The Library Open Collections website is currently experiencing technical issues. The image viewer (and other components of the website) may be inaccessible at this time. Technicians are investigating the issue. We will provide another update by 1pm today.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-04-15

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353962.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353962.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353962-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353962-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353962-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353962-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353962-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353962-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353962-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353962.ris

Full Text

 ■^tWIWIBW^
W. J. WALKER & CO.
IIM, BTIIIBBOKHB
sw WKBTMlNHTMl
11777/  II'///('// /,s INCORPORATED "Till*: DAILY TRUTH,
W. J. WALKER A GO.
IW WI.TMM.TM
SI
Mil Kit MM
NILW  WHSTM INSTI.lt,  BRITISH  COI.t'MIHA. WI'.IINKSI1A V  M(lltNIN(i.  Al'llII. I,-,,  mill.
WM. BAILLli: 1 CO., PROPRKTORfl
|Cast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY .SIT-
UATED AND COMMAND-
INGAN EXCELLENTVIEW
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL'AOENTS.
IIII  I MMM.
.'] IHII 111.AH HI   KKA1I inl.l Mill
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
BRITISH VESSELS
Io  Chilian  Watiira  Aaaurud  Pull
PrOtaoUOD hy Lord
Bill utility
j AN IRISH FARMKR8TRIKKaAN EARL
■ Tha  Bradford  Weavura'  Btnku an
K it ram* I y Sunaua
I fm
'11.
i-Li
ll i
i,in
VlVir. I'lli'K alii'iil
I*'" boldly  timl  liiil.tli.-ait.'.lly Iii
I  ihlpa, which,  nod *- laif
■ better on u»\***t tiian on water,
rm tt* i.xt'Miiivt;
Captain Urlin f ilia Ro;
ii Anil-
i itltainlliiti Hit* Qir*
ra* f.ir tlm |i»*t twu
ROM -l"'" TO $100,  HAI
\Sll.  BALANCE  IN
EAR. AT 8 PERCENT.
FOR BALE.
\ lion miii iii i i.i.i -iii iii.ii
• 1 I I
A
I..I |.lfi..il -I...,  ....
. In,intiii...,i,l nf (*ti,.la- 11<
Macpherson
& Thomson
" KI.KI-IUIM-. 17
NIllllT IIKI.I. irtKNIMNCK
T. MACKINTOSH & Co
1.1 VI. lll.'H'li.   NILW Wl SIMINsll K. It l.
I  '■■ * *■ m*i .
ReUT] I'ltMi.
QQDS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENT8
l,ili .1 III! , lllll  I im -I li* I I in. II III. Il-llll.llt HI- rn I
" II  .III  I   llll  llllltll'll.l   I   11, I, Ilia  "I'l
:II ily .11 All par.I
-nl Oi.lt ill.
ll.tll MS t'ii|iio*fil tuid Un-
na.
lit.It Itl  la
llll.llaalllll
ll-'
tail—latl i
t 1
■ II raa 11  aj
. . ,11.
SOUTH WEST-  »cc,B..T.«t,r.
IIKSTER   i   '•" cnowi t
r, I 1.9 .it'fi lo 2 1.2  mM.a
rir*l  A.I.I111..11  In
Hi \t. -iiiiiii.1.1.
I1VEIANCERS m FINANCIAL ACENTS
tfc OAMBLE. New Wc.1mln.ti-r, B.C.
. ,., .in, ,lllllTl.i|l  LltM
MAINLAND,
******  lllKMH  I.KK.
'Nuaia.il
TlETJEN, Wiwfllurei- ""•*'• '\\3t**
.3.OTRTIS&CO.
IOWAT & D
TURNER
Real Estate
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Tin- li.llt.uiu_ Property ha. now been
pl.itil on the market!
"- ........ ti
SECTION 20
iMt* H-.iMit.* U*U ll *.
■
Mowat a. -n
turneIv
OENERAl AOENTS
Sam ************ * * WknuiRfc nvfcn.w ^  I
.*l*,'a»l'l'l».«lSS*!PJ
MORE   JEWISH   OPPHEBBION
Tha  lluillti.il  Hi.ni ti  uf  Ptutiliai
Caaa Eauua thu Davpuat
1 nlu ruat
Lamna. Ainti it. -Uallitnirj *******
Ifl*».t1  tl,.'  I.ariniii  HlbUllikH  4i.il
Uiiiiiti mii.i.i.i  ii ,1 itit.it ihii i. *
Uiui lad Small) it .itlt-iiiiia i-li*
(anil lu ft-lit.it* llm iltniltiiti i.l UilettJL*
*n Hi I'lilll, and '.1,'it-i |.i*i.-ti
lo   aid   tin-   .i.ii,.!'..   |>iit)   lit
uriniiiii   ii i .1,.a> mU   tn   lerau.
'I'lit*   I it* mil ii   ft* ft   « I,., I,   |,A,   Iim.),
ardvmi toCbUlt |on alth law
tn pirate in *u tblifi alth tha
Hrltlili, l.i ttlxtat Ida |ift.|atli. |  i,.t
■aa latamtaoa taa ChUlitt eoui in*
hantolora ****** tntniuiiiad   it  »■*
ttrttub liirtuatiia inn i***l llihitiili Mtn-
l*i*i Kaiiin*.|f undar Hi* dlrerlloiu id
I^H'l--Ull.tmll, lllll i|tr*| lhl ...i.|r. >•
tmt fi,.t,i haing ttuliiaad and tn*t.*l •.
piritit el, a* Hii*ma.'r*ia daMnd Uni it
Ibotild  b*  Tha  Mlllult  *t  ni..**  n
eviAtui Minn*-iit raaifalUoa la Uh Ii
»t.i|pi,l.  ai.il l.n-* ir...r  . >ln|  1 Lam Iti
*»ar) vaf BaariUa wHbaal aaaa rteli
Uwi, t.t I til at tn li..* at ia* ll I* uiatlrl
•loud tbal hMnlltaia'
la Urt Un .i. ida tin  eahnce mmi.
■DTI lhat* ha* *****, oflli llll)
liitii.tiiit*d and thai }tai*ui'*>di mil tli.d
tL» tla.1. .1 i;tt|ii..l at.il i,«i»i,»t.t in-
Itil 111 all I) a-l »(*-..1 It.aai lllll..1,
Knl* Lli.t. *
(nal i t-i. ia ,.. bMI up*** *b* gtitwrt-r
Bk-M I.. |iul an *b.! It. 1t.a . >
ol a-tiir-i • i ta hi an*
*-t*«**>i ledefli Iti}  •
, lo Brithk »
•ait a* Preach **.*•*** •
.-ati it Heath Al
IMM ll> tttl** <■! I
Itt-ridttai > 'it.* Kit
life MttMil"  - ' «.. llir  ».l
mini *t** -
Vii|>atait» ti •* i • *
thm*** of tht
!
■    ■    11*  ,  ,r.
************* ****** a** La. heea e*
■  i
.reteant ha* at**>ii>i^*1 l>
.iaiwt». ikal lh* III Iml* td *
1   (fta-ttl eed
iiu **.** * m*u* tv
tt|lil Ui all* I 4*Ah* ***** *****
.«*(,.. ■  . ...  i
*m*m tm-i-att
IMl KtVnM IWlM'
I  ♦! h
«*1*ll It* lh* rw|»».*  "I  *****
taaa •*»*** he wt*#M *p hr a aw
l**dtfc|*-* **-***} *aalt*lrf  tltf  N'
lerjr, win. u* bo
iii.ii, .iiiiit mami'i
i. H- -in tiiai i
which hive InDuiaeail  baiUi UcUa
lilel) art* latokalw powdir, niiiitna
m',-1 md n.a mill • uiiina nti.-*.  Cap*
: tain lirlt-rn'ii  thlnltl tltat. for rl**Ul ar-
ttiier). .iiiiiki-i.** powdir li both i boon
* imi icuneii boon beriuia II bivm a
..I  I .Kl L.t lint, iimi i.iii.n beoum
it am.mn.i,*l) n„ r.'.i*.i* iLa liilll.-iilii .if
leelai Ibeohjeel lined »i
ti nn,• .in* t.itiHn
in in is April ii  ii iittated la aill
ii.t..t iii. *i ..i,tti.-t. n,4i M.-..I. ttaiton
lad Ileal) irehirlon lertotii i|Uirr*l
il In Hi.' nltt.i[lli iiniiditatiii'iit nf
llic  Nltkutll  rr.**.  Hn-  urttin  >.l
li,.-  Mi, Kiln   (-ad)    Mr   EteitOB,
-tl.    ..I.;*, i.    i.,    Mr
llrilj". prahlni hlmiNl In lettan aa*
i <i l-airlni Hi titliiu. *miiltiir».
imt ihin ni" "ii.i'i nittan la dbpati
Iftar. tl H.r t«n III. I,    M    111, li**,!,. \\
V t ii Btl i I.*!.- I.i.ti  i. * i .I. itt.ru,i t.t
, ll.i i i !.,.n.i iiiiii,,n,
t ni i tM  liti-o liltUKH.
li ii. laad Uh fimen «m '•!• Ih irai
| i_iii.»i i-'i buaUni Mvlre* u.'l pun
I-- tin tit-ii,it) of I'araiiiiti.Kii, Ki
I'l.tiiiii, when t ■ '*i Roue boldi
■   !.    'i*tla,   H.a    nn
.u   have  irmltrd  Dial  llialr
•  i-.I.iii iiii  ui.ear >•« lrim|-l*d vlib
CONTRABAND  OPIUM
An Iinni.'it-', (inutility of the Drug
Baiiad on an Amiri*
cm Ship.
6URVIV0R8 Of THE UTOPIA WRECK
Two
kilt*.
HlraiiKti  Muthoil  Aduptad  by
I,..v..i'B of Settliiia* Thittr
Rivalry.
