BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 14, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353948.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353948.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353948-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353948-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353948-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353948-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353948-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353948-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353948-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353948.ris

Full Text

 W.J. WALKER & CO.
ill, BTffl B8BIIS
.,i w WKHTMINUTEII -HP
*W^
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
****m
W, J. WALKER & CO.
OtTT Itlll,TO.1 ltitm.7 HO
*W WHTn.MTM
N._jMiiBnm»u
NKW  WKSTMINSTKIt.  IIIUTISII  ('(II.I'MIIIA.TI'ICSIIAV  MOIINlNli.  Al'llII. II,  IMIII.
WU. IIAII.MIL 1 CO., PEOPaiETOBS
Oast Your Eye on
SAPPERTON
I nl S, BEAyTIFULLY SIT-
UATED AND COMMAND-
INC AN EXCELLENT VIEW
ROM i"". TO $ioo, HALF
, VSH, BALANCE IN A
\ I VR.AT 8 PERCENT.
S T. MACKINTOSH & Co
i.tiMM. III.iii'K    M'LiV Wl SI MINS I IK. II. (,'
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
,1,1 al III I 1.11,1  UWII -t 1,1 llll'. |)|  H.l. ||. 1111,11 III-  ml'
t  llll  tin I'llllUITl.t ' u. i.Ill> nl I
LENNIE
UPPER
Reul Estate
Till'. I.K.thlMi
DRUGGISTS
oeneral aoents.   Patent Medicines
DRUGS
1*1.1 on
lurfilni llToou
j 1110 loll on Trittwif, Jul ouUldi rlti
Huit.li \\.-ttiuiii*i..i,  |{uiitlii|doii mil  PERFUMES
Vnrin.il lui. i tn-ij., ■'-
iimi*. i'i.-«u.. ii.tiu,.*and iiii.. To'llnt Artlolna  tstr
I 1,11* hit.uaii.a, |t,.,u Cut -I  Iha.k.    ' °  }^* Wr"^''"»* HCa
I1.,It fit
! II UH HUN M ,  m.ai: . m.i miii
s Macpherson
FOR SALE.
i mum iii.ii iiii n.i -iii iii.ii n Btl,-__,_-_
•t I,.., ,,tt.t,.i.u,,,,.i.i,,,.   ai l nAmpAn
in.i .mi nt. ti -. .1.,, it.... .mi iv IIIIIIInIIII
ii 1  •> r, -,..,!•.,. , V* 1 11 V/ III OV 11
.m liBltl il .Itlt III [bl.a lai.'.. *™ •B1V.1.MV11
•l.l.tl'lltiM  II
SIllllT 11111,1.  till MUSI K    IIM-ln,
1
1
K .
IDftb
IRKS iitt|,'ovtiil .till Un-
«.lt>.
ran
opery in all parti     ,,
nun tii.t.ii.i
i im -
- ■■! Il«n i .  aaal 1.'   . I
.
SOUTH WEST-  ,.,,,„., ..it Lira
|.Nil ILK    'I  atrllll' llltliCf t I, „a
*  to 2 i-a
'.,-1  A.l.ltl mil  to
ttlt.l ■•  -ti.iili-ii t.
KVANCERS»FINANCIAL AGENTS
• *n. *
i . ..... i. i/    i* .i a*, a*.
HOODS. Ar. OAMBLE. New We.Ualn.tt-r. B.C.
il. .1
itiiirisii i.niN
| „   ,    -a,    I  IHU  I  IMI    1*1"
u oinokers  \umm
nviimu  ,-•;.,.  inKNI{V LER
ii.ti* mt\i
.Miiniilnliiroi
-.a-^'UBJHS&iCO
**   a   4   a   a   I   I   .   a   .
itaaaaaaa.t
OWAT & D
TURNER
Real Estate
nuK'uwniniMDiKim
Tho foltowiujc Fni|n ily hnn uow biwu
plMtitl mi till* lUHlltl 1
inr tt. i.ani i- ll
' . ■ .,t«..,!r
SECTION a©
|l,  .*l*|r|  la, it
U»*** HalMIni l**di utt
1
I    *
MOWAT & T>
TURNEli
Alt ******** •>
»,%< m m********
• 4i**W\W-.**
*'*•■*'*'*'*'*'*>*'*'*
DRUGGISTS
wm*
'l*l%.;\*r*\*
E.H.PORT&CO.
Kut-irionorn lo F. O. STRICKLAND
M» It | M if \\
IESTROYED RY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
AMD
MANUFACTURERS' AOTS
111 Im-ni*-*.
M*Mlll  *-|.*1illa|M-rf
L -A. X H -A. 2t£
ESTATE
kaMM,OrtMt.  Bivlt."| *.**, h».al.'»ll. elit.lal   tM t'ta-
att, at.il tw*. ,*..ag* ,1-t Iravaaatt  Tt*. ,» lit. ,-aairaail tfl lh*
j -T— 1^  P"  A   l™\ O ^**A *******   *,**"',****7i0*"< **'*"*  <**' * t-*l •*"••»
' \m 615 FRONT ST., WESTMINSTER
- - •
M.n.lM.it. . I'li.iti. «,U . I.
urn
FOR 2110 EACH
■ ■ **A***
ON  EASY TEHMM
B. Mackenzie & Co. __
' 1-0-8  Gonornl Agents  60? C0LUI8IA SI •"■
fINEIEAt&COffEES
GROCER
J.D.BAE
GROCER
l 111 I" *.ll.l.a
fill, till.
1
*a*y ****** a
r mnt n aii.i-.iiin ai irkh
r n mi an Am****
'UEENSTOWN, B.C. H.G.ROSStfcCO.
Pi  <■
""V'j'li.
klimbt** ***** raw-** ft
P M.WATSON * co
REAL ESTATE BRORERS
aa|l llllll  -llll 1
-t*~   AOKNT3
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
aillVTHIIB AID ■ *.»•.* i * «•—•-.-• ■ -..-.
Pjaniliitnwnna  ,,„,„, ,«,„,,	
2 EVERYTHING!!
» *t  • i- - ■■  i •* i.
It**!****!"******! ' - ***** t*  *
a*4T* • -  * **■
BARON HE WORMS
Bays  llin  Newfomiiilniul  Dnl-|fat.>i
Will K.'if.v.- Evory
Chaina
TO I'UU.Y BTATB TIU.TR OLAiJIfl
Tttrnbla Dl«i-lo*uru* Ra|ar(ltii|{ Cap-
tain Van..7, a Oelabralmt
Ei ml i all mini
I'lll-  NUW  I.AhiiK  l.QMM!saiON
Ttia Ltvariioiil  "Mar"  Ptuituli ilia
-Vallum uf tli*, Mi't. 1..ui1.'
Hhi|' Canal.
lai.Mi.iV April II Itir.i. llai.ri *li*
Uitim* I'.i'ii,. », H |.*' ,t, .it t!,. 1 -.
lunial ..Til* a* wu  u,i«n i< w.*<|  t..)aT  In
rapreara tothnrtill uf ina delegate*
• In. ||f tOprHeal NlWfOUtdUad * |f|ei
am ti. befaia tbe ll'iuif tlevuraanal
Tbi< i'ii-.11 *t*iaii ii.it ipHblni I'll b tti
Utt,I Kn'ii*f..i.i. thf .til.'iilil *nrri-tarr.
11.4 blnaelf, bieoiiM ware tbi Mt
***** nl * "triltai. iad i.a
•ali.fai tn,>   I.-, .'iilifii    Tt*  ...!..!.ui
uBt.a bail arrai.itHl (nr a (nil ■!■ M
Mtartaiatl thepotnliil lewi  \,nf'*
1inn.ai.il ,'ti.rjrfai'llttt nnultl la. affuniH.
■ Ml  H.a .t.-lai:*!.-* a.'ul'l i,.■■
iii'.ini|.uit. u(. Iiwutrai tlm l«..i,i
Saii.t.ttrj bad daridetl lbil IbedelegatN
..unii imt *i-|H'it in wnoa
t.at nf tba itm..- ni umaMaii tmt ib*i
tiiiibi a|t|-*ir tbara bf reaaial II ibu
Bbaeeta avail tfawa Im «f ibat arlfU*
*({*•   llii*  VU  In  ••'"Ivllitia wiib  a
■al ***iaiiiiii.***i prandial Ait*tn|.it
bail baaa madi la niiiala Uba UlwatMa
lbil  Ibb an in.mii  fi.'W  l-at* ■-»   ii
1**1*1,.a before itu n— aai adn
criuitiiiiuii ifiluii ib* N*«
■ It a'.J  MMUM  flatnlatill  bid  b***l,
ettad. ban.* > na* aberedekfil  ihad
*■ i|<la* *t*-l Mn t-iawlmitttti il VMM
be tt.Ktitl Ibal ll*.*"-' ••*• tl!tl»ia*l ai*au
tialli  truw tbat uf ,SV»(„ui.dlan*l  li
* i in i.a,lt.i,f liifltaat. * ti.l 1*
yutnr  *4 Iba uluil  |'|a-ia|rtil, but  Iba
la, 1 ia- tin- a|t|«'iiiii'** h* oaaaafl aai
..,'.,'■".
Magatei aaaM ******** taaaana tal*
Marion wrtbad  Tin wwaplalaaaii'
'■  tta  aim tt Bji.tr  ttfla*. ttta*!>
11. v. |.,| -I,,, ,(l, .*-<tt,ml tamlitar •lib
. - . • idata nt tb* liitit.i.
1'arlianit-nt   l  ■   »• m ***   '' *
I l„M, .   *.i-l„ittti   ■   fcrl*  i-ala   laitia
tf  lu  U
»i*ii.-l aw 1, ' tbemetael
*-lt.i*iiiii'*t.i Mnt a* ra i» 1- *
. a.) ■__.(.  It  i»M  *****  <>•
Ibta! ib*  ■•-t-i  •'.*.. tb** ratii.
■mr   thn b I    .  -
■ *t . .. uat bnarh -i Ibi i
laal It Iba lalU IM|atltat.t Iii'i *•*■■*'
aati-ni  li «ili be ImiuMlbb, *h* *****
4"i*i*tti* raaalaidia ■ > tbe * im
- iM •• fmatba ii**it| atlb
■ ■
mlt I amn aad a
at* a«rti ran
\ aarraal »•*. ban ***
*i*r*t ,4 1 a|*iatn l^lmund 11  '
It N . la.b.'-Mii'i.-niieiitt l*iiii*arni I.a
. 1 'him at pm * *
• ,-t  f-i imni'.ial i-wif*.*  I-  <
.   u.  **.,*,   an   ,a.w U.-4   »*l
*tti-*am. Vtifb-H ai ibat Um* gti  .
MM*  I •    I    a I .ir.
... ....
