BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jan 18, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353870.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353870.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353870-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353870-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353870-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353870-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353870-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353870-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353870-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353870.ris

Full Text

 IV. J. WALKER & CO.
OanSISStaMCilllNH.." *N"
aWWsalB.i.1""' I "•
HUfHSSSSSUSt.   sit* wiAiawkiis.
\*. J. WALKER 4 CO.
Ma. ESTATE INOKEIS
NEW WESTMINSTER, B. C
THE DAILY TRUTH."
MiMHKlll'i
MOW  WUSTMINSTKII. IIIIITISII COLUMBIA, SI'NIIAY  MOIUSINU, .lAW'AIIY IH, mill.
WM. I'llltlE h CO., I'UOPIlll'.TllHB
Oast Your Eye on
SAPPERTON
LOTS, Ul'AUTIFULLY SITUATED AND COMMANDING AN I'XCl'LLLNTVIEW
FROM $'-o TO $100, HALF
$ CASH, HALANU. IN A
YEAR, A is lM'KCl-NT.
IS. T. MACKINTOSH & Co
. OLONIAL Bl.'""li.   NKW WliSI MINST 1- R, II. C
■ aaa .: Wia.ua.
r>...i..rtal ual -
Y|OOBS, fURNER RAMBLE
Land Surveyors
ITATE AND INSURANCE AGENTS
LMBMBIIt'lHA I ini. -llttlMNi. IN til llsim.iMin.s it. t
SaaiSSB -*l->*«B.*a  ^   s|  ,.|;„U|'|H , iiiii 1*1
— rtaa
W, rnSvaprOptitc •" .nl li." I* 11-11  sv
of titsWlyandD ..mil. iiaaTsuaoi	
FA-MB _Bpro.r.l ..".I Un. *******
Improvad.    '' ■■' '•'"■
Lois 1, BOOTH WEST- .ccidbbt abd an
___a*___fc anil ili.iic" ll.iit.,1.1
lots from a e*8   <<• 2 1-2  _*bibi
in lint Addlllon lo
ti.l.n'.
.  1
COINEYINCERS *■ FINANCIAL AGENTS
W-*Sl,*BS*B*«w—•«-* ,.,,,,, .,,.,.,  Il.,,a ..I 11
M.nir, Ink
. .iit-ai rsut.  I
:e
. kl k'*"l . i'l I I' I   ' '  AH It**' "' 11
1 iloOca
,  , . ii. H— m.
NER .*_ GAMBLE. N.**v W<*slinliiBt.*r.B.C,
II  In,  tl IN!
To Smokers
■*—•-&■  '-vrfisirir-ra t^tatSZ*v""
WM. TIETJEN. MaiiiiHttlurer ""i.T;."' r'i'""'."^'!1."'''
.IIBITISII LION
MA1NI.AXU.
hlKSItY  I.KK.
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AGENTS.
roa si...... 11, lluiiuiirili.il. lamUin In nil.
I'll,,  aa.lllll  IV.alll.l.l.l...  *i.,..i,..,
....I tt.... uaiiiiin 11,1 i.iiiiitn
roa l.ii'' li.-i.iiiiii,  c laalnti A.'"" 1
...I ..iimi.. li.,ii.-i dnlliil
Tlir. I.L.llilMi
00 TO
LENNIE & UPPER
DOVQabdl *•"• KU* eOelawllli
10-Li* 1 a..tu l'it.|aiiy wild I-' A t I'l-'
UN1TKDSTATE8 COMMERCE'
Will In-iiinl.'.l 1.1.,m rtil'li,*. Inf a lmilli-1  !
lkirt.nl UIKillli,, risilpl nlll   Witts Hi. aalin
,.  ■   ., s 1 I'l t  , ...| . uf uiir Unit 1.11I1
1,,.,, ...1,   .\e.i..,|ii .stiini..f il..! ,M. |ti'i,,iii,'
t -.. . if 'tr.v
DRUGGISTS
Patent Medicines
ORUCS
PERFUME8
Toilet Articles, etc.
Macpherson
;  & Thomson
I  'KI.KI'llllNK ,7-
1 Nli'll'I'IIKI.I. Alil'.NIclSi'l.   llli I...
OUB CABLE LBTTBB
^HOLIDAY STOCK!
•y n
rdl
trot
... II 111! I. ...M>».
1 niii.ii jgggg__H_
Bl 11 IHJHId*.,
• nil nn, mt .linn
D.S.CTJRTIS *&c CO.
-^    sttr
, miUlKIAI.
1    stonu,
DRUGGISTS
.'IS
WttTMIXSTKS
ds
.11
ISO'
H.T. READ & Co.
1111 11 ti'iN..
<g BlftDWm 1KB FIWT MENCHtm^
N| It  NN I -, NllN-1 . ..
i_aala. S»l  llara .l«l.n* ***** aVtal call  a B. an-l ni"** •«. •*••**•*
***** <* •  ******* a..ilk.ll*,lrl'.**lnn*.
wanaaaTTm  in,..i-i  i-m-itnM m  i,« a- in nil Hit   m
TMlSttlll  1 lll'M* I tiki- IM* 'HI-- »'r I"- im Al.'. IHN
THUB.B. .  ir. ^  ^ |U,V,,.. . ,,,,, ,N
-   ... . - . 1   . .  .... .|m,,|aaan   llaaalV.-
_  _.__,_ n.|*4*.Ajarat.alt
-**  ****^£*l   , |l4-M_, v I ian.i a, Ifcr
_*_**,
,,  im. .,l.|.| 11 um. in... h vm it i .iitiN.it I.
A. B. Mackenzie & Co.
Real Estate Brokers
1-U.Urt:
)S.
Bonn.
INSURANCE
i „.„*.,. * **,<**«' t*t* *****
dll'l.  1/  »•*.  I-l*.
tr,*,**.*  *m*  I**********  ft**
(-.-.nr.,.1,  *l  t**1«*4
»l,...*•.   ****.*.**   t *********  »*•
J_
A*9* £
9
Real Estate
Bid-era.
ts,
Til  C
■  Piair I IOT  OT CITY SUBURBAN
A lINt LIOI   PROPERTY lor SALE
A Specialty.  Thispropcrt) mil Double in Value
in the ii.'M 6 ' day*
Snaps in Huntingdon 1
FIRE, LIFE AND ACCIDENT
It.aiira   ■
Bui :i un.i: t—i iiiNii:nitii'iNt .1 k*. t
MtN. iii.sii.i: 11111. .isst ins. 1.1.  _ v...  ■.
Nlll.'Nil  tssl |;lN. |. .   nl In Hal
Ml 11 11. lirinBST in|i li tn; ni UM t»l II.IV 1.1    '
M.i.l.-i" 	
E.H.P0RT&C0.
Snooctwaora lo I\ O. STRICKLAND
6ia FRONT ST., WESTMINSTER
j****..  ni |i*t„lni*n,tai.-*t.-'
in linl lit '•  ******
\ • *., I'liMit
HBDttfALlH  HI XKI »l
H.G.ROSS&CO.
Oolnmbl, Si.. Now W,*lmlu«t<*r.'B.C.
607 COLUMBIA STREET
New Weatminater, B. C.
CCOS.
vcr,
g.TONDUlL&CO-!«o!i»*coMH
*_JBJ|,llltl Ctilllr.liltir'-' R-t*il tr-Alrr.
J**£*F'',,.. Wines, Liquors, ('.mars
-- ^*-|*. IIMI ConaolA *r., N**r \Vf*tmin*ttr.
AOTSNTB
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
1 iiti't laoadoB rn* tiiAHi**!*' .••***«"»
BBotan gsaaiaaar Ca-ogBaj aCllalllai ^ ■
,*,**m aanl l*f.stli.ilal Mailer.- iii*nt*tK*t i •>   got l*r Pit* A<4.aian«« QMgaa]
tanaila 1.11* AtoerBl  • '  ' poe|
1l,,jali*iiBellaiiln«iita«r*™i'.«ii|i*iir
aUfgr
Policies wriilcn wilHoul reference
to home oil.I**.
if'ttari'l'i'l'  1*"-'  ' *al*.*lt*  i". ...  t*i"
Cohlo Ailrtress   ROSS'
A.B.C Coali
It. iily'. Lulu A, niiiuiii'm* Lenguaga
Will I'l.iinai'ly I'l.'vi'iit Nation*
allot Federation*
IE1HH   PKABaNTKY   HTAKV1NU
C'iin|.i,i U - liiiiiiii.iiiiitu  Buoako  Out
Uii.'nuivi,! ully on tbe
Siotilt Btiik„
PKUBBIAB  SHARE IN SIBERIA
Tilt  I'i- ihIi Oovurtttuant Will Mot
(.uniuii'.',' th-  Kiiias-r  Prom
Poaolbla 1 ii»n li
_H__—J__l
|...Mh». Jaiiuart 17.  Tlia Irish run-
ii.ii.h ut iu tiiut>rin*ta tiiiltf
i.ti ftiiii,-   Tin-  i-Uti ul Tintoltil
ll.aly to fOTtB 1 liOliotiol filler01 Ion lo
t- eoHpOBid ol aiitH'oriivlliii'i, golut
lillli. I., lit*-,). I'.nill mi BMBSB1 of tli*
■ nl 1 nl  llul).  aim  I-i-  ina.ti
Mil ' • i ■ b] i.i*aiUiii''iiluusi*oiirae,
auel l* et|sllki-il li> man) ITM in Itl*  1V>
thin, hiil aim t-taiiM* tho**'  who  hup*
.. '  ii Htm, ami Union lor
,t,.l mil iml iM  Ulllll  lllll*
bindetdajvi it >!■• land
|i to BOtaworth) iui *M* ln*l. nnv
ilm. In alminloiiii' I* BOBltBI IgtO Lug-
laital, iorki')*ainl t*iulii) fmtu Ir*>tsml
»'t|'iililn«lioliilo"f itiiwura t»r Kitillili*
******* litts.ii. tlo* aaii'trlteil
■ ',.-... ti.alaai .al'in, lionll) lied B
, . .'...»* ilm tlii-ri* u I'leoty
ol liod tn lfiat.il. hut that a largv ***•
it ot too gopaUtloa hava aa ataeaf bi
list  loud ainl  ii" miotii ul  nomtng
.,..,,   ltB.aiii.iii.il  u  n\t?ra/  ilir
|    ••   I.   1«" lis  .»
....  >  i m
nai af imt o t«w|a.ror> l*1l«t to the
aM.i.h-\ailiisit dMiaH   The!  th-f It
ad Incroaoaottai grail*, rate
bl tin- taWllif *|i«lllil» *l."«* th*  tfgBji
it*riuI aiialnj "I ill" rot*« and It* *.*■
i■»* t> t..f ..".i B|  a,,ir,»,..|,,|,Lt* ot
itrataaii that the mm\
Ibot of little ebtldren,
ll *Iao hall-nikt*!
, artai ' • iflMeal t*h*tb-
,   I... I iad .ililaii.tt'i
alibi  ■  talil.l,.  a* Ihi-lt
li tt, n,t.r ran nerer
l...,. -I,, n.--,1-.i- |*n* rt|,  ait.ihina i*
*. . ,'.-i a. l.*.l
a n» touting
ii   '-iti. UrUtiu  t-ag-
laad bo* imi-1 ■ ttradi reftuliag eub
itii'ish *)n|itihiMi are allh
it,,  etlltlag «ioittat*nl.  wbk-h bio
-ij ui llrtil*b tn-
. i  •  . i*i -i thoi t*rt»i4*ni
i .u   tslli   aui*tT*-l   In   lUte*
Um  r*-l*lli,ti,   Mule  am*
irooaed *•*  *****  »itat*tk»n
la ilaeaai A****. ******* tb** ri^iaa-tent
, .   **> lahulainl In Out*
(.•!• i*e. itte.kri* ind t-antial float tb*
. :. mi.a a tat ..f toi. |*r tfol
|fj|  ' at.aa. f ft ttn »hl'b
ut ******* lasntt* of to It* fitr-tap!'.  TBI*
i.*i lodna** iifitat* tank* oat at
. ,<,.) tiittiulal" hOttimol tank*.
I tn•!., tsl.i.h thr /.t. a»anl t**t******
I iin,. aifi-ai;t «t «UI.  Ttr> Atg*atla*
ra t-wtii in dtM t**>.*r»l
hiiiiu-i.* to tbe laalk'tiol ****** ul Iba K*-
legayUsaBssB-BBt
i  farerla finon*-ial tirrt-*** iau*--i
.'■-|Ar-.l Ul  I*  OH**  tO-hlitni
..    t   -.
, < *..a utM am* ******* tm*
r**m****M******9t ****** t****\\*i. aad
I • u  tetaUy  gatbertago  ara la
Ib itv •.loath* * fear
.
..|i...ii.<*_**d Ur daaghut.
.,. r*t<4ttt*d fitaa
l, ,   . a ah* i*htittaiu
- ak vrtth Vtiu* llrart aad **** *****
i. Bcaat li***,- ot \\**m. iad th*
mi4«it4 the  Krai-.****
• !■ i. to iwur.  Tb* IM**- and
l*i  ... -  reaMelav tbr r*-«aiaderol
th>- »lai*t le tb* W4-Illt*d lNt<-h l*alor*a
aa I i,i-1-i'u l.itrtt*a Tbt* *****<* to
unltrdhTi *siwn «tlb tbe lat* Kaa-
tarh-t tt ilium* |*al*r* The loiter ta
! ii, n • ^ twfttearas bat h* »tll
i *********** tber*. a* lb* m«*a* «t bt* lot*
grartdaarvat at* for soar* Ilia*-« ******
In |s~aaia. laat ** tb*» *** **1V
■ l.aiit Um Kou-r k*M a fcagallreai
lacaatlBB -*t tb* *bipt»r ot th*
i iito>i i*f th* llta-b IUiV, aad wee**rwt*
.nt** seW-tnted lb* coroaatioa
i    .  Tt* X****~* is tahiaa her
I full *).*f in ihe ****** **mm**x* aad
: r*.  Ilff lllll* Ian t« •»"- *** M
,.•*,,** m** t>livaU tbaa bi* *****
■
t»*Ar*i«ai*trr*aia
A Itaal steal boa XmUt  U*A ibOBt th*
i:«i-ror* pup** to tint Prraaag. nu
111tru-1 au. h on lnt*nth»ti lb*l* Is
txi ibiui-t, hut to tir at«oav-«t* pt**
•t-t.tral hv hi* toaaUr end a-iu-1* aiolnal
II bat* inetollnt Th* freerb ttotera*
at* ot ba* nut ***** ***** tn give any **-
i_eiti*t loault, earn If tb* Rat-
- i;>1iiot*ltiat«*tait*».*ad •bll*
ti ho****** "if Kat»*r • (irnt*****! *******
in |*rna»nt* th* ini*r**t» «*f I**** Bt bio
tnurn*} tbf-te I* os'i'b i**r-m t.i appr*-
it th**ftt-rt sntatd *** **tt *****
inn Ti,r-t« i* nr»«-** to t*ti*i* rbot
thr kal-1 ha* br*n lnlo»OK*l ft*r*ttallr
4-,i„ .i_xitf4lif. Ibai tbe Ftaach aa-
th.tiiira eouM ant stUh to *m i-*r*«*ai.
