BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 26, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353955.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353955.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353955-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353955-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353955-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353955-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353955-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353955-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353955-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353955.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
MUL (STATE BROKERS
Ml!W WKBTMINBTKH  -
11. U
W.I. WALKER & CO.
CHAU.'fcKEJ) A-..-1 illiiiTAHTH AND
CITY AUUtTOHH llttlil-V-ll-'J
ruMii'lluru:  l.ti, :u:u, WESTMlHHTEn
WITH WHICH IS MCORPOMTED'" THE DAILY TRUTH."
M'.MIil'lir B8II
MOW  WJSHTMlNNTEIt. ItlUTISII (OI.IIMH1A. TIIUItSDA V  MOHNINti.  NOVBMBEB till, IHlll
WM. BAILLIi; 4 CO,, PROPRIIirORB
FOR SALE
I'lll-: i.i.aihmi
lH2,OOOcZ
fall, a
AMI WII,I, TAKH
$4,500
IVII.I. 'I'AKI-L  A  NILW
T..|„|.f.ai,aa. Ileal. I. I'.in,
lat lall.laa tlaa- new Illy a.l Vtll.....
I"!  rn ll.f ll|1 im leiTiillul aaf hle'l-
Ila.l
aii. . it., i..j,i,j.. I,
H.  H.  LENNIE  It
I'limi'i Mt l.i uiIq uml (fttlunbll N
I YTTON'X  RTTPnWSSnP under lbe public worki dapwtmant
Jil llUUB  nUU/AnauJl hlirlhH Ull, illlllliiy tot} warai **
iliat Ibere wai noobarta again*! ibem,
L0KD JSP5?S.,KG» roR 2TC"ir.8ft -'-;:,:::;.-";::!:
llll. rAHIB laHBABBV. lllowu. ilial iliirinn .libl a fnr. "I
ll.ll l ril. Ilial.'   llltil   tin-  l.'il.tin    lul t.i,I
Ilia Ton tiiiii Huiimauliko Qualitm. Mmntatoiir. IM» lild  »lw„-  a*.
mi.  ..i—   i  na ..   .  .  -.  . ala'.tiiir.-l  ll.  till  full  111.Ilea-  In  ilnir
Fit Hint -A Olmr-Htsdod Hint,... „,„k  -|-|.,.v ,.r „„„ ,.„. |own,
innii Ka'nttirtil  Brighton  I.ll.limit   a,|  a|t|Hillll  nil ifii.n-r, tlaa  lean.
mon Hti'taivta ti aovorai But Mnrilinl noil,. . uwonil in.I n i».a., third ta.
Scoring  Soli.trary*.  lli.i,i,iiKl.»!i. ',!'"''*' " "'"',','""'«"• -"(t«"-i'-l ***
n    ,  ...   *,, .-    ••    llrm o-iii-iiiii lor ihn imlilii-Win-Ill, ntnl
m  ......  . , sl"""'h w»*  DiMppotnlinit  M... h „„. „„„, „„ „,„ „, |„.„  „y
lOllCt Al'tlOleS, etO,   ***** of Maltal ll  Oltino  by HhoulU lha.rtillnl nl. ii.ii.-i-.-l>,
CO '  ' Rlotor.. ll"-'* ""I- ill' I'lill"' l.a.l- II il...
tri.le-niieie-ai, till all.>|. ll.a- |.|....'.-,,.,,.,..
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Rial Estiittt mul Insurance
OLONIAL HI.OCK.  NEW WESTMINSTER, H. C,
c. i. bughenroth MacphersoD
CONTRACTOR & TIlOIIlSOIl
I'.T LattilHK and Htiiunlit.i/   Cilii„,.i, ■,
ttlvrn uu Ain.li. itliiti  Aililt.i'e Hut , i I |  '.t,.\l  .17
31«, PoalOftot. «r nt Ki,-',. liiii'ii!..- IKWU HWW n7
Carnarvon Btriet NH.HT UKI.I. A'l IKNUANCK    ItHIm
I.hmmin. N.n,iiti,.'i ■,  'i'lii- deatli nf
. in-  I  Winll-a.
I'f.tin.-tal l.mi.lhi
s I, tuin i
Notary Publto.
" m H0WA1
I UIU i.  Ii RNI II  V my I'uhtlc
MOWAT ic T>
turneJK*
WOODS & GAIMBLERE*L
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I. IMt HI Itl ILI tilts  . IHO -IIIM US'. IS AI.I. II- Ml IV III* At < 1' '
Iilll l.l  IM' 1'IIUMIIT.l t .lllllll.lt nl 1
REAL ESTATE INSURANCE!
ESTATE
Financial autl IuNnrancn Agouti,
S BARGAINS
Wi- iiai.t- property in ill parts
vtl thi City and District.
rARMN Im, 'iumI and Jn
in proved.
Loll in SOUTH WESTMINSTER •i.i.t "....• tlio.ci-
lol. i.ii.ii I 1-2 .utt--. lo 2 1-2
.IIT.  HI  lll'll   Allailtil.il  to
South W.-stiuiuste,-.
nam un a...,*.
,
a-l Totialla.
Hlhll..Kiel
aelll.tllaetl
1 IM 1
 lBi^fc.
-. irTTIlll i
! 1
—*
ai i IliltNT no Lire
tlra.lt*'.  a
a.t ll.tll. ll
-1SIS11
■
are ihe order of the
tiny, we nre olTrriiiK
Inls iu tin: vicinity ni
Mi Hilly Square at the
reasonable pric.: of
$350 eiich. and also
HIMhI lllliltlill|4 sila-,,11
S,i|t|«*rton for the
i.nni- figures. Call
.uul examine our list.
Office. "1.1 Columbia
Slreel.   Nrw   Hi Bl
minster, It. C.
AGENCIES:
Manchester Fire lit-
UinutCC Ca of Man-
Chester; I'hcnix Ins
Co.. Brooklyn (fire);
t lli.til*.'  111*.,  li'. "I
Canada (fire); Equitable l.ifu Assurance
Society of the *.'■ S.\
Aaa illt 111  Ills.  Ctt. Ill
X..nti America; The
Mutual An ident and
Plate Glass Av.. ltd.
of Manchester, Khj;.
111 miner 1. mmi
Ill.alS.ll.lia'  III.IKILU.
CONVEYANCERS ■ FINANCIAL AGENTS
**
I  tain    l-ai<*i  * *   •
r*i*t\a..   *
• t nn 1 !• i.  • lUnk •
A  *    **■•*■*  .-AH'*, i'ii—11-  1
i*    r.« w*  •
H.G.ROSS&CO.
Columbia St., Now Westminster. B.C.
mi iin'- Ml), rties,,.
Mi.i.laiM llu. N tv  T, Ne.i.iiil-r
Ural l.,ll!iii ha- hii to l...ril Mllal.iny ■...,.  '|-|„. |„|, „f n„  i„„ \v_ltai,.. who
lln- llluet  Iflljai ar 1-1,. t  .l|a|aai|||lli|i 111 11, llii. M | - lai.t 111 .I.U ,f.'al lalli. illl ll-l  llu'la,
■Illil all rtiti'iillir.'al llrllataa. anal ****** I**** tt** ****** l-l'Ttl.,.
uni'Uul ri'i|tilri'. • ari'tiil aaeae.lalrriHeeii. Itim aiinii.i. iiiii.i
Tlar namr eel Ural |ii,f,,.,|„  1.  |,,„!i,i,,. KUOIHW, OIL, Ne.i.-ml-r  '.'.t.~Tlio
***> - ;: "■ • ' ■» "nnS^-aj;,,:;*.1:;',:!,:^:^
taaaiat ia.,.1.  !!•• i 1 ■iiih,.*aihir at ,,„  Kliilit.aai, a. lhl Mill I. .lri.111
I.iiiiii-.  ll I. (irulialili* In' iiitl I*- irmia. that way,
l*-| ml tea llaa-  a-iialij.-a  ,al  I'.al.-  alaaie' ||||.,  a,M.a|  a.aa
III, lll|aleaOialli'  I.ai  mill  .lali'in.llalltaa Illllill.  N  - .  Naalaoilar  .'J,—Tho
tinilnin. ar,- loiii-li ii.'i*l,',l.  I..,„l  I.it. I'f*l"'"*l  nil* *'! .IMa *•! tanallaia
...„•. ,*,„„.,„,-... „■■. **,... fi&sa-BWrs
■Ml  ..rnattiiiilal llaan  laal   Tht inal.tlll) ll a imoibrr "I llie DttalHl
■a-.laaia. qmUllI laOlllllll, iHiwae l.'.l |'la,e-r. |1 IrllHf
llrllaiii ami Krana-a' ri-*i«.lri' .aa .|M|.U.    ll 11 • m 11* -*'in'iti"i
aul lm.In*..111.,   inalini'ia,  tan  Iliair II ton im lint . X..u -oil* r     '.
•.-lll.iii.ia,   .0*1  .11  ..raa.  Uaa,  Ila.l'  ****** *******  **J****  *"**';
mM  hit.'  It  Iimn  Ij.i.I   liaal  ii'l."ini i|'|. ..ll.»ll..-.Sia«.ia ,,la.»l
t.a. II Ilt III. f  1  .. I.. III.' I.. I    till    I tttlMllitili
iiiuii,,,  -111-1111. („„. „, ,,,-. At.*u* _ ni, in llrltlili
AalallllOla.l ajtl|a„a ||a-l IlaalO lllllll  *1, X„,||, .\t|. ll.a. h, the'  la.rUlltla.lt  l.l  I
that iht iintltin* iit Han. whn la a,!, 1,1 |a,.,(,i„,..„ allonto, hw dttUtd bf . »oto
Lie' laaal rtmallia-l ■Uriel, i.ll 1,1* 111 ' "I a.f 'a laa tl, t.a rl,i|. i
Illi'  irK||||.tlnil  111  K.allia*!  hi"   ,af". .,,,,..  .... .......a
 1!  .1,!....,|   .III.   U>* .,V|." „   '*"""*. «**'*»*»'"»""-,
laifiHiit,. Ufa.-!! ta.it. i..,i,„ai .'..iiliii..i, , I"""'" .\..i*ra.»'r:v..l..l,|*fr..oi
 -„ „,  ,,,,.-,, la.lnloll«,.lliiltllittO»llltl|iA»trll>.B
•m iiiuii n, a n.itt.ir. t...th.lir,. mrtd im-mi *
All ilial in. Ij.ii! aa-auirnl lull, ,1 llar I, allli, ll,.- la,.nalui, I alinleelalaiet, a  Itnl.
Mli-.|a.ll«l| laiaiiv, Whrn I'rllae-e* lii*.f|. „„ ur,aiiHall.ili uf III* IOaialB|«elilail at,**
Ol    ll'llr*    II.'*   atrieee!*!.   Ill     Till. III. I. la, *. ,ia.lI. ... I.
ini.lll.l. MlM In  ll,.|.il,i*  all*,  II,.- „ ,„,,.,,,
.l.alUlaatt  ai.l  aatit.it*l  aletleff ...                           ...
tsl.li Hi.' .lr.'.m ..I l.laft. |.i..nas.. ala.e *"■ "';„',*"•"'. I".»''l|»l  •*< , I*,""*
Iml ..rn , ,1... .am,' .n.i.l  Thtrl™11**"- ***** *<•*'-•<-•* ******* ***
■ to tin ii,h, mi .i.rt..o»iri|.i.. Uii'i i.,i lb. ii.,i,
ii „' t.,i.i.'t »i f ih* '••"'■ *'"-i".:''»'■' -I-',1' ""  ata*.
lunlin. nam.' illllinl Ila.l, l.l- la ■' '  l'"' " **'*■
lal.l Illt .!|a,.l,i,t|ia  .Hlltaral ll.e! it-.fiilfll -----„   _ .«...   ......
till IW.wrfrl.i.' ,,! „., ,.,.„..- OOLDKN  0ATE  00SIIP.
Tlaa* lalttlllil*  lr|al,i*l lllll  llie,  ill it, ____"__"
but* Iht hotaaartal 1 |e-r»-isl  l*',.i.lr,- ****** It******** *>.**•**•„
: lul  illliil ... .Iim  ..tnt If '■ ' """•
■ |. i it.l iloillatl.il. f..t l.lto  Tin -nl...t'i--  '•   K   »'-i H
***** t"'r0l!ttr.l tee ,.a taaa fi.lthrf la. tha<lt Tie. . all|.'t..l> flail, tail 0,,,. l.t*l ,....r.r
*I*&*m*. **t mm•***•** u.*-*. n. i.hoi.i..o niii,wt„i.i,.i
.la.llllll.  Keel  11.00,  NntllaaO, fii, .
Illi, in uti- plu* Is M.i-a-h.  Tho
Tien ufflrltl n|«.„ aaf lla* llo|Ulr,  loll. .  .  .. _.
tho llatftlUt*!.. , *.|  Han  IllrUml  StU- **** *********
,r„ ltr.aetll.it. lllil'l.C Ihn H*fOI "l.'ISI.. I» It"- I «i"<!  HH" IWl
eVata laralll, nn Ita t*w.lo  a,  Ho. Ii*l.|f Una. l.lll of llaHai-lla. Il.aoai I ia*
•<»' «l ShoMiMi. ll •«»• Iba, lie Iho '(Mi,,^ |p,M „„.„„ p.ft.tmi.  II...all
til.1.1 of ,h.' .I..IO,  la*  ...  lltth-llr. ,.,Kt  filhr, ..lllllll.*,  |l„*.„l  ,l„,
,   a  aa.,1,,1 ||t,|,*|f,,l    ||.  |„ii|,tj   ,, , „,J   Vl„„,   ,„   fc,.   .,„„,.
t.a llltnrh lh.'  lif.l.it  i.|  oil  ..I  lh* bmm, 10 Ml.lt rw.lf. whllr ,1,101 t-
ala.ar.
Ulll  I lilt Oil.
mill, whirl) wi* |.|a. liril.tr, ami litte*l
WOODS, tk. OAMBLE. lieu* Weitutittsti.i*. B.C.
tr tui- ii ■ •
...
Itlill  IMI I.HlN
MUNIiAMi,
lllEXHY LBE
.*!*-  fti.Oi  ,h>'  'Ii.t,*  ** «aa.,.tt
AOENTS
VM. TIETJEN.M-'i'
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
#>
' Policial wrillan without trfertnee
lo hom« officii
.
rati   HOSS
A H.C Cede
twrraia,-. ....|Q| m«'t
C. R. TOWNLEY
Llm NAI.M  II.X AttlRKIN I.IVIIII.
I  ,. -if.-, | .  •  ,: i -..trt. •»■. .-l.il.i-
V...l..-i:*.i!i!it..M,M ,.,,m. T"  *■{■**  I* *""**
****** , ,JaMMail
a   I  ,.    .  a    .   -  - »■ .
'
'
I i'b \iii"tviv. mr. park iim
It |,    , ||    I. r.|.
1
i,%i|i NAI.K i"!*-  m.-iiiKMiM'
MM>  IN Iim;iiimi»i •
*,*-*■•******* *' i it. hmi *** tm* '* ] " " *mvm*
...
* iKalt.it,
UK
ii it.  |tNiK**Vir  I Uti  l.ols IN  ltl.1* K
I   .  -   . i
\|, ittij ,. i t" Hi i  II  1  anl, .
'ulaiiita lo I **A *.'lii
DWELLINGS
TO LET
-One mi
COLUMBIA STREET,
Ai $:.? per Month.
 The Oilier llto iu	
DESIRABLE NEIGHBORHOOD
Ai Su* and $15 per M..111I1
1.1 to.l* mjuUIHnn fa.r i.irut,* !*rr Ihr hits a.t. a .hif,* ..I -ut* rohhrrr.  Tko
Itila.lrr "t Ihr I..II t.a tlar »-0r ..f  Uf* ,,„,., „,|  j„ V ||^. h,W hm. h*ll H
wrtrl.  Tit*..tt.ii. ,1 lluiltini, 1. tlw t.**Ms,iliv... ti. ihr ntawy.
.. I.,  fa.I taarelrarltlns 1,1.  .tttli.l   Will- ,,..„.,. „ ,.-,,.,..*
n,,,...ti..-* ii,r.tr.i ...., !..  . • mmmmmmumm
.UOiOM.,1 th.' r„ • aaaallae... ,a ,lt..« ■> 1 'h»  !.«,.,«m,,0r  U***,  *    >  e.   .
