BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 14, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353964.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353964.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353964-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353964-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353964-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353964-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353964-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353964-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353964-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353964.ris

Full Text

 W. J. WALKER A CO
If li ESTATE BROKERS
NEW WESTMINSTER, B. C.
\N. J. WALKER *_ CO.
OBAtriiio accttuaitar. Aaa
cuvAuoiiot. i.u.r.,.,
tiEiraoti oiee ...  «t* ai.taiMin.
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH:'
NUMHKI. 117
NKW  WKKTMlNSTUIt. BRITISH COLUMBIA.  Wl.llM.HlAV  MOIIMNO, JANUARY It,  1801.
WM. BAILL1F. * CO., PKOl'HIKTORS
Cast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS. M.AUTIFULLY SIT*
UA 111) AND COMMAND*
INCANKXCKLLENTVIEW
FROM $fio TO $iou,  HAI
CASH.  IIALANCE  IN
YEAR, A is IM'UCENT.
A
S.T. MACKINTOSH & Co
COLONIAL Itl.tit'K.
NEW WESTMINSTER. B. C
flOODS. JURNER ft KftMBLE
Land Surveyors
ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I EMM -I IIVKVlKll IB HI ITBBRAK. m- ICCI
ESI. ll,..ill'lll i ll.lilll' "I 1
LENNIE & UPPER|druqoT'oto
Patent Medicines
DRUC8
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
ft Thomson
I -KI.KI'IIIINK l»7
' Nil.Ill 'HULL ATl'KNIl.lSl'K.   mi lat
Real Estate
GENERAL AGENTS.
»j;:r.;:;;:";:;...V'ZS; v	
" LENNIE ii UPPER
mil Of |N  |f\,  .Vr«r  I'..fiiattMii.
■ i.i., ttu,, i'i..,hhv allli laii'.ii'A Uppe
UR1TBD8TAT18 COMMERCE
ni 11. win, Lie eras
mil ut uur Uli.i l	
.11, ..till, -f."   11,11 Ml.
• unitoti ItotooQommoro
fioeton, Mb
l.l»l»al'iiii fif
Wahavat'
of Ilia City
linltt
y nt all parlt
strict
.ci and Un-
.mprotrad,
Lots Ji*
uat
iil-ll i.t i
liil.lli-lil* la
I im
...•itfll I tk
-
SOUTH WEST-
nl  •titiii- tltotcr
lots from t i-3 •>"*• » ai-'
atrrt In Hi -'  Atltlitiun  Hi
Boat's Wr., it.in.i.'i ■
.. .in,.r aaa lira
*,.!»
COIWEYftNCERS»»FINANCIAL AGENTS
**>
//
4*7
s
3
*y *y
Real Estate
Bxcl-ora,
Insurance il
or c v" suburban
PltOrEliTY for SALE
, talk
rallrat  lat'
WOOPe TURNER kGAMBLEN.-w W.-.lininal.-i.B.C*
[BRITISH LION
ToSmokers
.  til   * UN  I'
mill IHIAM
• tat
MAlSI.ANIl.
HENRY LBB.
WM. TIETJEN, Manufaturer"
..... B.I.B., at*., tmat mn
. ■
" |aata-. ... ,....... «,>tt |a*t. *t
Mil   111 a| if.
A FINE LIST
Ml MM tall
A S|«
..In.
Tlii. |irn|«rl' will I'
in iln- next'.' 'In-
Vain
Snaps in Huubingduu!
FIRE, LIFE AND HCCID! UT
|..*t until. l--t lil\. I. ..-MT1M -
vis. m -it ii nm: i-^> ham -■**•'
lEII.'MI. lr»l HANI 1
.lll/I.N. IN-I I'I"" ' '
Ell II tl. EnllH.M AM. II Hi:-, la* A-, I.IA'I
HOLIDAY STOCK!
m
111 Kl, AMI'S  IIHH,
la  Bull  I'tiriiull.  Ho  ii  Warmly
ili.'.'it'tl at Dublin by
thu People.
0 imil.N Wllit. NOT MAKE PROMISES
Cnii-|iirii, y. Lyinit "'"I Hilltii„-*t(.»t«.
I'tirimll Buys.  Htivt* Markod
His Oii|ioiienU' Oourae.
TKi:  SCOTCH  STRIKE  WOUB
All llriui.hea ot lln- loOtOh Carryiuti
Trotle PropOM '*' Jom th*
Hallway  Blrikore.
DuiUO. Jeotiery It■- I'smell wa* lu
1,1 a!  dii't  |ire.|ilit|  liver  the
I at tba Natlooat lAOfOa lit thi*
"i. .nt.-tiiiit ih" ruum tli" Utah
rdted with aaUtuteHi la
idttrenlof Un !.'*«»" I'smell relter*
Had til* [urttier *iit.<mn*ii. Hist In' made
Jii.im MtCirili) animluteal with tbe
t iii. (i-iiii* ut iii* tn a i.i tr-.iu ,'t boon 00"
for* ll had baea published  PliM too*
iimi lylof, ■'■'t i,"iit>niiiii*ni«
l.atl iiei'ti the eutti leotOlOl »l ibe !*•
tod irgoroaotl ptaawtad by bl«
oppooebta   1'aru.il imtl-1  tliel  he
i,«,l mi,, uv, tul.l by Mt-rartby Ihil
• i j.'iittt'tnaii i. 4*1 rtintwuhleeli-*!
* ii . (uur leading t*iH'i' Ol  tli*1  msiiif. *l"    I'art,' -I
i i.i. heoror* that MiVattli? bed
nirloi ooctb t» '"lei
Mi, i,t*.i-'- - ,, s t.'i. i» dot» i- at
blaal aii >uin note—ota   TotaPor*
i,.t,i|.  .liuoeit  1il|d*lott«  was
'■-.I Hie to* til lea tu
• h lalteal sltflitltat. 10 UM
■I., laet Mu.nt.1 o| the
■  raw bad  heee -.ut**** iii****l
■  . taat ti."
. i..i with bitu iPem-Mi i  In
* at-nsrh, l-eiitrll a, am 11
. .■, i.ri..i laoooli
..mut -i t.i nem
t'it.t. lo ew lal**nr**a
theUWrol nt
ut mi.ii*. who l.*'l '»*•< i-Mura***!
ahh i> Itriro, Uat
. I tVM tu at-TOte
.... , tfi.m1.,lftelt
Tb*- Lord ProvoaL
li  try IL—A depute-
t. I.a.  i-aa-a  t**-
.  | .n| IVt***t ul  therll).
| .. B.|.Ut*i*t>* •* !••
• .pull  he „o,ff(t«nt Bltb
•int beard tVli
li.  . irtlf-Hr trtett*
•trtV t«s ao
■aita** ».*." osstteo.
Uuoaow. Jaaaon l-V-Oo »eiomev
-  tOtlrae  '*t  ttt*  "r*r*strli
,tr  la,  ,.*0t*1  Bltb  4*rt**Bt|l-*»fl*
. ,, , i . uiaty eBieas
i—a Iwsa «ia***r
.   II* t vi(**-  i*
I tin in -ii awaia
.1 at It- 1t.r a»Bl|Min*e*
Mora eVtBdaro.
.., uooor,  Jaaoon  it -TLiiit'twa
i  aUaOl rio|rtn)***a,  l*f***i«M
toha tt,* |*te«* «4
.1»*v.|*iW. Ilia i arinluatio Kotloof. e>
-tt..ii,»ia* •■** lire cinaa*t Ibetitwt
,^.t t«i***iTtt*M*iiUthM«oe
,,,-flM B.*tV
III HI lllll  lilMHH
1 tlllllt  l*aMIIII*ll M
\| W  |U*sM*\*B
I nil mmM ***** lis* en
D.S.CTLTK.TIS & CO
DRUGGISTS
Ml
im,"
/a.
.v/;a
norif/w.'
ii -
H. T. READ & Co.
nn itti-iik.
^HtRDWtRE 1KB PaWT ■EROUIITS
ad .,
WBCak
aa.  *«>
\.tt tt.>.HIN*ll I.
■ lltaj ,,,*.. .1.1 .All -a a. aa.1 rlaai.a.  .1 ..l...„*
,1.  .......  ...,*nlka In Ba*aJa*. kalla .
iiii  Iii..-1-t  \vb.i,iw\i ...  UBTU l> tm ill'   >"
I . |... |,|\.. t tut* i\ • "I li'- Hll I" it..
^   Uul in ..I ll I Ml A*lt I l iKIKIt
■-lAkk.Blf.Wlil-
.. ir.anAa,»»l.at**A mm
,.».
E.H.PORT&CO.
So.-.-. .ma to T. 0. STRICKLAND
AND
:t
IM, iu.|HII|nll«  III...  Mtl IE I..I EIIA.lt I.
A. B. Mackenzie & Co.
Keal Estate Brokers
6lb FRONT ST., WESTMINSTER
in ntiiitt.. it"*'
lif.l.Alli.  Ill ..I B
tin;
MABIM
INSURANCE
H.G.ROSS&CO.
Colnmliin St.. Ni-w WrotmlnMpr.*tl.C.
„.mft*i  a.'—f |.f. tmtmt
ammtm -» s-- i.,»
• •laa Mai  U '
|ai*-*,"i* —' ltnrtn-4
Irif.a*. I-  |.«.-,».. •*
0OT COLUMBIA fc3TR.H3_GT
MJR- ' ■ New Westminster, B. C.
l.-M-'t   J|fc*.OI*>   IL—A  *l*»Bd  Ol
• •  IU*Maia  H**i*arA,  ia»o,
tBtooao aa4 < MM!*1**,  taoded Ot lartet
•*<• lolfOttMi ol t*«****ltM
A Portotaii fet-liiy
IMsi*. Jsanosii U.*»TWdoy. a*»tBtib
a Oft .**--** 11 ****** mi tWOO*
tt^aitiaaaadtl-esllnitii *d IMH**-*
tir*sB. a aaaiissr *4 an ood Issta
iti*a*|»i«*liM'-t**^i.w*li4* «o lb**!**
It, Utt ;..i *m iits-raat. oioa *tm*mt
■
M %tm\h Jiaoair n - TV |A|*lioo
I  , i™-^ iSr.-i-*tb «l Ua* aria
.  aa,.t|Mit|Wr**dL
-1 .J-. M-eaaVtiftu and r«ead toooi
oetotal end *mtA aoersa* thmm at
iuit fcaoaa t» W delr-itsa
••-tl *»ir i»i ••! ia* ai aio letaa   A sVetal
aaa i«b* t***. <**-*« h* M* 1**1111
tBivfe'e Sard Wtoteo.
I.,*!-.*   Jiaoaiv  l»-*a**-a  hoe
.   '  Aajalttub  OOdls  -an
,  nao*t«p*ttaiMi  ta>r«4ta
u$m rnU ***tiooe iBsweae
ta la *m* ttm l<*ei iblMnat oano
i, .;«  i..4*»tiiaMV<**tMi*»**'»«^  H
-IIMI M«) «e*ta **""
_• t.«t«4 Bit** «*»* mmm asrlia.
t\ a lit
■jtl rasa*!**** Jsi*u'i li IV
gal| Mfl * t*«*i***l at aiasf/ Va4*j«eitsi*»
Is, IV <<ti *«*rv'i*l*#tVlsiOi*aii****>W**
i* ia rvieisna i*> a i» t**wi*»l 1-rwetdr ta UW
I -*amtVi«f«*tto«<dlV etato **I Waafc
Iftao  1V ■*w*>niasr«i mi imi *tot*>*
(,,. mhI a lalistlM In llawefal  lt*Ma>*o,
t^i* *eii*ti Ibet liwabti  h *-*i«**i**l
1 aswnaait.-'t M'-wVaase*  TV lhs**ral
., t.*d if* toiivr laliwaHttaa.
FROM  VICTORIA.
A Malt .Oaui.El Wllrt Ooiilitlltl Itlll 1,1* lo
Ivaita Arraal  Tha Oetfttt Pooh
Suiuitu, .laiiuar)' 11. [Special Ui
Tin. Linou I—shortly ilurooon kSdO)
thi body »t .tuiiii wiiti »** fouod in hta
room <m KattK' *tii',iudappeonoooi
li.u.iiwt iiiuii. io potaoolttfiodavldaaU]
a tie I tlie rite .iiit-iiti' Uf Mllm- **• et
.iii.ii iuIIihI, ln't I'oiilii iiu  iiutliliiii  mure
tlim pmDUUBOO l'"' Ui*u ''■•'' "H'
pOltat tOQk l-"t**'a*liill Ol Willi'* 'lt"t.
tint I an mint Ibeio »a» tOUOd * litter ill*
raotad Mr. tt. u Toylor, "I Bharti *i"i
Taylor.
ti.■ .'.I...i «.i. !■■! -■ ii" iiiii" aatployod
•t ih.* Pii*ii.t as berktw'iH'T. imt a (■■■*
Benin S|u wi'nl lul'liii'iislliil* where he
»». i'miiluyi-,1 lif S. Ura>  al  till  ' hi
niaiutia iiuiei A terdanaio hi Ml
toaroaod laiornod to Vmorla  Joel
I-1... ;,'.Mi'..' he draw * 'iisv-v fui >.'<•
..it iiu* VtolOftl beiik, (ur al.i'li Mr
(iray neve hito raah. When lit*- BOOOh
wa* |irv*enl*il ll waa I*mitii  tin i«  oeie
tm funds bt meet It- rna-ootlum* irofa
emirtliiigl-r lustliuted ud Barsjaool
Loo|to| uf thn prartootal i""i' •• *«* oa
hii ■* *) todii tu ttreit Wii'i un a t harfi
..I ..i.taliiiiit! uiiiuej oinlrr (site pntOOl 00
BbenVwis met a iiii llin aniiuitii'"
tnetil thai bis latOWM pt-0001 tia-l
tallleil tlim*. :f. thuindlll the lew.
Tl,e terrible «.-.-ideiit at it." OOOU
tl,- a s.n.'i'ls), rrsultlni In tbr1 death ol
f..ut tUi'i., Bastherhleft.il'
•aii.it. it, tbei-lt)■ Imlet llt.iulre*l* it*'
Uaallhe omlerUket*' lOVllWthOtOOtttOI
uf l' •■ UH full U Bill* i'i' i-  The alli-etiar*
nutatai tatlMoaiarvhaifo-ori ■t'tyoM
* lit rurlu'it) *ee|er*, tthu aaein (Jlirii
a Iwller 'hli.ee lu %rr (he ttlw.li 111 '1*1
ilKlil. Biuat ut the debrta htTlO| 00B0
. .H*l a«»l llie»it>a--.l athatf "a*
li.tlll user I lasltieimt  Ihe  DQn  •>""
ID .„ M.ii.i rock.   Kellhri  IV BfBM>
l**aitl* ur I'll*** la***ta II all f"H«t'
t arlwn. tin- snan whowaitohoototoa
ht**|.it«i ia»t nootadi is tu," ii battel tbta
Bt-iiiiii eittl isi*s|*e*t»*l i"1-* ell rl«M
. '■* .Isf*
Tbeloa*.«ll*lirtalt|.ttlll 0«l  •BOMlliI
t t.t |.*,ia*' It,,  ll •
ii., arhon, :*««•■• bwi-i***  "
.,. ,.,i. ,t too broad oot op t>t i'**
iiiuihaat lit-* *it lha ttossaa it'--*
»ut-b »a. i-ii,< isii*4 ohaa n.e rroih
aoaso
An ll*t|0e*1 Bill ba VM "i. t'***  i**tm*
itiSH'Oinw b| Ibe i*n**oer
CANADIAN SKWS
a a.til fait"-
»t J.iaa. N II. Ja»-t..i 11 -TVl»
a a. a l.*al| Butlttirlll lata .III l.t.
