BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 8, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353921.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353921.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353921-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353921-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353921-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353921-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353921-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353921-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353921-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353921.ris

Full Text

 fi
W.JaWALKER&CO.
iimi. ran iikmhis
NliW WESTMINBTHH ■  II. 0
W. J. WALKER & GO.
ITllllllOll in, mivf WMWnWtM
11777/  WHICH IS INCORPORATED "Till': DAILY TRUTH."
HUM III''." I"ll
NKW WKSTMINSTKII, IIHITISII OOLUMBl A. WKIlMLSHAV  MORNING. JULY 8, 1891
WM. BA1LUE I CO., PROPBIKTORS
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
TIIK l.litlUM
"I ADDITION
LENNIE & UPPER dhugcists
Real Estate
general' agents.   Pntcnl Medicines
»7!a ,-aaa-||.   l.iil-,ti,Ti lit,
-.  I  i, I l.ttl.-..I...Ll.al,I   I..
it U a'  .1 -I
l«-
tit.
DRUGS
PERFUMES
On  (hn Ti'iiiiuvii.v  Linn.
This is the Best Speculative and Residence; ■■h."^^ ,
Properly yet offered. REMOVED
im-l  	
||,MX) Will   l.tl.   .  'aallllllt.  .HI'I   It'*''   '■' -_,,,..■, „
t.t <i > 1'ii.iu. Toilet Articles, utc.
I.U.' lii-iirniif. Ilfiit- li.lli.i.'.l. It-'i "
I'lt.i.tl.
NHAR mial M1IIA
S.T. MACKINTOSH & Co
Ri'ul Eatota mul liiimi'iiiifi'.
CQI.iiNI.M. I1I.OCK.   NKW Wl -tIMINSII'K. II. C
llta ■    : ,
WOODS & GAMDLE
a
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
IN  u i  li - l.ltlSt in -  in I
1,11,1 *,! Ill I'.llllll*  I IM- "I'lll I•*
"^ i,  ill i  i.l' l-|;iilll-ll
ntt.it
IIM
! .........
Wf I..1VC |llO|lflly ail .III ll.tl I-.
Ol tltf i'l .mil Di.lt nt-
FARMS limnu»f.l .mil Un-
Impn i
Lot  hi  SOUTH  WEST-  , ,n„iun
ION8TEH   I."" ■ l'"""
loll iioin I l.a ..uf. "J ai-.!  aaaxaa
mt*. aai  rilal  Alllliln'll  I"
(atatll W.-atll.illat.'l •
CONVEYANCERS«FINANCIAL AGENTS
•
 .,1111 II-. in Ml.' in iM.Mt VX   lllwlllOvll
. Illtll
..I.l .lautl ..' Ill I'll.iM  ,%7
','.'.,',!,  ti!.". ,        i'i  ii i  it. Ma.Ill I1KI.I. AI'I'KMi.lM K   till Im
..  H'l  II. .i.l.ll' II. I I
i.,,t..,   |l
I'lai.a  IIIK. ,.. 11110  | art, *l'f  "''I
MOWAT At T>
TURNED
TURNEj
GENERAL MINIS
WOODS. *. OAMOLE. Ni-w W..»lmlntili*r. O.C.
ItlUTISII  LUIS
To Smokers
||  \*>'  tt VM  I
M.IM.IM'.
lURNR.  LRU
*
Kl.TIETJEN.Miiiitil.-iliiri'i'
ltt\l
a.aa "t
IAU
.S.CTJRTIS 8z CO.
H.G.ROSS&CO.
Columbia St.. N. u Wiatuiin.tf.'.B.C
yujnniFi
AOENTS
SHIPPING UNO COMMISSION MERCHANTS
. ...I. I  '  • a -
Ibiii.iB .
P,l.l,at ttti„.n .aiae.1 ,.t>r*a(a
to l,tv«» olitat,
lay...... aa.a  i. ....*».. a tat* ...
Cut. Itltli •«   ROSS
A IIC Uld,
imrti
DRUGGISTS
SKI
it I,. I"
ir-falM- tt  I tt lalt'
ESTROYED OY FIRE
It. t.tt.tia. ..
NIIIIII  ~altlllllal.nl
s
m
*
e
m
c*.
•4
e
Mall.la. a.. . . 1*11),tta. I»'l-  Ht.
H. T. READ & Co.
•**•  _r
at
a
m
3C
V-
Ill
HIT
Lot
a    I    I    I    a    I
MacLaren
•o*  Ross
LUMBER
**.  Co.ltd.
aWrL.ll'' Itt *•' BlNtr.B.C
.- .. a... .
a    ,    a    «    «    a
It ■ ■I I'lllll  ill Iih .ll .111,1 I
Ri  .li    I
.lllll I ll
AMACKENZIE
4c aa.
General Agents
REAL~ESTATE
OM COHMllllON
.
AOENTO ' ' <   '  •   ******
l«t~U_K»lL>_t_ti*»:
TIRE Thn Li.ii.lmi "ini I.........Im a-
'  I  a  -.,    '  . rt --I-. a-t  '■
liim i. km**.
Brillah Amnrlea. af T*«laj a ml,
LirE Thn Mat nal LIIM »••YattiW
\**A \*n*m it An* ih* *m\ Com.
PLATE GLASS Dnmitilon Plain
tti.tti allli' Cn.  I
oi«. *m*ti mmt, ********** ■*
ltd. Ca.[«lt.
TELEPHONE 10 6 :  : 607 COLUMBIA Sl.
Shiimi, • i.ntii.iiiiii Vii-u.-t,
.ti it-  aod. uii.ii.iiiii-.il
S|.i|>|..iii; In iini' - I-t Kit. i Ocean
,af Kill alllHUIj
Ciiiii|ilti-ll
Tli..1 till
ft  .'.  I..r
Doherty
THE NEW YORK
1AILORS
1
p
lOwall
in... it
H.PORT&CO
REAL ESTATE BROKERS
MANUFACTURERS AOTS
Et PHEAPSIOElfSTl
mm
Townsend Block. ,S
,^te».a.a.a.».' .
Agents for Walter A. Wood American
Mowera. Binders nnd Rakes.
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS.
INFANT MORTALITY
SENSATIONAL REVELATIONS HY AN
MULISH HiittlNKK.
ii. ait'*, Kiivni*t n  Among liitiinti,
Bind to im  A|i|iiiiiin.'  Ponntol !
Hogloot ur Igiiortiiiiit the OOUOI
Miii;m!i' nni Bitiii|iint to tlu< Qur-
iiiun Eni|inrnr nml Eiii)>rnaa Pm
nuira Chum .-ii in tlm i'uii-iw
KI*" imn l't.-. nn..!.■• tlliiilatonti
Will Aiinii.l Hia U.n. " Kmi-ml
ItimiiMiiuw. Kim , July T. Coronal
NY...**-, boi eoowl i Hoaolloii in iiii*
mi i.i daoloring tbal tlii wrlflei ■' In
(anl Ufa ll appalling, sml iui tin' ■ tilef
couaaa ol lha o-rl) ari> tha Igooro	
iii.lt • i .,1 iin.tli. i -  __a.il t uin i-   Mail.-
all. bacilli attention Io Uin uum-Jei oi
. 1-.  d| ... ni.-i a*, .i. I-, m lying In
btd  i,  Miinii  bnndrodi nl Intauli
norlafa ooooolly*  ii ui * i <i i' i '
In* iov-1 Miiiooii "I"- i*t iii"i<' coat
■I., in inv i,..ii I tin- oulborlUi   "
lallollbllolll ll-l."   |ll  i
. ■  ,i- . ti  Im) ,ii la it,
■ -  vat  In
.tui. i*.(...■  i..  BoaoolUai    \  \*n
iu i.t.i  in. i.  aoaa  lotes  brought
lu   a    ttnltrl    miiii    a   rwl
alii* la..I  iii  uiil.I,  liny allude t*. tin.
in-'jiit-i.i y nf doalhi trooi nofloel, **t
worn nu ilic tun nl t*»rfii'» ai ;
lltal llin law  In- uu').  ""•!• itrloii 1*1.
wiihailfw  to ibotlog tfaeovlt.  It <>
l.i-1-.l n.ai il.. id ' ■*    i .i.i-r ami
tli,< jury takt'it  lOOOtbor may  leail in
- **lit. 1, aill lio pffii'tual
in I'l iii|lni! alaml a t* tmui nf lb
i  1.1. ii..I i
A Imi* t TlirouKh.
Itomoix, Jul*   ' i t.i .iiimi
bill » u ii i-ii*al todO] ind i
iiiiiii i.iiiu.. loowrrm  Th* govorn*
..1 .. 11*1.-1 rorttln Uborol amoot)*
i.t»«-i *mm ironi u.. t oo
M-nitlu
i* tm»M'i\.. i
• It*.in Itm ay.  Dial  ibo
Uouut Voou*
. -." in ibaodoolag llo li I
a
'■  If  t.l   111--
. I
iborkttbalbovo olvoti i*tf-«M lha
■
i.i.i bovoboao 1*** la »■•
lull, ami nf Ii'ii. at ■ II lull ll
!■■ tt.. ai i*aia> Uord
iiiailllmi ****  *' -
■ .t«|iti.-at«. «a* i\i>|t*i*il in llif i
tu*  ii lo *** tm mm*
,• *),  ii -
,\l  talfil
unrtki  ll  •
•I mib a lollrhoita
.  ,    ■
a I. »(i*4 U»* out. |
,  rOLTQO 01 Hin*
■ .    - ■ .
■  .tii.. Ka «i ■   ■ ■
M  la.-l*.  * Ill    U    I-
All Ibo IW ■ *  *
than  lOTOl faOi,ii*»  10  I
Ki-*i
intKi:*-!"  it.r<.i-  i IVataauttf
.
Uh  i-.i
.
, a* t llatili dt. aod 1
It ,.,in. in- 1..1I I-    li ■  llalto attd
|i... I,,... l) and
tumlKitot^t.*! w*r»ai«
tv**** nl al a **** im tmt
■
aodtbai»)ai Hai' ro **4 »i t: *
• i t» IMt Hf
******* i.i.iti-niaii.*,. bsi l"-i. COtmd al
■
■
| |  ;m*t* rt
Ibo too
m.i oiiiti*o oi uom
t   !.. ■
IVtoter,
. ■'■Uii |.-11.4a)   It*
t*4*i tA** mttuA Hi* '
\h* Kal-1 ***** rh**h
Wain, at ****** Mi^uiluotlt. a* il **< n
I ula lb*  lwta-4* tbil lli*(  •*'■
ftOllMW
imi (.tin
A doiOOV I. fi-oi llabllO »il. Ibp pi*
looattoiWo hslat oa* o!ife.*ni  Imi*
1> • |*alM!il1ra bk%*> 1,11 U* !»..(•*•
a* t*i lb*" isoolt
•tn imn m» nmom
Mt ii!aO*W4* niti _« Lilian ah-** l*i*
**mu** *** **tr*A thr lnh* tal nt fat* *■•*»
Proa|i_t]r •uppiooaid
iinoi.doir" -Hmwo* *ii.V'
an oirni ***** tb* imp* n st  .
ao aotvoltorol !«•». aUmt It aaiW limn
M*4m  Tltwti* **■***> «alV«| ,wl In
Ibr ****** aod thm tow ood »»*indi4
' ibrto.
