in
tlnliiit iliii lUiH-tli.,,, *i'a'aklun unu nlftlii
nt I'linlii'ii, ii illitflii tii whli'h tlii'lr
pollUo.1 opponent, waro rmlu'r itrah|.
'I'liiu  In Uin uilil*t ul Mr.  Sua.,,',
*|>e fail it rough Irllnw .1 llla< I'llfai ail thai
hall liit.-iii,|.l.-.l Iiiiii ittylnii: "Yuti mil,
" ii'i u> nil rliilai, Mr. Siinii, hm If Sir
" in mi i.» iimi* it '11 I.iiiii ynnr inta'k."
Till. ' in- il rn* Imli' iiiiiuu-iiitirv ittuttiti-
iniiil U J Mllli'I li'Hllld hit at thr
ii.... i  .aiiitiiliiti'  Ml. Suttll, liuw.iti'l.
|l||,||||,!ll  la,alia a| 111,- lllll-fr 11 |U li Hi ttlll I"
Sir I'lltlll l*' ini-iiillit liy III. Ii'iialy wii.
" IVnll,"  Iiii itid, "min  .iwl  lurii
tl ,1, -, lie- Itliaalliaar, (Dtt II  I  Mil  OaMfl
•• .ii iiiu. i mi ml hi'i. It i- mill
" uiiiii luil. IM   II.. .aril.il  .all  a
■• tllilllllll'il  ."lalla'I  am   lalt   l.ae'li   III
Bank« Montreal
I CENTRAL HOTEL
CAriTAI,,
RKBT,
nil I'lini Up,
$1*2,000,000
5,000 WO
A Savings'  Bank
Department
Hai hern o|>tmtitl In conntirllon wilh
thii Drtnoh.
Interest
Allowed at Current
It [ilttinl J i'i i' tuit.
Kales.
GEO D. BRYMNER,
TO RENT.
.iliin uml lii.i,,-s... i,
Wi'ttiiniiiHivr, ll. 1'.
HARDWARE
***** •*£***•**' *"_  * 'JAMES GASH, Proprietor
"**" __.._.. I  t........ ai !■> at ii imr Aatt.  li
T
■WO  CARLOADS
I'm- tin- spring trade I
i,l, opened up nnd ni
Wf carry ■■ ***** *'****' "* builders' aupi
apeelaltlea of Locks, Building Paper
Wenlso havenmost .iii^iiitu*'»»mockol i m
OF HARDWARE
l.ivr  jll'.l I II  I't'H'iv
nrkeil at close prices,
making
Paper mnl Nails,
' ry
llatlllil.l B||, |
    Iil.liaiali.lait Ii'ltlla-al Ihraui
Iilll 111 Ilial . In." "UlU
iim.'.,imli i'i i't't ii»i.
lli Ii.  lli'lurrUi
T
Iif aph Hotel
 annil" |i
t.  it, ii
llm Uit In
*A±Mm\*
llm bar
"I   Ml,,  ■
CUNNINGHAM BROS.
MAI1V IIIUIAN |.|lli|'lll,.'l'||Uii
W.TURNBULL& CO
...I tn.
Miss I'BTBIW
aire, i ill  , i, ,
"""'  a'",'""''",,  ''''"',.."   S!!l'PII»inOIW»ANnilOOM8(8INUt.B,
a. ii,ii,,lul Uio .tnllriiii' .,i n,„ moduli  I  ,
«,,  i„,«,i,i.  omph.lle.lll Hi" mn idlir*. In.*" aploll .ml compl.l«l» i;*,,,",;,,,',';',',,!"i'i.'",i.i,"'i.i'.iu".''
lor hi. tmi ,aa..i i,,- unu'. ai*a|'t," hi* turnal Uu- ui'ln mi Uu- Inlerruptar, in.,.... ihnn,
,,,,,,:,, „ ,! il,.  ,.-■ ■..•i.ai in««i,i'ii-in 'I'm IH,.. Uu.. iiiiiiliim.l with l«iiiliiuiiii'.
,.|, , |, |  li:l,,l,,l  -i.  Illlll'll  laa Ula'  |au.,ia.'.a l'.|i,i'l,y, ha.u.autal.. ,.<|.i|lt' ..lul
• loading ini.lrrii |i.rly Iritlrri. in*.,  w.alil, .radu.lly  r.l.i.1  Mi
,:i  Ma  a.a ,a..,,..a   It  l<  .ami limn . pfttll* iu.-iii.a-r of Tarli.-
ililll. nil in tr.IlM' Hnl Mr.  I'iii.i 11  am ni I.. Iho lllk Ol r.lilni'l  Mli.l.l.r
|,,.,1.  !  |  ,.l,   a, .,11,1*  l.lill, , a.||l|,ltl"l  aa.,1 la-jal.'r  a'l  ill"  lllU|»'  a.!  I ..llllllull
OPPENHEIMER BROS.
aflnBcunsninMuii
: Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
a laMIHi-TlHU. ANU III II in |.
AI-HB
II
llm ii'K
1.	
i . M IM I
ail lhaa Sen
li'lau. "Hin
-al latka'l. lllll afaa.ati.iit
lllll lllll .1-111,1-1
I..in-, Mima, I'uii
I Uitt M
uliiilii.lir hrh'l-
.I'.i.Ji.
Uu. .
III. I.II,.
Illllllllll- ....fl
III \lt\  V  I liMn-.il-
.  il 1 \ IM'I II ill Kit,
alt Ilea- luilllllUI
r. o. r.ttx .hi;
Vancouver, B. * *
MoPbee Broa.,
siiiliwiiiiliu & Boatbuildetn
BOATS FOR HIRE
Beyond Royal Cily Planing Mill,
Nuw Westminster
t.ll.llil AIT. HllllS- ,,|,|, „,|,fr ,.,||||..|aiii ee| hi. .l.ieeliiii;.  il„. litta, i |.ialllini Which Mr.  U.l
r  ni.iti.i
al.ii'l'la'
IHIL
u-i. i i .
I, J   |
plnrtimmtU* ajalrr 111. *t.i.l.'»U ti"*"'1
■ll llllll for llir ll-*!"'' —
\ITAKTBD-81T0ATI0H  A-  I'AJl
\V La.  •    l.-.l" ''I    '""-'  "'	
A,.!..- 11 I  ' II'*'  "'" -;"
SlOa-l |(l..l*
two im tiiiiili; i;""Ms vvm
M
It.
lllii fii lll'aai.i
l.tl. lli'lllt
in. Mini bill tl I*al- *'lil  H  li *-luall>  l.'l li lln'. hut ...LUty l"t lltlltd U
''   .lilli, nil nn. ill*.* Hut Iw. li" yi'.rti'lilv una  aliim-l .'.'lUIn ... ...urr b] Ua*
—^ i,,. !•;. hi *m I't-I im.ir.1 .ivl.liii nl Ik.  Illllt.lt t.m
,,,!.  l.allaa-lt-.l.l  .•!  Ult  Itlll,  U"Ul*'  Bll.  ..'I 111 ll •' |I«M».
Alrl'i  |aa„,. llar Utul.r l.'.il ol wllhli la.' ill-.
alaallaa.l,,,-  Tl,..
I-*'...'  l.ll..' a.l llaaniii Ititir tlim H.llli.1 Lil.'. 1>
Thr lai. ..(ilia.-y a a.a' .1 XiinHii"
1. lili.'ly ,.. i-iiiiii Iii a i,nlrl '-ml hy InU'ii*
X  limit  liil
rtaalalla'i,,  J-'' '-
llee'lewe. It-* ■'
litlil
Ailil irai
I1ILNKKAI
\J  aal la.lll.
ILHVAXTIS AI'.IMH.V
ll  l   II  1   l.al.'a a ■ 01  a
AB
Halt »,l l  ear.  i.f if
,.v
rlll.'llt.-lllly
VtHllSlsllKli  V.'*******  I"  ';INI,-
b Ji,...,,. ....I .-
naltuyii i"
. MUNI'MILX
aaai.t-i.i -1   Sl ,i
.11.1. I  llll.lllla.il.  I'l..|>
iiiii liiiiiirti-t ul Maflili- mat,
in.ula  Hi'ii'-li-ei -  'laal'l'-la,  .-..
I.a.1 1. IV.   -   I tail... lid  '>*'■""""'   " ,l,alaal|.|..li.tlll.Hiele. |.-llaa|a.  llir I."
,..a ......  .,    , la..|.-  ,1'ail  'I'lll* '*'"!">  •**  "'
tntK-KBIIY  IMl  tll.ASSWAItit  ..inline aili»il*'it with whlib it wa.
It. Ui.! I  I ...mi,-, laal. lar lllaafe.  elW.lt  th.M  ItOW
. .  i  .-...,,, ...,,,,, a;,, in.
,,..• alirli~t.la!.ii...*.lt'l-l.'»l  lltr.-'tr.-'
M.U  .l.t.-   II   lila-alll lllll  aallaml  1.1  ■.•f.U»,  b.VO  *****>  <*'"* *
la,  |.-*.t,-|   Ihr  .eaaadlltaell  .lid  *,Ul. ll'U
 ii„- atuuiil"  "I  llu'  POONt  I'l'h
t- itiMixii. tir r in,..,!,,  Y.t  Ml  I'Aitirn ai<l'|«-4
I  I'ltbTTY, I'AINTKII, lll.A/.IKH. |„,„  iha  hrawh  uwl.o.lad
M. L. FOLEY
Lumber Broker
KliriOYMI'.Nr AUKNT.
Kt',,1 Kaiiili- -mil Atioliiiittt
Ili.iiruii.',*.
'**■*
TO DEPOSITORS
THE
l'i...
ilial I
S,t,M
llva    l****
...	
IV
Kil..aaiiia.a t, llaiir III
a..... , O'aat.'fl ll, "(.b 1* »U'
laaal  |ai. ii.|,tli  <
HwiteTti at. VoartairomMiai
-  MAHILIL  IIAl.l
loOlo-..' SS'iltSSl't'. Iim  -La'   ******* *  <'"*»*"   * "'
* mo litil- hy imli'. hut ht •lu«nl.r».iuu**
- I'.t HILI!  [jj ...... li  ..'II IL  Hu'*' '•
I, ,i  li..... f I " '.  i ,'
a*',* a ... * .' ....
wai "1 l-Hllll tlduf «u .whward nut- ,.';',',[' ,'„'" " ',,
H'l. Nrltlli'I |a.Ilt ...'!'. Hilton, to
li.'lil Ulll llll a'.«' Illil Ihr hhir iMllt'r.
: *,.l„ laa l«> ill ,„> dala.a'1 TIlO
liullil llll |.,iiiilte!y In.lliiartl ,.. dlie|e
a|„lr,l). a* llu' iiiuii hi* ail|iiulin-l Ihr
mm fur "iiu d.,* .t . timr until lh.
. ieiier.1 nintii.Hr .rr.ti.li t*
. ..ii,.- tea ihr ,**»,t., and thr IVIl..- I'uurl
|> ae It  e
T
OLANDAGENTS
Ml ie,III l.'l
FOR SALE.
British Columbia Land and Investment
AGENCY, LIMITED.
Bnooeuon to ain„|, *. Mmou
ii
a
la . l.l. .1 i .lln- -  i .  ■   .  .
'  .1 aal ..,al laa.l.,,tl .a.la»  aa -
..alalia!!,.-  1.
V. ..   aila.lt.-
loiat, ..a Iii tor In 11
,1,   . .1 ...niiiir, ot ItaMnll
i'iii.i*i:i;i't i" hum'
vai.1 .mial: riii'i'it*"     i|i.iiiM,ii..iniMin;.- viLTlLliiN'
r.,.l-l -, ,..i,»..,l.a.i. "Iiii,i'-i  i
,„,  ...,. tolir- .Wall  ""'*'',".,
,-«a..,l...-a..■-  lid It
ll.tll. laal »• •
111 IMl II
Il'll 11. I-I-  H.tXTI
inn
aiih;. "i
I,
■
K'
■ l't-
*>l'l''i.'
'
Willi
tlliliy I* a
.illi.hl'rt.«■(.••
artr.a.lai,'  n '■'
L1.MIM  WII  KAI.K  SBAtl
Hilar, :  MlUilly  11  I
'■■■-  .'a-
,1   |..If I.■.!' a
laiaifflf .
lulrt'MIUA. I H> i 'I'^L'V.'.1;
N
V/  ,1-ir.l.raHie.lele.tU'.
.  si' 1 -
:,i
(';
a.ltlH' ....l.l •■ .1
tt*?- ***; ',',  '•*"•"
llll-'   I* 'I
I'    ntfltl    la I  -I -taN-H.l:
d.ylaait-lrl. hieaili' ** '  ■
ll.
.. i  ll-l- ijla
8USS nl  I.M.I.ASII IHLMlV.il.lLS I
•..i.i.  ll- -
IIS ni.1. .I-I •"!
na.antla il .1 !■ .- "
I; lllAl.Vtlll-l'
flr.1,1, - *
| .  ,   \  l  *
I Ir-ltt-
A
I
ll 111., ll'1'att.l 1* 1  illalul.1  a-aallol' aaaM.t  I  1  'Hill''
Mi hmu  md llu- ni.n
whi'til  h" •■• Iinill, ..|>|.a*rd .1 tho
I'li.'irn il.-. » .,.|.rau.ai l.'liii'.in it" i*n*i *i"-i*i ,,,,,,1 s,.,t|, Ktlk.,..., .  t... H -i .i.mi.
of llir Itall*.! liliitib'tn  At ;.,, ||,m,..h, h.i. l-.ll,.!,..! ..a, ,|,..
.iiii* .1.,   Uiiii  Ibu* ...la.i'i. a.  llu'
llli.il.l'lt'i l'  Ml   lilll'aii'M  hilliMil,  ,., f at.il tli- It.-a-, t<r Ilial  ha. lie...
