BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 29, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353905.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353905.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353905-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353905-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353905-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353905-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353905-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353905-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353905-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353905.ris

Full Text

 WjIVALKER&CO.
ul mum biiokiis
mill wUHTMINBTKIt  ■  ■  ■  II. 0.
W.l.WALKER&CO.!
> wi.Taii.Tial
1177'//  WHICH IS INCORPORATED! "THE DAILY TRUTH."
1| lllllt I'I'I
NIIW  WKSTM INST Iill, IIIUTISII ('OI.I'M III A. WI'UN IISHA V  MOIlNINd. A I'lll I.'.".», INIM.
WM. HAII.Iili: I CO., I'ROPBICTUKB
LOOK OUT FOR
IfliiNG'S ADDITION
On thti Tramway 1.1m.
|t, |i, ,i Speculative and Residence Prop.
, ,i\ yet olTercd.  Particulars will lie
I'in-ii in .1 few days.
'^ILi^DRUGclsTS
general'aoents.  Patent Medicines
MlUtl. IMMORALITY
Fyll...   Hie  Well   XlnaWII  ln(ll,ll
l.ilt.i .i.-i.  anil I',,:.'i, nt
Tina Tim.
Ti
ay. I'l
al'l >
DRUCS
Bgnlli Wiiiliiilii.li't,  lliinliiiiitliiii ami | PERFUMES
Vltlltini liill i t|HB|i,
I iiiu.. iii'ti<aai<. Iiiniiti. uml l„t,
UU,    Ill-Hi, a   Illlll.   Illll, ,|,    |>,
I'.,.,..I
.'I lall i.l.As •,.',  Mun i,,|.| Miu,,
a sn*
FOR SALE.
rilli.M till I.I.Vstn .Villi.
Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
S.T MACKINTOSH & Co
ii
Rniil Estato ami Insiirancii,
\l\|, HLOCK, • NKW Wl SI MINS'I l-.K. ll.r
-. ■ . . rui-iii
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
SEAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
mi, trim von* unn .-.i'iivkvinii in au ii-mits. un ,*> *
' Illlll  ISli I1;bHI|b|I.\  I llllllKll aal |
n.u
aertyin .ill .utl,    „,.,,,.* ,
,  md Diallitl. nun a ii.iii i.t
rAHMS Improve! and Un- '";;'
SOUTH WEST-  miBiiiu,,,
I JtlNSlUK .mil  MHttf , Inner ....  i , ...a
I 1.8  .UH't  10  2 1-2   ,i«,»a:
ftnt  Addition to | ...ii,„„„,i,p,,i,i
I y.uih ll'• Biiiiin.ii-i.
I CONVEYANCERS"° FINANCIAL AGENTS
I.t.,.,.. ,. ,*    i  ia a . wl
WPOPS. A. OAaBLE. N.-w W<H.Hnln»t*r. B.C.
„ .IIKITISII I.IOX
j,;-.;;;;,., maim.ami.
lllKMtV  I.KK.
-I, a»,l.eli!ier».Ba i.l t "' ..■'*** "'**'
III ■ .-t*«.U^|«.l».l»lll   B ' .   ■  ■
#M TIETJEN.Monufaturer '"VT-r ftlSfitiSilftag""-
D.S.CTJRTIS &cCO.
Ill ill-S,.,   ISI. I., Il
OWAT & D
TURNER
Real Estate
FIMIM UB INSOiH SHUNTS
Thai lolliiwiiiK Prnpcrty ha. now hc-i.
plat't'il on Ihi, nun In i
mr i,. i.Ntaai* ii
I'l  ■■ in ...  !l  ii  *'■'  !■ a  '   |. '
SECTION 2©
i •
Llltr till IMt, .* !
, .   ..  a l.l,
Natftlttl*tuti*tn Ifi "  H-*M\  '(.,*
MOWATdcn
TURNEaEV
%*m *.***,**•* * *
t'l'.'.'.'.'.'/.'.'lB
IN DB8PAIB UK CUT8 1113 THROAT
Ltias-nW"; 1* MtlklilK Funrful H ..' . ;  .
Tlimmrh i n Eititlsna anil
in London-
HIK WM  W1IITKWAY HONORED
Cri*]ii'a  I-f.iliiliituni  H--.ii.;   It ***** il
FuruiKti Ki>|iorttir* «r« Wttl-
(iiiikmI  H .< k to H -in-
Iabpok-, Aprtl 11" pkmmuUob
••I i < lurga *i.iiii iiii'i tmotaadeaia.BBi
Mi  •   VI i ita. Ili.<-it'll ku..tti. l.i**• 'imi
..I Modern Roraae aad a eeod
tlin Liiutrsi partj loi ill i ****** '■• Un
HlMIM "I * "iiuiJi'i.,, ,t. - U»tn| liltll iif hav-
lied a ii'i oa a rail*
oai tola, bi . KHaavhal
ua|le toaaaer todai   Taa n_uri bad
t ii, due ("im ami a larar
aoabw •■( pratali ■
aii-i i-i.-.i. ii dlfaliarlei *' re pi '■ lo
L.titt i.. ii.. -•  mil .liar-
ai tut i.t tli* dateodaol   Tbi
u-t* had boBB beaua boat
Hi. ni ti arm hoUbm thai  Mr  t ***•
bad " •*■*i'i»i atioaj ■-
ilnl iii* throat and wa al Ua muatr»i
i .
- .. It. i. f■• ■ i i.s  el-M-thit.
ri.iaatut.,' "f tha  t.i'.iai  ,
.  ' ihr affair, sl  M
■!.. li i',|i,r...',!,. ill I
tn,  Hi*in  i.IBIRB
i "  I. ike "f Ral
Ih* Hake's
inl. *t iniui
I ||| i Mahal) . MB] ai '•'.    I
' I |00l
.
Helot a ii."
anatltt
Ii'i. ■ . a- a.   |
fitt Willis
i
' lu  iaal  th   and Ml
Ml V
■
u rsooi *■ ad i Mi Baaa*.
tm i.i ti'i i.oiiiit-
Ttt*  IhitKHlM  **  UtHI'1'*' t.rt.1IOl|r*
\ 11  OI»rAi'i,|
•
I"
t** aaja
*  ,i.i
M
a   „T ■   iod * m
■
•I  I Verbal, t* i-*i-i» (1*1
*   t
.    - a.'
MbeuUi
ik*>    IbKuaOIS
urn*  in  lie
*■**! *nd. ***** '•
1
***** 31 kauri; ilia u nine' Ini
■
by all  »f Hi"  Kiiii'.'li'r1*. Ii.ifsei.  Attar
paattttg tbrouali Iui ••iii'"i* iiiimi wiiii
troope and packed allh Bpeoltton, tlm
uaiy arrived nt Ejohrta iibUob si obi
ii.I,., i. in iin.afioraooui **■•* waaplaoad
 ' i-iiii".i'i .ai iit.i|iiii in t.iii'ii. Alone
il..-uml.' ..(iiii' procetttOO in tlm rail*
i.u itatloB tin ii'-.n«' na, piaaadad bj
i a.i  i.i...i.t.  earryloi  Ooual  Voa
M '.I Uanbal'i bBKni, sml !•>
I Iii ■ il. ... ■■( thl ifiifral -ilall ear*
t)Htii Ilia  lit.tKiil.t suit Old*lt 1-nii(t-iiril
■■ ■ ■ Voi He '*'■ 'iniiiii i.i* oaraai
i rai  BTorad ***** itcnl
rroathi eai (root all i-sn* "f QeraMB)
aad fi"i" iimn) parla ol Litruia.  Tlm
I.. U alum  ni.'iiitavr, nf tk* ro)il
(Bull) "' UarnaB] ***** il**» aj-anunei !•*•**-
• tii.. I-.it..mil tbi beana lo ib* rallruni
.tallll.ll
SAFE IN PORT.
Tha H|tl*i>iiiii B. a  B. Btttprcsa ur India
si Iiiu Osa. Bai Taacaavsr.
Ahoot I uiu I, >«-"*i*-r«ia> buvb1b| lha
Rnpraa ol India *a* *i|i,ir«) ..it u.r
...t.i niiaif ii Vleiarla, tti tkt ***
iaioedlaUl) sttrrasnl Unniwi i.r tlir
■ I'  li  ainl i u.luiiti nRlt-isli, ami thl
il ... ..( iiir praaa.  At Ml
t ,.( vi. i.itia, ataral ol Uh
i'ii. rm.-H ami a t*** la.lt>*. ainl |*utl**
aeo. wool "ii laanl aad mail.' a Itaiiy
it tii* .iiii'  'Uttii, Bdjoara-
lOB if His atli-r  aslutiu. slur s  lira!
*iir«H-ii tij Mara UraaV u  ■■ 'utuatnirr
' ..•-• i i a|.isni Her*!;all* aud tlm
oMeon *m* prow  I aal. a Baai
Inrl it.il a- •■»•
Nwravad, ** *
BOBfealr   «il ihlti'a  initial
■*•   rleal in Huuui
Mai ball 111*4* a fill laa
replr. ami alter *»**K t**i tm t*Mid. thr
*   At fi'
• I.-,,, i..- laru ' i -i tn i
aaa -ti'i.t. i at iiir renalaal >**i ** 110
|. --.  a ' Had  ,. i.i ilu. aiiarl si l
 -a, iki i ... n it", iiaiini IrfMtn astl*
Tha poeeooton nut **ii*
Ilai i.if.tur. halai er*ri*««i
- |l,ll   '(Utll   tlltB>llll|   Bliil
uallaelaUaBi ol food aill
ti,. ,.< oen miu) atpra a*el *4aira
.-■ r  .,j ii,. baaaUlal
- .1 Un- karoo*   .lee bBlp
i-alM'Wl  | .11  aBl'Bit,  fi|BH IttrfB.  lai-it,*
ilu in twine mi Joha 'Uadiloaa Hart .
■,. Ha,* Hm U i ■• •<
Rat  ci   1 'iin.*  ul  Uurlpb.
■ 1 ■  Mi II il KlBtrtea,
IIUl.BBilMt  »  II  Ui.M.n At ttnlall,
i-.  ■-.. t ifi  iaeeaa|aw ***
***** io Uh aaaAai "t HI,
it.r ireatoal pari el ti.r inau ***
1 . I -  It  |a.ltlt*. *****
llar  t ,.Urt|
,   ill al II ibbHHi
•  i.-i hai'liia aatwi
,...,( iiii, lor
laaa ol '.(liuw l«r
Rl»* ih VKOW'I iml  Nr* ttr*tt||lhllr|
t* »t* raBBHad ■
|4raiiiel| eoriiaiifal, tb»a*aik*i i"»t„a
U**pt tutUm tail taa da) a,
,.   ... «,.AHiat*r*d
Tlir ******** naaMrt.I ***<* pardai
It.c  ts*tr*t dB] •
■ a*  lima  ||"i.|  Itui'B  l»
"   M ** **  *  'a.l
ua ■ la ■ haifOBl i»*i(
..r larXea
| %*<■} "t tit* liSBB*t.|r|* ia
I he ,*.i
' (b" •  I*  II*  !» '■«
4*|«*t lb* ttr*  att IBI*  a.
