BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-04-02

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353965.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353965.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353965-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353965-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353965-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353965-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353965-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353965-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353965-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353965.ris

Full Text

 fj, WALKER & CO.
iii ram bbohhs
„, «  ..-i-M-l-MINHTIiR  -  ■    11. 0
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W, J, WALKER & CO.
Tintaoai tt, in w.aTtnatTta
ilitKli:
MOW WICSTMlNSTI.il. ItltlTlsii COLUMBIA, I'll 1'IISUAV  MQBNING, .Willi, St, I8IH,
Wit. BAILME * CO., PR0PRIET0B8
last Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
I \ | ID AND COMMAND.
ISC \.\ EXCELLENT VIEW
l ROM $6o TO $ioo, HALF
- VSH, BALANCE IN A
ii \K. AT 8 PERCENT.
T. MACKINTOSH & Co
AIM, lli.t Hi,   NKW WISIMINSII'I'. II. f
OODS & GAMBLE
Land Surveyors
.,1 \|  ESTATE AND INSURANCE AOENTS
ii .1 us I nm* i nt' -i i -1 slit- t\ u i it- nun. in - rn i
•ALE-STATE INSURANCE!
ran
ty m till parts m *t 11,■* \
\U*X* "il and Un*
SOUTH  WEST-  .ceioaaT aaa lira
I8TEB ■'  .itoite ,
lo 2 1-2  ,,,...,
1,,..  A .Iii,i,mi  to
rli lit ..lllill.!.'.'.
INVEYANCERS * FINANCIAL AGENTS
************* i  " ■ • •**•*
I WOODS. At OAMBLE. Now Wi*»tmttt»tt'r. B.C.
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
N Aoi'lta ",t \'aii..itii,-r li.at.l
Lot "I'l---".  Doe, I'l'ian-  -I too
Cornei' !■"' "" Thorn, Raul Mm
Chilton li'tii a l."i - »
WANTED  "" I-- '*--"-1'< u-i pi**
l-rl, ami u I rt l-tin Itaat-r.
po.  ItLB
I  i.a,  ,1 | total -,a-Itllj
DRAUGHT HORSES
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
I  ili.ki'IIiixi: „.■
I KIUHTBHI.la.SITKNIl.lNCK.   IMI'.
DEMAND REPARATION
Tin*   Italians   Now   Tlioroutclily
Arouiml Loudly Cull For
.lUiitftllUllt.
THB  NKW  0HLEAN8  MURDERS
Siiraor  d'Arm  Muktts An  l!..t.-.* i.t
untl Offviiaivi) Display ot
Tsmpar.
I'tSolUS.i    MWI8TEB    PORTER
9im .BKITISII LION
Ini i, „„ um DJUiion i.i"
fo Smokers  ,jmNi'vm
I  liiVIYUlU Ihenby lee
■ u. Mill
-
■ii.it it
•lETJEN.Manulattiror"
.S.CURTIS &c CO.
I I -It I  tlla l.t
»*»tttttatt
taattaaa.aa
OWAT & D
TURNER
Real Estate
i isimm mil issiimsh: tens
Thf lul In winy Property  Im*, now Iniii
|i1h<'<'iI nn tin* nunU,t
/llf tt, mnii t it
i j. fii.ui llm
SECTION 2©
Utt* Itu  I  * l*.t« .' M
j.rt*.  - i »i
New Westminster Ws
m\ in.,..
MOWAT tk T>
TURNEli
GENERAL AGENTS
*,*,*,  I,  I,  I   t   1,1,1 "T.  Xmi
»«**«...«*«__•*■*-
DRUGGISTS
ria-tll'll I l, illl, . • •Hit .. !.,«
«/.<ra
E.H.PORT&CO.
Snreeeaanr* to F. O. STRICKLAND
IESTROYED BY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
In 1.1,-■„••«
Hftrtlll  ' ainliliahiil
13
..„i.i» ,,, ,-„,,ii.nn-, i,
T. READ & Co.
■ it.i\ii it.  ni ihi i.
FOR ««0 EACH
ON EASY TERMS
3. Mackenzie & Co.
T--X 10-6  Gonornl Agents  607 COLUMBIA ST
H.G.ROSS <fc CO.
Colombia 8,.. Nrw We*lmlt>.li*.. 1. C.
Wl
AOENT8
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
' f* A«a««*t-twaijai.* • .,ll.-.t  i -, t*****m*i**mm**
iinwtii*af«iiw>ivai,|t»«* v-wNiv i ,*. laiW 11 *******
l*v*t4ema*AVr4*tim,ta*Mai*t*1mt«i'*  .
All Italy ia Viuluntly A. -* *t* --i and
tit.**." Truubli ts
hind.
l!i'tii  April l-l"  lUltMi  poltlloil
r- r. ti.,- ii,'o| . .   i- I iii..'ii b} H.a
It "li'MlIm l,t   .1,   .'..I,Iif. II..I,    Willi   ll.i*
..-iitni. .iinau.'ii i raited b)
n.a hi. ii,. ,i,i..i.ri- nt  Italian  pri**
mm*\ lifwwtllT -uiil t'lity *nd«r**d
■ H t P*.*-**! 10 I'iriv ilUi.iini.  Tii*-
1,1... |,.llr. I* lln- I'l.-tlllltil |aililh'al imt
pup-ilar fwlu.* iad ii itroai  in III A**
tn.li* litimi..( Ilia Vfiibtttfl
■Ml f"' iu Lilt bwrtidilbtfti to iinii.-
uu. hUomI iitbotH) iod -
Ittaa (.I ti.. "-.I ni in *t
'  ll. .tain
•an l.llt. r i* th* tmllkt Hut i lar** uutu-
**l ul ll. fl tilll l||i Illllill* llr  Ulliltl tl.r
# s-tt ■,,.i.i tiitattit out a ilrvulai it».i»*
uhlaf  il.tin t*.
daaM-oii tt.. Uallad BtAtM
i t-. (-..Ml ttia
.. i  , I, a . ..   ■•  .
tii iifti.r..tii.*'ii*t.'i... tuna il
hip* ll, M *a|  It  tl.r i*.,'..  ■■  ■
' Malum IllilU *
in Utt-Ii.i iblt a iiutniwf ut laliMUll
i-i- iv i.i.w ilrmii,dii.|  iini Hi*
v
n,  iltti  riijr  1t**m  Fbi****'*  al  a
..i mibi  Tbf Ml
| •.;-*,.- Ittf || at*
.
utiitMnl la*
-1  tl* ntati*-*l a
1 mm** * * . Iialtia
.  *a*ii    i.i-i   »*t
■  t.
LATHAM
ESTATE
Lai I*. O'owe I  *w.K.w| lata. MiaiKuH, ,.i»,na  Ta* Tram*
wi| .all tun IhlSvl* ,•>•> e*«|tf*1,   TM. i. <■** I*»1|»H  "W lit
rw„lM   MM. ***** *MO I 101. HOl.lt  t,„ Jt.llt™,
615 FRONT ST., WESTMINSTER
■
■  ■
Ua* ti*m
lattlt *****   .
•
t  ■ ...
MM-ACU) MIM  »
■
nn u,t« ,*****•■*, *4 U***A**m INiriWi
tk*   tm* i
n*m\*t*i   l*>  tk M
|* fat .   ..,••.>*• ltW.lt lb* '
*
|r-IM|trr lltl ***■ Ul flfclWIIni
Wi, taill f in ***** l
•llaa-l hi** km ****** tm* ***9
********* ********* **g*Mt*thl*t*'**m*.
**A lh taltltb t^-^t^v *m«*""»|**ni *4 A
***h AtpkmAM* *•*
i^'t'A *****'* ******** M, IM
■ --rnlillnii *m 1****1 *4
hi* lh*s*ih***t. ***g**4 AAt***
********** *ttk bl* ******** h*t* *,***
**r tk**. ******** 1,1* ttal ***** ***
**** **A ***** *W*4 tlllvl*. *hhh
***** **** ***** *m*****t** t*t**g*tr*t.
pt*4Ah* A** H*a»*1 liN iftl Til^sia-
•!»'«. Ib4 **|^lall| ** ** *** *4 h**
•■nUlhii iM lb** *t**Hi ■*! I
riM „ai\inn * . tana
\|tflt t.**-Iiiii tiianiili* li
Ar*A Ia4A itl*h*iYir **• I
tail, ait taiq.ilt.1 at ttl"*. imI ChlM
rbatirb. liiMtl. ibal* br t««*li bla *~
prt* la imi II* tm**mr ** a****** t»
tb* K*t*i», ** 1'*' ' " '**•- A*A ***
***+*»** In lb* 11"%** 'A (rtm**, 1*4
**|.*ll»*lb ia l*n lUtlf I* 1*1" h* a*
try*** *** a|*iM***!w**»l *4 Hh**t ***!*■
tan nt *t*i* U* tmnt* atui*. •**■*
** ***** tm ****■ i»natb*i. **A ********
Tbai i-i l.i.- * i '*. -i|i|t-'ii(.*'l 'i.i....  lime*
III Mn* *l|" l. .lllll I"i|l| lllll (.TMiIll
■ In . i. u'IHi'li'1 Iiiiii  -Hi  .Vt-rr  iar|.|i,|i.
Ttif i.-li'tintiii-. <il *nhuiatiilaiit.il iinni-
I., n .1 tlu.'i' tbouunct, aii-l iiirlinli'ii ..i.u
(rem   Kt»!«.*i  tVllllin  111(1  Nil  lr..in
l'i Ilinr)  "''  Kiinr1* ln.itlii'r   In
tbllVODlUI  I iml  I'T. Iillul.t  piOOM*
*  iiunii.il  in l'iiiilri.li*nilii-  Tin*
I'nt,. i- in. i ili.< |,aiiiliii ni tt,.* ual.' ami
m.,'1*- I aiii'M nil.ll*'— In Iinni
VICTORIA NEWS.
Auiv.l uf Riilira Dilsv Ua lunula.
Will ■• Trim br ■paaljp Trial.
«n mm i April li 'l'i" nbooMi
Mlimi,'.nm.' in lut Right allli a OOUt
.mi. o( lUiklu. wbkh tiiiiin*i..t u.t.
