BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 27, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353923.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353923.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353923-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353923-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353923-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353923-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353923-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353923-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353923-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353923.ris

Full Text

 tllficitl li.'»«S
ER & CO.
BROKERS
NEW WiltMINSTER, B. C.
W. j. 1ILKE
lUlOTlTtl
WITH  WHICH is INCORPORATED "THR DAILY TRUTH.
W.J. WALKER MO.
entail ai u tccouaiaai. aan
cuvauDitiia. HUM i
lint-tut! cut it.  ai. ai.iaitiiia.
NUMIIKH4UH
NKW  WKSTMINSTKII.  IIIUTISII I'llLT M III A. Tll.SDAY  MOIINlNIi, .lANI-AIIV ii". 1891,
wm. iiAiLUE h co., FROi'mirroim
i
•h
i
*
Cast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, BK.U'TIFULLY SITUATED AND COMMAND*
IN'GAN EXCELLENT VIEW
FROM $->o TO $ioo, HALF
CASH. BALANCE IN A
YEAR. A Is PERCENT.
S.T. MACKINTOSH & Co
COLONIAL BLOi K,   M-W Wl-.STMINSI l-.K, It. I
Viuvtm-la. Land Iiu'
\|t*}QOIg, JURNER & GAMBLE
Land Surveyors
aUAIdaCVrAit: AND INSURANCE AGENTS
■.INUanOVKVaH*. i isi.-n.uus. is m u-n.is. in- iiii
■"""" itATIi 1 isf I'l't'.iriii ' ei.i.I.i. ... i
LENNIE & UPPER
Real Estate
iiii; i.i'.tiiiMi
GENERAL AGENTS.
roa -' 'i- lu ii"<
,i. ui. an n tin
,i„l II,l..„.-!, .„l Hn nu.Hill
roa i.u. t ni" L-oa.it  n."'
--i,.tin.
00T0 LENNIE & UPPER
mil mm* *t. Am* OatnmMa.
l-*ri.w yuui i''"i-M> allh lawnh I l i'i->
HORSES
rjUAl '.in ami DWVKBN
liL,  , ...  ("t *att~ al
j, ft mi, hi mii .i fs.a
HDIol-'-aSia -sir,..
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macptterson
& Thomson
-,:i.i:i.iiiisk at
KIUII1 Itl'.l.l. ITTRNUANOR  IMIa.
Wa hava propar.,
ol ttw City and Di*"',
riac
Sy In all pari. ,-1 -,,, e ,
Uriel. tuiitit           ui.n.i
ivi'ti atnet Un- l tsi .            ll.tll.dd
 ..r-J*. 'I -mil ui ....,,i.u ,
improvad.
Lots lit BOOTH WEST- .ceo.*, aao ur.
lot. from 1 ta an.-  ,n 2 1-2  Hta,aB
acrat in Stiat Ailil'tiim In ,
Batat- Waat-In.i..
^ CONVEYANCERS»»FINANCIAL AGENTS
T| M..a*ridiBitBaBSlM
'I
. "tr-i-.l  rata-*-   lat
, .. ,    I
WOOaaTimNKR&O AMBLE. N.'trW.*.1iulii.lir. B.C.
 tltltlTlsil LION
m*a  MAINI.ANH.
1 Ill-Sit.  I.KK.
ttt«M.M«|l.> """
WM.TIETJEN. M.iniii.iitirer " c,"V [,',»,-,'-.'■.,',""
.D.S.C'-XR.TIS &c CO
To Smokers
B«
*****> .s
Real Estate
SxCatecxo,
its,
711  Crtuti.tna  s  . ,
a  riyr | iay  or C'TY SUBURBAN
A lINt Liul   PROPERLY lor BALE
Mi Wnsi-usi-ii.r Acme
A Sprrialty.  Tins 11.*|* in will Double i„ Value
in iln- iit-si i.i .In -
Snapa in ILuutinjjiI-u 1
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
i.-dtnEiin. A-»tBAX.ii mai'isv   s  1  .
E.ES. I...-II.II lllll. t*-t II.EMIllai   "I Dm*. I.-ai.l
NATION il  i--' II is- ,
ll.l I. is- I '
tii it ti. i i si is,, ii ui ul i*« I--' i:is-i •
11
XKXT
f'l/iXIAl
imrtL
DRUGGISTS
E|,B
n.r* ■
H.T.READ&Co.
Illl  11 EI-IV.
#M»DWINE IIP PIIIT NERCHIITS 6*
Port&Cg.
Su.. 11 ...n * tt, r. O. STRICKLAND
0-1 Bit..**. _• .
avt* a, I
■ S, II  11| a|,||S-
...!.., B-*. .  I  Id .all .. .. i.l *tata*,a,  «B. tttattBa.
^Ba> Il.'-l..-.. .".'  ,.'.,.lBa| I,, .,   II.....II.  ,'
•Alt CABBY TBI    "ii  i-..ii.iii)Si nt  LotUa IN  nil .ill   )»
Tt- *aBB*.." i.IS' I itst- isia..n,- ii, in., mi eii  .its
llnS Iiiiii ll , MIV.I1,  i ll.l, It
..■it. Ota* ■
aas WaBailMBtl
Na^altlataht.
MABOat,  -  •-nii'il l l.tnia una K. sin in.i eiis.ii i.
If
very1
Si5 FRONT STM WES IWUHSTER
Ai d. Mackenzie & Co. j- *■■■■  ■*■*—
Real Estate Brokers    H. G. ROSS <fc CO.
WIN ll  PLAYS HAVOi:
With  Ti'l**Ki»lth.  T"l* I'liim*',  Bloc*
trie, I'm, and I'ltlii'.*
Wirei.
BOSTON AND NKW Y0HKW1RELEB8
An H.'Uthun Cli.n.'ti  a  Fit Subject
to sti.'t. I. II.iuii  Tola*
lliiil,Im  N*'Wa
K10HT HOU HS FOH THE LABORER
o....in.i.  Mo«t  of  tha  Provincial
l.i-i;i»liittirt''a Tmi"  A
Blow Day.
i;,..i..\  laauari N *YiitonUy ills'
•intiii .** Haii. nl | mn in, will. Ull.1 rain.
lltal with faUlnii irunM-ralnr*- *wn
ciliated loioon a nortbMMirlj pi*
in Hi.* 1'irh boon nl tlm ■I'.riH. Hiinsil
i inboui liy ma Iba uom bad
nearly p*****l  About rii Iw hn ol wi i
*t,i, li -in. k Ilka* llin. lu ahal-
•<i,i it t.,ti,||.-,l, ami *Ai'l|lilsil tliiw.i tin*
«n... wbkb worn i»uiis*d a*»a>
i• -..ii, ii,.' in.tiiai*,.i and brain down His*
■■• ..Ll.l. in  PmUH  anil  vlilnltr
aboul • I. ti iuit* 0 wan bralM t.i Um
:  ii.<lihll1i|t If llllll tll.taii..'  tail-**
I log tun . nf tli.' biwull Hill*
«i,, m In. li (.-ll a..-*., iba tra.li. a...l
.,,i.. .ii,srl.,aii't (uul Kb*, .lluiliittai.
ul Uh n. * YofVNtwKailaodsl
**..,.i, H...I..H, eantlai WO laktrapb,
ti-)i-|i|iiiii.. i*»1i.s>, lln alai.ii ami Uielfb
nn,! an-. Ual mil'i Uw wwgrapb
ii'i,.t..|. .Irttiiilulit-al. Tltfis* aa* im
an.-lii-iiisisiNVw Vsirk TIm WatfttN
I iiit.ii iml Uis- is..ul t t.mi.il.t.-. Iiad a<»
u. ami tti AiUiii.  ai,.1  Uh
(-•.ni t.. I., i Kl J.'t.n. N It* *>*h
«t**t .iifti.nii) TM. ■oralaa Um
w..i.t' ' bad t*u *
Wtiitabianii' 'li..' IHhwnacbadllarl
ford  Ikniagibi roiaaooa tMaaaafaa
-, - -,.  1..HI1B Ula.ai, l't-
at..! N* - Vori **i'- ..tat'li.i-.'i 11"
* it. n>i..iatl- iitmiraM
. ^iiitiinni  it-  lUaali
 .,. - ifi**l » Ih I*-.* in-
11. .it**'. ar Wftca bafl Id -...•
I  i  -i,l|il"|t.nll1 i. .:*-at
i   Ui.i.ia ltak.ii Ts-i'iiavb
l<tttt|*iiit i.|-.t1'.\.i HA |puIi>b atiil .alilr
,|..»n  l-1-....i  ,\.«  llaivti  liul  Nr*
Vort
i,»m\ t\ n i umt.-tt*!'.*
Si » VsiHa. Januai) W.—N*»»r b»loi»
Itph a.,<1  1* U|.|i'»ta i«'BI'
,  , .,. ,.■,,, | ...ill  loMit'lrt-t*  Hill
•tiaiiiiiia* bafoa.   \»  tii'-i »t wbit
..*  Hat.  UMia «a» ma J-  l**-
lilLrt^l tn.tti Hi. ll-1 ilial Lilt nt  LWO
-.it.* oal "l lllll -rill III" Wail.
.    mil tl.n-r altr* «iWlitli|
I i ,  n.i. «li|,  pBlM
ti.n ...i.|*iTi**sl ibeai. now in* t»*.tt|p tail-
raad  Ha* W. a.nl a* ti*** BoI-Ib and  al*»
Ii.. \*,**t*\ l*\rtttaph
*nastsatii  aftualli  bad  Ml na wli*
. th>oi thb fin. ot.il' iba Mrtru'
..' ,i  i. , |,|,..i,. l..mt>a.,l
*   [t,h . .i Mini liul MOD el in tati*.
-t  low.  Tli.' total danaii- Hi"
.  •*  to.><i1Hitis*d li wUmat**!  at
.,   Ton oifka' unrcaallil «-ll.*tta
■  i. ,,-,,*t..i io gal lha«tm '»-*■
n.i.. it,.ii miniiiai patHtow  tiiti-fa.j
I'atoa lit)»iiis*ti tt*m ItaHato.
L'Uca at*' Ml it *a.tfk utt
i-l, ttiim. rontilni t»*ttl.  Tli"
\ mi b* in worhlti mtb<  If**
ri.i:a.i. iiiiiii and Ttvatoa, aad
Iiiiii   t-iitii   an-l   No*
•  l  \. « Jaw}, thr irtafraab
• it*. at*M.'lal!t wri-iknl  Thi* tins*ai*'n
. -„(,i..» nf llir WtatP-f* 1'aloa at
M i- ■  *** in. Imro tait*h li. l-oila-
J ttr!|t,ta it. **l*isi  i"  mb t*|*itt*« la and
Hi    VI Hit* nat^lh Wllfa
%m***y*m U'llliatw* Hitdi* and
■   in nan ait»«i>»
, |i ...  ,  i. mtoa lilt*
U l>i*4nt-
ihWbtaJaal lw*"« **I m»i Mil.
i .utt an. town Um a tlMruwtol *****
J mi).* tta*>BWi an* at
i tmfb osio.  IV linsBfrh «..tl.tha ai
rrpofttbll alt ib« wtH-aai thit
l»tai «»f** Ismad la Iba mn  Btatl
MH* ••! Ihr Wtaatpm I't.hiO  «it* *  m\,U I,
raa atio.a Hit** Iiii*- s.f Iba Wart Iban
llalllisad i* il. tat< -.till tit Klt<l>t**n. N
>   TM Wmtcfi I'iiVii. ****** »lii*rh
! run llit'.ti., N"> i*T*t* U* p,**4 tolo
j amaii hi-a,-* on  Ibr Jrt***i  Pan  Al
«, *t't'.   roliwi   haa
imoV    lliw   «..ttiiM   1*.
ie,,*- 1-  ltnSal.1  and ain'lhi-t
!•• ASloitii  Tin  rfft.njtf tli*. Iran
sliltM.il intrhiar «•• WH  ***** h t*\t
It. Watt Ml*-*1! thi* nnsMiii.1. aa !!«- dr*
•ii*,. iM,  i»f  li".'*«rat'h  «ll»**»  h>Mwd
•  **f  »hal**irrl  noWdr  N4MI
llllbl    hat*-   Ind.   kailni
ti.i ....   in   •t-ra   a
win dl*ar.iiiiaiini aiatr iban  II baa
j i*^n ii<T«.Hi.  Th** Bfil iiffifial art *i|
MMtHldoa s»l l*«l.lh  Workl Ihla
Mil] ill i. i*|.lHi,r and
*  t.W||i|.|, I'Llrkatlt* lt|ht rtWUl-anlra lo
|  v ***••*• tlaii«»>l*.*ia ta lira iad |"drata|ir|f.
-  ■. llliai-nj b| lit** BOrfOi  Ibdla
_ ■    m^m    | - | '   * i«ra_b.J*?l*|iboa*»
maim
INSURANCE .Il?l
,„* W-t—, I   I. ...
i  -
.*H.  f.f-r
r*m****i
***,.**,* fl
*tf tmm***
iidr**
SOT COLUMBIA BTREE'l1
Now Wentminstora B. C.
Colombia SI.. Nrw Wi aimlnalrr. B.C.
INI
PROVINCIAL LEOIBLATURE
Tal oa tba B1«m Hour  a dajr  an,..
tloa.
tl'u.ni .iuri.»n <'i>rit.|*.iiili'ii1.|
VirnnuA,  ilniiiiiiil  '.'il.  hitilt'it'a Su*
pltOM OottH lt.'fi-r.iin" Hill DUHd III
final reailliiK In tin* lIoUM Ibtl l(laf*
iiibih.  K-uau, Hi.' Daw •■. i*»*r f»r
ClribOOi wu.  Iiiirialii. ill ami  iifik  lil.
iMt Th*' dibita im iiu* oiiiit-iitiur-i*
.in i.'-'iinii-'i, wa. r,-.«in Iuit, Iml a vnlu
i.ss ni,i yit beau rt'irli.ii. Tin-Njmbar
liv.- hla rnllnii Unit Iti'iitu'* t blttMa
ilin.i' ftir COBlTMll utt* Dttl "' Ofdof,
Iml tin' i'l|lit-litiiir*a-.Uy iimtliiii nn. imt.
'llii. uaa a mry lain.' uy.
CANADIAN  NEWS
t'Al'IIIIT IN aKll.1i.
i'.iaihah, tint., iii,ii.try >t\ .laini'*
N lli-nry. *li„•'"trainl.ii lhl Hank t.t
Mni.trcal out ta. -> "-, !■*" ii ■ '!•■ .-
mm, li |. lafaL arri'Btitl in M.-xln. a fan <
■i.t- iioand ii now lu iln* I'nlti-il Matf.
lu i tiarsti-nl a dttiiH-tlv,*, aim uiil litliiu
Llm i,milt al an early tlat.
mm havi Mt Km i
i.iiii.Mi.  January  sfl--du.lii"* Hi
Malum and I .•iw ,»... |at I Ji.d|iti.-iit on
iiu- rtMamd |miiit In tin- llanillliui v*rr-
Um trial ii.t* ui.'tiiiiiii   llm point <tM|
■*.n. i-.-ji'i I., it.. .I,..ttii-dir nl Meati
i>| stimuli, that allrn vowi bM M
int..  Tba cowl dattdad tbil igaali
bad  ktiowMii*.  ttUbMM  \*  UMfohw
uiiB.-at.'d
KUCII'h  IT Mill I.V tnll'iStii
Di. \V lU'ittl*- .Nralatii  ha*  ntiiri,*-*!
lit.in Itt-rliii. and lirouibt wiib hlMivo
|ililala n( Kt* li . hni|.|i, alii, h Mititaln a
i|.ia..tlty Biiil.i-iriit lor iboai 1.000 ttu.-
Iini,..   Ill   Nraliltt  Oil  IHilt  b)  Ml
i l,a.l". Tapptfi in UMdOO. a Mt. i lii'ii,
Urd MU.ii.irf  l.i M.  K-Linl Maid,
llrit.ah Aniltaaaadnr at ti*t  *  -* ■ -,
OOiad tin* lyuiutt do liim
im i* omwim
'llr h*m illtnttary  Jllal  |..iit-i|, |.|«t r.
tla** |Hi|itilai.u.i nl lotMlO al m,000,
am. avu.it n- .m ,.
