BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 5, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353961.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353961.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353961-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353961-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353961-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353961-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353961-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353961-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353961-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353961.ris

Full Text

 I Kin iai U.tlilt.
w j v.
REAL WE BROKERS
NliW W.
..MIN1TIU
-37 nut ^s
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W. 1. WALKER & GO.
tnintn tt, «.w wi.tmu.tii*
Isi'M i:" It
-ii
NliW WH.NTMlNKTH.it, IIIUTISII COLUMBIA, SUNDAY  MOIINlNIi, Al'llII. ,-,, 1891,
WH. BAILUE tV CO., PROPRIETORS
wYour Eve on1™, J midruggists
^S c * our rdye uu,  Realj.^  patent Mediclne8
SnPPERTON
LOTS BEAUTIFULLY SIT-
U \ | |.) AND COMMAND.
IN,, N EXCELLENT VIEW
|.*ri ,1 $6o TO $ioo, HALF
,\Si. BA1 W'Cl* IN A
VI..K.MS I'I'KCHNT.
■f. MACKINTOSH & Co
.HAI. III.1H K.   NILW tt'KSTMINS'll-K. II. C
'HODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
III.-I llll Kill*  I. AM' -I li* I SU" ll  Sl.l  ll-tllt.lV 111.- .tm
■ l.ill.l.S AM' I'lliiSII'II.S i Vlililll' "1 I
GENERAL AGENTS.
8 Aural"" Vtnoootti Hud
lot "i '" Dm, s.|'ini.' ii.Ha
Cirniir '■"' ■**' 11.-it-' It'iakl at
Oholaa it.iii.iiu_ i.m ■*■■**
WANTED  » '- I-u.i imi
■arty anil U main iin.ri' iturtlillBra.
pua .at-t
A a|i|V||Jlll |tt ,,l -|..lall| t ka- 1 - •!
DRAUGHT HORSES
Patent Medicines
PRUCS
PERFUME8
Toilet Artlclea, elc.
Macpbrnon
_ Thomson
. ,:;"„!" , "KiaKi'iinsi, it
4. a MA. a***,* A ,*.,.   ' •*••""'•■ '""•'■ AT-IKSI.AMK.   IM*'.'
I,„7  t tilHIHtlH  *'■■"' I
-.'  E
it. ~~r
IL
.,..- nioprrly in all |>a<1i
, ind Ottlrict.
fAKMS linprovttd and Un
til
m.iii.1 t - '
II U,,,.-,.,■ I -a.  • I I till,I -tal
I ,M I a.   •  , - ll.Hl.alkl
,. ,., U-tl  - -..'   a .1 la.a.l.
■   laatta
SOUTH  WEST-  „,,.,«, a.i. urt
|Ni I Kit .mil lonif choici- i„.,i... i .ii..imj
I 1*2 ICTll lu 2 1-2  ataut
ri.-*( Aililltlon (n
,li Wfit.uiii»t.-i-. - '
OliVEYANCERS"'FINANCIAL AGENTS
■■:.,. - 111*. «l ll
 • l«>
WOODS. A GAMBLE. New Wetlmlnater. B.C.
 .BKITISII I.ION
„:.,  MAINLAND,
.HENRY LEE.
, ,.t i.».... a., iai ..*"i H'.at am
r.kitaw-._wMto(a •  trawtiawwa
\/t* TIETJEN, Manufiturer " l.-; »* '**''''.'l"iv.t IT.1'
S.OTJRTIS & CO.
, „,.i ,.„, in
OWAT & D
TURNER
Real Estate
FMIMlLffl INSBWCUttU're
Tha lollowtuK Property hat now linen
placed on tha market:
,..r it. ..,.•», ,* II
,•. .. i..**l,kiaitl'«iik..-'- i ' ■ •
a liaal. .-
SECTION a©
In «ttl*>t iii maa* auleh -••*« *** *IU «*«
Ul|* llut'sl-l'l l.-.iaat M
■- i, n .^-1 Muxi. iai
Nm fewer lis
IV, ti
MOWAT tt, ******
turneXv
GENERAL AGENTS
■  m*  *  *  .  '  .  *  a  * a  S^T
strir
DRUGGISTS
a ft* lr  I  It ill' I  • "I'l   It'll"
.vra
at. ,*l StTU
H.PORT&CO.
Marcccwnr. In F. O. STRICKLAND
IESTROYED BY FIRE
aia.a <—..<•..•*«•*
in >.«.,«•»•
ii
IlllUat ,1.,
iT.READ&Co.
..ailaatr ,•«,»,.. ..lla. r.i.
REAL ESTATE BROKERS
/*J*TT>
MANUFACTURERS' AOTS
LATHAM
ESTATE!
IM I* 0«t»t I BarMirl tilt MlalilaH, Matlrt t*t Tit"*
»,, „',, ..m t*.«t* I*i. ******** ***** ** *** ******* '" "***
ma,**,  PiH,..'^ IIM.■*.•••«** .**•».*. •*«•*»
* nT„ 6I5FR0HTST.,WESTMINSTER
■mial
FOR tttO EACH
I  ■  a  p  .  ,  .   \ i *  Mj»tr»l>*-.ll**
aliwdlal im ' ***• ***** **m*Arm
* nil 1.1"*.  * **<** mm
. ftv.-vttia-ita.ltla*
ON EASY TEKMH
A. B. Mackenzie & Co.
:.t*i1
ONE 1-0-6  General Agents  601COLUIIIIIT. awnwyja
OUR CAULK LETTER
Tlm Woraaii'a ButtritKu BUI ■"> Mom
Thau I.iniil" to bt
lhalvad
BY  THE  WHITSUNTIDE  RECE8B
KntK  Humbart Qota u Oolil Mmlul
for DiiUuauiabuil
Bra vary.
MANU'UH STORMED ANU TAKEN
Uritml  Uiikn  Nt. li«.Ina  uf  Humn
Cuiiaiilii'iti Iinii"!' a-tly
Iiiaane.
UoVDOli   l\prll   I    'll>*    trlfllda
..r iiu- roaiui *uttrii* Ull ar.- ilrtid]
atuluua iiimi lhl nl)*'iiriiti"'iii nf |'ir*
iiattn'iii im WbltranUda I hi Ull li m
.iniii. t»r tin- llthol Mil. mt Ib ihi *<>
dtnarr rt.nrai* il.i* llottM  w,»uld aiijiiitrii
[or thi WhluuDlldi racatlo i Tan*
da) inh "t Thaiwdi] it".  Thi toapl*
■iimi iu ii-t nil "i i iiiiii* "it <
would la aU prababtllti dwldi thifov*
.ti.m. ut la lavorof Tandar, iad In ll i
upaotatlM "'»' thta awiM '-■ lh<
* tin- trifiiiti "I Hn* Ml) Ml ■ "..ii lu'ilaiii.l
i it* witbiliiwal ind '!"• lutnilttii.utmf a
* ra.M.luiti.n alilfl. n.'iil.l t-- l.illi.ll.il Im
it, UM ri'i'iltr **).   h r^mait..  I  *
,,., i, •, ...i, wbalbar tlifi* will tn*
aai wiiti.uiitiiUti'iii'iii* in iiii-t.niiii*
tlj a.t(iUUiniiiI lli" ti'lii'   nI ■
1-irirr* ft tin* i'.ti-iiiiiifiit ■ i.t.-
if it,* Doom i* tu adjourn in July it
, aaaM********** teili*   I < -
rami at WUtnatMii nr Iiom PrMai
thf Ulb .Ma) uhllllbt lulltmitii Thin*
t da), n.'i taeat ufl a law du* it
j ul tbt w-iii'.t.  Mi  "miiii.* iipriMloa
I ol bu|r* ii io in ciri) ptonftUoa
. i-_iisie*i, ii» thiamaiaUol uttitad
i'm. n ul mail, i* • ■■ -tsiuii tbt
.  .   -I Hit* t.111 drain.!** IU.  lt.it niti-
t I   It I* liiarllrallj  laltall'tt.lt Itlill
tlil* uitaiur* at.'l tt.. Unall l.'l iu|i I'll)
■ L,|it blton Iba II'ium* i
I  MOlt Mll|Ull.'
ol bvntita*. ili,> <iti biidl) b*|,ru*
I Ktadwdnilk tf  *h* UpiCUttoai ll tU
i ,.-. _ardol ihi i"»* ur] a"
dim it t.i* ■"•* haw -I.:
raaa*-dibit U innaiiHt*
na ti* itnl, um (wrchaii
i.-mtuttiramiTl.-Ji*-!!) *****  It tilt b*
•maltnunl d*> dlt-  it, A** ll, tb* t,ait
*,,* • t tp  a v\* laaadil  ll It *i
t*ail«t Ibal ll.* buditl will ** lr*".il.l
M - Thirtday in thi
*„* |..ii*.-  .  '
*************** ****,*** t" IM*IHl|'l
i„4»„f ib* laixt bui nata II
ll l|ll|.aa..| ..t
III till* 1 III' vl
Kim lUntwii *4 lut) hi* '
• .tait»*«ilb*  i
...    |  aiaaffliaUal bl*
j *tii>jaxn. tn ib* rmtkWoa ■■'
ttatath<«atiiitit iado»a»«ib| *
> tw..-.—it  ■halt*^ atth"*'  **•>■•   »'
ia,  ti»  aaaaat a*it4-I ****i* •
| niii UW  Th*  ***.
I *tdtd ki twatM* I t*A* ****** m ' * *  >
I |aal**itd Mb)*  Main,
t Um i***ai im *4 * I
It-***  It.* Ian* *r*-b||*«) ,aliW at
It,* lit*-  Tbttsii:*! A******
oa btaiibi i*l ibt anraltat tha *****
bllliarf t« tb*^ •("■ ai.4 in
t-i buutt iln   • iiaatM ti-r
i*m*t9 patty  Ilt**wi**ii| »a*ib**Bi*t
l..d*tr»ti4alVk.i) ii4*i ■'
i .   -
barttd ttta cuald I- *r*t*. **-A *bV**
IhidlAt-all w*ab«l !-*-«* »**l *****
rnaliaaillf na«wria*4 lh* «ttt*-tt«,t,»t*
mr* -aitb  •■ **** twit*
(Nm IMl ***** ***A A*A *bt*Hi4t*-*
wrn ****** th* d*hn*. *<** ***** kg*
w*i* b*Mb*ih* b*a*| twain* iia**i'
,. . wu *. it ta«iaia«i H '*•*
bla«* *n** *4 **********. a1thw>«b
lb* diwt*l "t l tltth  tall l« tb* lulu*
wu «*nii«*rii-»v  K'ti lUwitMH b**4
,.„_..,•,  .  ■ •   '...*.
fciamtan-trddtd,- *
aatil HI iit* ***** *mt *
mr**** ht** W*ai«ir4*41******* wbo
t-*i*tt-tl*l*9t***t*9
*** imfiaitt am  -*
A*'***** ********* ******** \m*ti*
ranilftrall! »*tb lia'i  H i**** Alt-
trt***l* bt lb* *»i*i*ia*al lid h» Ikw
KA*  T*p*l*t  tml**t I* A*t*t**l
ttw i» thi I****** *****■**, wblli tb*
faWft*i t* laitowt i« #H ******* *** mi*
ttt m m**n*y li maW* • »tlr*«il fl» la«
a haadl* i* it* •adiii'il ihmmm*
Kiti Haa**. iad lh* H*atltt atwaM
tab*Mb iwaMwwtdihil ifcti* «i* i-
iv*  ******* ta  Ih* Hm ******
...... i latthntata ■ ,.<>■ --•***
ifittMn lal*i**tl|*i IUIi.a***ttt>**
tm**. tht * 1*4 lb* attwutti *4 diiliffit*
lh* twMllt* Ulb ***** tb- -
**** li »i| b* w» l**mm*i l« uitt b*tt
thii -btm»*M* •*"' «MiUb*t la Iftrtll
ta a ****** tbal nibtt lb* talttb* ai-
M|a fm tn*****. iwi Ihil 11 ba* a-»t
twww tattltiT •ttli|*Hb*4 m ib* Nt*<
pxAi*** laitalaU  ll ** ttm*******!**
• *a*A* ******** ************ IVt bt-d
M • laiitrti i*«irt»l a tii«* mm to tb*
'.« '■    -■*  '
«** in. lo Itl *** ********* *lm lo
Uh* tb* MiiaM »»b bw iod ******
*** lanaaiit Itwia atl biiai tb******
******** thai h* «WWl* ** imih**A A***
*****  "RaiiwiWbiawtoAaiHKa.
MM Ib* <*V*i*m   UJtV| Wwald  !«*.*<*•
and hill m******* *m~ *a* lh* **p*i
iwi uaaoaraon
TV tH.it. ot Ibi Kih*i I* »«!<»
wilhott *wrall*« Tttmm |tu*airb h
alliiWi*dw,ib* «*tbH"
•I  Ibi  **'mt**- A Ibtl*
.oMWiitUWxh  lln
   II mt, w**«
t-iitbiii "
nf oonfldettco that tlin lm_.i'rl»i polloj
WOlild l'i* iTutt-ni'ii allli tlie yrciil.'il IU0*
cmi, Tiii* whole im-iiii'iii mukt In vi*
boon Inr tin* Killer, in It* civic iur*
rounding! -t"'i campiratlvitriidoui Ironi
mlllurj pomp ind dUplij. u iiii'intit
n i.i-f limn in* iiiiiiiiiiimii round ol la*
ipoctlni u.uii"'iii ami iriint'lmii. It 1*
il'it.'.t lh.it Hi,, K.i'.-.i li,.* H"|.:,.ii"l lil.
m..ti,.T t.. h'tiirn fii.m Bniliod
Mill   V  lllllll I.  101
om- uf ihi romirltibli (Mtum ol
tn rii.iiii pollilt * i' iiu* iMandiaoy tliU-li
Hi*   Ktnpnil  I r.'.U'ilrk  In*  it'ntnri'il
ovirbirion. Thai ibo wm bar boa*
i.tiiui* guide .uni oouniellor ii well
Itn&wn. ami botwoon tbi two ibin rah*
iiiii.i ii.-*|. itlaehmint m «tii u Ihi
.i.t.|..*t raapaot, Uooco QUniroli
■ii. tui-'i it* i .ll.tl triad tu iiiiti* in-r Into
I. iit.'iin-i.i. iiu* i*it* tin* utiiv panonhi
T. :iti-*l,  '"i  Ik-  iiiuii*ni.hm!  li.-r.  Tin*
• it-.K i.i npirita in r Iron bit wa ind
inAt lln- Ion ll"' tOOl Ol Itl.Uiat.'ti llil-il
.t..i 'I,.- _ii.i iii U'li.'i  li iini the Kin-
lit,-.,  uii.Ui.-r  ii*.  *n, tffil.il  i„  HI*,
i  > 'fi im .,  and ti.it litr mhi
d< i.i'ii.ii on b< i Iiiii !> lot ""iiin'i uni
laldni •'  A* i pontklin ihi li oooild*
■ '■■■' to iu'  thar. t^iifi-u
Vi, lorla, uii""- |ood qnillilai -ir.* raUiir
uiflUtOtwhll- thi Kiiijin-i tti'i.ii'i
la poaltlvfl aud oHgtoal It I* a hi in i
in liiriln ilitti In-i |ii.*.i,i* ii tlif u*i
•I- urit] foi thi pm *■ "t Baropi it h
aim tan thai Qaain Vtohoria raltMfii
tm,i<> upon Hi** 1'lvi'i* nt In- dauilittr
itiaii-iiaiiitliat<il tin- I'ntii'i* nl Ualt-i
thi l«l lbil Ihi Kii'.T r.-iji,. ii-tl in.