Mm I'.iiii,. audi■ i.itii i,( tM  tht
-in.* ll.ii lilt* H'||iaiin*r*
tin* k. *i,.-)i at»u| Willi lli.-iml sir-all,ar
nilttt* luck rati" i pool   Slit, ipoki Hi.-
Hm I...,i, wnii I,-: .itm.imiiit. r. . H
wiib lifl. Mn* *'"•'• uni unii Inr ttia
imr tii al t	
.\ I. i'..<i.iri.-r.iii,'liin«i,itUwOovora*
■ I)   .  in iliu'  |*irl>. l>-lki*  Um   thr
% iitti is ii,.- wnuba uilffbl to up-toti
lit. i luii, Valla) In.tri.t
.1 J  lul.>,  .*.'.-■ i  wiiu  tiiiani).
Li i to l- invil i'i *i»«i)  irul
CANADIAN  NEW!
A  r.lil  l)ii*'i'*ai|t  iMMillllta  **»i.„f"
iai lain Cauda
ll iupai n s - M'"11  Thn* •**)*
-I. if Mt- Mi.lrilna Dtt*
nl llir i.-uiil Will ">l l.tniiti liiiial.
w«i f..ui.il Hi Hn- Ann. nut, Ni*«|a,H
Nrtl i-l rli itu Hit- taa|> nl tlir Wulniti *
li'i.liml tnt UMttA luiillni d i liin
1 in It. i— kat .ui-.! that
iboul a •>* * nt, lia* matlr ibt? inful
til*.Hi |l tli.il li-*  Vtll  •!•  Itu  ttMl
l-l*i.l, Il.ai, t,:...wi,  *****   UrtHI  n*
ttl. ..l.li.'Bla will,  LttTlut
ft   It i><\[4ai.llt.il Mr.
Din) mmm* Imam *»•*! *«iaitim.*d
i ilial l**nt>l-**ilhii* Iiuialln
Ibi niti* nil".'!
* .1 ili.i ib*hriuainiul Mr*
1'  .,..:- ■   -llth  Wil
t.i.*t*ai.tl. aba wm
., tl.r  Wt*t-||
1 m *t'ii*itiit
It  **•  .Kiwdlilalr
■ i.,,.}.,,..it'lid-i bu
• it. h  «it  pt**t*A
*,\*m hm.  Hurttii ib* i*tr|nratka,i f»r
lb* fuifril <tli**i|ui*a  hi *ta4«d hti
■ tn]    *\**i Ttw    HW
t-i .-i.tttl    LU    Uat, **•    f.,ti(.J
t'ln.'iii   ia    Um    "an-    tl*
tmt tbu
.  • . I,|.t  |at« rti<
.  I'llrlill
, . t.ttl    11
i ii.J (HI., r |ia<t
liter i  tM 111m*
.  |. ii i.t, uhlM ib*. i.m wiih
I blM.  Attn tl...■r|*aratl** lb*diHihtei.
I *Mi«I*'>ii.*.  in l**l«  Tb* Mil
tathrr.
H*  Ctrl
■ 1  ttti-tulht  t.i  XiWpMl
T  l'*   *'******** Ibll  lh*
~al|.«1.,t \|i.iit-t* iriin (.4 Im -I-
■ -■  wl|iMtNi*b*U
UIAM RUIM *U"'II1 1*1*
K  • tti  th* CiMrJlib
.  '    *    ■*■',.--■
-  t.tiWlwl ,*l -altHaa  **l*
i-H... ,iM*.ib*riiwlUi
,\otlb*a*ai l-l  I" ' > '•
i ,i -sb'i
mm in i/ittttm-
| aM  * '  a*  U>«*U at.4
■ ■•>" I  i- •* -1 i-  "
ppfM e* mtilrn without tmtetr*"*
It* ho**,* OtTetm.
!*>**-..    *i'.i . Ic t***'** 1** mtr.Hr *** tm*p
Clb'» Artii.at*    ROSS
A SC Cod*
I
1 -ttl Hum t.w- aa*
" Xitf.  aa*l »a*
i  .    . ib*  IVn**
rtl   Ih   1*U   1*4   li
■Art***-**    lb*    •
,  .    [j
1  '
***** al ib"
i... .'■•  "  *****
■ ■
i-lilm*' a*
,,1aii- 1*4  l*tala**4  Ihal
i—mwiiai * '• ***ii*
tmimUA ^fiftaii  -f  T*******  Adali**
i I .1.1,** l*>-
* |a*l*l*«hlp *4 iMllpia*-
i.tatitiVr ******* ty  ******
tlMlHMtefAt  lh*  l.1»»Ml
*  i*lal» t<>
,.*,*■■   at* -
t*i*r ****** *****   ' m  Um*-**,
at ait*  UM -aiitHlif -.1
IHM.  |«nM lliatitjll* b*M  lit*  *amtt4
Vtrt-tait *A Mat* Um th* **Amtr*.
0*min*ri Oi*«l *****
llmiiw  Iplfl I  IV ttth tilth*
it* *4 lliwtiivii *** itilMIJ f*t*hfil**4j
vi l> *tlrt*bil*ib*. *tt>pr,li1lnAi m*tm
t.r**ani *11b atMlM*^* **A **t*t\t-.**
tttm all (*•-'■* ** '**l»i«»
•ai lh* ria-Mtti-t* iMler* li
*a*t  ii  ib*  it■'■*•
• tt.ita.) ia Uttcftl th** tbittni
*e ' IiWmm U*i alibi H
• |. 4**>-4**H  I- fclilr !b*4*.**ill*i If"*,
ii*il  Tb*w**Hal
i*  TVtaih ********
■
in* ** •**» it m ti
* *ia* lb* t*f**at ur
if* Aaty m* rm* *i*n **** t*
in ****** th* • laadiaij I*Imm I*. «««>
t**r with IM Aw*tl*aii*
i mn it HH HU
,  «„  ...tf 4lll.  Km
■ *» ***** «n tat. aiihmib at
i,' -,»-  t •a*a*at1| all**i-
*****  ******* *i**,tl»l*4 l*ti'|itit it
.»-!  bui  *>lfai1>|i
«i*M bw* ******i. ********t>
. >i*1ai- .f tl* -i,i»i. i*|
.  ■
IHI MOM PI
Ui-ii.t),,  April  I-TM laatjiil *t
IM UatW* *i*t in IM -wtana**tta thm*
-,  M«'1n«i.irMW
'itliil
■■ i . A|-ttl  I  A  IIM Mil
hu Ma* r*l*lM4 UalMl Haiti). I
IllVwt.  ivwMkwl  th  Mtt.a-1. rbint*4
•lib tairtrti-i ******i Mt*
*t. tti. Koi*.  TM iml hi* M*h ****
tm rttdi}
l.i r, aai.rti hi. tl.lt
II mr ii  U**''  V-aaiaillBM Wwh
********* AkM*m**ht lllhte **4 tip*
tAA* tm IM ItdBw. nt  A**
.....  am**A **
♦tii In r*h lM  lM  llm**
. 11 MMM  Ih Ahli**S«b- I ht*M4n.
■ t**r*i**a Lihatml  M ■ i
.   tlatil.  Ht1*4ll*.
■  .
MM *
II mii tv**. OkL, April U—A |*~*M
j mi *ir> *k'i i*"J **t t-tm* Mr* mmm
. ***** '
n ...
1*4 na* lww*4 it* t i'l**t**4 *i
--   a-i awrhHtf Mi Ibi
i '****
win  M. PMIWIM
VilM*  April |  TM fdHoWlif ***
| lh*h*ll* In t* ptsiemte* Ih tM 4**lrVI
! *4 I*****   iblmillMl  IMI %t*
.  dr*.  M■ ..,-
1  *******  l,-ai,lj;  I.*  ,
****** I**** Stmt:  th
IIMI   l'**  A*ii.1. ||r-lt#*-bi***.  i*l
i*i. Natavmisaka: Fawl. Ibtniiihthl*
', 1*4 It-titl***. IH-dswaM
i t«i*,ii eMiwn
Kdi.tt"*. April I Al lb* |*aii*»*
j lUtt 1**1*14*1. UtTatUrdstti* V'tti*.
, -apni**!,**) al Tor,t*tirt|nr I**,**
Wilh  tftllt  li*b*i.  iw*!*»1 »
- ***** A**** tl lb* <al ami  n***! IM
*4*A**l *Mhowl vhlmpatlni
•tilt tntt rr*"tF*T
*»i Tn«*A* A|*ri)i-R*ff*r»*nbat*
j 4rrt4*4inpmi**i1M*laiibMiftf Uiran
AMKIUfAS  POSITION
Ki-K'trtltiik*  lb* N'-w Oil.-itii.  Miti.ii  |
it« Clearly Statod by Sot-rc*
i.uy Hliini.'
BARON 1'AVA HIHMAI.U RECALLED
Aiiii'ti. nn Naval OtUunra Uopa fur a
War Hi rn.. to BetiatH
tha N.,vy
DIPLOMATIC   C0RR£8P0NDENCE
Sila  of  tli«  Autaaou  NaTigatiou
Cotnpany'a Prapwrty to Bra-
iiliwti Oapiuliate.
U UUllMTMi h * * April 1 Tl'-
sut.. Dipu-tnul i. imi »..rr:.-*l „\*r tht*
nr* t*,***\ plMdotthl ili|'."iii.!.. |i
Uhkii* nt Italt iml it,, i i.i. .1 *■! 1Mb]
tl.r wiib.lrawal '.I Uir*.ii hata In*
mini ..ti wi liaal auibnriiv ibal th*
Miter li* tnt* tatag uanw.ii m. ■* t.i *
****** uriotu 1'ii'if hr Hi* niitiitiiiiri'
Imti li  twllrv.il  In Im* Hi,- ,.m.i.tor .if  a
r* - n.i 'iini*** in lb* Italian mlniiirr at
It.inir.  a*  Wttll  I* tltaaallitl.tt.ill  Willi
llit'iii Kail. Thr ttaioii ba* lufii in
tftihlifUW '"i i*n i*an. and abmit
hit* tii-t.M,* ai*. tt wa. ai,iii.m,it-U
f(..in .RoM tbai bl wi.nl.1 bi ra*
railvil fmm tVa.|iii,|tt,u «n KOOMl al
l'i.) tnaiti|*m*iil el Italian affair* in ibr
1 lid SUM Ml ABMMOMiai Ml
i„il  ..llltlil  it.  ildlirlrr. aiul  tti'llilu*
f ■■ ■■•». i to ohm tlm ii wai corral*
hut Wllhlll I tti'*lill, nl IWu lb* Mil.* dr'
part Wr nt 1,1* ln'tii  lii.Uf,t«|  tbil   llatut
Fa*a wi.niti iTimt. t.t tut. tbi* »naim*i
oil trllr i.f i' •■ Wi   e  tlir  a*ltUlti>
ion H.l! ta-llrVr Il.al 11..  |t , .