«*•*■! I'i Tbair Doty
VtnVl I !  -if.a4rn*b.lt«**ia.
1*1 ****, *br pA*mt4***m4**'' ll
hi mbtoia* tbo Rnaaiao mibn-bn lalth
tV Arm* ******* lo tbf ir "
and a«lrOioly %m**4 tbal ibrt o«otd
*Ui4 bv tbr lalth ol tbrli latb«f I' -1
*.y tlnil Hmi**** ood ptop*H| Ollbll.
(■'Hi' aod MiioraM.
Ummut Myatortouol/ Mom.
Itioatva, i , ' ril*- Na-btHaUn
Amittr* that lb* ****. a-HlhaJ 1"
\*H*,ll Ibr Tttl* timtampmr*' I
l^odoottl*^ l» tbf r***l Ibal Ibr
»*IBoi|»Mf Wiiliaomani-'"' '"
„t (tiaioarvb oa a «biMUb inotiti..-.
♦*• ||r *tlmt*
101  IMOf*  \**q*  brllMr   II
gmatao,
_Uotl* kn**tt*4 i* NHO.
I'iw*. I*** '  it* ifnta i« tbi*
.itfi.t ibr ihii'Si, *o*iil*»-ii1* *o| Ibat
thoo ibr adii"*-* Ihof hoaoton ltod»Ol
loot tbr Ih»i» ibal ***** ^**p*
«Ut  .. * Ibio   a
oooitb. TV*| -oMI !*••"•
rowy*Ko amoti i^nldr.1 olib
itir ami OVM o«o* tV ptiAii4r (,isri
..I Ibr i(MMt*T**«lnoal nooioiaodrf^ olll I*
Inlaodlntn.*!, Vaii-si ■
.luibibr main ***** ed Uw Rohooco
.l.iii. hMaolhe urmtVood aaan-b ***
ROatHfo.
in umi nartwot« iuhcio
I.Hh 1« *t* ** •* * mt*** *•* *****'*■  '''
,*,.* i %i*,,A 1.. ii*ll Knaiand  IV^ht^ol
raiifit t»i-*f* iu oqiootioUaai
r * (-.in itm *y  lbo» Un
ibr Atl-kaw  lahi-»:  KlOWi l.**  *****
witbad i   -
Ml Un rlfmllHoo,
TtnfaHaol ru-.
A tmirtUtt*** ft luloi* *** >
»»ally iMi*4tnl  li*mi  oaotfcoll i*H
lonlotrf Mt  k •  Wtm **i Borol
A irt. or   Tbr  (vHr^tbOi   mm|,ri«r*
to ioo ie i Iowa. iKiodlog ron
taiH-lN-i inih a* alt-is. bttkfOidl»<
foeota, th   lo -Mr  Wlloao'a (moo
hiiHD-Ihrlr I* alana  lalt'-  OOOlOOf ol
(trtaiiium*,  tod,*!**, lafW  01 '
**m*rt mhkl,.  It*** luu  tarilT aod
bOMll  sirhiablt  lalnnl   Amnng Ihr
(aril I* a ipKimrn nt  thr  fOghomO
ilium U
.!i. imiii
..,,:.,,i.r,-., in (niiiii i plant luiiic.i
[atl  II    pUl I   1>|ll|ll'|1l,'-. lllll.'i't!.  Mi
vlruluttl !■ ti"* wp, Umi iiii< Indiana ol
s.intii Aim in i K-" it i- iii>iiiiii tlii'ii
.tu.it iimttli 'iiu' .niii lieoTarod oiih
hi rd .|i.i,.~.,i.i.i on Hi" and "I ooch
l.riiu.li  an  I .im.  I'rt.m  iim
contra "i Uu m oprluto i alondor itotOi
boorlna (ooi flow , - which hove two
; ■', ■ 1.1. .u.it .ui ol ,i bright icarta!,
Tb- in-Hit ilom arai i ui  witli ., Idild',
.nti i iiiuii*  ., iiiiii, uiiiii' luloe
t.iui.< tiH'iy lr t. nu. Wliitt tlm
poll ii villi It -I. mom  loorYolloui
il ti irotohl  Tbli plant li ralood ll
i ranstderoble mm ood li vary wldon
-nn ti, t,Iih,in north "i ihaoqtiotar. Mr.
Wilson liilondi i.ii'.iuiit'tf si Uioeonloi
, vlilliiluiii, Lii.it llin ri'|''irti»r mt* ihOWD
,i ro« ul in'Kriiiii i't. aii Illi" I'Ui'ti,
iliin li mil i-i. il. it'll l>i' imt iiii I'Xtitlillluii
mui «i.i'ii*-i> prutnlaa »i bolni iuc
M-"i Arrivals
\, hi. ... uwH  Rot  -i W Wtii'i.'it
I.ii..-,.., i mn.  »i I...  i.-i
ii HoaUh  J il  ivi.i.initt.m, Van-
■
\i in. ii*.in li i ia  ****** I'aui.y.
i i  ii.itii. I-..,,, i bllltwaclii Hr Rroaat
Hall. I  .1  tt'olfcor.  TtwOIOI  hhaa. Vli
lorli  Ulka llNlof  11 Grotto, H M
i ..,   \ h.i .. m i  l; n Ki ii). .imi' ihw
t i|',.  ll.l,   H| ,11. •    TOP "t  l'"H'!.  •■  I-
Hotiuway,  V", it.  Hand)  J  Murray
I'   li:  Il.al
\ i..,..mm  li K ivi*n*r. W A
M hawnaQ, I' R Irving,
Vi.it.rm: Wniuiu Rlflott, Jnbu Taylor,
,t i; iniloy.J m i-1 raarr. i" Tnm W
1.1 mu \\ ,i I',,*. JohnI'r.-iiii'f, Van-
•,   IL   || .„  f I.U 111-   ••"
i  i wiuou. I'm! llai..-)  r Navoll
,\ n wtiii.-i,.! i; lion, Baottloi
J lloSatob, Witiiili-..;  John  Maglll,
Rl|liii |>ou|lu Byntoium, toogloy.
Nrvar Dronk Baton.
iloarroK. Jul] :  TOdoi law Igraot
l.-jt.l* Urt _Uinli_ thf Iiiiiiii""' ' Itln it*  "l
\*. ii  l.n tli.nr.nl crank i_»
■ ■*■•■   ifaroagl *  ii"'
.i4t. |vo|dr   ar
i, .i.,l  [ui  iiii-it" aUoa  "-uiil  |ir»-
.ni.'  (irid'Uii  I'V  UgnlnO  *   MM
m.i.i .i.-Utinaitii. *** ihtll  Ini "f
| ---.ii |..r
vt„. j*,, ihol than »«.f"
(glillll  irtflou
• i i-ijiir)  Uni
■•  i wonti iod
t,,ai,.  .1 ..  IHO  0010   -i.l.icfd.  ill
,,il„t. Mloi ihai ibu
■ ■
CANAB1AH  HSWS
ttmm* * owtctom
TtHOmo.OOI .July *   li* 10 altulr
11 rollvofo. it-- ■
li i* oaiooadlH h* **■*■ Un i
lo thr Mail*
iti..- pnnrtooaa  rooahtoi loto thol atfll
tt,„t,.  lt.^t.r  |.i*i|r'l. tbr  ||...Ut, lla)
lUUni *Moo iouJim auhr onUri
ND loiira ol
I
.', vtlttonalowlloi
,-. |
•   |   I .„«   laT M
10 huUd
\\
*A\* |i«l MiOiutli MOO] ir!-• It U It 00
had i.rtU-1 t»Mi in •>■«» o.■ r-   lOlWOfl
.,..,. .  u wouldbechaooti
H tgb -uiUiliod aod Mr-
Utah!*** »»b
1181(011111*111 A ft**
« on t-i it- i*. i ran
|0  IU  loo,
atinrtabt loti>
i n  Hail
■   *  UaJI, far
1 -   ,:
II - . ■',
| rilb
,., ,- , \i. nt IttNIMII
Tbrtaoadiaa  Tmlpt  RoH«0|  ****
. t«i witb ibr * mmt
.  ..(  ittrhrl  otali  BOI
Ileal MotraOHlrroMrOl.
■ ■
-  maoo>
lOl  Ihr  0«*O
I
. \a nti nm
iferportJM.1 luu
lotprrtal aitbt-iii**'* ood
IVlftV
-. ll..< Mill «rtl I.r  wllb
'-an  Ha  Vaocnuirr tll'
**ibly.
oaMmman
.   lUaart.l nf Ibr lluoilohio
I -io(at.i at >at<1b'i Talk ba*
•lul t*i| IU Allrgtrt rtotirirtra
***** rt !»^«l ait.1 inaoialltrd lo  iVlIb
lat'
Miii W ■ OH'*
;, ., (•..«,.-.  I.U  allll'd
and ia a «<*«*1 ol ii*ntii,«K«t llim*r
roo aiatni Ibat oo ****** io>
ltd 1*m* Iho
Impriial aHibnniW rrUitii* b
Hhadno.  I*i ttao*<»n ood br nrtr *****
toll liberty to ctontaa lUdonojodd'
*r*l   I '"A In mafcr a
toll  lai-tt  IKaldiiO  Ibr  ollrOad dr-
|.!i-.i->« ol IU *»-al fiibrltt*. tbr aarlbada
rtA***t iilMM prrUlO*
itttlnaa-U'tr   tt|„'h  *****  *11**e*l tl
*i*:*A **** Uir ilrtmr*
, •*■ .   ||i   -uld 0«l
i rrtoato 10 tha
broilKt  -Hi*   Ri tiililna *p*rt*A
** , iii- uniiiooir*   llr  i* drliobl'il Ifl
I ','. Itloi awf h ao *Wr * nod jnim **
Ht   l*.-*^t   lln  *****1i*tt4 b»* «l»l1
abilily and bo«ol«lor u, ibna- aaaltm.
m Mcoaaayi *■ ******
it*,, v 1 a***ft> fiaair
ai tu  * i  ii.i«*na«t**i*.
tbl* fln*rmo«  ..i--l*f IMrt'a hand*. Ibr
. turn* t lallloo
*t*mm*. -abrt, ».l,r,l |*t,ia1**d  qoralOOi*
*t „r ***** **** t****A'*t
.iNKOlnl
llin. an lln lor. *■* •*** hr did md
li ataaaooi aayUiloo  ********  H
n#f tlir maiU-r had |.l*«rd onl ol
bi* mind- lo iHn*i riamloailoo br
had iijind ihrrr «fta 'U^nm. brrr
«hi. i, vimid ****<* Mn paymri.i rt thr
min. bot I  "is" hr .wild
■
I  -   -  |   . , mm at or
-il, thr ail'frd
I  , iiaaalt asstirt U
■ l i*  •!
a.1 ..frrrd him omnryi.. a*l a
riMi oall
l   u br tdrollbadlhr iiatr
mtn* turn  bl* •'•it IhU  U had iml
Imr* r.H,i«ilt.-l 1*1  Ihr |mtlf,r|« i'H»'
t   l^ntly IU rh»ir
manon lo »blrh th
I hia  mltnl  OOd •
oYtorb. aihitr lo ih- it ni aoawortog a
,|tiratlno.  Ihr  nllpf-M  luimal  gblillj
pair ami Ml in a talnllna *******    II
... ilat .Iim mh lha ihatnoanal IU
tlmr. oh*, caaghl htm tatlina.  TW
t-ommillrr Imomllatrli a.l*nitfiifit
btmtiD t* mi OWN OB
'.,(; I
li.u ll"i<3 iiaiiii* ntrr t.tir-finl la*i ****
|0| Liaclbrr With  all  IbO CMtOOla, lO
I t«. i.  l,.*r**i    Thi-  ***  I*
".Int
t in mi 1..1 initial ^ on, mn
1., altmr In a  ktr.il  |ii|**r William
.,,   •  , „i, Mialf id llanlan OOdhha*
..ifrhoHonflpollaodoat iml MrKO) <•
l„m a .1'1'itil" atoll ia<r. Ihlrr mill-* wllh
a turn, b-twaoo Aogoat i*i and nth H**
Uli I" Will |-Hl  tlisi  Ittllrll  Ol '•:-•
Ua till.n.r *ai* ha olll ,uirr <<•
moo) u looo n it i* imi up
ELECTROCUTION
THU NUW  METHOD Of KILUNd |
PROVED BPFBOTUAL.