• alb  mm,  ■■(  h>.  |.ei..,a.    ,   ,, <(   ., ,,......   .,  ,|„. „„,„
r> in-I Hi..." an .bU* lii-haian,
U'l.l, la. I.-•■ tt •• * '..|,i,ti.„,.H.,.a.,|.,i,..l|.,l|llr.l.l„i.,
.nu.tiit't Ua*  H't'»  * hi. rh.nrlrr
a,  I.l.ll Until!.. Had 1  e,..la«..1.1  wt ,  .,. .  i,    ', inothrr ll.dl
ii■•■ 'i -t ■ .:i'....,.n....i,.»H.   II.  thn. ulll
• il.1  "f  To,,  llomr
'  u.,.al.i...l it  th.  i.„n,.ti  10_*wh.l  n, . „j „„, ,„.,,,
......
(,..» llllll.I- 1 ' "-I  ,.,,„,. a».,r ,| ,.l...
,hr : • ■   I
nm,. aim Mil, mal* U.l* .Ml l"  01r„,  .i,J,.„.a.. |,t.ii.u.!> daiilni
.
.1,11,  Uhu.i.  It, U1UIUVUUM.
.al  a  t... I...inuts •  t\,.ili,di...lnll..ii.
I!   .   a,,..,
. -!. • uui., wa. .,.,1 an II uiuuiiW)
.I'd  ar t,..*l .   . .,,  „
i 1. ,..t..l.t...t. n! r.rh
I, I.-  ...  t.lvrd llltliilllf,
111. ...fttl. dl. t- Ul. •« <  ."I ,...!!.  ......   V
: i.ltllr .llln*. |.  I.,  abhhlir'--*'  "*
'I I'lilln. lalo lltlr,:. , Oo.U- lllhl  th.n  »,..,«,
""",;"* ;•","; ■•">"■' x******** -* LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
."■la'i!'."*.    *.l*."**."*f
■t.l liU. ».|e,L|ii> ,.,.,llr rball.t't of ,„..,,« HtlW.l,  —■
J~2*ln view of lhe loit rniuol interest given bj
ntcnt, .uul thi- restrictions impo i .1 i, i" the nmount ii
tmrcd to receive money on ilejiosit, in large or smul
5 PER CENT PER ANNUM, nnd *  I unralilc t
Dominion S.iviu);*, Bank Depart
■ l.-| ■• .-.tti -I lit -l ' 'Ui|a.tm i'. hoi pn
nmoiinis 'it luii-if.t .ii tin  mi.
•litis .1. l*i in'In ' . i I'
,.!
WE INVITE
THE PUBLIC
JOSEPH STIRSKY,
^ Jewelry.
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
-ITltUlUlti 18
Niw Mm  I intiii :*
oriCE IH III.III.HV tllVBS THAT
I. :  I
-
UM
BRUNETTE SAWMILL CO.
I l.niiTKi.]-— NI VV VV ESTM1NSI KK.I1.C.
manufacturers of Lumber, Bhinglea, Lath, Bill Smir and Loim Tttubor u»
tn 100 feet. ALSO Flooring, OellliiR Rustic, Siding. Moulding Pickets.
Scroll and Turned Work, Bash, Doore, Window and Dour Fniiies.
lluii: i* 1'ir.i li of all Kiinls.
rf^-ccvirato  "\xrcrl-r  O~o.aian.tood *i
Kiln-dried Lumber nnd Shingcs.  Snlnion nnd Fruit Boxes  We have no spedaltia
Shi|>|iing f.u iliii*■*. by river, ocean nt rail unsurpassed
NOTICE.
i.i.a M.itt i. nu imiii
llr a.t.
HtlU
i  «. .ri, a iiiOMrb'h. —
daiiailiiii.'i
♦TS^i'
UARNINO.
|'llMI*l.,tl.M. II.UIM. "I
'Vji  lana-arfrl.. a- II .1 ... la.l.a
CLASSIFIED BUSINESS OIRECTORY
a inniiiiiiiii' i
Ml>i.il.   I'a.llM.-  a*   1 
I
e*ttt.eul,ta  I'lat  l'-!   •"
aW-'lHl. ..'tla. tlal '
..«■ mm ra
I Kill  Alii III'I l.i 1  ."III'I".
I ,h-.'  |    ,    H IIH   S- •  it  -'
hala.trt
il  IV.  i.UAM   AM lllll.* I  "I
*J* ....  «i«i  rt-*  »i *
I!,..    I-   a ■ '   a'.—ll.l*
VillUll'.lMflt'l.l AU ■' 1-
IL5 trail Ran  u   ,.-.-. .1 in v»
it -.1 '  ■ 1
f|Vllll.i: A  IIIIIIN  Altl Lllll' I-
*.  lid la]|rlli.ltla'haa
....I l'.,.l. II '.ll'l
I. il**l|r. I'.'t'  ,'i'i'l'li. *!-'l I'lill-
'
a. to OH-thnd* "1
j. I,Lli  llMM
l.t. .nd unlet'.
.MlIlt il»  lhl 1  laMB'
,,  ,hr ablhaa lll'll lr*l*l •
—— ,: ..„ l.,.|.|  ,.
,|,i  .<hl.ni Ihr,  ,r| I
NOTICE.
C."
n !
IttiV Altl..IIU
N. i« tt*** <*t
ill uuivi.i\|\ tlUI  ,  . 't*t* u* anlli|*U sti
\U.   llll—S"
**  i*i *,**•* Mal* lit* *****
i*Hm.**1*,l*f i**ctm****4  l-i I"***
I*  Vabi.-mn I*
NOTICE
ini 1
*. uaUa.ihia loan unit ll not iwanlulo ISISa.i'a'iti
,')i'|S ' liar ItUb lln»r Unit  f<*r**t
I    ' filial 1.  Mn.Ht  I'.aiMI'i  dull-
COUNTY COURT. ««....lltall, aWod. Ihr t«l.a<  "I  Uir '£££ .
**,. aall baoati
■ :.*  I  t.
llllll   ll.lVli
>• ..lai' -th
m* **• tm
TO LEASE
- . i 1 -,
PHILLIWACK!
u
While tlio hot wenthor lasts
«.
r  .*.   It
Builders' Hnrtlwari-. Cnrpeuters' Tools, eto.
i
.jaealii, .ad i - *
•ml  I E
ill ^frwril lo.
1 -,' N	
A im k i'ii it ! bill nil It I  "  llrl.nd  llr l.il ****** „.* r»o*» ,,.** aialTjIafel *** mm. ttir *lu**A _
,* ,...i„,..J  1, jouiie-a ..fim 1 aati tw haala
I. riitadlo lla Itar. oribrTbriatr aad in. aaa  .
■ERCHtllTS'EXCHANflEj
*tm **\, *\ai **t V
IWt. olll   '
m
-aiaiv.
tbal.llit
ill. oarr  aa'alr  at.hr-
ItM
II. llrrint*
RK.ilX.11.1* a   III.Mil.ll  "1  II  ■•
lha.. la I ..r  ,r,|  Villi..
Add.*., a . Ian.1  a.l  1
•|1  .1  -III ll-l-  Al M.i.l. AMI
-•  Vilarl  ll.i'la-" -
NOTICE.
AI.I.  IMIITII.-  HtllS*.   un
■  -  Wllle.l  It.  .-tlir llf  Ib.alt.ia
Kaaai, i.*- *t .-• it..trita.i.. .........i
.-  .■  a r- r Ifl liiatl.h llar^aa. |<1*1*!t*
III  l*|t|llllll..\*. I.I tlllll...
1-la  lla'ta |, a | 1 tttllaaOa-i.
-■',.'  y ■ Wr.,
AOMINSTRATOR'S SALE.
DAKBR1
ri.fir.Ni
H.1K1LIIV  lull
.•a-l I I
lilly. tu
-!•
I.-II
■
l.a.
THE  SUPREME  COURT
URITISH COLUMBIA
i./f.. .iM, eoMMitn
Thnr ,1 .|e|*imllf aaarlihatr, of an
iioilur atulllidkltbin ot I Hi l.ll-
• ilintil  »lioa.,  thr  strwiliio  I.lr
h.l ih.    pltatlal    ||t|a. f    ItO.te.
Thl* a Lain l.l.nd . ..„.'.i«initrn, ol ,hr |*a>,
ll.atld in,lln,..hai.I paan***
• iiadtn.,  alth  a
atli'lid.nir al Iter altoa.
.ii lar'italvd in., tpa fu*aAi,a  1*1.1.'
lluiaa, Uad mal. aiaii tall ta Ibr aioaal
.ka mt ,*i at *
PUBLIC NOTICE.
\Viii.iii:.i.iii.iniNiiit riiiLi.ii.i
11 aa,io^ia**l>aartl  of ...
' -ataU.1
lii,: 1
a* l>
llrml I! ■
II,. Ha-! . . . •  ."
Ua atmi
i/ifiil.l. .11:1.1 1 IIAKBIIY N
1-rtCear.aa  llll'f  1I>'1  I ".'!'-Il"nrl:
,,., .l.a.l .1. ■ J. *t fa'lll  -a  ,- '  ■-
■ iiioiii nu .imr. 1
..  r  f«.r..
Ntrriti;  nii.-l.  iil.MtiiliMitl.v
Wr- It • '
„M,L-  Sftll  Villi  ...MM11S
.lau  III' '
..H't lai...   ,\l t.ei'-l. ■
1 >r.M>. i.it.1.  \m>  -ii-  "i 11
VI  tn., -  ■. .1 ..llu#l,.i ...
f   I.lr  |-   "|
ll.iil.UUI.-- HU'-'*' 'I ISIl ' 1.11
it  l,i" !ar-i -.,-!. --
I'll  Itl-r I. -
l.iiall aj.l  .;,,1,,!.!..!
C.imiim ivuiiK Attn iii.i'.iiuixi
^ll..llt,a11,   illiaaal-at   '
a-,. '
I -.1.1 -  '   -
' a'.  .1 J.t.'
111! rat I'
'  I.IK.*1*I
0* th.t It **.-. tmi
.rial*, ,o.,h,lil,
nlnitrr t» In Vh I.atl. I.ar a Mull pHrr.
USST"" Thr atllrr |..r.r,« th" .|.r.n.|ld .d.rt
in- -a :
a. .hr .*( •
tl!«*  *  .   !•   ,r '-»
a10ila**il H»l,d  »  -
ar.aa.ia m  „1(MM „  , , .   ,,
laih aim «l .  ■    ii, -.-rani:
llr ■■r»i*!«li.'
And lb. In« Ibr raw I* noa au'llnllill
11 lb. •ajH*r*ri.a„• I M,,.,M. i.atiataii
T. J. TRAPP tSu CO.,
Wholesale nud Retail Hardware Merchants.
719 COLUMBIA BT. W_18TMINBTaR.	
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
I.IH1TKI!
i.a.-linr.i -  Stroot Ntiy. Wo.tntin.tur
Maiiiifacltiii'i's unii Uealeis in iloimli and Dressed Lumber, ShiDjiles. Shakes
I iitii,-; iLii Pickets.
Sainton Boxes, net  Floats, Trays, and all kinds 01 Wood Furnilhingl
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Rnilm|s
''"'""""   Balusters, Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
grill"room Notice ™ Lowers MI OF mm A,
LIQUORS AND CIGARS.
~mm<———■*——a |.i*rlt lr  t  I  '-  *   " - ' |-.,-I . 1 ... I    f.
•art ii.t...  ti
JASI
II Ni II
BONANZA
■alt  1  I .Ula   \**A**A  *** I *•*"*** »Hifl ****** ****,*,*'
far  ■  I.iiiii  *****  UttJ*n*M*4 ** l»-
tll»»r at >*w ******  *, ti-t 9*t* i*.ap t,.,it«Ulii aitn-al »* r
nm«ia. * At* 11»- im ****
1l*fm**it I  I* N  Wt ,,'  ■
%. * \\. ^*    .1. t It r
I *> i
■a-wMi-tMaltnli ta *u***f
V*l Ullhal Ikal I a*/i • «' ' '  * *  * **
■ iMi-4 *m *!****** Itaa  anl aim-
***. . 11-K-tBPtil. aninttMlltl *u<*r»-a. at mrh an  *t* .U*t. * ****** *****  n tl."... If IM
l,-kUI «wwi ■ virmtta iaSirasL
>I|W,\NT TO nil: MtllKIl "l Ti.s* ♦l.««ld I-* nt fat ***** ..-ti.att..1' ■■•\i ••;
*'*   **mmm********** I***********. **th*    i .   JJ"!*
'  '
i.i#.lal. ll-'Mti.'M ti **i*.
i* I  ll  il«<  i|Ml«t-
Inr l.i tU .*lal.
,11.   I \    I , '   I a
' '
'
■ III.
»,il | iat-
1
iltinitJa "t
i nn i must i n*
Itil   l ' I'"   * a
timlaia Un . nl li  <
M.. Nl 9 Wl -ll   ■   !■ I'U
|ll.l. a KIIIK  i iVll.KMM
i ami I'u.tl.iil.l Uml -»iif-
iry.it. ami lit .'n-v ■ II .-
CiAIM.MN W  H  .ir.MMI'.TI
J *"„**
ff
Nr. 11 -.
.11 '
' llllll I* I.Illllill t.HHI
 ••* -l  1 le.llll.al
^nk-Wm^Jtr
Tanlttt for * ******** to cat llnivir ea
Domlfilott Lamia in Hit Ptatlail
of Blitlah CilrtrfcH
****** 11* fmarr tMn **** Hif. a* \hr
mai< ki.tittn l«i tal*** ihr li^l |.fwalin*«
fntntnitiit*  Um bail  */****** aM tt.'
i* t-i o »ai»
Tlio  lihaaaa-att  **4 N-jmIIh-mnWii
tallfy (atmrr* iifl fttill ******* tr**
tm* h»** \*t*\*ttU,t Ut thilt TpiiI il,t.«
IHy-Ml !■• i" a tu**
i* Hit* inai ti i* lit Hi* mill*', i.l t
iplawlMl) t**tih* Auttut Har-afil of
tit*- late*' uhatiifin  \tm4mwtt
idttajillt.-t Mi'1 A*** t*AUy "tt mlft'llttl
Ibrlf t*fn|w My fur •**• Iii «»all hit* ut
Imm t'-ti in I-m *•*•■ 1 • Mil f*t*
-l.a<'i. Tlii) lltn* imp* io atttart in
Ih.-.n-lii't man j IkIMmII*! fmll BlWh
en .it inmitim* MpHftti »ii" -vmmI
f»adll» tit.il *iirli t«*r .»|t|*t|!unllira
rliai*lirf»..