.  . ia iinin'iii-
thll if nadltitM -'in.- M-rliiui inova*
ouat iii ili.iiif.ii. i.r foifiiii polio]
AUUUOT ni ihim. tHin
i   id • tn in ti,.* taawui 'Jukwo
run*, tlm a will can live apari frum litr
*.  -  U..I  ||  lhl  ■ hQMM  t"  iln  h>
im  ipparaaUf  wtoujhl  *  noa*
. laaii ii Uu  Intararata*
l.i jii*li  law ..it  tin- mbJ*H-l.
tttnet tha.i.'-«'."t. wu i.i.ti.ri.i, jutiiti
■ ti> lotonaad *'*•«*»b" ip.
(.ita-i tur Ilial **>iniraiiou fruut il***lf Iiu**
' ai.*i* that proeaadlon la aaart tr* aa*
1.1...tan to *•*.. i u,* tl,-.it,-j Mi_nra-
la luil) a HOU t
t; ippll ii.i. bit* bttn id-
s ,. l  b]   ii'*-  tuifiitrilt*  nut  !•.
laoar thi madlaai *.iiitit- and outurtit)
caadtap, imi tu iiaiplr
laati  llitit  i.bjtt* tiuua lil*  |*antivn
and  i-l  Bp  a  llparati  ili.mli-U*,
I ..I* m) lu abb ti *  .  -
baconpilM tuit-iuin lothi .utijuial
ifllail llirlr tailt
ti.iti, tt 'imiii* i*. mi rraot.
\ twaaUlal eharch iiuilt ti) iuiM*rtpt*
,ii. itssit, Bafltoh and A mr i  .
',  bla ]Uit  laaajitl  NlMUMad
in it,. . tiiiaiini bull  ' "  l-MalAl
i- ■ tatUcaa Mrflea vtn
• I in tit* «butrli
.  -;.  |.* ii.|i*unl  ..*-'(..
Ill Pom hn  *trtri..i a huadi*d
I, lit tun.  II.   ll.iMl"  1*1  tM*  ***4. tl.tj
l.ii.| utiai ■ i»«*'t»i ..n
>. |,. •t'lH-ia ol ih*lr
i-t uouun iitia,
H It i,*i)i tbatlh* tabttl
i'l-ae* Kti.| mt.. it il.al lM
nam* a wth   Hi '■ ******** tli*
Boartt in nntct in
ttlaaiiaii ai*
ll*M»
.1 laa|  I >
I
>r ,.» param im
t.-ii i.. fail ai lb* ilinbirt*
taufta* hsomdl an*
.  *. 4-1  m l|,
. a t.niiir  A aar*
.,   .  .   -•*  BtlaVr  «hd  Ottdrlu*
..  !.,„  mitmi  mib
Miuttmi -'■  lafi l-tii* bl* »H*4*r*
***4   ll  I*  ***4  Ihlt  Ih*
t.il««M*d to
• ditfc. uln aad ll I* tbwaiht
.i butna-t-ti) aiir frt lata a
. i ,»iifi*i .4 a wtf*  KM
CWOlia *m. b 1*4** ****** h*4  kr frtaWIrd
ll  titymt the
wnmrntt,* ini
M-tbutat Ol tm***
* hi**** latiaHt li»i
.- -■■
and banal*** Jntnin   It l* itfaitH
--ifitlloa *4 hi* ati f» ba*
■ i*t itttiiuo ib* r»t*a-
utiaibrd Inr hi* Th* proat ** *****
tbil b* hit btwa filllf o» lh* mm*******
mm* fWfwtiitt**** im ihil binita htoa
.i
i ibf nl U lb* pimal *mr. ll
I* tUt-l-i thai btt ********
nu in* w**. tawidht oa hf
(tit n| dlt *-" II* tmfeiiaaili
tai*«i lahlfswi. iladit** Vowow. who
* a* ***i to «tt*Mt **t hithiaA. aa ana*
Ihi dtitlatiioa ol twnwiiaf
ib* piiMO,- i **i a Ml*** o| lha Maid. M
11*1*1 with ht* ***> tkmtm* oaaMBlll
pMiiai* ii lh* K ***** Tht riot II
ipptwitiii tnt*** *** ********* tm il-
*** aar tiHar. btt h* ****** tn****
tbtit out** It* ba* • nn*4 rn*
*■*****<•**** *•* ib* pt****** n hm
.
ii It *i*4 io bata btta lh* laai rti-tttt *t
mp*m ibn tb*i iboabl ha
toiwd Um ** %*a«i*tt ol lh* boat* wl
SIB ALEXANDER SALT
'mt i'r.
lulm in,
Queenstown, B.C. H.G.ROSS&CO.
,tai. aw, wnrai »l
Cnlaatbla 81.. Raw Wc.1a.ln.tcr. B. C.
P. M.WATSON*co
REAL ESTA S BRORERS
Ma . - .
.1**1  wt It*
Tta ..atw.a»i.
itanaaaaliai Mtiwaitw •
,. ,1a Katw*,-* |aa*aaa»ai. aa, tw ,*.
Baal*-1* *t*** ><*• an llw- lia***t
lliata !«*»• ,**, ,r* aHWitlt ,ll* ***■
•* .am i iilrwallaa ,ba tacrata-talta ,-f
M*ll lllaataatt .1.1 lla aaaa lata..-
taltlaltw.H al.tllw, **a*M rtla*,-
*,** fc... twaa l..t>r-.ttt
ft* (wtl*l* *lk * •>' ft ,** ***l**l
,a,t,*t, ..a,lia Ittla. i -  *•- •
.1',, ,la*' «u»a—' «-<*i " '.-••! <• I
1*1.tat., laa
. . ...i, w.ia.if
lla awtiwaul mt.** I* *t ait
It*. „„..,ll* at** la Ilia I lltal Mil.
I  i   • «.t»!at«, lata**"*
il..*..*. la* .It.twl •** Itwtlwl
•„ii tt* M.I aMut*.ti.a aanwa. all
aa.*wat< IIMata a. It* aaratta. aula,
W, Vl I. .-ttt a. ..atflllllMalii*.
„., tlrtti ll.,;-* a.,. tltat. IW ala-
...  li Llitli, ,** alaaiiat ai»*
I taaa*,  I*. ****** fewtl
******
atta wi.ii* <   '■
"•*♦. ,** Caalaal jartaatwa
-
,..a„.||. .1 Htaiali'
IrUia.  at*- , *, ,„a*II*T.
a ...ra.ttitat. tla aal. Itl*!—rl.
ttntla. iwatiaii *> it.
Ml  aart*iwt*IM a*Wt  ea.lt*,
I nal   at*.   Ua  a   I*,   iwwiilt
I ae> *. Ita ai**  MUMta.  l'i* *M*>
-., ,,,.* .ii,*tta it**,
•laal*. allltMiaaa iwM
• awra* te Man i« tm„*at.
t,tt* la .1*1 h. wt'l watl.r*
.-..1*1 ttaltwr .HI la*
i ••   I*  111* •**** .h.*.IM, Iw-
• atll. la*r* *A laaairt*.*
; amnttMltM*  t*  II* IMIHIM  al ll
la  Mttttituititl at Ott.wii for HiRittr
H,mti,rt  ,11  tlin
Cutnitft
A  NILW I'OII NIII.AN It  A V A I.A SlLH 1.
Su J.,1m Tbomp.otl l.ya Qui,'liilif'Ut
Will Not DlMllow Iba
Miiiiitiittii Ail
AlllUNHENTa  IN  MONTREAL
A St.  Catliarliiua Matt Diiuovir. .
l.'-iit Ituii'-'i Ink
or ot.iti
■ in in t. nut.. Ainll I. -Itutuuri ,r*
rll* In litt. i-ll, nl an tin|i*iiitlii, t-liaiii*
In Ilia ctbltlt ilm Iiltnirl. ******
tlm BUM ol -tr Ali'iinttrr Qtlt and
,b* pOrtloll altt'lil It) Sir < ..ll.i   ll
a a. al itwl.il lltal It* w.tultl Iw ..-nl i.a
IVaalilii.tun 11001 til tin- lin|i*iial '.initial-- t- I-,  l.a-iatlll*  tl  It. !|. I.- ill
.IU,  lit* t  I,It'll  Mlllt,  l„!t   III,. 1 1
a 11,1,1... I
'III* tt>|..It til  111* Slllil.lrr t.l  Jll.tli*
<al Matiiltilia ta.I.latltin aaa *..:i.,,!*ra.t
tt, Ui* I atilnrl tn , „iit„ tl italanll.. air
Jitltii I ,n.m,.*..ri i-tlnt. mil Ilial tit* ail
liallllllllil lit* OMfti 111* lt*lnb Illt-
,in,* la al iittani* lltti Itt* Maitlttttia
Acl r-iinftrtitial bjr Irottwr-.l la.ialaiani.
anil lit* atlltiulll, ul III* l.*ll.l.,ut* ttt
|.,.. it 1. i*ry ituulilful. It.
liaiiialttv can It* H*l| l*.t«l Ita Itilar-
r-.t.-l |tarll*ii iti*r.f'*r* tti* tuiar,ia«iil
will mil .;-..*. II ll*|ai-llii. ,b*
V'limtl Ac, wlttcb Itai l**u u|ih«lil b|
,1,* Mat.llialta ikttirl. ami It In* ******
ll, til* Su|itellla I'natl "1 !,:.».I. -.1
.1 .1. . 11...tt,, ...I. t«|t abllriar iu* r*-
Mil '■! Hi- l-mltti. llll.atluo nta, tw,
lb, ttvurlllat |iik,iitlwl tor bi tb, M.n'*
laal.,.I, I   .kl)   1,11k -  J I,  tt.kl  t.„l*HU-
it.l.tlltt, lb* !•'I till lb* rata I. otl
uu* lor lb, .lan-lta i-l tb* .lltallualui
pattatM
l.ana-.lla.*  a|la-|,.aaa„  -,, ,|,,,t,-a  („|.
■'   I   .1* , .1.1
•at, .l.al.l,  ll.a-lllll.at, _ 1,1 « , 1 ■ • IS a  I. i I , t-,|l
alaa|*  II..,  totwl  tWM.l.tl   I   -
Mtklllll). Ill * (tltllill.  *aal.!<.*t|t-W.   |t  I.
ll.r,,   l,„|.,l  I.,  I. a
i.tawaiitr.ttiiiiilbi I."-"!.-.!'! bta t.*a
w. lar allh IS a.lalt.,t-ttt bat. twan wf ttm
'llllaltl
BtttttM. lti»,atwl..'l laitiiawoi aill
iw .it. itt-i tatona.
• . .,a-tttr 1 airl litat**
hll* !l.!*(!!**ia| lb* Ul.ltUr llf JkktlllW
.  ,   ti„Mw-t.flb* ..l.ltiaiil.11
".atwrua i-ikirl Jutle*.
til r*i*nu* fm lb* lilt* ttartttl* »••
, i|.t.,tn,ti* •
II,.,a lai I-t, taaa 10..,., tl,* |__
Mwt...w.l.l. ta,., ,ll* ,*|0Ml aaf (b* ,.**•■
f*> I.I.MIII** ," all"* l>t It'.. I-1" lai*
-
Tb* S'k,..ta 1 North Aa*,a*b ittl*
• a.... I'.t a*.a.t 1 t. I ..-arr lorta*'
a,.-.., ...  ftllOtll* . .1*1*1  l*H, ••-
't-ataaa'al   tit'   ..  1  .  |W_| O.  „.
-ll.l,...! lar, *,lbla Iba laftltort ut
lb. I l,ll*a *Wtaa
11. ,.,..,, ..|a a|..l Lltttwo ,1 aa'l II
...   ' . t« b»trt-P kkf .ItU.*,.
>. ol».Hilt oVai-l
l  .   ■•    ' - i-   i."
In tai.iii.aaa !l» Mlaui*! .aliotta.
la  al.a  •!. It*,*.** *l ,1. ..Itta**  _  ,11
■ .«,„ Jwltaa
at nm tax
ajaaa. ,*,... u c.. i*ait .-IV
Ilia...att. iHtal. a**rl tt II Mont*
aaa tamawil I" Iht .Hi**. la«*  t-'tl-l
TV or* *it,rti aaaaaJit. I -
aw |.,wa> Iwlat It Ik-ho-.- t, lb* ua*
„a,tt|,a,br war*,,, a| *,lt|  It. Ira
t|»*aa rtiatlli iia*. . "it ah-ai llaa
.11*.,** .!.,« aat ,u*a tha *lrata
t.a.^1, , aa. ,„ fiaww I a-wtt laal A
it,* tfl^it a*,» tala. ha, ,*a ki*a t*
ttnalt ti*tt| IV «la w ia ■ m
111 Ik 1 J*l-„lw rbl»a», Na la.
aarav. i» IV balHIa.
a iiatui -i mti
Ulilli iai. *t*ll 1 -Tla liul wt
ttrat.it llomt l-a th* atr*tw*( tta.
II Rata, taah lirtwitwt tl-hail Utra-
ilih Iwaia i**iti*>t TV Ot*. *«*■
law. itaJ aa. tit*. a«h le* *h.t Vi
hat*a «n-*« WrtWaa. lnmaaiH
tv a*f»»iw tvi ih. .nt H*. «.*
•Hart b) tin** aat IV.  Halt*, hi.
K**H«-lt l«*V tt-A* Hltr la,
II IL *«lt< Kw.lt*
la IV Nnralla aaita, tm laa
Ifaawa •• ItatMt  Main., lha |*r| ta-
i.itw-a . .arlKI*, aaa.lta.hia, *iih a
t araa. nwaaaaltih* u. *wi*r. **»•
!•*-* wia 4.I1 tia.
time ,'< rttia,.
T.«a-*lt>. Af.il. -TV aaaVnwl ,**
l't.aa.1 I..." IVkm A-wrMlaa BK
IRtah... m* *t*t*t to ..tati . *Mf
altlaw la «tlt a* ,V tbrtwr«aa.l tt4
ul (VI ntatt ***, **,****** ,'<***
. r»M1» at ..It t* (BrtwiHI*
lattlr. talpai** Mai lh.1 lh. tall '»
•rata, a* ,*a.'*4
n t. um i, .....
AaiM.1il.fk**-*"."."> •• s
Itall.w klltr at lit* .'tlH.il A OtlUtt,
tlaahwr I*. MltllwM .ill ha latl M IV
1 IIV* i httthat It IVat .la I I.l*. V
trnfaa It *lll ttal -itb IV .aaatoa
wt IV a..ll*t. 1*11*1.11*. to .art.
