BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 4, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353940.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353940.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353940-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353940-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353940-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353940-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353940-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353940-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353940-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353940.ris

Full Text

 flWALKER & CO.
,ll»llllHlllalCI!IIUai»Nf» AND
1,1 ,-llv aiililttlll.lii.all.il
iminiltil Ml III-   *"* BISIBUllllt
W. J. WALKER I CO.
Rill ESTATE IIIIEIS
NEW WE8TMIN8TER, B. C.
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
si
il lll'.ll 130
N KM  W I.ST M IN STI'. II.  BRITISH  l.Ol.l'M ill A.  W ILIlN I.SII.l V  MI.IIMNIi,  I'lLltltlt IIV  I.  INUI.
Wli. BAIM.1E A CO., PROPMCTOKH
last Your Eye on
SAPPERTON
I.i)TS. BEAUTIFULLY SIT-
IJATED AND COMMAND*
[NGAN EXCELLENT VIEW
I ROM fin, TO $ioo, HALF
i \-sii, BALANCE IN A
V! \K..\T:s PERCENT.
T. MACKINTOSH & Co
,,M\I. ill.ill K.   NKW WI.SIMIN'S'll.ls. II t
IQODS, JURWER & fiAMBLE
Land Surveyors
RF.AI. ESTATE AND INSURANCE AOENTS
li.u si nt • tints i tsi.-t iiii.usi. is in its ll, IS- Ill-
IIW, s, „t. ,M, ,.|;„E|,||E  I  11,1.11 If I I
LENNIE & UPPER druggists
Real Estate
GENERAL AOENTS.
Piitcnt Medicines
ro. , * DRUGS
nil.  Hull lit  Wi -.Iliilli*!,.i.  Mill--lull —————■—————>
audi ifkoul u.,-, ,,.„,-,,, PPPPIIMPQ
row l.n. insula,,,.,  r,.I,,.„i,-ii.,i ifii.-i n~ wra r- wm._q
Hl.'l -. I'lltlt  l,nl„-.t ■!• ,,l)i,.- •__________■______■
°0T0 LENNIE & UPPER Toilet Articles, etc.
diril d, I..N  -I.  B-iflt  Oaa. M.I
l*ri,,a, „„lt ,'.,,i-it, -in. It -1 I |,|-
IL.
HORSES.
|)li.ll'iillT ADD HUH Tills
Macpherson
& Thomson
,i. a. a.i, ar.'.t/ir: .t rii-a .., ,.„„,,.... ...
Illljl.al MalMla.l. KI.KI'llll.M 87-
... ,, ■ NIl'H'l IIKI.I. .E'lTKNIi.EM.'K   lull''
I It ll'lltiM I'* I".  H
[ Wr li" " all part. »i.,,ns •
lit.. City ■,"'' C  ' iini,,",.! a
rARMS *,...! Un.
SOUTH WEST-  ..,„„,.„.,.„,
llt.-.si 11; ,.,.ii.
10 2 1-2  stasia.
In a,  .l.l.l-i nil-,  tn ,„„,,,
l.ttltll IV. .1 llllll.,.'!'.
CONVEYANCERS ** FINANCIAL AGENTS
-■ ,  . ,   - —1 II  j
■
a    ,    .. • t*l
IIM : JHJnm A*. OAMBLE.Now W-Ritaitotcr.B.C.
ffo
•BRITISH LION
MAINLAND,
'lIKSIft  laBE.
IQ001 |a. Ut
al llnUI  U IM
Iti riETdEN.M.iiiii.uti.ri-r'* .',-,r .W'ti-.r,','1,;!'*'
P.S.CTJRTIS&CO.
AXM.MOWAT
&, CO.,
Real Estate
SxoJcext,
711 Coluiiitiitt air**..
or CITY SUBURBAN
PROLV'L ' IY for SALE
A FINE LIST
Soi totiisiij tarn
\ S|a.i.tlty.  This |«ii| iltte in Value
in tin- it'-sl    I
Snaps in Hti  ' it .   *.!
E,. t.i. It
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
KM 11 Elll I.  1—1 IMS' 1. i.illllM 1
till. i,i,-ti:i; i tin. i—' liist I. it    ii..  ..
S IIMS l!  Esal IIEVI ' '■
■ lll.'I.Sa |\«, liv I -
Ell I, El, t.ill.l.M  llll I-l III- '.I.l— As.rit.lN. I ■
DRDCGISTS
a».->rv
v.. T. READ & Co.
llll  llll.IS..
•3 HARDWIRE m PINT MERMUITS lg>
.K.PORT&CO.
Soicn-atir. tn F. O. STRICKLAND
AND
III  \.tt lt|.|t- -
,  .all, a.  ..  ,B, .llSa-aa  ...  allaaatt.*
a a  ataa, la, B*  ,•", ... .laa ,'
\< .., ,.*h- ii nn ,iit   in
• list, till "ll,. it.  ,.,.. ,... Ill  1  in
. tl, \i,l I  • 1,.,, ,E
-
I
1.11,1..11.  Malt*   ll.l  lll-IUll
,.11 I tuit. l.lltl  I  IB
III SSIA'S YOUNG 1IK1K
Tlm C/iui witt-it, Now Touring India,
l'i i ut ii a tl I'ltViiMilili. Illl
prtitlODi
BUT Ills AUT10NB ARE WATCHED
BturtluiK  Eviduticit of Hiilt.,niii.aB In
UU Wm Ollti •• lli'i-art
inttnta.
LONDON'S   ELECTRIC   SYSTEM
V.I--1 Siinia Still Roqu.rad to CompUta
tin, MHii.bealarBb._i
Canal-
UotDOVi IVbruary 3.—Adti|i*li'hfraiu
India tori ibal tbo Ourewlteb i*ft CW*
CQltt for Madia* mi  Muinlay,  afi*r a
'•  [t|I|,||ll>||lB  11l|Hl||,lflt-,l    III
iirllllaiity in n>< hUtory ol ilm Vtoo*Ro*
m»! t'liitrt. Oo Baturdai the Prion it*
loodad tb* r*' i Moffoiiadi <l i.y * tpti'iidtd
fiiberlei of Drltith oBeon ami Mian
l*i,,..,. bu bad eoete to i-ay tb*lr r**
ipaeti   AH intamitir** t***i**»**» tli«
n.i utlff tiuliatiilararrltd
oo ibroogb Ibe nedlOB of i liritnl. la*
lerpreler. tad tteryUilei il.ai p*** <>n
licerefollf  ami eoortoootlf  wali-bad.
IVInli) a is-lmiam I* »"tii in lh* Km*
l onOMOf Uu»»ia .titltil tbr
hnlth of Ibe i lah-wlttb aad kit ****** *■
i i ■  .-  real
; arltbool 000 Ol 11*"1*  mr*.
.4(.., ami a ti'!f|r*tt id lt.si.ilrl ran«
ptoaiotll a slay lats-r fmt UH  *'taniia
i.,-  '   tjVbuai i.i.(iaim*tl it, a u-taii.il-
., I ***.,,. ■!,, i laiowlteb
tad IiIbi*s*1*  Bltb  n oiiit-b
ta*t a. tiiaivs* tbs*lat.'|llabatati."iit •>. H
..-. ■ • |te.,..11 '   .  .1
!..-*'
Ml  ,.t ***** dtApuottlOO ami satih wmlt
■ tltatiuf bufalbn'*
.
*t uiiiM. purai poo*
rt ilhat I.a* » -Uiat-fJ.
* mil l'aii*s**atttt
(,!• Bt.ta|> fiw "i. hup *•• Um  - •■'
• tsiiUiBiat  its'Bs
-  1 MOO) at*> •■aH'l.i.l
teaenl Hmr* a da) ai thi* i* tug* it. H.r
Han  ii'*- ls>t*auatsiais.f
. dtcbfcd I*. |sla*e ai lb** tla-
i-a>ribtwuth>s,.i  i  >   >
. I,, iw iair.ttr.1 utile for*
w  i" Ibf *l*l*>  Tb»
' e«fk In I'ari*. tmi
.  ! .11  dat-n*|nBtl id
,.■ «itad *i n,OtO Nrarti
i* Iff at» taea.tb*
. reftrrlat Ut ******
I  .l|-.\ . Hit IBI,  alalia
. Uarorof Immbta i«dit laid
-,-t, .,f uitd*niwiBd oerka
iii. .i..it..*<d|t|*i) riKtrf lubttutb*
iiadlblt *** *i*iiiBid
■ ..ni
iai ..ai\i .mt
...iia.a.. sd tb* LiaeriBMl aad
.'*t*li|* 'ahal atat*** tbal lb*
. I) tm******** la tbr aaaaiBai nt
Ibat nt* daeiib *4 f*Bd*
• .•lli  turn naililBt \ftm--
• ■ *t*ai»*i
i (.•re.atd tMtteal
. t t(*i*-4 In ******
• twtft hialat di*
.»..*.-, aik>B«tlb Ib* le*l »f ih*
ataiais atm-.u ttllWBt ««•
**}*M Utl4lls.il,*  Ball-
'A. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
6i5 FRONT ST., WESTMINSTER
tl* I. a,.  .... dlar-llt
Iiii liralal ItBallt. Bal
,.( ta.a aid ....lllattla
f.,l.|i*t  tadad*
1 ibta. IBIMItB B.
• - -Ba il,*, vm*,...
|| ' I aaaaaaaaB.  1* ,taB«t|a|**at
IB* Hi*, lit ad
iN.diBiaar.ata
aiBHtattllltI.  *..
t*M«B Xaltll* |aH*t*».. Bl IBB*-*  BBlt
•■iBiaarai siadu. lit* iktmit. i-a>
a
1 11.11 Ikt B.i*|adt'iBM at  tlr* atd*a**B M
kk. i*i.attt-d lira ..BBttlr-*
It at B.B.BUBI1. .Its Btl
1 I.. Wli ItalUlaw It* tl«*.t
*iJtil,l|  Tl* alia—, hah.
■
la *kkk Bar tdaMM.
I' -I Bar anB. K,B«  IB-.'
a,a H|H a.-aairlfi
I  .    Ittti BatttlB It llallWHr
| tai-.at.a---tt.-llt "•*. .1*  **B|.*1  at
• talilltB* lit*. Sad  alB-tlM*.*
ata. md* ttsaiittlMItBaatt,. a * talf
4 tw.aa.ka. HI IBr Hit  ***'*   Tk*
- - aai m, a taut-** rlaiart*,.
-.alhaaks t Idhtfll ll***, Ika
..| ,k* bad*,. ,aa»ia ,kr a,
BBdkt. Ifca. a tattaialltaa B*
iat**a*. Biatatlta
«.. BBBB lla **,**• ... „*
... tat t,r*akd aa-ttatk
- -at,ta„,B tratfll
1
.•ttta*
.itk a
Hiatal ,11 •• ht
• til.. ,
s  .
HaG.ROSSifeCO.
Ciiltim.il. St.. Ni-tf Wr.linlti.tri-. II. C
riKt. i.tn:
M
.;  INSIJC^CE
iiiiva  lllvutl.*laWk  •
BOT OOtaUMBtA 8TRF'-
Now WeatBiioater. B. C.
8
0
CHEAPSJDE
^ANYTHING ANP
£* EVERYTHING!!
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
** eeej *
,  |,,,-,ii'l.iirt'*tt'r.A|lit t ****** A**mt*t**tt*
,   ,1-.  ,- .  *, M.- r* I*. .,*-a-»s .. ****** T*H A*m**n   ■•
l.i ilatUlO.  I'll'1 fiiiiiininy ii tail,TOO,'
IHHI 1,1 |',l||||.|.'t,> ii.iri, 'I li,   |,|■.■-il tin.
refirrod t.. ■ apoclal eomnlllM  Tin
Mamlii'iti'r oorpori Iin.i In* a .mall Im >l-
liiit In iln- r.iiii|>itii.,aiii»iiiiliii| l ...iai
l) .ami .Simula id .link.  I'mlln't blip
uiM'ii luii aiiiii.t ba vi. in ba naotloootl
liy I'arlli.iit'iii.
im. . nu iav iti.v.ii rritis.
Itiii'iiu. KttU ailvlri'i alO iitifaii.rai'li-
to the Chilian laiui-tioU, Tboj *******
boon uiili|i'tl  lu  aliamlt.i. l.iit.M ind
t .-iiiliiita,,  ami  l.|iil<|l  liarlmr la tm*
OMDOlL  Val|iaralMi  ri-iiiiln. In a atata I
uf .li'ifi', wlii, li lli.'liuv, Miiiu-til will .alii*
Hiililu ilm,.- .lay. .1,tmlil Uu rs*b*l* fall
in return toibottUok
Atonai ■<■■< h
I'ariii'll rt'iiimtxl frmu Doobwoo *****
•■ * i.i  »(*■ r rtiularrl.il  taitli  M...r.
lniii.it ami tiiirii'ii Tboro li mmw ol a
liltili In tho ii*|iit iai Imi* niiiii tu lln-
II* alylt.'* l.iilitlni that I'arm'll ibOOU
ti'tiri*. ami I'art.f il Inalitlnt that hi* tnmt
hm' QladllOBO'l I'f.nnl." a* 10 Ilium.