MEHCIER'B  BIO QUEBEC
A Bt  Lout! Koi-itity Loader Suddanly
Duappuar* hvavmif lu
volv*d AcouDla
Ban Kuacuru, April 11 -Thi baric*
.■unit- .i ii Bpnoklei iifi Bu fraa*
UMI. al..nl a iiitiiiili ii,, for Kiliulul
allli lauaral MTflfl Thi llamiii'i OBI*
tuin. mthoriUai Hint iii impavlur
(ran Roaolnla tu ****** u tin* . antu
Tha raiult aa* ilia Milan uf
tfiaii baadnd poaadi *•' upleaL Hid n
iaH*n not ulnn inattlon aoaM ban
i,.-ii..ItU,'»«' Tin* *u|.|ii> uf Hir.iru* |
lalloaelala hnrj malli a* mu.Li.
nopar paaad haihaea paid fur .unii
qaaaUUn
Miirli* llallwar. Tli" CinidtlD I'mltli*
luiriuten tbi loao aud rwalm In ro-
tnriia  uiiirluan.- upon the nuil »li|_l)
niii iniun Iti control Thn Inui "f tbu
urlco of the boodiwuvi,  Tbi mm ol
lU.MCOOQ aill *»■ M-1-n..l forth* tf
• litiiim- i.f i'\i.iii,|| UiihU,
Hianaa ami luccaa
I'rdiiiliT Mtr.-i.-r ami II.m Mr. Mhi.|i)n,
Provincial Treaiuni. hiv* au, i <■• did In
■linkluir prilliniiinn irraiiitaHimil  (nr „
i.u   I'mtlliiUl   l"t,i,   .if   MM,"till,inmi
Tbi  Hn— i   in  Preach.  Uartiu
ill,4  lllllll,  Illlt.Ml    Ml,1  I   ,  ..„|;.,„  ,,,i,,tly
III Peril will lender liit. iiiiMitt-r. a Inn-
qui)
ill liH'itlM 1  t„l ..ill  ..I'l
LOAN WutatPM, April it Tbi Uinlloba
LefUlitun aai Ib narioa N boan *<*
tarda] aad toda)  Tbhvu eaimd b)
'I I't-'-iti'ii. niklai a dactdad ttaml
uiloai ibi punai ol ihi i nnohlH
Illil, Willi I. Hi.) .I.ai n lt-ni.il t* oil* of
ii,n nn>*i ii,i.|t,ii,it,. neeiurea * rar at-
|  IWIptad   Tlie liaW till! t'lw.-t-* Hi"  nal
. lag ol in w nton IliUlnlbi budi o*.
lhl la.ita (Hint-lit ..ii.il |1. iu ,i
ii us ts. i ti neti in i
Tuai'ti... April It J«*i.|.li hiH'wIi*.,
abOt i ibort Um ifo nfifid iu th>*
baaklatbariamatPriasa Atbnt, ini
I wlm Mt il.al |.l». ** fur  ii:i  mt. ti.il.l-.
. DurpoMol ihdtlaa frieodi in Tbroalo,
In. been irrvalad *■> t* ***** iplai Itatud
i>) ll-iiit led IVUllan Rofanol lUlitm
,ii, in,,
■ i|.i*. Mi,'."", i.-.i il,* n*l itii-.'ii.i ut
* Mid ti. 1h< tn.*. li untrr
. .I it.it foi eoardai nut
.... I*, loana Karl of lluattafftaa. »
raptala la ihel'niieeoltVihM retftaaal
an  iiniiii*   lodai  in****   futiiar
M»i|il.i'i  M.ai.l..ai, allh * fm and a
pick of boeed*. ebea laafanaai laai*
I-** t*Hti) n.j- m.i ai..i.. ir.i n,r eeri1*
■ l< *  **tit  Wlm
trace* hii lacattrr loa Mi <*nd -.f u.a
. oHaerar. a*ai laaut at iw l a in#n>
••ii Ihr |«it **1 a (i.rhiaa, md ti>iu-* l.i*
ll  al  ILa  fat n.a t
M'.t|.i.*.  aulhlai  ilauntad.  b»M  th*
hone with • bowarfal nn •htifh*
.  a |||  I  11.,   a**]',
• pal ahahd III
U.a  litihlrl*  i*|l|i*d
.  '»la*r|  M-llphl 10 |»»n-ail.rti  of
(,,» I. It I
It..Illt It -.uy
Ti,, K*i>-ti i.i* eoaeladid to r*noia
ll ■ : . ii ItaiHn, and Lata a
i* i«...it.j*\ iad
t- tlhan
Mil  i *■ .
■tlaa, aodrUer*
*   i  1  ti'tattdld
.. i ,4 le*
- Uli li  ati«m>a«>«l|lkt«t,  ea oe
. ••  ,   I    ,. .
tmtwt* that miM L«r
\  i   i.ii   ll.r  1.1(1*411,* *4***»!*hr*
,  .**..4*h*
.
Aetartraa Inlerpnee
li mi   .iiii:  ti  S*  aei»ipri*ief
A***  i al •ut******* ha*
_&•__: tfftaLa-MHMi
j m \tm a,, irnlllall taa'taait
,«,.,. _______
Ae.a,..i Ik* Ttaallr
l.al.llllll.atll    .l.tt • I  •
IMt,  ,t*  llBMll.lla-.
.   .
vmvsssri^z!Lzr\-t^.'mZ. *****,,»■"  ••* ****** ******
,M**l***i *.****'* Tl_,.S M tonStal-- -    -   I ttmtma
llr,HI "I I*. H   ■■  ' ..M... <**,  |.*,la,  ,.l-.,|.,>a.  .*.
... *,,!«*.  at* a"
, ,   .la-*  <at  (ata*.,*. •**••.**\
DRVCGISTS
ii.i.ii.rti
i, •
E.H.PORT&CO
Mor.......... tn r. O. NTRICKLAND
l** till tf* I  1.1
IESTROYED RY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AOTS
IH lillalM'
111*111 maMwMd
ESTATE
..a.t.- .... ,*..a.a..III..Hr.
T. READ & Co.
LMt^O.ni.1 l»r*l.«ll.w»l».ai-a-iS»«a«a«l  Tl. Tat**
aM. »llt«a.l»a*4»ll«l-*^«'t  TM •« ** t***t»
ma,**,  aiinirt.HMti«.IM...*
J 1 .!•»-*•
615 FRONT ST.. WESTMINSTER
Aa
Itte-JM* *****
* ihu rn*
■-******* *
IM *«i-i*»,« *4 th* hi
i.»4*t  • .
ILalMi'l *itlH*-i
* a*  . *
It |l. ,,  i'l  *
.,*... | ibai
• a an  t"
a  *-■******  |l«
i .tt|,ie ***
■  ****t ***********
*  .
»fc li ie*
mn*** • **** *********
\ i
a | tMi**tflba n**al 1*1**1*4*.
*******
ll 1*, tin
*****  * 9  ***l*
******* tpn* I" lh» **-aalM r-i*4  ll   •■
•iiiibNiW **•*  *
tlmprn***** I"*****! I* tm**** »i  •«•
WlalMmni*.!*
*4 arhilieit tt******  A it*-*****'**** *4 j *•
*,  »  .*. l..-«.  1.  4  ■  *    *•-• ■* **■■* ;l M •
I   \*mt *******  mill**" •
*iM««*e mi******  •    *■ *
„-.»* |   i rta  m ...
.i   *A   A.
*   » *4 the
■  ..  .
•
•muanmt *1**t ** ******
ma ia* 11**1 ;-i*. a**i**Ma4>4
t*** ***  IhKa-
rbe 4*i**>i>M) it.e**»e tae
'  t*||  iw
,  .   eefeaadTar*
■
i  , n-we -tntmp*
• >  ih*  |li|i4ie*i>i
*"*-l*rfll«IVfftP
«ft**ttii»« •*
th* Uh****i tmrntm*** IM ll-ne a*
li*m4* km** * ******* tmitl *
Ahrnkml* *m*t*r*mm*m***«.*m*.it**i***-
lUrt iireeinn a* tMm*i H**** <**> t*r
U.-*m*4 t*****   IVtU'
—I Mi* a* aa mlmal la ia** **>♦#*
•h'P Ken* *rm»n **** Mm
i (.itt,..,", ■  t
ta****tnm*m**i ***■■•■ i
MlH.it «t***** *******  -
.....    it.    «..
i.a'  -. *■**-  *■   I -  *
- *  IM IK IM| ■   '
♦«l*l 'rt*****"  la*  Ht
I nik aa i*e*
*  ■  r  t   *•*'
,. ■  - ,
- ******
\ Kkt* ********
j 1l*«
II ' ****** IM *mi*m***m Hit  ***■
•,,*rii#ai*iifiidi*»ai*"*
-. iti. •■•ii*ji#***d»'i*"h**«
I-  I  Milium  1M *****  ******* K*
•Ml.  HM*m4 Kl'ilta lit* A** Ut*
*m .m-bt* ttt***********  *m**  IMI *m
Md "The MeUMi" tin ••mn'* **«-
* it i ***** *t
I*   |  ihi *i**at  **4
**4  ***>   l.tlltmll  At*  H*g***  "
■
**************  ntrmi
*  . **■ * * v i  Mu
Minrulously ■_t*d
im.mt. Nrt.. April ti  \ Uh
muil Paclir pannfM Halo want
llm.ml, a iraul* n**r hn* iLIi tnum*
hi Theeaftaeaad riaaaar i*main**d
...•ii.. md  rha ranilirtii «f tin
■»ii|i.*t.  i..  **y  I.,.
on* *** ii.jnM
Thalr Hurolity Law,
1 |,|t I....   ij.tll  ll    |l.   1 .  • '
in i itui Uw Ulaaaaata Man *anat* he*
iia**ad a Liil f-ari.tdditi* th* ipnaaraae*
uf « .tua 1, lu lilt.1. rn- ll I ***t* ■*> tLil
•ui. int n.t poarihlttl) tbil lh** hoe**
K.11 pan ll •■*-. HMblai t a law.th*
M . .iii ..mi-an) hi* ratir**li*at lit
datMtlHfi Miaaiai Atari t«d*i t»L**
*t*t'Lt*i **** *' PaalauaafM it *hmt
itjiatl «*.l..t,al.nf.Kr-1
lh Ihrir W,t|*|i   ' .Vt. 11*1,1. •   -
tuddanly DtMppeand
m UoCM, Un. Aplii 11  I
,  ....  .. M  *  ■■ l  ,»i lha di*
ipl**!**-** ******* lut  I'lidar of  1**1*
\|'IVi*»t. *4\*r am *4 McPhrnna.
