BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 19, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353952.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353952.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353952-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353952-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353952-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353952-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353952-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353952-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353952-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353952.ris

Full Text

 W.JJALKER&CU.
ihil ran ■mis
NI-LW WliHTMlNHTI-ill It  Ot
WITH  WHICH ISA INCORPORATED " THE ,MILY TRUTH.
.'ti
W.J.WILKER&GO.
™*a»»aaD *ccoumt,it> aid
CITY avOITOU UHM-tLa.t
T.Lttaott ti, i,lw ,MrB,,m
IIIKIILIT-J
MLW  WKstminstkii, Itltrrisn COLUMBIA, THURSDAY  .MOIININll, MAIM II III. IHI1I.
WM. BAILUE k CO., PROPEIETOEB
ist Your Eye on
SAPPERTON
.. »TS. BEAUTIFULLY SIT*
\ I ED AND COMMAND-
MGAN EXCELLENT VIEW
ROM $60 TO $100,  HALF
1 \SII.  BALANCE  IN  A
VI VR.AT8 PERCENT.
r. MACKINTOSH & Go
MAI. lll.OCK, ■  NKW WI-STMIXS'll'K. H.l
JODS & GAMBLE
Land Surveyors
EAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
,a HI I lat.l*  1 -.'. a 1 1 111.. IX  HI  It- HI:!-" "I -  1" I
inn.   s  ti  -'iflll t ll.lilll' nl I
LENNIE & UPPER druggists
Real Estate _ ,  .„..„_
Patent Medicines
GENERAL AGENTS.
H Aoi'tta  - !',, ■-■.■I 11	
Lot "I'l-'-Hi' H*- *- M-i'ii'
DRUC8
PERFUMES
Cot uur i- Tltt 1:■ • • ■ 1 MM   •**.,. «  .,  ,
Ch,,i,,.n  imi Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
WANTED  «»i I.- rn im tu.
I*,.1 a* many man punhani
pui  HALL
\ -I,,. 1 *l-.1 I-,- ' I I-
DRAUGHT HORSES
Attltin-* ll.l* in,,nit,  l.i
iniiii ittaii a|.|t|) 1.1
KI.KI'IInm: 117
su hi 11111. ITTKKDAKI R   mu,
if
.iiiii.*..*
*   a   t   t   t   tt   a   a
na.
'-   "'   IH   ll'l't* I,,.,,,,  a   -
Lily .Mill I) lllllll Ill.llla.lJ
ms' * .«-Uf   £$**
• '
SOUTH WEST-  trciDHT aaa Lira
PER .mil tome tlioicc , i,.„,..,,,
'  1 1.3 .iiri't 10 2 1-2  B»»i,t
rii»l  Aitililli.n to P
M.-iuilniliT.
OANCERS <«» FINANCIAL AGENTS
I0WAT & D
TURNEH
Real Estate
MM AMI mSUBUCE AliKNTS
Tin* liillnwIiiK  Pnt|i.-i .y  haa now I,.-....
|ila.'.'.l un (he marked
IQDS. * OAMBLE, N.-w Wt-MmlnaCr. B.C.
t"  A17A„A t (BRITISH LION
MOKfiFS    MAINUm
jinviuiiu  ,„.-.,.  |,IKNI,Y m:
, .,... -' • 1 " 1-  ' "'■"• stsii
, la  I 1  1,1
IETJEN,ManufaturerH^g*ffliy,"iir,lr'''
3.CURTIS&CO.
it liul I'M I  I**" HI
Ittl 1;. . trn f- 11
SECTION 2©
■
Sill »***
: 1 \y.
MOWATdtT>
TURNEli
ir
sni
DRUGGISTS
t*r* *ii.l \i* ti 1 1,11. ts 1 .-ii.tfii.
E.H.P0RT&C0.
Snocotmor* lo F. O. STRICKLAND
STROYED GY FIRE
its 11111 rainliluhrtl
In I.iialn, <-•
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AG TS
lltlltlwall.   |-,liMl*. l.ll*. I'll'.
•ARNELL'S GAUNTLET
Oallitutly  mid   Promptly  Pulunl
l'i'  by  Mn-... ■
Baaly
WHO BIDS PARNELL NAME TIIK DAY
Tl   Bialio_ia Will Move II- .,■■ ■ . ami
Eurtb  tu  Defeat
Paroall.
HIHMAKCK  ANU  W1NUTHUUBT
T)«< K . .-■• ■   A tilt "Social itl Maaanr*
ll. .-!'..I.t    M   .
Hn v art-.
UuttMur, Man h II Thi ib-bobbm*
anal i* mid** tola) Uni Hi Hi irt *
llwatr. McCartbylti amatol  '•[  Iba
H i.ui'.i,.. all) *i*.r|ii ii,.-. mi*
1. iw -it Mi Pintail tbit bath i*uii**-
in-1, rntfa thali nati in ParUaanat, in
erdar itm thai ************* *■
eeaiaatlaj UmOhIi teoailttai
in* iimi. hum tni'.iii
Tba aecaptaan af llr llaai ■• Ilial]
• i.t* "iitui li)  Partinll in lli**
antfauU|a of hi* ttl  I'ur.-i.* Pa| ra-
nattoa in 1. -  ' i
-..'  ,...,!..I Mill. .IHUI.l '-
rr*, MrCartbrllM aud Bagth
.IlltiitUltl   llir   |ai|.ilUr    1
an  to '-  In  rn 1.. ii.
11,. Md irtbrltMi itntbii i
■t  aiatti*! turn, and ll.tll III*
.
■1  III* U.t '
Miln*|t* llil   .
ut-i. n^ani
tin tuningraataal li.,ai,« uii) md villi
Itoir ItHtral MNttt  md ll  1. alal-M
thai *t • wwuiii ut iiit> v
!l~- «|.*..|-.it.t."l
1,. h|MI faadi tm lhaitrafi    *
mti,i,**t,i, bai Mi  I'll
*
LwA.XHwA.lw-C
ESTATE
LoiM,Gittw|.i OwtUi*! Lalt Ma.wM.iii viwiiat  tfc. Tram,
w., waii rta, ifc.avi* At. iwtrafi.  tn., „ tkt chtttat. mi tit*
mmm __  _   .    j_ _ mm *****   Pftti lr***! *JM> 11*1. UOtai*. Ml J I. •* l» «**
1 r^S* 615 FRONT ST., WESTMINSTER
l*.Mt, in  \l.inl
Vt.lli'ltlll tl  111
■"••'■ i.ili-in,
A Hm -lull-til,  CiiibiuIi*.
Tli.'K«vtTiinii'iii l*
id i
M * nti..
-
<.r ivfnaal. a* *****
,  ,i>,  . * . . .
Miutt*** Unit, M  T t*
, ■ .*. I'm., it iu nam*' *h* *ia) *****
*****  thll
i
't-wia.iiwi tuna N" I*, aa
kgaa eaafan •  ■.■4*jit,-»ttt
*    .. l.tfa
i uniHi* 11 mil it t CM
Ilia  Bf,
*
Ito
tamaa**-!
• alta-t tl*
M"i*Mi l- •  il tl-li!
FOR IHO EACH
 I. i ... i -«■■
11,1.  I. ,h. Iw., I-.
-ii ri. iimi a-i i '* in ■ • al. »•'"
i
ON EASY TERMS
B. Mackenzie & Co.
-IE 10 6  Qenoral Agenta  607 COLUMBIA ST.
t
H.G.ROSS&CO.
Colombia 81.. Nrw Wi*.lmln*.rr. B.C.
AOKNTQ
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
HEAPSIDE
INVTUIUP INR  ' * ***** '■*** *•*■''■"' *  **■
(yAR i iniRu Rnu    --..ii**!!*.**.*-***-. -
h EVERYTHING II | -^^^^ImmPStS^^
tw***r* ant ittt,4 *********** U* *******  -,*, ********
I '.  II, -   * -  ■
Va*hm- T*im *<***%*•>* *
ljm*m*t*At*t**ii*>********* ****'*■ •
Cab'a » if'itt   «OSS
A8C Cm**
tb*> ..tnit* tal**** I
■
tm*** **
trnpn ri   ■ ■ *: *"*'
\**m4***4 UatatiUai**-
.
* |-H»t »•*** *-f Ito •»!
it BtmMM • »!*»•««.
I1t**ta M'*a*a|ib I* Pram*** In **%*
RM i *ir»**# till^ia I** tb* nmuny *4
ii ttiadu-aMi a* i ■*
lnnwnbb* rfaHtiiii,
.  t  - 1.1 itaal la tM*<*4.
I'iitot-v fartr  II* **mmA mm* *m****
It ib* «aa*ifcik i <
a*f*ta a**4 latatl*''   ■
gt**l* *h» *AA U*** Iba  *
,**, than ********* wm* |«ai t i*a|
annul *'****** m*******
Tk* ***********,* '-•*   t . -. .
imnaar aa ito M-bjnt n **m***m*n*
tptmty bitai***!****** '
•laaalMalialrrilif'  ' '
la lltal  p** ' *  ' '
ItaMllMt i
■
,h* ii-m****
|>l*|tir*dl "■«* ****** iilat*.*  '
,«*ll aallV«al1| %lt*ia t.-aiM. t****t
rmt a* at*i** aianinna
TV ratal* «l Hi M*T*t A****** ttm*
t*n** ***** ***** ******** *******
t *h iit* mamiaian
I li al*  l-M
■
;.,,„ ,t  «.i, mm i
...
attaint K***n *****' -
***** It b* ******* bl* *VftaMala
IBM IM *i *«rii"i
tl lh* Hm*** ..I i tmamm,* i**At* **  1-
i  , t    '-I  ,-  «i  •
*-v*«*aill**»i^i*-tl!VW.»t|,lt«lH»H—*
It    i
*.  • Uraar****   M*
'• trnrntr*** *** **Akm   ll**m  *■
Ihal nat* aa lb, ■
iraral d**il*«l 1" *********** I**-
' **rt***m*tm*K A-hi m* ******
j tto MU *m**H* tm*****
I In Ja*llf| «i|tfajlilMt It  I>* i AtahAm,
Ito nMltwa •latitt****-'
' ;it*r»iaii mitwrtiwIaiifctii^Matnua
it|-t«t*!iw*  Mam «l i»* latbnal I'****
.■,*'.  mii  ... ******* v.*** *n*
■ ***m*k*i*y
^-*ji* irrtrtit*
l^itl Hid.Mt-  h*» at*»rlrtl  tto
'.alliait-*l(i|*t>t lb*  IM*"
i m l^**^r
init war nn
4* di'ttllnit
wm. tii- ii i nrarlli mil. ail |H*r-
i"it-1 liiirn.il witli ,it l i.r utt.-ruii.'.- p**>
l.il'itt'.l I.y ti..' anil-Sin mii.ii,. law*. Tu-
*l... Ihrr M<»i'linrl, "lit.-r nf a Hocialtilli-
pipar i.iiiiii.iiaii in liiitiiH, vai arrutad
.il  Uul  pliCI  ami  DOtHfijad  inidiT |
itrong .'.. nn in Blnobiebt trban ba
■t.i- .irt.iu'iii-d bafoni naintnti ami
-. ni.-n.nl i.t four iiiiiiiili*'liii_iri«iiniii-iit
fur im Id Uh i ni. -.'.iiii.ii,. aiiu n Tbi
I.- ii.i maitorii .*** iiiiiidurf I'.itii'it.. bu
!■*fn .ii.tuimii d.r Innaini bh taaeb*
nm* wnii BooiilUm.
i l.aiitaili.r Caplitft, I.y  ordar ul  tin-
Iitiiu i, tiiti.In,. 1..1 n„- illiuilmil fn.iii
thi "fi .ii.|.-.>ii..i,t ..I tha fin|.irtiof
ill i*i-.i,- -iniwinij (aai nt i*an,i nii-
l'.-i..|  nf  *>injitiil,\  allh  Sta-ialliiH,
Itaati nitiviiiiiif dipartawati
in It. ru, luii- , .uni .iiiit.'lj  tu  |.al>
riiiiui* a famrlta driaklai plan baaaan
J    tl'tll.lf **■■  llll.i  l* 'll III  rlilrf  I!