Id* for tb* Iraall* ft »« Iea|»rta1 alall lo
I'aiKS.iit I" i|tmt* ItovatT Vktrn*
■uVBW-1 X*} M** ****** ut th* SM.1I..W
rblort*. ********** lh* bWh eagle nt Itmralo
aaieli'i'i H" .**.*-* 1*4ini •dnMteia*'
*   rtjrl iiht-Koi-r u*l-roai-*or
al lea*l to th* Yt*tth ******* i*m* **
lan eiporled, lllaioagh i* I* tin*
um ii,. |:  ' i rt  Ma**a toaahl*
ii-Ki'-f gafBBBllh <• *e^ba*i*i* u«*h*
ani idara ih*»a«rift<* of IM*ai*rrk. e*ho
t* h*t*«l ana b* th* Vt****** a* the *a-
gin**rot tb*tr mertbro*.
maaa* BgTVMB
With !■** filta* in iVroaon Rest Af
.."Hiim in Mirth, a ilaaraai
(a.tkt nl ■t*a*k>|i*ar-nt atnl arti1*ai*ni
ttlll Ba iiiOi.ioreiH. and tieraton Hant-
orall«n !'• S*« lloln*o ati*t ntb*l tegton*
la |n lit* lwir* *n(tTyr*l>*t Ihon h*r*hi-
f. t- i)rrinsii*af piiahim tb*lr i«»»-
m*f Ul in1*r**t* ttlth a *f«i*r thot osof
taa-ll alarm Koiloml. n-*t ***** In AfrVa,
l*..lin..ia ami forth*r Imlio. but alto In
r« *
HWU ***** ataaaiA
While aiairli *************  *• getngoa
iboai  i»it-*rio.  it  oner  **■  u m-
Inreat 0. ti'ili* Ihol o^titttliig In a
.I....,to. m gloi-tered in Ih* arrblte* ol
tin'  I'i .-tin.  Miiii.'n ..I .1 ual In-, Slli,-'
n, wat.iii aiuiiiti'iiii.iit botweet. Iha
lit,..i.u, ami I'ruaatait lioviTntnt-ttl*, a
dipot 10 whh'li "Ui'"riiKll'li' I'm..Ian
ilili'Voi, rohiiero, tiuiinlletira ami Qtbai
U.-H' la- iui* aero ilttptirteHt tlu-ie tu wurk
in tho milt'.'* ilm rviuotmlur ol ilu'lr IIVH
without hu|a- ut iwpatM It .e.»" ippun
that at I'li-it gal i**n*■ i .....ikii.iin'i.' n(
I'unvlcu wa* t.ii .atini'tl auel ut lur* at
taint.'.! Ii.i I'Mhahly IsharillOlNlpOtlOO
anil si4t.*i"ii,.'i(i war*. VBgg WW >riiu
iii.i,* I*-* -tu.. a ,u,,in. «b fi.al (,.r tBOBOBi
mar hovu pui an eunl tu thla lutvre„tliiij
traih* In i'i itu.li, nu,. r. i-.i.
Ak lui-uii iv. nu i
Th'i liaiitsli txaMaiuru ha* nii'lm ,,,n-
•i-i. i *ii'.i. atnl will pruholily paa, a hill
tnoklng ' ..j-1'iii..i... i. a frmi port,  t'nr-
i-iii. in.in.ut,. win i*i ii i i-i mt mi (roa
l-t ii r.. *,■■. eel tn - horl*ir, ipMlal rali<a nf
slutl'-k 1,-ltiu ,.|.|:,. ti'.. l.. ths.ii it.lai.il
tiUklm-aa
PAPAL BBMBeVftABBB
A fnimnislfOii"- hoi bMB IBBl ' T tba
PgpB to Umllu*»lat. li'inriitni-iil fur It*
p->r**a*utItiti uf Oathotlei on>l fur Um
closing ol i*iii-.'!t- rhurfhea lit Vilua
ao I'ni-BBtii* anrNit.
Th* Kt|ht Hon II. t.r i ' n -s■' ■ H,
n*rtnaii, illailaii'i Ion nu mlear of I .« >
tu. 11 f..i Mlrllni. It, on oihlri-** ot t'nat*
hrlill* t".i,!_i.i. r. f< ir. ■! tn the anal
Nrsitrh rallwar strike nuw in pigfiigi
II. -ail tbit Inateod of *■■*■., to illn-*
trnro of rotlruailra, town (oumtls ami
Uti.it of i ■ im,,. r,, uuibt tn drnioml
11 ■;..! iraln -ta ..■ Ilailf.-a-t PBttt*
i si -a. ti.- ilniir.l must Inarr '' ■ -
i-1 .in ond learn to work wiile unhtni
whlrg I'ar'n.n." a had  _t ■  i
Loodlp Ohear-*d.
licet ta In. . v e 17 —l*|riirll at.-I
llariiuginn while en rout* tn TroW
aildi**H*d • rtumtar of ih*lr *dh*fut*
* -in. thanklni tbew fi*r their re**p
tinn  Thai w*i« heu.lli ch-wr«l.
Tha Vanrou**! Dry Dm b
Viti-oovna Januar* I? —Th* iua*t.
IM beat la tbi Market Ba taa ght **»
tn-tdt-dwltbrlilaano. atemt **> tain*
pt***at The Ming wo* oieniat unoui-
• i In taror nf tta «trv '- *
»■ I., tu* and muuklpol • ■' • '■ Mf*»i«
i*ri*r itiltun, M I' I', oml HgOMTi
uj-jattaaktl. rtv-iiinrt mil* MBBOrt It- IB
luiii.it In fatur nf th* MBM *■'*
tarried with araf-ti • du*, i.ttaut lalai
Th* eteelatsth  of lb*  Ih-ird  nt  Ttait*
mating b*M tbts *ft»rnunn au tbui
in., I.01-. aill  *iiditl>*d   At  Ib*  bWlld
_*«inar vi****!, levneant ond Dunn
atrm.Bly am i-.n«i lb" drt .1- k *.-hem«
and auhtidf. Mooar*. ttotton ottd Mi**«*r
lent mi an oaaai.dini ***** drfrrriaii at-
pint ol of li until (urth*i ds-Ull* ahnuht
bat- ls*»n glevn Tb*t* bo**Ter. i"
r*M*d Iha aupi-wt onlf •*! ***** ti**
Ms-attars in o ai**titi| ot ai.it* it.si,
iwrlt* titae* tbit nuwtar
Ctti.i'oiat'*. Ind, Jinuorr IT-John
Hnfd*r and M •• Ida Devon *tt*
•**■ i-tly Married it New Altany un 1*--
"■■.■-1 tntb Th* i a.- i. • bMh w*r*
uft-*«>d lo the is.oi.1 bill* H -
*t* was aludrittg MadhHa* lit l^tii*
%lll* and Ha|d*r to a earpenw.
Mi.* ttowrr* l* tha youai  ladf  »ho
a*abrat*lir****ait*d ta b*r laacaai
b**raao* oh* r*f ***** to ***** ta a tod* t«*
GKOBfl.. BANCROFT
Tlm V.licrakla Aiii.ii.au  lli.t..iini,
I'u.... S'rai.ifully Aw.y la
Hi. a i.t Y..C
iiinuvi A ,«ir_*L*itatk*rr4n,4B**a
tkoaraa si )t*a lVa.k'1^,1"*. r*t.*t*-d
ili.l k* fall hla-lt l-sanalnt laa«ln- IL
,4i*..u4 kl>.a.... .ad altklo a a-S I-
..an. . naaiar. kla mlkd banc, I-.,, aa
bn.rasni,,U,.|r |a.lnmd ll.rn .. II a., dr.
Iklnaad Tb* rnaka ««nJt.l* Mad* !!.*!!
a,t.,.r_- Ar.naaaa,Tknr-i.| a-at. la.
k*id*'» l*tk*t It*!* '-' «  ' drl.at.4
raacnlvil BadlB,.
hss Hitats. dt*«ati i: -Kt.r>ikikt
I. ', ,'rl li.l*  ktallf  ltd  11  U  t.l.lrd
Ikil Ik. ladllB uatkL* kt* Ik.lti  '-■
tin.,«kl la I* »*d  I'k W >...* SSSSI M
(iflr. kfrd I*.* ..ftandKra!  M  lunllt.av
■ad I. la*.|*»l.atlk..B*4»al!l t- a*
|i.»r-d l.-aiBBIBa
Uumdatiaa tb. tt.t.1
!■ «ii.«i- ni. . J.- in ll-dadd*
lArrdl Ibt* tautklmt artblad JiaVbk M-
aaa., r* - «.» (.4 ak* nt-, -n l.-i .-.'
nral r.aaj|a*l !k* rl.kl lo dl,|an* »f
lum .ad > aBlfllaa dnll.n anrtk nt aaa-
totU.Ird knad. tn l.'.aSd.vn U* Snallk,
S.BI    ______^^_
t'AXAIHAN XKWS
********** start
I *v *i.-. Jiaairf IT.-JodgM**'t wi*
gltea thta Momlag na tba g*tlltna
agataottb*teteratd B II **•>>-■ a*a
ai*Mtar ot the legtalBtiffa ••-**'■ e for
IU. -. T<» »*'«■*.» o'« oiolr.at
**,* ****** nf th* r**i"**.l*nt at h*tin|
ilt**aollf Indured *!!**» to t*n*t* *****
«a**t>*i*in*d, md en this i«-t*«t*nt lb*
eta ik* w»*d*«'lir**t ****. ml-f"' i" s
a*,.i*oe lo ta argued a* to *b*lb-*r bio
o.t* «*r*outVt*ftttn ***** lh* etatlete
ata neii'tti
Hnaainot-Vitis f«r lh* fnli«wini t*»*
********** t* th* oaiart-* i>at*lititT **
*-MMf Mat i*u* fMierdif. I«ri*tith
Net-talk, whiibm Mutui. tta—iritis*.
\V A <*botltna. Utaral Smih N*r-
tnlh, tboighner. r.^aertotie*.. rori<*n
t*r taltaral. NortB iVrth. Ti.«eto* Mo*
w***\t (,ttie*d>aati**e. A. B- Ab*n• IdV
era): Root fturbow. ****** * ***x******
* , *' Ht*.** T tt • - I*» i - ■*•
tu*
ort.a*t»iri aroaa-tair
At I aa**tlag ot tb* imosi* **t Tottsabt
1 ■  ...*l»  r.-| '**'  Bight, Otettatasa
r*edlrr*a th* lino Mtfgfd lltak-*. «f
taring tn transfer BU euta-rtlj'ttni, of
lli,'*"", a*aad* 1**t P*biuon oner th»
gre. fnt talldlM o^dnlh*r pur|. *■ • a- l
Is. add th*r*1n looltat *tn.*«>* Ihe wr-ti**
OuM ot gpn,w-n I" talp|'i*d I" tba **
guam-nt nt a Mitrtf«i!»ti«wi arholoHbtti
TB* nt*r wo« Ot***p1«l
a* r*n«aaaat wattra
Ae lnJ*arttaiho*tar"TOi>o^i'
btttt-M Ut* tTIf Oeenrli ff*t*i mai. ■ /
r-af ***** t*t *in*n*** In.orr*d in *****
lalnini lh* Doke and !»** !••»*« -t • • .
1 i ongM  gBring their  tlatl in Au|*i,t
' laal
aaoiaoi n anat i aa*
' Rratettt nt tl lo *. th* Amlhln
clergy of the dtat-aon aynml hot* i ***** 1
area-Mathwi npp"*lnB tha ronnlnl nf
»ire*t ear* *********
I eraataaaaiAg.
Rauatiua, JaneBry IT-Tba daatb
,-. urt**l here ieo1*rdfiy of Mm llrielget
• CaaBoa. oged i"° veers ead l aonifa*
WE8TINOU0UBE TE0UB1.RB OVER
A I'i n-*t Who Waa Tliuro Bny* Military  Lew Would Hava Bub-
jugatod the Bu.ua.
RIFLES  RAPIDLY  RKTURNINO
Cuiititiu  Perry,  a  Brlttoh  BeeJar,
Talko  Iotwmelingly  About
Belinua Sua Sealo.
W 1*111111111*1, Januan IT. -itasrin
Ham infi, lln- a.'iirrohliA  hutnrUti, dtal
Bl til* ti"im- It) Ull, I'lty   thla  aftvTII'mll
II. I,.) u.ii 111 null Un ilara ond woa
ut. Hu. .iri*i.u ihro* da), ai|,i On Thur*-
da) I'* t»«'k tn hu in*! oa o motter uf
pfouit'iii, and was tokeu oerlousli; III
y.sii-nlot I-..! frotti Ihat lime until this
gftaraoog ttt f • ■ -t ropiiils ond oil doy
i, ratedbatwaas lift oud d**ilt.  Ati
; ii. ilseil'-ti.i 1*ft htm tbtiikliii ihol
|„ -uiilil tit,* thtisiiih the nl|h1, and
t. ton ihr hour waa |tine Hoiirmft was
it. ,1 lluei.d waai)ul*t olid peaceful,
ami tl.r tlrsi eaus-nf ilnoth wa* alntplr
n ikom el old *f  "u bibwbibI the
1-s.ttl.l.i vetan the l.l.tnrlati dM. Itan-
i •■ _i«Uirn in Waragatar, Moss, on
Oelofaof lid. UBOa
Brighter  Proep^u
l'in*ai aiiii.  l**nn,  Jonuarf  IT.—
.\i-iut thtrtf ireslltur* uf thu tV-atlng-
hoaai  \*'  a ■ ii.i-ii-r *.v-i,.M..t ihtt
\  : • .   . - -    ' | ■  ■ t   i
in H.-ivtupoit) and a dl*|eialtkiii to aid
lluir.tii.iii wa* l« *** \*f lh* foil that
at*'Ut *On'a*. ea«i|In ul p|*if. tr~l  atork
ni UrUB In puneunt Inratl i-ari of
i-iaim* aialnai tbarutnpanr  VV**atlng-
1    m   .'at.*t  t-llj  It.al  Ihst Wa*alln|-
Boas* Bh-etik fMnaimni will he on o
IHU. hjOtlag atltltin a f*w daj*
R*hrtng sV* DUputa.
\iitnii-.« ■! '«---»'t xi —-t'aputhtl
It r-iti- w**ur ot o Itritlah oaoler,ond
■Boaafliml wo* ntaai bl Anerlran
■ i**t aj.rini fm lllrgolly taking
. i . h m lUiti.s; *«-1 l.a* arrived In
\\**>i>iiii>i" tin ***, *** ol S*fr*t*rr
Julian I'l'in^fni* tn tt-atify in writ to a
bmblbitmn whn*h will ***»n «,t»a up ta-
(..**-th* t'niM Mai** J-upreaw itmrt
Mr i» ft Vietnrto. It *'. a ***** ***** 'o-i
v lay aad Brill i*noin in VVaahinii.in
until bt* ottrt..uni**ih «urt la no lunri*r
in It, on lhl*r*l*w oa lh* tut
t-ai .lt*pui*. Captain F*rry raid. "It
n.r l'.,.tt*4 wot** BtifBtpt* to keoiumt
mien tr.*m lUbimg taa, it will r*Nuita
1-. hoar* II **** ***f tveweu*
1-iiH*!*, up tb*rw. I'p to tbe
pi«t_'isi tiase. It bio n*t*r bad
Bdore ibo* tarn, aa taauBlnnit nuMtar
ll I* an ***t thtna Ui riteh a*al« In
i    . -At-o, Itw-iut*. not onl* I* iu gg>
• , . a'.guanl s*»it.*1 d»tr-*llnn. but
the gr**t*r bait wf sua.».*r U ;* LBToioMa
■ k "IM |ou dn any *■*-*■* ts,i
auMBvlT' "1th |e*. I **** upihrf" ind
*a**** ta'k to North U«t Hirt-or with k
kii ot akin* tbol wrre ta ta rarrtal to
VafWla Bod tber* *bipl«d to Muttlrell
V\*ta1 - ataa) that there **r* awn
tboa tb* *t*e«*r that coaw fur tb*M
i-nubi rarry. aad «u a erhouaer bad to ta
|. nd i» tab* tb* t*** This »tra»*r
that nar up tituuiht aeoro that
lt.rff* vera t*t ta no wiiur**, and ** we
.-••• ,ta, k IB tb* •** tV* *m**** right
by ret*t.u* roller*, tot or* were not
■UttM OBBI I ■iti inntradk-Ud tb*
*t*wtf*ri,i* of a|s*stn Bg*nt« end th*
..aw degaittNal ibot ih< ********* *t
* at* 1* d***.r*-e*ltii. It* W|» bi* *a*
Btnt* **ai* to tb* Nitrthera l-a-Uk Ot*an
ar.il IWbiing *c* la*t ouMM*r tboa be
*, < • aa* - '■ i*. and that - a * wb*n
Mwrniug lo tb* r»*ik*ri*s an la the
. *** ••! ffMob-* lod'ti with youn*. It
tta toMitf*at* otliwed toetit*r llebrlng
v» tf-t d'Hfttb*.! |i»«ag.irtt-*ti*oii»-n
uf ta^r 1, ***uf*4 It, bow*t*r. lb*
Catt-M ******* torbtd tb* killing
of »-al la Ib-hrtng S*a. ull*
lag i****t, would uatply uk*
itair i*t«4i*oo ts. iv awler eatrant* to
lh* o*a aad kill tt • animal* indiorrtMin-
ot*ly. ibu*d**ti*.atnioldBad yojng wt-
-.U.-t 1,,-ttUi anirdtio kill t-ola In
llteNiWthlVltkttrean. wtar* tbei*U
av* ********* gaeetloa of fi-«tri'1lna. M*kna
dfiianiaa of th* •,*****, whii* th* kill
lag of oealo In ttebitag Bel.
ata,i ib* pert** ot Motarntiy
I* ia»*--.i. aw on* it* perpotuotlon
t Bpta'ii I>tt1 **** Ibot ***i* ot* found
in ***bi**ii of oh"ut io, and nnly two or
nr»ir thi** »an ta killed tafur* the r**t
*■ •: Atthlsnte, he *ot«0*iliean
n-af*r ** ftifraaO.il'*! When seals
baa* tta rwrthern wal*ro elatet lb*
, .  > s-i-irM... ihn  irsviaafar
atialh **i ai«*t'«'n(*ptl"i.. Mating dorin*
winter Month*   Tb*" tb*r h»*im*r
hnllb. tnlhtwlng 1bero**1 0 datlinra of
froa i*a  in  an  mil** fM« ahnr*.
