BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Nov 10, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353953.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353953.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353953-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353953-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353953-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353953-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353953-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353953-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353953-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353953.ris

Full Text

 iW.J.WALKER&CO.
I KAL Bim BIIUiiK
InKW WEITMINSTKH  •  ■  ■  B. C
iif
WITH  WHICH is INCORPORATED •'THE DAILY TRUTH,"
W,J,WALKER-CO.
tl'i.vt'HOitti »», ana vr.-i.TMi.nii.
M Mil Kit ."iTll
NliW  WKs I'M INS I i: i;. mu llsii itH.lMHIA. Tl'KSDAY MOENING, NOVKMllKIt
IH. 1S!U
UK RAU.UILA OH. FMNUSIOM
FOR SALE
Till! l-1'..MilNi
DRUGGISTS
ISLAND
[ Atl.lfiliil i; lit w mill n 1 i
tumuli > niton, nuil iiei-i-- a
hki* nl nny nize uu   S
line  net.' block  on  ll.lr.l
it..'i.m*.  s„i,i,i.||. i«r,. ii.itill,
r.i.i.1...,,',-. t ..iiii,,,,!,*,, Patent Medicines
***** »iii n.uia.1 lata iu,..  — *******
I Itr.*.- ll.it' I ,„ l.l. .,rW|.  DRUGS
■•MJ lu l»,,„ u»  I.,,.!,,,.. —
******* PERFUMES
H. h. lennie II co. Toilet Articles, eto.
1TTY COUNCIL.
on mioht or oowtBTl ■ swn-r
SE-3S ASH Ui'.lIT
No Word .if ll.i.iilny Mar. tb*
AlJinnaiiia-ltatimiiiy Th* Library
lion* lliie.tta'n ||a|) 1'...a,, .,f
lh* jM,K-i:.-i- 8tr**t Kapiaiptia-
tion Bylaw lt-j.:: on th* Itinv.
lory Fin* litaiirau.-n C.iitt|ioiti*i t.i
l*» Invu.it t„ l'ay Fn*. Df*|i*ttitt,-iit
Kip- ii...
FOR SALE BY
c. J. bdchenroth Macpiierson
conmcTOR    _ ThomsOD
ST M A PTTTTU'TnQTr kr f**-* '^Sm^Pp^A^td^ta
. X. lU.ii.'UA.Xil lUiSIi OL AajO  l[lj;''°&',r "*<*•"**"-<*" muuiitoKi m
 Mt.Ill UKI.I. Alll'.Mi.tMT
Real Egtotg .iml Insurance
0LON1AL BLOCK. NEW WESTMINSTER It. C
,. „ ..
ItM In.
i ..SI I.  \   .
MOWAT & T>
turneH
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors a
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS    '*
I IMI 11 III ILI tltll  ItM' -I I. vi I is., is vl I ll-III: \\. Hi- tn I
l:\ll.l ,  AM. Illiilll'll 1  a  U.llll la nil
Real estate
Finnueinl nml Iitniiri.,,..* Aki'UIi.
We hive properly in all parli    „,„„ ,.N A-(i	
■ the City anil Ditincl. num isdi iu.tt.wa
FARMS iiuin i anil On ' *■ '
iit|,tovid.
I I- ,.t  SOUTH WEST- tmoiiT no urn
MINSTER .mil lome choice
*  front t 1*2 itcrci lo 2 1-2 UAUiat
rit-at A.l.ltlinn In
Slltlt I,  Wl  it,Ul,fall',.
CONVEYANCERS »•"> FINANCIAL AGENTS
Hank at
.lu.tnio* total-  I    II
r.a.Ha.'. 11, fl .  '■ I  .   I
WOODS. Ac OAMBLE. New Wi-.l.iiin-ier. B.C.
S BARGAINS
.lU  llll   Ulllrt  lil  llaa
tl.it-. in- arc uin im-
lui-. in tin vn null ul
Mood) Square .it the
s-l|'|« Hull   lul   ill'
nunc Rgurci I il.
.mil examine uur liit.
Office, ;i i Columbin
Street, Nm Wen
minster, It. C
A GENCIES
Manchester Fire In*
-.ui.iim 11. ..| M.ui
hi Hi i  I'ii. ni\  Ins
i.'. Brooklyn (firc)j
llli.clls  111-  t .1  1*1
Canada (fire); Equitable I.ilt- Anurance
**'*.!■ it ut the U. S.i
Accident Im. Co. nl
Naarili America; The
Mutual Aiii.li in .uul
I'lntc Gluw Asa., lul.
ui Manchester, Eng,
 lNAI.ni  tn int n
tr mt « in I
nt ttaait
IIIUTISII DION
MAINLAND,
'IIK.MIV I.KK
H.G.ROSS <fe CO.
Culiiinliii. St.. New Wenttuluiter. B.C.
., 11150'"
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
*** tvnutim twUhtf at,  IIH'VI  VIM
I X- ll l.l  .   ■
04000*1
■  !.- i    :  . itat.ti i-.tM|wNr
\ nraiMrOMOfoiiy
UmAmtmA IHvtli
I'o . . i Mniivtt without rtfrrrnca
io home office!
Cttiln Atlilmi   "MOSS
A tl.C Cotlr
mnaut, cotton' ******
r» * rUKTinar   ot*r<itu
O. R. TOWNLBY
Real
Estate
Insurance
Agent
CUSTOMS
BROKING.
Financial
Agent
Notary
Public
GARDEN
FRUIT LANDS
Tin   lf|,.'|t   Ill.-.'IM^-   nt
Vli I., ..I  lul   ||
MftToi U.rBvn In Um fihilr, a
Kury, innii, Omi, B'■■ • •
K-'ni.-tiv Wait,."  B
OOM-II Mi ITtOXl
I l..|,l   \\ V ;    .    I. .
Iti fti Ih-rilr mill in fnr m Inn, <; i
Irntl It'i'ir hii l... |   ;..,
'-I Rl '  11..1  '   *'
Illllill't- '
I '   AA*   Ilml. uktM v -
lo Uj bttlMlof mlerUI "ii Soniih
ilrrrt. liranttsl oidu tl..* *s,***l tmt*
.ii  -
Knot Uir iiiy lodllOl ,
tiiciii fur thr tn.mtlit.fm ti.i-.-i   UK) on
uMf ftT iwtob
II Uu nu dark of Victoria
tomed ***** 4iiti.it 1.1
11.. i th<-  OOQMdl in  I. ._4.nl I,, llif
4U..II  .if  St'l.l. Itlt-l
Iini -'. i iiinmtilft Miiltlln* 41 Ihi- Wm1.1.
f4ir. I hl.4CH   I.-llil mi  Um UMf  fnr 4
INI,
Krvmi. s Mitii-r. 4i it ittit thai ihf
rtiittit i a»,.!il,l alt.n.l l„ hi* iNOanl fur
lhrii|i.  FN  thi*  tvlhl  iif  wnrlii «ii.t
I *  .  mm fi mtUm hmmI «i,« b
tin- .iiiti-r in tin iiu' work «4i ititt'ii
li> tl ■* 10 tin- park i.iiiimiil.'i ui
IMttH
rri'iti l.-t'i. a M.inii.11, qb Mull »1
I' M K.t.,1 M iiiii hi an.i \\ i;,
il^NUittli.iit I'atinrttt (of nntl, ..
llii* •!!
I   V* ri.. i .ml .11 tl;,*, ii.i
**■ i ■ d ' ■ H i ii *Ui  I,.. ■ t..t mnl tt,..
itruiiiil In Mtltf  Ml **t-  li
.-* II    i. *. cordt-tgly,
•i l; I'lt.-r—n..uuiu ih»i iin-■ (..*.
mi I   litrtl  niiiin.  t.j.|...;t.
till* i I I* lm|i4**ll'li', 4lt.l 4*lilli| tint 11
It- i-m ir tttm.)  i-iiMitllliill.   Itt'l.tl'.I  in
thi* (wmi ni rorkf to-Kl
thrm w Komaa I****, ptbtl
ih,- . ,... -I ..t ,( h mt \tm*t imt in
llllltinliltrl) fh'lli tin - rtttlU'f nt i
• i,l  ||  . * *li, , I* i,  || ,  i »\ ii,  tl*A A*l
t.' «u  tin-  Itnl i.
initii'iiiiti" .tii utti"' lii"fi-tt«i in tli,-
: inwi.t ■■[ vorki 10 nhit
I    t.n- t»4nli'ii n| tl,. ^mt.mutt,
•Ut   i- Hl4l IP filittlil'J  <
UM t* i.ti. niiiii i.'Hii mt* ,**-,*
tui tri'tirl If  rriiut4tii| 4i*il  "itt'llIlK  Itt
trImiiil H if  thf fit)  mil  *tit.|ilv  thf
I'll" i 4Ht| f Iti' lliltl  |- 1-.
ihr tiwti   Rcftma i" tin' beard *•*
»niu ia am
i   11 m\ *   t*t*p*y*tt uttlai
ttlll 4 . h**«tttt In-  I'U---
»ihfi ■tui  Kl  Att.* • -ti.. i
. nil,, t *t 1i|«ii-ii M Ii.i. . ii,i| hul
fi'Mtt -H.-. i lli-lfiiftl tit tbn Uam nf
mtkl *'• 4.1
1'tt.tii Unmhi tt**k uklRi ih
l.n  4  Ihtii* (iUhL  IMtWtlll limit
l.iti.l.ii, .it., t Itt llif rtllni
Mr U\ii4iil if Uu-1-Uni. wore (al
iiiihnl hr-tutiltl  ll)  thn ****. IiIhimH
Thf 41-i'llt Jit;.-ii W4i irutfld  t*
tin- i *.. iirf nf tin- |.\U»
All llii 1*4lil rhfifi' "(i Ulf lt4i.li i-f
.\l.tnirf4l (hint Wil'lim Vi»i,ni ***,* ■*,*,,
.t-nipii in |i4tinn.i  i:.t.it..t i« Um
'tilll. >' llllll Otl ttll- l.i |r|m|l
Ihf tut. tn.if-i t'tiiimit i iUI.tti.iii
nf fljifiitllltitfi nn Ihf **tk*% Ul.l n». i
finiti liit »nli, wai Mid. i"
IM
BUlMMSl nf ***** i-l iniiiir*-iitii. llm
• iiiiifn.f m.i  .nn t. t.f il,.*
NfW \Vt>«|iiiliiilif ml.m.ii i,«, fintii lh.-
l-ll IM loNoT-Mlw I.i. 1"!
im
\ I' Wllm.it .iliin.. 1.1. nn*.  t  *•**•
V V. Illlt, < iif'i.i'i. (i um*
Mi-iiritt|tln).il t-> ii-it'tiit 1.1. Ut,»l
iiHtllii f*it .4ttii
S..1.I nil
'I*" ROT- \ iiiuii  . Rmmn  KtoftftAMt  m.n m i;i> im*ivi;i:
\**m Mfvrl  t   ll  *  * * > •  f ll lii,i.'i Wiv-litii
*****
kfinO "i'i"1 * \t.t**i****nst.v. I "i- \iiioiMN'. -nu: vuih i
1 ""' - 1» »v| ,if..i  ,  it  Tmimiri  *!*** fv" t  ■
'T"i"i»t»H««tta«l
«l«»
II"1 m. im. i/rr ix tmi: wrsi p
" i  . . i. t i i
Hill ' i ■•" j-'
A
mn
■ i   i;i-ii.imhi
e
1 I- l>  Hll* K
e I •
I  t-l.,
ii i-i tun
■
SIX YEARS' TIME
MONTHLY PAYMENTS
tl.«5 For Eitclt $100.
Null I'nrfi iinn 1 niili.ul   Iv.l.ih  I nmi
im C ClAUfC
l.lll  it  Writ'  Imi  r.illitttl.il'..
■■*i^»^^.W^-l^^-i^^l^^^<*li**ia^i*li^*l^li*Sa^*
A. B. MACKENZIE & CO.
(U7 Manbi. Stm-l. Nra Woilnaiailif
-u|.[illf f.trt.m..
1  1-'  Iiiiiiiiii, It l»'|l Ullll |i)4ll
IIMI
1 ■■•.'-•'
\ i: iini. i.-|.iiniitf itiii.ti
"?.?%
A
. ***** »•>
ina
i tmttimkmtttf **i*i*v*. 11 mm |
»:i.>
1.ii|Iiiih|.  an.l int.Util-, |-tt
miii
MT".! 1
1 i'liiu * t-  llltl 4*»i«UllU.  |<4V
rolls
11,11
fti* ■■-i-i- . . itjii...•..i*
IH.II
*<**,** Ml)Hit|ii, ilff. * 1*
_n ^1
ll.lll4ll'4'l  lltlt lllll 4tnl Kill.
ill*. 111-.' .  ..
11,00
|
iMTilt
IIUI.
KailaMfi imr mil* la Nov. lit! i,ooi,m
IliilHiir farm 4ml mriU
w.l«
1. W, Ulllfjr. iin* uf hum* iml
1 *it*t. **•
im.ii'.
1 .'iiitiiinii.tn 1. *iUrii •. io ntw
,110,00
Itn (wi tut*  *4«li. •
UTill
•"in. t  .Uk. • 4H.I uillt 1
pilot
l.iifi..-. 1- ■ UK mt I.'. 11 ...f (-.it
roll.	
.1,11
I1.W.MI
I..U1 i.t Nt.tfmint im 1 ii.mi.;?
C.R.
629 COLUMBIA ST.
IfcEi&ftl    NEW WESTMINSTER.
C
RIGHT Pt *CEt RIGHT PRICE! SfiUTII iL,,'!
[E.H.P0RT&C0,
***** OBTATX
111; 11 min.
Tlm fiiiinif ...mn.in-.  NportOd  rf
■ utu ttti inlll.l (.lytitfltl >.(  thf  ftillimlni
irrolltiti: l^-wli A llrfll, |irllitlu| l*i ,
li'..i.f  ifit-al.  ■'!'.  .tltni-i  ('.   \
imhllr tlliriry, III; II I II. nl A 1...
imhllf iii.f«iT, lll.tftl nil.-. 1 i.,.|.u 11 A
* «•. RM.WI n l-tii A ft. r< *.-. Coo
uliillum lln» . liiifitv iml illy hill.
HM.?*; II. C. Uitfiif, iiltrrllilni hy
***t,  %*;l*   V.  (t.  Ii*h|ri|ih*.  ••*•■".
I'IumIi a ll'irti.n, i.v u* tun *:• .t A
iiitrif, (rrry, H.II) J, Tlniiii-.tiiii. •',
II. T. It' I A Co.. t. tn. II*v*. I*. Rillh.
I7.t.; lt.nli.-t ()r.*l|. nrlniiiii. H7.MI:
J,tf. ii«i«f. (om, 1100.M1 K.i.i.*ii
Ilim . Ultrrtllllll. I-II.''.; .1  \\  I 1. Ifl.
imt. mti. 9*. ****, 1T,mi ihi< iptplloouoa
u( I' Siitik» fur |ftmli«i.i, ti. mit lr>t
portion ofollliriry utoif bo pMtod
• tiliji-i I In (.lyirnnt  nf  f ".  |n-i  inimlli
Hin rrtil, Ihn roil nf thr pftrtllloo <<•
hf illnwnl (or.  Ai)o|itnl.
Aid. K. »rf uiil thn lut |nti of the
romri wm trnt In nrdr<r *** It wn iiitirtl
iml? hi * iHirihm ol Ihn romMlttoo.
Aid. Wilhf r mM thti wo* in import-
on! ptAtti of onlf r ind ihould Ito tlrchlftl
****** iml fororfr. tin mid tb* lotlrr
imltif thn rorport p*t*r*\ tho laAoro
t ummlltoo ot Hi reffnlir wwklv NMOttnR.
lln thrtf upon rntffM Into thn toeknlral
pol"U nf nlfftilot rommlttno mportn.
AM. Knry uld AM. ttillcor Imi
rhinnod bli mind In tbli com.
Mayor Hrown uiil thn iirintn* in
othor irioeeo wn thll ihn n-imrt ***
■Igood by tlio rhilnoin. A rf|«orl
riiood by tbo cbAlnooo ihottM, In hi*
oplnloo,bi«altOMa-tcni.
Vno «M KMonl dlicouloo ihon lol*
totd 00 tbO MO Aftd OOM Ol COMMlttM
roporti.  AM. Cortli IM Ml tfelftb It
low rota (it 4 oMotbKood n*4> oal
lit)  10  'In  i4lt','4tri*   Ml   H
-  ■ *   .
Mi utt  * il Co I
\
*4i la Mr  BUnk] 1  1 *m   ,**  thai
hid uiiilf 4 i'i*!
lit  Hti.t..t it.ki Mm utt.'t
iwri nf -'
: tut
Alt)  U lUl't Illi'tfii Mi IHlt'IiilltKlil thii
a
\ A
N I k. : . :,■-.*. 1
i
111  .  ;.
■A lhll
111.   H,|.
.
Mdewtlk   Mil
■  1
i. I ibo 1
\i - -   ff. M
-
'» 1   I ii*li4H1.
M   * \   !   ,- I Ml  M
I
I
1  wotm .!■■*  .,. .'inn,in,, 1,
|i'Uiil  Itix-iiiitiriitltiifi  twfMonl ol tin*
follow It*
n i \ v
I I' 1:  v. ■**
*   -  * \ - .
.\tlti|itrsl
' . -
■..ni  a.-
.  M
I
I'lal    ;v
■
-
- 1   v  -  v 11   . .    iv. K
«i :**,
.iiu,  1    i iptai  t-ii.it.itiih.
•   \ 1 ■ .* .  --  i.ti.tii th.tia
V
■ 1   IMl
, *   i-i    \
I M  li .-  . . •   |t|| t,.f|l4l "ii
Uom ood .nmmtiiiil. AM  HblhN
0M0   CbomltlOO IWM 4ftt-r * ******  Ae**
*  li Un
11 tim.   Room
...