IN.aiAsitt i.a I'K-uKia. JanitarrM.-
Thr nrw M.H...H.I  .lninli  b(N1 Htl
■.. .v- .. -i ii) nr«* " ••■ 1-1..
i.u  ttii'iiiii  UWT.
l.'wiMti, Ji uar);.. li* „i,i* liattai*
lift ut Hulls u aud It ,\ Hart I...II
-t. : . .j at tlirt.i)n.|iii tt)ttihaaiuw Hall
f'-i tb<* DOlfaM ihaui|i|ni,»lii|* "I Aaa.il.i
md Iiu. tiallaihvr WM aU IhiM boott
and thr u,at. 1.. Ilatflta-t. • .* Hi** tk*****
llr In tbr 1-Ulli|
• l.t *lll I* 111 II llll
HMKMino. Hut. January W.-*Iishi.
Itultnrr waa Klltrd and low M I •>* >-
MM mtoMly n.;t,i*-.l ... f" ii-!. iii.'ii.iiiai
l'i liltlni ibsali ut a twtot*. r l a\
W.1WNBULL&C0 E-BROWNICOMPY
.
.Html i.
a m* nm*
,  ,,    . ItBPltlW. t»al Wlrfi|*Bt|.t*l
iiiiii l i.iilr.n iur.- H',.,1 ttMim it
 , Wines, Liquors, dinars
■ n ti
■ftZOK
I -.1   .a,,  B, ,  N.B  It *.|BtlB.t.T
AOKNTS
SHIPPING IIP COMMISSION MERCHANTS
■PaaoAi Um AMOiama OmUNI '
.  ,„., M.I,III. *t.*
\,****km am* ri*.il**Hil Natttw lfa**o«it»**>l,*»-   *****!*•* Tttm r\*mt
!■,. , «a mrittet* wslhosrl trtrtr *,r
tommoolAeot,
,***a,..a,|i.i .4**t>*pel***y*h* *mt* ete .***,*.I r**f*
CaMr Addrrii   H09S'
AUG Cod*
: la-lndwar foaioaatii ahh-b «*awi lliwb*
I  III,  •ailli  tliHl  Otlrs   ralltaalr  thrll
i aliiwalr ls«- * II •    ■   la **'i**-r
I till a i.tt llidaArli ibr ^lrf*h*rts* ansl lr|-
' .aii|*li mii** li'osi tn lamkBi «•*•.-*
- in-lit i*-!" hn* indibHo it,>
•i(*ai*  In both tl  i I ■• la 1
.acini' mi', i-*t. imoanHalo
1 j  -.infill.
mllnrHtW t.-|*.iii'.l Lain Ibat Iba Malta
■IM i'i M  ti*»*.  *od  that
.  .....I amtr liim
h at la m) i-t Hum
It  . -•*. Lyn. hum
riiiai*.*.. A, |i. January N  *s—
ti    .  i littiamati  lunnlng a laundry
ton  nt atissi.d ttii« ttfittiim i*n a
I iwtgro "nl in  •' It Hr-nan. nl
ihla rin. .liariltif Mm will, ittaMldad
111- ..l. I.i* 11 tn*t*.ltl slaiKhlri Till*
lltlh' lit! «s a* **>„t l« ttis- I bitiimiu'a
I.. B. t t,.r falli-"!". lanodri ..n
••ii-ii'lii ',;*lit Hi |ir.saiiaina i*> (Iw
l„i Mia fimh Ihr tliinaoian In
.1 .,1 lit- aid I" ruin a .*•■ h rs».m
alirra* Itr attrtn|it<d an MMOH. Tl,-
aiil'* M1WIM Irtlhniiril liim.  and  lir
M tu i f.*. IhiMlaolM ,H bill brr il «hr
Into am una rim hiiipHiid. 'rh*',,lUfl
air. tliti.iiiti f.it..r.i n<.i t«*l< hrr latin r
nnlll Ii.i t.ifl.iai.il thrarrr-*! btlowii
titia Meralag, Onol miUonimI im**
* ialt*, and tin.hint I* frarr-tl
■•••.rr
Lata latand Dfka.
Hiii"t ini ibat tbi* iiivii"** .'I lat*
pfOTMMMl MO '*« u.a mad" un l.ulu
lalat.d WOOM bOOt Itit-t* *l tu all It. thi*
s-llf. a t.n-.m t.'|-'t, • tl.ltt-il |bl
... i.r nf n-tati.il.. fiMlt nlil aiidlaltirt)
ii.r rwlhswim inturmairuit ll.r UlO <*t
thr (ututwdykr hai bMOObood] Draml
fur tbo dlatanrr ut fiv» atih**i to., mllr.
uf tbt* hai nml iiulit-d U** ut .liioii*.
aadutarotufmlollhrilikt* U allra.lt
t'uiit Thi*** tain (a it aii and aot l
nrat •lutf-Matin hair lava put In. Tha
«ork hla br. ti It. Hit l.atiti-1. -1 »-t thr
Is*.rial hllh walrl. ■at.it I, ha* l* tl thr
If.-iiitl In a irrt tnodil) i..miiii<-t.. thi.
ha* alan made It bMMriMl '■ WOffc
liul«• ttfi Ihr hi*, olihl.nl •uur**- makf*
It .ii.an than OlbanrtMi Mr Mniiiit-
silt, ll.r it.itlta.'ltit. I* tttis* (lUlllnl ■'..
all thr turn far rah Irl. 'I In tr ||r at
(.l.^-iil Jfl nirtt il-anil,, and thi* nutn*
twi an 111 W addrd tt. dill). a* fa*t a* MM
ttlllcoia** un. Mr. UlUuttm** OMtaM*
tiial-p* abultly to tiulld a tahaif mi Iba
aad of t.-at-i l*liii«l In i*.*.mtit.*.lalr larir
t*iiii ir**.... m ll i* 11**1 *...1l.mati.
toiMlloa loanvt wacbibato mUh to ■•>
..f tl.*- Ulaod. In ahl.li l,r atll |.tr|iair
all thr till-- to I"- it****! bilbo 000 ««l*i
•Olki. TbU aliatl. ll i* *..,.*. r-.—|
• 111 hair iu rua a l»m dntanr** up
atrwaM tu lain il>* :■ -. «lt, VOlM t«t
Ihe lalfr *t*t,*rl* ri* I lit. and it I*
)ih»l.ib|r II «.ll n> mi.ii> than I.QOQ (<• t
lnn|. Il ta turiliri pM|MOai tu build a
•litrr tol thr torn ut, th.... auika. and is.
- , xmmsalalluu tut llir ha rut* thai
•HI iw »a lit..I Al prr*ri,i ilirr*- an*
1*00 boom tod Iwo toola ol th.- *i..rk*
Thr HaiNt mi llir i.iaii.l utat iMOVta
than an)"ii" ttbo hlO OWW bOM OTat.
•nuld aua|*r*i1 N.titt .,f II.* ti.n al**
i.|nlar liant* "t ihr |„t. *t 11..- bfOlb
li ||io ntlur l.aii) ami • *••** tu lh"
•hoi*, matinai and tamM in ihr dm****!
en• • -  _ :
■uunla* oM MaanMiRia
II* * I'otrldalr Walouti *4 Vh t*.rta <lr
Itrrtwd a aunt lal**mtini looUOO mi
"Muainiir-a and Munumrnt*" li*t ITM
lb< 10 Ihr May Mirrt Mrltitallal fhuirlt.
I -i ... • .irf. allrii'la',* Ml -
U, Maj.it i»t*ru|ilrd thr .hall, and Inn (It
"■  -1  .■  ■  't  t'..   .;,,.,,
ll,r  IWTinod |* i.t iim*.,  trfrrr*«l lis
th<* w*i.(itisiatB ahkh in mm ooarttn
BlWOyi rllalr.1 f|fUWtO|  tin  t.*. I,in|
»...** .iimitii 'muiid. airamri)
a...".ah. and Imdlhl It* aid I" .-tift iln
it'iib t.Mitatiinl Iii thr *a*r*.l ml'imi
Thr IMObaf MM that UM lai* i:«J I'.li'i
,li**..irtl*. alt.iiiltil mini  and r\nll.>t.i
noli nf Um intiii of Um boob al Rw
.In. ||r alass rrlriir.1 !•■ n.ai<> ItlOabU
,,ai*.1. ii. ha tiii.ml in A*.itlan an Im-l*
•It Miimmka Iml tarn lalrli IMOA
IM mi «ri|i|.it.|. ut Wbtob 4'l.1**t
(•itilirr iMIbQM) tu Hit- trra. ill of Ibi
M-r*.!  RriOUl*  Tin1 irrat  mat!*)
talnti ill tln>wr ti, V. .|.„,-. ,4 MtblM
IHMOM lay »a* OVOITao b) tl„ Toritli
Iml BO-fen **ls-n.r ami -OMft) *.'t.
hthallnl tlnrn lladnalli **mtT* tin
* ii t In itxtrlitdln* til* toctON tl,<
i.i.r-  1 apaakrr *aM  Ihal MM  m%
ri. |l,l I-  ■•> I'll* *. In ' ll'* i  WU	
itnls-**. Iirulht'i  mn ii.  and hi* MIWOl
profit  «a*  that  lln"*  unimiilatln*
> niiMi'.ii*"i* |inail*.il lM*l wort mtiht
j load man) ut Ihrm In Ihr- ll.tlh.
1    Mr  tV   tiaik.l.i  Ihs-ti  thank, d thr
! - * it.» un hrbalf of thr \t,*i Rod
i M-1t.-t.-i Chirth. Mr. (. ll. Maj.tr
irturnrd thank* M t"'lialf *i Umn< t'is«-
, i,i. uith UM MMfOOM that Ihr littiirr
had n*rn meat lhnm.iltil> ••nji.n.1 l»>
ii.li.mal .'irrrlara nun linli.1  "in' ut Ihr
in .i i<1ra*ant lllrrary rvmilm* aior
a[**ni in thr Mary «irrri Cborrh, iad
thr aiidlriit«ilt*tirr**ril. ».*rs *.*ll|ilra*«al
with Ihr  int.'f.-.ilt.a  and  iMtHMtln
Itt'tuir
FORT  MOODY  MlFPLES.
Thtiia* iu (laairal aa Oaan at tka Part
t-y Our C'.riaaii.niilBUt
rum lloonTi H ■ ■ Jaouar) ML  Kot
loai ,j" t iiii-.'.- nf -i (iiii- whtota bid
I..-,-!! bond fun >'( imi'. i.t Hi" im	
wui\iiii.it-.i ||tbi I*.*, in.  Ilutnl, and
.ulil (.. I., tin- In.lul |*uri M.aaly; but
ttli.i ilm- mi:.Iili-ralinii ami a lliuruilgl.
ii.iiii.ii.,i...ii n< tin* |.ii*.. ..[ wood, u a,i.
,|. i nlnl iii,i lii.-i.- waia bolai .-..uuib li.
ii im I'm. Mood) logid mn iiiiuutili
A aii'tluii niai. Iur*' In. hail til. bOUM
brubiu iiiin ind unnai itotan,
Trmuii. Iiii" lij'-n n-ry niiuii-r*ti.. ol
lul"  '1 In-i.ntimiii.'iit  Mill, no dOllbt,
i pply iinin mill a wop klloban **ii*-i.
ti,.- .■ i.,ii i. iltarad, ami bloahati. m*
i.h..llm Ulllr a-iuiniiiuilatluii  b]  Hin
t'uii.tal.li*.
Mr. t i.i * r ii" Iiiii hart  ibltHWd BU.I40
l.ll. k .mil .,t. Ml, fH|. .'(  .hlllKli'  '-I'.
I,. \ i i*r mi I ii'i.it bat.
Tui'ln- ■ .ui'-i.i* uf t.i i.ii." Unbar (rum
Hi.  Itmal tin  l*UtilB|  Mill, at Van
• ..nu i nrv ..n iln-.idlni al Un- oliart
.in...i,i.„• .lin.iiti ni tatttaanl.
id. Lordabtp, lllibop Blltltoa, i.t-ld
..-rilir uii Miinlat ali.-rinaiii al il jt, m
In Hit* lil-* hullillui. Tbl toil WM
t-tiu'i. Iruiu Ih'V. .'! ihaii.. I v.-*'Aud I
..ta a ii< st hratiii ami it MW rarth fur
lln* llrat bi*av. n and tin- Hr.l rarllt *rlr
|ia*-***tl iwajr." Thi- pnorbir dcasribad
lh*. Hmr and mattmr "I falllu| His.
prnanl rarih Into balag, b) Dud * vofd<
tinm lliin Im<  UlOtUOOd  im'  tmiidf.-d
i iriog ahi, h nui" ibrooib
lla and wlekaoaaai tt mi MolhUilnli
iad draw HImUm to ihr .urnmndiiii
bMuilfOid UwptMMtworld, a. Uw)
Bl" I."* «-rti  t.T  ti", Iliri, I a II. if li.il lllll.