''«*, laid dooo. aad lh*lr
»- .•• radii ** i**m*
. iUrl
tr i r
tPttAl
DRUGGISTS
'  .la ||  |  ll l.lSl I  a a|<  .  | || | ,
VI .
«l..|«i,i|H
It i*
E.H.P0RT&C0
Harr.f-.i.r. lo T. O. STRICKLAND
DESTROYED GY FIRE
ib* i*«**»t ai* . aaala mlaMlalieal
la koalora in iW i,af
irMiliaaiftllteiiiSls.
a
M.iMlW'in . I'.i,nu. 11,1* rli.
H. T. READ & Co.
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' ACTS
I_,A.THA.I_I
ESTATE
I.' W. 0.0.,, I BuBWaej lOll U...,lla|ll. >Bl„.1a"l th.Tl.aa..
... .all lit. IhtWIgh Hla. |ltopel|| **** a. lla, ,l..i,-aia ,r lla,
e-a...l   PlKM <•»- BMO . I" IMiial  l„l i. B. 11 II -aaa
615 FRONT ST., WESTMINSTER
FOR IBO EACH
ON EASY TERaN
11. B. Mackenzie & Co.
■Ul'ilOlt 10 6  Oonoral Agent*  607 COLUMBIB ST.
GROCER
fINEIEAS&COFFEES
J.D.RAE
t B,»*l -t Hi ti till I *
I'll U t« II**
GROCER
kstaiin. tai ■ •
Tt> lltmar rt  to*******  I
lxil.Hrat.1    I,I* it I
FaoH *** Mmtt sail
afainiM I* **»a|t*o*o1al
Fraaartoff (or th* Fray
1'iat* -Vprt H -Taartt|
allh la* praBioaa* fat Mai t't., 1 •
H«t forte! tkvaUtlua* aMI I'-'—iatt
•anebaMt fa t<r-M•***-•* *• tto thaatat«
la IW atlrtctaai la |rt*-*ral l**t **
***** TU* fitiaiaari.1 t* tssiM pra-
■roatloosla
A CmeblOK Dslsai
iiimtt  Ait   H  Reports bai*
— » o*tabIt*biaa lb#
tan thai Ua tafaalaf Msaipat *** ***
tbr hilt*. a-"*>a|*t*t*4 bf ti * ->
taa* aad ***** rt Mm It***, lb* aaa
• ■I bla la lb* *•
■  ■
■ :* ton |.. IU Utl"-***1. »*■••,
lis lla lUIIHb lb,i*iiila*iit Id lb*
diiartka id III* 1 apatlsil a *r**t*r**aa
,******* t***,*»* b| a lUMoanBOVrsB at*
pbs«Ml.  ll I* IbbI-tIibI  Ik*  tapiUst h**
**** *-*tivt**l Mat* itMMWbirB **m
***** lb* Tltt1l*h ****** ir-**tl| ia
parted <•< 1* let-Wi*!.*.-''
wMI**-a<lll.*l'
tkl-1 *i-t uttrtli ttmlr-4 lb*
Wllb Oft*b A nai
An**.** N r***ti,Mte>
Htat rt  Mm l*.1*lia.  ka*  y*«atiii*l
llhaaabL  tb* *.Mitr*i*a.J'
l'iaoB(oH«rX*<tafc<. aadatUi ******
iv|*aiti* aba aan ■
liapl dai=-1 ****p, to
iriaiix t» li
OruBMar* ia
|k1 * *|—iai aavtlaaal lb*
OBI *** et llalabalot
i fair asab*r rt aeaiai*
lloiaalad, H-a**>L aod aatfc
•  . i *s. ***********  lo Ua pit*
..dUil Matrnfi
•.. *** tbiuoaba aad tho
. ,Biit*| land na Lata Islaod
..t ciwuad aa*
It  *■■*  I
it o« oVIolto
Hl'ttXtlli.  Ill *****
Queenstown, B.C. H.G.ROSStfeCO.
.a«l I -."-a
.. |W  I-, e. I Bateau,
*****
aa.  tll.Hl.l «„  I I"  -B"  '
P. _M.^VST-A.TSON *
Colaaabla St.. Nrw Wralmlnalnr. B.C.
-
■
lb* eaatafa nl tbr |,i.-»* ia tUm*
iBvatnaunj *********
I ■  •  .  . ■■■ mmitot m
■ ***** a* a
. . %, .'•!** <r* '*■■*■■ ***** ■• ■■
******** * •"**• *** ■' '*> Rwdt»'
t"«*f *OK*t IIrta A** *** IU *******
*m raodhlal* t* *** pit** *** d*f*al*«l
tUet'iaaiaral ********** tUto I1T.
II* *•• artaa*sO *4 ****** la lb*
..i   ralriari  **4   '*   ***
i.i.Ni.,ti.f ***** ****** lhal tasiaeiii
ao Ib* dr*»l* *X**h ****** la
tU fan rt IV ** lhf*e aaaolb* i|
l^r ab*< U*** ***  ***
***** tkal IV*" r I
* \ - t
1,1*  ilirr-tlh  10  IU ****  -
raadj h ******* *u*n *******. *** ****
******** ihii s ,i<«. * Mil at all la-
pMhaMa
SKAI, PROTECTION
Tliu  Uiut.-.l   SlatiiB  tii.v.-iiini.'iit
Appoints a H.-nlini.
Ay«ut.
WHO WILL tNrORCK THE  LAWB
0  F.  Train  tin*  Or«at  TrsvullillK
Cntnk ..tl on Anoihsr
Uiiiii-* Trut.
AN ACTREBS TAKES RKVKNOE
An  lnt«r«atiiitt  Builtr*t  of  Fraalt
Nrwa From Ut"
Ortvltt-
Ni w Vi'tis. April :* Tii" Reaalai
t-tafa vva.iiii.ti'in *i^ isi ,.ii i "
tan t...'.i today daolad that ihere had
****■!* an) ..'i.i lii.ii.ai ol  Un' BefoUatiooi
batwaaB Uta UBtlad Itataa sml Qraat
UrttiK, in raajaid la ih* HBllBl ******
•iiiti.t in liaiiiina San* tiurinK Uu- - "miu*
■BBBN Thl Aim in ai. »i"..'l* sm miJsr
unlrti to Mil i'ii Mil lllh. Mr J,
Btala] iii"*ii -tim "ill i" in Aia.iit si
QotarooMBl aipw la r*p»ri oo ***** *»**•
dn Mn nt ttn* MBtHai ladealn aad Ua
haatll ■-' Hi* animal*, i* |n*|arlii| lo
•UM.  Slid  Ui*  lira  BfBal  WhO  I* In
,. i ,* Ui Ooffla Uu 'i H| ol aatehlai
tlir r..HUB. turn lia* '"".'li *rl«t«-(l,
lllhOOfhhM aiHaiii'lUifiil lia* linl lB-*m
(•until!) aBleOBBBBi   TAt* '-
****** with a tnr bread din ■■ Hi
mit.tni.it *i..'ii..i lhaotwtiaclori an
-hr,'fit.t if ii"* tana al Uiali ureaaael
with lln* BBTOrBBBaal a* l.i Ibr **!****
Ibu aalasl* killft, ami lir mil inui-r. l
ti,. BOTaraawal in ***** maun ef u.r
OUab-rr klltrd   11  ttt hi* |uJ|i»nil Hta
aaiiaua tat.-li "itiii aol *<** **
atki*Ml. li aill tmi la slhiatd.
Tb* aatiittutii Iibb iwrn fit,.), t-.i Ut*
i m.i can i-t uate ahai n
... na aaa ifaat *«ui4 i* mi
eaialal ***** thai aeanttar haa fat
•in-it vt u.rir oiooatad oatoh iha aaat
|hl tall. >•! ti»* Iai *• BO thl
Maiimuai  U  ' -  sllit»r.l |,l
kill  a  B9BJB) —al ****t ll.r  IpBllM
.tm
A t ll'.r ******** * fli-Hi ljitiit.il.  In  Ibr
i   ■ Uaaatto say* lhal Kaaa Wallaea
kt,.a*r>l -nl ltr.il«r I atu|.  IU  rl|bl-r*a
■ t.i algbv la a autre f-e'it i»r
naOBBdiaa haUamajhl rbaaploo'
.uiti al Ki>elai,d.
,*,. || im ,* iiiiii,
Too anaaiB wir antir t<wiuhi in tb*
I
rr* is a aaa sod lb* .abrr a ******
Tb*   auo   *•*   **•***•*   ***U
u..  dataalliai  t**  *  *****  ****
N
ii- a*ti.aati)tii..!i ****** *■
***** t****  lb*  p***f*    i
al*Bibad a  baa iiatfrrrn,-. oub IU
BtBBBB batBt* •*•»• ■** l"il ih » i*H
▲ ftollrood tUu«bi*r
ttaaoisulsss. AfUl 5* t *•( »
.tied tbi* efi-i'totMO bi
llBsiUntwtB. MJ . t*.*aiy ailia e»it
wf Wasbihiua A **** ****** ******
us is raa low ao ***a aait*-b *** **** a
atde-trarhed fr-Uki Ta» e-*>t*t <->*ik*
tu* ***** paaaa-aa*r» ai* t*tpa»t*a
kttad
tataa tta ei *iu
Tb* ilai* tttpeitaeat oBou-iar** ts*.
olgbt IholU <  --("larat t»a*
auliBad lht*-B-.**taBirtit ..111* uaallllat'
.... i.,r«.. ■.,. . i ****.**.* uiali a* Aa.
ct Um tflrl*
lliiimlity
« !'t'l,'i||...ll
n-tiiiti.-il  it
mail* s remark i.u th,. na
"f   lbs   psisiTi   by,
mis   uf   tb*.  lull.,,..
IstX*  lili'l",
I, bai
t ****** ***.**
.  ***** in u.r (aa*. ***
iki* BvaoMi Iho feed *** K«|H»b «t*.ii
• treat -atais*. ihaak* tu
IU aaliiir.r • •'#»  *  ttr«iatifc*i*t»
If ***** to *****
aai'ln* la IU rvaiaa
B* i, ■ -r ara IM
l| s.i • *r*Mle<*aak pi***
at i brt*l teatrb, Voaisaitari lb*
paillrioHa1tol*t*M*db*loffJI A Msr-
tia and lUitb iVbetier. bath af IhteCtt}1,
and f<*a-*rty of t aioaall Roflood. Tb*
uttratia| tkrt)aao as* lb* A** II I'
||»ioia. Tb*iaid*aa*<i**s. Baftf-h*
Qui ll Uil** IV ib*«'i aaa aia
J l\ Ma ski HI nf Vi,!**.* t**U M*
toot* aad Wi-VsauU. Mi** Naiu is**
**t* mmi un*ai*alr di«**BM Atui
. - *tu* ***
tnm Vaeiaetvt la *********** *ti***i.
