BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger 1891-08-07

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353935.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353935.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353935-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353935-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353935-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353935-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353935-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353935-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353935-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353935.ris

Full Text

 1
W.JJALKER&CO.
m mat imiiuiis
NliW WIIHTMINUTIIlt  -  .  ■ B. O.1
11777/  WHICH IS INCORPORATED "TEE DAILY TRUTH."
NIIMIM.l. 1st)
MOW  W KKTM INST KII, IIIUTISII C'OIaUMlIIA. ITIIDAY  MOIININll. AUGUST 1. USUI
WN. IIAILIallL & CO., l'UUI'KIILl'ORII
LENNK &a UPPER drug gists
Real Estate
— x*U—
GENERAL AOENTS.
i iwl  i'"> Tr»ii,w.». DRUC8
-'.-ji lul In * "lit r I.-..I, aara-laiiral,  Lu,-tai-ar
It it'tli'K .111,000.
A -i'l, i.tltil .1 y laii-liit--|.,t  ii*    M
l, lii-ra- l.liM-li III alt)-; llin-ly I.ai .al.-l, i.t.lly ,    '  "    ,
i ini Toilet Articles, etc.
•l.MMIwlll  lak. ■ at iiittaifi' Hint  lllafa, l„l    - ■■ - ■-	
HI aa II,, ll.tl hfltlif...
■\ i»'i i.i.t-' 'i'  Nii.tii fiii.rviti
Patent Medicines
PERFUMES
I'OR SAUL BY
S.T. MACKINTOSH & Co
Itfil Kit,tin uml Insurant!!..
I.OI.ONI tl. Itl.iit'K.   NliW WliS'l'MINSTEK, B. C
•ntfi?
WOODS & GAMGLE
Land Surveyors
__CAI. ESTATE AND INSURANCE AOENTS
WHt I.IHII* MS"  i t.i 11 is*, is tl i ii- inns, in.- ICCU
Html.I  ISIa |-,iial|l'||.l a UIIIII la aal I
**}****''•■<"'*■ 'nMl"'*<*   "",,,!..
* ttu Oily .."111. im i
_*A_U-B lait,.     .ami  Ull * ''"■
improitd.
Uti la SOUTH WEST-  ,u-lu,Tllgur,
OBBTER .fi.1  .rn.- ■ I"';.*- „„„,„,,
loti torn ' I--' .,.,.-» iu 2 '-a  -....a
i In rii-«i Aiiilliiuii to ************
Btfe Wl- tlill llat.'.-.
* Macpherson
mm ui Cigars.   * ^mm
I. .. ,  It..  I ,  a   ,.  ,,
.1 H !• " it   -  i.i.ihiionkot
M. ROSB.    I NllillT HKI.I. AITHNIIANllK.   I'U I",
I., , .....i inm .„,. ,a .■ ,  i nr ii.ttiitiii*... ),„„ „-
i, a.a- ,.   It li at.,  i ■  ■ ' ra  I '- ;atti-l - lite i.aarL.-l-
I'fl.ai IIOO lu IllOO  per lot, „aa .aay l.faai-   Ma|.< ll.tl
(tittit itlara tm i|t|tlli iiiuii
MOWAT ic T>
TURNEli
GENERAL AGENTS
CONVEYANCERS' FINANCIAL AGENTS
Hear*; la Iw. -
.'•mat  r*tm*
WOODS.  V CAMH1.E. Nni Wnatiuiii.lii. B.C.
DESTROYED GY FIRE
Alt-boo. iiifitln  I'l.titlili-lK il
lit l.n..in *..
Cinur Colnmbia aiul McKenzie Sts.
Wl.iv .
II a.., i. all I-, I'll.Ilia. ...la. Hi'.
H.T. READ & Co.
H.G.ROSS <fe CO.
Columbia St.. New Wiatmiu.lir, B.0.
Si,1"™
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
1
Ku>*l itavM-Um Umii-um* tY*tt.|.at.y
■Umrtmam* *
Politic* torillcn without f*(*t*t\c<
lo homo otlicri.
ttTtmr* wtll '.I   t|-*  |aM *• *  1 ■ »■- * I*   ^
Citd* AiMroi*  "ROSS
a u.c. cod*
•   •   o   .
 o   Wi «" I'll (..in il to till .ill local and
^^ 1"H igtl i'uii I'- lor Koii|*h
AftO-La ren -m>>',n
LDMDER
•f  Ross
LUMBER  	
eft. Co.llli. Shlii-lim. l.t.ili* timl Pirkcl.
A
FOR SALE.
i.M I I M.I it tu mm.** 1*11111*1.1111.
DCLTI  I.IKD
.aala.ttatal  lfapt..»..t r, laal, •.   >'
A. B. MACKENZIE dt CO..
Ntll COLUMBIA STREET.
In Kti.sii*4tr.llC
Rl.  farrl  .
f ?i An nt.ii.* imrli gunntnicctl
S|ii|.|.inj; l.iillilla■*, I... Ril-CT, I Icr.HI
******   "f Knl iiniiii
IV MIHUIVVJIU  ,.-.,„  |||KXRY mi
TWaat -i  VIM
WM.T1ETJEN. Man.il.ili.riT ■".'•tr,,'"
ID.B-CTJRTIS &c CO.
OOIMKI) COMMITS
uraoAHions scknkb at thi; (i. a
ll ENCAMI'MKNT,
ti.-|uiini.i Dn|iiirtiminUi to bu Erected
for Coloriut Folks Fuudumoiiimi:
HolKtis l»r it While Arrest of n
DiifitultitiK llunkor M* "luu: of tho
Am* ni on Niitionut Uur AiHiH'tit.
ttou Disutised OrttiiKu Trim Troublu
in Ottliforiiiti (i.'ii.'iul Doutilmltty
Dyinif.
ll.ll.l.ll, Mil  il.. Al.lt.lrtl ., '|'|l.
1.1,1.Ill  Allllt  '.!   llll'  lil'lllllllif tin*  alll.l
 in'*' imiii  Unit) \l  tit.ru. ui
ni ii.in.ii *. ni.ii tin  conmindon ll«u>
* III I 'Ula*ii|l llf Nl'ltrSak-. )UQl0r till'
'■riiiiliitnil'T. IIOD T MOYOMOfl "I tvrn-
l-ii.), laifOOt) Hernial 'I In- nni.umi..
ill'lailtltetllnr. |.*irlil|'i'lilli' »'Ml"-"fll.i
"HiimaiiiliT lu-i hli'l mul* lUftppOftfUttfl
ainlil a Imn i.l'-I'liiiiii'iii  mi'l Ibi 00'
• at"!' hi *• Uliil "1'iwn fur tin- lit hi OS
lln-n.i.ir.il I*.*.!   It  turned  '.ni  il.al
ilivn wm o majority sml ntnorityr.
pori  i't"' foratoi Mtt-ioulMd  ii"
(.|ii|-.i*IUflt    In    BfOttO    |i|tlVliliilis1
daput-nonti for the nrtorod men, thm
lotofooootor i'liiu-1"'iiiiiin-tiiUii.ti.i.i
Un'   K.iiiiiiaiiili'rliiiliii I.   Tin'   ma-
joritjr   npeti   roeo-B_MBM  ii»'
i-riflttm   of    m | -rali   tli'liariiintil*
for  Um  eolorod   m-umm   In
Utulilaiil sml  "tlur  MOthon  llftlM
'I I.l. wm _r.*-iitl wllh Khtan* ftfld him *
'■i -.i  u Intod  iniitli,iti i.l  tn  Uh
tilWy. Altar ft dooldodli hottoddobiU
ai.'l it. Ut- tnltlit uf a ureal UproOTt
Vt"«M*)r |uil thn quHlloii iif a.l"iilttii{
ihi* itilimtity ti*|mrt. Tlii'in wai
ft tood msnv ftji". Iml an
ftvaUoi-hi* uf iiaji, tM VO-HWU n.
iht* lallirv nuWHi* fti tii',. h *****
, ■*,,. ,i. .- ,i.. ,.i, ih,* |oor. Thru tb**
_u)oc1t| i"|i"ii »«» fii *■ ■
n,. .im, m*i, niiiii- whiit* ■otli-niiiM
Itifti  ju in iml upon t ******  WftVltil Itali,
hm -i.-i i*at.iiiiti.iii.-f. di.it enoUbi
l>an*li.toiiitiiini.  Th« Miutlt.'iii •!• ll nil *
(•aiii thrtr  Art*** *rt*  lain I. lo ******
ami OM rt thrio ■buolnl ttl
"Thftt'i gi««l It)*- f
A Hi- Uaitlook.
umaii*. Ki   H
IHttitit**«  rOttllbUt*  l.i  i|>|.a4    l.irft.l
huirilrrtl brickiDftkrr» wilt to rrmli-ml
itlii* by tbr rltMint uf th«* janli oo
MtonUr.  Thf *»i'!tri bs* i torn* tm
>>il> ***}*  aiul tb" »liii.
*>.;', MOO  l«  DbUftatl lu  *'.
*t* k rt wat-rTtil.
Hy Fin o&d 111000.
,\: miiii.< _:. ,\'itfi..i *
•A ttol**t*t*,i*i,*****\**4*rt ttt*** hilt «1Ui
aratftiot bat-. lifti|**n1.iUlU ntnltnl
■ttt  tbr  A
H.t*  el.,.1 1   *
and twu dt). lill t*i*i
• bliit wrt'1 It
Th* HirOrmrf troodol.
iiit%«»,  »'*i  A
l***\t*tgr*  «i..i  WtlMl  Tooialtiiv
i -in it   r   -- xi •■". *i i*j- Hod
J* It.Mit > ottl? tt»w
(■illlt Wt«4ltt ***** mt* th*  iUI'1,'1.1  if
-  itonubt rm.ii'
*  II.  *a\r it ti
«llt«t  VftitftM-  Obd ******** t  I
.*. ' I *'
Mr ll«t.n'» urfao. W
•414   h*   *t**    tt**
IhtrtWnlttii U*  *hr  Th*** lUti ■
. >,f l.aiiiKi. t"inaiaitll)' A •
dM Mt ***** wbtn a la).
:  -. '   1   I
tr*  M*4*t*. I.. •" ' •   ■
|   1  ■!)•  MwkltlB   llll"
■ood I* ton li. hod bo
...■JurlM. 1i> *e*p blm lt.f.*WnJ
Bote of fort tumt-n.