■  ■
NOTICE.
In ** naWtaa r.tllc TlHtWat I  Law*
***** c*m***t. ttlHltH tlaallllr
V"ii.iiy.«.i nu; M1AUH10M)
• *   •■..-.. I.,**m*!**** '•
.  I.«1« lllltfl --•>
1.    ■ . - -- 1 .-
I., lalt in!» *».Mt-l»t»ll'.f.
h>li iA tli« (i*ti,|.a>»r a*A
IVittar.1  |\H|i.  11'iM  tnt*'  t'**   M   <  '
****** lUt,.,*  nil lll.l,.|t ,-l-t.,
*****
-,  IM.tl
ii. llw* I u|iaaitli
htln tai*|.i|| 111, '
iinwi-»a*|a«i.l I* Utti.
a-call
LITTLE & WILSON. PROPRIETORS.
W.E. FADES
THE UNDERTAKER
.it-.! IJ
T. RIDDLE
BLACKSMITH
V . ■  a Speciality ol Log.
Jul Dog.. Wi '
Tool...
felocli,
Colombia Slreel. New Westminster
NEW VANCOUVER
COAL
. lirlfrtf ,'if.t f ,.  (frrtta.ttotf   .f.faeaaa aaeeae
ttrlla |a
!• a   fN.rf t IflHI.fffff t    ft |. If..... If If'.
MM,.no
,11,10 1, WltlOllOtll-l,
HI AM ,'.,. '..
. IrlrOrU, ,* I*.
I'ACIFIC DIVISION
TIME  TABIE.
tlf Tlllll.lt lllLAI •
it .  .., |.i,| liriiiilif.
Nra IVa-ttfilii-t* *
I.ami nl'IIVKV'
fallal III-
D 1*1 till l
A.l' ll.rl.Ml...  II  ll  -   I  II  -
*  .ail^iaall  llllll.I    I,...III IH   i I   III.
llllll, l-rrllrl.".!  lll'll!  -HI.".   '
Hull  i.f Ilea'I,.llllll latlli  a.|-iilll,.  II."
lallaillii-la I'-l lael  MtlnlrM * a*- <
■ laa 11.  I I'llii' |
bi'.ll.l.ll
o
,.  I, ■
IliM'l.ll-
liiiur*
a. I..II
• a -a
■
al- '.
ll'l
■'a»lie.
UNTIL IITITIIKII MITHI-. TIlAIXs
.  .*.'".'VV1" '."*", fa"! """"" "'  V*
tta  !• '. 1 I*la    *' 1,11,1.
.■a.).-,  'I  lh.   Hlill.1.   Ilroi"-   eel nana,,
(-.immaifl*. al.«, .I1liaaia.li  taaa  ..,.!..,. a  ,,jo   It  V.trr.irrt. Wb.ltaatn  .aaa, it,
i ,.„, ,,,,1-o.ii.t'. mam. ,.oo.......i „^"i;..:::',.,, .,„„,,„„, „lb ,,, ,
,"-',, l ind, alt. Tltlinllrn irl.rd hint aril.    t'lpt.^ ton. thr i-«t I-t Vinneiani.
• An  In.t.nn In imlbt  aoith  n.illn. .  ' .    . _,._ .„.  »  ,
1 ttal II" !r,  la.ei.l-laa I* ll.ni. ,1 l.l.   *    **.,* 1,  Jnortino •!,,.  Tie.  ,
|  ||„,M: .,.,  ,"„,.,  .rriaffrrlrlifia,.  „,r .. |,l 111  rl.-rlloi. nl l.ep.r .. f „t O l,„ 1 |.l «r,.l .11 |. J n|. r ..1
I   rill   l„i !„„. „!„,, I.,. «nd Ihr lair llr ttl.tll.li l.l...-lt*lH..Virroon*t.
ai ,ai,  , lla ..am   llifl   V.   I.   <aae.r..|aal!l .....    ,,    """"
.fall, r.i In ■ ,   ,,.    , ...   .,  „... Ili.l-I/iil li.aail.i-'■
■i I.-, lui,i.ni »|.|aanl  Mt   .Imli   M**n,.t,   a.-i X%.M , ,,,„.. ,„_, ,„ ,-,.,
it  .tlllll llaeeelleel *|   f...  ,,..■  |.-,.f.   ||,0 -|.-il lf.« a ViW-all. I
ill.alat   .It llt.fitl* MiO.  I'lat lima Viaroatrf
Furniture aod Hone Fnhiom
,1. aula.  ,    .Ml    Ilml    Ha.af,,.   aa|ett-rit..
 f  le   11,11	
MORTOAOEE S SALE.
MlnlnA A Land Co. Ltd. < ot Ilan.iImo..
Till' Until,  la., aalee'lae-al .
..   ... m   SAVINGS  BANK
New Wellington Coal, department
Tl.r
t nil* ll  i iMfMl ami mo«i
-'iiiintnli.ll foul mllitil tm
tli» IVll)i'(\i|«l.
■T •  i.iii lilal'-i a i|*.'latlli.  All liinlmf
flllltif. luKilt'l  llwrtti
(,.T I--1 -l.'tilal amk. iM-f ■
.let lalt l*"l  "f"-•' Imiii
HOtMlamMa ***  *'■• *r   *'■
|  M.  M'liAHKN.  Ul).N-  Ml. N | A I.  H;.. -fi.aii.nitv
•'• tarffi i i:   i. n \l^ll
RfWmfiVtSSX. «MaCihi5 -win.Hi«aip5 ii.. .rv *;'••;'vr',v."'.V' *'■ * ' •  ,'"" Ut
lT*'  . *"" ' * i    . ■,,,..|  Jit  tl,la  |lr|iitt-
t>w*' i 'i.r  *****!* Hi* life nl i littttamr-r I*** In llif
■ IIAHSKAA, I ii H  Upft! •' >'.» ft**1*
I . IrtllMlll lltiiltl Wlllrlt a llflll-  «<il   .    .   (w   .....   ...   mm*,,  tm.lt.**  *..
mil. * 'Uith *lf*\t,t I1*'1- *nr *'-"»««U T«»« lirtttf*-. -an
dull t Mii
KTKAMJUIIIIi
HAIINKKMMAKF.I
Mamifa
1  I!
TUCK
H-,ll,:tt,|..1.
dtttaHt,. Vaii-hi
IH. tl
A   HI. M K  llAltltll
Ijf'ii
Ii'i It n^-t ■
-15. .1. NKWID.N,  i
■ f lti.l>i|l.,IV..I II,.  '
flit II ■ I'
—  rani i« tttvhAi
**  t■-**•'**
I l.t at.  ' ' ni- i.  'I h«*  !*"t  WU  iii'ivM iiit'l'f  |>,(,f*-ii«,f Japan
.ail lltim VanumtM far tmlnm mm* Japeim  *** ti*h4*****,*f*»t **
*e*. »# W.-alhti
*****  l„**\  I'M
ll Hi r
iWli'l'!  Wliitli  Sit  llCMII*  1* !'••  ^'ifl"hlt,»
l^n[tf*r-«* n( Ifttlla
L
riSS
IIA l.l..
A'tii,|-lh|int kIIIk*
a;.]ili  l'i-li'illii  iml  tattlnl  Mm  nil nti l.i*
I    Vi, intii fittii mm  wi*.
* t •■ ■ I. ■ ailt
<M..t.tm.
'*  A*h.
I.ii*' ut. ii"*j' b h
1»|-"1: Dill ||l
l.fivny. a i^lffln*
nml    riitiliilnlt.
'""^"""""•'I't'iiiiuS-^
illitfi
nf aifimn l' li* iihmw>
"in, I fulfill an'l Tim. Aiffiil,
VanMiti" r H r
,l  M  HiUN-uN
Aartii Xt* *Kt*t ml mitt.
ginittitli.il. irlitn f.*r all iiualtll,» nf Oml
' '-'.I "-.iii la, iiiiiiitifm intiii ami ll„*
■i ** 1,1, phi.... it,
TINnTTAHLK
Str.ROBT. DUNSMUIR
w. nootna, Mm..
ai T»l..liii-.l.la f»ltwl.1lwi.i,.l.n..i'till.'i1Ml CAKUYING  HKH MA.1KSTV m MAI1»s
pro******
All iiiat awl llmat bam>l. rn traeta ol I mil unit
A&mmmiti**!*** iiii,tr*i.,.it.i!.^.-..it,|-.i Nra Wrnlfi.lrutfffotVaowowfMi
- *  fit l^lla rlin  I  ai.l  .'. Bfii.ff  III Ifl Iiimi l,|  Va«r»«a»# fc- «a*f,i„.,  VI,* ■,„„,»
'  iil.iiil.an tmi Mi. HI-i  .' - I ' . Nanain... Mon-I.iyw , *,
i i'lli i.fi-i.nil in lln i VaitH«iiwt liifnl.iy»7 n.in
tdBful lltft'tfr t.mt-t.Bl **, i  Ui.'- - ■ Ir.t Wt-iiniri'M tn-fi'liK U ii'i.t,
riiirafi.tt-iairi ■, forVai mf V/*AtmA*j*i
\Hlr4 ****• tii,* ilay i.l *44-|ili'tiil**i. 1-1 '*•''■   ,*,|a, Nii;.iii„n Wi'ln' tlTyi.2p.tn.
I'attl. nlan i ai, li -il,talnt-l ffr.tr, *,*••..,.  N»  tim fut Vnm-nnn 'I Imr.ilay* ?a.m,
r„iN,*i|rl  M.i  I!   Wllantt  A  famplffll  \ U   UW fof W- H'iiii'Im I I u ■l.iyi li ii.a,t,
haffl*lrfaah.i!i..|lill..f.. I^.iiik HU****.-**,*  \V.  \Vr-Mii,irittf*r (or Nflnnimn ^fW
WralinlnaW.IK .ai.ilttMt>.1lH- Anni*..    I... W. 1..,,,, n, ?-,i„t,!.,yW a.,,;.
T J Tllpr, in, mtlval ill  VrtiiiMiint lln  -tintii. i  ntll
All'11 ■'  li.u. OoflBI I  *****  alnlH
m t \* li '■ •   Itlilwiti hi
IIII 111
Iii fi.iitin Utu, tAiiti 11,- ir Imiililnu l.tiol-
,  i ara noa nropaml lo rai ntm
DKI-OHITH ..I HNK inil,l.AH n.,.i UP-
WAItliS, Dfain w I.ii It ltitiT.il will Im al
$8.00 PER TON M ' !•—iitfttt
Appi/woBJiiEJ **",-,,, "'•" Four Per Cent Per Annom.
*ftfiflW!?fnii:i ,"■;    i«    l fm (hod porlodi mit
lll'i'tl-l  .,l|i,\...| till  l.'tllla Will* ll
TIML TABLE No. 14.
I..  ,*«.*< Jam M la.
an-  nl.
I a.l.ti. I-,..r—.•!  Ml t.ftfl lia
I..._,.rl. lnMla  |H ••*,'*,•.
•iii.a. u..ri. dial ■■• **
* I* I! 1*  I U.ln
• im «.i.,n..,,i artia
I t.m t. a rr ■ m*m*m
I  tl*.-ir' I'" '•' '.'i*.
I.'lll Lli. ll  - ,  ill)  *,*>•* I ',t•*,^,*
.1.1.'   ' •*  *******£&
I" ll Iiiii S.e £. **** "an ***•
i". lla. ,-• . ,'.•* Wtdorrflf •». r.1-
'
I..,, ... ...Ittlritti
,  , i  . . ,  ,  •!   i, all
11,  ..„, ..llJltll, 11   '  "
I'...  K.l.1'1..  •*
raian inn 1**1.1
lama. \.m  a'ata»I"«r»
|.,r  I a,,||l.„l .an, i.l  ',_,-'i,"l
,,»-!.,. 1 «>•> aal miafda. ** •
aerla.la
• aaaellllll. 1*01*
ilrra.l.!,.. "'MM
lll,p~.n  .Od IllrlliWIilr f.
BYtllllllLlllH  till. MialllUAllHKH
II III  a«, -< I... la *.  laa
Hll 1-, ,'alll:   l" ll-l	
..far * .1 Ul loth .1, it Oe-tottir n.it
.1. o'elock t>. in ,
may In a.* .*.tut,.. *l mi
i||, Hiallon.
E. A. WYLD.
Nrw Itr.lli
nil Mnimi'a-r.
i ni. Ivil
maul lair I". I^"J
•nd ll.rlaelll.lr I",-,"'SjJJl
l.l lied Ulb ..I r«h nri.lla, II "iZTm
llalatrro-rl .'Itrt.. .Ill nil •• f.*»'* ,..
aa. H..I I...I ind «•"" • b.IMa '
umi it anil, wat
«,«■... »«m. *•'*,*• y:!**.\',\**!5!il
.ei.l*t..iil..l,.nla Ibr fib .ttl 1.1
lilt l.lll !■•'»
sfd&'srtaBiaa.'ff
!„!. i „„l Inn it.irdl.lr Hnl*
, ,.,,. i. rt... Ibr Hll'l "1r*j2|
o, 11,1.'iiiml**** Til I. Jliii '<;**$,%
„„iiii, .ii...i  niiiiiwi* ba*r m *m—
"!'.%, A,lt't:T..1.   J,*tl!l llt«gte
 llraarlil Atrial. JU-
ANNIE WRIGHT SKMIHABY.
TAHiMA. 1VA-.IHMITI,*S'
The Crown Stables mm m m schooi
TOR OIRM-
Elnitit Hiii!,i>iimulV.ihltiltj.
for htm in tlm city.
