BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 2, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353971.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353971.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353971-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353971-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353971-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353971-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353971-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353971-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353971-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353971.ris

Full Text

 W. J. WALKER & CO.
umi, ran minis
NKW WKHTMINSTKlt
i in.iu'iiui-u.
, riRW WRMTHINHTUK
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
Nll.MIIILIa*  IS,-,
NKW IVKSTMINSI'IOK, IIIUTISII COLUMBIA, SUNDAY MOIININU. AUGUST 8,
I sill
WM. HAILIjIIL '. CO., I'ROFRllLTOHB
TIIK t i:\i.ini.
™»W I Muoo.ro
GENERAL AGENTS.    Patent Modlolngt
"It  <-"< T' ***** I DRUC8
ni iii i ini -■ f hard  uoti in u   m* —■ ■—***
illrhlod,
nt'iir ii" in -a biidfo
t [Hll 1.1.As NT   ST.AK nil.l Mill \
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
FOK  SALE  HY
TobaMOS Md Ci8ars-  .Thomson
S.T. MACKINTOSH ifc Co
I l.l.l'lli'M  ,17
M.ROSS. I Nll.HI IIKl.l, .tITK.XIlatMIK    l.ll**
lit'.ll liul.Iti! iil'il lli:;ii|-,iiii
rancu,
COLONIAL Ui.i m K  ■  NliW WESTMINSTER. It.''
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
ILEAL ESTATE ANO INSURANCE AGENTS
IMl* M H11 I IIH**  UNU IU..VKYINH IN UJ. ITI i.l: is. in
l.lll l.t   ISI-  I'lilllll'll t  I  lllllll I* Kl  I
I'ltllllBBlllll.-tlllllllUll.   IW.  II. .1.1111' II,  j„„,  ,|
laaallaaaa    III. tlaa  I ..,..,» , I j-  .,.,  ||„.  Iff.rla,
PriOM  IIOO t« |60O (aar lol, ral, ...,  la,aaa.  M.|a. ami
l>.itlitniai. ttii —..|.li*au.aaa.
M
OWAT ic *j%
TURNEXi
GENERAL AGENIS
Will"' i-1 ■ i"'t>-'" <tii n't'!•■
el Mm Cm .imi Dun iti.
Fai-UtS  lltl|ll aiVI'll  .Kill  Ull
Imprawii.
toll it*  SOUTH  WEST-
MUin Ell	
loll from i I-'.! .nn in 2 1-2
MTM In Fii -I Ail.liiii.n ttt
***** W..iiiiiiisi.i.
tti... I.UN
1111,11 Ilia til l.i
till'
.
aitnacar ia  ur.
a ai..a|....i
,' .. lot Sl Itlll
tteatta
.-anaat ia
CONVEYANCERS * FINANCIAL AGENTS
""   flllt*a 'I
■I nt.
WOODS, .t (i A.MULE New W.'.tmiuitcr. B.C.
DESTROYED BY FlRE
■ •
H.G.ROSStfeCO.
Ciilunililn St.. New W. .t inula,.,, B.C.
 -Mb*	
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
1
■ ******
- **•****.
**-***•* *
Poi.tif* ******** ifttthoiil rtltt***:*
10 bom* ©tfkri
lyrw. wf iui ..ly-wprMi** i.i nif *** *** t*i*m***
C*u**AAAt***  -ROSS
A B.C Coda
11.inli* ti.  IVi.nl.. Mil. . |i
KT. READ & Co.
D.S.CUE.TIS <_. CO.
"§  DRUGGISTS
SK*
|*"|t.lti*|l  I  ll Ctt. |  a  .|-|,  i ,. t i .
ToSmokers
lr \ut « %\t
*
utmli i inin
■
IHMTlsil LION
MAINLAND.
'lIKNHV  l,KK.
I ** 11
•mTIETJEN.iVtn.iiiIalli.rer
•_ *  .  I  .  I
aren
'-'. I f.|.lla.|tat|ill .ill lia.lt .111,1
foreign a.r.li ri for Koujjli
.uul 11
A
L
FOR SALE.
l.lll  IIH.I I. 111*111** I'll.ll'l till.
A. B. MACKENZIE it CO.,
Hll? COLUMBIA STREET.
•f  Ross
LUMBER 	
*J* CO. llll. ShlllKl,a. Litlil. llllll Plllill.
mum; iti »i-tBii,trR.c.
. (i f/r.\i a inin-  mirk cti.iiaiiiuvil.
Shipping I ai llllii . In  lill* ,. I la llll
a., 1*1.ill ii„'-iir|.,i*-Mil,
LUMBER IWIOBKINGMEN
OUR CABLE LETTER
•TACTS  AND  lANCIKfl  PLAABBD
l'ROH i'AK AWAY EUROPE.
Aiiifin ii in Hiittt'i from llif Frnmu
Priimnn Ailiiiti. ■• Thu I'rimo of
Nii|.li»» Hun n Blioilttnt; Hii
Hrnnth R-liKtoui Rnncur Rnti"tl
III linlniitl Sotlltl Hti.iiij'. l-'iutM
About Ptrni.il 11 iiiiovitrimi C.ti-
■piracy to ******* ****** Outlphl on
lln* I'i 'iiniiii Throne
Uo****, Auguil  i -Adtle-ra  iron
Cut* *|i'.» timl Ainiririn Inlamtltre
iiililrillllHl    «i|||   IHM    .!,  it
It..- poll-toil allium- *•*■*•*"   i
Aii'l ll'n.ii. tirtnillv trmnfad. il wl
(onull) *iifi.-i ■■* I*. tw •* m* iii"i ' *
' 'i i'' r   i  ..   .
ii la to iln' i..niti.'l*l "f I nil.**, ind
I'l.-n* li   iiniiiiliilni.i*  it*,  lit  |i-it*
tovorftbn I'linK.i'.i! iii Rutti  ThM
vtt  tl..  'ilimll'in*  illli'in  of llii*
Hit-ilm himtt mil fr. v* ti thoofff
ruiiuni Intontu ni tiiii ii-.i.iit trm
iiri.lliiiiK *r.»ti) 1,1 4 pnftnoutl ar-
fiiiinmtil mill Itn,.. i,„i a |. ,„,t
■|..iit«l..l Uni intt M'tion lliiiilm ******
•It,. U..I, mil u (trnt!) .ilmnUM. Tin1
|.ii,[-...tl |..rk unit lo lokt Um ptti a ol
iht* I'Mih Hii iimi Ml * alMtai i.i. Aim ii-
tin |*ork l>  uilRt-lriiity hurdi-timm.* in
dtnourtgi Annri.*>, twinrtoUoo. tn
'-. 1  I 1*-I■' ll ItttoNMO I ..
UMMhIVM  1"  H.i-  I'lB  |D
I'rinn'  in,   Uh  ir. *   i*i   tiii
ihu  iif*   uritt  mil
i,:t.iiii.i,  in  mother  lorn,  whit*  It
illi    Wt*\*    Iht*    priultlr*    nf
ih*' M< Kinlt-r Uw litr Itrinc i|i(|itM iti all
i.iii-iti. ilik.-  |f, it., i. f. i   \
it.- tit-..|. r ih*- lapfi •**••** iliit wh*n Ihr
tnii AllnW-tltiy lit. rttimtttT of DomUm
•tttllbiti* \***4 Iho BMSt*.  Int  i
fturu will In* t*t*>ii i.i Amrfiraii  |..tlt.
Ihrjf will fltnl lVmH'1-Ti**  ■
a (nnind will I** limliii miht.il |.i}H<ft.t
•it ahraty iluti
in i RPAUOUIU I""
.
i«i* lUmi
II  ti .**■*■* .t it lully
'
l««-l\r«lfrUiB  Iht*  1*111.'r-   |
-t  t'l  i.u  I'-l  ll,.  t*M**\
y Wilr*  Th* pitttit min
hi*   a   twrrtbln   nr. ill:    ti   i»
mt tii i«<  (mnt  i
I it. AhA ******* MW1HK t" i'r
It**
hii ...utiifjinrti itrini.r«itif . .
- -
tiln In Ml lln* |.|..