. ,vtTiaali «.,
1.1 in—am ahh • ~*«i* tmtm. A ttm nit- la.*, a. a t*r» *h.h
tali.trw. to b. Ul* t.lht,»aU Vat-
atit ran* naiut.it thntl tt.tm It
f*ht 1**v at IV «**l **** IV.ttt
, ,*■ »■»., . **t i mi, to lata
haw. Ottawa lhat* h, hM f.lh*.
tiial laMatta ,.,.«
II,nr,i Ai.tt i  It at l»,h**t*
N.alwaalllM. Uaatxlh. ,l*l,UarrV
ml mm* aaaa. .-aa IVhah'"* •"*
Vlt-4 IV Vat* of l»i laataaa. rm*
Ultla. tl** -mmm* Thit-a «*r* l'i-*.
Mil IV at t* 1*1.1*4 *»l* iw.**. .
•aakUla,
„tw* ia. ...»ti*
-in
ii,, in,
Iiimi. a >l
la.l niiiiii
I'aiiitltt b«,
nl 'I'm
, s,»,s .-1urt.i
CHEAPS!
gftlTTIIIMMn
ElVERYTHIIBll
AOKNTS
SHIPPING MO COMMISSION MERCHANTS
,.* t-.a.-. .  -ra-i .wwlrwaaMt
|aat,caat».aliwa,,wrwiiraa|.a, v»M- , - ,.. •>  r*-«
,*****. aat ttwalttial llwta* 1ita-a - * *
***** .wtltt. ...hw.1 ***** 0***ft'***r,^On
.» *tw-t ataaat aa.o eta.
VMaiitii.iaMnirii**a ..HttM*
'""**  ...... ..... ...aa> I   *l*Ult,at.-.».«»wwwia.Vltw
......a, ,„tati«*.~ ratottrwt llaa Xra'wtMlMit «t,» Ih.t
TViitatalla*w.alhe.1lt4l<.lwihtaaa I    tw,|, Mltaaft., tartatlt lawH a.
•r1"* ,,>^i**!rr*.'*iJ^s   •  —"*« ***** ***" • ******** < srsK ^Smut^^*********.
.l.ltta.wrtttlltt.^h^lVI'tlV  _1)wWv.l*to atMaataaVHItMH- , .HhnM|, ,v lawif.. «rt.^lhan
atlll.lt. '**',*', »**',r*_'»*y__S;   Itoaatll-l-i*''    lh* -»lSt.lUr.V. j thTil..,llot«.v.l<Vltw.
taittwt ttia. tv taH.aaaMat'|,.a.MI.  w. fc^ trmtaimt aat i* timtm*, A
v to (V •atrtnto* **. ***** A •** ! to.^,it,aa. TViwaaitf ba. a.lw.
■ita. TV li.h*i it.twl iv .it*-., j ,w ,m**t**-», t*,«««it<it fcttmaia
fm*. wll.itiwal i* ***** mi ****** ! .utt to aatMw ,tmm,at la atl. .
•Via. IV .*i»al  ..aw... .Ilhllt | __, taw,.*..,,,,*, ., IV (ill. ttl to
•v* *l UVit «c ».*« ,ht-« imtattaa  ,i*ii»i*  •iiawa I
Iwl il.ii ill. *.„•*. ,V tl • i w.a. i
ahMw IV aaaallraa, .Hf-lii la IV
I **.»**lal aihlMlkt* tl .tilaatiHit, '•
a*11 IIV al-wit-a.
Itlll  Wit  .trirWlt't
A* atrt-al**! taaallta. 1* lha
ttotlh wl . aaatwt A r*,**> '**
&t^*Zlm*? A *m*7A I mmt tat ...Ml ».m Ml.,, -hah
.,,. I****!! I* , .t-rw.lt   ,1 tawaaat t*tala.l*a ,1 la*..,..***. It
-•, aaaa alr*,|tl<l1a*r| **«aa. aa   to M *„a>»*a ,» «l«.
titawawrwl,**ia-r*itw4.ahatiaart*.IV | imi% ,„(, .„,. ..,,
VtUlat   ,**  <«ll«t   .1*  to  IV „„_ mi  ta.tt.-T.aal  IV
! amlMl.a. iVlhn.  I'll* MM w.r. *»l .ttt.'*•'  *"_."*' '  '
, tMHii*ti«la m *___*_. .wa  •**■* __5_i_______W_Bff*?ffiC
I "ST"' ""^ "" \mr*%^^u^*^t*
******
tv K*i**l **** St h**a*A to .
I,,  am*  l/ahwrt  ... iU ll- II.  .
i ....  i... i -- Ua !•■■■  ••• •
A larwata* tmatm***. llattt, *
laaatallt .Hh lha «trW1 ,*.-aal i >
IV *wtM. .* ,Vt *w-r*a-1 « •'
amt.w .mai'a wt mwllaitl ii-amw-i-r*
II, att. till V *rvtM "wtra V llto* rw,
ht, ttu to VIM at, V rtt*nt**l-rt,l 1a-
t*M11a «. IV t*e*** *** I* *•*»*»*"
.1,1 »,< Ia«f.p*.*at«. la, t ni.|»f*w.
itt«a.riw.. r^altt, .art »-*k*«l »»t.
1 N*,ii* Mu*. rial -1 IV ***.t<*it,l
* rtiaalll*, a* atttail-** **-* wWatttt*.
| Ml  tttl  ,  lr*»tlt  .,t.I-*,l  "I   I**
I ttm. i atiiaMit. u. tt ttti***.
•tti MM
gi ttt,. !„„ , -TV IVtt l«ta
Vat 1*1 >h(» ,*U4, I****** *«a a*.
.latal IO. hltr.. 41* thti-r.* wai *A am*
am* i'i*.  * •
liaa.M  ir|W|*». IVIiarl rtl  lfl*liwr
twaalj. .br. at, rwr.alli ait*li«*t-t ,t**
■m.i *aiaVkt. h.a ltt*a m-
lb* .mad Ml|r. Ilaawtal ... *****
tumm
.*ari.f.a (t„,**i.,
t.iaitwk. Aaall . -TV latta  tt*.
I   lliki,ll-|i|.
..ittliiititr, ili,„l
.all.,11,,1,,,111,
il ttltt pIlltofBi
-I Vl HUM ll,|i
svisM,-,... April , in utt,.,
ib »|iftli-U .nti thai llt-itaiiii, IVintti, of
Mimy Mi.iiiit.tii t'l-nlti-iiiiari nil ,.,„„
tii|ii'raiiiiiiali<i,
-a .im in nr ititiiielt
Maa- l-l, N lla, April ,. Tl,« ,„.
|-a, la aaf l|„. |._lltr  faillllll' 'tl l*r,.l,-aa |',,|
waul lalantl wr,,...rr-.*,..ril..,  IU. .i.i,
tl I lit a-' lalltt.- lln- ii.iiii |„ H,,1 ui,uy
OtlS t.,1 ...-,1 ,..,,,,„. „,,,! .-tin,   siiiii*
ti.I*.nt iint,it in tht traod.forotttlt,
an'l "i"' tariii.r at I t.i,... in. r ... ra-
'I- ' I" lattoltlt.  ',"iii ,'il'i.' Hi.tiinra
AfliT all tit,-, f || ., ti  i, |... |,.y. i
(aruitr un lltittlir'a ,,.,<, uLll.-.l all bl,
-tia-1
Iiiii |Otlt Itt IT.
Bl J.'iiv, N Ii. April i  Ti„--.ii..,irt
aa-la-r.lwy ta.M ..ut til.- li.la-ia-.t ail tba
-.tin I'lilill.lttn.t tiininiit ami all Ilia pro-
j.rli  Iniltitll'i,  tin-  iirlitiltt,  plan,,
llllltl-r   JOtl, ni.-llt  talatallaaal   la)   .111,1*1
Malkltatn, tint-iif l),* ...it-- lor* wltu l<*.
faun- tin- ptrl I,. -■ i t-t -'" lia pur-
t'liaaiii,, Marklaatn l.< .,),•. rtnMOtlll.
for .ia,.v«i  Th, ptptr .ill i-
tlllllt'al ll ll.Ull
I  I- II lllllll..-
M.1M1.111. April i  Th.Mr.lon ol
lb* I'atiitlllti I'aittli Itlll*.) lor lb,
waak .ndlnt Mar- It u.t ara- *,,:,,aal,
an tna-raaw aatt |_t raniiii,. ,.! tl„. ..ui*
parted ol ia»t ,*at ot ,itit,i«..
A-  liril.lll  a, .'I* II
It I tU  B.    l-ltil.   Mtt   latl*  lard,,,
ri.rli .nil Ibt.o * .ptlti, fa. l.n. an tl*.
llro|tal *A* tt. tntl lla.alwlu'a hit
fafioti bialii diioi.i-kl t,r  ait.r  TO*
t..lai ,..,■...-.
.Uat nattillita
DMtulnler. llro* A Oo . uittuftetor-
*ra ,bil laporlwriof cburvb or.ko* hla.
*******   Ll.tiilltlel t*T.t»1, ,*Mlt OB-
ItbO.b.  I' ilia ta.nl* ta'-  -  ''.'., ,
mada kb kt»ltot&*ut l..tky.   latkhllltttt
IU.W0.	
Italy Thraattat.
Ila*l. Aptu I -Tb* ii.ii aot* t.
ib* |a*.t uf tht Ittii.ti lliiiattal.
.. r Iba
I*", tt.a ti,,*,,,. .til *. I , | -,,, ao
• tlat.a,,".'la .VDl.i-'lta ajtt*. .a.a| (a,kk-
latt'll ll.tll !H,l..,l»la..lt lt,1,.|,,ly
0»o* Otar to lb. I*vl>.
r..t*. .ii'tta t  li I. ttM.au*ha.
,bl,  Ib* tlllikb  tfaoir-laa!  l-llmatril
• llbllffl.*!.  11  ■!  -  !•  *  1,11*  a***tt*W.  l.t
rtttl* Of !-|r.*a*t!l lali.l.t-4. .**
|atllataJ tb* t*b*l *-* 1 al,., h .1 ItUaltl-T.
faait. air i.t^l.
T*h» *• lumi.
'n.i rn. April I.—Uur ulttr-a,
'I    1 l.lttwl,
i ..tn,.,....!,*.ht .iwiraa
Mialpui. ,h* a-*,,* t.l iht ta-tiii at,aat.
kta ,af llitiiab Ui*',w b, ,b* attttat.
•tala that lb* lltifil. lot.* ahkh bti
ktniaa th*t* t«*tb tv ttrl »., ..arm
T*.. Mr. 14. f,,T,w m*m*t\*f4...-t ..m
ttnltt* 1*111*1-. Iti ttatiaatwl atUMlaMi
toniraol  Tht.
.  laltrw
aat tb.  i ...i  tbit  IV
tltll*. t*a tnaa iwMmi ,b*lt Ulltka-
ibw la t taaa  ttHtfo.na,tii hit*
tww« baltt-1 f,**„a •• IV Mptaat tt
1.1*01, ilr.i.1 ba, l,*i, iai-.,, n Ml
bw, ,V Ml*lpu„i Hilt la. alttrh IV
..1111th fort, awl.** Ia.k.1 tktaal iaaa.lt.
A CtMBla, Cl-ail*
tt_naH_Bh .'•  si*.  • -it t»
*a* rwltawiUl rantlt Ihil IV lantMt
wolttal nl Pltaltlat IkiaaraMk.ltv
im. mta. tow* llt.Hi I1n.»i.,t. mm-
aitia-4 aa*. IVlltatMnw am,«. i*tn
.. • l htrawlt laraatttl totltai a*
IV pr*-**1 tttwialbia* Vt-twat*
ttUH. .at. rr-attt llailial  tltt awtf
t*. aiiitai ttb-rtt*. tatti ft-ra.ra-i. to
Wtahlttla* tl IV l**at*l ml 1.1* Urj
.U.I.* Ihraafh llaiwnia, llll,***. IV
laKU M to IV aart-la IV aaa.*
a*"v*r 'Ht*. ***. "tmi N—t M'-t* •»
Mlltt. tUm*. at* IV t*tl| av wl IV
Ihlaw lullta »«l-t*l*l-> >h> -ii
Mtttttal ta. htl|M llwMatv
VlKwtta   Vlilllt.
IV  ItntM  .aawabtatlT  ll*  at--»
.ttllaa. wtrtH l* lltlt at** lh* tll.-lt
MiawtlMl. raiwM M'lvaaa 1
tttratl Haiti (w IV la.-i ■•<«*,. a*.
hi ,v tan, tht. Iuit <«*'■* v. tit.
thaa.. TV mmm a»t V aaaiaaal
Vat.talt.tltl.iav>.* .* *tMt Mil.
****** 1'lia.li, rttla (raa lul.
Ti* Vr«.ra Cm,
« ...ttaloi. AHH , -MUlmtAif
ml Mtiar, Mi, lanuUt IM u tl*
i.ana* i«ttt »( lha t'.Htl MaU.
■V raw* at*. *!  J-'c* It****
■*.-'..  l -ll  II   •'  to
IV .til at IV »,|a*a*...al1aa»llt
Ibtl.lata V«V*« atl, am at p*l-
hlMllM thwalt tal MM It IV w bam
Htiaar.arhl1MI-a.rtl* 1** *****
rttm 1* Ml lha HIM* •« lh*
MM Vl-. lha .ill, .".It .Ut*
iwmNN la IV rnlM.ua al
tht tmatt, m* «ahait* mt *I*m mi*
rw,al* IV t tila-t MalM .lalrtr.
t-w.lt al Alltht bat Ml lalMt*
Ito*  to  att*  ,v  w-rw  wt mam
liattlrii ttl to aalaetw ti  Iv*
taawtit*. IV taawtll* Imra IV a»a
MaatMart. ttm** I* 4aa <**,,m ,m*
IV ahav-at -.1 lha ,r*M ,**** m
IVI Mtlt. atrattla. .Ml pM»«, V
ut*. t» IV m.r* t* i,*aa.i*»i. V
aa.n am.*** "wauia IV t.ttmata
kwatbl wai Mm. lb* uaa matt
Al.aVlt 1* IV tall!*, Ulwa atatwa a*
Maalt.. Ib»l> "
Matliat I* ■•*• M
11 ia.1twtkkt ti' I 1' ■ i.tit U* I
an-aar*. Ihil IV *lal* l»r*,1a«tl IM ■
amlklat ,m Btl* ft** ***** ***** *l*t I
IVluiu*.wii.r-******  IS""*!
a**lltl*t.li*V*UI>llalw. wtatlUl-M ■
iiiaitiWH  twikiI
*.at «qi it la wnmi. ut* »«|U*» I* *
m iHlMI-t l«l***lt al ata. tlaJtlMMUl ■
taallatt. *hn«t ai.|«>t 1-—. I* *t.tttt ■
iVnrtanalh, talttortltwa .*4 .IMI ■
lat-t.llt.IIM ,
l-.a I •*.,•!- t*r .11 it*'*
TV malrmant with llll, am* lit ■
N.w itta.- Nllah |M tt.lt I, a* 1
. aaw, wttb ,b» mm raapUt-aitr, to 1
aaa* V'l* -' *b* •*>**"* •' I* IMI
.-, • .lltoa. TV taaa**, tw*rtfa. I
.•tat, wt IV a»»*r 4t*w at* mma MI
b.*a aatar-wt IV t**-t»ta It w*a>|
imn.    tt   IV    iM*,lt    I
*att—t   IfataM*    «lil    •*•   **
Irraalt.a Via *** •***!**.  *,
tt.r latalam* "*m .labwrawt.
tras pt1l.lt>,". '« AUVat. f—
MrtaU*. .*. 1to.ll IHtal*. t
ttalr wiilm tw th* Hat*.*****l to ,.