I.ai llllll. .Ud .** ltd. Haa 1.1,1*. HtB
,1 I... lu, MB) I'll.. ...t.,"'
Birrvlal IBr at.al.ra At.kUt-tl -.--lit
aal V Alt. at.rira tad k*a lt,t-l ai.l
KthBB SUM*. BlrtrllkrbUklBaB* -I..'™
I*-*, ..Aiakd*ta1.i*dttBU* aa. *l.4Aa But
aal, lull** »t-M*. ■' 1 • .'
. kl.U.d I*. WtltWl*. al.M,
larrr llr al.t.l da.ltlt.| V- •
.t...|a. at.! IB lira. ..Ir. U, . .aal|dr
.,t (.. I u*. |. Il.ltl lu lar *»»*|l .nn-
tW al Ikr «f|»l |*1ttBA, ot la* .IkAtt
akaara.l.MBtrarrBaialr.al.1-1 *•••
rata ai tat »tt
BBAtaviu*.  "a,. da*aart  U.-
Atarlia Utaaahtra. ttt-l It. *a* »*•* *t
•rr arutHA ll.l *• atart -«i» I •'  ■
llillut. aad iValat.*d .at I*.l
laar. ln.ll Bill*. dh-Wat  '
Ih-r-a .Ul. it. a™. •*»**
.atnAa>at«'k
ataata. Oai. Jttati, II -Tkalni
a) llr.kr. a 14r«*1| B» Baa** «ttr*a|.
-  ~*B 4-4*. *t*» .HI II. *** '**
ii msb. a*,** a-rt •»••*•*' Tva»
Mir '-adl. Irian**
... a aaatl. « tl"
lEiataar*.,  diaatrr  U -IMatlltr*
l.t* diaatmid atari aaa. r«.alr*tr.i.
IBaa*Baral.*a.ll*.*ll.aa. ,ad ..-a!
dai* lata >
r»-a .a. until
uti.A.. 4aaa.lt It-lla.  V  0.
I'M***. CBlr.  t*BB.N***a, *t tint*
aad W-at* hi Btita* ia..a,M.. am*.
trrr tnaa BaaUad tad... aad «n «-
sult ta, a laa aata .r.*-****uj** **>(..
FRANTIC INDIANS
Break Loom From tho Hoitilo Oanip
nml Run Amuck Through
the  Country.
UCBBIOAI  TROOPB  IN PURSUIT
The  iinii.'* mid  Oitallallaa to  be
Kept Seiiarnta to Pre*
aervt Ht'Bio.
THE   QREAT   I'RIZX   K10HT
ExiUiiitt  Eitraordmary   lutmeat
Hull a Mtliimi Wa«ored  Tb-
Autliuinie* Pownrlaae
I'm Riooa Aoaaui, S  I).. Janueri
1'   V i.uuiImt uf FrUOdll 'IH-'f* lalk.-.l
Hilt, lii'i.ttrii Mil-, (..ia*, sift aakadlbii
il,. i Might ba -lit 10 Wa*liiiiitiuii thai
the] nlthl iii (MtODO loll tboRIOOttethoi
..I ii..ir urii-iaiui'. TbOI llntOfieilad
thu a ooiobor ol boollto ablah mkho*
pto] tin-in If Iboy lOfTOOdafi **> that the
■ti i'n*.» ud povor uf Ibe port roi it
wight l«* mad* |dilo. The rap,oaM *ill
i- praoted si.ti [jeotooiol Taylor •■' thi'
Nii.ii. i aiain i*ill hotoflborgool ti I*
i-.i-i-.n port) Hisik Heart, soo of the
OwH lYlleMi- liidieiKon the r*****rvitluu
i.-i  M-..I Io.hi ih. li.tAiii.-. ani|i Ull H'1*
II.  *ita  'lu-  lodhUU h»se 55
aoonded with tbotOt aod Ibol ibwa iia
at i. ».i MQ i«i««'i men In t-am|» whu are
tiiitit I.. *larl  *  Utile,  and  Diet  the
. Iiii.'.. at*- -f>**t uf there helliR aiiett,
• Hi ft » UltalM
|i m M '-i tthni- Tail at.'lturtiiif-
taraltaiU*  ItaWh  H'-*tt »l*" btoofbl
1 »t   tl   wuiilil   not  la*  »afe
i.. li- .Hat"  Itlll  !••  «•• IBM the b'Hllle
sttlai**, a* tV nmoa men in then pn >
wit Ilaoriwl oaodlliao OH lulile t» kill
III .   *si. thai ai.l it'etui-i
l.i il,. tt.tltat) U.-l *aim tli** bootl el a
bi «...i ii deterroloodtttUtam** Tloie
Biwraporla i-*'o*ht that Oaoorol Mile*
• tit  o*.l  .li.aiat  IV Kstwboda. Iml still
mm) ii'tii baeb lo ibtta i***>>iieiiuti*
-
Lay Down Tb-atr An».
iiaaaa -SaMUJ tt  h tmtmi  fr-m
l*ia* Iteie* **r* tv ladieoa bare •".!
ir-i-ttai MlW Btaf*l thet It V ttlll «'!*■*'
liter  Bill  roate
tad  ».  l.ail. ll.ril atoi*. alllftulh  It  I*
■.  t,0 Ih belt! Mllealu Mike all)
afiwept wHb tbeeo to Uto tatonol «i
lOd 10 INOtBOt t'*i*a4*lu*J. be ba*
tn* »iat**d •* tV V*t atitbur.
•  .III  t.'..il*(.h-r*H*eOP|»l
ui,stv»«wW nake aay dlapo
*naaa V sinM hi ol IV tr*"'t** now al
op, aad that otVr than tV l*t
ibatr pn****"* Vi*. ta oa*
THE FIRST THHOUltll TRAIN
Ovar tlia Ootltham Hallway I
Waatiiitttaiat.
At
VliM'k  In
iiu-  tlrsl
It.. ...I.
Pmpmv
tl IV-
throuih panaoiar trnin trom ffolrhaven
tu New WeatllllllBter over  tbl  Suillli.-rn
Itatum uiiti-'ii Into the depot ut Liver*
t>.iiit  Tban ««*»tii^laQoaeboeimplid
b) Mr. .1 .1. IK.n.,1 til.-r .'uitliiiir uf
tin.  mail,  Mr. Ih. Tli.<ni|....ii. ullcllor
f.H tbooampioyi ud hii twodaughtari,
Ml** Kill.'! nml Ml. U|) ■n,uii,|,...i,, mul
Ml*. Quail I tu.lull, ol I'tiiiliiiiil. A
ihiiiiIh'I  uf  ununliu'iil i ItUaOJ mi'l Ht**
ti.itiitv iod tin- rUir wwatonoaonooad
to thll *i'ti-
'Iiu- |.artv .l.irii',1 (nun  l.iiilian n nl
ll e. ni. yealardo) ind r-utoe ,iu.*ih
ibrotiphi tooufli toahlai i unit stopi
tu parroli ,<t Mt. Donovau mattlni ioou
—.ui laiitaotluo "i the *urt.  The
i-rramlut tin'm.. ..III. i.il-luibi. .n> i.
iu make tiiiai uTaOafanaoti erltl the
Boalbara Itaiiwav people Iur tbe tlnal
iranafer uf tba railway *o tit** preaeol
ilrliisl 0WQ0I1
Iii ,'iiiiiiT*Hiiuii w Hii Mr. Tim in | tu. i.
la*l nlatlii, Dial Bi'i.tl.-iiift itoted that
rt-iluUr Iraliia woulil i>. still bl n.n-
nla| thrtmih tnmt S-atl1 i \ • « Wipe
■ttutai tut reiher |.u.,(»*.li in it,.-
flt.t ul K.l.riiar>.
I'!,, r* are nun*." *al.l Mr. TbotOpaDOi
'ittuenyltii'., toi-ar* ami WO nea an*
i.i..)i.i oo lha road aa Ibb ridool tin
l-mubtrr. mut ibe dual srort uf ballait-
lai 1* in-iiiB rainiih ucaaecBtML
The loouora Itallwav w ii'. lie furmally
loroedorar lotbotlreol .Sort-bent oo w
itoot Pabrnan 1*1. ami oo u.at data
noulir iliruuHh pa—n|at iratlle *ill ta>
laouarotoda
"Dob u.41,1 iretns a tier will ba run?"
■Thei I on t *a>,'  replied Mr.
i i-'ii-i *■'■- ■■but ilirh- an* toree roa*
nlnt tnlii t'elrt.ai* i. at HOBMt trOM ItM
•uiilb. end I ahuilld Ihiiik tbOOBtbfOI
tttiUld  It*' eOOttOBOd  ll.i'imb  iiiUr.1'
ttiin.ti-t ur Uvanoot*'
-Whet linn- ttiil iiii.'It ba. made ta**
ttteeti be|b* ami f^ame""
-*Thedi*iatue I. m)tj mtlea. and I
.li'iiiW *a> thai M mile, an luuir  ttuiibl
be teod timf to iloitoo.  TbotwooM
!■*• ta«t *'i,..iieli  b.  OOfOT UW tltatanre lu
Ba-lltle 10 a little ulvi *--\(-i, buur*."
\M*i ttu *' • uf iraii.t*>il «lll yoM
Li".,', lb-  i  " 1  <>' 1<
"Well, that l.uii* uf tba maii.i* oa
OOMOOta '<„,'.'l* al-iul Boon lent.
I- tan attaiti* w< lit tslll U- mail.'  ami
later on fa«ilnt** »tii ia* a-J*b*l lo tun*
l*.ii tiait.. s* t***» tt.* htvo UtOOfbl »t
a iirt*lei*. bot *■! eooioi ibu*e ■itlon
• III   nilB   la*   left   lu   )>'   ej,|||r*|
f.tasti  b]r  the  Sat* Bl  Nultluin I ..«•■
|U0>    A*    lu   tel-njtreith   H
I...   (rim   tati   lOl   l«*en  alroeo
a-utii the tiii** fi*mi lllalao Ui Usarpool,
bot  I  ruottdelaeil a-tbOS  r*n  V
luade in IV Boaniim. Tba Wswti-tu
Intoaatei inilbt IV tn.. ■■. i**ntaall|. b"i
IbUBtlS Iheuthrr unru.i' ...t  ItaaW of
!'a^ Bill tw* Ml t.. '.!..  nrWBWO*
er*ot tVreiUat "
Ml Tbuuti*—ii ami  lb*  t*.i  uf tho
btrtr Bill remain la  tV rll»  HII flH
eherirtaoi end Bill (vtorn tu tl,** N-eittd
i*o tV -siaNiater IVaiier ii» wa> ut Vat,.
rwyvfir
m\
nba*. Jeaoett it-«Via*a
.- liiiivow. Waal met and
«**)b. all**f lit**** I»rrte4*>.
si ttst* pimm %rf  a
el  bia* t*ts*e let**
•   ftitnt TVtt
a . ,   . ;-.  It 1*4
Ha nil-  l*-Wsi |s-B*js-t *
IV MtaUtvr «sf n%*se»bs* vHUaata
IV Mllirte* Aiewftali-a. tMaiiao **al
IV lOsO-Oe*  l»«aaf*imi***. *4 00 *•*****.
|ia*VBillllVU*-stll*4*>'a
**i U4ii,Jaaan1, It-TV INwiMs-
%*aUk bis IV MWtwthl  l*|wtl   lln*
ttktaj*- A«**o*"l.Jeooart l»ib, tu Nosh'
\ it.t.,a.,, *... ate! vailodlias
*., ii—, ib*- VHk «ea»iilbi*
will-11 at **•*! .t*H**l M Hed Uml* st|
tt.-*r.w.| Ko-  TV)  ai* rra« end
tiaata aadai**><«asaiiHiBa -*-*rf**lsii***
' IV) to  UeoKei ten  *»b
Inor swasisiai*** «4 raselit aadCwtMol
Ut^aiMSiBiiii t«*Bii**^|ieai»*a*4 latiair)
tl* all. i tvsa
Tba Qiaol rtfbt.
Sib inu ni-. Jaamit u - H t* »
tlasaiH if ts> vt t**day that oeeilf
ball a leiliawi *Mtit« Va U*>a «Ubs*d la
llii* ill*/ na Use mmtt-mm of tV ll*HBp**f'
hiMtoOMM tobt U*r«11f Ua vmao
Ihi* aeiBiac le *i*» m bsoialisoral
l*.aai*-i  Jira i-sjtal.** tolimopbed at
Ba*t,.|t*t.«i  t"  ill  110,000 *too ao
I*.*,.-, a-iaitv aaroa Uaaembeo
.,  *.  ...it. . — .  -iai-« ibaDHIp
a*t *t4 a-MaaiadbeWol a«a haa*hot
.liaal slant!.  0 »»e" liarKi****
MMhar.M|tOt«lsX0M .aa  IW*a|**-t
Bjnaaihiti
iBla.,.w»<. .«'• ,t» Ml. tr* aa.ia >.t
i*.i laatariaa Naladlt. »W* ia ti rrr*
, .,.,...Aaar. la III*.11,.
•^oifarKTi.." ..!«-_-**•'** j ix^^^T\TSM*iS!*^l
BataWr* at IB* a*****i*t**-i t-***i
TV..k""..«*.l >W*»« Xa»>*a*.H
, bAtl Ba.
