BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 24, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353951.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353951.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353951-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353951-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353951-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353951-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353951-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353951-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353951-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353951.ris

Full Text

 WJTWAIKER & CO,
REAL ESTATE BROKERS
IMLW WESTMINSTEH, B.C.
uiii-i.ii uttciii
W.J. WALKER £ CO.
OHABrjtioriccouar.Ni. ami
CltVMlDlltlMllll.l.l.,
lltlPHQBt can ...   n* w[.,aia.,ia.
ITU  WHICH /,S INCORI'ORATRI) "THR DAILY TRUTH.'
Sl'MIII.H
NKW  WKSTM INST Kit, BRITISH COLUMBIA, TIKSllAV  MOltNlM., IKIIIflAltY 84, 1891,
WM. BAILUE 4 CO., PROrRIETOHS
Cast Your Eye on ™ fj™ ™*>e™™
I *v I ,.,, Patent Medicines
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
i A II.I) AND COMMAND*
INGAN EXCELLENT VIEW
! ROM $6o TO $too, HALF
, \SII, BALANCE IN A
YEAR. AT 8 PERCENT.
IT. MACKINTOSH & Co
IN l.M. lll.tli'K.   NKW iVI-SI'MlNS'llR. 11. t
FOODS, TURNER £ RAMBLE
_____■ I —. ii -.-  .... ^( y ti_t__t
Land Surveyors
HEAI. ESTATE AND INSURANCE AGENT'S
L.M. sl III I Kills  UMI KUIIVRVlKIl IX III li- llltANI ill- in 1
** i AMI I'lllllllTI.I i II.IIII I. "I I
GENERAL AGENTS.
SHOO -ii'iii'i i"i on Mi'H" - -ii"i
1500  I -'- iimi l-tii-i Mud Hi".-"
12(15  I'""-!, -n-ii.ili.il in Llvtr|mil,
LOTS In Souili u.,in,.i,.i, i , i,,,,,,
WANTED "'"'I'" la IUI i'f.
ptrti ,n, it ,t- mn,t nr.n |. ii 1.1-1-
WANTED.
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
' KI.KI'IIIISK 117.
Miill'l IIKI.I. A'lTKNU.lNtiK   lltl In.
rtai
in -ni- i
illltlltilllal
I  IMI.   11*1  -  - '"
-. -<l ll-ll  I
*\\l. ill parlt
| Ihe Cur .iml Di.ti  ■
'ARMS I'"!'" •'•■■ ami Un-
^	
i SOUTH WEST-  tcciDCHT aaa ur.
UNS'IER si .1   imt ilioico
. ,.?"'*'  ******** '"
mitl  \l > ttnttit-li'r.
lONVEYANCERS • FINANCIAL ACENTS
in ii,
i
, . .._. I. .    i •  i.... ra.
rOQPSiTURNER » O AMBLE. Ni-w Wi-.linlu.li-r.B.C.
BRITISH LION
 AM".
HKXHV  I.KK.
' llllUM «t\l
'I'M'    M  l.--*-- -    •  •'
.'-'  * ii  UeN.M.ti.iil.iltirir
.S.CTJRTIS&CO.
IOWAT & D
TURNER
Real Estate
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Thi* liillituiiti:  Pi-iijii riy hn. now lit-t-.t
lili.ttil mi tin- market:
s
i**i i*. nMl r ll
1 ill aarl) ami MttN
SECTION 29
n .„ ,., ..mini?
Smokers  bs.
i ■  i   *■ •
MOW AT it *_>
TURNEXi
IN lKlltlllll FORM
ll'iilli  Hinl.I. lily  Hiuiti-w  u Ililtnli.it
CttiiiuliiiU Nim-ra Fnr Uiul.-r
tin, tinniiiii
CAU8ED BY A PREMATURE BLAST
Oitiittua ut linlitiii Nobly  R.siiiontl
lu  tho  Cull for
Htlp,
SORROW  HTHIL'KKN  FAMILIES
N.in-ty H.'v.ir,  MntiKtwl Corpatsa K*>
* ..-.I i.'-l Frum llm It,una
Su Far.
DRUGGISTS    2_
IESTROYED BY Fi
.H.P0RT&C0.
Sucrrmanra to F. O. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
-AND
MANUFACTURERS' AO'TS
In t.ii-tnt .-
ii-. nn  * <**.* ***** lit *l
II tl.li. I..   I'lllll-  sut-  * 1*
. T. READ & Co.
APPERTON
-OTS AT FROM 000 TO $160 IN LOT B,
SUBURBAN BLOCK 4
ESTATE]
Lot 28, O'Owp I Buit-dtflg Lou beautifully *4ua***A Tht Trim*
*»i| mil tmi* ihrowfth***** |**0|*e*ir- Thii •* tht thttpett in tht
mirhot  Pr«e* »«o*« 0260 * loi. MOiaih, btl 3,6. Olt 13 *****
615 FRONT ST., WESTMINSTER
Bf.,*,,,..  tl t.l ll
•li.tl'llni! Slli*. or S|trrtiU-
'imt ihi.  iiti.iiii.y lata
' "Mip.'lilintl.   Mt,;;lllHri'tlt
Hi tta Iiimi ,v,r)- llll 11,11
y, Mackenzie & Co.
16  '-.-ni-riil Asriits  607 COLUMBIA ST.
H.G.ROSS <feCO.
Colombia 81.. N.*u- Wraliulii.tir, B.C.
tm
CHEAPSIDE
*^* - '  —T ■"*■■  '   'I' -"  ■ '■' **•
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
ANYTHING AND
- ■*i|
■yHHI minU UIUI   *■■**■• Mftdnoloniotnrntpuy ******* T*i*A**t****-***>m*t
rite -.1 t ******** ttt* tn*wi**'«j*i**w>n*y
^^^^^^^^^^^  *4*t*ttr* |*ire A**efa*M*
tr****m ***** fWl**tal Virinr ln*«t* *• -
ii EVERYTHING!!
Po'.riea milleti -nilhotil tr*rtrt*c*
lo home offitea,
*m***m mt An *A itotatlea fat ntattta *>» m*i nt*
Cable ArMreii  ' HOSS
ABC Code
MiiiM.iiiii  \iiM-. \ a,, Fibroin
tt. -A tarrlt.l.' UpMtttB look pltt* 00
tbt ».-.t -ui.' -I Uh iIojm Btlurdti
I .1- .1.4*1 l-.lii-. |,av.< nl-
tt ■..!> U-eu ttkto niii. ll.i > tttl Krii. *t
ltaiitltri.lt*-. Il-tlam Arml.liBw. .tami*.
Turner ami inn Itujr* mil l-Jmiilfled. It
vtilttrtd ntt] nortirtrt kil.nl, a*
110 ii.. i, iini buy* **■!<• tlii'n in Uu
tutu*., mil a nn in u iiiuii Dtani«i*r Nwtfi
M.m  !...(..-. wtfft killral*  Itluk  .latil|i
nu*!.' in ippttrttti tbortlj ttlti tin
t i    " • Vtrt all Mucked
by ibt torn it Um ti| dot t*-ariii« out
Unben Miyt.i ll.;I. of Uiliin, in.
U*nedan Ippttl Utt wbei HlaUotilorUw
wldotrod ami (tibtrk **, vblcli im invn
, r not i reel ttl tooo til -*x * Al
miouii;iii *m ttotdty tt bodloi i.iii i«h-ii
laktui mil ai.il lirtttf I
otrtrtd  A tmtillo (oneriltit ibt kUltd
ItbH Jillfr lt,|.  tfttnOOt   Ntmi* irrtl
up it in- trllttH
■ -  >' ■  ftlttll  Ittl Uiit^
Ktw ■ uiiii tuttd Amlibtt lot! Hum
■•(■* lUll I 1il-tl.i I ll.r iti. }«-*1 < it.-Ill
lt«. HIlMlIVtr ***** wli.'lf tOMMtUl|.
 Ttmm uu o"mi.
II4iit ai I riwttiTtt.—Tbt wurli ut
rworortu ibtbodw It tbt tfprittbltl
.   I ,*  - .rr • I  .tt   IbratftOtl III*1
l.-.'iil   mt«l   »'" ifitfuli) l|t  In  10
i.tii.t. iiii. Hnifuiiit, ttt bo4tea 1.1,1 bn n
ii*  ,,i..|  i
itet 1,.*m  i <.il|tin iii.l
MnWiii.  ati4 ,\i*l*iaal  Hi M
. i itmi. S>. I *lfl|'-* atitl oiatte
in s*iiotlhatluo uf tli*> ilu|t- in aitirb
it.*1 (tn-tial-airt' firtitt ,»l ih^ >  -
• *'l   IH  t,|4|»   tUH't.   '■
t ■•I-,t.i. t Th**r t«.urlg*lt**t tlill ll***
IbtOTI *A a (*|taiaii.i.-ili.tt mi allrltli*
Ammlloi la li *,* im M*-i. •
I itnl ',. iht-ii* ttti lnrfl|
l--i**i|.ii.,a!.* imstunt *4 tti** iliwii. tti4ibf
iiUtiffiif ilietnltir «i*t(uii» rrve (ruto
i  s
,    il Will   -a. f.iimd. *Th*
tsiiiimhrn (• itrnui itiiit*.
■ttrttn "I i oil -*> (i***- Ibobolioii tl
* tu ibu die*
lltrl  t**r*  ******  ktltrcL   A  t*ar*liitlt
■   .  ■
. v|*r**i..l Ihal til lha la*dl***a||lltattkao
ooi i.),trt> itttht
IVretri -   -   ■ |b1   T*»*
1 MtVtf **tr totl
- *  artia uiftfiitet'  li)  ittrt-
sloptot t *hm,y *****
■•
*.l .-.!  1«.l,1|   pi*rk**  If
>  -*i, alluf ******
h*A4*4tl*m***tS**at4 lh**  »!'■*
Jiiot* ahii** roooiot t*>r their *****
I  . ■  .••    .- i all tlttrt, wot -nf
\   ■ .-  i. .- too tn tot inniti.
I  Ml Itlt  IbrlO
*,-. !*.«  OtiOihrr
. .   -MJ.lt.ilti lu lh*
nt04lf
t
I .1.1  ltd
mtrft* itr a-tf.*t.*4 t.uur.  Th** luoartle
I t line ****$
	
tn*** i ibt ••■•*t\   Brtet . tin
- i 4fi4. tmm* up
Itrd  ItlfAry **
****** ih< *k**A  lilthl**M h*m*** aod
t oiah* ««r kllkd ky *h* tt|*V**h*o.
■awuom wnum
IItwit*.4 FtbtttlY II.—Urt llreil
1 tt*. ******* hmtm't *m  TtU
Itl    • .(.aaaatw- IhmWs^
J**bn It*i'i ******. ytmrt
"* **■* it   4'.  ti.*t» *4 ibU'it-r,
•JWdMIOllwifh. tm tmtmA It tbe
lltilll |**..t l-a |t«t110fl<iO rrtorl'lt a
tr* A*y* ****** Ilia tmt*,** •** * Ml
taitono*.  lls*«a*lo IU £ltb tMt of
* _ i ft • Wot la lb* W#**i-
tlh*. I*rweiair»  ll I ■*• M
.. 11 iMMttb t towity biaaad IY.«h«*>
Itr1t| al IValkartlllo. Mate* tatlWd **$
nt ot bn  (atolly *t etrfbt to Ihne
*m mr naamuti
Hihni«i  Fobrttq  W  Jo— II
II *» is in. M. T T. *** U*n*l ttetm*
•blithe tm ******** tipry. A*4 t-.iiMi*
all* l mm Amy* IIIa-****  la«« i*»*d aa* a
tMdiotoH-rvbittlMiInt Omoiy lit o
*r***a( aaaer tmt*.**m*4 lb* ***** am-*
tmmtml lltden It IhiUIV*. ood Ml *****
(a hith itteroi fat *a«>iT**i>* *h* hoe*
bta.
i.itt» poun i***
«»H4-4 t  • l-iak iNnelt
bt* K-tfrad flf-aa tb* frmia** lo CoiMnO
tottly. ibhtow* aod ll-tit-t*. 1Mb
MM ta Ibe ***i
A*4HIM0 llaiwrh**, IM**4* IDNOlO* la
ima* • «11t In a*Mlia«o 1<e U*fblol***h
*
III* (tiMier«i**>*4 that N  A  lWh**sit.
btltMet. l.n••'•'ilid ih* osMlottleai
Iruaa tb* Mt*ttt%
* a ottr
M Jaw, Tehr-ait ?l  A pm***4***
mit«-siiii*d ben aod 1* bHo( Ui*Hr
ntttt-t t-t <fa* r<*t.**t»ali«** a*hia* Mr
T«*.-t **t H'Okle* llll, to «m«**
| Hatiit Tb*rrtiiM, A******* Kit In lo
tn* nn6t a* o t*|4't«**oioti«* tod lhat b*
***.■„*** hl*MOa(Mlloo«nfllllr Tbrnth
not tal aoo-aoftrd H i* nM*t*i..*i R-m.
ItJbtnli tbt tM d*t*ii'd tl Ibe Uet
f*o*nl *l*rtlm,, till ttalo i>n*****
Dtttt obtswelwii.1** I* o*m *rtt i*****-
********
rm **r ****t
Ao *a*ol*if i.i|*l  leii thai  tt'**!
