BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 27, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353931.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353931.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353931-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353931-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353931-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353931-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353931-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353931-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353931-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353931.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
BUI BUB BBOUBS
KTV WESTMINSTER  ■  ■  ■  B  C.
W. J. WALKER & CO.
THintottl nd, K**ir w««*r«itiiTi«
*V1TH WHICH IS; INCORPORATBD "THE DJJLY TRUTH.
JXIM3BH 588
N'lCW  WESTMINSTER, Illil l't Ml COLUMBIA, SUlf DAT  MOllNlXU. SRPTBMBKR ttt, ism
wn. bah.uf. a oo„ rRomtwoM
II  II  l.l-.VMIL  ,t  in  IIMI  AN
1MMI.NM. Ql  1KTITV "I
TUB I.KAP1M1
DRUGGISTS
LAW 1 KK Nni Patent Modlolnoi
•
DRUGS
R rUMES
H. H.LENNIE __G0.   ■***,**
FOR SALE BY
ST. MACKINTOSH &Gw
Roal Estate and Insurance,
OLONJAL Itl.OCK.  NEW WESTMINSTER. H.C.
,tt .i i,i. a ,i i, i -.* * i
Tobaccos and Cigars,
• -
,i,n ii r .n **•
Hacpherson
& Thomson
a.  *,.»_- l*-'""M  M
H.ROSS.    \i,,iu uii.i, ta ,i*,ins, i   i«i„
l I HM I.  Vi.il  I'.il'll.
MOWAT dt T>
turneH
, i tfonitf
itPOMll min i
Ko-Vui i
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors A
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I ,M, s| Itt I l.lll*.  LAM) -I'm I tlie; IM tu IW !.l..t-ii in
llllll t  ISli I IIHMI-II t i lllllIKh HIT
Real Estate
rini.in-it.1 mill In.m-Hiir Ari*,i1i.
iv, have property in all p.irt.
ol tht City md District.
FARMS Improved am! Un
Lou in SOUTH WESTMINSTER .uul tome choice
loll from 1 1-2 tO** lo 2 1-2
teres in Fint Atldltiou In
South Wcatuiiuatcr.
tti-vi Ul i nn  -
It Mill..iim. ..,..-
I ,M I.  . •    lll.ill.-i-l
Ulan l.ll I ,
■
ICCIDUT llll ur.
aiHim
a i
S BARGAINS
.in ih* ordei ni iiti
ibt. it.  iia rin
lot! ill  ill!  ll' llllll "I
M,.„l\ -.a|l!.l|a ll |hl
t.  I.alll.ll-ll-   |
L.t.*. .ult. .uul alio
BOOd l*i'llalltt.,
s,,|*|H nam i.'i iht
-.tm,- figun ' ill
.mal examine out Ii.i
I luu., , i | l .iluniliii
•Ml. • I    \* It   \\ *  t
itiiii.lir. II C.
GENCIES;
*»   Mint hem i I-m In
.lll.lllaa  I .'  nl   M.lll
cluster; Plicnix Im
I |i   -ia.lt II  (lllll.
I  lll.il .   III.   1  *'   "I
t .m.i.l. (fin i Equit
.tlili* Life A.'".I.*".■
Socict-j ol iln I  s
V  i.l. nl  In-.  I •• 1*1
Y'lili \niiii..1, Thill .iii.ii Accident iml
I'l hi Glass \- h.l
.■I M.iiuin .tii Bug '
OUB 04BL8 LKTTr.tt.
KnRorr.AN Km hkckiyw ora
THE K1RW UST NIGHT,
Th* Ryei ,%i th* World now Tmnnd
on China Slren-jr* Revelations
&M9Mtt-| *h»* revuliar ItAnd
Thn (ten -mimi'iil on ite Mi tti.
Roaeom why Chine Should he
Ope. . .i up Th* Splendid Mm Vnrel
*,*)*■■.* ol Ireland
ataman R
min   .'.    ll;.
Itim  received  fnim  1". H
.in  ■    ln.1,-,1 t.,  il,#  for-MR*.  nftt.f
mi rtl mnner ti*
t'trrrA *•* the irfltt  |- •
ute f>"ii lit* |.u» ,il Uf* nn.t piMperiv it
With*.  \Viti.i.'h, Tin Yen*.  "*y
liul  ***>**   i-lio-ei   -when*   Ihr  rtoll
.vfttrred  A ff * nf tkt )tt4tf*n\ \A*
jrtoUhave been r*r* .tied,  ;t  I
intt 4*r mandarin* hive lieen *
i  \ renin la hiffat failed to lake
i4e%Mti nm..n* la I
They ***** been i*|*nted t.n!.
'nt.ni  Tltf
, mml. mi*uiiliitt Iti I I
tu  1.1   il..
l.tHltl*   Hit.   li.IM    l-iwi*l.,   11.,1
■
• .Mill   111
i t.ii.ii  ii .i  -SMI i  i.  .i*.i *itit ihf
neitlitn I,..) -a.uilifin i^m.ii*-
i hln»-»* leel i-> | . v
mlWt i life »n«l
• l  i. i-ii ■  irn ll
tenth   Mir-attM-M    Alihi»»i.i  ***•
t*,mr***
* •< imp***
.   .  '..hmrtll  hit
IbQHI  to  en|*e  rffe.tn«;ii  alth  lit
ltle«|li ii f|. .'
, |
****** ■ ■ ■ liar*
lhe  r limit, si tmi  Mi!
L«.i ■ . ■ \ i■ ..   vt  Irani Ni
tltll..  Hi  i  h- **   Ii.t I
• llbuM   ll -   dt«  I-li
mem hi I ii| nf ttt miitv  thmi
.1.
*
it tl.       ,i     ■  i \i*1liitif
I                 .  '' If l ibM
• I          IH 111 *•*!** thf
• t
^^^^^^BM)*1'! **1  *******  M» Ifi|tf4
'•  ,-'  I-   fi  |...'f
|  Ik to
ri Ntm vm oRimtn owoiam
•. * ii,, i.
GOVERHOB  AtfHUS
being mordered, beaten l
wliti llf  iilmMhly m*pO-ted nl   fi.
-  ki.t-ll.lt Ilif  oliilAk*
t * * by nil ih*  I*"**' I -  '-  i*l»
I>ri>miii h. ' ■ ■ ii ■  .niti.-i. iml (lit-
" • ..I ill th« prtwi-i-  lit lhl \ nn|i
T* tCtaai  II il. mn.''*
, ,1.  * ,   ..  . ■
III! ty* ••■
iml  ii-
I,,....
ll.i wmi,i i  i, iint fiv,m
the  t^^^^^^^^^^^^^^—
;'X.7m.Z QWbws Rm.KR_ru^iK« a»
AOfiRKfiftTVK ftAMK.
TrvinR i.tCitch thl Minnten Tripp-
ii*K PinyinitThmifi With nHiirh
Hend Kxpert Buff Orariilnft At
Brnnrton No Clrw trt the Thifvei
Sho.-ltin(t Atviitent t.i « Yonnjf
Women \n CfllRaty Dominion
Honif frorofrition F-npeitM -on
**VrA*\*rAtiy.
SHOT  THF.  OFTTOim.
Nfftii tit***,'  Ptrm M einit WttuniA 1
**h*,*ifl 4***tttr**t
iii'Mi i'V.'ti'mi'iit iiffvnUiMl (n thii
fity vt".tiTil»y wtimi tin1 nftWI WH rlr*
."iM.tl Hmt i>.-|iii«v Sin-nflT. ,1. Arm-
iii'oiii of W-Mtmtl *iii hi»rtlM*en iltot inii
witiimifii wbllfl iryhti t-i iitvi' it wrll of
ftjeetmenl oft Himiiel (treer it Knptllih
Aay.Vtnconver •>( ihi'iinrtli-tiliriof thf
ii'.'iiilil.i li,*i" ■ - - ..i.-i nml thf riniillin
IVIfli' Htllwiy. thf imhlii' in fairly
fiwltlir. hm  thn fnlioetiiii in-ednfil
i*i*'t.'i : ili- ■ iw tik.-ti fiHim the Vm-
1'ii'ivi t \\nv\,\ of Imt fvenlnt premnti
thf wiinlf Mffdlr In a nntihMI.  ITie dli-
r r hiimmii)  The reit of   MaxtwtAi, B«btMBb*r «.—A ipaeM PQ** J™1* *w * ■ff^*1 vfc*a»jft
hiiminlty h*\f rafnift- * . . r .if«_» t^. ih«« __Aiiti.-#ii i*,m1 fronttt.» *.n Kn«tl-«fi «*y n-f»r tli*
■  *A  ihf **■*■** ,.,,.,*•    t ■  ti  im iit'i"i"ii"i within lhe Iimi grant  ilomied hy Khr
,.m   ||   i). \  -. .    • ■ | -i i, I* i mi.-'im Its- iT-iMn.iil iltH.-nimfiii W th« OaaMlM
,,,,,„ PiH«eRillwai  *»*  hrlnwlnt  the ter-
'tw-if but for minktiM ind ,•*•*** *nme minn* *A tht* im*  in  t'-'ii  llnrhor ina
.k.«i,",ki  ,"",»", **>*  h<«  *"'***"* "•"""'  '"•," Ki.,11.1, Hi, Imn, l*,i,! M,..ly   lllk.
!.,..-.  I.,  ..te. ,   ,,   ,  r ,   -l. "l-l ,1,-1 lliit  Utt .i'lill lll'll ntt,. •  l|l|lllR lit !■-!   Ml  '.""   fl>'l'Hri**1   thi
'  '-   - i-  ■  ",,'  H" I MM  rii In ..r i lull li,.".,, ,,i <kli anal attkir
..",1-!..-1.* ht  ■■ y;\':]":',ziiT^,t*i!V^.yz.
t*\r tutoh  ef  th*  rf*i   imt   hi ,,    ,_ , ' •" !nnt''"''' **"**" ***** ****• ****** "ii befn
'  ""'"'*■' ' '*' """*"";"  I'-fl-n.   "i   Inn.   Iti   IMl   In
in frttvint ('him in i.  in • i. •  bi h*av** h* be npraontw by ewtaen at im l qQMtlon tha (tavvrnmenl i-inimifi wn a
,  , „,urtn,» i reiftvf before Mr Oner hM my Inter-
iCblna atll have lit tu-r up h*** Iwlitton it«« miv ciiAOMW \Hl *\\t*ty\r*.  Thu ***** ihf iwiri hi-
I,,,vn.!   Mi,    .,,,.-„'.',   M   A  '■ilnMM «1I.I lli.Mhfl.ot!.ll1tir«;> ore
, v.nwiii, lock Sara eariy today, 2**J^iat^*A<S
imt  i'                             ■  „i.   ,„.  .,f,.  prtcVen  ii-teif.1 ihf  f,1!"" t-»''l*]'-then h.'1'iine plilntlffi, Inil
■  wt'ttie ln.m |L ■ ■••  s   ,:.,   r,.-i,  .-,,,.,  I...  *, ,\ **,}***   """"  	
* «iihn,it i Unit trlii ot'( „. ■.  .i, | i, ,.■.! them
itrenith betwew lhe OHeot ind thf ., *,,.n,i u„. ,„ ,  ,
of about iioq  Tin- report ol Ui« ******
•»**** ***** *•  mi    '" \n$ ai-ii.-it loHd,hiiint«Ri* loCM
\ it ** tntt Nbantha  Chtai to tba pant»ta nnihbMrlot bootn  Thumn
■ moil nl thf pi
ttftteiiii il IVhtn iml it Nan hie eipoel depot window*, iloppad Ibo eloeb ll' '"■
i v uii in., ii,* handi potaUni ttVAt nooi ol lbe
In a df-maml fm rftlif.. f.'i Ib Itrafoi  - •*"  wl ■ ■  ntna ******  'atei  iieoph*
rpeirait'.l upnn fonUniera In Cblna  ippaotedoi  \At Km*  Tht t**\f tlw
have.vei rtnee bawt i>»t«hini thf fi»e,
1-lilmlni tint uadei lb. raadlUoai of
Ibali -in..T' ■ ■ •. ii. .|,.-iVi\ini*talt1ov.
 • iiu' land »M thi'ii* Thf ftnirti
have aim upheld ibli eoatenUon. but
Mr. Hrft-t. wnh waaderfal tifTtlnii'liy,
....t.t.1 bMhemwlof tbe pan i the J^'v a-n.*r-l tMheWMfl ,h»t ht.-on.
- -  '-  - tenUon waa twmtl ami tlmt thf Und
until*.  Dotb lldei  half ftpended
lirie ten of money In im*hlni n well
grpetiated upon foielinen In t*blni appeaMon the a.*ene The ohly clue | ••SSffJifljSTiLift ,8ShJS
Thf ume pap«.r i.tdi that the teerel In il,.- pommlm of the police li that | iKi?^lJ!I;L_!Vf illI „JlH. ,*t?*
* *\
* \t tt »ii I* -- in
i\m. N t\  l  *•■ i •• ni..  fl
V |    |  m. BU niim.l  |i.M|1fl x'  x'
Im wbo ***i tti|it>i| it II, tv. Ilm.liin
|ilalntilt*t i- it'.t, -,1 ,|.,i V|i*.-..ittfi
innintie for ihn i anadian Parlflc Tlllt
«n i'..mi!|i)t It wa« hnped
by lhe deffmlant ihlt i n»w
trial wmild bt* cranlwl him
n ... *.. ib.. H|h1 el *vp***i «a« dti-
min.il  Thn necution •>! ihf writ >••
iiiitin i.r i. mow .. „ ik,.i
Um  tn IMil
Aartiowei
, itlei*
■
*tt  irlii-il  I t
Therwtiil|ti*kf «•«
leiT  men are luVei'i*.* i..-i '.,,','b  i«mntl   ***** ihmll'i ifleraarda ,!T!nf.l>,M**tV1*1  2 ^f RT0pwJ> to_.!.
a.'it.'ii iii^„ thf pen,i the power*, and barriedli tailoi Ibelt depart nn from r««intmn m intitee* m ibf vim-otu
*■ | t. t irtui in |il n|ifn llif  lli* -.. m . I .tptttntm,.
M i' *  i |
ire tttn-
rltb lhf»f let-ri't int-lfilet   A
aproaliieal mMml al Kbint-httt thi
1
'   n t* ■ <■  ' ■  ■ itiinlilna
i ','.; ',. "tp. * "*""'"' *•• nt'M i **tit 'i|'mil'
... ...I ■ '' ■ "•' ' ■
**••"•*«***" |M",W,-„„ai mm
I'retl Shoiilti, elm .., ip.^1 ffOM Ihf
•.m. iiiuii. Sprlm Hank, WU ifint'lr ■ Iteen withheld ever llaco, In lhe hope
Inn tti-.i *.*** .*t.-ntni  Hbe
,,..  ,
IMill  Ml. it |l I  ||.i>
e bii It
^^^^^^H^et t*v. Ifftl to
• ini Mi (Ireei troaM ^otetly mrrendfr
PBiMlnaof the wt^mrty -eithen* fm-
ilifr Urenb4e Atifmpti ef i itmllir
nitnte had blM mide itn*iloit»ly b'H
nlihmit iv.-.fii Htnile handftl. Ml It
thf nettle .it i illlf, he ha* it.life
taiiii.tri. off, md In I ntaniift deltedthi
tf-e it.,- i iniitiin l-aelflt* Railway and
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^||i ,,1i,i. tt ti.i ii bei-inif m*ff«ary
t-ttjw lurraoltii nn Ibnndiy iiit. wii« •" *•«- *•,,'' a« hf hid
CONVEYANCERS'-riNtHllllAiAGe'TS
i rttfixt i it nn il ti ta  ** i li» t. uf
MM    Und nTttttOM mi'l 11 I
l-i.,***.. An. tt *  t
WOODS. A OAMBLE. Not- W   n,i,.t.*.-. B.C.
DESTROYED BY FIRE
,..l nut i.f tin rami lit «,- wi nt win .-iwl.ll.l..*.!
In hii.l.irww i» it,.' t.-i- -
Coruer ColamMa aud McKenzie Sts.
If .' r > <|ltf
a full line of llnrtlwnrr. I'nlnl*. OIU, rlr.
H. T. READ & Co
.ft,., „A„ I BRITISH UON
,„:;;:.;;;,„ mainland,
    •AH*.  lllKXRY  l,KK.
it- .    ,    . i'MI   VIM
I |t tl l.l  . li i .11    .. i ■ f . i  * -*
■VM. TIETJEN. Mnnufaturer ""*.■, f'.VrriiV.Tri'"
TO THE TRADE.
H.G.ROSS«feCO.
1'iiluu.l.ii. HI.. N.u- W. .tiulnat.er. B.C.
lUnulFiiial
.i».r|.  **  lb|
inaati NMl lbil *>* b»|
I
■
i ,  .  i.  Idi  imite,whlth
• ItiltUh
'
■
Khaei  i  weti  '  iad I
i ahkb  Matt, ih«
**.*  i|»lwll   *    tl
ttml il Mti
.  7.  i  i raptared thlimomiet m lllii WwaHi'iWNioia.-m-.** waidfemedadrlnWi
Ll"* aafc  Mliilttn. II I   t 'mmt-r nl to*»_ipil  him to do ***, md that it
J  '" mher irretU hive been wide of pene"tlonr*  ','h* *ht>ti9  *" ittotrn<-te»d to
■ .iU -eat
^^^^^^^^^^^^^ IIMIi •
.^^^^^^^H^ markeial  t*
^^^^^^^B  AlHfil. a   In
itit** mifiii liavi* t-n-ii made i
• bin ■ftfi bl
neiimt n	
ttttAWAi  ***<*
I eatwee the majetty ol ih« iiw wIUnmiI
fartl ■ I■■■'* \ ■■ "t*»» moinlni fwp.
mt **itfiift Arantroof, tw tht« rit»,
AOSNT8
SHIPPING AND COMMISSION MERCHWS
imm ii -t ifce i'i«'
• ii. lie im
COM-UMfei A-M'--
HHulatara-wa-1 *p*e**« * • **m**
l#**4**e **4 I*M'I1m**i> Mill*- I
Poticfei «friliw nithoui rtferaoce
lobontf offWel
Citde AtMreii  ' R088
AIM   I -if
F
OR SALE
ARM AT
LDER
II VI
F
A'
Lamp Chimneys
Cheap. Bond for quaint inm.
D.S.CTJRTIS 8z CO
_^__  DRUGGISTS.
AROVE
■!-H,|til1
^^^^^^ Iillli. 1
*  , • MUBMM
lit* ******  Itf  III*!  I l.llltHK  gtlt fit.
-  . ■    1    ■ .
lbe llniiili trnt**** *n■<   i
,,i.i  ib^  iit-n.b  lo-tafatoi
ln«l |*rtlw* i.
*   .HillllUw,   Milett   Iht.  weir
. i.i ittad
■
* Me*.*** 'iii'i 1-*
■   ■
11 • nt.e «h>.  Itr  *»i;tif  »  ,
...
".  1*. «bti bile Utmn Im
• *
li   Ml«bt   I**   >**A*.*>*4   1-
i
i
•*4**m4   In  Mbi
tlt-MKMtrtll** f   ll   f lbe |
.    |l't-L...  ■   ,   *, .   i
iwaatMi ■
ia4an lelailr • ' ■ • . ■ ■  rw*
a   **4* ihrm tn ni
■ Mb   |N  af    1 ■ 1 f
*l^il..1 ,1 ,..
neai-M  bt  tbr  dt*.
Im    Ii   It
ll   ti,.   ItMit.b  . i *
.ttM.1   le   t I.-M   mml*   *****  I   **'
tgrnt*  tm  •  wiitbt
tl eakwftf  •!.•»  ptnCl   llmM
,l*lmt ****** ...    ***,
,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- 'Thf »,.„wiiiiteii by I'mtlnHal l\>Hc^H_
|H-iplf '*                   bitll        i.t til uHeolture In*  i..|.t.*ie.1 (a*\^a\t „( Moodytllli  ind ^hfrtf"!