************
\ \*H*r*,.*mt *********** tbit  be ***»
I in tbt* mailaeai
• •   it-t.l  .totit.il  atllt.lla. a  mac*
j irat* an4 a *******  I
I l\nial) iwuntu  Tba aiani «>■* b 1
Ml    *  " ■ • .* -•' "  i-IM.  I 4 i*t nn
..,,-*
It   •*, Hiff] \. it*   lln a
i ban in lltlai - lla".*
iai*  v.t.t  ...  •
Mini  ■ •  11
UtalHl At*,*  1**1  Uttiunn   II'   •»
j intirwl raptltn  In tba nat|  aad ht*
aa.*.. 1 in ibf 1 nm* and <n tb* i*A***
H  • ilm ibiinua *4 tb*
aaaH*r *a*^»"**i« I*r  U*!*i*a. j.t*l«**«f
• ■■• tm Ahtmm* end Iba* bi**'
bian'it* ***A a ****** ut ib* \*,****» 1
*.*■*mA   tap* \r,*i a t In |«l-'iia*'t
Inrniaib lltfhintbtiataitc 1* *******
ate4***lm****tr4**'i- ••• ** *** *
*mi*m «4 -T***A4*t** ******* * lad I '
ue  Un r-mrdi)**** *k* b
..    -. alt
lb*Tran*tnal"  I
aaf h a Lii-rai m Tat** *4 II****** R**
b*til *****. land Mnna iad t*t«*m *4
lb* wanniMt *"*******,* II* n ilm a
******* 1* lb* liaiaimr*  *U% lb*
* ud *.,*!ft>llah *ed *** Hai »
Utmal 1 Inh. Ill* **t*ia n ttbUnin.
t 1   .. ha baaetitnl |4k*.
t<* ntiiet* in* until*
tb*N'*et1hiltM ni tbai b*i*d*
, Maa t». pnmtp******* -t *•
tba nn*«i l*nant*
rm n»rnt»iMit,'*
In lb* llwn**nl 1«aa»nn* l-a»*i  lb*
» 1 fi |.|
Wliti
I
t  I.Mil-  '.
■ aaeurrlni *
»'tliim un
Mllevitbii
Ivithire. I'« gen
 Iitbilarerobblni.
rini, tiiiiiiiiiK wuiiifi,
l.la»i.'« of airiii'iii.-i.
■t"  .il ii|*iKi-.l iti
I iilliiiiiiin* ..|.i.r_ti,.ii.
,,( dMlrncil 11. Hu*  Tl,. |,i„m
Dlirl.i   df   March   titii.   anld, '
■iii.' ttniratniBl  ol  ' bill bu di
UrmtDH .niiiiii.  an until ol 10,000
Itroog at Tirnnri, ami in it tu eorpi I
' t 1,-1 -1 ttt,]. ti an uoa wattir-rd
and nlilet uaiblol 1,000 itCatjuiiabo
Tl<>- ititariiiinitii'ii tu man Ihi* ami)
■*** It*. l,i.) Mll.i.-ijlinit i„ llm
fill ..I l*jjul.|l|*. lha iliiUt'i*
■ Imil ll„. ...lill, ,„atl |)ui 1., Ilia
r*t..|iill„ii   i.   ipptlllng,   i*   will
i.-- "I- it..i ii..in tb* dlflen"i reparti
< III  -tin. li U lriuilaia.1 tt..in
". ••in..ml tit  l.liua i.f Man h
i in. 1.1,,.... 4i,. i4Hi|,i,   | heilai-B
iblp I'arii'nt -ui, irrlved raitardii
Iron tin. Hiuiii, in.tuiti,t: tm retaien*, ol
... itiia   Xbaj  in
- "an itui ..iii i iad u
tUi ban I- bliei to ladfi thai bin
been iDaarnd to reanli n Ihi abartu
■  !|■ ■ ■  i i npaay  M
Kl laiierul the Uuelb
Dmeaa tbmpaaf (tha caltaa liadlai
dial,', im opened * mbwrlptlea Im.
Iii-nlini li alth 11,000, li, urdll tu IHbl
■ t'l a.- tiuii th* in
• '*■  wm -t,..» a t.it.iU.ma 0|'ir«''
Awaiting Raanlta.
-tVamii t  ijnii it  H Ma („,
ni Baeratan lilain*
ha* li"l |at nplbd 10 l'r.-ni!.-r  lt<i.|ini\
Illt ll'Ha. aill.. I  E.l  1. Ii.tltut.f t„  Irllrf
li '* m.i.t.i...i imi ituint* u uralilai
lha  ra.t.li  uf  Ihi* liitt>»il|aii,iii ran in
pnereea b) lb t ilial Utati * Dtttrb t
ii s.-a orbai • bafora t.i am
fun,* hi. rapt)  it.;. ir|.,n bai wt
alii ihedeaariBMbl ••( lu**
I,..
aavaan miatA duo
I.-, irnataua 1 '*    HI    •  '
N«t* V..ik .lia*) al l.illi. tu
CANADIAN  NKW a
Or*  -Haitian ta Bl*an **a  at*,
mi • taia Blaelaf e ■ .i,
tViiatnta  v t  uieeawat
irlMd balar*n  thai'  I*  11
a   |   I. ttjfUfllt
tV  tb"  iHthttiliata  a||»|,ii,.t,   „f  iba
Hearb Braarbee *.f th* r**i n, tb*
I  tili.tlUt.at
I- •  S  then 1*1 lli  i • ,
i  I* It nt*i..iiiii|.| ivimil*.tbufiieta.
-  renatia * ****** ul
• it luwpan-}
imbrtahna * lib thai  I* I; i.*i.,*t.|«
*  ih \\ti.„i.
I»t'rti*. •* -, ***** uu,
tmi- n ivnaa mi
Mi, til, bi* ***„ |••**,* ia\***A a* At**4
*■
a ..iiniti m tat mi
Mmmuui  l,*  II   Itr«at*r ■••
it.iaanaeiniind ••
mail I wii***- i *.f ***4*** ***** (mind. «*t
tbaa. abaaae*heeaaaaMeaUttf m ***
* * \ iiutitii ib* nintar
r . **,:\ ... anal -r «i....  *****■**■*-**.**
i *.< llata! t.,i-  (a **■*-!
lb******** |
-
-
ht-aabr, and u u ««aiaiau**d
Ikll  b*  la  mtaVx*****
•   ,**•*.■■
No Noldm' Kiel.
Kaa PaiarvMn l|«fl u  i*i***id**ii
1   ... t v*,m
tmmt it*. * 11   lot Um m**
b   e M  * ***
.*ia ibat ib*i* art*
}*,** It* agitata at tba ******** *W*. a**A
n*d tat, aa Mated, and tbat ih-rit  m*n
a**» .wt ym*" l**' "t* bH d
Bnraaat'e Will
Itnti-nriaiata Chat   ** i
•tiMibftet*!*. 1 Ibrnne, *•• ml
..I .-a . «>*.| iitefaeetal
•   *< - .f tb* |t*-at  *****
-
• *■■*** ind a
•» "  * e^anli ai*
' i*UHt*-* and  In paHK
huUlatbai
•|- ban- Will MM
vt-nn* \i*** u  A »n*t lrw*ib*
*a*|ala*j  id lb* lattialal* i***an«n«*
i*aa»ai*ii*-. matnai  lb*
CITY COUNCIL
Tin* Btija-ort of th. Karkat Commit-
ti.ti  Dim*..-.  Ciiiiai,|,-t il'!.-
DImuhIob
1'ROM  VAR1KI)  POINTS or VI1.W
Llttdll  mid  City  Hitil  B'ninifa  na
Nuiim.l aa lliu Pavanta
Iltaa.
A MOTION Kt RAILWAY HKLAY8
Savaral  Aldarman  Oo  KIat*Funt«d
***** .in.i tin* Huyur'a Iiidnm-
iiity  By-Law,
'Itui refiilar veekli neetlii uf tb*
Ihnnl uf Alder iai * u biW lail * i iatn|
,.  n,f i ii, llilln I o'clock  I'r.-m,
Vlu,*-Mil„it *mi. iii Hi- '-li-ir. ildv
U..-1I Heotiltir, Btueblr. Ihlh * **■ tt,
Keaaadfi Olfford. latltben, theai iad
Walker.
. 111,1,1 Ml Hint.
Tnm ih- aalit varitiea|laaar, ■«
n..- fm irjib * ..I  at|..t«, lb   Rl -i."
iiidib-ili aitli later.
,,.,1.11,in..,, J.iliu.i,,..  -.
lb* Hfi v t*i* * paev. iiktai Iur tka j Irawbirkiu Uarket **-,
um  uf  yuiH-u*.  i'lil.  -m   Mn   „4,    f„,  ,(  |u  t^ing  ,,„  n
Q raa ted
Tt*m ih* Hrttbh rulunihi* Dbtrtti
T* i-erifli  i'"l  tbllver) '  'uiMi'i. I'm-
ii.il. i*kim tlm tin'    iraei *
t,.it in * 1.. ii,..1 repmeatatlrei li*
f*rn*d i>i a *\*-* iai naaallb ■
.1 itui. ranat-toallart Keen led Wilier
I ihi, J a it Arauiroea. Millug ibit
ibaj   aiaiiiifai'iur*.  Hr**l
.   |  - L   ■  ,   .    i  ■    > ,,.,
tbl  ***"*  *•**  tb* •■**   *'■  *
Had.
■yrwe. ll \ Rda h  *.*   •■ i  H
tl'K*ill). •...'. •  * *
lutein tUart OB lot .' Mti *• '. *ubu  *ai.
Rrfarml tu lli* B *f i «l »  *>  atll
|..ari lu ai I
li-u. W  It Itu.-
wu latei < lb i'i' lah ufcli |
u,lah* im.....'..mm
. . -, I land ..1. i..,.'. i* ii-.i io n..
a«ld»*>ili| thai Ul  IherlrWIi.t  H.r ril,  j 4uil ,-.,«„..
■ Mai tba i lul, illil- * iii.,i..\.
,tMf   Aid ihib-i. ibai i
lb*; ,
*ral *• ,
u Muiiii rorkMp •>( urlMirien in ihe
lockup for thi month oj Uireh. imount*
mu to 111 ■*". in- paid  u.-|."M ii.i..|,i.'.i
Hll,Att ■*
TliaSin-i.t ui.itrui'tlun in-law piiud
llll ii >l rcadiim.
'I'l..* Iinni Av.iiiii. hiii'i.iv. ini'iit I.) law
i.i-  n-.i'l  * ..uiui 11 t.,1  un,|  |iH..i'il  tha
third reidlai
'I'Iik M*)in * indeuatii bj laa »■**
mid t .iniinl imi nut,! tlim* m.i ,-.,m.
imil.-.1  nu a Motion by Aid Viititt.T.
-, aiidad t>> .Mil litiTiitd. tbit tin *>••*■***
| HM  thi  third  raadiiiK, Aid. -MullaTi
■ tii.-n»m.i imltiiiri fi.'i mini Iti
in.,' k-tiiii.'iiii'h miii,it thai thai did
i,..i mn'.' atth ti..- principle of v*,*i,*i *
iiiii) ta the Mat.ir, and thej ill. aipi
.lill) Aid Si'uiillar. a nti..I ii tmt M
i. ..iii ihu '!"■) had ni'i"-' lihihj laa
i  rlhei  iniia mi* ireuied mi tha
 - *n ii. ia ii 'i  \"i  -nuiln
ia* treated  leaii u, altbdna u.a
Watei < "uni,..nm,,.(, UtIiw,
un uuiiM, in,, aaaaar.
11,, it-ian ••! lliii Market i uiumlilaa
wa. ili.-n . ..uiiiiitii.l. ,\ld. IblhW l'i lh*
i-tiair, Aid i'.iiu il....i|lii that llur*
• i* not nt'" l> UH Jut f*l lot * markat.
but um if it ..'uiii be ii'i-i- >'if -t.iiiin.