Hamuiit v '  k .  ■
Abmr Ibrablnlar I* Jjit*.   He ** ****
***** *A4 *ti4 ******* t* n ■  il-
l^ort  BMHor/   li  !'*' "•*'* tt*m
■'*■ nt mim*ti ****** lo i*H. lo
thr *■****■ tla* wttb ikt,it«H Uwtt«tt»t
IWl ll.*-t.u.. «tlt, -htrtq  hf kl
•lot■»■ «nit,Uii*>'4 *******  t-l***!  ItUhA*
• hl|*   tto ***** With dHUMtrVlO 10 tk«
Mn roowtl  ll-r •*» pmntod i- »
Pr*t Itt-tttrMbl 10 1*IT. lo I  '»|-t|lfi  10
l*». ood ****4 ****** ib* BtmAmAt
lt.Av* ** 1*34*. llr *** il T*m*
Utmlttmm Um* \*t* till litr gttti***
•llbdrrw in MUbtft. Iv-..wt»i vt rt
ibtl ***** iod itOH-d tbf ttt* *** tl*4
to di If o-h* ol IM Ulirr lo A|*rll. I*«l.
il iiu* - it boohl sod
m a* iw **4*4 tm bit trot Mtf-^tfd OOd
nbtotiKil --I.aiHt f'-t thf *r*t *****
•imt nllwir 10 thf ThiM HlalH ll
Mh Fniwiw In l*>. At ll,'
***** rt ihr *tm* of Ihf ISifaoMc bf
. 1.1. *i.|.*i « <i<w|>;i*K&uty *rtr tm
(*tt*t4ft*t I'I Ihr m*U**
Round fOr Color-Hiodhfoi
ttlflUMnUi  A-flM  I   \4rmb  A.
HrppUt  Ihf iisit. ■'   «i*  i-  .t i
leood rob»t-WM h* IM hit* pttmmrtto*
Mroto ood mAttri tot*** IM mirliK
Imord no lhi» Oct-tiOOl. wo* t****4 In ***n
lhl* Aatrtl ttf IM rwUHh* tonlA **A hh
.***• ws«-fht to IM Ifrildrot wiib IM
rmiMWPndotkoi Ihlt M M Mind. TM
IYm-M'it M-U itilfrfd hi* plan* m
IM prtlttrt lint
, itMU -Wnnna i *hi*
Thftith-ilK- ttitil  AhitlM«tf *****
Ui flntfd IM fntkiwihtf ft*--*
*.-■■■ 1   ■
•t ,  "
■
lii'lnnui'iil tlm stain lln,ii.i i,[ iinni-
I'liiiiim rooolrod lottan tram prominooi
fruit Kruwur- In Htin ilnlirlcl Vnllt*y,
ItftittnidH Natliiimt t'tijf, San Di.-Hi, mui
Rlvonlde numirimt liim tiui ii Um mia
tii-i'tii'ii nonoy lo pro-oouto Ibo uh, lha
onut IfOWOfl Ol lliul HOltOD nf (all-
ftiNiIti tiri* ri'inly In •.iilnu-rllio ttuv mtm
IH.-.I..I. Ob. (tuit irovoi ol Ulvonldo
ai.in.1* rotdy i" tolacnpb nt i moaonti
until" iiny iiii.i.ry not   ll ■
Journolist Jonoa V»ry Itl,
l.i wi*i.-N,  Maliiv,  AtiUu't 11,*
|.liy.tili.li* |q ntt. inlnin*' -rn Mr UflOrffl
.Inin'* i,f llm .Nua Vork Tiiiii'i my thai
Im In* iiftm-il a hail nttltit Itil night
.iint thai hi* ooodlUOQ li-tUy i* *. i iimili' tut" amt il-ii-l.l. t art' in |Ul * t ,* *■
uiiiii him at I'.l.ii.l t|prln|l lli*
nttvinriHl sili< mak.* lit* DOM lorlOOl
lln I* Tu war* of an".
An.. I., no Bar A- ->i nttioii.
llofroK, Mm . Aaiuotfl  Tbo tnnuol
in. i llun o| tlin KlUoOtl Uir A-**'* mt").
m* li.l.l i.alay al KiOtullOl llraili,
lul riiarlti Mar*liaU pfO*MIO|.  A n>*
l-*<ti'•film niiittt*  "ii  tut-riiitiiinal
law wtl* idoptod I'ti'i ilium thai lloM I"'
lak' ii (u Hi" '>r«anliiii_ ft M li.li r
iiaiumal liar AmntUoo **> MtOOttlUl.
vortd'i r..liiiiiiiiau i'\|a.*ii...t, At (l.i* ,ifto
in |W
Too Fond of Monoy.
Yi-iik, l'a., AuruiI rt • Jaiiu.  Iiatiin-r
Ol  Hebttl  A  tUi.i.ir.  l'inl.11*   -i.*|
t.ii.l.i|.. ilm a.iiKuitl iu Manli. wa*
UTMtOd l'«la) i li-trffi-l with laMiivaml
. n,U ut. ti, Bl   I !■■  - l-4t.''  VM  MM
■t.i.iai, it. WiMi uf Sow York wbo
uii Doooor twTfiviHi imt
l.ttn kmiwlnt tint hi* lank wai toioltrool
int *:*,, tiui iiit.ii-i i int.. uiui noeka
ii, .1 tinbd* Mtratlod t" bbi
I'nnirll Still Uml. i  Fir-
UHfMHii Auftiit 0.—A wtiknt windal
to bipoDdlm oror tbi IHrt ptrtr. Thf
' hi ..f Ibo aiill-l'atM'llllr mi*»*
■- 11 irlianiMit for hi(«my i* wliblo
siii*.  tf it,. . .it. ni Mori li
Urn* ki* hi* m*" '■**•*»•, bl*
nntwif" Uiiii mtt  ai.J iii.i.
llf may bitfivilld id-!* I;*.-in s* nm-
tmi cuifo Iti the •*•* rt-*n tint  hf hr *
-1 doodt t ■■• v i-.i Mrrliii
Uitfthl in- « Hi. .**   ll I*
■
■Mr »f imiii*
hn m n.\ii;tiHl »:li ****** io rf ttr*- lo |iil*
valo iif".
■
|  .-.*, ■: .   ||
; tu iho l*int»*M4i"f»bio affair In
l*_Hfl ii,i.i.ii. b i Umi dM i.-i
a rriow umlri th*  iwi lb idoi
at****- -  •*■»  anion* l*af
i  . *-Ti*nl in-
. rrodlOIT. ftttd  It  1* *Ut*nl tbftt
1'ati.H' hi* hnl ••ne  "I  hi* mint tllBllr*
,.,' idovod olibiuMl tin hr
"■  ' ■
rowxi mtesn inu
Uodlt*dH|-UrbOI M|  ***** lilhini-h
Ibf -**i-.*  *t  iii  ***** ***** tt** in
ttt...( |t,4u.»: <
iiUlftiiniriif U - l-sritao
..I U.t
'
t bltillf pttl li'il N •   s
iMM*.;: i •■(•*• rt
. A tt*l*> **** torn* ftbOOOMMd.
TM Mit !• t.hpr»*-4ft.i'
lotftiloibdi-'ih.»  i■"■!-*'■**■ '
to lb* I** dnwobtiOod ftr»oitb*r***4
004 mtm* otrrodi, Tbt* r*Jt*i* *l ***
4 tbft*
I.f Ihf **»'** lM thblUllbt*
V»ti|  df«lb* IrtiOi
l t'
AGEICDI/TDRK
PEOl'llflSOK B0BKKT80N LB0IQBB8
UN 1'AKMINO AND DAIKYINU-
ii I-. iln* li"*t iiiIIIIiik wlifiil tlioy enn
uruw Wo on tlio '."-tiui! ihe uriiwlnit
|,M.Iiiiiii'* uf niit.it L.t Miihiinii.i nml
tiic NorUiwoftb  We ii.ti" ii.-i'i. oroulni
• um' ivli.'tit friitii NurttiiTii 1'runHlii in
oriltT  lu tli Hi  QirllnouU ni In until
kind iimi win rtpon boforo tlm fnut
Tho  Viiritnii.  Btytus of Fuming
U'-uIt With  Good Advii." to Ami
i-ttltunata  Iiiiiin mi BOW to Muk<'
For iiiuii;   1'iiy   lupoiioilty   of
Mm ti liv. i Other Kind* rt Fttrill- I "j
liiK  Ethk-i  of  tin'  Dairy  Tlio
Chuinistry of Proper Culll" Food.
tiwintt in* i "t  I'rof,
i; on  •  . | ■ u ■ "i Iron
WodoMdiy iiiitiii, tbo .ni'l.'i ■ lbil
M'ltihl.'tl In U,i- 1'ity Ilitll |.i*t  ulijlit  wm
turdlv a* Iitii" ii*  mniiltl iiniiuiii" it
.in allure by mob i ttwt*
ilrly kimwii I*-, tun r woiilil havn drawn,
tVhttovor iln  rouoo  *t*% bowowr,
UMM *i ■ f malm-'I awuy ni i- nimlly
Ihf BMO, in Prof, Jftl,
** t: t  naot|«i ol thn Dofltlntoo
. it-, rum iiiiii lonoi. bitiOtiowfton Ibi
ISth ul July i-ii T'Uilf fur thl* iiniviin-f.
!(•■  *lll|l|a.l ItlT  .»!  111 llnltrt.,  M lla  ,  I-,  Alt' lilt ibaoihlMUon ol  Uw Aurh-'iltunl
it. amlua-ii* a litiurt'»» well
a* niad" an .fii:* - it ft MmUqI "f  llm
Ektlrrowo'i "- k I)  lln loll two loon to
.MaiiHiilia in villi ibooi
I'lsif* iml iftvi* prftfiUcol toil
ihf uiaku*■■! Q
tihjtviof hi- i
i  fnr Ibo Modioli ■ '
n«*K  y«ii porpoio,
**n,i. hi* irrlnl In ibhi pmrloon bo bai
li*rtur»il In ll.illlwark, Unglfy, Ma V
lllil.f md  i li j  In K\r*u
iiii!..'. f    I hi tli illlt*  IfttlOT   I'll'f  II
Molr. II"
.iii.iiiii in thn vtolnlt. tm a
f.-* ji).. . Vftooonvof
lodiy. ami ilatlii .'  hftt ll (>*r Hi" <»*1 00
.'■    tn ■ • il  II" kti
■
itx-turf In -*• ■■
Ihtl   .llltllt l.   I'll   ,  1-  "81 :
fn.mtituwatl.il orwlog
.'. t„l iti hurt.
i
■
•,- \ ■ .   I  - m. In tbe
.
Tripp *if ihf Airfealtoril I
-.int   In  a lew
iiitliatlirftt
Uh »j- ibi I i
Mr i !i»it
win. Iftdm olid t* iii-i tiuii, I im ury
tifttl i*. u* hftt-k in Nrw  W
. * .
