BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 12, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353941.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353941.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353941-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353941-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353941-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353941-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353941-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353941-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353941-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353941.ris

Full Text

 fjjora;
I.W w
lLHTMINH'1'l-i't
OlMclllI  C.lrlll
W, J. WALKER & GO,
TELePROME  II, NEW WUOTH1MHTBR
11777/  WHICH IS l.vriHU'OIUTEl) "Till*: ll.llI.Y TRUTH,
M HICH
iiu*.'
NILW  iVUSTMINSTIall,  IIIUTISII  COI.IMII1A. SI'MIA V  MOIIMN.i,  A I'ltl I, I'J,  |8B1.
WM. HAims * co., PBOPBIBTOBI
last Your Eye on
SAPPERTON
I,)l.s, BEAUTIFULLY SIT-
I \|ID AND COMMAND-
,, \\ KXCELLENTVIFaW
i iM  in"  I'O $100,  HALF
||   BALANCE  IN  A
\K  \ I S PERCENT.
I MACKINTOSH & Co
II rn K    M'.W WI'.tlMINs'll-.K. II. C
GODS & GAMBLE
Land Surveyors
... m ESTATE AND INSURANCE AOENTS
LENNIE
OPPER
Real Estate
nn ii ii.im,
DRUGGISTS
general aoents.   Patent Medicines
DRUCS
l.ll*  lla-llt.
I'..,,.|
tl tail lil.AN -I .  M,,„ iiii.i unit
TOR SALE,
A  Mml III.II llll 1,1,1 -III  lll.lt
' * i r I. r  	
' * I I if.. 'I t , nil
,  ,  , i   ,.  • ,
 ti    "t.l .ti..
PERFUMES
Toilt't Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
Ollli CABLE  LETTKB
A Will* I>....tally ul Opinion K.t.l.
!t..,,iritiiiK ,l,tt It.tyitl
Uullllulaaiitii
IIOILH ILNtiUNIi NILILIt AN AHMV
ITALY'S  ULTIMATUM
Mm.aiii  portal  Muat  l.'i,..-
If  No  Hi.j.ly  ia
Obtained
Italy
il.,*
I-.
il.lilliriuttt   ;  I.I.Kl'linM .17
 «»H-lt,taUa»i..tl Sll.lll IIKII.  IIIKNIIAM-K    IMI*'
SS^-1,   .   1   .   1   .   1   .   1   .   *   ,   *   .   *    .   •>   .   (—*-
1,1,11 ,11,11
lllll u
na*
I tl al ll.tit.-al
,i,i i*
■
SOUTH WEST-  urioiar «*d Lin
(ill ILK nt.
'" 2 ''2  a.*,..
I.i.i  A.I.Ill i.m  111
ll IV,-llllilllll'l-.
iIYANCERS «■ FINANCIAL AGENTS
■
.   . -  -t*.l
i  at OiVMBLE* Ni-w Wi-*lmiu*ti't. B.C.
Smokers
BRITISH I.HtN
.lilM.WU.
■IIKXII*,  I.KK.
*_.Mji.jj«jJ
*f   I   I   I   i r'l r .   f
'.   t   t
J.CTJ.RTIS<8eCO.
f-
IOWAT & D
TURNER
Real Estate
fimim aii mm lira
Thn ItillnwliiK  Property  Im«* unu  Iiiiii
pImhmI uii Ihe iuri li,t
i*ir it.., i...i i rr
.    , t \   * •
SECTION 29
■
Uif. |l
| ■  !.  ■
Aii-.tl,.'. Strniiii Kfl'ifl t.i bt. Mail.*
Mil    M..)ll.,ia
TIIKC/AH 8 AWFUL VENOKANCK
tl."  Itnliaiia  U.*t'|,ly  Ol1aiiila.il  at
Aui-'ii'nii Ifearapapei
Cull'lam
UMM*,  Ai.nl  II   A  -li.. ii*ii.ii.  li
■ inli,* on ineflg military in4 un
' ||m]  ll, Hi.  MWIplpl i*  a« 1	
i.f t' Until!  I'l-i'l' *n  tal ti. t  !■-.
<!• r. I...  Tin ******* <•( ini*1 '.|iiui"ii
iniiii tin inai li * parfectl)
• -niiia, tliil ll.r- im<) I II
tl.it it r..,tii(.-.1, *'..t Uul .1.
||V) proTI  iliiili-i'lal*. In  |i|i'li.1  11(11
I iln* food *'ii'i*-i  delenee aaaM Uwa
l-r..,li„- a  , .. .It -    ,.-.' i.f ti*t.Illi| lull llf
I mii ifilasi itarrattoi  i  *
•  ina) "it *n tn, nl
*! *** a_t**i  and taej
thai iln •'" i • »* in ■'' -i'"i i*
111* uati  mi »*t. i   M< l
t
■ |.l.ifl',|.Uir.    ,
i  i tad lb* irat] li
am.   ■•   ., iain*d *t a fm
•i* i   ,
amn ul *.,, u.i leu* i.-ii,
i ****** lli* MilJtar'* ****** uSli
rlait iriii|.iaii.,i, l<. n.a t.,!-l ind hint)
itettittr tbi iui n -1 -
•!• tt rt otradieat lu drill  li tli
ItU. tt I. >*t*l ll.ii  It." ti.-.taiit •■
lh l.it. t-ututtilbd "•*-•** *i
Mlillit,  a .11..if ' *■  i-l   '  tl
an i*nn * uf bar funli
all) lil .
*****  i il llr* la ii.i*ui,
rel -  .  .   i.
,..-.'   ■  • ■   e ."  .
H.a a  I ti HlM.I  M ll.il*
I
■  ''
«'«*l   *
11,11,
■nd
irwl
M
OWAT 4c J**
TUKNEJCV
V—a  ** ■
■  ft ■■■■*  ,t   *   *   a   *   *    e -J—;
*h*****   a   a   a   a
■
. . ban . .
.  . ■  |
11  * ■ Iitll  *IM- ■■!  ..lltln*
t
-
-
*
e. but aitb
.a  .  - .■ .  arefc  ',-■■'■*   !-■  ii ■
MUM    .if    H.    II *
oaooH-i.t. html*
.
,*H* Ibll IL*  •
te^l 1- aaita wt*  n
i. i ,
■
--■■'.'
lltal antu tit* •*•**,
-   '
 '*** ii,. C i
■
■
■
». •:
I'oiarburR. '
aiiitli i  ■  - ■
11..-   police '
ui* iint*' a lit.''
I-l t .,( lllllll. ti.ll. - (l-lllllt 1.(l,*l,tlll.,l.l i
Iml lit.
Ituuuibll a.
■
aaiaii * •* »iriux* wai-i ..mi
.  '  ;..  M   i."'   i ■
il ,  _ ".
< bled  l'|  Ilia  Iiiiii
KhiIi
I  I '   ■  '  M   I  -
*  *•*• uiui ol am
I    - n, • ii..,
M  |*a
i -.ii,. .i ii., laaUUttra fr-"n Aserki ellb
■  .
i  i,I ' i I  UU  IIIU
i  lii Mr V*  m I'r..,., \\«i!i., a.i-
M.llll .,t II,.  lltll,.1.  rt* at  .
(
I., .n  lb, * t. i.i itughl 1.. i. .
■  -    I-.I    <>V|UU,
.  1,  a_,,,il>,|
■ ti|iee)ie  lu  llatt-
in   itu i   > -  luperiot
l-l   . ...1,111.1,.I    t.f   II,.-   Mn
fm,t.,1 fi-.ti, Uu : i bbiud rauiedb]
it -  * i. Iltloiil
M   llelw
*
inai if*. <*
nett in.ii m admiral  CtoagraiBlaUoai
'l.ll. .1.11
Idea,   iad
*i   Ui   *•   naard   f»i   bu
■ -  '-r.i a |**>4
A'ituiiii
. ..  ,--   ,1..   a  .1
III I  (..
I'elal
'  -   ■ ...
rtbdai td
\
. - - .