Ina would u< « uaohil >i.i»i. hm ha
ihonihl un' it ihooM t** hi fl aa Mn
eel |l * mi iu:i Square] ami aal
l.} ti.'ii Rquam,
Aid 1-tilai.raanMl with ihii
Ml..-all 11,.,tlijlil tbal  4.  Ili.-.l i,f
■ im*  uau '•>  »«ii^r  l.fttoa
■<i iai.* tnmld i- u.** i-•!  plare, hm h«
natal] tho mhi tint there iboaM b> ■
. kiiaotll iifa*af,and ■* kh.ii i»
■ ■
Aid hinta*.ii pointad oat thai ■ neai
nan a... u,,,
hill, and ba
ibiuiHlit  llitit-  an  iiii|l*-  hunt  In
latlioaSqaaiafaf 100 iaaiu*wbl >• i>*
iln.'.lhl wuuld ha a iarir *l,.i*ii * !.,,
Hit. farttiHi* dlilrl.l* Im • 1uii| Hum l.i
a
AU Sroallai thoajthl Umi I fUaa
N..'iti,. ***** Tm |iii'i-*'i i a., •* tki
martial nml la* nuda nl(*euitlb • <<
ibe bf Uw woaH aatar paai the i I
mi
Aid • * -a  iu  ft mr uf
Mn aii -*i-.11*. ud umrid ibll  .Mailal
*«iuir* bn wK-i-d i* * rite fur lh* *****
art   a. |4,||  l*liif  t-
n,»rltr*i'  i . -
.1  t. *. n.i  ....
li aUaMotad b> A Canbi iai plaai
fur a imii«*i buii.i .
,VW Stuullat u|>t*OMsl 11,.* u,■■■■ ■•■ '. and
afi.r a.ttn* diwaaabtn Aid imil. aitl*
It*.* hi* uiiili.aii  ai.d tb* n'ltittiHtw* tin*
lob    llarrlttnl
.
Tt*m ll*,.r« Nut-!*, atiii t *
ihm on th* nt) \*
ind tbd
Prwaite-rae \|*K-** *****.**g ibat tb*
Ihieailaai itdawalb n*>a ivianaiitni at
Tlflb *t*nu* h* *lt*nda.1 t., \h** *tgg*n
** Raflu .'iiii  Ur *.,,..) I- lie I tai id
,d Wen* ti n
lr**, *4  M  Itniltih. nktaf f*n i
*nt**atn ebwtf th*i **-•  roll  lam
iad iaa*e
m lar i nmiinaaiKv *4 thn
•*.!*« a'a .* f I Hh *******
..  s,   mad TWrt Weill  K»
ff-ti*;*! tathallaaidal v\ rtn tanaaal
-,i,!,l, \|.i .-.HMt tola. a»*
•1411* tm ib* Inibaini in in*
111'in.rt.a.  ,*m    *    lluWuaw*,  of  1W
IsmlA.  ********  *"'*  *** *  *  i4t-t«
--  \  11  ... nna
Hi  u*iait*d la tb* haaaai
tu*aaitti*» with paver I
I'lvm In    l:  '  ■■ ■  a ***** r
mil 1* ia (rankle* '-i**** ia* mib i-d
i*** .4 Mi, 1-1 aibail ibn *******
imt****** a**tt****m*t****** iba
It*Ubi v***->ib** A uawHl awii'i-r
lb* ditwi.*** td lb* 1 ha»
* ,*d*d 1*. i-i**, ********* ram
»nt*d im i»*a**fd 4t**pp*A
***** 11 HaMlh iald thai ib* uiw  ati*r ib* ire  Ilb-btaMthalbftm
taa «a**M***«,*l'l*ji.d a* -   •' iitittml'M
laHlnilranibbinibietn ell in^ient ; **.*.*, 1,, *******
******** ******* *****  u aaa
t**-**** Ual *t.n Had* a>4 li***  •
******* b* l*pl***ni*d  T*r ,«aan**^wa )
naalf siaaM ***** ******* HI 4**g*
tm* ****** be (totdb -
• 11 in-it «iai*ina
Taw  tb.*a«nttd ***i*i* wa  •** k* at
Htadttad ***a»nitv4 t,**** t* ***4**t
******* tb* a* lion nl lb* «*tabl|ul Iw
1tWtl*Mi*abai!***M*'***'"«*l*din*  ******
Anotb*i fi|bl.o* Ship
Raa iai*..•*. *H'i 11  Tkafaba
IrtM. ****** bam nnnnwattnl lbil Iba
•  teeael Mneianf win be
iradt Im l***rki*t *** April Itil,
«.»*  A,*    >   lh*  tia****  Wli
iad Hn ■ J****pb aill meet tn
•mtm ib< .tttwdiMotttaWbaiat^w*** \_. M i*. i.v*a*<i«*n*nd*.t* 1 *****
m-jdeafnnlLW-Hril'iwnt.-.'
t«ir^n*il*niniw**'e tii****** *n
aa* i«*d. *aaiifc**i**«d mn Hi** *****
*',* mm**n   **!*  aalaai-t»#id  ta,
. it* p.!***  Tban lb* *a*l»*i* **A
• 1. pit**  tamtmt-mi  mm*  a
\ **4  Ibi* ******  lb*  dt*t«1Mi *A lb*
Ibe p*4tr* awl ib*ii ttal****
;  tt***1. ***A  ****** ml 1b* «l|ik*l*  «wt*
.*•****   *******  lli<l>a*bt.  •
I iitawi  t ib* th**** *•
j t*nin*4 i*m*4!**m
rbiirainn *bu«M tu<ni **
M*pii*4 in **k**..»it*iar* lbil datnefa
ba* wat*, dt*n*.ind tbe *iwti*
****** I*, what imwni danM* ahatt he I
,.-i-d  hdlln«lhl*1b«l -
11 1. •■ lam 1 t.. iiaa
|'*t%ab'«'*.*naiitti*> *dh|a-
l-a. I. I.*, «''.'* ******* t*-t«ta*bt«,
i.t tai tmiidii*! mini*! *■* ib* «*aa*t m|
laiiib iraaae **>* l**iitb umi
■■
KcenK li*»n*i, ***»* k-*t*l«|.ia«w
bwiMtnf antvi.it 00 r*dtinbu ind 1 t*i*
mat. i||f-1.   I.r.
Irani. Twrnbwll. *a*in| p**aiii*iaa
in Uf bniMlM aul* nil *m i*******
a**nw* aad 1 bud *ir**i  ui*nl«*l
li«*n ib* oif 1*4*.* ii*i*a#*t rw
Milted tu r>****ni*-*ja«ii*
taw Wllh ***** t* Wi
r*-"*t II l  Twwhfc*!. 4*1la| Ibll b*
nnaat. nb*. ttm* ibn *lif
,i*1**,**ml*»**g*t  ***i**t ***** ** •**
ipc-'tid m ib* t***iiw*tt *4 tin aa*
tin*** nn ibe t*ii» ta*il. end • Ubi*a 1«
hano nbel ertbHi lb* -tewMil lalaeab
taaiatf  K*t*ft<4 tn lb* I
mil** with **.•*• ■
Tb* * bl 1 than eiMHied e «wtna» *»l I
ttu«H*l***t .if tb*i***lt|t,*l nanwt mt
*******  ********** *** **t I * Hi  *
ia* ****** i.mm  Tb* • ■* • •
•liwtHi t** will* and Ibit* *A* Hat
Itt* tbl* hind****** |dawa*l
■Mm
The l*arb innniti-w i*p***4 (bit
tb*di*web**i*w **•* *i **• • !*■•* ••*
*  .-. 1 . }. in *  1 , ■
cwnimrt and i*h*n ***** Tbe **** *****
r**tadbt tn* tit* **********t lb* rrw*
**ni t******n it****4i b*« ***** *******
*y iiw fwanniil** iad *m* **m*mmm*M
wa lb* aaM ainwad* B.*Hd v| *l|«aalf
1*alb lb* |t«wr*d H ********* h* mm ***
******* *m*. bat illi iw la li twadniM
almrllf.  A*b*|d*d
1>* lbtat4olW.nl** I*|*41**I t*««na-
ewnding Mtn**t *4 lb* NMnntor*
•tHtMl*i  Ilrnnrtl* wi*  *'
i*Mpt-*M a  Aadiiaai  «n it 1  1-
- I  J  tiapfawdt**.
I > ■ -tneindbaa  *****.  lie ea.
T.dnl. Ii.ve? ;;  U**t*mt *A ******.
•  "-llll**H,# orli)a
whkbntfut "h ih* ****** *ttit* b*l«***n
thb ii* »"i Vii—i.i bfiaaaaaal
r. «i Wfwualaaiei Juntinn
and Miiuid*. ami i«*i*.***i hm in neb*
lachaftaafMBMUai vttl i*i*tvni the
< drill ita
1  t   .   . t..i iia- nectiaaaf
*.
t.i  ali*d  it., .in
ar**n*kMi to nab* mm ut lb* irala*
lanitil
M..t*d hi Aid iwianltar. «mtad*d hf
Atd K*erf* thai *|*|di**aii** W
11 p l*.-a,ihH*+, tt,.t.ft.n,*iit U1 iml
t.teimtMnaiaiW ***** -»**an
tint td brt I. Mmi-I 11. ft*  lb* p„t,**m nf
*n*bitna ihainnaiatlaaiaaitiMt -*,*■
1 hiwa ly^^r i.t ttaghh *tr**i.
ind tbil lb*-ih* 1- '•!• ***** tntb*
******* 11 <* <mt**«td. It l*..Upf»
**ai«ti"n m ibr *-Tt*prt t**aenn*at
**********
.  .  *, **************
Am* ****** In b| Am  K**n. atn>*aal>
iwr rent diM tm tb*
ptmnd   U*t*ita4 l*i lb* T
mti**
Aid. bMiiar. -wwiwtdwi af
I   -   1. ". "
V,«*H*n*'btW nwrttal***  li>4af *****
■'-,* 1******  .1 r nitt-fV
* att  *i
Aid K**rt ai** nrth-r ibu 11 aeit
f*aaUr n**iini b* wwntd laiMdva •
■  iv|a ***• *4 tn* l'-**f**d Awwdraael
*  n ■  . * the atari
-.  lb*  all*
tm-It, I m* ml *m***m I
f ■ • *..., lir Might
A afMial ******* *t*t*im****m*4 tin*
It H 1 Ntneb* pta'14-ii ,,.u,.*ta
*lim****** te lb* ditll «b*d. ibi* 1 ***ia*
etbiNi***** mil ha *we *4th* t*iui*» at
watatdai  ataaAl. »intw
bf lb* S***i Awii*wr iHanitn Uab
-. ad it* ifd*wdmr ***** *m*g
1*\k**r* iihhrtei ***** ***** **4 lha
aaf in abnathwf bandl* tb* wa «tti-
Ulla* |tl»Uib'wli*«* tit***>***.■** *****
*4 whil it n**i V* Hko tw n*-i Am* ta
artba. «b*n hi* A***^****** au*i 11
hutlma. iad. a* lb* "a A**********' Via*
laimU  4t*-**t**t *   llaWMHwl
•llll   *
**4*aM*4»
ptwtwwt mtm**** ****!*** iad *bward
tw> reea bta.atftaaii Tb* diiw.ua
pari wt ibr *»l*n*ue**nt atl! b* * nr*
ir*ai tnrnnr ntf pU||t**r*ii it will *****
•m* t4 ******* **4mt*i *ntii-v*d in**!
aul*." and 1 ***>nni*.t fait* ***** ai
tb**rt*wad llanaw"  1**1*  1» iba la
.  1 (•* 1. I   it *   I '    1*   ••  ,.
entitled "bnienels. M Ibwdf Ata
Rtndf Ibi* linnwnl ibe omm been*
lifal at*>l* *t*i *>*w *y** t***«t*t*.
end   **   **   It  itm*   *f
M**ii*l*t*,   ****   aurt**'*
B-.tn  aun**  antlbtf. b  ******
taint Ml **d*ta*d in Walla
in. tu**i dHtttbwdlb* tiM*aa nil!
i MwbaHt ******* *4 lb* '-'ia#iaa* t*g *4
KafUar baaa *h*ft b) • ****** **A*n.
