BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Aug 25, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353837.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353837.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353837-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353837-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353837-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353837-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353837-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353837-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353837-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353837.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
hul am miliums
NliW WKBTM1NBTEH  .  .  . 8. 0.
$17
11/77/  WHICH 7.S' INCORPORATED "Till*: DAILY TRUTH."
i ji iinuit-Lii w oor
, 1IAMTLULI1 AllCOUHTAIITIi ANII   I
CITY AUD1T0BH 111110-7-1! ll
TULEPHUHIl  Sl, »BW WIlHTIIIIIiiTllli
MUM II I'll!  ."llll
NKW WUSTMINS'l'icit, lllMTlsn COLUMBIA. TUBSDAY MOIININU. AUGUST BS,
I sti I
WM. 1IAIL1.1I: & UO., PROPRIETORS
i in: 11 mi'ii.
FOR SALE  BY
S.T. MACKINTOSH & Co
Rtml Kstatit and Intuiraniu
CQLONIAI. lU.oi'K. - NKW WESTMINSTER, It. (
WOODS & GAM6LE
Land Surveyors
OEAI. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
lalNU M III I llllla  I. 1Mb -I'll, 1.1 is., |S  U.i. ||a 111. ISi III -  n . I
Illlll.1  ISH I'll..MI'II.1  I Illli.llll ill I
Wlllllvi-  |ll a  IB.  ,!,-  Ill  all   (I.lll'.
of ItM City .mtl Di'.lntl.
TAKMs i.ni-'.." i .mil Un
improyta!
lal, in  SOUTH WfcST-
BIITER .. - , i„,„,.
loll from i'l' > '< i» 2 1-2
•Cm In I'.i -I A.I.Iiiiiiii In
■•■Ul Wesllllill.li'l'.
rl.L
11 I  -  I  ,   .  ■• 'I
int.ii-i.in
IIMI  i.l
-..•I  ll-BI  I • Sal,..Ii.l  li.lll
t-ai.ti
A" nil « I  AKD LirS
,   ,  llalll!
..till
CONVEYANCERS»FINANCIAL AGENTS
• orient i- -I ,.i
******** Mm* tt    i ••< i. . }*,i
WOODS. M GAMBLE. Nrw Wrstiiiiitslti. B.C.
DESTROYED DY FIRE
Wi
ll .mii r.i,hi., ml., n.
KT. READ & Co.
D-S-CTXlRaTIS &c CO.
notioe.    Dn U G GI STS
H. H.LENNIE& CO, g^"t Medicine,
Ibi.II,  II,,'.  aaa-laaaaal. a.aal  lln  |lllli|li I Ul    D R U C S
M'KENZIE AND COLUMBIA STS,  PERFUMES
Toilet Articles, otu.
STATIONERY
1 V   la  <BB,a!   I||l   tllllla   |||    ,|a.
  lll.l I, ,1,1	
II  -.I'   IIU  lllllll  .1   a\TlV  BlllH  I.   I
I  IUUI  I   .
Macpherson
Tobaccos and Cigare.   $bli
n.t si: »7.
M.ROSS, SU.Ill IIKI.I, ATTKS.iASUK.   IM.lt
M  \|  M'.tt 11
I HI nn  I' RKI l: K.UI] I'. I ll.
MOW AT 4c T>
TURNEli
Real estate
riumicl.nl nutl Iu,nr«ao Ageiu..
A
S BARGAINS
.ire (In- nriler ul the
il.iy. in- in offering
l"i. in ilt.- vicinity i.l
Moody Square .a the
!• i nn.ilili price "i
ai I,, .mil tbo
good building ill • ii
Sappcrton fur the
..uni' ti,. :• Colt
i a mine our Hit.
i nin a  -i.| Columbia!
Mla a I    N'a 11   Wa  I
mimtcr, ll. C.
A GENCIES:
tt
M.niiluster l-'ire In-
i ,i of M.m-
cheater; Phentx Ins
i   Itrooklyn (fire);
■ ■ • Int. Ca of
Canada (fire); Eipiii.
