BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 28, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353957.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353957.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353957-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353957-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353957-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353957-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353957-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353957-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353957-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353957.ris

Full Text

 777/  WHICH  is INCORPORATED "Tlir: DAILY TRUTH,'
W.J.WALKER&CO.
IniLiipHuaii ii, hew ..naimii
MOW  WB8TM1NSTKII,  IIIUTISII  < Ol.l'MIIIA. I'lill'A Y  MOItMMi. Al'iil'ST
28,  IHII I
WM. BAII.lalE 1 CO., PROPRIlLrOHB
l;H.H.LENNIEftn.
/''   Curt .Lii M*Kl.HZl£ ANU COLUMBIA
DRUGGISTS
Patfint Medlolneo
PRUOg
"RFUME8
'Hot Articles, etc.
STilEETS.
II
FOR HALE BV
S. T. MACKINTOSH & Co
Kt'iil Estate ami Insiintiiif.
"  ■ ■ ■ ' ~
i;OI.'ii\l.\l. III.IK'K  •  NKW IVKSTMINaSTI K  II I
i  icpherson
mm oi m  | nmm
M. ROSS.
II . I'llliM. IV
MHIIT IIKIX atTTKattllANiiH   lui
lllllll.  H UM II  ' ■.,..
WOODS & GAMBLE.
■   Land Surveyors A
HKAI. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
1.1*1. ll lit I.Kill*, I,-in: imiii   i  >
REALESTATE INSURANCE!
MOWAT _CO
TURNE-ti
Real Estate
Fiiiuii.'liil mul iu iiiiiiii' Aui'iita.
S BARGAINS AGENCIES:
■' I   ..rale I  eel  ill.    *   *
*., .„, niTi
Willi I, in ,,,|  ,,,•!
al Iho C'ty-iiil Drlnil
FARMS i ...ui ..I..
Improve.I.
jarU,ioH0U™ WISl   **«■*******xr*
loll (ro...  :  L'  . "   I   .! 1-2  -,..-,
ICT1. In  I'li-al  A.I.I.......  tll
Oaath Wi..tuiln«t«'t*.
CONVEYANCERS « FINANCIAL AGENTS
Mmae, Ue |...
.erteel ,i
it, i * .    .
WOODS. It. OAMBLE. N.u* W.-ilm,,,.!,*,-. B.C.
DESTROYED BY FIRE
II ll.
'
'"!    ill*
■
tlltllltllia,
W*
M.iiiilt. .i. i  I-ir.- In
' .' .'I  .M.iit
I'l,Uli\  Ills
1   Brooklyn (fin i
t itiiem' In- t .* ol
I -in.itl.i (lire); Eqtiil*
I fi  A.-iir.iti.i'
Sea i.t, i.f llll' I", S .
Accident Ins, Co, ot
North America The
Nl- itnl Accidcni .nni
*.l.- Ass. y.
• •'  \| ui.'. nr. Knji.
ENGLAND TO DECIDE
PROBABILITY THAT Till; HUMAN
DttPflTEWIiLBB ARBITRATED,
Ttu* Bl-iimilil|i Lui'li l.ft,.uiui Ciitilti
Dtanitcr tu In* EnVOftUgftttd Murdered Lit,uoi.' Mil* li'll Cm ii  I II. |
loorol  to  Uu'  Owe  Reported
lit.Imn. nil.i: Vi'tt'iy  Tli" Hum ui ii
OoTontrooot Vigorously h.i.
DUUooi  Tirrlbti  Bleotrl.  A"i
tl.'tit nt l',ii.-u  Mm tiuii!!!-Boln iln
Aid-
I...S!*'
tPptitl  till) 'I
BftlUl
In ii..
i
II
i..  .
I
%r* **, * *-■■*
i|iii, i.i ihi
nii.«iMiT'
lln-  t.
llll..III.-.,'
II
Hili.l..
...    \  .  ,-"
-
limine ll ' itnrai
HI Itli.l.  ll'l  ll
'-till.'..   1  ■  i .
a|i|i-4i-
******  it
ood * if
lltll  Ml
rftnu in itii.iii ivaii, ,i(.,i tiirt Iii luru
 Mt'iilim iii.*  monition ol  Ilia
- ■'.. ivifii, tlm.ii I,) hiinftur t-t ,i
I Hiiuor, Uin- forgt'l iiie ml.- ind
•'ii. i hi. rotuirnni  Muni n|
ihr MoRran imt. i", roIiib with tholr
t-MJ ■ i ii.,!-. ■  ., ..  th,
Ind lui berber iho|ta rofum to in ■
""■■> '"ii1" •|">''.-*. miii •' n i
•hovn n  i.  nn  howIht. ulio,  Tho
.it   I.i   l.tll   t Via
'    1  "-  rll<    ll...   lllltlflltt   !,,
bHilYM i..  in M.n,
I,  -
m-t ni** A *****
IfflOlftltOO ol ll
Mil!.* fr»N An* "
Initi   ||.  :
H.G.ROSS&CO.
fail*,,,, la„, St., N.'.V XV. .< 111,..-... I. B.C.
 mWT 	
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
Ruum'a Famlno.
i run.  Aud
■ ■ ' tudoi  .Tl.i"
ml ■ i n| "Un i
■ thn people
.' ..I tin- ii.ni
■' iiimi  tati.
reduced *oA fi"'
*
' 11 ..i,i iln. Intention,
ii rearer) iinii.ti, r«i in. *- I.. Im* fulled Iq
produce fuel lutH,
■
'  t|„.  (Vl. tlif
l-.i'  '" I,
'    ■
....
i  ': ,    ,\  1001
■ ip|.ro[irl'
OtioBidnof the Story.
\  . Itn   i blllto
■
•  in  tlii
'■niiitt'i.
i ihOt
■ iii.i -ti lln twu lit..
I
■
■
I
■
*
lOMIMi  IM|N| im i
*' .  ■
■
■
■
CANADIAN  NKWB
tt**a**l mt '.** rilftttm Intern *!*?••
• 0.  Mai
■   |  '.
II  ■
rttMMtU
■
i.m miii
■
■ l
uii it i n i i .'.I. in . i
*— |__
H<ti*\
*BC Code
9tk*
HMiilMHrr. l*niMli.Oil..rlr.
H-T.READ&Co.
D.S.CUR I.TF&CO.
DRUGGISTS
A BARGAIN!
* * *
NacLaren
•f  Ross
LUMBER
•f COelllj.
piMilHfttHil'iir.li
£  I- .. «... ■
•   •    •    .    e    ,
■
fmcigtl .'ft-  •
■ Mill t •
LUMBER
■
WILL  BUY
Sore. dwclliuK nH<* '*"" wore of land.
>*itonn« ou Columbin Su ■ ".. Stt|i|ierton.
A. B. MACKENZIE & CO.
601 COLUMBIA street.
Ml.ll.tl. i  I  ill.  nn :  V„J,.!.