11*   Mil
■ ■
I ,    11.
bytia *-i labia 411« *-i u A •*
-. an,I i, ia.tt.il ilif titUt* OOM
• "ii.'iil  ■itifititm.tii.    Roporl
l*I.>i t-i < id limn
\   K m **** t lo koow  *in^i
t<*l4tilii *  Ihf
Mi  nitmm hrlitt mil
*l too
III* " »4" iml
,   *
1* •  .   1  it.
\tw  III Htl M
t
\ i  ** .'iiiiii, ihtt thf tiftk bo to
.It'll  t*.l t-l J  I'  aj-atf 4 |f|*'H
■ It   4lil
■
|| hmt
m.i *i  Ut.  MOM  llotn
ni4kinit ii, "•■■**• *•-*
f.*| III   -lll.ll-.   ..H.tttllllll'Hi   * 1
1 lOWirdl 1 'iintfttt
\   '  ill. .41.IM AM lift  MOM  lllhl
Ih4l Ihf tilt iiimli.) bo I'U' In 11
rll-iii. of MaOlolatetM tbo  Oln df {Wt I
I] I'-ir. ».. "(.Nl 10
,.|l,.l .Ili.i   lltfll  t»4n thr  10040* ffcl
tlffflilll ll I l't tl"  lllllll
within nt tint imn-. ■* ami Ihf pOOOla, hf
*uif I that ihf irthHt of ihf tim • hf mt
eol at ibo III* Mm alum nt in luil
iim *41. imi 14.Hi hum 4ti. itti.Hi. iml
Iif hii (lut t.i Ml thll llif -It. mi. il
l.i.l BH.11 n.l.i.'.4H*t«. ll.'ti 4. tii |ii
Hnl .mi bloi tim
m . v .it. paowMod 11
Alil  Su-.,Ull. lliil lit mn  l.t I Itr i-*|
min.*l loloy a throo i »
UnMoh iiiiii tii'tti l'*'ti4tn itroot t" Um
1  I* It  Inetlt hf  i" tuitiUh  ihf  ma
1.1 ill and lay Iho iamf nndnr tlif A****
ii-.i, ,.f il,.-. ttt .  .
1111  1 ;
Mi  II.' * 1   '
m '•'*■" I., -iiiit... 11   . m H iwd «atf
I i-ni tttn.t pMUralon I* niiiiii* ihf
m»i*.  ol Um iiit ind Um tllnelnri
mm l-liii |Hf |*4t"l 1*1 ltd Urtti   llr dad
tnrhril .'hi. 11 tnm rortooi porloof thf
wnrM ("i ihf iiitf lary. **** * ******* *•
•nifin.-  lhll  I' OittiM
t.ifiif wMot Irrotolloo lit- oabod tlm
thr iiltini-titiit. .*t ibo rlly bo 1
hainii ai  n rally a dair a«
ThnmatM **. .ti ., 11,1. hattd* *A
ihf Iiti4tnf tttttitiiiili- l.i it |**ll
MoyorllrowM 10M h«.*i *|iiin'iin ai
Ihf Mutliirlal }all itiflirlii* fit'tn .ai.*.i
had 1-f it di*rli4i|nl (turn ihr {dam, and
hf it*.tittitttfUiii*) Il.al hf li- it-til Iii Ihr
hiiplla! Tlm mail.! OOI Iffl ■» Ihn
hand* nl tbo poQOO COMNllUOl
m.ii. 11 nr MOim
Aid Kf«n !•• iiiin-dnif t ****** ll
■omiOj Um Wmm Oowholoioii byMw
ti*.
,11.1 hmt a i-iii* lu .1u1.11.1. 1
|.iiMi. lititaii -i.ii. 1 Un* t.tmlil.ii.1 nf
It., ll..' I'ltl.M-  I.II.III-. . ,Vi IMil
\ i 1 „ttl* 1 bylOW In plan* thf H«hl,
f. in   iini   nan 1 mm I*  d.|i4lll. < tit*
. 1 t MM ****** m I ii im.
1 ....in 11 ihf 11 idjomod
*l**ml ** It* ******
Uii nllhl Ma*tf 1 Itim*** Krlly, who
a. ti u (OMlbMoMln and i*o«-tol
tilwitilr fiKtlml m-ittiml Mrrrtity t.f ihr
Iflt-Kiaph nfllif. wa* iilinii imt Ihr
Am. ti- || ll-l. I. It.-I I.ii Mltiial Uml
iii-ii of ill i|w* It tnii bHl blM 1" ("mil" a
.mill Mat k d..f Nhli h I *
. ni,  1 tt.lnitir, -1  wtrtthh *•
*.i.i.inMt ipiaii »t hh nnooort ran
and Ml him  ntt H*  ni*i Of
llm IiIihhI IO fl'»» ll'flt    l.n 1 •' 'It'l n"l
kill Ihr litnlf. wliti-It li t ***** hut -MOM
up inuu ii a noonoUn 10II %* Mob Ml
■llfklni pllilrr ami OOMoMIIOOi l-'th "I
nl.lih |,i* fi.umt li, ...pt'i'it .(i.inlMIra
"I ti*' m.niid hf Itti in-1 f. Ml 'l4iiffi'"ti
rn* fi.* n.i4*»..
'ihr hnpftiai Mod Cbapi
nllhl ipNOd a •* in.', ll IfeW nllht* In
llitrtnl'. "pf n tl
.1... iim. nf thai ibrlRhM ittmt -1 11"
TwoOrpbtn i4dodiUll fitttertollN
liin* ii'initithin wliIrli lhl* MMftAf of
' arlnr« nnj»if« iimmi thr Ihoottn |0W1 'if
; thu rlty. Tho play *** pot oo »« mini
i with odwlnblo taatr ami Umn «4«'hii
il.l rlt of roorflnolliiiiinnaa and rnflno
i mmit pnndlni thf »hn|n prtfntmiurf
I which ||0n m far t« l.mtiikf •ympi-
Ihrlli* mfjinitiilnra* mnl *,*»* \rrtltit
among in amllpiirr. Ml* !*****> *•*• "*
(Mirtrayilof iht* oobllllv out nlf-nrrl
tlrnolllntri-Ptln waa 0 plrrr nf flnUhrd
II ilnf, which iffoFinl many of th<- audi
rnco to toon. Mlwlh-milm'**!/!'!'-**1 -i'—>
w» good, wbUnJirqimaind rinm won
wrll nprwnlod hy Mr«i« Rohln-nn
indltohMOr. Al imiiI Mr. rhart. • M.
nny. Ibo MOMtlii M thn comtwny. **
ricard. klpt tbo iMHoiro II ronlln al
liuihtor whllo 00 tbo itofn, ond fomnA
II UH pMy tbo bright Hin ot • pinion
ALBERT BDWARD
IB4GBBI RUOTtil UU I
DRED \
Con^rotuUttotia I'tvm Rvorj Utuitft
of  thn  OlotM  1". -t
Th-foiif* At: a to lUni*"'  m  Iro-
land  Oka II Ooal %\ .1 19 m vt
Uom P'OO-ltfO DOWOb-d  AtU.hiv.rill
M H'*»il Ibmfeo-Mon nt *t Mm
mg Com|MMiy Hnatlilv Onl Om
A n.tl hrr
i   I   s  -
.« .1  n |lxlO| ihf
L"t  nhii  thft
L  m, 11 li
■ ■
.1  thf
\
111 \u.« Mm
... 1  .
li i»
i.i.*  Ibll  'hr
ti.i  Utttoit
i   11 .'tlin
. rprbiod
A**  iwd  mrmoraWn
* tA ihit
A -friondlOM AtMoi'a Knd
.  ,. . -  1
Mrtbdoi ol ttt. h B ' ' l  ;il»"*«*''- **"
■
■ ni.  un  alibi   III  -44.
H   HivpiUl
tltfiidi
in htl
MM ***** ■ *
*.*t** boro
bltt, a* woll  at  iifi'
litrntaii Kaift 1 l  • |
MMIIttU  '«  W
Thii MOI
V
"it V!
1141 411*1
I
,[,„,[.,. )• n 1 ttr 14V.H * harrn of thf tv.lt.
mi UMKAT i-rriuuoR
'
1 |-r.f.H  *****  tl»  l>  limltv
1  • .*»-*-.•
1
I
\
, a uh tan .mii
f  sh,vt-   r* m.'i  ard Kmnii
I..■■  «4«  mih
i, •   mlf   li
tA  *****
, oiata of
it hr *** tit Ihn
-   . til*    The
tbO <Ibi
aioiitiniAi itRUunii
Ai 4 •* ■ -
v 1   vi
'
-
I| 1
Id  --
A» lh*' mrrtliii' -  ■
I
■
•'  Ami,
.'llt.t
\ itlll will
,  «
m   \  N '■ ii4i*h. r, tr*tm
\  . a         ■ hoi fl. hnl h »  l*nl
11 ll 1 nililiirram-
l
Mi  N '  •'  HOO0I
, 1 taihtrtof *•**
laa  uti  mti**
wrobagteai
11 II.- OOfOI t.i
i. ItlthMtt
■if ttnja
nt al Um "trUiw
- iliii  wbtM  In  Nrw
u i.u- madr hy
.*   .tf thn
-  >i  nkaii4|ait  MlMkHt,
> 1  i-in.1 that 00
1 . ip-vta l.t rrlurtl
. ii inn my
' .- trm wo
;  ''
► Krlihii ******* own dat  im ihr
i ompoot aio no-
ItforUlowiol in
* I'ply,
I r .  laWoaol Ihny
< lhl* tail  Thm ham
foi it.f nippty nf 5*at
iod  UM ihln|ln
ill mt 1.1, hm it u
.<,   .1*1  Will • top
t* <  thf ******
..I.  hn ilot.
1 ... liai 'ml rr
i'r.   utii't* hn
t.i  tiiiiillno
i a tt. Iioou
I Uttth Int'llal
%l
ih| ihai ihr H.to ¥ 11
'  II  Maihiy,
.*(  lliriil-wii hla
-wipiiiini titii If
in thn
***** In
itrtihiw
' 1  aUt.il
twlho
*  .1 thf hum!
IMbM
..iV up
1 . -
■ nil
\rttt
■ "• ■  $***,* up 10
ti*  .IrialU nf Iho
•  a   ailn  Ultai
. .1 *. i-ial
1 **1 HbO
• --mpiiif,
•  li**** lhll
1  ..,
i; *  ***t~n* ,.f ihn
i> 1 ain nan
■ I
■  ihnw  wiH hr an
.  - * .li*trttitin
in Mih*
'-  Will *m
.•ill  t-l
h  |f| -
-   • 1-
I Iho 1
"*.•..
-  wt I  Im  krpt ••**
and IMi
AM . ttl'
.„ i*«*P-h
-■
tldldlH
In
.  1 dt.ncin.il
A Oamltwa ttriraui
mini. Ill ,  V
lbo»o(Uti
a twttrh opom 1 .fnMhi 1
■- - - it   t ■
*
Mrltwi I
lUMli  hlll-M.  ami  llif  lid ■•■-■
'
I\hw Oont V*Aw
I'tii* \  , \
ll.mii  ilni.i*  Itw. I'i.Ii.i  .
d.r|- il tnlan-at tit HrviXtan  art.
■ • tow in loihoiii
Iii iiinoldiiit  ■
Ikon ISalm hai
llrotit, ood ■
It Iml  111
"
lt,t|i, hit**- ' 44  MO  ,
|llt |i If..
■
ihln|r ll
It iaa* tr- i
In lllk wilh liim - 1
b) bH 'i-*i ItlOrl • ■  1 ...
Ilt*lllllm   III* .I. *
lit irrHttt n bo  a  1 niiiii, **4  itwlinl
ihr niti* rrmaliiM I |wi
■
' it hr H
1-itH * * ll| I   '■ t ' nf tho I
111IAXMM II HI nt 11
l»a| brltMv iml.flit Ihf ■ in 1 t***t
Ihtooih lifimat 1 it
■ ■
i train  whlrh wa* in
I taut it*  awaiiitir  •
onlnoori aot dtuiM ..I  1 1
l«-«tt diphoaai that l«
ith)  wllh  wl  '  11
• iltt |h  l*h*r*  ....
ha* rnMad ltoroiM| twin  wiiIhmi
•
had ..fl.t.ii !■• pat hN i.*i**ii wRo
|Ti„t Atitititltf al tin iti*. aiih.tiiih II
llM  ll-Mlrltail . -
llriliii.  I*. Hit-  th.-  lirtMH
had Itf-n iwttr lit Nt  IVt. i.t--
rial i-Otll-inll lr(«n-t tti mw tho ha
unlit  Ihn 1**1  mmwrol   1h.*
-ii-t wa* *** h*A Ihn I*
hid litdffrt hn Anportnir li't
hl|'It f'lf  I Wtl .III 1
Iit Ukr a *it**t
iiilti  that.  ..•. -'  ihn    '
.•Mrl t.»l !■• pa*. Ihl 1  •
Ihrlrfntr. I* |l».
ttat m.i wiih f - I
nf 1lr|wa«y. hnl hr wmi l" will ta M
lOfH  iw-i*amall»  wllh ihr *m
i-ti't nf OoitaMi
M«n RltmAthlfwly Ntnlrw
Mat tir i ntt a Mi. 1-  *• *  it-i i2ia_ii ii__!iiM_Hab-i-_oa
II 1  Mil'ti.t-'M.  •»|ht   hlWiOh"*  ||
poiiiiii nf MirMrin, and t*an ihnlfnt
■if I'hlla* t* •»***
Wllh  l ha*«-r   Mil
ttfltlil* '**('  Ihi-
llama   •• *■-,**.■ \
1 i.-.i i   ' 1 •  '
Umi mt****** In hi
\t lh" nod
• ir  tinomini
Koalrtll bl
.
.(..•rd   It, Ihr If! .  ■**,  tl
ffitwi to tii" Am*  by am  ' ■
■
ui
i
V
I
Phraical Form Miry
titnii*.  ItOfOMhnr
Ipaaar H
.  --  .  .
. 1 ■
f thftl '<iiiii» hatr pniwrrd  J
Of U U Im
(«.!■< t  Whiloror mat
Fm  11   ."iid-rtt  attd  ,
iln* (tail nf Ihr (••lli. Ihnn mrtmt*  It *'■ ■*■ "ii *;<•<• t llanlan
■ ihal Ihn pnlh-n Utrm-iftva ha« IWOfo-i^l m«t wataJOrdiiif One* 1
hiro plocml fonftdnnrn !n Ihrlr lonrro of Inft Mm Pm IfflW tbal Un lolonot
nforirtilif"■-. and ihot Ihnt annowoo MOM hltr lai'po off, foi 1 ** *ttr*n
ihrimiVfini inr doiffonaa irritii*. II. won tmiy ttw ********** pttAtAA AAttm
\* arki -wlndiMl hf Mo41o| Homo Rolfn! 0* thon **'•*<* •***«! ihownnda pn»rr*t
thii thr ''HiniMoM or phyidnl whrn wo tovwi
torn donirlnn bM 0 pOWtffnl tlftttfm WbtM n-i
foi low in 1 lo InlirM. Hot 1 fowicbillnnif* I
day< ayo John INItoo MM hill ''-.n'l thiol .
..ih.iaoro lhat ihr * IlllWdn' with hlwi Wobhln • ho Wo-TIMU.. - ■■ -
wai nctmAntf lo iho Moprol WoolHo  tatahU hot W.tW It 0 lot Of Mowir for I
unu otHoihni thot Wn JAimnlAmnptAtpmbmAAtnAAm^
«.*,|a.  I.
*  ra,-'-
•11 ml,.
allh fill
'
'
.... ftv a....
I'il't
tttrff |.Im
'
.".   <      l.tl
■   1 at **a .11
.■Mil,*'., let,.
•  Hn  -MH
If Itlt 1  111*
•   irl ii "t Tao
• •  rle-ialt...!,*
at,  awa.^
el it. ,ha
■  lie,itlll-
at li n-.i'»».
' Hull, l».l-
.    .! *
.1  ti.i.i mt,  1.1*,
1  lit  *  1 T.M.M
tt.a!,"  fit!..
'  Illlt hf* !•
It llanlan
■ in in low
■1 itrt 1 |a
a  HMO.  Of Ul.
'
ate  toa*0 tliat
1  V<|,ltlri
..1 :1 attlllltai, .net hf
It*' I.U  I.f  .l.allt
'
' '  •*   WttatW  Oaf.O  |. Ill II  Itl UK fun MIM	
II mail. .1  a.iiliaf.ta'. I a"
COUTH aVBBTMINHTER  ill ACHES
W
. ni •> ii - ii
i .rn.iit.-i-
IK  I l.t VII at I.m ■
inliililil
iiilni
ml I*'
ltH III
■ rrnlllKl,
II  llii'  I
i.ll nl 11
II  I.  I.U
j*'. tl'i
KANT
ini'i..
,.11.1.  TIM.
....! 1,018, Illa.'lU
||„.  |l,ll,„ll.,|i..l  I
iii.ii unit.! f nml tiui* u
.IIV lllllll-.  IV.aaeala. ,Mill	
Ijllll!  S.tl.lL,   l.tl'l*  mi'
X'   UilhriiVi- im- J!
I'liluinliliii front -i   tin
iiTSNiLAi: i'lii: imiii
■  - .   lll'll I.-II.'
tl'aaa.l* ,Itlilli.l.li-
PUMK  IN  AI.I
Ill-Ill I  llll II
lllllillilee	
III 111
i  In. nil
lilt  l.i ITS
ni liinilil.
 I t ,.*i
llm rollwrur
I..II...,nl.li-
i:i: i.N  .■!'"
* ui
rii
I."
I  ||  Hill
I IM	
ul. Mi.iiiiIiIi-
I an;
I'AUTH nl-' I'lH'L
i> iv lltll
.lillYrfiirrriieef.'em,I-., !',.',,,,!..  .
■Ij tlar* lau'lliii ffa'tlirr
"irE^-nLTTLuiui
nv  A
ff/AM'l'KU , „
tt  lately, i.ae.tit.'ii in •a iiiiiiui' lartitly
mm&AX-X'i
HTA NT KH
11  tm mi i ".
|.a.al, .1 llllll ll!
till "llllll- II- I' ■
|    I'   |,l..|,'ll.  a*
■
AN
. ai.
i.M'lxn.vi.i'
un- ni im-
,,  IH.Illi!