*    * i do, n.d irade at ooea tpraei lh* a nan ■•  nB  •• ii Victoria fc officer l*iti i  tandiifflrei RhuiM. of
up belweaa Iretiod lad I *****tA ******* ir,*--n HitffM t., \,. ,  ,,,,,  ,,wrHw) ,„
the dui'ii.tt.i tn him  ii.it.*' ibere ihe home In a tanadlin IHmIIc taltrt*ad
a******** ******         from Kea Verb fhiim. leramptaM t.» * im -.* AM
of    t'f iiii.-ilinial .rti.miiiti.t.. - mil ', . .  ,  ..   ..  .i.ti..,  t.t it.- »renf
i     • .■ ii,i. moraloi »mi ti|t-t» up » byiheraltwai  emouj
'         i -   .      ,i,. |hi  third iii-ii. laefewlnn ih« etldeoeel  ,-i«,h~rtw,*«*M..( u,„ ***, uproaebid
'.i  Vt  Iniebull  tm  iii.n tbt. .fnim. 0,. himiniitfri «n **** ******** ..ii the
l*rma<ltloa hi eipwtedoatvednewliy, lnr^   m*ini,i.,t thrti rAiiml be Ml
.   -  *  ■    -h.i Mill., t  it  «t«-'  i  mt.! Hit* rnnnih* end tti.t> ,,.,.,  ,.   ,      ,  ,,,,., ^hhVtN
•  ■   l!      Ito)  •*..i|.n.i. -t-t fct Imr thedeat   llt.t-M.-trd ih» dwell
Wli   •  * Ml          iiMMt______l  ii,. ....-_. hl|| mttmeel  lltft |e.l mid* fm the
umi.. .iiy4 I  .ii  Rout I                    conieeeeo       ******* (,   ,   „,„,,,  ,,„„     mpnX
-    -    ■■    MlRRI ii'illi. Minn   **<f* .  *•*  i ■ ■• ,   . , .   ,,,,  ,,i(V  ,(,M,f 1Hrf ..^fa nn^
**'  *••*•  ■-* **•*•*■  Mdenrehiilnilly fm  d lai b Hrown   t lantllrati   tltaat r^plW.
.  •   ml t. ol i deed that be dM I "«*UMi from Ibere «H t.ii|ti*,he
-iiti
right tut. iftt   *iif.f im Mri-)t*n bn
■Mag m«m. Mtiflaaramw bM> e»^int hMB ,'1' trim* I  hii
\   ******  calllU  blamell  lVl*»*i  ,..i.inM blm unlit it tm in Mlnt.nip.tlli
^^^^■tfe'. hn t«ea MTeHri^
1 II, >,l, t.itn Ihflr   1.
woow heatl will |t»« * boand  I  |
•iim b*' *■  I "    it..!*.*  ii* ii
■ itrt)  •-   llfei   ii ' ■ •••*
IHIaolfl   Hiiy  hai  f.*»  *e»t*  I***
I"   iihl    I    mtll'lflrl ||f    Wlf
* i n ******* |ii Htnwn
*•• i ...,,.... * i-„t HeadHMH
t»-*tfrday and i»'d M* «'nfy
It wa« hi untile um ihnthiff mi Mm
-    .   .  .1-   I   m A'*'*   **   *   '**'*k ■''"   *****   **•   **
>™ Mteeat, I  tern,tbit ll  *■■'  ■'-••'
h.i «—i mi yen  Mw littfc( , ,(). ,„,, ,„„, , ft,,rg(tm ,„
I fitltatta.  III.,  ah*te ibn  mml"  ill
i •*- l*ieei,
'in. iad **t*
■ t*y Iml In belief |ln
. ■ v
- in 1-- ■*,.f iba
i;'. Midi.
f Ibo tl I ped him i*. ...I
j .
im ooatd '•■>'*i h'm
iiiwii, ii Ibey
I  i fill    I'fi.trtM.t
t**at  |».|r-«"...ttl  PMI*
•I* ti. a*i  lyowatba
l>;. tn'>re'i't lb* IfcfWM  UM
tnm ibeibiril   it.it Um mu  Ri
•tOty  nt UM  -UMtl  h  •  itl»n|n,inr.
Mttiwn. *i ■ -in ttutp-M ***** mi" a
b •  ir la iieep  tl* itemMai Btar •
mm   |a    ih»    tliV. A    Iihl
enmed    fltean  hM  hi*  MUtlul
p. idretliMitw with i lonpitea pin. md
1_^?_.T I IM  *ibe»iif ih-iwitdi ii.-.ibM *temp
eimed i.tit 'int- IhMf  md  »*iil In
MacLaren
?•   ROSS
LUMBER
•••  Go.ltd.
■ILLSIBE, Hi WestElutir.B.C.
I- I, /let.  w
We .in- prepued to fill .ill l.«il ind
f.ir. i^-tt .*rrl* i. I.er Kr,„i;l,
-.fit |  | If    ' <1
LUMBER
Shlnglm. Lit ha and Piektiti
|_TAq .r ii- work gmnuiteed
Shipping f.icililii", 1,1 RivW ('
or Knil iin«ir|..iw.l.
1* UK. .I.I.UIlli laillS   H.il.1.  UlllIIAKU
ItlUll.l! Ul.lli.ll  llllll illllill iu
int.lll-.UIlM.  AM.  Ill
'
PRICE. :   : M.200
^} 1 ^_/y ••••••
laa. IbHttlMMlt ">1
• *~r.tk.i i.w ..,-"
.   a
TO LOAN.
A. R. MACKENZIE & CO.
•VI Cal«»k_ luwt. In VaMlMHaf.
al  till.,irw wkia,  ...  t-t  .
.•Ht !• 1 f*"1'" •!*  •'  '••  l.l*.
,hl. I. Itr.   itaW   f«.Ml| I,-I
■ati Mi—- aauMltt. aaa,
***** *1 **,*f .  •-
at.af **** IWfl..    ,
I tram Hkn.ai* IM. atf.tn.ai..  -
1  lillafll.  ... ..
I 1.1.11 f
tlil. 1  llltl. i,1  ».,.*.*,  i*tl.tl.f  ,U
,1'fItWa.
waika taat urn K Hat Ikl
lm.*m* *.*,"*■' il- ••••
ttaat Ikt f.-t    i.i
* , Ifcr*
...aatl.li, taiM,i«....
»■•<••
af |WtA.MIII,
l.afa. I-t  fa.'. A,tl.i' *  »  It hi  hit
a 1,11 I.. ..,,. a*"t -  ■•  .M ,hai tha
rlr... ,.. aajwafar.,    llf.rt Wftlttlt IMttM
"■• •'**•  whlth  hi
hlW  tl  I*'*  Iiiiit.  Ihr  Hlttfl  l"ll.
ikl "   t * '  Ik   I'.'f  ..at  .
• -hi itlefal.
■     ...ii..  rjatt kw,,
ll.. aa.r'i Ir, hi. I.|r.„ ...a IK. tH„
ll),   e.,a,„,  .at.  Hyf.*  ,,.  il.a  ...
...lar  nl  IP ta,..,.  ,....a  a.||   Ata*.'
• tteele. l.i .,..a,«r-, ,., ,*t.. ,**.
tap.a    r,    ,,.. ■  tftltt ttl
Iril  ala.iee    j\| telle   , '- l ~l  llf  t*,  ,hl
■Ia. • ,.,,..  M.  ...a,I,In,  W..tl.lt
Ml 111 itH hi W.i iral Util 'iff
Waeiaaliil   Rtl,,  a,*  W|,  ||l**ll  I- *t
.he| hi W.. 1, eehfla —alt.,—, ' 'k* 'If,
Itrrjr. hit litre,,11 •*,.  .,l...r1-,'  '•  *,f
I"  I*"    ll.r I.it nt i,ir„at 'I,-.
11* iliaHf.. «, l„,  ,h-  *'"• 1* . 1 w.,
till ■«""    '  ' '  ' ■  iW, Ik.
rk.l.r a*l ihwlln. wl k InM-hl **l «M-
•nil atwHr,
In ,hl .tl'it '•"- I'a.Hrr .at...ra. 111,.
WfWll.  ,"la,!i|r|.rlt|   hf   .   fnHW.   fra-
,maA,4 It Mti. Ika .fit  In Iki *m*
.a,, f nr..1.l.lr. aHlf!.,  taa, tmt**m. I*
a^a^a^awaaaa^a^a^a^a_,n.w_w....i_____^__^__^_. raj''  *   """"*'■*  lfc-'»a  ..ll  "Iktr*
'"    '  '-, ."'" i «»  ..  ...IVnnwli.lk.il"*1  •fl'f"''"*'  "Ii'ii  hint.  Ilnw,
*""*   "*   "   ''    I- 1.1.1.  I**l  -   «  "-i,..'„*   -*.i«*l1«llMr..'nlh-llnn,.tf  ItM-
a.,ii,  .IL .._..,.. i_ ..^m*  .nr,  fonnrt  ■-•t MIUM a'lh  lh. w..».nl .at
-  -'** - lll,ir, r,M  n„,  ,ht(  hi wn.ll.  rt**
Ikw,. llltil. It Iht. Wrnlrl ,,f-,ra*,wr ran,
,ra ennlf.l ,-'. llir *. I lal^f.r, ait kt.
tana,"  lll.W.H .nrlfn.i  -■ ia*. mlifM
a-  '  *    1 .MlttrWl  Will
rlr.  a  .-  I   *1,a •   'W * 1, *, a.   -.„  Ifff
m,nn,M   ll.* .!»•—, ,,,,*** ,n i lf-.H
nhlk  *.|«l*.' '11"! °n llali  Ihr "***,. fffM-
' Iwwt lallhlnllt  lh.1  niathln. whxrta,
itnnH I*. rlnr. In Uf. Ul-H,. lk« ikU.
...   . .hi hn'.an.  nnlH  Uttrf . '.H  M
fnltf -ItM .at lhl l.t .ifwtfrtl
wh.l   atl.^,,1    .hrnalrl   M   nil.
r.1 ••.'•*« .it    I* Ikll
Mti  fir..,    w.lttl   *m*l  *****
MltW. IM l-aatltt.  I.  lhl atl.HlkW, I
lh» • Hf   Hn Wa«>l W|» hi nml nf  .l.kl
Ih.n Ihi *.* '•■ »k« .n...-ttl hatlM
* - a I .... Ilfn, .rt laa 'hllttPl.
*... Inlhrlwi-I, •'•*, • '-» -f Ikll,
i ■ a.lnt. li**- eirewi thl tin-all ,,r*gatl
■'-.a. ,••, a, ... „pnt,m* tm
t..aJT*-, !»"*. V.l ir*. ttw,,hi lar'lflf.
"■'•'• mil.  h. „nm  in.|  >...,...-
M  l„r,'.ln  an . p...l.,! MmH
<**> *****  I*' 1 "V  llr i.i... .hw ,.,—,.  .ta,.  ,.1 lit,
•"""•' <"** '"""I  ,*.* •*.- tiilm
I >!'-* l*UMM|;u.law
•  ■
fl* .-...r.-ra-.  la.-,
.  .-    !  a .  ,. .,
•* ' M»  „nf
' ■ •
r, r.t Wtlrl    lntl*.l<
a.it.1  lr r,|  ..Ifin  af
Hi.  »Mf  fr.rr t
•  •  -a,e,   fa.   |fjffj   ,f.
f-tratlkll   **f   Ihr
lh.t ilflllm th. ,h,i~  '.I-  '
,h. r.htt.ll'.'. nr.ll. ','in |.nn|eln i.ll.iwt
,hr l.afMatlnt   Th* I I'lLinil Unit,nn,
It  I-
ithf.tr
fftwfjr.,,'** ' I flllkl   ..  I t ..),   ,1'..,   la.t.nll'.twr.r, ,nt| .ll t||l
'll.ill.eel.hiat   tl.lt.att   '..t|.r  |  >   *i -
|| '  '  I    |.frra!„, .r r, r r (ift.w^ ,a*-a if ., ,,f t-.„na,
lie,, .nrtr a  at..* II  - •  a > •  -I
nt II.  It.Itn.  . -  .*  ■ ...' f  'I■-.*'.  i.-.l.ll.  ..„»«r„!  ,n1  ln.1i   '  ■   .
Infllla ,1,,   TkatlNn  rnnif.lnl.M
t..,t|.tlnn ju,    ,. ,  ,.,H  al.,n
IMettflMt tl  lh"  I-.*"-'*-'.  U* Ml
-li„f
i  .,
aa,
Iiw.It
■   '
»t.t.,,«. .. a„
,,—•1. rl.-il.a..  Wa.-> a.
(.at...  I-.• (••pl.Xf.n
tltlrliinf aittwrnini w.tni.iwn n|.! »(tlrh w.i l-.,«~t m th. ......   Tka
 ****** •**«*;• '■<•*" ''■■:: ^"?fV4^S
ll.ni.n ant Al«.i**" M-l-tr int . „.,.    |,takraM« ufaaM" nf _>•
CHEAPSIDE
THE UNIVERSAL PROVIDER.
CHEAPSIDE
Sells everything and sells cheap. What
oan yon wish for more I
Running without brakes during show
week.
nti it.
m  !••. T~ |
t  i
.'   prmm.
I!
ftfl 1
mem place: risht price: tt-jrii&Jt
E.H.P0RT&C0.
mal kstatc ■noaeos
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS
--•»•» ^..--re  .r.  itr    hi.'***    «
'■ ar l.l., franllia,  lib,,.' .  *,*
.*•   in   HUwaf  tarn  iha  ,aak
- ,  .pmrn*,.  akiwa  t,fiwa,  .til.
,a„l  ,t  ti iat.ik.il  tn  aiarwi na
.  la*,   tl  ii  .   ftiauilta  kat
il.ata.Uit   WaUkfll   nf    li.,.   ,
it* Ami .mti kitkw.f nf ihia.
kat It latfiM . tnti Mil t-t I.h.a.
I MMf  Mil li  taVffnti  |aO|enl.,.   An
■nti ••.••>  fit .Ka.  |H,ni,  ik*. out
».,. ibnti ,»v inltira.1 fkinriw aaii-
a«.kt !nf frwittawf*. It fnanfl ll tv
i*f .*.* aaaarlr. ,., ,hr Kw.,l*kla**n Hll
Ur. UUkt .at ittkK-i tn uaw* .ml btMir
tal Mial, lh- llama. Ilh.nt
tt mm ,hw e-h.a,fh** * .- -. a.,n, ttat-nva   f-iW^ ifti-
fw,t  aai*.ili,  favmt-r  ird. fiihf '■ *«''"if »Hh kla. - **
It  .. ,„.. r  aaafrHIHr,,  f -.,  t.-.r-  f.,nf. Hi- .1 •*« pn* ' «-m .till*. flfMltl*.
-  -    *,..  ,||    .trlr,.  "a, '. i ,ff,„  In 11. fl  "- : " . I** .1 IhtWItk I
'  It  I   >r   ,  .          .,  ..iff. llanlan mai.ti wlatkn. ki •«• flfif  .tlMint  |,  ,la
ma. 1. ,           '     nalll I ,*****, m'.fri.f in im Mf  ! IMtf.ltllfan Ii h** i*in<l-r*n, aaaa.
i.       Ifri.    ,'  . , .«|lt .r,t| a, an, ..n.f.rinr, Ihr thn-atM hi  w..',irl M  «>fe»H«h  *>tn
'   -.                                  ■   ia  1   H  tr.r In h.tn 1.*..' laal   Aftlf  liV  'knl, hll  tn,  Mn
■  >■ ■     an. '•nilh nl h*.  .   'v   .*.,.-■ *'■■■■  in*  nm  nf  Ikl  -kltatrat. MM
.•  ,..-*-*  wllh Ur  ,1  II  Mlrkmrlri ttinillnl tn Ihi a.f tlfmr «>i.l* Mf
'      I   .   ! ' lla.  If . '.  ftrfrrra- ,nr|  tfatllf 1*f*e-n ihlt   Irlrl  e.   thl  |*n||rw    ttllttr
-J-.-'  In  he-  ht  .-anikn.  Irnfn  h'int. -thlrtrf wi. .hit  n 'hi .tnatark hf Iki
I  ntt  Wn.Kwin.tnr Knwlnt I Ink *llwktfia nf f.nmt. f.m. . filli. 1wnr
Pf  l|ta.t.   I i.ihiw,  I   If,     ■     i  -r rr.   IMhn wr.ihrr'tnn. tnllihln tralln. hit    '*•".* ih.l Ulaat,,.  ll
t»lh». li in ka I l.tlwa, na Uh. ...Knl   ., .,- ,..,,r le-mv* tr.1 Ihr rim t.e hi w.« I aiVlawli wh*n Unit «M lum* In
tltir. tail lln matptaf I* lamtpiriul (wwlpinnt (mm tltf In 4,t rtntll .nltthli ItU.  In Hlimpt «. ait*, ut knM t
innir,"* hniiniwi 11 ttwrnlll nwnirt. wrathir h nhltlnawt. irlat MM nrratat. nut *ki  in **
llailwr frfirr-h.nl*.  ff.h.pttkin Ml nl! »aj*}niirnna, Itui  Mnnftar  nnralat al It
••«•  :.', it-1*                          atwaw*. itm ftfwufi jrt*rla.k.
A, * ..-.'Ifirk fn*tint»f ihn Ml. Hmrfi. .      _,. ......
•.. ., „,,.. mammmm mla nm.**m
thr mm* Smm* *** mm * ,h',K"*"'v*"" *"".ro"" f _* tm *t~i.i Pn.n ***** t, a, n y
HI, In, ntrltr,  ,r.,.M.t  with  .tall  *>«*"" jZZTtt Z'Z.'^  ^ ^W *****-* .ll*mft ****,
mai|.lra,intnf i»«n.ta» tal fnltht. ***"" **" *"*"* "' •*' "*""• "' m.mfirHiM ., ikr r.tr |.a.. <*** wm
All Ihr |«*i|i!» tmm it'  If pit  fteaaialt,.  IV, Ihr.. .net Ihr ntkir fitillraam win letlllnlllr IWitelrrt  tn  Ikl  Rnfll  Ot.
whaekxlhwmi lia I'm* latta. thn t.lr. wmi-1*1 m Ur AMmlfirir rwitarMf Haala. Hut., and ... w> nt *.». la
nt|rlra«""iit 'i■-in. Int kiwai, hatlnl  **i,  t Irln In llanlf lint fprlnti.  On mir prlatrd Hit nf (illra •i.Mm, •MM
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"- tt»i e-nflid In*m Ik. m*^^^^^^^
a|l.ln tf Ika Vtni km*. I.ktaf It Uit-
tirtkm Inland trwatr c-t, la rktn.. tl
i. ml ntt fmwa tka nali, wnrk) kf *na*
m aill't  nt  „,rf  fal  Iwilila-d  It  M
I,tnmi a. awd initial!, nnfttoadl,
aaaaal.l'nr  flaw Ikla. t. ti.ltin. tad
Ikll kt Ikll  II  .till  kwcmtl  lllntrlht,
luffltll m ••111.I. tkial i»l.lad
|*ntt« IM tl'rltlllf tn ftnlra I ll'IMpfin.
in IIIM II ttf dlHtw If'H Ikf ill,
nam.ianm.tli I. tt.tafiat.if mid-
.4* tat* fklaaWM m a,ti-k Ike llm
kiidlfcr". till nl «anna»ia|»al dailal thi nr.l  M.wd.f  Wit tka *****, ^^^.
ll.ttrwrlaia  Tha htannr,  la  whlck,*Jll'  fnwi Ihn U.I rtatwd inrtWHta
iiw"thf tl Hit lli.t'l
llat, fieri. r,| aei, l-rifi illti  Ikilr  min-' fr.' ■'.•-<.. frum whlrh plfMi
w.t.al* tnd miial w-ttiiii*. m* ii and in In.ta all. will hi -«la.  Oa Miliif
aan...  fl...  |«enlitf  an.  |..rrnl*. An.if.lit II I* Inlia**! te ttm* nrnad
..niififind ..!,.., „.... I, t.l,ha .< ttptitral 'im Hum tM rill it Hantaan Atrn-
diia-.tftkwn nf Ikr und." fMa* Mf f, ih.nri ,n thi Will ImHm, ami WM ___ -___ —__--_
af thw l.rartllri. tkr nal, dUtinnra ihrwa nl.itd* Imaa.  llw li tai la In.- itu Mill.' MtUtt*
t»ln» ,k«t theiw* iianf,t,1  wkntit  tklf land m.i Jnai.   tnt aiiwt af tklt tn- Pl.alM Mill, MM*.
hiirhrrn w>jnafnln« .raffkt «rrt to wl will ha .la.f. rMiltid ttUl l*-^^^^^^
hnnk. A I'le.lrrti k..aWW. ******
na trrnnni nf a amattajMa kNMtM k,
^^^^^^  fiffititi
taiMMM.
ItU MM ikowa tl lltl fMfl Mt. Ml
(kt |Mm tk.ra.iif_. llltl-- Ml IM-
Mn._rf.wantwllk.aM %lML-_--
•a-ilhrn, fn. .nil will lawk IWw.-l wilk hf Ika alllnni nf WnM.la.laf,
tdnatara In ih.lt ratnm. m a,a*-w, la all rlatwi nf wk»*ai lla avMT. *****
Un nt.l (fiat ol Utt* kind »kt»k taka. «ad ma tamaw trait f.totUM ItttM
purihirr ,M .Ht mii k» Ui. nMal M IM. fart
—__.-,- m. *••• i
ii__^ __^_M-l^ M liM am
UIMMMlMllMf.fM
MMMM-I  -—-*"
■ •« -jr. ss ll a.-* ss as au an ati so io to to 10
This Card is Worth $6.00 to You |
Culltmil mul brliin It tn UOHHON A 00, WllOll you want to |iiir-
t-liHHi* Hunts, SIiih'h, t'tt.*., tlmt wi> tiuiv piiin-li frum ll tlin itinmitilyi.il
liny.  Wliniiymiri'iiMli niiri'lnisifi itmimiit in IA wo will inula* ymi 11   	
pii-M'iii nt uiif iif iln- following-normoui yolUQioii  •• it>iimvr'_ khvh-  —
rlii)ni'ili'(i *<l' Uttfttl lul'urmtttUiii,"  **l*'rb*trr'*  I'liiibrltiartl Itietltm-	
nrw,"  or  " H'tniiM' .Viitiit-iil lUttiirth"  TUDH vnlilint>h urimpliiiiillillv
prltili'il liul ln'inul iimi pi'iil'iiM-lv Hlii-lnili'il witli llin* WOOOOUU,  i'lill 	
nl lliu HtuN* nntl IIlipoOt ilii-m 	
GORDON & CO. asu^UrSimo |
wumi a ROOTSw SHOES
9S  HO  SO  Sll  Sll  Sll  Sll  so  so  so
Sll  SO  .'all  Sll  .'ill  .Ml  I,IHI  I.Ml  1.011  1
i sii sii  1,(10  l.so  I.sii  1,10
I.(HI  l.llll  l.MI  l.tHI  |,00  1 Ml
HKAI, Kfir-.TK fill! SILK
Ma.liit* .1 f.'.rrrrl'fr'a f.f.f.
t  9  •?  1
so^ssS^*S\mmmmmmmm
tiTiii'l'iniuTf  N.W.N, ituliw'tiy; ti liiirit'itlli.