,,'',' ******  ■  >l  «•' '.HH... Llr
iniimi im mi, in'i|',,ai|...
•■ "'I -I,- a I
'lut iiiiiI inirlii
A E. C.I.ARK.
ria.|aila
tern
Tlir alililh  n*' •*«'^*!;.*'X'.
leaf rilibaaar inai aartm..,an«* ••■'"■-
MRS. SARAH L. WHITE.
HUM If*'' TmUiEDGEK: NEW WE8TM1N8TEH. BRITISH COLUMBIA THURSDAY MORNING, OOTOBER B
Site -Jcbflev.
TIIK  FAR  NUHT1I
f. it* It fr till 1,1
ticutur*  *•
Utlt,
10  Of*' Saint  I'm'-
i.(.i.,fiui.„, a*fi*4u
t.ii'iiii'iiiint  Boliwitkai  Un-  i ii
.'\[ii i, who bu i conducting tt
ii'loitUflo oipodtUoii. Inn uf mii. iiim.'
Lliltl lllll'l'.-t  III lllll   fill   lllltlll, li'liflll'tl
Vliliillit iiii Tnt'Hiliiv mnl until (I,,* (",,!,,„
l.t Uiefollowhii i.iiiin ni.u-t.i hUozporl
■\\.   mui, I.ilm Alilittilii .hn,, |.,Hi
n). in niiiiii iiniiii Information iin
ati..uii iiii'ii Blvon. Tuitiiii H iniii'ti'.
tolloi lotiR, ilralni'il by llio Itlvi I Ki *
Iniry, H.'i Ulllu li'tiH*  Wi* ibul It lull
ta|ilil-. will'  I'"'  WftVl •  im.i,||
iiH'i, witb ruuviiH huitti. tin ovor tin
old tniitiiij i" l mi tin I kirk  ii,,, w{
I,lllll lluliitli  |i.lt"lii|-. tll lllll l.|lj.l l  Ullll
 tj>  Trftvvrud nl   luilloi and
,,,„ i„.i Uio foot ol si Kllaj \i|... from
l.,uuolu 16.000 fool i.i-ii. uliL'tal ii-.i m
lali   Jl  till   .  >l ,  Ml, |t| -.,  ,   t ,  M)    1,,  OQ
Hilirv tSefa -I'l''   H'li   Hit'  li.iliaii,.
1,(1 ll*.   Till'   Hllll"   llllll   I.f  III,* |,,.||\
itieutook T5 to M (hiiiii.1. etch on Lheli
|  ,i  1...  ill'itlllll'llilltf    till    Ulllll    (altlj,.  Ht.
Iurludln| ii"' •"Hi'inir litiiruittanU.  In
■ i itlOUl iiiiiul. l in  tiiauairiil
,  i.m ,i. il.i..u.'l. tt„ Bl Kllu Al|iiuii a
■lUiwr wlit. li !<■ tim nt (ttti.
■ iiiii  Tbli i- i I- rfi
ii,rf Hinnituiii  torrent,  inii-ni, .i  t.,
■  ovary fown    Tbo u»t itajr*i
in-fiii. from i ih iin' iiuin.!
niagbt, -*4. onl) '•**'* .ii *i i hill mil."..
■ ilnoal i iiian.t
*
*.f, ti.. ti mod in iiniiii a boa) fourlvi'n
|,tl (um, Willi HI'-i.f vrllloiri  )n tlii*
,,,  .i nti.)  down ti,,  ,n.    r
farii nt  iiii* r.iiH'1't.  [ii.aj'ir.u  ti ,i i
f.a imli*  »uiiiii  Uk .1  nf tin
t.m.iiti.- ■ i Iii *. however, wora
i -
ni.* in.i, h.|. i, injrdrowoad,
icoall w.i.i utu iin  un m.,t
Miti'ilall   In*  hii!i« nf  il,i.
alM'alll *** ***! I llUlllll.Ii»  1-11)1*11  OOO tO
.i-i    IVi
n making
tlfii-ni
li mt* ..M'titiaii) ui'i.li foi i
Bill w. .Iim „ tl,.  |i,.i  || t a
tl.ii unu' w.- w. t. ..i,i,.((.-.).,,ij,(,!. 1.1).
.• Una bad onlj  flow
o| i.-in-1 river
tt't a'-.t I*. IU  m..utt.
4 taill I Hi« 111**1*' 'il.i   nn 1.
.uiki.ai wlitii- imn  fut  tl.  Bi
Ht)   IVi
* *■! totally unknown
;;
VW Itave ru| it 'ik.t, i.y
lo Hit...A Ibtt |
tt*.l,U,if!.ii. Al U.i I ni. ,,f 11., st
I \
■ '- i-  ■   \
<  nt*  ma^prd
_ tttllt}  litflt. t.t  Uiiiii Ilia. . *t** i
*
■
■
a.f. (al
Il-l1 «a-
I
I
- ■
(real *iA**t*t at
• • mnt* inriit nruntf■
\ V*l
!
■ A* ll uiiii l-
.  *
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
TIIK LIVING CHARITY,
THE IIARE SORT DU-CRIBEO li'.' THE
WOMAN AOOUT TOWN,
Aaa Ip, ..,..-,.■........ a.,  HI,laaa,  I'lent'l:
lliaaniiiil)  l.i l-ll>,,  l'„„.  in
< lln, III,,
Hi,
GREAT BARGAINS.
The most
quality,  T
Terms will
fixtures will
known in British Columbia.  Dress Goods all of tin* finest
extraordinary salt- ever
'his is your opportunity.  The fare over to V
be strictly Cash, unless otherwise arranged fur.  Offers
k* received, and satisfactory terms can be arranged with
tneouver is but a sm;i
for the
consideration,
with
stock en bloc
responsible parties,
OUR STOCK
our nun market,
has
uni
TO THE TRADE.
been either imported direct from the manufacturers, or bought fur cash in
limitations Iur quantities will be made as close as any wholsesale house.
COPE 5 YOUNG.
FERGUSON  BLOCK. HASTINGS STRKKT. VANCOUVKR.
I i i. I I I tM
VICTORIARICE MILLS Occidental
ST.  LEONARDS  HALL
SATURDAY EVENING, OCT. I0TH.
■ Ii I  a  a.i- ...  ii..
' a  •
*  a "'*'
PHRENOLOGY
It-  IU)  Vtt'W  llm.
It., mii, .-ni poalUoa in Xanaiiiit'.
n.« ."i rooou   Ki »n>  a new boiH.
Atluiral'lr i<la|ilnl tut * latirdiiiK houan,
ARTHUR BULLOCK,
Nana I nm
B. MARSHALL
DRAYMAN.
oataaM. *'
STlllli: MIIKII  III lllllll. II. I
...IIM.I.
Millers ni China
.uul Japan lii
Uiii Kt..
Rio Meal, Rice I'lour,
HOTEL.
■nl I Mltlt  AMI  HI...Illi;
KTHI.I.l-
VICTORIA ROLLER FLOOR MILL
lal.l.l i jlRAXtl I 11111.1 ll.nl II. fl l-ILILIaM.
I 1**1 II. UK A N l Ml Mlt.tU'l-S,
,.-■ Hal.   «- utrtui.r
lai   < - .aat ....on-
ttnalalhaai lut |a*raii
trail.la r.1   ,-...I.
l.l -III HINT IN uiX.VISiTluN*
Now. 64 nnd (ttt Store St.. Viotoria. B. C. »• Hurr *. co.. Prttpr'.
REMOVED
Lewis
Greig
iu\l. HI Mnl I li TO
ARMSTRONG-YOUNG BLOCK
Din It  T  li ■ . .  81. i.
I'  11  tlllLeh,  It  |tlt|WIl,l  la  ,
Ntiw WollitiKton C.ml.
Met* Hlialr4 I" |.l**ai.ili    l.l. |.a
PID  'H"»
om,:
ataa li Uit-i *hm ti**
', }u*l In (HfpuHito aa
h* 'It******* mall.  Talk a.
* tii • ill, Itlst-N iii*ttiii »i|-im.*.
i i - wa jn'lf* t ***** at liM *l|tlit.
and Imt mptrmim,* aim llw ***** Uit-
i*t  N" ****** wbo ,** *4,*ul In Uy *
Mil of rloUw*, aia alTatd In h*** iint
Mit III faahtaerd, Thlt I* *****tu\ (tbllinO.
\*,y. ai I II _n l** ii»<*l v\* t» o«l)  li>'
IMMtag|Mf
**!**,** tim*
. .   M
W ..ttt.ittitft
Tube
i ttl **** Si .IdeanwNl *A MtKioii*
MacLaren
•?•  Ross
LUMBER
•e-   Co.ltd.
HILLSIDE. In WeitDlDSliraBrC.
We .an- prepared lofill .ill local
iiiri-inn orders inr Rough
.mil I .ri--*s<-.l
LUMBER
Shiuclca. Lathi mnl Plrkr I a
Ur Accurate work uu.ir.inui-il.,
Slii|,|iiii(. f.u iiiiit. hi River. Ocr.w
nr R.til iiiiM,r|i,,.M-il
LONCH COUNTER
•11 l-.atal.ht. Ml..!. **mm •  I' I!
lav,™,
0|Mn 0,, .ad Ni|H,
lit' < renin nml Fruits in
tln-ir Si'.iMiii.
I |-Uillll  .ll.lr.-aS  IIIMI t|W
ain.i, oi ■ „„, ,in . ua nar t -  i 11
"! l"':  ' 'I '  I,
llnllll ill i  .1  |.a'l, .Ual ml „i    ||   ,u,
1.11,1 Ul 'I  , .   - ■  Uat,  a -  ,]  I,
'  '"* i ,'
Haul kl! |a  -aaa- ll iirl    uin  I  ,;; | I,
ll Illla- pjeia  .,1 -ai: „i.,i,  .   IV.   ,!|
Illllt  ilitailtv,  il-i,    i. I  I,,,.'  Hlor.
l-ll * Jl tOtat I* 111 -III, 11,  —j |U|  I! II   ||    i,
llii'iaa.1,.1 thing In aall ll. I
If  tlin  (••!iaiaalla-lI  lia.il  |,.a\,.|  .,„i,.  ,,|  l,,nt
I e. , a--,|. !,■ ! ,  I  I, a   I .  Hi  -,.  „\
-alltlllll  l'a-       - | f  ||
lai,aMiii|,,ii avra, a.  .  ,i,,| nni] -■ |   ,
|.-aa.,,,r y,.,ir-, I,  ■ ... | „„i,|,|
>''.1l I.' t.a.iral  ll, . '! . . ,   |,
.laa'llial.-.a.-'l !   -    ihah.ro
II II l.lll il'  ll . ■ !
lh. il-1-1 hi ,
.11!   I   ' - -  '.  III.-  I-Iiiii ,
Mill!,  Illlt   II,.-   -I,,,,   ,,|   !!„;„   „,.  ^
al.Milii- _  II.,
lli.tr ll|-   If, * I m t, i.m,.
■'■■'i -I ■'    I ! 'i ,Ui , SI,..!.!.,
ahoaj. a-lfi -  -.
lliilil. mil I, II hi
IV Win I.U. I.ia.l ,  , !„.| al,,  I,., , ,
Ilwir artilaa^., nail j
laahuanr. hall-Hvl i..i
fi'iti'ii- .  .    la.,.nan
•Hill I'lill 'till.la.li   I tare- ,,.an '... , ,,, f,r
lie, ll,>ll!|ale«ta,|t.e!,.ai|a   SJ
'I.-I.T.I. I, |..». aa.i.1 .ll. latl lai.aa, IU
Mhi.-lal— ...I.  I... ...4.  ||„! „|, ,
aiiia-lMlhe-MI, III tie* .le.(aja.t m„| , ..,, .1 n^
I. ■ tli-eel,, aaalaa.
I'.iia  I'
.1.1 .la- •aa-j.l	
****** ..,i,e!le»
.j Iff areae.  l|-rlia!|.r.
'n milk 1    ' ..Lllii.. ran I ||„^
he. '.1* |;,..| ,|a, ,-,.... f-.
'
I111M..1.'t. ,
UnilWl'I'll.—-.!'  ,, .  !
Ilaelf „.a, a. *l. .a.l It
•hi('Hi'i.. Ha
Klip ill he* nil
•as tit Iiiii. i
It! ill.  f  lie I ft  I ' l  .
I*_a*l Iai. *h« M'-l ,
hM1 I.W.  -Tit"'  II'   a 111V.  .,  ,- |,
U   s
uii I ia. * •
1!- a  •' .  .  '   . ,
,h"aaa|a,||r..,  ■ |
lliiaa, u.l II, ,
' i . "
'
lag aiMflh. ai>t it    i .
Me*.*..—I—. la 1 , ... Uu.llaav • .|
1.1.1   Hail lb-nil .-li... I,, u.i, r
I llwl  wl Ull!
rti«1,ll.r all t..If auil |>ii1l.au . ,
jaw .aaa •*** '" I*™. I''' I« •
1,1. la.ll. r ta■.. I.la. at,, lo »4 la.
ta*. ihal rm an I in. -I. aa Ima aar.
ihla. ittal Marl thawtt, a. that, pa ual II
***... **} aal aai. iha a.-m «.
laal • ••««. *|t»-i RBatM, Una hti Uaa. at
ar* i:,*tatt >iti> m Wf *i.l cMhaa
ikt ie»|..IM ba.l|iia*. laal f*, m Tm
..!*** aaata.1 lar rt*.* **. tt
,h m* IMIII l.l tee. ta ***m * hi. U-v A.
I tu,l iu. rial tialaa. la* thatt *. *,
. taaahal tar .. I iv  t'ai- TV ttmau ha.