Milan lull.  TV latitat..* .Ill l
T
I
!!■
a,n tratrti *l 1 I'.a.w.a-
Ti,*t*ta.iaaata,ta i" iv«»r.hi|*rL
I'll ll*. ****** >*4 AllultaM Vtltfl
111 »lto*l TV thlta i"«*'< t.*1*-* MlJ
aatt. w*r1 Vn *b,. <HI IV tlallHT
rtnal. all* IV latllt. trt.italAIM 1
r-iitMV *t .I**"-'*.' **** <**'D
au ...uhatot IV vtinmal nti.  | 111!  IiEDGBH  NKW WESTMDtBTBJI, IU11TIRII rOl.l'MllU. BUNDAS MORNINC!, Al'nil, r,
r.'l.*phull.a  N.'a  tlil
Atiii-tiiniii- III,,, k, Nuw Wt'iluiiiialitr
Bell-Irving, Paterson & Co.
ll'll'ili'Mlli' tlll.l OotllUlIu  M.i.!,,, Wit,,1,.i,l,   llftilit.  in  l,i,|il„ia,
SHIPPING  ACENTS
NOTICE.
l|.|n.m.i,,l;„i ih, In.", t'l
iiiitl.lit, iliilnl Uu <tl
I  IHJO,  II,.'  iiii'l.i-b'i'
1    ({.'.Villi   f-.l   llll    |
: ivwv tjiuliiHlj i.
|  alth itlt iii.iiiIi'h .lu.*
la'   lUlVilllll'   In  lit
niii.'i itiH'imi i.'ttii.i- nl low typPi  l>ni'
111))  |.|r\l.nn  tlftUll)   llllltlltlt  III  till'
niiiii,- .if tu. iin.i' i. ni tli" tin'*. li"'tti
lro.nw.irki, Wlni'liaitoi rltl."* wuri* ftwi'lv
l|*l'll 111  ,1  llft.'llllllltf   lll'SM'  l'lllll|l."ll'll llf
iiniiii. util iv i'i iimi wori.tt.oii wttb lun-iiii*
,<l1,,'i. ii Laluii o-itiiiiiitfil, timl ui li'H*t
I,,in iM.iri- liiiiK  bPlll klllail rn'w,nm
ii.'.i  Th,. svin.if.ii.mii || pnetlcilt] in
TENDERS.
ni -
On InttKlilii.tt fii'in Kn/jlauil, tm,;' itoob of llquon, uiniiiil drain plpm, i mii-rt ia ii
OnliM-i taken foi Iron (lui and iheot), km mil witir pipaa, gilvanlied    j  Hau VVm|
iron ware, tin phtn.
"TO
i .ni,"ii.
„l „ll clawiol tm iui work
ADVERTISING FREE
10 THE UNEMPLOYED
Itiitin  III, .l„„fl.
,, ,.,.„. ., ,,..
|  mil:-. llliMKMHBll mii I'INBST
li
il N  llll. I IM.-I Mi* I,
OT he ggfrggv.
imi: * K.V.M'l
Tlm  I ...iiimi i,.„. tltll l„  I.u.. i.
iu.,,,,.".  . , imrloilnl i"'i ii-ii-
aititlolai-i'il -it-"- Itu- l.i-l t'lti'i.t! it
tl,  til  1 lull ,-  .int.  tlat'ttloil ,0
I p|, llm iia.nil,llltl
I  .mil .-..l.t li-li.lltt,  ata
uiui ittliri |aiilni. n-kt'tl
lltl ■ .I'tll'i'f   Tlmir.-liill.il kllll
at'itinlliikily mil fall I etlvi du. orwlll
fttr llm  lull  n Itm  nt 1ml  >»«iitl"i.
llti-iilKlnitil  III*  lltiiiliiliiii.  tiltllil  llm
l.t tin.
t!
ml >
.1 .
.at,l
N
\f'lfi
,j,M-
i, i laimrJa,
u i.   nn,*-!.  R KM A It K A 111. Y  •t"1"
t i HStlS ll
(
Till. Mi lltM Mi I I.l".it; I*** HI.I.IV
. a
M'tii: Mui:M\i. i HI*.I
I
i-
HI II  Ullll  Ttl* *HI
I  11  t|„, .i ,   .  |t.i
l|  *,iU   \\ \\|  in  III \  \  lillU!
M.n  ,iii;k iiimmhn
-i i ,i. .  ut, i.i. - Kun I'd.,
• in   .Nil  KKK  tti'li
I *    ■ inSw.
1 i.-n i Mill - i HRNI H AMI i.l.K
i ■   I'M  UtHtK  AMI BRI'AIRINU
* , -.   . ■...!. i  i   aad  mill, i
i.l.j A *** i ..*-t. -II
i   ,  '. . .i	
nn triiiaVi i ii ni
\ lliltl  fi; WOMAN  if l«' UKS
• »   il _| pti i,iMr* ■'".'■■
\\' I.NTKII M.itilM.i.M.IMi.si.i;
**    >  .  *     -   ..li    l.t.I,tit.   f.-.t   ***»*.■.
s . '   >l
I Mill,  tt INTKH  I"  \****l**l  is
1 I  I
M  Llllll  m-lli'l'lll
l,..l'.-.l llllll til.
(PI l,\ Illl 1 1
II*  ,.IIU Ull-  sill1
t.ti I
llllll
It  t   \   '
I." \.ll1l.
illi iii-im H IKTKh
■
,-
itUKAtlK  US   lltAMWA*   UK
.\
rpwtiul nil. iti.-i MtTM.N ***** ui
I
ii
Till.  Ill *,
lilit,1,*rt,,*l. .t,l,i 111. Inn'.a.
ym **...  \i\\  IVKI.I. RIH1 mi i»
.i  ■ ... i liwiniilhi
.uu,  ,ll
if  (J   I., a.  I  . a  I...
■ i vm tt \m i" ixsi KK N"i it
I ii;  KltM m  ii \i i  l.M;.  KAIt,
i' \ ,  i
.. i tali
.t.l  I .,  ll.mMtal  s.n  Vat. .  || '
'l
ai afi
-Hi***** i I i..l>  -.i:\t.i Ml. liitKr*
,il
i_*iiiii "n.i  in \  vi s ,;';; •***,*
*?a-*"'
■ "■—  '" ' it
*   iiwii
i;u.n,i'   lltAMWAN  ******  MS   .,  s  Mi,,,,   .it,,  ,._,.,,.  ...
I. - I.. »•»   »*«
a
I    NAMIN  .t  III   I.MI*I,«'\M| \|
III
illllill I..
ll l-1*1.1
••lllllll
lufurinilUiii Iroui tun)  tlioaundi ol
\*,"\*'.t*  ItoprMontitlvi i■ittii'.iiii-ii mul
iniiii*ti.i*.if ntlur ilfiiuiiiliinlliiii't niiiiii
w.ll ii imn.I ilit*ii  lnnriTi i'f Hi.' Kami'
iiiil'i'itant toctll iinii. mul nf tl>r |* ml
Itlvlublllll  nf I'filnriiiii.hi (I laii'Iuili
NOTICE.
VtHit i: IH iii.ui.iiy i.ivi'.N in VT
l\  tmi 1. rnuii,llltl.-Ii i ilfl.1i
,,,,,,,1,.11'S ii t   St,tm- Mm. .Iititii'i
.1 11  1 \*ji I **
NOTICE.
l|i;i;i;iiv  TAKR  NUTICR  THAT
II  i,, .hi,i iim,'| iiiiin..|t|iit
I ...It'   I. I,t'l    Hi    I rill Hi*   UIUI
\t ' 1.  ,   I  If    -,   I-t,.|   ItU   II III    lllllll,.
i  lr. up i v.. \s.-t.iiiinii-i
HARDWARE
TWO CARLOADS ()!• I l.\KI'\V.-\K1-.
Im ihr spiinn irntlo linvf just lit't-ii i'i'"'is
i'ii, opened up .uul marked nl , 1.>-*>>■ prices
We carry n lull line of builders' Biipplles, ..niku.^*
siiecinliii's of Locks, lliiiltliti^ Paper mid N.iiK
we also liiivt- ,t itiosi magnificeni nock ol i utler)
JOHN oiPSI
woi
MERCHANT AND
TEAMS    'll
n.iai. l-a  HI
\,    at,  ll
1  lill
I.,,
til  iiltltli  Inla
ti., i ,„, llrtl.lt) n't','
t.   - in, , i.i .in. .1 ..nl
um- II llllll II
li i-i Ko
lit., l't
tlt'titlt in
Itl t
.itl  ba.  *l'l-
l. l,*al  aalt,   aaf  nl|t*r|.
tl t'aal III. I'l .'llllll  lilt'
NOTICE.
Vi'll' ll I- ill.ul.in nit'BN 111.xf
i>   in. .,  lln uinbti
i
....
CUNNINGHAM BROS.
RiHilforMnntPftallCetYourMeat
M
li, it. lo Inform ni-
lamlllil I.III lliii liit
.111,1 III Illllill-llll,<
Sl.l tlil lli.t-' -
llllll
-I  III
la 111
,  ,,,
II,, 1, Illation,
Dto A Hn on
i ll'l 1.11, nil nml OR
ROT.
ttHli.lXMl.UO0  8iut.,iK,
li,l«ll,(IOO  IJulitEUi
| **ii It t _v
ANAHAN
,i,. ii
STJIMI
6
I' It II I
Iiv\  mv-«ji viain:  it*--1  wu
N
I ii 11 KIIIN *
I n vllK-tiN hltUIAUII  I""! t"l**
l
■
•piti. inI**  -*S  MH Kill  *
Ml, IIIM   nil:
■
■  ■
* i .-ttitiit-ii
nt.M vi ttiiRK** iiTT
\.a  VV..*    >tr,   V  I
■
I I.*.,,,if *,m*.
■
■
T
\\.'
•_
n ,
• • I UkiRoiN
■
• Md (If a
HM; ml I Rii\|  w a** "i I M.I VM« III m -*"i i M
... r*>
I in  ttKMMINMIItl  nXR  *
I
w
llt
lt
.   II. Ill.a.II
1,1
*r
T
•l-H.
I)
A
I ■
t>\*
a-l   -I
siii:,n
w
'
-
I
|,*  t  Hi.  IIMIIIliTKII  -a
1 a.
•r t  in UK  iiii.t
\Vtl bin  I'l.lUll.l.l"! I  in s.
"
*
W > iiiiii..«i.ir. HAHiiiiii.li
It  a
i   IIKVIllMI I.IIK  it  .
...
tl llollll  I. I  II  lltlllllMl.ll
. .  t \ ,.
.   ... .,„
I,tl-ll...\..  |,l i.a.,,.,1  a  mt
I  H.,1,.,1  I ..till  I, Illllill .1.1  Ml
a* .-a...   \.
,1.11 ,  I,..,.,.,*w<l  IUItl.l«I,.,l-a
-
l-l iU.Millli.il  lut ml n
.., ...
I
I, -
I  H -IIM.I..   V It  1I.IMIV nil.
ll.
'..  I.
•I' i  UKlS-xiV 1111.111*111;  m
l . ■ -..  .,,i,.. ni*.  -
i.t-trii
\  '  ltnt.\|i>  t« ti **  -i lt«. IJ i\
ti ,
I.
Si-.i
.-a-*a 4 ...aaM* a law
lill* h ,1
Illl till,
I llllll,    ,!„   I l|Vl
I ■
S-tll. lull
y • 11.11
.till I ......
****.
Hll MIM
■  J  H.K .*  * * .
I l*«ll;|i*,l   «IIV 1\\ I **| IN M >
NOTICE.
I NMMl 1,1 ■  |;i
in il t
T« Ivtwmm Jl*tifil.:c iht Rmh Aw if
Urt IWit Rim
* *
I.l. Mil*? Mil I* tah
■kill la*
■
*  A M„!**
Hill I Iis.1.,1  1..llil',-ViM.   ■■'
111* i*l lut ilUMi t   H '*.  •-■!" ■■ w
■ ,   ■  '
., i ii,.' .-niiiii, t.i*,..i aud ill ntbor
\\ l ' , ' 1 -a
* ■ imntaili thi wrm.'ii
lit.ii Hi. t  t.,-.h.- lotltllWI,  stlti-n- it I*
.  s..t]k\ii.ii, it- t.i.t. m il
. ' bIi«i iddlthm
■ il    iivtn li) a multttutli nl ntbti
! '.I-''
Ibt ■    ■
nunibtilli mn
ai il.- ■.. i ti, hi 	
ami itiiitl*. in i*. iitianriii aud niiltl)
. rt  rd "f ihf Konaral puallhm
ut iit.i.lai i" liul  li, ii ,*.  .lull  II
..111 . tlll.-ii*  ai„t Utfl  ,. iini.  "Iinill* .In
tl.i-li   i] ■   *at,
watit«l)  in
Hithwi •
tl.  Willi  <  al'-l.t   '"  •    |-l >'  "'
"a ■
-
a
• llth. Hi,*
...
K
i*
• • ■   '
raii-fii! i tahi III Liil
Ifll. |tl
p.iliii. ...a  * a
.    ■
*i.«i
-  . ,.
I  litr  |*i*l. iad
■ ■
lla*.  I
a   -
ariaha
a
I   ■' ,    ■    ■*:,
p*,* **** lh* raalrthaHaa. whlth lh*
h.iAt-M;ti*. i '  It  l*tta» i
M*riii.<. .j .ia*. '■■ f
t*.*ii 1*1.11*"*
tart ili-fll- itrtflti WWIil I* •
li u lui ib**i aad a a
**hh -ttt-lM •- -
IU* t*i
•
■ *
\,*u  . fjn w*
tlal*
a
ibaa alMoaitrd
... p*
Mptaiat
» *** *•
■-'**** ****■■■■■ ••■  tlm
.
*
i .»*,.
lag lahtw it , ma***-
'bs* tt***tid ii n-aahlhi
. ******
■
j iim
I, llio I'l
I ll ll'
I
V .. VV.
. - r| taint*, i melt am
. itil' lh) ■ liatl Iiw imindmint ot bU
propMi, with I. ^ii Kin ima.
