BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 6, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353959.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353959.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353959-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353959-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353959-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353959-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353959-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353959-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353959-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353959.ris

Full Text

 IW. J, WALKER & CO.
I mul ran BIIBBBS
I NliW WEBTMlNBTElt  -  -  . B. 0
lk
M MIIIII! .-,117
WITH WHICH 18 IJt/CORPORATED "THE DAILY TRUTH."
W.I. WALKER & CO,
CUAHTRHE.} ACCUUItTAWTH AN1I
OITY AUDXTOUU liiUO.'/.U-ti
TCIiUFHONK  115, HIV  WKMTKINtlTKR
NKW WKHTMINHTKH, lllim.sil COLUMBIA, MIDA* MORNING. NOVKMlil.lt 11. 18111
WM. HAIU.III & CO,, l'ROl'KlllTOKll
FOR SALE
TIIK l.l.IhlM,
DRUGGISTS
AFRICAN  SLAVERY
om* i.oro i,i<„'ii .,..  iiiiiii
in.imt'.  K„ll,,l,|,.|„r„ liiii.it,
'■ »'.'•• '"• "•»nn Patent Medicines
ilujn mn ba.ltv.ilMl i,,to iota, -»--.»-«_.-_
Three ii.i.. loiaoii lol, itroot,  DRUGS
atl.ll,.')   I,.   1.1,111  „|,   I,,,,|,|,.»  —	
i'"'i"rij. PERFUMES
H. h. lennie n. oo. Toilet Articles, etc.
'' I  Mi Itl'lltl,'(Hill lultl,i,l'i i -li,, 1
IN HIS URKATEIT NEED I'RII'.NIIH
DE8ERT niU.
ta'tlllta'ly alj.trllillla-il laa  l.eli|.  elitlllilliif  .... ,  -, „. ...
la'll  brill,  alutl  l*.,r,„-ll  alaal  I,"  Oo».rltln.llt  THO.  CliatK.!  Of  thO
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
G. J. BUCHENROTH
CONTRACTOR
Tut Lalliliitf ami Mhltltflu,V C_,tltn .1, |
Olvtn uu AuulloKtlon. Atltttaua Bm
31*1, Pott Oftc*. or Kt Ruii.-ll ll.,ii.,-
I'u it.ii v.. ii Htrtat
'..
i.i.mh.s, November
V.t** .\fihan  ('tmiimny  lutv
I In* lr .I.-, i.i • at /a i, 11 liar t.i n
win-tl t..
iiniiii.- i.r iin
Willi in HUU) to
from  lliiiiihiri
ll*ii tn twu eiil
to print fur iih
ilnrn-4 bondi,
bo wu Only a
in biro tin*
n|i|tlli<(]  tu in
Hll'l*I |
llf  III
lllll I'llS.    all" I.r.   Astl'tftlll,
ii-iiiioxport iiniiiiiTfi'itrr
". nppllod uvanl Aty*
raving iinni nf thii t-ity
i a hin.'-' numbor uf Mtm-
iroionllng ovldeuoo tlmt
itliiirl/i-il liy llii' nipiibllt*
imiiiU prlntod. lln ut«o
if tlin pngrtveri fur *
& Thomson
Tlaaa I'ltrni'lllli'i urr i'lri!iil>illii|| n a-lalliiil- la'II la'VI'11   IiYIMU I eVIi'V
ou. looklim c.rloiltirn of Tin Duly IJUUIIUI  fUKSAKllilN
lii'lliil   liiir,iwlil|iinil  lay  .Mi-Hit It
BRITISH EAST AliUCAN C'OHPANY L'**r! ". '"".' ' " M* '"""'*"'"'
nppnni'iit   u"rnl"  ***>'*'•* with Mcllormot.l boliborlng liim.
Ul-i-UBLB 11. ||  i,  |,V|„, |  ,  „A  ,„„,,r,||T  ,,„r
- ibrliliiiil."  A rlrauliu-  linn lii-i-it a...
Thoy Diitnrniuiie to Hold UkoiuIo   .   .
Jtad  Q^r '«'„?/. 1' ■."""i*" Willi. iSdc'lllloiuj, "„ -  .-,..   *....v.',..-« -,,.,H  „.„„ -.-„„„„„ ,„ .,,.,   ,  ,,„  „,-.,.,„„.,„.,	
Kind  Quonr Oonfnuion of « Nor. |,.,„i-liii,u  , riti-n-rn   ,t r tho Ponn.yl.oni. Mitinti, ttofion. ol Uio proitdonl ..I llni.il.iraa.  Tl„,
w«|i»n  Praarlior Prini'n  Onortjo ''aii'ri'nl Um ,ii,,i, i, ,i„. iimnli.-r „f . Mioooiiri Pacillc Train Bobtrar. ui.llsr eomlm iaa III.  knowWl. nl
nod Ldy Jolio  London Orioi.lou ' {^fflfW l"1""1 ***** ""»' ***** *****   Itlll  Dncaplurod  Homy  Snow-  '**"]"" *>'!*"*';'"■ ''""** B,"* '""","',"'
for ■ Wholn Boy  Blood.li.ad Ei-  '"'"  *_ ,„ml la W,„ viwlal.  W....T. "' 'r""«'"l'*", «»«»'•'"'" tool by Ii'm
,..,, t,.il ,.t t',,,1.                             "'"" •* ii-tlll'll' norm in w...  Virginia  wonv.r. .,,„! ,|„.  ohlttclor aal .l.tniiiii wi. ol-
I   .ra ni laejro.                        Juhu 1;  lla.al,,,,,,,,!   |a,r,„.l||„,  ,.a„,|| in MlU.nchu.ott. On  Ittlkaa.         |Ka«a',l.   ,t,  ll  ra'illll  fnll.lll  Ijlllllla.ril
Llali'. ba. mccMifuil, oblociod la lha -   ippllod u. lh. United BUU. •-.■tiiii.la-
Tlin  llrin.li ii'liiil-lnii nf rriir nullii'. nl Flavin i e,      ..     ..    ,      „.    "loii-r fur u i..iirili iinritnil. A vlall waa
ai„l'|..t,i,.|ll,.''l.. Hi..!'m.,,lli,|.!*tbol  """""* "**< N"V '  *-**'*"' *"*'**'1* 'I  '"''I'l"l""f BUlhll
t ill..1. a.f Suti.rilor. i'ii lliii iruiiiiil thai' I*'*  *""*'* "" -Miniilay iillhl I'.iloniil ll jtilciiiee'.* a|iiiirli'r-ivlii'ri'n inuiilu't nt
tl... r.-.|ii1ri-.l li'.al iiiitlt'K bail im, boon .laaiaai Kra'iifli hai liunn In thn niiliady nl lin'rliuliiatliil, |ia|iir- and iti|iiantlty of
•'iiiiii»r> «i Um lial.'tl.ai ..ill, iia.ifiuii,,,,. ,|„.„.  lllval iii.'.'llini. *.t.' hold today lh. United ItttM niar.hal In .li.I.iill „f  '"'t******'****'***-''**1-***'****'  lUlMltrt
Mf' ;1""".;1; ■- sfttstta srjsus.? »•*«si--■*■ • ':"-: ^trLsLir^esst
li.lal thf ilat-a*  lf».lr,.,  T „„„, »"' ana llllll. l.lai laa. I.l.-I-I,.*l.  ^ „,,,,„,„,„ ,„„„ ,,, , „||t„  ,,, ,,.,,, , ,
latta- da. lrl.,1 „i,i I,, abandon t'laiidi, a*
IKI.ILI'llll.M: ,T7
M'.III I1ILI.I. .UIIMUM K
llll Iin
Rtml Eutatu uml liisunuicu.
COLONIAL BLOCK,  NKW WESTMINSTER, ll. C.
a .1.- K IV ,  „' aill.	
l'a -a iih 1*1 t.ii nl Kin ai .. i Saalai
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I til, M lit I toils  i.ami tURVKVUifl is il.l. ii-in:.tM m.-.tu I'
lltl 1.1.V AND 1'lluMI'H.V 0ABK1KU OUT
frum all am-tinnd Uaa. NfltMlllfla.
tli.-ti••■ t.liir anal a an be- anaili- a |ala... a.f
|ifaillaal   .a-,,la-iaaa'lil   leaf  Klirtlpoana.
CANADIAN  NEWI.
t»  fiii  f||  .laa.ltf...    »„,,f,,   ,.,  „
ft. -liii.if  f, .... aaaiiia.
ii list i, I, ,,.„,.,,, Bloo. Ihl.tM. Built Hill ,„l|..i„r„   **********  '• ,*'**<* -""'l-M
...luitllifa  t'l  tmm,  l.a.   b.-.a...    .  -.*---■ a*  - 1  a.  _    II
Mowat 4c ry
turneJKi
Real Estate
Financial and luinranoo Agouti.
Wc have property iit ill part.    ,., ,,„„,
I  III. rill! ..i   m.lrlra 111-11111. .l-..,rj-  -a    - | T''!'*!--
,l Hie City anil Dutrict.          iiiiiii  in iiuuom
FARaMS Impiovcil ami On iimi  .•,. . .   • r.n,
ItiprOVl'd. -l"tll-lll a. lie.let
L..I-. in SOUTH WESTMINSTER ain'l '.inin- , Itou:*.-
lull from I 1-2 urn tu 2 1-2
'it rini  A.l.lltitii, to "*""
■ **   NV a I ''i   Ut.il ll
ninth  Wlllllliltstl'l .
' '
ACCIDENT AKD I.ll I
S BARGAINS
* nre the order of tli.-
day, in- nre ofTcrino
Ints iii tin* vicinity of
Moody Square ntihe
ri-.,sun,iliin price ni
$350 each, anil uis, 1
rood I'liiMiiin siu -. .11
Sapperton iur iln-
nm- lij;iirt.*s. CH
ami examine uur list.
Office, fit Columbia
Street, Nt w Wi i
minster, ll. C.
A GENCIES
lllfll .Oddfll Illll'Mt, 111 .|0fl1l"l.- .'■ a * I
Illt «li*|.lfd la. Uaa. ,|„m,||, a.f . i,|||„, „|
ll . bUlllaree M'larnia'. Thf JUallila .11 f
ablek li * r- id, (oood I
tlnrialll.a   .attain,
I'l.nd. !aum hniai,   Thf Irni'teatetl a m"ii
nnaaafa.  aal  t|.f  rutn|aatay  alll UlU. '*' Hf
M iu, li.-.ti-r  l-'ir.. t n  """ to •l'*-^|l> 1"H wii-r.! ■■! Hiflr dli
.ii.incni.su r i ir. in- ,rir,. in ...,,din.„, ,.,i„ «.t|..u,,,.„,ti„
Burancc i H. of Man-
Chester; Phenix Ins
alltni te le
by fcitnr
llll.ie- Mnuablb. Haiti' l.
uin (it Ibll Ibf Aul.. alll
u|. uirtakflni I.ill.tll.l |,ii  JJ'
! ta, aalataln hall, bll, I,.. Illllllli 111.  I'lnaf-t aRANOlBCO  NEW!
a-<i'llt... nut ll  bl.  null Iwo mi'ii 8AN  '"**"olao0  1***1*
|iri'-'liti-il llia<ni«i'lli'. lea tilll Ihi' Imiii.I aaf .. tVitaf ,'lr.a./i III* lltea fata -l.a.l *u
*7-.,i**' fi.,uiri'il  l.i ai'l'lirf  hi*  llllfirly. p*rlrar**aftth>tl*r*lath*.lrHia.
bu, iifliliiT aa* ,ari.|H-r1y qiaillM, llnr-   s'i *'**'*>''"■"■tal • ******** *■—
III. llaa* illt Mr  -..ilm  HlfLani  wa.  ii|i.  In.lllllllftV.ll.i'.'-Mailalt  llll.  Ili.irillll.
I'lli-I tn by a frlfinl nf Frmrh, bm hn Elwiaal llrinifr. lh. Sairauu'iil.. UNU-
would i.i.i fiirnl.b hall uiilfii l!.l,i«io in blfai! illllt ltnll.-tnu-tii by lb. Brand
ukhI ..'faatitif. aa* iilaa-fd Iii Iiii haudi I°ti aplrfan-l bar blnawlf,  II. »iata'd
in MM  rr.ii.li  f..rf.ll.*l  lata  laiinl. Ibat bit allaarinv  «ai* .1.1,  .iml  w.i
Coli I I'ri'in-b'i Iti.'iid. am., wiliiim in iraiitfil a poilponoBonl uitll loaorrow
llif rii  i. nmi!, -..i..l. bfti-liii I., i'ii tr,- ," i''"!  llf tl Illfil a llBlRir lo
Iiii all day iiiiiiiniily wiUi Mr. Blltaw't ihn Mtata.lt 111 tbl motion io tot II
"" "  *" ..Ida*.
ntn.1 ear a niiriir.
I'aaalaa ii4rii.t. .t aill'luwi Italian
Buriie.il to Dfitk. Irull dealer,  tta- .lint  and li.iuiilly
.s»i IIi;hmui.imi, f.l, .Navrabtir*..- *'*'*'*** ** '•' "v'"*'l* "*'' afii-r,i.«... i.y
Im i.. '.-.i.-i.* aiintbfr lllllan.  t'ta--
iiiii.i anid-bliHMli'.l affair.
.!-;!■-'  ll-",'  -"in*
un ki wiii, u*n .in ru.ilr, lent. aa. buriifd •■.!.. mtund. Tbf minify wltfii Viuaella .ndilfnly dn*w a
Vl..sun.i, N,.,,mi»r -. -Thf la.hi Im w.» i-.oml lay tl i|.:...iin, nf .i mtnluT and >lint U.rlta (aim near Ihf
leflwfao  And, tl.1.1. .•!  Ilultalo. ami PNUm Itm, and Miw Itfllf Mcilll hurl.  He* thfit  tt.il. but  **• .atiihl
lllll,  ll.a in.. .,1  tl'iniel|*>t,  ii ull. "'* b«ll> imiii'il nn ihf ri.hl lom.tm. aftf r an uilUll ibiu.  Tin* murdftfd
Illil 11.000 hia bff It  -ul... i Il.al l,„
tii" "U|i|.ti'..liiii ,af .la... triillni inalaiiii,
. la.t.l aal  ilT.ll.a   Tlif !flfl|l|. llf AlH
ran nliilon. .... waarklni -a u«ri.U<
Ull, lb.1 It I. I'laalaalili-  the<  laiinl  will
fi». li tsn.11.1 Mm fhrlilmi.  I
um fiptf>.llll .niiaixuee'iit .1 tbf ia|". nf
. roiolOff. Ill reeoi|'«liy I—In. .. i.lill.i,.
*.l,ro|H.t Id.,,,1 h...i,„. ,.,.., ,i.„ '"*-""■• « ""'"• «  *"" '""-«
iii,i*i'ii. II. A., ba* arrltfd Ini-- tna
limlaiial Ilea In. bui -..i.t lay ibf war
'lOlie. t.eljuiaela Wba-re' bn will  r.'itialii
dOtlllll llife'e. IiiiiiiUi. ,.| wll.t.'r tie
Bll.  .Illllllli-  llll!  llf H|f  nn 1 .afalllf
.aa,iia..-1".. |.,wili t llf laa. Iifiiuaflal mil
with him fut tli* pitptu "I Hal* trial
"laa-n!  lla*  mii.i  aiia.la-ri,  ta.ll" |.auiad
a*tm|ill*tf.
Ml tl  ."H'l-. f S-lnS
Km.-I,.,  Oil, Nonab-f a.—Tbo
Uf a.liii.. ..I  I'f'tii r*» intuit. III* iill,m iiti.l ll taw-naif
it •lla... tin.  I'llt'elie'.* aaf .aa  ..... latliu. f..| i i-  11| ,'
fe-iulri'llli'lili, Illlt aar.- -iiaal.!"
.iii-."-- ■:'    Karl,  tbl.  .mill
1 'a.ftHlt-1 I'fi'lirll a.a . ..ii.ii, M.-l
aallii-lit l,a Klliflaela  laall me.ry  •••»! ftftllnl Ihf  H-lllfllff of HoWmnr  ,h*",,|„,'»'", „
at "bn Ma.abtiiald. SalnUfl Murrlllof ll.i..  wllh Itl ron- T*,P m„„ a,,,,,
ltrta.ltlv..' /r.ri.l- mill-T.«.",''CuT,,.  Jaitaf,.*''!1-..'; "' ***>■*••* '  ' *  ' <•>  ""'" '"'-,1'- •""li'.-'i'lldlni I. W.OOH. ,„d n,.i,b.otf.awl!fai,.lnl,l,tfl,il,lt.'i,.
i III.i lis  ins. 1.0. ol ih.t I., tiiiwalfd will, loorb dllUrulit i-i,, mr eaoiMi tm,,* *., *mm. Tin* ItiiU.li *l.l|" iM.-Hi"* arrltiwl In
Canada (fire): Kipiit- mni.tiu.. tba n.uif i*rou.i*ou *,.*
,1.1,.  I If.,  tmm.rn.mm- "".Uioll"  M.ln.   ll  I"  ll.'WI,   al,,
.lllll   I.I.I'  ASMinillCf .hwl!,  ,,,„ ,1,,.  Mtara.. -,,t «....
Plate Clan All., ltd.
fi Mitiii-htiit-r. Iini;.
iu i.u, kt ti »■■-!
li.J.INAI.Ii f III ll.tl.
ind   luiiai. NiiitmbfrV..li i. .ilttililly   ..„. .*T. T ,  v  T^ .  . |aurt U.l nllht In.in l.it.ri«il. andan
iba, .nnooot-fd Ib.l llun J, A  tiuinift, M.   r**sitar/».i, iai. .s..i.ma>r 5 -Un ..r.1., wa. laamil tbl- mumlni by follfi-
I-. !,,r l.lial. ,i .|«-il.-r ,.!la,"lliiii.--i.I nllbl Ibf Iur, In Ibf raaa- of H. IV. Sub Im  l'brl|a*  I.. Mb. bfr dm.  Tbi*
>i.,l tbf ftnmoiiu.. ba. la-ae e.itai^i ,i,4 ba. Iltaii. il.ar«fd with M'udlni wraimtii **'*•'' '"<*•<''• <>< *"»* I**!**** «*<*•■ *•'• *
that a<.*,.,^l. |..i„..o lllk. ..,.it..i  tll|,„nNaa Ouaalla .wuiiaailir. mtimd ,.. B* V*Mt* '"**». •?'"• **'<"*! *"***<
bu lot |M batu dnidi.1 what |...if..lh, '  „ .**  ,.  '""""•""» ""'ml » tnarlmi, lay way **l I.,i.',|...l lo nl
.1 Will ...no,"                IdflllafrtU*.  ll ... .11^11*1 Ib.l. irr- rhf.|afrt.l.'iulltlli.|».rtatl..t   A. Ibf
t sa.l.,i ,„„„„.„        •"' * "' ******** *•><•** *- nmm, in ■ ,,,,,. ai.  „l Ato.'.ini.  tn.nuticium
i s..»,. ,,,„ , ktouk. .u„rl lln„ Uu, ,h. ,;nt   .j „,„ ,fM, [hrp. rt M    mi 1||t,m bu( ltr
■u.ii"?*.-'N-." .N"" '*'""    ,-'"**"1 and »ftf l.«-kfd 0|i fnr ibf nllbl.  Tbt. |„ ,„,..idr. Ibal tiny fanmK b--ol In
■ that ht a. doini. thf, will *J*'t** ,™S| "' ,""•■**""•*• "". **. '"•■•-■''■'•« n*aaaf.,wnd thai Ihf lurv wtaW . linii.i, ,„ nth.r lonlm turata  A
.-,!.. *,ii.,,Hbf .l.tft.tdft.  SJJ____*_»M*•_,_ "" ""I" «t R»»al nut t*,'.M, *,n* and Jndt* An..ll„ii .iml|lr ,„. ,.  „„»  Kw|,„, „,  ,h,
nif |ort  ittaal Wlfn |-||Urd   lUttl   Ullt.   I»   drlffililn.