Four CriiniimlH  BlOOtttod  Ot  Bliig j
Bintr Tli* v  Alt  Died Without n
Itnigg'i Bwiit, Palolaooand Bun, ,
Tha C P. R.'a Ltitoal Oraat j
Stink.' of Polity lin'.iiili' Muuli'i ,
00  a  Hii*-i*|i   Hiiin;.'   Daaimrntn
iiiuii. of ii Mi'xiiMi Dooporodo
i" iii' uitiin.iii'
tniti
 Hit!
Miii
him:
."IIU'lll
ba ni*
rorobla
Vlu*  III  itli  lilml,  ,,f
in,l In d.milt
Tbo foi
 lauilod Ihla
in,Kiilnu   M.., nn. mti ll..'  ini  10  "
i.ni ti, j.'aiii, Iwlng alantruoulod il liil
i m | iit, -. - -,,..i rh imt n.i- ••uiili-r, mi'l
tbi ttm' itlli in - Wood "j. ih" ililnl
ni.it, in im* .lint', ii"' tm"' ot rti  '
iiim imiiiti ItU a in-* JuKti'
fi.- attar, woa ibo (mirth and ia*( *b>
im,  ii h it'-1."i ii
'i'ii,- i-i,in>- iui« i.u  i< i ii
iL. t ooo woa I I mtaa
It *a» apporaol uoorl] tu I 5"
ii>ai proparoUoni awa bring audi ten
il,i. .-!,• t.n..i, (i-i ii H.-tt i Uii
uu- light* -i' il"' prlooo ami iii  ■'
lag. wen t it agulabod  Tba ouard ai
'  "tb iniii*'
..n. forourllghu noyerg it noUl i
11 na. ,i,..uh  iltoi
thai  Him   Wl ' "' '"
itoom la lol m-ni' lo 'it- ■
Then Iba oal is whirr ul tba ■■  *
aa, |„ «,it  Moal Ol tht !'■*   01 h *****
mli.'i. iborll) "--I"" lo'cloc. lha nrioaU
ood chooUlo oppnorod. Cbaplatn l.*U'i
i p3in a low iroidi >•' comfon *••
Ju«trn r tn'ii 1,*' IhM him IhOt tho OOd
na. mar. bot  ihoJop  did not  I
Un i.i iii a arati-fnl .(.iril, ami ll Iiap-
lain pa»»fd,m lo Hntlor'i oall. whlw two
prtaata boalod ihonuoltoi i--v
mil, Wot iinui.ilW.--l  Tbo...ti.l-".I--'i
mi'l, h.i* nn ■ ilm!) tt-*
lhat  lha  *"'.i"" ■  *»»  ai-iiit  t«
..i   | :.. . -;i.  -..I  whOO
lha  rtiitilain  imi  wtaati  antorad
■ on n.i.!  ..It  .(uii'ily. all lbt*
0i*ii brta| Vlltfd nil  IU  In
'.  I n
itrOappad doarn •>* raatata
|l,.   I-a.I*'   gl
iniol ibe aoohtoor) nadaod utmr n
.  a. r.i  aa natural a. Iii
. ill. and He-  »»• !!	
•  * -..  in.!,  pfll  Ifl
Mrolag Roeh walked < ilottytodaalh.
ltd than »»• aol • iiroggb
* ih< proceodlagi  IVheo Uh
, mi, i,l ... aoo'i i"ly br
*.} ilial It »a* diMfuil hi
irall,.'   that   ihatb   hai
T»un( lh" *-*•■< **' »I0 thi   i
I 'y Ihr I'lillrd  Tt*** mtt**
Tbry
iald lhat all iU fIwtnr ottom wen
ll aud nittnnil  a  flat,
ntrtir ot tbr Wrt,  alruOllnl  OT  nodtfod
nUn laml In ihr thalr; loMondot dolog
.
arrati«it*«ii.' iaaK  toUaf did ot
...  ' ■.
i.d U hard t" baodW. *a»
.:,*   Allot  UW  mru  Orrr
kllM  mi  tU  i rat I
it.-i-  wai  ippllod  a*
1.  t.tii|r|  row, toll
brad aud  U • *hr  l*t
ROI  IH  l.s-    l*ll'.slli  ntlhr Ti*U.
lUatollhr
, tola aad a wttoooi *» i M .
■
mi'iniu*   I •*** lull) ."
tbr Vlllllaa Ol  OimiMH>  '
oai a lailt'ir hut 1 am 000 ,tinili.f*d lu
thr  .MiilU' f.  Btl
-
wiibout ***** •* oootorUoo  I
toManUnruM*  lam beoodto HOOey
m  imi  MOIO
men  vara  hnnml  lo
II .j. .   a* 1.
Bluiii on llio it.innti
i rn -s*. t ,ii,,inli |  Word WU I.-
i "i\'*.| li.-r,* lliii iiuiriilnir thii im„  iv.ii-
ibaap ..iii.ii. ii.i,i I,,n uiiliii
i ■ it tba l.i .nl .uii i ..I ■ n .ii.ii.pitii lu
i iiuin,i iinni it,.' un,,'.' bouodortoi
l n.t \i.in. ir man m id Snip ood tall ira
,"■,-itM-ii ni it..  I...!   ii,,  .1,,-ntT ami
■i. i,, n„... ana
A feoutbern Bitiiiila.
\" urta.Ui  t  .   i t'i, (.i.ti
i.ilj  A I l.|.,1s,'  ml,,  it,.,  |al|
■ Itl ii il lul night.took iiii-i"
Irom Holand thrown, a nigra who had
' tl-'l  Mi-  ll.in  in  Iniln, |00k
liin toaapoiona lolbj tr  lowo, Uod
itim toa pine lapllni ind rtddM in.
bod} uni, imli.!*
Wrtikml uu Ukr H3-hlfOn.
Mil tt iimi,  Ut. .  Itilv  |   \  Irli*-
'i Mrool
(root i mi lYuhlmttooaa]
.if  4  ..'111-,ll-l   Wl.    a,   -    Ufi.  ,l|1.t|t-
Inaai l"..-'*..;. ■ ■-. _tf thia
i Ut i- \ i-.i; mot oal and look ihroa
tollora "ti i ..Mi i tpUla Jobnaooi
wllo ami -hii'l won  drown d   Thn
1 <i ol .Mil-
miil."-, bun i Iroa Ualtoy** lUtu.r
f.i  Mllwookaa mih codai pom and
11-  ■'  *'  I.  aal  It-in ■ l
IVAaainoroN. i' l * .inii >■  Aellog
,* .1 *.t4i.- IVbartaw i.-Ui .1.
uii ibOOl  il.-  f.timsl i.-dt.il
of tha ihu... gooomoiooi 1., pcalfo
Rldl .' 1 I: tii . 1 -* -1,ii.i.i.r t.i
Il.al-i.iii.uy ||.' .aid. bOWOftf, IhOI
In- •*..!,W ill,,- 1.. hOfO it kOOWR ibal Ml
lltalr bad dmn n bot • MOOth*! -alary,
IpgOhtt'
I
- I  	
*lii* ti lh" 11* slk
in.nt it
raporb I
btoa
Hia ram on laland.
ATCUIoai, Ru  J*.;,  I  Tha Mn*
10 pulut
u.i  iii*iii.  tiaoalarrtoi   inrrai
■ f  land  ami  water
(rota  M Wbem
•  on mi Mnoday
■
aud all thai li Ht rt I.m. . big (aim u
a mall laland.
Iht
nM
IU it    !
.
iii..
.-rlnf.d
.pmi ft*
Mm ("wr
.,.
*
■I'**  10
|.  |H
Ml*  ild gat* thr atonal w hair it*.
• hnl **t   Thr rln. ith law !*••
tnd a* ll.p ttri-mt
I th*
■
lu ao ****** U* bfrotW  gofrb a* a
g**blb».«tno1 na*a*a'o  ut<
Iht* llaae  notll  tbr  hnlTtblr  *mrli
nl  boroloo  Bnb  na*  aCsto   Og*
patrot   Thro   Ihr   milih   na*
loro**J. aod  iht* uior  ibrir  mn
two* ol tb«»r *U*r*i*t *ro-lllMO* rt **•*
iorolntlll«-ofalrhbadlHlbr gr*t COM
b,-triO«liu*prKi«ttir*, Wbro ho woa
duly duUtnl d*ad tU WaOo ohkh
booodhimt.iibr .bail *****
aod IU budy I*') tmnantalimpoaa di*o-
rbdh. lo Krmmlrl * n» tbr u-li hod
b**n pertretli mow Ao ootnt**s - **
ali'iMina brM hy tin
* Lit*' at Ihr rl.i-ttk*   Thr t-l'
I riamlonl attd waa 1
lul-talhr r--«1f»lr an  *p
p\*4. iha-glog thai drath oa* lo«lao*
UOOOOI
MROMegi-drwftidatariit 111 -
***** rt tbr rirrqlhW hll* ****** h***,
and Ibr bntdrnt o*n*papfi mm tbal
rtwndrd  tbr  hsidooy In  ItOOl ol lb*
l*riwo h* n Uwt- heirg™** away. Th*
bwol  IOtrt«*l 10 tb* rtfrOlUt
nit  iitimo, ba* AhA oot altm**! m-
ttt   I   .  nd alum! tU pttmoba*
bm a naesnod and itair bai* t<pauiom|
IU1 awL*p**r*.
nmiian aafi t**t*m*mt4
■
HU Ibr *p* A ***** MM
\m* *»* \ i"  Mr\i  iM «U»
f.*j_.:. ■•  and  i,i^i*i
• «,,.. '..Iinni
*aylno tbal tU
*"tl in a\!.*«*.y
fhOO   "tt-1*1   lOarioa Aabeil   t«
drny iU ilalromol lhat Ib* lorn
d-d   md  AH  lo*1_0ll)  U  ■
.thlao 1" *** ** *'* U*l
\*i*m* f******t** **• immndlai* and iU
mm auttrtrd rn. polo  TUy  M
|l0|t*M dmy ibal
rlin. lob* nil"
in «a*d wai aahed, 'IM lbe ****
*H*e* km iu mntf aod *• **
,..*! t itr in awani-t  Ikal.  I  Iblfth  thr
eiaeatb
IhmaM oa* o«k*d Uw many talta **f*-
omd, aod doidloi \u th* !