Ind irstrlllng Otaut :>•' Mil**
hark I., llebrlng !«e*   Ih klllihi  *****
great ran bo* to ta .Ai-**rtaiit neotiag
then in tb* h**ad i*r on*t*r tb* tllpi» r H
thot ih*y will not «tnk. A er*w In
*miII r**aia nr an trillion ****** ****\
isutrtll 0|rta BOrbnul "f »l**pln4 OOIMbI*.
fur tb*t »b*p on tb* suiter* of th*
MIS. a.,.l kill th*M with burk*hi*1 or
*|*sail    _____»■________.
It.* Mottoa Deaied
St" Yntta. Jonnor* 11   Jmli* tara*
i dui in th* 1 "hlt**l Mot*, I tanrt li-tlor d*-
, ta-l lh*. Wtntlnn to TiS,».  1li* Inetk 1lti*eil
aiomat '*•■•* *••■ a*r >*>**.,.■*,*
Jt*\o***f Cauoed It.
TMBBi lad.. Jonuorf It. tflllliM
v* • * ioi*-r*r. ,1mi hi* *!f*o..d then
jOlildod limb w*r* killt«4 ln«t*ntl».
Nair ssa* :a ***** oM and hi* wlf* l
i-nie-iB  ttiosean   J*aln'.,t  i, tb* oup-
aatt.*| , ******
__ 111-
!t*a Fai*rt*m. Jomiatr iT.—Klng
Kolobioi lo 111 with materia ond will ba
.iimi-1l*d in r*moln entirely fteriiided
tor Itaroinlni steek Th* hin| ond his
norty will *il1 '-'f lleirirdiln In otamt a
r-triniaht tariwtary IHatne ond tarr*.
latl Tta<y **iit nut on offlrlal l*tl*r
o*klti| th*Klmond hla ****** In eon-
,|.Im th* Hierreottm oi ih*ir **\*\m*X for
tb* f'..UN home
Ho Oot I'u in,Uil.
Iti.liiis. .1aitti.it', 17. A'';ililiii<liinilii-r
ulm lui't bWO ili'imliil l>v hi* Mlnw
llulkllltli lit M'lAi' BOtlrB Hi-nil ll'i'll •'tn-
nlu)i-r* Hint a Bl|iki< uiiiil.l fulluw a n-
fttaal io Im n>ii-,' thill vi ill's'., wn, ar*
filed, bnilghl tafurei tlia* COOH Mid
trltil un ia , Li! _.- nt haa Hm  attritiptiil
loaitort taooai **. Ihreau.  Hi an
folllld Illlll) aililM-utl'lir.'lll.ialv lllinilll*'
llll|illk*i)lillls.|it.
Ailvnml... HlllUry Latw.
Naw  YaiiiK,  .Unitary  Its  Ueoirgl
O'Kiroiy lm» rii-i'itiil b toltei Iron
Koibei ('roll,  whu 1,  al  I'll..'  llul,s.
netiisfy  iii.- prim «ti* iiiiii in' i- if-
'in.iriim *ln»H fiiiiu hi* m.niiilv llu
nyi tin- Itni Iiiiii*»» * *<* ondarooBi
uul uf iii.. 4IIU), i,.,i i„-tiiiuii- that it
tin. bad bain baton tin-  Initio ol
W.uititl.al KBBO I'rai-k thli allalr anulsl
iii<ti-r liav* iM.uiis.l 11.- ,il-,. -ui.*
ileal w hill- tli- ni lur Btooi Bgwelea.
M iml mt Iln.lt. lli.at-t.iiit, I'ri.nt r.'.'kaml
Chayaani Idv.r ***• Botalnilty onder
mllliiry Btatfal, H id igeBti ai thooe
ploe-ea ire yi-t In • tiara* ami  lhal  until
iliey ir* f iit'ivi-l ami eatlro rootrol "f
affair* imi lu ih*1 baadi •>' th" uiUitorr
iii.' Imliaii. will i*' restli
Telegraph Operwt*   Slriko.
t'liHAoo,Jontiir) li  Than ** llttli
Ippinnt i*lion|i' ti«ta> in tin- Itrlkl "f
Um this aim. MilaaiiV.f A Rt I'ttul rath
way tfi"*rotiii oparatan aad rtattu
oejetits. Th» itrikin •iiiiu tii*i ibout
fk) Mdi arul In lln*lr r.-.l.litali.ni. b-l
i.i.lil ond Ihl* tonriiliiK M ilu .-I.in-
iiuiiisftitrii i* t_uatatB*d ihat tin-
airik* taai'orv-*))' vorth) ••{ bUmbUob a*
It lariUallil tin turuiiM'iiliiir.-   llu  lli.
•■titer hand Hi* *irlkln| ta^tfraph open
lontmrl thai they an- gaining mound
and that *** iii-n*- lilfie U'ft STOTk Bt 0000
tu-laj. t hnf 'I'lniitt.m .4a. lit.- road l*
pggBMtf Bmiagll train* uu , ..tti|,ara-
lltelr |iaal Hut*, tint tflllet train*  Ul
greatly itui-ttai  UaaacwMaoggwr Far-
Ima *a)t thai tht-r* i*  tm atrlk*.  that
"a fl i   m tat iad tI** tt ;'
it' a, I1
i. I.irauia tr..ii. v.,i «,. i, *i,,. bar* .,	
...a it is ni id. ni thai tin. general man-
a.i-i la hut aa. 11 lnti.rni«l
Brutelly Muriift**!.
Na>  Faooftatti. tlauuBri  II.--Tbe
/roilaiidlo bring*n»w* from Apto.Satttni.
of ib* muritft nf ii  OmPi a Mllor on
thai' H ttoaittt-r |r.*i|iioiB. Qua] aiist
K llf iilion. a ****\ b**a*ai-r. wi-ni llbOC*
front ih* WMl Ba Kaa Vaai^i BlghV
ond Uith wi n- tai-n drlnkii a* In a IUOQB
eewned le| • man nahi-tl J..,,.' CBl*|
«a*liruto1l) nuittl. M*t thr *atm- ullbi
ond bta ***** it'"* n iiii" ilu- *ea. N-'it
ntnrtetiii hi* r.-naaiei* *><'. foeaieaUtt
tawrh. hot Mil Itrn »a*ln*d up by tin'
**!*.• Ill* li*ad. am.* am) lea* had
tarn i*ui off. Bod In* t*«i) *t* otbrrwlow
bnrrlhly atuiilot~i llrrui'ati em
*.i..t.*l, and when th* *** ******* -.--fa had
Ui-inl.siil'lr tr*.i..*|«n. tin- Iroajnol, Sltd
rhor*t*d with mnrdrr J>.t **> ******* ta
liken inloru»u*ly tor *****■■■
awo\o tut rti'itiiu*
Jo* Chaynakl »t Kan 1 r am i*. ■* and -Jet
ttaldltd. whn rerrhll) l***t*tt lVler
Jirkton. hs*e l**t. aiaif l.-l to R|ht tafur* tta si. it,, i \ii..i. Clab on F*lt-
miry loth tnr * *iak* *•! i lag
Hilly  Murphy,  rhompinu  frattar
Wrlibt ut th* world, hi* l*-n  Biil'bed
wtib llilii Dawioa* .-haMpton light*
weight of ib* iHibKii**
oio Raliohi*
Tb**t*oie*ri<lod|aiam- down fn*M
Chllliwirb and way pull pgglaiaaf
Biealai. biinitng %** pao**ni*r* iml a
large gaabtltt of form pmdui *. ******* ol
wbkhwa* dt-*ba«rd at lb* tarkMg ,■■
way Undiw* In *p»* of wi.at tha
*trt,ihgpa|-rr*ai*tath* rs.ntrary.tha
hladp will roatlnu* hri trlpa to  ChllU-
week a* usual all wlntrt «* pemltllnat.
aadaottutb*Mi**hen imly. Upon on*
t*va>ton IBM wrrk ah* tan  BCBtlfl  thin
He gnotinl duttn Un-rttrr liflBl
freiiueni* r*HiS«l ■    w  ' IRmIbB.
U*mmHu*u~~'
Mt MosMuaai  and nnd* fimn*d
froM bta trip t.. lb* lUal f.^tilia Mr
j Mowitwraaetiii-dlnilr |deaatd with bta
' *aat*tn tstur and *njni~*d himarlf ihur-
1 •niBhlr. tialllni ill bl* Irt-nd* ti, T*>
j enniu. Se« Hmnawuk And ljurtar. lie
1 woo MUrh lMpltHr-et_ with lb* Iwprotr-
ineaiatnlni on *a*r>wh-r-r* in il.f l'.»»i.
1 r*p**tilly InTurtmUA. vMeh I* tnaklh*
l i"M *lrM*« I'.r- aM *■<**** th* i ***> ot
1 |fwi"*> and M4* fair m ta t anada'*
' areitrai rlty tafnrrhini. \Vhll*ii.Mon*
i treal. Mr Hoaat, bmewina tb* amount
I ot lni*t***t (eli by **ry Many uf oar eW*
l*n» In Ita aute)eel. nltal ol lh* nftti*
of the ItaBlhrnn llltiatcat'-d 10 ettgatiw
wh*n ih*t itit*nd*d lo toeae ihal naf
drtrrr-4 \Ve*lmin*i<-r *|-** 1st tdltloO
lie wi.tntao-sar-I tbol lb*t*ttie.in atMM
ta pub1i*h*d oNoit tb* Middle i.t .Ian
airy lotaut ita pr***nt dale).  Vrrioai
rau*e* bote lnt»if»ir*l and molr lb*
delay in Bgalag th* ai*Hial OUToMahla
The winter ta'k Ko*i. Mr Mirtral *ald,
i.s ..-, aarprtaimlr mlhi. II- aai
l ,.o***l In 1*1 ****** •"••*• •'■*"'*■**' r -teain
fAjwIiry msI Pel Btweh Aeaeatattei.
la l*»r*Mtar lo»t a aumtar <»f & .,i:. ***. t*
Ollettetat I Mrrllnl  In  lh*  i*iminlllrt*
rooM at tb* Cllt lloll tnr lb* pBf-BNfl ut
tolkmi nt*r ill* «o1i*r »f th* orionlu-
thta of B INotlltT and l'»i BtOT k \**wt*>
tbiB un tb* Mainland, ond a* a nutatar
of Yanr.**.**r **-ntl»at*ii bad Uprt—Mdl
with tbit • *iMitor Me*itni oaaahl '-
railed tt thai idar*-. tl,*- n'i- *ir*.t. woa
atawrd to drop for Ihe tim* bBtag rll
lh* oo**1tni hr'nl h*r* i •*■***** "■* wa*
at,|«'ini**l lo ***** un* Baaaaa lt«m Van-
r*-iit*r la that rttr. t* lh* pgrpm »1
dioftiu* 0 BB-OUtatfea ami atrangina-
th* pfiimino't't f»r th* fir*t ft-isrial
Itirrtltll fnt li<  itfNttOa of iifll.tl*    Mt
||   M   Cunningham   «a«   rhOBBk
i.i »ri a* Bmalary ol 'i.< WBa>
niit.*ir>r <*onmiiir*. and In* i,idi».***i
ll*11*rtnoMr William Hiitl'i -f Van-
raaiafi a B*ntl*M0ti whn had in-.
atdnsM* inlifai In lh* t-rmaiinn nl
•urli an a**--iail..n tu ihr Mainland.
I«klni htm 1" rail o pfllmittan Mai*
tm th*r* tn ..Met thot o r-*mnilllre *i*
potnird hr th*m miihi m«-i lhal (mm
, b*r*. *** for o* ran ta liamd BO mr**t-
Ini hoo taen rollrsl Ihrr* )*1. ti*titar
ho* Mr. I'uni.lnihom mrl\.,l sua n.f-n-
Mllbm j* t" *l ■Hnf "in will ta •allr.l
at all Thus th* mottrr atond*. Th*
W*alMtnat*r fulk* do md •rem to i-ar* le
•li'iiidif ih* r**i"'ti«ihtHiyof formlni on
0*n*nvlatiiin lh*Bi*rlir, trllhnut the Okl
nf Ihrir hflhrm fnni lh.- Trrmlnal
Oly. whn. it l* hop~l. will do all ttay
ran towint* orgeniiatlnn of Hie a,-
onrlotlon-
nsua,,,, I..    ■ ..,_., THU MOIININU  LEDGER  NKW WEBTM1NBTEB,  HUITISII  nil.I'MlllA  SINHAY MOHNINll, .IANIIAI1Y  If
I'..,,,!,,.:,,. N..;.i'
Ain.iiiiotiL Block, Nr* VsiimtntM
Bell-Irving. Patefson ft Co.
t\Tlilli'..lli'
III   l.il|U
run ,t in
d.Lill lllllil.l'll MlAHINll Slllli'lll N. ll... tl.l'i'ilti'
ifit.ll mil, iiiiimiiiik. ...mn ......i.i.ii. I." (un..lulil I.
hj^T\.x:^X,:"i:*,:z-;, X.i.,
l iii ANTlTYOKOI.il 1'AI'l.llH FOU  „„„ |
• A   .Ulllll l,..l,i " '
iraliui and mil
,, Illl lul llllli'l'l-
SHIPPING  .-tCENTS
On litiiil tlirmt rront Bit I I, Ism*- "*'  "' ;"l" llrlW ''""" fl*
u.,1,1. lAin tn Iron (Im i»« ■•<■•'**■ -'"'""' ' P'l*". tt'1'""""1
„ ■ .   tti   -   mil     I mots! work
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMPLOYED
i
i, i . .
- '	
Ul  II  lal I II  I,*!.' * "I I'
I  II  II...1.. II"  ' I'"
I  It'l'.lilla.l   i  II.I
I i
HlllirA  HU  .Hull.