..I.I,- Lite Anuranct
Socicly of the U. Si.;
"i Ini. Co. of
North America Tin-
Mutual Ani,!,.ii .md
Plate dl..- Am, lid.
■ i Manchi tor, Kng.
H.G.ROSS&CO.
CulumliiH St.. New We,Iiiiiii,I.t. B.C.
AGtENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
■
i
PoWcifl ** .11*0 tfrtthOtil r*t*r*mt*
tmhmm oMcm
|<r<k.«  -un.i . It^f-tm^t* .ii. .
CJibW AtMreit  -HOBS
AltC Cod*
*■■  DRDGGISTS
„ . if**•■*m. ii i ii i!is. i • .iti-rA,l.ll-
•  I
fi'l'ir.,110fill .ill local and
foreign order, for Kimgh
.uul I li
MacLaren
LUMBER LUMBER
•$•    Co.lid.   Hhitml.-.. Lmh,«ii.i pitiut.
A
FOR SALE.
I.II I  I INiI II III HIM st, iiiiiii ||M.
ttCLTA  *****
A. B. MACKENZIE 4c CO.,
tilll COLUMBIA STREET.
Ilt Wttnli'iir.B.C
•  i
•.  \.. umi.  ii,.it, gu
•Stli|l|ii|l|4 I niiii, ■. b)  Ulla ■  ' •
aat Kill llllsilt|a,issaal
„, ,s, | ItltlTISII I.KI.V
10 uiBokcrs  ..■..„■ ■■
"-*""  iHENRl  l,KK.
***
tilMtlt t Illlll
MAINLAND,
W
WH.TIETJEN.M
lllllt it ill •  1 "ii't'itlin *t
unmmtirur Sm •**
\\*v Wntilil .ill Iik* lo
WHAT?
Mal(1  a.lla .la.ll.ll g.l.is l.ll .l. IHI,
Ymi i.mi tl.. ii youknoti
l III la -, 1 am i.m
HOW.'
I it,a i ila.lli! ila.iui to Cheap
sjita  llial  -ft,ml i.
ITS WONDERFUL
*f* Paying Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
RI6NTPUM! RI6HT PRICE! lOJVJhJt
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE RHOKERs
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
CITY (JOUNCIL
PLENTY 01" HUB1NKSB BEIOEE THE
BOAKD EABT N1QUT.
Oi.uit to Furitieh the Llbrttry lir ml-
uiKRoom JiuIkv Or.'iim- Diaplutiatul
Willi tho Council Intort'stuiK Re
porta From tlm lionrtt ot Workt mid
1-timiii. Co m i mt ttu. Altl. Hm.imi
Outi n Uu iniui. .ii.i, InvitiitiuiiK id
tht*  Eultit.itii,n-t". I, t-t it. i,  ii .a
l- !"il  111 i'..it, ..nl
I '■■ ' li 1 | . :|. I Ui.i. in. t lj.| mi'ii-
IU|  ** 'I' !  i  H." UTMttl UOII "1 I'tt-i-
**m  Pi t, tit.  worth :  m ,.
Brown In Un ofaftlr, Aldamen Blw lair,
ii-u>,  ivi,., .1),  ii.ui.,  Wilder,
in.!.., MiniiivrandQlfford.
I.(Mill ID  UH'S-
Kromllartln Unhand, tendering hu
rr* i nn at inn a, tily.. du i<, i ud uklng
i.. I.-ii'i. i...|t.» -. (.i. m'.i Ul  Referral
In lit- In-llll i.imii.. * tl.  pa* I  l<*
ttt.
■ -ii.i.,ri, , *.*  .
itj i.i.iMuh mai. rml t.n Agnm iireel
Granted
I'i"'" 11 Iter, a>km* *■**<* to in
iitiii'iinK ttiiti-rtii in Irani *>t tt..- \***t*
..tii.. «iiii. rtpttn <f' tenia .in,
Granted.
fnm f* linrtic, uklni \m*n *>• '***
building nuivrtil onl
CUrinon etrneta ind t.i. f*u* *tu*
tlnrlui Ho. rrr, ii.ui .,[ h,.  Ti«wt ind
Haiti!, > block*. Qrutod.
