BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 16, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353929.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353929.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353929-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353929-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353929-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353929-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353929-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353929-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353929-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353929.ris

Full Text

 W.J7WALKER&C0.
m ram turn
r,.-iu M-lvMIMlNHTKU    -
Till*: DAILY
W, J, WALKER & CO.
TttLilfHONU  AA, NltW WlltTUIKUT..
BATU11DAY  .MOIININll. MAV III, 1801.
WM. BAlLLllt-1 UU„ PHOrRICTOBS
LOOK OUT FOR
IfpG'S ADDITION
LtlllE 1 IBB oauooTsT.
Real Estate
general'agents.   P''tont Medicines
On tin. Ti'ituiwiiy  Lima,
|j ! Speculative and Residence  I'r
,in nt offered,  Partiiulars will be
■ 'ni'ii m ,i few days
DRUGS
PERFUMES
n iiim-tifli, iviiitii.i m  it...,,
''■■-.I-.I'
■ i dt)*
; South lit* imiii .i.-i.  ||tiiitlii|_on
v.rin.ti ini*..hup	
i',""; •,""-k" !' "f18** Toilet Articles, etc.
... '  ''  tli--IMI.i.   Itltlltl  1 ,.!..-!.,I   It || |
IP* l'.„1.i|
IHM hi,Ah il   M,\u i.n.i \||i|\
TO LET.
rPWU  iinill.** uh \  lirtKlil.lSi.
Kt M- ll|.\-i.\\ll|.l
& Thomson
|ST. MACKINTOSH & Co
Kltll Liillltll Llllll llli.lllMliri'.
,,-,: \|. HI."' K.   NTW WI-'STMINS'II.K. |t r
IWOODS & GAMBLE
Land Surveyors
llltl ESTATE ANO INSURANCE AOENTS
Bull, I. HI I lllll*  I IIH -I in I 111'- II HI 11-Illt in III-  t" I
■"" .,  I  a    ll,    ■  I  ■ ■  HI  I
III I'llllll  »7
I.,I a B.a-1 III...in,. i,t ,,.■  I",  ... ..lul .• ...
MM.  .100 to *fiOO |iri lol. H.p. ami
|iafllt'its'-
MOWAT St T>
TURNEeli
III  l-.M,.l  *l  .
i.m a.ttM.tt.ai.a a I
GENERAL AGENTS
* party in all pari.
.  t'tll DlllllCl. ill.Ill ,.|
| FARMS   i" Itad .""I U"-
SOUTH WEST-  ,,,,„,., i.t. ur.
IgOBTER •■"'"** •'""*'-
• l't   2  ''2 _,_„,
I.i.i  A.I.I,il.».  to
I Win W.«liulu.lt>r.
HEYANCERS «• FINANCIAL AGENTS
.   ,-,.,,  raarlr   | ,   I
... a. .. ,  it «■• ra.
ffOODS. A OAMBLE. Wear Woalmlml.T. B.C.
, ItlUTISII  LION
H.PORT&CO
Snri-P<.«.<>i>> In T. O. STRICKLAND
ir i.'i -I ti
MAINLAND,
REAL ESTATE BROKERS
AN'D
MANUFACTURERS AOTS
IN ADVERSITY
Bvoiybody It Now Aiming ■« Klok ,
nt lh« Liitii Iriali
Lotdti
NOW THAT Hi: IA DOWN ANU AMINE
Tli«  Urn ml,  Nullum,!  UtfUt  Will
Oiiiul'iniii Iliin in Hi'Vntta
T-III1H
A UKHMAN TRAITOR 1'UNIMIKD
Aii"Uii*i  lUBBfl  Ctti.  ..!  Jakyll*
Hytlf I.y a l'rti»*mti
Uauk.'i
Utmi   Ut] fbi  XiUoail
■ ■  I, - i  ri- boo*
t.-iiiii.t. ii  Xaacnttr I**'"'in
■ .i:..iii. rad ■ at tm' il ii  i.ii,- tdoplatl ■ h damn ..  u
■
i,»i.' r*nin i .tularin*
Ibtl  Ml   I'arnrll  ha*  iiriitnl li'MiM-il
i  polltlealh,  uoli
iliin-1* iini trail   *Tbi    -■*■• boi? itnrj
•
it ... i..|i".  fai
pronto! itu1 full) tod a
i ...    it,.  ..  ■
trad a* uodoow-roit..
t.i,*uitu,.i,,n adopt tii" ■"
, .hi I..,i un 01 tin
i.ittiittii ult hf »iy ilial i pa I Ml rt
■ linr* ami a BOI
*
>t.t[>M***d a lbt frootltri
■
Ub t ait ■ t. h II .'■ Ul •!.'"'. '  ■
n* Mortal _ moo inn
■
ntrdi at-*'
Tbli tlton - ioi* "f tb*
•nllii* ai.rtf iiu- killing of tbi i__i_|ffW
*
itiitt in.ut ii.t'
■
• d Hif At**
Wanti m Hold It Ba. fc
I.*si. Mat 11   H« MOOOfHod Ibtl
■i  tktl
■
Pr-*-*]—t. Improvtoft.
*  'llll *rl
..  m|*r,-lit<t  |
a, It ll  t|t>«
■
■a
■
llM  ifclJbN.Manufaturcr
.HENRI  I.KK.
IMIII  VIM
il,.| NtlN.lt li
ID.S.CURTIS &c CO.
DRUGGISTS
*   *   a.   ««   a   a   a.t
•   a   a   a   a   a   a   «   a   I   *
DESTROYED DY FIRE
III  lllle,H»-—a
.lllll.    ■  "I ■lll.lBll.il
Hantaan-. I'ainl*. .III*. Hi-.
H. T. READ & Ca
b: ACRES: 20
Oa the Soott Rond.
. ,„  Good Iocmiwi  Splendid mil  Im \
iter acre, oti eai} H
I tt Can f
IH   11 fl   Oa    '•   A. M. BEATTIE. Auctioneer.
. ■ B. Mackenzie & lo. |v,sv,*TWT->?d
CHILUWACK
(mai  UarcM-rvrd
Auction Sale
ON THURSDAY, MAY 21
I U,rra»t'*aia.ltti'll*,a(a-allkt-..*aa*~al Ite urn I'll I ,
',1111 llilt * Ike tti.lr.
SUMPTUOUS FREE DINNER
:•
III,   tllt.t  l,,|.  la.
ii) lor.
Bla  tai III
Sl„'|,l„.t
•laa...  Iitll' Ml
Mint.I,  It.latti.lila
Una  iiiii  iilrii-uif iui
ii.i  I  i alu.ilil.-  tllfitil-
.   i  |i  \l.. tm m.l.i
111
tlilfllt,  III
illt unlit
intiii ,11
..rain
BQUNH FOB CHILI
'rta.. Hi.,,1 itm, look .rn ljiiitiik-ti
C.til to Till Her
ll.tint.
Till. liiMILKALDA AND*:ltAH1.IL8T0N
OlOIIIB
,11,
Illllill I
Bill-, -
Ihtl i>
..1lt.ll 1    lll'l
j |iriiiii|iiiit Ll
I-- llit'lr lt.kt.it-
• <il  t In-ill
Uml liul
niiilii'f Itnl
l.llu tl -,,iti,
   	
Mil i, littler
kni atrial] tppra lt_tl
 I-  "I  llat<l||l.ltill.lla...
laall.  Dial tb..  altl lilt.I
I it lit  lltritlit'ftl   ,1
lltal In* tu) iiiuii, I,, t,
Itiliilf ll tii .11)  Inr 1
ib.  laBi'li  ,_itiltt a attain,
nln.it,
I_. -A. T H -A- .M
ESTATE
Laiaa.art.pl 1-tn.gun >_iaii(f,.Ha.***  '■" '•""
bm, anil ran lhio..«h ihu |v,^a.'i  tl.i ,1 th. ihaip.lt .a lh,
 ,..,•»*> IWOrilM.MOoah ***' I.*.I* Ha*..
615 FRONT ST., WESTMINSTER
Dupanaad Willi.
• oftiarfo,
•
Ibr  tal  II
■
I aat li-na tbl*
A Traitor Pumabaa
llltl IV  -It]
. .
fillta*.,....
J. ,
■  IV
.