■  I
■
■  ■
s|ii]i|iitig f.uilil
To Smokers
illRITlMll I.Uiv
mm* * 111*11  i *■•• I**I* ' *\'a
M   'HKNin i.ii-
wM.Tl_TJEN.lM.tittif.il mi
GOOD BUSINESS
| LOOK OUT FOR IT.
. Ivery dny iu future CHEAPSIDK will
sklbit in the Colunilii* St orladl rtn*
m More iirtittlfs with  prior m ul * il  tu
•Nolo  flgurca  which  will be fnr  mul
below cost.  When sold will not be
locd.  SomethiiiK  ***'*>**' OTOff  dnv.
"■' Paying Kent
is , iiyed out
Get a Home
For Yourself
rTohtpuci: right price: m*jmm
E.H.PORT&CO.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^M KKM* ESTATE BROKER*.
KH THE NORTH WINDOW. COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
i i
llf.1T   t
*.t It.l
****** I
Mttoiorii   \*t Al
Mtiol.
***•  l*tl«lii«-d
* ii ho* *n
urt mat*
Umm
******* lt*m* Ihr
IHhi-r alnclia tre if tttm *n \  _
\  r
- ii m
mmi) HIS YACHT
I'BI'D  VANDERmiiVS  BTBAUBB
HELD TOR CU8T0M8,
A Big Nortli Ciirolinn Wreck thn
Work of Fii'iuU Tli ron Dunn*,'
Traill Robber a Ooplurnd Willi All
Tlmir Booty Hnporti Fronitln* Sent
of W.i. in Chili Sun Frum iitn Vi>»-
irnlii Mimlni;  Cotitrndiclory  BTftWI
Rot 1'ivi'ii nt thn Qonptign in South
Atucriio.
Km VmWi Augufti 17.  A con	
in-: * ■ '"i wool dowo Uio im it - illi i
il iiHik fiiniKil (ni>»i-.i'*i  f I i. i
'. ,  | ■
,*
lilood  ll ■ - I II   ■
'. rod  fti  H"  ' BftUDI
»iiiiiti ii iniiii. ibe mil i»* tolled it
tltilialili' niaiuilm-ii 1*
t  t \-i  t M Rt II
i    -Wi  noodo) Nfitiimi I.  Mmirii'i
i .ni ol •I'.itn Iftiioi ii Norwood
inidi' a n I fl I iWfl  the
i ii thi  tH"
o niii  oi  ■' ■ knob per
Iinni Wiiii i In* Norwood I* undoiibtedlv
llll' tl.1l -1  ill  IH,   HI M. ll   ill   tin-   t,   |  ,|
* I-   tli.   *UI. tlii'lit  tint
•In' i* nol t- •'.i-i u lotai ol Hi.* torpodo
tfiiiti  Mint.. Inok .'\i'i|.iliin  lo ili:.
■iitii'iiu'iit sml in | ,i, tp*p ti from itdni
I, ■ dh i too Un  '
do boftlt  I itn  quite
IUIT I'lll'll' ?«4ni Kill t.'ll-et'lll  t.l |
n| «|i*itl between lbe Nnrm»»l mil Hie
i in, **t tin "I'ltiii'n ilui tm
iieombnti In tbli or»nj
■ an oniaj-.ii ibo Ni'im.mnI over ft ll  "i
Ibnmib  HMMh
i rib-ttM lUtooibfti
■ttt«nivjf j. ■■ nif nautiir|H*d<iUMi>,
bfogiftod i4di  rh<
Kl  ■ llo I, '* i -[-"I "I ""it  1*
tiiitiri' iltiratiiiti
Mi- i    ION, with hot rtill miitit
At ber doooool dli
«■ mule
I
'  il  iliil ht-T  Minimum
IpMd  l» ibNl   I  -tl-  , I!,i*il|ll  tit
■t  drtft.   The
i uiblog itai no ,  ' ■
. '
't'll.Hl.-
II  ill  llkrl|  IhU  Ibe
IU
.I--.-.I between il.i*i u-hin» iml ll
H..-I. U !!.. nan nf*  -  ||
\  ■ m .   »
i
i ii. in iTorofo •*••< t at It
ii i -boti jwr li'uii
Th- Work of Fi*ndi
itittniiii N I  v
it tbo
w '•  *i ,t i n.i l it a BftllwirJttMM
- tnnrnini  il->*iii
t < -  tuin Hnn!■-i
<1< ('lh.
i.t.    ,\|
-   ■
'
.i ■   I • *  t  ■
ni'l   ■ llelWl
;■'-..    ( ...   Of I    '
'•If  thn
'"ilttili
:  "  ■ 0» II to bftir
1 MM  11 ll  OtfOt
\
,-t  Hi
i i-i, ti.* rt ■* - tittit'
-, no ■
■
: ■ ■
i
1'ilMntil
.
i n itim io
- ■
Short Tnutnrh
\ti lit l.'it.t* I. Antd"'
u i Riumdt, the ibrto
I'M tbr- •Molfcrtii *t|4*>«i
AllmU ottd Ma**** *** t*m
*■:■■■  IhftodltMlbe aite
'!ltt»d llil  riOtil  **4
timtmm* » ■ wrn)
MiMttut Vt*****
Ml  roiMt-..  A
||  lt»H|t!h*- *h*li*4**U****1
■ '..  h ***h4 It*** ;  '
■   ■
-■    ,
'  Ut  l!
«1t|  l|l| ellll   |l'|
.,.11.1*11   .
.•ii id I ****.
I ' ■ i.*d Ttm* prpmUt
rt it Hutu
Atilitftbt \ •
NtlltlOl
KMU*d irrited i
- tii'.ulv hub Sli,* mil nlpiHtl
iim RoOft, but ill Iiimi*. won
i<rk niitl liy illKtilnu iml hliaitnic
■ I wm ifttfld, A niiniber ut Inter-
tropbloi won weuiiid by ibe
H.'v.-iiKti ii Swell,
Pntt.ll.  AU|Qlt  r,.~ At  llilbt'iilirh,
llllll,'ill,I, I. lil.l V    al    PUM-I|ft|    lllll   0
freight trftlu collldodind iwolw piiwo*
_. t- won itlllod mi'l mitiiy Iftjund It Ihi
wrooki it wm noa dUoovond tint thn
•ui.i.lit,I* ou ofttuod bj ii I uoh iwltoh'
inin ulm liitd riii'titty bit| i i|uirrrl
vt lib llin ■ nifiiii'i'i nl tbeptiiniiHer train,
md took thii method of rovootlni bim-
in RtlegOd Imiili   Tli" -ulti-li
i  *  o j -tii.ii. riU'iiUf tiitl tiruiiiht
I* uii .imi lofforlni tu mi iiiiny lonoouil
* *- ui. •liil, uml Iml fnr ilninit
l ti.',, tiuti   miiilil  Ut**,'  \»*rn
;.  i  iiivilie IndlfMBt villi»ir« imt
I
Mtiy bn Lynched.