•■l  H.al
■
■
i\ , MUM "iitl*'t
■ -.  at  m*m
mtMea
■
■
*
*
■   |*   1,11*1   Ul
lltll*
M,   lli
m,  IlliiM  -*  -larii  inua  la  Hi'*
in* nm
Mr. IU
.**..    ai.,,    M(
'
■
■
'
■
'
.    | -li,*.!  firm
■
taat-a**, Caaotr C-ait
TO  Hen  I.A8T  COMMUNICATION
Aaeriea uiv^n Until th« i-uh to
Daaldi in ttu
Mutl«r
HiANl.i.V DINED IN NKW YORK
A  Female  ghlniai  i.*,|mi  Du-
mvntait in Hun Fran
i lam
Waihin s- A|trll ii  Tb*dMpatcb
I, - t.-ia, itatlai lbil in Iba
■rent ol the liallaa (overaaieal aul ra*
nlrlai * i*:
\  * irtmeei -*uti
r****r.l t.t tit.. Naa ItrtMOt ■ .-
f.t, I,,, uu - m ..ut o| Um
UtjltadNliteetallalf Ml I «• l'*.n*r.
am l# raqantad t» vltbdrae
Froat i w  i
11.**  l'la.i*l.'i,I  llil* ifi.-n.i.-    II.  Ii
dined touj Mftblai oa ttu
'lilt*lii*  liul  lt>| Hill.* in, llil* .nl.iivl
i  ii- **.. i. 'tn  ll  .
i fi- .ft. m *nlki-d 'lift i"
-,Inr lin," mil, t.itl,   Mr  llia'tir  la  I'll-
■
■ ' . I-  ,
rill au
-r.^.lt.trl,..-  Mill
K,,i. I.thi* i ' . '
*•'. i   Rffirdlni  lh  .ii.|-it-ii hum
J una  Ii.iiii* (i.t im in- ranldlj belaa
lak i>
l.t nun i , |  ,i,,ii,_
■**!  i iiiii mi,.  \|iih ii,  iti,-iiarii
ItlUJllffe,  111  llllrl tla  ,\  f„|„,'|t. ,|,n„
iimiiufi.tui.'i. I,,., imi,inin,,i wleldi
i>i hiuilni i.iiii.iti M"Uiiiliiiiia
braufhl "i. li] li irliiim, I* tlm mniinawnl
II i   "mil i |*i ut iti,.
i,i.ii,ti i,..iit, ni i m nil  \ i  ,a i \|
• ml lln-in.-i i-i w - * MlftW ii, ll,.- Ni
imri iiiiii!-1
I"*' M * i inn
Viitu.il in N i  Kpt*\ ll  id.,i,.-,.
in, i, i,.-it ii.tt, .rn, a telefrm toOttavi
ititiiirf tbil ihi N.-ttit..,,,.] md i...ten,
iini.t problblta• aiiiiiuii i....ii |eiUai
■
**»**■ ■ ■ tiiiiiti,
Hahlai , ■ ,i *.* I..,• n„i
Ni»l-,iil,.ila.iil.iii|. I,i ,'i„| ||...
'  ■
<  I..I l-ill) dm
lull nf tbt i inadttta
. t .imi.. ** •
I4H ami *•***. in tit-a ol ll.i-n* 1- ■
i "i ' idiin <• ■■*■
■
tilol.ll'Ul.ii, I i -
iad  t ■ idi)  t it *<
I ..Iillli,.,  I.-i. ll.tiirll ....   uu.il
Newfouadlaad In ■ i uloa
t.f li.u Hail Ail IfllMl ...i ri.l,.,ni..((
ami ra.. -  ■  i.  j.,t,, t„ furihar
I  I.*.    'ra
. iii.it.t,. end ii.ai u,. rear bu
plered Muro lb* Ii«i-iui inibut
veil
,. n un iriaum
n.-i   i.i j i,  , ..i ite thai aia>ui
la.a I.
HUH    tf . . ' li -a, , .1.1,
raihn
. uu
ru **■•■« nn
\\.-.l.tli. t   'i \
R . ttdm mi al IVead
li  '   *•*'  1- *!■ r*ll>  H.l. a
- t aitb
a . • *■' i
*i*r* ■
DRUGGISTS
IBTROYED RY FIRE
*m Hll  • .l.|lil|a||i*|
III  l.t,..it...
m Columliia and McKeuzie Sts.
ll rtttl ** *** - r.i hm*. mi- rlt-.
T. READ & Co.
E.H.PORT&CO.
Hmn it. lo r. O. STRICRLAND
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AO'TS
ESTATE
Lot 79.0***1* I **%*******•% tot* l-a»-'■<-"» Ltuaifd Th* Trim*
•it *.i| raa thtftugl, ih** protiertr Thii ,* ihe cheipHl tit Ihe
marbal  P'l.t'iowlMOiiai UOii,)* i*it ' 8. 91* *i***o*
615 FRONT ST.. WESTMINSTER
lt*m I
-,  taeetdi lb,
Matin*  I
. -».  .
-  .
.  ■  ■
; wnt '. -*.itin»
-
.
arflMtalj
....*   |1
■'«■'■-
B
.   I.   - " t
' > 1
■
j ik* in '  * ■
|ali-*t*   ..- .   •
a.|-*i ■
■
MnrtM IMM **t i
l ., ., ,   rib* MlU VlliH
III* 11
ki
...
-
It* a**iai»l*i   " ■
. ,   ,-•■«-.  *■■  m
***** t**t* ••
t.^ a ***,* Hlwa p******** ihr aalhulllltr*
.  ,*,*** *i*ii wrtabtobed that
.  ■   Mletita.ll
otefbcaid  mm  *****  -4  ireai
IMt*^tait'*r '"
... a  .  <  * |
■
*
.11 l|-|*l-
IMIre M**ii-
■
\  ,.«t1-|  |
-  - it H .
ordered lo leave In    I Mr  liim.* I
■ ■
Ml Hlilna vlll .,-
tortb*i Ibiatlulthe itatamel m*4a
b) 1.1* lul ttiii.i lalaftapbed to tbi
t„ e*| u-ctt '■■ ■;."■ *
.  . . Httet
A  I.lallM.I 1*11,I-  ...Hilt,
Henri  M. Kti .p*mn ***
Mi   J ll  is.nj at n.i
.
* •    "iii iad private, and aai
gtna  ••  • ttt"*  <.,a,it  in  ibe
■ '  -■ ■  ■ ■
u*, t ■ r* ■ raa irit* I. Mi m hiad Mr*
"tat, l») **A* *** *t-fi -nit** re*|Mbi*
Eafonail *t-
..»  \|  Dapen, II. -  Di I-
Rkbard Wauna '"'.ir'  li
Iraaeal  -■ '■  ■■ ■   •  ■••   t   .-
t . . labn IV.  i_
■*■'. **! 1  I ...  •  ',   ! i
I A \
W,.   i-  r
.    I..* *  it  .,, ;
.•Ilr.|
A K-ttial- Lap**.
-ttlin I V .
■
-
I ■
: i af in it.*
abate ,-**** •*
Hf head* of
dlrerl b*r i«
* . lln until
*   i m<» h
>.
.m*4y*t**m***^*.*a********* a *
11*1 '*
t*\t,*l lb. .
i v i:
-
■ * it
■
A D*xn**io*i Danth Ret*
■
pirUa*al tada| i-i-.ita*i nidaaibi f-1
■
Tborwj|l.ly Drpreved
|t*iri«i. Aprtl n  Wanaato ****
,  ii.tt-l t*^ tb* 1,1**1 *.f Inland
*   h   Itoeehara,   —ibyr   *>f
pailutD**,.!    f*«i    l,*ii    li>. '**i
repmlwl
-  -
it  ibat
ramati -
■
doW| il Hi*, unii* titi.*- at..I tai, .„rc blm.
klilitti I,lit,
..lllll.  IMI  CI *,<*.  |
Uaiaai ...  .. ■   \- t ■*
bndteeal n . tbt*
*.a
ini
■ .   .  ■■•* *****
li*!**!-*   U ifii.am
I
-
Hintiiaii r*'i * mini-.
mauaviui * -mi ui
tttn,
■
it ** llaraai
lloaw
TOMIM t*. tilt mnt
Ti'tft: t \l  ■...nunlMan
attaiiitc laieh \-*g***i*-
tt.lt. itl 11.. **l^.. I »^b
■ * niaia*
i *•* , w*m*
*
■*
T****l *ti* *|.,.i,.i-a a*t*M,a,itit«.tu
mala an*,.*<at*iiii ti ibe m**
<  tbf|
*******
■
n*t**
M ■■ native
ia*n,i-i ' ' iu
i  -<  I  IlltOf'tt*.
*
■  ■
Hi  M.:i.ti. • H.*..tw a,
Mr •  i; MaflMb baieaeafwdhlieaa*
• itb ibe iiniMf Hean ht»r,l left
ltl»f tm
Ml Mil.
: meda an
' ,
■  .
t .
■
id *ii*ii
t mttt
rail    bi pi*«
.
I *.,* In*
.ttii aa* I
•  i Main in
**l I
CAN A HI AN
M-alttt)   »*ii*aa*
*m ft
titWA
*t   Im
.
1 OH  $110 EACH
ON  EASY  TKHMH
IINEIEAS&COFfEEl
Illil
GROCER
GROCER
l 11««*1 * III I* hHHI  a
1*1 It* till*.
8. Mackenzie & Co.
'•' 3 6  Ocucrnl ARcnt*.  607 COLUMBIA ST.
'UEENSTOWN, B.C. H.G.ROSS(!.CO.
_, mm* **<"*•
■
M.WATSON *
CO
KEAL ESTATE BROKERS
AOENTS
..ti ttmt -iiiii ■
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
IAPSIDE
p, ANYTHING ANO
Everything i!
a   .  I 1   '•  |*l
Until
1*41)   ' | ,   *    i  .. |  . ft  e* -_*i i •
**ime1** lt,a V..nf*wa't""tBpiat
l-mliiiiM rt.ititfHalHaitfi^lri.a,.  ■
I
-. in* Ifca
K*titla!**1 l»l*-'*i** '
\ .it. mill,.M tt'H b**a**
******  m ***** *****  *' ■
.            -am   i|>|4l'.*.| It*     l-l
'
1.1**1 |'*»*1fi|-lf,
I           ■ ,1*1. **•
♦•ni i.t ii,a .ti*ti*.t. Miuaa
utatvutaia ,4,1a**'!*** itil «i1b ti** 1* ***
dial teaman   *■ '  "1
|*«ltalBr..
