BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 22, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353926.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353926.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353926-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353926-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353926-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353926-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353926-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353926-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353926-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353926.ris

Full Text

 W, J, WALKER. CO,
BUI BUII BJOfflS
....■in WliHTMINHTKH !____.
(tlll-iill (
t'-iie
777/  M7//(7/ /.s' INCORPORATED "THE DAILY TRUTH,
W.J. WALKER & CO.
Ll'MIIILII I""
NKW  lVI5STMINSTI.lt,  UltlT'lSll COl.lM ItlA, W ILIIN ILSIIA V  MORNING,  A I'UII.'.".',  INIII.
WH. BAILLlli 1 CO., rilUI'RIlLIUlia
|Cast Your Eye on
SAPPERTON
1 Dl'S, BEAU NITI.I.Y SIT-
1 \ I I I) AND COMMAND-
INC AN EXCELLEN ['VIEW
i |<t l.M (to I'O |ioo, HALF
i i.si-1. BALANCE IN A
\ I AK. AT 8 PERCENT,
fc T. MACKINTOSH & Co
I il. lll.OCK.   NIW Wl S| MIN'MI K. II C
bOOIt & GAMBLE 1-
Land Surveyors
ll  V  ESTATE AND INSURANCE AOENTS
|,1|, *| ,1. . 1*1111  I HI- -l I * I IH" IN  ll I  II- HI. .tl" HI •  1" I
EM. ESTATE INSOBAHCHI
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
it** mi W '•■ it--* \*\ nn  llm  iIbwi .1
IIMlliitiil   I r.... i u.n  |l|| i-ttli*  '  li
limit.
iniiii \\''.'i,iii-.i,i.  Muultuiil '
\. lll'll. l.tl- 1 ll,'*ll,
Karma, a*-i.-aii,', Iiuum and lot*
1.1 fi  hi.uitti - it.-ni, i,,u,..-i,.,i. I took i
I'.t-I,.!
.'1 1ml i,i IN -i   UK Alt iin.i Mill \
FOR SALE.
V uom in..i un i.m mu tun
I .ti ai.'l
■    I'.   ,-  i i ,.,
■   . *,
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
1  t.i.iti'iliist. w
SUilll I1KI.I. ITTKNUINCR.   IM-lm
Till*.  ItlUTISII  LION
Oniwla  tit  l'ttittintil'a  Lat.,  Baiia-uirr
nt tlm Mi'l* limit Ship
IV  *  ,  *  ,  *    *    t,*,l    *  ,  *    *  .  *
[it.    ......    *  T~T    r
I a H*_^_HLi.
pCiI, •""' Dull nl.
|| iHMi   i ,1 iml Un-
SOUTH  WEST-  a,-, loiar a.u Lirt
|nS-* I IK  ""I   •""• i'io'Ci'
* 1.9  jdnt  in  9 1.9
.  -ii 11 >  nt  _. * _.   H4HIPK
Inai  A. I. lit i- ,n  In
|    Wi-miiihiBti*i,
IVEYANCERS«• FINANCIAL AGENTS
i   ma* la.. ,,...*,
W00D8, It OAMBLE, Nrw Wntmln.lrr, B.C.
.., [BRITISH [JON
M ilM.WIi.
IIKNin  I.KK.
loMiiokers
PM TiETJEN,Mnnufnluror '"-;yy R, i.-'.'tiV'Lii*,;'"
tD.S.CURTIS &c CO.
OWAT & Q
TURNER
"ITeal Estate
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Tin* followllitf  Property  haa now turn
|)IniiiI ou Ihu him In t
iur t*. omi I* ti
. ti  I
SECTION 2©
ii, **4*t la m **
lmat*t* lllllkllK* t -  *>
■mm*m*m*m*m*m*^^^^m\^B^^^^^^K^^
s
.   * \|\ Ir-oatl
MOWAT dt T>
TURNEXV
AND DEMANIM AN UXl'l.ANATION
Ciunti. Ciitniiiiii liy Un- Bt  Jumui'i
Oaaatta on Harrlaon'i o.,i
v.iatoii Uj. li
A   HAD   SHOOTINU  ACCIDENT
Tlie  Edinburgh  Rtotiiiiiin  Hitualt*
uj> tn Fitvur ul Aim ii
tan Oattti
Ukdox, .tp.ii ;i  Ttai ■ I
-.1- Uni I...I.I liillibur) In*
*.   ■. ■ i-. ira i" <t. nat d [rsai
li.u |*_rln|u»a*a lotantmi nt an immadl
..  . ■  .
lutri It iln- ratpoi •
I
'■'
......
..iei. i.l li.u Itlill,1. .I.iii •
i.iii. thai i* -won i* ba baai
M
laad, ti... it* "'i pami*
.
natunana *• rui h i i niti- i»i tt
**s **m* « 	
|  .
-
i
I
-
"ill tint j
I
1
■
.1 t.l ll,-.
'  V   I
^****m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*^m*W^^^^K^^A
in.i.- nf .iiit.i.iiiiLin t.i Aiii.'rlt'iHi liii|Mirt*
• *  m.   I'  i- probable iinii  tbl  I-
ur I ii'liitaiilnii nl riili'* un lliii  iut>" j
.' Ii.iil  'niiiii  iboul  I'i'f"re  tin* 1
|ii'|tif.iitl t.iittirciik, will iml  Im ritti hf.l
iiiiii for mut*  Tbi HcoUmin. ptt*
ban* ibi uo*l inwarttil "f tlm Hcotob
.i.iiiii-*. a*Iii.I-- 111111 iiii* ..(Ton* nf th^
i uiMtl  bi *  lutborltlM t" iiinuii
ilUUM ii u < 'itil* iih  wt.ll  itiricii"!,
and imlsewortti)  mti tbari li
i..,-..i, 'u b»u* tlmt tin*)* win ultimata!)
* -*ii.i  i mul  lln  ill.iiia i*
,i ■ nil] itimp*d "ni ii will imt ii" in
t ii  i,i,ii-iiiii tp*  iin|i.,ruti..ii.  Ttm I
iiiiamts ol lb* llrltlih laraan an *****
iti.u nl in> ink l«'lnK run
l   ■
ORUCGISTS
IESTROYED BY FIRE
E.H.P0RT&C0.
So........... to T. O. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' ACTS
in Uni in-ill
i.i .hi.,  Iim*
I..,it Dfthiof tin- Walifa imi'iiti* imn-
'tn. mi'l ami atfrwl In i-lul*
.-- foi i month
 hi, ',iiii'i-i
i < i'i,in Ambauador, OoubI Man-
tciiii, bii baan in if-i im wvaral tiay*
milt || k'|l|>|t'
A W..M. ,1 Mu.
t'laaa*  kprll ||  ItolKirla bai «!<•■
iiiiinti'i  Irmn Sartla lb* mrrendar of
RtlO.fi WbO *l"l.' It,nil.Ml,*  Icllrr.li.
' iiu* H-itoriiii malar
Thalr Hi,: Bltue.
II * nm 11.  April II   Iln' lira  Bbiili
U.i **\a,iti.| bt-oba cit In a ***t* *****
■ ii,.  ii,.'  ii-ntril  Kii-i-lrli*
■ i-  ..(  ilia  "1'ra*.
Hft,  bll tit'fii iiilalnwl ifi.-r  tin- aunt
- tutlA ••<• ti..*  |'irt  ,,f J_t*
■ •■ |p ***** ti ti,*-
lit tat) «,«...• ii|,|m|
'inn*  ol...
mm*  .  — . ,
t i.e aaraboBM ***- •* uati
■mi-'fifli I'iUmJ and
■I | .,,• aai Mtloail]
»i,  fi.'.iniiiu*.
I < < ii.«. at*-".! aiTi.iion. main
I) iBiUIBd, (daaad IBHM nrarlr ill tha
ii,. iranr* ."Bi|'itiir*«f||aBilini* TfertM
.   . in .Ip|iI  .r.l
,,,*•  *  ,1  ll..* I it
tii.|H,itaiit DiKiinianta.
I I i*a, liallatt
■ i  '..-I itatM ■  *t
• *  lla roa van Uta
-    i   '   a,   ._,;,!
.-,-■.- Kaa 0
t, «a, fiuittlwl by military
.  ■ it.tir  t a,* ■*«•. rati*
- iimn. but  admlifd
I —.1 ai*..|, fh.ii i *  |"in*,
* <   ■>■,  ibu  Inly
\ im  *  I-
- i**-n in iianilatitif
■    a - ! I | .
■  t» t.aiaaiiiiit-iiH
.ttiiliiltil  lllll lllrlrw
ii* lynthi.|a
-1  . , iraaitaud i* inni.
•  I.,itiir|  <ittiiid*>r*<l  thai
I  iVm-fi
■'  ■ t   -I  i-  ■-.  1*  tB|itt-|i»lt*l
-». .-..miwiitPd i„ utaaaaa
let  *tt lull****-! IMI
'   i • t*  •
Th* Authnrahtp lua|»idadr
lt,K,i\.  kt**. 91 ~\  p***»l>*** hm
ii')-ii*.lat lM»*4BB«bwh *•  * •<•
■    .   .   r   i '
r III,twill I
nl   *,•  -as***-*.
•  . i rvaaa
,  iiavtit*
• •  tha  Knlt4**aB
. iBtad ib*i
• i -
'
t*»*%t4
xin. (it- , as i" N
•  .
a  '«■  la ll*
bal  it ii
il  » in i • -,
• Ml mial
> tl* iMBl
"• Mf**1
.  '.-  UlB*
• . a 'ta t
..*,*.    **   BUB
i a at ***** talNt-a **l
.1,1
* rwmA -Mb-***** l«*l_*»By.
i .a* and Aa»tria
TVy
■ *  .4  *»!»•
.  .  -**. iba Kurt**
.i  .._   - .« ■ •    .-■._'»'
||td4 M* Hunt* •
PINKKRTON'S SPIBS
To th*  Nuinli.li  of  Fiv»  Hundrad
Bant to tha Troublad  Ooal
Raglona
AT  BCOTTDALE.  PtNHBYLVAKIA
A Botlad Oantlpade Kill* a Whol*
Family Who  Drink tha
Concoction.
A  DARINO  CANADIAN  TUUF
Vaai  Buuia  of  Monay Offhrad  tor
a  Huttl.t  Bitwaan  Two
PutfilHU,
ii ni ii'ii i.  l'i,  April  ||   ll)  to
morrow iiinmin* ***** I'liiicriim datao*
thai will In it* arrhM at  n.«  eaka
!-«• -:t Tha| am lo ba ilatiniml BH
inard  duty.  |iriti*-i|ially  at   I'ri- U I
ttnrt,,  'iiia itrlban *r« *i**piir*tBii
and a taallnv nf ui.t-iiin*'.* li ******
niitlrritilt. All l* -tnlit i....I.i'i i.i**
avar, •*.*.- a ttm itrtkan' ni-**tint*.
tb*r* li a -{i.i '•** nt -t. i .-
■nd rbaarln* Al the** meat-
ln|* iha itrilia laadan ar*
iiti.ii.i *it"! k ■oaacbai ifBlaW tba in*
It..1,1,11,.,! a.f   |'ll,l(*.rl«.|| lllll*.*  II llir*
till tlir in  Kat-h (ilant ahafl *<*<*  ••
rm* in mi m —.viii*iht.
• i.t-iH locra ii i i**,*niirn  no ini**r-
'*:<  .  <  p  "  Hit* f'liallifii |>frmi11r.1
Not Oooa Yat
BtnunM \t*m April tl.—Tha rapori
ol IbB riablBf of lh* iinur|»ut Cl.tllaii
Iftfahlp al tl.r Iiiiii** t'nralada i*
dr|ila*tl
■ ill I  nti * **
I'r-n  IVlt«t.t,l  ii. I  1.- i*,  i,a..
ihumI a  wfttt. .'Hi. ul tlci.lal ml  thalr
fcUaaad lataatlaa to Imb* i-ai**! aoaaj
Thi markati ar« *i*.a*h
A Bit Tt.-n
Sax  ttttu-ii.i, Tata*. April 11.-1*.