Ituli' In «rlllii|.
Tbl Tnni** iayi that I'arm-U aftrr ...i,
t*rri.i| Int iiiiiii with hi. npoorten
bu op-tladod to tddwoi i>" owe boh*
Itil* In Irt'laud, but itnllnr. i,, |Ota
Atm*rka.
Hei-tKP r«it tiAt.wir.
in tin* i.iimii'iii* i"*i*i Mr Nolaa
iin.i.tl in tiiifiitl tli<> «|t*-railur. of tb*
a*tlef\Vorki Actio Oil vi| ami Hafo.
Mr Ma.ltl*.i. U»* li'-li Boltelloi i- «■• ml,
|.ruiiiiBi*d thai llalfimr Vaald  ma*.- a
.i*i> mi*nt uu ib* itilijtt'i befofi Btl- >
.1**1 '11111,11*
I id ill, wiii.fi. uf thn Irish |«i<y *UI
uritiiiiijf mt>*t t»i, Tbondar, vmo Uw
I* .llll I.f tlir  |l.>,,l,>atl|l-  .t'lttrri-b.'***  Will
***• I-.t,mil,ii,I ami a nii-ln* tiniidl |>.*.
\e****\ ilm »;il imi a., s-.idiiiiii-* prooaol
.irif-
IH. ufsiBIU .i*n.nil-a
It i» pjti Itatod tha* W »ott liill-fd
am) ,*t*i n.jui.d la SaiuMiy'* uutbrvab
at OpOfiO,
mi . kJAtl iisiiMaAttui.
' il - OfOOOIMM a|i«*l ttatu
... a ii'.t.i.t, ..f Mi ll*a't. In a(*|«.ii.i a
*rlrt I iMllt»Htsv In Ibtult** aatt lr|a<n
a* tu th** UiVaMail) uf l.|l|Ii1**Mi l*»
.'rt-in.* I..*,,.. i.f 1it*.t if ml*a|  ***t
raati   ,.___^___-__-.
M1M OLOr IHAHIR
Pol.!',*! ■H+illfO •ilhmil ItlflHiII1
tohomfctl.rp*
||T***rte«i IHI ■^I'lB'i****'* 1^*■*•*•*'■-•*• »*wl
C,i'ia ********  noss*
ADC Co<t*
'MUiiiU Bhlab \t*m *********
■   re*   id tbil*
»t~.i«t Btib Ib* area I*
j Hm**h* naasdkUlh*Hle« iBbHiMB
« ,« ,*****4 Ba* *a*t Ah imm
* ilt» tit* «aaa*
P**4 tm^xthmrmmthirt-mm i*> tb*
• ******   11 «** BB-
.   , . . *   i    -'■•-*■■*■
■IMlIlN   s_,  _,,..
• -a aal ••Aa* and
I^wmhk,!^ ta* M«<Bi* Ibal ai«M *******
\    . »■.    Ill '*. wbtVb
.  ■    *  .  ma  *.HMBi*  tlil-wlaMawl
tkr aa*  ■%** * *****ltr** h* A ******
itmaui PMo_Afm
In il.*■ ruaaac** *rt*y. lb* Hi II*-
Ja*»*** Ijumtb't t.-*«ini'»B. |ai*4
BV-lb'l Ibt" ll«*1<*IBia»*l I-WtiibWibI l«
lib* laiei-allat* tm****** t*> ******* *hr
Immatmrn *A ptttefemttA* **"*! Maia*B*
..,«*.*, i. .- ItMlalf, iad ItHtUfa ******
nt** Him* tl"*'s Iv U.ewa. *4 tk*
, t4to*.t*t*k* that tkr *****thm,
a it •* tt* rahdel *m *.*-i*ii«ri. awl
Iheltamtwoeol r.v.^»ira*IH* aiewiwi.
ti,f Ma*, hfft t*klp Canal t mm,***,t
ha* *p,**'-**l t-i ih* .*i**t|*re*ia*w W a*
titUK*. laiin|*iba*»*l**l lb* Umritm-
Ibl  pmmtt* tmhtlrA ft, lb* -riBB|«aBt
Paiifata a Larga a.!..*.. Will a Oa
...ai -r  lit* la ia»ri'ia« *****
Ti.* !.<t*tt. it, ilrti.i. Opon Doom
Ian bitbi by ***** iM Krar*r. aad*r
lli. an.fM-a** ul lla" V  Ml   I   -I*  *..
ul tb* tooit iai*iw*iiaf rt,uiiaibat*t.i»
lhiibi* btwa tli*e lit li,-.
it*- * na- aaiobiM  Tb* mile ladr. al*
ti.vt.ib  it- I   ■  Am ***tmtt t>l
t-iit.-M, fn"* | |tnt|>'V *h**** ktmakkA
•  I  *!• at- *o UBill*-d tbal iwalbiai bui
tit-a wu..! aiai'tiai fan* ■ la *** pit*tir**r»4.
-.. brrafif far ffwa t*lat BalalelWieal.
brt  hmtmt*  Waa  MM  Sad 10 OUBf
» * anil?, bet **Ammn**t* brtowe
iht> *tiai*l*. >s-i aiOi|d*, llf* id Ib*
K-j-iiaiawi. iad lit* oa tbi* (**«llBmi.
■   .  im* :....) laii-iiit   It lar It*
.tn ■  Bb**. ib*  oaialid  net  onb
t**aoio* baiant. thai obib ibe l^ui
aiiii araaiaa ima.*4  bit I
ib»ttiht ibi* ata* oo aeevtmi *4 ib*- on
thlto lb* fl** faiodet. Hs",. B***d bf lb»
B,-«aBid ritiiiiat**a. *b*> ai«« *mH tbal
allt'b> of thai a bub .wow !*•! *A i>
ait| .(4111 ablrb art* h*l'***hUt Uih
tt*m Iflat o««M d» Ou bltia Ib IhH
twoaltf. Oo oolou el raai*ea* aad
i ...^.i t tl -«.-.. *- ■■* MIMd
iM k*t daarriMina *A it*, lata* Mat
ida/ad taibs**ai« a aa<* . tati MOB. tb*
Ib*.i; mhou*  mi IMUnj aad tb»
Bt*irtaa *h** ** dall Ihal 1* Ilia* Iwsl Ih
ti , kOlbOO t*' t#" ' «• IttMM H
lultll Ibal del* aad tbr «blH w*4 i«
t***k\m* bf hAAlht I" Ibt* *tn****r pr*H
ur. ***** ** * ***** t*m til Huaitli-i" llf*
It, lat**ala**l Iinii *s*t*> ttt«*l t**m
b*~«  **Tmk  *Hh  tb* t"**b>B11l»>d
e«aas*r* that **** ttt***, |.  |
lh b*1 Bllrt
t*kBd-«i>wa ul ihi mm *A wi *********
Vi.ieypAaAh *******  *******  |a
**** mm li*ea lb* b**n tbaa fnao Ibe
b»e*i ll*e tHeioMBi »-i m mm
rnntA* ollbaMb 11 «bwsH fcBl Maall
onaaatoJ tol*ot. end atwatd aal. *m*
*tm**A Iblbk. b» a ***** **4mU\* brt*
****** t« bbi bat 1% Kwi«ta-aat latt
M-**kl*.«f«-- « AH m** Itilah thai
anaMBBiiiM wwabi ti-i a* *i*i Ml
fat laVl IM-Mst kmt mmtatmtm* cm*mitt
tmm, aad h** ******** ibat a b*» ibn %*
tm* ****** t* *h alllBflBWi VOlbM tfcl*
,-tiMi*.-- ailtyraitb m*m **■ e km********
Ba». 1*Wd*d tt*«llt In ******* Km* tmrntm*
tm*Al9*i*mtm*4i*t***h*i*m b*a* a*
fr* ************ mt**** ******** mmtA* eta
to bfwwtbl lota toe*b wttb rtlbet lb*
wat* of MdMtso at tlillttailMi
||rt4r**a* aa* i-VlBf***-*,*** In *•)  tbr
i*i*t. aad oa* wniB Bltb a-* •**- UM
'aa**wI|**wa>aB wnN tV«i.i **»  I* *********-
km. 11 BiB*l b* *aM IMI III nf IM* ******
I |f'.«,,.1t.lH
******** wiiii ia* ******** eeia****et
fi*** 10MB Bt lb* Mtm tmAy tt*** tb*
im»o Xmib
■ •iai a.*i..;a
Al IBB lli.tai 1*1". i*   H UK*' t
JawrtlaaOtTt AW %*-aiu».i* V *%***
tk**. J Ttmmty. tt Mf||*#. 1 aiwwe-r-i;
D llaadatena.  Imi*
\*aa««*ea*>' w it ****** M n**>-BVt*.*.
IVHIWOab. JiabB Ml1«*    I -  I • 10
Am**. Tkwbii reHeiB tl**iwv Va
tnfia: TV* MbeBiB-w.  I  M \***t tmm.
lk**** \ •
I*,ibi lNr*.i lUlOl K ******** A
Villi Ja* Mi 1-M.aai*- H - v*f.  4 i>
IU"  ii  tliafitfi  11 «  I'.iMm.J
ll.* . •  K IW.i -I  - ...
v..   ll  a*  I, I I****  Hanlta******.
il  ll.a.i  |  S, I* |
h i  .  Wad  In -' M
.. ,'aal  M
•si «****»!* bu—  It■***  V A\mn
V«tiH
\- in»..^..iiii M.tiai ii tt tt*-tr*
\\ *.  i-a  li  1*  r   ■ ■• *
IMrN II A IVtl   *  ■  ■ *  A 1
}, ,,  *HI| m  US.    i t.t
I, I  l»n .  * M *******  H||l
- . J MitUi. tt UH.*.- .
Vaa-r*-.*. n i r.i  MtlJBj   ii ii
Xanuo, l**iw ri*B*laan. Jabt  I *
T*m% IVU*. 11 IV tt.a-1-wt  Basiaaa  W «
himtmm.  \Kh*tt**k   j  M  II
Km*  ttaab; A il It
\1  II  III!.,  tt   II   I Bt  ar*    I  . *
VW-llMn. **l l-isBil*; l*Tbi-"**** ll  •****
II iMttd **b 'llaB'iwvs
lr »B*«Mr»*lt..m 1 MtttMbta
v k  Mr** Mrlliodi. NlW PlttNittl
Van*. J i  Nougat. Voooooaetif J
i mt . "itawa; R R'-.M-f*-, J A K
WM1**. Viaatwaiei
MINI8TEB iMI/NKII
Thu Conduct of thu l.ati- Anioncau
Couaul at Guatemala
WABMLY DEBATED IN QOIQBEU
Mr.  Iimi.. i*.y   of  Catimlu  Sliiaka
ttroutly on Rei-i|.rm-ity nt
Lau.ivill*-
I.AT1.BT   ORIENTAL   ADVICE!
Br«sekiitt Ice Carriua Away n Largu
Party of MithitBii l**iah
OftMBd
tt i.iiiM.iuv, I'lliniiri  t   NoKottl
•it rallfuriiia.  replylM  lo Miinan". ;
• mi't.m ui, tin. Uirnui'lia i **... «ai.i
iiiat «btt Miiii«irr UUoeroeeeoladbb
|.»l iiml.-r llii* niiiii.lUlritioii. h.< •>••*.
Uu rioh »f luiiint ii. Not .niiiiii ii. in* j
.1- i.ni i .(.1..I i.i. root!) *ani..„t i
.. u.in.*.i ni eootntwiy, Tke boat
tn  fl'i".  Kf.ilm *>i ii**i not a
ihamv (ur an a***ti*ailnii, ami «MI. \**t\ i
In t.aii.i franiltti a iirt-iiami iptooh -ttb j
.ii. ii'iir itiil Biiiiii>ri| l Wfstr* I
him. had tbuitihi  h.< s-nuiti **<■ whai
Mid* i  .lu.iiiii  ban  not,  ud
kaiiwn aad i*k i-ir"! ttt a t»i*i and dti*
in.  ..I .ii iai ii.i,   M'i i. an aud ha l-a.l
i it  |.H |.alr.|  lil.  M  "' I'   ll-'  Iml *■•"*
i. nl tun, miiiiiM't.i't lh* remark* in
i-.'ii-i in tb* llariundia aflair* bail
mvaool ol ihocjooMloo orotaioadid iur
i>:i- m'liil.tin.i (rum Uiii..*..
**i ..- .a n^ltodibti h* bad ooUi i
inn  Kobod) maM bii.u. imt*
aland m   Th«- booonbb)  *.*.iil.-e.au
rrooiloo  t.ati
*a\**4 a i.riiit«l fita-i and .*a*l ii--ni
il   M,i rear]  nrieiaMd hh do -*r
tUuo  thai  b"  ba.l  ttt  ntd  f""»
• i-i. |.ii*.| *_»*-, 1, ll, bad t* s.l
. iii.. i. itsitu a *|>*fvh hi* had |irn^»*t..