TB* amtlm at Mr Ptw Isdaaia
l.'.ad li..*..*... laaav a l<*iBal tr-
,^at la Mr JatafrdA, I.. ada«A llr-
.iralt.l.kaAdafB*—
IW—« S*a*.B, lar llaUltAAatl.
raWaral ladlafr. r^Haalr. Ikr l-» «t llj-
Mt !»**. Ill*-** Ut* tl.Bl.trt UHf.
to a. tall a atinta* -Mau. aa. ..lit
Vntmm Wnew •*«*. «*■ *aiitt
,...* thraUta* al llr a A • • ll-
«).Brl.lB.BB<|B*B *.ata-A..B,
U.IB* .la»t llr ■*<■"  !*• ***' •*«
,„t..UIV.«,A*A.Bldlt. ,♦■>
Tla toBd.raalllvl.t'Aaa tail, tta.r
*-A.J la rail t *k-***«lr«.l>r*l*»-*
IE*- rrtatM*,. •< ,W«H Ik* H-» *»«•*»»■
at anaauiaa I*. il-r mkj lt.al.aw
ttatfia. n*«*.a.iiB**i*li.i**ia.
tWaato ia tvartar,, a*, llr aal* » a^
a*a.n*t. •«•*
a,aval. ,« ,IT**.a»*
llB.alrnU. Hat. da.-aIt " IV
Wtruar taat aaar* la ....Ha a. llr
rraMakdll IMtad .»** iMt.a
.Ititamar....-.'■
,4!4aadkl*l-l<  lt.tr... *d II
Tla. M*dr » . *M Iwaa.!*• a-H.a
.lilt,. «tto kt, a*** a a
krtar'f sard*, IB- aaal «*- H****** "a'"1
natal
Ikkaklt* af Ikr BUka .Ulalra .11.
naadmtta, aa Batata, aa Ik*
,..al>**. .ariar,.. BaUk* Brill "ABr,
aad*. IkraU*. *t raaiH... *!•»■• H**
• -a Nakathha Bn—ara-i at*
|aaw.laa |*u» •akllaa- aad taa al
M.a.4 kla a*l.l«l. ,1-a. B,  aUB.Bh*l
...I if rta«.t Utl.1 ". Ikr M**'la«
,  h,  \.a  i.aaaa   Bala.
.,.  latrtaal ta tMllBtt  Ik.
,  t.t Ikr all, ardlMarr. alltr
BUB al all |««». I" ds aa  lln kmalM.
h.att.r'i'-dl'-dka.aB.alB  B.aa.1.  Bfca
.Itlka.rikalaa at tt aShr.. .walal
ito-tiaa. ikal it aatlktaa iitaajanad
Ikat n-ata |"*atd| kr latdl-ad a. t
14.1.1 rtklMlkaa. Ik* Sill ■•*< 1-
atsMka* toata.lll f.t«, llala IrkAB .11
a., taaa. at Ikr .aaalr,  la add!.. It*
aval. |a IB* lkl"A-t  ■  t-t«*t*  a*  Ik*
Itaaaa   I •**.* tkaaaa .aatlBtaal
,  ., .an.  ,11*.  Bk.lai.k1
|k.,.. .... a ...... at,. B.IE .1 d«t
bba« |.*a, l-aaad* tal-aa
.    . .... .Ilk  *.*»Blll*  la.
Bttkl .tn«lat»aBa.lll w.ant.*aatll
11
si., raiak.i t.t ana.**.
li.ittni.kliakUllI tka aUto
la.la.nik>. tUtr IHa.la.lll .1.1.'* .1
llaoaataaM. Ikal Ikr) Batr aa «ar-
■ a.t ... i.l*ll*rlra «Hk Ikr ll*.|ar».
ITtratMBMalMat. k
W.TURNBOLL & CO .i««.i«!f
llBilcrii and Conl rai tors i*»*~i n**™ >«
lines, Liquors, Cigars
•BRICK
pan *w tv r
AOICNTS
SHIPPING MO COMMISSION MERCHANTS
Ikti-s*,, ., . >.* Itntaitatl.,
, **M* .At* Aaaaiaw* I .a. |»t-,
I,, tat. Haaata I" *
..Aakai and rrw*t*rl.l .ana. takalaaa-.
Potttir* a. 'I.- a ii.....i rrlcrtnt.
lo horn* o«iffi
I ,«--aa ..•l..ll|"ia.itr.l. »ia .-  .
.  t.  t|.aA.At,T-*laka»aM*,--.T"-*
i •  1«al**rr.-a*r.-'  IB.  IBI .*
Vaata. .11* A*.a.aa,r |-.4*a,a.
C.l'.a. -...    ROSS
ABC C*t,
PuwtattBS, Vs. Jsaasn u.-J**.
It anl tliliiaiallat.,. ma* at fataAB,.
,'ia.r, arrl i... Ilallaa, waa <a*.a*l.,
tliva. at., d.aar. in .an**. aadJ.'t K
i ak.ar aad .aa llaltaa. aaaar .alar-aa.
' a.r> t.ltll, lalatrd at ITtmrt ,„*.,
ob lain kaaapt.a. aaa, It... I-.. -• .
\ aft*«r*4,.  Tk*1 B*rr.a,wal k*-4*4iat
I .taa* int.. a ... «„k a I.r,. a**r.t
| .kr. il  .nadi-Bl, aair a.,, .rartiai
ttalkr, at l.likk-r.l..» *.aaiiB4*i aaa ,
Ilk* l.-a*rd«, .kr. B. A TUBtir "1
Ik* 11.4*1 Ika-lla. kinaaalBd la kr Nt
Vur<r>aM4. katkik-aakl kla, ta 'All Ikr
la. a, kr Irl-l-kBB. a** M kl.
Vtanatm ln*atda •*.* Ik* laa a..***,
ka. IB Ikr HaaAlta ka. .1 «..lailB«*,
ran** nl ua* kraaitl.l a.a ■■■ •
Tlir Vaarrxwltl*. «*r* «.il|4*-a al Uf
dMIwtBaal.ltk.kkk Ik*, rmkl At*
lla|Bt.klk*dl#**i-»lwa«. aad ..I*.'*
Il4ltar*i-*H. ****-**'trt, w.-k U«t
,...,►. tka r.|»*lB».t «a U
laara Tm Uaa.a **»>. tad Ik* Ita..
la. .*d It .arlad la , rk.taa   tt*
Mb** ..a *|at, tad drrtlMl. aad Ik*
tatalal.t. drat. f*-*aa.B,*B'.. ta tka ,
la, raatd aaa kr B'a'.lt k*«ra
a.rtkr. Blraktraktrd B-fkL
>,a ibaiaa.a iaaaat. it Al at*
Bktkl ..-!'• I"" >ad da-E «• A.!l««.
•Ilk tk»il r*a*»*.,i,»ha,iM4, AIIKra.
Md. as* JlBkBta. I .A.ilt* arr. at Ikr
Mal.kai,« tl.t. »rd Mir** I., tiki la,
a kH a. .1 •*« , ataV .a* . ,..«r Ban*.
.... sit l«* .4,*.** T) Ik* .-Btllaa
< .Tata. Va ln.t..A IBtrar* ttskal
l.a H,t*4.A
BAlak.aa Ooia« Hoar*
BtJ  .'a«*.ia...  J.aaar.  I.  >*..
B'k-*aa. .kr l Bar I*..**, .ill ...at* IMS
Irraa Nai* laUa* aad aa >kr r*aa .III
•Ail Bilk kla, KaUlta, .a.  l**trd  tat
Tkrrv I* a boilka .m Allan t'l-aarnt la
ll.«.a.l ■. *" 1 ■ ..i.l. |n.l ,1-ki.Bd
tb* . artr Bt Ibat Hal. .til. b lit* ta*-*
ataarapara. l»t atanit a .wk. Ti.- •
t|a| Ikr .*-*i.l ("t tbr darlllit, ti.llad
Ikr fdarr »llh a |.lat*r .Ml .1...•..!...
.Ilk t ta-. ta bttlaf II |.aiatr«l and ,a*
|*aitrd |-ra*„ll) tlinat|bk*ut. |,|r|,arat.krr
I., lb. r*aaktal lartrta ,d a .al.ll, IB'
.rail, altti-a ...Aa K».t*rt, t'.nrala
TVIBk, ibdikt-liiala.-la.,»-.li - .*
Ik.. Ik* b...a. bad l**-t. taat* ih*- trac*
tata.l kat-llata*. .', laif-aM.. ui.aBktlra.
1.4 tk*r» «rtr litrad ■ 1-tiala, |Arr-aa it
tlkdllll ..aal .B't < I ' < a btt* t S*>
kad  kaa.  ban,!'.- . -.all Iwai  !
br*tl IB Ik* BkM.ll* ..I 'kB* Bl Ik* !>•■*■•
Tk*.*lt*aad..tUn, id taaa l-aMa Brrr
■aa.kldarb*n«a fc| tbr MBBla. .ad .
tntadt* a, na* 'At a lArkr... .kad l.*.fc*d
.. tl II kwl antrd a* . rAlb.. ..A aaar
aaa- Tkr fa*t* aa atailr tltrtt artr fa-
Iliad to tkr I.AI .d  IVIkr. St.. .|lat*r
tka hrtM lk.1 Ik* ala.- aa. a.ad* Ibr
nad*r*-4ii, id mmmr ul Ibr tatm. at*.
bala 1,1*11 tar. laA.Ua, 1,41b War* a lib
•a. b *an. d*» kM <wr Blahl ratrall,
to ta,'*' a taal u. ikr koaar.  A'*ta-d.
Rklt, BB IBT (laar. alibi .rial,! |.dtrr.
a** la tkaiar nl . "iraal .kt.l,
.ilk** at la Ikr an., laa. id Ik*
baaar, aarb aaa latlt., a dltrlrst M.I..
Ma.BMIa.ltk.w1br*a*iarBa,al ,.,-
SB*. Tka, all aa*.. bad a lull* r-aatab
Baklad a .iBlat, aad Mala naltrd. aarb
|a IV apt. AH*, t-t I*, tkr a tUfkABI sf
Ibr B'*** la-* l*rtaa .war Ibr l*B<a
fc**a. tlaabat tkrtr. aar Itunlad Ibr
ll-r.ia.lr Md .Batkr. Ibr t.'t. .Air
atoaal Batr Ikr htrb d..A .hit* tkr
alb.1. tola aal.bad Iba .IMkktn.
libra al. .at rritdt. Ib* ..a* a aa .ifn
it* "keal. kaal" la .... ibr lm.1
daar. kal ata.. to lk.it anttAla* a., oar
.at IB Ikr kaw*. Btt Btatrt II, Btt
ta,ak*l-r aaar It. rltaf* tka "aidaars"
Ibaarjb lb*ra .ar« riUrBrra Ibal Iba
E-a,a- kaA br*a atratat-d IMt BbtfcL
Tkakasa* k«**na*' t*.r. .al.krd. bsl
Ik* I.Ala*, .a* ataata laobald. kttlB,
tad a .rat.* do ... t*. trtttad ana
B.ial arna.l.
Al .at OAotitl II",.i J'dta l»r*
klk. J,*aT,|H IJ tkaaltirtal. C I
•d. .ada*B. d lUraa aa-l a Ur. It at «k,a.
aaa. Vta<t*atr.. Aaatr l-.it. t aft HIM.
Mar* HlM. II It  llarar.  Kit. dakrlta,
t'lad .llllrll*. lUkl-ltrb I.Aa*tt  < I.
II Maaaiai. I-... IWatt-ad ll*a.r
Uti-alkakL ttaaabb; I. K. .»|.i.li. Jtd.a
Wttak. Tka* Allkr, Vk.aHt: B T It Bdr.
k.. ttllluta Ik-il. .arrr,, Tka. takta-
r,...lk...t Vallr,. Ill lE'Mrt. II,.
srarti ll I. l-mlna. k.i,U».l.at. a II
<•tl.aaat.ra. M.aa Mrtrwa.. d II llnvdrr-
.4.. Ikllllsa... Br. A .' lilt... *,»
Ktkr. Tkaa,|an.. «i« l„ Tk,aa|akAk.
tlMli. ta.t.41. II V Tla*A|a.4i. d i
tkaanta aa* .It*. I'altk,-,*.
tr rat liana la.,«i ,. I,Op
ta*krf<arr. Jnblvlltaitttar. A KTn-Arat.
data task|ktatl. II . t.a|iBk.n. Jidta
H.aji,  rtamami « UrV. s.Atb
Ikad: J a tAtaa.il. KaaiVakt". I> II
...a-... .Ada..'.. .. Tk.*Bt|*aAi. I.',',
Bar*. Hat; laa taw*, .till. N.Atb
AAkklda. Ka..
A. ... .tan., ..'.tr, ~Aadt*. Aa-
avratat. J.*ka Atak-raai. l-otl ..Bar,: If
T VlBBk,. V,B.*a,,*r; H IV ll'kl.a - .
BatBa*. IVt.r l-ln.,4,. HI***.,; J,a*r4i
T.n... -  E'aB'iriirr.
Al IB, iti ara'* II..IIU.:—M I* I.A
*k-*t aad ail., b,B,li*-ia. J II IM*,-
a**lrr. rl.T. iaaa* T1a4B|k-aAi, Torvatot
j tv M.tiail* Ha In. T <iaaad*rv
llal.la. Hal: . Mllrkrll. Vatolla. I II
.l*|.k*B*\ IViaalpi-a; H'» U II H.at.
tkllll.art: TVa MaBiird. Ua|lr,.
A Till'. ilOIININtl  U.IHll.l!  NKW WKSTJIINSTKII,  ItltlTINll t'OI.V'M ItlA.  WKHNKKlTlY MOKMNtl. .1 \ N t' A It Y  11
il,, Nn. &'•
Ariimtri'iiit Hii" I, Ni w WtiHUiiiuitiif
■Irving. Paterson & Co,
I, i,.i,i
SHIPPING  AGENTS
tin lllllll ilil-wl ii"iii I    'llll   'i   -I'"'  "i  !n|iii'l-  iiiiilii-'l -Iiiiii, |H|ii-a,
On) i. iti.. li tor in  r>  i  I iliw-t) . u mil - ■!" l'i'  ||.lviiiliiil
ir-.u ..in, uii I'ii! ■  tm'. .iinl .1! .'lil.-.tii  limn! nml.
ADVERTISING FREE
TO TMt UNLMl'lOYI.D
III MM n
I \ .1  \|i IHiN Vial I IHNti
NOTICE,
rr ,()>),1.1...nl (in I.,, In.f'i  I'i li.fi.i,i
 fiUHU  nui.i.,1..
il ilrn HutiiVut.'11 ••nH'i.f'llrlllah »'ii'
iliili-.l tli. .,il..li,t ,.1 Ih'i'viiiU'i.  A  li
i'i fur Till" nil l'lVl'l,i\l'lVi',"i'i1'M
I.'',,,/,  '.'..''t'l'.V.Y/Xi.'V.
Hit,!
CHRISTMAS GOODS  LowibeftHirrte&Co.
CUNNINGHAM BROS. R"LESTAE
ni
ilium
Him
lulu
llllll illl It, Iiii
II ',.1-1.... 11 .ill,
it-i   Nttit, ,-i,i
lilt V.iiiiiiinn
tl, I Uul Hi,
 I iiiii.
til Hi., iltl
M.'
1
■
■
■
1 I'lliiMtl UN  i'i.\i l.i
• I,
.     iii.li.t.iiiH
 I
iilii.li  la
.tu. iililil, i
ii|ililiiit ni I
i.n.i I,nl..