.'., ax
r.'iniii Drowait.
tin   llm,,'U)   itl.'intH.ii   ia|itain j
i'u aodrlgh bttd in ImjumI mi lbt bod)
Illllill    ll till,    111'"Hill    .ll    1|,.' I iH*|  I,|,    ;
Ut- in. ui*i a |.n> *,*• inptotlltd '
from in."i.i Uk- Httiort la **,>* nttibboi
in h. i .,t it bin lbt ****** **• iiiiimi
ah i in*ini* Ibt tlroooutaooti nitii-
ti....i> -it i.t Hn- taat), lln* jnr)  iir.uitl.i
tli .  l.t.I,i I  tO till  -Iln I  tt.a 111,*  .ail
utit »•» ii"iii*i drovotd H..I lotltni
il,.«n t|„. uiur MOT Kiiflul. * i-aiiiifi-i
lull  llllll,  1,1  1,1   Ullll  (t 1*1 Ilt   111' t IUI.'  (n
1**- tli*,«n.-.i ilu-r** ati uo tildtoot to
■bot  Tttm Hi** iiutliini imi Itlltn
ii. ii an n.i' bodli ** a a* MtotlM a*
Itu i tUiro, ii.*  -  ">
iiti. it I. iiii.i..I U>-TON Mn r it t-l at nl|lil
•  l*ai,  ami aa*  nut a|H«
Tl r.Uti.ti, and Bait
i   Wait 11 "ai  nddMbwi  int-
li.ll.jl.  IU.-J  II.  lr. .llltlU11  {.l|    *  IU„_
t hi *t'i*rn'*
I',.-) uni rocoln iii oom
"lilflll'iWlut
Kta  IVhtteooi  n.ii lurtuifn and H*
***** In fut'i. •* ll" Kl i* KMlMdorttt]
' ll.tll   t"   f   :i i l»i..-   .(   Ill*  ||.-4l
fi-limc.  id lbt  >-li-UT*i.,|l  Hill  Ini Hit
< ,i ft. ri,.nt Artlllur) Ititnl
utanblpof Hroftitor-I htriai
llOOlbtl  I'liMtr  t»,l„l  in  H.r
tti it olll i* iti« tiblMikn
'* ■  ' t«0HUH frvm il..*
i,n   It mil Ml ia.  iiiiprlilb| it tli»
li iltlli-li  -    i    10 UJ   i  ■
in. i  t- Ibi ->»"■ Md  •'*('. i  '  ,'
i '** ■ m,« tiiint (..r it,rm
t M *Mii.f.-l lut A*-
., U.-iimiti.it*i. ii,.i  UrtfO
att bt lore tnlot **>* tt*m Ktlrbttrot
,  b-  ibt "ilarr am  Tl.r
M«i Haiti aill rtaarl, t.it.(|«.iii'-. it * w
a ■  -.1 * i a.i. T t.i
It »lll tw l.tttlttnl t.f  |tll?|1l><>airi>1 ll,
Iktl t
L., ubt utoet
i ■
. ■ • ■.
Hn I  \* i:
1 a tod niii.il ..I __h
.    -  1. Mill,   It,'
ft   ul wi tiaiiMUi
It,.'.  mIi
■ n i .. daal
in *.f it..iti»iu
.  l  Id5l-.i.l  10 I
•  i un** alUiiil will, aod
.- | !■»  Mill  n.i  mm*
*. tm* (»*t*'t*. f'.t itu*piibimi
•Mi'-I tfi'il  tirifl| ***.* in
...i.» «•.   A t#aailfnl *****
1  •'llll   tt«*  till*
| '..  I a
i  ii. tin
ni" pom tiiti.il I*
. plait-
mm "t int*- ia#aa* awd
a, a* atl  III
-ii.   •*'.!  tn   1|V-   \*  tt**-
-1 it prim ii*
L iti1-, i» !_**• adiaataa*- «4 Iba bofar
Tha »i»peaad Oiiu MtoaoMOi
'okuiif  Fur  liar,  llm  frOU
Knliritly Dill'iimnt
M  .'.'-■  *.
RAI.MAri.HA  Mt'll.l.   A  KUl.Kil
Jul.U I.  fi ...... ...  A,  i ii 11. ... i I -  ...  :
iti Hii oiii ftmiUai
atyla
11
Hi*- |a,
llll    llr .„• III.  (Itlt  t'-il.
,1,-t.l ,„ii at Sti  i I"' 10
||  1   ll.r tf   ■•   tO  '•
Mil.  -in |l  1'.*  _air1  "ll'irl
..us.,: Itbni
itu- ftdtrtl "".ti l
til*  *A i  v
tilvgtd  kfoot
t nltod  I
It   i.  I-i;m..|  Hut  -
'  ■
I I., a Mml eoort  ^i ■< *• l*
lupputed to dtpeod oo *htl ant orooi
■
i
itai iitti
.  . i
tit it.nt it ., .i it Ibtl '<•" »i>
...
- '
ii - ■    '
*
it lir ba* Hn
..1   l-l'laf
-  ....
■  ■
* ai llalttia
miii  i I, i*i
taa. pari i  ■
ua abttbtl
,,ui ****** i****
S.. IRM* ia**iK|i
I t.l lliu. -ti.I.a.  . ottb ■  «
.
IMI IH
th* J-.*
Tin*
iiogripb fur t^
i. ii- md hi ant] n .'!■ tnil tlin bt
i I'liiii not ii ire ilw lutrtnttod hloin 11
.iini Im In. I;,,. .  o|  ,.., |, |
III*'   'I'll.' iim M|> II ll"l WH.h It bi
': \l  ."tn.  l't.in,
In in. rii"i,.u lion iinni. s.i.itti, ft, i<
unii,I.,ti.i.n iiuim. \k i' diTwird, I..
K. Krii Vftei tbt pmentttloo n.auv
in.tit.ni-..i ti,.- ulddtriwtn n.,-ail«d,
mul thi linn ii pletHoll] ' ntltil.
Uuaia'i |*trk tt i" t" • n  Hi.* uut.'ii
proraliei in n- boi ■ •.,,* tmi
alflllui li i> i<> bl bonod lint Iba
iii.",if(iii'i- wtll i»'i mill hi. tti rout
.ini. till kotpofl 'In -i.i'i'iil nl.il.i Ibi
llllli I, I* I'i _,I..K(i .1
li-  W .I  t.-iui  will
..'■r n u 'Cebnb it	
h it will bt
p at II a. n
Pitill-iiit (Oi OivinuHial.
Hi.- unit „Mii. i. ai.,iii Dotftai ti*4*l
jir tt-iu,i_ pot paililan forpratMti'
ii.m ti- ti-   i -I mut
i'*>li't
,. ,.,. ti,..
■lain t.l I
..  I bl
■I
I  .-i iJkNMi
■
I    ■ '(,■■ I'tuttt-
!| .1.1 M   tbt Ilal
tan
ii  Don **  J i  J
Tripp iod iinii. Dtfaan  iiu* poUthwIi
rill npn*****
ll.f IH--; tltittoft
Bom *t*r* tu*i*   it." nttt ol tin*
I Ht.irol
I Jl,  \l..KM\l.  I.l 1-.11,
in*! Uh io •••ting
- * it* * i
a im.iti mn,
a
Ml a*' '
-i* *<t<t a
' ui **u tb«
• **i -^tiktu
V, i' i*MUUi
-I  me *r*i
.■  h i.
'I * litnWl
>. tod
ltt.il.
t>
* ti-"
Vtb w a. Kiitti oiidmiM lolVit**
A** *M»t la *H ■*•
hi* '■-} lfct-1
Kt-i »!• till!** ,tal ab*
• il - ******  *** ** bH ilia* aad *at*4
Mat It** lalarj   M oa* o aairuo
MttpOa
Cm fatua Inn
flu**** 'I*" ***** ap Iwf'-t*  Hi  I '
AlblO***a*: a-*tlit
I fell'"*»**• I'**'*** IIP*lltal
a Mioiaaaa* tbiidiad bl* **il» ******
• -
lliia*--« iW
i    *ll
mmpm*  t*r*trt**h**4 **4
Tl HBP t'l MM  I
■
■ i..i.
J | |I a* *'l  "II.I   * *•* ", *».ta> f»"  H.l,"*r "t* a*-■". H t«'M,t.^ ,n, .""
* hit** *********
1,11  <tl t«l I" ll.l
■. itra *h
itrtaptalaatii la tl
■ ii a*i
.   m  ****  IIOllll-*
l-mitti* aa* tbltvrd atll,
iwtalltM '**• *******
- .1 tltf tuafa .,f Ai -
"tl  tW**  lll"t**l
• tl*.,--1 Sa**1 t*ir |,l**Kl
lELEPHONE 1-0-6 :  I 607 COLUMBIA SI-
I 1-.!\ II It ,  01 IMI
Queenstown, B.C. H.G.ROSS<feCO.