Uu-tf teaaol r**id*ota la ion my.
• Uiva iaal aopsyahtt *i**iaa aa*
***** allb ibHi titaaa*. Tb* **** ***
************* rt ********* aad ******
a
REAL ESTATE BROKERS
H|/jrM nil.l Mint aTNKin'
CHEAPSIDE-
AOENTS .
SHIPPING MD COMMISSION MERCHANTS
i-tt>s4a lifr A******'* *  * **■ t * •'  <*****■* T*i*l***t***'*t^mu*'1
Itofa********** X**mit*>,**'**n*r***t *j***** fit* -laaOfoaM <'.**r|,i-n»
l**m***attA l*i.i*i(f .sl aailwr1»i**,**sr^*i-».
W Townsend Block, NKAR
DEPOT
Pol'CiO* arMIOn ailhoul reference
lo homa elite*.
< iaro**»B< i at i (pt^iati aifr- ,ia at*  ** '* ******
r.*t,i»».iii.*ii  "NOiS
ABC  Onl*
Wiib I»*iy Honot
Ileal it   ts-    •   Itr  (i-atil nt I
I'oaat Von M'^ikr leal i■'» I  ll
itYfcwk Ihl* ta-ifrlae to tto* ***** **m At
Um ******** **** i»iiMis|. MAm
****t*t> ***. snd aUf* IU had]
Ura l»l*it Is •lal*  TU Rap*?'" i',
naa. kiaet.tajirt,,,, u^. nnod
t* 1**4***. ***<--ttsimat and II*****, pile- [
flpal tarmWr* nl IU luta! law
Itataaiif *ti1h VMU,*iWaa* *******
**** piaariii  Theemtf** i*«irt ftnty
*** ainisl**  Tli' . B*h*t (imtaihlnp tu I
I'an UatabaTs **** •** tUarativd
alika-t'b '*i*an*i  i.t a Usr** *t*mi* *
**.'■***, ******
Tetatwart •a*b**.1 T**1*|4at OBBBB
,■ | ., tt< i. |k.i a ao oriseo Im
i ** a ****** ol Uod la Bar-
la} aaobifaUH- la f*** l***, Ua
in.it. oaatoolaaauCBlaan.BBfllha
"**-1 la qarnlMo lo lb* bead* af ******
i*tt> *, to ***t**** rt ****** fi •-,
tela ptfce |-i *t* Tba dafaadsal
*A*** to pan baa a p*Mm at IU
Beat* IwUfBl. aitt IVlltll' B,*r,.1aa|
t ^f*^! *ab)»*l to miB-rataia ** ******
lit aba I.- ■    1  •
a>f*a*taol oaaaliaa^ *al*i**4 1*1** a»4
ftataioitA  p*********    ttm  (.'ai-ti't
. . ***** u* ******* *•■**•*  ■■*
itm ***** pudha,  TU'ia-
wi ***** all da* *** *** a*^.****A *******
ii UailaOaal II tt lln. .
i a I. a ******* t* plaiauff Aalay
Mtttit*"*. f.<t d*t*ad*0L
rRMONAU
-i l* mat fits* VaoAiator.
T.TIIiaiHt M'»s*t  Itaboua ** la IU
■
Jnbo t*toity rt Hm** h el Ua
*******
**•***•*> • tm Krlli ii at tu
CWaaait,
J llrmis*at Ksabaip*. ** *top***t **
■■**■* UniBaa,
A tl KtlbBOtlV* ,,f Vhlntfa '« *u
tomntt lUlO-B«a 11'Urt
* Rublaod aad It. imi 1ih*i ai* is
l.tan tnm ito laiaima dlillkU ef tbe
II iialri sad 1). Tnta*t. tannl^at
Mi**!)* *4* -intra* are *»b*atolO| lo
toil ****
J Khaoaflo. na* >^ tU ii-aMf faiawrs
nf tmi***-**** Vb'-m ii mrHVral ai
iU i|-nfOn*
r  '  I  iM'-.a »f  Va*raai*< I* pal-
tlae la a littt* lla* In tu Rnyel b*t-|k
Ur i* iisiit-a al IU itataial.
B. M Wiiiakif-r IU a#il konaa ****•
rrlsi) .if IU J*«lt*y AtlV-attalsIAsKri
alba,, )* In tnan fma naylna. aad li at
lb* itinHiiil.
1 I' V -»l*lr. nnr rt I I ' • t '■■"
Irfil Hahl* BOd hi* rraaifld* Maskiag
***** nr i*el*tet*d st lUtjHf**'* Hetrl.
hniae tu* i*t'iiw*<i tr*m a tup wteii
LaaiB aod tU tat os*t
A
NT. bai*. Apttl S*«A *rtiMi*a.al
,  .. plaeaoo r»tiih *****
,..(.i.l..   M.» ■
MA Mm *ti"ii. iod I II Stall
as* tu at. tia  tftaU.ttttattaod.MBI
an l*.all(«| *** to Mi**  l.laffBid. s*k
lae ha ••< sciB-^aioaot Bbr k'i»i ib*
ap|*aaioaat auk a i**ktd*. aad ia*itf*J
ana* ef b*f tivad* o, to t**^*r*1
Ammt ********** a BBebojfl
asBi*ksa.t **** a *****t* ***** **•
*to *r*X m tU ***** ibta tiar  Mi***
Littaara a*4 Mia AHyo,
Tb*| abiH***l ot.tti aalll Ib* *****
*.,*,.*   Hi At* iat.. IU taait *****
T«e Banna* Belt Qeaelloe.
Ilt.ir.t  \  -  t.<    •   t BBBtBU
ttm* *** hm* N i - **** thit sdioi-a
Itiaa M  I* ***** <bat
iu hatch at* '* bbtIbbi •tiatt* t*
aaal nf *** *** that tb*v -
** iU ****** ****** lodiaaaa, at
nt ******* lt**a tU Naefeaadlsial
anal lli-* A,*Xt*a t»r hairai
,rt*t*4 fta Uitin«.
aad tbi* aalaiallt peair* a *ll««ir trap
talha In tU |*«*pl*nt Ftatna* liar
. ..f IU tutt pi******** mt*
**** at* ***** to ***** ale*-.*
. it f t -.«**,# ha* la*a r**.at**4
Oi ia**•■• ,4 I* t eaMahal th* tsiltf
tait-v* Bai*' Urn ^aohlt *aepiM**d
II. U Hot A'****
hllBHU. I**. A|«tll?*  I  -
11*  ,, «  imirof N*a tleainbitn.au
aa* iB**ai1|aof*a*i*daiatt-
paa**d ibtaoeh llmnm* t.^'ahi na hi*
**} ***** 1-* •    * U'tpat*
In *aM fn* 1 hin* II* dM laft Buna aatU
aalabl rt IU ****** thai bl*
B|-t«dht*s*-at bad Ura ,-t«*tA*t*«l
aafaiBOaldV hy IB* I'ttlO*** tn*rn.i**a1
allVt.ln.ai a«*f*aat nf hi* anilIt-inna.-
Nitmaa**-* it. IU Uaaia libra a*h**i
ahai **** rt a -mntHMa he oi
IU hand* .tt IU t hlamr. U tvplhal.
"I bav* ani th* ******* ***** *** la
,l**a M ***** u* 111!* ***** t
i...  ■ ■, . aaal bb ib,
laabiiaiin* **f iv Hi**** in ibi* aaaa
In   I I - st*  •    I**   I tbi imt  knn*
Naa iinitiKtis* I
ha** In  aatrarsrtal ll,r|n<n,tU *af
i >lUantB""na|*a*'r a*
Hta Mew Trmpl*
\i« t,.a* ti,  I  Rat I DaWlU
Tiiaif** a*a laUma^v «s« ****it*i
to hi* ineawaaihta aod tU fmWb- (nr
1U «r*l tia* ihl* rn*****  Utl*** **
******* **•* ■ ana um
dattoa tb** day. and Ibaaaaa* -A pBBBll
,* im ttollh* ********* *lr itl "* Ito
bitwise I* H,aasima>|n* la ilyl* nf
*lv hilar lal* TU latntim nf Ihr rhalrh
bs* Ian (allrtln* ami  ** il* ***** pMBBBI
Ua to4abeUM total eatt nt lUrhNtrb
laMta^aB,aadlt aHlraaatn M  ■ <
itaspb-l* il Al Ibi* ant sine'* aftti-a
tUdrdbalnty ffiirrna* mitt, hi Hri.
la. W*a4*ll I'll am Ht. Tslmat* lUn
mt** -*m** Mm <n*tr*«atfc>f, II" la
11 swill nf tta*hinel-ti< Hy, *»h*t*d IU
■abM-VBIntt *rrmnn. TU -taftwlhana
A*l**,t  IU  'lit  ***"nti'r.1  li'l'A"«i.
ahu b aa* toUlao f(^ i„ iranta a **
rbanb'illrn •** lb* bull-lint f'tt that
aoanial TUt**i»l iraaia* a d*W wi
IU chart-hnf t>ai.taa*
A ttardaroa* llaliao.
KtVABB, N -t- Apnt I*. WMV
Jnka feaBBBTi BUh ihrra mil* a*d **•*
t***** iBBIBBBlaBB. aa* Bittine *** Ibr
«t*p* nl II Illlll *lr**t Blaml 1 tiVbw h
ibi* anattii.it f-ar Italian* ps**r,l  ih.*
OUtttni  H'i .-.ti   «.-(-.,.,  il.,.  kIhIuiiihii,
nearly iii.i'itiiMiwsiiiig him.  Thaoffead*
lull s' il  ila-ii iitiwii lliu Uriel, punatd
by it,,- itifi.n.i.B,!  Italian, win. wsi (sat
overtakloi bar. wimu Joim Poaran in-
taraaptad blot Tb* Italian toraad upon
!■ .ti. i- u.ii liltilllBtl lb* kll ttn Into iii*
si.lr,  liitlli-tlni  t  auiuiil  aUiut  .'inlil
in. thai i"nt
Both "f tli« wiiiniii.'.i mt-n **,***■ taksit
lu tli* hoapltab wbrr* Itiilysr .li.-il t..
i.-.-h* -Poaran bn but a illalit cbsiici
.' I..Bvan
Tliia alternooo Htahaal Hn*« ».n ar-
*■ * **.*■* u.ii  .1- i,tit,i'.I s* Uiu ni-ii-ilrt. i
A Dsatmctivs Blea*.