. end b* *wiiaan*l*d bt ttwarad** *t Ihe
j tbrn* aim ** lh* **«*».» mm***mi
I ahw**w eitb b*iiwn*ii li«*t *«d ******
A*n*** Afim* tmh
III wu Awf') '*  IbtnTniiwiaiii ba*
at*e»afc***d Ibe w«* **t K . Mltaalt
•  .a||
ttmm* ofgaM tn* *****
**t**tk lb.* * ttr ** faiardif tt** Cat**
an i*t*i» |.# st  l-'iatafcurt
iad Ititbi iiaatwiiitw r*. j drain, »hibtbe«ii«iw**ii«*ia*i»l«*b
1 ' ttnia«nii|at«rtn*iband*b*h*ib*bwUd'
1,1m itm ******* ii *,.., tminaia
t***tt*t**A*m*m* ib*
Pebtiei ••■"•" •»-**--i.t -a'***-ta ******* Addtee*  UOM"
te **(***■* ******** ABO Cad*
1 ta^antit 1 *t ar(,-ta***n**ra, hm it* *ast*ae*
nmrn n* nn-ai
1 ,**nr.*M. Aftfil It  Tba  Mai  ba*
*****  nraiethlM id k *ati**l*
ii**hint ib* lHin«'b**i*r ilrtp-niai
irtym-tm- a* la  i*i**'in*M* wnw and
tiHwt ***** *tatiMn« tati* i*. wt
a-Hatiiwn*.  li d*«Uiwi ibal an nefnrw-
tm* ******** *** H*t* r***m**m*A **
lb*  *b*r»  nf * **** d*|*wll.drt*b ll
ib**niran*w. ini*diingib*r«**i*-f ** »
\*u*m ************ }*t***A *
It*. TfiH. wtaaH add * timed nil!** j
**m**a In lh* <««d >4 tb* aa*b. at****
inatattanl laUMbt. tv a**i a*******
***** I******** **,* '■•■'■■*i***Aih* mh***r
I-* ■ t*.*a*n la »li*i|* ,4 lb* w«»b
4*af 1b* ****!* **********  lb* Karl
wt I.mplnw wilt Wt.it* ia tb* ll**** nt
f.tntanni *m Ttkiat lbita*»b«i *****
n-11** 1*1 a|>r«dalr*4 l„ tait*.ii|*i* tba
arlnel-**AwdiiMn *nd i^«t**t|i *A *****
MN.
Stale of 111.-, ,a
l*i«iwi  ||rt II   lb» A,  • Ti  •»
«aid nn  IVbtaltf  IM;  TW MM-Mi
I Vitt'h attti'ii t*.i*rd»* *i*ib* Mm**
T***yt. bllnCint |l» t*|«t*«t Itnn Iqwt
' ***. *wd ibe *.a)oi(ti nf iben 11 ******
1 p ********  tu Tk«i   A Mritn*p"*-*>a1
I' I'll!   -1
Tb*tw wa* **m**r * ***t ** **r*l tailwof
U«aVfeatM-b-f. Tb*It*tibi* art-**«.-*
aera Mi wi ' illli tt*** tv v* fi**
lb* lliii*** iManiai laltl* i*-w.wiii
VktntU: wu* 1 ******* *4 nail* fit* Mwn
i   I  l'«M  ***** »  .
«*t* rat id ml ft**** Mwairwal ft* 1 ani*
Ml A And*iw-a, tilt Tb*tw Ml Ibn
1 it* UM nwbi Ibt** *if* *4 «bl*«b* end
.•-.ii. ... *t tui iimtwt ftf*w,ib*H*i*»
111}  Tllaint  Mill*  tn* IV Vwlbwawt
briMmie* end ib* tobtlen *i*» 1**. *****
btndi'd #**.♦■ r*l fr*i«hi f<*r lb* lnl*t-w**
Ind |*w to* V|*r»«wt*t.
X**At*P*A**A  *a*t»ta  ttaia  mt* *»tl
tin  I* '■* t ***** -<i* M iwaSietttanbaw.
I* ,«*jr-d 1*m Ib* I'd
*  r   *  -   >t. .*•  ■•*,  fn. Van-
ItWH   .  \,
. -. .  amlth  *****
Tat**** it. Wba1**eai %, ***<ranealn r.
Ttm* *f*w***i 1. vhMw l. **.f,d,ntai*h
l, ivtiund *  Ii an Mi
... dutd* iw* ■
-.  . iha\*w•mtban   •*  t
aaal e lid allhla a ikan diman in ■***
is,, aeeh .« *,,-* •
lm»i nn* in tnntdiitbwi ttafS'. ** that*
tl* *.,* aetata; **tt *'*'■ ItllM b»
> tnaan lb* fn**t and IVtt Atlbi t
> ******* _
1" MM
I Hm** *** rep**'* km A* Mb
bn**b*wtai •
' ***** t* *
■i 11 •it   Tb* tmdeniiiae elan r*»*dn-
] nrwd*J |te|n»ni nf tb* I-dbt*  #  .
■  TAtttt* MtM Pi ri* 11.
Cnnain<ban.  I
i**..liM.et. Mibei* iwd Nftbi  '
llnbiak*  Mill 1    «   *   Ibd  I
ram*. tie«; J  *****  ***  ** 1
H*id A In  finei  i*nf*»   A  *••
t I*  Mil llln. I
».* it ■ P. J  t**rp A
*.*!;■
»f in* nn«dd d**wnl*twi Tbat M* 1;
awd t« b* iraat*«3 »-• *A***i* I* A *Aa*
', IbweM *\t*x. indtb*ba«*.d W Tut*
*-*•* Alt. la nt***** Hm* tmApM 1 lit *m-
pmt*** nt lb* *****, T**l th- I ***** il
ia^w**l lh* T*4h* 1 ttainiMl.'iwara to lab*
w**ii**r»-i |i. |«t*i*ai •i*«n'Sit||i awd
,dh*r *M|** 1t**m m**tt*A M •* t.. ■*-
ntWti lt> wa'et ft***!*** il lh*  a«^d  eg
- Ih**c t M i****mm**A***
Enwi*ttl *A tb* Mbtwinf **vvi**at*:
btdt* Jt,.hr.**,m. Itttm * iwipVIJ A
And******,. Itath IWd A I wit**, flit err;
N 1 T. Mill*. f*y*H V *h»is *
llaiM HewderwtW. ft? v>. H*%dMMa*«
1- . - ., .  s M Ibn r Ma  11 *
llaratl*.  **,».  Ke-iicili  Hi"**.  *in«*.
Uat* A lit* 1 **■■*■  N  »  «■"  ■
*.*-X* I* MMlliJ. W.  lrt**M."t.
«i*l 1  r 11. •: it i*iitl!inl mt******
to V Until, mi.  11*1**1 ****-***
TVI\d*wrnnniti***»r*to>i ** t*d-
Itm   that tliwt had nw* Iblid Lit 11*
wh« wa* f_*tt>alii,| In tb* •***«*• !**■
I »m*4 Inth* HnfiKelamMeh 1W|dt*1
I Th*i t-evtwan**dibil the e-****wt <d A
* :.'a,
i
;  r.
-■ iif|
mat 1
end !
- -dito *Hle*t* • -I «Mb 4*.
1 fwlhwUMai. ead II <**l*J*lf
•mi n*d feti m toiai W*^nia*ier  li I*
*»1** 1** **i t*a* it******* Um lb* rwd.
1 M*n aa*n in* labban b *r*
inttbHif b**rd far •*** m ib*
- A*.  Nw na* *b**iM ni» «**1«*t
ihM taiiaal totoawi,  lh* i*i**-t*nt «f
utaaml*'* -*iM«l>iU*ant
I' t M«*«iai* and lb* *ia** m***get
Mr «  IM
•Mta Mwatninaut
M***r*i tt.*«l*A  Uanbb bit* twww
l|>|a-4*,t*-l i-a. 1*1 *t* »*• *•**  *** **'*  *4
nii-|jii***i,«l km*! and I. irt**p 1*
mib tnaalat* ***, Tah- t**a* end Ibn
|'ta**r Rliaf tb* *ah4lil**a -tr h
am* la iwitwe .if fM*|*atai-Vw. and lb*
*wlir» |dti**Tlf «,li ** ti*** ** ih*
talll'l— M—I*. Mlftb 1Mb
IV* it* ***m*Ai* bb* ill ait iff ttr*.
mi mittm mn tmm* wM ** tmmt *4
InliM-d   t -  •   ■ ■'■••*•*  !I"W»(I
wjilll Ihi* * hm**  ***^*-rt,  1*  <n*a*n  fn*
- 1 bd* Atr *****A In  tt*>dtb  ta
til** nfihin 1 f**ar.  Aptdf <**, Mcn-Mf,
Mitvb H'h. to    tt.*.!.* A i.iwni*,
• tieaoil t.
******** **at*iaiitt
t 1 t****i*ti h*t* ***** ****** tm a
MMM nauh in lab* (■*;*** twlawa* I
lean tnm H. M A. lAymphe- at** **** id
iV W**ininl*i*t tint* an ***at*tdat aatt
,** tk* Ktbiblivn ftmndi TV aam-
tot* »f IV tt««tntn*t*t eiah at* «w-
MMM i« wr**! at lb* 1 wtoalal li.d*l
ihi* aianiat al a nttoth toahoeee ini
9*4*1*****  S'-dnaM* f**l  nal'b
I *HIVtVtn*wli THE  l.l'.l'i'.KU  NEW 1YI.ST1IIINHTI.H,  HRlTlHtt COLUMBIA, Tl'I.KlUY MOIININll, Al'llII. K
1'.. I-l t.k.llf  Nil.  Hii
AilliBtrulitf lli,„ it, Nuw tl- in .i.aii-t
NOT 11'.•'..
Bell-Irving, Paterson & Co.
ll'liitlt-auli- uul Hu liulllll M'-r, Iiiiiii., Win.. -t.l.  Ii.nl.,.  i.  I.,,,,,
SHIPPING  AGENTS
NOTICE.
Null, i: IH III.Itl.HV UIVKN THAT
NOTICE.
1'ti Ptttoin Ha.lg.Uuj tli>' N«t.li Arm ol
th. It.i-.'i Un.'i.
On limiil ilir.it Irani Kllgltntl, Imil" -im'  i'l
'•i.lr-r-  Itllkr-li  itil unit (Imr llllll -Iinii, Hil-
inin wart', lill |,lilti-s, lull- nlnl -II >
niiiii iiiiiin ,ii|u-
ADVERTISING FREE
I.' THE UNEMPLO ri.
'
(The gebacv.