\t  I'  I'  I,a* RlVtli null. -   It. .'li|,it
.- t..  i -nal.).-  in . ii,|ii  .1,.  tu Im*  iiiuii
ii|hhi ilmhei iiiuii*. un whd b tin*- llnibri
tifiiiriii ipparantl) iitaiae
in in iinHfii r *iit*. thai Iii*
tt„. n-itiii'iii would bj iiti.'ini*
!* ru. I i'ii imiii * t.t U* titailr* itiil.litar
Ian  biflun upon rtall) beitllf uai
"l.t* ThU .'.',,,  .'.  - a '  ■  !-,.,'•  ,1|„
m—  moil  mm* Umhwi  ;
lltli't.l ..run. .l.-.lnii-iti.i. lit i il,. ...•"•• iw .....i. i  ...tui. n.
 | H.......  u..„l.l   I.a  ,1,1*    ll**i*t, 1**1    -*l'"'
.  |ir**at|ii»r* mnitu, ny inn *  . fc ,
tti u] it   ni Un Ii boMloRa  u *
mini ia*.* 'i-ni'i.ir*i.ti ii-
'i.  md wkla im>*iii it,* ..fii:,-. j
I
i  . ■ ■ .  ,
ii.  iluui  . -i Sitrtti Ittwd In llw
It-lii - It.  IL .. , .  tulltlKllli in Ml
■ ■I ".. lln ■  '-  i*i 1  i |i  nl *i.t'i* *ald
iim-. it,  Itltt-i ■ i
in. I* i**.*'. i  ■  i •■ , i  	
■  i
• Uullll aim.*
iim ..Ian I Uii | 1....1 i' t.i
ii.  ■  ni. a..I ',il
tU,i  , ni  ,
l
.aul |,-t .|  .'.. IH*  - --..ii, (., |j -
ul I,. Hi. I...,i.tliii
■
it*... >i in lln, .-I
[ . . I -   ■ '.
mil ,| il„  1 ia»r ami
. Ki.
A Savings'  Bank
Department
Ha. hewn o|i,ooil in loiuiettioti av.ll.
Oil. Urancli
luitit'i mowed il I'uttrii'.  HiKs.
GEO D. BRYMNER,
IBO I.IW, -a-   1. "-'
G. S. MABEE
PAPER HANGING
SIGN WRITING
PAINTING AND KALSOMINING
ti.,,,,.'   ITI  BD tfyi'HL"
b'liM INT : '-'I'll' KKT
OTEL   DOUGLAg
Xisi Wi -i is in
H'
|.ii,ii*l*. .*>. i-.tl ml in- ti»«"
|,H| |i!iLJ|.' ,;. iinill, aill ti" I -
,,.,...   ualai Li..-..   Hptotal **
■  t. i i i,i ii | ..Iii •
!•■	
I.J.MII Hll . I'r*i|i'
i.i
a	
utini  WilOdl   li  * l .a.t.r ifi.'iatl,
... i itiai Mi  Km»** * propa-al
• iii, it i  *e form '** ia
Canadian Pacific Railway Company
NOTICE.
V..ll.l. I- IIKIIKIIl 11IVBS ntsi
.1 .-.
a
It
II ..IHI
1.......a-  ItallUlla. |a.|
Canadian Pacific Railway CoBpaoy
NOTICE.
•i-iii'iii- mt i in, in:.ins Kit 11-
tit4iudi) ibi ai tai tf ipni.
-   . *ai*4*-r
■ mm U*
.1  lla..Witti|  lha
a
*.i m* ********4*
■
ii nm-.tt
...■a.,'.'V^\y|gt''***'
NOTICE TO BUILDERS.
\\-.  t-- ■ *i iiiiiin-. ti;ni. .
aar.*...   *lr  lit.  t.W 	
•i- Ll iillli K i-aflBial
a
t '. .a. ala,.,
-
NOTICE TO nt'U.DERX.
•I'lH.ltii will, uii III* IkllT.t. IIV
llail ol aroil ni ihorl atrd.1   0
".'l I ""' *•* ■>-"- ••***  ■'all"", i"  I"'
tin'  I ,*i,t*r tod Dmiialtoiii
I. 1 Ullll I
DRY AIDER
LOI
Wa
l.ll.a  Mil
11 II II   llll
OK
coij
ti in
i
it I.Alt, mu; I
in*, mhi i;
l-rl.'l.ti-"IJii  ii,
i" ti Iiniiii
CLOTHi.
wm... itm-itti-iii,
u|  till  ll
us iiii '■! .
sns   IMU,
is
1 lllll II -Ita h tt, It
is* 111'- i	
I lll-l I 111,: -,
im  I.III.  In  -iii.ii  ._ I
llii-l  l H ll
II l.llt-ll. lilt
..ll  llln
..I iHMIi
H
IRD Tlie TAI'
Powell licit, Uati -
 in- in
Nl* Sim I.
'
, ,-■*<■'**   ' VI-
i A'fttf
iml ti
\i» \ «i i t\
•  ll   II IIM t*.
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
tltlhiCOunlfCOuMolOrit.lhColomtlil
I*  it,,   a-.,,, a   -    .1.   ,  ..  -ai
| |n  th*  ***ti* t  **•  th*  ttgtttml
'   t4m,m**-t**t-. i |..
N
I. I- II, l.l It,  "l i I.N  llltl
. '  *
.   II.   Wit  l.M
llll   al..,||.,
• II Hal I- •,
-
NOTICE.
a' *•*
«*  «  MllWI
t *-
NOTICE TO BUItDERH.
*|*t SliRRH "it i Hi* M* RIV1U HV
I ****** f.m-l a-l- * l^.l
*-•   •!*   It'*  ■••
llllitl    1»** ■   •
I
TO CONTRACTORS.
•pM'l'
f
, i-
■  ta ana al I
NOTICE Of ASSIGNMENT.
t*mtmm*m ** **■*  ********  l**a  *,-*.«..
iitaautiM *,*il Caiiwlal |*wi. 1l**a*« •  .*,._..  t. **,« *. aha ****,****■ t***
*.*-,   . k  . , ...
j  *^.tl
'I* i: i iiixrr inu n* iimi ii ■■(
'*
va w,.,-..,.,**,* I*,.
NOTICE.
T<.r. i MH.itiaii.Mkiiiiii i n.t i>>.
IN THE COUNTY COURT Of NEW
WESTMWSIER.
MOtaOCN IT  CHILLIWlCa
BRUNETTE SAWMILL 0a|
Liim,,.    M w Wl STMINSTBK H<
manufacturers OF Lumber, Bhiiiglec Lull. Bill Stuff aud Long Timber a |
to 100 foot.   ALSO  FlooriiiR. Coiling. Ruitit*. Siding, Mouldings. Rtkou
Scroll and Turned Work, Bash, Doon, Window and Door Fran •
UmiMt i'inisli nf all Kinds.	
ift-A.cs-u.iatc  **nX.~cx"k a--aaiar_tood
Kill IHtllll |i HI I i  IN l •  ' 11 II ""SI t'l  ii*'l  '■
Shiopin^ Facilities by River, Ocvait or Rail Unaurpaasod.
ti_:e3 great fire i
Thrm* tru-k* a_r.i u-r w.-r.- Iincnl .•uliroly oat.  tile an* attw ra-rilablt.hrl o. ih|
old all.-.  N.w HiiIIiIIiiu N.w mul CmaplntP ItO-l ol Oooda.  **.• am ablr
(o III nil tiiilfii l.» II.ii.Iiiuii nl anjr il.-*ri-lptloa.
T. J. TRAPP & CO.
n!v w.,  t   HARDWARE MERCHANTS
A
AOHINISIRAIOR'S NOTICE.
If tii*C*ii*lt Cm*** ** Ut ****** Cmi******
(tmm - - ■   '  -a-*t*l *•
"* riitnni'
*,p*tlit •**********,
I nti
| In ttt a..**, t .< ta*  ******  It.
*•'•"*"".* I'*
N
|
ri. ■*•*.  if« **-i \ , ■
iM *****.
Ittl  ■f~r»-'**|»i  ||.  |
■a. *
,_tc  |t  . .-
l*,*i  tin I * a
.
1*.m ttm* !■* tm* **i tam-t***** ****** *i
. a
*m**hg it-**. ****** *
"  '   ' • a
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
Rlcliarda I,too, Nat* Woilmlnilar
Hanofacitirere and Dealers in RourIi aod Dressed Lumber. SbiDftles.  M
Laths .i!.il Picket!*.
Silnton Boxes, net Floats, Trays, and all kinds of Wood Furiiisi-p
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, nnli*-||
Bnl.itlcrti. Brnr.kPis. nowi-li. All ttin.l. ol Plum nml Fancy Turnr-d Won
NEW VANCOUVER OILLEY BROS.
COAL UTOf.HaBk.Mal
imai uacui't nua.'  , ,SaleS*
New Wellington Coal , SBSfrfi
nan •
IH* t
SN.00 PER TON
'
-  -
'"'    I maVSama
,i,a,it j .
■  I**" I llllll. IIMttklti .1
minv. ,s i„,
Y. M. C. I. STIR COURSE   —
01 Ill.il'tt. APRIL til
|1
NOTICE.
.-..ii.i: i- hi itins .uvn tn si
N
tm it it it i*
|*i il i iMt-,  Ah< nm/ i  mil' i.
* .
*
Wini t •.•yv l.i ui im iniK i-
**44th* it -
I*  '--la.lLN  H'.iKI.MH.N  AH, III    it**i**t
V*  ia»* |„ "..,- «'" *
I!   «   'IMAM    Ml' lllll. .  AlY \ ^**Vm
*****  |-«    •-,* ■tt.***Mlrt*ltani*,al**»l* |
*,•* m,**m*a***
■
i **, *mth *ihl '<* ttm *,***
•  *   ■• teia t*ihtimh*1
■1t*-i * **h*ta*h
 ».. ■
• i  •!,-  ll. •»**«••
• ,'i,M  •
********* tha-fHt* m *******
*wt*f*nm*m
■'  tHMIIitaM.  "■
ti'******  *
'* ii.wib ta H ■
*■■*** ***** fl'-iM'n raawia i**»*
1*4*11 4** * .  I iMih *M*
Han * * t inaii •» t *, *
**r t*an*vt N  i
MJt (a I*** ihr I U.i i.l,
laal ir..'- Ml
ti |._ ii*m*tppiawal la
•
■
- .  a  .
right*. AttA It th******* * |
l-tilfllmf I** lt.lt-   tt«. atrlf Ml
t»rii*i> lill lln    i-
•*  I
- - in'*t
i . -■'■.. i
i.   in at 1  . * ■%****
ktlhff ti.-ti ik* TrM*4 K"(i»*.w.
••■
A ttmMcnataaf ***
lath*intt itvi«*Miaiaa*lHltK*lnt MmiNt
••vaurit. I**aat|itaati. *h*r# im
Wtm*mtT at* mt* by tamMUtlatai A*************
tmlthrt Aa****** t**M*t ********** j ^'U^JftUtlf'kiA*^ »?" '*****
*w*m*Am*m*t*mhAi*A Miiktr* ******* -
tit ***** *****mt***  itaaffitiii* aai 1 JURateM!**"*4*"
CAUTION.
\ll**ti".   »tl II i DOUBLB
•I  a.-**!. Maaaiai a.nt*-i
Herring's Opera House
,'■'■■  * ,
i *,tii**
IMPORTANT
Fanners, Teamsters
AM»tltltl.lI-
l \i\\T. mmvKtiimsihii u<*xi
I  '■  -   .  t   .-..a - * -V ****■*• "I K I
...» t  . la, '  m  *1  Mm
***** Stttl******** 1 *  ill  -a,.,.,  -t, Ha
i  ••   ,  \.a  li.-a a.   .«  «.(-..'-.
The latter
..I a p. t.
ui iii
it, mnri  iiiiii  mn tht
•Iuiui nl iln- material ••(
llllll It  I Ml.. .|| t li.tl... I*
intiii- lln- ...mi nti|a>t.mt
. l.ll.llll Mimii   Tin- tmi l|
rlmh hadly cot.litm.i-il i»
llii- vlt.t|.' lit lln- «,.„. i ii
»ii1_- ill,,, ll,ia|.|l
M. A. McRAE
,-".,r.»,t>.i .. IVttiti
I'.. I Iiiiiii ijatll |*i, ti,
H>ill. t  I'l   ..  . OOlp. I< tl.
..itl.tr it moredegant than
iniili.lini; Ihii.iiIi Iniii I li*
iiiutmiil s Ii.i In .|» it.
■ays "Thr ,f/»/,,Mr/
oft I'rnrlnitn.* thr
Mini" II- lit nl ti
nttlii Therefore ink i
your i .nth'
nti*  I.""-
LAiHcRae
llllliii, • I
...II l,*H it   Sim  -|.(.«"
|, ,,*,., I.  t*.
J. W.CREIOHTOlf.
...    Ml, ,
•a-    . .
I- 	
IMPORTANT
CID
• p**tn Ihan a*
oIKi
■•
ni  M
Mail a_Tf-anan
■ *
ral i»*t
**-*A I*, hai a
■
la Iran u-n
-
• i l-.ii .i mib] e*h.|.Nt>
' * *-ah Wt
**Attmg)i",
*****
.
■
M/incAn
Wt*****;t
HI HI Itiil II
ti  *
1I1U1IUV11
!«*■ at,* *t
,,'....... 11. ,
FJiPlllTDII
Pianos, Orps
MU8lGALIN6TRnHE9
'■
CORDOVA at
. i.i.t .■,.- ai
I  i* *»* nt
mmi
Ihat>Ja»l *A*l"t*I*l
r.r.11.1. HlQa-t. ItttJ*
Kilnrtlnn ol Wjlig
«»_.,„» tn pallfra atjg
aorUaaa, Imn «I" "tg^
mlAtt. «a.l »rlll.i-lll>3l
II
■m*
■  ,   a*.  :**.*,**   'ft ir*
"* ,.■*.  - ....   ■-,  t.   .    ,a-„
i ta* *t tmm ****, it*
*\\kipa».*m*****'***  '
***** ||**1 If get*** ,*■ -*
' ';ia;:iri..Ki_.,..i¥'
„,la•,"..",-*^',,i',•;,rM,•
i***m rial -ia as
*****
\i*i.* ********
■f-
i *-»i, i-t*1
ttt* **-.** Ilita^a.
■*** «■ * n»-■*■**
1**t* am* ****** *mttt*****
IM^-feflWl ****** *"**" '
*n**yi*t-aa-**** ***** ,i»i
***** ■ ta*
*  t  *****
|  ttllt.  RRUi  liV  AlitHiN  Al
■  lh*|-*a* .IN***  11. uaa  |a *** mt  **■*,*
***** *\m ***** •*■*  ■* ■
CITY ANO SUBURBAN LOTS.
AH** a aa**.<*#f <*f ttlaiLMa tti*** *****
*******4 *** 9***j9**4  Um.**-*  ,****  At*
: plan** *tri Iran tart*
Patt************* ******* el p*i**t*i at   to *__i ___a i  ..
thu ** tin ai**** .an **m am ********-  " rB* •t**** '© **** ******,* im chops
-Wa**aal*M>.l«MMi*rt*tM»-'^aMI* AND STtAKS  Iti.luk_a_l_
Hi*Ht*|iMH*tii*i*i*aiii«i «»-nn»  i  t"SiM
P.PEEBLES"
eo Broa..
SiiipiiiRliis t Boatbuildere
BOATS FOR HIRE
Ber°"'l (total Cil« Planing Mill. ; jgj-
Ut* lV.ii|ni,r,||M.