I* a * i aitit* "f i * *■ i ii • tm hi* n.a ii
if»d tb* '!'■»' nt Hiatal -Sullltran. a
'aiit.iriiftl.il  -ill. i>pil«d  in  llinh*
cMaty. raaaatii du|p-*«t ..t M*M0 brad
Bl il,«|t ii..) a iai|> ttamUi *•' ********
|pp l,»1***l Ibt* iBi'U't* arid tri l>. I iimta
a*T*.BH*at*l,d  by  a  hiti.Uiaii-  Btman
RBBMd Laarteba  Tit*M **i<if**d iimtit
• Ui ha****** ***r*t***A in T,4iHti<i.
and ***** ***** h* ***** hm fan a|.|*r*>b»tt-
ilmi and aitradltliMi
Fortua** for Ftchtara
> an inn. Apt* It.  bm liuitaiiBoBi
and J m lliii* m h* prohibly miirbi*d
UHBuriti* to Itbt f»r taa atddUB*i«hi
th**Ht't.*l..bl|.  Ill  tb*  BUltd    A  *****
turn ••* **nl h> lb* Alton* lla* ***•
****.! a.i,.»<ifii. ufnut Btt.itftu |<ir a
Clti i-i bib* lha t«m awa UUI bald
g***4 ltib*r*|*iy it latufirtury lha
Uht *lll tab* (ilar* Kmt-m* t** Aiwta
i lab »t A*t'li*. Ufa. II aaaaUtfactori
tlm lii.wio ****** of taa n. Paal *****
***** tm  ******Am*t   *****  *■**  ftfhl  *****
Tin it ll* Mi**
Niim-Pt. It  Afttl ll-A I** I.
AMaa i<tllM| *a,i| ,1. aflltlaiPl
,k. **.!.. Iwaa, 1. ItattalaaliBa. Tit
,. ...1 ata aat Hi tla ttt  Ua ItPta
tl*  i„  .*n**»  tr*.  itr  i*.aa
,t* altl, akar* P|k, pa. am*
•I *kl. ., ,ta IIH lM It*.
.rn.rn*** la Plll.t lltalr *****
TlafaPaaM ****** i«*ll_ A tM
attara  Tla Mar *-ilitvta «n **.
iBatiaal lipaa ll tlWt I* MU
Mia la 1*1* Uw •_>•** al . aP.ll <tmk
lato ik. Plat It ar*. la kal tl Halt
It *Mlt f*
r.t.
i   l-al«hl.lt»r*<
Ilt  l.llallllaa
L A. T K -A. TSJL
ESTATE
tat 40,dawp I  Bw■-d **r Lot* bai **** *******
•it **Mtn*************** i*^i-#*it  t» t i ih* ,*^ifi*4i in iht
maiari  ************* %7%0 ****** ttOtaMt. i**i J. • 1418 maa.
n„™„ , nmn 6ISFR0NTST.,WESTMINSTER
Iinni.mr. I'nliil.. ..II*..,.
T. READ & Co.
•a i-t ullll*
.   i  * HMll  MaBBh  *4
»**. a, 4 a* A f»*l!• I «f ****!** BB
,*vi_ ikiww Maa*
A**i*A* tm*
B^a. in—i*i  aa
atBBi iiwBtBt thai liW dlwoswl
** ttm* ***** Hi* *** ****** **
***** ia thn «a«*
. <• a-i ia _aaay
. ■ ih haa *****
* iia j Mi-
'i •** VMB
it. BrhwarU. *  *m***t  *
■■ * •
****** aad la pay •
* *
-
■
Mlttay * aaaBrt
*»** that laa
•  »1  Wb*
* t-wmidiiiiy Hi
i*g*n* ******* llalffarta.
****
FOR %**0 EACH
GROCER
fINE IEAS t* COFFEES
J.D.RAE
i«iii. t* H«
KB
ON  EASY TKHMH
A. B. Mackenzie & Co.	
UllJ-HaiElO-B  General Agent*  607 COLUMBIA SI. ,	
Queenstown, B.C. H.G.ROSS&CO.
it a***«i Hm* aiilndat
Tnawa] itb t* *«**d
m tl* ung* **m ******
i   liiaad  tv H»*
i  *, *» ri» a*
rt  - -it  ••*•***
*
ttmm ibb ti****
,  *i* Um* mm aaal
a ibb n*n  ***** mm* **
•   \\ 1 .1 tfatft*1*«a
• twUi l*t«-
■ - .-..' t
I-
a ***** ***** '-'
■
Colttm-bla St.. Nrw Wr*tmtnaii i. B.C.
P. M.V^ ATS03ST*00
REAL ESTATE BHOKERS
tiuii iiiti i i
CREAPSIDE „
W Townsend Block
^^^^^ -AOUMTS
SHIPPING AND COiYMISSIQN MEHCHINTS
r*B*lii   - ■ a.-. •  ■ - •
|rt.alkatrBl,. |a,aa,aa,ara.  - ..  . Vtl*- 1  " I ,- a '   I pa»|
(a-artla. lat frtaattrin l.ilta.art--t  *
«... ,.,.!.. ..at, »•.
 Bt- .   t  la,  t|.«ataa
^^^^^^^^^^^^H Wailial.altl ata..
a-  ta ttt.
.  .r-.Nl ,** ,4******* ********
. . ttt* MtPH*.*.* H atr*
.a, rt*»a* ka^ |**tt
, .. lint lit. ttiiatlal
__.,_,  laiaaia-*  at • •*•«*•'* •• •* **•'! *****
. —»at«*.l* It* l-a.i**~  Tr.lar«!
\^\^,*maml m Ml. IIMI at !*• I lit*P.llaaaI.alat*t*aaaa_..Hata. rail
laal*.. IMI  PM»*  I" ****** ** I .*.•»».I »*■ ********* *** *?***
mmLtm, -I .*t WM*-* ***** ***** I att. «•**- *" tm*» «•*•'  '• *•• ***
HtmaaTu ******  A  tfattat ••  la™.l«iPl a-.-... I- k.i.,«nlr«
»lilTllii«a>.i  |.-Ka**i"  "'il-. "'**** •"."**
It»i»l«ai.a a.-. •*>-.*, tm at M«*«r»  t—ta; lk. irttrtl .t'l l» r*l mm*
.   ,   ... j    -'   I*. -I."   »  •"  •  ■'"   •  "  **
ll^l^lMM''.. -mtarm A mtatt.  nal. .-ma***** •> >** Hi-*lia
[ UM Hiatal ******* *********
*».-Mt. ******
tut
liaaaiiraai*. All. Aata.l H-l Itll'
r,aJ.lail taaarM <. it* llll.pl
•a. Ortall NiMalm* int. ittt tmi mat
latrllaf till*, 1*1*1. PIW HHl A a-ta
•mtm* Paarr*..,  kt. pmt flat .al*
.- <   a  .:*. ,ka tali. U- *r.aatl  ,*.t
«-***. Utlt Na «. •.«,.. t—,-A ll.tl".
"B.   B-.   all     I	
ran latta*. -tai .k*tiaB*i t«la rvatta.
tal traaata latitat ittaatt* Mt.   a
1* ata-tal    TW BB.U1 . *,* !*-.  tkt  tf
■laat.a--aa.aat*! aar*  *l-th.l| 1*1*1*1,
Ik*   tta|,.   .*   It.   ,.«.',.    ■'  «
^•Ik a 1. _tw*|ttt
1. OM ll*** a OaaU.
11 I...l..|..I   l,|, iBirii   1, lt*„
rltplMl  lllf-at Tttk..  I'  -  1  I'
.1,,.. .*•! tbta tUmm* tern* tptwpa
»a. tat .< a,* Witty Mia laitttam. a* a,
iv. a mn*  ii* ..* ■"*» **
llllll. a_aal». Vlltttll. la .*..
lit ,-a.w. taa tnat, at iMIaata,
•a I*'- ta, I* Ua Milaftt
«.il.iiatiWHt*tal» A Vm Om
I*. Mala, ttttl atwtiwaa tU*. iba
MatM* aa.«. k* -!••. .ilk It*
rUftltCpPlNka. ..*•>* a* .a,| I*
Ik* .ttaat.. llMtafrrl ankl-aaitti.
litt, .*<,*,,I-. ,...t.a  ,«  III, U
T*aatk.aB*aaaaM itaaplappt * It.
iipi •*. Ita Itttt Ilia* It Na* tit
mt	
I -a. I  i «.••
Iir.lt lint. Al,..-**. laai' II--
N**a  ka* jaal ia*r ka. kat* (mt It.
tm .uati, lltl • Itpilt A lr. tiPtaa.
atmmt BiMaia. ,**m Tlaap nam.
,.. MMt aa l-a-alt la, T*,ta lat. la
tala, aaptataataa tla atUHP, aaa-
l*»l«l lltl t taat A .iH-t-B aim aal
itaa* Balaa.!*. till, la .** Mlklala.
i-taatl, ka. lalaiiia. taa ****** Mt.
•kkk Ita tta' i .Blaap-. aalnark
aa* IW Ma. ta. kaa* mipi..
I aaal*..*.*, *. llr* r-atiMa. af Up
ram, 1m1* .IP HPMM Iba, tb*,
... a.tt ..III Ik*, ka. taaanina taaal
TII* .taa itta***! trttt-tta*, t ...ipt*
Wa tlatt-t.. at .aataH., aMalat tba
laattla. at 1 Ul.* r*a1.,**. **a* ,<*,*.
,a tka ttrttaa a.* ".I *. .bak tk* t .ar
•aa *** Ana*, tat lhl. akw.1, aaatarrt
aal.Bttilll ..aaa. Iba*. aValba
*tpl,ia", *i| *!*«•
B.ta|..,  Hat*  I, -»  .M araarrtat
mmt HP Pa**!** I* iba wir—i« btiM-
Ittt. . ll. Walt W*t.  |atlarrtt.llt «l-
r**A*t Itia. 1 lu*ii*.rtii-- li*
Mil Wa. M Mi'a.latl .1 tta.am ttblla
Iba ... a.. „ „. bM|b, ,1a t*A Ml.
iPM*»*>lal aattl, IM.., .*»•*..
tataial mt afcrta Bar-la**! .HlrM, It-
jail lli**a* Mia «i aftta 4,rar.lt.
,i Ibal put at Iba ttaiUla, bm, lla
at Haa, .nlnl .at la t (*. Pit
•Wa >b* atta aa. itwltt a.aat*.„t W
,*lalt A Ib* It***, m
(aa*  tZ**iam-t  *-**•
tb* rata*, a.t
lata*,  bait  l-*a  - tlt't  r**'- -
|*l».l*r-tP*aia  > -  bn*
.ittt . - .-rat ttttl.ajr_.tW
,1 Ik* l.ta* ***a.i 1 ,. ..-at.
t-rCAt_    r,  , bi •»* "•  •• '•  • -a'a-a -a
..  ntrt=*QT *• ***"* al*V.»
a   i_ii_r-_/i   tr ^ ,„_.,„, r^*,m, taaaai m tal mr*
• a! a Irtrl'ta.    .Oil
111 aartf
• •rr*.. .*! Ml  • kit- -
.allat*. .a* aaa rnaal ta M. ,111 I IH.lalta.lbtrtttiMbM.btlt*.
, ,*■  t-Ht*.lr  ataai*  attaaattmt   ._.  ,  _,___  .„ ..	
(antra .< ,k* Jam *«ilt.fcr.rraralia t,  rla(  Ratlta*,  *tt**l  .ta taaa.
' ,* -litr*. t-t*,lla1  ta  Iba  katabalt ' lb*"* -aatbl. hit. tllbat.11.M M.
«|  tartt  rim,.a ,.,,.!„!*. t, Im.   tta.att.w4MMl i*lia,itt* btt. ~»-
■ a aW-l.  t|  m*****.  I***i*.  ,  PM.   lltlt It-Mt. •*•  Hi.  MlWt.
■  . .:;m.  tail*  Ultra,   kal kta i*!,.t*t ll, tarl prWaa  tat>ttr*
''*••**, Ml IW   Wilt**,   aa*   ttl.tial    liaal    lb*
a   i i».i  abM* ,IP* ' aWr*H*t.  Iia-tai* or***  .1. tlatti.
-  ' .W aaa <•*.. Itaa... , arm,  t*  b*t.|   Uttail   *bkb
.. 4mma M irraar.iiv^ at Ibt ! Mr* .aa. .t-aftlt Wlnat a* at* 1*~
*. a.a*..  ia *b*b ttall wt 1 Pap.  ItHUtrt Eattaaa, rra.Mil au
-mmAtaialm *aolt m *m, tat bt. . mum
I*, hi.itait ti. ita.iit Umtwrti inu li*
w,« tliiatty iBBt-tiail. HI, liijiiilt..