TtTlni tn uiruiiir,' i
O"
*»-
IVR  IIAVK  ALSO  A  FBW  U>TS|~
**   -.nti fnr isle neiir tin* ft*rry Uinllntt  |    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
iml eiililiiaiitim-'iitltriiw nf llii-hluiuftlii^ *•* Jo Kyi;; liu* u-nlkUnt iint-ntm! U
alatkiii"VrtVuiiiU.  Hut In bofi .,_.
end U-ni'ili tn- tin* iiilviiitiv. Wnthltn-Vtliiiibl'
Fill  S.
ft. nf
iH BALE TIIK  BASTBBLV  -'ihi
—   ft. nf 1...1 •:. IH'.,-I, *  imli frniitairu mi
tlie Iiniiii in* ind 11 i-. i  Itlvin.  Tlm nuly
Hip tata. ttontan ivtttjiul.. wiiuiu tim
city Iiiuii-  \v,«.il-. \ tluinlili*.
UtOB  BAUBi  lot -SQxUSt  WITH
A   ImnroviiiiiiuiU;  iloiililn  front ami  DO
I'ltlilllllilit ttlnl l-'MIlt SU.  W.i.i.li A Itintilili'
LOTS NKAH Till': PARK FOR MOOj
lv-i ti--i.l.M-il  in i-iiv Iii tlm city.
Woodi h tf-Sbtft
PAIIU8  IN ALL  1-AltTS Ol* TIIK
iiiktru-i tm ...-I  i.*rin--  Woodi k
A4l*it*tme*t* witli r (/ii. Af u.li'tiu inrrtul
rfx limit tor Out Dollar
WANTKn-SlTUATION  AS  PAR-
t* lor or ii.rit.i unlit timid n*fi-it-iiivi.
AHraM X.Y7.***** I'l-U't lltuw. litiHilai
Hthtl ll»ki-ry,
\VANTKIt  1IY  Yoi'Nti  MAN OF
**  tw*A iddnea. oall i'duitn.*d, » titua-
Umi In en ullii'i iton i'i Ren ln'iw  Apply
tuit w.Hit.umi.*
.F.NKKALSKUVANT IN A FAMILY
tr.  Aitply A B r. l-itlyvruflUi'.
STILL WASTED, A MAHKUT,
Our QXblbtUoil I- nvt'i", but tilll mill*
m'sts Unit thoro Ib no fo&son why wn
should iiot—bill miuiv rOMOIll why ffo
lllOUld—lOClirO) without di'ltiy, ll Mlililllnr
[ii'rlutlinil |ItOW nl fiirin |iinilni'i',
it, vul lab In ful' pure hit sc ntilmr tvholoillo
ur hy rotnll. This can bo dono by eitab*
HshliiK thi' furmors' mirkot to tflllcll wu
llttYO   HO  OftOU  fi'fi*l*t'l"J. Wti  lli'i'il
nut ropoat thu nuui y Argil*
tiintits iu fiivot' of thu M'lii'iun,
Tin*)' Hi'i1 filllllllitl' In nil, ttml wn should
only gooill lo woikoil tlm nisn by further
it'pi'tilloiiHof tlintn. Tin* iliin* lit mum
thm ii'iim for tho City Counoll to dooldo
it|inii  a lohon.0  uml  no  lotllUT llnfiT
iu*tinii. apparently tt tliougb fi-arfui ot
ruiinliiK QOUDtOl1 to llln PfOjUdlOU nl lliu
low, wtm wrongly think thuy profit mora
by tho protont want of lyitoniMrogirdi
tin* salu of farm produco luoiirrity, I htm
they ffOUld  WON lUCll  UllQgl brought
hltlu'i'  ii'unhulv  In  .itmi,it tm i'  to
at '• m.n i,.-I   Thu   whole   i-Diiimiiuliy
pjoio  I'vuu  who  utih-tly
  ____B  l'10 I,roP*w>l.  *■" «at-vi-iri<-iHy
Kdliibiirvtt.to,: t'lirnnr VJoii"u'ml  Uniiiflm, (lain by llin provision of ptopi'l'  inmki'l
KiMlS^ U,ut hi'iHttei. Withoutiheae, farmer* will
(t  \v.  lKH.iis,  *m.  n., f.  M.,, i'r,,f"r u* AtA to lend Uio hulk of tholr
vV* n.t,,.iinn,- uf Mt-uin univenityiIproducooliowhoro, thouali robdyuwfl
PliynliliiH mul Stiu'i'in  utlli'i'iintl i.vilili'ii,-,* ,   .   ,,,,., .  , i
Nn.tA, si\in BtroeT Nov WMtnluter. K 5 w'" FMrif at nvhlhltliiti Una, to forward
Tfiimiiui,,. nu. tu i tin, bust nf tholr itoek to ***. whoo
Mi)Hv.  ^^     1 mured that it will be Wdllpliyod U tQ
MISS I'KTKIlS, tiKADFATK llKKS-, iitltai'l the milbv uf  llm  publli-.  Our
iu. dwomuanratow. Tuition In <I_jHii#.L... ,.._ _,—,v mtMM ttdw than OM
try through want nf
lltni'ly liH-al nmniiratjnttii'iit,  It inuiiti
*—Sliuiwatlf tlm MtM dnfiult tn ii; lit |mt-
MO.M:MKNTALWi'HKS.COL-!mnill,lllt>.1 lir ,„,„„, 0,1|k)rtllll|,y
of bi'ltiu thn L'i.-.ii farm marknt COUUt of
lhl Frainr river.
^AMVA I..	
mil for ull near tin- ferry umiinii! \\\l. KKNKST HAUi-GRADUATB|lncludll
 '  hlteof Um1 *J    ~   '.	
lu* rullwiiy uiiiii Thrum mul  Kur llnsplul: I.  II
 « "■   I..1UH1-.-1  mi   mt*   ca*-
whi't'ls tm luw, and hv innaus a I ho uf
Ihu trolly whooll tiiiiiiniK iiiuii^ tin'
groovod Kuidn boam ibovi tlm cur*
Frit'iluii would bo groatly ri'duooil nnd
thn rotltllR stock of tho mml rniikl,
llii'ivfuiv, It Is said, hn iiiiidn much
llglllor. If mi, ihu ('tmi of cotistnietloii
would hn Kfi'itilv lussmmit. Onu bloyolo
railroad Is already working ut
Oouoy Islitiul, Now York, but It
only runs for a milu timl three-
quarton, if liowovor tlm Ulna u praoU-
t'ahlc for truitis ruiiiiliig long distance-*",
ii|i aud down sleepgradli'iiU,iiiidurouud
sharp ciirveH and can boOOUlplllh OVOIl
half What Itscuutrlvnrsausert, tlm luveii-
tlmi will bring about u ii'vuliittotiiiiy
change iu rnllway iiiuthiHli.
Soiun continental Journals, according
to our tidugraplile despatch, claim to
foii'M'e tu ihu development of the new
roulO Iwtwaou I'tugtauil and the nasi, via
t'ltiiiilii uinl Yokohama, uu idtalnlon **)'
lhe Imperial (iuverumunt of thn llltelt-
hu,"l of |oaln| control of the Sum ranal.
This. Iiiiweviir, ll au ahaiird liifermin'*
oani.oi muuiretti
CAPITAL, nil imiii uii,
REST,
$12,000,000
0,000X10
A Savings'  Bank
Department
Hah Leon oponod In comioction with
this llf.intli
Interest Allowed at Current Kates.
•if iir-MMl I t**'i' ii'iir.
GEO. D. BRYMNER,
803*1010. Mantiiter
OPPENHEIMER BROS.
BEGBIE BLOCK COMMISSION MERCHANTS
G
MIK DIM' UH  HKST.
F'uRKlBliBlV ItOOMS  'It)  ItBNTi
plrUsnt mnt  iitiivfhlt'iiily  'iiii,.t.-,|
aw Kutril An unit. ^
VALUAllLK PnOFaBBTYTO RBKT.
* Tl,.* u|*i- i stiity u( ItM' I iiii.t lii.
ntiiiiiiii- *.->-tin r t olumwa mul Mnv ilrveU
Ittt inrllrulit- ipply lu llif irii-t.s*. T
t'uniili.tflimn a.ti.1 W  ,\  lii.u,-in «i  h.,1.  ,*
on. i.. i*.i a rn . i.ni... m; t i.itiiuiiu Rireol
I»K" bOHon   * 'i  nn Yile  lloadi la
isiiirff l.iftiniiip v„iii,ri., piiliiv mm
illlrrlly pl.t ll iitii-i mllfi ftulit lili.atii*
tilk ***' * um  |.tL.vV3(ft'i
■jH-rVilinip   M Imt  llllmrll llt'U-N
I0AUM   IHU  -Al.i:  NKAIt  1MI.T
aw*, psttiilly iitipiurrttL ■ tiplial
fy rlt lit I  In lanital.*! .' mum
A*l  dun t'tiittM.rvsltinr.  Tnllluii In »lii|flli|T., ,.,.v  i.,..  alri-adv
indpltin.imidnriftui; fn WVitinliiiliT nveri  ' "*  lia^  **l-r,***'>
siitii. i-ii- Nt. mu nti*. i, > i.u m I .jili.  I'.o. important Indiutt
uhltt'm. Um BW. Vmuniivir   .   .   , ,  ....
B.
MlM t:t.l IMllt *
ii mhi i Hi., New Wi-itiiiimti'r: Alfi-
nnilii lUmtlluii, l'r..iitli'1-.r MHiiufii'luter
mul Importer uf Marble mid lirmittt* Monument-,  llm.1.1.uii v Tlbleli,  tit'.   l..iik'1-.l
litiktiivki in it„> I'fuviiiii*  l.uii'%1 prlivi iml
lint aurkiiiimlilp.
flROCKKitY  AND  DLASSWAUK-
*J  Mi'Ihinibl Iin.i,. iteilurstn tirnci-ilf*.
I't.ill-il..!,-.  I  I,- k. IV,  I'lllll-  l'..|.|l-.'lli.|i. n
mnt lilt—I ntt*.  t'i.llniiili,, Mr.tl
QTAINKD liLASS-IL HLOOMFIKLI)
O  A  BOB, !...ii.iit... int. i. of Sullied ind
I*...ii.i tii -  Ih-.ik-i'- nml t-iiimiiin in'
Itlkhitl tm ippU.-slhni.
 PJISTISil. KTt\ r
n V. FIIKITY.I'AI.NTEU. t.LAXIKK,
* • ii ,i-. i it.* t i't|w f it it f-. r pKqritoi
lllll rri-M'tnT. ill * lit. I. -HI* I  1  .ill. n.t.*) l.l
ind  phmipily  ■ t.-.tiini  ooraor Mb snd
li..*!.',  M    >*.,ll pMlrolllltl' -"'Ill'Ml'il
Cl  H. MAHEK,  WALL I'Al'KH IN
■ •  tin* I in -i I'lM.ni. p*.' 1 i *■ md ral*
• i.t 'iiL'i-, li'it .if aurk In iinni iiidt<r. t. .*•
v * riititi.\ u.i *
11 li KIMilloTToM IlKOS .VKTKltlN-
■ *  ■'* "i Hi,*.-■!  I'L Ikl* illi »l  I I'  -n*i  llllll.
iirmyirtidiiiii utOiiurluVrl. ti.it j IVilkiflfl
Hi ll.  tlt.ll^--. . It..-  tlulllt-alLi-tlil  ltihl.ll.
..I. ■■.! v t inr.,. ..t i.ui.i llrm l.ttt-ry
ft.I'I,- ivtiittit.il HI S**9 W,.tmiiiiiri
Trl. pli.n.f Nu le.slleilli i-t ■*■■-.* uui.)
ll Iti.MiiiUitloi'r iruiiitit..<i Mii.i taili
t*li*r**vi imiii nit*
VKTHItlNAUY-rilTT
V , :   ■    Vft. "Lltl  *- il •,
lii. irrii>i:iiiii.if oi it .*. *t .i.*i in
mill ■..-.,.-. .|. ,*•* tnii. 4i<l inlr*
miry ii ii.t i ri'«til.urrv (Uabb* i. kpiuntf
W  If ]T.-iir lii.ru. U In inmr.. u.lili.iti blfr
bll li-rll..MI„l|,i*.||.t  Hi  V.
NOTB8 A.\t> C0MMMST8.
A great agriculural ublUUOD like
nun nut only tlliuirati'i our local •'*•■••* *
|mlul«. but aim brings uul uur duUtd-
rtn'at'S. Tht'M> latter our »how pTOVOd
to Ihi few, and with |.-il:ap* bill ntm
1'inplliiti.   UDlnpOrtiOt,   Hue  great
ii.-t-ii *** bowatrar iirikiugjy. ■■.* .■■ *t
We havo on all -*ldnt> of ua land well
adopted after clmriiigand Ittprotranuitt
for dairying combined with the i_u)|
farntonltureiif fruit and vegeiabt.-i. V.i
iueh farm* ire iboul in H lea. that
prl.atu fiwlllo* hate had in *..tn.'i an*«
literally tubi»g miii. - '■** input tlu*m
TO RENT.
I'lin  new  mute  U  a  iptoudhl  Im- 'P1IF. STOKFS ANO KutMS i.si\t;i.i:,
puii.il  icouliltloii  and prl.ed a_'cunl-',„ ,,*•*^""VT.'TiSSS? ;t N!\;!^,'"'..'i,,l.!*'lJF.,!,i.t
• i ai.i \ win i: M, KAY,
Hi tlielnilldllill
Ingly.  but   Ureal   llrltahi   ".■.,,  , -	
„,„,„   „,„..   .,„   .__ . a  laid on IhruiiKliuul   Iur iwiril, uiur-. uniily
nnvnr  yield  Imr  largo  sharn  ul m ltfe>.>^.Ki>Mt>N]W,
'ontrol of  tlm Sue* canal, the great
waterway to India, on thopOIMMloO and
coiiM'.|iieut nude of which Knglaiul tu
general, aud moro eipeelilly ilmti'i-iuliii;
utllllntiH of the ureal iianiificturlng div
triotl of Lancaihirn laruel)' deimid for
i livelihood.
The nuplclpally-authorittd reounbu -
log of Yh inrla'i tKipulathui U now eon*
plotOd. It will, anurdlng lO tboGolO*
itUt, pnihahly ml urn the wl.u. imputation uI thni'lly a* about'Xmi, low hum
mom (huu 1,000 Chtimie and ludtan-
wlll have lo lie added. The rot-muit
win, therefore, |lva Vlotorla'i i-opula-
itou a* ireater hy atmul ti,uoo thin that
of ii uuBirotnras.  it naaii him*
fv.-r. quite uutikt'ly Hut n largo iu
anor i an ha\u bton made hy lhe Doalfl
ion uiii. i-i:*. ilthou|b ti.. it onu went h m
hi* hy no inrtni l^n w aeettralo a* it
might In*.  All our .tlte* will probably
have in tm content to havo ibelr nun.   —  ,v» «..ii..u..i.t  i.i
iN-r. nfllelally HUuaUd lemidtng to the RfiJSu, iiblfiV' **' '
governmeni i-t.tiiu* until ilm iiunuf tho  l'»-t ******* **• *' **  'X':'* '   u lKn-
neii Uimiiiiun [tiputiiion relurin, i___^___^___^___^___^___^___npi
M. L. FOLEY
Lumber Broker
ILMl'LOYMUNT AU£HT.
Real EHti.tr .tud Aooi-ont
IiiHtiriini'i*.
tir-|-.'n'lilii I" I-1 l'i i'l" i *li.'lallt'.
N II-lllll. ..I l.ui'-l.t Im
la |.-r lil.ll. Win. •!•   la, HI ^H__
HI ,1,'K- , ...... .a  aapfa  Hi i I'N Haiti
r ii. ii.-i ii Ti'i.ui , ,,
T
OLANOAGENTS
*ll I, IIII ti *
FOR SALE.
The folk mi..* Inula the City pl
Nina Wi .11 tin.i.t  Un ti. i * ii,
'JAM£S CASH, Proprietor
llHtin
llm mu
uul In
t:
TWO CARLOADS OF ilAKDWAUK
for ilm spring irutlti hnve jnsi lift'ii receiv-
fii, opened up ami innrkeci at close prices.
We carry n full line of builders' supplies, making
specialties of Locks, lluildiiiK Paper and Nails.
We alsu have ii most ningnificent sunk of Cutlery
CUNNINGHAM BROS.
uM^BABiiuaaM ,
Ulll 111 Ml rtl 'I-Iiihh Ht vlu ""UIIKl UiruUK
FlIIINT UTIIKKT,
X lte»r£fft«<-1 k[»hV* inr wooki m.,.i
MeiiliiWi'ttiitM; Iteil*, »• ,■,,.,,.  .1,,"'"/flu
■« »«d.w)tli tiioXit kraofl'oi*tim
lliinurN, nntl i'l«iirn. '" "Im.*,
MAltV IHHIAN PlHH'UH*L'epKm.
W.TURNBULL & GO
coNTUAorona ami DuiLDKta
Itim-K MiNiirAt'it'tiKnu.
lli{vi»(i put Um New WoitmlnilM brinii
yard In tlr-it-i'iiiti* order, ao ■__ i,t..,, . . "
I-..i.Kli(.uo,l|.rl.'kt,.i.l nifMuHBSfi
tu ivlllmtiitul Ihu went tier. "lu »liiiii
LnWKHTlalAinUTPuiCB,
MoPhee Bros,,
& BoatbuildBrs
_^_, a-,----^m^***.-*******************^,  BOATS FOR HIRE
100-102-104 POWOII St. I Beyond Royal City PliningMi|,s
P. O, Box 207 Vancouver, B, C I   now wettmin.ter.
Importers and Wholesale Dealers in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
Khtaiii.i-iiii* 1S77
Nun Mii.i. BmoTlO 1890
WE INVITE
L1AI1
J!  1   	
. ll- line,H. rtltart  leaf tn.a-.lr
*t\/l*i**  I'l*  l-'l* ■****■'
****** prndsnl vm.1. i * f IUchlblM-Sl_JJ *<***
n HI.|*i'iiiM • tliill I*; itnl, lhl Tii.*Uy.
(HiMiM* lllts-r TBNTJHpft
**&
- I tbf iwlilli •* * p I .   1 Iw > MiM Tttii[ii't
**i*  lUtmt**  *******   I.   ■   Hint.Hi. t*  |l ,
aiU'i. iuh * *• It
Co. K., ttiriiT wi.>T.MiNsrr.n.
• UA, nm U wxittiil •tui I'Ullli TliMl*.-
iUy'iol(«rhn-i'iiili.Ht * |. ti.. in ibriinmr*'
Mill cltiil tlb ->1l..Iini t;..|«l At..,..,
lit' llint.'itjj.v *».*,
&50NS OK KNULANIi UKNKVOLKNT
■5  fc*lftf.  H't***  *t lol'illil'ls  l^iatV**  ?*'"
tli nwi. itii and ti.it.1 M-tt.u.1 ..I .mr
It..**!!, ll 91  |tn»it«|.) . Mn.  .1 *tu .
I  lllitt.viii l.n  i; .  lit m.ii:
 I'ltri i.M 1 \   *  I'- ml. i-l
abi   lAI'ITAl.t-TS   WANTKIl   A
l. ii, .-ff.**' * i, it-, ni :i i.i.. .'...itUt.
iiiKin-tit  ttnimilHlily  «dp'ti-.i.ti IU-rll lr
liitiil.   Pmniil imptutiti.. tu sTlb build*
WANTED.
Ai.k. iiin-.iiiy iim nu: ini.tiiti
e,t  Slaa.alTlHal.1-*    I'.llll lil.l. .ill
t.. l-lil il|.m i|a|a|iril|.a|i |a. 1,1 i  **!..,,.
1, ll.hallal.al IwlaJ* 1.1,11-  Ul.   .(.plla.Uaa,..
.,  ....  I  i|, l.a TJtla Ilal.a,l
tarl.1. Walaaf 11  1*1  	
I a...*..'  ll  , ., I.  ...
*^^^^^^^^^^^^m^^^^—j.   I'll-'lallOl   Kir.   -ll    ill"   Vl.,.., ll
tttit-r iwMwrilf iiaiiini iiii.t.i"i.'ijirim-.ii.ii.. iii. tumuli iuVi.i..ii«
Uimrii. .ml oltni ilml I, ill liul lm|.»- ] |„,„ «*,.,«,„„,.,,. ..,. It. *
>i i****i.l» .ny ii.rir.w. .at • »la-;w*u„„ |,„ ,«u.|i|f w.uml I mild 	
Inuiiu ilalli .ti|a|,l), IV" laai'.till lar.a I,  Iw-lwn aa ll.r Valaeia..., anal IVr.luilti.l- f THE  PUBLIC
,n.lrlar,„|  |,., ..ur Willi  ll|.lll  till rt.O-1 *****" llil". I" l» 1'UttJ ale  ll.t
.. «a,j •-.""-".-' - - -I K^WWte ■&£
.1 |Vni*!.ViV.  iVialll.  .net  iiri,  allhlli  Ik. j tui Ittl bltlil l Ulaif 1 NffMMMItlt
tttltlbMll  t.i'UI* *>l  Mil  llrtl  r.lal-  aa.  llel-'lttte.l  lltl,  I,   aa*  *it.util(i-
blll.it   ut-am..i,t.!   a   1   «fi«krtkirlliHa.« arualtM..!iiiu t.a,.
talk*. ......    ..... mmjmm. .*.***** Thafwltf **M Wt.  *»t,i*ft.  Ill,  tt.,', .....
alkrr   ,l,,„t.-.l.i,f  i.,.J.*r.  I'*- ,„:r „.„,/„,„ .lkk ,»„kor ,^. Ik.it.IlmlM,
trtPlf .t.ll.lalr .ii|i|ilf  nt rmt, iat ,„, w.^jj ^ M i,MB,  fa. tlw .
ttlll kill iaa lar lalfllf .*e|e|e!rtnrll<r*l
Ikt  mtllrlil. 01  ll.r .I'aalilll,   Tkl
•r.*..ri,„.w.amicMiu«i»iki..f.ifIlU .. Mtl lh, ,KH-t-Ittfc mmi
.nf Itl.r inmetlutr iiafir.-- nt ttf | i,,ijil,l, tu."
