BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 19, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353858.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353858.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353858-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353858-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353858-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353858-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353858-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353858-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353858-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353858.ris

Full Text

 W. J. WALKER & COT
mil ran miorais
NliW WKHTMlNHTIilt 11  (■'
11777/  WHICH l® INCORPORATED " THR .D.IILY TRUTH,
*H
W.1.WALKER&C0.
(•»jlaTla.D 4CCOUMT..T. AMD
CITY iUDITOa. KM, ,V"°
Tat.raoaa tt. aiw rannim.
I lllllt IIT'J
NUW  WKSTMINSTKIt,  HltlTISII  t'OI.I'.U III A. Tlll'IISltA V  MOItMNd,  M.\lt( II III.  IHtil.
WM. BAILUE k CO., PROPEIETOEB
ist Your Eye on
SAPPERTON
Dl'S, BEAUTIFULLY .SIT-
\ I I'D AND COMMAND-
\i,.\N EXCELLENT VIEW
ROM $6o TO $too,  HALF
i \SII,  BALANCE  IN   A
VI \K..\Ts PERCENT.
r. MACKINTOSH & Go
MAI. UI.OlK, ■  NKW WI'ISIMINSIIIU. H.t.
JODS & GAMBLE
Land Surveyors
EAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
.. lit I soils US    I1VSVIK1I IX Hi It- mis'" in - i" I
.Ull.l   v  flu'SI ITU i sl.Iill I' "I I
LENNIE & UPPER druggists
Real Estate _ ,  .„...„_
Patent Medicinea
GENERAL AGENTS,
h Aeraa « •*■*•■■■*** *■■	
L0t "I'l-""''  It-B t.  S,|,|.ll
DRUC8
PERFUMES
Cll'U.t.'   I-  '"a' I *****   ','-' —    a,    .   *   .,    ,
Choi.,.1'  sin ui Toilet Articlea, etc.
Macpherson
& Thomson
WANTED  ■"" i Baiollaitm
tad n. many more pureheni
puit  WALL
\  .,,„  .  -I  '1  I,'  .  I    |.
DRAUGHT HORSES
Atmititf tl.l* lli.il.1li   |n
iwilit itlat. apply I..
KI.KI'lliiM: ft?
si' in niii. ATTKHDAKl R   iwic
if
***********
.«  .  «  .  «.  .  .
na.
-. "' 'iH I''"'» iii.iii,. '
Illy .lllllt) lllllll III..,!,-,-!
MS' » ""J Un- *£}■;
t '
SOUTH WEST- ,,,.„,,, ,»„ t,rt
PER -Kid tonic iltoicc , ii,„i,,,i
'  i 1.3 scril lo 2 1-2 -,,»,,.
rii.l  Aililltlon to ,-
Waal mill.IIT.
ItTANCERS«'»FINANCIAL AGENTS
IOWAT & D
TURNEH
Real Estate
UliiSIM, IND illlSIJIlin AlilllilS
Th.' la,Ham Inn P.-o|ii'i .y  ha. now lifi-n
plar.B.1 on the uiarkrt:
I0D8. tt. GAMBLE, Nrw Wr«tmln»trr. B.C.
l"  A17A„A r (BRITISH LION
J111VIUI1U  ,.;>.  |,IKN|{Y ,(K|1.
,,,.,, i ■ •    ,- •'""" «'■"
, ii 11 ,,i
IETJEN,Manufatu^e^H^g^P'liHa',"l^^r,l,^lr^•'
3.CURTIS&CO.
a ii.tl I'lll im- *•'
inr it. ■ t "' *- ll
SECTION 2©
i ■ t
■
,881 fttMH
: i \:-.
MOWATdtT>
TURNEli
ir
wi,
DRUGGISTS
{IT \,.| \1* II  I tl 1; IS- I  . «l |. I1-M-
E.H.PORT&CO.
Hniii-f..iir. to F. O. STRICKLAND
STROYED UY FIRE
.is it I ii f**lnlill*hr*t
III  llll-allll *s
REAL ESTATE BROKERS
AMD
MANUFACTURERS' AGTS
lli.nl.u.i. l-alal,. Illl..«•(.'.
■ARNELL'S GAUNTLET
Oallittitly  mul   I'ruiuptly  Pit Uml
Op  by  Ha-.'... ■
Hctly
WHO BIDBPARNELL NAME THE DAY
Til"  H ii-li.■) a Will  Move  lit'.  Hllll
Eurtb to Defeat
PamelL
HIHMAKCK  ANI*  WINI'TlUttlHl
Ti.  Katser'a Aull-Sucialiat  Meaatir*
Betomilll  More
Ha Vert-.
L-UtMir, Uin ii II  Hie laaeanee'
llieiil I* tnade ti-Ia)  llul  Mi   Mi  il |
Meaty. HeCartb|tta m.-ti.tH-i at *i**
H mmm wi inept iba t bai'
l.iw •.[ Mi  I'atnell  ll.at  te.lh  |Mtto
iii* is re.ign Uieii ****** in Parliament, in
order ihai thei uu> atabe a u
eeataetlai tbaCart eoartltet
UK  I  111  !■  H|tl|  I'l lll.lll
Tbe Kceptaaee of Mr Ma u • Ileal)
- **t* gtrai by 1'arnqll in lite
Bnlbulaaa of his HI  httn-i.. Pi| re-
reattoa loeaateet I
beat rereltred aiihdelighl b]
rr*. MrCertbfltea aud Begth
.t.tl.'.iieli   Hie   |ai|.'i!ar    I
******  *•• *•  t'  Israeli,
*i,. m.i mi.. '". alia thai ■
■•  iCBit.*i ii.nt, and tbal lilt
.
al  llie  l«.i '
Mib,.|i»l|i|   ,
Ll-ll  |*t|». •'
Ibn nealag raalaat Boaaelalf) aad allh
th*ir antral *n|i|a.tt. and tl i. *i*ted
Utl Bl a ateeiiua rt tb*> m
>.*** waeeapelated
i.i Rdbdl faadi tu ibeatragg    *
******** bee Ml  I'll
■
LATHAM
ESTATE
Lol 91,0.wi.1  Bw-J'-i lot. ai*i.'ii .*!*,<*,  **m tm*
. i, ta.ll |U, th.-Kg. |h.| |aaO|*rt|   thi. ,.  IS. t-B,.|».l  Ml ***
——.   __ _ .  ——    **   ^m "...i.i Piat,, from asso. io., atouMt. mi i.i. • a.a mot
1 r^g- 615 FRONT ST., WESTMINSTER
lllll,  IN   Mil.  I
eating <>"'
fa   I,ill-Ill,
A  Hn. Ulllrslli  ClllBililc.
tlii'K'iviTiimniii l*
I'l I
M ' am..
-
t.|  lefqaat. a.  deft
a.  B||  ... .  ,
Mauttee Ueelv. M  V  t*
,  , .1. I'lK.-tl  lu liBloe  Ibe  ilB) aheti
;.,.j«.i lhal
j
..-anaiiief imm N"  lb, la
kgaeeeafen • sdaat*tit
.  .. **r*
t itattii' ittwtm rm
*
tto
(a «*« a** i
aatatit lb
i i,.i\m ,,, M| tMt<
FOR IDO EACH
 - • - l .. | • 11    '■
| i,|i  I. Iba laa-il I--
MI'I'UllliN  .-I I  '• a'  ■ • dl. i...
I
ON EASY TERMS
B. Mackenzie & Co.
IE 10 6  General Agents  6U7 COLUMBIA ST.
t
H.G.ROSS&CO.
Colnmhla St.. Nrw Wr.tmin.trr.B.C.
Vt\
AOKNTQ
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
HEAPSIDE
invtuino mn  * * *^» °* *""■«>•■''  m
lyMHiinileU .***■**** ********* •
* EVERYTHING II | •,,,","^i^*'eC''""""
yf****nt 1**1 rtpt***t*U 1-1 ****** ^.*. *******
■ •, ii, • -
*}mto*> Die *<***%*>* *
tm***i*************** **tto*X***'** **
Cab'e » it.eti   H05S
A8C Code
the ********* ***** I
fnta-iet ae
■mmm ri  i ■ *: "•*'
\*m*. ******* iiai*ft.a*a*.
riitbitatt'd Ibe al
t» nxmMH • «»a"dn
lite** llNaaith ia cpiMi- bate
RM a *ir**# wrtta ta ih« tmuuy rt
il Wadilaftt at a ■*
bnlwdaWe tsacttbo'i »
.  1  - **  • *Atm t|aii«4'
I'atbxdb lartr  lie ****** mm* u***
*y the aea* lhae • •
etf-t,U UdieMUht") f
fftaai* ato Im4 leea* the *
„., im* ******** mmt K" t i*a|
eonua ti mui tm irwm
1be-p«e«i*ti4nt.t ■-••    i . - . .
liatlaiar «a lb* mMAut ** **tum**W
it*et| bate'tiwh**! •
,)******>** abf-lb*-t - '
Is* fteal ***' '  '''
HaMittat *
■
*9********
%***.*** in atii* aatait-a  '
.«tlt aa(lV«el1) aetata Inaaidt Raatta
m, a MU aiaaaaaaa
TV uiuit rt Hi  Me|e| ***** turn
******  **** he had  tm****** a aerial
t ** th* uaawgiaiaa
I la hh tm
m****4
■
;.,,„   ,, .It.   ■*   ■  i   ■
...
m*rt K***** *****' *
laaai ll to 4****4 hi* 4ryt*tiu*
mui im ti ernes.
ta lb" llwtert i *mm*** ***** «  1-
t  , t. ■  '-I  ia  «a  -
aeeaarfraadiMflltotttlihle**!!**—
II   f
,,  • lb»a*»»   **■
'* ******* Ibe *****   U*m  **■
Ibai Merh aa lat ■
wm ******* le eeMieaieee i*>-
'' itollmeraiaeat dM u* *****
j the MU h***«whf*v»n-
] Is* Jettlff **t**"*>* It  I'M* * ditta**
'■ 1 to aadlfla aaa <ar»b.-t
' IbeiYiail atarteettedaiib^Meiatitea
itliattitin*.  Meet «t ito IdhHal I'ab*.
.-,.,.  nail  . ■-*>**.*■**%:***aiih
■ tU*m*9*H*
*p** tlfl'ltll
1*44 HatllM!'*  *** t***u**  *M*
baiiwarithtftetf tto Nefl*
i an tm***
itilt war on
re lii-ullnit
»iiii ""• ii ' tererlli »nh all |ier-
M.it. i -liitrifcl wllli ,t. I i.r iitt.iuii.'.'  pro-
blblted io Hie ami-Si,.mn.ii,. Uw.. Tu-
'im II-tr Itu.siiari, editor of aHoelillaUe
piper imiiii.iiaii iii iiitiim, vii irreated
.ii Uiii place iad -Dontrerad oodar a
itrong aaeori lo Blaeabaeb, ahira ba
eu arraigned before i nifttlrita iad
li iit.'i..nl t.i (.mr iiiiiiiili.'liii}iri.<iinii.'iii
(ur im id I* hi mt MdlUooa irtb m Tbt
is.mi auateril Hchligdorf Oollaga lia.
beea dlaailaaed f»r learealai iii. leaob'
lati wiiii BoelilUn.