--■-■•    I  *
\  Mb.ai. I
-
gall"- I *
: ,.«a,i* 1
halt  hm  tn
,fiiiat* st*r*d
■
-'a
i Ifail'l
al'itamHil tban ba* i*t*t*ll*>*l tut a hm*
inaeaiaifW hi lia
■Oil r*-n una *,tt*,eiia
■ •- laaboal
'    t*a I «<•*• i-li***-   Hiihin lit*
aaHfea ***** * u**jii**- b| Mi \ •*
*■■.'„* mi-  ,■ a
with  Iba  mh"*r  t*m  fi
•«fk-rill8f   aixl   i1i*',m*i.lii*   potat
.*t ih-*  Tbeeitdeme »biab Mi  M-
|t**atiit  bi*  *****  abb*  •
aill i.n.l ;<■ iMUHilt* an il'll
lb<n    fm    *    latitniMl'talbin   *4
llrt taataaei ••* Mi* Maybiieh.
MMMU "t «i mn 1 ta
t m  IVlenlran dlapalrb **)• tbal
tha tiatitii u ***rb«u*ii affeetea b| **,*
t,f**,.l tba r.ni*|,11art HiinH Hit- Hf*
nl UM 1 tai ulit'h bai ;■,•! hrr* m*Am
\t*J*t*t  I., bH   Mtimr-lli*1*,. Iha *t.„iM-
-,,.,,..  btftan*iladnredtoauln a
lull i.u,fa*. 1..1. !'■ l!,a |..|lra, all*!. II  I*
|f|«.|tatl.    la-   .■!   Ibf.-
tmi..   a.f    a    jataarful   ab**lr>i
bttitn. ii, . g .. .-■ ph '•*
1*11(1. Iml ii,.I tl»*1t»i Iif*  lla aill  ant
■  *
* irimieil
■
■  ■
■
-
eipieaiad
il a*at,.-*
■
ii.t i|>M,Ia*l ■
■
I
*  taaa *p
laaaaavnaeal al * it-.
tkie m 1 Jaded
bTMr.T.J.T>i
-
j tmimit tai***'i
«i an*
-•Iliad
ta.aa.tbt,* -ft tb*   ..1  ll.t'l,   ikiMihl  It*
inn iba* i..,t..,.   t
• t**t*m*
***t..I"1 ta all pa male
A Saaatiral ******
Mma.  Ml..-.    iM Tb>Man*no.
tbp _rij ******* tMaarbta Mien .imi*
*iii». b*»» 11.1 iad im*
pi****** ll •  ***. **A it ti
I itara to lb*
l-mtiot**  Tb*- *****riMtuu 4*i*iiiamii
laowd'
tfc*  *M
■
a
■
i am******* **'t*\* Inland, ami
"1  lut
Mi Hi    nt*? forth*
Ibll Iba
• row br-
ltl   Urffrllt*
• "•iiiii
I'-aUililTi igmrn*
■****  Thai iha
11  - ■•
a.f    || U ■!■**   tmt*
lla Hted  aaaMnni  aalbsri*
ibf**-  pfuyo*lllaa*j  '.p.i.i»-i
1 afalrh I ***t ibeevM*are.
ladaahedfn )'t*i|iwiii i„ defi
favai
Mi ii leaded Ihal
iiw defi*adaaU inn I
Ibe i»ii|awf f..r
*b*a it tt »a« «•"! iad *<" thai ih*> *****
*t* kr** la pttmrt raaalf  That tin
.'.-• ibai .in.,
• f. Inr ft
ti.it i-Lii'.tiil  *a* ifanaal
■  "111.**!   Ii*  II"'. Il.al Mill «"i'l* Uf l-'l-
tlrnt Iba ...W|*i*.i had  Kbl«l  a aanmit
*■.  1lt* tub >it tnit-Tial. lad. (»m-
j  .ti.  Hi-  anlitf atbli
1  *t|*.|.iK,Tii1t. lbil br liul  mul*
WiftMren.  li' I  II  Tht    •
.•- ,■.■.■,. t tmed bi bur-
grun iht* aatnlni **A a iai«* nomtor I
*,!•• KM' «■■»««  *  * *
Altr-klt-til,,-!'  I*-"  at*  »it wli  «**!*
i,-aha*l belli h* Ihr II.-U, I in I albttllt-i •<*.
hi* lat itu tt<*M M
a en 1 i»t ttt* « nur
li i* «rt4*i*t«"*i ibatan
*IM*a|.|aa|n.-,"1* tailtl'tl
a4a*pint  llw  "4*1  nl llw 11
■
a half ln«*«b
ttjU^itlla  ti**Ji|4.t"at   |M  tfc*  p**aral
Kl*.  i»-
4**i*A tt>m ih* p**m********  li **
*»*t ibii «
**1*«*l ',|**i* tfca Itt*.
• * rmm-mm*
*f***l*  balldliil  **f  Ib*  11
iiaiad
ami "it* ni 1. *
Maamaia Apru u  it  .
I* )** lh* )• 1* iat*lr*t
lhl  Iba •***!  haa
tii  It t**MI«
1
-
-
■
■
■
in  iar«* ib-M*  aad  aalm
H|i  *.a*a   ll    Ot«*t    *"
a*li*aiit4 ***** i*i,t*t *4 iim****,**** *******
****** baa *   •-1 aat** ir*
****** ar*4 pamii 111
ti.. ***a** mn **** aall  M
- **<•** anironttlna
- . ***** nmm *A Uw
«•  *•>,* htit emptt't*^ «lalt"lf*^
Hm  1t**,t  1ti|f|a*|! ittl  im
ttwtliaif .lai.fr
■ «.ii ip** *** t an RM «H»r
Knit A ****np*n*- '"" *•** ******* ******
rr* .if  tlnf*bt. falM  *****
■bltittrt arm had lot, ******** In Munit* 1!. Iml ntKii iw«« ttt Ihf tin :
,.,„l,..,.t'.*a*ll.i*l,.K. up a,Ini. bnl ! »,M '  _
•ht-itib- - ***** ibe ceUapa*
It*- .lrfM1ta1.il bH M
ttfiim,! <
•maa; .«MnnmC  liparalat.
I tern*.
*  aad
-< ind,
*
Iw hh
n Uw
{ t■■■**■■ *g" tt**m tb
, (Wl* »t Ifc* emaai.
f na lh*
i n,t*4aifallt *>l-l
. M I*.
*«*  Mi  M 1
Mont n
■
*****-*■*?* Irt
1 Po'ioei mtHien *»-ib*ti,i tafa****i(e
to home offkc*.
, |^*a***i l'i, ata**!***!*** r, 1 **'• ala  aa *. 1 |i(a
Cabt* A-i-t.a«i   NODI
ABC Cadi
be eaateand to dralb oi prnbiblf tried.
Tbr lut  .irr.i**!  ibr  letlwfltl ,i t**r In plilaiiff • fn*it
j •periil Ibiianrt* o! .li*i*».«i!i| aiil, tt,* u . t  - .,* <*. ****** jndtiaml. mairh<
\ f'UHii «t iriai l*t pe in*.** la tbi pntloai .aw.it.it Uh
1 •ihamatllli nill immtnatlt 1a> *ani t.. *»' pemU talnd »na »f mn-rh Impmlarw*.
| baria Rwlaaatflaita baadaa. bowavai * t*tfM*A aaiaM waiMitaUoa,
aai aiat.ii *•..*•■ t*i Un faiiiin.
rati nirti in.
Iha Km i'lll I |i m ih*r|it«ali> "iii, lit  li-i,
• il-in na* Mvaptrd aitb " K\
Wi-tM' pawadeti   In nmnarlhm wllh
this «ir*in*i..|t ibf Rmpani
•fpartaatii la Una*  *ik» ***** inn
ClaaHai Team Oal.
-  f i.f • ffiilal
.tmatft-i*  ab*tar 4api«4albm«
h*tr l^
-  ■
i-aal lha) II will la* lmprM*ft.b* ',. -
Immae mitun* I** lamafn 1 hai**  .lat.m|
ihtm ir» *..*•*■ .tt ttw 1*111 .1**  .
ll*ltt*l «„*! rliminal* In Am*t*r*    1 - I
faalit'f thk-tln* ' iht*m
1,11, pa*M lab ,
Thr Cit^a-Tlan. >-. ■.. ana*
.
prtnii|Ml ri'fti*- * , ■
1  " ■ i». *
ata-if awnibMi**! ai** tarabma tbl
,
alaaii *<* dnmea
Item .,-ai. an.)
hitt* *«.ft t'it.i, bind*  c*!**,!,,;, th*
, *i.,ib1 rraalilt  la*  iaht**n bi*
(if.ill*  m*u*1nii**  nr
ana*-.
1 ■ ■ .-. Inoae tobai fr •
• M* lit. ■■ -  "ti  n.q thalr
If  al*'  tttii  lllll*   l--|,ll(llrd
aitb iha. bin. i.r nf lltalr <■•-■«   1'.**
f-diM.i* igalaal Ibeat -
li 11 aal impmbahltelhal *i,nw a.i tba*«>
leiitrt OMT **ui  ". .-    «i*i«H
I '■!