Iiitiitila 81.. Nr
lillllSII
I (tiiirilVd nal
w, |,i-liatitw •«■••*•*• •^-Vu'CtlSiJIli
t,A I t***aa    I • aa.. ..tat. .** •«•*• -'
'"  I  .'"if*' "**
Cnlnmlila 81.. Nrw Wraltnln.lrr.B.C.
llf
% ta aii  ***** iitV*a1*t| la IO*1 a*«
ova, MtmAm ****. t ****** of *****
ill drdnff a IbrtiiM tad io*
fmm rt *** nr**** **A
I  t'ltabad aad «*4n
llaa l«n*lfifiM Uo  •
'
- .) aad *****
rtrta  hut  l-n-t,    ■
tlflrd  at   -  •    \  **■   *  '
P M.-WATSON *
KIIAL rjlTATE BROKERS
t*«1 t" ttm-
MMl ■-■■**:
AOIENTS
■swffimi Mb mmm mom
, ,,.*,i •. laaan. H   i»i ' ***m*t
,  ,, rtaadlia ■ IOpto> *,<-rr*m*i<t* \*******t'empa**
1**+* lM Pr**r^*ll Bilttia l*i»ia*w«**
III  fn ^ W^»  -W^l 1 **C*TH#AR    Pn**t*r* **riiicr. a.ihnui rafaranct
|V lownsend BlOCK, dhjpot  mmM&immm+tmmm*
CibiaAddftti   HOBS
ABC Oodt
f*. iiii**-*  lafidt *|»il"  lr**
"iO,ia»dit»- ill I
. rat,  liilll  -tl  bll«1«*.
t»wral ii,.i»i. Utrknotlli and ttwir-*b*r
i ibt^t*. rr-al t-*tat<* and Ha* nttem*. t*tt*
I *f*f  ***4*.  ham*.  t'lialM  Ml  I
*mi* and l**Wrtpb „flit*. t tt*
• lillf ftaallfl *«***■ t»|t-r It t  I
l«m*-»  t*it*t*4  1b*r»«
;  I»i1  laitdlitt "Tt lh"  I ■
■ artf«*i«. rhorrlH ■
t |h*alil«f Indian wi*i1.'ti ****** U* HA*
' -im. nndtf llit dtfttllM "I1«l  Mali*
- oil**b>a.  A lilt' «i"
.miidai  Iba iti.vr.-t-.iioa «f t*r *****
tt<td*. att'-li ttllt bt i**iaia#rw**l hi  ih*
I 11 * 9 |,   .«,;.,,, it it **• * dtt*   *
Ktaitia  14..tt*,*«  i ***t
*** Tm pt*p**t4 waabipoi
Uliotil It dtltB  ttal » ********
*.tmt*t**<*
* i tnaa UM
rtaOtaaiatoraad *
tvootooiola,
«" arnatOMMt ****** **4n
I  it*ek*y  *ia fiaad al taa
*•** atttoMl «tf*
f  'aa  *****
a.-t*-»ft*r k*itt v-ti  at|»Mdtr»airJ
'..    i-,  f(|
.J  laitlndlf  blta   tmm
.   I I— I M*t*a in'|a**4 I tnaiMa
ilk it, a <**HM  lor irt1aa.lba dt|
Ibt npttMtif r*>pa|vba**> al
iiHi.nrl.*l*tiM,i lb******* Ha** l»-t..
t*a<. -him* tnaaimoaau lai  laa par-
itrtH *.i*.iiw iiaiti-m. tM
Mn.-*  ia,tt.l. «.th  a t-i-d
, rmpaii rt *******.
. i *gi-iataia o*ti ttr***.* f.a
t-,tih*i aiaalilpal POMM* f-ai<Hlod ill
ataiirr* *****  ***** iba Hit  *h  ^d
litMli bti-a ttNaUai  A*  I blm* *a*4.
********** **********  U*p**i***tH
twmteim*** ,4 *m* *******  Tb**  ****
H tart Ihr \**trt*t*n*1* ****'*** **4
*t*4m* h* Iba Mtyor tad bli ftt*ad*.
**** tmtHty mt ***** **r41********
- h  ** nofiaiaat ilalala im
Ikiftr.tb'ti. ti 1" tr%4»l il  tlaaMl  IOD
tad I*****, tod tl IbrtoaiMiai* t rttir****
Ittil ****** food I* iai*Mi. ti lH**t*
U* l**»m |M||t|. rll'th aflat IM
t**i,*m ml *h* |i*.*ii'i*«l Tail I Utlt
**** ******** *** MM la tfc* daal tad
OMaiilr "*»|Kdllaid l«* a btht ' IIh*
abi** ItWlaarH*, ***** I* Iba t*t*
****** rt ***** ttm* AnA H***hi tilt
t***nt tod lb* aalbiablag lam-*** thai
ib* ***** * ****** Hm*.
amnirlMl WWtl-* a*^d t t***i*t ******
*** rt th* il*lm*im. Tbo ****** til*
**4hy tmt ******** *pt*
*tt*ti api**'. laaiaiu Jthol i .- *
***.ii*l.  4.  ■
 *a>b Wt|L
mo aM*ll*.ta. i****'-
t1l*Hlh*a I* l»i*4tli diiailad ffnti lbt-
Im-aioal ■*•**>** n iiababa lb* *m**
rbyonlad af ***** Am' **4 ***rt*. ibat
****i* *>**'* tm****** rt Ib* fid* af I
tt*_htflo*t, ip-_nat ***t4t9i* rt mtm
fat  t ttm. tad  irammmtm ****** ptt*
it** ***** *iat llf
lb*  •ara*.   Motl   t*y* ■■•
- t.
-  i* all lbt*
i
**4 mHmgm** pa*i»**ii rt ****** bill*
IfabbHlt  (»or  ********* Ihtl
aaaM pmbatdf l*»-d h* ihHaad t«tdltl
Mti* It, i* i«  atitrt
atbtr tatpnilaat eilH*. tb* baHa*«i rt
■  MMm ft*i Iw b**i-
lh* till cat if mitiiota   I'll htw.
•itati. alth
aall nal of pmk*t *l|wttdl1<et* »Mkd
-■ . ■-  Sbartl brail a_*oa«.
bal Irt bM haaa. ibll ]«H ** * r** i '
 « n >t*hi*1**rt H
*'*r**m.41 ********
....
-■ mi*, f »M* l»* t*-
t ii-t l*tll dipbtMlf y
«'•  tnMar*
i.iii  i in a at-niianM  li
•  i  pr<di1  Ib* Hif In Ml *
hi«4*OB* i'lll I** It* ndlHM. *,*•* if
Kl !«»**. h* hid **4
** ,11 tt*lK<* It**.--
ia mt onaM *m .tn* of Ib* *******
|t**tOtOKinlllbai*»  fc* ******* - * **■
tdlttl* and Attmr. bal Mtlttl* hardli
*m." ibiwld b* a rllf* Mow Tb*m
af* nf ***ittm. mt*i*m,t ****, i aiaabi-
tlptlMl ht* It *taad at hit ItlliM
rapirttf In lb* ,*o*tit*: bal th*** <*ki
*- *i lio f** iod far t.rtaa*a. Ill
NnHf thia OM*t hata iioitlit*
l>*'*ll no
Na*> wo-a uttoi  lithMtf. IMl
Botton't iotly Brattar
I..**.,a •    M.* I
nl withl Ji*t. |.
• (.I** • ith ib*M*''"'
||a «
MM I'll  All*o. a liriuTMO
Iltaa If b* Uwoibl
,  t aod ollbahl ■
t
■
a
M*« Yoib Xnb-u
tl  Boo  ■■
b*t,«, aWiir tit* OOll ****** ti tloOMt
al Mi b*Mhl
j. **. «....  > ***** t iiiu    i '■• -•
oflbbolMi .
..m .  r-iuHart. lao, bu oot ***
prf *d t Art*** rt ******** ***** *%*•*
b,r-i|*Mlt<iWa,»   I
*,* It. a* a* Hi* *
tod **** *t* dtt
****** tdi*o«*ria i-
!.,,.  MoMBMC i'   • *  ' *■ ■- i-
*t*A. A****4 ***** urn* ****** m
•la* k 4*oi*o*i bat ova ***** biio tM*d
tba dWHbal—a TW to** rt ******
mm* ****** *t* •* * **H ***** ****
•l li«t biMK t»d mmm
h*mh*A ***** btt* *»***« tdtl
CANADtAtf  KBWB
M *« i Ibotl **** Ml i
OTTAWA (M Mm ii M' M
lalifci bk* i*i**4*'*4 t Mil toiMidi
IU doll Hoto«* *od «omioi» MMMll
lh Ibo tviitlio*** II* m*4* t t*Ht
.. ,-fa al lb*
Mil. ohhb tta*l*i!*Mtt****M*.'lh*!*1 ***
1**4** A ■**** ***** *4 ******
M. **t.  . H    * •
Am**  TH*** ** ***  lM
ftUI tolbofltMt bad I-.
gt**t *****■***"* I"** IbtfaWbtllao tf
u** tmtm* -   it* laitod
BMtoO  II'  »■*■-  ****  ibll lb* baaaa
 *.****** oitb tba
.. in ib* w-
r „t.«  al  Ih* autiaKM,
li«ai ib* *p*iaii«*ti a.* im *im, ********
lib**  lao   lit  tmmtf***  mi
|fllbt««ln hid |0*Mll»**l »a-
Ifeo tmlnrm*- ■
u* ib* p***i- * • *m*m**m*
.  *
 ■ ■• - - •   «*i -".•**
1
Wb*»* *t* 0*if Bttaatia*
iomMjT if md
Mmi lo
•
„r< laMaMMl io
■  ■ .'ub, ar
i '\..iiHi„ii*r
,...