.  L.lll,. tto Ittitit,  1
Will Im lit KnfiUt)4 Whrl^ ibtl
'   ■ .   ■
ntt Ihr *«nlitittil   II  li Mill thll  lli**
i i Ma
Ni; .. atalit ihri -
ii.ti thll *h
■
*T*U*t I||P I*   -
■h'WiWil tOOl
'
A, «| *r*.1
' ■ tillt »f 'iwrt (
Tbt Kti||i»b IU'
M lb*- lr*t tlttt- •lit Uh
ti  rhm i ■■■■' i  tit* h mmm * * • 4
rt *%.************ •-.(■('•i'l ir, Ii-UihJ
TlwilrtaihTnnMriMMtbiM
int nt* .-.-•..
In (nftflllit* lb* Rotaii
rt|*-«v ft ti.* It
tn
,Wtt  fnfjlj-   ■!   I    ikl*il.Nl   tm  th* I
■ ■
•btcb till
*
■
Ittlb   '■  *£   l*Sll|t  HM^frtttHh  nf  Up"  I
I
■
■ ■
um kn ' r  lv.t#it*t,t
'it ***** N
■
|.ltibt4 hrlWKtfc lb* CMMlb
ill Ir«lati4 it»4 tb* iw»«*i**.Hf-^t  11.'
li'lHih llialvil*. H t*. .il**.*!, will ***
..***tht  to tilth  torn* 1
l******* ******* ** **<p tti *
■
p*m4  **  *****  I***
*tm**r**1**tmut*  tn ito n*
iHib T-nlw bit* t** i.«t IU *.V| riMnt
titwirt* tmmtot* rt
it,-*! it «i* Ml •i*tt*'n tbit m*t* lh»t
•nitwttd  ttil|n«r  rt  ***>*4 >i  -
t itboik **m. thr* <*hm*4 {**
N«K«ifo»mi*l* to t**mj** *>-*
riMtui • rtrtiiin riWIIUI.
Ihtto* P ******* *y |* i  I
ttoH*4rrrttto ItPh py**pH  Un***
. -    (';;■*. 1 -   i .
tbr t>*t* **** to T*tmn* i i
l*4u<r* i*r trt*** UPP1 In Itr* *****  I
i «***1P*'*t   \*A*4. Hi***  I"
***** it »i* iMoiit tt -
MM p*t*m****l mtm*!* *<*■ to****H*
***** I* **nt AlHtiAU*** II- . ...
*tgh rt *H*l**t. ***. ****** ** tHt-M'n.
hi- 'ih b«*r to nti in h**m * fr*
******** l-rftattiwtt. Tton lb# t»wli|.
In4n !• wiib *•* iU''. **A  toy**uA
^l.-ltii*    b*   imihl   to   IvUlfc-rtJ
•f I  ******}  ******.  II
to *** lb* ttml* nf tb* ******
Alt****** ***** I* A44**t to bl* tiiii.*|**i<iiii-r
t****Ar n* lhat *******
****, h* ***** *** to **tA*g tn *****
Ib* rtMrt mm*** vl Ih* fiihaM
■tVtv I* Mwrli A***H ** U T***> *
RUMtll  tmtttltUmt   Ml»
i*> ***** t* to* **** **m- *
t*to**t*m*h*u**i * -i
•- * *  •■ * • iHh*.Hit» tsi v
\* ,*  ii  ti.. nto* i,i i r.    ■..
i.t
L -  ■   '
J-l.t-tlt ItM)
•  t.l..11 I    |'ll *
RlVDii n|. hopo of iK-itiiiilnit klnit of
lUnovar. otbwlM ha would nol noil
lite lo UOVpl lh"liiHttiilllriiiit'ifliT uiiii li
l*ruttli im* nod- for ibo lurnndur ol
hi* liinillUrv i-lilini, wliiiTi un uiIht-
******* vtilncl*-*., tiuii*** he ,'i|i.'i tm In *lt
*ni thn llir mit' of lid ini'i'iiiirv  In  rn ti
nl iln- dlwovortM iiiuii' iln* I'niKiiaii
t'iri.-riini.-iii li.i*.ii.|i|it|ily.t.l<'|itMl.i polli *
■ rf  lionh  -"■*' rliy  inwanl.  Iluelolilo
■ niii* .in.i *... i. it.*  The iK.ii,,. ii.u.*
•tn- ptpon ami lliii nl nit'inU'r.
■•( iii.tnv ol Uii'iii, uml In iiiini.r'xii In*
iltncM *'n ti * i'ii- i..in- been onion d ■■■
.ue Up tin ir im. tn,*•*. Nu ,itt,-t-
i,it< Im-,'1,  niadi- .m yi'i. Uto ROVorotOfiOl
ti woIUbi i" hh Hie eff-Mi ol niidoi
in* i-'itn,  Tlm aiillnirlilt'* btVfl *****
(.ii i*. i.i uohlbll il"' iii.orailiiii
■•I tin1 mavi-i nf lUiiiiii run  lotdltn
who toll in th f ol Unli "'in.trv. tin
ii  ri'iil uil'ir* of lUiinvi i  ii.
i|i-t|i'lir.| ftmn 11,. nit jlli. tn Ih* IiIiuhI
on llin ut.n. a
Un*  of Iii*- H. il.-t*
•*i> I'ltiM Imn, Att|  I,  'I In -
ItaOM Hporhi irrliitl In i-iri UHliy from
■  \ .  int i.;.t.tt*  UW In* * • ■»'•'"
of ii* ..-«i*kiii. imi in t,iii.'i. .>( Bu
Uht  •!.! ml t-niiif uy ii.fiirttutiitii mii-
. in.. Mollai Bob!or whalcrithai
Ml i,<,i |.f.'ii.iii.i|f kminii
Oot Off Eiuily.
m  Tai * ■ Mlon * Aug, i  Th*
tfaloMOti ' irri-ii tod IUrii*v Batlh
fur otdlm Robtrl I iiciiiiiit i.i iliin
foi bii • i oui li i (Ollb iim-* lltll tt***
■ ■'.•...  I ..!.■,
T«.-t'\ aiul a jwrjf ttitlaif. Afi*-r t-
It-. ■ lul. titt **i I iWitllltlii.i.., Hi,*.',  ■
liul i arriill wn .inijilj ItU fuaM Ull
J».rjr frttirin*tl a n m* I I om «uilt» in
Ctmiri tm IV ***** itaitui ****mitli
nil) to ili*'i'|i*l
Firr. in  Ciltfornm
■i.tA. lai , A i.i.t  I  -.\ Ui-f
' mrn wn at work iU liltlil H|hi-
uiiUntaioM  Tbhi'i** *•**lotroowd
iijr ntfr l'i' mint fnun Noiiort, ill of
t| -. ■■ "i    m
•rating  • 0  iNiliii. wtt-ral
milu.  a  lorn  oomI
. .
tl.illaii worth of p|opi«t| frum il^tiur*
Ult K • wi imn* rit*iit ..f
i.rritiiii iii* bna ■' oood,
■
-•■.■■,■'.-'   ,1  ll.rri* t*
.  li
ClMpi
CANADIAN  NEWS
i   --i • i"i ■■■*!■ t»t K*ii i*i* Jtwtlry
T ...... Oiittht OniitMii at lir
'  - . ui...
| Mfl Ml*
Unit it \ -  t e nil -A4«»00lcb
■■ • li
'   -.1.1- .
tii.iti fittnioii. *■
■-■.--'
Hrwotood lo ibo mooom Klb
Ittff  IMM  tt*4*  I****' ■
-  K.  ,   U I.    I.
'i«i*»l m  ll- illllli  -
-  I
*
■
■
|l m.i!,.' it.t.t- li.u,  ■( |
ll M   J Mil, IWl
■ ll *****
| Ibi Itlttr ttrlkg iboftit,
|  .