■  ■ ■ \m-.  Obtd,  Auit'i'it   r,   A
ipoelil Iron Ouowt, ohin. **\* Itmtt
**. IQIpOOtftd  "l  Un*  rtilumbiia
-rv iini mnrtler, wn
i.hIki.i iu [oil Uiere lodft) Twnk u****
mini mi" i*>Mii ill di? iml
lonltbl (lien* i- a bio iTtiwd nu hind.
NUtrftUon ha. bOOO nude yel.
but  ll  li  oi'tii-ritlir  Ull. i 'I tint  in
itteapl to iiiii-b ibe priauiitr will be
nuil.'  kOOlgbl   >!■* tltf Wllllimmn hla
ll I tin- jail, and Hi.* Hli'i* iiiihti,
lb*- Im il uiitlui* OOHpUfi bun Iie«n
.■r.l.'i.*l beM in f-.iii- for tin* MMM*
*\^^^^^^^^^^^^^^^^^
■ ■  -
eRnTtioh Ktp*ri»fi'-»«
nt   tttm  '-Itl
mtt  Kile Hla  ttptei Md
Up*** (Mtefieallnf r-tf*t****** 10 Up**-
lend, whvfc
wiib ■' ****** ht,.
m*A* m*t l"*
'■  **4 *******
'■  muhtm*,
- .nd. b'»
I dttlmallrti). »*» ff ■"••* if-t ltd
ut,,*-  t*   *t****H  Ut*
■
■till  I* ■ r,4  ***
M-dlltm..  li  br
i**l **
Took PoImo.
lUrroir, Oblo,  Aosul :?.-Mi'ui*
l.llbrti|i. llviliR llfl.eti miiii rial i't llif-
I i. .. MMdftl  morn-
logbf ttklngtwomlu "f mnrtiblne,
■ tvfOJOd to ill.* Iht ft teller,
»Iii.ii ii ii ati|.|.,«.t wa> w Hi l.n  by i
imn.* Mto lo tbU elty, uul "•nlitnen
not lotoftdod for oUiftfi i»t reod.
Tin* otirl ii't* ii< i"*1 t.t kill henelf If  be
•tnt .ml ifii. ta. t tl. I.u. r. liutheibiiiifttil
n|„. |oo« U»e  r||Mt|tr«
ffttl ■, ■  ...1, hm  iim  be
iht'Utbt alio *a* ulitf JuklliR. ft! be held
— fi li. i tn utlt until melltm.
i.l ii.-i,.   Tl.,- fail,, i Hi,-it «enl  to *
neiRhlmr., iiiinklno no mule nf  the
.nf ll  u'lkk. «ben be  *i*
■ 4 Ih-oii*. fihdlho hii dmihirr in
ft dlluR tBOOdllhM   Mr  VM 1'lHet. ***
. iiiii..|t-.(,>ivbuirritii
Mi., lallil..I* tn.  1 i.in .*f  «e. iod
hn U-eh In Ibli COOOltl biillWAOMtOlhl
Almoot Beyond Bollof.
I'iii i  ■    \ | it .*? -T-*4iy lbe
-itil) ineated Alheil II
Uluk Mftyoe. mm
a rineh lUtttt to mid** fmm tbu f ****.
iml t..t.i«bt tint werebrnuRhttnlhiott-r
•ml l.-lRnl in |iil The .birte p**t*i
u|i|«..iie their ******* u munler  tit***
llftlom^r ttuhhllil nt  Ihlt  *lly  IOd
W|» tttililed l*ihU talfeno Jiomry lat.
H  - Mn  Maine l*eln« 10  0
dellrile tmodiUniti   tOOl  I.*  kledlloe
il*itit.nii*t wbu i* now ooder
■   t*liiemltittwloa,wkkh
el in a iime awl Plated belt**
th*ho*l ■  ■*' ■ lAoj *■**• *****
line   The  |«dlee ay  Ikll thti m*
. lbe Mltld uf  MllOe ihit h"
mitle  |  full ttn«|e*iKMi  tti th«OI <if 10*
lln Miyofl, »ba u o
|  ** min.  data  Md
tfiiier.lio-mor.
'1*1* *.**,* t***g
il Tl^ i*v»^ ore alin ***** aartimi
ptatpH v* the t.*me .bar** iod aot
iboi   ortr*ii  tain   ftdtew  thwb
Md   foal,   ftOd   Ihlt   MoTf    lh*
. ii.i -nil. miftft*. Ibel* Will Im
pal tlrovef wtrrtHy ot
- io *trmt*t4 of. Ut* A* * **n
thn it mm* mm ,***** tmm* to bet old
truth ikil ah*
.  «. *• .i, ,i„ .lt. i.
i  tr*«i   ii'ii.  OfMoplftlou   *****
- *■*■   *******  *h* pumlmmt
■.ted..  .mi'W
aod   ikrf   will   pttthfltdf
Mai*-  ia, ftla
. ■  thll  be  taftld MM tO
binr ih* tfrreiioft  pn*m**4  The
,ie**m ttt Wit
rati ooorv ontrnti iod hn* ih»- miora
. ( ki. mm**- *4 tbrm ****** tmi
******* -   ktV-1 lOllamlM
I  . Ihe l*a1 few MiMlh*
■ Ml  * •  -  . I. **********
.1  Mate  A**'* *** *****
* •  • m  ,*. ,*   hi bari mim
■
1 ''me.  On Inlf
CUM By »;.-1.....,.
lt»M,i. lata* tt.-l Mlllta ml*
•tret .art..lltl.l  lla  efcaflltr e«l. la
IVaeej InsUti l't .11*1 H"" aee h«
lla.,. Ktaa. Tie reaele. IM. oa tie ratt
** tie anil, attat *,,, nptlvm, t* .
•I ee.|*>,*—• a-ete. a, mm*
eaielai,. lie tell tent*, a|. l.t~a| ittt.
• litt IhiaaB ail lie. w*. ee.e
llltel 1..I..I1). IK, Half lathe.
ItallMa, In ...la , all He alr.t a**
•*** ,a,,,tet| rrae.tt^. mm* laaela.
Il.ee lee eairr. aa.te tie elfea ,<a»fha.
llw Ini aaal ,le laaa.' el lie tktllei
Wia. lll.HI. lt| atlataWtaat IV lllll
itrrlh, ,tle Uteri 1.1
led It. taenia. ... naiM (MB tie tm*,
ae I I,, win. Malta It Ikt (.11 to
lie* .liBMIaat  TV Mtaflt eta.ette eete
fcr.er, .Dealt., .tati taM* at lie l.iat-Jl.
Tie-. ..tale, Am e-llle.  tV Maae fa.
