BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-04-25

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353968.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353968.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353968-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353968-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353968-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353968-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353968-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353968-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353968-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353968.ris

Full Text

 THE MORNING LEDCER.
NRW Wl.HTMINBTl.il BRITISH OOLUMBIA, NATl'MiAY, Al'lill. M, 1801
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importer! ind Wholesale Denlcra in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell 8t.
1*. O. Box 207 Vancouvei
"Ctci'l Gait,!,)
11 c
IE.
PIONEER IRT GALLERY
Pr.nl Dealer, Importer and Puliliihir.
A. tui*  C.ilm in "■
Wholesale and Retail Moiins
Iniill teal 1*. -I„1 lii'ii.
Vancouver
Riddell &*
. Johnston
'SHIPSilTHS
Have
•IIU  COIDOVA
......till
.rt  . I, run
OLD POSTAGE STAMPS.
wu... i.ivi:
laa.I.a |a,*a*  I
I I."11  I
l.M  I'm
■la*, aiaiiiti-
llnll
I-...1
ItKT.
.  • i . .
.. i.iiiiiin'i
*r„,tf.,| ii-.., I..
..|tt *la„ |.. ax
, I  ■ .  _. 1 . ■ '
.'.I'll. I    Unit.
l„,1  rn**  ll-**  all
. 1.1,1  1  I a. 1' I
I • it- 1**1 |—lar-
I .
oa- ii li.h.flit
ai<'t| ■■**.
bum
WOOD
MERCHANT ANO 6EIERAL
TEAMSTER
***** i«, latam i, *  nlaa -,**■ ***** ■*•
i.-ugl.l.'"1 tltt  I".*'".■'• • ' i  ***  W "
liiditt tllan all ordera ant  »•* ****  **
McDould Itm Ktun <•■ taibu mteai
., ,(|p   ... , ptwrnft
■lllllrt.
DRY ALOER ANO FIR WOOD
VANCOUVERSTONE
COMPANY
in operation tin
only
IHU*  IIIWHILH
Iiii Hi* tiiaiitl.it I 'J II 1   aitil air l't*,
. ar. ||l'.<)  liim....>
ttt bU Inula
dlirnbu Stmt. : : III WtsinlulH
Canadian Pacific NatUatiun
Compint. lUmittdl
iiii: taiii.il No. is.
lliltl* rtlfri  H'l.V Ittl'.  l*to
,»•>■,It til   ul it
tl IIIHIA  ui  Il'll ut UK  Ul,  MMf
Mon.li,. ii ia'cfa-1 * ">
vim "i vih ia vi* i"hit  - *
\!mitl_.  il,| I....tail, t,t M I''** *••'••'
tlir l  *■>!  Nn i Kim
siw *,i.uml,* i.-i it
Uj..  VI.  rOltUl   *  WeM.ti.n.lri   U_|M
laad*i|aadl'Uiul*i.ti't Nnul*. '■ qi't tart
ttrrthmu, •*.) I i»u, it/otted lead*)
»l**iaMl-l Nr- ********** ********** •■'
i  I'll hub Nu - (.*h* ***J M'-ml*)
uh iti Mi't-H PAW widaeidii tMrrt-ta*
F<lk VtOKK.lt!*, |i| tNll  tr-Ut at y*****
i t \\i SAW WKMMIXVII -  ■
.-I u.tti'U, *i i| m ..tiui  Ihondi
■
i mi Kk rt**-* ht-fdttat ■   ■ *
IIAH* mti »"t il
•IMMrtt  NON  NM  ttr I-  .-..lr   In COW
******   *':'"
On Md *>.iii"U| •> •
in.l,t"
Mt_mvr,if» •* iKn i.. i**>* t"* Tm I * ■;•■ I
1*1 tninmntuo pit** ua lh* 10 aad IM*- **
*mh ***** ll t**r*n ,**»,***** *****
mt* ta* at ******* A* ***** t mm ********
I 0 wtate Itlmd*.
•mi ii m io *"*"
t******  MM l-l  ***
i.'iiwhM inform* **l*i*»*et
I**
t*  I*  IMI*  1
****************** I****** *i *•*•
N.a  VYfalit fUt*  0 '*."  I'
THE  LNAHL1N0 BILL
Full Tail *f th* Miaiuri aa  It
rtualll r*aa*,l
Very Ihu llUlHI II ll l PWI
tiiivj i-t it toad tbi Buabllni ***** i
K(llll'*ltll
I  (Ull Hi loll
.,riH.rall"ii
- I  . -  lllll e
■
llltl..  I'l**'
a .
 l-l'
i .,,,1 naneri
,   w, uiil, *
. ii ni.'t im.-
ii-.I
N.lllH.
until
PRAIRIE
i - i   -
MISSION STATION
Qaetite,
HANDHTOMC
lui-1 d>taee*iu* <*
aivta,*.
■
kiMa, fall*  1*1 *• * II t* ***** •** 0.
T.-eekt HO-*   ■ p* ao
*ii,*n.*•> i- * o t...■■.  *** Mtattaaer.
I . |  .- 11 . *•  , .
... ,i ia ***** jl »**• I **am
t . i. HIIW l#4**» ***** 	
OILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
fiat  I •
> • tfte td ******
MytM* **IMOiaat-l IOM
..  ...... i  'iiimi
| • (111110*1. oaatlvM
tm* I*** *****
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
a  attattllt atataar
iiHKiiM. launim hum
■ ta.»
>»b Ik'MBaaWaa ka Va-aai- M__a*.. a
I a*.—a*. W Xaamm tl__a.a • a. at
NaBBBta*. a Vr-ma-l lata*!' 11 •*
Vaa,«taa M »*aaaa«a*. I aaab.il a a****
_■.—^^-— .  *•    . ■- "' -   -
taaa.
•*__•*
Vaataat
V*. *~_
Va«.a-.to1*  iiaataaiai.tatt.
.-  , . ..  II li-  I  *■ r'*  -Hr- a    >• -
• ■    ■
SOME
6,000
ACRES
'
• i ir>|t*ttrU
*_ acom auoDinaioMt.  ****<**
I3& PER ACRE
I _*_£_______•"
- t wai wwl
■
H. E. CROASDAILE k CO.
i  II  ltll-.il  • !'■  *«•*! » Mia-
atai M.lkat.  aal altl ak.™  InlawHM
■ ..*a» Ita I.*.
Ill ItMluttr IIM lifer
Steam Laundry
WWII .\NI» WAI.
■Oar it tit an.- M.n...
lit!tl.a* * I i—t -ii.*t
..ll.tll a,  at.  ..ai.iaai.
0ARE8BE. QREEN & co. M Called for aid Deliierri
BAKKKRU
VtctmtA* H **
•  -* I**-.* I  **!
DlM-Ml i*ei** ie oM. ed«*i aad t' a.
... ,  ****** m* ma*m mmm ******
*******
,  ,, i  tmtl !*•*« am * . thr**t*9*ty t^"**^^ •'
P.T. llSTOI k CO.. 'SSfiaffiSI
A* **■*(-* *******  I *******
FRUIT TREES.
riwttMrw *** ***** "***»t**«*.
A.tn.:*!SWdMfl^iii,w
.  tm*,****irnmmtmmm^tnmtiyme*
*,,** i a..a a**,** i ***** aai *****
L»d-ei Waar. SMtS, fU«i*eH *e*d Laca
Cmi**o* a Scaoaif
■
637  FRONT ST.
***.***** ****** **m*****  ti*
^    »W or*-  ****** I**
i<,M»»eiai ****. *
hm**.** ********;
iMwuri' *
***4 *  *** ,
*******
all **o*
pMl    .•• *** ft***
*:* *.Di?iT MTiTit iP'P W*TURNBULL & CO
~ • IUlAL LO 1 fl 1L fill It I  Builders ami Contractoni
.*l*ta|   1 11,.a.11,a.i ainiai. a  I' 	
in I. ami 101 >
ropn-uca It htr,
tVltai.t.  lltf
V.,.liiiiii-l'-r lia- allluml  .III* tlillttttrllr
1*1 u.iitraiti ami aiitaiulittllartu .um-ol
 11,1 Itu  lit*  itiii.lriiilt'Hi  "I H.1»i
Wnrk. ,   lut  Klei'trli-   I'la.l   ""'
lli.t. I,,,,'11, U..II l<"  II,ItU". >>"' Bill
tnd taaiIii.rl.-. ttira SUnnt l-'i'rri btlwt	
S, .a  U..tllllll.ll-I Bllli ItU'  M Hi'i llUlltl
.,1 -.it,,*i. anil Iftry latultitlla, ponlOOlU,
anil itllli-r Iliin,. '"I  Hi" n|»'l.ll '
Ilia tarry: ami (■■• Hn- tlBitl'tli nl t
liiillillii. Inr n I'ltliltt' l.llir.rr ami Otbtt
\t,.| atitt.j- II i-t-k|.*.lli-nl  1.,  Bllft
nrotttlunl In a* fa irtun ,Iimi I"
Tliarrtnr*. lln  llljtllti t'l *'"! .'"•
, ,1 ant <tt Hit- l.titl-lalll*
A..*, ,  nl  lit*  I'lt.illit*  "I  llrtllall
1 ulunitl. 1 "*' 1- ■" '"ii"*'
I  II,*  l.iiit  l.il|.tralli.it.  altart-kn
,,1   it,,. ..,, titaaii. 'In- M'litlt 'l-ilui
,.l lbaluriwl.il I ilia ' "'"' s'»
llt.tmlii.lt 1  ll.tl  aliti.ltl  tit*  IWM
'work*,  ia ".ni in il'i- l*lt •'" '' ******
•lull Illt ll tl* all llf  ft"Ita. tllatlai* ami
-t i.i-t..iit».i,,tf ratHi*!
All 111 I- ttf i..t..I* it|..l .tut t.t
i.t himI.-i ,,i* Btillifiill "t 11"' t iilllirll III
itit-1 t.i,-,ration l»t tu "it a*, t'ttii, <il nr
atll, 1.I.1   Hn  «'H-a. "Il.ll  l»
■iiii .iibii ta- iititi in ii.i* bm valid,
iiiii il attill Ib* taa*t*,l tm tin-rnlt-ra
Htm l.t in, ill  tht  11 11-  OWtt. alt.*
ti., , fi't" tit t'tit "i April. I-'*'- '•■
l**|BM-l til ttia anil.,, i.klii.iiin.l Hit
.itain Iter] .mlinli.tr 1 l.t,rn- lltlillti.
Ii.t ,.t,-. t.t  lh.ll  inati- -uni-
patnlla I" an t-t - *' ■ pro**t|
.., ii,it-i,-.,a if "i l.ti-t*. taial^
i  ..*. lt-tl  111 fialta.,«*lir* nl
tt.lhln, tlt.liB "t atltltrrrl   I"  "t tt| ttl}
t  linn  nrtptltl  ■"  int.ta.ll.
.   . .-. t IB.  .Bllllti, a.,, a.i ,1a*
aa,,,. a„.l It,.' aai-.ittil tl -'" It rtinilut,
.ali--i> .|>all la  arrita.1  al a..-rnllitt tt,
tla* |,,,„l»l..tl.  aal   ll.r 11 ai.lla l|.lt  At I ll.
it.,.., toa'tt trattiirt
I  1 lit-1 r.i|n.t.ti.a.« nt., Utik*b,taa*
tu , i.ta aaiu.it. i -.1 tin ."'iii" Ilhnrj. IH
• Iiniiii, tin i. titti'l ai.tl luiln| nl lit*
.,. ,..   tt.  .'i.tt i.itllllt,.
'  1* ill,.1*1,,llii,  an,,liltt,  iitn-
lit. t.l  tlir I .,|,B.,atar.ll .ball
hai* I ill ,«ia*l a.tit aitlln.itll 1" Mil
Itt MtpOM •■' Hia ataam lull anil Hi*
tin lilt It,Itt l-l.l.t. Itt ItlllllK lb* l*ia*l
iaa.ai.r Btnl  lilt Ha*tr'l.  *l'l alt-t  lb*
ah  t.B- t-l. laltttal  l'| tl'- l*l« ,'*,-l"
tb. ,..|*.t„a |twtTh.*rr« »b.n I*.'
(all (..ar, ,oa,*ll,r am, ta,r»im ,h*
aatmpwllnli
.  A.I  aial  l»  'llt-l  •*  lh*
1. « itattaiitatla. nuNat. Atl. I*,|.
B.an tl at (latl. taa
ibi.at in raalltt wliuit-
.., * -.un-tii-i am **'•***
|al.laa* «i*a.illtt lh. aia«|illn* »l !»'
,,i.,i.n. ■' lr*"
Th* .wtmlaral*
ta ii* Mu.  -ii t.t at Iht lath-tin
•**,  laft.ll.1.-,  lut tblt.
tulttatll-m n nl n-ltii* III •* ll*
i | Aii |i..iHlttl  H'tl a I'M..
Malta I'Bitt-l -I'- taliikl H'.l la-l'l-'i*
man,* altaal. aubli, tlaa nt'.t-
tlt.ll nut tatt.ita.Bta.1 r.t tt. ****,
al a.--.iai*at "• ■ • ■■•• ' " "I »'
Iball t.1..I .a'tt lata, a- IM)
•auM ba ..tula*. I* MI»*i'l
all |u.t „ltt
ti.tt tatntti-iiali •bin ta ii* ■
al.«l|i1 if-a .i**—a-.at i'l 1*1.110.."
Ml  Itt >ar,  in t It *
,  aa.nl u-- i**i-j__i "I ,
rlmtt- In IMt .tl lb.1  lh' *****
ll.M a.ntW III '  ' >■•
«„,a. ia.'"  H **'**  Ihai
tUt*t ha-.trr l»f tbr  I It,
,.'•--. - a
tlnll* t„ ,* in* At* tbit it hM *"
,.,..,  i.  .    H tb*  tun* bit
.1 I.J  tlr. a.!'!*. »l  .hh.lt*
Tt, »a» lanM tt«»
II,  ,  tt  ti  II •-.  l-*..l*«l*(l*r
B.lJ,.,.  lltll.  lUll«t|. M«l H.IH
. •  ,. tlaaa*  lM.  raalan. lltllt,
a^i baa. uii tilt It laa Bit*- at. att ita
l.i.l.,  TlaBI kal -..It.*-, lb* _*•>*•*•
altbl .1 .l"ttb .Utt  lla-i-laB Mi Vt*
||..a. . "I .1  .1  A*.**
■ a.a. a  |'  |  .Vl.ltn*. ITl»t  **•
_   ,  ,   ■ 1   11    J   I   IfMll-*.
[*,.«. tt »l tbt 1.M.1" Ib.'-I ••' Trt*.
I. II ...a. It |. Mill..*, atlf-i
lam al lhl T....I.. Ih.it •! Tltta. t*.
tlaa ,t*M*t A K,lt|.„trh. -
M.liti.-. at ll.ail,'* M, iw.f.aa,
... | , ... I. I n.t. *
tt A urtal. Hr tta Ho,*..
... i—lalll, ail Hfl * lt*4*a.
.. ial.lt It. Ml Ahholl I !_. .Iltt.11.
Ibt rut Ibt. b«v |.rl. In* itntl«.B
.mt ,1 lata. 1 lllta Ibhtrth lb* |.l.ii
Ml «W*a, llll*..l-t* |*l«**r*tt  la
Vtttmt-tt I* t**Hr *a..i.M*  in
 a"  —  I——      '  '   |**ta   .  »-.  |..."'.   -   »• -a-*      •                 —
lam*.  - >** la.'ii.  '-aia, - ■•■
                          I    .attf.   I  -aa  •    a*,  a .I'll'.    *,.    .  a
„„ .ta.!*.*.-  * ...  >l"l. ""***•■
aa*'   , . - a.t  *i.b,a*   al
B£-XC_-Z
la .at t*tt **_»•«* .UW*-
.•.•mam a ih«i mni_w» in
rut mu *f* !**i ».**. *aHi ••■
r..a.a.l "II  Mt V.tllna* ..a
i, *m .fit*. *** 'it***** 1-iaaall. .*
U.   .  Ilal-ll    '  V"   l>  • •' •
«.i lb.*, .tih lb* fiitut ttl pt*«r*~
aialt'tla-l b, laatMIMIM tta-a bta Ittl
at-auM* th*l ll . Mai-M lb,* lha
tlrattkaa br "lb* bait*" «,* '« H»
Ballt-M* "I At*'*H *,,.*** *U* m
At*. A .m*lm*,t*m •*****'*' " «
W.J.WALKER&GO.!
0lliUlX!l¥!5.ll°fpi'*T.a*T. ***
i Kt:
in
:tv
irad
U.t
till
ll.tll
|..r
ii.i*
.ml
liil.l
n.t
,-a.f
I.U.
...!
11,1
If.
laal
III.
In
11.,
'lit
i...
tl...
Iht
IIM
Mr
nit
• it
t.,b
,.„
i '
.'<
lhl
I
Hh
U.i
l a.
hla
I '
.la
I.'
■
It.
I'-
hll
Haa
IIM
biarnuMdi.,ncoimii-iOicn
FOR IHO EACH
•  <   .  *  \ * n.,**,,*,****
' .  ***** f-tldr**-
nN.    I ■
ON CA8Y TERMS
i. B. Mackenzie & Co.	
ItUFHONE 1-0-6  General Agouti  607 COLUMBIA SI. „„,„„,..,,.
FINETEASACOFFEES
UIII
I B.t**l »., >• *«,,,*
>. II*
CHER
GROCER
It,
U.
a -
a,.
• ti
tla
>»*,
11.
lilt
hilt
ha-
ha.
lit.
It-
illl,
la.
. .*«*
I Im   a*   ,*y4%tm  **   lb*  ae*
j itaa   el ike  Aowtoaa  0m.*!*  la
■ ■ a il,*  lir****l*  *ail*Afivaa
llMtl  **'  ******yHgt*At***r
■ i   -..I tltM. IHO Ma*  tb**
|1 dNtl«d»l*)N«*l  laall    11* *****
U ********  a*  *\pt****m *****
i ealatmaid) *t*t 1*tt*n ***********
l  10*  eod    II*   laletMied
th*    HfMHI    toil    l»*   **A
*****   *******    pit****   *******
******** k**m rA 1*1* I—
i- a* an setnialii **!*«.* *
, a*} Kl >%**,***■* mm** il.il
. i. 4** *** OH ******* ttm* IllOe,
I he alta**d tie ia>t*f-MtM it* H ***-
**1*l IMl had be '-** In * pm»k* *4
' a«t*wii| ***** ***** ************ h*n
**4****A  **nh '»  •
r,» *,*% r*
Queenstown, B.C. H.G.ROSS&CO.
-, **,***,a**m*Sa*t*af**At* I
. *i*,*t p*****A tan r**f**ie*i *
.   iMt* am* |*W* ** j
CoUh.Ib St.. N«w Wrolmlnolrr. B.C.
|P* M.WATSON*00
REAL ESTATE BRORER8
•• ti
.ni Mint tmmt
tmm.*
AOENT8
SHIPPING MD COMMISSION MERCHMTS
i"*i*e*e!ji*> *tm*t***im*m*-* ' **  IUo4mFir*IMIIIMO-BIMf
%r*y*t ********* I******** t**m*t ******* tit* A***iae» ********
l*r**m *** rr**i**^ai Mane* le^eratwe Oe
MB ffi   m  *T%*M __. _-*!-■   -^T■.A_R  i *t,**m*******•ttoawi*********
^ 1 own tend -oIook, depot
OaMa AddrMi  ' MOBt
Hhm***mtm. *•© Oada
•ot n*i *f *i**a* o*» t>> hi m a* i» * mm
ii,a mi airtao
DtMl ietei**i t* ***** hn* la tb*
•  llttl lb* ltl|if*t mstste* It
\., t  rl   v^laad laid r-
iMdaf ad, i**-» «f tbe tf*d*dt and tt ***
. *r4**d in ibe ****** thm*
*4 4*|iatl*»r»t*  TO* i*ih* aalbnttlte*
ar* io*l'*ed Inlblah Ibe *h***0-r* *4 A
l**h in taa ibmal nf lb* ***** t  •
* wti* indkat"* ibat  ib* *
Ihal nf Ibe ItmtAm*  Hif-!** -  K
tetwkol Aia*dd ****** hM twllat Ibal Ib*
• t   *  i*e* I* *IU) le IjnWb*,
OpMkiecd Ibe d*alb *4 r.*|nllbit.