. t ******** *•** mtt»
_   ,i fm*. I
I IMl  I. *■■ ttl
* it  in  N  tt   I
mm *<** ift'ilml **■* *9*t*l*t mh*H in
■
Nomn ******
Tmm* I
i-il  llotw lut mobli
II m ible
iitm-**»ii mnn •tmomti
KtooonM. *n.i . Am i t*t- Tb..t**ii>
-  ■
***    ******
utt * . *4t*
i i>iHim bi4
nt'tH |**|*i ao* • ***** rt tlw hr»n
i "ra"b**4
Hm  *
a*4 li th** Miw* -nf lb*
■ mrt lltm*h A**tw*i UM *
*iltf*ab4lw«*liti<.wtvttthnhU- |
II-  ■ it i**w«i ** a tr* ******* tlfir
MIM II hit A*** • *****
nunocu yicwRWi*-.
Tl.* NiMfwb* tog* llw iitUwn to
lb*|MAl . Jn*fi.*.| ij* •**•*.** *tp*
t»4ii I (•' I I
uuMua m tm tit*.
TV .t*»*^liia'iiH*a* fit 1,-ithlfi wi*
lo*tH|1^»Hn lhf*ta|LHWtt»i lirfrkitio*..  -
*wMMi|1«  '  Hi   I   l'i.  |h  ***Ahr
**** t**tot*l AhA **m*ttitoilt4 tn lb*
Uvtwl 4**1*-**, fnu  II* t**nmto**t
•MHhttJ H IMIII t**i*a I
nf ** mhtttt to**** lo tb* Tntmotrt tiM**
il*>UtV K-j*-»»!'0-k   tt*  *
***** tmmm* * 4m ******* *A lb* lib**
Miatpbt bid hn  (Wl-Wal  OwmMO^.
u*t **ui i* limn** *4 lit* ***** ******
VIVK LA PRANCE
PBBHOB ami:kk;ans  kkahy ro
riOHTPOIJHUI'ATKU:.
War EiiRorly Diairi'tl Tunny, Ui8
Groat a-Uft-fi Bmlly DettOQ An
Eiiormoua Sum Loal on tie Root
Vow York Papon Which NoUood
th« SiiiK* Bun: Blootroottttou to bt
Iiullciod Ohtnoot Oomlni and
Qoinitio boBotbiotod.
st. Uonii Uo  \ i
publlabM this ■ .  _
Will* ll  II   I  -  ■
tod *t.niii.i. of Kn
llin t-tdrtHM'f li.lliu- aill...lit.* .I|:ii.-|'.:
"T.i Caplalo Mai.n. .si. i^.i
ynnr arrltal la t foi
iiiiii.-*i.*i I.. toUfi ■
■
■ i.-.i im i.m. 1*1 iiiitin. ij, flit* ni |q j.iur irhantbouU. I In** yoq i«
nimply with lh" fonnalliy ami rotolo
t"lir   | — ill.lll  111   It:
' ■ ■  ■'(  !ie.|.[lli4lli.ii j..'i tilll bd
in tl  KmriMi
i -Million of il,, word) II yon **„ m.i
SL *
ajor."
.-...-i.ii ti. t. u ihi
hi* cbtoft ii.itn  New
■
mat to M Hifmaull lofficr ladiavebb
tiro[«r tddn I hroob !•' Iii a
I
■tht I :   .-(..iilar lurvoltltooe,
■
nt'irir* it a a Ail tbtto
mrn ItrltPti. thi- in.' ii
i . .
■
■
ItU* ll.tll.' t'l
■
h«*|i  tbi.  lit an »i
■
kiiiiwn tuthi* lOlboflUaa.   K»*li man
l« fafoUbod with t fiii-Mf .I-  i  ■.  t
.
• hit lo tin ami  ttl.rr*' la go It "»-
ill llin IWlbillUtlttti uf  Ihr  '
'ftillj a **igr iw«i  '
i *
.....
Him 1 of W L- <*l I ■
•  t*t«n!
■ . in* iothnii t-i
t    tt-
I4.r Uill.li. .*-:  .
' •*   :
■
i>  IjiiI  ||  **,*i„  AHtld-CtfD
tto*
Cb*ibtbi; Ui* Chmt-**,
ix*tto***m n «  t
Rmuri
■
Tfttny DafMiwd.
, ■ *>.  ■**  \
H Umpttfi $**mi
•  i-r hum.
**** th' * i i*4 wllb It
•
I
UUtOfaC lb*
it *
Will *fnM*rnt* Um Tim*,
Ht* A***,-  ■
**-• ***** |oit|
■■  ■
■
■ ■
Hit"! j«ri ** **A*t
Ikl tb*iln*r ^m^^^^^^m
t ***im ni. MfHUUH
..   i  . -  - ■
tm rttto Mui. **** wnatMt'4 taliy t«
********  ■ In lb* h*»l •
i-<mt nn
****** t*t iiiiiin I,
«' -■*  rt   Um*   1
1 ■  .  .
th* UtrK-fWil*. tarii Mti* IttdOl
■ ■
******** rt U*mt* i'tiito**'-
HI *,  fm  hi «||Mi
li Ik*  Mitftl**  L**»i» ta  Ati«Bht
Wiih iht rut Oat -tatrtt* Omi-«
Immi Or ti Dm
• 1 nil;  »%t tflllll.1
TtcoMrU! ibo 1. i**ti*)1il!t'iT.llM
witb h<*'•'".« ib* WmUmt. fit troti
t»h-i.kt1tl  Mi "*n tb*
<li_Hlro| Hi tt I ih roluwiNi |* ihr4*t
Atytlltoitott*.** tot* tpmrrtitA* mpm
rr.iii.fii.it I 44 tMt 4»UmmiI40M
-  " MMIR*
*tU,*A>4Ut tto |*l»i  ***** thin I hiv*
■
A*** *■
Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yourself
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE! ,*iM "AWtft'
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
f,y CHE APSIDE COR. COLUMBIA & BE6BIE STS.
Crnrkrry
-Olnaawnrr
TiitUHtf
Cttllfry
Broom* mul Hi min••*
Wnoilrtiuntr
Plpi'*mul ToImmi ii
Nmvrltlf*. Ntttiitns
nml Bnri;iiiit* In
Oiltl* mul Eiut*
of nil north.
Hhn|it*« mul Sit***
.. - . .   . |
ll>1  II*
4n»* Ib* ttPh *****
i.iti'ii ir**t* MMMIM
wife ib* <**»•»'».,-
blMwltn* tb*"*l( 1
■4i*tt*t«»f lOttti
•i*i»l IbaMMlratfW> w'IMr-  I»  it
tiiawi in llaiwwt I* Wialf rt ito *44 *
pnytl htm* *** A**nr4 *********,* ml ]
lit* Ibll 1-twMtt ft* *n h*tH *******. I
ll't'l'l4* Ih*rta*»l4ftl«lh««!'
*rt*4 na ib* a***«ffima tbti thr liwipb
tw*i*mh**I wa* i**ll*K'Mi' That >1 --ti*
a nilanl and rmiiii'
tViflt*** tn a fiMtlr tbil bad t*t\*4
****** IIOMVaf lM tr»*t*OM^ **A it Urt ;
I..  Iw  HHMtlttMt   **   *****   -
t****rA****i ** IH -MlWif.'* nf ********* 1* !
