BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jun 26, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353934.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353934.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353934-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353934-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353934-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353934-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353934-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353934-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353934-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353934.ris

Full Text

 WlWALliUE
Ml, BFIK B1K8IS
NKW. Wjffi;Mj_NHTI.U .  n  ii j
'i'H Mill   I
„,,,l,\
aiaMiiuii ivi
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THF. DAILY TRUTH."
NILW tVIWl'MINS'l'IOIt. BRITISH COLUMBIA, Fill DA t .MOIWILNdt. JUNK BO, 1801.
WH, llAllaUIL* CO., l'ROmiCTORii
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
■"RtlP" MUOoilTI
'On thii Triuuwuy Line,
Real Estate
GENERAL AGENTS.
""'I.-  i.-i uul .*
ml
i.i
This is the Best Speculative and Residence
Property yet offered.
i -" hi > iiu .i ,,.11.111.
Ml, li  num.. I  -  ',,iii, i.ii. lit.ii..
i-. ■. i
i"" III IN  i   Mill: .ui.i Mill \
Patont Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
iVI.I)|IKII  AT  l/AST.I  "iw* »hom iiAiniBit'i.
ST. MACKINTOSH & Co
Hi'.il Entni.' nnd IiiHiiniiii'i).
ul.iiNIAIt lll.dl K. ■  NI-.W WIS I MINS I lk. II. C
i ut, I  ll * \  III
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INKUlt AMI AGENTS
! ,.>■ M 111 I l!IM» UNU Itlltl-KYINII IK in 11
^^H uiiiii i\i> i-iti.iti'iii i tmni'iint t
•_>o r\r,r\ """t,"j"ju"
*2>XY¥   & Thomson
llllill.tsi  ,17
Mi.hi Hll.l. 1TTKHUAHCK   IM-lai
..  mi It. nam I- If. ,,„„ „.
It I. lln  !..!  -|.,  ilallt.   |.|i>l.|la
l't.•  IIIHI In *HOtl  par lut. '"  I   tl	
M
OWAT ic T>
TURNEXi
me
W' »,w properly in ..II pit,t, ,,,,,,  , ,
ll Clly.nTDlilritt.
I.IH MS Iniii. i.nil .iml Un- Will
.
.„*»l>«H WEST-  .ct,„..-....Ir.
MINSTER .mil  iom,- tltoiif
, irom I 1-2 icrc. lu 2 1-2  „,.,,,
Jirit Addltl,,,, t„
Iiiiiiili Wi-atmluitiir.
CONVEYANCERS "> FINANCIAL AGENTS
GENf.RAt AGFN1S.
I'ARHi.u. ' ID . m:/. ABB
MAIM. UNK
In '-ii- Mo  H  . ■ M-iiiii. i  Ah ii.t.!
Iiiiiin -Ml.!.   tO  Qt*   *\.
llllll.  II..
Nowajiniur   I't ,'[.!„  Ami  Cnjiilcil
iiu.om.i,ii- ai lit.i,,,!,,, wi,,.,.. ti,„
Happy Rn ii Wu
n Civil Miirrinit",
i i .  ■
■
II i
■ ■
III I"'  lill, I i
ilim   It
tain  anytbll
■
■
tlt-rl-r win. a.t.'  ,
-
■
-
i
i
■
Wliit li Unlit! -,   .   .
litem- Tti,* jtin
' ■ i.
itoamarua
.ui' fn.ilii...   .
" \\ ll || a
'■   I.  I
■
'
'
l'i
' ■
TO POPULATE ALASKA
a ll!   lllllll'
■ll. '.lllllll. T'
'  Will  S'ii
' ■
HeG.ROSStfeCO.
,a,aa..aa  ... ,, f.H.... Hi,
WOODS, k. OAMBLE, Nrw Wralmltutrr. B. 0.
ilHITISII l.l'.V
iiLNin ui
n|' i li.'
r*.n iw
■VM llETJEN.M.-tmiliiltirc.
I D.S.OTJRTIS &c CO
Re
Columbia St.. Nrw WtiKuiinlfi.B.C
M
e i fi
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
■
_-_---_____---------------_____----------------__l
■
*-m'-t*m*wi*t**rtp*****i** **.*.** ■■
C.**-*A4Atm*  HOKJi
a tti: v**
nt w
DRUGGISTS
■ ■
i-*1 ..Hi h* llw iaviW.1 «i  • HfilM  r*»1til»tia|ir«t
IH l*ti-lHr*»
DESTROYED BY FIRE
Ii.IiihI
ie Sis.
H. T. READ & Co.
A.BMACKENZIE
& oo.
Onnci-nl Agouti*
REeAL ESTATE
ON COMMIMluK
Wwt.*|ti «*■ -i I•
II malt* mi. I'u,nl-. IHU. il*.
|MacLaren
•••  Ross
I LUMBER
•••  Co.llil.
I •aiiilt. in weiiaii-.it lir
|ar*|i.iti-.llnllll ,li'
i i*i|.f-i f,ir IL
IHl! Ml'
AGENTS I- it' <•... n >i---i- ... ■•■,..,**
ImnMaCtaMfBtl,
11 It IL  1 li. I.a.ii i.ni nail I i.i.. «.lilt.
4 Ul.,|aall *,***** aW ******
na0M.il Mia.
Brili.h Ararrira, *, tm** , mtt
_■_■_ .--..ut
LITE Ttu-Molnol Llio at Wt* la*.Ik
leal letnw. H te. lla Mrt |wi
PLATE OLASS D..,„..,i..„ PUlr
Inaxranrr Co. in .**■*•* -I r**.
(Hut m*H ImifiiiHlMlicil it
ti. ti.i«ii.
iii tPHom i-i
607 COLUMIIA ST.
, *****.
LUMBER E.H.PORT&CO.
Khillitlii. l.'il Ita nml I'lflafla
fjrA, i iir.ui-  rn
Mi.|.|.
nr li nl iiii.tiii-
REAL ESTATE BROKERS
MANUFACTURERS AOTS
I
*******
lor
Campbell
T
Doherty
HENEWYa
AILORS
i
Tit ii- .
Y ni...'.
i
NEARSIDE-
V Townsend Block, S
Agtmtat, for Walter A. Wool American
Mowers. Binders and Rakes.
COR. C0LUMBIA&BEGB1E STS.
- ailol a|i,.|t limy
HI'I''   -1111111111  uf
■  - i-l ' l.ii'.n ll
l»-l "-.itl -.iini..-
 li a* tbai
Imi*    uml*.'
arantod  attar
'..   <i,> i  atom
■  .  I ii babll In iiny
' If.al.lalKt.Ill, .liil-
; il nol adrluui uf lii-
lu .ii. i - lo-.iii.'i,.'. imi aftar Uu'y
11 1 .lu aillu-y
< i  iti-ii.i' .ill tl.i'i  wiiiii.-.!.  ||.<
'..'iii- until Havana hlmaalf, Im
' ■•  ,ii, .ltl.il iml  ""Ilial It illi)
barn,   bui   ba  would
iii>   Y'liniii   baarara
In    it    l'i*!    vi.    ai
.  - v* litat
mil lo -.ii  i.'h aitl.', frum an
I ,ti -iii. i iml
-.'I i.t iht"" reading ilm
tbli .HI I'tlfi'
■ ui.i.• nl ii -iui boyi
*. Ui  '■.iliin', i,huh |u
Nolan ili.ui to util of
!. in Ml Uwrdon'i l.:_lu>rclaaa
-. .mil II iiutiil 17 from
Ika l.ial.i-ri-latui.  Tlil* i«r
a,"!!,  ui,fn,nl, i,i.ii in  ttm
f iiu -iii-il,i,niiiiilUr Hi-Liu*..
. t ■ i. 11 ,r it li.u mit .-ur  Ufiih*
. i   Mi  i...r.i..ii  raeelnd
lit.  .jilrii-
t  ii- Im l.i. pupil*, ai.d iiu-
ll-   lil'.!'   f.'l|..W*  *****
i.. iiuiiui'i.i i*itli iball ri'i'11,1,
i  ii..,!, il.. * *>* nu-ilii*Uavu
..t,■■•'•.!(..  uf  lliu
-i.l' i tll..ii.  wlilrh  I*
 .ill  4l,.*rr
J I.. .1-.t,,i.|i|..|lui,..
aie   It.n   ,iim infill
^^^■^^
'
■
■
KA
■ ROOI
l-'Wll||.t
i.-i frum Juiil.ir  II  lu rw-uiur
lt..t.  An.id,  fniM-r.  Jubn
Ullll*)   ItllllllU.
i: m Um., l .11.11.1
n ..i...«t..
It-liwiaal, Ju1.ii l.'d.il. V, Willi*.
i-ii.t   Ml.,,    itt, hard
i   (tin U); wiillaa,
ii i u  i:..-. ..,n»i, ip*n*
*tti  Wl.iwiai.. wwutal  aillb-
' .1111,1,   4, lltl
i.iw - llnbiaat i .iiiiuti at.tli.uai*
i Iran Am** II I'mwor l.i
iui,  It**!
',..! I'.M.,...„  *,,„* lilWi-l,,
Dal  *
K* k. Hum, r.iw*<*i
i II.i-.i  I Ml|.^|il»l
M laiafa Ihiiik-n -
Ma  liwfhttltt.
I..
, J.-»w I rawr; *iw4l-
■  -it* At**
4km, lira*
'< squall aw-wtal artih-
.. atiii*-i, aiiiliawiK.
>i'li}. r  itviit,
-il aa lid'
!,. 4*p*%*
*■■!., mm,  |.wwr1nallt*r
II 1*. VuWif ||
Iin.i,  Uiii.i.
. Uwllri Mil. i,-.  *****
< -im UaiwMMai
a it  ina*,!
'   > '*-il  mittir*
f t .ml****
■  • Uii*,
i**m  ***** || In Juwmr
i»..lw.«l,
Aatww)
Himwa.
* 1  J«Aw
,
i: ■  :. -
' ' *>-awr. awd I.
intttiMli, i,
' iail«i  liil* Wia.
•awilWM.  llNtla
III IwMl  Un
i tWHiwa, ******
* I..-.-.1IU4.
■*P.***H.
■   ■
■  M.lWl. *|.ll
v W
TtmA |'»i
I ****** ttmt
a **1*p*1t
iwaatr. Jaaw* ||*«.
v  i.^ |'a^|
*m*Mt ***  t»«wlailty,
■** -L** **»***. u-*.***
** ***** til ba Jwwhat
* ■  ■ ' *i*t*Uy.
