BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 13, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353949.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353949.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353949-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353949-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353949-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353949-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353949-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353949-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353949-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353949.ris

Full Text

 OliUial ClHtll*
1. J. WALKER & CO;
MIL ESTATE BROKERS
NIW WESTMINSTER, B. C.
IN. J. WALKER & CO. I
CBAIIEtEB ACCOEINtJNJ. JNU
OHVtUBIIOB. i..i.r..-.
IH.MIOAE Cttt 11,   All. .itlBIAlHA. I
KM. BAHXIE 4 CO., PKOrBICTOW-
Oast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BKAUTll'ULLY SIT*
UATI'.I) AND COMMAND-
INC AN I'XCMLLENTVIEW
FROM $ito TO $ioo, HALF
CASH, BALANCE IN A
YEAR. AT s I'l'RCENT.
S.T. MACKINTOSH & Co
COLONIAL lll.iKK,   NKW WESTMINSTER, II. C
LENNIE & UPPER
Real Estate ^^.^^
GENERAL AGENTS.    DRycs
,* ».!'»i'-i''i!i!''i..sv,:i',',.r,""M.'i.'--:':.1.' ] "„■—-. _ c
PERFUMES
DRUGGISTS
Pntent Medicines
-,'ii,-. nniiili ll'i-u
 Illut.illliiiutl
«arjKBb«B'k"
0010  LENNIE a UPPER
imiimM" *r. »"' '"'""','
|a-|.l..)nii. i'r.
tn LbabIi a I'm*
Ttill :t ftiticles, etc.
_______ Macphersoit
8gg»S@!  .Thomson
auwlllaand KltKl  '„,  l.-.-i int. ***   *"Vl»luvii
l....initi   "A I'.'ini-i 'itiuinil lln I . * Ui.i   . ..... ,„,,,,. ., ...
A'Altr-Unlturt StnlojC^mmiycis  ' (,,„ 11- ttrt.l. Al 11 MUNI I    ItAt-t
uiD_,jyw§&Gi?Li
 -a .. m* _*- a V
PROVINCIAL
Land Surveyors
, *.    »   •
■
Real Estate
Ai
Bzcteoxs,
•m.1,1' aubbtb roa ^^^^k
w a as.    . Waatara'
m_>abaV_.t- i- ii -<'<ii<   Hartfon'.i  " IllinlH
CUI-11. I. dRtutt
'  *  ' Trnv.-»l.-r« i
IflBCl ill:-.  .1-1*1 II."'
AVdTa*Bk_ a*. ....
ITStrain r i. .11,1.11 a 1 mul
I—affttrTT 8ei.ttl.ti
CONVEYANCERS •* FINANCIAL AGENTS
ka Im, ....!.-,,,. .
711  C
Or Oil'.' SUBURBAN
A nflt Llwl   FKOVERTT tor BALE
^__l
P,0__ _2l_1__-
"W a  ...
..,1,-,,. k »■    •
*-— I Nt .BRITISH HO
ToSraokers •_? feus-*--.
. . Sat  Am afoM ll"U»i « tM
'.. • -|,.|  l.|  I,..,-.a.  *.*..  •'.,,  al,  ,.'  1I..UI   « |H
a
IMS/*'
WM.TIE TJENkMnnufalii^
Iflfl*  ■ **- . *«.-.■ -, -
BvOLIDAY STOCK I
A Specially.  This prop. ■ Ir in Value I
in thr in it   ■ '. ii.
Suiijik in Km  . u'...  i I
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
I  .  -i
Dot n Mill; AMU UiN-l. i"MI VM
M,\MiHMi:n m.i *.**•' rami
MlttiWi i-am i w i
ilTI/XN*- IN**i H\MR .
Ml li tl. VillM.M  \Mi I'l.rtri*. s.t.Av* Ah*i  vi
Th*. ImlittnaStH'itiK tho Hopoluaaiioaa
ot Th- -ii Cuen Hi ui. ml. i to
li. n  Mil'n
THE  BKTTLER8 WELL PLEABED
U,ii:i,l-  A.mlt'iu  in  a  Vu tor in
V.'tui'liuui*.' Roaulla in tli" Doatli
of Four Mull
TRAIN DERAILED NEAR BOSTON
On-lit Htidttini ol Wi'atiniiiBli-r Opium
nt Boaloii  Till* Culprit Hold
ui 110,000.
m  i."i i., aUn'iari i  The r»»<
I* i,  Im*  tin.  (ull.iaine  IpTMlil
l  ■ I: I.'.  \-''... i  iiu  U,i.i,ull.'. Jan-
■ .. in,: Mil., iiei.ni.li.,(ii|,i.
nun ifintt tmi t*> parte] n oonlet ettau,
■ ■    i lodtlOO   Tlii.  m-'iuiiiK  bl
■,.-, I.. ii,< btrnUk * eutpad
' i'i a  I- .  Lllll.   Ilfaalll
Uiai Hi* i mi.'t ."iiu' lata Um iftnoi la
i.l. ind .'» Hii*" MD «'ii  tlii-ir
■ i - :i • ■ -i:t Indian!  ii**
.1 ..|.;..t ll t||.) atiitar tUir .,«|,
. | t,,|a, i.i.i ttriu*-** ami Heal-
ti ...toi-  inerlh* '  U i law i
, lawi •.•■ i'i'- ii- -i that
■ nl MiW final offi-r.
, • than tenon
|0  all. |   1larttiat.it
1 .'lit.
II 1.1 ll.l I l\lll*tll.
ii  Indtonennal Mlntoo *is otiw
i  ■ -1 Jitti  toa*lr  uitua*
,  .  '. 1
U.ts raornlnt.  It
!  | . ■ alll inw** in to
i  ».- •
I until -i.  i. I all.'i
I J Mil***  Hilt  til**
II ."''.  n, i  ttri-mlly  atia*A*t  Iml
* -"  la i-*'**atil>'
I ) ,.l aiul
,  . , allli
ttrrt.1  kill  Ukr
'  t**'*1"l  ll)
■'. .  a  at   Ittt)
I   t'-rlll
*■.-.  a  a-  • M  M
,.|, D|  <■»  • ia
ttfortsVHsmM
H im u>*  Alltte
Vl***-**' esa>aslW
ata* t*r«*
i ann a«itrfrr*J all
HHITISII  itll.HTS
... Hill I I. •.IM'1**.
t .im i» tAM'tttai *.*
til. UI.H.l.
. .11 »»< arr «».rH.
a.*M   KB.-   ■—.	
Mm iaairttiiutk
•-  .l.alHliM*. TttO
i i^a*Vt itt** aa>*rt | at
-iaa la
 ***i. laisiaa
.. -rtitiu   like*
AM.tbitt i.i -I'.itsa
a
■ •»  t  I4**t0l«' asnlta
i^^isi  MlW*  4i>
•  st  ti-*  at>**<t
" HaW In
i Moat.
.  I.r .4 t|*ma}aa   A>1*44t MUa*
-{...*. ta (esrli nn Uieli «*•**• r****
,- t..«at*,. tlos^ral
itvla tsasl **»!*•
in t , a*a*l1 1*. *r*i ha
i > i»>i*ia*
'  ,,iAU»*a**
ail lam** lata**
A Dock floor at Victoria mile Xllllna
ruur Man luatautly aud ratally
lii]tirlun Anottaar.
V»niHiA,  January  Vi.  [Hpet ml  i<
int LlDOMt] Till* ilternootitiliortl)
niii.t i it'.iiBi'k, a (terrible iseldaol liap
■ii*iii.it «t lha Qooan dnoli it ilieonlrana
of the bilbor, ratultlni luUiahiaaa
wvanvl Um  a H'luii ol men ware am*
played dtoobuslui < iniiod ulnon Iron
iiu- itannar Dnnabet nbleb irrtmla
|an  'lai*  ii'tt.  fi'uii  iinrlliiiit   i*>,ri.
I j.. - i.i .itliii',ii van iiiuii piled Im
large ibed ai tin. end .tl tin< wimrf, ami
ai-..iti r,.i«*i cum hid bean lindad ind
(■Uiil up in aililittun tu a .|iianlll> al-
r'-a.ty lu tin. .Intl. -a iirii itiddeul) a
■ii 11...inu nt tin- Marini *«■■ uotli'iil
ami mid * rrlintlitu  • la.iiiiul imi-  iiu
i'lit * nan' uul itruli tranl nun ol the
striatal! ami heavy ptoaai ol Unbi i aad
ii..- tt.aotiut pnrtnd, cni*iiiitatii.tt tin.
■ ii jini U.mi.aml. nt 'a-*'. ..(  .alii	
lain thi raaiiioa *■•■," Kaarful nil*
«i-r*'lii-anl ami in Uta abfM ootlld bl
tnei tin- (i.ini.,.(unii itraultag In it,-
nathlni *at"t. btttarad. ttrnlwd tint
broken, ai tin- Mutant n *»* Inponil
bla t" •Mttftnln imw tiiai.> uii'ii van
iiii.*iiir. Alu-r tin- itr*t -'.*- a nl *ni'
(■ii**- a ti'l'-iiliuiii- uii.»bji vueeuttoUw
in tui a*.i»un,-.\ aiui Ui"M tbavbarf
prooeedid linnnn lo tha work ol tan •
ilthonih tilnl how won inUrtnlned
"I |atun| any of thf im-n i.m i||va \-
.|--'lii> a* i-..«ii>ln eaiiit. t-t nan DMn*
ni.'ii..*l ta kins* ton tlit* junilili.i lu-a|, <■?
»aiin.mra**-* all btohon en4ln>ttared
Hi * .-IimI iini-».*mly. dm villi faint
nan im tin* noovow ■»( lhali mnuitdM
brama thn *tiark ol lltabadflad  Mtai
tin- Hi*' f**w iniiiin'iii*  mi lottl '
11 "ill * lul* tlil* lllif-.ltin.it.  1ll> li  .1*. ,i.
1- A!,.i In a'-.'il net* ttiti ui- • Hi- ltr*t
iaaty  »*»  nOOVOnd  tlia'  nt  JlWSJ
K**H), aiul it nroliHi iii. _wdle-l Skill in
I • i't u.at lit* «raa4fa4 Kowinl tin'
s ii.ri.mlii i-T*i«it. ftt.iii iiu* nn,
at.'i a.ra-1* i«»vt* was nciivet*r4i people
i i. .*■ 1 (.-raant  tn *-*-  'I thi * I
•ifr**nti(y tin- h-maitta  One *•! Hi** un-
Air Uirti WS* tarAtls*")  Utki,,i, 1I„
ulatrim htm «li>> ah '-'-til ai.il
alwultlnr* ..ul u( tin* aal* r. ami In* wa*
t atu** Iml l«illy inj'ii"' III
• a* tve*»*."l to th« liiB«|it*al ami i* not
flf-l***! to llts* Tbt**t* nil..'
tart*-   itl*r*» nil.   r.,..i.t..i   oilkltil
a tnuU I-** uf tit*- ..( tow.  Tbi-
aaatr* ol tb** kilM err t-Vs, main«i.
Krlly. Tura lliaatn* and IwMI. all
i<*oa*tt<ar**iaiin anil i*--*iii«t>t* a*f  -
Tli*1 iti)oi*»l in*o I* iiaim-J Clill
a»*h, ami l» a  Swi—I    ***i<'*.  i-sri'.o
reran*a at** i**-|a*ri**«l. eml lha in*, nf Itfr
mi<lit her** tti-ii nto'ti nvnti i utveln
ten, vaft in ttn**ln*l a f*-a mu.
liar llir .ai*'*t  i I ■ ,-  lift    I
*»,i> *a|,.*-Ui,s) it. ii.'k**it  aainft*. an*l
• lift* in*-i-r*ati •raw*'iln* ii*ok and H*
oaoil .i. .nat'i**-aiv*l. «hil** Hi** an-ti
ato^iioait t*ai~ltr*«at-*.i -
\m*% <««aira4«** Tlia e-i-u*-' i Ml 's«***i
i„   l.i  it. *r»l It, ilia • I1> a'-I  ' t"«'l*
air tk-wian tl** taaii*** at tli*> DtMimaka
ntl
mni
TANAIHAK SBWS
torn* neat Va nsvAor*
Vtiaa*. Jst.ui) i: -ttttaan 4s«th*
tr***a  4ii*t*ib'-ni has** oontmsj i.i<
tl. i.i i»..i  lanoahoon iht**.
i-blMii-a »t#*»atal*nt m itn*- tea'.s<ly
fBOl ,oi IMS
In Bahring Son Ably ArRttod in tho
Uniti'il Htiiti • Bii|iriiiiti<
Court.
hOBSIA'B  PRETKNStOMB SCOUTED
Thu  ' •'. n,l it mil mi-*  Aro  l)i»i|Mi*itril
Wttt, U'llii. ii for Hilly I'ul
lyuiK With Parnull.
AMRltlCAN TRUBT IN I'AJtNKLl.
Mui mut»m  Muk".  Butiiu  StartliiiK
ClmrKua H.^unltni; thn Morality
of I'ii. ti- li*- Orttii-e.