Wlaalher  .llr It  .aa,.2f |.  m|.ttll*d 1. I
StlliftV ttf  lilt* l". S.|  "•*  **«"  *****  fibula.,
\    L.l.'.el   le, I' .,  '"''""'  **"**  **"  ,****>**  '*<**
rtCCIUcill Ills.  -ll. Olotoa i. na...,.,-, „,hf,o_ .,.  Itn
North America! Tin- **>*>*** **"* ***** ii*«.r».. ifuu-d.
Mutual Accident and ^**r.*****m*i**»*
ba, a,II oa* thalr tnooa, lo
|.!n. lixrii <• larat tbf ra»t. ill
At i nt.itrr ..t fo. i
lh* /ia„Mf iln. atria.
tm. I ,hf .lavi-i Imo.hi Ima lha in
.'it   ll I t. '-I*' —n*a.a»>'  ui  i«f  lutp*  ill  ,*'»,.I laaa. ,.a...ua, I.fa*' an«  Jaeal.a  A,
ih.thLia. ... ".M'" *nd Minaraa. in... ,..,•! ....| di^hatiad lhaa  Tbf ]ur» Him
a auVT!ai.«l "'"    '*   *•*   *•"•  '";    llf f"t .r-iulll.1 and llf for ronllrtn
\™.C,,a. ". ** >*' ■> "*" -J-''-, 'k- mtm
CONVEYANCERS'" FINANCIAL .IdENTS
IIH  Bl l.a !
I 1  I I .
r.i.Ha.aa 1.. ..' i  .< i
WOODS. * OAMBLE, N.*w W.-olmiiialiT. B.C.
(BRITISH ETON
HaGXOSStfcCO.
if,i..t am litna -mn ll-t v*. ''!j''""*'
|«e„i. and .aullhd aimw ,.a Arabl. In
1.1
tVlllUa
Ciliiniliiii St.. Nt>u- W.-itmlnitor.B.C.
To Smokers
I.  lall' III .-
-.la a Ia.il.
...
M:\IMi.\Ml.
'IIKNIIV  LKK.
Nlrat4*i ****** * I ' ■ IMUMI  U^NI
l \, It l.l • Illrlt»
■  ■
M \\  t\|*t MINfll ti
AOENTS
WM. TIETJEN, Manufaturcr
H. T. READ & Co
SHIPPING UNO COMMISSION MERCHANTS
Ou—t.—IhAaan - -taami
. aiaalaiOtainfa-i I  ..fWffrlSaa*rijlO,
1 .!•    .1 Millna latatii - ■
t|llr  I ,,,.  rff.irl. „| llHUtb  laali In
HMM fall"!
IfcltVtil 1*111  ,1a,,\.,e
A di-tMiih fnaa Mioiku "Uii• thai
a fund I.e. lb» •off.Htt H ti
taill.,le.l* 10 J.|«l. bo Iiu illtltd Itl
Ikal rlly,
. . ,. .1 mafia ,  ...mi
tt  . .. fl,.-, th.l IlltlaO llatwb,. .t
UU i.; i'.. vu «.!.»,'„- fj' ■•
:;;;*..':*:.a.*' "rv.. ... 'mmm
of JtWl.l neteialMtMl.
.11 III. .11.....I
,)***» I
aa.inu..... .mu ,.. .si.
mllo
Inutih
final m    _ a-O0tl0lliaU» Ml
^*^ .B *"*"*'"*•' amis, mi* is tm an ttt
I ,l..n.....l'a S-ettmla, -.  .I,.,.,,,,-,   ,,_„ .^ ,.„,. Xl,r„,m, ,Mx „.
hm.k,».,.ffn,l,t,.,lmadjaaiar, and M,mil.!lniJ tt,.. inmnini. Sb.
(Jb^IwKToliftt?SbK^fK """""'"•"""""'■.•"••'""t luont i.h.„.i.tai.'„„«b.if...u.bi in in,,,,
-t.a....... ... imannd  Tham .am """"•"•Hi' •'t'"«l •*• mtntt, to ******  i at.tiii, simmuni mi-.ti. Ibai
w.ok l»r.u»of tbf mairainm mfuiln. ™ ,,lr';'1",' " "
In t-.aala. ihr alonm' union.
KIO.a'MWIia laml
,1  .!.!-». tt|.
'  • lit   H   H    I Na...  -
1—1,   r.f  OUIIlkll   Ul,,!.  a.f  |,|f
I*
Policial widen without nhnnu
,o homo office.
Citfif Aild.ou   H0S1
1 ii i  Cod.
- ah.lr .ud  Ibf Tinarfliiae  |..ur  lllbl
"" ala.lra, a.a," l.aalii.il   ||"  alal  t***
mnunituunl uf iba ninn M, iua...  of ,b. nua wbaift wii.
U.i, .Hif ,1., amwillm.,.. ,ma, a„b Ham  Uw,..   Sb.   ml   ..horn
Nnflkat**. Mniinu-I l*otit» a., found lb' ainfii loditidu.lly. ,ho» will not n, a .now.t.atni at ls.ni llan..a.  Tho
Lit alibi oa lla* bant, of Hw rift anl, mnaaim ibalr otiaoluUuo Tbaoiiw ahalm. hati J..i"> I*. ti..t ai~. lot to
IbtlUUUfNl in  "» l^,'^.t-ri lllUrH'"'itl'V' fWlltAt'l*-*!"1 t-l*s-a g,|.  ati.u  •    Ibr  .iMt  w..  .11
*"?._..!«!« iialie.. "l-'.i*"- *••*** *** '**>"* •'* * ni*"* ll.fdol.nl* Wul  *Ui inl« ill AlO
aoW MH^I«-alir»d «*  l«.Ut-lk..kalul.«uiia,UHri»aJ. d.atbi.dt.i o -ll.f ot thf » •
i-omd ahmanm,ibo 1-nutm.ml IVakw ntan* tma W.nl|a*. ***** * <**•  air«|.l.iH.  Thf ll..t  Tba, .utf llm ll
Inaa tbo itdrknUoa ant tka lain
' Ittkdl). In lea I.UKltaaJ Oat,  Mood., tat Duty'.  ***
TlK>litlWi-iaiia,ikH**i*ii.»diiaito.   ll»w,\, HnutkU t-Ao
I. latUu ul mM Ml la lack I. llao
l| .baaWlf**!
IHI1H.T  IMIlillTI'.ILs **l
Shelf and Heavy Hardware
uaa list- DILI i ins WilpqWul t- WU -i'i- it m
I   a  a ■•  t	
ArmstrouK-Toung Blook, Columbia St.
garde rr
1M>
Hark uaa.it H .t.mi
.a.a  a  aa—-   •-  --—.-—.-.—.—•.    .—  ......   . a, --aa --  —
atooontnf ...llhi..hd .nd to lha  tltrt ..hum  .1  111 m  aat, lkl..1a-t Int.  ..
lai,,-,. utoet eaatl, tuHeloOl to •op|el,  wi.  |   •   |    Hat  *"l  111  <bl|, a.i
thf daaanddottoiihoainli*r..odaao, uodoriait  Tbf Hft.idn. •!• l,io« .1
.•mo. ^Htioo, ot hoUeaI* aoi, t-4oi laforo aorboral foiot lUrmw md irit anta-
• 1. alt«iaaf>dl.tt  a.t.1 it H.I.  alHIto. rnOHHU «m i.llili*d l.| toall ofl Ibf ni*-n and  10  Bound" .it
Aaf. •uba.b ot ll.aUr.. ab.* I Iwta  Th- IWn** m mf I ihf ma.lMot
II..I.1  Krhwalla  ...  balw-  lad ■» Tu«bl. AmOO| tbl Blll«.|n. of Ihf Iff, l**n <•**>" •* "1 ' '  Mil Ittj-
l*«|.k """                            v.. v.... N..i*al-i •-  A Bfrtini ma.nd Hbuifl lha man  Thf Htd-
^ l«*.a 'l'i* l«i  Muriwaf awnuatiia.   ■*>***•***|"• ♦ ■' '  _  ' ■   ' ,M„, .m N'.t.h.i w.h I... .„ ihr to.
lllaaUlM Xoaa. wot at lb* MHla*.-!". ****** **** ****• *** *** *"rt "'""   ,|K'T""',I '*** *"***i*um *** bald (nf „, M,K ,„,. ,,.„, „,r,a rath |M
Aaului apblWaar^a.. a.m.,.1 .. Ima-n w...o.m to ib..«ilt«ltaa May lor Ibo |.oi|»a nl roaidono. Iba na.hab-
ItmirWf. Ra~u. .al .ff. fia. <«a- <****** ******** *** 'w"t*,,!» **** ^Iboaad 1.1. .,lo.llt*  Tkli,.f.thai
sj»ittf-wwm ""; ~&r*Hr^^» **• *» ** ******** -< • ***** t  w""" °— fc-»*
.«.or.a.L»*. IruaiCtlltlilllirtlw oulaaHli alltaa.  m  >*   Ibtn*
mil..... Ua-lSualnrf IbakoW  Tttiwaf
,  Watouta, .... l-l Wl-Id., talk, ajant laaal IkH, t-waiw* ral ol. Tiu
,-tK..iul.al Uanal*  Tk. **<ml m-mlmu* »oi,.u-Hl. i, it. t_. of
mtart rool.l.. llw | kia.aia.l ,.WIi  tiuul .Htala lul-. la at« toikrtr.^
I,miii i...ta,i.,i.
St.. h.« haaa  fr-i-faiti*! th.l
IVaaaII. i» lb. »«|do, ol ikf
arabar*  ' Mtni"iti«itti t, ti  V. Xnwabrt
Wl.aa  ua I-A laoiiloia, it* u "i b«l Utdiy.
o(  cwayrralioa It •• ".i't ***** '***** **** **** *° *****
lut 1 ilMlt. wtlaii ■ tta.
of   ahkh    I.i.t
.ftiaonl  of  .  'altl
In »HalaIr.la.  ntf.  Tk.  ManrKUno  lo lhl" •—I *t
,..,ii i.ta-iifi.......iinna tk. taaall'
••******  **.**. **. .<*****.}** ,*. lk. t.«.lrll«o, at.atwr.ain.tn.
..   . I a
lartaiai. lotma iitn.
'  a  I!   ,   •!•- I.  !. a    ,   -
. ' . , *. aan ^atrh.. -
.. II.I......
. n a cum. . i . Dta.ii.ii.
C. R. TOWNLBY
Financial
Notary
Public
FRUIT LAND!
ShIiI on
SIX YEARS' TIMK.
MONTHLY PAYMENTS
$1.(35 For Each f 100.
Non-Forfeiture Contract  ILim Imw*
tm •• Clause.
t .til ur \Vrin  lor I'.itliiullt**.
A. B. MACKENZIE & CO.
(07 Ooloaba Start. Ira Woalaiuttt-
ca_raft_4-jPasat sa^feaW-i-S: xzxE&rsrjz
ol
ittaataaa-ltloo.
dl.-
caanl taarMullUt. Tla oiiwout. tta.*
anu. h<4 mtaaiit m~tttal H n*iot.
rat..... Nnla-akr.  !•! and IkH art aa«
Mil Itn w • V t.t.1
ll N nm,'** lk.1 lk* K.l»r kit tialittw4.
• i«aiil IHwaat*l !•*i« •"HaMikal aay n«fti"i."i tati ton
alt.UHtalai.a'tvli-lluwnttlM-1  -ft, Wolrt. ,******* ., Ian
■Ull .1 Uf|a.
oaa,,.. Sal. Snuabrr I-Noa. ft
lb. mbh.11 aho hrbl  OB  Ikf  Mi'aawtl
IV llr Utlt lhl. anaoini ban* trt bat*.
fi*e*1ot*r"!. Thf .anion! itoki. I* I^Hiil
., Haw. Tkf otfo im b.H.Wil la la
ih. •ia. aku mbKtl ,hr •tn.t nr roa-
,.ii t". "Utt. a tttak un.
A Uu'iiioo of Tim..
Buns,  Ma-.  X..t.ato*t    *****
'"S1 **S* .2£'_i^! .5^!? i»'"*r Km" *********** '** i""""*!
""aloUra-.  "tlnll UUI" lalfttttli-d la
tia.-li  II. aan *t*n*** tnam
•a*e*_Ula*l  10, *A**p lasxidfdiHk l
mux, a. nut.
(Mkul aiifci- k.w i~« .."*ii.*t
Inaa Ki« *• Jaan * lk. **•*, ikal
luaooiliit Ha.aHiof.,ab...llma.k'
oal Itmril  Tta naaurtal **,,•**> m
%^j2S&£tt$?- S^^TTtrfflS-S r.H.,.,wu,.kn..,ar.f,o„bf
atatii- *** btailtm. lo .a*a of Ik. ranoa. •.ila-
IH  ll B, ANoa k.. 1IW  llaa ■«■*» lb" l«*lunk -alM-trJlajIko
Vama.lmaa m Ik. I aim lat X*a *******t**r*l rttUt*rtttrmr*
imS^tSm****mi • mm mm* mm******, kt. iwoi-ai tmt tka
VmZSXumtm,**!!**! wr •*m*****'*******j***z»'z
mt Tkl. allk mtm ** .kianwk. H"li*a* Ikf *■•"*»"* ******** ***
l.tkiml iur Oak ll* aat try Ik. It*"-   All kt. <itwkt> *jm|»iw. mm
aaawa^falUa k. a.HWIH it Uw Itaaait «jttwly f.aiit -ulam. *nI* .   ..,..,.   .....
I*umlm*m**l **,**,a* ifMaiN !■"»«*  UriH«ia« >*m nt aaa.nl ,' lh, ^, ,^., „. ,*.„»,_*,„, yratait t* tkabuoll** **?*_****
prmmauA la im turn h* Un tmtlp lk^ l««w*i....atlli. Ikjart-U-ka „muta*nm. kal ay raa.ktha..... «"k-" T"*!*'*******!?* ,**u±*'*
aatbotatlaolMallMlu*. H»|ai.-I lnaa.lalk.IW.kitM u,i„, u.rtr .«■.. b.,.1,. main, aom »"«*  ■' "'"'" "'****** "*,mTJ*
****** r*.. ... Mucwi mm ^f, u^i d.n^m,.I»Ik.nmm tamm thaa *****t****^SS*iT..':".'^'^
TVI.lll*. ytatnaaa allmt. » «__,_. ,  ,a.,t,H itaa    *to   ****'
■iu A ik* Mth •lammi. at ik. ' """■*-**** *  '**"'"_,"J!'
niat».l WHaf ttt*. SMNriatMk. it** M.tali tnr ik.1 k. Htwuioly
****** mam* aU taaity tall, alal ,* ,, „ aal.i,it. . Ima.N mm***,
Ikaytlaiv am tttmi  TWroaemar- M.,.« tat*. *<*i ***** llwthmiko< tloitaaHknl Hawaii kw
taik'^7a.UrSJ?*it,tt^:u ZmT^ ***"**"*•"'* ,•,■, I*****.********
>*.,*. mur, Ik. Vl»«.o^th.lt«ll,l™,^•
a—tdu, hattatl .»d alarlrb: ■ »i,i. al.lm ol tkr Vi..■ i S.I-. Hi- •-
na aknb a itaal hoikiial li ka|l .H aai, addmaird to tko Uatrttrk
Tb.it .,•««• .th US.  IHaif.eaa.doa x„a„,,, |Unk n-rriifd 0, a. il»t. lk.
W tkr tMt tkal  fit^twa. <n k.fai.1    k..i._  ,i-,.j_.  ,a  ,aal  a.
klia htn. Uttilr  iltd  aa  arm .hi. lo '•»*• •*'  1*0«I0~^ Hilohil  11.  IUI. H
^swtV.t.,,Mit ivX!:-^m•»**.'**i*!*i?^ss*!*m
tbl* I* brio. aMmapllUwl allh .11 ***
•ltd. dupauh." iWtoidl A Karl.
rtaainrr
Naaui'a laUmoU
tr.iBiiat.il. 1.1". S-i. *ty 11 - Ht II tlil ttf fw Lttwrty
******  •' lltl.Ml,, fat   .S.iirnabaa, 1 - It I. n-
tl-ailla|.na..Mwiilmrl~allli*.iiu ,«»,„, lh„ ,„ ,.„«! onwa,,, nlard
i,lam.i. b.,. oa„l a dolt fct-mdlli-d JoM, u, ^^  lfwkB,  „A„ „,
mut t*
hmu ,1 B.,1 ruana. tar* *M ,1. *,„      Hit Onl la lh* Walu .  .1., . ari-.i-i  nt aattb a* 1 „,,_, „, ,,,„ H1, to ,h„ „ kmma u
***,. an arm t**nA u-* .tn*ttlmm*   •/.,**. Xtmmm t  Ao a|*lia» of i«i i« »'.iktoiiaa P, ,** ,.-. .1 ei.,,M,„„ , ,nt ,**,. ~ -.
**** **** " **'—*-••  I.-,  l..  tmmm.  m,  t, a.olawhl.Uad.... mi««f o, lh.l lot- ||„,»„d taieib   I mu* ailh • i.,.lllol
SKas:s«itera; zs^7*s*zz^*m ~Sarews&i 2EE.'«£^
atlb llw Ua.ly af IMt k*M Uw* MHarni hm.Hi u ta lh. *m**i*t .,,,, ,
lltM  IW lallh  !• wtrail*! ,,„ |alno.iii lonld man llwa.nl  II
. _ H«ial ao»l»a a. hat. Ibn mon- ,k|> „ ,,,„ tu 1 Jooi-« 1100a oa honr-
,., |lf*r»ll™.«ltnniai«.ll**lll.alll.o ^^.j  tw) ,,  umi allh .Itaal It In
lha fa.al .a..,,.  f(|^
IHI!  "all.I I'
...
,'-a watraanl a., Ill latwIU.   I
|..,,|,..., ., aa. s. -
-   t-lltrM-rali.ni I., ll-r ,-.ft r • 1  '
,  -    fl. -.1  Ual oral llir I'll,. I  •* ""'« •
11   11 tfandalahllnl J-l*«l aaI"«.