* kmn  lirnwj
■*• l*.uu-,tl.
*  ■•■  T*Hm4n*h*
»   1_JB
***tt >i*m*g.
* *:*■****,
[Hirviatt
At**
■:■* ti.l.'
^^^^■^_^
** !•***-
" \  1 !*•*«,
ttiiftaia
A**m*
-*ah*. i  Wtm*,
It  H«arwi ifalHug,
W»«t*t **y**.**AH
m  tmbmnu.  ft.
ll llWfl    fa*.
'i miwfi
II. Hmiw.  tttimti
1 ******
*   ■  H.<
<«^*l  IrtAi
mwtrgf*^,
I  lUUUh
**■*****■ I***,-■ r    -
**p At*m,ft  *\  lUrwII:
-
i t* ********
'   *
******. il***.-. Ti-#wt#f
i    Mt*  M**
>-'-'**i'*,SI iw a
• ttfial 1* em
\*.********* **4
i a*,** t*m** bm
1 u* thr
m tm m***m*  ***■
,..,.,_;(,-,,
"* tiwrwiwn
fi  Huwrwa:
i* t  an;
n
j   Momm* -
| mmKiy m a ta*lr«ww-
•    ! '   ■■  **: ).   lilt***
■*■■■*  \*  UmtmeAti *,,mU
j *b**tl*i *mr u*t  *** van walH | m.>***fagaauWr. ****** t*m*H*. tltll  l,l'j!>(tl..,i  NI'.M  MIWMINH'I'ILII,  llltlTIHII  (01,1'VHIA, PHIBAI MOItWKO, tTtJSB l»
I', ' |.llJlll-  Hit. Hi
Alllrl-allla-  llliltk,  Nt'W WtlltlllillHtltl
$  S  •■_   w
Bell-Irving, Paterson & Co. !»»»
ll'iiiti.-iiti:.
ADMINSTRATOR'S SALE.
In Ilia CtiiiiH, Uuiiiltit Nan Wt n
ilea-, laulaleaa a! Na-* W.llmln.l.l
tVlliilfanl,' illi-l (l.'iitliil-iitli  M.-l.Imiii-. U'littlt-nli-  Hull
SHIPPING  AGENTS
.ti|ii(irii,
On limiii illrc-el from Bitnlnml, Iavr  *'  '  nl llquora
Qrtlora taken foi ii»" (toi '""l ''■' "■ H01 ,,ul B'"'
tnm ware, ttii platea, mill ami ill clnaa. iof
llnUA,. Illllill''
 ibwlutv
l'. Itatlwiy, i
until ii
■ iii'ilii.l  .li'iiiit  |H|iri, I
|,,..>.,.,li,„,,..|
:\in \ 11
Mil.  KUNRMT  HAI-1.
I'  "li.  lu.- aaalali iwwtnl I- .
■   Ni I  I "  llmiillsl   .  ll '  *'
\ i |l
Itivi. \i.i.-ii, Mih. lu tvi  ii ■■■ ; Ikiiti
iv lii.i \l.',|i„Mi,.i .'...I mit  \ .in..mi
t  II- i, :  Uti,  mrl   Hi  ■   lm-.l.i\  . nl
■-.ir',,1:';, v..,
in um wi i" *\ "ni'ii; mi'l-
I  ., . .-. it-
-.■.', t.ttt.
   k
'  i 'all
..ii. i." '■■ni. i-i- i ""■"..-•' ",•„".  ■ ': ri'tiVW"
it,mn.,n..I, ti i 11 itf i ■" "in .-
.I I.
lla.
ff,  If  111 Iff (-UK -It!
. ,i.i in, ii mn in.ii iikt ni'ii
i < i.i.i uiui i   ■ ■  '! i! •'-■;
11
tl'lTAti iM'illi  I"'- NRX'I*
 , I till .In.i I III,
t.,il„..l  iuit*- i.it,at-.  In"" *." '  •'
,.,.",   ,,,,.,,   lalltllta...  ■   I'  1   ■'"-    ''  '
||  ,.   II.  ..It"
I i.i-i i. ISO ...i I 1-,-r.i.i. i-i.
If,...
.Haul
llllll-'
. . I.  ..
I ,.M...llil.1.1   rttllI I I-l.-IZILIi
A i ,
-
ll II II  t'
\i \ -, i Wll.l. I'l ti' iii-i: v i."t
i
(ISII -•  IVI
11   I I.l. .11.
.  uat i-
,
..i.i  II li li   it
0M \ -   ,  nn   \  .  "\  II.MH
t.ttt,. ...
.a. a. a t  il ll II   i
nl.tl llll I.   lll'II.IHMi   -II'  I
11..11 ...a i
•    •
.   '  . .
tall,..
,.|„a,l    It. .,- Ittl    I '
C."|„l    ttlll I'l  ll'H '-I I'  l-l
!>l ll II I I
a.a I.m
II al II   i ■
I 'I l.llll.l'lt'l-"-.  ILI'.IIUI  IVK
I
'
lILllal. B.l.  Kl.''
|  MIIIM  l-l Ull  l"l-  in  nn
ll  bIb.i.  ii.i, bb. i"t
lit!,'  . II
|,"i i:st-tii.m
l  pi.
•all , ,i li,
|,': UNISHKinii
I. ,,. 1
ti.
• tl  I'. 1   J
,.l ll.l.lll  I  ,,
mil itm,
\, „ ll,  t        '.
ll.t
ul
llll
1" I I.l  M.II
ll'l'l'
\|i— I'hTKIIs a.ii.iiii All: II1IKN
l.-.ll  Ai 111;-   >>l   i.ib.|i   U.UKII   "I  .1 .,.i..it...  hiltlaalall
'•'.'  ! ii ralr ii ft  l    jinll'llii' in it.   ;	
-.....,   a.,...I, i,   -..tnt.,,,,  lit   fm,,   ..i.ttilaa  \..itit..,t I, it  ,t  I,.-    M,
-  -   'I-    1 •■-	
-
'I-   " Ua  >  I! 'llllii
If llf HI I  I Wit! •
• lllll. lllllll  .. > a a t. ..... t B tl  1.1  111.' llllll.ll.l'
Willi'!)  tt   |.at.ll.   Ill   III,   tjt lt'a-a   tll.l'
lllll I. Until.-   IIH  a,lln'l   .,.'. ..... I I   	
Until! I. -
NOTIOE.
A i.i. i in.it.ii r KN nun.'! i: ni'Ki:
it    I  I   .■.- ••" U-I.
lllll,,.    I,,. . al.i,I   t. ILI.I...
Vtl'    I:----VI. lit.lllltlll    It  '   M..M MIAI Al  IA..I1K- "'I 1,1
** II.  . ■   v ,  it.  ii,,!,,.!,    t
I Itli
'
n .   Iti ,  l'i
,. i|
I a. . - .  ..   I ,  . ■ i
I HI  II*   I''   . . I    .
laal ...111   , |
1 l||ll 1,1.111   IMi  ..I t-.lt llll.
*   i. I,  ,   ... .   ,
f  . i . ■    ,
, -a,., t
aatt  IHtlllt I.
\ . I  :    ,..,
H, ■ I
l'l,llll,!l! I liiilir Il.!ll».i\-CliUlpJIH
I'AOlKll.'  DIVISION
CHANGE OF TIME.
ON  \M.   \l II 11  M.'M'W K|l
■
.,(,- ,|,i>- lu ii , ■■■  -
», .inn.'1.1 .
I
\ •
\ .    ii't I
ll i ,i,|. -
i ■
HARDW_ARE!*WMBii
TWO  CARLOADS Ol* HARDWARli
tm- tha spring initio liiiva |uii been rect li
I'll, a a | bb -lll'll U|) .lllll III.III.'-I  .11  a Itt.i-  |)f|| <  .
Wu t.t.-. \ .i iiill line nl builders' '.u|i|ilii ■-,, in llun;
s,H', i.tlii''■•. "I Lock*, Building I'npei nnd Nulla,
We ulao li.in-ai must iii.ij;iiiiiitui .int I. nl i utter)
CUNNINGHAM PROS.
F. CRAKE,
WATGHMAKKR : mill: NANUKAKTURINU : JEWELER,
lO-tllS 1  -ti I   M  tli  I'lllll
'    llll IIIAI'IIKII  -IMH.IM  I'll..
I I  -   M,,.l ,    .
      It,.It,-I.  ,1,1    I
■    -
'   , I,, Hi, r......  i .   1 |  ||i   .
'  '
II  I Wf |i
HH  M .l.KII. t I'l.l.. Hll  I
i  -■■'t-'*-    l-l'i...  ll   II  H  .1.1  trial.', .(.lit..
. I*1
*i mil vvii.it *- iiciiakk rwti
*
*t.  AM' II l.li  ItlXKII  I "I
LMIXH ill  i Kill \M. HKN'KVli] l.M
' . l-.la-i  Nu
-
'
1  III.», Ml II I It   it i, M,U*|l,l\, .., i
I  I \l.\ll.t
*n- I.U..;. ■
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
A l'""lllt|*Mi A
Mi;viits  ii.wxiLs ,* iiiiimiWn,
l |    !  I    -It.l-
Hi.I \t i in i i«.\i.hhi;i: i lUAItr.
ai*. imn.
, ■
■
SINlil.lt  SKUI.N'U  M\. HIM    llll
.. . 1,1  IIM.II
Tbr) ki,. ii -  - < ,!., ii. id.
ill U  lltl INU I'ATI ItMlN \ i"
I
CITY DEBENTURES.
rit| m.i km wn.i. in: lift i IVKIH I
i ii.Aua.ui tto t-i
. . ii,.i,i,i„.i.,
,  ■
■ •- - ii.  iw
.  ■ ■■■ ■ ■■■
I rl* t-i'ti, - . ,,  1 ,.,,,
1 K
.
11 ,1 aill  1.
i*k,'' ami i'
lhl. itui,'.'' Mm' Mt.it, *
-   '   '
|l fii t|l* IN
.  .,.  i, 11
.  KM
11 ,. I
II \Illi''11 <
S,  .   t\,  all II   •
Wl MM lltll  V"   ll   ILI-aiMlll I It
ii,. lui
*V  \ Mi ii:a ■«'  I'HAItMAlKI il
l   *    .   - till*  I.1..I I
'
■
.    i '".,!   \. *  tti .1
%\-  \ . : HYttW a •••  i MM III '«i\
** i  ■
\. * i\.-
NOTICE.