. I il it  lli"  Btilarrkir 111'*
li..,., „ a,.,1 ma Mftbt wbtcb dalloM*
li.,1, a .. Ii.iriiial tu t.t a UOtUli Imt a|>-
|iT*-* lat.ir iiiliin lati-'i,
Tharawai » umi m Fllda] llfbl
al 11,,-nlil ,.,.i,.(Ht, ahull wu well ll*
laadnl.  Tin* tnit'itimi* baiiui bwO
,-• ia. \i. K*nk> iy. pnaldMb
ind Ham iinii-1 ■**• i> lar)
A Imt*.' blanket t.t..t.|it.* to Mi
Mi,.* I  uaa .I.ii. i.  Itutii  a  .1,':.  Im-
mmm Um ti-ist.. i. ii* ."Ai..-1 * .1.ipartiin
frnut thr Im* In I". ■ dUH I M SatntOai
tus.riil.il. and Ihr foltoWtafl Moadl)
lliullllttl    'Ih.t''  i*  I.u  Itlir  tA  thi*
ti, ui 	
Tka Trataarar Ltaa
It i* not Hhol) tbal Umm •hi ta* au)
n.i.i.. mi. llM »n UN VVrBtmimtri and
V ii.i miirr iramwa) dor. Iur, ai thr
..ui.i.i., laotbaf iwo MMlhi loootMi '■»
nl.l, I, linn, If Ibt WMlbM  MMM At III
tnt.ni.ir, tha him al woi nooiban lo
lli l-iliiinil l.ll. 1**|* lli*-! allh thr
f**ai|.i.B. Will t. i.iali All Ihr Iron
vorb, l.i.an. r  • I- - d «"i la r-adlara*
alllin..' tttarhitar  ahni'. M  thai  wh»h
^.laimrtn**! tharr will l«* M  hls-dram *-.
loUMllwb iii'i-i  TbaMTI airi».ina
l  at  a WalMtOom   Nrw
Yuri, factor*?. •bH** lhr»l."-l*an.l..thrr
inn ai|>|,iiatti* at. ii-it,i namtfai lutvd
in riiHi.t*-li'lita. ti**"
It, . t|-*.l.*1 1.. !>- .lill'l-d  IM  Hii*. Hi
it, at--,i .it ** l Im .'at**, fit*
tinMtlh nunbrr. al*-in *'nn- tt. y\****.
and to isr imt lojoUnf bMtfc  Thti
Miaaol  lla.-M-ltatluu  lh.   Itim«al
.1 Hill t«- ihr h a.tr||irn«lir
ti,. ii,--1 ..I tnlnaltti limit btfO. ItiiH,'I
Ihr tin,, unii)'.*-.) In • Is atitil whit H*hl
..!».! tin *.*ii.»iiv ton alrrady *****
fit.-ti. afiiui* m* ..t* ar*- l*-lni nOdr
■.ni, otbaf praparti mraan ahmi an
MM limlr t**l H.r lillil *.( oil  tltl*st||h
Un t |.t,.(a-tit, and a* thrn-atf a la'iT|r
i awoMi H 'aVr* a hiii|.t ilaw
iliin anal pMOto n.t*.*. iu arranir mat
1,,. . ii .laii-ri!),
Tht a., tal Cklmaaa Lit,
Thr  llllra  |*BM*atMl  •hi* I,  110  •*•
wUaamll MlUratad hi rtn. * hmaaun
at lhl* nm* ol tbl rati hair i j-r* nlnr
nOinlhri' . ..  .ta*.  Thr  anni
. • |i   * an hbartowad ui-*»n ihrn.
iad If tba] irolobfooMW thr tiimrar
N.t.  Viol  n  .* bald to I-- an uutri, uf
i,i li.tt, n mmmmi tbnogb
■ ■ .I   It  fn  tin
,.,.i it, lawn at thi* Haw. all
aoftaof III In, k t* t<t**ui<d l"i n.*ii
uWMf. In**- Loll** ar*- nut rw'.li "h***.
** ti... j ■■ i-. . totoog lolhnMfCatom
tamll). ami *ns a..*".».l "t Ihrlr itatrfsil
IMMJOOra ami t-fiuilful frmrr*. air a*
hllhl) I'Hf.lh. lbs tthllr d..«.i-tan11.1
( Uh  ...mmunit)  H H  thr
ri.ii,.-
at i.i AvriMla.
At im I..I-.VH lliitu J I.
Stath it. VkWbU M J Ainlnatnu. Mnn*
lira.: J 11 That... T II fa Hand. Ibd-rt
li'ilt. t M |.iam,. J Mnart. Va... ..-
J taULdtlOMbMO,WUllMB|BIUtdl*
moo, lodaini •»•.■«* I" JloOM, Fair-
hliriu Ml* tt || •* . i.«. Mi* ** stnr*.
*- VI.   V'f.'l.  I alrhairti.
that).* vi.MiUh.  laola l.in.'i. I. A
Wadbaan, U.imt*  J  It Ma.Uim.
Iitit.'  V tt l,„i.t.-.i., uty TJ Main-
milt, Hani*
Ai un n Hn ll.ii.  Mobil 1 Harr.
ttllllamlUit. Illalnr.tta.il J I""lasiih*
tun. J tt Will. \» '  T I M  I  ■
VlttutiB. I..«it*r MtMla ChlDIOMWI I' l»
I \i *. mi It H UadgMO.INlWn
I It n. -it. J Hilary Ptarl M*-H
\t  in.  11..in   t*"t*.i »*   4amr«
, tou ntiHddMa I'tank J liyn.
Mt*  Ht.t.  M<** Mtniiir t.ai.li".  Mt*.
M-. I,;-  It,iiii  Mi*  B
UP   ■,   I.  KltsiW.  VlMUOTOf |J I.
t  tft|.*.l
\i mi ts.uia ii,hm  ii.,.'i iim
npaot too la nantof, RiolUai
l; t;    ■*. Va **t-  Irrb M.Nair.
i;.... Lolaaao. N H-i U0NcFblllltM,
Vahi-m.t.t. > ttt.lt..  Mius-t;  II  Mat
.lulland «it. M Uinballiad Falrlrk
Um  Mn* Manball, l-orUfa bl I'rairir,
,i,.  \i,.i DolMOt VaaeMti t
Boptful B.a-tia
VnmAi  Ja„*iiri  ."'.   Tin-  rlrrlhOia
(,.i th> .,.*• I'lHlim**.,! *-t Aiiitlla wfll
t tahr |.!ar*  In  Mar.h   UbaototlM ****
bmghl  tbniONb  t.-ar u( tmint Taalr.
..( .....fli. i  ihr Ihtdirl  and ..Him
* mittit*   l't" (MM |..ii,H.lir* a* an
nialfaWtO, Ut arlh-lr aatd l.s
n «i.it.n ..r iMpAtod b* Kli,at>-
ml Mi.i.i.t lhma)i-«<kl. It I* Ihr
r.,',.i ItWftM ,i.r taaaad hf Un ».•*• rs,
I iini.t H i'tln.1. H.r Mtbn thai
ImUoUoomMI ki.i, ibfMiAof Ihr .iitrll
HlboUma. and Ais.i |ih>tnl*iu| Hill
Hn Mil l'ailt*m.ni - ill drat wllh
•i* 111   i|,,.*«t*..,,«.   It   Mi   tor  thr
Mpport "I jniini GboRa and
iiinn ai tbo i»***ihlr into m*
,.t Um iitii.,1* ram nnder Enprrth
Fran. i« .1.'«|>li i* a ■ ■» - ■<"•*> •■ '" '*
hopnd t.,r thi. nn. t> ti-< mm) Inport*
Ml MggMtbM >..iitii.*l lu H"' mini-
, fnto
OITY  COUNCIL.
A Okorl Oat lataraaUaf Oaaaloa Rail
Uat Nia.it
Tin*  rt'iular  WMkl)  UnrHlil nl llm
li--ii.i of AldanMBWM ht-ldlaBi 11.-.iln|
ID thoCltT Mall,  PlOMttl Atlini'Maim
i uiil* in tin■ ,-lialr. Alii, rim-ii **. ...iiiji.
Klmlair,Sitilt-B.Ki-i-ry, Knund), QlSord,
s.nltht'ra, Ui.n. ami ttalk.-r
ttiUUI Mi lll.iv*
I imil Mr*- tt til, uii tt in-, a.klni tha
i .,!,.„ il tu tin,.irm-t a aldw«alk tMi.hr
...uii .nir of Royal Aim. lion RMko
Mirri at-.t !(.-(.-n.il i. tbi Hoard ol
VVorki in ropott
In.m i. A K"iii,i-*l). aakliiu (nr Ihr
I-i*Ili.m ..I litirailiih al »Vn |-i iti.mtli
IttM-vlvril and lll.-st
I'rsim Tliuuu* !*■' ii-'irit. a.klni fur
a I* i.l llm i  itn  ll.i- in v din u.ji   llr-
Hdvadand IM
FtuUi lln-fit)  a"MVr.i|rr.  aak.lii  tlir
I ,. il 1- wli* I a |.i«.'i-  tO  ih'l-i.ll fit)
iiarhaa*   It.-*, l\n| iml !• !• n*-,l  Ul  Uh
it*.ant uf llaaltb lo npoii
I imi. A  11  FbigoMO. a.klni th»
1'ul.lii ll  tu  *1u|i llif ttAtrt |.ilih1li| (rum
il.. Itranl  lu  hla  innm...  *t.  td.ial
Ai.'iiin,    Hit. rtnl  In  Ihr  It* .it.I  uf
Work, mil, powai tu a. i
In.in  Hull.  Murrat   pMOdbMpM
a.klni tbr i mi ml I in pla 4 lab phoM.
In bla lutii*.. Hrt.tn.i ia ii..- polka
•'uiititi.ii.-r oitii powar <*• Ml
It .'tis Arut*1h..i|. Hlbltola and Ha**
i *•. •tallii|lltit Itiry lutii*. i. lii.iitiit.*!
I.) Mr**|a. Hrlil.1 I uith  lu  MUf)  Hti*
r.iiiiis-ll Htai Un) (llii.l a i uniri ouuld
mil, h* Imid tr.i-in*ihi. (i.r ant i lianCtw
tnadr lit |i|r|>iiln| l.lai.. and alan-ifim*
Hun* (ur mi* liim It tn U- n***.\ in tin BOW
f.-tri tmat Tba di-B.it.rr aad laipactM
..t mm tm tti.n wm ippolaud hi H.r
l.itinrll and »lll hlTO 10  knh  I"  Hi"in
i..i i*tmini fur ht. nrvbwai icaordlai
)•• nmtti.i ihr o.nmil waabooadto
turtiith all idan* and •!•*. ibfOI
Ihr .i.Jk .4.-I that K. i.l I > inll
Win Muni nill, a autntnun* by  Hn  In-
.l*~tu| |u| thrlivuit I) ul lllll. 1'r.altrd
and Bird.
Fmtn A. Hardwao. a*kinithal a UH
dOajp tun* H«* mi IpM Jabl all-i-rt  IsB
• nt iituat, Rahmo i<* ibr Ikiard uf
Worln
From ll  ini R  V tttu,... .utli.i
ihal II Ib.'l  •..ln*d Inl.ulkl ir.1,1.......
tl,r) *..uld tlkr thr t „-,(,U| lit |r».,t*,
tbr knl* and atun|t« lilarnluplAHltrtltrir
loll nil Ml Hi llrm.r, lallrrli I'lllll aad
Mlth allrrl* Urtrllrd and IM.
Mr..t. ttllauulMlsr ntrtlftwl thll tbr
ton, and md  thr OoMWH. *******
iomomII
AM. Walkrr had brant of **r*m*a *A
• .MHplainia uf a similar aaturr. IV
I,..,.,,tl ahiiuhl lakr ibr  aMtMT op in
aa.nir «at
AM Mi.lr. MM tl,** ' k| t*oaorll bad
ir||l ad*•■ < nn Htr ttilltrl and tbaOMb'
i it «r|v, (ml rv*l«in*lb|r,
\M Maclali Mid thai un •  m *
tin- .ti,ni|i* and bUm .b-brl* mrt*- ua I
i *tl»*rl •hr|» tbr *Mr«aIk ahttuld l*»
»rll aa.Mt ll.r i.,1
Fnou IliTt.** A IVhnBrkl. Lkial
I..„ril1 tun-mutrdrblla frisoi ihrlr bn
t^urrti'* Axrtinr and .Ninth **'**— 1
Thrivrkaaid thrn*»aa a .iiu**' to
MUh ..'tiltlil «UHnl that has drbtt*
ahi.ttld br ptarrd ut. an*/ pri\llr pt**
l-ttl
tm m..i>..n ••( AM, MiiV. thri.oumi.nl'
: rathm  WM  irfritnt  hi  tbr  lk*ai*d ol
ITorkatonpafl
Fro* Jntwish llsihtky.  It*  llralih
I and Lkriif* h,.|*.i.n. VaniMUirr. tm*
• arilttii*..i-i*...1 .-turn .nu* tiylawa.
and aakltn  that  Ihr mm* Mil*, la
■ i.-aur in tbl* * il) tm Ummat4*A to bin
1.4 rrfriwi* IttWiital am1 tin iVll
lit.HV IH ls» Prpif,
\   FhM  »   V  v....  i   K   iiVma
• toitot iviMnuuni** *""'■> I'" ******
ArntoMi* i.i-i'-*- -'.ti .*-! (imwtba
HmainMi ilm. ii.m< ..i U* friiad to IM
Fiaiai'i? I'laanmar tui'i»irt.
I'naaU M sk*an at'tdylotlarotra**
•it otn "1 thr lil.tait aisstwa, for Wbk h to*
n nHHni tu i**t mm* thaa aa) .*or rt**
Krarllr.) s
Fts-m isamirt l*,tt<ndttlb. rmk«iM I
. ep] i.t thr ii ral** I in Ihr fa** *<( Jam***
rifi«riaM. fnutKi skad in ihr • ratral
j| I. ...t..l aird fkit,
I'liriN Jaaar* U*hm* and laooiftM*
..ii.».. aabtol ibat anrkatrv llihl W
plaenl *•» li*«btb Mini Md WlthAur*
•..,.
A*llm Mat*** t uttn *tat*d thai al a
nuattn* I..M bi thr I'll**- ami Ulhl
intamitiradtttmi lln* nttaiwa-n 11 «*a
drirtnlnrd that Mrb annrr.a* ito-w
alrnM 1st p\*t**\ lit Ihr hand* »t tbr
VMrtaari, ul thr • aid lr**m whnhihrf
. an.* ll*'* M"i in Ihr Fli* aad Uiht
■OomaRlM I- •■ I
Fnsn Jam** iiMUnsr and u.t,n*sw
s^hrr*. aaklnl  that  |-T1n*w* Miwt tm
• rrand ami irad*.) fnoa MMh to lUlhlh
Mnwis  Thru* alt- riiht i**-*Mrni<*i on
lhl* *ll«l llrlrllnl l.i tbr \*-tl*l of
ttuik* lnti|-rl
Fn*  lUimtt  tjrbttk*. a*klh|  f**t thr
(•taiinm ut Librarian. IMntr.1 ui IW.
I i*.m 11*1.11 I  Thrill. Ran* -f  !**ur-
nt. aa tulkm*   iUaltHm thr li*t
that a •whit niarkri In Ibr 'lit ■•• Nl «
tt*a.tB.t..a|rt |* nf |'|1tl*.- imj-^l|1*»r 111
II,. fattinr* "I Hi** ..4|aiia1rH* »t IM
diallltt sit Hnitrf,  I  lr«*1 I'.'il b"t>utm*
Idr r.mMil will in  in wtodoM. omIM
• ay Is.ratabllah and maintain *u< h an
11,.lllnH*m in Uw rll»- Th* mm**' • **
hhwlbt up ami dl**o**tJ*J al MMO lra|lh
ai iht. t wunril martini on Moodtf. nnd
■ r arr ttsiW lh trtnllHW**. «Hb Ibr Itlll
« ii i um|*an). olth Ihr rtprsftalktt Ihal
• - ■**-.*. . /.— '*'.fXIwVl'*»l*aiit
.•hrra •rrkorsdlrnrl i...atii |.i.«|ia<r
lornnnni •llh  )«sii mirkti and Vin-
it.m.i lint* llr irrat (--aalWlilk-a HOW
"l- nlnl ni'. •bb h.  If  *Akmt\ ml* *'-1*|r
..(, •Hlirn mairriall) l*nr«i Udh Ibr
tin ami dl«lrtrl. and 1 .an Ini think II
•1)1 br a |s4t| It Isrllrr farllllW al*" M*
•ittsihMai an rail) dii* tm tointino
iMpMdarli -*t thr MMlfrt aMwawto
l.mrh with UntvOMOMfl -*t  U
Mr  ll.t.ft  .taif-.n  Ihal  a  -Il|.l  Itr
nnl amniti tbr tanortn i« tai-w pa (nm
ml,, mi t.« OOOM lOfOMi ami It
OwM m*\\ Ul.trr ihla ll»*>ii*d and
r. r. ii.*1 lo tin Markrt l ..mmlttrr
t'rsim Ut* «t.n f ut l%.lb-, atailnt: that
ll.-i l.lnimr.. •Uhlutft ntl  flrr*.4h*
dariofl rrriain hmm *m lha Aunm
Htm Yrar* \**y  tinntrA.
arnsara.