V"
IA Wl i /'"I/*!/  tf.i'l /- -*.
tll.'l  t.i  till.  Ma
iiu. 11,171,010 li.>
iiii- I fi. iiiu
It'
N"
HARDWARE
TWO CARLOADS ol- IIAUDWAKE
Im- iln1 ijiriiig ir.ult' Itiitt- lust been recelv
cil, opened u|i uiitj tii.tilkrit .ii clout: prices.
We curry n lull Iim ul luiililii-i aupptlua, milking
I I.u.In, Building I'npei -mil Naila
■ *l lll.ll'llillu lit  .tin I, nl I llllri'i
spm i.iliit-s i
\Vi- .tlin li.u
NOTICE.
lit i.IMN  III 11
CUNNINGHAM BROS.
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
:
-
■
t  1
■
111;  I.I.M.M   lill.I,  l.M..  I.l
I    \  ,  .  .  i
■
...
-
■  ■
.m,  ,ii _. .,, -
. -, . |
MACHINIST
tin  ll.tK.tl......
i, bulbil IWWlilli  li <* i all kind.
I 'I. ,
I'l   \l   tl
a\
■1
IH'I .Ml.*
'  I
-
-
-
■  '
it.,
■
** i
lit.
•
■..
.
1
-
'
•
(I •
|,» rtKI -M  I'l.Mi**!  \i i "i'i.i;\
i t
■  ■
I ■
'
•  ii  ■ • 	
al ** iht
unii - .'i
-
ri'm. UiiHMMi - i n    .  ,(  s  , UJ \, UHin., UHNTAl
t * '    ,1,
•_ Wjl. —
ul it  |*l I 11  I'
it., mii, i*
I,  Ml   ■- VM  Li  I* » '.....- t
•-
CIIAUIM M\. i I lit  till IIMH I*
*^ IHI   S.a
ti**hu\ *   ■  *•
*-UW | •    a)!, .'-.'1,1 SUKN   UU III
|.»l t* ti.:*  ti.t\!.. \*.  it.i*. i.s  (;
I. '•
.  -
■
■
■
■ ■
I 1,11*4 Hill*,
I
,1,
ill  |,ll-i- ■'!'
i'
,.i *tt» ii
11200
I.l, IIM
1 ;  t  M\«KI   H \i I  i'ti'1,1;  i\
***
'  -
lli*f*|» ,,f a )aat'   .
•  >
tiuiif  raiat  d            i
.iim-
,    la.l-
1   M\M.\  \  in   1
.1.
-
•
ll
•
..ni !*•*.
1 A*\  MV\'-  i  mi   man   VM.
1
■
i
| |
^              A*.  *•• 11 HIM    UH.
■
.*
*
■
I.*
'  ■
-   -
1 .
ii      r:STv "1V1 ti i>imi
1
'
1*
(   .
rwu L..I-.
|»     MuM Ml M it lAitltKw mi
II.
•
.
T
i
*\  1"' ItTH  -
■
*
■
■
VV                -t \w*\i niN
i» .
■
VI
■
'
• t>ii * tnfifi, *
\
l\   Ml  Ht
(*\Tt               i.wi*
■
■
■ i
VI   ******  ..         l\A*\
*
v\
,
*m* II III*
T
w             IMi i.i M  ■*! 1 \|
..*.***-****. mi
M***>-  *  . *,**********%•   ...
mtm*
Mti
T
jj
■
tti.ll
'
■
It
1
,
1
V   *   Ut-NN**1   1 M.UMI.l.  Mii
•|a   It
l *.
*
A
.1 Kl  1 Hilll I
•1*     **   IU.v it  nt* ;MKlt*
■  *
1
*
"l-l.Mil li- Ull I  I.l. lil.t I III.II III
I   ,,, t. la,-!
.1...  IB,  II,a  	
lllllll   in.. -Iin.i   la,!. I ill...   it
I a* tl, -  ■ I' t ,i- ,   i
II IV ,   i
TO CONTRACTORS.
BUSINESS NOTICE! I MMM'
I \\|ill In I
I   .,,.1  Mi.  |p
Wl-ll  HUMi'laUM*. . 1 -1..MI I. ■
1'illil	
.,* i.l*
v  . i   |   ' •"  .   .
ll.i.! |||„ i. i iduudDia,  at., it
.
,i, bi    ' ii'iiis -i mnuiiwA
NOTICE TO BUILDERS
.    , id cent; mil itwuvai  ***** **m***********
•   -m* * | -  ,   -    . ,  It .1,1
■ i  iiii-ii  iba rl
111  na* ii.*-  il'u Uoil  ie|.n*
■ III  ll.l lit .If
, ) * iraiiiference ol
tlie*.  Itt ten
ruwu |.i,.ui,ii- ii, in
ie I il iiu-  'I'lAi'l.i;** Wll.l, IU. lii.i 1.1 M.n in
* »'- WATCHMAKER ANIIJ KWKLER
...i.i in......! ,'. .... ii.ai.  * im   ii i Hiuuuniniinii nnuuunuuiiii
, ,.,ihornvinui    '
...    | bull uul lb* *i '* *** '■'■ )h\
,   . I'. . s    l
*  >  ' i
v    AOMINIo 1 RA 1 OH S NOIICI
.    .-  l«|tor1lU<
ill end  i i ci .)*
*l lit- l»   »*a   ni'ii'*.  **t  He  I*
,1 II,I*
I.* *   I ' 1 1   ,
I1".
Beef, Million,
Iinni A It*.ut.
M
ANAHAN
..»iti-I.*iiColumbia
F. STIRSKY.
TCHMAKKRAHDJEWKI
G. S. MABEE
paper hanging
sign Writing
PAINTING AND IAISOMINING
■
lWtl*H
Jj1 i y i uu mattu
l-Mv'  INT l TH EOBJT
. *   •  thi il
' * ' . a    .
- .
. | 'tl
*
Sa* M •
,   a
t ...
*    *
•t *•*•*■•*.    a .-a	
-
.   a
-   -
Ile*i ..i wort In «i
ind  »r»  uur  N*w
*'*\ ,-'  *'"!  Ur, .,- t'.i
WOOD
MERCHANT ANO OEHtRAi
TEAMSltR
1,1 li to Infurin in*,,, ,
 Mill  II,, |,„.
"■I'i'i -i .,,..
DRV AIDER AND FID WM
LOOKJ-IERE
WIRD
** THiian^i
I'l.I-  M,|   ,,h
i;a,m 'i	
H 1-..I in,,,,
IVKAH.N,,,,,
llin -...1.11..,„,,.
"in in wi bi-,;,
lu It ILKIHII
CLOTHING
«n.i mu -m
tn tm i.-i mti
111 I.... Mt-, -,,
M,S  | HAVI  ,
I lllll l
tntll- ii.  a
I lli-l until I
l"i l ttl It) -in.,, . I
'""•'  '          I
II AM.Ml im '
I.I.I  llllii'   t,
U1RI
n 11
IRD TheTAUJi
■ill M (miii
*i tm mii !■ t-;
NOTICE.
i  tut |l\i* ni   IMI,  :
V
.  ■
PUBLIC NOTICE.
Till    It ltl.ll    Mil    m.i
I
i  ti
" 11""*-" law
NOTICE.
.
NOTICE.
•l-ili   Hit li.u.M.I, illl I •
I
■a~  a-a -   a.  .   ...
AUCTION
BRUNETTE SAWMILL Ci,
Limn.-    NliW Wlil MINS11 K in
*M*NHfAOTWER8 OF Lumbar, Sbinglee, Liitli, Bill Stuff anil LongTaitra
lu 100 Hat,   ALSO Flooring, Oeillng, Rustic Siiliug. Munlilings. f**
Scrull mul Turned Work. Sash, Doont, Winduw anil Duor Fnuties.
Home I'iiitsli of all KimU.	
lt»'a_\.c_ij.xato "W1"cr"b: G-iaaxaritood-ii
Kill Hi ll I) Ll Mill  '. -i wi HAVI ■
Shiopins- Focilitics by River. Occnn or Rail Jnsurpassid.
THE G-R.ES.A.T FIRE3!
Thrt-r wi'i'lt* .i_.. u-i> u-rri- IiiiiiiI t'tllii ly tin..  Wi- art* utiw rr-r*lattll.bt*l nt»|
uld alt...  New lliiil.liiii: New nml Cii.U|iti-t.> Sti.rl. ill Om.ila.  Wr arr .14.
SALE.
vlll'.ll l    **tM -. ! II
i**l 111* |i i
W titili:  .-. «HI. 1 1 I" M   ii. ,
Herring's Opera House
H..—-li-.
SATURDAY, m H. 6. ROSS & CO,
lo Mil nil iiuli'la Im- llnriltin.i- ttl tiny ili-*i'.-l|i1i«U.
T. J. TRAPP & CO.
hardware merchant
Culiiiiitii.i Stii-i'i,
N.-Vtr  Wi-il.niiiiti-i-
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
w
I-
a- ll.tll
\v.
I-
,* » inm it i in iitiiiii-n
-
i
a'l
■
nil  VitABI  I'Ui
***a ******
| t ii  llll Mil
T.
•   •   a
NYHPHES
+  DRAMATIC  *
COMPANY
• ttitttit
11 III...I  llll. ttaat .1. .i.l
I Mllltl llia.l',111,
.'
aichiidi *t i Net. W.'»li..iii«t<"
lanilacUim and Dealers in Hougli and Dressed Lumber, Shingle..
Laths aid Picket.*.
HT. LEONARDS HALL  Sainton Boxes, nel  FloaU, Trnys, mut all kinds ot Wood ftirn****
SATURDAY. APRIL IBIH.
tor Cnnnerics, Doors, Frum.-*, Wnnlows, Mould,nus, Blind*,
Bnlusli-rs. Brnr.kels. ni'wrl*  All kiiiili nl Plnm nnd Fnncv Turm-ii *±
,;  Bank-^Montreal
Herrings Opera House ,u,1ULill^,l
Anni.tii  l.iit. i l.l„,ui<„,
Kl.L
ia«».nn
.. in
. ..
llkll-tll  lltllll|*l|.|l  -t.
NOTICE TO BUILDERS.
I
'
tic SKill!
A Savings'  Bank
Department
s
s
lata araa'l' I ... a. ta
■
■** " V,"M  :  IN IHE COUNTY COURT OF NEW
,   "*"•";•'.' .. WESTMINSTER.
a
*
Hi* ****** ******** ,**> tO"*t«4.l.|a  mil*
WEONESDAY * THURSDAY
APRIL 15 AND 16. 1891 iKtmi llt*ii* 11 CimM Rita
> ft**.
tl I 11(1  lltM.
MOLOEN at new wimv •,  tin
iai*
WMt
riM-li.- nil i in .i.|,» i IMI, III
tiia.»B i in t
«... •
1 taaa a
1.
tl'll-
llll. IIM.-l
1.
MII.1II.1  llll.llll-I
*I<*K
. -
1, t.l   *
N
HlU.
llll.-l.  1
lltll
'
*
\\
.-1,1
•  M.n  It
AMt*S
'
■
i.
-  -II.
in li
H
A
ll HI.
'■I!.
i* T
i
* KKfAIRIXn
.
■
'
I  ,1
. -
Ii  IhU. •
BOX & COI
* I   ,t ll ■*.* *,,.«,*
a mi i
•in- ti..Mtn nn mM,
DOWN BY THE SEA.