*s*\*t**iA- * pm Nuith
li  l-tl-.l   |t it Irf.-ll-rtl ttii Ur  Wr*
r,a* I'eiccaaaii *t* itiintf *d te iha
1 I, atr  u att rl«o in
tl   Ui   M«l**ial**.i*  hi*
{*■*** *****  ***** *t Ht I
"H**" iad hu tight be* ****** a *****
ten
Way* mt WKbwlaaee.
.a-..  bniva aiai*i*Tril.
...    * it J ,;tw*i )Mi|bli HHatllhla
tameiii M A**** w* " .
■t,**i*l lla ****, 1.14 l-»a 1*1111*1
.•tn* 1  Ml...  -1 I, *   i.l  •'•   ••   II*
t«i-a*ti*Utui*-4i*-4i't*.t*-i Hull.**
11 a **tagr •ti.tai \i* aiaiaeeVrole*
t rrelM IMl *4, Ml Im
lb*.* tkt* km** *** trnmhrt* tm *
•ttnm***** hit, *******  ii-iim* •*•
IM IMftMNII *** ***** ** • ta*k **
imt*** tm * *******!* Am** gnhhlM I ***
t***M ttm* t*n* ******** 11 H»n. •***
•mm* **** t*ii to IM A*m d*«4
feeUiafct Faeartlaa
Nia aaa. N i . Apt**  11  TV war
1i*gr  •**  *ii*r'*li"»»4  1**4l>  -A  H**
a.  IM  pmit  **********
.  , . ii  .   KK*mH el 3t*i*t*
1-.  i*«j«  11* -*   .
-.**
....
...
llw IM iwrlnnaiiw-* it WaMiaee**
1Welr**a IM |***i-Ht **»»tA****>» * ******
HI********•* *** ***** *■
A*At***A IImm   U ** I-t*- *** **1
llltt*! a*M a i**l *4- t*» thr Cl«l lata*.
MUM ******* ik* A* —   ■ a  ■
1 *** l''ia*i«*««w aa^ 1*1
******************* •*••*«*- •'II***
•fiihw**** ta iM «*iat TV ***mm
***** liv* *m 1ml*
Oufeiaa •uretewre.
tt** X*m*\. h**** II -tw luine **
e^fun ***** ttm* iw tamh «4 im
l>t4t*l-*,l»Mi-*«Mla IkH iflf.
mm* ****** it IM Mil* ***** *M4fl'
Hm* ■* iw«* mtttmw iw Mi* *4 ****
Ummi m Htlltitft. **4 i* ***** ********
********* *4*m*m* lenMl *m*»
iW*e-oiMi *H-*»len*H «*f vilhl
•a-ii tm i***m ***** ***** ** tmmhmt
*•****. *tm**n e*4 t**t
**0*l** ****** I
•II IMI at e IH!
Saul-Mi for Lov*.
Mint   U.,1,   April  i*   ***•-*. hai
rewind Lei** el • natal laeoeatei «itirt,
iaa.it plan* 1'iidar alteram a* BraUL
j.,ii., Qikna I'.*' wiiiun, h'i.t frit 1,1
l.i*,* with Ml** t'l IIM* WoM *"d Lit*
beta marked in ihrlr ittei I ntn
u.a pan li iber, bowi nr,
M^mii.| tu *****  H.l (.(.-.I. -*   \  ft a
diyi in-* ' - .  ■ ■ ■ .-■■: i-iriit.r
lolalh  lh* nalt.i  ni  1  1  .-
j  tvntd  ■*-*** lo 0U  |i!raianl  4|ir*HiaaI,
It  wa*  .li-..l«l  irtlh Hi  t**.j i*d) «
1 il,** niaii*r Lt a l|bt
1  - 1 " II   • nil.
t   latl
tin* mil* MititL ft Itniii, ittaMhd br
M .. M ., ,.,i <..,., *t**m*4t th* tw..
ti>mbaii ki - riat. ^ti*t-*d
ink Mini iui ■•*!**
calk*!  lima,  *mt)it.i  il 1.  -.
Hud* a ft |ht, vhlrh Ulb*
we ra*il»  parrted. and ****ug drill h**
'••  ll.r  taltli
IJIIlt* llhllo* •** dnor In thr **nind.
ilih «'-d ftwitb i«nwi.  le ih* aiih
l***A 11 «•* fdait.li **■* ihlllilMn
* - Md. ihttoih b* «a* *M
lamla*d. M 1****4 ll Ke*»i. oM
knwh*4 hltt *!<••• oilhl hf«i) hll*
bandar l*. * •**i.-n..i*..t, a**i -,*
aaitlf LtnirLwd 4***1. aaata, and filllatf
i„f**m* it,tin»,iM i|Li an litre In
K   *   Mat. tM till lhl* w I.ai -if It, t.t
K  1. irm  ■•'(-*. 11 u ****, will
h**w it mm* t*m l**ii
** ******* *******
A* * mmpha ** h»* IW pmt ****** te
__# ^naa*r**U**lt*t^***4
atunwa t*. a* *-»*Hlt< 11* at>* *•,
I., i.taatiiint (•*«* liawll I. 11*
ant** -A * •>***• <*■**. -*m,.*., A
.  . , .   ..  . II  ..  . •  a
mar  II. luautti na ••• 1 *n
tattaat tlttt al t ****. tt. trta,
IBUtM. llttl H •*• • *** ** l**t
alia. . mm* mn. lln. t**l ataa
11.1 tin taala«a. ta*a|* *
TOR SIIO EACH
■
ON  IL.tSV  TCRMH
H. B. Mackenzie & Co.
GROCER
FINE TEAS!COFFEES
111
GROCER
•.l*rl*ara, 1*"
,..   .a   • B -   •   -  -  .*■    '■'  *
aa-. ....... ..*.**
lta»ra  at*  ll.  **|*»l  lltl
i tl..... aat. .,)•, „ lav. ta* A *****
; .,. A lt*,***« *. Hi.,.,,  ,|a ilk-
■
aWa, la* .*.,* t-l- . atalaa at til* lia, ll
«   tt.** tr.  «!«.,_ (*. .    tt
lll. litta. tar, tlaB.it
Cn.-Kal,. ... aiiaJ-a .,. •****!*
,1*. taa*. .t-aaaa.  Iltaa Ilia at*,
IttMtUt a*  It,  aaak  l~l *«v  II.
Il«laia,.'i*.lla*ll ll B***,
mat, matliam** *** -■***** ****, *...
.aal a t  . ... *• .-  *.m*
t, ii-* attat *tta*-ra *m*t •** .ma*
ttUati-aat*.
I*,, .titfr-a  •ii.i*  an   a   a | ...
1.1 *>* tt t.a» ,**) am •** ******
mm*.  Ita*   aM, *.!t..«-l   ,a#   *ft
A... .ill .la»a •» a.at In
•at to*, la, m*** la II* mat ******
. ia*. it tain* larilairaiU.
ii.i ut.,|...vl a .1 .1 "i Hatmant
,.*    .Itat-a.. taat    *****   t*t    .
ma>« MM* fct.K-t I*. *«*,"
MM,   aaa   It*   *-  A.  lat  a
..aa* tv* ttti. nuw ii imi Hm tat
im* ,*•*.,.. *..-*! .fat U.*.'ili al t
Ul.tantB  «■.••■, HI**   'tlUta.
****** aaa. ******* ataaiw*.taaf
****** *, ,1* tea***. *H*-aar. tral at tit
•a, tal -taaal I* * a****, ■■*• t *at
.ta. m* 11 t»«a. ******* *** ant
aalltlalktatwltaaial.lr* ll***..,.
II. tait'l ttia aWt t ttaaar I* . atan
laai***** IV.ailttl lla a.tt*. H
IUI aa».al«aa,-a am, A*** *• !»* It.
• ii mt .—tM 111**. I.-11*1
a* Ua lain -llttaaal ar, 111
tta*.- *tM* •!*, aita t **•*«
wt Aa t* a ***, At,* Ii a
•M(tnlt atUa.. umi itt* .mm mm
■im a nt** . e***** * «.'.*«
m mm* mm*** 111. ataaHM M
■MUM* » >■ ll **m*
nam ,mamt, o .w*t ** ** *****
aattia, ****** ml »*mimia*m. * ."if
al .*•*• HhtHlt*ttl. **** «•
tlmalt fkai aaHttHt I**** fc* I* lla
.ID  »l| m* a*,* l *iaai«l a***
ltraltaa.il tt* tMta, ,«
• 1*1
•tl.r*  Mb. MMWUM  •«!,
I   ta   avail   a*l    ll   a
a-tiaUlata IM. .IIU IB^tnKwala .1.
m**mt**.-A.tA,-t t-.tatfc..,.*.  ii*^1»Lt_^Ji^.triSi-J«
,,  . . .. -   .,.   ,  ....   •
II* a,* lat*. aar* -4 .mm *.. .«• Ita -a.
llataMM. >.l- *■»• I IM ***
tnt. Ifca aaaauaal .1.1 Hata.11 IM
•a^,alaM, t. IM
aattMIl rial a In. ,. ,1. Ma*-r_U
•_tar*.tM.^k.«a_ ,».*rt *t
|t.I*-*a*l •***•'•*
Uwralla. Hialti.
(wktaMnt* *t
 • •■
*  t^t..Maat Mtat-t
> .VM. aatt ta M It
at .IH ta
I'V    ••■ a-  -|
mt i
*, • .
Ci 10 6  Geuernl A|C«ntft
607 COLUMBIA St.
•
Queei-jstov^^C. HaG.ROSStfeCO.