■
, --„a| in tta
ti in tb*
..  -
i i latiitUt
,*•■*•  thi
llOM 10 0
<**%**, tod
•feoaHttt 0**1' H*  '
at.-* pritM
it* mtn* *t*i, m    * *
>niat*ff«
■
..l.l
.
1 tUUMI tit,
li I at t.a.,.,'
all! kaa, lr, attrtat Ma* ,«* »«'»■
aaaa   at   ,U  ****   1..   Ill■< ■>
■  maw* a tamaa *F tmt
,.  a  t*ii«l*  Mt
I.  Ibr  Kauai  Ul*   IMI
Itt. Ml   l*aai
-.•a., alii trt .(■ I*   l«*ra
.. ea* ik ata aaaa. fa,lla*,,.
Irrrrraract    ttr.
. .,rt I aawlr, at aaa j I
*,ft.  It"* I '
.
.W.1I laM lla' ' II
f,l,.a lr. t... l-'ir* a,—
,tr tttearri   tV mt*
Mat .,•• atlr*. tfat- ill |*t aaltitk- .
-
tetbrt  llr irlp  r-Taa,,... ta. le  »  -t*1
l*t|lat|lalr mm
1,
-   a
|   '    a  '    ,,.  ,-
TtthlBBI-ia
'  liO* lH|ttt,i. .  a ia l| Ua
t|.a-ttH,ll tt
aBr|ttl^faaM,al*tBt1t**  *.'*_.. 1  Wia
la*tB4 art  lla. aaa. Ita-  anrarea ^  ttr-
■ ._••- im ri-ai **n*t*. m
teetl. tie Hut 4 Maalfll II. It*
t[.-l.a,  It.   pitM  It**
.
■
I-.**,  Mla-
.4
ha a em .i-t tiitrtv ttu* aaa**
tM  Ira. -  b-J ta.,
■ tit
... II,   jf^«| |
,„«.
.  all.,
ItaUa. ikraattarral it* •!.*. **r-
ll*ta*(ltat*..t , at* M a. aeaaaMa,
• lltl* Itaae ■* l-a. aBB-iltB M •**
Ural at tl*  talMiU  ti, Ha*  *** *A ._>
....  fimmim i*m *****.
i,.  ,  ji  ,  •  r it it.  l«i .. it*
. It.
ittla   ' II.  ,rt*ttf—t
. ,t  ...
|l*M.«t a}, t*t  ..laalaWtaW,
.. lie „._..,.. ,ti,m tpt-nal
■t.t|.H.  li. ,i.a.aal *t ,lm Bapilal
ta-rktrtl,
1 uaa. Maw.
It la. -a
Hammttl t taat tm, a, ••*■»  	
attaiBt ,,»- mm*
Um .«* Uk .1  a>a. he aaM lk.1 Ua
Itttt* atmmn** * **" *t*l**k*
■Irm
ma.** •■ 1'ilaMtl
'If, at
IMa It eel
. ti    ..,
i .an l
1 a.-. 11- ••-
II Ii.,ie,a«ta.l ..*.«  t
tt.l._»i.l. i taaan at thaaM it
at Ijr*-
tlia*. it laml.  tV •
Iteerra, ... tta. jt*>ar,iirl-    *.
II   1*  a ■ ' ,**•.  \
* p4A Kr,li.l. tla*    .  ' "fti it .
, tttaM  IfVtrrlt. 1' •   .rf, rt,  ftrtl
, Wit aatota. «e«. a. a **_..... -
•lit thi *a t» <tr*tltt«pl,l<a •
Kar<n*   till* aaa. lima 1 taint ItM I ,***,* Mar tal t»ai,M  .
ntrt *.a ala. |,l»aratr.t "a. If. halt. ll» at". k> t» «tal i ! Il*al*l
' lV*al t,^,t.-*aa--fa,ltr, Irian, ma*I -rilyt aatt lb* -tiattrat*. Mill ,
I Itr  neaetl.,-* it . let. IM* . 1***'l .11***
Mil   i.l.flla, I" II*--.  IfaarlBktll   Vr  ,kt  tlt,.,l  e>|,t,te  •■  lh.  V*»l
, elHlla, t*1*r»« ttiak.1l ,•* Ml IVrata. iHrlUllt* .tl II, k»«ae». Maa ll
ItW,  ma.  laa*  *****  ***  **** ' ***> „**,* awal l^nUnat*.
,..t Itttt—Ifa*
.r..ft.| tier ta-
taa  «,,-tr al  Ua* fall tal
araat. f.arte-t
a.t. .••atttVBlial lt.BB.Ml.
I, an. On *a*a-
■I  laa trrfal*.!
it... txmAm* *.*-
laUa.  **  .11 Ike.*»!>*.
- ..* tlal mm t
... Am. •
.- I-
., .-, a Ilk
Tarrf* ,„-
»Ma tal m-at'-a MlnHa r.irralra.
lalllr, Ur. fallhrr l«.i It-*. ritlHM-
taatt. aalllmr. lha*. .1* fr, 1r«,l»M
.llllattn l«_ltr ltr_»..tt a. a.HI
rilelrl, taaHa.lt. ** at-t—.!•• la ttl*>t
tn paf-ar Itrtf  r.lttal  1.1  II  ,*-
laatlm, pin «. lie PmiIm, it* Man
i tra.  aa. I.
BHf
■; ll bt*!!1
. ■*■* •***■**
'MtK  laKituiLli  m-'.m  ui,s*niiNS*l'l'li, IIK1T1SII rnl'l'MUlii  MTOBPAI MOBMMO. MAY 11
Mtpboni Nn, lii'
Ariiiili.ui! Hlui'lt, Nftv WMiiiiiiiiti'i
Bell-Irving, Paterson & Co.
„|,„,l, „i,l t'„ „ M.i,Iiimi., IVIi.t.-.tl.  ll.tll   I.ti|ti
SHIPPING  AGENTS
gflu% tJCtlflCV.
■1 in  \"/' Tttl  t hu 11 Ht - /
IM K
11*' .m.i  olanml  l ki-i i -I
>*!/** HIT IKi it.S'SlSTKS I
(),,  liuii.l .In
■ii In- I
plain
.i .
,.  all
II lisli* II
I
Sill  lll'ltl   II  Illil.
i.ii.
■
IP v
Mini. MuttSI.Ml i i IHlKH i** HBI IV   ■»
I  unit .   * ■
111   \\  I.M'l.iMIA. KH  H IMi  \
 II
I
,i Hi
nl Mil
i"\ ui   ii'ii-'ti-.i mil • ii..nm.'..
1    lieu •.. ni,* |.iii.ii.
.  |MiWi<ri an-  In'"'
.i -
#2.5011
in i it in i.u.- .nr
||  ,.   I.....I  I-  •  I.l*
llll  I I'l  III  II '-I
,,  I,  || I  ■
,, i,u. is . i nai,-i'\ mu ii.iiii.
-
a
||  l|  ,|    a .
Ukl  1,111 it'll '  I' * "'*'•  '''*'
#75
M in -. u\  Ml H till  im.vi'
I
t
't iff* l.\  Mil ill WftiTMINhTKU
I •
*
-
\    S'U MAX. WKI.I. KIHVATI H
I
i
.  \
• *
II  I Ml It
■
V \  IVKKK "li
MuK IVANTI i  \  "I
■
Mil,   I   |P1\    \*   , i
I'V.';, -.i i -i'  , ,
|..|   i ,f »  ../.  HI * '
I* |[ihiMI lillnl m ui iin.i tuiiiHiM
*
\ (t.MMII II   U'AH'I
LMIIM   ci   **\l I   \l it.
1
\J \ "it  ll  fa-
ini u«ti limn Hi nti!* '■ ni ti
t,'i. it.. Hi-, i ilm itnnrtl proiparll]
.  ■  ■■....-
*
i,j ilil* liii|H.rUllm
In  III.   r
[.,„'   duty,    lint
ilrttili  '
■
ui.i   ii   would
i ,ni "f i rodtilll)
i,i.i .  i.  , ni ","
.... ui.i ii,.
\\
I    ■'    lul,..  . I ....
II    ■  - I  .
*  Hit  rili  | |
■  ■
I
*
... i
■   ■•   ,
ttlttl tut"  tl ,
,  i.lil.iiiii.,1
, fun I..- i niii
\  ■   iliiti
I .  ■ ■ ti ibi
■
■
i,,  |( Mn ...
i .  ■ .
•    i • •
.
m ....
j.,11,1  lltOllllI  |ltV«  In
,    •   ll„'l,  |o
. i., Hn*
i   .. ■   l|   i.'l Hill. Ill
.r .1 if ii dotitTl
■ I...nif
I .-i.ti
L.t
IV
*•.',?! III
si;hii
t.f .tw ..
I
t-l.
lltl
1
-
H'lii-  i
I
ll.
'
UXAKI l»ldn^»N '■'■"■■
A
\l
w.