***** oil! ***llt ***i II. dirk Walla***
IhltM.f I* Hi*.* lh* <|»**ll«Wi  I* In lit*
Mloriu  T-rtwain Lfttnfat
fo*l I llttl* •halt ****** th* rbtMM nf
IH. Wl1*s*n in lla*i Kltfe Th* ***tor
hi»**!( ft *./vtrtM*oi ihil be Will not
|.f*|,i anf t»^l*M* a*t*l«UM*. and d*tr*
n„l «ir.t 1h* i^rly *pMk*r«l'« mm
Hot* f-ihifnrj hi* •lanln* Mill*.
■.Illt. null: in mt
wim,*,ii'in. Pebrotry tt, sir ih.iiai.i
Muitii bu dMllnod tin' .'uiit.'ii in winiii-
pta|  a*  tin'  OonitrviUvo  rami Mitt a,
iiniiii .i-.i,i. M.itiitniiiiii t the Can-
ml in n I'ri'iulf. bti boOQ loleelod ItliOtd
liy tin i'..ii.oiTailv.'. Tbougb tnii'-li
valimlil.1 11mts )m. Im'.'u l,,.t In ki-iuuh
tlll'ir .'itIMllillt.i 111 Un* tlrltllll,. t',,1,-, rV|
ti\i'* .till bopi i'< win Uu Mial.
a> ooToottAHAii ravr.
Oiru Bouts. Ptbratry tt.—W, A.
m,|,i.ui.., u*Oo)l-Hlor »( * ii-t  i.
tltiit.i, at Uu an.* -if n  iif trait tnd
|,i.it|l.tu-,l Hin tlr.t iMmk i.f |Ktt*ui* imii
H.IiikI InliiiUiii.
i.Aii.ii inHnvAnon
T'lituM,!, Ptbrttr] II  iniih. 11 .in
ii,iiiiiii. Bt, .it,iur*, ttlteltt " otitrvt*
Uvu; Kail UMditMIi M-U'liill. OotWY*
tUni N,iriiiiitfi.nl. RtrOt iwrnUm
Wr.i Ltabtoot Muni., i ooMnrtUv*.
iM.iM.iu ot. turn it.
A  rtlbrtooi  in* I'tini  al  Inki-rtiiati.
hundi* tuiiiii)-, wa» idjotmd i" .'iniiii...' omttl an opporlttlli iu in'ir
t-lbtnl irtunit'iit.. Tbt laitiu. al m., i-
In It wa. Mtttd witli I'nitr,  ininkii,*-
dltrtni aid It rtii.tim Cbttdt froti
iiiuiiti|i*.|y iml liluh Iii4iu.it. and a*klti|
• rd'li lilfiilu* un ilitt LiWrai ooteltvt.
AQAum tmuosAm
Tin'illUri-t tie, niii---if llm Knltlil*
„t  Ubor  .finitallilf'*  mill. Illt*  lalmr
orgtoUtUou tii preittttni Mttlttd tbt
Itift i'»i»*i dlton ol , il   ■'■■ tw n In
Ittportttf iiumittriiii. lii'i.i Konpt in an
ilntdi..ui.i"-k..i unii..t
nt mm to.
Tin* TflfBiani u)* il-ii -**tr Jobfl A
Minlui.ild ntu*i win (til* cti*rihtii. sin,
iln* Iiiii*
l.iliisral* uiiii lute t'anada mnn' than
ttia*1 liai-s* liim <li...tti,<|.' (nr ll.f aid
ta bin tl t Uat ut tttd tub! i»
k,*\. tt..- uiil um, frtii iiiii,tm iii il,.-
ftttn a. I.f ii h .1 i I,its* dun* in Hit*
l-t.i
OATNOUOI AtAOCtt UKU*tOUM
A slnifii. u ti -a, Ui '""il lu the Mail
at rat oom_potdMl bu net *.-i mi'
I--tiitit tw• itar s.( tiifnrmiihrii. wlih-b It
I* ut lh* olmual iBporltta thai lh*
I* . i, ilioultl kttt   I hair It rri.m
lb* **** auiburlt) that il,* yu**\* io lh*
.,t QttbM in** '* • ti-4 tot*
Meiiiiil trtiirut ikiti* tu o*** all Uh Ii It
llii«br* tu In Hit* 11* IM i J"! ""ll
J "iiii  A  Minlstuild  to  111*  pntttl
ntatoali   Tb*   el* ,
oiiuraiijr  •.(•(iumhI  i..   it]
Uni  will kid iu a *rnl*r ioinn>ur«*
i«-t«t*<it tl..- I'otlssd Main and Ctttdt.
a* it Ittn a *i**ai *HwU..ti****. ol III
petti  tn*m  ndb  a»  irrufMttti
IiUt..t|t. |bt| (i|t#.l. ll...*-(i.ttP OOtlMoi  il
ttltnM It iMptMl M III
,|.Mt ibt itbtHtttl* tla ttett*
, i.i tod
> .   , tttai I*
■
ttntMi imi
KI4...J  I,  Otl    I . I
ttrd llthtt bu tttbdnvt tn>ot ib*
■  ib • Hfttf.
iiim <
Hi- . it. N.  t. I*
booietd Jubo llatsmk *i Hn U,,W,t*
tt.tk tr* at 3 o'ffawk li.u tH.ri.ittt  All
**-**.* *4 t**tt*tm imiut < mi t*4l. ib* (aih*r
.Ul*1(«d  Otil  *l .1,4  lh*
0*0hrr  dl»'l>|**4    lh*   rhit.lt* tt   lOt.t
ittol,   00*   bt   urn*,   ood
ill  «*r* ii.-.*  nttt
VfarO th* 0*41 - '
at*d*h* ii> e*-mi*  -li*. jwoipwilb to*
lofaoi ItbertrtH  Mm ****.* b*i ***
it* th* tail a,
laiallf iajowd.
,,.«*4l
RttttAtPtbratn    I**-
• . 11 -. * 11 ■ i
he ht* *iim4 lb** i*4ai *
■  .
th*Mt»urbl*lll*a>*d ihal b* i* 4**
i*neinfd lu sjtiii it ■
i MutMM ram
Tb* Itt* i* M  MlHitao. a tstMoiotot
ft, .In U lil'.  I
-  *
- ,- tht*
ftsaain < »it«**n *** pt*t-
.  ■
.a \K* 1.1**1  i'it**i «-*aktr*i aaal
Ulrml*  Sfjst.l  t*  *******
. *th tsft****^"
rrrrn mwttti
lo It l**i*r*»»t«. Mt t%ii»i Tin**
Mild; "Tbat* I* Milr OtO t**j*h**m Ihlt
mo h* tmm*4. tod Ibtl aa Ibel mr J«d«t
will b* ManM It |««'i "Hh * M**»t
tolM"? 'haa lee had «b*t Ib* l\*mm
a*.|*i.<4itr-a4 (mo lb* TmiAt lo tb*
Ai»«*,!« It •«! ******** ******* ttd
be will ftairf *%Mf |4waio«*.»t»ai I*hi***»
Maardlilioda Tli* a*fi'-M»*•*.• lo Ib*
•iii* laaVi an* ***<oibi| MooKb*
lo* ood ftMale***! w-w *4 tb* xwaoirr
vho baa* Mftt Mt******* ****** muh
lb* tMi-raa |*iil} at* aWk'W to lb*
OatiMlai *
rkOVINCIAI.  UOHIAU-M
a.-lit* 0..1 Dt* 10 UM ■• ••• M
rattiaoieat
4|.r*sm l*M*iit tt •Tl" UM
tlar-dt*)*. lb* Itltol &Ut ltd Fbataai
(•nihtimn, anntottt ItMietliMl lo
lb* llota* Ibi* aliotvt-nw. tolked aw
lodtd/KwtarM
hm**m ********** *4 * nn n*rMiioc
»«hl . _   -iaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
Thta *a*wlo* Ib* lYnn-l i*ll«dv*M
tb* ihrtMnaeaai **-,**** tm*t**m* Ibtl.
. i iu. .* * nam * taMleta Ibll
•a* hlltt4 lo rnoaaalii*** 1*** Alton*}.
iMN#n1 mM lhat th* hh i*i4 a*» ******
4**4* it Mb*r t-nano*** l **4\ **** **
*** «*ittloir on Met****** *t**miy hat
M1'i»* 4**1t**4. and lb* a******* ***
*tm***4. Ihe rntinlll** IWM «»b»«l
n.
Tb* ******** T**tt WMfatt*!!* *****
tr> |od«M lelbMHf to **,**** *4 **ttai*
OaMiMeCowrt hwaloosw ****** A* m*.****i
tm*A**mg. ti llw A*A Ibe *b«d tbil.
oitfaoal o dlttahna.
ttr Miiihe* tUltlle tn***** *** ***•■
****** it. ****** fa a U -* 4ai*th**mih<n
4 a haw fc Morb on tb* hd odfdoln*
WiolMtntea tmtmy mKmtmmt*** 9it**t
ll out bin t tnottfo *4 m Im. tod o
d*|.lh el m ttm*. Ibe *nwnd »■*■*, It 1**
4t**4fd lots* lhl** «l"n* *4 ?*t t***i tt*m\*-
***. that llhiwln* a *, tt**t *■
***** lh* mow* ehol*  Tb* haHdie* I*
1,. t* loo ****** h'*h  *  tttlOtW  »l lb*
|v'ie whhh uh* la-eimr* t**(» *inn*l|
(Mllnod !*• tdal*»i ih^hl fa* awewd*.! t*r
Lpallir.*  on  • ihlfd  it.-t*-»   iWobtbM
thii waw baiMint ***) *tm*i ***** In
*.me nl ****** oho hlit- hrr* **t* ollb
ir,*,4t*v*At* |sn**l«** fat th* III* On. tnd
11 ll t*. hm **t*ym* thai lb* n*W hhwh ttfl!
I fa* nod} In* ory-nr-ilinnat a***r(r a del*
I li (*»**IM*.
IRELAND'S GRKAT MAN
0. 8. I'imi. II  H..,,'iv,-H tlm Atluiir*
liiK Plnudita uf thu
I1." iml it m.
EVERYWHERE ADDRESSES  THEM
Soma of tlm McCarthy Faction Cm
t.'miiUt.. Comiutr tn
Amttrict.
OOVERNMENT FEELS DELICACY
Auuut RitmoviiiK the Duko of Cum
bridK» From Cblel Military  C.iiiitiiuuil
Hi nut. t'vhruary IS.—1'iriifll OOB*
tlnuf-1 lit* f a in |n t|n In Irvtanil j.-.tt-r-
diy. The llttl.* inwu „f BtrokMtOWt
vutbrotftdbf ih,ni.imi* in Mttrtl
rm.. ii* ,.f huar4  pOpvUUODi Who  hid
|ttbtTtd i" m*i-i I'ariifll In an tnUittl*
 i.  lit* r^|M*ati*tl  in niti-
.' ,   • btl *l«*> I. i.f Nui.ill) II  It M  in.
luiiii.  At Uotitonl l • ia|tto •  .■
in., niii mill * i- ini rtttpUot.  Dt
• tL.l * I S...I, i . i|^, i it.,, I., t-t* .*arn«l
twiy bf inuutti.ir.i i,( mlhttlttn, I
doaik you lobtUm iim rMori Ito*.
.ui.* rn, tin* MttUttllottl I'lailorm tt
wliii-li I aill iiaml iinill Hit* Utt iilank t*
lurn aviy. 1 duo't wtot f*
lieoottel  wttb  ltiiii.lt  l«t...a. I.   rt.,
I in i *.k (too iti iik*- ilial ri.k
I al... will lak. ii., i..1. a* >..tit I.-I.I.T "
UVtOltd lu*|*aak al Iruli-
Ii.tti,.- Ai.nl nm*. thn aniiitimn of
UM aetllif It 1-119 tbtt li* on fnr IH
ll.* laaatm* luttihir it ilial jOnv II.
till  iiimi*  hla  }tmrtir>   in  Juo*
ibrawjk Mijt'in-i Mt*...
No OonttrmoUoB.
UvtMiv, F*hruiry tt.—Tb* Itnitluo
Mii,!.!.i .Lin that t., bu *,!>■'- * rraa
ltlii Jiittan WhO-fa wi.ulsl IttdtO 00b*
i-H. ..f r*u*wed i-iiii. il
t run hi* tl. Itta.-i!
MO i "IV* 10.