• l.Bii'Bllut Capiirh by urdar *A ibe
KaUer. bu dtreeted Um dimiiMal fn.ni
•in ni! .u.i.,..>iii. nl  ..I  tl»-  ,i,,,,;,,. „f
ill peraoaa abotring fait ** \***u* *****
1" < inl  ol  .>ni|iail.\  alih  Doetlllaa,
11 ail- oOoIitaof departawata
in it'r'u. luii- owed aatlrali in cat
r.niK.'B favorite drlakleg plaea haoaaae
j  a'tti.it sn- tali.i *i 'ii I., .ni.'f  It
Mmi.tii;.. Ill High Ufa.
I'uii.. March it-Tba Koaiith im-
■ ■■'  Mat.l.v.t.. aa*  i..iei.tai
tn . ,i i.. M :■- l.a.ia ■vl.irttier lljn.it
»', tbe liisii.ii .uitias.) ban
a i'Aiii*tain tHAuanr,
M  llerbabd ol tin- Doalevard C-oer-
,.ll.., Uiit unn |,i. VlfatObl iitifatlli-
fui. al a tale boar Ual ttlgbi rut bar
iiii'.it ami itrlagM <be ibltd vhblb
rn. ileeplai b| i.'f rida id* Ibea net
lo ti.e. battbei s,i i.i. si if. -. uii-iii.ii gad
altera airunb  d n  .- abb ii Ihl ja-'i
aiimaii  lieggetl  |iUr,.u.|>  flof  brr  lifr.
Mabbadherlo Ibi bean H^ iben ran
tola tbe boaletnrd halt cl..ihetl ai.'l nt*
i. dared MmmII Mylag in- bad •••***•
uiiititi ibe in iM. m. aad dartartiff bi
aa* <Iad hi* s 1, ttm. ».f. ,
For Uta toul'a Rapoea.
Row  Marrb II  ReqahMi ma»**a»
Mild l-ili)  I'U the repme uf lha Uinl of
Mil.   It  Ma* attended i'l
'  Ibe  it.) at
rt  Ibr  bt'tiae «t BoMpaile
All itiitfiaii
i  *•  *.<   I  I  'I |||l..r
waa well re|.tr*rt.iid, a* ii li generallr
I .i ii.e tai* prtace *** aa*
,
IHI  la.  (r.. I  ' . .1  |1«1)   ******
I*,*  lewiloi  It-leiMi In  the
\ iad ban naa rUtad
... pttpu
M al'lbe •letiil'IMen uf Ibe
1. aill to ii«r.*trin<d
■*l,rie II It hi ta> la-
'
. abM ul lb (.iiik* Ualar iba
i wl t;r  ■*!.  liiaee
i"d ei"i"l lhal Ito
- a . ■
■"-tst.d i« ito faatttf
■i l.. all.td
FEARFUL SCENES
Kim. i.-il  nt  Dim  1-.Hind,,huk  of the
111 fnt...I Sti'itiiialiip
Utopia
IN  THE  OlfiKALTAR  COLLISION
Italimi Steernge Pnaaenirora Horribly
M.iltn ,.t Wonu'li .ni'i
CliilUron
IN  THE  BTRUOQLE  FOR  LIFE
El." 111.  B. „i, h Llghta of tbe Rodney
Hint   Ana,m   K-'i-nl
Oheatly Slgbta.
. .f.i.t-1 ito
to* to* ***********
lUleaeed Tt,** all * v
**t  ateaa
:  Halllaai tto etAbge^lBtb
n mMtK**d la W»«.
• - • dai*ae.ift4 HtacblMia
-.  a***  ******  ibe
I, ikr) m*t* ******** hat'
■■■'*  Ito) aata Bui ai ito
l-i ***** ***** *t t KKiaUi rt t***** aad
', -    a   ab«|r a tbnataM
.iie4. |.e, i..int.a*ii..Mai ito rati'
ivan ibeti ..-aitag   A
>•*>* and tto |*ari|
■ i^ (...wi,  *i*t»*  a tor* a
a. to*    M*U*»*h th* ******
. y ..I. iu-. mat aad Hal*
■
» af ta*  la^etan*'
a»«el rt tto la . ta*B'UK. tto aa»liM
. ******   A latfe * |tr»d 4
. -  * 'Beta  tail ibat  t*
****** i-d.-i i ^a-H. ******* m* ito
■ *t* to latefteta aith thetr
Oaiabled ttiwatt lata Jail
KimuOfl  M   w  lull Maa
**. ***** la Kae*>a* Dlf. Mm, tu tto
ll-i* l"t.*il*iM»*.-BHei rt tdtelMtd.
Um Xaatbera rt l****** aad ito Ilea*
I* li aad I leaaa • t f htaaaM. bat laaa
***** atlfa .H'eiiiagH.**"
tattoit t-mp****  Tto
a
CellidMl ia ttartor
<***  | ait.mi  Mltib la. -* Tbe
-bah|*e I  & Itoaapana aad ****** *
i f,**t Mb ****** la ito **t**m.
mm* ia otdtttaMa tbh aa4aaag.  Tto
labag ***** rained
i fUaa -A to* tot* ***t aaa
.an  ii.. Ttoaageea bad
baa eurtaaard totaaih* ****** ta ead ber
f.4» aad a»B'» ****** daasadttl
LACHOMK Mr I TtKO
Tat a - ,, ■ . i. n * tha atattaaei »aaae la
i  ■"!-, a****--*e
i-.'aM..^-l naatlagal
«* l*i«a*en»blaito nu Man hud
atgbi tu Ito ******* ** ehHftleft
.****.,***  1.4  the taaaiag  t»*r ead
I  -4tot  toUlieaa  el M|a«t*
I   ".'^Ol  *************
t*********tiU |e«da|dl) eed ibe^ev
■ *i*,*r* rt**Xi»* **  Mbiaa:
**.* 9M*****  ***  *****  to******
l-ta-r
■   ..i4.it, Ht jab Read. Irat
.  .  \|. * ) tlarhletari
,   m.  ||
l 4*  * *.li*1*
aad AlVai. tto aalaalaa eg Ito f4a-
***** ******* *** ****** Ml 91**'**.
i|»«*ai»f lepnelid i^ial Ito elab aaa la
a aaat t4««e*«we« r*sadHbai. ailb
**,***** aai.-ifciie* • *
ia tbe ***** and a p*1**>t*t ***** *****
**** aad I. i toatt aete-
■
I  *iai. H*'*l ** Im*** ***
to ea^alre
** torn* rt to*** t  *   * - *
it <a **»iiae ***** Ami) II,
i  ..-. it  ii ii nag leer*. A. Lean*.
■  .  ....  i  \*
M.    I   «*M. J  Aa
****** aad ll * tattle atete rnmlut***
************ tbe-rlah
lla tba ^aealb* ea tn  afffeftlOMil rt
*to aeti rtWitaallMi, it a*t
******* tU** tto «M»et  ta  left  Ia Ibe
aall  ftfal'ra  -I  lb*'lab   M*m*  X*
********* lhal Ibey to ****** **  tbe
MeallM ttoe i« |4eatl»aa  tto «4lg1t,al
*******  ******* hflllo It  Tto r**l
to toM MM Tberagaf
a
<iinii.ti.iAii, Manli l* Tbe HrlM.ii
iteaMlblpUtopia, fr-.m Ibi Italian |atru,
booed to New Yort allb TO) Italian
emigrant*  aboard. OOlUdad  lu-tlay with
tbeBrltlab Iroaetad Bodoe) in i.tbrat-
tar lla), ami *aolt URM liter.   A aoutli-
ami aale am bhnrlai at Uu UmoI the
t-olllabin.   Man>  ifiii-ti  ainl  ebOdlM
truednnraed. .\ laran aiMbei .'ingtiia
in ib'- naaina bava bm raaraadlq
u.ai*"f ibeCbiaael i^aadroa lataaM
aieliaMHl pravaltioa iben ti«>> t't.i-
klj Two baadrad paann
i.r. «.iriti.ian.ii, ainl Wwan taatnid
' Hi the barUir,  Tli*  I tufila
. nitr.1 militant* ftt.tti Trieate, Auairta.
KialM aii'l "H'l l-nl.
\i i.ll,. t ■<-...nni i.f I Iim .IliklDI uf ihe
I'tiipiB ittrtbataa Hf aiiattet '<> the fa< i
ihat iha ltrm*>i «at .hip Aaaoa ***
drllilaibataraUm patakiM tbai ten
dotal 'to taiitttt«-i let t i-t'i*»toeater.
il,. tim ii,trrii,g ibe shaft iii ||
»al.l tlm  Ai.*.-i. il.it,  i, i.r.-al l,»t  t*t
gtaat,aad bacbed aaa> fi.mi ibe n.