\  i 1 M.lltt A *
ibll  *
an aiptUttlM t Ita
...  i. ittlta "I i
.
■ ,
i. ■
., i    t    I a.'.*
■
-
Ij
■
■
a
*    ••  (•  Ill   ,1
a
,   . •  H  I*   I  *■  I*
I'
II.
vr* ui  mt;  HI "•
I
1
■
■
■
■
I
a
ibata ibit
a
■
■
■
I
Vancouver
mul
NmvWnsl-
lutiiBter
Brass
Bonds
will bo
prosont
and
ovary
eflbrt
will be
nituli'
to
make
tin*
occasion
ati
enjoyable
as
possible*
A Froe
Lunoh
will be
served.
Ai
GREAT
•♦•
action Sale
OF
300 CITY LOTS
IN
MISSION CITY
ON
TUESDAY MAY 191
■*■
TICKETS TOR THE ROUND TRIP
1 mill 11,11 ll l.-l IIIs.11 l; ill. I'l. li 111 Mill. I'll
i mm i tiuii n:ii iii.tn.it i.i .un. nu
"  i in. m.li i.l il.il 111!
DOMINION REAL ESTATE AGENCY
(liii.ml  A.i'iila
• ■I 1 n 1- ll i lln'i Mil HI" HI—I'U' II*  It.
\. H. BEATTIE. Aiii'ttniii'i-r.
Loaviug
Viutoria
via
Sttiaiiulilp
[Blander
ut
11:30 a.m.;
Vancouver,
via
•Jiiiiiulitui
Pacific
Railway
al
-:30 a. in.;
Nuw
Wi'stuiiii-
iter. via
Sttuiiisliip
W111 i.i tn
Irving
ut
0:30 a. ul;
stopping
ut
intiirniiKli-
.iiti i'ltiii'i..
and
iirrriviiig
ul
Mission
City
at
10:30 a.m
NEW VANCOUVER
COAL
■M«IUrtC___,ii|ni||i|
New Wellington Coal.
Tlm Intnl..I.
$8,:OOPERToN
■ll'I'll ' II.... ..I  '  I Ill
J. W. OREIOHTON
'" i * Jiff!
OID  '""' '"" Hai ..
om,,
.  I''  at.......  .,11    |.|k
'""•""• IH.Hn nun  .
'*> * "•■ J'"'«.	
•ml lint Iiniiii ,.,
'M  1 '"I-
""'"'''"' II  ll -  -
■"'"II1"' I  I'..'
11.,. ,i..l n  „  t
mitrlllt_( ),,tl
IBtllirlllatltM
H.r   1	
IV nl	
lailttf
ti.Uaaia -i ,.'  ,,„,,,,
CITY DKUENTURES.
*
*
'
■
a
DISSOLUTION Of PARTNERSHIP.
-
■
N
l.ll  Mill
*****
,* * a -
tt.. «,  ll i ,111 i  I
11.
, .1-1   11
I
,,
I 1,1-1,11.1.1  I
.1
ll
| |
*/
I.
*i
I.
•
\
I
I.ii
T
i
it
ii
ii .
t
i.-
a
>
■
. I  1.  1.-1
k
NOTICE.
i  IV NtaM Natistlltti llw Iniii Alt, tl
•   .   a V.
HARDWARE
TWO CARLOADS OF HARDWARE
|a>i lln- ••|>iiii._ tr.i.t<- li.u.- iml Urn imn
nl .._* ni.l up and m.ii-lii.l ,1 linn- |iiui--
\l. . uu ,i itttt I mi|i|i|ii v making
lti.il lin|  l'i| -1 .mil Nail.
VVt .* mii. im sin t. nl I titlt-ri
CUNNINGHAM RROS.
F. CRAJ_
WATGHMAKbxt : and: MANUPAnTORlNU : JKW-I.I.R.
mbu m  I(   p   Wi i Prom I' *'
■
. .  ■
I»
Xniiu im-iiiii-. .it It.Btt.aiit |.fni i  Sim|m*n, H..H, M.11. i
■   .Vallinuford I id I'Utnl Ware, qtwdrui
l-liini.,'. wok in - ill contpeiiu I  *
lin li  it ami li.lt.-t W.ilili. -  Ili.iiiiiiii.li .in.i in
CORPORATION Of SURREY.
VMiTKKI* llltllKH. I.IVK3. Iim
•  II.
NOTICE.
Ring* Int.In . lock. S.MXUck-i >ii --.i'i S.
' ",V ,*■ and Jewelry trill arrive earl)
llt«l|i|i- In ilm* m«ali
F.J. Paintqn&Co
Pianos, Organs
MUSICAL INSTRUMENTS
.itat ******  m •,*  ll li.llltta.  ,.
CORDOVA ST
" * * *'* I 1****1 IIMI
LO0K_HERE
IRD
THE TAILOR
,..,..  V.,  1 11 link,  ,.•
iii.ii  llll  iiiiii  Willi
i iMiita .nt i -mn
a,  .1   I.a.   111  II,  Hi l>  MU
t   IT, -.li ii
rtltUMOMII  Ml Wilt-at-
11..I
CLOTHING
MuPlu-f Bros,,
SliipwriRlits fi Boatliil.
BOATS K0R HIRE
Bayontl Royal Ctl. PlariuirM
Nrw W,  '
LTal &. (jo.
BOOKSELLERS
It* HTATIONILRtJ
HAMLEY BLOCK
Herctons' En
DINING HALL
Atll-tl.  Ill iai* Ilt I'lll. il \V
I ■  •  illa-l   < .ill ,111.1
Ship Chandlery.
VV* .,.!.   It    \*.i I ,1,;. Stock ••!
At. II.M - Itlll- llltl* |l 1,1.1. till,  ult.a
•I.
s,
s
8 11 11 r.11 |||.|
*   ,  *.» -a 1 •    .la*
ll
A.
i tut
.
• It   Itrlfr  ||
■
. Mill-
■ nil
lil>
■•II,. -II I'
•IIM. 1 U.             tll. -I, tV , Hkllr.
1-      llil- Dill tl            in  All  Mll*
Vlllllilloc  **' '1 II I-* HHH- l.lll-.ll'.'li- ••'II-
l*i|l|l|llltili- ||,1
I all .ml i..  I a. nr It ni. Ihr l't t.. -
CREIGHTON, FRASER  &  COY
io Wati-r Siri-i-t Vancouvei li i
Bank»> Montreal
ririTAU tU mt *i*
van.  •  ■
l'-.r
A Savings  B-jn<|
Department
■
	
«..,  111  atll.nil*  Vtl'l —
"i iiii n.i uiiiuii.. 1X1)
It ...I ami am., i UOM
Mil    I  lltll   t  I  IIU.I    ll
I'lMKI' *i'.l "I nuaiiMn  •*..
lltl. |a>   IH  . HI   llll   'Hal
I III-.  Itll.tll-  ,!!• • tl
i.i in. «. -iii-ii  .in  laimt  liitlll I! It
v..., i ii iiii i UTI  UM
li ti|..|t ill. -nn  ti"
• it  nut-  rihti, i ill*
. ..t.tii.i...
II .--• -  *
GEO D BRYMNEfi
H
IRDThcT'tlLOK OEMTRAl HOTEL
-
JAMI.S CAbi. I'n*;
Prtllllhd.ClilaLaalV
>.a  Hi,,  t Lii.i,,. I Ml
BRUNETTE SAWMILL Co. ■=
IUts-.lt   I
a.'*
NOTICE.
ati iiii-riii
N
W
i.
trt*«,r* nn »«'ii •
*.  I  I ****
I llll *l
'
*!
am it I il *
NOTICE.
\l *.\ ui M MINSTBR in
MANUFACTURERS OF Ltiintmr. Sliuiglen. Litli. Bill Stuff md Long Timber uo
lo 100 foot.   ALSO Flooring. Ceiling, Ruitir. Siding. Moulding.*. PickoU.
Scroll and Turned Work, Smb. Doon, Window and Door IY.ii	
Houiw Rnislt of all Kindt.	
t-__.ccu.xato TXTcxlc 0-"aaiacttoo_L*«i
Kill IIKIKI. It tl.tIK 111. Mill'  I llf-  l-.l -IHII. ■ \, itl. Mil t Mi Uti 111 I
I-hioping FitcIIltlci by River. Occon or Rail Unatiipa.aod. ... ->
NOTICE.
v..Ill I- III llltl
.i
at an
M
ii in
a  ".lltM
III
Hill,.
NOTICE.
.ft. III.,', la
•IV.till  ,  u \  IS'IHII.'I-  l|*,||;   ,„:,-.,a--:<
• I
I  .
S a
1.
1.
tWiTa,-
1*11111,1
NOTICE.
Nin.ii.iri iinmtm ..m.i run
l.illtrr* Ut".
I i'".--a,,, --, laaaf*.
-  ., ..   |, Ht MM |.
a  •
-
I
. . *
'*** f!»*l*M*
'  -
- n  lh*nit1 now.