A|,p|, In
i i.i I i'i'-
|,n IINISIll'LH
I'  ailt ,  .
HVltaa.nl Vii-ii"'
,11/.'  lift  aaa!  f. 1 V I
UlHIllS   ll'
TENDERS WANTED.
i v i:
'I'lLMULiis ron tiii:
1   Blta'lal aar iiilvt'tlMii,- ll
Hi .till tt-r iV  V
Hi'i,  ','il  la  l,-,-i
i.iii'. V- in. .V
ILXri.i'i
ll.a- I III-i
llll'
I'.ltllt
iV.'-'.Via tli*
■lln. In.'li,..
„  a |iti i!
l.lll
llll
'.  .'"
©Ija? jefcgei;
tn ant h imil m.i  1104X1-41
s. t. ,|,\- KINWJI
PUBLIC NOTIOE.
\yiii:ui:..suiNiioNuK
 uf llrliMi i'uii
I'll IV1lllt.li nl lllltlll i
MliialilflwiU'riiwiilir
Itt ml til ni i t>n I.. Sir IV
i. u.i ii Uirua fm i.i
nn; i.iKt.
mil  nf  Ihn
hm viiiiiu-il
AmlHlii-r
i ||i
nil I'm:
Um mi
u li.. t t
M. lllll.'
llll-I
i- above u.n...-,! grant*,
i> IuUIH) iinl.tliinlll". tutl.i-iil tiltv
.- i-.n,.i unlawfully. »
A, i ..I thuWUIitu
iiu..iii*>.
An,i iiiitin t iimi | am owner ol Ual No,
in   - IuiIihI -'ii I'mMl-li llay. uml within
III.  .llali'  I,Illllill  i,'IHIll.  It*  kllnHII  l-V  llu*
IH-uiii  lii-tfiaintr,  nml  nil  I'.iiUi*  iinii .ti,..i imt in piirt-i.aii'i.r ntwollate fm my
|l|  ll.t   ill  t,   II.,,:  Ill   I.   1  V    I  <  *   tl.i-   l-«l-
i.iiiii.  laaiuiii- tui.'i i. .■ i crown .in.i
ihi<
KAMI'I LUURI II
|KI|
WORTHY '»' tMIVATtoX.
Wlli'll it WAI  tHlllDUIlOOt]  lately  llltil
l.i.nl AbonloQll liml bought a tmii nf
iiiiiii* twt'tvi- tiiiiiiMtnii uoroa iii tlm for*
ilif Okmigftii Vuiii'v, it looindtl bi
tllOUgll im iiiuli'slnilily largQ llllglo liuM*
intt might in-ti'i-ati'ii, having rogard to
iin- ipoolal adaptability nf Unit pari of
mu inuvliiri' fur fi* ii It and inliod fuiiiin
ni iiiuiii'i,tif ilio. It, liowovor, u now
itiiiiuiiiiii'ti iimi tin' fait li about in
divide lit" rocontly inquired proporty
tnm Itoldlugi of modonlo iln, aud offoi
tii.'iii tu in tmii cultivator* on rait- mnui
Of pllli'lllM'. I,nl".l Alii'Mli'i'll lllll- If tlit'-
li, lotUe upon iiii- laiid lu> bought tt
thriving coiuuiutilij q( Sooti ogrloul-
turlili nt it .goutl typo, Hi' \\\\\ tltui
in i.t in greatly n largo and fertlln tii»*
trltl uf
to tin-
many mr
(Inwclin
lainllt.Iili
mr  pwvluco
,u mini   nf
i.i famllloi wli
tlt.t-.   -Mini
■ itatod i" i"
ntnl   mid
our  i i't-
• oiii inakfl
Okanagau
tu unit illllt*
.I...I.I Al.ti.l.t
nt tin
roil nn lliogouulii Mofthodooumont,
uml rocoinuiondod tin' UHttumlily to ap
IHiint a Royal Com million to further In*
vosilgato tho tnattor, whlrh Wftadono,
'I'lit. Lliii'f JlllttCO WII ;i|i|"'lnti'il th"
hltlgot llm court -sal at Victoria mill New
\Yvs tin Iiti tor. Tlio t'lilof JUitlco ing*
KMtod that li might wk forgory aa Ro,
tlie .Iniiii''. woa not oi port
ouougli   in   writing  *<*  city  it
WAI iml-  'I'lu'tiiivii'iitiit'iiL liniiii'illitti'ly
arroitod and placod^uo Injun whom i
riiiialin'il tWO  moilttll.  TIlO 0810 CAIU0
up (nt' irial In llm luilli'u 'i'uii, Viotoria.
lu-iinx fm' -.I duys. I whs fiiiiiiiiiiit'ii
for trill at llm ftultoi liy Mr. I'M win
Job unu ■ tin. mu i.'1-.t niii', wlm, liowovor,
doolarod i itm tm did imi bollovo it war a
foraory, bui tliat it wan bettor (nr ***** in
ito iM'fut" a Jury.
Wlti'ii tin' oato iilinii ti|> fur a lii'itrliitt
linn. Juitloo Wallii'in, lii'furn whom li
wai tried, told Utu Jury Unit Iiu liml lia.l
fn
"iwuiitv of MuTlurnaii
ul thai ii wu iu> forgory,"
ably aoqultlod by tho Jury
■-ii dayi wotting wiih my
Tho
i.ulil
VAi.t aiiu:
*  li„ uitiii itut)
nm I'I i i'i*'
fur l-i"
punuliuri
Halil.il." .1. '
Taudiri for a Lteiaie lo cut tintbar on
Dominion Laaili tn lha rrovtoci
I'll  .  .,, ***** ot Iril tab C-lf.ui-14
'■ n' ' QBALKD ii.M>i:i:s.\i.i.i*i>si;i,i,1
j,   1^  it., -i  ;, ..itfiit-il    ■"   -'  ' - "	
lilli.'f.llf i'l'tt-llll I
during progrou
we had uon owni
iiu* -varloui iii.iifi-i
tttiii* I*.' k'l-nti land
uiirlalnii'd In Ihu
nl i
tn \\Inuu I hail -niti hit- Mmiiid Im pro-
uit'i.'il. Tills thuy rofuiotl. itgaln.
latii'. utintlui' propoiltlott wits iiiaiiu. in-
directly, aakliiR mo toatatoln wriiinit
what 1 wtiuii'ii. Thii I rofuiotl, imt
thiiiiiiu.. tu uml lltlgattoni I Intlmatod
Unit i would oomldor a propoittlon rrow
tlii'in In writing. Thuy Ihtii wanti'il a
mail uf tliu Iinni, ikowfug lliu tutu nidi
ami a copy »f my uur enU, to lend lo
Montreal, which wore turulibod
iiiiiiii. 1 fully oxpootod that lomo
rooiouablo propoittlon would bo uiatlo,
Hut lu, I wai Informed a reply camo
from .IuiIk" Olarko nf Uontroal "tfui
" ti'iititvuttlnot hu if i /a- hull, hut tht Itiul-
" mi*/  Cuiiijtini tttittki  'inf 'ifi nuuifil in
"ittad.awl 1*7,000) mrn Utoutanti itmtr*
" indifAl amonst numul. It- tiiu;i:it IVIl.I,
" MU' t'.MJ: lilts fir him uii- llll;
" l..\.N|l ANU  KKK I' IIIM  HIT,"  Wi'l'i'Ml',
Van iiiuiu'L commandi. 1 tnotod ilili
wiih tln< co n to nip I it iL-i'.-wii. Tltui.
thoao tudlroot propoiali tormliiatcd, and
Umi tlu-y iball to im I n a to,
I wiib lu-ru In say tii lui lioldori tlmt
if iiit'ii* in a lawyer in llrltlili Col tim bla
who oaroi tn rUk bu reputation, wlm
HARDWARE
I
WO CARLOADS ol*  HARDWARE
for the spring tmde have just been received, opened up nnd ntnrked nt close prices,
full line nl' builders' stt|i|ilit's, making
. of Locks, lliiililinn Paper nnd Nnlls,
Wo iilso hnve n most inngnificcnt stock of Cutlery
CENTRALHOTEL
°" N::'v'vi%:^i::;"tr"""-'
JAMES OASH, Proprietor
Itnl
III!' lllllll!
Wo carry
specialtiei
TI!ll!PJ'!l|lll
*nssi*n
l*-ai|'|.|l'.|  .I,
M. L. FOLEY
iiiu, wiili iiiiiiin,I'll mind, «ay Hint tt.i-i » I 1\    1
itrimi luuwl in liiiiini.i A  .--ii.iil, nml  I 1111-1 |l/11)   UtIAI/AYI
CUNNINGHAM BROS.
CORRIG COLLEGE.
in
..I   llll-  ll|..'
|| th, i.i.iiiy
itlll lylnif ttl
luilllrillalli'  ll'l
ll
ml
Hlllll.ll
uui-. nml !,i
im*, I iii,'!tn
Hi.'-in.In
Umi. in ».
Hit.  Hm  iii.'
itt'llIK Illllt I'm! till! -lllllll lllll proYO lai llll' Wilt l.l. 11.i.t In
il tin* r ii 11 iv ti j- iiii.i,..i it >-
• tin* mM.I u-i ii'i
-  ■  a  1
a«aj^^^^^
Sa>.M11ae|aa
I- !  I,.,'  !• I  l-'l   Hi!!
I.' It**.|it*l .a lltl. li iniii . i.l iiaatll in
I ul tin, ntin uml tin' Ti'Niiiu.tl lily.
Ai,//.-. .1.1/. t'i.U.VAX IS
s*.   -.  \*\l*!:,7. **>>"'**>•« tl!*»il'lltil wllh Hm low
t.-.'f li.«-.iaal ate-wlll.*!  t'.ililllii.i.l .lilli-. .1 llliilluli  lllivllll  Jll.
V IIIL"
lull M:
lum] h aa
-
mi  ALDKK
arili-d in ma-, uit'ftliii; 10 tak.-
t iitllni ,n in doellliog it at an ood
rt  tt li probible thit Utt. wtll ro
H. 4 .t'<i> lo bring tin' in-.tiy.il.
ii
To
-
'i'l.i
, ft tal
IiVMIM
A   IU
I.|l|fc'l1'!'
Cliil.l Mill \ *
J triitlaiili"
li, »i 1 -
tl. ml * |i t
II
w...   lla
|i  <>  i
.  *  .1
S"\* «■
t:- t ..-*
ti,.,tittial *
mt:
I-t. ■
llll.tll* ?•■ - —
«. Intl.■** .i it.i  -.miitaii
■ i-i,- ii  |. „i.-i.i|, i  i.. I  i
h, .1 nl Un Illi *. .1 al-nitf
I llw   M.ulli   I.'iii.i,it   id   .aid   U*\
4lt.mM
i -.ii i auulli I"
-  ■ .  ■  . ■  .  ■
; Miii iiuin tu an end.
I    •ii,.'|.<l i||.| |>it H*
i,-«. Ii
lliltl.it  tlmtlil
I, a liiviin* mil
kii.il -i...mii_r
in.. Ufiiiu, iinKidntermlnailoniodoawiy wUhlhi
^^^^•^•^•^■^^*^^*^^*^^*^^*^*^*^*^*^*^*^^^^^
*
..I t'i' an
* - in ram t
■
glalilun prior lo thia, nut
utint tin- mull "I Uio Umiiutt
, pluii'd olltlll nlni' In Uiu
agnemont Willi llio Itallwny Compiny-
"Tbtti tim rtilili nf tim.) partial ihould
lu* roipoctod." Mr. Van Hortm ohJ-Mtod
to IhU elaun and Inilitod tm itn lining
iiiniiiiait'ti.  Tin' Ugltlaturo, howovor,
bad ndn|iti-il ii, nnd ll i-niild no wull ■ _
allond,Mll bad .iif.'.i.iy bui'ii carried guago, ,lflrg rfo oof mra a (tot at 4ua n
by i ronluttoo of tho toglllltun.  The >• riUKOHivr f-v tbti ymtl.   Who am
ig.nomonl was drawn up, giving the Donald A. Smith ma Richard 11, Angui
Rlllwiy Ootupany **,*mm m'rcnof laud, of Montreal, lo whom tho Itnmo ibould
mv land  i - i-*r liirlmled In tbn trn*t. |rai)tgroalor  prlvtlogoi  thin lootliot
Tin-wa* all the i-nmiuiny asked, and all i-ltl/i'im; tbat tin. tniv.'iuiiu-ni  -I l.l
that wan awed upon; hut tlte deed when jtlve tluiii r.,uOii nf  tin- -j'tildlc domain
laiuod eontltnod oTO iom mon.  Now, j without a cent of comlutiratlun. the)
I .iatiu Iliat lltia i'\-itaa nil her Iml.mttti In |t,.tm,-  tin*  i.-m-nii-it  tiwnoriT   Tlioy
uu'ur Iho Pnvlooo.  Thfl Iieiilnlature novorbutll anj railway oroucouragetl
Kaualmo utlnon aoom at lut to i„„i ,„. ri«ht t.i donito tbo win land, Immlgratloni out novortholoai lltoy take
loitl nor can Uu- Company t'taliu It leiially. tho piocoodi ol our land  Tlio grant
III ronrlu»liui. Mr. Smlibe. Chief runt- don nol oven llioi thai thoy an the
uiin-i.ttiiT.  Innrtod  a olaun in the iroitwi for tho Railway Company,
fa iiie in atireiini'iit  "Tbat 1.  William Nuw, Mr. Kdltor. In coticlmloti allow
until.*, wilt nut Im- held |H'rnotia)Iy re- motouy.uol for tho purpon of elicit'
ipooitblo  fur  anyililug  herein  oon< Ing public lympalby, thai whllelnthli
laltied."   Tin-  ib'iil  wan  iMUOd  llth muntti  for 93  i'ii*.  I  bin  atwiyi
February, ltgfl nud hu never yet been ihown tho blghoil  roapccl  foi  llol
r.uiili-d by any Aet nf the lit'glalitum. Majoitf'i law. when  admlnlilond tn I
nor wa« there any ilittuo of tbo Pro- cnuitllotlonil  manner.  Hut  neither
vlnte of llrltUh Culitmhla autborlilm,1 prliun'^hn ooi tin' dungeon will make
wlneiV Un* litulnir  of  the  t'mwti  Brant  to m,-futget thai I aiii Uu- cuitudlati
Mr i in. Angu* A* Smith, of Muutnal, rutrarlght which hai been lull
uhiioihHia cuiiviei lalair lyitem. Tin- *1;!1"1'' ,,",,r,,,,t "'«"";'*''';fii*1"* »o.aod foi which I paid raj ,ny, at
(ll  ... .    '    Nuaiiinti wai taken hy the Qovorn- well li tbo awoal of mj  brow.  Bovon
roflhoiuiobunow.uiinld, ,,„,,(,„,..,„. mi.a8Wlt i„ u„i land, yean In litigation aud tbrro luu-	
iird'iiil a aiippi) uf aai 11 ii u uuiu ami but In thn yoir I&I7 Alour*. Angui aud mRtmllobotrlodtoriuppoMHllnfractloni
•mail aim. for ibo militia, ami blood- Bmlth comnooeod loll igitut ai lon- of tho Iiw, i- nol  lufflclonl
rwultof Oio B0VW "w Atnt of land oo which won fur
KMP1.0VMKNT AUKNT,
Rfiil Estiiti* .nut Acol(i!oiit
IuN-nrnuooi
tr-Vi
s n
reltfli Tlliiln-r Trade u ..invhtli
1111% nf liiuiiln'r furiiiOii-'l li
ui i-1 i-l-u - nntl *•**• itii-iitlnna.
uiiiii  Iini.i Kl ...|.|....i... r t'V
I* ll  Itm II 'f, |, ni
KituNT Utu iit,
■TtSjySJF1!
"'■' '"-! I'lillll, III
—"*itv uag^jj i'uoi.1,,^1^.
W. TURNBULL & CO
ooNTiiAoroni ano nuaii^j
,   n Nunrioranin
 '■""■WM lllk, i I',,,,,
MoPheo Bros
BOATS FOR HIKE
11$;! Beyond Royal City Planing Mill,
New Wfslntinilcr
RKACON  HILL  PARK,
VICTORIA.
■ I'm; Mitt ku.1,1:1.1: 111 11.him:
iitli-iiiititlv   nml   ' innlln'
il 1 I ii ni'ii    liuii.l,
Im
uiil ll.l ul  I'.ani
IH'fl-l.l Iifu.  IVtMIII.) .l||H<rti"lae||.
.ailala,.!  -I    Ii.i   1 *l  I".ml!
I'lill* 11*11 I'lll III II, M.A
I 1
Tli.'
TO DEPOSITORS
THE
^^^^^^^^  l n|Mirtitl  i
>.i.- iii tiiiiii.-.ii.ni  Aitb  thf
British Columbia Land and Investment
AQ-E3STOY, LIMITED.
Sneoeftsort to Alliop Ac Mhnou1
**-:**
	
Illl-I.
Allltl)
l.t nl ll" lil.tn
injiyi-f Uh*
lia-aa 311.1
•UmT -  Hii'Vllahle,
revival. In a now fora
■
. m.-l tttn At Tel t'f land on whleh win
my Iml Id I n iti and Imprntementi. Tb*'
•herllf. with a baud of railway men.
broke Into my boon, threw out my fur-
liilure. lunkn  tin-  WlldOWIi dn-rv I'd
..-n-d uith a  nvolror, while 1
me to iiilitult tu nn armed hatul of
". . nt croituroi doing tin- hiddlm
t.f .1 ifrratiii-,ti comply, who attempted
In ihlp my Wife and ■ blldriti frum their
homo in iciti ' ■■ Iih clou 'i doon
In my ibnncct ilthough I wai iai
U ■
lUmod 11
aitu havn
See
ea
CLASSIFIED BUSINESS OIRECTOHY
I la.a.a 11 a . a. f ,. I
.ML
II I"l mi i'lt.1 tt,a|li 1 I nulla with lli.t my »lf.'nml 1 laiMr.-ii would nol
.11 .11'.  .Ill  iMlly   .lll-llfllfd  III llflVlllla*   1,11,1, llril.  «...  all,.  |.„I   alfja'.'.l   ..||   ll,.