1 hair g.*nr and tU nti".* hai
■
llmra ••« that all tafmaataaa «iii 1*
1 al IU 'ilgrr id  tu  ■-
I trndriil  nt  l'|i*.'M  la  AlOO
j hmlir. rt JnOttn. Wtaal and ***mm *• t*
* ltntlrd llt*1nni|hl 10 tla   1
I  10 ****** 1110*. I'lll h* M
j Hriud I.y ht* nifr lhl* OmrntnO
Bloioe nrciivrrtag.
itm Harm  Jaij
Itlalnr oaa not dtllloa tnnr tMai. •**■**
to tbr rn.iii.iitt iml aaaiu in tb* aflit-
0000, thai ihi il ■ i^in*
UlOOM «"mr tliitaii-r Intnth*
Km rn."" liiaiii,-'. who it>
-in.  'vi*  id*  lalhaf  in*  imi'i.'i.ii
«..*.,1. tl.illy   .ii«.   l ■    Mi    him
ta«l.  tra  day*  ago.   li  ,t.*i   ba
iiii"i oaao Hh i-*i latl
MfntOII  bs*  OOt  rilh'l  Mrigi *
*A*. duUtf* nt ml olUl kt.li.fi
i flillil
Bound I.- Kill
-ii  l.n  i ,  , ||||y  t.—TWO  Mall*
' murdrred al 0 o'clock lhl*
mnroiui m a .h*<iitint affray la Mr*.
i s i**ii.*oiait
n|i.. uml. ii-.■»  in ***** ao ain-ii »■•
Oh - "a.
a  (utlllir  fntm  jltltkr,  r-lOir  In lb*
httuai*  .),. ,; ||„  »,_
.!   >t  lb*
Ida*-*- *i*4 th***  thMt.fl.  Ibewlbdow.
t ihrnuab tbr door. ihoottH
-Smith, abuanltr. tbroogt, lha 1,-ait Itr
itaiird do*o itfaat, * pi**., ****,*
Many ****** ovtv «i<bahffrd
'.i'u abaoi)  aod gut undrt
lhrltr.1 infOalfOd,
i  -  dottoga   l iad ************
od i i4 *d oiih bulbrta,
•  nn. llm   ||r Wta MM
nt tb* mt»i itraprraie eharartrfa m Uw
.•it   '•itiilboa* io  Ini.grttiiir mm**
Ha lr*t*a « Wl(r «ttd i liital
Tho lUU UhmWmi
Xtttumttm  i** iJoky I -t'oiw
M t.i,, HoN ItflM li.tOn.OoLi
"trapUal IU dogortOMOl .4
.tag ka what
«M*tl_r U *hmild tMlvar tti  UblOO  p*
I Hraomr
Mmlvt
'-•tram.
Main Atlar
iWiawlll ****. and
* • IU
U*  iiranf*.
i li, tk*  oaiy drtmitomot. la
i mm ia, th*
iriMlrlut thrlUUhith*  InHnlOtUo
•d iU drpattawol o aa madr hoU].
(,. |*MOti*M IHM HltiM*OI0>-
h ' 11 W i;.'tai..i. rt lUl'atUd
Ktainfllh <i_mmia*fcii. atattrd with 0
pull i'*liy Ui *hr **** U\ tolka loiao*
tltaiom* rt IU run* aod *mall*r
iitvomml Moouoa aod Wyaasiog, to
|rlft«Mi  Ul  IU  "'iWiikmmi vl  o
hii'hiag ataiom aadinnrlnd by Onagnmo.
llr olll mak* a fmoptohmait* Mrtoy of
• tb mar beta
,t.t .a, .  i..| | ,  ll.  (  f**—  Tho
i-t**. ihrtr work io lha
IB  laaa
Another Oroot Bailaray.
Nm Vnaa.al-ilr : -AHriaM *p*rla1
Itiimihoatn,111. ****tbat tlm taaa*
'■  Itailmad  hi* ***** nm
pUUA *tt**t****** thai will ptartl'
ii*. a mem aP rail nml* brt****
v. \ tii and  i-hwagn   Tbi*  ha*
been a twaat* thai ba* iwrUaj aiorh
Oltmlleo 10 t ****** *A Ut*. Iml hrtrLi
U** baa Ik krd rnolrwmtioHa  Ao later-
**tfdoH- " **A *** inlay
ram _ae iu f*l-
■ IHW
v a  Vnrh lo
ii T*  * HwiMitanmtiirlt new
altlU Ull! iia f*oi  Waynr,
- ■■'■•r*g*i.  \ **• llo* ollt ahst
I tram ttrtttttt In trt*4* and ttmm
ti   1k.in.wi
i ho of* Mi-Kk.  Tb* 1'aoadtao  IS, 10*
, aawrt. ol imiv. »n*lol* lio*a lo tU
IniM f»liln. aod tb* mr*  MO* win *r
bollt by iU llt-ia>*Tlm«a* *y*d>*iiraod
ttbboewd tVtmloal loirt**!*.  imply
*****4 t*  mm**  toroiiUd hi  iU
taoadiao IViV diiwUrt*  Aiowni.ll
mo cjait*. rmmob ftutwhlb* bai* Um
tlaiil.il l*i dlffrtvol rltma ami lamotin
UholM  tU tin*  ttnm  **■"■*  Cm*
• irallbem b*t tn ibi* aartl
and IU .imiia* !«*• are HmmA t«n«m|t*r1-
11 Ufio* 1U ***m  th**  It,  addMiam
lUiaaadian IVtOV ba* aaaa amber
i'i*
Tt
1 ti*m lUffahi.
****** a
• t fmm T»*^-
****11
UntoO.
rbhwi
_.,.vi*d aithma
aftthli-g Mai-M
■
taht-h  ntll  Ue,
m* *t* daarlaitral
ng. Ihi
\
tlrtalrd  fuld.
-  J *t 1*10-
i.. i hhago lo
***** lis
1»e A  Uni. tm.
lioekoa
Valley.  H-mr.
■
■ m Xew
■
llkhmnnd IVt*
ooo ua ii*d ap
tn oihi
i iK-tn-rlrtfti
M :  Iga  (IthH
«ill!wW*nl  |.»  lltrir.
|t-a*i* halloa air*idi t«f it mi'i- logwon
tht* handnonr .-arntnt*.   Wtih Ihe
it.i'.f * i****** rt in- •***
l»mlr Hit  1 aa-
*rtth* olilrinidhal* \m  IU Al
■
I  I
111    lilllli,- |ltl* ' ,r,  <  i,, i   -  ,',..,, .a^ialaalarf .Itltaatt. THIS  CiBDQERi  NKW  \YKKTMINHTKU.  lU.ITJHH COLUMBIA, WBDNE8DAS MOKNINU .HIV
|{|  |I   1*1*11   lull  NIII
fj20 Sill'  iS  ''!  T\
Llllll I'ARMN  -I'" M II  INII
l  .1  ii i|t|t -ii\. ii
. it.,.i in i-m'. tn\ inu i'ii
-
I, ;
(lM   I.I.I    --!"- -'
'a
la.
a*
I'll Afl'AS I 1--II
11 I. I'lllll'KU'I'V
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
M all la ff 1  I tl'aal I M
I iii"["i-i: \i-iii:i; si miii.im I'll*.
1   ,,.  —a.......  ai, I'uliiiiililri -It.-it   Niti
Ilftf.                   liaal li'a.K'lW. 'I'l,. tl,?._naJ'M_liM? j  | ,1,„„|   |t > ......
t l III. II 1 Mt    !,""i II. CITY ClUAtt K'FUItK i IIIAItS i bill rail t,i, i„n i
ll  ilial I'lll It    a-laai  lltll.: Hl.'t I - I
 !_J  ,  .,„!,., „,,, ,„„„.,, ,,,1,1,1,i„l„„,„|„, , I  ml -i|'  l.i.l-
l                     ,1't ,.|,l!i,l,l||M.,,l   II  I.  1. aaal.kll.-. I  .,,,, ,., ,   ,,,  ,  ,,„
IIK.S-KVlU.KN-1'   I 'IH* lilLUV  AMI  lll.ASSWAHU I l„n ,
a   I     ,   ,    \          *       ll.l llll   Ilia-    .l..l!.t-  I t'lll  a, .
.   ■ la Ltai,,,",",!,,',,.t.i,, -t'i,i'i" '       ' i   ,,
V, m'i'i" "' '   laJINillLII sltll'IMI M.M IIIML  TIIK lll'll till  univlilai
-,:„,,,,.  ti ,..,„„.„,ii,,, „,.,.,,„„ M..„i,.i.u iim-ii. 1  " .'"..,.
imiI Un- liii.ui tliiii mil likely im
. ,111. l-aal.   'I'lli-  COIiailltlO,,   llllll
a  ll    I,,,,-11,   tttl  11   It—l-l-  llltl.lt-
'■•  11,0 till  I'" It  lot  lllll III"
"I   lll.l- ll ,1  11.1-   ,l.l-lll  a all.
-  • .Ilia .'Ii.lt ...1.   llllll,,1,1   ,,,|ll|...|t*.l
III llll lllllll.I In-.I -l.iifar 1 111 111011
Una.' Ilium ll  l>ltt|".|lv "li Ilt.
NOTICE.
UINIV  n.ivs AI'TKll HATH I IN
\... IV.'.liiiHi-la a  II r  Mn  '"  I
TO BUILDERS.
|i|.Mtllll'- llll.i. Itlt llUOBIt Bll in
HARDWARE
TWti  i AKl.i >.\1 is OF  HARDWARE
Iur tlie'.|'t int; li'.ulr li.ui' jii'.lliiaii i.ttit
I'll, ii|i'iu-il up mul iii.ii liril -ii i IhM' prices.
Wu carry it full lino ol builders' supplies, iiiiikiny
sni. iiiu. -, ni Lucks, I'lnililiiii, I'lipcr unii Nulla
\Vi- all-.il ll.it t- .1 Itu i-tl lll,l:;lliln till Stock ul I  till' I a
'•■,
^^^^-f*|.,,^^L_____
All  in,a!, aal  t. i-i a-
., I -in t  I.-, in
(
I
ill  iiii.i. -'.'it  A
i
- •
i...I'll u  l-l * il.
^*
/ \   **ZZ-**S 1^ I 11 N I I
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY T. *$
A
\l
II   III aaa'MI llll |i
I'll tllM.U III  '. I
tlin  -"I t
III a .... I -a-
 .1 lM,
1.111,1    lllll  II
I II I. .Ill'-  III.