\V uijtnOTBX, 'lanuarv I;   1 bl Italtl
inn S'« fur M>al Rihltt| qtuetlon via.
tlil* attiTtiiHiu aiiililfoly ami unnpeet*
.•.liv in.utaiit baton the Supnnie Ooorl
nl tin. United Matt'., whan Mr John
Tbonpeooi .\ti'iiiii'> Qvnenl ("t Can*
tda ■ i i|h Mr lai.i.-t.ui A. Carlisle,
.Viiii*iI.aiiiH.init.i-1 ul tl..* Itrltl.il l/'UBiiuii,
ii'l lo ■ i'i, ili.nl.'. *a***—***-ica.la*j*> utiiiiM*!,
Made a  ni'ilK.i.  in mult  tm  a  nrll i.f
l.t..i, Mi,t.i, eovunandlni tin' United
Mai*-* liMrtrt I'aiiiii at Mtka in annul
tin. pncandlnfi b] which tin- nboonw
W I- *Mi»a.»i «a« libelled In i«";
iiii. ii,..i. ,.,. tke poti of Coudlan oflk i-
al., it ua* -Ut'il. VOI niaih- In tn-t,al( uf
t anaila tty Mr Juhn TttOMMM »lib full
kiiimtt-tr.*' ami content uf tin- llrltlah
lt.ii.ti.it.*' i, il,i. iiiiri-i«* I'll.li-t.ily iH-lim
lo appeal train wi unte Dnpe^rtioant to
il,. - !■<*. n.i i. mt iiiM'tiii'tui.i'fur all
ii.. d ifmif TitleanovaonUif t'*«rt »(ii,«*
llflilsli loToratannt arewi not inhinhaan
• M- ■ t, :, ami t»i*- ,\il*i|i."y Qonerttl *•!
. n|.-iM- ah. ii um notion si*
nml" l.i CmOU 'tl.*- i-uiirt um. red
that t«« vneki no.*- '- irnnted the
Attiiio* 11**',* tal i*. ntaki* a *ti"»ine in
l :.,  Util all l.i.i. tiiili.'i.l. It
Ubatleted baa had had tht* matti-r In
.*, ...i !..( u.n». tuna**, iirul'atily
■
thai m.-.i «!'">> betareen lha United
Stnteo pad BnnUnd nt the Behlini s*-»
ataiti-r «a*fo4***l. The eehonner it I'
Horenrd ol Victoria. «»»«-*ptor«l by
tbt* M- R *i,.  t"t kiitih*
**m\ it, iv uriitaf s*>a, Whan ih" ennton
»a»ota'i- tbnerhooner vu it. pehrinf
Va, ?\ milt** trow any laud, ami than
..... i-; ■rtai.kh,. iu baun, Tbi-
'.- Onortuki i" the
"!tit*tt." ami Ironi thn** tnMtki. where
*h>- VOI IIUIMI l.y  lln* Colled Mil..
juii-lhii.it, o| tin I'nil**!Mat*-*, luvi'ila-
laUonalthe ravyNdeUUtna. Anpaolwu
tai. t, a..l ii.n .a**- as* btWIfhl i" Hn*
wpreeni ennrt ual on inoUonofthi
peUtknen thht wni  i**tay iii.tot*****!
,, «a« imoiraliat. il  t.ill..*f.t
a-Ub a r***t»**»t t" *> »mt«.Ai',.* With
I il„- »tn .4 )irui,iliiii,.u 10
aaanl ibr astir* i^^^^^^-
Alwiiya lor Pnrm-ll.
I1 a Hie, Janiur) li. The Pl|nroitelM
tlmt iii.' political dlffanneee whlohoi*
I.till Ill-IW I'lllll.'ll  illltl  ll'llll.li I.ill'
 iiiettled. ind thai the ooli Bitter
r.'iiiiitiiiiiit nt thi. Inua i>itiii..-n tin-in, 1*
o| iiii nllli'ltil inituiv. Tin- -mm' mi-
ihorlty u-.-'Ti. iluti H'Hrli'ii im. beeonw
ranvlueed ihrn  r,irn. ir- preetlci  ■
i.i,.in. aa arvat  ■'-  OVOf  lu  til'  lull."!
thai labecribtlons Irtym tbil
(u
■ni,.
PuttitlK OH thO flfliiWB.
UUTDOki January  It. -The  tontfn
olBoe has baan mlviMtl in the llrlllib
*..n.ill  nt  lln. in,-.  Air. *  lliitl  li.'itM
t.n. ^ in the ibopaol w..■I.*-. bin twon
I* i!* 'i ui ronton * ponh * BniOfed In
bualoaa in lne Arffontlhii Republic
• omnanlee boldlni wmroeeloni irmii Ar-
rfiiillni' aiithurtiir. ,ir.' BietOptod  fri.tii
uppn Bin ton *   i oret|n eonipanlea
iubsbihI in iln* Itutinoee bnalneot »r*-
i-onpelledtopni 1*^000 pei jmt «*«
Ilifi.M', beatneebalnf oblbjed to depoell
a lOirtnteaol *■'*"*•' ■-
uit'iit  linn.-, m '"ii i lo tf"iii "if Ita
MliiUali'i.t liri'ii.t'tin Uni* •   Mil' li BOH
nut unad two pu i ml
TOa W.a- , r.
Ihi* miiiliry WOOlbOl .-V* il nn li.Jnri*
mi. iiirtni'iii'i'"i, Irnde Uir'uirtlmitt il..
-Ily,  1-OnOM with wank  throota ami
, lii-ata tan it i tn*iii-t ti.tiii to deal
Iheotaalnatne '.all ur roorori tluriua
sucbatpaU. lib the indden chaaji
from ihr* hltihifwiM-reiun-uf tii.-ruiir.Tt
l.all ur liall r*«>m to tin* loo lOMpantan
at iU sitv-.i tint tmtmabort tna ii(>' nl
many 01)00.
DbS-CURTIS &cCO.
H.T.READ&Co.
E1P0RT&C0
Knrrri-.«..i. to T. O. NTHICKLAND
111. it it'll
f HiSOWISE mi PatOT ■ESCtUllTS g>
S
.. Nm «i*miN.ti,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsmmmmm. _ — - -. .*-—* ■*" *'"*"'
•I  ' ..  ,v  rut  , III
,,  * ^.la-. Ilk -I. ..*. aava k.......--
■am., tm iin..i-i imotmiton ... lovks iv nil 'in  ro
t 'I*-*. .M.II..J. «'ll mi. III. 11.1.UN
C  3s
i,\ tm i itsi-iM \**m>u
III IV. I UM* tM-nlla* ni; |i|». in i Ul  l. UN
^^-^ im»\ mm it i\ii\mm xAhint ^^^_
•Daa*-
aax W*
Mat.-*
Wit.'i'ininim* iti'sh mu wi.nn\.iii
6i5 FRONT ST., WESTMINSTER
M...IMH'   >
I
A. B. Mackenzie & Co..^.Eossifcoo.
Real Estate Brokers \„lunMr.*,..»,«•*«._.».«-.a.c.
Maaaiav a Curl. SUIart.
Xtaaiaa Ja»»a.t t:  It  J  Ua*
ta.it.4a,  axutaUlfck*
I IV   MAaiBAlka,*   la,   .**.....  tr*
U.ukrkAa.  llllAan.
I....H Hum,.
la.at. n   ...»
Meauaauaaa al —*.«ri
laaastl tt-
la. lAIB.,»|~TbrBa*ala.
|  tt*,.  .ad  .a-aaatllka.  It*
1- I A*4r tntat
i ,ad da.
i . i,. »*
it ll i ittrdl.
it   .<*  |„t4>.
it .ta .  J  A
.lata t J,*a.«,.».
lA^lkt.. Nt*... iaa-tn I! -Al  III
-.1 .ara a, a .rata it
.p. .A  Ikr  lltrkkall
•l.-AAlB,
. , .111....- .
aaA " >  -,»*.raa*t«  llttk
>•- .aa *>ra>*4
..  aaa 1.*. raaArlara. at
■  « .A. »,,   Tk* aavaklat
. ' .|,*d*1..  Ikr  rr*vAa!
.  -  '■' '...k*
' • ■   .  kaa  aatktat'
, ■.  .,«*. taa**4 a..
'  TV r.*a»A*t
■ ,■  .,,-.,
.  aa* r,wktr*-*L
I  ait*..  1.1*1, .,'*|4
adt"'.*  *>  Ik* ..UIM "*1 Ikr
 ' -  .
T..»..,., Jaati.n l: —Tkr tlaaklal'
k*.-ft*TB*BBB4aBI at ItialiAkt*- drrUrr*
tktt lk*.a la ta. .aaal Ib Ikr SikfttaHA
I'a. I.r *atutdr-Ai .kak I. tk*tr .
at Ik* aai, d*t.ltai*al la* a.-. ..I tkr
lal.l|allrdlraaldrk*t.*aall|a|l llttllla
tad Ik. t'aiiad aittr* ...»t tfc* IWi.i.,,
•a. ,4-1*4'
11*11,11. t,. ,..,!,.!
l-ar.at.. Jaauarr Ir  -TV IlkAraa.
amk-r. tadat  Ik.t llaa  EEUIrrd Un
l.t. *IUr k.aaitllrl .111.1*4 -
latltr 1**4*..  al  Ik* Baiil i„ laatat.a
La* avaa-a ta trua.. .all 1*4 a l*r«tlka
atl<a*.r.lMi al IJfr-tal. I.. k> BrM la
TVaaaa. daruta I »kr«an
riA-.MB,l> A. ata.
ii. ,„ ^Jlt.ifamn ii-tv
ta«»k,B*.llBr tt*4*a,  **.l1a tl.4. Narlk
..4B*. at. a.*a. ar - * •  •
I', tw. lfcrktn,W ,'.k.i J...  at,  I.
.. -I IrrAB Ik* *aB* nail lai*..'-! i.tk
|,4 \.a l.AA.ktlr aal aim* Aaa. Irftrd
ai. .art II I* l*at*4 tk*! Ur ka. Bilk
lllkaM.
nam •*.....
a..M.I. J.aaal,  I;  Tk* «>A*I
aAnal Mara, W Ita- ...... *tl-r A  I—.-
trail Uat auki t.4 aalr .naM tk.
■araiaa  I-****. 1*11 ***.u.. ,.-a .* imi.
-,. * ..a,BH, attlr Ik.t tt.a,  ,**•-
ina. »>— «™.-lra ■-*.. ..
.♦all. ta IMBkk*rt.  All lAAraalal Main*
4-.a.*4 .ad tan-  .
.Lire
•aa
BAKINE
INSURANCE
Iflsasftfa* n-i«'i'-. iNeei
I   *■***•*• *i *'- i  '
|a*-i^»i awl  I*•,*.*,•**•«  •*»**
laNMMi tm m I ""'*** *
,.j •**•■'..
r
*n Dab-
eOT OOL.UMB1A t-JTREBri
m%l,;'„:.".;',- N«w Woatmiostcr. B. C.
.-,  ,.,„ -d Ikr ..',«, ,„,,„, ,,  ts„ li«i*,,a.l.t
SHIPPING MM COMMISSION MERCHANTS
, .  . | i  *. a..  ..  | J+.4I *  -a i a   ■ *
1 *- -1 r*—ll»*,l*l n»«*a>l*.'«l**WaiVt    l/aatf...  I '
ft-  i *i a-.tt*- ta-'*«  « .•«t»l«*
to ho****.*, Or*m**S
isr***>   .    •» •••' **• •    s»- «..
CtWe AM****   N0»«
A B C Cn«t
Utlho'a Opanenn.
3  Pajnn U CWn m\*-
\-*' nmtUm.
• trv.  (4
■
, '.itaain*-
• l»*»4 la Ibe taat-MM**-
* i ia>*. aVs»l-^an**sit nl
I  MlvilfliEltal*
*«d in isnoa-
• *1otila *4 *arttrl-
■ , - * a rinj n  - ■
ilM Ihal tb*H NtaeM
■ - tat** theii wna
•Ml 4«iloa lha
. <%-t*l« «<Ma%t !**.•<'«« hs*atr*l
• .".i,*.,-*!* as4 *•!*«■* nl t't*>*Kh
■nMBIrl  *»i*wat4
1  ' »^  Mar**..   ItSIM*
| '   -- A-.. .
i  **4 t»H Iii* os4  It
llosw  M  fcnaai.  t|ios*U|  of  |s*»t>Va
Ataii«, thai ia* **ws»iniiaral ol •
aa*tlMrtiraiNr*J *-*i t» a-*«-H uriiimsal
*-*"«S|*"ra*al"*'»i -*>S  fnt S««*IMl  taf  ll*
I dVi« tA y+* 1m»*\Am4 !*■ I)re*al
I Imie's.
on> -a-A*.**- •-. ■ ^m%
•sis 4i**ainea**4
Mtott na» U_M
iltatiiiatiai. Joaaott ■   W
<ll*l »11L 0  OnnaVn *II*hIo|- *4!naI«4
It-ia* tatsra |h*M IM*  ■ -t  *••*'  i  "i
KAt.Mat  TV mm i* khanl H
tVaat * Snot saiil *a* is**ali* «««i*oat«<l
tsv  tt* te*t  alalbl  TW  a*** ias Ih*
WlUtOat. ■aarhlaafl aa-al *(.-* alll to* la
th* tk-taht^Wr**! nf Hsxmm, ia*aia*f«*.