MEAKIN'S
nm room   •"••" ""Tm'iX'
Wholesale aed
I Ml
prONEERARTMlf,
T. t. TRAPP.
Im^'m'JL***
....  _    .ttaat. a,^t,
atl-Wr-aa,'   taataawa *****
VANCOUVER
n.t coatsov*.
,- r rm.1 jE;L mitt
Tni5 IiEIXIEIt: NKW WESTMINSTER. IHHTIBII OOIittMBIA, HUN HAV MOIININll  Al'llII,'.
NliW W
OANADA
V  Bit
GIN & CO.
sp
URT
a Vlllauuiia
r
iim Din
Biimon
if.iriiiitluii nl
ui a window,
'** si initow   w«
tai  ami  a a*
\  i * l"',i.l  iiiuii-  ■
\   I   I- ll.W  lilt- * Itt-
il.ill  ml ml Hint
\    '  /id tlil I'MnmiM
\  '  * liailfM n»l ""'
l-M )  ^'t.,.' "■"I'l^"1**
\
\|» i 11.mi
tiaui  titti'in*
.(•.iti M'.tiila**.
'  "i.u.  Itiiiiii-
,   mwimit rApi
I-  \ !..  ■•-** aai  ad-
",   111. '■■< .i.-i lt>.iiii,.-<l
",, . ,1,1.11, f ut  KilUl.
. tolit  li   i'.,.t*..l
I,,   tb*    iiiiiin'
In    IM   .lai"!
.- al,.  Ai.li.it  |D
. ,  a I, l.ll  Jill.' Ufl -
m t iai 'i***ii tt,
tit.i*! m* lu Wli*
,,,- • ..i.i. r.|ti"ii
ih< •" umhI lilt*
■-,. a**aull » lilt 1.
- *ii-.ti|iT fm
■ .rat* hwiloaa.
i . Ullll  Hi*
, i i„,i ..im, n.i,,
|  .   ll,.'  Istt.1.  I tilt  Hll
.,  Ilr.all* nu|lit
Uu btd n.'t aiiin
. in hir, ttii- ii
-
' M  In |i*t
 I'll, but
. in..ii. ().• all
■i.u Wiiliia.i
, iad ai«*»i-*J
ii bratal *■
.,   t . BWItOI
..  ■.
. ..**A u-l luuilar
|WI|  It
.*l »lltlt, llll.
.    •■a-l  It.r till.*)
•
• .ni iad io*l
<  umd and if*
I\ - i*»tk*>
i..| Ifaa
• ii, IU**41*
■ aot nk
.  *   i ,
uap villi
iad a ******
( mill  Ibi (Hit*
. iniiii Jlltl
■ .-1  i**-tlti.*
n -nl m,i aao-r
Ui*i •  i*m*.
I lafon do
,    i\ *
baloia  *t,»
I  a* tt, *U*t**tmtt*
. *>*>•• lata iivl
.i, alaa t.i i)*a4 a*«l
* ptttit
■  nti, i.i.i ******
,  •■**%,**•*
'■■** tint*a*
I Uw  *'
* I.. **t
i*i*dt| J«.,»i
• • at hilt
at  I <j« h* *h*l* lb*
-i at**«t iitll-Ml
iiUM -it*-*. t*il
...  Ii.i
. .  tmll
Mta it to,  1-i.lwt
M, M*
»<1 Mi I.* tati
■4tt****.l lb*
' I •-,»*'  . ■ i
J   -ft'l   I*  I
_
TRAMWAY LINE.
«' iT— " . .J.J ..a;, an'.
On April 15th We Will Offer For Sale
3
In blockB uf 2 tu 5 tieruti each uf tho proporty lying bo-
twoou tho Piwor Huuso uf tho Eloctric Tramway Lino
: : : aiul Now WostminBtor City, known as : : -.
DISTRICT LOT NO. 95
Thii property It travomitl throngboat by both the
New We.tBtln.ter and Vanoonter Electric Tramway
Line and Carriage Road, and many ol the Sobdi-i-
ilon Rloclti will hate trnuta_t< on both roada.
Plana ol the Sabditliion and Prloe Ult will be for-
uiahed on application.
RAND BROS., Agents
•••
a
4_
******
*a*
&*hft
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO,
Hii Property of is Company
WillbapUaadpail nrka tb  M vimii aill  lid
i-„i,.!.U,.|',|,aanli..t -IMU .Ittta.il li,. i, ■.! il.-.itaH.* la.nl ai
Ilia Aitf Iniiii •'/  In*....«.(  In. lu.lli._t u.t' ■hull "I 1'-.  .ir.f
itr |mh« „/  I ,i*i ft*mt  Imli
• altl rdinllK- a lilt lii'ilt'lktUiiii' a ml a lull U.ll.'. .... tt..-  t I*-
ii.t.t i    r. .1,- iL.n.n aii,.tf .-a.i nil t* ilm unly rm"
lllllll l,i  Mn  tfat Unii.< ami thlpt Iff 111]
III-
i rtri  lliilteitn   i*„t n ■ v « Wtita ii ittl -
Itatlaai , ..i.,|,ai,i  a|,.,|,at. ttuUllil  (■» Kim *4 Itu  '
i.t,.I   I tin...i,  I ll, ItratHtll litta |Htln1 It {**
llallaay t »u,|iai,t   11-  ***** I - ■  i In Ihii
|.tiiit ai.iUi,. »,, 11. i,i ,'in ■:. ■ ..  in.il ti.i..„-,'i,  -,. in.,,. | ■ .i.ii  ,
al.il 1,1' I Mill In* I l- l,i-l l.|.
ami rjlal.  ll iml   -ll.tl. lit
Ullll Ih i-litlfi  tiii-.'ti . in.,|.'i,  mil al.t la- .|,4iil  ami
_ffa<H«l ■Ithhw.iiit alllli t.,ttuiHh-i aajrta-l  ■  -   rin p
pari] i
. 1 !
|l  at '1  .li*.•! .-it  lit.*
___rri.aii-*l  it., i,,i,n, nil*, i-.t at.i. ami trull ■■•• iltaati •■••*■
,l.*li, a.,1,   | ,,ti IhiIm .iinni aill It iilfiml In tuaiiufa. I lit* It
jl.tIt.,,r.i-*,.  \\).
.1.1.-1 l.t,,it.  -1 i.l .   .-I	
11st
AND LIVERPOOL,
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
t II I lllllllt. ,-...,i,ii,t,„-.Ii.t [ti,l„, al.t, in attll,..rtllt-*.>u
11..- .l|li)t. I tn I*  th*  II*,t .*,... uOMtr* I',-.■■*,,*, tn ,l-| i
I  " in inu-, iitll '  "ttl,.- Hi..., a *
tailaatt  |i, i*,, ytan ir praatnt arnaitifttal* am naiaiad
-;.i, aill it tmi.nl,. al I uni.. f  li. a l.» a .1-1,1 all
'   l'  '.  -    . ..   I  1.1,rl-
.'.tlal tut llm iiils.it  Inn. Stir. I- -**'!'Uu aill t*
itai.ii.-iifi ii. i.t.,. t., u„ nm.ii i ..ii,|M.i.) .!■ rn ai i.i>.ii-.i
I'.'.'.'.i.i"! I'lvltftit In   ih-lllltt lllll  I i  "'it* I.  1 "t  U.a
la.i i.i '...,' V .'li.u. -tilt. '.-.I...I ... t...  -...I  it-iNv.
'.,,, i Itu .  |>  1   -■ .*
i.a.lti'1 t i ai. all-iail i-'HI.'In «'*>'•'-  ml ■■■•* 1,1*1
■  ■ I .. •'.,• ii .t   , i  ,   r a •    i  , .,*
11. ifbl im ii. .1,,.,i.. ... t* imi   i'ii (.Liil-...| mti I I.u A ii.tf Lull.   I.iiiial.l ami all
','..;
. i.t. , a. it-
l.n.i
all tiuii* in IL*
*
a|iiUti*l. Iim- a lallt-t a.,*l >uirl  *****
i' I   il Ida., at UJ .rllt.t in-liil
.\-a-...tii aud t*lilit|U-iulll mill btartcl*d at Urarttwl lu.
I  ..1..I. I.    I I   .   . _..t , .  j_.f1.-H)  It  l.,vr(l,- I la
tali,,  ll.. ;i lull at, f*i(i-...it i.iii.** aar   .Ml |-aiii.ut*i«..t
T. T. TRAPP,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
■& + •&
t
•••
*
•••
AUtta Oi ttal I  aa
lilaadN 4*1 * tmn
*4 Uioiiful **ditti*l*, i.**t ibana*d l'i
liutli Iimili an-i I'li'-ti
. M Ika ******
itg'4 lb* ibah 1- ••t.tttei tilll* ***
a,.*aiaa.la mu.**Ko I-tlb* *** ** *
i. m.i ii I!--.bant* ai.*! ttia*. Naait-
an, af* lb* • "*-n*< '■ i• intt ***** ilna^i
a*-,.*d«itaii tt t*-1   A  *tr
ipUaf. ***** bull 1* ■*■.'■ •  ■
.    «a- ' **tr«||f t|,a>
lad t«,.i,l«t.4 •lib 1b»r*iMnt*iar If*
«*'*i*,.| IM.t- .i*bl It'll *l'fl> -tl  *
P.I.-lia. a.  Bi..   a a
ri*«m adii**! t*t*n*il it*** T**i«ait»,
ia|.u- ,....m.i, ii ii t*afM4ibii lb*
tl.stta- Miwhtti i .H»taiii** tj tk* IYr*t.)
- . < bm*a ii ii* »->-»iiat i*" *****
inaiadanUtti ••* ******* W *• ' Md
«...   i-i-. a ni,,a it-- ia.«irtl»*>l tb*
■it taar
• .  * »l ill
ran *••* ta lb* Mil. **4 tb* *p*
**A*tt***K *4 m4Ath** »l**lMt<it • • t-
tb.* fuilnaiai a*a |atiau N*»fib Ittml
iad Ait   '   k   • Uivf and Rwb
*  I Mn4 lUi.  Nnttbl*id
• • 1tU*
- -1   - - . *
bi   t    ....    T**r ma*
■  aat «n ****  '■ *••*  t *■«»
* ,.• |*|    -,  iitiadf*! It**
*  11 '
* p \ * 'i att  it iMth.
iia. mrtiad ti«!*, it* Nmiii in *****
• itti* ******  lha ill*-
i at lb* alili!) iH n(
\|..„. M It.* Ii„» .« ii.. N..nb
t ,i..t* in
VANCOUVERSTONE **
COMPANY Tin.  (.:d *itat*liil,«l  i-i* *.ii  !..»
m   ■_,   mm * •_■ m    *    ********
J. Z. HALL ttc CO.
**isA ■r.';..,;:.v *S**X "* sandstone
319 °S*SS*V VANCOUVER, I, C, ...
*i|*a ,..
,-ata t\^4. Pt*.
I
AakUl ttt' * - •  . ■ «*J I, Vl
naia nm. rh  jj^.
., « I ala I.,.*-! .-.ta t*m<L ami j ,*^_ 'j.5.lA\' u"'.^^* .*,. a Hat*.
•■ •■ i ?T;.^rS?itiii.dSp
liraOM*. aM Va»* _ **•' **"*«'— * - **'•   	
i
--^."^bJiffaar
• u ***** nnaa-f Uaa*
l
)>**-ti put in thorwi|h •ofkiiic rottdi
niMi,ii,il ti willing oat ifintilati
aailitjr ol lit*r FataUi*-* RpplU
All o-nltn ir-ft it Mrt>ohou|b a ttor*
■i, ri'"!.t Strtft aill hai* piwnpt at
tr nt t,m llr*»*ry ttvat-nl ai Kaj.|*rt
tttn   T*lHtbon* T.^.
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INCOarORlTBD  BY  R0Y1L  illAHTtB  110.
ausoi, cochiii i Co. rtovn'.i-ti
,-..  ,,rt liibi
mm  a ,.** .na
taa rot'taa
i *t tbit
. •*
i  -
' Utt
•   ,   i. Ot-te it***
• -«• I»  In
* .n-t i law-ttniii
** ** * •*- •
.  - - .  .-
• .,
i
at* ia it*.* i*i
lb* "l» bad
ia-    f Haaan  MeOtUlnai.
| i ***** ******** ******* *4 ***4 la tb*
* v.. ffaaurtaMar. i*t«aUi
j  l*****.!**! li. lb* tatfWttiliil**   '
| UM II i  U^i.Tiat**.! *t*mp*i*.* *
**:• t-ttt.lbat ib*| *p* ***>**"** Ibat ibt
*ma|*a<*|  iV*aH t* llttvi|«ia1*4 *a*lb
I lb* |**«*l** Ihd t*tltW**i*l*4 ImI **A
alt ttittiai t« («*atitb*jl* ***** pa* la
.nitt'tttii-iHiit iw ail i
d*ttb*t*it. t ta* vt********t itu
t*b*b i* ib* bub**ai bavwa tnttti, iha
********* ***>*i ** hi mi *t* in
...    ,  . . i ■   i*. * i. * • - **
tittdt  IVi ai*linb*t til"  .
* •  uaaaau at ta*
I tat* mi ***** t*i «*at. it*** tb* i**atfl*
I tk* .4 it** dii* Tb*v Ntibtr tta*rt
tbatt lb*-aat*r**4ii**h ****** a* V»*d
I.* ***** it*i h* ttttari lain tana
' Mb*l rhiaa*! Ik pl*i*ftl a . ««f *it4 *i*
■ *nmAm**t**u**mnmTt*Wm
It. 1. FOLEY.
Lumber Broker
I Vi L-'i'll NT A •! M
Real Ea(a(e and Aocldant
Inaaranre.
PROF. WALKER'S
Inlit1^ Oil Mill ;.**
- A TRIUMPH Of GENIUS
TIME TABLE
Capital Paid np
Reserve Fund  *
• -  -  £600.000  13.000.000
..in. iMi.aa tn nraana
• -  -   £200,000  11.000.000
IIII- BANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection twth Ihcir general Banking Butinoi. anil arc now |ire|nrril In receive Ucpotitl
i.m ut iwl. „; onc Oolar uiui.ink upon which intcrcit will be allowed al current raici  I'rctem rale,
a,i.aua run a* nm i is.  '••• ■****,** Waataaattafca.i.tta* r .
TAU6HT FOR 3 OOllARS | «g^*j» *****^, gt*?'!   To*r *r 0ant- *** ********
|lc|XMili received for l-'ixed I'crittd*. and inieretl allowed on term* which may 11 uceruin
Str.ROBT.DUNSMUIR
ta aooiaa. *****
MtVDtt tm. M\n>i\ •*• v\n-
i	
V* WcaaaaMi* w *'******* M*m*A*y\**m
aNwiiRiMaa4i|ti|.*i.
\'m*m*m tm******; * m,
•*
iViktrnt, 1lwr*3*l*,>i *a
>« WtwaawM i ■ *******', -
*   *
■
.   .   a  I
.   . „-  ■
taWHwa*..