■■•*.-. f/Jireel
tjtel  ea lat. Mitt
IMl atl. V K'l'eBt lla Irrtl lei-
aaal. Utt,, I. IV ell
,  ..t... a-  .liaaalVe  lie
t  .   I  ..alee  Ma4  Ul
ii ,,..,ei  TV Kalea.
4. i.t  ietltralll. to V
...    , . «■'.'..
, •  .1...-1  ii ■ml
'  ... ^-t'' el t.iete
. ...liflHaaHtlV  ,11.11
ea,   leeaae ,'    , ,.|,.le,|    ,aA   ,***■
Itl.   .1   Wf
mm,.* * •».
llNa-B
ie t.t
... '■•»..*.
i aaaa to
.•  ,.«,.^i.   I,e,le.  IV
.- .Vaeialtt IV H|*v
.
tmm* new o twi-iwti
• ter. IV feeler t at lla
I In  . alttteetaeaa to **a
*  .1' axelieeteMiletlte..
i' t<» iv Hum.iih
-   Ill  alalia aVt-l
I'.'.  .-*   BB  |t
... . ,.  , a  |m  ,
tt Me.,,  rv ii •«•>;•. taiiii.t ***
Ite aa •Wa.taei.Vt
 t IVf
: ■■ Ae.
-—•  ... ee  IV *
Hue  ewmrfeBet.  t Rattai. alee-e*. let
aalt .  i*t,  Iree-ra  .,,  ea|.all| ttt It*
rjt. Line, re,  flila-.  rar-laBt ,ta| ee IV flee
la... la eMIltee ta eaeeaiet,. atairtt-
aa-retell, lei IV liiittte. rat bateu
II.Hf-. ... te Ifafffaf. »'k I ,,.,!,.
etrelailfllkela le IV et-aal fff elf la.
Ifll,. a.1 In. .elfe-H'r-rrtaelillrre kaf.nl
IV lalftlafl pt,f*i,l*f'. t* latau. V ,
■Vlfee. la to Vlu faiatrfitfat i. ,i.
rt*«W.1illl|   " -H5-HZ
llll".  l.l'LIKII'LII   M'LM  tllLhT.M'lNHriLlI,  IIIIITIHH  COl.l'M l't-X. I'lll DAY  MOIlMKu.  AIHll'BT ■-'--
■. i  ■,  , i  in m in in m rn i" lit rn i"
... i
This Card is Worth $6.00 to You
G
SIGN OF IHE BUFFALO
ORD0N&CO,
a BOOTS'"SHOES
(T he Acinic x,
\-nTKS ISI, i H.I/.UI t l-i
\  I I ll  . .   a
I  111.' t'liei.l I'll. Ill,
I'l
...
',
i ,   ' h
lH-l-1
el.eaal.il. -ll„
WEINV1TE HARDWARE
A- M. NELSON
Mice mi11 ■'"'
I. inn iiiiuiii
, I,, ll i,a I-
THE PUBLIC
JOSEPH STIRSKY,
t   i
llif R TV
\',i  , ML It i,\i'-.  i'l*  IIAUPWAKl*
i, du: 'I'tiii". ll-ililt li'tf  i" ; '"''" "" '**
,| ,,|„ |, ,:  _ iiii null i'ii nl  ' I"''1' |«  '
Wi , nn i lull i .. . : Imil      I'I'lii i. 1'wkii'M
.*,„  ., | ,„l, II lil-.li   l' , ■ i .ni'l N tils
Wr ..Isn In" tin ' ' I"   -l *<* ' ****,'r)
-r-Vi'1'
fo,
I  I'll,
l.'l' II  1*1111  I nt; * HI
:>2o ,V,!;,'
I..I. 1,,,,,,.'. la.a.
K UK  i iiim  nl' i isi'.-r
f I
OSt.Y IIS I'KII Ai 111
...  I lilt
|.l. a, ,  , , ,
I
null HH"'  -I'" I'l-1'  *M' '*
I'
l'  I  I..a.   Illl   t
f .i,.-i: rt, nil. iiti tsi
tj  «B.:
1 . 1,11,1.1.1
Hall
11,,,,.', -
i i i.i i-i iv  it m; i
I.
',     '*
1
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
L               aaa.
l
la
■|'l ■ li   .1    III ll 1
1
r ll  :
|t\|
IIIMI UK,
.  .11.4.1.-
X            >l f fa fr
II
u
Hi;  i:i:M.-t  iim:
11. . ,
J .nil. a \
-
■
-
.
OS.
CENTRAL HOTEL
jambs *zmt Iv,,,,,
n
'a
(..M   UL.   ■.
I."!. '' '"
jjjAll  III
I;
tt—la.l ■■•
flll'ltOVKII
I  tm
.
u.ti'i'i.i.ii'N i'it-!"i; mh imi  |*
i> , it
Sni in :; i.i'i- it'll
'
tli:!:..*i:,\:>^1.1t-i.-*-1 \i"M lll»'l  '
I  ('..-■
"""" «
I   " 1^
11
1, ll.'ll..  f la
K
II
Sl.lt laa\
»f e -a.
M
I ll.  liill.-
•
. .,,i. Ml , * i
|> III.XI III M II  ■"
I'
llll.
A
PIS I**I II
rr«  i:.\Vm
I i*.
\  -•  ■  ii    ■"  i  ■■ I.  -  ■   ;:.	
J,.I.   l|||   *■!.   11*1
M
(.'.
I.V.i
i iin i ■
i-.u-i.i; is
I,
( •
1,'MiM  liill •u.i; mu;
j*. *"" '-
fftff.tr, |
I I
('.
a*ee\^..|  | S-
I**1  -
I  |,l'
X
X
TO LEASE
**}***
CLASSIFIED BUSINESS OIREC10RY roR SALE
ini".
i
M
NOTICE.
C. |*' '•* '-«l
1
it • at t rt • t.
Git  I.IIANT  ,111.1111
aVll.llll'.t "
NOTICE.
aalltll  Mi ,11 |  IX*.
,1 rffr.lf tf .
NOTICK TO CREDI 10H.S
'|' MRS IUU EUNICE HltCHCOCl
l't.. DECEASED
s
w
ti
,
A
af.  I tie  a„<.f «
.a  .  I mm*..
I
•
1*, a t r. •
p
II
1,
■
NOTICE.
,i
C fiili  rt'.iifff. o
i *u-i iis n - 'i ■■ -i.i
V/ eat.
n ll.l. I lil UK  lllll
I.
aa.  •.
t. a il. -- *  II I
\V  lllllf HKAI
ll .
*   .1  H"l '!!.-  ti  li
I*'   n '■'
r ■  ail,,,
lt.ll.l-,   I'laM  ll.
I  tl   t| I.U I.'.   I.III.  t'l.M U.