HMMI
IU-MN **n itaoai •
IMnSFVn, loaonii  II  U<  aaooal
isMitaatiaa of  IM*  Rnrklat**rv'  end
t4a*>***« lata-lNlllWeiaH'aWia, >-l#»ar*lll,la
TV .«ar>s*>*ir*^*d*ra*«4l*>4 t<* ,-*>.». t  >n
|Y.4,-a«y*l ll»*aiti<4 I was* i. ali*i ohah
a4*H»-***"* **| m*r>im>f «»»*  aw*  in
Hasm mine and mtvi «*n-
ball mt it** ette   *-^^^^^^M
Dteej*_nad With O'Brien.
toSSMl-,  Jattary  11.—Tb*-r**  ar»
||  ..-.mt,, i,..ih alku'i. that Uw lilnl*
HfO NaOjOrtOd Wtth II'Ultra lul
Uilly*4all|lti« «nh I'artifH ami «tih hi*
Ud hf still hi*** la a snath**! »!•*•
tfr* Ihr i.kttlVtlrtrf*' «brrt, ha* hrr*"|..f.o*
t«E-Ti |4a«*al lo bla lodararot tiy Kt,ali»t,
UhMtlA Thi* I* in*.)«. in. ..I ii.t kail
t*-*<lll  ul  Ihr  lirauHSIk'ti.   It  |«  lull*
ataM that tbr llralyiir* ar*- <*ii»t4r|ini
iv Hn, ol pntttoa] ll'iao' ll,,;*. it, ihr
ii*ll lUlfirttat li. ur,l*i| io
f*motrt*il  tin  et*.**li.a  -H*alT«vtkMi ol
■ 'il*ondwaki i i.oittnuat..*- >4
Ih*- UW|«hltt*)i  atllain**.  |oaa*ilMf  ui,
Ur. lia*-* of h*t-al <**»• nitariit ami »tbrr
soatntal. i*oi a*4 iriT.4oih.neti. nConw
tin I'm* i- t-dr-ti of IrsHand It ■ tht.uehl
n> *><nsr thai tbl* »**oU rli*vk Mr  nt
aril. It Nw-aM 41sl.tr \hr llt*h drlroe*
tsutt la Nratrralr and la-lK al **-.ll*rta*.
•i'i. thr advaatao* ot K'.«.i*h *rott-
inrat ta la***rot Ihr ao*l> **'..  Aifri
• u,. !,..[- ol Mnelni ti'ltitra
> In ahatathaa ***|r***i*arr «llh I'aiOrll has
ion tt*»n litra op. and ll 1* nn*»rt*-*i tn
r*tUia itf*tlatiaiiF util-i thai prratia-
•Ai.wt.i4 tli* tlaratihiii*** liau he4 aa
*at**ai, and thai itlUvo i* iml) ooo>r
•elllao tm Wlbsa ta Jota bin
1«  -aiirt  tn to-ol  a
' tliai oesillrBaaii *  «i*  *   l*at
•ra*ifa |.**M*inh aptawh ha* »aa4"  a «ut*a
\ fas**tahV lMpn<*Moa than hla Kllkmay
I it*!i»*taw***. ei*d ibr T<*e>« ami hi*
|*=ti, *.,t*i*ot**r* its* •illioa -
t**itrt t« iv wi* i lti.'*.i' • -41 si- town *»
anorln-ve *4 hla Mnrasitf iraaiitii.a hi*
lathM  eiltta lll«4*1.mr   It  ia  a
|r**t*l rntaitl Ihal *o*r **f l*aii»  *  0
*i>-r***t <*ua«in tbr tmh t**riura**nieti
1***1
Ilia  %  MNtntaM  I**  "1 S««***«
ar**l !•**.* fl**|orn1  slaii* !•• ihal  ..is
■• d*4t-«alla«  ao  llhailiMAir
• hlt*t n a iNrdti t K-hntuti to*lllalh*a ot
W*tt*it*  aad haa hi* aoitbrt U*t btMts*.
\. *.. Mn aitln. t.i* irtniuihm
ta.'**  Ins  tt*i«i **amltl.  ind  Mn
■  Mteeie raorh *vt-
lai***.  It ha* sl**i ai**uat*| taurh oit**a*l*
-  Itstrioaii*** i*  km-an  t»  1*  a
. . t|*at4*> id tli*
i Ini t,i».ir. ob*** br ha* |>l***t
TOa niaaa-Voal c .t-.v*ui.
Another lama lodlonni aaaenbledot
Un' Imi-. rial i-i* ra HoOJe Is.t mul.i ud
llif •'iiii-riaiiiiii*-iii iiii. i. i|.. nl..Ih
wlHnri-d I*all, Hi" pnVtottl lAt-rfm
•4 im* coapnaj  Mr. VVUIIab H Wood
la.rsnan' ilnvr *!• l|lil ■•( blOd U\- \*.
alilln  Mr*  **!..,   .. ..in|.ti.|...l  BM
taota of naotel taletroph] vbbh per*
fi***Uy aai.iiiml.il it..  iMtaan.  ITai
ii-nttitnulal rtti«rtafnnit'tit aaaln ■- N
pt**4a pr»«uiiiini turn it, iiu- ivoolnr/a
lin'Ciantnn*. tnvorol ii"* feotona von
loUodnead hp Mr Wood Rdai it."
qoeoo of the olr, ejntte npUrated tha
lodlonn *iiti bet wnodortol am) iiatina
i irrfulttiai..***.  at.lt-ti  at*'alli  i*,ti'li i«l
' tliriu. ami many ."iii.*- tna *•!•• pmimi
a* tu hn« n *»» llin,*' AltuV'-tlii-r Hit*
ikon wai ui... uf tin' boat thai ttair
otone h-r*'. ud ihi BinicroMnt bow no
. an**-in iMai|ilalu "f Ui. poUOUn U*l
hair rrrrl-rrtl fmto tin- (n*.j.l.' ul Van
«niirrr.—Tt''**!*-"
Oeae n**r Maatiaf.
Matara l*MUd  a.i4 Jubaioo ul Iiu
M*ail»».. lisv tun,- .,*, aesoaitbr I'm
Lktooajtrani oa a -i.*r hoat«tud*-i
i*r.t tnrtm*ra<' aid, ,t,,.u-*ii to -—*"'■-
thr fata*  oisrk-i  arrrpubly.
groilraifo arr (tan .4 thr l*-.i iifla __
aiul iu,i*t • in r,. .• ..i in.i.i.r. it, theB^^
«|titr, «ti4 it Hn |i* la a i.y cam*- at all la MB
Ntldrrtiraa Uir4> rttrg  tlu> lat.*' lory «ML
ho*>a at...I Hi ami it tolahi lo* addrd, *••
• nt tor ran***  ThlantnlM n*** beao i*-
. n*4 the N arrtty of ana .
•■raiaiiy vonlona.  IVtha*,. tbl akeanwe
uf ll.rr tttr«t  Hta)   la-  ft.  '.il.1..l I -1 1.1
it,** tmtrr Mfrinajont ooiotosiioenl *4 thr
I'luiimial tiwr la«* tt,u •*-■**•«, amt
tha ptSUhnlno lo oao on-p in ihrhaai.
Marty proplr «•> ut UM OpfatlOO thOl » >•
twllrf tn aai-ltft**' a tilt if *i**r- ind
IMI t.'iN. ISOCnO? t«i irt Ihr d^riitK-
taoilT MrM th* f..fr*i. a* lu ("ttari
y,il*. I t.trail uf .lal.j.tlltirf tl.* ao t*, in-
J *. j.mital.-. ITSntOn .Isualilrt.
ranisi »«tn»
lt1M«i 1*1,1  Jcaitt I*   *»*i i.4,0
Maa^aaaM o-vN ht* t«ih MitWay
i*4itt,*a.ai   lit* oisai flirwt* N llhttah
intaaiMa Nil) t» also in hato ll
aAa'* araa*l **M saea u la e*avaQrnt
roiotih
Tar attvet of Ike anac of rasni I
rrain Kaa>t|ivaa1i *t*a*a4*n4M *m-kr
«d t4Vt**tItSO ***0h.  Thr piimy..
rOMht ml Ut**V*t thr i*tai*i trioc
|iva*4«ith lk»sa
wiikeiV**Te*r-t-ii'*i*'ii* Ikltrnna
diat*. r*nslll*/ ba* prns»4 I" '• a lotthrt
annaOki ia Knaiamt
A piwtaiaeiari) m%* i*mw*4 ti*iji «*»a*
kivalao Ik* *k-|r»al«|lra lor Ihr ttf-n*. dr-
*v1it40g tbr Ntrllwat tn la* l..,^0tHi1  asrrl
kilao April nth a* ihr -nt**- t«t mm
nr**frr*'-iar*il
tlraa. JSatl  MeXjent. IVsobl M lUimtr
Mmurt latnsvl. i» tMtntelafMan th**
r^-rs^aiarai i*otfN*-tiai Nialrt tvoaaaan-
oathm *lth thr Mlft4
lupotUat Optani sViivr*
Xttn t*iaa. January  It-A nr«t of
*s«*Ttawr* irf «i*ioni baa l*r* n aararihen
'■ .mtatMTt*"a*.tt, v-
II  A  Hsaoi  la* at«l  al i»*roV*i.T**di».
\. • i i   .  t thn
nr M - 1.. ,»
its ■-  " .l.i-*tlm*t,1  ||
v   -.  Doe onnM *oe ande ot Baa
n*o an Ymim* »•■** i«ib*t> »i Ihleril)
I , . ....  at. i,  • i.tttiraara
-.•■i*  at I* «1'-1 m ll IVII
-i.l,  i*  a lar** i kltePN  Mrl
ivisn  a* WkM WOO OtOnt CO  Ia***
y l*,i«    I*    a   ptftnoi   at"'
Ike  <i*i*iirt*«  lo  ihi*  , •   .i
•.  t*  «llr4  alib  »  ' »■
laitirr**" «**i*   II*  anppUn "JaentaT
•hi. n|dnro  li •>• binrned ihai iaitr
•iusniiii-r>ai4 ••i-ioiN Iii n* .i'i.  Mote
• a* ahttspad In.*- i i.u.a '•■ Vk ii-tia ami
»• tteetelnetet. It i . amt Ihi
iir.t*  IV nkltn omo ati*-*i"' •«**
s  it i.-vtkr. «haioa«raiiehi si Haalao
on nnH fn-wt sna4a wtihokond crip
|) .*•■>» I*...ant* uf a.|tlti*n t*r*l>atr4
f-T MMhtnl oa* fuiirwl In tin pip
WiMri «ne held la lie*nn ha<i i**firtr
-  t«l Maira **iiniNll**kotrr li,  lh**-
1  Ins.,
caairai Atnaaa n •'.*
IHir. uf ,.H| . itit. h* lis* ■   ■  ' -1 a  I
1* t (luan a ft ♦•"ml •Im t* a on tubrl of the
Wr.ltoltiStrr Mla.h-11 Us NWlb AflVs
Tbr /jtatll.sr i***Irnatk la dated !>,.-
tt»t  tth.  iiat-Ulr-.  DMOMhrr Rod.
fit... tS-HNllarr  ItH.  St"I  \-•  IVfM
Blo*1ri. January irih. *liii«tt,t a ***••
tnatkat.l) i)ut* k |*s.*ac>- **"tu. nincte
friiSN thrlrttrf aiai pCOte ir-|r|T*'.i"dI I'.
t|..| a.i .lit r*-aJ. r
Krwai » Oetooei  ■ im
Ufa on oil »s*itra****it ju*t no*) -t
1—tinC   V   taatNUi.*.  >ai  i***t|4atir«r
*i44h*ii aa*l \!» |**ti«r* to lam op any
atla ii Ir Tbry uiihl in hat** own
0*1* Irfnfr, hoi a n4th*i *|t»rf calls-st
Ma*hriaba took lllelok'r* headtoatep
tbroi. aad hilk*l *At>r u|. t,t ChtiM
*IhiI blMdra4 -tabo «a* arttttl a* lit* It
CMtdr  Thi* • a* .0.1) tO'niar*t,i*at the
rnaal. an |,|f| «ta,|  •h'tKi.l  b)  at»*lhrt
• ** 1- Ma*s«, a'*l •*■ ■ 11*-1 th**-* hrn*
i.ai a | Ma*h*tni*a»ill vr*<t*ai*li Ml
(Whine I"** bl* iM|ivi4rni* ai *•••>*• tut on*
iltar
I am e mi ***.ii teal new, boring ct*
ai*rUph*i4 *.it—a on Bt l*C. whWh I 'ita*.
teHMOOHU) Inonri ittai i.-v at* t.*r
an Imuhati*! n*hO0 I is* Ukina a tittle
tntatlnc hoUalay >l"«n bl tho HnM ll"-
soma Tli« MU4 il* |***it* an •ia In the
*htn •hkhila-t.i-n** Iniuainaiffui.siblrb
ie horribly twlului I mi ami -.
nvnk Id * on* mn. hot mn un mi hcead
aneatker on my hrri 414 not -<*ti*roni
• hntr.  Tbr t*r*ull  1* loo aa**t —Tr*.
«hkh 1 ranm*t h..lm** to bra! | r*.**, riy
Wi* l.s.l .*i-iul .port 4*i«t  >>r Ibe
K*<*»ma- fin- aMrk'l*!**, <*trr  faiprs i* ■*
«o* aaO hii* ot C'ntr» brill
Koeankoi k mm- I *a. in iw*i mtk
trtrt taint, thr I.. ttoSli i *)*r.til*im |rtl.
