BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 25, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353924.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353924.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353924-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353924-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353924-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353924-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353924-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353924-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353924-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353924.ris

Full Text

 Oiiiii.il amine
W. J. WALKER & CO.
11(11 BUR BROKERS
i w WI-iHTMINBTKH
W. J. WALKER & CO.
TiL.t.ott tt, aiw wt.T.it.rt.
11777/  WHICH IS INCORPORATED '-THE DAILYZTRUTH."
\\  S| IIIMI  •'"
NKW  WK.HTMINSTKII.  IIIUTISII  1(11.1 M HIA. WI.IIS KSIIA V  MdltNINli,  MA lll'll 20,  18111.
WM, BMU.1E I 110., PROFRIETOHS
last Your Eye on
SAPPERTON
IXITS, BEAUTIFULLY SIT-
1 \ I I.l) AND COMMAND.
si, \N KXlT.I.I.i:\TYlKW
I ROM $60 TO $ioo, HALF
1 VSH, BALANCE IN A
VI \K..\T 8 PERCENT.
It. mackintosh & Co
,  111.111 K.   NliW WI'STMINS'll-R. H. C
OODS & GAMBLE
Land Surveyors
IKA I. SKATE AND INSURANCE AGENTS
LENNIE & OFFER j druggists
Real Eatate
Patent Medicinea
GENERAL AGENTS.    __..^
DRUC8
H A0l*<M 60 Vaiii'iiuvi-r limit ammaaaaammmmm
Lot .I,., t. Uatisiuiri' it.Mv   PERFUME8
Oornor t*A ra Tborai tmt**WW.
Ohoioe liuiiiiini ut ITM
WANTED '-'"" i"*'*"'" to 11*1 pro
|i"il> ami a. man* uiui,' pHrtl
pom OALD
A i|ilrnaiJ lut ul .|*.l*llr "k-it.i
DRAUGHT HORSES
Aiilttiif lliii muhili  I'm
(Mill. Ullll ll'l'l* lU
Toilet Articlea, etc.
Macpherson
& Thomson
I l.ll'lltiM 57
NllillT 1IKI.I. IT-IKNllANIK.   IW I,.,
11. ..It toll*
1.inm. i\ u.i it-iiiitii IIM i.u
,.ni'ii \ 1 iiii.ii n "ii
lL ESTATE I
'  ill pari.
1 Diltrlct.
IMS i"'iiiovr-il and Un-
na.
a   I         .-  - '  I   •   a  a.
HI Ili'l.. lllllll.,.
Iimi n..il.,l
.. ,,1 Hal, 1 *  1   -
' 1 al.*
SOUTH WEST-  tcciaiar aao ur.
ITER .mil tome choice ,  mrl
m 1 1-2 .iini lo 21-2  M,mia,
Fimt  Atltllllon to ******
U'. *l„,l„»l.','.
1VEYANCERS * FINANCIAL AGENTS
aawala
/OOPS. It OAMBLE. Nt-w W.*a1mlitaH*r. B.C.
—'— MAINLAXI.,
***  lllKNHV I.KK.
Uatia****' 1***-, ' " "* "'*** ******
. - -   mam
TIETJEN, Manufaturer *\T*T gfrfwiWHV "
.S.CURTIS &CO.
*a***l'.444*'.'*****t*!
I0WAT & D
TURNElt
Real Estate
mucui ind inm tuens
Tha loUowiag Pr«P**r,f hat bow bt-t-o
placid on the mark.-,:
im 1,. ■ »"• 1 u
l-li.a.l.a|tli-»»l'ait"t.—-I-" * ■■*   <*"■ *«.| .*. ww-al*
..la.i<
SECTION 2Q
la al*Vl t" onlta H**" •*••••■  -    *
I a*** ItuiMta* laai* al «t 11» 1   thm
m*rr*m*P t** i,** t**m4 Mllvh t.l
a.'.i . ,  .
I 1 ■ Ii ■ 1 \tv tt   * ••• 1
MOWATdfO
TURNEJ&
SECRETABY BALFOUB
Hovittwa thu  Condition  ul  I*- .'Hft
uiui Hi hm* n Qoopkri*
HAI
I'AVORINU  C0S8KEVAT1VE  BULB
Timothy Houly RoOilVM Or*al Ryui-
potby In liiafluf
hrlogt
"FROM UALTONU IIKUTAL 1ILOW
Oa|irivi  I.''-  Hn*  Kniaiii  Kimw lit*
11.. 11 Will uf Hu
Own.
UOIDOJ  M-ii'li   I  ' I-* '  -•■ '• I "■
llaifuui Ml lotUTOftlod '"-li) r*!atlii«
t„ .ituitl.iti in Irt'liii.l   ll<
tli.< pail li *  iin'iiilt*  Iml  "
niiiii-1 iiui'iuii it..-hi "1 ii.* rmtUufl "t
iMiji-titlliif ami inuat ..it..' ton
1 tfi ind 'I.*' '!■" Q ■*■ '*' ■• il »m I**"
(..-iit »iiiiiiii» in*- lu n
pond iu um uf iii.. lilaiMou* ailmiaU'
ttattui.   Tli** OHOl)  "'  '
IlllUtl.i  111*! I"l'll OM uf  Uu  MttllOl  »t
nut ral* in  IM
panoM t"t.'*'t..i in Ken, '
 f ii.. -.imi iiiii boraowi U"*n in
,1 It'l'llls
L't tortoMto!)
certain crttno* mut.* iliitiitiii to detect
ami fit a tati dlitord
ii lit*- U.I III l*'ii. lull Ullll "I lui!l*llti|i
lid i|„ Mi'iUUt-1. Ol I'.tailt* WOW
■ , .- n ..  *********  *• *<
betnj *>'***<■ tu Mtm tu I-',*
• 1
..{(..ill  "■  i-i.iU) »t H.*iflti'l t*-f
. -itirf *** Irian aa*
Mi  iu f- .
•1**1,1- a||t
-
part]  (root
- -
n.t. till ttr 1.i.l.. lll.ii i
'
i  -
'
lu***. ii IbaMlaithoi la It*
.i hnm t*i* *******
■al*-,ti*l RM i\l* |*.***i|l»
-   :   "
I
*••  *********  O t
GENERAL AGENTS
*    *    *    *1 *    *. * A. * . * A * 1 * I
"*"*"*    *    *    *    *    *    «    t    t
* 1.1
1»
4*
Amt
1*,t
E.H.P0RT&C0.
DRUGGISTS
;tr i«.i \t« 11 I |l lil*** I * **fl» ** V I I'
to r. O. STRICKLAND
IESTRQYED BY FIRE;
iitnlii ra.aM.tkr*
In 1 •■
REAL ESTATE BROKERS
AUD
MANUFACTURERS' ACTS
LATHAM
ESTATE
I., t*. i-- - I- <  *wM.*| LM. htiwHiw". Mytn-i  ,*» 1*1*
art, aril rat* lh*t-a|* Hi fwHwI.  Ttat .. Ittt .111.1.11 •** **
-a- aw_  —m  a.   mm mm f^ iwiilai  P..,,, I.a". |M01 >at.*IO<a»*. b.1 1.1.11 If mt*.
^tsS 615 FRONT ST., WESTMINSTER
||,ir*laiui. r.iliil**. OH.. Hr.
-
v. .*  mtlibd  aai*-.'
- 11. ■ Mt  :•■- 1 •■ ■ it M*ai i»*
|«.,  ..  I'-*|r .**.1*.    '*
I it  fa* aa* aiarl* ***** ***4
'
i. Ui
■ ■•I !il*i
\\   .
*
I t*m4. i-UiMa<*
t   1 1
||i4t*t*l*> M   ll
r*4ti,ai*iH not* M**>»«
llatoiaat '
Tnm* ia Um****t  .
tt**** ****** ■• *-■•
m
taa* |W H'+'W1 *
•
Miina*. i**t» t« 11
tm*******
*4 ,.
IW Mia*-1 1
*»t <■*** '•. * 1  < '   "  ""  <■** ■	
*,,**!******  .** mm* *a* ***** Amn
IffpltaM tiiilti  * ••**
tmt tm* INI *****
* ***** la
t,.***, HOillll 1« tOll *** Mtm m****
m*A*t **ttkiHtt*******  Oi
to roiiowo* ***** imt ******* ******
* ******* m** pmn *M*t tm **** i*m *4
ainoliivtoooliit-
. iLU tt,* 1
*k*  tr******  Mil.  O-M"
%h* IttUi ********* tm***-***  * * 's *
■  •
10* U*****ta al A** ******** **** ******* It-*
***** !**•**,* *** llil«« Irto
I oiut-jn tm  '
rm ******* tm** Viu 1
Amtmtm*. **t**A*4 il lla ••Atiao-'* *4
ha**  ****
„,-,  _,. •   ,, t   *■ ■■■■ •■■  1 '•
.
■i,,i.*,iMM,i,iiit»*'» •« *» m
WHO m*V*  *aVall|  *M
, . -' * At**!*! ********* ** III
t*«-4 lk***************
***gn**4 *****i***r** *****
t HmAihg ***** mint il
Kltiaatt
..ii.iiiiii |iri.ii|iiiitt.' u l.iiaatv riui in
st int I. tin- ttiiiii.' iniiii would boconi lu-
mis, .1 Iliii,.ii..l- uf iu-u.|iii|iar raiKiri*
on ire on llii iround,intl n <*****-i to
ivotd iii-uii.' drown tnt" tin* lupradloi
1  1 ■ 1 I.. ' iit.n ii|Miuari*r* it* Oil Wli
aktruol tbi toviitinaiviii u* ■■*>**
tu urtinlu lor iel(.prot«atlon Thi ltt*ii
rn.-iiiiit-i* -.f I'.uiiitiiii'iit who I'.i.i- boon
iHliood i" N.pMk in initi') nm dtitrioti
i,„i, |„i.ii.t. .I f..i ., ilifib} ultl'iit *iili
il,. in a -ni |.l, uf IIH1U-.I ini'lli ami
,,'i., ,,. ,.,,f food mtll. ii'tit to la*ia
r.itiinitiii Thari i- whUkij iilnr*
i-i,mi.it 41.1l ilin «iii if l» nl ucallant
,  lllll    i ' NtWllI »* ll '' *""**
» hum. mm UAiait.-Ka
1 *   '   ■   ,   -  .    .  i-l.  ■:  U Uiilllru
1.1.-. iiji.ti- \ii  1'iiiuii i.i* pUeod
ill,- iiiaiii-t III Iii* mliOlltOOi innuuiir*
n..'  Mt  i',,ii.**ll  aill uul r«*.l|ii  until
Mi m H*-it) mhi i. itu Uoo
tin 1  mh  riinn 11111
The ****** m.i 1 ntootitt ol tttm
■ "   red 1 |ht Uni thi |  m in
att.tali, (put llir i'l.*. tlm,   Tbl  M'..i
. ui.ii iiii.niiiit
1,1. IIIII
Thi lll.il  |aa.l  lau  ...lluii  lalulii*
I .it- .1.  tl,at  l'aii.,11  1- al
,    .
rt- j 1 ,..,■ KmiKtiiion
i:..ii.  MlTlk  1   1  -  It.Hii.  gov*
HomooiptopooMtouki 'iif* '" *,"ii
. hi 11 rat imi in Anii*rii*a
Ml. l-a ,. 1 k. *t Oil th* AtUliti.
v 1 in I'tt.a s J  Utn !■ '  "■
• r »• I..*, i-l, HiiiHiiiiii. WH till* uiuinlt.i
I .1.. iod i**' lln» in * *'
Mn Vtl0 Ii»* l.'ii  tr..*l ami  *••('. it
f .; '  ■ . ll In t- 1 "ti.li-iit
111 1,1 is  Until '1   1 .11*1*11. li •'!'»'«
1, 1  r!..|  1..  1,1,*•
Offrtad IhOohlNMllocthlp »t lh" Kmi,lra
IVi .i.u... iiuMl.ai th* naiat
***'
tanaadtha KftlMI »*•» '"■
■  mi* aiiti"!
t..t Itt.ant' H.  Chi
r ibo I  ,.•'••■  •
,f itlt  *
is.  lUrtOt  *•*.