U..,,l„„  ,!  In,
A1111.-.. HKMKM1IBII TUB IINKST
I lllNTI.BMI'.N, IT IB I INI> I' t-T'ti. K
II >,l in.,  .lua- hi iv.,11.11... -I"-- .- ll
i,  I  I In,
llll.si;  HUMAI1KA1II.Y
lulls uiu,. In iii* .......ii, ..i uittiliii triiH'lt
mvlll  .Mi  Ilium u'. iin 'I'l
|llV  |.|'.lVI.|.'ll u i ii I.  Im Im ii >
mi'iiui'il. iii aiiiiiiiia no ii-li.iv
ItlUlllHIl  I,'II lllll 1   lllll'a  III  l.lllll.ll I.'ill-"
In Ivllli I.,*-. "I III! tull'Ulli
|i ,, ,,,, «il,l ,„,l imanl ,u .iiii, -imi iiiii in"
i ti,,- Nuiiliivi'-i, ll.illm.i in Ivllliilii, unlit
iu„, while Mi si|„iri  in .1,1,111  mul ' n.i i.,,i
lilimi  in  I'.nlvviit  iin-  •lturotiiil.ll lllu'll
,...lul  in  tl,,-  Weal  'tu  tin-" I"" | ' ""i"
.Itl.'l  Illlll.  llli'i"   ut  Hi" t
imiiii'iit  mi'!' livu lluiiiaiiiiit local mi'ii
■-.!. ■ ni'l l.l.lil j
ii-iiii inlilr
1 In, lull ,,
|| l„I  ll IU. I.  .".I
nillll lliilliklul
id mil ii	
CHRISTMAS GOODS
CUNNINGHAM BROS.
th;
uiu
■ ii .ii iimi,
-iiuii
N'nlTi I
I   In*   hlllVa  It,,.... I. -  la"
■.-..-. -i..i II'" I Itrlvi l'*1  I
\\ llMKN'K  NT."  Y01IK
11   .  , .  i .  i,i. i... .
nl .ill"
j. , „,,i.  ! ii Weal, lllll  .' l.,..i..l. ..Hi ni '..
liiCouiitl   i'i- u tali ilbTiaI ' 'Iiii '"'"'-
I,,,,,,  till ll Ii.i-   ,■».,;.    Itl  Illl  I'i '  l»
„.,„,,  „. 1 -a....... a. ll.l IIIIU'll
siu;s  is  llli:  .lit   i, ..-'
ll Ml IN
I',.,
-, -,    i i.  ni t;
..l.i;
, M si,,ii  limits  INIl IlKKAlltlMI
l  ,    ull) kal  In   ■!   I   '■'
,  i.  uh,  It) A s| ll. .  .  ,   I
Tlm lugoit mul boil i'i"'
KQVI
.lliivl'll
lllll.
cily
.i SILVER
PLATED WARE,
im|nirtint i
pool
bom
tin. Mi'tiili.it
HriiuiiiiiiiCo  '**  Btltf
tliiiij.
ill III"
til
itli
,, uml ri'iti.uk-
,iMy O-ltgp OOBltdlltM tl
ii.,
1 Illlll (j
iuT)
ul ■■:*•
,1,  '.' ll.ill
IUr] i-xniiimf mn itook'
(;,Ms
'A,v„
11...III. .III.
I...III. .Ill I"
,,ll.lt.- lllll
CUNNINGHAM BROS.
M"
HI ill
I'lriBiis iiii tut in.
FOR SALE
UiHier. Laiiilinn lum*
JAMES CUNNINGHAM,
• tltlNl. IMUlllAUUI
'a  '
I'l
,  |
V   '
„  1,1,11
I
..Urn	
».  II  I.I.II  .••'. «lll
I   11  I* ' I"  ■!'"
■ i.i t,,i ii I'lini'Kin i hi iii
l.
I  Lin- un -i  - , niini  aTIIKI
a\
l.*.,t..  I  ,.|s,.N  s|   ,  I  ■
I mm, i im. INI
l a. ||.. |
tjkill .... \..i i t\ i  V:
N
>,  , IN SB I'HIX
...ini u.i.iu lv wii
nu unn 11
11
 u ml.
i .  it  illtANT  tit' Hill-' I  "l
'I. . ,'....   .1  lllll  alliala
Nn, VI	
11li Ulllll  f KIlAllf1  H -  t   IU
ll i ii,    , lu,i  .,
o
w
iY
,  IV. J. Wo
gill KGKIDKNTIAI
\.
; in.., *\Mi it
[ IHiSII l" M\M.
t  .<  ■ • Hiit,****! .1 a- '* li*»
I INK ill mt; m.-l l"<s t»N '
t '
■IP.VI ti
M.I  tKI S   M>-   1'IAl \l
|| I   l.i.-is*...  lillll.lll.'
I  ,   ..lit.1    |.|.|.'   IH   N
|.|  et-iir- .i -lAtiinlli  tm. J.ltiutii.'
I. KlM I
itUYlMiNK im Ii  M  \   HAH
tl.t.'tatlaa
Illl..    fl  1|  III HI  .   -' \'  -   Wv.llS.lli-
|,t \\ iltlWAI  I  I H  IIAttillsTKH
I   .   ....  ...  ils.l   Ml..  |.t  .  trilVt.
hnitlo  ***** '   - *\ !»■"' • W  v " "■ '
t ilXlsTUtixti
*\  t  .  |tarn*ipi
.iiitiifltUl. \.- a*-"
MUM \K l.l.vMV UAUlllSTKI
lAhl. li Villi in-  ntuol   wfu
tl,.- i.iisiitia in ulin - **lii f  I"
Inn |mjqi lu underlaid lorli am
s. ...  ii..-. . iti,  i in 'i
I I..i._t i letter, ind ll
,. ,|  l ......... " I" *l-" -'■   '   •
nut 0 »l|i-
anel Iml
,  niteliillil
I
■
*i awe In
.  ||..iu in.. ..il.ir
i
-
..., .1
i. ■  i
r. in u hi itsov
Or ».l.'wil.MlV,"'lK**nl.
|l„,,i Ait.sii. Nee tt'e  „"  ■■
DbaigVU iilia'.-ul
_n;  *   C2A Cjrt.HiT_Vl*'T-*'OrT OT
ni it wratHioatib, 11
W. E. DICKINSON.
TRUCK A.NJD  D.R/A"Y2t*tl AlfT
Doalor In Llmo, Plnatur, Comont, Woe, old.
lOOUElE
HIRD
THR Tti
1*..| -  Nill  I'M,, Uiu. |.f«"l
ll.ll II  Illl.   " ' "
iin .i ..tt
. ,. ,i.  i
\
||    ■  mil .ALB ON -'  ""'-.   ...iiiimni
ii ■  a  ii ,i .,
■
,-. v i.i. i.l" I.- SK.llll ll
.1 ,. ,,,..,.,  till.i
ICnltXBIT   "•!  '
.1
|  n|-  Nl.tl;  .." UN-  I'M
I *
..I...
I "|. SKAU tt'."
I. I..  .
il*ltn |..|s ,.n MAltl -l   s||l i
I
1*1  is in STI.N'illsiN
ON  till  ISit'NILlttl
. i nil s u i, in ti i  rtltis ..I
t  i
"I - I'.t.t.nlt Miailil s.,i u;i;
\l■ 11.1;. I-sI.ni|.s i |N iNnlll
a inn.
,11   tl,Ull.l.  .1   tl.NNs
ll i . ||, i„i. .i.  ."•    M,
\.. u.i   .i. ■ iad i."
uN itti;i;isii.i;s
I.V.ItlN .1  "dnllltlMI
1 -    I..,..  Ma
I <  I'll I'BXIlllliill  Mil Mil  I'l I'
1 . ,  i ■' . ; ll i,. -•   s. .
Ill
A
i;
w
I   It . Ul I.I.t   t II.  I I.l Nl It
•I.   ...
il ,,..  li  \..it.ai    ..:1a. l.a.
'I* .  ITKISmiN  It.tlllll.TLI!  **l I iika...i
1 «__ .
It AMD HIT
ill, wlil'li ...ll .vn,ll..'
I-'I,I1 '
...I..
'
SU  11,*  (-..tlltulll.a.   .'.Ha'!
CQMI'ANV
PACiriC DIVISION.
NOTIOE
i|||.ni.|,i:s inn III I    i.,,,,,,,,,,,, IS]
.■iv ui
W  i  tllllllXlit:.  lulllil-ll'.i:
II   "rti.  it t.  -•
XV.
Ll.|s
ll,..
ssssk
BBBrTliiNT I-.H.I  • ILL
II *. Kaaad (a.*. (••*
||  V„|   tt IN I  lnl',1  V  I Hi -  I  ll I
1
II"  -I   1>  .
nil i i..*t. ti I.C.ISiKII
■  i.,
1.1 all,.,
lllll I.Its  .1   .
* ii ii »■.*.,trr-aa
1 Mil UN  tl  s  l|.ttlll.I 1   1 tNI,
w
It-attM  1
'  II   -
I ti
uiu.\ ut \t  l.vsu t*l UVB\
|l M.
'
t\Wl_> I
., Inl-  l"l,
*'   ' I  a
SI I
., i,..i«  iiiliNI.ll "'
•1 t"
Hnl s|.  In  LI.M S
I
II .. I.
Un! s|,   |n  |,l Nl  ■
,a.|..|-...l.NI || HI  IflNII.I  ll  INIl |)_
l«l til
■;l IIIIIIK  la.il   INIi
am fn-Uf I
4J.N. nl  I N..|  INL  UINI   ■
II .-I It  11  S.-l ft.."11
|||l Ull.l.I  .1111.1'
I  ll ,.  I    Nl.lt  111
,. I 11
I   ,   s   I"]
a la|j.
.. 11.11  ...',  I "I
■
 ■  II Bliil If
at IjKTN*. HUN
'
*■* 11
ikl iiMliii'-LI" a > -'I" I
M.I""
ii i, .
| AM t -I- .I.U II
VI  N '
U.
A.lll.liH- IN M.I  III  III
nai. I
anaalk.  ll
Inl- IN  suit 1.1-in  I  11
ii .. i  ...
I "I CI.UNKIl.il nii.t ISO
I.
,H. Ul
mil ut i i tm us iniNi
*l.
II.
i;n  in.u.1,1;  in lliv
UliNI lli.N I 11. Itnllk-
MiTIi I'..
.«.,_*,•.,,**, t'•<**• ********
I  I
4
liiSlrtl
\\"  1  *.A  M| *.* HAM  1 \HjHH
it ,
\\ a MBlltlllN.
11 •
*m» lima* w itir U
■
0s
11 I. I.
Sllll
Slid
I. lllll  lllll! l-.i.
lit   IN  I.M'LIIII.N- I.U   LAM
i • a..,..,
..N  in   Itt t Ynl n.. i i|i\  ts.
I'
tjlll tlli.N IN  Illl. Ill ItllllltlMI
B.I.I. It' s|.iii;M
' I'M*
a**... ....
I
111*1*11. ...I.t. I.till t .11
ii. ti „..i, kl
t ii.tt
\
1
	
• irr in*** i it i«r
L"
I.
I
\\
_'in i
it t\ |  \ w|tt" tl i-A  ll.t
'A*  \  * IUI
-I vims
' lul:
ISIVI.I1
\\
1 IN !•• I a\ i *,-**. ii\
■
•I- VI.IMS
■  ■
III
■
i;
• iw   t< 111 ****** •-■'•
Hi i.  ill i.  tltVKKTN mi.vi  "A
I,''! HXblltili I  t\|t
I *
■ -
(.*    -lit n Hiaitl* in Illl
l ...
w mill
tTlte .Cebflcr.
a ...*| «-i.t  ||
■
■  ■
l»»*ti I
s
\.,»*   I\   • Ir-lf.W.
.... Mi \\*i* i  .
■
■rOtfaaa »
■■ •
bnl in
■
t<* it
o
■
ll
ii** tnauinini atit't in
■
igtgg m «• *
■ ■ ■
0*lttta*»t**hlb*>*iBt Ibe "a
»
NEW WESTMINSTER
Foundry anil Hacliiua k
-rs-rr-s,, , '' * »'*'• " '
NOTICE ""■luu«
Wl':,tlli'i,l,,lr,'siuli,,|JUVf J-Ztol
iiliriTlilst-tl lllf riiinr |„ ;| ' „„w Y.M.|
IliTTTlil'ilIT' nlliinl ;,n,| l( ','  inn awireltl
nl liy Mu. Uiuum I ,,,'"■' i»iiwtrt«la
i KillUS nl ,,,.,'la lu Iui
I MILL, STEAMBOAT A n, ..'iVubriiBr
NERY MACHINEHy   wo,,k "Jj!,11;
I S.ilitil'iicliiiti (■u;ii',iiui.|.,|p    tii.t'iiveri
Iniika li.cn
I'   r*t
'■*  Y. II.I', A
I'Otrn   lh» Vlirl ll
ninl Mr. II
Mttrttarii
fiiiiuil iiiii
iiartl. ui.'l
ltliuai.il ll
itw.y all i
IVtttaSlU.
Willi tlm I
tlir.nmli I
THE TAIlni osdttrotj
"UUi  Iiiii fur III
Illlll IHlll'l
il.iirl) »l
um. nl III
i I, I-- nl i,null, in,, ,   i,,,,,,,, |,tr
ll'KAII, Null 111-. Ill ni,,   «it|i|«iri.H
III*, Mill IMU.tll'l, ,    jm
I'HIIdlMirill   Ml  III a|l|    ,.„,.  hi
In I TI'.Mkll ami Willi
_._ —_-_-_ II... ,llv.
CLOTHING l"":'-"1»
wnrk a.
tl'lll. INI. sl\l|.||| W|"ii"m
"I I"1 I'l-il ,1,1111. |,.,r..|','.,
UV I 111. lin,, skll.lll llii.ltillli
mis  i mu  ., i , .llliuir
l ALII 1. s|„K ... .1 „*»]
It" I I", I ll . "I III. and III
I All.-I  I'lllll.sa  ,i On*  SI
sin i.tn. 'in -in-.,  [•"».
lllisl  t.tlllKI. Il-ll ",'",,{,
IN AMl.ll  nn ,)n—_i
i,l I  I 1.11.1s   nil. III. .«
lil'AHlNIHl. I"'1""!
 are'lt* *
lealtvti I
IRD The IIS;
IVm.II liittl...:   i'I'-miJ
tii* |,ii,
■■——  Hecreli
s.stiu-n
Nih  i|iii I nn eonabtl
A*t«ell
Tberw
aWesli
nu*m
baIMb
liami 1
ailmlta
aUlrw
onMgg
Slufl- anil Lout; Timi,- %*_\
In thu
I
Srroll ami Tnriit'ii Wnrk, Sash. Ilnnis Window ami Door I'raint'.*.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY orders Received (or NEW WELLINGTON COAL.
DRAYINC A SPECIALTY.
OfTtrnoppoaittt Canattiara ***** ■*>*■ Maaiganon c-* *• ******  •   \*
CalUi itt.1.■•■ ii'af h.'-a .i* • . ■■ ;
H1
BRUNETTE SAWMILL Ct
im11 ;
\l \\ Wl STMINSTER.B.C
MANUFACTURERS OF  l,',iiil,*r. Sliingliw, Lath,
to 100 foot.   ALSO  t'lmiriiiR, Ctiiliny;. Rustic, Sitlini;, Mouldings, PickeU  too
Slit
CONCERT I
CHOIR ul Hill TniiR Ctart
Mr. On * n i'i >.n I t.mn.is
Mr. ll* H.i in L
Mi. l!«iulnt*r
TIJHAl.Jllll.lli
House .'iiiUli of all Kinds.	
_-r___ersvLXfa.to "^X'"ciii= G-Maiar-toodAi
KILS Ll tl l> 11 Ml.Hv AM ■    i . ■ .; ; "\l ■   WB HAVE K0   I
ShiopirtK Facilitic*.-* t.v Riv-'t, Ocean or Rail Unsurpassed.