Ntl nottd mrt Bl-nl. \" '
Ihrm lolakr«ilh'*ur"tli*r laHtetl iW
l,,.| n,,. .4 tl,*ni in I'nakfs.i IVhal
• ith thr latthrr of r*nterioNiia| iin-m.
ami Ihr ja«*at ,i itnm
ami tl.* ehtefa, I had ta §• ta kasl tl
bod loathec •-iianrs*.' otta a
■ hwl atanil half sda> fi'-m «»  s.ane
laallira kl!h*l • l.'ttost, *t..|..H   •
■-mi*4r-t.  **.• 1|»* > ••■nt  a*at  ■
mtn In tsMi-f  ■
• i..i haal i*|.|"«**-ii iba-marr infnl
,..,. „f th*M> ohti ha4 msih frt*t..|*  ttr
l,»i,  l*r*jo Hi int in Ihr mMM of «at*
ami toaoo* ol «at*. bat at*1 ill *
tens***.  We i*i.*i moti  iMtkev 'M*
] aomlb, srhrn iln-1*.'toiaii*Mimr to »me*k
iinrM. orknoppnnWV
Ily ihi* mall 1 am *>a*mlinei«
UceoeJ Norn- i'l.u''«iia(it'* I teak *t*n mi
hntillnc hutkla) up thr lli-maia.
1 a|i. *a|ah ).**i ha*l «***rn thr II,-
l*inani «lm i*a***4 thpi'iaii N-« \t-*i
nlnatf-f a (•• mioitti* st*>). I think hr
tairnht hai" tTntrm'<rrril *>**• lb 001
nn hlt.it to ok ut, my aai nut brrr la
llBIOl Mall* lb- •a*«llhtitiruf Iti-
• hi*** lint* *1 Ihr Itror
Ihr  %4atl  irataiam lr»ir»  n.  Ikr
imirnine fi*t l.imlt.  tfenovekod
.1. |:,f BO hi I itif -tlii.e li'.l. I. «,.   I r-1
air afi**.i ..1 itrina *««*' •■*! on the woj
If Ihr) lie. »■"•  err mo lihrly  |o a* 1
Ihi* tetter.
m Till-'. MOIININtl  l.l-.licr.l!  NKW WKSTMINSTT-II.  BHITIBII COUIMBlA  TU'-SI'IV UOBNIKQ, .1 AM'AIIY  13
r. fiii,-: ',
AntiBtrouc Block, Nw Wii»iiiiiii»iit
Bell-Irving, Paterson & Co.
SHIPPINC.  AGENTS
ii,, ii.in.l iii,.',! limn i    -  ■ ■  its '  "i :"l" I"'1'"1 tlrala i'i'-.
Orttur. liilni' i '  ' ' ' I I" a*1'*,,'!"1
,.    ,' , .  '■'!
,.,
V
Nor hi:.
r.lk)it'i.llur M<l|ii>lui lit
nil lillllll
lira H'l I T '" I'1
, in. n,ia.i ,,
(The •jcfrflcv*.
CHRISTMAS GOODS  Lowenberg, HarrisA Co.
REAL ESTAE
NEW WESTMINSTER
Foundry anil Macliino u*.
NOTICE
CUNNINGHAM BROS, »«financialiPiaerit
■-1« im
ktlril
ADVERTISING FREE
TO THE UNtMl'LOVEO
,i, .fit --
| I  ,  ll. IniN ll.ll  i I llTHISti  ISO
I '.  llrtil.  1 ...   - ll ,- i
..i.i-i
 tn, I Mill I -   1.1.1
ll  IWS
.11 .
\y.
\v,
w
,.-1,1.1
, .uul l',,,i m,nk in-
1 lllllllII ill till' lit)'
SILVER
PLATED WAI1E. in
'„„. 1 i-1 l-lllll
tin- Mi-iiiltiii
Hiit.iinii.il',.  ','  limit:.!
1 111 till' kill-1 Itlll-
.nml ii'iiuik-
tu - - il.,..l.
,..l,„|.|i,.,'i',,'!i',||
ii. '.' Otll
llllll fl.llllllll- 11,11  ■ ' -
aukn'I's. heretofore owned andcoljj
nl by Mr, Robbri !.,„'
Plll'CliaSC. Sell •»■' '"IW prepared to nu;,
,,„ i kintls ul
Lease Property, | m^jmm^
Satisfaction guaranteed,
NSUM BROS,
FOR SALE
Undine n'
■  •
 ■ I* •
•. II, ll II. il.nl
tV. till  ii .. 1  ni
.1 wtl'.s CUNNINGHAM,
Ileal t"i iiu-
• '.III Nit INHUIIANOt CO.. Of lOfllKIN
l-'IN.V
. .  .„,,.. I -.    I  .  .
■ ■
■
, ,  ||   , a .   .    i . ■    I It. I
E. DICKINSON.
.!-no, Plaatar, Cumnnt, wood «,j.
COLLECT RENTS.
Uaka i
, l.n  I Inn Aaa.ir.il.."' 1'iiriaifiiMiM,,
.,.  | ,,. hiaurnii. n ' m.ii'i") "' Hn'
i. • i, ,i ,1 1.un,-liin- l.i''' A-tunint-*'
, ,   ,    Ill Eh,.'   tH.l>.<  Ikllltlll"!
upMi'Ki   hli| Wink  Ken  Waa	
.ui  II i.Mt.'iiii.  BtnWl  \lilinla.
GILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed ami
Sale tables,
I ... *   i,  ;  , Unlen
WOOD AN ro.\l,
, s lit It Ml li'ia m
ai   ,  . 11  iMlreel
it'll *f Mt al **r .  W'S  »IHUIMI*i:
J AS. I'. NELSON
mn. I.'
(I
COAL.
Now Wf'-tiuiu-ttsr Biiwery.
slal.lsln*1  I--T** t»  l*t
L
. I*A.
it-1
;,lV.' WELLINGTON f.OftL
..Yl-it.  A  oPCCIALTY
LO0J_p
HIRD
THE TAIlci
I'"l -  Nm  l'\|i||,iu
II Ai II   HIT.  I'I im,
i I EBU Hi  i.mill- IItKl .
HK.UI. Milt 111 illl. mil
IM-i.XllltlTliilllTlUli,.
I'lllLOSorin in. m-iv
in I IKMi.ll
\  CLOTHING
IVTII. 1N|. -IM.I-IIH
ni iiii i.i-i unii
ui niKUoan jkilitji
Nil N I lllll .1 I.II.,
l.UIIKI. Ml* h n| u,,i
llll II'-, I li , nl III'
I Ell  I  I'1IIII1N-  U
SOT I ail 1" *lll-i
\in-r i IU1KU ii-ti
IN IND SI I llll -iu
»r imi i -  ii i.i i
I'AllANIlin
I  •   WI a
imr* 71
.III. ■ 1,  I •
\
II
I.
r
\
A.
I
I."
w' no.,
I
I
IRD The Tl
Nsrtl litKt. Cmi:
St* Mut I avat
BRUNETTF SAWMILL 0
utix
IJ...r ... Aa**..
11 it- a  I
ll.
rHE MAN YOU KNOW!
IHI PIMTIMl
"\
N
■
I
.#a,
1
■
\
1.
1
II
II
H
air. irr I
'
.
t * ll.l .
i
-
Ill  '  tl'l '
II
y*
.
I?
SKALKl) ll.il'l.l.**
•
lUGtlt
rcr PL'f.E CtUOH TEIS
Mt P'u <  li. i'
"  a
BOA   •   I '
;, Mill*
JUS i  RECEIVED
MANi" *< rURI R8 (»i
to 11)0 feci.   ALS"  .,. .
Bcroll cad ]
 ;. ■.- to'.:
i '  NSTER.B.C.
1 •  BUJ Btnff ind LongTiitV
*     lu tic Biding MouJiiings. Pi '*• •■.-
D   . VVindow nxd Door I'miiiM.
il] EJAdi.	
f~C*_C  G\XOkJ^XOatOO<l**l
•   li   UW HAW  NO '
>h .-pin.'. F.i il ti . nv Rti r. Ocean or Rail 'Jnsurpaaaed.
T.J.TRAPP,
+  General Hardwre,
NEW WESTMINSTEf
•••
+  •',IV,,|1«»  I   a
CITY <
Tho donord OeU 1
ouo Arnount
Lust
or vital  i
Tha Fam/ Ow
othi-r Alrim
Ba rul
OUBT1S WILL
Kiny lalareatii
«aporta, 11
Tka mtal.r
llii.nl ul Allium
Iiii III tin i'ii.
Ilrown .i,d lltl
llvttit., l-iuiltli"
,  , ..Mat'lalr.
Aid. Nulla, II*
kk.rr.-t a >ui<
luirllm. Hall
waa nut t uti" '
a|i|*'ar* tkal In-
Ittin
a-runiJtiaaa I
|il.lnlaialii..l-i
E'lilal IMur.. .ini
lA'.'.'iula'r 10. I
lnn*t hla llllll.''
mi'ii. vlulrnllr .i
,irtivi* .lli.t. .ml
... laknn  In
Um Ckl.it ratu-
•Miluri.i.1 I-
■antral nllln"
It.  |.B»**.I t  It
attlluo, tad i-
tit Intraliialin
lotkalNillra.'
AM. K. ill
IS tlm  IN'U"
Tkn|f  ll.ta lat
Aid. IValkar
Inrrrd lu tka !'
Aid. Nniullat
tk,' l"ulk-A On
I .Hill k-uta. I-
Aid. ,'urlt. ii
lu th.  INilli'
.Talk llt.trn. ■
roiaia.Ah-.il"
l-.rrlrd.
•'ruta a. II
Ikr laallkia Bl
krar,. Bar..'
a'mat J. A. i
Uur. ll~-.lt'
IT-.ai llathl
lu| Iur Um i
llkrtrr kuikli-
uiaa a |r»*
a-rw.il il
ik.rrat.1 at
.tat*.  Batv
•T.4. -ATlla
Ikr ,aaltBk. ■■
aad laid .ai II
t-tikBI   I*
alraat ttnra ■•'
aad aarkkatn,
.',,.» kVit*
,.aii.ni aa ,
aad .r.*rr*.l
IT.tw Ara.
aaala aakin,
aaaaikai a. 1
fkatllr al A
tk... la t!<
.Ti.au.* lar
B,'*tlnl.
rrwa. Ar.
aakaaall B
KTaa-.1al
aaatarta
ltB.4aa.kA
luaalr 1'kkBI
Aid -anni1
IB *> a Ilk s
r«naM*trd
Elk*r*lan  I
rdwaUlair.
audtaBaaa
TkaMar
llBBB.ll aa
raaM  la  I
Iruaa.ar nl
rmt. I,
•aaa) aril I
laa I
■
ROYAL CITY PLANING MILLS CC 33
im ell IUIT I'-
..Al aa V
in.a a* tall
Ololtarrt.  Itrvaal IDakW  Wn.tmlil.il*.
infkfilnnn ui Dtiltn ii Koiu^ ud teed Loraber. siiinalM.  W\ SSft
Ulhi tod Picks?.. ays
3alnron Boxes, nel  Floali, Trayi, and all kinds of Wood  Fur.tiii*' "XU",',"
for Cniincrici, Ooori, Frnmes, Windowi, Mouldinus, Blinds, I... *_!"*{
Bolu.lPrs. Briickcts, neweli. All kin.li ol Plain mul Fn.tcv Turned * UJiil*
-.1  ****•  s
f
I--lit ITHH IS
I
nn trt..»* I ft l.i
a nil i.
1'
1."
\\
III
iill i Imt-
.
WI "
-
'
'
•'  '
■ t  I. . •   .
'
Ta La,rt* .1 M.au
.11,11 ti Mail
ll ank*uda**r<i-
'
WiM  JOHNSTON, booti and ohoii
eastern eoicas
Wt.!."H"  ROUSSEIUI CO.   .
I "'?: DEALER
•i ....
'"- V't |,.r,Aaa 1.4 — a-«ll  .1,
.   ..*,....A I* '    -
u^L.tLMaMlWI    J_,
IX W. t I.KNAN.
IS  ' linns *• a  It
ihe iissr snioui I 11  *i*J^*
HoMtnt C.'ltt.l.l., I'W" tn* '$$ .*M.lN!'
O' A.I.  80..IA  K.*l -»• ™ jr.,,.
t.«UBd. ~""-
TV* a.'
aarn .a.'
TCa
tin ett|
Affdf M *H*».» I
* •  o
fkk III
1,-
1,1
1
:
_	
1(1 *
If «*
II.
■
' •
■
■
■
.- ■
.■■-.,
•  .... • ...v  ..-■.,  j.
■* I ir«*i ■ I
I  l""T »'
I t-4  ll f*  kl»e si  i ■■ ■ t
I
I I mat." '
t   i '
!•
' i.
I
.   Hi M»«W "- ncehkhh
......
Born
-
1
.
It, Hi ITaara
ll
Hlrrinb _ Opera House
ia«f«e«wnod i•**«■*
•IANUAKY irinii.HH
■
SIEEN & WOODS'
WOBLD or
■YSTBBISS AND N0VKI.TIK5
Mm .I.-, r. Mat i.