I'll Ulli, Ma.s..  April  28.— At  W*al
ItrlmArlil inday Bona Rbool BhlUlaH
imili a amall  Are.  It |o|  bayoad
ili.ti   i.mliiil   ami   B   bitli   wlml
rarrini it lolo lha break ami heavy
iimii.r About 100 aoraa ** ******* ******
baaa burned <'»'-r tmi rodooad i" a atai"
..(litstbsiiml harrtiuiirs*. A larar [ora
..I nini are fitlilinx Uishr*. bul list" n.it
a. yet '■*■■*■ stils i" - .''in- it.
Th* Oheiupioo Crank.
Ni a fOBK, April M^-OoOtfl Fraud*
Train mil Iran- Naw  Ynrk  luniurniw
light nn amiUirr irl|i amuud lb* aurbl.
i i,r .itn-isit.it t. * laddea ooo, bui u ******
imt Iskr Ilia t lllirti Ittug In uiakt- up bl*
iuiml. II* matin ib* tail ,'lrrt* arouml
lha ittaa Ib M dan. Tht* tim* h* u
|olo| todnttlaladaya, or.aa h* elo*
tiurnlly ittioarkwl, "hmi bii aua|*a*n*>
drra." Thr *ai*nirli* of N** Whataoai
n. thaaaaratala nf w *•>. ,..:■■*■*. t* to
la<*k Mr Train on tb* j»urti*v. Msynr
u ti 1.1.. :. -, .«-,ti-i.i.i him natal
•la) that lb* luan smith! pay bl* *l
taiiiBr* slid BtisisMilm blin *>Bai  f..i  ..i
BO ."i.ilill"ti tkal BO a..itl.t *lari
fiiitu Ka« '. *■ >' ■ ■■** and <■■■* bl* Jt'uiurt
ai ihr .in... plate. Mr Train
. >• .- i i ■ sit-*i>i ihr i.iti-r. ThU
i* lb* i'iii. uf lli* Juurit*y: l*a»-» tba
■etropolll M'.mlsl u'lhi it rt .i.i.B-k hr
IhaKoa V"is isntrsi ltsilway, !■■■ \**i ■
ii. bkofo i'..-iai alibi* arm* at N**»
it, .-. May 0.  ii"- \ at .'..iit*t un
*lr*oi*r Kmi.fr.* uf India May ■■*. ******
ll'x.tkoni ..a ih* saih. aitlv* ai Oaflea
) ii-. it, arriv* In N«* Tort oa ib„
i July, ntiiiro lo Nea Wbal- '
ma July 11. la sll it ds)*  Hta i *******
aill Una* trunk, mirkad "Amuad tb*
aurbl In iuday*. It. F. T."  "I t*e\r in
aaaaaa Um rafataHaa  tt mu t**»*i*
nllfilt, Mills)* I pradlrM ihr fallur*
uf IttrlBl I't-. 1 Ona pftiir.) lb*
faiiur* uf Jay ttnuia. l/wbuei *t*ry*
i.ati, Usnkru|il. i, aar allb Ilai).
irlaaBi Jsrk Ibn ltipt*rr. faainr. d.«-l
aed Bra. I aa-ap* It alia'1 Mr. Train
atad* tknM latter nraark* al a iwi'iif
br d*Htar*d la tb* ball uf lb* Ura ad
tii-i* llnua* tnaifbt*
Another Bif BtiffOf Oomblo*.
-i*l m*., i* . At ill I*   >.**** tia*
*t" ** *** Bhh.ii.!>'«t tbal tb* a*Moon
an.1 tniainr*..( Uirraiifurtita stnl Aa-
I tar RaRaarteaaan in eaaaab
latbm allb r*lri*ti,a tu o cuoailidaibM,
At «r*l tb* *ut*a*ui aa* ****** aed
Birrnatni* rfli.tt* aem aad* lu di*rr*dii
tfa* tact. After tb* nana) preliminary
err**f**wnta bs4 b**n tuaidwUMl. nuih-
lat-t'aaianj bat tu d»tt*tiaa*i* lb*
d*al. eod ue FrldB) lb* tVeitria t*vt*t
lUBurt  mrtarataa. altk  Jubo l»
-.  .  a.  .  - i.t  I...I a'"l li  «»l«".«l tl."*
ptaahttot, aaaoad rootrvl of tb* eotire
it..**i* i. ... .iiA -
allb lb* *apbi)*«i uf t*ptm****** Hrw* ti^ |
thai** Tbvydalleadtu talk uf tU
. i.*i*rday. bat won aiilme to
Mi urdrr* tu bot bommsbi fur rash ta
till -It**! antraeltt* p*P* TU aisle
ami tbat tUd-**iasiaadr ** ******
mur ib- ralifiaois er An^nrso K>-
Ba*r» Ima o Wt la*a oa ihr llaaaiiaa
MfOI BfOBt <Sth*l«d Ut.tt-r lb* rrowtsl
rt IU dety. aaa bHaaetwad all U**b bl
* madiaa lai-mn t**t*iday. llf **ht
ib* fstapabbB* e»i» in t^rfart harov*ny
sad b»pl ap pUma tu th* hllhrBl limil
aftboalaihlat aar di*i'i*r  I'  *•*
by aan-nami  1 hi* 1a*i BaTN * a*
tU wall uf km* sMlUniaa. At* tUir
fatal* aataraaeu ******** *t|dalo
*a*a*i Ibme *e lb* lead*.
ra>a raa tiuaar
Ulr ****** tt*m I bins Mini lU
fnlb,ataa Oaa*. A qasit»l Utaamatnu
u.j • foal aiidrtrst liiliaea* u. Kaaai
laaa, t hlaa. bsd In a lattV Ulaaro Ibe
llial illlse** i« ahkb *mml*. •uan
sad It* aia* **m IU nrapmi* Many
wen hiikal aod awioded.
Tb* ikaroy rt t'ootao bsi «i*»o
•ttaVt* t«r lb* *t*ratmn nf iu li are
abn e*t* ,.nn*itiMl la tba *****
** tU Hitiab ataaewr Nsaaa H *'
Tstt. «*i"td nfkin <>f th* I snsdiaa l*a-
cue aiiia.t Abraalala, i-aui»nca*ood
imvrt Ihr rr*a aria drn*n«d la IU
xeifea rltar le*t a.atb by tb* cejaiiira
.'i sal Tir Ht.MiiaClBts>ulU-b li
t~* «aiuo**t mtb thvprutirt'tii matt*
****** **i*trt fwr bla by ihnhiaa**.
■Ml bl* H*lt aill to ******* bit •etna,
i .   " .* and llankna  Tb* anal
..HnartvUI bn-*r.'f Jarkr,  *||A'".
nf Hantk.,k. hsa faib*d TUtr luwii-
Ilea *l* ai.msi.tsii inni* insileTanas
taaata ********* etaat l*.«euaa i**K
ahia Ib* ******* dt*rtt*a*B*d o.ooo.is«
ii - I . inrmaw eoddmaea
i* mtibaW to Mm rt** (a ah*r
lit* y te rtlli roaaoat emend Aany.
Mt T »* Alblnna pt****** A* ******
at tU ***** mart ytatttde) omialat
aod earthly d**|Bn**i..| ibr fnibiaiac
aaan T Onaa «a* charted aim en
latrartba nt IU lr* Hail bylaa by
batiaa pat tan aimbt«*ia hi* *ba^ina
Kiebib *in*»i Tb* inlnraaih* aa*
laM by latef nf IS*** f**n*.  TU **
fHtlOl  m* '*  "t****** IbBl  b*  had
*u lafHaaal tu bylaa, a* pt,itl*<e la
lanlart* elwbta* lo a *to*p 1 Mired uf
f««al V*ara«al tU r hsanr rt tt*, *****,
mtot*  ena^anrk  bad U*a Iskrn nai
i... mi lehetliataB, lit* ****** ****
■ **•* Ib* b|iis» as* a«ais*l
iu d*f*a4aai, end it aa* tUMm* bt*
dely In laaa* tu eiaal In* In *afa
"•*•*. 110 aM nai*
TO* cm***** Oaaaiiwa*
TUl* aai 8 BS*»tlfi«nf th* ntlrraa'
taaaltt***. aH">**t*d m ari ailb aad
■■Miii iha lily liMiorii w, thr KnaWlnt
Hill. i*«t airelnt in tU ciiy ball Mr.
J»hn Hrbl la ihr ebalr, sad ut fma *
aolll llnVhwh   TU p^■rml!n|r• ana
of a* Biet.ni |,titai* coaraelee, aal Tea
Miititn I.BimBO ******** In '-bUlti-
lr.e tb* ******* t*artb-alen nf nhil
aitil.Ni* II m** tuisalatnaily tra»l»*.f
lbal thr mrrllnt  b*  tmt  pahltriy  rr
C***A. a* maun* uf err*l 1m|*itlasra
id out ****** fli.allt art I led. A tn, la
-■ !■ ,i ■*.* i)■*• «' "i Ui*'. t'B'V plsratm
IU nultrr* t*(*rr*d in Th* dta-naha
ii'-.t nratlf Ihl** boon. Th* fidkia-
Int inipiti aria aiblnl lu lb* maalll**:
M.K. 1... tti** Jaara Win. H K
Futmstrr. ft** Kb khuff, I |). Ureal,
f. Mrlbtnutilh. I MlllaM. Atlhiit BUp-
Uld, tV K Ttnnarnd.JnhnWlnlnaMl*.
I tt  titt'.r*. i  II  ttebark  TU roa>
1 miliar aill aaal stain nn FibJey *r*n-
itit ai lh* nty Hall fur further **re**t
dHreeeaa uf th*aati*ra intuirrhart*
Mayor Bitraa «aa at laat nitht* *w*t
It sad ti*. th* asnlUman uramnt lb*
'- -m .( i.,.rif*ri*ri.r and t*** ed*
ska.
r,<* m
THE  I.f
■•.nun;  NKW WKSTMlNSTi'in, nitlTISH OOIaUMBIA, WEDN1BDA. MORNING, Al'ltll. :o
r it|,ii.iii,i No, a.
Am -lua..  Mink, New il I--1II. i.ilt T
Bell-Irving, Paierson & Co.
iVIiuliaiil.  mill fun --inn Mariliiiu.il, IVIinlinOa  Dealer,  ill  l.li|lllirB,
SHIPPING  AGENTS
tin Imiul 'In"! Ii'.m ruil'iiiil. liirp' ttasl nl lii|iinr., iiiiil'nil ilruiii |ii|n-a,
'.ilai,,. taken tm Iron (tartnd itu-el), patnil imi.t pipea, plvuiUnl
ir.ill mil'', till [iluti'B, Illila, Illlll all oltttrfl ,.f  tin lul work
Wliir.
i|||ii:i|n|
(■ilaaiil I,
aill  I Haaia  ll | ill |.