Llllll  IllaaUltl
Itlt tn- tl.i i
mil" H'l' '
NOTICE.
CENTRAL HOTEL
 :*.'..,,uLl.;:;;!.!::t*;	
J AMIS (JASH, Propria I
It ill llll a'l"'t'l»|.   Il.al,,,,,,,., j
. ........I-  _ll..r.iii,,,l.i,i„,„i _,'•;_•;
CUNNINGHAM BROS. «■!»«,*.
• |*ni: -iiiini,
a .11 I 111 t f a A
\\ M -  „  HtuMI'-uN
NOTICE.
f.
(1. ""V"
s„u.,-.i-n.,  t, u,,,,,^,^
M.--ii;tl.i  I'tvnl'i l.l.iil/.KI'
SI \  -a   till I
A
tlNI.VaTlit-
l '
.aU.-  .l-l
,,,  .I
i* i u\ iimi. rn p
i i i ruu w i',\imi;i;.i.i.\/.ii.i;
»  i  l.'l rl I'm-  n.  ■
.ml I i't, all iiiiiii-, .it i.'it niii inli,i i.
i *  -  MA III l.  u.\l i. lui'l.l; l\
VOi
.  I. -i u| unit, rn -l ub *  '■ -
-i  \.,i Wt-.iittiii.i, i
a___T
F. CRAKE,
WATCHMAKER : mill I MANUFAliTUINNli I JEWELER,
l  . .1,111,1 a, t  S|  ,   lltl.l-  I'liUt  ■  Wl  il  l'f'111  I'  0,
•Liim I I..II. Miller &
Bulldora ami Contnicton
BBXQS
NOW WiisHiiiiisl'iii' Iinni-:,
\it.i-, presents .tt I».,it*.,.. prices
t... Wnlliimfonl. Conn., celi-lir.tieil I'U.il Wi
itlriipt
-i  Ml
' laal Ilia'
plating, tiu.k first pritt  ivi i till cinit|ietili
. ,t I'oroiilo I-iiuin  'i
"ii
Diamniiils
t It ni
\ It at Mill
it ^^^^^^^
l.ttf ■,  S '■•-   I  I   -i-l
■
•l-ltt    II  li. ItU--  ,
iii iiimi  -in i
-
_^_^_^_-___^_^_^_^_H
..-..in it u-i* ii if "t-i- i' i '•
■7*1 it 'I •
'
1 'I.I.Mil.lilul-uN I .'lllll ivi;
1
,
■ ITIIAV l-i ui.  i"t- in iiii.
I.
<i\ mu tviu. i'i in ham: i«"
v< 1. 111I •
'I' I .   till   "\    Ull HI ll-l  I-
I
'   a  -
ll l.ll. till III I l.i I  AM.
H  .^^^■Bai..X>±_UL
11 . I fa. 11 r r *
V f f t fi f t , f., V
Hll I.INi.liul fun in;..- M.II HIN
■
t.    I.int,
v. a   li.  it, a..... .
I   -   .-I . |||. a.a..n ,.tli  aaiai.,1
......
\-i.ii liiNiKt  mi ,i  it  mm
I
Hit   •' .
term*
i
ll 1,4X0kvia    "Si *tVk
Mn vm..*., NOTICE.
NOTICE.        I lion, 189a  Golit nml Silvt-l  W'.il. In -.  Iii.iittoniis ami inini „„ |,'„„„ sir..-. .ill n.t.' _.„.,„,,,, ■
%.,ii, 1 i.iiii-iiit..iiiMiiii  Km'   I' in In. < I"' I--- >l"' '•■'■■'• "'■  A l-iru*  -i".l."iN'»     1 ' .".I .. t.,,,.. ■
\,,, ii, 1,, ,1,1-, in nu. .1 W. in uni l'i" In mil int**  i-.irly i" '"*  '' 1
December.  Cull ami iei i*.i.. - ■■■■ ■■■■■■i'l-- ■" ">■"» K -■ MWI. CMMAI I Co., tm*I
*,***>  *
Kn.tN .I.U 1  ni.AKW:. ,ii|' II. ii. I ui iMuallj
. . t ■  ,
\ , I ...nl Mtn I  ,.-..,   t, I,-,.'...,
'.' .  'M.l.ll  ANL   '  .'.'. Ii.'.". ..".,','.'t''. i'i .,.''	
I • Vitit, i u„..i_,i. ■'-'. 1 'in* - .--   —- '"■""■    ■ '  ' ■'
(The gebflcv.
,\aa/ti  lA.'t filillM-
*
,1, *1 alt. (loan
l| i-a|tallii<
■
-
t.t.ti  I
1.. ...
I-.n*. *l.- -'in li a,.
■
1, filtlafl   I Ifa  .rt..f » U
..  I  t...faf.
\ t   nil.-I.  IIKMAIIKAIH.l
-
\l   IBN -  Mil*  Villi MIION
It
I  'I  \  1- aU INU -t.l,    Ul  |i
'
A
t
i KT»M \\iii:k ash i;i;i\\ii;iv.
ii-
h loon  am,
1 *
■
■ j
, IM Oa
U  llln   linn.. ^^^^^^^
Ul.ltldllll illitt  tli.il   ,-1   V, l.'l nv
llK bjtmvi iniiii', * .in rim
1* 11
Ili.i HKAI'. wl
1"  -'t I  Illi  "i [
... .. ■. ......
- ■'.. I  I, _ ||, . la* -.lllcl b) li
lolllg. WValOtlu!
I tu l 1. - |tl| 1  llko*
il Uttoaro   II"
■ 1 IVorki t"i
Sew Vol
■
'*''  lf_----------------------------_--__-----___M_---l
un ,..  .onr-Slorty Mi and blon Bnilduu.
■
• ii.,- ' .. 11
r-,i .in-iiii* I-
Mn 1  lii* tn.  |*J
-
M."'_C,0*^*^^*^^^^
■
■  )
■
BRUNETTE SAWMILL Co.1
1  ,,,,    NKW WKS'I MINS'I I R.ll.t
to contractors.   MANUFACTURERS OF Lumber, Bhingles, Lath, Hill Siull' and Long Timber n
'I'KNiiiLii-. mn i.i.iiil. i.u i.u nv I    to 101) Iinii.   ALSO  riiiiu'iiiiL, l-eiliiii:. RiiHtif, Siiliiin, *Miuiltliii|*u. Pickatu.
Scrtill mul TuHii'tl Wnrk, Btub, Doom, Window and Hum' Frames.
Bouso Finish ul' nil Kiuils.	
1. a\.ccu.i'citc  T^^crlr  G-1_t.a1ar5.tocd.'*I
l.ll '. I1KIK1I I'- l.'IT I "M •    «l  - I  nil
ShiDping Facilities bv Rivt'r, Oconn or Roil Jnsorpussud.
I.tlfB.l".
Hum 1.
■Ian* t uu
In lia I li-
aMatuii ya-t
TW" A'-"
T-biil'D
mut tu--
ItM* li'"'
Iliin i.ti.! II"  '
IHUVa-'l "I
upalat  .
KH.' '
lo| ul '>
Kilt. •
Tlii' i-. it
■lar i' 11
kaniiti ji
InaUllia' -
Mr. 1-
|al|llll.ii
Bllll.,1   I'l
Oill,'   a
rtwlii" 1
Mr. 11.
M.1I1	
MIM "I I
BthUUl  |,l
tmrai-
Tin' 1 -
lHaaiala.ii -
llul.t
iraclin
Na.ll" t
l.ll. tll
r«ri.
Eit.i>
Dial I
lb. Ii> ■
.attat
,bo*
MUI"
rHa_f,..fl« llaa a.......
1
ADMINSIRATOR'S SALE.
I..  C.l.."l.  Cu.all ,1  U,
Mt, IN0I.I.11 .1 Nr. W.
i.'UUIl;-  t t
tl..!  Ii.-   .alt II
. IM.  l. '_■	
"rV'i.i- ivmiiN
II
II
-^-l-^-^-^H-^-^-^-l-^-^-IH-^-^-^-l  -^a^aa-a-^-^-^a_-^a^atta_«
NSW WlbtMlhstlll WlllllCOM.
Mtshir.il,
1, Maa-
.*%£&„.   r~ NOTICE TO CONTRACTORS.
II. <
,f-Ba_BBBBa----^_---BBB_BB_BBl_^____BBa I
___^__-H_--^-^___^--H---^--__^---^---^---^_^---^---^---^--^---^---H---H
11 I x  lotIN  ,
11 '
.
NOTICE-EXPLOSIVES
Soli* A,;, ill*- I.ai tin. JUOSON POWDEB COMl'int.
T. J. TRAPP «fc CO.
I HARDWARE MERCHANTS
Columbi.i Street,
Nuw  Wi'slntiii-.lt •
S
SStlll
\\
■ 1
..
■ 1
n
t
lAYINGIHEDISIRIBUllONSYSlEM
Lilt
lai.  it  IM,
WftTiftr
*i.^
tl
ll
11"'
lmm,**m. Man -  *
a r 11...1 i
.\ 1 .
1-..-...■ ■ •
s
A
ll
■
I :
■
■
.  ■
I :
'
NOTICE.
I In  l-M  ._i»f*#m* Court  0'  -
XL! V. a&d aabdi
■:: J 1
■ s * ,* ■
fa,  MH  am*, *.l  *  '*.'    *,mftlm*
I
l-i  •***,. ammtt.e* I * |  *****
m.*tm,,mmt.t ' 1___^__H__-^___^___^__-^_^___H
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
^^^^^t Rat hiiitl. Sttaot Now W..»l»,ii*,(*.i
. Hanolactuivis and Dealen m Rough ami liiwrt l.unititr, sitinulBs.  shale
1 Picketi!.
' 1 Snlinon Boxes, net Flonit., Trays, nnd all nds 01 Wooil Purnlshlnp
lor Oannaries, Doors, Frames, Windows, Mniililtnus, Blltnls, Railing*
Baltislors. Bracknls. nuwt'ls. All ki.ttts of Plitin nnit Fmtr.y Tiirnt'.l Wood
•iw
TIMK. T.U.I.!
Str.RUBI'.DUNOMUlK
« "i'i  ,■
H. W. . l.ll N AN
unu uii
\r
III)
1
■
|„ .,.-    * -  Ill  ami
imt  *.* -, n   1    i, .*,.,*.*•*,
iHtttttl
lllll.i.l  \- i vi 1  I.)
The Grown Stables
I'lill .1 lllll ata lltl.l Va'llia I. .
III.' llll .  Ill 'll.  1 Ut
H.,- -i. ts S -in tvpi 1
I>1SR  l."l  "'•  "1  AM'SI."'   \
^B—■B—■B—■a_Bl_■■_■■
.) un-aiiiniHTi; Mtwin -
■
SOIICIL.
NOTIOE.