Hn.1. Clitta. M.SIwn.
Klnrt.
...  ,,,   a,lnwB,a*a
. la'.i *.m* Da.
UAlil.slll;. liKr.l.N .v CO.
. t *.-•■*. I
I  I    la
11ANKKHU
Canadian Pacific U\:.>
Compsni. Iiti!«!
Illl Tiiil.t: >*.»
lata, **"' ,' " "■"■  "■'
lllll... El A III.
In..,.*-... -.
A ,. t-.aia  .1 I
W.A.PowersaCo. .
•  rwadiHl rli frM  attfOI  0*1  >   -
ll.KI.ajt |^i I aaiita  aaaM-lOIMM
eeoaaM
1  '*.*■!
toaawetni
l  ta-   VAVl
iu«  I
ua naainasnm i
Ismmt Vll lOOIA  -  *■*■-•
    ■
t. .«•* roa wi nt M.r.n* co
Ni;w Vancouver
COAL
lliial toil Co. Ud. tof Riaila*. i
New Wellington Coal.
c QTIR^kY —
Tl  Bl  in-Or**  I :..I. ,],„.., a,„| anal
,; ' l.4i
Marble CLOCKS $s.(11) PER TON
'iloniiraenls and llramtone- >
i A'* r„ anrllrlta.iaa
. tprt-iBll,. |   llliia A UDdCO Ud <0l lllllBO I
mtMatalaiSL. HI.W WtMTSIIIfTr.R
Will H. W"  '
|    |   ..... .,_■   ||
Mill   *  I i IM
t.nltlnmlMhrr U nit lne
'  i htiitassa H I ll lhfa| fleaabmernllf
|,   Id —lOllIll ll  lira  Cttl   lt'rr.'»nl*'
itnai  In** t'tnot. t>4aa I
1 1UI
J. W.CHCIGMTON.
■imliin* «Htin
- . - ..I /**»!
... i io<
ii*0>   ,e- ,
t,.|a v..1.1 ttfiv 1**l i\|* '
ll IM M'l IMMUIN- i
■   ■  . . .
^•arrla. al *..,«..4
li'KM UMITRI  -   s.,»lria' '
ttitia anre mn
-It  l«l*lrt*p *ft*  l""*^*"
■tot »*A-I <v*tw.|*t *t M'lI**
aaomtn M is
*SMmsh*ps »d m» '* H«*e i« P'***,
aotl ta**tNaM|iiir |«*m a- ■
tttati iwowh  || taMrwot *m>U»*»*''
a*falM|i * •«•
1 hstMia t«laa4a.
...  a* nranttwH
tmtmmn  MAIM' tretta \    '
ai%tn«*a*>,t |.*ii -aha*. •**n*.eet «**•
im*
s
MMMclhdibeah*j*r«**rti
Mossstm trait lo itafalaol i't**_ ._,_■
• •tiUjtt^,,  ■**',w»
ittitk-i
ta|lt*a
■takk-
AU 11
Haa. K
SSA
kkjaM*.
Tka .a.
•M
Pl-raal
Ikataka
At-aarrd'
n? ia*r
••A Ikr,
krkadl
atlBBB
kla,
am. a
kadkar
.kkk.
Praa.
Ikrkad
Br*a«r
r»«i
attar.-
kaat*
alWal*
UtlMi
all*.
•Ural
at), rt
naaak
it. M.
IMtta
aaa
**
* .'.. ■aniMtaUll
M THE MOUSING l.!..)<ir..t
NKW  WKSTMINSTKII,  HKITISlI  OOttlJMBU 'I'lTKSDAY MOllNINti  .lANI'AIIY
CITY lIOl'NCIIi*
. Board Oata Tln-miili an Bliurnl-
oat Amount ul llltnl Work
inJluat NiBlil
VlTrOi   LOtlAL   IHTTHI.Br.
it Ftrry  aiinatiun llninivua An-
othi-r AlrlliK. Uul Will Suun
Bl Fiill.i SiittlMl.
1BT1S WILL ACT AB  MAYOIt-
.ny lataiutiiiK Ooininaalfatloot.
lTiiaulllllulia, Mo-
Nutitiia, Kit--
lintltli.i  i'..n,|.lilliiiii.t - I'I  Hi  ""
Um riiiilrili'lni-.   ll"1 I"1'-  "'-
.mn Ifil tn reply,
Ti   lllllll  1 "  l ' 1
KII'lliB III" 1* '""' "',1,1   ,"
nioiitli ol nowiatiai   I' '"
fi,...'ii um »■ il"'"' ''■ '""","'
in,.'ln'ili'iwi. li'. .ii" '•;" *a*
ItorH nilfflniil l,i l'i "I  "'I'  	
ai... K.i'iy w""""1 to ''!""' "°J*
„„ iimi n.i- it.) ""' I'" "''
,(,. - I- i "»" I •'
"TT,,-ll.n.n -1..1..IU1.1I  -inn- l»t-
1,„li,.| iy Inclined, hid lul ■ In	
Un-|..-..|.l.. »'. -i»'i»'.i" 'I'""";
,I,,U III,"!) ' lli'->  """''' '""
i,„,  TTi.'l .'ll-' -I' 'I'I'""
■round nlnn il.fi *«n  ll«l I
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INCOIU-ORATliD  BY  UOYAL  0HABT8B  iti&.i,
NOTICE]
lu llm mutt--! ul thu ent.it,' of WllllUO EtU-d
Uwia, lmn of Now WlltininatoT, 'l»
ouu I,
iciini .mil .ill pel soil! having l lalmi US ,1 lb"
decauml ara nquaaied io pay anil hand lha
■ma i'»' 1 n.i i'  I'-hin, unii* i-iiiiiiin. \i*
, waiu liter, oo or bafon lln land January,
1 1O91
AkUlTIOHO, I.* KITIIK \ LviMiM
A  Willi.  MILLION.
so 111 inlay or im'
l-.-rr.H-Hy Lotwntlili
llllllll tn an. ti'!""
intei mi'l" iittit' il'
,1 l mil. .i'lliii una
n'i. mi" iimi mi)'-
imi im iin'i-'il lu id'
■lOIlt, wialdlil In.
rf'^ort'SonS ""I taSK* SPSiat*^*: SS st'Elarii
i^Tifi-."SSSi_}ss7j2 w--*^?^-.^^-
Jury UWt, you will "l"""». I» "l"'l"» I l"''''."".".,'''"'ii' ' "   °
tin. iint'lao ttmpttstuit of lilts liird-i
in, n! tin
l.i.t ,i'ii
ml, Major
1., H'nli,' 1.
Ii.t imli
..Hilar.
a I.I1.1I  I"
1.1 liltit l.i-l
Ui It.ml",
 tint  ll
11..
- -   -  £600,000   $3,000,000
1 IIIMI fWJffl W l.vrifi: i.si.'.i
- -   -   £200,000   $1,000,000
nl.,I bll
The n«ulai ■*•*
oanl ol Aliliu 1, 1
IK 111 Uw Cll> H
iniwu and AM' 1
■vi'its, huiltlu 1
1 ..Bliwlilr. **!
Ald.Nkllee si-'-
orreel a Mil"
itit'tluc- He 11■•
via tmi a im * ■
iji'M-ara that ht< ^^H
OOUlti Mt ui'is*
KroniJiiaee |t*.„  ■ i-liinm .1 "'in
ililiil analnaitO" 1.. |iolli*fleoti*.OblP*,
lilnl l'ler»**t,r i>  ,     •',,
DeooNkw 14. I** "  "i Imii
lariat hi* him..
men, violently art- >mI Mm nltlinul to)
[ihivin at Imi ami . - m-,1,1  It*
waa taken  tu  1 ;i.,- .tali.it, wht*i*i*
tlii.t'l.t.t nlii- ' ••■  'I""'
•Ati fur thai i"
arrrnl ellln-i   ■ •■ aaa allli nfaaed
Ha |iaaartl| 1' .'1,1 al  II,"
station, and *
an llivratlieli"
to thr I'talliMir< '  ii-i-n
Ahl.Kwrr- >'    .■■idiibi rvfcrnd
lo thr  INdVn  • iiititiliiN  to  report!
Th'i  here an**
AW. Walker ■ <' *hotild ben*
r-Trodto ihr r
Aid. Hcoultai
ihi- iSitiit* On'
having .-owe !• ■ uoa< tl at all.
Aid. rurttaii. ...i ilial it benlertod
lu ibr l\ilii.
t'lrth lostruii* 1  i« aildteaa all 1U0U01
roanaaah*athi< lo  1 hrtn
Carried.
Prom K  t.
thr ti.Hlll.iu 1.1
hrerr- H*-**-,
KrrmJ. A.»
lllll'.    ItiTVWll-
I'tl'SH lisilil
loc lor Ike 1
lltiiari bulldl.
ultra a Jrn* "4 ud
PMasH li I
tboroaial ol
anne.1.  Us**
..i inplfloi l"'
it
Im .ti«i
I'likM Will.
Ih« |auith*ai nl
and taat .* th
11**1  w.
alterl III**** ii*
at.4 »*o-hialiia.'
Krua Hub*
(nail...„ on 1
and tr|rtt***1
I'luin AtR"
at ale a*klt.s
•tooaih** al I
tTiarin at n-
tma. ia »t*
ll r lit*.
M-ilai.
KpaNS AtN.
Aid Keari 10M
*ltlilt' III, ltl.4 Mtlt**jj
.ml nl  |H.ii|itl  I."  WOUld  I'"'-,-'  1»  HO'
Mayor,  ll.. Unmiiit Ibe  u,,!.,-. i-1
.In.ul.l sand in ii iiniiii Mi itateioi i.i ul
,'i|,.inlliiir.'. ia uiil ii  i..ii|.i., md lie
would unii*! tulloti tn iK.ii  affect
1 .1.1 nl  Thi' ii.iiiiiniiiiiiiiii'ii  ti.i-  1.
Hin,) iimi filed,
I I..in .In., i.i* Hi..nn, 1 iking |iertuta
.inn tu rei«.l! i-Miti- ini 1 1 ' Utroel
ildewilk 1.' 'i ii-. i.-i,i,ii.. •■! Mi M,
'.',. hi..
I 1 lln  I'll   Cirri
llll.I.*  Elllil  It,,  ,1 ,   ,1'. -•( "
officer*
AM Reor) laknl srlirUiri ihi  \\ ■.■
Tl.   ll,   1.1,1.  I,  Ul
•i'i iti en -   ■ -
iiiii..
Tin  Mafoi
t .mil. I; 1 ' i.||,llll..l..||i-|.'
Hi. I   ». I-   1- I   iml. I*.'lllll III 1,J
lllllll
\ 1 Oreui tkotiftkl ibe, otowlsahitiori
should imi dan ■ • l'i*. '•> belli u da
iaill,liiif
\ .I 1  •■    .111.1.  waa mowiii'ii.'
wrnoi i*iu> ua* luii.'iii-.
1 . r
bail 1*.*. 1 i , 1 .
il.'it tail! and Ihr l ihi  i"t ii
{Apnlausa Iron Ike ball 1
AH I* .  ' i*t it"
•
■
AM. N.filial
lay ll m •■ inted wowtkloi
to **y 1'
I
I i.,ti, j;..'- n 1 ,.  |iro
Jarllj 1, ,
lint 1 i dona ik*n
ini ■ ..u..t*. iikloi
that  U .  ,1,*  ut.
M
|-.i.l. .1 al ...,.-,   ii.r.i.- »  I
I I e. t !'*•
\   I   \\  .  A-  !   -  .
H tt-aC'tlol that
■
■
iior olMtal.hi*! rooid *«** M  a  •
I
.\ 1 **
1 l.i thr
I   • ' *
»
Capital Paid up
Reserve Fund  -
THE BANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with their general Banking Business, and are now prepared to receive Deposits
ni One Dollar upwards, upon which Interest will be allowed at current rates, Present rate,
Four imi- Ouutuiu imi- Annum.
Deposits rcceivi -I for Fixed Periods, and interest nllowed on terms which may !«■ ascertained mt application,
E. A. WYLD,
Nt-iv Westminster, .'tul January, 1S91 Acting Manager.
fruits ~ r. CRAKE,
ISIililMllllliMIll *^"   W -_^ ^— 7
city bakery  WATOHHAKEB : anil 1 HAHUPA-TURIHU : JEWELER,
tttn-.iun.ai. si. 1 olumbiu St., Three Doors Wesi From P. 1».
OREGON RAILWAY
ANLD
NAVIGATION CO.
Goluiubii  River  Kuulu.
Bteenen
1 lli.t Hi|iiitii   llllll  Will   1'f.Oltl
iloivieini t.M'OMA ASM VH lUttlA
!   li-- (olltiwinii Ktiiilulu tur iinii). It. a N
Cuiii|Aany'* al'-nllU'la uiil Ih. in 1 mrt iii.lil fur
I hat mil I1.0.
TAOQMA—V10T01UA  HOUTK
lull) Ktt'i'i't h .inlay.
baan Tho- 1   	
Arnvit Samtllii
I MM l'It  ***-*llll*
Arrivn I'...*. TOwaaend
Ikd-avi* 1'i.ri Ti.wi.anti.t
Arnvt) Vwoni
hall)- K> «|,i MiiinUt
la-lr Vui.ma .,111 ,
Arrnrl'i.tt  im. |  i! *' I .
ldt*Bin I'hH Tuwi.a.ii.,1 in .11 .