...  ,.„, ..,..___,„ ...^ ll"* I'liff "If  I »»• iiii'ii .iH*.ti-dun . Imaal 11. n .liaiiia'fnl in. ritllo'e-tork
I ala-lll.-r,,.'!,  fHinit.1 Illllt. Ikf  ,,„»„!. „|   |  .Mil,,,  „,|,ull„..l ,,.  ,, ,,:_.|,,. , |„.„ ,|„.  |,.,.|.l,„|!,
|.',l.a,.  I.a-aa  Haiti  bill 1 tltll l*t.lntl-  tla' UtUlluBIall llW .ltd WU |el.a-e-el laa  '.. l.a .laa,, i.;.!',!'
' lli'ltlt  ll.a"!  Hl.il, lll.ail.'ll  IlH   llaal Kll.-'i 1.11 i.l.illnr l.lllllral ,.,,1    |!|„,i,,. |. i a,| |
iiim ii.m.i   .I., 1  t ti.* 111 llm tin-«Hi •*! 'J*** inifiil »■.•
.... i„.l Ila.l II..', Ii.ii lltilifl.,,,,,,,
"»'*- .-,..,llf li.li*  naa'n,..nltullr. .Ilal  dfl,m,ird  m,  |.H"
","  Ml'*  '•'■  l-l  "I'l  '"'  Ua.' la.l.la..'a 11,.-  |. ,,, ..,, I, ln| lall, <lt*'llUlll|l-d 111 llll* Will.
Ill ,■••'  llll. 4d ..II...  ' ■'-     'f'
 * '""-"' "" ttt    .•''.::';:';,
■• - •»'"-""-•    :!r.;,r?,:;^r,^,;,:!,,,i:;;,.,::::
I    III liill
iili-iil, .mil lln- ti"
pared in receive
5 PER CEN1
af  ll
trie I
it 1,1, a.i iiuiriM given l*t tin* Dominion S..vinKH lt.,.,k I),-,,
imiKMctl iu in iln-.iiiiiiiiiiI in I., deposited, ihiit om|inni imowi
loneyon liepoait, in Iniyi or nnidl lunouniii, .11 interest .11 tli,  rate
PER ANNUM, nnd on favorable terms ni to notii ■ 11
IV i.i!i.i:i; rn tiii: uoimiAi.KKs
l talltlltlllil ttlt.,,!-
wrltlen l.w, i. noil   I I
•taint'-. I mil ban lo ll,,- t-..a..i.t..,,ifii--.l.ti
Saw Itfilmlllilfr, II. laele. t 11  laWI
40 GOVERNMENT ST., VICTORIA
iti, i.t
I'.l.li I !  IIII'  ||
1" Mm  l'i.,.,,,. |"9
u	
1 . 't 1.! im-; 1 i*i'i, '-"-ii l«m*d, l,er i'„,i,titiu«i t.a imiaimi- .iid'cuiiitii.'
-
1 1 I It A IT Ai
Ifi.il.'ff' l. |j|
• tn,  .i«i  r 1
iiii.ti!r.iMi.i.i-r.iL.tm in•
0..1* ll   . llir No
'. ,11  '..'.
1,11a...  '
•|1  J  WAIT
If lla.l/f I 1
A
NOTICK.
ffllO
I'KUHlNh
*hr "tnlnlli* iltrrti '  *lA  U*m*"*  Iiiii
lOM-itnl 111  thn  \rti  tVflU-llttfb 1 •*■*
id and tlif Illlln nr.tr uf Ibm
01 foil UKWnid In Ihf
: ■-•,■
tor-ail vi ' -    iltPin tw able tn
e*t Ibli mUh m t Miit at uitAtaa* iim
!•  llritly ui.dei,MlmaM, atnl
';*»■ tl luhrhad.
UAVH   ' *»-«iin* thr comcUnw »f ibo
mtnlMiaiurr-a •lilrtmi.i a* tuutolllnl
,,...!  i«H.i|l i| -  fm  ihn di*tilit
■•,> l-H mil) bl hrooght
5*L!2 *r*irt r ta. lb> ii
the land-  In I"** a new utkm  wm
1 .inmirtn e«l aealimt me,  * hn h  I  do*
ft i,di«l m) m If aialuit up in thi* pfMMt,
Unit  Jmli..' tVllktt-i *l*** trlett the
row imtiti** a Jury itifninnd tinm "fA.ir iherionol lem|r
**t***r* *jt***t A.i.f !*** **m*t h* il* in thi* province, and 1
IK,  |ltH|.'t1.i"   t|-t»IH,M'
V"i,\i\„  I.i t».11.   H t
Would Jim  hlodlj  tullmite to ymi
,   f. I!, 1! I . . ■ .  -.'
0 T-mptnact  Hall. \ im  a.r, oo
Kovonbrr ITlb <*t I p. m . t.i
.iliildt r tho betl  tm -lln.  of  pi
atnl prohibition
..- lhe
BAKKlis
fty* wfdoii-i
ir,:
nlhlu*
loll  ll.l
"|a-...f/a, fi.f It* |tlUf *T*tt eef ft./*ltf laHf llf |l|.|| I ..Innii I. Ilf.llil ll aaf llll- IKtMlillllill
•■Ml -'fit'* **l  Im t.'mtrm', mama.** Alll.li-' '<  aaf  tlaa-
" rf/f.| .ml, a—*f le'iifr e,«lf m* ***,*,  *. tt* ll.|t|a.| Iflflla'.   All.i. a.'
■*.*,. f, IwlrfAif/ l>ael|. rifffflatfajii ,,Mff- tllBMI. uf t**aal ..Ia.il  a-t
>*,*,,a ,*+mt*l.  Ua Iml Am jf.-laafil. ,p- |,»\l.aa-.l ,.. .,,flaal  .ml  uiii-
.i1at.t tla*jm,at. *.t .fwf * ***** ■».,,'!. I a,  S,.l,*la»,*   ai|,l-l!a   aftj   let. J. I
. I.*', "mtimatn *t Ifn^nilii'tafl.till.Hole'IH   t•,|>!■ • tijatl
" Hrt tm, pim ttml .my t**< firm, n ll.. |u Hnd III."  dflflllf.  . le la    I'   *.     , . .., •   I
■I* ...„, r.i tt, m*** •*•***. si*na'... k«i. ...i.i a,i ti,.. .t'li.i, „ ami Kiln ilrifil Lumber nnil ahing-s.
«,».«l|.-|.'  '• .l»t it. IJOTtluara, 1,1- aaMMiat..   /•  aar I.  ,,., „ , •
*' m-*,-.I, ,.** llm, ■!-)—'.■ .. If *** .lam „..    1 	
^^^^^^^m -f  m.yaf M.,*** flf ait  On*    v , -i.  - >,|
,a  am —  ' a... ...  " *.**4 **l  hmt*  P* n»  _.  Itamtma*** tt —>_—__——.—_^——^__—
,    '" " mmti *. ,*k* >,, irttpn* ,u lh„ NOTIOE.
I—HtllHl  lllllll . .  .  ,.,..,  ,„;.. lb„ ,ba,
leal... lie. N'ra.tl,air*l »l,d mil ".la  tnn.1 •a.itrraj*, aift  tti*.  •Ut*lt|tll  ot Itil-tr ,   ,||,,  |t,..l|  aaf  ll.is  |i|;tlK
I  , .-,41. .1X1 It-f-i-Hrlu* (ft.,*  Hllf* .filial*, aef llaf d". A  ..,,  ,„.n, .a.,.  ||   .
ml  ,  -0,  ,|..«  .hr..n*l**t  I*****.    .*■  'I'l**1  m.****fT!<"*. f!^* 	
l.l-.-IIII.I.I  ll.t
9 rjrn. **«
I  l.ll*!
Owaliata  t.
- I a .
Hll.l.  .1   Ml... '   I
I"
V .  .1
W iiiui.ti nit'
tt  .    a ,
N. a Hi
0
i.ami • ,vi:\
VViS
GOVEMIEIT  1UUUII  StBtlCf
A.L1:---
'
-
..V
-. * I . • ■
'  '
t  M  McUUKN. 1,1'"
"a Ostii-
llftitlM^*!.**   i
HT.  0 •   ■
8
S'
M r,';:; SSSu- t.n s«k.«to"i"i«.i.-i &
iitwb., mi tfw,r .hi. t,l»i „„,,.* »„,,,„.,.  Innt-hlKlrir .It.i 1_
.tlaillinli  *ll*<*'  ati f,i.e» Hif  liat.Ulll'at  „<tt .,.„. ill.   llf lla  M,  at.3i.ll",.
'  I. .**-,., MO.I let <hf* ptlllllklt 1. nl-    '.•'■«•■ I'l- ii'i'ii"!  .  *..i'H''  .taaa
M -.*... ..f h*. _"' ;-*" *rs***t*** •".""»',"
ntt Tlii* tiHitfdi.. tf maa.t tinfi.fi
1..  la*—lltlM   ||  It,,.  |lml|  |M.W„,|,  ,.   |  .,,,,, „„„,|  f,„  Jo,,
I'tf toon,lit to 1*1 nt, ,*j.,T.» In.aidffke
|.„, ,i..t ,1,,.  itadwttnianiif  Honai  ni.kf .nnnpf.ll.ai.it.... tal wli
•■.taw i. h-a.. . -h, „_,., _,„, mam  l*.ftititliit|*.t »n,- limit..,
ini„«.. ■ i-<»_i.i . «fr nun, .ilk „lrt, to«, ,hrWi ka, ,u »,. i„ „„,
,W.,..»., ...tn.. .ra »f t«n.k«, win  F)Mllr W(li,„ V)r,„rt,  m j , „
!»«dl» fnr.n' ipnaparpM,  u i
,aear.|n.,i,a.atf Jt«.a|ir| iMntlltnltnii. df If fmln.tkm llf  *t*ei,,ea|  01,  1
.Ikl.  -*a-fJ*  ItilaiinlniHli.  le.i.l'.  '.
■Mm i.i*-i  »«.a. a.  Im,4 Uu.maal* ,'*,.' a*,),. I  |.|-ililll,  nml  lo  llf
ii.. tmm, attnj^«- IT.««kf|te ,nd tlifff foulbl  tie.
IUIti.1  M.ini.ii,  Ijinnttia  •*,,,- lil.tn*  Tkf Jod|« onkit*! ill n>,
.... ..... ,  , ...,_ . |".,a"t* III t» If Htf .fd tO IW. faUW alw*
InHfitni I..I I mI.M ini. kftotu- 1^, w„ *.„ tpm M,'u, smv
tin. with lit I'. UiTtfii in, Indlain TtWt. |,„ ,,,^,| kid m. fi|.itrd ind I
rl .III  a.**.!.  ,.llrUhll|  ll.IO.at  ll.
■Iff    *t*   ' .tll   t«
BRUNETTE SAWMILL CO.
I *iii NEW •tVESTMINSTER.B.1
MANUFACTURERS OF Lumbw, Bhlogleo, Lath, Bill Stuff am) Louc Timber tn
to 100 font. ALSO Fiotiring, Coilinp. Rust ir, Siiling. Motildiiipt, Picketa,
Scmll and Turni'il Work, mb, Dooix Window and Door Frames.
Soon Finish uf all Kinds.
I/*'_i_.ccu.xato  '^TTox'^z a--uaxaxitoodTi
S.itn.nti ,,ii,l I-,..h limt ■.  Ui have no ipeciatUei.
Shipjing I..* tlm. i l'i in-1 ocean <.r rail uiiMiquvml.
T.J.TRAP P tie, CO!
Whtiti-nnli- nml Ri-li.il Dti.lt*,. in
NO. I r.
WeslaiiDsler Steam Navigation Co.
V"IM
Al  an  i
IS Itl.lll.iiy i.IVKN iiim
-.   .'*. -i. r  ■ I  ii-
HARDWARE, STOVES, TINWARE
BUILDING MATERIAL. Etc.
TX9 COLUMBIA STREET, •   MEW VVJCBTMtNSTER. R C
■ill"!*-*
.I.,
****** *tr*l*t*4*i\lk**mU.tllir*m&l*it*tml lol t'-'i.iai-ain.lht-r-.luilor. *lt .I. I  i,,nhaiMi
i.«-«lC  |„.  mrntmt  **A  tm* tmttit*  i.,.ii„nnl  dWI aflrf ht* *****  ***! ill Vklntll amlfc-m t'lltlil
hr altilt _^^^^^^^^^
t,.lt*l<|r|ltMr.«r-i|il  J.I •  *■!• I|li«li. t 1  (.!••*#
- f iitiJ-fititiafjui-'liitl'iti Il.al
'  ll. **1
1  .. .
*   tl.(.,,,.  It I'l.   ».   It, I   -   ,.,,».   I   .*•   , 1   1   ,
l» ******
■ II
HLVTAI.
a       tt.nil**, it
.. -
it
*
.»•. ir
in;,.
h
•I'l * K   -
1
■l-..» •!  1 .
t  11  I   .
Hll'l,  1
■
ifl.... ft
U
||l:  i.i.-.i
11.1  Ml.
i. owlet **** In* tmi**.** i^ii«.*n nt z'*''  ,
. „ tk»,*i«*. tti... i.i...., iMin.Ml iho ^it,n.o„t ,1,1,1 ...dt.ttta   ml ^i*****-***** *
'.."?l I***** "**'"■■ '•** l".'« I l"k. ttlkk -ulid to thf  iK.l.lilnf. lo J.IiiiiI,
1 ti. k.iwaiK-1-o'ti.inlwlun. .nd>e>t«|ar«*4 '*■'   ."•*•  I>mll*<.  nl   innikl.r*
itr... lo. .hnl M t*.f*- it* **!•*'!
• I-t**** .nl.lt' ' hit It IOd >.„tfi*"* eel
llw HatfJ*  i.litd lo aw,  t*t.,ln   Tka
if.   t..'   out I it   III  roomll  .<•
I**, .l.'l t* **l HfM twtla, , ,.".
■ ., aaalieltiaf. „ rraa|0|ffi-d |,r,, pt**.*itm
limit .1
«•    .
*.. lr.t.^1
il    •    It
''.
^^^|
•*" -. * i'l    io.fl lain ,<*t*mr io tit* o If ut
I...1.I  t** a*^^^™
f i,....- to. .atft trn d„. bffon.
... ... ,.i*t.... II, «.TV.n,n. »bo MM„ton „.„!„,  T!...!....™.,.,,,
M Hi. kf,. ot If ,„,„   (.t^,,^ __, „ m,  ,„„.<,
,'JV. TJ^TVu .mlD^ ***** 1'lMr.wil.f l-uiioi.
™ '.' r L*___TTT OowniofMI ««old ,„..**, ii. wkkk
Mi JL^T. ,i.*l?J, . t? r* IS •*•» *"*>li >*.».»'ni ll' Mtttonmlor^
l*1;,__"__5.,** M.h'": *T'"* n, lh. l.ifol.i..nMlo.,M-« with 11—
.mahtmnm*lo.u*m*,* d«d. ,nd ,^  r- JmUm ..,,,M,afcIlaH *,.,*..-
Ill  _a
_^^F	
i*. •• I  a II. HMaj,
mmt* .loaliia, .,.
IWud
 mi
.. , nH*.la1|.
„.,.l.,.l". ... 1i.,ut.|«t.aa-. l.l,
laill.l Hrt. t„. .ll, . I *t„„Ktml. I*
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
it I mn
Hii-li.i.ti  Sttoot Now Woitmint.!.-.
Manufaclurere and Dealers in iionuli and Dre^ed Lumber, Flungles. Sbatn
l.'.tl;.- i' rt Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Troys, and all kinds oi Wood Furnishings
for Cnnnerics, Doors, Frnmes, Windows, Mouldinus, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
Ttatmnh,*, ia, mh ath, *
min tflmi mm****** A****m\
**•  XmMlm mat r<*m*.****** *****
l-HtniM H» l«^ mt tl* «*rt-ioia»»l  ^^^^^^^^^^^^^^^^^
oaynaHtiiH i^nndfotmHl ihr i., ..dun
IVII* CtMi|a*of In  .Ml   Mr. V,n
FALL ASSIZE.
II
rt-tiittitti iiiimiH   ,.
a
01*1 III* If >•!  •
It.
(":'r
I. -
II ...  a. .Ja.   l-t.illf,,. It, I  .HI  I.
hruA  Itooaefitl.lfl,  .tint  Ikf  Jodat*'.
li'lltrn'  •airarl. oill Iff t.r!, in N.^oo.
I.IIO.,  p.!.   1t,f  (.till.*  nt  filkl  .Ml Uh*
tMH.lt. i. -1 t'l •  ■'■ .ni.li fon ttio-
,,at.i,ft,td IkH (Oil out ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-tlif .11 ItmilkaO M  II  I-  Mllle'l 1l,<
Ir'i,rfrl...,l lit, i.l  Uf  lUllW., IIMO   _.._,  „ ,.   .... ,, . ,
,.,.,,  It,,,,. ,.., i.i.| fomioiMiik. K'Ti'i-i- IIBBttljVlllVRjl intt
I.e. » |t»,a,  |.a  l|„  |.|„| ||, I £„,„,.,'",,!„',  .'
a  ' rfUC'll.  'rl  r  ..  I.,..
U....M f.a. H.'-IO... 1.1,,|  HV, b, ti nt If "ti"
'   ■ Kooiaail |-,Htno. M  CJ-*$,*,*' , ",
 ll    AWII.    lifJ.  rt.a   •  •
r rifrrl-lfd   I'l    l.lli.l   flflm   l.lm!. , !<■	
^^^^^^^^^^^^^■tlntftl^ninHlOO I O laV ra.ia1  ...
tf^^^^^^^^^^
TO
T. RIDDLE
BLACKSMITH
Miir i , Si>ft.il,| of LOU..."  tool. I
in* boa*. tVfdif., niotii.