VJtlTU'KW IIKIIKIIV tllVBK THAT
• 1 I,  .  .
.
-  , ,B>  ita-I il.al
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
Ni.n.i. m iiKiiKin "i.i n rim
■
lila,,., Il,,  uti.lt,. ,...*l  a. I.
I
,  -.
■*■■
■■
■
I
\  Mti hi i i.i i  iiKI'HK
I
UAM   AI.*MUI* i  ■•*
sb via: in iiftnmn otati;
■
• ii"
WITHIN :  'MAIN* "1
* '
Wll.l. ll IWHAht: \ i*'l WS
-
$800
it
is
o*
it
all
II .
0.
\
iiUMlTi
r* ,i,   \.m
'jViWIj: a  wn*,.\  un inu* I-
\v.
P PA I XT IAU. I l* P
t * I  ll.Uii I'AINTKII HI AXIKII
1  -
■
i *  ** m\i.i i  rt.M.i. t'Ai'iai is
* *.
*
"  -  • ' ■    .'■ -'    \-  -  » -    ■■
V I llll* IHl t
K,,niiiNi.i.'t him M u.m.\.\n\
i
s
NOTIOE.
i KIM.
i  IMl
ii . il..if 11.
HI'-lMt ll.l.11   .■!  II  1.
I
ll.l.l.  I ■•   *|"   I   HI*!'!-  ,11' ll.'M a
III...I.   III.  lift.,..
N
i
u.i i
...  Hill.  I'l I.. II VI.
lave.el.te. Ma.tit, Ha.la.. A I.
1-.
I ******
t *
. .   |.  I-t IM.
'a lll'ltl
,  r  ,,.,,. t.m
,'i,\  iii-icitl*  nn  I if i-i
t\ ■  M.n i.iim iiituii.N
**
i.l.  '.i ll
i.l'HlllSi.
-' 1  labia,
t
-
l-l il IIIN.tlll   llll  .1  II  hi.
,  v.
(The icbiu'v.
\. a  11..I.
la lai   tl   11.   -a  aa ■
-a,,.,  I,.  H, ,a„ ,„,,,,  .tta
I  I lllt.if -....a...
NOTICE.
...   Villi I IP Ull.I 111 a.llll lilt.
AW
HaT tta a.I lt,t
a »!•!  II |
\ae tt..It-It .1.1  tjaa f.t.  |ft
NOTICE.
...  i"'
'-'
-  i* VtlII
v , ,,
I.  ,1, _.„., .,  al.  a.It. I*  ,  a.  fof  .a.f
f„t ,...., ,,. laa- ,..„.,.„..
,.IM,»,
tt 111,11111- I Illi a lllllll' tll  t>l
iMH
COMPANY.
'."iniiii liiarii.i, ai
"■■"   WHl  "Wli  '   *""'''ll',|.„
, »AND8TONE
A-';!.. *ffi''Klw,'iih il. ,,
a.1..!"' «"l'"-l-.ll"  .I.   ''"■ '•■' i,|*
*' '",'',".  "I  tl  1 "''., a  '
,*" ii ■ '■■ I...:..,!;.,''"'-""ii.,,;,*
L^!?S«i^^     i'..
A. M. NELSON,
I'ltnlucu aiul Coinmissiou Mmcham.
' *'*s:;^ -
!■. .* *	
CENTRAL HOTEL
 tthKosjati	
JAMIS UASH. Proprietor
Xiiini prcwiil. nl lii'iii'in I'lin ■  Siiii|i.,tii, II.ill, Milli-r iS,-  u,',!",';**?,1,1"!',,",'""'•' »■
Co,, Wllllllisfbril, 1 null.,  uii ln.ili il  I'l,liul  Wm,  i|i>.>iIiii|iIi-  ' tii'.i-i.«L,,'r "raitre.,.1
plating, look in i pritc *■** i ill...in|» liim-. ii I'tiroiiiii liiliilii-
llon, 1890  i..'Kl uul -uiui  W.ii. In -a. I iiiiiiuiiil,  uul (uin
Uiui;'.. Jattilii, i liul,.. Stii-t i.u Ifi rii  A In;' -in I. nl New
Aitiiiii (ii ml-, in I'l.iini \V.in .uni |i in In mil titii.  ■ .iiK in  ;
lit.imi'ti  i .11 .uul .i i iniii -., un i><> uiii to ihow good*
Wl.ul,, .' He! t,l I-
Ship Chandlery.
Columbia St, Thro tOoors Weil Prom I' 0,
"FOREST IND STREAM
i-iiui-iiii ",',"'
IV.-Ii.ti.-mi ll.iti.l.i v.
A.-H'lltlllK, I-.IIM- i lit 1-
. II1IS- oil  - I'll! II.
"IH'K -I'llil- I Ul
IHU K-
\ III
l  I ...i .;•  Slock "I
I.l llllll MIS .-.
II HI 	
AMi  -II IM I tl hl\i.
ill  111  MM.-
tv.li.,1, ,r  t;iii,i,ii„ wllllUULLWUU
KlMmrilieil I BH lilies- »  -  - Butldan and Contract
I till mul Nn' I •, nr 11 rll" Iur Prli'r* "••miik.iditi
BRICK
CREIGHTON,  FRASER  &  COY
io Water Street Vancouvi r, li
"  * i 'in ti w
 «__!  I.!.-
I.l
N,. lit,  '
NOTICE.
I,
Il llai .tt,t.i i . i
utaacMpii.
W
mi.'i.i.m:- -
It
i t\i* nilllli VW
.  ■
■
■
a»*wi i
lllll -  I UliNl H AMi  l-ll.
'tli. I*'
•I--1 *i - M ■■  a_| •
M*tui\iii
**■***, Mm* ;  tui *****
*.** ^wt•
I i.*' ibaaa
■
i
I  ll.l|.
Hi  hm na.-ii
i"
s
it
A
Ml .
lit. > II"!' I.-I  It
IS
| |
I '
	
It.
1
II
\v.
•11*1  M..IIMM e
ll] **?-III
11
i  <l*|.iti,4
I
*i*t4 Ihr*.;
. -•■  ■
I
*  |
IIwmmI-4 ai«l *m tmt tlw t****** ***t
l.ll  i AN -t.*tit.  pul| •• •
tiifiait) tr** ti. **m §mn*m
■
mmmUtml* 1****1 -  -
NOTICE.
AlKttP
'
ON \.*..i \1 ,.1  UIKI.!'.
t II 1
■
-
IMiM HVM
b in* i it
I ilnt.VItT*  ll  li
I
•j
II
s
«.
I.
IS
S
,  . a . .   • ' ■■
-,. IXIlUlTliN ui. tu SI I
.  ifi  <>-.  -I   tM.IK.n.
...|-|lr.|||. MootiV -
,111 .1111,1.1  I IMI I
a    I  till.  K-  -  .
■
•i. AM.ua "N ill/.mi:-1
•ri-i.l:
is  ..M.I t, Kit l"I-
,* , ».-
■ .e^. A ..•_*-'■ . ».aa
i.iibk in * renin
-
li  •  "I.l.  AM"
TO BUILDER8.
•I'IM.I.I. Ill I U t.t. Ill
•    '
ROYAL 1'OIUHOIAN HOSPITAL
'riiNlllJl-   1 M-'l.-U,   TI'lllJ,
l.t|aMlla>rftll.li*MeUl  II. Hal
XLIV.uJ mtnv.ma'nt U. IL
Ihil tIL ***. Wtae |m1 *, ll*
I* ajurteiln t\Ti»
'.-,.'  ■■*.,.-* ■  ,'
,^•-1  liat
NOTICE TO liRY GOODS MEN
•|'l.S,.l.lt«lllli
t a e te  let, l = .»  laai
BRUNETTE SAWMILL Co.
I i ■    M W Ul STMINSTER,U.<
MANUFACTURERS OF  LudiImt. Sliiiigli'-t. Uith. Bill StnlT mul Long Timber uc
tn 100 lii't.   also Flooring, Ming, Baitio, Sidinn, Muiililiiigii. Pii-kda,
Si-rull nml Turnml Work. &wli. Doom, Wiinlmt .uul Ilmtr 1'r.uiiiis,
limit.' riniili "I .ill Kinds.	
ir._k.cc-u.rato "Worl-  Q-\a.aiaritood. *t
KILN IHill-l' It vi I i AND • iii-.t.i I ■-   ■ ll'.lns ANU I Hill UOXKS   Ul IIAVI -... sriCIAll
Shiopinj* Focilitics by River. Oc.un or Ruil Jnsurpaascd.
NOTICE-EXPLOSIVES
Still- AK- nt. tor tli.' JHUSON POWDEIl COMPANY.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Oolumbla si... *..
N.-vv  Wi-sl.-uiiisti'i'
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
nuitai*
Ru ii.iritH Strt'wi Now Wok I mitt mu i
ManulaGliimnt and Mm in KourIi and llrwrt Lumber, sinneles.  Mi
Lun and Pickets.
Salmon Boxes, not Floats, Trays, nod all k ihIb oi Wood Furnishing)
lor Canneries, Doors, Frames, Windows, Monldinus, Blinds, Railing*
Balusters, Brackets, newels. Al I kinds of Plain and Fancy Turned Wood
riNi: i arm rou sale
ir i m.in ,
I'M) vu|s
tk' l*w..*iS rt l*fc* Arti aw  m$u,m
B||ltl   '
■ f If thb
**.*■*■■ i  .. +*iiiif
■
_ I Thm hm* 4*ttm Mm** mmt mm *mt*tt
i ». thn ih* i'w
i i t ***,***
iu *i*«*ii mm Nitata-lr  lui w*
w*lff  nlb>l  *tm**m*  t«.l*t*» Iw  thr I
■ *i»il *****«« ifc" »#*^5a*im
I  tu 1**1  that  lit*  1** Ht* I
il ifc* ryptum
*.  *,**  lltl,. lotwuta) .4 tlw lat ww
I *«l allli mth *'*l**l t* a
rj tianiif iw IU t,malt j.