.in,1. aaaiift 1 H .
Ai**tT* Mattla imi'
Irrriva Tit* ulna I IM
Tli'ki-laoi, anln In all taiitita In I'lili.tl M1.1t
1 ..im l. -it 1 Kitru-t.', 1 .1 ji.ii, ■
tmii-*i*itiiiiiriti.ii ii.t. • n-il all
t-daiini traei llaea
TlakOI OBta nn Wtia'i Whatl Haa* WaataOa
sain of iiiiuioy _^B^B^_____-B
Bho iiwniit Join Wiirbook'e fortune,
mode l» C'luni'l'. with which lie waa (
now on Iiii way, "'t-'r l"ii|| y««« of »u )
N't„,' to his nlntiT-* bonw  Toon w
taiulv MW wiut 11 tiiinily III ItUb a "'"t'0
or aattotuoat otor»»ipproooldng owol I
aa wae oui-a now tSi.tlilu«"lsohail h.<«'ii 1
tnlltnl of fur wn-ka  TM ■>■>•>■ PWMO
who ippeond Ihi lout Ul <'«li» wu
Mr ArcliUl-l. Iml ilu-n lie. you Ml
i  with a nonentity
,   After hia wife lintl ttpokM Uw IDOTI
wonlahe Ibldfld Op U* letter lie lia.l
,  bwn reatliiiit. elwalheil it In Ha enveh'i-***
ami resuineil Ills Itis-akfiuil
Mm. Art'biNtid ejid Un Impotiootly
dOOf wliii'li tiittTii^ili'il tho UlOOl ,ll-iiiiii
ri'Vi'riiih" Iimi yii liatl, un,l wliu ahoiiltl
tjlitur Iuit Mi -I Ponnlil
Kliotliri'W Iur anoi nimniil thn old
innu'a nick aiul baa*O0 tOorj I Utile, mi'l
li,., ritUierlMwililii. "1,1.-,"ii|, "1 liy mu-Ii
K....llm,.; M- 1 1 ■ -,*. In- ..uiil tt.iituiiiiul;
unii (mnutlyahoialdi 'Oh. l'in-1i*Jnlm,
what uiuhI vim tlituk ut 111 nil. Von am
treated m. ii.niui I um colog to Ml
y.iii Uw truth, -t. ir I'lirlo JohOI It's
miunmn's fnult. l.iU'iui tmya tl'a a aln
ami i\ ahiiitii', uml n it u. uml I won't
en, .'uniKr' i.r taku nil in It."
Tliero wiia 11 Hi-mi tlt'iil OlOn suliliitlg,
rather tutlQiewglUa and -rvyoOUdtlni
to llitiltati-nii. Iuit lliuiiutli H)OQ i',,-ii—l
OUl. UUl John W ill," k  ill 11  ll.ia-.lx aaw
.Mra. Aii!,' iM  iM'i  mill 1111 |Mau*>u../ ,--
fur --ni' tittle, nml tln-n stild rather •." . ell.
rerelv "W.-ll, Mr Arfhlmlil, if you cmi   The nvalatloti waa Uw itrrateat orief
find time to i.-H no, I siioultl liku tokm.w «' hi* Ufa*.  IIU ai-tor, tlm pnUy, kind
,•!.,.II
U l.l.i.m
B 1.., tn
I I ■ i> tn
• iiiinii
. in "
II ,1.1 a' BN  IN  '  '''  "	
"■w::..
'•'.'ruJi .,'.. 11 '■! li "*•*.. ei.oitit..
call..*, and  Sua.-m. •'.-".
.   an.B._.   I	
Xmas presents at bottom prict   Simpson, Hall. Miller &
1 ... W.illiiit-ltinl. i'luin.. irlilir.iti-.l Plated Wan-, quadruple
,,,ii,,.',..i. a. in'
aln-frlui'l an
i  liil.ll'KIt ar*>
t. 1 titaai, i'rkk|.   , 1 ,,,  100C first priic over a    ictiioi  it Toronto Bxhfbl
lion, 1890.  i.i'lil .mil Silver Watches, Diamonds and Gem
RiddeU &
JohHStOIl  De_mber.  Call and s«
SHIPSMITHS
^i:.;,';.!;'! -.>;,..'.-i.Vi',1. Aw«e.tockofNew
I    ,, ;.!|'i„l'l.„.-.l\V.......... I' -n'-lri -ll .trrivr  u.,rly ... ,
NORTHERN PACIFIC
HML4WAY
iirices, no trouble to show goods.
hi it
Tin-diinn, far llm-.  tkatllnal ' *•
...  ...' ir.ui. I,'*"' '■'—   --»—
,n.| .11 i-iinla aa«.  T»t'
ia'l* ".".tir.it..; I.aakt-Blk.IAITll  -.
.n.l.il I-   '  ■' .-adI.all
Itnaiiifnl |..ii ''  tl.fuii.latnt
-'
I 1
I  .
Have linn in operation tin-
only
Ml.1*1  11 !*•*•• H
■ u 1  .1 1 .1. |-
II. .0, I nratua,
.1 .It tin I*
CalsabU SOsst.: : Itifnaliaw.
OTEL  DOUGLAS
."it ana mnn
Nltt  WrSTUIKKTKIt
I.-nimi*. ,.«*.-***,,il ohm aad tha Irasrl*
...
si paitaes
 A.J.TOI.*lllHl'r*»[pr
oGQDEira Rota m mmm
1 ullllillilaaSI..  -  lt.»l|.,lll-l. 1
JUST OPENED OTJT
'. TH .- I in.i it K 0.
WW AUDFIES
H
Tl.:. 8t" E !.
I^iijil! I'OR I'Aall
GROCERIES
M  And Xmas Fruits
A SPLENDID STOCK .1 LOW PRICES
BMY&MjMgjg
TbroUkfth Pullman Otawiui Koum 8Uru>
1 i& Can.
1 iia-kmiaiiiE,,* .an, iH- MoeaJ - adia    h
r»fai aad de col * •
lit* aurr lu lake Hi
NortheiD Pauific R ilinati
Ataatarathat tnurUikri 1  ■
l*aal I*  \lltiR**H<iIi. ''. I Itl-al*1
•ml a-ritiu. JatafSmxpsniii «-i
li) miwr iioii •■*
Thruwh l'.iii*£niiii Mr|i.ni' i.u*
I ItUli at, all r*v*ilarrit*T.a«itai-na full lr«a*lli
ItWItlH   Unit* It.*  lam—* tain*
r. .. HACK WOOD, RnkM «*4 >'a*
*  . - ami. tt t(«im,taM-ai anal. «*»*a*
1 lUa-wua.. Votorta.
what my bnttaW John MJt  When will
ha arnvv'/  I'ray iluu't ehuki-r
'Tu-morrow m<'niiiig," answered ttw
old K.'iith-iiiati, "hut nut with a cool mill
Ion.*
■s.im,tluin* v,*ry neitr it thru-only a
little Im'
'0'ii*iileral'lyU*aa. my tle.tr a twenty
dollar mite."
■WlmU hia*.!talk--rusildy,Mr.Arih
lial.l I hate Joknt ami riddlos: I iluii'i
ttniienitnml th*uiv
'lit- aniil I10 tirver bad HMfl than two
liuiiilinl lliiHiaftiid dullitr**. and tlmt In-
lost lant wivk In Kt. l/mii* at tards. Yuti
knew In* wmk |.iiiit  llu always would
flay  Kwryhtaly nninhleaat tho uiiin-.
Ir sat ujttwu tluyaaml two ni«lita ovn
i tlir *:.i.." iln-yiall ii:.-  and i-tt tl,.
j 1..11- with nf'.* dollars In In* pookal
Wh'-n Imamifa lift** lie will havwaUml
1 twrmy  lit-int. nil* tuht*jrtn the wuil.l
-1. .1  -nl I HappM wr .l.k,il  have tr>
taka tarn uf hint till hr run a* 1 an • 1* t.
inn,-
Mra An-hUal'l bad tuniwl .1 tin
pain 9m -dud hor IndaaAk iMtM
an I luutily i' . 1II llii *:;i. Y>*. It n-a*
quite inn*, and John Warlavk •MOflB1
IdK hack alter ao 10114 an alnrrtre, jn-t
aa he had i^e-a btttB
•Yriy w.-ll." wid his afle-ll.ittair.ia
tor. 'I'll lake ran* lu trai-h lite tMtilr
is...,, that this || but Ibo alttlahutlar 11**
a:-mi * waa a f *•!, Imi ha shall lln I tlut
I am lu.t one at any rate,"
rami)' <f)-**l Iter tnamuia with s.-iof
All lit* tM*t w-nrk alt* I,*
la.  IL.
.  a..-al  »1  I'*'
tatesrot 0$ I
UBMN'trrt-
Ifneonnni^
OsaairOmr
A'-l -vm)'
U 4.1 otlk 0
raoaldrl'rd '
Ih'trf-H* I'
ahoeM ha I*
•Mir a Oieti
Tkr Mores
Oawlt mm,
raoU be *•
linas ear of -
ffrraa J •
smatd cell ll
la* I.
aark,  -^
rtooo v
th*? nad f
tO«fcO0_»ll
t»o«k ao tk**
ikrrii Mteo.
allea* ead kt*
•antaaeMi
iwaneiiani W
thr as. t*<a •
•aueratt «i
AM (*iM
tWaaaara*
and If ee k*
-
■
ikocenrtni
-1 aolhia*
i-*«afallt
-  ■
■
■
ll tr.rttlai
1 be r**.»S(« tl
a
a    alllO
-
■
I aW1h*t t]
■
■1 aQral that lk*> aaasr
~1sn.Mo)
Iklaa* •»•
tkelUot'
Aa4.Ni-
IM*-oatta-   • *n.  .-t.ir-aWai4is.aM a
rNoilOttletr .
Ml Hi
TkO aaaV ■•a*N;tl*** mo IW
km  aa»l
NOTICE
I
*\
V,iis|.,«i*a.v ihiss* .it*..  i«   .,  *
Hart laaaetalan,'
■■IN..
Ir.ta aafnlM bwn-ar   N . « 1  W    1 aaaJ««a1
T**ma>i*4ai*pNi-i iiNt'iy auto*.**... I
Reid & Currie,
.....nn.1.. 7
mmJSZ MmMMMmh
iwipimacc waaa.naaaon-ftiiOtOiioeajiii •***^**^^****m*mm*9wm*im*m^m^*wm.mm^m^*mm
•aaa. l.aAt-t .'.""l  a** —
.11. la. la*. —.
CANADIAn
PACIFIC
RAILWAY
T.IK THIS
Transcontinental Route
Barnaul m,
Pacific and the Atlantic
It. Iliiilin; 1.ir- aiul Ilul.l-
I*,.,, .4. ti*
1*1
,  .   .  .. urn antra
*,„«> a. Bra •■■■*** «|K
nm. 11 *aini *«»**•
NOTICE
\liV.ll.tVI*.i
1TOTICE3.
M.ll, .
waaaa **** m9U£m£tSEm\wlM
•a.  -•»' "
a.} .-
■
SURREY MUNICIPAL EIECHON.
r
ItUaa ill, IROI CUim, F0RG1KG OF I.VER1 DESCRlflOl
Maniilaclurii.f md Repairing ol Machlnury a Siwcialtv.  Ajeni-
and Importers ol Boilers, Emm*., and til kind! ol Iron
—■ _________i ""' Woodarorllni Machinery.
THE LELAND HOTEL  i-,,.,.,,  *t..t,.„ md Workm.* Em-iloycd,aad all Work
1.1.ui..* .11.1.t TluiriHighly Ciunintocd   Wagons, Cirringes .mil
Nrat Co>.ir. ol Canaille Slrecl H"KK"  lltwiya in Oock.
^ a—1. -~7i mt tt.i«.  C olumbiu St..
^^^^^^^^^^^    an.Biaa.ir
a.  naajai aa
Mew Weatmineter
11.'.'
MOD
W>*9*~M—•
^mt,  Ship Chandlery.
W.. hav Iiimi . Vcrj Lajgcjwkof
'tt..u.l sj-aaMtt] •' MMaatNaW*
•Hlia  lartarirl} «i4
Grandeur  ol  Scenery
tlaa, Ita Uur a aannat Bt. wd la IA*
Batata, at Ira.,- ■—-" " "**-
iajklBijaaaui,
I tl*»a, ll-al* ""A.-"- *.*.
It fBB aid ta t- -
, ,T..-«. at -   la .* •-- -
It Alia. Ikr A*A aa. *mm.