,,r     |!   .   | Hi,111   I.  a.l   far  lhll ******  *** **  S»aUl*  ,M>  OOWOlO, ■ i*
| •■oo. ,hrl,a,|,.||r|..,f l-a.j.l. *il,«..ln| twlol l..wnl In Ihl.rl'MOl r, kit aall, 10
th*  wtrrl.  MM  in.-  loitorla.l.li ll'llr-  Nh» I. t.'Ollontrt ihiwl, toil
.aatuoa.er..*! Ill M.n III* llltl.oll   Tie* In Uir f.r.0«p.ken I. ll ll .ht h.l  bin. 10
|*0I *  a..la n|. t.t flalilOmrOlllO, 111*  rp* It****.
rrttstrot ot aie.aihlrifrwt aoil  ,hr Oftc*
1 I ara I |..rtt...a a.t Ihr ..U.t U Ul||-  AtllS Ilirti0|
nil) ItlM ii ,i,!.»„ II.**'*. SoirsUrr «.-ilfitl Hi-
A i,l.|il,i-h llOS, Mil tit  Jltrll..  Ihtl Oil r.t.l. lollli.ilt,  .1.1 l|.ralla..."J-
r.rolol alil.* Itall  I'l..      jl ,a alalia  I.  Illil laa 111,I la*.
'"""'■''■••■ ■  Throomlart-I 4rtlb> to Ihr
Itirltrl with  arnata!  •*.,»,•.t,....  It,
Iii 11,1. prorlMM. ■-*> **' »*'•<*'• <i*'**••**•■
......  tt.! HraiilMi.il.il "'  • •'" J?
ihiOlrr,, iO,,hl,«.laM, mt, t'«''0"1*l*'tU**rlOlrS.S_.  Tkr  .,*,.
'. IW,,.,,.., II. tal.4t.li,. lh* .«..• itr Mil .'.I*.  I«i  St..,.
l.ltha.111, ...aiss-l I',  U.,-*,lllt  IVO. ***** ****!*.*.* ***±  ,A'.V'.!I".
-«..„.l....l.rl..  .hr nttoltt ^jliS,^ftSl1k£i?,iJ
.4lr,,.| tl.lr.hu bM .' ...al'ii.h.1. « *,]****J^S!*J*r»u ~.1
|-.,„,..,,hr 0.il.ltr.|u St....-..... He '  ' '"if".*0**" "'  .
iiiriii.-.iait I «,..* im** I., *<-*-''■ _jw iMrl 1.1 Aani.ts,
• iiileollrd ...I  lhll  llar ...tr ?•?'**-?*'.Jit "'i^'" "I'Z
.1 air.r I,.. I*r„ ttltrl   |»  ,W„ |U.kH. '« ,k" ***** '*«•»• *"* <*"***', <***
lh* mttaitrtlrrantnln...,.,..*,....  I., tn «? ******** ***&.******
.Mrstl.lr..oHi*rltl»tl«lh    I'—  .~ '"* *******  **
a*Mi|OhtlO|  a.'MfH>  aa  ll  fa.eiO-  II,
Tbr llttrtt^ Ittlolrnl Ibr dit-ttr it Ihr
Respectively.
APPLY
losrlsni'.i iioita"  I*. hitlo.  1*.o '.W |l«lMllos itl tlUIIUtt.
IliSlllrd |.) tlal I  lli.t  *a^a.f H.t.fl ,_.*_U  li_-,.. _  Ml.
Thr milil.l.I ..I Jn.ller. .HI l.st|*41l>>l a.k»l.  1*»IKI.« OB rtKIB.
Ukrihanrol  lh* Oillilill,  1.1  ..shut 10.I.n.i. S..ltSlt*t -•   Thr.,*.,,,
• •■'   t  I. ttd ol lh* aOlOi.Ul  "I  ,hr ,..||r.lt*o«>0. .0 UllSt  lit Iho  I'BllKd
amt* . llw  brtt  totkoHl, in
*****  *"" ****** .111* till  Ihr  naWIlM  *  .|4ndlo«
1*4.1.1111.1.01,..(0-rrh  M  IlllOil..,' UfMlt  ,.  n,  w^s,,,,  ,4n,ltw*».«
h.to tod., ......hrt  .  dlM|.l«.!0l!0, Bvh ,ht, Ihrl- ,. tim.kHthlr  tltns
ootio hi* Whiwtrs man, ot shots frU „ ,vl„  Tb* „,«.„,„ .d„R,,„,
would  km  1*1*0  .Ud  I.  hnl   Ihr ,„ _„^  .,„,  |VV,h,  ,„,,  lhat .,„
IHTlolr, ,h„W a  ItulO.  looinl|.,»lor. fc, i.,,^^1,,,„a,n|„  ,.iri|,4r,*rol.
,,.o..t,ro...lt lm ihr.tii. whlrh h» Im, th, prmph* .od Inns Ihr trn,.
i.lmlltral h,d bi*o htfiiihl ooito 1.01; »*,,r,jiN,»ins..olth.ir|ohiritt.lr,
lllldh,  tbr  h«tllr  I halrrllool.SI  ol hltr llmrfj HlWd Iko l»l-H  Is  tddl
lltll  ottloo..  HlKWalrnl  li rl|>lr.*«l ,|rw  ,„ ^m,.  ot  dnttltM  lltns  Ut
bt bli • .Hid tl bli Plslnili.- stoitoorio. ,n„^, tap^ ,. Mm, loLsltr*  fl.'
lOlttlM  lo Ihr  ,|rfr.1.„|  .,*j|r!l  f.tr ,„  |fc„ ^M,  k„. ^  ^^  p, ,
lftlr|..ll.,i.l»iMln h, ll. itwllt, M-,„ „,  .aw,,,^ iIB| n,Uia,
to.l ii hi. Ihtlmilhio. ihtt .oiorihio, „„„  ,,„,„,ih ,ni aodarllt an lo-
w,« oivr.ttrt liihr don*, whllr tt thr ,,.,,5,^
".tor Itott ht apttttroll, did Ml lilr tea ^^                .
,.|.a|.Mr Ih.l ntmrlhlol.  ll l«  rtldrot Colli Ttltwa  Copldlltr
thai land SlllibutJ da" Oot  Mn ,0 lar „    . r..   ,      ..r  .  ,  .
ihr nm Prttor oiini,!*, ,iOT IVI ,0 "*""•"• ****** '-->* t******-
|.l,.|.-ra ,.,f.<ll.|r .Irp  It. ILntlir.l. tblr ihultb no  It ..do ill  itroot ll
Irrntnd*' ,aolh*t.  lis  othtr In*, hr ttlti-l, |*,t,.|,ral  1.4  t oiti'li.a, «!.' li
Wti    lr«i    lioild     llr     .htiwiit w||( „,„,  „kp  l.lattf--  T*iSH.!t..w Wl.
*   •tlt.ol   ilrtlfr   tii   ii.!lr   Ibt
Ili.i -1. ISO un i\ 1111: m.-l
lit.;.. r
t.ll.lr 1*1 *1lt* I
I
A. I. MACKENZIE & CO.
007 Columbia Stnit. New Wrtttuiwt.i
(ift'M*m   nl   imtiamviiitf  tlio ran
******** <**■
laU.hm
C. R. TOTATNLHSY
629 COLUMBIA ST. '-    NEW WESTMINSTER.
Just Look at This and Profit By Itl
CHEAPSIDE
RIGHT nACE! RIGHT PRICE!
AMI HilK Ttl II-
tlll.t-t: l-l VAI.II-
IS
SELLING OFF.
I In- ordinary
Sii.v
prica ,,1 Cheapridc iw calculatwl to nii.k,:
Mis Win' l'i"'- "i J"*   But when
ciii'.i|nitlr' Si.iris Selling Oil
IT'S Jh. HOLY TE3RROR
NBa-Thataa raot.  ■  •  ■  •  »■ B.-Yon Bet
E.H.P0RT&C0
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
Ihr Hat l.r.1   Itaarlttt durlitt*!  II
dllloO ail UlO. I.U.M. Ml OTIS ^"^'ttli™""":"^"-™0'' ,','"
hr,rhrW..OO,blt,n.o,llor. dtl.l,.  ***£ £^,S%i llmiLZU
|.lao.,i.d tt.uldi.olr inltn thtdtltr- ?_"" "1.^..-..11* ., **m*!i.i
o,!lat,0.n ..I ,hr oil,, I.I.I.. .1111,1, t.a btjoll. rlwml.. Sl.ssrlf* t drMhllo
|»..lblr Thr pit,. ... o,»„ loom. t.lr...0d.lrw.i.r.ot HoWl.S rtl
,.».!.. Ibr UtniliW ..I Hir ,01.,,-poll- l''^""?^'",.  "Lil  '"' ,*?t?'
10.0 a ...lid 1,01 br  .tlrlt„,trdlO.0,Vri  fc"* '."""S^JL.I^,  T^T'    Z  ¥,
1001 or .MM,. 1.1.1 h.l n-nltf-l fn.0, Ihr *****  Tbr blWrrlr,I l,.l t'Otrhtwd
•rtlonol mssookal  wurtr*. orl.101,- * J1"" """"T*"„•« ."','  l-*t*"-"l "I
10, ooi nf  Kollaod.  Thr rlrrl ... a **•*'*• r*«.o|l«mH hjd . t. „  WMItly.
f-no.1.01  dial.,  ol  LhOlrr.  fnao,  Ibn Th-,«»o«.id, ...M-Wot IVrr,..
.taiiiiiri ...  ihr towoi.  Ilrtrrrtni to >>*t*****' ****•  ^.XS********
Mr wmi,., vnono mm..,!,-, nn .«•■»}"«« y< ™r.l*w.'""rxLi*-•
1.001 ,1.11 ,br I'Morllllri ihiaold l» Wl ""*" I'***' 't"*1 *** ***** J*
lotlrw 10 Ihrlr owo )..kr. land •*•!,• '"h "" j"""''* mlt^J*lJ**Z
!.iir,.trrt.Urlll,.ir.lin-l lhll  lo  hi.  "T'i  *« a   ■  -J  ,   .  it
!.|.ll,ln„ ,„|„trr. Oll«S-,l O.0," .'I  ,l,r l»lt  '*****   *<*   ■****>*•**  ****..*   M,'"" "
hi.i.4.,.iii,i,)r*.. Nnii,in.f.*rio.i.o,t ]*.**J2***S ami* mtm
iiilaldl«*lo.4rbr,oHfololl.„.,l,ln,lhan '"* * ***, *'T* V*S*.J*ffi
, (talntlot ol UUdllnor Iralln, hi. rm. "" ■ **T ***** 'Vfr» ****** *<"* *****
PUI***r,l. rOlhlKlKllr M hr.ll.llo, .-^Sllinl '•• »*>" » I* Onl honsao
,,r,,,,|„lr.l„ ,hrl, l.||,ti.„.i |«lh in ohi.br, thl. roi.c. ol Of bmlrob,
|-.rorllllr Jnlrr Thr |.trnilrr ■ h.aotnr ,'"'-;/""," «»""'" 5*2Si*S «"''
1.11. Ilr.ltornl nf thl. t„,.l, ... |„„rl, ******** *<• .*"P*mr- ■* P****" ******'
rnJo»rilhrbllTnrthr.rrr. nrtrt iitoi I.. IWtoll. .od ietw tod tin,
I e|tirrrd  thr  qoh*l  ,01 rlrloiltt mt lo
M|f___  it* mam ■ !•''la Ihr Ootlldl tflonl.   -1'    «'i  I.
filar *l,lr.  I.ltr lo llrltoil Sl.dr hrt .to-
ll-l«t Jaaeffr. I. II.  l*a.JI»t  n.irfi.  I'iHailH. toil «hr  ..rr|.lrl  .Utrl.r  I*
•.tilts *f IU ...It™, n.r... Hieold'i |alt.tl»ll nf Ml.t.ir*. ** «hr r.
' IIITAW1. On, . NmatM It, Thr ******* *" ******** ma ***._
_    „   , .... Hrt limr, froillord sllh Ult .la|.i..t
Coonoll,! li.tt iiil.toill.l i ,i|,.,.,.lti„„ „t,„„„„i, , .,.,. ,„ hrr Mitn
Inllir t"irt'"!iri!l itlilft«.r.|1.. Ihr ||„tt   illltafr    Th* a tf|i  Wrfr  l«i|a-d.  Had
Krtoh Hnllb. ,riio| mlontrt ot rail- mill, tinhr latrptiitlrroi oitdr fm ihr
■ |».„.n<lr.otl.. laird Nmrtobrr mih ","*'1""  J*******.*/* PU
_.  j i'l hrr 11" a", Ii  1 Wf-rl tttn 10.1 wrot tn
|ThPdl*lanirnl|. ntaalrr Harmn.ldrr.lhin hrr .l.lrl. Ml*. 1*. Vat* ot  Mtflnrr
nl llir iniiiirll.  Thn (Irtoonlln,. mrmhrr* Mhr toil htH 1 dntro frlllltr* wrtr  rt-
a.l Ihr litr firm aal l.irtln. rt.nooll, * frtlrd tn Itttt' lo Ivttnll lut rtrnlnl.
.... .„.,,.,.. im, mmm* kid htrp **ii*****;*g* <&***%
iilirrn*! ml ihr, .iiltrrrd itrii in trrt.in,. Mr UnoM innrttehril to
I'.-IIrn i.rllltrn. .n.i...nltirtnr. !., ihr Napanrr  Ht inwlr ff|.l't-d "Wni |nnr .
rr,*iT, n!  Ihr  r.aef.tnlllrr nn  |a,ltllr,rt  IWt,;  drerai  Inn.   whrir "   YooO,
Ml  n|nr,l„0...0  .ea.annl.el ,hr  a.pr,- "«'" ""k ">' '''""."''.Hf.'"'"'f *'
, ' llr .'aleerneianllt Iratn'-t ,hal Mna  had
Iii.n.. main ii'Mi.lii.a 'I  ll.m..,..,l,a.l ,„„,.„ ,„T..fr.niMn oiltrt  Kdstrd
I Irom lh, q,,bK h.ri-r ■ omoi'«ion tod t'lilltruo.
LAWVKRSUSLOTTKRY
PROMINENT  NKW  ORhKANKRa IN
THB COURTS.
Muit Stan.i  Timl  fur IntrHilton of
Antt Ii.ttfiy    Law    Inti-i- ntin,:
Mtati'iu.'iit of tim i>. i.t ofVlrfinla
A Di-nvi i put-tor Ht'lil for Munlnr
Kiitlin McOlyiui'N llo in nr k Aliltt
Htitt.'iin nt nt Coopnr Uniuu Ho it
Frequently Interrupttid by An*
ptallMt
Nm mui t-.-., t.a., Kovambaria
i mini Htatei Uarahil Ron nil I j Im*.
larvad warraoli on Uaaara. I'uui Conrad,
M- Arnall, AunmUU ll«rnrr. I*. I'.
How, Joaepfa llarwlg, w. Velilon. i'
Uabarra, I.  Poefaa, *'  Umlatour, n
V,.tl,i,. ami .1, I'tti lii'tilti nl tin- Liniiwi"
iim Stait- LoUarj OonpaOTt OO tin* liiti li'l mi'nti  fotiiiil  i>i  thn I'illli'll Stall'*
iraod Jury ol Khrai l-'aii*. N. !>■■ aoaM
limit aim, fnr violating iln* atiii-lnttt-rv
mall Uw. Tboao larvad with warranu
ap|N'_triil In ■"■•!! IhU uiui ii Iiiu
for   jtt-t .'tin,. :.i    imt   at   thn
ittffaiUoa  ni  tbo  fniiiHi Btatoi
iliiifi-i attnriny llif i'iwh wt-ro
ii. i- tt..i i.ntil UuDomw. atl baloi tt
U******* nn Unit parola. Tin- HiJi-hai
iImi ha* warrant- [OrJoho A. Morn*. N
ll)am», I'attir, Uavt'tnlnatnli ||..t%anl,
wlm art* nni in ihn "it
VlrictniR'i V*l>*
Nm YoiKi Kotraabar li.—Tba Vu
Rlitla hoinllmlt|t*r* "<tiimllin- •titmiiUitl
[ Hn it ii-i-*it \< **• Mat in iln'ii  ailviMity
board, i-owiawiti **t Qrofar QanUudt
rhaiiiuaii; ThoiBU I'. lUlrd. hUlward J.
