BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 30, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353927.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353927.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353927-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353927-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353927-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353927-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353927-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353927-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353927-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353927.ris

Full Text

 I. *. WALKER 4 CO.
MM. Win IMIK£M
NEWWIITMINSTi ii, u. C.
W.J.MKEIUCO.
OBASMSM acoouartait ahd
ci)vtUDiromiti.ii.,
iitirauti cm ii,   Nl* WkiiaiMflt.
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THR DAILY TRUTH."
V MHEII 4111
NlalV  IVKSTMINS'I'I'II. ItltlTISII COLUMBIA,  IIIIHAV  MOItNINU, .1ANHAIIY llll. 1801,
WI. BUU.IE 4 CO., PROPRIETORS
!ast Your Eye on
3APPERT0N
LOTS, Bl-AUTIl'U I.l-V SITUATED AND COMMAND*
1NGAN I'.XiT.l.r.KNTVIIAV
FROM $<.,. TO $100, HALF
CASH, HALANCK IN A
YEAR. ATs PER CENT.
L T. MACKINTOSH & Co
ll.ON I AL BLOl Is,   N I.W WI.S I 'MISS I VM. II. f
t'i.,<ii..iai UutdHar.' >
pDSJURNERjj, RAMBLE
Land Surveyors
!ATE AND INSURANCE AOENT8
aa.mihtkymui 1 im- -ii.tiuv- is n> iiaMuxi-HiHMCu
"am, isn 1 ....tin,. 1 u.i.i '
Wa hare prooarty
yanaOtit
ran
In All pari. «i.n„\ ,--.-
ttici, HEtiti 1 n.111,1.1
and Un- ■,s.' ->.-.■..,..
aa. .11,--
■
I lha City
TAMOT
-nprotad,
Lul. In aOCTB WE8T-  „,„„»,..,. ,,r.
OJITDI and su,->  '"ni- 111.11 1
ol. tram 1 l-a an.  '" 2 1-2  „»„„,
nr*. In Ilial Aldltlii) tn . ,ad ibm,,.*** <
laaUt WaatastsMtf t
BONVEYMICERS *»» FINANCIAL AGENTS
d.aa-l tot ka. a. In. *
a*lt*BI
111.1  ■
i- ..i.-a-i*
r II, Haa rai
WOOnBfTOTUrER -V. GAMBLE. N.w Wr.tmln.trr.B.C.
To Smokers wSS!
,  . ,.. t  ..... I*  *..,, wval IMIII  «l\t
mlfc» ttaira*-*l"4 kf alt *hm*
WM.TIETdEN.M.tmililli.rt'r " .;, i-H',";rnNi'iiy"
**"*"* MHV&'.
P.S.CTJRTIS &c CO.
LENNIE & UPPER I druggists
RealEatate Pl>u.nt Mcdicinc»
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articlea, etc.
Macpherson
& Thomson
GENERAL AGENTS.
rem gup in uii,....-i. i.i.u'i.i.i. n. n.i'
tW.  HaUtli  W,.|.i,l.,-.l,i,  HtrVitaUlli
llllii llll,.Uuli,.nt II..'.hillill l
roa 1.1 ii- in*uniii!., i'.,ii„i.i--i"ii Aiiiitit
uml M|iim,' I11.it, si <l.,,ll.ik'
tt0t° LENNIE & UPPER
IHHUI.AH  HT.,  Sear  I ..ImiiMn.
I r~ I.1.1 1 I'i,'|. ily will, b uiiii .** <|>|b 1
HORSES.
I kll.lt t.Ill AMt DftlVBllH
J. 11. » 11 k, E/ll .1 SO'., ..... ,.„..,,..„ .»
r„,lt„, lai*..,.,. KI.I.I'lttINK B7-
I,,,,,,,,., i„ ,'. 1, ' Mt'lll'ltHI'l* ATIKNIIASCK.   HI In
Ba)
fit
*¥ »
*t
Real Estate
Brolcozo,
Financial and Inn Apis,
71.  Cilultilila  11*1  t
ACIUC I IQT  °? C*TV SUBURBAN
lint Liu I   :-.e ■): EKTY I...  SALE
Sotttb Westmiasier Acreage
A Specialty.  Thb property tarill 1 louble in Value
in iln- tii-si 60 il ie-
- Snaps iu lluutingiAaau!
.Edii.t. fur flu t
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
1
..it, II llll.K A... HANI.: i.ivi'iM  ' s
•dEVIII.-lll: ll,,- 1—' lit*" I. •-■   ' "•
SEilns ei  t»«i i:is. 1 a
• lll'l.S-  IS-1 CE\l 1. I"   ad  •
Ell 11 El  li.IHI.SI EMi 11 in* |*i 1— 1—1 in*" 1
,.... I
XtXT
Oi|.t.t/U
IK'tU
DRDCGISTS
• ,0
a as rat -
RT.READ&Co.
.11, I. t,-.v.
ffiftowm no put **vmm 6>
'., EE  11,  litis*,,,.
aaa....aa Md at.-'   ':lmf luaa. ,*.„... .all .. a. mt t.ao.ta *«, »»b«arl,
ataat a. Na -    •  -t< «ttt,.l»*t bi *.„.,,* It* rit.aM.
..aaUlBBY TBB I   -fl  t*<*.i|t)i ll "I UBUB l\ .ill nil   m
ll;   tauaaaayi 1-    ■ m- im..>h,« «, ian< .-..n,, us
Mpaartaiaki*
m. »»tin 1111 li. tula tajtiil ft, taBav
ttABOMH. t
I 11,-1*11. t .BIRTt
- ■
,,...,. BU). h  tin lt..lt>,s.,.l.
)
A. D. Mackenzie & Co.
[(   Real Estate Brokers
KHANCK IS ALARMED
O1.r1.1uny anil thu Dui-hy of Luaam*
tuii'ir Ht'tttn Likely to
Combine.
EiPORT&CO.
Sm pt 1 awn. to r. O. STRICKLAND
UUDSTONE'B  DISABILITY  BILL
Cuium 11 Trmuuiiduoua Banaation In
Kiii;liiinl and tlm Houatt
ot Oommona.
Ill .NNK8BY H BOLD AMKNDIUEMT
Kouava th,. ItidiKiintion of Noncon*
furuiiata all Ovor tba Brit-
tah Empire.
I.i.mhin, .Uiiiinr) '.'li. Tin' IppTOtOb*
log ii.ii of Ua lirand Dukfl ul Loita*
(..iu tu tin I., iiiui. Bnpanu latafartad
mill im Hull-alarm In Fratur. tl IhtW
1-1 iiu iimi tl |aoUI Iiii visit la
I., .ii., ii*. 1I1.- nd..|,tl..i,..( a mllltar? BOB*
niiiii.ii tnlwata I'ruiiia and Luifti.*
Imil, and tli'ti* liriiii wltliln OMtlQl »f
IK. i.-'tiiaii. a |tla>'.* lltal ha» baan md
ran aiatli bo Midi Hi'- .tnnils'*! lOTtHH
ioRuropa. Initaad ol Praata uvit.it
ti.i' initiitlit' toward iln* military an*
iii'xatlun nf l.ui.'iiitiiiii. ibi* KaiatT liaa
•'iti'tnlli ln-itl ti*< k Ir.iin any utt>|)ual*
llni! ■■( il,i> k 1 i>.l •]• -. niiiiii.) a|i|iari<tilly
imt t.i mi.-1'titi.,.-any ir.nind fur mm-
lilalitt. Imt tin  tirainl  lliiln*  Itlmaalf l>
* -11*< 1- Milottl fur an arranit**
ll will plica  l.ii\iml.iin in hiia
1.. iii.aii *-in|.iri'and iTiivld*. for
lln* (i|,il.-t 1...I, .,( llii' ili|i|,) It, llin flritl
... 1* ,1 Witlituit MMM a 1 rani*-will fur
ii- ii- !■ 1.,.. I.ni. int.ur|. ibOOH »ar arli*
I- I ttt in I 1 ai,, * 11 il in rniBiit, t» mi Id In*
..(11,. i,i.t tr*B*if» that  wuuld
* in tf|. Iilui It, and tin**-* Bntiid
(.h.lnl.'it 1- I ninli t.'i m.i tin,iii tallli
.  "l li) tin-  l..tkfttlltun*"fa  lit  till.
gmraatM s.f il.alr iiauiratiiy t>y tlir
Hi. it I-.**. 1.1,nt» il.al liul an- dlfomd
1 t.«i, n{ ISiland.
\  IUH.ll  !  lfl.lM.lt
,   -, .!■..,1 1,1. Mil tsalay Ui
i.m.in ll.i ti'tnattiliii (aillliial dlaalilli-
llt.llal, and lrt.li Unmantattiultra
.   1 »• ii,. u.'« i. "t  il.al  faltl. l»
-1 «.f li* uii.ii and
L.nl t haa* • Dot  Kit Jwia llfiniaMy, la
ireofdanra »ui< kla inwHiarrd ltii#n-
• I'litilt.d an ant* i.duiftti Ikat lk»
-isrfiiu ol Hi* it Mriiaii. and IMand
, •... i-.tnuis.l  !«• t*  Ksiataa
1  -  t-tf.1.1 aa** Rt tn
*■!'*.-1  Ui.t (atll.   Tllf IBtfttdtUfOl Baa
i«iik*tt**» s.f trndpai (roa all
■ .- -f tiarty   Tbaaa*
i.t -I **\t J.ihn'a litlrnlktit hid
.i at,.I  1..  Hi  \rr»  dr|>1hi tbr
I  I'h.t.aiant l.i.i.ai 1, and
ll.i  IH  I'llk.t It.tltf TrUttsIfl-itilMII-
nrrtoa, 1*ata> r>*lidrBini-*l
■t-i.|r.i Ui,|ua|f  lk*1 aaaawtt.
a. I..■. I.ail- l*-i.i»a* it wm lha fstuhdaltutaa
-i   >h*  t- mmrnrnth   »***?*•
t.'llt»tatBriir|>*b»'n- ata> II*all) f*«lt»al.
wt. It  0»*ir- Ikaii  f*alaWlab**d
• I,,, at.dl't***"! lotlfU
1 ikt  B.ati.1  a* ..( Mrio-U lW|"irtaiKt».
iMdanan **t* mfUhun thai
It.   ... .i^iuid aaw lakm am k a »i»*p
ti.nit inaiiil. ahkb ».l *********
,., ka-tatwaa i>%*t.. *ad tkay
1 hi* arlkai auk . in-imaiai.**-a
walai «if 1 .liutBfBt it*
it. baaa bubailiMM a t***4 Ami awrialiy
, bui,  h.a *M ttrntA*. lb* TbrtNk.  IV*
1 .1 Bl i.i't- I^kaiali Am. apoa
■ t%i.i   .uppatt.  it  U  a
Bilk   mmm  mt   tkm
„i,,-.I.,, it," ant.* ol Bauaaq  **
i 1 met*' artliiua tdt.W Ml tk» lllab ■ ***m 1ft
I'.illaisl Ikat. *aa Ikr riwll dlt*w»>
. ■ .. .-.  '.4 \.
,4m***t miimi • umaan
> A'i'i is, ifply t.i aa ltis|ulrt. ka ka*
t., lha*  bittskti t*41*m****Am*m\*
I .iird IVa* tkal bla  Mil kaa fa..
I  t.UMi-s*.  ■HI,** I  in  Ha  B.tfd* n| IB lla
j pxAht. I** anyusadltksa aadfi okkb ikf
m .1 tin ih i.t KMlavJ bisWa Ik* <M*
it Htiiaita  Tk* Tmii*** aad lks?tr
alia-, lh* diwailral UMai*. ai* aill*
..tn t*. !••* at Ik* taaiwia
\ ikl»luhi  1.  tl-.i  at* Mdlag l«tk
.w.t-aii.i- um  iltadat«a* kaa paf
■lllrd kitawtf l» 1- ****** a !»*«» b| lb-*^
I  aa.a.1 lb*  A<l  -4  1«M-*'
«•* • 1 and BBd*iaila* lk* mmk *A tk*
i*t*duitis*i || IMI
n*ii «it i**t* **«'*' **TA
Mr J  A  ittu***, Ukatal
M \* Um |a*i»*at*i,t»!iJaai«r*i«B«.'<i.
I ..1.1 **-.piaii ..tl-iwriiB Afait**. «arf
la |-allliiM*al -Mat tkal k* did m.i ba*
llai* ikal ISwluial kad i*-t ******* lb*
.hut.i*.I lk* M*waiaMi|B* rmapaa},
and taitaaaud lkal lk* llllll'h lkrt»rif
KH-ni i*>aaM ' 1 »-• fl|*wl«-d I- 1**1** 1
f*l1i)B i*rirts.irttai»f Ik* pn»|*—«4 *hlt
trf. fVMNrtll k*Hlil* tsi |l|ill*fc tal*t****t*
••ti Jam** ivriiuawB, at**. *a*d la WitU
■Ml I'-tat Iktl k* kota*l lk* Ittlltak
II at 1 .«niiaaht«a*N («r Ik* W**I»|B
|*a. *  «.. M ahtttHl*, hr lt*V !•• 1***** lk*
fill I tn*. Hitnt* i»*l m* 1*1 a*
h ***** mmantmt ***** teal art
615 FRONT ST., WESTMINSTER
|.I'.|M1 .**  HI VKI tl
..-. t
INSURSUCE
[
ttnm** i**t ****** I**, !*.***
m*»* 1*^ tm 1  1
tmmtmm mm* 1*1.***,,*, #-,.
I ■ -. . ■ . -a,  .,,  t******
tt**t*m% tm******  .«•..*•/•.•
■** ***,*,*.
H.G.ROSS tfcCO.
Citliiml.1* St.. Brw Wratmlnalfir.B.C.
BJO*7 COUIMHtA !3TRlCttr
•*'.' New Waatmiaatasr. B. C.
W.TwilBULL & CO e MOW" a comp r
^|n.l Cnnl r,\rlor« t*\*\i\mk***\*
rich   Wines. Liquors. Ulnars
AOIENTa
SHIPPING MO COMMISSION MERCHANTS
. t mm '   ' • — ' - '
.... t   ...  - - -.-....«
,aBarHnta**lalB,.IBrlB.a.aaa*IEa   l*a*tBvltlB Aaaatara*.-
- -.-t LtltdlB, Baaa.
,H,tB a,.a -r a...
la ,k* II*.-* ... l.«wa»* l»da. *..
B.daa **k»d th*- i*..,»iBta*Bt lo ,..,1*1
.Ilk .atla.t •lata-* IB It-dtt-d la. tk* Bt**
|.l*l, ... „klB. ladBl t'lkai I". Baal... .
|*aa-.at>t1 t.B,ad .«i ll«t K'.k 1* **
tl.lt dl*.«.**,. IV Bl ll.at 11 ,1
.Milk l*|dtt-d, Ikal a KB* >«d d»i<*-nl-
lBtlk*ta,Ba nl l"|ld Km*, dUratlalt.
Ik* lk.i*lBHi*at l.a.1 aW.la* I., add a*.
,,„..,.«.,,. II. allaadt lpr.lt !•«•«»*.■
pUtk-tl "» . intit
A ..-tat*.., ka» !»*. !•..«* al IB.*
 '
ll-ad* na Ik* IB  ■   I* '-'  !*B*,Bada.
,- .,.. ,   I,.. .,,>.., l.,nda.*l-|.
lla  iiaa-rra* rd  thll  1****.  «B-t t«
... ll BB-rBiitrtw. rttataa,aaBa,BiB
,',ra,aa|.  Ik.  Baaillk
laa..a a.. ^|M|MB. .kkk .a* rlwakra)
BlBB..,  tk-.,  ,.,  al*l'*a*  aala ,   ,B*B,t
..,,..,.. ,.i Ik* aar.,1k .Ball, tad
tralta. Ki,aiMk. ,» .k.kalBi-
taatk* ... tk* ,«a.|.k- ka, Oat* fil*. ,i
l,.a|,  ,■•  VBtOM  dlldalBal.B   lalatBaB*
allk ,1a r.., *•< it- a..H. iad . atla
..,! a,-I .,...,-. t. . .l.l.l'.k.d  IB K*a-
t tttri>>.it!*t •*...
IiiiN'i I'l',.,. laH.,1111KII.
I.'minl llaatilar la i'i|ii'i'ti'tl UtiaptrHtl.
t'tiiiiil It tlili i -• * a. i-lilt-l nf  ,l„> Bl.ll,
dlltrtnoH  I'll. i  I' t  llal'I'-r."
ai.-i tl„a Kii,|a,ar,tr ri'inli'rlitit tht olttatr
iitotiiftrt.	
A fttal Landallitaa.
UnMHiN, ..niiiiii. I  -tl. - -All  .V.!,Ilt'ti*
tm Hit, Al|t. <lt'ilrii)t-tl -i> limn*., klllt'tl
IB i-t-iti-. and lujuri-it ii.ni.y titi.r...