• til miiii ta M| -•' • .i.(Bmiit u
donaoltatmd to Mflaal tb* latornu
ol Uh I ait'*! BtalM, and I'laiM mil
tiiMituiibat* tutihrr with lM Italian
I la ll"' Mill*, it ha > in dtt
**, in i minii*! ll'il "ill hut l*M*h tb-
diimtt  ti!  hu  |..i-rtt.»*tit..   Natal
.•111 ft* lit* *r|) hll*l>J ..trrlbailltilliA'ii
MaM "t lb***'tn Ha*l.ih*ti.n pttm M
IwIum* io lh* npihhtii Ibll lM prv*#at
airaiawd r*iat»*•»•» will i**>-*Ii in wir. hat
lh*T ir* M*r* ihih *Ulihi tin-- i mi
•"•Hi ihall lab* i'ii.*   Tbtt,  •ffttHaf*
am  i n. * i in-, ilai  * nHwat bf
Hi- tw it. t lbil aa illlalhw tbl*al*nlu|
hi-wiilnw* way roiali In Mad _■•»!...
-. um i*
tt-Mii. ..t appn^nitinp lira* nauaau
Iii inrfwatlwl IM haWMi ,4 Ml *b<l**
fast*   U  tiiiW)aat*Wl lh   a
t*iit*,ih*iih*i*w*l*btiwwn iM «i**k*
ar* (*t«ipt,ical. lM t t,ii**.| Mai.,  vfij
Tba
hat* l fiuit ***p******* *a*t li |«iiau
t.t it,ra|ib i»i4 .Kt»r*iiiit *4 t*f*1ta tmt
***** *** **y that Inai fMl-t* a i*fr
IMR i*ii.*I tu wall a».*t IM * thlab Ibal **>
UWtlaiaU** ***l"l l-t l..t.|l-ri. alt'l
ll ***•***. ta piwildlM Um ****** ih*-r*M*
■
Whit  raaalf MM WM*  tttltt
TV Mlowthf infft^f *^*»n* h*iw*fii
i. I.*. "- .-tan (HUM iwlil-
lh| lu IM lulua llmihte WM **Ar pat.
■  ' a   1
» "i iini Wam*
1MIM. M «  MaM. II, l«l   Mi •***
* III   III Ml  l**t ****** ul
.1. I Lit** .Mb"***
i . in* Mtoh la IM
. .  .  -■
Ni. lirteiMua tM tub.
*Mf*M l«of •hh}**!.* nl  IM Klhl nf
|(» *  at., ••if <Milh«<4 lh IM ptim*
*4 thai rtlf. ***** wai-u*i*«1 bt I »im«4
a*d*r lM Iradarahlp **t !*«  Aw*rt-
<** *mn**   Alter  lorautlt  pm*
t**ll»d   i<H**l    *hr   **|M11llM*
I tM hiril iwilmntlr* *bn
**i-  nMrwiif  r*r*ahi t» ail ib*ir
daitei ua thai .attta.--  1 (*«tt*-i i-
im *t**«ti«w**i >4 bi* *.i,vati im mhi
|nd*aMh4*Mh MlHfMIMI •• II WiiM
thlhh pmprl. ***** IM t*tmp*m*t* li
^«a*ti,m *t*h«llt*.***J a Hi**! *Mit**i*
nl IM iiipwIiliMa* *4 IM ir**H ll Um**
******** mt Iw«<*tiati*tw. wbvb**»•■*•
K*  tlllllh   •■ah.MU   t**MtM  ti  tfc*
Catted ?*iii*w ih* *4ih* pww-iwi thu
la t*;*.tt-4 h» Aw*r*-a« riiiima. and
• bid*  -Mitwiri ■*-*-**t»l*t**d InlM
lalter 1a llitiah t*rm«n  Th*n*p_ra*
t:.« 4f«.|***4 h} *** t<n*|*l***l *4 IM
k<t*."nlbai*ba4 iM ***** te latorw
».*a lh intent**** 4*tt*i IM U*i ta*
lan mm i** ****** ,4 im iatb**iM
tl"H   ili'lllttliii.'ii  lay
Uii* Domanial "( tha Kim  u i
liiiu* iln- Imii,,r ti, iiifurni iti uur
liit,Til.*w Iiii.i .Iniinu tin* ]._*! |,.wr iltji
w,.n* I...',,nam ,.t Hi,-  rollowlOI  | Hi:
tit Thiuniiiniiimruoab) tin* Mara)
Ki.itiriiineiii tlnti Un* .niiij tmrilai
ihoald i>* broQihl to )ii»ti..*.  (fj Tb*
nitiitiiiiinii In |iiliii'i|<;.< Hut  an  lii.tt-n-
i. ij lidai Hi" rriitlooiol rktlmi
Thi flnt dimiad u itated hi i .m i.
- i.'iiii,. i. H.a'.-il Iti iilin.i* ftut.t tlm
laployattajbi dIbIobIibio) raitaln*
'lu.-ii*. bUOdoa I t.-l.-ur in (t.iiu iha
Mar.jtii.iii Itu.i.tn, win.I. In- l.n with
im- ..Tl..* Mir.|ui. .li Itmliiii ,|r. ijrwl
Ibal
11 tl I  .  111*. It I  In  III HUM.
mil tu i.iitiiu paaUIUBMI <•( llm uiur
•I.in i- iini ladutalli li i "t qanMoaad,
ll i* iiiaVrint t ,t  ilar.ii,  1'4ia'* rluii|.i
olphran maai no ebaaiaol daauad.
I hav» r:,tli'itturi .I in iiit|.t,'■.* .,|.,|,
liim In lln' *<'V»rai ia-ri.ii.al titter-
ii.w.    with    whirl,   Im    b.iliiimd
III. .    11,11    tl.r    l.t.l, 11,111, nl   .,f   Itlll
I'nitr.i ******** I. utterly .maw,* to (in
ihr aiiiiritnt.  «hi, I. altnuta  llitdlnl
hu ■!■ in.* 't-i  Rn   II  iiu  l..i.ral
l.'Hiiiitiirnl l.i,| i-tilih- '>irtutl,'tli.ti u,rr
tin- ilUfid nm nil r* r. II i aid nut tfiu.
i**uraiif.* t.i ii,t Ion poww  ilut
iiu*) ihoald bapaatshed  Tbt. rriaMi al
I* tiiiil.in tOlM I,*** tin* l«"l. liuniritt
......I    jnailt    an.-    an    ***.ir
"f   <iii*   ebaraeter   la
••Iii',..' t.f •  tmi ami a  \.*r,li.i  nf
■•nil)   In th»  ...i.iiiitti..,  a|  iht*
-'ii.-tii i. .1.. ut..) tlm  in all
' t.litn.ii |'l ll*».  Illi-  1.  itnl  aball
*njwjr lh* rtibt in ■ uiid] iad pabtto
uul ti> an i*n|uriiii [an ol ib* iiai*
iad district afMvali lat eriaMibaDhatra
lat-ti it,niinin.*t It t,.r*l. ao
ari'iMi.i.1 i.i protl Um a Int*
iimili aot I** ii,i|.iriui it u wan in ioy
artlar.ir 111)  il. *l.r  l.ini.il  |irf„f»  lhl
mil t.f tlir iCMUri i*t ii* inuri&ca
whi. b ibr I'rt-.ltlriii al ih.*t nliwO Mates
but liatand <•• gtfa to • fnr**t|n nowar-
In Uw txiini'tui...ti ol ihitHAteofLoaW*
ina. und*r ******* iuin»r.tnir junidktbHi
H.r , (iui* wrrt»i-*>tuwiu*d. iuti*iatittall|f
j tb* uni. . i*i. »i tbtftkir*
'.  rtfiMtenl uf lh* .'.llr wtiUhl U* ll tlhlbt*
ipladfita nt,an*-a tor ibir*>*
kr  iialfii*  || UM  l*i*i*dill
Uf thi
it. m lha
t nttetl Mitn luit.ti Imi iMuad
(atint  iteaiai.iii ■ . -f lM
|.nt„'i|itw   it.ii  in   ii.tlrhiaiiy  la
AW  IM   irlllilr.   M  lb*   iWllMI.
||»  h ai*ul**d>t  BSdM a stfater *tt*t
■■ ******  h* drain**  ii.ii  ihr  t'aili-d
•tuifllin.trlun.- lir lhl*
- ikihintt mi*i (MtManllM •n*l I iball
teffM  Vlfff  Wnrb If hr bat nn-BBhal*
*a1r*t  .*_, |. * ■■-  ■ ***,*rt**
j at. ni  tM I alted Mali h **■ **t ttmm
' r*fn*ii.|. 1 >• ti-'iiu.. i * i**.i^t.iita| iha
priadpfi .tf n*wMii <•• ih* luliaa
Mhjnii wfco *<•} liim Maa
writ4>t*atb| a it..U1teh *A IM rlibt* **•
i,rt*il i.tiMtnot-Iri IM ***** wilhaM
i InlM hula* *-f tvtti.ir) v- II 1
bait lipaatedll it*.* ttanai lata U*
aanarwibit IMW im 4it«<ti,« ,tiM
IV-r«t4*ht all ti'U i,.4  tutt4rMi ****
! nwiad with tM nnhappf *t*A*4t it
N.a urteiM oa IM llth *4 Matxh
ii*t abnald M tttnnmhlr lavaw
iitfiM I ha** ***** ***********
him ibat in i wit in of Mr* iraiiii tM
tt.*i«rhwa«i uf tM 1 hii-ad AlAlia •tmld
mm t-wtw.i Iterif *** h* ladaif harrM
mm will ii wil* ah*w*r tu aai -1-a.iad
ihttl *t»n ***** iai Imi to<writwi img*
********** ban ***** I**** ***»tiiiMd
ibrtMib teiil ihilwrHr. TVIttpalMira
uf lM atirtetH wat k* Mianl hat IU
MllptHW dura aul llwata ****** th*
awwt  aaMHhliil  Ia*m»   AtmpA. ttt*
raMi-afw blib <«i***4*railiia.
i*l*M4lilM*il*  1
•I.usual IMPMH
MrraUif ll'itM ***** mm* Mtm with
tM lT***nt ibi* atwt...a* ia *nm>
****** mint ******* MiM***-inaw**l •
iMiltte Mat** *****i-4-ahhtMiariag
hte tateaiix* in teai* iM ,««ia*
Ml Htila*. afur nptaihiM
1.. IM I'r, ill'hl th* ******* ,4 thm imply
thai *m*U M aud*. ***t*t**M *****
kmm iad *t*4m im *mi* aud* pabNl
tewldhl wd ih** •abwlM-d
ii h. im IV**at. *** nrnaptt*
aadwwd H ta it* **«r*l?. phmvnMpy
, i, n • m ***** m tbi 'i'i
ilm BwtfUn li iai**- __Mf«-M*4 hn aata
t..iM*hifM4ata,i**«t**t*v*tta»|btUw
I***HI1M lis*1** Wtateter
moVIKCIAL LKOWLATtnU.
t... • **t* • Ctt? OMnar T*.*.*ail»
tr lM.4P*Uii«-.iit->ti> tM P*d
*Til lhrrtvr*IMIil Ibal IM ****** fmtMr*
•MaM to W»wil.1 In *.*****.