I'll. l|.. Uaorto U. WUIisnn and Qaorn
ELGn 'IV board inimt-diitii) tool
lln* unit.'! Badai tt.n*liJi'iatli'tt ami (■"
day rrtidi'ii-il an unitiltitt a|i|im\!nsaiiil
raoo-HBaadtaa Um i»iau »if laUkaMi uf
Ihn Vtmltita ilfM a* fmUdliil In llm If
Jairi iif tin- Uitnlhtiidfra  OOauilUM  ai
..I in a. 'it,, huu -1 Vlrttn .t ■
nifiiiami oaMallatloo "t t«- i> < -i-•
ttitllitnii.tf ».i. li iml. tnitltirii ihill *****
tnir ami tifiiti r it- botadl fnr Um MM
nf nt nt* trm mtllioii* t.f dnlUf i. ur In pm*
portion tor Iba tOMWOl ol lodafctfdaaai
'.all ho .nn. i.iii i"l Said bottdl
•hall I-* i-nalili in ttat trail afl't A***-
and draw tnlriiM fitmi tin* lir*l dif of
| July, laai.al iht> lalrt.f uo \*-i rout
f..r ihf fli»i Un >.ai*. aflrr ihal date
al tbt rati* of ihivo |w>r ront for tbf r*
Rta I nl tt a V*i \r*r* ibd until maiuiii) nf
Hip **i4 ImiuA*. Thr t*t****u*t hoard
mj■ n h <i.i i.ir-d in ii* judammi lhat if
Ihf IfllUt* «f M-tltflMflil ltu« lirturlilfd
air irj.*ini H,f |*n.n*r<i ..f an ad tatf
lafn'Ui aflfflofitl Hi ll.f In'ni>'  >k far
ff— atoowaflat.
ot'tii raitirit tTOLTlCI
■it loo »i* tmclfwlIblimaiilai
«llh lhtti.Mt.di *\**i had amttii *d lo
hrar thf |t|iIi «.f llf. Mrtiljriiti  t"  thf
ofar «hii h Iba H«t*«andi at Itumo.
ihmtitfli Afthb-rtiop Oorrlfaa. ****i w»df
htm. Itr. M.iii>i.t. affrmfd bu n-n.
*. irt.i\oti. i»it»f in bt* aattaomt) dot ■
Irlani aai jaobnai hu tairutvoa i« *d*
brftp t.ii.w If hf >• ir!k.wl from
ri.-tM.iti.il, taium and mMM
Mid. he «Ht atibatii lo tbf Judgment nf
llmof. but ha mil Mil A** **• undrr any
oihft itfnm.iah..*. II- trwiti' *****
■ , latampladbf aMaawnr-d
rbffffl
yoatar <kiltn< Balur
\\ i  ii ■'■*.*,-\   v  i.
li t !• mm *, itti|.|..\nt thii t«ttiit>
-i awl i. .iiiii.i
o|i ia hi* *****.
China** Rlotor*.
1*1 nis XmrioUi **- A d*~*|taul,
turn* \*rt* ** eoaflm ib" lUtfiaptii tm
nttlly »ad«- Ibal at mad banda of t *******
hti** dotaalali-d a •!»■■*• dMrfctlnUtf
l**itloo nt t hlna aad Ibal
Ibf t ban Imrttr-d and HI'**"! tbf IH*
«laa mta-niii iliHi*».  Al Ta*|un and ai
!*«htbi ntrf a b0WdtHlri.mrH.sl lltltl*
arrff maaa<ml awl at t**h*A Iho Itrl*
11 a I.* in rhar«f «f lb*  *Moa iod a
Miwtwrof idhfr (litMiaaa ***** killnl
■nniM rnaam ««i4Jhlia.
A d<i|-it.li li'vto l^-m in ibo Vt* A*
l alal*. **** Ibat ib'if l.i* baa*
rtotina amntif thf miiifi« whoarv on a
itHV" la tbit  dlatrt-rt.  A body ot
t'tdat tttr-d to t**vrriil a numhor
ol Ittiwttnl •.■tVit.tmi o wbo nrrc load*
ina mal tm Ibr Vttt* t** work-, fmm
euTflagoalbalr worh  A Attn* Rthi
follnord. Tbo \mlWr tnlilfrtnl and Oio
aUi-'l* *«-fr air.-it'il r-n'thl tbo di«-
IHtl ii ***>! In lm .jutrl
********** noaunoa
Tbr ia!»r*aifciftal rwifftw«* *** rai*
CtallMt .^tird la lbl« rlly Indir  M
Join ***!***. ptmatA***.  *** *»t*l**tlr*i
by \*tt*rm v****** and by M*p*t
Tr-filfiifk llrarkrtt. apfrlal f«»rflan
atrat »f tin- Co Hod **l*U*. who I*
alUnditit Ibf innffrvitro undrr It.*
•irurlhma from ibo tmaury drfrl*
■kt.i at Wa-tfm-'-tt'w. Tbf firtilfifoif
ilil'ni ffinrdavi M. Juln Mmon In
hla  t.firnina  addrv-n .lrvlat«*tl  Ihal Ibr
.'t'/.t ot tbf f.mfrrroi-f wa« hot lo
opt«w fmlatatkm. but to a**t*t fml*
«rar,i» in irrkliut a*"* h**m**a. aad lo
imrtorl tbfm atain*t ihf aba*e *•**•
Itlaiafd nf lbhiuab iho tmhlii- |.rr*# aad
otbf r rbanarK hf rmiannia wbn bad
born III llfllfd mt board •hia or rl**-
*hrtr, of wbo bad bwo mulrd h* allar-
ina adrrithrinrnu nf nti«nrtby iffnl*.
Major llmkrtt for tbf Initfd
Mai-* ikiirmmmt laM lhat thf
Caltfd Mai'« diair<*d in miti-i thf
fmiaraiHto <d tiaapmndi and rrimlnaU.
but Ihlt It woo Id ttrlonmf |nral, bonml,
i' n.|-iai- -n st** ** Thr timfrrrncr.
Major lira, fcrtt aald. could .h-j- rl niton
thf .tood wlllof Ihf Cnllrd Hlaln In all
matlrr* Ifftdlnt to im|Omi* Ihf , la*« of
rmifranl* tolnc In A nif I if a. and ilm In
all effort* l« iif-olc* t Ihrm tmm AAttA,
lll-trralmcnt **r dfrrplhin nf an» Am
aeriaplloa, >l> » Hrarhrir* rrmaik*
wrrv hfartilr at i*» 'I--I and avMM-Uf
taiord for blm Immfdlaldf Ihf 'im-
Italhy of all prwrnl* Tbf mfollit* lo-
day may br Mid lo batr hrrti a |nrllm-
laary. or of an orfanliinf naintr. Thr
Irrfankal bn«lnf#a of ihr rwitrfrnrr wlll
cnmmrrifr lomo,rrow.
LO, THI r00* HINDOO
H-if.tWt  l',*riti*t*r*  tmttm,**  rmtntm*
*W * **»*
I Atnifi, HotMltM Mi" Murh In-,
dlgnallon tlttptSMl amnni Kumpoana;
thhnithotii India al Ihf failure nf thr
cmrrntnfDt nf IMadri* t« fnlrrfftf wllh
thf rrrrmonr of honkiwlnalna. **•■ \**t-
*■*■ -.'"at* nf wliifh mn* rrcrally MbML
Intfitiaat'on dor* nol *n*ialn thr *%■
tit* ot Ihr authotlllra lhat ll wa« a
■ **<■ of tolnaiary inffarlni. a*
Ihf llcllm arlrrlrd for Ihf hit-
tntf *a* *boafn ht Int. and
.tfiM thii MM thf ptAtlkt would
ptObaMf ha*f hffn dlacnnilnmil fnr 2*
rrat*. liaiic* bant] *i*ii"hihH If nol j
leinallr rrohii.n.*d by a tnrmar adminii-
Tin'
triillnii,
faiiiliit',
fiirtiiiii** Ii'ii tn
tlmt ttm vlcltni
"I  boobn *i
lh rou iti tin- mi
i-i* im.i.
Illllill   lliltlltluil   Of
mio aiul utlii-r mlu*
revival,  ii appoui
* imt tniTi'ly  tw mm
Ifn  wan Rnl  tliru-i
f iih book on ooo
i hook puabadln.  Thaa
tliaumo win iimn' mi tl Uht sidn.
Tl rm woi tiuii iwuni iiy tin- hooki
la lbe and >*f .1 [rol. KO fool i.m--. wbloh
wu-. f,i-i,-i,, ,1 i,, ;i, ,ir In -ni'ii it way Ihut
tlm tii nm witolovatod In Hi" nir ulwul
In fi't-t. Ttu- ear wai ihOO drawn
through  Um   ilnwu   amid   tlm
■ Lt-    i.f    11.,'    |W0plO. .Ml Hits
wai   it -   rn   prop I tla la   tlm
loddauol ovltdoalluloa, aad I Biuroal
id.- goddftu tru i iiniiii whoro iho woold
I. tm ,i full vl iw ol Um proooediDM, Thn
victim ilood tlm tartura »toli*allv and
wImn i.li'a-1'.l ilmft.il iiii itgo nf fatal
Injury. I'm' tome tnontUi lm win bo Um
reelploal ol liberal tiiit-*»t tlm liindi ol
thm..* f..r w Iioh Miumad Iwnolli tm * u*
dured lha loruro.
Thf Mniu'hoatnr Martyrs.
in tii is, Nm.-mi., i is, Than won
prayen tu Un- ebunhai of ihh ■ >iy and
|gaaanlly tbrouclioul lifiand tiala> fur
tin--mil-. ..f tli,. Mihrli.-t.i m.irtyr-,''
I.ai I. tn ami u'lltlin, In many |ilari'n
eolabrailoD ol ****• innlvanari uf thu
tiiirtyrdutn  won In'ld *m nn • U bora to
Hi-all'.  In thii rity a larxa praoaai	
itmri'iifii in Ulaanavln eamatary, wh»ro
 f the nartyn an- moatad.
Tln-ri* mim.' inn liatnl- "f uiu-ii- Iii line,
l.tajiif-j U.i- -lit ml .Manh li. Saul," tbo
■ Maoi i * -I'T Mart)!'- Dirt*."etc Tho
mi-i..-■ ..( ,i goodi* number t_f autl*
I'arm-nni". iii Um proceofon wm ootod.
At ilm it-i.i. utt iinn- wan inimorom
ipeM_tee,li. wbleb Ir-latnr*- wmnga at
the bands of Kuitiaiid won nhoaraad.
Mti»..■ and neltaUooi Blledool thn imt-
uranium. TbeiBMtlng wa* In'ld lu thn
•badnw "f the famuui Celtk nu'inorlal
eitm Afterward tba wrnti'* uf tbo
martyr* aod al tlm main  (irunilnrnt
 who rrpiiM) In
Qtaaaavln wan dacontodi iho moat
iiifhtly nlied 'im'iiiil. that of Nallr.
li-tut Um mint lilmraUy boBowand.
Tht pneeMlon ibat n-mwodt md on
tl* roiwm nun l. itoppad »i I'aroeira
ti.mii, wiii. ii. Willi i* varan! lUanoa. wa*
BMpad wllh  ll"ia!  IrlboU -   Tin-  ti-lo-
brattoti waa lhe noillmpoalBt*ltaoiaad
i -i. t--n fn jt tn
11- AO   KE10N!)  ONCE  MOEE.
ftt  i  -i ■.  ItiMV nit4  S***  **4  Itimul
I,. .  .*  I -, HlAtrmm
V.I., in. .1 im ||  ' ' Mmi
im j. ..{ t m |n n iml ''iln i* ariivii.a
it«la> UttOttMO thrlr rntlrr *atlifiiUoti
wiih ihi* i't..! ol iim -iM lovera*
■aat In lbe penon ol aclla| Cmidmt
iVu.ilt.. Bavanl of Hum* who had
■ tit.lfiti in tlmir o|i|KMtllnn lo
_\M-Mea * I-.I'-l I'.-iti.u.t today and '
unndhhnof thnr rordlal tmmpttA*
Uuo.   Tltf   dalf.   Hrrrmbrr   101b.
maaMtoi the i>'*.*.miiinc »•! eon*
li.u. all- r COMnllatlOl with nombria
nl ihal Italy to* iii llio do J anoint and
l Wtti I Ita timr fnr thfMt
to.ml- t* wh.. tiain lo tiinrii fi-nm thatT
hitmoa in Un n i- tii»iaiil |iart< of lira-
nl  li, i t... utixial anl*
Mallf acalnii I • un, and area tbo
Wiat acU^oof hl'o|i|amflil*  *\m**h wttb
approval  ol  hi*  rowr««  in  hav*
c.iil  M n'itflly.  It  l*  irtnt**
oiffd thai  murb  ot  thr atHammlim
whleb peovokod Pmm a lo *** aihiiraiy
eonnawM Iniptml by awwrrr favor*
iblrioil tbanwaanhy,
Rrwind form**
ml ,-..n*|tirarv
. . ihon* an
i   few iiromlimnt
■|«    ; I. -i  U)  im  nitltfly
.. "hiift-
lot Ibal thrlr 1* no ifiiUmrnl wbalrvrr
aatonglbi mv,«r navy In
fivof ..f!' • i •**.
,. niai H.r lrndlnanlH*
il naiy at Km dr
Jam
lion
Ulned
■
a.O
wilh  any
■ alimbl« dot*
md ihrlr rraolvr
•>M br main*
. 1 I i. iiitO|««rd of
* an*.   and   uoi
aofrptnl
.tlhrr  «iidii«t*ui'-
Ina than that lbe <..ii*tit«tk*o *bouhl
i*ttmd  and  Ihi  npnblh
mainiaii.xl  Tba aiettnMKn (mm lwrna
ofMtHllcllanwiib iho thenar of at*
gniMeraduewdtai ati danger
of divlalon or Moaialoni and no doubt la
frit ibal Ithiiiiaiid-drSu* will rr*umr
It* hortnal eondltiM a* a Itrirttian *utr.
•ati.fafloryaa.tirai.iTa hating already
elvedthal «• mm m mmjnh
rra<*f-nt.;.< tlm i.mviilonal lunia wlll
•nrrrndrr *l* ,pOW*n. Tlnn* l* atiradv
talk of |itii,i*htf<< tbo mrmbrr* of
Ibr Imprrlal bOMewbotaM aiumittrd
10 lakr adtaiit-u- -l Um r*OMl trouhlr*
In atiUi" f»r lha immmUm of Um
monanht Thr only war lr wbkh
puhlabmrnt «*»uM l<r inflklrd ****i\A be
lor ibr atoii-1« mlio aaaln lb" , f-i- rty
whlrh had born t<'Mml to |**ni Ivdm
and bla family, and tt la |m>t>ab1r thai
tbi* auhjrct wlll br bmughl brfr rr rw
grra* whrn It traaarmhlra.
In for Harder.
DMWH-i  c«|..  Sovrmbrr  !*■ — Ml*
Tbaibrr OltVM |dfad>4 nm guilty of
ilm mtifd-i ■■ •■', Mo J.-^jihlim Itarnaby
Ihla morning and aftfr Ihr •rltlrmrnt of
•omr prrllmlnarira. an adK">rnmrol waa
itnhm until Friday morning, whru Ibo
work of iir* Uni a Jnrv  *•* try thr
> arvuwd will ho ltfgun.
V, i- ii"- For Violenc*.
Initvi. la». MMMlbM I* Pulton
i. lb ny. thr wolhknnwn rapll«H«l of
ihla t ily. wai WltoOlf* rut Uiday al Pal*
a«ki. twrnty mlir« from AttA, An rv
rur*ion and MltOOM wa* gt»rn Id rrlf*
hralflhf ••tuning nf Iho ***** Jo*»|Uln
aod Mountain Ilailmad. Arrangrm. nl*
wrrr madr to l.av. thr ladif a al Ihr tir*t
latib A rarveyof i*mrd Irwin «al
down, aod rrfiialng In loatf »n IWiy *
oftdor. wa* |»i*lifil by iho tailor, and
grtling abii*l*i WM rtmeb M llrrry.
win rriij-tii Irwin pvkrd up e knife ami
WTMdoa Ibrtt .lilting him iii Iho no k.
Irwin wa* it i- <■ 'l end brought hrrr.
Irohe the Law.
St.* Yunn. SimmW .'* -lvtir II.
Wickof, ci-noral freight agent of iho
OmiMl railway of Now Jrrnry. waa
arrested today IpM an Indlrimfiit
found br iln* in I led >tai»-* grand Jury
of lln MHOl dMrkt of Muatuiri on
Ortober SIM, ti.- ebanjalith'i riot*
iimi nf the latentate maiwn* law.