Buiilli Protttitat Morlay.
tdOSDQBi -lai.iiiti t M, In tl,. 1101110
.al I'laiiiuitin. UKlay Unit. 11. A. smltli
Itrntiiliitd alailin Mnrlt-y tn tatarltjfl I'l.
iiintliiii r*Kar.tlti|i lb. it|it'r,tli„, ul tit.'
Crlun'a Ar, In lrt.lttrnl . WMk Inn Utt,
ll.,, 1,1-,11,1, ,1 11,11 III til*  Hn llitllllt, tha
i nit.', mn ,,4,i ,„,,, ,ii,|«„i.i ,,i
La, Byaiiii*. Ba Bygoaaa.
tii • *. January '.-v.-'I'li. Rt-atai,
rtilwty •in*'- It iii'.tli nii-r; innai f,
III itrlkrra In Ktltntiuri, ami tttitllrr
tn.tn n-iuinii wnrk iiitinirniw tm tin-
t- (iniii-. tarim,  liytu tn I*' I'l-
,,,,„. In lilaatua lit, alrtki'r* nil Hi*
i aliiltiiilaii mail .111 falitrii to anrit-
BolaatB Barvti-i-a.
Iliii-aaiia, January m.-'riio i.rdln.l
An lilil.ln.il of Mt- Ill-it nuli-lali-d al III
■i.i.intt w-riti-i-, tt  1'rliit.i  iltudttlii'a
fuiii-rtl la lliat'tllnalril  .Illllill, III- if-
Lit,, t,til. ..I,I1..I aim -intlal I.- Ml ll)
I. ,t -| • at aikViratiiiia. a*t* a I. alii, ftitiit
tin*, n Vlrtnrl,, Kaiia-mr ttilllim. b|,i,
... n 11 t--i liy lil* liitiiin-r. I'titf-
llrlirt. 111* td a- i. ill Itiiiillianl. and
nlliilk Kilt. Ik-i|*iIiI daa-kinlial llnm
lai. Ilirmii' and klti'il In ttt**, *' ""'
allar A.lar III* ralltkiui Mlila". U-
(niii'r.l OH -'in.,, Iur I k, k. i liilitiant
l>r In .- I • ,-■"> III* I'niinl ill I'lanil*..
I'll...a-  Allatrt.  Ih*  tt*.  h*tr In Hn-
iliintii' ul li. ia- ,ii. tnd » iint"* tiit-tti,
.., Mantra *ii.iai.t aiul UattBeUL 'th*
I'lli,'* nl It'll*, .tu a|»al.lly fla*-
arlil.d. .lid Mint ■ -,■*'-. a. a walk nf
n di i (ur „i*t|**il
l'KOVINCIAL UOULATUBI
Ttl artlt It ttt rai„.aaaa<arr Hill
taataidar tarr ..rial
tt'BU* Uul 11* la . aallaa). a  t. , I
Viristiu*. J.nu.rt r* In th* ll'm**
ittla  n.i,,,.,i, lh* «r»t Inlkh nl |a*ll
,laa.,. B,a |U-BM>lllad. llBatBltnil*! .ltd
llllll.d  tlall-l  l'r|r|.k,dir  I atOl|a.ni  ...
lit i .1. t-aalumlal. H|kmt and lBt|iMia*
Riaikt I utO|kl1ky tall.. Ill Ih* UM,
I .••:.,.H-.a .,.-•!  Ill* AIIBIB*)'
I aaa,, 111   nl   hi! I*.   it. tt|t. t«t   It.   lh*
|ar.a*a*mB.a III all* f.l*. aaf \alia „.f,
t..| .tuta*lil**ti*lit. **n- tt.a.1* lh* aultjaat
nf, taut... Im iBiurtiK TB. Ait-.a.-.
- n] ita.tti.u.1, d*l*Bd.-l ..lma-.lt, da*
B*ta| li* hid tiatatfaraal In an. *..
Th* Uml ll.lftrt .ttl .nd Jut-d*
A.-I |.ti*-l llii-t -a..uid i-.tltti. .ad
aar* . -irtai ti.-l
lll.iBt,'. I,ttti lllll BH I- |-lla-l t>, lh*
natBtBltl** t'd third laadtla,
II ,,' ,-.' -. 11' 1 1 • I'l-I . ."-
ti,.|, It a ItBd IS-af lair, tiSlra t* tn la
n|»t.*d al Vai.,..ui*.
Ctiaaa rlt«*» ii* iti*liVrV.i'.Tt! .si t*!*'
|at|a«a* A*t. «lad >*t*ral >dh*l Hl.a
Hon,* ■.«*. lul IB tddt**. I»|ua.|.
in. tha IkaainB* .l«ir*niiii*nl to tat'
. ■ .. tl. 1." .'
Th* lloai* tdj4t.ltaad lilt H'ti'dll
oaaaouajrtara
T'dBitnEkJaaalrt I..-A IfMlSl *
•ah h Imb iBUtta aai. - TB*i* *~»i'"
kail la»t*taat tad mnrtl a»**i-«*
... a.|,.lB. IB* BH**!!** .1  IB* Ut**-*.
T... BliBM*!. Itt* I*** <*H»d l.**H*' I
*i... d.t|n,.t».".»«Ullt*d.|i •• k
aliunt t»la« a tdiaka 1*4 oB- I, h l»-
BaniS imi Mr Jala Mai-diauld itinda
tndlaao.wlSl.H.IMBl.l 0*«* ltd tt*
Ball In Ik* */*.*** ** *** IBrlH**"!
utBltanB
a.at.lU a tit. llOSt
llta„i..s. luasn :* ,*****• II
sntakthnai "ii-i—ir'T -
it.*. „* ,....it.., kit. a* . BB.t-i
ul Ik* iMIalall.* Aaa*iald|. kal *»
mem lk* l.-a J B i.itaa*. ta a ar*
rUlka.
t.a .aaapaM  ll.l-l
WttUBB, IB.U.  Jaaatl, »  «»
HanBta.dlt*lltBdk..l.... <>
tkBlJb*rik-.,.iH"--• IB  IViaa-. la
Ik* llHBlBk.adl.tk.*.,
IB.. .aiaaBl.t.
Ilitirtt. .taaaait t»-Tl"
tllmol Aaaatad,* ka,* aidB,Bt,*d i
I. tlnl*. tl r. lo r.a,la*t Ikr .«BBI»
lo, Ik* ll*adaa- ot OaMBaa. ll ■• alal*,
.land Ik.) k. .HI V a^apaaad k, Ik*
llr* J tt. IdtamVT.
rat. taa na.
Krilr. ll* ***** <* **• *** mum**
,., Ika ralkatBa' a,llM,tll*a m  B—111
auki. aaU kl. I. d II* Tlir*lt,
Badtlad. aaa IB-MIBi-d n.Btaai»d ml kl*
hall   ,-kdlrab.  MUaa  brl.t*.  IMI 1
bmb IMI .ill a-atanl* .**i..ra .ul
HIBd malr.li.Bd d"^' at**- aad k*
alll.abk Krll. •*«*,, II* *,!***
kl. MlBISUt.  IM. II  kl* l-»al  •••
t"aBdlBla«adU)B .al»<* adtlt .Bd*.
alailltrilt*B»i**«'**k* *"*.►* *a* *••
• at* .ilk a .a* ak™a*  .aaloalit.
SKlltKTAltY  WINIMIM
	
Dion. Da.il at •  Oraiul  Uitiiiar at
Ila'liiitiiut-ii'a Huattitiraitt,
Nuw York.
II i: A K1' mn i; asi: t: AH m;li HIS D1LA I'll
Hn W.a On., ol tlm Mix, Popular
nlnl Univtirially Ki-il-tntml
Hun in Aint-iiitt
WABH1N0T0N INDIANS EXCITED
Troop, aad Auinniiiititiii Bullitt Bunt
....lily Forward in Glta.
of Timittlii
Ni u Vitiik.  alauiiar,  -.'ii  'i'ii* lar.ii
dlalai hall »i Ik-luittnitii'a n*i*r ,-n-
m-iiIihI  a  ha,i|ilt-r  |alaimi'  tlian  a,  n
ni it. a ttti.aftalas, *a...*,i Hit iiu-ttti-1.
and  Itlaita  ul  Hit- Kt. Vttfk It -.nl nl
Trail*  ami  'l'raii.|M.rlatliiii. uml* than
'ikll  III  llUlllt-r. Iaig.h  lilt  I,' I' lat a ail
lit* tt.ini.i liantini-l nf that urtaululiiitt:
lull *.a lltala a-la-r a wain  aal  -'la ,i (iM
l.iatiiil niiiali-riiatkiii a* Ilia, *ltl< li i-iui-
tailli-  til*  llllll|aail,   faaur  llHUt-a  l.lai.
. laa la tlaa- |.r,t.< It'.l tpttlm nf  Hi* l*TI*
.imt fa-It tn-iti hi. a lialr and alia.1 tn , I*.
iiiitiitt.a lai.-i   Tin* ta.ti.ji,.-. B.a.al*,-
k*|tl|titial llll*,.-*,. t*.ai|a.u| lh* IllnBll-
nt t  H.a  .,- tka-IB  ...ll   III*  al.lllli'  '
.11 t  Iti.  .atl.Ja.t    I.a   I.   illallMBd
Tit IIM  aal  al.alk.f IhailUtk-d faatla-ltr,  I
ti , * ■ i >..,*,an It.iai-i. Hun.
EElltnal l.aaitarr .at t'attad..  AHurn*}* ]
QtBattl l.'l.a!*'!  nf  Xnl.B-Sttt,. 1-aTa-ISa.  ■
taft nt tha S,t| Tftiy. .lltitruaydo-u* '•
■ ralllill*!. Mmal llalatrad. M»*.| M.
KlIlL-l   aiaat  1 .'li,',. ..lli.t' 111" k. lltl.l,.   '
,.| k-..lii- at  aim  -i.l  iBtirl. ti-r aii*  '.
11.  .itild*ti drath ut !-a-a-,«t>ar, tl lu* I
(la.ua ttf tin- Tf'.iui, a Itil* al lltadluti*.
..I  I*, Ih'tld  "t Timl*  .1  |a»lB>,l,li..a
-   aita-l Uaa   lUittn-li.t*  ,,|,,,n,li
n,.t'--1, a f*a  atluu,*a altar
, InrB  l,iu,,*r. .hlrh u*t.u .1 .
 Bt|.k*M *h..tl| «lb-r a.
.Bd III* N- lalall  .haa  taa  *|* lk    II*
•a,  ,tt*   d!t.*|-*  Bllh  a  BBMl
. t.ia.iala utalBru. and Ml dnau attld*1
II .<! a, I.:, an t.| ttl* aUtlllnri  J.dat*
A.l.ftll Ihrlt .id Up .tal ... Ill th* talalal
..' t... a|aa.B  Inlll-lurlh.  *l !aaa-|»l«rt
III,lid  »h.B a«l,.aiarlbal.
- HBO. al *i.  i taal -itt. a
Tha a|aa- ha,. ht..k*a •Bart ind atart
*!• at* ttiiui-d la lh* dlltarlkkB s| lb.1
trnth-Biki.   II*  ..it  ..4lt|na-d  IB  Bl.
.im, ., j ...,. itsiolha laor  lit*
1...  ...  llBl.ll   .a,a,  1 a,y  a.!
■ lla  | | laa la  Bl. IU HaBaaaaataB l.lh MB
lb* pan ", *i> i"*atda tliadiaaB'arkttr.
lari .ho am* tarn*, tl
IkadluBat rd lk*t*> Bra. tad dun* IB*
aalal. la,.*    |.  ||nll„,a«,  I..I  d....
tad Bka.in, a •*•» ataailBtlktai at Um
fn.lr.t, t.Bta. dlaot.rn, IMI tb* Ita*-
nn illy will.I,,' ttlltn tllutid lit* llliiit.
itllain Ittvt-r l..ll,,.t i.,n tlil. t,„ tlim, fur a
III, lllliaaal.   |||, ur.ll tin- t.llllll,la.I r
Iii tiptad a ri'aainiulilii nuitniiit nl luniiity
to taiplo, tlntiik-tlvt-a anil i at tli* utility
,i,ii 11* . ,o lualli-i'.
BAM FBANCISOO NOTES.
Blltllk .aalar. Vat Trnuklinf TtlMa
...... about Baatrlittluu.
lAV VSASfSNO, January 'i'i Itu.. A
lit'* llll. a,i<itla u, Ittla port Iur ,11 llrll*
lalt aaalura, liain rtotlnd imli-ri tu li.vu
lilllll litirti all liunllli, Ihi.   fni  *-.k|,,|*
not t.'l',d t'tin.lriit'ii'tl al ili'iuriB. mil
.liii'ii..tlt'tiitiitiiii.ii htn i-> tn tttii
TbtbOBl  lltilat la-li-atll alllaiii |Q tltay a
ak.l.Blka IIUIEII imi....
A i-iit.tt. I'alilii.iaiii tttm l.imlttit. n*
etl.ld -. -I- fl.. ittlf. thai a fufUitir
.ti. Inif uf 7*-, |a-r **ul In. takt-li plat-*
in tin- priot ul M-al.klli..
A ,'Hkt'Kil. BBAI'K,
Jak.'Kllralli .ml lii-trai- i.-alfti-t tm-t
lltta afli-rtii.iii ami alKm-at ariii-lt-a .if
ttr.ti.ttl  't'lu'ir Hifhi «ill takf iiiai't-
In Uaa- II,nl.Ilk nl M.rala.
dtraxia*. art kxt'ltrriilt.
liaal.   |.  l-nlt.llli'rtlllt'   ilivaalllti.a  ,||
.lilpplttt .-Ini*. otrtt Hn It-lii III "■•'
.niii iilrnltiiari n-„-ltiiit t ... Tltu .u.<
a*l It.a a ,*,ii.r.l .-a,tin iniii i. Ill dan
nul ftsiiti l.l.afii. '.'1,1. ii„tnilii. 7.1
,ai .a nt aildltitkiial ... nrti-ri-l ,u ii-lii-
.un. h*r iar.n.Jittti llin „ii,.r B.a uul ir,
,*|,l*a|.
1-ttAHut.lt .llll rlliiti
Tha il*aiui-i I ily  ut  niu ,1,  Jinalts,
.rrltrd  ii.i ii  Hunt Knnt .lid  YoltO'
I. ihi. till, *l*lllllR, l.rlii.iitt  III* fiilluw.
in, advln.  ul Ml nit-it at.*aii.l in ittn-
II*. llllll Wllh   111*   ,i.l B. I   aat|  la.klal |||*
llllllth -i- in * l Sam.-1 III a li  i  Btirral
na.'ll B*|*  kill*.!,  tlir  It,*     -ll*
■ li.t.'-il. thnr.' twin, mt....tt-ti. * ill ttiy
kind ...lltal II.. tu Tlm alttli Ita. bSt.
It,.-|||llli.| ti, nn* uf thr  NlUllkl . ..aTtaa-t.
aiad iruiiuiM fnl trill
Wlll|l|tad lh,  Ralaall
Sk.- Yubb, Jmutry w - I'tliit A I'u.
ufth.irtlr.  .1.-.  allh  ll-  n a.i  A
lll.lBtt, ii.hlll* |ttllltl|Mlt ttt't  i'l  Iraarla
fi-.Bi N,a Yank and Ikntun In I hilt, la*
. .lias, 11 attWatam luda, dllad Vtlpar*
alat. Januai] :a, aiiiit., i|,,i in. ,.-,ti.
. tt.'i.n a,M»,li,.t. hid '-a. it dalalbal at
til a- tl- .'* - .'-I
l.t aU.IMS  Ba-a,
Nt* Yadtk. Jat.ttir, t*. -Th* lint,*
r-adta^aaalaHit ul Ika lalbaal* Ktttl
«ad. .md IMI Ais-ht*i.U..|. ll,IHBia*rti
kla i..ll«a-l lh. Eu.lilan ...urt that lha
.Skp* .III Ikt. 1*«l aaiad lh* rdal*la  ISaaa*
loth* litupt*..a.f Euaitt. tliaiBkk
Itnl, Bl. .-.-.! In I'.I I. Ibtl III IStp.
kad -'.I Ihr laaaitt. lukrti  IB Madia,
CtnB*.,b*Bii. • ". i',.-d*a. at Ih.
. I*. I, .1., I...
Indiana al Waahtlt^t.'n
tta.Bta..i.'i. Jia.mtt :-, I 'IN,
BatiBt iBdttBi .tad ,h*tr IhlMpl.tal* ..
"■Ie «it a.. ,t.ir BJMU. at't.-l in
11 lal.,t,,1.aBl.Bltt Iltaa OllM|. Tha.
in ..■ ' .. t . aM.al .1 1,.. 1, UaaldtB.
ItMMBadBkd panalllBd la talk bui,
s  im*,. n.ai.i. t.a,,  a. 1*1
,td<d.,a,
tf atar a*,BB„..