Ih* Aitinr tttht rt - t***m re* totA* ll*t
of loiis Moruiott ptmt hm *«•* in ih* '
Iritm'tigi* ,4 tto t t'lnt**>nt Ihlt lb* ■
linclfhli nxittMf.nl I* tlitxnvt I* t t*m*
*t4t*t* 1*4 th" mrtthm* nf 1'r.tiHli It
*• th* •totf nt ibajmbi-im *ii^t tuir
wllh th" itt-w»THaai« if llw turn*** I*
*l*td nl tl,f *tllml MttOlU S« ******* ttd
iVtmrtf^ "f theilrim* tttn tttl *«Mtl-
wm**1 hi* iti>rt l<i|wil *,,**,ttr-t*.yf,. lamhlhl
ai th*miit*r trma tb* IVi-msi*. ******
(mint Th*"   fiHitptathM   nf    llr*
Itn*** n| llimtr*! I* tb* dF-lllvtll*
|.Mf|»tri* of I*,* fftt'M nt*l*l
rittn*. whkh bv**« m* nfifMtlaallf
io kf»i» *M«f i*.(i*ut i»-/-rtijtvHrtn rt
llin"iftfin i*rt*p*Ar*<*' TV 1»**S» rt
l iiMltrtllftHhiiadnwIttM^i**!* of IhK
**4 It I* ^..iiif ttrtOtfl that to hi* ***
th, i>i|ir»***iihM «t ***** at tba
ti*** .*f th* iWHaliarat hr fntwiih** a
mih t* fftllOtat* *bowlaf tbit h* li
i ■
mi ih at. *i *[**.** n h ti4
ttmiwi. 0*1. A«#**t I.-A -wan wttb
a toitui *n**A ia tb* mhi t*«|.> ba*
tot* timtiA til tb* tmmth  nf  lb*  ■   ■
AHl'i*i nf tbrw TnhMlii -fit*'
fn*n4 nw lb* to**  Thr  *****
UrlUtrA to to tht** nf .«**■ nf thtfw
************ * mtm* *g*x *ha**fr
*>-i|i|%w4 tn Im i 0*hl*t |nrtf
Oht»* rt ihi OM llM*
tV •**'** fi'tiM-* ****** piaymA lb*
\*ti*m* * IttrmAly gaw* na ******** Park
1'ivHlt  ifl*r»«M   tV- |*ntnt* l**l
jfnttnl Ihit tb* ****** nf lh' '•" -
thf m nn* ***** *ht*4, *hr *****
imikis **, Kuwt i  Tb* IMrttn
a »*tt *•** Oihi, h*t had an
*******  th*  *l**th  (WOdttfl
jwrmlbH*.  wbn  «**Mm1  In  hll* Mi.>
■
li'l'H * 1' it-rt^U'*' *<*********•* thr
mmt   Jin'fi*itln "  fi-thkni.   Tb*
• ** i»rf f.«w| ami Mint
nf tb* J*n»nf* *i|tMl*b#it tb* vatnti hy lb*
•littnllllt tmtii* hihit* lb*f h
***** w**-*tiiai tm tb* *********.  Thrp*
* |b  it Ibr llttl*
It wa* i hihd
*'ir*** liit all Ibimtfh. IMl lh*
bf th*- h-.w! ..f
.W(«M tfviM lh* l**h** ***** tb* Ofth
tmi wm ■ .
*bn*t  tot  It*
•ki' my
a min •
bOfbhr) i   Id
It. I I'l
atilfnlilnttl ft.
whkh  -
hirtdnri <*nM(»5!*' 1    ****** *th
laihilMni ih* *»*albft.  1 hi
-
tn th* ..hii.,it i ind tb*
■
■  -, .
■ ■ -   - I
f*l #rjH  ■
«ratiM*nt*  Itui ft* -if* iian
■
inwa ih* MBi*
Iblab. -nowUiloi
a *»h;» I tbil
■
•iinii**■>    Ki ■   •■( l bool
*i ha* »vt, .-I t *m nol
ir_MtwmfiM MyaMf In
i
Chilli '.I  tin* I'nlmiilil.i  vull-y  limiii !„■
woll*nl|lt iiniii'iiiLii'i.-  Tht ration tat
(■ * I Hi,-*. |,i,| wtV-M M lUtOMtly I** 1"'
uui*.' we uri' imt pnpUOd  f"r tltPin.
Tin- iniit ii Dourly im ureal **■* It Li m
Iiiiii. when |niiiUli* nrn ki'i't u„\i\x
nil hi iin.i .Lii, ni.ere uoplt «"i uptuu
liik.' tltrir '<\'>r<|.i. in tlin iiniiii li'iiin «f
tin- morului, tnd ilotp my tht mtddli
.I.u. iilier.' iln* iiii'ii wear llni'ii .nit* nml
t'ltli holmnt* luiletd ••( bntdtdoth ami
i. trd fait ii.i'*, oiid whon Ibn ntUvotdo
out .if-(i.«.i wi.ii, undor wblobourown
I* k.ii it mi tn lunitruok. Ami
• I Ml ».. ar t nn |Q|olll|tQ|
Rt i f, ti.rtnt'ii an- fir non
ili.tii iiiiii  Uiui  wiiinm In
Int riKln mind HUrea honell la lit
>■* 1  ll  ■Ulili'l  .11,rl  lllllllll.T.  llllll
- i'i imi of an ovcrt'oat, ilk.* Imr
tn in   Iti.i |-i-*ll,Ivtln'.iMrt' lill...yniTii-
Rl)  "Wn family, tli«u_li I  ,tl*.i
't.i in .iiiiuiut my frii-ml*   lin><>
.iml Hi" with Jtitlitmi'iii. Hint Ml tant
"l h"t wootnor oxtetaoco.  Wmr thin
tlaniifiiin'U IboiklR) tin v ll MTfa l- npl*
■I i-i.i.-i,i u... chill ,.t damp
■-•i-i' loUiInf,  Tb-n al***. ttu
!, *..t  |Mcall)l«  >kirl* nt  iim  Ugbtttl
natarlal—ooo »kirt mil a dnM i» mf-
Utodotdtya. Alio tbo bodloa,
Miiii-  lint  lln'  ln'iui*-iiiitin or
o| ulii.Tit lia\i'|in*vlou»ly
Itnllntdi  lli-v  an- rh a rm I n l.
■ •■  -ll.-t'tlt,   lttl|HHl
. ..-I,, m  tt iii.n pltttod or
tiathiTHl tn (li.iii to th" ilm, hai-k iml
front, i.r mm wall node body, pnftoutli
■ ■ Houl kaaplai Hi" booh
.  I tiii- tm, fnOll "I'lin-, iiiiiii
-■.!.■ 4 Rood i*i if luttdatt aiit.-ii-
iittt in iiu* mauor. Tbt collar.
ind • ufli i in t-< taki-n <•• t'<<<
tod nptad ciarily if ibtniylt* uiiknl.
"'ii i'ii itlnit amt fathi-rlnii
I '*■ It Ui.- mati-riil. which
iiii.-i iiii'ii I**- cut ami llit.il iu tin-uiil
mut  AH pletu .Imniii In* M*rur»ly
.. Hi, il..All III.-  I||.i|.| .   10  kttp  tll'lll  III
tocki iImi ami tithtrlni* iltonlil
n i i*t I'lii.s *■! t-t*.' wbon thi*y
an* drawn In, or rim iht* nrwiii will
■•'.  **\*p* ili'ii M IIMIil i* -,*.'l
iiii* ltiiui*ltold mitn-r I hfir many
itiaijiliiui*  -I   i*  tin.   tuit   i*l
- md  of  Mrvaoli   I  ran
*--ih* flni fc*iin«ly. owtt| 10
t nulmlty lo tut dlniUK nOM  I
halt, hid my falllifi:  i tut..—-  MffMt
DtdormooM thin tb* itr****
•rut with what hn rrprwnM ** "tow
h« nl." fiL-r* in* iiiii.'iiiin'i*. tmi iln*
• ■'iinmrr 1 hati* triumphal,  I ha*t*
modaTu ttot wtoo Ib ih.. toot -t lbt
.. ttubi iron md .oik ill tha' i*
i it batonbnokfbMi and
Mb oot toot
ittla nmitittrr du i»r, ta with
Tbtobtppy arratiirmi-nt ««iki
lU* a i-harw. and I ran ronddmUy
I ti to if..tii.iT.i iitniM.br*i*a*.ri.
11 i)ddittt*aad Mltda in
l*m|itin| l«.*p|l> Itralnl
** iiu) .iramlni
> * u, *, 1-i.jiitiitfi atlrndant
. il hta.l  hr*f,
' '.'Id him. t\»td uuiiui*,
,.. mid altnoa. unlim».
t il. ..n.t f.tik. *hn tin »*t
,  .  not. -fbkb wr ..( ti...
■  rat   '  I ■ ■ ■
tftbOM.  In My
tuit attitir. I willaitr*rt*p** lor pod*
* *i ttilad* which I  dad *tmii1iy
■ ■
\ ntrti tn i mt-ii-
N.i malt* t whn ll  ll  II  thr It.t*.