HI  II  I.IIII  I"" alii
|(.   tl.   llHB-al   B.a    .   I-''
■ i yoi «am i" IN"' im I"1 '•
I II,«
1, ll I,  .
ottl III  ,tl.*IMI\*ll I.   II 111
I.', I. Illli   I'ltAMW M  *****  OS
I. ....
I ti l.IN *  I'AIIK   Illlll I-  I"l-
'.'
'
|.|    l-.a""l1 1
|p  UN i:\i I.i.u Ki
V"rv  «iN  ".  i
UtH I'M IHI 1 "■ l,u N"
•~ '■ "
■ ..i  \.. HUM i. I'.VTN
I.
V  * '..,t. i.m is nu. wi -i i.M'
:
a    b|It.MILK i"l- l\ \
u
*
* -
.>   .- til    *NH ' KN< KU
*m
a . ... lllll •A *
* uiltNKItuI l" i.ui wi.v i. \M'
t . a
HOI SK » \MM'  \  I I IINIKIIRII
a. 1 I
'
H.'t iVANTKli  I -"•  i Ibi. "i
.
Vl' lit    I i It.MSIIKH   W'tUI-
• s
\V\Mi.i'  \ not  ,\T 11 i" i II
3
IB.I-
..•i  Ii.i Illli  -IIIIIKI
III   la.l
l.l aa. |,
1,'lllll  1
i'i  I"
I.t,.  a ,11
111   *i! 1   \|  Ul
1
lllllt
.llaaa |,
II*1''
I.lll
a.a. a a
.i
a  .,_,,*
(j   tlllll.ll
II.
- *
l,'  i  'i.\s*  r.ii.i.i*.
la.
|| AM'
1 -   .... IN illl:-i lll'IM-liiViil   ,„.. .
I.I •   ■    I ■  "-'■
I  .1, UK   -"ITII
"in  \\-
a. .   -
y   ,1,1*   11   •  -   I .ta  II   ll'A'  "
w
a
w \ .",:;.>,.■■.
...
,  a, aa ... - i a   tf.M
 •*  ll.-l II ll-  i .11. "I I    1.1 »  IK.lt It  1.1. I.   Illl.llt-ll.li
I, ■' I '  •
\   -1.1I Mil   t
., t"l*
-  ■
■*'*
I"
•>!'
\
•I
II
*)
s
I  ..Kl  1  ...I.
I.S I |l  III -I   •'
i* -M'i't nl"*.
Ill ll.ll
!*.■•. -i
I
*|..!1\  -.1,1, i..b.|i l"i*   a.
\   -:i,ba..  I,. i,*ii,i\ a  ..il
a*
. ,111   1.111111*1111   -.
•» • V.
• -,1'llla.ll   Ma, till   l-l  il
' '•
| rv ml
••a
tllal\-A   l.,tl.|||.tlil.   -•
„M.  I  l.a.
Ili-.M
I
1,1
•1.
* * *   *    ■ .    • •    .
I \   *)   \
»,UB
\|
BBBUKB .
s
I.
I,
I ■
w
I -
I. . *****
'
(The gefrflgy.
m i-'ai- i***i; iiii: ii iiiki.i'
I' II
i product
lie lll.ll iii.iI.kI I.,'
IIPIM  IHU.   IHlllllllla
[GRAND "P
NTERTAINMEN |
Ladies Aeiirj if lie Y.N.C.A.
WEDNESDAY EVE. APRIL 29TH
>*
Herring's Opera House
GREAT
1
1.1 t ami dUBll
'         aB        la.         III.
 1   lllllll  Ulli
.**,..- si,...iiii a)
1 .
1 it > ii.ui ilt ill
IB**' Ink srili*.
.1-1
. till
lull
-1.
Sew \V<
Ins two ihtniB, iu.i thai  **
lateabe!
i
.ii  pimlti-Pe
il
., naliunenii
■ i :
.  .- nf a gnod
larnen warkitti   i mldii  Pliepi
-
K'*n* iv< tVMMl \*1
I
iwa « ■ ii
-   . .
w i,  ..-
-
■ it,* greai ni
Tbeiaaken r law, hoe
a  ••
I  |i.l
-
*  ■  ■
*
■
'
, i.t lata  '•  •»
■
Tbr «arail-
■ .
I
I
ABBOTSFORD
ill
VANCOUVER
J.r.l,AVIES&CO..Aticti«ei.
Abbotsford
Auction Sale
OF
300 CITY LOTS
MISSION CITY
i    .laa.'
hmi .1 I >a la
.t-i 1> ..
.  ral  ■ '*<■* ' ' ti*
* iral  .I'llli.ta ..r
•.'
«** • ******* inl
.  ■
atonal UrUstataB
. * ■ mill
■ II.
Abbotsford
.
t i. . ■ i .
t * .
.'.a.   •*.*'.*.*
|Ma  ni. •*
Mill. I.
ON
NEW VANCOUVER
COAL
BiiaiuacniMiiiuin,
N w Wellington Coal.
Tliolitnlut, *....... -1 ,t,
Bcoitoiautci ;;,;■
'!"' I -I'UH t.,;,.|
tHA PER TON
■M'l'ly ur „M,-i,i    *****
Qyoutlonaglrsn hi all .,„,..
in .ii nu.i.mt ,,«-,,, ,, .....  - ■
'..'I'   lr-l.1,,,  .*,.'
SIR,
i . ■
TUESDAY MAY 19
A11 unii.. in. nl* liinf Iiiin ...niii' Ini rliiii|i I'.t'tir-
•iuit. Iri.in all |ii..'t. ul Briti.lt Cnlniiitilii. Ihu
Samiial Cimutry. uml Eii.ti ill Ciiaila nil 111.' ainl.'
aat Kale. : : Look nut Im |nn lifillm ulilliiilllta.-
iiiiiii In ii li.u- tliay*
A. M. BEATTIE, AUCTIONEER.
fi"- ii'iii i. baUaa lb
other,jBstta propyl
b« 11.---. »,n.  |
J**1"' «"■ "	
l'> BhleharejBdpB ,,,., £
ami llul itii|tii. „. |
la|  .v.. uni, aba i ta tti,.,,i t. .
•uu ..I i-inil,,-., eaa iB ,
>Ult III Iiiiil I  li ..
|'b>. ai»l il  .■
■ (aia lill^ I.nil
aaraaoiafiroa
th*  Kaiin.ui
tt "I >l.i
Tai lut
Ci.li nilt ,s, .'.Mm,,,
HoPheo Bros.,
Shipwrights ft Boatbuildm
BOATS FOR HlHi;
Beyond Royal CiitPUm.M■<*
 New Wetlminaifr
Lyal & (jo.
BOOKSELLERS
k STATIONERS
HAMLET m
* tn t uau Bra . .  '.
Abbot** lord
.
Ulii Pacific Railway
lailiay
HARDWARE
TWO CARLOADS OF IIAKDWAK1*
Im ilu- •priii|| tattle have just l»rn rrci
ed, onennl up its
F. J. Paintom &. Co.
Pianos, Organs
PIS
DINING HALL
uli- Ii.ui' IHM Ih','11 n
Hjtriirii uji .uul marked -.1 chw.
,\- t ,iry t lull line of builders' *u|.|,l„ ■• nuiltinj.
i|ie. laities ni I i  ildinjj I". j — t uml
ugnifKi in *ii«l, nl i niini
.!.'. I.lttia-, a.l  I I
\Vl  .ll*al ll.ll'-.I II1H>I itiii;
• . * .
«
* .
AI.liolsi.il.I
a
A Illlll tsfu III
Allltutsfltltl
t. it-
TENDERS.
EXCAVATION ADO STONE WORK.
•I' KJUii
I
*m*  ******  .m*
*****, *U*U *>wetda
JOSHUA DA VIES
BROODMARES
a
t
|
II IHE COUNTY COURT OF NEW
WtSTMINgTEn.
MOLOtftJ AT htW iVtStMiNiTlM
M
For Sale.
I  A  IIATTII.  KitltKtlll.lt.
CUNNINGHAM BROS.
" F. CRAKE.
WATCHMAKKR : and: HANUFA TUHINi* : JKWI.I.KR.
Columbia St  ****** ***** Wm i'mm I*. O
_
Xtltai |'f  atll* .11 Ie.||..l'i ■', II
\\.illtni;l.».l  t .ami  • ■ !■ t.i.iinl  I'l il.al  Wan
|,l.,titi|5. looii first prtt.  ret dl a.m|*titnr, u la.i.itiiaa I
Ioa  Gold ami **t\\*t W.iiili.*  Diamonds and Item
KillJ|V  I  " '                    '.....      \ j  •_;,  U  .1.
I ArtlMic tia l.l* .11 I'l.l.a at \V IB  ll.ll  |l Ha Itt  ttlll .111
I 'a . a*|ll|B.r    t ||| .|H.t vr |,)|,a -.. ||a a  Itaalllajl  III *||BBH  .;.--'-.
WKgHiiB                                                      II.',
Ship Chandlery.
ttVhiv.' on il.,,,.1 a Vei  I
Jlaailaapa r»IM«. CAM'S, l.l Mill ATIM, HIa,
lllAlKS ".ll.*. -..  ai ' i|.,.|
"I. alltr- t All. I a"  I I. K,-.a
Ha... Mu, ..IMM ,„  ,11  MM,
Snupiies> s ..v. i.-.*..•...-
loll ami **•-  I *>. nr tint, t-r I'i....
I*A  1,1 O'a-tl *
MUSICAL INSTKUMCNTS
-. .,. ..iai rat, i*
CORDOVA 8T.
** *-■ air i iitm too a *
LOOIHEIE
HIRD
THE TAILOR
CREIGHTON,  FRASER   fi  CCY
IB Wain Slrrf. \ |
'.y'Bank "Montreal
V't   I Mil,MM
II la I,   till   I', WJ,   <UH I
llllt  *lll| I
I  11   \ll|. | II..I  lll.l Ml.
ni  vi 11."HI li.lt. H.I ll   l tl'IIAl* i  '■ '•**■"
lllllll-H'lll    Bl   III  B|S|>,  |,  ,   ItSt. • • l*«
taa ,, llM.,1
CLOTHING   A Savings' Bank
11,1a  l\f *11ll*ll.l  MtM
•>.  I...  II-I  It lllllitl •  IM'
SI Illli tlii-l -Mllll B.ilk
v,s | ll li t l .11..K iSl.
i ll.ll la ...ah 111 Milt*, I..,,
lllll,.. | I. . at, Illl VM,.
IIIIIIISb 1M< 1 ,\
>•"! I til. t." -111*11 ll.l
Bll*! 11,1,,. II*tK l.„K
l\ IM.-U Illl' ..IU- »\l.
a i , Ihll I- Illlll, I HI*
< , ll.lMllf
H
IRD The TAILOR
iistiiBKicsiiasi
Department
I. ... ,,«.*,. m t*....,.  a  ...... *
,..*'.**.,. 4...**4,
•I'l.Malili* Illl t. I I
-
O*. .ta.,1   a
- ■
A. (iill. r H.....Slahl
•in.ti.  I*
I ..in. 1*1,1
.1.