+  l»Bll*«l
T. J. TRAPP,
General Hardwre, *
new westminste
.*.
a
tar,*
t'lmlv
all.*
aali,.
In't.
ai.d I
rtlr.1
at da
lorn
11*1
II.".
Il|**l
cm
IMC
flan
!..*
*»**.
■if!
.an|,
•Inl
Tka
d*.|
,",
rll.
4* aiLVMWAHl  +
. Uilli. "COHSIXB
,.  r.
,. lllll*
-raaakin* '   Tlu-l  fHnK,  a   *Btall
.1,41, a-atd, a.
I.al !.,4|.r, ft.
. .it. qkn-df srrtai
■
*kn  llllk-  "BWl**  Id*. k*lnt
• dk-usra la **kdia
• 'I,  C.n*|*U*.  ■
a4a*. *.t  Iknta  and*, SclilAn.«(..(a*.
...   *   a.B|..t.n.*  "I \ .-*»*• ******..
*4,4a*k!k. ,,. ,„al. TaraB,..
dna,.tn**.n-ta*.'a    It. I.*n*.« St-.
lair, i. .nil aa!'*4 ,' Ii.i. -* .!"•• a.
lltlliik via. *
N   >   a
kill. .Ad i*.
Ikal akkk Un* k*a»*.k 1
ISkt.  TV t
k..* Bai. kstr, "*  .* i -
Ik* nar ,J **,!.»**. MSB*. Bk-k  ««*
II "Ban aaa, l.ia Wa"
lllk-d. ll aai, In -141* !l
llatr.** act,  11,11* rilllliU. (A  T*
r..1 WRIGHT BROS.
ROYAL CITY PLANING MILLS C(
luifuUnii
kali
and
.1.1
Ik.
CaantdOBBd.
I
Ctatrt
BktUaka ,*
trttk t,,*
TataK.a.
>•.  a  ,.  ..
Hit   aw.»,    Int.**.. II*
Get .our Meat  ;
•"tai-i-intfi   ***ftrb>ai  t«
tb*> r>, •    ■ I  »wr  M-iib-
t**i iti'if,wt|sotit|  1*4  IB-HI
«   at
I ajbttli
a
■ ia*Ja4gi It-iti
■ ■■
••1*1,1,11. t-r ti*
roaal tbt* litil
■  ■
•  « *4 tb* '****• »t • ***  I
***** attw mile iiitiM-. mm
lir- tawf "tirl'
aubiag a V4 l*ai tetfratofltt **•*
***. tti* *********** il !****«'■
ttaae a-.
***}* i* ******
****** hiatal ■
tbow ta ibot 11 la a Ireaa nf ataat Bswi-
• iHaiaw m* mi* **•**• all lite
aabtB  Mblai*  *4 Mm  •UB*  ***
***** in tbttw tb.ua* t4 tb* lMata*t«.
|„ ***** lis MO
*****t iBBHBBBitl) ** * *+** *
tie    .tg. -a*   ic i  .1
taaaetV  ****  *****  ******* I
Tb*t*»    ir*.   a*   *   M-«*lt I
■
-
ibr irv*,  teat
*»t<\** a* taalli traititiH
■
■ -
.  • tUtthW ll Wittt*  a ■ |
t Mt** *
I
I'
..nil,,, rim...
v.  i   >t'N\  ihn. IN.".
N|>  II. .1
■nail ..a., Um Ai*jr_*t
k. ♦.*■- I '
dr**"a1*  !"■  IL*  *«*._ n,  ...
aiaaaIrai .ad .dk*.  kaldk  aatkan j _.■„ .,«.». ,. .-  i   ian,.._i
,,.  c,„..i mn, ,..| iMBfalltaiBl  kJ> ,
..irdtkcdl**.,'. !.-
1  ' . .   Ikal kt
•
Ua*. anahrl* In II, Uta ,kn,»,fr, 1A-  .
**** ... >    akkk  !•
11. tta.  -
l.a  kSMdll SM
,  .lamaaa. a,»** !,.••*... am a,****,
,-' "" l":"""*  Z .alike* P-TO*M..knk*MHnt ,n ,
V* ******** -
*_*___**_?    **********
tl  .  t  ll  ||,,aia ..f  Tr.tr*. (■"",..   *  h**''
Krll,  I BaH.|BB*B  !*,n-1nk,,i  111.!. ...III. A.I - -
.    . lin   ta,  I... a lllll* ta* IS, I'    '
-  da.r Inarai". I
4< C4.-",..., rd Ik* MSI
rr.:. f
'.    IVI ;m in:.**.*.**
mchaida llrnol Not* Woalntlnalor ,„
id lleaieis in Kougb and Dressed Lumber. Shlnftles, is* \
l.illif and Pukels. ;«
Salmon Boxes, net Floats. Trays, and all kinds ol Wood Furniil" 3
for Oannerics, Doors, Frames, Windows, MouldiiiKS, Blinds, •" 5
Biiliislcrs. Brackets, newels. A'l kinds of Plain and Fancy Turned » .«
i. ■■ n — B
BOOTS andi SHOES
EABTKRN PRICES
Boyssay _ co.
II  W  I lit NAN
M»l4.na Ca.lil'Cal.i ••** *
el an. a*..* *
■  i.-a. I li,
FRONT '  IK K.IJf.1
*4,*-a,.n-4aj'a** .....
•441.4.*,.  « IMI a,.*. ...i  ...
|.v, *.- I a .4*Ba«ankaBa> .
.1  a,-«a,aa-.»a1t.«»*4*Aa*l-' ... .-.
__   _,, _. **a»-«l**aa *.r,.-li.,....■ _,
MoPhec Bros..   K.B5t*r*!_"*
ShiinmtMa t Bggitailin •-•--^waB*8rr:r ^"S*OT'
r   " BANKERB
BOATS FOR HIRE    t___SLl_\\u}'" **
Btyenit Ratal C-l * Plan.n* Mill*
Ntt. WMimlritlar.
null
1HF. I1SSB SnWUR I
,.•■ ,.•.. ■
So.ii. a**
i i .- *
aatad^nird'-ad ha aaaa,
A***, M aaa. .
4... *._ . u . i -  n  an
».«>•**. SI nl.tl
im iTrir* or iitiitii
Obi ia **** ..*.*.*in
Honnmentti and Oramtonei
.....■.« Brat i.11*■ n«
B Nn'rau,
nn*«ass**ti. sot wratmttiTf.t
F. STIRSKY
■
Marble CLOCKS
i,,i,. ,.,ioram
«.«., an,*ll... * at. lira
|a * ...-., .v- _,  ,a«. .*-    .
f'..l SU",, Sr* a*,-*!,... II if" ■  ".ar*»*.«l!|
'•«*».' t,t*fn. lala.rl I***. Hid*.   I*-""
-  ,- I •»-   ..,,....m|*...4 B*  n - * . ■______,, .*»T".,-.  14*. IV*,. I.l***ajMj**S
.  ...„n«,l  **tl   •'- 1 .......:«.',«!dai   • IllSSSlaStBtltj.* *****
JUST RECEIVED
I im a fi   ' ■
* ration .il
l, =   ..    ,n,i i inl
Herman Felt. SLIPPi.ES
Also ih. Uiw-si -<ii"i I
vl.,1..! sl«al, II, ill"  nil
of Ladle] I .• Sfdt *nnl
IhiHn ii -1 "uiu lt<*,v in
.11
WM. JOHNSTON.
W. H. VIANEN
WHOLE «.at.C
11311 and OAMG DKALGR
W.A.Powers&Co.
,,.'..'' , .-.
- i*4 «.tl
tasB Ileal ._>,, I",*, iiMt««*. twi.W—*| tl
r^^^r.A-^'^jr**^ -
SiaUll a- laaa-a, aaaaAata* __. Salt.   lr... VI. Unlit • *****
Compin). Ilian|*J
TISK TAIL! N*. •-
l-a. »**., Ull i"  *'
■
im n*it • •*•
V, .... . .    .1.*.
VMSt^OCVlft *. l
.... *.».*.* ...*•*
,,4,   I'*  *..  ,
... art,a.
.  •..   '  a a  , ,. ....... en
 __%_,
Ni'w Vancouver
I
COAL
IWtflUNCtUl.illUllOt)
New Wellington Goal.
• in
■
11 |V| Slti WitMMI\Mt»^J
,* -IimIm tt tl
*  -*-***"«
• s >.|* i i" '   I
iomI orwttt
tBatdas**"*. sl I ..tl Balasttg mi
lb. I
gN.OO PER TON
|*1i„t|.tJji»a- i  *-« BBH *i
M
i. W. CRCtOHTOH,
tiii* tan im
a '  ■   *
'a  . • * *.* iM
|1   ....
' ■  ■
i-fc ******  II ******* * tr_
mmi**tmpmumi*****m'm
f fcwMta l-tlMga
I II* | \* *A**t*''*
na^t  \l\l M  Va  ■
mm l*-*ea| |*a_ebei *****
* tt ****** * ' '*
Mi r*«*l*aw. Wee *gr>_eo*-»-sa
at, ***** leai ******* tt
tVlr**fi»*i ******* **£**.
v-, ,..„.,
"- ■  ...
******** ******* ********' *^t m
i o (lltttoB. m**
fi*>' •**' THE MOHN.N.I  liKlHll'.H  NKW  WKSTMINSTKlt.  I.IIITISH  GOl.TJMBlAi BBNDA1  MOItNim JANUARY  IH
-As
H.01
ill
THEIR WW HOME.
4 Vlalt ta IBB SeaatU"! Hew Y. bt. 0. A.
BitlUUg, »*W Nearly UoiuitlotaA.
Yi'Ht»rday aftataotm *' i* i-t* -• i.tutivi-
aitTBB-BllOWWglKlii.atii ..il oM'l  III"
nuw Y. M.O. A.bWllill",-' in Hi.' ''.niii"-
mis "HHirotgri, Mr. ('.  \  I »a\ n-.  Tin-
liiilltllng to altuoit fliil-li"l .""I  viim
liitoUliex*^IMatoi->'iiiii>'iii" wHiim i>
fnwdoys.  ItylbalTtii in-i Mi Itiivi-.'f
pBOtl Ut llOVfl OVOM  ll"|i:iHlll'lil  "I  'I'"
liudliutlun iniivnllii in i Hi" lii'ttiiiiiiiirt
of Fiitiruiry will inum I i t* * -1 > ****** tli*.
work riiniiliiK smooth I \ m nil In ti**iir-
Ingi,  Tliurolar-vart'ih unj ■»! Ut *******
tlntti'Vi'ry mouther ul 'Im ii-.i»-inti"ii
hulks f.iivvitrtl with tli" in miu"*! 'iii'i' l
lUlllllllH ill till' lllttlUJlll "I   I'"' H"*
Y. M.t:, A. lit tills iltv   li  im-  it	
tint very tH'Kiiini.iK bu"11 nu , i"ii iiulii.
Mini Mr. Iiiavli-, whim li> i-il. Imlal "t • ■**'
•sourolaryililps Iml ***> --ii„-* **o»■ llf
ruiinil tliliigo In ratlH'i !'*"i -it'll" 'i* ""
vtiivilt. iiK'Himl anil I'm, i.  ii*.11" .< i
himself ilm oiiiTuii- i.t ■  "i *■< "i"«
nwiy ill iiliolicltii In Hi*  i-.i'Ii "i  il"
WestnilnitOi- AshoIaU"
wltli tlio muat flitteriu.
ilinniKli lilaearnuotai'i
otidoivori was the Men
ini for iii" AsttK-latloii
lulu urgoUogblo turni
ili'orly sliown  tlio  li ii
urgent numltf **t
* Ih.'II)
til ir laiur
build-
mi |,i,i
i I,ml
nl lliu
i m.i (it
Instill' letr tlm Aooacloit"'
Mii|i|tor*UHl by tbe laldii
ill.,,i.iratn,  llavltiu i
,,wii ii'Ml, tbn met a*
may.  Snihtsrii'tInn i
anil with a gntioroolt -.
iii" , iiy,  |iuroeo »n
Iiauilfttiuiii ,11111 total '
work *a* raiililly roll, i
worh ii'iiiiiii'iivwl. Tl"
»I Chunk and Colim
imn-ltalrd, ami tr.nn ll
tin, building boo grown
oil tmi n-aily InriiTii,
Tho main entrain-
Miei-i. l-tmvtiriBti
and  the  Inteutloii
Bite  -t-t-indle   |».
lamp   over    ll
the city alerirlii wuti
tu-l  "tury uf thi li"
eln<aeed nOBBe hollt n. 'i
Hie • tT.ii  being Ve-t,
main eoUBBGB OOOjsb
art-b. aitb dnely Am
natlva»i*,I. On Bin.
groud otalrwiy, i>
s.-.-ri'taty's ofitco Ij
..'i id in i to thu rt-
very gleaaaially Im
|iliia*lii| olrtt t-niif
ilu- |nlinl|ial (i-itiit*
snn'iory'* (ifllre I*
• oiiivnlenL IV it, ►.■
oooalggi over wblrli
A*M*'tai:oti will In '
Tbe rei-entbm roum
•lib-* bu iluaara b-odii
im* nn-iii*. stall•** -
building. lb-Ion-1- *
mom tin vlallur will
ailtnlfs* ilea An* Ul',
•lalraav Tbiy It-
i>rnaui*ntal itiltar* •>
rIlesl In bird e**ye t,
•triklni and beaut.'
t..U... l-|i 0.1*1.0*1
Tl.i* l* traly a i>
..i.|l.«.liali.liatbU
...i.ia
inii iii"
.ii
n ti.
Illl t||l,
-I'l.ill..1 III
ll Illlll II...
1 lilt 111.
il tin- «.**!
■..' ■
dl)  to
ll  II  I*
lull
no*
is i lum ii
i olutnbla,
|.ij,,. a
tl alt-
.1**11    Oa
,.i,  Thi
>n.  .nl.',
iDdootae  The
t ., broad stone
'if
doors ii.
1,:
rimrvb rttre*-t,   1
winttowi 1« wry I
Wllll_l.Ur*l t.i III.  I
real, a nil tbr \***t -I.
ond light rtdar. I**
.lli*. I   S<Mr  al
en dork ibol tbef n
(,.r r*w<*<**|nraii'
ot**iallgbli*4ora-l
il,.. ************ ii
i'l*** Ira glace. «*
laatral andgni*b.
liif a*n tbe irapb-
blan* ond f-jwrrai
Us..*,*, and ***** X*
******** light la t
-•tt ami grat-itui
•stalthT ****** tit *|*
»i.-l mui b*r mall a
Tb» ****** iwubi
d**tlnett lu U-
*•* taani  a  1
rlty. Th* i»
ta|it*wiM| br
bat lea b*A*ulital -
the wall* On.
n«wro la Ibe ******
ateai io|*abb* el
hot*. <t,*ibi, aa>'
an* ******** *t *
ila'laMr*  the the
**•* rum I* the
A .lAtnloHatar* b-
triwn Cbarrh Mi*
in*d up I* a ar* *
**** will ******** i
tu *• ******** Xf*t
in* **** ul tbe r_*
(uf II.I. ;■ ttpnaax
tbit atnat IBM*
ell   1*,.1,i<ith-*.*
blkaVe.   tt ii
thrtt.ag, I-ttt a>
*** every alb'
lb* ti.l~t.ary '
Intwib, biut
a large aaart*
*****m* nt est
be tbe Am*
Tbu rt**s* •
MBea.te wBw,
UHwawUI *-
ti-1 rat Stan
way aad ■»■'
l,-a. Bl ib- at*
ll  1.at,lh ..ll.-  i»
*.il  mill  liuiil tl.tlil*'.III' of
i ■
, bnl • iii'-ni' ii
lUtreray i» a
•  sj
bo lij'.»a> I'd
it uh it .'is all
Into tl,.. vail
.