Aa *■*•!• a* llir law tif the
-i.  ■illsiliiati  the  ******
ratbedlbreaib ibetrael aBpandihe
liu|.ia flitttiHi laaadTatalj aaal ******
ta.lt..t«   The "Ulcer* B«d tr«irb t.f lh>
Htm.!) aat iblpa oii.ti even poMlble
affartl nra tbeiue* ** ibeiiafono'
mu pateeagifiel the *iniit,a*tiaawi
A Bieaw laoai'-h fitiat ***** rt ibe tne«<of>
aar, engaged m Ibi »mli
to** Btn ..I her
crew, wb» aar» tatpi ntrrUaird *j
iha lanfbla nai  id ib<* • ta-ert of the
Bn wan **'»!
ii   ...tatiin MrKetna. Ibe *hi|i*
levari aid
oarfaatM  tbe imein *■*
\   *,*■**'
. aeaalTT  atll be i-aataaed ,*, l.4|i) ii.-
*** I > .  ti  aetwat
• "    •    . .   , „t th*
.  *   *flr ******
***** * ****,,  ti»i u r  ..    '.  i esttneled el eboet
if i  M ibe Am-har
»*   •  I |  .  ■ t   t   ibe ****** *****
>*1 ****** 1 ihet ***** lhal Ito t •*
| abaft nf ito mgtae ****** aad ■
httrettlaete* t''" - * i'iMwi
' mmtmu*
ii.at te.ha • • - ■ uatoerdlbe
aar thi|*t  Tto lart «f ib. t*m ****
|| IM^twalMe in ******* *to  aill. tb*
*t* **■*- * U utAm *■■ a»-*iiaiaito
ttaaaratd ib<M* aatad bf ito* Vteral
U*a!*<d IM A** ***** aim. kid able
elle«|.iii.a t" ****** dlaaatag pmyA*
Ttotnteial auieaieai i* i«gaid in the
ra u aboard, teatlag $**•***
aan, aaailail »at*d **** aa*br| astatiM.
pratobl) all dmeaed. Via
lUH tat MMM
LaiMSi Mafh I*   A'  I IhH atbrr-
****** tto du*r* and toatartaa *******
al ito atwh rt Ito t'lapia la IllMaller
Ilai had twirtaradalaai) toilet Aaaiag
tto aaiator aetad fude ito ******* *****
************* *9mt'****** * I
t ************ * \ rl Marb Uaber.
abawaaanben ******t*t. * *****
**.*****<** * * ****** rt "
i-tui **'**•* p*******t. **
la*aai*.g  Tto i*db»la aid fta* at  tto
Bull* **r*Uip Aetna, d««tata that ito
rtofda feaVd ito ia* rt tto AaaM aad
iln.*'B,*t»dlto**!aii*''fto. Tto Aa>
baa'a vHrwrt a*«*tt ibai aa Maa*» tea be
atlertod i" tbetr *hi|i
At kit tor ie|a4ia a( ito bm aflto
I   '■.    a  Haa- ■ i  B    ••  II
lar bar lattaeiai. ar» t«<r«t««di tto
•gale* ttalltsg tfc* aeialat at Ihe* *m*
mt that tbe t*et*j aat gtaailf
*mr*t*.m*** ana »i"nae* p**~****^
****** aadaebi.  l>a*tdtedM(i r*|.
■ -a. ataaee aad 'hiMiaa aer»
heddWtogettoi ti  •**** **********
******* tban awaM 9*1*** aad ihlt
adeetebtf ito * 1 **f iaa*» ed tto
larga haa at lit*  tV-ub «dto« ititran*
att**** 'welHttatH *•* tha falatlllea la a
greai^f"- i • . to ia«#ihr«tiwtae
eadahlrh hat ******* ***** *********
ibat tto gt**i*t rail af ito ******* aed
ttm t 4 BrnBtlt all Ito alien r*ae«»a
#,.. aen nnd  ■ »  ihiidi
rt *********** |.i**"-*i<r*a*t*'ir'<»a**i|
tia- teaaal aa* «a«*If«l aa aaaa after
Ito rtdMMne tbal ito «rev tod ead
• irtaatlr mpiimim* ia tto tlaa*.
ages, bad ea rbeara t****** *****
raw-am i *****
Ttotiiaggtoiaf tto atad* tod toNMh
larverbitodMhafieeito'iatb it da-
wrttolaebelaf bwtnMe ****** MM.
AWlalbid tu tto aarraa hai'iiaat
«ii«4iaied. Btoeitag. rarttiagaad Igbl
lag, a»d ataat *** ii aatr-w *• *****
la tto and etnrt id *mU to rata bit Hf*
A ****** rttto******* ******* thai
ito nab****** af tto lieltaaa *******
lu* t*«i*t i„a ird* tto awaem eed i hiM-
lea af IM-it ae ' ab«aa
itM   Tto ******* Pit ******
*4**% ****** ** *** **** t* lit* aith
trrutmi 4**r******* tot ****** *m*i
******** ** ito timet.'to** iton
toto***************** ead Itaf itoei
to*ti. ibat ib*r Ibt—dlie »KM data a
rta^elattoftathaeiam to the ito I
\• i». tMfla mitU* Iui* tto aaier tor -
fiCtiadaaallbdafih  tiaatb  In  IM
m**tt»dtt***«*t*idr**t*«-* ead tie- |
«-«»*   Hal Ito  ***f mu***
•*.** tbet ***********  ******
i <*t*d|m»ltol'i*f*a. i
*** ib********* h amaiag thai it *to j
*t*imt*da«t m***, ***** ***** *** m* **
****
Tto ***m* aad Aaa* ****** ahai
aM tbet ***** i* rt^^'ter* *** ***
*t it ***** ibe -iu, ar ito aaahea
*****. tot* ibe A**** dale and Mladiag |
**** *h*U MaaaiVtl al ito Hare taade :
-'aipi* in iew»* iheea rt llltle
-  •    I*>attaivfatlgh1a'.t lbe*ai*bl»ri !
•ere pel lain |a>aitimi at a** I't  at
p*t**t*ir aad Ibe *■**■ r*t*aled bt IbHl
a tr* a»i i.ttjWe  t**** ***** h* tto i
***** ** aa* a •rtthlegtea*t*f hame |
•eltiga. whoeoahrlaka lor help nmld Ita
in-art IhOVl tin- ntnr (if tlio ttoriii;
(•Jiitcliing at ntm aiintber ami liatttlng
[or a abinca ol lite at tbey I. .,i ,|,„,„ i„
ttii'ir elTurti to eacipa frum th.. iteorage.
iiit'tplrlt -.I unit-preservation al what*
orer ewt reautaed 1q iben to ib« lait
and many aum .ii..»- t 1>t Ibalr rt'llnwa
in lbe*lriiggl»tukeep atloat until aid
.liuiil.I rca.li lli.in   Th.i I'lopta  waa
In Bralaolui oondltloOi having neutf!
baaa uverbaiileii ami put i„ „r,|,,r tt 4U
expean of M.OOQ ll.r ,r,.a a„re
tdtally inttd'^iiRt" i., bar reqalremotg
numbering In all -,,. .,u,| ,(ll, r.,. t wti
.I-.uinl.'** itreatly oontrlbmon i., the
•aorraooal .(lif..; f..r, hadiburebeeu
a  lUfielaOt  nuiutar of oioni.ii  i.aitr.l
...iii.. .af uh bona, it tbi venal really
bad any, mold liave ■■.*..■... i,r.| nsti lu
the abort time luterieiiing \mu**u the
"•iii.i-i. iad tba linking ot tba ablp. In-
t|iiirvaii'> wbatbirUu raanlwii not
.ht.ri iiaii.i.-d will ooaaUtate oaeof tba
|irlnel|»al frature* ..f MtrlflUM aim I.
win hrifanr.
rilJ. lAHHt ll AM
Ntw Yeax, Manh n  The malol
the AaeborumBleaaubtp tompanrm
■ received - .i.. the followioa
Il'l. al-n.t Ihi'dl.aalrr  In  ibelr  iblp.
i lopiai "Ha Utt uf .«!.ii puibra.nd
la., .al.ln  pHangin  Ud  M  .laeragf
paiaengeri and :*, ..f u,,, crew,  liiteen
.Ml.e.rea  tn*  t:s  |i... ,„■. r.  arre
'•  niiblp a». n„i latared. The
'aran  »at valued  al  tl.iaai. end  ihe
itnuhlpAmrUol tba Aaebn line.
wblebwualOeeoaittba ume of Um
a.-lib-tit ha* t»ien ..iderrd t.i Uii.raltar "
lly ihli delay lb* Utopia pa*t»ugere will
imt arriie h< r« umii iftar the new law,
'that uu (nitnlirania without perwnal
effc'lt .hall N  p'-rtmllrtl  I..  IBI,,!,'  mm
iBtaefMI t'ul Webber *ald today llial
ihe.uriivi.t. rt the t'lopia wtinld prtdi*
ably beetaniltted In liiMaliar aud lha
deaitiuia.tb-kandiiippled ha Mi be.
hind tlnly ihota with baggag* aod abl*
n  lake  rare  ..f   Ibeateelvta  balug
broogbl  He bad nmifled th* Anchor
lltie people lu di. thit It, Bts.lJ trouble
HttWM
OAVASUM MIW1
ratia rat oarval.
ttrviWA. March 1a,-Tbe nntnbar of
taattdeauf Mad temiuiha Ktperinna-
lal lam M lx latied ll greater ta tbe
three BHtblbt of ihli fear tban ihe
whole of tew. Fit* tboinaad threw
hundred and eighty-alt aanpto. f grata.
arighina -**i **** ten* an- di»-
patched tht**t.ringi iif ihiniuaoltly.
itor*. were jib taaplea frwei llrlinh
OtfmMa.
Tb* rapnrt of tba MelaxMhtfbal Db>
faiiaaeai abawi er.e waatber terecaata
i*ns*d laat i. ii
The remut .-awi^da-oaraeit-ri*d
|.. ***.* M**ttl**rt MIMnn' '  *•* <b*
************ ****.*** m***rUt*Ak***U*
t^l'il.tlr imint^f nt prtrtttdkn kt be Am*
ft** I'd
1 i.t *ni'cii*r* .d ito g.n*nt«eni aar
ttoto U a  taoaalWIItl td 't|'luHM 11 MB
iittdoe n*tl Moadar It*" li will Im
tbe Hrttmy nttiH., Baapaua Mi llftVM
waa etoiad by arrlanaUM laM atouet,
and la IMI be net tto inwamUve bg
eil
Mat Muwai hat Waa ikBtrwrtad n en
a* la.p*.U4«d ******* in MrlUab Ca-
laeibu. Tbe UBpranlaa tor* u ibat
to a HI ei*ai«ally nwetva itoaieani-
line Rdward Rial* it batitr *******
■a lb* mptum* tWrt II* hatha tary
ill, mi batiag bad a wtak rt *mp ia Ma
Ki JipeebN oaiiaH tm***** tto rbalr
tobeBotrapM in ito t'taaw ******
ito tan taar tewalaaa. aa a ******** rt
bl* i»aar* at rt***
Oarpeeiaf tn Ito mm** baa torn
•"aliased a* ito Metre far toaih
Weataanh by a **)***** ***** t*
tia* a M>afllria Ottawa naaei) i* III
A ********* tt tor* taaiBr i» arge
mr llartar Uagevtan*«t ft*Rbheftea
•oaataawaaa.
Wiaatrew Mat** |a-Tto Mmtu
btohai Wawaaeaa wa* d*»Ua)ed by
•i» thu ****** TW Mat It fll.OM
felly ie**!**
********* tAim***
Xtmntt*. Manh ie-daa>- VuU A
*U*ul*.U*****i9***i** MVMaai.  Tto
lietoliito ate atoat MMMt ****** **
i»aan i tut iaas taa
ItaaM  M*\*m*.  wbi
***kA**. haa atitgaed
aanb aim
t» mm ata taa wan.