Ua* at iral*. Iw takaara
ai^Tiim* Statin, ttaira
Urln. .- krr atUBlirr. i«»1«"«*««
„.„.. ...... Um u.*i, ,14.1 Ia.bI.ii>-
^jaaBrV"
Qui ut luint ifo, okaninl tn thist
■**ln' toviil inv iinmi'V and nut iiu--" he
thoutfht "It ia worth n ituarter of n
iiiiiiiiti.aiul mora, lo Bod nutat.iuK
hk--llii-  Now, wh.it i-.tll I doikOBt ■'-''
Kiinnlt''a eutiuteuaiin* a< "'ii flea tad up,
Bt*.'lll<* ll'lWHa tU'-ti* ill.  l l.tl,.ill I k-illli-y
tnlki-lal.,ii«tini,' in ll,  ■ .H  lAih.-.tt
•4 tint h"i- roonii ud ika t..hl him. as
he t.-mh-rly atiii-'tluil Iter |irvtty balr. a
Itltlu nonl   It WW, uf fi'iir*', mmv
'hn.i lu rtf-fd t > latAtm Sim »n'i i.u
eim wt-n, -rispilv .•iur*or"*l to 1- niar
rinl
And yuti «<«• thu (ns'ity rinit, I'tu'le
J.ihu' W.ll. IN rM..i in- ihat-iaiil It
brautlful? -oiid it's n pie ymi knuw,
»4 hi* llili lity and truth W an- ifidno
to watt fur ra*-h "th. r at • go lutitf!"*
And truly th..y *ai iu, ti |*..r null
eraattolUK to will hff Un a. v 11 initial I* 11
tif lhai ***_nqr e..ui|a-t*iii<>" m-uii *vhkh
her uianuna ni.iatttl aa a sinri|ue uoo.
hoi which a* yt waaa thine -riooaly
l<ru)*-it«>l ami KM betfun.
All tht* WM very AilUktfll tu old
Julio VI •rise***., a poalkN i*miuu-« tu
oiiti h In* in*i-n ■-  '  ■   !■■•■(  ni .Ily
Uiter*-ti*.|. to thr ritliro rkrltlaluO of hla
uwu alTalra* Ho nut njt, taint urrr lu
bla trunk, and 1 *>* from lhat oaj* tuna
T***»fiidV Ir a itotr uf I'M fa*hi"0M o*r
riots and a hn-unan  Tbr t.rn*at|.in
WSiS Urm ba'ket sr| Willi dl.Ul.-i-'ltt*-.
and th*N MHa hdoi il«*ju**rra-a*i*|io tu
tt of 0 lady -I.'- •'■■>. 1 - t'-'i-* whom
I'titti* J- iiii luvl 1 -.. - admlrmt.
"Yonr*. my chill,*" heMid. uodeily
(4110104 tk0 ktlft i"Wt drraa. aa I l*W»04
Uw t*amo4i to brrhattd "Wka« yon
l-dt ai litem oeiwtimea yoall tklnk ul
old tVIe Jokn. eroo*t yonr
Tkasa* tkltuts were anil<toe t%Y*ifr, ll
to trne, hot Wtolb I dans not caWair
buw tota-h Panola Vi-*1 brr nm Ir ao
oftan, battel rrylOal and landklng,
that for Um ftm time ke tealirrd Ike
o.r*A«r4 artsaa!l<«i4 -ladlut sOta-n Ml1*
And ao aba Wi hlro and rilprH ****wr"
•Aatrato ahuw tl^w lonuunaw.
Mr* Atvbhahla Urg* ryai Upeii 11 in
tbr tfit aio.t ama*r*mt-al
I  "Tk* i.ao u o..-.t I atiaj anwT taV
[ejaralaM wllh a 4a*l>. aol tkolOtMl
too J'dut -A'aria** k aaa tosiM In ann
 _j family-"to try Ike Mot
tMU«*k"W  tie  had a a. 11  * i  U.»WOi*t
I wiat **naUr4 kim to era k**uail4aU**o to
lanit-ntno that Wtmm\ «f ireanUaieit.
and nt kr ratwidlnl ao-l ar«ail<r ndiah**!
tbe h*r*l *-kkk*« ran«,ir'a Utile oon
k-W-. h"w*rtrr. era* n>4 «ttk*ol ita
atf**n Ita no I ***r waaiard mf*-**
lo kt* n»«. km —" "~* -"-" *4**-*'--
|lat«ltk
cunoetty  ..« _ ,_,	
heani uulhiug hut  t*ral*ra of IVi* ir"««"s •«-•.... - .*__■-—
J.itna aitrrwdo-N and tndnatry. and 1 <!»• -**moiri lo brrhattd "Wken
pannularly of hi. s*lf ssrniVe and«ood |*«- «*mm ««oettmea yonH tkli
entar tn urvrr nun * too
-If auytbtno ebookl U(vw. my Im
-bo u old. yoo knoa. aiad kaa lot a
eoMtinolif* II wi-al'l - diaireaa tne br
rond ttMN*oi**>  I eboohl tt**etic r*cov**t
I fear  Itoi yon nre. Fanny. at**r>thln*j
-|**otttrly rirry prauy bekna—erooM
fo to vm  Yuu tnuat lw ttty alhmtii*-
10 Tour Utirle. dallitlC *
At inaiiitoa had |<tast**naly oftm aau-4
and now the riobV vt eeattmrnt waa
aaaiartllUdt a* It waa *o4*l**n  ln*t*ad
ti -rt-.A't ..tl  iiaWrf-,   'V.-ll in-
ba* nirUlm o|«»n a*, child  Yoa toa*4
tnkr rrry Itntr oas*tra of him."
Fannw ww a |«alty and al*.. » <.**!
ffltl, and *hr Mt tent tnni-b dt*ti***xt»>4
at .tettokof Ul lt*-4tti« tw»r |»» *dd
anclr. and m> wh** l.wt«a\lal-k-ry i_m*
that -etaaniao *b* rveiA-W rrop thine '«»
■^m
mm !***•***  *l0  IA||a*-1|««
ML ismi*
diim
TllBOUOII  IliAlt*
IbwbJ ta rati it. ma| lad, ..... ar
iwva a iaw,. ajrvtlj, aaaart**Laad I
lalakiiB>4*aaBiai|aiwlaiallB.lk.t
tkt tin rtajM lajktaikk tnrt m, diawa
iBaataai i**i*.kit*.ttt-awTtaa- A*
•a Ikr nat la tkal.nl* link af auir*
MBUlvaat bcM qA wkart ll raav
baa Ml vial n mbblI —
Taur hrrtn ui kmmmmm
tdrtr. twir*-«a*twStf
a ika tntmm.
\\f have on ll.tml .1 Vcn Large M..k ol
.,.,!..,.. 1E1AI* .till* I' ll.l. U|V. OIlS,
.l|t|\* "II . I'.ll II all \t| lla.at'
^^^^^^^^^^^^^^__H t\|. ... ED I E. k.V.
,..,,,,,..,,,  r..f.»M. II..h. XAIf. "EMU ,11  All. kIMn
 -a..  Mniiri Sippliii- ■
Harrison Hot Springs  ^_ei '"^KJ1**^WT ^.v
..-,..A.,..R   CREIGHTON, FRASER  & COY.
1t* *«*•% 1 VMi-A<*aftrtftet*jtfS _ ,. .- is  .*
••.em  10 \\ -ii* r s\f * i \ .tm ouver, If* t
■
alar *»**>■•
TBS*
IkalUan --- ad Ika
AM. a>l<tl Ikntalkl It Ika kk-at IklBd
la-*t.aa- lata .aaalwaa,
Ttt.
^^■k,. drf ,i una ..ti it..
(dak. al.' >-..• -..*.,...., ...tu
tUltUdu
'
II
.* ih* i hloaasao
••Mi'l
t,^IIVk*Nilft|  1-rlSI U*-
...Itnaalir.
I I  1 I
'  I
1 •    t  .   f tkal  Ibr*
..
.  t- I
-4,1* |Wto, rOOtlM IMI Ibr
1- ihr Hkntl  r**wmt
, ,.„,*-•'  *vm< *4 1
> .B-**t' .•*-, a ti** '
t*m th" t*rs*farri| ••«  okath
Alma  1*
■
,4 llir HCht Itwsalts***^ *•*•
■  '
hi*  to-flitr.  |« Odl '
MMl* fH iMii*,' I
ilassea t**- m** t«
liar Ibe-fhl  Ihi*  a seal
_.- .UM wtlbht Ihr inmattl:
Kim Mtteen tkr is*** i*«i**o
MEALED TENDER.H
. .,  .*    *■
CENTRAL HOTEL
s at»t * aaa-aA..* **"* l*'".t -* *
\,,  H.a  •■  a..'"*  »l *
JAMES GASH. Proprietor
.  . 1   1  .
- ***im>i ii««wan  .
■Mllt-taWBTO»aCMAMaK ^ J
^^^^P I    mm
it., l-easlsmwesaaise^isw • _ r. *$**
, ,. . 1 ni **• *Ne**aloo
L1UU0KS AN!»' CIOARS.
•art ri-AABitt.
111:1 Qorwnmenl Btreet,
VICTOBIA. B. 0.
raft.tr.t ... 1 a ..... • .   ...... ia
(A, M.4.,., ..  la.  ...» aaVa.a, B.a.r.aaA
,  a a.  ... t..  , ...
nil rttti.  a, ,. ..  , 1, . ., r.rit. M a. »•
■ktB , .-.,....... 1.1. «...  .1 . .
........  a.
•1,,,|~.| II .aAld la a akaaW, And Ml
ir.aln. raaMr.-«atd l«1aainait ar.!*
tovaarauaaad .kltalt-a* It )•"■
nuMltrallkrnU a-*'kttaB oi-dlr la
■sidle- I aa«a l**»*» |**r ■»*»»■
L uu*ki lu laa Mai kae* IX* ——•
§W
GET A FLAG
1*-. i-a-nk*"'
B/iKERS
BAKER
I
«...l
*tl
ton into
SCHOOLHOUSB
over
enmi
at-
) 'S
f 11
11
Oaa
mm
ISr*"
a«a
•■*
m «.... ***,.. 1 1. ,,.i,,t ,*.. ■ atikHaa
walSr* »a**-»--a**H* •*» »*■ "•«..•«•**
■4*..**tal, **** » rr a. 0 •*«****••.</r%f«a 1
a'-- ■-■' IO* naaalalaai" ••  1 •« i»»
'i iM**ti ••*  »  r*'»* ■'" ' '■••■•-»   »
M
It
law s
l.i* 1
4)4 t
•II
. . ...
■
USD MlUral HOT
■
BAKERY    A. tMn-a-»iiiiiiei.ial lr<-i«lit i.u.-- on Siovcs Ranges, nc.
j .in-l.k I*  ul. ft.>.| i.ktiit im- |.'i i. ui ..11  uul .tltt-r  l.iitu.tfi
' lllli. inlrmtin)! Inner-, irould Cotlsull tin ir la *t iin.n-slaliy but
Kre*li Ho'it.l. I'lif*. dkea, ii  a on. i ""
Fruits 111.I faiulira. QORBETT & CUFF,
Che empire
»aa .w-ve -la afcai* ta swr ,<•* ■**. ia*a tanr* •»■«*•-
mt aatatt-l'SO « %**mimm+ «*aiar*# mtmU m
aorararaaif *4 iSa'aitw. Vat it* it-Wi-fn-
n' m tr**m aal i**ia at tl* l*HWua*aai aaw-
mmm '*' t* -4AMm*4 V| •n**a a- ».*.-•» * a*
a»**_aaia*a*l   ♦ I a*-1 «»*»• "f t«0 OOrOOO
CANADIAN  FLAG
"__5«|i*
tfmmmlm *ft -rt-tt-watek*"* l*-***« ft
•kiKinii shim icfiian
Cfirnnrvnti Hlrrrl
4r.it re«ei*e4  a •***,* tnni^t***«*f>**i of McCLARvS
aa H'tm aaa-ata.Br * pn*- •-
• ••wiirsiaa  i* tsatit n-*.--,**  tt* tmm
0***>r *r%M< 1* ta* ih**,,* *»• *>ae>i --- ra*e
a aaaiaNai Oaa *•*! ian **V i*,******** •** **a
al*j»llt In raa* a*"at**»a H «X"i%»**l •"***.
*""  I 4wii ratei*e«  a *-*»-.—-B-   - -
TEUtim hotel STOVES. IHSES- HOT-AIR FURNACES
r^^^^a-tesareml-rtaas. W 1 WW "onWI "cee w
l*«a *v*d th'  (■ I I   »*h
1 o mn**ai r** »
" 11** »*#*> **n**
— . .. .... . ....... - ***** ■- —*■ ■—■—■.—.—-.. I •* ■a»tlO**Bft***l *«* a *-i
fiBBallEgTOlniBw'r"" r.o. Mm.
|kttt al*
lad Ita, h la* m*M	
BUtr.Hn.tn
So tk* tartl Banrwu Carta J'*a ar
rit«4 llamaUllaBd ta. laaalaal
I |na.aalnmaI«la»rTn*fktakkiu
Mtnaet. km ta tail u kema. wmWmt
1 aaa aad a .--adMtaO. kMr» ««i
.tval kit. tkal errulBl, taiaUd k»i-
j ma tk. ItadBaa* aad ^*^Ur af al
' Bitat iB.taal, n**ft  Un  au_»
Xrrkkall
WWtt4.AirktaMkfc_dt*iUtul.