, ,.........■- ■  -  aai- ii.atnil'i.i.j it ..'•
•all, «.-l...ln«l.-t l"l I*
629 COLUMBIA Sl.    IftU&BI    Ntw WESTMINSTER.
TO GET RICH.
A penny saved is a penny gained, but
A CHEAPSIDE
Purehue Bhra ui ni>-*v'' m"*1* "' '''i'l"'""' ""
the rainy.  The more you **uy ****■ ***"**'
viiHSrii.. In ihe only real original
.-*»!. Ian 11 Itart IM- Btiuali i» ml llw Aim*.*.
******  It* ***r*imm ttlai*,Pmt* -  „ io'llt. »..*!" flrwll.a.ll on tl. fool- ;.~,'„  „!,   |ni..t...  ThavkM  k.a
inlk..Mtah«. MIJ.ll.  liana*. Will *** *** |M H ^ootnl .km «n|.t wa.UallM  ;.7.,.„l-l nlh.ff. Ima batf oa hw—
k.iH!tt».tMk.*-. Ha,*, i.,r ami   ,„, Bl»«fc *,u. *tm,*m**t tr- ((w. uAti*nn. ol otkor na.lrto. K,V,7o ..|tomJno«.
TV. Niltinofll am aaaion h.M a aa. lahhwi In l.l,.
«.,* «l nil. itllttlia
ttltra Ik. Im iwrottwd I* Ik* *»l*t*
awMiai Ikl. anaaloi tr* tm.nl lo ta-
namtaaamtarattaa t. tw. raw.. . .    ,„  ,_„h,#   ..
* Ik. I-Ila.* A ****** .1 itat.litMik.ai, *J*1.*"^ 'J^J,.^Vl!u!,va! aU. .1,",
***.t*.*T*.**.*****}.-*!*.*."I'TtLJA".' «iua»,«iol,kt,?i.iHirmd..taiik. ui.
RIBHTPt'lEI RI8HT PRICE! ffiUrilfflll
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
, .0*. ******* mmm* * m*,n ?"***:
un**I*., irti w.*k...moiki.  .--1"""- ****** *  s *—**
..lativ-alo.lkj.lo.. «•••. m hok tm- .bb> «»of a., allnfiw.1 la llw fatlik
-  ""llw .I.lf* ol  ,k»  M.tattfk  *!•*"**'  rknnknl.Hlat.olat no  Hood.,  akfa
Xam imp Ttm *»,£*«im .-.u«.i«'»i **» ****** *** **»«:$rX^lm£. '*- **>*"■ *■*" **<*•***■ ******** *■
Th-W.y of .11 rtaah iow ■"•"• "ailulal by im.roa.al ii.ti fnao Ih. Hi^i'" hi* .Hianhnl
1-ttts.o.tm  »ot.a*».  '   " »i|»H" nwi.fmlhin th.l hf aa. roap.ll»*l l't
ai ot llw .... I* uniini nnai olriiiti tl. aanl* of mnwlanr. to a.lf a "*n-
kbaaMkulM mal m tattilf .   bj «^a„ ,..«i.l Th. Pan*, of AaMtr.oRaH.Ur* '« \?£  "^,'^tulu'a'mta*
SS2rSu£i3 r^^^^^t SSSi^Sd; arj^rStt^-c
laa...  TV K*A*if: I* Ik. .klnal,
h.iv.atii*. ia <«•«. «* Uw a..ot'«
wtiai*. .al *n tamhloi to k..» k.a  at
fawailly t*a»aml na tlw mmM ikll tn** iah* <****-
.    .- -Ji^a,TZaiaili, .2,  t,ia»».  I**'.'***.'*** t™<**~ I* ***>* ***** ** ".  rpaJ,,.,.maa, hu ol*. fooadl-  all, H*>inl 1" ta- Ion «m«1  In.  kla *
r^.^r.r.^™r,.!rr, ********** - —, &?«S'_S£5fi &J_ffi-ALv^tt
to t*n*ma, n*w --...--.-   -  - ,
nlwt .0 ttw o*l*tlkai« ol Uw Rilbih. **m*mm
'Tkamp.iii.li«»dti..k." »m anally
• oaplataal
Una. ky «.rMt*
B.I
nf Matki. ,k.lloli.l.o allk !>.. .odlk. ■>"» •''i;^*,.,,™,^, J
i^Ukw, nl l-nftoltl .uk Ika. nf Spain, a.0^ T*^Jto*'*u*'**m*
rJa iapwlam. al1.ck..l  lo tkf f.lW, *•** "iTV^iZ •*" ',fc',?^L,r,,,,
Tk. mt*. **.,»* I. -i.ol.un_,. .10., ky' J^.'Ji''''_r.L".Sk'l\2SX*ZZ
1 „„..„,. Ml... lt«t«at»t 1  tk. au.M unilnn 10 H.ot.un 1.. uaa.i »y J--"y V; n"~J,"£ ^itimmM'***
...f,**-,t,.iot,k,. *»**:**.***_»»,'»**£ ImSmxT* IffJSmt^-mVSSTmm
tank ot 1 Italian
TO FORTH t.E. COB. COLUMBIA & BEGBIE STS
On...  ttotMilwt  V - Tko  H»» _ tjurti-nk ,h* MM MtlMW  I* JS^^.'^^^TuJ^ Z^J'-i" mmmnd ltnll.a.n • aifd ha. haaa.
„ttwt,,*. Ita-*. mmlmmm**, „«, mmAKth. ml, ***** tai a ^Jl£m m^,Z*^VS ****** ******'< "'" -'•••'" ***"
ko.., ,**, u mm* ***** *********'*"**"**•    tlwrt ., mmmmum    **^X.^*&tim*
.., **,, ****** <*** «.'a"l«''t Uwaatk ol *'****__ Ataal  ***J* "!??,'  ZSTTi  I. ia  ^1  llf ha. l-n l.ada, of kl. *,*,
loll  11 ,. krvean lk.1 aaot i*tlk» f»**k *U "..ni ****** aod otkM   x.a lloi«.*t». UniMll-t *  An la  ^ ^ ^t„ .,,„. ha 11,a. and ., naa
ritiiMOiawt isoti Hatatam aiawit.atfl raft.  Ttw i-'|i.f "-'i "TT'.';r_* i-u.ai am*i «a. aat. h»m rnda. „B, ,w,„,,i,^ , ,.,11„ t,.,n.aw*i  Aa
1, 1, latrmt Ik.t llw .tff,a« Irna-tn.  t'am -I h ..«-. *. r.r..#r  ***"****>*  «fcwk,,||  r„,.a,  Uw ln.onor.nf. laa illt, lam Ika Hulk ol  hM
^5.»*tiruT:N-ai: WMRBU^Si  .•**«********** mm in*.-.*,*.*-* ttti ii t tT.trr fti/.' saw.
Mmiifi tt (.'intiWti'i /.nf.
QOUTH WKstminsTKi:  W AMi
H  th.iiliik'i* Oft Si'i.ll  Kukilj I..H-I  lllllll,
"    " '■" "  **    -,  Ll   I'llU'llll!
l.'l 11.ill1
TVriitti	
\'t: ii.wli ai;
ullll fur*
uml itiiiiin ii uii'
ilHlli
\V
[tpmvm*.   .-. ^
NuTtl'i*. PltHIIKIIVlilVl'LN THAT
.11 il.l. .ilia'  ttall.- It.' luli'liil I" lliiil!'
 " 'i ■■-■ I'liinml.-'-—* -'
in
I  l>
, 1,11
iin< in
iii.'ii
i?
I'.ililliil.lu mul I'l
I I ITS NILAIL
I ,  la -I  f.*"l.t.'ii
W...I. miHiniiii
l.'.tllM-  iS  AI.I.
L<  la.-lilrl  am  I'll*
In'..el.	
Af.l'L TIIK  UAMTLIll.Y
,1 bolt, Mlii-li". iillli IH'iiliiit'
nol in Ullll li..— i  Itl v.i -.  'I'll"
la, llniiili.''  .IiiiiiiiiiI" illllill!
„ lllllll".   tt."..|,,*.l..|!lll'll'.
,1|lK  SAI.K,  i,tt*r
i,m Ita.  tl.iui, .1 i.u
i'lll: I'.tlili It'll
ul ,.a.'i* ny in lltl
I'.llll*!
I..mi
ll!' I'lll-:
.l,liiiff«fiaitnf. eeeeelie- llaa
iijlaiaif. faae (flf /e,e|!a.i'
fi.aaifiuif aai.iatfal
A uilsI'IlL iaiii.il
duty. l*i -a.lt Iiiii inlviili- fuliilly a,
liml-iJ-a,'|. a,  M ,1  a ill ai,IiiiiiiiiiI.
M'NTKH - AN  KM'ILIIIHMILIl
laalllaa-l  aall I. I! Illllill). lee imfl. llll llllllillli In Si ii  Mi-ii ii-ii *  lil-irli!
la-   Ita li n i-i -  l.ji, HI    Al'llly  I
I  l.-li ;i  Si-av tf.  lln i,-Ii'i,..I  | lie;
WAStlin nv
w
ft I l.
tl I  in:  **A?b*s*r**-*
IIihi'ms  Hi  HKST;
, ni ii iiniiii
_^mmmmmmmmmmmmammrI.  if  llll*  Mlill
.1> 1 Illllllli.-  iMl.u.l 1 llltil till'  Itlill
rui ii Mi-liTly illrtftlim lum uuUuiCfl
i  I  Li, -,  <4 ll  .  ll, I ill, .1  .1  ,l..lil.  .   lit  ll
'.•fiWBMw
an
mii
.1. I'a.lllliaa-
 Ill .lata'
lli*. in III"
.11,11.-1,-Mi
lit tll,lain
Wi
ll.ll*
lllll
ifuftrv nf |
ln|iil|il)||#l|iii I IiiiiiiiiiI
ai a man mooting.  Thoro wm i
UttOQilailoo ami  iiiuiiy  inure i
olOQUOitl ipoocboi wow dollvorod
wily Monsollau titoauwhllo I
lurroptlttotlily Into many DlltttlMrtf o|
Washington stiiti', groatly lo tho lmtlg>
tialltui of LkoftQ wlto iit'tli'vn in Uir rigid
!ot|fum-iiit'iit nf ilif i'\.-lii-luii luw.
Km*
tu rlu
niiiin
I Utlt IK   	
Hi mnl ,i inlaw in tm
hi- Mil.l ri\i*-rtlirl*iii.'li
raaniilv.
i..-t ,,i,int,-,i ,.., tin
I titirlli l.miiflu't llii'Uua-i
miuaiiiiiu ltl.i-r, iiU.tit nni' tutli' frum tlm
Juiu'liiHii'f tin -mil tirtimli wtili tlif iiiiiiii  until1
tlv.-r.  lliuiiuv  rtiiiiiiiiir  in  tv  iii'iilit ily  ,i., i.....,
illMviit'iiitii'iii: tin* mil.[1'i.tmli ft .ll-lum-i*  uc" *'av'
„t It lut It*. Hint i'H It'll tlllU.' Itl llm i'lill lUltl  (uruiiUlir
wmi ii iiiti-iimuf tim* mil,- un i'lllll iiilf tin'  , ,
Mini tivrr. tliiMn-ti rniiiilni.* lit n niirlliftly) V*****;*-* of
■ ■.  ■  'H .un.' it.. -..i,l I'tiiii'Ll, ti illfiltii
nt tiri.-.'i. Mil,-, tnii inti'inlViifl ti.tlie &
llllll    lU'   '   'I   lllllll..   ,.t    11, IV*   tl.il.  - a   I   .1  I' I,,,
.ui. nf ii,. uitj nv,r. iiii'ii.-- "-- '•• —''
utterly direction wninritu
1 Hilt r t
Jul
ll.l
i?unKl»ust) 	
* l.lm-riiiil 411.1  innvi'iili-mly  -liiiLii.tl
* i|| • i. \i, uiiii
Xktitit
t.i' -.i
l.lll...
ii-Mt.,1 ti ri'V'
ii Iti
iniii
m^	
llllMl|l,ll!,.|  lift.. 11 Uillt a, llllll  I'Xtl'll
Hi,* imtlli  iiii.I  -'Ull. ii.lt-liiii oof
nil i-lull t.t tllMit I lul 1*1*1 lit l't, *^^*^_
Mi;i'll.\Nli> MII.I. i "  I.TI'
0. II. Aflii'tiitui,. Miii.ii.-i
'  Oi'inkrlt.lMtl.
ItU tltll
I'tt ii HI liiflitlli'i ' mill "l?! A. iltlltMII ill  l'i,Win.
n.i *ii.i \ rw* offlw. it: t'nlutiiWi Htrott,
WANTED.
Ari'l.ll'ATItiNS, IX I'lLISSilXi
Hi" la-llli.lii.f i.ll.tilkft i.f  Hi"  It.'.il
iiaal-llaaft •Inall-in^ lloaaan III - 	
Un  i,,,.!,... I',  ul,,,,,' .in |,
i IiiiiiiiiiI)'
Tlii- "lull
VU-l 1. lllllll
I'lllllllillttl'a I'
loiHIitttrell
fl.*f,*ll.'H*
am mainly l<
III*,  nflblnl   Illt"  aaf  Ki-aiii-f  I.
.Iy i|..'ia.l by I.iir nl I'ranaa'*
all   11111,1,-.   ItUIIWllVU  II*  it  llOl
"fill |ll|illtill' aeai-llllinlll 11)1011 ItltO*
tyranny  Tbo Ruulm lulhori.
ifrarillimly forbla'itoii llio por*
.'! ib.-  Miii,"Uiiii,.'  nl nil
lllltlal'llll'llt,  tlfl'llllilla'  It'll  111
tutu, might, ii- In diyalooi
..'  .a  Iom  -lllTi'lllll!  rai'f tit
nml  li'llil  lll.'in.  Illllitliii!
aal; lai ala'atll ur fri'.'dnlll
Lunnlil" mi iln* Miiiiiliiinl Iiiuii lii'fti Ii
■' :,-l|,.- ..I III!"  llllll  llll-  [falvu'"  al,
■tnr.' I.ai.it tiuii,!' i< -Inm Iniiii Ril, Jii'-
lunillui! ultluii of .Niillifl li
la-lll'llli' fi
f ll llll'li!
   Vlllli'iiu
11 laa' I'lilt'llii 1	
iii'llil', Iitlr, Juil to ihuw^l'laMoi'iiii Im
III llil* ii.|i"i'l In llllll-IiT.'I Iiiu.
«ia..fl ...... ,*,,. f anryn.
Till* fe'lillll  flli'Hiif Mi. Tiiluili
imirf In In* ."fii III III iiu'ii-tiinu'il iiliirn
lie ili" Hold ivut'io-i i.l bn. Int. I'l
luiiit'il Inuu ii tim ii'i'i'it.' i rl j. In tb"
Intorlor, ivh.-ta- Ito Im* bioa cbutiiR Uin
ss liv I'l.itli" llda'ke'O mill . •a-dtlailllf.il
I'l.iii... It'llll ItliWl.I.llii'i'iaat. IMulfir
hla. Ienllil.il nil* *|ii'llt aan tlm ritlli'lin uf
Mr. IL.Iii.inl* mi llm T|i,nii|is,iii ilser,
all'aailt ti'll miiii. !i! nu Khoil.- «!'-, nlinri'
laa'Ilial lha aiiivi'l I'lllaTlftniO lain Illi.--,•
Illil 111" liinilil Up Ol lll'amt '.'..MHI laa'ltal aaf
i'lllll.' ii„ liul In  lll.ll IJ.'lllla'liailll.
/..«,,... Va. II..,.'».
riflU'l.-l'.ll  "M    I,llllll    Ir.ilul'irl
yit'lilid lo tin'I'li'iiilitii* iif but lieu a, .).
It.-rry. and ***,**i*i*,\ wliIt la I... to Ibu lai/l-
ini  ii-ii'i.iaii.  Tlin ilrl'. fallnir n.i.,
• tnillally aa|<|'"-a a! 1,1  Ula'  I-  111 IJIi" "I UU
al:alta.*!ili I. -In' l*rtlD| 11 UliTi' .lllial, Itlutfr
.llle-a-u V.-.ll, ad Ittfa', tall, 1 akin,' a.ivutll-
nl!'' <>l III* nl'-"HiJ- III" l-lil lllll.'I Ull
hi" titurii Itifiiniulllaili luralnlili-tliili niti
laiial,  -naa,' itlili-li iinni tlgorpui wnr
Itn- laa-a-li Iiiiiiui laa'tWaa-nillaf It IV r lilt it .HI«
of ibn llw and ily t tt|tltl; li'tral pain.r
O'i'ICE,
.tf'^iT I.O..S iiiioKin"
 n Mandai
•lu.i...Id '
T
I-IAtWWARE
jusi been receiv
Tin' fi.lli.llll,if Ii.liin tluil'lty
Su.  i\,-,li,,Hi.l,i   I   I,  III
"I |.ia|'.'I,  Iiimi,   ,, l.i.l.  I  un,I  '
I". I. II
illi.l IU.il, .llll.!) l.l
III silt \  I IHIUNIIH.
•Wi) CARLOADS
fm- iln- spring ifatilf li.u'*'
,,,!, opened up .iml mnrked nt close prices,
Wi* carry :i lull Iim* "I' builders' BiipplieH, making
specialties of Locks, Building Pnper nnd Nnlls,
We .tltu liiivi'iinicifii ntognlficenl Block ol ( utlery
'^"^^[.ff"11*'1"'
JAM1IB DASH, Propriuto,
loleiiraiih Hotel
■i
I'llllKl' SrilTO,
BONANZA
CUNNINGHAM BROS.
GRILL ROOM! M. L. FOLEY  CORRIG COLLEGE.
 ; ^ ■' ' Lumber Broker:
AlU.l: l'i:«H't:i:fv u* l:i:NT.
yAliUAlHiK i'l
'  'S-i'AT t* t^fininlilii Mml Mury »lt*i'tij. * (n/ Itotiin In .tnm
ii'ii. ii.i-t in it«*'f.itv.?!r_.T*ii-ii"
tut;
. trul-
I'tilitli
ill  liitt-tt
rf.ii "I riiiir-iUi ti. ii.twt M'llt.