-> ma> btt ihr tm|mlitity
..Ihii wif* will pull blm thnmih thrnt
\'*t  Ull  bOOOOnl  Kandil.  th*
-' il....-* nbo "ii* ilif will to* hi*
■ t.  ,   . ii .t..i  tthrn li*
i '
i .. . j  ■**,. ra -i I
-
I ...il    lilt wiib
. I . !.. nti ni* At
i -rtiiiM
ii foar*
tl i   na i  mth  qnltr   an
* ir*tly lnt.*od«t
iifMowunthdi  1a  favor  of
-,flti*iKw af tbl*
ia "t't-itinniir
momo.
i lorlhl it-(ltd
. i ImM |DbM
M-t rt lh* (fit ladomcr fm WOd a
h*A*H.  Ibofttufbht-rd.  imlibln  *nman
ti I'j Um "-mi— l*«dia« of a
•   *.),, KUhi th*ti  .
Ita i at! irwrbr."
fait •bl*id »f bn
kbriiar bi* *"**•
Vat*
Tto t.   ■  . tb* I
; Ion it dr«i
•'(hi   lib tt* hwnwkdtt* ul hl» wif*
iiw*-- tlMl la i'-■« ***  * ll
.- i lh hl« thni|»-
•   , . ♦ •; . ., * 11. a
fbrlwhy Mih
i  l'li"i.4Mt>h nf
tblcb  hr Wl*  *•  ■
■ a**}  tbool wtlh hill   Ht MtMOka. br
pwlWd ..ut nf bli BOtkot ii"ih'i |*b"t«.-
ttiph. and bmd"d It to tbr Iti-
i^wiik.d li'ithlndy. ibtt it wn m<l
■
ni*al>y H*tty tin. win** naat* and
iiMtdithm b* uukrhly a*i.rU!i,*d   It
kl  l|t.(hlft t-l Ibr
Kino **t IVaaiith. i fair ynuai Mtidr*
I i *,t*|d* whit* Art***, wllb i
i.tMbrrhaad, Mtmiiy
ilKtwinl* h* found in i «*»*atit hwi**
iMUoft i*i *i-iut«it*
wlalatntf of th* totintt MteetMi lh*
- f a lady wbn hid fttM l*Urw«l
lr**M |t*nMirh. Tbra lh* Trim* wad*
on bl« Wind, and tbowth i Hrmi*
iiiiaiH* wi* ilrrady la mabwihtotinh
rm Mm. br nil ta rwliMi t to ib*rmiti
nf IVtiBiitk In brlnt blM wntd nf hi*
tiir ■**  Tb* niu*try httmthi hMI
• ". tin- |«'4ir*H*dM M>t Urgtn Mi
.}.,! _|ti«||<* In Itn* mtttiMr. wbnWl* tmt
I iiMlnt. btllbl.
\ i/Uinl ih** an-
- Mi  ititrtitttiti*.  and aud* a
tot lb* band nt tb*
fawlly hid a*trr two*
i  mitrtwtinul
;    l.  .* . f |v->  .•
■■ ■
■  .1
I
*   t   lit'  I  mH*
id  ltdlott. diltlm ind
rwWHM la lb* t-itk .in ***.! i.|..i.i.i|
* i- auoati   Th**  *•*••
rti** hhOWn In  *|irnd illinill HK'tn-nt*
iia%»lHni o|i and down a tout itrnu* on
a'alt In whlth n  ttfty  oll,«f
w.itkMii   WON  .tfiidtii  ItM
*Mtth In a dnmplni pnTO.  litiat ami
s. I.iii-  nwn  fn*n lhl* ptlMi
la  it!  it,-  |-tmp indrlr
>.' (tilth  llOltt   Tlir nt)it
•  I-, l nprtiliicfn lo hritii
■  limily  In lh* htMi-
llfltllOOt "'* tk*
linn w-liT. it iniftui thi-m it tlnif-wrwl.
mi* which fairly dirrhd Md btttOdtm
.- : ■   -.-. ItlM I* iald In hur
**** lirti-ir wtm aitii inttirli* md
■ i iiroMM no hrr owdbai*i tbMldo. bo*
'  j-iih mil.  TVy
ti. Mmii mii.
-   < ..,Tf.". I'tup*!*  tt
whhh wa* fllkd  with all Ihr
|]    ' UJd   Thr
rd by rlihl dintht*r* nf
trtffdtlka WM* .irrim pftttm,
■ eb drew of ablti nUo h'i»*i»
■■ it* Iii I'liot. i train e*1 (.nfplr
l«|i*nd*al fwa hit tbooldi
•BM md arm* a Mar* rt pmrli
**  *to  had  nrn*r  ***rn  tt
* ■. hm  HaHborauih llaon
win   ll,.;   tfildfit*'*  rhiwrn  fnr  lh*
II 1  I '■' I I"  I'l   - BWWW-NMtf^^^H
■ *
llll'.  Ial.lKll.ll:  NKW  WEBTMlNHTEIl,  lUUTlHn 1'Olil'MllIA, Kl'NIlAY MOIININll. AI'IU'ST
1
k
This Card is Worth $6.00 to You
IK    Id
•if*    w>
•5  *
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
NOTICE.
imi  IIAVH AI'l'Kll HATH I in
mtt rl l i \ ..'in a.
l,iiiiiiii.I; will.II  s, Nltl'IA.M I'llu
I ,nt M t ll \ i ti- \u-h
NOTICE.
| I- IIUNllI || Till: |,|til IT.X.tNT
CITY DEBENTURES.
HARDWARE
TWO  CARLOADS Ol*  IIAI-aDWARI.
i,„,h,",|',„i::ii'.i.l' Imve iiisl li;*-*!' i*""
,1 ,,1,1'iietl up ami i"-"1'"1 '•' ''"   I '"'
IV. -hi i ..mil I""'"i *'**'***m  '"I'l'11' ",'
,„i Lack . HuililiiiK ******* ******
A. M. NELSON
I'ruilra uml Con
t
lilies til
G
0RD.N_Cfl,S!S0M1,u'ul™
mm ii- BOOTS»SHOES
nn
t'i   Wl'  ill \ •****.. \i;l.
CENTRAL HOTEl
JAM£B CASH, h-o|irMi,
aaatl ,t, lltal , I,taut Kl,|n
, |  I,  l.lll,  .11/1 • III
I'l I
.,,),.  \ Ul   l IIIM
i
I '
|,i
I
, .|,,.|. |.a  llll.  ' It ,
I
|
.  it,,  .an
I ' 111  III
I ,,l.  a  I*.
'
I-.t | **      ('.'la','
I.I.I
i :
l_IMii:ll SKlt'l.Nl! M la ni'ii.  mi-
O  aaaaaai'itfl t- ,   tin Itaa'll
s,,-,,  ..:,.   I,  ,.,,
.  IL___	
,. i-linlit  ll'
-11 I—  A   I'lill I.l.   |l„l I
I
y
.t
■
ii ■
ii.;
.'
•MMI II  '.I l/.ll.li,
I'KII  IN
■-UN,. ,,i
v I f f f. f I If. I
lull lllitt-  \l.IIIIIIN
—————   t-l.ll l.:Nl,;l    |,ll   ,1   11   tlia
.'" If fll . 1
... i   ,..,., a a
,, *'. 1
*  *
I ■   . ,   . -   V.    •',-	
r *, uni  .Tin* iYhtim*
' n U lllalai.'vlt'Vlt
	
ii.ii.. ,.i
II E'"
CUSSlflEO BUSINESS DIRECTORY
I
....
i
.  , - .-.I.l...
I   I .' ■'
. -
■
'
|
'
'
,|.*l,   llt.'ll
•   . llllll,
I, Nut
■
|
■
■
'
|  |
■
■
\ . \\iriuu. Ill UIUI
I'M  .11  V'  llttl   .1 *.. tlttt |
■   '
, -m a-	
NOTICE TO CREDITORS
MRS  I.LiiA lUNiCt  MilCHCOCK,
DECEASED
i V '-
,11   l.tl, I.
... .    '  ■
■
F. CRAKE,
W.TURNIMU..
i*V' ****** \  i-
SBMBSCX
in. imii'ii'i!