*tiit*. Mr
Wa*)** ****************** *'->te*-*4 1t*n*
ih*****' dtwwim l^f'nfe li* e*«l I*
fi * ll * a* «hi*i madeHO tM * ati,,
«,*HklH *n ***** thr ******* ,4 *k*
*--f (..('.Slhll m,**,W lilte ht**»i
llil* 1**1** It hi hid ***** ******* «
******
in* ui*!** tiriiiei
h*>d ■ ohm Or**lled it lb* Umdoe
Aaelflil* Ibl* atletonno In f*>1**l
•t*le*t lh* r*>*«i11ti<i*n«* id lhl Mill
tai no ifdttt* and t»«r ^t***fhe* mid*
***** t" ih* *1l«1 thai Ihe tr*d**i
*b„eed Ibll lh* 1*1 «****A kr trttxttrA
oitb**l1n]wt| Inlotpetil' ■**•• -*- I
Ibll hitltii tm* latpn**d lot MttK*
1 dinaff tei«na* it nfhi »«t Ml ** ,*m-
| ifae*d it a pnmt *1 '*t«* t*tp\*% la
llQUlD  ili'llrr* pro*
I'-iii-'i ifaloii thi iiiiiii.-n ,.r itaefrM
.•ilin.it um i'i i'ii Uni*ii!lii-|ii|. Uiruwit ii|hhi
tli'-m M.'i-nnii.if i .liiillir klint have
_MU rilled in •lilTcrciil |.an* ..f tin-
I'i'iiiitrj ami  raioluUOBi  puwd MlllD|
u|n.ii all tiiii'ri'*i"ii in Hif lltpiiir irafll.-
lii ii*.' Iball liitlnimi* in ttia llMtlQai Iii
..i'ii.- |aa| ami fair in<atiiiHii fur Hi*
trill*
MIOHAU  DAI lil » til.aii.M un*.
I ti"- odttorablpol lha Ubw World
Oil mi'li in'i'.iiry b| Hi" italu ut till
liciltli Tli" doetofl iniii him Im mini
uiii' i inm tii.iittit in braiti d'lwti  lla
illil rilalin lill itOelK !■ Hi-* ■ "Uifaiii
*lii. I. .i.iitn.l» llii. i>i|>i*r ami tie elll
t.iulilliiiln  tu ii, iiiiutiiiit QOMllODill)
Ur. aad Mn Hn m will nam atari fur
Bin  Imiii"'"  iini elll remain uii the
I'." III*  I i.i.i for III ll.ilalli.il.. 1'»I.ikI
tuiia iiHMirui
a iiniiii dMpatahMfi itiat Lha Oar
uiiu  iiii.it ii.' ii..ll).iiaiil at  Hi,* (avur
.i,.i*u ta (ofalgoan n1d|Id| platorai in
iiu- tl.<rliii art ixblblUoa. rmiiinritivnly
(ao llerlln iiti.tiliivitiiit itii*lr|il*-liir*i
uweptad
\  -..ti   ■ .i'i,■,■,*_..  I,i* .I., n a  in uii
iliuiiur ii, gyrta, ..'iitldireltt- ileiirut'-
li'.ii U'lim iitKit* i.i |'(ii|..'ti) at lirati
■ ml t.iiiil.t*!*
Hi._Al.v* OUinVATIVI
lli**i i.ii.*rt*ii\cliii* rarriml Wliile-
hatu  mi Jim.', iiiii.. it,* Goawrvt*
ui.-.'itt.li.llta au el.-.i.H| t'-l*t t.j a
rota of IUI to ***** tor lln,n t,,„,i,,t,
Bbe*. I.iIh-iiI   ai tt.r tati el*, ii,,., n,-.
Kia'lit llm, i.f.. i »i.-i,.ll.!_ ll-nlli.. _ ra*
cwaad mi ***** |o ma (ur Mi*,., Lite
era!
i-mMR itu Kami
Tb* blltaraan .*( it.* Kali*r'* inlrai**-
ti^liiwartl  lllimirrb  li *h"en l.j the
tl* I thll  In- ll|mi|ll*t*d   til lit  llkrl. .,1.1
> nf IVfn-iir Vim -Stall*! ibe
- i- ■ tied, -|ti(iiniiii|ti( il,. '.-fm.n
Ktu|iire," it iM-lna .-litmud that lha pro-
.MMf bliMd lliimirtk lol timrolneiiily
ii. it,.* tonfffoood iml did aol do jum.*
i-vtiiuiMi ih* t'irii and ,ith*ra »h»
Un o*ort (•( t-reit*
'   '.-niii''   Ktujiira
t '  • «t. ||1] .i!.t,la|t*a1 tl,r  Kl!»*f, Iii'i
lb* ti.k ol •«imi* ki ii.t the «art i* tu I**
iuiru*ird lu I'M l.*tiiini(.huf Martiurt,
etooM -t". i"t I'm.*** Iltitnir. *
ti. t- bu i "i tn-r.n_ii.ai irafitiif (ur man)
f if* u.'l ** 1*>. ran i* llmlMllii alitniii-
•i* iti" it*.iif ft  lluraarrk ai much at
f mil id* ffiitn the drataa uf HTu tlr
^-bmaan'i nari ul lh* *****
am laetod* Um ran ft"* ***'
iu Hit, and eitt uk* la iba
"iii ear and it. intnediit*
'.   ti.* pm!it,„i. at. i„ u*
•uliialllrd lu tl.r Kiiwi lu ha t<e***d bf
i,i«i 1-t.ti* j.i.1.1,. iu,,*,, aud laitH.itdrt-
au hi ol ihi* ii.t) ihr *iimihiiti»n t.f Hi*,
atirrk, b* ba* «ramm*l| r,«**hU-d Il.al
. . l*M.|-a|l,al«dlublhl  Tb*
Kai**r h*»i*l,ti, taraitua. in maiaieiii*
.i -itit. i.) i _|.iatn *******i*l
*h*Una.ti. eat), iu **** hi* *t*»» a* ***
it.* ua af tl"- nan IB *ir IU-it.it,n
tit* mil man tmi annum tb* d*f*a-
litre (Hill, bat itmartoa lb* ..ffimit*.
•'.1 nm ttr iiu* ma*-, u ihr i-n
ml'ttrr,' am*i I**r*aii*wt ia four*b|
Ibe mn u lall] a* b] th* arraj  llali)'
• it • a, *,.t da Iball uiRii**i u> aai'ihUit*
tb*aayoriotaoi*_u  lt.a filni * **•*•
*.« un *. i, i.. ttiiii on loafer
ha ..tnt-'.* rtrtt-iie*. wttdti,* ** *h atlark
t»n t.a* ,o tmm \**tu and lb*U Oafaeo*.
- **.*** ,****■**.
*tg *iidiitl.*M  t*t*t Wltif hwniltrdi nf
_______
A PortuftMM T****y
***•***. Aptt* Jl -A *Mai<dbrtal <\m*
wntt.k*lMi ttvm lb* ileieroioeal ta tba
,f...  ,.,,.ar -lit.,  till  tbit  lArd
in ..id*red Ihe etiraatluo ul
-iMriai*4(Mtto0ila
■tvutdaaee vlib ibe tan  a*ib*i«ir*
Mil tmi a^n .,(ibe Uriiuh Huoib AM*
ia m jdHaw iui**. aad tb*i
,td ,4**** m iMt* «haa the
l-Mlvfuea^ Itriiod
v :. MolUa Daa4.
Hraiti. April 11 «1***1*1 VaO
M.dih*iidead,***-I*l
jnemiat * * graad *Ai wa" ai ami
•aiboralataeiaar \*tt »i *4**'****
baft, iod daHaf I teat cet**t »e* **r
*** aod*f ****** ****** ta Miar load*
lbMgb ba *** bi* mm* eafadiet
imr*!* ie the A****** Uroala ol tta
riaooeilaftaiovarot obkb t*n ******
«*rt*l attatetr *** lh* 4*t*mlata|lar.
* * it. —.rd ia *ari| Ufa la tbalHa*
Mhanav Tbu* Oeoe**«. oa Ml ai ia*
i**ot«iu**iMtbii el rrawi* la
i*» m oa* ttw atiaiaiog bub nab lo
th* It ***** ***** t-miiied ia add lo
I . .ipriireote bf/ eoleflOfl lh*
Tethltb ml*** He taaa l*«|hl
,*i f: th* -trie <-maatd* Md
***.*** **m*\t l Info leadet >4 ma*
lletatolad Ut lb* lf»***a* eatio*. be
»a* aft** leaf *mn u*** h-fblaftoo*
oiiod. In the mm*** «llb ihe Idee*
tOH belof  *«ne**l*11»  terldad  te*
PraaMa. ttal eaaalri aad Aeatna aw*
nOad. iod \*m ******* idat* toim lo
th* t,.*t and bt bl* aide la»1k* *** tbe
llUl  »-l  Oadnaa.   II* 1-0*0
im* tmlih**nmrt*t lb* Htorb ICafK
a'd«*ieiad*'l*OH*I la 1*01*1 ef tb*
Mat Whilb* did bf bMoeodetfel
*i,it»*, 1'***<iMt>*«* the etl»f delMl «l
, I.. . ■ ltt*fr**1*ti ,f«*e-r *"*l
M bao-oo 1ft *H Atle* IbHt be
an eaanO'ed aod **** THU
t|lt*h*l Ilnonl all** be«n* lb**
ti">o*Md  *■*-*  ***.  M  Ibe  fteolMt
tr-i-Ma » utt ***t. *** tm mm
Htm** i******* iirai*fi*t IW te lb*
****** ra**, ***tt*<4 ib* teeadan ol
. — » . •• .i* nt niM*
e*it*ir*<b*eia |e*r*. henva aad hwed
It hM *«0i|0lf0tU, t*be ****** biro
iitbiri Htdihe lit* alaa*
mib wrtbdit ••• f*1*0fai*d mi i**r
aad on* al i**i iba gteot .bt*! bu
t.*.i*l a**f, H*at*p T*fl **** tl***
**!**. I0*ita1) *****i«nt el tbe ******
ti iU e»*d*tt. it*im**t Kmptn  Hi*'
CAtf&DtA*  ULSAKIKOO
ll ta tar*.t*4 ihai line Wilfred Uf***
let otii H kaidbted ao Mat f ith
The Headetao u*i*toM*ot t* *****
aided In |d*i* an etawdl del) m *|**'*
t*
Wf Jntto MaHhtaaH ha* ***„ *****
•lib ibe *ttt nf ibe ****** ***** tm
Kiaftfa
l****x * taadlef lOtaei *<**lla«km.
hi* bMO MatkHIIed In the HMMa
Hah. and il bi* <ae*rdl a Md i*eMii*<o
The ********* ******* »taf. ia ***■
iamth* with tbe ,**•** eflklit*. It*
'ntoo-llif 11**4* *********** i~*a*da
raHeaatkeaitailkf ihal tbe dtffar-
••-*. *-i***a i anidi aod N*«fnaad
"and bli* bee* *dfa*led hlie m* bee*
"nefiwed
r*tle**r*  lid  llrfliri nt Slti|i**\
ateiniMlae* la maaeriina «llb lb*
<m,,*i**t* fiim* idiia*i ibe Geaemiit
A iNinitfle, Ritieif
A  fearful   MunUr   Perpvtrated
Yaaterday iu a New York
Tavern
Tbe ftdhmlnd *f* tb* ude* tbte** fm
- tnowft*,*'* tfO'hel Ml1<-h oe tbe I'llh.
* in tm****rr it i |.  a  thirr  A
M.n. *i.t*  It T rimtno.R II. WtMa.
i W oinrlllt.  T l**i**t*  A Tm**,A
J mme. J II VHH. A J Amitmt.
> ,  MNN  It T R*i^  J K lliflwf. j
J II  DdWI  1*4 W  11 I'aWtnt   i-T
T***t *****  *'.  N**ie|t*m. T. J. Omit*
h lid. W H tt* * •*..**** Ri limed, K  \
*•■ \ it ..'.  i " T^-- ", R M M-  •
latiiee. R t  Rlibet. T Oifetd. II T ,
11** 1re«ab. A tl M 1 ai *-• R I- Hr?- ;
m, re   Aa? Mh*f* eibe lata *p **** ba
i aVbadao. I
CHILIAN ATE00ITIK8 ^ !r.'I'r.'"""'";"*«***• ***ia
tbl ii.'ttii ii.iiiuu, too drunk to t,*it what
-in* kit.-*  Bba wulookad up lo ilMp
_ .   , _, .*..,.. ""  ""' *tt*0t* uf  ll«|iiur ami Lb* im.Il*-*
1*1*1**1, iini  Womeu  and  Children  ln.iie ihi will B|*« Lbatn torn* furihif
Ar*  Munt.ir.i'i  in Cold clui,  Tb* oorooir uyi Uii wmin vii
Bloori, *iraii|le,l iml *fl..r**rtl* Hi*, bodl tuuiil
atiul   lli-r  uiiinlerer  l»  .lev rllied  ai
helm • .in.n. thtelt*MtOariaiD iillor.o
JACK  THE  RIPPER ONCR MORE CANADIAN NEWS
Kim.mis, Oit, April H.—Ull fve-
iiloi Birfttnl Muni*'* Coyool "A"
llitt**ry;'llml iflar »n Iliin.*, „f anvf*ral
niuiillii tlurlnit wttli'li iiiiii- bl -I'l.-i'.i
ireal fl In  The i-aine u( hi* ilnalli wu
i mw »t.i. ii -t.'i,' ,,(„•.t (ruuiai(illiiter
nf a Iinii,*! atildi ...I.-, .i in in, -n,,,,!
durlua thu eiinaK*tuaiit at tnt Knit*
• if* il tin time uf Ihe  IMl  robllllH
Iw.i.nl ai, hi  fHall.1,1  tultlier atld
bran li nun Hrrtoa. li* i|t*m uu
yean iii iii* itti|H.|tii Hrrwa twfura
.....i.i.- tllt'tllKlll
i it. ii..-, PfTtTtOn,
llaiiFAi. A)irl1 Ht—PlUUOM have
been eiiler**) iialnit llir return n|
K*nny ami stair* a* niemli-iri fur llall-
fai A i-uti'.ii aim In* b*00 IM
IfllOII lh* wiurti of J, A it'lir. it, In
trriir.. All ihie* war* i'*'i.*ervntve*
atll* mil TIIK ullll vi
Ottawa, April M.—Yutardii tin*
Oral aulli fri.ni lirwat llrllain fur Jafnn
aad i mi,• ui i *n-<ii. trii t ..mii,it umi,,
runirari with tbe i anidliti Haalle. li
ti tu Iw.a rrgular arriiie 'imw u. ifaf*]
ttirva OMba,
t-i un 'i.  * MMM Ml
T,in*.!»i«.. Aiirtllt.-Ara'il* dlitiatch
hai b***'i, riH.-iiet| ban Maooaatif tti
dMtb ul  llf\ .I'.l.ii Jaiii**«in. * in. fur
MMf!)  )r>i*  bll bMO I li.l.'.l.iinii ,.t
the raniitiiii Prabytariii I liim li ii
I'tinnMa, i bill
..••vr n rua uaira
Th* (lluhe'i rtJrr**po-iI-*ni tnnuuncM
ihai Mr t'arllaf hai ar,*(,t«l a t**i la
IU iMIt*
CANADA AT WORK IN JAMAICA
Thi  Iiuuctu  Make  a  Bold  Bid
lor  a  Big  BuimaM
lo  BreadetunY
BAI Khahiimi,. \|ii,i ll.-Tha
llrltlih liark Arthur Muiie arrived frum
liii|ui, n.iit-, ti.i, iftanooi, udOip.
tain Aill&ii *■* * ■ h* never wanM In tea
lint |urt i|iln While the bark *ai In
r.-.-i* ihe i-rew lay bullet* i uh h
board Ilk* * iltuwer uf bill. The Arthur
Sl.uif wai urdirtHl tu 1,-ate iha
(wrt, but rat'laln Adaan iKliM
tu ilay and Onail) |iit a li«d.
Mr hid I*. Ini. nlthuut * Iwara'n*
in-- n ltd WlU lut, MM triiul.lt* n.ui*
[af It tbil port In lalktui *Wii ih*
ifu.it.l* ia [italu Ailaui* *ald. Uurlng
the Milling a aliell itru. h tlie llrillib
Urt. lllidiiun* Uiwrrn a iml ami »iw
IOd lhl n.-irl> miiL Tlir |lii.1.i..t,e
ii mil al l'i.**'ii Th* .\m»rl*
'»n  bark   I  tu MOOT*,   I nl
htt ) ird* il.ul a* il ind the
llntub i*«rk **-treth«rn had her nitlieo
ibf-Odl il.ui a**) li .in 4 tii*- ri,fa_*.<
nifi.l the Cblllia a-luiltal'* flii.tiif
ilmi'|ir*l a ibrit it,i„ tta DUldlpMUd
**i ii un fire A (Nttlfbl later. wb«b
th* Arthur ****** i*tt. ll iimilluii Ire.
All IfOOOdlb* t ai t,-i_,. arttallhrhiir.
ind the (m>|lr nt  It rl..a I,  l,.,k  trlt.gr
In Ibeai at nlfbl line day. «l,iie ****.
!'■* up the itrvet. I tuuuied eighteen
-aadbad-H  Tb* diy lh* reUi. ,ay.
l-4t,4 Ihe Lia*, ttan Oil a (i.glill.i wl*
pknhia.  Tbe r**l**l* were un tha tiopl uf
tba hilt, and (•***■• dr<*|'t.lii| *b»t|» inlu
Ibi  t"*t,   Mi t  a  dulen  faaille* h*d
liken   lrft.gr   it.    i   M|rrii..'itr   lu
wtil'b «ei* *t*.i*d M>iat,l) Otf *****
uldyaiaiitw A *bi*ii din|i|»*i tutu ihe
• aiehnit**. eiplialini tbe d)t.liuil* and
hi**  Ibe buiblitii iad ill ih* Wt«*a
*«d ,blldi*t. lul.i ll.w |lr Tbr tt.ntgi-
»i*>i, «id* l't lb» \n-«ii rt'H ll if lai
itum
r*ilur*e to BtUloeM.
N«* Yidui. April SI -The IVMalbbw
at (aaada reawu n builaeM fillare*
tbu «*wk agautit iv tail w<wh aad ll
iht. **m* tail )*ai Th* Intel naaiber
fnua Jlnuiry Itt in del* l. *i*K. ifilatl
m ui mu
OooadiRa AffroMiftoeM
Vti*ai*..i*,». April li -Th* b*r**«
ul lha A*M*n*rar H»o*iblir« i. in receipt
•fart ihu ihe taoadiaa roanniMtanen
btihe*tf*MUoa there are auk tag *i*
irmrdtaiif etaru to etteod tb* ule ut
■ ••*.ii* tttadit-fiiM ■uatieuni
iatb*wl*ad Tbe (anadtaa atillet** ar*
irriaf to lairudur* tbeit laar h* ftatif
•ear daily eaatptea at tb* dtwir aad
bread hahod tttm* the ***** it th* build*
lt.g *d lb* • *.
A Pitf hiAU D-iib
iim.u.i% int.  A phi :i -Aa ****•
d*at weattvd ai iboOnwa p*P*r ******
Ult OlfhL ty whl< h Rdwefd ftahburo.
Ul* of Ut*o«aa.hVaib.tMibiilit». II*
• t* e*g*f*d ta taklnf |n|*i frma
tk* *lMot i«itaf* *** • r**l ind th* p*p*r
hf*»k* Utl*^)*ln* -utwitdlntaKOlh*
t*r>.|*. ibtwi a *>i ****** »n ib* ihatt
fi«|. i rl-ditmr* n ihe i**i n.d »,. i
awiMal 0* *m whirling na th* ibifi at
the rale olio reudtUto** a ailaat*. bt*
b**d *lhktag lb* hm* at rm* remla>
IIM.