AU..W  MUUIUHUN
$*•***! t.llirinf rumnil-ainii
Mlls.1   .N,-W  Wl -lllllll-t. t.  I', Illla
WANTED.
a'ti'i. atalai
u.i* ..I I'r.
ll>" -'uii.ii.I Ilial llu
IMl >■ nu Bmllil
Tin' '-.iii>i- u( liiftb
hlUllon ll alaubi'lii
. ,iui|.:iii'i iii tli<< North*
. 1, I.nil  ... .11 l.ll- |-l.a,'|a --
111.-  I.llai)  !a,ii|i-!|iii liil
mM, atWplW lli'lllli'lt
II III '-ll.ll
il and ol	
■I.  Sou,., iai.dhlai.ii, bun- Mfaiiwlill,. thn iniblli' await ,!,<■ ftnali
.10 Hn*  ll!illll'lnillll"lil aaf 111"  a l.t.'li || |. l.a la.i ||aa|H-a| will Ml  ■■*. Ilk-
ll  III  ullll lul  ilii'illllilltl Otl
|-.ia|..,l ll.ii   l'i.I....I I'.--  I.-l  II
ll.t..,! la*,',, .a'  I i.l,  i.. I 	
I'l-li i ■  I imil,
III „au at* ii                 i,,ia.u.l.
aa.,-alatiil hn I- . |.in i,|i I ..-i.iij
|*.li,ai. , .. Hut,   a..a. ii.
a nil.   ^^^^^^^^^^^^^^^^
,. ti.. I--II.- iiiii'iti..'.iiti.i-t"i,.hini.*,'i.ii'iwiii-iiinrit,i|iT|f a WILSON. PROPRIETORS,
, ,n",ui a.-.-,  ""'I' lellPtb.wt.iiol Hi"Uuiuati'bot L""-'-'? ****■**"*< rnorniLiunot
„,'  ' ,  '  In Uni" I. a*  yi't  m.i  a*.iTlalmsl. i..!rli'
FOWfflL1 NURSERY
H.l-.v:-!,:;'.:'l'ift,L|'*t;l-'H,,t<i..«i,.
 'lAllf HIIHAN l'lllll'liii.-i'i,|.m,
w. Tumiuii a eo
'■"*•'|| "PtnEisiTliiJ.Jf
'"-.  II''It a|l,i. ..
..";•."!,'.■' 'tt«J3:L^ti"l'L1"'
llotnhji. ii.iHifT.i ^Rx„ ',*****■**"
BEACON  HILL  PARK,' '^i^^sST
VICTORIA. '"    J    "11,"--'''"'"|
 -» i.i: hi ii i'in.l  Mf.Plitte  Bros,
mi KMl'leOYMlLNl' AtlKNT. *„;,";    ,    „  ,„  [<   ,;', Kit j tllT t'l [1 Itt iT l.^niAllllL,
r..,.i Esi,.!,. ..,„i An,.iu,-t.t ;, ;,,■ ■. Rni|iwii|im |/Boa|uilQo^
&uwism, ,   v. '.":■    ItUAtS TO I0IF
I III. w^ ***»li
■'■ r--w' aoyomf Royal City Planing Mim.
^_^^^^^^^^^^^^ ( Nuw Wobtminslei-
i |.i,
,«   l- l.'iW.l Itll.l.l  1| . - *  k-    .-■ „,  I I '•   I 'I  'I  ' i'lll- '1.1.,
V ii-.iiuu.il i.tiun.'ttnn4,lrO'.ii.i#.. !:i;,,    i    * tim*    iiwnsj 14,
ii la-i JiIniim fiit.l •l-fHI-iil»i'l'*    fc .uui   r |.  ,   .  !  l-.,iill,,,-  I.r.
I* it Itui ii W7til.mil i    "" |i|t'| <! 11* a I ' in I., li M ,\
KortbwMl in a*'**-
lpot)(lD| lyniitry.
,-t ni.' aiialiiii |iru<
-  tllOOloflUMI Willi
tin tni -t.ry I-«ik*. Willi
aii.-ii. "pgieroil i'!'"-iin;"
■ limn-ily i'lit ilUurwanU.
ri'iiHiiili'
aiul "lived
I'lir.MiJ../ it i'AnNliiiN,
■ \ ul] ."it 'ni
Nun riti it I'u 11*1*1, Uu
TO DEPOSITORS
IRl_ ACHE8  OF  *'****l*  AliDBB
IUO boMon  i. V»lt' u..»ii; in
Huriv] I.. ■ * it  mm
illTWHJ  *****  U.  I  M  l:i"*lt"  It'-tl  Bl IVUI
i:ll. wl ill. a." tit «>! Ui I'lw IClr: |>rl '1   i- :
lenitruu-ti  m i.i.n i; i-m11 iiir«<«-
,MUM  i"K  >ai.i:  M.\i:  iiiUT
IUt.HL ItiTtUlljr i-i.i-i,....I 4 iuiiIUI
nil* M_ii.ui .ii.ii l-i L....-1 ■ i utili-r
■A^A.lf..li.U.ltf.i'*rti ■
i*vi'r> |*r
AT A.N KAKI.V  HATK. loll Till:'»""'Mlcy
. New.WMiinjnttU-r t'lly Hchmi)*, ihnrtl* tlaliv uri'tivt tu Um furo in »uim
1  llw
i.u tt nt *
t JOW UlUaVfl PlIWT TKN'f
Whlllltlt t'Wl.'f "t ti.-it  ,1  u*  ■-*   I  la I*
I.
■ ' I- -1-I-t
•
i '  fiTTC 001 Ul  ^KSTMINKTKIl,
V. i  .. ,,  •
■ :.
h.
1.  ,   il ...    *
OuN-i miT.v.i AM' i;i.M.\tii.i;M
(3   a •
.. I  .  .. ',
i ll MillI
'^^'^'^'■'^^^■''•''■'^'■'^'•''KllllM.I
 city !...
a fllMtlllotklttr ll.'l»,tl|ll|i|lU!—
Illfc'llS  li,H.Ll'.t  ItislHUl.l  -ftUl.t  11".  pit
I l.tl.
ll. is  -  tttti.l. unit It.alal-lil.
i.irl.'>.'li. ..I , iit-is.LwI-Uil
Aiilillmliuii*  »l'
II i.iii*tallflitil till tll „^^^^^^^_^
I  W  HiiWAV.
-■ -, t. i.m - *  ; ii-
PUBLIC NOTIOE.
pt'l't iai tlia' "Ufa a'-- a.t  llaa  I-l
llid'-fd itfiiliulillliin aaiull-
f Ibo,
l.i
lll-II j L-
Iliitii VII
"1 i-tilk'a-tii.i: ili.u imr..'iTe'inlo-l by lliu \'i,',.ii*i,
Vaiiasiiiva, "|.ariiiti fraUirnll*/.  llat.l.ia  'i'*1-*'
liidi.iiaiiUy  d"ui«. Un*  allui.Uou ul
"a faKieaaalll".*."  111 a it  "!)»  ll"  lall.  1*00 I if
'I'll" Hi- Imt.  aaf  Ta'|||H'*aM-   bail'  aa||a|a i| ...  !,l.*ll |.  J.'a.llil  t.a *n!l 0 t.a " '
mail., alion aorb ul Ibi rnnili't lalaor but ii'di-nl  Tbl IVe.rl.l 11,1 th.' lull.
.)at,,,,,.! mat .l.,l.-. iifl.-r tbf hlllN ',*'***,""«'" '",!•" "',"1"'' ****"**' '*'•
.  Ill"  butiur  aal t|„> , ny.  |t  teu'tl. Hi l! ,
ul it. 1,'itl.laiun*to annul 11.  th.yh.tra „,„. „,,  „,,, ^.„l4 ,„ hai. u tuoi-b
.llll|aly flltfr.-d Iba. lllltaf* Wlaa-H' lb. ll.alalia, a.aliaallu^ Halt tlaulaa , a. wai t'l-
|iii-,ni. I- 11.1. ii irkll. uml Ml tin-til all pirbaul irl-lu. I,,rl IbalBlw wad"!
^^^^^^^^^^^^^^^^^~001 aal Ilea'  tie tlil ., -I.'tl  llwa! Oitil, lUtd
T HE
.1 AI.I.IS. I till
llli-lll 11 111,«
Land and Investment
A.oJ2isroY. limit
Sticct^ors tii Albop tic ICitaoii
* ***********  MW-bAW-Mi ... ,  ,„_-„,,„„. _,,..,,..  ,..111  a.,,., ilHII ill Ulll  ItlTIH A -Ulitri  UlUtl Afitt, lUiU  _/——■ -  V --.. ,r. ■ ■ , .  .
wH-w-ii. nob .'UK..iilil. ::■,, .'rrrff ^ir„!':, :i:';:^;.';r\,^>;.vr^::v.^'''^ (Tji-Mohjiits-^acmiiiE 1 .
-Vt  "   L    .    'i  ."uL.'i.n V«  ,'lf •  -l-l.'."  P.t»llUll  ■■■l'*">  U,l„.n,'t„IH,M'.!;?JI.  V.,,.*,li,,.lll   1 ry I III I* ml  III.  loll ..ll.*...|  I.,!*,'*-, i',\,„  l,\  lh,   l InmlrttlSil  S,vi„>.  fftftiji  |,
K,Krte\^"^.V^ra >**"''-""""" ■''" •""" ***** P5l^ •S^JffjSSSffii ^*m^**f*rS£ti '* m.-in, .uul lit.-ivsiriui.iii-. n.i|«t.s.i.l ,,s i„ il„-.,,,1 t to be deimsitiil. this < ominnt isnowwt
l?,;';'l,r,rv;' v'..-,.:-. . , : **** •<■"<-* ■■»■ <*>■»-n«-u **t '*A^tl^r^iitt^!SmS:\    mm^rmmS* |..,r..l n.... • ,v* m mi ,.„ deposit, in |.n^,- or'snttill ..,.!,v,f,i-f 1,(1 ,„„,...., a,, ,1,, ,.„;,,
B	
1  1*411*
ml fin
-GQE-
lll-ar
t*
<&&
utuiV. or AA'
A i.ti iiiMi.t u iii 1 t S 1.. ■ I.- uttiiti hard  wiirkitit:  Mldw fiu
•  -1 i.i. i ... t*r**n*n IU) •ini mn,.1. .  . .
u«. »t.„. ., . ■  . -  1.1 a  ►IIW
in.itiit  tU*i*ttti*  . 1 «n MrilM in nmlm  \\,.v*yi , %\\ i'.i.i.....* I
A t-l-.-. i.t* , 1 t.n-MI.-l.  Itlllliy  ' •»""•"'
uf Uir -liitn-at; . 1  Uit P   IW  Hit  U*'l-   A >U1« lit «Uritl.
Ultiif htittnt  *•**•* ***** n tr**** ******
11 .tt t.'
nA.Mi n.i.iini
\ ., ,..,..'  .
ihewiMtlmo^Bradlits Uifi^ ^jj  QI6AR8. 5 PER CENT PER ANNUM, -u**\ *>n I..\..r,il.li.■ trrms .is u> imti..  . n
■
I tlty ..f Vftmiiittvn
tl it..i 1- nurrluui it ,  tr  ,; 1 nut lo Attack lln
iltUll.ftl  in rlH-tlt4MI»**iilliiut  |;t4t.la    ,,.( knl   ll   1
■  ■  ' "h. a»tti,i7.ii *t,y dtmanitrMvi  itw ulucn. »ut It I*
** Utt-jr -m-rviatutai unu«iu!|i. «tiliutit.«iy dtWonitriU'i
""  """  " " ■lwl«rtii»iiirt-"i »ny dotilttlul wtintlier Uii'i fin bo Iwluml,
■
mil U.l U*.  *»*-at ' '
■
CLASSIFIED &U-;ihhSS OIREUTORY
.M1
loaUrr aalta^H	
ILlilU'l!   Me,lli.M.   I.II..III!  M,,— 	
What at*, tbf olmii-br, isimln* to- A. —™——————
iui ii si a...t.f.. s„. 1.»IN RE RICHARO RERRY UtCfcASEO
lhl' ..•  ■ "I «•■•  1.' ill Ol  Ifliali' It' Ihlt
la. nl, ,'ia.l. 11! CuUlMf, Ibll It
llf Ilatesl b, Hal'-f tU li* lb.  "^UO,|dU| iff   .  . ,
|daro"l.  Ibf MuUiudiili bnd adilrj.  \* '
innhl'i ao.'.! *■. .-1i«i|it. |i.i iiiIh... lb<  ,..  ,
Uc tuau ol  Hllla,t"  al...  lit"!,  .1.11.1  lli|ll.t.  laaa.   aa.lt ItillanKOt.  ,!  !
. tratflllni ll tiiiain buuaMI. tb;
40 GOVERNMENT ST.* VICTORIA
inm'r
ILnTlli' I.IIU 1
j»fl'f-1 »i
Mr. li. 1". l'ii.isi.i..iMi, tb.* iro.t ni.
l;-'\-
II 11 IN.
wA3i£$*
t..,* *i^rew"
Manltni'i and UMKotlkwUI and u-lb
.'lad  I'liilail.tiaia. bad a 11 Il.ilaOii'nl
ii.
T.at.r. ... . llcoM 1. .at itnr-n
tKntiffi it    . . 1- -    Bnotumotaol. ,n ,h. ri .iiiiii
,,   ,'.* IIIII.*,  nl ot ■rttl.k Oolaaklev
i„, 1  * wiL.ti.iLi> ti:xi,i:iis.ii,ii|1I:ssi:i,tu
s
'
^	
HMU*. MAi :""IH. III'IIIIS*?-?
. sllL.ll.ILUT
-'•  .- lla .aitl
*•  ■
,,. ...ill. I "
RuniN'At.i, 1
10-. 1 »>  *
li  V-.a a  lia* * a'a
lll.alltl'.l
1
d   II
it  V.lutt
,'    all.
l'i
IM, .'  l'a '
lakrl.U l'i  a.
al.ltl. .ihl  ,,a
... a-ll. rl., nl S
1.1 f
10.tla N   '
lallaf..' -I*..|. .
a-rt - t  I..! ..a
'
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ lalil a., Ilia aalUll'llluU  |IOUIfllS ll.l tl,.
Iiailll..|«-.|.|."!l!."a' |,rl...lii" l.'il,. *,,,„,,„„  1-mbyhvilo. ah. ajulhl lo
triilba.  lb t'.-iai, ileal "in-li otcll.ll. batf -.'Uattlblm, ,00.  Hit ttaat a*  ,*\
■■■ i.iii iniiii di.trh'i. p. , *•'**** nuliikl da,, •tin.
..  .1   ......    II .  -.11  .III  lt.aa.la. ***** "  •i<****l •*»**■'. *•-, olaUli t ■  la -
o. abutiraaloi.  ll.,* «.il win ihu.m Bii( „ ,„,„„.,„,,„, ,h„„.a m.IM. ,IU|
.t..||W.af  ,■>.,.   1-    Waifi...!   ..'al.   I a.,,,..   „|„,|,a„   , „|„, |,„„
mail, farnaat* will "Uko lh. ■"* ifl*" tkaualto d.onetalii" lhl. t.ai
"..* noiniry. Tltf tlnif ba. •                     aa..,!,..,
aii-     ^-^iS^-ffiSSiMr-StSWS
1 tnlia-al fatmine.  II. .I«* |.-h«|,|.t    1 Is.i.nurw.s tlm
rllbUy mnuibai m. lltll* la tlw. la lVuinl..l*r. Nouabu k. IHI.
.  I l|.**old.'tb.'1«a.. l.a lit!. all
off li'tobata farm lionift'..*a'l-  llo ... t,..:,' p.
"• m "i."Ui.  •
BRUNETTE SAWMILL GO.
► '. *
's 1". .11 sun
;l.. Hill
MANUFACTURERS OF
UAKKII-N  IIAl.l.lit  l"l:  li:l'.-H
" It..'.La."a,t
la.....'  if
tilllt lm.4 ,..aaltaa.|
wata (alia,  liatil »*j.!.' ' Bll
. ..Khtl"  -•  I  '	
t'f|'1 many ao.y aho auuld ■<!
Lata ajni,f_  Tbf etatni.n, 1.
H. W. TERNAN.
REAL ESTATE AG NT
".! W WrslMIN'STIKl;'
Lumbur, Sliiuglos, Lilli, Bill St it II' und I.ung Timl n ud
'D l£'. lift. ALSO- Flooring, Ct'iliiiK. Rtutlo, Siiliiip, Mouldlnpi, PirkotF.
wtili aid Turned Wodt, ^asli. Doore, Window and Door Fraiuos.
Houmi rini.sli of nil Kinds.
'.. j2_.ccia.xato  TFToxiz  G-ia.axaxitoocL*si
Kiliiilriitl I.iiiiii* t .md SiiiniL'it'  S.ilii.iui'iini l-'niii Ho.M •  V,V< l.i* 119 sjh-. f.itti.-s.
.
II"!
t.tKl.llV Jt.ll.N- *
■ i  llu.!"
^^JaiM ill. ■ Orlrla .hair. _a-_^__^__^____a
.l|.i..,ii. ii.It 1,. ,, .11, a «taiellofolloal,l*ejfii.|hlf .dun*
iia,i.,..I "it't-iy ab»I^L^^^^^_
1 nl..  .Mr. KlAtflUll/. wl>j
■|..lii.i.,.. nilidniii'itf. iltoannnof. „w and Ihr |u,H nl'lkf' l.lll!. Ia.,,1 |i<' •,*'*;■: t+i
I'.o.tioroy, lakrn let \l..j*r ii.-a.ai *•"•-'- "•■'
SliiiU'it if f.icilii
l\ ■  la.la  II,a  ,]„ , |,l|||f
- - 1.n'l iins'u
'  f. bulb* may i.*i,itl„
.  lhl.
la- «40*!otd .1 Ih
Itaaliaff
U-ao.ee  .tamima..
T
ur|i.i'"'-'l
V 1,11.
, >t,*, u . it
II
ll.tl hll;,, .llil.i;n«.miii-
j.i. wa. dfltihifol.  TV HitM** *
 tm, atii it...fiat tuoiot. .1. Md ...•
Ti... uni. iv-t  i«,aiio,.,.,„.  „i HI'imii***lIhf a.dluff ktik't  D
.^^..u..'  Tk* Natiir ivt  lai.-. ,ttrrn.f!y.ififtrhi!diilbt!.*>
.  Iuf.li,  la-,  ......aim  a loaitkl Ih. •..,  M< II  It
, r.rifd. "An. IV*  .  small ...iif t a> K.I r'ayrd ihf
laodo.btlo.ol • .'..■■  . * ally onl io it..
>"•:'• .nm...ir. ,1. ■ 1.1.1  *i »Joya..l ol  Iba  aaaia.,..
II.1I.I.. . d,«.»Hyi„ibill. I BdUatia-.  launoMtka ol
*  •'.  Ii   '.   '■ tto*, it tea  .If*,aaa  ll...  1.  .....!.!  a...
. J. TRAP F> <Sc CQ,
*-
_
Wlittli'iiiili. nnd Kctt.it Di'iilf.s iu
ia la.fi
V a
'
tal
\V Tlllll 11 HKAI
,* •  .. ..4 (lfaa.il.
D
A.
I-.
I M  tl l.n.
It. OaliJ.-* lift* I iia
Mi Oisil on.. ■ .p.,,.,1
L__	
I, I'
Aft
NOTICE.