Uterpimt *nt  11*1111,1  llw ruin* "I Ibr t„n lha  (t.ntai.b-rti  t,s«h*lt   *l  Iba
r..wi»ii iad Moaat Vnailn* «*biia tiw Noatbira Railway, iad titiir,!! mn tt*i-
n.amar  ****** ,***i at  Kaptea.   tba t*t t-1            Mi *m aitta drain
lblrtlai.il  **i »iram«b1v. thf Kmin»a* ■ tlriltn* uith *natr a*A  pU'iiibla tUia-
< el  'ltlt.1.  "ill  lf*tt  ntatttl  lh*  1Mb 1 fan /
THE  l.l'.nr.I'Ln  NKW MT.HTM1NHTCH, IIIUTISII  0OI.U
,1'MIUA, miMUT MOIUnWG. Al'llII, I"
r„i,.|,i,i.it,. N.t. K*
Amia-tii'ii.' Illa'ili, Niii Wtltioln.,11
Niriit il.
Bell-Irving, Paterson & Co,
IVI Ill* 1,11.1  Itaniiitil-l.tl.  M.I. lllllll., Wli...-ill.   ll.tll.-  it'   lilt-.
SHIPPINC  ACENTS
Uu Iiimi iln-''
•lr,|, |-  III
III'I   ill
,1,,-,-lt,
I  I'
iThc icfciu'v
lit. ami  I--|,ll,I,til,-,1
. a.-l..... Mr. Nt'limi
lilt-   I'lit- ..u.i-1. -I
  III. in i'ii*i-
t-i.tl .ill llif  Illllill
titttt null-  .Initial
iln tlie ii mil
111 mill llii'lil
na  1,1.1.1.- II, III. I'illkl
NOTICE.
v't'llt II- Ill-Ill I''  fl',
*..'■::"::'tr*-:*:*:*
HARDWARE
N"
NOTICE.
I- IIKIIUIII IIIVI.N  I'UA'I
T
-WO CARLOADS 01' IIAUDWAKli
im ihf spring mule li'H'1' i'i''1 '"*''ii '''*'''-iv
opeiiBil up .iini marked ,ii clone prlcen
We carryn (till lined builders' mippllm, making
apecialiiea ol Lock,, Uuilding I'upei nnd Nuil*.
Wt- iilso linvu a moat inngnirici'iil Block ol I uilery
WOOD
HERGHANT AND GENERAL
TEAMSTER
ADVERTISING FREE
Mill III! * II f
Ittl  UNI Mi'l OYI D
1
a
I.
I
S'
T.OVENS
GENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
i\ it  nt"
■
pi t *ut it
•
■
|| i
■
in  lb,*
l-l I
Ii|il, ,,!"-    llif
-
'
.  Lil- .1  la.
 t alilrli It.
 a I., ll
'
,   1.
■
|,,i..  1,,.
•  a  i
■
•ll-'        II
I, Utiituii,
1 Hat-tin
y , .mi-  |.-nil t. in,L.t-  *	
- ---,1 I-,  :■    ■
Till. UiiltMMi ' ' l«»KII I* l»l lA*
I • •
, |  .  ,
nl, and 1
I
(.,....i ■ ri
itt. iwti .■.'...   , -. - ' rallaaf
■ in imiadtneni
■  .lllll  ••*' l|l|at(lltt*tl  ■
I   ..I  ,|  li.i.lr  |,i
■ ia nltb ill Intmiiol * ■
- ' '* *' '•iti** f"i Hum
a    l  .   .... . . ..... ... .1 ...   ll...  ....  . , .
BUSINESS NOTICE! GenwHeat;,
x-in  '. t
|  ll i-ll lit ISI..IIM Ml ' I M.iMI II- 	
1 ***"  IV il AIMAHAN
!:"""  |\/|iiJjMnrtlN
I  . I'l   IVI —TaTT
I * I .Uii
..ll.t-lKlt,	
F STIRSKY
WATCHMAKKR AHH JKWKI.KR
i. i   iNT I TH BOLHJT
HI ,1  ,., ,.r i.u - in
I ,i ta...
.  ■ 'HI, I' t  Ullll. I-l ""lltl.B      II,- _  —  _
tt t* ii ft nrr
| tmi.iii hi ui.i it nn: iim-,                                                                               11 V MftKhb
-• "•-                      ..,              Ui Oi iiinui-k
a  .  I  V  I  I  1  tl I  V I   . I    ,  I I   .  1   *  . . .  I. ... .1  I,   I'l  . ..   , I **•*■*   " ^^
IK Vii ■ """  (i1 *"
1.  I  I .....la
'
.  -. . |
■   ' v
a
• r i illnaj r. i>, - b.'i... - 11
.  . * i.. i...in nal
I ...i . iii*. ..I tVeatalng* i
ntl.ai*
■
lll.il'  I  .   .
i ,,   WlWl't \\   III
,\ Villi! i    llll -1-   i.l.MU.KUil \
| IV.**!.**  M.n  Willi UIXIMUX  ,
t* •■*■*,
. , , ,,\ vi    | * | \ [ *   I'AI I l\h   ill   '.I I. i .. ... .t  uunlai
. .». I  '  nl " t
,1 M  II...I  II
I.MIS  ll 1 1  I**
tli\  II It \N
a  M  1.)
ll I Wl'    ill.    Ml  I.
I    ■
\\  IT A II
S'J.IIIIII
,  -l-l I -llllll 1,1*1  II
■ 1 II
...ll -  I  I tl
>|*«i.  im-  :
A
...   ..    •   ... .
| MVM.t***,    ,
* ■ u.i tbli' lltai ,i .... a
' .1 ... ....   ....  .....aaaa..I
|  lh* 1
I   i
■   ■
iw hi
* 111  ;l I nlt.t I 1   .'
NOTICE.
v-.tin t. i- in i-t il lUVI i mn
al   .,.
PAPER HANGING
SIGN WRITING
PAINTING AND KAISOMINING
Uftl ol *oih i«  ****** ni'lr'   ****
md *ra on, Nr*. Paltarni In Wait
I'tlir-l  iml  Oil ... itul.i.
t. l MAH.I
DRY ALDEB AND FIR Wqqq
UMHEK
****** THETAIUaJ
now Mn iv,,
'■■AM III HI '
HKalll,  SHI    |  |,  ||,   ,
IM-.Miltl'lluillUl  i
I'll 1... a-i a. .. %  1|, |j "
It. II I.-.1-1,
CLOTHING
mt, mii-mi.,1,,
ni tm ii-, I,,,
in mi in, i -,, .
1IKX  I IHVIi ■ '
lllllll- -I..., ti, ,,.
HH I I It    aa,  ,.
I .111-1  lllllll.   ,
HU   llll.   I„    ■ |
Mi.-i i nm. n,n
IS 111' at I  lltl I
'.It  IIU,-   ,, |
III  llilSIIII.
H
IRD Thelll
mil Bit (nkii I
i , -. il -
.i
■
•i'iii.11
it *
T
tin iifiil* n itm
Hiamili mteli* l|
BRUNETTE SAWMILL (fl
1 . . I , i.-itt|.U)
1 ,
a -
\',lt  \l.   tt IS   11 I  t t,   I |lt *  V I I I i **•**,   I', **
1 .......
'* uta. it *   notice to HiiilDiiKK.  MANUFACTURERS OF  I.uinwr. Slnnplos. Mill
^mmmmmm- *■•***   *****  ******  a.,,.til Will It  Writ  III A*. "**  **X*K* _ «... IV    . J
\ tiitnt Ibt
ar in* ii
I   | a   UM   *** Utt   I I   \l
■ i M •• II
■ ■
■
l.'l,IN  t  I
lalMHIl'
I H   ' tU
... *.\    (ill  IUH
1
....
' '
II*  tl  It
* - ..-,.■-
TtM'l lt« "II ■
I
...    -I-    III*   *-"
 II    Itl'-I'Mi.
■    I   1  .
,1.    .*■•■
llllll I   l.n a|I
NOTICE TO BUILDERS.
i:it» ,.,ii.t. iit    TO CONTBACTORN.
1  , ,.:-    v*
1,   a,-,  ,. -  " II  I   1*1   ...*•- • 
'I'"   1,11 1 I.UIII. I I sill I
a rn  hm.                    I*i  "" '
-  mi i.iiiii ul. ... in , —
I,'
IN IHE COUNTY COURT OF NEW
WESTMINSTER.
at.tll.lHN ll t.1 * IHiaillMI II
I
a
„ i.  ....1 ..-a.  ■
,  ..ll  lllll  I" I1-'
■
'
till
I ' lllll   ll.l  nil 111
I 1>I,S I tl
' * .' _ im*.C i,t ■ ' •' Ci ■••*•.,
. I- •    ■   *•••••  •,
• a.rr.... a....a*a
————————' •,.. s  ,   -  .1., '  I I  I 1- 1,11 HH 111
.. «... I   ....  a. a   . <   .... ..I
ill-- i m i.i.i -
'
■ ' . \
M \\  Wl -.IMI Nil IK IU
Stittr nml Lniit:
-, nm i.vt.   ALSO Flooring, OeUtog, Rtutlo, Siiliiifi. Mouldingi. Pi
Scroll ami Turned Work. Bub, Doom. Window and Door Framo
llt.ui-,. i'iiii.-li iif iill Kinds.--
t>-._ft_c_*axato "X-cxl- G-tiaxaxitocd t.