Iimbia mil alt* tian«n bott it*
fuwtl tu OttOOdO ihe laU*l JtmanJa ..f
thr wlnrri
o-t-nt'* wrt'oti
The llllfaor ManwHl fmsd tnd *h*-It*r
,i.|..i. Mtritdtn •**'< ii—ii. who ******
inbtibna •■ n  Dorinoi  i:n«itodH
•  it ****** u|-.s*d al llrory I^o*
In lb* heart «*t lb* Kutn*
it wa> tin»«t«t
lath* i'«mio»<>i ("lay Jubo M«ttey
n."t ih-lfctH ihr ..).ration* it Tnkar
m*i'.l th* rwentnUllluo nf lb*  Stwdii*
Nl  Jaw**  l*l*s.**.it  h"(.1l*d  fur  lb*
**0if* ihtt tht>tw*ti|taiiunof T«»*
i t.nj al (ttMNll  1» imtt-nl
** tf* i*im hitfiiml attd ind*
r *-.fiH*r im rr-aftnl hr in*
<• l.ui thai bu fortbM td-rttn
t.t.1,14 t«. Oll4r
MOM  4.i,4.t*M sir III
A Berttt .nml-1. .*i. ait UnKtlm
i i
. .1*r*  of
J
tnj li...  •(i.»t.|v,(rht al  IWnnHmlb,
i  lb t-i*}   Tbe i..r
aanih-orlad iHd*tbai« b*>
|\rti«o»t*atb  tftb  tb*  Vtr*»AdtoMai
tu  out  pn*id* tt Ihr
ii.hb Olll b»ot*«d lh* awt.1
lam *4 tb* hind it botliob
ittnrltdUnl ib* a*j«^
il) *A tkm Uo*ll*b ***** "•*■'!'■ U* T*9*ui
a hi*iw at Ittk ittl
lothrtloOMolCstataao* lodtf Lord
Hatiinttoo t4*d *bii veto tbt lo*
■ ■■ *
in* oitb tb* noHMamdHMta ol lb*
It, i.t..«.«,**».«,,* ih* *ut*l*«lfd *hr
tray. utfiMtttryol WarMoobon'btd
Mid lhai tb* io*tt-rta*ot ootid rmt dt*
tarb too IHh* «d CbabrMf* ta ttm*
mih4*t in-* ht-t ta bat t* be 4e*<t*>i '*■
I****** ht* tArn*. N*«h*i voaiM he bit*
Ibo lM*(*t*it Aim**** *k* rhaaf-*
1hH wtthi be nevdtwloo .■loinonof
th* VOOUrtf 111 U(«wa<b*n tm****
tm * nsdorlkto id lb* tray eaH*dt>**
lb* onmtlfc* of ti**** Mr Jia**
I'Mtwawa MM ihil tbe t*nnraa**i
■*mi4laooiMnlMib*etm*otao Ut
****** m? tbtl ih* lbtti*h lioote m«U
vtiMitw a* ***** ti tht Itoieitaeoi
. kt 1... nti ttu I-*.** waiin notiott*
of 1-arMgt Mf*o|«ibM. Hot, Jubo
MMh*y Mid h* f.ai.4 ihal tb* Hoa*tv*
oooiniintiMint Inli. ll* «M fttdtry of
*********** tod that e**t adiao** into
lb* ******* ***** oaoMlMt* l%*rtb*l
odaionof IbeMrttNb \*m** II* did
tot damn l« beam l.*rd -Ooltaboryt
(~dh»* m b* oa* ao an ol Ibediftt «i||o*
of lli* UlatllsM. bal vc •«* t>ll}ln« I
bid |«rt ****** Koimm by bnebto*
********* Ihtt* ntn-» to Navlootdlttd
aitbt Attm *\m***r M tbow la ttffytd*
• hwh bad ti**o i***aany ih* i***m *4
aaai|MII*d waMd* a hit v»d*4 Ion*
•pm* 1 In r*,**t**1 UhnavrbH* I OMlaMi
«». t.,-.if4 t-, |3I to bl.
rutitiiiil •nm*io
Tbo Fntrb B**4**i OOttMbn lor tb*
0**al }««t**wdlayfinlttIan""at^iod
lit****** t* »in.:J*.lstt. aad*ii-***
* *  - ■ '?!
r**t tttn M a*«**«
Ai a a*Hn* *4 MrCtnbytlM Mdtl
airrtllwi pt*4m*\ taa* ****»*d Ihal lh*| hid
mut *P*A**4 t*4 land* flMO KtflNb
1  .  . .
OOtttMDO itt iietviatto.
A0^thiaa4*Msat«bMtilbit a inwr
*A******* ****>*t*4, it**o*ay tl Aifat*
and ouny ol tb* d*n»»b** •arnod*nd
tod onabtn tt Ibne diet in * anmW
ooihontd. iHaanl»**Mha***tyf*w
MbMon Tb*'hwii.dlH)#<bai***>n1
t-tiioo,* IM p*******'" ia* IbiiHb aill
iaiy antbMtttn it *»nafcla
IM NttVIAI **trirviaa
M iVhiut. rnMde*i«dib*tib«H*-b
lea. H bold of tbe •**** mt* tan roMoth
It  h  iard(>*it«b ** tm*n* alni*1*r.
ii* M-mttt MtnhtM of oar
c*<«i**o utta
TVIlMlj-Vrtorlby dr-tMalhw •III
**\t -**m ***■* im >.** \*m*  M*  <  *
M T. rm***t\**% on 1'iMty tm A a*t re I la
fn maiaioy nllb Tltodby miltiin
mrt rtraft it
Th* tially Van my* Ihal h*f*n th*
d*|taii*)»*Af TtiM*** '"* <**ada. U**A
Kntit*h*rd(atwh>«*foraal imomm-o
lhat th* lit i*»h l»*t**"fn<n*nl faaond
**-t irtkt, A M*'4**t*A% lll*a|4 t- **
lafalHh  t«lnswily  aalifa  th*  1 nli*d
Buna
nu mill it nili.
'IV M'C'inliylttia liml  n  mttlOg  In
Derry. whtoli tin.k tin* torat o( a brioofa
LetguegiUiirlni*  Tht I'anmll hrmt'li
ttu formill] iii..iihni uiui i i-stitiiiiHi
ii-* ,i brtnrli uf tmi Ktlloutl FedortUon.
Tbey puaetl tttolaUoai ooQtltnnlni
Uiiriliitft'ii, uml I'arnt'll.
Uiijiniiuliii  It.iuly.
in'in.i\, Ftbrntry KL—Tlnoiby Duly
itml J.'r.'tniali .lurtlon trl.'.l it, iddrtu a
iiii'illni' l.niny at i,«rrl,'k-,iii-t*tiaiiiiiiii.
'lli.., iniiii liiHiiiit .in.I hi.ul.1 m.i allow
Hi,* in tu tm licit nl TTi»* * r ml wiaui'irly
all I'arni'llltc., uml brotlfUl  tlilniti l.i a
* I..--i.y inttblai iii** plttforn frmn
wi,i,'ii iiif intkirt bid lUaapttd lodt*
liver an iniiii, '*
Shn Ii Not Afraid.
l*ABii  Ptbrttn  M  Tbo BnprtM
I i. .i,-ii. i. uni ,. ,ii.  I'm* bWHUTOt fur
KntfUml  Mn- tUtodtd ptblli tortblp
lOdty In iln- rr.il*.uni t lui-a-1 iii Hint
It**)ai**. TfatQM ibo drove u> tbe Om>
man Knbtu) iod ifnrwirdi rltlltd Uu
mlllttr) ri.linK n?hool In iboQitnp .if
Man. Nlm nn Mloled nn-i kttpMt*
fully fay lln' I"r.'i,. I, ..itu cr*. In tba af-
!• rin-.'i IbeRuproH in-mtHd wonbl|i
It tha Rmllih ilmnli in,"Tier arrival
*li» mii join loeQooea »x IVtodnr.
■ft ■ Km i ■• ■ i ***** •'■*■ ,*,,,'_02 hnn?
max ;* -*■*><■- t , mmmm or
I 1.1.. it iiiuii r. ii iln* Rflttlb oniilvitf-
*ary uf iba (..ntulini **1 ilm Sodeli uf
Ihrtln Arn.i. rboRapTtM btl *****
a lll-ral ]iiin linM-r uf I n-.n I. wurki nf
an bIii'*s Iht irr^al, >"it Hit. fi* i  tl,***.
I,,.i dUtra iiii- boitlllt] .*: iii* ('i.t. h
praatndt Urt** t,t»*i.*»n\ ,A Freoob
arn.i* i-.iit-r otderttilog. Th* Km*
prtM bu ilntdr Mcorod t pronbt .*i
I,, art* OHwtroint I'l Kntfit.ii trUolti
tnd tt tht i..*'i ol ibt Loodoa oonnll*
in* I. Mr t'rtili rl. h LolgkUW,  wlm  ba*
.i.iii.' ii. li>- .ctt tsi proaote an tuTi imi-
ttr nprtMoitUoo ol fttgllih trl iliin
in i-t.i, ttti.-i, * ..niiiir isit.it.it!. ii tu
i.t-i.i to ooantmntt ibe bttdrtdtb it*
ttftrun nt it., dutb tt Pitdtrtek ih»
Qttttt Ibt '■■■ i tb i «f ib* th-rlln
Aiadt'M) *.f PlM 4ft*
A Itleett* Trta
I ki i  |*  ii ..ntmhn, Ka|.n« of
India  Itttbtd  Pttl  Md tt  Hinilay
mnriilti*,  WliU**  lb* h'i|.  \.***\ w«*
ntaiiut. Un ptm t|tn dtombortiod a»,d
iu**.i -f Ibnt Ittt I'lait-u.1. ■' Ut '•!>
porittlty tfond io titliibt tas*tid*rtni
rtltetof *******' ■ *i. iii**
l*yrtaldi I wufa iho
■piMolTbobM.
Kamak ami LtSM 11«* *t***m. t will
wall ii KtM tttUI Ibt t-eataaot*-*** orrln
froa ihfir villi up ruomry, iml ih*o
|,n-**d !■• t.ti.'wiii with un* Hop ii
Th* Bnpntt ol ltdbi i
nil il lh>al*ar  *»  (mthwaiy .i*ir.|,
i»wf *.titir ia,.Y***.iiai ntomtlpt Will
auk** ibat nil.
The SlMirte ' ^^^^^^^^^
Mr tt A Qftnbt, ."i«iii>i*.itdpot of
I.U1.1 < •tni-any. via
WUntlty inierdiy  its- r_uu ibu
lh*—l". tin*ptaOl t"T lh«*1rarnai»t t'si«.
ptty bli tmmh r*mp*rt**,  iM  tft.-t  ut
ii u wt tin rtsttt* lu ihi. * H, fi*.at lb*>
inanutirt..ii Ttt* «i»t **n.»i*i.mrttt
af it ta otperltd ben tt] dii, and bta
■ i uii u U** ih.* ptrpoM *4 malt*
in* aitanttat'M* lu n*lo w.*k no Ibo
»1 iba tlorlri il *>i .i|>aml.
onrbetd rttMneUoa. *i*aa *i.nn**,
tl- II    ' ■   T    1.1
oltbt and *IM nlen lodii t« iiirnd t
as-tiui .4 ih* <t wttany
It, h*h*4d lo Iht* ..ti    Ml  t.ra*a1«
•ui** thai a* iht* i* ih* Ira im* bmit
oo4*rth*K4iwtn*i*irti n.tib uf Itm-
land, bu -r*M|iiint tm*odi (wltlnt lo
hr,*. a Him ihal will hiiftpi ..-nal in
i nu . ii»rtui *HI th*
l_cUeODtK
A Mm v..,, . ▼ .. .
A m*t«^pmsd*nt *i*ni«* hia**lf ' M*
ebinh Mr M Ibt *diior.
ptdoltnt mil Ibat nllblh* pftM
nlM 11 litsU  he ilni«tM-« "i  f_f ■ «i«b*
lonaan i.t tak* adianta** Um ihr |war>
I— of hntMlni t boa*\ of lb* km |*w
al whkh M. tear **■ ******* I* ******
n.itn,ir..i.r It.* faroiif ..**)•!...| i
• if* and daatbl'f. a*4 *** Nnn* o*il
ikrttMi tdftitt atttrtlM ivitk a*
mintnn iiint** -;t II 10
*-..■.'•*'.'. >.
Ton ntttn U-n M dantblrt M
Ooo ntoto trip Im etcb tt Sotdiy  tt
T-.tai *: to
Thti ma ni ***h taonnt* i*. am
•  tM *»t|a ttti** k* mi*, woold
ptoblHy too lh*  ".-.I np It nob  itur
-Janl  I* ttlhli lb* loi!  t* MO
«t«ll imt *h,iM*.l ho h>«*'i.l. and ■***•**-
ttrnily *k**t* away oiib ali«***ih*r hy lb*
t ttlHini of a NM** lb* ae-vien mr***
,4 tHMtg
AM. ftmolleni ■** t**-m**A*4 a
l HM*
m**t*r. fonlab**! lb* fidloartnt. «hHi
1* I*, taa lh* hull ul bt* nyU* Um lb*
l****,*ti-t*l*m of Ibe On d*ptt10Knl of
t-. ,   t.
%** irrioan* aai* irnuniit*
rb* atnat eatte*           I
* ■*** on
To-*i»a*.i**t t-■*■*.*
l.iWI oo
it** *«i «win* Um***
M<*** ******
lb** e*t hin**i
Tern Iboonaod t*»i *****
lk ...
Rtlotahw lo fn hall
l.aatflO
lln hall al ■Mpnit****.
#... ..,
Etletitat laddan
... ...
1
Man
T.4a( Ho.iM »
im ran tain na n *»it« net ant-
rhafR«ttn**r.ti*>»t»f»'swih o *.***»
■
-	
Nttef awtnth
- a *n
ihi.* drtrentti **-k i*ia*i
MM «0
Tw*. Nttntt. ti* ?*- ***h nr
•moth
| .  ...
l;t*hl fan** nan. 911 »a*h n*
annih .