Ul* aa Muakdat alatt. tba
s* data at Futrt Iter.
|dl>** «Bd.r dilaslBM 1 llot AMrrlrU
ltaaapo.t>Mttttd.lka.tB.B4adBt  B  BlIB
.•■aad Kidl,.  akak Mi la*,  a lk>
Mkttl at aalrllBt Bad Mllitad tl-MB tkala
Bllkaaat a«) ImtBllllan. |l-t,Bll-ia M
. UH .« Ikaaksap kad iB.IMtl
lt..ld .k*. datatM*. tad had Ikad
•••IB. IB. IB btllft -I* la 'aiMWlBl
ladtabaMllaat. k* 1" ■■' ap.aB.Wd
tkltaa. huai-aa. hai It - .<• akd4.li*.
ika t aaadi.u l.k. I tildaa Wlailat
ltd rl*a„*d Ik.l ** bu lit* *Hal«ad
IV |a-nil I.. i» i.M kt In* ..Bar.
prBdla. I..I tat*  a.BH*.
tka ..IkattlB**
man ta.iTU'W.fBfc  lOdBR-rrtll'ila'llMLUlr***.''*'--*'
tl.Ji, ai. 11. tad ,., VVkl, .1.1,.   ,mUld, tak. |.-.a.r.at,| t.tl »*ak
:..»d aaal  Blllaaul  .t.alad ,
hi* taark lBr-«.t*r.i*a'» tth*. S • ••
oBh ta.ll .BB.aiB.i-d IMI lk* »*al*lart
.aa.Pad. «a.|.ltii Tla*. alow* tw.1
la. Ik* kt-tl*-.! I.aa-ai.l*. •!*•. .bd M»l
| .l>Ua, ID IB, l-BIMIa.*,.
iBturaiiBabus«4lk*-ad at... adit- .
aaa.,,*, fcllB ,o .otlfltaBk„' * ,1k tl,*
.. ... ,.,  .t„1 .„ Ika*,, t"
,. a,  ,..la  ...  Ll.«  t.dk   TkW  »,„
krtk. Ik* .Ida. to iba mt i'l t«"<hat
IB Ik* BadBlkd. .bd Bad BBU. Ik*. r*B
ib, ai.BBa*am>u m mut* lar lh* r*- t
■tralaltMMr.
.ti tttaakaBi*** laa. la  Ik-da
BBt.il v •  •   II*  I"*..**
ia iitabtBa, .aii'it.a.. itwdlid iia at
Maaat l.tM*. in.. a*d ..* adtaillrd
ba Ik* kit IB ••»   IB  l«l ha  ta*.IBa
ptwaa.llM albatart It* K*M '"aalt.
bal la 1*11 raawnd b. Mb.aa.tda, and
amaitl.l.tl-d*..* ****** btl k*t..a«
tl.«a IMI Hal* a* a IbpaBiaaa lartla.
IlidB I.*** I.  I***  I* IMI  bat)  b*
Bntdinltratn 'Mut*.. at ••**•
: Btni**- of Ikdua aS.ira. tad .,»• .a* .1
Ika **** a. Ik* •!«' .al .aMUBHK. ak.k
IMUd tka llaablB IIBB. la >**k I*
taMka a., tnaaabal to Ik* I «l«d
.,,*.. taaa,,. ,0 BU IM BB*tBtlt*  Witt
id IIB.W Xi**a, a*"****, tat m**"
.Mil., a laa. a ... Ik* l*ff> IMI *****  ,
laian. ___
1V >**<, ad Ik.  ttl*  **«l^*l,  IH.*
.Ma ha> .... I*»*iad ta IB*  Dt)b '
Ai**,.* IMal .ba*. Iba Bat*.** ***• ;
.btaaa .,« nm*M, .,1b 11 *B aktkl
,-iw.w lAl.Ut ««|.1.ll 111-1  tl
...  V III, IbalW,.
IMaatd.lt.,*!  tad ... IUBM**-  ll ,
k,.k~.a~ab*ta,.k. ,u Mkakwl.
tt.akladln. Ik lit* Mantlt* bt *t—11
ml*.
MM,  ..tt, rd tb* .11,
IBM. !). tl
,1m. aau «l . taa H..IB,».t.,
p„t ,.., Haitian adtlWU. **'rrr»rf
,0 hiroiB oltK.t.
, #*-«,. «,. pat n,p..ap.r<Ma ,,* Ml*. *<*  —a **d pafa
Cal.la Atl I.*..   BOSS
A.B.C Cot,
tthila ll.tr  tVltidt*tar.1.  ,b»
t .lha.lt,   l*tt.l.tB*Bttlt    l*ld*t.   Bl.
bit in, 1 ,.onBilll.» "d ll»* B*Vhilat
ta.li. In •li,.,*d and ,*lt do.. *l.lr*
lit an bldl, t.tal**d lad hid I., ta *•
.,.t..| ,,..a»   Hi. Inlntlo*. I*irra*t»t. .ta
a* rami
TV laa* Ib-aa*- ol I adaait*. kaa •*»«
t, ,.. B.k*  .1   l.ak*«  I*  W  H    *
pt„.hrk.nh. a„k m  M
Urhad. I*|*ata Ik. ,la*»b'   Ita rd**.
a-al t.dl*.*l*laK*-Bl»Bl* •■>!  »..**
IB... b* l.«I.a. Bad. a* lalalad*,*. Btl*
.  ilHttt***   tV  ,*•>
,..,.•..1 ka* an*. aaitMBtl Mia*
tail**. b."db*t*a. ,* «*ll .*•*'•
fct*. .M.a1tV***>"*Il*l.lllakl-a.ba,
M*BI* ltd trtda.tll*' I,*.**'"* aadtk*.
Ua, *t,  lima a tat V ,1*1 >•-•
I.ak*-t
l-M ta.BB.aa.aat tl.ka
I..i» ti . lalt* aaiaVr .d ..-*-. ■
Mad .1 Ik* ID, ll", tad IV a .
Ot ,V iBaaaabaaaBt  ab*.,k |t,kl ,a „.
lit* iadilld.,1* aNaBl Ik* 'it*, ai •*• '*
la tart IMI ..I Ik* |*>»*r Irr-ta IV di
•Itrai .11, lltMt  m  lal.a a.  IV hi
r,aab-.*at dfatBB* .HI br ***-*  I  •
,V p.-**, bt V.I .aal. ao I a* aim* Im
IV* ara ... Via. pal ".  TV ittv*
.III .l-M b* pMat"! la Ikal III lllll. Itt*
aitltawaa. l-aldv  larbtal. tad *dk*l |*.b-
IB rdlraa roatndb*  bl  IV  , -   ■
•bbh Ik* ktndnta* km,., ii*. btd*li la
IV .It,  .111 ba aapidBd   .11* I***
lit*.) Ib.l Ibia* «„l ha oBt*,. fa* araara
lltbl 1Mb IVI-* ki BmaM loaaptdl. t.
Bh.k nm IV 111* tad Idtkt 1 •"•»—•
tw .HI V aaav, IV aa-m-i-Mi, at p..
,M*a. .ardVr tv.adi'.aat dtatat.
lt,^,la|o».Jl...ll  r>   IVIaaai
atla...... ol taatiaa A.att. M* iw*"*.
t fata*. 1MB Ikdua It**, .Id*, .la,
..,**   Ita*  ll-Mbb  IBM  Ik*
IB la*liBalBaaakiaaato.*aalB
Tla ***., Ml • IMI IVI. ..* -MB, *,
..l.M.*. tlaaait Iba- ..■...« B.I MM.
.arratll'.  *•".,  Ikla** lltla.  mt  ,V
........» ia IV likaaada* .aa.i.i m.
td*a*«.1 ml Ib* .IVklM al * twand
luda,. alaa-d *.***.* am. .a* m*
•«•* I* Ik* >«,.t| (i'l al •i.avBfl'.*
' ..a a.aa,.a*ad Bl*IBVt»a. at I".**,
, a, la tia.ktaa a...,: ..... Ma.
IBB.,. **a»iS li". i* a',a*ani«*  ta
ana., t,al tak*. .ba* „ 1* *.|'...d
•al**, . ad*. .1 bd IV ItdMB
Vnaaaa *ata». m J...... «k a..*
MM*al, .BVIV.BIla,i1b«*,lklV .a
*r*a*a).a« 1M1 iv, *•*-*•• lit kta.
• at. *•?*.„. V ra*,M
.. HI  ,.  a,aa,.B,4*a*  ,8*, kta
tsBBta t.'d .1 '    "    ' * •  I**.'
«...a. ..,.  t*t.M« ta.at-1. a
mm*.* vr. .. IV Mb «<*< <*. IV I.ii
... d.Miaaba a. <v r*aa. •>. iv.. nm
(V f»*»«*  o, IV pftaaw,   lla  aaa
lk*. tat*. , .Vai awav* .!«*« iV ttl.
.attd M*.a-t .*■  HI**    ****** ******
*»...-.*  |- tVld*.lM.a    •'. '
I*.  aaaiata,  o,  ,kra«,«
«.ata t, .a-aada  o.  ,V  ,"*..  ladilB.
...I  *t-ai .IBra taa. «*»
rmtrda *d i.B**ltlt.. .»*  IV  Itiw*.
Mt. V^ .a ," ad****-** ,o Mara. *. t Bt**
tar.,', aadba.
IV ata a., *at« V Am** wad 1**1 ...
tnaat*. *a, Ilia B.a»l. Ill lb* IbjtB*
niBB rra. a*"** a. v.. IV IBttaaata
•«a.t,aik*. V l*an. I. m* aabtt, aat*
H***m. .1,1 ...** ar.B*ai,n*ll-VtMiaB«
• HlivdiaB.  II*M.*.V« it.a> **.*• j aat, v,.r-*wd
a.„.a, ..BE,.
AIIVadBt.-dlVl. A I Bail.i, a
I *m**H l->-|adb. bttarr* .a-Mard., IMI
IV t.M*-*-alt • ...M.bltddB Md Vat
.aMpbdi*. and IMI is all taraktlaBlf ill
••aUhp.b., and Italk wmd m
....Ibadt, toBMbtIM all IV *\*
IB,,b..„k.kkb,Vl-aMpltt Bad bi
•oatiMd, IV IMBVt ia sk.B ,Vt Mt*
mttmt IV IntBlllM paHb  .ad  Ibat.
Kraa* BBM. Ika ItV lit*  Va.  mm*.
t  Pnttbibt. V. Bas-rtnM bt
dMrt, .btt. IIIUII  M.a vm
!lt».t*l!«d ««rt IV Vt-vb .lib IB dv
r.Vdllaak .Bd IM hM* .BM.BI  ml  da*
lat aa* d«at<*.lo.t.  ■ adoalBt.
Bttff Aata Bsm Barra
tial.Va l aaaa   ,  . ..ja-taa,  1-a.ltlll.
.ttb-t tl 1'ava.ta.. .i. a...*taad il
BbbIUb M Taaadl. Ba*.lat .1 • .'rktrl
k. i*.m Brt-aaia **** aa V •** ra*a
Bd. t»lw.» IroM iv alalia*, IY*_*r,
IV. ,B •**•.  laa*! bad la  bH  tmm*.
mm a naaaimu. iitaavr* t,lo». lb*
•a-abBla  at  .kk-k  .aMtWa-d  alb.*,
im.1. Brtad a** rat-ad,.*, at **>Hb A
ll.a^. iw aad MV, aula, (am*
u ...,.n.d at MtlBt b.ft)ta»Bttl .
kaida..- .   •- •  ■    l-a   •,--
aaMtak,   tHf... lk* dt, t. I*.*'l *.*
tw»laai<  ko.ll.lkt  Ika ttlVatllBt »
•tM.,,1* V koM ,'V»t **,•■ lb* tl. -.
l.ttata, __^____________
mm** • **** ****.
*ia,l  •H.-itdn  aa  |f.tkVat.li  a..
t iowdblt: taalrb batata.  ?.,-
IBd IttalMt'i't't  .HI  V  tdalad
.. tatiaaa ."tit  All Vi... at ata-a,
aVMBl Bklk* II a paattt V V pl.BBl aa
IV ttt-*tMiBrt*l mm Mia MM* ap
Ikat, M.*da V td.) V... .1.,,. V
taa. k, Vattod at*, Ibr IM *»** *****
lb.1 IV il.k .11) pal Ba VM aw* la lb*
•add Md BMIiMa M«at a.pa*. V tnarl
Bird aal,  MI.HUt   TV  f.JEaaia,,.
IV Uaa. tad ,, .HI br rat*,,, Mm,,,**
b Hi*** as* r****i«ta)li* » Bt*
l«,,v. bKba It I*****, BMttta.1,
I.a . i. I, M I *..d* «,'•... Si
tv,. .rd*. Urt*,. Alllwa. BatVatB. iilt*
aaa,. .-r*.**. tta.,11*. Waaala. Ball. .....
Ka......  till-.,.  Brw...  .SlI.adlMl
TV VlwtMta, faadtail Dab *aa.
••». to Ibbata oa NI.Mlr V td» IV
l apllal i m ii.M TVTi-nalBth ,l» It
aptatwild low. lad ,V VBbada in ib.
I*|a«l.d ..** la-ad, tti *a rt,«Ml*
It, ,V .a,  akv-Bi'T Mia**.  IV ll'-i
a -a.,, S. , . aaa. I t* ... . f,I.
•ttl.tttll. .Ill Ml** 1 Its-*, TV Bt.ll-
vataa 1* .*.■!. II* la Ittla liaa f<ar*a.
a-rt at IV V*t* l*«M H kf Bo MMBiMII
otraiatinBM,  a  a.***  *»*lk VtattM ,1 Till', NiiViIkSTalV-1....;(',L.U  .il'.V
I't'lt'liliittlr >.-!'--
Afinilrulikl Blink. Nt-ii- Wt'sltniiiHlri
Bell-Irving, Paterson & Co.
Htii.1,1 j_>n .nihikv
<J„W|lMI  .1   I-.
I \nilN, UBMRMUKH TUB HNKst
ll   .t,K'l,.,l  .'llll,ll,ll--.,-||„,,U|„-'.  llllll.Ill
ll
IVIllllriali. iiii.l Ol
l.lt|IHila,
SHIPPING  ACENTS
BNTlaKMKaN, TIIK ITNI.ST M't» !•
hum:  iii'iEi.Miii.tiii.i
lln Inimi illri-t'l fit
Onion i.ti--'-
Vi'il'i:
i>  lo,  |.i
-rl,-t  till ,1  .1,1,   ,„!,,,, a,   l.llli.ll
ll'itllliSs  XI'.EE  Mlllli  llllltluN
ti  >.!,.,i.tir-'"' inu- linn- «u» i'ii--'-
 -la-.it   El liiliiil,--
(jILVI's.  i\l,l,
l.t:
ADVERTISING FREE
TO THU UNEMt'LUYtD
i-   - -
i.
i-l*., u„ -- -,   i I tn
■
i
It
s,s, I
It.
M.
ut i,i,i
..ii iiiuii
AMI
a-l. -nut. -..I.-. a,MV|tll. -..lllll,
I'ti-t r-   I ll
■ii i.imiis ntiixi ii em
 -'-.I -i i-'ii in -'"-i
ni'ii
,,v,„,
l,iii„it.i,rii'„liiiitliiiisi
( n sniEl  tVOUK  ,\Mi Itlll-.tlHlMi
* iirulnptti   tit.,,!,.I  lit  and  iiillai
ttti.
IN ll n  i l.i'llllNi. AMt
i  ...   II
Bl 111,
Ills- riiii.i:- laiiAiH Alt: liitKH
.'I   ala-lt l-aattatkBlaalk-   Tl|,l|,a|| ||, .,|l||,ll|;
iti.l,il, ,,.,l,,|.. „  ll|.,ll|,tlt,|i,|  ,.,,.,a
-.1' *t  Siilltli-i a  It II  ill  t.,1,1.    |- tt
II-, ■
1,1
III llll.i llllll -llll 1 I
-  .