Ullll  ili|l|.lf,  l*l|t  .nirl,  I,  I. (.w.ll.lr
ir.aliaall, I., .ailtlfa. It. -. Hl'l.l. | «-w<w»lw a .,...-.. .
Illd inai „.,- tptt-l tp. ,u* H .ark I. T,w !T*:b,*WNl f.-'Jr m*^ "*
BRUNETTE SAWMILL CO.
i Limited]—NEW WESTMINSTER.B.C.
MANUFACTURERS OF Luiiibor, Shingles, Lath, Bill Stuff aud Long Timber ud
to 100 foot.  ALSO Flooring, Coiling, Rustic, Siding, Mouldings, Pickots,
Scroll and Tunioil Work, Sash, Doom, Window and Door Frames.
House Finish of all Kinds.
r>' ._t-_cc-u.xato TXToils; Q-ij.aiar_.teed **
Kiln-dried Lumber and Shingles,  Salmon and Fruit Hums.  We have no specialties.
Shipping facilities by river, ocean or rail uniurpaad
While the hot weather lasts
It.   ll|"  Ilea'  |ae'f.|>lrall"1l IfOtl ttf bfll  aii'l Waalialrf l| .l.t-* llral llll alll).
I.   u.f In!    II an. lr il.i laai,  I. .11,1 ,aa l.a- ,l,.||il| ..a ||, dulll| 0.1
Builders' Hardware, Carpenters' Tools, eto.
\ii.i *. ininv b<'- ind then uui uui
■ -ni. I* ti uu tit uh) k-wp mrm el ottr h
llm fn mt. Udli In .juantliy, tjuallty at
Huat.t.ir.  mi  in found -aitb tu Iral
T. J. T_R._A__P_P 6o CO.,
Hot kin ltd Ibdf. ...,r tttckHtbtMd Ki..l..*ii* •  Otft|
..nlrrt .l.'lia' a. nl.I la. .-(a ...i I .aaar laifalwata'Urate, bttt]   It.  .... ,..r i.
tlir If.tut, tiatli In a|ai.titiif. a,iiallty ami |atii f gttd,  Lflklu I
llalalaa,.'  .!.,  It' leninil .HI, 'a, lli-l
.11111-
NOTICE.
k  iiii.ittiNt.  i*i  nn:  N it
all  lliUl.In 1 a.. I, I) .1,1 I.lr |a1aw. In lb
CIIJ Hill. Siliriif l**m* Oiletif 3
l**fttn'nli it,w»l  Ur  IH  l-t  t\n|M*>Uf
r>.t.lnj l»rpi uh
s
CUSSlflEO BUSINESS DIRECTORY
n* ni *t i * 1*, r t*
NOTIi-KIMIKKKIIY t,|VKN THAT
****** i umliirt*
11ST  IW  tlifc-.i ill*.
■II.IlM    1.   I'l •    I
1
MRH.-IW  KA\M> A  TllnNI'NlS.|«''»
AtY.rai1t.ti>  .1.   *l<-  | r ...I  Mt., I
Amiii.l* **** am*  *ti*l,i..l   Tt*')!*itttPM^I I FV*
-WUlU mlWtt-d    I tmm
It1lbf..ltlrl..l1l-  H.4, l-hlrf
i 1,,,,|., ...
mCCDU  CTIDCI/V Wholesale and Retail Hardware Merchants.
JUULIII   ullnOlVlf 71S COLUMBIA ST.. WESTMIN8TER,	
LUI M.ilirt,i,i antra a ana or two.
ItM  |..| ia.j',1 Jnl.o lulm   Tl-  .Hurl.   w I
ral l.f  ailtl.-l  1)  a  .i,te.telr,ata!l  litmaV,   '   IQ1ITQ11*17
rkn.ik'.tr*ii"ji*^iad~.atii iw t.i..r„ jnilnll I
,  "It . I.flllaUlfl.il, K  ,', Wtl Illall,. a   W U « Ull J |
ten-Mr I  I' •^■aiiJ..! S.a  V.jk  ki*
al..M.JI.. tlilltblt tltf ttln.1  UklU
kltla.Uitar.Harw Inr law. iad taut
i
Watches.
Clacks, etc.
run . nm
Olllllli i*
.fl II CUrtV -A!l<IIITI»-r  tilTICIS
i r. .•«, iint-I „ i su *>ti
Iter  tlte   t.l   I  . e |. |. , L^^^^^^_
■laM  ill l'a  a •   al  li'la... r.| Ual,...
, mmm^^
hm (.air..
a le.Kf.l
OU   l.ltAM.  .MK III 1 l,*l  >*l
• Iw  Imi  **.-t  Atni.,,waf-1'ii.at|,a_ .-ir,—j_j,'V^-,^,-,--,7»L
W..1 Ttii,f.t.i I ..l.a Hi .at I iMlwi. II. l,.M,"T, ,5 ,^.1.7-
jJllAlll*.t'l,l*l.lli|-,Al!lTI|T|!t1X_
O.,*. ii - -   v   i-i twit ..I li.- !t.w
ItMMilaaii.
fTOIVI IL  I  Mlla-iX. All. IIITttT!*
•1  Uat * ',* .trltew-etal.. lull .^wl^al .,
t.,11 .  Il.i.la-ft  a ..I.WUi l't
■.•*'
a teetai.la.  H'   ftf  **„!,  „*,  f,!.,-
NOTICE.
Al.i.AnmXTKnt ktiii:t;.1111.
«l lU... I II.a.l . I a' Wa—I  ll  pU4 t.r
^^^^^^^^^^-  t.t.1 m. t,
 ■.■At* III Ual,
l.tlal Ml.  1.1 U. .Ilatl
Xia tratwiiai... laa V.I IWa,
„t)„r a,.;ia!-lr !aie,l I. int luptmr***!
rintrta. witklti tairlf na.f rwtfk nl uttr	
cm. Tknw twrlalalf "iw Is ,«. Ual ;irt^Vrw'.t.'.«i ih*~ftiii la.t. *****
enraia.iat.it.lalF In, an** .euli da ui tt uaw. naif,  ***** *»■»
lllB1, Nt.it. • ■•**.*in Ifc. Hut. > i •• i.•*■ ■
——■■- s.nlwri.all Vai,
Tla** i;tn|.ilrl.f..|.ii,.|iar|u!|l.i«,t*M..  nae,e|..i4»l  llrl ,  	
B,in,Ilfa,,brt,r„T..,.wl.,fti,,,ln«tk «•"' - '.'"
'T,.:".,,:ir.'." :. library builoing. Columbia st.
l,lla*!t.la lf.i i.ll.. lla.. f,4,,notfcl  alll **,*! l.l.^.l t.. |b> lalradlat lol
h .aiillr, ,wl|*tt thin atail  TH..ai. ..w..»li Ifcr !.,»'•—•  IVwtwu.i'i N  fll  IP IAI*
•untiMitiif tartl, r,U«M,. fcf Ik. "•k^'tf!*" <?****** ***!% "' Ul*. I U LcANr
..n.1. ,.!!..«, ... i.„.j ,., lv.jii»wtb«»aabk*lnaw.«|l»f|Fiw «.,u 1*1 b-aflUL
ati-Men fcilnwd 11 hr ,.i-d Wifc- !„„).,„,,,„,»,alma*, kf l-tml..-, •>•
Hilttll.lntnlwMWnf tfcrnt.,4«.+ taliaw.,  »..„,,    |;.,  11  IV  II», .,|,\.  . u. IIOIIIMM
laiali |Hi..hM .1 lln I.lr fcf iwi.tta l«*l>i* 11 l.i. n ,-.
il.,r,|,„w..,.awnl lkf>r,arMlMNlMla'ar*\ "»  ,toJ*  |W,'!_\t    '  "   "
U fcf al.lll.lel ,n ifcr ***  ™"a*apZJ.'!£3 1*******
II tki. NH| ■ i»*fd • -llMIH.Ua. at tin -I fci.w w «l tnwad i»|nw> Ikll "-aM
•a.nal UnaJ. Ifcr la, I ,pa,k. anl In,  llwfl.l, .tji.t tlwva tnte, t,.« •taill
,j ... I ililliil IV*-"", tvatU.1*
I.. fcaW- l.-t Wa'  1*   1  «'• V" -'it
i tad I .au. loaUee-allf ,*.«aiwrt»* lla, M
^^^^^^^^^^^a_i. IH In.t.l IIUI, tin IV.
IVetan* dtlat* a.-,twd Hwfciwlw*. Mta „,„.,. Mt., ■*'*mm*  ■
.IIH.ll)  tad .lltlatil,. datlat  ,Uwllfci^,t. «.,.„■* Ifci Wu.1 *ll',it>lUtd
. ,i. awi-.ai.ul UwJMWM^lMlriitfi Aawiaj. it ait 1.
Iat,tninilt«,t~,.l Ikw .*-_-»_ ■">-!ryv^,iy,|r|i. ffii riiion jj**
Uirtal lfc»iaiWMat.-i  A M^»'|^MIW»!W_fil«»lltaii n*it«l»d kt.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
Ulll, Ha
Rlchnid* Street Mot* Wostmlnitor
MiinulactiiiibLiiKi Dealera in Kough ami Dressed Lumber, Shingles. Shakes
l-itlis anil Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all kmtls 01 Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, nnwt'ls. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
Caoadian Pacific Railway OoapaiF
l-Ai-ll If MVlnlns
TIME TABLE.
i -   < ini i.*tn ..id
fwatf awMia tfci.i aalUd t» -•«»
knMitfl lut .wttawl.n. fcf twtit Uwu
Ibi Cm la Ifcr laifc  Tfc., >.|*. «i "
altlral. If Walt Will, „ ,.J,r|. lit dt* mi
la  taafc.   aliiffw.  a*   Had.   Ilk.
NllHfl    ..   |.tiilfclw,    Alatkaf
....
II  J  Tl
lluta
"*"""""•*   iK-tT^'.MMIMTto-liail
II  .lll'll  II . aai A« la tataa.       ll rillll
jr., •"--■*  *********	
I *r I
limits • 1.111 111.AKK
all  J.
'   *    -  '
II
I  *  Vl.l
■M.iat am.
NOTICE.
BAKILII
Jl.ll IHIWI,. l-W.a-a •■,'. < --.,*•,i«W'
.....
IllKILIlV  lull  llii;.n
_-_—-JMlt« I1..I-* .1*1 .*.aa,e*r,leaa<
Cf   W.-l!  r#r  .....  a,.,,,1,,    I,,  I ,4lW,
a nmi
ryii't.i.A..iiiiLiLi iiAKKiu John
la*. f.i..*.n  ii.in  «• 1 ;.  *.t~t.«lt
*lf-ae^W.:i-..e. .* I f.-'e.  a  a ...    „l.*t
m
mm, 11-111111 m iiivittthai
• II,  W,.,  ,*•  «.,a,^ll.  I  .
annl* .111 iff.iir* ■
..   f   Ir'.^l.
NoTiti:  Tim-i:  iii:niiiK,ii,i.v
_^*^^a^^^^^^^^^^^^
WAiumio.
COMI-I.AINT. IIAVIMI ill  iitn
U.« lUttaafwIlril .. irfafin (till I WtWM'fcr lwK.ll    |r,».Wi,1..   -■!
al rfatv. in  IHM Hw~l 11 Mf batti I  .      . .„   „   ,|„   -munHaJ
•lllll* a.awp.'"..! I.. rj,.r..wtt  il,  |.,a.w  ,h.    W* •*.».   WW    ..W     (..■.!■.«
.af fcrlntw II wt. watonif dnltlwd
,|«a r.i t.111.aval at. .fciltr.twt fcf .
wtlif .ad nltklnl In IHata aVIam Ik*
linedllf   Mil tiflf at* t *fc"l lllfci
e*.!dlt, wfc*. ,w,a,w*l tfc. lliitttHit-
iw-l. ••  Iw  *fct„i,  Ih* A—......  *
httaa tb* let*   Tla*** w»,i m„ a,
*l»  ta.tMt  IWldiall nl tfc* aatmafi
UW. <M* Inlet tk** latatltn* m Uk
•nl dtt wt • ,««a at 1.1m latafcileela.
tka tatlfcwiifc .'wW . ma,* It lit
ttrwwr nl a drntklt AwtltM ***.***■
aal il tfci.Ui JlaNuu
Hi a, niai aa. ,1* I****** .wwtwl al
\'**-„*.  1.  ttlfcawl  IO  fc* *.,****
»fci'.l la J i,.n. la rwwanitat t Jit
.—   .r.,i.r-»,,ttwwj ,.,  ,aaw...«.i
' "WstJMjKiSJ'j
>ala W*.,a.,a.,.t ..aar,  ,,. [W.
r..«.ri IP.
I
NOTIOE.
'. ..4.14. ..awt.lrW^ ,1 ,W ttt. aal
IIUI
N .1,
r*l .,*
■
. u-r i..„\w.\
Iiw ttw.iw.lw.ai.. Aeiw.i awa tw,
COUNTY COURT.
Wt>.lt»i laa, arte* »■ laaalf,  "
IIMKS-   M'.tt fll.  •■•1IM..N  .  ..,„N  TIIIL...I NTVllHItT 	
..-. >.'"t'.ti  'i-'i'              '"' ,',                            lai-w* itaadtialinw lain Ihlt rntlant,
UB.NT.  « ,11.1.  AMi  .1.1.  iiril Sw .            ii,             !II* fct. b.1* Mallei«l till llrtwiw
■at...... ...  .pt,-,l  ..„.*. • <?„,,,,a|V,    I        "*>l«iail*lWIMIltH»«.
IMa* .*,a«l la .Iril II an a fct* hat
aii tw |t«t* at tefa* tV*w*l. *t
Mkiti ..atllt awll kla.. ***** I*
•wtfc nt Ikl. nlifc..l«t .-..ail* Tkl.
Mltfwwlll lew ItfeHtlHt  la  thb  fatfatt
**.*rtl d.|< <•* Halt ill Mt «,lf*i. rat.
Itala wt tfcli aee.t.l aMaattlMlf ttai
fcwtnd. tw.«tll|w« l*Mn«*. *.»**
at *mma* fc*artliw. ll I. .,f^«i.at la*
win Iiw ,1,11. al IV Uawa-. IMil.
IViaatW*. Ni*t|tl twBi.iatwt«tl1t a|*W,
la*  IIMI lte*«*e*.  • >•*  IM  Mil* M
> fcttiarw lat «*<allt-at tli ftilMtlMfy
• i.Mailla.  lit. IttitktMfi i-JHtal
la.  IW  .lWMti  ti  *aw tl Ik  <fV.H.-1
Until and will ti.wfat •naiatai.idti •■
i4,aiarw
MORTOAOEITSSALE.
PHILLIWACK!
""A-t,',;
Bocmrs ucMitt-j
i**m\i*t**\\
** mti  H
«KUJ*)l*>i«l*l
 not Htii»»|»»'i
• j «| *** if \*m* *t*4
IMi U«| ** p**p* ****** •
I
l-ll III'I \**
\* m-w « *$f*1 ■■■
* ftutf** *** *t if 'ip* mi
**   Wl    HI*  M»MI|.  **  t
m ma*,*,****! m tm
SIS
en
. taielinai nam >■• tl
**• «"fl ffnyy-f ffr*** *
UQD0HS AND CIGARS.
l-s""t! i
II'I'II'  »*.« ■''  -  ***  ****
TO
11; mh i i.i.. i
t -1 .«4f t**t4 *»'  I'*'""   IJ,
****** r**i \ t***1,*t**   * I tlttt, tfttti*
I pm. n uniKit Koncfl iumnj
I u l.
1 ,.
MMM
l M  i • \ * *  -*mw u mie
t»4nu«mtb
||,|0   I.I.MlU it  }**  ■
I  .1  ....   fl.14*   |U   .*•. I 1  .*
Vl.l. t . ■ i
||  || *    I.  fti   4ftK.1l 4,  •III.  \*  I
I .j... ,- •  | tlltl||lt^t...ltt]||.ttiU-««
iiiii. i*"«i■■■ l-HMimi
i Main
lOiil ti- ■! ItlM VanriMit*.
Il)«0  I .(*♦.**• IU** IW Ual
lli«0 Uiiii flaw Timet w
NiM b.tl fMfc VaimMittt
RttUBHin
mil tnm *********** fm*I**m* tmt *
a*   I  * t.i* *
Imt****** „t lapmt *********
AmpttmutCtAm OttAttA*
tfmpmmnttutn
l  • '   ftiti    *■■ ** *^jMSSk***-™a**
BONANZA
GRILL ROOM
Tfc*  ll.uk  III*  r !*  t.l  .
_______ SA VINOS BANK   «—-«„--_—
T. KIDJJJLL  DEPARTMENT—'"**  '
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ********** i n j,*l,t«*i
AaTMtk _^^^^
Canadian Parilr
BLACKSMITH IMf ,,.„„„, ta-
IH.lli a 8j.lt.iMt 1*1 toflltt  tnoll  -...  ,  I ae,  a.a  MtMltj *
Jill On.*- IVitlti.. Dlotli, |i|.|...||. ol <***.,  I.ai I 111 int I'l".
Don". Cha.n.. .it. ■lllll... apoa wll.l. i..l.t..l will iwll-
a   I |'f. a, ' 1 I.lr
AlJM.Vt.itt.lt.- I Ill'.St II AMi i.ILII
Wall ,.-  f r  | a* "    "    '' a -•    "J
tl) „«., -jaaal hh (imal.faw*
t <tt.tai.adi at 14*mit.
if
Cdluliia Slreel, New WeslBiiiler
NEW VANCOUVER
Bvftit.f-fttii tur. milt... n.. .'; ***** "•**•• V.^\mmJi.  \  I   I
w^_  _l_^_M___tt_____l_l ___lte_tflMt _hI t_|ll"l'
-"aT!M:ff WaWltttliPROPHlHORS,  ■*•*-*«*«-"*•
W.E.FALES New Wellington Com
f.-.l,    a,  ,
Ki ...
Kim
a.■
Fur Nr Cut Pit Luis.
tW|.*ttl ,rl*|ttl| |ra,   t,r.|   lltttll*   .Brf
ItMltt 1Ilia..I ..la 1. taa. ahf. fc
.Mf In lirt'ttllM-d nn
at-lalklllna.
a......, ui. ft. ti, i, kkk, tae,
a, 1 .ti*.. , m,
E. A. WYLD.
A','it llintlir.
Ntw Itttlnlintf. Iti team,,. 1*11
'
^^^^^^^^^^^^^^^^^^■,1 NOTICE. ___^____________________Lw.. .1 lira,
\„at, »:■  ..'-..■ Tk* Ifcli.ti. .,. .ttd Iw fc* It.l ••
flTIiiM  lliiltK  AMi IlKI'Allll.Nll la«iOia*.,i. ruilitiiM. laa.. „, wwlla. www* wf IhMI 'tlMfc.1. 1* '
„,.;;.>'.*..'■ ..:,:'  **—***m*mtt*9immmm (u_ BmM.  ,.«____!._. __,.l••*,■,
.Mete-ill
■ .,*   .. .
**mma
,.„ tut a,, ****** **
fft ft  a»1«,1»Ht
(1AITAI.V H  f ISailBtT, I.AX
/ flam,.* let. ,  •*• . ll .
iwtlia.. Ill'.  ' li  '
• ri..*..la.  -ae,.    ,'. I
H 11.1.1 KIRK . IMI. I.Nf.IM I II-
ItoW'll". llil ,'!, rlr, .1 Inn, «...
BMO .l-'l l*»l*a»h.aJa*ear. Hift.at Mr*,
Are *r-.farl..-.»  ,,  .
VV 'tllllt.ltlllLAI". I.AMl alllVKV
.. •  nil. ,.Iiiihl*itair  HiMatr, „|a« t
U?*********!
.  A MKBTIXil ill- TIIK MIARKIIiil.ll- j Ind  •! ifcn  ".tiiirtf  •..
a. '  ■ * fat.f *,,i i* att. i, i _,_,  -._  i„_  lata*M,
HH to Mta,
" '  ' "**"*  "*** •***"** *"** **•"  —*****  **'
',"% 'tm %*m*?iSl lk»Ow#»letefea«»wi|. In* m*a.
*'****,<  i, .N tv^**,   wn-ifclf »«ll H»titHat fc.  atald i
' «■—   ■■■■ •-■■ '•■'   -i   .,..  ■ kith -t Aif ... i*...
ainUIMCTDlTflO'C MIC   »•**" ****"***>*** ****** *
AUMIRolnAIUH o Mit  .fi«ti«,i*i.ii«ii».. t»* iwtn*. n».
IHWMMIt, i'i-lk* Ifiwfl. Ml arl
IN  IML  MJfHlMl  COUnt  Of  i'M.lfti.. ,.,ww< fceauellMMalM.; aiad
eniTISM COLUMBIA ,„.n ,k*.,iaalatlt*t.llUMittkM
■' In. '' iWIWH-WIM
l.t..,,,,. .-•.  ,.<• w^a,t-vi«. ntlfcrtanaa,,,.  Tfclf  tr* i,rn41a.lt
-   „  ■.iP.a^tPm^m, wif,W.l...nlfcr«tn^t«Vw,  Wt  .,»•
ll  itm*  Matter  <*  It*  reteV.I  in.|.