1.111 IM
I'ttwr btwdi indladdrr a*n. til
*Mh m no*ih
.-.*1
Feed fm hot***, m* pr* ar*"«(h.
n* ia
Kad. ft! p*r o**th
IM tn
1X1 and npeii**
-■-* M
IM*.  rVahll  *ea*tft*M.  *.»
•m rn
ttn.il* m
la*** lhrt'*m't apMofflalhiei
-
Toitl ml fM imi     » MM «
** "_ TIIK  LEDGER] NEW WESTMINSTER MilTIHll COLUMBIA, TUEBDAX M01IS1MI. IKIUIUAIIY .'i
f,lt  „, Nu. 85
inmtront liimk, Nt. W-lniliiitei
Bell-Irving, Paterson & Co.
iVIiol.'Milf ..U.I i'luinnl-i.Hi  Mil iiniiii-, IVIii.-i-- .ll.   |li:ll<l-  111  l.li|»i<l
SHIPPING  ACENTS
On liitu.l iliii'i't (rout I'Liitilmil. Iiimi* Moot  ,| llquon -mili.-l ilralli ptpr
ita.i,,., i,i,,„ (orIran ,l»i ind ,*,**■), (tuaiil, t itvrpi|i - nulvaiili.il
Iron iiiir.-. un pLtw, tall, timl .11 clauiinl t,. ml ivorl
ADVERTISING FREE N
i .**
MIM  l*li  l
Ut 4 tl.
lift', rtl,
PL!;,
-.','- (fl tl\
..'(i.i. (Witli-,
- '•■■■'—
ttntrrttA
WKI.l. IIIU.I
IIKNh
\\ i.i;i:
,, i iiiii.t
iLi'ti'iV" i
A|'.'l'.lk"l.i
pS3
;,;:;£;
111 Villi!*
111 HIM illl
*ll,H\
fiMllftUI   A
ii.
1 Aim
1. -,,,
v iti.Mi.Miii.ii nn:
ill I'l,lltllili'.ii'Ik'i'I-lift
1 IMM
tlim limit I. mt 1	
' ttlNTI.UMKN  >IH.
KINJ S
s|.h K
!.„., |
tv*	
«.' r. im
ttl*
Vi.ll.
MR. SCOULLARVS
...mil.,  ,.t
MIIK1I  •
TO THC UNtMPUOytD
■ nn * '
"" "mit","i
-k-iiit- li'.'i tl''"'! ill.i'Vu'iLi'tl trl' i.iiti.ll
ll'uMliNs  SBtV  Tullli I tiMMtlN
MoKeuzio Street
TO BUILDERS.
'I'lLSnl.ii- ltll.li tit; uii' B1VKU ni'
I   u„. 1, ,  ,,,.,,! ,,.,-,.,   , <  IA... -
"" T«Q l-STOiw FBUB MORES
BQURCHIER
CROFT &
MALLETTE
I.nuk for our Iniitiens* stock
of 11.tiilw.tit* in arrive Booiit
ONE SHIPMENT is now
overdue, .iml TWO MORE
CARLOADS nre o follow In
wceks  We ...» sell I  ** .-.ti'.:iii.«if.s.K,t„ll,llllv
,,,„ u,n bcui iln-  P-trchaswl tl,,-
NEW WE8TMIN8TER
Foundry ana MacWna Shopg
WEitheunders
,ti | H it
I'm! nt
	
,.. it,,
...
.. . iniiii ni
.i  r   — - -' "
vi Mi.i.i; -
i
ft A I
VI lllll II
a>   ...  'i,III  lul  a.)
I  .11
1>IIIV.I I  Mil I
•|-lln l-ll I I I I St.
i.,„if.-.ii iiii* i.u.. tv 	
■li.lla-la.l   All ll- '   ,,,.„ ...in.m*.  I.l
l J IINT...  i.ll.l.  INI'  -ILK  "III 'i-fMlll-Uti
tl   t,..|, .,,.,1 *,,!,.  -|a'.lkl  atllin, I..' Im I t, IS 11 ta tt l**
Vi'.-'1'i tI'ii;-- rii't-M ii iM' ''l;l! 'ri;M'i.u-- tvil.1  ni- in-' i-iii-i'
.A   ,  ,,  a,   , ,1 ..i.i. ii, a	
. i„  .   la  ...i "
OIJ3^*ISrilTQ*HA._MSH^^*-
REMOVED W. E. DICKINSON.
,,, , TRUCK  AND  DRAYMAN
Oonlor In Llmo, Plmtor, Consont, Wootl oto.
>l I I, I  IIA1IN
a»t'.'.'iii,________P-'-""l'.""
, ' ■ '.  	
' i 'inn i, hi - intiii i; iinii-'
I..H.II
llll  ,1111111 . -   IH  i  .  i.|   Ma. I,   IMI  lllll
i . I'm " ■'■-"- ' ",-"-,.    I-t uiiu ■     rt
*■■* "' '""' "    I Iti.l  .It*. ....I ...lit  I-..-I,  ila,   IViaalt
a..  ,,,.  I,.,.!..„
aaaa,,.  .aaa,,  ..a,.*   (.
'  L.ll  ill.
M sTllM  llitlili  ANU IlKI'AIIIINII
it till,   ,t llrtl  III   .ml   H'l'I--
iliilnja-la. ah,  In 1  II  II.   •  |  II
INS n|  I.Mil..Nn IIKNKVl.1 !;*• I
,  ia... .., ,  ItittiUa l-.-
.i* tn.I mil tlilitt lltitiati; ul t
...it. iii. nil
I >
Mir tm Ihi
lint hii /J "ii at
_
■
ll
i iii.m .rn
HIM li.M1l
Ill
heretofore owned and c-S
ed I.y Mr. Rosimi UT
are now prepared i„ ^
l.iinK ttl
MILL,  STEAMBOAT * r*.
NERY MACHINERyCAN'
Satisfaction guaranteed
|AS, F.NELSON,
Powsit
NOTICE
n .i.il'i'.'a llaa 'itil iLl'i'iiLL  tt'tli iYtil'lli ""  I  I.ln<i|atlij|'ll,ialtl. Ill a|>|'i
-  i ti ll I.l l:   ii ll lul I - Iinii 1-1 I ittl I'
,•,*.„„„,  ,..,i,Ai,lt,'.im.i'.ii> jsattuti,. :
NOTICE.
 I  Mil IVKKTMIK
•, .  I    ,.  N
. -
tlirtlilil l.ll.t.. II.II . •■ -I  I   l.t  . >i
1   -  ll-.;'. '.a   :  I .III iii
Tu Mini Iii
.,j„ » -laa *• '  lgrANTITVliKiil.lt l-ii'Kli-ml;  ——	
IOIIMII1J, l^ffy^' ■*••■■•*****-.• '-:> Y'.r*', -; ■ VOTM'K
•I'm: iNiniti-iiaM imii i \fi hi
t  ,,.|. a. it i.ltit any .ta.l. ih-llifttat li
_HALLS BOOKSTORE 	
DOMINIONGENERALELECTION Mm WM for NEW WELLINGTON COAL
GRAYING A SPECIALTY.
Sam Wt
.  .  • .-   i
■
-
II
l,,.i .iiii,.>i.-1  loietl
vi  ib« i  ■
•. ■
... ,. , , .i.i.-f.ii
1
MASON  a if  KMI'lai'iYMI J
"" Hi ii 7*1 in  a»* *- ii '
M  I.  ***** *•  *  '"
IP YOU WAST TO ISM-UK VOl'H   * .  ONWUtN  WU'KKNDKN  Ml'lll I , i In nlNn**'-'■**
I    ,..!■•'" ii I. Ki   «.'    •'.*  •   **  .  i. . I.*, ... li;  •  \ .- I'ANY tl   '■   -I**   -■tn"*' ***>**•
;    j  ■   ■ •  "    I'"    ..IN  Mlii.il  lllllll.      iv-
I' ..in. ,ti*
g l  '   '  •  S" '  «** »»™*\  ""  v.„ KT*******
til -I ilis-n I.-I' ttl i Iiii.i llll.i
'■'*' '*' '* -i-1'a'.a..l
',",'""iiih.''".'!*' I   "^ 0f DISSOLUTION
'•.''*'"l'i; "!-!""i'"'*"'l'.1i','',''i   'I'lIK I'AIITNILII.IIII'lll.lll. I.
tnfsS&^m^iW^    *"l '
it:::. .
*   *.  -a-   B-   .
t.ttl. ptlltt Oinilltn  tBt'lIll-  llivlalllllillli  Co  a tAlinit.   l<t|,-|il'0|tf
Call* t Oltli-t. (It. Butlilt-nrit 71.
■ .
I llll.anil ■ i>  a.i   aTl>lSl*ll*1* *""*•' M 	
.    ......I.. err.tr..    M *i*  XlO**ji\* MOTIC
""ti't-i a autt
■
a ..,!....    lll'll ^^^^^^^^^
INllllll.l   I'HIL  IIIIIIIN  '111
"*__■_■	
. I *   " **■ *■— i   ,, *  an,.*,,  .laa,  Ikla.*!*!,'*,-.  l-Btll|a.
KKIDUIXO THK i-kaski;
■
■I.  llaa*!.
-
■ ''"'•,'','.',*;:,..,.,, ,v  11 ' .t -mi UN', ini'
5,,u.  ,,s  l.ll tll.tt-  I.nlli  IN    |».  , ,.,„.,,  Hl„.
I II , .11.. I
in.iii. ali.n. i  iii ti i-i mi
ll'..i.i: iiniiii"!  iti-n:ii.  '
II l.t-.  tut A 	
i. ■  lliiNT'MILNT.ll. llnilKs. mi. I an. inataaHB. is* m.*r wawri iltaa
,-;-.,:' ,,i-,m-- i-i,.i-i.iiii  "N  '••, -.  i
I |i'  ....   -a    •    ■ ..-!  I- .-'-ll ">''
^^HBBBBBBB^HB^HI^^^^^^^^^^^n
■
ll-  i  i-aiiti..  .  .*■   ViiNi   .iiB.nl it i-.i. lu lha in..it..' of t
' . I"  ■*>« »*,
t.l  Hill
i ..lAi-l.-t; llll.Ni. •UIII I i* „,   .
^^^^^^^^^__________________________^__________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
0
tail
^^*
haa.l  HI   IM-IVIN-II II    I' lilil'a,.
",i,_____r^^
I Minn  it:iii-i.iiii
la
t
tl
i .UllKMlN -
* *
I   SBIBl -lla Witt,  lllll  ,lall<laa*l.
,'    , . I l-M
rit.IB.r1t. I" .Ifttl .*  •'** lltl. *l
W.  '".s :",'■:'"
i|*o«** lliai Imi wt- her* i "t.ti.'l liiidi<*.
-4*  ■
jut -. rn wh
K^*\m^^^^^^^^^******m
li"!.
■f^i^f^i^f^i^tttttfJM
n li.  **/.*: l-M
8)11  A\l-  lil.liMIA  lll.-l  \S|i
• t-_____B__________
•III II
JJIXTY lt»LI.Alt- win hi i i.,,.
**  * ' an  4..I n.i
\^^r^r^*M^^^^^^^^^^**m\*M
it' i ttti,i \i.-.i, •"**.
»* •
la, iimm **.* ' \\
'pilKilSI.V 1*1 K* *  rm   \\ 1*11**
I
i.*i«*uiii ivi;m i: i v\.«i *«i * * w
T  .
mt. m\\ h**i
. ■■
t. im **
..r. | f|t.41 I I- .*i
I.<-.1.|.*j ,**.**,*
* a
'
itntlodei ol m
I If. 1  * "it.  lull
ia I * my in*
a    .
! ■.**. i.i ,    ■   .   -r  i(»,
•  , | rrdtd in
. .
ini ml
. ■■
TtettunUtSill
•11 «i4|t. al llio  \fii".n.iral
Malt at -
t pit**,.. i    |
**\
II
I  li-l- II.i.M
iilll.l-   I'll*  IN
\ 	
HOTICE.
•I'll All. WHOM  11  MM   "-*• '   '■
I    , . .
-
|a,l.  I  \. •  ....
Ill M.I   I   Itl  IH
TENDERS
•1-IM'l li- Itil t IK i;|. HM.lt 111
■ .
a
-
iiu*.. tati .1  ■
■  ■  ■
Thai I l.*t
redmaN (■ ■• i * » tu
.' '-
,,..,' ..ii,. , i, -
    ■       ..» ..,,,.  i
,i i t. ,.  ii ,i Utlutt  •
l-irlllii.t'lit 1,1.1 .■!■_> r,  I  I
.  I
»>. a.  <«  tl.lt  ll.tluititiflt  t1
hn i.,.|iil,. I Lit-iiii.-tt .. !. tt.
" i  "
I nn .w*i|  a-i "
.-..■■■■-■
in mi iiti- imt Im J
■ tn|'|..li ' ..( *-,  J  *    4   ■
*  '   * ... ,
i-mIi-i uu .  I It u.*i
....
ret'l i'i*
i ,
FOR SALE JAM1W i UNNINGIIAM,
dafliiBrt Lanilinft Niirsetj  .*.   »««
3 l!fe >
..