Uiiiii«li iiainitii. am iitit llttl, A loan
titliiT Itritiiinii wito liijnrt.tl, b,,iiii, aarl-
ijii.lt.  	
Mail* tr.. With tl,„ Cub.
IVttin.no. iiTT. iprti 11,—Blittird
J.  Il.rlinaii.  -Itlnl ol  tl,a  itui.	
ui .roomila ill Hi. itutrll llml
ntlli'a, ill- rB'ia'l ",l anil i.titiiitttait
Willi thll tvaiil Ib «-t„i, ta.al Ntii.in
bar ha went Ui Turiun, Art,., it i an
tif-i Iur Ih. Iliivarnniaiit In a < t„
then [,,-i.,litia In tlin It-irlttt
rl.l i-iiurti .i.Iiibi a inriuar r.
calvar of i-.il>.i nn.t.t. at 'I'lii-ini
ll'lilla lia a.i , n  an d—tOTtrtd
11,at at,, i.u ,„„„  nl  uni,,.,  tllt|ata.,|Ba,
III lh. t.fa nl Ilia mt"*lvl,>, t'larll nl lha
l*ti*r.l laitt] nttli*. tin. i.tiiiliinitltii, ot
alltl-lt tliitniBi. kliaw ll, ...1,1.'I,.,. I,i ,1,..
tr,, ,.,,, ,-li.rk. hat, Itaati atj.tra. 1.-I
Itt.i,la. it at. .at,.,..i tint llartmai,
had tBitrnaail Irttut anvaral oBtltlt nt
tha tturaau, anil t|tilt* tlltattltrtl) ft llif
I'ltrktitl ina ilikitinii nf aiiii-it ti.. ...
ft. lit
lnff.l*Oll 1. Harrftl
lln  IttHB. Ainll .'I   -|ltt miii,.
tli   llir   ..llltl!  tl... Ill  Ul. ..Ila.al -af !.»
., t'tt!,,*ll  rnlutr.lt!  ara hl,hlr  in
lll.llll.l ..tl ll*■ t. .1 .. Unit „f il„.
I*, llll J    1.    l*tr,,l,|    Hia.   all,:,
ol Ilia- lla,. It. Illtll.    I 	
11*1    lllllwrl    I, IllKBIaiil,    (tt    0,
lliartli* I Bit,llf-.  !.(.,[. ,h,  a,a,
atria,-' a. laaaal aaf  I.N  alaartll,  taatlit,
lUBIll a.-rl   ROMtUtP  BK„ t„'  laa a,ll,
B.kart ,,,.  ma nil-t.  '  -  . .  a  - l..
ati**, II. awytT alinni ll.f|  ai.t
ilrlli*,  ii.b  .iiittia!  .....i...    A  f,,«
.,.,. lain a m**iln, aa. ■ t! .1 t--
t -ilar-.  .-'.   -  '
Th» iltaa ii*.„lail ii„a„i,,iinitii i.t
Intlla l.iltiiial lii,r,Hit-, anal m
i*|a.rtiad la. Ilta laaull, Ttia .la i-
lliar-lBtl til «, ttllt* lilrra-t ta, ||a.
t.rult, l'!„f**M>! i ,,j,:a. 1 '
tf'trri,.,, II, lla l*t.| .all,a.,. 1..,,,^
fiallni,,.!  Hi  it|i|BHlt,til,  I,,  It,*  BI,	
of tba i-laaa oh lh* tlkkuud Ih.l lit,.,
Bull a.a -an ailt.tal* ml a aiaat
l«*l,i I'rofaaHj. irrllin. btt aa.i.
lat-aai, ottialalalaU a i*r, ItUtal man Ih hit
rall.litui lit*... Itui ll,a .|,l.n ft ..t-iI,.,
toil. It twait, li |ain...l.it, lit* nm
i*r.ll|. iiatti, I., u.a t... ,| ..ial.i..|,
Ptaiil of t aa-hiBi! t.f i,.,  .,.,.,
lubrnwina la.aaattt.iB
-at , aa-- la."  t, t   i   l't ■ it* bO
ilr*a l,„m V.l|.it ., fun,
I'lh.m.. lhl* latillili., ttptrl 11,. l.lua.
Int li> nf lb* ai.al.ii gant.it
I'llnrpiru. Wikin.Hit ' tu Ib*
Ut.uifanlt Tb* t-i.*iita*iai tala nn*
„,!,' ..il a.iit a tlaam l.unr-h ltlla.1 u|.
,a B t.a,|*.k.taaal allh lb*bu|*,iif lalllnl
ta, al mm. ul Iba thl|« I
III lh. pan Th. bull alaam,
l-l   *   ,*aa*t  ,Apt*aml  t«  ba   It*
lllaaati Karalada. t ta, ,nnrl_l Ibtl
bti putt, baiur atlb ..nl. on a.,,r.i
kktilMipa. Tb. Itttrh riaptrloaw loth*
*l tltrl. ab,"**!*». **.*! dl«,»'h, *(
in tltara ttia. lhfl1ait.Br!. ,  -.1.  t
In Pit* oal  what  aat tola. It >*
,bt hall-..  *hat* ,una tad ta
aaaa tttata, tit-d tu atita, i  itr  u
ItlllM tl lb. ratal thlpa  "it!.  HMt
to tbt .aaafll „ ata .1 ,
.Br. a.t It. , '  .
•taa.  ol  tbt  lltlt!,,.   It   ati  t_
Mto  tt  mul.  tb.  a.ataaa  •
torpt*. .tl tab, at  IU  .lll.ll at
■***P*****.-. "  """* ."** ******
pat, dtlp. ttlllba tal .1* .'a*  ttlll
intMi. ..plana, lit pm. •»• b»i
S* 1*1-1. _.ta III* tt ol ll» . f a
la.l_ll.« iw r.pt.lt. mi. pb-la. up
b, oartol ik.ual.ot tba tmi Tba
,.. r.t ia. .1 V.iptrt,-. ir* iiurtiit
a,tn,,t. .a. hai* bfikt« ,k,a
IW .UM. d M lla r„| la
IWlr ttmu to i**«l* (•*. T.k. tbt.
hna „u.t.J tka tottvt. *** tM*
all, rap-l-l .tto, » ol ,WP Ml* •*-.!
*,-•* b. IW attMara
ClXlllIlN  NIW*
.taUt. ..aaal it IIHUa. ft ibbib
t_*M, Oa..t_>. Oaata* Waal
IM. *»*l"t • a-*. «■*
It, a.,,...  OM   ■
Ut_»,r. ....I ». i**'i T 11  •'
IM taalbB It* .lib • iM«aV«' •
of *aaat f*a a .*- Mat*- *»!«., ,* ,W
l-.tlat IMilat. ia* b.i wi *•*. Witt
tm, aata  llllttw .Ml  .  i-  •
. i- ia*b it .bur pimb taar-i t**,
a.apart Ml lUt
•at—1,1* tiyt .a*
IK-UK. IK* It -Tba UataaMMkl
athaitot Ilia, tn..** baralaUl allb
to blrt*l. "I .b,.k., .-A *..*..4
(It. Ml. a* I.P..,f •" abbb
aaal taaVal* .1 lkllnt.,1 Itl-, I
IM *l. *"** *** »**** I* '.'Mt «l
IlltW
at IM l«t .1 /a,*"
Ttlll.  Aiatl  11  ,***<**,* *'"
WM mttrml ItlltM IW 1*1.1* •! iw
MUM PH.WW •* PHUIMI- •**-*
llwutt* lartmi. lAmtam,. Hhim.
II.M.I—,. I.i.-r.. • la.'., lallb.
Tt.bar. laatillla. KlaW-a. *!•
Ika.lt. iMwrttllia. *t*t**f* ***,*>
-atttata. rMMmmai Ha*- l**iwr
-tm*. IWanwi. I****- I"**** ****
tlPM. VPt.aPl*. „•"«.. HahttoMa
lawn.  an*,  lum*.  *•'
IV.lt mib T,.... R.'-a• • *
.a.i v..*. .* *.lr.*a. lt.la.Wa
M1b Hrraiua. lA-tmm. Ilia-ia. am
Tr.., MUM. talb. aaal. tl.lttlt-,
■ MMtllll. Tl-lfH-a.lt..I— .HI
Vm* b,lt MM Itaa M1PM. l«a»*
aaltb. tVi.. I M«t a' *
JvpmulB«p„ Vmi. I'* ■
altill.*. *A*ii «**t. «iltM  !.!*«
M. Vktaatt. -*•*. M.tit*.  t****mt
la mam -ia a*a.l **.it*» A WW..
... r-atapUr*, t*a Pit*
. tl*** '•!"
PittirM  M...  Af"  » Al*
tAatrtm***. »  T  *Ur..|«rt **A
*at imama. ill aaml-t -a  WM1I "»
IWI  I* 1 la IU ia***!*-., ,rtaiM
aM*. j.*-. Ht-t.lk tt-**.aM *«*l*l Im
itrai-erit  «,ti  ttktww,*il<
taamuad tr papwr,». tw i|.aiia.M
n.t
iat.lt .laa.a.ii
llili.it. N  *  A|ttl n  H. hi.
lit. N.atMMl.*a>iB I. •  iMtat A
aWaaara. .aaallal |attart,t la Mt*
• •all It* Wl*,»,a«l h. baal  ■
l*t<W B||Bai< *»'"»«  *1-*' '  '
l>«* Ida IP. t l« MII  ll Mwb m,
IW Mil al  A. »«r*i «f '
• II* IW .BbWta** lb.l ll IW, taraP.
la  ..IM**  W  •••  rtttt«aa.  I.IBIIM.
Iba ttblW.tlTtlat **1 b. '-.'•
llaai IW-»J»I ••• -1 <*e* *** *m*
t_baaj_Mt*t Wiaiatr 1*1*1*4 Tbaa
IM 1*11 PM Matalta*. I. "***,' ***
Ikraauala. WIMn. la .b.h IWl a.ia
.haa. .a. Mr-Mrtarai. br -•* "".'.•*
at *. tarta Tb* IbtWiatal ba* aaal
t*a r!*lpra to IW aatia nl IW 11"*-
!,•*., a.rttM.*! pwatll. *1*
... . IBM a,,
M, Jaha *a« .*. Hl«* I"* *** **
MMM. *t IM e»«P*t IH, MM*
A«at.wal<l«tll« "aula. IW, .III
•liaaM la Blllltb t trtaab-a
TM al.ltll, -f lllwa lilnH It'ata.
la. WH.at-1 Twlaa«l*a.*11rr.iatao.
.11, Ml IPtitlt* P.,,ua*al. Ml k.a
i.tlBBl la tlalai-i rfmal-i, *M ol ,W 11*
•rtl i*.ta*M. lr. i*raaaatUlara TM 1.1
la. It. Itllal . PWl'tl. "f l.l'al.l P*«
Mn tl PlI-ltaMl ta lit* atai* It tW I'll I'L
LiiiioF.iti ni
ll  lULSTMINSTlalt,  I11.1TISH  1'01,1'MUIA,  WEDNEBDAI Ml'IIMNll.  Al'llII.
I't-ii'i'lu'iii- Nn. ti*'
Anuitroutr Block, N.w Wt'ituinitir
Bell-Irving, Paterson & Co.
WbolMhli aii.l Uiiiiiuiittiiiiii Mflrchinta,    Wholt-tulf l>i*»U*ra Id Llquori,
SHIPPING ACENT8
Un tiaiul iltrctt from K.iijliuiil, Itaru** itooli  vi llqiion. ttiritii'il ilrain  |ii|ii>i, ,
Urtlcr* takt'ii lor Inm (l«r ami lh»t), gUBUtl witi-r pips, gilvanllNl
iron wart*, tin plttH, ttlUi itnl *U tltttttof multiwork,
it he Scfcfiiw.
i.Miilll *  Illt. 11
I,,I llll. t-l.J,
III,111,, 11.,,
Ud I iiiiii nil ri.i
llll till.,
/..llltl '
""""                      , , ,,    |1V 1 VOI Nil M IN  1 l-i-llli'N ul
I'llK MOIININll I.KlKlRIt IK HKI.lt   ll „„ .„ i,,,,„,.„,.,,  x-i.it. i
I   |-,lll,„ail,  I'BIl a,IU,* allk  t„l  lltl  i  M„|„.  af-— la.llk. a
i,'. if rtl III itili 11' r
I' a. n.i it- • r i*'
itl UN IIOHI'ITAI, 11KKKRVK "II
111  IN KXI'KlllKNi
I.U  II t S |i  \
I iil'tiN llii-l-II.M. Ill Hl.lll'1
I.   ........ -.   .11U.I..I,    I
I) 1.11.-  UN  -I.l IAI II   ttlAI IL I ,.„
Viil Nil  'I IN  HI
II-'
|n|- US I II III  -I  "'Nil A  llll!