I. TV mvfbltM im HiMipl* IMt ia
ihttewhiir te A** iM i*Uilt*i *4 im ri*
Um
Y**vl ii..-!*vi •aipl*«**4 t***t*it***
u* mr ibal •• IM l'**ra! n-i*n>w**l
dhlbnllblhl thll H iwH i*M ■».»•
flaw «*t IM tmm II dnitllk**
te lib*  IM  IWn  *1*i***t*i   4*Wih4*
lata rMiMdiraiMi l*»*t *****
'irraiMtih-** lh* imm**w**i nf
bl* -ij**!, -wt-bttMllit iMteftll-
■ul* wtteawftM ****** Bihteter it
Itiihlhil-W  ****A*m*  IMtSfMtMI. m*
■4*1*4 ** ta tab* n* ten* Ih <di*d<
iMMia im hMniifm »bnb Ihu*
iw.»i**i|, | Mi* IM ****** taioMiM*
IMaUmf tbit I IB fatal ta
Cla-a*, a* t|««4 <
teattMt lh* Miniate l»**-*ttill* bu
•n_--.it* **t***i* *4 kMIbB- in ihal**
nf im t«tr*al MslMM «f IM Ht*1***
Ite p*r**A ta rn******, Mr ***r*iin *4
Mite. tM i*M*M*d mmkik* «t at
'. a*'...   .......ii' *.( .-1  i i* ■
t  ii . i .    . *
[Mate nt  ii*ihia|ta*.|i,i*
ItepaHWMtaf ***** ili*bia*i«*i. ll
. \, - Wl. T.. IM Mi
■ -
IM hoanr te *y**twv*lf* IM 1***14*4
* ante uf ft-tterilt • 4ala fn-aa Ittn-a
lata ab-.M* tefi IM luliin teiiiM,
la |wsr 'but* I fc** lu ******* iM
*itrt*t* ****** «Hb «bteb IM Ite*.
*r*W**1t*tlM t'nll*4  SMI
la t
.tefMitt** *t*** tbi*'ip,tal TtenilhM
bi* ***** 1**9 **** lallihitetJ Ihil ■**•
pirthl*. IM lim*l*B*hl nf IM t'nllad
Mite* ba* t*r* ****** lu •*** *4*«|aAl*
r»a«nw* fnr *•*■* i *t*w TM Itemai'i
**iiWi Mr* tn tto ***** tr* ir*r* hn**
**** dt*itei«teM*l il ill ilm**
bi ***** aimibte i*)ilte*i
•itb IM aturatli* 4*t*il1lR*h1 uf
IM it.*rt-ii<a*fil TM r*it»l at br*
teitlai te aabia^wl, «Mi. a* IM IVtel-
4*11 teltet*! M ha* h**i iw-ilMt aadkl
i nteapftr*M*ite* uf ito EMM '* Um
*-ro**tr,t*e*,t ul lull   TM *•»•* ut PU*
l***t4*na< bti 4l(**wil*f lilitten* »1lb
tbli lturst»m*h1 U Ibai iU** li bH
ifftwa itai t*«*i * v.**i ^aa**tai»
Vm-nwa. April I —>*wrl» iM tttola
•f Uh* atte*M*r**i te**tea t* IM li****
* ai ***** ap Bltb IU ruBaltte* M Ihi
iwa*4B*atita ViMwaiar my «hir*ter
.  M  h**m  ***>***,   Tto
t'.***»i1l*- ******** IkMii-tN I* lb*
aiilltfittei ter milM a*4 •**»•**,
lain*-*  *4  thmPt*  *******  IM
im win-H.
dtihllM **|**trtilli* *******
lalllte*. *!• Bit****** 1*4 11MB
aad la* "-MBit!** tm* tmtm* aat ****** ••• nn**** il la
IM ***w*1a* tM Maatrtpil Arlaniptal
IM iteitel MM uf IM w**tew, lM i
ihBMr nf Mill MfO i4»ii **4 tbnMib
**ntl*M ******
Dt«p*rata B**rriaitMiito.
KjUniAM  li  "mi*  Apt!  1   TM
(IMTilibli* t*»** '-uwK-1' •  •   ***fwl
i* IM rn**! i'-MiteM Tv* - *******
*4 tb* twitatittehtel* at l*^<* te t*pr*»
mnmb :> ■■*.-■-■   * *   ■' ■•*
p****A and llwiiul *a«4| te*iba***4*d*
white, .-a im mm. im i**n**mmt*
Am* ll ******** I *ltp MA *t*1 tm **rh
...   ....,..-   tr '■' -"fi
•m**At*m, m****p*4 ********** tt***t.
I tm* ******** t*A tkt** *my*** - •
I ikaal malf te*#*r toit-vitiM *btpi
: *-f IM im*******" K At    •*  waiil
j *«*id*B«ll  I*  *l|-tl*t| U teihr*  Ibi
h «***tlai
Of *fm* tBpwrtaM*-
v« Vaam \n  *  ******* lt**n
; Itranl t*pnrl ibal iMp*iteba**ntlM
. iai uf tM At**
uttaa Oa. wy lb* BriWlteh *«>r|inrittea,
Kwhrwta  4'  i»Mm   CMflM  haa
••♦•i Haiaptel**!    Th*   pfte*  Hht
m*» i* ...ti. ft •
fn*n Hrlliab In IteuilBn ba** uf M-
i«t«« «,a*4 i"** •*•# m*ti. i.tt'tMr wiib
: la*4iM*. u*'**. *t* . i* uf tM *itmm\
'' mpmiatrr** **A* it* thai**  **A  U* ****
i rwiiirr  l» ««**!•* i*n it "** *il**b*
Miiii*b ted***** and tMlr **mtr*4 ml
irih****r*Mii-w» fi*iMi**« in ito iht*r*w*d
; lirain  TM ***)•**ife* *hbb wada
IM MfM** ** *hr mm* **** hu
• lltelr  M**  phi-ha«i*i  III  tM  Till
i rsbtor tttm •ttbitte* uf ^n*fn4ii«d
I tM HUM
iU!ILWI UIUL*E*ERtTHIN611 *„,..^
^m mm^mmmmmmttmm^^mma* ""•■•^**^ | rn-a
minm *****< ittl'twct
a* t*A*gn*m* am mt* •!•_•. iv *a* ^*^m
Cat'a antlrtt,
1.1,0. OM.
- 1 na* .-. t tltt taiKwnl i itt'*
ltM.lt HlHj" " "
tMltoWMM
1*«
I ta.Ha. ttti*M.t -alt tt.ataa.na
-,.-«*..  ,,,.'*• -•t.-fc ...amrfMM ■ -Wi-tiMi ^ -J_______"i**_ .iJS.SJl.rttti I S*trw*^*a^r**^^* ,Ur^r,"i_ THI.  liKlHU'.n  NKW WESTMINSTER,  nillTII-.il  1'01.1'MIHA  I'.VU.KI..'Y MOItNIJ.'O.  .11*1111,-.'
r.'l.'ltliniii. Nu. 8:1
Artnitraiut Blot'k, Nf»' WtltuIutU
Ml'I'ICK.
Bell-Irving, Paterson fi Co.
lVli.,l,'*«l,' im I l'.ttn.i.i-i..ii M. it Iinni.. IVIitilt'.iilt'  H.-iilrra  „i  Uqttoi
SHIPPING  AGENTS
«,,,,,., .i,,,.,.,i„„,,,„ „., ,,„„,,.,
, <>*»'r,„,v i l.liitllril,,
I'lllllll- lllllll.- I-  ll|.|,|,,   .1,,.,.  ,,,,|
Hll  Illllill llirt'fl  It-"It  I'ltul.tlltl,  illl -a  -In, 1   a,|  |„
Mialt-rtt taken tor Iroii (liar titii ilit-el), gai iml
Iron inn-, nn i ,'•-. i.tii- mil .1 clou
iiiiil'u-il iinii,, |t,|tt'a,
I'l"-. ti.li.it	
uit.lt] work
ADVERTISING FREE
TO THt UNLMPLOYt D
liintl s | Mi s'imiv
i. ..(.ui .1  I,..
.AliIKH IIKMKMllKII nil. i INKS'!'
(The ji?.ii0i;v,
-lla.'l-.   liri.lKi'.,
l.'-, Ullll   Ilia, 11,11,1.
i|»- i Bu.lii-lir btiln
ii'.iiiiit
Uml Hun IV. linn- i,o
In tlatititil tl,,  1' ,.
tal III* -
llll'lll la.
IK tl
TENDERS.
'I'liMii.i;-. uni
tin: uiii.i litis in
,, ti. IIV. i ml ii, mti
I ti  il.tl . nil! i.  it
TENDERS
1 *. Sill ii- llll.i, lit: lit:. HIS l 11 IIS
' '   nil.,  l-l • .ni "I
(    ll.Ml   lltll III hi,,
i ... urn   ii • im
i i t   it
HARDWARE
T
■Wi) CARLOADS 01' II UtDWARL.
for the spring Imile have jusi liccn recclv
eil, opened up nnd iniirkeil -ii close prices,
We i.u'i'v.i lull line of builders' mipplies, making
spei i.iliit'-siil Locks, IIiiildiiiK l'npei mid Nails,
\\'f iilsn li.u■- .i itu.-ki nuiunifui nl .lot I. ol i uilery
WOOD
MERCHANT AND CENEHAL
TEAMSTER
i****-1" in...! in i,i ,,„
ft1.'"!""".' ■-:-'
t;1
V"ini.  nu-i.  iuit iiiii iiii.i
•   t  '  ll'   '    Vi*  a"  i'.M„|'k"'	
ll "MIA -   Sill  \i.lil,  illllill.\
SS tJin. lat* I    tin  I'
I ' I  - I -   'VII    IMl   -II   nt
(,l   I AM    I.l I.