1*1.1;—.N--    tllle,
11 IHI  !'"'  H  « '  blU Vla.t,,.'ii,''f''Ji',MU|..'",'l',a7'a:T.lil...i
1..,.T,„.a«';i., tfii'U atitooatfOfo-'iad ll iidfartil in » tnaiv n.io.|Om...i..  lb.*<«aa 1*11.1.1
Hi i..|i..rt.t.ali.., leiiai.lnilud of io bf ud tk. jkl uti n.-•  I U
 ibopuoiof aummmmtim***. *»*%£* \ ', »*-&
llnnotiih.  Wi'i,oii1*. w ...... 1 ..atll |ioloo •!
-t ihf itre.nl lonrltidlti. piu*i tunih la-,iar l.a.uar Ib.l tk* ralki, thi.
..- a   Hf b»d Uin «l»t Mail! in Ji|.- ■"••'i-l''1"''
i.ni lln.laod ha. t.krn bar Itldr: a. .« tb* llm !• lr
••• but lb., itar, ,1    Iliui'.n  aVenun  Idtlaint  itlr,-
1IWI.   I-■■'-"'  I"  IW  ""ll! '*"!*» ""I 1 • -.■*•*  "libl lllto* lo l»*l
V-i V 1 -l.l. 1.
HARDWARE, STOVES. TINWARE
BUILDING MATERIAL. Etti.
I  M  .
ri& COLUMBIA STREET,
■ ■ ■—**»^ ' mm '■'■*--"%' —' -
Ll-   'J.    I..
• i'l  «l  IU
NEW WESTMINSTER, B  C
**.•><■  1 >;||.
1 v-tiisa-il u.inii. .'•.. ..1L.1V.1V " .In,.!' 11 awi." Hatha aall. Ko|l.od' nllhl'i lolumWai.  ..aotly boui ml
TTiawLSttl I  •  .  a  1 I    0.1 1*01.
>  aall
ll*l
a-(
lla ,
" '" ■ ..: -;';,'.v.;;.;;;
UAKI.ll  1.   M.tliu-.-  1 •"* «■ nm 1"
IHIoUeI k I"!
HAIiM.
I ■ -".»., 1a . W.a..  -,
kad !.•! 1 ani.lun I'ariOr nti.. wl,,i I t.,,11., n, roaaohkaltM, lo ,***********
, . .,';™"it.|'"'.1a'li  """"  '*"*"lp'1'  "l"l  'b* -l.l-.il  .Wl l..to,.aot JnUa-dat.   Tk* loll
.'. ai..!ii *'**, "ii ....•.-■  tradf.  I«ith   |m*fi*r "f ikn lu|iw*.,"l u* at. mii. tu..  ,  .
.*•*,..'...',:;,,.'.:, '■- ■ •'■ - •' >  ■ *■ -  * 1 ■ ....;," t,mS* m.:;:.; ** ■ ■•
-..il i..aiii. .("Ibr   ua.tl.rl.,    lo   lit   >.!• . ~> hamiv'-   hini. iliamo, oha-anllj
"'•SlilalaSI!  -Al*a».i».rl |*ai|di..   Ilaout nan ••llta.fi a- '. •h'».   ..I,  aaj...  ,,„„„„
H,  . ..Ml.lalaall  •i.tlot.llnt,. JoihllllO  ->00d  |ol»|,e '•'"*•'•• ">t "f"** <*"*>* <*** .'*»  .**.tNI.Kl»  '
■ it-t' • ., I-I.-l lion. ai.>.iia.  aho l« dnlaadlu ___
-.11* ••.otnlortTl.l polk-y an Im Ibf ami u,. mj.,,11, „| i|,o,|,ot,l,. Tl,.,
•  .1*1-  1  ta.
a • «...
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
I
ta.a»,,„ te. 11.
SMI Ll ..IILI.lt
I*. Ml
I  I
faHi.
ISitdh
•fc.	
•|*  . K
.'-   .
Iff*
.... ., 1
*  nun; i.iniiiMii.-
■■J.MVlai.
a   	
ij
ti.
\ . . .
;. - ■ -
a
ll.
...at „.-
I "  "Kl
*J ***lam*a a*
.... 1,
H-TatisV- 
. -
Ifiiar, .....   ,.-'
*****■«  *.*■   •■
a, >t,i ,,
a
i-i'i'iit ati:
' .Ihalaal Uad ibalbaa  |«i|a|o lah  Ibf  laa »„, I, o,,!!* ..'|.n.|'ft»lf lo  lldMUIli
',...• of H.aritti,  iv„ e„, ih.,. it.i lhetlibt. ..f ibo .iMnr,   Hoaat*,,]
•to  to
..I fat.,
,1a- __ ta-lb",'. I • infa lb* nfttlol of II  IUK
,.b.,t.o,,fifr.taiihfa:.. t..(i),  ,,,',„,,,,„, ,;-.,.„„Wa,|i „ •
"0.0 , hf aoft'kot.il |.a,il|l. tud. ro In tilllt.il |«i.|eh at  ttl
"klllb* iwtli'al  iho aotldi In .Sou!!. ■■ -I -.       If   .'   -
■■ Aowtlra. I bin. «l.d Jl|at,l»...i»* .* •itlh.l_M  ■*<■■*'• * *  '  '"    '
.'in, .iltn.nl. diiOitn..,,,,. .,,4.-0. ,^*1,'™! '       .  '...'  :.
a,|a,0t.O. ,,. OOr tl.-.HO.>tll of  f"1-  t
|"ottl.lain aad Urir |«o|at». lin.l.od, aa.'i  «,.l«*f.|htt ,*| til.ftl.od.
■ ..,!...n, owl lrin.i*allta*h..»ol,h al* «l"a maul,lo niHi thol.b".
„         , te.at r. la.lilifilnevi a  I  a, na-
stlVlrr   '*"' """"*' *   ****** "• <..,iiM.iai.aad"a~.fat. »■ I.  u
Otdlllbb.  "ila.lln. allb  loll l.ll  |MI>  but ,out,,,- ta.11-a.a,  MeeleOO. ll-IMnian>*
■ mm*  •*•'*,**<  *•  *  -atl'IM ,a,.„i,r,^.../
••-.tn.nA>rf.bftf..rl,a^..,nd.. A t„llmt„ ,u ,,„  ,,„, „„„.,;
•■ a ieen*a*,uinff  tba AtOffkau *iM.r1  .  -  '
•• Ahf k ha. ut hall,  Wf In hN.taa. rmmtm********m *******
** mh.ja.tr-               i'i!  "'l-llll'"'  f**l  Ik*  "odf"! II" aMM. tMtiltft
..'■'i.-..''.'.'.:•„„,-.. ,'..:„:,. *'••  • ■•*■ ■*•-<*■■*• ****** ,...,,,... „..,,. !..,.„ ..,,, „,,
- 'I'  ■■ ■   •     •     ..'    ....      I'-    -I'lll-     •!'    ■        '•!..! .,!,   ' ,' ,. . ,,    ,,., || a  .. |, , ...fJ i ,,
•fpTt.lMrl.IIJ -         '"l>...  lotoliti  laiiot  allb i hin.  I..' »i*d bailnl la all Hot *u In In  m. *
•■*   i  ....  aan mtu* n* ut. * " Iwo  fnollik.  .ud tn H^. aw..,.una I. tkau|rik.l, ********* ** Ifal i
li.  IHH-a.oWa „» lli.l-l.' r.t  .  ..   , ,l,|a ,;,,■.  |||. 'Uli-d  lb..  It  aai  bal
-^tV".'.-..;,.;"';./ ','i'"'■"""""■••"'' •* ***• ***** ..oi,,,,..,».,I,*..,ii,w kuUaiMiit
-*..-. t-,.i7,.*.l,ra*'".'.['.\'Z,  ' '<■" <,**■**"•■ *** *■■      *           -'In ........ Ihrl.trrlili,..! t«lWa|«J
iain.1.".«. o. *.•,.•. HIho tu, alo "iblra ol  tooth  A.r.HM. and  Ik* N** tli*ltnloili, aoall at la' ft.  dii
'. !T|S3 ilotinw Jiil'S ** .fill !• lk.1 ILi.il.iad ba. U,r H..b ..I '•••>""",'"' ** "-***,' •' *J*ft*. '"ff
„,.            i—_,       ... ll"- ***ii I fan* iwti o, u,r- Ilfiil.la  l-ailr.
•Oijl.-ali.n..of  •.m.Ho.ll.a.  ata   - Iko** O.llna. .lad ao h.M hi ,Wf la 	
FALL ASSIZE.
GOKMIill  lEUCUtH
Ul.llt.lt Il.Mil.ll*. II,l.lll.,,i.i,-,„
•   "  •  '•' •'-.
SHERIFF'S NOTIOE.
fima „.. •Mih.Ht .i.u. aaataeiiaiau! V"fl'1.1- lllilllLliY i.ll I.v ihu
•:•*". Iba.^kaalo,  la.u..' In  ,
Rlchnrda Stroot.  .  . .   Now Wostmlnatot
iiiitfiruiMiiiiHlil Dealers in llou&lt and Dressed Lumber. Slunnlei. Mu
^^^^^^^^  Lalliu ai.ii Picliets,
d.ilmon Bourn*, not Floats, Trnyit. mul nil ktittts ot Wotkl Furnishings
for Cannrries, Doors, Frnmcs, Windows, Mouldings, Blinds, Rnilings
Baltitlors. Brackets, newels. All kinds of Plain nntl Fnncy Turned Wo"'1
^_^_^__   al   mawtr  m*.*mtiti*m*^^K^^^^^^^^^^^*m^r~
TO l.lllf|
T. RIDDLE
BLACKSMITH
Mal*. a *.ni"t» oi logi*r.° Tool..!
Jul Oo|«. W«l|... Blot...
Boon. Chain., .,(,
Dilieliji Sir''!. New Westminster
NEW VANCOUVER
Ciun.liati Pnrllc
Navigation Co.,
TIME TABLH No. lb,
TililM.*
i s.-.i- tm hi. i*i
1
r I. *
t.it».t.i..|t , uM,,io,,, .
Wtm  **t-  mil**,* l, .It.
t**t* *********
* •*■■*•-,. . ,->:*  *
■*.'''i«:\,i,-l#:.a»'
.,a ,_,*.«. Ual. Ho. a. (eaOut laa., la*'
'III
I'M Cl,,,  |. r a Pm-  It. le* Hla,
*''""    f'.'.e.rr.ff,  $*,.„.,*,,
..■H.l
ll.ll 1^^^^
MI-- I-K1KI1I.  ulirtiil til, l.lll..
^^t^^^^^m*' • "i
-
U_
lll'lllra, .11
i> i imrm t-.t -. n    , ,i.,.
1  I   It.i-aaa.ar  , .,. , ,.
li.l.
m
Cnorta. f uon, out tat itattaa,
Mb II l.rla... |a»|
... 111. IIII" « fir «* no
|-'rluwi»   o^.|ibi  "ko  oolT,  r.o .ni'floi'iitlb* Htba* a*,.h.k.'.-t|tai.--
i-iwithtotiIMt,Hiuo.i„hn.„p-  $**"£«*!*>Jm%tSatS£t*lm
Auilt.. hu, i n. ..   .   _. A**** thi* *t* At*t trnff "1 **** ******* *****
mtiti  'tn)lN   1   Or   It,'   *,,%4?t    1(Wf,1.,]   (*   ,***  ,^^^^^.-.------aaaa1^^^^^^^^^^^^
dtmlil' '  "
\t**lci
ik Jiff fal —
_•_,., . t. Wli   _J.e_-.A_,  a InTr-lln.f-fllrif f.tlt,|lj|l
Qilli rmlihiclJi'-   iltl» «litt«dr ****.a ,.*. ...
• /IHI. IWl   lit
llliUA UH Co. W. id luiiM..  - . _^i* 2"' °„V-
.,   ... A   SAVINGS  BA
New Wellington Coal, department
llo lam', taf.ta.l ...
tit. - 1  IV'   I*
ll. fa.  I" .<
S8.0# PEE TOJST
imititv^r*'-
AptAtlttj****'*,* **^A^**A
awaajniaw rtieii, .a. i ila,,
...  IH*,,.Mr.
'  I '.I'ial.ifiaa, Moolu *l I
irmipwtM*.
m  "^* MmWh liltl it iim ii
*****
I*** \,* *.*mit,*lrr
I'*
itt'l*;;citWi?t.'.. •*"'**■'
i iMh ,TT t^ tf UUia^Vt ..Im. imi
■iiit nl i.fft r*. alll .Ml ill  |a.ltiti "ti
ll^W..! Onwl Aii.) ynifii riiatMii" I*  '
•  imw titiu*n*4 lit ttrrl.ii   ^ «'M'IIT<'\    JfHIMIlVIMl
•|1' -Mh  at tlStii|M|,UII ■llSut!   *WlAl.»'l.l .******<
HAHlrs. up,,, mhUh tn\t,tvt\ will In.*). ^^^^^^^^^^^^^
litfittinfflinn wllh iMr hnnhliif **»•*
• •* ***■
i" ori* lh. alZmu   ."" **• *****'■ ***** ***' *"-<*i iu**m*'l*V--**-u,'l^*,*'*l ■■'••", -*-".|<r -fTT;Tir-mifrA'i,	
h1 vpihf>rntT»Hr'*tnii.»lW,|„,,,,,  f'Til.rhlfW^t, iVhM«.,t-», t*l4hm*\h* 1 •*" JP*»^,_*L> ' •  :, .  . *
f'V_-:TIMXl
.T'i »ft«tt'U
Mtn,il
■
PAJlLJi
• DuianiJiK
nl »t I'irfiitt rat*.  i'r,.. mm
I'oor IVr Or,; l>r Annnm.
"I f'.t  llta.l  poridd.  .1
l.'*t-*i.'k.*«l»„ in-., all*,
■n »i» aai.1.. i.-n
in..".
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
l.tr-lM.t. IV.IMIIHIHVM,
•II....H
M«"ft-H  MW,JT
l:***  <
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlkr>»1* 1 I
.'.'.:■'■'., r.'.'tm,';*.,* • ""' *""
■ Hji  ...  i
«__l_____ ____.~_ii___i	
f| Mrttl ***** ihtu hr-f* i tvtl*
l',t*A*fi*t
*'"  • "-till V   tt-l.tl.
'*"•*"'■" ll*" tliawi.t  dl '  m il I Bntllml.   Thf.  Mr*  ■W.'.w Tkb?w"*
ftidranull .»"!,,!. t,„i 1 „„, ui.nifllll. Itall ,'<oHaM il,nit,,i at . ««*H «* •"*»■•'■
a!'arf.,l„il,i. Ind 1. In latu |„.ou* a"?^','"^S'',' '«*<*»**'*«*, Itn,
"••" ».»«'»-! < »r. Tk*..!. ..r*;.!!s'r,,\r':ir.ww*r*^-a'*(,'.
"*r^-:ri^s..',::^*^.*i
■ ',
It.  -
I-  II   llltl Ss-
r *''■-':V8.;*
IA*0.' I,"
"ol-
**■   it.
-%•},
E. A. WYLD.
A* Illllt Mltlaiflet.
.  Lu. nl..  I-'.|
The Crown Stabi© (
Vinro, h.i, lOkandVehlolM
lot-iiirt-tmli-i.tity.
-tlli-f  Irl,.
a n.fn,AHK,
lft.|afkui
B0ARMI6-4ND
lh  Ml <.|Piia  Hi pti ml. t  I"'
ilnlntfiii- nml inlinlllmin' miiiii «-*.
MRS. SARAH L. WHITE,
riiiNjttti-
it- iiti.li
;• -1 tin
B
OY i WATCHES
ni J. D. BENNETTS,
I!. "Iirap,
MSI iini
a.all tValthl
a.iktta-oll..
aii-,1 nl**** In llai' uir .A
aleai.lt tll.l.hll  Haiti;!!
tlSf.     ..
Ill IVnllliiiu ttiiu.aaaaalil. 1"t t '
l.llit.||.vtlt;HIVI*S
 una tla.... tac-l.l. ff-t jr.
A.11 "tia*. * nl M«'.i ****> HIIII i-DO-l;  NEW WESTIIIKSTGll lIBlTiflfl i)0MilHU!ieV!Ulr-lV IIOllMNll  .vaVWllU'.ll
Herring's Opera House.
The
Imperial
%M
Company
,  "',' - ■'"'■'•'  -  J', old man (mm
'"l-'lnwi  -,,  . a  , ■  a,.,, .  ,.,
MiBlitnii OUilD, -I ll,. ni.,,., fi
■'.ill u.l  *,..lll-l  I I.  a lf|   A
Ullllllll"  .11  .lull,,u.i  ,„„,,,
I. 'i-ii. a •Mmi'.  ll »,,,   •
'*"  '"''l-.'tl'lliln..lii.biili„,'„i,i||„,|
"-1'   bUll I-    Ma,.lily  nf!.,  ,|„i,
■ 'bi nam ."I ,i,,|„„i	
".".'"I 10  |!,,  !!."ll„„„..|„„„
«  ,1"V "  l'l"'V   .lil  ,'.,,,,1
'■ lof tbi ...I ,„.-„„
I" "-I"-Hied ..I bland -!i|i|„.,i oui
- look Una i.,.|,
I!   ....
Batik "Montreal
CAl'IUli, all
REM,
timi.ui)
Art-  ihw on ,i imir of (hl|
.aiii, .md will return in two
ks iur tliyi- d;iv-. with an
lire change ni liill
l"HN   l'a   Kl.  K,
Manager.
!  li.1,1.
*1\ ""*'.' <" >*'*' , im«im Antin,
• •i'i. I Mi,,.
i
A -SA^-isy Bank
Department
MIO Olienud in connection Willi
llu. Branch.
I'-l- I'.'J.t'l "I ii and -mi lH|,il,„ ,
'b'Uli,!
loier_i. Allowed it Current
r.1 Oitiral 4 p*
•I  -f  '  I  '
l't'",  !  M.-lali. al, l„T rj, r
!'"' *"** ■   "    1. lall Wl
lhat lltooOoir w«a »f|. i  lum ,,,,1 ,|,.
i*»Bi|...|.  Tl„, illuol  ,, ,, „.,, ,,,.
..hi imr lb., il,  .a    | i  ,i
-I.    II'   IMI  ..111,   utM.l.
■at  thai  )Ull|lL|  flaan.  llll  ma||  hf
rmolwd i,a. in ,| I,,,,, ,,, „|, , B,,ul
Tbomaa ii"imli,,! .,, baitlnoti
llif H01uilili.ll lllll Ji.-k .' M  i.|„.,|  |„,
1'rl.liiT. wb,*ii lapuliia *
aaftbolb.uiiiili.iiliiio.uudi'it «,at, ppaii ■
' lb., tr.n.f. r of o . »rlo»il .f tit!  toll
A'll*  Ulaa- Olajf!    || ,,!, B| „.,,.. |,„,
. t, .ml lb. Ikwlaka,
... if in in
' Ull. laal   ., I  up ,|,i '
' ll.ll   H.a f.l
**U  ■* f|  ual'
' *  lla   t.'ba lad  t tmi
' ". li 11.,  -at. lonrtr ll.a tk.-t.-ll  i
.Ilk*.!  ft.il  ,i,  a .11,    1,  ',,,  ,.},„
'    Mj *i|
I  I *•' Ha a-  a|.|.lfj,," .Od  \**t*i
a,,i,I,,|fl|,. |hI , -  .   ...    II.,   ., ...