.  ■
it i
■
1***%*****, l—1'V hl\ti lit hit* Ilia'.
ibltblhO Iwaiintf mi film* or  1*1**1'*
•■*.**. t'tthsi-piirio
:-v of ihr mootry
■
null III   j^^^_^^^^^^^^^^^_
Iii thn maltiT ut hurlny lhl* prnvliu'i'
.Imtiiil Li* iiiiii-t.i turn out tniirli nun"
il,.iu it dii'i*.  In lotno stuiisti. * i ri-
ii,. htl..-r  IMl ni  Unit HrliMi  (nlntiililn
unu'il  160,000  buifaoli ul  mall.
do  imi  qooiUon  iim  purpon
1, ih" malt li 11*i'il, hut It  iii*
■ i ni iini iii" iiriivim*!'iiii* i.i Inpori
Um hurley wlii'ii It t'liutil he Mown |ul
.i* ti. U ,it Iitiiu.*. ll irowi wi'll liiTi'; lln*
t.vi.-r.iw liiirti.y of I'ltiiadn I* cimiliiu lo
Mi.- front iii Kiiithui'ia mul a lonUimin
 Ill < Iod  nltli  itttri* iittuml  iiurmilt*
tlnri*. iiiu.in I in.'t Juil |iri'vli.ii* tu  my
li'svinu nitLiHai, *ald HBO  HttplM  ***
■ .I bftrloy iiiiii li h" mw that had
boon prawn In ltriu*ii Oolunbli wa* tit*
boil Im- hi.-1 .ur IOUi lApJilauw'-l
• * * * III aikm -tuna itiUi'd farmluii
lut  ihi.  (.ruiinn'   1  am  tfllthit  )"u
um tblai lor >t*ur own bonoflb Tbon
i* only ut''- bind ol food (rom when uml
that l* bread, ami hrvafttl I* only a mull
nortloo nf uur dally food. Wu havu uvur
twenty kind- mil week and lln* fanner
wlm ni, .ii|i|ily all llifmi kind* I* the
• -•(■.! tarmer. ThetikniiiKftii
Valley ha* la-en idfortliod Utbomt
iti.tiltt for uilxitl farmltiit In Km prov-
uni- wiih *|mi tal aila|ilalloii tiidaltylnir.
ill 'ii'i'ii fftralU iiu'an* varleit
uf aid** al. ami llu-lr pndflCO. |00d ! ■* J
fur  loitjUWe.   W.-tl.  Ihi'V  hstfi  inU
■ i food booft bol yuu ouoot *
until .aimed niltk. which >
hy tin* lai- i wj. |xit up it Tri i ! f,
They have nu ham and a *d| ll ' Md
ni" iimi lr- »l "iii* w. n ii ■ | 1 Idem lo
In* hid, iml Uiiiii It wa* (nr ?.*• on U «
doWO.  lu ■■■iiilit. »*r .*«  t  f.uiii'l  ni.'ii
.. S, w. T. ublnR baUerind
***ndlitit It t-Inar irrut** to Vlctorli. Now
tl mh**i fortoloi win* i.ill]  iftrrM oa
i| affair* muid imt Ullt
At ibb lonetwo Uw ainaker pro*
--i|.laln t.jr nn-an* ol I'hurt*
11..- manii-T  In  wlii.li  farmer*  mi|hl
tit and wl,at nut In uruw; how
In Ifi-d i atlle well, ami al the *iiui- tluu*
< ally: Ibo itrain* that i.la»**i ooi
the Mill ind whit rrun* ilitiulj Im HPiWh
aU. riial. ly,  atr.   ThiMi  fluri*  ftil
10 ..  ..rtait,  . tti-til am the
MtttwiiiR  Uhlf .howlii  the tln'ttii il
COOtpOOOdl ••'* whi. h tlio humni I* iy u
Ai,.| it *tt ur«itl ii|hiii far-
Iftbl a i«>ii>i Of atudyitii and
|ir*-i.ittti,< ruf nlifttit iif the |iMptirt1on iif
-ii. lu llinftbltniUfthdvpoeUhtf*
I   •  '■  -
l-iiihd* al tM ********
humni body.
	
i-    ',-■!.
t *t\** hydrotm...
Miners'
M.0
. ».o
-I
* i
It*
nmcftfti,
•0.9
It*
!&.»
1
U
1 OOlMlH.  Ill*
It
1'
t\
JKtr
■OWOSi
DRUGGISTS
" V.. M- II  I II KIV I - .|'|. 1 I. t I-
.17.11
WBTMIXSTKH
n a
i^Ka -t'ltlllllt
W THE FREE LUNCH
CHEAPSIDE
EVERY DAY IS DAR6IN DAY
Thn nine! I'.lrnorillliarjf
nml va.-l.-il a«*tirtm.-nl nl
hyaa hlnihi* inlai nam not
tngnlhrr In Ihlt. or any
ul h.*.' rount ry.  Verb. aap.
Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yonrself
RIGHT PUCE! RIGHT PRICE! .*,f,V.Ti»..»:
EIPORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
-
FbtlidflphU  ihfw  *A
Ur*  »  M Mil
l*b1ll|iA  Nntfth t4l*l.l »
tiljwili* W»» mr U* 1«1  HI
huHt- * IM hf tt sonnil motroiloo
csurui DrmumM.
Th.  IffftMIt  -l"j*»|t»K»il ttl* 1*4*1
iuftittiwl that hlh" OlftlOtfO hit* tor*
******** it Furl llfhtiin. Mnnh, tm **•
loofnlly WHoff lo IM I nit« i t
\   .  -**i.**•*  >.it!ftow Miy in-
PttmtUA thr irtHttf* rt t-.ntm* *\ T*4t
llfhtoh  Ifl Hflld IbO thlhllOih  lu Mn
Fnodm tar <H**tisih*n i** ****** i*
riw stiff trill thft ttf tmuA to to un-
tiwfntlt tn Ibf I'oM *******
Will tk> Uii B- **
$*** FUMnoo*! A-jf«i.i t  I
lV|fi*t^f. hmlhff »*f llftiiy IVIrfnin, lb*
mr«wiii. hi* t**ritml * kllM turn bu
hhilMr. tbtti tn WfHtnlniUt. Inwhtfh
■ M*at« hf hid * ***** > pporti nltt tnm*
** i  ii mm*,  and *a« -wotfutut rfu-
i .it., a* |0 Ihf |r«ttlt nf Ihf t***r .
hill It Ihf *Htlfl!me llttry ttf* W Will
tVibli to*t. hid WaoM l-^tollft *«l-f**«4
If Ihe ttt** ***** In K* i*,m**A (Wi ******
BtbOTtMM I*0t0fl00 Mti hf i*lr*
fif*l t!s«i i*.ttd1tton anil t* well liwikttl
atlft l*T MolrbwOd. hoi will to tl*A
Whfn Ihf IMfl i*«iff
BM t«rti <*nt*»i»r ttti •
^fitiltorn  tiiT-bsM*  hatf  rThlfhlly
awskrnfit to thf datifrr  Itm* thr In-
tfrlH dtsnof Ire** how in ,
mo IV4M ud «i'i mnal ihHrdi*-
trihtilhm  sl  sit  hariM*   MMMI
ititii itrrywMrw in
Moiiit4i miiimii *im
ThfltMUh AdoiiNtiiy hi* A ,
im* th'Mivltid iwiM* tu rolfttllo tM
**%,*** rt ltolt**tt'**itiAAumti** tto It
*u» to Wmtommtth,
unLi nm wnaiiooATto
l*Hl'hsNi**' \m*i** *
i<i4i|«<*Jt wttb Uu**r4 K I'm two hub
Al*4 ** *4i***ib**h*,gt |n Ifhl ta*
***, lh tbr I'nlt"! MMM
r..;""r.''ti,f
kl»UI*rd trt
VoM««trr **•* e******* trm* S* * \*
«ih*ur wMfw M bod mmm ta hftm
iiodf* -NvtlaMld. rblftfid by
T II »|t* witb .Maiblni ».-*f y ******
t*h* ptnm***  Mr  t'olWrk did om
***** bh 1010 borb Mwvtvt. ISdtt-w
Mi#t*irota AH't,*** ****** **Xtn4 to
»wu Mi llir-ftt* Wilton! uo IM
ttmmhA tbil Mr tlitktl P urt * ]*****
III- pMM » I humm u mim I  I
th* pm!*** *l p4*m m*t'**l*i* Ml
Ult-w k **)* M wtll Ukr IM »o-w *p **
ttgmimitlmm* ****** thio tbit IM
t*it?*4rt *to***4 ******
ft LtOctwl Otot
l*l«4 ItOMitwo U«l olibt  wt*Ml IM
fiiwwtw «4 Itnu*h CMooitMft la wod oo
f tbiWt rt n* It or !w lob* of Miw to
IM4li«ib0ftMWtteO taUM pWwIO
* mrnlW* llw it **** tUmrttm. lAm U
«*4rt to foHllUIr tbl* M w»i wtllloO In
Cy IM ftblMtor* IM ourkft tftliw
If trt Ihrtt Mtt*t *t*4 M *w«M ***
iMtMObtoodnttotrtt**-*^* to *h*t*
U**\*. orrooolMl ta tot tMfli bitf ooy
***** wbkb tbrir MHrt tw ******
nlobl toM tMro Aftrr ll M* tor*
***** lo WKtHtw-M It I* Iii to t|k*h to
Koftftod trt MbiMltoo.
A* tmtk io ttotoMHoo
tM r»i(.tiiit iv|«4i* ihii Mi li"
¥«wo*. tlr* bft* )m*t llt1t»4 fnws ito*
lk-,«Ot-Mo itwr, f*ttHOl»* tbit ito
•*!*•*■ r*vk tbHf oiil M ibooi
•*■ * ******** rt 3M-0*
iv -mliMoorw.
ivcntftst-H ****** *.**, t-tttvH.
**4. iti-t pa* ',***,*** bin Umm ill
t- t. rt.. .*■■■* mti * :■**■ U ** *'■'*
will to l-M* to ottM « |*n*t. A* a tv<.
wto«tM«*h ***** UttftwlMf llf out
byioy ***** u *********
...  ,   .
yoont mm, thit ft|»fnu
Utt itr    b-rTf.    rt
■
Ihal
■
torwH
■
\rwrftn.iM ***** iniih
fonotr
l«at> tMo by tMt-
bod N««tod tblt tM fmtptf lo
tbl* tuWh  IK Mil IMtiptokm tblt
IMir lht*t**U **A lh*** mt ***• It******
emtU*  Tto i ■* ■ •   tim, I
ttrthmtttmittft****
wblk* -   * ■ . - :., l*t*U
wllb IM nivotif- tt^irni. A********
(wlooi««  nf  tbfir  •i**'*  ***  tM
dl-.-*-—! rt Oil htitt.l* (irlUthlhO
to tatOatlOf OhVl* OtSY hlj^lt  to *****
io IMir wuy,  tltf i-l nt ti-wnnt.* I ****
«iy, tm imOilhO  to tbu
onto *f* mti IM land-   t>hf rt tM
pU*i lo lM 1V(HHoif».t i4  ,\t*i rrtptp*
it ****** ft mbttrt  trt  loitrMtfc**  fo
4itry omk'wUblt*Mtl io tbt* i*t>**iiHf.