, I,, lln- ii
Tbolor.
nt nml lii'Hi itOO
i-vi'i hliua
Ulltll
lit)'
il SILVER
PLATED WANE,
Imported
liii'il
lumi
tin'
Mvtiili'ii
nriliiimii
Qo ■/ Bi«]
■
l.ii,',
ityll
, um
M'liiurk-
t.blyili.'.
,i eiiuHJilfHiiiir. tli
*
Utility
of ('t«
!
' * l',ll
mul I'Viiiinuti mn itodk'
NEW WESTMINSTER
Founttry ana Machine %
NOTICE*
IMSUftANOlfiuid FINANCIAL LuSe^ti?S»
\,:i.s is , heretofore owned ,iu,|,
j".l by Mb. U„,'.i,, ,'
PlirCliaSC. OCll are now prepared ,„,,,,
,.i, I kinds nf
Lease Property. 1 mill steamboat & t,
* NERY MACHINE^'
L-i VIOW
COLLECT RENTS.
ni nit' in
in ,in„ii,.i
P«H„M BROS.
hi
n.
m i..it,
Satisfaction guaranteed
JAS. F.NELSO
    I-
.ria.rkkllk.ik.
il IVilllKs i ill
, 1,1,1 |,i
mil, I,,.
iii.ii tn- in
■it hi. trlil
nli.tlill
.iinliiitur
ii.tli.t nl Hi.  Iimi
t,fin,,„ifm lit.
	
w
,, FOli SALE
liiuliier's Iriiidiim Nursiry
MOO* mi. "'ii -I'l'll mn*.
, i   . .1 ii- mn M'i'ii met
I I' .1 II  .
i  Hit'iltftl  i i
1 1    *..,,
ll.'. ' I I  . 1' -   .   I  -I.
I . Ill It III.IISOV
Or l.t . UltsoV IKIIH.
.lAMI.sri WIMillAMt
Aweill I'M  the
I'Miloia IMMMUNM OQFI W ihNIkjn
■  ! :: .
:2i -54*>RjT«tvn*.'
.. i»   Wl.lUIS.llll.  ti.
Ant-ail toi i ■"  ■  I
, it,I.,   , || Plrw lit.iir.itn *• ■ "in!
(..,.! laiotlun swt I 'i-i.ii.' tin  Vi i ■*
i ..itii .1 .  l'anion I ■ '  "i'1"1 l.iiniU',1
iM	
GILLEY BROS.
Livery, Hack, Food and
Ss
tlY.tll .i tn l.Aintll ftiN
li.
• I.
i'i  IlllhW MAI    UllNi-
;  ■   ■
III  It  Lllll  I'K.  'HI
I   .  .  - |OOI I tt I    •  M.i
ui iiii.i.i -i i-'t** uS ( Ml
I ill \ .  i\  WillH
0
ll.l!  -I   I
.I.,i..  -.
i t
■
Ul l A   i
t| ,t  ■,,
■ I.  r... k • a . ,...
- 1. I'.l. I I.a ... SKIT.!  ••
f It I
I
I
 ii.i -n.i i.r
ii  i it
l.
Ii
•
i-
i
i
I
till  Iffn\*  II IIMI.
i
,V» ............^
I.
HV * VtU \'. HAS  V ItisiTION
... ■
' > M
V Ui.'S iSi.lAls 1 I KNItill
*»
Ij i.i'ii.i
W. E. DICKINSON.
TRUCK  AMD  DRAYMAN
Dealer In Linn'. Plnati-r, Coincnt. Wooil ota.
■_i*_,
IH-'I -l  H  i   laf  •   •** ,
.ift inn** i ar i\r
1 .*
• *    .a   .*> • •  'S , || ,,,t»w ,a*af*1| 1
ft '.» ■>■(. 1B J r«« t
w
Ll
I.  .*
STKH \ M\N im \\. \ss .i\
*   i
-  i
r** t rr
■  '
V
•     *i\l  VNH
1
l.tt.M.  IN  Mil  III -
r ■
«!  t.H I \
.   t  '  t  .  Arllf - -.  -
ti.*-I mi pb*B*anUj »-it leoorollf
•■■ ui,.*. thin «■'(■
'-■ t*    1 I,, »r\.f  o., a .
1   |  )   I  at  a tii.-JliV
«■ a   it tn pot lb<
ii
i. ,.r. ....r.
■ .4 .  4  la
II  ml. UM -I
i -  .
IT.M-.ST STU'K
■
I
r
1.
IG6
:"-
Hi
I.
:■■**
-
MlllM.  \
um
[lllllll
ii,tk.,., ,i ,*,..,
It I  i   llt.SN  : ■
1 •  I i
-
t  it
E ■-.-..■. ,
' '
■
1.' IIAIIBI.TRB
■ •
1 IIUlNH
.a
■   1  ..El
tl   El
ltlil.ll.lt  -A.
8
11
'A.'   ti
- .
,. H   ■ .1,  a*." .,  at   ..  I
a  a''' -r   •*   I    *a   t    I
vbil  s worst of •   i  mi  dee
uf  III ■ at i   | ■ .a, »    *
a-  iiu  j i I  ••   nl|i*d  b ib
• iM i    ' •  . *
Hate, tie  -  ' | .a *
a ,  -t It.    „.•*,,.    , • •» ' .    ,    ' ■•   J *   I.
, .!»■.  •.,..,  *  it . ...« imf.'* a I ebeap tueals   A* - r  tbl   *    I
.,*„ ■■ ,    .a  » -  - I •.,-..'
thai ll t.   i •  ■   . I    ■ • •- »
iU . .#.t. ia afford* ito e*t-  ' ' » *• *  *
lodeed tbei    « I - »   '    »'' "
III  thll  nee  (.Il.lil,. of a ......
■ . ■   .»■         '»
\  .  * i   ,    .         .  '         a
•i i      ...     ...
*      -.•...-.    i • - - ■■.-.■,
,i at t. ».. ■ ,  .   ,    v   .-   ..  ;  .  .. - -  ■
,. . ... ...,-.,,„.
*   • fc A
COAL
Orders Mud fur NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A SPECIALTY.
Oi*lc.a....i * Oa i   • »a..a-r .•aiaat... to a vtt.aii.  ..  .
it.,,. ■ fllttm t>? aratdrnB. fl.
WOOD AN COAL
*i  M .'bi.tt |
I 'Mini
llill MUt I *l .  s* H  iininitiii i.
lM.fAt.Na  \«  It,
Hew Westminster Biewery,
lln. oldnUUtabad  browarj  bat
been jui to tlit.i«,ukli aorbtnpi - II
iimi, etui ia lontlrti "in ifintiUai
qOlUl) "1 htm    Kamlltf*.  *u|t|il|itl
All imlii* Mt ^t M. h  ofl . .t,.t.
un Ki"iit Mt<* i aiil  h    (.I (■! nt
I
It'll I
Mix* MOW! .    .,..;,
LOMHEB
HIRD
mm THE TAH
not - \ni i -,|,l(
II tl II  llll  I
1 LASH III i.tail., im
IVKAH, Mil: III ii, ,,
Ills.Mill I'luuti iiu,',
THII.il.ill'IT,   11\  i,, .
Iii 11 ILKUII
CIOTHm
will. INU -i,,
■ 11 llll III I tl
Ul llll Hum -i ii
MIS   I  II El I
1 llllll. aim K t,| ll
mil i". 11. .... ,
i iti-i iiiiii •,.
SMI  I All.  I"
im-l i tun |i ,
is IS LSI I in-
i-i.l  iiiiii-  n,,
IIUAIIANTKI
WRIGHT BROS.
I
IRD MM
i.itiit:«t.(c«f;
. i".t o.ty.
, Ctattit.or.r,
t
IISI
' ." Itt
I .  -.,
t..l , ....
BRUNETTE SAWMILL
! I.mini.'
i
t ....
. ■
ii tin .
•
a* Nib  Xnlt
I;
... ' '•
... .|  Is,, l.m ,,\ l.ulMii ■
ll I .
"* ....  ..
^ 1*1- 1. II... tl
T
• It..I-  I.Hi
....
ta- ............   ...........
'1
1                          -
'
1
II
Utli Ikllltkl
'
a j a...... .
\V. mult              ,    .  ,
,
\                 - • '
in-airr-ri
i:     s i  in in it,t .tt
'•      ... ....,.„.
lait iiiuii i- sit tm ••  i  1,
nm rtMitrraa
1                          1 AMi
-
It   nt.n llllll  i iMt .i |iv,;t
-.  •
1.    "
...-<-.   ■    ■. |ka
..►nil
|                  1 1'-   Hist i|
"•
(1
II
tarrirrfi.
V       ..V.l t\|. ul \|
ytfca          -mis
-
...  * I 1' a. ■
■ ■    -
f***ile ..- ■ , *
I    .
-  '
and   bui.. a   t..   old   * .< *   a
■laid
* ll fe**i 'bat tV rnitnVrii-alut h
■
i
I ll . .. «e  Wabupi .:*.*-* i
ibat If tha l  *
it wilt v dot*** m*dl at«d  i ti .
'   .
.1 . I .. 1 I  . I  I
It  • , . . .a
-
•*   •• 1^.   t   . a
' '    ..-.ifKOalVH*-.. .-*   .
* M  . / .   .
*    *   . - a   -  *
1  '   ' ' ' ' A .   ■ 	
	
r Hall* N.m . t  fc
*, 11 -   ...*-,....
M W IVESTMINSTER.B.C.
((( manufacturers OF Idiambor, BhlDglos, Unii. Bill Stuff and LougltJ
-      U.HX)fi*si.   ALSO n-Htrin,.. tviiinp. Kitstif. Shlinc Moiil.lingn. Meal
IHI: MAN lCU KNOW,         Stmll nml Turned Work, *       Window uml Door Frames,
•nnntiflli tMt nnuinau Bons8 Finish of all Kimk	
tllPRtCllMl
IIICIII ,
FOR PURE CEYLOI TEAS
iy.__ccM_a.to T-N-crlc a--o.aiantoo-_ \:
" • I  InSI -•    Ill  IIMI  Kt
Shipping Facilities dy RW- r. Occnn or Roil Jnaurpossod.
■
a, ...    .
....
d •  - *
1 »   •*    « .   I  t\
«   .  .. a    I
MoPhaa Bfo...    I .  IJ .   I  R M T (T,
SbipiriaH' & Bnibiildm.
General Hardwre,
+  lABElau
BOATS 1'OR HIRK
Bsyana R y.l C*l' Plan.n| M.ill
N«* *  '•'■
JtJ8T RECEIVED
i.
.    a \   . ■;   , ■ ■
• J.
tsktl. I,    rataaluar tad .tthaa,
■ • 	
...   . .    •
•Batt* i|Al laakdulaA,.,  .},*,,  . t,-,lttBd
--  ,-*■   ■',,.,
I  •   -
...   I ■ >   .
.tt*4|  a .,.-, |B  a    a
-   .. Ilaatl a
»• ... .  , a    ,,»!.. d
, a    ■   ..
a.  tad kta   .       ■ a ,t»
. -, ti-at
tatali H-tht<l|«.. alisadilalr bl
lllt.ll t  .la I,
. .  ' ..MSI la *-,|.|4»*. -.  -
B ..^tdiat dr.* Ill
|..,|..I,I. t..liti|Mia, aattaaaWal
■  I -'M Brat-aa*.!..
•
. I BllBhlr.. loanrkBiala, .ai,  .,* ad.»
ran,Mal4VA|M
ll.l Ikrl. 'fall, ttaatl i.  -
kai. ...i-il... 11 ■  laM
■  nt * vein
1   law.  ta.
a . .1 kaaall  Ib Ba. r .,   I .
»a.t.A a- a  .  ' .  a ,
S . I*.I ItMf, itr. |BiBt,l
.14.11 ..I i dsaai.-i-a
'IB  |k,  ti,.  *. .
it  A Sir-. a.la I.Bia-kt  ILr
*
...  al.t-l. B.a-
. . i aal it, a.,.
•Illl .*,! TV ar* giaaa Bill la *}... I.
"Aata. .a, ll* |a„. i. ,ik—I, tad Ha.
litalit* la*d la tkr tall .III IBB,
t - II.aaa Balr |«n,
■
'  allli,
1.1. Ia.'- - it*, a*
tdala At tt.alw.lt ll a.a .kt. ttaaktfcl
ilk,'.. (Hun i...i mm ii*. -
. k.ir katg.--.,..  Ellin.-,. .
.
- -***|.talBB..  AM.  Bar*.
t-i tbarfh  It i. -tab, « «,«,
■ I  I*'  tontmt .  I 4*1 .a. I., tk-•
+ BlLVI .BfAHl -f
I
.In .1'
NEW WESTMINSTE
ROYAL CITY PLANING MILLSC
(tirhn.d* Miaa-t
florninn  Inlt II IPPl''IK «i*-nara. s,,„ , ...   Not, w.-.,inn..t..i
iwnaan ri.ii,i>i>iniii> ianUfacurew and Dealeii ii Goush and Die&sed Lumber. SMigli,
1,1. I I'tiii.* noil ilcktU,
,.i  I..i.   tlrnta aid   Salmon Bonta, net Floats. Trays, and all kinds ol Wood Fur«.
ChiWrwi •?"". Oannerjca, Doors, Frnmi*.. Windows, Mould...»*s, Blinds, CI
.11 «r„|. v Baluatera. Brncknis, ncwi'ls. All kinds of Plain nnd Francy Turnr.-t
WM. JOHNSTON, booth n.ut imoes II.W.TEHNAN.    IRC BSSES SCTMtt il
EASTERN PRIOatl
ROUSSEAU m CO.
W. H. VIANEN
wHoutaiaC
FISH and OAMF. DEAI.I.H
ttllA * '.•«*,.
II . .1
dmmmr'.tmf taiar.
.Alt'- -
,  -
«> Sri. iMtk Ba4.rf»_
tr,**-*
a
I.
..
r
.
ti
ui.iat.a It i
Herrings Qperi House
tmmmmVmwt mmmmta)
JANUARY ttmiiMA
•<•* *****  a H
pOOs-Bit** I** -MB* SB"-*-"
**#a t|*W|-*i**«-*ji**'*•'ai'** **>•••**> ■♦
I  a  . . :: .-r. Mail... ia. .,„..  I,.,
-rB«t«**a>*f4lH>*
w*« •• i|d%*a**«*:;* l*>*i
melif -sail u  a.*. »a4M*d
I U^a* ri at, I-*.*
Mltl**A| %% Am.
W.A.Powers&Co.
QARE8HE. OREF.N k CO.
BANKERS
• •. It i
«_ I  A
t  BMkB-aa a.a aria. aaaaiBiat.
Canadian Pacific h
a. -. -.
list t tini »«
I at *a **•**  '
|t|
. I. liktlt B. VA'
»„!>  "M....  II... Ll -
a orr tk
■
Wk*.«  III  .-  -.-
ll
It
.air in. .... ...
—.
•  ■WEnMtal  A*
I ■-,. • i .
-.  Ita Bialtrt
rt* a... r*.