„„llla!llai.                                            ' 'I.*' Allan
'•J"  '   - ' „„.
GEO D. BRYMNER,
...i.t't it, .....
flrhe gcftflcv.
THK  HUuAli  DOMINION.
.,Hi«t/>    til    'A*    |.tll.l    ag
Ot*r * tin***
urjiftlr l.'-J Uu mi, tL
ON THE WAY
A laitou-1 bniiegnmefit of
MANILLA
BF BUSINESS
180?: | "v	
11
Alt f
TO BE SACRIFICED!
Tin- most
GREAT BARGAINS.
extraordinary sale ever known in British Columbi
a  ,    . .
quality.  ring is your opportunity.  The f&re..'ov6fto Vancouveris
rriiis will he t.ti"itll4ji|^hl). uiik-.s y\\\*. rwisf .irranyul lor.  Offers
fixtures will li
•  ■l|«<ll<>owt,it|t
I ■ lll.Raav. J  I. lamia
UoiiMui tun
ini.i-
tnpt It j: *.,*
1
■
■  '
lot, I. wblrb .'t'Mtb.-alu-f.
Iluw.rd lluiil
fl|rfil
i "    .*.- alaiiiili.l I, '  t-atltil'
1 ■  ■ .
i  ■   " Ibo.I' i>...  ,;  "'
, Mirain ,i.d  Wmam.  IX* tjulk
a  *.■..,., ■
Mllhl III
ilfi'^i.*
Dress Goods all of the finest
but a sm.ill ini^itltiMtiiin.
nr tlif stock in bloc, with
ry terms can be arrangeq with responsible parties,
*
i.nm *i  im in.'mint  • «„__ ..
.*    I-  ..... Mil * ;   .'U  1."1*1.1111,    .
•  s' Mill -  ii. ! -.■" la.it
.lb  Mboul  All
'"*•!*". Ti*'^r.t*t,xi*z
LEWIS &GREIG
TO THE TRADE.
OUR STOCK hasibwti villiir imported direct From the manufacturers, or bought lor cash in
mir own ni.irkt"t.l^lli|tjLliSTil1,iiJ|ftLintiiii.*. will Ik- m.uli: .is dose .is ,un wholscsale hnusi
*i, .it
l ... ..I niln.iat wiltr hi.  Imt,  *;*',',u"-  '"'
-*. '   . •    •
••
tll.f  I..!, !il|"l.l. !  l.l!  .
' '■■ ' '
-  af.< ttiut.tl,
'""*•'*' ' S""  I'  !"   ||  | I  1 ,,, II  t    t
 M'd mi..*,t,,* i,'V •  tmir Orders  Bedrock
.  fill!!,  l!l,!urf.1
■
,l ilin.rinii. On, , *.. dtiaan.sl u ,1.
al ■! a .la*, a.a, S.laanllt  U'.hl
1 1  till- .
A'laadla, " . I ■   a    ,
. .  .
in. iui n.i  i  i.  d   rtU|
I  .'   . .Hll'l  *   .'a
,t  , » ,  ii .aata  I.,  aku
ii 1
I'll.
St YOUNG.
INGS STREKT. VAXCOUYKR.
i
|.!.aeaa
r. t
ll   . . •  IV
Uitvail of Hn..!**!  .. ***  *<•* '*'
-J
I
ts.
a.  taa,. r, ,,i I    ,
I . 1
IIiiHiO
I  .,!■!
a iiliat aaf |i'l,« 'llalOl . I.-'*
itm. •talll'.n ! :
'
t niai.,!!,! I'.iunii.. •'.*•;•   ,"••
• la..! ..!.... II. -'J lb, CO"
auuM-atiniiitaiii i.  •„*-•• •*>••** *>"■ *
aiplo.slliKl. ,  **.**?!*
a u*  waa. tain .  r u.''* ■'Iiturioi-dl.Ibi
It yum  lb *  .   '-..'• ,'," Jrt' "
"■111   ' li.. Utu. M id ' ■"■•-**■ *******
•ib. Uni.. ia,. ' ta..ti....ila.n.. • :-i
•  ■  Jill,,'Mil  "', * ■■'"**»'-
lllttat " ! "
il   bub
I
' |**lI 111 till* |
n ftdjrttUMJ
It."  laalititU
"   l.t   «■!
WOOD
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
.-  I   'i.i;j...^ii  -
,.*tt*
PRY AIDER AND FIR WOOD
SUBSCRIBE
SIR,
I,"  t'.tll  l. la-Hit Ill.O  ao
Hit. |u,t lu |'l,-|. it
■
.au taill. 11 it tl.. «i,*ti.at i|,.,..i.,.t
I, wht.-t. «. . i.-aaae.a tt
my*  Itall
*'
,.aa ,it a.a lu la.a lb..
I ' I' '
a
"a
. aft ■ I all.KuM
"*rt I-  ."
-.'.. ,  .' .
a In.,  tb i  at-
r  •  a-
'.'•.al
Hi.   1^11  Oa  P
.my t" %i
.Kl  » * '
run mi  •
,.  •  a  I.
nt 0, It... .. -tituldai
l.la t ll i
■I
'!«'  I  I
i i ,  *  •■ ' '-•
--■'-■   ~
zip.
A
NOTICE.
is....i -nn- <rtt n-r.*r
; it-  ll.l
■
J. aaf aallinUIIII
!   e!   |„i^,|
.. lt|.i.a.laUi|..i  I la a    I a
IU,  .-., I|,l I al la liprot.a HI tli'
■la I I-t t.i* b   111*. i> 1
.'.  baat la in I '.il  • 1   l-l
' ..,.ad.l.aw,,,lar.
■  '  . * lhl  .!..    ' •' ■'.
I
'■  I tla  I '   i
■
■    '
. bit.
Hi  I'-tl. tt.  tk.  .-
it Klia|il..n. Hnl allk a
■■  i|iltl> lull,'- IMt l:iail1ata|!ttll.K.t
BEGBIE BL
TO HCNT.
T
-
a    -  ^'-*******
I'SittttS,
■I .tl*s,VS
AUCTION  SALE. pMM
i.i... ia. ** 'miiii, hi*,ii<
■ . halerd In kii
I' I
aalhlliB laa. I. eef  l||e  I
-   t.a  |.. a .V|  al  Ml ilf.il  lea 11,.
Id*rlt| -i.l. t.-! ia
Hi" lUlb.'f N..,. laal. I    ,
. ■  too •  .I.f   nti alll an I
tl  I   am to  r  Ma la   .1
■   <d    .-*   I,  .1    ablraada   all,
'  -bird' it.
"2.1 ,.',:iJ,r.v,:: tip: v*r**DAY «"• **** «•
a.i*  ut.. a It.   *tr. f..iortl
a-aai a«
..■   l'i  atu.b  h.'l .lilt
•a *  •  .*-,.. ,,  hai.in," 'faa
■  ,'    Ma  '
llaloki  .  II  an   It   |,!,.l   „!, . .. .. .__.Aia .-..._
NO finr ClttUUUON .1H1CT.
'. ! aiMtfd lai,trf.k>l '-,. I';','*!!'"'
I.I  aub at.lit'...I hW -,i.I'.la -
"  *■** UAIICDU/ll It  riuinc
s-i '. i HiiiiotnULU  uUviw.
...II lu.,lai„l i.ai.. ianaalian  "*'*****'"*'•'*' """""I
•a a  a"   - . ■    l,l,|,l| I
i i. a  .na fn-fI,,,'atia.lt
Ittoh   I■ -ii I'l lh*Ibooi-
.olio) ejulniala. it,....,.}..,,, allh tbf
Ht*i'«uaiiiiB.hM.. .1.
l.l- *   *,  .    l*a '.oa.Ult"  a.  ,.
vn  Is 111 da,
WfsUDioMtr ind Vtocomm*
TRAMWAY GO.
INiERUHHAN
Time Table
I H1UM8.N1 ISO  "N  \\i:i'M>H.\Y,
' > A  V«t,-
, .nt ml'
■ til- t"*u.mi**i taU.
'•■<'**>, '*
,*, *■
•■V
■#,QUILCENE#
'j, 'Ii-i-ni^iivi- ol iln  L'liion P.ii.ilif and the Pnrt Townsend tK:
Sntithern Railway on Puuii Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
St.   la.l
•  ..."
•  »
o mills from the entrant - lo tin- S.mnil. uith .1 mngnificcni 11-irlx^r.  Now
lime in buy.  ii. 1 in bt fore the stKontl lection of the line is complcti ■'
Aililnss ur apply personally to
is ihr
W. E. DEVEREUX & CO.
.O llnM
No. 34
SUoiL
AOBarre
Goveruaieut Street, Viotoria,
B. 0.
•••
. Ta-ai
» f a. *-
Vf-VlfAlilV.
tl
*
■.*,* .**. .   !■#,,'*  W **** X-i   .» Im*
thi\ml..**.
'tltt*
*
1* i i.tn--\
Tt»»  M»- wn
ENGINE T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
COMPANY (Ltd.!
iaamptm* *****  ******* Italuu.) .-.*,*  tt,*mtm**t
\it**ttlA*i*t**tml*ll3  **mt**t*.**t**m*n*** l *****:** *t*;t***,t*4
t   Atitmilian: Vvtiln.*, |)
I*  ^liit»ll|l_.i«
I^TATBTUITIOII.
Aii* riis-1-vri..s- M.tin: is
|-,tnil.i. 11 ■"• >
1  t «itlli
l'-t.'».
»]W.E.FALES
1ME Ul-JMRlAflE^ jf
' I ''!]i TIU  )  ■-a-^Q.^a.
En6ineers and win supplies VICTORIARICE MILLS
'r.;'s:',v^,'.^r.v.|ia*i«^MN' ... ...„.::.,.'..• f lv ■ WHiniUWL IfllLLU
ifei
.'  'Tl'M'
N->    Aft ■"■ IK l HAV lW
Ju.t ttiiii.-l »la'trimmF
* *****ti**a'**** i!-„_.v..
.^1 rwik*h.u.  .-. ■  \
WH l,*tm *!**** '
***¥*    14 Mil
■tlr-iii-nf l'.tttt,..tiii.1 I'i litter anl I'l.i.
•11 It I .m.* Jf l-J«ltNII«'it1 IVt.l. ta f,Hill
K'liiii ■ * t timt *   *i 11'tTitn: itirnVti
. r.'.-J««E W00O SPlll PUllEYS
r.ll tall, j
"I Mill,*
H. G. ROSS & CO.
TELE6RIPHIC HEWS
And i- iln- Hist Ailti-rtising
M. .Iinni iu ihe IViivinci-a
0. P. ST,
.'.tadiaa. fall .1.1
....  -.va..f «1" .lllaaa |
■ '.illi'S'll   Iflrl.tll. -l.'l  ti.'l.^l
'l.i.l.l. I|..'
IN. Manager.
sTiiiti; NTiiiLi.r. tn imiii. h. t.
i Imn nul I ,.| • i.i knt  Khx \l-il. Rio-
l  ll I   Kiel    e |,
1-lnur,
0, irVO Cfiftlnvrt Bttffl, Vntia-eeairar. B 0
Furniture attd House Miiii
I*  a
nr.
*l   ».l   -a.   lllblda,
•  loot  t.'t. tala.fta the-a.e *aef
15 aDd  II  Ii-.i  Ila.l,  ll.a.   Tl.,1  if..
I'.llll Cl.tk.00, a. I IL t'latl~.aa. I*, l.t
liul  lltiiil  ll.'W...  I .
nl .1 I-  Ji .Int. I. .in and tint
V ■ mn nf Wm Alll.tfto! .11 *f MM-
III" laa,. Ifttl...n la liar ailau
« -111 N.a, ,.. i aim "_*' *** il
"li I'l.raat,  111,,,, uiiiinlnlHftirnj
a *t|i!.!l ii|.aa.„in. iVlr Ifklaf.
I I" • Ill'l, U. a'llaatl lla.".' .  ,.  fl 'I.
(ulll  |.iaoU...I al M'.Oll.al. .id
- I" ihoW llOW • -I'll,  |«ai|al* aaa.
■ nullfal.  A laiiuii fronrb Canadian
tl-  la.,,  B„|„,  f,„„,  hi,,,.,,  lo  Iimi"-
*l*"lli| iia-iauu wbn bat. halt ha all.
'' "Inin. I'niniliii-iiili.ii i ■
'.labll.linionl, md  for Ibf Idil"' I" ,
""a I* >lll| In *a.aiii, Illr. roiila a-1
" ii -.li.  In ii.iii.n ,.iitii!. baibfi'ii
'•'* 'ml ma malm Ui tho .ddran irli>aa
'"' "Un I ill ibal niaiiifb .."i.,
• i "tiui..
'I In lllnr.t
..  a.r.-  aaraiaaa an—-a  aril  a  t
'itiai n.r|ei. and ibf icUon, or f.lh.1
*l"t Of n-lluit, nt lha a taaa fl |ie-efll*rilteet
ll.il.
	
*"V   III!
le.aU  *  l-H
rL'iTTJ'i
Srnil il
SHOOTING MATCH
ToiltS
aill ..  ill.
't'l'lT,
th» Jtttftirtttim
'rrartiatblf, r.f 1|ia. mit,,f|.hi. Mlitllll -. mm. I f
'   *  Hn  abdu.lta-.a, t.n a aril o! ~J1 fit   f
TUESDAY, IOTH INSTANT.
in* iinli.r i. ui.i*, ,,„iif . Iii« it
,;."*i..al.  Tb. »„.«,!, mat fuund lullit
t  Hif  ta.aifili.t  ,„„|   , „„, ,'.,   Uul
"•'"■ll  l«  laaal  illlt  thai  III.   •
;toubl Imotadod.  Ilia.,,.,uin  al.il.d
"'il  li"  waa  jiilnu  |„  .,Ma  t„ II,..
"!ii").(lfiii.ral aialaiaii! blm ll Iltnii*
'"i" "Iliin, n.l.li. a.f  lil. ,|,.|.|.| II
***** HU .ibltii Ibal tataauthuiil
"'Ilili ilmiIti ettot. ml, nni|
 1
IU  Hall
Ih-aat  .^-ta.iif
Canadian Pacific Railvav Compaa^
PACIFIC DIVISION
JD8T RECEIVED
K  TiYAL-fcnQ.
n-MiLirit .tf...«
CELEBRATED ENGLISH
1'aal.H,  I.II.I.II  .la.l t.l
VICTORIA ROLLER FLOOR MILL
t'Kl l.l Ull AKU t lllll.t  It. M IKKIIMi
ritii-n. im iv im. .nuiip.
CHINESE  lift WW Wo>'M -* «« Store Stu Viotoria. B, ft
B1. CRAKB.
and: at'iailif,', "TIIKINU:
N'r \l .1.1.1 In J  \V. lllli.l s lit! l.twali
SHOOTING 8EAHON  ill
;ty  iflt  fl(). i	
 .    I! \aj.ia-a-..|l...l.,a| ....ll-a • .    f    Wa.
ii..i
«llirr
flltlT
   I I 111
,"^;;-:+;^w^ig||ll||A
., v.tJ*T"uu-..,,.,.,i j*!!;jj: MUI IU
. iin. -
T.UNCH COUNX£R
I'. «. ...  -i-.t, *** ;-nt* \ * V
ii**pt/U,,,i  i
...
C»|*. •» Otl  *"A  Niiiii.
r.it i*.. ,i tt t. it..i... 'tn
t.f-l Iri'Mf t.tt ||||i |.u.l. | .
•tr-lt l.i i'hia...' ftfttt,  K
.i-tbllillhtii.  ('All Ullll ** |
li-Ml i t....!  .tfnali  il  k*i*A
tn ...ita imm  T>« h * Mi*f«tci*«i
UN in«ini  i,-* ,ntmmt* *** ****
UiAt*,  V■-, • iihiwilt.
|\.i wrli nl  .ItttKil*
Itttt -•■.!,it'll *i JiiiT'iioii tiiiii Ho ;
1 . l •    l'| U  . ■ tK g itnl  .it |. rltll x,*\*i 4
..!...  ,^....1,.   **  1    ,:JX
. , , ....,-..,,.,«.!, i! i,. i  .  -.1. I fi* 1 ri'iiiii aiiitl prtiil*
I .  l.a  V.Vt. ifal an-faaolr. l.e Oe. tahtaf laat U"a laa ill- 1,...!..   U	
'"' I*™""'" I'f.tin.i  TMf.it'I..I t.lofiln tlnaroi. t lll'll   N'HStlll.
_..*  .   . *"i'*l"-l ,.-i.a ■
I'l
i
IIOill I'
|ll!
,1 trait. Vaar,"a,,'l
|ae.-e*e fttan ,1* lat.
I iaf6f *ttt* *** v**Au*r
MTKAMSIillti
•all hta* Vantmova-t tu'nim »«l *.|aa
Oi  faallra*.
Ie Tl!o? J
mmim*ti*t*»
Kltl(ttT*lt.frWtl*
fmplrM of ImWi
, i f,*|.t.-tnl*H*lli.
 lUrrvftilvr fill.
...lamuaty lilli. Ml
CHAS.E.TISDALL
TPUO BIOCI, TUCWlli
FRANK BOOTH
I.U-KN.tBO CITV
SCAVENGER.
.
Alali-t^*. Meat A. llir. f.
llln* 0.1 rill Ud li! • il'll 4
J. DADl-l, PnpiMin.
Itil
all
Tnmr City Foundry ri Un Mj
CXJMPAKY. L.IMITBIT
Knot of llnatinialra. Mill. Rataaan Hootlfir ood tt.ab. IfflUt
'■a*' a ,a a a nia* or
I lira* .aael  I, ■ ■*  It ...I. II ..!,,. .Bl  N.llfOfff  l'.o|ll e I. Ilrlli,..  't,r.|,t«»l.
Ilia Mill, UlaaalO. ai.d at.fia aalla.i.l M.a |,|. . t,
Hit Iron .ml *t|f*l, llllfi -'.-t. lit... .n.i If..,, rtitm... Wotoi. -* .
I Mwiu'ni lllh* lia tWa-aUf,. M.OU**'
UHr ,11
'*•!
yn-M.ii, li, i
Hataitt. matobl n «tu. ii*» **t n. a. i
!«»«.. toBUrt twU'W Un. ii'M .OI0B.I
i*%*ri;»*»'?fe;«'!
Illaal.
atalrliu
JUflnfll
ifUdl.lt
********** *****< m"00 * t»
;.ii.l.ila.tl.»04i aan
Eoyal City Market
t.mmomm
4W0ie,*miWD retail
'   a ... r ..    ,-l ..  J '  .* *    i I ,
:'0eALe«,i-*tf«lfHJi8ALT
mMtiiTv umAimii.
a. ..al .lllll .. Mil**! k>* »t| la.'