«*i i4Mal,  j nfot mtmU klfctn
R IIIIiMi*  H* fl | ,*"*,,» '' ,fc* U* *■ M**rf iWl "
H<,"M\Mil.' I  '  SlaXiiuS    rWhtM «• >^«"-»  "Will
, ||ow* *.** |.f
'   ' iTiVi'■■'■■■!" .I-,   "" • ii  I,  wwwtiwaaah awwltliwf ttwafaiail,mt
L 11*11 t
^ ium***
wf tar't •-■.- |-
■
m
TENDEFUi
%•*»#» r* It,tit*  H-.l-Mi mmt *****
III.IN-  IMl .11. im  \||t..
I
* I  a ,-***
Hit*li;i  nitnww th*  lliil/ii
Slnnith.
Bank Montreal
.1.
Dominion Day
CELEBRATION
■i.tiU***
NOTICE.
S',lii"  - ■■■*• ■
HAI'ITAU Hlpu-.p.
HI-IT.
A Savings'  Bank
Department
H •• f,|arur*t in CMMCUtW *'"'
th,,  ||,mth
litai llliiil il Cimil Rtid
GEO D. BRYMNER,
M.auM
tll l".l lil.l. I la"M
■
• I  lllll Ilrr
I.ii  Ifi
HI.Mr.M lll-l
ite Khmlifte .„„„
..aatttla,  .4  .«,,.   •„.  IU. *"  ******
-fi|n«ti,   X...  ||e| .ill  ie^ ,.1 .11 11*
*l..alM-. a-,i imitv, •
WEDNESDAY JULY I Tuesday, the 30th ,nsi..
$4,000
i MlllliW ll.AM.  HAI.Iil-ill.l:  *,
• * - \    M»* 1 *•**  mi rpl *H IU
A
,,...\..  |.K-l,.,-t  ,  III*  \*m*mm*.m,  .....mm,  a,,,— —.    ,„.
, ..! H. I. _H..a  1.) Ik.  ll-l  11.11 llf  I,
l-a.*.  I
ttattiatl an atatV al Uati. fta,ata,. ia.
aUt.rrhi.,1' ■ml  iinni. .11...
rrmiiiml nl Ihr ni.l
Cim, I It...i.i
»• i ti a
rt|..  l.a '
I, J  m.n  - t t  . • I.*".
1-lla.l   ll„> INV,,., IN-t >
I.
ti **y ur»-iwi| m ihaitUt ***** mi
a*iia* a*!., tw-j} i» tuir *.wi. U
TU- ivaalMinw rt IU mhrtr tat wt. raw
< nr ai***lUaaawadiawla«wtfcai*****
■M.tMii.  nil,   immmr by a initial i rw*n»i **t iu
ittW ItaliMil aitk-aV*.    Iw  'Ht* li-
,.- ., a,,:,:- ""«""" ;'•_''•_• '^r!**,
I -.,..!. I la |,aa mi attanat wt llefiti.|a,„airn. A
UIIAI.l.t'AIlM!*  l"l!l* .*■ I.,.l"l- -aato..  Aata.hii,  ,.«.»,.•  It. (kit
I* •   niiM,l,l,,l(  v., t.i*  Mil   £*'* ZZ!t*m*Z .  mm,
Btff k • l.l.la. Kajatllri. Ikll II  .111  ka
 I  ll 'Illllil*   MI  I IIIMI*. "I,   .,„.!,, Mm.laMe.1 aa. aa, ml III fhm
Bl.
*2um*r*
NOTICE.
tra nt iu. ittttnot ieicmi a1'.-'"
T. RIDDLE
BLACKHMITH
Milni a At**.*'** it* Koyan*  I
At** Do*t. W..i,m ftlofki.
Boom Ciii"-i
ColiBbla Street. Net WbIiioiIit
Get Your Meal
rg:: ;
ANAHAN
FlUH S. kGkt:
ilea
TjS
UlUM*^ a
I -l-l- I
I
la._t.l-.* *** i*t* mt***
ft***** i**
IfM
I * ,  ,1Ht g||"MI"
MAHK I  TRQX.T STREET
NEW VANCOUVER
V , **.-'■
It
aill i ri->* *  *TAtKIt
r.2r*' •!
V  I  .... V. 'UN  *  -IK  If ' '
" "I'm  ,   ni.Alfc  iniiiil-iit-
V    , M-,.I1„.M IH II"!- i.ti"" I.l-    '
i\  .,-- ■ ■(■' i*t * T  11  1   ■ A*  U**t *
'*'■    *<****"**'*>*****■
itiat  t*l* rail »n
I i-l  -   ItKti Mil
I •
iMati* IVI .   ft Mam.*,W*l.
I'   '
a Kl'.l IK">K ,  **  UU*
**  Htm *,**tlt,**t   * t-t ia.
WMM.I.   II.Mm.llliiN  A  III M
,  **
pmih* to IU «wfc«w***l i*"$i* iU I*
Imi* win mmt* Th* *****. ** **
•iat*«i iu ..11*1 iiir. t* *nwiii|. that
tUfw will *m ut* itmpWhm In tbh
i HnMMJI  it I  iU  VM
...-n.t i*.-n,"*- htfi nnaal' Ifca u*****
mi In *w|i nt ar lr, ivmiwilttnn In thh
lYotiw*. **A tu iait*r w«*i in mmptA*
'■•I*' Ita* rt  tbr TuiUA
*t*u*  Tl,i* a tt* •■>.   '
rt* t MmMll N Hf III* I, 1 *ilnwiltla, **■
^^*m* ^**m *    T»-
i'*Mi""-'|H t'"t   ' g ^g    I A
*.***- wa*w**t<»i"U (■* '•- ***4 ******* I I I    I  / \
m. ..«_...,..   ^S UUAL
WAUUI1UIUI1U iiaai iuicg.w.(aiiniBi. i
,.,  ,..».,, (wfort
reduced rtmm  New Wesiminster Bioion. H» WftUWTW COAL.
^ ,■ .  .   . , ll.* Ittlrtrtt. .trarr.I atnl llwal
ill! Thi.  .,1,1 r.lal.li'lfl  If.r.y  hi. eiwaaakilt-mi.
nSZttmmt  iljBI  **»*i l""l '•• HwawtH analit.. tnrnli it.l-.
1.-......1  it laltaaaa,  .a.1 . Hfl . l.a. jy  (l«  nran  lafin
..llltil tt l"f    Kattulfta .t,|-|,ll.-l Itl.Ull rliH 1UN
i-'.:V .."'■',;•&*! An t*w. mi .. M'im.a,,i, ..i,„e, »1.,.„l;.!*,"-i;;-,"" - ' *>
l-arr ■ ,
...... a.-rl i^a.ataaea mt 4a, a | ^ |f^aaa| HUta-l .ill  n.,a |,l.,m,'l  ll
» nt r,,H, lata «._ <-**'<*'*•  llr...l-li«.l.<l «i s,lr.
.kaafaaaalmi   T.le|ikoiw fti. v, .... ... „,„ ,.,„„„ * ,..l
'•*•*£•.:;■•".'•■ I Jiiooa. cocaiia i u. mmm11_3• wsztssir'™*■-'*
I. W. CREIOHTON.
tlllt-Tllt" tlllll!!
laftiati-aui,,  ,aiNimi.  tt.aaa.aa*
,,-r ,......a , .rrtrrrrra.  at.r.nn.tma
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
• 't, ll.tir  I.*i,1.11,|  liuil-
Mia  |.i»i**imI i" t* ■• In
IlKhWlTN nl tiNI. lait l.M.' aiu.1 I V
n llllw ni-.., ainfi, i.,i.i.-i will bail
Tt. ..ni rata
Fnr Per Ceil Per Abhid.
Itpptnlta ii.*it..| tm i i.-l pattoii ami
ii.iir"! ilhnmlnn Iwmrt whleh
•mi ba a*. i'iuitu-ii i-i.
ll'I'ltHlt.ill
E. A. WYLD.
Aalliaa Man.nr
ItM  "•  Ml  '-i   t,l .lit,.tall  IWl
NOTICE!
LOT 12, BLOtt H
SURBUfcBAN
NEW WEHTWUIITI*
IIU   a,'-ll  *  ' ',   _„,rt,l
''.11*1*
h\mi**m*vn*m**gZ
Aitrnm,*,...**.**'
a ini
lull-
,,.1 . ,,.  ,1 'i"
HENRY V. EDMONDS
WESTMINSTER
VANCOUVER
ELECTRIC Ttti
ROUTE
j»i"' ». fflLTffi
|a»T^
N",','.'iiV,.';.. *,
I...1 Iiiiii* "»,**i
rli*atf
HENIY »■ !«"*• TIM'. l.KDOElli  NEW WEHTMINHTEn, IlIUTIHH C01,UMDIA, FRIDAY MOUNINO, JU.NE
riOTCDM ASSURANCE CO.
tftOlCnn OF CANADA
, n.itii'i ■• i,i-ii,i.
,,.„   Ill   IIIH.I   ...llllll...
... ihi* r	
Ghipman. Morgan & Co.
, .1 SI-  Le  l!.*l..,lii.lil
UIUI  I'l NITI.NT1AHY
i n*""  i'""""1"" lu r.iii.i.t.ni
_.un.a. Tutraii" and Carpal*
j || ,i,,i iim   linn-.   ,.|   I nlHill..!,-.,
ailttaa ••' atipply tha otha.
,.i .in u.ttiiii HI.MI -  i "i
.,(  Hat'  |l   t    I'.lillrlillaii)
lln   following  If
i  |.|-*ll
ii irtwrtgbl  What I* tha
1,i 1 in.I. i,i|«. Unu  Illt*
i  in  II.nl H.i-I.l.,1.1
In i'.i-Aiiii.iiiiuinm wi*>-
Irt l« ttWfl
i I-"* rbi ■■
■ u,. tl-l-It * i"l* 11 ll I'l* w»,lu.lllll.
Ill .■ lllll ll.  til.lllll l.lll l.-l
ii it 1-1 ii.- r*'..I'iiu,ii
ti ii- ■' -
.I* i,ni, tin I ■
tithmtlli «'—i "fiii'i iad
■ i ii  Kiiin.i.,1. |||
■ i. imi)  narJi'ii ami
, ,,i.- aiuigaihai aau|wnoi atan
., ii ,i'tiii_i.i  ti
.   | ,(■,!. -It  !'.■ I.  ,
i (. aitnoa  Nu I *<** imlturO
i*->i>>l liim Won il.an Il.al
• IL.*  itui.)  ..min I.