I  ||  •.,,' Tula a
-  ■ ■ 1, in. I
Kfii'frrriK-ai
in liSi.i.EMi iii:m:iiii,i:m
'.'a   Hum  „1 I'a.liittal.l. |,„l.-,  \
■ ■  a- -I itatt,I lit,,,,l,tv ,,! i nit
I tin I-1.1 I. II. it. I| ,l| a| -in,,
II Iti 11    11  II  Sill 'I -llllll III I
.   i'i   lill IIEIIIH'-HEItl'
fin. nun iiiiiii- roqulrtnl tt, tin- t
iiiuii littit-iitiiii-iii i-ii> ,i uiil iiiiinv t
Iiiiii.  In  Int  |-|ialU„i'il.   Mi'tiliiilnl
inn' >. rmililh ii'iiii-i ui nm nil im
I'nukii '-in- rlttii t-iit-i-iiy iilm
• atll.lt Willi'    Hl'll-1'  Il.'t t llf ll, I It'll
t- rt.lllll) I'l"mi  llir  Hi ,tt,iiimi.
iltttlillnli  In  till-,  -a-l  lltllli-lltli
ration lnlollioouului.il inn	
lIllllllK llll'll'll-lll lllllll  -t-.l	
I'll.- |.t-,i|ilf tut limit SI I  in
.mi') lu Inu it Hint tin- "imiml. tu
nf thoI'liliu-i' Nun Yi'lll'a Um t
tu Im iii'tiiillltit In llin tilt until
Hut it,mill llir.! I It pirli I tit
I i-l. -ll.il- -liniilit l.t ..IT llii-tl imi
lln'I'.irk in -iniii- »tl>i<rit|i<n -imt
Inuit -li-n- .mil inimi rl.tii- it
in-.. Tin.. It.tii.<l.<i. iti.uiil iuit
llin rt'.|iilr.i|iii-iil-ul Hi.- .niiiii,-1
. r.-.-.l. ulna it iln ,tulli„iilii-. l.ilm
•til lt-|l||liti|. tili-t-IV.uitr-Ut-li |.i |
Till' ClllllOW It'll llii'lli-t'lt.. "Ml
tit Iti  utt lllrtiiilk-
li a.  I  1
i ii laii
■mil ii"i i
tltnilt- I'tllXliH ,E u.E Unlit
NOTICE.
• I'iii; t mii:iisii.m:ii« u-i-s'ti'l'HI-:
I   i  -lil.  1 1  «■>■«,-  .1.-111. ■ I. a I  l.i
I   1.1
,1..
I- I s, 1   IIRAI  I-
aa,   lilt
-1"
Hit  llll-ll
Natl
„..,-,.,
Ill,.. t,.'.,  *
,i loud
■Willi,* I
... 11,11.
D-TOTICEl.
in
m
i
intLl'i.L'.n.i,
I ii ii r
atn
l-.ll HIMMIX
tl.i
-in .
i H iillli ii,  ...
NOTICE,
d.frta,|«aa..,.   .ml..   ,*■•  ka«d,
„...l.  ,a..,  .*,taa  ,1...  a...ata,..-  |    (I
I "."
Kl ,,  ll, HI  ..III UH
II  .( Halt" A I-.1. ,....
kjl'l.. in  nt I it:  in  laiMlii.i.
O  ..kal.a.  BlBrl
ta.ll..  '
-
- ■
'I'Ell.Ml   1*11.1 Ell-    E\   n 111
1I...I  II., i '   .
.la.Ul.1 -- -   ll  I
II alii t k ■
. em: Ht SIIUKIIIKM ' Ills* it.Mm
ti
ii- isn 1.  ii.i*.iii:i.iiii.nti.ii
0X1.  Illi.t -ESli I.U 1 Hi- . l-ll
I
!*• «■--
1 '
laa,.. fa.a.'  A  0*1*****, I .*
,,<,, Ea UltS  11  UII US--
180
i inftnw
Mt  M..M \ii;si\i. WORKS -s.i
* -■  *•■ I  It -  \ 11
1,1.1.  1    tl., ■ f a   ' ' M,
'-  M,-i,ii
I • -..'-  .,   It.
I' .   I  -, .1 ,1,,.. . mi)
■-*  lli t..l/..r,A, It ml, |s
'  ' .|  I'.S  ' I •.,.•(. I
.■il., i. I,, i.l.i .-iim tl.al liy at.
■ III  "-i '  mrtVl Htm.li V..I-
■   ll. 'IH n| U ,.11.1.1   A  l>
I*.   >'' . ■ .'■ .  .... I.,'i,  at'i-iut.-l
V.i m- im: nn: sti . wih.u.i.i;  [^**,| J™,? ["j fffflSM i\SS
x .lla t.*.'l». ui it.,- aid r..iti|Nui* Bill
'.1.'.,.,.,,,,,,,,,,',.,,,^^ .11
\    i . ■
W
IMWKItH  a  i.
i  ... ,...1   . .
■
■
MOM
ii't-ii
V .
I  Hit HI t:..i |;n UKAl.Klt is \.w
•I.   - --  ,   .-   \I,  I.,,. .    II
1
.
,  ,"., 1,.|  ui
S  . ,i
mt- naalit.i .aid l'.'Hiimiii*; .I.*'
i , it 1. . -all'
HM  IIMIUI
n*B
, ai.il
illl.' i-
ll'lllllil
\,.
Itt*
I T I'
l.t
Mum ,\ii.ir.tll.iii.lii..' ii'ii'iii i  ■
In Catiiili. itiitl a*ii" lill] -,i, Hi;* i nail
till- ...ll.llllllll. llf  IK.'  |>«t|l|  .1-   111'  E
ittler  pallet lien tblii »'  thn Anil
|.,.i.-s M„.t ut ilifin .ur wallpoiitaut in
ramaltit Tho Haflitl Ltnilei iopiu*, i "*
• tii. in Iim- (iiiimt inu- sAiaiillim in
tlil* iii-in-i.il rillt* it. a Hi-.illi'iiuii, wlm
in |m i., tin- liillnw um .'it., t
■•1 liava*travailed In AuitnlU, audi
«a>  llilt.u. .it.- nut -ii |,li Will l.i-  i-
..iin,- would ii-aiw.- out  In .\ utralla tax*
i ,iii ."ml .i til.ciain Iur t.i. ui i.i   i..i.
Un* lowftal inii i-i* ''•*. -ii limit- tliaii foul
llui.'B an lii|**li |i Allllralll  Alain, till-
if*, von in* at i,i'iii<-.i- .ni.!  I.'
l-a? tl a t..n tur lln- (trivlit a*- <A rutting
i   .1,.  .,,.,. i,  il,,l  ,| I.'..i itlu
. ■  i ■ h  i ■. ■ *
.ini,!} al Hi, i-ititmn ,ti diii,.t. . „
,,.l -  -   ,   im ,'■  'I,.    Ut
■*t|r,l    ll.!- Ill   I*   I'tHlll-alll*  .    1   l*'I
o\Vi ■*•  *"- »->.'r  t'rniii
m-xiii). l-'iint.tl.  il.tii a . iiiui-ii.)
.V I ..tun* n-  llll  I  I .illll'.ll)  tm.
I. i .ini 11 itiMca ul Uw
'  ilUMtillN  ili'l llll li ""i* '
i „i.i, it.il t ii.iv * i- mat ■- * . ,
I'lLlV  |  Mnltui-.ss
H.l.,1  ll'I'lllHIlll
• uiU'i Wli  "■'
Naa waatntiuat
H'l ■
\\" i.l *mi\  MRIM HINT T.XIUIK,
** • • ii .■ "HI V".11
■
W.
t ii, a
i
Vi Mltl.i:
a.^  tm**m
	
VI MltUlt
N
A
iii,ri;i>ii.i
\»«i: nn n'l'.it w
i  . ,   *.*,4 a tm
I M
'rilliKl.lKl-'S'UM.l   H.r.MKM
i
tr. ■•   1'-. ,•
I
■
•J *•"■• 	
OSl£HI ii
*
l* a .lai*  ..*-■.
I in>nmHAi.itin vi.i i■»■
la
MMI.I..ISI.IJ..U \l.-.n\ s
*i
w    HsVi,ttl|*r.\||.M IN SVMii
" I MNiitt A i.i  |.\|Ul|i tti\
-
th* *>••.«•• W<i«*Aib«
>sM \ I'l \. t; >isi  . \\ i*i;i.
■i. i ia..i. .. . i,- ,.
■ *
Y«'t S-. i \is ij vka£mi it
*
um wtos w **mii>  v-* -*w\
'
■
li    i i SilMMIMAS Wlm |*  v
l» ,.i  .
I
Un \ MlliliLK ,\«.i;iii.\ti*t \-ii
I I
I' ..
tt\\l-
-
Vi.l >
mmi.
\s*  I Ms  M.I.I.  II
■
* I 1  ■
Mi
ll < villi
.    I ******* mtmt*. I'.
\\\
w
UAItlUUli  ml IMI.
-
11
I  ||  ftm.htm'lt* In.fiaf
I MA I I.IA lit I,  .Ml   l|  l|\.    i
Will...,-   '.SI  IM   HI,.  Ul.-I  |t|
•1* It EMI.li it
t.f. .1,.-.. . I. Ill
fjIRI ...1 -I.Hl.Hk
1 "
ll
tRIiaii. i \u  \**u *■<
.
• . i-
i ii ■
It
■'
■
«BI   •
c
•
R
»i|i\T;BTi*»KMl.> t *'V
m
l-lt  lla.lllX..  E||,\  \,  .,*., |
It)*.
I
I
.1   It t\l  t a|||  U|.,\   1,;,
'   It- -  •  ll '  Ilk  .
I    isilll |k |'l. ,
•*
I as
... ir i
l-a
I   II  I    -  .  ■    a ,  .
V i  IM, , ■•! --SSttlllll 1|,E|
|.'n ii .,11.1; X. II.
'
|l| .,,,-ill
|,.|..n. in >,.,:..,. tn. inu, i
| I"I*  ,\  -,. l:..s «.. |„
I* .. .
| J..E
(IS,.  Ill MlUI.il  I.H.l.Ella llll.i
' '
i niai iiii s, i
■, t
id
\
1
1.-
'
|.'' )S
ts OIK l.i
r.*r in. nn tn
ll  -ai.il  iimii, r i-s
*
-
w.
< 11 III 11*11-1
>ni:l:i*li;i:
S  tl a.k..,.
l-a I: i-i:.ai-i.,.,
ll .ld>tl"\  .  .
Ill lllll
-  SI H;t |E |.|;|.,,1
'I  ll  1,1 S||S..|..S
t  .  liHI.tli  IA,K  l|  t  lltll   idl
*ail<
'
1 I-'
I IKS MVIlr LAW.
Til*,.- .lllllll  ara-IU I.a  i*-  a|a..|  (..aaalt
lOt Ul* patljBI "t Hi* t.lalt  I... alUlrlltl-
--I ' li  .i , -1, i. tutu ttttonlh. I>tif
t  ii  -  It. nt.in ittiji-t it to
i ■ ■ tiatil, ,,| lata.i.'i, in III
...
'*' '  '  in-!' tit at t. tali-It
t„  B-atkad, lo itu* .n.-iii ut at ittu.1
lti.lai.it' in II. aaa,.-.   Tit* . lalut
tl tttaBlt.il wtttlld linn I*.
il ul ti,. ttorlttr, bi	
• ll    II.  la,,*,  ta
> «t,aa laai lla* uiural,  •tat*, and
a' . In aarattn-hltUMill. Il*hl*tlarl<-
■ t. -I, '..,.-, . utiu to h-til BftttakCltta
.t.i tt it tbt
■•■   - laliats  In ,'tnlit-t .....-
- ...titiitt thi*  i*i*i,iiiii, tl.*
- ,1   1  na-  1 liltlti'lpl* loo|
l >.t tlir llnil.l, .la,..,.- I., ol
Hll.kt  Btl-,   lll.al*,  Blatall B..rt|la|* |.,|
,,.'•11,,.'
tt,*.it lata.  -■ I -mt. -a..■,...  .
• lilt plld In lull III,inI,
> i l.lai im .uth bttkraplr)
»B   lh*  amlllllll a  lltl  11,1,1
— .  a ...a  a.  .   a  a,«,„| ,„.
| aatMlli ltd to,
a
Klnrtnot,  tad
l.ll:. H  - rial    a...,*
-'■"i  ui  uitHi
'   I.a,.If  |.|  latu.mt
•IB,.111,,
Hi!"  1- -ll.l  l.r ,,,.!„ ,|„
N  ta.lt t  *  -I'laa. «til.|,|.l„a. l,,m
'
•IU"   , lltl  a,a*|l|,.t. „|  J,,.
- a,|«.kt*Bl*,,t  ti| Ik*  B,..
 .tttkr,
,  Ba.t. It ■ ,*'  '•   a  a,,|  ||]||  .
-  -I  h.it. uBrianlr..i*it..,
I tatitlaad  It trill ttwtorai
'    .bolt, l,..d *«..,  nt, ||,r
1 lauikllta.  Old*. 1. 1, .ill  laaa.lo.  «.,,,
1 diarall  I.., rtellsM .a dlthna*., io..
lata tta.ta.tla.
■ TVl.   .ill   MkBUBIUrall,   I-    ...
w,M|ad   ..i|k  doBr. >•  .  Ir.-|l|  nl
'andata, latlln. .aaiaafWh'
a ."Urn I-l..51
■ lalH Id. Hill. Bhlah  MBB1.
wi nh|tct lanatanlks.
that ol a. i.anatl .*,».. .hnui'i i
It* « 'Italul »*.a-,|a-.
t-rfci axii cuMMKxr*
latbBtBtlbDa Mttauttn.
'  ',.*. s,li*i lllll. .I.u, ,„.
■"•I  tla'  Ullled  BltlaaVtillr.
tad Mi.  Md  .'.ttikal,  la-tnlv It., uu-
•  ,h* l-bakltn,    It,.
aal, i.lu* la tba fallad aialr* ali.lt bt
I llri*d,ll irrd tb* MM* Ml, >-
■l •*-kitrtia-d .aiiU Bntlh  ol  ,.'.,   i
.....,,, a.. ,.|,l. an,,I,.,!.Il„, mail,*
■ '  I*  hXll  ,B„da, l.t, .1
'  -  -,  Hint.■•■  TlaiiVii,.
- trtmald *t>iai* ,»,>■-*..
lit* trill  *t.t*|ti|a,rd  In  Mil.,
a»ll iBl'dBl..! r l|a lr.. ■• bklV ptmlhlll,.
RMWUlT • In.•  it It,* Plata, tt  IB
II..  Ia.a.l,tk>,,.  Ilka  Iba
• ItUIBdlt lh|l-tt*B«
ll.ii.- 'In aliulr ItifU.i—
V it, ,
llll-isit
X'ut.  I,„*k-ikt   I  i.ii  tii-iittinlti
r.
T
a",
A
SU.IISmM l'V-1   < M.I  imi.ii
•
>  MaltaUoa Anaf BitnM ***m i« tw
Am***m} ptmjnm k* OlM<|,  11.  .
a .. ii pmrnnm N Um !»,.
■* "ais-i-B,  a**.i*jilint lo laiaM  Baatitlal
Hataav -  IMMn "awUi -it
mail*/ add i 11.1I1 a a it*
ii Ika t"nli.-i
I i  i|,\\*.   "' H,i»*,k«s Aibi*? kolda aa ir,.i|„in
***-»,.
\   ' 'I!  Ml    MMtl  to  ililih  I
atjrtiiCMfc  ut
i.
nai i-Hifir, and iiiii* popartr, a itau
p iM,  a* it  I- alk«»*l to UN
lAmn a M.-iLii'.A iiAttRiiiTRRM  a*aii*>i*atkBt ol ,m* wbaaitWOaaanl
■  ' tt la tall fit
•kail*-
llllii*  I i to
ll, s, ni, |. Ipnn Ut.- llaiil.ta. arr
aiiridi, iim* aaH] in iits- year, laiklai
tot AnlulboUt »iian> i*.. .iilml. .,f
tli.it .fl.-.i. ini.. |uil coon tu a lull*'
. ■! ilia intiiriiitii Ciaidl *
liiiinlt*'( u| * Imiii ai** .-ii".*. ta*l a!-ii,i*i
Iiu imil iat.'i)  Soto-1 id tin- nil
.iiiiarily  ixpatftatad  Cibadlia*  ira
ll,<.. (..ft,*niiiii Ii.iiii*' fii.ni ti,*  -  ■
Ml '"i". I'm t lli\M-.t. .f ■
i .  ■  ... i*iri I * ,'it li, |..till, . i ■ .t.tttui
pain lit  <i -■ ... la.
i li ..'. i.' .* • ii Hi | I
!  Il'iua  KM|,  ai,d  UH* **»W»'
lliiitl liat'iH-iird ulit'ii ht) adttittii.tarr.1
tin* Mauriiiu.  It..i.-M  it wuuklikii
bit party **>*' titm i.i* Rial
|B.i|.ltii.'..l itailti  ii, i.td-i I-, i
lin.iiiiiii|f n.iin i.tn a tellowai nl Htwb
i mot* .tiiiViiii*..   ,\i t
mi ilniiN tia« l.itdl) t*"*iit**mlti
•■I i*-tiiiii'".B a. an anil I'aim-llit.' n>.|
aiu .tt u ■ uii an ba
'  tiHliltnlrnt  i, ii,.,.  ,|,m ,  |,it
tttm.    'ti»*ll it. lw|B.|ia.i'. |
*.   >., it .,..>.  blaattl
Mt  Ll IIMTtm'lkill  i.i-.i-.M. 1-n-i
ti it Rotai Call
•ltd  .  I   »' I.a
uf ltriai.1  n. ti,. M   . ah
ittpalaUaaata bata bllbaflo • •
»t\iii I- l't ....iiii. I... ...
dlnrt  i ■ •■ ■  • Cma
•'
i  ■ ,
i ■i.t. 111.,..... t. * . .
it. mini tuiti.t* mot* »i i... |. |
s  <A  Itflat.il  i*  •>
aaaa la,
II-   • Ml  til 1I**1'.M *  (I.|- -
- thill*..two l*t t.ii,|  tlr' |
i.i || ii.imitti Mflfd]  I-
,..itf.ittut.i  .i||..|i.|.  ballura **t- j
.at*at.ir ,.( uttptawf   Tt,**
artr, UoaUi t*u+  to  i-itnii tb*
pocdbllllyol a llt.toitii *-
* i » . |   n •  -  -  al
QUtaMRMIft MTar ir.i-r-t.drd to lat*.  i-l
Blitti.1 tu 1,n.|i o.,l ut il,., _!_}*_,
ki«kiii Bb Inu r-.t. iim.,,
daUbaralaly ralnd t., .  .
mhttU  It'-ib at. I atln.ii.  |t"to<  I.
rit-i, th,-iitt. *..iil'an,*i:itc.  lad
. nli t.. ..|,i-«  *., i„„%, uthairaliad
a qu<**atkto not -n,l| Ilk**)*, tu. in forth i
ar.it di.sr.,.