Thr Ibmnl id Work* lt*(asrir*l a. f.i"-
).•«*:  A|.|>1bathma tor  Ihr goRlMol
, lili ritilnrft mt-rr trrrlt«.l tttmI. J*
NMlUb V  I'atkri. Vim-,in.r. 1   I W
* |a«l«r|l. Mntitrral; William N—i. «„,
MlMffl W J Jrmmrtt. W. BoTtq tt H
Klni. ill* Tbr ..mmi'it'*' twtmmmd
tbalVV, S.«.t. Vtlnnlpn.  br  i|,|-.=ti*..i
! ai a *a1ary of IUI i*rr month.
Tbil  Ibr tint**  IM mrlllftl  trmlrn
1 b.r *ltrrt ndlrr WrilrndH.
1'ilt a ...niimtti* "t rtiilnrrfa hr ah-
|*illil.tt Ju M'ltl"  atlr-rl  Ultra Iw |l'*b"|t
| \t*mmmam*l rm l.m,th f***]
rop. THE ...illSNINO 1,1'l.lll.lt. NKW WI'.STMINS'I'Kli. lUIITISil  COLUMBIA, TUESDAY MOIININll, .lANl-AUY HI
tsltpboui i :
Anii.tiiuii! Block, Ni. IV.stiitii.tii
Bell-Irving Paterson & Co.
IV|,„I...,||.  .11.1  0 1""  Mtl.lll.fl-. « -'*•    "''-ll"-   'f   '-"ll""
SHIPPINC  AGENTS
lirat. -'.-!  '■!  l| "  ''"I"' l"l"
w
ii it,, i. NOTICE,
-lllliln  tin, h.ataliatU IHMltll, „    ,      ,           ,     ,,    „   „   .,  ,..    .
.•tlim - " ,'•, ""H"'.""■'"?"• ,'i'i"""i'
I ".,,i a a ' iiinti if, i
' \sii:i,  RVKIlYliNKINBRAHl'll |.u,.i„*„„ti,, i. i„i,i.i .n*,, that lu an
Ullll  .il  .1  I II   I' I.I.I .1 Hit  -    la- illltl-lll  lltitl.il  fill
I,,,,,,, -t,i,  i.l  tt 1'i.iia   lull    „„'!,, ,1,1,-ll Ill 'I'll ill iHia-lttl.-l'  A  ll
. I ill,,,, ii, n.'.ti,! t am.It ml-  Ini' l-'ii  iii,  iiiiiIi i-aiit'l Iiu-  la-tit  iiiiiinlnit al
,,,,,, .tiililiiil'i  lail    n. 'n l;,,,,i t llll  ll.l III I'litsl'lsi.tnll
a  l   liaalt.l IMM  it.lu,it,,1 1  lit .t,,'„nt„ll.v tlliana.
|{, -J ...nl i I. l.ia.-E.iat-alllk', IVaalt * lilt illl lliii||,t. ilm- tn tin- -ttnli i.iitit Mil
j-dxuiTiit I I I 1  in if" hia nu: ^ffil.MMiitdis.Jtt
I ,    -  -In    ll'l'li    ..I,It.It .1. t-ik-tii.ll Illi-ttiitit
llll  Illllill
Ol,  Illllill tlim.  'mm I-
llltl.'l. I'll,... I-l 11
-  ia mil
t
1 t)  I.l   ll.l 11-I.H a.1,1,.11
,-,   ,    | 11 -  I.  . ".I'l  ' .
t  ■  i:i  IVAN'l'KH It, la, in-til    -,,„,! „.„, |k!L",i'|.k', '
a'l  t,.„    i,i,'t  -li   I  Ii.iiii.-  ■ -"   - '  '    " 1
t^i.-.,,,' ..,:,,b-i^ttss' dfhc gciiiu'v.
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMI'LOVILO
'i
,.,., ,,, - im
t" tl„ • ' 	
i
'
I
a
I.l  II  I *l III  I'll! * il I
I  H I-.
V','1 VNTITYOKOLU I'AI'BIW I'";
*\  aab -.' I "t-', I ""i" am fill i" I«
A
K  '
III «
■ \ SIIIITII EliM   12
m.ii:
lllll 111. 1,1111.
,i nisniiinniri
.it ti"
'i- i dl.tl'lll |t'-|.llllll
/.\ i l.'.l"/7'i.V
laallltl  llllilll..li
.111  .lllll lll.'l-
i l.i.li.d laiilk.,  .  ,».ar,,| ||, |„||„||,.,|. ,,(  Hit- liilliil Si.,1,.
' ' "*' ,.'"'" ,i ,, |.,„„,|  ,t.  „ i,  in
\  H.lMi  Still.  11 1-  i'l' KKI1  If'
.1   ,, .,.,  .. "I  IB  II,,' l.klal.l •
llll.-  Hit I
•  , n.t, ,„t  ll , tnlBaaa,
,il
,
I.
, i,,s i  it•!.ni.i nt ii  iiiiii:i:—
d l\l.  ill s,i::l 1'  l»tl I ll.- nil I
tl |S -til-. l"S  \l tu til.1
'  i l.ll  llllll  is
l„ 11 -,-.! fa I-  -i'ii 'll-' ta'
Itlt'.lla  nl  llif  -.nut. Ht-ll- .ttlt'ln >',
,... ,t I. at 1 IBtllltB  I"'"-   H"'  If
III lllll 1 la ll'  I  .Itllini..'
Ann ii-ait (..niii- tiiiltli-ntlli l.'.'!iii«-
.,'„.,..»,,,., 1,. i, i, nil f"i-ini- Knsltad, hai tin Cat
'--■''-'"'' .t, . .|., ||,||| liii|,l|Hi||t|||t-||lll|l|t-lltltll
ill  lll.lS   llESII.lt 1-  -Ell-  |  ||„.,„|,l„i,t,|l„,  t.t  lilt- It. lill. . -•
ll'SI I. - I  IS
' il
ltl.1 till llttl
i   sni in ,,,, iiiiii, ii itrrti.
11,.,,...
,1,."'. ,1
I
A""
\r<
l  l.m  nS  M  i.l.i'Ki.l. Ml.l.l.l.
•»
I «ltiiii i un** i'.i; **\u: IV M>
**
i,t\i,\| i"i; -mi \' til.** IN
I
ii
T
L-ll I  lllitS  El ENllili    t-  N.E11*   ||
Bi •   „
Elli.-I  ■ ll     " I •'
|.l  ES  I.St.I IMIM.lS  lllln  I-  1
It ll„.lI, " I I I.a . ■
1 I   . I' ' 1*1'-
Ul e iiiniu i: AtlKl)l.All-t  e -it
,    .I'll... ,E I,
I. ,    v . tt  ■ I' it
Vi.   St.    I  l|, ELI.II   If I*  iSI-
I
I.  .  1.1
IE  II
lil I,  I •! III  Hn- •,"
II  I.  I. I I-   * *■''
I |  En,  U ISI  In I,  \  ml- -
•i|>a 111.  'ti
m
ii'ioo
n.
Ullt'SK  l" IIBS1 s
-
ii .. i.
H.il -I.  1.. lil.M i'S • l li:
.tt..t .. ,■ ii.-, tm
-'
•il"ill'  *" '!'"    * MONTH
- SI.El.l.ltl.llltail
. , . I  It I    \ '
. II,.'.. ,  mi  IS  ll. SU\i.|«tS
*lli ill..** i i. tn
■   lla- ...i.li.d lawrtr.,
f.
| I.EIttllllM.  MI.S   11  i'S' I
i-.  t   ttti  i
-
Vol  IVAM  I -IH IH.'N Till'
I', ta, Era.. I  I, f llanE l-ttll.llii.
150 kS
t . II..'.. i
.1
Bl altl.ia . „ ,t. fa
, i|.si.i:ei -mul. ini: -.n.i:. at
l "  ,t t lit   i , adlaa  E li
o
n..a,..a.... ..a.,4 Baffada-r-a ,4*4
'I',,i  i..i.|niiiM.  IHR  e  l'i:it
I
I '.  -  . is- : l -  rilK In.-I
t
-'
1*0.(1
V
I
t.
I.
11: i i.nsi imi.i.  i m.i. \mi.i:i.
I    .  i.  . li  l..l.*l  - IB •   t-
n.i
•Mt,,.. it,, afftira
,i ,-,-B a I *.
i inn,- munuiuRR tiii. i isi-i
la . - , I «n.-a.
\ a   .
, M SI  I VI s  llll  IISI-l  s|.au
t' I ...	
1,  El  ■    IS,
" .. r i-.d,.
-■! um n  \">i'i  n',*i  i.i ii n.i-ii ii i
, . t
.  ll.tl  VtlllK ...1IM..S
, -i si.  . ei i.  ami s.:i; mn
' ' • .,a-,.|  aa-||tl a, |,al .-•,
IS    » ■ ,  ■   I
11*11 ll'l, -  II.IA' II IM'  1*1 li
| * » a. .11  .l.ala*   a. I*
11...  ., r
nil utiiiK ami ui.rtiuiv.
l   ...1,1. a
.  -.
IS 11.. I
I,'
w
11 •—ill II. I
I.
166
:t.V
In
\\|i  |.t
< I.l.** 1 l.i
(
Ot *|i
'
M
ll .* l
■
.ti*  |i.l. li Mil I'  AM   lit ''"
I
ii *, i,
l:\t-t Ml, 1)1(10
■
i,, ■.,..
■
i>CiUl' V-ll  \M» *
i*I*.ot n i
\
■
88
1. i:l-..\ N.iKtll Elill ll'.AIi
^,  .,...:,.,.- -i  |,s -  ,-..:   S u.iixii-nil.si  *.s
•L^ 1 S
I...U
l\-  '  iiitiii.-in.  it,Eiiiii-iKii
** a • .  S   ,' II K.  ,
I  I  llliVI».M:.IAi K  E,  E   IIEI.
-4 a
mil'"  It.,
||„',l„ll, I  II
Tilt! »do|i
li'iit-t im-,,,
ItVllltlllll) <ll
l.i.H.I,"    I'l
i.ii Kim,. ,l,.iil,l..i
i I'm.'* lllll
"I it I in »"'•
ii  kiliiiti, Hn' Iiniiii
I NEW WESTMINsn,-
Foundry ami ttaohine b
.-, I'lim
-.it   i.ioiiltllil
t.tl anil Atl-ll.l!
MIS lllll I	
ni-lliiiiielt it
ll-.,,!  nl  nt.
it, tilt, lit i'lit
I.mil; im- tint' immense slocK
nf II.ii-.Ke.iii' in nrrive stum,
u"'!' SHI-.MI.N __,-^
overdue, aim  , •• '■• f**-— '
CARhOADS .ni' I" Itillow in
,,!,« Weeka Wf can sell
■s iii.ii will beat iltf
OUT OW
l.lltl
llll'l
" ,1 .l.lti.l ilUlllll-l lilt' i aal..
,'.,   llll  fllt'.tli  ........ I--.
..-.Ill  In lllllll "I I'l"'
|,„|  ll",llllll  I'lalllataall ll
ll'ltl.llllll, llltllllll'lt) "I 11 I'
iltatu  A'nil'
,i tin Iliatnl  I
in.. Hi,
n It it
, I,.
isii lllll - nl'.i
l.,„.ii .tliiniliili
Until tan  llll
OTJlTl^I.lSrQHAM BROS.
W. E. DICKINSON.
TRUCK AND  DRAYMAN
Donlor In Unto, Plnstor, Comont, Wooil oto.
-jSTQtpj- \V,-***m*mi
wi: .1. ,    - niiu...ami tuaalrtlj
Wl.alll.  lllllll'Mj,,,,,,, ,rl|1,,,,U,,,».BtBti
iiiiii li'isi'i  llii' mi,,. -l-.niilHr.rorrrlbbln,
L-...-I  ..         r illu*ii  D, t. HlBl.ll,
mm...... '... n.kSi, .),„.; lltEa. --lira... «^ "I
nl by Mn. Ri "'	
.lit- 111,1V  |,f,|i
kiiuls iif '!".*"•'
tiilvii.tone
'I'.
I.ai.
'  ,;■  ■   -   llnll.lltli.illtll.
Il.'t  .tint
I
•I'l
!.
I-
..  I. , '•
El  lE'li ll
....
II -
.1.
II
»|i\\si i..|-  u\  ■MINI
I |i  - *
■
111.. 1.** ..| i IVI  v i.l - IN
II
.
1
■
i\\*\ \ •    VVII.I  HI V  \v
\J  |H »
3KK l.VHs.l. \i.vi.i:ii-i.mi.m "V
N
N
N
N
A
\. i.i-  :v  llll.
s   •
IT HAP
um mi txn un
UH>   IS   -il IH
■
tt tv -.' IH VVBH1
|,i tt HMttW 1. |. It  itMiltwrLll
I • •
"
\i;m**ii;.sNs. u K*»ti;in * '*vv
• \ llll   ' -  . * ■
at.t
t NURKVt I.BAMY HVlilllvll.l, •***
a\ )| |(|  ■    »•...'  v,.
t'ttUHMi I I.  M.iitl.l
Cl.l. I.AHs.L
I n Utt**t*httrA i***lt*t
i lBSTttP.VII.I L  IAI.I   vi  HAi
i
III  111)  lll.il  IV
. till 11» \*
i;
|,.«i:l\ a D-ililil-.N HAHI;i-iH-
•|.u.i in Miuia.i t\|.. nl i tm I:  I
I
I
|.'
,!  ,-,,,lA.U.ii.,I  KliTARV 111.
I 'a ■*.. Id K.a>    -    -  .
,-.. it. .  „ a
I ii ilitttiit-t  \n niivin mt
•■.
I,.-  \*mmt*
*V •  MKINMiN  liMHHMLl:  *o
I . -    ,  ,
l VI,   li *  '-■*-.   t  .. i"  v- ■* **■'
—
i'l-.NT e:
• nil »tt..itr,r*a
I'l T' I*
\\- lllllltl HI.E!  I.EMi » IllKV
"• i I
to*
Si
..   t  rt , ,  , , . t
s
•I-    Ml   I* l| 1 Eli-   is
I
(P'
H.l.M t   Illill. I-l El
t-iil- ..,'
aa laalaa S
s
■
« i ia u.m.i:  « ii \«-*,i« if-*-■*n
U\s  MVi*1' \l;i.n,  -
■
| i *'■ \\H
I '.
-  ii* ll All Iif ->' ti i
jtmh.  "  .. .1 |   M.\\ \\|>|MtN
A\**2\WA'     *  t* **** *  !•* t*a*>lt*
^■P 	
.1 . .V    ,
a
 I  i. oil.; I 	
NOTICE.
i s    •
I *
'  I •
bar*  Tbi ■**•'
■  ii
aball t- '
-.. ibow
•
f iivitrd llba In
iVi
-
■in.*! tor
Ilaocotba
■
■
inrvrr*) »ii rh II *•••! awl '-.*
U.