.- p-mi. atlutf
1 ■  t, |.-i.ti   I ll.liA al..til i.i
, rata  il-* mmt pmtttt -i
-- .i-i Ml Ijwi
rboWINM  N'-'
■   I.   . ! '  .
Iw ol lul'ii'*" il>  i l«ai_.*l
i   nti i |.'timl
i I...mi...■>,  I na thai tha
nil. t* tll lllll  l-iill* iilUtv
' .i .,.,  law .. ti
Vi i tl..) all **,»*,■*
ii i lariwrtalit  CaaalM] it,**
•  ||  .It  |h *' I  r*  mii l,t  *i*
• « pottadi ..(
'■■•I I  Irll.i
t ■- . M- li
that.awd I do i-i
r Ul| - t    'I    IIM)  III I'l.''.'
...... ti., i
.    U  ***   ai    1  *'-<   ■■   ilui   D
...nil an* rhargi i U*
*. ■ .it
i *ti«ii|i.i  Uwtalwg
', . *  * e  ,    .  Il.lt .illit'H
.till)  drill  With, lot In
I.   a   l.'l    '  'I   |>,ltl.tl<< I'l
1. a I'-ml   I
>l ii- nil) mu. lha ma
■
I
■ (..i.i.j, **t* iiliiaiitnl a 1,4
* u i w tta lii  ii^»  in
.  i  tt****!
1 <   ,,j t......    Si.  iln'iM  H.Wtr
■■.il-
I -
'
■ ■It  wiwit*
,11 I   Klltl
• tanlia llll 10;
.  .itl. allUV.
■
■
I   ., \  tuwiio  wa*
■ ■■ •
11 tra
.,.,.,   i    .in  tfcat  uf
t   i    -iii.*   .n   a-Wii*..,
.   i*   • •
■
■
'
,  .i  'i  *'  t*    ',
I Ilia iw ***
i .  .  r Ih  .tiwatdHi it
I'm, I du  A
-aba Hla  -at
I
■
t i ..alfgttw*
'  I
I  **,A  hn*. 4*
Pitn  itU*t4 h*
.-  IUI  It^ulli-a
•411 a i.ii
■l*» tmmt*
IH I*a ai*«i
■
••rind mill
- i'*ar*i  war, 1*wl  1*
. ■•! iiw*4tMi .tr  fcitil
11  *m *' I-
ii latfcm, {».!*'•>' Inai
-   <**4
*p*m  I"  Itftthh i.-i
IW* *,r i»l* rt*r* lW hna-
Amnt I** iif
.- *l *****., nm n ha« I., w ***** t«
1 i hiM UU bi hwww
* I inaiw* |. rt IU
.!. \|   .'at .A i*nu*
** 1 -i.i  Ibairn.it ****PrA It
I.ii  t.. .ina  ifca
i..a t*.ii.1  ***** 1*'
nNutU . '• IU mi-r
• i
||  .
s  -
iwd if lb- Mit.iit.-i id Jw»-
il  lha aaanwwl
• #-i laa * up*  .
• •■ 1*1.  haaa aw mnfaaww*!*
. ||  III thll  'Il.al  •■*•  t"i
- -   Ml*!  bin*  !*»■«
,-  Md in IU |«w.llrr.1tat)
* i.-  t ifci tmm  li
.  lii,.  I.,,.  *t***A Iti
lb* IT   I*
rl,  -irail*.!  i
»Wi  _,Mfr   *n,t|   *|||   *i,pp*y
-■*.  MtM, in*. *isti*>* Kiah
• *** li. awl i. i- *
i  wtl) 'uni Hit ii will can*.
\  r. li   Ml ••""'
ihil at) thai .in-i - e i «■
- t
',1a M,|li.|.|    '-I
Id '  <  WMWUWt,
< <it*> thai li*-1* ffltfttNUil nt
■ I
|■ ■** »ll. till-i.   ll !'*« *****
**i ctfpMa ahna u******
.. Uti all w.ai la that*. *"*
i uiiitiwa. lliltl '*. •<"> **
■ !,-.- .(.*., I ***** awiilhionl.
Id If an miMn amount
, raaataaM of ihai *nA.
tint  lilllf I1**wii1,i whit i, I
' j  ... ttm  attmtbw,  Tbn*-  ta a
*i'. than in i" '
j ■ -wtlag KT) twain i*u*%,
-. . ifthUl n  ill ami iwmiw
'*■'•   ii. I.- ait tiiini aUrar Haw
!■, i.rf •-totriitanl.  Nuw,
i  . i-.n,.- ...minni*•  «'••
*' al »t,|,  hind  r*mr  1*1*4* ni,
lit*-in  and  PfttMM  Iinni
' atlabtar ha* uhl tum wa* * mm
* '"illi aad ,ar|w*tr-l. Wr admit
I'mifliaa*. H*n nrttmtty, **•
th I , iiiiiijif,. iba imiprlflT rt
i **•**• t**nif*»th lurtHrwiin»i*.ii»
il ihlnli lhat anfflfihina
' rti* iban |lTn*«ol*rwr|wi woaMd"
11 I':' " Irian hid baan nuvad luto thi
;;j',l!,,';•;'','!!;"' i ' • hniiaii
llMIOUll>llll|>wl_lllOWUili..MliM|  VVIlUll
; ■ tnu o tn ii i)fl	
J«ii»l hitiiouuh  |
■  ,...- .it.iii,,,
ItU lllll.lllia, latl It ub.  laa.,.*
tltt.    li,.
1    ' uul. Itiitlli
■ -'ton
1". i-i--i-i lltaai ll,i  i	
""" "" '"ill ainlin,
i. nmH  ii,.  i
i  I  t ■   ■!  i
,"'""1 '" i Unit mil tU
wlniliia lui
■ ■ ' ii.,.
"" i ''"l 'oi "■' Hit ulU
■ i
< <  - i, in,
Hi ,.'.,  I,  t|
Mbavluiha, . ,..„,,„..,,.
'
' In t.,1,1,1,'
,- imrniat
"'''"'""•' I httowlndn
..ni.,. .,,1,1. i
•twa all Iw i,.,.,,. g,m8
n.i.. it., i. ■  ,
Wltll.'l.'l I,
•I.MllHllll.
''it*,la
' ll   l'|-'l
■ lai Em*. Tkarahf
Mil  ii- lil.l. II i   ,
Rill .ii*i- || ii. ■
I'lll. tint ll,W
Awilii.1 in
hi final lu
ballad .li.iititr un H,i timni,  *(,,|
■■'*■' 'ti". .  i, ,*, |],..
I '   H    i. ii.,t.i  mu.i,   l.iitlil  (tiititli
'
*i-i Int.-mtl,»t,ii
Dordlallt)
Tka Orirlal Matafc.
■
Tati. ifca .V.atuii,
will mi*t it
mi1.1.  Tfca *
im (illt hnl ||
'  ■
lolloartag a« it,**
|n ill. Ui.i,   .
IVt  •'!.'   -l*  . I. ,\    Ull  I
l:-t n Irwti   .,' ilal  h il Kwvli -■
i ■  I  i  n   i  I. \  i  i,.,
UUL.,  A I.  lln ■  I  •
R a vi**, ia talaifta
Ai..*i.lii.| i.t tl..
.-in.i», ika A
l.iiu.tl M.ii 1 ■
awd  ii.
hlay. wdi i .
tin
■
r   UM   I'l
Uf mm*
Owtwawlaarr camuaaiu
t
•••
LULU ISLAND LULU ISLAND
Thi,
la
|aa aaaaa-a !y
lii-il,H .1,1,1 1.1 lllO0l.it
"I thu riillvillli-lll ,|»i
tit ll vi- iiii.'im, u'ltii'li 1,
iiltniil tint i'l|(l,t „,«,,
lui' ii Intll ue mn iln .
ICiirilnii.
Thia  ki'iiviiI   .iinii
a li ll ii till; will ttlll il
I .ui,. tlm iuit  Lulu
I-lllllal Itl'lllKII Illllill |i III lhl, |iiii|iiily
I inn |iliinii|. it uii hin
ti leu- iiiiiitilt'i ili-ivi'
li mil llii'11'ii 111'nl tlir
itlty.
Tlie Iiimi ia nil tilitiii-
nil mul iiiuii t iui t ifa
llun. Thni'ti 1, uo
l.tl III-  anil  iu  tho
lllltlll    tU.'    KI'lll'I'Hl
mn ilin tiuii fruit iiui-
Iiiuii uml it, oloait-
11111 lllll  IIVf  lUHlIlt',
■ mull ra   11   lam tla
itllllly   fliuilifa.   litr
$200 PER ACRE
()ne-third Cash, balance '> and 12
niiiiiths .it tS tu r cent,
5-ACRE LOTS
NEW BRIDGE and ROAD
Leadl ilimclly to tliia prapurty. For iinirknt garden
|nii'lne en thin land has uo uupurior.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
KintliitliiK purpo.o..
All Here nt lliliili.Hn
I1.111I liiilhliilly tilled
will produoo moro
luiiuey iu it yeor thou
tot. or twenty oore.
of iirilioory liiriuiitK
luutl unitIvnteil niter
the iirilinnry form
iuit I1111I. It, ,»t,iiii, illimiy produeltve-
...1,. t. it pu.ltlve
wonder.
Here I. nn opportunity for ituy mu
toaoqnlro whot will
iilfiird him a Inorn-
t tve llviuia, nnd n Rood
deal more. It I. nn
opportunity not likely to ooenr amain lor
u long time. It I.
far cheaper than uncleared huah land nt
titan acre. Oet Nome
of it.
S. T. MACKINTOSH & CO.
a
•••
1 •
COAL
C0AKXW00D
liul  lln- unly a-aall ail,
t Ili.i! 1- i-tillri'ly Ir.'.t
llltl IV,-II
Ua.. I'.i.il
I I-I.U-
llfila-ra l.lll,  bfl  li-ft  ill Wan.  Mil-till-,
.lint-, I'liliiitililj str,,.|, „r atttllli'itt'iiriiitr
l.al'lll,lllll llllll lllalltll, Mr.,-1*.
JAS. E. WIZE.
-I'Ul.tll'IIIINH HI,
UARESHE, GREEN & CO.