TholViilial railway of Nrr s t, iho
Wabaah. the New York, Chic* i and hi
laitof*. nm! tlm ivtawaro. Lackawanna
•tml VVfetera hid o*tahllahnl Joint
tariff* i*f rato* and rhargoa h|hhi thf
ihipno-nt of inmmntlif brakra oyrr a
cnnllnwou* linf o|fralctl hy thrm fnmi
Ke*t st liO«h io I'liiladflphla. of ** ,
irnl* |tfl hiinilffd |Kinnd* Thr charge
la that Iho Amrrlran brake company
wa* allowed a rehalr aihargr of ap,
rent* |ter hniidrod pooada, hrlngchargrd
againai li Ml Wi knff wa* iflraardou
•I.V(mn ball. An eumlnalfHn wlll hm
iiriti ***t*.,i toaitalaitonar "hi'-M* o«
rrlday.
I
I
I Ill: If  Mil I If Itm 'HI
i> I. .1 Uaoitfa'i li
coi i'ii \iilsiMi.\>i'i:i; i" ai HES
15  , ,,i,, - ,|i r.i I.....I i....I- j
ii'i: HAVE  ti
it  - -ui.'
(111)1; §8V#SV
Mill  I.f
*!  I
.1  I ILlt  I."It*
|,|.  la l ll  l.a.i iiini'
' laai
llai'rii
. i
ll'ia
Al.i:  I'llK  liASTKIll.V
'  ii ..I iini-;. in..!.
.  lliiiii.i!i-inn! im-
, ti  1, 11. i  li.mtii.v
ll llinli*   Ill
.lull  -.AI.IL,   l.t
lira
	
-.'am
logo am
i i unii
WITH
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
M UISVKJ.J.A XKUi!*. M
11
Wi.-liiihi-li-l;  Ala
ilm Mo
nan
...i  I i  nl K
IAII nil:
It,..-li.I !. IU  1 J
l.l.lllMi-  IN  A
'A I
I *
QROtriSQ UATISFAOTORll* ]'.
lVllll.1 aiair |,e.i. ia lilt lull iiiliiliily In-
lii'UM'il Inr-l yi'iir by nl Ii'ii*! liiiiily |iol'
a'l'iil, uur lily's [irogrou In. aliitinn llio
"mn,' period booti proportionally Inrgo
In nil nllii"i- i-i<s|>i'ai* nti tin- tunny stntlti-
lla'* illli'll lit till'i'lilllilllli'lll-tlillllllflli'll
llllllillli  1 .'li.il t  III  I111*  Itn.ll.l aif Trillin
iiiii|ily iiriiv.  Tn liiln roporl  niiiiii l»
moollontly compiled ami ilm'- full Jus-
lu-  lull  HI'.'  lllllll  JlKlli'i'i  IiiiiiiiiiI!', wi<  III!' Illlli'llli'll  la.l'  Ilea'  bringing
lulla llnl. IIIIIIIIII.'"!  Illllill  ulll!'!-, nfllll'
Vol  I AN'LlLT A llul.ll WATCH UlllfollOWltlg  'ml",  11 111.!,  lln.nitli   PUll'
1  .' -".''ll-ll l|H  ■  ""' l'ili!'"ll!l.l'.'.''.-  II. | I,,.*,,,.,, ,„;,y „.,.|| |,„  |.,.n||i||i||nl,.,|
!'. MllM'MllNT.ll. IVUUKM, till.
■it.. I.f a. Sl . N.
.in.i.' lljiiillli.n. l'i..in.•
mnl lln|iiil In.>l M.n I'll-
 I., Muni. I-. Tuin.-.-.  ...-.   .........
I.n.ll..'-. In Illi't'l.iilni-i'   I"'".-! print Mid
U-.m...l..ii.n..lil,i
| tllliliil-LIIY  AM'  ULASStVAIII-L
t  '  lli-lliillialal  Ileal",  ilalllrt'- III  litaii't'l lr-.
I'MVl I., I I..LU   I, Ull.  l-llll  llrlli-ll
iiiiiiii ln**wnri'i I'.iliiiiililn Miiii
U T.IIMLI1 lil.ASS  II.  111.1 HIM] IBM)
► I   l  *..
a  llllll
.liul iiii nlnillrmlnn.
ni".milu. ,-n|i|ily
,N  Ua.l.li I'mijiil..  Willi-1
Inrta. ll. IV    	
.lie.
- H.
iniiii' i.iiiiii unit's iiiiuy, .ooil! liowovor In
lliltl'lli'iil laaatll.llly a-allilltltiit Unit llu','
i uillil liii llil* iriirlt In Din iiiiiiii-nf I lint
iliiiilliini'lil sn tiriiii'iiti'ly as tn nt't'il mt
lorilllltv I')' llm livii'siirii'ynrs In llrlllsli
Columbia, Tlntiiiltol litis oviNton*
ii'i<>i'j' is!> badly printed I'lnu-i, whlih
nin iii'iiis t.i' ivnii.irii.iii from circulation
for tovl.lon anil ro-lniio,
TI
'il, lln
In
, in
i»i, LOTS ON HUH I, KIV  I ROOT'
|  ■   .in,   ■J
'Uu I.iii- i.N  III."' li Mil   IVJ1
f'l.V 111 III.
i Aiil'Al.lsi's  IVAKTEl
fiii.
I  l.n t ,.•*'. Unit III
.ii*..t-i    11
i-liiileil-  :nljiilii«li'l' I, it-11 l.t
I 'liii|ii.iVi- til, ullll 1.iillif-
,, QUI   I i.-eile'ett   - a---.. 111 *■.
,.| ,.%' I ...lllll  U'lLMiL num.
.. ,  |.i...
in,.   I1.IM1.  Kinili.nl
.l.l.li.... II .1  II . I'.n ll.-i ■- .'li-
I  Ul'l
li  \!
ri'l-i a. l.aal- I.N 111."
ONK i.n'1 "L. in.-
f|i\t"   l.i*!'.-   i'N
1 i
w  FltONT.
TENDERS.
f|1|LNil|LI!s till.I. IIIL I'.ILi E1VED11V
L  111, alalil.'lll'l llltil ritt.t!tt|f, ilarraa.
■NT' Itr t«fr fr.ninii li.,
.*  lOt   l.ltiilllllal
,11.I.NI II   I*
I;  Ii'ii Ml \
150
, in;*  in  ...." iii.am 	
NOTICE.
• unit: I
I V'Hli B1811KRK1IY i.lVILN THAT I
H'l)  i-m*   ■ '  un,. ILmW"''---!' ■""■''■ ■'"•'" "'-' '
11 It '  , . '.'  ...r aa' l  aall
Th.. torolgll  *lil|i|.ia.il .'ii'i'liim
port i- i» luirtliiilui- iticroulng vory
-i,..i,ii,i. umi though wn aro.1111 In tills
i,-.*ii!ii in tim lay nl comparatively .mill
[lllllll.,  UlorO Is I'Ve'iy  praainlsi'  Inr llll'
li'iiliy  laiinl'.'.  Tims In llu' 1.1-1 tl.Cll
' J oar 98 f.ela'luil  -llll" ullll 11 lOllDIgO :■(
II,'.I-'.., .-iiii'ii'.I Ni'tv tVi'stinln-li i, iiii-,'in,.' lln- l.ll li-.-l- "Illl.' lera'Vlaau*
-.. ,i ..! ; f.u.! unly imli.- yoar Mora.
ii i otporl, -ii-" -ri'ii i" inli"- ''"'"
-,-.,j| ;i. i---.il.. "-.'ui.'.-;■.. n. i-.in. ui.ii
„..i- Import, na... ii - in!" ...Ii.imi.I tr	
-i-.-.-.n in I--J in--.'■.'.,I'V. lilt year,  li
,. ..,' -.'.a, 1..11 llM in Iml.', Umi im low
!l.,ll,    a! I-,    -ullll'    ul    llli'lil
Ii would * n by Hm ,Miiiili'l|iiilltli>s
Aai. ISII), Ulll llii' Rov, Mr. llAlniiiN'
oill lac liinilil.' Iii l.i. olootod ati iililnrinaii,
i.y ration ol mn* nl Um iiiiiiii'iiiiu ills.
i|ii!illili-!UI>iiis tinilii- Unit slut i.ti*, niiiiii
In sa'ailaiii '.'*, oliuio I, i>xi>liidiu any
pi'l'sini'in.lint il lillnlslii-nf any rnllitl-
OU. lll'lllllllllllltlull."  Mllllh'ipill t|lHt|lllttl-
lli'allniis an'In this provlnco mutually
j initni'iiiii,, mat only lay vlrluo uf I'l-rlaln
,.a...|  laO  !■!  a.  tl  Iillli l
mn
lallllllfUlla*    III    Xl'H    tti'.ll l'i.
1  .J it' .1 I. lm '."!. i '!.' i.u .i.a. ..r i.  ii,,..,. f,„i. an,I liajitra'. .iir.-ly .pul 'iiil   l. II. l  .1  i     a!   Vi *  it.-tll,in.lit  li- i .  ,i r    I.
iji-i.if. «.a .a  .i. — i*-.i  i.  ■ .iiirniriiiglv I'limiilli nlllir luliirr.il.
.llir  ''"..I    '.-'   lj|  11  A  iiilli-v  mil  ,, ,,  ..i,i,.I, ... tlm irliirn, ii! lln-  -irtl-
■'   ' '*' "   ill ■   ■   i I""  '"'"' ""' "' '"    '   '   *'"'
||   Atm Iti.l  Ul   la.lt   fall..    •   I   ...    '  '   I .   .' I--   •   - In 1II .  I, .III    lllllll
IIIUII- 11,1  .'.  Ill  la.lt It. .1 !..„,,I.'  I
Hi., i ! nf iirrua .nul .i.-,■ i,t-.r.- "f
-illall iiiimln'r u( river ami  OHlUng n
I oci'iipaiiiiii.  Iii-ii fnr miiii..  roa.oil  rn-
nt h.r. in I ompotlbla  with tlio
iiiiiviil-ul in- uiiiiiiniiuli' i.fllft*. bill ui.ii
by ronton ol ilm proporty qiialWcatlon
i..iiiiiiii. In ito I'ulii'il Kluidooi Hu*
t-i.y t-'iinii-il, ni .-i .-ii Uui crt'itii'st town,
■ro conttltotod, u regard. Un* quillfl*
i-illl.m  i.l  in. liiln'!--, nn a  lliinl.  >'
llliaiial ami .l.-iii,.a-i-iili.'*yi Ilml, lioro,"
any uil.i l.a-iiiii orilii.arlly oll|lblo liow.
over -mall In. .i""i',"iiiiiit. Heiii-i' many
itnrliliiit mam nr.* olootod uiombon "I
lirin-li town council, wlihoul pootm.-
mu a t.uil <>l nal a.i.ii,i 'li,..! llio,
directly ur Indirect]) imv :.. ,1 Hit - ».
laaall-.'lli.Uii.,  1.  I..',ir.l"l  ..- 1'ania'laiit
i,iiallli.-iilinii.  In.ii.'i.i  .
dividual Iny m,j Ij-  III.Id I  Iho
rli'iiniati' taa illi.-riiiiliiati- bt Iwoin ollgb
l.l.' nml liii'llitllili* clllioni
I likely ilm' nn"
I only imi	
Hli'i- I'll!! lllll ll
tor wronifrloliiB
nvll inn y lie 111 I ll I l.l
Imported world ot ou,
,ni,|.i-,i,",.il  wholly.
li-nuali-il mill l'i'" nf Inimi'  a
i'lllll-  In  driving  illifnl'lin
fr luir wrotoliod llf" I-1
Ina-l Haul as limy aai I
|.|iiinii'l.i-s  Win,!  Iiii.iiiiii
Illlln Willi,  limy  may  Um
fni-i'i'il in anlcltio.  No .uoi
DXl.t.  Imi'-.   ILll'll"!!!'  "I   I
hot i reforming in tlm qui
li »l limiii. ami in il... Un.
llm ii.-ll .ll-|i.i.,.,|. .-iiiu ,t t.n I
by nlllior nocill - laundr)  I
vfow n! Hi.--.' r.i.-t -. i- Hi... ii
thing to bo -uiu lm-a polli i 111
Ihal k In I.illl III lln- III,'.nil
klniili  i'IIiiiI,  ami  tlil-  mill
lll.-ll.  .-llln'!  ,1   Ill"  Illll'l
boundary or botioi mi Idd
look tear lionet mu I. ami tlm
-in.. Ilmtn "bod, !i  I soul."
I  I I.lu'il
lllllll,    III"1
iii iii im*!
H ARDWAKE -i™^EL
„_ :JAM£S OASH, Proprietor
. T
If  Imlp Of
■  .bail
uii-* In
•WO CARLOADS OF HARDWARE
for iiu* spring trade Imvu lust been received, n|iiiiiil.ij> uiui marked nl close prices,
We carry ii full line of builders' supplies, milking
Bpecialt.es of Locks, Building Paper and Nails
We also liiivt'.t most magnificent stoi I; ol I utlery
(aliiflin.l,«l|i„l-,|„j.,  ||,.,|„,,,„, ,,„.,
T
iii.n.. i'
Now Wcntiubiitiir, No
lllll!
LICENSING COURT.
V"iii i: I'll  llir ll.nililiil
CUNNINGHAM BROS,
ifrJaa
BEGBIE BLOCK «m«ibe.
 Mrtl'V HiillAN Iiiiiiii!hi'umnj
W. TURNBULL& CO
IHMIHI-I.ills am, llUllillBlK
IIIIIIII Mll'a'i'ii lliu,,,,
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
TO RENT.
IIEI1EIIV (IIVEN ITIAT
Ian I
111' ... Nr II  Ma" 11 tl.', tll  -I!  Ill  Uul
i'!') ""Ii'ii' ,;" ' «i-iIiii-iii  ,|i||KHTt)ltRS AND ROOMS (MINIII.E,
nny I,
fnin: ni:\'
1 .Ul llal.il.
LILU  ml. I. l.i. I!  Illil. IHN. i
liilf lln. Snail, ami  In
I  ' M uiiii f I'm, ,
MoPhee Bros.,
..ui.i i ii
for iln- transact I.m
*.*„.,. !,■!,.I,  ||
ami i im*' Iur I
miiii- null (In- innii
I  nt II ii'i-li.
nl, Iiiiiin,-.. It,
I- af
l.aii-li
llar  ill""
I, H.a.ae
I a la Ham
i -liipwriglitR k MhMm
BOATS FOR HIRE
.llir al.i
ij
nl m-i 11
i  ■  I ,  i. i  na  l-i  i. i
i-   i.l  .....   ,  it iii
i. . ....
I naal a
I'lalSi ll'll.i III in II  il at
i-yitiiii Royal City Planing Mllli
New Wcstniinslcr
NOTICE.
TO DEPOSITORS
A. alia. ihii tod it
'.    •'-■!•-!
.. It i.ll.li V
ft  i i,il.l.l \
NOTICE.
A-iiiinnitm lor the Penelli ot Citdilors.
i
,1, limt. f.r lltl llefteir
W'.lSlhl.  HV  .1  iTi.-li.i IA1H.E
It
Vaalll I   I-  III 111 Itt a.IVI 1  ill.ll  111
llltl  aria IN  I'Nt'llUll.Nl l.l'  *    '"  lodtntuw  .:..i"l  ,-I . i-.iili 1 i i
\\ It*
Mi  llill'ulli. uiui  li
dllllai  -lu'l  -"'l-liiau.  le-fiivi-il  llm •'.''■'
fi.iiiui honor of a uDintmoi. ilielloa
lullii'i l,.lliri'll.ir"lil|i u!  tlm I ...1' I- tl
,.]., ol  Bdliburgh, -*>■ l.-t.-rmiii.-it or.
IdVlOg tho Irl.la .'Illaa', I.,  aba  iib.il  lm
I AXIl' DKPARTUHU IS IWirisil cm to conciliate tho mon ot tho Emor»ld
'■".V"7.7,'|-.i;7*'.i/. uio by urging tbo idopUin ot a polio.
I   -.:,.,  - uf Mi i.m in l.a-, a- llm "I Ii.iIi.-iiii
Hi ■ -.  i..!.-. tnii.- imiii omlgmlon.
'"'"''" ''■'■""  Vu'liilL Is IIEIIKIIt nil'KNTIIAT
i* i u.ii  :i.
ii, l  ..   ritual   ■ '   -    I Nil lli.t
lata  ll-   ,a    n    »tO»ll  I    I   I ■    '
laitrl), a* a |,,,, ,.|,. ,,,,,, .    ivini,  i iiu.it t
■
THK
NOTICE.