II.  eelete.ee..
\ l ■  -
HI   11' 1,1  a„ai . •!•
Hll'
i.l-
mi), UlU
W.TURNBULUGO
WATUHBi'iKKIl : llllll: MUM IDWhi  I MMl *■ ** m*i1>.f,Ul
N.slll  I,,  I 11,1.1  ,  I'll  I 	
B. MARSHAL!
!■
LIBRARY bUtl DINH. COLUMBIA ST.
'OLAIMHTS
T
FOR SALE.
ii i.iliiy, Ki |ii .in i  • lirniin i ",'■
i              i iitii   \ Iim
I ! Silvi-i Walt In ' "I llii'
i I     ..I,
|, ,i lit, nl "iii'i' m
i i    .    i   '   A „.
i      i. V tt.lt  Iiu      ■       I l.ill,
Miilrr iimi i'u. | i                       N*'w Wellington c„H|
ni*. tn iii.il       ■ " ■
DRAYMAN,
• iroolto
Neltoo te Q-.it
SIR,
■
■
SHOOTING  SKASON  III
CHAS. E.TISDALL
\ '    a'S ,
BEGBIE bLUHK
10 IIENT.
TO ANGLERS ANO SPORTSMEN.
I
BRUNETTE SAWMILL Co.
iSM-.W  \\ I  • I MIN • I I '  ll.l
MANUFACTURI -  e  tilth. Bill Stun' ami Long I
tai ii'n root,   •' . i fctlli Sidii  MouldingB, I ■ ■■
Scrol ■ I    Wii "**.  .. I'" i I •  •
Kind
,A.cc*UK -'  3-va.e re i.
Shiopiny Fi. ili .   *,
While Uu' Imi weatl ei  i  s
Builders' H-.irdwaro, Cai peutei ' Tunis, eto.
T. T. T.R,-A..-P:P 6* CO.,
Wholesale nml Retail Hiivilu-iu-e Mi'iclnim*
7ie cot
ROYAL CiTY PLANING MILLS CO,
Nl*et|  ***. •• •
*
Bl   -' a l-a.   .V.....I   |-a.
Bl
B.,1 . ■
TIMK  I    '
Btr.B0Bi ••  . EiEAL ESTATE
^mfHNA."ri.»,m  C'*lWfcM«!&i
I'lll in.'  I ft Mill
-
-.
TIME TABU.
I
TEACHEHS WANTED.
I
The Crown Stables  .
l.n ,1 il wdVnhltatoa  **•**
I,.i hit.' ill Hli'i ily. |U|,
, A E. CLARK.
i
.'e a
'■
URIC COLLEGE,
HEACON  lltlt.  PARK.
VICTORIA.
|
w
T. RIDDLE T   »
KI.AI-HSMUll 1
ll la
a
.ee ||
II
NOTICE.
MORSES WANTED.
i*.  nu.
PHILLIWADK!
JOHNSTON
till   llf.HI  Iiimi
Until Street. New Wat
NEW VANC01  ' i.
COAL
OIBIIUE A Ur-: '  'lot.'
New Wellington Coal.
18.00 PER TON
.i. xv. .in ii.inoN.
DA
Clijii
Ci.aaai.laa.l,  I'..   I •
NAVICA1I0N \%
ttmtmi
TIME TABLE No
I
i
« i»......
*
SAVINGS  BAr.'K
M. L, FOLEY APARTMENT
Lumber Broker
TO mn in us
I
mi Uml il Uttmri
!«: .'.!
11*nl  Kit Ht"-  .11.1  Al'l'll.t'llt
In.iiii. iii'i*.
urt
'.
'
l
r«r in-
"'l»>.  **m |
em in*
*!.***',   '
HI   J
»'.. A.WYI.II.
I i,e  umll*l II |*r»
,,,...:,..  ■ I. w.II. in .nt* |..in
eel |l,f . it)' ■*,  Ifellt,III   ,1  ll|l"l
TO i'i it mi's ,,,,. ,. nt.,. Ik*
•| M,  1|  I III  I.l   IICI  illlla*
XI  SORI NM'N
WOOD
TEAMSTER
MERCHANTS EKCHMQE i
■
.. i. i.an t
111 l UMI .11 \
' ,  'it***'*'
I  .,  *t4
■
i  -    •
UQO0R8 AND 0IQAB8,
ORY AIDER ANO FIR WOOD "  "09 f QNIflOH (Tl)c jlcoflcv,
ANNUAI18OOTOII (1AMK8 TODAY
Qui *.    I'.nli Ilia PUtu tn UjiuiiiI t)*«
Attariu'i'U mut Oaa the B|iiuta
Ollllti \
belt! i  ■  i i-i  <  leMim
■WOlll  I  ■  .  " t  '  .    ' ■:-  ft,,,,,  .,.
Ihil I'l ■   ..  HI.  ', |   ,
lion- ■    .  ■  .
from i
lllM'll |
mm i-•
proi'i ■
Will' lit
Itit *   ■
event- In |.i.f.'i.„< •■ iulb<    ,  . .
olhet i. i  .in*  iii'in   id
itoplt' *■■ ■■t.-ii iiimea  pulllui Un
Mn-o-iai' , . .  i   luting  llm
ilber, i'l  ■ ili-i.- uiil In ,n. in* mil,- r.t.-,
ooo unii  it,:. iu-1  three i.-mM
row, •■'■ ■ it   *, j ,m  . .,i..
borrow || ii.tti, imi  um' ronli '
nm, oil 11
•vent-4i- i,t,it.I ,, 1(11,111,1 mn, 4i.,l tmi
jrortta  it
roce, Im  a .  .  ■ i
of rour.
dMCloR-i"  i
Hue; nm •
on i-iii. i
pellhira I*.
Unite)	
tin.  A .n
liitniliii. t
111.' |llll
'Ihe  \
runieiiir.1  *
OiMl|ii'|i-  I
lh«|IOOie..l
lbe Wt'.tn
(Iwp Ihe ,
Ihtti beat I
the l'i.)' ■
.root tin-
food mn-
well lejn.
Kr*}, K-»t.
very Inter,
'
leeoiatil i.i
llnl at..I II
I*' phMlUrl *
Tbe In.i a
aeoletl will.
alller in. ■!
lei** .an be |■.
The.lt.   '
o tfriml hot
the ti. kt i.
well, I'm. .
Hi) IN- -rr
met me .. -1 a
11*IU • | a- I a .
tit U)   i.t.
il* • >.u wr
lh|t* lift*.  \
ht*>* **t*p*A *
***** ttm i
>•'«'• "!'  Oli'l
with pried 11
■
'''
■  *   ,,  |
■  -    ■ ■ .   :    .
a  * *   Knuin were hi
,-i  had
, till
i'u- Dipurtaitti toiorovemooti
'lii* .1 "i.
roplill]
i i .I.",,
i
»«■	
'
■
■
iiii* mn
i
■
South ■ tf\  ,i Crop
■
■
■
■..- *h
■
i    ■ t-i
■
■
1'.
I
>
■
-
Oklti.    B
'
||
■
lia* liatutni Han 111*1.