A4Mlanl«t.W • Art." ^^^^
r i taar*
Vwlter
TV  lb,  l>w  Haw** MtW.ll I*  1,
HMalnHil f«*tltM •* attain**.. twwUMi
t.» tl fetorta*. Xtatif • mw fcwww*
Ad-imtatf adifttd In i *mpti-* lawn
* Hif In
AITHUR IUU0CI,
• ^ 4*AWt4J,
Ai  Hnl "i *. n ii **  i. |i7 p.
* ****** imiitu  otefeete *A t*r
tt*U* VtAUm <A 1*1,1*1 •«lt*t|  rr«n-ftt*-
***** nf ll^rtlttttl i.iii. i«|*--tt- ti  «...
^-fi.n.1! Illfci.ta •,.. |,u,.iAM T*i IHIL  OlIlKR  -.1   „,,. .,  .,. M *wtla~„a« awiwl.
|JI  1VKIJ.II.  I.  I"  -  l-KRIllllMl J   Ifc.-   II i'K   Hit*.   !.<"ir* ,fc. ._ „.  „. _•,, j , _»H,
ff.  ill»,.,.; .-w.t.< ... .  .*,. a  ,,. .1  I'lftllfc- , *.*. ii.  ti.4,, ..I tap.  IK.Mwn  lln |tw|Wfl nfa  I*ttl»
a-jnif a,»r,-,.,.. ■■-■ iii **, >mii mmm* , *.tu. .m r***** »
t M.  M'l.ARK.N  I.ii.. HKST A I, -,*,'■•*  ,,..,..  • lh, i . . ., Iwltt «„,.,.i, ,i«,.«4  TV IIMatlam ■»_._• aaa  m  aaaa
timmgs&?x ' .•."."v.,,!'::;i,;L' *:.'.L*'l',l:;,: -^ ***u*.„***!, *,*n.,i*mm** II D 1 V U I II
«  0.11 am* . .-  .,..  *... itnl..-  t,,J,\^*.J*i,  v  , i*,'*f "I «V  ln*l  l.<  IV **m*m  *****  II  II  H  I  HI  H  11 ■
-IP I .- ,  «-,fcr«,  .,,..!. t.at, ,.„.., „**, lV.*att**t  •»■■■■  ■  ■■■ ■■  ■■■
■ .uiui. rf*. ■ i..«.i-* -r.i -  -Pi ..  w__„„ . . _,. ...  ,../.
* . I  ,.,,.,.,.....  „ "   .ifd  HaVfc  **t.   latfhl
t|A_.N"K.. MAKI.I. M.tUit.V.  Iti.l «iSl.tr)  J_________------_^l.............l.a----------------a^^
-tl  MlMlir.,i*«f - ' llir,-- .*rrltli*i.ttl  ;ra* fcaati-M, lM
flw'TiriiV1'"" ""•*;—
THE UNDERTAKER
itlill
--.  *\[l>\
'\h*'4*Q'aP0M
Pmltire ail Hna Finmlim
*******  ae*.  ***** jmrnt,  *****
m* iitfr j
AUCTION
■>1a 'I***..*-*! etnl w«*l
•nt il timl MleMl te*
*   tm ^ » I  V**********  i».if-i<ii*
The Crown Stables ! KtS^S3
****** . HIM    I'll   Hftlft  >,.    J    ******
Mmm Ci.
'SOU PER TON
3. W. riHEIOHTON.
w,n«11I|« nil, la I
. ' .  Ill eala||.tf*   '
a  t.,.. .. ,ar(,la*
ua*  mOSSim*
H. W. TERNAN.
• .«..»<'.,it.Cnnxw.ia. It t
•All-.
TIME TABLE No. 14
Tefcintf **A*K Imm* U **i
*********** mtrt*
******** tm*t**r*r  I Hltr ****** **■
_ iliy lo>*att
l»,^.f.t«. Ilfllfll  (Hit  itm**'*
Aa* il ll*.; wi f>t.*titl>. ttftnl m t»
»l« *l*f«t»*tM * ***
tr*tr I........
I  . iwiiMMiri  Ut"H lA+*AL*m
lili|.li-l».Mir.i«* t*-**JAmm*
-ill 4i. ii niii ml .,<|.._  tWy*tm*
'  v iii-'i*
Viut-wX Httrei'mitiilVfihlfllm   K n«*ijjr.|<»«» WHiniu
l'rlM.ril4il<it«i*«*
!***■ \*r mmmimmr*
h* Vtflnflt «« *m**t H  '*
ttiMle-Ut *******! ■■• 111  1*
1   ■ I im*iw,a\**m **'*,.*,**
***** til*** Ifii"
I***- fTrrn m*trmimm*t
Pm rMlli«*tk *...| -«t t**4t*f* **mt
ItMtu. Ttm**4«t *mT Hil«t«»  •'
ifSmtL ~
•nitint mtn
9***1,1**1***'1 ***** ********  ***'  '
nmpatm **A Ifilrt-Jr*-*!«'•
M at* lU*t*t emt* f_.-«iii  It *•»•"*"'
lttA*itim9l*r.**il* «lll tttl t* *******"
it»W.ti r.tftii it,.) I/-WVTI i MiM* »*
ll«d*
nm, t it Mm it.il
HM-Mf ***** ***** V1H>HUM 4l***t
**A ****** imi* i u* rib *4 *m* *****
mil mn mnt
*it*m*r M*lm*,m ***** **tm  *e***A*m*
tt"t *iU I***** t >*■*** ***1 '  * ,
tit * 1-  i i  **•* ***  **,*   *t  <
,*, 1 1t.ltI., ***  ****'•■*  ■ -VI-
IV 1* I I- :*i'f  •**• p   i*
tUr i•«.*<• |Hnt ******* tur t***i r* *'  "
•nt lhl* llm* Tlw* T«N* il In* II
M..,.lrtll,.n    mtamarmt*  li.r.  I
l«r hl>-<* l„ th.* rll f,
a, •!...,  ,^. ,
|<- I   |r|l
■
,1,1.1* I fl
At, .** i-ura.
A E. CLARK.
■ I  '
WOOD
B. MARSHALL
*t, U r* •■ ml l« it** t*x4 ri, •** *** *****
U*A}y ****,** 4**4 *m IA* tm*4* wt tA*\pm*
• tt* «ftitM tlm  t**  t*A
*
.aatwaaWM .-
'  ''  '■'• .""  I.
■afc IKU*I * ., t*i*m  **m ntttfcwld.   Hh tied wf
—"*--"t~ ■ -'   .aVaw   m . w w ." 1.1 H'ltlM  .Me,,  in  ,fci  *aA*r*4*am4
flK   1   lll.AlKIIAHkl.1KR". ii-w*. >i,IK,M.*■<■*II  lll-w. »
aa.l1tt"t*iv ttrmtlrftw ,li!H.it  '*" 1*11 	
A  «  Bile.
w It...
li  v.,
fl^**l3LJr ***** ****** ** ** 'IH***. *** '*** tat
< in iii.i • *.,..li*., uf, i
■ *lhr..i - -
raaalef a, . ttft ***** tnata, .mm*
'".im. U.a .a **llwt,, .*.*. i»iat ttft mi IV
Raw W«lll_«1fiM Coal.
HV*""'
•AftktmAi'm
01 IHURSOAY. OCT. Ill, 1891.,
It It* .« llt.O >> rn 1 <m. In it.   '
,»*)** ir. i* 1.1 Kwrwuw**-
,,    • ,,..»    ,,    a,
MERCHANT ANO GENERAL
■mmmmm.am.amamm twM*.. ]mm
" " "" • I Ta .-Atu.Kt*ii.   ifiii imti",-,
Str. R0BT. DUN8MUIK ^^
"~-* »«•"
|}T ..RUHR *.|  11  «VKR«..l!ILt
H-j« >*»5t*l laal HBBiL Ift'l «*. *f"""
m a**,*, mmm
llilil IVi  UKR 11AI IVI! - IMllA
it.,..
'i'r W --'iaralaai,tVlWr.r>fl*, V'lrtlfr,ta m
" ll.
1
1 a It ,
>l>
.m*mmmm-*mfti***m
FRANK BOOTH
l.l* l.\M|a I II!
SCAVENGER.
*.■**** l»«#ri.-'»»i ■
tm *R**mm*'' *
... - | .
■ v ...  **n \K.  ■
1 Wt fl  M ****"***■ '
■  V.*m* itim** * ¥**-*  Whiff. AM*it
■ fieif
TAQOUAt IfAHlMUVdi
B0ARDIR6 AID DAY SCHOOI
 I    rOROIRUI.
"WmliEr BM. SAM* I. WUIIf.
*******,, mom* um jggggv.
JUDITH'S  LETTKR
rn
Hrr Pri**4 Kttthtern
lti,il**i uml Jimi
IiiIIiii,!* ,
" Hr, I*
l.fttf
DaAHBiT Katiumcn, Tltll Afternoon
• [un fjpoclftlly loloanti I dbit'i tutiiw
■lay iiulnxH ll was thtit lliii Mtn damp
-neduiyiptrlUMWolliiovorytblugolw,
However, uo nut-tor wlial It wu,Holt
mi gubduoil uml i-iuight ilm prl«
„f my own roooi lo ill down md
And thiia-il thniiKlit: Could
,,„ ..i tbli world nullify ui gti'itiy,
unreiiouibl ortlli?  A fowdiyi igo
,i.0bright, wtiriii woillior inuughi ****
mi n( uluh" imi I'limpliliil'
quilt
violl
lollloq
all I'll'11
frum o
Wo wnry
gut lln
nnnOfUI-Wfl l<»l»IC"»*l foi  ™l"
aJaor unlaw r"r Ui "tlW *'
JJJ 0[ ||| iho oroo, dlMooloDted fn-im
itm uw, tboio I witohod mm tudiy
Lrati I  tlm  noil io.  'limy  wnm
ulH)»||llvoly dlMiittitliid, iwi'Vlilily
" ,ii ivilod, ami tbelr owiinn ilgln'd ami
■urnurid frwiiiontiy "Oh. tlmr! (liU
miiertblfl "tin." Timl immind t.. bo
Ihr hiifdHi,,f  -ll"tr i*1'*! K*1"tl> *«» *t
,,li„,miiii IllWOIII imwIiiTii; imthliig
but heivy drow ol mlu nml unourllni
Ami I vi. nl nn tu think  iboul
,'m„l our iblttrd imru»uii*l)li.|i-iMi.
iv. i,, 1.1 -..ili"' l'i ll" '"It wl'i-l At ItiUi',
m ion! for *!'»' At bin nm, ami if u
wmrt, vbll UlOIll  Why tt U btiiK
i„u-  Wo i*tM»r wi ii fniit ire a whole
( .*,| | uri liiiinmtdgi'i overylhlni
Olnlry" with M, and "whal un
,,,.   .annul  hiivn,"   Alil  Imw
..,,1,.Mi) thai it*** wuInpreueil upon
n,. tmiiil Winn lit"' a"' I mli'd amt
,, pofttedlj id.-  Ititt'lit'-tt  mal
M i.ir.'al'  I tried in Ii.i ll
t .ti. it  bd  Iiln'i  pet  tlm
j, win. U um! I f.iiiitlii't um
FmI the foi lid 1 b'i'gi'il ami i.ihiihu..
I,, !,m_ fm Itnl L"i>i. and to Uperleuce
■ tiii.ililil kind»f natlifailliitinii tliluktiig
l , .. qbIoI ii WOUW i-ii I Ind it
|| n ; .  Ij.|.Iw')iI   H  POUfl   Itnl i.ii'
(i.a.f.iwiii,. duil] irtMiodtreee,bow
i |ltd ina t'tigiii tin > look]
D|, iblrily rtiiwrtu arn n
! ai.ii imtelul.  Uother mtore
Un I.- \*i  ' if wl.i-ii Mt tt.
^   I || bi glad to know I'u- Il.'t,
, ,'  t  ini.* lanaer irivfiliti*.
I ii nowhere wlmn 1 mtn Uh
; ,  j i"imt tu Liverpool ind
.- i...uii. wiiiiiti tw.. boonl It
.i .:.. imt  it  I.  |M*rfiftljr
. it t.*tft tiding-   lli lln* rau* i.f .n.r
.!,-*'I.  (Hllitllitl  ll  lilllhllig,  |>ui
. itil.iiig.  I lnjuiblytH'tiShikiti
f"i pti Milling to Mg|«l
Im i ■ ■  ram wi tti
:.,< t.f llio (i|. 111. .1 ti •
l.lll It lli J llil. l-.t-d lo
* illllt. «).< li  W. M> 1,1-1 tbt lr,
R|  * bttfOd  '"if Ull'
■  il  l|..t. |- i,.l.
. •.knl ih.t
* ■■ fclili tin,
ip I 11.. the Liverpool dock]
'  iif-ii haikltig min *t*t*4* t
»
.  I * llOMpOl i ■!#» |il|*
■I.   ll-   ****
'. logrl nut l-'H Hi, Ibd j
nnd it our -wmi
tlimifh  *r tl
frmlOltltJ  lln  -
Um  tf*  'nl led
Ui «r**t biini-
*t,UfkM led aeijnl witb
■  i!l«| lu "Tw»"
•  ii I t« tb* putty
li ,i tfa- "| urty gun <
* .
• I  .i -,ml and iiim*
.   i.i4 11 up uf m*i imt i mut oil'
PH.illHir* flxt-tlht lO  My  tilll*  iHll'.g <
»t**d.  Yen wva't eteettae It. I
pq
fi
Otiu
ninraty  Bowor  when  bo
u    Illlln   mil   And   plnuly
was  liuiigliiitry  tn   nourliti
|i|illuiithrii|ilili-,   I'liut'ltablu
lint I uui orOH, ib-iu, iiiii 1 lint',' Yrt, uht I About It
Imw I wKli Uiui fur two iweut iiiiiuii'iiis I Mnsiri
Iwnr.'ll KM"it boa In OhrlltomlOlil Drown, n( Tnnn.i.i
and could light m. Mr. Uwli, wouldn't I! "n,w,y "' roronUl
UnMfii-r'uri'il Kj-iiirft,,fi
f thn worst nun., of ibitnoloi
mini hint nm i,
initlvi'it uf llm  ^	
1  nm  md  i-Iiitrllii'lib',  im  I
HOTOflholtta I tun over your IhvIuk
•Judith
ram
Iiiiiiui j
j|UJ!nturllon ilurlntt ihn fair ropurtiHl u fur
plrltljhiil Miini- ,itv dUiRreeiblo foituroi
A hflolnlrWorlti thiiolty took
am O'Connor ami .1. 0,
Um liorouo
WII
Vmtliri for ft LlroniB ta out tlnititr oa
Doiiilalou Lnndii tu tin Provlno*
ur Brltlftli ii'.iiuiiiiilii.
QEAldRI) TKNUK1IH ADDRKSHKO TO
' ' ii ,'i. i-tiriiii *i ni *i ii.iiti.fii.iii iim ini-
M'lu[H."Ti>ni|i.r Tur'I Iiiiii r lltir.tliNo.ll_, to tie
np
it bowling awnll" m thii 1 BPOtlOdl On 'riiurndiy, nmi shortly aflnr- it
iiiulry wbonoo hn nunn, I wirdi brought Ikon bank in itiwu.  Mr. u
ICUtyt O'Connor nkod whit tbo firo was, md '/
1 was riilmr tiiknn abark wln*ii llm jATVOJ ■
 i uld It wm Jl«.  "I won't |uiv It," «ald I
tftAt ctmmmttiitt**    ] Mr OlDonnpri "It'ioulnieoui, ami you
that  llm I'm,,ilim,  ,l*Vi* llu rll(llt U>TuU RWP'0 '" ll,U w,,y"
tun tm i.ini.di.111 Tho fl,||uw lnio)on{|| replied thll II
itiiniHiii) s stitaiimr wuuld |>iy in bivo O'Oonuor iod othon
out nf tlm iiiy. Tbi fire wii oventuilly
Itlllil. but It In mm nl thl grOllAlt pltli's
in tim world that llm follow -Hit liol |ul
what Im su r Ii'ii I y ih tirvi'd, and wtm hU
vli'tlm wn so wnll -{iiitl I Ilml in idiiiliils-
li*r, a sniiiid ami thuruiiuh thrashing fur
his ihlDOlul aliiiiijit ut blghwuy mt.
In r> um) bU in-ml ri inin iiix.li-in".'.
Hui'b follow! ai this iiu du iiimli barm
in dtitnaglng Ull tuwii'i roptltltlODt Iml
lui'klly limy am UITOO linre.
■ i.tiiii'.ii, p.
nn Mini,,, ■
t'llt NuiU i .
Mm ...illl Iiiiii
umib
OOMPAJSTY  LIMITE3D.
Manufacturing nnd Repairing Machinery a Spocially.
nf •
i'liiu
iriritif Ni'tt Wuslinlit
«r I llf
Tho 'Mini's nay
I'iu'IIIi- NuvlnutlM	
Dmubo, under ohirtor tu thn Urittih
Qovornmoul lo leko ttm Uobrtng wi
rumini.limn,ci ii|. tu tb,* toil lilindi) is
HOW nu llir way lu \'iiiiniii, ttml umy In.
oi I tnd nny bour.  Nbo wu -..gliicd by
Iho Olio OH I'miiiv Ium, i*urly In tin*
iiiuriitttg, nil i ipfl Sinn. At thai Hum
.tin' -itUt. itamliiig in tuwunl tlm luml.
Nbo liin ull Hki'iibiuMi tug down by
tlm luihln I'linuiii't, uml nu ituiiiit u n-.ii
of liiipin'tlnii Is Imlng |«iid in Il,i* inirih-
tirn runiiuri ul thn UU10 llun', ai ttm
i-uiiniilniuiii'i*. iiiu obiuiitltiK liifurmu-
tiiin on the flilierlM ol llrltLiu Culutnbli
hh wnll as llm -■ .iinn' ittdiutry.
Hill
'  till-  I.  III.
I llin imrtlti'
il.-MTlU'il, ni
III -'I'l ll'*ll. II
''"ii-* fur iln- mliiiiiii
" Illt,l't ll.l lit ,.f  Ihtl
I'nivliutinf lltlllih
w
I iif rofulilt.
i'lit nr
mui ui
Km li I
Hisi'|iti
Itnl
.1  ftlaf iitliif  ft. util.
Kuriiiii .MuiisiNii IfBDOm Sir, -Will
you plnistt innkii iiiitilli' a iuo>t tlagrini
nt iif lojuilloe whh'b has tlkmi plioi Ifl
iitiiiirt-tlun wllh Ihn nibiliUliiti Juitovi-r?
Mr. Iiilblm offered I prlu fnr tbobut
eolleotlon ol fertu by itutonrii thoro tn
Im not Inn than Iwnlvn In tlm COll-Mtloai
»u I lent in mine, which havo ati boon
tlleeted and riln-d by tnvu'lf. n tlmy
i* tteiiutyuftW MrnUi.i",.fi
niii liprpiiarodtopi> fm ilmlii
Nu ti'inlt't by i. i, ui ,,. , niii )■*,
JnilN it  IIAl.l.,:
Ih.pftriiiii.iii of tlm tm, il,,i. ii
Ainfin.lt Ii'ii	
Agents for John Doty Engine Company;
A. R. Williams, dealer in all kinds of Machinery; London Tool
Company, Manufacturers of Iron-Working Tools; John Caiup'
bell, Manufacturer of Hacks, Carriages, Lite
Silt I KIN AM). TIIK IUI,!).
nm nniiretf minnm
CHINESE 'LANTERNS
AMi
B1. CRAKE.
WATCHMAKER : and: MANUFAIiTUKINU: JEWELER
Next door to Bllard's Dry Goods,
lhe fir if I.A 1 ■■(„.,.(in fYjrAUlt
Mr .luhli )li-ltl. nf tlm firm nf Iti-hl ,t
Currln, Iron fonndon and luarhluUii,
wlm das Juil returned frum a aontb'i
ttitt in Ontario, »iyi that tim old pro-
vltti'i', ami pirtlinlirly Tun nt", b«iki ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—
viry praoporoui ibll Iwl,  tin Itteoded am all wlbl feroj grnwlnti In Uiii l'i* i
the gmt oiblblUon at Toronto, ipend* loco, tndl bivo thirteen it fuurtin'ii|
log three oi four diyi leipectloi tint tririntmi in iim it itnl uf fum*. .Mr. hami.kv  hi.oi k. wicstminntkh.
-.[ii. iniiii .uiiii in.), nf tin i. .iiii* „( i'tll. 1',-armu leodilnicollwUon of imt bouie —-■■ ■■■■■—- --*——'■—  *  '■■    ■ ■■--
i.iiin industry and on  The Hritub lertti, whleb ho leknowledsoi be bought flAPPOTTP  nPF.t'W .fc P.O
Cbluabliiiitiiiii attia.i.iia unit d.ii fromflorliU,iod UbH tim Dnl prlte, uaihiouij, uiujjjii w, uu,
of itlouUou  iod won from the mini liter tbo judgM bad iwordodtboSnil BA._D*TK!HiRS.
vlilioro goblen oplaloni ol Um cipiblf- tone  if u**\i>t **** ti..riii"»aiidbu)iiigi  -_,_,_,— «. v,,...,.. u t*
lii.t. i.f ibn provloee.  "Ami," heron- form or Qowon oooiUtute* ■ •-»«"» ■_m|u»VKWtMwn,wT., muhhia, ii.
be
Fine watch repairing a specialty. Repeaters, chronogr
English watches. Charges low and work guaranteed.
Fine assortment of Goldj Gold Filled and Silver Watchc
of thu Finest Grades.  Diamond and Gem Rings, Cl
Miooi lies and |ewelry of tin- latest designs.
Large assortment of Clocks, Spectacles and Eyi
Rogers' table ware, Simpson, Hall, Miller and ('<
wan-.
(ireat reduction,  Call and sec prices.