1 —,it  duo, Ih*
■
•-■*u   tiia,   a*   M
,    a   *|.1   I..
, .   .   ta    tbO
, ,,.-.....  11,
-    ■
■  '   "
Kaliariiapf  The
.  -mptmt iu
■
* :
■ ■ ■
M
S*m  11 ii a«*l that *** Kai-r
I 1 i-ralaul I H*|1*.l
■
La Orlppa'i ratal Ormr-ti
Hoi   «  th* tun*
i.|HnNb t* «Mt*aM bata. aad iba mm*
1 .in,  rooUoooi  la  W  Ip|«llt0i
«Uamhl    tb*    dailb*
t.t  *  t-mi***ki  aitftaoiint  ***** *m
pm  t***M*t*A.  ahkbll aa*
1  it,  t***  ***** - •
M    \  1. ,  .   ,i-*1  Iltaa  rlianik
■i,  t.H*  laai
• i*>  , i*r*i  Um** *■!
,   ■.    .  - ..,...:   1   •  "■
'
 i.'i*  iMItUt* ••
a    '
*** ******** TM
\|.«...  IMIIi..   fat  Itwaiata  ****
mpm%*t* '  ■ ■  •*■ •* *i ■■
..*! *ai|a*Mki ** $•*
A**m*'h*4li**mWt*lm***trltk** ftm*
1 wl  r.tmt
***m**mi I****-  ******  t**'*** <*•  **
ITALY'S CONSUL
LU15
Kl.>*l*a||1*>   0' IM*
FOR SHO EACH
Ut*tiala*l*l
1 u-.t r*.i*4»a
I** ***** mm
ON  EASY TKR MM
H.G.ROSS <fcCO.
OolaatMa IU Raw W«,«tl«.,ar. B. C.
1. B. Mackenzie & Co.
I "*.« l-O 6  General Agents  607 COIUMIIA SI.
TW ItlMa* tm* LmIw*
• mm. *'
mmt iIt* aat tt
I
twt la,.^. i
■ •  ■
.  ...
... . ,
IQHEAPSIDE
Q.MYTIIMMD
SeVERYTHINS!!
-;■* ■   AOINTB
SHIPPIW6 AMD COMMISSIOW MERCHAWTS
ia*mtoUHA*mt*****v***m*1 *****  "' ' ** " \ *******A******
Nt^irai^aaiawtaaia.rwiaaaat 5f#i*.r"* *♦-***"«
tr**** **i fra«i**ai ltanaa laaaraiwoiv
Tmin*** **'•***** •a.ttiBi.l rw*i*»att
to ****** o-*hr_m
m*tm**\ymhA*mmmmkmi aeiwitrti*
'i*To
■  r
******* *
■
... i... mmt it   ■ *'
« ,. j*.   m i
*
■  *******  j
Ul  Mi* a *. J nl la  yiim****** l*»tl*>»
cirtM *m all nm* ** io **
ml    aMfOOOlflrft •***•   "   **-*■ '*
mm   ttmmlly   I*   ht*   tadaaas-a
t'l'l    1,1 I'   V' I   * -I
j m****m 1**h****m ******* *r*t***mA Hal
la* lar kt* <"*iH<l i*d  ******  ******
■poo o ********** ****n mm
oowoH ar*aa ll*il| hm *T**Mt *******  ,
i ****** t** ******** ****** ****** tb*
. latttfiw* |1 OtMia. mH oHt liaAoMJ llOa
ia inaat *t*m mrtmmtmp*, ******* lb*
i -Hi* ara aim *******   *****  I
. im**\t I*  mm*** t**m**l*t i*»»**»oi .
ht  f,,t  thai  *t*  i..
i mm* t*n**m At* ****** ** ^J*l*
j rial llartiiMi tm* **mm***r '.-**r*
ia lb* ***********  ' •
, -   • * *iit*f« **ia-
...
*■»! t*Wl tl**lt
*,.-**
CMM Tall
.tt»- a*4 bubtt optoatti'
I ■ a
tin attbl   M*  !»**.*
loloboi ib«aa
.  ,***p* .4 ****** lOOOrtO-
1 ia*«, **.*** *ni**mm*
ti-  ,,.  .  i ■ -  -*t i ***** pm-
t*i***'*h ********* iarMi*?* 004*4 i
ftbktr* plan*00*1 *i'il* o,iHb
Hi * h'%ib4nitai  lb* taoaiait **m
• a,   .. • *
•tMt, am* Ua* lb* a*****'* lo • *******
mm* 1*1*4* *4 NaoblM   An^rfib*! UM
:  ,.t  - -   f it..
■
Oat relate * — • ■ *■ ******
fi*  V|*wwai*|  T*s»**ata  tOMItlf
Va,t*a*,.1.«  It  Vl*M0l*t*4
11.**4 Ri**t ********   ***** **i   ttal
hhMp* lb* 4itH a*« lit dwoal obaa
*f*Um  ttm*  tt**1«ai»*!*«   ail?  *baO
ad ******* *** iaio* *4 Via-
tfc* rttoo4
a  lit*  ******  Mt
i* ig-nMiottvt
i 10* Olrali iWlM la
a*-.-*, **♦ I* f •• tr *
Itnit **«*aia*. lb* tmt U****\ bill
ttm* H l*****, nhrta f*rrt*oHt np*
pm** Km **. ***** * ***** 4********* ll
- r *aloa lian
llai lo tba JoR toMrtu  Tb*
******** *tn********** mm*. •**. bad
••ff*.bi*l J*4 Wl>*4 ***
tmtm *4 t******* *** Cbaaiaobaoi
•11**14,. ******** Ul- i R liWvl'a IraaM.
*fc**a tb* m***m. **m boi laaeei*! bl
«fta*aiib004 *** ** tba bind rata.
******* a********** I******** 10* ***********
* *y tv a**** a.i*,»ta» ra*
' -* h*m*nt b* ***** i laob
tm t*****m •*** 4******* ***** laaalOt-
i:i*i *i«*i ****** mpti*** ****** aad m
le R«ial ******* **mr\y Mbmodhrt'tU*-
•HiW* Mrttb. *a«, ***** tm* mm* mm*
im* ******** thm. *h +,t*A t* ****** **
****p ta*. f*-mm*t, **h* 1*r*  ****m*Ami
,  ***** Attrt I  ta«4jo«l«*«l *4
tfc* -inMt***" tba letiti'i* ooi Ub*a
MM|tatb« JlM
Baron Fttva, Awaiti Anierii-a'a  De-
• laiuti RegarilitiK th*
M it * a it i i. *
IN THK JAII, Or Nf.W ORLKANB
Tli* Unltntl i-itiit.'i  I'lujiiia.. tu In
tfllfti*   111  Clllllil.l'a
Aatutu Trail*.
OOONNOH HKADY FOH TEKMER
Th« Ttmmto Etniitr* Baya 8thnv*r'a
lilf.tifii llaa  Acroni
|i|lahed Ni'ilmia
t.\ i.miiii..s..  Mir.l.  *.'l   HmTOUUI
Iiiiiin' lialat wm t.. IUi.it, I im. Un'
Iiiiiin Mliii.i.-i. i*ufl-.1 Hu' Irtt.'r Ol
QoTorooi Si* hotteohrai Um .****■« Ortouu
affi'i   Iiu. Rait ni")* ninat ta* Hinin liy
Itiinii   lau.   ai   iiu-   United
Mali** I* pQWOflHI t<> <l<i mt
iliii.i Iii Hi* ittitl. r wlill*
llii* irlli.n ut U.f ati*ii|ria I* l*in| in-
•mU*__SUU  t*l  Hi* Nil Hiifiin iraml
jurt  itvii\*-*i a.iiuiioi fatloroto bold
IB]  i--l*-m  i,»l-ni.lt'li-  ful  *h« ********
mi  ttiK'ltlts  lliruii   lau i.<  ukt*
lu   l-titic    tow    »*lll*>
mml .i*l»fnl*.ri l** luh   Mi- will f"
rdblf i****im* odnOM •••* .ii'ii* aiiliin i
•In if lau flum Ituait1, ai I., wlial runr***
10 i".i.u**
oc.'iii.-I ii lUodjr.
Kn  ITon  Uorrt  h  vrattoa
OX'uniior ul*iiii*hi ti*,» Imuiiiu ii.«i
.  .!*. itr*,,*,. .hath t*j* *•* n>*
-< i > da • a.i il.- .tiami'iuiiil.ii'.
ami *tlt* liul iiu ItlbVOOVM  • (OrflM
• Ll.ii  li*  Illi uu i|r|..til   ||  " •   P
i.a,.it. ,ifl|r<
Ki Oovvroor Rohiowm D**d
KOO  Yi.aa tiUtk  U   !-• Oon I
■  •  ••< ********  il1
1..1M
a Htiaaiati t>i mi
A llni-l Ipl-Ol ft'— MMtlitaltian, N
V  ..*.   KowiOMNOI fr**ta l.lvtBi**loii
Ua-iui MUn ' • mi •■*<**
4*i,t it lli* MtMd0Vt.il •«*! arid warlia
tbai*  I ovorlloi Uwcndo **'*a **
I., i.rtll-  *>t  IIW*.  lh*  tt*t*.  liquid  ll
hoUfd  •<  ■ ***** l* ****** IW  la  I'll
iv an* Uiotfi llt.fi*lia.oo*
,.f it,* wnikat*»i. wi* 11> <.