-■ 11.,■  i.ii.|illiiii ..I  a  |.ullt'V  \"ll
It ii!iiiiraa**iiiiial, ratba-r lla.iii  *  ,
l.la, .a
.   '
. .-  N.vlti
al.lall  II  .UPPI
|.l|l.i:.t   |aa|!i-.
Ita< I,.ill-   tbllt   . !l..i.l!!'Jl
.  !,.-. bu tried
!  :■  .- .1 -  " -. ■ i.ry ->
JtriTCE IHHRREIIV.IIVEN  ITIAT
■
' ■
an iln- im...;«., toot  ■  I
ae I ■ - ■ •
.'. ..  U.a
British Columbia Land and Investment
AO-EJSIO'Y-f L.IMITE5ID.
KuC'tMMiMM'N ll) AllKlip Jt HllNOU'
 v
!!..
I l"l
11  ,1 ..!   S,  Itlli
IliHi.h  inn .iti.i-.ii imi
l'\
ill  f.l.  fi *f
-   in  I.ILN1
|.,i..i.
I.V.I
. ..i|.  Al.liKli
NOTICE.
'in.rAiiiNl.ii-llli' hi
I,'
r
.1,,  a  I  I'  '
('
.mil ill •
'
*.
S'"
-.-II.II.
I"..
a
'.llllll.!..
1.
I.  I  -  III Ml ■-  ,
l.nllt  tt liiti
l».l.*l I -a  '    .
.-.
IN RE RICHARD BERRY DECEASED -
iu   .
• t
.
-II*    till!!'   I'lae-eeiirige
' ■   .    . I!'.    '..-a *^
'.I .-■':■
I ■   I I - ■ '  ■.-..-'.. '   '    li' l.nd.  tt
I Ull I'll,,, laa.1, Li, a!«-* llain ll  'll"   -
, |ton]... i. .  nidation t.. "I >•*■ ■■■■>■' *
i. . ..*. I  Uit  ■  ti .  -   .  i  -  •       '       '   '   -  ■  *  .ul   I
Ml  Iti: .              . *,  ! I a'- ;    a  I  •
I   * .:■ M ( iu J	
.-.
■  i ■   ■
I
■
K mllhl »«-ll. In
NOTICE.
rttOl  llll' "Ullll    y.(      ,  1
llmtio i*i muoh .N  "
'.
•
J
ll    HI  i:
',    ■  -a
■ ■ ";:,;"
'a'   111.,
.    I  Tba-
NOTICE.
■:; l.i ihr Dominion Savings
al .!'. lea lli'  .,lt|aal|||| |,a |,a- lll|»l.ilt ,|  |i    I
|i.ui.l to receive money on deposit, in l.irgf nr small ainounu, al inten ;
r, PER CENT PER ANNUM. ruble is as to nm ■  ei
£jr|n \itu nl ilif Imt lui
ut* in, .uitl tin- restrictions initios
Hunk |),
'
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
i.i.i.....
. 111 ii.. i
iJn-A'it-t".* I'"
Ml.   Mill.  T.l la tl!.  I-l,'
f.f the
NOTICE.
\
• *
BRUNETTE SAWMILL CO.
.1 \V Wl-M MINMI I; IU
t.n no.I
thin-Mini
I
.111)
t.a-
h <&*
CLASSlHEDBUStHESS DIRECTORY
A limt
\|
t» t lU.i.-i ii.iiii i   j  ff j,,., nucbllkt miking
. HI U.a, day In d-allot |
NOTICE.
V..|:
*lr   *>
A —
NOTICE.
N
NOTICE.
**.
m\
K
T.
11
D
... -
i iiiu iiintti «
IM i-i • -
lib  a.l.e*aaf 11.- -    I.  1  a.-,
! I
Tlli"f*» roS'
t.aa*  a ' ■  .,  ■ al- I  .■  IUd<
all Ihtt lh* o. III.! ' UM ]
-    *' '- '"
llalaaf,   l.l. l*..f*'l-  l.lfl,<
Ull| li-*    II i,nalllera|nml.l bit.  '"
III  lain tllal! laa  Hnl  up  III  tSllfi
■aatlhl'll  I'll.  *. » illl  ,hi* ll.*  .SOO.lfnll.il    """"'
loMxHIhrn Ti.t 1 lll'll iif oo.■
altiol  adjuitntot.  -
I I*   atltlalral I fll*1   V
I .. it  ' lM*  10
I
, , t    |! blal*, '
'■ !*  '!  "' " t'"  II -■
ilal ... — .1  I 1    al'ilfOllll-   a '
—
"*•'  *'"'  *    .'  Mlig 1 llll 11  ••••IM*-  tndl.lt*
iMm •■.,;■ *■  .|,idrl*t.O'l ' a  .
tjy.  I,  *||| ■ l.htd .1.11* of IUrritbn,l0S...|0.
. l.l  ..
.•bOI I  iOtt»HiaMi.
• a,  t|.pltitt! I  'bl'  •■  I''" I
I   «..,. 1. f..1i„, la. >■!• t'i'l  WII   l«   tb'   •
I Ii Unit ititt.it, Hit -i i"Jii'iio.iit  in Has  l'i*
,  mill the IkisiOl 111 1  . '* '*!>  <*»  ll
I'liinl. Ibe |tl*H.I |..  i . I Mt Li ,i.  " ■<■• It" "•• < "I • "*" '*! "" "I*** '*
!  ...... | r I  II
MANUFACTURERS OF  Lumbei I• ■  .  I  '  Bill StulT and Long Timber uo
tu 100 twit. ALSO  i. imsii,-. Siilin,;. MoiililingB, Pickets.
Scrnll ami Turned ' *. Iiuurs. Window ami Door Frame.
Home Finish oT all Kinds.
,W-._&.cc'urato  "^7*crls G-Mai-antocd.*!
., Kiln .hiiil Lumber and Shing-i   Salmon    I   il  ■   WV I  a*c no succtnltt-i
Shipping l.i. Utti. . I., rii
T. J. TRAP IP c_- CO.
WtiieliMilt* I ile. ..'.on.l l)i uitl*. lit
NOTICE-
V..1II. I- Hl.lii.l.t .1IVKXTIIAT
i>
HARDWARE, STOVES, TINWARE
urii.l-.i \f" MATERIAL. Etr.
Tie OOttUMBIA STREET. ■  • NBTW WESTMINSTER, B C
t\r. llr.
IWM Ikl.
w,
a.aiial at*,la* 01 mi* Ibd kmt«ltl.a**SI«
I 1.  - '■   fl. .■  |   \...l
•lie. ,'i Kit". !•"" ,«l'at   ' •!  "
'    alll  J   A    HtUOU
,.  Ifle.   I.ai  JJ-^JT
l-l Ul«ill  lilasda I!  :
abet.  SI  ,0.1.
ITiOl**  M*ll-t    ,„.,,
II I!  Ills|itirll. tSgUftr.   I ___
,.,' Ittl I  loiI.. Ill
Tlr*  Vi," "  '    1  IL  M'S.;t.  r.t|a*.t
IMt,   * .,.
NOTICE.
.tor/,* .1.17. ii.jVV/ trail "1 - I-
|»|Hll,,l<tO l'i ir
-t.erlill hair ,.
dm. v
NOTICE.
NOTIOE.
ttt*out. IIH
A.
l-\
tut.
*t io*«lI< *i, Mft«..nif*l nwfftflM ||
.   "«ti Ot "411*1-1* 1
'*%m tlfTi'ini- i. - i
Hi* Um  •"i!.'4*y V
>   K ■   ■  : ii. ■*■<■  tt- i
' 11* I
T*a  *V*M llil'tolrtf*' ***** 111 tir*  *****-* I (I tti I
'   aliawvol W*l  imblk ttpm*,*** in il,* I :iu*hi*.S*.
-»n ***** 7Y««
-   '  -< --'ll    I.  I-  **!*,  IhU  .flSt  tl-Oil  V'TI'l:  I*  Hl.all.Ht *I1|.S IIIU
'  Oliia-soli* -alad-iilll'ia-Ihta, H,r l.ll" * t 11 laid 1«*o o.ii hltvtl.il.    i*i I
fi.li.la1lt.ra : ■ ' OdH thiol  II  »-■
' . -aSi.1.1 Mi* a|l»s.l ,t,,.„„t*,.il,  .-  ■■■■•• „
. ! ... I. ,.ri,l»tl1 Ifcr r,,Ol  „„.
|l    IMlilat..*".
• I.   I  f.rt  || t^r|,.,   V.S.
tlillUs,  !U-
•Sllth. a
NOTICE.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
ui.in.
nichmtlr, n.pol Nont Woitmlnttot
Haanraeiniani and Dealets io Roonh and Dressed LiiDiber. Miioeles. Mu
,VTIIV, Lathi, aii Pickels.
Snlmon Boxes, net Flonln, Trayn, and all kinds ot Wood Furnishing;
for Canneries, Doors, Frame*. Windows, Moulding'-, Blinds, Railings
Bqlutilorn*. Brackets, nnw.-li All kintls of Plain and Fancy Turned Wood
 _	
Cnunillnii Pncifle
Navigation Co.,
Itt*t**4
TIMK T<\BLE No. 15,
t.i., - ■
I—.* laM
,... r... s,!..-.., at. m
N
■         fat tlllll. trt*.
M
IIHiM
II
,', •.-.a-  **a .  -'  a-
^                    ......
1
T
■      nm. it
lr .'•"•"•ry.r". *";'
u.
vi «'i
L_*—:	
•   .  : -  ■
". ! "«*
• 'I1..I.HI.. afcriltli. tll.  ml-  Via .,,..,  «ti.,  thai  alalialtl ,1,11  ~~
vnTtn:
a ia• " ■■
|i. hiN.iK'rti.mi...
il
JBT [MH  EXHIBITION   .V*"*
tlh.t.i-i'al .bolt .lit   ll*iii«' t la,lto  till'  lift    <   -.  "'  ,'. '
' .".I.  ,|. ,1.1 I*'., lllll.-l't Ifcr ii.i ,  .* -   * . i.b". lo |nll
la.   r   , , III *a>1  tm*  tlrrith*.  iS  ltd 1W*IS*1
*i,tid»|.t.*.sdl,l lilho i,.h ••• |«l4*«sl.
o„h I .itsliiidrltlotllUS at «"."• ; ,lh*|.et>lhi>i-its..i*itl:
In silk* IVl.tla Iho host*" i.l tVi*totlo«,rt o* lb* itoa.rll, H hoost J",»jw
in om,.,..., Tbi..os,«ni. !'"'! **;".." * -'•  '••'•ftti.i\xm
._,,                         - >**M lotl jili • i i
i. Ii- ...,.|.t..srott.l b, to il«.l ,„ „,„„,„.,„„,  ,„ ,m*m imtr a* imm- ,^_
;   t.Iooltlt lostltboloto  litis,  Kills. |*t. in l sotH« ih»s>f+ioi.|.i|. .nolail J
i ttt,.. ofctn at,  aiadesiK  brlloolol ***• * i* lh* tlot»ts*oU.«r'*l lol-ds.'
i. ioi.od«i t.. t- o,..k ihit ih.n uiu. i ^'^l1 **W*"I7' .r°*"1'r, "!"',
...... do ottl**  this  |t»,  lhl. 10 lllrHr |0|*-
* <1ril*lltl'i*1tbordrtd.ta,(lloat1** tod fottifaif* ooos it
* y.\  "*- b-ffad,*.! •lodftilt. titati-Ui... in *a.ls*
- •silhlhtnth't io*s,t«.<* ..1  Ibtif tlm mamma*.
mill-  Thi. .,..!..<hn .1..,. ..I ih*  m*m* ****** Umaam ait
*•*•"  IISH- • ho. Ih,l Vhlo.lt 1. lli.t- tod I""'*'-" If. shlMnhoorsM,  .
•tfitol, tod lt*«dslr*oo. liilo*. bit-|.tHe •■''slllWr l'S,|»tal» lost ol Mt.  S..„  ,£,„,-... m  •
,..!., I „l   fc»„   ,.„,.,_,,   ,„,|  Utt  Hit" '  altlltlftl.."a  thl'  lllK'-l'l   -|^,M„
l.ttltltt-01. II A  llt-rtilO,  «lU) hilt IS hll ' mmmmmmmmmm.
•ll   imlift   Ot   *tnp|.i,t,  *,,|  ,|
' -afiitin   h* il.   to   donor
NOTICE.
NEW VANCOUVER
COAL
IIHKIUMUUI.H UlitMi
New Wellington Coal
.. tm,
■llttliMlf  tSSS.SHS  HaWls.lalls
NOTICE.
N..IHIL I- til It Itl .ill t:\TIIAT
I us
.    1   .,-,.,  ,. ...    a ■
It   " ,1 '"I
TV hm hi..,.—i ,
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
(,... **«iooAaY **  ■ ■ ■'''■*
,    I llttt* *,*■**
Amm **m *»ttml*tttt
Nil    ...*.    a ttr lai-'
il  t**,* -***  *tl  ********  ••
■*m*m* *>****
|| if  t/w.-.  Ml'
iRLsntfi  lotmnmm,.
**. * ********
lAti*    *  b.*
tH.OO PER TON
■
ir jaaaejM*. r.
i.W.CREIOMTON
r«iMft«iw
I"   ,*1*p*...,%
11 irr  ttall  tr   -.,.   Ifl,*1tti0
•lltlbsllsg lh*. ilto. "i*'l  Iho hw to ll* ibl'lliol .ol.i-.llro, ot s.lllt.l.'.
a   a.    I_- . a lW""' I"*ll.l0l ot Iht "** 111  Ittt."   "
lltlt r hill I^H. llS.lt brt IS,,.,,*.,,, ,.|lhl»h.llt*.|.«s,Mti«ttl. 11,
NOTIOE.
ttlll  ,aftlr*4«  ,«-**
>slifi*1 ,*■*,,., A a* litstshlrh
*11 In- ISfttttlSnl ns
lH*Uflllos
THE BONANZA!
THE BONANZA!!
THE BONANZA!!!
Ml.11.!:-  ..ll.l
PAINTINGS
■"■MIMA   AMI1   afll ICZ-laO ol I'oblK llotai.  TV Issll  IK* sill. .a*-lh,ll|in1l.,.ri'iMa"llosiiiV-1t'»l.'  "'-!..:*! .'
Unin«   «l*tU   liUKIUS „,,  „„,.,  .KtaHoif-oI.  OIUW.   lo l-mrilollhi. "oolltos«l~- l« full, «"tMi|rw,.
TIMK TABLE
lss.il"  ii ln.ll, m,mm*m
ntmuraiatr _£j****JITE-.&£& \^\t^iSl
•St.  I
,l'iill.l
IIl.U.
uwl .I'.titn!   It  m*t  I*  t'lh'l.  lo
Uirit ****** *ml* 1« t* Mini. I .
kndr..,. ihai ran |^ thmr itifwt n l|   ,Ht^ m *-„*.*ki .**, .,..,-*,; ,'ii,
K. A. WYLD.
I Hai »p"
p t'it*tt*i*. i r* i
* i m
• tin-
V
li.
llth ud llth DECILKBILB IOT
,.tt|K*- t'. till- ..*• tail Shu lo'  Ihi.  |ef«-  It-odttl.a, 1 laVblOi llr*a,btfr .111,111.1*
tlw*.Illttiil Iho Ittolh ihtll. Ihlt lbt- *** lo.'*K.lbK.... tolhi  this, lots lo
.o,ho«.is„„ ,..„-, um ^sx^jri'tSs-JSiw
NOTICE.
Sir. ROBT. DUNSMUIR
• "'.lit ton*.
* thill IM  Itui UAJK«11 « Ml||.«
The Crown Stables
..  'It  . "Slisi it* miieal.  dot  lu mlfnh,lo. thl, ,h* |«dki. alt tnt IllHt I" 'a-*;  MlttlCtl
• f.l S,|.|a|al,il„.    Tier-*  ftfaaf.  Oft,|,1  rfcaSO II,*'. 11,1 Ol tfal  111*1**  1*1   I tl  *  "
! -.11111
ISel^
lalti* tv«o Itrttdiil. had Iho Ihtll brfot* "" *• It* sit*"* H tee.,  1  h0osie.!|r  I Of-1
.    .  —  -a—..... .  .__,    .    .^ thl'tiil ttt,Iilll, Ifrdi««llrri|j1rt ,,.. JJIjl, ,
If'******!****.***!** l«n...bs.!IMl..lho- .lm. m „„,1„.1mt,p**m,ni,tm thn. ,..!,, BW*.