I  ■llltlltllMtV
taaal, .lib,i'ii in   crc.ai cat s«.ttiTai.n*.-oir ot
,lr*.1.1lll.M...*«r,„. ,„ .,,„, ,,, ,,
K,i|.l Ai,a.r S.»«„t«|rt*r |
QTJEEWS  HOTEL
iiii.i MltlA IT.   • NKW IVK8TM1N8TBR,
a ...
■
W. J. CLENCROSS. Prop.
L00K_HERE
HIRD
** THETAIlo,
BUM Wl\  UHUBflin.
tl f ii  mi  num ,,"
I I .A--, til  UWIll
im iu, st.i. i.i. m
lit-. NOD PllOtll it.i,.
Illll.i'-itl'lll  11V 111,111,
I.i IITiMall
CLOTHING 1
tvn.i. am. -ivi.i-uin,,
 II. il-i Ml
.1  IIIU llli-l aMIn
MI.N   I lltM. I ill,! j
lAIUKIi -.li* K
rWKKI,  im  -.
I All -I  I llllt.s   •-.   I
NOl  I HI-  I" at I
lion* v.tiiiiii Tun -.I
IK INDIESTUS .-.mxi ii|
i.l I   II l> I ' |
UI'AltANIII I'
H
IRD TheTUU
PoiellBixtCilaim
Ni*  Mill  I it
I
■
S
wii-.i.. n i.M't.A .'.mitt i
%\
HASs
BRUNETTE SAWMILL *{
I I-,,. M U  WI --I \ll\M I I. in
MANUFACTURERS OF Lumlii-r. Shinglfs, Lath. Bill Stuff nml Lrtiug Timbetl
in ioo ini.  also Klooriug. (Jelling Riistit*. Sitling. MoulilingN Pkketa,
S,n,ll anil Ttirmtl Work. h',i b, Doon. Wimluw anil Door Frauifs.
li"! f Finish "f all Kimk	
t> BA.ccu.xato **7Tcx'm\ G-'u.aiantood 41
i   i-.i  it.---  i v.l* lit ll I.ni I   tu HAVI Nil  i
Shinpin« Ftuilitit* • bv Rivt-r. Ocean or Rail Jnsurpusst-d. I
•TO *******  llm*. >*  ***** .1**'-
*f I****** ittt,,** Tmt*** *i **mil
***** *,*.** tt****,*******
Filil.lt   N-.it'l.  In   m.cr.iit
—\m^K^^^^K^^^^^^KAm
■
A.
... a.
I t|l','i.H|.|i   ts;.   i MMl-liiitl.il
I a ■ -
•    I 1.' HI I -II  III.Nil.1   ti i ..i || ,
I .
., , .  . Ill 1\ .. Ill
-
'
«  J  .Baft A ■    . l-at
III I ItaiKINtl  lllll
|  V   III II.I.N   |  lis   |.| \| II
tl.
-
^^^Jtr.tr ...in,it
I't.il-i.tiS it -  'i.itnl i i  I.aSii
. ... . us ..
t    k...M|«
.1   ta.  ... I
\V lllllll, lil.ll  I tNIi
S.  a ,
ltBiitllt.1 IB.I laati*
,  l
II l.t
a '   I    -  -
a .    I    .
*    .
I
.*,  | |. I'llBal ...  -   , a.
'  -   * .   . •   ,  '  . .
.   1.1 .  n,   |l
I ■ ' •
■
**a*   "   I. .   I    aHttin.,
ta lla,,,, CBIBM
I * IMl  -I  tt'BMr.   •
m
i ti ..*
S'
*)
\   |s.I   p.I.    ijsV
■
1* nil-  KistiM**  \1;A1   tM*    ,  •*»•    * AHOMarlb*
I i t ...
ROYAL CITY PLANING MILLS C0|
11 in
l.t-h.rdi iniii No*. trVti.tniiii.ti-i
ilannlaciiiiers and Dealers in Rous.li and Dressed Lumber, Sbinftles. £
Laliis and Pickets.   ■
Salmon Boxes, net Float*, Trays, and all kinds of Wood Furor Canneries, Doors, Frames, Windows, Moiildinus, Bliml-. t-;
Balusleri. Bracki-K newels  All kinds ol Plain and Fancy Turnfii *jt
CENTRAL.H,0TEL  W.A.POWEBU(J
JAMES CASH. Proprietor
*i*^L_—mmmmmmmmmmmmw^—
a
* t
* a.*
•   \y t\ ■  \    ••■  * • . . ,nl*k*d
______________i
■ mtm*'* Itm « lib I IWVs "lMI.it Al I l,i-*i •   •Jatoett
lo'iC'iili  k* tii * **t M«*ts mi'l.ll  *   *•; , i
*
I)
84fi
GORDON I CORBOUID.
, mm. „m»..a-.i i-l   Ta.«*r. I.r . Utem* la *BI
at-kt.tt.  !•- -- llmltrrnt, ll.i.il.tn.  I timl.
In (hi-  l'i...in..  .1  t.m-
Bt*  i-|it
**_nnmHH_i w"k* < '■ *
..... a  I,.* .  . - •
I'll  |.*l  -til   IN  * .t*.,.B.l ta.a.lM
lalBa.    IV*  J   HI.] I< -.1' S t • •   ..... I  	
"V  • •—« allUllB. Ill  ' Hi.   "*R
.......    I'  '- ■
*  *  * ' '
■ "  CI.M Mi  ti.shi;i>   K
**
ft«
......r...i°...
DOMINION" ELECTION
PROCLAMATION
nm ■  * ■■■'■  -
\IK . , **o .*
Willi . Urt  m*
.-.. tm ettaml
,. t mt ii IM ***"
t-I t *.t,- . Ua ***** I**
*****  K« mm •b" aot alid I* tof aj
Ltetjatt at tl I- ii«* ifcel
i i Ral i. tod »/*iJ*"a.
an V
- .  11-  I
. 1 ll  -   ,•..*•' ** k
Manson
i  •
JUST RECEIVED
I .  ||
( a.,lll.|.-tt-  .\ --ill,,,. Ill  ,rf    1 „ . a  !,„,_,
i.„i,: - Genu md cwi  ImoDiili and 0r«»
•In ii • Car.mii ai-a t».i*—*
German Felt. 8i,IPPBRS'mot**"™?****
Abo ilic It.!,- '■' uul I* .i
«-lrtInt .1..I. in llir t.tv
MoPhce Br*
■
*[[|||||||||H OARI'SHE. OREEN k 00. __^^^^^p,u a„;i  i gljinttiolltS & BoiU
• llall.l
III lll.lt  Mill'* I-  III
I
lilJKKI-'H ( lxt.lt. a, *. I...... H..HV in
la.taa.aaai - Vi*l.Bit a I- ill t*t '
, a ........... X,m^~ K" """*'  '  '  I'  HSIilll*,,    '
a   . a    ... .    .. .....I    .  Ult  ■  .  .  , '    ' . . I  . I    -    "■
llll  till..*  I'JIMIN  -Slll.l.-ii,    ..-a  -*. i  .  -.
Mi" ....
A   M-|l|..\i.  ... li-IIIN  .,  ...I " ...
., . hi: iiii..its   •*    , . .    - • >•■
.... t ■   a
i Niini.it ..Mm iiAii.ii-iiii -.   ■• •    ■■■.,.
.,    t.i.ii itu*. ii -i.-ii rti.N.  **• ■ •   ■
a. « ..r|.IIWll'.M-« l'.'.Bat,n|.  .,.*a,|.h|a'lt|th
I 'nlilBil 1 n   Mini I  A   HM- •• I    a.* i-l aai tt in.
V'.'liNl.l;, V * I ..IIKXT M    *   >. -a.   ntaaaxan.
________n^n
.   I.-.11N  .  M..I1I11-..N  Itl .11 i ;' . lfc.
I . *  ll.li.B .tl**
_________-______________________________■
■i x  i;.",.,'s"lLiM,i'vM';\.i: ' -" • hi * i-'iriiMii
• t'llnl. il. Milt V.'.l.l  -"it llil ' ' "■ '   ' '■  "
'.-I- |   Ililll   SI-  IliMIt-..! \'X':.Z:Tmm^"''  "  f*'':~**-'^*T*':'	
«l  . I, Mill tMBItl IMi.t ...  tl-    ll,
!__________________•**    ***t
 BOATS FOR m
•r-J_*S.S^arf.,t.: WM. JOHNSTON. rt,ror.dR0^..lCi,rPU"•*.,
IH«| |.-**» t
. ...
ti. rim *n* .
a I iunit»***•*
VALUABLE CITY LOTS.
\\'. iu*
VI
■	
PUBLIC I'AHK.
Ulili M.VI.ini-llHI.NI IN tNi.lll
r>;;-;,-.; ,	
lartrirti i,
ti  ..I: IN,   lliillll,. i  ■ ■
-
■llllll-  M - .1   111
li.  *
ll..lBllal|.|ll..
I  > .tli.  BfettaMlt   1
..
 Bt*Biril.l  .tui  J.it-
___
\| i   Ml. llttl*.   ' .int., n.t . .,.1 r !,..«, ,t.Ba.l I
*P ■  .IhlN-.V  lillllil-llll  «..
. a  at. 1 '
■ __________________________|
_____________________________________________________________________■
. II*  . ta.  ■  '    ■    '   1 l|*   -It' ' I
-. it, ..tu,. (art.  | „».
JOHN JOHNS)
WOOD
HESCHANT MD GENERAl
TEAOSUR
l>-*« in iot'*ta ni* naalnt
-.1 lh* l*e*tnr*M nil  V
<*:lt*Mnf-d*fi mill  '*
M'lltnildlliw  Mi   -
. mnfd ■ m
T* ****t* Tr****** %•
■  * .  * . ..I, mmm
******** ** l*m*t*t\ ******** a .0 *****
*  * I.* a* ....I **,**!_____■
4 00 IM i*i*** |t*i*l*iar**
• *,..*** **4 ******
■ Nti IOtWtl.10 tARQOAOO   iv^hTJ V ',.,,MM'* !?■  [?J
W—l tt.,. .  t,  ||.. ***tm*-tf*m.  ".<**  1**
 — rier ,-. *•■- ******** ****** *■**
II **V TKKNAN. CL_/C'__________________—SLkC3*fc- I
New W.**********
n.t.
...    ■   fiil.ail.lt <
I hut. J.'t .j
r.rnlt.rr 8Hi«*l_
, It^l-^.tnB  nt  *}***
W.   H.   VIANEN   ******** ***t*"?mmm
.nrtt-rnUmf-IJ
,M.h .ltd trill_gll!
WHOLESALt
FISH nnd OAME DEALER
.IKattrl.tt.l.
DRY AIDER HO III WOOD
■ .*  fiefi*** |
is Utsa lt*a*Cieail r    o mm
*_______________________________________L ****** ii*t*it * * ■• a nal 8i*s*ti. **m ****mtnAn,
■ i    U** Foi end lv*t llidre
tin ******** ***** mtgatma  ttmtmay***-  tm**m*mm*a*m t**n***,
^^^^^^^^^^^^^ 1 ***•**•*** tm* *t*
P.PEEBLES'
| ,%*•*•> ***>'•*** THB ItBDGBHi NEW WKKTMIN8TKH  DIUTISB COLUMN A, TUBSDAY MORNING, PBBBUAB- Bl
CITY  COUNCIL
Lmw .4 Oraai I.itirnt to Hv«»I*
9 boity I" Uiu-nl
,   , ,  mut llll llll-ll-l '" ll'** CUl
I ,„-[, fiii  Uii' IMIikl.'lloil  nt
1 [if, ini  .viiiin-Miyor Our*
.,,  ,i hi  Alilermou  Booulltr,
' Bii.ii,  K.'in.i'iiT, Ktnri. Slu*
,.f l'i
t'illi'f ..{  I'oli.'*,
., ***** oi ,i i;
, I'tilli ,,n.ml (ul
I.U
:,,.i md airing tbilti
I, [k, iillli will' '""li"
,  l.oculvod
Mayur Curllt i" *wl "<"'
I,,,.
Hit
Imt
iii.il with lllll
„,   Approval
I  It Unit 111, it*, I'litii, tt mn i an
i  .'llnll   tlliillf nf  lliu
ml fbllilrau a*l Hit Iiti CopUIn
,lMt || OOU li| »iil,«i'lilil|..li.
*-  , ti iilt-iiiini ii. riill, iml
i,  1.. i.i, I.iii,iini  in  ..iiiiiii a
,  i:,i. t.it tod rtferrtd
I t,.iil)iii||  Hie
■ „ n  ititUott -f llokoi
i ult Ini lliii Hi* ippolul
■ .1 in  ...iitiiini'ii
. i ttm  ippbtntnont  eon*
i  w  i;i..ii ukltl lot • tra*l-
1 , ,.ii liU rlllliiK  in Weil
.    i - t ■■   ||   i.    ll '■ '*!