,4 thm* *•*•    ■■ ■■*
(.i.ttti aia.1« ■ taiiiUt,
aad (all im>» ib* '■ I odd ap I
I,.. ,. * OoHfl I. It-aiat, i M*
l..a a-it.am, whn t,*anl h* ********
.,« ,., 1 ti MMmaai iad
tj,i«(«lfci*t .it ut ib- «. tt balb. lla
di*.! ahortly att»r ia iei*ai* i-fwit II*
arai * t.it.*i| iMii.iift a aitt* ae4
(mir tbildiaa Mu |*;t*.a aeikatia
llaatai. wbo 0*01 In bt* ******** wu
ml ******* ht* baad* **A ttm*.
aad out ** di*oM«d Um tit*
CANADIAN  NEWS
it**a tan OAMTAI
OTTAVI  Un«t>  H   ! *f.ii*,ii*tr.*1
n«*i ||ntio*i* ii hn aoiool t*t*mt. ******
4*h**t **** abtilandtd
It, \,,*  t  , i.    la.,.   II
liitt.ii t.^a|,iritM tt.i**».t**n
I - •
baitad ii aaiaitaM*. I.
..(.., 1l-a .
■  (  iitiiiaii  i*Mt*raia*adiih**>*
\ -.--.- ■ ■ *•.****
raonrapof ea* di*oiifi*nb*
., i nrntro, aad tb* b**t4o«
. *   hi . lib* ir*i ***r* mm*y aa*
Ml llrtatplullM. ..I ib. *-.-
*** wat a Otalt iaaaill| In ill tb* to*
***p *** **m
***** n no own ibir-t
mi  Uoondotl ,'-i iw **m* ****
m 4am*. ******* ***  *******  ******* **
:*.al|l**a,  *****  thr fall fOU
and m Iba ***** tbtwa* t«*n aad mm*
m Haaa ItnaiUiai, 1****4*I*M '****»•
I«atl»-I...' *'«-' H i44* tbal ttllb
di«rtii*oal a^aa pi***** diwMla* *aai*o
la wi*vtai**4
A |**wotfatdt«fwialMa *4lHlowa taia>
lainaa tal*t*f —I *** V***** *****
la am* Ibi 'Hi** id Tmm While to 0
■■ Hanii'oatt
la tba ma*i*aiiifc«« .4 T*****t* iiaiittn
11  |**>*-al  belli  ii n*i»i."l  Ul
Hli.i,,.-* t*,„a|  lb*a(««hltablp
NOM-I
ta* akaribta i* lUaitaH* - -
tmm ***■* ******   ****** **-'
1.1. hvot i»*-*wiaa| M a wbHiPlhl
aiK'"1 '■*•■*• *h* im
■
«  111 a  I *   * tlt<    IV    »"»  I
■
4*C*ti* * ftwiioeila too
alia tlaaa  tb*  IJHafll  ********  ******  I
■liolbalioadlia IVHb iod
n*iad Tiwob laMoit fi*aofci*lai fel lW#r
**P*m*. m too ************ ** *
****** ill '   I  -  Bt*W
Mloaao the* *m**n ***t Mb* U*m*i*>
» !«ire*l  1t*| r«v**i***4 lbil tb*
..  f  || iImoM two'** lbil poll
I   ..-- til   **■   m ■*■■ |t,il|M
U<**t>»-. *** lbil Ibat iaa4Ua IVlbV
lAtmn **m*m iw ta»ii«d»f, bal lb*
t *a*Jii* tvnv .ama*4 lb*.-*
a«ut bata I Sttiil trwalno-
ilbai *l * >
it-
la ft*-tle»4 ***> Halaa^lt la ******** Ibe
, . ■ . ,  t . m. *  * . 1,   (i.lli   .
...... I,. 1. ... ......
|1 la *a^at***l It. «M*    -
llaatl ooMoaaHOw, it] Ibi tletaiaoKal
OuMigoN
nuMtN n *"
T"I»'*>1» Uai-b l"» IVeat « «**
btaaibl ***** Ib* •atla-tlt*'* 1« lb* tm*
Hi*t*im y********   tbe lottl aaa»a*l
*4mm**-*********** wtaNfi
latMr^Twt. i«t *wfla*at *4 i**m-
***, tnt. *** ********** ht* i**t*ii«*.
NOtfOO ******** I aiH-llit |«**lltma it
Viw*»etat>.
******* IM***.-.'  I
A Woabloiloo ********* my* tbit «•-
****** tt iam inmmt* «ap«»lBi*ai ai»
f^lrt*tObw*ldiwO«i«a«lb*MVl 'bit
mtm *4 Ibe pUrt*'**'*! **** rafaliibw, *4
i-aaa4tio raHr*o4« t*m*4l*r*. *****
***t. ** Melt l* m****** i*** *****1***
A******* I****** ***** m****m**t •"
a*  | _,.;„  ,  ,,  .-it,-. t*tAi  irt***
tfc* I'eHol ****** fal ****** ***P*
am alaa ******** ** ***** to I*t*ff*t*
With lriNi*|«lHHbta *4 ****** tt*** \*t*
hy m*y*4 Ib* -TOwOdtio IVIb* Mt
aMo me tlaaa ***  T******** to Via-
router f»r *lii|.i t airun tin. ooaU<
 il "."I iii" CinidluPiolflo ttailwav.
IlllNh*  IHU  M. ., viv
Rohrrlnitn HunUnidon ilooUon Hi*
"mi !■-. un < iiiiii whrtier*! iImUm
l  |l Uw OppOOlUon,  aiwrtlni
timi Iii. rapndliHd lha |.iaif..nn „f Hi..
l.llH-ral* uml idoptod Uiil ut tin* i'uii
■* it it'.st. ii ilu iii.-H.'i iiiii thi*
whole ol Urn Grand Trunk ti.11.1. i.... •*■*
11,iiiiiii in hlifiiiur
wntmraa winni
VVintno.  Uireh M  nu ofllaUl
■l'i liritluii i* |Hi*i|Miiii.l .,ii,,i|,,-r H*i>k
Thi l.tiiiili fr.nn mo pliOl in nut y**l
iii. whon tii.'V .I !*■ Uti-.ui will
lilt- la.lu- liiiiurltv
" ilm In Portin l.i rrini* n
tH'iim wbi*iI with inifti-i' ii'ii.riu'i*
Im fli.l,i. ..I ut al i-iii.'-i all latliar
li.m. OWtBI BllOlf t,i Hn- UClUbUIII "f
Altonill Oeaeral Martin. *\ riturn
li Uiuiiiiiiu mut-' tluiiliifiiletrory it*)-
M W| ItliiM ill.Mill II
\|umhi ii M ii I. i lu tli.-1 li-t-lliiti
in lliiiitlii|i|uit ).*uniii fur Hia Du-
mil  Ilonil, .Inlliii IfeHvtfi  l.ll-aril,
■ i n.iit.tris otar U -in
MH uiiiii.k.i .'i.x'rvath.-
Vntordii iltnuooo Un lotiifaf ,>f
Uii nr*  \   M i   \  ' Uitfi un Do
i m **M**t*t* eollopoid ami .11*1 Um
walla.>f ii,. ..iiti* 1 -unu 1. daauge. in*
nrobiblelhat thi whoV ■'( '"'ii^ will
iii,** to ho token dowa  The Mum* bl
iittit.tti.,1 ii -i. .1.1 iti - ,.t tt„- im
f'.i.h.tti. flii^ wheal plica u 1 mn. ot
it* lill* ami Uh ItOtl «f ittiii. ,-itii.ut Im*
ueiflilood
•liairi l;  llir-Ut, iln- .i.a k htt*M
who ihi ..... in* t-^n
Moid rii-n> in Son Votl lln itai«iini*i
n.i,,1,,,1 |o|M,QDO
Raollpoi bw orokoo mi bi siirdnH
ruiniit   Mra.'ii.* Im.- twaa  lakfli Iit
proroot it ipreodlni
tv Mipltol lothortUw ini* t't»*
K - li'* ii nii<li a filltitt* ami hive
«i POD i • un turn
v  ***** *4 imniiiutii. arritrt! l.ala*
tnm Kmlaad.  Th*v inland **iiliii| in
M '1  iml tlnlltb
l*«tIti»Wa
im ..l.'ti ll*t|.
lUurti.Minl. :i   tm Mr .1.t*lan.
lid 1  1 ft ion
f. 1 dOM|M ilium a IffOUUtlWl krapay
11 Aahon 1 1*1 **Ti*hiit
• lib • ot*ll oa aivtiiliit «t Ul    •
, ixMiitaiai, 11*.a
II,um  M»ti.i  ;i   t.nitr.  Hie
fad  finai th*
10  r-«|*r  pit**** v.tli-h  im  lh*
CNOfROOt ali|»|l»4  mOOltON I  lllll*
,i..(r.i(„ bo Misdri nn**! ll
1    rinii  aitib-irliii**  atll
i........ i*i utttritii bin i-a-k lo lrtil
lam.*!, at... i* atiuvJ, u a atanaiilare
H*  W|i
•  ill *.■♦!• iad 1
11..«,.... iti ait-mia* ,*l _0|0t|
HNRW Bl aill
lltitiiiiikuat, Mifrh » --Jlieai
Kia*. lai«a*r, a>*.t4t-,"l bit aif* t*-it*f*
'.. alth a 1 ""■•• * '* Tb* a.aaaa*e
dtlOf OBfatkl iiii»*ta*l pa**** *** **A
th* aletdnn a a* tmtad *>taadtai mt
huih-itoialtalibnifaia bind IU •ib*
aiiM*|«lMlt tu ni'ii. laii.m 1 ••■
ato tan wttn n a* M«*t 4** ***********
Tbo trnttp** wat* aOnol bl |*er» aid. ood
hod be** otaiitnl to tear* tb* iaea ha*
lai th* etaaia't ******* ha*baa4 That
tllad t.ablffl'1 aaiat to ib* atao*i
dttabiaf b*oiilf
imi ****** no in*
it JiiM*. V K ************ ?i  Tb*pto*
■Hariil ItaiMiaa - U ip to
ito-limit ta.uHit  Tb* ttai*weet **t
.1    lw.*ai.
t*i  Hit,  ****.  *********  *****  *4
latatiiiM ipa.000  Tb*lubtU*
« HM.mn aaal lh* oa*
i«*o» at e.tit.
|t< aai t ui* nti  Uauli ;t -To*
. *** .'.i|.«*t ia ta 1 ii-tiia
ji* ,4 ibn all** wi* laaad to 0
**** **** iMi*r*lai ha4>t ***** h*
tattee
• «t*»u
tb* lafaal *bi« *4 * **** oaaed
Mawa fi*  b*H  -I  aH  11* *nm
'*•**** a *hmt »tm Imoitti
******    J____J—-__-.
r■ • a 0*-. Paroeee
|W (tla* In AM  V\a'k»tt *****
im Un*4ai aubt ibn ibfit^a^it %oW
tl.Bfil to Iba *****'"OililUa* wt lb* UlO
• ta** .artaia -rtirooi-
.,t4*il ia,t**MiM*|ai 10* COM*
taitt*- *nv-**1..t fa ****** I MlMrttpttOOb
li ibll ai-iiM-t noaioiiiva t*m*pm*4 4
tbe ptMMe»al raaaattOMO lo the ittt
aad b*e4*4 bt Mr Awiia4*r ****.