H
■  •
U IrtXti
a.tt-l | p*g ■    . . ■
.,  .11* l..,t _ "*    *"•*»»   II   *i
*
I
ADMINISIRATOR'S NOTICE.
ItilhrCouflfCotitlolBfllhColuinbia * '
■
fHllt^   mtm    .a*,i|  «
t., ra**i«i *. ** **., -*,.,
I •**:•*:*»t****H*jm***tt**
■
Nl  II
Nil *"
n **u :<
GEO D BRYMNER,
m.a~ -   i.
OTEL  DOUGLAS
■ aiM
Nl«  Wl ITMIkfiTI »
I  lltll'.  I** " '  ***!*,
lt*,| (-.*.'■ -, MitaNi
******  ll  1l|(l  |"t)lltt   |- *,*. *;*
**********,•* t*tt imi* iiitt*****-
Vntm
 i.jiTni.witurwm'
MM Exchange
DINING HALL
I*
i
The Matter
is iii..n- tttt.it even tin
quality "I lln- imn ml "I
win. li ,i mil ul i l.illt. . ii
m.i.|<. tli>- mml itii|«itt.iiil
uiii.i.l. r.iii.tii  The fincsi
ilnth Iinill ...lit iiiii.I t.<
lll>- lll.t|l  .it th.  Hr
-',ni -It..I-li
M. A. McBAE
- r« ki 11
i-i. t limn limn |.ii. in
K<.Ik. lit ., iiitil|« |. ut
lailot ,i mnn <l> t;„,l thltl
mltlilting ItrtMiltl.tili ll»
iiiiiinm.,1 Sli..ki -|n ii.
i "77/. .//./km./
n/1 Proclaim* the
Mnn" lln Bant b
riaxlil    111. i.l.,t.   „'l. r
inu from H.A.mCKfle
NEW VANCOUVER
COAL
nitKiUMi*uii*iiui'ai..
New Welungton Coal
*
IN.OO PER TON
■  *
J. W. CREIGHTON.
OILLEY BBO&I
Livery, Hack,
Sale I
Vim h *******
N
..   .  . —. t* **t,.,,
*.i n ,i,. *.-.*, , nii. ,  .  .,  ,  ,
U -"t '}*■ •«*"• •*.; ' •
r
- .
-  ■
-
rmtmltt, ■  |  '
itTH I i* iiiiiin*, '.i\i:\ mu
-
ttt*   N.«). il
IMPORTANT
tal U Sale
SIR,
M
|.»t»»B.  -•
i, •
a ...   rttm*  llM
had it, bat a
l kit,» ******* phA******
.- Im  <- 1 *p K* emly **
- -  .-  ■ U,k-m**
\\IMI|I t\l""tl
'
V    a
mi. 1*.. *l  II" •'-""
F, j, Puim tt-
Pianos, 0[|
MUSICAL INSTKntiJ
CORDOVA *****
rt.rt.lt ar- |
9*
Hrl-Tllnn
aiiaili-* In 1
*t**maa*tt*emm*4
M
■llll
ri u.i:** iiMi-t til. M*.t>
l.iiu  p tl *
if *  Nm in lat,
atmi1|«<*  MIJ'lH
■
ralaahh
Ihlah. ** 4mm
■
*
ii,. atnatNM wl i letena*'
******  ******
***»}■ i
Itl ***■*. 1h^•*l*h*",l llw laaMlttlaa,. ^   _#_    _fc ^_ _
tk*  pm******  imt* t,  tmmt  »OWll  BY  THE  SEA
j *t*t*l*i  b*Ma**e.  «hba  i*  *t*e*iiii |
*,-.*.  i,... t**a
NAN. OR OOOD FOR NOTHING
■ "■    t ii
Ul v,,,-.         n* I h n ...
1    *   ■-1 m **,
* tit,m**t     *'.*■**** "
LlAk * C9.
I  HIM  Mil,  IK  K* ' ll*'\  U
I  ,. *   .  i- . .. ||
i .,.,. . ■  ■
CITY AND SUBURBAN LOTS.
BOOKSELLERS
tk STATIONERS
i«*fa^.,Mi,r*7j^    -,v. .*,*n,tS"BSi  HAMLEY BLOCK
. 1hf**«*h<tn1 llw 1»-tf,l„l.*. ******* t ■■flinfcfci   VkVlin
illin*ti.Mita»r4i
OMHU *******  M« UMi-iaata*
Alan a *.*l»l*r *A **l*ilMa  I*** •
it.i-iiM *t'i *mA*tmt it* lie ■■***** ***
******* *** it*** n*A*
r,  ■*.*..*.* 1; A *•*■**  -* |.f■--p.***  *•
iM« taw- vtll rta*** tall a*il| ***** ***** it-
i.'ilK* I. t atntataM 1*1*1** ****•****' ■■*» *.
<*lll***l ***** '**
T. J. TRAPP.
MtiPlit*,*  BroN..
Shiriw.iii.il* K Boalbuildere
BOATS FOR HIRK
B^ronii Moyal Cil* Planing Milla
Nrw W< '-*.*.... i. .
MEAKINS
OHltL ROOM
I. rw. *|a. ,„ lh. p.,Mit ,„, CHOP*
IND Stilus  l  , .,, v, .
»lrtlh and wlj
**!**.
P. PEEBLES
Pi**,* ******** '-"r::;,'.,.
a,mu c**'*^
Witt ii RfiH..^
********** *********
NtMONI .iri.t
en ooawv*  VlICOllll
VANCOUVER I. r trcvi'** * "mi Till. IiKlHIKR:  NKW  WKHTMINHTHR  HltlTIHIl C'dWJMBIA, TUKSPAV  MOIININll  AI'RII, II
rlpTrni| ASSURANCE CO.
tljltnn OF CANADA
,, iho (iiUtnUn ami
nil *  wiih.ni Mf
r ■ 1 * -i   Mil mil nl Ull'
,  . ,li)  l- * t *   It'll
iin, iim Ireai Iralaud
,,n>, in mu, ni'i i..fi
!   ,|,|.' l-l, I  llllll*.    llll
■    I-*****'  'It  I  ■ I
I'.ii.i,'- nal  n**i-
i* | nad  n.  tin  lal.itii
i.infii -I -in>-i  ra
i  I    ...  II..   l.l.tllU   1,11
,   nf  aim li  lia  wai,
veehi  ii*i   i-i"
\-  tin  tn.,1-  i.r  tit*
■ •■! n|i*. in atti".
- | |l*  hUlblllll,  *'"1
, ., t remit] '•' ill   DuHufl
■  ,. i,- vai i ill 'i toi
• iikmIUhii ami Iii*
lill ti   Hi- *j.
. 1*11  4l.il  "I
■    -  11  |Vlil,,.
| - , ■    I  ■  I    a.  -'tl
faith I'ari*
.   . rear* ii. ibe
-  - ,  J« «  |loi||l|i.  Il.al.
.". •  llil  I *• , aiul
i|.i'iiaiitl. dr Hi*'
i.a* *****  tttm
Itl  a*, ni, ||  ■
Hillf, ealhlB| aUiiit
■ I  ■
. I \l   I" VI  ill'
, i (mud peieelatlj
it. u-i la thi Uait** •'•'••
.    I.,  lat. Ill Ml. Ill
i ,.  . - ,  !.* I 1  .* 1-1. I
■   *
,  H   MN  lt,lii*i
•  .  .   *****  i he
, ii ,   .
-
(Ihil a
I  I  I. ll.L, .
•» I I
i itu* loma-
-
•
-   N -  i
i 'iiiii, tsi
<ii *****
Im mi i, .t.i.
.  .  . •
*****
•   . aa** a*4
i
'
I, \  a
-* m*m**' ■'  '•<****■* *****
... |
"  *•
*
TRAMWAY LINE.
On April 15th We Will Offer For Sale
in blocks uf 2 to 5 acrus each of thn property lyiii|5 Im-
twiion thn Powor Huusii of the Electric Tramway Line
:  : : ami New WnBtiiii.it.tor Oily, known iu : : :
a
MEAT AUCTION SALE
EOFE
DISTRICT LOT NO. 95
Tht. property i* ti.v.i'.iil th.-iin_h.iiit hy both tha
N.-u- W.i.tiuln.t...' and Vanoout.tr Elii-trln Tramway
Lliii' anil Ci i i»t;t' Riiaal. and many ol tho Snlidlvi-
aiiui Blm Ua will hi.vn (riiutauii on both road*.
Plan* ol tlm Huliilivi.itm and Prion Lt.t will brlnr-
nl.lii'il an applloatiou.
RAND BROS., Agents
a
•••
a
REAL ESTATE
inrwrHERRINGS OPERA HOUSES™
FRIDAY EV'NG, APRIL 24,1891
Suli- lo oonimtmoe at h p. w. prompt.
i tin,- received IntlruclloM fraai the mpectlvi owaen h
■m-II t>) am tit'i, laibota, itu- (olloalBi i bote* iad til
uihle realdeatlil »t"i btulium propertteiln Sea IVeat
-'a I
t HtilmiUH, U.i>
nil |S-II -   i .'  Iwl .1*1).
I  1  .   . Unlit tl  -i    ll
-rn*«:
.
i.ii,i.t
it in.liti HI.* i I tr*.Mini
I.
1  * .1.,.!«.> Itli.l. |.
■ .i nut.:
I. ,. i taill -'•'-■ . ' I  '  , - .  ,1' .'  i.
...I t*. .,.t.h,l-ii,n..( ItA*. oiiiHiMMt, Itl
| ' ,    , Ltl    IV   l   *   Sallal.tll,,
I.  I   I •  Kill U|   .   '■
..1.   |||,.|   , 'I - III- -1,1
. .  ,. i.i I...i i * . mil
' i  ■   . - m II
- il.ti.I-iii 111..!* |1
I t.i*  I|  '
■
haltnl I
...
i  ■    -,i.ii.:.i f i,.i ii in... ii am, iai«.- hoe**, led
I.l,,,T->.*   ■
Urta lead ti i-iUlirlil -' Muri *■■ tit* Iraliiori
- .  -111  la-  *,[,|
■ajaai .
*
I ,,,,1'ni I
im 1.1..
Th* following laimiii* aiul Iron laml* *lt* iho be offend,
eoatwlilai - . i, . la u„ Dtitrlet
i.t N. a IV* .I'ii  Itl '
It.  * t    *.  - ■  i -   - .
ti,.  -.nil, i.ni . I - I   . **  <
t-i I'-.t
|»'  „ i, . |,. **.  || ,, .'*.,,..«  *l„.   l|,.lili. I.'l.t. r,-.t  tn  «*rr|_-i,
Hit,' It nr
Villi, ttall. I 1,1.1 i-   .1   ■  .    lill..,) |  ll.lt
i. in* i nt. -  ... ■ ,i
\ )  , •* -I, ii I* .in ■ l. i ii*
. ,   I'  ..  II,. , t ||a 1.., *t|>  ..
i,.i :, in., i -i utiiap i .....
t . . u,  . .i ...  .,. i
\ i, _,». i.,„r i .aathiall
- \t hill nl . •*■ ' ■. i I - i*t. ,'-*■ ' I'llti-ai-h
.   -  ' t ii.,-l',m  ***rt-*,
\ i . |  •
WWlhall    -  ' * ii  1- *.,,i,I,,) a.itrt.)  1*11,1.ip«nir
T. J. TRAPP, Auctioneer
COLUMBIA STREET. NEW WESTMINSTER.
a
•••
a
a
•••
■
a Ma* lawalwaat .-,**** r
i   av leal aetata " ■■ UlearaMM
t M  t •
■*****•
I.a*  hM*  "il* ■  *i 'I*
■ ****i.l
1*1*4 lo
.  . i *    i ■
iti
■
.  **4\ '
. I I,a  0*a Wltat-I,   -
*
■ .