•I'm., \i,
Mill •  ■ 11:11 1
eeii.i. vain.
m*. -., ....* ,„
i im. rum mxh m»i i \*v> • wi  I ri
i * '**
l  ' ■* l\ I*. \1 lll'll SI
' ■
ii until (iniii tin- throne o! little Hawaii a
tni.-i (iii'iniii in Atoertca, -iml Uw Amai
i.an. wbolarfol) nwtrol tbi
■ - ,- , i Un S",iiii*'iu wu Tin*
I , ■ ii. -i-.ii-i.ni. -t.'i,
,  -    ■ j. ,-.  |||| -UI. im-l,t
that iln- llawiltlt.P air Atiiniir.il UW ■■ *
M.Kitiii* Ait roatolni in  ■
in idu'i ui lliwotlan trade *ltb Hn
*.iil.-. M tO thO .ni.iliti.it.» "I  wlit'b  *
i,..,u .uii oiUUni botwettu Ihi '*>'
. iii.i'iii.. i. n dlffanotl) ii.iiii
ii,.* a*i *'i. thotailiottbiM two(«u
tlm A.iiiti.an. nr mut*- pmbabl) Iri.h*
Anarkoji corraipoodeoi lowbooi wi n
Ut. boltdi •» aUbonlowinwti
t.t  niiatbi.-*..!,.  i-it "i    ti   ■
fptm •*. b« .Al*. All t.i.l -limit i   '
llawallau ad-tir*. ootwHlnuodlBi tin |
dMth nt H.ii'it.t ol ih*' **''t ■  rbh
,,..*. t. r. itm 1" ni.it'.i-
• -(!,. hill ..il.ti.** 1**1  With  III  A
»plnc) i.. .m.i Anai
\ Iron Hawaii ind il
. ,   .   ■ -:,.  (Ji'l  |**.M-*.i..n .*t  11
I ...
i,   .* it. ionoUwi '■'.  | '  II v* •
.   iround  tbal   ai
i   hi   n   ban
ibrofatadb) u,* Ml.  *. t *  Ih tbli
ati.tin.i th* s.'mmaiid.-i .*t Unlliwatlu
tnlaed    •
I  kid and ibat tha I
WPai " •*
•  *   '.* I Um
Hm Hawaiian lul«*mu i  l
ii  n i
Vt |.i.|..itt*  UM I  •
Uf  Httir
. ,di*-i butori
lr(i t..t a .mail  it -1  |
. .a lo tha light o!
i m^oMloIha IndlafMt -
v
I! ,  .Mi   i'l . •  '■ ■  '
ii .. roraa mi dil
-  .
data •-'
muaotRi iad»i JooaHiCHoxAUii ■
. ii,.* ttitowna
-.1 Ml* i   *»«-Hi  VV*|. lb* l  '<
at a tin* Ilk*-  tl.'*. Ol H*>
tbtial COOltCt .'1 ..fttimti. IOMI
mbwM U H t*\ 1001 .
iUm al Hawaii al tl I al i •
allad Btatonin n
arould k* |aiilt "t «'• »*' "I bdtf **»'*
moothlog ipMM
i,.-1.* ■, ...I otdtioii Men wjntcfl
latnatlM ••! abnrilni tla«at' '
*■ iod
traatl • ibi*. and I anada ha* I
I  .fdina ih« uland a* i dAOgai  \
ibtfal t*\\ Im» I
y,n* iv:» • '.VdAW*
CiwwdolMBofload i». f»t»iin itttu.
Iimi* alW Mtai iod MUh
- .i iht * la i
nt-an* al-* In mints oMOpaoMta in i.m
aottgnUoo, whtrh oo1>
* U - ii ■  .
'  a,   •.*.,...*•<
dnth*  ItllMUnAtOd Ihal IhOfl  *"*
'    a -.
.* -b *«.d ttobh InbibHnaU i»
a. ih. i
A *n.iU laim*i ti*ni*"t Ib-irmv ■•(
llfOOMl Mll.M.daa I*.  II  (•*•'»'
ihi  *  I I  a
« _»^Hmm4iUV. '* t'  mt
t'Un.l *, •*...% %(<A«
laotOfaa ib* t ■ an. .iia ohm*IIi -
nabtni Um Cnondl and -nui.i afaa
H» ffni-i**! boomtaodi  li*  i-
i,i. own »ii»**' '  *■ *■•
.,. .-I.  « ...    |>n|  t* at-  bl*  I-
.*.,. H *.*t.|. what  a  *■ t:
*.   Bill." *Ml
|*,.iinia  will
OrdBK toiled for NEW WELLINGTON COAL.
DRIVING A BPECIALTY.
OnlcioauoiilBCBrtBtllBn Barino aavliiBlion Co.'. Bfliatf
' Call. ; OBlc. IH. ffoalili-niHk 71.
New Vancouver
COAL
Mi.,,,ia .jm! Cu I.IJ ■ ol a.in.timo ■
New Wellington Giil
HIED
THPti
Tlm liattli*!. i liat.i.l iml HMMl
.-II, ■■ 4, » "l' Iim.' '1 "I*
UiaParll  I  i I
18.00 PER TON
,.-ll.a .... lt*.'l..»n. l^tt ..I .III
t BC ...
I -niill.lir.lt l-li
K ,  .■i,.,.*Jiri'it«.P*>rl«»>i
M'"'1 I  muiairltiol. Tliai'"
i Mkl|u.rrln, III. I
llllllMl.
Ilia. tin. tnd lai.
NERY MACHlNtii,1i«ai«lti"tti" *'•*''
Siiisfii-tinii,,,. n*i iittfiiyeiaiBii
-..ill .I.u Iimi t-ti.ir.,1,.,,  iwiit,Ouni|iaar ui
in-  ,- . linttniintliiilri-iailri
J'tS. I', \| K -nbruarr-  Adu|.l«l.
;   Aid. KmitiMly .sibi
 I  Ik-llUn. ol llm «!,, I
Aid, Carll. uld ll
LUQH H[(|l t*".l*li"t amah.
__"HlBOI*  110 Ullll. «,
ilHlrla ll«lit *ou
tvi'l tin' illt o» Wai
'I'll,.  Ildllct  IW
iitnnlisl Dial ttro »a
■„, .  lalut Sl.tulo. Iw Vi
THE TU Im isillisi c.tiirii .1
Mlllllial (lioltiulhlr
latl.s Sni  |-\|,t  md ik-«i»iB*ad U
II it li  in,  i I.'.ib In lull.  A*.|
' I-t* 'i Bli.rittdlliBrl.lBl l
ll'Klll, Mil; lil, .nra.ua lha tail
111-, lul: I lit,in >lt™  I'"  *-**'*
..,,„, .,.,  .,    •'«» Inr«|iorlItil
il.»di-tt...l  Hi    . ii„, mtiiiltiu ut .1
lu HTiMall „„.„ il almuld aat
nnTDlt^1 tailil'iatBirf
Sa/latJl ltly.< ''-.vim. uii tmuiBl
-Uwl.ai oo .iisiiiBi
ll'Kl.l. AM. -lill.   turn Wu. laa lh.l
HIT III 1,1.1 Eli    '''"' l'".l"',>** •
u. ..... |..,.il-ltlultb..aa
ai ihie,,,,,.,,.,  i"
vat,  ","' *"■  *-"*' I
lAHIl.l'-lias Ki*arr. Hal lha .1,
llllll'-. I.l. ,i.i   o»rr.  farrtad.
IEII-1 I'EIIII.E. Bl
Mn iii  '„K.*i*?Ji:
I,..-, iiiii,,,,,. rtfaas:
IS AM'-11 till i.l.i attar until ua'
t.i l  11,!' I-  li, »l»
ill'AIIASIIl A..,iiil*M.ri*t|
 llia-t'»u».'ll ikaiutj
a. mt  b . .'mi .hiiuKI t* B***l
IRD TtelLirufasS
lit. Atttanita ot
l.„,    ,| Aid. 1,1*1. 1
10,1 '■  il* ul .-t,.«i^o.
_^_____   ArUat-a.lli,
ttEt-Sk*
S,B M Aat. aVwIUl -
AM.  Itlnw-l
IkaBKkMM .* I
tlait*
•Id. **•••ill..'
AM. N-«.lt..
to r*|ad. •*. lit*
..IB** .|ak**„'kai I
l.iitir.i.l-  NKW WI-.STMINSIKR.11.C. u»M"'auK-iur
JAMBS CUNNINGHAM,
E..tin tm  llif
IHIIINia IBHUIIANOI 00 *  O. i ■"*!..-
FINANCIAL AGENT
11. i I.... .'..al aa.aatlt,  .1  ■ l.a.B.1
.till   t ,t<    .,,    1   «l„l   I l|tlllB.10ll
i li.t.ial .,,«', n a
MB •  -tal Ca.It»r«.I,-.-OS,T OT.
-I.  a. •, ai  nil.  I t
ta niai
FOR SALE
Ladner'a Laiidina Nursery
-tir	
I Ht*t.7al Tr"i"lts» l***»i* ■
J. W. CREIGHTON. \.   '  '
tu ii-li.ll. niltlil IL. HIT  dl.  -Mil
Or l.«.t»lls',l. tt< i'l
,!..|.l 1'a  a.   .,. 11.-IB.-.
Hl
BRUNETTE SAWMILL (;
ta.wdlttai.Ba I
Ba*.
,k*«
MANUFACTURERS OF  I.uiiiImt. Sliinglos, Lath. Bill Stuff ami Uu '. *£*»»
to 100 ftxit.   ALSO  I'liHiiiiic.. IViliii... Hiistir, Si.lin^, Mimliluii'.-■- i i "JpSyil?'
Stroll mul Turiit'il Wurk. Sash. \hm.. Window and Door Frani- •"—«•«•
Bouse Finish of all Kinda.	
rr-i-cc-arato -JTcxl= a-aaxaatood *i igl^J
KILN inilli 11 Mill It USD SHINGLE!   SALMON f.l> I Kl 11 lw.ll s   111.11111,
8hioping Facilities bv Rlii-r, Ocoow •• Wall tlwurpoaacl. '•SJ.^iSS
.'.daiaBtta I
trattt, II. lhl
,l.aattVt<a*au
data* r-kBdlll-**
aaa a •tWI-K*
**■„** t.
Aid bib* I.u. I
br aar<ltM-*a i
ul ,B«l*~r. at
..,,*, ti rait
«*.—. " —-
Al* I
■*. taa.
BA*™.T.J.TRAPP,
•*•  General Hardwre,
new westminst:^
BAKEHY
Kivsli Bread, I'ifs. dike
Fruits iinl Condlek
wlu. ,■ N
■II nut iiiiii -Ii:i 11
+ BllvaiWABl  +
aaa. tvlBBttt'
...t la .IB* *
atrtattBamB
a „.,*.•*
HdaBBtH lit
•IBM *****
..*M *.«•*•
.,,1 AM 8r.
"*__t
,.,..B^*d.
da. b* .lli
aatl.it ami
laid
lit  NmIIhI
,td ta
..... tadaa
ROYAL CITY PLANING MILLSC^
■ Jtll.Bl. I*.. Uat*t
For Dyk.UK
\i I ..si I-....I of Lulu Island,
Apply in  t  .V Si 't
t«a>-
... I..,t unit s a. Lata l-l«* I
aichatdB atrool Nat* W«alittlnalot
lualuMnn anil Dealett in Rousb and Dmsed Lumber. StuniilK
Latlis and Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds o» Wooil Ft". ZgJt,
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Bl,"<t»* bi.iii.ib»
Balusters, Brackels. newels. All kinds of Plain nml Fancy Turnw
IB. B..I I
WtBltaalaiB
tBartai*.!.!
tmi .nil, ... fti
Bomb, Croft & Mallet
■
t
.  ...^.-. l.m.
>|>,E„  lit1-  UN
' I.IMnS
-ii:ii I
1
•
IISI.  Id
' •
1  'A
.Till 1 1
a  .,
* I'lllll. 1.
1
I'll-
■
1,'li.llTt
la
11 111
otic;.--.
. in
aril.
I '■
IN  II K\ M,,|< ...  (..i  that altlltMtnNt
■m.lllat tttMirai l|« lr**' tmmttm ** *l* l*<*Plt*
t ...  ri  IhllllA I •
.  ...  - ,a|-,-a ,tM«|a-ii^ 'la   »i-*S
mtm****} ****** m*iwnr_>'yMay. LumM,
I    u ■ . •   I  \a-:«...«.  Il.'t
• „. • nm a i«**i**a*tt
-  ' '■ a   ...  Ullrf I avt.,1*' i   i- 1
MONEY TO LOAN ON FAVORABLE TE^3
LOUIB H JElsTNS
H1SE....I;
C..I....H Blm.il. VlrlorU. ■• _•   ,
OFFICEfc*  M*...ulr Blnrh. hm** ****miS*,rl
I-rt.nl airr.il. Port Aaa«-l*»- ***L
atl'd 1.1  <i..i.llaBWI.t |lt.a|Bt.|,tBai. ,*a
I. II.lllll   d.»tl,-a  kilt   ..
.1 ll.Bl -I St .
CANADIAN PACIFIC RAILWAY &ABB8HB, OREEN & oo. m I Dntapoo af a   ■*** »
_.a-«K£™.    bankers    WtHtrUnWaa-OU. QdfiMtfrtl fti
.imi
la m*n
PACirtO DIVISION.
notioh:
i* ,.- ». r*** **4 la fall. *>1*<
ronaatf,  ln'-*-"»*H l*»i*l nail* s»»n* tali.
M Mlm tmmt t . m
v
it*** ai*'*a»ai»
I   • i MOW I MUH "I I'l*' ■
TZmm I 1**i' i*i.tk* li. lit. I i,it*.l "*tH»* *»l""
j^"_"  I lln-la-ata tall" ?*roais*i« ai* ..,
j"ffi> J Um i ■■■' ■ li   ,n|.t..ti'.* *%»iis... Itt*l.
i m* ii..i*i* **t  "talhlag -mi'  nwoiorao.
11,, iittmi.ii* on fooaMn * *i* dHtrmtnad,
i  t tmAH i ,  iim
.>|l"i|-   \N I   I   '
\\ M.Mi-.i; TAX NOTICE.
« •  i *m*m **************
%.m tt*****,,**,.*, -tmWntmimm*mt mi* I •• fjmmma\mtmn UM 1*11.0.1.1'.
mm4 tmmtmmt*.! tHtttUta. .  „*„   j,,„|  ,!„„  |,*  „„„,.  „|  ,1  It.  urf
\\ . .    •  at. ii.* r Ifflbmofotbnniibfli
ihoorlb il ... I»l iai*ti.l tbo itWtm n******
ilnti in a laid Iisim in **t Ht* Hmilban.
tti*  H-ttisrlll*  at*.
m*-at»«l.itKir?ln| In |*f'i> ",lll.** a.l'.t.liiiii
I ili.'.Mnr**1 t»\* I.) iffotin* I
.
th*  %U*m,,  **m.l,,m.i
*|*lll."M.I I'l.M I.  ...   l \S  I'ltll
I
OM.i.l 'llll; I'.t.-I  l.'U- "\   Ill-
nan
I. a-lai  irt.li.I . ,  ,  *   -In  ***nl
""»""•» ' :'S\aW','].:  ib* -M-
'I'l.Mil.i:** ttll.l Utt KWHIVKIHIV  4*%m.ta
. '***-1 '■*■** *-* *'■ ** t*mt*r***y ro.****! a.
.   , ,  ■  ,    l>l**>**t OwlfcH rattm.
 ',.,,.    -,»,-i-,". .-i i.-t'*|ii Tna^** **t
I't.r. ■... Sr- *,*** ***A ***********
\m
*■** m l*m*At*h, asattohn* ..  *' l**"*
*  Ft-ala**l lr.U.-1 .aaal *Vs>MlaM.
*,i .i-Mii •-ta-f-alnniaapOir  .