Iltlk lloihr Hoi**!., bail bm *l
"-..iii a. *tt matiwrmj im
liak illadilitotao  l.tttotaU   | >
i ■■ .-t   « »v.., j.,%m*mi *t lam
ll|lM..l,.f.,i',ll|.|l.l, Bill,  th"  S
lalii.a   ||r,. ,., H„.  ** In  | ,
U'fitlta n>»fr llilti ittiir. nnls/ |<la|il,| 1»,*
1*111 of a IM
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY
PACIFIC DIVISION.
NOTICE
rpRNIH i   \ i ,  fti  i;|. 1 l\i i.|t\
I    ll,, U    IU
I tt)   Ml.lM»,l
ll'lttlt.t..
■
'
, I I, tt,
■
■  .lit, I
. Ill  if- •
.
I
I.  MIH.'II
■
S2
TAX NOTICE.
s
I
■
■•"aiail'i  III*
'
.  || Mid a* ' f
(.,.,  '. 1  I  1
l.M WI*
:.&«.*
PUBLIC PARK.
HI- H..N.U ll ml. i.Uii II six l
..    |    a-  •
I   II-..S
..I...
....  I"'I
fcVlaf*
*.»a" ^*tm**^
JURORS' ACT.
f- tin  a.i..t... .,/  4mt*t*  l*t  ifc.  \*m
*t*t*mtm*t*t In at ••••
V" *t*l   "I    I  1  \    M  II|M|tl/.l;|l
I
l
■  t|
ihi; kisses setioub t power
Mold.'.* C.,1.lat,l*l ,iom Srhoal
ot .ii. South K*nl.B|lan,
IntUitd.
ItaVBd--. latttttsBbaBnttti
•., ad.**.*-,< ad I kiatat-t
Aprti' ...I Ma«.
\ , ■ ■  la., m   f .1
 ,.mr.    IB**.'. ; a
IraBrr. far ■ I.l.ma., la rail
Tlaattrr .. ltt)MlBtaa I .„rt,
in IB* l'r.„,n,r .1 Hrlllaa
• »l«a.b<a.
QRAIaBn  I..XIII.II-.
n  In Ik.
......   la
\l'|.l:l.*."i.|.
lar It*  till.
li*. **
.   *    1'.  I   I.   1,1   lla.,,,
II  iBbl
" I  ,
*a.l dl.llrr-* It Bllhl   TV 1lH.il ..1
a ai *.]. Ink -rr, !!*■ tvntlWlIt t».„
M- l-isl   It,, ttt-illi a.*.1al.-. at, in i
tl'.>
Tl* t.
Station Men Wanted
Tin DyltliiK
\i I 11 I ml i I .niii Island.
A|i|t1) to  t  A. Stoi
AttBllol, ..all,,,..,,
Ita****,. Barak B U B.ll.llt.
mis .,i.i. |,„ad
New Vancouver
I •  I-IIIIS,.,;,..,|   s..I till  l-f 11
t.t
.1  H ■ III.HIH
**.
tn* iim* i*
**.
**m UttMMl
1. wr   vi;. iniirl  ..)
|J1 inn,
■
1* **HM!1V M H ^   li:
'J'  '   ElhlX-J.X
lil ~__.
1 II  I 111*-.111 mi..
Look for our immomo slock
of Hardwire to arrive suon.
ONE SIIII'MKNT is now
overdue, ami TWO MORE
CARLOADS mi- in liilloiv in
,i few nf I.-. Wf t'.iii sell
,ii uricci ili'ti will beat ihe
Province'
HtTNNINQHAM BROS.
W. E. DICKINSON.
TRiTJOK AND  DBAYMA.N
Donlor In Unto, Plastor, Comi-ni, Wood oto.
Ordors Kmiiid (or NEW WELLINGTON COAL
DRAYINC A IPECIALTY.
Ottloaopuoaiia Canadian Pacltlo Mavl«ation Oo.'a taiiait,
Iinii-. ;  OfflOB tig. WBBllttinCB 71.
li.li,|ituiiir
FOR SALE
ionium's Uiiilinn Nursery
i_ii'
a. nt IV
, ltr« t1l,,a
I'l.... |r,.«
-lllt.lt. *u\
.I.VMKs CUNNINGHAM,
Ailrttl Im llir
I'littBia iNaiiiiiia, i uo. O* in-i-is
KINANCIAI. AQENT
!«:, iiti.i.i'um nipi
NOTTrs-a, Hu,|b'*'| iii*i.**t •
Wli tl,    i    ^  i'"l."iaarw,•**
ii "'.llii iiii.l.-i,,,,,,, i, ,r«w.irhlatl
l'iil'i'll.isi-t| dp. ....  .  tii.iirr.l.haatlni
lli-lflttltin-uii,,,,!  ,  rlitdtallltttaalrBi
"""rH .iini,, inrva, ll.iat.lh
''ll  t,y Mn. |>,,.,.   ,  thu Ua, »ut aSftri
.„-,. niim ,„■ .   i tiaw raatrva. Tbt)
III  hue  |iii|,.„,,| tli   |„„wou|diMl»l
I.iiiii-. til Ini. Iniia.>a lor lit
i.iuhl Iiiiiii In Iba
MILL, 8TEAMnnt-r . .ahar rliliaB,. T
ntHT WIACHINtki'wIII loon-, but no
S.lllsl.iiliiin iiu,,,.,.,,,.,  Jorllt, lltb»t b«
s "iitiiili-i-i  tm In laviir ol b
l,tt. i; in   md lauliip. Trlt
J'l*>' I', M.|.  llirtit niikllt, tb.
I- *~m~*\
Tbaiia«V.H.
rwa.ltl.MI lla Sail
lorn tnd raadltl
ht»a tt»*n trtrta
.llllll It ll prut*
nn-ajtln.a, . M
•luiultrlr wall t
TM» *,. nw"..'  wbtiat
•"'••OttBddaibra.Itt
lull*,  laa, l.ltlll. tbt lOttr
'»"»•' ""'i lliii, wit-hot iba eb
ll-nil  nil. n pitBoatibaaai
i I.l- ui i.ikin. ; «aal •.•liattf,
lEitAii San-in , I'trttdtad.bIb
ilAll.Miiiiiiti,, ,.,,„, ,p_,h
IMs. Mn: l'1'.i.EHii.  >P> puiMtt, tat
illiin ni-ti-i  v    iiiutttnlot*b
in ITHxiaii aia,liaJa.Ulal
la.rrltr**! I'liiaiiita Htiialt I'
llit.aaal.a  ,1 laritt Hll* k   .l.l'lt.aa
la.  Ill  It  III  IIMII
U.ltirta l...,l,i« 1- II  II
iiti.i.nit-d.i. taint
liaai.l A....in Sa a tl..irt,.a.
tdtau., kaaia.l .aa ,a..l M..IIIU  .1 a a*BBm
.1.1. i.i.  id  iBtttaM, ami nn iBitintlaaltai
i l..i,i.t ah.n t.t
.n. .  cat CaB.nirjkitt*o>.r ot.
-IB  BI.,a,-*1IB.  Bl'
QITEEIT'S
nil.t'MHIA ST.   •
HOTEL.
NKW WKSTMISSTKII.
tt„ t,.-uw li l#a.'    ,  .   * ,  . ....li...  I rai''
*i aad i*ai  a U*******
\\»t ,mm ttt*i,a|Tiw..i -.   i t  -
4  -  t atrtl
t ,-i
laatp
W. J. CLENCROSS Prop.
I [IRD
"" TUB..
ci_oTHi-tes:
Aaulaltta at.
in ihrlr aaw .al
fflU IND -:ii ■
umiKiu.-itu,,
IVTUKUOSl m
tits, i ii.tvr.»i
vauii:ii -ink.,
nun- in ,,,
1AII.-I I'Uln.v
Xnl I All. |n .
HOtn i ii Hi' :
IS AMi-ll: llll .
iIKT PHI. I.-  In
lillAIUSIIi.
11
I *| tm I.III |t  1-
Inc
tnaiidartbl. at
thr t'raaar BH
la.rnad ih.t, 11
tart Sti* wlBlr
la .h.l tilabl I
Ma," uh. lb.
th. piBMitt lla
.11 Hi* rain la,
paat tail. Bat
nn th. Btuuala
nut .int. I aat
wudf
. .Uttttart Ba
F«,lll..i  . IthtHtitlbt
»*tr atll bt t.
■ lha, tu.uppl;
CaaUtal ta It
it* aa. i
.lk.  V    111
d  BaBaMaaT  *M*
f ,1 li BrttbaWa
■Brbbmar.
CsMtat ta all
.Itwittttal
BRUNETTE SAWMILL
il.imii.nl*   M -A -A'ESTMINSTI K.ltt
MANUFACTURERS OF l-uinW. Sliiiiglnn. Lath. Bill BiufT and Long!
to 100 fuel.   ALSO i'luoriug, Oil inf.. Rustic, Sitlinn, Mmililii.p. Is
Si lull ami In' :,.■.'. Work. Susli. Door-*, Window and Door Fnuiiis
lliiiist, 1'iiiinh of all KindB.	
ir.A.cc*axato "Woxlc G- _.ara*_.tt3od u
titovaraawai
Kit S UHII.lt it Ml,IK AMt *>IIISi.li s   v\l\|t«s ANli IHl'll |n'\h    \\\ H.WI *' tmt Una 1
mm im Uw
Shiopinft Focilitics by River, Ocean or Roil Unaurpaaaed «*« j
, aaaai taaa fr
• III pTOhahlt
tad ata tar I
AaaSmbl
utairr uada i
..II bttiaa
ruaall tltra |
(,.,» .hl-h |
lh* (tl'ltt
allliulif b lb.
Tha Mlaia
+ ««•<- Mr,
T. J. TRAPP,
General Hardwre,
new we3tmins1
iad a.
'aamla,
*
rn«lBi». II
raaairi
I., oar isisn
ittpMUat i
< lal*n.tadl
It hi alsM
•■) .lar*  1.1
t'uaa. sad
•aal r haa
11
+ BlLVIdtVABl  <f
___*'
atajtkst. M
ttM.lda.tb
Taaara
Mna*i«(
ROYAL CITY PLANING MILLSt
UMBO
aiohatda aitaat Mb*. Weatmattat*.
Manulaciuren and Dealen in Roanh ud Drtmd Lumber. SlUiglet S12fi
Laths ud Pickets. r^J
Salmon Boxes, net Flonls, Trays, and all kinds ol Wood Fu' *^****
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Bifida ' ™id. a
Balusters, Brackels, newels. All kinds o'.RJaiiaa/iatFa'tcv Turn  ■>£«•, •*
   -  .. a ' ta,.*"*-"
OID nw *■** M ** ,*H v*tm •*■
\IK  -mil. tBflla pt**|»atl**a aa
wlip| ,,, lUimm „«   m  ,.
*a*..l. .1 i. tW ail.t-ail i||»|ti«.,*
hy *Km*k B* ,mi*r h w.ia it Mil ahtht.,
sni ft*! iwt**ia*Bji'a*i a*** I-t* *.>*»1 tut
l*t* hm mtm aim mi ***** l« l*ai i
aatt *A **U**\m*. tmm aAmA u ka** Ikat
•Bit .11 la.iW**-l TWt * ****** mAjAmm*
********
*V
•
',**»••'... J.-.v
******* .I*.™.
ii*>  Faavaia
» -.1-  ..il*.
Mhi
nu ->* .;i.-...it ivi.i,..,.
CENTRALHOTEL
l*">•*« * ***mh*a*m I-******• **,***•*
mm W rmAtMl******  11 t
JAMI.S CASH. Proprietor
|_|ABl&AlB|fltt
*>"' a ■*** *immmi*t*
JUST RECEIVED
lllllllE.  4
III,., I |f.,„, I
'm***f***\m.. mmm
,,****>*&
ll.l.s
'   mt****..\\*
.:*•* .
German Felt, SLIPPERS
Caiaing ****** K*m
a •bbc***1
rsaa
. ******
MtMlMt
amldd.
la aatai
tad M
IMirrtt
TWCtdtttbttll. »t»"
WdtBlO
ttttdB.
*****
*m*A*)A*i
OARESHE. OREEN k CO.
nANKKRU
1.-11.1.1.1 B| VkllaBll  .1  a
laa
«tlBa
iat.1 Im. mt V.n.l-irrtaar, ,ara.aaa. M
.. iiaat at.*,., rait.
- t' ■ i-.* . m* tl
AImi iho lama .,,,.1 i^,
•4-lctllsl HOCK ,„ ll,.- . ,|y
I   I  nil" I   I.. Ills   .111,1
t-ttililttTi'a I mill Iliads, iii
.ill i;t .till ..
BOATS FOR:  Vt
' "  tm II Own a IttKb UtttUlB ! Bryond Royal Cil''   "^
Iraiaabi... New Wf''"' *~*
MoPhee I
8_pwii|lils 11»' ^
jaB-BEBfArtHxriBW wm. johnston.
IIIII11I-T t'.l.  *a.
—	
I
•I.
	
T,.«  ,,,...•  Upra.  Il*,,*„t  lla--IB a
at*.. irlMBt -.1 ..li, ,*r„rm. it* b,.-ib-
• hlla  tla...,,,  Sals-ar.  ,h..'t,li  I.a  ,.
Html ,.. IB-til.  ,,,*  Ba.tk illadrt. ,,a.| l„
II.. a„„, ..lap.lka,. Kltad  tn lha ..lln  i t.Wl'rlMl' "'
.11.1. BltBll It*  -
•• 1li«  nt*lli..t
lta-t|
fc"1..iiVi."in,V.'
adii-tdwlii- *»-ti!t,a ,|,
• •I  i*tnlfrd  Iif-  tw-tlrua I
BAKERS
RAUt-tl
BAKERY
R.artraa .„,.,,,
,, 'mi i.hi .n.t;
1    In am.  " in.i  ttlMtW,  ,,„l,k* I I
thll  ..!  N'lt.tl.ui,  lha  ,ar-a|.-|a  „,
al  i .In. irt.it,- ii,d ami. |.,.,n,,.ittt.
•i..iB.d i.i*i,i*ni,.t nrai  Ktt'sli llrt'itil, I'ii's, CiiIe."*.
ilaitll.in.ll*,.,,,-!,,,. L'-..l. a  ...Id' I'
ItiiiIm uul 1 iimili-..
h*.,* ,*. ••air.pl*,* lltl Ba.lk.
ttl*  atilaa  „„  ,. ...ir ..I tl,a  .„.,   •»Ihaallt aal tt',d.|in,,ak*a,  ■ ,
a.,.vi. ii.i ii t. ia,,.«.ii,i,. i„ „,.., ,i,. ( nm COLUMBIA "TniUiT.
inn rt.aiiM,,.
 •****• fitiltl. tht-rai*.
I usn   .„,-
«ln.  1,1.  k..,,  I.a,,  l.iap!,,,  „„„.,
IV Illllill 1,1.11  I.AMiM rvkV
IllIK I IdiM Co. Ud. IK liulai.
New Wellington Coal.
Thr li aid.-.1. - '. 11...1 at.d anwl
< •■** rrt«t,t*l ibi
II,. l*v    ■    -
IH.OOPERTON
|*.ll,.t,*l tit* 1'-tut iml,,! alia
KfM I*    ti t***rht
A. W. CRE10HTOB.
iitii-ini- iintiit
an.Bt. .oa afsus »*i
M. W. TERKAB.
REAL ESTATE AG'MT
"11II.1MI  .-,||||li,t  |1  I
ROO A 00 . '••I"-' ** *M hi rl-iihl i« ****** !,*-
mm*   I im wM *a.BiB'|a. «... i*. ***** ti,-^.v ^
tmr, al, h,. ia** ,*mi U |W ********* ,4
*t*amW
11  Att*-1*
- I,*****!.]  *U**tHilrtidai.l  IVitW  \h,t****h
<j..tn.