Mamaita in Utgh Ufa.
i'uii.. March ll-Tha Kmitili nu
* ■■' MiBlnoa, *a. \..i.i.tit
in . 11., \l.. i.it.ra ■vi.intitr B_rroa
*', ii..' linn.ii .■int,*!.) ban
I l-tUHMAX IHAt.KDT.
m  llarbato ol thi Baatrranl C*mt*
..ii.*, uii.-iinif bU aifi to ba aafalth*
fn). at a lat< lumr latt nlil.t rut liar
iiu..it and llrlaiM *h* OhlM aiit.li
■*** ilaaplai b] *,** Mt* *u thaa wat
t-. ti,.-. biaibii i*f bti »i'.'. ni"ii...i ud
itit-r a iirunli ■'■ ii I "hleh Ui*- jaaii
troaiao l-ail***! pttonil] f»r Lt-r litr.
Habbadharlo Uu bwrt ll" lhaa ran
■ ni.. ii,, '-.iiii-iatd halt cli.ihnt **•** **u-
i. -I. i..i tinii«»!f nylai in* in.i >*'n.'
Hlillia)  Hit*  !iti|s|.|..  at.il ilr*larll.«  ll"
an ilad Iti. tltiilii* nan -
For Uu toul'i It. i • •■
Row  M,i-i.t.  Raqalin ma»wa*
■aid Lai*)  tor 111* I**p.i*c uf iha uml tif
na  li *** auandtai in
'  lb*  is.) 11
.•t  llir  lutUtM* ut tla.l|||t|rtf
Au Mllttan
i *• ii i i ii   iui.it
at. a*<1I ir|.|rtrM,d. a* II l» a**n**rallr
| al  tilt* litr  (.Hi..**  aa. aa*
I
-,.( !., tr.. i  .    .1 Italy **■*,*■>*
Hi* iftaiin* r*-iaM« in ito
\ , i  ... ban .i*ttr.i
• -.-  i h-f-f
M ai*ib* t.wiii*tia**n *4 lb*
• ii altl  l*r IliltifrfLM
*l,nr II I* tu tn* li*
■
s tin ut Paaattn uaiaj ito
i wi lit  i»u Tn*t*
i"I *-.t..t ibll Ito
. a . ■
--nt.il 1.1 Ito fiMttr
■1 I.. lit.id
FEARFUL SCENES
Kim. t.-ii nt tin*  FuundtiririK of tha
111 l''iit..ii Sti'iiiiialiip
Utopia
IN  THE  i.lltKAI.rAH  COLLISION
Ii.tii.in Hiri-tun- Pnaarniirara Horribly
M.iltn ,.i WmiH-ii and
Cluldrou
IN  THE  BTRUOQLE  FOR  LIFE
tl." ii 1.  Hi ,.i. li Llittita ut* tbu Rotlutty
nnd  Ana,rn  K.'vxnl
Ohaatly Sigbta.
. .r-i.fl ito
mi ia . mbatiN*d
Ralauatl Tttm* **. * *•
nt. n***
i  Halllaa, tto Miht*Iritt«
■*  «MiM*n| ta Wai*
*  ■-. J»t • aa*** bi i-ttithtM in
h  a*-*l  MHllT,  lhl
I, ||»r) a. |t <Mt.tatt.ta4 ****
rad  IV) aria aul  ll  Ito
ptt»**i aVai* b) a UttatWt nl tl**tA* **A
,H  ■  «t,*tr a ttoanal
r •*-•*, ,..-. i..i...i.#.n,.i«l n it.r tali.
IVIH  itvaii ii-tatai   A
"-A **4  tto |*II1)
■■•■*,  y-ttih  aiiair**  *to|ai
a* itatia  Aiibviab Ito tt*aih-
. M "» "»•> **<a and Hal-
'
9*4 Km mpAt-mt*
ia..,l.4tUli't*','UK Ito aaw-lit-l
■  -4*111    A**t**9tP****t
• -■ ■•    ****** tot itot i*
m***rA fll-l , -***. ******* At** Ito
• *H tu, ikt*ff»ia alia **nt
OnabM HiawU lata Jail
r,,*.*,,.,,. *4 \\ .nR Vat.
a**,, aitil ll Ktisin HI). M*. tm Ito
ll-i* l"t,iil*iM»i.*ai|.i«>l ** UtalMal.
Ito Xnttofl *4 Im*****. **** tto llaa*
la il and i tvi»« • t ihtaaaitt ta* *****
*tg**A aith ****muU*4 Uatm
tartoi* <tm|«ai*« Tto
.
CillKtol ta ttarbn
an tan*,*.  Mittb la. -* Tto
bah.a* I  &  lltaiapa** lid ******** J
i Tt**. Mb iiwtoM ia ito tinnn.
mn ia ***iit**a ibta taataiatf.  Tto
u4m ***** **ti**A
i  rlln *-t Ml ***** toil aai
.a*, n.. Ttonaaaa i.ad
Ui ataraNiitJ Klaari* *i*tta ia ittl tot
tm* *** ***** tst**** 4i*ai**l
LACHOMK »r I TIH»
t ■ « , j *.• n at taa a.*• ■ »•■- ******** i*
t  ■*..-. AaaatatM
~> *m*l\*U*w*t* a**11fci»l
tt. ii-ii^-n*!.taifc» nu tint im
«.t|M  tm  Ito  HI|Mia  al  *4**tlif|
***„***  U*  tto tftwtM  |t*«r ito
I -.itot to******* al impni
11 * * .,.:**** pf tm ******* wm
,*...o«»ta4ailh ttttdiiij) ito Ito****
■ •**•*** f«-ni1|M| a*  tr*t*m*
Mt*m ******  ai*  atolttl  toaranrt
l-ia-t
*  i **n**t;ttt. Jt4,a atoA. toil
.  .  \|. •• i  HirblitMri
,    M.   ||
!*.<* a \*,Ht*,t*
***** AlVw. Tto Mlaal*** nt tto *****
itr.*,* in*>h1|i4 ***** ******* Ml Rta".
ti*«aait*r nrwlwl itot Ito rial, aa* la
i  *****   |rt*attm**j«  taNaHllm.  aitb
kt****** a-MinnMtii *  at
ia tu toil ami * ymt**H **** *****
****  *m  I. i to*!* mm*
-
I  »*at. H*i*l t**l toa»* aa*>
It* rira«lia
i,**'.H*,4 *****  i  •   it
ll m ar**n*# ****** Anil It.
*  ..-.  tt  i| |t i-,t I*-**. V tana).
■  .   ....   i   \*
M*    1   tttll. J  Aa
4**** aad ll * I allH twt» a-^atlaii'd
tttfa-v-ftisl tUcHK
lla tu .)a#al*i-«i i* la ar^*t.t,i*a*i*,l *4
ihr *r\t ftttitanlfcta. It «**
m**** itot tto miliar to toll u iu
nail trpal'M *4 lU'lat* M****A **
*t*r**m**t tkt* ihry tm ******* *1 IU
******** Itoa in |»ttti**#ai Tto <*rl|!*a)
tartiiwa, *iiiu* br Hin il Tto mi
to toM Mti Tbaralif
*
iimn.ti.tAii, Mai.li t* Tltt. Hriil.li
iivaiiiattii.l i.i'.u. fr ..in th| Italian _atrli,
lanind tu N.'* York a. til. Tm Italian
riiiia-i-ttii. alHiard. aollldad in-day am,
llii* Hriil.li  truiii lad lE'-Iti")  in i.tbril-
tai IU), an.) nab noa altar  a *outii-
ari| trail* m** l,l,t«tii« ai tin* tiui.-uf tlie
foiiiiiuM. Miti> twnia aad ebQdraa
a.ra*titii*i,.,| ,\ Ian.* aanbai .'initi.i
i«t Ut>* rimini bin baaa raanadtq
u.*i...f thaCbaaaal i^tiadroa lataan
ateHaaml pnnUioa »i»-r'  TtoUto*
kl)   'run liiiitdr'd |-**.it|.
i.r* «.ir,ti..»ti.-ii, aiul tfi*.r** mmad
- in liit* barUir.  Tli.  I tiijil*
. tritni uabmati fmn Trinta, Auatrti.
Kaplnin'i-iii'i i-ni.
Aii.lt,- t a.i-iiilit nf Ilia .lliklDf of tba
I'tupla aiiiil«ii* i Ht* .iitaiit-r'.. tht* f«. i
itiat iha ttruiiii «n .tup Aaaoa uat
drilniii batanUM lala. and Uul in a.
.i.ii.i* •!.•- ranand ibi Ctotda*! >.'unirr.
lha ran aaiarlag tha ihati lai    It
md Hip  An*-i. thaa  I* t*ri'-1 hat  \-u-
an,.*, ai,.t backad *ai> ri,.m ii.» ih
Ai a-.tt. a. llm raw uf thf
**,* aithdnwi lha vain
rathadIhnMfb thaynal npandtb*
I'M-ia ******** latnadTitili vast taiha
laitl.itti Tht* ulbc*r* I'll vailrti uf lh>
Hriil.li aai .I.ii" and* a**t*,  ponlUi
■flnti nn ih**iu*»* .■! ihf wnt.*rt«.
mi* i .*** (i|t*r*nf iha iiniiitiii. ia..r
A iiraw taunrb frutn .iu uf iba it*i*of*
air, enttmr** ■** tha ****
tot tti** ■•! hat
tlti,  *b"  aalt* *aapl ,tir|laiahl  h)
ih* larrfabi nu  nf ih« *(S,'*r* mt tto
-.  -art,   t|,.,)
i*   i.tiiii»t* MrKtwaa. Ito *h*p*
• 111*1  ii.d
■ arhi.i'i   tha tiuMiur ..*
\   iftal
. aftaain  aill ta- i-aataaad ,.*.. |.4|i| i|„
•a.  I . ,  ti  attitr*
• * |1  111  nt  Ito
.  i   atl-r Hit*!.
a*k**«ail. I at.4 tit*  ..    '.  i aathaalr-l at ahnat
I * > i  A* ih* Anrbar
i*  I |  .  * ii   ito aa««t* *t»'.
,4) **VtiM I 1U)  uart. thai tto I '
| atott **t ito fiiiaa ru»n iad ■
nIrantaata* *»•-• • ■• it*tot«
' **********
thai i»ln > • - ■ -** totftltto
aar *hi|**  Tto tmty *4 th* iii* aiato
|| ltNl«w*.-Mn I" t«atta*ah il* a ill, IU
*** i..- . l. tlaal to i*-*rlat| tto
nam***.! th.** m*t* hy ***** Vtoril
Utaii.d ifca A*** a* it* ataarkH abi>
allaan-lli.il*. v*m*r drtmntnf ymtyim
IVan-rial iiiiaiaaii i« t**atd la tha
at
n  i. atolhl. taatlaa Natda*
*****. h*,m*mt *a*m* Mii kiinUr niMiM.
ttftrttttd) ill *!(-■* tr*d. *».