■ 1 tb-a H*l ead
>*i<w *v b iptmmtn t4**tt*** ibn the
.tiMllla* 1*4 am 'bl**'*    It h
1*4, *m**m will be
• • **ri*a*a'i raonoMti*.
» *4 wbii t**a*d  Oil*
* a*.-*   Tlrt
*.,, .  1 • .1 ***
-  ,.1  .  i~i
W*t*tmm*A***m mt t** •*** ti.aoa,
ibo low-ai ia W ****** mm m *****
left ala • *i4ai* Diaa'i
aatiorttt »od. win ****** **** la root
fatttble firtafertHMfa
e*. * a.t'-I ■* *********
\***<* 1 Ul '  * K*fthel
thiiMiriMUt tt W Atttoa,wlViaeoo*
Nd *p 1**m* I****** UadlOf
*****i ******* to Ibal tbtetuhlao 4witrt
- *bt*»f to»l 11 11 T.
to  •bob  ih»t  «ar» *.******>   A
1   wai  WM  i«  lb*  T*wo
11.    VmAa*   *******   it   wllrb
1b*t»   *•*   ■   *****   |1'**4|**-
Rai   i   A   *****    f   RhbaNwd,
4u,|*M I '** u aaMl**** eo
**m*pm* *  onl Uw
f^twtr na»' a*-l tb* ***** ••■ib'*!* let
":f"«    II* aii I-:'*mm**ihy  Nf.
,  *  KHlh.11  *  T.m*r***m** rytl*
• ******** 11*4 Ha wsailiat*. iod
,*fi*tw4 to||r*|i*ot«*** **|.,| ******
tb* ****** ia ibi* iWiar* Ur R W.
«Utow.. II 0. ***** tatVoaU, daolt mm*
mpitnoBl WHO lb* ****•«! 1*4 *********
ittoa r«a***i*d wiih tb* nsmt,
******** bt* e*Mr*a* with aa ippaol to ill
***** m*n *y*k*4 In bat* ******* aad aa*
, a*,  ..  ( .  1*. _t-   -  .   Mn  Ml it fft
lb* .M4aMt*he***>! al aa ****** ***h
***** to |1ta to ita abettor* a awlll
****** aal 1 ***** *4 immnt*****.
A balrt* to ba haawa l* fleatowa
t**Agr S» n **• ***** A*ly loHltetOi
twl lb* trtthtrnt*,* *mt**a ***t**A 1*4 fa-
.1, 1. IL R»*  J  CMMrtl C  T .
i  li  n  Miorti V T. Mb* tt R
•t-i,,  i"  a I't-btria. ImaHOl
mtrury*** H *Vv*ii.<i»a(4ali. Nia. J.
■ifiholtW A cotbaeoi feord.
JrAa t'ilb«a
til
nrP
VI »*;• ooJbkb n****t<tmm*mmm ■ •<^)^?!?..r>-_,-i^ 12_x__n
01000 x m ******* *****
mm***mm* Till.  lalLI'iil'.li  Nl.«  is I.STMINNTI'.II, MUTISM COLUMBIA  WEDNE8DA) MOItKING, MABOI1
M.ptou.
Block, N.t Wk'.tiiiiiiii.i
Bell-Irving, Paterson & Co,
itilt'iiili- i,„.l I' ma. Mritliiuita, IVIiolenli  I'-.iii'i-  Itl  l.ll|ll>t
SHIPPINC  ACENTS
I1K.V1 II
HUl.Ml.s  li  li  -  -  I.-.I <'\
nil.I  (u.uii, Hi-,if Hit i
„f Unit*] - . *. ■,   i- . i |hi t .
uml it- tl, **|nf!ii|i\  (. ,
|iall,l..»*iilii,.;iii.t    iliulHti
\.
Un liuii.l iinni In
r.i
iiiuii. |.i|»
nu.in.i
i Hani .1 ii i
ni mti i  II i
|,s ll'KIJill. I'l.M
i \t ii i u,i i
.-.  V .. il.
 rli
11 tl. 0.1
tin- t.-..-,.
it 11,aII  w;i-
III) .|iiti-linl aim,
■ .Iii.tr. ni-ii.'ai.*l it
ADVERTISING FREE
TO THI UNtMI'LOYED
II II  1*1111  It,it s il f
C*£
,1 II  ,'la.l 1,1 ll.
tl'l MS  U  -  ,l| MMl. I I   I  tM'
 .
i ■,   liana nt II r tm
\V llllli.ll HI II  i l.S'li -i 111 I.l
ll .  tu ami !" . -'    .  II    i 11
lil.l
NOTICE.
r>>    i i,i\l li lliil.lt-
1 .         .tt  in
i  i
i,.. it.
tun II rn
NOTICE.
Vullt 1. 1- III III 111  ,11
IA  1 11 1 1
lial.tin
t
NOTICE.
T
it-i'-i .iii-'n'V.-ii't-i, u
i  it,
HARDWARE
T
•WO  i ARLOADS OI'  HARDWARE
I,H the -ii'iiiii'. "-I*'* '''*"' '" ■' ' " "'"
nl ii|ii-iii-'l up nml m-ii'l-' J -'I ' ■•*'•'' prices
Wrciirr) .iinii li'*** *>l ' 'iii*!. i - lupplica, making
...„-,, iliit-s ,,i I.m !-■• Ituiltling l'-i|.' * -iml Null -
\\,. ,| ,, imvi ,t in-.-.t in . -.niiiii ni ''im li "I i utter)
WOOD
MERCHANT AND BEKERJH
TEAMSTER
NOTICE.
A :."''.
:t x-':'
A
I in „N I
a)  la.l-
Mini li,
II '  ll', r. ,,,,., tl.  ,,.,.  ,-.,„,,„,
, ,,.,,.,lar.  a , aaaaalaat a  '
'! ala'laalillllil ,
||
a
i  Ml.i lliil iim;
■  ■
UN  11 I
■
M.iiil*  I \l,  allitI *
..  *****  ,t  .
MHO i.imi.mi.i.i. nn; i inks*.
i ■ ..•:, mora
ramu
■
.  -
■
:.in
I *l Nl! KM I.N  llll. I 1M.-1  Mm I,
II I ill.** IJ
I.  I  1,9*4*.
V"i!< I.   rilKHK  ItKMAllKAUl.t
■*" ...
T u
,_	
-   (Jl-ll-  ' 11 I   INU  -ILL  "I II
,.,  II  I a, III  1**1.  .11 I
II  r,  ,.- I |.  . ,,.r
| 1 \ I   I "  I 1 -
I
A
i
■
*-_'iiii
A •
I .
S| •JIM I
(.1
l»
aa
St II AM' liKU
*
i'lil'ti ItKI'AIKIMi
r A 3d li
tt, tun, is
bill H.I'A  *, llllii  I**
'
i '  UMI HIN  IAU KKNliKN  MU 111
I   a
I ;   »   -.1. \M   Al.* Hill,. I  ii|
llll  IIMM  a  HIM.
*
...
-
\ 1 \|i\  WIMU> \ i*
at
11
* ,i Mi km iN i »IU iivt.ii  tW*
i , .
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP
\
NOTICE.
11 un i.i
11
tTlu* aCetiflcv.
i    I ivrmti
\
*
I
a   , ■
limine nc KciruuciiT
'.:■::'•;•...';,%,r. ":.:.:•,.::.
bplol(i*»puii ,.  ,, ,  ,_.„
■
■
■
in **!!■>
IttitUh ■ ■ »
-
****** *
■
-
■
'
I
■
i
i
■
*
■
■
«
NOTICE.
V
CUNNINGHAM BROS.
RBBember tbe Adte: R. A. McTAVlSH
INVERTAVISH NURSERY
I inimiitwirtwiit-""-**— | ajtTCiai'ea*.aaaiM
VICTORIA
ii ymi want seeds, plants, shhubs, trees, or
iiny G,..',l.'.i Baqtil.il.'*. ai'iitl Iur my C„(„lo|*«ni.
nil  i llii.I.-I  tin su i-i ■ "Mii l 11  I • I tin i-lisii.il "1 Illi:
l't, ii |i ...t-l   i.u 111 ni I  llll. Iil-l
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
■.
"I J v
G. S, MABEE
PAPER HANDING
SIGN WRITING
PAINTING ANO KAISOMINING
ll*tl a*  WOlh  HI  ..-ata!
. .-  u.,.  N«*  PtMrmi ■"  Watt
M.|-*i .nil Orcta!«!torii
O S Mlllll
ft**, to Inli i,
l-Hl.1 ...ll ll„. buttu,
■ll.tl  III  Illllill-  .||„„|
-111
''''■|ilt'i|..-l  Itnl, ,.»
lllll,.,, t,„
DRY ALDER AND Flfl ^
SS81
HIRD
l-H.. kw i-.
ii..*i it tm i
I  I-*—  I'l   11.
It Kill -..
'sl-.-l.ll.il l'l*,l"J_
lllll."- 1  Ml   .
I"  II  l.-al-M
CLOTHING
till,  Ml. -11|'.Hi,,
t.i tm
as '"I «"-i ultra.
SUA I lltl, , ,,_, '
VARIl It >lt«h ttl.iljaj'
IW F.l.l tl I 11
I III -a
I'll  1*11
siii-i  limit
ti Ml- ,n im
• •li  I'lilit |
I,I'III M *
H
IRD Will
POItil foil it*t___ I
I  -t I
it* st
I
MUH
l
Bank Montreal
w
'I'lnnn su' i  im- ••!
t   >
•i
*
i i
s i i
'
t
.in in,.i., „ ,,i
\V s-.ll.l. \ I,.„BSI • •
* *
■
I. STKII  I"  1—l-l  IN
t .
i
a a
..ll* lilMltl.il
*
•i.  ••  ...
II  I,
BRUNETTE SAWMILL t
W \\ Wl.il MINS 1 I li in
manufacturers of Liunber, BhlngliB, Litli. Bill Stuff mti Long To
in tOO feet.  ALSO Flooring, (toiling, Ruitlo, Sfflinp. Mouldings Put..
Scroll aud Turiiml Work, fc'iu-li. Diwrs. Window aud Door Fnuitts.
■ Finish nf all Kiuds.	
tr.A.cc*u.ratci T*\*~cxlr G-*aarantocdM
.1  I n\l -    SSI  Ittl I  •
Shipping Facilities hv River, Octun or Rail JnsurpiiBSid.
st
<
.*
•
I-
M
tttn
■   lit  i.i;i,«
at.,*t ..
-
|  M.t!..*.  i ...  ,
A  Savings'  Bank
Department
Hii Ikr -  with
Ihil BrmcH
lateral Alloied n Cwnii Ruts
||  I,.*.*,*  |  fat.  nml
GEO D BRYMNER,
■  i.