,t llr,
. ii
STEEN & WOODS'
ShAI.KIi TKNHKIIS.
aaa  «t lb.  »4-  aa-a ' Hk*
i 11 It... |*a|1,k  ..ao»!tl..| IhtBH. ttOaL* «r
j II.  II                  . . akrlkn .-'"•"•'.-•l ,-•• a
Ikr Br„*Bk*..l kaa I.I.I14I II .,*..„!„ S -"""'-  "*" •k"*-a ■            KY'lTERIlX lllll  NflVEl TIBS
,iitaii...ii«.Mt..i.iai...,i .... ,.,.. j - BI0IH__ ilBU nUlM.1165
I |a*rt ■ t*.* 1
.  ...    1
. il  I  .
• nt in* hiUvrin i*.«ii<*i fitii. «o|i .^ god la
mmm  mti eoiw lo 0 low targo irboa dtrtr^rti  llaooi pla
i««ai   '-.II- H
- »iOVe
ii    ya KtheUlm • Uh h j ai ■•
ti   i
■j r*iio aiad  ii  Bio.*
In  t*-«H*;t  *.f ott-fsnataBl!**-*
- *»,"■» 11.al Iheto  »r*  In  tls*>
... |*| -  .   • ■ ■ • ■ ■■... ■-- ti   • i ilsat
'    '  ' ,.  ','  a
I'I .«***.  |  001*" t - .  ■■
.
« •"   11 f 1,. .... 1  1  .
...taa
*aa
Martlia C St. ■ it
Hml. Ch««. N '->.. ti
■
Honnmenis and Onm»Unw
ta-a.r, ar* LatlMina
a «..*.*•.
tBtMiaB- sue sMTaiimi
F. STIRSKY
.   .  B> ... ,,
. , .aata aa*
•  '»   • .»*.itt a a rot to
New Vancouver
COAL
BstalUMtiUl.tdiHllMi
New WtLuwBTow Con
w.
I  •  '.Hill.!-
I
IV-kM*.  '  .
la..kat*4.1
ll,. -l„.,,. irr  f__l  •■ "*;""
'. 1.  Ik  ...  ' I
lllntdrd .,,   . IM  ,,-,biI.  .*•■•,.'  in   ■ t l il ,,,.«.
i i,i«r  .., |..t|.l.   ,.„„i it aa. ,., Itsad
- .,„... „ii ,.., ,,,,  |..,.„t,l«4, ,,l .la..,) . tm. I„ai,l|.-
Will B. «V,,,,.i
■
M
.-"t mrt
AR?^. ,?.lT?CKS IN.OOPERTON
...
«..M ami Ml.rr UtalrBra
.. I-Aalwk, uh*.  * ..*.„,
...... tr.. ...ill, l.-di ctar'aH,
Uaaa. aaaalakaal a. »L* rit*   .i.**."a*la.
|W aaalra  Waa Cwad, Ola»  -
UaA **tl.
 Artl,
'
1. W. t It IIOIITON
<*IH*lllia BMllil
IMVI m .1 \«i
■
»s*Hl -
l*s*f.
■»s*b<bm#» Imt h*r* ****w*
aotiaaos 11
,***-<*• 1
Oath I
m^t-m.attr*%
«lrtlWialB_a._
mmm MAI'PC
aad fmmA aasmeloB *
oSn
♦  if »ai»t 1
--...•■— t . .... m '-»••*- <■"-' "'
■
i.. tmm leW *•*•*) «»•  •
*   iwl  OAWgj
AMI
** * > THE MOIININO  l,l.l)Ul.lt:  NI5W  WI'.HTMINKTl'.ll,  IUI1TISII  I'OltfMIUA  WBDNESDAI MOBNINO, MNUAttY
VIOTOWAH  AUOlllKNT.
Of Ell. Tfi rllila Occur*
tsaai,*ii liv BraWltiiaaaaa.
it itillowlim |.;iiiiini.ii.iit mi
.Rllr it Vi.ii.nn iiiln'ii limn si-
ty'lOolotlt-t. mn i"' I'l-i'i-iiil -villi
ml tl| itlll  ..... I. ■ a -.  TTif ni'ii-id
WtrlliMittiilus -i il'!- n'1'i'in'iltli"
tlld  .Mill  Hi"  llllliiiilll inn, ill!"
»tluni kitiii'ii mill fitiii-ii |it<ii|iiit,
ilillim. lu Itiinii lln- ii'ir-l mi'l it-..-.-.-
wlii'ilii-r in-  iml  llti'lr mm li'lmnl.
auitu.liit.iiii- ini'' iiiniii'it il"' '"'-
initio.. A. i'""i lifllr "ii- Iniii "i""1
wb.rt aloiiu-i i n„. i.iiliiiiiit'-. Iiaii
. Iiltwl. uul in Um tlim liiniiTii itilit
tm ul tlruin' ni-iiiii-tiilii-tli'i ii	
1 with atoll m In i Ii. Uul, i-lli.il-lit
1-ua.i ul llln ii-iiilmH itii't -lnni all
illtilo ro.D«T tn Iii. n'unlit.  ITuli'i
ullili Ituili llr' '  it  n.i- "i-V t	
,t III. I-.HUK I'.nl)  I'm!  I'" '•'-> i-i-'i
luru lltBia. U.I1I1, i" Hi- i'i'-'>'ii"'i.
triottr ul tlim i imi'!« ""ii"'
Ita .ud Ill-Hi.   ii -t- ili'i' l"l. n.i.
lllllkUUni,  IU--' "I"  'I-'')  i-"'l"'l
tb altat.t mi'-ilii'iiiai' -I" mi. nml
wtltaraaM.ii- -tiki mi Un- (tinm
auk, liy atalwaii  '- i-''"' !>"tl"'> i"
r*|ilrtlliill. lam tin it Imnli-ii fnnii In-
i.lll  UBlla Uirli  imi"-)-  ii""-  »"'!
mililora.  Hun..  --I  Um ■■« '  '''-
era ataaalird - i ' ' -u.iHi.'i.-■-,.--.
B|llu lll-iail  111  Hn  -li"' I'  *lil''l'  I'"!
-an auatalimt i ■■   ■ im--"! Hviuit Im
anil, lli.t llail i .'iml ''-"i" '"
in i-ataatni|il'<
Tlta Auurtnt I- i-l '"'ii k.-itnil iilitut'i
ii'lfaul, Kiln l.-'i' < -IH' >i>
tour BMW, .ml .iiiiii. Iml il '"'ll
ll.l ill. BtBB  11!"i ii  I. i.i!  I-' Hi 	
trru.a, ur Wi-n i ,      ,  '
Iiu lllllo |illoa ul 'nl i."l "'"
lliliL.. upwriin H  I--  i  if  »nt
luilr ll.ra. Btl' l
ilar ra|.|ed li.i-l it.. tiiui..-i .lllln'iiliy
u |*l .way. Bin, '-<  ,',-ii -il'l'li "'"r
ntdr Iur llr <    i-  - i  t.i - i< i
nit dl.iaut-a I. - - iti-i't tin.'ti,-in- -»,-
-rartrtalikil.il' ,\..,.t.iiui i.hii
li-Kimta tlwi' Uul lha .llll.lral
rr.aiii to hall. ,nln, lli.tr *.* la-litl
ivrrlutdril. ut ■     Bl  • i-1. I
lllllll u a »■ -
luuud.lluua.  ' '  almaa.
arrant:  Tkr l!'"i .-ui ."I' an aiiB.ll*
III, imlai aiul a"n III* t'tllld.
Ill, i|ill«*r«l a '■
liut iii-.BAn.lt iiimi.' iiiiiiiistlaii i ta
nivrrisl. Mat II' " -li*"' .itaaltl Htm tt
rtrr.
Thri.ua"'
ll„. irrrttkl* l.i ' I'l-latkMiltil.ll
latrtortlrd am
aar-B-irU ul ll until". altliTi in Ua II
h-lli .»•»•.. ''■'
BtltBtlU IB.I »   - 1  II.'
lunula, tt lln '   ' i.lt.l'
.a. arlu'll**
Kkarna UK.i
K. l*ort*i.»
lha i ala.1l. |
"Tln'ir »ri» i '< i»i-'■ a.«kl.i|
atxnl a Bttoui-   '  -  '-'""  I
ttu.kau-a ba't t at lat unia
IktSkioritit
tka i-aaat a'
«rl<rartfi<- <-tl **."•* •>
Ikabackoli >
a-arauBaali
nam.. -
I .Aaataadi
III., ot Ik* Bi.
Ii*  aa,  Im
aud  r.tBB ii i  '■■•i  ••  I"
did m I  t ' '•
I  ...  I*.'
Ibaa at. It
PERSONAL.
.lllllll lli'lllif, i.l Viiui-iiiiii'l', ll-ll- lllllll-
oily roiutnliy,
lli'V. IVIIIIinn ll.-ll, i.l Sin my. Will 1,'
llll oily yiialnriliiy.  •
■I'll.- Illlil-I'nilt Coinlilll) ii»l< mi'-i-
nt tin-t'nliiiiiiil ii.-ii-iii.ii
I,. ,'. Wflilifi. . litl, nl Miiiiln IlldH'
i ..mn ii i-in tho Colonial.
llin. .1 II. llllll.- .uiil.' ii|i lit'iii Vie,
tttilii yi-atiTilny .ni liti-iiit—,
.iiiuii. r ilt, M I' I'. i- |.rti«ifv,iiiit
IllViirillilt tit m  Mini'- llo.pl.ll.
I-' S Ttili'ii., it, Tiililiiiimi, iui.iiiiii.iiii
Hi.- ,niIvitl- ul iln-liiliiiiliil )..iinliiy
T. K. IV I-, "I Wii.nl-. In i .in.im
bio, It.i- I  In Sim I t .in. I. i It'i.t
li
lit"
,11 ,,,-
IV
llt.l.,11.
• it 11
tt, llll-
ll-.l 111 till
Th* rthrr, a
ttkattulrly I.
Tka Sua. '
*rl«btii. n
Brat Mr ,
aalaa* Ba
l*»"
i.a I .|.t»i.r **..
*ii. ti -
.  .„ tall.it I*. .Ink
*
.  it. tta-n
aa-rtaa aB'< "-*
nMblraallx
alrttMft, t-
todr-** '  '  '
Ihtt art nu.
taat*ttlh'
*r*d. Th>
•art «*r*4'
.tara   Tk
Uktanktr k.
aa| tana. I
katlaa  tr. '
Sn-aTH*|.i . '
tllatlkra.
■paaikttr,
rraat-d -rat.
■l  t Ua*. Oiaaiar,
Allkats a antrlaa •*..*
B.la*a.J
1st. ytaM 1 id. a-* la Ik*
Baa-ktB**.., i   I. .  -  It-*  1*1
Kb. Watt •   li- «nat •»•
tiiuaiit . i   .
a-Mast*.
atMaaBa-i
aUatattf. T
•aa .**tm<.
Bra ifO. .
tr.ll... tk. 'I
a atadaat-
frtntdall
rkuaaa.
Itranat
gu '«il..1.1
Mayur i)|i|i"iilii'liiui .lib 1". Batr.
l.m. IE It It,,,,ii «.,. ,n il,I II,,"I
|h,,tul,t- ),-I,niti
A II l.llliliiil.r- aliilll"l"-listi'li-it-.ii.
.tl lTillliiA.it E. i .nn.-iltia-ii in ll.fllMl.
 .i tin imtiiii.
Mi Lilian lli'll. ill Cltlpttt.lt, ll"i.'ii-
.l I.., i„i- i v„i„..,,,i  md .ill
Brnhtttiy return im- .trouitis.
it I Mt Itia '..ii nm
iTilltln'li i-anii-ilimn limn li-iiitl""!'- f-
li-iiliiy ami arti *ltt|il>lii| at lln t.i
hiatal, v..ml Klti-ti.it amt Mayttt
11,ita It, 11  I' I'.-j, itittnt-tlttl la Vl.li.lu
10.1, rti.] I-. tit. I.,I I ;.. i |B| -*!  I'tt
llaiin nl.
Ill .  Mr  111)'- .1. ---I  !i ■  I  ■
i. -I, niti.  n„l  it.II In,  . I.,i.
I- ,1 ttl|tui 'i"ii ami
ll,, 11. -I Iimi I. |,.n tin- . I.itliTit'. .1"
. 1., l.i,
.1  ,1  I- I n, ..int » !•  II  '•  'IT I"
   M    I It  I K.lu
-riiuiii|ia.u ai'l M'"i. t in.i.iii nt I'.ir-
Itait'li atrli..l al Ih.' I..Initial ll"l* 1 la.t
.'i.'iilti,.
'"   i  lillU'.li. "I Hn  K a| ili-
tth i, ha. barn tuiiti.l iu tin- t*tit.l*..l
.■in i !., tin- ■• -.-" Km ii-
. .- . - n Itiinii lould |.iai. al K-lul"
illl*. liitlallti. a la. itay. a,"
ll,  I,., I '.
tt.'t,  l-i Lull*! ■  , '■• imam
al ll,-  - '!•   Uf
l.tnt.  I..  I'liittl I'.'E  atUl* til
K-li'. "I.lttat*.! lymi'l. *„,, lila,
In I . ■   lain,, ,1,,,,
lai. a  I.
..it,, *tt.,,,n, *,i *i ara)   II
■-■■-.
■
-
I'  I.    -  ,ni|'i.
11*1  II  li* . ll It*.
It,, . ii 1 . ll..,
,1.....1.1. I, II "I ll,- Atia'il-i |.k|.i. .*
).. 1. i-lal -1. a '■
I Im -i Hi Irtlt -
.-«m'ii..l ai ii- rialloa ta a.
hint nil  anl Bl.l,  bin Ik.lkl-'
.1' ' .  It-,  11,  ll*t'l  -
I
Tta A...-11,
.,i ii,. il..tu, .i.i ,.-«.'• i, lake si
lA-mal'l  ,, ill I
•ta- ..I ll..
I
.1
NOTICE
■
.i*rO
'"  -
t.i,.vwn atfaiisu
IlKBailae lit*. lOy. tr****
notiosj
\i i ru;**siSMi,
a\
■
..( a*fc'»-*
S>n. i . mat
tat
3STOTIOK.
...  .\   . a
AHm I IBNssBBSl. **4 Ba.a-a*l-*
",!:.„.-. v.-* ■:..;•■••
■■r*mtm> trammm**
jtmrn mm*m**f M ftU****'*-. lOB  mm
SURREY lURICIPAl lUCllON.