Reten tt* aiacbiwerf roald tw iluppid
alt bHttothlaf etr*pt bMaboei w*r*lota
fmi hh bedp. aad hi* head wu tmtldy
htataed l*arM*clao*OHa ud death ra*
itaied hi* *af*rtaf ttta MMOlld Ibe
4m****** waiebewl M feafaet afe and
OddHflW
UientniBally Vafoa
Nl« V«ma. Aptt: tl -Tb* ll*r»M *
■ 1**1*,.' tf .[--ill *m V-trial 1
(LltM iboeld leak* 0* OtliUk* *****
tha |mIU*o el TLmmt** la lb* iHoalef
aiaitiattM nf tt* lUbnaf ***
%**4H* I knew tbe view* nl tbeOnv
atO-MoL *>10ua|b tt o»H OM be fair
H t>*M It reeponitbl* le* M| ***** la
tb* IM plat* thwe m nuthinf «>*
tmm* m *hew lh*l Rwreia
iii**4*d m reaiey in ib*
lnu*d otat*e •*; *pe<iil rtfkti la lie
9*m* watar* of Behriai •** The
Aii*ka pUt/mm *i« the re*
nil *l put at* oafaliattae* be*
twM* Itaiwo Kdw*rd l»* *"-- **
and **«*>tity N*ird It****
parpMelr left lie *e*ittaa at iperul
Mttwllrtt** m Apmela* prlvHefe* la Ibe
tea oal at lo* halfala Tbe ohela
auiter. o In i* 1 raa a*-
ariaia *aa latMiwailiy put
MM* Md *** mm*p* io
draw RaMia eat *4 thi* «if m iod rw*
**t**d p»*tllao wwald bai* beew a*ad*d
m ■***;■
Th* Kipper io N*w Yorh
Naw Ywoo. April II -A*** tba Rip
pel M battaied k* tbe p4kr t* ****
***** t* thi* Tito Thii aewalaf, le ibe
Lau liiti ll w | - ummu ib* Owdy
«t a wwmmo wa* tnendwllh lb* ah*rt*e*.
btatlWy rmt lleroiae UMdhOnwa
Tb* iwwili I* mt* <>f Ik* b»*e*i i* Ibe
' ilt 1 t.m ****** mm ***** *• **» mt
Ibe balfwrwnken *r*il«r** obe ba*f
»*. • un*' „f.ri **,* 'IIM In tbe
betel Uit e'fbl wtlh a mm ehn r*gt*
***** a* Kntf-tne and eife The tttmpH
■an *****,** |n a ***** i* tbe epper
Imt Snlblnl wai ie*nnr heard dertnf
tbe night Thll awrwlil tbe at
leadael tipped m* the donf of
Ibe neM nrvepled bf Ibe ****pH.
•hi i* tbff* ••• *i* aa»w*r,
Imlly btnh* lb* d***r ppr* A bottlbh*
•t|hi a#i h<* gar* i»n lh* bed lay tba
anetin tn e |a».i nf hHni. d**d fnr
it. Tbe * - *- • •.**■! wai band-
M*4 *ad a   it. bad bt*n *'*4 ***■■*. ifa*
* ** * *od '• * but whether for any foil
I■ ,11- ■** nr in *-i* ti***** nf lb* n-.rder.
1be atl*ndinl did not wall in •** II*
ait* the * tri ind i otewengel wa*
aaitllf de«Ml-rhed In |M i»llr*
•lathWl Tb* pe\it* iripunded
II emtr end alter ilewlni Ihe
Urfy ib* f*pt*in'^t ihe pr*tinrt hut an
lliMln anllfilng h*id'i<iariei* -Iih*
hmiiMe trat*dy In a *h«rt whil* la-
•I* ■ r iu i- ** had ihr** nf bi* iharpeit
det*til*e* nn ih* re*** N*» on* had ***n
th* mm *'■*■* h* want ap Halt*. II*
hadeerlped under n**rt of night. wh»n
the deed «i* done An lapeil**:! -H-
it-p'r-, *im'»'. "I hlta 1" i' .*> (-• "■'
and that went M enrk with »m*fa ie-
'r*-t Tb* Utile Warned wai
ttll h* *l*  ibibblly dfoned.  iad
I iboai   II  ym**  old.   At  aaoa
Taij Will Flee
tl hll been Onllly decide*) lo ***m\ l
Imam tfitn nver iu Vanruuv*r oe
Uoi4l| luttmitwlw in lh* .eh** dr H.-
c*Ubrath>a trophy   It elll be hard
•C-rapini  lugvl  »iuugb tOru  l*>|etber,
bui th* buy* ar* itumm u. miW th*
luurney a niMat, *u (ar ai l*a*i •* *o*
LriMUl r-ititen.i-4 Tbr l*itii elll ti,rt
ba  r*pr*irnlaiM* id  tt*i-tnltiii**r  la-
, rmt Mraftb ■ rarthi'
i*m mi*.- in lalanallai bom,  All
ai*iaber* are HiIHihI OMl luprailtrw oo
Iheeihllillkin gmuml. tl.U iJtWOOOa
Dailv Beat t* Vleteru
Mr llr,g|*.ufibrt )' N i o, ywiurdiy
inf'irtRfd Tot Ltihuna ibn bi* maipiny
bad nulilrd Mm H,ii i» HM *• Hi* r*-
pair* ii pr***«ui iwing and* oa tb*
>t> inter Y.**f»ii» Mn fttaiplfied tbil
te>ai wngld Iw aut un ih* mul* (ur a
tti i Mi.k» between IhMrlly and Vie*
l*.|li hh* will (.rvbahly bile i*n*or
t«ur*ff*(lir la.rt...!. ill **n ih* Prmi
tint, ***** treiibu ttt»m Ihaothei |.*iii
will b* |aih*r*d by * titer t-*t aod
brwiibt ben* fur ira,.ii,i(.»,»«i ,m tb*
Vttarmlt* Tfatidaily **r\k* I* tn f<tl*
lliNH*al *•( t'apiit,, trtihgi t.h*heof
lli (aill.. tbil htaal ll «i'l t-*a|tea1
nrwiepUtit* tu WwttatlniteT people, IOd
am ol i*e-M*af*r md freight tritttf dt
thu 1*111 Tb* o*w wit tl,* wtll begin In
ibf **rly tin <•( Mn
B* B*t Ot>kirw*t Tie*.
I'apt l*e*le'i inay of r*aiui *nu*i*r
ator* are an* ining lb*ir ruondi In lb*
etiy. *nd *r* e>a*ia« fnrward **ry •*!■
iitariorily lOtanvoaii'i tb*y iae*i a
riiir*n tiaoiilief in an***r tbe^itriiiua*
put In ll.rta ll M OOO lu refcrml-rr. in
Ibll owaeetlua. thai the **a*n*tdhtl«li
aee rfcafaed atlb puWBT In order the
attwtt of any who r*fa*» to reek* teplte*
Ui th*,t He«te** ****** of ttr j .
i«*»i a»k**l d» *>*t*4 a ind** m-i-iiiinte.
but th*i in realty aot laauMiuoii). tor
th* in*e*r». und*r b**»| (tenant**, ar*
OOI Ulb* dholged. IOd ehrn I
Anilly relumed 1oim*w* 1b*i will be
1ie*l*d ellb like reepet-t The laforou*
ttaeoblalaed. when treitH ilit . . .
M 1* Ibe lee*ral h-mlt. will MTI a
t*lw*bi*puri-n* iad t,r labor* *.! ti,r
»au*i*raia*r*. atway* aido^o*. *booM
lh*r*fnr»n** he and* nm* *nhyi!ah*
bote rnlMeKre !o*n*evr tb* nnmltae*
a*h*d 	
The re-npMind ol the aboi* tb***slr*.
a(t*i th* ettenut* itlrraiinni now faelaf
nwa|ilt1ad. will uk* plirw no Mowday
eienlnf o*tL ua ohkh ur*-l*lnn 1h*n
wiiiiwgiirn *a *ntettaian»*nt tortba
b*nell ol tbe tlmpital tor  Wnatea  iod
CbiMiro l-artirotar** of thi* m*
t*rialnai*nt will be found la
•a td**rite*ai*ol *pn*»Kni m
im-ibrr nialtiaia Tb* bill let led** a
tsmt* «ttt*r*tl*.. *nlllt*d "llir*! and
Hlanhi." and the homi ra*e*dl1ia "Id
na T**H TntttAH M Tbe ul*nl will ba
the b**l to to* nblaleed in the Terminal
nif. and doafaHe** the fart Ibal tbe ea*
leftainamt i* in *M of **, wmii.-rtmi* a
'htrih. olll indor* * IWf Ur«* allead*
irrr.t th'** who Will W pr***nt IB
Vaarxtaier no Nnodar B*tt low
lb* eeltbnttao of the irruil ol tbe
•leamibip Ratar»Ma( ladle
la oraer io tat-llltat* iboaewbo m**
meed 'root ihii »ny. ihei* I*. R ha*
irti**ged in na a •perial ml* frwoi
Yaaroeter in tVntaiir.ier laiaiediately
*fl*ril*flnwpf thepe|fnn*l*ilW.  Tk*
nilway fin *Hw hi* km* imAmmA \*
11 far tt* man irip. ***** logo oa
**:**. I,   *t M    tl*  *   I   ■**  ■*•■   If  >'*
tVedieadl" n'*fal
■l  Ma alt* • Battel*
Ye*terdayMi i V Rankin. »(tbe R.
• t P M (notpaoy. re**ii*d a i*l*gnoi
trnoi llililit. Nun tvwiia. Mi't-giMi
bt* ww iamr* bad w*nO the ttiieriy
|*HM at IUIboe*te lalrenlly ThU
prlie t* gliee to lb* rtod*nt *u*d(U
high**! In «alfc*awllr* at lb* end ot the
mt*m*A ym  The *oaib*oiitifal *«an*
II lUltmeii* li not l*f*lb.r  I**  that  nf
my **tb*r oo ihemnUtieni  Th* pro*
fe**.r*n( IhU iqb)*il In an**, whn bn*
di*iugai*bfdihe»**l**iin tir*it llritaia
aad tiermany. ati't. ib*f*f»rp-. lo ,*rry
ef ihi* prtte ai * unl«*r*iiy noted In*
anlbeiailk* u highly nedttabl* 1<> tb*
winner   Tun*  Rankin •  edurallnnil
maim hii. w> fir, Oe*n in ei'*|,i.tmiHy
hrilllint  oh    At  the  tin**   b*
! tiiier.il  Ib*  High  Orhml  of  lhl*
i rlly. llthmigh he hid pl**el e.th Mat,
- t■ *ri* fae wm en *   - * end  *mll. ibe
Pimlimdiot il Montha thought ti
. a |ttty he urald not r**nn longer In ihe
I roatinn 9rhm1   Hat tbe *miI1 Ht* wi*
tnad*nf lherl*hl *!<ilf Ba he r*r*ll|
| limed on ill hi* fellow .pupil*, nil la hi*
IblriMnlh y*ir. he ••»  lh* hi'**  id-
ranod wh"Ur al.*ndln| Ihe vbool* ..(
' ih* Royal nty. Me wa* n*,i fmnte*n
; when h* nulrlculited. Al Ibe tnm-
i taemeaieiil of hi* **o,ir*e. In * rompell*
; live etaialniiinn 1n  Hiltfit. h* w.tn i
Monro liiifur* ot **at** hundred dol*
' lira, being Ihe  vmingeil Hitdenl  Ihlt
net look one nflheiewhnlanhpM. And
. now the Water ley friie. taken alter iw„
feari n( bird wnrk and keen tumpelillMl
' with om* of ih* mn«i nreliiily irilned
1 and inm l*l*aled yoting men In iinadi
<* mm ihan an ordinary *ki*>ty Yotlf
1 Rankin !■ etpeeled home In a (ew day*.
and 11 It quit* likely tbit h* do*i not
yet know ihlt be hi* h**n naamtot
1*4 h* atnit bate lelt Sot* i*wntta b*
Ion tba rnniu ot tb* *iaatlniiloa «m
innaaand. MR l.lLl'lil'I'i MLM
OGLE. CAMPBELL & FREEMAN ^
,-,„ Spring .I... I"'-  OUR HOUSE FURNISHIN6 OMTIHl IS 00MM.ETE'
Lace Wraps,
Cloth and
I ri Visitcs.
i)|i.it|iii' Hlinili
I ,i,i  Stvim uiui
M.uiui- i ni.iim  I
I uu i.hi,ut l'iiitii-i-i'i--
Ciirl.iiii I-uiui'.-i -iini
li,,,.. \,-iil.nl*- Kali
6O0-611LCOL]CJMSl^r-®^
M-;\VS OF TIIK CITY
H«* Ailvrrlliemeuli
LOCAL HHKVITIKS
I  -  ■
Mil  Hi
'.
i    t
gmif it ijn'.'n • I'ii k ll
lha i  -
|
|l
*
'
I ' ■
in,.- mat* fi*' *■   *
ii.,'.*.
i
■
i.-
ii
.    ■
(id  11, . Ml
Bowrrt ii. iii.ii-iii..■*
11,.-,— -
.  put  il|. j
, *...i
I
i ■'-.■. i ■
... -ili.i
td i i
wbo latl
**,   ■ • ,. ihai*. I
>..<. t.i .• .
i.i II
I
I.i*
I Mrt ■ «
Mitttllt to V* ** tt,  I.-.MI
-
■
I a    ■
niii Hi
■
■
, ■  *
■
*
rbeJ  ■
•  -
■
otall*
■
., A ItiOtl'
"**  *»  r,w
■^
1,  .'  *   v
1   '
U_ipt*d
11 - • :_________^^^^^^
tt.-tlf
I
|1  ''H
■
■
iha . M„- ii.ii   . I-
.  t. a meat
■    - .
...
....
-  .
S
■
iti
■
t    l parti s  i
it. i*. U.i  I
•   laatl  j
■- . ' .  \ .
-
j al l***i
■
■ ■
-
■ ■
I  -
'
'
II  *-i  - -v
*
I
■
'
a
'  J   ' I "   I
'   ' '
'
Mil
,,  i' \i tt'ai    I l   x
\  • ''■
a.
three  iiulht.luiM
A	
ilii.'il
iv lltl'I
L.J
Agenti
St*at1
11) ft.nu
,. tbal
-
!,.i..'
i
, llin •!»
-i.teiauMt-diy.
I  -  ■
-
.   i   M i
Kdellbnnli
■
• nn lu
a
'
'
I   .
' t.ll*
\1...I.
*
■
-
■
Pal
•
'  *  Tti* | ,
'
■
'
■
■
a
■
a *•*!
*
|V  I ll   '*    A
*.  . . .tiled
I  -
■
■ *
t  ■ ■:.   ■  ,
--
ai M*t* in AM
■
■
1- «i
■
. a i.*•■ tin iad
i
\   * - li
1, Wl*  '  *
1'
111. -
Me..,.  II  I:  .  .-■   \  *>
* .'. ). ,.. I 11,if.
.
-  .  ■
■
a
Iba lb    h
■
-
I,
.-.Ina.)* M
■
tatiaat titklBH
*
I
I
E
.
,  .  -
*■
iad ht *,**,
■
II'  •
■
■
appfii"
*
I
■
'*__■______
■
■
.   a    .   ,,- - ■
by a hof* I
led  ■■ * ■  II
■
Ta* AettM *i taa 0.1**11
-I ib*
I'Wlltg.
! th* Ma-   ■
< muni*
i oon
i
■
t
■
■iiit*.
II
i I
i ■ mlted
■tf the
. Ultra*
• I.   *((!•
45
•*
■
*
(dan* l*e*-
*.„..! Ihf auTb**i
-lion ie
>i|.)eat
-
..I  ll.r p.il*'"
________________________________________■  *
Aoeaiuoi | bear)  .-. ******  A !*«<» ** *****
-
.. •• ■ **.
... trl.ll I
It  n
'
|
-
|
I   -.  '
- ' - ,1 " 1-,| f.H
. I   .
Illil* 1<   '
'
lln * ll
priatad iod hm *
■
^^^^^P^Hlr idi*
.t^^^^^__^B1e-'
'
'
i.
' '
'
'
p tn
a*aii!: I Katpr*
- 1 in took
oelfbl
.,(Ibe tn**
im.i tn iiM-i' »t * ileal	
*. -  I..
Plan of Subdivision of Lot 17, Suburban
NKW WESTMINSTER H, O,
SITE OF
RES6R-.0IR.
4   5   0   7*
19
h
ui
UI
tr
F
w
17
I'l
18
'5
IU
'4
JO
i.l
.'I
1
11
II
11
,,!
1
in
»4
1
;;
,1
JO
a
ll
»/
mm
1
•'
<
1
h
Ul
Ul
tr
h
(0
17
1
tii
•
iS
'5
I'l
M
M
.' 1
'J
1:
■;
II
11
in
n
t.
.•-
S
16
'1
1     .-
1
A
s
h
Ul
UJ
IT
H
(0
17
11,
111
IS
II,
10
'I
1  1
tl
l.ll
' III
lu
-M
9
.'5
ti
;   .
r
.7
1
'-
1                a'               \
t     (
EIGHTH AVENUE  (Thome Road)
5 "T"IIIS Propert) is beautifully siuiatc-d on the highest point in du- rit> It lies just Mm thr
J 1 selected by the Water Commissioners for the service reservoir, and fronts on thi- TImk
* Road, thus making it the mosl desirable iiti- for building purposes yel offered to the pulilii in dw
city of New Westminsti i
As will Ik- mtii mi the plan, ever) lut lias .1 frontage on .1 <*<> fool ttreel The vie* «i tk
I'raser River .uul tin- Mirriunidinn countrj i* the best thai can be obtained
The prices ami terms of payment make tins tin t heapest propert) .11 present on tin* 111.nl.ft
PRICE LIST -Oloehi I. II aad UI.
Im* i, $, 16, .;. ■ *-**ili I.-.--'*'
•- ,  ; 4 joo.oo
•• 0. ;. *. t>. 14. ,5. ,6. ,7 -  •
■• 10. ... 11, 11, «. ,.t 170.00
"  11. .4. ij. il. uj. jo 160.00
TERMS  One third C-_l luUi,ri*.n *i .ml II monlht 11 *
..nt  mini-I
pr,
8IZE or LOTS Blorkt I. II aad HI
l.nti , m.i j .  JO ft. 11*1
I  1  in.i 1 • n '
kaiiMimli-r ' '
\ It   s„^a|v *,, a\\ m laai in »j.|tK
itm  iiilm-1
F. J. Coulthard & Co., Gen. Agts,
1  tlllVktaiino* *-*••_*  .
t.i a* wu .* 11
FAIRHAVEN    DEALER .•* FRESH & SALT
I UI.I. 1 111 lil.l It I.ii! rluM It , ».«• Val-ar* . Matta,
meats
tt. ...    * ** a 1 *
'II-IIMH'*  Iwhji   ih* llWrtJ ,.„,  ,,,,t4IO.*"
..-,|wi|.t»i**oi*.o>ta.aofTa.hie.i -
n .. and M*i» Me*e   _ #ri_fc#f| , 1
. Tla **A Auk ■ if  " "' V^lZVat *»*''" *   I
i.t*** a** t***\ ******* ^^^H
\. oti!i*r
ill*  M
■
* 1
'. I ^
■
lluin-r« itvtai tut* lonpw ■!*■ -,
iai [deeeltrt ,*fiii„g_i plr-iil,  pari ,-*   ,,,,,i '
part)  !t"'u iti-
mlnlii* lb* !."ii» l*irlUloeni  aill d*,ld
.■ tb* bw uiii
|[fetpti.'"i ttti arjir.l-
ihel.«*i ■  I    mul Hm t  M -  t
TM inai «aU "I n il will*
il llfiriug • npfii linn*'' tl
lug at ■
Ic'i. *!i ircoonu than  «
great lurfltltiobtalnibll
■ •  \  1....i.i.   -  ■
fipii rnlei ami UlOb bnok  •
inter. \' .■    ■ 1  II I •
1 ,■■ ,•--,- nideol
men li..in ill rmt luggii.g ■ imflbuirna
llf 1..it* 1 ■ iini ia* other perennt lo
. roM Hie ri**- •  - •  .- tb* i*.*ii
iod netaf t* I irning iheai
riearitig (i|ieralt<*iii ate being ICllfelj
pnaantadoo lh* toatb bank "f 'be
ruer Jul ibon th* Uwfpool dock.
•fi'1 tin lie* water lank '•! Hi'** hen
Halloa*/ i* uu* about flnlihed
nun*. * '•*
■  ,'  -If  ,.  *|,
■
\ l
mill at,-
room
. .■ lor ii** *eawo*i
ati i-.it.g andiialbl'
_ 1  '  ■ ■■• Hill   la-lt  liim* .1
turn -f
' f.t'ne iiiin u.mt marii
wbb h in lb* -'.ii.ii.g ethl-
l^.t, |,.r  IMS  ..11  li  .
mi-nlli" il « pel
nil  tin
math"!   Hm x. hi 11 a Him, 11    if*
tint, i-ff.-n . aim  bin  '-'iiiuii ti.
iiii! Ilf.*i..iilt..  tin  i.Miintit ur iitliei
partmm biidly rare i*. in* tba thn*
bull-ten ol I tail*  irami*  tl.iauigli  Ibe
imiii or *;"ng iha iiiure Irom iba t*tt,
llbdlaf   ll wa* uul'rl vnletilit Ibal
, !*>, <•! nm* t*..1 mii*n oennhtal in tb*
.