TENDERS.
T
THE QHSAt FIREJ!
Tiu.-i* traaka aaa •*• *** bnrn, aatlruly «ui.  W<- »r.> now r.--rai.iiiiiiit-i ni|
uiil ill.'.  N. ii It.ul.I.in.  Nut mitt ( .hi-pi. !•• S(m k ol Good..  Wi- arr .U>
Ill UU 1,11 lll'ill'.'a III,' Hill  Lil.l.  Ill Ml,)' .1. at lip.I.ttl
T. J. TRAPP & CO.
Columbia st.,., UADMI/ADC  ME
N,w  Weslminsler imilUIT/lilL   NIC
(I
slu.*,u
\\
I
*..*. i l*aaatli«i ..aa
111
IISI.ll.l!
111.   , S
It
s
iiiiiii; i*..i  mu
i.u it. ti..iiii»
E. BROWN UOMPY
"■  *   *v   -.i  *
Vices, Liquors, Cigars
W. TURNBULL & CO
Builders and Contractors
BI3IC2Z
.1 r* i*
to commaoRS ud euildebs
I'Kjtuftn- ii
1
taa. a .   a,  /..,.
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
t tviii |<
Ru-hiiiiia Street Nm Westminster
Mttnofacinrpre and Dealeis in Ronoli and Dressed Lumber. l-t.iDi.le.>. ^|
LatDs ai.i Pickett,
Salmon Boxes, net Floals, Trays, and all kinds of Wood *"l"r""1' L
for C.uineries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blmils. *****&
Bnlusii-rs. Brackets, newels. All kinds of Plnin nnrl Pnnnv TuriKsI wai
\\ l.llarl
II W  TERN AN.
 ii
ADMINISTRATOR'S NOTICE
InthoCountrOounofBntlihOol
Ilmth* m ■ i   *--.» ■*■*
' I ■■ ■■, '1*1.111/
• I  .. •■
I
I !-•*. imi *r*i
arttm***,-   , .  ,  •
'MT N  •■':.'.".■■■;»),■
s
-111  lull
I >
S .
T
-ii.t.-
, a a
t
■
I
tl
'*
-
it lltlilll-ll.II
• I...in. i Htiitaa.a II <
iKXIDEim HOTEL I RESTltRUl
- a 111
i  ilniiii.t., m   .  -HralmlNalrr.
SIR,
•) i.i..
■ ■
*
-
-
a
I    1
| I *t»l  ll
• ■  •
I Ifl -*■ *	
I  -
Nr-v Vancouver
6ILLEY BROS
PHAI  Livery, Hack, Fed al
\mJ\Jr\*L^    Sfllfi RtAhlB
Mjbih J Ud*J Co U-J of liulmo i
New Wellington Coal.
SaleS*
.... ,
WIMIH \M""H
l-ra|t.| ..*! .-•
I awwt
,    - . •  a
Null.	
,.„.«.,I ar.  uw  tja*
ftit,.iwr
.  I*
I ■
,*l
w
I '
l ,--,,.-1  VI
...
...
||' Iimi II  I  I. II   llUllll-.II.il
1 . ,1.11  I  ..It
•* i-
anal I
.
1 lltlll.lt I.l. IMl  1111:111-1 I.l- -*,'■..'''
. J a ,\ taa i **•*
I isi.i:i**.|   mis 1-.rl.-l 11-11
1 r
.    * I II 'ht I*. h, III ' • lit,)  t',.
I.' -"l.l.l-l  11,11,--  -   • .
• •lilS
,,„.    mr* it."-")vtt,.
* "*» ^a*    Jaror* ar» -
jJMAI.I.I lltM
-
%**•  -
•fan-* b*tH ****■ ■-  '■ \*   •  1  .   •
.
IIi-«[*t .lt|  MoO-flOMOlll  HaariaM
I  iM.|i.H ataMiifa
e»n*> 11 11, m m* Ml a** ******
*-**tt*4 ta Im *!««* mil*.
l-IIMi ■( iVtttll M*n*g*t
Riddell tk.
Johnston
SHIPSMITHS
ll.ir now In operation ihi-
'ittiv
Mil* .WIMMMI
H'
■
|OTEL   DOUGLAS
Nk«  Wi -r*r--u I
% I  nil nil  1 ,.,.
GARKSHE. ORKEN A* CO.
BANKERB
■ iii **i \i,t..,it* it •
lir -jtnvi*.* f* -t..»  * flaM  ******  |. •  I   .
t    •- ***A tm il.* ma .aiinw
>   I I' HI aM UK fmttrmrt 1*1****** **
.huh
.   ',****** *** *rA**n%th Tr***m,r*. •*.,
■  •* *i,i* *t*i*.
t* t*
F. J. Piwtoi al>!
Pianos, Or»
*  MUSICAL INSTR«M£*|
$H.OO PER TON
*
■
J. W. CKEIGHTON.   1 IUII
1  II   tlal
Im* 1" 0
WtPhff Bros..
Klipi.glits k Boatbiiildere
BOATS FOR HIRE
l mt* *a,l, WOO  «' *■
CORDOVA
.- i. ... j*.    * **'"!
COMPANY
, ,.,.,.,.„ I ii'iii.niit  tit  .linns" it* *****
• I. • •   ItU  Iw. lha
|,*|..inv  .1* ll,.- HI  •..ail,  Illllill
li 1, 1
ll
■
*> *•■ ... ... I|>n|ltt_na*
lll,ll-*.l  II. III. -...,  .,. ,„.
1 .  ' Tail.Witt,  .ttaat
I UriimDii amt,
lata I .-,  II  I  . .* 1 I*. ,-•,-..- 1
- lira.) Inr.,.,..
t.l ill Itnl.
a* WntaiiKtr
CENTRAL HOTEL *o.»ti »oi wm* ,.»r.n* oo
•tti-af ,-nlan.lt 1 it..! I - 1  .
Vw  V... -  r, ►■  tl l
JAMES CASH, Proprietor
ttauoll  1  * *
Itf-faiaiiltMl *tt*l te*'.t*4 litwaat,
W. H. VIANEN
WHOLESALE
FISH and GAME DEALER
Trout 8lf*t»1, t*w Watttniwrtor.
||t  ni in,, for Ki' .1 'i I•■ * 1 Hu  ■  • * r <• 11 * H
,-,11^ '   l|ealioi *n* tar an*a il I
i. _
DRHIRE    m HjiniD PI
Biyiiml Royal Ctl < Planing Mill.  |f  B IIU 11   ***
Nrw w.  ■" "" t",
t",ll
VANC0UVERST0NE meakins
1|...rr. I ...    '  It.. .    ) i|..,.r,
Ua.  Itlll
SANDSTONE
A.hla, Hall*  t*rit*tail| fc»*|00lM hf *i*
*.  *t *Ai.-t* A UaniMf *, "1 ni*ttt *p
aini**lr,« im*»
' • Rr****.**,
A**m-m, »„,,,
VANCOUVER
1-*..mm'U*l*M**l}!*-
*JV-nit..™ *IW*t*ttg\
«AJU*&\
**,.A..a 1.1 »*ttr***j*** I
tm*\
P.PEEBLES«l THE LEDGER: NEW WESTMINSTER IIIUTISII COLUMBIA. WBDNBBDAX MORHWU  MABOH II
IpTCDHI ASSURANCE CO.
|0l tilll OF CANADA
Ipman. Morgan & Co*
Uiatrivi Ouurl
, . ,  .  ,   iml llr. M
. ,  ,1 mil, tl..- wilful
riot 'i'*1 am""
IlitUUllUI, aim lo.1l*
Aui lu tallit.it IH*
i  ■  bl  H.."  *a  ...
. ■ ■
',,,,. niltnl I-**** 10 «ttli
..iiiitiiiit Ulloal
. n.i.'i...-
...  ,»■.!'  11 Mt   IL
,. i  uni  .lu-  **,..
.i, ,i t,,  itrldilti •■
, . .. . i • t..i. it,i- . nr
1-. tli.iw tliai al
.    I  tatl*   .'
ii ii<l   had
I..   r*|>l|   lo
i,-,,. u  though!
...  i-a**- Obi iu
reri  hod  * -
■<  itood uul
, .   Mn  Ill-in.
.  tea *****  ■
i   try lui. in
\ .   , nt-r. Hn
1  t. .t.l i
t-.,'iiiii.i u,*  in
*  tr* nl l,i lln* Inm**
li a
mi** tmi »lii*
i .«*.. Il.al
... ,  |n , t.t, i i.i
an  ami Uul ll
a
it.l II,al I
a It ir t  I illil, anil
-
.  -
1
*
■
-
*
-
I
In «
-
I   .',
-  . I«, 0,1
1  .
•'
-la
• <:  li- ,0,1.1
-  ,
-  'i  IOd  that,
I
raail  .
i-u l *i
■
.  ■
t *••! tbcti
t.. Mi*  Uro*oi
r th.  ... ia *•
*•   ti. •
*
a
*»*
■
•i*l hire a o*io».
« lti-Hj ll
'.  I  .1.    !!  .
I  na  M
*  f**i Um
.  * -I. ta* ii.
rh I net*
l ***** ii^
*
i Lai t**« aullHi
-  ,    *|.iM.  |
. i found a
M
,* aaaM* vf a euaoan
t»r ta* *hi"*l  "uul
.il Uhi 1
.  -   >
. .1 j i-.i a* Mt.
,il...l lu-
ii,-.,r,ii..l, I
n,i- uhhik; I  ii
|)nvi* timl. it I" I
iik am) .i„. .alii
t,i< n.i- uni, iiii- iMiui.i i«* .rn Jiauiri
'.Mi, Mi Divli lilted lne lu malm a cup
t um fm Mn ll".is i,. I ,iA,'i| Iiiiii what
In* mmlili' ua-  .imi  (uiil Llm tint I
iiii m.i U"i' Iwordiiai I iitiai.i iii.
ami tlm ii'nu».i
•iit.v.1 Inm aim
in t.i .in.! Mn
lia  Imi Utn* In
bed «ii tin- tuorolni i.f lh,. ..'lit, ami
n*l.Hi Kn Hlittt nn* lln* imlti'i Willi
Kin tin* iini ii'dIntiii; nti iK* lift) 1
ini.i.i iiimi ».i> lhl I foil llio) I i.il.l Kir I
«,,i anlilug, md ihi nld if l wnttl.i
null until t.iiiiurri'vv -Im si uul. I bll|l nn.