It .  S.ill. I  l-lilll i -
oadto i*
«
Tkaasa Awrally
i  .|.(««.l |*t|a-*B  *■»*
IfcaVoe
^>*t****i
wnm* « is j i
•bar i
bosaob
Iboboi
labab'
waMts*
of Ika)
OOH e>
Im invtl ll"* m*m* i»» e>*
r-i mat* *>«:* Waa  Tht-ste
oaliQ-oosil
-
4a-,«l."f' ad  Va  Vti-aSaslO
mm «|i«i4'iu mmt*mmn\§
'. , n,.a*ut* *tv-ai?»
hi  |M»  1W lilt mmm atm
a. tbat iiii
a I*,  lliaeiiil   111* it fa*
•,» ti» pnnmm
■
i.l  a 4'ty* a***
I- talBlOffd
ITilr »*- * *a •
rd last <•**»*' In ibat
a-t»S!.''**iH-*.1 lo am liMsoy
llr* .*j*4*«i» n| ttx- faatfiK Mtlt-
i| l b*
■
■ '»,al lo> taut set-
. i.i 4, ttmii *lt* tmimm .4
- |**al ll 1b ***■ |*tv**-. IbH
mtAaih. it t* **mt U ta
--*W*-a<nw* a-W BnoM Biol
taoll a •> 'vaaHmel a<ain*i km
timm* ***i* sa** it**- *mi*M oos
lo Use *' * *"! »t*»*e|*i*-t * hail* l ** a****-*
•Od Olli< * trntrnm tf***M a ha* Hi * *l4>a Ik*
«aiv*r| llr* U*4a+ m Iml'aMi-
l-rwlv al iM- **»i*t*s **m
MJm t t*-**i.*t'a ssWtt-B a «**!-
■u*B llS(»t«-iW*t  <    .  *  I
M him laiiwt wsuv't l*w piat-tm
\  i Blretv-.twiimtd
it11  itw- *t»aii*i*» io»|»*i«a tsa-*
Mtto"t hed Uw |*t*-****'**l»*t« **f lit**
Tmm- - lAeafhlH mmm* *nmm-m*4 1*4
m %itv---- 'th ol tk* ^aliatr or!  IU
boteV ■ ■ ia IbIb fnenalstn thai ll
Oawt- " in |*it iir* .41*1. aad «*"***#*t
1*1. i* Mm 11-I  ttrmm he ****dl
■ «bII |4**-i*Bt. Tla*
■*h**'Tt *>l S |»a**r IB *Bh>'ra  1«dt«-
I • mm* i* sattroalaa
kin  iad Ibe Htpa arm $tmk lam
nftuKet Bill Ihi* '
BANK v BRITISH COLUMBIA.
iNtTiui'oHATi.ii liv HOYAL OHABTBB  lima,
Capital Paid op   ....   £(J00,000  -13,000,000
i H till I'OHKll ftf tJtOHKtttU
---   -   £200,000  $1,000,000
Reserve Fond
THE HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
[n connection with their unir...! Banking Business, .uul .in-hum prepared io receive Deposits
nl Out' Dtillitr up,,',ink, iipim which Interesi "ill I"' allowed ai current rates,  Present ra,,:,
Four pur Cimtuiu |i«tr Aitiiiiiu.
Deposlia received for Pixed Periods, and Inierest allowed on terras which may ba ascertained nil .iiiitlii'.iiiiill.
E. A. WYLD,
New Westminster, ind January, 1891. Acting Manager,
HEALED TENDERS
ata,* I
lkAt.lt
BBS
St.'
Tt iB-kB-tv* art
  ,., 1 ,.
.
.... - . .  I
|  ..  t-H  ,.,   1
..    *,    .  ..  ■
I*- la-Balls
•\-—.;.:•■:::; '.';., .„,
land mm ACT.
1 *** a *- s 1
■■
nt mtt m * m 1
fruits   F. CRAKE,
AND CONflCIIQNIKv 9m¥  w -^ •»»«*»--_■__• __■__•____• t^
*.*•,' 1 nsiii liniin,
CITY BAKERY
MU___a_t
lUitaoeasan 1 "-. -.11,.. ..t ■ |m .'a..
liA-tue 1 sat in*i_ti'-i ii> 1,1"
,,,, 1..1 aaimj '•!  Iroari.  ktiaritia,
PBkoa.  onrl  S. na  n .•  Poair,.
nap ,,.).l.ni.ij
I. I IMhbl, l*r»|s
RiddellA;
Johnston
SHIFdHITHS
Have n.m in operation ilte
only
arrta iHiiii
It. tla ataialaad id It I . at I »i* | *.,--•  1
"***« •"•M-W. J »•*-*■'*«* .
*.| .ii t
CoIibUs Stmt.: : Its letalitm.
WiTOHIAKSB : and: MdNUrnOnlNll i JEWELER,
Columbia St, Hiree Doors Weal Prom P. 0.
Xmas presents .11 bottom prit i s, Simpson, Hall. Miller e\:
Co,, Wallinoford, Conn., celebrated Plated Ware, quadruple
|il,itiiii>. tiKii, first prise over nil competitor! it Toronto lixhibi-
lion, 1890 Gold and Silvei Watches, Diamonds and (if„i
Rings, Jewelry, Clocks Spectacles etc. A large stock of New
Artistic in i«ls in Plated Ware and Jewelry will arrive early in
I > 11 niln-r   1 .til .uiil see I'm ■ t, tm ir..itl.lt- tn show yoiHls.
H
OTEL  DOUGLAS
Nr-dl  WMTttlNftTKH
leBttaU, *-eaa-aw..*al BoB »*-l IB. Hl«*l
leaf potOW a*****t*HJ Bid Olvl
leoai al tat* rat/ttlai bswaa
aeaMaaaotHO I %•,,.., -.t.
If* MM
1 1 luinn.i-,,,,,,
JUST OPENED OTJT
ami ruit. ■ ora or
SEW ind rib
mm ids un
.,., t-.f mmtm
-It. ldaaJB.1 BBtb'r
Mtotsl
A SPLKNOll) STOCK .t ,0V.' PRICKS
BRAnMclSiiESSS
•xtiDUHL HoiiL 1 itsninui
IH.,1.    ...Ita.
. ..I....I.I. SI    .  ...a.kulkk-l..
IBka, ItnaH 1-a.M. aaa Ikr Bat *m\*4
ant lis. taat aaa** J It taaa. EMarr* aaA
llalkAkaa 4.)  ,1 kAJ.r*at-A.  Haaataa. i
latrat. (.a a*a« ♦.aBdaraaA.. awar.lB.ka
att.
at... ar tu aa. an, at. ... .t*.i
***aa. Br tr. ..aa. a.ta
run. i. »ann Bvaaaw
Reid & Gurrie,
THE LEUND HOTEL
lit*..v.. .'IBtklT
Near Co.nv. ot Qian.illt St'tvl
ous wi, iiu usnita.
fi St.110 Ot LVUiT 0-CRimi
Manu-atiti'i >(  ... R.|M>i,.| nt M,ri,,nrr< a 8tMt.alty.  A|en.t
and ImtKiritB-t ot Boilars, En,uw,, and all kinds ol Iron
ana Woodarorllrii Machliwrv,
Pint ilas- Mrthain. * and Wurkiiii-n l.in|4«.ynl. And all Work
Tht*tu*dt*hly C.tMranlml.   Wa|j,iai*. Carriagr. anil
. .iiit.it-. i
jmt**m*tttmmmmjmmtm tm '
.. i"  - '.. -t
taOWiuruwoR
Ttld, Im*. akl S*fttM_Bta Om* .
m ll* nt*t*r*a.
ti.ni ,•••■• ■  ,
i.mii*. ttttarwM Bam i* in.
Harrison Hoi Springs
*'ii'
«•-_,»«..'.•'*• -"M*M-**a*.
Columblo 8t„  •
Nt'W Weatmineter
B«..t
Ship Chandlery.
W-* have on Hait.1 a Vrti lairRr Sti.k '4
t Ml* i ...i* • ill f I' Wll- UIV-lllL.
.Hill. IIILlt Ul  tl atltHII..",
.tifcR. >,-*a ra.RiM.
.a., a*    s imh ih ah ..si*.
hstau-i Sipplies**a *n M '* TT ',UT Ma«a«*
i .ii .. i ... i . ... ii ni. |*r 1'iin-.
CREIGHTON, FRASER & COY.
io W'-rtrt Strcd
ivcr, tl C
.*
|   „ .,1 *•■;  *-,   .*.r, :,.!.*  f,.,....
•*o*_IaH"J.'?:  " "**■
'
&m%^ ta.
CENTRAL HOTEL
l **. a W i-maaa.1 .••  M *
JAMI» CASH. Proprietor
■ ..■*|.|*- 	
•juwffl*______ji
UODOhS  '•'' ' CI0AR8.
Tbe VictortaGolleEiate SGbool.
in; i*..\. niiii--ut Slrvi't.
*?;«" ;*-o;*  ft. Oa
Viifa.fi- ,,.,»,
a.,   ty  ., , ,. ... ,   i , ..... .,  m ...
f  a  a*.  .. -i • -  • . .   .
anrirlis n- •  * •• * -. rm,m* bj*- o.
• e-a/M *r>A,«.»., fSM tt.f km -an *dB>a,a»a
B
AKERS
BAKERY
HOTICH1
iU lliii UliiU.'i Ul llm OHUtU ul Wllllillli Hun'
lifwir', lut" ul NiM- W.-iii;..' tt-.. ilo*
ouifld,
if m-il .uul nil porsons having cUlmi sasln  ihi
deceued KrarmtMladiQ mi and Mnil ihe
s mi.'i,11 Um I'.. Leaii, tm necutrii  Nen
Wi-sllllllllslt-i. i,|, (,| l.l.ur  (In-  iinO  l.lllll.ir>,
1091.
AimrioNQ, I.' Km.is,-, qayhom
_4tii-a*.l Stiluiinri Iur thf htriTiiin
OREGON miW
A3STD
NAVIGATION CO.
Columbii Kivi-i  Uuute,
Hli*a i*
lllympluii  ami  North
run II
itoiBMin TACOMA AMI V|fT
>ltl.\
Tin- ti.lIuit iitai ai'liiituli. ti,.  Ihal
rinii|Niii). iiitamur* « .| i- m imi
iii.'i in.'Uf
II  *k N
iiniiKiir
T.M'OMA - VIOTORIA  Itlll
TK
Hall) Ksistii.tr- ,mU)
Arm.. Hnalllai
U-.tt.  MatatUc
Arrlva hirl TowumUvI
l.-ii.- I'tirt  liiiin-t I..1
Arrive Vloturia  ..
All Hall
1  1	
v iia.ra
i i ■ i ,.i
1 I" |. I.,
1 iB'|i.|.
lta.il) Ki<i'|.t nuiulm
Itemin Virluria
Arni.' I'm! fowtaawl
Uain 1'iiri  1 ihiib.-ii,|
Arrhr leattla
At ...  -, „t .
IjrUf I annua...
1 ll" | *,.
I 1   . hi
III ll  . I.l
IU)! i,
1 ll, 1
Tk kfla un aalu to all i*ntiia In lun
1'aiift.la an 1 Kuni|H>, i it junri Imii
trail win ,1 llii- iii .tl linr-a, ami it
1
tmturii imiik ni i.
TiEi.i OSes "u Wiaa's Wliait ||* W«.u„  .-
hortiatiun a. lu linn', ralm.n.uti,.
ilir*iTl.lll) niti it ni'ii. ii.|t' ,it
»V  V hliAI'KI
a.'.- t
NORTHERN PAG1FK
HA1LWAY
Tha Oiaiii* r*r Mm. Tliflur-t t.iuia.  Na*l
tai*  I Ul tiaUlta Idtuar.I talt* to I'liliap.
aiul all i-ni.1*•**«.  1.. k. i.u.iit i.t ..ii
|l«IOtlt..llt  IdOlllta  tl.ur.i-,'1 |
Thwvli Pullitiaii OmaiBa- Room Bleed*
ib Cm.
lUavriatiiMii rath iar ■, m,-|  •  ..Italic*-.  |U
rarol an*1 im am n,*Sr a mut**,* t>m
tn auii* tn in, ita
Northern Pacilc Ruilruaii
Ami a—> that imiriiik**! i**vl.ilalhia|ia». 0
I'aal m  a|lKMtkB|..ll. tu an
•WtJ-t.  . "'0
"iryaiii.tit-.'  -.
ftr-aifth bitpatil M qiiu tot*
'..■LAGKWOOD, hsigbl ssU-si
ijw.1. et
Vif*mtt*.
CANADIAN
PACIFIC
RAttalrVAY
nix Tins
Transcontinental Route
i" .-.»», •• iiii
Pacific and the Atlantic
ll* l»mini I or* ami llnirl*.
ttiuOl* th*   at -iBdti.il mt )<*a*4 -*
ae_aO—dae_>ui* *' *.>**«..t-..
--  ■
Grandeur  of  8cenery
SUmm It* tioa U -aBmital 4 ttJklik lb*
■MaSs at "»"». t*m.h • -naw. aaa..
a*baio _teesiii*«4 'hat <»*iai4 a* iat
- <a*iMl ml all ita |aa-a->r*
I «tl*at 1B*> ktmi atmt mm*
Ipa at uaial Hi a-**.*-*-**
atkO. Tam Sonlt, Tktaii
Ottat^T»l»l.7>i«.'"ai  Itaaik...
Ba-aVai. aatas a*., aataa.
I'iiknl..ii  llkll-
.  B CHtLIO..  aaaawa  l****ral
A COOL MU.L10N,
"ait'iiu iVuriiti'lt." i*iti.| Mrs, Arclibolil
itiEitKiiiiiuly, "I iiu nut ilusorvn UiU in
suli Your liitiiii) in hen ,i:i lull,,' .it iiiuii'
lit hum. I (fit lumurii'il -I toll touohod,
.liilm." slio i-iinilniu.il, tnura itarting to
lu'r oyoa, "wliiiu yuu wrote tint you in-
ii■!..it'll to s.'11'inl ilm uvMiiiu) uf ynirr
an j 1. miilt-r toy roof t And uowto offor
iiiuuay—to your own and only Btetur-
wlut linn always bivod yon"—
And nil*' ijiitui in..in* down and wblttnl
viulonUy.
•I,.Im put oway tin' money and motliird
bat tu wt'll nn he know bow, hut ihe left
him iii'iiiif-iitly ili'i'iily wounduti.
Uy t in- um.' sho toaohad hor huibaad'e
stnJy hur ft-t'liuga were tivldontly uiulir
betta i.i.nnol,fiir *hm bnrst In uuontlint
ehlfrlyufntl'-umti. whuwioKinlolly n-Hil-
tug Un paplt, with tho words-, "William
Anbbudt yon tXtmfi would bare your
OWO wtty, timl iiuw ■ ■■ tho n-'iilt'. My
IHxir IntittliiT, Juliii WurUt-'k, Iim bun
in this i.oiuto waaba irailti. iir—and
boatad likn a tluaj{! Yon would haws iu
all IhiIIovo ho wiw a lumper, though I
know 11"in tin' tlntt ho waa a inan.of
I'li.-iuii.'i-i woiUtli! II" la worth a OMl
tiiilltuii ti.tay If hn Is worth a tafUtiy!"
"Uiynu think eo, my itowrT tfWpM
Willi,un Arfhlml'l. truly aatiiliisliod.