*
Uoo to UwfArt Iiiiit -
- - doon «li«l
I
- . ..".!-, (  ,i.
|i t irhiH *■***'** ilni ».
****** ii,. .**,.,
.*■   <  m''-Vm, or that -
(111 il.   lUlifbtci.]
fi*m Willun Jiitii'NUi *■'.    ii. .
l-'ifiti'titni^i,. Mktm ia t.t
i*w***** v*H* "■■ i ■  ■
tbi »«nitt *»  *-
tlio, *,' U**t llif »r«ui *-
i .\
-;  .  »■ ■ ,.   |
t l  Maui
tnm ito
i
i. *  - .
. mmIm mti " ll put* *■■
■  . i  •
f*
*   * ■* ;,
Am*, at* ta
Nt. Omltteri iui ttm *
******* to t* ****..
i tl
I
*********
**********t  rt  *****  **
*U* to*
' '   i' - . mukm HA,
***** rt ***
* * ■ ti*****. **
rn ***** ud turn* ** ttmiiy
}   ■  '   "•   ■  1 I   I-' *<*:*-. ■■,«.(
HML
l>«i L tHmfUmim*. ****** i
i***«l rt X-*m*u**t. to AM. %'un*.
I llf MilittllU M*»*1 t«Hff
t*. Vftoti"ti««f  U*t*ti* to ***** rt
....
IW A i  n ..'I ft  ttolt** tto
I *mtk
"I a f
to t**  X*ip At*, *■,*  K*i'ii*4 to
to**4 rt m*U* to t*p**
lr* W  \ |i   i  wtffHtri *■ IU*
******* tm. uy***** IUi *
******, **** tu ito ******* rt mtl*1
***** ******* Ut* **** *** irm Mm
****** *****
*  - •^•vtlli.l Hull
-   , ■ ■  •  ■    tmni rt
* -tto i*m**m.
■ ■
f«r *i***p*i *t ** *mt*d *****
4|U   trfMHM'' **********.*
* ********** **** Mm- ****** *****
fU>9
tnm t* li *****  ,.i  i
i* tin* Ht* y**p*rt v '— ■
lir i... * .,1, w, ,. fc »,.., . „.,.,
****.
******* ittti in Hm «
mtm 'y*um ********* to Isttot****
H*t*ir** *********** i
ikll ft*!***!* hum to my*** mp
ttu* I** V**t to tmilk ****m,
tUt* 11********* t* *U* mm to
*****
Vtm* Aslty %**%***. ***\uy rt
Hm Phttt* to,*t* t*p**v*m llul lU*
to**** mttmtto tu f*nti4ii*« \k* n*
tm tmm ******* to Ult *%ud «ntlM
«|ift*llr*mi*tfl tn ht*** ip* nt****
w*h**mt*m*t*.'**t#*t* *"******
flww A  Hri****. it****** tui Ifc*
***** **to*t* *********** to* to ***■
******** *i* typnp***** A* tU*
***!****  *  A*1i***t itf**** in  tt*
ittutt* * ttn . ■  i- - ■* t***,
Ud ***** th* ll mitl •• i»»it**t
tm** to ***. it,. ***** *mm.
AM. W*i**t-iv ttumy *********
Uh* ******** tmt *rtt***  •
' ■ -
******* *  I** ******  tr*  tto  f*h
Hf  lAtuy,  I  *y*'*I  HI*  *****
** Ifc* tH*IOtMi I" mtt'** hi*  ** it*
1** *** mmmy l* *h**
Am  K'ift t ******* ii ********
****** ***** it, *** iv ******* *****
*•****, **4M** it** mty to *****
9*^** ttm* u Attn  I ***** *U*i Ifc*
AM *i**it't * I ***** H.
AM   Watftst-I  mm**  ****  M  »-
referred tn iin< flmnon committee
Aid. t'uriN-1 loeond tint.
Tlm lut tuuiioii i.nly wta |mt ami
onrrted.