^ ..  . u. *i   I.- W«la.,a.l.r lit
 J*  | '-•-"*"**	
Ca.la.at.la ll.. ***** W*-*tmln.la-r. B.C
IP* l*l.^Ar-A.TSOI*T
REAL E8TATE BROKER*
SaCO
ACKN-TO
•ttm itlill I
SHIPPING IIP COHMISSIOI MERCHHTS
ptANHHINB AND
Severythimii
,.. -i t  t* «ta
R *■)• ***** i*
PaHiaa ii**iia»t mn**** *****•**•
** **e*** f^*^-fe*
Itt.  t. aai-at-t-aat »*• aaaa a-a m 1-
ala* tlr* taaHtM.1
I ■ , i.l Itala-n. laa lit" '"
•■  *****  IM
m.mmmt IM laialtal.   ***** **-•
IMI  IM lat.-Mt  >•!*,*■  i
...,■■ ....,*-. ...
.- . .  	
Mt **IB M-.«»*"*-' -■' "'•'  "'
....   -.
IU ratalia, tan. ,   .
 • -•■
I...H  IM. M
li-iaaa
.  . .  t .•    ■  ',  - - — *■'
,, ,  r  ..-" •• I '
.....   , -
am* ■■ ••■-  ■
L*tw> *,a*,l* Br •»»«'• ■
aatt* ll_» *** ttl**.!*'-. * •*'*** ••
tail* em** IM la^araa .mi **
mm.**,  ml raawU-arll*.   t** ******
mMit H |1" tatt**_tt ,* MM t* «*,-
a.t.. ut. .«<i Ua t*iaaa*.. <aa»
HMt. m****. ** IM lalt A *******
IHU* HawaM, a* t IH. la Irt tt*
aaa. TM llawa M-*1* •* •"**>' **
•Ml It .*»« "Tta V*. laaa***I.*,"
tM ***** il am***.!!,  ,M **•-
MM H afa.lt ..to.ll*. ta***** 1 «
IM a*, at at ttlka-Ht a* *l^*»**
,  altaam M *.. M  HalttUB II
<HU .Ml IM Ittlttl Wll**<*Jia«ttM««
t MU
...   ■ '.-.-.
■  '.a*a* ...a.
, ■*.„** i.l«»».«,W. **•*
aal at  IM  «!II ll-aa.  IM
Itaa  Maa It** H*!*-"-
*.«>** I*«M. ***** **** ** *«*
m*.*"iltlt-*.i«   ****** 1 ata...
■a, ,m> <** - • • *• • taaii
I  •*••   a *, a.   .m.
Wtt.tt.1. 11***11    ll.l*  IM  lllttaaa.  A  ,**
l*M IMI hM taa. Mfc-attai. ta It*.,
ciaia*.*- "
. . ataal,  M.M a.  I.a  aaaM
,*••* lul ****** **** -a
...lltal.   i -   ...
ttiataiM at,* tat**..***
t.-,.,. , mmm*** ***
lltl  Malt  ",  It^*«  *"**•!   •
.  |tM«a.rfUa<a«|BM..
.Mm,,. .itaiMl **. ******* ****■
M< IMaa-aMM latinM ta ****   ***
. . . M.  mm mem*, tmt
am*it*,-***** At** *******
***************** "
Mta. MIMaattttttaal ,M taaal.M
aa. «H»«I taM ***** t*t*** ** t
aalat4W.fl*  Id*. IM *..l..*Ml
Ml .... n i aa*«aa* aaa***. ***
. mm ,-*.* , H*- ill*
m* I. ---Mi M .1* ttm,at a-l
a
im (mn nt..
tal it-lliM la V*
,  l*a«lta,  IMI
a.< _
■tin .01 M t *.,*
MM *,m,m ,. t-H ■****%  • w* *•
mm* •»,* *. im iva* he.*. •*__•
, „ m-  ,* a,,.'I ***** *
tan* n.t *4 *-.'. ia I** -
■ .a,Mwa. , «aa* ...* a*  *»* *'" » * *~"
m\LS****m.m.  lalaltaa. ItalMlM '■ ttt* ******* ttataaHKa. *** ******,
M.I -Ml "V, *** ****** **   ****
Z*t* M*naw*1 < UMMI ta Mta.1*
*..' • *'<**
„ i.mm ii*« M. •
,.,-,** ,1  (Sa,i(*Ml<.  ,*****'*-  a-l    -,■ ,  fm  IMa.  1  It  t,t> fl
a.   1    •*'    •■   •■*  am* t*   j.... aa-xn H'l (*t l ,.«* "t ln-tairll*.
Watatt l-l ..  *  *  attn-WitM .   tolMr>l^,|*Mlll*taM.IM
.   , ,   a   •*******■* ,„  „,„,   «,.<*,
: StffWi*   *.«..tr.*i..  0.1H******
lmX,.,m,.,L,**.* ******* a*   lra|Mta»a,lt'-..*« *,*.*»,
aaltat IM» at* •.-**•« *.MH«.ta   ^, _. a, .,.*»„ inmamtt***
EST-. -.1 '•*  aatt****. ****,  MlMaiaitM*it>M
'   '  ","^1 .»»*«..."i*
tm****** Vtt* mmm*T* '  it im ■***********> ******.**
^m*^l*LJjr^lr.m*mala, *W. i Ua MM  ifaa*  >
(Vrtltl  ,*aallt*.V* .» >• *-.**  M
lai..*., aw*, .. .1 « * I***-"
llrUMUi tt*l k^tMkl. ... t.aat a( t
.■ait mi*i» mH.ta.tia.
M^ttlM, ***** ta t l-M IMa* Jlj*****
taM. Iktiltaattat • f" ********
llaa. Mb a**** <• ***** *** •*>•****.
Kmmtmt, mmm ta *..**" ..MaWaM.
.......
am. li ***** *m m.i. mmm*
tm* tm**a IM m**m,at* tat*.
Mitt at IM .*,** **** ** ****,*•
aMlmrnum* .nl imh r..f*aa, ■ a
anmmltmt * .MMMIIt i*r*.*".ttil>*
aaaa"***., lt««i» tait *» ataaa.ll,
taitlHta*   **** **-V**m •* IM
,  a  t.  ' t.    ,   a -  .    .
•  ta.
'"..
' ai.
taatataa.. Ma Bi.ta. I* ,■•■* *'
ll  mm.   .tar*!..  I  aiila, II  ta.
, .  .,     -  ' "•   ***
....   ttttHtaaj  . Vel+ak.  Ill
-  .. It-.t..   -  ** *-  -A*
11 11 .,
.. .1 ..,..•-■■ «... 1  •••*'•**
i  ..-*!  «M ll
I.I**
>,„ ..J,    . .  .  1-lMr llt-»*»-
IBIM.  B«t-**IM ,-i.wa.- ailt.M M-
t_Nni  llr tvmwii. »*•*•• v«
,1 •atl.an.ll.1,1"'li'"
,rr.r.,.-l.  laaatlia  tia."'  "I  "
H , . ,. . v 'itaa
..  it  . -.,   1 ....  *M
tlattatk,  aaiatt.**.  *•»  It"-*.  11**..*
» a.lmrira t-l * i  •
'   ttHatrtMU** Itiw.ll' wa. 11 »■
1.^.1*4 atMHiaaa 4"' .al'.-
tM*, MM, 4 11*'  !...,*» •*
1.1 tM ***<***•* **' " ****
em***mT*  ftT**Smm XT*«**'* 1S *********^S*4"*'*
s EftrEsErx***^^ *****"•**>**** is-- BU,  UDOM  N"V MILSTM.NSTI'll, BB1TISH COLOMBIA, lULUM-SPAY MOIiSl..'.. Al'llII. II
l'*ir|lllkiur tt<-<
liuwimiK lllnkk. Hit Wi-itmiuiHi
MI'I'K *!•:.
Bell-Irving, Paterson & Co. 71
tVlinl.-mlr mil Oommi-tiuiii Mm-limit*, Wltoli'tml*  hml-n.  in  l.iutmri,  it, . **,* i '
r\\\  i ■
SHIPPINC  AGENTS ||j:|
Uii liniitl tin .i it IL,.'.aii.i, Itrga -nvi nf li,,t .it.in-,I ilnln ,'i|ti'.,
'■ it. Itkril inr iron (I.r Itnl aliifl), nil mil « tin |u|it*a _.iltlltllnl "* """
,,., ifii In  tin' Amu
■It i lawn n- -it
il'-  	
a  liniltittl
N"!!!1
NOTICE.
. Ill Iillli UIVKN  HI*.1
 . . .
■  .
lltl lllll III
NOTICE.
T„ IVi.ttii- N,iii|'„itiw. ill* Iwtll At'" "'
ill* ritittt't Kit-I
u \ xrxxx
,  ,,, .  i.ni.  tui  .li ,-lit--..-i  iiflnl a.ttl
(Tlu* iebfilH*,
ADVERTISING FREE
fo int UNEMPLOYED
WM  Hint*  II  I t IM.
,i  ■  ■■
AN
It -
M,  M \\  WBI.lt  KIM i ^ ll li   |L
I (iruvoki I thll l
a.  iioierv,'iei
; tn- a train * I
■
N"1
niin, it
I   II XI I   ill    1
'.'*:! „.
II,
...     1 -,
ip vm \
I
ll  \
c.)ltlt ■  I I \
A* *■ " »
III t I II
i  i itm mi> i' i» «*. sruiii iin
*\. i*.
*m*a*\*a*\*a*J^^
I,** lllhll  I'IMIM   \l t  ' '
1  •
■
■
I  \|  Ml \i.i \  I i-s  HBNT.I
*'. in* . > .
! \
.    ,. ■ . . ,
its. iliin i«
I nil  Mf Mill* t  I'ttiil.
I  , ■ , a,.    IHt'.SriHt,
Witii.l'. MAH.I Itl  Vlli Hilt  rs
n »■ va
■
I *  IH Mil A  \l;. hi
mi^^*^K^^*m**§A*m^ft^^^^***^
i   Nn  tiiiliuiuiiii  wa*  ili'.w,,  ||  il,..