H  ,.,,..1 Ihf 11,10,1 d,lt1.l.»..trl„l  ., ,.,„',*  ,V,,„,„ilh..lbe «osv.  •", *'"•'
101.01. Htl lOtl litdOtO  1011*1 .afll. i,I., talltllr.  .,,,.OK'  lilt  USUI*. I.   -  .  '    li.li".
"I'lli-.   .--   ill.    I'l !■'   I"   I ''''''•
Bvoytbing Served Out in
riRHT  CtAM  OTTtE.
And k..'.....l.l.  liiv '■"•,
Trial
mtmtm*.tmtAttm.
ritn-sl Hn, .,  B„.| Vi l.irlrs
lorltlrrla thr rlly.
K - *• ...
■ . —*.., ■-■■■----
AKC,ARK-  uni£*WllSOII.PMPIllEIOM The
Imperial
Stock
,\ii' inm' ttii ii iiiui* ui this
, h uii, nnil will return in two
weeks inr three days with an
, min' change ol bill.
Jihin I*'. Rn i,
Manager.
.1..
ii..
"i*
Hin ibo grout
"t .'!.' Iill-li.-l. pej| ,„,,.,  'lb,, „,,!.
"illlln  !;:ll  ill,,.,,,  l|,|, y„uM,  „
•iii groiior unn thai ,owu in ibo
;'  IWOilj.1  IpMUof ylolli :nn
* ■ ■■  *■::*"::-	
Bank "Montreal
■bu- ,
iiiiuiii-
mil fn
imil in
nliln n -i
ii April,  lit
■I'll -IlL'lllll
Hint llu- In,.
ia
i lln
lliluliii, In
CAPITAL, all mill tip,
REST,
$12,000,000
6,000X10
ot tin
inili-
ul i
'bl lllllll'
iMppoaretl  la-i
A Savings'  Bank
Department
G-RE-A-T
111  fool, olit.lt
ml,, j Hai been opened iat connection witb
'I .I'l'liiluniil Ibis Urancli.
'I  l! lllllll
ctta.°._K Intel Allowed at Current Rales.
' niii*
Uiie lalll.'lll I .It ,.,,.,.,. | Uf Mti,
nud claim. I
nilaly  Iraani I
'„!'i;:i JJaI  GEO. D. BRYMNER,
■ i  ,n,.| -I,,*   ,'" Ima. Mutiaurr.
CLEARING SALE OF D
OT/IU* £cblU%V.    Saturday Nov.88th,
wmiour kothbb'b coNBKNT MATINEE at 2 30 p.m.
Herring's Opera House (IN Tlir U/jv
Silt llllll. V  N,.,r  *l|*l I. "'" "Ht Iflll
Owing tn ;i Change in the Business, we are Ofl
rI'l 11'' our
St.
i Sintili  ttttugkl I I'ii , >t.
ORIGINAI  NEW ORLEANS
IIirTtfrCAirCo
A  I ...l'-_;t- . ia||-,ll*ll|||( III
MANILLA
Cost pmce for Sixty Days.
   I  I."- '
■  ' I
'
HANK OOODMAN,
I
H. W. TERNAM.
lor ■
. - i'.ii...
ll wit,
' a "in.lllll.,'iiiiiiii la h. |l, I
a!.- lit ll.t'fl.'lltl.l.ll
I'tuin- .t.ii l|iiiiain,'il..i.  all
•  '   IISIB.Ua
I tba
LOAN BYLAW 1891.
•  . . it. ||  ti j. liul  "V.-. ■
Hul  \t m. t
' I.LM'l')   Int.,    '■
i .  I.* 11 m   mull
■ ■■ meotliigiwbli l. Dual
- "j"   11,1   III .HUl lit   H  | ll/' i '
, , .leu innii M itl llay i
lotl  "
.1.1.   nl,. I."   Ill  I  i
, i. j li..! t..^. i Uk ki
reunited lo Uii  huUl ind
il lliinl
,1.  of
■
- - ■■    .
Mi- iiuft  irtll i
■ . ■..,...
'uf ||
*... i I "iw *•"• llmmia,
i
■
1,-ai..  tt*i
■
i  . iif*  i •*
: H '
'lllllll  Will
. , ,'.
nM ri feu
i armaptH
All Weights .m.i Si*
LEWIS ftGREIG
HENRY  COLLjI-lSrS
CORDOVA  STREET, VANCOUVER.
•Hli,'f   Aft,
. tm*m**jtt*t
lli.l.i V.i.i Orders  Bedrock
I'.la*
I
WOOD
MERCHANT AND 6ENERAL
TEAMSTER
.-■ :.a;.:.i,:i!j. Vucdom
TRAMWAY GO.
IMKRIIHHAN
Time Table
Uti.\'|iA>
v  Van*
■■-H   iu
■
Lhat v
Itir!  T» '.i i    -   \   *
THE  HHUAt)  DOMINION
'■•■»• **i it* l*i.*i tram  t
tt...  t*m**l*
'
'
I
1   ■
■
• • hmt* imUiW
i nl lrnli»nl<
!it*utura ** -
i ■ •• -
N  ll.  ■  -In.  U(l.i
-ll    .   ■
iltnl.lril. I
«-ti aa|,|^rii,,| p*1ag  (.. lit** ,»*,
, Uu
i « -utikit, eiili ■ - M
i»i»i
• W| It,
■ . -
*
■
■  ' i
A*. **|i.Ki
'
uiur*
*  i ..tliMtN
tt»i*  ■
ORYAIOER AND FIR WOOD
McKenzie Slreel Loao Bylav. 1891. _
PRIVATE TUITION.
I li.r.-...*e~.-e-~,..l.,—*f .fl.o»-   \ "-"'   M.lllR  l\
,..  lit **|t—a  a. t-rfalaOMaat S*lf *.   '
,,.  Mt.al.l* II. Ill*  a,  la.   H.at-af* MM,
t*r»1 Ibtl  He hi,
W.E.FALES
IHE UNDERTAKER
afi
* * * *
* * « *
*****
a-
a
•••
•aQUILCENE
Terminus of the Union Pacific and the Port Townsend &
Southern Railway on Puget Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
Situated 30 milei from the entrance to the Sound, with a magnificent I l..rl-•;  Nam i* the
lime io liny.  Get in before tin- Noond lection of the line i- completed,
Address nr .i|t|ilt  |n-r-..*it.illt  t*>
W. £. DEVEREUX <fe CO.
AOENTS
No. 34 Government Street, Vietorin, B. C.
*A*
a
i . *
. . i
****************
•••
a
■  il
'I'M III
_.__ JOHN DOTY ENGINE
'  l
■ wtll llw n
****'m t** <
■•■■  ..  '.
\-  * .*,•••
■.l-l amt* ,A HUM* II atll  I*  ****
***** Mniain M *mi *t*m*t,
■  ■
H**|./ lltl  I I |Mt*"*f I  "
^*Smh
. Firiilii. aod Howe tautap
it. c-R_a._k:h3.
and: MAMIFA TURIN!.: JEWELER.
Next door to I. W. Harvet  Hu i'.<kk.*.
COMPANY (I.t.l.i
Engineers and Hill Supplies
****** t****» i
a    ■
**** I NmMum*   s
ItlM
tta-tinla.i-11.
I«i||^l-*A*LI
***** . Naii.^al
******* >ali-Mll.'.l Hit,.)(•«<• *t •■
y*r hit**** M ll r ll\»<'lltl|-i
. Jl-ail twin* * ltt*r**m*t*tmr*t**t
If ****m ******** U« I *t ..-I I.
lNaia.t'1*. •■
WeMtvl*
n.t t»if.i. I iih ■>.<*■  iv-ftMed uh| Maith-a-l* _..
Hn Iimii.-  ll ,t  , ■  « .... I • t .,. IMkt* ■ tall l.j.li IN,*
1|,-S|  "k«t, I M'll".  I  .,  ,„t4_-»|l  il,",llt.„f ..!,H  ,alt,tl,..t  IF"
Ifttfliwi. ivtim I
'• ■ ,»•!• IN  .
Mr Mini
Illt Ulb I I *Tlllli In 1 T*t\i
WOODSPUT
SILVERWARE
Mm Pacific RaUiaj C-WfiigSi*-^^'
•IS. At*.*...*. Ibr
.■•.tti..!   IS  I .*Ofll
i-ArtricuivuioN
TIME  TABLE.
Ill* i h,jB«aei I IUIIn#*
.^-l-.i lllli.l   .  S Nntl \
Win. ([..) I..i -.t    ., ,.
nMaUlWlMliMlMli tt-
•hMnaftlH^iati* i*
tm * ■>. t*
P**t lhe hr-tl n tit.\ i, kn tltiti nni
11 -aWWIM %**•** *** ******
**** Melt, tmt* ******* i-4 l-Vab
O. P. ST. JOHN, Manager,
t. ,*..*. i*'i .i Mo. nan Oordoea Street, Vancouver, » O
' i ..u ii A***i
mttir iiti llio md, I 'in'' i maenlBteei
•i.-\, in.ii ..i- Inm  NO OLD UlloiMVtlRN ■•i»itii  IWl -iJi'--»»m et late
V.f.' /Vi'*.'.' ■»'''!'  >  rati iml «  \i ************ elll I* mii.i- '  !■•  ■■ >*****	
- Ne  „m
■
a* IV   l#H»l   W^ '
•ofrtrt
,1.4  s,,t Ihr,
llb.es   .
n l.*i!rlio,. of Iht sot
■i *l  -l.l,.. N  II
• 111 naa
1 »rala   Tbo l.'alaelil.,*
,   |uli
,  .  ...
•   1
1
,'• tnltat  r*l
T.r,  |.|,f
NOTICE.
nil trm* **** ****** at *****
I*,,**  |'Mil, M IIIIIKHNHIKI. riUIXB
m    *   mm ***** **<*■* ***** I
********* I WteUMMaa-i i* i.
n 'il  *4
..., ■-.. t'.p, ;•*. ' ■•- ^i  e to  t-r* ******
ll>D
7? I llw m***r**-* •**** ****** ***** A***
I ..„.,*-■**,
isM \*m*i ttm* Tieiie I
lltM I ******* tt***ih* Am*.
ll M '  > Vmnenw
li oo in .**• ■■*******■***** *******
JU8T RECEIVED
nteei et****** *
CELEBRATED EH6LISH
t!/..«t.t,..1 *
ferti-n   *i
H<n'ii  m
ttiUU' U-ttm* t**t*Aim '
TiYAI A QQ-
*****
CHINESE LANTERNS
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
ll*.    l»  a  ..«-f
******* *ir**t. ****** iw.oi.
tts'**! itni-MMdWi.
MttfiJ   tr   allnia  tl    •'•* Hmhii»-i
VICT0RIARICE MILLS
Mill*.
■ Illlt.llt  HlriiK  lll-MMIMII <■
SI Illt I  Mill I I  III lllllll. II.I.
iii i liinn  .n.i Japan Rio  Wei Mt-.tl. kite l-'lour.
t lm Rfcc, ■ ti
, ...a....».- t* ■
•  11 la lav
11. iaW.!
•TILlUHIIIti
FONTHiLL NURSERY ^isrs;
Hi Itmo Va*.- ».'* ^<*ls«to4 Am*.,
■ Bm-
s  -it- :•*
IhU. 0,1
a
t%t sanaaMt 11**"** *******
ta**** *-.!-,-
- v'^.'^tit;.'*, *_.*'*:i
'.i«oi.. stiiib.1 wis.stth. :,.„,'; *.,,,.
«l....|  lilillH   II.  • . ..Itr.*********,***** ,,  ,. ,
STONE & WELLINGTON.
• HUT
l*...f-, ,i,p *IHIT
Jlltll, l»h. M.  -HUT
.,1 lent 1H.IT
«HiiT
iiiyao.*, *-„..T
SttiSSiV^ !Li«"««^!ii*c!_v*' '*>" :!i;jf
IHIT
KHOOTIRO SEAHON 'HI
llr,<e*tvlMell*H( ff t*i******* * fee.
*,**,* n->i|i.f Mt 11 i ni  ai-imr l't**
.* .'.-4 **■*!****.    t, 11  ,
iMtrndtd t.t wrtto !<• iii"
i ih Ui{iiH «*ttiii>« r-hnrthee **\
•*i**4 iceepUig mii.i'1'i" ttmt
ellliMl bifli I
■
kiTKier,  S***Jtt* «!• t**w*i-tli
ItlH  Hnl ;i ihiifthillVnii*"
.I ****** **************** *********   .mt*nim*m*****Am**i**^m*mrmtm* *'
iLlZ**m**it*.m* ***.•***'* *■* * I'l  Ntl"«\ *•
^^M^U^CSy <U»ril tv;   S*** *** l ****** mifrmXt***^   *
* TW<»RlM*MII ******** r.^"*l'*" Xtmmt S** ********.   %
UY 1 WITCHES
********  iii-.
GUNS
MERCHANTS' HOTEL
.it.-
LOW OH OOONTER
I ..l.alaelaia  SllOrl.  t.,i|-t*,t.-  I'. I1. IL j
H*|*.l
*
Opt* Ot* ind  Nlghl
VICTORIA ROLLER FLOUR HILL
HKl.Tt lilttsn I tlllll II «i il hum.
FlrlHII. HlllS  t\l* -lla.lll*
Noe. 64 and 08 Store St.. Viotoria, B. O.
Hlterl
, tiiiiai.tiiH am*
,.., 1,1 m Ittl II
I'' ,*,*a|, .af  the, OftUfto  |,'!,'li'»t  ""
'ti'.O.IIail Uaa- Jlitalatf (t.ln
Ilk, llhr  ,1|  I* i.ttla.ailloltll,
'ir«'  fall slti-ll intlfa In'*" •'• 1"
'brli |«r afro lo toio,
ffotS
irio,
■ th* ttt-1
'  r tr,.| till
1  I" Iirifli  hill  titOHeb  t.llti
!   |*.a ||,a  .
llae*  lllial  e.tn  .a|  1..I  |. it
'  '• Ihill JMiat.i.ie litt.litl.. .1,11.-II
'if  |»t ,,,* I, Ihi- hllhnlls I" i'ii .,,
'».*   "llar  ,„,1  arorri  are"  roormaaili.
>i"*i»tos,.arh .lama|H*1 t'l *•-'
'l*'  Uliltr  rrf  1.,,!,,  *,.. |.  ,,•.!••>  I**"
,« tl"  b,ho. totes* ,br *•*  ft****
.,„  ..«ii.  •>.  i—ol_____
,0 thr *****  Wi*1lfille*tlt  A'.- .1*1  *ol!
I.r.   lejr.Or.rt.r  1  I
II  !■ . fill* •«. '" ' " ! " '
llfa.l i.l* n,i,« .*».
NOTICE*
B
ln» Trenm nml Fruit? !n
■ Tt...- 1.-.i imi li ifMHM tlloir  Sl'IIWHI,
******** ******** I** *****. '**<** ***m**l**-
I ifl .   - •'•  t* ** *•* '*i'*
ity
J. P. BEHHETTS.
a,-r.*tl*ti,, ■ •
■-,!*.*,I aftit ,*.
* tbr.!*. f^aMSsll-Ji 11
r.1 tla* tO-Ttt*..,
I,
fooolb iVno
a-. ,.
*", ■  .  ,.a
1 MM •••! lie -It 1111 s l,t il
l.tl Willi... aa*m*aor*. • I ,1
A.l *.**•* ..... II  itttr-.a p.  »
CHAS. E.TISDALL
BBS MCI, lUCWIBL   i
FRANK BOOTH
***** * ITT
.ill* oil nil inai I* .111*1*-*.
J. IIDill, ftertHlB.
0ARE8HE, GREEN it 00. -;"
ooMP-vrrx-, limitkd.
Estt of llrulinfttllw Mill, atlwa-tn tt-slttv sod llawht a
Mtn rn n ni    i
lln** tnal  H'.aa  iteefk. 111110* ini Ullllnorf,  Kojloo*. ItolaVn. 11H0ll.il.
Saw MIII. t'.SOlO. atael Atria aiHtinl llarialfaaif t
llar  IroOM'l  .*,f**l. I'lill .. llitflt. Illi..  .ml  lti.0  l-It.lsli. 1-llalO,, -H .
B-VN-C-BRS
llrlTtSlStit Ht.. Vlt-fflSI
D. HtOittLlVRAT A  Me-DOt'-l.tl.!..
Mtiit.iai, |Hft. lor. -i-  "
W A KVIMLL.
Mioilt,.