1...I —., . H.l t.n, 11^1 laVlt. lea,
•t Ws I ^-talul--. that
*,!.e*lra| trrt I af ...J ,-,,Uat   Hia.   t !,.«
, taatwat .auamrtal. aat Uaalr
li.. M mm. ntamt mt*h*t Int Haa
Ut.,teVtl tain, Ual  **M   lt*n  ,..
au H  iha}  tutht  Iwlh * Hjj,  *
u-i *.  i i  ■-.*>,!'  mm
l-w.wwl M ii,',,.,1, aa m l-l. .. it
aa-. a all (.., IP,, I.-to I. tu .**
****& tlill ll"- lllial.., a^|.
Utaeeata! * t,ie,la,,| I,™, p ,u |  , „m
* m* It- aw It*. ***** I, ttm. Un u Am hn'
al tla lat*.'. ba.1 pall, la Irt tact **
t»h*awa,j.|«.™  Ui*tl«li4Ua*IMhir
mitmntmlmm  Thi* a lh* nal MaArn
UAKKSIli:. i;Ki;i.N 4 GO,
BANKERS.
11 m *>t \ !■ i«mt. H r
i-wtMHu ******** tee-tit -wliii «*4 I  <*
ItltftmA at** *********** it**
■■ :*m  *
*mm*ll*m*t** t\ 4. ******** f*re**m* ml
.
****** leitta tm* ****m**\ Tr****r*
** ajat* naluirkl-.
*tA**n *** -»i I
4 aaH MltM
SUBSCRIBE
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
J. ma. Piemmv
H. W. TERNAM.
.61
al 1, *• «■ tmrnam *t
****Wi Ml li ***** >* Ua
aa*-. '** Am. m i* -atli'i. ***** •*
a .p*i *t. ******* a-H aaM aat iar*
-Ma-aV>aw. aat laaatat at, aat aahra*.
...1  . .
a   -
tt**f*am* ***. M.ilia. P.***
Mth
llaal'i tl iliiiia!ti."ii (,i Mlu nml (trt upon a
.UggtHtlolla Hll'l V. I •!.- .... I inii'ii- lay hi.
nrli.tii-likill, lln"iliiliii iii.kIii iiii|iiiria*a,
hiiriiul Hint .Mli'ltmil \ni;.l.a lai.alInarraiw-
1.1 Hlaalll! mill IihiIh ml lain am tl iii'i'uiiilt lo
hll annruinai tn I'i'kIh wiiilpttiro (ho au
at lint ml ut drawing from tin ntnUmr*/),
Ullal I'liilml lay ionilliiK fair tlio lioy',
tallier. Tlm rttull eef ihu uoiianiliaUun
IV,i- llllll tlm lllllaa |, ,,li Ulolliel rllllfolo
llllili-r lain aaivll njiaia'iiil |i:ili,,iui.:i, anal
|ara at.'.-ti.all. tlllll 1V||.. mi Willi |>11-:t-,.-., l.ft.ar
ill! llllll ala HI.* il (lllll llil faivair alaaa'llliMl too
Until Inli'.! nv iijiiiii tlm miairnaitliiyiiulli,
nrli-l. Mu I'liil AiiiiiiIii, tit,.,, ,,niv ,.-,.
uni unly ri-a'.-lvaiil ii kuy tea tlii'Unriloii ot
aSoulplure, mnl tin U|,nitini'iil In tlm
Malelii'i.'lanluraa itsaalf, lalli llllll I, |il;i.-,. .1
lllll llllllai-ra lill.li'.   Ill Hot, a, rt'ill nllall'h-
imiii in-iv up I.iii i Mii'lini'l AttRalo
mnl Uin ditto, tt'lin !riii|lii>ntly ai.lli.,1 Hi.
laal- taa hi. aawn riKallli, ivlll'll ||0 Waallial
a'|.'ll u a'lllailiait aal nntl llllll illl«f{liiit,
Hi.!  Ill-  yiilltlK  Vi.ilair'al ia|ai|||aa||»,  mill
Milor Inin Inin,' mial i iiiitlili'iilinl lalk.
A  I llnilrj on ,'liiiila.
At ll-|,rUi.'iisti'in, in llcriiiany, tla.-,.
li |vrha|a .nu- ,i, tin at ourloUllj
aarik*ltllll I'l.lli.'lliun. aaf l.„l-. ,'lHilllL
Tlaa. mini.!. aa| 11 l*,|mila'nl  a'aalli'i Huu.
I llllll nielli, UlU link. |ena..*llt Um i 1.
I'" "  "| "iiriiiu I it l.l,-la ,,,  wood,
II' I liaal i. tlaaa lint im|err*lllaan; taut 11
.niiiiii** e.imiiiiintimi ra'iarnl. 11... tat,
lllll ."Jl" I. I. 11 <M||l|i!|i|ai lai.iaarv i.r tlaa
pUtiOUlU irat' Illlil'll  il  |-aa|a| ||«.   /,,
Hi" l'i' - "f Ui" bOOh Uaa' l-Jit 1. lain larva
N—tOtrttl trait,, n alpM. ailii.-li iilinii, Uw
.i.iiiii -nml Uui rum, BUM at Ik.
tH. I'L' |'1.1.'a-l U II Ulll'.   Oil. ilelee I.
rearnii-i boa tim ,pui voad ,,, ,i„,
tm*. ili.aiiiu,* iu iiniiii nn,| a,,!,,,.I
fa., nm iim..i Iht,in en. Um wood WllM
."iki.i.iiii.iii,nn,i ruablud, 0r.etwl
tl."ii. Uaa. uram a* lift lav Iiii ain, u.i
iiiiiii iiiii iiiuii |.,li,li„| wood. On
■ ■I-.' -a.- th. book, I, U found tu cuniala
ll.rllllll, Md, |.'.,VH, alllal.atllll |a...|||aU
of llll Ini*.  Thm* ntia *ai|i|.|.- I ley
.wrll 1'tillll.l al.*MTI|.lliin ot III la.lalU,
U.'l.I I'.lliilil, mi,| liaflllllaT mill KM. l||,
lu III, at rr> lllilii! i-liiililu. nl..,„iij
U|ii„ Uu, lartii'iilar Ira*... utu a |tli«'«
In Ihu ii..ini. ii.ii, unful, ami laliialalo
colli, llun. II.** 1. a |im«ltnl for llu-
hulaniral aa-lillia lo adn|>t. anal allluaitth
.1  .111... a l|.aa.an. }*, il Will e-„alol,
lain)' iii lu uuliiy.
,h* l't, .., t.i lltiiwir.
I am lln*U of i ,*, i. ii« anal i. ,lm«
In iliiiri.iw.li.1 Una uf mint
llav.lt ll'i.iry aaf bu||,||||a* .0.1 l|.ellln_
An,I .|- ilitk* .rail lauai.liii,* n«ain.
Aii'l 11 "el fair lh,. .Ir.r 1,1,1 ,„,.,,
11'la.tia I alr.itra.tj llay y.auil, away;
FuT a "  a- .  r Htm* l.aa-llcr
Ind a ■ .... .la.. in a .Uy.
COGS BV M»CMiNrnv
. I <e Hill II U.a,,. ...I Ttim
1. I' .., ,1*1* , ua
Aialnady aau*l in lh* Ki>|uit*i i.'ial.
1.1* tmi tnuttnl t ■ Ji'.aaa. Mt.u ny .t Kaa
■.Illy t** lla nam,!. ij,.-, l a^^.
All Ul* ■*■*»■. ai., ,., ,, -lai-tli wa.
• Han than f." •' It. a ***, i. U
n_lu_a ta. l*«ia tka aiLbahl. naa-
lauuaanklki.lartaaaaia lliaaitK.
..*•*« allaaal. llw aia iiatun- at la aatatat*
|-JlU|h, Ur UraHiay, lh. ol,tW.  M.M
lh.a-H_a.aadU.hwi la ui^waary la
lk. itafrudwlai lw_a*w *W I. •**,,
aiih ta- ,pt.„ p, lb. m.l„ ,* th. liv.
Mr NraitJ. |l--*er*. |t tttf ..UlfJ*. aUll
^llaia^^wiw, I., laaiili tea.  na irtl
•Vtal tin Uwl a mawwf alll ibal ll .hM
•ah kidMUaiaak Hilar la anwaara or
la*, fnw, ,ki iii*. |«*.!.. at a lie«.,,.
U*ma
Itm. aaaa, IA..|. mitt. laUia, |~. uit
«--rtai.iailwr wpwttw at* Uw laaiwl,
will «t ha nraibaal  Tlw .Ml iwl Ik'
......   I.  ill  .." .;,.„,t..,nt.  1,
Ma-atafarfkaWaiUiaatUw *.«.' Ai*.
au * llw mt Ikal ka. tantiwl llw p.* m
maa*}*,mmm*■<•>'*' ****, Imam-
n**fm .tna. Ik. tanltwa amWd,
tVyi* "t aa Ta a n*i|-—I ** *> pa*
nmalmtm**. ll pa wat *t ...um.
a Mfttf, .!«. ■ Hal.wlil.j1ti
a-.|.>|.'tf • .
• itlill lav tal.lt, ,i»,H »"1
.   .1-V"
Sa.  1. ...
... . -
"1 ...aaaa.
■aitr, I ^a
.   ,    I   !    :
a. ...  1-.   '  ■
II* |t
'-•
J.l.-.
I'.'  a  a
a
■ *
FOR TH-C
COMPANY  LIMITED.
M.nul.ct ■•  , and Uri. tanaa; Machinery . Sna.i.iir
■a Iwaetiaa. iiiitiw* I* ... ,1...
I*i..n*1 titatt, laww*, ia ihr Maafa-iita*
• kl.ir.-,i_a,M,wit.!aW
AQIWT8 roa wtuj. tutoo a oo
COAL
COAK X WOOD
'•I «.  ,r. . .   th* iml, •.*.! >*
I-i lil th.t li rlillti t, ll.-
In* ilal*.
"it-fwn 1. Irtl .1 lln  ll.i ..111
••■laa-M. and lallhlh *•!,.. 1.
lll.lflli.il i 1
JAM. E. WIZE.
LIAL 4c QO*
CHINESE LANTERNS
imiii.bv uii. h  iii;.iMi>.ii;i!
SHOOTIHO SEASON  III
*'	
****** 1.1.1^., ,„i„,
.lltri
-f.ll.lfT
KlHrr
.Ileal
-Ileal
	
HHrr
-II..I
111. >T
aaM'."'"T•-"|r,'•' i*»"i-'I-* ■
•**4 ift- e»i* ,., , -
ll.ii,
"" a-1'f..l
CHAS. E.TISDALL
Tvun block, vuciiivn.
m,m,*m,**r.   .Ill m*
GUNS
Weekly
Ledger
Send it to your
Friends in the
East. It is the
most acceptable
gift you could
make them.
ml'** It Hum it»*^v.* Vl*W
1 «i ,*m* ti*A*t ma* *•-*
tA*
;..m.mm,mmm*m*mm  mmtla* mm * **** m ,**l Itm
1  *IM^.1^*rf  ^».4l»*a.aMlllHi.n,lh.*,4»
.will, 4H*ia Itn ,1a  .. ... -•- . -....--.  ,  .
At-iuis inr lulm Don Bogine Comptinjrj
A. R. willianu, dealer in all kimtsni Machineryi l.i,n.lnn Tmi
Company, ManuTticliirere of Inin-Wnrlciiic Trail.: John Cmii|.-
Im*II. Manufacturer iif I I.u l>- C.irriiigrs. t-.ii-
WATCHIAKi:;: :
aaiicfUii-lif-i itytm
t* 1* 4*"**  n* i*rt ****** *t
a*****-** ami mm-- ft****"*** *?■**•** **A
mmArtr* Attn ****** • TW-bi t* Imm'f
I*
and: MANUfAuTURlNl}: JI,Wi,Lr*f..
****** * *m
,ra., »..   f*. fTm
"ZTuZaTZ
-■****. Immmt. ...
m±m ,*., if "I t*t-
■.. I  latM-i.
I'ljitt,
N, \l .tia.r li, lill.tnl's l)r)('„aak
Rnc watch repairing nipcdally. Kep-Menichranographi
.uui Bngliih wan ha  1 ham,«low and work nmranu od.
liitr utnruncni of Gold, Gold 1-illr.l .uul silver Waichct
nf iln* I'lncM lir.itl... Diamond .hi.' Gem Kiiiu-v Chaini,
Braocha .uul |< welrj .*i iln lauai .1. tigiu,
aLaigcasMXtmcni nf Clocks, Sjicctaclca .iml Bw G-ua-H
Rogcnt' I.iiiii- tt.in-, .Siin|istiii.  ll.tll. Miller .tn.lj ('...'-. pUtod
.i.u*
I irrat n-diiciiiMi.  Call and act iirla*-
Vaacouver City Foundrr aod Macbioe Works h.t
a t**i .itai. •/>.." it •* •* ■■» lata **
t_,k.adii.l.i   Iw- *Ml. lata
■mm i.t i .1 *• • Bra .•-* '*'.i
•raa.  *i i-i ua. ,m mm it. huh.
Cl ■___ ewatt-wl law. a., ttw. mM
.. wi wt |«aian  llrMaMM.
wt TW..I. faw,«v I. k* Iw. Iwraa la
ithnkaa-iiwi
«.,.  t-m.* -ill  kr.  aWHkut.  "|W«
laiw.1 mmt p*m ,*..'-* '
-I lana Uat, mii hM aha, ,. na
^afcw IM tawai al lha. I **ma, m
U, waifcri .a. taaaV. attat. aat ,-t mim
Am* m a*4 m, Imr ******
tW >Mhe.«t. *<1 taeip.
tlw |Mlal r. 1 iMl.Wt .„.,f, ,*wi
nt*M"d It. aft*, a li-aaai,. Ite.  , - -■  it,, tM
A ***** ,e*W1 tk- liwal a^f.
i raatfal
tW.lw*. ,kt M—iw...