If ptewied.Iml be dM aot ***** *****
m-a.'Tal'l*' ifi'llftuiii !•• anat,-|.|.H..i
kin   UrKottt **■■• thai llaifutidia
• a*  a  t..»nissii>|>li'i'.  *ut|ar.  yt-'.e-
ahmal ia%«tuii*Hii*i. uottalad too ■(>
k • ttntiih* Im  rsuril*r*  m-1
in'onpewti *•**•  if hr atdiieiood
Mui.rt.  rdltoUoti  Miim-r  *a« mp
ittltrlal  of  f»*
ItUt* HUtM    «»'    hi*   tTBtWB.ll
I - .. i |..tii.'B.aitut<rtiara<i*>r..
ahtmi «i*dri>utatr II* bad a MfOOfl
i.iBi.i'. ■ ti.* fit u ** i.i.'M a aea*
I ,wardi ll M in | f**Bil*aiia
ot th. dmir. Mi k< iai Uiortod that in
bi* aiiuattua at Um pool loOtolooMli h*-
did hiBi**if aad bl* rtmisttt hutiot
NKW YORK NOTE*
TOa f *t*l  Talaajia) b C->ta>f-Mit a law
O.larlUa thieetM ■•••
Na- \.-s,B.  I'I  ... \  •''1** dU'
|,ii> i. *a*ti nnNftd frwet t.u*-r|snnt in*
.ut .iiiit.iib*i itontsialBof i loinli
ariu**i »i*im*t iml fOMHtd that oa
Jaauatr *-**h h* *nM~l ii**> Nna*aal
Ub* *i-riaM>i la-niBirli «"«j ailb** *a*i nf
M dnbn*. N*al»BbdUad. la a dlaObM
fnMltltBt tth*tt *\**\*h tl> Ikmatita
a ....-.•«.1 that ato trailed **** •** •'
* I*. I**i tBilk I* bunad In Ibi*
l*i*i wttb a t**'->r.al'liana**'ba*abmrd
| a* *****  Tb** af~Bi* toi* it*
***** t**"******* tot tor **un
tm in i**iau
Tto |\*.i«i l.Wi*|*b*aWrr.*wn*a».> *
.l..t,W.-a... i..t«t t*r**u*A th* MbAItt
l«aM*.t*lif«Ma  li**H*P *>  CW.  Kt*
aiul i  Call  A  |t  ifraMIrl.  in. »f
«H%i.tl  tttlltaa.  II  Itai.i.   J   tt
M* bi* <  U ll.nBHi. ttilliata C  Van
. .. h  i raartb,  J  «
Ma-an It  a.-i J ii Btnatia
af<ir*a*lii l it a
. .  w ...   itt  I,***•*■>  ta*
*. UftmJ «t N"*a Hraua. awl
■ t ...Iht t.*|li> i *,***** .4 aMd.i.1
IM t*ealt J*i*taft*r Itoaiiitalnl tb*
ftaltf Ml UiiaiB i«B«in4 a*V*)*ai*l.
•t*i.*t Ibel lb* laaadlaa l*aHi*<wri.l
had aaddi al» t*an.;tMi Mt t*-*.t**t
mm iwtBidiiablf at**** hj ibn-**
aad waai*d to hah iwtBHUUti. bal
oa* taat1} ladun*! i*.*t*i fat ito heotoH
UsBlOhL  'tV wBtnOBOl,  IB  fllBt nf
teaiaioefty. i* iiWBlea lafMlf I* i aa
.  . -a | * . haht* Ma*** IM
Imiaiaai tl Wilt*.**!  •Ba-B-t *»*rilfciBI
1    Ul*   nOJ^I  IB  dlasanlllBO
Ciluawwl *ww. 1.1« aettet ea **-,!•***
Iota IV t***t*t baa taitotad fall
U***\ la ***r*t*t i» *ai* ito t^**-*-' *****
% mtm* nam *
Art labotaan ****,.■•-
iBIBI'itl*. Mhh  l-M-all. A   *.*•
mlltamteehL tU-lt ■- l*—*l Bi»hkl<rl
nf Itlll- ******* Utablo ant  iNMnataW
a* lis is im  w*« Nifiiht  iai*. IV
• slB^is mut Iht* thMMOt **** at
I*•*$*** tt* U-mkm**}. atlful't aad allh
m*,-* •' -.11..allli fit-tali*! *  I •
Xi-tlt* ma-Re Wtw*. a****i bf IV
itanti wtat to bat m «it I.. Um •*•„«*>%.
to IV^sVsta 1IB11H. I aif-vi*" TV
tBtal* IVB mm******* km In "il**
ftOna Int life.
ArwlVf Railway RUwfblet.
-ii,- m. OWn IVtoaatf >  tV
, .-**-*■.******* mt Ito
* ItoaltoW Ba.lHaa.1.
•• Ihbb lhl. till
-.  *  •■ Kttteefi t**. If
1
I aaaa ten. iloatai ii*4«at)t hl)M   TV
] Ifala aa* «"*• ■■lt-l ******* m aaib** aa
i    Ua **<ftw i*t*'*4 ia* Utrb
■  i .- t,»a»-*i aU*al laB
-,.  t '».-* aaal.-at awd
ita   '   1 •**..,#•!« **t* tmritt
*ip. Sat ***** ** tbMB wataiewl
j *******
i  ■** **•******.
M  U*lt*i.NB.IVtoBatl   »   ll*|-**ta
M uaftli *1 AtAttXhk   I *
■tttagthavo |«*i r**a*to4 to-i».
Imt* aSai *aa I* Imata*--! *-. far. *1 ap
Mil  si.it  lltanit  llr*>*ii.4t. a tanw-*r
•  ntHabM.  41-s.hatiMl  lb*
. .at hi* «bnt«B*i Bl  bH  *t*lf|-.a
'»-. ainalnt tot la Ito h-t  IM* Mot*
to*, a*
IIMI ahctl  hint i«*a I*l*i
4***r**A * lata) mimthi kr •lato**! ito
**^|»"« am 1 tltaih tot na tto V* I tMl
IVbajtlnad. iBtMlBI iBJBtto* wkkb
Will (i**y*BV,i r^alt ta *****-. I
hudlat ib* *»ai-a to al»«*-t IV nartl*
bb*+ M* > hlrt aat ^IM Ito IHM01
Th*- etlbt <-b*rt»* t*wh atwl la bh fc*e*1
killlM biai 'rs:«*»-i-* N* »aa*n *•
I -asaaf.-t lh*- ItatHl
HAN FRAN01BC0 NOTES
Lt rai  advuaa  From  tha Orlaal  If
ttaantar
tat I'inM i-i'-. Iviiriiary J. -Ily Ilia
>t. ,iii„'l l,aill,*, wlil.ii arrllftllliiBiivi'iiltil
from llimi Koni amt yokohaao. It U
iHtoed il..,. ui tin. Court of Imiuiry Into
tln> Inu t.i llm Bii'Hiiiar Slianiiial, re*
i .ini in tli...' dllpOtehM lait Thursday
i.niiii, tin', iii,'i miloear, in hi. taiU*
in,mi itatad tint ai tin, iim*. i.r iiu. ttrt.
ii number ol mtlti rrnit* ware in *iilit,
imi rendind m iwlitot' *  Thi mo
III tilt' I-..U. .ll.iiCa:i-.|  sum   uf  11,,.  |,,,,
...iif.-r. nil al Ihi paddlewl I. tu trfiloh
IK. '    Im-l   flnali-al,  mI.I»-,|  Itia-lll  u(
.ill they hail, ami Ibtl tlrojiM
ii.. in ii,!,. tin- watet Then *a* a
i hlnwte itean laooeb lit l.n tin* liuimriai
Kaa iod a luoboei uodarioll, bol bhUioi
.iiiuii ruaUtODH in Hii'ilruwniiiir |mi|il*i
i-r tl-....- .nil ui, il,.. liiirnlni alilp.   TUa
• i.ur. r.iuml that i .1, > .in, Mirtlu, till uf*
■ i.iadetea nada atori imuII.Ii**t-
i .h in -it,' ii,,' paaaooiara, ami ttiat nu
Idatw *a. illrlbutabli tu Una
■'•kin i* ,!' i ■ .• fruit, a « '.|. *|.i.-.« I
titji a ■•( intli.i-iiU, ill** f.at.-inn roninu-
■ u baUai lorfoli ***** Um Mb
taotoal lb* ttctTma.
ItrRdorlBood  Ml*i A .u.lil hava latl
•leoae t... Boropi
I in- sum UorataUlt UoieUoiayi thai
ta the tailutv of iln* nn- .-tm* Im
 -sut.. an-  lik.li I.. IIIMI tlm
• tmrifiti y nl ri-U-llmn ami ri«i hy lha
•tan tin uti.-uiiili.yad. tu ha until
I .nil.*!.It (iilli.a.*l I.y IWOiploa *t.itli'UI1i'i
> in*"| by lb* niilij radiM. iii.iii.aml* uf
i.i** nabappi pooido «m it** obUiodto
Bt,lrti.i nt,
A , it ■. ut J i; ,i . •■ alio  i.  .- ,r i ar
lited tit.in Ja|mn l.*v<- ta-n-u n|> a ttut
•it lain) lu Mil llii'lu Cooot) Iur Ih* i*rs>
l>iiall*.i. nf alllt tonal ami (nr *llk cub
tttn* leoenlly.  Tbey bam rsunmunl*
• ii.il »nl, Hit* i allfurnia Silk luliuhi
AMOkltUot Otdoll fur ifrtaln Infermi*
Uao r*"iat.liiii ti.fiiu.ii.t*.. Ths**lat*ab*
pee caoM bllaar tliuruuihly ai**iuaiui**d
with Ito ltiJti.lt) ami v\pr* ituiatahltab
a lurratiif trailv in raw «ilk Tbey will
■i-aii-iutit-ri ailk itiio fabrk*.
Tb* Italian Cable*!.
Roan. February I —Mahjuli Ibruu*
dtul, hati..t ihtodotld UM  altftuiil  1*.
f»tm a nt.ii.n biu.ar lluuitori ha* re*
> >'• . Mlti.it llahardatlt. Mltilatar ul
J tiilit r t|i..t. | S.*„at V rla(.|, lo ****** lh*
taik
No Tmt No~Work.
Iltllllltt. Ihlt*.  trl-liitl   1    11,-*
erjtdtatdtn. *aitrhtn*n ainttitifcrtaih tm
• •f  tl.r  |j'.il.ill!«i.  Na»
lltat] A ihi'iin r***A, in ihi" nurator
a| M, tati .mt lust-,  im-auM* ib*y bit*
n.t irrrltni tlirlr |aai f.>r thi* Btntilk uf
|v.. tt,u r  Nu fr*i|ht wa* to***** nalay
Ito Baitl,**1 I* |*rvim.***l l>intii(t'i«
A Oiaaab O.-lar
V*a*irtitai an ladlaa huai*rwiaub*
rWftd walktna at**i Kail Columbia
MUtM ■ ainti.i tm bla back I beta
kftlH a I,., l, m *ald to trat)|a*d at Uur*
Thr -.. aaa uf a (tor*
tbaa nttiBity <4*\ and tauii to warih
'. ■ --ti *« I..-. ,.| mil,. *l,.i
u a tiBittiar diur* >« tb* •irs-rta, bail
al*<s a lain** t*ai <.f taat*.
Thr ln*h l * tm i.r- frikf tuml*tait**db|
iba I..ml l.ifuiaaaat aad thtvl ******
tUft |st*ts1Bl*r« It l*arb UO,tWUt Tbl
faad toifcl uf * mm |tani*ab aml't*'tnn
BKBtalrbarattrr u ••4i>|*un*d irt»itaw
in. ,.i tv eotlttaal ,.|,iM—,, m\4 <■> Uh
..^tlHsnal.-t., aa*.Bi| Bli.iBi at* Ito tjuaaB
lb* ItlBt* «f tt a*ra ami Mr.tiUMIO-Xm
a* wall a* l*m* Mu«aiai ami uiVt
BnHtol*  nf  IV  IttttUh  lauirinibaai
Mm» nil* m ku,j nab a* t—at at*,
aam tb*iblai, ara total r*r»tt«4 iu ad
ditt-w. tn aaatfy dneatine*
Stow Vtaa Ih fall ataiut « p. n Im
attbu aad aiib-aih »»tf nil. taiaifw
to tat baltB^Bi it. ib* drw ptacra aw
i» *}Bii* anwr*ai i» ito aak'.i *i* u
• *  Ai 11 |s  n  tto aaaa
aa* aim trsiealni *.•«. taahlai a aof
• ■-.*:.   iv. attci. un  aa* fir  fh-a
I m allfarlluB nf tto a tad a a
* 'i* llii ynaha awd aati
ii  i*m,***A mm tt
.   a  Jra|l|lka  af  a  (bill]
* an   \ i j'Ht.1 aat aa *ai*i atr"
Vaau taii.aa twair
tV aakwalh wa ttdlnbuMb iMn*
r-«l* a taiiint badly «e tV ******* ********
ttoaaaait* In aaaaf plBtw* Ito Md
aatk boiwf s*» U* 11>nar ttiwa lha lie
idtto|t"*»si4 toanib. aad a tall t* »
ii*aa*lt '.V'lt in hai'i**a io **mr tolat*
ai)tmt** a tarh nlthl. a fall tb
a.mW la all ptwUbiltty and fault
TWltvo *** lajBiasri roaiidaiobty 1
it* .l.aiia ..f ito ta.*-'antala tha an. ai
n i* Swii* i».**BiM* thai *urh aa amble
MJ iialu Mm*b If tto** dan|»lt*
I l«* ar* tt**! a*to)Bal*ly |>mt**t*t.