II
NOTICE.
\
.I.t,IV.  MU,IIM.
w
■
I I
MEDICAL EXAMINATIONS.
...
I.WMINt
li.
allll If.1111.1
lll.l  I.V.IM...1.  lall II lilll
l III aai  a || mm |  |  a
Two.. 10 Ml hit ol lit lilt
I ill |"""
I Mr. Via 11
_
i
-
I  M*ea*
e
Btr-soai  Ml   •' *■
■
*  ,* Uiti ma) ****** Biteart,
Me* bM
>
il ***>**, aa ******
Mt*  **A*
I AlarOAraltlia iaa»d)ae
*
TO STONE CUTTCKH.
•I- ttll.l. lll.IUM.IVI.il Ilt
I w*t
* * *u*\t
i •
.. **.***■  .
• *****   * a
tt a •  .
■
i aat
- BRUNETTE SAWMILL Co.
(kit Ba.-..
Isurai Wise s Cima la
j, **<***■> it
GEO D. BRYMNER.
OTEL  DOUOLAii
t.i. I.M BU  .'■ r
H
NiWWtSBINSIER& VANCOUVER
SHORT UNE RAILWAY CO-
S
w
i nn -i nv.ii
-.',. ii,-
NOTICE TO SHIP BUILDERS
a a tta.rr *e.atM,ai
tK'll. i—
NOTICE.
a* K I II.MIl ItnUI. I*.HT Raal
a aBBa-a,
talal...
I a I, i Imli  in- in,,., i  ia,, it,:
'  . a . I, a  V. 1...1
w i 'II' l-l l-l  ii-' lllll' I-
n -1.
I.illl  ll.ih.-.M.IA  ll.. Ill
,,l..„ ***** v..
I, .sr  umii11 ■ rn
'  !■*._ U„,,-rfi,.,.*-B ■	
'
i a 1ms *vtr*
*l II*
■ , .... *•
N.,,„,
!******
******
1*il ***** ********* it*  *
ee-ltlfd to fta tbe ata-ft aaa  •  * - .
■'
RnUefc Co* \
'i < BBBI *-■*■*■   *• IB   ■ '■   I ■  »••
■ I aaBBBBBBBB
DISSOLUTION Of PARTNERSHIP.
N
AONINISTRATOR'S NOTICE.
iuth»CO"-'iCo'>'t0rBt.i.thCoia.'"l»*
|..l-.,r.„  *  lh* ********  p,
|  ,... ..a I (****** J tmt* tilt
'   ■»  .-  •»  I.  ■•■•-.• at
(l.ivi.ti \l W Wl s|\||\s|| K lit
MANUFACTURERS OF Lumber. Shingltw, Lttli. Bill 8tuir ami Lour Timbor uo
to 100 rnol.   AL80 flooring. Cniliiig, Rnstir. Si-lir.c. MmililiitRs. PirltPta.
8cmll ami Tunicd Wurk. Stub. Doom, Wimliiw ami Door I'raiiint.
 Houso Piniah oT all Kitnk	
ir^Lcc-axato "VToxiz Ch-aaiantood^i
bubo nun. im- iiincu ii ri-uir wtxts  tu.it racMLT
-Shipping Facilities bv River, Ocean or Rail Unsurpassed. - ■
THE GREAT FIRE I
»"*,***** agr. *"•****, *"**}>' t*ntln.|» ..at.  W.. ar.' una .. . .t.t.li.hr4 ea tha
old Blip.  Nrw HnilalliiK New ami Ciimpl. it Klnrlt aal (,..,hI*.  Wa ant alia
,n Sll all aaialii. Inr Hartlwati- nl any ii•■ rinlinn.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbia 8treel,
New  Westminster
vsl ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
-■'  ' "': IJHlteis
•• I '.fBTSM
*    *. .*•
The Matter
I,   lllaila    l!
a.llllltt  Oi  ll
tthiih ti ani "i
nude, il>-
aaallilala I ill,".    I
I Ull Ulllll  <
tin ihape "I il» bb
utta-f ih in da.Ht
M. A. McRAE
(•ii.it.ini"
I il   I |i.iiih|bi.'i |' 1 ■ ■
Klllial   lal   a
l.llltal I* 11" !■ '
mialillintl la..al.•"*,*» **"
j„„„.«iil  Sli
m),  "Tlu An**
nil Proclaim* '*r
.!/.(«."  '
right   lli.i.("i'
Ulrhattla ftttSPt.
New eVt-oiniinatr-r
m* i*.* *****
■  .rt — "*
.wo a**»l
■m rt tl*
Itmtuliinn and Dealers in Rough md Drmed Lumber. Hhinoln,  8hikn
Itilti,. and Pickelr.
Get Yoor leal
**' *•*■"
H.. IS**
NOTIOlT^^  B •'•'-■•                              e       !H"! M Mi[f'
,„,i,*,„„,,.v,,v,s mm, '-  •'  .'.fV  8altjio.ilBoxes, "*•  FIm«*j Troya. «^
 _ '"•■','-'.Vi,r,V.S «!.„»        lor Oanner.es, Doors, Frames, Wtntlows, Matt, tiniia. Blimla  OallinSa
ri: •'   ":;..:■•—  I    Baluilera. Br.ckels, newel*. All kinds ol t>\a,i* *,,,* h,*?Xn*!tl*llX
wmsAi
ANAHAN
.TBOM
lyl^gtS^sr
1' eTKJOBrt' THK laEDOElti  NEW WEHTMINHTEIt, HH1TIHII OOIaOMBIA, WKDNKSDAY MOIININU, Al'Itlla '.'«
ASSURANCE GO,
(JANAI1A
Lm MoRfiAN &, Co.
(Tlii- '&&$***
,,,,,!  01  SUUCKS8
-...,„,»intii.u, Thu,alii  iir
L, iii.ii.i ■■  ll(arJ yi,,,,,,,,. Wall.
 llu ii.t lllll
1  it i  A  mil
ll.  aaf
TRAMWAY LINE.
On April 15th We Will Offer For Sale
 I   ll"'    Ilt'B'llt
Ull * i -  Utl.lj
. ...ii. il. oreuiusi
.   '.'1 Tl.a  lli.il
l|l|.,.|«ll   III.-  IH
.-i. -.! admire.
.ii.
,, . , ,. ,  ,* 'i ,
..  aflvrio'ii. snd
llt.'i*. Bill I*** slau
   '"!"■■
. ;
ll i ii'i  Paylttr, **t
■
i, itlni and -iimiiii.'
■   . • ■:,  I.J   it
,.  aM li Miners,
■
,  . ...iii. abn
ia
i
■
In lilouku uf 2 to 5 acroa (inch of tlio proporty lying between tlio Power Huubo of tho Eloctrio Tramway Lino
: : : ami Now Westminster City, known as ; -. :
DISTRICT LOT NO. 95
Thl. propttrty I* tra-nannd throughout by both thu
Nuw Wc.tuiiit.1fi' and Vauruuvi.f Eluclrlo Tramway
I.iiii' and OarriaRn Road, nnd many ol tho Subillvi-
ainn Bluck. will hava framUge on both road..
Plaua ol tbn Subdlrlalon and Prion Llil will ln< lu. -
iil.li.-il on application.
RAND BROS., Agents
HORSES
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRICT LOT-90
s
•••
s
EONE
DOXJGH-,-A_S ROAD
iTraoiaav Rutin ing Aluu< Trout -
ON THURSDAY, APRIL 30TH, OVER
lOO
Of the .
ibovc choice prop.
city will
In placed on the
market,
subdivided into j j
acre tuts
This is unduubt-
rillv tin-
icst speculative and
desirable  residential
property
in the vicinity.
_§ Close to city without being
^ burdened with city taxes.
S3 All street!, .m through and
_i *
3 cleared.  Splendid situation
—. ______________._._._._._
'' for home sites. Plans, price
lists and all information on
SS
application to
s
•••
s
T. J. TRAPP, AGENT
COLUMBIA STREET. NEW WESTMINSTER.
a
•••
• Qaitrf
■
■
For Sale.
NINE MARES
programme:
Nllth GuLDINGu, ""'i ",v   'ivivu
OAREBHE. GREEN & CO.
BANKERS.
'""'.'•'I' *a Via I'aai,. ,1  I
1.***. M-eu.-. u> ***,. .1,* m* OL •.
'  - **< Wia( a. It. aaaaaae a. lataaae
*^SSf£^t*m** ***-***
Victoria Joctut CM WWMMZ
H. W. TERNAN.
1S91
GILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
l-raiiaieed tt*ewtai T«a*sit,e  to tin*
"dfur
WlMlll AMI OOAl
*l Min.',• A
M 11 •Bltr-.l
Mill ONI I if.  IIM  •"UM"'
t*t*A*m* »m. 9*
BANK of BRITISH COLUMBIA.
IMCOarOBATBD  IV  ROVA1.  UIAHTIK  l»t*.
Capital Paid np
Reierve Fond  *
• •   •   £600.000
.Mini mere rtt im on arc >
• •  •  £'200.000
$3,000,000
tl.000.000
P. T. JOHNSTON k CO.,
iS t**m*t*** *****  ttt*.*,*, a  l
I* A ****** *****  *******  ******  **.*  1
********* **
** t**r*****1
..■•'■ |
tiNtu in K1ANVM
u***Q p*J*
10*
| ****** "I V****,**t ********** ******Q
[1
■-"■ I    |..i mu  ... , tt**,  ****
*********
,**** It*, ******  ******* p*. **m
1
"03 1 ONVOnH NI1UM
NOTICE.
Ta iVfwaa Kttiftus* lb* Rertb Ana af
tba Tm* tlw,
salt RIIAt HAT I. I**l
,  **rA  *******   ****
*    i
■
■■*  <.! Ml. t
***.*
*************
OLO POSTAGE STAMPS.
| ttll.l. ...tl. IUi ill :.|.\l  „..*.
l-i.
.  . -    i  .
aa* -.i..(
•*  I •    ...
....
-.  ■ *
I .. .
It
i i.i*.,. rm ,-i\bii1i • ii„*i
I emti Otiilaa
******
MATSQUI wood
Till- HANK MAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
FRUIT TREES.    |i>,-„iin>• l»»n ailh (Itrir bi.'IIit.iI It.inlaiiii; llu-iiir'.. .mil ..rr mm |,n|kiri,l l.i ntriii'l'r|«,*ils
'iillaf3?l_53'-"'i't  ****** ''"lli*- iipwahk u|«ii> aliitli Interna aill la- nlliiBi-tl ,11 iiirmii rntr*.  I'rnaini ralr.
r.iar iM-r Crat. par Sanaa..