I tins t\|i llllll Unit--    1*1  HA
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
|.  <a*  ma,,.,
, '   ,11
I  t.t, I.,,*
llm  ***  m*>***  **  **■•   l#ll*l
|4».li*  •  •  *
8hiopirtK Facilities bv Riv«*r. Occnn or Roil Unsurpassed.
THE G-RE.A.T FIRE!
Th.w week, mti.* we were barnl . iitln ly Ml*  We ar,- a..w re-e.ielill.hr* rtl
*u!Tte"  N"» B...I a  N. .1 C....I.I. I- S....'h ..I Oajjl..  *** *******
lu Hll ell onler* l»i lUnlware ul eny ile*rrlpllita,
I  T. J. TRAPP & CO.
Oo,m.,.r   HARDWARE MERCHAg
Cllii.i-i IIU -.in I-
___..„__.,
a.
A ,
|,*l|.tl! IIMVHttl    l"l*  '*)    * * IM    ll,* IHII   1   III
I. I,
■
'
■
V
lllll
mi *i\i •»
, •  a  II .ltl.lt  « iii  rtriii i\
* •.
t
.... .. .
■
at  \
l.ll*
|
i  ...   |Mri,.>M|M
1
*
■ ■
li
i   ina.i   IMl
■
>
itt 1X1,  tltt HIM.   llll.
-
Sl'JIHI
•J
It
In.im  ....,i.,  ,
-
'
I
■
i a -i„i\
■ .
v...   ■ .-
a,..*
■
■
t
*»***•**■;*■****, * *  tflpu'lKW
NOTICE.
>|.  ,   1 tl'SI I] tl'.l t<*  ,1.111
I  .
•.uni*. in. i.iii-
.
NOTICE. CAUTION.
M, -   UOUhl.l.
«• "-a ■  »•••  a
Ur* ttam lint.
ll
ROYAL CITY PLANING MILLS C0|
aiehatda Kteet.   .   .""".'" .   *•* We.tmlnile.
luiluuraitti Dmlett in RoiirIi and Dressed Lumber. Vlii|)n. **
Uthi aid Picket?.
Saimo'i Boani. "«'t Floata, Traya, andI all Wnds of *m*J™*S
lor Oannerim. Ooon. Frame*. W,.-<lowi Moulil' »g*. Bl.n h h» ,
Bnluslern. Brar.ltH*. tiowttlit. All kintla of Plain and Fancy Turn^ia*
„\ ... i in
It* IM,  .at lit-  Ilia*    '
ll.l  ...\.||||. IH   a   I
-,.-.  I .   .
.
-   i
ADMINISIRAIOR'S NOTICE.
,<,. ,-it'll-  »"*Col_-bia
■
Bank "Montreal
\\  t.i *a\**\k a in I.AtaiUuiN
M^  t|i;l.1.1  MM.  W\  IliiiM   ^1 .
*■
' ■■-..*■.
***** ■
a
CAPITAL is \*\ \ ***.
tmtm ******* -k **• r-.aa-.wai r*   ai^T
.:  ... ..i *«.... .4 »t*ti*iit
' hmi im
I"
I.M.. aaaaff.*.* At  <-*aa*M  I*
mtmtmt****** ttt*'
lltOHUOO
*i *i
i\-iil;  "*m.
all III *
1 t\n HKMA'iil l.\)
\N
Mil; *ni ss,. (i.|-m\ 1111.
K\T*M *  ***** ****  "!'
*
1 *******  U***m lumithfe
Idmai**'
I mlMtitttai
tt* * *.«
A Savings"  Bank
Department
Mi* ******> or****"t *** t*m*mt*w** mnt*
ittti 0*i*hIi
a
liemi lllntl 11 tun* lilt*
ii*bt-**.rT 1 am ******
■
11,11  ,,\   f|||*
I
'
T
■ *■
slu.Mi
I." -111.  *"l    '
AUCTION H
I*i*| |'i*«*t
GEO 0  llUYMNtr.il.
OTEL  li.iiicl.AS
■ \
■
■   '
■
'lilll   *   ******  BAHM«1Rta St*t.
.« t . ...1  ,  HI V
'" .t*.4.B- GAIT
l-a.llll.   It"  ■   lllllll-H'l    lltl.l    "
11  a . a ""' "
a. H. G. ROSS & CO. Merchants
IIIUIUIIIII.III
1. .1.11,,. nt inn*™ DINING HALL
. |- . mm   ...............   ..... W.I..HW  n
Va «..-
II  ■ a
1.1 i»i mi. i-me*
The Halter
t. 1
1
!•    lliltl   .I'll   ill*
.|.i.ilm >.I lli. iint.ml "I
.Illt It   I  Mill  !•(  tllttlll . II
made, iln- mi-il ini|*iiiJiil
, ,iiini|i riititit Iiniiii" i.
.I...I. ImiIIi niili aiie-l ...
tta- ihape i*l lit'- «■
ttiiria- ill... i||iar|.ll
M A.McRAE
HUM KltC * 1 I*- «,* -1
I ll I limit -I'lll |.lt In
)J. lief  I.l  .1  ii"
tailor ,1 int in- i'li}-.nii ih.,11
ni.-ktiiiiiit; l.t«i.l. li-tl-. Th.
11111111.1.1 Shad. -p. <i'
•lh, .//r/wtn/
11/1 I'rurlniiii- tlir
Mtm." It*' Bard ,*■
>i);li.   I hi 11 Int*   -'-I-'
i,i)i itt.,,, H.A.nCKtlv
new vANroiiVEB GILLEY BB0S|
COALLivery'H -']
imni unci ui.alma*'
New Weuington Goal.
IH.I1I1 PER TON
.  *
J. W. CBEIGIITON.
IMPORTANT
pin
NIK.     "4l* rn***** a*
WIIH                t.l  a*
,      1 nt UM  ittl**,'-  >
■
, Ha lla- ****** Ka**
•
) ..al t* fm* phA-m*
* ■ ***** 1*
Hanson
...
\\
...  .1.1,1 lll'-ll.r.V.   ,.k.,,|l   ,  ..II '
.1
I
A -   ..'   ... **.' '
ST.  LEONARDO  MALL
SATURDAY. APRIL HIN.
****** it
III
I will, HUM. it**  it'tiov  II
I   Kali
Ml  VI I.-I
«  rim.\Ki:ii.ii  v»! u;>  li I:   a-
1 •.
taaal
1
a II "I
■U-I 111  t>
.11111 tlim   .  It., 111.1:1.,  . ,:  iiiiiut mi.   „„„,
,1.
,  . ,a
•|> .  IIUl-i'l  Hllllllitl.il. *tl
I . I... I  •
  ■" •■"-. '■ '- "-* •	
NOTICE.
•I'm 1 v.. i.-i..\! i.iiiii mi in.
......... , ,    ,  .
11'  Illllill lit II  Mill -'ll-tl
tt;, -. «sas'
Caoadlaa Pacillc Railvaf Coapaiv
NOTICE.
MrPlitr  Bioa..
ShipwriRhU k Boatbnllderi
B0AT8I0K HIB1".
I(., 1 ll.-, *1 C'l • Planing Mill.
Nr* Wr«lminile».
Sale Stable
, *
W001I \M- '"ilj
« .
...,, .a, ,*.  *'•
flFinrciit*
Pianos,
musicaTinsti^
I* »t*'a^l
ll..tel»«l*ai^
r-r«lfre *l*iS-
Selerlln.
S_a__JJ_
-.rt-eBt t*m*V**i
Willi, eeajj**!!^
P. FEEBLE
I
BOOKSELLERS
■  *-■"
tta  a* Ml *,t*..  iaalttal* Ll  ,    ,
Btataal  <-
1
1  .  , ,
tttal  la  I**  • lltr.lat.aa),
******  1    1   ttmm n.-...\,ai!E,I!l_.i
lV..l..lT,at*HS.tn-.. ..-..a—llM'la. |  ,„,«.Bat IfllII** *mTt*"*****"   \ ttaunil INM  Rta WM.Wt.KB
^a», iti-t. ttr.tie.nttea. IllP11  11  I1*1IIV|P
Lyal&co.   ciTAiosuiuRiAiiois.  meaKIN^S l^SgS
in*, IIIVW1 iiiu
'.It.
■ - aal ra*
|    a .   ■
Int.* |W* '<(* >***-» rt
■ m ia*--Mb
ii i am nt
It*. « »:-***»»* *r laltMi--*
********** ami ******** laa; -,
_.*•-_ -r-*n*a_**»--a
Ar STATIOlf EHB  ************ 1**** *****
Hi** •■ J  I*ai1*w •i*1Mi« In m*m*m* *4 **"*>"* *■*
neat maa m**  aaa aaaa**   ■ **■" ************j******** *-***** *■**
UIUI Ll   H| nPV ' *m*t****.**l9m,hm****'*** r*******'**
nRIHLCI DLUbA  i*************•-■•
T.4. TRAPP.
GRILLROOM I"""*
1* mtm ****** hi *h* ****** tmt CHOPS  f|||{Ul( IH
ANDStCAKS  t******* A**M
at****** *'  ,
.  .'-■ !
*******,•*  | ..... „.
**,*■■.  *■'■■■*
tm*\m\**t^** !M TIIK liFJHIRR:  NKW  WKHTMINHTEI1.  BRITISH (.(ll.UMBIA. H11NPAY  .MOIININll. Al'llII,
lEASTtnN OF CANADA
un, Morgan k Co.