1
' '*'^m*^m*^m*m**^^^^^^m^—
I
,   -
t..|t ,-. ' '
Htottitii Mai
-
■
Ibe]  aill be pn *• ui 11
-,* rmoallllee la
' I* h*l*l ll
A Hiatal m th* Pehli*.
I- .-• ■ t ■ \   *  *.  ntoedUlely
ij llaili*  Th*
iiiuu **t  Man *iti"i  «'--
llnt.igi' t    ■■    I iiinoai
• Ml In I lb* '"-running 11*
ran ever) i"'ii "f 'in dy throofb **,*
t., .,m|«K.il ..I i :* ii- f** ul land a* U**\
a* a ti' - * •'■  heal lid In
di ittd l**tf it
in  i- • I • * pur
* **^ • lUtent hai ■
.
figgina in iiii" fi-m M.oon -
ttu ohot*ol iiii. .pi.. 1
■  a ',,  lad   )..,
tbe markH in a lew *.. - Urn gntl
•diatiiaa* ll ii'iting ■ ».*t aiul eroctlb|
* t.ii.ifn.' WiK 1 niperlj 1- thai ihe
rnroai Mill **• ■'■ . *  lltl
tit.t, Mahf a i.''l* -.( 1, i„,| inli un
He pruparit i« pOl "u th* nirhH hffi'ti
liutlnl •
■ I  II  P   l\   n  l)   III  f,it-M....I  M.» a*...a7i.iu_l^
LIV E R P 0 0 L NPicfiruivisTi
AliniMlKUKMl. IIAVIKll
nl.liS Mtin; Hint Till:
• limns i-ii un RAIL
WAI "'Mi tsv lui: lili.in
"I nil -.IMinN im
"1 III.II  RAILWAY  I I'll.l
111- m iiniiti-i.titn Nl
■ i.-mi niM. A IRM itvi.v
ILL  HAM. mi fl.M- rn
mn niivusm ill mni
lllllttl   Mil A  N.-.tt  Mil
ii.v WILL in. tin... 11
mi I.. IMt 1 lllliB.llM-IIKH
nil-.- mu, 111; RIAOt liv
lllll mill Al'llII
JOSHUA  DAVIE8,
torn Hill OWKIM
l  *.—.—,., an,,, prtat* raaal
SE3CTION  ©
Tha
ii'iilii- nl
tha  Tntta.lta
will  ba  pl.t itl  oa
tha atarhnt na Maaday,
March Ind. Prlctm ri-aaitnahlr.
aa.jr   ttrtaa.   .'Itrnrilnc
ntar a jrrar: .paclal
tp.ro* In partial halld-
lai
REMEMBER
That the Ch«i|H«.t Lou now on tho mA#*#'
thoiii'piece of property knotrn mW
L;
...'.",  -J,
mmttmt itoV.a*--/ ..^<*"*1
•_s»aMB3^
1 a Miaef* I* « end " ***" _
r., ******** ••*" **«*■"* *^ "
■"a- la, l.hm.ii«* *•" ' •" 1—    ^_ g.
RAND BROS. B-riiB?
A.G1ENTS.
AGENT!I    oett
IB DOUOI.AI *tW* W. J. WALKER & CO.
WL mill BIIUII8
N j;w tt/KlTMlNliTKIl M  0.
"Ull'ial (ialllllt!
W. 1. WALKER & GO.
CBAITIBID ACOOtl.TlMT. 1.0
UITT 1VDIT0II lilt"...
11"/77/  WHICH IS INCORPORATED "Till*: DAILY TRUTH."
■Mil Hll 1011
last Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
UA H'.n AND COMMAND-
INGAN EXCELLENT VIEW
I Kt)M $6o TO $i"". HALF
i \SII. BALANCE IN A
VI VR.AT 8 PERCENT.
T. MACKINTOSH & Co
'•______ l"-("'K-   Nl*:w **VI-*.S'|-MIXS-| P.K. II. C
QODS & GAMBLE
Land Surveyors
It I.AI. ENTATE ANO INSURANCE AGENTS
|l,i -I ,1* . ,llll*  lis;,  lllllll,, |K ll.l. M-IIHAVt III.-  I" I'
,  ,111  ish t llllll ITI I t iltltll II "I 1
IEALESTATEINSURANCE!
ri*.
properlyin .ill pirtl «i.,,,,> \ Itmaam
,  .Hill  Dllll II I. ', ,1  ,|  ,|  |. I, Ilia.till
PlItMS Iiiiii.ovftl iml Un- •'*• "•"'■'*•'
1
I    taut*
SOUTH WEST-  ,«,„„,„„„
JMIKK.tmi  tonic, choice ,...  .  ,  ,,,.,,, ,,
.1*2 .tcri't to 2 1-2  .,.,«,
ril«l  AllllitillU  lo ..m*l*.mm*,*l
llllll \t . -Illllnilrl.
1NVEYANCERS - FINANCIAL AGENTS
mtm lunk ui ii
I   i.*«r*
ntrpliir **• " ft* **t tmi
WOODS. <_t OAMBLE. gtg Wi*otmtoot»r. B.C.
NKW  WlfiHTM INST Kit, IIIMTIH-I  COLUMBIA, SATI'IUMY  M01WINO,  Al'llII. i»5,  IWM.
WM. BAILLIE A CO., PROPRIETORS
LENNIE & UPPER DRn
Pool Vm*n***    UnU
Real Estate
GENERAL AGENTS.
l.tiiuiiM litM.rifi* Nipi'tr.-. iim- vtia  a
liariialn, 11,000
llio lut Tlimwat. imi  uiii.nl.. , in
I'tiill*
Koutfa  ttVitiuin.il),  IliiiitliiKilui'  nml
Vi'riiuii ini* i'Iiki),,
Tttm*, I'ti'iu.-, liim*.', nml lui,
tall,* |ii*iiriiii'i-, KKnti Oollaiited  It.**.I,,
I'.iii.tl
II IHHDUS sT.  XKAH riiUMlUA
FGR SALE
V UOBTIIBAI mi l.t-\ B1TUATKD
** |.ln«.,lii,tiia.i. (MUttim "'' I	
i.l  iml  I.III..11  -I,.,.   l,i.,„|  ,!,..  »,„|
*   TtMUxrl I'n* ma,..- 11,1*
III [Illi ll? til   *■
GCISTS
Patent Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
0
 IIIUTISII I.ION
MAIM.AM1.
IHENR. LBS.
■
noon i i"tii
UMltawOWHi.iN"!**! Inew ******** itt .4 ****** MtM'
m4 ******* *m p*********** *i *li *m
'M TIETJEN. Manufaturer "-;*,-«* Ii j *■.;*., i.*:1'',,:'' "
.S.CTJRtTIS &CO.
IOWAT & D
TURNEI1
Real Estate
FINANCIAL AND IBIK iKSTS
The following Property lm* now been
pUri-tl on thn iiiorkt 1
fill i ■  i.N*il I' 11
. * .i man
SECTION 2©
la uldei tu **** *i*.  -   -    •   -    b*
Ull* llntldln* le*t. «1 li
i» •. - ******** i*i
New Westmiuster Siris
at-ntaatthiLat tutun t.,»,ir .pawn
MOWAT dcT>
TURNElV
SKNSATKINAI, AllllKST
Of a Prumiiiont Eiitfliili  Cltirifyniaii
mi n Teniblu Onininnl
Clmrj**,,
DEATH OP OBHBEAl VON MOLTKK
Th*  Luiulun  Hiiiuaiillera  U|i  in
Anna Af(ttiiiat Olmticallor
Ooi-lien.
STANLEY UP ON  MIH DIGNITY
Tli.,  KnIici'i  pl.t.).  H.-iti.-d  Hattud
and  lii.tin '  of  Dm  Iron
Cliaiu-ullor.
i.tiMfS, Ai'tii M  ii appain. b] thi
•'ii..-, tti..i, i,) ib* l-ortaiuin.at.iii.'t.
t'.»l Hi ,e< ll.tl. trlth  Hi*-  ri'|ir**.'iiti
i! iiu'ii b]  l-'-iii lUllaburi to thi
la.n.iiiiupNi uf I'l.rlufal ai 10thi t. ml
.i.i,',, n ibt Paigva lllv*r. It
.ttr • i, tbe Hrltuli  I'rviuier  In*  (»r
I winlid in ullliniiiiiii to  Ihil  lu.tt-rti-
it,i 11 daalirtai lbil mini ln_ndh.ta
- M, |.' |ff| Hint  U   llllll.ll   .lill
i.|., I,  lhl I'm.-**- It"'- '
oordiaeawlib Ihi loadit rlvaodl ■<<>*
. .i.i.i.ri baitnaa Unai  Uritili  iod
r ■ |*l ti„ tonm Qonranail mM
■  i ' * in i.|di-r iu mni-
|(MCl un III* |iarl«( th* I'*■•'  -
I I ■-''.,■.-
..i.ii it..- tm tu m ■■ t i- dlmtiwi i"
i', n-,_*... it . i •. hi ... ia tbal laaftn
i idn Utt t"
tl.i.'illinutum lli* |S,rtn|ue*e ralilne!
<<-i*r  lunteti  ina  t'i..i*» ul ih*
iSiifoa li.,*'
i tu !■•* tnt; ui *ai*a
'  - **** uf  tmuliurdlnatttiti
-in, ... U.i U  .di* in  I
ibnih il ''-'i|-iM
*
.numal
l   la.    »11 '   |) ,   ■
I dedotr alfbrtl i»..i.Wd
■
■.*■■* '1 |Ultl)f
I uf  otuiiut   aod   natal
..ii.    >.: ■ t,.i.L..t,t    Tb*
'
■  lit* Ml||.
...
a
a-d  **U»
i**. ob!.*i.
i* t.i tb*
uni*
I.****- lulid*
(inivn  « <.**•*
a M-,,Mi)uti in* i-*n nond la ***
i
-
it
t i •  • i    . •-.< Mtilail
|ta*da»<fi *A 01* deU *
UaroMeilBod
»*l *i*at
l-kfoeetvel   * *
litiu, ud
|!»»t1    la. *  \i»  r
l<« ll< .
• u
Hf^litrl
tfit r
DRUGGISTS
l* i- it,, it  t il I It- I a •!!■ 1 I- I I*
.v».
'  I'll*
it '•
.H.P0RT&C0.
Men-Mow ia r. o. Strickland
IESTROYED BY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS AOTS
******  raliltilUti-r-sl
In t*ti*itii***
T. READ & Co.
h
I_aA.TK-A.-_tI
ESTATE
C.l 1., Oa.vn 1  *a-l4.«| lai, Htlaflattt tAmtlt*  t*«T*»|.
tat, aa.ll ,.m l*it-t|* »*-. |i*»l***t|  ta,, .. It, ,**.|-*,l I* Itt.
miitM  *Mtt '•■**• IHO i "ai MOii*. iu » *. • I ll ***
615 FRONT ST.. WESTMINSTER
.Mat.
TOR 100 EACH
i  . I. . . . \ . ii.
-
.itu* -
ON EASY TERMS
GROCER
IlKltlSICOFfHS
Uitt
' 0 *««1 A 01 f ***** *
1*111. till*
GROCER
II11.1,1,1 T <*  «■
V «•** p**»
i ,».i\*i in  at toiii
i. B. Mackenzie & Co.
'".106  General Agents  60? COlUMIIA SI.
IQueenstown, B.C. H.G.ROSS&CO.
-  . *  ) ... t-_.t,__l-Ml llrMl 1 IM tt*'***''*-  ***** • *•*   •-*•-•
Sl-W * ■  ":';
v  11 *** mti •**
I P. M.-VVA.TSON * °°
REAL ESTATE BROKERS
CnlaatMa 81.. N.ar Wr*tatla,tr,. B. C.
* til it K
nil Villi ilRI'.K,
MAPSIDE-
V Townsend Block*
——  AO-NT8
SHIPPIR6 MO COMMISSION MERCHANTS
r-ni-tit-i!* *a*i*i***'"*r»** ' ** •!. ■' ■ ' *****■*.***•**r*r*mr*
a ti' * *.|- •• t ' -»•-. ■  ■ :•■• !!*•»«. fiii* »«*r**.-*ivjj-»Mef
ttm***amt afntiawii ******* l*****  *
NBAR
DEPOT
ta' i* ***1Wi • t*a.i iV^^i.,
I, „w, ,MtW
11_t-_*..ii-_.i,i.t»i*_.a-a*a. .ah..
OttV! .11-ttl    *0*(
.1* 0*lt
ill*
aa ia*'
...a  '
Itil—1   «.   lha
lataHM.  ttal
   Tla
... I" .   aal
.',.'.
a
, • a  a. mmm il.tltl*.
lau - . aaal 11  I.
-laal iatt*.
,,..'*,
.
-t ***m-
ilia.   .1* ■<.*..
... .  IM »!** 1*11 *m
-.'  atafc 1*4
laa* at* itttaal IM tal IM-
laaaat. .tl. la 111 tM* M
lata ..II ia.Ha. *1 la-tUlfe*
t«.ia*4 t. .ta,hai Ikali*. al ,*•
ntai* laatlBtil llll tit JO*****. at«tk,
b. <■*.. tU, I *,.*• IV '
,aatat*M It. ItltlM li-it.lB.nata. hai
an BtH.,a.»l.* raawatl *. till*. V.1
to Ih* UMI ■' >
a ll .aat I aa  •lailtt
. II .1 rr
lailtt* Ilia. laa*.'.-Ha-.  M—IM  tat»»...
...a ttva„*a -a.  ** htnaaa A *****
.  ,  . ., ata,. ,* thll t».t,lt.  al*.
...J ll*ltl»**l a)  f^l* .■•• (-Writ
hi* ttMnHhtMa 1. „ll,
aattaalai  ifarl   lla  I*-
ht*  ,tr|"*r»*1*  *•  mat* I*
•Wm*  tata*  mt* .lllll.
I al,11.11.  Rat*-*.*.*  ah* ***tlr.ia-
a lutti* aa t tala Italhull
I .tat*.-.  » laaimaall,,!* ol lh* lat*.
*.-  . tt .ma ■ -..-. - ■*•■"
a a- aunt Im-rail*.  hM .ah. aa a*
la-l*ra* bb.*.!*, to ta a* a|ni taaiM*
■   *****
| (a.   .1    *****   m    tta  *t*
UM   At*  Am.  ■
, ,,-*  lw*tt*it  .tii-Alrvt.
■  -
l Im, B,,,hU-l ,h**.*l****
h| lh.1 ttaii*r»l.hal taall   ..» aaaaaa.
.- thai «*ih  .* »t,ilaawt— .Uhl
'...Hit**.  1*11*4 taMMUaaa
...  lha   am,    .1*   l*l**_^
.*..    lh.1    ha   hll
marl   Itlt—lh   ^...1*   a-aftB-B
. '  ...<* -1 l.tai-
i  la aa a*.*. «*-,.. Ibll
I,, ttattiralli*.
a...  Ih* Hat,****, to ha ta*.
",l h.4 ha latl. It I aaiMIM. A
"ataatnaM  tlaa
amta ,****, mat* taatat. II.*.'****
'  |ata-|*.,to*a
, ,ra ,., air...
-t  i>laa*ai  i* litt* ha** I* lha
i lha J,r1i lh* litapt, ai*raltt ta
St. t ..   m-mtaaA ,*t* H*r,.A .m
tatatll 4.1*1-1 atl Ih* it****, ta* tt «t.
htalf,, l.la.rtat to lha itltoaa thatlt
, el *tB,.IBa»*l*  Th, taaHi* •••***«*•
-Ba*. to Ihlat Ih* ***** A a
, lha Ihlt-I ** Ih* St* lit
.Ullll I-.*,!** Ihil  lh* a«l H mA
Itil rl lh* ttmmtm  Rl|^»t  **t«*a
ItaaM-al llitr-M Malat hM M.I lh.1 lh*
latttlMt lV* I* alall la lt**aVaa
. atkmA ,h* *a,h.4 Itaiallh,,.
. , .ala-lrt th* l'»i-- im*. Kl
, —Mlhll<1*|*l1h,lai*'l-at (wa
th1*-*1t li*tal*„ Ittlrtl-* h* •**! to
. . ,t aat thaa. maatnaa lr. , aaaa
art,a*ita, to tan* lha alia**** <•( th*
t <i*,-ii|<i>l ami! h.ia hM
lllntn... •! ha ht*. ..**« ....**, a
Mil*
I*,. 11,1 rtl 1.111*1
***, t mm* at.lt*. .1 lha laa*.
l,,..la* IhM .llHUttsat  to  Btaalaa.
H*l**'  1** ttrait!**.*.* at lha *1II.
lit a* aaatll* 1*4 to«  *f**i*, .M*
**l* to th* *!**1  lh.t  II*  l*arll*1
.hra*M |h,l tha la, iaraah. ha  irmttmA
•llhttat lain, to l»i-t il i«iai*.lt. lat
I Ikll tilt'*, laaa latwal Ira ».,ta.
t Hurt tat***, tt  a*,h1  trttt  I- *» laift-
| tHaa. It I »»«** tl Hit. ..1.1,. It
n.t-  irt'ii.tit,  TK.  Ilquui il.-ali-r. itrit-
ii' I  auiil'fl  Hi*  liiiiila-liiil  llit< lr,.»
•"In,,itlim *, a |i.'i iniaii.t l..*,ii_ t i.i.,,ti ii|iiiii
Hit-in M.-.-lI.,.. ,.f n -lnit!»r blitil Itm.-
be.,! - iill.il In .lillttrti I inna o| ,|„,
eoitnln aiul ruolullon. ptutd t-ailtni
uiriiii all l,,,.-r*.i.-.l ,„ tl,* ll,,,,,,, iradl,-
in u.t. thalr liilliiaiti'i- lit Ilia llMllog. 10
 if Inai ami i.tr irttta.nl if, tin
ll.tll'
Mil ll.l.I  It.klllfB  III.B|„M,)lil
I ia,iii tbt tdlunhlpol ni*i..i~r iturid
aaa mult ntCt_tr] lit ill* »l.t» til  til,
itt-Biiti  Tb. it'*tlort ttttit liim Iiti ntiiBi
Uk* . Iiiii. Ilitllil,, iif lira,! alnwit.  lla
tilll  ralalli.  lilt  ttia-li In tlia i,,a,,i
.bit I- ■ "t'ti"t. Hi* |iBi«*r. ami lit all)
t'litilrlliiiia lu Ita iiiluimiiat*ntuiitll..
Mr ataal Mm llttltl aill mbjii itatl  Iur
-an  liBii-l.-aa  .,,.,  .:.  i, iiibI lit
]'-, -tl- i .,..- l,.r bu ',„lailtt,ii. itarlial
tllll-R  IIHI.VIIIKB
A Ihtrllli <l*»|ialrtt tata lltat lli*11*r-
,11.-, atll*t- ar* ltitlltii,iit al llif lamr
.tnt*n in l„tfiiiiiit,■» l,[it,,tn, |tia iin.i it,
itm llt-illn an fililltllltiii. (tiiupar.llvnlir
l-a lletllt, a.tl.l.tiaialiail t.i.lr,,!.'lura.
• '■'.-l,l*,l
A -i.tt.  i.rlln,<iata Itaa tluna hiurli
ilatua,* „, >|fla, aaaiitiilaiat'l* il«tlrtti-.
Unit  tain,  iiiiii.  lit lirti'mM)  .1 tint,
anil l.«ml.it i.iii Ban. tni.LHl Itlll
It -tll.lllr. tilt* , .li.-  I Willi.-
ttaiaii  -i i nn.. ii.ii,, n.r OMu—rtra
li... .aintt-ltl. aai alt. laal Ittlat I,, a
t.,t, ,,( 111- t„  uni  f,,r  Mb,,,, t,„.,|„„
Maa-. l.ltB-lBt Al llaa- Illt alar'tl,,,, IliB
I.lariat Hun. ii*«i i ntittll*li ,a*ntlii< k r*<
..ik.,1 in.trout tout. Im in**. I.ii,-
-iai
i tint. mt nan
Ttu t.iitfn.*.. „l in* Kiira*r'i tnlmiM-
II. l.i.tril lllinuit-l it alniaii bf Ut
lat I Dial tt* lia.. aitta-l In I. lak*it ttllt
"f till- li.tnta ,.( |'r. f.,aaar Vail,  M*ta«l til*
' < -.. -r.n.itilui,ii| th* ,.*r_an
i;tn,,iif,  ii I. iti, , iaimt-t ilia, n . [trti-
If.aaaf ,.!*.—,, III.malt B  t.B, ,iMntln*li, t,
- tbt t,,,.„ti,i,,t, ami illil mil iln iti.it. *
in llniiiui tli* tint ait,, ittttart .hu
a** -■' i ina  anik  ol  trail.
it,, ll,* w.*,iirl lirrniati IL-|,lr*
Tit. ii.ati, <>ia|,i*,uBl,,,. Kil»r. anil
lb, i... nt ..tttiilttln. lha wuiklalot.