LYAL dt CO*
BOOKSELLERS
A STATIONERS
IU,. ,a*t-t*e*ft| laml ta**. la Ibt
HAMLEY BLOCK
Ha. a  iltlawtt
it*iatt. *,»«.. N.« it.*.*..*.*.
nl on u|t|i|ti.iiimi
, I
Nt ii Wcttminner, ^nd January. 1S91.
I B. MARSHALL  MANURE FOR SALE
DRAYMAN
E. A. WTLD.
Acting M.itw^r.
\  *  •,,*'.-**,*m***t*.ti**m*
M *4*it*« lb* ttlkttr  AMrtfm
.   "Mn A  lit* *,,
a ibll  MaiilB
s,,;.*t- *K*   *m
I  (-44l.-Ut*
•  libit Ibi
a
-   *.  I    - I   '  <~
Italia tlltl
*.  tt. ***i am*
I - it. aimt* I -?•«
m ia litt lliu
.   1   *«i»
, 1 •. •
•  *t*t>.l*ai*   ' '"
• aailblaa
 '
• lb* taat-f aad
a****n ******
• , 11 . « -.  .
, MiHiar.lMl b*«
1* raW but l«
• km* *nf*fiM
II Ibll IMMl  tt
■   It  aill  cmi tb* (Hf
■nt t|..e*aa*i
I  ft M b Im *****  II
iia |l , ■  .    *
I    a f
Mi*  Ilt tile-*** •*
1 ******** th****n*i
***** lb* ,a**">a*
n,a  , laadtaa
** a* 1. i"t than*
* • ti| audi***! I
idj  a 1*4****** II
u ******* tbt lla#*
I  i),*!  ****** lid
ll H ttliiaaHmbt In
•■»***l* ap tb* ft—rl *•* ***
ai-Ttioalli tata b*i
I lit, ittt* il It ••• i tl 1-1
,  .tai Bi.it «t lb*
" ibi* ladt ilMiaM tw Ikw
* - mw k ****** **|niB*t**ai
'  *b*Bl1 tvnMU IM *--1 *•*
mm u  i»* <iii
• mm   ia   *i**lal  In
-f    ****.*
t It    1 hr-a f-^b**- I
1 n  ti-th 1 •«* ai*
'  * 1 •  'v-«BI*11l* **
lltl), b*i* li Mill an
•** im ** i***t and
" KiitftM   HVa h ****
****-   Pf.-Ntltlt l»b«i
-  I  tblab It bt|b
****** tn |ft,l tW lb*
' "*i *   *ata up *•**"■
, 1 :***i *****  1
'    **l !'.*!• Ill J-H'T*
-ft lla*  fa ***•>$ Miattt lli
"thl't «|1(b indrb**!
'   ' 1t,M*tftt,.Ht.  lad It "i**1*
I **1i4*ti liwaatad
r.irma
i*'f' Anil I. IMI.
Iflli'Hl-i. -
!   Tl*** Vkl.ni LilaBiit tbu ♦(-**-•-at
.  1 ,A lb* ITtbtl • >*a*til
1 .uiaaaat. »b« i-Mwart*! ibtt* «* l*tidii
1   **'  iad  tab*. II* l*ii*""iM
I n'Hi*ft|*'i»|.**till**a**i*Tt3*i«li» *«**«•
■ r
iw w*h»t y.aiuti* mm*m*j, *t*r
tbt ptm*Ai*g »ftttrtalaHt la ib* *>iii
*mtm\ mm *n* w**T* UH*nlM tn
thn*mm* u* iaralttrt *m lb* |t*
Cttm laai ********. ill ,4 *bxb *n*
!r rm**** Tb* *«**•■•* •*• t"
«*~i n*n*t%* t*rtt ***** ***** i» a*t-
F*ti biiantttf  Mi II li a   *> >
.m4 ****. ban i-ilt'* , it't i«-«t  M
la* ******  th* tatfillKi wduitt Mi«1*t
iiiiii iii* m\ *h* I - *
IVya-ftff ti*.iJtfaai*i«-'*d tti»i*t
mil* t**m 1 Mt'** a*a ** prnt***!** * ■**■
tuatrA Man** 1 Htm l"itt*41* * lii-
** * u-n *** lb* ttatla M'HiifttBi
tb* b*tl t.ta*t#*l*i *Wla'*t Ibit bit
am atll*** mtm* a Vn-wti ••in*-.
N**t*a*ai*(.bKt''- *■ ** «»•* ,fc*
, 1  .- -in Aaaa liaita* A-*4i**
BUSINESS NOTICE!
1 ni... niiMnKUMYci qroHU*
I aai. a***^.i ttS«i*;'' **•*.**
i^wwiSWfe
• "".'UV**44
* *■*•' ***
F.STIRSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
totes' Exchange
DINING HALL
la. aw. ft. "I •* "**--~«l ^****t
.:■;•:  y'. , ;;.:*;. •;•. ..*:::'
■
,.,.  .  ....  - • "
tla -a a
At tl* »!• * I* I*  I"*
.at, .at.**!'*. Haa .laaal lla .Utaat
ltiwtor.,1.  |.tU**a  ,* (la  1'aH.U
tw.*.i .itlt. mat "ill "•''•"II?
it..!.  ■ •  .-• "  -  •
llll r.a.,«i.| lla.au I a t* aU. ****
.111 ta, I." -"i** «•*
II.,tit*. ** lh< •.*•*• *i«».- «'"
all, ttl ...1. iHpialwwtdit Tka
.awtal t.a latwa l-alll ****, ,*r *****
,aral*l*m.wll'ar1.l*.l •*"*■ •*" *'"•
la .11 .rwtaHint. i«i» m, * ** iw
laai*.. Iw., ...» rtatll la II.'. .'rrirrliw*
TV t.l-lJii «*»» •*• "I''' .I**"*' I**
,*,„**. II" l."'*.1 •*"',h" "" "*'
,.- I Xt-tltalt ..,.** Ttt* .Itwitr
tta , ,1* >«•, I*-""- * I*** ***  *"*•*"
,»! w Ul .it •..»! ** li* • a*.
.t«*l l«S (•*• '" ai.awwt. allli I*
f,** lw.t.l..iat.iaa.li-<-" .1* ' I -I
.l,**a..nlila'.1.li«l>it""*''*. I'"
imi* Ift* m* i« •um '• *•*!**- *•**
mt m**l Alamt ******'* I* ****** '•'.
■ ■ ai..i.tL»(-1 AU-ai.ptl.a
„*i |.l, wi «<* l*r» 'tilt*!*.
an,   •**»«  lar.  *,!***•  •'"  ■*
mA ,« rltaWat  rta«. •*** ti *
Itttt. "'Hi  I." ""* *■*"*'   "
a.ii aaa »»i r*,»«i lh 'in m»
tkt—itl.1 Tf Clhalial. I* I*. Il»l
.tut**, lli.t .HI tll.au I" ." I,is*i.l
I.l*, l.aaa l ant "-- T»* ' tltlotl. «lll
•a.i a ..*--• III. Itth -r.i In. lit* 1 t'l-
.at wl . a*l!t*l «,r,.,.iit, ,0 It, ,.'lt...T, a
It, tvatt.t MtiHM attai Itr ra.i*
, „t t otn, hi. '. ik' taint ot Ut
PHEAPSIOE
Owing to oar ba*
lac anable to at*
rare tollable pre-
mlaee we hate de-
elded lo cloae oar
oRoe In Ihlt city
lor tha pi-meat.
BOORCHIER, CROFT
MALLETTE.
>*it Im 0 r It  Mall**, li ******** I*
Ittllt t*i**a f*'t
Raw WaUlagloa Ooal.
TBOS. I'tJSllriHAt
hribaw in****
W. H. VIANEN
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: HANUPAUTDR2NU : JEWELER,
Coliitnliia St.. Three Dnon Weit From I'. 0.
WH0LKI1LI
.   ,  .    piou mmA niurnriirR •*-*>  .V..IIiiu.t..f'l. Ctmn., cclcbralnl I'lriinl Ware. r_iiiulru|>.e
FISH and UAMat, liL.-tUi.t __...„ .„| _.. ,_„.„,,,, ,„m.„lilm „ T.
fml It-.,, lit. VatiBtuit-i
OARESHK. OREEN A GO.
BANKERS
,k*tt**t«t**i *»>i VKttaii. M t'
COAL
COAK :<s WOOD
Xm«* prctenl.1 .it botiom price*.  Simp*ann. Hall. Miller &
...... iVillingfont, Conn., celcbr.ile.1 l'l,iir*l Ware. quadru|*le
|il..ling, look tirti pritc over all compclilon it Toronto Uxhibi-
riati Bu***. !•» -*at«aawi    .j,,,, |S(J0  Gold llld .Silver Wiittlic*. I)i.iimtnd» and Gcffl
j ^ll"' t_" ""' '*" "'** 1 Ring*. Jewelrv. Clock*, Sitectaclet, elc.  A lime stock of New
m,-*>... -\tlntmn mq ^    Artiilic Good* in Plated Ware .mil Jewelry will amir early in
*D«alrfl a11 ttftaT December.  Call and tee price*, no trouble to thou good*.
Johnston
SMITHS
Reaeaber tbe Address G. A. NcTAViSH
" "■ «' *■■* "- ■ ■ ■■ ,,    . ..
11. I-,.it. i'..iai iltit » »*iit*. tt- Have mitt  in  o|ierat>on inc
th'» *ta1* .ml,
IManait I- Wi .1 «a_ M ' —-.-^Z-m--
»1u.a, ,-nlaatiUlllwrl. --. it.-IT't'..i..| It, 1*,  llllll t*
Inla.U, It. la-tlllll  - —^W^^WW^WW.^
aaa ■• rtlttr " '   •*'•    " '  • ' "• i*f»-i
tat. E. Will.. Ilratj l.t|,a|*
tri.t tlliiatei .1 .11 ii,*,.
i*..'
i aw. I\t - .
wia rwraitw. Mt at*, tin, mt 1.1 ,
a  JHaaaa. m***It* mm*««It*. | tt.awwlw_a.iw. *___ S-..**e«
a,.-. aaa  «„wt ar aa. w-rla. «!■*  a
MMaMt'tMM^.ii4a- ***** mam, * -***m
rrJriv***-**** liodobs and cigars
a,. .- -.1 -..-ii.-.k i...i.i i.nm,i■ taa' ' '   •«'
t it* MM aaltwt. I waalaaal .ai*H
ii tat. .oi anil t.tco i co
|3 C-t-UDt-u iim:.: : In imiiiiiir
Compint. !l..nt,lcd|
llll TIIII.IL No. II.
i ttiv ml ..w
[NVERTAVISH ^URSERY
VICTORIA
V roa want SEEDS. PLANTS. SHRUBS. TREES, or
aay Oarden Raqaltllm. aend lor my Catalogae.
I ii wi: um i iiir.i.i in. v..-i ...tiri in. n-t utii»iisii ir ni nti
i-,.„i. tft-i  . ii.iisiniNu m nn. ni-i
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
ZZ  .ii toaw ** van
W.TURNNILL&CO
xz Ship Chandlery.
*,,***.tiitMibt «-**- A m
m LELW0 HQTEL  Mtoriom
U   A«otioRSala(    ...*tti"«*".it.r. bkic^
EVERY SATURDAY EVENING N««c..n.r,.or.fl,....8.n.,
Josi What We Want
WESTMINSTER
Steam Laundry
tt. ***** ,-aaaaM.I art T..WIW.
Hr**, la latwTtl,
Ttta t>t.ir tlllwrl a alia,, aawaw Ita tw*,
It, atl ,r,*rl,al aaal* ■■ '** Hi,
(OOD MULE BOOK
TUI. lario. ul Inwttana Cta>
;L-l*  T • t,1-1 llarlat lit
it lb. rumor*
llall.*na 1* ml ttrt ol lk* rllj I, rata-
nttlM* lala.
aaa a.atat.ai. ■
,„„ '. '*,*.«•,. lata.
I aad a. aat Ittt* Uaa.. maa, M Ml **.,
' ,,..,, .--.-.
■
n it«tk of
_...**.»
-t.aSa a tmm tm Ma*,.
na , 11mi a■ ,-a..w.**taa»iaiHt«it
ra..t r * t.ar „r. graatawi
.. a-a la tail w*aa.,ka.  II—,1 t.lW
tnt lai .allialiil Iw la, pill nt Ika -HI  .
tt*a,,-t*r,ltar rattan,  .1-1  ,trt-a_-t  <0 ,fc*    /.a**|a_n ■ |   |_|^Td
a*., .„k .*.*. ****,**.***** CENTRAL HOTfcL
I*llt«iral1,ltat,»*.llllt   SoClIt,  I
at*. a*pla,'-l  ,**'< I—alt* tra-taot
lllaaltt*.  I,-aatt .* ,iar*-t,. •*<* -tat
Mina.
. arrtl,.   .
We have tin li iml ,i V.-rv Large
l.<1 llllll- l-Alll* i lis i* it IIBH,tin-  ii
.ii-l*ii    "11- I'lllll IIIASI lli-l.
...If -IIM- Tilt. AM. -HAS. l-il IINI)
MdrKa. NAllA itlll-M "I AH- KIM"
Fwltermen's Sopplieg-"*1 M,,N"' T~ *.': ?;r:%"vr "—"-"-
JAMEH CINXIMIHAM. . ^w^-l"^ I «■ *** ■" *'' • Wrl" *>' ,,,,,T,
Aftni tm ibt ******
******** ^MRKcoTOiwwoa fm i^^aj.dai j    7.," "- s Vancouver, b.
tit*** tuft unit "•' " '"' '   "   '
Me**** him \*m Win-,-mi*- *<«CbMl
BlMtfe indn, -mbftO «***"*? *•******■ *****
l„ .-1 -**»tw-i*» ll ;»<Jr«b
\ nana *****
m*m**tm *ribi«  tm •* *
^■aaneatVm **A labal
tt *mt*n rhAatrmM ****.
CREIGHTON, FRASER & COY.
FINANCIAL AGENT
m- ■■ •*, *■ a
aad «*
***** taw
*********
mhttett*
etc.-.*-. aai eA»at_*nveat st
*t* *rttiai*«Tta, ir
r ti'-iiiM, *ti 1 ***** rt***.
•in »ii in, i ii    |___«_ta_tj
JAME8 CASH, ProprtltCf\W-—*v,*i'
i WESTMINSTER STEAM UlllMT, j ■*■■*_■_■_»*_* aaal**__i I  ""i-VIihaataftiaaa
eat-PFMiTow.  1afffcEsar,-'",,,,-,i^,
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers and Wholesale Dealers in
Groceries, Protons, %n, Tobaccos, Etc.
I 100-109*104 Powell 8t.
«i,u« m_-.  ' *^%a^^,,"l!V ' ?. O. Box 207 Vancouver, B. C.
Mta mmto*.  n .-.. mi. -—-—■ "^^—•*
mm <** m ***** m iw Wan t *************
ttf t it t«* in tenia
.,-.. MAI i'i lana Vviam t*
thi *hm*tA tMtl«ht«
,  a***
IMMl ftitnart ritVi*. aM *** **** ******
mtbtaaiaat ****** n **•»•*. ItHtaltail  .mmm—m..