I vta- rilled in llir i""nt on Ibi norntni
uf Mii- I'lli uiui lIviD a  uul* lu nit* tu
IH  I |ll| I UW, "Ml*  Ilium, ohll
I* Un- tiuiiKI.'.1' ami aliis aiii«(*ii«l, "Tbi
mnn* ui.i trouble. UiUlliiiinttiili Iiii
>.iiii.i .ni"; in>* iitiiliatml .lillrrriil lhl
imli* al Ur. |«00|l|' bllUIOI I Old imt HI
an>mu' mini in  n.r  It'll.*.' ii...|i| Mi
Han*  'iui .,,.,111.,.. i.r Mi  Mofubj
•i ■ . ..Iiti Mr. Hi.mn t.1.11
Wli tbl niiiiii «itli Lar ami llin uul
Iii'i  *ii kin ii  lia.l   itopltOd  lol  iKfiu
in.,t,iI,, .intl In.i unii Juil mil il|lli.,
uu ^ |t|i iimi*.-i i*ii.i. I told K,*r tblt 4
iliu wa* Huiiiu I., ba *ii i. ibo iinni Imt i'
ll.l   Kuii.it  liul  Ili.il  -uiui-  ulli*|  (il*..',
Ml- Hi .*u replied ihi wa* imt |uln_|tu
tw .iit. in iK< ***, I thought) 1 no I1'
IVitni i" -•■ *ltl. a *liint(i
in.unu un .liiiuit) IWbl I Lata inMl'1
ii., I ..I, .ii,, • I a,, n.,1 a*an nf Mr*
Id ...I, i. n .• runllaed lu mi botlaii Mn.
Ilrtian lalt W| 1 n  «*> far a* I lii.t.*,
-I-.- *nliinli).  Imt  | duti'l
i.i.uw Mlu-ti' ibi OOOtl -tie nnl iii* an
D ti in tl,. mail | . iVmUbIuiwi aim.
Un  Ht"-* I- lilt I  *aa  Hit*  1,1'i.iniii
urr) imr a nuiU vain,* iitout lighten
*  *    I
Ml  Hull ' • -. .aM   "I
it,a  nr»l  uf  lhl*
t lb I VU Hvliii il ill* Ninth  Arm;
 r Uom Io Ki   •■* Mn llrowa wa»
in ill). K.ni.a tm llil*'.* ur futit VOlbll *Ki
;,!• ll. It illl biflltro Mar-l, .,, tuf a if*,
Mi. Hi..*', Lar bur and iiifwlf ill lift
uu un um .in. Mt* iii.iwe mmpm
babied a Um iuii.iit*i aiul a* walled uu
bin H tnijlil lieni* ii**i. **>•
ur tiflafti MlOOtOll IW Mt* lll*i*1.
rauilti u|i aul. 01 ibi hid a lltll* tnnd*
bi| ill or etfhl liifl.a* Imil,  whan .ha
' tbl* mall I-** ind i
i iweoti lufi.ti
im.i. ihii niii* wa* 4mti bobvyi ■
I,.ml 1..111. ihii.* ratilifli In lit* ******
h., i bottle aitii -aloi in it ib*
•raw**! uul imoo thai I »iw hm w*ar
autil.1 awl fill !(,* \lllM* and mike It I*
lii,i) a. ali*n ih* l>itiu*til it  I 'inlt.1
Ibta niii* i*d aod It wa* nrf inhi
-a  I Il.al I'l  * I* I, III*  Wl*
boon
Mn llolL iworo. oatd   I na ;.t.i«
* Ann oo ibe flnt ol Marrh
a   Mn  Itr*.at,,  *|i*
ituM**.! ant.  * I l  •*( * . -
tuin' IrOM ** * i.i* 00)   f  Ua.t
|fal a itnall lilliil'U|
0,1*4 a illi*- >»*  l"U*.  I
HTM **a afaat Ibal nHi* ti.ntilned.
a  ••■ tbal •*■•*•
• * - . Ii    impooft • *•*■*
... a t-.,M|.i* uf ii ■  ■ ii i
• ■tit*.  I  t,Mfiti**"l thll
Ihoro *oi Bon tn **■* **u*m, a* Mr**
t I I   Il.al  lilt uf
,,..*,,*,.*  Ml* |t(-ai. ii.t-J wt ihihail
1 *... »t Mi.  I. ..*
. a I,. I lh U-I ih* I,.ItJ n* ***
l.i*t it.faaiiaai'.* <*f the U,ar*li, I i**al
\,*t t*i COW I at  *'   *i I
» I  -.11 eatm|h.
ifi.i Ml* Rl*owe rate* U *y hum* ih*
• i Im I * * i* nt*,'i'i* h*r
-I  r*-*a*ailTl lha
.  001   Ml  **a%  Mt*  Ulnar.
»U-«1l*#htt*d.  I  *h.«.l4  Mf**  thll •*
■ . .****■ t of a mil* Mure
■- tilth a*. **• Old aat «it
• •   >l >  atttrtl)., UtHtWltOg
,;<***-\,i ,,1.1 ti-.t4 A**st  attd I  Ihluk  I
ij   > 11*  >■*■ a iit*-*! or boodle tl
** n
H  .  I a I    •    -I.   MII Wit
• h,| tUilh
*■ ia   t ■  .*. «r tint  lh*
.* i.  |* .! tod  **•  Mt*  Hri.e..'*. I
wan if ui 11* *•* **
M,«  Iia,*iii*#. *****, *a*d I  hav*
> *y *ui*r<lh*li*i I
■ Ifa* .hiat pi*****-**, I hlla
1,- •  .  .>,>•! f.a law
.fit*. I Ibooabt tl  •!• M"  i   •  *
at.  I ..• i i .1 I ll  i...i aiaraii-* tt
h u i* Mr*
■  -
Threaded  lh* «a*o  tut  Ifal rleOro
Mi Jim. t-i tui  ih*ri*l«oa ott-
,i lo .mut* irooi*
tniltll f*t« mil. a*  00 MrtCO bod haaa
•* it* tfa-t 1st * oi-ataara ooolto
Mn II, ai,  hid dnoellt 10
Lata lha *hlhl well t-wked
ifiat.i,i, in* »aat IW i oor** ood fotliof
» hid tot i  Irteod le
-"it.
* faded ihu th* *****
•laa*« *Mh *4 *•• oolta tatl-Mt.l W> m-
llr
•Ja**
1
w».   la
■*,
a lat, .It
bit
ll.'l
a
■  .
aaa.
-
'
a*»,,
It.
•
(a*.
tadlk*>liit-l |
1 1 atmtlll 1
Illi*
titii
llll llllll
M.
■
.  . 1 *.
li.-1
-itiil- *
im <<«ualtlil  rt*»* ifa* Ini lh*
Mlamii  bid  UM  lo  WO toil  Ibe
e rfalM. **** bid a|i*r ll*
Mill. Iat**d lu *t*a II ptmpn 'll*
ntioo ihiOUfWtiie
^ 4..I Ui* m***id*ar***Mi*r*hloieal
• **iii ••taaililal. iad
*><it*«l lha |>ti*naer Ito
, umi  t,*r hill Of tbe
mamal fur il*  i'*.,*** aa*r*taed The
a •
* *    . t la apt**!
a.. r.t  *h* tb* -ruott 0d>
■
L
i Mt* lliHOi. ot UH
• *** mni I ih**M
*- d iatfafi*
• •« at th* tin**, t |ml
ibot *».
loot il** *blfd ea*
I I Wl. I
*
- 11 liferotaHi
faa. »b» !•
ll ■  .
• miliar, ha
' **i* *** li *it lh'
fh* ****** * ooMIc
i *.* fniMr toy Rm
i
| K   -
- - mt (.ntfitt 'ittltl
- *
•*'ii ll ih* rblH had
■
»  -  had ta**u
. (  .»  I  t'.r
blaii u-*i**. I "inii**i
r ""• rtotblBii I dhi
lotiolm
• -
• I,  ol  lh*  rfalhl
• I. I an, ih>I
nlal Uon luirM;
ill  • -  ■  ih* re-
Ml  Jl
t  tbi  BtOlj  a.-i!.|  Mum
All too  10 ibOOl  a mmr*
iii  tl.*  taint-  reiatiil
t rn ibt n di. Ara.
" 'iii Uul Ifal ,hlM i-i'il'l
„■****** in fr,,ai a *** *
tn,  it,  ,tid,,iir_r  waether
I-  *  wifr*  uf  ih* tetitlemn,
\|r.  Itr*.an aai  MO*
Itrt.an had I ptl-ila
,*  fur  ia-lr.lt  ui"',1).*   I
•I I.M1, i.l.M.IJM. MKCT*
.,.. ******
a.
/« * lUHKtlWllt. "    •**
Nev WestBiuter & Vaicotffr
TRAMWAY COHPJtHY
TO CONTRACTORS.
'ri-IMU-ills Vl'll.l. Ill; IlKl'KIVKIi IIV
■    III*  in  1 I mi  In  |„.,|, ,,|,  .mil
,'.'.k.!:".l*,-'l llSllt'Sl. l"TIII 111I'Tl-T
NOTICE.
To I*. i-ita Niiaii-.ttii..- iba NuiU. Arm ot
lb, l'laa..| Kit-in
PHEAPSIDE
*****   Auction Sale
IWl SATURDAY EVENING
lil'IIISil TIIK i
■ *  I.iiiii, at lln*
'NsTKlTTlliN nl A
it. tai rity I'Ui'im
Mm* upealafiul *" fnliliii will t. It-tt
laieapUaaj m.i ulni ipu] iai unlit iiu*
avtaiipao Imaiidilid
1' A ht*AI>l*.
 Kmiiu-t
TO OONTAAOTORS.
rnKNOWU \VU.I.IIKI(K»KIVKI> IIV
I ii-* '.i .ai* ,'*.. i uu '-j u> nn «?"**
dm*. *m,m\m*\ Im* . h-i iU malluU »f
. I HIM I 1*1 OH V IIKH Ii III (it K n.i- u.i
tit,, i  f,.r \V .1 A,in.in.ik. I.,
nm .i.i *!-*- in. iiiuii*. an !■• ****■.! ai u.t
..ill ..
ii W lillANr
InhUMi
Nt-a Wf.iii.iinicr. Ulirli ii. \*\
TENDERS
rpKNUKUN Wll.l. BBBKUVKO HV
I  Ibeaaderaji i aathi i.,.u,t**.iit,,ii
<al.it.Iai ll,t-III, 1 Alitil l*«l In Ut* l- '
lair uf ll.i 'I.-.i.llil, l.l.l..l*r*«.lllill-l t'»
Wit.  CI*.*.. Ia.|ai H  '  ■>  ... IH • * i  H»a-U«.ii
-■  i  m O'w-if. ..,.ii.ma nt staitllia* hjm*-
., 1 .1..^. I fi it, ■< |i villi talual-r I- '
ii...ati-l t.mlill..a*, illlii-r arh-rl (Kuyxit
..   I -r .ah
1i„  |„_,l-< il u, ai.r l*i,l«-r ti»t inar.wriIf
*******
■  ll.-iS
iv.ii Muudiii i  ttiivt.-u.mil
The Cmwn Stables
in * 11 • i irifci. I.*..
it n i . ■ . t-i;. "rn ■* i".*
i... t i,.t, ttia. ai .iti.rimt u..n.r  u.-.l
I -Illl* II  -a,   til.   i-lT
iai* >al  all hilt*  ,*i*,i -II* lad  mtlit
|rl_.|....w*\ .i.l.li. <fc .a,|*it*-i. Iltaal
Ot Ter lat Em
Iff M'
ANAHAN
BQBBO
FHONT UTBiBlBT
.IA.MKS (TNMM.IIAM,
A„mi in the
OMaiHI IWMOIMOI 00V O* lOOOON
FINANCIAL AGENT.