, n -t.i,
u* iebtKV.
NDANNUAL MKKT1NO
,,iti*n OolBaiMl Amitiitr La*
Aiitiot*!!0*1 ViltinUI
.   i,   ,..I,'iiim ,ili"nii.i.ii
TRAMWAY LINE.
•••
a
On April 15th We Will Offer For Sale
I  *********** tt-'I'-l'-
•  I. Culllii
lurluT n	
|0]   v 1*1
,  .  \  \ Unii
■ i,i \\,.itiiiini,.i
, r.'i .it -.'i'l ' .llli'l
1.,  Ul  tt  li
, .! it,.< ,-  latl"  n id
■ | i, *-,.»* llilniod
.!. | nt n.i. i. t
■,, tm i.i mi nu t  in
■ -  ||, in ii
.   |   ,   I,.    I    \a ...  la'l'.lt
,.'.t, 1.) be ti.i>-
■emheri •<" Ih*
illnn i- lUiiiin*
• ' nl * -'
iiu laai hiv*
* .i
h i i - M, i.,
....
■ * lat|atri
I  i  '1 aim l.i
.  ■
(..,1/1,1   Will. ||
|«
it ' ■ i ...
i   -*  ***** i
I
- I l.t ll.i.
*
■
I
,1  In* i-i.llllttl u>
:
Better*
■
■ -
.-». Itu   iml  a)
'
■ i eetoiti
lu blockH of 2 to b una tiucli of the property lying lie-
tweun the Power House of the Electric Tramway Line
*. : : anil New WiMtininitter City, known Uii:
DISTRICT LOT NO. 95
Till, property 1. I.u v..nil t hi oug hi.nl by both the
New Wiaiiniu... t anil Vnueoutor Electric Tramway
Llue ..nt Cril.tcti Road, aud many ol (he Sultilivi-
lit... Block, will have li iiiit«_r on both road..
Plan* ot the Subdivision and Prion Litt will be tar-
ui.hi-d ou applittutiiin.
RAND BROS., Agents
GREAT AUCTION SALE
,QF:
a
*****
a
REAL ESTATE
*^SZ HERRINGS OPERA H0D5E BU
FRIDAY EV'NG, APRIL 24,1891
S»l*, to oommoDoe at H p. m. prompt.
I iiaii t.i.u.--t Inilm ii'.ii* ii"in ii,*- ro*|iecllTi oaaen lo
»n i.) im iini, a* i tnm. itu* tullowlui choice iiiii ral
iiatil.- ii-iiji'i.liil ami builiinai prn|i*rlleilN N« Wni*
llllll.tal
I*,i  •■',■■-    ' -ii,i..,.i .. I, i.Manila.' III.*.k ■' r..-iim-.
.... ltd  . '..i ,..,,.
ilm.   11,.i inn III,.A*.
i *„l,i„Ui, Itlt.'Ll
. ;  i  .,,1 i .,   .   . I    . , - ,ii
fl.llliil - .'t
I . t ,,!.,,.  III  -  -  •
I.,,, i li>,-l  . MiUlltUl.iti ..I larti lat.tl *> ..1 l/.i *■•*•,*.<„**■>.
■
li   ti I
-  , ll  -i.Ut.tHil, Itl.a-fc ll
'I    .   -    .   |„ Iti .1, I,
. I  ;.,.l |  ..,'.!'. H '. 11
■   | -    -
t 111-,   it   11
'   I *
. • .i f I...I r in- i. \i
■    T   I    1  I    --,1-1  .'lll'll-
aill, n.i a.i I ll l.b-r-t* (,..„,, .
Willi t.f U>1 li III--1 ll aid, lair  li'iiiw. ami
II »itl.li,,.i..i. ii, itiuti.
■  .1   I.   a..1.1
_   Lol i
I  ....  fill  lit.,  tl  '4.1   at  llll .
*
• r.iiiiiaini laming ami imn Umii aiii aim ta- otand,
 I'lllll.J   Ullll,-   .if   llll'   l»'*l  lllllll,'!  IH  lb*.   (Il.tlllt
nl s.a tVettmlei
p. a.i
li.*  - ihal
'  •
r ..r * t: •* *****    i -
l.'in. utiila-t .itliiiaii
\  i ID
  I  ■ ,
l-.i  ;  III - a  l|  •-    B I
I  ■  • li i rr.
\ it  , -*  i  ■  ■   i  -
■*\t  halt i'l  . -  '    I  I .a
. . •    .-'..' a   -1 N .
\  I ,*.•!  Ittl  •   |...,a.l.t|. |-
tt.*.i ball ul *• 'i  . -
, .■[.. i ...
. liaal L-iini i..t.i...ii i,i --r_.il
.ii,.1,, m, . .,,,,1 ihi.
■ i
r 'i ll.i.. i ItiMaa. Mall I
f*|  Mm,    •
T. J. TRAPP, Auctioneer
COLUMBIA STREET. NEW WESTMINSTER.
a
•a*
:
a
•••
■  ■
-
*IIi.m|i
.. ..
*
,.**** in*. ]
.  i..
. ti
.    a . *
* ■
,
- Urea
, •». **
t.-Ua
.  i a
■
a
Wllk Vaaiaia CUI
.i ***• ii., |raw ■
'
t ■ ■
earn, i .  «.
VANCOUVER STONE!ieT Westaiinsler D,BV;rl
COMPANY
1S91
Victoria Jockey H
PROORAMME
r..*» l*aa
tlill'W  M (IMMI N*IN«I IT
i L'I ■ t. i fci«ti i j
I
laa we i*-*a l
■
i
*
■
*
lb I *-l*'. ul..-'  \gt*W*t**  I..*
***** pal 'ii thoww|a fii-iiii aandi
i,.4., eii'l u iuit.iii_ aa' • Ini tlaa*
• a la latl .•*"■* j V,,(U ,* U,(    KaWllt**. ««l|>1
> AM ******** Wt ot UeOaMMf1 I ******
SANDSTONE >** ftuat Str**t elll haw pn
******* \\***m**)h«**~\ ** **t* *  Capital Paid ap
v i.nt   T^l-ho*,** iV *m***f**mm  »■••*•   w»|»
*
"'"  111801. COCMRAII (- . i. .i'.'* .
-^_^^___________-_-___-_-_--_-.
RANK of BRITISH COLUMBIA.
INkUHI-oHATUi  IV  R0Y1L  CUTER  l»".-
.am, ,11*,,* ... utt t.i
Reierve Fund
£000.000
1*1
£200.000
$3,000,000
11.000.000
|  tat
J. Z. HALL dt CO.
-** a  ■  **•«
* 319 -ftrVittHHliEii. B. C.
■
i  K * -"»>*M.*
*aa<ot*vaa
GOLD RING roUND.
*,i    t>  HAI
III til  III* 11 4   !•*•
t |*r
.  i
-   ■   ■
H. MURK
Barber, Hairdresser
*********., .*.
*****
falifcW tt, ***********************
*** ****** tait   K*
Frank S, de Grey
'I'm. till- VI.IIU	
*t***m m.*» t****** ***** *•*•
**** «i"w mm*
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
. IMt... .taaa
i tutu iii. ...... iujimi • Mill*
al.a.a
it. im,	
.*
.
v\T — •*-*■
S**t*m*h*A
THE HANK HAM DECIDED !'• OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In...iimi iii.n wiih their genenl Banking llu-m. - ind are now prepared to receive Depodu
■i iim- 1 iatll.tr uptraitla, n|«in ahMi iui.-rt-i .ill be Allotted at current (ita I'n v-nt r.ir.
Tour per Cent, per Annum.
I'- ■  ita received far Fined Period* ind iniereM allotted on term* whkh may I  ucertun
nl.... a.....li...tl»ll.
E. A. WYLD.
Nm Wiiiminner. Md J*.nti.iii 1891 Avtitiu Manager.
B. MARSHALL
DRAYMAN
MANURE FOR SALE
F. CRAKE,
pHEAPSIDE
U   Auction Sala
EVERY SATURDAY \M\%
The Crown Stables
Owing lo oar being unable to le-
eare .altable pre-
mla.-a we hate derided lo rloee oar
aMee ia Ihii ally
lar thr preeeal.
WATCHMAKER : and: MANUKA. TOMSK ! MMl
TIM. CDIIllOBll
 <**"** »«***• Coliiitiliti Si.. Thf*f |).«>ri Wail l-'mm I'. O.
*U7  J|, VIANEN Xm«* procni* at bottom price*  Simptoo, 11.11. Miller A
ttt'taOLr IALI ****' tValliagloal. I'll.... edewated  l'l.il**l  \V..tr. nii.ulru|i|r
1J.1I111K. i.»k tin, iirite over all ctttn|riii.K* 11 Toronto I- tl.tiu
FISH ami GAME DEALER lioa im  Gold and s.u.r Watchea, Dhunond* and Gem
!tt»t fct***. lt« w«utitatt.    Ring*, Jewelr) Ckxki. Spccuda en  A hm Modi of Nm
1 .ri-i|.-'-.-" F.iai.. I*.., iiia.., Am-ii, (...il* nt Plated Wan .iml )ewdn .ill irrive  -.irty it.
ma.,1 I (iti-ml»'r  (ill .iml *,-«■ |>ttt« 1 nn tn.tlilt- In ahn. t-.«*U
n. i, a.1 i.t.