™*^^^wi wi|i^K ^.^.'^^m^t^^m^^m***'
ii i. ■ m  ...i**n tt*mt*t»i »m*
Hii**** ■*"•* '^«'jMl Am Mh *if|t YOUR
WV Iiii
Ntnv
the
LARGEST, BEST AND MOST VARIED STOCK
J .
CliST EFFECTS nnd
STM1NSTER, mid will I
in the NT PUCE.
i,  uuuuuui,
ii .,11 ihr CHOICEST Ef
NEW WESTMINS'I
ECTS mul COLORS ever Been in
R, und will Guarantee Yuu tho
at
P
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN'S
STOHE,	
WE INVITE
THE PUBLIC
T,,,*\i!iiilnn fur llifiit-t-li.'-i uiui |)0OOllVlllOOH
Unit
JOSEPH STIRSKY,
Illla III" l-'lntul Slaeek aal
Jewelry,
Ni.truiiltli* t.i
I'lmtriil nml 1:11.1
i,o. our
lllllll.
NEWS OF TIIK CITY.
uitt
ih.
LOCAL  liniLVITULS
Aul
lii'l.l .il
n.  Tb
iiul -I-*-uii n I* iui  Hur|i
I.-...I  Haul  lla"  ili.illl.lli!"
iiii.-i.mi'l-.iniii ii poor on
11 I- il l-"lill  I'l. •l-.lla'la. I
1.1 ii.'i" I'..li-li.  N i-l.
.a .mi'ii bil'iir   ll I'lil'-I'
a.l.aiilli.   l'i,  il   rorbfll
I'l '•■ lli.'U|'.l'l llaaaai.'.
mini A|t|aa-nraiii'i'* Ititlii-alf lh.t tin* miualli'
i.i,.i. I'lfiiiiiii mi in Iblip "I Ihi i'."i
'•anb' In  and It iinw ri'iiialn. In lamk laatwafal with
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
For Good Invi>ntut.iiita ko **  '
UM
Real
Estate
Brokers
A,;i'iil s Qtitittll'H IiiNit.'i.tl.ii' Co.
ll
.ii >
l|ia|ea.ful a<l|U'l'latlnil> III Ull* Hll'l)'
,!,,., In Ibf. .port wblob IIM illl uiurodli
dltt. I'li'Vl'If.
ni""l r ,».*..I la ta. H*.*t.
*• '-•*— l't..i nrportl thai a Ifrrlblf
urri'd al  tbf  Naiialuiit ami
Tho Ita
ll.a lil.lll i.
Tbu I'tuttt ail
IV. -•ti.lui.ii-r im Hi" Ilili in-'
I, I- -lilliiil Unit Ilia* .liable  I..  Militia
Oonody Oompiliy  I, lu (il.iy ll  I'll
'Tin,.* and lak Hindi)  dli r JJutof'STta-S? lttll MMl * *** *"""" ""  W '" '" '
■t lb" llinli.. llo.laur.llh           • nni, Huiiii.ir nl HI,  I'aiil. Minn., lor mam I llltil bum  I
Tlu'-ifainaT In ii.ii miii aan Hi- run HotKl. ildi .nd Hn* a'baiii|iioti»bl|i ol arrival nt ll tint train Ina Vlrinrli.
Vfilfrda)-wllbaia'iie.l  Iwd ol loooril  tairlu, lot ololtbor  I  IViorui -|i,„, fr,,|K|,, ,-ar »a. U'tiau .Itunl.-il i.„li>
fni.'i.i ur Naii.lmiiiiii lb" a-ib lu.latil  lhnb           n,.i—i.m
ThoDu iie-imallr VM* **.a-.l;«'.-" ** ""> 	
li'sti'tilav wllb it Iinni "I' ".il .ii"'  "-'■'!■
<Tal nuifibaiull*"
rNaiialinu mi lb" '.'-lb lllllll.
,. mnto.1 .ill".. •li'-*l!.il!atl.*,Sif.atiwh,,w,.rk.»roiTiid
a.  Caattaill  llllll  i'l,nun I
Full Droit, Whim Slili'lu, Cullnn, Culls,  Tlim, Umlrrwoiii, Son in Mii-u
Niiliii.il Wool,  Elc,
J.E. PHILLIPS
AriUNtfuii|f-Yiiiui|-. Blooki Ciiliiiubln Sti-tt.tt.
FRANK'S
Mir Fallot's
('-','.',,;'-ii
. COLUMBIA
»  B jyj   -inn * i'
E—ZjigS- "..f nun ..toi
i,.-b..I...,..„*  QO DAYS
t'einilllftalll" lllt.lt.*"  taa   la III   Ullll "1
rlinrill »ll ra«Uli"l alaa.l," li.jlill   l|l|l|,
II, dray. Ituiwll Noun.
Tbftlladyiurrii.'.l.il Voudoll'. dock
ya'.ta'rilay Willi I, bl| laaaal aal bay.  -'Uiii
potlto*•", I'ti'.
Mr. IL. M. X. W...I.I. nun
lallll-f tta the' |ilili!l." l.at. ll  .•   | *'\ I'l
Mflin. l-aillllllill.l.l a..
lli.ill!  laa  lot,  (i.nil.liul   APaJ.lV III
llll. "Hie,
tl 1  i"„       "' *** "" ***" ***** **"'* '"""
lil .III  .-  la.r.1...   "'"If "I'l"'*"" "' Hl  I'"  «'""" "'"
Mr.  Ull,  wbn.  ll|.  Ill   I'-ri. . ..ar ,„ ,.,„,.,,. •■,.! I,, alaalni, -a "ll|.|..l la-
' i'i--■   -ii.llvl" lb* iiubllfln w    „,;, rU ,„,,„, ,„„..  I, ,,„
ibf .tiiiftl. ui, II..I. I .mi i.l.iiiiiii -ir.-.'. ,ui| ,,,..,, „, , „,j,|i,.„f ,hf,r.,.k
I"-'"'"" •  I"" "I-"""  "•" I"'"': »|„.,,.|,.'ffll«llw.iul,l half beam wrll.
Hi" lllli-llta, 111.  'HI  I''"  »"•'  'll'!"' „ a, a.1   ....   .1... I li..-
READY MADE
CLOTHING
'I'lii.  m-w  hulhlllll II
a- tl itiliiu *a. imllfd uii almii.t iiii*
tinsliaifly. hul uiiltariinaaifIy tb* |aaor
Thlnl at'iiua
,    J' "'"'"i-l""'-. a""!  'I"', I''"!'""1'" I..,'.lt*u|.l*dt.i.'r>wl..ul bH-mUlhl
I.,,, will no doubt hot,* bl  '•""•""•" '"; wt!,,.,. „,,| ... ctoibl  hr th* .ar
'""I >' » ***•*■"■* '****" "< *'"*'*" *h.-*l whi.h l*a--l "i'-t both ot hll
liilnitiaif. I.|. and hii Wl aim.  Thf rllbl hi
1 i.i.-ii..I .1. li.'ii Ml.   It '•  lb'** «a.  hadlr  .iii.*bi*l  Mow  tin*  km-*,
i ie, will .,'11 jl Hi" .Um Uiiii II't'l on wl.il.l ll,"l"ll I..* wi-alni.a.l an.|.iital.d
l'lv,*i'arl"iii|i"l -i'ni"!. b.i.i 'in "I lii'lii and Saiiiula, iiiebi* ai : f. m „„| 1,1. „„, aa> ifrnbly  motitlrd.
lumbar ami mi" -I 1-. i..t.ii (r.-iiilai lefl riurp a tuit llaa ol bankroll IfWillr, sifwari dlv.1 nl lb* lna.|.iial at s aa'a ha k
ll II, i.-.i.tiliii I.u lli.'iii.l Hock mil  "I  add  and >llf*r ||f I" a oen uf .'1,1ft I'ola.labl" BUWltt
tlr ua'. I* Mi.f- rlork of Ibo Unllnl *****t ***** *** $i*!l '*>*">'■•'*'■ * «.d II run
Maba■-an . lai.  I  It,,,. , .  .. lli-.  '"«' •*>*<*>'■ >*•'<"' *«'*>'<< *■•'*' '"''""i'ii
Kiiiii'iui'ii iitn* ni i-.ii.t carriMM tw
i.itniiti't.' inm iim ..i. trpeti i' I*.■ t-t.*.
• Rsra'swraa ss* *>* "r*1"! ** •' ??M:z":
I" Ik'  i    .'•. ,i-"i,-i'ii" ,|„, ,„iw,|, run al Ian*, a. ihn* I. me |a»*d..f ftrralaaf  Uaatsl U...1-
rhtnliili'lnl ill)  ajoubl tblt atrnn |.t...n. in thi. .uy at* ward wa. an. aan a .bai..- .d •ii|i|dylni
.. llunlfnl  „«|,|„B. I.„.l,„aa.,.r •ll-atlli. II..-M.   ll |„.„„r  ,„  H.QoohtOO,  . l'..|l  llu|.,l
wlllla' hfll.r I.T III*  llll.i.. 1"!. I" ..'   Tl.. ta.ll... .....a  Ih.l  11...I
..  ,.. a...i,a   .1. I......I lOdl.ll   rh-' Indian •*.■!.  lllll  lliaa,-
BOYS'
rut tsdlt* .aart.
In Ihi* rlly |ailiri* uiuri  ,ft*Hlav
a.l .but .1. aline baf ,m,u„s. >|,..,. -|  a  Ai'.iim.n. fa|.':
SUITS!
DON'T MISS A 6000 CHANCE! \
Qampbell & Anderson
WHOLtSALlL ANU IIITAII
Dealers  in  Hartlwaro,  Stoves,
PainlH, C'litiliHi-y nml GlniKiviiri*.
Oils.
Tii
leer Ibat da,
'Ibf alfniand fur tml-'iii ,.t lea,,, il,,-l,ai,,|. ul 11," law. Iban Into tiui* ail
mi. ii ih. i. .i, *■!....-.,! 11..,,,! ii,"!, iniim.. wi, i. :*!::,.",,,,,,,, ,, ,L,,•'
MlWdw. | I..* i.u ,.mill, .u.'l „...., ,.,.,!,„,».. la.  lu.o|a,!.*l*l..'l.  M  fanl  tl ..
., ,.  ... .... elllnr«» .ud iim" ftnaial. draiil on.' ,,.    ,.
".."""""•"" I-*'   -I' I' •"•••'-'  ******* I..H1.. and ...uld bit.- d'Uia  th*  .auif Idbw Buildup
>" l* 'I u ' I - iii  Hu' w.rkln. all on bd, -id*'  U.'l ."""i with Hifnlbrr bad ,m,,lifH''*.'"l'M
HOUIH la.al.-ti: llaeUM".                ' i||M,lla*|  Willi  aiW|.. I            I ,„   |aa|U|t kUMT lallh *.l'l «ha'  *Ullf
Tbir.au wn nub* |..wib, bom atbhrowwil will bap.         imi ,„ _,, ,.,„i,. ,„ ,,, at**   A <*••!
t*.l*nl.r r.ii,i,ih*ri,ii thai it a... U . "-'  *t •-•  '" lla "di.", **i  ..,■,■-.,u.a Jr,t„,„„.,,., ,.  , «,,,,... ,|,„»
I'lakfi-dar. Th.oldru.loaN |nd<  1.1 '*•*»"'■"  lh.1  « *   '' i|„i t\,.j.,„l a... |.,.t m.n   Tbf
illy dt ii,.'..„! ii                        " Thf nuail.Hiit. im|io*.l • tin* e.I |«i
Thn wlaarl „f i.  II  Cm. 4 Tltf *f.llifr ti|. llif Htft i* if|«n..*l .u.l....i.                       mm*   1 1  It
MM flalltf I, tiaifnl in.  Ibat  lllfllrll*lll l.a l>* «a aft llll.  wank  Ih.l ta.Oo of Ibf    Alfl.ndff.  .0  Indlao.  r.otf  aa,a an,  *MI ******.*.  'f
•tu iin iii.) I** bad tot Ih* aaaani.ie.il. iiibahii tin. itu and .laud un lo ilifi. ,. mind f t.-na Ha- |ein i.u«d.» f..r t«...  WW OWU *
loadi esaiatutiily arm Ini wrk. in Ho* rliM i"S*i **ui M th. lain. aa-Mini an intuti'.ni. and wa* t. • i •
poarll Blorh.Colnttilia Bttwt, Opptait*
Where rKin!
• at foot of
IS Mary  St.
ui,.-,, „.i, ..in. m.i ri nmi J**1!?l,,,,!!!il! ^'''iTKl^tTTul
. lh. if.'.i.  ■. '• UI.I Ian ibf|*i  ."i "in.*
le
up
it.
Thf tt'ar.|aii.
thf l.'l!, I...  Maldab t
Ar.pubo and t oq .aanl.
laiiar |a!i'f ai.n.i i hrlaia.
TbOBUd. Ilaai.l a.| ||  11  .  Xtiu|.l,
Ii onl Iii a i lull"nm* t.i i..t any man in
lln l.laff.1
• a.ill. .1 attfflft
I......  ..tr  in..
j.... i i.i.i ,i i
.ta.| .a. loll atld
...  tOlllne-  a. a i.tali.aee  eaa.l.  It .t
i i  s ■■     rti           .  .1    .                      ,,,M |ni.
tolltfd bl. toll, .od irlmlll.-l  that  b* fl Itiil  ,~  —
a. on-
mill..ted I.m bullet htm fund ,.t i|„ I,,I that ,h>> a-.« bu ntt i
low. tn pruwl bini with .modal and ,|.,, i, i„ iha t.n<ia,ii„' aul.tr.if* -*' -
lit*  arabonhlp tn btl  I..  Ilea .laalf  alluaH  biio I.  .Ill'l  d.«n, wllh  .  *"."'il£LiH"l."^ ...
""'"•' ""' i.,,.a„*..t  hi. Ull  aid-ll'  |i!tS*  lh
"  '
ttat.f ,,rtt,.lt.
A,   IIM   fiaUet ,.  „et,,.   ,1  lla,aallltf.
riMONAU
K llf.i.,h,.IToti.t,t„,. ,n ,br -ii,
I, tl  llflhlll *'l Vlltlf !• inl.awa
i.lf to.) Ind a  i.oieliatr I.,  tvodlll   •*■ iat  iitilM..  » II ILoa. .«._,
limn,,  i ) ttmm 'I • i. •'. !>«•  *•* lr"i*b otLoniain h b*t*«
Hi" l'i iii ftfftaituollmitfil humlft **i Hilaioiu  Ht'-.   I tlttittail
reailtd. fair ll,,-, |uni|.iii|i-l|l|i nl lln It..!   . ...| «,,,. Junell.'U I'M,. W Coll. II l*,t.j
A.).anf lllllll. A ll"I., llnli.I |... I,.f  HUl."   * '"
laa0.oa„,.ai. llMHwr Tata hif
...
~"Z,?P.
GUNS
,it, •, -,.
t«i>i li.* - .i.u >'i- •••mllVltl ttl****'
* *
a.
1.
. .
11
. .
Out- iUllUI'IIHI. Ntnck
Mem'
of Bunt" iiiiiI Sliiii'w
Hiiuil-a.iw.Hl Ball
Jllol ll.'fll ..|».|l.-ll out
■mil Galli.fi
Fl-i-nt-ll Cull
Mi-ua' aUil Boyi'
and Sht-U Corilovau
H.'awy
with tiot-k H..1..H
Will, rtluhl Booli
Lailii*.'Oil Guilt. Kill
Minora' autl Chll.l. I'll*.'
iimi P.l.1,1,
h'rhiiol Shut*.
Butl.x. nuil I.i..'.-
Viiy Bi.it Quality
W<< nt'.' S.lliiit; (I.,,.,Is
Bunt a Mailt* to O.-tli*.-
,.l
nntl nil Ititula ill
K.ii'U But tnm Hri.-.'s
Ri'liaifliiK  Doiii.
Bnilili'fHHiiriluiiif.fiii iii-iili-i-'l'uiil-*.
Stt.v.'M, Grnt. .. mill Wooda&W-M.
Tablti   mul   I'titTict   Cullrry.
Dnii'y  mul  Kit .-lit-ii   Uti>unila.
Huiikh I'm-iiisliitii:. u| nil Minis.
lliiur.ini'.  mui  Stiuiiliui;  I.iiui|i,.
IV. ban luolt, ■
llllf a * Irtltll Ililit, <r! IIHH..I s,|.  I
ChooM aod llttllfi
Hill Col.imlii,, Sti.rt
New W. si,,,,,,.,, i
Parlor autl Cotikiuj;
STOVES and RANGES
■
-
a
* *
Lacronr. Oriehet and Bim
Ball Goodi.
i.
.   Maa.. 1 bMUMl
|..|   ,  Itaal. IH.   *
*■*,...  J
I, n ii. .
Ilml  lai.al  w  ... * -t-a  h.nlul.   I' *  llitalllaaf. ,1—rti-JiZr
.!  IL.llilh is.ua  1.. How... s in  l.«.  Ill, tlill IbntldooUI.
•L ..Ilia I  I'lllll  !• H**«*"0   l*MI  ll.,..T la.ta. It.  Il.a.,1..
" talrlr i*a..ablr In a ,„„,w, „ .,  tl... u.i., .."IzSiu
..aa.il,. i I ill-i,  II 1I..I  11 lit. lla. H.« CWulll.
It. II  Ad.m.. Vn Mat.,  I" •UtlOl .1
Xottb Ara. t>. io**i
531.533.535 it 537 Front Si.
.< Mow Yon are Talking!
Coner
Kin* and ,'lttl. Illil. t.. thai
I'fida I lh*ee>t.lllttie-d  a !faa„i eef a faa|-*>-
nf am and tf.m* Ihf dty land I.e. n »
Iflillb a||. Heal no
una I md ll will h*
f'-ad.f •.aa.il,. a I M far  II II.I  II III.an.
Am,tl,f,V„h1t,,.l,.„,o. bu, ....  ,. v,-,\.:,- „ ,.,  v ... .  m   II '"•'••;•','•'* '" •• '•'*•"<"* .   v ...
Itkflyloorrurln • I". .1... !.,, I hi lint •' lb" I*""'*'                   PjinllP  I
iim* kind, .t L.t f.ll I...I  .ml won iba                                   11. II and I". II Hul .aot*  an*,  tin. WB|ll)bll )
olhfidai  Tbf ml.iniii.• ,,r ,.***** «'• »«* I'ailhatfO ,r*l*oda,.
If* naaw Hiiriitf. ,.., it rt.lt.il Mali-* d*1*tl'.*  I*  I     tf,   „ < ua. it„it*lal<*r tttu  lh* T*,
Tbf V.ne.aui.t H.l. i...ik. i ..aa,|a,ny ihi'1-blllla.t-k ITi^l*", alai uoi. hit* minimi, ,i-«tflda,
hatf afflirdthflrtwallo thf >|r*r«M>hl . .)„.„ umf u*< la waifb of a ouo ibll   II J Itiadt. Voooia. wa. . iuo.1 ll!