■
a
M  afcl/-tl  Ikal
*, imi" m***r* al **,* Utmt**m
ItWOfP 1« *h*it
*
** looolrtMl iMkMtti-
f tti 10 Of!** ..hlilMni
, *  tir*.  t*HA* v***A*-i
■
mhrt*  *h*  flptltrlllnl*   '
* l-ttrruttl* ln<ntl* I In*, l*-nlt1 lr*
UM a**|,iirfri bf llw a
*
litilillH oMlloHl  aft •
i  UM **** lln* W
• ■ i i ■ 'til I | a   on
■
■*, 14** * 1*4 *tm rt
UMIH Jl IimiiS HI l-tlM. Wt
l,||\i,   l**iVt|,| |*s   |,| I-,\ tpilL*
< ***** al **tf IJattHM.'
.S..I.. Ak'-iiIi Inr Ihr IUDHON POWDER COMfANY.
NOTICE-EXPLOSIVE.
S..I.. A-.-HI. I»r thr H1DSON POWDER COM
T. J. TRa^PP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Coiiii'itri.i strait.
New  Westminster
. i -t'i. nn. nil.
• liim 1  I tlir.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
The Iiw
iv iiii.i-
,|  tlm ■
• halt ..
ll
, ..niai. i
tliiv.il Imlli .
ihi lhl)
• •if* '
girt* '
111 I I'M ■■'■•
IJrllwf  ll)-  *  "**
,.„l„, b more *-■•'!'"
miilidiiiK l*i"'l(M-
,„,,„i»,tl  Sti»k«l
m* "Ti„ ■'/'/"';';
„// Proefoim "'i
M,n,:  I
right   i
tiair doUl
..--1;  I" '
Nlohntdi Ittiot Not* Waalmlnalat
lannfacinron and Deafen In Rongh and Dressed Lusikr. Sttingles.
Ulu and Pickett.
Sbakes
Get Yoor Meat
h> *
in^4,i* »a l*+^,*t, im
Snlmon Boxes, ncl  Floi.ti Trays, and all kinds ot Wood Furnilhln|l I P*£* |\/|
____*• tor Oonner.es, Doors, Frames Windows, Mouldings, Blind!, Railing! I KS"  I"1
*. .a,.,. Baluslers, Brackets, newels. Atl kinds of Plain and Fincy Tumid Wood  f itot»T
gr-__._f.E-L I Till. 1,1.1.111.11   NILW  IVI'KTMINHTI-.H  llltl'I'IHH  (KIMIMIHA. SATIIttHAV  MOIININll,  MAY in
ASSURANCE CO,
OF IIANADA
, Morgan & Go.
MATSQUI COAL
Prairie mm W ™ k
C0AKXW00D
llti.t, itir.-.Hi
'l "ill pill ull i
itiic i*H***
v:;:::r: herrwg's opera house :
ENBAOEMENT EXTRAORDINARY  i
MISSION STATION
SOME
Ut]  i'
,..,,.im-Hi. iimiiiiiii
mi illftUIJ "»
,. i limn r*.ii
,.  [olluWlllg  Itiltfl
... I  [>.l..-l till
:  l||i  _■..,_,... . .1
_  |tl  „,|, irtlU " ■•■ llll
i s** IVwlmlni
1 HI   I.l Iml II Hill
. it i ttubt-i 	
Hill ,i... - t am
t ...ii tblt
a    It)  H  ■ •
, .  i' i;  ■■  it *
i tban liottlai
., , ,„4l   Ih-  ll.ll,  (I)
, ||| btlwttti it'
Olllllll  Iiiuii ill
.  .  m  ,
. ,....,!.,, Rtlki
,   ii. iii') l.t*
lb.- Imil
, ;  i'  * It  .
... !  .ttlll   .*
t ti  illol t" bt
"lUtlllll'lli.l
, .   ia) ..'!,. I |ittl I
4lll*l«_.| ***
-
,   .t.l   ',!  111!
ii itti Ttm ****
 *-■*■•
ACRES
*  *  »  i  i  i  .  ,
nu11 - i.
ui*,,
THE
ROSE
OF
CASTILE
I..- atrBl.l.-   ■
Elisli
Hill  \\,-till,ijli.li  \ mil   III |i  i.i,il  mi
tbo I',.* -iti. i n;i-i unit i- tuin. 'i, free
I ilaUi
Urdonuti In  lull i.t Un,  McColl'i
-  i ■ ■imiii.ni Htroot, • r iii.iiti"''»rii.'i
JAS. £. WIZE.
ri.j.t.i'ijiiM. ni.
TOff iipli Hotel
1 I'li.tM  -1,1.11
X i."t"i toil laabrit (M ual ml  Uotli
M. .1   '.,...  II..I    • -.ni*   In  li.-
'H ii., .- a, n !,,,..„,, [anili im nua  Itai
In  ' llll.i  Mill ml u- It.atttt*!  II. 1,41,
I  I'l  A, Kl,  lilllllllVlHIUNI*    V.
rti *■•■ i	
iar> PER ACRE
Auitoparu i 141*0.1
H. E. GROASDAILE & GO.
l! Ul  11 ll  I'lli'l'lill llil -t
H. W. TERN AN.
HI
I
•••
I   II  Ull.-tiN t|   '  ,'  11 -
- .,. -'.' . ileiitlllil
VANCOOVERSTONE
COMPANY
1,1.1.1,11  ellt-1,1  II,,  fl,.,11,-1.ll„  l.tl. I  .
.   llll  H|  I  r    I)  .,  1,11,,.  Ill Mil
Kil '    I»-tilt ■. * Manilll*
,',9*4*1.- -' 'tt I.a.,
.    ,    I  ..   lt.1 ...  I   I  -.-.  .  ' .   ill.-aU.lll-
; tit-iHat'llt-liwl
OLD POSTAGE STAMPS,
TUESDAY. MAY III. INI,
SANDSTONE
■a _aa
-■ 1- ." I  aaaa 1
r ISHING IACKLE
|0 1  I I M__Z    -lfjLj.il-u.lani.tjL_.   Dr
i.ll l  IIIVR I l:"M . - l.M  i"*'
11**1 «l"a, . |U, |»*-1l**'
*,
'id- ..  ll.ttHlt
. *'.,.(
 llll*• * l an
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRICT LOT-90
a
•••
EONE
DOUGLAS TZOmAJID
riiiiuwiiy Ktitiiui.,' Alone Trout I
Now on the Market
lOO  ACRES
.   a  ,!■•    li i    ■ 1
I
.    .-a   |
'
. rot
New Westminster Bieiprj.
. .a i i.t
.tlllttlVA
Knn Repairs Promiitly   lo',_.'..
•*_*.'»  IM  _,  ___^__-___i  _.  w  ., '   «'"1   "*  '""""h'   KH
CHAS.E.TISDALL   . u ... ■.-■*■  F__.it*
ill. ttiit itl (lUNMAKl.U AHonltftloft al  Ml'
,i . i, it.. |. 0|h liBfctJOJktttlBtiO ' "" '  '  M"  I"*'*" I"""!'  *'
■;-.-,   |  .'
io  Ti  y* ■ ■* ■ •
JlliiOI. COCHRIt 1C... Prtt-mter.
.VIANEN
WHOLESALE
I'M and GAME DEALEB
fret, iin*t. In Wt»i__nM.
NEW
PROCESS
CARPET
CLEANING
VANCOUVER
.CHEAP LOTSw:»
»
.
.
.
.
.Un., i
a
•••
•
01 t
ll
llinlr c
hoice prop-
ii'ty
lll
lit ll  ll
is recently
In'i-ii
ll
ibdivided  into '.•
acre
luts
This
is nniluiilit-
,-tlK
hi'
II St i|n-
culative and
Illi ml
,1
-.llllll ill*
residential
prop
Sit)
in the *
irillitv.
g
K
Close in rits' without being
liiii'ili'iu-il wiih utv taxes,
All streets cut ilii-.iiij{li and
cifiiri'd
Splendid situation
S
for home sites, Plans, price
lists,iiiii .ill information on
application to
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA STREET. NEW WESTMINSTER.
:
a
•••
path*** ll
■. . _. . .ran ainai, tttm mtmmmmn,
Douglas Road   'gr
* ■ERCHMTS - EICHHeE ;)
GILLEY BROS.
Livery, Hack, Peed anil
Sale Stables,
DANK of BRITISH COLOMBIA.
INCOH. OR/iTtl.  HY  ROYAL  CIIART1.II  18*111
I...I laar
,  a   a , a*, ttal  |
■  'tl    *
,  .tt.
...Ual  - .  ■
Near Tcimuajc.
WOOD ANU COAL Cnpitnl Paid ap
i ■- ■,  ■ ii   i
M. A. MORRISON. __ _
 a.....,-..   .„...    i  ^">*»JZ'*:m""%"' "ft^SOP'a'O FttRfl *
- -   •  £600.000
• a(rn n.ara r>. ...a....