...'...   .    *****
\* .  *   i   -,  in,
.   .
a errlvi   i tl   I
' I I'leuof linlla, ittd lh*r* ten iu evhlahl
■
S
ir* tail
■
NOTICE.
i*. ill 111 lh litVRN  III \l
II ■
|*i lis \ UiiltlllHtiN
HARDWARE
TWO  CAKLOAlls  HI'  IIAKIIWARI- VV VlvJll
Im ihr ',|.nti(. it.i.l. Ii.t,.- imi been recoil ^*^ ***mj
nl. opened up nuil marked nl clime prices
Wecnrrj n lull I""'"' liiiiliiers inppliet. milking
siiiTi.tlin's nl Lucks, i)uildhi|_ l''t|"i nnd Naili
We iitso li.u i-.t moil iit.tKiiiiii' in -'i'"1- ol ' uilffv
CUNNINGHAM BROS.
GENERAL BLACKSMITH
MERCHANT AHD GENtBAl
TEAMSTER
it**- t"t„t..ii„ I,, ,	
laaaltali, a,„| , |,.  I,,,.,,,,,,   .
' lit tlliirdmiM,!-" ***
TO CONTRACTORS.
'in"' *«" -
T. OVENS
MACHINIST
y   .  ■   t * -|-  uiii   lli,||l,-a, I IMl mii *
.,( Uarltlimrl  .\*(ii iillnin M
1
11*1   .Mill
, I
,1,A
lill
■  It'll
lltl-1 l-l
t ill l.i II  1*1
V ..
ll
-
. ll I
.,.,
st
-, - n
lla
.
a
a       |  -
51!
■ III
!
I . iei  11**1
I
ADMINISTRATOR'S NOTICE, ______
lniliaCoM'ii|Co...t ot Urii.ii.CoU.-i.tiii   ]  ,  ( ),  |)(1\
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importer! nnd IVholewte Dealt i  in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 PuwIISt.
V.
i. It C
*
*,
Im  it,.  *M**lt*r  «/  l*r  l*.,*m*,ml
*    I   AH*l  lt**f  -1   Ittt It I* HI
I   a.,, Ill I a,  '    ••' I
||s   ll.   mail*.   W   •<>»   "I'tfl.,*'
Victoriathm*«l rrade -" ".*•  VTiiTliI*. IS HKIIKH> UIVKN nm
^m*m\*\*mm^^^^^^K^^^^^M
j.M-1' .    I*
1. It.
■*m*^***mm\^*^m^^^^^^^^^^^^M
ftlUiHi
li.
HI »l»l *i
* m i iii
S, . rt,
0
11
I'
I
.1,
.
I iw  u.\tgi >
I r
■
-
,.  '  Ml I
.   moll  nI Ihi i'.**  -t-ii'  ''*
• Vi    *.
* ■ *
*
, ,., ■   E
, ii
.
iyait-o  BUSINESS NOTICE!
D>< UK. miliar.,,
LOOKJIERE
HIRD
<**m*m THE TAIIor
BOOKSELLERS |
.STATIONERS
llta.  .a
. ,l| i.i.i, Ml i I -nilllLU-
HAMLEY BLOCK   i*.stirsky.
 WATCHMAKER AND JEWM
ii.
i.ii aai. lum  ll» H i,i«t
IH.-  Sill  I \|,|
t'l*" in mii
«l til  Mil  t
111- v..,. i.   ■
,iiii.ti-u-in ii, I,,,
In II UM-II
■fm
CLOTHING
nil..  INI  ,,,
nl  IIU  ll-i ll,;
111 llll. tlll-l ,1.11.
Mil  I IIAVK A 1
I.lltll.lt  -It"  k  ,,,
lltltll. II- III
i tii-t rum ta .
mi i in  i"
im-l  i ti in. i
11  IM.-II  un
i.l.  tlilil-  iii.ii-
H
IRD lk Ul
Piatll UsUaCeam
,.'
-
I
I . a -
*i—_______———————_—_a
SCOTCHMEN. ATTENTION.
A
, i
■
ll.tll V, 11 I   lllllll	
II.
.
atitlii Ijnl* ul |HI .11.1  -
''*\\^^^^^^^^
M  j
I r ,'*  •* **** *•■■-    ■   I'M 11 III  » ■* ,,.   .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*m*m*m^t*
w -
It  ,
 .,*,*.,*** -
•i nu;  ni ihmas
mt-taamtm  *t*  %****** Im **
|   I   ll.'\ta.\
, l-ial
ELECTION NOTICE.
.. v    » 1(
P
_-  BRUNETTE SAWMILL Co,
^ ■ ***** SKW WF.STMINSTER.B.I
manufacturers OF Lumbor, Bhlnglea, Lath. Bill Stuff aud IanglUra
to 100 ibat   ALSO Flooring, Oelliiig, Btutio, Biding, Mmil'liniis 1
notice. Scroll ami Turned Work, Sash. Doom. Window ami Door Franics.
... Huus,. Flnlih nf all Kiiuls.
I a* jL.-zz-mX.xo.Xo "Wcrtc G-iaaxantoodM
AUCTION
c i t r
 .,   . ....   a, \\
(i i
*	
TTT.
H. G. ROSS & CO.
ST.  LEONARD'S  HALL
A
s|ii;,u
■
■
fill w li
■
i:.
•|*
l  . ,
_^L_-_-_-
\V i''
\^ '   'III*    "a
w
ii i .
■
HERRING'S OPERA HOUSE  Saturday, aprii ibth.
,.1|    IL .Hf  .'ll  I
Shiopiny Facilities bv Rivfi. Occon oi Rail 'Jnaorpusscd.
THB G-R.EJ-A.T FIRE!
Tttlii-ui-i'lia b,ii iii'win. imtin i iiiii.i,  ,,,.,.  mr.  _>• _-~ .1 ..11„,„.| ,.u ■:* I
uiil .iti-.  Ni'U-Bullilinit. N.-u-nml C..iii|ili-li'S.iii-Ii ill Omul*.  W* arr.blr
... Hll all .i.iii'.* lne li.u In hi t nl any .I.*.. 1 i|itloll.
T. J. TRAPP & CO.
"i*a".iIiM.   HARDWARE MERCHANTS
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
■
SAWALm Bank-Montreal
•• ••  Salmon Boxes, net_ Flonls, trayi,7and nil kinds of Wood lfi"*n",;i[5
Ctrttll. til ml...
t.t .
V
I
1.
1
s
\
.1 *
\,* « u**\\*\ i, 1.11  liMililtll.ii  '
I  . *.r Via
"■  •
V
\ i.m.  1!
.1 \,tt ■
at *' *
•  . iijjj • • .
.1 - -
*t*  at -.  a.,..,  llll  IU.
NYMPHES
*  DRAMATIC m^^^^^^^—
COMPANY A Savings'  Bank
	
ll. Itn.tl*  *.•• -.-I. Ni't*  Wi-.tiitin.ti-r
Manufacturers and Dealeit in Rousli and Dressed Lumber. Shinnies.
I-...... Lalbs ai;d Picket?. ^^^^^m
11 uii-. .1....I"... ...1
1 mmv nmHTAi.
Department
Hii ***** ***** I
i*i.t ii*
I....1 1 f •• •*.*
,-
P.
•
I. NOTICE TO BUILDERS.
1 T
* '...a. ,,.,,..
s. .......
'
- -. IN THE COUNTY COURT Of NEW
I. ""-TH
"OaDtS  *1  Nl A  *l -"a".-.....
QEO D. BRYMNER,
-hi— ■
DOUGLAS
1    ' .
Herring's Opera House mm ****«cim* ma
Am.t<iii  En la* 1 lalum.nl
i fit HIKS
!■** I'
WEONESOAY 8, THURSDAY
APRIL 15 ANO 16. 1891
■**"'*  '■  ■*•*•■  "'   >M* ...lllltll.l',..,!
* i*>*"» ir*.! i*,* «    a i  n   I
 -  7n_ hrctnis Exchanse
DINING HALL
80X & COX
*• -
■
111 \i;vi* |..im \
• * in, ihiif*
I  IHII
| M.MII.VIN  Mll,1!\|-1  * I** K
t,  f  Imr**
V"Tlll.   HH
I* .
T
■
ta*i *'■**•
*   •
*
■
¥ *
i  1(l|  |il\f,
DOWN RY THE SEA.
-
■
iMt**Ce*-MfCew*<^<B* - t*<Coli-**ib.a
■  ■
Bauer*, i
■
«
AOMINISIRAIOR'S ***** —-^^
I,.a. -,*...» -^ ta. r-**-*-*' I*. ,   . I,.  « ,,,'.
* tmt* inr * .
*tt* 1llt.tr   *■ *  ,
I 1*1*-  ******** art  ***   *,***.,*    I*- ' '    •  f  -
**"*'" '  ' i**r*  * • ta  >
•MKYI-t   lii.i,   i.Ml   -M   111 H    V"i;* I  > 111 l;1.ll|  '.Ul N  IMW    '
' ' a   * I'M rt* a
•
I M *l,.t|  iM.ijk  im. lll.rMlUMl   *
M
:r,:.. \ n*n. or" oood "Tor" mothiho
-   . i» t« ,.*! r**"' ********
lor Onnncrics.boorsTFramVsV Windows, Mould ings, Blinds, R»^""Pl
Bitliiilcri. Brnik.-ls. iiownl*  All kindi ol Plmn nnd Fnnc.v Turndl Wcji
GILLET BROS.
Tbe Matter ! ,
t-  .Iim tun tin
quality >.f ihe 111.1in1.1l ol
• till It  .,  Mill  tit  1 Inllll • I-
iii.nl. tin- nn-i important
inilMilir.tli.iii   I le Ini. -i
■ Inih Imiii conformed to
ih.' thape ..I ih. *•
.••n.- thin ili.alily
M. A. McRAE
t*ii.,r.„,t. »'i., I'. tl» • t
Iti  llomnpun |
t;* tli* r  di  i  i.-■-
Hilar i .Iiu,
nil llllll   till
immorul  Sltiltcipciri
"Th*  .Ii*i>*ii< i
;/i Proclaim* lln
M.ii, **  i.i
rlgtll llll|r|..|.