It. kwfw-1, twaja*—. m <**lf arm... aa
li^l vi Itwli ,1 IrjaaW.  1*.pa m an
wta*.." l <p* mm* .mam*. Uw«wl ww
mm n.n, •-.. -i I...W **,** m **t
ffulka lui., mam  It. hmm*t *********
I  a  I I"1*"
hr.nrak.
at-a.blHilaamraia
*****,•*****.**, i* nm .
',w-lwi*...|WkaiiaU.V.aVw,UMl
u-rraaaua. 1-ifcwAUwkfw.lrb
a*mma*r.a*am*-ml **********
lit. I,kHaaaara«aai,aa,.»iu
. nlalr h, ahah wwatar- a. ,mw an
ll ,.1. a. •••*. aal mt*****, mt
ar, *m*t .am ma *..,*
mm*,** tut,
t**U mama *. ... I-
il* kail P- .Mrika ka.
n hi ..ia am* y* ft*, l» I. wanted
iai
'i. art ii. T" *l*  *'- IM
ikbMl
,1.  ; I.
aTMIM a
COMPANY, LIMITED
Foil of Hailing! low Mill. Batwien Itratlry and Hawk. A- • -i ■■■
2$ PER YEAR
lURFflal ii nnaa ..r
Ilia** iml Iron H.ifl*. Mailnt- ami **tatkmi-rt/ Kixim*. I** *****.
.Haw Mill. Cannlna n;A \ti\, allenl MtrUwVf.
liar I ton iml Att*4t TUle*. -HmU. Bt— atnl Iim I'uiirfi. li|.i- ■
I> W.OtLUVHAY. A. M.POtTOALL. W A HVSSfiLL.
Maiiaylna IHnvtur hw-n-iiit Mii*ig**f
"Doyal City Market
"*•' I. REICHENBACH
Meats
. *
.1, II irat ,mm*..at.
tlw Uaw I***** hi a j .wa., .'.'taaal
». iwlk ky a t w aaltaa. li, mt ahtM,
I aajwaM i-inai .  II |. I . «,.. m *w
|ww ,iawa. ra Aamti aiaaiti ai 1
m*mt.,.i.:-*.*r*,tam*i.r.*imm.tm>*%*t*,
hartlt-1. I-M. * kt,t* •-—♦ rW-!**«, rat * Wl*
I trat aaatl .kniavt,,. laaa*. ana*, a m,m
•mn, a Mu. •*** ramana *. a mmai
mm. mmt a  —^ _
"i ***** mi***,
a-aal ka,*. I arall..
«t».itw l.n.- fc, i
n kit a aamaaH Hj*m*i. tm P,
Imm nl par***** ******* ataet hm* *
'  "lataMUahaaaraa t. IU.
i aata* *t .1*4*1****
■VHOLE8ALE AND RETAIL
DEALER in FRE8H & SALT
tBKK riTV liKI.IVKHV.
rmmr at., n..< vu-i*'. M.rt.t
tt. tw** 'ilk Imal amA it IPP t ■ f *
mmmmmmtt* iwi^ww li *m*h Am**-
aya. *i*tm*m, *tt*',at* ***** a,**** tl
'. ,n^a,a*wi ki ik* ^r".,.M aaal a li.
... Imm mmAratt** I* a- w. i -a. *****
iriirra--nww. ti... i.f u ***,*
a awi 'kauv. I «ik-1. IIW.. UW*
I* * i.tiai ht tlw .tna i. a***. ...
a»at ,H ItmVI -Ml I» Uati l^wrtf*. H al
MM 1 > <•• kwwr. ir. Im, fc, IV,.M   It
|..ltWf1*.t.  iH^atflk*!" *'  •  •  '-a-  W.
|I- I.» riUw it Wraitak ',«  I **•
r. Ik* .Mw ata Mra* aiW Iw ki Im,
,i*4 ti I. .beea kw- w.eV, aata.
• •*•*, <k* ***»-
•'MraaJ(M«alna«M
•i.t.oirincttiti.iiMXu>.
Hw.«wiwi«wi .raw ,. «.
*mn:.*A i«ia.'all Wa
>V» *n»nrta lk. l**, tllt.Mllat.
MHkt a, aalhi*. <fcnw«k Uw ttiraVa
•aaw apt* 1** M.hwl AncK ala,
aa* twiy <ki..<ia« tat. Rnt |w»* ,1
*n***.t*. tat* Ikiaaln llaih w t»»
laa aat. IH. Saketai Ttw l*il. aaa
H lh. .lew. ,*w Im .t a laaa. akkk
I la 1.1 -ii ...,.*. r.na. *
audi. IM .kkk. aw. Itb
una- nt iraMrara tw ... ,****'**
m It. dhna Ik* -t«a H|a aad IwKk
-Ilia I. H.* nM Ik* dal
m ■ Ni,. "ihal  ,r*  la"
tra, I- ...
Ibal  .„ la.  e*,! HMk
friiinrN *-* WRi | .  a,i«* Im, .aw.  a.
******  !:.«',:. .-. :- ., rw.a. Ik*
f... «■ rl Ik* Hthrtwi.  AHMi um p*-,
tl***, Mad, ,r* Ma ttttmt t-m
wat   Mrt-katt  lafltfi ka;.w-7 a_a
t-ttt ka.aj.1.1 *al akaH kit. .
Wa-rtdl-.r-'  ttii. hn
ea a ...1
.11   alh. f,  tkal ill „«.tkfal (.*-
,f- •:   .  ltnikih.il-..,.'»k*.
Ua, «itk a Mali a ana.  llat
,k» dal*. tiHPmt, mm Madly 0tt*.
aad ** |4.i.I,  ..(rialwl. ini ,kl
tHtM arl^ka itwM kanlll .»i, ia„l
Ikr .Mra aaftwl •. tmt.** luiialraj
llw ana-it  WM, IP. dali iaa
Uw Im'i In* an-, kr tnanl imairl
!!  em* at** lha wijit i.kiH
rt.l'llii rklwtnl .wt
IMtrlM all Ik* .***** at ttra
Tk.
ttl * n— aauaal rat. aad law lai.
ahal a iwt .kw,. .ill h. tk. m* ta*
r-l"w.l  ll Ihal. a kl.ill wawat ad ana*
am aaal,. ,u, ,..i.w./iw.a,n.kfcl
fM-Mhatar _- rkaai. atlt I. .ika.
■MMt fnaa larf it—A. at**-
l. afl hi wi.«l M aaUl <,wm
tki mta*. aif-wi* a aithia. «iy tw
at.'..i .til a iiniiii at .1 - a aid aai. a
t *.* lr ,'.!,.•• .,  4W,WI.IB.  lfc- f..,*  atiad
;,-•..,-, (fc. -  ..!«. a , a *, -a la... I Wii*
-• . t a. "..«,
tta*   «1iti-  1 lit- r.£S  i.  ike*,  ..w
*,,*' I**** ilttteartk aad k i 4—halt nl.
****** U II-Jar*  '■*- --* ' a A l.lat.1 r»
tin v,"..* l*. U. ir* imt.1i aiautei. iwl
.Urk Urtram aad ..|a>ww .k^ mial,
a*'- t- .!-'.! ky a kal.taf* ** WiiaWj,
* **********k i.Uarlwl fnaa n»i-
raa,wa* _a, «kirb i n.i,*•-•..,,m
pm* * Iiti'** iftwieva fma I* , klnl, .
IKl. rt nil.-.  *„»la.lli. lW.ll. t* *
ttmm.,,., i-llll-a k* ,aa«ttial aaafiat 4w*tarji*
1» •• I'.l.lirlaJ.i .tjiai ti- .11 Iwl.
it-. ,-■,», -„| ,., kaal. ,-m a. lb aH I.
Itanw .tail. *kW> M1.I
.•'*.. ta*Wal| a*H h. aUklaa, 1. —** 1*1^
|ai*lRlw la Iki 14. at. aaHI. a lla*. «,**1—'
,.*. .*,:; t. rt.., .p .„a uati tv u,*^ ttw
• ,1 a .| I* .-, ,p, , %,mf. Ol a.1 lat P **.**.
Ik* iMl *.I11. |*.r*e-lli MffbUw, ky a
MaWraalauwaraw ir_t_M| tk.
atrattra, Ual a n^iuw, a mM a**
9 t*t* lk* ** 1*ara*ibw  lt»i»y *****
aaattl.lM HM Ilk. . BwM a. aW ****•*,,,
**, *t mm ***** «... a aaal aM..
Iki r*i^l, ayaw.ui. * ta* .tra* b
****■ Timmnat.
**-...  -Ulaa   .,„
•» ,-r i  hy a ma,..
b .ba*. WHa,ml bl —. ****
It* *Am*, to taly ta***** ka'lianl abra
•av "a m ,<., m.*.- ii. a»l aw ibr. a a alaaM
aw -l*n*ait.* t-ik.ie«.. tmmiam
** it* **»*t amm —few. fc. w, -Ikw ii^
.*,,*:■  Pa.i**s a- l*-*rt*,b iwav. .taw*
ii...... aatwl  lanfc.kataah.UwM4.
Mba raw. r. m.ammii amtmmtal. aatlt. rd
-.wn aaw aat ,m lalt .Imm, aaalM -a
•trr* '*r* m taa a. 4. Uw ief-»,irfe utait
i^,.."ii1'i* tlil at ban tk. tt*,.,,* Ua
■eketl.dlh.,. ■,!., ,* Ikn. Wwk. na-
lab*.U»l*bw**fc*,aa» ,m*aalm* mm
.....  .aaa  .a.
£*4,*wi.a
« .-ai.e,.,
.... r**|
Ilal. kara tara raati ala kak*. ite. iia
atMf-l a-t iaa b. |iwi..l I*, a mm*
•mh, ****** i—it., a., awt niii wu a,
tna. a. -m bM ky aa .i-lUaary km 1.
—1 tk. aa.'.'lhaaa «4 ika ntwra ** an
.,*.•'*;*. ■***,*. * ta. t. iiwaafartalat
at Uw *.*• •* tba. Ikn. waab a ataaaa
Ha* atl k. a- aaa i« Uw ••,««, at tta
ar***l *****, mm* rraafflin aat I atltt.
'    •  l-l— "i.l.  **l,i'.l '*, 111  ,mmiP
tbaa. WlblN *. aaWiaieea,!? Wfcill ll fc. lafan
l-,'*liiily -< tariaaaU aa
Ifca-.* Itmm..
**a Im. -I  . 1.'" .-*-.•  aa.
*, I"' * •'• "* •! 1'- '**' 1'laara
a-.-.i - taly ''*'*•' rt ii.lai ra-
ttw rthmt* b IV IwW W lata
•r, ill ** ,1* mm I. I -iwl. Mad
bairn*. lavtHiaa Ibar. .Iwtn^. taa lad
ffcwi.1bnri.la4l* n ikriatra. and ana*
•..••I*,*I •■**** 'tlawa
• waa '
ja.naaaraaaaar
»-^b*ra*.wiawwi
fcttw
It, www. ,-r **, naaalky
ttta, ri*. H bai, TWa-Man-aa
tlal fat* li nth*, and n l.ll. Mara
tra. am* aaad aw yaa aM raa,
ti raw. a ****. m*m.
Han raMat a * mm* m m *.**
tly. i-'.-UaH
Alb* *■** i.Pam. k-ri«i btkn
***** ft, a* uaawrilt
ll*wil.t.*t.a,d,  '
ll aWtWt .kffr. I. It Uaatr.il.
tktl-Wl.rtarl.Wafl (fclii! ki.
(iNrw*aw^rr4i*awa>..i..iiai, a ■
Ml rw IV n«. llif <*»*•.
A ryrtlalina mm*-** ***** ***** ** t*
********* mth*. * -,-.-„M
i I
S  il
mm
1
I
V  I
H ■ I I'
.HE  LEDQElti NEW WEBTM1N8TEB, BRIXIBH OOLUMIIIA, TIIUHHUAV MOllNINtl  OOTOBEll
MAKE you* HOME COMFORTABLE
for
The Winter
By
Cnriititiny your lloora witli gootl luu inexpensive
Brussels, Tapestries and Velvets
(direct importation)
Just arriving, together with
Chenille Curtain (tn all colors)
For draping your doors.
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEA-DING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA STREET,  • NEW WESTMINSTER
L. J. Cole & Co.
738 I'OlallMIIIA HTIIKI
REAL ESTATE
al-tllUII'l'l OITY  l.tl'1'.S -elll'Irtl'.
I UTS IN SOUTH IVI'ISTMINS'l'Mlt,
tl  llaa'ilre'lll Nnrililiril Itllllwny Tiiflllllllt,,
AND BOMB VILIIY IIHSIHAllIal'i HIS-
HI, I r.timlilaw lliinl*.
AGENCIES
INBUltANOR.
NATIONAL ASSIiltANi'l'L  OU,
lta'liiiiilillri'l.i'»liil'll-lii''ll-J--'
I'llLIHLIl.tl, I.IIT'I
I   aaf IIiiiiiIIIi.ii. llll
iMtrra.il iniiiraiico tto
l.n in, niiiiii'iiii'iii
ASSI'llitM'I'L ill..
I, (Tlio i.aairia.ilaH-.l I
el aa! iilili'li i I'lUiy
NKWS (IF TIIK CITY.
ttm* tii..n,..,.,...i.
QlllMHW w I  i**. ii i* nt .v *■
Raaaond ii»i ■'*. (trail
.1   II  .l,.|,,t-..|, .
I'l.rvi.i.li'-'i.-al   I .-uii
Uiuinr.1 a Hall.
iv-in- Ni'tiiv-ca.ii Qrn.
n,.iin- -Sam Onai
LOCAL  BREVITIES.
I'
mui.tt-iiilim mill him
'"' f  .ul'iJiHi.
 I
< ni. inin i
I   U-I
i ( tin
Mam
ll.l Lit tin  Hl.lll-''  llllll.
Nl..i,ii.i). ii,!..lut  Itlll
i'inii-rn.r.li;ili\  mi Hnl  ^,',,l",:,l">' l'?'.' U,;,"t!,'r_lV1':.
Tiii- i'.|iri'« iron iin- mii Wii- ili
hotin iiit* >i»itrtlav-
Tlii'tua Italia I'Mnia-iii .1 !<<.< boom ol
llltfl llllWtl  tll Ul.'  Ullll*   \> >ll ttlll    ill* I
MM.