'
I l-H  lltll-  IlilA, It  IM,  a.l.i;
• * ,.i, .  .*■*,
. ■-  i.  |*
, ,|,1 I'  ll   j
l n -lull  Hulilk  iMt UKI'AllllXtl
*M_____*l ""l" :' '  i.w*',
CUNNINGHAM BROS.
 Iimili. a ,
SI..II"  £
NOTICE.
irm: ii.
McTAVISH
All i
.,i*m*mmm^^^^^^^^^m
UM  IIMI III
i
11
-
mi iriii.va i ii iit
mttaain n„ i,,„(,„., ,„.,,f,,i
|
\\* \MI tl  \"-.!i i.t.\i:u.\|.M;u
* •
1.1   ■
i lllll   H Wll.n  i*.  iHiiiKT  IN
miiKXhiu.MNi \,-:ti\"-.
'••'"■ Uiiimi. it
Ml ii  i *i *u 1**1. sin t *  it  . . ,. \   vi.. , , I, - l  n| | n |.
ir,.,.   ..   t.7*t ■ '■   -in v.
|   Vi L-IIARCAXIAiltl  i  m.* lltll.* i.
\ i IVIiKKSTlKN  a. in
I.. .'\|i,-.in,.-nt aith -I iitmpunr) build
liiliollirri  *
1 hiin.vt'i,
Ih-   Illllln I \!
* :: i.l, 1 ui  ■'
a* ihalriii.,i. M.,
-   "I".II .,',.1  _„,..
I
Wl  his.  .
-l 11   .
II .:■-.
• t-H-n.'tii    .  . :i.  ami Hn  t.t li
\. .  _Vn,1
diilHbtilliii
^m	
'l*\\""i nii.iii.M n'i>i\-4.i in  t:  **  i*«*\xi  m;<atti.i t "i
i • ■
It Mn-N^M
*m*^m^^^^***\\\__
it
ibn
ii  .  Farted
.  - - ■
i    iln mil nl iht nan R**i  *■ 11
.  i  .
■ -t .i I,' .i * .  | .-.
,'l mill  lllll. h |„  |r
aaa in ii.* lul tiwiwi i* ii thr prannl
* public work*.  The
i-in ul tba N-ni \.K,-ii!.' i
lira I  ....I whilst
tbr V    , i  -- vtbldidf
im-. llr* * -, iteislvi publd llll-
i I. Imriut*
-i in thii i-ilt- > ir*
i  | r.i it'i
■i'l*
' '■ •'■III t-.t_l.-t-
■
I
1 ., I \.,.l I..
NOTICE.
i m.i.  Kuril l.  NIAI
f i,i  ,i
NVERTAVISH NURSERY
NOTICE.
II
.
'
X"
VICTORIA
II you wmil SEEDS. PLANTS, SHRUBS. TREES, or
^^^^^^^^^^^^^^^^ iiny (iiifiltii l<ei|itiiili Im my Ci.tuloisnu.
.in im,,.i a in, i,
__^^^^B
^	
r ■■ '^B^^
I,  ,,l|   ,1 ,-.,  ,..  A
I
It ..
■_—_i^■_^_—■■^_l
^	
1 1.1- i
law  tt
- IH! - 11 llllll I I
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
In tha Comity Com t alBrlltth Columbia
l„  ,h* .....tn.  ...  it..  pt*m**l
.   • Mil.   .■•(  fi.1-.'. m  HUM I.l
I  I.l,'III I 11.  *******,
\*<IHi; I** HKUKin UIVKN HIM
** * ii  n    inttr IV i.
*
■
Wt.  llll. I. U.i.I -I  \ SU Musi t.'Mil 111  I -1 M.I I M|\l |.\1 * ».\  llll
I'M 11 11  iiiMil   i.\i.i;\ NUM. III  nil  III
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
G. S. MAREE
PAPER HANGING
SIGN WRITING
PAINTING AND KALSOMINING
\ K.l.V  "I l l  I.I.I. ITKI,
.,.,,„,;.ii.i:'m's i Mn .a i»\"■■■    " '"
Ii.iiii
|  ' (UH 11  1S111  It    fl-   a*l
I •
Si'.'III I
tltll
w hi; I.l
-
-
III.   111,!, 1.1.11...
I;
■IH^___________________|
.    k
|   S, ,~.s  ,   -   ,-    ..HUM
| in  ni...it limit,  Matt  ill.
i
S
••
. i .tit. i*i,itia
■a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_M  aal  Want  .aa
Ittil la, oar N,a  P .*■
'''""  '"' '
a i Masuii
. ittl* ! "".'..!'•,'. "'
DRY ALDER AND FIR WOOD
LOOMERE
TpRD
**** THEtin,,
UOM M.i |.1(
^M
I- mi
ni. in
I tl:. I
ISI- MHI I'll,,,,',
'■'III Ill, ll,
I'i 11 IIM.II **
CLOTHING
"ll.  INU  ,,it..
' II •!  II
III III) tins)  ,
tits  I ihm
i lllll.lt .it. ,
t«l tl	
t t n -1 iiii,-,
im  I in. in
MH-I  1 lllll.  ,
II .lllllll III)
l-ll III.-
..I IHAKTW
H
ID M||
I'OlCil  It,;;;
1
T
\|
I
W
r
T
n
i.
ii I •■•iai,* ...|
■* *
■ ■
**i«i.
Ibal lb* -
)*ll alb**.'
-  . M   •'
i
tl ai ih*ordlaan t*
■
annl Ihii. *
I
■
■
■
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
- • COunlr Court of Bnltih Columbia
I 11 lltl llllll, )•*
Na*  M  -  I  ,
lat*rwaHai *v ,**i*******, m
I iiiia.iir , iiHiiiu.
MtttAt.il
I !-•*- mmMeem* ,'*,,  .vt-tal  IJ
aa*.«,iit**lt>«'. I
BRUNETTE SAWMILL.
Limiii NEW WKSTM1NSTER.B.1
r I N"J,".',:» «w»iv mvfx tim I MANUFACTURERS OF  Lumber, Shn.. le . Lull. Bill Stuff and Long Tii_r« |
to 100 lint.   ALSO Flooring, Celling Rustic, Siding. Mouldings. Piiks,
Scroll and Turn.*.! Work. Sash. Doorc, Window mid Door Framta,
h"ii '■ 11.. ii nl all Kinds.	
:,'■•'■'"■'.*'• iy-A.ccvi.rato "NX^orlc  G-*aaxantood*ai
M Itil..'  11,1
CAUTION.
M
•"  a
Shiopiny Facilities bv River. Occun or Rail Unaurpassrd.
THE GREAT FIRE!
1 ii I —a wi
in . ...
Ill a.  ...
"*n |*Jit,
|>a, |,| |    Tlllee U'eelia ll,;,. tie lie,',  1,11, II. cll.lli'ly  Kill.   We  11'.'  UOW ..■-.'•l.l'llall.'l n.'l*|
• •'"•a  -         old *|t,i.  New liiiiltlni.  N'eu- nml Ciiui|ili'le Klorh ol Good*.  Wearraltlr
In Nil nil "1 'I. i - lor llm .lu ii, i ul iiny tl il|ttli,n.
a*, ta... a
•n
■
   	
^^m	
NOTICE OF ASSIGNMENT.
in, hm*
*   Mill
IMPORTANT
rs,
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS!
Columbia Strcot,
Nl'W   Wl*H|lUlliMi I
■
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.I
V
«.
■
$ I (lot I
\V
T
I.
s
•|-
-    ,.'.. -. •
\\    i   , i mil. in. i , i.l tt
*
I  fl*
ll    iMiui.-ii...  ,iii:,ii-ti,i,
*» .
V
Hm n.i,it*. Itroai.
No* Wcifitmln«lcr
. .i.t*
V*y*u *■■
.
Xaonlicuim aid Dealers in Rousli and teed Lumber. Mingle.. ftH|
liiili.* ai.d Pi.kpt.*.
.S.tii'ntit Boxci, net Flout-.. Trays, nnd all klmls ot Wood Furniili*i||
lor Cnnnerics, Doors, Frames, Windows, Mouldinus, Blouli. '- 11
Baliislrrs. Brackels. newels. All kinds of Plain and Fancy Turned W<^||
» ..*-•'
•Mi.tt*;***.
\
l.ll a  ..I,
I .1.1*.l.ll •*>  II
.*
*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NOTICE.
j
-UttUliaW
tl. ntw, iif,
"I* SSIII. i
I . ii  I 111 Mti --.I
.1.
•|.  .   HI,,!...!  t
' ■   ■  -
,.r ti ii
I
•■
ll
.......
NOTICE.
T"l. ' M'U.-.|«.M,|IMUI \,*} |,
1 ■ * It tmt _M ■___.
T 4 rairr
PROf. HIKERS
1 Oil Pi
A TRIUMPH Of GENIUS
1IU6HM0H It DOLLARS
-
II. W. IILHNAN
IIQ  ■• ■ ■ .  ,
iln,
T 11,i. I.
.
w4 int it i-  .  . .  -
■ .*! •**- tin iiu i
■ ■
**"4 lltal ii mm*i ****•***•
|  .  .el ,1  ., I. |  ,, 1*. a**i
*.- .'•■tt*.**
**
W t1*t*t,,t|at
tttm
t ******* •
Hanson
t\*.'t-m*m<m*t*e*** - QILLEY BROS*
PO AT  Livery. Hack. Feed tf
\u*mJmt\i^   sale Stables.
Iiiiii unci uii a imiM>  i.„. ,,  .
New Wellington Coal  w *N ll
^^^  Ha-' li'	
...I, ..,■ ar   a.a  a.'"'"
(a.......  *■  *•
' ________________^
_—_^_—_—**
TO CONTRACTORM.
T
OARESHi;. iSHI.IA & CO.
BAKKER8
i *» *»i Ma  |i «
18.00 PER TON   F,J,PllNTO!.it
, w,,m„,.TOR.  PiaHOS,  *)M
MUSlCALINSTKUJ-r*1
l,a.r
l  ...t-tt. r
Ir .r-aar  ,.4 m |_a
*,,., awl I  a
Mi-Pbt-i- Bros.,
,s
S
.1.
I!   II*.   ,., <
■ ' -
I t.t. I i. I.111,.
Wl.l...  lllllll (
*^^^^^^^^^^^^^^a^^^^i^t\^^m^^m
W.
BICYCLE CLUB.