"       .  . |ii-|ai*ii* received for l-ixol IVrii.k ami imrn-,1 alluaa-al on t.-nti« which nuv I |a-aa-rrla»>
' *******  ed on ipplicatioa
BM-a.i'ta  ,. -   ' Ee   A.  WTLUa
Nra \\ 1'a.lllllllalrr. ,*„i| |.itiu.i'i  (Mil. Atttltj*  \|.,n.._;-t
RiddeU &   E"
Johnston
SHIPSHITHS
lUtr una  it. ni'-minn llir
..uli
*ti t«t utaaiH
ii.
ADHIIISTRATOR-S NOTICE.
I. ,h.C-n>.lt Canal .1 BHIith Caha.SU
a
| a. a-a.
I  a... a
N
a
■
■
0  . a a.
PRAIRIE
ltr**l*,.*.rt I',..,  Rl,,|  *****
MISSION STATION
IERCHAII ANO 6ENERAI
IIAISKR
Una* tai '***** bla ******* 1*lbal U* 11*
I  V  tt -
iM'tllhl. BMMfklrra Wilt  ••  kll  at
_|r|_-t|-| llf^M  **■**. ******* ******
************  IN-4.1** aill ************
**■
ORY AIDER AID IIR WOOD
... |... aai,iK.| ,1 ,1  |    .
i....>,i. lira., I'Mi.aa.
.. ell *****
OltaMi Sins.:  lit Wmsiiittr
TIME TABLE
■>v .a.... .aar
Frank $.
de Grey .
*************  1
I.....,'...
T
Ml lllt'l-t'l  f
1
***** t*a*m*t* *
.  . i      i
•*■*-***   *.*   1*1
Ma... I****  B
- flaw *-"">
1**.*A,m*
im u
eoao oaaa
ra -aaa   ti'
COLUMBIA STREBTT FOUNDRY
RED) ano CURRIE
M.   •' ■ t  to*  ".'■£  Mn is-»»( a U**9< *<lf
Machinists, FiiiiiliuBiil
, KriJ & (..'urn.- in- agents („r Johl. Duty Kti|>im-Con,|>.int
tr  A. R. WiIIi.ihimI. iin iii .,11 Ibiu.I* .a Machinery; l...n.l.>ii T.«J
H. MURK
Sir.
sstrawasis  g,^ ^AHwm
Core
bed
pan) M.iitiif.iaiiiri't-fi Iron Wiakins Tt»il»; JiJin C.m(|.
Manufacturer of Hacks C.irri.tin-N tu-.
«r ana a ... . ai„,
.tm.l)Ji v
in w.aai taai *lil **lt r*rtr
i tllllllNi. nil. vtU.all a ail..*
ItliM
****m\****nMmtm.*.*
■■
■
SOME
ACRES
VANCOUVER STONE
i.t ■
a
***** ***** ***■*, ******* *■■*  0*1 *to
.*
*m ocma ai-BOivieiooo  •
Ml PER ACRE
,*.., ..1-BBre.jB'B
•   •- k* WeitiiDiUr Biewrj.
n* ."-., I..  H. E. CROASOAILE A CO.
-.-n, ,,i .. ,t**imk*i ****** aaaaJ.
,. ,m. ■• l.tiaBB t .*, , Sn, tha.
•  «|fji"t
All awl*. M( .1 ll.lMwltJ.aa ."""
7  ti . w *  *  **. I "* **** **** *'" *""- **"*** *-
_*•  HALL  dt  CO, ' laali.   HW-.B.J la..,aal .,  I****.
*•■***    it.*   Te»>*»'«*»'!l.
I VANCOUVER. B. C.  " •>»■ tYm *'' pf,»*"B
t  II  tt'l-'N i. ito A**** ol Mto
*tm nttto*. *** **** *W*  le1*wd.ftft
r Bt********** lb* lead.
COMPANY
* l«H-VOl, •.-*(-(.11.^..    ,  l.-a  1|MMM 0  ttNBM  *****  Ml**'
mm A n*mm
\**m**9m K'mmm* %**■** ■
Vmm***t M M'tmummn laas* -
\*m ********* t* S ******* i
tiaaassa Irs Wi-sMBOOki ******* |
mX'amtmmm -■
•at.***.-* leOeo a>tB»41
w-taa. a. mu emu i***
l,..| tN,....l n
SANDSTONE
a
**•**■**>**«.,«■ ik m*t  ■•  *» itl-
Baa*as4s>i iuit  ,
I  I «-!< a  **
■ *,* a a in fa
a.   '.*■*  ,...***:
10 laUMais IUi *****
BERCIIUTI UCHHC-J
Steam Laundry
*.**■■■■■•!■**'
TBEO. R. HABDIIAI'»" aw •» ■- "**
Ouiiiu Paciic lui«uioB " 	
Co****,*,. il.Mrdi FINE DTOCK OP PIPES
 """  •_.--  fflHflOW SHADES.
_—  j IIB .    •
iHTOtlA *  ■■ ******
m
i«alA.4abf*<*ni
****** ** tt ******* mtmlto *******
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
ln.|.«t.r».nni \Vlt..|.*..l>- I'a il.r* in
! Groceries, Provisions, Cigars, Tobtccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
P. O. Box 20* Vancouver. II C
M. L. FOLEY.
Lumber Broker
i.
PIONEER MI MUERY
i Doale*. If-i-ori** and Pablo***
A't-ii* C**m*t**n
I * > '* rn* s.  s *. ii.-.. .- , tore
i"■  - a s.-t  > .
■
******** **** ar.i
*******.«** ****** ,.,;  I'liilM  ST.
-Maa,.,.- '
:, jnmui Horn i ibtiuiwi •»„??^*- VlDCODfer
" n**,v*4***..ll* * ' «  Bt.lta.*    IBBWUIVI  i
HEAPSIDE
'  NEWSTOL^
WSSKHII BLOCK. Neil DepM
ii,t,iuia.
OeinaMaMa. • WtalailBMai
'B^^'-'t-ittarjaj-l I   £ '
NEW STORE ^.:±ll^^\iMW^S^&
m,.  '  ■ '
ne* •* ■*■ •»«»*■ ******
***** A aaim ********
J i* ******* **
\ p**Sm***t*
pah* *hma% rttiraiimfjoe
W.TURWHILL&CO
I Baar ja.l addrJ lo iy
rantltarr llnrli tha Banal
r.iriOTir*r AOEIT. Balaclloa  *t  Wladow
Rral Ealala aal Arrtlaal  UMm ,„ w>„w, ,nH ..
l.*ataEB«|-,«HM. lBaM,,.akL
'■ .11 \.» k,*,UI\«,b
'    >•«.**
COAL
COAK >: WOOD
uU__f______a_b
.at  M.MMi m   u, .,.f)^ (^,,..,^^1, tm% ^
- ■■> iine-ai ibat I* mur*** tr**
*Vl?Vtf**!V*pprtnXXmt -Tilt   eT-at-Jl md WtU Hull Chna>.    ********* to *ti at ttai  IM  *
r o n.* is *********  ^^^^^^^^^^^ma^^m^^a^   ^^ tvinasbia******. * *ir**t***m*i
i*-. totiiwH fitii % to » frrl la
V n - ii «V*t rattan* |
wize.
t^diB'ZlZtm* OENTRALHOTEL P PREBLES-eSts —^m*
naumtara im^i^.v,.BiiBweeiMi a.l UUtfUUU ***,*   rri.rrnai.r. i"
Beaaaan *** In ******,,•■ BafUII ... «a«,ia«.>l',    ' '	
JAMES GASH. P»Pn,tor   B. MARSHALL   MANURE FOR SUE
aaaiaiaa nm
***■<>* Oiyi * *** tt. **** os P*t *******
********* pmt* raiVtt *** i9>*
tm* ****** If ******* ******* ******
«*taaiir**swi*'»iVtt>Bit«Mii*rf1/*iHHit
»n  it *oin m it
*****  Mtl I'F ***** V**** tm AM**
**»
a* t* t-iiBi nm
i ************ t«_*a*M#*»fnl'BiiB>tii Mta.jB
toOnUoi Ura bra.— aa mm la
I   v* |tan1**v«i*B*l*>*i—<
tto t ******* ***** *** •*
*,*, *.*m It*B. t, i-t
Builders iod Contractors
BRICK
IBBnna 1. ... .at, et Ka* a,,, ., tn* j tB.B-a-a_.tt_t «^aa,, *** I *7__—J'
a*.
,■*„..*, *r**n  *rtr*4*mn*t     ________
BaJk. llA.aMta,aaila.ih>ai  BB IB  e  If BR  ■  Bl
DRAYMAN.
MEAKIN'S
PRILL ROOM
ll *f* Up** 10 lb* puW-t fOf CMOPt
ANO STEAKS  t"t***> A*****
mmtit*
* ■ * ■* ************ rt«sa--*»*>**taii-
*** ***** *to *****  ***** **
nto* cDiimoiis.
 Mliai*.' *******
***** W. H. VIANEN
r n .am   • ******** w I WMOLBISLB
FISH and SAME DEALER
laal Im, In Sibbbw.
ll'flm. .fit. la. rv ari Um It*.
aBBa
Row WalUaatoa Coal.
„**4 *£*****  t******* | elnii.i inn k.i
It
■■ nil'.  LEDGER
NKW IVMST.MINSTI'III. BRITISH OOLDMRU, WEDSKSDAl MettNIMi, Al'ltll. -
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
LOTS IN SOVTH
ir Spring Jackets
Lace Wraps,
Cloth and
Jet Visites,
OUR HOUSE FURNISHING DEPARTMENT IS COMPLETE
i|i.ti|ii
Hinds
I*. Suiss iimi
M.nliii* inn.liti'i
Turcoman I'ortierros
I'iiiI.tin I-i** 1 iiit-. .uul
llr.iss Vestibule Roils
eo9-eii coltj:m:bia st.  GbOiGBSt City Lots
ill
ll.l .Im lit,
lli.-, ul tin
NEWS OF THE t'lTV
LOCAL HRKVITIKS
\l   ...tm
li. i furgi-1 lliu Krt'ii bbIsuI M --
i-t ■•* itn \i,n niii
I -a.,  . .-.■ ioil i i'f i soil
i  (al City M
i ia iteaoit-i ifi- fin.in- t iiiii'- uii ii.'in
'.•a-' . ■
\|...„ i i,i loan .'1. Rrsl nortgagi  i
,'al  ,V l.a *
ii.,
rlt tenia) **■**> •■" |ta***ngi i-  iad
freight
Ki|iii ran ul I imbi i wore roadi I»t
ibl|tioeiii ■ --' " iti rdaj 11 Ibi llruueti*
M  -
I   11  i  ■ .1  1 [..[■, Ill  ttlll. it* It \ ..II »,ll,t
■  K II i*"H vi- *
li. li. .t.M, m , I., are ooa building a lart* ""*
m |)uoa igb a ( | - -. mi.. .
ml.-  ■ ni,.mi,Ut.-.it ..I tl.
tarda) at
i  ii itoiiog,
I   .    1  ...   .    i li..a
1 I*
wt-ol
■  '
The • - ■" lad lot
epai • Kneel
\\ *
- S
.
a „*t. a* nooi • t »■ •
ii iti»i itterttMie by irolti i" an
i
■
tl. , l ■
'•!  "Inl
i|/*i.  Slot  •   t  I
.•.I M.-
il I
Tin  Olmral  Um..n  A.liiavi
Mum, al Triltlll|iU Lilt
Tliaroararl laal ulglii In Sl
Itall'b) il..- Wwtuilliitei 11
n.i* till ui"-l  -ii-'i .-■.[nl  uVl
tim urgt   i'u ■...