I,..|,
I  iittl*
t*A* hm mh In t V Jtf-llalilfaa t< *a nl I tan-
i, ttllt** iwl IK^ISf^M, iltt.-, tttttrt, IB all
pit la .,1 tlW |RaUM si*alr-| 1..Wij iltana.1*
la-.tilMlIti At tt* tkltPmm* ******** 1 *■**,
j   t'BBadiiB IVilw* lUllmi  \ iM-a.aat.lt
1   ll.. la,  ;|  item V;,,
W. H. VIANEN
WHOHIAlt
FISH and OAME DEALER
Mat.
IB.
■OOTIand.-ll*  jM
tAITlM'
ROUSSjjUi
Mlaia*''
final 8tl»*t. I*. Waa-.n-iiular.
Ilijha.1 Ulir* Int F.rtml lha, llitlr,
l.ar»l.«t.,.,.,. n,an.lVla,M.,adlK I "**' **—**' *""* ***** ***»■ ' ls.*~,M*t** i„„^
,1.    •» ' I a*M*ad**.lad ,M
lata,laa. nil .a*
f«,|l» **•**"
*mt*tl*tu!iu*t
|-a..S.«|-.- ____**
tv,i;»^«*«;_
rraa •*•*.*■»'■•;,.
I'.Ka-tMa .*M"I"*    I
1 1 ..(- •! 1* '' *aaa*,#l* Till. MOIININll LEDGER  NKW 1VI.HTMINST1.II, IIIUTIHII l'OI,UMltl.\. I'UIIHY MOUNINO. .IANIUUY :i„
•kip Ba*. **m Itillt'a a-
lima I., i.m r.i|>t*MMal1v.i it-  ">
uii.talt Indltat, war llftim "" ""
,.il.rittar,a,dtotaitilbti th- in
m watrblai tea-sir awry -  <"
i.itrr»l"baa|l„» tbtlr iinittin-
Uldtua ttw wnlni ol Vtaturin **f * •■«■
»rva. II. aalBtt.it lndl.it> mn i.«i.
llll 1,11 ,Bt t«Otl 10 OlOVii  Hum  '
i*w raMrt*. tbtt diai't w.u.i » <> -
ml would sladly tall aal ti'iuulli
ni. Ituittalor ihiuaarlyita niiiiii i
mild Iiiiiii In Iba nttt. ttm  ■>-
tthar illliaat. Tbtt ma tin """'■
if lha raiki-rEu lHilu.duii.ilit' unit,
,111 uiiiti', hulnoth*motini 'lu'
lorllt, II Iba, bad tba monut m <ii
ir.i In t.vitr ot latrlu. Btthini l-
an.l iH.fli.naTrial Wand u- mil,
llirtii nulilli. thalr hoBW..  t -
B. ■. 0. A. fist.""
ThaiiawV. H.C. A. hulliliitii I- imw
rta-ulvlu. IU Snllbln. luui-lr A pin-
form tnd rtadlai daah tt ul.-. - ' •i--t«>.
htv« taian trarttd In Ibt .- -"'" '"
.lili-li 111. vntfOMd M Bold till n-titi	
llni.it
llin
land,
mul
lu. limit mill
iiii-»iln.,, a aarpuaa tor «i-
•liinltrlr wall tdiBtad, baina
moBiy.  WbuBBOttBU*.  th-  pl.tfnrin
«iidiliiiki'aab..w**lou, "i " *«,.
Ir.tlin Ibt Sum clttr lor Hm ."Uulai
.orb ol Iba alttt—  Tb*  • «r.nd
Pl.au btl baao pat la. Ill* -> "-''"
rati iBilruatal, •III a I i-mui'i,
■'mad tad .aUtbtd lottwi-"! . .•*. ...d
.•.rtrd .Baal la.. It. tout' and Imnh
ar* parltwl, tBd tlloaathat It I. an Iii
allUtttolot.bloblbBUili-   V.iiii.11
atat l» |a.il.allt proud,  li'• l" "-'
tu airv.iiy  talarsa Ibr liiu-n). ilm*
.. iu*klit( It y.i *wr* altni'iii  <" '	
!', io«Bil»r. who ata loaa ot -'-ii  Th*
•AMM-unaaaipattttab.' I*" -  ■• ">'■''
iu,h*lruaw.uirttnbi f.-iu i  i-'
In luurarMltoa with a .- inlt-niaii ul
1-oB.htrriblt ii|Mrltaa.lnii'iii>ati«ii»l
th. fraaar Bllfar I Uimt - ni-n.i
Ir.niatl tkal, IhtkUlh III. nut ".iii »
tait Sua wlBlur Ui atdsr. t"> !•• "llirr* II
la wbll alibi ba t-tlltd I lad  "Van
WB."ltld.bB ottllltor, -it"  »iii-ril
th.ptBMiitUtttli.try hm.txtt .mi
all Hi* rain tbara bH W. n iiiiiii. ii''
ptatlall. Bu,UaiaUi.it mil. •»«
am ,h* nouaUlB. aa lar. -
nut am,* 1 tat ratllt aalni'i
iiiiar .III n. dry wu
»l,*r* .111 lU oar Bttaaan
it*,, tad all Hat tan a, i,
.ti.taarr Baitakltiwi
I, htltot-i tbt .tla, la
• fi
ll ll lll.laa I.
Iht t'raarr
.ar. TTn'n
tt.il i.|i|*t.,-
||  lar  la* kl
1 II,  I--,,'l
1,1.1   ll.l.
r'atr will ht trtrt taw, I", "- f*M0«
- tbtl It. iubbI, will BM '- ii'.ill  -
plaautalatto rt"  >'"•'"•**«>
tabt aaaa |taaad hr U-<  a.-aiilnii
. Mad* by IB* laBBan'. li
M, U pnbablt Hal latlaid '
■ark burnt «.tar all lha u.a
i aaual duaa liMbal will br >» n  -" ,*••
I HttntB, all lla shay. Tin -*'■' ■' "
itt Iba iBMalaln. pttUoB "I H-' I'*'
.111 lanbablt ha at Ita md  <> .tu*
tad at* aat tawtt IBM In "" )"<•
Aa aam It kaba aadat-
..,.l*r irtdt at Bftltol i.    ■  It '•
..II hsuwa Ikat at t*>
mut. tktra wa ***** ***<■
ImtablrbltttiMlB b* I
lha fa, faaaad lias I
•Itliuiitb that tr* aot I
Tha MlalMar ot Maritti
kaa aWltM tt late tbtti >
ia.iatBBH.al ra.Ua. l»-l
Iur ibr*. tt.fi. aad II
^^Tdlta
lllll. aalMlrtH Hi yu
raaauawkyalttkly p"
Iba Inotbl llttl attUta.
wurlnlw. atytwtai
lu Wanaaaiaats, ara Itt:
attiaa. tad .1 Ibaytf
l>ri..tats-k. lla sttaaa, ul
i-wairt. aadtan.,
ia.ua. ntBttatrlalBAai
ittttwiaat uM.ltbit.tpM
tattnaud ta Ittdt tl an -
it to .Imw. a Mil-*!
..,,tara r*. ha BWb*>
..«., and a*., 1* I.'-
M**b rha*p*r r«W Iba
puna*, Ilita.ipart
tHtdallt iMttmntad „
la. ta lb* Bistttsr. al i •
tiB-Ma*) ta ika *m*n
<m,*ttm.**t: Mat, till
ptruimy*
ts-iMniti
5T
31 '"'"   —a.
T-aBBtaaa i*j %**
****XmKmtmmt*m%l
mtmtthm tba slain v
I.' QrtlMiMftMVMWMlo
nMatry ar awlwa la
i,i (.itfi'i, i
111 ..(til!  1*i
||   ..,.i.t.
1  |  1.1,1 M,  -
irl,i|i llirttu
aaHcalloa l.*r
l.i*   Wilt, a
■
ilal'lt' Ita.lr-  In
-
I,. ..,ti,,. mm
, .
■ I
| .1   v.,1  It,
■    a
HI?, la I  tBsMt
tu all wats At*
Had Alain.
*t.t  fi*t tint
tinJa  iHt  lit**
■
■
■
t*. Ii»! l.ilti'H*
.•ih.*i (ail Li tsa
■
s4d.nl|1l| Bb>
Wm\*l* it |. ail-
!..,( Hin'.l.
*    .. .
.
ll  la  !•*• l|
BUr
achaaBi>4t*»<Baal|ia
t*m*mt iw ****** aain
wrmtA.  AtoM ta* ti
Rim, •a»arlillf, lh
HktAu!**!'  nlCOAtM
Aa laacaai*/
HnmlarMaaalii
la Halalaa.Ha U
" tV
•-tl**'
tatirt>_*rWba> i
apanuat ud si<
*t*klaaltMr|ui
ntdB.lfllba .ttt
t*W**mmt*»
*** -teii -****
—-**—-**-  " it*.
■
Pimm
ini.,.t* «■»■ i
****.  . •<
»t* ihFia la*
i ai ihi*
I ta mil
•>a  thai i ■ —*
I *hn llf Halrl -
 * l<* »
lailWl lll'll tlilf 11-al.a
lt-t*nt|atlMt. a Wltal
Jlfcrl, l* Vln|. .lil|i
ntlfl tadnla la ««•«-
air rnorviiml.
■  •-,..-.1   .:.
ami aid'.*-l't!
I
at ll a ittallir
■-  -
■1<ill>i|.ttBald
I di-IT liia.ifcl
I*.  i* '-1
ni MMfttan
la t—ay guiwi
BfiWctttnMas
li
te.
a ***Tt mm m*.
MAnh
rtWarUBflfea
acalaatrattfti
^Btlttaaoalanaia
I lWUl'l"! *1ta.'1a
WAm »l .will tm*
VM ******* p*4r*>-
tlr*- sIuBtai ,4 hlw*
I It ll.**it  t.uBit*f.
a|.**j.tililtt*i alattil
r *lkiia ih* fait
*' •
ii'ttii* t. n.it iw
**t*  km madr. a ltd
i |-inflll-
la,
dim*
•it**''
Hi
Ti* ma* Mb
■teatd,
alaW  .a^a^ja™--
■illtal  TW .
SE&Rji
\mf
tXKm *****
MMMt 1
CVi»i
, Bhlali  la  (■•fia.wl-
ImahMn. ha*»*t
**ml WHnWatahl*1 |*ls»-
ilal |*ait ,4 ll.*- it-
|  Ihal 1* i"il  .m*«i.
•a,,*t*s,l f|t.Tn i'«lif.,rnta
IIMnl*   IK  11.*-  I'rtllfd
\h**n  it*"
Ii.i,   t.-Vt1Blt.il.   Bltll
■fti  a.|MBH>|. Wlitd  Blhtat
^paiprlalwt*-- all iii» j'**ai*
ni t.t am al nai bail
' ■ itiatrd Um
, (*.    I, * t-ir,| an
il  l«. *..ttti whlli h»I
hi airaffl (•■ lalt** In *
h.i.ii„ ** lot ".',»**l«-r-
it ffaaualariH .ii«irt*-i
„itd ai'imi-it (aeltlllia.
It. ni.ibt mua^ 'rtwli-
1tMtim|«t' ■ssitl, fi.t-J-iln
•nif' uauatv »t i
iilii • ittai .talal i*t
Twu lllii It, In i  -
ii li inidori i. -ii   ti&C niii,
i iihii tin* Mllwiukod broni  wboviilleil
Vli'liillii llll Witflki "iiiT.'i'ii,  wlilliilii'i"
In iiiiiiiiKliill Ini lln* t.iiniiilli.ii i.i ii Juliii
si.,iii ooiii|tiny uiili,ii'.i|iit.ilnl i*:i,Hi,iHHi.
llllll lllllll llllll li
TENDERS
rpRNDBIW WILL UH Ul'.t i:iVKi. i'l'
1 III   '-,lllll,llll    ,'t|.|,||lU.   allllllllllt    l|.    t..|
slii.i.ii.ai. I'ii,i,k- „,„i Hun,ii,H ll. ,10, ,.i, iii,.
I," l-Hi "I tin' l.iti'iinitil Luml A Imitrtivii-
i I l iiiii|nii.i. .limit, lln- natn  fii.nl Hum  ,
Hn'  l.lvmii.-.l  ni„ti| .-u-i  I., ll,.  i i' iw i.i
\S llll I
nf
ml  lln*
itl.li in-
(.nl., I  tli
Tl iii)iikiii  will
iilh,, niigiHii in iln' tniHiiifuriiirt' nt it.' mt
li 1.11 UL•' -Hill'.
tn Want ol Molalura.
AinilloiUon um in< i.iiuii'm tlio ni'ii
Ionian of I'irlliinout, uyi llm WluulpH
t iiniiii,'it i,il, in iiinii|iiii.iti< ii ,,nii|,niiy
fur tht- imriKiu id rauitruotliig uml
iiiiiliiiiiliilnu nu InlHiitliiii iiniiii Iii llii<
Territory ol Alliorti  Tlm DllaiUi "i
iln* iiiiniliii I* .'\ii.iiiily .liy. notwlilly
In thn Hiitiiiin-r iiiiiiiiliH, uml inilii> ni"
tlim ii'tiTtvil io i«v iii.' t„ i.'i.litl, an
Irilmiil'iii uiiii.1  i» i. inliii.. in.t-i.iti
llll llll* .I'll' "f  till'  llHlllllllltll-., lll.WIM'l,
ut  Hi, |.|,--,-hl iii,mi,-nl  nr IllVI | llllll
iiimi' iriiu.itii.ii iii, ii ni* rtulii roqulm,
unii it.' ud' iimi.' Milium in Inimi uur
M.lini >,I lln*  si,;., iiii.,,,,. m.ii.lul.. Limit
nolBbbon furthor Inland.
Aniataur Saaattall i.aaa«».
A uiMllni «iH ba bald In I'-rt T.iwn-
ai'inl im I'ltunm) 1-1 |0| II." |iiill-..i* ol
QrgloUlUM nn t.iii.il'',ii  blMball balm*
and (oi Hi- it..nut. ol offloan All
aiiiaii'ur riiii- mi lhl Koand ni.d n>
ltrltl.lt ..ilniniiiit .in- inim-ii.i i" -Uiil
ii'l'ti-Biiitaltii - to I"' im-M'til at llin mid
in. i*l Inu
tlil- m,ii hi In I *'•"'! i liaina (ur llin
l.iv,i- nf Un' utun.-  ii. Wt'.iiiiln.u.r  in
mhi .ii.mi,* i itart »u* buatoeaa-IIWB
baali \v..iii.ii,M.'t -i..mi.i oartalali !*■
in. i ..1* *i lutlis' liauiii'.  li would ba u
• i,,lln,l  lliltiil  lullOVI t.'lin. niiiiliiK
rtiiin uii „i i ibi Bound I np. la barf
Bllll  ..1,1  I-,)*  Iffllllt  ul*l  llnlr.   llllU**
i.iU m.ii in ti. it..iiiii Iti■»miit totaiki
an.Hurl ami *, n.i » .until i|. li-|illnii ...
n |.|. -. nt tin-1 iii.  Tin- mm" ih - in *
I,.  (* t.t.t.ii.i i,.,.   ti,.  \\..it i.t
lli».-liall 1 lull uii" •' had an niivlal.li- niflH
aiii'.iil tin I'mviiii lal elubl, and UtM* '«
no raaaoa *uy it ihould not i» Muarl
lal.d
M -t.i Arrl*ala
Ar tin i "tuMii II*.1.1 - .1Q Man
tiinii. Maine. V Bounbiar and irl(a, M J
\ v..i"iu. I". T Dntlar, Kan
li. . oi CI lialliitli.T. J II K'uny.
i; ■ i ■ rfutoa, r. I. >i*4niii..ii
and «i|i'. .1 C Maiil.i, Vai llai it.
Iltivli. a.i. i'i \ III i, ■. I. \ Vfad
I... i „ii.. i .| aiiiim*,', (Ittoltlackitoi k,
('..ii il-.,,.., P Bowan, North aAnai Q
Tii--Hon. M
At mr Harm  Dal.-' i-   \
di-r."i.. I. \ Nli'Uti.i, J I- -  '  \
i.iiia. .1 llah   v M<. iiiary, lit Klm-
l-alt.Va Wen A t.i" i, William AlUb,
Lulu lila.nl; W ,1 **\**i and aid-, Ni
na'mu. II lluldl.ii I I
\t  un. Dtrol II.<i.i   I**--' >
II *.!,..-!, Sub WI ilnmi 1 Hal*>i.
I)    II    ■  M llnl-it. llltit.ii., tt  II
It  ni.  I'l  1l**|!ilh|, Vaii-NiuVrtk '
lla«in|a»ii. l-a.i|l<l. J  11  Min|tfrlt**.