■iim tat MMM
**%im,\ MAfh i*   A*  I tlil* iltat*
tyata Ito Alimp* *** toalafta« niffi|l*d
il ito atavk «t tto ("tafia la ItlMalUr
IU) hadiatt^atadfcib*!) U*4i»* AiaiW
tto nantor ***** ttm* tto ************
aata lart.1) nf Ito I'lnfU • I    I
T t *4*m*m* * ** * ! rl Hartt Uab*r.
«t'"*ii,ii"" p»*«"'i»r. it aaa**#
IU.*** **at»i|   t  i   |*«ii* *d  **"
nralhn B_am Mn«f**r, *•
ia**^*l Tto **4*t*t* **<* ttaa at Ito
t*t*t*** • ll-»t.ip Aftaaa. 4t«li|a Ikll  Ito
rtnfU tmm* ito inn *4 Ito AaaM and
llt*ji*aa«P*4 IU *ati*M-**f*to, Tto Aa*
at* • adSraft *m*lt Ikll m ****** *** to
•tlirtol In Itotr **if
Aafitltof lafalia at ito km «llto
1   ...   , .I.r-. . j t   *•**
UT  ***  ia*t*l*4l*.  at*  tarattatf  ito
•gatai alaltM IU nin-a-at al Ilia* tati
MM (tol ito ******* aat cnalli
ttamttt*******  ailfc al'ttai* p*"**A>**
******* a*t*toaM   I'faanlaal ***** ***•
• **. ******  ***** 'biMlai a»t«
hatMM O-tf-IUl i* — it. (U.*»aK»
iltolad tton a*-aM  y*tm*i. *** Iht*
atoaUM) Ito * 1 **l«ia*» *4 Ito
Ui«t to** at lit* Ttoaih «4to* *Ut*m*
******* '-MtHtolH '•* tto filatltfa* la l
(WlAi". * ..'*■> a ■ilkr******!•
aadakK-h ka* ***** mm* *m*m***.
Ikal Ito itvala* flit af Ito ******* Mrl
**■ » 4 tt-naitt all Ito nmm rta«a»a-
#,.. •.,**■ nnd  ■ tlaa ibinli
attU *1*atii* jiw-a-riatfaiir-tatiail
Tto l**Mal aia '**4*4 aa aaa*  itiat
Ito t<4Mttoi Itot Ito atavtod nai-
* iflaltlt mtmimm* Itt Ito ******
***** km* tm ****** tm ***** llt»a
raa-aitu  an,.
TU altaiiU* **f tto a**>nu<d h*i*g*
nti*atklto***Wk*finito*li*k 1* *to
*rii-*l t«Wlaik-iiiU. l-i aai MM.
ARrarabad tm tto airtaa U'i*n
**t***m*****v*g ********** i|kt
lai* ii*d aunt ***** lliatfaal *•• *****
la tto and a#aH ** ***** t* m** bH tifa
AiaM«t^*d1tod*tia*t***tolii*-*  tkal
ito nib* pmthm **t tto liaiia** •-*, »«H
Ilk* Uala* l*.a lhl*Ito a*n#* |M IklU*
tr* mt limit *-' ' aton
. *4 Tto naH, l*ti niton-
ta-ttaa. mmgAgmi I* thr **** tm litr altl,
f,,,,^*.,-..!**, Ul ******** *****
t*4«*iu«i to ito tbi***!* < to** iton
ink, aai'itttai-kaiawt md IIMlbMi
***** itot tut Itomalna mtgk* tn** *
fAa**i*iUti»*b*«^r»r *** ito <toh
A * iu itatXpt* wti Vtl Inn Ito «ai*i. tot -
HCilMtaaillUlatlk  ttialk  I*,  IM
rar*aiia<tnia»at*-ttr««!***** *** tn* |
>*ttt«tf   11*1 IU  *btf. ***** m*
•i It llai ******* W-4 U  IMKtol
I   -*-lllrv-a.1U1 'lairf*!.  .
lid IU am******* t* itvtatal IMI It •** j
«*« fftniitot auk *atk IU| mrtr art 'a
t4***t
Tto tkmimy aad An**** 1**4*t*A akil
aM lUt ra*M It* m******** "to aat*
Hi ft 'r,|t*iMiiiM kr ito *anton
mip, tol Ito tVtta #!■>  and Mltoiai f
rain **** ftaaiiUI al ito llii* taato ■.
■**l*li it* raw** lUan *4 lllll*
- *   l**tm*nh ****** '*t iU*il*kif* <
m*trp*i I**** t****hm, a* ink hif n
■****•**** aad tbl ***** r*t*iW*d kt IbHl
i tr* *»* i*ii5M*  1,■**><* ata*! u tto i
Ui«t *** *** i antblaininaf kaana |
bilntii wbon ihrlilu for bilp oould iw
DUn iimvii tin. roar .if tlio tiornii
t'liitrhlni tt mm .in.,iln't and liatttlnii
Inr • Obinci ol lit,, a* Ibay had doll In
iiicir (tlTurtt to neapi fnmi th., it-tora*.'.
ll,i'*|ilrn uf i«i|f-iirt*»-rvaiioii at what*
* inr -'.nt r.'iii.iiii.d in Uit'tn t.. u,u iKlt
and many wara -i,-.«- 11,T ti,ul, r*"1l*»w»
in iliaiiriiMlatukttitp .,n...i- mull aid
ibOUlO rta* li Hi.m Tlm DlODll WM
In ilr*t-*'la»« OOndlUoBi liavlna rm*ntly
Iffii u\.'i 1...1,;, it am) |nil In ordjr at au
•xpoan of M,ooq n.r ,r.*a nn
loiilly iimii.H_.iai>' in imr raqolramoli
iiiiniltfrliia* In all :« and lhl* r.i. t **,
doobtlm itrcaiiy ooatrlbuton i„ \h*
"'",,l""»*l tf llf,-; fur, bid tbvra Imm
a  i'itiiil.*iit  nuiuttar „f _,,„„ „„ t*,,,^
•unii.. nf ii,,. I.,,,!,, if thi nua) r.'iiir
hail lay. I'tiiild bin laim.htHl ttvuti In
tba abort tlmi n.t.,,,.,.,,, <. .„,,.,, ._,!,
collUfoo ami iht- ilakiagof ihaihlp. in-
t|iiirva»in abatharihi raanlwai not
.imn ii-iii.i.-ii win oouUtata oaa ol iim
['Hii.lj.al frature. ,.f uVlfatloa *ln.l.
win nUewi
ri u. t-Attnt rt am
Saw Vnaa. Hank i*  Tha ifulof
ii.*- Aaebor Um Btaaanhtp tomimiy m
■ nealnd Majr ih* folluwini
fa* t«il-tui II... .Ii.*.it-r  I.,  ihflr  ihl|t.
i i*.|iia: "Tha liit af •*!i-d vmbrat-nl
IWQOlblB  pIMMlin  and  M  ilaaraf*
paanaMn ud --s «.f tM tnw, Fittrah
.Ml.t-trrw  and  O  ;i.*.,„-(*  *na
**  naahlp a». tl„i imnd, Tto
0*rfO  wai valu*d  al  tl.iiai. and  th*
itnaublpAmrlaof \**g .\n,-ii„r iin*.
abtob vualOiooaitlM uum ..f tin
i. > Id-'tit hn la^n ..rdt-rrd lu tlihraltar "
llr Uii* daily lb* GlOBta i t-.r..,*, t, will
itui inu.- li.-r* iinni afiar Iba n*w Iiw,
* lhat nu Immliranii wiihoui |H*rwnil
fff^i* iinii tn* i**rmtii**d tn land,' am*
ii..iM.1.-.t r..i \v.-i.i»r md today ilm
thvinrtin.r*uf tht* t'lojita would prvb*
ii.irUi-ianiiii.it in liit-iihir aud lb*
daiiituia. .trh atid.niipl-td U Ml to
hind i-tola ib,i* with ******** iad ibi*
lu ult* rir* ,.f -.i.twarUw halii
bnngbl lit-had nrntdod ito Anrbor
limt'_m.|ii*tiidu tbu tu avtdd troubla
IttVM
Ot-XA-Dux im
ra»a raa oartal.
tirtAWa. Marrh ti.-Tb* ntinWr uf
timid** uf Mad **bttuth* Ktpiriina-
tii Firm in u UtiH i* *r**t*-r lo tto
Ibrai M..iiib. of ibu y*ir thin ib*
* hid* of inm Fit, tboumtd ibraa
huodrad md rial.irm ampl** * f gnli.
•*l*hllt| .n.r llghl ti«* *ri* dli-
pAWk-A ibt**t'iin« iif Ibi* t nan I Ily.
iton* a»rr in mmpk* tt**m llrlinh
CWmMa.
Tk* ra|«ri of tto MrU^tktfkal Ito
fllltn-nl Itova IT.* Waillw iMWUtl
t.iit**! Ii.i ,. it
Tto ran.u. ..-.■i^k*-oar*i*t^i#d
I.. *#*rti tto-wjb-ta af aaianrn* - *** ***
m*i*****m** *,***** aa*JrTUiiab'a ito
t**-init.ir nmnl-nf nt fartfuliw Ita b* da*.
pah Mi
1 lM »iip|»1t»r* t»f tto aMtfltitnrlll II)
ih*i» it a (aMtbilii) uf rai-tniiai llm
iKirrtUa n*tt Monday. II «*■ n wtll to
iuti«*)nfiu,ak|«i4* Mt -i ...
an atoiad by arrlanattoa laal ntou*a.
aadlatMltotoat tto inwamUn by
ail
Mn Muait ka* Ua* malrwmd n an
a< it,.)-.wat i*ktfv. ii ttrtttab C»
UatWa Tto Uaprnalja ton u thai
to aill auatailly n-ralta itoifnni*
llaa Rdaird Rtitoti totlly*MM«d
in ito tmptmtm *******. II* ***** t*ry
111, ml bitini bid i atib af aWap ia na
Kl at-.fcar liaita.1 ******** Ito «biW
totoaairapM in tto t'mtaMi ******
Ito la.l taar **aalaai. a* i *n*r*\t mt
bl* taaan af o6ba
Urpaaiaf a* ito lantaat baa ton
<a*tnM a* ito nmbrt far toalb
W**iaank bya mt*4Hy **tm* t*
»'•**•* awajatltt moiuaar-ial| H III
A tofiUtna i* (Un Uiay ** ******
mr llarnr Uaf-m* u *it tm ttkbalm
•oattamnta.
niaatrw. Mat** ta-Tto Ito tar
btokit Wiaaana aat *b*Ua|al by
In ihi* attwatkaf Ttot***** n lll.aM.
filly !i*al**
IMRnM HafMBI
Tm*t*t*x Ninh ll-Ji*« l*utl
* I- lata, klta aitftwIM  )*t_**l   TM
liiWlitto in atoat na ana aaaH* ***
uaau ittaa tmntoa
I******  Ht\**Ah  wht
m*t****U to* a ito ad
aktakatlli
in ron-utt int waa?,
Aaattor rahnM atramn 9m lha
Niika-n Mttutto «od Mmwb Cat*
anMito*! tto fity yiinnliy. Tton
aat» Mr *f*-iai trakn. <*tobrMa«il
rm af «Uf'k aad toa**toM mmt** Tto
l*iilaaaiWtaf««4amt*ai*itoal Ml.
aw*ui«w .*iam>*anr
* S lltrt***** «t ikt* nty. awdiaba
B~kiHa*af Imrhnnr Matna, ban
*nw*i inkk* tm • amibai nal fn
"  wf Taaala. n MM
ia Uid-rat airly mii nnaib
1   '   I  '    .tt" list,
Alton tU Ttmamn* ba* ***** **\t
liitaM.Jann tt. Mnianta *t tkH ttty,
cnhMag lta»Ma Aaanna In iImmUm
Uh ****** AU, «iit t*tua*(*r
(l**rt WMU i*. rt**t antaa
•*fW  ,.r"*lw4  ball   (aa,  afaaaaatl tattttt
Itlttt). .  I'WwtH ,w*l*W, rat  ItaTt*. tl
t- It
arm- l.rr,*
li . ttaat A im Miautal ft***f
ur, mat itwtwra... *awti, Umaawa
tatww tuttanta* |.i.*a*tt-i t i.atat
•1*1. .*iiat tal*, ilittt. i-  -
IM ,* .*•» wl -Mil-Mr*-. Ttt*
**a**lat
irt,-
...., wi....* .uttttaiiu-i
i,*r-Mtit..a  X  B.Muvh I* — 1
**t*i*a.n 1.1 ina-atia-r. a  K  ll.rti...
nttwawwii*. IM Una MaaalartaHat
I '!*,. al-ttl««tl law* It*.,,
rl IttfltM wt tr,M**u1 ,|wa,t a.* ft.