Ttot* if a-ttJtdy mtotrt* 1^ ito twitt-
iPmmpP** <***.**  i*Mt*
**. ■..*'.•    '..;-.'!.'.
fkdoiooli *to**t4 to* ******** NVit *****
** tout* to iilihl.ih a -wtoitil Mt* rt
Mt* 00 *1|*tt intnllltMt OtttWOd In Oil*
*** to*irtKih*o lo flilry imrk. to troitd
to tm*%*4 finoioi I otMbt *ay * I
•wfiitt*- *»f Men 'it*'t*
wM rom H ««il* tbio IMa* wh. 4**vrt*
tMaa^lt*** In IM -roltlrottoh rt mm m
two dl-f-Ttoht th'no* Tbl* bo* to***
ptmtm* by *m* t\pt**'V 111 firm
TM (two** lbt* yror lo Qwtov ood
tkotottootf IM MMl bit* ****** IMt*
fortM ***** H* ****** In Msaitat*
IMt ot* lM to-aitv** ito* bit* bid
****** IMI. iM fwiy tt***** tMt* l* lbil
tMr or* itowt * **** -*Ut tbia lo*t
i«»t H
■  -.
****** tmm it iMni ll< -  N «  T
tMi^.
UU. I--   I ***** t*
***** lo II
uod thn t *
• ■
■
1u|f ttmtA *-
UA* * *p*f*l*i*m rt *r* ***** IM onto*
Mt fo* now bit*. TM nol* no.
H*o«iht IbM I tmtk* witb utAtA to
t^^r^    ^^^^^
t-Utatfll. no ftrftiuhl of tU nruportluh
"i*. ;• * t-rti'i f.--i
■*  . ■ >   *  ml,  and tht* bf
•*»•  IM lUt-nclli •-  1*■', I
< bloiOUD.   It-t'ilhlrr I
Ibo turner* in ifiw rum. imi
Umo iii*> Um ihm. iinnd*.
*t i|.i|uioUitii," Itoi'Mtrd Nquiw" tad
1*1   '■-' •••uiil   ttprn
■ '  to  pay.  II*  i»i'i**M*ii
nl«*o  ttoio  lb*   tain.'   ut   iiiu*
i  Mti* i  fur  -"trial
ii Htliiib
tiJunibn.wt ii* onveolturil iit^to^to
■-, mtn  *i' r>  iboul
*****. bot "«>ly wool brledy
.   .  ».<«iuht  "t  thf  *mill
il  »4U* in thf ftUdh-hf*.
■ thlhl hi* ***** 0 few tjuwttutt*
*t*. a*ktr*i him by ih* audtforo aad o
'. it,*. «a* motfd to blot, pit*
. *l< i  i, yi*)m and *««wl«l
IVurwto. wblrb iM to turf r
v. bf  |.ri«|"»»in« a ntto rt
irtn in and rooiMltto*.
Mtaia hy IM Way
to Um  *** *>t
t ■a*nmoi ■'■ i yostordfty br
Th* Inn hft*
.*•■!.  »if pAe* **pp*t*l»t*to*tA tt
***** mtV totw**Ph Ibi* «ny  tt>4  \'t*
-no tM rood.  TM Mm ft*
ouy to imittiofd I* out yitooI: I"-  II
title* tuuto up »*r*Of.y.
and ihe wfftry im*ll*r «fiai uk'*
Mori Hilt, to think that mt tuurhfotof*
•t*ln lM nnibbntbopd*  TM
i '*wrd* Wf in ail tdsatoi *
dlT. OOd tM dlMfthr* tolWffO  *Orh  I*
■DO.   Mitbi Hlllcolly
Of^a*ur*d. |
******* Oww Cl*l
A tluu Hub wo* 1rt**4 la VihfwoW
<•» VT«do*fdiy olobl ot o ****** Uni MM
■ i  I. ..  . . ..(Be*.  Tbr W-
tow-log *4tt*r* ** **■ iHtmr* pttmiAml.
\P IHl Irtitx. tv*«or**tdfnl. II W
Kioii nptolb. rapt. TMoilwMti *****••
Uf*HnM i M K I Baft-A-fi TTwinh-
t-thplloo fi* ■!• pat It *U. TM -flnh'*
*u*t*A* will to* nrtr IbflflMlHf A
«t*Niillff .t*.|.tU«ut llpt.Tbn»r**.
11 W K*hi. A T lka*Wihd
Mr. AHio wfts oopolatod to in*i—t tM
Ottwiod* OOd to draw npbyUw*. Ilird*
at* to to ■ killed for at tM ItM I I -
«*oti *ocb. If It 1* foood Ihlt will tnvtr
r\pa**m**.
IM Ctdooibio tltft |*i'k  .
I'oltol 0Utn MIM, to<t bo]
oolr pnrrh»*ing to *wtt*ty Itolr i«*
otfdUlf mi.l*  Thi* l**t*A bttoto-
***** IM AaihHal *titn_*wy ***** it
dlOkhllfot itomfciioiui|nt, tM rl**
lh tol«*n, wh-Vb 1* <*tUln I.* la*
ll  IM   llnt-Hb   CMatoMl   id*
n*» fm* totow tM  irotftgo,   Mr
Yoont bo* Urt-* ******* inuttrt* I*
Au*ka. Mt rihhot glt* any **umatf rt
IM *»**wi'i itpfrttldfi* tott-uow* of IM
lltrk r4 llto atftil idttr**  Tw«i *ltMN>n
******* whkh w.re diipiuto-d ltor*tbl*
•yttno with ttttmt* ^tppm* mmt* hut,
Imt that fort wtll urt Nuwtilly iff«t
IM ******* •* II w» ftnod pffMitof to
i foi«*MiM oulftul hyothtt
Mr Yo*ing At** tmt. ln*mr**i. thlhk IM
! Als*ki park will to *• Urcf a* (-t**-
! *h*n«ly. ** iMrinn*r* tMi* ir* lloiit-
(nittott  «r»tattoh*  Wiih  f--
ibe Mtb «l tM nimn, hv
V**int A-** v* Ihlhb tblt * lintJ* R*b
ii«i  i*t hmrti  takfr* *h*kh »»i*  |*hi
I ,.*•■*>. i
hU  hll'Mttf*,   lltbtmigh  thtWf  *v**
llbrif  Ut *****  filiwitfd  lhat  Ihff j MU.pto   It)
i *h**',*A bltf **.** th*it |M *i ...   ,  ifi
j eat  lt»dffd. hf <*ft«*idfr« ihai 'mih  ur*f  TM  turner* rt
i haftorto* hat* ***** ui** fiiumo. | or* M»d fn ih*'f 11» m
JIHU4l OdhiaHft H IM IOK.
!»c* a ■-, \ ** *• t m* ikt n  i
**m*U*m la laod U o*t*r * tot*latum*.
Mt*tard* **ttl*oi*ot aod |
MWiog lit a* ir*w* of totiih* **l v*t*b
lltltodlhiwdftto^tkb hitnwdf.
TV-*t|i>*iiM*oulfarwiit OUftWtbM
WUhy Af ("tlt-we*!*.  IM WhHl  IHpnftOhl
tolhg tM trowing «4 otolh and fi**l
fntriltto. ttf tv*r*a\ I tblak that tM
html lta|*WUn1, tot-gum ihtt I* IM d*-
pottflral la which 1 am Mpgod. ttti *
ptt**** slwat* think* rt osgbl to think
IM woth In whlv-h M I*
twrnii Itwyrttiant. f'*r it M Act* wii M
ba* no M*lrtf*« ta to 11,4***4 lo It tt*
hitf f|tt«n >^ * M MfM-M
t4 train ttot* tn it
I   find   t
if in Vi   1
i
-
ttot* ftMi'hfil a thr** p*
turn n* twhhh  1 ■■•'•**
■nml bftff) Ini'i*  to *•» ftltitft In Ihf
mbt*    WWObl    Hkc    to
and   IM
lOttHKMf
liiwe
Hill  dtHfttt
Thf y t*A
in
ItuMofM dstlOg Ibo poll w*f h i» if-
portld i» bat* to*o tffy fair la all linn
rt *****  TM torol market for building
tnitfful I* 1 ttll* *i*y k it prwfoi. Ml
1* likrly to rwrwtvt ogolo lo 0 t*ry *Mrt
tim*.  UmMr I* •*■ lllog wrll. hut IM
I -wottr *iitit to »p*ful Htdfr it
pt*wwt 1M0 ooy »ilt*f   !••  ' - • ■
..'it t*mil** «uady it fano*r
Ihf  li*h  market  ***'•**
* * tt*il* ***** »>i|'plt. *******
of tto bMto mak<M  t***l  MMMM UN
two of t*b. bMOltti l* t*ry unmiiln.
• ilor lab ar*  -wait*1 aad **tt
I raoMIy.  Very mti* p *****msrk<t,
-1 , • 1*. id] at f.-rmfr ptt**-*,
witb ofalrtt ptontlfal «s-^p.y.  A »lt_hi
adtawt* to m*p*t***4 in  *wtar th Mlk.
Itottfr ami'to* ar* fairly plfnlllal and
|*rtoM r*milh il IM *am»
tftnr*a i* tjMtod  U«t w**k.  (Iioord
■  tfty  itowlt. aod lb*
Trad* in thl* Ho* will
• -ft iim*.  t'rtiit ii ntj
plfottfhl.  Appto* and plnm* ar* tofni
*hlpf*4 fmm np ranntry point* In fairly
gMwl qoantitto* and flod a ready market
' ■ * ind 'nrrsnla it* onl of the
market  **t*p*  11*  •elliht it l***»S
t MMI hy IM  Nit  «  tali
pirn *** with ai.5w|**r i«*t A
•i^thi n*f 1* i*rnrt<d in orang**. hnl for
tradf*  ptUr*  tt* fthml IM
•awe  a*  former qwotoUnh*.   Wftlflt*
me ton* are- no  tM  msrket at *\ rent*
Mink  mfton* ir*  wliint ll
ml* f|<h.    (nrtimtor*  ir*
pVntitnl it  tow  pr*f*«.  Tnwutfi** Hi*
^ootod it ItlfCMli pi*r p*Mind.  iiinlei,
•luff nf ill  kind* i* plfntifni imI «• ll*
it ttwwl prtr**.   llir. ff*d. trtti
iml Itonr ar* qnntad It lM aim* Bture*
-  0**b.  nilh  liltlf pt"*|i*rl
• *--..t*  .umc Urt** i«n«iinm*nl«
nt Itonr bite lf*n r*rfi»**l dnrfMt Ih*
*«fk   A  bml  wh*df*«lf h«*lft**« !•
Ulnt  itoftf  wllh  tei-intry  pHnl*. ttt
•'tniWfnl* of  mfl.-hindl** iff
-I'llehfdnprivfrohlhftlfimef*
.-'Tiptmfmfnilnrei'i —
parti I* n.ttfd. ind    *    '
•tinfninf ft* to ito r
•4 iMye-ir
felt  broker* are
ito.wlrtt al  IM fhd .-■■'
TUK  IjlilKIEIli  NKW  WKH'I'MINHTEll, liltlTIBIl  OOMUtlHA, FRIDAY  MOIININll.  Al'OI'HT  I
K
■I
in in i"
This Card is Worth $6,00 to You
G
COLOMBIA Sl.