A  G  fc-W  PEAK Of  THS  8ELKIRKS
JUST i-l 'Mill I).
tvi.ati tin Climbing Wei i.iki-Nn iimi.
in ti Im  tlm J,niy ui- ItitTlinlil-MiK.
nlU il  Mirrtitinillini-A  Qett-LllH
Prefenor 11,0001 if i in tbi Air,
Tbirupforitlmblflg by uiver i*m *a
piit'tnl in tlm imuntry ui It U lu Kuntpi,
byl ilniv tl,,. i pootug Ol tint imw riftQOI lu
Hi" wm nni ii,- f(.ri.mtit.ii nf Um A|>|mla- I
lluaii  oluli unno iiitiiiitkabt- m * t.n a*.
C-'lt'" I. tv,- I .fii ill, I.,  'ill,., i .1..  1 tll* W,|t*
•r.aml thmll piuluil'ly nopMk In rtmmla
tbat mil n-t in tin,.!-' fiii'|iii i I Li nuiU'
Ut ii. tm-niii.uiitM'r*. Aiimug IhM DWOltlfl
UHir K nulil, -.'mitnn' •mitt tm* uppwl
b»i|hti tti tm i ii'ii!* nf .it. n' 11,000 fivt.
ll.ttiml*' in llntitli 1't.hiiiiliia,400miU frmn
tbu I't  (oooeit, ami ii tbi mwa of ***
¥.'-.-.  ,i if Mit Iii I-. i»-i. at trait In n| |ii. nl
item .ii I.. unii ni in in,j.'ii-t udnmnMi
or ni Im i ii imi * nmow •» .|- (roa i-'*ng
Ui.iiiiI Hmilli, fur ttm mill III ■*!-»■ hOBOf
if rn,*. dabbodUSlrDouUSaltb,! (Sum
iiimi > f rmioNco wl"' btibM pmUnt nf
ttw bliiwfa ud dullning Bodm iiiy nmu-
l«itiy, Mini ttlm wai unu nf tb* DTOOHlen <f
tlin "mn* Inn I'iti-tlli' i mi i in.i. rum rI-
01'it in tlmtliiflii* uf Ihlt b-Ubl.
s.r DomU i**m on Um fi«t. ******* \h*
1.Hli'i. r.iliiinl.iii itlUy.tlnint 1,1111 (wtl. IU Mib
irii bw i. liiglitly liljli-r, f I nu tblt itil. tl
U tii»l ii. tu main ****;• ** Hut H •tauli
ibereOUe%r Home, t .un » eod hull ol
tl«i rmiaiilitii |'«cltb* t
fmt. though tlm-iitmni
null-di.t .nl Uy atr I  f
I'u.i IWiiiii.'tii I..',; ■.'., Mikn, tlm l-i't'.'l
linkup  DO mnistbint: h-.t^t"in, i-julukl''
BMOadBOU-OlO -"Kaitb! An'll'iiitiliiin1
tliat Ol kmiw •■( r.'li,-i "ii. .il*.n i-mit'.i. "
Pint ii-iiiiun "11-.ii.-iii1 i'an'l yu«
think ufiinyttiintf atalir
;■-.* *nl li tuin*.. 'in*"rn: 01 b«Tali
We'll ukt> up a otillncUonl"
Glasses;
s plated
laUieed, ati'-yi 7,tui
a.l, it  lllal.lU.Hlt  Of*
IklMMiu rt*<*l i til in «iilil, Hilt t-i mnt I', H.
t ****** l  Intorwit |«lil on Hif mhii) tn tlmr
iiiii.nl,  "I  want lu lull  you that llu* IMItOUrtbl loonor ihlt flOl  ii  mado
IpeollI idlUoa "f Tin;  l.fcmii.ii -WMI kiuiwii tbo bottar, hot I •■•■ruinly fall to ,_-_,.-.
k. .uh i. mm li ai  all  lhl ml uf lhl MO the JuiUoO ol unii a prnrnttliint and ■1*l,u"i,»  ,  . ., D „ k._-..
ttliit.il.  I .ii.tril.iii.il a lir|l ..uuit.tr ItMTOri very strongly loum of ukiim .Z,1!,1;^^ lm* i""*"** •»
, ■  uf ii inyii if. ami everybody prtiei under fain- preleaiei.  I don't "mtn hmiii ud 'iviivni'-i Tntinfmt Bib
loomed  am  tO get  imr "  ll  will IhIii'M', if U bad ln'1'lilliy oim but Mf KtHn, i... Sin Vutl hh.1 1'ni.t.li,
tbtilbe  iiu, Ih.t  Ibn  |0,»M  I.UH.fLK. IV.,.,,.. ,1,..  .orb  !**•>*  **ml4  bat.* ./^m.^^
wbitli thewljfOounell i-niiibt and fur iitn  ibown.  ami 1  iay again, nub u-n.f-tf .mtn i...i..t.mim*t.riiiriiMdiititi
worded toTorooto hove proved a mmi uofitrneuoaiht to bi ihovoop etbip-iud*w*t,fWneniiiw tmvt*
ttfi*. inn idverUiemeoL                          H. ivuxutiMiitK AGENTS FOR WELLS, FARGO A 00
REICHENBACH
"Doyal City Market
"^* J. REICHEW
Meats
■WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
KIIKK t ITV IIKI.IVKIIY.
FRONT Sl., N.at Vi.ft.n*. Mark.l
GIVING UP BUSINESS
STOCK TO BE SACRIFICED!
■|*lijfk".iHl a.a. in'
4 fcat*. a llllla l.aal:
ie.t. .,.1 ar
fca.a
• in,
a
II ii«r, ltml_V li
• i ____g
■ I  *'ft*.  **4 ***t
iod | .iii.n. U
....-l i. i urr* _-llj, a wit of
ll m** attd Tot
• rrgroti  Vw-4 tihd»i*
- ***** mA tiimt>oliM«t It
.   <  Uul
i*m mm
- .ith t\i-ii-.e»'
*>  i it  ia  i.tkal. ttiitil':
■
I bod ***•*•
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary siik- ever known in Ibitisli Columbia. Dress Goods all of ttu* finest
quality. This is your opportunity. The (are over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless otherwise arranged for. Olfers for the stock en bloc, with
fixtures will Ih- received, and .satisfactory terms ran be arranged with responsible parties.
-
-'.
...   l.i. fcel
. a alth lay
■nlfct-IH
*   .   .'  , .  •
i .* I iiiiii. al ,
•III I  tl-,-..!'
,-
TO THE TRADE.
( H'K STOCK has been either imported direct from the inanulacturers, or bought for cash in
uur own market, ami quotations lor quantities will be made as close as any wholsesalc house.
i
THE BOLD BUROUR BAFFLEO.
.1 Aa.il aiarjet, l.lai. .aaal (Ulrllei.
tlaaa. '. - |
"Hark Ofn.1  tt i„t iu iLair
"Hotttaft Kantlajr.  lul ma ,, to al«*|a, illl
fmi"
Kaar a l.a ii.,„i,-„i. Jlauai nlfnt.1 In lla.
a*»lllltt 1'll.lltfcar.
"1-fru.  ltlule.rlaotU.aj,,  |l,„„', mmIuI,
I. il., I, ji,  I im, , ,a,m ,„ ,|„ kitc-lianr
t>ru.«l .plBladuilltM.
■lit _>,,«,," I.* WiUiiilal.1. Jfaaaill,
A fatal,  -,'.  ,a... Iwa^a,^!  .„ w,,y,^
m*****, ii.tir
Ti*it«i')*iii.~t,nal Mn ITl.iMl.tira
fe*all.e!d It I.. fM| ^^In
"liWi .. .ba, ,u>u.l> a.uu lo M
l«loa.ar kltrlm, fo,," poafaVI ,*TnM, ,„S ,
f.au.  "Ifcrr.'a  i»at,nw  i^Mga-fco-h
•ta*«l Ill ll..' |,el ol II.-I, .._. I, Ueciar
'-.Natiila,; i» .,Mlt- tteti'aa paw ,4
Uri'.  a |na  I afci^kouli, aula H""f
elk. T  ^^
"■. im if f mr—taHtk-fc^-f »ar uaa raa
OVllao, Kuillf,"
"Ym, in., of oa, on rnaklaf, Tta.
lt..r.-.ill,la.«l,a)fa..r.. iaa.l ■
"Ua'liMWMIallt. alnraara  Uati.
. I.,.... ii.. artfja.lili Ittl.  Van m
11.1 I... ie, mi.., turn*, l.J, it, ih. mmi
COPE St YOUNG.
IT'KCISON  BLOCK. HASTINGS STRI-.l.T. \ ANCOUVKK.
It i
OCCIDENTAL
V HOTEL.
ItM
> ■.,
■
•Intl.
m^
1,11.'
It.ii. mm ********* ttata sv, i.atfc.,
I at  |...,-. tai. hit. aai ******
Mnl.liaa. lar fnauaml et
llaaifcat <
uniutim is uiNMi ha
S. MOrr * CO.. Prop.'■
1- auti tfcia, *t* l.a,
ti >   •all! Ai.'l ti
let  Ike  aria,  at
-• t,. ,a,
. a«.| wa atitt, ll'l
H_______________________________i
...,.,*,.t,at eat * Luttita ,.«.,^.M
'.. ...Ifciaa..- l«lBili!l t.ittSKII  iiiIIHHU  AXH llB.ltlli
•ti, .'-••aal at .aittoa* >,t , aTUKKT.
lii .1,1, II. Imlaalat
■ Ifci aaaHaa. al lk* fW.lli».a
.*.,».,. ifiaatlitilaWI
a ,e,aa», J., ,„ |ll, ,„ mm Ifc.
■1 ■*..! Tieta^atf  IMitllf
'•• •• .l.M atiifchrf atii mrAI-
■**l ll.k *tn*. .fc. *..*•.
HlM !.-.» tfc. fcaftttaaltiat
it. lli Ml la ttatt Ml let
■mill a.... im mt tka .est  A »ei**k
• ta-tia llat. lata Ika ti mtttn*
■ i.. Imam al ,1* Ike* Ian
I ulaWt •*** llmt*. a HVkl
.11". I-, .lwlt.4 lllli.l Ifc*
I ifc* .Idf. tal trea Ike -**»
a ihla. t llllll till niai *Hl
< apm km 1-rrtiM.llf Ika
■;4 **A Ika till a*t*n4* lk.
•m*imm*A tm tfcl I* la like .
''ual. ..arllf i. laa anaa l»
la   Ik.  otatala.  *****
•J«fca  ll.lll.l-
*****  U   Ik*  Hall   lh..
tfc*  fceellet  flt-a.  afcavt,
.  .el  at*.!,!,.!. A". 1*1.A
.* 111. t.til.»i«l ,ha, Ik*
- If mtttm tatna 1111*4  fcf  . laMut
•■aill el Itt afcuh ttl*. Ike
'ina . IM'tarl ** la, ei  _,
tfc. Ual*al.irk I,., a*,**,. 1.. Victoria
la.- -ill mat*,*.* .eltani.al
lt.alll,  lat,fc.jl.,l-.»a|
a.. .... .,. 4a,*aA
■ 1.-1.,, .. an aA*l c,i,f ttUtt* le
a   1**1.1* ,tt*.  ita  ahirla  a,*
tearo.^  -J*,  liaiila,.   I*. HI
»"*.i AuWmA lh.1 fci I fca-l"*
•lli*INl m*mm .IS...1.I tat J.Aia. Mills.
**•*•«• fcat hna hlHr.,1.. ImMlal.
Ilsttt !.,,,,„. ,,..,...,| M,. O.afc
■1 lfc» taai- .*/.., ul am*.  ,.  ....„... ..„,»,.,«■ uirc.
*** ha,** ,t tk* nm. iv.,..... A6R CULIUMI Ul 11101 Wtti
Wl ^ Ifc. lilltkM Unllait lh.11« *™****"w,w**
*»,   haratiUHll   .it   .(Hfcaafi.
tareinv.a., taam* InTiak*
■'.tl. .-a. ..aath I*.a*** lk* ,naa «a*J
«*** .* l., .Villi, Iki -nwi ot "Joke
*****   A |*«*la. Illlfc* Hntf. N It
MERCHANTS' HOTEL
v;
RACES
DritflM  F*rfc.
,., I. .lliinl.
oct-okii 1.1.1. imi.
I  I .fc...,!.!.,, m.  I .a
*"'i •***, ifc.t ,™ f.i.1 tfca in.,,
■'■*, ..I Ifcat la,,., a „ti, nl
!T_!*.i*ilil-tv_l tiatlMMe  .1 f.l
- **" if, ll.l i ■-,.!
*• "-.lilaayt to, liatlll.lt,,. KM fc.
"**. till n.t raea<a«„*et a«Mi, fcal
ia.., *' * i^.i «... »iit.a mmt mt taw
* ii',.iH hla, n« Ifc* fcait aal
mm* He, V*. Whfli.t* ,m | |i|| M„.
"*•<*• ti <n tata-wa, »,.»,,., li,,.. lr.
„    ' 1**.  tnttl ,.ith. .«.*,„
aSmam.   ,!*   "  •*  *****   I"
m luT  T **• I**' tm** ittamUa
,,,.,', .!•'. ,,-  Ha..itftki.tMm
•wtti.. ^ """"it *****'"'  **'
.AKrOTB^jJBSBrjkC^
LUIOB COUNTER
•11  laailH.4.  Iff.,.   -|.|.W1|..  IT,
Ut i
iti«- Oi, tnd Niffcl
In- i iiniiii nml Fruits in
ilnir Sfiismi.
Hit* ••• '»ll **4 *r *U***i
mut t co.. PnpMtn
CORRIG COLLEGE.
BEACON  MILL  PARR.
VICTORIA.
Tiik HOT roUBUll m ii.hini;*-
i , ■  • ■*** *** ti*,*,****
em*** ****** IU*t*m Hill ISif*.. Vlib ******
******** ***** i**t taam
e****i I • ■••• Htm*** *** Is*******
ti am*-* t»»t.iW«-ii.1f **A CTtttntifc
***** * ttm,******** **r*itm
i ******tf ********** ****** mm*-** p**
■ , i t,iw-iif. rn.-b-nUnml  • i
iMHiMlllf'-  IVf*i-.ll**|»f*(i».fi  Hili**i
,**m-a■* ******  lHf **4  Nmtilitj in*.*
NnomUiomnoR.ii* a
the gt% 0±  m  |
JOHN DOTY ENGINE COAL
couxwooo
COMPAKT (Lull
Engineers and Mill Supplies
N«t.«l»'UlTf*t.f Tf1|ilf Kiwihil.'t.  iV'tntitmljUitt Mlflftf Kn*1op*.l\if1lii tttttlim
' "*■• I'fgtmr* U**i*Ut,t I * **-. »• riMtlm^. H-llfti. tall bi.-uli ri*i-II.*r
titln# l*-jinii-.   _______________________
*..tr\t*-t*l ,., I  HAW,UITH
Jgil fwtriirel * Lf#r
Iff *** it* .lltlttwlrf 11*- 1'ClitMLb*M«
pit V**l*e* in Ihf tttlflt*.!   Al
Aim hl«
r*tnt»"inil-util Miilm* lati-ii
.   . ' ii 1 n#1i>r* l-Vll^r.■ I
'   ....  K. ll*. »■ *,..|l""t  1 ■■ *
;..''
. ,1,1 llll.Tt'll tr.Tlltall litf.TIM.l
; D9U6E WOOD SPLIT PULLEYS.','.,'
^^^_^^_^_^ .1  ii. *. I'tajr-i ami tMtln**. M
h,,t It, .1.-I. I,,*  .  1, I.,  ,  ' — '..I ll.,M-.r.i> ***;*\ \ ln.1.11.,.-  (U.n, Tll.l I'llnlN 1*1
Valitfi iummiM.kI Wnu lU.IItM.I tt..,i«7.i,.,,i»t l*Wnl.AH«»V ————
■^^^^^^^^^^^™^- -"■  -*-  KiHlAltr* f ..t Mlllltr tf.	
MNir«-*it*#t.-<hi|»>ti< l • ittVfiit ini l il »».l.il.-i-,itl--tnii.#iill. rlr
■ty Ivr******* ****** tatt >ttar.|.>ni|>|tllmlliitt ^^^^^
0. P. ST. JOHN. Manager,
Ko. ItllO r,aid.Ufa lift', t. Vam inie*.. at
llr Dan I  'iitii ialaa faua* U.i Jaa.
Iknualetlia* .ucrva. if tau Hi.m.ii.1
Cauaaluu laa t^amt ll* .aju.aa..i  lha. Hap.
•una Haul llaataif a..,| Cat I Hala^. t-Kial
|t a. l..a . . . I lh. I-. Il I., l.ll la a., a a • atll
ttia* It I, n..... «li, havlat i! • I. a i..m I
for ,■■-. -.:... ... at ai.... aatlti Alf
luafial l,i avl. r |-ili ,.e rvoqwr tt-fcaa
HWf lnirlil,b,«ll.,kai aarMiaii.1 Ihla
ai nntl.i. -u> j.t.ta I .i io i- ihi nttt m
tlm'' il, ini totthaiitt wt off act.*, ttm
wain
.'a. --.la.fUr.  Jail.  .«  I *..,   I.t-tll U-I
aa tht afantai Tbtf .*» «ai|wl oeji
Una Int Ma* lh. «,„, .„,. |,i iu, lm\
»,.», al*,,* tlittlir l,„ „, i taifhlf Ata. of
,«,-  a  -  .  a; ',..l,.|  ■ .  . ,| ,. , a  . . ,fc
fl    . .-  '    ,.!T...  - .  a  lh«t  .'   1 It  -,!'l
telfiof ufal |«rel|..«-. aaal it hat ana,
Itaa*,a.aehtit a. thr t-t. ,.f. ii-.w, wahti.
UaK«  erf/I  ffatal.  of *fi. tttl  K* ,0 fit
ai.iufal aad t*l an*-*- l*a*U* Tk" **«,.
au a **iaal, taibuaa tat nif, •/* ,.
atr-,.u.| ^a. ifa-il i alW.lf.- lit Ilea-
Ik wl lloaenr. , i«allf * a LO-
nUlt «,i.,l a> f.m.1 iirtfamnl'ttt w
tti faiw itrw* TuaMa ah. twaha
fm*** ,a ciUlai aa '„- ,'.baul. .11 tal
ikr tkaall aa eteJM ** nmuuAAttm.
aallf IWall. •**><* **. tm
il.nr|... ,ha, foe bat. hi pm* Jhear »af
Bf mh imp **i • itt «l **pti.| laa.
T ^ ,e,~.i.-  , |i^ltiaslana,
k ■ ii i.™-. tiiat anu uofcaanterara.
It «a las. ii, *,•» n.ei.K'iaimdfln
• .Wtjlhal ttaaelf (.. ih.lt. u oafviaavl
la<mi*rt< ahmalit . .. ik. la. tm bn la*
an to fill Ma-til ..,. atik. fc<.iaat m
C-mt lata a orart at>.« al. kt»t, aai oBar
i fcf ii aaiil h. <«a h 1 h.loai naaM*m.
Thl kvaaie, fcf IP* I... toelhta. final,
fc—al. *t ***L taal tt. m aala* at aaa .al
IttofMlal liaaaaian a»l ni.n-l
■l.ai net. *mkiW hi.fe, mat **	
aV-J It iiaha mAt at tit ***t *
fWaghlai. ■> Ual It lall
TWaaa, hatftal Ihi tata ai lb. a—*e._la
Cteaa. J. f.l at «—«f |ie—UIW B.,irakii*iUa—
Of 1 ata*.- >1 lb* flaKltat  *  • ** *—  *******
kat* .at ifcHa haliiat In lafcau talk
lb „*..,!. .* I* Aim. *a It. .-.■at. fc*.
loa. a.-l taattw .^r. Ina lha uaa at
ka.lat —i' it*-. .' -il  •* *
lk.1 fair, ol aia. fcal aanr ft,
lata   l|r» tfcif  »M«lVI Ib4, nwai
ail ,•* a aaabii .1 ,*,.!**. aiattj
ku aaM- nal_f l'n> tin Ua faat t.
r-i't' alb,aa*a lhae II itaiaaftaiaaal '
■a|M.ikaW<aUaal>l*it l"«l ti*  tli
,*tm tnm Ihi aaaw.*, Juil, ar -meet vmi, !
aalhaataa. for 11 ie.ii-v-a.1 • .f**i«. ipgl <
.f a*<*itil. a* lh—i aaa a-w. llat ta aatia*. -
u-.i  , ..- * .i-t aan lb- ll*-.*--.. rata,
eat fellhu ta aiillla. n-a-j aata ftaar
bua.ltvJ. a— llll.-. •! taj Ih. bantaO, lb.