**t*A
*•>* a,ari<*.
•I, nrwih.1  MinkU-H  IM if
aiwa Mt* .wa.at-4,. tin ,'lt.l wMtlM*
lOt (ttt twll I*  M,  Ma*.*.. Hit,
aM rltlt*»4 «.* *a**»at h, tla a*..!**
laiwtatia-r, at a*l**ata.rt !•**.*,. ,*]
«Hi* it IMt «,i* •«• aiawt h i rta-
*,, ,**'*
*, waai-wmi. tttit*..**i
Iiiaaa|t.a OM* Mll-Wb „ -!••*•
, tar*. ..t-t MIX atffaaH*. It-rwa amatai
.Mtl-kltri*.   ritwitattuw,  *aV-rt*   **t,
„a,ii*.iwt aatt. *t it-aiii tiwwil
•nl li* man* TDK  LEDGER:  NEW VKHTMINHTKU. IW1TIK11 COLUMBIA, THTI'Sl-AY MORNING, MAItOH 10
P '.'I'lititit* No. BS
ArniHlioui: lllixti, New WiwttiiiiiHUir
Bell-Irving, Paterson I Co.
IVIioltul. mi'l Uiiiiiiiii-titii M.'i-.-liiiiii«, .Vliolaw.li'  Drain.  In  l.ii|iim
SHIPPING  AGENTS
On liuitkl ilirt-.-i Iiiiiii l.iisliiiul, Imil wl  "I liquor*. iii,ili,.l drain pl|ir
Onion taken lor Iron (bar aud iliwt), an-nml i i l"l"-. gtlvanlinl
Iran ii-tirt- Iiii ulatoa. rail*, nnd illoliuiraol ml mirk
NUT I ('IO.
drralrrr .,,a.a..,ni.'.i /... r... ar.-i.IA l't
11 atH.  t I lltlirrtl.a
.Itt/fi- .1.1/1 I'ti.l/.llf.'.V'C.i-.
tit oil tlitikl I'ltl-ialtt t'lilll-.-lll-il till' liltt-
,..li ,...,,[ ili,<.lil,iiii-ii-lliiiitat>llli<|>ii'-
i, tii.nl Lull,-lltii-k In.i wi't'li. In.
• mi.u. Mi. ,. Hi.in nml Mi it tu 11.
it- tulghi" tll-l-ll IIIlll'lllllllllltl..- Uul
NOTICE.
I Mill
uriii
>ti
ui.
..i -
ttnilllMl  mi'li |  w'.l'i'il
iti  I'liin  :!',",
.all, I'lNlllailllJ |l.»
1'ivm!'ii.s'i'i.mi
tTltc iia^iiev.
ni i
nt iin
ni liiklml,
„li nil- I-  -liltltrt'tl  ,!,..-,  t'l  lla>< i  '
ti. iiimii na- -i in, -t,.|ii»ii i i
III .111.111  Ul|l||  t<l|a|llltll-ll llllll   ll*
 -I,..,.,, I  la.  ll,.-  Illill.l,  nml !
»l .la-at.i-i'l.l.'tli |
l.onk for our iminiiiise slot k
,.1   I I it.l-.-i.ua-  In  .11 'i\ • ■  -'""'I
ONR SHIl'MENT is now
,,,,'itlii,'. mul TWO MORE
t AUI.i IADS nre in lulloii- in
|    |,  I,    «.  I  I.  a Wfi   'altl    It'll
„ m-ici -. iiiiii mil beat  iln-
I'lut im i
OUNNINGHAM_BROS
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
iinii.
'I'lti-ii
til
.iln
ll'IH
ADVERTISING FREE
TO THI UNEMPLOYED
ti'
(I I !' ISII
il,,..,. , it,,.., .1 mil lli
-I  IN   .Imiii,.in,,n nl 'l.if
ttl
iln
i.f Uu
i. i.u .t n.i...ttt..
■tlr.... a-  '
|.ll*. |.III..'al.ll.tH*
•  .   "I .
. '    "iLLTl1
ta.    a l,t  I.ai  ll„
aid
A
. li,
.it <
i.
I vsi-ajtULiiti i ia aia.Ti i-.-.-ap ■?.
VICTORIA
II y,,u wnnt SEEDS. 1'I.ANTS. SHR'l'lS. TREES, or
niiy Gordon Roqulllttlt, lend lm my Ciitnlni;ini.
nn  i ii;..I.-I ill' MUST ("IIMI'I l.n i.-
IMi ti it itit-i  KVRIll unit. •'!
t-11111.ii iis nu.
in.-t
Alt. ,,iiiii,tit,
I. irltti.aaw-1
nil lull i II
l'„t.i..t,
l,a 11.
I-I-I.itit II
a.lHi.*tt.,irar,  -•. '
,„„a|.  ,1.1 ...It  ItTO
ImHat
r.iJiK MullMMI 1.1.1*.It: I- i'ii is
I  ... it ."•'
...   ,.  :
I- .i ■'■ -■
nt ll r*i tir imi *tn
m.*..ji a i. i.r.-. ,..!
Liit: lilt* I. II HI.- lk s  l lit.M
i . .  .
|,'l llM-.lll.li  lliaill-  M.I |   IM
1
.
ill lilt II
| in  i.i.m -i  ii ii i  i.u.  i:u:
l'i
il l i.
i
||l,Hll|l|a
•1
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
t;.
il iiii.i:  » u t  IMI'KII in
SH-i.N  .1  nt   liMI'l.tiMlliNt
mil Ural I II
'. i
hJlW  Mll.l.  IN. I l DIM
*    .
.    .  ,',    i,,
Ii.i ,,,   ll'ITII lai hi t. t it-
a   . ■
,,,..,a t •• -
■ Ml'lliitl II IM    : Nllll-li.
I  '
,il..-.i  .1- 11
UIII-KIIHl.N H'l- nm -ll I
vm ill lu.-isiiN-il.l: i"i-
•**» .......    t
I .IN  Vlti.'l  llilitl    ll.at
I'
< Ni i.i: -l.ttiNi. su. iitNi,  tin.
*i
I'
I!.
|(   Mt-*.t.   ■ ■ Hi Ml ti
-
i. ..;•   |   t'l.'i"
Un m. i -
-. ■
.  .
iimi,   I
("Itm .if tilt
,,i..i i ■  abl * ••!  ti . ir  *-«*tal
.
:
lii.St MIAI \1  Wul.K*. .t.|
• -i  V -  .i
t it MmkrmU > •  * I.m
l|aAllKSI>N*lltl|tl II Mil*  IWitli'l*
I
tU Ifal I
I
w.
V a ll.
I *i.ti;t* •»•*•> sni
I ■ '  !.  ,1.  .  1,
I.i  M.I .
' %' tt' t ■' vtHit i in
IMI'lIiiVKH   I U.M   M   Will.   \l .
■ Hida*.  y* ..... .it r -  ■
1 '
**** ii in*
I \*.J wi* t.i V
,1,,* Mi   lli Mm   f-
*****
i
i  luwm <«> tli*
a
■   (Hi ,1 I...U l||..t.-!l|,   ||1
It UKM-I |
will m.i. ... tin III  tin
Ik
■
-
■I ti**. id
l)|*| I Ml.   ■
■
I
'
II
'.'   i'|l
1
■
'
«
■
.
I
• -..■adii.i
• t •
'
M
■
-
•  tfrilMi .at Iba
■
■
I ■ l,,4***t
-   -
ili'it.' iiu u.
■
-
I
.  ,  .   .   .
*
li  i.l I M
I
'
tl I \
t*	
NOTICE.
•I'm; i siitaltMi
r|.|||  •
FOR SALE
's liHii!liii|i Ntirrsn. y
MHI I tilHI.UMITll  IHII ■
■  -  ■ -  .  | it l-i nil. Mill  U-I 'i
I I'
I
i ■
I
i . ill ti ill ttsov
Or I.l . Ull.silN. litinl.
■■  il
REAL ESTATE BROKERS
 ' - .1 ••■•■• I'.i.t'ii.
.......  I. I. i.  H. at a.t..  ,r..*...r.
r  ■' a- Lli I, ......
...H.l alaa.aa.l
|l ..  ||a.I  II, l| I I I'll   M  IJ.
na
:-. i wiMiiim. co.uh.va VANCOUVER
i -,..■■■,' . — —
M LUHIHM
Get Your Meal;,,:
lllllt.t-a
1  II, .'.
NOTICE
-
VmII. I.l** III i
L>
NOTICE.
■   =2*. ©Jt.-JST^WRTCX'' OT
*.,*•  ...
M
&■& i )NT
ANAHAN
'"'  llUi'Mta
i'i** i-.i-.t
DRY ALDER ANO f IB woji
LOOKJIERE
******* THETAUt,
 -  MU  I ',|.h
llllll   llll   |'|
H.l- nl ,.,.„..
Ill Hi  \,.l: I I
HI-. Niii; I'lll„n
I'UII -Hi   '.
Hi II lAI-li
CLOTHINC
ivtu.1 tsu r,
nl nn i,
its im uiui ,
SII.N   I H.U |  i
t .llllll. ilia h ,.| ,1,.,,.,
intii- i.,  ,
HII-I fill;:-,   ,
IUI  KAll.  lit
tlll-l  l It in.  :
IN  INI.-ll  nt,
..II   II .
i.rtittNiiii'
H
IRD llidii
lvit.il. ' C ;:;..
inM i*
Via  Mitt tt
.  .
triri it'.twfi.
-
■
■ i -
m ****** l*m
i:
i , .
****** * •*
pi,'-ii  .1
r t * HMnrd * '
w.
'
'PI, h   %   itl \i .,  |iMtH|Mi;il»»
1
i . ■-..
\\*A\ i"*\ *  i.i M
»*
\V i  ;
II I .