"I wi*.. alii-., uf it boo Um Ural, aiul
hut fur yuu, Mr. ArchlNtld, Wuiihl havo
iniraiirt.! a v«ry ilitT«r«*itt cutireo from lln*
khAm.'fiil otm yuti liavtt ma.li* yunr family follow ItB-aauuly a llttlaiubior-
fnn-a mi .l"lm WtiArl-avh'i part. UU
f,.rtiino la iuiai*t, and hn only wUltnl to
t>*at its. \ .n.'ri,' wnalthy ooopln do
thitafl sort of'i.iius every day.
"Ulraa m«! li** tlmyr ejiculatod tha
ill ai-tiil-iuaii lu r^il winidenuauL
"Wfll, let oa tiink" amends ai rtoiokly aa
|.-.ii.].'  n-i. nt |-iine yet, Inckily.'
-It will ta* .11...*ti.I, 1 fVar, In ri'pnii
llii'bnnn'luoe, but I shall try, for our
-V ir Faiiikla'a aaka lie is very fund of
i.-i . that Is t-ri'i-ot frum hie itrlnn ln-r
llust handsnmt* proannt Aad wit-.
olart ran ho Ie«ve bla mnnej-tol I mu
alilnr tt at-tiltn) „i*i!i 1'i-r aln*ady; aad b>.
hy thu way. that young Mallnry Ul
l-ttt-r ooaao Iiii vitlt hem Ho kt*ops
raON ■ iUIM.ti*.'ii!'' * way, and uuw tliat
i'.i.:.'... !••'. -.1 a •U*,,'.l.rf'.l!*!l.-1  littrna.."
iitotlnuod Mr- Archbald, rather aaa
»i'.in,'.T 'aho t,ni«i make a moet ItiII
lent maicb.*
' Itiu." timidly au-uoatail Mr. Arrli
Isald, "Uailn't jini betier find out if y.-or
i. ■ «i fV.it ,. -tirti^Ut-ta lraviii| Iter
.all l|t*fioU.uo.*  J* -1.1.18 l'k» Kt',* t-o
the * i.'- alda. > *i know.'* *''
"1 altall »i:. •.. I tu that. Mr. Arabhald
aa 1 do to avenrtbtoo* alee that cttocKni*
th" t'.!"i. *■* of Ihla fen.;.)." aWBBtvd
th* lady, sntb tlooruy aarraam.
Thus It ii»ti-fi. i llust John Wail-lit
waa eeat for loot -nvnitug hy hie %,*•■• i
... t ;•■*-'. I ■; .- * an h ur or so to tb*
parli-r lUtaolUit **> "dear Ponate'a mu
aii* Kb* i--*,i * sat ttoauufully, Jobo. and
I think ti moukttil ibat * o bavooawr
rsi*rTMati.l a wiab tu Irar bt-r"
Na* Cade J>-tin liad never hod tbe
aii laiit) 1" *v<*o ltiMin uf • i,!t*rim aoi-ti
a ■ t**l BQ| aa th« (tail.* ltiivr«T**i
boa ■ | ■. I Hie |'i«.*;it tint lat i.n fttAv
ftllt and r*iit.u* t'la>M ell Ibe lisrh
aii*. .lit- kuew t*- liked simple aod -t^tsar
tbl IOOiIjo—fttr an b-ati, and Unm malum*
. ■ .,lm*-4 to rjet tho man altta bear Ibe
Bin.Vi*. whet* they euttld not ba over
br-atd. aod dipVaOAtlr itr**-tllhA** t*e*
ffmrn
"Sly dear |CUl will ba a treaeoro Ui tb*
man *V uoti**. duo't you think M
later
■ Iwt-i j„ i. tjani uj | rhusoy I rao
. "*• wb»11 b* tb* i■*,. a> f-*'.i- *> ibBitl
, ■ '- * *».!-*• ;■- -i t'nclej'dib. makina
rr**t B-iuewhat **. tbe |*-foplint* of tm
\. -i ..ri.i  V*h1  tr.**0  J.^Odl M»l
"I do, ualeod. ood h*-** wonby of bar
m • a traaaor*. Usat * *n i taao la.
<'m l..w**t at I lttdtt*3tVB», aod If be
toamm rat.r.1* b*Tl bof**u*e o fkb taaa
t-ubuva*
W :_t -I.— be mean by Ibel*" lb.aa«M
t-uuoo*  "Thi be U t'«'^Mnr*»
e0t.Jnb0. B tLln*b-iUtMRtt,sJ*a'.»-t
• - . -i * '-* ia** V. i.'Ht-'.Vl
'bOI b* a '■ i .Wad i »1  r- * t* J • •.-■ ■!
TVy'te Hrit-1 IV *wb oiber. iHtar. mi
**oaet**dy rj_|bt to b*dp *n to tmm t»
■jetbee"
V . A* '■ *.i insm ladlaai ht,-
Ul t-1 Uol ***:■* u i *,o* arro. nil
Uai.i«l I* 'warl bis -rbooUor arid, wttb
**»*i eo aly ao eMtdroaU "Aod wtiold
t*4*u beta tbeoi. J.dioT
Id tw yt-tmX l-'Aa ttatlatw I IMI
* «* tl I ** a* 11 **<» \kmm to., lutiwal I I
loas** am esvryOitog I bota Sow
«■*• -  .It 'atrntm stWiei**
ll» mtr**A b.r iBtb« d-Oaailyia Ibe
atj»*\ ia-i!,*y ami am mmtyJif. km. aa>1
it mm mm it t* ***-*> >kyl-y t.ts t*v<**ni*
fame* 4 pmkwT bb4 bod |«***t bet «* a
foodbBOd
Mt* Af-bi**!! *t\m said aba wm a
taMir**** mxamtm. aid M ta adaall it "■
SCHOOLHOUSE
.*. a.*»*BA*, ... taaa., UA ,**,<.
•a. a. ia* ..ia..... a* k*. ■*.. .. rf
B.-4A rtaa.'a**' 'a, -. „.' •,-., * ,
a.aas>'a. B1A •«... a-» •' •* -A -ra
.a.'....*-*--*-*.** if aaw-ui*....rtaaa  a
J.... It lat. tr.Ak.l-
, ti .ill >araaal>. IB.««
ta.t-.tlf ka. tt )a«r.B farl al f.nr |a
.aaa- ..•rjllltaj. I «UI aal sal*'-,
ant labi i-Anlaa*Mik Ua* Ma;
k-a7. (all .1.1 aa- Ikat Bl Ankkakl
a-aall anil. ,,.. tlala |V.aM at IU da,
IB* am! In. lAlaa tlsr.'
Jakt W
Aarkat
Frwli Ho-ail. PhO, I'tilii**.
Kniila* iml 0_ja_n.
irna-BAbaa*. *.-»»aAl»,..|.- .»*■ a.
Bla.-.....,< ..nm
TELEGRAPH HOTEL
Al irAi-x.wliitrm-a! Irriuhl r,|.-» .at StOVel K ni|*rv. rtr .
ai, (,. la *lt i'B.^11.--It 'ii  i- .ml aflrr  Itquan j
I jlh. inirn.lii.,1 l«!it,-r. .taiilil .ttriwli ih* <• I.-M ImaraMlb) lot
il»U a, ••
CORBETT & CLIFF,
Che empire
!_* ewe* ta oBwa -va fc*wB'*B "* ' *■• •«•> * *«*-**><
Of) ammttmt e Oaa!*»»» **% **■ • **» *• *.*.-^ **
sa-l*»an»a",-S'" On1 ** «i-'**- ****>'
aeaew tr*m ai bb*h s4 **<*l«"*i.****)»*•-t«-
item m%mm> **» eaeaHel V* M *•*■-.•• »-*•
SwssiJaie *s rav-mma m IM MTMO
mmm*a\m -
CANADIAN  FLAG
**oaaaa*o-**a ii••se -*»a "****"■ •"''•ai***
m*{m*'*\mm>$£m i**"»»Brke'a
MHts •»*•-.%*»** •* ttao oma oorf eoo
Um mt amma m * a*«i» U*. H**"I_S_
>i*-s*aa**a  w l*ar*.» «i. ><*§  **-  ••!■
Cnrnnr**Tti Mtrrrl
v.rtA-nr.a
oaoi the wa* *-*T Otf iBoaey daitao mi
HfatlMai bot 01 lay sVeib rami tmjmt 1
ti**i»*laJla*.i»tbeaB*
Ao°l 0" t«i* ipaotbe s^**r%B#d \jm*%>
ami V a-,1.1* mmm mm\» taafe ar.1 »-■'. >
am\ t*t#ao tb#» Oiairtasaatal *s*,.»trt*% -
Of*sa a i-*(*-: <-1** r*k,<ttaL TWcfwat**
pmAam oftU* Lot4-_te«BBieddimt.;
Is *'>**M-aa> * with tb* m»rlcm ii iu
Wail*«b. wis* nerrtai m a Uamcm basal
tja* to 1>**-1« wbltWw be bad te
tBtVed A »t**ai deal al mammy arm
■, -*.'■ so 1 11.•*«• *'*-n> ajthmt aw,.*'il,''
Be  • a.l  be  tWal, -beo j.a*i  l'.- .
j.badtk*4 111* will — *aay*ely umm\ I
aatt -iiliaol true to Ua ward thai
laa bid baft f MM* *« WtU.llW
Tb* frariane es« *nau*l b* ewraeal ban
AraA 1 .-,_■* mUUm ha t_d ant-WBiBa»l
* *.i t * •* -*iiT4 as let stUlo be Utwl
,\*- T aa m*iklmaMm\*am*9mm
.iMawaUl^n^alKlMBllai*
MMB. *t»I taaarojd W aHt-f a»
I *vl*w WfMpCW-^Mi
Tl* < HI.. 1  M.iiln,,.
Itarambwg, ''ttw umdle of inventioti,"
llio hlrtbpltti'it of tba watOb and many
uthiT tttwftil nii'iilutnli ul ilovlnaa. iviaiiot
eliiuw tho lumio of thii B-hloii must U
useful nml lii'lpfnl tn iimiiluii.l. AiiiuiiK
aunio of In-r uhtevoroentii urn the inoni
IhtuIiIv matniiiii'iii, nf!,.riin., .'Vi'i1 iiM'tl
by tba im-nisi tun* of tbl Mlddlo Agea,
chief atnotig wlnrli mi o>< ln> DUOtlOQaQ
the "rtrol iniil-Vn." Tliu GUlldan laiiuw
kept in ouo uf ihe upper rami of th«
town hall nml ihoirii tu rmlturs m a
curiosity
At timl sight utii' is opt to tako It for a
tlgttntto stitue of a womun, clnuully
uwu out of wiM«l C|uw<rliivt'ut|gatloii
dis»-tivtirti two doors, OM nwingv.g tu the
right aud tho other to tbl loft. Thoe*
upon uuirwl.'rnly uml rovi-ol tin. fuct iimt
the at ut nu ia holltiw.the cavity living
about thu oxHi't slut of the nverogo man.
luaiili' ur.' irei* l>y whii-hth.'utft'iidi'r
waa hound so tightly thai ho timid not
ui'.vi. limb ur 111111.0111. Both Of thodoore
try limit with lonu, ahnrii etool spikt-a,'
atttiii,; uml think. Win*u Ui., victim waa
tini ly-aai-iii.'I Hi" .1 . i . i. (ho left WUA
slowly but rlniily nlmt, tlrn long splkee
going ini" his body, two baling to nr
ranged as to plan* ill* e\iw
Tun the door on tba right waa ok_ad
tim-.iiiui.ii in.iJii.i i wharooprjabawoold
reci'lvu Mother ootnpiemaol of aptki*n,
tliei-ltBinguf the,l,a.r, a. t»*f,.rf, M_|
dona vory eluwly tlmt tbe turturo uf tho
petBun in tho atnbnoe of tho"ta»Wi_"
might la- ii |.i<il,nigi-d aa |H>*t*tbli*
DMth ilid mil t-uiiit* until thu la«t spiku
was drlvi*n ihrooih a bote in the duor
iiii.t the In-Art uf iiu* viiiini Taki-ii
from the "nmnleii'i*'' t'lubrm*** he waa
ground t.i mint'.' tiifitt and iliruawi Inlu
tlio river aa fi*nl for Ik • (Islwa.—Hi
l/M|i* Kayuhllu.
Ilaii.tllni M«I1»n Metab
Io a in nil'.*! ft-umlr*/iii li.ir.-n a
van Ingenious aytieni U*r hatnllltig th*-
molten metal from the fij. la- to the
flaeln, and carrylag Ihi wht***|a to and
fpan the auaklug |0U, luss imn Intiu-
duaed. Tho Wurk Is dim* by m » i.iiu r y
entirely, a aerie* uf ..i.-rh.*■! trolli*-/**
moved by a wire r- \*> wowe***Jtm oarry*
ing tlie la-il-'.. tlaaka and wlt**a*U. The
(uttadry haa a capacity uf too -ar * h.. I*
rday, and al--ut t*» i.-n. of metal ran
handled lo ell hour* by lh» now eye*
teoL—.S'ew Y "ri* Cummercial Adver
A 1.1 \1.-iU. 0SO.OOB.
In a * v- t'looglit agaiiwt lb* la*la
ware, 1 *■ kan aiiui and Wi*»»-ni raUruad.
where I llille girl bad Iwr ( ■ - (wught
In tbe track at Ihe .-i*-**...,, 1-Hwi.mi lha
OaariJaH *\tf\J4 *ie«> t»u
lor fok-t patawogvra and wagutte, eu ilusF *""
a laa-u»; train oaugtti i -1 ,.i \ •• - . • \
bar log a trenllvt *-t |.*-'.is« waa afltrutad
by tbet'tjuri i>( Apt****!* -Intrrvww in
New York Hon
*ai»J AOila**-
ToUBgtdt>d -1 tuatlr f i-tir i' i uaaod00
-hat in- b-tay  lie  -tustl 1 tnvsot tv
Al-k-.-iaa* l» a ebeek f.*r ■.■ ■.- -»r*>*«'*
Ua*rM*a - Muntwy*\V***>kly
A-iiAi-.it el W*aiia« M***ralaf.
Tba *•*.*■- i.i id B»«r.tio wrarntng tor
d-xtaain) lA.nair.-. * rrtewdaleirf at
imo*-i* ai, i.t • iV-t- *l*ila| blob i» a
M-.i-t* i*i..i t i.'.'tii tm aMai'
i-*ttaM ■•.* MUiiita ultarftr* ibUalBbfeaa.
t*"l taahloo. ta.th - -.<,,. aa a rolo, ehtf
do t ui.'OTo ladtamal *,'.a-i aa daao
tbe ett_4btae>*l iij*..i.a_ -vJaor-** Wm
In V	
XMmmtt
ia..»*,*'*aa.ia
. ISII'1
l *. lis. , .i ,i,i,:.,, - i', i apt.