SIGN 01- HIE BUFFALO
m$mrt*
*\%iU $i*b$9V*
ttli.'i-i I It' llll ll.r
i< um i.iti.-i-. iiiii
Ollllltllltii llllll Iiiii
rat nl < .ui.1,1,1 iiill ult i.,. i i,,
iiimlllluii uiiii iln- Itrltt.ii
NOTIOE.
in 111,11 Mill. I-l in IIHIlUllVtllVKN
IWati fl.Vfl Hi.U.I/11 /.-' , nliuii
ll  I- Il.al   la, bll   lilllllll-lt'll  111   llllll  II' ,  l"'l""l;"l""-f-
-|,ft iiii.i,' i-iiii-fi'iiiiivi ii.|ni|ii'ia uin' :  Tho Hoard nl Comiiiliil ■- til llio
ll,-- VI , liiltiiil.I, I'mnli'iim  Hit- I.-ittl- !  l-iil, lit ■ I,lln :irt liiivii.n |»| i,,,n,.,l *,,.,*,
uriiiiii ul tin-1ii.v.-iimt In lliitiirlii, ' lou altar, loiluniiiii I Ita In lliu lii.tllu,
iliii'l'u in I'.uii'iii-, Im ii- tii'ii'iii'f ,,i | Hon,  'I'lti-, in- in'iii'if, t- llm i,-ult
| II i- i-i'iii'tl In Uu' .run.lul- now 111'  I in t iir.ifi,t-lliiitll,.ii limn  miytlilu.
nil-.-i|ai.-.-al ;al t.tlnili,   a\« ll llttlllil" 111  ' liim, llllll ll'l  it, I nKulll  11111111.1  Haul
I  Hit- -till .tr  alit.iifi- lln- Iillli, lit- -I't- n[,, tl," ,  til,,, l,tt,|,i, r inalili,.'  >;|tl-  -In,iilil
Hit' liillt'tilnii in  , hi,,,,, I,  llaa, "n 11 tan    - ..I ,.,.    Tin' |!,,,ai,| I, i- i ,,» ,il i
l.illlla.-'   In  tilt-  Inttirlor   •li-liill'llin-ltl.    linl-lltil lilt' - inimi I,|I,,ll,,t;- t.t-l,  ut
nl,.i,i,i  ii(]lrliilH woro rocolvlna ottlrn  iiinklin] ti lolootl I now I ka, anil tu
|.|ll' III tilll |ll'll|llll'« 1.11 llif  l.'i  illli'llril I'l llll, ll.l   I-  I'lttll   lirjll, 111'   ll'llil  I.
■''I'liiii-1- uuln lltll. ol ovltlotico m n,,.,ii .,. |,,,„ii,i,..  in iiu- iii-iu,it-,
' '« ,!-" ll» """""' I'" I » '"''!" I lla.rvl n  lln ...imn. i- .litiii.l, im,'. ilitl
 ilial a ilnalo taiiiliiiiai Iim
, n nalal ..an ulil.-li Iiii. uul boon    *" •'<■'•*»'*• I" I'U>' Ilim lulcti
, H| ,,,  Tl,,-!,. t. ovlil -.-. ami  I til "■   a-rhn hat bl voluino. which
g I itvliloni'o, In -l,"». "it tl Uni  ilaatj'liai t.t.-.i l.a........ t.-. it>nil min
l„„..l, ili.n  .ii-i'..l  ili-.il ut niiiiiuy laiiil   M|  ___ UH,f, t|„. tllloa ut llivtll wltltaul
HARDWARE
TWO  CARLOADS OU HARDWARK
for ilt.- "i
I A. M. NELSON
PI] <„,,l I'm
iml iii.iil.nl -tl 'I"-'1 1
Wt* curry a'ruil i"iii« ol liiiiliWrnilipl''
-,| ni Iniii
Wl!
,,| Locks
ii«- ,i mot
tl!..  ■  I'
,1 Nails
i t .nl. it
CENTRAL HOTEL |
,ni!»^i'.,-i:i,':,i;!.!;;*i'ii;';1.'.»,
JAMES CASH, ^1
' ''''''''■'',i^'i'''.i,;lLr,,,,,'.'>'i'.j,
ff,  If  I It Iff  fa'f.  .Iff
f. .f.  laa, a- ■  Mai,
.>■)<,  tl III,  I IIIM
■
I'i.i; i MiM**  •*!"> M.n  ASH  i \
I M
■
In
i it ti*  ll I
rj
ll.r
rl*
ClAfcSIHLiiGUaSllitiiii DIRECTORY
i, ti. iiimi. us
,..,,:  Ill  fill  -
*
I  1 I.l   M.WIa
I *
■
OM
, - mn  * t n.t uu i
i
■
„a_l.., ai.aa.a-1.-. f ..'
I a.i   iii.. KII. IIU
I.
Stll  Mil-1
I .-I . Ul t il Iml III
i
NOTICE.
LJIXT^  I'M   \i I I I.  I'\ I I.  1  IN
l.'HN uiil I N
II  .    i! ...
IPE
WE INVITE
CUNNINGHAM BROS, mn
F. CKAKE,
WATIHIMAKKI* : anil: MAK
l a.lllllll,I I Sl .  llil"  I'
lFAI.TlIRII.li : JIW1LKII
Wi i I.- " l' "
THE PUH1.IC
'
I \    i.m  I  ii m.i, i*i;\ni au;
I't !
llll  I  It.l  I-
■'■
I I'   '    M
y l *
it ii ii;*i ** / rr. h
I I iiii ll  i. ,i m;u t'.N.
II
■
Mn tin \n; I'lii.-*
-  i
M  oork   Tlie Kni|i
\ BICYCLE FOR SALE.
111 wllh  ,v> IN' ll  IHl Vi i i   KUtt  «Al.Bi
•»-. il.t-l ,l.-t
ran .".i.tiuii'trt in  || '  ,t"1  *m
.tii-i-:' rin — 	
i '• utUtook lbil *u 4jL >*
tit* * u -i^^MiitN?^!
There bn »- ** -vtiSir^" *■
il KOVOI  ui.i '; *'
 |  NOTICE TO ROAD CONTRACTORS.
t mii  tft'ty    iin
guunt  ibhw  nu  itt
II
I).
Wl*' l i l 1*1*
I
. -  I ■
I
s.
p
■
.'  ,  - i iIto bn
|    t* *\  ■ I I*-.' Mi
,   . Var hlfii
'  ■
\ I    I'■■-!„  lhl   llltl  H -'   fill Hi-
■ IVi  'it.i..*t*t
\ .    - -1
■ *  - ■  ■
.. ■
■
■
■
■
i.'liN nl'Itol i
■
Vm ***•-•    ■'.,  A*..-  '1'. l-l
NOTICE.
[MIN
M  '■■■■   MulMWVi M I*.   i,i:i.M T,„s t.\iK i.i;l;\il.i.i; K
1
Kl.l.l'
(■ . ■
I
, i;
r
-
*-
OM. a
n
' i.'l ■■ I ...li tin
' - I  a
tl
'■'
, ll.l.
NOTICE.
y  .  i i- hi i,i i.t ..tM \ nm
I*
li
I V
ft*  nit  II
\i
r
•
1 Vl  -
*****                          V
i.
'■•
i;
•  tint.
.
v.
II
i~
\
tl
111* l.'l. i
*:\   A   I**,   Ol
'
■
'
Silver wan  al bolioni l»rn<
. t*  \\ illingfonl, ( mm., ri-Mr.ii«l IMati
JOSEPH STIRSKY, mH■?' ■ j* ,,
'    .lllf.lla  t.i aaal . 111  I'l.Ill .1  \\
1  .ill ,lllll  .. .  |'ll, '
unit Contract,.,.
"■ ■■.-■I".i-t i hi,,-,,,,.,
*iiiiii.i.- rib
B. MARSHALL
DRAYMAN
I
1 V, .1  I., a   I'  la   I,
:-'   I,a III
N,.w W,*llliiKt„„ Cotl
Jewelry,
tionas,
ttii.
i i
Sua Mm
, umi * r
■
■
■
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
I  la .alt I   ll'ANIIIM  I""-
BOARDING ANO DAY SGH001
ron ciiKi.s.
MRS. SARAH L. WHITE.
PHIl.LIWJ.CK!
o;^- iMa-Mwii'i ir.-mtafi
BRUNETTE SAWMILL Co,
II.,.,,,, \i \\ Wl SI MINSII i; It.l
manufacturers OF Lumber, _h.i.gl.», Lath, Bill Stiill' atnl Long Timbwi,
t,i 100 root,   also l'i iii::. dotting, RuBtto, Biding, Moulding Pickets.
Boroll .uul Turnod Work, Bash, Doors, Window and Door Frames.
llmiiii Finish "I' .ill Kinds.	
*  .AaCCVixate 'Wofls O-VLaiantoocL .j
,a  . i -.
Shiopin« Fncilitics bv Rivor. Oct-nn or Rail Unsurpassed.
t -
i a -. 11!: ;
Suit- Auiiila Im Uu .It'DSON I'OU'OEII COMl'ANY.
NOTICE-EXPL
Suli* Auiu.a Im- llii' alllDSO
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbia Struct,
Now  Westminster
■
■
, ■
-
■
■
ji
CLASSIFIED BUSINESS 0IRECI0RT
A l*l«l *r !*><* Ml A
tll-
| «  II  - \H\\
MORTGAGEE'S MALE.
A
■ -.
-
MORTGAGEES HALE.
T
l..
s
T
NOTICE TO CREDITORS
MRS. SUZA EUNICE MltCHCOCK
OtCtlltO fl II"**'
tai*v ■ raaatrt ...itt-la- i
\
II
NOTICE.
Ili.sm ii mi
The Mallet
I   :
'
I
*litth Uull.v u>!i(t until ti.
A.
i-.t  ii.-ti..-.j*■--.*
j • lllll
■
itltltll.lt
"77ii ,1ppartl
a 11  I'm, Imn,!.  lln
Man."  t
M.A.McRae
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
*l,.il I  I. NOW  W  ■ 1  .l.a
iinniac!'. rsand Dealm.; in RoobIi and llip-sspd Iiimi!   innnlis,  :titt
Lalli.t aul Pickett.
Salmon Boxes, net Floats, Tray., and .ill * mis 01 Wotn! Furni»tn-ji
for Canneries, Doors, Frame--. Windows, Mouldings, Blinds, Rniln-i
Balusters. Ui i. '.. i.. new. I  All    Ii of Plain aiut Fancy Tiirnml Wo
.afl.3flMicRa.lmCi.