.  1 I
■
raUiatata*
*
tmi **
\U*M    •  I
a
.tt ita 4a-
i,, i**** m ***i  a i
«»■*«■■" nlal  | i  i t • - tnliad, £
i la Inn* j
•  .
-  -. .    a
*
GILLk ' BROS.
Livery, Hack, Peed and
Sale State.
\V,»,»|, Wli iii\l.
...|, art, .1,   t, w  w,.,*r
I I  ,.
Dominion Building
& Loan Assoo'n.
tulh.iil/..| llpllal, . •'•.laaiiati
BRUNETTE SAWMILL Oi
I M-:\V WliSI MINSTF.R,B.(
MANUFACTUHERS OF Lumber, Shingle Litli. Bill Stuff and Long Timtai j
to 10U feet,   ALSO i'lmtiiiii:, Cilini;, Rustic, Siding. Mouldings, i. ...■■
St itill ami Turned Wnrk, -Stub, Doors, Window and Door Frames
Umi;•!' 1'inisli of all Kinds.	
t> -A.ccvi.xatc  TXTcrl-  G--u.arantood t.1
lill.N III ,1 0X1 *    HI  It ' t'l
ShiDpirtf* Facilities by River, Oceun or Rail Jitaurpaaacd.
TiiE  GH^E3A.T FIRE!
till. I'll   lill „|_„  «|'  H'l I i  I.III III  I Hll,, •!)■  |,||t.    Wl'  a.1'  IIIIW  .-.".'«.Hlllialllal  .15  I |
uiil ii.i-.  Nrtr Hlliltlitii:  Net.' uml C'lali.pit-1a- Sim U nt (iiimi.   W>-anii;<
In Hll nil intiii- In. tint tlilntf n( miy iti«ii,|,tl,iii.
Mlll.l'l  Iiiiiii tl
iini.iliinin  *j  .'uu in 11 Oolumbli Si.cet,
;""1  ' New w. tmlmtei
ui Inm..- in
i
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS!
H»||;|....NN..   H.ltllt It 1..;  II    I? ». INllt.IV.lt I. II   Mil
I.. Va I  •
.  . .
TENDERS.
•I I Ifttl
a\
•> fa- '.'lil
t>    1
.1.1,1,
1,1, ,*' If  .
*...... .tr. ta.ir-a
I.  tla.   I   •  a
\ , a ,  ....
* .
til .lllll UtAHl  ■ilUUIM...! "*.
t  '.lla  I'.l a,
1* lil.l III IN   I 'l.tli
••
- •'*  1 It.ll-ll la-
*; m.i.i
Ittytmr lo (hi  \
ROYAL CITY PLANING MILLS C0|
S_  __.-   . ,       __  __,                                         iivtm.
T  HirkllltlHllI & (fl mchird* ttrooi Now WoBt-mln«tor
' liHlacUiitn and Dealeit in Rouab and Dressed Lumber, SIiidi^  .:uii
Lalt* aid Pickets.
Salttton Iloxi'i. not Floals, Trays, and all kind* of Wood FurnitJ
for Oannerlei, Doors, Frnnics, Windows, Mouldinus, Blinds, R*'l",
Balusters. Bracken, n.'wolv All kinds of Plain and Fancy Turned *m
AOENTS.
Columbia Itroot.
   ini«i-i-
I-"
I-'
(•I.Mll  '
'
• I I..I*
V
.i
•;.*:'•• ■ ra.
\\-,,l|, 1 •  II ti  l-li  nutans    I .
a    - a
IX'r '
..,
•I,                    a "'  .','X'X.
•I* •  sikiiwt'i ,ii,il:i-t!i
1  ' ra., allt  It* ai*,,  ..-1
- *■•  '
,«t|,ll
NOTICE
I ll.l.i: ||„i !•- I.ittl ,i 14
c
NOTICE OF ASSIGNMENT.
******   ttm*  .
I   I****
.  -
. I
■
■ -
'
tmtttiitt*
S ' ' IIP IIIIW I"
I-"-  .
t* mm*M hi* i*i.m*i v iimii.
I.;* . *
N
•'*••• Vancouver
COAL
m*l M(«Ui 'tfltuiati
New Wellington Coal.
■
sou PER TON
(2  w  ..mn
'*.  •
\  . *  ■
•>i
ttt, .rn... *
.a,......,.,.,
.*. .. -a.
<rrr.
■   I
t. W. CUCIOHTON.
»l It-Ill! • *ll.«|
The .'.tier
I
quolit)
atiatt
made ll
■ tm .1.1.. ■ I
.I.iii l.nlli
lli.- il,.,|w- >.| ih< »•
'(III  l|tl*l<l!'.
M.A.McRAE
t ti  ii..i.. ifaiii j
y. lh. r  lit  ..
Uiha
iiiiiiiii.iil. bmadcioth Ihi
ii.iimitt.il  SI
-.its   "Tin  .I/*
a/ I  l'i*,* .1 r/i   I lir
Man."  n  II
IIHllI llliirlr.t.
Ci£ M.A.McRae
O a fn
, In,
** " "
.
.
.
1  -
mm
li f| tlal At*
nfitHivAn
Ifl Q lloUll
QARDSili;. (JRKKN & GO.
'HANKERS
i
i'i*.
. • fmrmm. l*,"li*w* t
r,„I-rl  -.,
CENTRALHOTEL W.A.POWERSlC4
JAMKS CASH. Proprietor
JUST RECEIVED
I ..lii||. |.   \-..•!,,if „|  n| **•
uttci '.-..is .,,,.1 tha  Honuraenls and BMfl|
German iVsIt SLIPPBRS   C'""^X
Alatttll'Urueil mil l*-il   IBCatoWa. Ill Wfflgl
■ 111 mar  —.a n
•■I  I..li.-  (..in i MoPhee Brt*J
' ,"1'1""»' n    „,.   . ..   .  n_tl_l
Sbipwnfthls & Bo-iiW
BOATS FOR HIRE
Boyond Roy.■! C*, * PI**"!*'
New Wcttminil.fr
ii. il
WM. JOHNSTON.
H. W. TERNAN.
inmimn inn
■ ■„.,'.,.. i,,
a-*.* "iiwiimi ro* ,:p
.
1   lllll   ai*....*  A  ItWIUlll   |\
., I
.... .   ,
.1 IMN.  ,|; ll.ttii.i:'
1
a a .
• a a  I
M
-I!lhl  \
■
FJ.PllNlOuCl)
meakin s pianos, Organs
MUSlCALINsfitiiMENTS
qUtr.TINO TITLES ACT.
N. I.. ,:, ,lt ".111 N  III 11
I hat.* ja.( *M*i *i3l
rnm.lMi-r. Mlort. (**Jl»l
r...
•.'—  Ila.lt  |
t ' ' lltt'ttat
Imi- _
gemrn********   im******   | gt»|t,ct | OB   0|   Wjjjg|
-■it
GRILL ROOM
* CHOPS
/.III) Ml ****  I  i  .i «-.-i
V
1*1**4* m**%.
VANCOUVER
■
OORDOVA  BT
t.  *-.,  fll I |t,in in  t  t
H-'HRII I  * Mil l*«.
**4h*  *.•■•*
iiu mm i«*-l   i  t
W. H. VIANEN "MB "* V"rr*
wu, i i mi r- aortnttiBt f"*™ a \<****H*
1T8H .ind OAMR DEALER" w|-"h ***** wl" &*}
P.PEEBLES
Taat tv-*\, la* WwtiniMttr.
'  l't,.ail I..., ||,|.
|-a*tW**a**t*t«t> |ttM
IV THB £DDGBRi NEW WEBTMIN8T.BR 11R1TIBII OOLTOBU, THUBSDAI MOBNING, MARCH 19
III. llllll III' »<>
in.I Willi nil ll
i, UUll  uilil
I'll
'I'll
if
,,|,|....i.ii
linn- .rn .1
utr'a) liulian
W.iinni.-I
.-I,..
II - II"
.It. I  IS ill *,..-
i.  welgtil "I
Itotn ruun -
"t ti.
 -..I .I
i dug  tflil
m bound di
. | ii,.  ,.. fi  fm  nt
, . | nm  iii- ii i
dui  ii'  future bn
l! .
!,  ,-li.|,l-li,'i| || tin- (,,' '
■  ,1 I..,!  li,.'  llKl   tlttll
I   ,,'|   I   ('   I ..IMl -,.H|
,i Uiii I,.- would
■ i   MlllllllK   It*'*
i...ti.I  Ilial lit>
iirlnfint ntiaiii'i
,,', it in .i.ii. i  mi
itorllll  ■..•lie
. i.-i inm ai>ni|itlr
I
, I., tii.' iii< boring
It "II  (MIIII (HI In-
,i,-..i aith Mn|
i and iM Willi •><•
II ,t-. uh it, ,ii*
i)   '|t.>*  prtiouii
i, ii;. "f .Iriiiik.'i.-
1  nut  I. iiu-ii.ti. r
-..,.iat.lt* rn
I <
■ >  *.iit>  a*
t^Dtftiitft*.
.   , ,. *i..t il...
■
Mi   I ■ \i
.  -'   I'lUI-V*
-    '
niiai Bui Ciltli
■  i   *.
.    <tf ll.l M*
■
I
■
Onaai- f> '*•'
tl»i
■
would In tho fourth lu aiwiUoa,  Tin.
coinpiny mild HunOtiii Hi mti. buil
n.i-.. Inm, il,.' i:,nt ii, il,,. iiri. 1,1 <in,l ri
Iiiiii. If ur ii.i in,) mill,,. _,n iirniinj,
moil I  I" i liiilli-l  "i -.i'l!  llii'tu  wr tilll
tuin' Hioto in i linn. ..mt i ,...| tm far
.'iiii.i N.'« Vorlt "i i.„i,ti„h. ikit.'ti
t,i  ,\ii-li.ili;i .uul  1|„.|„',.  |M(|  W11(,|  r*.r
E ni. In ml  ll imt until..,! tit UitieoiuttftU)
hiimi-.li.il.ly lli.-y.-i.ul.l Im ink.... In tW
Iiimi mul ul. I Iiiuii. <l  i.m* ),, |„.  |n .;,,.
.■i.iii il.tii.*- im nail veil  Tl il *>*
.'lllll lirllill Hi 'HI  WHll'l bo uIkii,!  *|Imhmi
■I mootli 'i*t ii |a i.i |8,i i inn
if reiUtii  'iiu, would liicludu Iba
crow ind tin- iinni.ii,.,. |Mi,i in „, -i'i,,.
-i.-.u.ii'i- roglitei it."" l.lMOiiid i-'.'ni
|f!*|ie.-l!v.-ly,
Tlii rtiliiua luitmaa Opim
M.-m  I'i.M A In  | i-l,  f,,,,.,,  .,,,,1
t i|torlon -iit Kail ,*■.•*■ rdii tbi  Ural
•iM. ii  Mi  |; M  |'„n.  |
tilt'  lltM,  .1,   ||,  -   , |l,    wl ,t,,|   I),,,   ||„
ll.llll' lUll  MMM,I,   Hll!   |„.   f*1)    I.-  .. I
"i I* ■  ii* |ili>ullful .ii,ii ii,,,
. i." i mi rial fur nil tl,.- ito, itnl ,aii I...
•int,  Aiitii.ii'.-i, Ilia twu put .  ,,  ■ ...