M i> *   ..    \. titt.il
Al  tin '.'' > • ** • llwtlll   I»*
• .,  W  A Ih.i.ald. Vai,,uiiir-i.  William
I. ■ l  .  ■    ■   .  • ., II:-- -
Ainuit.  J a*  Mill..-,  Mi.tilrail.  A  H
ttitiiaiit* Kon Ho * w it Traap,
ll1*"" _
VERNON
THE TERMINUS OF THE
shuswip t. OKMneim rt tUEAPSlDE
BANK of BRITISH COLUMBIA.
I Hii |l,llll,'.l|tll. lllll,  I.' t'l
lllll  II.IIII) Ml lit.'"Ill f
lat niii .ll lull Nltl
INQOHFOHATED  HY  ROYAL  CHARTER  IH1IU.
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE of the INTERIOR
V. I. C. i. SIM COlffiSE
Hiss OM tat
Thu 8huaWB|, and OkniiHttau Railway la now uuilrr
construction and will bu cuntplutod and in operation to Vernon this anuiiuor.
I III i tli AS It, IS .. linnl I S,EE It 111.11 11 i.i.n.itl *,l,m.-i - a uiil.ml attm.
, - ail . ,.' V ,,,' :  i ,  ., .,,,„ I .,."..! , 1 ■ I" -|.'-' aU.-llii. I,• it I-,
•"•.t:,u:!l^r:'iun.i,.!...it.,,t.':;' u..i i*."i<"..;, -v,. ".vvi.'.r Mm
t .,1 -a Ullll* I ,.l„„„l  I. l,'i  ' -  '  .',,,,,'•  -1 MB II.HB1)
"''il'a'l. l..«l,.l,l,«ll.t- .1. 11... V.-l.l.H. lain. Ill !■>.  I"*" "I I'] -,. ..'I'.'-i'i
adtlllaauM -Itlil In Um I Um  "HI Hi.'l'i"-  1,1 •
tii.i.«*ii.ii.t. I,a•■• I.a.. ..'i.i|.l.l.-l illl. i,.|..i..ll.li pail".-  i'l Im'-I'-'"'■
11, I I. f.l-l" U-I II A I ElllSa.S t'l I...H -El'Hl  l'.t.,»,ai» ■  ■
vatmrljr'ii t'-i ,ii»i- i-t •*"" *" ao* '■""
• lit Bll la tla -tat.
OVER lltll.lKMI WORTH or 10T8
I,... .Ita.al, la. -a, fit  Haiti H -■ * »a. 1 ll.f J rJ-MIt'lllt* Ul Hit. !■ •'   -|- '"I
i   it.* laa li.ll.IH.   -a  pMll  ll.l   11.11  -III"  .I"  I.  fll.li   •■ l"klll..
a.i.i.ii.t. .  . ■ .  i  iuri.ii -,ii.i..i.,t. .........nt. put_imr
..,, It, lilllin..!. ■ l.la llalta-.
ADVANCE IN PRICES
Y,,. ,. ".!i.„ •i„ll.,.,-....i„,-i"l. .■«■'. taak.Bf irtUtan «-  \ ******** h ,A i-
,,ta-.-«t, \*'|.) aUli.lrll*i.i.', ni"- 'i- •*'*' "f I'l" ■•'"■__. I*-*"
-I..I...I H-n m.i. i...mi. • ... i- h **■•  i»tas.aa*a*i and «■•.»*.■-
,  .-..tti,..,,.... wi.i--.*. s.-si   H ..iis.n-.il* i..a.t."a..»'-l
ranatm
Imi
■
ii, .I..-,..- i... -,',-
., uj -u. ,.,
I... i afuBlna.irtu  .
,i i ttui li.. ly I. *tait, 11. *•■ ■•  a ll ,. ..„. . ., . _. . i . ■
.1 fttirvai naaati. ******* I. i.u AMiJI.I, I .'It tmi.-i 1 \*
I  . •  I' li t  -  . '  *■' I..,, \-.i. .tit.i ... M i.ilai. ■•■
i i.iaj. at tn* tVaoaTaataai m Iniaritayav-iaaai
.i ii.,,..,i«.it i..iit.it... in i>f*')«->**t
LITEST DEVELOPMENTS
tii...i- tlim mined Uii AtwUoa -**»ia lait
mil. will Imw. a ilianii. tn
Get Even on Saturday
Rmm ia innhi'ii, tharalon ta* in tim*>
i. in ii-* w i ami laouraiboi •**•**  Mr-
W  Vinll.-ti |... , ■> t.'
SruuSiii "iiii    ,
DICKINSON A Co
lU'TI IIKItS.
H.B..I  .'t-i-.,..  lha OamnUl Halal.  Nl*
•Alai-iiaaiiM
\t*r lull-', a"*! * WlM Aawaimaal td all
tint H lilrnn  til
Moats and Vegetables
i •-ml .mt i un hand ah l tai|Vlmt tn lam.-
. ..ant,  *«n\ llftattl'
I*ii(i at tl-*
uaauBauBB
Bank "Montreal
Capital Paid up
Raaarve Fund  *
• -  -  £800,000  $3,000,000
til in-  rinil.'lf Id tSt'HKlHK.i
• -  -   £200,000  $1,000,000
THE HANK HAS DECIDED TO OI'l-.N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection wiih their general Banking Builneu, and art: now prepared to receive Deposits
of One Dolliir upwarils, ii|«iii whii-h inlert-t will lie iilloweil in current rules. 1'reseiu rate,
Fottr par Ounttun per Annum.
l)f|iosits received for Plxed Periods, and interest allowed on lernis which may I ascertain
ed on application.
E. A. WILD,
New Westminster, jml January, 1X91. Acting Manager.
FRUITS
tao 1 ual 11-1 mat bi
CITY BAKERY
lUttltiajiat-unal Ilia arrvliwa al a flrat tlaaa
.)• i.iiaii itafct-f I am i-ranan-al lu mm uul tlia
imi 1-aai iiualur id ■load, ■taouiii,
\*n\U,*i\*%. t""°.n^' .'Mil.''
I. T4*llBBIa l*r»|».
okanagan
Land & Development Co.
.LIMITED.'
I STREET. HUMID, 1C.  o«ebo»_iiii*«
Have now in  ti|K:ralit,n the
onlv
ll-idrnoa, ,    MM BMHflg
6,000,000  th **• maiataad nl ll t , aad ai* |ii»i*.i. i
UMMBka lll««y I • r«lMSB
A Savings' Bank , ******
Department   tombusimi, i ; inimanitw.
i iiTi.il. ...',-..:*-,-.
am.  •  •
Hit bran o|a*.a*d in rouaaitaBB wllh
lh., BrtBCb.
lutraa IDiiB ti Cuim Rita.
ii mmm* t !-• ****■
QEO D. BRYMNER,
Bat Im*. -.. At*a,
F. CRAKE,
WATCFMARER : ami: MiBUFAllTURINU : JEWELER,
Coluinlii,, St., Three Doors West Prom P, 0,
Xiniis omenta at bottom prices. Simpson, ll>", Miller it
Co., Wiillinglnnl. Ctinn., ct-leliriiled l'l.ilerl Ware, tpi.itlritple
plaitiiik;, liaili lirsl pri/.e over .til competitors ,1 Toronto Kxhibi-
liiin, 1890 Gold and Silver Watches, Diamonds and Gem
Kinn,s, Jewelry, Clocks, Spectacles etc. A lar-ie siock of New
Artistic Cooda ill Plated Ware and Jewelry will arrive curly in
Decemlier.  Call anil see prices, no ironlile to show uibkIs.
       Hit)
aaaaaaa.a^.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.^a^a.^a.aMBMBBMMBB^.aMa.aaa.t.aa^a.^.a^.^^.a^^taa^aM
WholHll. B.1.1.
Ship Chandlery.
Wb have on Hand a Very Large Slock of
A.StTHHIS. I'AlSTS. CASVAH, 1.1'Hltll ATlMi oll.s,
1 MAINS mi-. I'lltll. HTKAM IIOrlK.
"lll'll SITK.-.s. TAB. AMI STKASd I'At'KlXl,
llld«'Ks, SAII.-s OAKl'M Of AM. hlXI*.
FlEhBriIlB0*3 Sl\ppUB8-HA,MON*-^'T*.v«N^^.N^.,,.K,Kf*..x.KKs.
jccnnrii nm i ibmiuii wi *** *** i*. «r whi» ar t*ri«*
««.«a^rTV^-^r.  CREIGHTON. FRASER & CO'Y.
.o W.tter Slreel. Vancouver, It. C
RiddeU&
Johnston
SHIPSMITHS
I 11 ...  I  ....a.*,..
,  U-. l ****
MHrtfig •*'
It* .*.(•.   i.l   ll  •• ■■ -i, -.".*   tlB-t-1 *. ■'
n.ltj fc^, Xmt m*** $1 aaal «!•■ aid, •
•BB.ia It  IU  «■•'■•  IUI  IIU  *»' !>.
t**t,*4 1* Am***** *•}'■*
I'lltL It  "Ult.l  M*H****t
Ah tnm*coiuinriH*tl frri|*ht tai*.** on Sloven K-iti^-t,
1 nr run a
rSQUIMAUX
L LADY
Tbi! Moil Mr-rlol CiriKiH
imi lo tbo Won.
-**■***** - THE LELAND HOTEL  ;l" '"'" "!v ***-**' »***-*ti.a i.v*- i**-*- ■ ni „n and after |.imi_,
Aarnt* arUl bt. *i>p..iut.-.l in Wi-attnlnatrr In a tewa«»a  f* j^y |QATION CO. »\ms**\t sTUKhi '**h i,,l,:n,,,,,K ktfatl would consuli their licit inlcrrsisi,yUu^
ini* 1,1 'iti" of
Near Cot urr ot Qranvill* Slreel
TUESDAY EVE. FEB 3RD
TICKETS 10 Mid II Ottnla
Bit.	
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
litt|*.rtt is .uul Whoteale l'< afcam m
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
tOO* 102* 104 Powell 8t.
1'* 0. llox .107 Vannnivi-r. II. (*
DON'T
PURCHASE
c_r YOUR
Holiday Goods
*"**    " Itt-.iin i.a.kinK iht.a.^li th" l-'tiif >t-lttlHHi .il
Culutlu Im. Irtla.
i,!,„,,.l„,  aad  l..rifc  rarll
.wbm. raitiBA ash t .rriiH.A
j;2^__!tt*W:3^£iW
IMUMA YirtUtltA  NOVtft
m:,li.,i.,d.|
I    -Bl ,.!!..    .
|||  **   *.*>,**
ldM,**> ssntall*
Am*9t*m%J***m*mA
■  - TWBBBNBat
*.,* H \ -■
In -, I..  i,,.-.j
|a^<*|-ur l*«B«a*t4
...  -.  a.,*,   .
llMinaatiaaai
1 .tot OH. a. <hM* ttBM Btr. »|
laaaia* a* laiaM*.. *»ta* a, it I a*l*M.
Tla* laadiai l*j»flh>a*ilat *m*  Tll***tl**t*
n**t*d ia laanir
It* l*»S.',- •l"*-1 lia  all i-i-- '••   ■  *
t-ailB*iB<.|ial M**"* **• ,,***, "»
MOD SIIPU W»li
CORBETT tk CL-FF.
Onraaunron llraat
J-11 rtctlt*d 1 Ur.* contltntittnt el McOWa-TI
STOVES, RAHGES *" HOT-Hlft FURKACES
A .Bil-UMitltad au«h id IIHATIUls Iht) tati. at add thatp I.* rtah
fall aad m. «>r ilaxh.  Alttt,. phMMd ta thu. «-.**!•
ULEPHOIE IM. P. 0* BOX It
TELEGRAPH HOTEL  m m m m]  Caiadiil p^ i**m**n
Wrami mt***. '*****•* ra**l  laBM t* I
TtW. fcm*. aad lrpMtiM.it Cmb-
aiad. lit natnlwlat Itr
tl lla Pnttwt.
ra-.i r * i.arar. .***.••**•.
r~. .rat*. t-dtaMia I
Ma*. *aa, laaaia .*•.,•• aH. ...aa ... a
It *aaia Bada it a1a tta I.l . ai,,.«d
Butifcalt'.-'tB- tltla*. U«Ba*a m* .'ajBrt
....  ..Mat.  r*a*aa.lIMa
THE PRACTICAL
NORTHERN PACIFIC oi-tLE* bbos. ! BLftH,E TEADEMiEB
railway  Liverya Hack, Feed and for pure ceyloi teas
- -
t***mm*t*mimi* B1W4liaal ********[*•*
"&x-_RJr_»a,Sar
Itm*****}**** i|Ma«Wa1 ta*
tVMii T*" mo*******- \m**am**e\m* '
Ihaj m 1**4 Ownl t»a*Bla|  Urlai*
litraiifd l**t
*»» »•-•■* t« tm* ia
na l«i a Lit. a a* in eal Uaiaa* •
t> miBi a ta»ia ib ika riBttaia
•I ariitaa c-i-imvu
Nortttorn Pacific Railroart
M ll^ar-a. IVI *'**■*•
roimauar. **• aairannaa
' »*.  IB
********* mm want,, amt*. bih wat******** *, ,
,m *t. -"in ii-
ai*    ■••* •  *.
•'. .•aaaaai
tl.  X.^'.i -M't.l  V  alttflt*.!
' ** 1**1
*, -.  11-,.-a* ib* *.*i ia.1.1*** *   •
Ml.li.,IU.v|..t.|. B.M1I1, 1
N-Biaalit-r and «i>iat*ii*tif *
■ 1 B*a*»
R liranaaiBftna al a in**i *.** i-fcaiM dai-
I... 1,1- . ,. 11
- '   tallll
^iMDDLti  A  Awr,FDQ.***ii  A**m**\m,--_. WOOD AMD COAL
WAIVIrDtLL    OC nilUCnOWlll   na.*"."--.. «Mto •*»«*• •*•«*•  ■*>   Ukal a, Ik* MaM.. .d .1 B.IVr. a
^ ***** . aaidar- -
—FOR	
\V"thalte HOB the Iti-M A.-atttllllUll .md Sunk ■■( PANCV
t.i 11 i|is 1 lllS.V LAMPS, nt. inihrriiy.
ROYAL 1'ITY MaVUKKT.
icbiibacli
Compiny. lltlMl
Tilt: TIHI.K He. II.
Id*l MBal "IV l-a.  ...
tatam-tl. not.
.HtOkU M VA.*aOl'VM did!, map
tl.ala, a, lattattan
VA*AOVVll M VBTOBIA dat. rap
alaata,. at (, atttak at a* IB. MtlMla
DwrrBBs Iltaa.
tin Westraiiistar Bmirj.    ,......„.
I lam VICtOBIA « Waaia.ia*i laaan
I aaataat wa I aa*. IdMd *Mtan . «, • ■ t*,t
EVtr.a**dt. Md Itata, b||b->-'
ai.,t„l la t.i.,Inn Ml. a In. itsaa 1  JL'J'jJ'J^
.atll.t nf '*-.    K.aaltta.  a.t-{dltaal
All taiVn btl .. MrlHamtt. a **t*  . • ■ •
m. Fnait !tu*.i *,,! In. .••tnatra al
tt...  .|..t  :,.s.^  t»-..t.  hi.
baa*.* p.1 IB it. -it-ai.h .ralta. \**Ai .
.hat. ... I it !....!..« Mil . Ind tlaaa j  f^^f!. ^im*m» *Tm.'' ~*
iMMlat. ^ tW—»    F.MllPa  ..1,-ia.l ,atPl.llMI1tBrAOBt~a..Ba4rrk».
Wholcaale
anil Retail
*  ■
	
la iM-aal  i.»-
a|.| •  . -  .1. ,,
la.  ...I  '
. ...   .".a a
•* Vatk •>
lii-ilct in ill lindt id t'inh t.i SiH UeiK IIimh. ttKiat, «r
FRONT STREET, neat lo Vianeit't Fiat* Marlrt
tIKATS.llsll ,o,l i.ltll. .Ir-.,.r.l t» .11 imiiii* lh. I '.'-••
Ik. s:t* tanriil M'tfiu Un
.  -,- .' ..,--*.-.. ■ • I-.r- aaaa-t
-   '- ..'■*«  ,-aa.aBa
'WRIGHT BROS.!
tFfition   ItfiMid-ti    ***4
lOll.    Ta S**J*Aa<vt.r  J**
JUCSM. (OCRUI l Ci. ftaMat.
Ct.*ad Olid.
'•ardt
*.-. Bi.cawoae. r^^- «.. r-  gJUJaw^
 .* -*«••- *****
..».. 1(4.
I*wtl|*,
I  Bamma, .»...•«. BsiBaiatB*
Harrison Hot Springs
t/l-m. V«Bra
.. .tt>ltlll«lliK
Ba»daia  *il
la-.*a*.