■  I
I
■
.  .  .
i  -
■
■
-
t.-.tn  U
t Blwmoiedarl
■ ■
■
I, , *,,'.i„tt.i
ui i. s*a telti
I
■aa
..t. at
•eg  tb*
- imii
Um
•*  Ltattai
■
l t« i i na i»a
TBIelitntt
wearty  tb
U*p IM*. »
BlgB  eetllei
IB* t*_*ttA Bt
ayaaaaeteatw
t* Iha teaoa*
Awtteea-etV
aad bbey wtii
****** u *
ixeeitltttr, abtlf  .
let ib. traa w*
lyauwHrawll
aa|*|t,a
I
'   ■
lUBwawly
I   la   XmkU*   *■**
****** llj.
■
I
I I
■■•' ***** ** a
•("S.*- as
oaa  The
' in* gM«i
■
it .
■
n,r mt i 5 •
- tbe Itfbl
.0*1-4*0   <tl
*,*** U* **<* tttee **t
a ***** M*** I* o«Bp-b
•r*Mbl»««i i* *******
I Ibf-tOBw tlBSe.  IV
i be iiaM**i Bf gaa,
• Wtlb
*-.eg  thw*
.   -
~
v am an
•tn- *
I *
i «Mo1ltb*w W4-iin* **
lid *t»ii* whkb tttw
rtfbt tb*«a lain the
wa* rmt in t
il'tyttlng lathe ti*
ihr bliil
rii|.l.«l I
Tin-1ml ll UlOBIUI
Will  li"lli|"|'1l<
NOTIOB-,
lllll't.
Illl
Tin
Illl
ml
Itt
till.
(Iiill.'li  Sit.'
HuM by iltiv:
lniini will dU-lurgvi um
tiy ni.hi  Around ih"
hBud rail m n lo ■'
Willi I'Miltin
wlllmiil tlu<
Hill
V I.l, I'KltaSONH UAV1NU Attnl'NTf
•*  i'..in i  ilu  V « Mi if UUrlsilai
NOTICE.
A Ii|ili..il1..ii*il1la-||>.e<|.-l»lli-|i-ni'!.llllle- 'll
VMlllll.l,   l   llllllllllt.l.   .11  l|Nl|.  It    1  Ulllll. llH    illl
\ i i . iii,.>i|Hii.iii* tlwOntoi '.uiu' Olwlo* "i
Mm I t..'.l.,if.
I10UWRI It-, IKVINQ
Nil,t lllll,  lot tlr* A|lJ    101
iif.finU'i niii, ika
i,i ilm-'' who
i'llli, iltilliil so
i.i, ..I ii i.iinii."
ilth .tlm
|., lh"." .'--'.ill
tuisl.tliiliiU tli" li
i ui,,1.1..,I «.. mmi
till.','  III. 1,1" -III't
utiuoturott uml litd
tout -ii-in ut trom on
li ,i rogulir ibowt
I...I..I. i
■Soil
li  tin-   room
,',11,■  altowoi  'Hu*
i uiu iiii;iii_i'liiilit ot
.1 |.i|.t., hlontlfully
M"i
■ ■  i
)„i,i uali .    ■ i  * ■    I lul i '
lh" ruh-*., .uul it I*din* i"l i-t I'l.'1' '
ii im,  ., ii ..   n. u tin
in,-i,i i- iin twllt i ruuw  I lilo roton lo in
:,.i, imi
:'..- mu nu..n i. io 1*1-%* «■ a rt
Iwllei  in  ii  ,.t  ia '-iil-r .( date  i-
!«...11,1.   Ai  i.i-., ni U
[soliai in •jlacu whlrh inowaroBll rt-«,ulri
n.,. -   |Ua|  i,-a*  nit  well,  but  talii'l,
would in- InideguitB lo i
Hi." |.|..|«1  I- lu|" i ■' il  'I*.  -nutlWIIil
I...!,  s, in.- tarson wins»««ii-iiiii- th"
building liteli Dwloloe
tii.ii ii... baorment "i lb* building wai a
iir.< i,.i|.  li
Bl.A'irel   In ll," tll-l I'U'" lh" btilhllui
a*ai loeclilli hotll towlthiuod I ■
I. iii.i.-itst.- wx likelj I- ",'i ludsys
that «»)   It. tl I I'!*" U
-tn -aI.....mill im' oa* *\* tt"ii> ll
■ in,I woold bIbiobI ei'*-
., rva 1.. intti i   tt th* aad  I ■'-■
i,..ii, .,1, e i. in i- **'t" i tin " ,'• n."-
wlndowo, • i'l. "i whkh li larg* raoogh
t.. pan David Ihvls u
clalnaut -through) indooth* ilatrway,
ibool i'i, i"i ti'-m the it,*.i ol "
i..nn, i. inothei Un;' window, Uw ***<i>
turn whlrh lotho -ii"i ** "■',»
■  ~ ij
swlmtalng oath uptu hi
ind eaii until thi ' •* "*•"•
i    Hag ,i'»ii I*- teai "t •
. .limit) need dlatit -■ onyon*** mtml
Ml Hiiv- lotormed Im l.ai".in t-1-
rtmeatatlve thai laacud
mill 11.*
un*)) |iii*> Bled •
I
i Ihe |
.
. a Hi  1i.r
rtaeoai
Antalbi anal, a
I Mr. i'.
iiti.i.ii,. • *******
I hu a .1
i
mart* ami ' ■ « '
a hairh ******* sad >■ I
ll
t. . ut " ■
Ihl aj.lt ** »tl
■ "
■
ltt.nl* all.
Ml l»n .  nil  Ibil
«h at t<
Aonartatloa aall, a
has ai-
■
InTOTIOB.
Ndl'H'KI, hlnhl HtVOB  Uml  nii|slli''itlini  '
..I HsiUliis.l.'itl Hi.' IIDSl -'1.1' I Illl  1 I ■
<i^*x^<i^a
nii.r-'iin'ul.*iiii'ii*i* i \ Vi.siis.ii'i.i Tnuii
uilli nil iH.ii.-ia. v'Hliia ,.lisl |.iiail.Hi. (tl Ihi
I nu .illliiV.iii.il i't^ I ninl' il.H'". I «'i' Iiiiil'"'
|.i,ii|.  iirflil,,litll.iiailrii!s-,nBiii'it )*' V™*"*
,,,.. fiillts ti MuliltlnOJ*.
Haiti, ilm, [nr A|,l'lli*l'lt
Si**v avittrttntti,le't ■ a Iki-i'iiit*.*!  Kn  M'W
ISTOTIO-tD
In tin- matter uf the esUlu of Williitii Reed
UwiHaiiiliiuf New Woolmiualet, dn.
OMMO.
■ mlrl.tfdiothoatio" noiesd tto
- •  ■ ■
■  ■
all'- I
,.,,., tadoro Uw --
i  I
Aa-aisos... |, I,* utt fi '.-
4 tt iA* SJliilltlt  It.l 111-  l-.sr, taliil
OREGON RAILWAY
AND
NAVICATIOriOO.
Columbia Kivur Rimtn.
lUunin
Olympian  uml Nurili  rurin
ii.iii.',ii TAOOMA \N'i viritilMA.
ll,.* i.iiliiiiinu *>'i "l"l" '"' UUO. IL * N
( .in.i i. tiii.iii.i. will IM m 08*01 until fur
TAOOMA  VICTORIA  llOUTg
11.1,i) KuBptBaaoay,
BANK «BRITISH COLUMBlh.
INOO-PORATED  BY  ROYAL  OHAHTGR  IHU:.'
-   -   -   £600,000   $3,000,000
isirii I'.in-BK n. laoaaasaj
•  -   -   4.-4J00.000  $1,000,000
Ul, Ka..-,., rlu...l.a>
SS&
SEALED TENDERS
A'l'ttl S-t-ll.1  ' ,1 iUltltrl-a.1
Ili'l'l.l ******   **ill !-■ H..U..I
,1 ilntt.iti,. *,* '
J,tmnr>, 1-01 1
III  iHlll.lllJ  ll.Hl   ||,.|.4
I  '!,,..«.    |ll
• i. , ,.,  In   -a I,  .<
■ . i , - |.i,i It.^i.n.i  I'mieeri,*'
tn l|„i_  V*b
..i n. t aad ,' ik, i... inil..  **. ■* av-*" . s.
. ■ ,.i allh ''■■
ta* *u*al M.ia/1 -al un-ot Im
•  ■
w
IH. |*t ni.1 itl
■  -
I..I..I It II.I I •
I .  tlH Ik a*J4.l|_ttla| >
Wtllba i»iiere.>-l it.*,****.*af i^m,a-.t-fUt.,*- **
lh* |lrt**rtlilf|tt  tlttlalilrll.il.
**\* llir kiatr* 01,1 )
t ,  i.vMitt.ti.
I  , l.a
I I    , a    .11*1.1
ill It II
U  I'.,..!'!
II I.\*.Ill
I li (.III
.'  I'l |*ll!
. Dtai
u i..i. m
in in .i in
i ii inn
: in i'ii.
.  I la l'.in
I*.*!*.' Vliioria
Arnvo Cuii 1i.i*ii..ii.|
\,,\t- l-.sii TQWnMM
■ .it i,.
A.»i. Hnattla
Urn.- Ti i*	
Tu 1.1-1*1... mii" 111,11 Hlatilayalted *******
l',t.rlil., kli>l i-Hr*'l« , UH J mil tln.lt .'til 1W«
ineiiM.iiilll„!iil,l In,"*, aisii *H
. .. . in ii ii.i. I Hub
Tn a.'  'tit, en Wilt a Whail ht*» Wt.lis.mai.
' 1"  |..l.*...,lill,.1.,H.*,
1 itatfattll .mis 'ii"'ii ^|-l; ■ *
U   N  |ll.\|-Ml  -a'.ll
1 lk.*i,.i.i  Kit
SEAldBl) TKNHKIIS.
-Bt.  I*  a...*,  *<
NORTHERN PACIFIC
HA1LWAY
i . ,...,..  it.,,......,.  gel
U).   t,*' train* l-nai-tl f,ln*l.>'
.  , • i I to all
■ ■  ■
Tuntugh Ntliuib Dnwittg Room Bloeu-
in  I'or*-
Ittt* ii. . in i.i,.,... it.
lUt* t»il
■- .nu tu i.*hf ih
Northern Pacific R ilrom
Atii a..  -I,,'.  t»'.tl '-_.*» !• t.i* >  *"  "
lUiil ear HUjawH-wli iwato i rl  '.
aitd -n ■ i*.i.U)*,t..**«n.i-l
' t luUU*
llliii«£li  in T.iii.  Mm (mi-. » in
ltan*a*ltr«*ifuU' * *******
ibell
C.I.DLACKWOOO, •
* , ,n  t--*s.,  a. i.
Mr*
__J   **»  l***Hdrl»   li_
■ * He* .^*rtrt**ta i**.•**-*»,*,**e
***Z -tt-ajtawa.! 4*asia*ibitt«l ia^ot*»*,**et*
.las,.
. tl . ■ .
' Ikla—ataa, IBB
KnlU.'thlllK SKI. III I III. Cllt
PORTABLE
CANADIAN
PACIFIC
RAILWAY
TDK Till S
Ti ;tnscontinental Houte
tail I \  till
Piicinc an-d theAtlantic
tl* II nl a ' .ii. .ml IMrK
|*rs,liaW  lvt>    *'
anvil**.
* Im * »ns-t| a«*l
Grandeur  of  Scenery
"* .a*
la.
tl lk,|
,4  » -lint »* tt.'
,,l«HII|.iia..i|..|l|aa,B.
■
,i at
■ nni,,. ..,.....
■
■
,.,       |*
-
'       ■
**   *****        .
ao*
hf*-*
11  1*
--M tb
1
1*4 tat
-4
■
ai  *****
TENDERS
i.i* in
THE MAN YOU KNOW!
IHIPMCIIMI
tas***--   , •  '•t*al"i,i*i liafsti
vi+ft (■*
Wood*Sawing.
a,\\ IIA.-lll
• >
J. J. ARMOUR.
TIME TABLE
8tr ROBT.DUNSMUIR
******** ******
riKit mt* MaUwn i M-JU
11 at V
naiaai
, tr,**
■
--■,.«  ******
liiiuiiOtiane ittiiii iiiiu'iif
Irwt-liu
Ikn .. Ik' 4M *d (k* .Aaaaal. •» aalt*.
a.*> M ak> **1*4 .** il Ha ,*-•■* ,"•«•'
4 ,11 ka laat .,'* I* aa.aaj,Oaa dWBtl Un
.«,«»..*. , Ik* draaLrkl*. MM 4a.
,  ..... . \-. .,_,.... I...,,. .. a .,
,i*.4.«bm_«Kaakat.laraaaak Ua
i.4rka.Aaark*. La (A* aa...ka* -at
ar ,**aaaa. Sainn..
tflLu*. iKtst  Sunk, itvttni
A** -r*4 !**■■ ■■ •* *>*>*•<* ■■** Kt *******
*********
*.***.***  *********  P**m.*
i *> t -tb ***** *tt ****m *****
TllKOUt.ll  Tit KIT*
are *********** ioat*-ti*i ****** *> **■
***;* a *•**. **** mm*
a o CHAtatO*.  ***■
*■%***•>#* Amu* ipjh**. *•
*A ************ ******** **"^*t*
Capital Paid up
Reserve Fund  -
THE DANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In connection with iln-ir general Banking Business, and are now prepared to receive l>.'|x.sits
of One Dollar upwards, upon which interest will be allowed at current rules, Present rate,
Four pur Centum per Aunnm.
Deposits received lor Fixed Periods, and Interest allowed on terms which may l«: ascertain
' .1 mi application,
E. A. WYLD.
New Westminiter, tnd January, 1891. Acting Manager.
BlUtlv
FOR PURE ClUON TEAS
Lownberg. Harris* Co.
REAL LfeTAE
_gUl_l__l>dm-IOIlL
aotarfl
Purchase. S I
Lease Property.
COLLECT RENTS.
bla** ****** *** %!-*-*«*-*-   ' ■  --••"*"
iH*is**t ti*-Hiiaat Mm I
."laawa, r»# if****** **********■<*■ *mp**v **
I MrtMi|tr*ti t*r* |i«*imw»i *.-
*****X ***•****•<* I a******* t-  I
II  tgB i«
■  ****** l*!*m>*
.**„* result, tun*** v*A«**ot««, it
C <*ta*aat?» **** m*L
OILLEY BROS.
s-ivcrv. Hack, Feed and
Sale Stables.
.   . awl iha**tal T*o**nvg  ******
tvt<*4tt-l! *
WiHili AN COAL
latlrar *l Ik* tl.nVa nt .1  ,.*(*,. a
,iii,.» a. i-rr*. mm*
...i.aai.a.   ..a  nr.ran.l.a
SCTHK)LHODSB
******* ************ **
1_!_2__!*
itei iNlBiittci Bimerj.
tki. ,a«,11   k.a
• '•  ,*,. ia ikaaiaak 4.*kiat ,*4n1i
.1 a. uMhsi sai .iniiiBi
aatnlj .4 ,«».   f*«r*i,k» raatadkA
AUnc.lrr.kfl al M.tBataat' -
na r"la*tl *4r**. aill k..* larnaar-. al
i.*(n*t   Ik****., k.a-.al al  Ma||*
,.41.   T, n*nta(fn* tt.
Juan. cixiiin(*.rrai*av
f !if empirr
, .. ........„.,_
,..-..* .a. «••**.
a  111', AN I'l-Al.
I  ._ aa,aa*al*|r-Jl.
... V";*,»'.;,..7srsi!
 ?..-,.:".«.
a-K t*. *u |t mm******** *■* ***•
. . . **,. t^******* «*■
WtWa*- ..,,-■* -fi 1 •**
•m *** **** *"     '*' ?*"" .
•  . ■  •* 	
*  ..