^aT.v.i™,"'!;1"':,;',''."'^.''''!! - •*" **<*,i ***** ***********
&*&m*m*Ta*S* '* """ '*""'  ' ","-  **—* i'-  *•)'***-*<"* I***
I..., „..i .„.,.. ,„., ,.a„, io,..i,,f **'■■ '-!•* tan; ...d <n ik* a.,.,.. i • ■";,r'""'™' *    rtl%
•,...,.  -lalal. •   1  |  ,  ,.hi  ,. '  "    ""il*  Hwf.l  "  H'lndln. ■*!  *, .. i n".  ..
,,„aK,,. •■ ...m* lla* ****. .......hJi,, |s*HM Ik" "I* HW.WI
Tk*.,. nut lhl.. i.„,  l-.iloibli oiahw, Salntdi, l.i,, aad,  Ma-kiuo. I-Wt »..«lr. l.i. Ik* ill»
d.t allb-2..I. .dt.. . 1*1?  t" '*'  ******* '"* "'•  -i*.at*r ...ll,«|ftd.»oabo.,o...
..i^-VfaJ..^;,,^.^.;.^ '•.•.'.'••i'bfMirh*.,,h.lr.,l«,l..l!  ,,  „  |h.b.„b. Wa,... llol..r.
..Hk...blfhl...fr'ir,.."-utn If.  "''.'.'r,, .".''.'a,' "^^SMSfi ,*"** **<"*'*■****",*** WP iMooWatukum lb* tll,   IV* ...
vr>: h: ,:;,"-","r,,  •-•■•-'»- • • >**•• '"■"-*^, is ss sjm%*zr• irtttteii *** *•* *->•*■ •■*
Ulink    I.U«.|  Iba  (OH.  ad  J.O. |l.  |,|. .h.«l *ll,  l.l.a.hf.,  „|k«, Ua-  f*** ** *" ***  ****** *** "* '■ * ,    , ^ , ... , „,,,.
I.ur... Ull m....-., at 1 tui .H.l* ,fih.„„« b a,.d>.o|.a,.ll.na,.ot   A MM.., and *A i.t«.i..|Vir  W.huaaMh
a.flary III .S.'llliti.'.I  Ha |.l,...| raid. v.„„ , .. a  " , a a .l.i.hi.. ,o.,a «t. .,.,,0. ., <h. IJs*.o-« llot'l
.It* tnr mot* ihao n. ...uld in,,, .ml ,h.
(I'lWln. I.awl...ni|'l.l..||,|...,u.,.,..| I ...a. aft., l.i li....... I****da 11.
Ilfi«.-.i„il, n.i.i. .1,.„.  1,1 .-,„   i r.Bat*.Ih* liaatioal ChlMU  Tk*b**tt,n*l**«a*ainlta.rnaiio.
v",TlLr',""l',""!| •'  ""'"'HI-tbf Xr*  „„.,, b.t.l. «i. laddltl hllk fiatltal 10 '«oll*l». pbtlhUOi .ad Itadta. buun.-t.
TM r.ila.t. i  ,,,, |1M,ml-, w |f)W), 1,^., ,,a,.h|„. .fOUfaWh 10 "'It Hit k. k». ... -ltd
da.1**11 .1' T,l'*."' ,"""'   , IHH hrt .hat .llil****** ****** lb.1 Ik* *ai.*ot
ll., aaerk Wl* tl.aatoaaily  |m.Ii.ti i.i, Uaa „   , .o.L..a-J«—  V^l,  ts-...-. .-  I.
n«a buibllni* m.w 1., ,  llwujl.1 Matafl rim tit. Ij.. I.., U|.lhuaolX*a \*h. ITolwu, I  I,
.itdfiftr.flotiailll* mad" ,■■ bal* HTH.Inlhla w„k >«a>. t1iia|«|ao:»*«Mli"-w iwiug Ik.irtl,. H « ..u,
thrm raaafr.1 In I. btr th w tlia. eitott  wu Ua .f+tot lh. .lit  .lad al*ol*n,i  .od  tbolaolhl,  ..on|«linl
A bl. .Ii.ii. i...k |. IhUuprl I man, a I..,*IU1 ..hit h»* loll. *ie*,i.«.  ^.f,^.,, „, ,,i,.oa| ^^  |||„,h,,
ml no tt'oali.iala, Ins. all*.   s.„,,,a|  **«* Hi* nl**awwiil Ibf bllilSru. rlorl.  „^„„ ,,„  m.4.4. „ |,  fa* |,
faaall. n.a.  ..Id a, •-. la, ,..,.. 1,-ta |„,  *d.h*|ora-.d ,k»|«l*.  11 lb» l.i.1'1  oandf.d. ot .taliM 1"1l.f lt..« ladaYa
at.ta.f Ii, .it ini..  Th.  inaiP.ai  lilt... .iitiiu.. tl t. oi'a.ih  IH| (aaikiM .ll*t..ik" rrd'4 s,„.,
Ibal oa toil .in now la* mit ha t|.t •"' LMaH", l* I.., M  i ..at* • I ki  ,.,., union tolaataa. whoata a.a„n|.
iban ftft l»,..,... . Innii., dtoo t. *"' '••"• """1 »■ *""" '<****. t.. .„,, ih. ato*-t taVomt* .nd .iti.
lotalofot. *l*—I*'" uf. iw I H In-  Hmu hin, lorlha. Iu.lua-.alna.nl t.,1 Vd*-»>4
,,„ ,   -        j   .....   ,        with  otailf  Om** uati  .Od  hi  f.dh.ot  a—...,]
Itairkt. Ita.ia.. ia.el .11  kaa.alaeet a.ataw*  .. / ........  .. •"'
Corbett & Cliff
" ih, I- <t fia* ' " '  '
-
OlihlO|l.  *,r    It*  il-
fa.aa  fead,  Ue  •■"..  ton
oar f.ll llork ol a* o'-.
ta.,.'. ,..nth.' tktl'
I.*.'*
rt lypniun iui .11**1*1 ooi .od
LllUl lllllll  BUM le.   if,, atan,,..
I. Ua* bMl l.lor fut I'"-l
*mo*t  Tb* I..."! .*
•ntlmanl ol
tbiihtn.lo lb* ill,  A
toll  ..Wlta.rl.1  "I  1.|
and Hm* xbltt.  11.
•Hii .«io|irlUbai to
if*. 10 It ,00 10 iallaa
ftt.n tbf riaaoa aotini
In Ih* rtrol.1 df...-
.aalhia-fall Out *****
at
COMPAlsTV  LIMITED
•M.oufatlurin", aod ll*|iiiian| Muhinor, a Sp*t..Ht
o •
GI5 FRONT STREET
B.MARSHALL If  A
DRAYMAN K II Al
t -a-atla »r I M    ^^M   HH   I
lau o. I- ii'i-- I ■  ^^r  ■ ■ HI
,\i;niis   fur   Julm   Hmt   linginc   l'nni|Mii)
A.R. WilliamMlcnlcriiinllkini!   M * Lttmlon Tool
Company, Mnnufncturcn ol IronAVorltlna rooli; John Cmiip'
Ih'II, Manufacturer of Hack  '  rri    I i* ^^^^
Mow WillitiKlun Goal.
li tt*|d.l*  Hot ilwl ,tnp,„ ,„.»*,
■J Tli.,l. at..! Vali- ■ t.
lha hul lllk. dl|  Wi
kat*  t.lltaal  f*le«  lb'
■nanaam  |t.*1***'il-t io
'*. • .|-..|lf arlaiValbrl ORILL  ROOM
ME AKIN S
tiagSStZXVX; SSSrA'Sft'tt&ffft ^«st!LWS!?-2Je ***mariB*
.nd ail.l.l
ThfUdOi'* walkll-. .l.|laa.|1
• all. I...I... ,,.,, ,,..,, ,„ah I
1..1 la>. atfk.aeaa llaa da, -
talnrel  Itaa  hl,.|  to  .llaaO «!  I
Hl.it.,... am maamV,:,p,Wla~l*nl*ut»ll''im - Sir.UTuT^'aMMKiM'tJi'''''
!».paoi to • |,i..b*.>d aad naiiioaooi .„, ,,,  m**,,  th.  |.o-...in. .
CAMPBELL'S CORNER
Hid IVflllniloii Ual  tb. nni, ".ll on
ll,.- l'i.in. I...., thai ii .niiiii, ft..
tHim .lot*.
"al,, mi, la. l.ll at Wm  Miloll •
I. noa op*n to 10* inalllatlor CHOPS  .,..,.-. Outlaid. Mte.t. .., a! ■•!!!<*iiitnrf
MacLaren
KOAKMWOOD^^
+ COaltd.
AND STLAKS  Li   '  '-'i
i.ilitmMa aiii) Hiffliih Mf.-t.
IIIISIPK, III I", imiii :m h i"
M, ,„,1M,. ll Klpp »l ."blllla.ib  I'".''""'';."T,
bm l-i. i„,..„i„i win, ...luablf aad  ',",','
'".*!"'"»•■" !■' ' i>."b **t** rlr;, .
......mm *..... <*i . 11 • II....I. laiobat 11. IU
■r. „..   -•'■"'*•••'•• T.ilk*<illt.o..d Srm ttntaiioitu
.„*,,„.,,.                     Th* lltll--HlMo.nl ..I h.d,..t.h..a, |i«|i,tM,h.,rtai lapaii*
Ukf.. .1,* ,.l...*.i ti" mail           ***** **■ ia"*.!-'.* IhlWWl mio l.lai,,. |,.rt *,..nn a* ,.,„,„!,
T.   aa UnO.O.t   .lflt.a*Ot  M.I.   Ittatl.ltd..   lOlrOlOl   "t   ill*   iOrhlbll   .kill   of
TkM.  Wl.laanaa  kat.., ..I  . .||.|. , "***'  "**""  **"•   "•"•*•• ""•!   ...  . ,  ,    |,  Sa.al.ld  V..  Voi.
m r.  Chlulowo UH .'.li  bal waolni l.r Ih* o*a. Ik.t I .boatlo. I^^J,;, .,,,7""  •*• Hi* at,*.'
BS'L'.J**0?.'.******* mr"'.h* h.d.«.o,,td *lH,1*r lh.  nl.kl.akkh ^wi hialtll, ..uat*ml ki. am and
'.....,'""'"•*,"'"•'' ***< I ma,.I .01 Iim*kat*a I.U1 Irnoioa  tnototoiifd lk.l .11 oo, num.. aho
n.li.r "i'l . ,  "  \ 7 *  "■'   tH.itim.oi. tl.. .irtlm. ..I  i  ...i, „.-d .!..-. .booh! lak. od*
ih* stondi of !>a,tl..|,ts..*-.!•*! man kooaa to ih* i*lllfa*ni nal, hi tanto.* nt lk* Htwtl op^tunli, o|
Ifflkaajilrrt I,, any t,)'. a, Hi" Ma  th. nan.r  ..f Jrar I. nod*, ill.... Ik. r*m*ulllnt lhl' .tnlatn. .|«*l.tl.l
Hfotlo.  Try a *l. a toni.hi   You'll aiaat." mr, ,a.,,» nal a* ,., Ihathloa* ll f Miuiiat Ao.lh.0.
.atrt n.tti ii . nun .lalM Ika. abll* aalkloi on a lln Tn— •»•■. am fr*. ih.nh
•ol. alanat I ail* Ml  ol  towo. Ittl  IL  llr-aar.l. Math  rhuftb
■ Wat|t.e.t,.fdr,|..rr hf  .tor   >• |  .hot l!> I  J  lltll'. U It. llafaatOl t*.
O0ld0U*l  1 aort.    JaaF.nO Illt  ll"Ot  1.11*11. |,||,l.1
b, ,bf Kamta'n  .,1  Ip'a Vv-l-tb  tha othft h.nel. .||.  hi  l,*d  ,0  «flt l*l"l*** r *~ a .,., .  . | u. a, |a,aV.,i .1.
il.'il'h I. Itillli.,,!    1  fiaa  aallt .L1''""'    "" m '''' ' '" '"""I I*" "' Ik* *V«"n •  ll.dfl   II* .111  ..main
aa* i-a iu...,,,„i .1,,.', u .ho , oial '**>**** *** "Walmd. l,.<, hlnamao la*lo| hoi a «hnll Hot. baini. imoatjonoH, .11
nltffhaalalf,. i„||,.',|,,,-,,' l» *•**rllllf.l • inlolllliai lo »o Into I*- tm*.  Introdinl lo nil  ihooM ike «.
— I.IH. .0.1 Jot m.t lain, lotlimad to l.ll wllhool faatlhat dili,                  •
riarili.mat sni,,,,  n.ii.i |„  l|, Thf itall'*- hiialh< .1-  In  hard..aid
llaf.l. l.'r f.,  ,|...  „  „,,,,,,„• ,.„ , .m o.,„„.| ,ith,. |j,|. I M.lll I. I,. f,lll,
Ifl.'H'l'-'"I  .- ..I'M  hul  „.,„ IH.I,hll/d lln  t. IW lai.Ml.ltl,
..rdlhl SSI^'d'h'^ AZ , ■""""'""-" »" *■" ****«"' ***** *t  Mu, *m»  am Illt...,
|||«. Inr lor ,.„ i|„. ,|,,, „Ma *"'*' "' "■' '■'*•'" """-I'" *"*« '**- Iktonlk It. .nd 11* tim*  Iflta.lt
Slli-f Mai Hon MU   Nnd.it  ""''" '"*""'"-*''1'"-kfl'inok'n. to  .t||in.nm|,l...liiKaith.la..tioololll.
no ellfl. ,,„  .mall   ,;,,,„  |„,,,.,l„.., *,',,, l.tl.f l,.,llh llaan «hlO hit* I.U ,,,.,„„ hai, ft  Ihi d., Iht'.-a.h  Ik*
•hoiibl  l,.„. I,   ,M ,„,j,„ A  rllfta, and •ifl' H.fid'i.II, Irwomln. ..fit- „n,l*ol Ihii ptopafl,  Th* In! aNo !*,
0|a|atlillf Ibf ,,,»„ ||,.„„ • mo,,,,., »„,, >«,.«,. ,,,  ml  t|,t,nl  ,.a H iom|ito«lol 1,1 »rf*.nf l.od ..  IftFl
II. .11 !*. l'li«ua|.|..i,  -,.l .rtai.,1 (f...„ '" "' " """*''""" " ' '*-'■  MaM1IM1 ." . lihlf  lonltami h.i* laf»o IM In
I'hlll.  Wfftt  Into  ,|„|,  „„  lVa-.lt,..,!.,   "'"''- '■.«* '"•*  Oa.ali f,,f |a:.,||,rf  fat*  f|i|t lllll .tub ,k'' .tnntrd. and  If-.tf  II
nwriiitia. ol.fa-e'«hr-wtll fr main  M?ml  i"''"anlan ai,'l tli"  '.iHtnao rll^rt-a lo  ,w.ft*arl intadii  -  tot bolldii.i Ml
da,l.   Il ilt,|a-.|.a| (I,., ,,af rf.-a   alll  "'il bll mil, Ii'i Ir.f thll laraatrn atl-rria.  ,arw*.   Alftad, lit riHtan* Ottr r|r   i|r-|
I'laaailaaf rrrmmiiH'.fa aan  Iht.mlat   l.l  *""' '"'""I' '" I'"' "■ """* »l*.lt   ,'ia'   Irr.frt,  hindorOi*  faHd'tr.   ,ha|f.
•ltd |u lanmn lo lltidand  llir lira  .r.a '*' **••'*" "*', *'**■  * tmi •In.olnl fluent lu pth* fHito ll.tttati ,.. IJ.ooo
irrm.f, ihf tbamnii.t, will attl.a tati, "'" 'I'""* •"'' '" UaUl. ol III lot- *arh   rbfahoaVof <M. i,.lo,,.IM flor.
InJ.nat.r, Ilia Ihlt hu otfrukan bla of lai* II* of |,..|»tl, f*„*,,i mat* Ifmliitl |mt-
_,     _ «lll»lar'nil' i H !"f a If* day.  and tho,. alftad, dlinaoittaflalll I. |..,lon
Ihf l.tillilntM'  1. ,-f. a, Vanaaaaaia, (h*,, tflntf, In V,.f..t„   X.^  Il.,,l,„ lb. m.tkf I lo . ft w awl.  Hn.  «f.at
aixt.rtiiaif  .Va,l..i, a ill „ a,a|, f iion, |..,k |.,..,«,,,„ i|„  |,|,n|,, f„r  Van ,'la ,..i,|, in Im, Ini . I"l .nd fft-Hni
lli,.*a,-llli..    1.1.talli.lt  a.aii  a.aaaa,   ...aat.f ,i.|if.|.l 1, lk* UM> lla*  H.a,  I fr .i.|ra. a on Hail |aH.|»tl, 1.  that  lhl
tltinri, .,,'tn it,.,,,  it,,,. „, |h*  I,,.,.  si,,,|„,,.,.,. ar,f,„||..f |„„: |,r |, ,,.,  r,amf alll aKdd h».»t aaolal|e.l lata
• l.l.fl lr. II. |..!.. |  aalffrll,  l|,|ll|„f"  in ||,r  |..,Olll,ll - ||,  ||  ...,„al   ill- t  |a-|.    M.I* I Itnl* III  II.  I'l  Wilt  llll
WU 001. min of tlr* In  lhl  I.-.I. a.,.1  Ila.l Dl'il and Ittlit,. a llltl* llkfkirklnl  Iht |.|..|.ll, H pal oo Ihf aa.l.H Vf..,f
Hif, Uld III.I klanw  wb.l  Ilia,  .a,,.;|e,  II III illlt' 1,1 filaaataiali lr.nialftl.llti   haa.ir.a •
Mr'..-.   I t.O
,.,..t. a,-..
...ra  .r  aa, , . a
VANCOUVER i
JAS. E. WIZE.
I I l I lie 'SI  111
We are prepared to lill -.11 l»u -.1 in
foreign onkn for Kmiuli
,ii.I lit* md
LUMBER
Nhlit«l.*o. Lathi aod Plfhrli
17*Ai i iii.iH- work guBrentcw.
.Slii|i|iiitj{ i.u ililit*. li) River,''" '
„r K.,il uiiawrpaaed   _____
iisiit iv, m ,
fd a
..' a
•
6
a
a
".
E
H
aa
1
■
X
a
a
n
a
a
.■
,i
■i
.1
..
a
a
it
*
a
a
II
«
M
1
1
Till: AlU.iIMM, si „|,|l,.|us |H
Null
On the Market
ami wltlnir U*\ at prtoH tatiRlnn
ttmm
$300 to $350
PER LOT
nn itn^UoMlli i-air imrtti oit-mdlag
otrr a >< n
These lots
I T„ Alt SI I
tlnlnmbia Hi, Hia WfiluiiniW

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353959/manifest

Comment

Related Items