£*\ .***.** m* gmtl m**n*t ** a tmm*
i*i* ur ****** *** m woioiaaiea
n aaaiam,
c«*.;e. cm 9mh****4**m*trom ar.
*>ia at.iai**Tta. a,	
FOR SALE
Owing to oar btt-
Ing tmible to *u-
onre anitaliln -iru-
ml.tn wo I bate .1..-
olded to oloao ..nr
iilBnti In tbla ottj
for tho proaent.
BOURCHIER. CROFT
MILLETTE.
COAL
GOAKXWOOD
Old Wrlllnitiil' "'.nl ti** Otdl ***** tm
ih.* l'i. iti* t.ii.t ihal 1* t'littrvt. lr**
fhiin tlal**
Ul-lK. mil  U  latl  11  Wl..   M  ' .
iiiir.-. OoloOIDll Miii't. 01 ll
t'tiiutthia n.il Rl|blb Htnoti
ili.ii'iit.ii, m
JAS. E. WIZE.
B. MARSHALL
DRAYMAN
\*i*  I
Nrw Wi'lliotttiu Coiil.
.  >'   '1.,  ll  |)l*|Wl«0   lat
rvv-tt* enhn ho
a
•••
a
*
a
•••
•^••••1^
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
rty of tli
ttllt ll'1'la.-itltilltllfllirttl.i I . n t'n   I.,  tltUt II  mil  mul
i u|taard*iil mo I**** ■■* < -i * iit.ii.lu laml at
II..'  I...  I i.ii h ...   fn....... A  i Illi *l||  Mn-  ia'..,ti'  .'1  llir  i|i*'|i
Haiti Ii i> tlii'itt l1,-i„|.,n.|i alula lull n.i:. mii Mm I ta-*1,
111*1*1   I' '. ■  S i ,   I ,, II [J „M||i
-■  i  , tiidmirlM
I-, .i  S, ■ )). -t*.,in.It t
I.u,-,_...I i,it,i, i,-,-ii,i,,„.,.i i|m \, .  \-i, .i„,i,„i,t luiitharii
I Um* i uitiuaiU '
lai-.t  I-' . - ■ i • aiul *i ihliptttel I-t U--
I ,  n i'ii  10  ll.l.
I"   .Ml    i
ahtt I'I  It!. - I'tM'ti. 1 Iki II.,- -a.Hi.    I'l.i- i.ni -ill la  i>tl'l,.tt  ll|.
a.i.l aradi ,..,-■...
miit Hu ■ ■ .  .
j. nl,.I aliltl, w,,.itt alllla* ■.•llm..I.i ...i.t..,.  ,,-..in.,  tmi*
laili i. ■ (ti I.
it   it,,.    laid i.u ami -lulus! ..„ itm
*mumI  ri i..' .i-ii ii-.i fruai •■>• ****** <■
. tialu aiil.-  |....ii I ii.tu,, -I,., m at|| i* ..it. m.i |o ii.nulla, int.,*
mil lint i*  ttl,.. ,.-i m.i ,■) i ,.*i aill,In a. II ,., ttm*
.  .- I  .   ,■ .   ,-i..i.
AN1D LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
it* i itptun i, ,i,i,.,,i i, partla a ha an tmi. ■
ll  !■  Iha  III.,  Sf.ul'll*,-  ll-l 'Ua . ,1,1  I..it)
I  -.  , ,  mil f uf (Im  t.,,1'4 f
miiii.   |i  i an  .i „,. il  nn  i-nt arrant-iii i
'•■   ■ - allltrriulnali al I .it.rii.--l   In i I. -  lie It* all
.  , iu,-.  |' ll aill tub) *a]  t I  .-
|..,l
tf'A >„.i.'i,.i tu| lha lallea]  It** "■*■''  '." ***aiily aill I*
Italia ■■ i'ii.) *l_'"ii> il t.i*- i
..1.and I ..1(1,1 ii-.i  fattweail.fi ''mn. Im iha
lllll.   -.1  .1.1 \.»
il -  -. i - .. r l|, ,   J*  I)    -  ... . .1. i.i .  Itlll  '-a
■ ||| uul.' ||| -si.    tli ni it.
l.i  in I Itnl.-.I  Mitl.imiit '*«    ti.iaajv
I .'   '   tl.   II,.    1,.,,|„t_..,l., II.    ■ .'    I, '   1 ■
'   i ,  nl *till„,i.t It. A i.it ""iU   l.-.ul. ( ....I  all  ii, aiu.la*
. I   . M...I L.all it.U.I* in  lln
V.rtl.i.-.i at I-.. .,.,. in..." ii.tu n. a tt. ilmtailvi
.',,., i. it.   . .   ,
• i i.l uni. ii «.u .-n.i. u iai
1 taat,nil ...il ili.iia.li *., '11 mil !•-t-t.i-l.*!  ll  l.l.rl.n.l  ll..'
,,,,,(.-Hi  il  U**r|aMi| I* ■ -
,.!,,,  11„ it |.-i. a,wf*i|-< i.,.l i. iti.-.i-i   III iini, niai-..(
T. T. TRAPP,
Agent for tin* Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
e
•••
*
*
*ft
.*.
e
.....•» .at.a.twt l-a
i. ..
Uiinet's I.andine Nursery .iBicimTS-aciuwE,]
.__.. a.aaaai a aaw a (Ml. ^*i*^
■ IsiMhm aahaMi *****
aaa  liidd ea aad eli
o*al eerfr et i
*m*. ****** ******* **i Ivi-m* it»»
tmm\*iTl\**hmi*mm*m tt******** *****
t. mri-wi l*U*.iiat  ***** ****** ******* **4
.,>s.*at-i   |laU|*iaarh   A******
I. IH T« UIHM>V
la.-'-. .laH-ldtf.* ll 0 "
Or b.l.MIIMI-b. biital.
Hetal A**eia*. S** Wm***n
The Matter
..I i Pi*>
ii< r Fit
itk niori* th.... even ihu
l)ll..lll)- of ill.- lll.llrn.il llf
which u mil of clothr* it
mull- tin- iinni i,„|x,rt.„,l
• ••iiiuii r.iliiui   I'hfflllral
• Inih Utill)- lulllorilli-tj lo
tht- ihape uf iht- wearer it
none ihiii ihtalily.
M. A. HcRAE
t;iur.,iil,TS .1 IWcCI
lil 11..in. -j -. put lo-
i;i'ih.-r by i com|K-ttml
tailor it more rlmjjitil than
ii.ittilliii|. I.r.iiililolh Ihe
immortal Sh.tlo:*-- - .
v,yi "The A-, I
nft Vmelaita* I**
.Iimi." Ihr Hani ii
right There-inn, ittlrt
your doth. U 1 ll.n-a.
int; from ■.A.ltiltlv
**. UMwww* .law, aawi i  (• IL mm,
- a... ant  a
' lta.it*
LIQUORS AND CIGARS.
I  ■ .' I   .  1  '-  .
• *• 1 ***** U*  ,* *■-'
IIUI.il \, II  l
OPPENHEIMER BROS.
Hit* "hi mtaldUhrtl br*****) bH
bm |<ut ut llmitHi^li ttiabitti. -ii.it
tii'i'. iml ■* iuit.it I
ouality ,4 brw raalliM •u|'|,itr,l
All onlrn I-It ai MiD '. • Mat*
%*\ Tin********* nil fan* j*.*iu|i *<
i*t,H.tn  llr**a*rv Im-aittl at S*it-*   -^ _   __  . _.
,.i  r ,' Capital  Paid  up
UIBQI, COCHRAH ** Co.. Pwrnion ^ ^   .
• Reserve Fund  *
BANK oi BRITISH COLOMBIA.
INOOiroaiTED  BT  Horil.  illAKI.-.H  IMl.
.   .   .   £600.000   13.000.000
, wfiir i -mt i ru in'M itu
-   -   -   £200.000   11.000.000
THE HANK HAS DECID1 I' TO 0P1 N
COMMISSION MERCHANTS A savings bank department
l.ii|».rt.n and Wholesale Dealer* in |„.,.„,„.ii„„ wiih ihHr •t*,-i.t-r..1 Uwking Buttnen, indatt •**>** prepved lo reeehu Depodtt
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc. ,'
100102-104 Powell 81.
P. O. Box 207 V.inciiiiwr. H. (
iMPOBTArr
PUBLIC NOTICE
i i \   Ml 11  (HI.
■
\ ..-, i *   *•
*», •-■  ***
•*••
rttaat ... I--  n  *■ ItM
TENDERS
Al*a**t*4 I** ttemiim* **d llt'lM the tleo
I **.
Ro OhlOMH. labor lo be em*
plojrf-al la tho ooaitrao*
(Ion ol Ihe line.
1 Wll.l. .lil.l. HV ll.-1l.ll At
I <-,*. .at.**.. n-.w la ata .1 ifcit*
I .aat. itww a til** aa.**, wt
CITY AND SUIURIM LOTS.
A*** * ***** al aalaaiAa lata* Ma
****** ***** a**!**laL txaltVa Mlet Iw-
yra-rt* aai ri*i i leeii
 -  I *t**m*t ii
Mii wl* will ***** tall .a,ir**it***e|e*-
•ralar*.*i | awl**aai l>*ii** ptmrnArmmh*
tie ar*fatllfa. ii*t»*4 **uli*at
T.J.TRaPF.
 -Aaal
. ..
I r
Ta*.hi«- *  ■ •
******
t* nri'iMinaiR
* T MM Nl>Ti>->ll rnaMfBl*
**<(l***'t
**»* Wanmimtei
i.    ,  mm i *» ***
THE LELAND HOTEL
MA-IIM.A -11:11 1
Nmi Comer of Gronvdlo ShnI
Toe 1
H..**l ii
Ta* i ..•  -ttm* it ••• ***** ta* t
t* ell pttr-'taat ***** t* IM City
COMSUPUIDOA
Ti*J* tan* ml ******* 0
f't* Tit flMa »u*A Par
i. Ut rrtritm.
aaur, t .nut,
(Jampbell & Anderson
Itil"I.IjAI.II ANO ni.TAII. HILAl.l.li, IN
GENERAL HARDWARE
-. i Flth'tOfi-dBlVlhOO. 't>»Xhi*TO*i»d QUaitaat*. tlQrH.