BTUtWnalBAa.BlalnB>l.lkA,k-<kt-d_
dtat-Hrik. aaa-a, at. at kt. *M,
b,lak».»|t-ai«aaBkl Jwanl. a.,1 a*
Btr-dlt .. atatkad t. kr. laWtaa Ifcal
IM ■nlMBB ratld Bat k.fcfBdwi.i.4
Wla. raaaa, Al—d krr aarfa kr*
s__t^lta*mti*sM tttaantn*
lain atrial rk.aaa»Mil laa da-aai I
bat ika •I'I*. Ud, nam I I far
Maf. aaa. <*!» aakL -l_Mr. |i-a
kaia M a at>i..l ika afar.. I IktBt *
CarkrJatai i.l*wl latfca, aa,,,Eaa|
lie I.l r*.*,t*--l l-MBa. -I Wttta frrA.
kt. .a*. 1 lar. ttaidiAina taa. k. t-a, a..
liAat t*<aalaa| .1.,. b.1 k-nt ka traalrd
.. I . <-,, 1. .. lha |" I BatlU I'M
I tftrBtaati-Aantka-ln-mkiaariatkaM
dim.
— bt" ka fcad aakL
■«. AW oAdad aad
* t^kaat ^tk ka, U
I •  .11.  ,  f..   a  fiat
.-• .  k ....',t   .'..
*. I Bf *4 -  la-i-a *
,aa kr -a* •-' ■-   I
-' I .1  kr ja.-al *,- '
lilt al *• I, -iia  Ikat
-ir**l Itw-Bd, An tat*
una, kb war-, si a,, Ur*.k» arid
BBd .taa .-Bark HBj*, raid, Btafl-I
tba trmtk-na. .ka kaard ll La Ikr,
rmaartad aarnAa* ifctn—tlta. ITaal
*4d Int, kaa |al*a wt ttaaa, tadlt.
aa*. *ArA-.k*A» aiaat a»a* *u
BAt I a ■!* j. ta Ik* ratran lar.1. f* If,
BMBaaaarr '
Bat V trlr duka darllwa I. (da, aata.
*^. -aatka| r-AAM |*«1 * I* MB. ka M-kt*
ki* raad.tB.1  llr .*«t ta I—t raad kkkd
• *i. aad IV. ...»tan*, atari
■ t *•  m Mr Os taa*,'a
It* aa. .-,,,*.-.I aa kv lar*. *a*t
aad .*. ailt.-al ,A-ar llr raafl, r—iU
IrA arM-rl It II.I k* raatlird ta,
ii* raiatn-larik-. t.i-1.
iBa-rd a. a... u. . *. tk* .Mr wa.M
■arri, I.r all*, all' Ka khiaIbI,
tkal ttaat.-a- aad Ikraa etdd ajfArartl.
Id*. **** A* atldawtaal rr-alitkaj a. *a*
,-ul-1 *t|r.tfa.r; aatd Ika. tatk-t k.
Ikr aaiABt*. Ikat *.4a*,aaa'.;l k< Ik*
ata*. lllll* tllk-1. Ik* 'a-1 1-AlUial
tk.l .«.*.! Utdaaad tt.aa,.H data. -
Una .»*- tkr matBaa. tlad .4 <►"*
<t-«i ira-AUrtir. aal mIIuib
 tUlaatkiilL UtthalMUM
TUT tawaak, ttlH Lw.ar.aBd rtal
aa tart, a*er***a win, ,aaak\ I u.
•am. «aa at* rxl-alal Inaa dauia*
a*.
-Can.* wd Mr. AnktaLI uw da, i.
ktait*.-arte 4a nm Iktal la*. I.
Iwutia*. tatrtiaa aaaauu. bbawm
aakuai * S*f*aL taaT
•I ita.1 baa. Mr. AnklaM. Ha.
■a______
-kla.. Watkark *
J.to-
• iinai  Ikauklfil aaT"-»aa<knai"
i etait ttaat aseonfd takofooocknail HMh
|Ttadid(|aiJu*aW«1a,knatarr- dr
irit.-dt. Wtlal atnta. latfir
imuj.dalmklukaltwnaa
•Wktnawlll <M*aa _• karrtd
™a /.dan |.»i Haaa***.* all la*
•kk.. -triaw ftm kaa* Hat-art Un*
i* la*r wttbl eaaakto aa la* tttaal
Baaa*"
-«V*B. tTara. HaaU aahu'W
aaaaar-l aiaat kBBa*A-*kllf. **U. MB
Ural .. an* alut*. I mt*t k. W auk
tattkt-4.  tA-B la-B lara I** taat* IBME
ul-wd a*- k. Uaakal-lt aaa,
aaaiaa. aa IN. klnaatri
•nik.«.i tali** I • a, am-auad,
m taaa. I lati a.' *~*—
*•*. krW*. a A.-dt-d aaw.
BJ *nal-4 .—..-a > laa-a-t-BtJaa -a
'  -.aMpA.k.1., adt-aa-A
•VVH'.
w im1i*i**"4 i
|enasaO>lBa aaw la this Otty
PORTaVBI-*E
SIM WOODCUTTER
w '*■*• ***•!•»•• '• —** j*iii|aMisi a* M^tt
Wood-Sawing.
".a  '  . "   .''."
J.J. AR MOOR.
TIME TABLE
8tr. ROBT.UlS-iMiJlR
•a aoaOiai ata-*-*
I IhlitlXt  Ml i *  Mill****
una
V-«  H tt!-   ■
'■'Mrt'if*
• i '<mm
'
S anatW) 1* -*JWh*«I« * * f, SB
11 aMBB.
•ai  *A -.
a**. •***-*>»  w \ •*»**>•*«
r-'*m t.-i'MawMb a •**** ♦nines  *4t*w«i
|*oi,(rtanalt-a*n.tOETa
in-tllitr.
ttu* *» tk  tW* -*! Ik* *l**JNet4* «*■ aCllatC
aJTal mm •****« i*. I Oo Vr-*** ■*■*%»
, , mam* **-*f tb*
mm**** *t tl- 4***te*iktev *M *taw
mmmm m -■•a j- *—
■NMlkanofKeeo*  r*a* nmaaa tbe
tm. aUr*e1i*-'«l*ii*'" tb* ammu** 4
I H  %
|ii»nacal ***f ■ l*-***kya
IB***'* K- «,■ ll.^*n  Vaaorw*.*, b
i ••I'*** .• law mm. •■-
TUT. MlHSMMi  l.l.lH.l'.li  M'.W  MT.STMINSTI'I!  I'lll'l'lsll  COIA'MBIA  'l'i't'.Sli.\V  MOKNINll, .lANTAUY  I.T
II
Tor 10 days only, commencing Monday. Jan. 12
GREAT REDUCTIONS IK PRICES. NO RESERVE This sPace
UppMlltCPl MM
Columbia St,  Now
Wr -luiiiii' iv
DEPOT HOTEL
THE LEittLDINC* DRY OOOLOS HOUeii
MASONll!
BLOCK
&
III.-1,1 i-.- '., , iiilMiili.MlnS.  i II Mil, I-..-I mi lull Mil'l-'.ll HA I. Al't'tlllH
IKll In noun
P. O. B.1 I ,--' D I'lATJ. P.ttQF'K.*
QUEEK'S  HOTEL.
rOl.l'MltlA ST.    -    •    NKW \\'I.S'..MINST.'ll.
For Mens' and Boys'    m,
tosh and Rubber Coat E
MCMC OIL COATS AND PINTS, RUBBER HIls
BltNO   AND LEGGINGS. AND UMBRELLAS
NU
NEWS ni' THE C1T.
Ni w A i
v    i  -
LOCAL IIHI-V! i I  ■
II. '
.   -i.  ,.'.  - ■ It' ■  1
on Bad poge
CITY COUNCIL i i  \ '    Miym duHnfl tkr
. ■ ,  f Mayi  II  -  ii ■• ■ ik<
/'t  A.   j
M..
Sti  itr. that iiiimutiitii
v .  -    ir.Wi  r,H   , i if .1 •
..  ■ nil
ll  Mn -i iilii|  truiu
'
L, J, Cole & Co,
REAL ESTATE.
■
11... i >
-i ., f   Ht,,,]
W. J. CLENCROSS, Prop.
; Try J.  E. PHILLIPS fl,
i nluiiiliiii Street, New Woitmirater, \^<
V  .  .  .   ■ A'.
j
I  -
1
.1.-
i j
BH A-**! ..,
II
'
I
1 ■
1
. cikkkraB, Steal
,  IL....  !.», .  I
Dominion Building
Sc Loan Absoo'h.
t  ' ,'..,,I Capital, • 15,0 ■
I: tt lilf, II Mi  ,,
, Croft & Malletti
Financial and Insurance Brokers.
agents FOR THE remington standard typewrite
tiOITXG K JXI-JLN8
MAN.IUBI
.  Colonial ltl.trlt. Vt.l.ii la. B.C.
OFFICES . MiiHimlt! Blonk. N.-w W.-atuiluati-r. B.C,
S.
• tine oitl.
tkrro rlblH
£. T. Hackiniosh & i o.
Columbia  Snoot.
Bank Montreal
! cirtTAta .:: 1*1-1 an  •  IU*»\txo
A Savings'  Bank
a. V
JX
^
^%
<Y
LIVERPOOl _
ca
i
K
U<S>
m
TOWNSITE
\\ ii.i  III  l'i '  I D ON llll  MARK1 l "'■
WEDNES:..At. JANUARY HI
>,.
Department
.... ••nritcll.a with
thll Brjnth
tatotst Mntl ii Curb tea
GEO D. BRYMNER,
, ltd    **! la*.
\
X
\
*k
Ko
t
.
Tt. *raa< 4.M.UUS.
'
■
-
PLEISE HIE NOTICE.
CHEAPSIDE TRAIL,
'
IWIOOtt MD t'Mr S.
SIR,
'
'   I
■
,  if **li h)
IJ
I, • til fo, |trrvimn to thai day mi! ■**'
.11  | *,ll  I  .t"l  |l " s    I l|l  till   |ll|lll»llt|.
im.   .1 ll be advanced ai.1* per cent.   IJ
W00DS&P0LLE1 \
MM
Ratal Eetata Broktars. Convey nurrr*  k
and Notoriaa Poblio. '_,
•'."on-.V-ti!";   COLUMBIA ANI1 McKKNZlK. I'::* *
SHIRLEY & HOT 8
—   UBAIaBUC in -a
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goc
1
PLUMBING, G.ASFITT1NG
,\ll kimls nf Tinsmith Work.
%»it •**,•■ • ilaTSH I', kea I
rtw "a;
»
« H i
-1 al th* \
- . M
■  ■  ■
i. II
The latter
re  than ,"
M.A.MiPiAE
i'i rf.<
talk** ,a moretlrg. ■
-
"Thi  ■ Ippnr'l
ufi Proclaim tin
Mini." Ul Bard is
rij-hi   Therefor,
itiU  lrt.it,  H.A.nlCltuC
-srnm*mmm*mmm*wmmm
ttiatiisHio -utt
OHKINSONiCo
ut n iir.iis.
w.-t  ^r-Mr***.  i**a fmm*%*4 mmt*  at*
a* it*** it a
rwmn tntimip  in *\il stin*!-** ••!  I in-nntli worn.
KDIinUnUG  17    \nothcr  car load of the  o
JAMB. ID COPP STOVFaSjuatrcccivd
MARY STREET, JUST ABOVE PO
mi\m£m$*7mV&
\
ii   i *  •.  a**ti "* I IVTr  »K
I   -,...•..*    ■. ta  .   » aaw ai
o i ltfl« 0 '***
Get Yoor Meal L« T
H..EM.
!t.  -
'in-ral Machinist k BLwx
gm, *B*a*  tt.ta ' - ■-' ■  *■* •'
HORSE SHOEING A SPECIALS
at   |it-|t.ir*  -Al'lt'l- t\» BA>->>\* ll EM I E< II III I"
I'I. II Hi l\ til k|\l« »' *»'
a.... ..llin ti Mitrhin..., aapalred.
■ aad Vegetables    ssm D0NlT.s,^..aiat.^
• MANAHAN PURCHASE
.    IVI i_____» VOIIR
If.irtU fOSStllt PRICES   i-'ront     ii. fc»                   TWWn
RAND BROS
aasasB«kBBaaiBS~a»nk»aa    bsbsbbsbbbbb«_«b__—b
Real Estate
MONEY to LOAN
Holiday Goods
ihruugh the Fim >.ktii.*iai
I Campbell & Andersc
j-rou,
W« li.t>- mm III- ll. -I ,\^-A*ltn<-til ami Swell -1 I ■■
 i.tti.lis i HINA LAMPS, u. .ni thr i lit
ROYAL CITY MARKK
Wholcaxl
J. EeichenlDacli
.im
FHONT 8THEET.m*«l lo V-anrn, Fi.hSta.**'
\>r*i*- ii ,,
I h.vf ]nai H.lili'tl to my
Il,.aa*ra-t»k1 V,ft*.r,i.- ■ m^m^mim
r.linllnrr Hltirlt Ihf B.«t
Ik* llrara
OFFICES AT
NEW WESTWINSTER, B. C,
^_.:*-.- —BS BBIli «1BMBWaBIB————
P.PEEBLES3"■ VANCOUVER, B.C., AND LONDON, EN6. •' <>'  -»
■•Uotloa  ol  Window
, 8hw.|p« In patlrtn ami aa-
a.iiiini'nl Irttiii !l tttltl. 11 In
wltltti aitlil will ".ll . lr.n|i
OPPENHEIIVIER BROS.
COMMISSION MERGHAH
lltl|A*ft. r. .,m| Wilt it vtlr I h il. t. lit
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos
100-102*104 Powell St.
Vancouver, 1*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353949/manifest

Comment

Related Items