Uiaal ..llif vt tbi r.taaali. 41 tuaaf ft** -
Ina. .bi ***-lr.i. "hail Ibi taaaa ot Ual Km*
|oa I, e_ „,it ie,i-<t.| i Mat aa4 mm**,
1—. la,* lb. bear, ,4 tlm,  lotUiaaM.
a— *i al ibi I*'.. -I ibt a-aeala a. II
a.lait. * l-> lhl will leal oi-'t it oaa—aaa
ef Ibi llir.raa.1 iileca.ae«e*t. f -aaaa. leaf
la .eai.i a -I lit., tin ***** Pttmtm
Uaaa u.aai aaubl hf a leaf ataa
a|m thai*' a Inarm fe-r e Mat. at**4
aai a faoe-iiiiai nl tor***. Haeima.1
thi itall- a,i*.aa4 HarrmiU ****, t**tt ,4a*
, aaa*-*'*. a . H-a I -«-li*at enrol bant
 lath  IM r*l«e,»lbr  latililt  l-.h irat M'**
1 Aitiaa ii.  11-tniiU |*.*.4 a Ulaaf
„lal UVIIIntlan flat—tho onlf .all ot  lkaifc|..-*i*, •••«*« Uaaallf"
llai IViUe- ,-....t that I. rollnlf In* II hii- «-*  lil«-» lir^*,
lfi>a ilal* I laha ,~l •■ •*.» ea    -.1.
ala.,,.. re.,,  let.  llll al lla.  1| .. :. .  Alt- ■ i«*  "I K
atniT. |-i.1iiaitaia Mtwl. i.r alult.if..,arr| lathi aiiina-w
r.illifolila a„,l Kl.lalh mml* Dalle!ItatrtUaal
 , ki*i.il,"i*»i.*ka<.'.i'hirl>imiaiaaar|
JAS. E* W1ZE.  ' aal a., i. ileal. Hit.  1 .•»!» I.-  ~t Ua
^^^^^^^^^^^^^^^^^^aatn* it ilea* T*...,..a ml >•  Kte—r
1 fc.au I KinwaaV  All tk. 9** H  I «*M '
i tana-, .1. itibkuiit, a iaitilia:. lat'
, teal*- . .  lie—f,ert(. U- all *    |taa-
"llukt liitiil- llattUral  Iflla   All  *ii  e|UM   M
CiHllf in eiomutaila^ . a.aa.l « of ana*.
f (aotlaf iia., on ila« rt.-r baloe
uttUMi nan I'.ra.- atullii min (Uaa.
a.iu-1 l-i la •nia.,rieio« tk. ati r.a,
Ifni, t-t hla re.olnr oo, from ua.lt,
It-  |in .  rllafcail  -fti,  oal  of ttal
•ttal '  lla,  I . r ■ I II,. ... aaa .a, I ,ai| l.hlarf
Ifc tr», kavtiet aaaUoavit Um . it. to a eauea
It. mall laaa aotta. ia.1 bat! aa.llra. .aelaf»tf
a hll Ua>(.
S-fal, aaal .iMltblljr noa. th. ,*. aa *
•U... . jf, la., lia • t-m ae.taa.iitt I,,. .Illt. tlthl
let  11.   l,al! I  Ul!,|. , u la*H ,|„ ,U„a alM.  f*i
u|..i ti.. ai.., ,ai form  1 a mio at,-a —ao.
aa. ,   ,t. -*l hf a ai ...
llr. U -.i.ai. ■!. i.. u-TaaaMil a, «,tt ot
t "a thi '-it 1 niai au ual boalal. aa.
tw.il ,h* UftUr .* all nntl. from tt.
ii«ot*our, a-aifaai..a at.* atieYh ihla utMa
|, 1*—I ara- | '1  * tl.-l lht-110 htm t'ffa. .-■*
II a*e,nl i.,|.e ..al ,,«, al,, Uat.
t  J  . at......   .a. lr-    hi  I- mm,
"lha*, fan mn.* e maara or 111 fo, a I il
ar*t.h,*ii"
Ibanitvaaarhalit baae laalit for a faa
ur te. ... • i ata.. .!.*■ a,, hat l* aata*
alllaX
Tta i -i-i.. mn .i ••, |..i- u, mm.
"Tali • 1,, -ji ttm. i- analf r..ima>M
Cfta.
Th. l-r.-f ****** Itim *** Itm
Ui BWfc uu,.-*-*. I "1 bi mitil lb-, me
aaal bee. a atari Mn It'laMhaaihaukalia
o,i.t™l aVf mil \.**mmm*u. 1 el tbi til, cm.
I.-..I*-l- "l
It aaal! arte jvm tlthl. foa taallat
• —J^ tUUle,- *Ul  ,'tta.   '. l.b-aa,
If I ajkaa.ll aii fni abftl
faluaatt  I Mm i'u 4. ll, u;b-.« ■
"Utnft IlKif  |dMtad uk inmUaa.
*n*t*  "IHUattn, lilailiiKla.illab
. kaa. I'll ant. A, » ataia l>a- la
■arjo"
lli lW In, Uaa fa, .1* ..« »hV
allit Klllrabilaa,  I. n,.,w,»i
-|.*1 IUI * IB. l-fta.-  I^p.1 tm alio
•nahomnWM*"
•*l.»f*«t*al4 ttt-,: t-mla, than b, it.
taalafUltlr  ' II llq. f^r-aea_r
»i-« '!- i'i- • • keual. ama * ,'tn,
f*m* p.tau  IU bat Ibmfiia, la.
; ..Ulrr.. ..-.. a be*, .Kit. 1 Aa**t. 1
afowtbrt. a  aMUl * HfHWat-a. aal a
*****
-V..Wlm.lt«ee\.>,ir-oaU,>ria "ft*
a aiaiaa. .1 lb. I miaaa xa «rtf a fnUf
<M| t.i .t p.4m  Hualaf*
,i.   ',.■'-* i
* At- fia a taaa *A IwaUf f
'■Vis ur. O. blWa   *
■■Haa*. )«,t *Ual*t *
X 1.. < hull  ...'fi. nUaelbw |.i,.i
atlb! *m I pn,' ,***  II ..lataMtbimil
. .t •! ii- ifcbii w*aali.la l»*4 a.*n
■,.-- io I uk a ual Ufcf P k. -ataa. ill
ll '  •!.!  I .1-
***** at-l «i il IWl Voa taaal M.
*****
■< *r i*   *,' • i—i Mn H'.iiliiloWaa
k- t-i- ...  eiil-l  1-xawi.i-
"llaeaii,.., In.."*.., liaelf  fMaf
lb., *,*, I-., 'itiai. }■*. tttautr
n».„« -*•.«,
•llurl-ll ruitallff
"Va. Uf
"Ham a.ta t* Im, .lib UP
Ft f i, Itaf b it. t , ta. WlabttaWM
fcal thitiaflf nrrv.f. >t*i«i i' iha laai
of tbi a*** ataa 1*4 ».*-*>,•. u.1 beta It
ailiaf is.1 I ittUlMi aiih Ui tl,lit,
a, ,.e  nr Ualut, ate eaana.
tt M.I.1. tkut '•••*. rtaeiln. lltlaaft
eai pOTtoi t* aaa. aa af Ima U» *am
ma a Ua*m*m**mt ea...
H anna hew fcal > •■**, ***T mm,t m*
a mm* mam***, fcn •_, mt
• • ■ *eae  ^tl
"r,4-5_l   h«"fc«1l
ll' <•*•■. mm h mm* *m A
*yjf.'!T'"T*r.**L  m, chlM-a. tta, ataa aamiaa *****
"  , ,   ',™  ****m**m* eaal uat Ut •*,,*.* *
'. *£2*m*\ ******"****'**Nl-*"**
Wi**** I mil 1«l
Qampbell a Anderson
WHOU SAl I  ANU RETAIL
Dealers  in  Hardware, Stoves,
Pftlnta. Crookttry nnd Olaiiwam.
Oils,
JOST RECEIVED
mi'i *tit a
CELEBRATED ENGLISH
H*i * <
fn.-i.-fi
-,niliit
• •I L-l*r 4ttm ItittRlht
mb-Atmr
Mm,
I  : - ... H<uliti.-r
. * -il*-..   ill *4
■ *m ******* i  «IM
*  ****, **    mtmn
*■* * 4 t*    i mm
.:■*  *****  I if **f
*•  to«t|
■ ■   I.. |  ■****
Ml id
«... nl.
W.F.
Tall mnt ttt* um ****** of
8H0OT_VO SEASON  91
tMt WILL KNOWN
$8,000-W Tir
BnlUrm Ht.nl warp. 0»rpi*nt*sn Tool..
Stotrin. Orttn, and Wnodenwurti.
Tablti  nnd   Pookat  Oatlery.
Dairy  and  Kllchan  VteniUi.
Home rttrnt.bla«i of all klndi.
HattsliiK aad StMidlag  Laatp*.
If ,--a «a. r'.lr.l,- .- arf ,a-.f. fal.ar . . 1.
fltV aaf t...a|.r,. v„,| |„, „a, « _, |||,
t.taf.lf.r.,^..   .Ill,,, "~^
dllllT
KlIIIT
MHirr
NIHIT
-IIII.T
NIIIIT
NlltlT
-r.ll.rr
MIKlT
*fa  ailiali'
ll ill lo*    _  ^^^^^^^^^^^^^
lif*l.  thl, iff l*«t tlin ll It. .r
!e-..'l*l-t. •ra.al faer'af ****  ,1.*
ti.l~.rn.  Allaf
GUNS
.tilt, l-.lrl-.r. t
*i D t
ale. teal o*l. ia >,.
t-  a.
■aiaMMfa, .k-ii a'
I fal-etal.HieWatr .1.,
la,,,  iti... ....
u. ...
fl«.  !• l,a.1 la ^^^^^^^^
t" a -  !   *  -  - , a ta-. r,e..aa—| _
***, il-mm.*.. . .  .   ati, ii'.r taaa
h- * ai, ■. mm *.p -
,1 . I ...... ll.... ,.,.  , ,<
j   U|> to  11.  |..a nl .1,   ,    -.lolft
■'  - ' if at*
| |.*—ll...,  I..i.l..i4..lr.-a.l ,,, ,   -n,*r|l
Iran htm ttf*i m PMlmwi ,.. tht'
j lulu.a .. I'.ffimul, lli.lt.ul t>*>.f
Int It .''"'•■••.nlWL.rilanai.rl l'ea.U
ll.aak .1 1,-fa-l-rai.-. |ual |««*  I llanatt
i, • .. .leiia ll.ill In I**-a,,* lva»
i.l.. i . Ibtlt.i,l ain* aria. I,-, fan.
*■* ll-  ■   Kal.lif,  l-r-,1,.1,  A I-.,..  f,a
■ 1.., ,-ii.*in.WOIn|a,ii«*n, ..I t* IIU*
J*i' • li.lm.aaH.un anl Itiltien...
*i-l  Ttii.rli.,««^f,jimla.i,lhiiM
I .|. ifa lln..*ii, .fll„.|*,,i,a,|, ,„„ 11,^
"*>l ''   I   rial Ntaa.
WI-lwtW-Tt-W-HW-i a
tmm*********** *• *
*****  •«  **-*"	
**,•***<*** a*
*m ******
tt.r(«ait- fwr hunt, rt'Mp «it*» 1 • t
*qr In my »Ulrt (of awjn lhl«
iffe ml
\K'r ! t> -  ni i-i ■ ■■■ ■! uul our fill «t-- i* of in.-k»-r> ind (llmwari1 mil irr ihow
ln| I «..i..tifftil lltlt'tT of Dlnni r ******. Tr* Hutu, Tolldt Hft*. I'lill liul Uinifi Srtl.  I'l.i.VtU'''
^^^^^^^^ trh******* *** i"ii>i*>. ITif^ie ind llnlff dlilwi attd odds sml pridi of r** tt 4f*rtipil**, **^^^^^^
tVlJRtiTfcl^. v 1 «ilnlri:  PA Ml Mlf* f|fl Ool«__sblst Stl*Mt
In m**i ttm*   Th* ***** **n* tprtht  *
'"«*«*^***^***^^^***^**m*- I**- * T.UCT BIOCI. YUCWTO.
T.OVENS
GENERAL BLACKSMITH
AM*
MACHINIST
Vanconver City Foandry and Machine Vorks
COMPANY, LtlMI-T-OD ^^
Kan nf Hailani- Saw Mill, Bitwain Hiatlajr ud Hawk. A.intii.
mim rii n inin nr
***Wm*ml*a**t CH_t__.E.T___D__IX
ME AKIN S
 ■  okiix moon
llta.. .laal Inn ll.'tk, M.iltif aiul Mitiaai.a i, Kta,Inr*. Btlltll, HtaMUtbott. I. now open to tlte public lot CHOPS
una o...!^.^ i^.a,..ia..ia... AND •TIAKi-li-gll.li ilfle.
Taa or ttura- .1... ._,. a. titer i*. aaa aa.
•M i|*|«finll, a* in . fa i Inin a, Ut
**, h*«lii W.fH.1   'tl'li-Borr^llnajn..
aili'.la ,*,rrl.i  .•"■• . lr.1 ,n ,1-,-r  On.
...if. .mftulf hi ihi aeatint notia *m
bo«h,ni 11 l'l"i  TW .fc|. , rfl„, m**
^.atmrhf.! ha aaa le-l -.4:
"Mi fa, 0.1,that It MUMofabn*
•Ha.l  l.a Ml.,'
•1.' .aia. 'Ifc-UN.MM H.«»* '
tat*^^^^^^^^^^^
* Ifc* Irian ol tla Miltllll/ tl la
Olaim,. tu.1 at, to —| a. t *m*
larlt |t.ia roank .at Maa tta IkW ata
haia.efcaa iltannua**mo*f *****
* •" At* **« liaBjialiul tooMdl
him In tin Kt tfc. liitlwbai Mm
***,* ntm Out _, th. *****
■all ea. nara-ai a taa at* aia.f, Tal.
a... nwhal Ik. MM of tat i-haMtl
•jaak aoal ha a*tf Ml Mat 1. ta
Umaklfc. Ik. i-twi-l Mn 3*
lhimw|t«ab aai fcatint attaaaai MM
t.lt-n. .eil.eWitt lawl lla I,*,,.,«,,
ei .. fJlarm.i.Ua. ham cnataui kl
r.itnf.4,1 mm  lV,a*ivth« fc. fMf fciaa,
U»t .in.|Ji liimal lie- k*f aai loeM
Mm inih '"II. ml nna-tt todaaatfa*
in,e*ne|fti, nf **, «ko |«.aa,«lf anl*-
nl an tin mtt**. tat to tk* bummmm
ailhimaanl* th*^atata. Ma, hai mf*
f*arifaalt ili.,|f in* la farl ha kal
aunaat-ilataiwraa fcimattf Umafk •
•wf mki.« ahafc-a. TVan. k» .lafk.
•I -a a m*I anel nn akat Ika pua|al
nntll h. tta. I.-I th* akflitkt nf Iko
liiiiielrj. It* lan-k"lea, ot thti* paata
nf tla***. in*l- !•• ll*** alarrlnnalaaa. it
lie*  aaiila-iaaeiaitli.  fill U.  th* ******
•Ii ,alaial.l ranma^t fret ai.ka.aia'.. mM
ko hai .-ii im-Vi tnaltnali.1 la Iko
Ma|aartnt aie-l itNlak., ll.l aai tarn* **9*
ttttm limit  la.illwi  ti-nr* ul tan.   ttai
.^m^^^^^^^^^^^^^^mmmAn *r****"n tilt***.! tfcl.ll.a*^. flrtliili-
,.„ „.:i.,. ,„ I .iai l.l.t.ifw.li.  ihe namk «„li a |aHUe.al anljarMfMi
blMapareitf aim a Mw aty, a a hanalkn. lab I hi thn.o otaf hh I  "
a. mm. *r*amm*4**m Oaaalim.
i -^m *i7ti ZZatZtZ" j a****m*****J*t*gfl*^^
,».bt, 11,1 Hit.
!<»* Mill, llatln. .ml rt.rlr-allural MwhlmrTi^	
lUir Iran anet H'-i. i'lat. t, Hiit-t; Hm* anil Imn Pltllnta, llplnt. *■!•
•t.V.  tnt 1.1*. a..ai..fa* ....  ...
D. ■cOtLUTIlAT.     A. MrDOUOALL.     W. A. BtnULL, ,**£ *">?
M.nttlit. Ittrrt-lnr.          iwrrta,,           Man.trr | tfc taaa* thw.
VANCOUVER
itttfff
TT_««'i ao |.lac« iih* ******■*■*,'
itntm*vt**
llllii    ItnlM IIH*ll
llctal.1 OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
Ili-H reipectfull) to call the attention of their numerous patrons to the lame and
varied stock of Dress Goods, Mantles, Jackets, Staples, Ladies' Mackintoshes,
together with n full lino of House Furnishings, Carpets. Lace Curtains, Chenille
Curtains, Poles, Linoleums, and all kinds of materials for draperies, We give
the best goods at the very best prices,  Come and Bee our EXHIBITION!
OGLE, CAMPBELL <fc  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA STREET,
NEW WESTMINSTER
L.J.U0LI.&U
738 COLUMBIA BTBBBT,
REAL ESTATE
QIIOIOB t'l'I'V 1,,,-l's-t'llKAI.
LOTS IN SOUTH IVKS'I'MINl
tliiallr.au. Naafilaaafia HnllnayT.il
ANII.SUMKVILIIV liKNIKAIII.K DIS*
n,,i t-.lliilli.r lliinl-
S'l'I'LU,
AGENCIES
INSDRAHOK
IB8UIIAN0E  tit.,
,.i-l,ll,ll*l„,l|atr.'.
NATIiiNAI,
lia.liaia.ini
liilLlilLll.tl. I.ll'i: AB8UIIAN0F
I   aa, llaa'iilll.iii. aim.  .Tla.. tro.mi
'I'liuiixiii s.mi: ivoiiki
I   Till 1.1 -■ I -I,l.li-liul  lall
.1  .1.
THE TRAMWAY.
Commencing at II o'clock
the tram can will run
during today Sunday between Columbia itreet and
tho Power Honie, leaving
each end «very hour. Fare
for the round trip 25c.
BnBBMBBBBB^e^e^e^eaBBMeBBMWOB^e^e^eHaaeaeae^ea
nun.
iinn-At r.i»i. 111'.hafi
f/aHI. It'll. I a,I llaa-1.1.' .1.1!.
i-eil lr- Mlf in', a,i  N  It. aar.al 1? ,..,.
NEWS OF THK CITY.
iif BudburTi 0
litfhl rislii
I'lmii'ii l<i It. II  M
imi llirnmin it  '"
produiwi
Unity .*
Thi Bn b illo
,1! ,'■,. ill vrl
t 1  n.t  ladyihlpi Ip «nnp*m
'' ■ utbei 1,1.11.. ol n„* iiitriy, Urns
■  ■ ■   i  11 1. iraund town In ttie morning mui
drlvi lu Hi,- r.irly |iirl uf tin-  i-flor"
mio* luring for vinoouverootbolrtfl
iiiin  Hif'ii' iur dipirtun, howivor,
IliruneM Biroicjlffi oiproued liomlf
.1.
Tlif  .
li Slf.-i. ilml llif ,
i,'" -""'	
tlilH'll
Suit, iwl  Mlf
■tain. 1* lltl t.(tin-Uin Jaiiit-t^l.',,1.nf Kfl
St*r liltffh.fii.fHii
tr.'.t I..-', t  -i.i
UUIuIhT  .ii'  ,ili..',v   I
I'lflV-tl  1-1),  ll.i  ■
Tiki* 1 (laai •■ at the i Sup **•*
Willi* It' ll
lirio i<h' mih tt
Tlio in-1 !■ *■ Mi l.t-111
lionet More uiiii. li.-tl fur an
bti oppauoot ili • unu' being agUol **\
Ihtt liin.-
— 1 ton, liol »iiii iti be 411 aili'i'i  *
/  Tl.t* nt" 1100 .1 .:,.■  '..l.l In Mr
It. IV, M. lir.!, ..I iif II irl CH«tanli.
Mr I..-in i» t<* ***** hii iklf, wltiii
will ran- in a cam,  Tin- ri.'f
|.yr*.ti', li.
i.iii.int'ii 1* Mud very itiH-eh ImproiMMl with tlio
■ i^iit...( ihf.ii); ibi bidtioinl murb
.I New \\i"*ttiiiu»t> r. .ti,.1 thenillti luil
■  llf r I tMClltlOM,  Ni'Vt )i'ir,
- I ,  l.-l   Ulll a!,l|l  tl,l.'l..1.   (0 \t*tf
1.   . 1 .iv a iiiuri" |irnliii.tfft| ii>n.i*ii
whit b .wi uh,11 >li.- bopM  I.i  BtMl  llif
it 'tr |ui?ally,
.1 Oraad Cl**k.
I.ni ovoolng miM of tlio )ii*«i*ri lijr!
Hopped ti. iMptei ii"' Bm uv* i-iBiit-diir 4
.took thot hu Jnil been timl it ib* y
otrtoeiof tbiOolonlil Hotel luliwijr, ii
-f Cimpbell'i
B
UY 1 WATCHES 1
For Good Inveitmenti go to  i
Real
Estate
Brokers
Agenta Quhhu'h Iniuranoo Co.
(lor. Hsod ni Mum Sis.
< T.l.lI'llaaM I",'.
Iiaai-.'il. >
J. D. BENNETT'S.
Jt~*JU
.Jt-CXLiAiN OA ***■ -L .tUD
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clotbier and Hatter
HAS REMOVED TO 909 AHO 911
Armstrong*Young Block. Columbia Sir,.ut>
FRANK'S
lit IV
Uaircnttiiiii anil
Shavinn Parlors
/laat-otn I
COLUMBIA
iHTIil I I
(il.,.  a'a-aalril  llaal.-l
IIM
mil, tf.,
t I isi:
ml. tin
All mtn
.111.111
Illllill I
r anal*
I.I.I II  IV.VTi'll,
.............. I.lf ff
II.VI ll It All II
...oiaei-i... !„r |l,
„i |j,i,,,i I'rlete..