11' I'tktA k^iB*taaar*4tak-l *i'
K'ataaa ad iatr.1 laa_ aad laar—
tjl-nik. IMiMi,Bia>k-a—aa.a.
I tlflatMatlt. ll.aaA.iikilidia war ti
a.1 mdati, Aaartiii •«. ^   '
A HB_UElkMTB>*fl.
!.-.. ;-.-    tt-lii h i-ii
latBB.l-0.BaaL I W  Ar-aaaad .
aksMIBtBII, ta.tak.**..*-. t-ara*l •
1-Mkaa.Bll-Mk«.. .    na aa*
ad,WBtO* laa.l.ai'
ttf«ttdfl.il.lB»*tOBll- -
«>ka*«Hi*«Mtti.-daatu. •
Oaf BawanC.Ba.UI a» Klikf al aM
lakaaaA. M tan*  .aaa-*'
„*.*>> *A,aa »r<. aaa ... «< a. iwa
Ikaa-atir.Baraak-aaaa, *a laaa.
ttMaanl.tataaaakt littlmii-
a*aa at taa, m haa**. a taa dh
'  .ata. (BAl-a-AaHaal *aai»A*», taBaal.
at tAalirAiilBl. SB ,!!•■,*., —t a
. j Ua.dtBB.1 at Ba law a. taaak
. aaa.ia.E*k*a i-iit»al IBS aaal
Tnaa-araa. ^ ata MB. a, OM.tr
t*.
la I.,..»., VAaaa.A Wr Bhr kaaa*
UaarOa law*. *>**«•• rtM. art **
iaaa|aaa..Aaa.ir».'aart. k. •*»
MM BBw.  .......  -V I. saa-la*.
Iteaa *ttu».. T.a. .umi*—t— al
OatwinialaaFa. Bran, til I*. ■
ua aa, a Vi tan. » Hat ~a h..«a».
vo swwibwi mm wi laaWkaaw, m wm rev
AMIatat tm* njt. MM
aadatdHBr., •*»•* BBlkarakw*
kOMBBtaV
~* .- ^—  .i iiMintt
imj aoitf***i.
Boatathlaa mtm Ot t ht. City
PORTAUT-E
Steam WOOD CUTTER
IW *•■-*»«*. a*-*! " *..-•«•!**.**•< '* en *|i
Wood*Smwing,
ANt ||\*.|||
!#*,..,. t<*«*<
■011* It a*ll ■- MS»%*
I. J. ATkUSOUR.
riME TABLE
8lr.H0li.itrNi.Vi.llA
W  *  -■'»  *■■-«*■
t tt\BtI\i  MM MS !.*?>* MUlA
■
\*HS W •■■• ■
Vam*****'** I
Naa_MM aViMtiaa loMrt...    ■*
taa*-.- - ■■**.*«■ *» swot,
♦
b «•***»•■'* T**y*i liMtOktO-
IVi',__2lV:*;"„*.^
siena w***aa*s  r****t****->
STOVES. RAetGES *^ HOT-AIR FURNACES *I^g
SbMSHSS
A OiW l*a alwl m%f\ *t IIHAlT,ll« ' • tmtm.
UUPNK ill. -
.'*a**-*a*w a*=**■ •«•• ota**-*
mn tarn *w«* mt ••• * m*m*i n ia*>
..  . ... i ia* *.■*•***
■ , . •-" aw.* tm «">■ •* a • i|i
P. 0. NX li
Sft
iwMOa OOJTItoTa! mewitt V-ea
HBia>*i*eaaf*B mm* an* • *»-u
iwAftufrisreuw^i
Bttfatwltaa***** -rat-**. ^italtrA-a.
taa,k-ar*aaa1, tarAal aa. ** a-' '.Wa*
aata* aiw a Baa r*»r"*- ..*-i .
 —It.---' -
... ..-alas.
t t*aa.  WSkat  MM.
imi mm mm •**■■>• a**•
aw I, M*****t**l ka* Mljrar
fad *« Ma Mt***dt
BtaSSl K-ttafna, »!!_. ,1 artltatli 1
a .... nstartall* Btra «t mmn ITF™
• ana. V V* la aa-1 BB-lttraaVana
... B-vaaaild* ' it afiw alUl I. rati.
• -. ;■:"  •  BIMBlAnt.. . WH '« *• *,
iMrtf'tt* M  A i»l aUBa."  K*»
v..I Wakt
•A V **,"! »■*• *-.nr aw al Umb
(kail tk^ Iim* t-trMBtV-
••Taa. Ikr, trf km IBlMi*-U|!a
|«iu ia Obbii a IttHb l«uil*|
litairlltir.
Ha* a* Ik* attar a. al 'kaaAa.. .a ..Ik*,
-.'.,. .*.*. rirr -, *ka Mra-a IB Ara
a II ta a*., 'l-a* l-A - ra*.** -trta, tka
faaarr'.*** -. Ikr -I*-*,*. Bad da,
*,*ti*. *-.!. W .***, -a ** ar,*.. ***!
,.. aat, «*..**•,» *- a*' aaa l»a-tk*A-* IB*
M slrw.al.*. 'kta. * • »k» B-*11-.' **
**-aaK
..  A*an
«-*«-.l  ..rar-BBaaaaa.  .'».»•.  I»..a.
.Mkadk.a r.kBr Bm1b„  .Mar*.**.. B. .,-,„.-  MOItS.MI  [fiDQIB.  NKW  WIM'MINS'IKK  l.ltmsll  i'lU.1 MIIIA.  ,VKI*MW1»AY  MOHMMI.  ..ASlUinMI
„ J 601 IH STUrt w
For 10 days only, oomnionoing Monday, Jan. l*
GREAT REDUCTIONS IN PRICES. NO RESERVE ™*sS*a
Ulll.ni   IIS.MWW   .wa nQODS HOUSE
,ce
THELSADING DRY GOODS HOUSE
MASON 10
BLOCK
OGLE,
&
ii	
NKWS OF THE CITY
Hn Aiiv*in-ni'"'■
"■ | « Ma
" "' ii i
local liiirvrnt.-
8,-,. tin- UlUOl I,   I
.,„ •Jllll I' II*
"OODLBII SCHOOLS" HANKY  NOTliS
Ailtr  .it  Iti* Bi'liiuiar)  al Vala.   Wlial  la  ,. 11-,. i.ttt.  ill  Ilia  II ..tin..
tntrtvivaetl Llltta Uur nt Bu.-h ami Biiteritrlaa.
I , II AMI. IU In    .11  I'   Itlll    TIH
II  I'm .It llll
■ 1.  . .
II,  ....
I ,1 II ..
,  ,  iiii  Haul
,   ,.   ,.  IBM
. 11  ■ '  '
.  ,  I   «i*l
L. J. Cole & Co,
For Mens'and Boys'   iu
DEPOT HOTEL\mm any* cMF
lirilO OIL COATS AND PINTS, RUBBER Hm$
MtNO   AND LEGGINGS, AND UMBRELLAS
Try J.  E. PHILLIPS
i olumbiu Siifti. New Westminster,
0| | wile r.l'.li, Ubiioi
Columbia Bt,  New
Wnsiiniii I   ^	
,,,,,,,i,.u,,iiiii,.ii.iiiiVij:i-u, "'• l»»DAY'Arooul
P.O.BILe.M*!'''AU. 1'K'iO.P'Hr.
QTJEEIT'S  HOTEL.
ttll.tll.tlAST. SKIVWIOSTMINSTICH.
.,  ,! ! fttiSW'fio**
W. J. CLENCROSS, Prop.
!
N
=1
MAI
f ll  IIHJHI f( "ft,.'
.
Fiuaiioiul aud Iiisurmuio Brokers.
—.  IMI**t*»...-_-__,__.||| 	
Dominion BuUdiug"  MONxjy TO LOAN ON FAVORABLE TERMS
& Loan Assoc':
0 A.  Kiif.lilf
"", '" ,Ulaoil»j>tl Capllnl, • *i.O.«.,.NK.
II tl •
... ,•... ..... urr.   Money loaiictl Icy building i
burjioies, payable
, ,t , instalnu nti  a-iiuivalrnt  i» it
1 ''!..,,  UAH
^^^^^^^^^^^mi hi. ,,»„
! \
•I -'il' in .1 l.i-!,'.|,.(,l
IdOXTIB H.JkiNNSMi||
Colonial Bl...ili. Vl.iiiii'lii. B. C.
OFFICES  M..M...I.- Block, N..w W.>atrolii.t..r. B.C
OLFLFIO-e.o  £ Street. Port Aum-I.a. W»*'l
■
'"" I L
a..ta!  lat- ..' I
'
*//
♦aa \.
I
-,   . II .
..'  r
1
ntrt
i... • •  .
S.T, Mackintosh & Co.,
'**£* .  -    . MSSSSLbm >
■  Columbia Itreat,
M it ut.*l-f|S*ll i.
I ——«•—■■■—•—■•'■——*—
it,, |t...  • Il.url
KQnu .a Nl An Iron
***
LIVERPOOl
TOWNSITE
j    wu.i. HI- I'I '  1 I' ON UH  MARKI I ON
WEDNESUDAY, JANUARY HI
W.*.mmm -..».'  ,.•«.»..•.•** It..* .*• *■ *  .,«••   .*■
c
as
I.,.n
'
■  •
....  I*.... ...  .   ta.,.,,,,-1*1,1  ..a- t -J
) 9^mmmmmmmmmmmmmmmm
'  CtPITAl. lB|tBlsft
UST.
::. • ' "
\
\
i •
H Uul II'
•kai. <t> -
1.1. •'
lit •
I
•
k__________^^
Blaaa a «*.. a MralAt, at* Batall, Ca
■Ml WB*. • *•»■■*•*, —
-
'
i " - ,___b^^^^^^^^^^^^^^^^^
-*
. i
...  ..   ...
ii
ii
■
■ - -
!'•*  I  '..'I, ll*r ll
II... id  tli*
■  ' *
,1 feata*
A  Savings'  Bank
Department
| Mn beio ape*r*i >* eo***eti*e« «-«ib ■
ta.i 0*a*icb
j _. .. - ,
1taut*. ftni«t4 it Cims: bio.
4, um    a    .
GEO D. BRYMNER,
m.
fltlSf til! NOTICE.
CHEAPSIDE TOIL
Ta • i
■
6UHB0QU HO UllUIS
^ ^^B__*i
in ihal 'I ii .■
, >ti ih.  follow!
"' lEtltMi-juil "ZT. per cent
-.
SIR.
..I at la i.l, l|
W00DS&P0LLE1
Riim.1 Estntti Brokers. Convcynnctn
aud Notairieis Poblio.
COLUMBIA AND McKKNZIK IE
I rl. kklt.a,  I IV
,'. It. Hat 111
it
SHIRLEY & HOT
OKA I.I'll-. IS
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goc:
ll
• s  . .
i ■  ■
mmm*  •
to-olie-  a  . . .-
. ...    •
■
■
a »*• O boll 0 *■ S *  §*  •"
■
atal'jMl t»ai'**
UTMuiriiD  aaa
T
IKSDAT KVEM1H6  \V
mm 13
s
.    ..  IBNI
DICKINSONiCo Ml!. I.C,i Star Coins - n-TT?Trci
r.i it llEtWt.
'■
(   ..-«, Bb*aai*l
■
■
■
■
mb tn Oaf i
*, .i*.t   I
.. ■
■
■
'■
* -
■
■ • *   ' *  •*   f'
rb*i*» ia« mmm mm • *»'•
lata I
i  H
"w weri
ttmamt
m *b aiti*l
foi  *•  -
The Matter
iv more than even the
tjiialil) of ihr tttai' I
-athich *t si it nf llnlhrs is
ihr m-isi im|onant
I he finr.1
■ idly conforntrd U»
ihr sh •
M A. McRAE
-1 tr, a I't.lri.
lit  HomripuB i^t '*•
Hith-rr  lis  a  tmn|«trnt
lailtsr i» m<»r rli*),-*
misrilliriK l'r"-.J.I.<1  I
irrtimtrul  .ShaltrAjirAfr
"Tht Appartl
oft Proclaim* the
Mm,." I'1'- Haul •*
ri,t|ii Ih«nfore ont.r
y.air i litth
li.'"
-Baal,
...t-aiiaatta
ias.it*, «  is,'   Fi-**1»LJ*
PLUMBING, GASFITT1NG
.ill kinds "l Tinsmith Work.
Anothci  car load of the  eclcbol
COPP STOVES just received
MARY STREET, JUST ABOVE PO __
Ooneral Machinist k Blmt'*.
    t-kkin tar*. •■"•• Clhat. Baa Bar"
HORSE SHOEINC A SPECIOLT1
?  | **    • \M* ■  •  . .
-'tffftiiw***1**    "'  ■'   WUtWIIW  I M'l
• • »**-*i*«rBi wia!
■  •
Heats and ifipetiitilca
•    ■  '. * • a .
■  .    * I .ten*,
■alt
I'liSI POiSitll PRICES
Get Your Meat H"
Ba*I. Mtllaa,
I'.
AM» UAI...S. tlESItl.lll.lt>
^^^^0 II IS MSI-
*,;..- tiiriii.ii Mnchino.y aopalrod.
rr..: :
| ANAHAN
!• ION ,J'bST**4*_*T  CbB'i
M
RAND BROS
■e»tm.»»«*****'*''-**--*■a*
M.A.McRae
-
0*bsIb# »**a
-  ■
■
l -
■
■ ■
Real Estate
MONEY to LOAN
DONT 1
PURCHASE
I YOUR
Holiday Goods
llii,,.. lookin« through the Fin, s.l,.u..n.it
Campbell & Andersg'
FOR.
I  We have noa ihe Best .iss..rii...-.>i at..l Stock ■•' | 'N
, |)S • IIIYi i imi-s m . t» iIh-«»iy—.
I h.rr |n.t aitilwt tn my
Fnritltnrr 8t»rl» th.- Br.l
r^'lr^aT.aT eelecllod  ol  Wlmtow
ui'«V^;.„.ZS!*X.   ' MtBdr. lo patlrrn anil *,.
^h%SSmT .orlmi.attrom31..Ht.-..Hi
Ta"! wliUhBOd Will aril rhr«p.
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER. B.C..
ROYAL CITY MAUKI.T
J. .Mc-abach. Wha
1 •   t in all limit nl Itcalt ami !«l MrAlt, Hints I
FRONT STREET, ncal lo Vianr-n't FtthMatk't
11KAIS. Il^ll  4.-.I ..Ml,- drl.,,!*.! In ,11 Ml., a. ,k* I  „ ,•*• rl . ' " __.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERGHAN
•
Importers and Wholesale Dealcn in
_____^ Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos,
Wl.lth anil win a.;., tu. n,,. —
n nnnni nn 3B 100-102-104 Powell St.
P.PEEBLES-- VANCOUVER, B.C„ AND LONDON,END. '' o.n,-,, v ■,i
-J

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353964/manifest

Comment

Related Items