Aantor labaN atrar**n lar Ito
?t,4ibae*t T-miattea aed Nmwb Cat.
anlaalefi ito uty i*u***y tu**
***** tmt *p**i tn****. wMartindil
rani rt ***** aed towiatoM ****** Tto
t**t mumtot rt irtmtot* aat atoat Ml.
atoaiuae cuaaitoiMur
UN it ****** u lot* nty. ead Jeaa
R^har4a*er Unvtoeeet Metlea. bete
***** arte to tu a wmiani net* * tu
"  *i raaeda. ta tebe
ie Ual a early aan aeneib
a   • -  *  •    itri.nsti
Aibeti tU Freaaaaa bat ***** *%**
****** *****M. MrOatwta af tbie atty,
cwMani twne deaaee** leg etwnUM
IK****** ************
***.„ Winn ul hmsaiai
.,.. ,ii.,im4 i.ib ** mm*t tier
(aiw.. a laasaaM laMal * IMK *
a-  ia
OV..I1 I.II..
ll . Bbb^IW "( II. NmUWI *****
ttt* **t t'-BlBfl.,. S.M.,. IlliS.
IWia naaaanlao  |,l,aa.laa, . 1**m*
.IVI. .MM ••ItWt UMts I'll, ***** .1 MttlaHM *f*m
*********
int.
•B»IBiB.,,a laaii-.,,,,,,
■ aanat11«>, X B . Muni *****
*m*1*** ******. *K K ll.di,,.
I.-KB--BIIM Ilw Um Mu.tMt.tMI
M ■*!*,*. **** ttaarit I*. IM,*
A rmAft aat BKaMmUl aaV«lk *,. m-
**
».,.,. r.aa.
tia,am lhal Kia.k |.-J|| m»
an. hata ,-bbImbU, lit. ru.1 .MtMl
tnH* IMII aa.  Ia.  I.aSuI. aattal
.*. tlanrw. **. ***** (., It. **ttm
(.tatlalaBl al Iat-B«4a.t's .-la,, t*t
•IH. (. (l.l «,(• «.a **t*r* tt > («(l
.., ma,
a, BB,,*a,Il.ia UWH
Idaaait.,   OH,   *,*■*,  IMbW
I***.  .#,.. tm, a«|--tftM  tta^t ******
at^tanaaa. r*m*,i.it*A ***** tmtt
.lalt(B.1a« ***,. ** ****!*, *!**,!
.Ill IH Mai THK  LEDGER:  NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, THURBDAS MORNING, MARGE 10
r laphoni No. BS
AnintUoui: lUorti, New WiwttiiiuHtiir
Bell-Irving, Paterson & Co.
sVlmli'iiiili' un.i Ooiiiroltiluii MercbsntSi IVIioteaal.'  Dralirt In  [liquor
SHIPPING  AGENTS
On band direct Irom Ennlinil, l.rg wl ol llqtion, .IirlBwl ilrelit l-«i-■-
Onion taken lor Iron (lar aud .licet), imoihI t t |"|"-. ptlvtsslteil
mm iviir.'  un I'liiti-a, riiila, uml ill olntietol  ml mirk
N OTIC K.
(frt-afffr .l,,,,„lt,l,a,l/,„ il*. tiuii* t*i
t* iiiiiiii i I analia-il.i
.Y,,/iN AMD COililUXTS,
Sll  ,  ■,.  lllllll  ,a|.|.l..|.'   I'llllV.'lll'll  lllll  |l|l,
,,,li ,.■-,,[ lli,,.Sil,iili-llallii>laanllli'|>l'i'-
I, lll.Hl    Lllll,,   l|, ll'li   lll-l   Wl'fli.    'I'll',,
a,„l',ia. Moa.il III.aii mid Mm,un.
1,- I,,l|;l,l|i ll,-,.|, III lll'tllllllllltl,- Ua,l
NOTICE.
I Mill
iirt.i
no
ui,
„i -
aa.nll.'.l  Mi'ii  | tlllU'ill
I"   lllll    il .",
alltl I'tuiilaiiJ jlaa
1'svm!'ii.\Yi.mi
(The iVfciUT.
ni i
ii, i,i,i„,t.
llli <l|l„ la  alillal'I'll   lllllal  |,\  lll>< i  '
ll. Illlllll  lllla  a| Ill,   at„|l|l,.| I  ,
III illl.Ul  llli'll  I'M'lllllll'll Illlll   III'
 -I„-|-,'  |U  ll,„  ll„„.,'i  Illlll !  |
i'l .ia-i...a.'|.li'ili |
l.onk lot- tun' Immense slot «
ol 11 inlu.nr in arrive '.""ii
ONE SHIPMENT ii now
overdue, ami TWO MORE
i AUI.i IADS are in lulloss- in
i |, „ weeks   We imii ■at-ll
„  |,n,, ,,  [Iml  ulli  lit'.H  llir
i'roi in, i
OUN2SriNa.IIJA.M_BROS
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
ilolm
Tlt.lt
,,l
'H„
ll'IH
ADVERTISING FREE
TO THt UNEMPLOYED
li'
(a I S, ,'!,.
Iluin , iii.-ain uul Hi
-I  IN   ,|,ini,.in,,,, ol il.li,
,,l
III,
,,| ll,,
I.  I.I, B, 11,1-, -.»•' -
allr.'.t aanl
I.IIB. t.>tl.,M>.l,a,"-
■ . ",   a
. - -.■,.r,Tii.
,,,   ,l,i  !„t II,,
20
A
. ti.
iii <
.,■■
t.
I mpujj-nmii 11* aiiiaTi v.:;acv
VICTORIA.
II you wnnl SEEDS, PLANTS, 8HRUB8, TREES, or
ntijr Giii'ilin Roqulllttll, lend lm m.V Cutiiloi;...!.
nn  i iliniwi s\|, *■***-** ******** in I.
I'.ll il li iiis-I  KVRI11 rillSil "I
l-IISII.NI  US  Illl.
HKn'I
Alt! "inli'lll,
li, |.t,ll..a.-l
nil lull I i
I'tltill.tn
\,. II.
I'l'l.aii. II
4AmrtU**r**t. *••* •
„„,,|. ,1.1 ...la  Itn.
Imt*
rpuB MollMWI il.lB'li: I- I'll is
I...I Inl ,lai, a
... a |
I'    ,' a'   a'
li. il r.i ur tmi .in
Wm* -1  ", '"'-'a la.B
Lull hi.■ t, it mi. i. \ IIKIN1
, . .  .
l.'l i:\i-ill.n  iiibisis  m.i i  \\i
I
a
•II llil  I,
I ill  1.1.mm  ii tl I  i.ii.  i:u:
,1| I   a
I
,,,| I
•I
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
|i
ii.
si tin.i:  ts si i  I'AI'KII IN
sts-i.N a ni  i:mi'i.i,mu:ni
in.1 Ural I II
'. a
h'.lSS  Mll.lt  INi I I IHN.
' B.l
. .    ,', ,1,
|,.l ,,,   WITH l.l  III I- I It
•  .   ■
11.aata 1 " .
| Ml'll,,il II   IM   : Nllll-ll,
I  •
„l..-„,  .,.  n
UAITKItlUS ***** UUl S-H I
". ,.
V"l III  ltl.s|ll|\«.l.li  !"!'
I IIN  VS.i.'l  Slllltl    ll.a.
' '
< Nl l.ll  sl.llIN,.  Sll, ,,|M,   uu.
r
h.
If  Uaaara  i I |l1 xtb«
■
■-* ..;•   i  |irel<
lla.   US. a  '
'.
Ulllll l
find of tbi
.„.,,, ■ a hi * "i  their auelal
:
HiM MIAI \l  nitllKi n.l
■   -1 V  - 11
* it M**k***U i i   * Ii*i
ilaARKSOVHuitt it Mil  i\\ui<'i*
i
tU I '•! •
w.
V a It.
I M.llib'.'iN SHI
* IhlB dealial
i.. Irat.
' % I 1\'  li' lllni'i  im
IMI'lltivui  I u;m  m  Mini.  \t .
■ ll i .br >'*••>» .!. mi
1 ' !
*t* II III*
I \(.J WII l.l M
,*,,* Ml    Mi mi«    f-
I
t  luwni <<i> ili<
a
■ lul   ,i   ....it in.,i.ni. i.i
It inual |
will mil. ,i. tin III  tin
ll ■
'
■I lei' id
l.n I Ml.   ■
l
'
I
'.- waa
i
■
■
«
i
• teadina
I  t  *
M
-
•  nttilbMi ie. Ibe
■
■
i .i ai.ded
*   '
iii'i,.' Hi. it,
■
■
l
- I ' ■
-
|
li 111 M l
|
ll ' \
I"	
NOTICE.
'I'm: t Ni'i.ii-i.
'I'm  •
FOR SALE
'i Landing Huroerj
mhi i rui-otoimi ihii ■
, ' '    a    |   ,t   Hi   Ctl'MUl    HI   |1
I I'
(   ■
J    a    Ml ll    H|.llM»\.
tir l.l . Ull.silV litrnl.
■■   it
REAL ESTATE BROKERS
 i ••,,....'. i*i*t,
.,.,..,  ,. 1. „ Ha •' ,.,-, Iu.i.,*i.
I    "   M"   1,1,' (■   B  ■■■'.
,..„a| -I,,„.l
|, ..  ||,,\  ,11 l| I I I'll   M  It',
(IH
xi nmm.iiin. co.uh.va VANCOUVER
M loaiKHt
Get Your Meal;,,:
lllltt.t'.
■\   II,   ".
NOTICE
-
v His in i
L>
NOTICE.
■  sa*. 9m.t*i7j*ii*rtiir ot
taa >•■
M
l-'li I INT
ANAHAN
'"' "Uf Ml»
:'tv t-i i'i'i-
DRY ALDER AND f IB gg,
LO0JU1ERE
** THETAUo,
 -  Nl,|  | |iDB
Illlll   Illl   I
I  It--  HI  ,.,.„,.
ssi si; Mm 11
III,. Will I'ltllSH
Will 'Ml 'a
i" ii mim
CLOTHINC
uu,  iK,i -,,
nl iiii i,
its till Sin.| ,
SII.N   | IHU   i
S .Illlll, alia I, ,i| |i,.L,.,
iisin- i ,,  ,
I Sll -1 I'llli: -.  .
Mil  l-.SII.  In
Slll-I  1 11 |K||  :
IN  SNI.ali  ,||,
•al   I II   a
I'l'SIISNllll'
H
IRD The lid
IVbt.lt. I ( ;;;..
in m I*
Vi* Mm ti
■ •
tllli IM.IMIU*
■
■
■ ■ -
*  Ht*p% Ia*
I.
pm***  *  •■
lib- -11   .1
r t * .*■•*..* * •
w.
•
»|*t«b   %   Ul \* .,  litUIUMIHC
\VAI K'N  *  I" M
\V '  ;
e* b a
.  i i
i
rablfaraa*
,*** a*
'i  :,   • i
a
tt st* de-
i,, it*** »w Iwal a -
«i-*t» .* ** .*  , i  i  t > t treliad. £
^ Imm* j
•  .
'   -. . .
GILLk : BROS.