!tttii,ittaj tu I-...I tahnannut Mtihkir..
-t.'.t, a, in aul I'uii.* tli.tnii.-k
ii., r* 1.,, t.,i tar*ii,at.titatiii, Iur mint
i. ala ai.,1 .tnt tah la llual*al.to*li«tlii.
- -1  It araitvk I. ttutrh It
. in* titan, ul uin  lit
' I'lll Ul tt* *aa|k
l air.  (nm  im:
i..  1*11.  ina   aill   utt   ll   (bt
...it aar amt lla Lata—.!*
--..-..   li.* ,.ik..l .in* u trt t, ba
•UlttUlKitl I*. tbl K.It*I I.. It* |.ia*4 h),
I..- tktl..|* .ttal!• a,i..n. anal I. ...laittl*.-
. ' Ibti am, tltf all.ln.lat- al 111*,
nut. k. b* ha* ,taf*.ai], ,..ht*n,ta, lha,
■    'at .1,-1 a|l_| ,U till    Tt.
Katt btl  . r..Hka,r,.i,
In. uout i (a.l.t* i>) i a,a„ln lVat-*r...
il.. ...ia.ii. tti,,. I., (tit lilt tlaa a.i l.t
-n.t, Ita a.r lla ... a lltal
tba ai.l Milt nu, mlnt.la ,h* l*l*n
*,.* .—I., bat tla. tit ot Iba .rff.ntltr*.
.< ,1 11,11 Ut all,.    .tl.r. i.  II.. V.I
■ -. . ,*.ll,—I II ..alula hi
'** ',.'! t> t.,1, at,', Iht.rttt  UallJ*
al.*,* tttaaat *,. ||,.l, atk*ittl  tu ttnlblllt*
•   <•**».    lhl K.l-I a altl,
l* Halt Ii.i.I _«*,*«lttl ih.lt lau lo«|*r
la* l,.,at* BlUrtMB. aa.l*t  I. .* .llttt
nn ii*. i. tala ,.al. tn, thai, latattat.
 ••*.-.■','.
a   .. .tn. balaliat,* al
'
1 lii.,.— Malt-
...  t,iii:i  ,1 aaatl-—*t-ulraa*
mttnltu* Inn* lla <l*t*ni_**l to It*
a-toaa ,*|o*aaau„r*«  at.* till  It***
Mll-tart  Hi H*I*A ,h* .*,<"Ill-, ul
.  ,'.,.,. Mb ib. '■ " ttttan <"
•.t. latr *** •* IM RtllMb t_*Ul llll<
tta I ii Ihala Ul |*Ma«l MMM. **A lha,
b-| I  . I.  •  I.l allMl-ttat tttl. «btl lb,
.lal1a.***a alltt.,
Vm a -1 * • Dm*.
Itui*. Itnl t*-*l_a«l Vm
li.llk* la 4M4. uA .1
tattiiii .nt*. •**, ati- u *e*t
. .. t.aa l« in. i*al I att, at Hartlaa'
bait, tat ..MM . I.M tuntm.mt-
Itr, a*t*. latalt. It.Ma It Btl. It*t*
la-talh ka arm hn ami animal
. it.l.ll* atmlta .Ua-fla al tha
I'lthalt.tartlfta ... ol .h*h hi, mm*
lattal ill.l**, • ti lb, tVUaa-ltll. tta-
I., ||a Mta. ,a Wl,| Hla la lha
tt ll.l thi. k.a.iat. ha latl t, lha
MtlltlWTCIiarlhll A hM. ll
IB*, h. .1. that IllUtltt bl** IUI l«
tha llaaaitt at..*. tmtlUM la aU to
t mm*  h|   Mint*,   (ba
Talhbl  -ti**    lla  UM  laa*k,
 <*  «at_».  Ul
....a-i •.■•-,I . Im. tttim A aat
BM.I.ltl la Ut llaia-a win. ha
aat .lla, *m (Ml* •*>•• **** I* "•■
-1*4. II Ua era*,** *,,* lha I.a-
11m MM «m-i_t*l.| ttttuai lar
l-r*a__ Uati ~-.nit ullntn.,*w.
ttttot. ul Vm Nuil ta ittla tttaa to
lha Imal lhl bt IM •*-* If I*. *M Iba
tk.*..* la„M A 111,.* II* tail
n.,»iel ,h* mmt A Ih* KMa-b III*,
•■4 a.a aula .Maaaat ia ,!»( A Ua
Kit tt ha, h* 4-4 bt tM .a...t(al
Bllat-4i toi-aataai Ua alto. Mil. A
Ibt t't**. h it Ihr m******* A m-ii.
M tka**  to  .It  Ala.  Ul  bl
tt.t-.kii  Hi*,  tin* Ww tka*
*t«aan« Oa hl». II lha nMUM
IBiM « .'It. Ih.l. 1*4 IH BlM
(.a**, aarttttt a..to..i. Itt,. to iht
-aaal Ut t-.a4*ra al
. IMM, MMl, M am UtlM *****
aali .!*.♦« 1* ...rt. ta-am u*. am*
*t  hM iMtMIIM.  aim  M,to4  hia
talk*.,  *a«ha  MM HM
(Wh tt)U4ta aaa .alahrtlaal UM l«l
a-a at  la.  Ika «MI ih.l btl
■I  .aat.  ta.ta*,  I'taa. a*. It*
b. tha Mlf  aal.ll** at lh* MtM*
• it. ma*.,,, ,*,„** Kmem  t.i-1
I AlAtHAI  lll.tll.ll.OI
.1 H ta.miat ,**, llaa WlllMt I****
m .1)1 *■ t*.tit-4 m Nt, uu
Tha IMalah* ltoian.M.1 M *t»*|
*tta4 la t*_a .* *lt*in i.l. ** Bfaaria
*,. Jala MfBtoa.nl ha. **M aaa.ttl
• atl tka nil rl |b* ,*<"• atalaa, M
Itttaa* , t*a4lt* l.ltat taaatiaitol.
ha. Mm (.Ua t t.li-4 I* lh* RMMa
I la* tlal II hla raa.-4 I M4  aaaaalf.
Ttia taakBttrai t aiaat alt*, la «•*.-
t.atltrr, .fl* U, tmttm a«kl»l*. tl*
'•Mf lln. . 4*4* l* •i«I*t I. .-IM4I
.  . .uaa alalia,  Ul,  Ik. 1'tt.
-laa*. !.*.**.  1*4  Ha.(a.»4
l.at. h.l* hat. a41at1t4 h.a* at*  MM
- t-MllWl.
.-.itm* •*! Mr-,.,* A lutia*.
\ .l*lal*t.a. II «iaM .Hh Iba
*| .111*1. IUI** M.IIH It, **,*'»• I
1 ll.l'*- Rlllatt
Th* Irltrr*,*. •!. lh. aato* r k _•» lr.
toaaarrta*-, ritflal nalrhita Ih* .-.It.
- to a raa.tnt. ,11.1 tuta 1
Mil,,.'. aHa-ll t UlalM R II W.Ha.
J w narttir. r lv*»ra. A twa. A
J nt<**. J .1 vmi. A I Amatlaat
*J I Itr ho*. II T Rt*** I 1 Illt***
I II ll»at, 1*4 ** .1 rattla. > t
I ,. ... ,- I"., r,va. t. J. tmll
bill, tt R Rta«tM. .to* R,,aatta4. K
M H tt •-*. T » Taa..,. H M Mt
I.a , • R l Rl.t*r. T l, ti-ft. II f
llt*4t*'.l, t n V riillna F. It *.,-
i  At
<!1IILI'\N  ATRCK-ITIKS i""'"' I""-"'"*'»"-'"''»>■"«•,a
i-iiiiii.tit   .nilltri ll,,'j.-i  n,,,,,,,,^. I(l| toodrunl. i,. i.'it «,,»,
| <lin kil**-.  Bb, aai Int'ki'il up I,,  ilatp
ul'  H Ili-t't. ttl liquor ami Iht latllr.
'■'!■■  *ll*  Will  alia. Iltt-Ui  hirtblT
Ilffttnt alaaa  Woman
Ar.  llurilur.d
Blood.
nnd  Otiildnn
In Gold
JACK THI, RIPPER ONCE MORE
1  r.trful   Murttir   r«r|.airai*il
Yatatatilay ill . N.W York
T.v.rtt.
01N1D1 IT WORK IN JAMAICA
Tb.  Kill, -k.  Ktka  •  Bold  Bid
(or  a  Bl.  Biialnaa.
iu  Braailatufla
Ba.  KHaaiiM.i,  Atiril  ... — Tb.
Iltltl.li tiark tit,,,, s,„„a arrlt., IrttD,
I'ltaiuk. rl.ll., tl,l. altart «»in, and c,i».
l.ll, A.ll.it aa, a lit*  ,,„,.,  Wknla lit t*«
t.,.1 i ..t i .-.lu   ll'lilla ,ha i.t a a.i It,
I'lta.ua, lh* t-ruw ii,  tnilt.ii tain* un
hoard Ilk* . ihuwar or h.ll. Tha .trthur
tiuii*  wti  ttfdi-r*.!   ,u  Irat*  lh.
purl,  hut  t'.'iLiii   Ad.nn  al.-.-1......
tn it,, .nd Onallr .ul a l,,a<t
ll* had It, lau* althtitt, tl.arama
l-Bl- r. liul will lalt omit t|Mjht* f ,i,*f,
Ih. at Ihla .ukr. In l.lklut .html lh.
tfuitiila i aiiiain Atlaiu. iald: llurliit
lh* Ittlitllt, a Bhflt alfm k Hi. Itrltl.h
n.tk III,ilai.,t.t. i—iW..-U aim, iml aalsr
.,.,1 .tt- itt.rli N1B_ Th* llinl.tuii*
I. Hill .1 l-la.,0. Til* .1.11*11*
r.n   l.rk,   I...III* tltatf*.    laaaf
h*r lanla b1.h1 taa, and Iba
Itnttih l.rk -ttr.th.rii t,t,l h*r mtnan
tht.,ud. th.ii .a,,. Itutlut th* *nt,.**
Man. tb. I hllllli at . . • -.;•':
atr..|.|a*il ailttll Int.. th* .aaal ,1*|.,, att.1
.at ii un Art A lortnltht l.tar. .ban
tb. Arthur titan* lalt. ll w.b uiil un Ira.
Ati aMuiitiitt.il,, ti,i,t. .ri.,, b* . bar,
„|t, 111* (ar... If u|  It..' IHII  llBlk  I*|U«*
In th*ni at iti.ni "itr. dt.. nulla aalk-
tn. u|t ,b» Kraal, 1 *■■*•• \ .1,1.1..,,
,1..1 ta-llai Th* da, lit* laltrl* taa*la-
lul,d thatiiait tl.ar* ... . fti.l.lf .. *|.
tlhakr*. Th, l*tr*l. .*r* un tha - 1- ut
tl.a bill, thd baltit drultl>ln. ih*lla llttu
lb, lu*l. Hall • ,1. I-'. laa. * * had
Itkan  talut*  In   I  VIN—MM,  l,a
• bltb   *,!*  .latitat  Mal.kallltkk.  a..*,
uldinintl* A th.ll dn.|t|Ml into lb.
aaithnuB*. tt,,!,.I—aj ,h* 0,,...„* and
htaa lha hultdlht tnd III Ib* tonal
•nd rhlhlrah Ihtu th* it, Tha .utit-ut.
.tun wada atl lb* tratalt roll ii if in t
Mara
t.tiui*. tn ButiBtM
M*  V..BB   1,1    |    lha  Ita-IUBa.
nf i anada i*t*.ft* It bualtaai tllt.lt.
tha. «*.. tt.inlt talMI Mat ltd 1.
tbl* .ail lla, |M, Th* ,«t,«l taUMh*,
ft.lt J.nuif. t.t tu .lata ta Ittt, k|.lnil
ITI 'i.l |*at
Canadian -f|IM,I.MM,
U.Baiiutnt, Atrtl  ,. _Tha uaiat.
ol th. Aiaontal' KaiaaMtl. la II ratalnl
.tail thll lh* I'tulUt c_.*lBUun*t.
tatlh**lt»ltl-i Ibaaa ir* -lkIM *l-
lr.l4IM,t •twu to *ll**4 lb* aaM ul
I tatdll* Ma-titata tl* auiltHIIM
II lha HUM. Tha tlaalu. MlMra u*
tl,la| to i.trA*..* lhali .oar hi .ulnt
1*1.4ttl| n»|Ja. tl lit *wr lad
ta-al l.k-1 Imt lh* •*** it Iba balM.
It, al lha *iaa«lUM,
i rii.hit.1 Dm,
itRtooa tut. Aran ri A* ata-
tMt-*-*n*4 at Ihatt-an ia|-i allla
UH hltbt. bt *bkh IU*.I4 t-hlnr*.
Ul* -4 U Caw. « .ah. hat hit Ilt* lla
*.t •*»Ba—I t* Ullnt i-a|oi tl.*
tha alM. Malara ran tl.ot.a4lh. Ml.'
bnbt.  Itnatt4htla.al14tortlrhlha
bMbM ttm. t aa, aat m lb. Mul.
aiathl rtaH-ar* ht Ih* taal IMUI
■mmm.i ba *.. ahltllM M U. ah.lt .1
th* nl* A le raialallM* . ula.to, bH
hnrfBtnkM.Ua tmt .1 of h lam.-
UM.
Mn Ut atibiwrti-Mi* * ******
III hMiWhltt'tioal hM*_-ta«o_,a
lltM hM Mil. 1*4 hM h*** amalanlMt
M*lao4 IV.* M.toia, ut 4mU i»
ltai.4 bH M*wt*| UM taaaial tba
..waaiM m ttat. A 14* 1*4
frM.
Al. rlha-1, «*• 1*1* «. "IH **
ltta.lto.allt VtfW.
Nt. You. Ataii t. -Tb* liana.
m l>taraUr. •t-ui u„ Mnatirt
RUltaaawaU a*b. *a UMUta .total
Iba !-*,_• al R.aa. I* Ua aaM*.
UMlrtlUt a, lb, BabaUt KM
,aa.ht* I baa. lha .to***, lha Oat*
H.MML llltooath It Wtk. 1*1 to llll
to ho*, it narmlMa ** at am*, la
Ua In. .-ta Ual* M *olh,M m
matt to *a* Ihlt tt.**
lahlaM   to   iMi*|    to   lha
I ai,l4 Mlto, III ara-UI lltbla  M  Ua
mm attm. A MMittt *m TM
AUabt tailthua ••> Iba la-
Mil * t*t*ii» wtaauM. t**
.tm.  In  K4.i*t  D,  Mark,
Ml    *» aal 11,    ****|4 taM*
mtrmi, ml, Ua .aaalto. A ******
|«-i_UMM> ^aaUl |HMtt«Ml.lM
M M. at Uat hart-ai.   TW •_*
Mitor. ta (ii m I au tarn***    «t    Utolt-Mllt    Ml
MM. I*-. Ut tl'-BBi' H
4nw Itaa Ml *l UM tt*m u* rt-
taatat aaaNIM. *ataM ha«a toM ,ii4b*
armaW
n* a-rr-* i. *■« *■ •*
Kt. Yuu. Ah" II Aat* IM He
m M aattt.ol kl lh* p.**!.hat*
<bm* to UM ill, TbH aatatat. II Ua
Kta. Rim Hato) a l-a I*-*.- tka to..
A * «—.1 .1. !»**4 allh Ua IMt.
bnntM. ral ll*a M*» IM.MI
Tha t*a<l M «** A lh* lanH I, Ur
HI, fka a**.. *.' •»*«. mmt A
Ua htlftlaatt* .IMIataa .ha haa,
•hrtal Mat*. *tt-.*i lk* ',*** to Ikt
kaW Ua* **|*l *tlh . to.* **o l*tla
int. it k.Kit. aal «,l* Tb* .MM*
amn ****** to . tmi* M Ua .M*,
Ira. «i*,H*4 an «Mm kau-4 lalta|
lha nuhl TIM -aa-alM lha .1
i**4.ai urt** * *** **** A
Iba ti** t**,r**A *t Ua i-aata.
,.4 a. lh*aa .,* *r. ,*t*r*r.
.Milt km.* IM It*, tr** A kaariM*
BMh, Atl hM tin* I** Ua 1*4 U| IM
MU. I. . taaal al hhaat 4a*. la.
hoata Tla •*»• haav. .1. MM-
MM <*4 • tM, hM too* i-l iMn, ,h*
ta«t 1*4 Ift*. ka, ahalha. In at, trial
frail"** a. to h* llfa, ot tha m.tttl.
ll.l-.* -,.- ,|.l  "It  '■—   ,!•
E.t*1,,*  t BI*  *Ia4  « ***a»*,t, a,,
unit  ttaMlato-t   to  lha  talk*
tUMM Tha   H*,   l-**rr-*4at
II met aat Ilia, tmaia* lha
.fair lha i*r*.l* at th*r>iarlB*rl Ull *o
IIM l» a-tlftla. h*t4,atiMa o| th*
baniMtlrMal. In a *k**t *hiia I.-
tt*ak* Rll*** hM Ibn** ot hM ihataaal
rtatattlaaB aa lha ***** Tin mm ttt ma.
Iho *>* mat* a* aaal af al.lr* ..*
k*4**a-if*4 aatHi rt,**, nl null- *b*n
Ikarkalaa. aV.* A* I*.*,.*-, 4*.
r,t|-ll-n a.atitaaol bta to th-* t-l-r*
t*4 Ut. a.a, to ttal. ttttb a.'h «a-
• Wt TM ..IIU ta*l*M *,t
Ual h* *M  .MIMIt Iim*  taA
' ,hM,    II   tMrt   •■! ll  MM
rlilt. Thiii-uroilfr aay. iht- n-uUID Wtl
•traiilltttl ami afti-r.arila tb, laal, „,„tl|.
atfil llty iniiriliTtr I. du rllii'tl ut
lif.it, ., .hurl, ihifk ..- riiiait.allur.n
CANAHIAN  NEW!
Kut.Buii. llm.. Ai.rll a). I,.,, ,.,.,.
uliiH B.trtM.t Malllittw luy. ut *■-••
lliltitry, .110.1 altar an lllllaa, uf lavcr.l
oiulltlii ,l.i inal whli-h tlmt- li* mtleriHt
anal lat.it, lt,„ ,,,-,„- of hll tlttall, W.l
a taitiiT whtili iluvaltilwtl tr...,, a.|tllnt*r
ol . hull., whirl, I.-U-. .1 l„ hi, thitl.t
tltirlii, tlm iiitiiaKamalit al fill Knlfa
,'raak a, i,,„ uu,, uf lha  II. 11  rab.limn
I'.--- 1 waa an Uttlllbl  tultllfr tnd
hr.vo In at-ltif .trili-u lia -iia-nt n,.,,,,
yeara It, iba liuutarlBl ,,-iilitt holurt
• ■ uin.. t.i |-,u.it..
Kl.Kt-Tl.i-l I'.miuai
llat.irax. April -1 I'ttltlona htva
lr**U  BitlBfi-l  ...Ilial  tht.  ftittini   ol
Kfiitiy ami si.ln aa menih*ra Inr llttl*
In A |n*l>ti„n ala, hti Ut**,, fr.m,
•«,ltitl th* rttti.ru uf J. A  ii,t|,..|,. I,,.
itfflt..    AIIUlMttatr.  , nl.afllB,Ilia
um a run tu. iiHlK.il.
nniwi. April  31  -Vfaiofdiy  tb.
tlt.t ni.llt Imintlruat llrllBln fnr J.|i.n
at,I ' hit,a ua t attatla. I*ft |,,it,]tui t,i,.l.,
,'aiiilr.rl wllh tltf < atiBttiii, li.tt. It
I. lut*. a n-tulir atruif tMt n. *****
U.I." Baa a.
tal .III  aar  .  MlBallll.tr.