&r*i9- T-i* and Wr>ad*a*aa»». Terra Colli Ch-m*** i"d
Drain Pit * Puitdlwg Mileeial ol ill ******* A CaHoad ol
** **** <Uftf iaoottod. Coll and ooo owf iloth ol Hanging
■Untpl, TtaWi Limna. Qinner and  Tii Sell lolling al
Reduced Prices!
Foor i>.i- Orn,. ptr Annum.
I iepcatu received for l-'inr-tl Period*, ami Intent! allowed un term* .huh may 11 iKerutn
c.l till .,1-1 'In .limn
E. A. WTLD.
Nrw Wcttmbuter, #ml January, tt>'it Acting Managti
Oanadla Piciflo Natinaiion **p  (TjJJ A KE
WATCHHAKHK : and: MANUFAbTDRINU : JKWELEB.
Campint. |l un.ltdi
llll  llllll In. 14.
Royal City Market
9, REIOHI
Meats
REICH EN BACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
iiii.i: OTt DBUTOT   fWQHT ST  Hn* v..
i *. -t ^..t It i V iiK. ia«o
. i%  * itl  OPrtL
-ilto **m,rmrp
■  .i|.,i*-*l  IM
\:\ VI ft  1    *
i ■«* ih* ****** **
.  , -.
. i*a I*.■ **  .{ -«••*« VimAk
tw t*ii «i Ih >• »i* **»
■ ■    ,
■*, at t*,***.
Ii \\t \t\* lllsllMMIII h* ******
*   ******
'  Nl**h, D tlllal
ti.., .
********  *****  Srm  tA't-mm
• ■*■***  IW*-
**,*** *******
.
1 a .   -
*
■
,,-w-*-  mii 1*1 ***** ***** Im ******
m tt i*ii  •
T.OVENS
GENERAL BLACKSMITH
■•
MACHINIST
Ifmmm*  *,.,,■   ,:.,.  »*-,*,
■  ******* **<,*   I  I,    'I  1|
ir
:LEY & HOY
• *******
■ *A**m en'-ftiafi**
<, i ( llif int IMllatiTM.
■  «ra* liam»i_
TIMK TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
. taat... a.n,
■ Illllill.  in i init.-ll . iitll-
(.'iilinnl-M Si. Three Doom VVca Prom I' 0,
Xm.ii |*i m-iiii .il Iwitli.tti i.iiiii   Suisi~.il. Hill N|ill*r&
Co VVtUingfonl Comt, edewaied Plalal Wiia i;n nlruiite
plating, loo* in i inn ove, ill computer* it Torooto t vIuIm
tt.it,. ,i.r-  t,.ii,l ,,ti.l Silt.-r Watt.-',    .Ii.titiiin.li and (*iem
i. „.;-, Clock* Spectacle* etc.  AUKr .,**** *<* New
.\iluli. ti- .wl* in I'lit"-I \V.tr,- .,,,.1 Jrw.lrv will .trntr"  rarly in
I li i. tui* r.  ("ill .iml nf ...tt i-i. nn tttHilili- In thnw |{i«*l*
«•••*
Ship Chandlery.
Wrhaveon H*nd i Ven I ni.- Sitxh .<l
li <«. Itlll. ■ Ut t" II lllll. UH'-' 'll".
uni ■ iii.ii ..nam...
..,, .,1M- tm in- ».i tv If mu.
,,..h- Mil- ...mm ,i|  in  m\i»
hitaiiiB,i8«ppliii-*M,,,,%M,,,r,.x'VT ",,,M
. .ti ml v. I,. or tTrli. r»r I'rlm
CREIGHTON.  FRASER & OO'Y.
to Waia, Street V,.t,i.>ni.t li
Columbia eTRicarr toundry
REID ■*■**■ CURREE
-nr.tMa* i*
Tinware and House Furnishinq Goods
Pinal
ll all klnli at Tlamlth Work.
Ou-lMl *t Ua Oalakratai 00PP
BTOTB* I* Btaak.
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
■   -\ ■*■  ■
S*rt,i«aa*tm Veweoiai Haa-**..--
Vtmmtm tm Wimmmm* th******** ,* *,**
*ir* w**A*mtf**** t* Saaiaaa l*n*mf *
N ****** m Wmammmm **f*i*it*> i a. *.
■  VaattamtlW *'m*\m-1****
•~*a* « R**ai  Vi-Wf. AH«it
TELEGRiPiTHOTEL
-mm mtm*. a*laa.i* tmrt Uwtii*
,    1ttv.«iata*aatltat«t*T .ral  a--«ka rrraw.
I  11 raw!.: .Ma M  .itia  t*w lUr I* **n|*tl
..ittrttta. .'Ia*a.l*iaaa*w a,. I -rara
| at.,  .It*.*, rn*aaa.iaaa
Ki itl .Si C'ltrir arr IgaiU fiif |ohn I>*li F.nginr Com|iiny,
A K Willitiiu rl. tlrt in ill liintl* .if Machfitery: Lmnlon lool
Comuany. M,iiiiil.icliirrnof Inm Wi-iliin I »1*. Ji*hn Camp-
I-tII Maniifarlnrrrof llicki, CanfagW Klc.
ar tnr i rt* ai.i.iti.n um itn.itt ,ttt ral.t.
NEW WESTMINSTER.
* _ __i
.****  _aa___.kl-«UTninir,.
_tBS
" - ------
■i^iiaaaLjaoia* lg_^_±_**_t?^SS^lgg^^ .4^******,^^ *j*\ Till.  l.KlHil'.li  NKW WlaSTMlSs'lTi;. lllilTisil 0OLUMBM WEDNEBlMli MORNING, UAHOH
JUST ARRIVED *<mm*J ENGLISH GOODS
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
LOTSIN SOVTH
Bnnw It'. i
Linoleum and I.-  0  I
WESTMINSTER $ *fy
COLUMBIA
STREET.
OGLE, CAMPBELL h FREEMAN mm cm Lots
A
I,   %
X   '"'->
**A *°>i
**$■
NKWS OF TIIK. CITY
Mew A-iv.i-ia.-iiiii."
THE OONTEAOT LET
Mr  D McUlllvrar Aairilid lliiC.i 't .
(01 Uia.uuii Ilia Traniwar Lint
-a
LOCAL IHU VITII I
'
■
■
-
-
s
*
*
■
■
'
- *
I
I
I
■
*
r
I
M
• a .
,Y_ .i
■ .
■
-
■
L. J. Cole & Go,
t'l* I  ***"•'   IP* II  I   -H.MllU  .If.
A|onti for the Celebrated J. &
LOOK HERE
READY JUST NOW
a   V <«■>, '/
J. E. PHILLIPS
THE LEADING Wm **
t' I "I..* ...-.  I I , III,,.,,,
-I"  HI  lit,, will ||„
IN FILL BUST '(|»
IN THE ARMSTRONG BLOCK
A
*****
ni'l'i IU C.I'.K. Depot
Columbia St.  Nuw
WllStlllillHtlll*
rl n il inm I'UiH i. ' IIAHIIKH tun inn u*i.„
IMi 111 IIIHIM. "-llli.lt,,,
1 . O. BJ LODEAU, PLHQP'u
ii I, lit i r -lit.,ni i « -is.
-
Da  j.
Lill
mr
■
■
1   V
•
■
• t-ittaied at
ll,
•
'
*
<-.,.*.. «t> **a
tt
■
-  '
■
-
-M*.a~.-."  *
'   '
'■
t  It H  |
'
H
'
■
-
th. tm   i
t
. - .
■
*
- i
a
■
C*aai|a*4t* Birth
OUR WONDERFUL
MEN'S AND BOYS'
lia. a
fINEST SHOWING
— —— ——
WE ARE SIMPLY
fatite Caen
-
oVieo rertift Oa
0 A ****-**■*■'.*
f ia,tttn a Litiaiii Cte»
*
a
-
-
'
CAMPBELL'S
CORNER
(M.i .  t M Kt..-   S'a
LYAL & CO-
BOOKSELLERS
.V STATIONERS
HAMLET BLOCK
, m-.m *  \t* Urnais.iiit
CHEAPSIDE
GOODS!
Just What We Want
J
GENTS'
FURNISHINGS
tt
*
■
CL
GENTS'
FURNISHINGS
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL ACTjl
Purchase. Sell and Lease Property. Collect Rents. Mate Lhii||
lap, aid transact all business relation to Real W
. ■
, ,   *
OFFICE8
.  BUSHOY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT 11. ol
GOOD
NEW
CHEAP
A Prominent Feature -
TAKE A NOTE OF IT       p* (fl
*?&**) x
llif LIVERPOOL Piiiiii-ilyiiniii-il**** \
Im  "lilt  .IJ- tl.  lllllll tllllli'ly l.lljulll-. .Ill'       _'m*r *,
wiiiii i iin.i Paaaa,,*■**, D.pm.  LOTS     %+./ I
tor ml.' iinni 1100 to OO.            *l  ~ . 1
Woods & Polley
COR. COLUMBIA AND M.KENZIE 8T8.
AU
BON
MARCH! |
•
Tbl CalaetVti Ciaamta
WESTMINSTER
Steam Laundry
ii
•White
K  :
,  Lined
K  •
I'.tr  i
Glovta
**-.■
l.l.'i.-
1 (.I-
iU.-
. (*.i*.t.. Mail
.SMitil
& Co
II*  T HJ • O.r*ltai*
WESTMINSTER STEAM LAUNDrti.
SAPPERTON
B-.'T.  I
•wia
1  . I   4  .   ., r r ••
•
* ifiLti
rX ■  '"
• • ' . *
V(\^  •  ' c*
******
FINE TEAS I* COFFEES
J.
QUEENSTOWN, EW
TO..IIT. LOT. -  ...* tilt 111
51  1,11  ,,..*
Ill |11   ,, H
UNLI.MI
Vmi Orn
■ •  , ,  ...
D**ili**a 'f Miaitti
-
■
O-ita WaatMlaatii
.
LIVERPOOL
SECTION  Q
Thi-
.-.■ill11- nl
(hi-  Tituinllr
trill  In-  pirn i .1  nn
thi- iinni . i  tit.  MumI.y.
M.i. li 'iml. Hrlri'. rra*nniitil«*:
r.ay   I.ini.    . *li tuliliu
ovrr n y.-.r: api-rt.l
li-rmi (n pmt-
ll-a I.ittlil
iitR.
RAND BROS.
DOUGLAS **** CO..
*> I-t*    *N
AOENTS
IP. M.WATSOI*
REAL ESTATE BROKERS
n iai,., wu. I Aoaa-rra J_J
BUSINESS NOTICE! Mails' it
I DINING HAW
F. STIRSKY.
WATCHMAKER AND JKWKLKR Jl2_i-
uii. ii-ii,-. ,i.-ii *
Brenchley & BENNE1
REAL E8TATE
Commission and Insurance Agents, ww|
aocers, Etc.
AOE.YTS FOR Rnitltixs COMBIA'ED 4*
VISE AND I'ltll-I-
OFFICt   DOUOLA9  STR
0«T

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353924/manifest

Comment

Related Items