Livery, Hack, Food and
Sale Slate.
WOOD Wl' i"\l.
...|l  .1.1 |  >|    .1.   BIB,',
I I    ,'
Dominion Building
& Loan A.s.sikj'ii.
llllhaaillaal Illlllll,  . •'..IHHIIHHI
BRUNETTE SAWMILL C^
I NKW WKSl MINSTF.R,B.(
manufactuhers OF Lumber, Shingle Lath, Bill Stuff and Looglfahil
to 10U root.  ALSO Flooring, Celling, EUiatio, Sidini;, Mouldings, i. •.■■
Strull mul Turned Work, Sash, Ilimn-, Window and Door Frames.
ili'ii'i' i'inisli of all Kinds.	
l> «£uC curate  TXTcrl-  G-iiarantood \i
KtUS III ,i OXI I   Wl HAVl
ShiDpin^ Facilities by River, Oceun or Rail Unsurpassed.
the o:r,:e.a.t pireT
llu. -i- tv t.i nun lit tti i. I.ui nl i mil i-ly iiiit.  Wi' aai' ti a, ta- t'i>-i-.talillahnl ot lk|
nlil ,iti-.  Ni'tr Hllililiiii:  New uml CoiU|i|ota Stork ol Onmla.  We.irtU,
to Hit iill in itit , Im HunIn urt' nl nii> ,1, «> ri|,,l<>n.
MlllH-1  Uiiinl
iii.i.tltinin  ■!   ''ni id (I Coliimliui Street,
;""1  ' New Wi tmlnitei
1!(  lllllll.' Ill
I
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS!
HIllll.B.iVSaa   II.1MH Sl L-l II    I,' SS  lla.SS Sl  I  I  II   Im
- , • - . IB
TENDERS.
V
•I  I \**
A
B|   I^'IBB B.|1N
a.  a
>\ ,.|,l
till  ,*• 11   I
^.'.|B , . >. aNura
I.  B.'B   .   • .
\ ■ • - a, ■ l ".ll
I I
t MHllIll ii,vi illiiii.ii.il -,
l UM. IUi "I
1-1,1.1 III IN   I INNi
'
- ••■ 111.11-111,-
(j  MTTKX
myjmr to thi \
ROYAL CITY PLANING MILLS C0|
S**   mm    * I              aa   -                                                                             IIVIIII'
T  HflPlilltASil R Ifi Ulchird* ttrooi Now Wottmln«tor
' ■tBOldcluicn and Dealem in Rounb and Dressed Lumber. SliiDglfc  im
hw a: 'I Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds of Wood Furnid
for Ginneries, Doors, Frames, Windows, Mouldinus, Blinds, Ri'l",
Balusters. Brnckels, newols All kinds of Plain nnd Fancy Turned ***A
AOENTS.
Columbia Itroet.
    Mil is l-i-
I'"
1/1
I'l.Mll  '
'
.
. I I—(a
V
* ***, ■ ra.
\\-|,m N .   Nl ll  1 .1 , . a„„N    | .
11   •  . I  •
.   - >
..,
•I. ." ,.,i?,.V
B
•|'  ■    IlklNBBlN   lllll.llBlll
1  ' .... «„.  IW IIM .14
■ 'a" ■
ill V< IN
Nonca:
I SUMi: IHH i-. It 111 I li tt|
c
NOTICE OF ASSIGNMENT.
mm*  I*** .
I   lt«*>
- -
. •
■
■ -
'
AW iillitt*
S ' ' IIP III IW I*
•   ■ ■
******   ,
(«  M»m*M ui-KlMil \  m;. ill
N
•','•■ Vancouver
COAL
Mai UM (ilu <tfltniaii
New Wellington Coal.
■
IH.OO PER TON
12  W  >.K|NI
ll"  •
\  . -a  ■
"1
am Ilia,., at
t*.*...*. ...
«,,,•
'      .
a. W. CUCIOHTON.
»( (IB, 1, . «ii,ni
The IVtier
I
quolit)
itlii.li
l...|a|a   ||
I Illl .itla a || |
I lllll  lllllll
llu- shape i,| th. »•
thin nIsb.IiIv
M. A. McRAE
I  ll lllBlBB  ,|.l„l   j
yi Itn i  l,t  .,
l.«il«t
llllallll.Kj; |.(..i.!a I.a.I.   I ll.
in«nnrt.il  SI
»iin   "/"//.  .If
nf I  I'i*,* '•> a,,   I lit
Moil"   H   II
((.{hi III, (aia,,.
rnTfS M.A.HcRae
O a 1*
, |n.
,
■
■
I              1
*g
gg n nn Att
ivi/invAn
Ifi Q lloUll
QARDSiii;. (JRKKN & GO.
'HANKERS
i
. >
. **.  B.
. a ***** l.t"laaa. ,
a.,,.',a-a  -..
CENTRALHOTEL |JJMM|
JAMKS CASH. Proprietor
•  ■
JUST RECEIVED
" ^*Z*^
* iitl1|... |.    \ 11111- 111  ai| **^
Lulus ...ins .„„i tha  Monuments and BlillH
German i'elULIPPIS   *XT ,
iMwthf Umesi and Imii   >BCri«a*aa. »CT wHlgl
■ u mm  v., T.
..i  I..I..S  i„„, i    MoPhee Bro».|
' '"I''"'' • ■ *•■*   „.,  . ..  . n_.ua
ShipiriRlits k Boalti"!
BOATS FOR HIRE
Boro(idRor.ilCil<PI»"11'
No Wctlmintlff
noil
WM. JOHNSTON.
H. W. TERNAN.
iitmimn inn
■ 'niiiiai., ii r
a •• ... an* win. t. nn* tip
.
i i.tm ni...... i i.^in.iN in
'' ■ l
.... - ,
1.    ,N|Ni ,|: iiA!i..i:.
1 a
a a .
a a a  I
M
-I!llil  \
■
F. J. P*inton &. Cn
meakin s pianos, Organs
MUSICALINSTRIIMRNTS
qUtr.TINO TITLES ACT.
N. 1,1 II lit ..111 N  III 11
I hatro ja»( ad.MJjjj
-Cr.il." Hlofl. '*>t!i\
-.,.,. it,«ii |
. ' . tlBB-Mtt
1   ,.  I  - _
**********  im****,  , grlrrnoa  ol  Wjjjg|
**LZi
GRILL ROOM
* CHOPS
/.no mi *»«. i , .1 *■,.
V
I't'****  **'■**:
VANCOUVER
■
OORDOVA  BT
r, Bai tn * ***** in  * i
If'tlRM I  A  Hit IV.
******  >• •■•  1
i Jai Bin l«d    r  •
W. H. VIANEN """'"' B r"lf"
wm 11 mi r .orimciit f""" a tntlgla
I'lSH and OAMK DEALER" ********* *^*JS*
P.PEEBLES
fnat S1I.-M, B»» WB,.niMlw.
'  l-i I.'., II, I.
(lB,,.B|B^,WaB  *..l**l
i* THE fJUDGBRi NEW WERTMIN8TBR 1SR1TIBII OOLTOBU, THUBSDAI MOBNING, NABOB 19
llli Illlll III' 11"
lllll WOlil di U
-iguii  tiiiil
mi
Tn
if
,,|,|......ti
inn'' nu .1
. i'.ll. ..ii."
W,ilm.I.'i
••Illl
II - li"
.It. I  Mill -It
is  welgbl "I
K'.la,  IK,,,,  -
"I    It<
 -"I   .1
..I..,;   \l'.i
ui bound .1'
.   I II,, |...|B. Lil .11
I   '  <  -IHI III-    II I
||tW   lli   lllllll.' I"-
l!  a
!, iittiiiUbed al th'- l.i.'
■ ,i I..,! ti.. rfftl bite
| tl'| I I! I a .ULI ".Uil
■i iii.ii I,., would
llif!  uaMiintf  lie
i .iii.i  lhal lit<
itrlnfent aifain.t
i,',.' i.t u.li. i  arai
itortau volea
, i.b.,1 lum«l.|ii|il|y
I
, ia, iii.< i,i. luring
ll Ull  tt"lli|t i'l. i»-
irged *'iii bring
i and al"' ***** •><•
It .'-. uh in (iu
i) The prtaouet
I, ir|1 ol ilrniik, i.
i nut t>iinii.i-r
mailable oi
I •
: ■ • ..iit> ae
laayuaee.
,  , ..'.i.ii ii...
■
Ml I   ■   I,'
t  -  I'atrtrVa
-   -
ninst Vftl Ctltta
■  t   \
.    Ht 11,1 M'
*
■
t
Oaae t* ft ****
il»t
would be tho fourth tu n wire l Ion,  Thi
company wmld thmidoa Hi ukI. buil
nits. innl. il,.' Baal in tin' niii i,i un.i ,,,
imii K »<' ilu uul iiiiii,.' un arrange-
moiiI i" ' lurtei «i mil thou »•• will
IBko  111010 i"  * l.iiiit  ..ml  1 ,.,.| till  for
"Itli'i N"» Vorh rn  l,„t,.|„h, ,ui.'«
1.. Aii'tidliii .uul LtiOllCI liuiil wool f'.r
G im In ml  II tmi wanted hi Uitieoiunftui
hiim,-.li.u, ly liny ,1,1,1,1 In- iHkti, l.iSi',,1.
Iiimi mul i.\. i liuiil.<l ..i,i, |o |„.  |n tn,,
rim ili.iii.' im noil run  Tl il ..f
eliirlerlug ibain would bo iboul •-1".(hwi
■i month 'i'i m |a to »i,- i tan
k raiUtei  'ilu, would Ihclude Ibo
crew ..ini tin- lumratict) iMiii in ii. Tin.
iluaueri reglatet l,Quu |,5O0aud i.|ftci
|n*|ii'cllM'lv,
i'l." rtiliiua luaiuaiB Opaua
lieaar* Pari a i „ . | i-i, r,,,,.,, .„„|
t i|»rlon -'nt li.i-t ,**.*. ni,, ii„ Qni
alien Mi K II r„n.  ,
ii"' Brm 'i. Hi - < ii)  .< st..i n,,i ii„
iiii'ie iiii. waaon mil be rerj  bean
Urdi ■  in I'l.iii'itit .ti,ti ii,,,
. i." i market for all Ibe Bah lhal eaa be
.(•ni.  Aiiii.ciui. ibetwonut - n  I .
Ih ell .'Hi |.l!.it.iilt> #*>*	
I"'- i lu tiruduroeuougb ii.li i ak"
i..i-iii.--s 1.1. brlili .ii,.1 luteraatlai  rha
Usulugol IballreUM
' along the rln
' -i.n.u will be|u full aerlug,
an it. "i -.iii.,..n bare
i.t- uli la '■'■ drawn from the i ■■ i  bai
■ ' keeppiee mil. iba Uat
PHEAPSIDE
U   Auction Sale
EVERYSATURDAY EVENIN&
BUSINESS NOTICE!