MATSQUI
PRAIRIE
lit. a*,«i-t, ****  ■'■  '
MISSION STATION
'" *  IM-  M
at uith *****  *****
*•■** «H»  I *
I  MaM  <bJl tfc*
I********  *******
y •*
law* ai
lit*' wMMiat ai-
SOtlt
■ 1
> .Htk
6;
ACRES
■a..   .,,'   tl.. .  *  -.- .-   *
■ ■- *****
FINE STOCK OF PIPES
tatW**.'*'.
CARLOAD OF
HORSES
Arrived from I lip Eml.
ClioiiLt- Slock Apply
nl Gillcy* Si.il.ii'
K. M SWAIN
H. L. FOLEY.
Lumber Broker
uruiTir.tr HOT
Real E*(a(e aad Aeeldeal
la.amaee.
**. »*;'•,
•Il'll. <•
BOURCHIER. CROFT
 MALLETTE.	
OAKESHE. OREEN It CO.
\.t- i  .  r I a,iiiv*ii »i p**m**4 *
la**a**a t**>*. t «
Raw Wrllinata.n Coal.
t t*a*l* al.***. taa a*..*ait|   *
' 1- I*'
ll I I fl I   Riddell tk Rneiber Ikt UHts G. A. McTAVISH
COAKMWOOD  »SSST INVERJAV1SH NURSERY
I.a .la.a it •   •   .
hrrr   *   |tr*«|  I .l>|>e|«
SHIPSBITHS
<M It.'lit...i» , M,  ,** it*,. «.. t-i
\'tm^S*t ,1M" """"*""" "**  Have n,*a in <n«-ritia.n ihr
j 1**11.11 h- i*t, 111' only
r**1-l. ilrt.l. a, a,.*.*...*-*. ... .ta,  titt.lt
***** *********
J AS. E. WIZE.
BANKERS
i ::"*:;;•. >«_Mm*aw_Ma-ij -m***^"^!****
imam**  -  - ******  IM I   * *mmmmmm*mmmmmm*mm**^*^*mm^a.m**mmm*mmmmm
Caoadian Puilc Nmaiion
tStttptn. . ImiMj
III,  llllll  Sa. |1.
\ *-*  i**a
t ,* .
tins■**%* A********
<-4  1 **■
•■    ■ '
«,* nt.'*,**,!! a"-, t*
'^. I.10U0RS AND CIOARS.
...1 awl "■ttw***
• a** .*.* A*****
nevmia ea rn * io
CENTRAL HOTEL
JmSSimmSSmi** i  ,.**>*•• '— ■*• •«-*'"•" —
 ""' W.TURNBVLL&CO
JAME8 CASH. Proprietor
KuiI'l'T* and Cotttractorn
VICTORIA
II roa want SEEDS. PLANTS. SHRUBS. TREES, or
any Oarden Reqal.lte*. wad lor my Cataloaae.
i mn; 111.11 iK'-l-i in- M.*>. .i.vr, till, l-l tlUMItmr us t.l*
I't.n t*i  1.1.1,1 mil.. »i 1111 n-i
HEALTHY PUNTS.  FRESH SEEDS HUE TREES.
COLUMBIA BTRCirr FOUNDRY
REID *»» CURRIE
I mt
Fiiteyiittl
Mi**-fiatli**t**a ind Hat
Ib4-*aa1 **•■** ',
Jl
. ***>*<■ .ta a.11* .(aa
■I lira.,t Httaia^. tr*
<   • Ita rial* IB*.
• I-   .•-. atiaaatrt. a*l*
-  -'aa ana A
'*..  **.,m.m
»•**.  lit*  Bl1*r«
"a - ., .    ...
******* at  mm.  mat
*  •'' ll.-a-au iB^a.
m,mm **,'mm**\***mmm.*mitm
m PER ACRE
• ,••"- """',.*:''-.'..'"
H. E. CROASOAILE k CO.
t* ***** *». Tttmm
1 ll «11,******* ** *** A***t ll *<**
itaa Malli*! **i **** m*m mi-eedln^
f.r.U'aaa'laa*'*'"4
OLD POSTAGE STAMPS.
|«ili OIVK li"M  • BSfl "**'«
*a rn***** IW***i** -* *• •-■**«*•• ******
*, .
ift*-• **m***i*********^**jmAmn  ***i
■mm,  1l»  ***4  *****  I*
****** **4 t** *r * -em-it*****-
.. *^t ****** mi *******
taeaafimn *********
mn n-i-riR
m *  t*ttm*
****** tmm
11 |h 11 Id
WESTMINSTER
Steam Laundry
.1 A MIL** t I \\ I \.i II AM.
I.*-- ,1 ,l»
*~ 1. a mat****** co* «i«n*»*
FINANCIAL ACINI
ttaavi ***** mam.lat. a**, « «^**f*.
am fata a. ■***!*».  aa. a* taiMii*
rtata^l .tawat-
Ct_*at .., 5A.fl.fM.- IT
ata .•••aitili*  • I
\UmmmMm-.*,**  * I  MMRU MB 1 MSTIMUI
'*** ******<■**** 111'
, itincJu-Ml ate* iitiwl ",1b   % a|««|ilii••..  •  •NmnlMlnMrr.
... f.**A  \M** *n*i>.HIk*x *i*-o***
1*4 lne Mill*"*' * X* I MM-
I me* rntmstt*  ******** ***r*\xr |<1«ae^   ipSJJ*
nit*in-*  itt«ii* ************** my ■
A*Mt**K
1 1 it. 1 t Malta
1 *   t*r*l   ttiaaal*
-
IK*  ^rtwnlM *»*(lal
'
************ **A<rg* *******
till *** *«W'l*l >-* -
****** ■***-*.*
1 *:•*  *
mm*  11 ******* **********
i.*i*-***M*alm1*** I
Reid A Currie are ngenu for John Pott EngineConiptmN
A R WiUlamii dealer in all kinds of Mnchlmtry; London \***\
Co
Ull
nti|Min Manufacturcn of InmAVorkliw Toow John Cnnqi
II. Manufacturer «»f Hacla, Carriigca, Kic.
irwtiri tr* ***••'*** '** ***** tat* mm *rit mnr
****%******** ******
Ship Chandlery
We have «tl 11.111-1 ,1 \ < ,1  I ir^r  Sink nl
ia, ,.it.i<*.   nut*   ttm*    1.1 mti. iiiii..ni,*.
, .* Matt .1,111- ...l.i. IHII I.
tmt*m*t -av.If. -mtm, *mAmtmm j "nrR. allli* l.ll
IMl tmm, fm*» ta. 'a* lo- •"«•*••'
a,it o* ta. matat, a, ttiaaa Ijn^r. tta
*****
am*.**-*.,.*•**.<•***. •am*,...
- •*, r** at-t* |l*"1-i •»-* *•*»—* -a -
r   '
.*.*.
WKIIIKUI S1UM UUIOIT.
BAPPiRTON
aana Bl all *-. a. ail ia* aiaal
toraa. m ,-m. ■ aa, a, .
.■Il H a.tia ..aata-
ttatr-a
*.  H,aa I-„. .... ... ■  '-'
,.,, mjm -*•»•*• *** ****** *****
I ll- la** law, bi aa, Wa* .1,1111 iiUlaail
aa— a  a-a*.  B *
|1  llaC MM
laa .«• le,
ncria IIH-I
ill. .null ririiiiti
M.t'K*    Mil*.    ".ill v rn 11... MS.e
Pl8lli!lmeo'j8llpI)lie8•M, "\'TVT K"""M-
till .1* Her Ot, nr tttltr tnt I'flm
CREIGHTON, FRA3ER &  OO'Y
10 W.l.r Sum. Vinciwvet, B •
I'llK  II I'l Hit
nt*  WKSTMINSTKII, BIUTIBH  COlaOMDIA Sl'M'AV  MI'llMKll. Al'llII. II
LOTS IN SOUTH
JUST ARRIVED«»"™ »r ENGLISH GOODS WESTMINSTER
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
HllUlil'lt, t\  I i  <  '  i  '
liHtulmttn mil IW Oil Ulirtlu
Ourtaiuiuid Blimli
\. im* nf lln.
"ft. OGLE. CAMPBELL I FREEMAN mn a, mu
^f*%
NKWs ol* THR CITY
IHHTIUCT l-OUltT
I'OKT MO0UY llll'l'l M
1 I.ai .1- l,'I  I .11111111,  I...
.'i.a  A'tVBItlt
TUB .tmu.lla kit l-ialillia  all till Iiiii   Waaluiliilal.i .  fa,  tuiitiiiBt   .bbi.ii
rull> Bl|l|BI»Blt Tltiliiu, M.aiB tltt »».,
In Hi* lil.ii  .  ■■ ..-•   i,  .Inn    i-  11"    '■ ■   ll"   '   I '-'
/a *&
Ar>* *-V
XX
V
7a* *
'0 Al
J. E. PHILLIPS
THE LEAB1NG CLDTHim
Alia,.. Illa,< III.' I'liti'iili | , |||u ml,,* ,,| ,|„. _____
ill) in lau am |,„
IN THE ARMSTRONG BLOCK
LOOAL HHi:vini t
I . I.  A I
II
I . ..  . — '
iluan, iiiiiii
'
I t .