Boom Chi.o., .te.
a -  ,   '
»l HI
MIM rini.ti". i.nii
da' a ■ *t*.
r*7*-j*m*r..- \
***nm,i *
llotti" MoWl ,n f.ifol .1,
Inm I**, M'ftd, nnl<-M kf rati lk. luff-
*h**iith,**i lU.Htk  It... Hflmllnl
•f *,***  iVkm  I bn,** lain
IM. **m I | ti.nt.ri I" lino, tl II
l-M 14.111*. 1l»* . lol < oOMtHOtoOot ol
l.llri> iod tt.,1* <k-.iot.4aM.ri HO IMI
ttelllt,! omtald ta* dofct Hll tho OaffHla,
•t   W*  laat|,t|.U,».  .hr.  .11  OUllrli  m***mmt*m*mmam*m-  *
™*.'!?*yiV','.%****'*lZi.*','*'S  "*"*■ I'" "*l**** * '
,^?'*.,"rjt-w'""*" **is.'"'«'" ii* tun d.r ..
**. I *',£** * tn-HSI *t  111*  ...»  „.mham   |i.   Ul
ir m,l _ *il '_r,""r* **•* **<i* t******,«** **, vm*
u* to. It*.;, d.*d ,****•*.* u, tko ,„ „„v h. mmt on..* ... nt .
..<»,»!„,*. «,k, *,;.*  .**  Hf_  V-   «,„o,. |.,»,,..« .ft.HIOl Of  al.t',1 I-..,,
1>lt..» ..,. I- I******* ****** N,..,.a..ffci.|.ndo,.l|.w,l„,||^|,,,d
. 11*11- »»-• .o.lklo. ..f llo^ d-yd. ,..„H„„i...,1,,t„li,,,h„|nd,.n*.  A.
„.,...  .ktM0^«llll»lk.„W.n«k«l  kl*.  H.  I,,. |^„ ,|,o,d, f,|,I.O^. t  laOf.klWri
onl*  .,.  nt  M.  .no,,.,.-,  if.* lw, XthA ,»h„,ir„ ,„ IU. ut,,,.,.
foloto   oio,    I    fffttt,.*!    i« ik„„l *t|,T.»,n.n. ,kf Indun M-nl.
•■"-' "i.n'ilif   I**.  ********  *** .nd tk... tkf dinriill, WII H-moifd.
»i*.ia.,.aa* if ik' ****** k'd 'Kt*"" ||„io, ...df ikf ififM,rt  i»|.h..m
,am*mm  ttatri Iko lodl.01 ll,lnof.| „,„„  , ,,,,,11^ ,,„ wrtlllf,lo of la*
SHERIFF'S NOTICE.  GoloBbJa SW. Net WBllilllfT
<******* **A
IlilM...
In« Inamtwi * -
l**y tr,** *,,*,**« \ *
-I-,,lit I tii.
Ttit* n-MtmlMi
NEW VANCOUVER
COAL
■lalniJt LaadCo. Ud. <ol Oaaalna. •
Hew Wellington Coal,
Catta.lii.il ParlBr
Navigation Co.,
UMI. TABLE No. 15.
t ***** Am******* lii. iw
in  *  nti*!. *
I-*at* ******
!, i *,-,* , >
mt* i.i**.* *.•****$ mmm*m^*m^ff4
*****
*****t***ti******** Wi
mil. i
M
l  • i
. *
t*1*.tu* ***** I f   %*>***.****
(•»■■**■
I --■*    (faa.awi
Ikr-Am*
m Uul i'
•wtlj Ihal  hf  *** Um
It****t»'i.i*. Iiro Olblfl hailol **f*t>,'
P I  IIMI*'   I I*
4* *  li.l.l IVVAIMl;,;
VVi  K«t.
■
*  i
itm,**** **   \
6-  M SUl.l.  tlAI.I   i
• **;**, ■  -
•opiMt-r I"-' •' *
n*tm.*b *'****■    __
* intfiii* ir.i
HicKixiiiRrrrouiimi
UftttiAn
-a l* a I It li*
alt* ml'j»v 11 - , -
"iai* ■  •
T.Vji   . \ illraii-  ,
■ i *  - i't*t»rit<!ii ftialat'it
-.li-r -	
r
lil  -aitll.l!
-t-i  I.-.i ,,„, im,,,„„m,„„ moonllnl 11 111
,„m. Mt  Ml '!- ,   •!   ******** M|rn,„| l:*m*n  laid  IWt.  d'.fif
».l»o.itd~ri.«ki.kld,d. (^,10. lit ,.^,,„|K.| h,t,„,,\,t  Tkfiftilfir.if*
1 i' Aikinu*. «dnii'4.|-. totdf.oii,, ... „,,, i.,„^i.HltkfI*flfil,-aii.mlil.-i-
it
Tlif li.ldiH. i Im . -1 iod awl
t-fononilf.| Co.! aol,...| 0„
tkf IVIfif f ataUt
-BBlM .' Mr M''■"  .|.|'*intfd lo uk, uhlfoif .nd Riaotl I■■,
Ilk lltl  Initial of CHoi >!.<  lh,  „„„w   tm*  .h.t  I  k.d
i«.o,li9f  Imptotftotnl*  ind I
',^^^^ ^XmTtttSmiSt oiS g^L
iriw^ p* 4-tnytam **ntt*4 .Vn. /f#U.   And | ft*
UBAI.KII iim lli- \i»ii|j>*i;iitn "oi-^boininiiMiir iwii. ViiiWu. ^Jd,
*^^^^^^^^f^^tm*'***>*  **• ** J»fli*t1ft1*-T'ikf,' i-f^ Iftdlao A (till*,  fofi
IH.| *a*t ll*'
UMI frith ll
d««"*l. ***** in hi
lodiio* hiMwir.
SKAI.r.liTKMir.l:** AWiHl.v-I.Ii'lM
IhO nt.-* i.'f »*nl. ami > -'!?«-)  I* n.k I
lltimt llln*
III Tiuii«t»f I*** ini, tlar -f Kn
llll^f. I • r -
"Hffi'
■ll.ll.Ill-,
o.oifrii.    ...» ,rf... fr. rtrt/^a, ...v.M ,\V ,f»u.   Ami I llotiL . Cl "ii.k. ., II. rwroflao, H* I fia t
.  .Ml.lt. I  I...I ,..«! tot Ikf r..,d .od ,k,,.,ko imnmlllf*. ion<ld.fln| lk.l1 fe-J'','I*_i*'',^M.'JJR".V!l"»,'"1"
..wnl.'• .nd l""**"!' -/-'- Hfitfliid l-o ..f.ll,  pntritl*  lo ^W«,.X.H-*.^%\"'.al«.fr
,   <r ,,.llln,.,,,!, M,  M.TtVlfa.n.  I ,.,.1 „•„,, ,o ajrajooif  liim  ffom  ll.a  lar.it  ,, ,kr •* * .1  I  ,  Haoall.  Ili-l'taiii
i.  ,i.«„a..Ji.l.i.i-.„»,|,, n,^.,^^!,,!, //w ,,,  ;l,rr»,.Vl,|.,li.,,.l  ■
' '. •" « ''*•* -J- -V ml,-** mtm.*, Jm ',. i "Vla^ir.Vae'tt*",^.,.
*****  *** ** 111** Jootoal* fti Ihr  AlwmMf iliflw "".*1*f rofm anp0ll»-l aftd
18.00 PER TON
lutlfifvil Iiii'ii.any fitit "l-ttlf.
Lit *"'•****•' *-.____,--_,__-
■Xtnnt**h**i* **** t, hn all oaiKlIf* if *****
Utah •• t-*»i n»i»»-f». tfiarmfa/lnfMiaiid tl*v
iroda   ir'T'iM'* ■" ■<r*
ijTIME TABLE
»i* mt ,t
•i'u * ut11
1   la.,.    ■■■
Ditlti  Iffrr.!
|a   |-.
".HI' t
.'aiflt,.,
ItOlM.
1  t.r',1.1 it IP
-
•or, Olll pa**A
- • m * t.l.,.*p.
nM ■■**., io mSioKiii
a  ..-,
t.OitlOWta,
I  eoNH
",'• O,  • r ,  ,., ,,  |  h* |kr dflil I'.lfr'llld
•mum *t '•"' lodun.. Mt  . on,.,* 11
iiik .fc- tl'i-iialfiHit.  and  nit.  lln _
. ,o,m "."j"".'*-.w*,.« •»'■-«*•■ i ">""• it, i«t, tk-  fttiiiitinh.
mi.Z «•***"*  '■■  iHrtJi.  katln.   ,..n .^kftttimalli™.lo ,„"„,„-
:.v.*y.Tu t ';.,'""? "ir 'ii',."«'''^^*-»-'.'*'fi!rw»tfi*f«-«.,
mmm S.^ '"""»""; •"•"•ui."  *i. „ „,,,„.. i,,.„„,,t,m,,,Vt,„iMihii
***** »*"""*l "omik ,k,.r i„„i,i ,„,, , ,.„ ,„„,', p, ,f;
,""u.'u",^^,'J,' •"••;•>«•''**" ******  land.  Th..  lomnlttn.  *m
d..ri  Mt.tt.llj.MlltlM. ol Vklotl.. t,,«,t„| tk.l tkf, i.,„M mm oo |ond
Mf. Mrllffnaial 1. laaaa. fp,^,,  ,„f  w,,  ,„„|n,  ,k,  „,„,  „
ImIMm. **a ik*. ,.ri,,,(  |„ h,„ mt.,„,,n,f ,hf r.™,.,,,,. i„ ,„
kt-dfooOo-.i,   Till  ...otmlllw  atttfri Mltorl  .,*,. mall a |.l.,|«olH.aa, lo Wt-
',„.,.,... «M«kl  IO  Ikf  ..Oil  tkraoH li,    ||, rttl.ll  Ikf  till,!. ..I I!,"*.
*****  Str.R0BT.D0N8MUlR
-mM *• laotl., Mmm.
________.,,.   .M*fX'.'i'"^;,:':J: *~"*****IX** HHH MAJUHTVI MAIIA
,,  , ., I  mt',ll**t* *••„■,*  Iwiittl* im**Jf*^^^^^^^
, ***  ^«lili*1  lai.1  .Ij-,..-  ._.„..!_  I..It— ' *a    a, llltl*
I -   .
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
I < - Ifartr «1lk  lltl.  lallltfat  h*...
lit-  troll  |-,*f'll..|  Irr  ftvtilf
iilltlnlT-i *l n»K 11,1,1 11! ,■., , I-
lllAlllto. 11,1*10 okltk lolftfil olll ,-il
laOlrill,  "rft'trl ttl'.    I-Il-Jfta, Ml*
Fnr l>i cm io luw
ItepwH*fwfivrdfff fit«*l |»tMi aid
lOlMv ** llht*H no trim* *h*k
*tiA* **■ **'riulm** **
aippflmUM.
E. A. WYI.D.
.\<urn* *4******
Sr* W..tmioHr-f, fod U****t* IM>I |
lr-    *...  *****!*****
tin  i   * *..
•M-iflm  I* tfiuttay ami
**,*1**A*1 **4 ******
».*«(lll»ii* mm**
*******
litt ** ■
I "a I«~^**«t«**mmmM*>tm*am
m  t.tlftltftat  .1,all.f. I,('I,,  ,.„,., | **f"-"*f f't Natwat-tr, Ifratr'l.l r J r
ril-..!'1'""'"  1 I'l" n—|Of ollll.  """Ooo riVattmrim lofoli.lloii
*•*!»,*!**'.,.* -titiio. ii*.,Vi,j,t.„ v- f,,v„,m,M„ fsSifnua,
Wf-lmrftrfr,  (,. V.eHoOW tlMa-t-l,,. ;
limtrqn,,,,  NlOiitor. IVortOflllill I |, m
-;<r,irr,n|,rt V.tvttam llaeai-rl,,.',».i
ViMtfttm lot WfMo.ao.ot 1 aSeft*.,,,, „ pm*
JWMtroMnrlnMft fo. V.oalfoo ffnUo , » „
"trif't a.1 tU It
llf 10.
at*i,tr,|,
Jflfflfi ^^^^^^^^^^^^^
'*'] StFSH'f*  "f  •••'■  '-"lIHtfiflf I'et.
•nil olll Iti'inuJ m. a*. ,.| ,,.,n-.,*tr,t-
ana-r-a f ffnrtrf
Tk, llirlll, int rim r,.,|  |j„,| ,,„|,  ,„
HNH Haf la,.,, a ,.,„,. ,. ,„p ,
]"iTt,l„r.
oSsneu! N| *>*m.
N<oaao iii WnttnaMM namiiiti r,"oi *
i,r.',","l".,.'T*"*m'
....*.'**"•*•■ l'*lm.o aod I t.t, «i
'Xfr
*    ■    oo, Imi
•i.lt.««U. »,,• '0 iw
I" ....UOM Ml. »«Ol,k   ll «•'«*«'
• .. .   .<i ., r„**i*
••« ». a, a „a .ot varna rhtlh'm „
..  , a lllll,., .„„•« miiv.
■O....I »«-•. . ■»"*'f-
ANNIK WRIGHT SKHINARY
11".vt. itAiiiiN.rti.lt.
BOARDING UNO DAY SCHOOI
rOR OIHLH.
The Grown Stables
Nnril HiiroPhnnilVrhlelM
(nrhirr In tfio rlly*
f*r rtfl,!*  Ml ******  •nfri»»t«t  <**
I lafW VM HMUiMi ******-
MRS. SARAH LIMIII.
£? V.""''
••a r** niUt't. irir-
ttm •
.1.,r..",?.\",'L  '*"'«"1*""0'l»l- 100
A P OI.ARK.
UY I WATCHES
i. D. BEHHETTO*
it,".'.'.'."-'*."
. ... ,.. • • i"
. •„ .mi t. if'l
BUY i 1
«■ *. o.
i'-.a .!.,!
.,.1,0.1101
1 111, •",,
.Hh O.H..
laa -a laar a. THE LEDGER; NEW WESTMINSTEB, MlITISn COLUMBIA TtJBBDAS MOIlNtNO, NOVEMBER 10
Herring's Opera House
GRAND OPENING
''imiIf tlii'iiir.' nt
tiilt'ily lliHt-il.t.
["'imliir  |iu,
IMPERIAL STOCK COMPANY
Three Nights
t,mnis, mu
Monday, Nov. 9.
Monday, Nov. lli 1,,
TWO ORPHANS.
Tti.iiil.iy. Nov. Kith.
HAZEL KIRK.
RE'RICHARD BERRY DECEASED
WS
ll.tflNll  ,\Ny
•i-iiiti' *,l ln.1,1,,,1
austs
ijwjiri
1.1 ii
nf m-i
uf  .\.
IW tllO .nl ilm-
■walfni^ (irt?/
•lui..
^B	
niiiiii-iiiiii'i nm |,ri«-,,i| tu illsinl.iit,. tin,
uetaid tlio ilmMuwl, liavlui n'Kur.i unly
I. -lll'll  flail mi  II-  sllllll  III,!,'  ||,  I,  Mill  I,,  Hif
inl.'i.kMi.iil iirl.n iiiiiiui ,liifii.
AltM^rili'Nil. BTKSTKlNA
VAVNtnc
^VeatoSSaS^iffi^'
WE INVITE
THE PUBLIC
ml In QOnflDOOd
■ lor iiiiiiis,'h,
Dial
WodniMcUy  Nov,  llth.
Oh*ng« of ProKmmmti.
JOSEPH STIRSKY,
IU-tlii' lllii".! Bt_30h "f
:. Jewelry,
Bank "Montreal
ILAl'ITAI,, ,11 cid up,
REST,    .    . V
$12,'XIO,00O
6.000100
A Savings'  Bank
Department
H.u been opened In connoction with
lllll lir.iiu.li.
Intel*.! Allowed il Current Rates
.11 i* f.u i.r 4 iitr rmt,
GEO. D. BRYMNER,
ItUJ-lmii. MiHiima't
hub roruL.it  raio.i mi,,*	
'' ',*l"  •'.  I  '!,' I'll.  Ill
M...UH-  I".    Hall!  lui lil.,ma   ....
-Jl, .11.,.I- ll.-.1.1..,„"""   "*"
•She gebflcr.
lioallf .'eeeaftaff ,,„,,
All I'liy-l" ar.-ijfiii.il) in|n,-i,,| ,,, ^^^M
lira oil ti praottn tbl, .lion
Ilea' I'irk .llai'. Iiet'l.   *l'|„.  ,„.„,|,  „|,|,
Vl.'Url. even..', i.ll aan Tlil,,l|i|l> la,|| |,,y    .... ,
•","""'" i «.i 25 .*!:;: »":*::**X*r:!,,,''t!;;,tzr
l|hl i" nu, In >ii J|'|.. iriiiii.-1„ tinibl. '    »■•<, o■aot..,,..,,
ii mini,■■ i loot ii ti.in, .1,1,1,
■ ;l,::;^.vi,':';.::-! library building. Columbia st.
*-"*''• ******** '""' In ""• U-i mil. I. H lit Trouii,	
j.-» i.i Vlioou*"'  f*. <*  I*nt r.* **• m. 1EKIIA1I.
ON THE WAY
A Lnrgo Conilgnmem of
MANILLA
GIVING UP BUSINESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The must extraordinary sale ever known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
quality. This is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will be received, and satisfactory terms can be arranged with responsible parties.
Th.
I'   N   l  a.
I in iiiuii* .rr,ii|ia|ni'tit.f<if llif ilfaim-r
i i,. f.rt Vi, le.fia "ii Tl,aara,la, morn.
iiii.t flea'. I..I, .iaa! win a arr, ,
l-felllltai rwlailael (.!.• ,,| Mf,,, t|,„
tm.lid tll|a.
r-KMniivii.i.r/. fiii! i ni ii I.. II. i ■
lj.t*t,,r..tr l.i lli.-ll,'lirl.till!tf 1'i.lai'H'a'aa
','.  If  aod llaaaitlii.il.aii. •!*■> f.faia* laa all
„ u,fl. nl ai,.. In.ii!, I  aa.au, tainiffvltiaoilti
"" luoladf.   Ill* ai.ili.... ...laeelrjr lean
alia, tut. .i-.i. ati-.l laaiaalie.  aWNa.*
m**^^***'****
THE  BROAD DOMINION
..l-a.a...  it (,.  Ut** Wtt*  *'***.*
l*U  I'......