1.  a,
'
.  -*|-1I,1 r*
■i I*.**	
AUCTION SALE h
FURNITURE   ! *****
** * * ■•* *t*T*m**i*
t**m iM^th *ta>»**w I* ,*« t****
******* t*n*mnam ***t ******
- SliipiriiiiiU i Ooalbuilden  oordova iff.
*• i *• n... tn ' *•
BOATS FOR II IRK
OTEL   DOUGLAS  .r-.att tot ami. .a.coi co
-   i *  B-ry.niil Hof.l Cil
R hire   tu iunnur
'PlaniniM.il.  |f 1H Ll U fl
N.St   \\'| -I„|!  ,,l
aawr.ll> Witlftwla*
, ,*, l,..l. iwittta.atartl.,,!* ,
New Wetlminilcr.
a_^^^^^__ I hate j*.t .'I'1**1 'ii
VANCOUVER STONE meakin'S ^ m*a>
I W.lair.lnn  ot  mr***\ I
l_l__l_l_l|______|_|_|_|_^^Kr ON SATURDAY NEXT *~ "******.***
• it.,
NOTICE.
•latti ,. '  -
'  '    • '   '   .
•I.a.
* /  .  j,,
CENTRALHOTEL
■alM-HHlit 1- ..ai.tl.iM Piatwaiwl   ^ L.'" *,'.,'!*
|,'l HM*III.|.  I1...SI*  Mill  MU  'I'  I  IIIHI.lt .litl.tin Itmili of   I* - •
' illAjTi** , **_•!__. «JW|
OOMPANY
-.  >   •   I • tall -a*.,-
itrw, ant Mta*.
SANDSTONE
PRILL ROOM
Sh.de. ta aallwa
****.
,*trt*2.
■
,____--------I^I^^H^I^^^^HI
JAMES CA8H. Proprietor
T J TRAPP.   \*9at*l*i*a*a*^^ -  .
*•*"•—•   »••.*«•..*•.II. ' '.-aia.alilll.lt  , .'km'X.::,.
-nw ap.. i. ,tm ,whBt ^ CHOI**  totiatfa, Iron 11"J
iMOsuiis twga,Me,i,    ..a.a .nd will wlJliSt
P. PEEBLES^? i
■t? ******
VANCOUVER
. THI. MalHIKIl:  NEW WESTMINSTER HltlTlSn OOLUMBIA, TEOBBDAX MOIININll, A I'M!, I
rinTITDIJ ASSURANCE CO.
t|5Itlill OF 0ANADA
uii
.......I i r M- i.i
iiimi iinim tt
niiim
nt
iipman. Morgan & Co*
,, u-i i.ANDlNtl ITKMH.
I ll ■ *■ *!*•* Aiiimaiiiilit
, ii,, (i.iii city
,,,  ii  i   A |u i. 1
I I a I'd till
llll  lllllll llllll
,.,„-.  VI   I  i
.  , „■,... Mi  lii'il
s i mil I'l"
■ i".  Tin
ra)i  ii.mii' u,-*\
■ ■ mn i. ' liirli I
I . 1. ,1.1. (I'UII III.'
it Willi  I
i   nal   'Hi.'
ill.,,  to
. itabli *-  in.ii.t-
.   | lb
I tbi inii.-r
: n't Uroke ui*«t
Ivlii|  bad a
Urllrhla i. Ix'ii
-  .t.i.l l* llm  Kt.'
■ i  two -oka nl
M ■itlill,  ll.il tmi
n...i,i.-vli>. valued
; *'■'  latniH.it
V  .ii-.i.'. i  l
l
■  i t.- ....'■
■  ■ ,
til .-'mill) ut Ki.i  in
■I. (Iimi oiittrgotl »IUi mt
"li lulu. Mutt |'   A*ilii i
fallal to nut in |.|,".it i,
ni.ii*M-.i iimi I,,. m\ ti,,. ,„_,,
.IH". 'I'll.*  GOIIltlblc,   lit.lsi'M
iiiiiiin tin. nn nt laid in [|,_.
u.OItlll tli" |i'ii.,n.'r uf ii.'inw ib
Ta m Snaa pHEAPSIDE
11, t'l Inaat..  ..... al  —
»'»'. .1  CI.IHKB, I'niii'ia.
III.-. I III.'- til
It* lin,l III,I,I,.. ||
-IH  Ull  III,Ilia
Auction Sale
EVERY SATURDAY EVENING
nl. nml
n Iiu*
l<l	
J. Z. HALL Ac CO.
.v..i,Mi.. i;,i,u,, Vannu *,*, u,„i
319 **mV VANOOUVER J. 0,
dtt Top im aaa
rnoM
ANAHAN
,.,,.,
M
11 11,1. Il„t,
'",''"•'	
'"'  H'l *'    latt   lift,
-
.   ■ ,1,1	
 itt.. .aacuuvEB    '
T H EL
Bui	
I.....,
''"lli-'J  . _.
Uin. IVI  1H. ■IITCK«»
F-E-QLETT STLR/LEiBT
.TAJIKS OUNNtNGUAM,
rlll'IH Im  tlir
I'M,, Mia INauHlNGt COY. Or lONUOt,
FINANCIAL ACtl-.NI
Minn i kHUd nu goal* a*-iirll), ll 1 laaaoit
■■*   > IU   "I  in*, n.i,  ai.il  i.u  itiliiiiiiaali.il
ill. I Ii.t al.al.i.i
*b. .; cai e^mT^ avoir at.
M«  si»i1l||S-ll,.   ,  .
FOR SALE
En, April 3, al 8 P. M.,
Hit***
PINK TEwA.
Ul
leooi tiiBoiu iPFii ram
•-"■"■' i H*h Mil ll'I'H  IMI-.
i i   ... fniara ud r. .    ■*  ■
i 'i la«l,.an-J lll.wl.t  *  lut
(' i - I*. r .i - aa  imn i (.nt. -t.itiu «).<[
i...l-'l,-,.,. ,\ Lajfaiuafe  t.Mir..
I.. HI II III.HMIV
11'
li i
Or i.l . IIII.miv la"m
Iimi. AtitiUf, Nr» Wti'II, ....'.(
•  ,V».tm!n*i**rIa*t  \'£
.iini.i.i
*  in il.*
.-.I I... r>
.  '
■ ■
■
Tai PiutiM t-aiai
■ .l.clll   **!.*
'
I  M b*i
I
*.  n
■
-'. tt  *****!**   |
'    (lamia
l
I
if'.,.
- - t
ORT A NGELES
NGELES
pom a
iitonoHiiii
ST. LEONARD'S HALL
SATURDAY, APRIL 4
n ■
PORT ANGELES
lie MatterXz
iv  mure  tll.ltl  i-vell vlll.-
qualtty of the material ol
*i Iii. It  i -.nit ul ilnllii - is
in.iile. the intiii important
consideration, Thcfmca
. It.tl. I,.„lly .conformed io
iln- ■>Ii.i|h- iif tin wearer i-
"••I-- iimi ihoddy
M. A. HcRAE
guarante. i a Perfect
I'll   I Iflil.-;.i,n |i it  |o.
tit ilt. r li) .i competent
tailor i- more elegant than
mhfitting broad,Imli. The
immortil Shike.peare
"'Tin Apparel
nfl I'liiiliiiins tlir
.llllll."   lie  H.ir.l  i-
nclii. Therefore *ril. r
luur ilitlli-
iui;  Ii.'tn
Owing; to our lilt-
Iuit nimble to to-
Hunt aiiilnltlii |,r,t-
iuIhim we littve iln-
eiiletl to itlomi on.'
olUini iu thia .'ily
lor thu p,tiiiit.
BOURCHIER. CROFT
MALLETTE.
COAL
COAK X WOOD
oia lv*tiiii.itn. Onl Un* tuit, ii.i nu
111* l-aildt  I'.Mttt  Ilia,  I, i,,l,r.1,  far.
ti'.nt al.1t*
Hiatal, mil  ,•'  I.II  .1  tttn   il  •
Itl  It tl ..-It. a  ,..|t..  I
• i.luml.1* a...! tLi.l.ll. -,i. .1.
Ill I I'll,.11 11
JAS. E. WIZE.
MANURE FOR SALE
I    '   1 a ■
,  tl..   .la  .,  , t_,.,.)*,  *„
THOS. CUHS1MUHAH
 IVIhaia liankaa
R. MARSHALL
•••
a
4*
*$
a
•••
a
%4-ft
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
fie Property of tils Company
.Vllll.-|,.Hi.-,li.l, tin  in.lll.l,.,, III.  Ill  JflNI'M  (lull,  lllll
i i,j,...nl.i,| Itiii .I,,,, ,| u„ ........ ,u«lt,|,|r laml ,|
l ,  *..,■ t:.,H ../ Utmrpml luclutUui tba ai,,.|,. ,.| iiu am*
***** !'■ t.itt'. « I..■ I. i ti. |tt|* • ami a halt n ll.-. .... ll* I*i«*.-r
111*11  ' lb" "i'ii Itlllni) Ht.air.u.t  ai.l I* 11,,'..nil mill]
'■-.ti..'. i.i  Manufc'ttit|ii| iml alil|.|,liiir Imiii a
„  lit, <;• ■  nl Uh Sea  .Vt-alinl natal NttUwra
''■"I l-.ufl.l
1 nt
>,*l lu 11
'"-1 **''-"' I..1 .I'm.'.a.-,i  Utt  l'B»i|  1
*■ i i t " . - ,rb   li..* t..*.l allli.- np
■  '-   .   r.i   -in. U  nn .
l.i.i|.,11  altl .!-. I.i ,-lmt.il anil
h ..in. », tin,,,!, i an) k-ion aa]  I I
i-ti.li i	
■
|ail> l.nffi
' ■  I I•■ l.n.' tun UL) "ill ami Malted
1 - 'i. I  ...I.   ,111,1  ||  ,1,1  ,,„  at|„' ,,.
itiali, lltl.   I,..,.:- I atll la* ult ml t'l D lltUfu Inn r.
ami In.-  '
■   I
*****
ll.M
,.  Ml,.
1st
AND LIVERPOOL.
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
I 1*1 lit,ml I
1  ■  ' ".l-ll.. ..
l.ll. (|.-l l. ll,,- Iril
\  all
.Ullll,tilll,-. ,Hi
ii. .lil.t i.aliy.
lli'UII  *>ilrt.i .if
- an- Miurai.