Nr.ll tl..*l.',li.il ||0t0l lull l.ll,  ,!>.,
UWII   UCUUP f  ll.'llMlllial,-.  ,,11  ,1,„|,
'■"*  ..it. i ludolgltti Iii liui't word* i-t
ll 111] I*I.rLf uiil lutoupuii
■  roll •''"iiiini tallowed.
\  i*.'  .If,ttl uiinliihlill Ullll I .ttti Ili.l.t
■ i   rin *.'i ,.'iii.,t- oeroqulcklj
ili 'i. m.ii by ilia tiui'" u - .it i
|i " ■ ■ i .tii't.'ii r.i. Un Irene, ever)
iinni- woi ijnli i again  \
Hn*  -.ii a i rd wo
'"'l„. IWl   |||   tl:.'  ..,,„,  ,,,,,,*  |,J  ,_,„
i In.i  '.f  a  rliliniit.)
iweep it If im-. in, tin- roof, rtoonlng u,<
• Iiiiiiii, >•   II,* |tuud  UpOII UllBOl  tin in
lirlugliii forth i
' tool .uul dun, in tlm uio im,i
■.'.,"'.■  ■  ■
lll.llll.r  II '    |   |
*"1lit   1 1,  Will  'll-'-'
, I .rr
rum, tl,* old L'mitttrr
.191 ,   "   1 ,,   af I* IU I it,,.
Mut ij  . • ,,i(u,-,i iu port
'■  Kt ix. i  in ion ,,f i
t.f   l..|ti*l
i.l- -ml   Iniii,
■I * - |i -•- ■ (l.t.! for the wtlerworlti,
* wllb i i,',ii,i'*i  ■  ,. ■
I
• , g  i . (be
' llliifoo  Htm »...
-''.'"'    luilnlliti
rend •■ : ■ ■  mil
■
■
Ito Mi wii
*.
wei
..  ■  ■  ■   .   ■
'
. Btbirli
:  ■   .
.
I   ■
-.*•■. |
■ *i iboul JUO  i'lii.
I  i-li  lint  p-it  .
.■ uii) ii,.-tniii-  i <
■
"■-,.
i  al  Ihe
-■  ,
it ti.. - i
■
■ ■■ drtwtei  it
THB LBDOBRi  NEW  .Vl.STMINsTKII  HltlTIHII  COLUMBIA I'lIIDAY  MOIININll  AI'dl'ST tl
T.J.TRAPP
AUCTIONEER
ROYAL AGRICOLTORIAI.
INDUSTRIM  SOCIETY
BRITISH COLOMBIA,
Real Estate and General Agent EXHIBITION
Property in nil parti of tlm City, olio CHOICE
FARMING LANDS.
QEAND
CELEBRATION
7-1Q COLUMBIA STREET   NEW WESTMINSTER,
A. FORTUNEFOR 25CTS
lul'II ANNUM, DRAWING III" I'lll; NATIONAL CLUB
CONSULTATION Oil Till:
Melbourne Cup of 1891
,   CCDT8aa3
HEMYIIANT MA5TEH.
tvitb chaeki iil.u rromhlOM of Uh trm*
-  blogiyei ii.i itiUilai hob wind
i
nt. elltUo Uii-,
* ill tu i ir. .ii but i ini ■■  u Me
* [Imwltbb ihU i* -ii tlm mil,
, i. i im,
1 ! i.iitri.i
.'.ui.i.
I  ■ i   'I. ||    *  .,!.,   .  ■
I lookup ll i h I :i, ,„in'  ' »h,a,  |
I iiiiiiui.!, ,,  i . ,.
ntt),Ilk*i  i.uii
1  I - e
Bbe. nn in- itiii.i i.i  ivi I'm I., -
I*i
i  ■   i | ■
ii i ii
If ah« iMiil.i ..nlr hy)* I-ii Ui I I il till
"    ' I I ■ L  ,
■ ■ ■
I I ,  ,.'   I
. ■ 11
■
I
I
, 4*111,0011 *'*..
-
.   .  nil,.,I 111
.  f I -
I
I
■
.
, r
.
■   ■  t ■
,   ,  ,
I- ■-
i in -u-i. ful -i.lt.llar.
It I'M*    ■ i.  i,  atll  ll-  I,
I  ■  ■  '..I  tv-ufl
I..Ill I
I  I.I.I. ,1 I.l
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID **» CURRIE
PROCESSION
titatia Ciliib-uituaii
■h«w i !..
INTERNATIONAL
SCULLING MCE!
R.pilrln| Math,,
'
. a -  a
.
I
I I la, I
■
»}
Ui id .. t tirrit* .i
\ H '.'.
aa f  ff r r t  , , , fa
(ITO
ill
i'l-   I'lill  I  ,ll|l|e
a Uaa,  aff,  , f f,  ff
•
j   GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
;I..H0K RICES iOIHERIOUITlCSrOMS
LACROSSE  TOURNAMENT!
■
1 lluK»l
- |U*I n\i i iivt. in -
(.HAM) 11 LUMINATION
JTIRE  WORKS'
■
T  r  nti.i'i
A 11 MAI ItWOIC
ra
GREAT BARGAINS.
1   iii'ist I'.Mrai i known in British Columbia  Da-ss CikmIs all of the finest
•l"ilnt   I In-1-\..in *.|.|...iiiiiih\   lh,  Ihre over to Vancouver is but a small consideration.
I.inisxxill I., -in. ii> Cash, unless otherwise arranged for. Offers for tin stock en bloc, with
fixtures will Im n I  mil sitisfaetorj terms-can lie arranged with responsible jiarties.
TO THE TRADE.
<»l li s 11 k K has Ih-ch either imported ilircct from the mnnulactiuxTs, or bought for cash in
iuir "it n market, mil iptntalions lor t|Uaiilities will be made as close .is .mi tvholsesale hou.se.
a  "Hi oa
ll ■«,!,. It  the
*
I, It
*
. -i iv E. WIZC
LYAL & QO.
, HOOKSELLER.S
l( M .X I (ONERS
HAMLET BLOCK
COPE St YOUNG.
NOTICE.
lllellliMil i;  ni,. | ,|i ||.m\|.
•  PEKi.r-.nN |-,|.. ii h  HASTINGS STREKT, VANCOUV'KK
BioI'Montreal
un*.  .  . ....
A Savings  Bank
THE
OPPtiNHEIMER BROS.
COMHi.x:.ION MERCHANTS JOHN DOTY ENGINE
■■ * *t*tm**
.-,
COMPANY (l.til.1
-
Dee.,..,,  ^JS^'tSr Elc' Engineers and Mill Supplies
I'  M   I'e
R
*,-■* a-
itim turn
\'
llmiltvr,
11 (•
City Market
000GE WOOD  HI PUUErS
GEO. O. IRYMNER,
*<*t Itt-t.
tVHC
'NO RETAIL
f. REICHENBACM
Meats
i . .  ..