.-
.*
A I  • 1 un,
• . Ill tit .,111.1.1 .\
" V
H-Mkl.4
, • nil ,-a.S  I
S, ■. iiti. ,,.,. Illl— .1 i   -" ' ' t
_________________________*   I Itl. l.t. WH	
I Ml ill I,
N
M. L. FOLEY
Lumber Broker ma** om
ran i'akm tor kale
ir ii'""
Itm
ni-
iLsruivvi't! iii
It. ul  ILa.iil.  ..ll.l  Ai I In.',,.
I,,..,, i.iii •
11.M.I 111
t |t Kt'.N.Tt.ltN  "Nl
11
^	
I
1
...Ja 1 .,.-".• ,.••
I,,... KII  Uf*
-
>
I,   I M*!,
'
ll
I
^H	
V',i III '"',^Hia*_a>^__^__^__^__H
■
_^_^H_^_^_^_^_^_^H
,aaMk
iparfr (1
Ma^.i
' ^*_^_^_^_^_0
1,1 1  llhlN-.N  lltlllllall.ll  -a,
I -
a, a  11
iv.ta.n.  , I'lll'.'..
■
TO
CITY DEBENTURES.
iiiiii
u
H
8
a,., .tint* « iw...
hi tlm-.  »ivrtii
W
n
I)
it.
■
*
■
■ *■ .
• *
■  ■
*
T. RIDDLE
BLACKHMITII
lll.l > kjaat..H. ti* i ■ it*    li
J.ll .1 a. .limit.
Uamm. _l.a*t't, .11.
Coliibia Slitfl. Nei fKliiMler '
NEW VANCOUVER
rtallal.lli.il  I'ala alia
Navigation Co.,
TIMK TABLE Ro. 14,
at.  -...ia  .....
* Frank S. deUhR;
f|*tl.l> un- vi
*,  ,   *
* ml**
NOTICE!
:
COAL
OISSOLUIION Of PARIIERSHIP. HOTICK TO DRY ROODS M  liiiKlUUCUKaimla...
New Wellington Coal.
•I.M.I la- ttlll. 1,11 till I
I , a.  tall , •!
OISSOLUIION Of PAHTNERSHIP
V i rt
• -<*! »1  »" t  i - i^
,,,,  * im  im  Hf ||
I*   SIMIKH  ItiatMi  I"  1:IM
I.'
I
I Mi  ■ Ml *  ***  ******  AMiKM
all
tl*1    l    ll tM*'!    t
ItlAtllltia)'
I ...
In   r 4n   am,   **t I ii
■
,«ahl'4 i*>ib«
■ .
'. |
il *****
*
"- i Ami j
Rllatlv J
.
i
M Tlli-m
*  A  I
Mtm *********
08.00 PER TON
,  - - .,,
..«...
j. W. CREIGHTON.
•i a ir* 11 a
■
,a-  a - I
^tt*
NOTICE.
*  •  lltl.l 1"'
OISSOLUIION OF PARTNERSHIP.
Nimriii* iiuii.iiv iiivbjithai  a Mtii.t.^iN" ivim itAvii maiu;
**»  tjii'i' dm  *p*AI**t    I   pal**** ******  Um*
4*  mm**-**'
*
WOOD
rvm hi MtJivn i
LOT 12, BLOCK 12,
SURBUhBAN
NEW U IMMINMIH
HENRY V. EDMONDS
WESTMINSTER
VANCOUVER
ELECTRIC TRAMW Y
KOUTE
3
••aM
IK
ClC
ss;
MH.I
tn
.aaaa,i
n
a
M*a
ill.
«
«.|
^^^^^H
■^
__^__^BB^B __^H
I''
mlmam*****
•-mit**
«t "SX2.
* 1:1111 I' lliltl I*
a* ika I «||*   . .  I. .  V..
'l .-ai.  i T.l	
I    -, .||ia_T i,alaaafl.,|  t.t|..Q
MERCHANl ANO OENERAI   oinnill gUAO
ONYAIOIN ANO IIR WOOD    "03 t (INVflflH NI1UIN
v*.iii. i n i-.i «*vi m*
ii    ......... i -• •■ ,
....
i-
HENRY V. 10M0IDS. THE LEDGER I  NEW WESTMINSTER, IllUTIHII OOIjULMIilA, WEDNESDAY MOIINING, .IULY
©lie $ebitcv.
HANKY NilTlill
l.t.l.attii, Uiui'' rrnni tla. lli. itta. a
fat,.
llAMi,  II  i',  July ■;  'I'liii  liul
llnaa, llll, I, .tii.l Til,. '.....L't.,,i -I	
In Iii iimi ui-i iliin ui iniii, i.u un.
Va. ya'.l.i.lilf
til Villll'ltlltil -liitit- iiillitiaa-al Ilia 
rainy ullll . lull liukul ul Duo
)t nlilt It Uu-) uiuillal lu Uu- I.m it
..l-i"
Ilim
X
i-iii
traui
.1,11
aapa.ll,,   I
ft':;:'
iiintl iillli iil.'it.in,. Inin
lul  „l  lUlinll. ,  Ii.i- .1,.
-.I.ni  t,|i. I., |is.t  int..
itiggoall .1 tlm M,t|'t*'
"I"" « "li*|.  I., lli t
Ru  l.iiliHn-1 m.i md
.1  it. .1 i 1.1,tu, \\, .In,u,
inn.  M.i*  Mnmii. u
•• -t.ni iin< I raw lllvt i
I *i,t tt Dili i.alir
.„, ti,,  .uiiin,i ami
i ul n.i- Hanoi i Hi
i ii won di Lo Iniiiil Iit. was
iiaiit.il II.. wm I'HiniiiiM.'.i fm trial,
ami iiii.tn LoMsyno Mai..) haul, whom
iii'.-iiiini  goto iilucod un iiitanlovoi
lum   liill.'< nlKlii Unii  In*.ii>  Qyolldl
oloaotl in slumbor, uml wlion iln y gwoko
Hin im 'I  WOI KUDU  uii'l  iu wu*. Hi,'
warraui "I oomtitlLmutit, witirii imn or
llin jtKlali i in in- ii'.iift. T i
llii 11  ui Ih  h Lome  David
wii nt , | mi in ti,, iHguUy iifiiu
outlaw, uni ,i iiiuii u.n- ..I..-, nml iim
ttlliili'  in IKl.l.t'tli I  Im mii  ,it,l  Willi
Wlni'lii-i.i- It. I,, nl  Mm  iiiiiin    Tlllt
waa llio itu-iti i iff Hi  wl io 11 tin
Victoria "ii oiehad tin*  icuita,
III*  Mill   Hit' lliltl'  .lllll) nf  VOlU.lU.Qtt
iiniiii', ,iiiti..iii,'ti upon Mrs Daviil,wboui
nl '..
I In
in
. i
i .11
'I'-
Kausi
T>.i< n.'
liar r- ii
honaii.it
IraMitu''
Mi  I.
IHIpUl.1i
aokuol. < i
ihu..- .
rwo-iif i
Mr. < i.it..  u *
Marin:  i" .in,*.',  i.t
icrtairl In.-I,  Liinl ,,|,|„,.,
•ckooHi  - Almaudai Hit
par an
ll-',..U.I   r.rllht
Tin* in -i  n.-itiiiiiii-iil ••! Hf Iniiilii
tailiilatl tliiniitili  lltili.li  (iiini.'
ttlHikai  ' i Iiuin, A i lm|iinaii. llun-hi
invtt't    .'inin-. il.- uroot
Nortli'i  iu - ' '-••'" ilif
fallam  i*  '*  t.  i- "!  " i li'iit.i'i «
loin, -uit.-'i in g|irual lul i
EIgllli.  S. Mi  t   Tlm  ma bU0l
lil.l Itnlii.il *  I'M,,  an'l  i'ii talil. I.
Ibali* • '■<■■ •*i**,*<*rt li*..
viai'tt "< i"t  bi n
thn*  ,
MMOtri .tint ati* in* hMgtf wninl. i.-l at
■aalaia sad Aailara.
"flat, . „■ aar.it HbunttOg  U lha attia*
Unti' ■ ol * i-i! Illlk i  '
laaua*! • * tt.'  i  I-  I;  < ua| • ■,.  I*
gaols -• «a> with Un
Ugta |«r »oorl Ui tw bad ato-n il
#IU"a"»i blghwaf.abd  U> I
OBbla
10 Ita < A
bar of,
Of brat  ,.«  Uk  «r> it
Cooo.i
arork latlui **
lAVb*
v-vat
la* a
Ogaui  ■
ni- i».ia« Ua Jail
I'l*. • i    rn. * Itl* 1,
tr*fh<
Ual*
a,, aa., < I ot ******
*****
«tUi
lllllll I* I  l\ 1*4*
tlnlli VH'lm
I,'iiit.il iiiiiii i-i ii, ,ii ilmoal
crawl uin, i. u .at matslitaUoiiI In uii]
iii.it in' wu ilrabl i" i'luin i'i Um
■ u-i."H ul iif -|"i ml-. |l tliai thii'ii-li'il
m -in...! imn nn ilgbl  li- olll i-i. lui i
IIHMUl)  Hnl  Bl  ■■'■'   lla  'l" ■   !i
- .   |    ,,,!  -i*   H.,,1  |i| ,„,H
I.-ii ti..' liuinl  tad   "i ■„ g ""i  lit
.1 ' ■  .  ' , ■  i ■ ti  .mi,..
l'i  11 i  iboul  .ill ".ii Ibo
I I' ■  -   .11,.1    M,ll.  - ,\, ill,-
..  ; 1 ..I. I   ■
tu iit. i ■  , iiiii n
,   a.   1   .
: HU Ull  tulip* I atonal •'•
Willi iii,  opporHiuIti  i  I
.  ..I  tin-  ft.r. -
long m.. i. • *■ t.
i.-i
ii i« in
tbl ■   mn. |)
ii.t. I.■-'
I..   in.
Mr II K, i lln i ''m
,.  ,(,
.i..| Will Villi II.-
I
i.,i.i,.i ng fibll lla, ptt
<■• i  m*).
.. ,.i_, tm Un trip  Pamon
an.I  frilll  a'l-'l-  >-.
'I.l  la*   *.f
.1  a|    (t.,
I |
■
■
»t'l  all
■
■
'
It..
-
'
«__
rm*
> ,.i 1.1
toaai!
Wa,
■
1  BairawaO lar a Ttm Data
TV h .inn. nog
caav
• oVl
..  li.tit.i
*
■
■ailitaa Tiaaaa
II  V 1
-alai.
lltl
Mag*
IWl
*h*
••III
•I I
MU
T« M*tm\ UaCOiaaaa
tl lira Ml
*•
V*m
t-H
a.-
■ ,iii .it,
- -
...
a
•••
a
a
•••
LULU ISLAND LULU UD
 j M i__ 	
Thii  ii.'iiiiiii.y   1.
tlttlllK  Hlllll  111  llllllllH
of t hit itinvi'iiii'iil nI.i.
of ttvu ...ii-.... wliitih In
iiliniit tlm i'iiiht ..i-m.
to.' i. fruit lie nun lul
Kil I'll I'll.