HANKERS
in.\ 1 umi, m Sr ,   -   VuiuitiA, |l. I',
tii'lHMlla uwi-lnvT tii n"iJi*l," »i1tti and It, H.
I'ummrjr,  I,*.,,  1 i ,,.1 ,.i,il>.  v iiiiimr
*****
Unlit Iiuil mil V. H. I'lirn-ni) fiir.liaa.tt al
it._it.ai mui. ' raiM,
■ni.' l't-'' ■ ami 1. ■ .-r ,11, Tranafi-r* rtau
I (itu I*.it. Now Yutk ami I'matta.
AOENTS EOR WELLS. FAflQO • 00
MEAKINS
PRILL ROOM
It no. ia|t."  ,0  I,"' (aaal.lai  Itl.  CHOP1
AND STE1K8  ., r,l,i,i Sl,le
•m*
•••
Wf.ali.IH'.'  I •.'...,.(>,
I-I-..-   l-l-I.
*'**..*t,  *l,,rl
VANCOUVER
W.riat Crttl'a
.
A* a w
• a*
in whbbu
-
'(*ai*t
* d*a)
• ill.
■
I'-WI
.
-
■
■
11,. I nm* ****** ii* fataiHai i« *** "
Tiwa **********
• Hu Umm* p%*4*mrtt*trt*l
m*e4  *aat.*.-
ndn^AlTiaaajaaai Mnaalay i-, * *iu*t
Malaa Marafcal Itiwa  In M****. imt,
l.tii *** -i-i.ii p*»tit wllb  lliaiw
A i.arda. 1 M a > I,m«»  ul  **********
•lalbwi rt
•aiiflwl anii-nti*-  Tu IU un.i i
in. wi.twi.il |i-w._4i4 ******.
t*A *U r*m * A* 1**1**9*4  thr ***** 1
.1.  t .1,. ,i .• ***** K  r«rr  tt** *p I
.  I
whkh U wai
1
ItM**!), II.
I
dlillbl allmn») r**<wwwi<wd* *>ir*ra1iiw
nWlNMtllbWial   1 inlaw   I*
ariwl*<l   I'..  -■**•  driwd  Im tU
!^attb*aiiib.WMi***lt*i imwa  in  W  ;
tta  »• «at **w t*m
bail.
-. . I
a hwii» Ui -**-  *****
■
■
•Iwaaarr had ****** l« ti*al tiwuiwu-t
■.ttd* a* M-->«*»*   It* will W'twi*-1*,
la Jwlj*  )
GOVERNMENT
LAND SALE
BY A. M, BEATTIE, AUCTIONEER.
f itahadnaM .4 land* awd
Uhallwl iu
PROVINCIAL- OOVERNMENT OF B  O
• *N
WEDNESDAY, 15th JULY
At Vancouver
2,600 ACRES
*..,. •" I raa. "• Uaa- I in.i. Imn Ha
TIMBER LIMIT "O."
Situated "ii <t-<- north side of Burrard Intel
< >|i|insiif tin (*ii\ nl
v^AasrcoxJVESJ^.
T I TRAPP LIM^CQ-
A  ,  Cl .    All 1  V X    A BOOKSELLERa
AUCTIONEER * statiomm
Real Estate and General Agent H*«w'«
H. W. TERNAH.
REAL ESTATE AG'NT
i IMIItMMJ^CHIUJVACK. II I*.
Imia Iur ul*' in iiu* t!<-tin-tin.. iu«a td l*w
i.t,ill*, awd tlui,iii,(,tu._ ,i-. Ltd.. |*ill
Mil. -f tl-  tll.l li. I   Maltif t.iH.|r*llrl.U**
lni.»l..l/f "I it... i Minna.. ..tMHirylaaa
«it« ta*i-,i..t, a—l tniaiit.. IVKmaii.
X,.,m ...li. K..1
■ ■_.,,- ■-———
MoPhee Bros.,
Shipirialits i Roatboildm
B0AT8 FOR HIRE
Beyond Htay.il City Pl.nin| Mills
New Wetlmln.t.r.
The Crown Stables
A K.CLARK.
- ----- ,.- lua a i un i
llati l^..l» l-ntaiad'-ab ******  I t.i
■ ll" IjUII lUt*  *l  .U..I..I  **■*!,*   tl,***
Pu* im* **4lU4*^t H**.* ll*ikaa***li>r*
t'ipmat all b,ii.  ***** 4ay awd **th*
T»l.i-Wi_« *t ,i,!4... aft i .n.i.ia, aitwi.
11*11.
i.m mm* st wii i, Nrw \it«im\.ttii
Hru|ii'i-iy In nil iiiuiw of tho Ollyi nU« CHOICE
FARIONO LANDS.
719 COLUMBIA STREET
OOIaXJMBIA STREET FOUNDRY
REID *** CURRIE
MtnulatturiwK anil Hfiui'-nR Mscb,nar|r a Spatially
II
I
sir,;
tlaa twia ** b«tu« ibu. aw
***, (walla |w**)Mlbiw a*
dllWWP* w.ll    l.i  *>
**m wtll, it UiU aatanal *ct«it.*-,
h| **** ** p4gr a miw at fetal *ichl,
awd dr*t lM|wwa*l-wi ai* iu *mm* U.i
iu. Nf wttw wh>. .wa i|o**l t* Uat a
Mil al t tat Us om •••#■■1 I- ***** 'IH
.ail lil lMl.t'_".l tb*l *• ***** fbth*
U lititl *|t t*t «wli  If
*tf*n
rit*********
**  T*mm
K\ ..*
*m rm n,*m* *ji  ,m  *m*\  , f
Hanson
Kt'itl it Currie ik agcnti for J**lin I i..it, Engine Company;
A I; Willi.,,,,'., denier in all Itindiol Machinery; London Tool
Company, Manutaettirer*o( Iron-Wotidoo Toow J..l„, ('.unii
IhII. M.iiii,r.itiiinrt.f liul.  <  <   .   Kit
.,-,»,,,, i rr. . I..
llf. ttti a nit mr it
Royal City Market
J. REICH!
Meats
ii
.,  ' '' Ha Tht*m|iaun  I Itiinii. |i"rbl|i«,
1 ■•' 'ui-mUr tlW hut ratoh t******* I
'  ii xil'),-. I   I ni.l  tbal Hf
1 '  1.1*1 It. '- |.,|l,1.1u*l with
mtn*  itui nlntluw  liitilint*  Th^
REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
rili;i: i *l\ ItT.t.l* l.V.K fHONT SI . Nf*i V.inaw'i Mi*I.'
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Imp n.-n .uul Wlml' nl* I '■ -..!• r- In
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Btc
100-102-104 Powell St.
IV O. 1Iii.\ JQ7 \';iiii-uii\'iT. II ('.
XfORTUTSTE FOR S50TS.
Mil 1VM'U. I'hAilvi 01 THi: NATIONAL CLUB
CONSULTATION N Till.
The Matter
■I .i I'm-
nt l-'ii
ii. titaafi tlun .i.-ii ihe
.|ii.iln» nf the mil.riil nl
whit-It .i mil nf ■ Itttlta. j,
lil.nl*-. lilt- ni.ui iiti|atn.inl
i itfliii|.-r.tiinii. The fm.-ii
tltilh Im.11)- mtftintti'il in
the -li.i|«- of llle hi k. f ii
ttttr*-.' tli in iltittlily.
M. A. HcRAE
ltii.ir.ini.-e, .1 I'lffecl
I-it. 11 a.111! 1| tilll |MI| l»-
Ut'ther l,y .1 n.iil|. |. til
i.itli.r ii ..Htt,-i-la-jjaint thrin
ii,iil",llit,U Imiial,I.iii  Hi.
Immortal Shikeipean
Mt,   "Thr ./'/iiiuiiI
1,11 Proclaim* ihr
Mm,."  lh.  Bant b
ti||hl.   lliintiai.   n.Iir
iuK font, HiAilvKa"
iPeleirapli Hotel
rwnn wnii«
"•a
S**
* ■-••
:T5
KrtlY IliaUII rtniWUft..!.
M. I. FOLEY
Lumber Broker
l.*!-l.iiV*i:SI .*-.,.IT
Real EiUto ami AceUoal
la.araaee.
HALF HOLIDAY MOVEMENT.
\ Mju«iiit_mxii«iu.n in.i.ti
•*  la  11- W********
****************   .1 '  -  .■!,,    *****
■  • »i nt ti-in |.rl'
(•'W I-  I*  ,-.*,1   *lm  .*.*****  ***
a.,1 ,*am**i-***'■* iiw l*ai1lp4Ualla«Nl
Navigation Go.
TIME TABLE No. 14
. iK-i.il tmi**
********* ********** i**ai, tt*m Mm*
t******** ,* i,.*.**• ti* i. ti*m ***■
	
1**** ttmnm*
• hmmt ****
Ut. • —t **.-i.»-.-
mymi****** * ■.  l** *■*■..***
******* h* At • -******
wiiwi rn i*««\a t **m •*••< m
Tmt |*1*Wfl>« * *T*" W,^,a.*«4||  ***  **.
■
It* ******* l*t*t4 V****** tmt***
I.m.m  *•*  m, *,,.**...
t* Turn***, ** ***** n it *****,
*
1 »* rt**. |* * . i*i«t *Ht*-4*i ai;    ,t
| aMM  I.-I-.
*****  V-
m*n*  il
■
■
WOOD
MERCHANT AND 6ENERAL
'   TEAMSTER
^^SSt^^M
»*afa»i*n wr>****|rt t*-tt*»-fy *•***
DRY AUKR AND FIR WOOD
I'll, |,i..|,ain miMn sold in lots nmgin^ from
• '. to I.,1.* acres and itaclost proxtni.
ity in \ .iiiiii'iin i aflbrdi iln-
Greatest Chance for Speculation.
y,,„*,„.} ■■* will *<* I'UH.il IfttoUITll
mn thHi an*- |a*»iibwt rartai it.- walh
taiw «t Mimwtalii*  Nutbina r*inali 't M
FINE RESIDENTAL PROPERTY.
liunauiiiAiiun mm uk- m m
Melbourne Cup of 1891 F«" T"
I *** m* lai    ■ * •■« i i  '  ■ _•..-
• ..... *******   ,*.**•**** ttm **  llllii
' .. Ra*
'Vpii'lCC
* ft-m* * -TCJl
'-•ll»* INVJVI
,-.., i  -  .-'-.-■• '  t •-. "••" '• ■' t
*■*■   tm* ******** .