I UiltliT
.  i, i\ ||  indotilui
1. Ill ll ll ll
.   ' il,r lilt llin.  Ita
I. aCourtmuM  *****  ilt|
Mii.titiir  ,*l  I'm.ltr
.  .Iinn of tlm
Uj Un. lllll pi
,  . ia! ImiMii.iii  In-
*
i  littl i  UVlt|
i*   . ■  •  |
■  ultiaf ptmlt*
t   iterlil tm I'rovotl
i* niiiUttr on iintw
i ■ im irmottd uiid'r
iii.,( Work*
mal.ii.t tpplltt*
nri itoroi  It**-
II
■
..-•.ri  *illlli
iof Uat* cr-i.»'
■
■., H.e Tru*>
i t  ||  **•
a
Itttltll
■  ■
t .  *  i  *.g jurat*
■
UUeeti
*  .
i .
■
■
i  •
■
* l Uilllli*!
>
■
nf William
a , -.    •
I I   ■
* tt  M tt*
a    ■ *****
* a I   ••
I           I.  »   1
|   ■    ll   lit*
•
*    I ■
*M.  ll..  !
•'.* t*m*h j
iiUd, it*
t I* .1 lt.at*l*ta
..  i  uka
a
—i tr- at. M •
.   *s
ItttWMf It **liltrrt.'to   It*
I niti nit-
t
i.imi.n TO BIN.
limit-*.!  fiiuu  Iiiuii* iint 1'rtait.li  Mint
Orailly Abautlouad
Tito Viacouvn ovoulin i >nol lul
iilghl publbki painful ilorrol ilm lit*
triijriil nml iil'itiiiiuiiiiiiiiit "f ii ,<niiiii uiil
nf Wintiilmlei 'i'lit* itorj thlcb li
i.,!,i ,,. rollowi, ii ■- rn In rtirtlUxl to j
 nr tht Ittdlug i lion Wtdntnlij '
imi wiiwrltttu iim unu-',<[.i C Ron |
nml wlft, I ilrbtTlDi Wuli - l't avium*. !
iiiin ttliu nil) I,ti btd 'limit !  Uul
.it y In ti.it <.( Suit W. .ttiiinsli-r  Thi
ivintiol ii., [m dtyi [ollowlni iimi
rlvilol ibioooplo will bt ramenbtred
Willi  PAIR  Mill   M'iJiat  111    llll.  )" llllii   '.I'll  a
wlio un vaiv i.iiiiiiir.ii uiui ,*uly I-*
roinofiie, i., Hm 1**1 lay.f Imi lid'
'I'll.- nett  'I*,  llif]  loll  lli',  llOlt]  Imt
Km an oul iiiisii'ii "ii 'In* itrttti
I imiii tin- itori >M.i.t.u.i* f.iii in tin-
i,    ,t  it fttpi im * U il lb' | iptnl
thou nl|bta ti.r (rouoi tain look hot to
a HuiKiiii Itrttt botiM ol ni fi but
iLi* irn-iri'-- thi i"rtl '*"" -1*111,11 ibin
ll.- ippirentl) telihtd '•• *«* rW ol tbt
ruuitt «  :' ■* i  w >'t"i*.*.iiio ti)
i,.i ibt  tbil ibi 'i d iiol ttab i" "•
imii t„ ini own I** *'i*:" ■ ■ llki t.., ii.
lllilii It ta HN I"' <*i*i' whlietl btl
l.iluru li.'i..-It ui, tlie town. ">. Bottdti
ui,.ii,ii,|t* ii, hn ii, ,,..ii .1,.- «.-i,t in Hit*
Duponi Birwn bout it tbli It Utt ptn
un || hid ".niiiii i.inil..i..ii fur btl ami
i uiiina* i» ttke hoi  to  •
pltctwhonibi nti ooi known  'Mm*
mlitreaa of lot bouae, *»tiii toot* ii ■
ptthf f.,r iln- ntfortonth girl Ibu
itm l.ad brooihl
riUioii)* ii|ton I*, i • * kind)}
mil aiii. rm her I *• to hi > noUn •
'• *i ill before ih i
fl ■ ■(.. ptrl
in a ii»nit nd -'
iiitborlllee, »woo tiki  ■   ' -a
un.lar tli.* i in ,iin*i.tii'i •   Tbi  '
ami Srrxi-iul lts)44in-l btd Ult  |Ott|
gill 1ai.an  In  llm  liouw  nf  a  '
■ .** reailotd Ittl nlgbt  lln ir
qoilolti nwtrti touolctti I
• Hh iod Uii l wa lltd  .*•
rtetlrt btrbt I *.-a    I be nuctntdi
•ttsrf effnrl (<■ uMnh rtiilt'iica llai
would inhalant lata a  criminal cbtftt
.  i •
hid itoiia ilia till I itirttite wrotf. btl
h***. HUl* una HttttOntd  t" rt:-.
•  rorj r}*aii.i«l In bb ■ *
I .l.egitl lodrloh trlttluul ****\i
- * io trott4olt|
■ ■
II a bttt ht Hun*.
•lUfiin
||)|  lrtf.ll
*  •* '  i It Km-
. .  vt. •  . .   rtikooa
.  um •liifi, wu t i I.  >  II •
otntt wtittkaa lo N* * WtM
mn,4ini ii) mdtj * irtit bf t
twimrain Tali tti*
Tbt twltutltl Utk It tbt V M * A
mit prebebli bt rotdi lot *•' •
iltiiiil fttti i.t ttttlli j
tmi  TWo b iton It Un tttl
t,r ti.i** ittanan it a Una i»»*i ** **
> .
-. .1. ii. u  A in,  -
a
— '    | -I lid Ittt
.  in ilm  i.itl, .
PHEAPSIDE  Bank-Montreal
DOMINION GENERAL ELECTION
..Ml..,  -
1
ttuwp
■  li. i« *i|* r*a.l i Im
Ited  IN
t tmah
t    a  *n **m*M*mt*A  '
;K*lt**ae-*ia, "*o*at,""do**lta"" . •
a *****   ll aria ;'I^"**,'
m******* Ikal lfc**l*oa»to | _hm2LiC
ill ibal ■ win i
.  * .  -I"|MI Is.
* tird*oa: ll**» I
. - >.M **•*
•   *  ** **!•
• ■<**, tnd |
•I  a Until
■  i***t lia*
,da^ h| j
I o*t tr- !
* *  i  '-nnaalll** I
'■*lfc|  itmmmvm  e**mttt*
itaaMvai
• •• .
i tb* ma '
■-. indltMaal* •ill. I
M, end |*aollnt ***,t Ihtl *«*n- !
1*1*--aiwa l-ed h-***', titmihl* |
■Ml *4  H-*  tn  **mmptt,t  ■
* . rltta hf
•«1* aad*.
r*ritln pktt***  ***** ***** I
i*t*tt *a lb* tfilwi *4  l*r I
***•■:*• Rli  ■'
litt fctodlr lolnllltad !
*
I nt *****
Mil  Nil
n
MM SATURDAY EVENM
Auotion Sale
TUESDAY
EVENING
FEB.24
i AI'liAl,. nil |i»itl «|i,
REBT,
$l'.i.i.m.i»i
ii.uii.iii,
uu ai.
HAN .in
MAN1I01.IN
ABU
UUITAII
CI.U11
Y. M, C. 1. STAR COURSE
TICKETS
50o, 15o mid SI.00
A Savings'  Bank
Department
Haa been opened In connection wilh
thia Branch.
Interest Allowed at Current Halts.
II apTMIOl  I P*r rent.
GEO D. BRYMNER,
Till In,, Sal. A.', itl.
OILLET BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables,
Drtylt|ttd Seneral Tttnltl  Ofdtn
reteivpil (m
WOOD AND COAL
i Ibirtl ihe SiablM or it Ntthtn *
Miltignri. From sin.t
mii i tin j ar.,  sin wit*r*i\!*it*it
f...,.*,..*,. v. ia
QOTO
maca
Int.   lilt
1111 iii.atiu
tUBB.ALI.
aau
AND """"*
PIANOS ORGANS
BIST VALUE II THE MARKET!
Gel Your Meal,';
rr.:y
;.* [UIANAHAN
IVI  tMtlUllH.a
FRONT STRKET
OTEL  DOUGLAS
Niu VVemtiNfTEi
H
.  ktitfH >"
• .<<ai*in.
■
..,,.*. 1,4 I.V-IJ |«Mt.Mt4. •
Itmt
4.J. lOINir. l*r«K
The Matter;1,,;1;;!
is. in.ir.' than even the
i)n.iliiy of ilic niitli-riil nl
llllll ll  a.  Mill  111'  lllltlll-,  i.
in.uii-. lhl.' must ittl|«iit ml
consideraiioa The finest
• li'lli liiitlly conform. .1 in
iln- >h.i|a- nf itu- wt-ain-r i-
itttr-kt: lli.in shtitlkl)-.
M. A. McRAE
gturanlm-i n I'crf.xi
I'ii It-.in. -]. .ii put together by i .iiini.i. in
l.iilur is more vlcg.i.il lli.ui
mi .Illllill! Iiitk.ii'. Inlli  I In*
immortal  Shakeap, ire
"The Appurii
uj! Proclaim* ihr
MaA," rin- lliril i.
Iiljlil    Thrri-litr   ittlt'r
;!: H.A.McRae
a
•••
a
•^•i-*^
-*
*
a
•••
a
UVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tin Property of is Company
Willi.
DumUUnt
ll.i  4r,«  r
■tin I.
■ •I.
Mmmlti tin i'ii; ii,,! -i, ,.[■ 11 1
ll,,' n.urh.-l tn, tt,.  lil  W till it  it u
it Itm lrr*iul tin  ihimI
*l l.lmri***4. li.. Iiniiii.- lln  iln.I.  ul ii.-
Slihl, I ,l,l,,|,,.,,t  -tt..) it I,.II 11.11. i,Hi  III,   I
llliu. It lln S VI   I
illoti f..i  M.
i.iui N. * W it.tl.r
|.i..i|,i.'i i, iii. i, nitti,!,,,,( ii„ Moa tv...ii,,n,-i.-i Rotill	
talliaj " nii,|Hiii|, il,,, l,ii, L.i.tii.i  »■ , i. . ,,i ii„  r.,,.,M,iii'.
Lni) 4 .1..,**.*..! ..li.u,,w.i„.i i,.„i,.,i..uni.i.|.ii.,i \,j*\v
liiilmt, iui.i)  Tit.  V*..- Itt-Mil li«* I-.i .,i,ii|..| l„ 11,1.
I..1..I 4i,ilai. i.tti.ll.'iiitfia.|, ....iti.i ,i .
autl in.-ul., |.n |,.,i i r . ti, . ,„   rktai  ,.i .. n i.  .,.,,, .i „,,
■wi*rr.'l.-ila***»\a*j.-iiiii..n.i, ,-«i. be -*.nt..i   tUttm*
..i.'tj llin,tuit tl,,'i..i,.imii);'» i.r-i.tij mil il.. I.- tli-iii.t ami
a-Hnli-il ial.1.liHntk «illli' «iil|iii,.|.i m.)|.i,„, anjnfllw phi
I.ii-) i.i.ff.tti.l f„r —I.'
sfc-.ii.-it. .■ a Had n in.' baa* i*i*i oal ami ii*in*.i oo ii»-
. i 'in .lli., L.t ai.l.i i.-i lr... .tn '
rt.iii, a i-i,  Krart tnduivwaai ».n '• ■■•*■ rwl ■ ■ n iuuI i r-
a.i.llttii.im.  tVl...ir.-t l,a..i;i,i.,t i.i 11, i,.i .ill.i*. .,li i.i   ,
■hktLlWpuul l.t*-'* n.s. .ti.i|>'I-. -I„t.-
AND LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
l.ll r.*K|-<m*. l.l.'H-al.lirv.l l.)  ItNIII*. IlK.ai.tl.lll.i.ll	
11 lit)*-. I I.- I.  II.  0>.I *|t.ialii,ii* l',"/",'s I,, .i_( 1,1 1,-lai
t,1l,l|.-ti ,, l|„  I.rn,Uu,. Inlll  iliin  I i -  I.iii  ..1
lTi!wraVlvi)*«mtrru!inal*at t!lti"rti«a!r h
lultl, fill tutu,.! |. .n.i*.ni 'i 10* C I' It fill,;.. l'i -at .-I  Uiei
Dow
\   itariej i-t tin- raltvai fro* j »ni i*
■ ■l in l.iittt I.y id.- Itallttai t '.-ti.|Mitt -l-i is ^i i
I*.  ■ iiiri.a.,i| I'li-ltrltt (r ■faill.  ami li  ->..i.>,  Hi
Kaat, |.i iTnal N.,tit,, tn, mil I. la.-ii-al m I.U   ,..1. ami *>* *•
IV. its-rtitri 11m- I  j'  II   Imt tlr  In a t.    U>
 .1 ...m. li, fii-ii l...iti. trurn W.