II
,'nK (,.  BI.
NEW VANCOUVER
PO AT  Livery. Hack, Feed ii: |
\U\j*rhmmm-A ^  '^
iiiikiuhcuii iiimiif  ,„.,,,	
New Wellington Coal. , jvMg
...H a.li ai  IM a*-'""
till,, PER TON   F.J.PlWOIl"-'
Pianos, *m
J. W. CREIGHTON.
|. .  .   ■*.  ■  •
IMPORTANT
SIR.
*
Willi
i.t  *
«..
t .
a    *    -
•
-  M
Manson
*   am ai
. .■
MUSICAL INSTRl'K^-'
■
cordova e*f,
yE(!t9tD ?QID    MoPhoo Bros..
CdldlG udlb Sliiiri.iiilii- k BoatbiilldP
i.i.,-
*■■»*
*^m mi"* *■*■ —
"..'•'.,'".'"1
.'- ' . ,   ,,1-rrt, ttr *•  I, II •'•I,-' 1   .
,   . I*. * *, *  It It",'-..   alt-
-   '  -'  tilt*  i-ataiM  1'Irn. thti rr. ^^^^^^^^*
Get Your Meat
 ■
I ,,„,-,,,, „t i,,„„i „    BOATS FOR HIRK
■  it*-  «*",.  ill  .- Brviinil llnw_l T.i. bi*._.._-_l;ii.
**.** Ktw a iai*> ■ otyunu noyttt _,il / t'Limng Mill*
CITY ANO SUOURBANLOTS.   •»b?^'-...-.
ME AKIN S
I ha.a-1"'' a.l.lt-a-__J
.....„»». Hl.irli \jgJA
Maaltan......    Ill   Wjjjg
tih-i-. In r.t.rrn »»i£
.■a,.mr«t,r«.ll.1l-.giglU
w.il.t, anil wtll .Hjllflt
P. PEEBLESs
.1
^f, Ht.tot,   ,.  .
tt   a .      .I'-iM aa. t   ...
HMlMoni  , „,,,„„i„i.
PRILL ROOM
 a^^Htt  1.1." ,^	
f.*i.a    M'"" "i^'«"'"*'   -t.-k -a.  DOWN  BY  THE  SEA  Ota*
, III. tha Iroata at Miata..  **,i,,. ,  ,,  ,   '""  '"***,. a.'.a aL Vaai'a*lt*t.tai.
T~A*- 'I  1 l*.ltl*t altMla, Ira litt. .a .
-^^"~— , ""* -*** *'" ***'  ' " " ' '   ••'*.*! *** ••*" '• "" !"'•''" •"' CHOP*
$X" |W|ANAHAN "•.'".•'.''-•'■»:«.'.'-"'' ■ "'   ********* t-,t',h»„t..
m iMitmi
FRONT STRBBIT i
T. I. TRAPP.
tefettjr******
• ••• *  WfmSmmm
VANCOUVER
WNEERIRTBAUIIII,
!>,.... D*alf. l*',"'""' '
t,|.ir.  ColO""'"
Wkolesale aad Reiail W1**1
-jjfe Vaflcooier THE I.ElKIEIt  NEW  tYEHTMINHTKH.  HltlTIHlI 11111,1'JIIIIA. WEHNESIiAY  MOIININll.  AI'RIL II
PinTCDM ASSURANCE CO.
USTttlN OF CANADA
Morgan & Co
in* jCcbpcr.
l(,UNTV t'UUHT
Mii,i*iii*"  tn TUI  V**ri'
nul lirritaia.
|, i .,i iiu nlal ol
.  i  ,. -it n1.il  limn,
_
TRAMWAY LINE.
On April 15th We Will Offer For Sale
■■ In 1*1*11. Ill*
. . ..mi UteprlMJii
,..  Hit-  Um. lit t,t «
al* it i.'.t a polet
■ t favoi  '■ '■!  beau
'  a*,  nl
it *d tt aai i.i*
I]  ..I  Hi*
1,1
I
i,  ..
tl i.ii.|-i
lit* I
i
| , the .*UI*
- I, Lf titii
*  U.i   Hill
III  ,*e m, ra
i|i i  ilia ipeed}
dafeoi*
*.  ■ - -iii Ifaeli
*
;V POUCB COURT
■ . futortai Maialag iai
I i V'..'*4 0*111*111
.   .
• eeenl -i
.   .   a   .. ..
■ .   ■,,  - Hi.
.
I
a
.
.  - -   II
• villi •Hotly A*
*
t • lUtfl
..  I
.. . a  i ■• t
.  I rutted u,*
i
■■. BMl *>•!«•
I ...
■ ■
.1 I*, lei  .
In blocks of 2 to 5 turn ouch of tho proporty lying bo-
twiniii tho Powor Huusu of tho Eloutric Tramway Lino
: : : and Now Woatminuter City, known aa ;  :  :
DISTRICT LOT NO. 95
•••
a
Thi. .nii.iftty i. tratriirtntl Ihitiutjhtinl liy both tha
Ni-w Wi»tiiiiii.iti ami Vbihkuv,..' Eli-i-trin Tramway
Li.u- anil Carriaicti Ruatl. anil many ol tha Sulitlivi-
•Itin Blink* will liavi- l.'itulat;,. on both mail*.
Plan, ot thu Sulttlivi.liiu and Prim Li.t will be fnr-
main a on application.
RAND BROS., Agents
greaj wan sue
a
EOFE
REAL ESTATE
TO BE HELO
I HERRINGS OPERA HOUSE
NEW WESTMINSTER
FRIDAY EV'NG, APRIL 24,1891
Sni*) to oommtinoe mt 8 p. m. prompt.
I liit** retailed laittactltiiit frum ii.i* rr*i**iive ovaan la
•*ll ti> an* i'">i i* au.t*-. iiii' (uii'inin* choke ami ral*
i  ■ ti utii ii it liailai h i'i"i-*iiii**iu Nrw ttVit*
mtaiter
lit.  ..in |. n ..I *>i,i>,iH.ati l-aiL It itnl«? Illi.lt i Intuitu*
nt. IVIl.n  -"i.i-
I U'l I   ti
[Lill  -.,'-.,.1*.', Hub I
i i laad -'' -■■■-' • 11, >. i .. .i ** --,i .Tim, III'**. *
i ■t.,1: i .   -  11 * . - ■ it- ,i iiiu * i
!* .!,,! I-  , nt.llii .ii.i, .tl |*l » -*.it.u|U.i  i.
i  I.l,I  *.  ..tlatl,l.ii.i, ui  ******  111'I  ** "1  li*'l * -iillmtltlh
II
I".  .1.1.111  l.lf.l  Kl   |..l,   la   -.IllllllUt,   llll.b   1
, ii  Hli.b*
-  II  - I.   .1
ai .iii.iii:. ii. lit -'k i
(I  '  • .  i li  « .'..,,!•«., III- - II
I) - .   111 .-b |1
1 i.r..M|. I
*
it ar.l  1 1
a ||  i.
' I -. H HI ..-ti VI
a..' *  |   •  ,
■
I   '.
nt it i. in— a. ii, miii un*- loan mt
i
** IWt al*-11
tl,.  .1. iirnl.tr n-.lilt-i.lt •( U.t. In HI,.It 1 I ind I ol U.I It, IIMul,
t  ..., Iiu KIl-l  ll t-l  a illil-.  !.,.((. I.-.I I..  I.I.*   '
'
Thi (nliiiaitiK lartiiitii and trull land* will ***** Im* i,|*T<*rw|,
•■.iiiiiii.... —in*' ..I ih.' in'*i riti.'ii*'* la Ihi Will  '
..' *\..* U.-.ii,,,' .'. i
ii.. -i  . -a ■   • i -■ ■> |.  -■ iMeprM
i , •  i i i  , -. ' I
I  *r  «it,  ... I   .    .   -  ,   |",1
111 M-lt-a |h «r*i!,'t    * f  My i-ltltY  I..,.1.1. 1  l.|  nfl|tt-|.
llw li
\ -in. nil.-! I --1 M, «,.ii,»i,  t.l....I i-» ... i.' , t..  | ||  .
•  .  -
\  I ■**  11.11,   I Il.al r:  t |.,l tl,
•**■ ,m* ■,.****••  **  '..-. i:  it. 4, l* a**!  111*., i lil.l* **J ..I"
I   • I,    .   '  '.-   .p I    1  -r.
I   > »  II    a  ll  1)1   l|.  I  *- .  I, a
s u  , - i  i  .t.i i.u 1 ,..:,,
• w  i . *,.**.  *    .  t  .  ■•  ..   . iitltia4.il
llf I  -1 a*l ..-   ||| |  lr* Wp.l|,,|.„|,r I ID  '  ,   .  1  t.l
\ 1   . -  '    ifiii
H. .i...;r .i.ii  i*i <  i. tl.T-'Onititel lairaj- Mmt...|*ii-r
•••
T. J. TRAPP, Auctioneer
COLOMBIA STREET. NEW WESTMINSTER.
a
•••
a
J. Z. HALL Ai CO.
*****  tmmimm*
*
r-twl  *****
1891
Jockey
VANCOUVERSTONE
COMPANY
■■ ' •   I. lilt iif****'
tn* aut
SANDSTONE
-
*******    PROORAMMK
ti.t-dtt.*  *   _____________________  rnuii mt t.t i.iiitii.i'ii' u
I tll.l III. I .  .  ... *****
a
.lr -till IU. I
***** \   -Oil r unit in in tun
W,ll3 l»a,
• ,••„ rn i*i .*n»  • il'-ata tai|uO
, '
•-.'
III'I
"03 * 0NV8RH NI1HVN
NEW WESMINSTERJ. VANCOUVER
SHORT LINE RAILWAY CO
V i. i-in i.i 11 i.m i nut
.1 a
*
t    |    H.l
■itiiiiii'tiw ie*-1 ii tw*
PUBLIC NOTICE.