Aid. stiii-uii tlionitlii it ihould I-
referred nrltli power t*i let,
Ahl. Ki-nry  Ydii hsvi- Mund  OVflr I
""ili ( mini', M-.'.itiiic.i iiy Aid  Bln-
llii vond |  01 linvi i'
Aid. K'ltrj  Well, II i hu |0l  t	
imi mrsifi 11-im une tin' lu.iiit,i. iu„i nova
ilm tim rule- i.t order Im impended nnd
iB U> greeted.
An .iiin'iniiiit nt H.I-. nida in refer tt.
**■■ Dnm iiimiM.. .iini loft-, .m-i iha
'-■:.. 'i; ,•.,.!, ii.i-1 irrled
ii"'itii Iliwhlne, proteeltni aKitiiiti
firtilii lii'iiicy wi uldn tor Improve'
in, hi- t.i, nubile -ire. i Im Inn ipenl f"i
other pnrpowi, md i«kiim lha reuon
tbinlor.  Re« red
fi-.n. R i; Uuinoll la Wllllim lUlllle
A i" i'f Tui i.iiM.tii. uklni '
meeUniol the faithful <*\u* to urge
til" i. n.t. firmer, and olben Interested
■ ii.u.n.i j.i rn ,
would in- i fiUore "ii ii.. pari ,,f u,.-
iuitnlii.il.  u.ii  the i. ii'iuitiin i.( Hi.-
prorliee would mfli i
Aid. Wiik.-r ohjeelad to tin- ibove
k iit-r I-. log rend uno&^i .conn
* dm am teaming  tim  u wu ooi
I Id I in th. ...iimi!.
Md.0urt   l ltiluk Aid. Wilktr I*
liiir Ipllltlngl tlii* I* i mutt, r of l»por-
111.,.. |.< tlit'itiuiit'lt ind I  ai'1
Md   Tin*  rommiilllritli.ii  * j-  i, 1-1
ni. i reeelred
)    l:  I  u ilium., luting lint i.o
■ tit, . i.jr,-. .*tll i«  m-i'it (M ti.. , It)
ig um i Hoard of Trida report,
i
t - .. ecled »ill
*
•ii vi.-*. «iij be Inrerti
iii< ilu- ttiMl im.'iititt'! lh<
..!• **i**   it., i.... prlol ol i
will baMnllotfai I ,'iii„i
iod furtlinr i*kiii( tlnl photogrej
loon ** poadbhs
i.   .. t ud reli"••! t- tt'f !■!•.iimii*
ri.mitllH.it Will, |MltR|tr to lit
I'ram ihi  --ttuti
'
,'  at't   t- tflillll.l    Mtl !
-try, ibd
-nd fn-m itmt b I
I
>i--«k irimir*, Ini
il
Referred I
t-innwltiit*-- -
■ ******
,'*;>, ***
i* *A*
■'
■ ' ■ ,'■ ■
•■• IV -atntt toMn. of ..
||    lllil    tia.    jllllf. I.*    |,'l.  |«,fl|.  I,.
■ i
*
■   ■
a* tb* Mt*r i-mlt-d uitl Ibr tm*ulirtti
*
**• ******* -rummiltnt will, pOWM
l-f
'■
Wail   «'l
-i tii, «!»im |i t
■
■
and
i.
ba
rbai i
-■« IVibiM and lioodttti
*•** * I MlWtl
'.  tfctC  Ot-tk
U  Ht*dntn f'*i
' s
• ** ii u ^
ie-*i*i
MilWti-H.4 th* gt,if*«
i«tW«ilMre  »*4  lb*  **t*  In I
tl pt*
Tli*  tif4i«|>»w«| ,t  ******
-   ■. \* hfitnabi *p  ** Ilai
- n*4to tbt ******** U*
tbal mtt* to ny**\
tl ttt** 1-  H ibpN*elt*i <***•■
*■**■«****>. AM .Colli* e»"ii4 tbit n
i  **t*  ******** UtMtl. u*
********* It *fcmiM It* *tt In **.l«l| •
iod to XU***U* it Ati fUftrliif
*******
Thi*
*  *   ,.   ,i .*'.-}-  nin 1*.