PAOTOIU VISUM
ITME  TABLE.
I
for Oanncrit   o....   i  um   Wnilows^Mouldings, Blinds, Ralliif
Fa
TIMK TAHLK ,-
Str.ROIil IK
*t *■ ■ i ■■•- ttm*
The Crown Stables  .
riiii*«l 11 "i -. - .1 ii.i Willi li.
T-M
II  lar
T
I  a
NOTICE.
*   laa.eite.laat **-* **iH*'
• a.  I-
•a.
w
I.
I
11  a-t|
 -_ , J
NOTICE.
I**  t»
SIR,
■
■
M. L, FOLEY
Lumber Broker
It. ttl t'.aint,- .,11.1 A nt
Iti.ni nin ...
10
T. RIDDLE
HI.ACK.SMI III
Mil a ,
1**1 llin* ill Ua.  . alt
A  I' i'l IIIK
I. to  a
i
-11  !•■
. r.,....l *
ip:, pk HH
l'a.,,llali,,,, I'm 1(1.
OP  Navigation Gi
TIME TABLE No. 11
......  i  .
ill
Jim ■
ll \
| I
0 iflfl  I *.l*l II*
II
\\,
NEW V A M-llf VILII
WESTMINSTER
VANCOUVER
'V  tiitotUMbaUliilliitlM.
1  ..   ... w    SAVINGS  BANK
route   Hew Wellington Coal  department
ift;w vAivf:<Hivi:_<
g^** f~\   A   T toooitiwo tt.*
i
..,..
\.
V.
TO BUILDERS.
TO CON IK ACTORS.
ior-two Mtt ******* oimio.
*. .u.-iiii,
\ im*
HENRY V. E0M0HDS.
SHOOTINO  SEASON  •>.
18.00 PER TON
J. W. CRt-IOHTON
■
-i.'imii  -
■
i -li*tl'-,.ll".I
*•*.*,.* ll*
GUNS
»:. A. WYI.D.
.7.1 - UiUK'V    i"H>
■
■
MM III Ml
Ut* mhhh
..,.,*■  ,
1 rtito* j
i ' *.** *iu*A* p**uAi. ,, tttim*,
LYAL ic QO
BOOKSELLERS IvIlliA   lXf O O l)
.'JEWHIIITS • EXCHIN6E j ,„ m a,,,^3 Tm* **
liltl  rti ni nnu WMHM1 MD GINERAI
HAMLET BLOCK  -,„_„_,-.,„„. ««««
CHAS.ETISDALL , l.lQUtiH.s  AND 0I0AR8
DRY AIDER MO llll WOOD "00 f OlfW HiW
i|ir-»M n| |.it*..'iiv  "ir-"—*
SU39N3AV9S
nittfi mm uif'-iiiu
iiin:i-M'ii THE LBD-EBl  NEW IVKHTMINHTEll, llltlTIHII COLUMBIA, FRIDAY MOUNINO, AUOUHT 7
(■TIk gcbitev.
OITY  POLIOLK COUIIT.
A i'"iaft'iy  A  lliiiiiliaii  laaallaia anal a
Oall ul ABB.U111
In lln I HI I'ttlli i< Iiiiiii iv.li-nllty, lai"
Ion- Ml'BBil Allalla-ttlt llltilMi'l'Klrillll, ,1.
l'a.,  tin-  uiljliilllititl  t'llan  nl  ,l.,l. Ml-
Donald liar tormary ul n i In-. I. na..
aifiiln hn,tiiilil up. Mr. .Iiuin., Im llaa'
lirii.i'i'iillitii n.kaa.1 Unit llin run l,„
tlartlai-r 1'iiliii.ri-il for t-ltrlal it.iy. In nrtli-r
Ut iltln llm I'litltilill mul itllia,--,, i,,
lla |,l,-,-nl. 'I'l. l| Iil.lnilliil afl.ililaal
Uin l.-iinittil ll-l,*,I lo,
i Una, I'liar, ii.i Indian from Iim Holm
lln. till. Illi'li.ltlllila'al.ali Hi* llafairillltllla.
Ot  llll  I •.• I.... >   |...|l .Hi   It.lllt,,I  llllll.
Will, lut il,B ,...-!. In,,  .lull, nl  la,I,,11, ,a
tlllll,-n IV.'illiiiBiUy Illllill.  Tint till I
•III llll'llttlll Utility. Intt Ntllaaal tliail .1
Ctlliitiiiiuii naii- I,im iln- ll.jiiiir. Mr. At
k.li-int !,i..a,.|.'li limiii I't-li-r *."> uml
co-t-. lltll mi ilt.-i..ittlv.. nf tlirt'i'
•itlill.- Imil liliiir.
|Ii-lir|''I'tut Iii-ii,,, tilt|ttit, tl Ita lliawt'f
tollBI,' a- *   ,'.ll,al lii|l..i|l|,n  -Mullllill",
belnit t'luiat.I "it lln, liilnrniatl , tin
I—111 Miilitiiiln-   ll  ,i|,|„,il-  Ilia' In,ill,I,
Hpaa-'iu i .mtn tataa li-.l iia.tnrj .1 rt
■llltl nn* .ilti-l for nml il-* > Ufl i i
5*11 laljiaairtatal lllatll lllll Hint itltial
ant., iaa, aii.it
Tlaaa a,,.,.I a,„ll, >-,tl,l,< r. it ,t.  ii , ,. . , i
ul ,ln I, ,  , i  .tin I.  ilm  fiailly  anil
^Ul.llla  iillli'li-lii',  nl   llll<  f	
plala In. I„ iti i at, t. I nn it,,  i iiliiuittla
Ml .liin  I.a-t aal.lat ,aaa aat 11, a. a aat.-,
SUriily I aaa -'..fi..  |l  al.,,1  ' .1 i-  .1^.11.-1  ll
Ilia", , I'- . II   h--I
II Wl"
(Wm-a
lum- t ,„,,
Ull<  l , t
elOO. '- I'-a-l'tlt. tin- I. i„, I. ...
UBi.fi- tl .' I ninii'lil. I. ntir iiit nl,
lllli.I • . ii.. , I.-,  'it.   i. ., „., llali
..Hlftl pu.ll a,nil,I -, ml tin. win,I, llah,.
l0t.ll   I',altll.  a.faly alal.i4l.al- - tlill,a
mat.-
laVAca >!,.l I alltatnthr, .,, lln i a I*. I- a'.aa
(.Illlt liaal ha.-a Black aill,mil later*
ratalt.it'. „i imt ii|- a Inn* II.j' • I'm
IUI lh  l.i .-  ■
■ aarllara .taa.raaa
N.a 'a  ta, tin, i.,,tilt, tit |„ll nf
Ikepr
Me I*
(..leu ■**■ ti"t.
ItW lalaat-ltiatla l.aillttf  .
■mini  it.   V  M'tlBkal.Itai.. Ima
•wr, ■ ■ I'-
*t* .i i * l'i i
i
I ll t.i",
Hot., B
Tkekut
U..IH
a trill,a  ..mi  lol   .
I|   •
11-   '
-, I t,a
till I a I
■ Ml
Pfll  >air   Al  III  I'lll
.
It—ae-
**-.!'
-fffol
***\f*
I  Ciaaauila. la, Trial
I. lla I
Tlttlaitialrl.il, J,  I'..   I
**** ***..' **. fl.ara*.-l  all-  I..
******
a.t  Jul,   Ml  I
.ttl V. '  i .  I,.. I.ai Hn
I I'
.1   I--
l.ll. ee
<taen_*ti
BK...1I
ike alia. H...
mh*'"'
llr'I  *
.lai ra  ...
*,*■
a—eilal. -
atMlkaa,,
or.*, i..
(aWlla.
'if.  '
**•'
IU'.-
I l"i'i Simpson has
A adjacent t" it the
largcsl salmon canneries mi iln* coast, Liinl
from its nearness to the
seal fisheries it must
also become thr head-
quarters nl tin- seal
fishing industry ajid
tlie large fleets therein
engaged, li has back
nl it millions ul acres
ul inli prairie land,
which in time will be
peopled with ranchers
.iint farmers, whn will
contribute to the build.
iny it|i nl .i large city,
** **     '   Mi	
.•
•
•K-
PORT SIMPSON
Tlxi Gotuinit City ot tin. Ninth PnciUit. In Now on tln> Mm-kitl
..nil otl,*,*. nut, ol tint Bunt S|..-.-..t..ti.n.s ut tin, Day.
A
•
l*i.rt * limn no iiii.i.I. i
., -i. i  i. i., u,.' \ .
),-,..i/i, li.litu \„
.Llllll  I.  .. |  l"l    |'|.
I
.. '   .
I
H|
i .*.* and Dial '.ni-i i. i ■
i|i,.|...itii,- i Hrll *
ll, ».,.!,'
. I., ti. "11.11 i  .
I, r -, - ...
I' ii*
i in]
Mm, ii.  Va'   ■" i -i.-i Vli ir-i  ni  atll
MMtof  ' railway I
• ' i i- "
ii villi.
■
It.l".' i.  .it H«
III* lln   '    **   11. I'l. II
. I   I -..
'
■
II, I*.  .11   ■
,-Ji  ill  111,I  tl.i. Jl. -|   if-,  ,l,.|
||   ||Mi Wl li
it i.i. i   i .- iiiu,i.*i ii. tttdluc
,-
iini.ii....f II
I    IL    I  .llll    :.   ' t   .    '.   -Il,l|„.|    |.,.l
Ilia  t.ll, (t.ll.,?  H'l!.  *,  I"
II
'   '
I.....
I  '
'. I
'111   I  llrfLlaal   H.'|  .  1.1  |,|
For Plan of Townsite, Pritos, Etc., Call on
WOODS & POLLEY
lew luts rn' ;t
block ui' two
purchased now m:i\
niLiki- tin* fortune <>f
tin- investor. Prices
are low and terms
easy, only one - tilth
iai-.li being required,
unii tin- balance mi
time without interest.
Tin- owners uf the
townsite are among
tin- must responsible
.uul wealthiest citizens
of Victoria. They are
offering unly a limited
Illllill H'l' ul lt'tS.   l'll'St
comers eel first choice.
Mowors
Bindum
Hay Mint
Sulky Plough:;
Walking Plough
Hay Forkii
Spring Tooth
Harrows
Disk and
Iron Harrows
Combined
Drills and
Sl'l'lll'la*.
Stationary and
Farm
EnginoH
!iiii!tT.;, etc.
Ploughshares
Lots of
Extra
Pieoea for
Mowors
Binders, etc,
Ou hand
LiBRENCHLu u>uOi, i hhrbc
COLUMBIA  STREET
WOLFENDEN & ANNANDALE
Lot,* W.a**■<■■ Wail!,ii,i,-i,
rRftruRiu^PR0VIS|0,|S'FL0UR *N0 FEE0
UllVVulUulJ COLUMBIA JTREET
THE
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
i.....