H. W. TERMAH.
BOATS FOB
iv*,,,... Ror*1 &"rf
Nr**V»i'-
moor*ltnati**
Ia•Tlll«p,
,..  -an..*  ,.„l B.,1,.- .  <|li'.f-itli  .lam
■ aa.t.ai,  a a.-aaa • a,t,    |||,.  , a,,.'*
• nisi u,K |.\ Ai.l. I'AIITr. ill ...-....,-.. nfl- . ..,,.,!.». i ,.. "'"•"- •'■•""■-	
I' i ■  ii  ..lull   l,:. Ill ll. ."  '. ,  .  . ""  •••"'"'"i "
-|> -titv-t,, „, '••  »* ""  '•"'""",
| ,1  1 r l.ltklisi; ..  a.,,,,,*.. .,„, ,1  ,„.„„, ,„...-,
 |11> llllll. I" BIIAIII'  'I -  1   IH s. a ll, • , M ..II   El..,,.,,!.  ,„,.
1*1.1.  lit. l.lill-l.lll.Sl  IS  A-.nlll 11 •  ■ I II I lltltl-l ,.,  .„ ,   ,,,,.,
I*. i„,, ,. Nt*...., .l.|..it.lnai.  aata.a |1< ..  |. a I ,l*.ll|  OB
«,*Tl*>-I '  .IH Md
■
It  lliimll
|a*l  '
illl, "IMS SUIIH'I!  * "roil
Hotflint Cfr,i,tra,rt Itnm 'n .......
otlri. South Kmlaglon, k,.i.i,ii.>jMMM n»
ma-nun. ,,,„» ,.,.| BtaMM-laat Itat latB,.-,*.ll
lalrttd,,- ,.,,„   **tU*tm» IBtaiW  i.*l*.I..Bir*tl.nal..
laOl
ROUSSEfiLl 52
,, ,-«■.**'•
i mi tit ii 11. i mi tm ua. It t
im!-»itr«nt***1t *B*11'lir."**-**-
•nd,i.ai.,a..a.... t,*-„„,.,*.,» i *_L'SSS *"* "*"•'
.1,,,  l„«* d.BlB.d, Ht**-
<-*z^m
Monntnenlx and Oravinlones
Ca.,.n« ana i*,,*..-.
B .,irr.al|,
,,»,•„!, ' ,1-  ll*' WMTNIIHTILR
W. H. VIANEN """3;":
whouwmj j;;1;.; t**
FISH and GAME DEALER jf*!^;;''.',
frrai,! Bu*.t, I.. VaatatiaBU,.
,<••.*-
.lUaBlad^  .., lla.  I I  *.*.,.l„ I Btt    H|„|„„ ,.,„.  t« f.,,nA \*.'l  lllll.
^.tmm.   taa.ba^.1... .   at. ll J  !_.«..,... lr...,a.aa.
A
..■■■.■it.* Till'. MOIININll  l,l.l><ll.lt  NEW  Wl.STJIIlNSTI.il.  IIIUTISII COLUMBIA, 'lUK6iiAl1\'ifflWfl*kW."'.llt,.U;AUV
OITT cotmaiia-
Ji*m*mi-j.\	
Ulll't
Tli.
., .ittllottUtdtah ilm in' f"
r.arirt».BllWl».t"'1
lura lorrrlbbln. *or miii-
.1 D. I,.Haiti., atoiii- i" i !""'-
llro.., «K ts-tiu ini  i-i'. ii
tK *■*•,... l*r.rl**ait; al, M.'.-  ,'    I ,
HtrllHIt,  Tllfll'llUlrtl'lil'i-iniiil'ti-tl
-gil.rrln,  III. laait.iH  llif  I'"'-'
A.
i Klro .nd l.liltl Ciii.iiiiin." (i'ii rifiiniiiiantllii. II (niiiii- -   > luii
or so-tni witrtr Ijiihh' I""
d Iur Ilia tiltwlrlo lljln mul.-. "'-
llitOlyClBiklailoilriitiiii '•' ii-k
„. ,'tttii|iaiiy tiirallBtt' il iunfit-
mm tlikilr i-iwifti'i limn i-'"i
utrr. Aduplt.1.
I. Kitiuiiiily i-imililttln-I "I 11"' I'-"!
liiliul llm rlly it lar*-.-
I.Itirtlaraid lltaully ' t i»
i  a atllattilorr iila.Hi
wliliout inothar d»iiii"
i in. Illltta .ouM la-
lli' mitt wuuld b. Ian.''i "'  ";
llm illy on W«ll«tdti
It.  Ildli'lt  ClIIIBllaalt' >>
tltal lli.t two tolamaa i.i i '
•I ai.tulot la, nareliM*.! it "•* in
I't.liti.,-tiurit ilia •III Uf
niai tliuniu.lilr Ua Ul m	
ni'<imaiBiid ual h. i« i ni in-
ut In lull.  AdoBli-d.
Imaoatlal «iaialllaa I" * u .a.
rtad Ihn t'lalai ol Bald-i ' -"-  ,■•'
rt. ub lha larrj cobim i  - i - ■!■
a  In,  lh* aattttrk  i • • '
in Bi raiairl thai ttt*i '
(in ti|iliilitii id lltCoaut,
titt'll aliuuM tMt* Mt4 In   -
I .<til.ni.nlu( llwlr tl*
u,M, un tts-ouiit ol l.rtt
I Hull aaa-uiinl.af rlotli
ii Mn. laa thu Uta rial
* ,'iiaaliu-a al.i ta---
tlll.'ltlllllllla.Ua.  Aaati.i-i- i
I'.riaiaatit amiit.—
lhl, ihaultii aairad,   ' i >
.rr, thai lha .Ilial*U. i .   i '■ "'
*t.  t'arrl.4-
Btltitn.
Iht BHiilot Ua Hjttilix..'-  a. il.*
>uti4 ii.law -nr* Lid m-
• hl  BatllalUl Ik* l Ht OBi
nl mar tiitlll 11*11 Biaula In,
biw aiiuai -
Ai-llnt-atfttr CbiH, Mil
,.-1katiittll ihaniakl a ill' '
m. al.fUtd la b*ld atan
! IIib rlwlllt' llfhl aa IV.
,., and atulnl ta. hao.
aa Aid. man ua IBB a."
Aid. llinn -"WlllCan
:» ul i haaia|n*f'  lla .
*. una Elalt.i I'.iila
-urt.*
Aid S.sj.11.1-"lain
AM.  Dt*w--"WkBh.
ttaaptaB. ia boMlBf ti ■
..ar
Aid  •annill.,  -  .IBB I
AM N.mllar aataj I.
iu ia|a.n *a ih" aaitwi la
tth*. <ittaalBa« la *****
Ultttala
AM  aitrlllr MM «■
tialad tla) aaa at lit.
nad a. a taat**rar, **ii
th*Butata.aaaaat.aa•  l • ill ■ •>>
.iiratM.1 airaaaar,,
AM, laa ****** -
a'„l. taaa .a ft ...  B
B.tlk   II.  llai ata**  ,1
Ilia aMa-na*. to ll* BB*..
.tatad naadltaa -I tk* I
.a*.d<atra.a-.- I**' "
B..it4 B.  AM, Ba>'
Aid .!..• i.u. .lat Ut* i ii
b* BaBna.r.41. aat*.
..I • ntu***.. to aaraa at
i.i.b, Bl Bat-tan*, a. •
a-a**... id Mr**l    ta'
AM. B*aa_>—a H>. •
i»itna .at tt Ibm*
aaait.latal.aiiiBt.il
.... ,aakBkaatB..tl
MIHUION NOTl'T.
What  la  llfiiit:  at  tit-  t.t.tlilt,  Uraat
Ballwtiy i-'-iiin
Itr tit tin- m
laid uiil Iran -i
Mi. ■Iimi-1 Lil
Domini™ i i: nn
ta lliii liitkli-l iiiiii, nr
lul Illilllill -Hli-llnl
iiiit'iiiiiiut lomi.lor,
Ml   Iiniiii. «lin  I
ii Im
■ini
■ nl il
'IV tit
.li I
Itlll III lilt
Illllill lllll
III- Itlll lll
llll lllll 11 l't-
-, llllll ll
lllll  llllll
.'••Pll-d  kjlaVai-.*,-
iltaa.. n*e* ***** '
aB.aMk.aa.
AM.  KtUa.ll U"l  llkiu  k.t—1
•tlk AM. Btaalatrta'
mm** k. AM Br. -' • .
AM .tn.lali.lkll U
.apa-thawl Bi **« ttl- -
dai -a .kak  Wan
Ball.a, aaal,,.* **-
t rati* Batata,
AM  -Baailar »>-t
Ti„- -ti it-i-ii'ii im iii" lewuiltlp i-
.|il.-lullil!l  in, .11. tl;  ittttl  It Ititit ittllt-
i|Hiinlitiil nii-i.iiit' t, llt.ri.ii Strati,
llllii II- .llllll ill aata at  llllll  tin  till'
11 .,1 «, ll,t-ullll I. Ill- lii.-tiillli.  Ill.tlllllll'
it-iilro. mul ,t liiiuli nl" plant nl ikliliTi
nt, ,,liiuli ...iti  I- II II,u -tn-' ll
Tin llll uul lint' l In  Mi. mul
Mi- lEi.i.lfii.iik, -itl.-iiill.lly moral fur,
null at „>*•.., Iumi, ,,.l ,,"■ iint,l Mill, mil lu.il, I.  | I,mil  -all  't'ltliliil
1 tk. il* it in lli i I' 11 nl litilin-
En --.till lit,.I,, imi imi«nana, ntr
Eft,  mill   iinill   .l|i|aa'allllin'a.   I-  lllltltll
»tll.
Mi  It.- Illl-.v l't-  i  Iiii* '-tmi. ul
Itaoral nt.-r.-l.aikkli.k-. ami  lil-  nnuty
lliiiut. In \E-.lin t  mil  !«'  .ltd 'u
llt'ar Ilial l.t la it..Hid in .1 In till- IBWB
.ln|.. Hi. n i- .it ,.i. • i,t t IttOll iilM'tiliilt
I 'nil" t  i.tLl unit l.l.i li»llillli. 1
any iBttiraiallon ran ha l.t,.. Irani Ml
Tlliil.llak..'
llliil. tu, lit, Mi--i.ii.  I  -t imi tm
.,<!. ..n.i am. .Iu.it--  El	
|||« I i i  • i |t IIIV.1   i.    ,| ■ I-  -  llltitllt'l
ultt-t Mlii'i" lit- liittk kiitl laati ■ ait k'l".
lat;  U  atltti a  BB  -• '- loft I'll OB nn
trip, Ilnit  Ml..I.u,  Bi", 1,1  i-  I  -	
U.'lll llt.tii II iiiiii.dala.tt  In  malli I* l«t
lalnlim i ■ Mi*-tnt. i. at.mt
it,,tn \E. -intii. t.
,i> aii • iiiii. i mil t aiu, -kill al.aya
H at. Illi|aill .ni i.tii.i t-i tiuii
Herring. Opera House
WEDNESDAY. JANUARY 28
Sill Sill*
aa,  ll.
at.-  -at.aa . Ii.t
I
HINAI.DO REBAGI.I ATI
R. URICOECHEA
ki i Foil Cipiii( ol Ailisls'
JUST RECEIVED
Direct frotti G. rntany, -i
i ornplnic Aasortmont «f
l..tilit-s iit-ins' .mil lliii*
iln-n's
Herman Pelt, 8LIPP..RS
Also tin- larsesi and l*-st
I'.l vli* l.  ,11  ill.* i HE
'Ot   l  •,!,, s   Gl ilia   .lllil
t hililn-n'. Gum ll.».is. in
.ill gntdi •
WM. JOHNSTON.
VERNON
THE TERMINUS OF THE
SHUSWAP & OKANAGAN R'Y
siaunsHiti ■ ia».
101
lUI'l't.'IIKIth.
laarly  Oppotlla  ilia Oolonla.  Haul.  NIW
win I MiNK HU
SITUATED IN THE HEART OF THE
GREAT OKANAGAN VALLEY
THE RAILWAY CENTRE of thi INTERIOR
Thn ShuaWH]. and Oliuniii.i.ii Railway is now nndiit-
oonat rti.it Ion aud will bo oontplotud and in op-
ot-ation to Vurnon this atunmor.
Till. I.K.ESll.lS ,E lii.nllS.EV IHII.lllV ... ..l.l.lu.tl ,t.t.ail. -a ..III, l.it.l d.at.t.
,., ..,..„a,. ,. a nilli*! i mut araliaa] 11' tl i.'-iu-ai .Uittliti, na Ihal old-
-iiaaan, I'lll., aii.lt ''''I.' '''.'.".""".    .,  a,  ,, |.-, .i„t,i,,. ta, ,„,,.titi,l a lt.,k..y
"",;;:,!;;;:,rr,!',';1,';..'.,.„„,i ,j:..'....,.v Z iSU a™., n. auShisw i..n«».
I, lain, Inllia I I ll"	
111'.11,1.lllllll t-lil
,,,-,. .1 all I.  iuit"- t-i i.iilill.l.liit.1, a Illllill
...nt,.
Tin- l-a anal t-li.nia- In tit.k	
..Hi till.tt.l .It.in, I in tin- I'l.it II	
1.1 ,.,,. I,. Ht.  It.kt.  laal, ,' a.la'laal  .ill.   , ■
111 I I, I I  I- H'l II El 11 I1S..S I -i   in III  ni-ti Iii A... .1  -Ii.t-,-..,-1 till
 Ilitl.ii ia «lltwil...t Hit-a.itl.t
1,11... II --III HI.   "II ; fl  ni in.  I'l  -a''   II •  l".ll  !• ' I 1
UB ,,,,, t
I'l  IS.,a,  I a • 11 N . I I I  „,,'„,.. In all t ■.!■
OVER INIIaOIHI WORTH OF LOTS
l,ai..ali..'lt i...  "Ll  Man* ..III..-*. 111.." Ml  _*|!!
all.lB.tr*  at.  l.rtt.  :    I III I -III- « ■! '• ■';-•'■ 1" imil-
k-al.l.ll.l.lnd I...I.I.11 • •   ,li ...".I,,-.flat.*.'all,-I-l. ,.,..n i..i..|. I...I-I*  inn   -
Iiii In kttUBiaB iiiiat|in^a
ADVANCE IN PRICES
i, ,   t,,,.;;,.!.,..,. . .. ,.,i !,i, ..tit i,. n . ,. it,  latanMat par*
,,  ,   .' .   ...,,,, ,..,.l,U„tl..t. ,...,.  ii.  ...It ■
Vs'tt. ..ii.(il..|li.«ita.....i.,ti.a.„ll.ii*:aiiil laaklaa irliaiur] M » >t,.  al
laN>..u.l.ha.taatai. Vallrjr aM '   ; '  V*%   '
i *   . ■  .',,-ai. an.  M.-s.t.i*.'  Nnaa*
i-
It.t-f I. *U
a
,    '   I I    1
1,1,1.1.   .
>.,ii*itaiiA nka.UK*"i Itallaai H'l* •iiiiiii-.l sitll H..«t ihU fa*«i.*l
....
rtatit Ii .it |.iti|>iti<i
 AM.-II full *.'il WKItVIW
\ .  .,i»    in M.ii.iIbs* "<
okanagan
Land & Development Co.
LIMITED,
, 11
Aij. nt* will 1,«- itppolut.al iu Wi -iiiiiii.tt-r In a Ifutlny.
OPPENHEIMER BROS.   **m*m Umtf'
COMMISSION MERCHANTS
! '
PUBLIC PARK.