JsBHa-lalkiBaara* aabHluaal* la tl
rwlertiwa af tv aa*B who *-ha«|*toe*
i**- II h* 1 *l - iii-l tintoavl
a ta* InsBh cw«b V cweld m*t he
ft**** I Bant «** <baa Nalann IMib*
11 toUdnt.-Bl aad iMHtlha*** Bsak*
l*i-a).|ltUa. Itoa .VI-.W lUna*ll .* a fa,
i - lat, and 1*1 Ito wtwM uf j-lllttll
lab* anilra ant a_.ilat* hiia. bal ll
l'**.|*.tt«-a aaailtf, liiwiMi* .*t (-lid
• ll laalll^'a. <.HB*wai (OBlWy ant *HI
ti.iirat bkb atiklatlltmtr-M.itoa Nib
lb ***■*., ta mi a anm* lee. N*h»e Ik
.,. | ittM "i ihal *rt*t**4*m
aliark ara** Ka*ta****-**Biatiat> M**aay
IV h-bto nf IV otytBtnaB bnl*l I
N»a t*i nltbi Thai to AtA eui *■*,**
th*\ aaa a*** at* fault Aat |*1 to i*n
a* tt***-, ,4 tm* f-n<*BBnt m*m td a Ma
ibat to anili  •n**tra."4 - Putin
1-towaiiaB
Tto na-iai Int* bb tVmtnarnf fn
(Mat I; tMt. Mmll bia* tervaUy tw
fiirilll tltol nt* with Mtlh Thi* t
t'*ti aat <*f tla|anin|otiatelH> Mil
- « t at Ibeoe Wv tlooMIt ih* •
latint ***** l***l- Ttora ta a ht
l*M««IBa -UtMa a t*w itowa Bas»|
llatto* lain nhk-h III tb* l*fai* a
eaihai* »f a t hi**** laimtrt lat ntl
tttmar** tht*** hy la ttiB.pa*t. In Itoaptl
lad •aatetrt tto *tla«'.iai fimai thi* *i
ta atoJutrtt fwaiiianlial. ant lh* at
of tVay.nt matt*r 1* anoath lo itm
*H**aih Ihal mat **r*p nrtr th* *m
loan II thi* pi*** t* IIM np a
ntlh in Ilk* wanatr It thm* fir*, a,-
ihaiMl. tteUm* tto waiwt w*-attot tmm
lhs**tati|»r nn i**ar*ri*a>l.a*ite9'*jrt
****** ***,*, a'l!  !• tfawfttml HfwiarlUW
f»i aWntk* I'l Ito *i-i Till'.  MOIININll  liKlillKIt  SI'.W  WKSTM ISKTI.il,  IIIUTISII  riil.I'MIII.V  WEDNEBDAT  MtUiNlMI.  l-'l'.lllll' MIY  i
I'- -
Amisliviid l.n. I. I
Bell-Irving, Paierson & Co.
ll'llidlrwl.i tl.l ll..i,in.l..i..i. Mn I..."-. ,1 "Ill  I'""'-  i"  l'"l"'"-
3HIPPINC  ACENTS
On Iiimi .Iiii.t I I   - -  - '  "I"-"   ■''"'■ I  "i"  I'l"
n., n i,,,- i irii   Iur .ml -'-li   -.'-»iii/i-.l
,, ,' . ,1 .1  tin lul ami.
,„,,,
Ilia,I,
|,'i I:Ni-lll.l.  liiaiM-  SKAT  INU
I   i"    nit*   * -l ml
Ewilj i.-it,. i ,  .,,,..,  .,., ,.|„ ,.l
;i iiimi    I,
|,'l liSIMII.lt  IIIKHI*. IS  llll. Ill -
I    aill,,,.  ■ ,-lti 1,1 f  'll Hi
11 tlll.El
ll) ei i.i.i!  i-i:iiiii:i:ins ,i in it
it ii,■.-,,.. ,   , ,i
w.
\, ti u.  ■
i  \\iii i i.—iin:  uu.i.Mi li
mii,-ii ,i ,   um , s  . u if -
, t.\ i/m si OHM OA'I
,  ,    ,',. l,..i,-.,i,,.,,l,',l
'Il| II ,11    Ll    irlllH l't III-    at,,|l|l
.   ii .  *-  | '-'.I  »..'■'
| I. !,,   I ' ,  I '..1 Kl I  ■  ■  '- 11 (.'*■   ffll
 II 1*1 '   ■   Mu
iml ii iht ,1",- I Uu -Vi......  ■'■!•. .*t.
ttttirli11"*. 'I,' a.in* u-i
11 - .- hi important point, m at* -
\llll  | ||  all!  i.llll.  I -  I  S|.l .  t, l|  Hill   Mil    .,,
llii< Itoinltttnti llitborttli - l* ovir.ru.ed
NOTICE,
Mn  wm \i. MKKTINU "I
I  I.
  Ito
ii i.  .I, li,. i
v |'l„
', .  1 mils foi our tnunonu mot I-
ToWlIiiiUSWltete! hLs'5NTwo1iSi
Ml.I llSi. ul  VI l.i uS | |; \.
ADVERTISING FREE
TO THt UNEMI-taOVED
IliMll I.f if *
I  .  UU*ilaiSl..1\i It   M  \   itvi;
•V.   - ,,,   „,.|,„E  ,,,11,1,,
A
TllllHSDlt BriQlH| neat. Feb. Jib
I) -.1
II
-   ■
j NEW WESTMINSTER
• Finuidry and Macliinii Bhopa
, UtLOADSnrctolollow In NOTICE
\\l'.,il.ft.,t,l,-,-,iKII,,Uwv-
iiinli.i-.i-il ilir entire Un,,...
Atliril
,  |, «  llttl.    Wi  i.lll  sill
,n | -, iii.ii will I" ti  ihe
I'rovinci
«..a|. sad ."■'•
I  ■	
III,l.ll II
Ml ,1  I'l If  l"l'  » I • *
I  ,1  I  ,i,l .   .1-
.I'll,. III NIIIII.ll  ESli III 11 llll
I -I
I
i esi. nt XlillF.il uii i it ti .ui
t I .
Sl'J.i
I.
i"":'"''
si.'Jill I
SI illl I
.1
M
I'
si'..Ml
u
I I.l.
, ..Ik
ll    -I   Si.
Al At  I I it  liEltlil-il.l:
I i:\t-11-.,,-it.  i, K8TBIN .i i.u
•I It  .  -    'i-  .1   Ei-
,|| v . it   -.  , .t. I
t SIHIKtl i I im IIAIIIIISTKII -'•
at   l.  I  t    .■ 1!  |„, , ,   .tt,.!   \. .
NOTICE OF DISSOLUTION
• . i.-nn iii i.i.iiii..i:i.
II .
i. i uul j
i  M..W u  \
1-.
W. E. DICKINSON.
TRUCK:  A-MD  IDRAYlVliVIsr
Doiiloi In Lliiut. pluNtot. Cuniont, Wood RtOi
(",;i,,
•   \i nil.i.  a  JKNNN
'"*"■. Mi
\. a \i. si    ■■ ■ *   va
lUHIUSiiN  IIAIUIIM'KUS
1. Ua li.-.   \ •
i *  I'll iKM.ltli.li  NirrAUV I'l It
Km** **(• -  M lk  ll   v *
I III. Ill
I  11 . IlKltin ' A II  il.lMli  <>H
♦ I .   rr. tin H    iul  *  ■ *. i  ■  . *
..'  .  y-rif.,|l,  ■.'   N. a \1.*'t
'I' .  viltl\*-t'\  li.Utl.MU;   ■
ti.fr  (
WANTRtl  RVRRYONB1NKISARCII
'*    I**  * ul  Usui "1 a  li *    '
i-a *>1b1i ul Ma.liliiai.il,  lull
■ >■ -I rn Im n-ati.  tin
.  i i • '.,  i ilm*  t.'*'l> Imi.I.a.
. **. mi. iw.'.
* i- ■
H  ludt all i
It to | - -
i , tha i|i
111   M
■
'
.i.ii i. alu)
U  M.iw vi
I  M  tlAtAh
COAT*
NOTICE TO BUILDERS.
ft!  .  . 1.1  i.l- I 111.11 111
TO CONTRACTORS ANO BUILDERS.
omen Received for NEW WELLINGTON COAL.
GRAYING A  SPECIALTY.
Offlea oppoaite Canadian PMlflt h**iu«iion oo.*o Wharf, Toiisuhont.
naiui o Wrn t. a Hi.tiii.it*.. yi 	
.1 WW.*** 1 I AMMill AM.
WKVKVtV n
n
\.*\t ii is- I.
li .
:i"!
.'ANTKIl AT I I.l*.I.ii
>aaa ,, II, .
II,.' |.|. a*
ritatta
II
l.'u ii  i. iii - mn -ii i  si.u
I
I i-i i.ii ii iii'ii-i.iii mul i •
i.
l  l.il ..s  -i  i.lJilli.l  -11:1.1,1
'I'm:
a.
.   ,  l.tt.,1   . t,
I
t)
1'
\Y
0
kHiMiH  I.M.I \M.  lllAl.Vnll.M
H  U Ilia,  t.t . , ln.i.l.la  I-  Un  *•
•   .. iy uf fi.n
i .    .- 11 .
tl Kl 1    .i  II *»"\1 a li"V >*l t
llti 11 mum' -mill
s'
S
is  liS  llll.  II.. 1   ■
I
I  t.MHIKtl - «.'t till, ll.l'li im
d*
it r  N,:» tii-nt
l.adda-a Nil 1  11 I .
.-■ I Ihli li.ld.-ll. I*. 1
■
' i'll'lll'l'l.  lit   a
Ml I'll K.
',':.*!-l..",.
1 111  I II |*l'.t\ t! V..
(I
-a,S S..
1  , ■■
$.-,()
	
a '    '   l    ■
*\M  IIAIl.t.U
11'.   I
\.. ll,.'..   -•,,  It,   ,1 '-. '
(the Cctiflcv.
•, .-ii
.aa.  laaa-a  4  •
IIMI
ion
■
■ ..i- \, iu iiiti tut. urn
1 * * 1
N
N
•I,   iSIa
Urn.. 1  esi.    .!■»»•«    tal  -..■•;■-
. ' ■    . a |Otd   II I
I .., II.
s - '  *'"  ■"
I
I a ...in.. I..IIIIS,.  ESI,
.  'a  .
ll.tlltll  1.-IS. E   111.11. I.-I1II.
I
li.
l.M VI  Us.i.k-
.V
IE IV -t.t III
I    1  I'lfill.ll  '
.1
,  da I*...... A I.a |ta
* I'll ,., I  I..|-'..l Sl.l. aa|  a I |,t||.V|
w.
A
s.l.N 1" Mill IUI
nt *».; ...
Ni;n| nu, lit -1 i«»i- st\ . \i,
■
■ ■
1
uttvU.I.IN \i 1
i-ir, 1*. ii)
I ill' 1.1 ltd UN I.KAU.I! IN l. \ 1
Mi
■
VV,
.rttlrtnuil  IOd  001  Mil
Cooofll. aad *  iod ind-i
.,    t1,r>  HUH*'  lei    I  1
S. . *.*., ,i„...
\ |< .  I*.  ...a  1*
•■ 1 legiutooi*
rcltyaad
t <•  ,.'lt.|r.|  ftrt  ■
|a*i *i  li- Kuril  \rm lira wtUar*
■ <  aill ll.***
'
.  »
N i .\. hi  .'.t it..) Vai
l  '. I   , ■   ■ :*
.  f road *■
..I  Moxbatii
•i.iiilly  W  Vati
\. 1 Wealnloatei
,
'  Um hail. *>I lhl
j,,.* hi .. ■. . ni-1,1  ,.t,  UM Nulth Aim.
• 'iim ..m aitth*. root
... ji 1,1. fur 1 altera!
■
1 lodoei ii,* l*t'*
1 to Mki Uh ■ **'"
*  I   .  l  -. It-H'I i*^* -f
*-i-*
** mdttaklRg detoaad  i
|* \ • ■ idortoilbo
\\-  L'I WVutt Aid  |,A I wi|| It of tbl Mttlen  h * >t
JJi;i; ,\|iV|;HTI-l;\IKM IN ANirtll ' '"*'••  11   ii.-I 11 tnai 1-
foood ititi-•*»»!*  imm'*i.!t  <•• m.ri
I, I,  •*-'•--* I   llAt*
I 'IMI I
Hit  I.IO ll
ra. *,**,* M*.t,„
•I'm!  .MA t'l \. I. tut
• III 11 laal*  B lAtftfl
■
»>   IMI.IIH.I.M   ttl.1I   l.|.'