HI I  a   !  ae, I   .,.  . .. ,,
.1 jeetlil *|..t eealttjaaii,  1. |.
1,  lllllldaale,  M.I. .  la.  n.,!   .  -
■  Ila.l taa.la i^*	
a .I'lill. Altlllaal.t  lfVirf.U0.Wl4U  ti..   . .	
"Ma."gM *i*m}.**.i* *.*.!**
,„*! fra.,..,.,l 'SAAjpJSt***
•t* |..i.,n.r» ,t ,-!„, , ... LI0UORS  AND  CIGARS
l-.nil.rlml. tl,. wtr b,... vuu.iu  nilU  U1UAJIO
All Weight! nntl Si/,--
LEWIS -6REI6
|^HH TO THE TRADE.  ^^^■■H
OUR STOCK tins been either imported direct from the manufacturers, or bought lor cash in
our own market, anil quotations lor quantities will be made as close ;is any whol.st-s.ilr house.
COPE 5 YOUNG
FERGUSON BLOCK. HASTINGS STREET, VANCOUVER.
> HEBCIHIlfS -»HCHIIWE ^
"lil Ynnr I InltT*.
Plica
Hi .li,«t,
iai,ll«,l II...
laal.l.
ai| ... ,,a.
l' Kl II |>
iiatt'i anal  ...ia.1 He'.  .11 I....... >
IV  t - *  I ■!  •
I.-.i.  ,ii,l . dli-l  la*,  'Hair-Ill  fiuui
-
1.11,111. Ie.etla.ll
\ tali
-.*...! In th. ru* of IVdlfowau
.I., .l.aal uiinr MrKvll ,t Hi
V  II
K. It.  Of   llfil.'l'".   Mile
. . .-111.1111-0111 Uaa, I" .ILI iai. In. iriSlaVl. •«.,„.,« ..ua.aa .
fudld.l. to, lOHriaNtlO*. I. MitllltMld  I- *,l...„„ <*..?   . . 1 iT'fiSSS
bti lbn>oo bwt»lt Into tb. li-. ' >*** .
.  l..'., .boki,|o»n.!.-W,.,  ' "*h*m*li-*,i..ppl,r.il*.al.*
•Ulll. ul  Honlbl (...nto,,,,..,..
.,, ..td ii.oiiik. i.,,..,„..    STORE & WELLINGTON.
I J.   ■ '   l, , I lb.1* ttf '
^^^^^^
ill. |'H'i«ti.! in purtbiM "■*>' latlol. of
mra wotttbl.
a-t flmiriH.
\ l«
Tbi I'tl'lM*.-' .t ll.hf..
•
teilbntXiV.   bi.
tl* 'Ii.ti,II, uf  lb.  lllllll.
nfltM.
It  !    I* . '
t.ttaralb. .UM  IH OO,  l'i II"  li.....
■lillo. ,1  leVMUtlltK, Hlal .
tb. b«4i. ttaaa.Oat. letatoltaaeft-i*
Md  bl« dlllrf ■fl". ll.h.On .Hit ind
... .  It . . ..,aai,o
-■_^___i__^-|-H___H__^___H
FONTHILL NURSERY
i . . Mmna)
Innarira .1 FntUB, Oil-
*,'l.... U..UM1  ... ea- ..I of Irull
; anal IWaaiuylolTn..  ".lit,,!,.  ||,
J AIJ.tNH.illK 1. ./-'
llMffl  '■  Hll »
WOOD
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
Ofion It-flat Mrl-Wtal.t Hi*- .1*1*  ■
, -OiU-. !*lfwt, Tt Irjii.i.t* Nn m  **Jr4rt* •sill
' i»*.rl.rpf..|i yl Jrilit fjr tat
DRY ALDER AND fIR WOOD
SIR,;
ilm uin ii t-Urr than an
itllirr. Jut|N |.i"|*"ttl"ii aa
tlMM -nl l.i- M
i t ..,. .. . |: . rit.rtiil •ci-rintt..
t.j ial.liI, «. ju.l^i a tu-.. al (not iit,),!.
aii.llii.lii  , li)   tin  in.ii  laal>
iti|.  N» mail tabu < tit liinlll lu U| *
. *, .at. *it,-it |« l.i.r Ilial
nut tii fi.i.i.ii.i ii.ii ti laimi fAHmt
| I.)  U ' il ■ in **r IiiiiI ti|i  |u «4ll)  Ij
*A*A*Ajm*i
k- ,tii„ ,.■. '•■*, .1
it.  i»  it.
W   -.It   - 11
OSU UU If .?.U.ta »r*t i.f MtKuillr
T
OLANDAGENTS
in nt Hum.
FOR SALE.
Ue.tlU.at
' '•  !•'• II. It I,
• I Me. S.I
■im
I.HleiMM
itai. aalll Vila,  nttt ill.«.|,l I, .i|- !■  TUI"   DfllllMTll
 * ti****. mt DUimniii,
lUi-nat!  .«*   ll|0,.«il>.  lb.  I _llr   „.„,„_,,,
•■ ..... i. ii r.i TUt RnNIN/l"
Itlt..n.itaiiitti.t.tbt An,..iin,, **'*•  wwnnniaii
• if Iran ind fairt.**** ...t. t|t a. mil
, . P-a h* lowtalomiil nf . till. .Owanl
t Mf lu tt.iui lo ll- dlrttv I.
n^l^ll.ll^'f.-.'il' lUtt.t.'d lb.
Uaftl Mwl ot l.t tirt. Itn-tm*. bui
I
THE BONANZA!!!
ni  ■ -  ," : 11
THE
iBtiUitir ud Yucniir
TRAMWAY CO.
INTERURBAN
Time Table
I '-'MMKSilNii ON  WKUKBKDAY,
*   -ui..-i. i.t ii. «. .1.
i**m***t ********** an  •
'hHinii inpittaitr un.. .**.***   ,*.** ■
i A*********.****** *"»••**** mtir4m*
• I lt| ilfiu
i r«
Tlhrnutt
Wl .'r  -
Vami-****
tt. .i. *l-N__-^__-i__-^__-^__-^__-^__-__-a
t . .... ...
• j    ', *  - ,....,
Tl.ii wWtlak taill 1«  I il m.-A nmill ttt*,
thti ****** *******
-"Vm*.
in l.4*t k im
^QUILCENE#
Terminus of the Union Pacific and the IWt Townsend M
Southern Railway on Pugcl Sound.
The Paradise of the Pacific Coast
•••
Siuiiiril-,ii uiiii-, frmii ihf t-iiir.uin-in iln-Siiuiiil. ivitli .t iiiiiiiiii!rm Harbor.  N'hh is tin-
tim.. in buy,  tii-i in before tin- noond aei iimi "f the line ii compli led
Atlilrrsi or *t|i|ily |«*rnni.illy in
W. E. DEVEBEUX <fe CO.
AOSNTS
No. 34 Government Street. Viotoria. B. C.
•••
• juts
..II
+
JOHN DOTY ENGINE T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
COMPANY (Lul.)
 MACHINIST
,*...**. tlm.,, .,"1. f1f.laH.Jlaia H.aa.la...
Ill'.lf*. .aal t.V'l'al, aaa,,fajl,.rt.l
lafl.'.ll.lil lial.anri, Int.ar^t
l,aa,w^..a.,a.(..tall,  il.tl*-* • ...a..*.*•., natf,,.a..aa*,|f^iniaaa,  It-.larll.It, tl..,.
.(1****^^^^^^^^^^^^^^^^^^
m-l'l lha tlii. Ii.llfati litala.d bin ',',*. __^_^-^-^-^-^-^
il.ttllllpi ••M.out.l ,.. mm* **>. auav1. Hit* 11 llll- llin- III Dllll-;
tliibl.lt ot loai do. Ior.1 di<ola-n fi* j   I'"la n linn . Sen a ,1 I laat in
•-.tin. ura.ib-i ikonwiuat!  nvraytningacrvcnuutin
l1.1V.laii b.f  bran »...;...| .1 *.*
t in«. NIM. of Uh- i«. ot tb. ****, riR8T - CLASS  STYLE.
1 ■'"  allb alll ma  hald   Tl -   '  -
Jsai^ttU^t^sL':Aml K,r""",1,1,,Glve	
•if.rui In* ibitdfrn. i...| Kul J.it,, I 11.il
Ttat* it^tatf llatbiaa bt,o>.
lUltl.. Ibtt talrt hu wt 10 In N.o
_«iodUnd , Moo.b railav. Iban j' -    - 	
timb  Hot*  bt.  t.lb-n  Ibi-f N
i^^to&tg-^1iXtTal"TTIi & WILSON.J'ROPRIETORS.
Oe IYmu Sum. Close to Sutioa
•■llf at lb. m*** olll lot I' I»nli
■ -.taa.llUnultll-,   ■  .
obi imm  ol  ind. btt
NOTIOE
"...ml ,..i a-.|ib<l .nln.llai  r 1.   ,  I'll t« IN", nr Till; SIM HI-I
••od li'-oatoi in tn. *la*.H.rar ,.-,   ■» i •*.,., to„l ial.o-.an
~ .I.I-L..U    "- ll.ll •tf.Mi, t...la,. *,A*m*
LEDGER
I Is I'lhl; .Iml 11'ii l-ri'!iy .ni.l
Containi the Liit-it
PROVINCIAL AND
PRIVATE TUITION.
AM' "Ill.iMil.ATI.iNi  mtii; IX
Ifttlll-. «lr| ,,l ,aa.tle
1 a mim
Engineers and Hill Supplies X/lfTflRIA RIPF Mil 19
t^ra--toii9a!swww^ I Ullln RlUL IfllLLO
■*avHila.»«l|..jl,».ia,.a..,..,i|.lrt.i'"-i >"•<• 1" -'H«^A'f.*lfaf,. ' ^^
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
a*,.* ,h* tmtm. obkb lito l» l*ldl_-^L———-_^^^__	
^tSZX'm* ^^liHffKSMfifjr" - —*»|s  TELE6RAPHIC NEWS lU-fll
in* li.
\l> tAaJ'&PIZj
A***t*
Vhwfi ^a«  a*l
lau*ofrsi*.r*
*"*rA*t *******
***** r***^^^^^^^^___
lall hifJ. rtw;
trtmfAu am* fit
ate. i,.«la|JiI,oltttwi"•■"•*■**',■'.'
„ ,. .Mill
uaa
llo.,
l.ttl*.
Mill.-
Miiiii BTR8RT, til-Tlimt, It. 1.
t litti.i .uul I   " Rice, Ki..  M.
fhii Rice, i-ii.
l-'liiiir,
O. P. ST. JOHN. Manager.
***** rmt mi It" (fo Ci-tdm. ***** tfooinoi.t. I. 0
BEGBIE BLOCK
TO RENT.
f|»lll. m,.|;i> ANIlRnOMHfHINOLR.
** may l* a******* I
H^ai iitftiii"! ttm  -j
r*l  Dtt 111 -  Uft,
■    '   -  • ■*-   *,t»t.  Ill'If I
MKMlV v  Mif-M.i
*t Al.1 AIM-l _|_i M. h **
*iii*rtm*lAl**.
Ottmm****
;' »nr of Mt, oo. i f lb. rami mm,
Mm, tha blod lit. Oolld bti M MM
it"  -l™i.t  \**  AtU.  ml  H.fM
'"■  I,.  *-.., ,11.1, ap a* btlottb
■  l.od.  ll. ... ,.t,u* In ibo
"lul* lili.il. and ti ..h—I ,»
l,.t tmam Imam..,, I .j.  li.tt -
' " ■ • ■. ...  Ttw>-.»« ttoi-
"<d "f i-t.i, ion.  IVaorotdotntod
let. ara Wl In Moon Ibo bm
' Hrrfr.
nit.  lit ..lia,-.,*.  ttlm  l.ll
ll.ailaiifo. ll.,. allb J  k  ii
Llii • alalia.,,***, bu aidllon tbn,  iia, »•*■< •
<'* IbomtMU IH.lt tabllibid I..UI  '"'"■ "' "
lb» CIImu ofililnf o|>la» ami*-
.iim  ItM. «,• ,b. oa.~oio.tw ,,»,»
•ll-lWd ho m,Pm,. IfedllMHVa. .Od liVIt
OUI b.i Im* lol.tffili^ «„b ttt,
"Hl0,,l«i till „,a I l„..~t arn ,.«►
I  ...,   .,    -«,,,.  '..|  ,*,.„„.  ttmai
I'lHtoooi. aod m.i »t,.l, nanttrd
'•.It1«i  AOKfalfa* O.'Uhl  bit.
' «• oodtt ,b» itn. i.ttotMiiin*.
" I' raafotltd lb,l I  l.tl.1 Tltll- li.'
! vm, pt, „.j„,a„..!, a* ai-ma>t ot
1-ii.iia.ol to lb. b.nda ..f b.< i.«.t...l
Ttaii,., (iMkii a.itr-ti bH "*-il .ltd
ii ibli i**.,.,,,. htm ff**io tMieioln, ll
IIUI I. li ooditK-iaiad  lb- -11
*   '- *"l'li*dat*v.tfaa«inrili«a-ea*mi'ileal
>  bf  lb. tdoiltttlao nf  rnttn,',
t*latHr«*i  no Ib.  pall  faf  bl<  fll.nd"
iitii. lb. .Wit™,  lit. hdlti-dm Ml
tii'o-i Inimibm oil Hi «»b tt^oWiiain,!
bl* ool, .tb>iar, lo .nlttlo, Ibo boo»
b..,^ m. nbtllnH
I I "... r.nm*f o,,.. b.« tw-rn Hilfttti^^^^^^^^^^^^^^^
'•lb. rtHft. llliTf dliltifi. M.nltfib..; __  ,-.,_	
fot ibt*. n, ,„„, ,,„.  !,. mi t„t   THE JTJNOTION
Wl*  "inltanon.  .rat.nl   .mo*-..!.-!
-••►t»i bran IHbili.l«.  It .• ***** tbil I ...
J*  aUlfaol |« ,.,   ,enwee.,r.f|  of  Ib. I
** of  , .tioabb>  tt.a  b. bad
wajCTcsardsrv tuesoay. ioth instant.
• tl..,. m, ii,. ^„,»,tr aod t.ifti.o.*l
*m* lit,, toamoti jail  l*fot. latin,
•• lrr,,«,,^ d»|rtftiir.   AllnOftbtf ,k„,,|.,l„,.*lna, *..fh.knm
J. I* mfa^wH ,n b. |lt,lfW. .Iif-Jd nf bl*
******   I. «.|1 IVef, ,.. (h'  Irtl •.,..0.1.1.1
Jl innilaaa ,p,„. „. „,,„. nt loot,
******* in Ib. diHiic obn ba,. i.lf
•atw.f.,1 ,.a«»t.« fot ftit...>m ll.il I ^
MLLt
Ami is ti.f tit-si Aiiv.rtifti.ij. Finutire aid Home Finniluju
M.-iliuin in thr I'nivi.ii
Rallwna  OOl   !•»•"•   titrate*   ...iiUO
,*,,  Hall
tin-  l-iiii-st Wii.'kly mt the
Mni.lliUiil.
SHOOTING MATCH
Turkeys
;Si-tttl il  in Ynur l-'rimili ill
ill!   li.lM.
I
It is thr Most Acceptable ('.tit
yati i-oiilil Malte Tbem.
.iai. at iiiiii it
S2--PER YEAR-S2
ADDRzea—
Wm. BtUlie A Co.,
New Wenminitcf, It. C,
JUST RECEIVED
nl I.tai a po.
• ••hi i-i
CELE8RATE0 EN6LISH
tbvilttd I a.., ****., fMotb
•a  ,  ..    |l,  «a^.  .....a  Ma
...lilr   Ini HHMII.
i->al-*». I, VaW, laiUtaV '**'
VICTORIA ROLLER FLOUR HILL
HKI.TI lililMi I Uillt II sl ,-Klll .ML
I I"! ll  11,. IS  fill •.IHlltTK.
CHINESE LAHTBRHS W<M»-—-* ™ Stora st-Viotori^ B- g
Jt*'o  Oa-^ar-HLaRajSUe
WATCHIAKKR : aod: lANUFACTURlNl): JKWKLKR.
N't \l ala.a, |a* I  U   I I II1 ry*. 11f>' (illtol-i.
I
PACIFIC DIV11I0M
■HOOTINO SEASON 111
iiAMtutr in A.m. m.-mis-it i.
Wm HOTEL
TIME TABLE.
If ,.-af. fhtaltf, '. fa.i-latitat t ...
• i • .* ... .a^t*. .,, » rr*C *****
**m.a,..*.hmm  Alll '
1.IIOT —
 •tll.rr
-nn r
UNril.t-t-BTItRkNi.nrK TBAIM -IH,,
Olll *!•». Imm, uA utlra .1 I.. allltT
*J  ottl Otnitl tt«o> «M «
tta.in.iati.. tap, .. rm...
l^.,a,
nllirr
ollirr
till -fm. Vaoiraom. tfboOMO an. all 2!!!!l
Hal.een.in ^■B^B-B
lliM.-l.-e.f*r*u at Jantlln. 0110 tl"  i  -^
R.Moa. ^a*a .0. io*. fa-t taaita'aaii-tt  SLr..-^  -
I    r atta- 'i*a*mJ
lltll -,\.,*m.t. at  J.rwu.™ aim Mr. >
t.tptmm p. t.ian,|w«aad all |aaalatoa.
tlill ,   l/a.l far V.*r,-a*aa*tf
anon,.
10:41  1" ll fflHI Vattftaat-if
llfH I •>—oi fn "i it. Uit
IIMIr.il fm Vum.ii!