*. ,i  feM
ll1:.
IIUMHII llll. I ll.l II.MM
B M.M la a «a*Bt<
ba... tUkdta aatai'
llantk N t tttaa tk  .
kid kit,.
am .anatt* ■*■
IUI lla*. •.•>••■'
AMLXmbX. tv.
AM BBiajtal _. -
ibb taa*. Haa.*. B.
tta.t.i..laaa M*MB*
ttr*.Mia .1'. .taaa...  -
'I in ittBt, a* *
mlrn*. laaraaat. H
Ut* It ao .**• ****
***** m am >
AM **-*.lt.. Ik.
tmatttai. *Bl ■
tt m 0** tttm
OtttM
Mtmd Bt It.
AM Btaadttt. I
M-i. ik<
-
t  I   •*
I..* |t..,.a..\
.IBaaa.,,,,
Ti Slnoaac al
l,tt]*irtt rs .iml WU.il
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
I* (). \\**\ :*■: Vancouver, 11. f
'll,i-l.HHi-,I mul. In,
ll.-Mtlll
i uiisUiiii, t,n tiitmi uiiii wpfttad in Uiii>
im. muufaflU, and ttnn1
iHUtl it iiu*
LOWEST POSSIBLE PRICES
Rank "Montreal
I'triitti,. .,!i|.ii.i'i|i,
REST,
S12.000.000
ii.iro.o.1,
A Savings' Bank
Department
H,ii been 0|»nad in connecllon with
ihla Branch.
Imcresi MM at Current Rites.
,U  ••rrarMt  4 |-,  • ■»'
GEO D. BRYMNER,
.i'i I -**ali A|atit
BANK 01 BRITISH COLUMBIA.
INOORPORATED  BY  ROYAL  CHAHTER  IHtlD.
Capital Paid up
Reserve Fund  -
■u  -  -  £600,000  t3.000.000
rlliril  rtilll.lt fti IKQHAAAA*)
•   •  -   £200,000  $1,000,000
THE HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection wiih ilnir general Hanking Buiinen, and are now prepared to'receive Depoilti
of On« Uollitr upwards, ti|i<iii which !n.ere»t'will be allowed at current rates. Present rate,
Fonr par Centum per Autittiu.
De|iosiis received Iur Fixed Periods, and Interest illowcd on terms which may 1  ascertain-
ml nn uiiiiliciition.
E. A. WYLD,
NfEv Westmlniter, ind January, 1891. Acting Manager.
FRUITS
aao i-oarti niiBiai
PITY BAKERY
an ciumbi. at.
SIR."
iirtittaiiitali-r I aai in-tMuml io mm i-m i.u-
1  t-ti  best ttual.l) nl  Iroad.  B.*.iuita,
RiddeU&
Johnston
SHIPSMITHS
- Have ..uw in <■;■■ iBtimi tin-
only
BTI.IBI MHHII.H
[ t)a ll. taaudiad id ll IL, aad ai* |rt*|.ia*l
1...,., .. Ht-a,> a .mu«.
al til hind.
km* Siwtt: : In latalrtw. j
; occnom Him t rgstiuiut i
UatklMlfallasiaMall
I .Inwill* M.. - Wfsalmlnalrr.
Lowenberg,Harris& Co. | ^•tw-^ewsa 1
u ti 1-tt' 1 Iltaa an.
tiit-r, ju.t in i>.■ |- tii-u 1.
I.r iliraar* ttoll. Talk aa
).,iinill. It !• tlic rltcltlll l|i|wati.irr
'-- tt    . a.-|Ei'l|ftt a ti.aia at ttral al-jlil,
. 11, t* iiii|,.«..i*i.. at** ti.r- ami l»*l-
.uj. Ka ana aaa .an ifli-nl in Wya
. it .I i liir., cm ad -i.l in In*** ibal
• lilt I'l la.hll.1til.  lllll ta Btiltt.l (itltluBU'
■  ,t, lie llir I u|i lai  ,.til>  It)
,t|.l,l.j),.ur
lanaMalMn
t   in
*.*•  -'tl. IH
I ,1.1
1  ,  -..i-. .M-aMautfU'if Wi-Kftrti.
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: MANUFAIiTBItil) : JEWELER,
Columbia St., Three Hows West Prom P, 0.
Xm.is presents u bottom prices. Simpson, II ill, Miller i'l:
Ca, Walllngford, Conn., celebrated Plater! Ware, quadruple
plating, unii: first prise over all ciiiii|R-iitnrs u Toronto Exhibition, 1 Si» 1. Iinill .mil Silvrr Waiichi-s, Di.imiititls .uul tit-m
kini;s. Jewelry. (locks. Spectacles etc. A liirut- nock of New
Artistic i.t i.ls in Plated Ware and Jewelry will arrive t-.trly in
December.  OH ami see prices, no trouble to show ,.t«Kls.
REAL ESTATE
IKSflilAKCEiindFlNiNIM
AUKNTH.
Purchase. Sell
T
■
I)
t.t
k
"t+a a.
^■l.,.-  iittirtaiiila,
m,*mtyi'
-IWCta.ai.il,
tMWii. .-■•• a.-.
ll* '-.lk.
^^H|  aaa-aaa  ***,!  *.. t.B
•^Mtaaataai
I HtHtB a "»a
ik.t,.,  BMaaM)  •  ***********lm j
«Mnnaa.safr**tiia.. a.--.
*_ta-*HaMPl*' '..io.* .i*»M 1
.11 IB* ***<
I. aaat ***» la ••!  tw ..,, I
,Btat.Mtn.u «.,itk t tm
am.Batata* t-
.«w.alllik
„  ,ujm*
ll* 1    .'
p tal 4miMIw1 '*., ■
m*h%m. II aai
llmtHIl*  tm  l«t*  11.1*
DON'T "*»
PURCHASE
YOUR
Holiday Goods
llrfon- liaikinn thrtHigh tin- l-'im- Selitliiai al
Campbell & Anderson,
—FOR,	
We have noa the Best As**nm< nl and Si.ak ..I I'ANCY
GOODS,CHINA, LAMPS.aa .inthrtity.
HOY.11. CIT*,' M.lltKET.
J. Bdfibe-taieh vv;i*i_
IWBltl Bi all tiatliitl I it-*.'1-i**- •'■ * '' ^^^^
fRONT STREET, ttt-al 10 Viam»t'« FithMlrliel
" •   .»«.... llt.AIs  llsll int i.tVI ,'.  ,r,r«lla. all Mil. id Ihr t.t. Ill-r b4 .Iii .'
I I  lili.lil/l'.n ; ' ■—*•
SHIRLEY & HOY
IH. M.I.U**. IN 	
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
THE CITY POUND.
v-.if 1 ii\ nm
1,1,11.11 >..'» fa.*"' ""■••'-a
COLLECT RENTS.
\1,.   I,,... taa « •m**-*  aM i-a-avl
|la.M« |t.,»T*l4 lalWI I«Al-a
A«*aia tm ImtaAm AawhUK* I'-wtaaaina.
I *a-.Brf-r*ir*a* Tttm llMittaiK* I *b.m|i *t Ksfl
tm*A immM*%mt.\ \t*m*m**.ltm Ul* >X_-itv*
i*«.|taai  staaioa laaafaat* <-4h* Uautm
•Kl* » -    I   '*    *****    *****  **-*■*
mmi, II t#ai***'%|af*iai waai Tartaiia
THE MM YOU KNOW!
fllEOR,™tw«T,Ml
•»««!ElBtt_l
FOR PURE CEYIOI TEAS
lit Westminster Bieierj.
Xt»* ■>*! nauUiiW*  l*t»»rfy ha»
bH • l Ut ll. lhnn**a|h *solkll>t *mtm\i
tkm.totA ia ia***iii*i **** *\,r*\*\m*
I •-. Kamill^i taf^BlWil
AM ant**!** k*fl »t ^1^^' I **•**-
tm* tWt J«li*-«i -till h*** \m*m**\4 ni
\**A\hmt \ta*********f l«t*l«il ni Half*
t*w.  Tilnihoaa ?6.
JW'SCI. C-XHHIIU.PlWtliiV
Canailiui PaclOo NaiiwUon
Compiny. I iirt-lral'.
IIII I llll.i- >.. It.
lat*. a**.. 'Ill ,i\ Itaa
JltKORH ACT.
*   ran ** j****** **** tm* a*.
1> H*ai\
\ i\i
VtViHVili *** Vis U'lU *a**j ratty*
• it p*******. aiaaifct taiiaal*.
. fa*
.ia a«il«,*...t» a-all
laii*. VI. FORM ■ *A**ait.ia«H, la*m
l*****4m*ttmitaAaIstaa*,**at**ai« *)•*tal
■ .■^t"***** ****** **m*t)
Ha.aa-B.* I>a ****** *At***mmx**m tym****** an
**   . f —m **m m\*m*ty
unii miFvfA*>» Wislaia-kiaaiirtwias
ABti«ai a ..i-i
^m\fm*> p****fttata tm Iba- **m- \
i ItufcHiMrraHl tMiaM-a .
likm*  k*mh  Mil |M I
■ llr**! aril MM
mt Iba 1.11*01 M  IH tm**-. I
■-   . a   I
aaa lltal hr ***em
******** f***tK A\m***tmu*s* j
* . - ... Mt s;tiM |
f. ^-s-wiv- s»-v **-*■*■■ -1 *.-*
r> la«1 it-dit. aval Ihh 1
\**y halWtam l#«w« lair '
m*\*4*t «B*al-*»' *A '
n ki*** *A ttm a»<#*t
'*k H Will I* taaWMll.il
If asilll** ttt tvnm ll*
10 CDR1MC10RS AND BUHOIRS.
•im iw r** una, nn Rtrntvkii hi
I  ib. NAmifap
*..,., *„F    I   1 ...a.,,
Wiiii. tm r •
tta»i»i-,  «•■•  ***•
PLUMBING, GASFITT1NG and
.ill kinds of Tinsmith Work.
Another  nr load of the  celebrated
COW STOYKS insi ntcived.
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
MnliOnm « twli lituuitt
Mm In.
***** nt llr* *Ah>* > "-tithe*
."I* .-4 tl.* **•%*** fti it 1l<* MwaiMa I^Wf*
•ill Am k-tm imt MtM I**
iMMHttaflMi *t tk* At*.***-****. *mi Am*
■walfr-a. «li<*ttM •*" rAm**r*\ ia •ffi-'ial.swf
itm *m*'h*m*>*t*. mn |.lk»B,t*-* IM*"**!**  tht Jfc.a_.«_a«    *.   _ta_aiaai  «*U
^„iiri«iii..,Miw|MaNL»ai|  HORSE 8M0EINC A SPECIALTY.
.  -' 1M> i,4.t at*.,fc*h
• wiannstlil hm v ...
ir*.!   lla#*4i
■
kim mi i a I IA %*m4*t n tmtkmk.
,iitaa mta am ia
S.-a  H'aatfBaiaHMl M Ik-Hi
la-fll*! aiaiY/ TuhbIii  IWa-
*—I%mt*illl H }«*tlnrk
•a.-annti-a a*mt*
ma* hm tm* Xaayiaai
-I waa*.  If ****ki*m mmtrtmm *»•«*
■iraiVWaatl
T.OVENa1
Oi>ni>r,il Machinist k Blacksmith
(--.,.. ..-.** .»■>• * • .-* • .a-* wu..in..
ti i...r. MittilBi t '.in.iit.-K. t\i>iii"'\- uis. tit hbkii
***.r».ia*.fc.i .-«-*.. ...raw I i.iiiii: i\ 11.1. tilltliK 01 milllllKiiV
Sal*®^ ''"Sa" I Igtlculiutal Maehlnatv aop.l.rr.
aum ii ami' in*
.v^w.  MAUIM Vis**** VMM Int Mtmt*
**yt**/****i **m**hm wO-tiiaii m**m*mmm
aria mn Ki'ii-
saKarnn hmttim ******* t^mrt* lt»*^iiai *a
^  ,  ,i.^-«,tit hmwl I
m. *****> l*-V< ami m*t i.rt*
■ ( t*m*tm* the   '•  *  * . , .
tht* law 1 at*e it a*t I.r*** mmtvm ' "
fmiaei**** ***** ttt *%>■
•""Z1...   -"VS.
Hal*.... Bar, tl aM araud*  ItaatdBBd
US,m I* ••*.■ V)»a* i*.wd. aaaaadla. B
Baaia „ .11 W-n *• Bl, a.B .Bill,.
*a-|.Bl IB IM   .« "'I >
ft..1.1. -Bin. a-...
THE LEUND HOTEL
iiAHTist.t irun
Nrar^'^^^fnnyillg Slicci
*fW kmAth*  \\m**y****t. ml  Ii«**1kta
ll.rtal la lla rttf
IV tntttt atraa.1 tutiaii mmm taa *****
t.i ail bat-wif*! p* lu ta t*-. i (
SOOOSUHiMOIS
ttUt hnitt ul Iffttaiaiai. Ctat-
flat.  Tt» Tltal Ilat*! Bar
tt lla Cramtw.
raorra tt.Mfi.
JUST OFE33STED OUT
WITH B BULL BTOCB 0.
NEW AW mt
11 ■. tit-1 ; > • Un
katiii roa cash
Bid   lk.  aiatSatUU
ttttt. oliUlttr.1 *la*ll'.*
at la all
A SPLENDID STOCK at LOW PRI0E8
GROCERIES
And Xmai Frulta
BRAY & McIUNES
• •I •«•*•! la a a c
W Utt****
I   **.'   I'.'.all  I**
& Currie,
uRtsii in iwi tisnis.
mtitlGOFCIEKlDESCUPlOl
TELEGRAPH HOTEL
• Ha llr» 1*1—«*-*l *t*immaim\*m*m mt*lS***r*
nnaa m-wia. r..r*i-j**-
OIIXEY BROS.
17, Hack, Feed and
Sale Ftables.
tltai^l aU tt*«rH«l TwiaaiM  ********
WOOll ASH COAL
taltkt. 1. IW *U*»*  ■<  „  llatlala  A
MiiiE... ■». trml si.-'
.nir.aid.r. taa aasiausiaa
w****fm**tta Am  m
WRIGHT BROS.
Ca.«al O-attdt
******
C*t*t«.
Caa.latl'B^r,
IIS 6tt__ •-
trt-t* l.d|.
*»*a*i
tadtmtot
P'lad^a ttt.
Maaatt,
■a * |B
«,,*ria*. r.ria* nr.
Nim.K I. I,..B,,„V ..tu s 1 nt 1
,|a>a.,ail,'a, ,^a ..a .. .,... -  ... II .a -
.-.J..a.-B
Bt,a*jBa.Waad.»* ••,»"
'aaMiaa ad ,*» *.,..
ia.•sdaattaa lilt.:.*
.,»  lla.,-..
..  a  .. ,1 a  ......
■*,.,-*  a,  „.,,.,.
Manulaclurin| and Rt-palrin| ot Mactttnary • BpaclalW.  A|.nl.
•mt l,n|KifIrt, ol Boiler,. En|in.t, and .11 klndt ot Iron
and Woodworllni Macltlniry.
|-'iis|.,Uss M.i hums .1,1,1 Workmen l,nt|>lt>)'vtl. and .ill VV..rk
Thuntuiihly tiiiairanicrtL  Wagoni, Carriki^r. .uul
lliin,i;ii-» alwaiy. in unck.
Columbia Bt..  -  •  Hew Weatmlnatar
as'  .... MritH
Ship Chandlery.