--. M I  l't* 1.
uiiii  »..' ii
it
r
s
!•:
IIII.  ' 111
n:-i
I)
MAN  v\ Wi
ll! 1.
1.1.
ITU *,t  |ai|ii»*l ul
• i.*- (•" (.,*  *.(  \V**taiih«t*i ami Ihe
*• 11'* i»  ,-  (,"«....  *
i.t-i- 1. and etMM fn.m itch Imia.rt-at.t
•,*.*rt. 1. iltat H 11t1t.ui reai
* v- oot In datafofafded
VA HI l.i MAS TA HT M.,#tl. I' Tl> *.\
ririUn.'1'l  ba*  now  lawn —total,il
, ,ii..,ii.,i  ai,.) Uw peopbi .-I
■  tlir It*.i.i,,:..'i am iccordlavl] ilotct
etlef 0(00 ami i»k«- *\A,-* in a ihtft
iharo, iod foi hum Uom cooetwlire cot*
L.t. |b«1 *,•;.  ...(,1  i^rhair* in tl.la
l.\|i-l..,\    l' *  l "-ni* i>iri. ul  '
ti iadtninooil
■%,it loflot nee th"' <h*:•
vagod ••>• Uh i)imUoo ol ooi tnd* tela
■ -tii...  iti. 1.,. -
part) a     i" Wi Jotm Mi. mii t»,
M .   *„iti,   ■'. I   I
pared t**t am\ ■
■ lira la ul '•
* i.t .in Liberal port]
11   ttu mi. n l.nhir.n. will  id
i-.ti  m-i'illati'.ti. alt) a
i)l< log uur Minimi*.ui ndatbiaa
*  l!*-j,iil,||>ait  nrlll.lft
wi,..!it free Irtdt bom,
in,r  . M.  II, I  < ■
imi 111,  a hu  lu*  nia.lf"  blmw-ll  v. n
*  1 -  rtrt it iIhIIuh. I. It,
.•<•". i-t  *. ti ,ti.'   lh- * ||,
hnteaer. ndarood ntlnl) b> t*****u •***
•jnrwoil  -|iiiiiifii atiuii*. i|ti.*tit,t *  ,.f
Natl.-iial iiilltli* larltii Iillli* i*l«.l ilm
l/ttlal.-ill ni.mi**   1,1,01'  ,\ ,,  ,  , •   ,	
I . log llif brol t.t. .-'i-ttlui, ..I Ii.t 1.41
film, is
I I   tt   llilAVI   VIII MIIDT  "I
* l.
\*m M. |\;i    VKAI
ll\
t *■  || ___*]A   1 -
.in if n.i* 1 if or
V .iini.. I.. 1 \ki. • ■ , ..
*»
. i Ml*.''»" ""* *
n.Mir* 1 an titttr*
u,*t4** j tm
mlmmmmm
lli-MM'l,  i* ill Mil-  Mb  \   VII    I  -UrtKMlKMKMllRIl  IMKIIM.M
nr ww.s ifi.tif.
1 -l.M HAI, <ni|IR t"i: Ml I.  \
*  till
I M.Ml,I.MIA  1IH.IIM>1  **H« h
f.iar  llll f ' al » '.
■
1
I  m  Mrl7AllRM  1 H-  11KM VI
111  Rtaodlftt  I'ii  M'-i'Wtlu.i:  amt  Iii*
iddreaa will 1* Inund loimatllalHy  H
*  . .
.'  ' a.'  f'll ttltttl'
.    . ■
a • . 1
■ ■
■  i
;
him tu thr bbjhe*l tranalt)
■
■
*
- |i ■
■...
*    a -
u
*. t Mmiii a I.,
wilt !■■ t***A, and
■
iraitlt nt Bhi.ii ii may roatd.
pradkiad thai ■   •
l-.|«-i  b* tittle r*
■,. .
■
♦fl*,! .,( M-'i-lli * •
i   'i   III  nt 1**.** ■ Libel Ua
Aui'mtm.iit lllll Mtl 100 t'l  ami lb*
\
na}urtti  I Ibe II
oraobdat *•*'»  •   •  i
wuuld. Ill* ihil *,» Hiitatt... id.
protect >  -'. t.*t pre*  Mi
itiivi*   i |  i,it.  nadi  •
altti"*i hopotolble fut a iinti a
litnrl|p.|  -
t-I  II..   ait't .
.
Ihal  I.
roMMfOl al,. i, it,. '. .*
ntaMaalt)  it] ■
.iis.nt |ii*** rrll
..I  aHoag   - .-It
aodei ■ Mtitaba
i*  mail,   i  |M(a'  *'
r«t.fii«,a  ..  i-  rt
,1 .  ■
.  .. -  ■
pfaas md fl .t-i
1*-. ..i.i, had b)
■ ■ ■ .
Ui 111 *****
a r..»» .ttaa "
I
I .' ■
i  I' v tharf i,*.i lamerl an-
r—. -In*- ta in* * * -
■ th) thto .1-*"  i
.v"-.'.' ifiai ihafn •  *
li mtHswbtl
Npeaklhtol at..*il. ■■  n '
• ■
■
f.tr.r tbirn n.i' lain  hum  i	
llin hatltti [n**** ••*•! '■■•••-. "i*ti a* (»
■
altuvt-  tn. i.i..in.i  lli.-f. f'-rt'   lOOt****!*
Ihil (teople aboald net a rthf ri'itf.  fat
tiuii roofiIniteodnl *—i.  A* t.. lh*
■ ... nl tin *ii'i ui'ttt. ii
*** II |i|rii.-i1 al,..  nil)  1,-ii.  41
.ti'..*'t*t',«!i rool HlUew i" WON win
t«  .a,,*,, rtlrw ll) h*bt
Tlif |i1i*tiiinii ■ I, tl ■  s   I
FOR SALE
Uiiiiiii'., I,;iiii!in!i HnriBM
.  .- l f.a ' - . ll
...   1 l.-.-t a   1
. . *
,a ittnea i»t**n
t. nn, hi itMii.
.. ,,. ■ ,4 , i- iei    .n  . .:_-. :-*n--i-.r »t
.1,  t  '. IHIllll  t|,'l.l.
• •
a..tula.I,a  ,f
QTJEEIT'S  HOTEL.
tin.I Mini ht,   •   •   \i:\v u i;si iiinst nt.
I"
ii.,11,,1,
nl Iti Ma. Kitiuici \K
we now prepared 10 makarji
l.llltl-a  III
MILL,  STEAMBOAT & CAki
NERY MACHINEIl-y
S tii-.1.11 iimi guaranteed.
IAS. I-. NELSON
■" - l'inii-i„
LO0K_HERE
HIRD
mm THE't'AUoi,
DORS sni  lAhi 1 1
II It II  llll  I-l III
1 ll- ul In iiii \ ,Hi .
III 111 Sl.l. III. ii- ,  ,,
lit-. Ntll: I'llllEll Hill
lllll. I'll! ill i.l
Iii HIlSlill
CLOTHING
ill I 1 .is 11 -in 1 111
llf llll.i II i'l
IY llll -i"-i IKIU'I
HIS   1 iieei: ,E I i|,
E Allli It -It* K ■■!
IEEI I |t\  1 ll  , 111  lh,
I All -I  IU Ills   I
Sill  I Ell.  In  -,ll-|,  •«,
U.i- I  l II III'  11-11   U,,
IS  IM-
I.III   ll.l' I -    I I
111  HASH I  ■
H
IRD TiicTAll!
MtH',. l.Col.itiii
.11 \, i
NOTICE.
■m..-*Sm**!'-
TAX NOTICE.
PUBLIC PARK.
HI. IIIISIK I. nil: I ll.i tl.Ntsi
is.. auBtuB
I'
a -   ala.T a taflbs
IIIBJaaaa.. .*.
ihe'iissk SEtioui rroaii
UAcaitt <
loath K*i
ln|land
W. J. CLENCROSS.Prr,,
lat *■
BRUNETTE SAWMILL Co.l
Umi I W Wl -I MINSTER.B.I
MANUFACTURERS OF Umber, Sbloglu, Lull. Bill Stufl' iiiiii Long Timberu
to 100 foot.  ALSO Flooring, Ooi -. Ruitic, Sidiiin, MiuildiniA*. Hckl
8, loll mul Tiinii't Work    D001  Window and Door Framea.
ill Kimls.	
t r Jh.cz Vai at:  "*\J,~ z rlc *G-"aazantood % i
KILN I ■-! i'l nn 1 n.
Shioping Facilities i,v River, Occnn or Roil Unsurpassed.
T.J.TRAPP, *^^"
4-  General Hardwre, •••
NEW WESTMINSTEe
ROYAL CITY PLANING.' MILLS CO-
>d„.,.
RIchBidB Stroat Not. Wo.tmln.tor
:i .!,!,!.i I',.!!.: ahiI Dealeit in Rough and .teed Lumber. Mingles,  ifim
Uiii ■ and Pickets.
Solnion Boxes, nil  Floats. Trays, and all kinds of Wood Purn
(or Canneries, Doors, Frames, Windows, Motildimts, Blinds, Rai>"-(
Balusters, Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Tumid Wo*
I1nlt|t*| Cr.l'li.at.t liaftt Sit-n-i'
Dl All. Sooth K.BIaajloa
. ■ I
*    t
1 ■  ' Sllia
a
NT' *:'ICK
Q I f\   ***» B.IB I* BBtlBt  *  It  It
NIK.  1'"'i***1* ■>i'**t-lll-0 a*
WlHJ   . jmmm  **..] t.k   a*
■ * 1 • OHHtal ai twotoi
-1 j*i'*|» a tana is |
•ad ftisl iwl**a***<*a*i» tl* wi***t I*H
I -* *h* *a* at-a I
•I rd la hue laat
♦ail li>'*********  Ital n w*aB'l |>*iil"H»,-
1*1*1  and II BIO ba ltt*d *h I* m\t l>y
f».n"*i'»lf**a
*
IV trlodoMo
Manson
**•■•  ' V 1
TENDERM
'PKMiBlW Wild, UR H» KlVKIi III
I
 ' "'. li .Vt. I"- •
■
.', ■ a
I
a
.. |,i.*l a.ll  .
a
UlNlh* 11 HM ll A i.lllil.l
OARKSIHL OREKN *k CO.
BaAaNftttRB
Dnvateti Vi.t„.,:, a
m'mtA
* aal I'. ■*. i*art»ari faffMaHl al
,  .   . rWffTBpb liaaari't*  -*a
ia Tmi aaA • «a*k.
Itataf** la**.. Bait*
■ *
■ ■■ ****** m tm r"
CE^rRALHOTEL
-JAM£8 GASH. Prnprielor
■ I   1 1*1*** at
i*Ii.im| iht******
JUST RECEIVED
Direct from Germany, *
1 otn|ilctc  A -aattlll. til  III
I..,.It.  I.. lit. .111.1 I llll
tlrt-it s
German Full, SUPPERS
Also 1I1. I.tr^t -1 .iml l*-si
< tin - tit
I    I  i-: Is   .111.1
1 hIMren's '. ini Iliads ,„
WM. JOHNSTON.
W.A.Powers&DI
^*****mm*m
MonnmenU and flnr^
a-.m** BnrilBtta.ii.
B  'lia,-Bl'.
hi Cairaia. a*, itt warm-*
MoPhco Bros.'
ShipwrlRltto I B«ilrt|
BOATS FOR HIRE
MM 11 Own a Veutli laiuallK  Brian,t Ho'*- C»»P'«,,",t,1
lri:.r Hilar
' .ara*,. .-a *ilU.
..Btl
iiiiiii*., mn* in
V ■ '- I" I'1 111 '-I1I.S  Mill
I* at., II..I 11  .  -
<'<£*:'*t'f
■  ■*•**•***,  aal *taf
VM,  Ml   ,111111  coito
j lb**a|-I tl i-*tk  ttm
• t III- |-aa**«t> *4
lltal!
ll  i
i.'H'iil **• h*rtBlat-l*ai  Tt *• * . ■
Kailtai  Vntnatar. li
s >••' nttt
H. W. TERN AN.
■  11
Now Wralmlmltf
■
V..1 iMMvi "i 1. PAPKiti nm
•a
1. m.i a* n't liimwndeRflllelrwhether  *iieumlm>d tllli ■
tl,. p. mil Iw mil iiBMiallloh  l« IH* .'■    alin-.t t'l-itiMiiaal,'. 1 .- ■ I  I
 — a    "—■'■■ ttltl	
■llll  I I'M* I ll*
I Mi'l MS  U  -•  ll MMl.l
*   - . 1.1 ■  li,ifii,iii.i,i.., .t.