I-
. t** '
,,a •* v
.   *  Ita, *■•■'»*
. ia'1 wi sw*t.
ftsa.it iwnao •'•• '**■•'■\%u*%
■   '■'■*"'*.* iwVVI.issweiBO
FRUITS
AND 1 "Mn liiinini
N-ITY BAKERY
811 ______ _
F. CRAKE,
WATGHH&KER : and: HANUFA TDRIKli : Jl Wi,I,i,K,
Columbia St, Three Doors Wctt From P. *>.
n irlag tatoared
Riddell &
Johnston
SHIPSMITHS
II in  mm  iii  o|H.-ralion the
only
mis iinnii.B
„. iiltinlfl 11 ll, ai'l ai* |'ia|-,t..l
' lira.) r»raln(s
"l all L.i. la
WiiBiii Stmt. : : lit lasloliisier.
Xmas presents at bottom prices. Simpson. Hall, Millei ,1
Co., Wallingford, Conn., celebrated Plata! Ware, quadruple
plating, t.«>k iirsi prise over ill competitors u Toronto Uxhibi-
iimi, 1H90. Gohl diul Silver Watches, Diamonds and Gem
Kings, Jewelry, Clocks, Spectacles mr. A Ltrue stnik nl New
Anisiic IiixkIs in Plated ware and Jewelry will arrive earl) in
December,  Call and see prices, no trouble to ehow hi.kIn.
H
OTEL  DOUGLAS
tint aeia «mn
\t\.  WliTMISiTKK
...ul •*>.« ,n4 ibo lrt»f|. {
*'i> will Bad *»*rjf e******a-
I 1 riai lii-i*».  t(-.i-ul **• ;
0(-wf*tlaii'ae l-a* tiwalt/ iiutnwi-t. m**ltt iu
t.J.TOl.WIIUI'r-o^r
iciDEITAL HOTU ft RESTIURall
i**M**-tfidto* •''-
I ..I.mil.ita M.,  . UratloMlnalrr.
'at  ll «it*a*w«r-U  ItktttvH a*4
t*-t«ti*j. i-t ***** ti**4*f*m* *rsr**i*iiiai ta
mil- *i ill. oat as I'll a a 11 a tear,
******* 1* BrtsiB-taMi otila.
rill, tl nUTfl Wanae****
THE LELAND HOTEL
iltsIIV.* atBBSI
Near C. • ■•■ ■* of Qranvlll* Sn rri
n-  man a i _._■*,al ud Tra.H-r
Itaaal ik IB* ill,.
'MlfcaiTN'li. '
»»D alll'lf. EOOIS
ta. kaa*.** airc-i ***** i
ual.  aa*MlH_taMltal*i
Tails Itrricr tad irftlBUSralt Caa-
fdttt. Ts* ritaallatl-al Bat
It 11* PrariBt*.
ran. '4 ..ala-r.
........ ,,. 4.a '* ,B,-. 1B,hn
Uapi'isoii Hot Springs
1 u.l\1|N*l|t,
1. *«,-•»*_ i'Bt" * atlH Rwluilt
BB.rtft
i .,  *\*e* ii *it«*-*1tr**wi
»_    1 -.t*iii»it  *** gpttnae ,.
r*t-tk v*s..*tii*4 * ************
,'.  |i.**.te  *****
******* *a 'twas
******* irt* ***** t**t*** put w ta
ti-ai«a; l.aa
CENTRAL HOTEL
M.I I*.•*-{.*• ******.
\l*    \\-t    -    .-I'*' It   I   .
JAMBS CASH. Proprietor
D
.,- r a aat*.
1 ant  •
I aa*.!**
lw B.s4*aa* aiaaa aaa. r r
r_a ai.nl ar a»4 a-.**.
.a_i •.,,>,  •*  -*4l.
1.I0U0R& AND CIQARS.
• *.,.., t********* ***** **•**■
'■•nar* *.***•■*.**..
B
AKER'S
BAKERY
hatali Bread, ttta, VaVes,
Fruits iml I'.inilii'..
If Ik. alia aad tlnddntataka. k. -4'* art
ala * "i i um t -tttrn
TELEGRAPH HOTEL
i .„-. .-.*^. ********** fntf
****** ***** \r***t*mPt<" *nk. ************'*
■**V*    **********  ******.  *■*  ''» liar * tanM
" ., > ■•*.!•»**««- Wi***. X.******* *** *******
JUST OPBIT-B-D OUT
WITH a BULL STOCK OF
NtB USD frill.
Tbt.Black la. I. ";
!-'..'. lull Ci\8U
ltd  lli, dlnaitinl.
ihsatbuisriMiaii..    And Xma* Frulta
aito tell <■■■ — - i   ■  i
A SPLENDID STOOK sit LOW PRICES
BRAY & MIES
N... .... . 1.  A  I I
Cat,*,  Ct»*IA*lk.#  **0
ll .,!.*  ll.  a ,.**•
iL., ea ii.,..
Reid & Currie*
iuss ud iboi usnic.
POBIiUIB 0P EVEBl B-SCBlPIOli
Manutacliiriiif and Rnpatrinf ol Mschintry a Specially.  s\|_ntl
and Important ul Boilers, En|ines, and til kinds ol Iron
and Woodworking Machinery.
First-class Mi"*.-lt..mi'N .nni \V<■■ km.-n I'jiiplnyetl. .md .ill Work
Thoroughly l.ii.ir.intecd.  W.njnns. C.irri.iges and
Hti|*l*ii> .iltt.it'. in .t'.L
Columbia ht.,
ft w We*trnire»tei
H.'.'l
Ship Chandlery.
\\'.a have .ni ll.itnl a Very Larn Sinck of
Asiiiim-    raisrs.   ijiM.i-.    i.i mill niNi.iiiL..
illAIN- nil... lilin -VKAM II...I-
•HIS. M-iKI - TAIL INI. -IKIM I'Ai'klS..
HlnBK- N,tlt.\ iltKl t| "i  III. MM**
hshtUBBt's Supplv*<-'A,-X,*,>c^' ,*\,T ,"'■;' kv'""k'
i all ami Kl* I -. >" Hiim f«  I'tlr*.
CREIGHTON, FRAnSER  & COY.
io W.iter
istnT-l.                       \'.mr.Hiirr, it. C
WictoriiitolliiitStiBi'.
108 Gorernment Street,
VICTORIA   M  0.
rntutt***  tn 1 H f -  '.   *  1 *■****. !*•
lari, l—4-•>)•* a. •-  li *  r ■ .   ***** ***.*. **4
r *. ***. *** 1**, *******. a
fnt rr r*iM-gij* a-  ****** u i**,,*** *******
e**it tftafrBiif.a Mi ,,.-,,i taajaat**
*****.** *t-im ***• tMmmmptip* **
* r«i owrsar »**•*!*
•atwt  wnwov r.-rti******
■BIBTg IB IU
\-   -iNciiiitiiii-ni il freteht rates an Suivos Rangi  'eu
ll* 10 be .i.lv.incc.l t*  it Ittr  *r i  II  ni .nil .ili.r  l.inii.irt
tieli. inii-ndinu Initirs tumlil consult their l.-.i iniefestsb) bu)
ini! it ••nrr "'
CORBETT k CLIFF,
r,r_ar»on Slrrat
Jul, rac. .«.  . Hr,. con.ii cm*.., n, M.CLARY *
STOVES, RANGES "••> HOT-AIR FURNACES
k W*i1-*-wnrttMat«Knt BSATMUlgl wHltoBBM ••'"ai* ' - *»*t.
rail oed «*e<inr Math,   Ala,'* a.i*_**.t imh..* bmi
miNOlE IS3. P. 0. NX II
Will it  MY  DREAM  COMES ON.
a)|i, mliers my tin-am i tin ma on I i,.-.u
VoiOM Ur IllAMltT .ni,--. * Illl
Tti, ln.ll..- ii.-iit.i, ami il . "1 in" tiils.r*.
And llitlil 111* nilil im at III
HtUll* ai.iHi..- In ni IlillllK ilnwn,
To ilu'.r .ll.. ai i..tin.i ■! i'ii.
('i.abaa um in imii.ii ami i. ii ■» u
Lit* lUyaifla. whtrn my tlr«ant e-mi-a oa.
lit tie-Mill I'viit** imi, .». i lot tba aitfip*
' il Ul* niiAaiili an I tn im. all si .,-t*i.
Wllh irulb, wills frtrwIiHii'. 1i.i|.s
Alul inwuuini.iBi s*. ■ i'Iiii-b. nf U.-l't ,:ms:
AU bat* fo** out, all ***** .■••*,„-■ n,
All suwanUo*aiitl (aar **■* _■•**■*.
Ttii* la nn 11- mi for fault tir alu,
0 -..-Tiiw. ..in'ii my in mi *■■<«■ * ua
Mr liiaani' niiitji ihi ami nil, my "il
Willi t iat..tk* IU*Ui* alar ami ..*.;
aWa, mi iii|lia*i ti.tH.it_, tli* _oal
la m* i" iisar. ui* .l.«tlii»
My .li-Uliiy la lr—-Imn'-. cwii.
By Ut* to *us|k r lit* ta >lr,,n,
T.i ii**'* I leal alatiisi* .nuns
1 li lutiii'li »li-is my ti.-itiii onus* oft
By diraiiii iututta t-is. ab, lei in, dr*—a,
let an r.ivl- .-tin 1 my rBlOB "*■■*'*.
Until lb* iii.'iii t.',iu. lu.'- .i'u
ami alt Ui* in' ni * * atai*- t.i. ■. •*__*,
l'iwt,l.ll..|.|'*'  ,l..:.i1k, -!.
Tills tBSiit*. '.f lai-ln. Hits. tin.
Oa •mim »»'-i "iiu'iit -- ,'t ..i-l '■■'!'
Oixi aJni*-us, » Urn my ilr . *> t «*■* * •**■
- Baiirlet. Tt.. nii«"ii in Hi  Siii; Bulsetlti
A  rOHTY  TON  nOCKFB,
TO* ari.*.lrrfi.ll) I1-.I4H...1 lin i, r,ut,l
lee a Mulll**ee t'uienly V*|l*y,
Perha|M iiiin nf tlm im*l Inirn-ating
olijouti lu pMomqQg Sullivan QOBBty.
N.'w Y'Tk slate-, i, tlm "ll.nkiu. Sum*"
Ull tbe (arm uf JOHfeh M. I.ntra. tn.i
nail'-* wrat nf th-.'..uulv ,11.-, M'.iitis. ll*.
tin theol'l Ni'w1iiitl;.iii 11'. --le. inn turn
y*k* In tbacentt-r "f a ratlier demure
luoklng at..in. wall, nf ivKi, li It la a iuii t
otando o ruck wltuoo lilatnry ts a, yet mi
written, oikI Um Initial nih ti,.*|. ,1
of many g*ii«rattnna. T m fann wllbtn
tb« WitneUiie* of wln.ii ImM la Ui a
eatli-y at an eluvBtttiu <*t ***n* ..*>•> feet
abova tho |ev«| nf lb- a***, f.•ntitttrf in
r-iin 14111*111 • a litt-tt a|.'>r. [■!iat« iw>l..t-l
00 which to stand.
At tin.t -tab! it \* .i'i~,iv w*..ii 1 nut
attract tnun than a \*******t nutlce, but
tt lo wltoo a enoaatd end elnter *******\a-
ttoo li mada that tha wunderfnl an 1
delloatahandid iiitiuvt, *»«q, bulb In
Iti MMBpcwttltnQ Bod auiiv'tbly rbt**be-l
oldaa. In "ti.. it ta nearly MO .-ii-. fawt,
*lia(A*d very unit It Ilka an orange, and
w**lghlng *#.(*» p.w.,1*. ur furty ic.no,
and on oloely UUii * 1 un a table - f
r<k»* t.. I* <-«si',i *.-i la utuiluo U-ut
Mtber tha ourih ur ouoth tide, >.'. ihe
gggj&bMfl etr-tiglh uf a bBBOBst tOi*n.
orttbuut artifl. ivl ■|.||li-att' ■*• BOlltl ROB
eftllludg* ll fr hi Ita iiiroeiil y *n; ■**
Ita body lo t*nra'-o**l *>*• e It*** and
aft*anil*t.4i...In wbb-ii rtro Inilenl.l**!
tmul-wl'*** ti-'.iud ais 1 filnly i-'llr-.f
a iUa-ocrod like liar It,.*- In all tba
nalWy whBre It to oitttat*-l Hta tho "i-'-y
»i*-,ti.ir-*i of Iti cleeo, an *nd and ender
It tha timm ****m *.* an *tttlr*tly dtf**r-
eot otrnriur** Trw talda un whlrh It
tm** !• a hard ot>m*, neerly m Ann *ad
rbiao grained ao the Woe otoae rot
frutn tba qaiarrte* of Bollirao c-maty.
Wlteoratt mlgT*h*l ur tha date of IU
tllgntunw* f'"" la *ti*M»***-*d tu batw
woo \**\ft*\ thofw 1 ■ aoine *:■■>•
•m-yOkti durina ibo l»rtft i-tt-l li-
nut In th<* ,-ld trwdlt'-. n -f ih*oooai>'
fiiu- ig th* *.*. .m »..!!■.» 1-lAbeie thai
clostaer thb-ttly .at 110 * ^*»*B«*a barn
gTA-iiil ufland •;in la 1* ■• )<-•BaMy bg
th*1l**urt.l na Bit 11'.!.'.,  rmfe-Mla Ml
uMaagw.  Th*» ti.'* Tt'.«iitr a;tr*ttnoaat
Its kind tn N.-t'.V i n '.tiii Vi.--'. . iiia
lh* I. 'i1H*tii ***** .! ' *-.» la   |t* *:■**
iad ann*r*h*r* *Xm% two pmtm* H
alovwt. nt-ry fiiteaeas by j. »*■ • 1 -.I *****
It aUrrd- alixa-i a atWoi nwbaitoeat uf
a 'ltvj-ar-t.1 -*■<■. **rt*.1*ad by ■*■■••* in
Ortmiite«i rete tbe might*. t*rr**e wbkb
ha«* l*awo wad era erer * ***•. t . * tbe
lagjgVrgMRfcgf thewwih, f*r Uw*i<n4t
aai benefit ol taaa. - N*w V«rb l*Yeaa.
Bit* *i|*-i-, il_i*(B»i* 1* Hatwe.
Mr. It _■*. t l.**i.*i. i*f Lit • rmcaie, wrttoai
I a. ni-t ttane to oaf tb*t I hat* a 14
trt*. no* lea ***** *44, « bu tt ****** *4
J **r» end Wars ***} *• <•■ It baa
buroe *b"Ot ts-rty tij** ts* Ma* y*wi. aa_
ber*w baa ****** *****ly 1 -..* *.*■.**, **, arttb
eUtot !(*> gr*-n The l\g ***** aot t*\*m
Mm ****** ***********:■ U-.*' rmr.i-eMV
fig ina ihwo *** bWawraa. bag aba Ag **
t**m**\ end gifw* ti**** tba aad** * u
• f a l«al ! •• ******** ***** *m .-I a Ut**
■aoaira tbe _4-t )***. *t>.lil-»**r*ao4 .^ai
u< ib* *.*• • f it  .,.*:. luli-.i.'... -
A ***** ******* ***** ***** ********
A wwalthy walt-t to Hatne*l It*oa.
wbotuy I-*-*** an j day tntbedlatag
iwaa if the Hi .' .«- i  lie ts ** ttb
ot* p*a*x*t* aad all Uioagb fA*lbitsrta*
mtt* ***** *4 adttfwtbat l.a n*l\
gare btfrA. lie ***** * U»*** fiat beaaa
la IHHB *• Nei. and W*ii*t ****-** ta tb*
Unuwatek dining* t * 1 ■■ *• 1 Mr. H * **
oaW<le «wtwog_hggg| taaa. lb*tee
grrwt odmiti-r nf it- ***■*•■* ******, ***** la
*********** uo tbe toed 1* ■ •■**-* tbe rR»
bnaoo*a*t • faat tyu *Aot*mu*ttmt**uao*
look al bin aa ba wbtie* * *. *-% I ******
***** tbey bata mm blm \*t ** 1*
of bio **m are atod^at* la Hot • at 1 *• i
brgea, and bb) daagbtt-r ta ultra a
aiaow-al <roai*e ta rait*-Nr, Terb
TeH^a-a. -	
Biw t**M•* St*a in a*.-..