  I I  I. '..i  'It .
.1 ,u|. ,,\
■1 i,,t .„.t
I I.ni UN I II III -I
QUIT* -.ii'i'i:iii.n i.ti'ii hi ni' A 11BUI. IIOV  111*1.1  ti  nu:
at.  I,,. liHallfll  p..    a  ' .„.,„  „  ,
. i.,.i■ .ai-i-kiit.iv I...IH iii ii ii ||..i-i. .v.lNTNIi  i ii i:m-iii.i;   ..,  ,  ,
I  lua |,«a1i".i f-'.^ lli...                         * ,i ■. .
DHHMiNM  I'ATBHim M|l VHK ■ '.,,'„'.',  .      \   '       [             ' lhw   '  '
** ,ii,«|.i • .-ii i ii,,,,,mill    '.  \N"1',',1 ."N  |l,,,|L"s| H>*\ IV ANTED  \ Mm I  imt  1)1
I tl KKNKTUWN  SUNK IMMI11 l"I-
\-t i.t.   1.1  , . , i   . all aud  «w fn
■
N*Pwli 4 ********* I**
I in   i.i.'* i. ii IIU* 1* '■  I RON!
I ■  ,.. It >< maadlai
iiilrit.llil  • ■ «  ati  *' ■■'.  ''■>'•  ' ■*«'»   .t.t«l'
it,.. I. \ ...
•aJin  tin.i  iv li niNi.  nMlll.lt
n  1,,..it.in.i ti'a.M.i.U.p-1 Ui ■:  '
ID . _.i.,.il.ii.ili  ll>ai J..*  i  '
I "i it n  wiin noi in i: i uoxi
14  aa*--" • I'l  *l ****
it  i. * ■ ttm
*   IMl'lil'lt.H IMl i  .\..*MI.-
I (am,,  'nil ■i-il*.lM..  Ui.i,i,l  i.ll
II In,  I,, 'ni.  \\,.*U A ■
tJAll'KIITtiN l»l"H'i: RAWS *****
i~ p**mh ■■ an  » - *h ■
uni ill IVKKTMINSTKU ****** I"'*
tl  ,,., .   |,   . li. i.ii l.nt  UmI
. . * >  n    UU
QKK01 II UlVRTIM MI.M"M IKM
n mm
t* j wnArrA *  * It*
I |VKIII*UUI  wu** IXVM in-) N
li ,|„... ■ •■ . ri ... t  ■ •  .
I)"-, it tsit.i'  \ still l  u»'
I »  . ,  i .  .'   |l|   ;, ...
iirt|itiiiiii>»* im, I.*-  \|.(>h al Iht* ***
Ibliil \
VH l.i.\   iii:\Mii:i.   M'AIH
W  m*Bi
I ■    t. **
\\ tSTKIi  \  ******  ti  ll.i- n.
* * rta , la. ,. Itlaflla t.
""> ""' ... i  miii
1,'aiim  nm -in  si in imn
■   i.i.i  iMii'iiti in.in- *• i  a
.K\n ' "" '•"" " •  ■
■
****** ■• ******.*****'** *********
■
*'■
...
■
■*
i. ■  . ■
** t**m****m*mnm
i i.t.iTT'   ri\
Bl lift  II
>*.**.***. ,  .
i I -  ti ■-.>*<  e**t  t*i*» u-i
I.  ..„'... -.!*   I I. I ||l|**lt!l-
I)   ■
Bl *H
\|i^ i-i li its ,.i:tni tu: iiiu*.
.11
'..*1rl . trti
. Iril  at  I.til-   ■' <i
. ■■*-■    l.  - * *
»IM It-Ill I
1,1.,'I lllllll*   l"«
PUBLIC MEETING,
ii,.- .1    . i ■ ,'.,,an r 'ii.'t-tir ..1
\,„  \\,'-.1ll,ll,ll.-|  lll'll'l*)  It't|lll'*l   \,l|l I.MlLI
, I'ul'lt, Mo'iliiu I."
WEDNESDAY EVE. APRIL 22,
, ii.'t, ..i tin* iiiy aitli ti-li*|.,iK'i' in il
1 UHlillUtf lllll Iimili. llln'H.*liif,.l Hia 1";
A Uarili
\v Aiiiitt
,  ,  ,  a. n  u,,i ihova H i|'i'-*i I
.,t  .  a-  "I  U.i- .'lilt,'!.,  f- i
...  s*„,iit„i  atiiiVbi'ku in
tl * t'l III I*  t nun Mil"
Herring's Opera House
mm: ii:i;ini;iiiNi i: ONLY
WEDNESDAY APRIL 22
I lllitl -  111 UK  lliatlli:|l-
.........
LEW  JOHNSON .S i i i
COLOKED MINNTHEI.M
.   a   a   .   •   a   a   a   a
tiiMflM  Hi   ' I'MOI'liR
t ii.i „,a«a „a,,,l fi.tarll.
-.-..''-.'.JS'.'.'^n
I . . *a„„ L.MO.troo
SMB.irr.  "■  - ■',., -   i in |li -  ,-'
|.    .  .,    -I',.  1111-I.
Ilia. Illll| I
a'.   i||  . ,  ,.,,,-a,  Mill  '  h,
,«■» hl„, tl
GREAT
Auction Sale
300 CITY LOTS
MISSION CITY
ON
I.;,*.;-..' -i-  •    . s„i.„,  ,v, iv,,,, ii.' .„,-.,
-^.irua iTV-.in.Kun>  ' ": - I   . . '"
i    i ii,, u.i ,•.. . i ..  I .1 " . I •  *   * ***- .
NOTICE TO BUILDERS.
-aiH.ra .11* *llnr*
It .... I ■
'1*1 -.I'l I;- in: i i.l i.l. l.ll I.l. Ill    .  i il 11 |.
W.l..al..ll. .-,.*...
I HUB. lllLMILVII.il!  IHI ' tU -I                       ,,  ,
l« ■ .MMl   -It   IMl  ItllltllV.. ,,,,   ,,
.-I,, ta. ,,.„,.«.*, A ... .
,.|\ll|llll  IIII.IIM-I  -!■•'. " " "'*»1'  , ,  .     " '
*'.*'•                  * •"-*'     »*..a.*.,M  Ah.., nt Ll                 *
1   ■ „  I..,,—,.—■!—-IB.   .     ,    ,                         I       Bl,  HUB,   .If.     .     ,                                 „                                                                                 ,.
.. r >..i.. NOTICE.
TUESDAY MAY 19
1891
Victoria Jockey CM
PROGRAMME
****i i**.
I lilDtt  MAY IK m'MMKNiIV. tl
t I* tl
a '..1.
.  ■ . ■ *i
» ■
.    : - -   ,
COAI
New Weuihbton j
i ...ii.t;
 tutnlrainm **ta
Qtiotitloaittnai.
Jt'ilMUiUial...,„,,"  *" liiliia*
*****   |*i,  ,.   *
1    ''*'>*'  "lr
Q|D ";; *.*
'-' 'hna, ,,,  ,'
wa:*a;sr*
lu» N tt*-»-uifa.T
.011.11..., „,   . *
l*hy* .i"l it  .a U i„ ,   ,  '
•■l'hliii_|)UUi -
fitniraiiiiaui I
Hi* Pimm
w .. |
lulm
'i-i' am *.,
MoPLee Bn,
smpwriehts i h\\
BOATS WR HE!
BtyoiidRuy.lCti.p^
Nia Wrilnt.,.,1
A11 nii_. tin nt« Iti.v.i Itrr.. iupiI.i It.f .'li.'P|i *>»rui"
lion* inn,, nil parta »i Briiuii Ooltunbla, ihr
Sntiiiii c.t.int.y. and Eaitarn CiuipiIp on IB* ilpi"
nl Stilt-.  ,   i  Lin.lt out Inr |iiir1lt'tiliii- iiiiiiiiiiiii'i'-
uii'iil lit ii (ru- iiny*.
A. M. OEATTIE, AUCTIONEER.
v,,n-i.  itii.-i.  Ei.wtiiKtiin
»a   i it
„  .. - . I  .   ||f | I  •   I
Wi'MIA**  M.W  V«W  tutlMi.S
**   .  - *  I  * I  ■   i
a.. < t* ti«'   *-■ I
mi t hm. io  nn. nn
i •! M*  i Ml.  AND  *T*T*  *'* R '
1 • a>    . '.-I I *
tV-l.t it  V. t III ..III IS
I-
* * Dai.-t -ttB'H-n. i**»i
iW K,v"*-V  "••  IN THE COUNTY COURT 0> NEW
\i.mii ti'ii>
a\ („  i,  lllll,
.  MB* *   Ktt.*B.lP
,1 :    I.  T
WESTMINSTER.
h
i-
(tl KltOI  **m ASP I.I.I'VH.IM.   holOIN AT NtW WESTMINSTER
K * II -
'"'"V'"*' 'Pi M-El> Wll.l  ll. I.i;, I.it ED lit
I ;  •**  Vtnl.K  » tl t.  I'til.i:  |\   I
II...., *-  ' "••  * ........  ,
-
... ■
II* - - •
Mf-A  A  M'   l.tll'lt.tMIM t
1 ,
.
I
Ot\ v,„.* utiiit:  i *
*
. -in-w-t.a **i
CIV.I.i;  "l.ttiM.  tit'DINE   HIE
.,. ,i. i . tl- '
pV till  li.KVl'   Ill.M.EslMl.
*   *•  '
**
-  .  '
H.   V'.M MlaSl tl  Itiillli**  . *-I
■t, a a *  .-
aadaaa
t'.,  fa   , a    ]   .
.
\\' t*i MVnWA tn  I.AIbilt hiN
*» . -
**,•*.... .a, ,  (I, 1,1,,..^^  .a||  ||I
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
in HtvCauMi Court ot Br,|,th Columbia
IttlltNiPtl.t mJ ********** t*
'**•**•* I ******* 4 t *t* III»
'  t.f * |, •< Uttm***,
Ni'ti'E If! IIKUEm tilVKS llltl
'
-
■
*
•*
■ -
■
l   •  t
V
|!*t* ,  |
-
■  --
- r- *****
Maarad 'Ma
**t|i IIDAY  Mtt
in in . •
■
i
i i.'i  n*»
, In
■
.  ih
■
-
■  ...
... -W '•*•'
HARDWARE »**
LYAl litj
BOOKSELLERS
* 8T4TWI
HAMLEY 811
a i -a .   ,„,  v„ ,
Merchants Eii
DINING Hi]
TV.ti  i AKLOADS ul-  IIAKDWARI
i,ti iln  |irin(j u id, ! nt  juil l'i-i-ii n-i- it
r.l .tjH ni J up ind nt irked .i clotM  ■
Wc i-.irri i lull Inn -.ii|,|ilirv nuking
si«'t i.illu > nl I.m k-  lliitltltiit;  l'.i|"i .mil  N.tilv
\vr .ilit have a tn  I .1 bti* l. ol' utlcn
CUNNINGHAM BROS.
tmt  111 Bl—I* *t
MUSICAL INSTRUMENTS
■ui, m <
11 1 * ran
MATSOOl   F. CRAKE,
III HI 0 V UI wiTOHiiit,. ,„h . .iinumiiiiii , 1
I Mi-HIN It  a  Ji.-Hll.1l. I AMI
'
a.   t. a  .• .
IV  IHtlltt llllll   l.tll. «, (Itt.l
, * a   , „...,,
ELECTION NOTICE.
mutt *  *****
■•**,it.    t « ******    IlilH.n MrTliKlBllRKKIIViIIVKN
1
I ***TA**l I.U   V'tHI   ,\   lultlN
*t  n.«.
■
I*  K  ail.XV  IIAKIIKflill  -.1
fPi<h  a  111 mk  ittltlll-ll.i;**
I   S4.r1.tt..la  MBtlMai H*1MlM
A b Mart
U'At.KKIl   ll.Mlil.HI'A A  DIt|
**
■
Ur  A  tViint>iDij  IIARIUKTKR
-   V. rll,,  ,,
\ • httYlaiM. it. k M t  nti:
**l| a ,.»  Mill.
tt,  ,tai>*  •***,*■,,,,  ** \,* t*  *
***!  * I
iai* |p*I1I'
l.« tt  ||,,tttt  I. I. II   IMIll.l-11.1. '
It,-.    ••-,,...   .  • \ ,,
V  h...  1   *, \t*   11 a.i
NOTICE.