«.|l|B,«11|lll
lliliili"Iri-inf/ al I'M.• nl
M1
.1: tin  Ml.  M.I.
l.AM.   -Thi l«*tieher« n t*.*.,..,
11,v ,».,•  b*  full  -"Bin  .lr. I.1..1
III .1,
iny *su- or mn won araiira a* iii*>
.■1..11..1..ita lipid] Bled fot Urt litili
\Y HIIIIAriil U  1 \N*li sriiyUi   id net! tmitilli 1 werk tfler tbo formal  Mnrr will b* llld t.. mi
• " "*' • p |l!,t •* . 1 , . „ n
id i.*iiiih eandMilei ,
Th* arlcttlllir oiptiniUon nl
nfforttare amiiil *■>*• Intao*.
1.11. iiu) tb* |irs.iii*.u abou il
prow e-ekotne food f"i anj
tt»t*. btrtaotlala i"-i •
■ lit nf lli.-*r lie iu.
ini* tba-raoaoof ilie.ini
*
i-t
•Villi ■
til  II .   tla!  I.',.,,.I  |*.I
- ,,    W. H. VIANEN
WHOLiaau
•ti*i.,h*i,»-,i.Bia,i.»*..fi*a. 1 FISH iiiiii (1AMH DEALER
tt   ■  , ' -'  alai latBa. Haall  ' _ _ a    a.
1  „.i,..,..n,,F,i**,i,a I rBail Blaat, Br. W.a'.m,-,.!*..
la,..*..,.* .,1 II* . talltla*.,  laa,*,,, I  , H.'" -• | -   I  laal  Fill .llll |l,-*|  Hill.,
,1.. Ii.ifim. ,i..| latd.it,.  t-SHniBUS    Hilt ■l.ll I
'   , la* tall V» *
BOOTS nttf 8HOEI
IA8TLRN Pfilcl|
HOUSSEIOll!!'
.mlt-*ii" . ni'
,  .  .B.a.asrBI*.!'"*',
,-.«..-■• .at****
'"-ll'.. I
ft.* j|.ltl|aat.ltl-*B*,tlt
*mt***S*Tip„.ttm***>mi
"••*'•'"""■'"-;„,„. ia*"-**]
, ...   .    ,..!... aal I* '
'*•"•""' tt,tia.i'<i'*''l TIIK MOltNINd  LEDGER   NKW WKSTMINSTI.Il,  HIMTISII  COIjUMBU,  WFaDNEt-IMY MORNING,  KF.HIUT\RY  i
,,,,1'H IN BU1UIKY
„ iiuiiiiiiy »t * *>*•■** iolirprlii
'"„  ' !|SrtSlathmoBlH»aUly.
I'*1""  " ...,...,1  I  al.,1'  1,1
1 ,i ilny nl
I  lh
,  I,ll*   111,'  Hla)   .IH-,,  "Ullll
111.' Iillt Im1,1. lilH.ll| lln*
ID)   IH|"H Ullll I  il, ill), )||
linti'i I. (itih.iiil/'il In inn
I'lllfl'.IB,  ||,I,I  I
..I I
.if.
Ill in
I*,
i IUII
ni i
., |„ ipUnuIlhc uippon
.,.,1  . ii.liita.lK  n*.|...lll-
,|. ll'.'.lMniil-
'  nml
ll ll.l.
..I ,i, i,liiiU In <>>"
11  ul K , Hi'*
 i *iili  i Unite
iflttlalni <•■ iterferllou
, ituota'i hup
» iml In '|,i.ih-
Kui and
4    Llllll	
. . . ,,i,  iw
\  . ... wliouau
II :,ll> lit ..ur
I
I  ,1.1    11   I- I'
"I til	
III.' llllltl I,
IOW tliati a
ll  lblu| in
, .iti '.-   '  ■
'
I   i
I i- ,
-
'
■
,i.  i,i tt ,
■  I
lboroo|bl?
■  ■
rttblttllM.
■
.  .  .
■
...  ii.'
s .
.  '
I  ■
Weatbei a.  ■
.■
i
1
■
Mini
Kill."
Th.* M Iiu Ion lirancli id llioCatiai
.■ill.' Ititllwuy md tin- li,'iiiiii.'ii.i
A- Ilrl1i.li.i.l In rti.nl-nn  itl<
..,.* aloiiu raoldl)  in. I' ib
i.iiiii ii. ti,. luti I both tin.
Um.I.. Hit*] in. iii-m,.ti lupin
 lorn pan li boilmti Ufa
I'li-l 'iimi ll.i'  i,unlit t  -Ml"  ol
Willi It) glen
A MiaaliiK lliilliaiiit.
t ' i,Iiniiii,.I ,|l,',i,  till  |ual  ll	
,.:-■!   ■■   ',   Ui  u  \ Mt
I ' ' .rn *
iboui ii.'i
buabaitd, .<  **  M. ' ■ an, abaonl  Iron
borne noa  • In 1*1 uoiitbi  Ml  Mi
l.l'UU  Is ,, U-I. lol,   Ll till, ill   "I   ttl*'
iimi i.f  Wli li Iii ,i d Mt i
iiiiii km *
nun mil ...i.f. i it fn.. Iii*  II i
trlfi b| ell lie tiff Iim bar, addreuliii
,  ivliti word 'H iiii*
Th* »-  ■   I',  ,..  -* .*
i   Followini la lb* urd*i In ahli h
avi'i.ia mil I..ll.**  a ill ■ -  ii  tin-
.itlll ibed until I'litii-1 m
niiiii, baud pi I   li) '..liim
t-
i   I,, hn
..>t ii..
.1 Tbli
i. .iti. t. ■
ttall  It   ||
tboucbl it Kill lull in
||  -.'...■. .|   ! ■   !.  ,.-
Ib* (.'Hi,-
Nil rd i
'i'i , |  1.1  .If
li not known  Tba alotaiMDl H
al",ui
tbi ' "■
■ • i ■" .   ■
* ■  ■ il ml lauflaithw
lib oil
■
■
■alldlatt*refft*ii
■ ■
mm! laiportooi .    totaliai
i f.,i Um
; *
*
- a
t.it.ratt   ealladi
iu ii.., :   ■    .   * dutai II will
.- ■
■.  ■. * !■ flu
.
PHEAPSIDE
at!   Auction Sale
EVERY SATURDAY EVENING
FOR SALE.
i  ll.i* fnllutUtitr |.ii,|B'iili>sui„1 Miirtittji* nti*
-rr, i. i f,-i  .!,  tii  in, nftV
HENDERSON BROS.
oiChlUiwiiuh.B.C.
n
li.i \ .ni, M.-.i ku| lac i ami it"  i .
.  . ,i - 'Hi, Weal '. -I-,   !,, i  -  > ,. .
,a-l -.I llm I*-a.i  M. rl.lliaii, niiitaluii.t,  if
a...alt.-*  I   -  '
III
|..i  i llloch i i intt.'iiiii  boltta part "i
1  *  '  '.i",i|, II. itlll, 1,1.1,1 a, |l n»Ul„i1.
.  1 < Jlill .tllli.ir  Hm,.
• tliiikllitf Hlnl ..tin,,,, ItUl -,   ,
kit* I.i i, aiul  Ivttt l^i,HI.',, ami 11  la  i
Mill  llllii,.1,1.1  11,1..Il|li.il,I I  UN,  tiai.i..
I«
14*1
THE TERMINUS OF THE
smiswAP & ukMH in
BANK of BRITISH COLUMBIA.
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE of the INTERIOR
INCOKl'OllATKll  BY  ROYAL CHARTER  lHtl'd.
Capital Paid up
Reserve Fund  -
- -   -   £600,000
limit nut *\it rn ixvhk tst:,,
- -   -   £200,000
93,000.000
$1,000,000
It.
■i■■■■ a -.
Thn SIniHuii). nml Olttiuitr.au Rnllwiiy ia now under
i in.sti in ti.ni ami uiil bu timiplntntl nml III op-
m-ntioii to Vernon thin imwium*.
i iti. in .  ■  ...  ,.,.,..
Illi.i, -.* , r.  -rn
• .  -a*  ami llii*li.>tia*t)i.Uilh|.l*|.t<
i ...*,,  ,  ■  •   -.
-    -
I •
■  i  li
ti itmlali Irt.n, ■ '    ■ -  *  ,    • * i.i. i,
.  ..
r.
itoKTtj to I  I*   .  ,  ...iai.- ..„ tn
*..| and blaitit-u
• ■
Ml
'    . a  .
I'm |i*ii.ai.i.i* ... ,aaplj t.t
11)||I1UI 1 ll  vt -.-ll  *. .11 W*.
Ill
v . ttalt-tliiatii  lau i* la..
iiiitaiii,-t| aabartai [till, im-l ttt**'
,.-., iu ipntat a IdBadlat. * laioeOiib
.ii iiKANAUAN *■ i ll ***.. i:\n.\vw i
. i • ,i , ,.  i- i i
■.
I ,- |tt .  I  a  llalltfal
.  \  . ■  ai. UaiUaj
ill I'L HANK IIA.S DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection tviih iluir general Banking Buslnesa, and are not, prepared to receive Deposits
nf (Jul- llolliir upwards,  upon which intereat will be allowed .it ciir.fiil r.itfs.  Present rule,
Four pur Oentnm pnr Anunni.
Deposits received fur Fixed Periods, and interest allowed on terms which may I  ascertain
■•-I on application.
E. A. WTLD,
New WcBtmtnilcr* jw\ January, 1891. Acting Man.i|4«r.
■ i
i. n
ui * rn \ i\n ll ai vl:iiMi% *
pr*i
'. i nuil, aa* *ti |, «ui
.., L|
*  | Hit-ntnat t*U^h»i*a
. , lam and n..u»i.|.ii.|. uj.
■ Ihf a t.i>si|.
■liim   l in, i*i-i aill lai'lti'U*
iprtat Utd liim* tur iai'.* aiw nee tB.ii.g-
i'i iiNiui ixiwxtrri *   .  . ,     ■ .
OVER •MMMMl WORTH OF LOTS
. ihtamr, ii^tal
.      - H.l I  "111 * aill I., i-i.t. in laatttra
,i, t...i ..  .  . .»'■  ■  '-.i ■  ' ■- t*n-**rha**|
.    ■   •■»*
FRUITS
ano coNnriioNiav
CITY BAKERY
Bl. ealumhla »l.
Hi* ii aa* ■,'*■ Ihaaarilrai ttf a 1*11
i.»ii'iaii"ii|. f I at,i I
i*i"l beai '|ualll| B.  _
f Bkaa,  nnti  Irsaeena
tint mn ill*
tl. QlaotJita,
tblo  Pnair*.
ADVANCE IN PRICES
frill 111 ...
I aill alt
nu...
B
AKERS
BAKERY
Tri'sh Bread, Pies, Cakes,
rrniis iml Candles.
tT 111. Em  ... \\. MlOgOll »i
*MH  >.ii mhi\ villi i i
Now Vancouver
-  ■
, 11    |i.t..,i|ll.|  put'
I  t tl.i* a.ti*i.ia
i lh* a   -a *4 "'
f thai  »■ • Si" la
atat— a.malt .  p .. ir t. t,i loaayof
t il a-.-l tm* ta«"f**l
i. aiit.l t.iiiBtia. toll* laiHlita
i ..Hi** ah> (iii.).*-l»«l
... bXpaH rOM -tm iiatti.vta
• ■• iM **"i.'laia m
I*. ***** ■*
OKANAGAN
una
*tr
•
\
A ****t T*t "Mil.
■
■
■
■■    ■ '
a
'■
*
'  .  ' a
BRIGHOOSE ESTATE.
llf W   ¥ .1 t ii  i i* ■ t> '  " ^^ —»
coal Land & Development Co.
i. Tinman. i'r.p
(BTIBUIHIO  i„SB.
DICKINSONiCo
HUTCH Kill*.
***tt,f  OaeMHa  IM Ot.nv.iai  ******   Ht*
taiiTMiriiiiB
F. CRAKE,
WATCHMAKER : anil: MANOFACTURIHU : JEWELER,
Columbia St., Three Doors West Prom P. 0.
Xm.is prtscnu .ii Initiuiii prlcei. Simpson, 11.11, Millrr *i
t.'. Wallingford, Conn., celebrated Plated Ware, quadruple
plating, tool! lirsi priw uE-,-r .ill competitors >t Toronto H.\hioi-
lion. i.Siko. (inlil mul Silirr Watches, Diamonds and Gem
Rings, Jt-wt try, Clocks, Spectacles etc. A large snick of New
Artisiit t ii mis iii Plata! Ware and Jewelry will arrive airly in
December.  Call and m-i, itrin- no irnnlili- tn show e>ihh1s.
 Wtl
B. a ... ■tta^aaa^aBaaaaa—^^BIa.aaa.t^B^a-a*aaaa.a»
aVltii'i ..tla nslltl
Ship Chandlery.