■
■
-  - - ■  ■
-
J. Z. HALL & CO.
319 ^rViV/VANCOUVER. 0. C.
'1
VANCOUVER STONE 'iW Uu,]m ll! n '
1S91
Victoria Jockey Clnl
PROORAMMK
I raa tm.
riil.tl mt i-i ii'tmiA't-i tt
i .« *.
(,,i*, III ....  *talt i
i.l  I    .
.,...11- i. .  i  . ,
COMPANY
SANDSTONE
•a—a?
•
1
,                    ...
11,1* 1» t
tk*  ***•
Ihe a it*
I
I
i  ilea** a*
** t.*tr*A**t******  1*1
■
Til.i't'trll
,  mi .ii \ i i\n ********
ftea r«i
I-, it * n et pap******  *it<l«««tj •••i"0
■
a*.    li
\H tm**
1 | (-.ii. ta.-1
dHIBS1
i.-.i*i. -n
-oo * QNvanH ilium
The Crown Stables
MHI;!**.**  UA\
iniii   *
-.-.
Frank S, de Grey
m. * |
mii ut.i il«•!• n|*
- .   . -■ ■
****** Immrnt,*. **4
*
I..•ata*.  -*••* Imt**  It, It*
.p.. ****** or
Till  ..kl.aUlkHalk-1  *******  li -
| ll in tla,.*.*,.! atat.it, .iitait
lliltl. .Ill  la  itlltlti.  atll  afirat.laaa
au.ltl) iit l-a-r   Ka i'. .*|'|.li~l
All IMtla-t* Irf. .t  M.Dnw|  ■  •'"•■
.it Ki.mi M.r~H nil .<•.* i   r >'
la-tttatan   lit***.) I«at«l »l  -,
i um  r*l*_>ittMi* 71,
1 miaoi. coram i c*. nhkwi
TIMK TA11 LK
Str.ROBT.DUNSMDIR
at aoot »•****•-
J CAkHYIM. HMt MAJH>I\ > HAIL*
uarai
! >ra U'a*l<taw*f*lay*\ **-**.'* -
BANK of BRITISH COLUMBIA.
INCORPORATED  IV  ROYAL  CHARTER  KM!
Capital Paid op
Reierve Fund  -
-  •  -  £600.000  $3,000,000
tttm rum in tu i\im ****.*
•  •  •   £200.000  11.000.000
B
■t  il  H|l\|
I* .* li  .  *  t
H. MURK
Hairdresser
*
a
CeUfcfei It. atat Criaaul Bml
•mi* ia**N«>i**>i
a ».
i hate ******4 g* t*
* t**1»'1 I*"**. Itnl
*.|.ia**-| Uo w*k
I*. •
HANKY NOTfe*
*  MaaaM ■•*!*,• **•• a**
11 taa tfr ■ • ** *****
■
*    *
ttt it a *i net  -
■
** ttt-
Urn**** ****** tta* *   *i«l*1
■  •   -  *****
TINE STOCK OF PIPES
k—aa a .
MATSQUI
Oarlui ,o oar bring anablr to M-
enn* .nil.hit. prt>-
ittl*.'* wt* hata dp-
a-ldi-d In rlo*p oar
oBlct In ,hl. city
Inr Iht prtaaanl.
BOURCHIER. croft
 MALLETTE.	
OARF.SHE. OREEN 4 00.
HANKERU
iH.ttititti *»•» %nii..«m H i
*t ***** ami I* *
I. MARSHALL
DRAYMAN
I.****. I.m  *
\,», .. .  r it *****  ■* i**»*oi**i ***
Haw Wellinr-ton Coal.
THE HANK ll.\> I'l ' H'l I' In OI'F.N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In miii i.i:.*t. imli tin lr _ii-ii'i.il Banking Duilnet'i. indircno* pre|Mrnl inrmin- |.r_...n>.
nl Um li.'ll.ir upward*, ti|«ni ttliuli iim f-l will If illi>»nl .tl turn-ill r.m . I'rctem rile.
Tonr |..'<- Oca,, per Annan..
!'   ii received for Hlx*d Period*, tnd intereit allowad on term* ahkh may 1  mcert.ni
•il oil .i|.|.|n .limn
E. A. WTLD,
\i ii Wt-viiiiiintt-r. .miiI J.tiiii.ity. 1891. Acting Minigtr
MANURE FOR SALE
la. a*»
COAL
COAK X WOOD
.1fca*4f*4
,**1***h
a
PRAIRIE
i**-! I! *■■
* ■ niti I**** !
lUtp 1 ion"M *4
• ih* iiii- ■
ire highif
,*,  * iftrja imi
■   r •
.-■a*. ***** will
miMaaat
■ .  :a|  t-,1  !••*.  .»-
ih* "Maaefetiet*-
•   *et Imateme thrav
* a*4 ii ** ****■
*•»■-■*.,
■hHell uie oHi*-
« "-*Wi|-4M tan**
■ .iai*-* »wtii|-'*a**
' Vt«  Me MiKmn** hue
•PA  la- II. 'fit t"
**■*****,*h*I ******,m 1*-
m* awl *)), )n||, )•, *Hlil*,|
meiai tmimy **Amt* tr
■■ *  ******** I****-, al I Itm*
plreatfal *h**n* 4 ,
I  -    *  I lh* «*Mllii**t t*** j
1 latl **t* *4<m* m**i '
* ***** ***** at* ;
'    |e*a i.na,tit»*l aiai't.
•  |l»iise-a****lh«l***
MISSION STATION
>E 6,000 "{
it ii
'-M.CB. .■>.■.•■•■•>*■
PHEAPSIOE
%** AootiOD Sale  ymm, ****** *-a*m,*a, aa.a\*
EVERY SATURDAY EVENING ;*. '"^TZ
* n ****** a'Z.****']^**^ am* ■
t*******t *,-**>* \ *mm*4m*m******. *■*
.n«a* MM ******
I'lllll i'ii*iiit f i  ro* CO
CENTRAL HOTEL
..... ■ .. • " ■"
JAMES CASH. Proprietor
■aaa -t * I- -a, •******£***
ttaatta*,*  lta-.a,^rt-laala.ta-t.,ltaaal.
t-t, ,* la,lt**,>
111, tli||,t.ttraa La, ,1a**.,, H.l It*
' ,lr» IV,.. I...1 Utt 'a t..-,*!» |l»*
I  lll-a* *1.1*
i.avraa.| I** -ttl .1 Ha "** '
tiara. IWaaM. *«*». ". tlna*»««*a
1-a.iaMl 1*. B|Ht *ll*al.
IIIIIII- -I
J AS. E. WIZE.
COLD RINO rOUND.
W.
*
■
t  ,*e*r*   ***
Ri  all] ****'■*
■
H. L. FOLEY.
Lumber Broker
* vi; r.y.i «,, vt IT
Kill Eii.tr and Acrldenl
tn.aranrr.
■.•;,' .  •• .
*  '.
I* II 1h*l H T>fc*iaa**«l
OLD POSTAGE STAMPS.
-i «**.-*
-
IM PER ACRE
....  _tf« I   * •■
I a Ml   ■•!
i, .  ,r-  '■
H. E. CROASOAILE k CO.
„ r**** ** ■ ri****.*
, „ Illl.K.S * t** ,*»«• *• *•*
.1*. ttattwi. •** ••" >***'• <*'*****t
f-iitk,**.. .-«»< .1* '*•""
Jast What We Wait
WESTMINSTER
Steam Laundry
.amint-miiMtj
,,........ a. —  •■.- '^ *  ■   -'.(
I.. .'"•-..
LIOUORS ANI> C10ARS.
W. TURNBULL & CO
Builders and *'*>:,'r \* \*•-.
BSZCK
H*lll-t|t*l In .*. attlntltatlll	
aaatal* t.ta.
.lAMIXrl'XNINHllAM.
ltf*1 t-a lha
nutaaa rattytUK. co* ~> loaoc"
FINANCIAL AGENT
ttaa*l at.—* M •—* -rami <• * l*at»
aM* t*i* •* mtmm •*. ** n"-"-.-*.*.
raa**-* ata-.t*.
cm*a-. ..t 5»ttt*.*«i**oi.- or
.1. «a-*l.tat*.». .,-
THtt. Cl'IIIIGHAl
W. H. VIANEN
WHOLE Hit
FISH ami GAME DEALER
ftwet t'.fifi. Hew VnrtatiaMit.
i■ ,t.  t.- T*** .,-' I**-! IM** .
i*m**** *•
RiddeUik
Johnston
SHIPiSMITHS
Hit-- nn.  in  ..|a-utt..n th--
milt
UH! maaiw
,1.1'.-,.!.,I  , II ■   .  ' .'. i   *
la.ia-at llratt ,.t_la|*
a
MiaHi ami. l l iti imiiimi
Canadian Pwillc Natitialion
Compi-i  limiNI
llll  llllll Vi. It.
i V i*tfc  ,*»*
■
.li man I * n**.***-*
ll AM
., '*
*
F. CRAKE,
WATCHlAKKft : and: lANUFAbTDRINU : JgWKLEB.
Colimbia Si. Thru* llt.tn Wen l-rum I'. O.
Xnt.,1 |.f.iM-iii! .ii botlotn ..nm Simptnn, I till, Miller &
Co \V.ill]iu,ittril. Conn., cetebratajd Ptttctl \V.irt-. i)ii.ulrtij.le
|il.itini:. loot fir* |.nt-.- our .ill f..iii|a-.it..n u Toronto t-L xhibi-
tinn. iia* Gold ind Silver tVilchc*, lii.iiiiniiiU ami t..-m
Rina*. J.-ailti ilial,*. Spactaek* eu Miroe ttockof Nea
Attniti i.. oda tn Plated Wat* .mti |eweliy mil urlve only in
Ilt\ttlll* i   l.til .tii.l **i j.ti.i ■■ nn irttnliji* It- it-.". t;i»»li
Rtieito lie Ate G A McTAVISH
|NVERTAVISH fljURSERY
VICTORIA
II jrou waa, SEEDS. PLANT*. SHRUBS. TREES, or
any Oardea Rrqal*i(ra. ****** lor aty OatalogtM.
, mti, nn, i ii.-i-i iintwi i»tiri tilt i-i mt 1-iit.t.iT UN tn*
.- *.:. i> ...i.i  it iui nulla m ti..; hi -t
HEALTHY PUNTS.  FRESH SEEDS FINE TREES,
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID *■"> CURRIE
|VI
H* ii
M»iuii.1***«« and Nat-i-*** Maca.**ff a Ap*******
I
m-II",**!.
-  a, ***,***
| win -im; ii;mm hkm ti»*i
I    i  *t*i* 1***4,44 P-***«*>«ia**i*.
&*Mi*-tr*1w-«! I im*mmiima*i'*:ini_|«n«lih*tltf
• n*«i***|i* ( litmol* tall matHMi.  *******
Italia -•*  *********  Ml*-I  I  t.m mmm* Aa  t.,^1 I.. ... tmt* .4 II,
mtm | ocawnii uom i nsnmai
typy, ********** * Hill
a I n*ar**aii«<-ifiw4 a*** p!**** **!*•*  | •IiiibIiIii M*. • WMAMlnMrr.