M |1*|
*
■
*
■
-
•tt.    ■  •
C '
lhall  *
.  *  ■ . ■
■
■
* ■
(.it......
lh«ilt
i  tai
I Him* 1
l lh* Tn*
i*. ,
hill  ' ti,
I lit 11*11   *•
I 1..   .
1 •  IUmkbi*  •
p
11*  tt,.*.
PRAIRIE
MISSION STATION
SOME
6.000
tmi
Columbia St  I fa
iANUFARTDRINl! : JKWKLKR.
 U   IV, 1 l-iiini I' (i
Hill. MillerS
ACRES
-   ..... ,•  r-. ****
**■-•■■ 1  !.*'!*■  . „ am, „  a
... IIU .'-.!.;.l.t.,a.
Xintt |.rririili tl laiiiiuii |.ii, 1 .
Ca, Wnlliiiford Conn., celcfiralcd l'l,,i.l, ,y1[r
|ll.iliiiK. look fim I -• r .11 tniii|i-li|itt- 11 Tin..... 1
linn. 1,Sim  Cmlil .uul -iiUri  Will lr 'i.  Diamond* ana
Kiiik* Jfewelf) 1 I,* U Si«i i.., I. -. u.   V lirae Muck of Ke«
Aitisli, in,.Is it. Plated U'.ir-' and l-tflrt will .irrn--  •
llr.rnil.-r.  I .ill .ml I.l,- to -.liiivt t;.a«K
ltrlOl«ll*
Ship Chandlery.
Wr Ii.t
i-tin-.
,-ILl  PER  ACRE
■
.   VII'. -
. .. ta
It. ..I  tl'
H. E. CROASDAILE k CO.
•  II  ttitMiN „ ii,,. At#ll| tx Mk
•lum
iitha-»f»*>*>i tt.*liaJ
NOTICE.
*r 1 1 ti-\t.n nouw power or
* * la  f* ******
*  * 1 titii a*
..    1
H. W. TERNAN.
Il.lllll  I  \r
AM IHU!-, lllll- illil- I.l |l|l|7,\||V,..||...
•IIAI1- ....... UI.I, - ,„..,
"•"'_K -Hll- illHIHKIV,
„  , Win* llll,- ntM « ..I  til  mm*.
FIShfimiBD'S StlDDliPS-"*'^'''^**',*' """-i- um* '""■'•- ""ii*
l.ll md Hit l'i, er 11 ru. inr I'r I..-
CREIGHTON,
10 Witrr Stmt,
FRASER
& COY
Vancouvir, li
CORDOVA 8T.
n ... ui 1 it,,,1 ,ra, a i
LOOK HERE
H
IRD
THE TAILOR
Vil  1 liililll AM  In
111.11  1111  i' iiiii  tuiir
• 1 1-- ui ii- nm -11111
mOLD Mil
III. lull tltiilii ll.Atbi III ll
IIIUllM'llll Ml III -111 -la
IU III.It'll
CLOTHING
ill, lM' MMI-III I VAIH.
l-l ttlll hIAI.-. AMI
"' "II *"■! -Ml.lt. tt.'IK
till I llltl « tAl^K AM"
1 tin. i- • .• t ... .,»,-; 1 irum,.. ,1. . 1., mt .u.i
, mi-i 1 inmi.  AM' >*i
I'M  1 it til-It  till
I.aid
Kl lltll
Kf i'.u.. -  I'l tu 111 rm,
i uiui.
ilta.1  i .mil. 1t*t|L
11 111.  il  lilt .11I.KA
Bank Mom
umu,. mi*
A Savings'j
Departmei
Mi. baa. ar***. • I
,«. Ip-
Mmt mti* tt t*
l*nj£.,^—'r--
rJEO 0. BRVM
H
IRD The TAILOR
Povell Noel. CKiaMi St.
H
rill IkUlla  |*
Hm  lai.tai. l-ll"
V  hr.r.  .,   la.  a,,.,
Villi',  I- ,111,1 |!1  lima  I,IU
a iiv-iuni.. iih-n.ii., r.n  r
-,V "'  ""■  ,11 " ;—-*— —_——**——rr.	
_
ia
ASHIItt-M i 1 tM1  MARKI-VTI11  -.
•tmi  Sri   ■»'. •
; * iiiii.M'cu.ii  mu ti.t   i
b .ii b 1 t-itrt
I n 1 lii.niit  t ii  hum 11 "it
*?*  . ••■"».
• '    •
T<    tlh!N-»N    Dtl.UI-ll.l.    M, ' * « a
 ,,#-.      Ml  ..    II.   a
■
* ■■''■'*"—" ■' [■•'•  -
IB, lllll* I*
i *  t*  1 It.tt   AH' llll I* I   "Mi'l
*  * **.    , it. .  ' 11 .  *,.. tt...
IS  \
*'*
Se* *,
HI st tl
A*   IH»l Ml.-   li  I'  -  ** l.i.l.'.N
1 la • .1 .... 1 .ah ■ I •'* iit.i..i«.ti>-Bi
•  ll   •.  -  *f'*    l't--.-**!   -    It
nibI i»*i, * -i«  ait*  la,
1/ UI.I Ml  DI.M1M   tl.l.i.l'l.ltt
It
Ml* ■ .IHifpl ra.ti.ittl  *i*.9t, IM '   .
. . . 1: , I
« »
' '
I
■; *■
-
-■-»■■ V
'.a
-
■    ■
ll'il  ll.*-*l,l ■
1  mill*.
,-  ,-.  am*,,.*  **f  ,**  tmmmml   *   '   ''   "^'M
***■*,,  nm*  * "
a 111 ib
KaftalSSi.lai?* M°^M I ! *
y-i.'i. h l1Em.nl UIVKN THAI  ...1  t  t  ,-   h -
BRUNETTE SAWMILL Co.
[LttttTKu]—XI W Ul STMINSTI I* in
MANUFACTURERS OF  Lumber, Sliinglw, Lath. Bill Stuff and Long Timber no
to 100 loot.   ALSO  Flooring, Coiling, Rustic. Siding, Mouldings. Pickets,
Scroll and Turned Work. Stub. Doom, Window aud Door Pranim,.
—  Hotiso Finish of all Kinds.	
 lai-BA-cc-uxato  ^XTorls  G-aazantoodai
OTEL  001
■ 1 . ■■*
Nr* Wi •;*
tm**. .-a.-tat.i- *•
am.*:**:.-'.: -
"■ *pi '   '   '.•■■■t iwititi . aa
**- t-*4 t*it*t«  rrnrn-m*  KU.S- tiHIKIt M'litihK AND MHN.il    MLIIOM AND FRUIT IKIX1U   ttl HAVE NO SMCIALT
P. T. JOHNSTON k CO.,  »h'DPln« Facilitlca by Riicr. Ocean or Roll Unaurpaaacd. .,. u
■
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
UllAtira MA< I.l i.i. ti:. nm.. i-    llkr   ,_    Itt   . _ '"'
> . .  ,  ,»,  n,.   .Mh*Coi.MfCouMotBri1,%hCo.._mb.l   1*t*  ti  i* II
_•    1B|a7|lN  ttliKIM'IN   till III '"_.'*'  *•"""  ****"  "**  t**tmn*l   '
*    a ...,)!   a.t.. .... I    ftW^ltf   'a*""*/   A**KAt *'f*    •
"   ..): \\|   \j.. Mill., 1  Ml
Iba 11*1 ibu ■***,.
Will  I*  Blft*!   !*1«a,
I P.
.-»  I- t • tii*f 111,11 **tii *. * Iraa liaita
V,-*  DaawcfatmOotmphiii Him -,* *****
_
'E NOTICE.
M " -*•■** ****•*, tt*i*tt*. n. r.
■** * * iiifraint *ait«1
■   '
FRUIT TREES,
,1 aaraBi i ,**»... .
.-ittaiii
■■*,  ***a*l !,.,
I  •  ' itltwi  f**,ti--ilt,. mm *******  • I'l
I arttt
'   \. _,_,.. *•' 'MfWai.nf
• m*.**,,***},,**
W. TURNBULL & CO
Builders and Contractors
BBZCE
I"  ****** |a im |.|-i ..( Urtdif *i raai
THE G-RE3-A.T FIRE !
Thru. wrrh. .(<• w* wrrr burnt antln-l. „ti..  Wr prr ii.iu ... ...,.l,||,h,^ na tha
m Raall.liBBB*  tt.**.- .Bi.) r'.......l..i.. tla .. _a «-,__.  """.■"*.  »■ ****
~****awmm.- anna  a-.,,iV|.|}.  n,,,.    w ,.  „,,.  „„U-  , ,,  ,**t „ 1,1 !.,,,>«,  Bib
old .Kr. Tlrw Bnll.ll.._. N.tt ....I domplrlr Si... I, „| o,..hI,.  wJH„,*b\*
to Bll p|| ,t. iiii. lor H.i ilw.it' nl »ny ili-aii l|it|iin.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbia Street,
New  Westminster
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
The Matter
is. mnrr ihu m
qii.tlili nt lit* I*
whult -, Miii^o1
made the mull
,,ii!ii,|ir.ilii*n I*
cloth IhiII) «•**
ihi-ili.i|*-i*t i****
,n th-iKi
M ■•■Ncl
mVi,,r-i.ir»''
l-i. llfif'-i i
rjetha I.) * ***
l,„|,„ ii mot*fl<1!'
miif.((in|! **<**>****
imi.ii-ri.il  Sfclkf
.„t "Tht •''
,,/t /W.HW
.l,.//r"   !''
hi  n^f
* M.A.I
I  M   M  l-A 111. S   I  D-   I'l.M \I.   ..  * .'* - . mntTim   Vltl'l. I** IIKHMll  ',|\|.\  THAT
•I*  *".,,r*  ■  li -    "  !«'»:    RalMlM    ****** !•■' **  ***** -    , ■ *■ . ruiil*
Man  .  -- , • v . ■■■*', * tniill"'. *HAi"li •  itaalif 1*1 iiti  * .
\g*  u-]-t *,■-,* i .**■** *\*,  *...*■  .. iiiciaM-lBiir,'*,,!,.,. »'  ***ftl*
l-frt-4 t****** 1M11I* 41* *4 Milt* l-i-l
T
elegrapb Hotel
I  >■   i -  «-tl  tM
I '**[ft**jr*i *m**M**)*
i.  ill.  •< i*r,U   TV fill
*  t*1 aim**.
t   lMti.1 tm **h I
■"*•• **_,•.,*-*.  tmm,*  mt nr-nt.
i* «-l|.|tl.1*4 Bttt, tl* hctt  iriawl
11 I  «...
MAIIV HitiiAl  ■•l.i.HHi rWM
Ulcharda ttreol*
Now Wostmlnttor
lunhBtaim ud Dealers in Rouch and Dressed Lumber, Shinnies  Shikn
Litii and Pickets, " '
•Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds of Wood Fumiihlnn
for Omneries Doors, rVames, Windows, Mouldings, BMnd. RaH nS
BalustPrs, BraclteU. n-ivyels. All kinds of |i>lain and Fan™ Tumi W«S
TRON THU I.ElXIEIt:  NEW WEBTMINSTER, IIIUTISII OOMJHBIA, \\KllMLSDAY MOIININO, AI'RIli
rirtrrnil ASSURANCE CO.
CfljlCnH QF QANAUA
i l* i*r*irHri*UH "  ■*■*»*r
Chipiin, Morgan k Co.
i .,11- Im tv,	
ii*.,11.-pp.i Mia ij"i-i
.   ,.  .'Kil.- rn.   "in  uf   111'*
,i   i,.I.-i    ,11 ■  u|
,i„-i itui, a ItriBfl
.,  i, ,,|,,i  ..iiii li  iililitiiigli an
I ,, i-4.il  fm  liim  tin*  im'
'  „  ' ,.  lUNtBtOn    111
|„ ■.  Iu| I  fll.'ii'l  iif  Itu*
.,..'.,,  ll.l    lit. J.I.I I I.l
I id • aal Iimi a  ■<
III i  Mial '1.1-rir  uni.  Hn
i ■  ' .' lull* m Bint  iff
;   I ■    I    ■ I
t>   .
| Hll.  Hft I"
Hill Afll
, •.-*, mmkt 'it*" .
i  | m  ll,- \ ..'!,   \,
.