I  SUsllTulMUIISISIVi I s'lllSHllls
.Ml Hi, -a, mint |,„l,n,, ,|mi | I,,,,, n-  I
'I.II..I l.i, |..,„,:,  ,  il.  .,  ,  i  Maarfctn.
,',"','\, ,'",-    ll-'l    I    '■"' "'I'   ■ 'aal  ,1
"""I   HI'---    laaal-l Bl,ll,  lll|   1,1  a.|,|
,  '   ' ' "HI I    tt a'
F. STIRSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
iml
TO COMTKACIOKS AND BUILDEKS.
rPKNhKUH un.i. ni:iti:i KIVKPIN
1 i '.f mi
\**m ** t*tmr**p, ***** **ik,
|
-In. I  \. a VI,,l.
I'U.i,  a.il apBDllHUoM-Ma I* ****** **
■ -I,.. I
i it.  1, Inl, I  imt iib,..ill|,  *, ■
<.|il..|
 '• w i.lltSt  1
IS'
DINING HALL
'•■lllllslslti "Itr. 1  |
TENDERS
WKMil OM un i. in. i;i.. RIVRD m
1
■ i   i t.
i  .   	
■
So*  *****  ■ !•'■ 'ifi) manaawtwal  Rwi
in .i t.   Mi at- jl
•Ht rt  Ti**** ilMprt ii.,  I.. ..„ -,.i
I ■■■•'   "|-  ui *  •. .  t.„  Ui   , i
lut.tt.m paid i.m icui;.,. ..an)
l-"III; v l.ll l l.l  I',,.,. ,
COAL
C0AKXW00D
Old Wi
ll..<  IVIfll  '"1*1  ItlBt  1*  illlll-
ft..Ill aiai.'
lll.l. > -• M  .
attire, OmuatUa Ktraet, "i elottt
Columbia I'd 1.'iiiiii Mi
nt H-li.1i
J AS. E. WIZE.
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP,
wont 1.1" iiKimm lima ihm
1. MARSHALL
DRAYMAN
Now WtUlutctoit Ciml.
I  ,**.*,*  ,11, ...fcM  It-  |*.a*)*l| |,lr|4».
•••
a
^5
a
•••
■* •••■£•
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Th Property of Is Company
rt.tr* *l  Mr.,
11 HMI- » lili-lt > ,1
ll, lln  \ ll -  |;
lulling ii..  vi,..ia  i
. itint h Imii mill...-  I-   i
■
a
l.-\.'«   H.-tliall.l. I  ■
111  II.
lalidltt  I  a,l,.|M.  . I,    '
"'I    I  il"--  "  l-lil.l  l.l   ' ,...,.
It..:i»«t •,,,,,.,,,.  I,.  \ ,.  , ,   .uiivVwl 1.. 11,1.
laillil at,-! an ■ livtii-,l ytatll ■-aUdil t'.i-.iiil,  art-1  |'< ai.'l  I
at.. I....1II.. (.n-tMit-.i i.u ihi a,.rli   ri i- ,i i uu
alltUla'l.,1  ,. m*,u a-)...
""'H 'I »■•*' *i>> (."-I.." - in. i--'.  aill  tto, I.   :■ ,
tf'"l"i - ifiirli alllla' ».l t. ■ -- j
[aill  I* (iff) lull.., uh
landiotiatf l.a I. 1*1,1 ..ill ami aUlfd tir
Ki"mnl  Th. l..|.«r. ,11 •
i-ltalii mi.lt-   I ,.., ii,,|„ , .„,,, .iU i.  1. ...i i   ii.ai.ula. l„i,-i
a.,t| Ii.i.,ta.t.   l\i,.-.t,r lia.11,.,1,,1 I,. -t -    i.i'
a.'i. t Lis. Ipuul I. [un ll... itlBfl 1-. -al., I,
AND LIVERPOOL,
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
in i f.'iiiiii I    .:. n i ta, i .iti.-, aho an aelhi i
, in la  tkt* It* * .t,.>r„l.ii.r-r I't-uttrri* iu .ittlil data)
In.'l" 1 tall Blltualu II U i,HI..- A„..,i,,,„ .i.i.,., ..(
lul",  >.->(.  ir  Jilt ..-nt nilaiifc-.il..'itl,  >.t.  ii.ill.l.il
ll.Ki'iHiin u. aill i.-rii,malt ■*! l.u.iiaa.r  hi a I.«  Bn-lii all
male r..i Huund pulaUorei leeC KlLmlgebr »ejoi I m
All malrtlal f..r li.* tallaay fnun ledN I" bellle will to
1lals.Ii llul In 1,1.11. !•• Hi, liallaul I'„n.|talal .I'll,  .1 l.l..'r|..,|
.. r»aiid I " Ifid fm  -  'I, 'i.m t, fin t**
i ....ai Soil Ik-mi, aill la- i...k,-.| n.l...
t. i .n.r il.. (  I'  K   **,**,***,•  I.i  a  I.    Iti-  aill  bl
'. t.i ull-ti.il mul.  ii It.iith. (
rii-iai.i t..t ti.. i I.. 1,1,'....', 11,1 •  i' ||
i lin-allna I illi  Unlari
iii  .. It.*i Nt-« Wt *l'i
.la 1,4a, a ****** i ninl .iys i    , .
,l I  ■. H..-I titan *l alt) i.ll.i-r ptiiin.
K !*anii.lll bihI !*l<i"|li-i"ill "ill la-.'i.  '. i  .i  I  ■ ■■•■
,  '   . |.l"|atl)  al  |.IS,,|«..l   .  t'livli.'|.t
miu* ii. ■  iaaa largi aeeiaraueaay  Allpertteelaraol
T. J. TR-AaF»P,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•$•<•&
a
•••
^
$
Mr  I  -' mi. .1,  **,  ii,-.- .lay aal
* mt **■-    *i  ■ .■  li,. round
ll Iiii "i,  ill    liw t'll *M *****
labiii II  -.1 tHikar U*r ilwreugf,  Mr. Itowi
■■•r  »   i.i 'i l-i hit ..'itraKiat (iMilluga
The girl ivpllad with u gml A**i of **Mt,
anil after mjiuar «l»' goi b it w.ikmi bihI walk*
i-i- : ii.il li.-n ie... 0..-..1 Mninina Ur
llnwiKr ivoul.) havo rwl m.'a luamti furtf
rodahag, \*u* «... ti,,- . .u- it wai all
rlgbl Ilu'.l Ilka U> ate tlia liiral Klr) wboccull
run Iiii timiMt nliltu hnlivad illdu'l {iropuaui
i.''.U" -,,.,' r..,in (niyl„.iv silstia.1 ba bail
dtu'liara^t liar outrtgbl, ata
All Ibis i.a|.|.'ii,-t „n M'imUj. Tuaadajr ll
our M .i.i. i,,i lili.ln'i iliiuii ot It unUlaflai
tbx i'ii I lia.1 nun*. Thau I aaid to Ur. How
■un
' You'll I iv-. I., limit ar.nm.| tu tlia uiorii-
Iiik tnd K"i uta a waahwotuaa  ll *****
Um baaa '•""•■■ *■* ut th* girl tuy a day
loanr,11
"Not a in,mil" Lnnjai-- '
ufialaboal itw waahiugr'
"I'll lili'l b wiu.tan or do it ititaaK."
Altttr i * ..f-.-t lia tool b walk U.rou|h tin
I-tlilv  i-i. i- 1,-i.tii.imaii atnumt, I'til lits
•in ■ i wa* t vain aaa  l(« ***om lawk to Uh
l., u-al-ii!'.'■,,;-Ii and M.I
Mi.  H .*•.-!.  | hava  I  (Ui tudotat
Mm.I ,i,i niyinir.
' YOU MMbl"
* t will  III do It aa a loattar of iirtuotpk
I 4 nt j i  ;-i-i to  Lau Ibu  Iimi*" u|asd
|>tH
l|lll .
a
•••
a
H
OTEL  DOUGLAS
•t.n aau
Niu VVkatmikhti
^^ BANK of BRITISH COLUMBIA.
BEST. fiaQQaOOO
IViiili Will * *t * t,   IIV   llil V A I    r-ilIUfl'll    I *.,  ■
■
Him a-it.air
-• KmnMieaal **** *** *** ******  • puAmtut « ******
SsrtT; uohors and cigars,
■
■ERCIUro-EIOIUMt-J ,
> -kak4->*» ana *mf I  I*. ll ***U
• ,^5i'„.r-'Ti?«."k   A Savings'  Bank
IN' mu.-li.ill |.  HV  HOYAL  CI.AKTCH  IIMII
,*, ,* ,.*
t.i. rill.HII.I'rai.'
-'	
•IhIU.I"
Vtll wane a Tee
..-I id a 'htrke* j
. t-  ' I  .ft  |ait I
■  ***** j
*•***  «'i**l  IU
■ "awl ht* a *****
■
r*i* Alateaa
-
--i-eafciieiw* id a
be tttf
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION  MERCHANTS
Importer, .mil VVIii.lavil, tl, ilir-nt
Groceries, Provisions. Cigars, Tobaccos, Elc.
100-102> 104 Powell St.
1' P. 1I..X .•,,: V.iiit.utvir. li. f.
(Jampbell & Anderson
lllllll l.alli; INI" lll.l ill hi.II.Wf IN
GENERAL HARDWARE
Department   CaPital Paid tt*
ut***** ■> «m Reserve Fund  -
Mllll  i-t,Mil,  Iii MtNirttr
Hai tm** oi-*«t"i .it
urn Dr.
£600.000
lal
£200.000
13.000.000
$1,000,000
luimt lilttrt it Curat Rim.
it t*u*u i *** ****
GEO D. BRYMNER,
illl- HANK HAS Dl i UU I' It' OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
' ***"*  In connection with their genual Binking Businesstyittd ire now prq Depositi
LDOnilia r miier  "' "'"  ''""•"' u|«nriB upon whkh interest will be alloired at current rates  Present rate,
DnUWn A LUItir I  roar per Cent, per Annum.
'"TErtuniiSlnM ''   i-.i." ii.li  I ind interast illowed on terms which miy 11 ascertain
.Cigars"1 '"' e. a. wyid.
New Westminster, /nd January, ts,,i Acting Manager.
I'Miaal. .1 . Nt. Slt,taa„,l.i
Ottt  P^MLBldaHiaaliW. Orttlw, Ml OUttaM... llWI,
O^MHa Tl. **** *******»*. 1*** Cam Cttamta-n ***
On* *m* ***>**>* mum** tt .11 IwIt, I 0*** *
***,*&*,*!*** Ot»u**m *, ******* * ****!•>*
LaaiW. *,*** *-****. 0**tt ,*A Tm *** a.i..i >.