I ill V '*•!•  l'i-*******
Klttktl   .1.
I  lltn.'I.tll- il- mmi ,; i.i I IIM.
DOOGE WOOD SPLIT POLLEYS
UK
■ ■ .1-
a III  11
^ad tr it Iki *■  ii. t
ef eclat
tea'tteri-
yii»..,a.
****,
UH
lea.ta.1 In ..at ....
TM|aK.t .a. it
H. Vteata >  t  t
once It*  it
*******
IMlMla
ek)fcte*t  "■
DMMII
*****
*******
I
^GIVING UP BUSINESS-^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale ever known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
quality. This i> your opportunity. Tin* Ian- over tu Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless otherwisi arranged fur. Offers for the stock en bloc, with
liviiins will In- received, .uul satisfai tor) it nn* i.m lie arranged with responsible parties.
t.l, ***,***  **ll Mi*
■
«i I'm,!  M**»t
'  •  t||MI*
I I
O. P. ST. JOHN, Manager.
N   **3Q Cordova AltrmU Vancouver. B. 0.
TO THE TRADE.
Ol'K STOCK hi* km cither imported dircd from tin manulacturcrs, ur bought for cash in
uur own market, .md quotations Iur quantities will be made .is cloa i- any wholsesalc house.
Ma m<
nuMi
■llll
Mam.,,
mm*** *■
*tmm
Mr. mat
*,**-*,
■Mania -
hflM-le    '  lit.la.l.  f f lln  |..l
•..■nil.
1.111.1 ■
Uw.
COPE St YOUNG.
l-l-Rf.rsON Itl.tiCK. II.ASTINGS STRI-irr. V.WCOfVKK.
■'**
:
:
.
:
.
Campbell & Anderson
wmolcsali and retail
Importers of Hardware. Stoves, Orates,
Pnlnta. Oil*. Clitrlii-i-y nml (itti- mii:r.
TOOL!
BUILDERS HARDWARE
ii. Mm  I-  ■ .f-
Dinner Setts! Toilet Setts! Fish Setts!
|W«n ■* i \  ■
■
■
I- .*
61(1 Columbin SI rift
Now Wcotm.notfr
COLUMBIA STREET rOUNDRY
REID a*m> CURRIE
kM
ufocturing ,in,| Rcituring Mdchmcri * Sp-K*****
§ pniiiiiin™
i
*****
■MHIOU
ntntp *n*
ttt*tt***4 In
•UooHMHN'
mitmmh*mm
*
rtPUta***'
mhn*tt*%*
~~  - bOlUlhOM i*I t'l
A tti
•*v4n h.f
.  iii*t...,«i-
^^B I. Uttrt
T*A*tAttttt **
^•oiooB-i •
ft»t.s-i*«« cmiir
a mm*%*
*
* *
__*■■_■?_■*
itntmtmm**
_2I!,h■•l,**'
■■VMNHtl .,tti *tmt* Ihr
1Z**£f* Hie lliltl    Ut*
t***t***4  ** -Mllllllll
I
"i. rt reorn, *t«i u,
i.:::.--"- '    '  *"' *•■ "' 'lf•
••••■„•••  «i   ..  t.tf>|t.ir   U.irt* ,4
I*  a" '   _  llttl   I-- -1'.*/ll,"
llitilf-O. ll.f I't-ili* OR  Ihf
Ihli  ******  l««h  Wilh  fP
•«*|| f*lln*f»Hl l.t mirh
»h rtl.ll.il'-.ii  ..f   *    -.
^•'llri t-l  antnikli  m  Uit
I  i MM  \**tt**ta% *to
■
. ■   ill |
u ii • wt*h i.i* mfferoi
II  I llll  Ihoj  liitottl  Inin
lo' 1 11". iln* Liniol f«-n.m
>•  At**A*  tMinlli    A  I'lil   *ir*  '■'  . tti  lh*
l -if * t**U,**ri villi ibf   ***** *rt* *th****ii Irt  ***** *******  I
1  Hit  t*  **    It **r g** op  *m**r  I***  tottgr  Ito I
*    i-f trtvl" id It.<i(»i*' (bit **'*   tA'tttrA *tl\t t-(itfc«J tto* **tl   .
• Mil IbO <-0.*0t*fe  tm*4  It  ***  \*** j
IbfttltM* "I Wmi   '   * ***** i*   .    •
\ ** *tl Ibll ■« Of-*t  IOI|-MUOt  in  thr ,
.. t****** AhA tbf t*rti *.r*U  t- *
t   ■■-..»-.-■.-. I tbooff l»- 4
IMllrtilitlHlifFitiHi thf  IVtfff-*    I*  MO  1*1  Oll'l  ■
*****  \A*tm \ '"*.   "
l  tl,  mh  OffO
■
-Hup  lr,t.i O IMiM MO   I*
I up  ***** O fWlftO *f i   It
a *
J. D. BENNETT.
WATCHMAKER  AND  JEWELER
JAW* ****.*,* I.*.-*..	
rr^wirO
HoPhee Bros..
aSlniiwHulits & Boalbuildott
BOATS FOR HIBE
Bo|i.iiil Ro*/il Cl < Planing Mill.
New Wr.lmin.lir.
Royal City Market
J. REICHENBACH
AfHOLESALE AND RETAIL  lk/*T^mmm M^
DEALER... FRESH & SALT  ITXGcIjvS
nuni n. uHuvMtt front ■****,*• v * ■■ i**,■**•
Hound lo Ttgb*
COAL
C0AKMW00D
T. OVENS
GENERAL BLACKSMITH
llrB  (.trfal..  ,.,*
r.rr. .,.  ,  .,,1,1,
l*.    a.,  ataaaa..
•».,..,  ft..:.
I .,,  tatt,.   l'i" '•»* «a.llt Ul********  '
.li.  Iril.  tela.   **l  Iillallaeaw,. iirl  Malt   I
.   • ■  i  filtfc   |:„n, ,.| »,»  I „.,(.... i,,.l
' .   t.,.t.alal.B|Bt|l>|Bla«l|t.
...taa it.,..11. .1.1 llllaOf alaalla   „w,_4fW »„h |.,^,„ |,„
, I, l*<a*«alar*l ***<***    «,,„h,|, MlM- l.M
• ttall, laapse   (nMl|l ,f>|h ,___, ^ |M„r rt_^ ,„ „
.tti..t.|..,il. *a>"ir,l "I   ,„„.mr„,  ihi.   .11.,...».   rataa.
I. a.llllatlt-1 tat ill •**   I"   |,„h, ,|,,, „mmmnill,t alta Jfaoa,
HatlMtl.  Hi  IB.I.,tl»K  .1.1* ia* I ,.<n-|   „_,,   ,r,„w™,,   |,>»f,,,,,..|
rtha. a«-,li.« ,■!«*«. Illlr> al'* I" Hll"'   |r,„i,.„,  |-„||,  ,fc„  tta*  aaaa  *•'-
.0.1 It,lit'..".It'll ill. ll'l'l .I'l'-Or'' ^J,,,, ,„»,,, Ih, rlaVa U.af 11 "I ll.-ltla.lna (.al „,a ..a,l, mil ata
• liilaartn, la...a»" IMM- II *!» | |tj|||n.al.artahntt-raK«*. lr* lira t.k, i Hr- IVllr lt«|B, tll. la anllfr'!. ttrm
...alntt ha.liai.rKM.llimtr.llal.1 ret-aata.   m,Uk.mtm allkll Irral  ar.l.  Il.it   tr
Itn. WtiHeeKma hll IM Kraa  ti»Wa. j   Unttl-I Btl. laa aVI,  I, tie,  t|,r    ,   ,',f ,1... ,.:.,.,,. ,.,„„„...   ,|„'„K|
'■,..,,  ,*.*t  Iflm  >... •'!.•  lla'f. •> ****. ******** ****. M it  1 fl,t    '"  ""  "*)  "'  '"*","} •  »«  """'
-mta-ntm la H,  V*   .   " f Ittla j rManH. ami lit. I, it, ••■ ir.lt.- Mti ■*.  (Irilrr*  Hilt  In-
l~HH.alma.Hto,l«.Ma.»a,la.   |  JAS. E. WIZE.    la-ft ,U Till  I.l |.,l I. olll,.
MACHINIST
im**i** tmm,oooh mubii'i. *••• wmml**m
It.rimmUit** a f*>|w«1sll»  H«tft»* I'aftlMf* sit.1 Wmiim tnsimf^twffd.  Ilp*lrr in all Mml*
, * Vi ■    "t   ***•   ill-'*.I Mi I,..--, li-i 1
Reid *S: Curric OK ngcntt for John Doty I:ti^itirCoiit|t.itiy;
A. K. Williams, dealer in itl kinds of M.ichinm; London Tool
Company, Mamrfaciurcrs of Iron-Working Tools; John Camp
ell, Manufacturer of Hacks, Carriagci i i
mi* mitt i ***** ii inn** 'i* ii iwi mi, mtn am tnrir
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importer) .mil Wholcttle Dtatli t- tn
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-103-104 Powell St.
1*. O. Mux .'07 Villi.iliver. 11  C.
FONTHILL NURSERY
v
Start ii * «■ !« tit I 0,1
THE B.C.
mml oo ih*" Tt**t
i * •,. m i* *ir4 p -if'«( - ■■)
f '1  Mhr*A  t**A *4t1jm*h.  T*r
.Uiiii.*    l-ilnl    will    Iw    1***1*1
oMcollfl iw-M-lftttit. I'*ii**r**n A **'"**
«li*ll*t'*11|i" ttirnlno Imnf l< 4***1*4
at ilml  h"itii »f tk* <-' '  *m*  U
ilk-it *1iv*m i|fl*iii(li(-*i.  Thf tmt*
The undersigned in now pn
|mred lo sink wells In an) pan
OISSOLUIION OF PARfNERSHIP.
I^nifllf ll,|t» BilaV. in ..ollh.ta.   MirTH IL I* 11 Kit Kilt I1IVMI  III 1 I
hama  .Itvt.la  1- lilalln.  a.,.i.    »*  "' J«—- -*jr ''
. .  .alalia  1  fWOPi, . WIIIWp   WllMMNI  9**L *******
ttW
,11
tltf   HO II    I"   -M'1-.a-.I - ■•■  •■
ll . ,., I |fK | fl.li'1 OOfOffUOll)
l«i|..li .K-rl »n„* * „,i„ i,. s ..ftlfKlttt  Ibf final  ittttOflf  trt  thr   u.  ...
'* \m  lh- twot *nim*l ! ****** **ni  i i - -   g_« m*
illOnod, niiiiii*.! I,f hntn i m,.tf|..  li*t.- llif l"'mi*  lUHrti iHrnn   %, , t,m.r
Uook lo llm *ni.' be mu  tittmrnmrn ot'titi tmprt lorwoi lo  eiiljvn
f«llt»0.  n.i.f  .1  i
OOlflf  li«|i|w.fifl  t..  to
' ,'  mt,,,- *t,  a*'
ttittti*.  llf
IM. tut rtrblf Am ht
lloo toiUo t.. m. i,t.,,
pi? ooodotl Imroi I
AN EXCEPTIONAL BARGAIN
M .SllKI-NSiiN.