■ ■ '   tarlbg .I.-.. ii|.ti..it
.  ■  ,.
bod) *'fii**
'    .   a   .1   'I,   11  •    .  * ,
■trult al mi •■
■   .,- |  i||   tog
11- II .11.-.1 *. -. I,
I ii  . wabbri   In- '.Hi
.
| ■■
.'  1.,.  -p- „-,**.i, ami
a
■ f.a»i  ,„ut. mt*
•  a  ,   -1,1-  I,    *****
■ *
■ -.I i.ii'tp a i,it i  -
• ti, (l.ll
l|  rqnpl*tal|  ifal
• ..  llHtl  4.  4  l
1
-  .- I, '■ .1  al  Itu*
■
*  4  tt*  naalfl.  it  I'm
*■**.*  an  tnlfi.'.' •  -
,-!■..
ia| a bat 1 till
,
tl***  tl"Ui
I    '  .',1 l't I   • I  !
I! p * ■ t*  U.'l  II"
*. al  ItH
I'.  bllMIl*  fl alt,, r.
ih* -
Tlir ■*)•*■* TBiMaaloia
*
tt
.  , •*•   "lliti»  mi
I
'
*
& NEW WESTMINSTER
TR.AMWAY LINE.
On April 15th We Will Offer For Sale
In blocks of 2 lu 5 uci'iiu ouch uf thn property lying bo-
twouii tlm Power House of the Eloctrio Tramway Line
:  :  : and New Westminster Cily, known ob : :  :
DISTRICT LOT NO. 95
Tht. property I. li'.vti twt throughout by both tho
Nrw Wi'.tuiiuatii and Vaucouti-i- Elrctrio TriBWaf
Liur pud Cp..1p_i> Rupd, nnd many ol tha Snhditrl-
lim, Bloclu* will hpvr rrontag.* on both roadi.
Plant of the Hnbditl.ion and Prloo Liit u '11 ba lu. -
ui.httd on application.
RAND BROS., Agents
PHEAPSIDE
U  NEW STORE
TOWNtSENU BLOCK. Neiljepol
it- iV':i:-'ir It-!'. U!w
Steam Laundry
i
1 I t* t III
* palatal tv
"   - ii, a 4,i«*t Ha*
aM iBaan
■aal I.- iia* ****** at ,**a*i**iB"MB*ai
-a,» ***** *4
*     it Illil)     m haaa t*t*Bw*_ t..
•
-  .
■
. * rII ..
■
■
.  |U *-**•  til  ah-l
*               1  .
Iim ******
* . -
■  ., a tlim*! lla* *B»t *••
|„|t|  II                                     .,
. MIrBh
Ml.a.al
,4 (.. - *               -
■
. . Haa ,.1
'
■ mm I..
IBBtBalBll           1
-.
1.
...      .1
. ...1- .1. ■*... *..-.-. ■ .-,.*..
■   ■      "    a  .  ■                   -                  ******
.n.i  na
.  .  '   a  -a,  Ibll
-
■
Parcels Called for aid Delivered
*  II  ».Ul. ruaa.1. tal III,
Ovrttin, 1 li'
637  FRONT ST.
Irttmkmm*  ****** at, **-******   Nl
•****!  *****  ******  IBB
The Crown Stables
Itr*. . . *"***itt| mt 1
- Mleaa !
•  ■
Bttlt- - 'ittHt iBmbbBw
...  *.  .  .■ ,
IB*-*** M-it ib a t**** *m ***** *4 IBr
-
tlttt 4 tl ll * I  »-..,.•
aa. ,ut*«J a mm
J. Z. HALL Ac CO.
*,.'-   '  ,Hv4*r.|t. *****
f w«|., Immarmm**  t*H
319 c.°tV.°.V VANCOUVER. B. C.
BUSINESS NOTICE!
F. STIRSK Y.
WATCHMAKER AND JEWELER
l*St   ******   li
* ***■•■ U'Ttl
\tii hi \nnth  m*i*m*
*,r*iO P**
' \    t**ptf*nv  i||(lu*0'4 •**t»0
■  -   .  . .
B -   .
. a
-  IbMK* 4b*
Hi*** 1  *  * mm iib*>
- . *
'    . a   p.***,*  a-l  *****
*******
*  a*,******. ,4 1 I*****
t***nm* Arm *•**•■
I-rtBftlBIB
-•' l.* IBr
•***ty Um
• ******* ib a A*****
I ...  * *****  ******
1 ai batta
1 . 1. . 11 m»m Ia* t»*»B ********* t*
a  -* *  at.  *. i,4«-i* *4 ****
1
I *****   "*  »'  *>P  -■ *'*r**_lt  *******  *A
V*  ******,l***m
-   1  ||m> »«41B*rBi|
tmrtmm******** TWamfcta* ***** ***i
Ub  In  Ibf BnftB'
-  ■ mtt .4 *h* *****  tt****
•ifa-B^il
***** 1* a *****
• ******** ***
. tmyt*
a
*-aii-t*t  iBMwola*
***** II mt*** I** 11* *P»I*1 -I
...,,(Uln I.
■   ■ .  *, •• *.  *',    .-
oi aaaUaa * >t *** *•>* Tin*
at.i-h* IW **'(,,*. l..tt,4»,| I ■■ N
'a* P.
tb**__ia**itbM - -  B*abBaaa__rj
*    > ■
■
A**** ***** II
•1lr#l*r*t ******* il. H-aMa*
.
\Y
03 . QNV8I1H NI1HVH
10 shine CUTTERS.
T    ""  *   *   „ :
-
*   *,-*   M*111Bttlt  » ■  '
t. tl ,,(ltM
Ai. ***** I   '
it-
MWESMINSIERfc VANCOUVER
SHORT EINE RAILWAY CO.
V'lt'i. 1-.....ii.tii UIVKN uni
'  .....  -I 1^ aat" t
....  Bill I*
...    ,  11 -  •
....  .,    ■ M   !..
r 1 iliil-r I
. **m*4 I*.
■  \.
,.***■** t*
, * ai M
• ■.******
■ „r-l*'-i**1i*
i.**a*f*l !•*
,  *t.iflitt^..f*iiipai*w.
1 - D 11 . iaBBMbai Imb -"
'  alttt **4ir-*h*'* fm tiMUdMBll  I *******
a.
**   ■
•*m tg *****%*,
.   .  \j.   li.*.    ■..   UHl  ,
••Hap.!** ** 11 •-• 1  ***** *******
■ **. *****
*•** •
.**, *,■**,'!, 4mm tm Ml
llr* *p*tt **t4 ******
ttlll.*!*
-   , t, *m ********* *
**
■
********* ma*i
rt**** a ******** ■*■
<4 *m1*<* *
******** *'
■
t ,*..
1 |WB«t-
*****
f. -- •
• it. ••* ah*** *H
,  ■   .    .  ■
It mt  ll—w* *
ll» mt** 1**4 h* Hi IktrttmtM. BtlB IBr
laatial *•*>'• a <** ttmm
*B*I In tm tVBllll  t»*al fl II*  •*>*.*•>
taMaaiif !-■■■■ •  '■*■*** *■■***
******** mwtK l*~*t,.**it I.*-   ' **
m*mm ****** ***** -
« IhMBI- ***".- *,*■>* MnfllBfa
UmttAai* ttmm **t VMbI_I **it* a*A tw
'   *-*<***,  Mlalllltlllt*'
******* ana ll» •.■•tM*, iMM-aai* »4 l*a4*
-  •    4
a    ,t*
...
****** *4*mm*m**m**
I fl  * 11 llBBllMB|4*«*Mllf.
ibimiIii*. t*tat<4ai»t- *4 m %aM.-4t**-*ttt(t
. % mm , b *t
Bt '  **»,iw4.
IV* ||,<H*.*\
I   ' - . **.
&m
tv
'  ,***■** Am*
I.-«*v*M^ I FlBB tnalbtM
.. -itt"B*M*iai
***  *******
■  1  •
•HllMnl
Al*.* IBU Hi* II ***-b
a*** **i ******** **r turn******* mt thm*
■*,*mt1t*,K* llBHIBI.B* Ml H
r*BKBBI*r1Mr ll  I**  •iwlfc.***!  #**l*B«ii*l
• j  **t*: **** A ******  ******** t
mat At * *t***il*4*r* IBrtlM ihr*** Am
***** Inai MIB*,: ****** *m tmmt* tmt
****** IB****BlBa*IBi1H»*t*B*ll'*«»lBllf*i:
********* ****** *,***•*******•**  ****** *4
NOTICE.
■  *,*t*nm Nit waling llw Nartb Ann *t
1V» tlBMt Uw
I)' »IM.  im  ...\.THI. IHIH  "H  »
■»■ Um  H-tai nt* rii»n«
.   [ A *..,.,.„ atll 1» M*
• MHBf IMI aa.1 HnlM ***
,  * *******
*,t*i1* »*"t
.  iJnan A*
r *ll lll'Hn.1  1 ■ tht
* *■■"'
Mm* IMt II- H ****** ******** ******** H
an** irH i**l»n» i«***»1ai al i  •*■
■ ,ll..ll..«..-
1 ,*-****** *' *m ********
mm**, H *****  IV  tftlfi'l'Mn ia*1H*1:
iKtwf- Am ****** *•• *** •'"•II''
H .    , ii.-r. it  Hf IBr *«1*l  MMM)
1t0.m9A*rt****"*hr •raMBtBit ."ntB*l -1
***** III  tt»w*> Ttiitl, Is IB*
t    -i-ll
laa lb* hrmmiattr*
■  - >  ■
s  - ..  NiallB* Ib.iim *********
I l|*Jf BHIb BB< 1 aul al ***** llnh-i* Mi
■ uMiaalaiiiiaibBflHi tm*r *■* ■
*ttt*
AH« Hail |ttaBii**til **** ***m p**««*4ta»
•lirl ***** tB-tba**- llw Hmtt4*t*m*nTrit*i*
-th— IP*111 *.** '
, u -i*t»tlfci*atf I1art1*-1
' ll *A ***** ***** •*■ B*-*-l Ti ,«,*■ 1**11**1
*mtt>tr are******* at,***** ft •-<-•*• P.  **•
i**4aalli I f* •••-•-.*> lla **A 1***11**
ibaaa*iiia bBaaiii t mmvmr;, 111*1****
;  tnAthet** *\Met *** *** ******* WlMlll
in ii» w^ti,-aBii i*m***y* **1 *n Ami***
•••
ma *•*■■■ ***
nrnr-t«* mr iiriirt*tii...v
*****  IB  IVBMtl   1*  ***********.
****** lb*  r    9 t
nH*A |B*tmi*>* am*ihm h
rlMlli.9Blt~a.iiB' IBrBraatlMM* IBMr
*4 airfa^UaBrtetiBB-tBalMil*■*-*••-
aHnafrtlMlBf PWHrt*! II h B**BB| *•*
4*4 iBat 11 * ItMrll **»» Irr- ****** *■
stmt Um* IBltaiM *1lblB IBr
-NMaJtfUBBlla***-*-* |MaB*win 1 ****** t***
ii-wt aa*t ii-rlitlr * Ra*t Hi *V.'t
IB.4IVI
I'tPBlBBBt'-** 1' IU »
.
1r*ialaatl*B J*«* B^lB*
_*!» Mb*Bif« IB* tB'-i 1  ■' I"
■
******* t******* B'BIBBBilrlll MWIB Ibr
wtatBrt*.********* h***4 1****   ■
flaiBBBl  thrmtm *m****1  mm***
******, ami t***h*iti M. •
i-rnm-****** ****** *'*■*■** e**i*****>***mmt
*!**«. iBat Ilia ll'^'ii aai iwt* r**** **
,n*U Htr*.-M«Bt»<llB,l'MI*B«**-l*'»Mrl
■ aaBitllBtlllraittBr l^**-a Itr*!
, **h*A |a*iiMt.'--
I  All tail B*ti«a«-t T»*it**sa tanHrt liiM
] tAm***r4imPmm**t**im* ******* ** *
am*It********** m*** *ii»awi bar
MMl rilara-l rr-lnlf  It. IBr  B-iIBmb
I ******** ht* <*! tl*V*Mi IB*«WI aai iml
a   ,  *    ....