Hit i-arlmtU ol rattle irrivnl  Ihii
mnriiltiK fnnu  KMloo-ja h-t  ***** ****
anil VlrtHfii
(Md'.'ouiiii) ii. fa nail Int. utlt tinti.il
at llu«li)f fool-ball In ■Qut't'ii'* I'ui. tm
Vtlnt.Ui aftiTttmill.
llif .1*"ailn t" HtlmaiK ami UUuV
IrftSiantiv dock i>>iii<li> mill a full
raritifitrUtllllwark.
Whim jm tttti a Hnl llai** I
ii |i tin' CfOWD lUtbtoai iiii t'liiiiif ,\.t,
41. '
al  B |'- in*, mi
M. in:.. i - nf ih
lo i • in-nt  \\ McKay
A eibloiiratn ha* boon rwolvatl .it
Mi- \ M, l.,".iii fit.iu lit-t
*>. * .i(.t.iiii Mi l.titti ut VlailiMm*
II ii it, itatltti iliat in* «.i» will
uiui would ba inin'" uul itiimili. 'riti' u
tbo captain of llio wallni icboonvi u
i* I - fi. win. ti «.t« ..uni hy thn
!. * nn tii« obaryoot raUlinit tbo
.•nl laliinl*.  M* i red a hullrt
•Atniittl. imt whit other I'liiii-lnii'ni «.n
ttiflli'tt.l hii nut )•'( Attn li'irmil.
II. O, I. t
Ura.0, 8. Youngt wcrotory. «wl»tfiQ
following roporti W.G T, U, mol >.■•*-
ti iii.n afternoon nt .1 o'clock in » kkIrI
itntlii'rlnit. Porty-ono ltUlm wore iti*
ini. Unii am ii ii ftiuiiit imtiv nf I'Ltrn-
mi workon oui nreildonl foil  Impelled
i*ii\.Lum that -i,.. mi w iu-iii cap
tutt' iin* i uy  f,.r toinporaooo.  ll wm*
ih'i'liliHl Io  colt-bra In  I'mntulo  Ibi}' on
•a of Hn
It'NII*  I'll  .t
I lllll,Ilt till* I
S.M'I.  VVOIEKS
I..nil.u.l,nl IIU
ti.-ll-l.il.mn Sni,-*
mnl lit-'
lil, [iimi-
*    ' *-
A
il,.
______________________________ H
ami' tor volunteon tn wnrk fnr
iln* iiay ii wtti oboortng i»> wo tho noWo
ii.in.i ni trorkon rouy nml Biflorta
ii.tt'|it ilii-ir inrtloiii Tin' city will
it-iut uil'i-r that "ii Wi'tliii-biliij'. Ut liilur
liiii. ii nui'ii' it.tii.i ui white ribbonori
ttti i'» iiv a anl uu I'V.iry Htrmt, vlsltlitti
avcry bono, spoaklng wordi nf oocour
innODl nml ti'Mal rlit'iT, ni w-iin: nnn ami
all in Im up ami ilnltitt ami Join In thl-.
M.til-atuiiiiii work, uii fur n /fill iinii,
iiiiiiii-i.iHin timt faari mui known no
tl.f..it At inr liii.r.-aliiit; rtjiillnn* hy
Mi- -tcoutlar .iml Mr- Y'Hiiiu linarliiK '
ihi,  "I""1 l'1'" *",lv ''"' -"*11.-nit.m of all 1'fia
,t*at****l,
Mr  I'hil sniiil,  jmipriolor ..I  „„,»,,,„„,„, 10 „„. ,„,,„„ ,,,,,,.
Ik-alilrntll llaalrl i.l Hal* .lit.  1.11.1.- aaaa n,...-.. „,.„. ,,,,,..,1  .-,,„,  n,  ...illlnil [nr
...IHIIUII'lll   li'.le'Iel.y   lie  Mr.  S.  S r-'■ e.Vla.'k la'..  tV.a w.aillal nly.,1,
Mlia-alaili !•", Haa- I. I,till ait lat* e K.tltnri. tl,*- Ulll*'* WON nil IHU' OOllllt  V* I.ti  Meal
.1 ,a|. tlllll.. a>|  .leilflr.l.  la  ('.||..|  f.ir lltl at*  ll<-  fc'.lll.e',, ,1   .l.lllt   .1*  OB.  ll'l.'*'
mm.  m.,  i— j .. ,   „ .  N'.i. .-Illlwr ''III nl Mi-I*.  Walk.,.  I'.'lll' Ijliilll ll. Milt WW  l!i«»l  l'*  bO  tlla'te'
.  Tl'", '''"I* '  -""' I *""  *.*'"" **,  l.'ll.ela .1  H allll'l.tl'l.-.i.tli..'. .....I la „  -I„  I,', ihOM  » ll"  «N1  Ml
h,..n«l,l  doai.  l.i...  kad. ol li.islai „„„   ;,„!;,. „„„,,„,,. ,,„.„„„,
n..m, I.IIIIII. L ,..,. I.Iji J1i.aila.liat. ,, r trrllalataer*. |al.la. I.ai  III,,,,  ll.all.
Tka Itirhraand rnuii. il Iii. |,... ia   ii. ...ni tii. uolkM ..iiiiiiui M.nn.l tiil.< thn uidi'ri'I thi* nit* tin.'ii
|i, li« innIillillln. liuiiliiK aanl .|iu..li,.<  || KM fee ma Ihtt  l>, ,1  11  M aill,rai ****<*  **"l**'  "I.IIV   mi'l''  *IH  Join  III
allliln ihr niua.li-i|.ilii) .ii .i.i„in.    _ _^ . i. ^ i ..  ,   ., lhl*  aaailal.alal*  mark.   Tlar  noil
#
For Gootl IiiviiNttuimlH ro to  i
F.J.
Real
Estate
Brokers
Ai*,i*nt m Oiiiiiin'H Iiisiifimoti Co.
Cot. Mm ai iteie Sts.
RrEJINST-A-TEir)
IN THE OLD STAND   .
J.E. PHILLIPS
Clothier nud Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
A.*iiiHt.*..iiK-Yiiiiii|v Bliink.
(I,.Iiiiniiii. Kt ■',-,,.
FRANK'S
SliaviiiK
i!'" ■'., i
_    COU) Mill A
»|'J!|?{'] "i'l'  iVnltal  Iiiiii
-?
alll tartar. •"!  flu* l'«*l"tl
^^^^^^^^^^^^^^^^ nn.'lltiil will Inhi*
li.oi.iil'> Hall on Kaiitiila)  rvonln. IVnlnoHl., In Orlol
|ae-.l    .Inalfjlli.  ,a,  liar  |al aetl-e*  t„a.l
aha, la Ihr e|.. l.i I... i... Imil rawl	
lai. I.-tm.'l...in ..I I.,, ana, imn..,,
Thmi-.r«idlim* tr*t.h, nni tin.
r.r« '•! umi.'r tnia, th* i;«u! nti
ll.itln. Malta I, it I., n.i-.,.t u.i hi.I,i
Thr t'„ i-m  |ii|-t* th. till,  ii^i	
lllat nn. .1 lh. e.pil.1 u . „l0 -,. i„. i.,u,,„. ,„, a .„i,|„ t .1,1.1. 1
Mtn nl  du.,.!- lull,  .,..l.d  t>->- rl.l,iii-l lu I.* I'l „>•" i. utttil 1.'
In, aula...
K.hllalllun lllar ed Iwl') nilllta- .lad  lnnlt.l h, IW. IV J Mlllim id Vl' l"ll.
...Oa|alrl., a.a lllar e.|. all- ll  I* f
|1....!|. .'a.. I * il.a.W...  Nil, ..*..  11-1
Ttin^i.il.wdi ulrannwl nlni. •■   Tla. .i.H.. Mninl AttfirtMb. ■••n-
l.lleada.t ..aaa.i,  anrrrll.tidlw and ..Or  Ul,,. lla laalhalltet.  **J  M.,a»l'aa1,  lea*    .,  ..
Whwdnl  loalwr 111, ihl. Ill, ,r.|.I*  |„,|, „„u „., |,|. nalaa.l |..,l.ll  .Iwrll.'l  „"„"-.^",1
Ill,  I* I II '  .1"! .  !'"•'-'
... a<r|   ||n  („„,„„w„l4 «,„„,, ..nl SawadrlUn
A imrlhw .ia,*-„, Aw.ruu.ai I..., .„„,.,„ »,n 1. ,,|,.M,H..|„ „ ,|„, u
hrdl am W ,,r!4 „ tra ,„.,, n,,,,,     n,|...„lla. .I.in.i'1 JffiSrflft
FrM.rmalM.HXi  t *-*•* alimd. „, ,.„„,«.,.nd Hand  Tl.i- aanuM i-^-m"!.^
.Ut* ,. |t.,l.r.t.-l ,„  t  il|(   ,„,,„!,. ,,  „|
Tlw (.war, a.'la I'l It'  lln,.  I,   at
l.iai 11 lb. i.- ifj.ii'1,1 ..i ...1. ,. in ilai* 1'alird Sl.la
tardlliettal t-,ee.'l) t.la.t-|a It.,  neelatarr. ( nirla
at thr tna. -.Iniii til i.eu.h
11
11.
!"i.rlli
tn.itii ii.-i
flLltSONAl.S
I.  \  lla.lliant. I" In Hi* •  ■•
K.  Il.lll.il  .lid   tl   ni'lllii'I  «!■'
rt|.a t.,1 lai. 1, (iDB llaa* S..*.liel tOUOITOW.
I  11 OnftitTi lairUtir. vi. i..n».
.anaa".irr ti.i.uin, ami nniriii...In
i.-lai Inr .
IKO  aa.alllae
tttttm
111.It \llll,
Wf.ltliiti.tt-t. I*  Iti  tin
Where &
is
Webb?
on
Front St..
ttt foot of
Mary  St.
Tin ti-llii*lar»-iai
ami !• -1 mh* !•'!
litlli* rli'l Ii'i'
jairinl Inlo II
•#QUILCENE-^
'erminus ol tht
Southern
Union Pacific and
Rail
U.l\  mi
'II
tin* l't ii'i I owni
it Sound.
■ in
iV
The Paradise of the Pacific Coast
Situated 30 inili-s Ironi the entrance tt
liim- lit Inn.  lul iu l<i Hn
A.lilres
the Sound, with .1 magnificent llnrU 1   \>.
lite  '.fa. atnl SITlilHI nf  llif Iilll' I'. C(lllt|)|l Ittl
, nr apply penonall) 10
W. E. DEVEREUX <fe CO.
AOENTS.
No. 34 Government Street,
Victoria.  B. C.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ lh.0  I
A a.l.i.l. I. latdll n.*Jrtl I'll t llif
Vn. lll'll  I- laaa la  ll.tl* 'all    "*    .ldlh»
'I' «•""'■ '.,|||..rl
' 1
,t,l ..ni t.r hla.
tn.hlnfi niralii,
.tt titn|*1
till
I. ail ar.th*r ,1 !• lai|*.til'W, t,. twati h ia*l * I'
It,, a*. a.,|. .ll.i d.lh  alllnwl .rttitr. I".  * IlLalthl    -   .... GMiiilfXl
fc„^ what luiltalliia. in 111" a lot. I.a|rd. M!y"aJ.liJ,,
...    .. at* •hntihl taho. lawa Inirti.t in al) th.l ,  ,-
rmm*  inilll |tm  A-wIt iM* ^yM^^wj.r.^M.MIj
"T*\ .. , m-.n4*a*a A***!*  lltal ***** rbam|.*«m
TIhi Md MIM it*** la Ihr ****** ImhiuA »n«Mj4 *44 tu thr ta**'  **t  o
III*- ****** rtmif* ******** I* t*U4 Up. Ihrlirtiy rwr.f,< iw,,|, |,y |,|% ,1,.
tauatat Wttrb nrjoklafi %iao«it*l  th**** B ***,*.* * t *   I  t * * oiaaVaal
**,**■ tt.lwit  bfiat*  ihrm  ********* *.*.   '
Axtihiy
Ut HorrtnaffOM **••**, i» WtKcu    • w *******
un**U********** th*u»*i*h**ii* 1**1 ..I
i«*M') la th** l*nnt|i iiihi'i
• bl-h-a.ll I-al««H Mm* IIh- cuart t***44*t t ********
^^^^^^^.^^^^^^ aiitlaft'i.'t«-».i|il
al pit.-' ilittin*  ,.n,|« iiii.ni  uiil-y  l«.*i
i I in llia-h   l'«tlii a  al.Iitti-'  Br«i
.la.... 1..tt,  -iitiT "*  —
.1, *it|i| iniMTi aatirt*
t. 1 -. ' -■ ■ .■
ll.*-.,'  fbUiti
ttiltfrinlptlitrnt
i,..i kt i t
m...1 i at...».n UtitiiiiiMr. Vanwiw  , ,,.^J
■ t. ||.*fri»illr Amintiiiilliin. t1ililntfTati.il  intt,
mt  iintu  Olal, ImiL  la *  ii;;  .t.r  ii|wraattil 1   I
At  !«»•
It*****  linialt.
it  ,..  |.t,.i l.  ti  M  MUIM.
I  M M.n'  --  i
■ i.l  Uilliam llay*
Wnii-« ttlablag tt*i*
GUNS
B
UY i WATCHES
J. D. BENNETTS.
IIM   '
\ I IM
iYu.'h. l.lll  WATi II
.
.,,1 tj. all Vti; tt M- H
I
I  .,■*. |1  .
Ihatni tt flilltatiiWtl Utlttrl .  - ^.r.lkl .t.*l Hi).  1*11*1"*
t'i-  I  n  fl  > ' -.it*  ll  fl \"tli'\*
IHIIi.i
it-a"  I  I  I'tuwotU  MB
,*:'.," '". .. ',',-'." Lacro.io. Cricket and Baio
i i'.|....i,i..( v.i n.i j.I... Ball Goodi.