Int..,IU..  April *i.    la, .',]..   ,|l.|.Btf|,
hat I*. ,, rtM-M half atiiitiuttilti, lh*
tlfltlt  ul  ItBi.Jtthii Jaltii-a I,,wl
a.'11'lal   ,**,.  llB.  la-til a llita-l  '.Bt, ..(
IM lanatllan  l'r*iti,l*tlati I bu^ h tl
i tit.
Mt N rut B.aait
Th* lilula-'a r-urfa.ntindanl »nr,„ .
that Mr. lifting h,t tauptoa, . tr.t In
Ib* Sanal*
.... am ru.
It htl b*an Onllll doftttVd lo told I
liritNir t*«m mar lo Vanftiutir oo
llitlnl.l liifttniiala In lh* .tuft 1„r ih.
.-.l.htaiiitti trophy. It altl ba hard
atraplnt lu tat .1 ttti.b ttaii tt^athar,
lul lha tta,b at* llillaaut '.. tall..- Ib*
tiuii.*, i BuaitM. bu (ar at l*,tl aa an-
lrt**at» ikitn*tiiB*l 'Hi. uaui will no,
h* nplaaoitlatl.* nl ll'ttlalnttof ,,■
... .,,-u.lh. tru, Ut) a.II nii.nha.
1**1  Ullk*  It,   l,,,a|*at|(.,   (.ma ,\H
li*.l-tt At. Ihtltral Ml Ur lallklU. 0*
th* *,,,ll,ltt*,t, Kfuuiad. tl.l. aftiaf n.a.a
D.lli .a.t la ,Liana
Mr Uric*.t.f iboi .' .1" fit. JMIwMl
llfunaod Th. I.tltukt Ibtl bu <-u*|it*t
had na.,io«al bit, ,ba, l» o*,n as to* ra-
pttn tl Itraaanl holn. ta,d* un Iba
•tt«_*r Yior.iio att.- ..,a,,d*1«4 lh.t
Mil WMM-bt tint on 10*1.0,1.1...
ttllt tartk*laiaaon tht,.lit iad Vlv
l.'ll. Iiba .,11 prabtblt btna .*, w
lau fag.tlar |..fl..tlr,lt .a, Ib*  frMWT
m»r. ,0,1 fr»!|bt* li". it« MM. i.m*
alllba__tlti*ti-4 hy a  ,11*1 t*.<  ill
bntttbl Mr* lor tnnihii-iaani.- th*
Y-—-utt* Thiirtall, a.111.0 u ia (tt*
IliMMI „f . ...lau, li.ia,'. la-raialtaol
Ual l.ll to tb.l *.«! ll -III tta .IIMI
*—*ta____Mlit* to tt*.i*ln«t*i t-aabla, ul
.1*. .4 Maaaotiai 1*4 fraUhl Irbartl
Ihla pun  TM na. tartka .111 bMII la
,*• aarlt tun °l M.r
tto .-1 Oiali.il t
1 ,pt IVtU't al«y of roaaaa Mtuar-
.ton am no* 1-11 ,h*,r mil I* lM
rtly. ,*4 11a ataaial l-airl i*ry ul-
lafu i.illy tlmiamaillr Uat amt *
Hunt* atalltlat to aniaar lta,i>talhata
put to it.*  Ii M .Ml to 1,a,alar. 1,
lhl. iMtortt-i. Ik.l Ih* >**•-.. t-BaUla
in IMM allh |*t«M toaMat lha
lltaot ul aai a bo nta* lat Mala t-J-tdla*
to Ihalr ,ar*a,a*a  1_t*t ,4 »ba ,aa^
,1U*. *.k—1 4r> ta,.*4 •  till* tt,a,uttltla*.
Ml Uat .1* rt.il. bttt lto,*ltltaaUt. I«r
th* tniaar*. .***, hailt paailttaa. in
Hot tab* 4llaUM. I«4 ahta Ih-tflM
■till, nlalka. tol.ll*. It*, .ill 1*
II..IM *llb lib. r*H**1  Tho I.IWaM-
Um tWllM- *b** itaM aiiiMiktily
,1 la lha taoolil n*all. .Ill o*,*o a
..laabia pa.t_t*. .*A tfc* t.Ma* nt tho
MI-oMton. It*!., a-laara* ahMk.
Ibaaaton to. ta Bl* Bon aa hi u.a
tat* laMllaan lama*, It* taoatlana
t o,*.* ■•-••
Tla n-M*>*» A IM .Mta th-atn.
.11*1 lha attoa.io .Han1kt*a aoahatt.
maBpUiM. .ul uh* .Uaa M MoaMat
a**a,l| ko.*. M ahkh wrvl*—« 1h**o
.111 to (Hi** .1 **l*i1tlt*-t*l lol lh*
haaa.la.lha.laaylU.lal tta_M IB*
riMn. TutkalUl it M a
lanwtaui *m M mm i*
u   Mtaniaaaii   .naatitt   I*
ItolM, ••!,** TM Mil Itolataa I
•*-»*• oaot.tla. MIIlM "t-liBa-. a*4
HUlh*- ikt IM l,B-aa iMaMim "Irt
M Nltt fltailM Tba laa**l *,ll M
IM kit. to to *Mll**4 I* Ik* TtrtM-M
Clly. u. 4-aHao.. Iba latl IMI Ua ta-
ttnillMI M la tkl ol •. Bt-HtartBua t
ttu,,.. *,ll ,*4t«a t ttl. i»4» Hiatal'
ttaaol Una aha *,,. to tn*.* to
Viar-ai** m. M-a4iy to., to •>,***,
Ua to.aknl.ot A ,ho tnlillU IM
Kaanaa o| IMt.
ll -rtaatatf"11.1a .boo*.ho Bit
uaa, (na il i < « *'•
•nuul to raa . «|«i.i into (ma
Vuawnr u *aMaiMWf laaiMtat,
tttm IW I kta* al IM pMtMB.-*  Tb*
nlla.y (in ita It* tan* tMw*4 to
II la.lha Mm int.MM to|* u
l.Mlt a, Mi*4>. u4 Mart 1. to
Motaoatai ftltht
YoBtai-ltt Ml al V Rial.*. o( IM I.
I  P  M riap.|J  mm...ml  ,  ..'.ir,*
Ito* ll.nl... Ma,. *.* M.IM UM
hM a* Jaaaa hM at* Ib* llnarty
,-. ,.  at  ,..'  .- t , ..-. |. .
Mlto M KM* to Ua *ta4**t BUatIM
hbrhaa, it BXhatMlka .1 Ih* aaal at IM
a»..*l .Ml tV B.lh**ll**l >*.al*a
.1 IWthoaat* H aa. UN-, to IMI at
.h| aU*. m th* o*.na**t Tb* .M*
(raaan O. IhM Baikal in BM aba bin
tUUlfMMa* Ua*a*ltaa It lllatt R«UM
ud limuit. ••- Uantora. to .Mat
•* um paaia i, • Miiami, mh* (*>
BKhMMIka It hithly ItMitaM* to Ua
• taaal Ta*. Rltktka ..BtttMtl
orrataa bt* a* (tr. laa* II aVBMlBMMl
Mint,, Ml A, IM UM ba
•.latal  IM  Htlti  »rhJ*-i  ot  IhM
• I1|. allk-aik h*hM M-al *•"■ ****
mu*. tn*. |o*M t*4 i*.i iM
%toTUM.4<nl *(-taratk* IboMbt II
.patmimMm.na.itmmm uu*
ciBBlt t»b»»l (taa. IM UMll Mt ..a
BMoollbolWhl Hit. <*• MnrMH
•I'M. •* .11 bH l,lla..pa|>l'l IIU I* *M
!hlf1«Mlb ,►... ha aa* IM atrial .4
*a*J*4 arbrttr .IIM4MI th* .hart* a.
1M Rotal Ol, I.a a.a ka. foam.*
.boa M BMHraUIM. 11 IM <•_•■
BaataBial A hM raata*. It t mmm*
• iar,.*!ttth* ia ll.ttf... ha at* |
Mr.fi. Raraaty ol aaiant h.*4n4 AtA-
i.t* ****, lat aoahlaa, ala4*a, Ibtt
tn. Ir-t-l oaa ol tbt*. w haUnhp*. AM
la. IM Wln.lt .tin. lit** atl*. i*to
tnn of h.14 tmlt .M I*** ry*»|al1ttr*
aiih taB* al lha atn.1 r.nlally tr.iaat
ta4 mm, laMalot Jt-aa. *a* I* I aaM.
MBonth.*,. ttt-ttltiyikt*.,  loan.
Rantta M attaatol ho*a ia • ta» 4..1
1*4 It M ,*!., III*'.  Ibll  M 10*1 M.
.at btta. Ult tm kt. taaa  a*rx*aat»!.
tot h* Bin ht» Mil  Sort *t*t* *m*
tM* iM nt*.'.. "I tba •llaiiHU. aal,
MMtta* Till.  I.I'LIHII'.I
NIL!!  lll'.STMINSTILli.  BRITISH  COLUMBIA  vlTI'IIHAY MOIININll.  Al'llII.
ralapfaona Nn. BS
tlin.-t-i.iit- Murk, St a W, ,1111111,1,"
Bell-Irving, Paterson & Co.
ll'liiili'lllli' nt,,I Itiiiniiita M.i.Iiiiiii*. IVIiiilt.nl*  |l.'iil.'|-i  in  1.1*1,1
SHIPPING  ACENTS
Uu Imiii iliri'i'l Iiiuii I'LiiiiIiiiiiI. large lloolt  ol  liquor., niilti.'il .Iiimi  I'l
'ir.i.-r- inltit Im Iron (I'iii iiiii ihnil), |U.uil ..ttr |'i|»». plttntanl
irtm w».t'. tm ,'liiti-B. rail*, uml»" platm*.o! niPtftl wort
jj&hc gctiftcv*
i nt:
'iiu.
MS *•>
llll'  >'l  l.ta,
• I   Illt .tlttIB,
nl  till'   lltll   111
ll..  ,111.   Illllill
GREAT
(■.'la-nit ir
,t...t irt
 ,,  aaa...  ,,,,,.•   111.
,.„',,II
ri'in- M..IININU i ii'i'i.t: I- UKI.lv
tm iinni it iti.f.
 ,. aar.,,,. ,',,. t.  | '
| |   l,,|    «  111   III  IIU  HI-   *
I  t- Ilalllill II 11   -'    I
BBIll 1"  -I'll  l-'l'-  llt"l-"'
la.,.. .1 ' -
,,.,,.,,,..  II (1 Ilia  -
out'iii  «ii-1mu-Hit;  •  i
i_,,i,.,.i .„  -.-  mi
1(\  1 VOI \'. MAN  1 t
    Ul   11  lAI'l llll V' I.
yw*», mas iu:..i
1,1,,,,,, l"l	
ill* l..ui.|aliut'
 nmimi  '■
ll'-l'l'l-	
HI,.'I,  pil',,  ..11*1.11,. I
tui.ltB.l l,| altltit'ii.lt'tl
riitiaiiiatiliii ,1 - uiui
mul >t> ll» tt.lt "I ii
I'lila wa aat* a. it,,' ll
mil It It,,a, ttt ,i,i
at t Itttt oal] a,. 't..i tt '
1 DtrUtl  -at"In - -><  •
VANCOUVER
,.,.- I 11 i, , I  if lit I I
Auction Sale
iikmn  .'I
ut .lai
IHUlKl
III*,*
COMIC OPERETTA
l-l  I.Mill lilt
01
mil h*ai   AM oil., i   .
Uk* mitiit'tlin* aH*ei '  i tb* i   *
mi. i;..tai mail i" n.a in.'*- ■>■  |
talulan   Wa iliill tberafur*. *- *•■
«),., I,,.,
■ ,-., 11,|tA*,
tit  ti(r,.l
.•lalll
limit
a.t, I.l,  _,
rjoj I'll lllll 111 H'l  1" '  "UfK   V"  I
.1 !    :. , - ,1
UMll
.,  . I.,!,!!i.
Iiii.i, I'tllMt
I.,   ,.  ..
M hlaba.lt
.
a   ,....1   ..,   |.,,,l
I  l,..t I-  I  ' rltr    --  1   I  " .1 IUI.
V'iWi I  l.tl l\  llll «t-IIL.\li '"" "" ! '-"a"' "" ''•.""«  '
A V.J, •!.,  i-   .. - ' i-   **•*!'«  -*": *■>"; ii""  -'.,.-■-.,!,.*.i i.i in '.i.t
-1.111*1.    .Il..l_--I   -.1  .  l-lrfllll II   tt I III   .,.',    . ...
,.„„m(. atii.i. iII|««ni u                                      j**^   il|l)tki,  „,    uaaiwrtlb
q  DRSlHAItl.l  WITH IS A HMft'K   v>>'!'  * ■' " '-'*" *■ ■    , .
n  ,,..* -ii- *" "" " *- *  li. *  ..*-..■
W imi tl  t  li"t  \i  ii III) H
*i   "' •■ i- - ii im-l-
■
i, t, .  rd.*.
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
In Hie Coumt* Court ol Orttiih Columbia
300 CITY LOTS
NEW VANOOUVER
COAL
■W*IU«l(iiW.tllllllhi
N w Wellington h,
■"•• ■
 ,*;"l!i,-'""'
"" I-'-11--'	
tH,:«,°,PERT0N
Ittl.  IU»U,   It '"I    .
J.W.CRElOH-ru,
Quolattoa _.-*,,
..■.I..n.i ...
' "*'.— lr '■"'■'
MISSION CITY
ali.la ,,.....11.. ol • l-l
.)    Hit-   •  I  I  llll.i'    INK   I  11'  I  ll
- I.-I   a   I  -■    I
, loRNKIUH l"I IITH "i-*-1 ' '->'*
*i nn ii
I )i;  i.iim:-i  ti ll.l. i it  t in   ....    . .
tlaltat* 1 tati tun t.i „ii- laltiiatif Ifaatu
IllWltll    tf   Ul   Haa   llttl.
a I
li't-
lf..
tilll   -IHI I I
I   '  -t
•1 lltl.l .. .- It
I
ii ash I- ni i"i
.*it... i
•i • - ■ -
|B |t, |. I.S llll.-i lil'ii-
i.t ■ ii i, II   *
|   1. RI 11 -'I lit ttl.-IMIl-H '-
1 ,.'.
.  ■  I
■  I
■  t
t.i, ,.■-....  tal   Bliiilll  1   1
- ;  ..r.lor  li,»  tra-*tt UI.I*
"»'  •'  a  -  . -  ■
1   I  M I
■
i   lulall
15.
li
*' 1   a
., „,;,. .,s tiikftil -"'ni  ,-,;•.
_  I ...i  .1 I*   It  ti  I.  -  I •
III  ta I,   IHI.Ii.-ll l.ll
ll' ll l.| ||    ft UI.I llll.i  A  HI t|
U  |i.|s M n . lil. .1  lliiM.slHli
III'I* I" II
k  .  a
l\-»\llli "SI. "11  III"  "'■'*  ll'  '  »lilil-ll'l.  IIAmilsTKB
,1  .„,,.. Hi "
I -
I- . trataw at <*.'.*•. 1    UllVl.fSI  't'l.  'I  I   I'lll
| 1 itu  it'-"-" *"l    '*
la   a -    I   ■•
,_,   |..|.    a'l    -1.11.1111 UH'  I , <   „   |||„,A|   1   I   |l llllil.l-ll.li
aa I.- I  .
• I lul- II.1L III I I'  '
.1 a .
I iiti iii-i -. A'''"',','.
•j'**'  ' .*.    "*'" •"■*•'"  ^
7 ,',, mm, in ii.u  *
i
i. iini.ii .i ni
II
> urn-ill!* -I I'Mi*" K> **i* Ull
Si.t.at   -A  lli.t*Ull  *)
■
Si wt*  i.
a*—!• * ******** i**
i ut'K II. Ill/UK \ PIMM
I.
.
1
C\«  vm  iv n niv* tiMiil.i.
a
I tttiii mn in i it."M
I. i  ■
IMi'l-.tivVn   INU  ' MMPNUVBP
• runximuai *****u.t *■* **
it,
.. ii '
I  It iM.ltltN   \ li  HilMl> **>*
.1 .
T  *   VIKINmiN
I •
III II11
* l Ml*  |.  I, *.  *1 |ii.|.«,.\
-**
• ttl I a|(   MMl
. , , I   ,.-'..', I
llltl  '
t-i* I ineitaairi twairai mi
walaaraavaa lltll  M  • •
, ,    ■ ,i   | . ,  _
• ii*di.'iltai  * - '    *■ •
menu  * -  •*    ■ * ■
ami coaaMU te th* * H in**
lat....* Jill,i.  irt ****   li, *  ,
rl|btl| n  fatita iba fi
.   iriM a*  .
. i,i.>  rain
* ■; retard
•
llilt  i*mi-f in-■*   ti*** 111 •   *
a a    .
11**1  I*    . *   ' .
... .-
lUla atari, boa far tb*
labaatatan  •
i   • .mt ialuti
'    '  IH**
'  ,.i. iii i m  •■
*. ./  Hi*III HI
<,,,    Ugt.t.it
vitii. r is in.i:i.in
■i
I1VRS THAI
.  II
■
all*   11-.     *****
'   *,l|ij,',.      l|l|*
'
'
*
*
'
■
. ■
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
InlhrCoui'liC*      fl
iith Columbia
Ar,„„K<i.l„'„la Iltli- In.,i ».,„l,'l,„'l'llfii|i .'H'lli--
ilon* -ran mi parti <*i B*iii*ii Ooltuabl*, lh*
Sniiiiil Cntiiiliy. .nil Eaali-.-n Cniiiiilii mi Un- iii*'''
nl Si.li'. : : Limit uul Inr pii.-lli-iiliir tiliiiiniiit ••
mi-lit in ii li.u- tiny*.
A. M. BEATTIE, AUCTIONEER.
''" -I	
,n, ,„.„.    . ■
If,  *.llil, a
iui  No ■ ii
Hit al .iniii... au
•lilt III l-.i .... |
ji.t iad |i
"HltiiiiK >,j,ii
|a l it.ri.lt In >t«
!•'*   I.	
\t i.in in.tn
l*ili-t
I .IH  till,  *>!
t* I** matt*!  *V  H* l'«»aa«,*l  I'l-
I  ..-..., tt *i**tJ*mi mt*
'    *.*  Hillt  -t:****4.
HARDWARE
TWO  CARLOADS OF  HARDWARI
Im iln- spring trade hive iu-i been n
i-.l  n|lmil tip ,llltl lll.irlk-ii  it  il.isi-  ;
m i I ill Inn-nl lunlil.-ts  sii|i|i|i. s in.iliiii^
s|.-i i.ilt.i-i ,tl laoclu, Itnililiiii; I'ipe, .iml Niii*
ive ilm li.ivi-11 mml ni.ttjiiitii i in nock ■■! • iderj
-a
Ha-- • '
TENDERS.
* .
V"t HI  «l.i|*1ll*ll.l.  l"l-  l'"t
ri ,,
0 iiini||i:*i
at*  (M,.
. J a.ii.. A *   - i -
1 |il.UI*«.i  "III ISII -t IN»YS
*i*llll I IHM*  ...lilt l> lil.l'1,1
..ai.a (lli B....I *
.. rt.a  I  r
Mil.ii Hl.m.tltu.l: llll. I iil.-
,   .,„ |  *.   ll  1  V 1 '.   I  !■«   1*111 ll
"a  ..■,,
it'll a
*li|.
'.H'l  ....  I'III.-
•   a
•
 1	
M
..o ft Iff .
■■ 111
na  mi -i i
EXCAVATION AND STONE WORK.
bukif **t**ai*«l a*al '**i*aii*
larm aitb a* I '| 'i»J.,
It.ll   n   *l ■'■■-  1!  Ill  . •' - .Mitt  .1  ,  .
■.-.».,
'  '  *   • '
1 t*i»a *h*>X4 ban
bf    Iba    eaialaeei*    ****
t** *
AhA  ill   lau  **  thmH
MEDICAL EXAMINATIONS,
I' lion, i.s^.,  Got-and Silver W.ti.l.
i •
• if i ,.f rirfulttj * *
, IM
CUNNINGHAM BROS.
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: MANDFAUTDRINU : Jt.Wi i}!.