AU. IBU II'* II■■*■** **** Bmw, ******* tm
l rt*** Ihr Mi.-Bt** ItBCl *4 **A In Ib a
t  B*-tM>--| |B«IHfl „•**!!* I'M* ^ «*  IB*-
•aabbB 1DM1
* t *mm*.im a* tm *e***Ht* B*M ' UH
... 1 „ ... ,„ -a Hi f.< Ml 1*4 IV
' <f«aB,vl.**. 1B«»w1 iBr*w» aar***BlB *-**t»
«t.B-t.*1BrB'«,-• *   .. Ra*.f»
11  . ( *-«'4 t***i  *  ******* A* *** ttm*
1 BrttV*; tBrBir la a AH-Ml  1 "* ***** fn
1 NtMtailBr*itBttBrrvitftM|B,<I«lWi1B*hl»t
1 ,4 •■mmt**********
\ A***, IMI 111* 11 m, *.m hm* ****** H
: ****** *i* MliB •* ****** at tan* Ba ib a
. BrB-41'.tlttrt. bb-W tBa IMV IIMMaBBa
1 U»«a*V«W^tB.iiW^
rwattknt^M *l *** ****** ril,»*Blt» *!
iBrt—iHli,*i!wr«irataiti«t.«i*U aai ll.
n**a*VM i »tr#*!aBi|B*tiwi ******** ** *
i\l*i ****** *r*t tt* IB* *******rt*t**irUty ll**
1 nf IB* **li t»*lli#i  1B***» I»^1B 1«< IB*
GREAT AUCTION SALE
•••
a
EOFE
REAL ESTATE
**EE HERRINGS OPERA H0DSE^_=
FRIDAY EV'NG, APRIL 24,1891
Bain to 1'iinim.iuc.i at I p. in. prompt.
I.;::
L.t*
it- i.'.ttUfil luitrui Hum (rum thi n *i--' Utt own) i* t"
1 .rn ai aip.M'. tin' fi.ii.iin.ii . iniir,* uiil ra).
I t-i-'H ' * I- N*** Wail
iniini. 1
tviilniPiiii.il i.r p.il.uiUi, I. .- I-   <  > r,t.i,i 1,(
I - ll.l.
.  , Ii
■ I .  -.■ .,-. 11   .
, 1 ■ i* i. rlt.it* 1. i a s„t.„,i.
■
I amlf autal i it- baa HI- * I
' -    Mill  i.  .
I  1^ 1 I »ti|iiiiUt.
-II
I • *>,ltttltl*,l ll
■
i Pl.i.llll-.t 111'. 1,11
1 ■ 11 -imlaafilrti
•% ■ Ib  III*- h..U-v Ih'l
■
. *i,..i  I) iu '  i)  tt.llaar.
tmt *"ii 1- B-'i'l
Tli* fiilltiwliit lainiii.a ami FmU Uiui* **■*. .  '  -  *'■ i' >
i.iiii-iri'iitK  * r  ..(  tin*  IhiI un. lit** iii ll.r  llnlti'1
nf NflB tti*Iiuin*Ii I
II. 1 I -.-., ,1.1,11 I
I I   l|  ll  U
.lltl  l.llf '.I*  1 .  V   ' I.    .
I ... I  rl
1   i •■ i| ■**. *.,,..) Mm.i* 1 pal ■-
l<- .  1.. ■■!  II
II." > L ; ' .
illl
Itl,
.til, lull ..I I
l.-tna nil.Iri . „1,u.ll
1   , M N.t lift
:   .   -
l  *    ii
.;., a
II.  Illllill. 1*1 Hit
I tl*
lllirk -ill
»,.t 1,iii 1 j.1 ri 1,1 -ui. I N.p rt.,1,  ,...,, 1 ,
\  I .-'■*    I *
tl.-.i fialf -I p It  , p.
I  a  1  t S it   ,  • -
Mt   .-I  *,  ' I  -
MMl *
-
I-*, a    •'
■..' .    . 1  ..
.1. *  |,al|  .UI,|t. U(a  ,  11.,  I
.   ||<II|*M.    I   *|t.
I ttartlttitai* |1ti -
ii.ii. iai* -
■
•••
a
T. J. TftAPP, Auctioneer
COLUMBIA 8TREET. NEW WESTMINSTER.
■artbata U**m4ai) Iiw *.» IBr -.
iBtbib At* m.i la lb* •*• *'
llllialll.Hl   ' .   ,
.
AU. it.allli.Mf.  *'  -
-
l|.t*Blt) **>  •  l|l >'•   '
All lhat it*. 1 *4 *** * *   -
I ,atr4l«.l\trb*l UW
Mm ihii Hi* II'**kbi bn ***
1  ,
a  iitli.IlP IH'.,  »l  I**    tl*
.  ,1,   *
************  It  II-
.   .   - ' \  .   *.»1«il'ia1'l
IB.lHrt  llfp't ta MM
'
iBrMBtra An
.    .   ,
.  .   ||   a . .    •  -a.  1
Ii  IBrBtB Am lw*1B It* IW 1-
.  . -.... 1
I a m i* it > H ...
..i". t- ,  ■    a 11
:  .
.......
twa»aw**rtM bi lla
t#B L IH-ab I BttllB. IUI4* I BtPil Va *****
..*.-  l**in*1, ttmm* ** mml* iMll-
BdBlb*rB*A l»*TBN -4 lr=* ft  *   •
1,1-at* ; urn Mitiifl*, a a,w* hm *m** la
1 n** I, ..* ******
■
< ii ■ ||.*t—j, k** t«*B ******* t.*
I
ll ,,   a,***.*   tt.
paaaab,M ■  ■•■
tVp*tBr*r1««* al IB* **■-***• I
MaibrtB Irtaitiitf 1 ■
., :,, U \.a  B.«,-
4f«|.1 t»i',i.i,i, '
tnt wf*,,  ' ** * •
iBBiUHl bar b^»B ****** t*lr«B*t**Ba1
t*mm4**t !'♦»-. IBat.** l-nt *l"**l IM **-*
Uh wbUmb
****m***t liar -t ******* *  * -
l*-**. *«< rpntlBlitlhr ■****•*  '
BANK of BRITISH COLUMBIA.
iNcoaroaiTED av royil chaiteh imi
Capitul Paid ap   -   -   -   -   £600.000   S.l.000.000
..... ni.t* r.i i.r.a.iKr
Reaerve Fund £200.000   11.11110.000
llll- HANK IIAs hi , IDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
I lion mil, (heir ijriiiril IIhiImiib; IIh-iiici*. ind in* now ptt*|Mml in mi   I'
■ '■ ■  Unlliir uptranU iii**" ithuh itii.-ra—t .ill Iwallowadateumntniui*  I
Four prr Cent, prr JUMHUB. (
■ ml lix l-iicti IVrtnlv .nJ iiiirrrti .lto.nl ion (edit, which nut I I
111 Hll .l|r|.|ll.llll'll
E. A. WTLD.
\. t\ Wettmiiuter, jn*\ J.inuify. 1891.
*VtS 11
IBIl 111* N«ia*a1 baa Bjbb |***4 *a
mala tbr Ml«Bt**t it*#* *4 mm la by a
Mail 1b«*h_  a*-**  IBr  llllr *4  IBr
Saatmrn ***** l**At*rt "
lV*aBwi*IM ,il'"
tt.u.M.11,1 ?l aa aaai Om**
a ******* ***** U. IB* »*a*»IB B*ar4a*»
tta**4*_ttil*)«titt*.> IB-bib at  •
fl*   mm majtaT-n mr,   ^
a Frank S. de Grey .
; "atl-    *
I
I
IIW* **• IBr m****** ****** **-**** ■
km*m*m*smmt*mm tm *****  ■
X*tmtk*t Hu ItaiKBii ha* Ibbb a****** -
a .   .    .
******la*«vi BBaMibrtnl*<*fii-
*yir *t*mn l*4t**K ■**
l<BB.«***l*<|t !*-» *l*-*    Mill
• .aibl.Vii** ■ ■ *■•
nail*lb*bbWhbWaaiwybai *** *
IB4IV1 llrWBBNnbMlt i*r MUM
It*. BtBlMB ********** *** af **** "
******* ********
BMIBMlf MBtBIIC Ibr ****** ll** I" t»»
av*at **i ************
ABM. IBM III* HalNnt Bb* ***** ****** *■*
"MtrlBrMbriMMirail *4 ta*A ** H *
****** T**Pki ****** IB* t -
lla*. ***** I* > -  '
llitBBi una* *1 IBr *ml*h*m**  ■
tm m. i».Ni*"t»»at Bl-*** ****** ***** *
* .- \ib WratMatlr* iBilltil  ****-****
********** ***** ***** ******** **•** *
Ml *IB* lb* ****** *** h* ll» ■
t-Btai-UB Nii«*  *****  1 a
B-ftBBtlBr fa^at** »«•••- -
1   - 'it Hti II wi* Ba* Iw**** a»«a«pl i*> \
,*****■ IBr MI^BI*** 1**1 -I llai
mWaBaiwitari -
*r*i*t ***.«! U'*li*avi* "
I  .  . ^  .
I..*.-,  IbBMBUBBl-BalBI
ft-Bl. IB.1WB MB* •#* H1B *-t»- *  '
***** *4 ****.** I t^B*** I  i*-*H.r«-aia
aBaiMlrtMlbr tWaaaUf
a*** IBr *«lill*r BntBr b**-UB  p
t*» ♦iiiiii B"*B«*ty ii--    -
1 -B*iVr* ****** 'aa******** Vm i
IB* V*w  m*m*  ***
Bttainli ilt^a* IBtibM t**a« i« m **>i*t*t*
ItMBBIIBthr aw*BB,UBr ht**
m******. ********** tm**** ttm mm **
...,. ^. 1 — Mwanl
Attn tMt lln ******* *** **** ptr*m4 H
(M* tlr h4h*,*m - ■
********* IBunri. aaii* lb* lillrti il» ■******■*,
AMtfft^** *****•*> t* -
<t*aataHM*at ai 11b- ****** pm*,* -4 *****
****** tB-Bfrtatt Bo* nt »»IMB Rtv***-
iBl|it* l*»w.Bil«rra*l •** •* I -
1^* I***- forlt*  -f •*>•- ':  '  *  ■
IB**.-r^w*t,lil*  *
talifBalBVMl BmwImJ Rtai ***** *****
****** IH **** ** h* IB* Br-trtB-ar-tl tat*****
otlB«1l<*Btt«BB*B1rl*L IBmb* *m *****
I*. tbr ***** <4 *****mam**t
AIb™ IBal lln Ilr*«a* !**• t*r* ***** h*
***** tm NM'M I-* ■
art**** la*lr«rt.*Bat| tlr Nib
«vr Bttw^li** •
An imi i*vt. I u*-i ait-nii-a in *******
\*mt*1t***tm**4 •***'* IBr <-1l*BiHlr4*4i4B
t*1t ******* ***** trmt***hat\ ** lbr**Blt» **l
tb* -***** *4 llBi ** ***** II-
balMlii« **** ****-** aai at****- tailBi *Ball
!• a (NilBBrB ** 1BNB lallr* tt**,**********
*1 rtmmat**-
OOLUMBIA STREET FOUKDRV
REID^CURR]
Mitw*«ltj*.*| a**i Nr|**'*>i*| MaclW-irf a *****
kt
H. MURK
Barber, Hairdresser
r..*.-..  .-
CWnU. *. mu (M«lil HM
llttl  til. -.»!'»
WINDOW SHADES
t*
****** *m  ******* a—*  - ■■ *
FINE STOCK OF PIPES
*    ■ * Hi ttr
M. L. rOLEY.
Lumber Broker
.v.  ..t-ti; iit;
Rral Etlalr «n.l Arrlilrnt
lltaltl .tirr.
COAL
C0AKKW00D
It- i.l iV Ctirnr atr i^.tH, dot )ohlt |l..n i
A R William*, ilralrr in all Innili ot M
Ciilil|*any. Manuf*lurrr» t.l |ri.ii-\V..rl.t-ii; li.K  J.i n •
larll. M.ritii.iiiui'f nl ll.i.dv Cairiigc* Kt.
atmi.t * tta a imi.i ... m,t ,.,**< am „ , t a ui tr
1. MARSHALL
DRAYMAN
* Mbbi ' — I
**.''-  -  r a  «tawM» !• ********
Nrw WrlUiicl.ni Coat.
j ******* »*•**** m m,m**u  tiBatoaal
i \_ ta. I
■ KWMMTI - EltHHt -i
aawta*4 _a» *** -
LIQUORS ANU CIOARS.
jcaooni wm t ■*-*•**■,
I*,, .MPrPira t IUI
lnl.nhl.«...  .  Ht-.lt.ila.l*».