Tkar.U■ carkna. atari atvaakt aa
—.l_lraa.ltn.id id una arat*d*d I*
Ika __i,n WUl* talaa *t Wa.-1 TV.
or. W tiardstl. kal a* ,lta*a*—a',-** *****
***** arta. rr. ia Ik* liaillr, |..a.*A
•rat Oar. I. am* aakaaaa raValaBCa
Ikal ckaaa*. Ik* Hat.. |ia-*l and ***
kraa.aaarnnat,mIB,* TbakalttoBa,
lalnia1. lart l-vala. It. afU*a> aa,
at na It U f. ...> lk.1 .'•• I ,1744 at
UM fit** Oil a, c ri-' • -.. ai- »l It Ik*
or*__Bt* Ik* kail (a Ika. rrk*.-V1r.
eaiaClt;s..n*dcla
Ba la.i,.a.-al ._■*  aiaa,
Al|di..,n. XIII. I-.in If l-.ata.dd
a* *tdh lu talk tdalalr a«q|d |-s?t>akl*
f rmalaln 1W Ii.tii- -*■ s,*l.t*k ^*B-
k*. Ikftt Uw kin* ra* -L, a-, art*, I.
b 1.1*1-1 at kin Ika. t ■ aa. "aim. kla
larn-fciaa, ,4 (tnckra aa tl aaa IfaiaB
ltlla.t.11. • Aa' ,t la aat :m. aaaa hat
allandaat aill rrrrotloalr. "I*ra, lata.
1 ■, 1 -ai antk ikair Saa*r*.- la wkL-a
Ika t.a'. (raan-iillr i*.*.t_*>I. TUB
,lr*a.* aad aaal as sadlM«rt_d -
Una 1«*"
r.ckaata
taatlala* ..lata
Adall Smt-14 .taa. .laa a -nil naaa
io aaarswra** ,t dlKasar*a* a taaa akn.
, <*t—
,mka.-,7 am lknal.ar arad nl
, it, mtat ikrlall* Wkaa a aid •">•*•
- nl nltlt—r Aa *aasar<kr* ar dUv-craa. a
maa Ika (aaaarm!_.wr*nM«l*t>**
akat ak. ************
a. BtM r*ara4M_
TmialaT (la **» ar^-ial.taw.1 -Ik*.
' llMdaaakn*. *.*« I'lanaarnTlIk* II .I
mnakliajl Ika **n-iiri.m. .nd raarclli.
stMssa.
1   Kaa *,ajnalntkiK»  H',11.1 raal *ar
I II laa*  lira a*, t nawiifaatar* Um— THE MOltMNii USD-ED  NEW WEBTM1N8TEU  HKlTlsii cui.l MIUA, si'Mi.W MIHIMNU, .lANI'AHY 18
For 10 days only, commencing Monday, Jau. 19
GREAT REDUCTIONS IN PRICES. NO RESERVE
THE LEADING DRY GOODS "HOUSE-
L, J. Cole & Co.
. II inl.l Mill t s|'
REAL ESTATE
li|i|'i.tiiti C.P.B. Uepo!
Columbia Bt.' Nuw
Wosltlli. tnr
MASONIC
BliOOK
&
NEWS HI'' Till'. CITY
New AdtsrtlSsiusnU
IVnil,,. i i.l'. II    It "'   it
LOCAL ItlllA 1TII I
a....it. um .i ii. .i i
nn Hint |...ift
I 1.1
0. A  11... .1.1"
i
I'OllT M001IY llll'l'l.l.9
Whal ill* I''  i !<■  ">' lli.llia allll t.......
I la l..|i|i|
■
. ,1   s   11    I., |„„,„,
tl
V    || I
I-   I
■    ,   '
I | '
!,.,  , ..  |l
II, I,,- 1 .-..ill    ll>  .Ill '
|..| pniil •■  . ■
Tk* Bala ol a T«olk
W..I!..I Bailor!
'iiti.it m.i.' lulli ■
l.ll.i 1   VI all lll.ll   Ll   I ,|>t.|il.
I.l linl.. ..' I
..ii .,i .....iil.ii |ai '  in
D.ntal Vlalla
I,  i;  ',,,.,,   I. lis  mis  i,.„„,
I,  .   . In-Ul.lHttl
HI . ,,..1  ,.l  II,.  .1,, ' .   I.
I 1
II I
tl,..l, .... .. II..  Ikai.d
I l.,t 11,1.. n.,1. ..  I..I....I,. ,i.,,t
,,. .till Illlll  i. ■." ■
II
Tt. Baltkarr
I j-... ■
■
. ti,  in
. ,i  taaa .1 I.. I. In a
Ik,  t-tal l.t"i.
1...  . .i.i n,
I attlall a   ..Ul  I'l.a.aa |.,.,„
I  .  .    . liUl 111 lln-
■ I'.
,    11 ,- I  I    ;. .„t- lal-.l. „l ll„
.,,111 ■ t
BR.OK.ER.B
Ooilvnyii
.,   ,   .,...  drr. i .■ iad il...
a - ti    ii I '",!,',"
II,,   all. 111,.  In
NoUi'li.B Pislill.'
Invt'Htnit'ut ..nil
Ciiiu.hUhIihi Annul a
Agents fed Ihe Oalebratad J. &
J. Taylor S.ili"..
DEPOT HOTEL
HM'il i- vn ntllloli.lTlliN.  LT1AIUIKS.II tm I'll 11.5111'Kll li.lY.ACl.'llllll'
IM,  III WHIM.
. I.l I I .sJXJH3AU. PKOFB.
QUEEIT'S  HOTEL.
roi.iMr.iA bt.   -   -   ni:w wkstminst'ku.
I        .         ,      ■    |,'„| „..„..  , i.i... ,„■„ ..I III.' I ci" i  " "■'   I *****
>   .    .    [Ill, uwilii I .iml I'.it ... iii-i.i..'  nap.   '""i"'
""W. J. CLENCROSS, Prop.
For Mens' and Boys'
ntosh and Rubber Coat,
MENS
oasa*
"iduaB-asi
OIL COATS UNO PANTS, RUBBER HITS
AND LEGGINGS, AND UMBRELLAS
Try J.  E. PHILLIPS
i',>ltiiiii>i.i Street, Nitt Westminster,
..
f.... iminin••*.'
Borne, Croft & Malletti
Financial nnd Inam-anoo Brokers.
MONEY TO LOAN ON FAVORABLE TERMS
LOUIS H. JENNSMi||,
Ci.l.iiilsl B1<hiI>. Vl.tmlu. B.C.
OFFICES  Mnsimli. Blnofc. Nnw W.aliiil.iat.i. B.C.
Front Hti-iHil. Port Annul.'.. Wash.
NUMB
Cat
LC
Yl
Fur Uy Ul tta;
At East End of Lulu Island,
Vpply t"  t  \ Stoe-ss
. i  \ 11 Itl l.\ ". l.utu 1*1
Waa li • aeal ■
■
-   I
■
■
■
■
I
... ul rt
t.Utk*.
ubjert in tit*' agtei Is ll
i  it ..,1. ******
...  *. .
tiBe'  li l Bll
■  ■
I a la rw  Alter Mniggltbg near Ibi -****"
\ ***** ilu * -let H '
■
||
abarl ■* abat uup* i"
• i thai  l
■
* i a ts>ri
« ••  Bttieal*
a ...  ir ,,    IV Vi
i  ■  HI
; i \
M
M
\\ It-Hi
********
*. ,  'I   ,, It   .   a.    1
J, I 1. Ilrm
■
■    ,    ; \
tl
\l -in  III rail  li   i tt  I
Coal i Wood
JAMES E WISE
.'  i
4
OLD WELLINGTON COAL
tt
■a
I
■
\'*>
/a *K.
*y>  ^x
<fc
v    ,..  ......
1 I.«...
ti i: ii...
a   ll.n.    Ll
I
,   H
Kl'
Doiiiinion Building
& Loan Assoc'u.
liillii.iln.l 1 at|.llut. ■ -:...HHI,IHHI
M    ■   ■ ilding
l.tirj«■ ■ itt timntlilt
inslaltl •  ■ i'llli  tn  i
iiiii.il  I,mi matt ttt.it own
v*i home in n years In
-  :' ■  \ ... i iln.it wl.-it
In it..1,1,1 pay to ., landlord
S. T. Mackintosh & Co.,
AOEKTB
Columbia tlrcol,
N| tt  at| s I l| |N - | i ||
x  \  \  Ch  T. OVENS.
-  % Q*    *J HORSE SHOEI
SHIRLEY & HOY •*«
  |il.AI.|'ltS IN COLON
Stoves, Tinware, and ******
House FuhnishingGuo:: bbja
^
i*-.
•ml Lll.l
lllll. u.i
_r.lt -arris.
in ..... i' it ■
at tl.- lal
I
.11-.
I  '
Ife
i«_*•*,! IhTtn ********
Catui* ttaaa'a Deal*
■
Crtiltlalae to, Cuti.
I.HI1* ■*■ '-"
■
mi  -mi
la. \t   j .
i -   "    1    *
*
.' *
..•star.. I*
The BlMtrtt Lull
Mt  •
< oaiBltis-a.il *'<*<
■ || ■ , ,1,, um ii tbi •
■
' Ibe till, ikmtt*
uiatBtatn «h*t
• •agb ta it In ,
- „-,aie thot lit**
■ ■
** at  ' * *
*  it tb*- aaa*at*4
■
ll^fritlal  ih, It'
-  I  ■
•*. «.*.!<  at  a
|
i
-. . i-i
'
,-  |a wt ih* **>********■
in| aill ***.M*m
■ ■
■
■  *
Ibetl  »ii*« ■
***** -ttt, ■
SIR,
l.lk  **
■
■
■
W.-tlaaliaii"
fVAULI.Hlt)  HlBD
Bank "Montreal
CAPITAL *ll fa.itup.  .  I!  '   .
1.1 1 . a '  "■"."
A Savings'  Bank
DF 'ARTMENT
**x\ It**- ol**n*,l in tonnacl.on ailh
■ hi. UrancA
litiitii Altatted tl Cuttil Btt,
If pmtwU * t •* *****
GEO D. BRYMNER,
lab A«*tii
k PLUMIilNG, GASF1TT1NG
$  all kinds of Tinsmith Work.
Anothci  car load "I the  celcbrai
C( )PP STOVES just received.
r.ARY STREET, JUST ABOVE P.O.
Qniionil Miifliiiiist & Bl.T,br.
Q.a|>ll *l*»»l  llk.t* 1 .'••*****  %t> Vltna-t*
SHOEINC A SPECIALTY.
t,i ...II. ■ ti.i.in.ls an|i it f in- tl tNI I til fltlli
lil.ll.lll IS Aid. klk  III. lllll
A-:<i. iiliuri.1 Mii.liiitt'iy *..|iiil(t*tl
LIVERPOll
l.l«OI
Wat*]
"AS
Lots
IS lSTOTAT
lots fro
atras Is
******
Cat
M.-m-i l-a
. *****
On the Market f o
AT
Sri nl Oftti ...In. ini; C.luitt-
liln Hi.  Apply lo
BOURCHIER. CROFT & M1UHTE
DICKINSON. Co  W
WOODS-POLltf
WM.
H
Mi  *'
■
■
■
||
Belli** It BtralaBt
that all Iha
imat-t- ll
trim * I
I
I
)
I
Bl
I In...  B
■
taa
■
■
il <*
S, ii \\.
raeMaoeaieBalt
'
Mhtag tb* itraagtiaeata It*
■
v
* itaataat, aloeaa't i
a|  .  .|   S   !•■
.   ..t lr* <trt«* lie* line
•arrblag
la  «glr*l
nag tb*
"I* lhal 'S
I  lal  I*.!*  I*IA*.I''I  t«  *'
i    pmrntitt  '«
e I IM |
a - *  It. a-.l « «*•••! ?•** *** I —* '
\  ,1a  t|
4 l
ihal ***  mat
tiii hatha I't^'t.-r abnlml  I
tm .*.. ******
ioet  talblag ablb th* ****
■ ■
-
*
M Ibt k.t. '
The Matter :::,,,;;i
i. limn' thin n.ii ilu-
quality of the material of
t*lll. h .1 .nil of > I.itltrs is
made, tin- m..si Important
i..Ilsiilcr.ilmtl   Till- tltll-sl
. Intli IaiiIIi conformcil to
lln s|i.i|a- **l lln ttcinr is
tinrs. ili.m slu.I.It
M A. McRAE
gimnuitc, - i I'- rfcei
I-It llnltl* s|, in |. ,| |n
(■.-ill. I  1*1   4  li.l(l|a I'lll
t.iilnr in mete elegant ili.ni
lltislllllll;; lit.anil Inlll  111.'
iiuiiti.nil sli.it,. spearc
sns "77i. Apparel
n/t I'rnrlaiiit.* the
Man."  I In  Hi"! i-
nulil    I In r* l**i<  onk r
;,;r ;i; M.A.McRae
lll'TI lIBItaak. All sad i  iii -I  .■ !■  >* rsti •   Tt ..   • • a* _ -aa
niii-. ik.ni_.i.a. i. This Property in gouiK off very rat
idly. Got in Quick. One Hundred F<*
Cent Advnnoo in ta Month or Two in
n,«ia-.«-in
CHEAPSIDE
Meats and Vegetables
Certninty.
... draara treat ****** ******
. i \i ebaaaol lb
Buaoaaled t" iaf  reaaoaabbi
LOWtSl POSSIBLE PRICES
WINDOW
RAND BROS.
Real Estate
MONEY to LOAN
rr_gjHM4B-Mn___-_: r^g***&*6
aill t- ftitfa
il*<ar*i t
lag la a
sarbnf II*  I ' '
.-.. i,t  >i
,-rl ttiUe hisn-aT'lt f'*
I
all! kaih ami li* hltaOT'tl Ibe  ir*tt Ilea*
I huBTittal mlil-wl lo my
rnrnHnrr Sl.rrl* tin Ui*t
Hi* I it II on of Wimlnw
8hmlp* In pitIIi'i tt ninl n*-
mirtniriil trom?H-n »f"fl In
wlitfh UUl Will aril rhrnp.
P. PEEBLES-™
OFFICES AT
NEW WESTMINSTER, B.C.,
DONT
PURCHASE
frS YOUR
Holiday Goods
li )•-■*.»><- ilir...„li ihe Plm SetocaJonal
Campbell & Anderson
FOR,-—
\V<- have no, lit. Ocm AakOttmeni ■***>* ****•*• ■•' * *^'
i.'i'U^ ' IIINA. I.AMI'S 'U . mill' ""   -
ItOYAl. CITS MA11KCT.
J. -Ivic-LenTMrC-L vv"iJK,
|.. .,, -    , f I ict, ami Bat llr.fi. II....I  I-
FRONT Slltttl.nr.l lo Vianrn', r.tl. Ma-Acl
Ml lis. I l-.ll and I.till- .lr .«...! In ait mil....... i liH*.t*"|_
0PPENHEIIV1ER BROS.
COMMISSION MERCHANT
Importers and Wholcs-ilc li. ilcr* in
*—    •
H
wat
*
a»U
1
Fl
I
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, t
100-102*104 Powell 8t.
VANCOUVER, B. C, AND LONDON, ENC. ■■• ■ o. n... * v.,,, *,. a
- "^'
 BBOt-l-i
SKi
*^e^ ji
-

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353870/manifest

Comment

Related Items