.1111 4.T   tt
K^4m*tm**m*i -i^_-^..w SCAVENBER.igB!s5**
. »l»i.|ioial.*l,!!.'. ■«.. ....  \ym* *-,",,f*l' ■** nm't ** ******** •* ilt*lllia«t|ll!.»Cstlssi*,
ll'lll.  -,'■'', \   '  . ■"«•»♦ ••* • lS.t Tn .. .ni" ,.  „._-   .«»_  _,_._.  inOrltwifrweMjIiAtltwlttllo, Werh
1 U»ag;. LI0U0R8 AND OIOAM.  n_SyWSU*"
ri!A»*^j4'tt_r,r*2!.v
n HM
RE1OKSVBAO0
"  lljoyal City Market
M-r^^x^"-, *hole8ale_ano rita''; Meats
eetM* alt*.'. Ift mm **ri
•ma* .IM-i'«ll«    it tMIHMMliill. l^efaMj.•'">'" *)***
i***,,.  Mil Wtt*^^^    ***•**»'**'  *******
I't-ata*-! ****** eaeieifpcH laiea. Oi
'- ^"Crrilit,
•KMWi
r*m nl tattvince,
Nni M, fllf.
!DEALERinPRE8H&3ALTi
aoKNTa roa waua, nutoo a oo
rBKK 'ITT Hl-.I.IVI-.IIV
FHONT It „ll.tl ¥!**«■. HI***
. I
I JKtr^b-t ,UUL>b KtrmiNHIN I b
Aud Others, all Good Lengths. .
THERE ARE 0-R.E_A-T  BA.RGI-_A.I1TS
Of Wu Would Not Toll Yon So.
WE
ARE
Tli.ii ihi-. Notice ivi
CONFIDENT
Wiihin
.111
I l.ll s.
Entire Clearance
GOME EARLY AND
OGLE.  CAMPBELL &  FREEMAN,
 THE LEADING PRYGOQDS FIRM.	
NEWS (»K TIIK CITY. ,,',.
m±nD
BOY1'
KNOW IT.
if No
laay* I ii
ii II,.-Ui
. Ilium,
i'r iliiiahull lm.'
lull r./,'|„tf,,
/'rreeee ...r- „ |',,-
Ir.lil rrti fl
rrtiiairnt Irt PlortM
rrr taaal Ifffeeee. ilial
,01) llll llliu' nut mil!
II In* i lii- lull tl Null ii
I'lul III", lain, ll I))  -nl
mail lliil-li riillltl imiii
I'nt'lli.i .uywliaim,  .'
\w
Il.al
.Ira* .f.fa.afa.aaaa.
\aall,*.  A..|.'lll.i.-lil  l.'t  I lie
(Tl'illtaa..
N.Il.al I1.'	
la la-1- 1-   a   Halt
I'lllt,,,.  a.l  Tin..   It-  '
.-..ill. f I a 	
.!..,.
lar  I-..a.a- III
11.-. ,11
ntilltod  run
HI.'Ill la'  llljlll  -l||i|il!l-ll  laaalal  I  |ll||l
ll.i   IIP IIU-.-.  llllll  llll'  lum-'-   I-   |
U.I..I with it- 'mn im- brill    i
ht|. !■• .liul  lli'lll  llll'  I .* 13 "a* .1 *  III | '•!  .
li.iiiiit.n  Iiu-   Ki'. - *■  li  •:  "
I i  .   - ,'  tin- Mini
I'aTleil""
.'..li I
II a'
LOCAL BBKvmxi
ll
. I-l..l.l
or, mial lull tn :— .itii.
hi' lull I'l'iil ae'e'eeriliil  I'l
I'.ll II. tl. II.
II".    Th. poopl. Whi  0lie'IIU'"!  ""ll'l I
uu nt tlii- iili'i't'uf liiliiriiiatliui more the ooo*
l.a   aa .11.. |, .11 it I    n|li.-ii".    laalll!|l!..|i I
 Illaal.,  |*UilH*'t*a   Imillliifatlai-,  I... I. it.
a.l luiii'li I. .a ti.t ilriiiufiui In.i, nf Nutiilii-r I
.1 li.tt t.-t)  II-  I'.  II.  ta. A   Tlia-)  la.l. I
l.i! I....U.I..I il... ii,iil.tli-iii iiiiiI tl"',  lauiuit
iiiii llliaililia'  laaaM  i'tiltllli'l Illllllli'*. It .1  <• .
I'l. ran hair "ai-tiT'lul'' |..*rti..*-l*.n. oli.it
* i'lii Uiit may mraii.
K."
tin. ull,"
iill.tl. I»,ll!,-. !lll|..lla
ritiLi:  D.6 i utu..i i
llobe'lt tt.alt
a u.ii i.-i. i.i.ii
Tll  lie- *ulil  li-  i  .
Itlltialii.l l,a.t.*l! .-  II
t-aa,||fur,a!'i''** UaUl  '
a lillil. "II li"Hi-
II. Onj.II -. ii  '■
Till' "Illjl'lil a-
l.'r laa all"! Iur.** I.- t ■ .11.''
AS1-IHANT3 FOll THE COUNCIL
IN  SPECIAL  SESSION.
READ! PERFECT FIT
II  0V1B1ITUD.
I Ilial Ala'lil fear Ula' lilllul.* llnlaa-lalai-
Scotch Tweeds,
thi; finest ii ihe world.
,\n imiiii-iiM. ii.st, „r rii.ihs„f nil pee*  ,
t'ri|iittml ,'iiintitiiily mi inimi
tOOKINAND SEETHEM
W. J. QUINN.
THB LKAUIVM TAILOB, C»ni-U St
■taar C'i iluvA , Vatit-oi.var. I 0
MOTHERS
IH. MU  I I t  IMt*
GOLDEN OPPORTUNITY PASS
SUIT FOR THE BOYS
For Gnnil Inv.itttuiiiiitR ru to
fain:
Real
Estate
Brokers
Atri'iits Qiiiihu'n IiiNtii'iiiitiii Oo.
<"
laaal '.il. >
J.E. PHILLIPS
Ai'iiiNti'oi,,*;-'Vttuiii-; Bliiult, Coltiiublii St,',,.,.
win ~~
Shavinn Farlors
■m*
COLUMBIA
BTIll 11
1,1,I, a,l till,  I
*****
PflTERSON AND SON |    QAMPBELL & f*[
II An' i'i
*l tttn ht*< ni
, I., thu l.'.l".i. *•*•*
uii ii
■■ Ur Iin iliin iin*
...*  Ctt* C****U **'U"'i  *<1ittlirr,*tt'* I****
I tl i.u v  /."- Jtilnl	
...-.it,  t*«- .i At  a ipoctll  ntt'i-tliik* ol  *****  •**!
■... i*.  ii*- count ii in'i'i fMterdiy illi t ."■■' ii"-
t.'t i.ini, mini >„n.i- ol ibe loreafo Butiiiii to D
Ult, f tlmt Mttiilliirav tm I.ulu lili&d, ll coBltdor*
***** ■•'<" » " " ' -•""'• •■-""""■• FOR IHE Y0UN6 ANO OLD MEN.
iialn returaed I that i»Uini in tin- nuititiiiii. itn- drkliit.
Our Aaortiueat i* Miiiiifiivul,
Tti** Stylw F-uhioBibli', iad
Tht Viltlri lU. rtloe...
lum
sii.iii no ui i"t 11 i<L . ■■' rein i" iimi'iit
Ooi imm in ilreuli hlih tMuifa
Mi« IVIIIlim*, ilr« ik.r, Iim wm*A \\* w l!l( u>eronoulM
I.* iiii;i Ic i  i. Uoon 15. •
f-.r i.i.i.i-
in ain-ttii'r
V  i
Voa'll
i
irj
('. It. Towiili-y is i-iIIh
Iur okirliil Sec tA*
i-oluuiii.
llf mr* .ini tali- i,..,i Kaodl]
ai Uir Urotti Itt -
tin hoim Judii f-
Vucoovei Iwl mthi'
.in  i> *   ■
It..! tl}]*** H
Orotw   I
ii.t.t I*... i ti
\
tlm'.  aiol  lhl if  fi.i.'r.i-
nit, ••»* -
iml villi ! .
Wmi iiil- IM.. r  Miki r*  Apbh
Albion Irt'it Wort   Wtl
I
A tri thll tbe I
QwwImI n iiiiii i belter lo i
furl Iluli It. tin- Ull  <
.! * I
Tbi'  lt--l.ai.-i    I I-   .
■emtwr Um UoQua II
I :    -:i.. .
Tl.. nun ■■■
torn mm -.■-■*
00 btT »_> 10 Wl  i-i   >l'
Uj.Ilttl k.,1, a I.   ' ..- | irt)
For a good born n i butt)
Crown  Mi* ■•   A.  I.  Oil
*
i   -.  .    Krmi,  IVi
brtnde,. ,  i
allli  itutii.li,■£  ■**•■'■   II.  ■
t ' .
u *<• li ud
Ibd a •
•ut.. at i iei it tbia ].• * Kei
WimM j.in fivor mi i[ipro|irliUoo For
.■f Un'laml ami Un' t'limirut umi nf i
■a.u'i'ti nu) vtl fnriuilly rallM.
Upon molntion nf AM  Kearr* lbe
it.i.ii. wn iiistriti-ini ii* vritfl in-
furntiin tlii' Itbitf] tomnlMloun Mut
tiiit iiuiitiiii-i *** imt in if und for nul-
pnrponi utepi  eitii thi  apiiruui
nf iiit«t'tniiHii.  tin occurrence ibit in
ilun.I um rceolutton li tbil thi """
nlttloun htw a'ratiiwi |H-riniisi..ii tu a
nallr ami food drtlmgl t« liiinl in lalwr nrimiUailuti to Imli) a nitfUii* in __._
boveldrool nnyronnunlty. tin- luiittiuiB on SatunU) ecenlnf.  Thi FOR
;-it. (he t..iii.< il e.-if unatiiniiiiiily «l tl,.* t.|.ini<'ii   (|i
imblir taill- 'nine" ibll were lbe ttie ol tin* litTirr ruem» j..' . , ,   irXwV
And tin'.i'ii 4i-.it ' .raiitnl aii> mi*- Uilt ii ».'. I tital.li.il  t* ■  ,    .
1*1
i *
**
WHOLLSAI.I  ANO lltlAIL
Boots and Shoes
Dealers  in  Hardware,  Stoves,
Pniiils. Ci'ocbui-y uml Glniiivi.i-.i.
Oils.
-. uri t Hi ■
• v. -  Tiui li NMneihlni ii"'
--in f..t tl..'.iti in provide.
I ,,r t< f) Mmi. it.- iblll I-ii.  » ii. r ,,.!,.
Kewei ,.■■  - itou b r|i»rl. ai
nf iiu* witervorbi ijrili ■
i»*i aw
SUITS
Tta*. "HI -Ull
Thr Hilliouum or ll r WotkummM;
Tht H-t.tlM I'I thr I'l.'I
Th* PllifrMIOO.I Hu Of
Th« H» ihil ii L..I.-
A GOOD SNAP
Hrt. I.I*.   ' ■  ' I.  te...
I.
I.
tt!5 Front Street
*.
Bnil.li* i*s Hi. i-.l u-n..-. I.'...|..*i.I ii*. Tools.
Stov.'s, Guilt*, nml Wiiiiilriiti'iiir.
Tiiiil.-   .mil   Po.ili.it   Cut I.*,*)-.
Dnit-y  unii   liit .-Itiii   Uti-iisilh.
HuiiNit FtiruUltiuKH ol" till l.in.l*.
Hnilf.ilii;  nml  aStiiniliiii;  Lh.U|is,
tfa' fal - - f.ll -l"1 li ul I !■
In, a wa" i-'l- I
Chi*'.*'anil Hiilii-r iii-ii. .nul'"tl
•llll Ctiliiinlilii Sl ittl
N.iw Wt.Htmln.1rr
I   .1 !"i. 1 I'i'l  |.fa,.*l*l,t   *.l.ial  HI. ana|. llllll
!.!.«  a.l  Till: . e.mllieittle lilted* attr alite  ,e*,a|  toil ro-
■ ■!  .'Itl'll*!' f.riael laa llae lr  |.f,'|*'f  ..aaf.a a  |!"l lla.-
- -it'll',  .liul if Si- 1.1.1 MM) aeiulla*,l aaljiaillni.l I" I .■'.!■ i • j.'.IO laa'l,
■*,. I ».iiiiii -ay b, alt tin'in. lei Mi-loli, .-niili.,
IV, lull*  t'i if'.l'  la'li'f* Ittlraf  Ititi.ai
«i'i-«ii sail,  .t'i -   III i.i.t.I  tank*  i,.- l*iiae
..•a.  a.f
tll lllltlll
I' .. I'll
J. B. Johnson's
1 .
I  ll.a ll    I .
hrlal .1 tbo  IVntnl  M. Hii.ll.1 . hailrh.
i . !.   .ii-i tin-Jta*u
Mill.  .11.. t
Ml*. Haunt ..f  |i.ii
I.r tlaleroiaia sin, |.«a.. ml. i.Uu. I'm, u.*
.t.l. i.ai...   AlJ I.f,,.. tl.-  llOtr  Th.l belt "l-a.  Il*l  OI|bl  t.a till,.
till  mi  1*1 •!•) H.l! "'Uillil ll'l'I" "« nislrrflthita   Ilrr  ItibjeKt  tl.  "Tbr
•   AM. K ■■ tiiiil* ia|a Kn,,: laia.n,... ri*,uiri.ih h.Ut."  Nn
i < hi  «."i!'l |t,.t—i , .-mi,  .„„  ,,..,  p,a,p.
tti. v.l   ."1 ■   li,  ...
"I I HOll.latOM  r„tl.HU" I.IJhllt  |.*r  <lae*  f.Oai
(hi *
ll'lll ,eatl lull a.atli. AU. I,*"i,l,e-al,?
Imid.
I!   • ".   atjlae.
I   !  .  .
l|t  |  M  \  tl,..|.  ..fti, r ll.t Ollht, lh
Where B
is
Webb?
ou
Front St..
•t foot ol
Mary  St.
If M ih. Iar.fi.
it.l I..i -,(.--.
■
* in .i.i
i.*-i. .  I
|tr.|l|t|..||.
l|  .*<  1*  I*  •■
lll.ll  i*
a i iiii tie e».
tm*t**r lt**m*Ut tmlttp
i  Al a mn imi «f  tAt ffMt-i
Amit-t-ur Prantiti*  JUMdBtlOB br
.  ■
I a'  .- . |
*' "" ,N* lltlmlr"
I '  y'
Pit-) i-»
a
*    *****   |
i.tt;.* ta. it
iVi'lt!"
-let lit, •
'at'» ■  *  ■
******** the 11
*■  -
'  -if (t-.i. 'wti
• WBdrredbi tbr m-feu
1  *\,x" Jurieit^wiMrrmittiihi  Tbrf.. u a
ribleI t .',fa-n   '. ,  i
In ibd ndMjMi thee bitr .  »n
GUNS
.  .  . V
.1. 11(11.11 11 .
*•  ,\.«slt.i  ****  llil.
'■^T.
. .
. .
Our iiniiiftiii- Mtot-b
M.'iis'
of Booti nuil Sii,,,-*
Hnntl-iowtttl Ball
JUlt lll'fll ..pciHil out
i.ti.l Gnit.*i'M
Fi-.-iii-h Cull
Mens' and Boys'
nnd Shi-11 Coi-.Iovi.ii
Heavy
with cork sol.'s
Wi.t.-1-tiKhl Booti
Ladlaa' Oil Oont. Kl,l
Mi-srs" nud Chlldmni'
,,n,i p, i,i,i,'.
School Shoes
Billion nuil I.,,,,*
Very Best Quality
Wt* art* .S.-lliiii-. Goo.ls
Boota Made to Order
nt
and all kinds of
Rutik Bol lum Pt-ici-i
Rt'|>niriuic  Done
COMPANY
Mltaitf.tl,uii'if-.  .aaai  11*1.1 r.
LIMITED
... S|.<.
I  i.i-  l-*s rrr*ttr ts-'l l-ra.-it. ,oal»ii<bi...,  *■ 1
..f 11. Oiita.!*,. 11,1.-..*	
... .  .  ,   |
— —
l-l 11 ll* »—
,-il!   •  ■
1 Ilttl. | |
Mon-Ibr rrlore nl  Ml I 11 I
fi.* U. • |h*t in.,.'hi. oti   -
ili*. ,
mrla.00.i-al ,• Ih.l ' I  ■
lai* ...-.-ait twtai"' • -tl'  '■■.■'" 'It'  "ll  "II
■ '  Ul  I  ■!.! S..e,|r|l>a.tfoult p.*.
|  .i  .t.al*!.!.. boll,, li.  ,ii  ,i,t'
nsUiAJs
*"'"! -'"   I'- " b* .tsihl Iblbk ot. hit li.'liti-
*   '-imal .11 .*a|ial to liililn -
• let hull, boll, nt |.olelk llto.  Ilt. till*
:'-«'.   '---'•   HO.