1*111^   l'< I"!'    *■*■    ****■*■*•*
■m,***- *. '   *******
■ I"
I I
-Mt l;li\\  MU |  |«1
I ii in  I . -  *  ttm
I - lit
• i\|n i. \. i  i     , -  *u S la l
Mti Mn i.t- i
i ItiH*.
■■ar aaaaaa aaoa
:**
Frank S. de Grey
ii.. • t
*|Mlii- nun MRTIIOOOI
■ All* * -•  ■
-tt.-an Immmtt*. >  i
*i
iti*.i*a l-u 1**14 t*** **m
***-    .01. Ittltl Ml    tfi
Sri WestmiDsier Oimn
ll.i* .1.1 .»i*t...*i..*' Im •*!, hrt
beet t ti? ii. ti.*'i"u.ii vorkiM ****t***i
umi, ai.l ii tamtu oai * in.i i ...
quality ol l****r (■'awili*** iu(>|iit**l
All ontrr* Mi n \| Uoooafl • Man
m* Tim* Sir**i aill hi*** pnapl *'
1*1,11.41   llfflrrT lf**t.*l *'  *****  *
i*ai  T**t***|tis«**tttr l*g.
.IIESOI, COCHMII Ca.. tHawmwt
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
** aootai Hum
CAUtrwc in k vi,oi>n i viaii.o
in**.
N.a \\,,-    ...
tl
■
BANK »BRITISH COLUMBIA.
INCORPORATED  IV  ROYAL  CHARTER  IMI
Capital Paid up
Reierve Fund  -
-  -   -  £600.000  13.000.000
■ nn rttiri ... iirari.i
•  •   •   £200.000   11.000.000
V.   a
A
*■
'■
*   •
-
a
a ■-.,, Iviiila ai****.*,
■
i ru Mart
-  Wli*. ill I, •
ll* Bit** M Ull* 111 a*
■   '
*
r o imK\   .
H. MURK
Barber, Hairdresser
r*t****** **•
*   **m    *4**l
Celafebie St. Mar CeWbal Betel
1I..I  Wl'M-IH
,  ,  ., MHIXIJ  Mill
......
I     Ita* ***  Mil
»"  * • *-'•                 ___^_^_^_^_____
ttm*** **m*t,m ******** *■** tt*.** 9*********t*
**%**■*,* ■•
The Crown Stables fine stock of pipes
l aa mm
PHEAPSIDE
\*§   Auction Sale
EVERY SATURDAY EVENING
Oaring ,o oar brine nnablr lo M*
cam *altabl. pin-
ro.ai-a wr hata dr-
r.itnl Id rln.r oar
oatoa la ihlt city
lor Iho proMBt.
BOURCHIER. CROFT
MALLETTE.
B. MARSHALL
DRAYMAN
********** *•
\..* *  *  r ti .*•■    . i'*m**A h
N-mt Wrlllnclnn Ctml.
In t**»«a|et|.
TIIK I1ANK HAS I'l • IIU l' I" OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection milt iln-ir ageocnl Bilking liu-m. * inil.in- nn |.ri-|..in-.l i..r...nt I it-|*nit*
al On. Ili.ll.ir uptnrdi, upon il.nl. intact «ill be tllowcd ucurrent nta, I'nneni r.n*.
Foar par Oca,, par Auunm.
I'.; ml for l-'iictl I'l-rii*!* .ml inictm .lluaitl nn Irnn* ahicli mi)-1  memin
r*l nil .liltlil-.Hn'li
E. A. WTLD.
New VtVttmitWi-r, ^ml Jt.nu.iri'. iSt.i, Acting Ml
MANURE FOR SALE
inv i"
nm. cuii»GdAM
- 1 ■
"i ibal**** in ir j ii i*ar. i******
*A  *t
' ********* ****** Mi * I
*******
t,;.*l*t*  1",'
,  ,  - _,   i .
■
c mil pA*t* I*
MATSQU1
PRAIRIE
MISSION STATION
GOLD RINO roUND.
\V.'
OARESHE. OREEN & CO.
11ANKER8
'•"tn*Mi tl Vetueii. K C
ifTM#t* fwaiiwl * eaU. ai** am* *  *
•maimy  ****** pt*4 ***** mmtmimm
■
tn******* *** t*. *
mmm Mt***** *-*"»
, i  t  *
COAL
COAKXWOOD
• > | it    f- ra t.nl-tW netf i*«l **
Um 1 -.    *  »*i ih»t ** **y*
*,- *  . i-..
tmtrt**** I- l*fi el Wm  !-4<niI*
mm**, iWaiai-ta mi**»i m **********4*t**
a ...» 1  ,  -   i  -.   -
iAS.E.WIZE.
TM' ***** **
.    aa. ,4   tarn   *  a-   I
.'.*■.afiat t***^rmm *
ia.1. Sell
HUJIH
******
■ ■■mtm**m ■tr*******
-   - -*4* «a,l *******
•OO will urnicit
*
i
tlnlfbl:
*  .***,***  ,4  Ihil
■ •* laehlii i>ia4r **■**
* »tk*iA**t**i wm**
****** Ili**n1l***l**t
Th*  I**-
* ill i*« Ikiiii it Vl-
-1 iti* ell*. **A iM
ml mil iitv mi .mn
te  a >■*
i «H:l#.|r*«ii*l
larttea ehatfca Tin
'it-n, ih*. BHltai ll
* taMa Wai tapllll-
I  "*   *,..|  A\t*t**A*
* i ii. mn a
a, I W.|(H> 'ai t ll*'*.
i * an*) | in itam|<
"»'* •|.rt|.tv.mi*«ilb*
* *M  Thrrn n*****
■era in -i.i*  i ih*
•alt  Uh*
• ■•f  'i • •■ .. **|f1
SOME
6,
ACRES
^H«wwh£'*'^
lata* !»***
wr. PER ACRE
tn- '
H. L. rOLET.
Lumber Broker
iKi'i-ivm*t * im
Ra-al E.tatr and Arr.i1.nl
Intamacti.
\  It   ll '.  1 I a-''  ■' '.'■'  '* -  •
.- I" ■ ,  1  a  .   ,  ...   ...J
n'lld ■.CI*! Itlll
i* .. litn Tataatttaa*
"^FPOSTABE STAMPS.
I  utll. i.ivt; ii;,iM 11 i.M  ****;
■   I    a  ;  .  *.   *  ■  | If ******  *•!*%■*  i
CENTRALHOTEL
* "*•"'•
\*« Wtm*, •-, *>* > I
JAMES CASH. Proprietor
ta*|, ■(. » f i.t  MattttaatH
jist What We Wam
WESTMINSTER
Steam Laundry
' t^UfMti »"*• '*
H. E. CRMSOIIIE k GO.
i« *,*** *t. *******
fl ll  WILiiiJt » 11* *•'*' •l ***•'
rn** sn**m. **i •"' •fco* <*•**'•• '
, i,(*l aei'i ***** *h« '*•*
hm ■:*■*■
.*■■ HHWIJ
IM  i aiilttb
T'"*   *-
•  *• *  -  ; t
III
H rt***-!** a *
i-' .."„..,
a    ■   m*t   f*
i*f*v* <■**   ■ *******  1 a
•11 ft-t «<l *H*>1I^., Ut* al*at* r*i
l*aaiitll**ift  A ******
■ai') ii  ' t»-
e>a •••'-*»'
,■!*••• taa
|*fm»l* fell np* 1*1 lat* It-- .
ttm a** Art****'* te* l*| 1*111 *4 th* Mf,
Hr*1**n*i***rtr*4 *t*A ****** Hi iU*
* 4 ***** I Nwl nil* tai-tii* oat* ***** *tA*m*a
" I aMie**feiiai****i-N 111 N-HI**-
«»**i *i*|'l«V"t iirtler* ****** r-t *>•
Hlaettoe  ******* mi************ 4a*.
WESIMINSIEI HUM UIMRY,
•AmaioN
• KMMmUOIMili:
LIQUORS AND CIOARS.
l.i.-
W. TURNBULL & CO
Builditrt and Contrecton
BX8ZC2C
ti* *»#ttM.| its 1* 1 (..a*i it it.* ' ***** a* ••*•
.lAMIX I SMMilltM.
A,t*i tM  tt*
amlm; ...... -***, ia loaao*
FINANCIAL AGENT
I  *tamt tmmm,mam, *-■
M* m. *t hwm. im m mii .aaa
'Mt—1 a»a»l«l»
en*., (It e*.ni****,*-o*r aft.
a*. »i-at*i.Bia* ar
 ^	
tWIKIHl MTU I USTttJIUI
Hie o*ir«<t*** • iiii-i
t«l««ililMM.. • Wf^Mlnalar.
ttm* ******** Tmmt, tm* *t* *** ******
mt*t*a Km* ***** ti ***** t******* ***
I-***
T>iit«t*- **i  IiiMm«*-4i  t*mr* «•**
t*Agm**.ymmm*h*********i **********•
■tail a* ill •*• aa mi hi, ****
a***ol m Bieaeiiei elf ta
Wl 1 Hl.1 I
W. H. VIANEN
WHOLllAlal
FISH and GAME DEALER
rittt! lUnt. ll* VtMaMHt.
-  tar aal \**t ****** *
MHaMlllH,  ar.a.
.■-..a.... ..-  *.
Ridd^UAT
Johnston
SHIPSHITHS
Hair* imn  111  "(""'ration thr
only
•ati %** Humm
-■  ■   .   mi
•lr«i| |irti«a*
Mum Kiwi.   In lenaiimf
Ranii U F,iBc Haaination
Coital"!  il.lt'MI
till  Itlill  I"  It.
-  iM
it.
. 11 tl*. a nt**
F. CRAKE.
WATCHHAKKR : aod: MAJiUKA; TURI.MJ : JEWELER,
Columbia Si. I Int.- |b*>n \\V*. |-'fi.n. I'. (I.