- -   -   £200.000
$3,000,000
11.000.000
lit It_in_ir mitt Uboi
Tl)
IS
THE HANK II \s Wl I lhl h h> OPEN
• . i
M a a*t*Mi*,t it*  *
LIQUORS AND CIGAKS.
H, G. ROSS. CO.    „nRn Steam Laundry Nl- ■..«*... A SAVINGS, bank department
«   _ n ADDUl UrUnl/ rp ■R.TD'DT.E   In connecOon with thdr gewsnd Bmldng Buaim
jhe Caowii Stables ».. s*****mm ■■■ i ■   * .*£T*zr_ss£si—un ****» m**** *m************** *®
A  IL i ! Allli
.,, * .i\t»l ill KUNVM
m*&m*t
c   *iit*N *** *********  -HI*!1
!>
_T. RIDDLE
: Intra] Z^l^!^
Jatl Oo|t. ttealtet Btottt.
Stwm Canal, at'
Deptwa
-■ut r.ilr,
Four iht Ota,, par Anna u.
I it |..nt- received (ut Fixed Period, ind iniereM allowed <>it irum nlmli ni.n I  mrn •
•-il "li a|.|.tli'ati.i.i
l—ataat* Wraf  —,t»t rialatt. i, ' in,. ***   **   m  M* ale, a
Critaitit- Collllil SlltCt Uti WC-tBtlSl-T Me* W>iiimiiiii-r. .M..I Jai.it.irt. ..i.u. Acting Miniger.
VANCOUVER
.,,;  FRONT ST.
O-REAT  OPENING-!
n,,ta «a *********  lla
TOWNSITE
CXDlatXMBIA STRHJET FO-Tt-TDRY
REID ""> CURREE
SH39N1AV9S w.turnboiuco AUCTION SALE
M
Abbotiford
i- it
ii
'•
13 7 0NV80H NI1UVK
i.......
tl*  a.ie.a  aaor
.   ". .Itiat
'
'  Ilia*!..
.a  |  I,  |1|
:
. Frank S. oe im
i •• •*.•*» •»•«
MtftM  ****
h* ***  *****
UlMM  !*"■»'!• *****
■ tt*ta ti*
... e att-** »tfflM»iH
3
t
Abbotiford
Biiiidi-rs and Coniracton
BBZCK
Mia oof iitll al Um* iltj
I *»aal**a HI**
TIMK TAlTlei:
Str.ROBT.DUNSMUIR
i* mtm
CHILLIWACK
11.
k« nl sV l nti'- •'*'• Igentl (nr Jtatin I lull F.niiiut-1 tiittjutiiy;
\ K Willitni-il'tlrr in .tll litiiita.it Machinery; London Tool
Company, Manufacuntn*ol ln.ii Witkiiiij; Toe)*; J.ihn Camp
ail  M.itint.u Iiii.t of ll.li'• 1;
ai iiiii  I raa * Hint a ut N i tli itit miii arf f . tit tt
i.utii.  iiK* a,Kail i 1*111  iv ^,.i,-jt...i...ii.aia.tt*.!**..!.. m
*■ atll aa  -
it ,i, li  trttlttX. at* (ki
Bar Goodi
Tallat Setta
_-._.  *t  *a  tm**m  *** *****
ttt******  *• *
go** ******  ****
4
Saturday, May 30    Dinncr Sett))
3 O O  LOTS G—sHt
Abbotiford
MEAKINS
OItlll.  HO0M
ta mmm am* *a ia* a**** *m CMOtl
»Hl>SIIA«l
latl  .
...  .i-l ittl lla
r^SSS *•--•-,  VANCOUVER
I  i*  a  |* *.,..!
•  He i*t|»a
...  I  liar aalaf
„l.Bll 11,41*. Ht*
_.£-,*; Abbotiford
a." tte. a ...ret aam C8||||0Bll ——
IBM. ,,. t.mmmtal
i  tht. eiaalat.t Hat
MUttl-ttl^l,.
MANURE FOR SALE
Ciiadlai Pacific Rallm
Nulkn Pacific Ratal
CtMd'.ltl PiCtlC SiWlUtlOD
C-pin, iUl*MI
IIIKTIIILRIa. II.
. -  -  ia*t
T. I* ****** a* * Hf ***** »** *  ,*» * '*• «**"r. ' *•?**
,*> ,*.t**tm waara-iaa  <•* '** ,*.**,** •* *** •*"•""'
*t.t«aW**a«aal*»ll»**l'l •**«'•' '***V ■*"
l a.a ..J It..  Il.at-  • .rr   f.  Bal.1..  I.  It.  ete«l».
V lt*t*>l*l *m* 1 • ■
•iha*. ta* I, Ha ****, •** *,**.
*****
.Mart
1'tt.B.KlBI ,.1.1 It*  ••».!  .11*-
,« ktl. *t ailllllll »WM mt "la.• •• "a; •■* *-••>**■•** ****** P|
-a Mat*..  liatlnitltKII *tOCI* .ata •*.  i«it»*. I
,.,.,,.. ... <ii« • u
Fiah Setti
t- ,•*«-•♦
>VaM earn! Ilt |**"—
.  it. *ta. alttaa i
   fir, «!..** rial |
-  -I Ikr  IN.Itala  (
. -...*. I* laiati*
a ,*t  litf.. 1*1  1.  ,
e   ,,t la ,
•'  .«ll**a- ! <'"-!"**':,***mr,.t.it
•   * I., mt. Itratn.   r*"	
tl*. ttat*i ,tw**a lr*
., „l it. .i»a^.i   V'"" ' '* l'! ".' "A.
Abbotiford
.IMt  *h*r*4*
A. M. BEATTIE, AUCTIONEER  oppenheimer bros.
sl^wS- COMMISSION MERCHANTS
.Ul j, REICHENBACH Impotti-r. .mil WlntlrMl,- tLtralrn in
Me8its6rocenes' i>roY's'ons' ^m'Tobaccos'Elc<
a lit..* a", -a'
all.. •
REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
i,.,., , nt ,,ri miii nut' n **** twili'ia
B# MBSHiin,
Abbotaford
*Ha*ni*im*mi***Aemtmmm4tim9* [
THEO. R. HARDIMAM „ „. M „. M
noiuiMiMiuiT  DRATMANi
100-102* 104 Powell St.
I' 0. Hux io~       Vancouver. H (*.
0ARF,8HE, OREEN ■_ CO.
BANKERS
lta..r.ta.a.
Vataaii II I'
., aai.a am;,
^,  tltt ,i* lraat. taaa* **
... a,r-ar. |rnt.lrt *_.._ -t_
tti.., Dial,*. ,ai***1r* »*il fabh.litt
•n ... Catotn-a
•attrtr,  ,., he  ertnarl nt Ml   1(i'_ff? ^
a 1,rr, aa„eaar..a-
'a,  . i|»,,,at aa  tttm. *
- intiii—Watl ,h..,,ttt, ftat- I 3mmm
I
- ■ • tiatt IMB-rtMr. j aw-ajj*
•   ■  . Itlt. la-1 itlt..,.*   *'.". '-.-'.
,-*■*, th* ..111.1. mm* m .
ill II., am rle HM, Mat It ■
a,it
tat_.HM.MI ** *******   '
.uat ...ia
mmm, amm* tmm mm, tmm,*,.*
-. ra Virnm***,. **nrt t* , „ ....
.> |Vat*atiatalr*liratt
tt* . „■•«. waraat ,*» at- a* Am*.
_   _____   •'*! -.ftMiaat**an«*aa.».a-B■-   III  COlDOtA
JOSHUA DAVIES *n?.!fflfcfrTbii____ laalfHM
,1 allot Itl
I •**Tt*.
M. L. FOLEY.
Lumber Broker
C*^^X_^tS'-_r^.<t*i    «rwTii.iT AOBir.
fhltult ail Retail RhMiw * 'JXZui**"*" W&W-T£T£ *********************
mmm,,.*-* Na« Walllaaioa Coal.   t4S*.ir*i'.''-tit^*3 .-_.
Vancouver •—
i,*
*m**maa (L**4f*L aaa-ta... la .a tarta .m-t •■
llt-T-  ,-..-'  I-   ■■   "•■ •-■'   .'-• 1  B_,
,.--...                         _,  ^
iciati toitttttl tlaooa00 ran
Imaranra.
tt. a ar-**!*"
ttall.
ri at»l| ,'
\
I'lir.  Ll-mil'l!  nivw iiiLSTMiNS'i'iLli, IIIHTIH1I COM'MWA. HATIUIDAY UOHK1KO, MAT I"
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN [, J§ COLE & CO.
a.?"'-  .-a   OiK'ninu  NKW GOODS  l&ich Dn\    Kim I Estate Bmkiini
JACKETS;
tl-. i lilclolhs,
Willllol,  I  lltl.l
IllSUI'illll't', IllVt'stllltlllt
W.t hav.. i-«i0i.|v.,<| »__ opituml o,.t „ Ni„,,_. ,
EXTRA FINE
LOOK OUT
ST_R,_A_W
WORTH
-___■_-■___-
11.00
11.1 V I  lllllll in
ii.i  III,.-.:
609-311 COX_.XJIs^_3I_A. ST.