Ui-ll ttu |,l|.i.,;,ll> ,(.«Mi	
I"- t. -I Ul '.luduii- (-11..IU.1.  lul,  I |kf
l.'l-iii.--. i. li  l.t.-i. ,u,.| n,|.|,.h,,h.   (I,,*
i-*iinn;..f tl.a H. 1.,-.
'' ..,'!...
' lllllll Hill la* It,  full  |V|U|i
IK iii "I -.ilm..ii i,avi-
i.i* i.ii Im *'i. llinn, fi.itu tii.  T ., i  i  ■
■ . knippici will. tl... I.aal
PHEAPSIDE
U   Auction Sale
EVERYSATURDAY EVENIN&
BUSINESS NOTICE!
| svi-.ii in i.ni iiiiii uy, i 'UTQMEIia
iiimi Hi, „. „, ml imliii,. ||,U| i In,,.- n>-  I
-l.-iia.l l..i,|.,n,,l,  ,  it.  .,   ,  i  1|„.|,|„.
'.» ','*„",- ll'.'l I'"'  ".I"  "i al
""■'I  lllfl  .-.i-i   altfii-ull III) -III
, ' '   "  -' II I I  11 ,.
F. STIRSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
nut
TO COMTKACIOKS AND BUILDEKS.
rpK.VI)KIIN un.i, in; in;. KIVKPIII
1 i niiiiii
tt—* *m t*tmr**g, Mut** **i*\.
|
*■
-In, I  \, a Welti
I'Uiii nd *ia..tk*1,. it.t.i, la «MIII MJ
•  -I,., i
i it-i  1. Ini. I  lint laataiinli  #,.
Mtlad
 '« W hlllM  *
IS'
DINING HALL
'•■lllll, 1,1a "Itr. 1  |
TENDERS
'I'l.mu I;** un i. in. i;i.. RIVRD m
1
I A|an. A tl
i  - 	
[*■
■
Sal  >tni  - i.i.it'il maniawtwal   Rtan
ttt.t t-   Mt al- a<
•II • '-   IVm* lltWWI ii.i  it) 'fn -i-l
I■■-.■  -i- ui * ii.. l.i lai  ■    i
luutt.m paid lo. i. -.uii... naiid
(•"IH; I l.ll ll.l  l'..|.,
COAL
C0AKXW00D
Old Wi
it..- I'a.in  i.ini  Itiat li milt.
Iron rditi
tmi. i *    \t .
■.Lit**, r.uuniliu Mr.ti >,r »i,.flit
Colunbli n it l.i(tiiiii Mi
ll i | I'lli i \|
J AS. £. WIZE.
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
V"ii* i. !•* Mi.i.i.ia lima nm
8. MARSHALL
DRAYMAN
Nuw WiUliiiclmi Ciml.
I  tlntrt*  »tl, ...fc.l  tl-  H-a|**l. Uhfi-
•••
a
a
•••
^■i-ft
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Th Property of Is Conpy
rt.tr*, .,■  Mr.,
lllllll' VI l.ltl. , .1
li, lit.  \ ■,*. -  |;
iii'i,.,' ii..  a hull  :
i-anil a liiilf mil...ti  "   i
■
a
wNea •A'aattatititi. ■
nl u.
laliaut i .,i,.|M. .   i.  - .
■""*   I *i*'--■•* l-i'l-l '•  '    .....
lUllaayL,.,,.,,„,,.  |i„  . , .  , ,   >.„i,'i,,| uittAi
.a.i.,1 att.l 41. rltvllt ,,l __*at)l  -..i.l,,I t'..-.,I-.I,  an'l ,  II. .,l:.|  I
am |,i..iii, .|.n-|i4i.-ti fui th. aurh   I- 1- ■. i uii
■ii.Uta.l.-.l... ■*.-.., a-,-,.
1,11 ". 'I 'I'" ll" l'"'l.|l,'.l - im l-iit  aill  it*.I  '*   :• -
IIWdtMl  a tti,l't. .till.-  »,1 t. ■  -  -
l*iu  luiffl i.ill..t uh
' .i.ill" lui.. I.U.  lai.I .ml  ami ilakf-d !„■
Ihiiltnl   Tin  li.I-.r.  ,11  •
i-ltilti ai.lt-   Im, I,,,),, , ■„ i,i .aU i.  1. ...i i   ii.ai.ula. I tutri
i.ni int.. 1. it.  nitiam-r |,a*ii».J.<', tn -t - ll.l.. a. lit
• nl. 1 l.n. 11*., I 1. fori 11,1. lllOf I 1-* -al,. I.
AND LIVERPOOL,
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
Mil ffJ'Up'  I .:. n  l I, \ ,iti,, nl...it,, ,.i|ll,. |
. u. U  lh* it, .I i|.ir..l..i.r<- I'tui.rrfM iu *ij(iil liataji.
Mvuriaa 1 I* VI i.l. ,i, wu II U nt ll..- A.,...i,,.„ .v.i.,.,..(
In itm  ).-at> If Jinn-.tt aiiaiifc-'ii.'-iii. in  umiui-.i
11,K.'lulia it-aill tm..inai. rtl  l.ll, M.-.r  In  a  I, a  a„*.  ,,[
I talk fm I** -I*"! i.iiiii.t.i.'i ifnC I'll »nU"i'> -a, . i i .. i
All iii.ir,lal f..r Ilia rallaay fiuiii fh-.Ii.. to r*.aiil*- will ta
1l«l,*l.l,..l ii. Iniii. t.i Hi,  Italian! Citi,|aahl it  tl,  .1 l.ls.'t|-.,|
.. Ft llll] I i. 1(1(1 frtl   -   I  I    *liif i.  I-t  Mat
: i.,.4l N,,-tl..,n  aill U-l.-ikntl ii.t...
*. t ..,,, ii.. i  l*  K   -ValHi-. li, a I,    Us-  nil it*
■    *    '  .  ,<iU||-,l.lll.iltl.   ' '
1'1,-lilll (*'( (In ** l..lit-,'..,.'l ll,. 1   f  ||
I '-...-.■' ....   Utnlan
ill   .- liul,. \.a"tt, -ti
.ta lu., a hall, t mul .i_j, i    , .
,i I  ■. . i - - - - Hm. at in) i.ll.i-r p.>1in.
•. -aainlltaii.l **l.iii«l.-i..ill aill I.-. .. -t. i  .'  I  . .-.-
, .  •   i-i.|*ii) al l.i,.i|*-'l  . ,itill.„t
taliti*  il.  ■   Lain Hftlfll ■tu.l l.tni.ia.)   All jutli.tilit.,.!
T. J. TR-AaF»IP,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•$i-ft
a
•••
^
$
Mr  I  * mi* ii,   .i-  ll.-.-  I ,y Ml
» "-I ■ in'.-1 .■ ti.<ri.mil
It im ">,  >   iiw ..ii iimi *****
tUtl'li II *-.i (ailirr fur ,li,-t»i,_(,-  Rr, Ito*
■■•r  »   t.i 'i tn lu, filmiwl fiMillilia
TUigirli-iui.-l with a „....! ,i.4t of qdrtt.
■ni aftar miiuar«l»igo) bir w.-imaami walk*
"t" : itil It.-i, ie.,. „,.....i ,,.,__,,!„,( Ur
llt,wM,r would liatB rand tin* a Imam furtf
rodlluu, Aalti «...tl,.- .ni- It wai all
rlgki Ilo'.l lika u>mo Ilia tiiM.I girl wbocoutl
run Iiii liititait wbila hnlival-dtdu'l {tropuata
t*> •;*■■  .t-.'f,.,,,, mtyt.-lv   "lilial 111 ****
duliarucl titr.iuirlgtt, Ma
All tin, tup**.!.-.),,« M m.Uv Tutwdajr ll
our *aitnla) 1 ,li.ln'l tlimk ..t it uoUlaflai
tt.- t'i,I lia.| gorw, lii.ii I iald to Ur. Itoa*
■un
' You'll i iv.. i.i limit around la lha uhith-
InK ind K"i im a aaihwoinan. ll would
hav.. I.a.n iwtier i-, lat th* girl »Uy ■ day
lognr."
"Not a niiuuta l.iu_!»r' *
"Uiltali'tit Hi.. tv*.lil.i__r'
"I'll llii'l a is ti. i.ni nr do it myaalt,"
Af tw i'  ..f-.-i ha tool a walk ttrough tbl
I* iiii v ali.ir.. waihamiian it.-ninl, Iml lil.
■in ■■! an, vain **g  Ka fault, Imek to Uh
I., u-al-ii!'.. ■. i L - It aii.| Mill:
Mi.  Ilt.wtur,  I hat* it  .Ui tu do til
waiLiug u.i-lf
' You waafar
* I aiii  in do it ai a toattar of prtudpk
I 4-nt 11 ;-.«! Ii) bava tbu  houM ui"d
ipaal
H'l' ■
a
•••
a
H
OTEL  DOUGLAS
i.ni «.  .
Nt*.*. VVkatmikhti
E?,k:"MI2! BANK of BRITISH COLUMBIA.
BEST. fi.QQa-000
, vi-nii i>«u i tti,  i.v  iiitv a t  niiiiri'ii  t... ■
■
i' .* iaii.air
U RWMMi'ttl an and ll* Ira**,  I -mm*!**** *i g***ta*
Sari"; uohors and cigars.
■
■ERCHtm-EXCIUKK-J ,
> thaalBaw* aaiwia  *t*t I   I*. |L ******
*^*fc|VB±.    A Savings'  Bank
IN' ..Iti. li.il! 1.  I.V  HOYAL  C.AKTILH  110.
Iraa ,.. la-
1.1. Itil.ail. I -rt.lt*
■ -''	
•tall.*., .'
-
Will ****** a Tai
M| if I  *lii* kat, I
■.•■■' I  *,t !■•* I
*  taati j
■•««al   at 1**1   II*
* -*iMf ht* i *m*
■
Ttt a Ataraaa
-
--liafciiHa* *4 i
bw ime
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION  MERCHANTS
Importr-i-i .mil VVIii.livil. Il, ,l,r-hi
Groceries, Provisions. Cigars, Tobaccos, Elc.
100-102*104 Powell St.
1' O. Hux .*,,: V.iiii.iiivi-r. 11. C.
(Jampbell & Anderson
ttll.ii i.-ti i; tli. iii.i tn iti.it.i;li« in
GENERAL HARDWARE
Department    CttPital Pnid ttP
mi****** a wiih Reserve Fund  -
Willi MMM I" l***tt**K
Hai twan oi-*«t"i "*
ihu Br.
£600.000
IU
£200.000
13.000.000
11.000.000
lumt* llltii u Cimii Rues.
I* |.•*•■«•  I fm*  rrmt
GEO D. BRYMNER.
llll- HANK HAS DI i in lh Hi OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
__!_■_  In connection with ilidr gematil Banking llmini-*-.. and *re now prq Depodt*
LDDniUH 1 rnilD'V  "' "'"  ''""•,r tiptranla, upon which intcrem still In allowed at current rati*  Pnaentnuc,
DltUrlH A LUIttr 1  roar per Cut. per Antmiii.
'"^CJInLiilSnM ''   i.i...u..ii  i uid ni. ii-i allowed on term* whkh may 11 ueotiui
.Cigars"1 '"' e. a. wyid.
New IV. ttitiiintiT. Md January, t s.,, Acting Manager.