O. P. ST. JOHN. Miiiiiiirei.
Mo  ftie*l> C.trfnta B„w,. V..   -,-  |i r
• rr. ",, M  N.a- v .■ ar.. Mt.lt,
IARE8HE, OKI i.N . i'ii.
■AWHvi DEALER in FKt-SH & SALT
■t aatel.i n„
***** ■ffg'jjr
^^t*    WOl^FNyEN & ANNANDALE T    - •- punts and flowers
SSfiS* tiirw.no. w..itr»,irn Importers of Hardware. Stoves. Oratea.
tt^gj .-'■.■ *   f*DAfiDDIDC PHOVISIONS. FLOUR AND FEED *"""' °"r2=2^a^™ "" '?!?■
alBJWKjIT SlfMINAR?  UllUt'LiniLk) Columbia street IHIII f\ 171)0''  TF i DTUI/A DD I  mi M mmm
m*j*mm* T ntirilft mi uinsitii'DulUlMD  flAflUWAKU **&£?$£?
*i'.(*mam*t,"i
Campbell & Anderson
t. OVENS
GENERAL BLACKSMITH wiuuuaw   iinill/IinilU
ti, unro  "hi rn* Imi t*mgim ■ ■ '
MArnrwTflT Binnw SettsI Toilet Setta! FishSetta!
I lliii i  wLuiTi ■  ■  —r  w  mmmmmm*mw   OT A tr IIA JM IB 1  ioaMri b&*** AaiUtM Mi AaotUva
■■•• wAmnn I'  nHllt. **•    — *"■■' **■*■ ********. *..- *..**,*•*** »»' llnlToMeKUaaoii.  I rr.li  t*.-.It,*?. MtUttif I ttiitl    lln
*•<*••* 'tu,* u tkmm tt***,
•■•OolaMbUStrr.it N.w Wnlmlinlir
i rr ... ■ .* Iamr,mi*m,,.*ml.***  lateav.L.ll.—a.
I'UII. M'tt ■ ••' -a. ...... tarp.ar.4
Rbtpwrfgbta ft Boatbnildon
BOATS FOR HIRE
M -t ..nd Roy.il Oil * Pl«mng Milli
New Wpstmlniler.
IlWHiTIi
i.t
■
i
*
! • i
■ •
iti .tit. i
■  ■ i
i
o
. .•
i    .1
■■
. ,
n
t
.
.
I
ib, i m* •*
Pm \mm* t* t* •' -I
. ■
-
i
■
■
-
■
-
mmm i*
i
IteCorrlitl ii
Thru "i I.* ii nf ih bedel .*.*, \g ki*^
huood lolhernj umin i nm* iwoloo «t
lh It Maili.i -ir.,: I'liit-itdiililo,
to won tn ttrlpm  -ih-u ooawoookr
•al 111*11, i in Iiiiiin IhiIiiI III.) lent ..la lllll-
l'i--tl.i, iiiiii ni* nil imt 1,-til iimi Ik. eorriod Uh
Ihotler life*-! f**nmnl hi m„ Ii an am;l. iti_t
iti.f.vt were nmUot«l ot Uw eiimm ol bu
booh
"Ht.i|., sir'' itittiitetl lli^ limit ,1 *** ttt**
•ha lui.l lln* tooh aiul Iinii,,,; i.f j Jiiit^u
\   -.it whit- iinni"! ' DiierM ***
•fi vt i in in
"I Hmu I.. ibo« ;,« lum (o t*jrtr an nm*
ii*eii*  roar taoi on dry, >ollojo«rl_uh
Uallttfi  Iiiiiiii tteUo-relhetoQipiioaati
tilu lu ... lum t.. ,■,»,, i  AM tiitiLiflia », M
to get tli* m—t proloetl-oootolll"
II -nil. lluli-, Mit,
**  *   ■ ,<*, n.i at|n_plhitmtk*
l****'   ll"    MUlllllV
In-* Hi. In,nti,- *tnl, jtitit il|li< baittl,
Hi ■!  tilt H tii.liii.iinl, j il.lit-htrtil.
M *  n:,' . l.t'.,.
iai,',;,! -*—g-1)1 -frtiilffoooi.'Bh"
i i   Koo ***** tntoiahootf'
iw-iaintU.il   II* kl id- li.it.ll   i, .In,.
' In   Tliat ill  KitaiMW.!1*
IV iw.ui niai, im| ,tt ala il.alt^Mui^
aul «iiii*- be ua. mptfiot ff " '-"liti.itMie
luiiH.I i..„, mil,
■li • * .ua. _ in Mw (rnmri. **tm a*
ITU 'in.. U"l, at*
'  -■-  „.,*  Mll-an  I
U,  ^;,.„t mjm Lu,. MOl iU mlmiM
\*.*m*\ i, ueloooi "tin** *l in
it t.t item did tfce efthn m, i.,r mm*
**ih*•**}■*,■, .I lit,- ,
*****.km„,..,.,(,t,,m-K u* u kid ah
*t*m*t***  Tb* hmu mn U|. iu ttt** %**
apt*,*-. l-t,i ti ,  .   v   ,.,  ,.ri)lll<
i Hue ink iiiutti-lu mth * ***4i .   | |
II he rtaiM m-  11  .'..M.,11  ,,..,  , i,„ *
Pi *. Hi. «-,,! U|, ,„ itgmr, Iml La. I-ikial
hi  ..'ii ktt *•* io
-  I   I - **p .iff
ilKir»r in ,,mt**mf
■
a
tt.^1 I
■
t..i'.
I I . I . mm *****
*t** a m
hat -,-
***** te
•ltk.li
*    •    V*«
**" hm*
-* ill iu ***** i< *
I;
i
tl lul a*
aal a haa.
' VaUlt.
!
I
t
'
■
I
'
I
'
- «|.ta in
lleea-a
IW '■
'
■
■ few. llef
t*»
a*.
„. - a
B.B.I ,
ate lea
Mall.
ai. ■
*a* I,
I*.'
Iteeteet,  l.i. lea,
Ikll .1.
let. I  >'rl i ,f
""
I, fa lne* lhl, Ilea t.m Im. ,tv |.aatf
■
• 1 .**,.  rtfalaa .a*.**
m*m lf*a.a . a<.rr,.taa|
ei.e.|*~  II  ll  a
.  . a  a
fat***  ' lalt^ at.
a |—.aa. 1 -
Ha.... ,-. aaH
jetia nm '•
- •. i m ** i'
a
■. ,
■• *
.ie.
rl lat
a.    t
*..
aafle. HI. Mt.aa. I Fee lla <t.t..e
■■*■-..* ■
t *** •** m,
4* en I »■.
-  i .  '   -
■
t i
•
' i.
. -«-t«f1-*i.i  atl elm ** l>l In
* a* *** *.