MiM it.it fnatri.ratawi
irrKAMmili
aall fntm Vuratai-ii/..nuooool *a**i
*  tal**,
tatmm***  	
li.ltuieifn.iu
r.,*u. r-f l»*a
LUNCH COONTER
„l  llaataattla  OttUt.  aa|.^H!|.  ,'  ,•
tHajai
tttM.ttaeO.aaU, ft, UftfH. .MM.
w. mm**- fc. m, ft*, tm .m I. 1ST.
J**J** *•** **,** >* lturat.1
CMAS.E.TISDALL
FRANK BOOTH
UCUMSDC1TT
SCAVENGER.
AN__e4_w«9v__^_aa_> ___-^___a_f I* mt***.**
mm*il9*,a \ L?_!''g'l-.W-^L^^  nil*'"
***m*ttm*m mmmmtittmy.  m*
*mmmmmmm*m ****** __M-_4_a
^ve^^*KOT ***** mi******
**/** la A4aoai__L
Mttaa-na.i-.-4
Ot»« Oi, .ltd  Nl|hl
In- ('rfint mnl Frail,*.
their .Sfiwui.
tilt. a. a tall ud t» mil*a4
*• IWH. ntfafliet
SILVERWARE
I'* IV It'll ' «'»!... l^»a IMltrail    I'l  '   • '•'  *?<•*•**  A*  tlfpnl
**A ******** thm ****,*  | mn it rtt*ar nql <>iRl<  ' I '      * NMCNUCMI
***** tnrhimma  tftm   NO Ol.tl M|lt|MVOftN iNMpR T**V  Aiphm* It INI*
**MMl*rt*.  roll ami if" pi*** an.l t"« *'■''* **** iallitl«<tt l*n* r**h ******.
mresbe, enrni I 00.
• ■ Veocoifur City Foundry and MachlDB Viirks
COMPANY, UUITSD.
laal -,f ,|..lan,. lau Mill. aaVlatwo ll.all.f and H.wka Ar-naioo.
on. rut' nro. ear
II.... Ih.l |,,„, H„,t  ttatlrr- ind *iialer>tie>r,  Hoilors llntlrra. Wo.aho.1.
ltd Mill. I iimlnr  nl All   i.i.i ttubln.tr
llat Itn. ..a, .atr' ilanoi Dbo.U, llnm .od In   I 'ilia... llpto.. .tr ,
.tori  fiat Hb
D. ■i-OIIXIVIlAT. 1 MrMtfOALL. V. t. MtfaaSU,
Mana.lt, Itir. ir*t "anr-f.lat,. .    Mana|»i.
4*
ttm.twu.tat..
Vafna... * c
'CSSAttSTmrnrialml
nnojuiRAon
l> oyal City Market
■*'•' i.Buran
*
I
'Z\ WHOLESALE AND RETAIL
Cl DEALER in FRESH A SALT
WIT tl, Uio Wan
t W-e^BNWo HHV%Nt YOUR I
We lln
Iiimi tin-
LARGEST, OEST AND MOST VARIED STOCK
OF i	
Ml
in
I the CHOICEST EFFECTS nnd COLORS ever seen in
NEW WESTMINSTER, nntl will Guarantee You the
at RIGHT PIES ill tie BIGHT PLACE.
OGLE. CAMPBELL &  FREEMAN'S
STORE3. 	
. III! Illil,ll IN TIIK :
BASEMENT
Baptist Olivet Church
THANKSGIVING EVE.
Hgfitubir 18.
I'n'b'iHitiiiii' i„ i- ti. ■ ti it- lii  .lh-.I, u rii.
K.fri'itlitiii'iiliiil lltt'i'liiHt'.  \,iiiiiMi,iii'A'.
till li.
I.VSUlS  .M Wi.iiiaiii.i. i nt It i, in, Nl..ii
.l„v Ni.vi-ii.Ut  til, | iu.ii,'ii,  M  Slim In
u-i,. it.i n.i. i.r j ii it a ii km
Im-i.l al I inn  \.t lay.Xttvcmla
llUi.lr.i.,1 In' l.i* t< ill <  I * 'itili -li.* '■
It,.,.:- Hi,,I  H. luatotat " -  *- i*.. -I. 'I  i
at'.n.l, 	
NEWS OK TIIK CITY.
miiii null il,
i.u. i...iini I,.,.
Ti'itiiitvay Iitn*.
il.ii Tail..- ii
I., ii di) i. i j
A  I!...nu- , |.i|
.ltd  .1 a.L.l..I
'I'll.'  lit.
iltli tin* lillui.il...   I'laa- ...aaatlraaa-.Ifirlnrrr..
I Ilia' ralllllliy  ala'l'aal llllll Th. MO Jliril* tool r.a'a' taa'Hti'i'll II. A.
IUIai.ll  I.. -I '■■ |«r M„ii||„f V;iii, uhut mul r. l*. Sl.'imrl t.f
.."..,::■:; "•:;:;:!. *** ** mm ******
I  a  la,!-,   IUI.  tl.llll  .lllll. llHll)      at  Lirita'   Illllill. T  I'f   IIII-H'-ll'll
a. ,!|,,1                 • I'lT-nti- llllll itallae'le-al l'i aa'a'  llll'  I'VI'llt.
,„ „i, „„,„,,., ,,„,„.. 'I in-im'" inn "it n.'ll lowtbinbut Hi.*
iiraiim coui|«,,,M Mini yiocouvermitt proved loo iieu.li !..r
OREAT
f. j. com
Real
Estate
Brokers
Annul n 0ii.tttn-N IiiNiii'iuirii Co.
.., >
In uni,,n mul riuiniiil
Full Dro.s Wliilu Sliiiln, Cullni-n, Gull'., Tins, Uiiilunvoiir, Sok in Marl,
Nnliii-.ll Wool,  Elc. "
J.E. PHILLIPS
ArntNlfoiiK'-Ytii.ii-a. Blottlt, Columbia Street.
FRANK'S
IMl Parlors
,1 the aaf all!,
Utralll  »l I
COLFMBIA
utu11 i
U|.|.  t .1.1 IH,  Heal, |
Mfa-ffl.
Ttaiaak-iflaii.- -■- ul  N.-i Ullto, fda|l
(l.l  cliiilili
LOCAL  BKEVITIILS
l-a.-i
Hi.'
aali'lii"
Tin
Jiff,, tN Hn- ifa'iaff.
lli'ltlttttfii  oal  le'ltoal  I'l  Ula'
'"-1 In llil-'Uf an* In "ho lltvllnl hjr J,",',','.'!.', *'«„','!"„ rfi'.Vi'.a ii'i- "he'riM." ahiaa'ii
'I""1"'-"**" "■''"- ,•"»;'•"'!' *■ ,::z ii,',.' ii,:' A 8KS.iS.tT
'""""- • "••*>••*■**■ I'"1 ■ „„. i,.„,i.  Tho I , ..•■■..nihil ut
   rbo lutunnro t mini ranro* '   .  m*t* itou
-a-lllnl   II,  Vlili'lll,   aailllrilllll,.   ,...  I,-. "',''"',, ' '
 upon I Hut *"' *""""''■
i iti-tn ila'ianfliaii'iil, ni-i'iirtlliiit looo.
iilil tin-  ielili'NIU'li al 1.1,1  lilu'lil'* aaiilllt'll
Ileum I., l.i. fatrni.l.'.l   tii-1  il  ' ,,,,,,11, Yt'tti'Mlay, wlil.-l. imiuitU fur'
',''"n'" ' Ua fiaei, li.r iiiii B.aliu, in ll,.,  rli.'r ai tiiiial.
,.,'',',  L  iL '   *' "'  "".   ll"!""'"--  Iirotfl *l tl.-  V.-. m,,.,,, „.„,.,, |„ a,-,'„r,|a,„'„ with,
null-'.  Jill. I|,i'  llll  aliaalltlU.lll.il'-' Jildloil-ll,   fair  OWt  **'***'.  «'llll'li  Wit*
*2r,rt_rCwtr.ui'1lll.uY in ii'-'i'-i'! ii i"i'i"i-iii'i- »•■">*-■•*<*<■****' *"■>**> .wimi	
.li,  will, Let ii.u.l Bi'i.iial had .,!  .,,,.,„ r   x,vlk.„|„„   I',,,,,,,,,,,.
"""**' ,""   .", ' ,.".,"'-"'  '""na,'  h,' """"''"' "'"'""  l"'l"«  l'""'Bl'""
Cold *o.lle-r ba. -I  In aad i.m mil ^ff^J!**J^!*^S*t,^ISSt^ Hll'l ll"' Hm htdi'lilfdnno, ul Ibii  ."IMl
laall  Itlt   ll ll
eo DAYS
READY MADE
CLOTHING
him hi iw i  Qimpbeil & (tmm
llllll I *|ttrtnll,t  aiwilttlii-lil nl  bONllDR
Itov-M -,- ■ liftll.
lh' i'i* Ltta.i t .-. i  i Miittlijr iiiiii
ai tin- i.f..u.i liMUuraut*.
1 1.'
I'"l-'
Mi
ill  Mr
II  . M
ll III  	
VV. Itiiti.'.i, Mra. Mlold
firkin*.
M. Km
.1 i art inin,
'•.v llirift,
. II. N. Sow-
Ill probably tm m-arly 110.000, whlrh It'
|| in Im shirt tr Iv  llOpM  « tll  tint  lung '
i.i. nni tint frell*1toown i»n»t frum .miiii
rutitilnti an tin- nmrw wh*n ibn lui
thru mi'ii ntlifjn tiui.
BOYS*
...ft/aarfaar.   Oaeiai
If,, aa ll.e* f. III. II...,,
Iii ll..' I'.ali.'.' r.iiiri iial.jr boforoT 0
.l.blu-iall, I'. .11 .J  l.'lall  I..fH.'la.| $111
SUITS!
DON'T MISS A GOOD CHANCE!
a. |a..| a llm.' I,...'Hint' Ibt.'ii.'l.  Uh
Uriel., lln.. I*,,., a lafaw .u|i|ilr "I "«.toottrin".iiiirMin ,.-..,e|..l In ^
i'a>ni!<irt,le|e'aa.fa aiaiHaiyila.irtitali-r. Ion. P. York, SI,   nm,, A- >b , —.-_—__
I. ll.ll. Alt... -tt..I-  li lib I'.ii.i  I'll.". clTy  poucE COURT.
Thnl I'  •'. Il Lit  ■ — ll    ,,   |   .„.„lja,„„  ,.,.  ||„|„|.„|  |„  *******   *****
•alauu. la.a a,.*, and-nmi altl i,.t   '""  -l*""1**"""  "•*■ inoniia.  HI
trl|> ba. k ... Vletorii il.l. ni'.iuliis. " ' ""' **
I!*   .inli la afli.al.1. |.*l |.atl..i .i-alli. i l.iillilll.i*; al
■    lil.l  ll.ll-a. A.-li. a  -l|.el...|.|.a   |UI   .. I,    .,,.*   CIllUW   .tMM«lll   .   ...    ...a.-.   ,„.,„„,.,„ ,|„, .!,.,„
•Ii-li. :•                     • .'■••! Ib.l  ii  oa. ib- l'H i.f ***' **><*"**>*  *" ****•" *•'"" "■""I"
Tb.lr.tia, ......i m .*• i .ul. »»"■         ""I -I'.'t''- "ll"'""! I-"" '"'""' 'l""'k »•"' '''"
H ton i-r, lnyal and ll i- iirdrrly In llil. rlly.
oth.MKlwrkiiifra.il           '   ************ indnll"! m a«<b* ihi* ll.riii.u llaiuiiu «,- .ham-il .lib
l"i.!.;";i,l"'''':,M:r:,' ,!":,r! *numtnuwit «, mm. u,..
' .;' 'x*., i ***** 1-i.i.hi.in....I-....'.', .hub
,.  ,".•■„ .. . ,-'., ..,.,„„„ i..i„'»i.i,.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^THIi allb liiM.i'lnr Ihlt	
llr I..U bail i..i|i|illlii-l  aaf  ,1 nil.  Llbftft Bllllilttm	
IMMIni Mil. .*t..b.  N.ta.ln...  ... I..  *r.a»aa,l.l*. 1    - I I (It Mil III- 111.1**1 I.I....II. b-  **n. marnam    **hj.   Ol
„rd„. ii* oindobi't. I.,,,,,  -i ,.-.1.1.1., «" »'",,"1'l"i' ''■""'■'i'i'""'>'','••"*  WUOrf?  Front 8t..
"C '" -I*  im  .1  .lift..  II. bad all-roanl- Ifi Mary  St.
".".•"' i a< d .mall mil in .lli*M|dln« Hk.i,  -IbIh .ini|il-  Intra  ll.inian'i w n... u, lut, .t
Bibibiuoo In. Iitaini Hit* bottb nttinrallon..towhrroIho fluid i.m-    "  -mmtmam  a   *,„,,.„,,.,„,,..„,,,
Ibw.l.-'tr-'t ,,  ,|„„   Oh.UUo IMILboUlh ,..„. a„l.,..| tbi* ,",":„ ,,ii,k,,||„r
|;,..„l.  |n.„,  ,|,r  n."fttli.« ..111,1.1th  .Ii.ii  lb-  <am.il—
II- I.ii.' •*  lll„l«.|.  Ilia. t..  ;,   ..l.tf.  I  la.  I.I  11.   la.f.l.t   .11    «.f-   ''.t-"," '"«'?•„,
.h*bn*i,. .,,, n.ftttu., Irita»nitil, In* hid .rui thr fluid dtion „,,„„■
lnaii.il. •Iil|a,alni In .ho It"** '"> ""• H.ia.n bid l.krn
Tta*  II*...!. .,  ,,,,,,„,,,,,,  fnan, b,«..filial.. II-*'  l.f'.H..  H ■   I    -   -
wtrn-1  •   t .-no*. ... .Im,-,..|,a....  •■    Ml I-ii" hid |...i  th- ; ,,, , ., _
,. ll.t  Illlt. ,1.1. lOlll.llllllllll. Urnl'la-i llllll   Hi"   - "■  •  -I'   1.  la.  H.'i'  .'•!■  "|.H.•"!, Ll'l
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W ..I- k.*t>lfl| -.•!./  U.  l.la,   >..-lla.  IO.  llll.   |'||'|>
,l-.f.lrni.t.. Modi.al bo.itb offltir  Hr. H-Wulf•"*NUTInSK.
WHOLl.SALI  AND IftTAIL
'" '*--" -'  hi"*",,','"
.11*.*. i.  T.l-|.h i
?OWrll Blork.lltilllllbu Stlr.1. 0|t|tuillr
on
• at a|. lllll..   Ha.lt   I.,,
I'.ll  a •  .1.1,1.-.  .t.t
GONS
615 Front Street
..
..
11
•«
11
..
Oar iutiui'iini* ntock
M.-uo'
(if Boot!  llllll Shttt'N
Hatnl-n.iWMl Bali
Jttit I..-.-H <i|i.*.i.*il ont
and Gnllt.n
Fi-.-iii-li Cull
M.'ii**' anil Bojrn'
autl Shi'll Ci.iiiiiiiui
H.-atry
with furl, mii«
Wal.tllulil Boot*
LnilicM'Oil Cunt. Kid
Mim.-•' nnd Child. .-..*'
.iml P.'ltl.l.i,
.*■ rI.....I Shor.
Unit,in mul I.,,. ■
V..ry B.ot quality
Wf III'.' Si-llil,,; Gi.iiiU
ll.ii.l *a Made to Ordi'i'
nt
nntl nil kind, nf
Hm It Hut t.i.., Wi-I,-.-
Repairing  Done
Dealers  iu  Hardware,  Stoves,  Oils,
Pniiitt.. Crotili.iry nntl Glniiwnm.
Bnlld.ir»Hnrilu*ii..'.Ci..-|„'i,l,'.s'l'.„,l».
St0V.il, Grnt.'N, uud Wmidfuwni't..
Titbit.   uud   Pook.it   Cutlery.
Dairy  mid  Kililun   Utiiunili.
HotiNi, FurulihiuKN of nil kindi.
Hi,„uiui;  und  KtnudiliK  I.iiuipn
ll'l* batol*e.lee|*'iie-al aaaal Oil (itl "ta-I. Ia| l'ft>a-kl-r, allli lita**W.f.'all'l al* -li"!
an, . ."lul'liul llli.ll ul H i Sl.
I'ltii-.'.ml ltutlilili.il" .nul ..bl- ami i ini. ..I ...i, .1— a ■ • >
618 Columbia Slrutit
Nuw W, •Imnisti i
Parlor nnd Cooking
STOVES am RANGES
I    'a- a
■■ to tbr I',"'
Mr   *l,er,....  ,h.
■'-  ' -",-!.- -I  lltal -i «.__„.«_ Grinbnt and Baan
n ii .. in    t ' '■■•••in i-'ib- "i •'*!" «*eroMg.TOM«'M»iiaiiMi.
,„. ..... iVallkfioa boom, in.^mr iv.„...n Ball Go.m1i.
-il^fnaili**   ' '  *    *****' "Ma -ii-'-t U-I-  Hi-mi ***************  ' -  I* ,„. ,.,..,.„.-   .m.
*  * ,,, ...ii .nd o o-,-,..., mm .nd 1...1 n 531,533,535 & 537 Front St.
■•*-■* ■    * I  ),..  upiolon  l*r***i rllhrf  1111111111-141  nr —-'-
•«J»iM¥lii4 * I **-tt*k**i l>  •    .- ';, u,-i.?i,V..V.i,''.,-i'.,;.!i,.J •■ITtO, bulnotiruf ihrm iboWml my
Corbett & Cliff
I  M *\.i'
',i'"i| tnt-tm of r-oOlNlnlttal ***** tmmltu *
   ra,.*.7 Naw Ynn m Talking
mit iii A II.bad.1..m-olf-d i  am|.i- «n Hi- ItVn  IVU  UlU lUIMIlfi.
'   I.  ,........  "•U'O.'l'*  „|,„| ,bo ttia.11,1, Ih.m III-  ll..,- . ....    ! _ **
'"' "n-"-*1 * ***• ,,. „,,,...i.l ili.i, milk .hi.uld l«-. and
,',1-t ltd t*11 * 'j »,« ,.. Ib.l lata
'
i»>! Mil Ml ..