>n Uml ant •
trtuuiantt  .*
I.vilt ai *•>
LOWEST POSSIBLE PRICES
Bank»Montreal
\\'i- have on 11 anil a Vi-ry Large -Stock of
AMlltllt-. PAIBTS,    r.ESV.Es.    U'lllilt lllSi.tUI.-.
.IIAIX, nil.*, I'lllll. -H.Ell llll-K
I'tll'K. -nhl - Till. EM' -IIL.UI I'.U SIXH
liljBh- SEU.-. I..EKUM HI  Ell. MSlis
-.EI.EInX SI I-l IHIM.-.I.ISI'.-.ll'iOls.i-oKSS.
If.. *t, la, la,
iVIii'iBen";; Supplies-'
I all .nil Kaa I *, ur Writ. Iur Print
CREIGHTON,  FRASER & CO'Y.
Viincmiver. II. C
i tV.niT Sir.-t-l.
I i HUM*. ..,-.. I.,
'* REIT.   .
Jli...'.MO
t'..tW,t»0
N
-tal •
■inlBS A U&d €«. Ud. d ol S-tiutnup ■
New Wellington ?m*
■  I Bn^l
SN.00 PER TON
■
J. W. CREIGHTON.
in i nil, <   ||i>il
i  ■
.*
THE MAN YOU KNOW!
aUIMITLTSD
Ai.i'iii. trill In* it|i)it,iiitiil lu W. si.iilii.li-r in a l.u'.l.ya
A Savings' Bank
Department
E. BROWN ICONIPY
lntB»n*r* ats l Wbol«aal* ud
R-tail P il*n in
Wines. Liquors, Cigars
rOB 8_LE
Doty Engine and Boiler
(I ham i*.
a I-*"
■ II **t . Na*  *)\*.1.ntb*l>T
THI PHAOTlBAl
■neim Valaaa.
raUl* trail
I .'. •   r.  .
thr* tUIMi .tt'-l*
'
■
, ibii IW
*
4 e.-»i* t.irlaatl
t*r  av-fa-
Bwa  a*!** otoervari  sw
.. -
*
iara t" lb*
1.4*1* stf  tB»l1*l.
Is, a>.l
* II*
T
ONIOHT
FEB.'
Ailml--it.ti "'< I .in-
BLACKIE
FOR PURE CEYLON TEAS
NORTHERN PACIFIC
iiAILWAY
***i m t***<* ■■
WwaiBiBI *****,* *ti*mtt*m*t *****
nr*%k *H\ima Data* lent ttf-e
la One.
•'**m*mm******* mm******. *■
ft ml mm* Am mm ***** * faBBaaw IM
*- *.)-> it* 'alt* lh
vancoiver  No ibern Pacific Rillimd
i«V i
I'lal **•  '
mAtn ■-•■- * ' ■
[MMA JUCH
ORA ND
»  ■
Ta* c-sniaa Taaaa
i  ii Perltl
' M. i; ii Tmi
■ abtfl ii*n
*
.  '  . -am . niai
l*h* Aatnl-
,   ■  '  ■ lha («*pB'
,'..til   V*t
...
■
■
'
in .Itm*-*.
t 11.. I-l H).
.-   II
■ "I*  KiarTiblni
*
'    t'"H1*1l,r-
'lli.t. ansl
I  tti'iltt- tiiiaiMiina.
ii lallatriat, Tb*-i*-i«
■ *-i  it  i-t.  imt  it  i.
1' *  i ■ ■ ■ Itrtl  a,.tk
«  lb*  iiianllna  »f  th«*
t  -1  tha
rl. ail nr.
liMtl. l.,|1 l.„|,.  j,  pjJMitj  „f
I  H'l-alilt- -i,'.'ill,  I,.  |ppfl
RKI'KKTOIHC
Mi-ixUi. 1   -
■m i -
RICHARD WAGHER'S 10HEN6RIN
,1., tllaa Jl l||
Xw. . -. II.-la—-It
lUiaitn. tal.a. Ka.all
TOUSOIY lATUKE rEBRUABV 10
VERDI'S IL TBOVATORE
I .
■
la
tmshay Bimii. n.s»o*HT io
BIZET'S CARMEN
I llllll x -"'ll
H.a...   II
"
SttlontSrBl. oprn* Molt tin jr
Trb. 2. al Dtplorlt'a
Boat., or ratcat ,„•■•
■ •
t  a   11. •
.'   ;*  ,.,. 11-
. ■ ".aaart- |
('■ -i::( In tin* h\»\*\uz Tan
Haa a* «&** *W'**ti**'a>l'*-a*Na»M#»
"-. |-a<H«i waa
*4***hm ta****.
r  BLACKWOOD. r»H«fcl *as4 T**
*  *****
^miIADIAN
PACIFIC
KAILWAY
tn. ini a
Transcontinental Route
i • fWMH tm
Pacific and the Atlantic
II. Illtil -ia i ara Bill II Ll-
.Ta.!* ' NBlIB
*ti*» IW ila-atr aaid
Qrandcur  of  Scenery
ABB. lit Bar * BBtBaal ad. .id Mill.
daaMm at .rata
BatBaaa ataaaattal tlti, ... *** ** <m
mS,,«*4\mm*m *i aa w *****
■ *»Xt **1JT*.
at.tltt.ht-* lia* al tt.ii! hi a******
at .ttaaaar* aa..**.
•HUB. Tiwai.  Saitlli.  rtirti
■
,a|aIITlatit*1". ttaattm  Im.**
S»a Vtalaal a
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lii-l*itin...' t W'tnlivtl. Don. rs tn
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100* 102-1C4 Powell St.
P () Bo* ■ \'.iinnivi-i'. II. C.
(Jampbell & Anderson
Hll.il l.-EI 1.  EX|. Ill HI  ft E....1- IX
GENERAL HARDWARE
O.H. Ps„a, titat Brvtls**. Crattia, ta* Olttt.i.*. litt-iTt.
Qralst. Tl. **4 Wa*******!*. Ttm CWtl Oiata***, ,**
Draa. Pin* 8i*fcl»l Mtimtl lit ad t.adt A C*rta*d at
*****di'r.ir-rttW daitda-rear M*<t a> Wwawta
U»»t. TatlBt lawB,. D>.**r umI Tat Bait a**Hn *
Reduced Prices!
ROYAL CITY MARKET.
J. SMenbaeh wuiTLn'
IV lift in a-l bi-*4aef Fit* ami S**' ^le.n\ llama, Hm***. *u
FRONT STREET, noal io VMintn'b Fuh Marbel
MRATV It**!! » m*tt '    ■  nan* i<'l-fiit !■?* '* • iii-i* _
Hii bete opened In connection wllb
Ibli Branch.
iHeiest llteitd U Cimii Riles.
J>  ..,••»•  |  a   a   .-  i.
GEO D. BRYMNER,
joaomu hotel t issmiim
,*; r "■,'■'** * Hall
I alMMbiaM..  . MrBlaatlnalrr.
W.TORNBOLl&CO
BiiildiTs and Contractors
BEICK
l*wttTa.*-l to |R| |i|lt ut Ilia flit 11 •**•*•
TWnaili t.l.< If*i-' la** i'-nkr aal a***-«*l
i. <• ,.»*■■■ e taaa la a* *m\y th***** urt.
I  .   ■  . . .  .  - ', a' .  '..'(a *  "i -11
.-,.-».»i..t i. .w-.ii*.f  I i tmii.fi
t**t• *• • niai • aiBH I-t
H. YOUD-IX.
tfUaaasti .** ****** Immi
Get Hour Meats.".:
Oaai BPtaN I'lit*. aal u* lu» «.*>l**l
a..uaa %»*l ******* */ ***** l^-a-rm-l
■-'.* 'a i" a.*» V*--'
■lt,,.*.t*>4
i  l-M,..
ansaMlB|ls
WOOD &M
TTtZ^i
ANAHAN
aaata ai alt eat m. , *,% .<.., asarni.
tarsal i* In* *.aa* aijt»
ritn. II  •*■- I *U  *t
THE LEUND HOTEL
IIA-1IX... -Hill I
Near Corner ol Oranvillc Sum
t*. atudlBt . -ava.- al a- .  r...BiWt,
HMallBllaaai,
t.» ttaaiiia tirtai autMi BMaa. It. ttatat j
la .11 tatB'.tal Bai.lalB IBaiBtf
GOOD StllU MMS.
TlU, WaTk* it* InmiMti Cttia
tlttt, lla r_>l Sla«laJ Iu
It th*tl*-i*tt
ran, r a i.ai ar. i-.m*	
TELEGRAPH HOTEL
Iraoi au«*l. B*a<* t-*t 1**4**4
ir._a.af
M*P  *•*
**,**•*■—*,  *,*aj****m-***
MERCHANT ANO OENERAl
TEAMSTER
|l<I* in M,f..lBi hla .U*1.4B*ra tbal h* ha*
Um|t,1 ittil tba liuailtra* ••! J.  tl  Via
atr4 le taloie all itOrie atif b* b-tl at
. i lln*.' mora, i-oloaiUa Wiart.
I.U.*.b--h*- at  IHiVl*Btltmalfa|milB'-t
•kiti'M hr
DRY AIDER AND E1R WOOD
:.w Westminster Bieweif.
T*,„ , .1..- Ii.l».l l<a .. r, lai
Ita*-*. |>sl ta lK-.tllfli.il staflilt. rand,
HaaB, ii. I it Imnllifl .Bi a Ira. ilaa.
.pil.lt d l—l Kaialllt. aflM>IM
AH Miltl- i-f. .1 MrlBa-aaM • *t.*>
oi. r-,m.i ..rart a.,| ti.it ,.,,.»,.> .,
...,,i,» Ita. . . a" ' • ..|1--
IM   I  ■)■>■-■ fl
aiQoi. cocHiu i u. Piwittoiv
,   .,...*.*-■ ..•at.il" B.laa «IB*
Harrison Hot Springs
,<
i,
a  l,.,tl|\lf|.,
tiM.tairaa <fam tmrnr* m* l*\tat.   IB A, .,*.*;*,*l'*,,'0"*n***","iJ ..
ttt*.  B.l...  ra*Bt-aa.tat*
SHIRLEY & HOY
 nr.u.i ii- i*.
Stoves, Tinware, and
OILLEY BROS.
Livery. Hack, feed and
Sale Stables.
I**ai'*|*al Oae*ral T*a«i*i  ******
ie*a te-i r ♦
WtHll. ami COAL
attat-,  I'  Balaat, |..a*.
l"ta,..i.naa
ti «• "-r' > -W* '
'.. ■    .   aatlB..
-aBBadB. tl4.|M
rraa. raaaaim at » •
1 iWr-
i...
taa*. in, at Wi
a aa..M*  tad I
m ,nd«i  .   b
B*dB, BB.,1 taaaltl
IS
Through Th*kkt»
mm
• MaBsa .-'-«•-'-,-
.01*.  1"
-  rial
,. > I'.aa.-.*-- ».'-■  1 'a-  .m.*'
t  0  CHlttOB.   ta**«*al  IWa"«l
..ata,!. in r«* »****. rid**.
House Furnishing Goods j B'**,|(,1}^*?j,J,,MS'
ami
..„.*.,. ar. .a* aa.r.raarra
t***tk*aea Tm. t*.
lit*****  *   mt** I«*»s. rate* B ta
i.tt
liOwenberHiHarrisflCo.
REAL ESTATE
IMSDRANCKand KiliANGUI,
AliKNTB
FRONT^TRaBBT
Canadian Pacific Naiinauoo
Compiti). iLiSlittd]
llll 11lli.t: Xa. l».
lalt •*,. ll'l.T .ttl 1*1.
 all. 'I
i,.-to,,, aa ttsaiavta at-s- m*m
,, .
E'ESa.K V-..K  ,a V,i J.-BIA. *.**.  ,*■*•*
tlt.aa.1 m.i aaa tkal. Bit. IB, antaa'a
Uttl'lEllval
an ■■  -itt. • ",
last. VI, HiBlA tt
laataiiidwa'
SSSTAbi
CB.B IB. N. 1|IBM BBS
'•■ii MitmrAalUa*.
a- . .
III, El,HI -1 I-l ES|.  fatt,«aa.lBt
i t.tvi si ie tt,»,vix,..a ... Vm—
at. Ilaa.il 11 ,, ja I
In.,, I till ll I laa  a«aaati,i,,B-dBlt.
...kta anal .  -t
'   .'aal .... Ms tttallaattr *• rMII
I Hla. tad a-.. Irtattta*-. ***** Im**., ,1m.
da. aad Bawd., it    .
•  .-  ... ta. ..
.,..--..   1*. .« r-ai.-na.
aad .i.iii l-a aa'iai* a*! m>*
aatB in nasi  .. ***** mtm*mm* .ttr*.
^>aatt..ataa.a.lV*'Mrs.d,adOatt.
n.a.ii- mi
Mtrtat ***** *****
amm t.ll'.« I
!  n*<m
,*,
. i. ..a- a - -.