■  -ttiii --I 11rn h  . w. ,i I*,,.in i'..
aX.n.is |,i>sftitsitl«iiiiuii price*  SintpKHi. 11*11 Mi
Co  Uiliiii^iiii.l intiii, celctmucd I'l.tinl Wan
plating, I.*.!, fini |irir>- over .ill competitor* n Torrmio I
F.JiPiiitmiCo.
Pianos, Organs •
. UtmA* *t
MUSICAL INSTRUMENTS
CORDOVA ST
.. ittiiiiiii *'
LOOKJHERE
H
MoPllOU  Bins,
Sliipwriulils _ Boaiii
BOATS FOR HIRE
Brirond Royal C,l,Pl,„,r,M<
Nf* W, •	
Lyal a (jo
BOOKSELLERS
•k ITATIOIIlt
HAMLET BLOCK
. .a
iBrchams1 Eitlii
DINING HAU
i tfii.- in.
i.
i'i.ni.i.tii.i nu.,,n.-i -»*ii
Vi.ll. I.   Illl.-I,  Itl.tltllKUU t
a*
tt   111 \ .  m',i  l.n i,  ..ItlllnV
11
I
* • a a.
I I
NEW WESMINS1ER& VANCOUVER
SHORT LINE RAILWAY CO*
XlltHK I** Ml.111.nt i.IM.N  llltl
■
, '  I.-   a V  .
NOTICE.
I..'.'
-
....
. <•• Httd4}. Ut ill D*i ti ii; iui
. ... a
t**an.lt   II ll... ,,«,, t.., it l,
.  ■ >» "' -*-"""*
*   . <t.ulit NOTICE.
• a    • IU I
1*. fait-a lutftliw Ua latl Ara tt I
•tat.,! ra... I
. .Il«,.l«*,^lk,1.wl ,k*r""
11  -■• 1 *•-
• .    I r
• •'  IB... '.    '
..    •  . a
	
'
Rinn, Jewelry Clocki, Suecudei etc  rt Ivsc Mock ol
rlllltllt  I'll illl 111  I'lrlllll  Watt- -.lllll  Jl tt" Ill  ttlll   1-111 - <
Ili-ti-mlarr  l ill .uii! " itttulila- tn shut* .-malt
Ship Chandlery.
Wr  llatt
"
TO STONE ('(!ITI'.HS.
A
I I.*., i ti.H.s ii:.i*ii AM
.1
a •■
Mimsii
I..
s  Mtlil.l.  ll tl I  111 I I.  il
I.MH.ilMlll
NOTICE TO SHIP BUILDERS.
I tt\  MAi Wl Vtl It I li  i*"H  t\
IV ihm;  llll.  •
Ii |.\* K   HI. tl  l.M t II.
H,   tt"M Ml.M tl l-itflK-** '«•!
*
****** H
;
\\- t »i MVott t ni MiamiiiN
** ,
■*
T"u'"
tun iM.isnn*
Hr, him. i.v-iM.1.1: in: i'i.in
-   '  ll  •
ll  ■
jMlrTAIN K\  *  l|;MMI,T1  I AM'
,  ■  t-nwiMa
*|  s, . > - . i
\V tlllli*ii ItKAl  I.AMl fl livi.t
tl .
•* •   _.
imttllTti*
*  II  t \*t\\   IIU Mill' I  "IIM.
rn - i*a «t.i
-
mn*-   • •    t .
■i kiettit.la.it |
•  e**J an j
Mn** -  ii i m
a   1
i    j nail ml 4*
IN IHE COUNTY COURT OF NEW   <*****■
uul c tyibc Tr D «t*l*    ll.aa.i    .
MOLDtH At WW it,.M,»*tt«   " '
MOLOtN It Nttt mittWINITt*   . ,   .
a. ... tmm, a, mb,  ,  ...... .,  .
I ...
• ■ .....
•   i ii.,
'  ' - o*|a.1*i
allli • ....
■•
■
.a.aa»,i  ...-  -,*joal—ttttla, it  ■
I    •   I Ita-t 1 ■   tm**   •
at*! Mil
'   ■ ' . -
Wtlllaa. loll   -.'.j ti.n    a  .
,..   _■   • „  • a
ft.aa ol r.aaa,',*  tonao. rlar t.., t.A.m
twMia. ii-.i *-  a<*.  tiaaal
atlla..itl tba MM lfiri.lt,, .11 a'*,., Itl
tVa+rtll  loli*.t     I rail*.
»•    .... ■•-*..  «,.   NtO.  |1 l-ltr.tlta >ll  -1 * ll I 1 til t *•,,,,, C
t'.'l  i \. •-,  I  . . •  Sl.ak nl
Ati nm'.    .tin-   <*iti.    i.i mm triii. "ii.-
• mn - i-ii. it    -utti	
'"I. -l-IKl- till, AH' -II til If Ml-
in.**-    nail*.   miii ti ..1 in mm.
IK- Ill,- llimKl UIMKf
. a
Inr 1'rlm
CREIGHTON,  FRASER  &  COY
ii Wrtirr Sit. rt Vancouver, li
Hill »«. SAIL*. 11,11* tl
Fishermen s Supnlie8-'A,M" ^*' \*«-(
I all .nil i. • I a. itr II rn. li
IRD
THE TAILOR
Bank - Honu^il
.  •!    I  Mllal  IKI    M
llll  llllll  it Ilt I
 II- IIII.I -It'll
n, iii mti mi
,  .ii . in it  < UITAL tiinutt^
ill  ill HI .|ll.sa|.   IUI
m ii mini
CLOTHING   A Savings' Bam
alllt   111   -llll-ltl ,  lltlt,
.•I  llll  ll-l  llti.llUl.s  til"
-i.'-l -Ml. I I  li"lt
llll    I  IIIU   I  I  ll-l   -1
I tltll H ma ll "I tlnl
111,,III , I.  .., tilt 1,11
-.attl-  11
l.tl  , III.  I"  -tll.lt   Illl
till-.  1 UIII.  I l-ll    !■••*
II illi-II till "IMI- HI"
.11 II :. 1- I il.Ui . IIU
. I il ti
Department
m.i imt ****** a aaa,
,* < f
mmt: mm*) fi Caa la
I* ,.-■   *
GEO D. BRYMNER
*H* I*,
DOUGLAS I
U1RD The TAILOR H°m
11 t'.-tii Block. CaiaU* Sl.   ,
i.»'
**.* ,i
NOTICE.
Nirtli i. I* in.in.in .-it i.i in 11
■
■ niti ."in.i
II
'
t**4  l»>K*-
BRUNETTE SAWMILL Co.
LmiTKU    NKW WESTMINSTRR ll.
MANUFACTURERS OF Lumber. Shinglos. Liith. Bill Stuff* and Long Timber uo
lo 100 fool.   ALSO Flooring. Ceiling, Rustic. Siding. Mouldings. Piikcts.
Scroll and Turned Work. Stub. Doom. Window nnd Door Framed.
 House Finish of all Kinds.
tr.__._:c-uxato "Woilc a-"aarantoo-l ai
KII.S IIHICIi II MHI H ami Mil-. 'ins ANU III ECIAL1
Shipping Facililica by Ri»«i, Ocean or Rnil Jnsurpiisscd.
,.j iniiii '*"•
_____
APPOINTMENTS.
.  ...„„,«.*
-
NOTICE.
'I' I: miim.i: mn ii- null n "i
.... „  .
1   1  I  lllal t*
'•at  *B.
 •'  1 oaf...I*. ..,,    ll I* II.I1..I It TIIK  lil.l ll.MM
fhiB BHlaltt,  BIB    B„tl 11.1*  It..taat I'
II* I.
A t I',.
lliii iHl.)arlaie .
Hit  mm*  rKtnn 1*4 ****  ******* A
trim
■
THE G.R,E3-_Vr FIRE] !
Thrar arrfk* aaii wi- arc.-., horn* ill* lull ..nl.  Wr arc now t - .-i.tl.li.ln ,1 nn lha
old tile.  New BnililiitR. Near anil Cnmplctc Slnck .1 Gnmli,  Wr nre .Mr
In 111 all orda-m Inr Hardware nl any itrarrlplinn,
T. J. TRAPP & GO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbio Street.
New  Westminster
a
«■    -,mm.l  lla " * ' *9**lt*
■  •  * lit* *t|ui'*"ti inli  lb*  mi    i*., . . i
DISSOLUTION Of PARTNERSHIP.
il.llal Itlll «V 1 r.1 Utti'mA l.i IU *******
**t ** Viftmia will, **i ''.Mi-iffa-hi* A*
I** '.killii in tnti*$ llMMm
ia roamUtee an i»*i,*im*,.l anight 1,11*
• •  •
, . ■ ..... ...
WTMIllA MVIt HI. Illi III IP I-
OtAt ii*.** i.t
Nmi' i. i* m i:i;nt
, f -t ta
- V-.. ,  i I* 111*   ■■   "
IVRM THAT   hrm*.  -TimUrA  *l,«re1-l  *
**** 11 *mn**1 io gpNttl lhl alerlHi*-
n,.-«-«nM  tafiHM*  'it*-  tnttta »HI »•  I  •*••**.,   f *..).m*mi M-Vil**1-
****** a            *e* | i                   » h*M  wethi *m Um tttn ******** ibe t**At*t & ,<               \,\\f. ***"
imu,*\  ItliKIMilS   Malll                             - '*,**"il* *>-   **t **>* ll'illllkwt.  IV *imi-.. ,4 *** Vm Ki'ti 1**       '-  '-.,-..
■:XX ?l,'!X ,*.-''   -..-. ;r.*?;■■ -.••:. ********** *».-*«.* a-at,.. ,-t. :v'.*.-.".v-r^s^'r'A'"'*""
■ t tM   Al.iHin.'l  "I     »**"  •**.«-* Ht ti %***•.* |, i*wi      it,  aatat.'lnet.l. i*<i*iie  IMt  hi*1  al It ***** *4*a*4 W****iiiAre i
,*, rn*.* *en I************* • •pfhiiiMni     SPIRUnR    , laut^amial ****mi*m ********* , |8Bffa|Bt*fl"A" "
I leMll III'I  Wnfhl  llf.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
i.ivnri'
aiohatdi llraat Now Wr.*,n,,„,,,.,
lanofacloren and Dealera in Roncii and Dresseil Lumber, mm®,  shakes
Utni and Pickett-,
Salmon Boxel, net Flonii, Trays,
for Canneries, Doori, Frames,
Biluitin, Bnckets, mwili.
The Matter
i|„.,lllt ol I
ahull * lull ,
m.tili  lli' nn f
tiiiiiiili'Miiini   I    I
,l„lh luilit t"'! *'
llll- ill.l|*r "I I
■ .
M.A-
guirantt ■
In  Hon*
gcthei  In  *
tailor it
mhfitiing |.i"i'lfl"'h •'
iiuin.... .I  SI
np  "Tin .ll'P»"'
uf I  I'liirlnilii* '**'
Man,"  rh. ****
rii-ln   11" " I
yimr t l"ili
iii(i  (ifit*
rx.: —
rays, and all klnls 0( Wood Furnishings !«*«£. |V/|i-.
""a'. Windows Mouldings, Blinds, Railing! SP IVI a**
I. All kind! of Plain and Fancy Turnid Wood . *■____*_! «T
mNAHAN
_u3i
■nt*** Till', IiRlltlKII.  NKW  WKSTMINHTKU.  IIIUTIHII  COLUMBIA, K.VI'UlttlAV  MOIININll,  Al'llII, i'i
.|..TCDM***SlJRANCEC0'
£l\Sltnlt OF OANADA
(( tiiuiHu * ham*
„  ,,. II 1* litr *■»•
.-■..! mm Inu*
HIP"
Morgan & 0
true jgcbflgg*
i.i.i,i Pillilu'i
.,1' nlnl wat
,   , i i.ni	
, rt i . > *> ti. ooagni
.,, ai,tii,,Imil il'll*
i'l--  iur|ilni, mi
,, ,,--,,i.ii,i ■■( varj
rai  Hii U lefran
\t l   h_'lM'. "I  lill'
, ui - i.i. *■• rib**
1,,,1't   llij.i.rl- 1 lill,f
:, , , nt i i .' WW _t
,   : ■■. ii hmoi
ul ii.< ni«i' uk* i,
tb*-   iiiriiliii
" •■ I'ul
. .-,  pi
i  '.fit )'ii
,   (■..-■ ||  a,.hM
.
.  . .   -I  -1 »r i
it j tt.iniali i*> io.
.   •■■ ..,,!* I,,.*
' |ltii»i.i *  Hi' ira*ei1 i>'»
** <■* (trial
.  I  .
*"-■
ni-it'li
•
llrlliD.
i i i.(i..i taaretute
■
■ lead i«
if  iitaag iii.*.*
.
M
||    l.ll   .I*?.
I
*
• tnm it-
. law   ll
* •
.   *   ||   111 lr||
.,(,l*tn
1
■
_
TRAMWAY LINE.
•••
a
I" -a- •
On April 15th We Will Offer For Sale
In blockii of 2 to 5 acroH ouch of tho proporty lying be-
twiion tlm Powor Houbu of tho Eloclric Trainwuy Liim
: i and Now VVoatuiinater Oily, known aa : : ;
DISTRICT LOT NO. 95
Thi. proporty 1. Ii.vi'i.inl throaghoat by Iml It tltt.
Nuw W.nliuiu.l.', aad Van.mnt.ir Elaotrle Trainwity
Lin.i and Carriage Kaad. aud many ol tho Snlxllvl-
•l.». BliM'k* will hato trout.-,' mt both road*.
Plan, ol tho Hubdlvl.ion and Prion Ll.l will bo Iur-
nt.had on application.
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRIGT LOT-90
a
•••
e
_ON=
DOXJGrI-._A.S _R,0_AJD
I'lamwir RlUlD.lig Aluii.; 1 n.i,I >
ON THURSDAY, APRIL 30TH, OVER
lOO  ACRES
Of the above choice prop-
RAND BROS., Agents
a
•••
i-rtv
will ll.
■ placei
1 on the
marl
icet, --ul
'divided
1 into '..
acre
lots.
This is
unduubt*
Lilly
the best spei ul
ative and
Illl.H
t desii
,ililc residential
pro]
lerty in
th*-- vie
inity.
_-
-
s
s
Close tn city without being
bur
denei
1 with
city ta.xcs.
All
stree
ts cut
through aiul
dl'L
uiil.
Splendid situation
for
home sites,
Plans, price
list
s and
;ill information on
application t"
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA ITREET. MEW WESTMINSTER.
a
•••
e
I:
i.t
GRAND
HI
CELEBRATION
. **.* till
.  i-  •  i  ihawe it. * i *
. "t|4*1
.-. **m* iu
..^KatVlo Ihr Uin-lil-ml y*._*_i  j
******
*  .1  IU
. Baa-ra*t*tia« *,***** VII a*d
nil *. a.   .. i*... t \m*m ,
I •*, Mll|~*   Mta  , .   .11,. t   l ,,
 *
I  I  I
I  II  1  «
I'lll.   lIll/tiA*   Ml
t INtlM VI.U
...-.'  a t  .   |
■
■
'
I
Oa It* Bfw-klea Petal kihkiii
MONDAY NEXT. APRIL 27,
UR  III  *K<OaP  DAT
-«4i*.i*,.t UtatwiaadlrHtlla* >
• -m.,****!*****
*  Aha Haw Ilia llaaaaf lai leaa aimed I
Kl.  I •'.
■■■-■» | de*
l.*Ht*iik|,l  Ik* MIIM1 *ll|a*>  i
Ian ii** •* Thm*  ■•
•*.■•■
***** t****
***** ****** ta-a*_*l>) lit. t*1*tat, tnllnyt  I  _)■•*
Itae4 I*  Hi*** I. ft Uaa
t  thr*ir»*tl  Ui  *  p.***  dw  aatMII*  «l  Ik*
t - I*. '*  1 IW*,,*
****.•* -*mr***t
• *. ,*m tm
■ ,.,_,  |i ,
• • ii ****** **** ** ia*
- . . Uj ***** *h* <*m*i
II a* in II* p.*** *4 ***i.m****m**
\  ,    .'  ,.  ,1  .  ,1  ■    ,.    a a.
• lha t*v»*tt**l* *
.  .   .- - ..
.
■  .  ,
...
aM
|    ■
'
I'  *ltl.|
■■  IIW l.i
1  .   -   a*  ll  * II •
■    ■
|| * .    f
,  ||
tla*iiai Hull
•  ■
i
|l
.-•-"■
.    ■
■
pa .
]  mti tt* It.tUr i-.ll,atM,i.,fcrt  . I  *
*   Itaaaa*. im*  *--flh lu tit* |a«nl p| m***
RANK * BRITISH COLUMBIA.
>HCOiroRAT.:t>  RY  HOVAL  CHARTER  IMI
C«i' tal Paid np
Reierve Fund  *
• •  -  £600.000
• Hi' r..»** I*. Mr«*4*r,
• -  •  £200.000
13.000.000
11.000.000
■
.
m  A**
*
■
*  ..»*******
ttfca, • i  *
■  a
h**pAm*t*
■
i
I
.  **i
■■
*
....iiniinnini
■
■  ■
v.   *
H-IHtel **** Wal ^^^^^^^^^^^^^
*mt*m*A**m iht **********  I * l-ti#*   •!*_•,- a.,*.-
■a |    .1   •
mmmrtm ei iha *mh**n*m*m**  rn.**
k**»"-ti*t ii*-,
a  .. .   a I  ■
tin Me*   hi*-  -
-
MHIa.it* \*\* «nt . H m* l*r*m I ****
•  mg  lhl  Mid ***** I* lla
I *************** 1 mmm *4 ******
a   '■ .* ...
a*4 ******* tH twaedajt** *4 Am* \ ***** lh* ******** — *4 *hr * l
I *'***** H
. t .... *t m
., lh* llllf  ef  lb*
I
i. i.aiiili| al lh* la-nih **n '***** *4
*******
.  •■ de* mmt* I* II*
• I S kuflh.
• lltl
III  "
■.    ' u*4 le We
,  tt.  tula nt lb*
.  tr-A-it*  p-i**  ■* I
■
.!«*«'« **■ fwethl"!**- *»*el4d#t * 	
ihai Hu II-*--«« **•!«*I
.,-.-.*•
■
ii .in**
I  ********* hM* »*••*«"• *A
THF. HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In coniKCtion nilli iheir gcncnl lliinkini; Butinon, ind are now prtpannl to rrxcive Depotuu
,,l On* Dollar lip**nl*i upon ihu It mli-it-i will It .illnmil ii currcni r.ir, l*rewnl rate,
roar ptr Oenl. par Annan.
Dcpotiui rcceivcil fix Fixed IVrindi and inii-reti allowed on ti-rmt which may 11 atcertun
rd nn iiiiilii-.llinn
E. A. WTID.
Nm \V, timin»ter. *nd Jamwr*,-, 1801. Auiiiit M.tni|>rr
;
.-y   «tw ******* *mo*
w
»          W  ***** 1
,
., ****m*
•
lh) "*at*»"tal*
'  1
.         .   '.-.    ■   -
1 Mat-uni-
,
.   \,a
■
■
i«  »-va«Mi I**
v. •
HALL it CO.
.....
■
*
'/VANCOUVER. B. C.
■
a             '
-
tl**-***   IK
'    '
'    iU.*!-
1 Mlaaii ,t**»t "I
1"
i*.,th*  the******
'
■   q ttm
• m**m*m*4t  ,mtm*e p*i**m
. .  iCff|n|f*dfaalff tt.tmm
.. *n«t ,r.iu **aIiih i*mm*
Zmmh* H" n '»* **** t*nm*. *Hm*
! ZaMiy*h**the***h*mHmmm*ie4*hr
\ZSSSm****mwm*
1 Mimt- ihnwe^Hi" mm* *-•» 4r,M*,
m- ,•,..( •'. mnt*i*
■ 1 t**mtm ***** *mm*4.
a»t_*4i*r-
-, 1,. i»* trt-****.
ttbetl* ***
lh»*w* ***■
.. i.m* ftlaati d*
* ***ih*tl*m *t
*etOWt«
»
i*mh***nm*** ti**i**** *** thr
********* |M umi a. I-llr***.
****•*■  t *■ •   - tt_H*a*l *-*»** td
* a **   *****   ***•*
* *******m******** I
1u*Mht|>t  lh**a*   •
inn *•■*** **< ih* htata* j
,*i|t.-4*-*.l*»«H.T-R -1 lh* aald TVta*' j
*mp. Ihtmr 4m **** *** lh* »• *1h**e*t I
p H ****** l* e mtmt
**** **m*h **■ A*  *
**mtHtty **** *W *h* IHa td *ahl hit I*
•  1 il* in* ditiama
Hud,.-** f **4 H T*****htpI ihr*v»i»a
«t*-i I'm **t* in it* ftttal at
■
ti* ><•< it <li *. ■«, ha* t*ea
,:.,, **g ****.*** lha tiartlW* '** *******
.