AM  I  11 •  ***** Ifc* ow of  bt*
tt: ■  K *  *■  *i  *****  Ifcil  It
•kioM«**i lowfotMle'-i. |Liogbl*t.
ud 9***A*m tnm AM ttultlt |
******
Tfc*l«l«niHi nt»*l Ktir**»Maiidlfae
KnaMfM HfMwi mm* laM ***.
tin fin ft******* tllli****** n «**i
HtnfwMDtitkv Kflfc AM. K*HO*t|flO lb*
i   * -i  ftliblM bl* **t *t*
to bad ****** mu ewtbtod tb* M*1 i-"»ic
-   a
9***1*. *• t«« fc* ***** uy *****
****** ll end tto* ***d i;i iv nam mn*
***** it lint tiixl 11.» oafct* i ********
rt *m*U*.l
tVtt »» * ■■■ ■  '
ibai ifc* 1>tle* U- mi7*y**** ** ********
IP* ***** **• ***** n* * th*i4 Vtm,
li *»* ****** a** *******  Ibil  IV
It* t»«*Ai*** Memebt In el U*l i**«i-
I •* Uy Abl. Colli* V  ttrtfvM-
mr*4* X* lb* lr* **pA**k Va***
AM K"irt a*l**l lb* t**.**<
VMCfctrl rt iVIke llootMa Mth' i
********** *ilh rwtiM lo tb* iimn***
***** to TiWHIl * IV TV
i b * f * a* aik*d to *r**b and
********* ibil Ib* maii't bad mm* *p
to ***1* and »« tb* ttm uy******
i vn ****in y ** nmim tu*tt tn****!**"*
I* lb* bo*MIM »»f*tl»d to *llblli lb*
Man ***** by IV httaw. b* ttb*
***** bed bid tho Mill*r **prutm* tu
ti«Yibtt*t tb* tc'lM rt lb*
* m I 11*" turn
dM ****** iUmtUl >i **• 1 hitd«fc<|t
m ivromtiwHwf* to******* V ■* toIV
***** 11*1 Ifc* g*w*nl 9 ******** rt
******* lu lb* ifm*--*!. **|mtillr lb*
t******* rt AMkttovn Kree*dt it>4
n« .  - -,  m ■  -  UM *lll"
t«
ihe i-ii.-
l -IM
On other newt builnui betni Billed toi
Aid. Roars mllod the roimell'i attention
in ii,, dangeroui oondttloii ol tha t".»'i In
front of tiif iit'iiiii-iiiury eottageaand
tlia t i „t worki wai iMtrttcted to
Itmk all.T it.
Tlioanhjoctot having reuon tlokota
mi iiiu ferry wu brought up, but ii«tbliiu
i .  doeldttd upoo,
Aid. Koin uked whal bid boon d<	
b] tha r.,. ption comml ■( thocouucll.
and received tho Information iliat liivt-
t.itnii,, bid bono n nl to I ■
of ill tbo agricultural aocletlei  I
I., ili.- im mli. r- .,( I'.ir.l.iiiieitl. Die., Die.,
tn be iir-ii'iii at th.' inhibit) ind wte-
lira tb hi.
,■  ll i.'i kM k
iiiiiii noil M"','i i] i ihi ii I ii'i'ioi-k.
DESTROYED BY FIRE.
Vli' Hud ion'a *** Oomiiany'a i'ii.-
Owtllloe H'-m-e at Yal* Itirnad to
th* U-r.iuu.i
-i-.i.ti u im HnaniM Lmn t
Yaut H '  .\ n  ■  i  iu.  iit.ii-
.  iii. i ompaay'i dwi Illm 11
lota . ,i. itrayt it b| fire it in t-eriy bmi
IhlfBornlng. 'lit  dwi Hog wmoooo«
lerk of Ihe compani ind
■    : ■
Jin- la believed to here aia
kitchen, li wu only by gn
till'   aClUatOM   ll'il   U)l '
one building  I
11,000 ami Ii belleveil lo l»' i-artully
i ■", f.,t Thi bo wa» t oniWered ih«
lim-.I in town
CANADIAN Nl.Wit
Merctir'a Oallauktitih Bicltaa Huryrti*
•TfpkoM Ttear M Teroilo
Toaoimi  Ot'   Aoguat  M.—Tha
(..,.i- .  Ua
i 'i "    i Ihm. rtitti'
idiuiy Ignoring lha nindil lit which In*
ud hta pull hin booniM
. leatlng * lol ol t-tiit at.mi..! Iowa, imt
.,ni iim.i.c In, ..j.j..f,i i.t., Inil  among
ihoea who hiw *-.-■■■' hta
, "ft.-i.