Haiti.' tlir s.i'iii,il |..iiti...irr il,,. i'  l' ll allli'.', L, a*>■ "f'l.'t.* ■
-Ml diili-rlal Ii.t ll,. lalUit  (t.ii, **4i Nat lie all] la*
ttitit.lri.nl li, I.nlk |q Hi.-Ilailaa, I ...,,|h,.,i ,|.|,, „t |.i,,',|i„,|
I'.-miK.'tiah.lllriattl h-n-*ialllr ami |', *•.--,,, t, i.„
iLa-l. i-tl.ttiil \..ni„',i, .Hi |. ■ t..,w,-.| 11., |,u „.,l. a,,,| Soa
M.-»ti„lii.lrr»i,r1l„ i f li iiiuii-, m ,. I. I,., aill I*
irft.lt..) lit an all-rail nml.' it. - nn twiuit.fl w
"' - 'i.it«n««.i »u i t..,i.-i.,v..r.,,  , .
I  •  ai.l I.T II,.- -n..,l..|...l„t.... I.r tl.* I   I'  ll.iv.l.  -I  |.|.il
tU '  rniw.il* I I". Ai.. *- I... IL   I uf ami all u.auil/ai-
t....'11-ii, i. -i.i|,|.,i t. ml ilial lait.-n-ail t..aii tainta i.i tl.*
>l ii U„ .ai,,r lat.i.i ln*m \r» rti.iinii,*!. i
* .f'ai'.i.iiai. a l.u.T ami .uitt il,ai»« ••( iiiihih. iii„i,fy
al I ... t|-..| tlut, .1 l-'l .tllirr |*,.U,I
\ -aninill aint M,!..(.li"i„il| aill l*,t,-.-l..l al |.lit-r|a.>l Im-
m.tl.llrl,   II,. iiriiiiun,. ,.,  prHj  at  !."■ i|---| i. .-.,. 11, i,t
nlaai Lfiatr lata in biflaM Owiaai  mi paMtoaauattl
X. T. TR-A.3P3P,
Agent fur the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
*•«•#■
a
•••
a
•••
a
DRAYMAN Sn Westmiostei
tmt mm.*,*  S,
• ti aailaa. i* H'i<*****i i*»
Nrw Willi nit tmi Coal.
■«*t la |*t-*"|»t||   1Vtr|itiia#
MEICIIITTS EICIUII6t-J Mm mm
Bank-Montreal
*Ui»b at a *■**»
*
■lai *• .
i\ *.t, ■ **.■   I* •
1
PIONEER ART GALLERY
t't-i.t Or air*  i*-*|Ki*ir» a**d Pu-bbihar.
A»(*»i* Co'o***iii*
Wkslesale asd Retail Moil.np
,JTTt Vancouver
£YAL Ac (JO.
CtriTAU
utr.
ii. it'll'
• H ii-
UODOKS AND CIGARS.
i , .. .
W. H. VIANEN
WHOLE IAU
A Savings'  Bank FISH and GAME DEALER
Owl lii*«t. *•> Wt*t_aai*t
Department
, baaw apt**** m law-watt.** ..,*
(kit I
IlltW., fn.* I-a K.ia^rl \a*t Ih.lr.
.... .   .  a
| Itia .. ,1 a^lat-tali.-. I I. am I,.a
•••It |a», III HHafiatth anftlli.' ,.«,„
Il.al,. ...I  ,.  lUltallir:  Ml . fie." . ...
aaili.) ••( tww,   K.tt.iii.. t„| |,;^|
All am. lill tl Mrlloaoailit ma.
«at r*IMII Kt—rt a,11 Ii.t* |t«.tt,.< .,
i.ikt.kit,  llnr.i-r_-l_.ia.lRt -
Taafttma* "-
IC*.. rnpnaon
TIME TAHLE
Str.HOBT.DUNSMrili
i U.ltMV. IIIK VlA.tl.Mt * viilt,-
llltt'
'■ .
I
"-
DANK«BRITISH COLUMBIA
iNcoaroMATr.t, by *otal ciuktcr imi
Capital Paid np
Reierve Fund  -
-   •   •   £800.000
.«»,* i-.iwii. ,n utmuumt
*  *  *   £300.000
$3,000,000
11.000.000
Ikhhi 111,1(4 it CimiJ Inn
GEO D. BRYMNER,
Will, 1  ... ...Iras
BOOKSELLER*	
* STATIONER*  -I'll!>«!H ROIU I USTIOUJl
   —  *. «»,« mnia* a llaa
I titMMtiiia M.. - WraimliKlrr.
., i *** Ttm** **-* ***** mm***
1 am ta* mm ****** n tnm*. ************
HAMLEY BLOCK
•:*
>  " la* •*. **a \
tl
■
a    •  ■  ta 1   ■
,   1-  .
*   I   ..a,****, ttt.  i
.11. tl
*.  I t-alliw j
,,.,.   ,. I,
...   it  t
*l .atkw MUM. |
a ~t***wi.!
u
.  it ■   »
i. n
a    .   S  a
..a i aati i,*,ll
Josi Wbat We Want
WESTMINSTER
Steam Laundry
.2____« j^r.i*:*v.aa^jLai**s
RiddeU &
Johnston
SMITHS
I la*, no* in operation the
only
atria niiiiM
Otthawaala*. • -rar,ia,
'  tw.lwt.i, lint.) I ara,Kta
at al, lat*.i
Cwtiatu Sum.   In leuaiiiw
THE HANK HAS DECIDED TO OI'EX
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
Im..iiiitiiim a-ith their general -Banking Bminen, ami are mm |.tf|MHil m receive Dcpotiu
ol One | ...ll.tr ii|.w.iiilv u|a,n hIihIi intcrwt ttill be illowctl at curreni rait* I'rrteni rate.
Foar par Caat. prr Aaaaa.,
I tr |*.nii reodted for l-'i*c*l Period*, ami umrci _||oa*il on lermi ahkh may I  iweni.n
• -I ..ti aiiiiljciliti...
E. A. WTLD.
Ne* Wi-it.nin.ter. JiidJiniMiy, .Sij.. Act—a Mimaim
OPPENHEIMER BROS. F. fiPAKT!,
COMMISSION MERCHANTS ,'TCH»'lilili *•: «u»™iiiii mmt.
Iiti|inn-rn tittil WhnlrMtr lV,»lrr> in
CnliittttiM *Sl. Thtfr ih**r* Wr***! \:t**m \\ O.
** .'• m ill ****. *** *** avail
1*w*it| la *m* —
ran, a aamt *****.
I BROWN ft COMPY
latwiM. ul VMmltitt,
1*1*11 twan i.
Wines. Liquors, Cigars
i******* j
tm a*** A*'***-"** i.. iai 1*1*1 *il tW tin
(aaaa*,. it. Km Wta*t*t*nn,
Canadian Pacific NavimtioD
tL.-.-s-i   I m-tn*
llll  llllll No. II.
tm** mmt ii i v mb ttm
*
* * 1UkU to \KS* C****** ****** ****P
******* ** **"■ '
\**\*t\%jC\ti m vti't««u.44r ******
******* ni| *■*- * ■•■* *t mt*r ****/>*
***.** S* IIM*
• ta  .,i".
%l tVtlA ,
********** *4 ******
mmin mm   ♦
1 a*    *•.-.■*...
Groceries. Profisions, Cigars, Tobaccos, Etc. Co ^•,^r^^!:H,^S ..t^^^'n^:^
tOO* 102-104 Powell St.
I'. (). lln.x Ju* Vim Oliver. M. C.
ARTISTS' MATERIALS
JiiM it,i iml. ,i nuti|ili:lc ulink of Windnor
.md Newton's Tula- (*..lnr>.
.
WESTMINSTER STEAM LAUNDRY.
SAPPERTON
W.TURNRULL.CO
Builders anil Contracton
ehici:
IMPORTANT
mn  ibii  it  ti• ii"i it
llw,a. ra+tta Ita till ,11a..-
naatMw lai*.
THE LEUNO HOTEL
RAvrnra «i«rki
] H*»- Cornet of Qianvillc SHect
* tart
I. whirl.
I v**4l|   *|t  I*
'  *»i th*tg*4 *tt* '
• Mm mmm t,****t ■
**A a**, j
■ Tmtm
***** *****
-•■•■■*
I mtm ***** \
" '  thml  **,**4  «!•)  *  ^m^ Hit>,  ,
kg  ll-t-  4*.
^SS   CITY AIO SUBURBAN LOTS.
■
t **1*ril*Y taftw* ****
•g tmi **>******. ***** ***** tm I
waaMtmitlaail* ****** tf* It A A All    UATTI
Parr*.-, *, 1*1^1, ************** *• TaMi N*** •*** An******** c*m* TELEGRlrH  HU11L
1 mil* li   lWa^«a|4n^«tl ******** ha****** ^^  ***  -*^ ^*. *^ • ■••afclitlBW a****
pmm  in ************ mm
IB lai nviiaMt.
It„ ■***■*,
* ttm*t
„_*a* t ******
■
■
6000 sii-ru noon
...  l-a
titiMMi* * *■ **■ • * Wmmm
■
■
•alt
*m*rs\m ** ****>**
'"•"
******** ****** *  ■
H nm*
.*■ a   * ■ i
a .*  1 ll  «•! *
■-■  11  *****
■
t   .
■
w t*t* ttm *** *
1h*t,m*mm mm**** *n mmtn mmm*
"■ii'i7itlTtt<i*
Am* At*'
r *-!-ft **-
*****!*■■
*  ai*iuitit' ••»  mainal.**""""-!""'"
«.  ltm.nl talat  " ".a.,**.
T. I. TRAPP.
• •wrra h,., wall.,   , ll»lllt...l
' * ""••• Iw Ml larlra-Mat
Qampbell & Anderson
The te..iim ll.i lv.,< Coatpaay.
...11 Vltll Hill. I H'l *t..i|WlliII.B  .1
Royal City Market
I. REICHE
Meats MiBiiFiteOiiis
I
T. OVENS
REICHENBACH
WH0LE8ALE ANO RETAIL
DEALER."FRESH A SALT
IR.:. • 111 MUVB1 rWOWt It  W*tt V.a^w, Ma*»»
BH
1*1 iliti;,- toiik I.r*, |.i»e over all citm|*ri,(or*. it Tomnio t-.ih.bi-
linn. iSoij. liiJil mil Silver W.iithi-* Duntomt. anil dem
Rbn* Jettelrt i Inli* *t.an-laflei etc. A Urn «tOclt of NlW
Att,.lit ("in«la in I'latitl \V«n- ami Jem In .ill anivc r^y in
Ditemlier.  Call and *rr |tkr*. no irouMe to tltoa n>*ali
t** " ". • Hail -
Ship Chandlery.