Lacrosse. Cricket and Bale
Ball Oood*.
531.533.535 A 537 From St.
NOTE!
G. T. LUNOY
«.
A,;, iii.   i-1   Llm   I lot)   Engine   *
A K. Willi un- d< il. i in ill kind i of Mnchint-i  I   Ion Tc. I
Company, Manufiiciua-rs of Irnn-U'i I    I uis; John C..ui|-
Ih'II, M.iiuif.ii inu i ni II .ii In, I It
Parlttr aud Cookin-jj-
STOVES ano RANGES
PnterNon Ac Son
«.
• 1 ......  II.. bolknt hi. list*
«  l.a-h  Of1
... ...
I ii.il  Sill
It. •   ''
--. tahltta i.111.6,IOi|r—teS
Tf  -n  aS „  ,v,^
f*-laI«.btof  IMt  Ini, - , ,
Ollttt l,.|.1..!
•."-•'" ll' 11*0.' I.ini.
, nil
i   *  ■
•  .
llllll- »,!J,l,.a|    * .  .,t Ibll
Itt '
Tbt Ir. .                r "*l siih ib* ub
tsUrni., tnr i hi. ..I  if. I'llblo llw
Dkkitai, i l.-i Mii.iiaii,. a. • «ii..l villi miMiH-
il» : ni. ol                     t.ooot mt
mra'a  l»it«.r: I ...l.t 1.
•11"   '  atlol»r  Ileal  I . al I.!  . ..,..-«
ftttlt.l l|t*l  IfaaOi  .Int..  I I]
It III I
SUtMr, "I  ItllllM  let,!.,,  if.  ,i. lil.,,
'
I.H.,.11) If.    || t.att.ll    ,1    0  lit. ''" "   ''""'   ">OS«»l
Oplwlltll,  ni.fi II 'Ot  ll-l  ".a-eei
*..„...  ...  a.  a .  '*''"'  *H ttVI.lolU.o-.  r.a,.a-,h>. ,h-
^ .,a,i.  , .'"" "'*""'  '"  *"""  ''*'-'"'-  I"*'"  T..SO-H
MX*, aia-l II hi'  I.-II  .1.. I.|,r|  |..||,  .,.  | . ,.,, ,
r,l*J* Ik, ' ,'i  ., ...-!   .til llao tial Ita
. tint it aiiiitbi* sill I..,!.*, ttat* ttm-tai*
*"*> I,   1"" tlal  lM.  II-    l-t'l  laltlil  .1. ,i. hso-sl.  latum  II,..
"'  ' " ' l"b'l«0l
L.talimil, rlr. ir.r.i,.. ,„  ,* B,.  .   . ,     .
10 flttll' l,"l."   1 f s,ll,..'.l,.,.,.|. , ,
'.I  I'll!  I-I.'l    .t||,l,  |.a    .
l.t.t*.IB..|hal'. .Ill
Thi-srllhot.si, llm  ,1,, .i.i i,.i,ii„ ""' "
Cnmi^it,. • ■  -t !•-i-.i. Mill,
to. th* Iki .In  ... t... i,  t. <itl!titlil
dfl.il litem It. „„. , " ' >'" l *'"! if lltima.l.lt- ..l)...,fl,fOf't.l
UmltitliKl.ebl _,,<■ la  -  ii I  Hoi- |ilt|.
Sh.Oi  lll'fr.1. Iiai.   lill.  »..,.,.|a,| b,   ***** *** ******'t.W*a ll
Mr..,.   A,'.tl l.ibr   II.. „  ,...!  If  .1   ■ la.l'fill,.
Moon, iht ..lli.it... n...,, .11...,. f  ll  ll.,-.in.
t-0»|*n,.ll,ll  la,   .been  ll.l'  I,.,".'  »' l;   "   'H '-*.. tl.Ol
•III la-t.ll..-. '  HO.I.I.I
mi.tt oi.. s. lltl-      I      It   II  JnhMtoM,
J"'".' "' " .l.t..-.|i,,.,.!,,i. llr.lm .,.,.-
"? -1  ' ,*'" .Hail..... .ri.,.1 rolt.1,,1. tt...rol„.l*rj
JT^.1, h.V"„"''"""" ■* •*<*•■ „.*  .!   Il...|,t.   la, ..,   Tho
*****"""'"**'*" * -i..,',. **i ti.. .,.„,.,. .,„ Umn.
Thifaall  .altaafaaj »|.,..|. f.l,. II . MU  f|ll   I|.<ai0. Ill
tt'tlltOl!,.!.. tafia-filial elf tlialjeeaaffaal.  aataiet   lr,   lla-  |..fr,  |.|„||,rf.    Mil.
I.UC til.hlOlil*. Ilat  Vtla.a.iii.t tt'..fi,il,t  Tl, leaf atfl Mt J. I|. I.  >mill, f
f'a-a.e IS ,....
| a. | r*,|a|t  SltoM. ll Ua»*» •*!» «S,1*
.Lltltl,., -ffratratai, .!■  'afll.i "1
it,   '   .1   ■   |   IL  f   .  .-! I    ■  !*.!   I,
■.i.ts.4hl0l .a, h, st.Mol ,*.*.
shkb liiilali.e.f ran lb* *1>» P*rh
irtaorM. its h.,r bol OS* Itssll .M
Ibtt I. lu ihsnts Iho Illo ol lh* if
tl,hl. Tho otllOt nl till* tit Ibt-'
■Hit J-IHIill InfHHil nt to, fl It,
lllh*l|«tl* shola .'. In IS.lt oh tb.
hiitoio ..." hltihts, .01. Ill* lllllltaeft,
t'lillt. tbt hnl ol Utllatst
10*1 lie* Ba.», K-Ml.OI  t.f II ■«*I III
.f.a. tla. 1" I'*,  (•  |*lillbU. Iht  HI"'
...  I....;.,,-,...I  <,i*l|hl    IV.^.1.
.|,<.|lil*|.|.*tl,*a,,t*,hmila| hit. II.
aaailii'-llllr llltl tiosie! I ihillsl
.., n 1.11*1.  Tta* USs* *hr* not't,*,* lb*
Ot**l nt .I,**** i. ..,.* nf Iho sot*. In-1
|.,ft,.1  ,-f *.|.  nf  Mf*  to,  If  |.|*r|*t
tlatttt at* onl ,h*s mh*If* ap* u*at■
ili I, l4l|atitl lo Ihi- **, Iho la*.,*
loo* bf lh' ISl|M|*t  ,!••«* I> UalWaall
«lo .lol s.oaii, |t*flsthtsl ll I* t**t-
lnP.ir f..| Iht ,.a*l ,.*.,.*. «.l tl.*tt,to-
,ti.f Ihtl lit*, btti- sow Is llltil MMt, .
*aS.S Utnfoslht, '|Mtl)ht*l toil',, st,
I .!.,! II, t,,., aol 111 IhrM silk |*n-
ia, ,ia-**  tl * mti r ,.. llol MM
lh* iSelOtlal Nl O  Vl'tk  aa|et,'ilS  Sim _. 1 .
ihtltOtt-tr * llrrtll    1-tl.l. St M.II  Ulll* '   1-1
1.  "I tttllOllla*  OV-t Ibta. HI
t Has, It,
I ohms
REMOVED
Tail COLUMBIA STREET.
Boots and Shoes
• t     ..
t.     ..
11     it
615 FRONT STREET
Corbett & Cliff
 B. MARSHALL M  m*  H  ■
Boots and Shoes DRAYMAN. KflAI
it ii.,.*. rue.. II *AM m*\ m
... tt v ^m m m ihi
koak:- wood
T
t'nrm.r.,,.. Mrecti n|,|MHille tl|M-m> llensc.
a   i   i   i  We nre prepared to fill all local ax
'OUNOAOENTSMEAKINS
FOR SALE.
a | 1 Ill, IVI 'l.t
I S.al.a.*.!., I-,. H ,f |,
It, n  It.*.  K  {,,.  |  „ I  !
ORILL ROOM
HH..tllliiiiiii' .I'm
lilt tils.* air t*a*i*abW' .
IO|lbi'Si4h 111  I'*  Seiko, tatihttlt-,
. ill.lt'*   ,S4  illStileilSSa. a*.
lhll Hit tt'iilsalsitt, 1**^.1. thosM Is!
ll Inf ll.l-  ... .,!.,,, ,h. laaslltb*
tb* Ml.t„.
la*  -
II  11*1  *,,
[ttf tell HI* 1 „
llr, *!♦»— atflrt, la.
iitsWv , i.s.-M-
t.irl  IL Hat,,la.l,  I l*|   lh* 0.1,  '",1  "0
-  i "i-t (hit n tsllttt, fm*
" noi •it,.-
UI.I. I. tot,  be*  la-H  1, MV   'I •
ll *ot Oajltn to Iht Itolll.t lot CMOa°*>   •  •   ■ .1  ,*!..  •  ...a
INO Strut!)  tiRl.ib Sl,lt i.4oS,I.Hto.ll;a,l.it,«a,.,i.
• "-•--.  I .*•
t.f.... mi—a.
....... it....
VANCOUVER mm
JAS. E. WIZE.
MacLaren
•e-   ROSS
LUMBER
-f  Co. ltd.
IH.I.SIH1.. Iti WeMmf8Ucr.B.C.
i* ii it..!..
foreign nr.!. r.i. t liiniull
.mil I'r- ••■■i
LUMBER
HhiuRlei. Lnllisrtiiil Picket.
tyA.iitr.il'- work il
Slii|.|iii,K I,itlilf lb) li'
eef It III lltiwirial-'illl.
11 MII IV, Sl I
i
nl Ibi tl llth* ui that Indole,  ,
''',f*^***S,X,r* .
I'lt'i. .*. wtitl ttlll anoossn* Ibt nn,
lain ol hl> loUiotil ItwH'il* In*,
lllll Hh I .Josit.lt •
1 r.nt.. t. ut r.m.
Ha.it ■ I 1/1 K. t* lk* l«tft~IUI.I,
.aljnfolrit th* ittt IIMII*. Tko taostiss-
.tlt* ot Mill 11I«I t*»- Itlwll,
lhr.au,h II. tsil Ibo Kli-illb* Ttt sat at
•III lo a uio|al* ot Month* btrssotn. Hi
,el|«r.  a,.,f.  „<  ,|„.  |,» ,|  |a|,,. .* ,,, ||,||„„.   ,,,   p, p,  ,,,, raft I llf, boot ot  ItVilt, lh,nta,h  lb*
ll.tlmiii-i'i  1..aai-  II,.,  ...laarti'i... Si*n-tln|  a,l;..-.n .,1  i.,  ti.,  tia.i.l.faial rrolm ot lhl* |.fn|»rt,. Tb* bii iS.. !•(
hairilio.t  II.  l.taial.tit  Ihl  S..ealla.|li l|. .ttofital sin |. a l.st|.,,i,< f.|.|., WM I* ■■.fO|«.ar.|.,l I .-• 1- Itt r.f ',„■* t'  Iiti,
'J""*'   I"                    "'I "fi**l ileal al'.ra. j.aaiia,.,..,,, all.  Alut a. a lahl.   iv.niiar 1. hai* l**o M In
Ol dial I'lli  ll.ll,. Ill  l,.«,|.i| 1  ,|,n  libit,hr l.t- .!■ II tir.l ttilb Ih* ttneafael  toi  Hi* I,
•frlniaa  .., ,«,. ,.| ., .,  ,i,, i„ |,i. „„. i.,.,„|,,i n„i, ,„ anl |r|4,ttil In, , In  |a*rti-rl roollH.,0 lot bolMlsl 1st-
roluiooh.  0,1,1,1, ,,.«..! I,, ia,. It-ioi. II  11 r-  ..1!  ,,,...| -ithtlnlr |*n...   ,11,11.11 .it iinrtoib.K
r.lla*! furl, Iltaa,lut .all, l,i.,,te.fe, , ,, l„,t„l  hii.l«.iw  ti.Wmrti  „,.,.
lliral-tl  ll  l.tlf  |  -, fii". rutin ia. I'liei.  lt**OI  H.ttt.  i   |   ■•
srll.. .Iiaaillaarial aiul  lltnlhllon  111- lla*f.t If*., frtt* l.uHai. atth   Th'* •hnb" fit lla!« «f!i-lalM fot*.**
•HI... Ia.l,.|.l,a.l, .'--I  a.t.,"  ,.  (,..|„ Ull....Hi, f,.| f||,,|.,,|n, ;, a„  ,, ,.,h!.i. a.l  |,f..|«tl,  l*„.|.|  ~.|o*  11*1114  |«f,-
T„ri.f,|.a   *******-,  it  rllOaO l.al.l „|,| ,„. „„|  £,,„„,  „.„„,.  ,,,. „ ,,|,u,|* lloni tllttflt dH,i-«^ nf, .III  ht f.l no
halllllflA litjliaaf . -   ,,,„,„„ ---,, ,„,_„, ,  ,  ,..*-*. lhl Sltllrl il 1 Ittt  ...It   Hrt,Hit
I'"' ' •!"» .|-"il.i" om tall; H'-'"*'l"«««i!l"m'i..'«."! tmt a*. ,A„nUtr ,„,,„„„,, w ,M ,^*„^
lla«l I  '1'itllil  lln*  |«lfearioiliaa  laf ami HaMatl |aal.l,ra|'h< 'an '-■ I'l'inlll, , |..|.|.„,t t.n ||,i. |,|r.|-flT I,  that  lh,
liaala  Taiaji.l alalia  h) H,a' llfllltial S.l |..|tll|. lap | lo>1, jnlr.  ,„,,„  11..- arllot OSIHI ttlll ttilbl I.Ht, 0,000 ip.,  lift
I'rltaii. laanaiaaii)  il  llaiialiiaf- H|.f. a. .. ' ..l.lK-l Imiafianllin,  litt ith, Hon  Mil* > Onli-nl lu tml stlt llll
Hani., .in s.l.itilui ...a Inf, Hll V, i'lii II ttitl min Kiln. ..I.tlali, it lla  tl.tto. thf* |.fn|»tt, ii |>.a1 no the" s»,h*t Mart
l«'f.   Via.l toll*,Ion* I', Hi. nlit.ll1.li Ntimlo-r I ll«l,ff, II '   II.  li.  ,t.  ThohotlO.                                .
.Vr* iiflfitti gmrl itlt. ilani In, 11 lln- teipfiatefattalfil It niiiin. nf inti'lllitiiio
•ottlrrliil ahilfl irtltl.  mil*  Mill, jft'tifiiiitm mala. Iho I.ilii intt l.i..|n.   1 intrt Imn lloo f. t. Pttnt. mtm-
Moihlat. Mt l  T .tletaraalar. Ilifptliaar .1,1. mini llm  "lln rinti rr,fntna~!nt,H 1*1 *.| lli"!lnlit)..,rntfntnfnl. «|. . li i...
otmollf.l Ull't-    ,1 I'll f lllllll tbrl'Tl aifli.ar.aaf ||a  II  I   II. tt.  ,t.  halo  a. ■ inllli. !*oa|lhlfO St.tti f.'f It,* I.fiifil nf
br  Hn  fi! ,    nt a II   Hi  llinli fiplnl ati Iiiii1ati"n tt'im lla*  nana moe- h,i hntllh. «ttlt« lh.1 ... I'rnrtt frtli
'iaiilioln. .ml *"l". I, rtaatnlnr-a.f tin mi.-ii'inil a.Hi.at- of lla'  l'it-1  ItlUOMl manh  Impfetr-rl   11.  till  rail  raloto
iirin.|fi|*rii!'"f l.i.iri liii.rrl nl ll',<hln,lota lm leVit  (itn in-, hotot oolll ■intn,
TIIK IHliilMNii «l ltti|l-|*|ii\ I*
Null
On the Market
'*** *t |t •
l-tme
$300 to $350
PER LOT
os tiftonotallj ta<, ,.,*. tiltotliitt
"nt a,„t
These lots
MMIItll itrwi-l
QlItllBf Sl, I.tt W-tltntwUt
tScr    _?Q^i

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353955/manifest

Comment

Related Items