II Vl
******
rr, •■ * u**t*mt**m ,  _    ti    *   l_ i
",'tir,":iv,r.'i"_i.::r Gil Repn Pltiptly Atffidfd ll
'.nil, 'i  -  ■ i ******** *****••: T rt
 ii.
...
i m,ii..,,h.i api  i  "
n.t ,,..! w,n.«„w. i aw
• IH..V
i
ttl 1  I.
CORDOVA
■irwat
Iiiiiii nf I'ii*, traa,,,.*a| I,. *,•.*•*■** ill* inrinm  t ****** jm,i*r***,*  i  **m
ilOHgrurRaaa iw-aii. with i» imi. ***** i.* w.»i*i ****** *******
■ ■*   i *■*■ i "*.i|
... T.iKtri iii KUtVM *******
mmQwm
*,***H Hi pa|*waiiy  i,i-li,-a^ *m**0
Vancouver SU39N1AV9S
CHA8.E.T1SDALL
OUNMAKBM
rttmaatl pwwrtl i« I'ltibulirlt lalnatiV by IU rapiiaiu, Uiur.
whi'bhaiihi uf'ii Waiwf hraWtt lUibihitr. and hi*ir,|fi,.^ mrr*pmi*mt*i
m ttmt *** riiwwiwfl ittiwiab IU I*)* it*, watiliia it wkmi iaatraMa tw- sm »1 iu
w|**> iiwr* Iht* lliu ami f*-1 a bbirk, •ulalliwl*' 11 Intu Kil* imt miVc mmwy.
Ti;itM*i  Hr.*'^,iail'r • *•*. rjar*«art_»t In **it** (11 wiowlh*, ihr* ltwlit,.*- a
, •. i'*i ii r, parttNti tolmak  On lalMTad injnifni* imrrhaaari t*y NrMw
A. M. BEATTIE, Awottonwar.
**t,Wr. _ui1 ml'lat*. Itil.,, I"
|\M|. HI HIjmII- _>   \.- >•■*■■■   '_■-   •   ■'•-'  M-l'-l  l"*i'il'1
QUEENSTOWN, B.C.
ranwHU'i IVmilBf lllf rwHwtllwl ***** \\ IWflvwBli
Waiwilt lln^l  M*,l*** **  IU  *****f Q *ii«w1wih«i* Iw
**-*r*».l M„i Inl-biM '
. rlltwali*  il.Hal.it.
riMB TABLE
Slr.ROBT.DUNSMUIH
m aootaa. Maura.
CAHHVINl* UKR M.UIMl • U i|i
i»nr«
lotVl
111 iit*l<*\'l*l'l
aitrtff..M»i*it"***lr*l"t* *," i ** *e**mm *********** VemAt)* tpm
■ *.*,y,,-m i iMa hafnilwwl i NuuHm * Vammttm* t******* am
Tm narttrwlar* a*^ f«^* -1 [ Vawtnam ** »><m*4i 1**i,t* „ *****
^LiOIBIIII^-ffll^
OLD POSTWE STIIP1
Iuili. i-ivi; miiii iCWTt mn
l<~|taa ***** h* ***** P ****** ******
rt nutnw iWaiptMaw rowrawwM l*»i*a
mm*  UIV**  lymUi******   ****  ***
Tmm
P. lyff.^AT-A.TSON' * °°
REAL SBTATE BROKSM
tIAMI.UY MUrK |
llll.i Mill A nitKRT  iei
\\.ia-,-„...  (a-t,. ,,„, H'My,!,,,.
Va*w*wn«f In Matw-Mnn W*itwr.>lii> t *., m,
: Ximn— Ut ******** ******* ; am
i Xmtrm** Im Vie****** ****** u m**,
',  V«  WuMMHttt lot  N*W*W*»n  lt>1l.* - t a-
Kaniaoini HVav-wl't f.«T«n'ii.; * •*■
KH atltr*  tt Va* mm* lU ****** ** Itm*
t  P.***  fa**,** A l«_yi  HUrt, A*****
>*Vft*»aaw-_L"I IW* ******
,U* im ****, *** I******
* am ■*,** a tmi **■** *g mm*m ***— ■
** 1 altl 1*1* all tl*i**4*it ******. tt*
IM H**tf***,plU*miUa**,* ***** *****
***** ******4 u******* it*a*it*:\  IU«,
• IIM mtt*im*U*> **l****,- t*t
*m ******   t*|^i
ww* ii n.-.rrn
-3*Ki**rMi**i.
t*t******
II
m*.    * f*mm ***** ■ ****** I'tiYi  lilSlKlI'Llt: NKlt*  WI'LHTMlNHTKIi,  llltl'i'liil
I  ('Oltl'Mlll.'V I'lllHaU*  MOIINIWl .irNK so
SPECIAL ANNOUNCEMENT
Hire lumains
Hiis week iii
Black Silks
Oood
M.ik.-ii
Exi't'Uotit
Viiluta
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
llllll-llll  Colouibiu Slreel,
Faille Fr aucniso
Peau do Soio
.OroB Grain
Mervillenx
Ottoman
Surah aud
Brocade
L. J. Cole & Co.
Real E&tate Brokers
tll Hll,
WlilllSUN  Al  Ni-w  IVi In*
in,,. Ail.  AU-i  M,  Amlur*	
l> li  A.itl*i-in.  .ii.'..1"i..,i-
i ,.,1 ttlll Lil.*  i.i.i*.«  Iinni tin it
.,,,„', ,,| \* -.■Jl.i,it1l'..iii,'l,i-  -U.
I   I. I, S.ilul.lit    "
will -•*  man) largu iliouihig tmrtloi
il  Om "i 1*4 Ihiiilaitli] local
ilurUnn liavlna Hno iiuin twati fm
'   -I Hi -L  t I  ill   WII Will'I   Imal  I
Im
,.|  ,m  -In...
ul laiiit  \
,1   ,,M."I   I
111,' Itil.. l.ll tltll Ult- |ll.t.l' I   Ill'   ■•■
, , .,,,!    laiti.ll,   .1l.it    lllll   I
■Until.., i.i lb,' Haaoiili ivii.ii, iv ut ha|i|* i-
i'   .'■■ ■ . i 	
NKWS OF THE CITY
LOCAL UHKVlTIEtf
Hi
i l.i
.-a.
utr
■ -|„,
■I.-Liiii.ii Kwlitii, "I Vim-
■iUluil.  11111111111! Ml  II. MY
ii- rlialu wl WaihliiRloit n
Tlmraiint aii.-*--..i in iho
lillHlaai wa,  Mi, KwlU|
ii. Mi inih*,ni.in.
I'm mil  -\ .i-.n n-in .iml ii|.ii.i
■•I. I mm "'" l  id Jul til ni Mathrn
ii  i.iiiiii,
,\ ...
Mi  M.I.. ..i
uati, and Mi
In
ll.t
mi
llu'll'M  '
'I'lll' "tl'-tll'll   |l"l>oll"  I
i,a*lit (lum Nanalnio
iim, tint' martini il * ■■• ■" - loalihl
,\ii in,mim* an ",,,J
'flu* l'ii'J-1 s "I Am-""'  I'
latl I rtwiiilott*
lllllfd ii
At-;-' '  '  toWi-M wj
.laiMii Iim I'taa '■*■> " "' ■,"1, ll  ; '
Mi.s II Wabb
Hum
Tha talawa rauh -.-1.1.1..1 i
iban aiual, ■>"' I  i ' **mht*
(nr tlii* in iim
l._.n. wairhouw on thw wl
,. .1. i-l ,*
in it,, rati' li mi *
llatdwara and talvtu
anrkatwMai iir*.-w *h\pp*4 to *h«"i
iii.r point* b| tortllnaa,
A ll
i|,,.iil..-iai»i>>l->i'i""ii<df"i V  -
■
H  ,1  '|!"".'|-
mirrtoi loanvth I
ilradlai oa II
Iivl) |.*l«l.id, al.'l II"  *"i^  'I
Mi  I   .
I-.t. '
..  : . ■* -tn
,. ,
ii„.i.i-.t ihal bad ***** »'«'1
Wilt, lw.».» »!  '•
|    .   ....    ■.,;   ...I H   ll   It  I
-■,,,1
ii., -■■ .vtaf
.-  1..  p*  a Rival
■  *
'll.'
'
■
II ll
■  '
I
I
"
I ■   u   IllVi'l  ...in
■■■■i.i  Murray. tl>a well
i.d  ll llirlr, itt,
\ M  '  A
I I ti  ll,.-
-I'.tH.ll.l
Tlm Wha wl liy I
< "nr I na iiu*
i,iiniti,'i,,(ii,,.-, uiii. ...I. || .tn.il,,..tii
■    ,  ,
i . i    mii
ihowt n,.' ' * iiiaulaiii wit
I   i 1.1  II i - , ,- ii.i.nal tuift-
\   *  '  .  I 1 .1 l\, .lt.lt
..iii  Hill Im-
*.t,|,|,ii,Hi wiih rortai ottawlkalloti to ibr
«f n-tjit   i
lha jin,ml
11"|- m iiiiii t . |(nu want
' ..    |   I   II  I.l A l.ll II  Mi M i.-i lli.oitai
" S lln] la Vn*
lr, M.N
■  wa. i.i.i.'
tt.ltlitrtf It,  | I   .ill. MM,
•  r v  »i,4d u.i
Ult) M.'i..
...
■
I
wi, imij
■   ■ -
\
i.-.i. ,
■
■
' a 1 1'.
■
l'
Urtnil*
•ii.  ataaall
*
■
'
■
t im *****
POLXOH coukt.
■oiiiatliluir l.t*.' Olil 'i'liiu-'. Eiiiarlviirait j
Hi Hia llouur Yaatartlar
lliiil wai fair!) brlah 11 llm fit) !
IfflllctifourtviiUTdax i
John Mcltouiall wai broi -l.t u|i an b |
■ Ii.ii.-,  ■■! I,..miii- I't.i-. f hln.nl. -.'nl i
in-:i|..il.|i  ||| It] In,iL.in h0UM 01  IllC  llll
in-!   'I'll, il, f.'i.ttaii.l fl,,|,l,,1 i.ti 111! tl ,
i;ti,l.,., waauffrml h) f.i  pi  M ni- i ■
tin
lll.'l   111   |  llllli'lll,  IVtll  Ill.ililll-'  tlll|t||a,,||
lllllll
Klttdla) Mclnloili a i
kavlui nt*"" bli i" i .i loaded ravol
,' i 'i  Uh  .'Hii wlthoul  i* i ib ■
.  inn- in I,  i
oi i-t-'iprtj  Tl it,ii..' " .