VV<- have on II,ml a Vrry l-irur Slock of
A.M..H.IV    tt.ll-a.    .AMI-.    I.I Bill. .itiv.»ii...
.tins.    mi. iii.ii mi ,u ii...,
••iirit.    -.iMt. rui, ,,m* .luii in m>..
1,1.a K- MIIA ...Kill ni  ,n  K|S|-
h&benneD's SnppIiB»**N' v"v M" ,.,u,,v •»*rM**-,m^
tail aal Mr* Is nr Mrllr Ibr I'rli-*.
CREIGHTON. FRASER & COY.
IO Wdli-r Slfrrt, VanctaiVrr, B. C
nwimi
\. It nta...|ilini-ntal fn-tijlii r.tlr* on Slntr. k.in,{.-\ rtc,
.itr iiil«-.iilt.inci-.l i«t-nt>--livr pcrcrnl on ami .il.tr ).i.iuary
I uh ml. li.lmi: laitrr. Bi.ikl (.intuit iht tr l«M ml. -r> si- liy Imt
in), al unit: ol
CQRBETT St CUFF,
Canunrvoa 11 wl
J-1* *«t-*»sil a larga < !>*■**.*■ **•***. a* MiCtARYf
STOVES. RANGES *"° HOT-AIR FURNACES
.   .   III All.I> *Mi «*  ■ •* I ■.  ' I aaafc
i a'i .'*■**    MhI   A***i*• i ***** t<****** aaaiBaa
UUPHQU 153, P. 0. IPX 16
■.wi.s.taa-t fiamn «"**• •*"• I ii»Mi j*
Harrison Hot Springs \
-*m rtl.*»IW|N*»TI'.l* IV 1*.,4*.b** aa*-Mk matt V  t* 1L ********
«• aaar&vsss***' •"• 9***\m *.  -* "sa wrvr* • •
TIME TABLE ft^i^/.JtWSi ..  U0B0R8 ANB CIQAR8.
8tr.R0BT.DUNbMUlR
•. nonwa. aaw
1 ahu** iv ihr HilWTl mil.-
iaita*
Sra *A ********** e* kr V _.- ****** M ****** ♦ a M
Vammm*tm Htmrnm* M*#.,i,»11**11
>***_avns»
Ttmm Vaiar-tatitsj m  '
■Mf **i»Ma  mm*  P*«*i*. at***
Tt**A*i atfl Mm**i m mm
***** ****** ra*a*4it I I
la-tal aa*A ******** f*i*»*ti»i-'*** *al**  1 at.
*^tmMe*m  ttmrnthk***^
Jlltta* 11 xt 11 i .•-,--. r-
OENTRAL HOTEL
tm******• Ml-aaaMa**m* l»*»ttajai*»
\*m Mn... .,!-•' y* c
JAMES GASH. Prop
j   i-i'-fi -*|i¥ t*t*i.s  ttmm***
\K%m4  \n*m* I UMIMMIi.  n*4atmm***wA r**ttm
*m*   I ***************
-.-.I*.  •  .  ll  a,   -  ->-|t
mmm* m Vm*7*mrm * m-Nbv*Vi»i t *
 *ww»la Katrntna m*m*m***m*■ pm
I*  I "a tt*a*Mt* I* Vwaaaanai 11***-** *******
YtL*****r**i tm WtitmaiaMi ll*ar*l.**i ii mtmm  \ ..**_-   Ainll   **. .  _
sem m****mm*****************, **m t JAM.E8 CA8H, Proprietor
VtaMiai Ira mtrnmim*, *-*m**t* t**m _ _ r
(«* a->i m\mtt**w**t**
.1 %?**** laMaaa a p.****
1 rvmaht
H
OTEL  DOUQLA8
■ -mtaMi natrr
Niw  WlllMUflU
t**aiH**. nMfttMatnil ***** <u*A Um* Iriiil-
h*l pshHt |**fra1lj «itl *t*4 etrty rmtt*.
■• * .1 tMi |**tal« hmm-. navtmt *r
c--*«iiiM*lHf*a tm UmAa pa****** **» an**4*nla
i.i.TMi.aiK.rna',, Tlil. MOIININll  IdEDQElli  NKW  WKSTMINSTI'Lli  III'.ITISII  COLUMBIA  TUESDAY  MOIININO,  .I.INI'AIIY
For 10 days only, commencing Monday, Jan. 12
GREAT REDUCTIONS IN PRICES, NO RESERVE
THE L,L... /VDlLtsia LDLR.Y QOODB HOUSE
OGLE, CAMPBELL fl FREEMAN
LOIS IN SOUTH
MASON IH
mm
M'.WS OK THE CIT".
TWAIN  Tin:  POLICE
Aiiv.ui-ni-ttl-
taOL'AI. ItlU.VlIll
u Wliuti ntu.a That tin City FjIIc*
Nwii floma aitatiil TvalnUfi
A*
llll- till I
THE  VKHANDAH*
Tlia DMndMM "1  ■'  Prmiiliiiui raatiiri
tu City Arclittictiiri.
Clliliit Cilf Lois
It, I<
II
, iml iihimiii
■
■
H  -  um   »   iM.i- i mil
tm 'J.kI |
i
0 A  li
* ll i
■ ■  ■
\|a.
L. J, Cole & Co.
Agents im Ihe Celebrated J.
J. Taylor S,tti".
FOR SALE
Doty Engine and Boiler
! Woofl-Cutter anfl Dray
•At
0,
l*> ^
\v
Ot
'>,   %
U
For Mens' and Boys' |W. J. W|
-4""K and Rubber d '^
NEW WIIT
4r
*
At
\
nirilO OIL COATS AND PANTS, RUBBER to—
KltNO   AND LEGGINGS. AND UMBRELuT mn
JII Mil Kit 4
X
\
"<?;
'a
\
*
\
^
\
a.'*
Try J. E. PHILLIpCasI
Columbia Street. Ni-w Wettm
IIIISIlT.
''a-.
<<5A
DEPOT HOT!
>ai>til) '■
*
n,il .i-i-tli
■
*
tini.iiii.t
i »*.t*i.
1*1 ItMiNAl.
I  ■
■
■
tla.-  Hn!*  l   U
■
■
*
I  I  It I
■
■
I  II I i.wian i*a Hi-"
■
■
■*
It, Mai
M
I
■
• i.i.u.
I itlttllctl
Waatbar Ammn
.  ■
* li I at in
I
-
* itianjai ih-er*
■
. ■ t
.,..'...
.'..!.  ,1 tl ll.itil'
■   I.   lit*   t
| Hull.*.'
**    l.ll.  ll.tl .-■ '•!
,  ,E .  .'
■i tiaaltlll
.
"  ' ■
>
,...'--.   .
I ■ - .
I
1
■
..I fin. i.t* awl
' -
l-tif Impaeuata
... [*bl1
-■■
."   i
ll
■  ■
I
' I
11111.11
■
■
- '
i ■   .. I., -lit,
I
...   Mb,. W.
Ife.
iiirf.i*i Ufkt
■ it**!-** Ihal
iiilwitlansl
*•
■
'
,
ftl-ail'l  a*
sliitiitk > .1 tb an
•t*|a atii."  -a. -I 11 * Ill-sail l»t'
A rifMiaat Hattiat
- ■
- ■
-   ■  *! *
a.
I  Mr* l,t,
■
■
■
.
II  i
-
■ ■
,.Ji llin, r
■ur ■atartatamant
■   '
i M
|
'
aiiiltt.- I lit)  ■*!,*.
aa ni'ii a* all fart
-
■
wlnH'iti   *!,,   hi*  i*"'i
■
■
■
I i
W-tall Mat Par*
,. .
aiiantissii lit a walk arouinl tbl
' -mit itmuw
: - - -
. .. . t-.t ■  ntlepaUa
All tl. * . int Ini «At«f t'l-t- •
■■ i
■
■ I
indnl
; -
•lalii
■  ■ ■
- nlnarj  Ti. *
I w  < |h| |
uii tii.r* Irani
..f.1*  H,.f.l,l
ri|i|iini tt,< ni tif it,.11 a**,..ti| a>
l bb - in '-'I.."
<•! i •
tr"* nt. Mil Of
A a. i.r. i. i Wi.ii a
\*«*.niii iftanraoa Mi****  i
i -    mi i Mgnitcaal
gfa» windowof tbHrown ta** '•
llwY.M.C.A.1   llm  TV vtadan
■ '.iii tk* Mtn
* *i,i-i.
(tn"  .talttaay. t|,. t-
|   -,    <a  ■  ,»  ,   .    '*  -  f I
■
■
a*ari   Ua i'i i
I - "I-  .1,1.1.-. *liv<aa
U
.1 .1  tl,.-  sn.rt.. aiul  tl ■
» i don
I
•  ■ '■■ u,< hii.i rtnuUbg
■  .
i
...  .
riotiii in aipta i
' -...l.i .a.klni imi
IM a  -i *   li-  V  \\
■ ■  .- .
allli tl,.- .
Opposite CM DeN
Columbia St.- Nnw
Woatmiuster
i MM i I.A**** AH 1IH\U»IIATII»S.  lilAKt.r.s.ll IH) I'll |l .VJIt.hlUi
IM. in itooU
P. O. BILODEAU, PROP'R
•# ••• -K--
PORT ANGELES
What ban boon dono at PORT ANGEIX, ds. ing tho laat
twelve montha ?
wen incorporated .uul .i Mayor and Council elected,
icenmadea PORT OF ENTRY.
,t-iii made iiu* Count) Seal ol t lallam ( ounty.
...ptil.iti>mi li.i> in* I'f.iM-il li'niii -"<> I*. ;.,",',
•I
LOT
UAT
1NG
FRO
CASI
■   YEA
S.T.1
COLONIAL
I'nulnrlal l*a
I.IBU atWYI
1, -i 1. Water Works, (...> Works,
trie Light Works and Street K lilway, all of which are now un-
■ It i course >>i construction.
• i ;.).t)t>o is Itiiitg spent ,»n street work alone.
NGELES ! *.:'* lawJi-t*1'-t on or near Pugct
jnd, it Wing land-locked and probxiedlhmi all winds, witli a
„1 ,i, pth ••! water -ukI splcn lid am horage.
\  W.ha-apr
i of ina_0.tr «
tm—
improvad,
Lot. in I
lot. trtttn I
PORT ANGELES
Held.  No iilnri- in
PORT ANGELES
I. .1. .im. .1 t» In- "t»r ol lh" ."*MUnit r.t.ra on th«
Stu.ii.1.   St-vi-ra. Ra.llr.Miil. arr now hi-ailliiK lor
 |i,„t Aiitt.-I.-.. anil h«v,. .111 v.yIiik purlli*. In thr
Ihi Niirlhwcat ..arr. aa arrat iinl.ii.ni. ill lor Inr.'.ttti.iil **
lla Inturi' l« aa.urr...
3
a"w2
COM.
Mimmt to kiaa *
luirvut ratM.
r -■ *•♦•. a.i ..
\- i i, -.i \g m ind D iff. i i
.if.-,t.iint. tii mall abdomn otai
trawn with tank itraai am! waada, thai
l,J.   H'li'.'   HI IIM.-.* .Ml il|l<|t'*l 11'   fa
ii,.i ilnoai t.tfiii.it.'ti. nan bnritd foal
...l.lt.ra .if lli.- ||i,til Kiiliiift-f*. aim
,li.*l lb » am|. *ln'ii lln- nflHMl -ai*
i|,.ifl. 1- 11< I) a liitt." mfll>
tar) i*" ■ -'-.niiiiii.  n.uh-
*i*ai* adit tliclr iti-alli in al  UMbltoMM
trrtt *f.-t.-i a.,-1 ii,.if man-, tailt-ii In
Ux ll,. ■ ■),.,. i,,t.f. -i..|
iirnltiai . I,..*. 1.1 iiu-fetus- IfM Into
dacayi ■■ . . i. ovarfti * Ibt
*l«.n.a. ind  '  -  -I".,-  line  almmt all
tr*."of iIipIi t.'.iit.a plies »a* <it.Ht**t-
itrd b| Ihi a.*.)-,  ,„i| a .inmtiof «ma1l
ii i -ii. in ibai-itriit.iifr.
salii.li ai Hip |...'.i,i lime i. In.i •
„,-ll,« t. I .,..,.
iif M,.,.. ifaai .,, |f|j ,|.,. hetpet) nnhi'
tViatniiinti f tthll il hOI i». aii<l 111 lis***
nf H.l* Iii. 1. in i1,i(.* il I. ml*] (ail ami
il |ifln> iiils- Hn'
I hell tfi if - i ri be a HlUc beltai
..»i.,i ftii
uiil tt*.;;  ii
*
l l.t I-i.*
it---*rtr*..'i*f;rit''w.*-^* |
The Matter ;:.;,,,'.'„
is. tiiitn- than et-cn lit*-
<l„.,lii) ol ill. mntcrinl of
liim li .i .'in ni i Iml,!. i
....uii'. iiu- tm t-i importnni
coniiilcmtion. The fin. M
Iniii badly eonformcil in
tli.- sii.i|k> ni iiii wearer i-
lEiirst' tli.it, -*I,imI,I)-.
M. A- McRAE
i>ii.ir.iiiii-fs., I', rfcel
I'll.   lll.|IU's|,l>ll  |H||  tu-
Kt-tht r li) a coinpcteni
tailor is more elegant than
miifnting broad. Inih. The
itniit.trt.il  Sli.il.1 -.|.• ii a
ii- "Thr Apparel
nf l Proclaims the
Man." Hi' Hani is
right  Then fore onl. t
imn iInih
ini!  tr*""
U ARE M OFFERING LOTS IN THIS TOWNSITE FOR SALE
Tor ti li-w Jay. •"»*•» *ttm- Onit-thlrtt Ca.h. ImUnr.i.t *ml « niniilha.
|-.tr M*|ia nnd Inlm uim mn apply In
B0URCH1ER.CR0FT & MALLETTE
TiSi
mat v.*
WM.TIE'
3D.S
Mnaonio Blook. Columbia St.
M.A.McRae
COLONIST BLOCK
FRONT STREET.
fICTORIA. B. C
IT ANGELES. WASH.
ill I I* 1. 1HU II.M
; **, |. m a bt pm
•&*&
Louts II. Jbnni
itllll.l.ll
LIVERPOO
IS NOW
WINDOW SHADES.
RANDBROS.
«  iriid.  On the Mark A
Real Estate AT    "■
MONEY to LOAN
I hare Jnat added to my
r.ii-uitnr.i Slock tht- Brat
Snltttition ot WInilnw
Bhadaa tn pattwg nml aa*
am-1 ment from it to 11 In. I In
width nnd will anil rhunp.
P. PEEBLES"?
OFFICES AT
WOODS&POLli
Thia Property ia going off ***l
idly. Get in Quick. One Hun-w*
Cent Advance in a Month or »*
Certainty. _______-----'
NEW WESTMINSTER. B. C..
VANCOUVER, O.C., AND LONDON, EN6.
QUEEN'S  HOTS'***
U0LUMDU8T.   •   •   NKW W1>I>||V
, .1— |W**f   I
thai trnmrn t* 1**mtrtaHt mmtrA. *.-w.miM"i| * '»** **• " JTHyi* **'I
Ikr mm <m*n*pm-**i1.1 >' N»a itaMtaiiMi <HMt,litlnl **A |«l  '* ***
litem** al>l ■ <* <itete4 ttmoar, tl ******
W.M. CLEMCR088, PWP*
***m*%
mmmmZ

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353923/manifest

Comment

Related Items