1 m-^mtamm* a************ i*.m-l ■*■
***** *H i*eih*e«M «,■♦»•» td ****** **.
I **-**** 11  v*  w**tiMii.*M  ta*naii
*iai**ih**ealh •
*,i*mM*lil T"**-**-l| ttm* * -aa *m*
I, lka«il"ta.i*i-
**,** it* ttmat* ** mm** it* ih* Ttm**
***** llweneU**1hei'rti*1*ah**a ih* lafl
*»* 1  1,1. «_w tl*e* It. Ih* ***** *4 mm*
*-  •  i*t
It*********
■  -
*** aed ««iihtf* Kit *•><
IIM 1*1 . *
\m\*g********* Um m Ihe |>**l
*   thai Hh ItaaMM m* Hm ******* t*.
 . «,Mitit.MMiiriiiei *t um ia ta a
t*«i**le«*l **i-t*»ia*t  i *>****4 t******* **__.-* lh* ml*,-*! iu  Tttt*
■^••■■i I uile^MdleailM-"
"*-****riad al lie -j-tataaaa eitlviMla * *
Frank S, oe Cbet
tola Baa .,*,• ,
'I'tKIa-  IIU*
I
ttral
111 III..I...I
aaa* ..oaaaaa, .'-I
-,    iit».
...OOIOI  .aM fat.a  Oa. .ot.
to-, -s-at— aaa
■a
COLUMBIA  BTRB-CT FOUNDRY
RED) *» CURRIE
**.**•■  t aid «n ," •■( M.-**-•*, a Sr*- • '1
its
IV* lli-ll***'**
1 a*-*—1 •   \Y
1  , -  t  *****
II ,| I*   ,111   I II I  11 M\T llt»-
H. MURK
Barber, Hairdresser
I •*.*  m*
******* »l«n*** Heal-*
C*H_aUi li. Mttdbml HinJ
lint AVDOMiD
'HEAPSIOE
NEW STORE _
OWHSKND BLOCK. Neil Depol. E:Hri^.*m
aria, ol i.aaaa*"**-*'*'
llai IMt I"* I'-***" *__________.
,_, ammm* * em.
*
■  7tl.aaari.aal H" ar«.t*ao. r.ara, o,
£*ZZ**m ll ******* ""'"",
J_a»T.»aa.lt ...,**-*.M»il aaaaa. ol
. ; llTaST* , mmSmi* *** ***-?..*__?»»
***** ***** *• taa
AIm Ihil 111* II'**"* **m Iw* ********
4%** amt ******* *********** ■ *
iv********* el II* ***** i-
tt*th*t* la-ait***** II-
\  .  »„lw*i'"  l»  '
1 wiit** i.iiai-
Ihr ualllwlt. I.-.- ll*. I M
********* l» ***** l* a *t*rt III* a-wlh It.
ll****** ,d «%*il«* l»«lth*."aM Tw*e*l|i
il**x*leeilii**i H*#*wt lo 1** lalddle
fklal *4 ******* 11 T-**».ihia P; il*M« dee
wtti lh m lk* ***al *de«ia«eee«eeai
11*. 11**1 111. II.-*-**! h**l*»e 9*ram4li*
iint aed imM* ih* h-**daiie« *4 T*m*
ttm4l**h**4l**t*f1 1. Ml-.**
r«t*Kii* ai II- *<*ih»—
I.l ri Orwap "••** *hm* • lanih.BaMrri
,„. *.,* n.iitai*il*i leillM ihemimim
mm* t*mt lalk*. Hew* dee ***** ***
m*h* tt»*»^le*i«WlHi»*e«t'*»ti,'"«»»*
H*«**ll»»|--***|ll,t'**«*•"'1e•l»■«»*, *****"*
Jtl*ylMlllti|li*fK-(,lha.1**r ph***4H*
***** am* *m-4e*m Iht Iw*t4llf  ' **" **'
%hr^iie*««'' aitattwi
ill ia**-run**** ■>» ifc* "•
lrl**»*»Hha*-lt*«*l«l ***t \UtHmt.1*1
t*ni»«I**MlI*ili*reil  ***** ***** ****
AUn Ihal IH* MMl fc*. I*e* ***** i"
aitaaaadn MaeiH twaadrtiwlal-ii'
*h***i leiirirt aiM *■
■ I***,****** Kit* 'eler^H"* »"»"•-
p,*i eiifc Ami**** A'**. ******** l»i*livi
ll**** .tMietif il«e#.ldi Hat**ia> IhwA ***
Ctigntt Rl«*t Hiemeeii •(** *aM ttam H
lb******tfi t*-WM*«*» ******* "——
'
itaa-aal.a,
IH*** j|filltt-*aa Wain*!, tmm* 1
d******! l>i1h*e**l*4*l*ix«t*4ity|iiat»t«kid 1
|a*livi  th*iM*hul1hMtf l*e MlM
• ka *t->t»,t* U*~**ll) li*» «1 *aui l*
IhrUv Am rmt 1« lh* ^**h*l* *
Ma-Uattf Inlhtalea II* •**■** lit- -
t*e*ii <4 ******••
AWt ihal III* tlaa****! ha* ***, ***** h*
***** lh* Nt*-*i*i irart id laad tt* I* a
I- .--  ■ •  * ; * titJ-l UH  Jam-
. ■
i--*e,M*t*ritt* ai ia* ,Mitb-ea*t ***••* el
I u****. iih-aai***e ***** ***** ***** 1 ^^^^^^^^h
>  » a**HM**t«* I«i1**'1  *he***m m*-m
*. t*t*m*** ****,* ***th*r**nti    ah ijm.11- . r*
■  H thr  **•**- Km l-t lh* NMetb *l * »'*"-J aa-,,., t-- -.-  .
* a ****** tin*  ****** mtmmm*mnmfmm*r****m
. :. 1Z2STZZL* ** FINE STOCK OF PIPES
-  in, *,., 1..	
1  ——taa, 1*1,1,., *Mt*,,»aal<.'4>«aI a-Blttf *—^^^^^^^^^^^m
-
Roil at- Crrir .rr ,,)|rni, for John Doty Engine C*i*n|Mny.
A R. \Villi.im*.dr.ttirrin all kindtof Machi'ncrv: London Tool
CimttMny. Minufact.iren of Iron WorkinB Tool*. John Camp
hrll. Mj.111I.it (mt r nf I Iniii Carringtrv l-.iv
aa 1111 r i rta a ,.....* nt a*.it 4,a .111 .an r**,r
WINDOW SHADES.  I. MARSHALL
Ifca.. latl addtsl tew  DRAY M N
rt-mllara *to-h lha Bart
aalicllon ol Wlalow
gfctMlai In ■allarn aal a**
ioi-Mianl_t*-_,l,oai«atlB
wlltfc and trUl nil chaaa.''
aa
• c p * ***** n
Mnw W«1U_M-1o-I OmL
, IHM **  i* -r*'t
III
**»•""«-■<
***■ Kat*  *m***e,  tumi   ******  *****
*e**rity atteg it* aiad tuatl.**'-
n,^ uith lha awiMelta* l*ia«ee Hwllai*
Hatidlt, T*****!**. Ihr*** if** am* to
ih* fMal tA t*m**mi*mm*t*
Alan Ihai III* llt*n*ai ha* I*** pkmmA tm
*•* Mlnetea 1**1 »d ta-*-i ■  -  *
«-h*W ICIfftt. ****** *tm*l*t*t4**m  ******
Ah******* *tt*e*-* H
i *m*»t*tm at ih* ***** y****    •**
**_.,rtt.Ui**ah,t Hh* "I *r*1lt*« ■'
•Mat*: lh**"*4***** litHiNH a*!l*i
M. L. FOLEY.
Lumber Broker
-• ttlL-tiTliTt; * *HT
Real Estate aad Aaoldaal
In.aranca.
ISMBJK;
,'l.',.'.',.** ''';; **
r*.c,
CENTRAL HOTEL !«*■"
aa*. rtrt.aii. aitaat. or ttm*t.mmm,
l-MaaM, 1*4 Rtfttl »i,..n
JA*. E. WIZE.
JAMES CASH. Proprietor
'-i **t* **•■ * j** 'it  l»«l.->d •***•* *-»
,  IL**- *',**** *r*****4 ihrmmV
1 la Ifca etifiaeei, *«t»*i *f Ml tMttca
___B____B__________________k1  '
■
-
All llai pattti a It  ■ • »i******* i|i*a
***,*, r*i*t. v** mm***
.   *   • I -tlHtuil Ht*
*# lfc»  a**1l»*ii
ttr-tmal*'* , - l ItiilH-*! a«* Mil*
**** lailtt
Al*. imi II * Ma-at lalMM yiemm* l*
'ttiuit. tti * *t *•» ,  I 1**4 I*, ht* A. 	
****** la.H*<l meeht Ihr ***h *4 th*  IU**,  j  mM* ***** tA f-Wtht*  V*. *****,** I*
j iheaee da* aneih 1** aM a Mil (Alh* 1* the
i-miMiMKiiPi^itPit, rnialtdth* i ^^^m^^i tm**4*t* Itm. thrm* m*A
**m***i* *  HI*  "    tHmimmniimimtm mmth-mmttmm* ■ *S*m*^j***m*
Vatff.tAtV*., 1..,,^,  thrw» Am ******* t.mt ,  ...i...ii ,u*mm. Am*. ___.*l   *" ** WW*—iaT
H    '..|M,iri  tutit^l*.. ' Si  *tsall|i.lln*tai**ha» 1*** Hrwtllrt   ll R ill  H   I  III  M
. hilh*  ****** I. * .1*^1  UM ***..*■ t.mt m*** ttm t-tl-*  a    * *  1 "* *m a   *U__L Md AA A A*.   19
I *""**^^maf^ammtmminimHtmpmaA  *mmt*.- - •"**
1 .4 t*em***t* *m* * *Ka Urt***! Ill*llt*l  ■-
a   Al**- thai llllll •*,***%* ha. U*« |!*«*HIIrt AIMhai 1**rl nl ***4 «l*ll*-4 1% *****t*t
\ i*ma1**m t.ihmtt* ***** e** Hh* *  ** *   \, .,,*% tmh***4 ****** 1H tit***.*****   .. .-_-«„,.. ,*_, -„«;, tm* __IM
i vwti." - -uaa*  tdirtt*n*i(-»-*t,ii*.hiiii»ihe^*,ii*nf  •• «•• ap*e ia impeb»<iaf cmiri
1 *    '" ** m* .4 MM m ***** 1H ymtt ***** AND STEAKS  t*>*lil»* Slfta.
,  itr*i*MM ■( *- ,.-.•.,■*.  -,  ■   ^tidiNia«*aiaaaaaad•■*«»*•*•* ifcaii i
, ih»i*i**4aMii-**ra*imalatiiiiaa.d II. » ■»»dutaaie*dtime«le*flwa«»*-leail* —
luenvit rhmaiaai i»t«rtrt ***** 1* I Sj iinaiaied. »***a<***i' ********   Uf-.HAAI.Utll
flti*rtit****itiiiia**i*i*t*t--'ii.di*tiia* tto i,iiii\ **ft*** H**m. IftluUUItn
<4 *%* wid tiwiiM ***** ***** n *m ****************    1-*———___w——»■*■
P.PEEBLES
COAL
C0AKXW00D
IH4 W*l»Mln* fml-lite i*lf final oa
lie IViaV Ivan lbil I* eatifelf tree
0
WIOUS ' lh* ha«diM** m**m ami Q r a *a*m
*i*l|*  *    aee aiiel *r aet ****** *** *
****** **n * n **** m
LIQUORS AND CIGARS.
i   l.talaaa. tmmt* t*t*tf*JJtt» .aBa*  a-*)l
iKlltMlll lOtU I IB1IDUIT
nw o*4t*m* • nag
laitMMMaM., • Wwlttla
i»*-#* !•• ii* |i iM*r*«*k
vi *a ja* **m |i M.I *t—r* i
a*n* it m •-*■■** *■* na area*
 Mh______j_a____,
MANURE FOR SALE
New Westminster Bieierj. M**
TK'*  ^'i ***■•• ****'■'  i'ft«'ft  bail
■1 -*t ****l1«,t *ie»*l*. fh*e» rem* tttm
ti*gth**t*m*  »HJ»«**'
not cumnoMii.
 Ml,t niHaei
prill noon
lmmm.*.
***** j**! in Iborpaih wmbiai cr^tdi
lie*, aad ii tamini net * Ct*i «l**i
aaililt nl '*** ^amiliaa «a^|'i»*l
A'" tXi* *1l at M l>^--~e|i.i Mnt*
m* Ttf*.* ****** eill hie* ptwrnfA at
Imtlnn fii*a*t* leeatnl at Tmpy*
**m   T*1*f_«m* *$.
iumi. cociuiic*.*ient,n
W. H. VI AN EN
WNOLCiau
FI8H ind GAME DEALER
Tmi ktml, Ita *******
11'tko.t fliia Irt. f,r tlal IlOT, Ml*,
"""iaaaa.-aa*. EH1  MLltlll'-U  NEW  tllLS'l'MINSTl'Lli,  Illll'I'ISIt  I'tlM'SHHA SATl'HI'W  MPHMM* .11*1111, '■"■
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
LOTS IN SOUTH
l*ui Spring Jackets
I ..it i  Wraps,
Cloth aiul
hi Visites.
OUR HOUSE FURNISHING DEPARTMENT IS COMPLETE
Oiiiiquu Hliilils Iiiii uni,in I'.iiin in •■
I .it t- Shirs .iml i un.liii Fixtures mul
Minims I urtiiiiiii llrnm Veslibiili K--.K
m
609-611 COLUMBIA ST.
M.WS nl'' TIIK CITY
Haw A'lv«rll*llii*Hli
LOOAL mu villi 18
11
AT KAlllHAVl N
A Hvliii'Hil  _U,'*!>tion  "I  lliu At till*
Uii.it
Choicest Citj Lots
L. J. Cole & Go.
|  Hll
Agenti loi Ihe Celebrated J. &
j  t.i,un Safe
LOOK HERE
READY JUSl NOW
*
*
*
i 1
a j
a 1 .
LOOK OUT
i
a
*
*
*
-              mi: nn. ii IIIHVIHIO.N nl  \ IHiH
.              ,i..\ ..I  mi  io, i.iii'i I' ■
SOUTH WESTMINSTER
*
a
•
i
a
*
a                  ..,".-  ii  li'"i'i ■"■''■ ""
*                i  I',  I..V-i'iit'i'i••
*
*
F. J. COULTHARD «fc Co.
i
•
i
1
<     U.....I*  *******    **
J. E. PHILLlPsI
THE LEAPING ima
in in in., nm ri
D.J.
LD
111 FULL BLAST KIJI
IN THE ARMSTRONG BLOCK
T nvritRmm mm
I a  U f LllO  MACHINIST
• **'■>' ."-■' "*••" •"' wi, *    *°i
ii                   i.      , arrtutatitiiWaufui  i
 """'   '•' '"""I.	
Li
\  I'  .Nt.lt l,| S
1  »  "IN.I Ull  S  ,,
■
'
Ui  *
i   ||
I I ■
■
i  •
■
FINEST SHOWING
■ .
■
■
i
Mi  -l
tt.
t * *
l-i
*   ' , . . . a -
nun  ii.niirtrnrm
a OUR ftONDtRfUl
• _-_._,__.— -
ii
* ucu". ur Dnvc
.    , Men _ AMI dim-
I
-
-
■ a
1 ■    a
'
t
I  . 1
I M». at*  -.I \ .
>atiiul
■
i
a
. . *   ■ ,
lllll
-    ■
V * .
Thi Lii* Tiuae
-
■*
'
*
• f a  II
CLOTHING
RENTS'
FURNISHINGS
(Mill
INM
GENTS'
FURNISHING
u. ...
M
it .*  , , . i i .in-- ,.  i ■
HI n  it  -I  .,  i*<
p|i   |l  ■
on, aii U
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AC'1.
Purchase. Sell and Lease Property. Celled Reals, Mt li;.;.!*
ws. and transact all business mlitiit lo Re_. I
*'.
CAMPBELL'S
CORNER
OFFICES
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41COVERNMENI SI. m
mt-
I.N.KENDALL*SON flON'T LET YOUR CHANCE ROLL By   boi
MARCH!
MlI.I.WHHillTS
■
I
DRAIIGHTSMKN & DESir.NEKS
891 From 81.
arm im lh* u. rfc***u
■   •
•   a
-
ll lla.
P.t i'lit O'lti i- Ornwings
Prepared.
t*m*.m *.,
(HEAPSIDE
M
.t   |* \l
I
a a** aiaiaief
C
NEW STORE
TOWRREMD nt hi «  a..* Utt  i
■
il
■
■
■
I
■
•  1
*
SS
I >
I!
*******
LU
CO
Wlm.-  Kt- •
Luted  K
Fur T-i- i ._
a.
Glutei  i -i. tt
Ta*\t  <•■"
5 -T  asm
■VVQods At PQLLEY  ffB.SkM.1
** _n_*___aa-.t_.  _*...!  M.,U...tal.. t-,1 • ii.tl- *** V
('...in i <*.*limit*in mul MiK'iiik Mi"'*
-
■
.
Uilel Irmtie
I
It I. A l  ESTATE
IN-il '11 A Vl: AOTS.
428 ConloTa St. Vascoiver. B C.
* ■' tn.
& Co
Boat. .
■ ■at.
DAVIDSON BROS
*.  -.1.  .  a, *****  ,m*  *****
*********grmmmw* *** *****
,**,-  I.a.  * -   ■ ..    «*' "'
■ ■ ******  ■
■mmt* * •■ ■*•*•* t* *****
t  * *  t  M llltl**
I* t  •  t ■■  * •
The Crown Stables
A. E.
t i    •• la .1, Pat,,.
-a ■ a
c_ark    "Royal City Market
m*A> s. Hi-.iciii
Meats
rGMONAL
'   -
Itl I
-    '
BUSINESS NOTICE!
E. STIRSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
. REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
.,„■.-. .1.1 .■Kl.lVl.m tWuat It  Naai V-oaotMita..
LIVERPOOL
(Jampbell & f*\
Hardware. Painis. Oils, Crockery *. UWI
.
NOTICE.
V'-ll' la 1- III
I*  ll
a
en    X
lelesraph Hole!
Pi    t  It*!
'
I ****** At Aattlea
'
«■  I'tii i -*
,*•   i
.
*   .    *******
■
Mi Tnppt
•*• I
„,.,.,y.y%> „"  ■ ! j******	
■ * ■ i
•\\| )|| MITlVIt
, i'**e
'.*"••«    i*.  en*  *ir*t*AO*4 *J»p»0
-  .
03 1 ONVBRH NI1H1N
llllltli.l Mill-   imiii.
iii.i.i mnn huh  un.
,\ u.,11  ,-,. nn  mn
It II ...Mill.  ,..,i  III..II,
■ -,   Hit    -l\ll"l    111"
irrintn ittinitt , t.,,,
HI .  ,|  u;|«.|.|..|.|t  \,
n\t- t i:i.-i IVI,
tl-  >.,:  I! tl-  ••!
Mil* i.mi.iii. uu. it,in
111, till   Illi  |  lilt  ., II
1.1  Hill   111.  1MI.I.  tl
HI' I lit..*..! tl-lllili
ii-V 111
nn  in ii-iiit
JOSHUA  DAVIW3
|t,gll  ,ll„ rrlt\r.K*
. '.BS
section e
Thi-
can. ri" ol
.hi-  Tiittrnil**1
will  br  plarnt  nn
ih. marln't  on  Mnndajr.
Marrh Ind. Ft Iim raaannablii
e**t  Irrm,.  r*«,cn*lln_
ot*>r a j/ra,; apaclal
Inn. (n part
In tiallri-
m_.
 ni hh «,..,tin- -
NOTICE '■ INVESTI
REMEMBER
That I he Obauol Lou now on tho market in s
• linn i |iie*e or property known aa w
The Brenchley Propeny
1
■■
'
f«* ill ******* mi M |«tt«*n **ft*l *
RAND BROS .B™ & B""
AQENT8.
AOENTS
IB DOUOLAI  ITR«»T
OTTt

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353968/manifest

Comment

Related Items