******** ***** ' -
1 i-*i ml*  I******* nret^lh*. ai*»**i*
! *** l*i* * -itui** i «i*wl*li j  It******
im** ivn^i ****** am *h* Am m*k*4
m****** hem  ****,*.** ri  «' te*  *'■; ■*** **
■  •  **'***••**** **4 ttt* •*,!!**** A **m*****1    !**** *****
i  *****  ..i,MV*iiiriUai'tii*^ii*i *a*a «*|*.|*tl  1»M*r* fa**,!** pt*m*A
1*m**-**9*e4H*mtmmim*it4t*:l J****\ attanlLW  ****** ,W1**l**it le **** 4** p***a*** **1  lliat*Mti4t  ***** ••
I^JJli Altdra**. t********.-****** V •*< a»»at4. tw*^M***i
.._ rtM t****n utt*. _.
i.|.r,» *-,*-,*. tmi**** {***»,t*4e*t*Ma  1 *aal
•111-.-* t*t 4**t\m*ir*m i.*riif«*,a[i, p **■***-*   luratuiMitia **»aaa * a iim nan
,.**.,-!* T****-.^ r- WEtlMINSIER MUM UlUMt,
•""•'.SIR'.... BAPPBRTON
■ana at in *****, ***** *** *****
***** * am***** «t*
p«ik * ***** ******
•■ ****** *i*\m*
.....* ***** ■
, |H .  N.a  «•.*.*•-"'  MiMtt
1 ****** ami ** ****'*:* ***** !*««« t*m*
■ tb* i*l <*it*hti* al t *****
******** ** i* ■   - * t ******<
1   ual ******** tm** ma it* M '
tmt* mmm It *»*v**i ****** ■
•tt ** m (***» ■*** *** » **»***** a*********
, ttnHta l**»*wK
,,,  i, nana an n
■tg-m ***** it ****** ****hm •
********* ********** ******** •**)**•*■**
ait* mti •
***** I ******* ■* **■*'♦**- ***** ********* Tii
.  :\,Aaam*me*  ****** Iti
V*  I*** I-V* *•-' -  I
■ tl ■******_
-TXttgAr**™'***^.
Ri-itl .*.- Currie ire agcnit i»t |<.lin H..it Engine Companyi
\  K  Willi imv ilt-.tlrr in .ill liintla ..( M.u Inm iv. I.i.iiilnn Tt.il
Comnny, Mtnufictiireri of IrooaWorking Tooii; J..hn Cwnp-
l.ll. M.itiitl.11 tun r ••( It.,.!.*. 1 .irri.t^i i Ita
ar .na i ttm a imi.a in ..an iiii .hi tan i.aia
*lt.'r.l. Btl.l
Ship Chandlery.
\V<- h,,i,' iiii ll.mil., Very Large s.ml, nf
ah iiiui*.   mn*    .mt-    li .inn mn. mi.*.
.HUN*    nil.* nun •litmi'-i
-.•ii -iiii* iab. ..ii' -ii tn rifKlsn
mnk- nil-* miry "I  til MM.
Puhernien'i Siiplies*" 'm*Z*T**BZ Krn",K"
...I .1* *it It. ar Wtll. Hr l'tlrt-i
CREIGHTON, FRA8ER & OO'Y
.0 W.tet Sui.t
Vtncoiivcr, . IllK  I.I'LIUil ll
ni..ii.ii 'ii'l'SHtV  MORMMi Al'llII. I'
NKH  iVILsTMINSIILli  IIIUTISII  OOLEMMA. TUlSBUAl m 	
lots IN SOU TH
JUST ARRIVEDmm *****0F ENGLISH GOODS WESTMINSTER
   __._t.ai_   -_t  <—.<—,—tola   l-l 1-1 rn TV C H ***** * UIUI \*A
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
BnnHiiIti t*i I'm i "in Can ■
liiitrtlftittt nml 1'liK'r Oil I
Ijjl   III 111 II11 I   Illllill lllll U ~urt.iii..iu.lMiadi
/a ^k
<SLtl    <»,
r& OGLE, CAMPBELL _ FREEMAN cuoicost city Lots
KH\YM OF TIIK CITY
A  DOQ  snow
ftimitil WU* 1)1*1* dimnlit  a*  On*  at
i i.a Ainnil1ur.il lailuimiiui
L. J. Cole & Go.
% \%t
^*,s%
X X
\
J. E. PHILLIPS
THE LEAPING CLOTHIER
Aii.,-. iika- iln- t'liti'i.ii front Hit tlim. ol ti."
II FULL BLAST UU
IN THE ARMSTRONG BLOCK
'**■  'o.
LOOAL BUKVITIBI
Mr il I   -
*
M
i  .
It .
*
i
.    .   ■
-
• *  *  *
4 - .
I ||
'
*
I'l*.  I
'
■
' '
'
t
1
1 -.
'
'
I|   (  ..III...hi,,   all.
**■*
V
*? iMvqk Hotel
Wjt***\ 1 it "t ,a,-ll-.lr|i"al
■*\\\\**V 'i
,*f SAi^NAN.
I Ml tltll II. 1 ni),,
lalui lalalu ii„ 11-.,,,,,-
II.-;1,1,1 ll,,,,!!,,,.!..,,
mmiv ihkian I'li'iriiii-titi****   ' *■»"j'jx*';;,',"■''"'", *******
\i it iiium**
s  i' ISOWDI N I « IINI!..»
■
-    M    M
a
-
I
*
-
■
■  ■
I
■
' ■
■
■
■
■
I  .
■
Mial*■**   |t*li\.i"i' A Iii*--'
rm Rftukvoat un
In f*iitiaa *•* AlTialaiaa Ca|>a**ti>
Oett i ri*-irn»ai■eaten
-
a
f
I ■ Li
It
li
1
■    '
■
I :  .   -   ,
■
.    . ■   -
a-
1
-
■
I  t*,.fl. 1- •
t
..    .
!  .'•
a
.**i*\*a*m*\*^^^^^^^^^^^^
Agents i.'i ihe Ct-lt'hr.tti'il J  &
,1    I.l-.it,t   S. ill's.
LOOK HERE
BEADY IHST NOW
■ i '    ■ * ■ *    '  ■— i u>arhi*d
-
OUR WONOLRIUL
■ — —
■
MEN'S AND BOYS'
■
FINEST SHOWING
tr--,- -., ii-i "ift-1*""-'
WE ARE SIMPLY '
GENTS'
FURNISHINGS
IILU'I'HINU
Altl
GENTS'
FURNISHINGS
a tan*  '
Itaad) M
IU      L'wterwi n I It -
-  .
al.    It «    |..
1., * all!
Lili, li, Sinclair &g
j    REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG**
Purchase. Sell aid Lease Property, Collect Rents, Male Loui h
nac.es. and transact all tones* relating, to Real Estate.
■ i *...  ■ hie im
, ,  , .   1 I . —  I if*  1-.111*1  •  ■ •• .   .
.*i ,- I.iii  ia.|  Ml
*
*   -
■
-
*
■
*
■
CAMPBELL'S
CORNER
i.nKll'*I
MILLWRIGHTS
DRAUrtHTRMKN & DESIRNERS
i.--. Front St.
Patent 0tl.ee Drawings
Pi.'|i,ti-fki
a  ■■  a , .   ..... at
pHEAPSIDE
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
tiariaal-t Uu*
"
GOODS!
■
6000
NEW
CHEAP  	
TOWLE & WILCOX
A.rhllri-t*
Sll|t. Itlllfll.lrlll*
Maai*.* D*t.|a« Ma.., PromtMl, trad
P.,.i  . ,
■
Thi- LIVERPOOL Property ultcrcd
Im- *ali- by «i* lm.ui'illali'1*- adjoin* tt*
Whirl aud Pit««iim«-i  Drpot.  EOT8
im .iiii* tram 1100 i«> HM
OFFICES
BLOCK-, WESTMINSTER    11GOVERNMENI SI.. Vl[i;i. |
AU
BON
MARCH!
**y*t  iiiu i. c
Wtm.  Kt- i
l.mtil  K   , n
l-'tir  I ..|"
(ilnt.    \   .
(itlill    '
Woods & Polley
COR. COLUMBIA AND MiKENZlI. 8TB.
%/** 1.1...
aklll'.I..I-- li- U
I*
We Feel Pleasedl
.
It  Bl ••   ..■ at**
Powell Blitrh. Hlrd . Storr.
i.  A  I.
t II I
11,  •<
REAL ESTATE
INSURANCE AOTS.
428 Cordora St.. Vanceiter. B C.
inttxn i ni.
.i .
& Co
.
MBaoSAL**
■
*  1
1
t
1  t  1
•
*
-
■
■
cmr roucK court
,
.
a Oalattl «a. ******** *
i   . I  *(at*a. Tt.a*
Will i a a  ■ i a lla ItHI
1   t
•
-i,  ***Al**
■
■
•
Boon *
■ ion
i ■ *  i hi niti**
DAVIDSON BROS,
WATCHMAKERS and JEWELERS
I  11 .1   It. -I*
"Doyal City Market
****** I. REICH1
Wht.lc.alr and Rrlall.
^^^^ . REICHENBACH
tAM-ET^E Meats
....  ....  ,,,,1,1,1 tBlINt 1.  NtalVal-t". **""*
.  . III. I. . ,11  l.l.l.lil.ll* — 1 ,, i-
LIVERPOOL
i
SECTION  ©
. talllai 1. tla Patlti
,  •    la.
•a .  .rial  -
a
,.., im,a*mmnmip) * r n <- *
*.,  Pi**-
i
• * ' *
.,... ■• ■' t,
.
i
l*tl    !•>•    -•• a
...a    laa
itm-* •
....
I
, t
*•*.■(* ih* t  . a    •
,  ,
taa, Intl-iti*,,, air, „ ll t,  ■
t ... tMt   Ilk'*
t  *.  «iti*al*lt* ll.aaltl l.tiat. hit   lta|tl^|**r,i ■",  ■
(.lata tia.ta.
Thr
centre ol
thr  Towatlte
will  In-  |il«..-d  on
lha. mar In*, nn Monday.
March 2nd. Price* rraannahl.:
ca.jr  trrtn*.  i.tindlna.
otcr a jra>ar; tpcclal
term, tn pnrt-
iet halld-
ln«.
Spring Stock now arriving  S|**-« iai imp1*" I
lion of J.*ipane_e Chinatvarc ju>t **.«**
(Jampbell & ANOt
 MM llllll  11" Ill-f-ll'IU  "'
NOTICE" INVESTOR
REMEMBER
That the CliMpcit Lotn now on Hip ******* tt
choirc piece of property known sa **»
The Brenchley Pr<
'.«.',W*.*-W''.JLi1'
 '.'"m. ****** I- I* ***••*■'
... -a**A**lmta*a-**S!S:, '
'
te itttntUM it, Wl m*"*** ***■ "
a Ita* BA... '   t
I H.l I** 4
n» <n aalatr-at*, Vai*a.*it*l
■ ■  •
DOUGLAS It OOm
, -■  tn   ••■ a ■
.  0.1    I ll,,,!,**.  *
RAND BRM.N" IKf
AQENTS.
AOENTS TY
IO DOUOLAI  aTR-KT

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353948/manifest

Comment

Related Items