,II'!WKI.KI!.
NOTICE.
I- "J  WATQUMARBH : mul I MANUFAi.Tlli:
i ni -uni, i -•■ iiim it \\ ■ i   i' "
Haiti, Millet
I tl I \ I
limn |ni
\\ ill,  ■
iinn. i * ■
|, in In
■ '
I ,,U,iii-l j.  | .
Irit|il
I .lulu
lit  . ...i '  my iim
mui. ■ , ii
B. MARSHAL!
DBIVMII
'
I -lit,.,, . ,  ,■
I    I
I'l I  I  l *  \ W
Co., Walli  Iii   '
I .,,'„',' i 1 .l.llin... KH.fi In .1 l-H '   '"  '11 .'•"
I,,,,,. i\„„  I.,.!,!1,,,,! Silv.*, u -    li
mills,...
II a  ■
let*    NOW Welliiiu-I.,,, C,„l
i.
-
1
BRUNETTE SAWMILL Cc,
i Nl \\ Wl --1 MIN1* 11 l< *■'
manufacturers of  Lumbor, Sbinglos, Lath, Bill Stuff and langTti
'|*im |„ hh) Ini'i.   ALSO  I'liiiirii:  i' '•-■". 81dingi Mmiltlii.  ,
nml Turned VI Window and D Framea,
l   I    - H„!|   , K.    l\   a    	
notice. i  Accurate  "Wo-Tic  Cu.aran.tccd. -ii
NOTICE.
,. I.r  l...a   a . a.
lulal. >. I  ||
1 I
Coin"
11
Ih  al,
|. | ,. It, mmi! - aaa
a.-  »    "
aj.ni,  ■
-.  Illlt
Shipping Facilities liv Rivi-r. Oi-.-.in or Rail Jnsurpnssed.
tr
i .
ti.
.I i _
- in mil
tl s
T
i
.-
II
Sill 111
I
I.
sunn
ii
it
_
n
SMIII
\v.
I.
ro CONTRACTOR!!.
1.1 a||.  Ill
'
I
lott-Sit.it) MX itnl Situ BiiMia,
OISSOLUIION OF PARINERSHIP.
N
S
w
it
r
t
ELECTRIC I ll.UMNO
A
MOKTOAOEE'K SAI.E.
NOTICE-EXPLOSIVES
Bala Agent* Im Hn it nso.N POWDER OO-Lro-...
T. J. TRAPP & CO.
^r:  **__ HARDWARE MERCHANTS
WEINVITE ROYAL CITY PLANiNG MILLS CC
THE PUBLIC
\
II.. „, Nt-l*  W.   1' aaitntl*.
lannfictorer?  I Dn ill and Dressed Luini-Vi. ^liinRlei, fill
Pi .eti.
innrnn  OTinoi/u  Snittion Bo*.*, not Fl
IIISrPH  SllnSKT. '•*'  (>*>"> Mouldings, Blinds, Ri
Jewelry.
I
MORTGAGEE'S SALE.   NOTICE TO BUILDEHS.
T T
11
ll
mis.
fill.
in  ill II 1H.IIS
Balusters. Brack*
TIMK TAHLI
8tr.H0BT.DUN8M0IR
The Crown Stables
l',,» .1 ll<., •  .alll.l V. 111. |l ■
Iii. lii.i iii Ihi-1 Hy.
11
O
I
II
W.
s
1)11 I.I.I—l.t
(
s
>
1
1
1
1.
mi Uti i
*t
The Mailer
ll ti > vi ii lln*
•I ilt*- iiiu-
■V must llr;
I
itxlll ' fill t'l
M. A. McRAE
I Hh. II
■  ■
nt iiim
ittititet-
"/'/,. .Iiiiiiii, I
i,/l Him Itum* Ihr
Mmi."   *    I
Iii'i-.!
M.A.McRae
THE  B.C.
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.    U  .   rm [V
Hoiticuiturai Met? Bank* Montreal Lumber Broker T
Fruit Growers ***** <•■•'*■*-...■•■*> 1.
■maoclATloK
THE ANNUAL
*  V* -'  •-   >■"»■* .. a  a- ,   .
a.  ,,   Kt'ttl  L.t.i. ..n.i  Atll'.' nt
I,,a,,intli a
A Savings  Bank  '
_____—______
I  i'l ARK.
Canadiai Pacific R-HmCi
I A* tl li HIVIUM.
IIME  TABU
I
a
.*.  ...
frt, mt
™M!,I?,.T,0N    Departmeni
AUGUST 11 uiui Vi
a
t-.ni.i.linii Vnrllr
OF  Navigation *}
,,..*»..,, i«..*,,,.. i
limit *** n (wia ii'*  m T>T*ri"|*|T v
GEO 0 BRYMNER,
WANTED. \*mm]m
Gu B£»-irs FYMplIt Ailoied li
iimi; table n*.
GEO D BRYMNER. •" ■** ,is>«"»»
■
-
Clulii Sl*: Hfl tm
NEW V A NCI)' t
\ C** *f~\ *\
utiiit
*
ii
w
II
QASE8EE, QREEN «S 00,
BANKERS
JOHN!
MM Ull UIM.il liMn.
CHAS.E.TIKDAI.I. .,   ... ft    SAVINGS  BANK
aonum    New Wellington Coal  department
Ml*.
OOUWVA
t.i ti min mior
• -'ta.  ,ai
■■mm. a.
VANCOUVER
FONTHILL NURSERY ts.,,.. per ton
n
'
J. W.CHI iM! l< •
■
-.
-'-
| > 11.
\
Ittl •!»".« " Uti f-
|»
*
I
I
LvA1_Co. well Dicing "aw^ J™i'
—   "wluw»6     WOOD
i  A. WYI.D.
-
KOOKSELLERM
ft HTATIONEH.S
•
••Iitn iuj. i i,t.i  l nlLLIfinUIN i
'It'
I. it m i  i u
' DRT AtOIR ANOIIDWflflD
' ",
HAMLEY BLOCK
IIMNMI ANO OlNlRHi
UAMSIEH
lERCHINTS IWHIWEJ .
i mm. OOJuNjAi"
■ ■
"03 . ONVIilN ll^i THE IjEDOEII: NEW IVKST.MINHTER. fllUTIBn COLUMBIA, SUN DAI MORNINO, AUOU8T 2
TWO CLASSES OF BUSINESS MEN.
1*1 I'l
'.V  'I
i irt i-i.111*
THE tu in: ah.ii.i: III SINKSSHAN
Bla<B-,  '!„■ BlitfitaBlti.ti.t b ... tt..
H- k.aaa. -'I  af   Tlii-  a-
Bkaalat, 'lalln t tu, t t   i I
ImtL V t.-i,
■*'* i ,„ii nmim
I 1UOM ll
laalafft-t  t""."*''  Ki.;t|ri'l'i.l!f'..l llaTll'aj
I   UIII la.  I',
A llllll LKTTEll BAY.
••I.Mb a  ...I  Will tta  . laalalala Data
Taar Tlaa Hn.al Ctl,
Tb. in.  ., -■ ",. |,ti.
iruaata
nail Kb' llf i "I  tin
MelaMla I   llir
l'r..'f I-
Uf.ta-aS.
.Mr ter.,.- - I'arl-.
.a4.lM.rr  .
t,**ta*ta.i*,  il  lla.tla,..   I
rfU.Hi.' - l-all.  I'la'lly  IllrrlatlV
.Ul *aM '1 - 'I-  l'"l
|M*.ali -
IKWlpUtaa.'
IWU tall''
wti.au.'-
"lltia  It
bltiWt
•itrttnla I"'
• t.tlla.l :,-..! Jl
Qtlwll'. I
la. Haaa- ■
tl.ll.at. I.
Ula. .li-
I., i.i.
•aata gem
Mi-Kit ra
laual... 11
• ■Ibn.