Cauattl 11 . Stw  tl«.1a*k.k.1at
0.1. P.iMi*tidBiwt*»*. Orixtwi, am. OUi.witw. Ha***,
OaTMat. Tlw tati Waa*****.**. Ttrra Cam Cattmwwf .wat
Oi-aa. Ptpt- ***** Mtitwt. *> ... Imlt * 0*rta*a at
|t*a*rtw*t»t.tia«ttit Otlawdtta awr tiatl et Haitian
latittia. T.ttt* i^maa. Oi**.* tmt Ta, (M. Itia*. tl
•
Reduced
JtaDa,tt^J.„.liQTmui OyadiiD Pacific fontum'
. .li«M. »... - M*-iat.a*ir,. Comn,n«. |l.imi|(idl
Till  llllll X*. II.
,^'trt^k'tAX ES^M !   mat a-mu * - ....
\\V h.m- on Hand a vent Large Slock ot
il *r*r.«at I lunula-    iiiii-    ■ lit i*    l.i ihi.i itiii.n...-.
flM.il
Ship Chandlery.
****** 1*** i*i ii ******
tht*** t** a.a* |t%ali|a
-
it- i |! M
T. OVENS
i i-t aWtaHiti <• I
mu ai iu I'tiv in •
**t*m ia im ***** mi**
TWO* ii iii hi Hm n ■
Hn Westminster Bteitrj.
ttl IwtttaMalawl   l**W*.t   hit
brw*, t*t. .a .laattttli w.*i,,,t .twii
Ma*, ami a ..iti.it, .w,. . «n,
datli.t •* iw*r   K.wiit'. t«| i-t*.I
All M-tta* kit *i ltr|i.ww*t • •<«.*  >• -
I \ m Knati lati**! till hn* |atiatn|a t.
_ ' 1**11*1*   l,,***,y i'**,a-l t,  l**|l- -
,1*1 T'tafttltaha. 7*1
•W Itr* W-m.1 a.
niti.    OIIA nun *iitsi„i..i
-IIM.\ I II IMl "II IS. IHKIli.
1,1,ah. Ml..! litMSI til  ill  IIM*.
mix in-1 mn,-, in- ,„..**... >iii«
I  I  I  I
h.-lir;fii;y 8nppliBS-MI
tall and Hrr I •. or llrllr (tor I'tlm
CREIGHTON, FRASER  & COY.
i - W ,i.i Si,..i Vancouver, Iv
GENERAL BLACKSMITH iUm (0CH„ * u fn^-m-
MACH,N,*T THE UUID HOTEL
'
- -
tmmmtmmtm* *.-
a * tai H ********* Am Wr** <
F. CRAKE,
WATCHMAKER : aod: MANUKA TURIM : JJWKI.KR.
Columbia St. Thrrr IWra Wpwi l''mm I' t>
I*' ***** *****  •*.«•* » a.
'   I v'a  ,
• W thf  Hrl
**••» ntiiMM
|v*.Jlt t,a<
***** t*4 tk*
I* lit* ■MM-fa-
I   *':*-<*   |M
a I*-.
"Doyal City Market
•K^ i. REICHENBACH
WH0LE8ALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
I i.t li. ill UI.I HI I.l tflONt It  N
prcaenti at bottom prieei  Min|>«.n. Hall. Millrri
liirmaman .  ., a*,-,* **-.. i,, Wailingfoird, Coon., odnretid Ptatetl Ware, quadrudi
witita. I Ntir Corntr o( Orin.illl Strut  '***rp^,'^.^^*S,J!*..--'  |J 'l'"« l'«'t* lift |ti*"- OVW all competitor* K Toronto I thtl.i
I ii i|< I .mil Silver Watthn.  I li.imi.ii.U .mil (..-its
HSmttPSatu!***** *** ***'*"***  ********* li '.'•  !• i** lr*.  t li* ki SiwtI.ii I-- ■ I.   A Iim •(.» k of Nil
1*,Lmmm,mimmm.,m*m.   afta* ''* '" ****** «__" ""' J' *'['} «'";*"***  ' ,"h "*
lw«llt.1wi.rwlr*an.l»tl»iNl. | ,a, a-.lllw.-r    I  ,11 .mil vt- |il„i a  mi Inwililf ll. »h.m K'wili
Ml ..
Meats
GOOD SlIPU MOIS , '*rc.-^^'rt''^i*s_ail
ftUt
a Ik Frmtt*
..■•in it*,*,.
SHIRLEY* HOY Riddeu-
*   *
*t  il*  liiia
ad««w Iw- ran
*  *• tai'h  tww  tm tkr
' Ikal iwitltii ***!*****
****** th* **m*p*m*
V »M Jt>HlH^w IVtl-
"t* l» |*i«l la i wa* Una tt
Tinware and House Furnishing Goods
Plnmtilna. Oa. IKIna and all Iinill nt Tlnaalth Work.
Aantbrr Carlnal* ol lha Crlrbralnd COPP
NTOVES la Slock.
MARY 8TREET. JUST ABOVE P.O.
Johnston
TIMK TAHL.B
Str.ROBT.DUNSMUm
a  MWIII **■■
i imn iv- hih UAJftm - mhi.*
tint*
■  |
'. - --  Ni    *•-.*■* ■ i ■*  -
COLUMBIA STREET FOUNDRY
RED) *» CURRIE
***•  '» ■ * ■ _[ »-i n*i * - -a llK^•**»•**♦ a St»' * •,    ^
a   a
v
Via, «..*!   Am I M ****'
OUlIOrallUl) I wwltiiiiimniil* Ma»aw Maw.,*.
t
t iiiatiai, let Vitutmo
Hail" IMW in  ti|w-r.iliiin  ■ ,\ turrit-.in-,ii-.-ihi fnr John 11..H K.ii;in. C.iiii|*iiiy
"tils A  K  \\ lli.tnii. ilr.ilrt in .ill Iiiuii* nf M.i. Iiin.rt  l.-ttilnii TOM
»rr,;ta ll**t» TPIFPRIPH   HOTFL  ' ""'I''"'- M-iii'if'icti'trrs nf Inm-Wnrking T«iii  lulin Camp
ll- I'-t aW*l*.a*tl aill  . aWt *.* (-tat-at*",
******* Mra.| I'anlai*
•' all ,.*1.
CKiaMi ami.   Id Ittiaiimi
* 1.11 -1 iirl uat* Inr hack up a
utiimiaaliiiia-K.mil I'll rtud a womaa
to d*> it
"S-tl i.t a j.,: full ■ Tbal aaidilni will al
tm iat  Im llin* M*<t* UtaWtl"
"Mr II.m.T.Trturant waih.yoo willura||
ruh Uir -kin .ill >"ti kmioklM. lama ymt
faraok, ud mini ***** itiuaid it
"I will, f hi i i,it * all t-i know ataail It
Ktiw.iiifii. i.i,ml want * *, i...- :ii"f.-4iu|
aitl Iimi i ii **.. * v..ttr baad In ***
ht* ... 11 „.,iit iu i*,i n* ii tat ibi Una"
llr Itt.-awr^'l lul." aii "It jmr >*t |*a,it
aul I te**,  . !-ai ;.-! hi* t-  i* fur  .!.lt»r>
and '-.iii*'n i -I---* i 't-i* and al one*
itart-t a tlm. I kww abal lha ramli ul td.
alTi-rle wait,) la,an*l ********* ba aaial Ik*
Uirn f■ i a...) 1 ran ***■*» and r**** **** ******
«l  1U It'l**  .Mii*-.   Ho  -t  tui  li  II r  tM
act a* I Ui a fia n.'i. .*•• I.*a.l u.aaavr h-a'.'
ttt* Ita bad Mat rli-thai Mllng, and tbl
a •• t mm M - - —t t* ■ Ibu ba fl.lal tM
I- (.-, baltarik*tt*r I tmard bb_ at il ant
■Urtal ilniniUiii *■■**:, bun ii.n.Mbm
MU.I I- rul i-l tlm
"iln rtkbt I-.- a tm i •::-! ai I ilrwk III
fin' tla.r
"hat f-11 at********* a (taal mttUka, Mr.
llm***,. vti*bwntdai——"
"I know my twin i'l. and jrui |*a tmeh* U
I d*tti k»ow utt ahait ******* in ue«
MlbuV than run di, li a *aak I'll aat t*am
***** aad lalda «+*k*r'
• It* i. ui iba rh-taaa aU«i batf al Amt,
sad tkm .-a** up aul ruintMa*al aiwwd tki
1» ' ■ * I • •, i* - ba kad ***** t am*Ntc
aU&ra b> t-at wai Iba ****** to mm rubtNic
Iml W atwal k'bmr ait., t*hat ii *«* Ni
I******* **** * kalt-f*««d •**■ .< baktai
mm.*** aod *4itta| it la In th* laal (vn»b  1
I  *: i ■  ■ ■-■ 1 .••!,. a rll-alt ^^.--l.u^ «hat
ka waa al*>*. raw la tami bin <t*. tmi tot
Jaw
. "Mr It^aa-l tatW tr-aa Uw b*adal
Uw lav natal ililti, "ttr* pm ******* ****
ni******* UwtaiWr
*.»! t, ***** h* gramtmt*, ia rta**
,*** ■*** I >l ati fca-.a air Utttrntm I -UJ ap**1
tm t*t**m*t*m *
Mr ****** Km* Uul Idalii wai pin
iat|twt«taf llm tmmiry tamiiawa ll*lmt
**** ***t **mmt **** mmm At akal
Haaa*l lk* jaaa* Uw* Ma* t*ww*nwa *****
********* kltoW _*4 la* aw. b>. .dmIMatol*
•mptar** Ita to** tm ****** tttrtai frm
\ • ■ ' . t. ****** mm ***** ****** <A
mil *tat, aad, aai ka**aia>i *m* toad
af llm lla*to aim. lt-4**-*4»*l la **t*T *
|toai.awl.-tu.(u*41a a UwtmNmlt.  Hi
Wtat^fU* tm ********* *4 mmi****m*
***** Um *atot aaa *IUial t*,
InlMI-tkM
wlmatimaaaar aaaitutaia^  AtUm^aial
- Ui tt <aat, *a* tm ****** m** ym tnt
*\* *. | nrj ***** alt*al a*. Mn Ibcarrawr.
til ui* ti*- **■** ******* mm*** mm
**~ ta Utt aa k*«* *
It* ttal tk* *****.*** tm* tm *******
to*-1 tw«v, toMkttw rlaMwa la Ika <wM
wmt-r lUto*a*Nli*..cvl a ratol aa^arftto
Umi m*m*-<***t 1*1 Km* Ml *at IM *****
ri'aa- lart to am*I* *., l*a It ta —■■
II* **i itai' awl* avk' N
iU at twwMf ariNlaa, Ml Umi tto** ««
ii aafil Imiii ami i*4aii>*i«i  a* if l
4mmhA*****mytA**minthm***m  lit
•a*t>at-'M'U-'Wa- II* aaarai «t**r Itt
mavt********* mi i*mU mmm*A u
ito mm imi mm tUM t***\ -4 ******
laltomiaatkalHa  Al <i|M at Uml **t
ht **** ***** TW ****** mmm y*wm *****
ii-lM* |v-^a**wn*ia*aliwa '1to<l**wl
*-A'**ii Tn**** Mm* m*M*1 *****
fiatoll-'tM* Jaw to to aa|maiad Hi Ma
... f.  a..  a. .. „ ic*  fam
*4 *  ************<***m
•'.••I Ur, l*il aaml i* th*" ******
t* < i- ****** *.-* v^toaith
...  • 4,  :i ••*..  "fn
1.. arm***
*t |  .r.i|t   Wat.  M.  ******
Hi   4 i   a. iWvt-Ito Itot 4ml  fc
1 ttoaartalto* *******
Mm  imi..ma a to,
J *********** At ******** A*******
t *t ********** ih* may MiUitH,
MvtWMlam.tnillmli.mtV (Ml **** k*Wl
M, i* •**mm***lmp*Aaha*mm%**'*lf
tam*******m*t aim** M.