Ma 1 mil famiili'll
-^  ....  ia..-  iae  'iii-'   i.i.  ea...-  li. ,,,,,, Vla-te.,1.   TieOU.ot lla.-.ia.l,
II  , , ,„tp,,.r,hou»-Tnn,..f U«T |S-S^titSSlSil'S.J^S!^•*!•«_-«  ,.,., ,„,.,,,... ..... tf, ,..., ,, ,,, „,„, ,, 0,
It.. .tlilUtl.iii-l-ri'f. ft-lufof   I
ii»rititw''iMli*-T. J. Tnt i'l1  •*
LOCAL  BRKV1TIIS
HiliitiS llltllt Iti A int
n-.fr ilt* i biMptoeiblp
PERSONALS
Jotiu A Wflntrr, nf V
mn I'ttiimt'tiial (l.*._:i   tlcoMi * Ibi
Iuidiiiaty notaUoe, Uu dlil boon upon
t niilv oilettdir. mil tbi*
tinfliini.m nf iln* .'liti-ii li irriiiRit) to
'-*.  whlrh
drtwt an. t.t;. i, tt, tin,,* cylinder*, .n.-h
.  *** lu ■! iin.i. r. wtilt'li hiiijiiitl)
****** «i)uaiirr r.*\n|iitioti, dlipliyiuir
IU lilt t'UlM'UifUl ntt IhollpttM I * .i't -
) uii.-r oooUlni foar iiU.it!.,-
■i. a, l. i!i-1! - m.iil lieipoMd
LlM.. I|, it.fl   IH. ht).   Tin-
lettering of u„. idtn rUw mint*, both os
lbe rrllnden iod tbe fia ol the dock,
ll tirtlllint md ittm iltr Mr. Cimp-
• 1 ii ibf mmt for llniuh t olunbli uf
ilt-lki. niiirli in* itiiiitifittumt In
\lm
FONTHILL NURSERY
tNfirly Tin HIH|
Nun rin it Foutbill, Ont
U.  ht**- Hn* „ii,'%t Hs.iiriiui'iii .it I'niii
indOrMi iui Tii-i--.. siir.iiw. umm n*
fl .mt ilrtiitn ritiitila. in.i uur rt'ioiuiluii
* n ililivt'iiiiif Orit-i'lgw. ilti'k la uni|iit*-
i'«1tli'*.'i ii frivuti it|>|iIli'lUmi tti
STONE & WELLINGTON.
J. Al.l.l:.1l'l..lllK.)l«t.afi,
itir.'.vr.* ai i.vrr.ii
Where K
Webb?
Tll.' HIS Bt. I. I*.*lilllt Itliatt III > lli a  tlaa lialaaleLl.
.aim. lltlllaiii It al*li. i'l It liat. am, ttal tin*
I tl.'   I'L.aU.laa.l  kr,  *
W»,  lal.arla.'j.ly aa|a llaaa  fleer  ,e'.lrf.!a, I;  S  .N'.arlaafa, aal  ttili|.i|... ,  .,   .
a Itli a hif Iinill ul luf* In !•<• tlaa' laaa ii a tl.i,,
I Ml   I! '   !  •■  -II  '..Bill I- 1.1-1.1 I   -llllel, till'  alU.l,  ',!   I.
i ball iiMl.tr at II. to, ami ; I.nfUttnl .1 111 Qtttt*.
,.. a,, . ..amineml la, lln .1 II  It. .1 |;  r, ,-<w,.|,.|| |. |„ |,„„ |,„n, Hill
Tlaa- lVii.'ral'li An-liilrariiii ll'.iel. elll ajyi. am) ,• ,r.i,i.,ri., a, Ik, ■:
*•>•** ii„.  ■  atltcdtllM. ot Hfiudlfc,
b. A. ttt-i tin. intnttt it I, I outwit Hot «*■ Iiw lln  i  iihi ii.
aUirin.tHu.lHui - II. Att»,i  I Van. .v.
llailal   Till  >lele*>*lll.   i.|.  •,..«.,..,  .  ,..|...i.  .,..!...,! '  I'.tlUll I
, tt !"!•I a* I* aieUlet  lar   li..,.'l >. -' fia. t.li.ila,:,
Tie.*  tl'i»tmli»t*r Imm Hh.. «,i ' •**"
...llaf l.a IMnilnll III 111. lil**Mrt|-. ***** I* ********* ,\ ta. a t-a tllt.lt .**.. alll ll*flla*li aata Meal,
lit  • ti.1. Ill.*l nlthl I... Ihr..,,11.1   "II*  "*i".-  -i j, .in,.in.i tti. i>|..all,eU.,.|., IV!
lln Llamlrr.  M.f ttmtt .mat u'llnll,. ...ut hf local |.n ■• *,,i*i*al m..|., „| |i"-« l*.tl  Tl, „ ,    ,
<l*l  •!'*   .1! la.l  |„ll,l,l,.*.   " "-"-'' "'I"
h.1l.l kerb a-lml I*.  - - ,„  MtUTMUOl  '  il„ ,„ '.in, Itai
\V„ Vu™f.... * h.;;;i,«z ******* *•*•*"•• *-• •  ■ ■■< h*™***,******- •-
notiili". lm,.r!«ti»ii,t ..it,.aiii..ii-■ a. ii..t,tt,t.j  t
oriii., i.i.i.. .1.11.1..   ,....!.... ■■•• ■ "' ■'■' ' •■ i It'i** Bhnaill ,,..,
tbr ii* i . '■•"" n
i.l,.,,a ,.. .1-' !'***l"l Hi'  "I* '-•! effort, ol
on
Front St..
at foot of
Mary  St.
Tlaait-.illailir.a-i
.llil la-al M'la-a-lail
Halo.  e-i.'f  l'i.
I  rl. 1  • '   II -
tli'l .!.  I-  !• -
,|.l'l:   I    Ulll)   l.a'
t'.l!  , >  "!.'   ' .  ffa!
GUNS
list to
Ai ti- ■  n "^tridn owtro-
tbf
«t pHen dvfyiai i
main ■ ***■•■ in -I.* -
Flaia irl lM.- *l|l't'
alt,.,.1,1 Ii,.ibi-1 HUM
Iwfun 1'ijrlfff
lt-*ti* Iti'lffluiiii-r
<*1l.. rii.tr r.it tiiaUii
tt  i k. |,<
'■  lllif  uf
I. •, I..,. U.f.
Aiiilttti mi luu. |''UhitijrTi.'il.  i 'iiii't ,HtM
tm***  Hit*...i.t._ t1|af%lt„l Ht-l.t Oiiiir
* .. t. t*mi* **. IKI tmm* ** tutu***,*,*****
ABf..nih.i„at.lM».mlr,|„...!,., *'■••"•  "
ili »•) finJ a imn-ba-i I*,  -mill,. . ''  "J""1 ,'" '!
„r.n* aad i-rilrol.,-... II.. v: A****** >'. , !;.'*"'  ",  :'"
llll  tn'
Tin* tii-* ami •
***. At/it* ** -ift i
tnitltillitf  it  11  "
ottdol
Mr i  i; Dorlt, wrruri «f ib« V.
m i  \.u** |om to Sponoe, \v*.i,,
i-mliitn* that *hv hid  *
1 >'■  bft.lMlMI't»|~l|_l|<r|.
will tm
I   11  IfWlt, t*e*mtt*\  Utile*** * ***,
st.it.I hut
■
*  UIUI of Uml-
lb*  ;
1 M Will Nt'k ill'..
■ I. IOd  »fH* I'
' Rirtl it.tl  ■
Mt, ffi.t,, batidri*di
' t ii,. Oonno
i ..  i (,. t. t.. .rini u. v
•  f llilrf
'  '«» ritUlt«* lltd
-lltorki.  llr I*
■  I ill bli
tlltor, »l. * lb ******
■
ooo imoyUiv I
.-■..*
fwlotlot* oo Moodai
II
A  innis'V uf  tbf  itunkl
tbf JintixItai AlUoik <   hi
ai  i  Mi."  ■-*.,»- it*  .--|"...B,i*-a   i*r*»*,.  .   i
i»„,omlii ..*TkaM«,• *>.,.t.t ii., ,i,r
N.fll.l.,' ! Hit.   ."taat.   M.f,    .  a   ..,1 ||,af,
The |.ul.lti- III*,.- iai  I. .  l"l"l*lrbl. A I  I lol
utt |«i|.illit |ali .uitii* Jo.|,u. Ilnllal..|. I    I
|.le.| lit M.ltl* 11 I  l*,'i|..i|  lli.  rti),  Johhl" ll.l  ..
.Mil. II.*.,.hlat l.trii-ullf raratatl* II I. II-IbbI
.hi,HIM i.lilllal ItUt  III   I   It. li I
Th*art- ii •.. .It..,.,ir.4 Itn tl,* wwlllwof ■tltftfto.nl.taHadlatIka
„at,aiaa,.i„ a, aui'Miai. ia«l btthl. «•"«. " "'••  •*'
ae.,|....t. tn I*, ... aeata. .ofertaoa. k«a,f. II |iii....»i, I. ii |
.111.1-.  a.l  alllli* .lUIIII.  llll  t'lr-al  l*   IL   !•■  •   «   I!  • i ■■ II
all. li  ■ I..U.J *.l'"~-
Thr«*ii,.l..| il,.-|.i(|,l|.. oa fi..,, *** " *   >•  >  ' A r.iat.r i. .at lint.
,lt*al la.l i uht aalttnl  u|. II.- ill.h ,..n  t |/,t ,*,■„,  >. Ii„. ,ani*lta,i
l.btlhi-art*,nihini»hi.ai.ii,,»ai|«i..li   .. in.ih. ill. Iinill  Tl
■   , i  .,, t• *i.i<l.| ateaihlat at m
iinnan ..I tut. lul *..|J* Ikt  I
Th-Virta.ao Tlmr. l.i.!.ml  a.. Iff tilti.trl  lloalhf I l,.i
aio.ii.1 FiWi, . ithiim mllnl to, ,k*it*
I... l.f.l.  1  *  . ■  11 1   ■■   '. . ,  .. . .-..•.
 i»|..l..t..r.,||,„,,l.,,,tlV„,|,..  '^ '"""" ""' »•*"*
ll.ab' a,,n«l >l.«,,.t, ..«,„.. t. ka,* lara in ,o,
a. .1 11..'. h*h lhl* artota.. .11-iH.iua. .1.^.1 ' .-fnh th-«,..,,i
«• 1,1! '
,„„  lall.pr-t. t.lullilC  MU-  '.II.  I.
..,.!...Ill it*,, aal- h-jtl, 'tip. **
•JBll I., lh* |-*i- ' FrtHfl
ILlh't'llllr  |lta* "I ...... rail..... .1
HHB,r!*l-  '  •       ' ,i   '   I
U.U.I.. .tin, *,m                               ,   f
Lacrnmc. Cricket and Baan
Ball Goods.
531,53a 535 __537 Front St.
PUNTS AND FLOWERS
ni r*,iy dmiipUaaM
HALaF PRIOE2
ll-l* tt* HBH ll*f till
HH-t flHHI
*l I**
SUNNY SIDE GREENHOUSES
It.'I.I Ar.no.
A.  C.  TOjW  Pro-tr.
' Now Yon are Talking!
; Campbell's
' tar
111 Knofae. akbh |-t-
11.- o| Ikr laaiih,. ar
iftmotal Mane .(
liaK .at «l,*t . be
tbfaiiiaa lh* 11
, „    .,    „ , awraiae* .a* .at* aa* 4.<la,i*t •**.
ttanli ' " atllhaoah TV tall aamal nt li
iHioii... .a Uti bltht. ,wi,4h.;l Mkea, Wt-th-iia^-i
aot tin- ' tk* imain aol Mflltat
hi ttlwHteifO..,..,!,„.  Hm-*/ 1b*e. „  „  ,pp.Mm  ,fc-  Mlk„  ,„;
Lat I Kill ■!'•>. r-a-l tt.irl  Uaaat  Bilk' |t|„0,.| !., II ,   ,„,.»,„.
HI mmm Aat,011- t.hj.rl In ii-- ,-, am*  TU .,»U kvbf .,.*t^ Ih.
Kmitiiiie. un  attkl  elk,i-tl  th- l«.»t hi'i" let n«*i .a koa, aa*t Ik*.
I.tanaitba lb.1 11,. I'm li. Taibrr, *li*fi—4. IwlMMl .• ll ibtt I* Ut*
ehai a.i *-,i,,ui!f hull na llfji, fan,.. **M • fc'afa.
Ifi. 1, a t.ll !,..» hi. hlrjr!. it tfatii, •
l-ni. ea> Biaiihlarllr,. .bt eeabj, lh* tuam la,.,,
■I. he.11 tlthl ...la la a ta.   ""H  .t-ii-a^al |i*.a,i. la V...
-' .*, ih* ant.at..A aH.n.Ha nt
. •\'T;".^,;,?'."' i".*__Kw"!ifi'"': ••■■iwi.«*i'i«* 1.11.1 •iif.HhHkrt
,,...,.,,i ,1,1 k,  *«ihr*a whlttl »f lt„.   .  ''    ,   ..  ''  .
tIMio.aihahlli  l.l.„t,it,t  tMt. Ib* ,fc-l'"«"*l"H***lll*'HrN*elaii.k.lk*
t-t lalt iai thr ii.ia.  II*...- I""i'v "• ***** *•"■• »"i i-t «t Hftr
■ modtaa-tp, ,, dan ft****  Th* am. in a,-. i..ia.i
lrt.klht.le.tt.,ri.aha.)a>.,vih,aaihi wiiatf *ka>k, ka, ilit.1. „. ,»,M
f..ln»th-train. au4* ,-t ,k.«- .-, .,,a,it ot thia I*
Th- I'm* iv... ..I Naiaitaa, .,,.a,,„ ••**■ •'* l.ni'*i..,«i«*jibilli,hf Mliat
Mt IL ti >t ...i.ti,, „| lb.a<
Ik* V. Mi  A. la Ihal to*. «.**.*
b*t-l< <h-KhileltiV.nl.il » ■! ..Miii Illil   Irallk.
I, ,. ,,|t taaattl th.l Ihr r.h.Nib* an I lt»|01tltl» m Ik* I*.
•a", liar a.a,I,  l|lrir||..t, t*a I |...|l.l,  hi '*** '<-' BHIHMl*  *,,. ,1 ,t ,«-  ,.,  <kn>
aa, ho, i*r,>„» thai ■  '• aalo,,«a.tm '-.i ib. *..,,.
..,,,....11 h.labia. .,..,! taM '^Vl*™f,y*J,''**'*'*'*»*
|-a«,.|t-t.«»M.llt|-»nf.llh,brkt»l., '.iSI,l!^*   S* '•*"•"•' •*• ***
l.ltlM.  bol.a.|. anala. *?"• **£ ****'*** **" *'
a   Tb* eh..'-. ..I ,b!tt|,r| I I
• I  ll','
'  - l'«, to*
.  If .   ... . r    rr  r.  ,ft ,|
t-rllat
*iri* il.i Ut
i-r, ail! .,.44 ktlif M*ibKa,al »*,.-
a  M.k*. mk. <.! IU tit nil till
• ,-,''.|a»,1, I. fat fl. tk* a.,itt btfatf*
CLOTHINIi .
Mackialnslies
■"•■i"!
nt. (mii
'   '  '   K*-ala..  -Tk*
h.l.. TV rlllrtai lr- aa-aaabiV
Haawt ItetSam tm* ,.. I ,,. ,m
•aia   a,   lal...   hi   .
i«    Ihl    i*,h*aH..
|'*ji*1'*,i  ii',*i,.  la i
i'U.M.
-
•Bt thai farthii - ..,, .mm
.'"tatii'tot ,hi  Ilk ■
araj,
It.*', .It	
.Ita. .  a,...,.  ||„„,  ,
>l a.  VI.
ill*. l.M^Ola,   >
*4  fl.ftat  Vr-,,,,.,   a
Tkrllnal
UtU. II. ■».!    *|..t.ihl, iltnanaia
• HI, Mta
Iri.'~ Titii.Inkifki
■  ilfi  Ihlt,.  nt  IV
I ati-t.t  aeafjajri..
.  ' l''„.| I. Ih-Jaiaal. l|,.
!".  Ih-
!  to llt«e*a|i.<t,
luta, alt. ami ,h- n,f hat ..,,* t*a>
Meant „« ...tliel,, a| t»niw*.
IPmtA and wa aaialitt it, BftTtU
II. t.f
li«.>«i*i   A|.|.lfln*|;n,.,,m.'
l.t l-.I It laffia- .
• Wt la «,,.,.,  .ffl.r.l  „  H.
• .nad»*, l-a r  Nai.aina tnataa,-.
alr.,1 It.,-,, V  I..H. la.l i,,.„!,,,   , .--
!• 'lift,i.« a 1.11 laid ol rtklMli !\*.* "
■ ■■■* I.lf. a'K. l»iat-oihir*-ai! ,
." * "I iilawa. fb*k*.s "  *  • "•■ <>
llf .1 111- iai)|,-fi... rhalf, ,ht  ,
M.-.i. Ilaraiar, ar,'l,,i.,oaot,no,n«| ,„
...l.fala, ff,-,  V,, ..,„,  .,,.
had imi . ,,!<.,.„„ j,, ,„  ,
maff, e.lel Ta.feaa,,., riKbd. I. ,|«| lh.t- j
*'^ri::z*'z::''iJ:\..Th\'T
i «i. i.h<.fi.,f, m th. ntitt. i „  "'" ,h* *"*<*< m*** *' l*t
IW.  ltd M.'.l.r.Ir,.  tn,*!*  i..  ,,«,,  .a.l.frt,,
IL.I.aa.I.e.l-a.in* I. rein. „„-,.,  „,  BMBlnf IffMB 1> ,„, I.,
.Ipain,,!-..,,,nl...  ,wmhW a mall ..!-.„  |;„
.rtlllirt ham- In pu*am.,.  Th-ln-at, ..I th-htham
Ilml-, |.,.emit,. ,,,.„ „ tug,  t.t. i|i.,-...MW, pam^pi
. 'Ii.ft.1 .1,rl.|, lo . Ty* £.
'','"* *!"" '
'  Hilltat
■'•■ -T.lik r.aael .
I   T-  ,
I 1^. I .  ,
IlifaWM   M. |.,nH
life.-  Ai lb* Ifriftl
»lll»lf *atei.,i«,nl
iata.1 W».n,t,
Ihrf- Irirk l-
"
Mlttf
Itkotit
u.t  ■!
alr.nt Ih- rlnr, Ir..., llai,,..,,'. „n,h ,„ «,. „„ ,,„ .„
Ilman.tlli- II,,., „,. ,,„ „. „- „.,n, „„,,,,„,.„, V,'J,"%;,% '^'*
'.i.toaiti.i.,. ».,d ihl-.. a.ail. loot, ,,,^ i,ia«,l
, l*t**.,mp*„. f,lt,„li„.  It*  ,„„„,.„,  ol  IU ,1,
>mn  "I  r.llilall.  .!.,, |,  OHItg  ,..  lh*  .,,..„  „a-  ,hbh  L„
ai.|.ir.a| In TkalHatlf m..1t,ln.-. I-,,- -lat-a a ■  ,'; aJ^T},**
a .11.1,1 Mill ik- ... n„,|,.„.,,M|„. „„  „,i,V, ,,k- ,  ,J„J
...1..,., -,.,it.i,..| ,.,,.. |; „-,l„br,,„„„,„  v
ITTT-
^ea^T^a^i^P
:ARE YOU?:
.,,
TRAMWAY LINE
1  i-m < ** Utt   	
•Iiftnrtlf t*, It***** Um*   *
liH  tmt  In. Iti.l ********
*****  it. **,. || *gtw imw»imh>
JUST TWO LEFT
•■•ii•"»*■'* * -.  i-i i
it**  Umi* *.  ■  ,   ■ •
i ".*r
. JAKE THIS IN
; HARE OFFER
* Ml" ■
; j|CRE LOTS
e -,  ,-. .  <;;
■».,.,„ b»i..l i't .. M,
* PRODUCTIVE
I  i .•-  i. -  it «i| ,,,...  t
* l-V -1 .11   ,  .,.,fc.v| »M  „^.
■  ■  ■
, DAREXCELLENT
I   '   *   • ■   nrtiolly
Itftl  "*< •ymtr, * nvt-t,***,
m Itiii'ttiiMt  *U****l   *  -ll'l
»  11.  *  - ■:..,.'■,,  if ttll   -   '  '
*f*t '>a**  ******•'*.  1*1**,*
* mimtmiit*tp*  ii  -
•T.J. TRAPP
I* lh- ,eia—  I. htlf
fottr rliithfi, tn-n't far-
iri«lrinf«, -tr. IVi .ra
,io« nadf in .hna fon
■ar till Hot h "I toih'i.
hOfi', f.rrlh. rlall
• I,, ea't
i.|i-,i*.l  utt  aai
.,ht*i Mr.  IIUI Bl.*l,n
I* Ihi tail lain- 1**1 fiiBf
tantiif. Thi- lata* •> ai*
••Hlawhl nt
thti rllf.  11" r.1
he.H U«i ll**, .1 I ■!'
nt awo,ia-tii a.l lid-r-
rl.ihia. I. Ik* 'Uf. A
tall .aoflmmi *•! Top
...I 111... Mill. IV*
d-lf rnapitllhah Ih
IV* ua ll feu Ih i.IU
Itnalb-rjamia,. *a*iai
lr, it,- otrnlOf da-M.
iB.lhiH-l.ll. ilut .im*
■*l
I* inMfllt-   Hut "l.-h
..I Tiunki and Vaiin. hi
ih-hK.1 la Ik* rllf IV*
alltt ..Ihr* Ima Ik*
r..m«o« tailolaaH In
lh-it|*'a*1.-.»lltr«lli*f.
VISITORS
We
Welcome
You
All
To
Our
Great
Sale.
Jas. W. H-*-vrvey.
Hn.
•r to StVA* EUfti-J Ic Oo.
**n*»1l« -1.-uin .all nml rtlfulri'' t'*f fiat
•.ii •iiif-t*>**nti»it"i*»r•*!''
CAMPBELLS CORNER
*: IB COLUMBIA IT
J. , • ■
Till*
^UUJLt
ufiiiiii

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353931/manifest

Comment

Related Items