Xiitt. i^fM-nii .,1 latttnm j.r,i*i SfanpMn, I Ull. Milltf &
Co.. tVnllintiliafil. (.-1111. Gekonud 1*1.,**-*I \V.ur. ,|,Mtln,|ile
Iiiiiii*. i.*if Iim |ati» ot.f .ill t..m|*iiiiia-* 11 Toronto l;.il,ilii-
linn. .Sm-i Coldintj .iilirr Wucnea, Dtemondi a>n,t dent
Kin^a |...ln 1 l.«l>. SpeCtack* e(C .\l-r_a- Ht.kt.1 Ni-a
Atiimr (11 .at* in I'tiirtl \V«if uiui Jearlri .ill .,tt,t<■  ntlj- it.
I)axi-nll»-f   (.'.ill aj.lll IT |ttl|. 1  n<. Itl.llall- t.l all". t!<a*k
~~ Rtwrter lie AMiBi C, A. IcTiVISH
■jNVERTAVISH fljURSERY
•VICTORIA
II ro* ****** KEEDH. PL A NIK. IHRVBS. TREES, or
aay Oar.lm Ra-a|al*llr*. ***** lor ata; Catalogat.
I Hit.. Hit' I IK.,,.1  tl,. v.a.1 ii.tll*, Hf, ..«! ,,„|.IIIUII «% tilt
IllallllllV. ••!  II,.- I,l>t
1 iv t,« Ittftll lat,
■ •
HEALTHY PUNTS.  FRESH SEEDS  HIE TREES.
Columbia eTR-earr foundry
RED) *"° CURRIE
M.-.-'.rl-a  -|   .'-tl  ».,  '  '    I   V.   '    ,-.**....-,
■""iinyws
KimI i\ Cunk *rv Igenll t*** Jnhn IM\ F.ngim*C<*ff|Mii)r;
del  A k WilHinML tU**br fo -ill kinds ol M*Khmrn-. l.«wlon Trwl
■
.t«f*'«»a
a*..   -
eraaMim -
. Im£_«i mm i****** **■•***
******** ****** m t *****
1 . a  |M II
***** *****    It *****
*g t**m ***** mm **~m 1 **********
1. *t«-' t* MMl
.. 1  it tana Mvn
tmm**  ******* ***** ****** m *****
,..4 «..,.*,» *,-*, ***m MMM MMMMI
ata*
	
...
a* tnm l*m********* * tm*
v*' ■•******
■***■ *m* **-*■*
■   "*~^?T.*1#ltn
l-..n,|M„i. Mr.tiuf.wlu.Tt-i ,*i ln*n W.ttliinu Tout*. J.thn l't,mp-
Itrll. M.initlLitlt'i' r n( ll.nlia CwrttgC* I -
at win 1 r*a a i.,.ni..i ananaaiti •rn tirir
.•- ik* a Orra
Ship Chandlery.
Wa- hiti- on tUntl a Wti l^ltt-i Smell "(
itiinii!*    r»i*,ti    ttm-    Limn itttm tu..*.
,|U|la ,i||.«. nilll .|f m mial
•uni. *uii* m, nn aim. rn'iiin
rq,.*.    nn.    o.iirtt •., .,. ill la
,.,- rnlietieo,i8iipplie«-,,,v"NM",,,",,M*.,,'\r; ***»
1.11 ..4 if* 1.. at «tlla l.r t-lia-.
CREIGHTON, FRASER & COY
,^^^**l, ^,^p^ (0 W|||(( SUM( VllKOUttt, 11 !-
HIE  l.l'lHilU  NEW lflLSTMINSTl.il. BRITISH  OOOTMBIA, \\ KDNEBDAl Mtill.M.Nd. AI'IUI, l»
JUST ARRIVED mmmm' ENGLISH GOODS
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
Btu«wi*U(Ac Titi'i'itiy Ctuym
linoleum iii,.I riooi Oil (.'Iniiii
*,'. tatni uiii! BUndi
LOTS IN SOVTH
f
U,. ,tt -..,.il, n*
"Z, OGLE, CAMPBELL. FREEMAN
wwiliu   AU   ,|,|||.,   tin    OUW1B DRAMATIC AMATKUKS LAOBOUB  AllUANUKMK NT8
N*w A.lvtrliitliiiiili
l.oi'Al. BR] VIT1BB
lnvai ltl| Iiimi
V   ■
. *
*
■ ... '
Utii*  aihiiriil  Lilt  Ktfhl  Qivn   Thi  Pin nl Ci
i Qoint i,i*i ot TI..H i-Vwir* thi Oentai e*
... ,
-   |  , . *  .
... ■  ■  i    •  ,   ititiri
'. ■ .,.,..,    ■ ■   .   'twill   i
, . \
tin niiiiii
Hi mu  I'l*  In
■
l'a  III
■
*■
... *****    li i-
'  •
IV* *!*  ..
'■
I '
.-
•  *
■
hfMI I
■
I - a  .  1
I
■
\ IV*
■
■
1 a
.  *
a
.•t •
*
n
■
| v *
■
I t.
-
- I
11
4. v.
-
■
a
'    l   1||* lllll*
1
*i
■ s
■
-
a .
-
■ l
'
'
|
*a**y Kaa Pia4tcl-M
..a
-
- '
• ■
■
■
*    - . .   ■
■
* *
t*tl**ait4 Til**iiyl 8»i . i, •
v   \\
lllll  I'lit tll'M l'i
I ,| llH.lT Ullll.
nut IMl i|-
I City Lois
L. J. Cole & Go.
Afii'ttts fm lln-Ci'li'ltt .iiftl J. &
J. Taylor Sale..	
LOOK HERE
ready just now
'■
-
our wonderful  - - • •
■-
/.   **>
*%*
* \%
\  V  % &
J. E. PHILLIPS
THE LEAPING CLQTHIFB °'
Arlio. Ilkit tlio I'lt.t-iiu I , Hi,, u.i,,., „, |toi|   .
II FULL BLAST
IN THE ARMSTRONG Block
iPeleph
'imn i  hh
UA1I1  It'H' \**  I'ltllMtll Hi
(#-..,   .,.*.■  f ,.■  ,.-.■■;.  .:-
,  a fN*
a
.  I .
I'taHaON'AL
1 U« *    *    - a ,
*
J    I' -
*
*
a
a* U"fi!<ivia Dtihi.ti
*
*
Raa** Taiii* • ft-in-iu |
• *-
■
******* Aliaatua
i i
t  ■
-   ■    ■
a m...
laataaai t*fwa*a*t*
* * *  *
A
Pnmw u ia* lum
-
MEN'S AND BOYS'
■**—"* —
■
FINEST SHOWING
1
WE ARE SIMPLY '
CAMPBELL'S
CORNER
Trout aod McK**piia Bu
I.N. KENDALLiSON
MILLWRIGHTS
DRAUGHTa^MKN & DESIGNERS
li-.'i rinui si.
• ■
Patent OH ice Drawings
Prepared.
c
HEAPSIDE
GOOD
NEW
CHEAP
GOODS!
D.J.
"l:l"   **z.*sst ■
GENTS'
u. i ...
■
i
■  ■
■  ■• -i'ii.  i
GENTS'
FURNISHINGS
n it iiiiiin-,    i f -vim.i \    i __ ,_„__ (1|. s
Lwtai li,
|    REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AO-J
Purchase. Sell anil Lease Piptj. Collect Rents, Male l©:: i-J
B.ac.es. and transact all business relation to Real fig.
***,**! I >••    *    I *l*  '* ' '   *	
a .    . I .   •    I ,   ■  ,
till,I,.
OFF-ICES
BUSHSY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT SI*. *X
l-M
eg
-*-
'*■ —a
^>    I
i . **
Uml*
* • e
;   x
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
Thf LIVERPOOL Property offarrrl
l»r tali- I.y li* num. .Iial.'l*- a.ljolu* thi*
Wlm,I ...i.l I'....,,«.. Drpnt. LOTH
for .al.' In.ill 11(1(1 lit ,'.".■:..
Woods & Polley
COR. COLUMBIA AND MiKKNZII* STS..
AU
BON
MARCHI
******
i
UJ
Winn  K  ■
Liin .1  K. i
l-tir Top.  i  *aj
CO
tiliittv *.*-, M
Illllill  1.;. Il
oo
l ilnut.
LU
-*_>
' -
il
We Feel Pleased
;  ..
  I ,'««
P..-. II HI... I.  llll.i • Mint-.
REAL ESTATE
INSURANCE AOT8.
428 OviBTB St. TaaceBTer. B. C.
\
I'R  *M>
,a  ,   .aalt-.
1.4 (ill
& Co
Bonn e
lion
t * t « »i r« #.*«•»
■ • i . i. * **
DAVIDSON BROS]
WATCHMAKERM and JEWELERS
11.11  ll|.«l«:l-ll I tt* ■ 	
m*W I
CROCKERY DEPART
Wtinli-.ali. and Ra-tail
mi)
Mm Si..
TO oval City Market
li*\i ,,•bohbmaoh! Spnng Stock nowarnting.  bpcciaitu  |
_ _ . tion «.f Japam k Chinaware juit apt**
Meats
, WHOLESALE AND RETAIL
1 DEALER <n FRESH & SALT
ttotal »1 . Nan V
' -« ,a* .
LIVERPOOL
(Jampbell & nm0\
I,  llll  lllaltt    Ml**   » 1.11*11
NOTICE ■• I
*■•*-*  *•*  lf-'*l  f
I-    -
■   *
" j
'
*  m*.
■
*  * i  ,
t, Miraiawaa t *
*
i *
► ** t** | iae *********
m* t«*t  ' frail**
• ■ I 11
SECTION  ©
Tha
i-a-nli— nl
tha  Tiiwn.Ha
will  ba  |ilarail  nn
tha naarkat nn Mnnriar.
Marrh 2nd. Prirt*. raWMJUablat
rm*t  Irrtn*.  atitaandlug
ntar n jMtn apatclnl
tarm. in part-
in hnilil
Ini-
REMEMBER
That the Chwiprat Lot* now on the market M* ■
choire pinre of property known as tin*
The Brenchley Propertj
r« Hlaaatiai **i (ill I**1
BROS. Br^chley & BENNET1
A.OH3NTS
AOENTS
IB  DOUQLAI
R«*T
OIT*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353962/manifest

Comment

Related Items