I t...,i Nirwi Bo*t, tv. .in
■ •
*l,r«',n -•■ mi   t!»i ...  ,,**•■,-   ■*■■  —  -  ■ '"••  '--'•-*--**" i-™-*/ ■•"  - i
I"." ***** *<** I-'"''"' !g?J: '...».,,  a. at'llTM*!*   '■
1.  I.  tlilft.   tlm  Hf  ****** | *~"      hi.. a..|.l,l,i, *
IVIaaifa lalmaA*  '"  '"""*  I'" "
NOTEl OOUGUS
Shaving Parlor
TIIK BK8T BOOT
ME AKIN S
GRILL ROOM
mih  *  Mi  I"*1'  of  p******** ,
„.a.M  s,„f,,,',.a...1M ."I  la.*"; I BW|^3M»Vi%«S
*1.1»   inin   ll*"  '**>****■'   !•"•  l««onll | *mrt  *ttAt****h AamtmtSt- *l I** .-hi
, m,..il it » l*-»i Hi" ttUt rt llif  IW*- 1 .t«f.i Itnittlt 1'
,.. ttm  II mii
oo rin.mir
not lo i««iit*« «f»iii I : || rtOW ype,, to the public for CHOPS
,. it-lilt mliibf irtifi.tt«*i--f ill hi»«_«iii«  m   ..am.
ANO STEAKS  Lt f.l.ih U*i*r
-tit* i nml ,.-»,i, i-tiitsmi- IM* I
iW
; i.*n*i»i
CHAS. BENNETT
if. .- »r ,.,■•' I ,. '.in.,-.
top*** Ut*tA,
i   *■***;• I*  *',,.!
VANCOUVER
Horticultural Society
Fruit Growers
ASIOCIATION.
THE ANNUAL
EXHIBITION
AUGUST 11 an l.i
KtllMHTION nl  i i"iii;i:v. i;.; ris
IMl \i:<l i \l:t KH
'  l.f«||-||i«N
■ «t«l.<rifi In*- tm •i«i*lt*r*«li«BM la
STONE & WELLINGTON.
rMoroi, ti. v.
Bank "Montreal
■  ■
\  II  11 Vi,',..ll t\
■  ■
tl Vl,',..'
>•*  Vann*nii
■ml  it  ll ii\imii;ii-.i
I   ,*-.  , Vlrl
HIST.    *
mwawo
6.01%0(W
GARESHE, QHEEN & Oil.
BANKERS
'.* >\I l|MU M  **[  . Vl.  I*-lilt.  I   I
rtirn-(n|.  Iralrn-tt \mit\ m> (hi* MOW li 11 PI l
*******
Uol.1 Ihin nn*l T. H. r«rfifn-t i"inn»iw.i *n
uttit**' mirk •' ta'**.
i*l*hi I'lmVa iih! Trl^fHIih Tt*1>**t*a **h
Tt*t.i ,*ii Si*" wii iini r.ifiA.1*.
K*fhnhir<-"Ti IjOMOO. -tiilUtii.* !....!l pnrt*
ta Kun.)*.. Ktwtaml. IMhh! .ml !«ttiiUni1.
lirliri-..'! * till- ****** ■•'• •'■■*■ l-T'tH-ilwIcllin
k itm I'nuiil "un--, i'fii,-.u un ROMOI
AGENTS EON WELLS, FARGO A CO
A Savings'  Bank
Department
H.n |i..n  0|ifnfrt io ronnrttion mtli
Ihil (1* *". '.
IMirsi Alloscd it Crrai  Rilfi.
. II pm** 4 i*t r*ml.
GEO D. BRYMNER,
l'" t'l" Mil  IBM i'lll.  1,I'L IH11*. II: NILW  WI.NTMlNKTl.il,  Illtl'I'ISlI  COLUMBIA,  I'lllHAY  MOIININll  AUlll'ST
•IS
THE GREAT SALE  L. J. Cole & Co.
IS  NOW  ON  AI
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN'S
Most I'rmunt salt  <
01
o
Si
IRV G( )ODS tur lultl in Nuw West min
ster.  Remember
E STOCK IS NEW
Hi'iil Hsiaiii Brokera
liiiiiiruiii'i*. liivnstiutmi
"" .tnnniissiuu Admits
*■*■ ml I Mint 8T11BBT
HOUSES TO RENT
l- Ha
iln  .1
in  pren
ni ir Qi
NI.WS ()K
tiOOAl  I'll: \ ifi. ■■
ii Engl a
I, CITY,
ini'. ii, .ut- ,in .um t  in rut in
(iiitl '.v.- nro obliged lo dispose oi our Sum-
• Autumn Stti.tk arrives, which • ■ now en
OOME EARLY TO 8E0URE BE61 BARGA1N3
I in. tin' N.iliitti.il
Vaiull Door., tl, . .it
******    tt*
*   I   1   a   1  "i"  a. " *   *   *   *
i For G.to.1 luvuHtiu.intN k*i to  I
unuiDin
Real
Estate
Brokers
Agouti Quoou'i Inmu'iiu,-,' On.
Iriitl/onii nml Mnl/mi'viQ l!lO
i
t ,.a
.i ...
'.
'■'
n t
it -
tt
i \...
-
i
"   '', I l.a '
ail.ll
I
■
llltl
I
I
|  -
U
tl|l   llll   ■
I
I'l
.
niti !••- a.
I
■
M.i
-
I
I,
•■
II
It
i -
-
■
-I
■
-
'•
l't „-."N..I
I
11  .1  • -HI. I. ». .".    llllll
■  "
1  ll  M. la  ii
I  I  ii. i.  al  t
it li,
|l   ll   •
I  a.  a
-
M  ll  It  t|   ,
I   I   a
It
I   I'
.Fa
llll. Will  KNOWN
Ifelit Tailor
75 CXS. TO -$5.00
SI
lll.AOK 81I.K
R»wu#8_tf«
oxwnSw^tn
J. E. PHILLIPS
Clothior and Hatter
"'■'"' "'''I I'l'llmr. .ml IWm. ,
a	
Ill.ililll
V  Ii '  lltl. I. I'll. 'I:-|I.|- iiiii i K I'ANTINIU.
I ,'...  -|..li..
THIS IS YOUR CHANCE!
NOW OR NEVER! |
LJHMES JAL HHRUEY
I.UNCH COUNTER
■ - Pl*
t-t ■
Ol'i-ti Di. ..ill N'.ltl
t'l'i'tiiii nml Fruits in
their St'itsmi.
Having secured llie wlioli ol ihe stock of dn (jowls, ff ****' ******* ■•}****& &i * "I James Ellarf
Si Co. ,u ,i price In innlti cost, lias determined lo
Close out everything at Enormous Reductions on the ordinary Prices.
Commencing MONDAY, AUGUST 3rd.
mn s in HaVt
W.E.FALES
■
* ■
I .  - - .,, ,,, rated to tht I'-,'  f ******    •-.'". Iil-.l* "*• i.-.i .tiL.it
i m any trt
■
IHE UNDERTAKER MARK  till-* I Ml   I ,  ,,
KratratU-i tl" --• I   -,: ''    '
|   i .,,;,,,   lh. mil) .im-1. ii.. is in thi
.  i.t.ii,,..,. I tl *-t \-ii.i..,»t*
i milil i...t nn* i ..Hint. t.l.
I
lira fi-ivnf tin
ti,
Firmiire aitl Hm Farmshin-as
a
B
nil Cit| Reslaii.01
l.lll I s
1 .. 111.. I. IB. aTeUM,
n ini. siiiirr
SOMETHING NEW!
■ '■
II  MOKI.V & CO.
t
'
BOORS. STATIONERY.
i
Tll UI1.I1
ii.t *«.ll .all a,faff f
udibi nn oamatEi
udb na
tl
'
GENDRON BICYCLES
*
'
'
- a tea
1
■
(of tbHO.
CHI UNO SEE IHEM.
H.H.LENNIE&I10.
AOENTS.
•
TO ANOIEBS ANO SPORTSMEN.
■
1
Hnl*.
id.nn. t-
li.i	
Flower*
Ribbons and Laces
i
.uui
i
C
ORSETS
I M...-..I I .    Hi
Hygenian Waists
* •)'•
11    I.iiiiii,*
! tltt
11    li.   *•
S iiiu *
CLOAKS
jack i: is
Dust Cloaks, Dolinaui
I Vi tr
III Ml l|ia .1 M'lll.
I'ln 111 llllll I'lllll >
I'.lil.a •   Sill llll
MERVELLIEUX
i
'a
'
II
White Bedspreads
SIli'.'lillK*.
I'lll.all CnI.a.II
I nlal. Dnumalt
intti la
Olnaa-rlolh*
nml Nn|ihln*.
Very Special Lines
i
.tltll
ll-l. llll-
GLOVES
la
Jersey, EUutt.
tu... i.
ni'l
-
Velvet
.iii.l
V.K
' a
Hi
COLORBD
Dress Goods
1*1 ,|-.l IIIMI Ml
A Full Liui' iu
all lln* Latest
Textures.
l.t .A  LK
SILKS
P.nll .1.* Snlr. Df
..lil.. R••«.'... * 1'*---
|-,».„-nia.'. A,».-«.'
M. , ' * III" il*  Mem
I
Wool
I
I
Mall
C.,.lllll. I'
sill..
i.i.t, ...ft't'
I utleatrtirtible Dy*
,*,...  ..
LUCE
> I        <  >t Ittla allil
i ' tal P.*
. . tl '   I    '.*,  Natl   ...
I
I
I
t !,.l>!t'ti*
I
lltll
I*
ill
ill
Nil'.
I
JAMES W. HARVEY
LATE JAS. ELLARD & CO. COR. COLUMBIA AND MARY SUf
Campbell & Dotal! CHOICE CENTRAL PROPERTY
&
e
fl
ON  EASY  TEH MS.
*E*
tu t
■
RaHbt.l afearUI .taaae...
bull* I
|
e
\>
•9
tt
i
RAND BROS.
...win. 11
*i.a.it Tku warm
la Jfcatiii im ....
-  ■*  111. *******
Pi irr* 1100 lo 1110(1 prr Lot.
Trim*, onp-
Iliinl rnah. Iinlmii. H. 13 nn«l 1* mtinlh*.
nl s p«*r twill.
Nobby nnd 8lyll«h Soil.'
Iff a Iff   frfarf,
nt S prr «wttt.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
"""""*"  Columbia Sl, Mitt
THE COMING CITY
OF THE NORTH
Great Chance
for Speculation
im* i.-.-1
^7*yrooDs & jpoimtimtSX

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353935/manifest

Comment

Related Items