It l. tta l.ll,l|..,|. allltuill Itii'I ll.-,i < - (il-    *<**•***•
t ■.  .1,1 f,.t Hi,- N.,iii„1 l.tl1.1, .n.t ll.f 1  f  ||  i* ill
liy I   I allbulil l.iiaVlitii Imlk   l.nn.l. . ami all I
l|i|ai| flimi ti.ttl. at I.U.f|.-.I '.■ ill |.illil. ll,  llw
,Vi    Imlrr
ll,.'  ,,t  Hiatal
a
•••
N.'ii'.a, .iai ||w,
t'«|iiuit.i. nan a la it* i md -
al  (all. tl..'I llllll  il  .III  .ii,, I  It*
.4 -sa.liittU.t.l •.Ml.til.-liilll »,lllla.lM.--|..|  it  I.l t.-.,....I  nn
th. .] tnt.-lv   fl !ti]Mli»'»  lil"|.rl*  II  1,1., I|b.-.|  I* .-i..ll.,il
It  . •niiiM.iy . |in>|.r1i al l.li.i[a-'l l* in.li.u
i.  M., i |,.i. .i, Utifs aiul i.riii.in.)   411 |«iilnil.r..,(
X******
AjjL'iit for tlu- Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
ft + ft
.l-tT|»i
a
•••
t  •
vvt.Uti  —- -
»» *,****■■•*■
I BROWN ICOMPY
laporun ud WWtnle ttd
ErtAll Dttwt it
Wines, Liquors, Cigars
DANK of BRITISH COLOMDIA.
, at. Na. 11 .*!.-.a.t.i
INCOKrORlTED  BY  ROtAL  CHARTER  IMS
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
n.i \Vli»lr>.,le lii-.tlrt. in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
ttoo-102-iOd Powell St.
I'. O. Hii.n 20* \'.iiicniivcr, B. C.
iKCIHttlL HOII.L 1 1ESTIURUT
*',,   "-  ' « . ||.
I **l liisaM..  - We«lMlnolrr.
I •■*** l***hm, and ***** ***** ******
*    a ***** ****** n winee. Miner* aid
s   ..•»
lUtntM dir It **l*ri»Mi  lUMtand
Mtat. tm ama_|*ii4»|rtnutCeee»*dat U
tutt at au terak ***** aot nttr.
******* a aa *.** mth\
PHIt. it -ttiiin *4******
Capital Paid up
Reserve Fund  *
- -   -  £800a000  t3.000.000
atrt, ... .ii. ... liti.i ...
- -  •   £200.000  11.000,000
Campbell & Anderson
mm_uu .mi sctiit uciuHi i.t
GENERAL HARDWARE
Q.U  P. .1. IH arttl*"t  C'txl'.t IH Qllitil'f. Btm*«
Otnrdtii. T*n t**d *H****4* ***<*, ir*** Cm*** Ch*tn*.*y a***j
Offtlw A\m. Biiildtn, Mllee*a' •* l» fc-da A C*tt**HaJ At
tttattdedf eip*tt*d CaHa**d»*« ****** iiw-k *4 Ha***-.****
t-****p*.  T*\*m •Lamfti- 0.**>*»  *•**  tr* S*ia jtMtl n
Reduced
TUP. HANK HAS DlaCmi-I) TO OPEN
 A SAVINGS BANK DEPARTMENT
Ait WOStDliDSlOr BlttWOrj. [ Inconneciion with tlnir (..-ni-ral ILmliini; llii.iiir... .iml ire ii"» |.rt-|ur.-.l i.in-i.iv.- lli-|Bisii»
of Out- IMInr upwards, ti|«m uliiilt imri.*-i will la; .illi.ttul .n uirrt-m r.ilt-v I'rr-a.-ni rnlc.
Foot* pttr Cant, per Auuoiu.
Itr|i0»ila ri-ci-iviil for l-°ix~l Pcriml.. ..nil inlerttl allowrtl on terms tthiih ...ay I i anctrtatn
a.i on «,.|.lii.,Iiiiii.
E. A. WYLD.
New WViimiiiMt-r. nd January, 1S91. Aciinu Maiuger
Til. aUMaUMtt-al  lai*.**; k«
I*™*! tjall 1. lLVnl~tS -tttrllhl IfWil
it-iB. ,n-J I. tamlBt aat . Ira, ilia*
attlily i>f l»-r   Faatllt** «.|^.II—J.
All aatiltt, lift .1 Mrtliaiaa|b a alia*
on I'mit ainti •»til hit. |*rtaaBt at
I'talMl    II|*.*I7 ItXMl-tl  11  !**f*»*
tan.  T******** tl.
IMtSH. COCHHIIO.PwrWon
THE LEIiND HOTEL
itAMiN-.-i ttnriri
N-Nir Corner of Oranvillt Snrcl
Hi
.* *# «
inlUftll
,**-,*** .  »»i  t.t** *-*
MalT|eiMl|Mdt«4tiallU«nir
GOOD UN ROOtl
TtU. latlt. ui lit********* ****■
•Ma. rm*mmta*tatlt*i
,. .1* r—■■**■«
tl-'tll ,1.1*1
IIOV.M. CITY MAKKKT.
J. Eeiclieii'bacli  MdReuii
I Sll Mea*. Mtm, lattai. ttr
milNt STREET..*,. .0 Viatstiis-. Fith Mark.l
■ . --    •    aal--. .■-,  I   ■. ....   I   '    ,.
SHIRLEY & HOY
DtAJiEtt in
Stoves, Tinware, and
Riddell tk
Johnston
SHIPSMITHS
I lat* now in ojierition ihr
onlt
srrritt mmm*
.1. |t» ibbbUbI a. * C. wt u* rntw-*.
t*a.*r.t  III-.,I I W...n
at Ul IibI.
fttnt *m.   in itriiiwn
TbiCatabraUira.cl.Cure.
House Furnishing Goods  *
ASSESSOR WANTED
"APHtOOITINE"
■^a  |lt-in*4a
.*-**§  roanat
-J «uiea«t||   ****%
M H«M|-ltia  /T.m
*   • '-..-' nt *******  Km.
mt ttmi********  \
am ************
t* *  'a :'♦"*•*
III.'If   a-  |V"'iT *
COPP S It )VES just received. ^^ixX^S**^}
MARY STREET. JU8T ABOVE P.O. f«i%*iiV-,.i*rX,'h£.l^}
 a . ' ■ ■   '  — I  -.'•»• l"l'*l    ll*''    -"*   ■♦'*-  5-**"l-  **
("let*- a- l '•••• t< , ■ ■•* I t a ■ t ' ■*-s*a
*  - -*■ **n'ti** ******j*,*'*i  ■*
onto***1 antoftt *******
PLUMBING, GASFITTING and
..II kinil> nl Tinsmith Work.
Another  car I.miI **( the  celebrated
Canadian hM* NavinatioD
Contain,. |l.in.iled|
llll llllll Na. II.
lat.t  *.*(,  )|  t\ ,^.   (ff.
..rwtli a, VAN..alia *.*, **,*->
tl.mtn atiil.l
vis .  t-i 1 ,- v  1. .].  •• . .....
Uatataa. m ,| .BikWtk.BIB.Bl* w,tB.ak
a»,'.r» N* lira-
an. tmi.tMt» na-n
Um v,t ttattA . «_*tBa.. I_m
1 ••!*,.Ml atelaa«iri»«l., at 1|.ita!
Wttllartata, BBl tltt^ « / a'tl
MM.atl.V-* it
C I-.*, mat N. a ttaat Ma M*_t.
OtM.fl.rta l'AMtL*i4anaa, M tWal
III tltwS
PUKMOIIMIYIII tv
11 itr m 11 «>.i,viMIra tm ilia,
at ll.tll. ,.•» a,...  ttanaa
■*.■ - "i, », *   . a
TOAFiXum* ta**** vt*viii *i rt^nn
tlmt ntn Mm
******* leaie Sr* *&****. *
•_nl ami ***** tm***** ***** tm-n*y, tWf
A*y mi ******* n t *****
....
tsawaiirai *t **** Oh Wa m Tmt ********
ami tmmamtmm ***** •oUrei* aH lain*
nett aeiot. it eattwa man'msra •ma.
*M ol a naa eo Itr Wet t«e*i aaHAami
iMMaltltak
tttrui «tt »r* an ir
****** M\Kt*V h***, ********* tm AAm*
********* Manfcao ******** tilinrouM
e*a
.  t mun e-rA-tt,
***mm*mAam**am*n***t*
\*m Ktimm****.***. It,*..*--! It.
w taar ***** mn **y i **u
1U ********** aetata tt******* ei *******
**** tk** tnmn at* ta* ***** oiatnm*
irotoalioglfi natn***ttm*
t a tatttiot latilvM,
 *R_S«: IBto.
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
«r toot 01 *»...**
rttiRTiM* III It MVIMYI* MAll.*a
F. CRAKE,
WATGHIAKKR : aid: lANUFACTUBINIJ : JEWELER,
Coliiinl.i.i St.. Thm- Doors Wt -1 l-'rom P. 0.
Xnuii |inirt-iiL. .it laitloin itriirv  Siiii|i-t.iii. ll.tll. Millrr it:
Co.. \Valli..)i|ortl. Conn., trltiir.iliil  Plain I  W.irr. <|u nlrn|ilc
|il.tiiiv. took tirat pritnova-r .,11 competitor* it Toronto KxhUii-
.i.ni. .Nun.  Gold nml Silst-r W.iiiiii-a. lli.imontl. mitl Gem
Ring.. Jewelry. Clt.li.. Star.-i.u-l,-. ric.  A l*rn* sloell «( New
Arlialit- In .al. iii I'l.tlrtl Ware .mil Jettilri uiil .irritr  early in
Dcccmlicr.  C.tll .tnd wt- price*, no iroulifr 10 .how bibbI*.
mil
■a—aaa^^aaaa^tttaat^— —a.a^m
*.*■:.., H.1.,1
Ship Chandlery.
We have 011 Hand .1 Vert Lane Si.arl. of
am- 1*.   rum.   uni..   1.1 mn. hin...ii,-.
tllAIN* Oil.*. HUM all IH llll.i
"lll'K MIM-. tilt. IM' -U IH I'll MM.
IliiaK- Mil.-. iilKlll HI 111. MM"
hiliiniBi,i8Bppllii-'a*,XM,*\,",:,;.,,\"- "'""•
(ill ami Nt*. la. nr It file |.,r I'firr.
CREIGHTON, FRASER & COY.
10 \V.il.-r Simi. Van nm rr. li C
P
l:
IJ
1.
*   I"*
****** r
■
IIU*.   *MI Nd U'll.iT-l   ■-!
*
T.OVENS
GENERAL BLACKSMITH %**
::,..
MACHINIST
■ f\Amm*A*. ***e *■*-"****•**
* I *tma* ** I '  -• •• - 1
r --rm*-** 1* 1 • *-  - ■ 1 •*■" t ■ -
1* *,-■ **i t *   • ■-•    1
1»«'■*••*-' •» •<<■■*., - • ****** ***•'
TMt APNffO MEDICINE CO.
1IMHAI lUKIi
• , i<tt 4  ■ .;». 0. r.
n-aiflmt  **.'
II  ttl  ,•!(. ,'j  D •'  *•* *t'****a*tai.m*mi  Itakt <*a(l ***** .   sum t. i. lillTm.
* *► * *•...  le-- ili-vel Uah'tmty **m**** I •**,!*».*• • *a* ******  .-•■
TELEGRAPH HOTEL
tttaaa. at***. *,*>bb:.* fart, lrta4iBt.
BjBt-, ..a , a-WH. |t IB. Bt*t  « * * • **-.'I
k ,*.'*  l-tal* tl  .aat.  tta* IW t. «.|,laNl
titt IB* ,-Baataa. .IB*. Uaiaart m, I Van
.... mm.,*. Wmmtima
As tr.iiiMiiiiiiiiini.tl rrright r.ti.'t on Simea R,tn|{e«i. etc.,
are lo In-riili.iiitttl Itttitly five |a.-rcent on .mil after J.inii.iry
I 15th, intrnilii.)! Iitiyer, wiaild Consult lh, ir la-tl inttrstUOy liny*
inj{ .,1 unii- ol
CORBETT & CLIFF.
Carnarvon Straat
Juat ret *****  a large comignment ol MtCLARV S
STOVES RANGES *«> HOT-AIR FURNACES
A till t***la< **•*■*, nt IIKATKIt*** lltal arfll t- *M 'he*}* Nf ***h.
I'alt amt **** *mt ****    A|ttn* (sl»i**.I t.t tltti*. r^..|i
TELEPHONE 153. P. 0. MX 13
i.—■■,■*r»■*-»«»**■ iii"l _jj»bi_—an THE  l.l.|l(ir.U  N1..V  WKSTLMINSTI'.lt. IIIUTISII  COLUMBIA, TUI.KIUY  MOKNIMI, I'l'.lllir UIY
NOT DEAD ■ «* SLEEPING
W. will Ut, remit lor bulltttll >|tln ... t ft* dtyt allli lit tNTUIElY Nlt-V S10CK, which ll now on 1 '6ld
FRESH GOODS.  ALL THE LATEST NOVELTIES.  Will o|ii'n In lliti-e now ocni|ii«il li» OGLE,
CAMI'OELL & CO.  Don'l (.11 to .tlrnil our ii|i,iiiit|.