Iiw *m* ■
iui. «t
rllln. ailaa
Tttafe
fl-aa.l  la
lat. l't
Italia, Na
If*, T»»
.taa llali
•lat mi*
Iba  .(Bar'
•miOI.1'
la Ur I
aal iba i.
tla Watt*
"ataat lie *
a.T»aa.
tea.it Ht i    :  -
lata, l.t
tll. Mat
■Ma
******
*****.
Mia aai,
u lla, la.
atrurt .
fUll'l-.'
I.llt lata
(Maxell
Maa, ain
el II .1.1:
at.au. •
ei. Illi
aan lea.
Im bet "a-
I .mi Simpson has
-*• adjacent ti> it the
largest minimi canner.
***.:•.,. i'u coast, and
In nn its nearness tn the
seal fisheries it must
Lilsn lu-t inin- tin- headquarters nl ihf seal
fishing industn and
the large fleets therein
engaged, It has Imi I;
nl ii minimi- ul acres
nl iiih prairie land,
which in time will be
peopled wii 11 ram hers
and Farmers, wlm will
contribute lutlit build-
my up ul li large city.
A
Thu Com iur. City til thn North Piicittr. Im Now nu tho MiirhH
nml iiHt'ts ono nl tho BoNt S|iooiiliitioiiN of tho Dny.
I'.Tt  Ull.l|<l>l, --Hi    >',.,  ll|
■ '
I
I'   .
'
1,   ll  ■
*l|.l
'
11,11, Ml.   1  . i.i
.-■ i* ri
i..
■
■
lia,  > I.  t I  ,1   i
'    '
*
I . ' '
,. . I    ■ ■
'
.! 1.,,.    \
I,    ■    '
' '
I.  i- Uul  Kttftll.il
-••t_-.ll'
■
For Plan of Tuwnsito, Prieus, Etc., Call ou
WOODS & POLLEY
i'W  Ints  nr  Ll
dock nr two
purchased imw m.'iy
make tin- fortune of
iln- investor. Prices
lut low and terms
easy, only one - filth
i.i-.li being  required,
.111,1  llif  IiliIliiiiv  mi
time without interest.
Tin- owners nl thf
townsite are among
ilif most responsible
Liiid wealthiest citizens
nl Victoria. They are
offering only li limited
number ni Ints. I- irst
. ..nu is vi* l first i Imii i'.
COLUMBIA  STREET
•••
•••
^•GIVING UP BUSINESS-^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
s ;~5rr-s-~sr3E-
rte ret.
Hla. la I
Tla .1.
Hiatal..
nra aill
nil.  ii
IW l.lll >
.
Murllel.
TWaaalaa
l-alllu.
**„***■■.
IWM-U!
****>,
I Uratt
•lU.a*.
'
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale ever known in British Columbia.  Dress Goods all of the finest
quality.  This is your opportunity.  Tin  fan over to Vancouver is but a small consideration.
Perms will be strictly Cash, unii** iitlm-wi-n m ut-..1 for.  Offers for tin- stock rn blot, with
fixtures will Iw received, and satisfactorj terms can In arranged with responsible partii
ilml Na..
i* (laaa
mi<
TleWv.
MM..
** eh.
TO THE TRADE.
Ol'K STOCK has liccn cither imported direct from the manufacturers, or bought for cash in
••ur own in uk. t. .iml quotations tor qunntilii s will Im- matli as • lose as ant wholscsale house.
COPE St YOUNG,
FERGUSON IH.tM'K. HASTINGS STREET, VANCOUVER.
*
.
e
e
.
I tl.a.aiaa. .liaal
IWlkl
MtMt.lt
•••
•••
*******
eel .2*
He .NT pi
'§'
K*h AM *****U *-i *
FARMING MACHINERY
Mowora
Biniliirs
Hay Rata
Sulky Ploughs
Walking Pliiii!;h
Hay Forks
Spring Tooth
Harrows
Disk ami
Iron Harrows
Combiiioil
Drills anil
Siioilors
Stationary anil
Farm
Enginiis
Mew, otc.
Ploiiglialiarou
Lots of
Extra
PiuiLoa for
Moivors
Binders, otc.
On hand
E.BBENCHLEY&C0.0™"1
WESTMINSTER. 0.C,
;r i. . i  :   i. * . ■'. |  , . ,.
Qampbell & Anderson
WHOULSlltL ANO 111 TAIL
HARDWARE
Pniula. Oil., Crooknry nuil Gln.awar...
Wl- HAVE LEFT A FEW LINES OF HARD-
uati' .uul Tool. sli|*lnli tlnniagcd l.i water which m
.in- ictlinR nl  vm  lott [miccs,  NEW  GOODS
CONSTANTLY  ARRIVING.  Stove  Range Grata,
lii hii;ri-.iiiirs .mil In-in-.tin I'u ivi-t-.  WVuni tht lirgdl
and bal .f.-.Tt. *1 nock of I Iim Kl K\ in iht Diurici
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID ""> CURRIE
Minuf-ttluritiR  mil Ri-|i»'- «*■* M^rli"ifr|  | Si
111
»1
Is
Reid l'-lin Dot) Engine Company;
A li IVillianu, dealer in all kitttli of Machinery; London Im!
Company, Manufacturer! of Iron-Working l'.*>i*. Jnlm Cantp
rll. Manufacturer of Haclci, t an    1 I
■ Clint  , mi a tn.t fl Itt. ill, a Iff  if ft fftf it
THE
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY 'l.ttl.)
Engineers and Mill Supplies
******** I mit
000GE WOOD SPLIT PULLEYS
■ .*'i'.'  ■
• ******
O. P. ST. JOHN. Manager.
No MO Oarten Mml. Vae.ia.tat. I. 0.
T.J. TRAPP
AUCTIONEER
Real Estate and General Agent
Property In nil pitta ol On* Cllj-i nl.u CHOICE
FARMING LANDS.
**•
lla.l. .1 11. lilt
•in aim if *■• *t ia ttal. ij
Tll*. Tier
I. Ufa*! Ha
I (KMUerl
	
1 ***** I
I llmtal.
I. llll.tll  *■
« ****** * i
«. ..
I. ItaiaU-t
****** WESTMINSTER
Ol D
NIK
Willi
tata]. iiiiiii
la  -
. D. BENNETT.
*****
*Smu*iimt   VANCOUVER
MEAKIN'S
lytlrl. HOOM
Mai lo Ika .»,..., Ic, CHOPS   ,
HtllKS  I •,;■,>. «H,V
N
ROUTE
•him  11  vm  ******  ''
i« ******** ftn
VANCOUVER    HENRY V.EOMONOl.
ANNIE WRIGHT SEMINARY
It.i.Vt  llta|„V.t..\
B0AR0IN6 AND OAY SCHOOI
row (iiKi-s
UK. SARAH I. WHITE.
II..V IMI
MrPlirt* Bros..
-Shipwrifltits .t Boatbuildf-ts
BOATS FOR HIRi:
Oryonil Ror.l Cil, PMmn| Mill.
New •taVnlm.Bilff
COAL,
CO AK!-! WOOD I
*ll  **  I
• Illt M «.M»lt ll**
1. ha Ifl, I, ttl*  *'
• ele-M. ****. * tla**,***,
•'...., I  ,t..  ... a
i. o. o. r.
I. REICHENBACH
Lndncr'n  Landing.
IY SHAMIR OELAWARE.
1UES0AY. AUG 4.
'  ■
All EXCEPTIONAL BARGAIN
IH,-- -I
Royal City Market
J. REICHI
Meats
719 COLUMBIA STREET
•A FORTUNEFOR 2SOTS
.VHOLESALE AND RETAIL
OEALER in FRESH & SALT
iorn anmiiai. muwtxt, or thi: national club
CONSULTATION 01 111!
Melbourne .up of 1891
rami cm i,.;i.i*.:itv
FROM St  Nf.,V.,-.a,M,.ka,
T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
l*,*,*la* *1t*a*. *****
■,- »■»«,,. ,:i.  n,rt '■*■* * **• v* i- IWl*. '-«"tt*-iil-W't*«4.  I***U* in nil ***** '■
m-l  *-**"
i Noi-i.li  Atrttmlimi** **
1STRY ACT TO LEASE
* ifc* 1 'niti ******
I
*
II
■
•
I '<t  Ull
■in  i'ii
■
mill D
• -till nAkil |,*4
lit I t|l tt-a*l
Hit*  il|
'.fttMl
lull  *  in:**
■o
Ml  ' '
f« ** m*-*e .-; **■ l.n- * Im* tmt mmt   Jj
in;   titmm*   It.  *%**   m>m*mim*'t
putmn
HOTEL 00U6LAS
JA8 E. WIEE.