Reduced
JtaDa,tt^J.„.liQTmui Canadian Pacillc luitfim'
• nlHMlalaM..  - MaB..a..a..rr. CflKIMn,. |l.i(Hl|tdl
Till Illlll in. 14.
sSrtttTiSavkxis^m!  ***■■■**** <**
Wt* have on Hand i very Lane Stock ol
II lil,..Ma | AAKOas i iini,    ■ ini sb    I.i IMHi Ulli.••!.,>.
flM.il
Ship Chandlery.
tUtt*!"* ***  !• ttdai*
***** *** •.•iVlMst*
-
tto t  |! '.
T. OVENS
i*m| **i,mt*i**to |
im* al aU ***** i it  •
***** * U* daw mi*
itllt. II *ttl'(| **•  w -
lin Westminster Btevsrj.
It, I i-aU'-'-IBllf'   I-^.BI.   (lia
******. fm, .It tbt*tt«tli •■•,1'lat .aan.1,
IIMI. .hat  a.  1.1.111.  <i«a  .Sol
dt.ll.,  ,4 l„, Kami-B',  aaj| ,.',..1
,\ll Wa|.W Ml .1  M, 11-,.-.(  a  al.al,   I. -
0 \ * Vt**, **** .dl h.i, ,tmai,4 .1
m. * (.nil*,   *ltr**J 1'^.1'al .1 H,| |- •
,**    TalB^taalW 71
*. it, aiita,i a.
IIIIN. I1IIA Illlll BIltUHalBl
'llh..,. S 11 *Mi -1. tt| I la KIN..
1,1,,h. Vlll.\ IlIMM aai  111  MNIl.
NIHNNll- I 111 |N|,. I.IM.a ||,.1Ka.l.l|II«
111,
h%V.WM 8nppliBS-MI
Illl anil Vr I ., or ll.ll. far I'rlrr.
CREIGHTON, FRASER  & COY.
i iWato Si...i Vancouver, Iv
GENERAL BLACKSMITH iUm (0CH„ j u p,,^,^
MACHiNiiT THE UUHD HOTEL
■
- ■
*********** i-
• * tai M ******* tto ******
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: MANUKA TURIMI : MU
Columbia St. Thrrr Wmur* \\'r*i l''mm I' O
|*> .^ta* *****  ****** * *
■ i.,:.
* w ** •
**••» niHUt*
raeedaf ****
m «i* t* a*
II lh* BBBftBt^
1   .':*•...•   |M
a-fN
"Doyal City Market
1* 1. REICHENBACH
WHOLESALL AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
I l.l ll . Ill  Ll.l IM I.S Illr..1  Nl   N
presoiti at bottom pricea  Mm|»«in. Halt. Millrr it
iiabIINi.b .ii.ui .  nannaia i ,,  Wlllingfoid, C»nn.. crlrltr.ilr.1  I'l-tlnl  \V.,fr. t|u.iilni|ilr
«iii»h I Near Corntr o( Oran.ill* Strati  -^^'^.S^fc-SS'J!*..--'  plating. Wm itr** pri/-' over ,tll competitor! il Toronto Bxhioi-
(it.l.l .mil Silver IVatcbea, Diamonds ind *•*•***
,£&Xi*5t**imm™>'' *** T,,'*"m i,i,-i-i r-rv- '■■ Kings fewelry Clocki, Spxttcka . i.  A Itrae Mock of Net
**Ln..,,***m,*^***.,*m*  K'SIS." *'» >'''i"1 »■•." ""' J'«■ ■'? »'ll'it'"' •;'!> In
1.«llfB1i.,.fal^an.l,la.iNl, 11. a a Ullat'l    1 ,,|| ,|,|,| v ,- 1,11,,',  (In Itimlalc l„ .h»a «,.,!.
a.- ,1
Meats
GOOD SUPIE MOIS , "tTciigt^"'"!!-!^
nu.
a Ik Frmw.
t«..i i . i..in.
SHIRLEY* HOY Riddeu*
•   •
*t ei* latee
tatma to rvn
* m mm* to* iu Mm
' ihei aaedlea tleaawra
Mend* Ibe *********
t* ib« JMfcun IVta-
•e to pmt **,**** nt* it
Tinware and House Furnishing Goods
Plnmhlna Oa. «ttln« and nil hlnrfa nt Tln.alth Work.
Another Carload ol ***** Celrbralod COPP
8TOVE8 la Stork.
MARY 8TREET. JUST ABOVE P.O.
Johnston
TIME TABLE
Str.ROBT.DUNSMUm
w eootea •,,..
i ANIIIIV. Hi'H UAJftm R UAILA
tinn
■ I
'. ■■ ■■  N"    ***.*>*  •■-■*■ i *  -
COLUMBIA aTREHTT TOUWDRY
RED) *» CURRIE
***'**•  t *** W»pB'»i*g ldK^•'•»»t * Spw-B'tr    ^
a   a
Vaaeeateil  miim*\\*
UUllOBllUO \ ********** H******,*,*
t
\ ********* 1*  \l*ttlMMI
Have nm in o|teration * ft Currie an afenta ibr John DonrBagim Company]
..till ,\ k \\ ,ili.iiiii.ila'.iliriii .ill laiitiK „f M.ichinen  London Tool
aritw MIMMSM TPIFrRiPH  HOTFL  l"""'lM"V- Mannfacliirrm of Inm-Workino TtaJs. lohii C.uti|i
(la (', ariB-wlaai, ** H I  . a... bib |,af tt-a-l
tamal. Ilea.I l°an(aa.
a. all .,..,•
CHiMi HUM,: : In ««taluiit
* 1.11 -t alrl gala bar Uvk up a
' i'tun.* tailing g-.«Bd I'll Had a wotuaa
tO do it
"S.tl by a j.i: lull ■ Tbal wiahlag nlll al
ha al  Iw llii« Indira tit*Mi!"
"Mr It .n *,T. ymi rant wiah.yoo *ltluo||
rub Hir -km 'itt i "ti iiii.'kl-a. lama yoor
faaeb, aad aiaiei gr*«t num -f it
"I will, ..hi i i.ii. all yuu know aUwt It
Nint.iWii. Id.ui'l want you *•• *• in-f.-diui
at  i  t  Deal » 'I tbow your (wad la Uw
UsriUMil ll'.lll *** Ult IHS It UO Illlllll* "
lir Banargal hrteaa "it tin of i*ui
ai, i a ir.t, . l-ai ;..| bii l-i- fur .!.|i»r>
ami ''isii*>' i iIunii .lain and al one*
itart-t a *■<• I k... ■ «bal *l* ******* rt **.
*tt<*\* ******* totml ***y to naaat Ihl
lau.. (■ i M...11 raa dn«it atnl rwu-l *****
U IU ***** r\oAto* ||a •! tis'l n II r Ull
a ' a- l III a faM t..'i. .'.*!..-I tuti'.r haal'
Ing  It* Lad ***** tlito* Usltng, awl thl
s.'i Mm ae * ■ '(*t t. i ihu ha aM im
I- l-l l-,.lT*M*keltrr I tMMird blBI Bt II BB*
•1-.  '.-I   I  •ii.'a.i-  '-.'..i  bllli U.li i *■  ***
MU.I I- rull-Iltiil
"Oe rubt I-. .   ha "l-l aa I lUitcl Ihl
«(•■ Nab
"hat ymi ait making * **** athtale, Mr.
ltiMM.1. voaaunMal-—*
"I kir-M my heiiai'ie. aad yua go hvll tt
I d»t.1 l»o« Mum ahatt mm*ing in ue«
nattuv that, run dn le a **** I'll *** *****
***** and talda-rhdhaf'
• IU i.ui taa <y\m* ***** half aa hour,
sad tbmtiWMnpai>JniininagadarvM»d1bl
{Miry 1 ■ ■, i* * to had mad t *mm ***
****** ** I** to** Iba IMW to mm rutdaog
bnl to mam* ***** ulntM ti *** Hi
****** **** m half-f*mt* nu id faaltaa
***** au. I ai!t*l It M bi lh* Imi \^*h *
MttAl - I •**"• *->H-aH «wH«-*^ii*4 "hat
ha kbb atu*. raa la haad him off. bel **
Urn
. "Mr H~w*-l (*tW fr-«n Un txadnl
IW t**m*A mi*** •** p* pt**u* Hal
abode ten ih»uawr
■•ai t, ***** t* tty***A m r*piy,
."tt torn I d **! **,* *l hum** I MtU aypii
t* tut******* *
Mr M*m* *m* thai llaiag van pan
nnl|tit>l<d IW tamnlry Iw-wen lla Lad
««*« mm *tm*4 *4m *uu Al "lal
***** * Ito **m Mm lim ****** mm*
U**i*1 Um* aad w m* *,* *********
****** Ita taaa IW ethrfWa dtt«l t*U
\ ■ * i i-.l * i.-l li-w UL. ilil- **
***** mm**, aad, naa k*Hrtag **m toad
ad tW ***** u***. WdweWl to «mfey Ir
iw«t.4.mu.Bn4W - u-*ta«w  Hi
h*4ap«ti taw '|tto.i.ii *4 vnuagdhM
•Wm IW m*m* *** *H*1*I *
InlMi-hlm
BWi-WnW aateitiMlati  AtlhtB^ml
- Ui tt **m, torn fm ***** to******* gull
• t<., t ng Mirry «l**at me. Mn iMraw.
tlit.ii.iw -ha-w ***** ***** **Mm
P*~ t* Utt aa. to* '
Ita)«l IW •***u«el lot., lha *****
toalhstM to Mb lie rMW la tW r*tt
*U* ;Usn*g\lto>.t*J «rnl»lw^ftm
iwi *****■<*** 1*1 tornU*i rtl imptm
******* *mt ****** ***** it ta —■■
tt* **•****'*%*,***• l*
******m*uy mmm***** vum ***** m**
aa ***** Au**** *** neeiiaetng et it a
a>aeaderbtmMip|la)nagtaiWMaw  III
miiitsU'ie' lh***** -t*r lei
immi— ********* tWaba aeajBttiel u
IWI^B|aM*«a BtmM rtlld'MW
Wba«amitbabae  *l tt|M * Uml hot
ka **i ***** TW itlW *** **w******
u^iMt i*mm *********** "tWiltMl
AMiiMll TalWaal Mm*  A^ltit wile
naer-'i-'-Wm  Jtetsk. aafMWMd le ibe
... f.  «,.  m*****cc*,tp**>
•4 ■  .***•**** **<*** at
-.."I Ur, lit *vtt n ****"***m*
u    < <- *******■* v^e^«ta
...  * *t :•••-.  «r>B
i..   *****
**    |  -fc.f  Wit. —.  *****
l(i   i    -.i  * 1W< tilWIut del  h
t iwwrtaais"* iiaai^
Man  t^t..«« « ha
J ****** mm* Mi  ******** A*******
i    '* *********** m*y ieaW<«r.