'  II  l<
A Ui
■
.1
1. - ■ ,i *
lowa iiu* '
*
Ulb
l
■
.Ml IV
M..I..   t\
...
*
.tli.
1 II ,
*
*
-
IUI**
i  I
. ■-  a
-
I
I  ■'■
ant i-l
'
i ! it.  *
II i
■  ■
■■■ .
...
■
■ i
■
,  ■   v-  -\
I
CITY r.n i. i COURT
Tb*   Oiut   ia   */atlnia> •   I*.*  ■
Bin Hill
i  ,   ,..  i.l Mi* Ui    ••.
■
t •
* -
-
* '
* |
IU
..'
I " *
'
.„'. Mi  ***  ■*
- , *
■
\|.  II
'    '
*
-
it    -
. ■
■
■
L. J, Cole & Go.
Afii-nl* l.'i lln' Ci'lflit.ilfil J. &
J. Taylor S.tli'i.	
LOOK HERE
\ -A  (B   T
V  ^o*  *,
X
%
READY IUSI NOW
a   liul  I.  (Hill
■I  .**
OUR WONDERFUL £ :;,"
il-  |i, \K  -
'
■
Tka P«lica rare*
■ ■
■
'
■
■  i
FINEST SHOWING
WE ARE SIMPLY '
I1EHTS'
tl. '
. .. .1,-1 111
11*1,1, 11,1
,1 , 1.1.1*1.*,. Tl,-
-1,111- II  ,1. '
.1.  II
11KNTS'
* ■>■*..-. ii 11..,,,,, ,„
!■ ■." " ""'- •■" |i«ii-..iii,.-ni.iti,i ,..„:,"■"■ ,
it -i-.i... .-i it,. ,i,ni ..*.
tutal lltn,11  I'll.,I'UII llll— .'if 1 i"i- ,,-.,I I..,,,
v !■ -Miiiiu.i    j ,, -ii, i.m, Vi1-il.
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG-$
Purchase. Sell aud Lease Property, Collect Keels. Make tat: Itr
liajcs. aod transact all business retail to Real Est...,
K****h* ("■ l t.   .  * *   i-  •
, wraaeoi *■"■
I   I.. ,  tu. i.
CTSa, f WU. BLOCK, MM* ST.
i. niiiiii
orFioEa
BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    41 GOVERNMENl SI., »i[!(tj
-
MILLWRIGHTS
nRAliaHT^MEN & DESIGNERS
iui ri uni st.
,
Pntont Office Drawings
Prepared.
t
.at l»ai*i t.lliaa
c
HEAPSIDE
■
GOODS!
i
i  li
, liaman
II II. I ■    ■ .
a
-III.
I    I' *
■
U   11   a
Oa»Ot**l»a	
Will aa»«*r in anuria
M .. I
Mr* i  1-
GOOD
NEW
CHEAP
TOWLE A WILCOX
Ai* ItiKi-u
Slip* • ilili'liili-llltt
- . . it . i
. •■
Modern D*«*|ni Made Pf**ti|Hlr md
Prat i,a",
a •',
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
The LIVERPOOL Property offered
lor mii- liy ti. intiii' ilt.til- adjoin, tin-
Wharl ami Pn»cu_.-r Di'|ii>l. LOTS
fur *ali- 11 "in lllll. lo lil'tla..
Woods & Polley
COR. COLUMBIA AND MiKLNZH. SI'S..
AU
BON
MARCHE
oo
111.11 1,
UJ
Whili-
1
K,.: t, i
Iur 1.
-,-*  1, t_.
cn
1  a
Ni|.. tti
(iitll t'l
Hm t*
oo
■ ■
t*mm
i  -
U-J
CO
ikin Git
IT, Im U
I ,
Mill. .::
•l -tt
m
Mm" I |\
We Feel Pleased
■
[«,  l(nl,.ai II
It
f
.
'
-
a*.., r.n Ibiianeaie
-
"
'
|
REAL ESTATE
INSURANCE AOTS.
428 Cordova St.. Vascoiver. B. C.
V* i m-  ii:\\i,i l.i;** iiii; \m«
**  * ■  ii**ii«-
-   ****  lull
.  .•«* *m
tl:j.l.riMiNLr,i
DOUGLAS
*3   & CO.
Z\. fUHIRT
■ ■
* 1***1
&Co
|   *. a  It '
' ,  ■' ,•■•
Powell Hloffc. Hlril** Store.
BOOT.  .
■ ao*.
l.i.  Mtllltlia
latttattaaaa IH ....
DAVIDSON BROS,
WATCHMAKERS aoil JEWELERS
nil  iil-ntil-ll.l: ill...lllll
CROCKERY DEPART
Royal City Market
*^ J. RC1CH1
Whntmmlr mta Ri-mll*
tmnnn i* it* ■
•<i ******
*
I*  M
v. *  - . Bitfttiiti Otfiaui
-'tint t.l
I  W.i.ia*...  ||
*
M r i*  ii.-.i
ll  I   . -it
11.
II  1
Manaiini (**** **■•■   <  |  n  ■
Hmnmi Brad • * " **  I
I  ; 1  W   1*   I. T'l ■ ' I
a tin- i niKlixi  wm*
.  .  wttatit mt; fona Ihe cblel
' * *\mtla* maftitif 1.. lie I,. 1*1 ll.i.
taili.
Par* Hallf* aa* Jaai.aat
It .
*
!
... t ■*  ■ .
■
«*•*
a
It)
*
i R|  I . *-...,-    t\.
*  I I'»|**t
■
lhat ibn*
■
l in i, !-.»», rt
,i ... I ll. Tb*
■' i-irif*', .*l ■ 'r-
nailer-
- •-•I'll**-*  trnu
*,   -• imi ?,....t ia*
I a*Mf~n H'l' raatttt  in
i   *  ■ ' Naabed mtnral
I ■■ Lai at N    i ,*bii.i
— tihait*
*. ri In .
'•■  *i,..*t ib*
ibat ilnet Iba b*alanln| nl Iba
t-ai. Im l.ii**ii« l.#* aiad*
.-  !i aiul geanral tntalneii
■t a ui*.. ..,„ i.(..if.,i (-r,,,,i nr*at*i
Iban  1bai.it  iln  WotM   tbal  ll lb*
..nil <t.rn|.arla..., ,i ,t ,an *** „t*,\ tat
tt,a ■ -in-timita'•*•-.  ami We . t.|||*-li*i'.i"(
ftr*,t*\e*t [ ,..(, ..f Vaarvam
le Hi» ftmlMI
-*.
■  *
■
Ua.
i.u .1  l*t
t.
A Palmtat ** tka tmhUt
•*.•■• i   y
•■
tbrnagl  I. «t t
■ *HI in a i**upSr *A m**'." - f
a    ,1(1   .   1.   '
'
, i. naabtwed »l I *
a* a li'    .    . -.
rlairindii
ill   |#lfa
p.****  \ -.
■  ■
iiffiai la ai   ' *■■ "*"
'
■
tba mi,,.- in * Ina  *.
a it i.l. ,, .I,, ,(,(. ).,.,)«t, i i* tbat tt,»-
■ ■at.ar ntll a»'i**1 li'itt Mnnleltnl Im*
Ilea.  Malta a it'll*- •>( ii. Ud iall lill
itia arpaeitj • aai ******** man,., i. tm*
i t--itii,| •
. 1 ,
 t* l.'l
tti
-.   a   ...,
p
a  1                      1
h,**t..t  1*4**1
• iitpta-ln
i
***} •  «n«*l-
' / •'  ■
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
llll.i, t 111 HI,1,11 I.III tRuHt 11.. ttaat y,.r-.r->Mirl.l    i
LIVERPOOL
REICHENBACH . Spring Si-" k IH-W .Itlivilli;   Spi • 13 Itltp-J"
._i_ .   I  ibn of Ja|Kine8C Chinaware juit opci*
Meats
,  , i.*..^ nr *  I* i- *  .
. in Va ....
1.   ..' 'a .'.I   ||| |. ,1.1,1
■  • I -at.,
•> i.t*, • -   •  \ .
SECTION  ©
The
centre ol
Ihe  Townalle
will  be  plaeed  oa
Ihe market on  Mnnriaf.
March 3nd. Price, reasonable
eatjr  term.,  i-ttendlaa
over a -can *peclal
terra* In part-
im bnlld
ln«*
Campbell & ANDEKi|
 .-I tttm i-tmi.'  *-"* ''i'i"!*-""1 "'  -
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANT-*
|,„,..,t.r'...li.1 \Vli..l.i..l>- I''.'"- I
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, »|
100-102-104 Powell 8t.
Vancouver.13
P. O. lifix 207
im*. aPJUK RKuKKVKI	
■ ,
* ' ' ■  ■   i   ■ - 1,    -   .
--It l-l*!
.1 ItM  '1  *|a«ll ill ItttTMlttf
'
•■ill if»it, «* Imt'**
DOUOLAH It CO..
I«* i'..f.l.i.1* a,  VanttTatat, It
RAND
Va*,e*m**t> ft i
Talav-taaa *** m   I
AOEJISTTS.
Brenchley & BENNE1
REAL ESTATE
Coraniission and Insurance Agents, ww\
ancm^Etc.
1 .IM-.yts lull ROBBI-Vt COMBIMD *   j
VISE .1X11 mLL*m9m,m%*.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353941/manifest

Comment

Related Items