****** ****** tttt'.-ttlMI I IMII It It*
*** 4*H '*** ********* rt UiHmrU****
tlm- um**t*x* iili-t (*h*-«*** tn tto **•*■
****t't,*lg,
l****u* ********
' j  .••**%* i**j***t *4*m  %**  *********
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lin|tr.rlrr.i .iml Whtrfeialr lit lk
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc
I OO-102-104 Powell St.
CHAS. BENNETT, p. 0. Box .07 Vancouver, B. ('.
Shaving Parlor
I   limn* rpemei rmt In ItniliirM w<  I
li ****** piltf»#tii»*-f ill
S*
- ■ m-l fDiiH tmtm ■ 11 11
i -..-•""  	
VUtt  l_W)aiSUi NKW WKSTMlNSTKIi, B1UT1BU OOLUMBU,  SUNDAY MOUNIMI.  AUGUST
THE GREAT SALE  L. J. Cole Mo.
"lllllll    ~l~   * I.  *- .  r'(-+*).l
NOW  ON  Al
Ri'.il Bstato Broken
OGLE,  CAMPBELL &  FREEMAN'S  ,ll:iU,amo-lnvnstmmit
Must !*t iiiiiiii- sale
DRY GOODS ever held in Nrw West min-
^Kiut.  Kt'iiii'iiil'i'r
OUR ENTIRE STOCK IS NEW
1 tliuiiiiiissinii Admits
I aail.l Mlll.l KTltHST
0
fc i_i_i'm_E'___Jil__ili:i'
M.\\> OV TIIK CITY.
-.  iiru iin-iiii  '   - i ut tn,
! timl wr .iii' obliged tu disposi ol our Sunt-
if  Aiitiimit  Slot'.k  arrives,  which la  now  rn
OOME EAIi'LY TO SECURE BEST BARGAINS
HOUSES TO RENT
Ai, i, in. iho National
l.i,  A .-.ui ,nt,' l.n  nt
li 11 iml, ,iml tor llir o
tnd *i  1 n ii'i  Sulci,
V.it.n Doori, th , oil
',1 ,u i v'fl  DALANG!
Nt *  Ailvitlii.'iiii'ii'*
|l  -
■
LOCAL  BRXVITU
■
r
\\
■  N
I
ll-  '    a W»-|
.Mil
'
*  f
\
nl KU
\
i
*
u
-
i
■
. ■
• nl u,.
"
-
■
ll
-
i inai
■
a
-■ll.tll
-
■
■'    *
■
■
-
*
■
■
*
II
'    -
01'IUf  BMVOOUI
i For Gooti InvoBtmenti K° *°
f.J.
Real
Estate
Brokers
AgOUtl Qiii'i'ii'H IiiNiiruiH'ii Co
'(111   fill 11
75 CTS. TO $5.00
I'l.AOK HII.K
J. E. PHILLIPS
Clothier and Hotter
., | ,.,,., ; 0|i|iiiiaii.iiiiiii«ul'Hif Oilil 1'i'lliiw. .mi n,w
W. F. BEGGS i
******
■
K^H	
■■
■
■
'
■
■
■
■ ■
a
i
.
■
IHl  Wl t.l. KNOWN
IUI I IIH
w.'i.Nii.i-  . 11 nun i; I'A.MiS'.**
•iH-illf.
I.UNCH COUNTER
* I' It
0,H-ra  Dl. anil  N.filal
lii' t'lviiin .-uul I'liiils iii
their Season.
POSTER A CO., PwprtHms,
W.E.FALES
THE I'MIILH I Alt.EH
it -.  *
.. roues court
AllJ-ll atrial.   T.ttMII.I.   ill  ...ita a
It...
a
mr wti nt II1ILIII.I*
*!T* = -a-    ', ,  -
THIS IS YOUR CHANCE!
NOW OR NEVER!
JHMES 1/1 HHRiZEV
Having sccurcil lln wholt ol the stock of dry goods, gents funii Kings &c, ol Jami  I
N. ('". ,ii .i price far under cost, lias determined i"
Close out. everything nt Euoiiiuouk Reductioiis tut the ordinary Pi-ices.
I Commencing MONDAY, AUGUST 3rd.
ll ; In till] nrvel Itl ■ It ll .
I t'.tn still this-ittH'k itl . uthi-r ili-atli-i
it I    in mind tli.it tl
MARK THIS l-'AC'l   I rt
It* ■ .af 'm
P.I -  tt'   ttH.1,  [llitCI I
(•it tll< .list
I   ll latllltrllt
__B__^_^_^_^_^_|__^_i
Ij,.   ...   |.„ ,,l llll  ,;..!* -in llti*-.|'l''
I lBi.lv. la lla lull.
'■
finitnt aud Hint Fmuhius
i
oval City Restaurant
-
-
■
-
r.raiu rit. al.kw.rii .-i tat D»««na
Orl. a Oaa. *ia.O.
'
TBI  U.ltAlt
SOMETHING NEW!
H. MOREY \ CO.
BOOKS. STATIONERY.
MLLINERK
Hut-.
II..nm l*.
Kililmii*.
rillll-l'l-a
Ribbons and Laces
i hii
I
I
,
••', <  .Ill  I  "Ifal I  I
UOUa OK  HI MUM.** ilrlK
RUT. Till
GENDRON BICYCLES
CALL AND SEE IHEM.
H. H.LENNIE&GO.
 AGENTS.
notice. 10 ANGLER** ANO SPORTSMEN.
c
ORSETS
|)n  '.
inn ni
'
CLOAKS
JACKETS
D
ami Vihitt's.
In Si11(ini Mull i'
I'll.in nml I'tilli y
Piuiiti i  rs,ii iiii
MERVELLIEUX
i
l iiniiiiiii,
i
COLORED
Dress Goods
1*1 i.iiuxi:
Hygenian Waists
i
I >    l.ininp
11
White Bedspreads
Slll'l'tlima.
I',ii..U r.iiiuii
TmI.1i* lliuiiifl.
Tnurl*.
(iln. • ■ llllll*
iiiiiI Nn|iklii*.
Very Special Lines
GLOVES
iia
JerseVtL.isle.etc.
A Full Line iu
nil  the Latest
Texture**
HaUACK
SILKS
Hint, tlf Stilt-. Di
nl.li-. It. tt> iia ■ I •
I'l till. nla.   A.Ur*l
M. it.lliiin  tim
I
\\
I
1
'
("Mai, Illlt*
U_la,u4tH
linlfi.inirtibli'DjJ' .
Cotton I* |
LACE
I.   . 1 ■  aitlllla eat
I IM
►   |. ■   ■
I
..nd
i *
in
,11
Ntt
JAMES W. HARVEY
LATE JAS. ELLARD & CO. COR. COLUMBIA AND MARY gj
V) RHONAL
hm 4 Dotal! CHOICE CENTRAL PROPERTY
fall.... ...BB... S__^__i__H__^__^__^__^H I EH MS.
RAND~BROS.
(ll.1l.ai. »'..i in
■ i.i.at I tla ......II.
Hi ll II I
ii  it
lOiaa. Orr-'itaam
e
a
H
ta
0
I
I)
a
i*
THE COMiNG CITY
11**** 1.
■
Or THE NORTH
Ni.l.tit nml Sr.li-'i •.„.•• ,
r VI f'tr  iffrf tt
P* ir,'. llllll to IWMI par Lnl. Tirtna. oni-
1 lllial mail, hnlnii, ,* 11. Ill Mill l<* in.tilth..
nt •• per ri>n1.
RAND BROS
\    Real Estate Brokers
Great Chance
for Speculation
Isa-ln, t^lut)
St., lest
Vt/oops <&

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353971/manifest

Comment

Related Items