••I !«»'. |J. , 	
It l-.it, i   ii  '"• vn*- tti  I ,-ui.t .n.i ..n ite.|.-a-||e>ii ... tntiudImtiiil.ln al.'ii l-OnitltPH't?
u.d... *. •■    ' ..,,n,tiiiiim. ..f .i.i.i..oiii.ii -uamyiiDiia
111  »  J  TbMO|r—1, ..  I    - ..   nan.lllU llll Illfrll. 1,1.  a.f  OHII.
Hit jaa.l ...aald I-  |.nj'.'ll'l||  til  l-.|,|,  It
•'•",-;";•"•: ..,,... .i, io,.! ad.ar *■.'.'"•• -."*■
Pnioi,  Ma*,.   i  i 'i ilm. 11. m Ba-iil f..i ib.~i»l„.o.i.'.ia end
llm  ttll  I" Ittla
'*'■    Nr.  |b*,|.r.  l-rall-l.  -aid   la-  Ia«l
.-'  Il.e. tl.ttl- ft*. !le-el l,..ffl   Mt.  I^ll
s. .  .a, llao „ta  l.a  Hr   NOHI.    .lit   1,-la  n, nflintUP
l'.'"..'"'.'^*  HaHd Ib.l ho b.d ttudo . rfimllalial  l.a lalalrl HlHll
it J I.iii.  •!'- m.|»-ior n-i.tdint tho milk i-  *""•■""
  lie  laid Mill all  tb.  •a-lltfle.e.l   eef
O llilo Otelnt. ta-||l. 10 lh. tilltrrOt  III  ttt-
•Itf-ll
ll-l- I
IOd  Mll'lta   «!••«  *l|t*   bt.
mill 1 llr It.** afar   lla
•  Bf
II 1.0a*. ,.|  l-,..*! II ,
la. .0.  1 -- 1
luil-,    "  ..id* ibi.,.  I
aolMM  '.trail-'!  It'
Vntk T.lbo- *
A Tbinkolltlol •rnaV. •«< br l-l-H .0
*>.  Atrdl*. •  |*| IllUlttll,
ott-oloi it **■■■-
II HhON/.i*.
»   I   Mf.  a  h  ■,I' tr-
lCO.   II.  -ll-l I.-.I ,11- lh- I- 11 a   ll  Mr
i bll th. ti itt. t ..t. li .nd ho
It. *-. ■*  aa. r.ael  |.rreaui  »ho'n Ib-
I  I  ll i.„,an>.-.1 lj.|,,.f .laindlie.H lla'tni-tor look .».» Ih. i.»|ilo    11-
| . llie f .1... ,r. a ill«|   H.o  Oailk  ll-HIIM '
I. II. I.., I,l„„ 1.1 I,,,,
,aiiu iti.tlir.. mo,,', fn,.
ni*bln|t. rlr. tl. Ur
t.i.* foad,  In  "liea.  ,..,
our fall .U. k m( ma*|,
l-.f. JMOlh.- rbll
dnn'i
lutt  a.|aronl  (tttl  .tad
mitkod buo  no. noett..
a. tier-I. .1 I H'l* fi.f ^".1
tOMnof. Tb. '.-.-' ,.
K'tltari.l of
^^^^
laM, at.'l. I" ,i
, 0
0 ,
^^^^^■^^^^^■^■L th.t It-(omoml. nd ll.im.ta la'in.m,
..fo. ib. "•«,■   'I-»•-I**  Ho.ml.ri !«,. H.o ,b.allk. hoh*ltoon ibo wdlm.nt in
.-in ,. I»" "If-
naifllllVlHi .!,... Ibo Imt at.d. tr..|.
WnllniMflft '•'*""f"o,ti. "f I'nd'f
ntllfpnillll  ibdb.n. io Un- t.l,  A
615 FRONT STREET
COMPANY  LalMITffiD.
Mimificlur.itft a-ni ltr|.t*.tt|t  Mltlt.ir»|r a S|H>ciiHr
llifeliFoitayiitsil
bdbin, io lb. fit,,
loll t—tlOKtal at  T..).
•nd Hf- Hkltt.  tt.
dot, mappllllon in
     ......-.-.-.....-..-...--..^  B. MARSHALL
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H,r l.rltram rrf  |ln,l,i  n-.l  d.t^*^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
forth. II, ■■ J  I  Hi..  Vi,i.„ntol. I. a  ,...., a, had«!„,«nH lollr  ll.lman oh.n  ho
,,  ,   , *ttl. ■ .I...I. Il.tm.ni... in.r, at ll-a-u..-
■i,L, vL.i. Ih«n. boi all-t.it,|. admltl-d Ib.l  Ib.   	
I .,...,„ .,,,...1 I. -,,,, ... ,„„^., ,,„ ,,„ „,„ „„  , ran „ ,„ ,„,„
t...,,,,.i.i.i,, fn.m»n..tbo, man •rb..iitiria.lj<.iif  rdDIlW MIIII.  _.t.,.^ „..
""J* W""*" '•»" >••*****- **** '"''" mn rm. Kamm ,..lb«-l.li  n«r .u-k
VS**}**: ["< ' . rUio-.. lattlM Lland. t. in tb.   Tb-I..i th.l th.it-1, on imt-.b.n.l „,
.aM mm tor «t  a«.i f.*t tliit.l  lla|. HI  ,il*/M.lViia...  ,' _ "' ,
riottb  no,, ...t om a,'** „!  J.. -.„ „ ,,..„. .,. ■_.„_.  miamtm****** *•* ■***'* fi™-!-. ...   .     -I
,.-... f, "i "■•■nt." >.o tii.at ..on i. _,,„„,, Mhr „,«,„ «hr IMmm *
tltot mtoino aod om mI ..at .01 .,,1. ih.,, iot,„io*i wknilfu iipikion
li..».........a,.n, ..,n „n. N.a   i> <>|.|.n.,.iowf • am-a..., tra. lut* ttSa* Vnrk. b.< t»*n ••• nMcmtol
i.axtr,  it, . .,.. <    -  i  ,  —a..t ...i.,.,a, ai..,mi ita It. oook. ta tai Im. rM!>
' I.  Ii.ll OOO" «|. I,-.. ....  ... .d...|   !W,y""M'-,.A,"''/™i,'r,f "■?","!
••....-■    1   *   i  .1^.,. I'. ,.*i.tda, • tlmioor. Wttatn.afi.bM. fif..|bl.d.nd..|d
Kn dlH  On .W"   K.T.1  l-«.«l.t|.t •llh.od ■,-•. l'n.to"a.t !*»0.nl b.«  •00-   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ikooid.... ii to,..,.., a .mf. I,J',?"l;'i": •* """ ■•■'••! """■'•"I.'_i *""'";**, ;•'„" *"_',"•.!;,',:■;'."! *.l',',^i-:, St',"" i.niaip«,ioiii»e'"«'»oiio,,> •'•-«
.anr-Mt.li"'..--ti ■oibii.i«ii..i.ii,. ,.«i.it,...mt.iir.iM..». ..I dof~.it.,  a*,*mu*tmamm*t*m   ■  AN0^UAKs ttKi..n m,t.    ,*,,
"•'- *!•, ,*,. iijiirtoiwi.ninii.i»i^hvisn".isr,5Tta»_s!S	
I.*  Itl*,    |. e. ,  a. a- -. ...  .-....-.-.  -«  .a—l?.-_  -.^ta-   _T3-"V-_r'. Tj«*S
Vaw WpllioRti.u Oonl.
Hali I Cant" ***** "** **"*• om,* *».** *. ■***»„ ,**-**
Hull a Ufl|H ,.f Ttonki .ml V.l.« • i. 1- wi
ME AKIN S
ORaILL BOOM
ll,. I..I m Ibo .11,  tl,
hill*  l.lla—I   frao  Ibo
• 'ootono  t*.i.li«rd b.
!!,. .1|. ■,..,..*!, ,!K,,
B. MARSHALL   if a  ■
•««■" KOAL
.t.n ui c Mt Kottoo. i* ****** i.  ■ « **J *Wm m*
koak:- WOOD
AaVcnu f-it Jiilin Dotj Engine Company;
A. K. WillitiiiH. tlfrtlir in all kind I M hincry; Londi l :
CiiHi|ti»), M.,11,,1.,1 tun i ■ ■■! Iron-Worldng Tooli; John t wup
li-ll. M.Htiif.H lip r nl II 1.1., t itn.^.   In ^^^^^^
a  a  a   *   *   a  Wc are prepared to fill all local in
bin ign i.f.1. ri for Rough
.uul I In
I.Hl.Hl    1,i
I.nnonaI*.1 ita i-'-'-i: ill Ita Han id lhl* otik  hw  Int  won.
.11  ft.-tll dl'lOl I |-atlli«l «t I* ■ I |-r llr. tallt lb. tlUlll »..•  I^*lt
^^■^B j n.i.. .,t. ...., .,.,,.1,1.r i....i.  «'••'»' i**'i in ill *»«*•.  A I.ti-nam-
w. m****^yjL*'!iSm^*\mm^^'^^^\**  ">  t*H*»inoni  ood  l.lratMl
alllf-f,.  Ibnaulhmil  Iho  |,t.,tln.o nl
' It*.   tl  II  l.o.l.... M  I- f..i. ..,. Ib. IIHIHh iMltiml.la  ba,o  kinlH  ,..iun
'  * *  II *-  I,  ,!l'l,tliafaf,iial*llitotoolta|.  ,.ifo.1 llao aa*. a.l tbotr O.moi fn.  fofa f-
!»  .0.1.01  Illla- —    . ..... .,    llaa-O. .m'.n, tlarrto r.f  ll'l tlmltalt* t   .fa.!
It '"K1,! "^.T'iS'IiS  ^  •'•*' n...m.i!o..„l.f.llo.  K  ItMl^n.
aoU,lltwt|iod.oin.f»«iOfH,l,a • .|, n«.'.* lb-■  •«•*■» ■■"•' **'.■"•  m „,, J. taM, D, D*. Bit II l^t.nlo and
Mloa Mriw, la,b.,i iln»,i bfiK.i "•**•                          mtfer'.tlaon
loitalo.atti Mnl  /i. "-i.ttf., atr.ll«r.e,,H,!ton.   !•„.( v.,,,i I,,. ,1. „,.,,.Halod b. Iho
UM.-A ,•*** fn. Irttvr 4<w llluk (•"* Tttraib.. an* m-f al IhoQuoro'. .aii.twtnmof ,11 rtantt-rnod hi* obllll,
ot«fb.o» tll ■* Wl • '          • "'*•                           ■*• .d.,.„oi bn fipottoi loowo la .n»
joo-tnpd oiih noot,io,"or.  A nil- Ii. A. *>mith t.t Vaontuitr iiii" ntor and oil bind* i.f doti-rtiii
CAMPBELL'S CORNER
«i.i turn.«i.*> i..ii im noir '"ii •**■
llir IVI** I'iHI that I* ****** I* ttr*
tttm * **•
t*t*tt*.am*1 I* Wl il Wm MrCW*
nt*, llnloNlMft ******* nf til ***)%*t'lnt***
WMMNl I t-l I; thi* ********
|.*i ar*! *,*,***■* *
*• *•****■ *  i ■  ■-
t </,«#-. rn**.
mmm,—
IAS. E. WIZE.
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•f  Co.ltd.
IILUIH. III Wftlnluttr.HC.
,< ii m.i a
LUMBER
Hl.it,,:l.... Lathi and PlfUfi.
•aX^r-V ale work giauanieed
Slii|i|.iii|> r..ciliii.-s l>> Rivcri Oeoon
nr K nl unnirpancu.    	
•t. i .
I-.1.H a.. II.
'Klnir.1.  0
todmtblof,
-  ,r"l,hl    tl
.M.i»o.,do!!l t. faaW alat'atat n,tn,if, ,o.*.,diif bioin th.tf.fi*.  11- It .1 Ih. tt-matn. malt ta. tlato thai bt. Ilmr  brt.
lb.  lot  lo lbt* irtl".. tat  I0.l*f-e1,lft, tl                                    On■,•. 1.o lafnittd. atael eao eif,o nono thirt.
lOfntal.Oi*  Ih.t  ottl  It-tad  lo  i.l> J. H.il.t  aod olfo .am. „,tt fn.m'""-'"11"""■*"".'"'■ "''. """"■"' "I"
MMWI ... tim„ ,.*iorta, and an  .t,,-., II  "''"* "'- lm|mrlanoo ..I .li.lin .. olll,-
A hta*, tniobi into oi.i.hI Ifl ***'l                          "vm*Lmamamtum onjtm .«. ol
ntlbl-aM.'.(.a. frdlno,  t ..r ...al. J A lit... *l ,h- M. Alh. Il.dol. ,t„,,, '^."'iP', ,'    ,'"kr' "* ",
I W.I f.i.kl-t.al.l lino,,  ll.ll... A  lllft a-,  II-.I -,,.,,.. o,.|„.|of.  ""' ******* * **™**
n.?T\. *' "."1" '*"" ''" * J ***' '""*"               » ********* *********
S*T?,i^iZiilT-m '*",'«?. '*•*"- •*' ***** *****      "i""" '"' ■Nn " "■ ""»""»""
TV. ,l«i.. ......a.l.,,.  i.^o .*! ".r-m.0 ll.Illai, tl.itid Hal III,  »llh  .dlnlnlnl tbooll. llmlli.  Tbo ,.„,lin.a-
io. i» *m*j ****** mmm ,bkb.».»o..i diiton*ni ,.,*.,.«i.i-t.- ou.mnta.rot ,,,..,.,,ht.,.,.t, th.
iurlZm ito LlVat ut'tth «"-«*.■*-.odft*!-...*! I, y,.!,.,,.,,1,  f-„.to ,,, lhll nne|»tl,. TbolnllN,,,.,
.liLjllZLlif. I.™   .t, .    .  ll *»•« «n.Hf d. "Iir.m.k-a mal.., I* .,m,*i**A ml It. un* ..I l,u* a. Iml
■^■J^atuilTTl ' -*•'!•  "*'* f.o.'l.... l.i, Ita.,- ...lobl-  OntlMU kltl Iwti lot lo
a W.a IU, melho***.||,  lo.,., Han.  nalloi  'leaf anal .leala II," atniinal. aiaal  loato  II
im  TtMMi                      f ,i,ha tuto. Mtl^.11 bah.,.  |,.r ..fit  In  ,- lfo.1  n.ndllltoi tnr latflldln, |nit-
d.f-H" ■ . frat.mnila. ai... Ibo .kllfi |f...  Alftl.l, ilt Hlltont mn il.-i.li.l
10 .bo  hatto-Kfil  e,t  „,r.  .. f. bo.  Mi I ran  ,n  bi ofoot  b.nd**aai.a   fr --1. t r. -   thoro.
lUltiil ibonb. obon t ,„ !„ Hanlan « and llanlan In Milao«n'i. la«|ln. In |uleo Imm It.otm In U.nra,
•nam. iiil ha rn^nt'd .,.,.,„,,. i. i„ ,i,o oath  Tl.o ttholt*of thl. iplondtd |.l.io
Mill mil I. «»,,tddotin. llao or-oln, H.hlan Iho  .!....-f  lo.al  nl  H.o  l»n  faf |ini|i-ftr  (olft-|il anmn llmltod I«lt-
Md.ll  »lm allotrd  at.  a**..t*.l  i.f a Attlll MMlMtlo WW IMntllal il.ko  Iban. .Ifond, dl.lwiiod oil olll lao pit, no
.roll, at.MAo.nl lla.. laraidir. Iho ritrn- Ira i* a tiiiw*o b, lh- m.rM in ft low nook*,  floo IfOftt
Tl.n Ib. ntt-ialal llr.1.1. Vani*"itir. mattml mount,  llanlan oill -ijiaiiro .dtanla.o tn bti,ln, a Int and rrrritn,
- * i i'f lo tho In Virrrtnitn feet a di, ft loee. in  luao. a foildonrt* on Ihlt i*rr',wrt, l* that tba
Total,... it, b.ai,,,,at  Tbift an- r-*a erf rrf,in, ,1.  ,,.,,..-.ia, i., hin, ihotr, ooo-r ttlll»iold ho,t, mnololnil lata
<t**.h**** •"! «•■   .iii'.inl  ,,.,„. ,,,,1 .,„.,.„,l* .ut r■• .it V,....rt* t.a linn.  Mftboinnlo of ll. »nd «.,! IIII
WW,,**  I'.ll .!.|.|.|r..| It,*, a |.I,0I 1.11 I'll."..   Ltl< !.»«" "IU l"!l*aO  blm  .-»•■•■   'b- |'t'a|»tl, It |.l aal. llao ni.tli. lei'f'itO
llr. a^ntloi. .nd  <bo  lm..»  ,.  pm hi, i,i,l oii-b                      lurllol
tim,, Avriir.
a
■
■
•
a
.
M
1
a
a
a
B
»
1.
»
a
■
•
?     *
■
I     „
■
,
!  "
>    a
■  it
i  it  s
'      M"    2
-    a
" 1
E   S
1  I.  1
it   "
1,   1
a
a
,!        -
H
M
a
a
.
n
•
t
TIIK AHliilMVe -I Il|,|l'll.|t.!t I*
S.ill
Od the Market
and <*>i!ioi t.ii al pin.. 1,0,10,
tna
$300 to $350
PER LOT
nO c|r*|«lif>4i*l9f  ****,  Irtm* **U*Ai**
***** * ir*t
These lots
Well Cleared
1
11 • •
ItlUIITII AViiXII-a
Id. ooll, and Iho ajnalll, nl Ib. "tll
li  00.lf.lbil.   Tbo  ai|,.,!.„.  1.
,ot, unlial. ol.bio  I  I ,1  I  I
::::: itolirtttiTmniUo
IIIK,
CI.abillil1.lllO la.1-1    all-
THE COMING CITY
OF THE NORTH
Great Chance
for Speculation
tSo

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353953/manifest

Comment

Related Items