•   • . •« **m * "ma
tl
■>  ■   ***** a**1
iMr.ii.-~-  | ***** mm *-alula N mt
|| |  ».!** p*t*  ******
tit* itwt I t**m *t*tg**m*t ***
ti
- ***■* a*** **1*m*a ********'
'tmt*
■ tHt IWO *mt Mt* mlWi ***** ***** l*rg*
******
(l^tl.e*. at l i*,** ** 9*********
****, t *H *■** thai I **** ** o aM»* rt-
*** H *vt *i*ati*m
' ■■
I***!,*", tnt******
■■ ***
*** mtih a|if«»»***
*« ■
" tMal **l
*(
iiwi* *******t*o*t*rm
** 00}
Im ****  t *  t -,
Ifce hit li I can '*** * ttmt*
entln Ml * iit mr ***** ****** **
Mta a * I ****, 1 Hr* ***** i* •* IM I
***** ***** ****** lit* ttVth   tt*tm <W*
***c**i,<* ti'igat* tnp*. 1*4 m tm
ttf**,' w> < A* h ~*n mm ***** m* m*
t**A* Pm*H*H tfc. ****** kti ***f
******* mm  I i»» Hm .it. mm** lo
»t»ai I****** le- ****** '
Im** ti «,.i ketn.mqwi tl*
mm Aim n ****** ***** *******
A* I *•**-,*** *.'. HlM.
mtm K ■-, l -l t.o wm* ihu Prtmmm
A *******,**,*** 4*M*r-
ti****** \*a*\ t*g ***** Awl U *m
Wn**  l*'-~iU*a~***m-
**•   I. It |.W4*l  Ami ****,***
_-_--_---.,. TnoiTifii^o
• ***** *** .4 ibe .**r* tm* am*
*ntm*tmm mt**,** ************£
T^umutuimm* t*m -Tr^^
Ult tlim fkMM, oa pMttm Hit ***
******* bm ifca ***.**, ,i ***** tm
 e   e   •   o
GRAND \\\l\|.
GATHERING A
-CLANO
,\l IVI sixnvsll i;
..  aaei.ee
IHlMiKlJftOCAUjplMM
51. ANDREWS .tOCIlIT
SCOTTISH .srnHTs ANDISAM KS
(dims uit. m wisnuesTfo.
FRIDAY, AUGUST ?8TH. 1891.
a mr Of ROYIL EN/dYMCIir.
ttmtapi
***, ■
ncwu ii'I-jiatmoii F»E raomm
tti
******
*$*** %ifmi tM    *"' "**'**"
Mim mm  IM
******* -lOi-HH^
1101*0  nieietaiil  mn  la  ll*>rti.«|
r«n **** io iiie rrtmtm.
Htttttt,namtmaii tui..,..    ,
i hum run
I 't'taolwlOf.-Mn-aMoHpM-HlMi
ti V *** I iHLARaiiltiH-il ulMti*
I -.1 * •, .tiait. le-Mii' '-   - iJiai dfiitf
■warn"-utt. -."■ "?•** f'st*-»^.
»•*--•-—.t ^ ■'!■' -■ i -'  ai''*■ "aw'■»'
j' * -rml^^-.TJIj-' 'm^r*\'*\mti
'I UK  l.EIXUUt  Nl'At  XX KS'l'MINSTIL11  IIHITISII  I'lllil'MlllA.  PIllllAY  MOIININll.  AUOUBT  38
DRY GOODS!! DRY GOODS!!  U.Cole&Co.
Real Estato Brokers
Bargains Extraordinarv "^gg,
ONLY ONE WEEK MORE.   " HOysE^J
\'ew l.ill goods oiling ill upon so fast we must draw "in  great
i lr.ir.uit i' sale t" .1 t'losc.  Special prices for ihe next  lew  davs ;'!",",,\',"',',',',',',m,''''.""„'i
Will  open  "in   new  I.ill  Jackets,  Dolmans,  etc.,   Nl-XI '".';' '■".',';"',-..",;
OGLE, CAMPBELL  &  FREEMAN
  THE LEADING DRY POOL'S *. ilt.III.
NKaWS OF Till  < IT,
l.tii'Ai. iiiii.viii:
1
1.1.
\
a •
I
-
'
la a  <
||  .   II   ,,..
I
al.i I ,f.l
Illllill,
1. al;,,'.. a
|>.e| lll„ nal,..
laallH, ,
It
*   a   ,   *   *
i *   t.i   «
1 a « a  '1   l'a   a " " ■*   * *.
1 Fill' Ootid Iiivimliui'iilH K*> 1°  I
F.IK.
Real
Estate
Brokers
Annul. Qiiiunt'i IiiHiii'inini' Co.
!R_GINST__VrHlt)
IN THE OI.D STAND
J. E. PHILLIPS
Olotbler aud Hatte.
HAS REMOVED TO 909 AND III
AiiiihI,'iiiur Vmini*, Blmtli. Ciilnmbi,g,,
< aaa u-aa..ie. f  I'll H".  aa L>
BjjgH—*—***  *"*"*  *  «_~*r~TT"i~ i?¥5i
lallNClt COUNTER
lir ii'i'iiiii mul I'Tuits in
ilii-ii* Si'.'isiiii.
FdrailL HURSERY
IT HAS BEEN GOING
IQRIIIREI. WEEKS
AND IT WILL
CONTINUE TO GO
Mi
STONE & WELLINGTON,
l .ii ,,.,  11 1
Where R&
on
rout St..
,,i loot III
IS Mm-y  St.
Webb ?
We've many
of them left
iit
•
a
■
I*.
III'I  -
Liii'i .!«•!■. Ct-i.-ki-t nml Bna*.
Bull Omnia.
3:i.V:iJ7 Front St.
Tltt
WF. BEGGS
•Ml 1  nMt*N
Irctal Tailor
' Ttt r.i i'*»
iMIS'.h
■  -
W.E.FALES
Jli>. l.'NDER'IAKl.ll
[.,.,' : ii '.'  it...';• . ,
UY 1 WATCHES
B
J. O. BENNETT'S.
MEAKINS
ORIIaL ROOM
ANO STI AH-
VANCOUVER
Never Before
In ihi
THE REASON WHY!
YOU It I-R1ENDS
THEY WILL Tl.i;. YOl
AUK (ilLNUINI
YdURKELr.  "
•
i  ,1V
llii  .tur... 1
Xl-i
J as.W.Harvey.
Shi I leeiu (fl J...  I Mill I A till.
II ••Ha '
I ralata. ta ua latin
-
llll  l!.lee,M\e, -I |,|,t\|e1„\ ,«.
S..II
On the Market
1 »t.i it 11 .* 11
$300 to $350
PER LOT
t  1I't  ■
These lots
Well Cleared
■
1.
■ .
100 tltll ol THRU) Ult
, -  Va'tV"
-WOODS  <&,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353957/manifest

Comment

Related Items