-uiil iln  dolii.iiii **  wu '
thi -'.in .I * ■-■ I* ■' I wo  "
ra* li In -i-i*|> lln- |i4n' foi  ill  WO tltll*.
I a* di'laiiU ol Iiiiiin.'
Iin|'ii.-ii.ini ht    Tha    Ii lull.'!    114*
, i.i. ml *■■'*■ ' "uii'. 4i*-.i
1!,■.,  I.: ,,
mnwohi > li.ui.1 i't* liim mti, nt,i.tw ttiiit
■il'«inu Unu t *.Iittnt.i-i -:t.. |
tirtrki  dini  uiiiii bulhtlni natorlal
themw, without |a ruiuloti Irum 'ii>-
i n> * oil  in* ippltral l Ihodi
li-iulaiit. tb. <***■  wa
*,***»).  uii  lbt-  i ..li,|ll!,,i,  ..(  1)0  tti'it.-
I'll' Kl Uliitf l"it  uii  Hu'  |||
bating all ull Mi*
I   II  I  *' • _. ■ l.altful' I  ||
'-1 |i witb Ui-
,■ .ii. I.. |h
■  ■
Iitv limit., ...t,tui* t.iili*-  |n
ihi t in i    llflaw.il
gttllly, aad * im rt *•<
tmi* *_• Itapeavd
A rtwa Oawaanr.
i   i it. ia wrj
■
■
■
■
■
it ii... ii
■
-
Tfca cur Hit i.u
■
■
■
liisiiraiu't), Invostuumt
>s"Cminiiissiun Agonts
"'1 i M til A ffTRBHT.
HOUSES TO RENT
Apitiiti Im- itu, N.ititin,il
Pit, Aisui-iiiti- Oo, ni
Iii l.itatl. .ami ttir tlie a
anil  A.  I.Hint  ,'l.ilt-.,
V.iuii Door., i't, . i-ti-
l,i-i i t..i.-*. i
It I I III'   l< I-
ill  II-,
W.F.BEGGS
IHl WIU KNOWN
^^^=^^s=P:P:P::P:^^:*:i I
*       i For Gonil IiiviwIiiiinilH ML" to  1        *
J: F. J. COULTHARD & CO. ^
Real
Estate
Brokers
.             *
*             fVi'.i'tt 1 s 0 mill's Iiiiiii iimi' Cl).
*• (lor. Clarkson and McKenzie Sis. .'
•,            *
.    < - * >   .
$j!_ ♦  »  •  ♦  ♦  ,  *  *  *  *  *  *j§
'Hai         .III.         ..Ill*     1,V/
7^,irTs;xo^o5
'"•AUK mu
J. E. PHILLIPS
Clothier aud Hatt
er
.-,'i f.ti it i mi.-i ;
0|iiHiBii.-iiiiin,if ii,,. ijiiii |.,^„.. w. ^
Tnwriuo ™l wss
a  U    LllO  MACHINIST
' I". *'"". ***■*■" <■ I'i'i. v , •■ 1
II"  .Ili'll..-. -I"  UlU     ,   t "Blllt!., |U,„|   ,t  ,
 "I "-I ll  Abii.iiIiiiiiI .I.J_i_^_,^p'.''Y'  ll-Blt-i I. ,|| _,
N  !• -Mill lil -i
111
TH 1!.
ITai
.it - nt i Mi.
Ititli-il.l'-  II I i llllll I.  I'tMISi.-
I
I. N. KENDALL & SON
MILLWRIGHTS
DKAUr.HTSMEN & DESIRNKKS
•l-'l Front St.
■
Pnlont Oilict. Drawings
Prepared.
f*tat.l.aa ,.,
Ni.   AIII.  Citftltiv.-I  Slraal.
Vttn. ..iiv, t. II c
(• I. ... ,111
J. D. BENNETT.
WATCHMAKER  AND  JEWELER
-*.**'. *t*  H..I«llMtl,
Sunnyside Greenhouses
Rojal lit, Iti Wtsiniiiw.
Ul AMlm IN
ILiiuliiii i •' iiiiii Mill
S„|.|.li.-.()il-.Pnil,
in,;. Hi IIinu, Hiaii-
(itllllls,   llllll,   P|p.i
nml Si. mn Fit liin;..
* —I li.
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG""S
Furcbase. Sell and Lease Properly, Collect Rents. Make Lou In
Kii and transact all business retail to Real Kstate.
i i    \   ,.,.,,.-
i ' ■ i**, ****** i***_itli
• •rti,.  I I,.,i...I i -tiiltrl
tn*m " w OFFICES
0. P. ST. JOHN, MANAGER  BUSKIN BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST., viCTORu
A. C. Ull SOS
It .
t *
■ t "
I   .,4   »!• - ...
-
tt'
d
■
■
i
•
11. ,,.,.
■
,'■'
IIII.I.
Util
Ct>.\7ll.\\l
I ikl 'i;r.isT.s
__
■ "I l MHI \ M
Wl siMlNMI li
school'ofVetiods
M
"WOODS  cJj,
B. MARSHALL
DRAYMAN.
Nrw Wi lUiiKluti Coftl.
**** *tuti,4 i* **,m**n
lEICIIITS EICttK
l.lUU0Rii AND CIQARS
■
■   '
Footwear of Extra Quality
I'liii', im.|ii. Mmti.tlilt lh'  l»».-l   I'ul ll»  tWIal
where it <l.« i tl 'ii'
limit in-Iti iltlt ni.l * *>li" Li '!   V..'i  li.ll •!
i ti)'i\ variety, beaut) and mcril   l*ht  |.l> n
tlul -i
Guaranteed Seasonable. Warianted Reasonable
Qampbell & Anderson
.1 -.  ,1  A.a  kt.ll I'l :,', :
HARDWARE
Pal.ll.. Oil,. tl.iH-lir.-jr ood OU.x-i.rr.
W. E. FALES
■
i * Tun
UNDERTAKER
MEN S * ' '
LADIES
BOY«' - - -
MIHSES -  -  -
CHILOKENN'
FOOTWEAR
Wl  iiw l  nit  \ IIW I IMS hi nml'
llll.  itnl  lia.l-  vlntlillt al.Hll.iC.'l I'l  utl.l «h»h ,'
,1 I,... .I...   NEW GOODS
CONSTANTLY  ARRIVING.  -
i       i\ •  • •
.in.i I- I ... ..ii..1 i.-i, .11 |;i„ Kl \{\ in il,. Iib-u*i	
,1,11,!,
.U-ltHMllli
Opputitc City Hull.
■
rt ******** ptM***
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST., BACK OF BARK B. C. BUILDING.
S
CHOICE CENTRAL PROPERTY
Wa h-*r.- thr IkiK*-i<
al.ii'h ..I HlUrrworr.
Cliirli,. alrurrlrjr nail
Dlntititll.il in thr rlty
DAVIDSON BROS.
tr.
es
•*,
i
SB
m
m
*
iv
ON  EAHY TERMK.
iv." tin
The Bent and Cheapest
KING & LANGLEY
-■ llw
mjAtU    1|<li'«    |^i,.
i**mt*4
■ ■  ■
'*    1**4   •
.  llw*!
»
yntbn*
-
■
***** t*
-  |*o**M,_*i
.  ii********* rt *******
■<
*
* feawta. iw i** P*nn
Ibi*** |yi Jl'-'  tw 1W-* imtmiit**7,*
hlptmug *■■ ■ Tt* *#*****•
*IU* rt  M,t*  H|
1l»twa«li It awl tb* tO******- 1 n***i*|
*|1I iw a ****$*■ rt M
ai *i ii* 4n - -
***1l* rt thu *******   I    -  \
U'*mp>*4 rt l ******* rt'**4t* U**'-
** a *****  Ttmtt* ■ - •
*"*•»**** t**hlh* gfm*i. *',i "*****■ II
t* pntni emmintm tm *■■
■
u* *****  ********  ■
******* h **** ti m •  "
'
■
I Ahyrnmi rt* Will I* f**t1 **
'  ■
**a|lwta M a.rl -t'-i-i.*
a **■***■>*,* ** hm* ppegm** i« that tfc*
***t mm **mi ***** «a*w*Vif«il lata-
%*,.  Mn* ******* Ma *  ■
llw ******* U ******** ****** HI***
IIMI—;ll
I m I.*******
H. MORET it, CO.
.....it ******** mmt P***, ** .
..•'■*iw»f»lii IMi
BOOKS, STATIONERY,
I.«r, o„r. Trnni,
Bow Botl Ooott..
B
in....</.. Grill Room
I -
1..'  r It ■>,« .I.«t,l,-lI.r
..IIA utt  lM. MilllT.
auu ii im. itrwiitn
Al IHILD Will I l.tMLK
****** tie*
RAND BROS. SUBURBAN
III**- 1*4 m*** **et P.** *U***4 Irt* t*th* ■■**i-.t ,-t  V
**4i*i*,u*h*t**i*  Tti'' **'■■■ •
iwll»»»lt» aiwlr«vanaa*HI' aw ww«wty««**"a i»i *.■<> *-i aM
Awwwir** rtt**r Mim, iwl ******* *?*«*** Tan *h*
Blwii»Traia»aaMtil|***«HMwi*w|aH*»»t »,'■ j*
Prir^w tlfNI In ItMNIpfrLait. Trrmw. nni»
Ihlnl rnwh. tmlnnri* II. l'i nml IH, mnn Ihw.
m M prr rrnl.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Colimbia St, Wesimmster
NOW OFFBfiBD IX1R 8AI.I:
CHOICEST LOTS ON THE HiWET
■ Ttall li.aw-. aal a,***,, *
aniaHa,«« .leal.. .all tA <|V Itafttllr tn* *
$200 and $225 Per lot
i...  .i
Tn ittmmi** **A fall |«iti'«W*« aaa/y I*
Brenchley & BENNtTT
Oa,». il Via,*.!-,. R '
IrataOa,. ILnli.l
AOENTS
OONUSSIKtttffl

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353934/manifest

Comment

Related Items