<mm ****** *m*a. ***n Imt, . t **
Ml a..St.  *afS tA-*tMBBB-«  Baa->ard  U
lr, aa.l*t*.aBdas..**n
IVi
i inm*a im nm* n mmtfm
< M ae| tea* etboai BaMMtaM
'  •  1    •  1 •!*»*! I
a>*aa.'** *** *** m	
a i (laitloa, t**% *i»r
'■-..  A*** ta-H*
K)
PLUMBING, GASFITTING
all kinds of Tiiwmlth Work. TIMK TA11I.K Purchase. Sell
Another  car load «•! tin-  celcbratet"
COPP STOVEiS jual received.
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
Str.ROBT.DONSMOtR
* .Nt... *a>tf
riBBVl.r, itrhvui.il - Mill.*
itaita
X ■* tt'*altat*.« It* rarat -rt** t, —!..»I a a.
Vatat—aaw la Na.la.1 MnHataii • *• *b
Onnt'Ml Machinist * Blacksmith J."-   '  "
tm*.* ,wt* t******** *** aa* •****
T.0VEN3,'.
HORSE SHOEING A SPECIALTY.
w.aiiB. ttnnn.i:* unnt'i'i* aMtmcrauD
i.Kii.tR ix UA Bi*m ■"• tiArntBBBT  t**t
a«r.ru.tiiral Ma.hlnrt, Ropalrad. I am*.
Lease Property.
COLLECT RENTS.
thr fcaalaar- m *-** mam V  V K *****
*m*  lital at aal ******* mttk a
tm* rtiiit *f oaaalB*
LI0U0R8 AND 0I0AB8.
*.*■* a.i •■**** **•***%*<** <*i«a  nal.
IMS.   *   i(VM t.ry,
Va».  Ir*
H
'aat*Bi*sBr lr* *V**m**»tm*> t******** i• *«*
**,•*** nm l-a Vat******** Vi*
Vm*mm I*. ?l-tBaBBij *Atth***>\tr* ■ p ***
Xm**>*tm Vtmmmm ttt*la|l * • -*
Vaarwrn tea \Vemmr**** T'  ****** ---
***** m't*mm**m ha Sarm*** |-**iM*i**atL
Sm*m*m*K'm*mm*m *****-*-•• mm...
am*« m **********■ -   • ■ __ —
• r-..*  • -  w—  t.rrtiTfl  t******** w**  **-* tw*!.
,,.,/ MflMaMMMM  Vte******
OTEL  D0UQLA8
oI'Biia MM
Nltt  WfiiTWIhJTM
Aivasa far ******* Aamtaavm t * ■ • - -
t ********** Ti*- lr*ara**** *mtm*i •*t*Ut*
1m**t  \****<*.|-vl laaraallt* !>*'  **   * -
■  , ^-T • ***** i*".***** nt
T^tWa, rria#i*»n*l <a»a aa.1 Ike l****l-
l.-il paMar **e**t,*y *t*i tal ****** tamtam
•*■ * .1 Ibtl p**p*t*t ' *ar '**e**\ ar-
• -.^»li..-af.« t*ail*f^n»<B'*eB4aiale
lm"    A.l.imtMtTm**}****?
J Till'. MiiltXIMi I.I'LIXil'.ll  NEW  lir.Nl'MINsTll!  IIIUTISII tiil.l Mlll.t  WEDNEBDAX MtHiMNf.  I'l.llllt'AHY  i
OGLE. CAMPBELL & FREEMAN
LOTS IN SOUTH
REMNANT SALE
i
AND
I BJH laC
a (>(\£\ nic
FOR 10 DAYS ONLY, Oommenoing FEB,
NEW  EMBROIDERIES JUST RECEIVED
MASONIC
BLOCK
! 600 PIECES OF COTTONS
USX RECEIVED
OGLE, CAMPBELL ti FREEMAN
NEWS OK THE OIT\
II  .
M  ■
■
■
Will LAN S  Sl.Nn.M'l.
Ibta  R|>iirti  l'i.'iu  lhl  Br,,.:
Chlit Juatua taat'la
IK]    M.-a
M.   "
LOCAL 1I1U.V1TIE8
1  • I'l
.. i
I- '
[I' I
l'
'
II iW. N
ii
■ -  I  M   I
'
>
I
i.r aU U
i i rial
■
I
K<*' iii. Iliiat i it- .. Km lie tar i
on litnl Una,'.'
H -
******** mm****-* .  mm***, ,,...._.„,
■
Villa i
U
.■■■•'■■'
I ■
ii  ■
. ■   i ■  ■  *.
N    - - ta  lhl
.-  ■■
■  -    I  -
, mi theft  IS
|ot tbl
*1
.
I
.  '  ■
ll
II •
I ■ .
-
'  • • *  ,.,a;i.-'Vf.'»V\i1*i
■1 .
..'..
■  ll
I
,  ' VlHIl
rati It I
■  ■
I.  .
dmimjrttii a ' ■
■ •
ral
Choicest City Lois
L. J. Cole & Co.
A|t-Hls lOI  111.  C.'lltll.lla .1   J   ,
J. Taylor Safei.	
Riddell &
Johnston
SH1PSMITHS
II..  nml in  opt ration ihi
ullll
Bit At  •>•>•>.. II
.      a-          I
•     1*  Ml't
t> ...mint.
ColintM Simi.
*»t •t.-.-'miMtt
■
M
o A  Roedd.
II
u)i nil oo*
Mau  l
i.
■ .I * >v
•."    i\
■
!'■  I  BH*
ll   -
" ■   '
,  .,.  .ilbai lbs -
'
ti . * • I
■
■  .i iteti
■ .
-
a
i
y i.> .**.
it» tali*i
i
..
■
|| , ,1    .:-    *   I
Nt - , *
■
It a.
|  ■   i   I-
■
|**i*
■
■
rtlhl .
-
|i M
II M
■
I   M a s .
. ' ■ I    ||
'
at •  J.<... . Vaia-.ll*
II
..  a Ml  II   ■.
, B   a. I
1*
■
I  ■
■ ' I
I
-
'.  i
, .' .,
ruffs. Vi
li*  -..  ■* 1
M  	
,*. i .. - •
■
I
■
■
IfMBaU*'
'
J AH. E. W!/ y
li taa
a
. **
-  I  A A
m
I
Ml   tt * II
I
l
■
■
■
*
\ fa.t 11
I
•  ■
■
ini-. at  Hi*  I
■
I
■
hapten
I
B.1,1  II
'
1
I ' -  .
■
■
■   '
At Ihi
■
■
i
■
■
I -  ■ .-- ■
.'
Ta* civic .ftatniarat.it
ii
.
. ...
At lb* Dull •>**
11  •■••  H i   s.   X    i.t.-1-.l
■ Bta ait* •
■ l.'a   1  ii  I  -
■
... .....
kill r .  * a.
' I I
>4*»   |i.,t|** tr.t  Ibll  *-*-.**•   *'»
• 1111*11  IM "•   " * '    *
i nil be la tie
«»#* af Iba ***ti
Tic  I.  'fi  B* t.a
1.1*11*..   \|"B*l«»   1.1 tail B    * t
ltt*ietl  thi WMM *■•*
il.»a. Itfallf I.Biit  aH>tt*a1*>iBt |m it*
.
I - ,
Tha tlhli tatiitt
'.id    \\*   tl
S
'
-
■
•-'■ I '. (..-I
■
It. t* l: -.'•-*> .i m
■
■
■
■ -  t
i
i I
Hrmti
■
■
■
■  dr. *******
'
i  •*   -.-.rt 1.1*1 M'tMl*
I tbil '•'  • MM ■ i
r ie  i I '.»-■ in
■
■ ■  ****** \
-
ttnmrM
\a«  *\ •'•I
Aa AHanaaa *Wka •„ ia.
1 ' " X   I..  |t,. I
•j 1 ai* |*aa*inl II
I thr light! i
htm*, I tbottht
i*i  *...* ai* Mltl M
.-    I  alllail •••*• Ut-lOB
|0 i **A\ ltd '•■ar-,1 in-l araiwl
hbetlat Ibal I *ai la »h* ptm*.
Uul ii".,:. ..,   l'i*.-, '.•.hill*/ ■>(.. thai
V'I'-m". il.'t*  MUiAf    i   '
a«s It! V • ,.* Mii'.t  Hit'
-  tmty UotltfUlfUtll
■ rataa *>** ...iffirii H»..f*l** at
V   Mt  Mil.*. h*a*-
..' t.tufaa. mat '
.. -.- . '. -
I ii,.,.i, ihil M.Wr,.it. milhi hair pi
The Matter
•a,    -   l'|
l|,1    I1 It
,S.  Ullll*   |ll.lit  . *.• it  tli>*
qnalii) >.l iln man
ttliiiI. •! -I,i
iii.nl'  iln natal importnnl
iimsi.l. r.iltiui   11
iliilli Unlit . a.nl.-iin. .1 ...
lit.- »li.i|« . 1 ill.  EU.Iti t I-
a-ora than thndtl)
I A. MAE
!'• ii* i i
I',..    i|l>l(l>'S|,i„l  |,il  ...
y.-.l,* r Itt ., ...ni|k.ti ti.
i.nlia is iiit.it elegant ih.nt
„»sl,tl,,,i> I.r...lata !• *.tt   I ll"
iinint.ii.il Shake.pcnrr
.... "Tin Apparel
aft Pnelaiiiu the
Man."  Hn  Haiti is
n^lil    Hi" f'l.in   «.r.l. r
your i loll,
ing  Irnitt
I.AJcRae
4V
I
o,
"0.
»
V
\\
>x
0.
Q
tm
0.
♦.
"%
'G
%
<V
\
*
%
\
\
h
X
For Mens1 and Boys'
Mcintosh and Rubber Coats
|iri|0 OIL COATS AND PANTS, RUBBER HATS
IfOO   AND LEGGINGS, AND UMBRELLAS
Try J.  E. PHILLIPS
Columbin Street. New Westminster.
Oppctltt C.r.ll. Dtpol
Coliimliiii St.. Now
Wiistiiiiiistiir
DEPOT HOTEL
■
Hi:-1 . I E- Ett ,.11 lit tint I. is  i ll.e III.I ...,... r,l I,..-*. l-K.t OA V.Ari-i,,,
IS.,  i M
1 . O. BIL,CDB3ATJ, PROP'S,.
CUEAPSIDE
H GOODS <
Iliiiniiiion Building
& Loan Assoti'n.
lllllll.llnsl . a|ill.ll, . *.-,,,aHl,.BN.
\|b.,,. E   1....I1. 'I   l-M   I.
\
mllitnl.
S. T. Mackintosh k Co.,
AOENTS
Columbia tlroot.
XI Et  HI-IE'i-
COAL
WOOD
S.
Ill .11*1 tla* I int.'
'I'   -a.,.,1  aat.
.... 1
I Mint
I   11. I
1 hat.tijtiat ailtlt'tl t.i my
fin-nil tin- Sl.it-1. tin- B.'.t
lalaotloa nt  witiiinu-
Ktimlra la paltrrn mul wa-
•tii-lnirnl Ironi it in »l'i. In
wltllh anil will *i-ll __{_a_____
P.PEEBLES
33
DOUOUS
a
•••
^ •*'*<*?
•••
a
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
a
•••
REASONS FOR ir SiffG IN LIVERI'001.
-
*
■ 1
■
'       It      a
-      '    •
1
1st
AND LIVERPOOL
T. J. TRAPP,
A'^i ni i'ii the Company
LIVERPOOL
LAND m IMPROVEMENT CO.
i
# ••• ¥r
•••
i
JUST O.F.E..i.srK':D OUT
ft  ih * I-I'LL '•  DCN 0*
Kt.lNAItDF.tCS
im. i i.ii
•La.;,- 1 a-ll-''
tmm
..ui Xmas Fruits
A SPLENDID MIR7 n IM PRICES
BRAY&McDiiiESlil
■ All
*■• t*A
LIVERPOOI
is isro"w*
On the Market
-A.T
RAND BROS.
__•_____•_.   ■■■as_aa_aiHBBa__*
Real Estate
MONEY to LOAN
WOODS «* PQLLEY
This Property is goiog off very r«
idly. Get in Quick. One Hundred F
Cent Advance in u Month or Two'*
Certainty.
orricEs at
NEW WESTMINSTER, B.C.,
VANCOUVER, B. C, AND LONDON, ENG.
\ ' itiMMiii,,,,m.ii freight rales on Stoves limP
.i,f In I   nil. tin . .1 lilt HIE 111'- |«-r i r-ll.  ">ll mil  ill'
15th, intending buyers .multl ct.tisuli their l*-si inu
in); nl iniii- ttf
CORBETT & CLIFF*
Cm ttm vim Slr.'.'t
J-,.t rrrr.tpil  1 lar|B .i.tt.if...... *l o, MtCL.BVS
STOVES RANGES *" HOT-AIR Hi
,E ..  , - .i.i .t.,1, ,.| llliATI'.llsiliat Bill I.-l't *,'*.l-;
.   ..l-k    ,11.ai. ,.1*1.1.1 I '"-I,  a  Ml
TELEPHONE 153. P. -• 9
-"*,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353940/manifest

Comment

Related Items