OGLE, CAMPBELL A FREEMAN
LOTS IN SOUTH
COLUMBIA
STREET.
lit till, t at llll  ,1  -> I	
llll lln  ill -iiiii "I -In .mil u,i
ii.ui!-. .uul  '.i-l.-1  l.-llll-
iti.lkl I'l*    llttl  - I Hit-
MTV   II
NI'.WS OF TIIK (MTV
Ni * Ailvirllitiimiti
[ •-!.'. ,  .llll|  Vll Im.
lltOlllll -■ I I .  . l-i- '  I* ',
j,    kalite ""**•'•' ■' '''" reoiimletl  ul  riwi
I*. tit.'i.iiai. llarrl* Win * ' •*• l    ■ > * I1 tatenli]   I
I    .,,    nf I - i  t< »*nl» *  •*•■' *******  ■"■'•	
ill II i
\\
|    |   ,, , \. |l. Mark*!
i M -
LOCAL llllKVlTlKS
Hii, old I   "II
1
lla
■
41..
1   '
mmm*
■in ni
4|. | . A   In
■
lh.  tn.n.t  [rientli-  -
I., ii ..I tin rti Dry ol Ml
iv    I    I  ■   ■ |ll  lllll.-l.
\\  ■   .  . ,t   ; i ,\ M
*
iii*ni i. ii I* M 4 *•■  I rtml
Kliwt
*..,...
In Lu.. Iieeti .i,ii-i-*l ni  "   I
■   *  .
tM lhl lltl > ci K* nl Ealnl* lor aal*
on Uml ii.iiiti. v, H
.
f, n ,|, 1  * '    -  *'l  aft*
' ■ ■
.•t il.i-i.i' ii v rtl "* 11  > i  I
I*..* I ,4 ' I
I . ii || tal t. ***** I II
|] o| Illt  I.l |Ml| .   |||| i,
'
0. A   Htn-iltlt*  ii,'..:  I
.
II I
111  11 *
|
4|...,.  |t|    i
tt ,MI1*  >'
hi a*„*
||. It. |    v • vll a«
	
IVi  ■
■
m n.t.>**  •• in
■
Sum i  II.
i
th w  It III
■
• I
i lmm
■
ti	
■i ii \tt
i
It
-   .
*
i \ | i*l
*
1-14. I
I.lit  t*H
■
■
I Turner. Attoi
rite * i
i,
■i  nut
*
a I -.
.1 ' ll*    IHll
ttitu tVpii .ii.**!, iht
■
ihe run
Iiu|. i«tj tttm itHool
i\,.ir„.t. u-ril  * t  i >  ******
-■ -. ..■■
mil Im- ii'tn*j,ii-sl in iiitliilk't -ii. t fn*  l»
Uir Mr* lli-lll ll.illl ll "I,- IttOtlnl
I    I  .
t, Mpt-tlti tttanilnv, ll»i  tmat In
■
.    i   - \ U
a|.|.lifiii'.i, tria iiiuii
iiisiit *■! Ihe nm* l-i i|i|
H ., f. *.lt.,I    II   It ■   ti i   lu
id. i, i-i,  || i
* limber* hen   t
uiil-.n
I
I  I ' .   I  . t.l
'   4| ,,  ■
-
!   II   I    -.v .
-tl.. I *
1
!..  t|„  .\1.tt1
"t, it* mi
I
■
I ■
uatnr'* It*.   A
nl i*** **«
■■:   i -   .
■
■
t*t   "I
I
1 . tl
-
Ul  *■
■■■  a
■ ^
. eh ,.
■
*
liitTiiiHlni Un Ota i tlr.
s.t.i.ii |.,..|.'i  lia\< ■ t< nd 'li.  i.-tii
.,1, lll.ttfl.t   .  t,\
ii.    ■ rnvwl  .'
lli ii i ii i . t|t*i um. t.' itiui't n.i' Burn i
j llmlglil 11,* in I'.iii' in --tv ihtt lliu he*
i.u .  • not mi king, iml arlll .Hintliiiii
I*  ■ ,  .1  tll|.-.  uul  tu lilt,.VI,.
t,l|.' Iml I-. N I, tt. .Until.t.l,    1  I H
ii.. I'.'i.t'ii I i> li-'li lli'i
fttrmei ttlirr !■ iiilrliiilm llif nthii ul
Hll tba Wi..,iu Mali
I l il liiii.l
,
hla to nt..t
mi I I-.1,1 "su.. - .su mul
i no tin
-
i* I rtl
.litlili   l,.|,l   iflollil i   s,
,  while
I Bilj Lois
V.
Audi- ini I'n
aiiiiin in i|.
tllMl   •' -Ml'!
|.-|*a tin! ,|, ,,
■tmi  - i*|*l
\ A*
■   I
*?*  °o
V
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
Hi, i i.u i i hh
AtN ^ IN FULL BLAST «
WAV* IN THE ARMSTRONG BLOCK
X
L. J. Cole & Co,
Agents im ii,,' Celebrated j. &
J. T.tvli.i S.ilt-l,
\
\
(,* -..,..
WA IN THE ARMSTRONG BLOCK
Opposite C.l'.ll. DcijoI
Columbia St.  Now
Woiitiiiiiiitlui'
'%
%
P. O. BI LOPEJATJ-. IPl^Qpiiv
vi I i S  V ONUWIll N I  ll  -IN. I \l|;  s
I
li
*•*** C'lrpri-altajc Hit*
l    I. .'  ,»■ t Ini-  Int.
.•in. timii iii.- ratna
|    .   Klreel  t>- Tenia
Hi  * -   ■ . -'i.. i  Thi m t
■ ■
■
■
.  - .,i >.. thi form • ■
I   fit  -ilM-Ilt    -
■
■
i|Mtf* he*
-Oa«a«kietlr Drawae*
l\ ' . 1  . !
■
reailf  .tts.*...-i  *. t.,..,i.-i
I.l in.i li .uiui- .li,. ar;i
*
11(1 III.* I
I
■
.
i nl hi -■"! '*• i  »■»»
i
• till*  It  I
U OallNnila
■
Is-JHtl, *i
M
■
■
■
Mt  li
Mt    l.tlM.a   ■ | l't ' M
-i Hi J r ti
I
D.J.
Li
C0AKXW00D
.1 , u
* . i .
■
"*( •
■
:
J AS. E. WIZE.
IH.1III-.M
MHI
unin
4\H
CENTS'
i
i
mt
GENTS'
FURNISHINGS
—      —
FURNISHINGS
1 |>*|  UUIlUUIJljlgi 11(11 llll
LU REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG*
Purchase. Sell aid Lease Pnpertf. Collect Rents. Male \i&ft\
liaucs. ami transact all business retail to Real te
it..
OFFICES
.  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    'I GOVERNMENT .1 fl
LIVER POOL
AU
BON
GO
it
■
■
4  I*-. Ill •*.
I *
■
i
*
I'' ■ 1
V. M  1". A.  ttt
l
U
ll
■
*
v
■
♦ lilt titttt •in
U
■
wlm bn i
■
i
aosl lo*
n.n.*iiT tailier*
I .-*iillr'
Mlh •Im btd '-
lew  •''it  tkalo
. iftioit i ttm
lib an ■  ■
I
ihtt tta nu.is-l **-tt ntrh met
'■ .
»
hias** -I nti lit*, iitin* *****
•.  |.n *
tt *■•
I — nt.t
OI*it»ea n**n.
l   | t
j .|*>Ht. i
j lill.lt
'   a    '
I
■
'
a
a
'
*
I
irtriri tm*    •
it,, i In tlr**
»
"iitftH j
otUiiti.e nt,
||i
■
i] *****
■
■
rrj Lu.!
• ,-. I . I |-.| t.*t
■
■
■
>!-,t„  ' j_rtHi '•"
Tlie Strike of the Season!
WE HAVE THE CREAM OF LIVERPOOL PROPERTY
OO
ARCH
■aa
While
Kid  1
l.itit.l
KM
Iur  1.
f M
(ill ittt;
N
'.
|
C.lm.t
|
1.1. .t.t
Its* 4
■
"VV"00DS *$*,
COLUMBIA BT i-OUNDRV
i MaaalacUriog, ail Repainng.
i  Hactuien a Suttialii.
OLLEY
MEAKINS
GK1I.L ROOM
Reatti aa Acclteat
■ - itttne* *****
a
■■'
■ •■ *** mn*
*
• it  t ■
•it
-
■
bt I  tti i.t ih*
ii.i - i
ii Milt
: . .
a .
*
Ml l.-i«*t
$h  *****
*
IN «i--'  i t *""■   lot a i *af<-ar.tl
-
Ijr It*.
-  .,..!*.-1,   .....
1 '  '
- i  nol  In
-  ■  .
■
■
■■! .4 * ■-
■ ■
' I
■
■
'  ■
I    ******  ll* Otl* I
■
-.,.*.
*rt*i t
■
.■
ni".n\Ai
tt I* i
Mi*  1  \  * i..<   || U.
H  ** - .(iH* al
>
tt  •
*■ 1*11)
I  I '".ei tl,* „a,,.I-
"  - -  i* Ih*
Mr.   ||   V   I^Ith \*4
**( I' I' riiw-.***-r lr**
• flit, l*-
•;hop»
AND sti A*--
Reid & Curric an John Dot) Engine Com|iany
A U VVitlimiu. dealer in till London l"-'l
Company. Minufnci  • Pools; |ohn i amji
l,i ll Manufacturer ol lli'*  I * *■
Ml  11 It I  tit
< * * i. i. r- it rr r  *i 11 * til i
NEW WESTMINSTER.
.
*t* na*. ha.
ie mti
ll    . ■■
ti-in
ii
*
nssual tila Ita Par Oeet t>o*«la
REAL ESTATE BROKERS
• ,; ,„ -..,- la i*t *t*t Ma ate fa #■»***.
Iltmmf,  I. At*  lrt.nl.i-,-,  |..B*r,"
•*. I*mt* ****** ******, Itttt*.
-******.*   .....
I* tl  1*l\  tit
68
roRiiovA
•Ta.
VANCOUVER
I/IIS I OK HA I.l
F. J. Painton&Co*
Pianos, Organs
1-,-t  |fl ftlmA* mf
MUSICAL INSTRUMENTS
.Hftfl t'St  Ill's.
1
| a!* niafM
ir**it*i«
■
1 ittolf  lobe |-tM fm
I ttttl
r|«4* III- i
■
* * «*rlaiii tot*
- -1 lail !
t>t*H«tii atltt «iit be ■
it,*, uni'. «.
*iut mi* it
CORDOVA ST.
I- n  ir. .  Ul I lllti, ■ r r-  t  *
... , ■  •    t
t* *t. cl.,t  tttl ■
■
whli ii tllel bti
ifi,. rt ntm*', *' ■•■■'■•■ ■
ttotnji red   i
Ttt.. i
I
I
■  ■■
■  -    ■ . -  I
i. it i ■ t - i -■ * nn*
.i,.*ii ti.  -.
iiif i.trii rflir* • hm* "f
■  *
htw
i.t ****
■  I
•  ■• ■■ t*-i Ibe -fi.n'1
t|,.n.i in, tin. (,, ■ • l, ,.|i
i htrm In nttu  . f*rt)
t.*ii  All Italeal afi I]
Kta atlnUlhttl aill. '■
\ .   ,( tn tl-wtot tb*
naif*  i* *alln-
*
\
i* Ibe | mttO) Dial Ilia ,
>  -aill |--*.lu'« a ;
|
• ' -t ini|.|..ti*m<-it1«i tqttl I" **
'
! i  i- A  II  Vi,
.  Kl.4711 ,4  i*.   1**01*  V*.  it
j MM  tl i * j
IS'
LIVERPOOL
SECTIOlSr  0
Thr
iiii.iik til
th.-  Tnu-li.ili-
"ill   III'   1 a I - a . a a 1   ll||
Ihe niiiii.' '  in,  .M'.n.liit.
Mini h'.'ini.  I'i iii « t i'H.iitliillli-1
••nay   t.iin..   i \,imllliK
nvri it -fi-itr: - pi  n,l
t,-,„,» 1,i |,tiil
lr* liullil
I VMCOUVEH
FRUITS
AIM itiatitttnaiai
< ITY BAKERY
en friM-min ii,
Haiti*
-ai I'M
II "'■••*).  Il'»t-t,-l*i.
I abft*.  m**tt  haa********  I^m*****/
*
t. tllltll. |-,.|.
Nl-W V.ii'i niivi-r
COAL
pMU\
Dominion Builik
& Loan km
Iniii.nl/.tl i.i'iiii. w
M..1.H I-
|air|«i ■
in-l.iini' nl.  •
t* iii.il   i
lli- uni]  It."
lutiin; In lln
i - ii.  il pa]
S. T. MackintosUl
AOENTfi
Columbin  SI,Pft.
IlilutUtti
■i| KlUlDO I
New Wellington Coal.
IS.00 PER TON
J. W. CREIOIITON.
itt liatt |l - niiiiii
inu.
lil lllll..  1,11 > a  ii r.
Ntni... i- tui:iin i.m,\ mn
OININC HALL.
RAND
,..-1111 t lllll I I
AGENTS.
.■**■*>* tliim i«
brtaiffh ' -lii**>«in.lM it*
■
 HIM  4 (Ml*.--
1   VM**-. li *   1*1 Iti, ..-. l-i    IS-
Buililurs nml Contf*?
,. KMIIIgJjJ!
It* hiafalOM ****** ****il**i *
— *&&*****
LIQUORS AND
l«*Bt IM ,******t**T
an. la.*IB*  l*jj,';7i'-

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353951/manifest

Comment

Related Items