\\\\ '.. •■,"."
SKW8 OF T
ti. a  A-ll.Ula.
I .1,  ll   Llil  I
I
' I'minn'ssiim Annuls
mi i nm i MTIHiKT
HOUSES TO RENT
lull  I UK -I lllll VIRION "I  .1 lllll
llnS ul  lul  In  l.llttl I'
Ami Wi Will Bull Tlivm Fur
HATS
["•""j
SOUTH WESTMINSTER
J. B. .PHILLipcs
tU p.,i....,I.... Ui (H..1LI i *w  a. ***J
72. Culiiiiil'tii Ht
Cliithlur nod H wit in-.   0|t|„,,,,
w*** ol i tt, ij,,
.
i
■
i
■
■
■
rt
a
-
*
aa
■
■
:
-  Ill v.. II
-
I
■
■,
|   I
a
■ ■
*
■
■
■ :  •
■
A Will Bu.*in Indian Bill* Hi* Pen*
IB lhl tatt! !**»» Mllhl
I .inm ii
GENERAL BLACKSMITH
11. fm* in- inill  **■■*■* hut  llu
1    -    I I* lllllll I Mn  I * Ul  I Mini
.,..l„ lit, Valt. Htwil  I.ni- • i I ti.i  i
Pmi |ia im *i*i'ii '"
F. J. COULTHARD it Co. |
li  Ul LllO  MACHtNlsj
paofloi Mnn, oow MowMti *** imioiloit«
||.ii_ti,l,.,Iii|aNl>S'UIII   llii|tfl<M raMlMM.afti.il V,arf..„, i,„,„„f_, i „,,.,,  iw.
.■I -M*. 1,1 u.n j   AkiIiiiIIumI Ma.l.ii,.i^ ltmnltw.1
«  -IN' l.lll:  N  •   ;
1> ll  IIAIlltK
\  f -.MiWIH \
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
■
I
■
■
■
■
, •
DRY ALDER AND FIR WOOD
0 FOR
ARIISON
OT SPRINGS
H
P. T, JOHNSTON & CO,,
FRUIT TREES.
-
I
l.i  i,"
>
",*,;....  -' •-• .*. * .*
nti   m i ii ii I r* i
tit ill, l -lkiilt.il-.
tiilitii.I iii.it- num.
iii:i:s int.,. iniii tm.
itN.unii i-v ni' i:in
tl U ti.VI'lM nn: itu.Ill
..I ii.ll KTATltW ra-
ullll.II liin.it i\ I u it i
ill:** u  i iiiu 11-.It uin \i
. I — II HIV.  I lil -I llll.l
ll.l.  MAM "II I'l ll- "i
nitllll tm I Stttl -I It
u.t iiii.i. hi: mai.11 it
UN, i, IMI 111..•«..: in.t-l-
Mil". Wll.l. in: ttt:\lai HV
nil. inn tniii
ss Lowenbeii Bn, Sni & i)
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG "s
Fr '■ e. Sell and Lease Property. Collect Rents. Make Loans qq M
gages, aod transact all business relating to Real Estate.
i , > ■  tp ■*,   ■  i..-. I. ..i i m li
l.tl  U....I. ,. lt.it I._„t_>l,tt.  |.llr  ItMIt •  ■  '*  ' .
Hi.a |.tl,.H.--l (Mtriooi
SIR. DELAWARE    F.STIRSKY.    Joshua davikb
WATCHMAKKR ANDJKWKLKR    ■■■■■m ■■■■■ ■■■■■
Siittu-.liiy. May Itt
OFFICES
ODSHOY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST., VICIOfil* I
Don't Let Your Chance Roll By LOOK Olll
it
i
*
PEMONALl
.11 l  >
I 11 Hi
-
ii  ti
NOTICE!
LOT 12, BLOCK 12,
WQQDS A*
Corner Cnluiutiia ami M-Kiml" 8»rt-*-ta.
SURBUF.BAN
NEW WE.HTMINH1
L Footwear of Extra duality d* J* MacDonaij
r llllii
:.
-
ti.iti.il.K itu  lowen  I'iii it" dollar
i .|.»-s id- IH...I |..| ,    VV.  »ill give iln-
Iiimi in ,iii,.lity .nut * ..I... lot il  You ilull
■  ni.l merit   I ha .pirn
ilidilncli ..I lli- *-.-.„
i
-
HENRY V  EOMONOS
a. m. nelson. Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
Prodice and CoMissira Merchait.
Mil
GKNTS
FURNISHlliGS
\\. • ».*
i nrt» mm t ,*f
It. ..It Mi" Otttof.
lit'.   ■  If   1       ..lalt    1  -a
II
.,.   |i alll|_i>
■
W. E. FALES
MENS • • •
LADIES'•  -  •
BOYS*  •  •  •
MISSK.S •  •
(1IIII.DKI-.NS
FOOTWEAR
.Ult ■ - *
anil ta* IH Hl»»l  Ptte**   ||  »u.t  ala  l*l»ll*t
I   I.a ,|..'  ,'t'l  -I-  IH  |
POWELL BLOCK, COL
1*1,1, , I  UH. h
*  Ul  Imt.  a
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST., BACK Of BANK B. C, BUI10II6,
Larse le* Stt of CHOICE CENTRAL PROPERTY
.,   , . , ON  EASY  TERMS.
Undertakers  _ M __ ~v^«^«
RAND  BROS*
DAVIDSON BROS.
0* m**e *  •r--.-".  ,*  m**mm
1a* fir** «<>•**•*   la* tmm* mmi
IIIU* ttm*  *VI*4  l.r.>. a«l
t*»te4 I- f*t li a Wt
I-
It.
A f-uiit to Uit Vatlia.
■
-  ■
I
■
■    |   * :    ■   ■    11
| \
-
H. M0REY it CO.
BOORS, STATIONERY,
Lut l iia.i-. 1 i-iliiia
Hti.f tlnll OiiiiiIi.
Hi.-
tm
ata* *t*tt fi,.»
5**ai**1 Iota
■i tht rtfOtl t.( 1|r.M,.»
.
i. ptmmtK
,. iboai Um i ft * ** pa - •
llf*! ta.*n<T.I*
,.,...„' i .. htii  ., ,, i
*t*t
Ua
Tt**rt || m
lff*l Vnrtn.  I'll I.    1l,r
**t nut i
(111 i ill. ..I  II, t ■
NOTICE ■ INVEST
REMEMBER
Tlmt llm CliatpoHt LoU now on llio market in «
choico pioco of proporty known as HM
■
■
■
l
B
n  lia.m *1 "in
.
.  ■
'.-1*111 I* lliii  llif
'  illl at'0*1  *e**1 *n<llilri|*a!  Hll'
4  a*  a   *****   M*** * ***** <•* II. ami aat'. 111! <
,4 i,ait  un ptofttii * i ii ■• mrtnl mm  BAKER 4t WHITLOCK.
i * ■■> - • a •
onaiUfl Grill Room
I tf*1 RfltMtl
U , "-iHittim
IH'IA l*\\  Wl, >K.HI
Ml.M.i III  \Mi I l'U Mill*
l'i in* • iOO tu MHMI prr Liil. Tlim*. unit*
lliliil rnah. Iiiilmii-i' II. l'i nml IH tuoiilho.
nt tl |n r cpnt.
RAND BROS
Real Estate Brokers
ia St.
l ■* •• vv  ■.--- R ('
no
1, .:■ i ■-,. Cog III.')
The Brenchley Pp
11. ta... Ikratfla. ureal ta. ,(* tlartaiatt «-*«l;;-',.-
laa, all   ..ril.t  ii ,Traltt. taaa. ..a K.lall*»,l*'a»l'^™"!JJ__aata^'i^
' ,- '..a  tl.l.ta-al Blrrl la arr. •*, l|rel.aitr.. alat l» "* .»«r-
ai tr-,.,',   ■  .  ,  a. ,.-l t.rt aair ,   _   .... |. leal «*•"■ ***
nil II l* IKH  (mmm let. tea it,t,ra.l, lt,t a aura
.'* ",!,',. ,.,.,*rl ai,aart .iJkT.1**imS^MMmtimfml**
 l.'...|.'iia"-a'>('»l*il*"IM.'';".'1h'.,JI,.„l
ttitrat*.,  ,i»iMnl*!.a.l«l.itela.iatltIaH«,lbaB'  I-
Ttl tltlllt* "it hll **** «PPtl I*
Brenchley & BENNtn!
i?OOUtLAS S1BEET. WTI.
AOENTS
i o-.ii t|ai>M.*ir latmiaioitil l*****9m <
* tm im*,***** wain ******* m*m*9*.
■^-A.hni

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353929/manifest

Comment

Related Items