1 -MM ft**, H-a^'-tetaaltol
-****-ii ******** mm* n ym* ******
pm ******
l -t-v. ****««*
1 *SnU*g*  lMlalMai«totaw>aatli-
WWIwamnainrnwa  *af.«Mtha..
JaiawWr  **************
tmm tmt ym** pam tm * ****** mmm
tt. ***** m*i*m***g*-*mm*mt**im*
*Aimg***Am***n
-lr* t*m -*m*m*Am* pm tkm* *****
pm*L*mlt'**m*mn*mm*t*m*mt.*ni
EywaMarwIlwll ***** mmm tmtmm*
mil ** Witat lUana   A mm* m H
tottobml -a, to al t*gh* *m**t*$
*mt*m*rj *********  aalt   lawtatofaa*
bulbil anil, mi Tm *n*pA*t km "
* Ut ***** m***A lha ktotow ta ttm*
*4**m  1 Ml **m* **~r|***-*| aattl 1 laitf
hmsUy *tmMm  "
*m*mmH *atam***' m ****** ***■
££Zr *-*-"**»**•*
Khtiii'.ll-a'
-iriirtba**y*a Aim* Oal traaai-lattl
a.. M ■■  "*' ••*» t.m  m *****
m  ■   * ******   Um| at thm* I**
lr. .    *  .
' "Ml  Hatat it**** ***ym*tA tmttJtU
i**** II' *»» laai to tony fm ft** *****
■MM  Tmawwatm- ta* *»•»
Hat Mi n-aaar *•*■ *m*jm******
TCI CPDIPU   UflTFI   (timiiiiiv. Mainifiicitifrrs uf Inm -Working \***U  |olin C
ICLCUnnrn  nuiCW  u.„ Monufactunfof Hacb Carrtaaa* Kt«
•********•
t mt***. ******* T**y tm* i
•tIm■ ■•■* i -*■• - * •
~__Ut tlm ***** m wham
i *m*i"» Mi i%ir*>*
mini  Pimti. ***mm***t***
mr ii ii r i rrm * tun** nimtnitfiiifi *n i « iimi
NEW WESTMINSTER.
TIM t*i •war'* t Item*** ruaitai m V*
tern*** ■-* •*-" ** a taar hai aa Ui war- mi
****** a •»•■** **** War ■***.**. m ******
f ****** ****** rt ********* mmlg
nm***
A-i
MlUlMMllllll
*wm
i   "II ilUfcum ■■■■■ im^i'J™*** ,,,^^l"l^ar_lllttttf* •tiM4,A.i WM»1 Till'.  U'lKII-'.i:. NKW  WlaSTMINKTKI;,  IHilTlHll  COLUMBIA, TIU'IINI-AY  MdliNIMI. LMAIIl'll II
NOT DEAD ■ m SLEEPING *
Wr will in' i-.'.tiii '. illn.il -1,1.1 i.i it-is dull -'Ut .hi ENTIRELY Ntw STOCK, kiiu.it on
FRESH GOODS.  ALL THE LATEST NOVILTIES,  Will opin in llort tttm OCCupIld I., OQL1 .
CAMPUELL St CO  Dim I (all lo .illrnil out  optnln_ ,
LOTS IN SOUTH
iiii
illli nil \lt-\t nl
COLUMBIA
S1REET.
OGLE, CAMPBELL fl FREEMAN choicest cm Lots
\ v
X %
s V
M'.WS OF THE CITY I   MMrn"'M
l.OCAl. HltliVlTll.B
FINAL AllllANHILMlCNTS
Iml .1- i
A Small Dw.lllUil Utmaa at lit  . mt tilt   rm  Die Tiallalti nt III. H.
On.a up in amoka. Ott.tl N.-ttlttrt
I . ■ , '..- t II  .   |||   t
LJaCttiiCl.
<xX%
*' V*
Waatlll st, I
A '.I'm-, in
tlllt
I. ll  >
|    it
Thr It  -
I
■
iiu- Hin
If *-  i
I'.ti.ti-
i
.
l*ii.mi I
i ri
l.  li
a    -
I
■
'
-
l't  I ' *  >
Vint
It |i |.|~ ,'.-!  Ihil  |
■
-
■
1 tl." Writ (run,
■
! I  It
■
I
*
li  at*«i,»
. -
■   • •
Q. A H - i i
l*a|«l i
li *
I
\\* rid
-  »
*
*
■
man i;
i .. , .
*
Sun In rut
■
luiiriitni'it «■!■ tnidi intiii
In ■ ■
■ ■ ,.. ihi  • -*' '■ -  '  im iii'!!.'-
lla In  -  "
■    - ....
.i.-i it. t,i s  li lu  un  \,w  . \ Mr.
i Hif. i runt -it., i ib I ilroit N *
■ ■ .    . ■ ■ ■
■
- *   Will  la-
.M,.I 'it.iai- jt i nt I'.itu- li.i'tt ut i*i.'d.' Mr. II
•    .  *    ■
-   .- .
1- mM i.l ' HI I.    thr  !. '
i-.ilv.il ..i.l.t. t.- .1. ... imm Mi .i-'i.t.   -
lla ii   i itti  *.-i.  il,. it    'li..
.  i a tn.-..fi.ttrr   H    ■
- 1' '   '   '1 1 ' , a
■.'   lll'll   ll   1'1'JI'
i i|i   In |- it.   . •
....
I . .' ,.
Mi  Hi ■
Mi  Iti .1 * *** i
■ ■    ■
\
■-a-
•I'tJtV!
. >
■
!   .
Ilttlt  i
■
-
■
■■a
I
■
■iiiuii Ida*1 un
*
V i
■
I
i
■  I
i
■
Mfatliat lit Mini Act
tin Celebrated J. &
J. Taylor Safes.	
CAMPBELLS
CORNER
FRONTBT
5 O ASES
SPRING
GOODS
Ready-made
Clothing
Hats aud Caps
I'nishiujrs
tjods
Lyal&co.
v.
■
V
J. E. PHILLIPS
THE LEAOINC CLOTHIFR
IN FULL BLAST "
IN THE ARMSTRONG BLOCK
-Si?" DEPOT HOI
i nun , um lauUMoiiATioN^oiUB^ on uri t w,,
■p. Q. BILODBAU, PRQPB,
illllill- N '* -1"»I'l-l ' « -IN. UII  .
D.J.
CENTS'
Umu
It
-
II
GENTS'
IIS
111, _
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AGTj
Porchass. Sell anil Use Property. Colled Rents, Make \mii
panes, and transact all Illness relation to Real bunt
a ' '    '
• l*...'i ...
"111..  1  ■  .'. 1   a.t  a.
Gi"t*i-  Fur
» -ta****-*** v ,, 7 .-fUn
Kiiii.i, i vtuiTij
OFFICES
t  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST, ntnl
I
-
Tta I.Hai, Man.,
HOOKSELLERK
fc .STATIONERS
HAMLEY BLOCK
CHEAPSIDE
GOODS!
6. S. MABEE
6000
HEW
CHEAP
I  .  |  , * •- *
*
t  .
I
-
a    ]«*■*   lit*'
TM *t****** tvaaiM
Mt*  It
—aawnMU'imi  ■*-
SION WRITING
PAINTING AND KALSOMINiNG
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
Tin- LIVERPOOL Property oHwad
till  aul.  liy Hi llllltli'lllllll-ly Itlljl.l.l*. till-
Wliitil iiii.i I'liiMiiKi-r Di'iml.  LOTS
till' .Illt' Iiimi llllll 111 .1991.
AU
BON
MARCH!
t/*l lllafl-    ('■■!■' I
Wlm. Kni tia|
l.illnl   t I
l-'itt  |ii|n  litttal
I lit .11-
' lltll-l
OO '•'*'
Woods <fc Polley
COR. COLUMBIA AND MiKENZIl. STS..
Glove Mr..
p. Mtlllt
i' ..." ft.i*,.   t;,
Ind  Mc  our  Nam  PallffM  In  Wall
I Dfttttai.Otit
0 S MAULl
*-g- , It* ■>■*•*■ m*  ***lh l*h***1
W. TURNBULL & CO
Builders nml Contractors
BSICZ
ii tint
u.
•
Mn
*
_
■
Inl-ftlat*. •
ffiHSONAU
'
139
1.  K  \\ *•'!',»
I tain . ,,
it
H  il  !                        ,. tba
*
*
Mia St..
*A  t  I* ii t*> lat*n Ml
I  1  ll* et*  •*••  •*• 1
Mi lift Vf* llwhlwwi
*
■
■«lal Art,**.*
■
*
■  I
' " 1*411
■
■  *  t
■
* iiiii -i
w
FINE TEAS fcCOffEES
illl
tm •
i.m. i. ti*
GROCER
ME
NeiWoM&M
Miff ttf taat  IIW  ■
*i
II
*t**t**-*t U*-**> \
■
ll. I
•nllWaau.la.iar
*
h u**a* | ****••■■ .  .
I
Mr* II  V |,| . i
I ii*** I! i. *
imw i*
1 ii ( itapMI »ir>»«*i
flip   inarhal
I*Viy*1M 11m* a
*
■.  ■ -  - \,«a.,t
■ I
■
.    .  I-.t .-M.......* It*  -11:.
- -'.*.  fi. ii, , ,.!*,• «'j|/*a ar**
i »* 1*1*
11  >
*  Utitm* i  i
* •  Mr. ||. ||
■
H. 1  lln
■
■
I
aiid *••
-
■
'
'.
■
I
A V*j*t)«t**i*t.f
DOUGLAS tt CO..
at   t
LIVERPOOL
SECTION  ©
Thi<
. antra <>i
ll.l'   I  nill-ll.
mil  In'  I'lti I  nil
Ihr nun In i  tm  Mniiilat/a
Mm . li tat,  Prttm* 11niiinalili':
ra**/   Irriti*.   .'llrnHllia
ovoi- n yrar; •piTlal
Iri-ini In pari-
Ip* linllil-
RAND BROS.
Ouini: lo ottr Ii.iiii: iiimltli- In *,'
«•...•• »..ilaltl.' |»«*
ml*.-* «•• hav.' .1.
. I.l..I In .-I..*,' nor
..Rlr.. in tht* rlly
Inr Ihr prr*rnl.
BOURCHIER. CROFT
MALLETTE.
PUBLIC N0TICI|
I
TENDERS
NnChlnrw labor 1«l*«
pl..»...l In Ihr roa't"
(Inn nl (hr Iim
*"***-* ,,  alHL'j
. . a.t tin	
■
ti*  ..* *«* __-
iiii- i|'H K RMiKHVKIi HH
Brenghley & BENNE!I
REAL ESTATE
Commission and Insurance Agents. W
ancers, Etc.
u/.'
AGENTS.
.n-r.YTs im,' ihhihlvn rn.illii.YEi> •'
VISE AND DRILL
OFFICE   DOUOLAB  8TR**1
*-*■*-•*-

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353952/manifest

Comment

Related Items