M******* ** "** *** to** tiltWkiMi
ill n *** i*r«svi«ti ata kaaa«a^«.'ety
JMiWaalmalahMl ML
1 -l.iwiyv*. P~**  m**to*
-«fa«,*lwitad»aaaaFel pm* *****
fm *****'
l ■t*H.«aHeu^t"
1 -Smu** IM ******* mm *******
}mum**1* ******** tt**A ttay.^MmM.,
raiBttWii' *** *t* y*u ***** to*
***** m* y** P** Am * *mm*m **tm
**. ***• **********m****m****rt*U
U ******* *******
-It* **** t**u**m t* Mm* *****
p**.*mlt**m*t ****** tm**Ay.*U%
Ef**m*****ul ■*■*** mm* ******
** ** ****** ifcWna A waa aa a
mtwwet m* to** tiy** ****$
m* mmty •*■*** *** ***\ Uamupm*
mmfuAuM*. u* fm miry lie hie "
' M. ti •-» *aiia«t4 iw ****** to neae
IwrfM 1 ml laate ^^n**-! «dd 1 ***At
beeaiy w«mw  "
*********************** ****■
**************
~**9m* to** ******* MU ma to date
*.. 'i ■■  "*' ••!» Im  m *****
** .  i  ******  1*** ****** **m
*.*.*•
• *Mi ****** i**u**x**9t'***t**iy*u
iHtVt II' ml !*« to to*p pm fr*m *****
******  *********** em *m
i» «.i Mr * *** m** \mmjt**tf
TCI CPD1PU  UflTFI  (iimiiitiv. MaiHifaciiirrrs of Intn-Working \***U  |nlin C
ICLCUnnrn  nuiCW u.„ Monufactunfof H«k* Carrtajp* Bb
P********.l
t mr***. ******* T**j t** i
•* *•-• * -i - -i '• - ■. •
Jtt TW fttr M Miteetol
I ***** am* *****
*****  Pimie,  Partial....
at niu l ttt t ******* nt 11 i*it **l* mm am « urn
NEW WESTMINSTER.
the bed •war'* 11^*** rmarma a* a -
****** -A ****** *** Wl an ba eawtml
***pto*********** Hm AtAjU*. W ***
|iM'ii' torn** ttm******* umm
*****
AB
MlUlMllllliil
mm
i  "ll ilUfcum ■■■■■ iw™*™z±&,,,,^^i"s?,ariillt^im***ivbt\^uw Ttlll  LEDQEHi NKW  WKSTMINKTIHi,  IIIIITIHtl  COLUMBIA, TIlt'llNHAY  MOIIMMI MAIU'll  II'
NOT DEAD m m SLEEPING >
Wf w.ii lu' I'.'.i.ii li iilnui 1(1 i a ftss 'lis- allh .in ENTIRELY NEW STOCK, which i* on
FRESH GOODS.  ALL THE LATEST NOVELTIES.  W.ll opin in .tor, now OCCUplad I., OQL1 .
CAMPUELL S, CO  Dm, I l,i,l lo .iltfiul „„,  optnln, ,
LOTS IN SOUTH
iiii
illl. ('Ill  lil-tt  nl
COLUMBIA
S1REET.
OGLE, CAMPBELL fl FREEMAN choicest cm Lots
\ v
s V
M'.WS OF THE CITY I   «**»m by tax
l.OCAl. HIlllVlTll.B
FINAL AllltANtlllHKNTM
lull.. i
A '.,„., ll Ii. . ll i.. UiiiiBB at Hi., n.i ill-    rm  lllB TlBllBtBl  .1 Ilia H.
0"bb til, HI anioka. llt,„l N-'ttl,tii
Ual , lol i II ,  li,  ,
LJ.Coie&Ci.
'"■*■ \%
Wuwlla su \
A '..'in-' in
tini
i. it .
i  ii
The li  -
I
■
iin- .i,ii
If **  ■
f •u.li ■
|.i..mi I
i -
1.  II
a    -
I
■
-
V*  i ■ ■ I]
'
Kirtft
it t. t-i- i'.i 'i.j' i
■
-
■
■
i fthtt -ami (ruin
a
! I  Kl
■
I
•  aaaiu
■ B I
Q.A K   i b
**\*l  I
ll  i
I
K\* **
-  *
a
'
'
***** V*
I I. I
*
\    '  .
'..iiiniii. ni n.i- mi'ii until
111   '   ■
■ - ,., ihi  • Igl '■ -  ' in' l 11. 11. '•
again  -  -
■    - ..,   .
.i|.i ii. ul i   ll *••  iik  l.n   ■ v -mm.
\ ■    ■ 11..i:t .ttn i aa j Ureal N ■
■ ■ .    . ■ ■ ■
',  .   i
■
Mt  I  ti '  will Ini
md make at Inert eotae ihttw ut (irtilfei Mr.
ilm wa
i...mi i.i ■ hadn   Ihe  ttialu
..in.1 ..I,i.t. I.- .i. ... iti.iii Mi John  li
Ut al 1 ,1,   »,',,   1|„ ll 'ti..
,  i a tn.-..fi.ttn   Souibera
-  n * * 'i  i   ■  ,  .
•*< ihu, li |imgn
i g|i   ii. |-1'* ■  . *
....
i . .' ,,
Mi lb    ■
Mt   [|| ,| .  a..  |
■  ■
\
...'
4''aitf
.  ■
l a
**U*r*  \
■
-
*
■■ a
■
I
■
Mainly tdartag|<
■
v I
■
I
'
I
. I
I
■
MaattlBg tht Mini Act
tin Celebrated J, &
J^Tayloi Sdfes.	
CAMPBELLS
CORNER
FRONT BT
5 CASES
SPRING
GOODS
Ready-made
Clothing
Hats aud Caps
I'yishiujfs
jorts
Lyal&co.
v.
■
V
J. E. PHILLIPS
THE LEAOINC CLOTitlFR
IN FULL BLAST "
IN THE ARMSTRONG BLOCK
"ttEHKPW ill
I ,|un , LAW. M.,.MMl.l..VHI,N^|lllAI».l;.» n.l ,„ |, 1; Wy ,
■p. Q. BJILODBAU, PKQpR
it slim- N >' "^"ss in-. i ts -in. i ii,  .
D.J.
CENTS'
"'""■S
ti
i
ii
KENTS'
IIS
111, _
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AGTj
Porchass. Sell anil ten Property. Colled Rents. Make Luaaalr
panes, and transact all Illness relation to Real Emit
. ' I'
' ' a ...
**m*. I'.,, i ii«, ,.
G.'-t'-- Fill'
* **,**....*    v , . 7 >tUni
Ktiti.it r G-iioii
OFFICES
.  BVSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT IT, nttftl
i
Tt. *•>».„ Mail.,
HOOKSELLERS
fc .STATIONERS
HAMLEY BLOCK
CHEAPSIDE
GOODS!
6. S. MABEE
6000
HEW
CHEAP
t  .  |  | * •- *
1  I
I
-
. j-*-* llif'
Tea ana.ait ******
Mr*  m
—memaau-aU'iini  —
SION WRITING
PAINTING AND KALSOMININ0
A Prominent Feature
TAKE A NOTE OF IT
Tttf LIVERPOOL Properly oattad
lo, .ni, l •,,,. num,illuiily mil"!"-tint-Vim I l ,i„,l rilllllinat Depot. LOTS
t„i .iiif iii.iii iiiiii tn *•»:*.
AU
BON
MARCH!
t/i  ******** u. i
WIiii.  Kul 'ilai
I.iiuii  i I
l-'ur  I'ti  |t,.-a|
Glove
' ilnl''
OO ••>"
Woods <fc Polley
COR. COLUMBIA AND MiKENZIil STS..
Glove Miu
p. Mtlllt
•.*.*** ******,   i;.
and aec our H**, ********* la Wjii
i DKoraiiena.
0 S MAULl
*:r I lilfcf-4. *l  ****** 1****1
W. TURNBULL & CO
Builders niid Contractorx
BSICZ
ii itn.
ti.
a
Mn
■
a
•nnilata .
ffiHSONAU
-
139
1.  \ \\ *AU*
I taall i h
M. A. lb                 i. tb*
.
Mra Sl,
it  t  Iteeraa NdanMl
(  I  ll» ee-  n*  "■ \
Mf and Vr* tlehlmi
*
■
■•lal Att*****
-
VI
■ 1
' *******
■
■ * *
■
i  Ilili ■*!
w
IINEIEASICOIIEES
lllll
Ull •
lllll. !• 11-
GROCER
GROCER
NeiWatMBlff&M
•..»■,,., I** in ,
•I,*
M
II
i'1-atHHl Its*, i
■
ta. '
•niawaeu.ia.tar
■
h IiVadt I *W*' .  .
*
Mi* ii v i,i .    i j alih Ii
***** i: t. -
ttnm (■
i ii (laaidHI Bri'K.t
trip   marhel
******** Mm *
*
■,  ■ -  -    **•***,,*
*  ■  .
.
■ i
.  . tea m**M**m tt* ■ * i. .
* ">.»•  i>. it. . |t|H1 <***"* Bhd
i Ihldl
11  >
• Utatee 1  t
. •  r ||. ||
■
It. 1  ilia
■
■
I
ii.il 1-
.
■
■
I
d Van.«tqif.f
DOUGLAS At CO..
a,   i
LIVERPOOL
SESCTI03ST  ©
The
. antra «»i
tile  Tillt'll.ite
it-Ill  lie  |iln I  on
the nun In i  mi  Mmiilay.
Mm i h 'Jml.  Maaa rea.oiiabla:
ea.y   lent...  estenHlna
over n yenr: .peelal
lei-.n. to part'
lea Illlllll-
RAND BROS.
Ouiiii; to our be-
n.u ....utile to «e
. on' .iiIIhIiI.' prt>-
•nl.e. we have ile-
• l.l..I lo i-lo.e our
..til..- in thl. .Iif
lor the preaent.
BOURCHIER. GROFT
MALLETTE.
PUBLIC NOTIdj
I
TENDERI
No Chlneae labor t«W«
plnjrrd In the to**.
lion ol the line.
***** ,, .uii.;J
« t at. .i.t	
■
Sb-    •■■  *.* _—-
nn- -rv i; RRSKHVKI. nm
Brenghley & BENNE!I
REAL ESTATE
Commission and Insurance Agents. W
ancers, Etc.
in:
AGENTS.
.h.r.yts ihr Romu.vs ro.lllll.YRI> A
VISE AND DRILL.
OFFICE   DOUOLAB  8TR«;,;T
■"-*--•*'-■

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353858/manifest

Comment

Related Items