H«..a  ll la ala*i.at.|it||tl.lr*. r^aaaa^^^^^^aaaaaaaaaaaaaaaa^^^aaaaaaaaaaa.
B^^^^^H-U*., . .
nH"wii''«v'3ru'*'vVir'ii'i*ioT'i *' i .
C0RR16 COLLEGE.
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
,V-r,y'«,.,.r,:..,,,X...8..I IW 531.533.535 & 537 Front St.
. ifatittiil lii-iiaada,!*.
IVmthnii.i... ... i-iaitiiji.. th* MtalbU***** **'
taaalt.l int'idi,  nfltta|  tnaa a .,„,,,..,  ,  |
lai.lta aV*f. ,hr rvwall td aa awtdoai ,lr, ,,,i ^a,,*, .
ahkh tfdt |!,",l *l***,*<; ..«.(•  B|
llw ••..., Ml MawUt.
ttt* Ha,.l 1'alaraM.a ll-fi.
UMhaawMnaith Ih.ak* li-•
al. d-aBUa* *, tm Ima ,U* l|ilh*ali*i .a,-
Hanh al i.i ,ar„-w real. >•., Ilia -.
Urahiad'aitlll >ailih
I'M a tmt ratfw aad tta.., .-• ■•• lla
Ctaaa  wahi"   t  I  ■ ...
...h^M^t., ii™. ^^gr&cSTrZZ
1!
i r- i.ni «ih. rati,..
I* .-■  i Im No !* Hn iainit.li.irly
idjaainltaa* liar a lit llnilt*.  Tho nilitalill.
lla*a >.l  Mitt  .ti*. I  .*.*■  die II,
Now You are Talking!'
,l;..|; lit ll.HINii.
THE
JDST RECEIVED
CELEBRATED EN6LISH
wa jo.l.Toi.
■    i
JOHN DOTY ENGINf
COMPANY ilai.li
Engineers and Mill Supplies
-i.
T»» ftii. it--a ll* II.it n.t laM
R.a,.« it.Ml.i «... data,  il  |V«.
told .llaadta. lh* i.i.iti iitairad i*.
VifaMaa.it j.-.,»Ma,   i
at Hall llialaa.. l .1 lh- -
Intel   lii
ilMaht. tntwltii u.< a
«a*idlh*  Ul* .,.  alll  ,i".
tnlnwhr.I.IIIMMa Iin.  "  H. ■■..!
rait II.T Iliad *.. .1.1.1. ,..
Tl* alolWI  *a|   lh*  |*^*i'.-   ta*'
Hlaulaw. nlwl .nil ...lit ...... I u ..a*
uiat  ll I. . a .,4,11 aa.at* tt . ,. m .a
iM.ll llhMWWW. Iw...
tin. a ndiKhl Mm id Iht A
alaVh lie.  h«tal  Ht,'.  <«»*ttiiJ .
■Mali i,<aiaadi-d ti, tb*
TWIntad axled In* 11
,..,.,-,., ,t,*,Pmm* 1„K  .rn  *-■  ■
a****, ut an "*•'** ***"" ""**'," "** """
a,* Im lh* taltnad  »» *>.. hid ■«. .,.,„•„,, mmm, ,,_ „,„
hm* a tat*, liuutl .1 rataaa..    '*" -"***'•* "*'"'•'-••■•
t-mtll ,1,*, ** ttm ,- <*''  ***'■
HM, i irataiai .haiiii •*,**
la,mw hi. ai, i it. i--i.> Iloiil aad all! itwiitr .iliat
Ml* ra., Iral . »»i»i«w-i in  wwdiad
tna* aad >r.n
Ml   "ttwrailt  11.1,1.
ICiiam ,-*,... .4ii. ,*•■...
•al. ***** at hi. iiMah*.. tw «-..*..
.latum.  Ill ... i   , I- IM^^^^^^^^^^^^^^H
.mt*—* I.*'  a  1 '.
..a   »   |r   lir I',.
—***!** a*! a.lt.11 , ■
Tlw nut t>! ti. * Ittt*,
a,»».,fd tra  ,".,*,  '  ll
i taHw*,..*,, i -
tan. «ni a,t*ar i.	
U Ill-art  i
a a rll .'..".till i.-l . llai aw I 11*1
im.il aill tw iai baad Ihw aaii.
A1M-J1. ll 1. t.|alt-^ ..«'- -.-Iliiatl  .mta
.in.,... iaa.Id., aaawawr hi*
' > > nil*, hi. h»WM ami HiffWlil
llai ai*a1l*ai.a ah. aiiiaiwwtt hi* ht I
inaiawat id ih* t***w at* w. ih* tatal ..,,,
at i.,1.-. lalMai.i.v  ...i».l Mta. ■
atMUm Ihal rw tlw a*ti w'a**v« ht   *..
alll tto Ma
Ttr. Iidloat.f am nt***"-' "" •
Kadir* la th*  litrvw*. mtth ahu. tw,.
,.h>. tdra* lhl. .tl*t»wia n I •
rf trail   II  HI,...,, arl  -   a
II 1.1  I. Ill
Mm."  «   t  •■ tf II  Mm**. A  *la*
rai*-- i i.ii. nd i.
Mrl.ua  ivwhimi. a,H hr ir,nr-i-
lah* .Iwaadi
Im,  1  mail awtanti.-l- ■
|-ll+t .„iajl.!, taautrl  h,  iwa.la.
•aawat u,«,a.dlf*M I, M..*l.ir..
autl  I' I! aialtaa.
I"ad»r ,h» «M* iadta.1*. .t llw i.rt-
■ •aa.trl.'ii.r. .1 prt-wat ratal i.rml
ahjod  »j|| ,0 , ...U|,v eel naalallat I.' Inlililleat IU
• •> 'l't, InMirilt  till dl, Ull"'',ll  Ua''
it*  itl**.  ii-,  .*o,,.*..! ,hl. ,.I».|"',,t. Thohi  (Nn.t*,
' <a,ai,«aata|,.t |?1 ..,<B-...| I.O..  .*  l't"!
'<   It.  1* . lil.lr.   .'a.,,,,.. 1. |,a.P  lll'll 111  IO
- ir.trd .rati Ihr. .htiitnl. ami Inir ii
,-,.-,„a (n |.»l*i, ...ndiiiaan Inr hiiildln. ,aur*
1    -lil'lll ail elltlria* tta
1>.  Itltfl  tl.lad.iair   ,. .itlrlaa.-.   Ua.fr.
Imm ll.nm lee »?..".
lh.  -at,   II'  -i  -* .*! ll.l. .|tlrta.l *1  ,	
'  ■'  :'  :  ii.   ....,., *.ana*- Hn.ili.1 ^atr*
■ a «,ll  I* |*e|| tan
thtir Ihiiatitli, i" * !■ . .rtii.  om anal
I  .  *-..!,  .  l.t. !• I.f rtn he,, Ita. . hat  .0-,  • r* ■ 1-t.tf
i ten.. . laildiai*aa lhl* pn*ttlt I. Uni th.
.*.".', .,«.,... a ii,.:.t ,,. ,i, ni*inlii|wl la,.-
, e  ,  mat  ..It**,  Mikr. imlr ..I H. .ml aaf  llll
j,,tiia,taunt*  th* |.t.i|.ll, i* I'll nn Iho atathrt hrfor*
.in.i ^^^^B^|
Com
CLOTHING
, i*im.i ,*i
..a,  -
la thl l»l  |ll.eO  lee  I'lie
.■"it ii-Hi-.. mmi Im
nl.hln... it..   If*  .f    .'.,.;',*
now r*.d, lo ihow fan f«i».aa,.l.
oar l.ll it'wh nt mrn'i,
I.,,.-, ir.lllli.' ihll-
dri-n't
.,.e.a.i  ntit  .nd
W.F.
IMl WtLL KNOWN
1,<,al.
1*1(11.
IIMI. a III lie II V A
FONTMLL NURSERY
--
DODGE WOOD SPLIT PULLEYS
O. P. ST. JOHN. Nnungor.
wn aai V   i.jn C«idoir* H* ift.tC
1
nut *"l hia.  mil tnnltii
a* Har t-.i ii! ir tor four
ntaenr,.  Tier  'it.. -I •'
Martmtnl nl
Hint Hi .1 fo Hnl. On
a I  ,111,
lala-l.Ll.Lt.  .
a    a ',  I 1 1
.......
.  a .  . I
:ARE YOO?:
■ ■
iit>-< |
U.l .ii|.i-
*****  *a
*.* * |t.t ..f lira*
\ JRAMWAY LINE
n
1*4
*l^
i  All* ***
■
■  1    ■    I'l-  « a.  |
fmil *l*«ltit#
. In*. I' ■  •■
IUST TWO LEFT
i    •
*..*   UtU,   *m*t  lHH«rai
!.-.«.   **
■
in Hi" tU|
i|,<>m id. I*ii amlrliraii*
i«t a.M.rtt.,* nl n( rinlff-
. l-.lliin_ In Ihr rllf. A
full a.mtltwiit of  To|i
and llr***-* Bblrtl  Kf*
ilrfy iiitniwiltim. In
Wr t in lit fOQ In Mill*
ft*"n 'I' ' 'tntti'iti »ai')'.<
Ui  tin-  i U'l.it.il   ilfru
■WfttlmMttL our "t""*
of
ti  !■ •*•   Mur *U*h
nf Trunk* amt Vallara i«
\X**Att4 In Ihrrllr. Wr
*,»*, \all.'» tr*im Ihr*
-.Wi.ii ji-'-'-^l In
ih«'i»Hi»iMlvi"«iW<'ailirf-
, .  , .  . iM.all aml-MatnliK' f**l IM
«|«  ititUt }•", *■ *
tt.   I.U-  ItM   '
.-.i|iirnani"<-ui tn- •  Niniti  It*
I anir Kim '•*••■
I*  A*U**t**  llMt'ltai* at.*i.  la  Ht *)!...
WV ran ''*««*•    ,.    -M,.  .
fatal' f« - tn*
STONE & WELLINGTON.
..m,. ii-, a  ' * an  -
J AM H'l
KiK.iri ii in**
I I.i.i... la.l
A  .Mf lalet* wt..,.* I.I Ttl I.I.I".
tli'i.-ll.l..  .• 1 I.  l'\M|S*.«
I.. W*atejl I,,.!,    Th* .ll.**' *•«»* »,- *V •
lo, KmU
ME AKIN S
GRILL ROOM
It noa 0|K<* to Ihi nul,,.t lor CHOP.
ANO SttlKh  tiRl..l* 8t,l*
Qampbell & Anderson
HTKOll hill IND ItltAll
Dealera  in  Hnrilwnre,  Stoves.
Palttta, Cii.iliiy ntnl Glaaawar.*.
Oils.
*,!**.***- Itt***
Tttfrr* «-*.
VANCOUVER
-
aanl l.i *n ■ • n<
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
FRANK BOOTH
l.l* 1-.N-.lil* ■ ITV
SCAVENGER,
Bralldrn Hardware. Carpenter* Tool*.
Stole*. Grate*, ami  ■Wiinilet.ware.
Table   and   Pneltet   Cnllerjr.
Dairy  ami  Kilrhen   Otenitli.
Hnns.* r„, itlahlntta ul all kind*.
Iliinuiim  and  Htati.lttiK  Lamp*
ItMrf^ 1.11 ll  *• I.'*"'   '
,,„ a  ,--,.-  1-
f.,.l»r-|rr- r, ,,a ,1,
ililOnlrr.Pramrall, Allandcdlo. Wrrh
-„(.'.   Ooaranlrril 5..;t*nloi,   l'i
■"ti.naai I
P.ld In ti..".
,   , ,ad u.a* •*"
New WeaHnl"«^r
mt i-i*
•Sft.-.H.   atnl
«r|,1l|   IHtaVl |al|lll*4
*
Vt,
I
\«i)<«t'tt*r
l*iifi^»«^ Ifvtfn ih*
tbaM ka ha*
I  in  iliflf
■ahMi li*-  ha* Al*-
- ■
■ A  In* tm
*h* tt* ItH"
t ********* t* lhl* rtlj"
■ bai l#*-rt
; JAKE THIS IN
* l.ci.11. aitnw
- i im*, 4*7*. i
; |{ARE OFFER
'. AGRE L0TS
lW hi lh* I It,. Ihi ilMiMli "f llaandifi.  I.WW*) b, lhl .Ml "I  tlr.
lh* iv* inartbmw aw- i«*a,,i,ii» ,.. -1-111,11. In -.a.rd..! >•* Vr.fl,  Ilia
araara* ta .afMtint* id rv.al.rti,
aiw* lh* rnwaadi »fi - it,wi alll
(taw aad an ••itaaadail h, a aall, ,b"
llWrilrtWW  bh*.  all,  tw  |   l,,frd..*l'
addllbiffe la Ibal (iwliae -1 <■
M, l<  V'..'int., .til., (h.l  il<
MdawnattaitT, at.d' li ** ir   ,i»r |*.|"f"
llll b»t..4 >..• —aiiWlrWwd IS, „.*
**!,hM* ,'i-  ' r,   .,,   -    m„.  ,;
*** autl deital dartfa. hll  tfifn,',  ,1.11
,. 1,1. Iw.1 laea.tlaml.1   111  .
li,ifi.  di-ti"'
a itt^ V.af-wfwr
!    -  -. sad Mb*,  )r.nlo*lt  *|rrill Itl
. .., I'fa.t. *«,.  *. * .f.| .
DAREXCELLENT
1   i i  I■-•  i -•
ttfiW*   ..nttalli
l'*tii.|  .ti yinitt « ati'iintj
t   , h itt.|.   ra, i,i.|
• alt « tmtm iltnali.it,  M
At*******  tt-*ii**irtt*.  tn mi
• in Ir lii'l un ayy*
'■ T.J, TRAPP
' ?lt* COLUMBIA BT.
a. ..h ... bit.*, a > a b t. a

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353972/manifest

Comment

Related Items