Thn K.'ttv.tl ,,uul
I'unnluK witNtwui'il
Ii'ii... thn „,'»■ Lulu
I.lauit  li.'iilui'  IiiuiIn
UU  tll tlii.  |ll'll|ll'l'tV.
lliu. plitctnic it within
I.  fllW  lllillliti •  ll.'iV.t
Irum t hu .ti-..l t-.t of thn
oily.
Tlm lii.ul i. nil.tlfi.i-
.iil wu.i uuilfiiiiltivii-
t im.. Th.ir.t In no
biitlin- anil In th.t
win-Ill for Ki'tii't-iil
Kin iii liuinl 11 nil |i,u-
linai'N uml It. rlusi-
lliiaatiin liv,- ,»<>i k> t
ii'iitlfr, 11 iiiiitir-
i.lnrly  ttll|{illl,i  fill-
$200PER*
(lin-lliirtl Cash, balance it .uul i.
inmitlis nt 8 in*r cent,
5-ACRE LOTS
NEW BRIDGE and ROAD
Leads directly to this property, For market garden
purposes this land has uu mperlor,
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
gardening puiiuiHiiN.
All lll'll' 111 I liar, l',.: I il
lllllll liillhtiillylill.il
Will   |ll lllltlll'  liltlil'
tuoiniy In a y.tnr I tin it
tun nr twenty uoi-ti.
nf iiriliiitiry lau mini;
lllllll cllltivtlttal llttl'l
thu iii'itiunry Iiiiiii
llll't hint. It. mt in
111 llillltt'V print lilt ivi-
l.KHN IN I. |».alliv.<
ll'lllllll'l .
Htt.ii 1, on uppur-
tuulty fur iiny mini
t.i,iii|,il,i> whut wtll
iiHiiiil htm i. liKii,-
I iv,' llvini; nuil a kih.iI
ilital luiiru. It In an
aapimrtunity unt lik.t-
ly tn oritur tiKiiiii Inr
a liiuis Iimi'. It In
tar rh<<an.'i- than nn-
rli'iui'it Imal. land nt
IL, mi mn'. Out .on.li
uf tt.
a
•••
Slreel lijmcnt lintaiiiirc
BYLAW 1801,
000.000 /-..■ thi in
mul n.nAi.iij rail.id. j
M01 Ilt ... il,. i „,,.,, \,
tlililn
■' la.l  1 ill* 1HIT-
i mirks)
.- .ii ..i-.ii.ii
i ■ ■  it i |n
■  i uiii ,
, irui ,■ ul  .
d  Hi ,i .tit.-.t
.in.i ain wu.i  * . im. i in ui Dm -ai,i
*i. i« '.i.ii* -  .iiilalntf  (uiui uml mi.ti-.i, it
will i.. I.,., ,,,.> I., rai ,. m„ -in,, ,,i|i. Aft
-i.u
Anil abi ' i.ti .!„. Mt.uli* i«lr
t" 'I*  "1 lln-  Mill  i.ii  ,,i...l'1liirf I..
nu i.-i ■• ii-itit. . i,, ni ...ii ii mmm*
■■
Hilar
fw
S. T. MACKINTOSH & CO.
a
•••
wi
nf tin. ei-
u.i -.nm..f
if ..I id.   ,   . . ,„....i
..In.uin II.,   -.l,,,'.  I,,,,
I  ."It I  f. Illllt.
.*****,  >***&***
nlalag
a|Ual Mai lai
tll i
11,,-
H-i
1 >  nm >U) li "1 lliu
rn in.i.t am
'.-U) fi u.ii.  eurportta
uin
lha
'   ■
■ ' "illiitf il,
.'.  «i  „ !-
.li. tltali.l (,..  ll„   .tl  Mii.., 1„
.,. .  ,.- I.  it .a.t,.
i... -i„,t ii Wp imim
*  ... - u'li ii.-i.-i,
Itlll, I..U -. ,..., altl, ,i„ -. ,i ,.t ti,.  ,,.,
uni. I
■
'. .1 itata it.**
-  | t, .LU it,
• iltli  aad
... n.t (iia.*- ui
u  I.  .,!■- I
i .'■ hum-.
iii,-,ai.l
■
■< ti .t
* i •, . .■ laioraat
,- I  lltlltllU
' -i .halt
■ it tla,. i.f
■ a. a, ..it
i .  , riaklu
■
II  an
( I'll t;*
it.,  , , id)
Bank .'Montreal
i'AI'ITAL ^lwJti|i
REIT.
•Umi....'
• iiniin
T.J.TRAPP
.  al(,.t,
■
ml.'  ***,* thi
'
.->Hlli|
*  -Willi,
*■ * ' 1,1 \m* ...j ******
i t ■-.,,. i*0t  Mta*
. ..I ,tt llyiaa I**!
NOTICE.
AUCTIONEER
A Savings'  Bank
Department
Hal ****** opartpg in cormrcliOo  **1'i
ihi% ttraneti.
liters Mlo«t4 it Cimat Kties.
I******* i *** «»i
GEO D. BRYMNER,
GOVERNMENT
LAND SALE
BY A. M. BEATTIE. AUCTIONEER.
||    I  ■-.". - a|*< ' a. ..a  •  I a.,,,, ilal
PROVINCIAL. OOVERNMEMTOr B  C
Real Estate and General Agent
Hi..|..-iiy iu all pari, ol thi* City, al.o CHOICE
r.\RMING  LANDS
J. D. BENNETT.
71S COLUMBIA STREET WATCHH«ER IIP  JEWEli!
Royal City Market
J. REICH!
Meats
HAMLEY BLOCK
. REICHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
till I  * .l't  llll I WON I %i  Hra* ViimiMnlit
*a**U '******
I,YAL & C°-
BOOKSELLERS
*. STATIONERS
OPPENHEIMER BROS.
t******** It* t***.mmm  OI.aws.smmi,
i H1100 ■ ■
At,***,***
SAVINGS BANK
DEPARTMENT
I. ra.at.laaa.ill 1lt.ll  ****  '.
a MatMtad ».a I
■ M. 11,1.1 tl. ,*A lilt ll.lia  - |M ..Wl. Iftltlttl a.lt l>,t
a
tat ht Cm itt itiii
I *  -I- .a-l
- -
WEDNESDAY, 15th JULY commission merchants
I ll<t|a<r|. f  illil Wllllll Vila- |l. ,ila I. Ill
.... Groceries, Provisions, Cigars. Tobaccos. Etc.
At Vancouver
2,600 ACRES
tin,!* i.r li-«. .il Ihr Innil. Hunan na
TIMBER LIMIT "G,
tt
100-102*104 Powell St.
1 I' I), Hii.\ .'u7 V-iiicniiu-r. II ('.
. JL FORTUNE FOR. SECTS.
torn tMit'AL UKAWiio or tbil national club
CONSULTATION M THE
Melbourne Gup of 1891
i >'tmoil Mwn, St* \Haiwia*i»o
COAL
COAKXWOOD
| I•-•»!-
E. A. WYLD.
il iltgtta | II %m *1*U*A ttmm
Hata* mi iiw
«iMt|. olio a ***** tm*
* I***** t Ty*mbm*u.*hn
**m "-4  f«4  UMI  Ot *****
****** IV prat*. *b*t**4
mmh**  th* *umt rt hi*
,    *n aan.  Th* it*
* i    tH'irt  Ta*im*
***** ******* *b**p tn *mn
mr A**  H-*g ***** ****** \ •
** *
\. *itbem*****i a*  ,*■** l*.-*t*
.1 if***. ai*4 tbt* •gavMl > *
i, *ng* ***** it, ** *i*w| Iih j
IVI* «a< *** A****** A* b* I
TONIGHT
Om-- .*m* inu ■ *m
Suiuiyside Greenhouses
lilillo.l'simaliita.
• '..i-«**i
■•.,,
Nf*   -" -ill  i
la .» .■ *****
*  ■
A. C. WILSON.
The Matter
..I.. pi it
i in
iv ...tm- 1I1..1. in „ lln
,|,k.tily nl ttu- iii-itt til "I
ahkh .* .nit nl ' IiiiIm-i in
lltl.l.'. ih.- Itto-t i„1|a,,l.„,l
. a.ll-l.la I llli.ll Tltf I,llltl
llllll Llllll li'lltt-flll. ll III
ill"' sh.l|a- l>( llll' *»' ll* I I*
ttfl'-t  ||, ,„ sha.lalt.
M. A. McRAE
ouaituilcES i I'.ii. >i
l-'ii  Hanctpun i«it i"
gCtlKf  I.y  .,  ,i.lll|«l.lll
i.iiI.ii it imwv, li-j|.,til lliaiii
uiii-!iltiiij4 IrtlMil.li'ttt  Ihi'
iiiiintnlil  ghalttapi i"
if-   "Thr Appturtl
nft ProdaiiM llir
Man." **,*■ Uml *
tiHlit.  Thsrsfim  mOi
ing  (ntin l.A.lCK&e
Situated i'ii tin north side of Burranl Inlet
()|i|niMit- the Citj nl
VANCOUVB Tt.
,,., 11,11 I. taill. 1.  I,..
I- Wl .1 tlia  ti.l.JI .
• ■'
JAS. E. WIZE.
Canadian Pacific Rail¥ay Coapaoy
rAcirtc division
CHANGE Or TIME.
Ion jrw lailn Oirf lgl.0M hsOarsja ll> fttt sftarp rg ft min ~r*i  tm* ttmmmmA | t\\  ****•  Mill: Mi»Mi\\  »Mi
rttt***************
******
***■'*
*******
'it :
■
*.*  -
nifiii tf-i *hi*»i
I IMl ■■ Ill IHt.iHa *,.
The propert) will be Bold in lots ranging Ironi
_•'. tn in1., acres and its close proximity !•• Vnnoouver alTords tin-
j
Greatest Chance for Speculation.
1 X**tmt, It t»lf,l  ...aatt..  ,,,., S,.llfc  Viatttaia.  .III  tea |.,.,,.at  la,.. IJ it*. I
... .  (I.a«  lfc.1. (It*  lattlthn  lir-la. Ika am«ia
la., la..I la) llir* I..l.t  111',"  ,-l tt.riafalllaa   Nnllaln, t.,u|ta II t..
FINE RES1DENTAL PROPERTY.
SIR.
IW aMM ii Ml.* .**»•  m
t*t*et, fmi H p-'p**Um  a*
■  ■
H li IL*  ttlxtn'  •
hf aal   -    . ■ i ***** ii itm it**
...I -,i.< |    .. ,  ,  ■  1   -   -   -•    .
' 1 la hi i
ntt «ga4MI I '  *wa ifcal
•ail ill laaOkaH-4 1\.l ** ***** y*tU*m*
php.mtt* - *• •*** **
TuH
OARESUr., GREEN & CO.
BANKERS
laaalflltBtll  •, . Vfr,a.||,. ,|  I
meakin's Fishing Tackle
PRILL ROOM ■ ■
_____-__. \\tiia
** i»Ow op»" io lha p**** *m CHOPS I
.no an ia. ir** ,i,v  : fin Repairs Prnpllf Attesded to
CH AS. E.TISDALL
4*e**tmm*  ter****..   Ug||AA||ur|_ •*■■•■■■
vmouvER a^v.VANCOUVER
Gel .ourMeat:::;;  5-^*2?