1.1  a. i  |iai iu.i it. ih.'.imii*.
.iii.-. itn. i rl began limr*
..til*l.i.
L. J. Cole & Co,
■iiii.'i.ii
buukl
Tiif ii-i will im i"
i, a  UorddP.
,,,,11,11 | ,'| I 'I '* I' 1. iKHlk ll ■
lurei  Vi i.i
i   - ..' hi istod - i ii i Hot Ann -.
-,  .. i iild i ...ni.'.i .ii tlic Kurt li (If I'l
MV I..(.mhS(„ HI,
Hi i
1   (all
■
'
-I IIN
ainl i uric ul i*"
-  alili no. iij tati *, ■>(■
aball '    ■
id. Call al T. J. 1
Tbr f *n a * *  nl  Ibt   lie 11..I.11. k
t; 1 It"" Julm Koubub, will
It*)..!    lO
. ..tiii .• i.nii.-i in ..ii t.i ib*
•
Ml'-, ..
I ll I -a.l  1 Mf 11
,;. IhuIih'i in"-'  •"    • I
a I I
i.. 1.* 1,a rml itisiit 1 tii'i "  It bol I
pin
***t. •*
U ' V| a. , V \|
.  vi,.   Wtilli  ■
* Mr. Ituil
Mi «. 1: * *"  rin
itn,.ni..i.i,
.hmi.il    ci-it    >i.iil    and   Ilu'
giasl    .(T'-i L»    ■■!    - in
■
■ •
l
arraiig*OtattU (ui tbt
■
■i..i.4i.i ihi*
■*
(.'»  ..pj-  I
building i'it'1-nv ■
-
I
' lb* *ia  •• r]
a
[tverleaeti I01  lu 00*
il.r per* ■ •
-
- * .
I  ■
■
- ■
■
■  ■
ten  to Ihe
...
a
'
. .  '   ■
"
-    a
■
■hi  oorbsnl II
A&tMits toi the Ci'li'lic.tlt'il J. &
J. Taylor Safog,
LOOK HERE
READY JUST WOW
'  latak.al    I.   Ilialli.al
*****  Bit.)  1. 1.a.l)
.   ...   -,
. I
. ■ .i-i..  ami
I ■
FINEST SHOWING
*
■
rr el 11
1 I
a
*
...■*,,, k iwori
■ ■
•   a •** \l*. t-
-a  .
-
1
at
'
1 It  \  |1< v\,|t
B
*>** ***** to I
**..*, ..
I Mil'i
1
\ *
TV'tni**ai-t.g Bb-iORffOl* ef ******** lo .
It it
r 11, vm
I 1
. . . ■-
t
**
■■
tt.  |H ■
■
-  ■
*  '
'
wt it
rmooiaod'
».-,   *.***,  hot
'
CAMPBELL'S
CORNER
LN.IiLL»l
MILLWRIGHTS
DRAUUHTSMKN & UKS1GNEK8
nil Ft out St.
Pnlcnt OHice Drawings
Prepared.
1*,, a., 11. riii-a-a-a.. *.,
/CHEAPSIDE
NEW STORE
1'iBiai.i. »,...,  au, la..  '
-*-   2 *-
5   1 ►   ■_
__
en
n s»
s   x
i.t  r 11
&
at   I,  .
I l.a.. 11   I,
VI..
■    "■
HEAL E8TATE
INHUKANCE AOTS.
42B Carina Sl.. Vaiwi«r.B.C.
imm* tKWKI.Wt* mi, im,
■  tsl A  *■■  !-■»  «ll , ■
lln t "I atll
• to a ■
11 iat\ *.
1 iii,\i;
it*,*  e i-i
.
tt*m
t  * «  t
The Crown Stables
A.E.CLARK.
***£*■• (mtu  •**
tbaabl'  1
\\
*****
'('IMI
I ;-
ho lb*  M
*
a.iti a,,i**i*
■
-
*
iii.**,. a
■  - ■
■
ut.,, **
OrboelOe abo *<***** '
Jo-be j "•*. -
■
||.i *,***■•**■- i* jj
»
■  ,-. r-i
t|Htt
Ittits*! M tl**, It*** *h*
1
It*- Wt.lket Iti a ...  .a.i.
■
.
I aa  IIWII
Ilia, Mil 1
,,..,, ,-h.r** ******
... ■   a    ,|
Waa.,.                                  * ,. ' a|    .
I-- "Hi  a.leaim-.  Ike  ...la  ..' >'i  .1  • ••'  '.>'«'  "'  "•* "*-""'
■..nl.ta« »•> p»taB.  .a.  **. .*,** .4 II,. afc|«„»ltat. IBB,  l**1   *.*,*,
.,,„,  ,,*■*.,   ...  ..  ,   . tM**.l* ******. klia,a.l, ,a ka>,aB,aa, rt  ..               -t    •.,»!». • M  •«• e+aelhaa
*.^.,.I a.,.,, t-a.. ,*, . .1 ,at'ia,**l.,l. . kit*   • tn**** * «**, |al»|»->l» .B lll.l  llae
.1. !«. le.ailaie Ul.-,.    „*,*, ***l»**44 **,,* m.*****! ,.„■
,m.71'*m,m*nl ■'  ■ ****  I'u*** *** LB..Ie*ier. ttmrnr , **■*  B.te . *****• ... •.  *A **!*.**
,             :4„*, ... .hailiiarftnikka afflaa«l.   Ba|»ta,l»t« - '
..'..■••
.   .ha...
aa. taa,--
1*  |B.I **,
***  fta.,
111.1 IV., it, M* mi l\>.
ll.il'A tttlil, 11,1,1 till
i .Mil.IS  I'll I.U  .Ml,
utl iimi'tn n.i: iiiiiiii
„l   II II    -llllaal    tMa
 ,':  nu,mi  t Vl.l
1I1I..1-I  M
iv... , ,:,.i utu
ill. mi'*. ".: ii.iv "i
nn* iiaiiniii, nn; mui
lall IHN   till  I  Mitt  », ,1
in nil i nil MAM ii
.•Nar. tin ,i.,,i,.,m,,,;ii
mi- ill,,. ,:,.  Ilt.llal  II.
Illl. -Ill 11-1111
JOSHUA  DAVIK8.
HHWBtMl ****** *'•*■'•**•** I**
* I taatt-amt ***** ***** ***
I' *** j
* a I
_ tli L
LOOK OUT
J. E. PHILLIPS
THE LEAPING CLOTHIH
nn imm iiiu
dti '
tm' trait t'uiiitattniit,
.in im
1 IHIIMMIlN nl  .1 lllll
SOUTH WESTMINSTER I
nil   Id. i-l  I Mill
t.****, ("| Ulli .
Ill FILL BIN Ul
IN THE ARMSTRONG BLOCK
t nvritrcGENEl buc^
F. J. COULTHARD dtCoJ
 >• i*i-
illV  MACHINIST
fl.aKajl.IS gllOSf, rtt"irr lmlUMl.lt,,  Pt*  II..In..»,,,, *  I
lalii  |lugfflaB.l)
■''.^'"'''■"'Jlt
. IsudWagui
■V|i(ti Illlui,.! Ma, In.,,!', |{,-|,j
N I'. hN(>.. hi s
J  \t  MM I.tl|;
TT
D.J.
ID
Mil
Will
a-
VM'
GENTS'
II  a.l.   1    .lllll.-,
1        'I'   '       1    '
*!   It     II      a  1  ■    ■
1
IMi
GENTS'
FURNISHINGS
                                 	
FURNISHINGS
Lull Hri,
|    REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG'-s
Pirckaa. Sell and Lease Property. Collect Rents, Make Lhbi I
mis, and transact all business retail lo M Uk
a   . ,.    I  ,1 ' I I
a    I ■ '
aa».,  >
orncEB
BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    41 GOVERNMENT Sl.. HM
*
Don't Let Your Chance Roll By  ba0un
MARCHE
CO
iti.„i '
^J
1,'lSieBOaasaja
l.in..l  Kt! i   .
Pur Top. k*l
CO
(il,,!,-*  Kapi N
CO
Cloves;  Cat T,
(ilnii*. 1
h"
'
i_i_i
•allll!* aim* I* 1.
(llaata*   M '.
•\7>_rooDS &, P9
Cor...*.' t'aaliiinlaii. ami Ma It. n/i. Slifft..
H.|
llall I I
GORBONlCo
t  a -
*
'IIBII
I  01 II till*.
DAVIDSON BROS.
e. ***** * *,..*** * *****
.., !,*■ ********  tm '*** •-■
Bll-wt* *****  I.U.*  Umt.A. mm*
-..- —  I* *■•'*
Royal City Market
J. REICHI
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
REICHENHAI'll
Meats
BUSINESS NOTICE!
F. STIRSKY.
WAfRHMAKKK andjkwkler
1,1, ,. a Ilt  I'l
a Ma...a
LIVERPOOL
SECTION  i
TBr
.-.nt.,' nl
thr  Tnwn.ll.
will  bn  iila.-.'.l  on
thr mai'lict nn Monday.
Mar. h 'iml. Prlrr* rraM.nal.lri
ra.y  U*rm..  -pstrndlna
n»nr a f ran .pwial
t.-i.... In pari
If* l.nll.l
lnR.
NOTICE 11NVE
REMEMBER
lliat tlm Clwaii-nsit Lots now on tlin nwrkcl nn'lE |
i bono picco of proporty known as il"1
The Brenchley Pr
Hat I io* Vaawettt *
■*   , i  • h    IMI
t  1  . .  a <•», Ito 9**1***-**********
ill tOO II Hist taa tOttaash I'
1*
>   -.'....*. io,ta*i-a
*************** if* ■
Pr,** - *
\ n ****** *i • r*
Tai iafsTmiUea aad (bll partkalan aaal; •*
RAND BROS.►«*•*
AOES1TTS.
AOENTS
IB DOUOL.AB OTRSISIT  OrrT

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353905/manifest

Comment

Related Items