-laaat *. It* "It
CANADIAN ""  •••"
PACIFIC j
BAtLWAY
!*»>*•) tl if t*1  ********* 1> MtaalllBBl
ita  **iX\*Ji!l*m'''v***>"•*,,»
Am IMIt, I*.  j
It, . I*-,....
a
.... iWh IB Wf*fl*
..tllw Ik pa si I ■  ' •»*. ltMi.f1.-a*
Bar**it i-aj at IN* i4*\*m t
Ir-itiV* «.**t**n
1*1. I'ukt t.i-i*i Ii
il>*«lW'*na'l.aii. ■
Utt mra*a--r.1ft1l^t*T.*.alt.'»i th*arP*l-
-atil l* |*4*"pai*.l Ui iii tut th* *-<*t,**-
\« tnwVf li i*k«t*|<l> «i|i I*ral*ilalMail
|s.atat»*>*M ..(lit' Intiii"* **,. t.taif
Hiatal  i,i J*- .ti. 1-.-I
~ To SlooEDasoBS and Olbm.
'iM.M.r.ii** ffll l. hi* RM i.ivr.H nv
*  Ihr nn*Vl»-|.w*1 na l>* a**."**- Ivt-miil
Mh ( • IttMitt* ..i,i.<Mial1«ai t«.-
It. i |,,i * tiVtvl, t*   ap  -
1,1'lal trtlt .rlBt.    I
B.*t MBlB«Mrll|' *i*l.l»*l
TO COKTRACTORS AND BUILDERS.
rpRHOBM wiii, in. RSI r.lM.n Bt
■   Uta-mt.bt•<«».! ,t|, 1..
a.t»r-tMw.  fthmtmta, *,,*,. t*\*t.
t.** ih.- ...fi.tiuMt'-n .ii i< lavBdara daatt.
lt*..a*IM«it,« ihr t'».i ||,.,i-» hm A %
11. t.-r« 1>i 1'laa* art-l tM-ii-ia.«Mt>ft* »*«»»
t^-a-nll Bt| •'%*_, Ba.j ait,.'
<* * uiMit, A.-»tt1f*1
*lt-a w»**iii,iit*l« Jinnatrfl»t   lU-ld.
SHIRLEY & HOY
—  dbalbbsin  —
STOvts, t,«.»bbj» ^ pwl_,c aBd HeAllMliC I
_^mmmmmmmmmmmmmmmtmmaaunmmmm____.__-^^_ II* DWiR I AT* *A4 llwlrla
KilirMu iifiaa in.
N"TM. it* IIHRUiV "|\|\ IUIT
Bjt.iiti-a.-vd*. ha. it.. .•>*> *  i-wll —*
* ■.. A .-..***•., T '■
rna* V****..!** ** W *********** 1*
St.a* t ***•***, m*t IW-MB. M
***** fr**** •*.*■*." V«*.'.a| Bt* ham
Baii"«»i *»»■"' IWalai i
aait;
.hi tm. ;-......	
twa-ai  ****  **m**i**l   ■■"*—*"l—*
Is*
s i»* J**!*
■ t.al*t*.
I » Ih
|ua*M' kl-l'VIM.IM' I'lna'tiUt
II *\| MW W|.aiM|Na1r,B M v«aart
n«M—*U* ll t| m mttmth   I*******
fmtl**mmt***m*\
rtLian.i'MiTarvw ****** at tatteh
iiiiii iitta amia
********* tram ****** V***mm.*r* -wrMl*
•*Widbaa*4s»ai irtal^c* *****
tat aM!*»i*-l« it fatlfai
a ••iifl 11* • . *t
n ttm ia, Na.* ba Part I  ._
__  fsan* ».»»,* m>* ttthtt
1* ,****•*** iBiiiiawai aim,
m*it**m mm* mm \.m raw aaltfaaia
UAVUt ******* ****** w *****%
m*4 ****** p**n******* ******** iiiataaaai
•t tt nut MW
a mm ****** *********** t******* a. • • bi
ws*M«ha* **>• Wmm«**m. ftaw^a la
trt. Haa> lam a*4 ********
_ . .   ... , III  ********  •*  !»•»  ******  ***   ******■'
Transcontinental Route ;■;.,:-
, i i i i i *.  1MB
 ..**.., a I T**ri*"*-*ht  * ********* ** m
PLUM HI Nl'.. I'.AsFlTTING And   ^fe**iKt£*_?
**i t**'
I-- ■■* •*'-,'
.k ■ ,- ■ a
:*„  ., '...   .ti
ll •« s*  .-■■-
■ ak, ,-%.. .-.a..,,-. -
,. *****
|V i.H It |. % 11:11V
jBJj.ll i **-miattmm,i
*"*. t* *  lt*l NMHI «*l    f
Lo«enberg,Hirris& Co. I -^aa^g
HE At EiTATE
IK8DUA'iCRand Kl iAHGIAL Y
AllKMB
)
all kimls of Tinsmith Work.
Another  car kid of the celebrated
COPP STOVKS jiisiiiriiviil
MARY 8TfiEET, JUST ABOVE P.O.
TATTTTTTQ Oencml MflchiDiit & BLvkmnith
HORSE SHOEING A 8PE0IALTY.
n.-IHIIW. l-Allll. tt.r."  E\li EVEl.Hl* tlASIIMTVBItll
I'l tl.KB IB AU. BIBIi* HI" BAI tlHtRBT
iHticuliurai Mactilttatf aapalta*.
0rrSfaiST TIME TABL8 Purchase, SoU
AMB.l1
At* I
ariSSt^S    Str.ROBOUNSMniR
*********■**** ******** ih ************ m aoaiaa *******
-  -•"-    *""- _ (AttHVIKl* Hfe»MAJI>Tl** MAIL*
num. Ymnh. kMH. VkMfU
AH *l IV'* **W a*4*"*'*  *m***:yf"
Wrwimiy- *- r**" ' *'****** *■*- I*»**■■*
nu*. i
I-.  \  :
|*at ************ M*."1ii! » * *•■
\ »-*i•••**«*. ti* Vt^*-****** lai*«i*lir* I I *•
V***■*****) *■* W*tuas'ilBri I***>iii. 11 ■*"*
*,i M><i.*tBi a-tf Vir***-BNnat W«***-al.. * *
Vi**- •"*! I* !ti!ia**iH'*tw^tttiti**
Bimtp.tiu.laa V»*.'-ttr.— !*•**'
Vtmr********* Vt**m*A***rm** 1f".*M|if*
v*» **'a*a<»—naat tVt *** »*•*#*■*.
S,.,.»* *-r W******-...-« --.•
*7* ett.ltea.  ****** mmm,  .'IXTrlsmmTVZ'
*}***£,. 'fZ„<r~m "* "***• I -at*
\'.Vi
Tiimwoii ti"»,,-
BM Baaaa, Maa.t*M4P-********  **
^•aStCBaaaaM ***** **>***-"
hn
Lease Properly.
COLLECT RENTS.   Ll
Tl* |_«4a*m* m**ma arm t  r p. *****
mm  *iu** ay a*A ******* ««ife  a
UQU0R8 AND CI0AR8.
J*S_
OTEL  DOUGLAS
wr«i. ataiai
Nrw \Vr»Tvui«*TrR
B.I. tm*** m Man«a|a% ****\ttmmr*
lla'B-'fiai •■-' *•- *b -r I. "* ■ ******
******* hm litrnt*** Am******** tawfiaiat-^a,. j   I-***!!*, .wj,i-wnil mmm **A Ik* Uat#|.
. ********** ***** iBBWBBet t^BafBBt af HaH   t^** a,**** »«i«a;u ail CM army********
tz:.: ■:: :^r?r-'rrs^,*i*,» -T., m*^*** ****. *,**» *.
om.B.  *m*.*i* wa*.  *■** IBS
.M-.linan.aMi., tuaai rtalMt.
I i *- .1.'.* I rfi*!»pa.liMa..
lalattalaBiraVt***/ THE MOIININll lal.l'UI.K  NKW WI'.ST.tllNsTI'l!  IU!ITIS|| COLUMBIA, PIUDAV  MOIININll, .IaNI'AIIY :m
L
Tor 10 days only, oommouoiiig Monday, Jan. Vi
GREAT REDUCTIONS IN PRICES. NO RESERVE
LOTS IN SOUTH
i in
hi,nuln
illtllt- -in .
niii' Im it -Itinl
•4  •
%
As
o.
k  ^
$
"%
THE LEADING! DRY OOODS HOUSE
MASONIC
..LOOK
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN u« bb Lots
111 I-nS  II
111 lit 1 II
lllllll 'll.tll-
Waalltar Baptill
mill la uiil  :niiimi iU  Im  llll
,i„-i liitli-tl  1-i.ixiiit-
NEWS OF THE CITY
Baw Im -iini 'i-i ml
\||..  ilinl  hunt  tin  Iv i
niii    II
In
Tt-tnl.-i* I
l.  Ii'l
LOCAL UllEVlTlKS
.
A.un,-ii Bala.
.i.li.-iii-f ui  in  llmllirl
1. ,.,,., Itlll lllll  I lll'-ll-
a ... ttaaniar
1". B.I  ''  -' "
■ , S    tt utt liittiliiiatinii
. In.  I. .41  Bill
.•   |h,  kllnllia-..  "I
itt  llri.it. ti" l"t!i<.ii'k iiilititit.iti'i'
Id
.i |. , ■,.- dtpth i- •••■
And tutu, Ki
-IimiI.l ill,.!, it
* %*
vY
Ql
 iimi-
L. J. Cole & Co.
^ %
\  ^
\
%.
\
i.i.,»..,,., hi
s
V«
For Mens' and Boys'
Mcintosh and Rubber
MEKIC 0>L COATS AND PANTS, RUBBER
WltWO   AND LE66IN6S, AND UMBREli
 tins j
Nl-MIIKI
Try J. E. PHI LLIpf"--
Ciiliiiiilii.i Siri'ttl, Nitiv W.'stiiiinsiiT,    fj£) fl
'%
Q
AgflllS  llll  llll'  C.'lfll. alll-ll   J.   .'
J. Taylor S.ilts
Opposite C.I'.H. DeM
Columbia St. Nuw
Wimtiniimtor
HIM i I.E.- Ul iiEIMilli.lTlllN.  l-llAll,lKN.|l.tuTU|l MlfKBl,.,
IMi I'll Illllill ""■
I ' . >. BILODBAU, PROP'R
FOR SALE
Doty Engine and Boiler
i
•  I.l , I .iimi1.il .- ,|i. ll.l  I.,
-111  tut  N.'
B.- U..
nn Utul li
\ in
\'  *
H. YOUDALL
Get Your Meat;,;
I'dHuti,
E ! ,
I'KIIBONAI.
„„
I'
flk->uU  tl B.at, t,<
I   1 I
1.   II.-. I
0 A  Ria-ilil.
pal-1 '
•  II I
1 .
IBi  ...... ia   tl  -
1*1 Iti,..--. -
Ill  II
It, pliiBii-ln d IM in * •!
l.ll nl lllllll, at
I
,
In  lln
lta'f.,1 11
K i u.,.1 ..,-  .
I '1   .
I
II
1|.  l| a   ■ l|...l|..l,ll,a
.1. Idai
a.   I.  a  a ..  .1   H   I'
it
&M
ANAHAN
•••
i*i mi mi um
I  BVRONT STK l-M- '!'
, ....   . ,.,-.-!  '. 1*1'  I  ~
.  ,,«, apr.
It,„ar  .lltl. tad It*.
Dominion Building
& Ltniii Assoc'it.
>$M-*fc
*\
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tie Property ol is Company
,.. .ii.tti .
iim i..
1  „  , ...  a   I	
_/.
•4iiUn.il/nl lapltal,  IMmi.000
it  m t*v '
■ll "
a  .
■'  .  .  t.  |*.ll.i| >
« 1(4,1».
-a,  |  SI,    ..
C-ssatar aaa Qr-aaa C-aaiai
W".*\  l.Mtls.l  l.»  l> -llililt
' *"'•    ■
tiisi.tliHiiH-  rqun i'i in  In
rental  Inn nun
^
*■** '*******  **,+ **
It. utt.
itgtoihi V
i
lV*iV't',
.l.slih*  I .,1.1   N-  iiii  ..a   Hi  tt«.ii|i| 1>.i\ |iia| lill-IlnM
a«l*.
I    t  |1  V\    ||   «••
II
■
tt   |
'
.   .•''*•» I a4 a .|»-B*4a4
S.T. Mackintosh & Co..
AGENTS
Columbia ii'.-i't.
COAL
WOOD
A .IB. laanaln*
JAS  IL  Wta.IL
a
•••
REASONS FOR W &?.% IN LIVERPOOL
I fl BWISi.al  .   •   '•!'.,..■    -i   ... a,i,  ■
it.. ...li).  t i-. I. IB* l**t »i..*.i-i... I •■  *rt,* !.. *,|»,I i.*.at _
I  ,..,
►alt* a]   kla  i*a '.,■...,*. .ie,..-i
... ,i I a Irs  ...a. an
ttw, I  i- I.  - ,,.   ...
*m i
\n, uana .. ti   Mm U. *iatU| *"' H J
I   'Ul 14tJMiat.il _1
I..I  (..lit  .1 X lai 1 lai
,  t* -   :,.    . J
.. a> irt-i. Vi wi **■
LO
UA
INI
FR
CA
YE
s.t.:
I'OLONi;
***t!km.
m
oumi
.- >i 1 at I  -
i  ■   .
.   | -
AND LIVERPOOL
X. T. TRAPP,
yKtmnm ~ * **,****•
r\g< in im' in, t ompany
WaltatM
of thadll
rand
tinproawl.
Lot* I.l
UVERPOOL
IAND AMD IMPROVEMENT CO.
lot. tram
atr*. Ib J
Batata a
COHVI
Hk.,1• 1.. lua
i.tti*»,i rati
ToS
•*•*••*••
si
WM.TI
IDA
i .**Mtt*m
-  JlWr.. llai
Wmnrt
i
f hum Va •faaaa.
IW ia
||*l  .■ i •'..■■"- H
i *  ■ *i, |.
hi, ■•w«ia»' al Mat
'
\  *4 .  \  l,t.«.l it— -
1
a, 1  M
■
* t *.***■*.***  ■
■ ■
j 4n *** ia**********
The Matter
IV  HUH*'  Ih.ltl  It 1-1,  lit*
quality nl the material •-!
ahiih .i -nil nl dotttca i*
in.nl>-. lla- ItBnt niijaifl nil
..a,-,.I. r.,|...tt   11-,*
tl»th Inillt ttntilitrtmtl in
ihr *Jl.i|« id Uh afcall r il
*****- lhaitt *la.|*lt
M A. McRAE
111.
I'll    ll.-li. l|M).  |.lt  III
ajj.-lh* r  l.t  a  ...itt|«,. ill
laflor i. nx*> ■ kgani ala....
Ittlalillil.ll lat>a.al< I'lh  I It*
.titin.tn il  Shalt)**!
"Tin  .IpiMiil
n 11 I'neiiinii*. the
.tlm,"   \h*  IIml is
iiiiii  Thm Inn  onl) r
In* inan I.A.nCKoc
JUST OPENED OUT
l.'l.. al .Uhk t  >ICB O.
a.-WAMOMU
i
rai * us
GROCERIES
And Xmaa Frulta
A 8PM.NDID STOCK it IX)W PRWL8
BRAY & McINȣS
\,...Ma.a.a I* « 41
m *  ■■..
..... i . ... . .**
., ..  a.,  -ta-**.
,. -  r •  .-,...
ifeCurrie
isls,
IUSS UD IBOB OSTIIG. rOKIK OF 1.11*1 l-Sii'
Manulatlurini and Rr|>a.iing ol Mattuncry • SprtK1" '
ami imiii -i. i -. ol ll.tilcri, En|inci, and all l.itdtc'r
and Wootiworlini Mtchtntrr-
Plm<la_ M>.llinn.and Wnrkiiu-ti liwt|Jiiy**l• *"•' '
I li..f..ui.|iK (iii.ir.iiilttil   W.ikl'iiis. I .ifti'H!'-
Hi'KK"'* .iif*)'. ia .Halt.
1%  I  llll   |_ II A A   Co'**"-b'" *>i*.  *  •  W«*w WcMitt|I
RAND BROS, liverpoo
a
I tt«.r|)lat mtili-tl In m*f
rartillBtr aim-it thr B.-al
WrlrrtloB ttt Wlmtnw
Whadr* In pttltrrn and ■»•
.nrfrnl frnat it Inltlr.'l in
wtitlh and will «rll rhrmi.
P. PEEBLES^,
Real Estate
MONEY a LOAN
orricEs at
NEW WESTMINSTER, B.C.,
IS NOW
On the Mark
AT
WKOAB
ta
■b.*b"5i
Btattltl
mmit  O
A
rau
WOQDS&POLU a
—    81
Thia Property ia going off ***[! #X|
idly.  G«t in Quick.  Oae HBBdH
VANCOUVER, B. C, AND 10ND0N, ENC. •£_*$*"" ta' *"* " X
*sc

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353927/manifest

Comment

Related Items