■gy Shipwrighte I Boatbuildprs
ANAHAN    BOATS FOR HIRE
Beyond Royal Cil * Planing MilU
»  **£•
'<£• *'
J. «"J
0_a»
M
IMt-auttHf
FROM T 8TRKET
New WCminiler.
Tlaf It.,!.,tilB.nl  |f.,at„  i" |«.,iaa,1„l,  il,.,|Ua |,J  Hh-  i'lplUtV. Ml'"*.  I   ,*■*** KV*.".F***..
>.|*i.. ..all Ililtt llaatt In thatallllt. aiaat hi*  . "£[!'
, tlaliatth lha Mai ata, latllnt II  aaal laallli....  lk- aaa nl III*
llattttaiia  .tal.al  | hhtffc. ttl,.|it lf|a- ,1  |,,|r, |al,. In'l «llla BI*a|.B,
tr.,',*,-  aa   ,  .rt-'a  a.,...; ..T,f'.,iat,Itt In  llal^-a  I tl mrtntl*. ,ha Mllftta- In
■  ,, B. |.l ra-,.  I„1r,t,t    .... a.aft,,..! H,,ait*rt«  |-if ■ I,,- 1« ^l, trf r,B-a|<
B. MARSHALL
■""-""■""DRAYMAN.
ll* r.iTiiw*w m\*m* mtm t*. P. H m*
mm ***** *i *4 . . i ■ .
***i **t**i * oaaMM
mM Pa**- *M 1". •* fmtlmmry rsifHwa *
HlM iMU Mat ****** tHtaltn. Ma.
 ■  ^^P£Sm!*mTti&mStSS* '  '  V "*•**"•**«  ''• 	
A. M. BE ATI. IE. Anotioneer.  ' *osi«a tos mu*. rrnoo a co *"" "*"" .TifetW*,.., n..a  "****. ****** ft.'sr** **>"*•"• I'llK  I.ILIKII'L.t: NILW  WI'LSTMlNKTI'LIt,  llltl'I'lHIl  COLOMBIA, WILI*M',SI>.\V  MHIININtl .H'l.V
#'
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
FOR BARGAINS  IN
vm dress goods
ItOtt-tttl  Columbia  Street
Beaded
Visites
aud
Lace
Dolmans
at
Cost
M'.WS til' TIIK CITY.
Nr. JUvaitt.vlilflit.
I.OL'Al.  llltl.VlTll J
COUNTY CUUHT
ia'aial i'l tu uu Hint  All 11,in-,.i.illy ll.jvv
Uai-tit.
 I I'.
Xtilll,
L. J, Cole & Co.
R i'u I Egtatfl Brokwa
liisiii'iiui'ii, liiviiutiiiunt
'"' Gimiinisiiitm Agenta
, II tul.l Mill A KT1IBBT
HOUSES TO RENT
Agent 1 ie Hu- National
i n .■ Amu* *"*'*' Co ol
Irolond, ond for Iho j
nnd J.  .Taylor Bofoii
V.iull Doors, OtC| I'U'
\. I..
M
W. F. BEGGS
11XV! "***"»*<*   «—.-«  i *  ,  *  i-
lT)    ll   llll   I*   »   ■* a.
For Oood I,,it-sl niiiiii. KH in
1(11-   fl
Real
Estate
Brokers
ABOtlU (allll'I'll'M IllNlll'lllllHl Ctla
l
| -75 CTS. TO $5.00
Si"*   »   »   I   *   »*»«*»
jg-  y   .^.T, ^  T  ^ ,  T  ,"   ".  T  ,  T  , ....  _f
rTBHB»=_*e
J. E. PHILLIPS
Clothier aud Hatter
I'lll Cnliiiiiliiai lllii'i'l 11|i|iimIi' tltiua nl llm tlilil lVlluwi itiaal MaMiiim m__
GENERAL luiS
MACHINIST
T.OVENS
la  ||  llll. 1.1
nit wm. known
■rut-:
Hsltir-U? a i,.  ,  -». Manli
■ ■   .
-
■  |
"
I
■
I
.
II Itnotu
\ ii!,- I*  l't  *»
■
I
■  '
II
1 ■  '  '
■
'
Iln
■
'
■
■
S
-
itiil a
(i.
■
■
■
I imn a
)l'l!
rial!
■
■
■
■
.1    ||| ..„.. ■
-'.•■"
v.   *   \  .  I
tl
■
11 I
'
tmi tin*
■
ililti i
Tu Dsiar aa* Sael*
■
\   -.. l't.-
■■
.  Si  -Utlt** •
'
il
..."  ,
it, rbj •*
.{ail ll|l| l
■
■
'
'
Qritalat Ltd maa
lira S **  **■"*  I* ll
I
■■  ■
I
■
r
\ ■ i ■      -l.--il.iii .-! TIVKKIIX,
WtillsTKlis, mil i ii -imi\..-
, ■ I.l  IV.  -|'a  ll-
IP'
LUNCH COUNTER
SI   l. 0|    , .  i- II
0|ia-n  O.t, Anil  Nigh,
t* I'l'i'iim iitttl I'liiiis in
tlieir Season.
. I,
FOSTER « CO.. Propritlon.
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
a.
.i i tt.tii.ttiii
i t ■*■**,.. ,- -, a a a m. t n ii t I l Itlt tl HI t t l'i'-
DODGE WOOD SPLIT POLIEYS
i Lllllll Bll Stti k tl,
REAL ESTATE
INSURANCE ano FINANCIAL AGTS
foretell. Sell ami Lease Pupal.. Collect Rents. Male Loans od lr
iap.es, anil transact all business relalim. to Real Estate.
i . ■   i   i   ,  i
i
oval City Restaurant
i ii ii i. \ i.i.i-i \
■
N
«|i
■
■   ,
•
HM \ HM VNIt sunn
11 ,
■
I
■
•
, . I
OFFICKfci
,
O. P. ST. JOHN. Manager,   ^  ^^ ^ WESTMINSTEP   41GOVIRNMEM Sl, VICTOtU |
In !•
■
-
.
ll
I
■
■
: a.   .Ill WK la
-
.
i OA] HAM
llll
DRUGGISTS
7 i -
COLUMBIA ST.
NEW
Wl nIMI\i|I U
.. n.*'.na*er.*ucaaauAiUm*
WE INVITE
TIIK PUBLIC
JOSEPH STIRSKY.
JpaWBlry.
i
"WOODS  <&,  pOLLEY
UBKARY BUILOING. COLUMSIAST
Queenstown, B.C. PAMPBELL k AnDERSON
ii n
W F, FAIiF.li P.HWATBON-
II . U.  1 lAUUU rkal ksxaie BROKERS
CO
.
11 II
II
■
■
Un*'
,1
Mi I.-
■
1
i.t
_ I am
■
' T
:
CaaaaO *r Dmaflil
f|
Anlng  **■■
■
■
rauovAL
■
K. KM '■■•'
i
l! I* I
*
i  ti  , r,
\ n ,
MtglllinlVMl ii
■i Ihtw
'■
■ Pit*
x* i
\ T* i"
I  *  j|i *4rp
■ iai
■
ii ma* al tin*
|| i.  |t  -
lb   i «  w
■
i; M
• n trm"
ii  tin*
******* Bala
I Iiu
;.   v. I
'
'
■   ■
■
■  -
111
\
Sail  V. •' "1
0 Ntottf la tha Faaiit
I |    \    •  ■■.. tt,..ii.,|ial"'H j
nits  i' ■ ".iiiiiin- '
Su ■ ■  .•-• dlnctlr j
llif.**iili  ' '. ■  'i   TlOWWOJ  j
will in a ->.,[•■. *■( Ki'K.iln torunniog Ita ,
. an i un l.i.'ii nf it,*'ila> Uih'Htl. U.i' ;
j.fty  Tli.* L.i  '
lartiffl|ar«ntol I  - -  !• TO |
•r..*i* how abrfn l«l to
lbe ar-mul, an-l
' , balMIng [tor-
'
railing '■   M '■*■ lo "■ *■"
tit. irtHttrol Hid*i*Lii'li'i f"
IIAMI.I.Y i*U* K
HARDWARE
I'..uii. Oil., C.... i .. t nml ,.1..... „,.
UNDERTAKER
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REIDAND CURRIE
OpiKwiUi City Hall.
•  aia. Nl-
II
HI
Wl  IIW I  I I I I  \  l-l W  I l\l s til  IIAKU
I
NEW GOODS
CONSTANTLY  AKRIVING. tins*
i
• * Kl •• Kl I*". l't imt
.••iti'
II)
\
Reiil&< I,.Im llnti I
A K Willial M
Commit) M '    l'*n ' ""''
.11 M.iiinl.iiliii'r ..I I I.ni.- i lining,   ' '
„,„,,,, M liaal lllll. Itl. ,11,  •"•  "•• II*
CHOICE CENTRAL PROPERTY
i* *
'.-a,***.
,..  **',* l*,t*mn
•-4
E
=£1
taart
_.
Wl'  lint"  lltl*  Initial
.1.11 ll ill  Silt . I UIII I'.
Cliirka. .i-wi'liy n.ul
Dlnnuil.il.it. Hi. . in
DAVIDSON BROS.
ON  EASY  TEH MS.
:;
cat
KING & LANGLEY
0,arr«l  Oflu||hltm,n.  Rt,l  I.t.i.
..•alt.  an.
l/.ltM.-l  ..IT ■ III lltl.l.-'ll.
Dm«i«t« EaUigad. K*\    [Bj
SOMETHING NEW!
H. MOREY * CO.
n.t,.-
-
arall aat.
BOOKS, STATIONERY,
. -11 I III 1  l.r.rlr.
II, aat, • am, .lltl, I
Till* Bt'tit  IIUti Cllt'lt|ICNt
RAND BROS. mm mm
III.a  I  ■
aiaJl
-,... --'inl.tl |..r
-..It'h. al
....  .... il
'allli, I I'll iikI HI
,,.,,..,1,1. 11,11 III"
I'
' , itl.llal".'
B
tiii,ii!.-.i Grill Room
, a -.'.i *-iiin i
V„r  |a t.  -•,'    '.It lll-HtlN-llli
..IIA |.\Y .IMl SI.IIIT
MliAl.t II  atXIl I I'Hlltli-
all.lKILII WHITLOCK.
. ,||. ■■!  t,al.,l
Pilr.-, IKMI In lllllll |ii-r L..I. Trrtn,. ..n.-
third .'H.li. Itnlnni-i-11. I'i nml I* mnnlh,.
alSptir mm.
RAND BROS
Real Estate Brokers
Columbia St., Wesimiiisim-
NOW OITKRLD IOH BAItE.
CHOICEST LOTS ON THE MARKET
II. *a4.
<<  |ii««ii Um
$200 and $225 Per Lot
■  -  ,***  .KM
Tn iafonml!•>-?• ami tnll |»nt»"iUi* *|*jily ta
[.BRENCHLEY
Offlif, »tViii'..ii'  I '
,«tl
Unlit,, ILajliail
AGENT
ooueus stRttt on

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353921/manifest

Comment

Related Items