We hate on Html a Veil I tame Stutk of
in..na*.    run*    cALtvi*    Xt m\* ttiv-i.ii.a.
lltll- llll*. lll'll i,l'aVI|.i.l
•or*    tmm    . t* ni' *tt.iu rimini
Wtti* lllll .'tMSI ..I  in  Ml|ia
risbenneos 8nppliei-'4,u,N M,*,,,W,:,:V'V:*' w
Till 111 *aw I*. ar tt tl.r for I'rter.
CREIGHTON, FRASER & COY.
in W'j.er Slrra. finirtiittt  |t
COLUMBIA eTRlClCT FOUNDRY
REID *"» CURRIE
Mi'tarfHttft***-*! ***** W«iiai"**g *********** i fpariaur
GENERAL BUCESMITH
Raata.ti.lw-tr'-**''*'"-!* ****"*•**
* mta.J***B .**« t** ""' *.***,**.*
w..,ilaaita*'«. .lawa laiww*a r—  -■-
ram,** mm. ertani.li.
.11, ttatatHa-aa*
MACHINIST
r»,t*arii** ***** tr**-- r**A***tU*. ***** mmrmtm-****
Mt-mam ********** *'■*!  ***'*■* **•* *'* **■•*■*■ ■**m**1m****~*4  ***** ia aM ***n
" * HH •♦"   !••*>• ii i-anl **th>***y fti-nalfl
Rritl ***: OttTt* Atr ^grtiti for Jiihn Dniy ttfif[inr Company:
A  R WiHiinivt^lff in -ill kimUof M*Khtnrri'. laowlon Tool
Comoutj, MmifictuPOT of liw»Worirfag Tocbj John Cam^
lirll. ,\UnulActurrr of llwliv C^rti-ijfr^. hlc.
*r mii* t riaj IIMH •** ion na MM ttU MMl
NEW WESTMINSTER.
SliHLHI UlUL^roiti!^^-^^
Pan^ta.nn
la.aa.iMar>
aXTiM*
, mmm  *****  *mmm*  m ,  *   . ,__,____.    ....**.. Jai».._i  "iv* ****. ***** | atain l-l* a*l i***a**mt
[m*****^^ ' '
\ttattt l.ll a
al 11. ta*. t.i* t -mt
-mm*,***m****** -
i ,a ,ka waMtwl   awt*l I'lll.  I.I.IHll.l!  NEW  WKSTMINSTRIt, IIIUTISII COLUMBIA, THORBDAS MOIiNINll. Al'llII-'-'
JUST ARRIVED ■arear* ENGLISH GOODS wfotnTtfr
■vnvTT. TUTTvrt_s tt_* Ttnrsc (innnie 11 UOllUllllJllJll
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
BttiKHtiU iV Tutu ni n r.i. i-i
l.iti'ili'tiiu .iini I looi Hii Oli
Ciirtuiuia mul Blistli
Ittili tn KniilhWwtB
nt OGLE, CAMPBELL A FREEMAN ami city Lots
NEWS OF THE CITY
Nrw A.ls.il"
1.0CA1. brevities
T  ||| ittl S
Tba lira |l
■
■
i ■   ■
,
- - -■ l '
u ■    ■
-
I..1.1. .lis
S -• ii
iimi  .1 i; n ■
M.i-  ||
L'l.H.LMli..  10 till
(ilMl.'tl
m.ii.
|i , i:   ■ 11*4  (it*
,,-nt* ., M , in  ul   it." ill
-  ■
'
ll   ■
■
mm (., i uf  ■■ uIm i
. a
I
p tai M
i
M i
'
1
vt,.. |  .   .
■
**
*■
■
I,at.' In.i ■ ■'
Ml  I
I   ■
aud titii |
It!
I   ||   i
VI..1   .
aalt.
1  11
' V
■  i Im t'v
ill
\
i *
■
',' ■
v
IA.
A I..
I
■
■
Imli   Vt
1*1* i» •
■
i I.  -In,ii  mil,  llir*
-  .  '  . ■  ■ ; ****** lllll
■
an. di.ai'li' nf I it mini iiu htttv** null*
Son  v ■ ■ ■ ct ii4itii;,-.i
i * '■  ' Moody, it li inti.tii.Hi
■
I ,
■    -   .  |  Ihi lainiti.i
lii'liMiiHiit , •  at  loaeai
*
PERSONALS
i....i.;.ii
-
i t)
i
ll.- wi.  .... i
'. || tii.. .    • *•    SI. Mil
■
| ■
. ■
Wm  || an
■
v I .
'■
Aa Oil Nrlaarr
M...,.  IV U.i
*
■
ilm in.i ti. i. -
-
■
-
■
9
RaiaawtMrr Ua Parla
-
Tti* li.!. .  «.'.,
IU   S
■  ■ ■ - -
■
■
ih i,... ii. i. |iald, i
*  -
a
,
I
S
A Miliar* lo Prtunrlr
M  lit.   MmI,Ml.,   I I   .1 K  In  ,|i
■
' II II   'nil  l.'llill.li
SMttllif III
■
■
IHII   It |l 11
s
■
■
II  . ■
L. J. Cole & Co.
Agi-nls Im lhl Celebrated J. &
J. Taylor S.ift-s.	
LOOK HERE
READY JUST NOW
■   .
■
OUR WONDERFUL .
****—-^*■. ,  .
MEN'S AND BOYS'    l."
i ■*
■
■
Ol*-. ll. .1 Ci.tlti
-
-
-  - ■
■
'
FINEST SHOWING
1
WE ARE SIMPLY '
CAMPBELL'S
CORNER
t'e.ttt nua a. K<-tiii* iu
*«*  mania  tarn*
•'
Frank $. de Grey
M* iiii ** nu
ll
Oaliallai Rim ******t
W
I
■
■
1
'
■
m.i. latwt
g.   ****m  laal-l..
■
:***,*. M.#t ImA,* H** Mmm,
****_*******  ANN
CHEAPSIDE
GOODS!
GOOD
NEW
CHEAP
ll
I
■
i  -ails mm-i
*■.
Tli Ciinsiin
IS
trwgtrt,,*, Ctllllwtil
SI,  «  I
REAL ESTATE
INSURANCE AOTS.
428 Cordova St.. VaDcoaver. B. C.
in. mi
a
O 1 a--,.!..  >
■
I .
Tta Clll.iaa a tlttt
•aial, ,
|  .
i
fa, »  tal.It  .),,..  ,,., .
-
Ar*, Ox
•4}  ' </
J. E. PHILLIPS
he mil miiiu
i-i,,, i.i, i , iit,,
Ay
\
S  \
D. J. MACDONALD
GENTS'
FURNISHINGS
u.
I
II   11 I
ll
gents;'
Ii FILL BUST Kil
IN THE ARMSTRONG BLOCK
=HS DEPOT HOTEL
III.-Illt—  I" ItSltlllll.lilllN.  ril.llll.Kl.il HI lllfl VI .TH |aw.  .
ISli Ttl liuiisi. '"*' '
F. O. BTLiODElATJ. PRQP'p.
|l i, „,i IIM l r -S.mi.l-.lj7i  i n -ii,, >n  ,,
Lull, HA Sinclair &
I    REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG*IB |
Pirte Sell anil Lease Property. Celled Rents, Malt Lbbq i».
lanes, and transact all business relation to Real u&
i  ■ I-.- ......... i
-
. i
OFFICES
DUSHDY OLOCK. WESTMINSTER *  41 GOVERNMENT ST.. VlElt) I
A Prominent Feature -  .
,--"*■ - ■
TAKE A NOTE OF IT
Th.- LIVERPOOL Property otlrreil
I..1  .til.  ll it. illllill .ll.ll'ly .tljiiilla .III' J'_a k
W Inu I nml Ptt.it nttii  Dfpol.  LOTS ' I
im mii- liim, tnm to esa.'t. a**?? . i  *
Woods *k Polley
COR. COLUMBIA AND Mi-KENZIE STS..
AU
BON
MARCH!
****** j
Wliti-  Knl i
I K
Fur  I i-i.  li
til'tt'
till in
Tt**m*  '    ibtitnlCI
lil
GORDON & Co
B "**** a
GROCER
FINE TEAS fcCOFTEES
J.1.1
* til \* ■*" t-i ; •
i- li *
,   -tmm*
■  1*****1 I-A  III   I,  •
-
■
pill
I
■
•
-. ..
'
*  I'm,,
■
■
ll
*t**i*»i lit*
• i  ..
11
\t ■ ."■
••alb VaaiMiKitat
Mmm Wtmit a Ilia
*********
* irati,'*
Trvm Wtrt imp ■■•
■
mill,*! M "
IVn ii
• Ml |'t   -
th*. rt*
lnt*>n*tlnl ii.i.n..i. i
until ll.- *****  h*i
ula, a* tla
■
■ ■
• .
li a   '.'l-l
■
'
rM*Hi*nil
mm ttt * T. ******
I* 'h*t*4
.  . it *h* H*i*n*
*t In awtamtiM Van*******1!
I* *M1 i**i ?f..t*i..t. In tall *•**• *,* Irdrtt*
..lad
DOUGLAS tt, CO..
-   -■ V. ..W |l    ■
h . h ftwaam !l  H
LIVERPOOL
SE3CTION  ©
The
ffnlr." ol
the   Iiu „«,..'
ttill  lu-  i>ln. i.l  on
thr ntHi-k.-l  on  Monday.
March 2nd. Print rfa.onabli-;
caajr  Irrma.  mending
otfr a fr.r: apnctal
Ifiini tn par,-
ifa bnlld
Ihr.
RAND RROS.
wA-GtENTS.
QUEENSTOWN,
tow*.it. wti i-a ..i iii. a su i UNUMITD COAL Flw
an  l lift  i.u .twu li till  II" I"""*,.,,
,tt. I  || M ... Mill  | ."..H'l- '*'-'   	
F>. .Ma^AT ATSON*"
REAL ESTATE BROKERS ,
li till t.l uf I, AOLHlN'l'B ——
BUSINESS NOTICE! Wtf' Eltll
in m.i.iitn.i-li.siiii-   DINING HA**
F.STIRSKY.    E'
WATCHMAKER AND JEWELER
mi. -.IVi: ur.-i.ii-11' i"'
Brenchley & BENNE1
REAL ESTATE I
Commission and Insurance Agents. C#|
ancers, Etc.
AOEA'TS FOR ROBBIJfS COMBINED •'•  I
VISE AND DRILL
ornoi  DOUOLA8 str

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353965/manifest

Comment

Related Items