I hatt» latl altlBl ,o nty
rarnltarr atock ***** lie*,
BalaaMaa ol Wlalott
akaltw la aatlt-m aa* a»-
tw.rtn.tn. Iron. I ,o »lrr, In
wrlil, fc and will «rll chraa.
sa
NNUS
,1MB
P.PEEBLES
|  ,'*■-..   ....   .,  RM  ,
'
CENTRALHOTEL
vt************** m******** mmm.
\. * m-trnem****. Rl".
JAMES CASH. Proprietor
,-?mVr*&-lZ'm.ri& '
tm ta am .ft*M ai»1c I
ME AKIN S
PRILL ROOM
ll *tat» r.|!.~ la lla rart- -I <t* CHOI*
tso sum t-ji-i* ini.
.....a. a  a«H_M|.
1UC0UIER
nil Hr I .„.» I r.,1 it. ml, tt.! tt.
Iba IVifc 1-b.b* Ibll >• t*lti*«i Itm
(lM. a,,,*.
Itltpraaa,, .. VI. „ tta.  t. ■   .
a*at». (W.BM. Hftat m .<a*r»a*aa*r j
mtPMt t*. Ultlilb «l<->>«
JAI E. WIZE
niii" it
New Westminster Bitierj.
Thii oMralaMi*'*' hr*«***f h** I
t**B pit in lbo***BAb Biwlmc <**tt
ltftn, bik! i« taiaiac nal * *****! i )*m
f^aililt of m*t*\ i'a*ailira ***f *****
AM «H*n Wi at MelVainagb'* «t*a*>
on Ft**it ***** aill h*** pt**mpi at
tmlMiti  BrrBrty WaUtt ai S*f|t**>
, MOM. C4Clllllte.BBMm
- -a -'-I
mam
********* ***. t* •*•*!Bjwnr-aa.
-, ,  t   .',■-.(  ■-
Btai* al au •**«*. rt* a** *****
JEBk	
MANORE FOR SALE
TH* ITHIlRt*
W. H. VIANEN
WHOLE MU
F18H and GAME DEALER
ftabl *i»»Bt. A** Vm.m *******
\Vt*hm* pt*** In FbibibI !»'** ll,l*«
I ******************   **  **A
******** tm* %•*. I'll I-L  I.l I'l, I I.
Mill  lULMTMINSTI'll,  IIHITISII  ,*(lU'Ml'l.t, tt H'.M'SI'AV  MOIININll. Anill.  '
JUST ARRIVED«™«"i' * ENGLISH GOODS
NOVEL THINGS IN DRESS
11 STOCK NEARLY COMPLETE
k OGLE, CAMPBELL * FREEMAN
I.O'lS Hi HQVTH
*
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
Bn  . ■ I i .1. • i l't
liiiittl* in  mil I    Oil
CO LUM
STREEl
NKWS OF TIIK CITY  *
***** Ailwriliaiiiil
LOCAL 1IUKV1TIK8
M.
II,, .  f || i.-i.-' al lUal a*
fill tin- M'llOtl t.il-i'l.ii
Ittin'l  li.itl'-t  T'-'i I' •  -" *■ Mil  l» ll
|  Mll.lt
■*.,,•■■•.   »•* bi   *
I.   .  a
I    .
\| || , , 'I
i  ' n.i A 111
tn. V.M.I  t -
i.t* i
... ■'.■-,.t,,t
mu *ini
I.  it  I'm! .\ l.ll,..,  .
.i   ||  ll.r  II  It   •    •
*
I.., IkMltblntl nt* H
t. -  \ ■•  .i
Mt  I. i.i.-. '■■■'. ii u.  -
■
Ua
a, \   . .
-  I»l|
Uf., ..„!-. I  1' .   •
It I a !*■-, *
•Than ami *
ib Bin
t ... ■   -
IIM"* * A  Itl
I.l
*
llll Up.. *  "  ' I
ii. kiraatar Vum *  *
■  -
• * alibi **A A*t
tt. , -  .
-   •
A '■
■
*
*(t.4 t I *   a
I  *
*
II
Riabi  i
i,l
l
■
i    iy, Ma|
■
■
||
■
'•'* .   ■-
**■ ^m*m
* ***f**mm
i
■
■
■
I  M ,i KI-VTitaM A I * ■
i
■
mmm
ra* ar
■  '
■
■ iMiti Oil
*
a
a  . 1
. .  -
■
I
1   *
I
a
*,. a
|    *
-
fMitalbi
■ .
H ■
>',.»* *
Mr.*,* '* »  *
|
I
|
tl,    * .
■
II  v*
I. II
\ *
*
■
It,.,,, 11
Tkm
Tl***
t    W*  H  V
II I
■ „
*
■
KMOMAL
I  I
*-> r
I   !
-
■*
■
***** a  l *
■
.,   I   ll  a  -  '
■
I ..
■
I
a
.  t
1
i   1
■
il  N
-
t    .    .
li
it  «.*.*'
■
.
i r tt
Mr
-
".
th** ***** a ria«aiBe
'
Mii*. * lr T.i
A
I
■  r
Itttt-a  ■■
■
ii'* a,
t . ■ ta **a bai
LOOK OUT
J. E. PHILUps I
THE LEAOINC CLOTHIH
Alia*. Ill* ll,,' I'L., 1,1, ll,,,,, ll„. ,,,1,,.,,,
Clioicest City Lots
i, i.. i ti.ii*. lh
11,,. ,i t ui„
mit., ii, ,- ni tin
llai  i.l  III,, atll
lit ItM 11,1,1,1
lull TIIK -I HIllYimoN ul .1 lull
I'll,!, nl  I.HT  111, ,.I1UI I' '.',
SOUTH WESTMINSTER]
L, J, Cole _ Co,
Agonti foi tin' G-lebttted J- &
J. Taylor 8flfot.
LOOK HERE
READY IUST NOW
' *m*    aamai^^ -  I   1.  Illt. ll.l
■
■    .
II FULL BLAST U||
IN THE ARMSTRONG BLOCK
T (IVFIK ™,UI"B"""'
,.-.. ,i... ftraaf, .**-** i
F. J. COULTHARD & Co. |
i
i
MEN'S ANO BOYS'
--———■————
*mmm**mm*mm**m*mm
Da  j.
FINESI SHOWING
1 "
WE ARE SIMPLY '
CAMPBELL'S
CORNER
I    l ui.i M Kt ... Hi.
1. N. KENDALL * SON
MILLWRIGHTS
DRAUGHTSMEN & DESIGNERS
^*^
Il.ta. 1 I     I
.'*-*->:it.Y***\*:*r.i! *aav*4it
ti* ..■
IV  MACHINIST
OUaiaalai Vw Ht,<w,i,t„ 4
U..i*i-«i...ii.*i**i|--*i*i'j uHiuwtaa I ••Ma*.-,..„i ***** itMum ...
 ■ I  Ma.'litiH'lt   Allli.ltln.pl tt.il,n,,i|. Ui-Mitr,!    ■**"    *
li it UAHttltta N I' INOWDRtN J **i IINOtiAII v
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG'S
Pirckase. Sell and Lease Propcrlj, Colled Rents, Male tati lr
paps, and transact all business relating to Real Estate
| I  II  I' *•*>****  I -.__|*it  | L  I
f..i .1 i , ...   . i •. \   taacBi   . ,  . ■  . , ,    " *
.•*i • i i  .iv..
I
OFFIOK8
.  BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    41 GOVERNMENT SI., «[!ft|
681 Fimii si.
a   1   .|...  ||
.  '
1
Patent Office Drawings
Prepared.
I   *•*..,>*. f********* B- *
PHEAPSIDE
NEW STORE
TOWt.t.B .LOC.  ,BBI  la..  .
I
en
If *-*■
^>  I
I'I Btig
.  8
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
Thi. LIVERPOOL Prupfly ..ITrrwl
Iur ,n1.< by u* i.iiin.ili.i.'l" Hiljnl... lh.*
WIhiiI k.iiI Pi»**.'.i_i'." O.*lio(.  LOTS
Iur ..It I. .nn llllll In .Tltt.
Woods & Polley
COH. COLUMBIA AND MrKENHF. 8T8.
AU
BON
MARCHE
C*0  in.'). '   I
uul
tVhii.-  i.
Lined  K»l
mmmi
I'tir T-.|n  tm*
CD
(ilnt'tv  N.ija |,,t
(iliiMs   1 .,;.  U
GO
(lltlli-v .
fc"
CritneinGlott, Hf
LU
C__
ikinGlovrvl&Urf
liim.-s  Hint ..:
llMti'l
___,
&
REAL  ESTATE
INSURANCE AOT8.
428 Cortova St.. Vaicoiver. B. C.
i I I - till, im
-
till M'llii.ll
ARTILLERY RAND
GORDON* Co
I  N
la i.i
Bm.TB a
lion
ni**, a
* *T
DAVIDSON BROS.
I*. -alt m *.*.,**ii, *f *****
*********** Anmmtm* *** **m**
tag Itm.  m...*..,   ... •  .-.
Ill tltt  „***  It ,.A  B.i.l  -•■
******* •** VMM II *****
\
/
"Doyal City Market
****** *. REICHI
FAIRHAVEN
FRIDAYS
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
. REICHENBACH
Meats
. I1..I-. < II, I.III IVI-.WY
tHONt SI.. Natl V.B'.r-.Ma.i
lltll tv.l.tll.lta   IIAVIXO
imi.i Minn "mi mi.
• tSM.m  i-|.||ii  itui.
lit, intll-IM  Kill  llli.lll
■•I  tnt   -nil"!  tm
••lllll!  Itlll Ittt   I VII I
111,,  it  1lll».|.|..|l|.. 11
 tui'. A IBM IVB,
111   Mtl-i  «.!  Iii'i-  rtl
i,„* ii.ni*iii. tin; wmi
ititiiit nn a mm -i it
u.t itui, m. MIDI if
III. iiiiiip.iiti-nr.i.
tll.l  in. ni.tiiV lit
iiii. -in Ai-iiii,
JOSHUA  UAVIKB
\ 1....1I  1-111 l.ltll.H-
. .t. taM a,*B**aB.r,
LIVERPOOL
SE3CTION  ©
Thn
ri-.il.r ol
tht  Tn.tll.lt*
ttlll  hi-  platn-il  on
lh*. nn.rki-1 no Biiiii1»y.
M.n h iml. Prlnn rajtuoDBbltii
r.ajr   tarn,.   r»(pniHn«
ii»i-r ■ jrr.r: »|..-cl»l
l.rn. lo part-
In hnlld
na
(Jampbell & Andei
Hardware, Paints, Oils, Crockery & GUssiliI
tl    .,■    .,.,, -..a ,...,!.! .|..k „|  III ll.l'l I"  'I"*
■  ll.l IA ll.lt-  |~ll - .,.«!
laalMMb ll . it  t i* •   ' ■ '
lir I - , i.a- ■-  II ...  I .1. a*. H- •* ...
.    •• ... in titu.ira  ti'....  •
.,I. ,,,,,,... „.| «l,.l .«.,!.*  l  '.
 m.1 I Mint -1 llt.t.t  Mitt ttl>|tlll-l
NOTICE ■ INVESTLHl
REMEMBER I
Tlmt thn ChoaiHitit Lots now on tho market aff ■** **\
choiro |.itKo of proporty known as tho    p
The Brenchley Property
ail.aMi.i.„. |. ., Mi.-iitaV.awaar.la .  ■
•"' '    '   •   B,-,K   -a,   ' '■   ■   .* -..-J *•■****
,.* Il'i-aar.    ...   ,   ., ., . , ., ^,- ,■-*
llll ttf. IHU  i'l.,,,,',' ,'.**, ,., nam,* If' *  ***** " "
'  • .  *'
-'-■  |.r..1r.,.aal..tt»ila,a..t-*«i-"**-  ' „   ."
. ..»..,/*.,i™,l.*.-a'akti'. **H: ■"* '.,,
 I iTi*T.1.t.t It Ittt tfattt*-*1 *
r*i itttmtUt. utt hll pttltraltn trr'l '■
RAND BROS."■"..i"*'
AG1HJNTS.
AOENTS
IB DOUQLA*  ■TR»»T
on**-*"

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353926/manifest

Comment

Related Items