****** I   tl ■ ******** Km Whimhw, tWiaM ta
xudutil inu i mmm
own • -ti'. — • it*
r.taail.aM.. . Wetlaalatlr,.
tiw.M. ,i.ktt m
a,waia. arttirrllr, ta
j amaa, Raakrra ttatai.«!, larai."t»«"
I   |ra, r-aahan. Saw •rVtarata.il. Itamia la
•».lta«la1t>taadai. in.
TWIorjlw*. I*w-
Oa, Taaa tal,. al ttf ttl*- trtfcaa. na
!    a h*
i
THE  T.KltOKH  NEW  WliSTMlNSTEl!  Itlll'I'ISll  00UJMBIA HONDA*.' MOHNINO, Al'llII, 5
\
JUST ARRIVED mm* ENGLISH GOODS
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
LOTS IN SQUXH
lli'UHKi.lti Ai TiuthUv l'ni|i!'l"
liitmlinim uml I'lnur Oil ('lmli»
OinliiiUMiml Bllmli
COLUMBIA.
STREET.
OGLE, CAMPBELL A FREEMAN
NEWS OF TIIK CITY
■ tk. t.tv.rtl.aiiittil.
LOCAL HIIHVITIILB
LATE PIWrCHES
tli ttitlt a am-tn l>i< .a
, ,„,,,„'. In,,,, Jn|iiilli'ai' m lilt Mti.linitv
I:.  Ilitlr  i-  I'M' -ll Inn  t|irll  1   Hi  Mllllll
'    "-   I'l-.l,.Hl«  lllt'l ll,,' a,,..,„„.,  I,,,a ,1,    .1. „   I.  ,1|„ .1
'"   "'*' I , 11.,,.,,-,
■-■■• -i- x:xx:::xxx:.*r i
i.i tin iimii.-t'lllii. *■■*■■ "■■;1'l'--" X ii-  i«-  *•' in_s.   '
.i.u
1 ci"l01s \\^%
l.ui* ii, Sunlit \\iiliiuiii|i'i,ri'm-
iii,, ii,in, u ii nut flimnl vlow i'l
li.i . i) uuliiji [in ii iliorl nut'1
is .ml- iiiiil ."i iln piati-il I* iinni,,, .■,!,,ii.i,   \i.„ unii.' ..(tin
Aft*    ^x
\
*  ■%■
J. E. PHILt-IPsI
THE LE«JL0!!B
„„>...,., tllii'llr '"»l"!j|    -I'll,.-,
,\ii*..* iiiu' AIk i'ii"
..i. Un  rnuii Tho Aliti-Ctiiiiiitiiut Ail
'.ill "'I K  II* ii,.*„.s  M,., , V|H It   . I
i;, i ti. J |'i„.ii,i.«.i, a
!,*. XI, l\ A
.  ,
M 1
I
■
I.-'
*
-  .'
-
■
■■ a   .
'
*
I I 1  -  ..  a   j A '
■
Hll I
li. i. t ) Ml tt i  i
...
■ ■
i. ■ i
a
■
:
■
■
aard i
HM-***
i
■
r it.
Ml   It
itntait
ii . u
*
■
t
a
'
IV* iii I  I) i
■
.•.tt.-lii.Hii.*  (i.'tii  i tu I
.    ,    :   I  ! 1.1,1   • HI'
,., :,h-|k   Al.,nl '.inn. in
-. .  ■,.    lln  I ,.,
. .   . ■  t
. .1 mii hit,' il Inm.* rn. i
' Hi- lidowalk, iltuit. ti,. .I aii tm *
. iinni* -i .    • On
t-4l ut itl ..ii 11 in Imlil U't|. t-
U. A. Itu '-..1,1,ii.iii,
in.i '.Uu..  laiuli ui i' "III
It , •
■' ui -.1 ii..- Nit .
t :,.-.*..
. iingthit i :*-'
tad ** M.ii,
Di    \  i in ibortlT
ii-.i I. imt
nt mil
-
' '
' "   llll*,  IU
I •■'
'
| I,..*.   ,.t
■
i-a • ■
■
s
I  M i. .. * .-..,.  i
.   * , ' *. ,
■  "
■
. ftn fin il. , HI
maa,  Mr- •*>•_
UM
III |.|i,1ta>
«| I   ■  a
* rmidiii*
I
Ili.tl'tUtttlt,
tt.. .ii i ii n*i (..,1
.tit**! t- Im
■ ■
■
I.a   II, .  a
-iikti  Ri*
• in
■
.1
"Milt,   ****
'
.*!*  II
..1 ..(tbttat*
lllll III.' IMlll.Uli. Iil.l'l  ... 1 .-'  V  * '
Iimi. Li  ill lll'll  111 still U- 1'H-
iii.I,nl  io Ami i'ii  -tn  '''
i
..    *  ,
,t.,i lu  i bin hi  ■
'.*.  ;  - .,,.  ..( it i-t
:.v. i    i mti tin ll* alV*
■I ,*  |||»  v ...
...   i
i„.t . nn  ttall  ■" I   i tt
■■
Tlirillfil W.tli BldUluiUl
■*.•*! iim i 1*1  A|irll t  Two nu .
.lh.1  tiali)  *
M..i. fti.t.1 on Tl i
■ ,  ■  ■
11.,'
..I
■
ill (-..nl* ul
-
I1
'  ■-
U . ,  ,
■  *■*,
■
■
i  ,
Rtiniai.lt.  But M* Urn li..|>
Itt HI IX  t \
•   .,.*! *!  |l t.1  ,•.  ||
.
fti... _tl,-ft
,-
■
■
■
aatt
•
'.
Wntii-t *•■••
\i„l .,. i.u I'.iuiitiii: Until, ti
-I lil .Ii»ii in .uul *.-.-mn llii
iiiu. I ni'ii-.'  irill "I  lii
mmt ami ii-wii-tli, nl nil tuin
L. J. Cole & Go.
Agent, lot the c.'ii'in,ni'ii J. a
J. Taylor Safe.	
LOOK II
READY JUST NOW V. .,'„r,,;;'
■ im l.i '  nii.it
V,a. and li " ..is
.  .'lit-  all-
Ilk, a  1  .'-.1  llll 11/
OUR WONDERFUL __r.;S_,£
"i-tti'i..
HEN'S AND BOYS':„  ... ",'.'■,■:,■'
——————
it.   Haul.  ,1,5
k.
\
*******  ** *& T-W
\
***** *■***!. *.
IN FULL BLAST r
IN THE ARMSTRONG y * a<*H
I  i REAL E§' ^1
"> ti
"' 0   fl
V •
lllllt  lint. IS  I'lt'Tl
|#-- ii.i.l|.t.|.'iii. -I
Da  j.
LD
 uiui-. s i' usniliKS    ' « -is'i-
Liili Hauls, Siln I
REAL ESTAi *
WE ARE SIMPLY I
Mill!
Mill!
tt'l  tils.
Wli
GENTS'
i    mhi .iit nm
llll*. 1 ,[.- 1 I.l. I*** al  1 -
li   .i   ..
li -Ail) pi)
\Mi
GENTS'
FURNISHINGS
FURNISHINGS
It.
INSURANCE and FINANCIAL AC'TS
Pircbia. Sell anil Lease Property, Coiled Reals, Mate Loan, fa
lanes, anil transact all business relation to Real Estate
\* i' •   ..i-i,-
....
..tt..  I.tn H..I  Mai'iir.
c
AMPBELL'S
CORNER
Pram ami M> K-'uin- Bta
?iS   ww a*aai» no*   %*W
* Frank S, de Grey
*V\h\* ***** MKTIUMltlK
• *,.,*• |ftla-r
ll.tta. Imma. '■
\.
I  ..ia.  N.i, l«t4M Na* Mat*
I
*■
■
■
.   '
Am-ii"*'* Oi*at Tnm*ittaa
\,- ^i m \.'  ■  t
• I
i-Wf o| MB*
*
■
-.
■
It llth  I ■
tb*a*ti
tut,
GOOD
NEW
CHEAP
■■
.'St.
t.t .
11 li'. -.11"
al  I  ll -i   * ,t I* Ika
lift   1 I- -a.l.aafl I- *l-r-4*l ** -"**-
It fc.***
It li lar
...
J II si..*-
1
I
'■
*4 Via**'. *
of VaiKt** ■
■ Am* H a
'
,..at|-*,w|
«*"*
•  •*•
.*,****>
II*  *M
■ o tt o**ta* a tKtittr
■ ■
p
III  \ ■
Ml N«4tt**lt.
ia*1b*t t*t*at*t *****
a
■ *.*.,-    **,*    * I '
*******   *****
* •
■    .
a
Mta*  It* aa* I
■
I
ttu ***i*
*
Tt*m *******
a
h***  *t  *m.
II
iaaa va au   g?
CHEAPS1DE
GOODS!
The Crown Stables
hi it * * i imi. pf**,**
II -*w    lla.it
■   ' ,-    -■  •
. -,.,..*.  .  a,„»,
... •  I,  .
REAL ESTATE
INSURANCE AOTS.
428 Cordofa St.. VaicoiTer. B. C.
V m||. ami
*»   t .  .   Haiti*
i >K|.'l< 1KB J
BUSHOY BLOCK. WESTMINSTER    41 60VEHNMENT ST.,..".: |
A Prominent Feature ^^
Ce_t* m
TAKE A NOTE OF IT ^»  *'*|l^
la.    •*- *'-* ****\
Th«> LIVERPOOL l*i..|..ny uarr.-il^ \
Inr aal.- by u* I.iiiii. tllat.l' a.l]»ln* thi- J^. A
*-' l
What-I ami Pa*ai-.itc<<i- Depnt.  LOTS
l.n *«l. It.tin llllll I., t.'.' /i.
Woods & Polley
COR. COLUMBIA AND MrKENZlll 8T8.
AU
BON
MARCHE
******  i»"'t-
LU
Wlim  Kil t,
Lined  K.,l GVm,
^3
Fur 1  1. ...
C9
(iimi*-.  N .j -  i  i
I iinii-
b_J
CD
ti
(llttl.-l Ikl.tlf '1.  *
Crimean'
tkinGloi- l«' Ld
(,|.,,.i  Milt. -
SteWii[;
 i Co
BOOT! I
■ ■01.
■  . .  I  .. IIOI.it
ARTISTS' MATERIALS
Just received, ,i complete itock ql \Nin.l
.ml Newton's TuIk- ('uiui-
189
Cordova Si.
"Doyal City Market
•mmm i. Hr.icin
.. , WHOLESALE AND RETAIL TI/T-^q ******
VBllCOUYBf  DEALER in FRE8H & SALT  lf±*-0-tll*»
(Jampbell & ANDEB801
Thr l.ra.lli.« MarJwarr Cimimii,
1...... n...i -,,i.-m   *-i-w"'*'
OOliUMBIA BTKBIBT rOUNDRV
REID **"> CURRHl
, - *  *
-t Imt  ti»  r
■ •in lit,**)*
i -
11  I  I*,
tt  I lu
U  II  -<
•Ml J. fl
a c c a
I
** •  I ai M|. II
MM. Iii* ***** pt*)i*t
•■*-*  |*«l-
-  • *  .
MU   l,i«  btl
.  i  u . -.   M M i «
.  .   •   bat* htm mm*
• *
*** Bm i
_..
I  .-..'-■. <*   ■*** .
it tti
*4 . .  .
A r-i*ttt It Uit Pablit
1  \
'
    tatata Watttaiatltr
^^^^^^^^^^^^^^^Bb.,   ^.i M'** *
*  '
.    . t'
" l| .
|-»-«Hl i'i    ' —.11*  i*
, i'lit***. iml ib*
t  *■ * | na the
i aurfcMrs* M«a la J. M,.
alaftt*  t'ftMi It,** al* *|d*fctild lol*. all-WUti l**t.
'-''iml j ant pihtt* and l*in»i ttl-l  ht 1****** nt
' .
awahaftl                    ■ ** wi la j IM*-**-!.--*  - mtni. *  . -4-1*1*111** ttall
baiftH'-trt   *'tb   IM*tMtwrttil  ****** I ftilil Ibt* -'  ■•  . , _»fi_r it t*m**  I**
r»t*ft  Th* ll*ml<1*  ***  ****** ti} lh* •*   »'*-'   ** *,*-tern-mi In  1t**A*  **
\**[*4*1* ***pi'h* ******* iai*  *t ***** ***** **thl*t a *****   Apyiy tm%t*hA*y,
..                   ■  *4  thr ****** l M*tt* ****. I**     Wrw.i*. A .,,«*,»
*i*r tttm f m ***** • • uti^iai ******
■
tbfwftll  *
*
*«**IUI*i
.. Vt * ft,i.
I •
•ton**'•
»
I i*a t-i.f,,,.,** nt •  i
•  i*n**-.
*  ■
*  * I.ill**
^_^_^ . RCIOHENBACH
WHOLESALE ANO RETAIL
DEALER in FRESH & SALT  ^^^^^^^^
lliltl «I1\ imUVlgH mo NT IT^Han V^ftituMittH
LIVERPOOL
S333CTION  e
Thr
main* nl
thr  Tnwnilla
will  bti  plaraal  oa
thr n.arki-1  nil Mnala*.
March Sail. Prlr.-* rnwnaablei
*m*t   Itria*.   . tlinrl.liK
ntrr a jri-an apaclal
lartaa tn part-
Ira hnllrl-
-aaaaaaH '^
Kntl . IflVIIU I" |..li-t 11 ■  I
,\ K Will.i.u- -I. .I.rin,ill Lii..li..i Machmcn  t
Comnui)-, M.,ii.|,.Ihii-imI |t«tt Wtaltinti T.aa« I-1'
l»ll M.iniil* .un t of Hack* ' irri*n~ l-.u
nam i taa a laan... ......... *,.* •**■ *•" '*
NEW WESTMINSTER
t. ovens :::.:■
, • .*•
km*-**
tin* *rvK Ri'.**nBvri> *****
utt *
! it'll   I  - *
' -aa|  1*4
Mm**limaAi4ii*tm**,i>, mtV I*--pftl n*.
tbt math*! In* It* **%b*  ttm
■ ai*ai<tai*ia hftltii a hi am*
a t***-t*ft****iiihi* |*i*i«*** t* that lb*
■•«tm ftiiiatnftl h***t tatnt'ipai ina
I llaa  Mahii awl* «*t It. ami
1 tfc* M*i*r-*lt I* |ral ok lb* twaihtl T-»trft*
I fc«HM •
m i •«, *** *'.*t*'t*ii ot i*imi*
t- «,ifp*ti*f*it'ft*i>s'ftiiftawifti tftittft
i"*tt'*ii
i*****pimA***** im*****
DOOOLAIa oo.
fm+mr****Sttmt**m*A
BROS
aAaOBlTTS.
Brenchley H pM*
REAL ESTATE
Commission and Insurance Agents. M|
apecra, Etc.
- AOaWTS Kill linniu.Ys cnMljI-VV' •'•vl
■ VISE .1X0 IIRILL
OTTlOm  DOUOLAI  aiTRK*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353961/manifest

Comment

Related Items