mi'.   it i ■
■
>*:* tnm it. end lln
ported
nun..H m oi.tti.t'>«luvt-i-A'
\
lll.l 111.
1 1
.
r
, im  oa»
. by tb-
1 •
1    fAMrfcl
■a* I,     t.i
\
.
of Un  -
iBla-Btt llll.".
H i ROB.
1  M
1
-!'  '1
*** 110),-
\
irtnulaB-.
I'll
, 1
mn
. t.
In It
':-•
**t*u* *** *to .rf:
I* td Ibf '
ii  -
li
■
in\lit on-i  i UN
■
t-.lSt! **• ** >li Mil ' *■*
( t.   i  ■  •
i* ****4* im oaAwntti
It'll'In'
uleud 1'
in* !•<
rvMti me met ******
■
-
'
btungbl tlir Mill* tut if***** *u*t**4 rt
***** Mm* at I int.*r ****,* ** trt-
*mtr
***** ****'**%*, uui '
HlMLTOg  ■• ■   \ .    tl   X*
Utt*** bit* I***, ***"* tu *****
*.***,* tot***,- it, \,*t *h iiMlfllr
aod tb* p*h*t* el ifc* IliMlllaft iftd
ItorllMlo* *'••* **U* tt* Mm j-tftt.i-
•(then
• ' mn rr wi*i*
** j.*** K. tt  v .   >  t
f**r**to* ••' * • ■• ***** tmm
matnl pill* rt **■  . I  *
U* mmU iUtwK-l i* ***it ********
tf, * *•** i
„% imii rvto m nits
ltd IN*n-« Onl  \ ■
i«il*f Mr*.ritt«tvi» tm **t**t rt
tot ****** k* 111  |
•■Mil
Toft Mputkolw.
Hum****, n *  \
«
t*V«Ti|V"4 f"» O^t*
i
,..!   .-l.a  . *,.! .  R   |0 I
n   i
Virirao  i-*f  A*
ibei T'«ti« *Mi
,. i...  *■■ i: *
Un* *****
obi tin*
whodbeeo
hot iv MmfM-ial t***rt ******* i httM*«t<
A**** lb* ****** rt Ifc* pdtt* ******
*******
AM  Untie  «fc— tfc*  •(•• tfcW ef
I ni Ifcil v mm
In hf UM tvipnoitttl*- fo< <
iVMh io Ue Hta*.
MeniHinTim-it. w t
A fHtbif i'*w le lb*
AhrTrioifel v* nttt Un* tfc<* nmtnlii*
while oil M*** tmr, -
onoihN .•' tbt d'j«t eed l«ipH«i<f(tH (•
oohwtwn.  Jtuirbiw** fM
ttt* *** ***** et-rlUM ****** ******
a
An*uu**h******t*-:'
****** *, dr hit' N
hilled, Imt mini *-
•fOlrVe* hf-l'tt **i
. Ml toll  *«:
iLMt
tt,***** l ■ . ' f. fV]«ttl*d
Ibil Ifc* lltmiiti i.
I»i ptar* a pattlat *******•■ **  '
ITALY'S TREASURES
nn; pricklcsb bobohebg col-
LECTIOS NOT TO BE BOLD.
Tlm Iiiilutii Government1! Win
Polit-y All Htiiii Collection! nro
N.iHuiuiI I'riiji.Tty - Ruamit Will
Join Hniirtily in tha Colunibion
ti-i i Dentil of ti Nut i-ii Sioux Chief
in Kucliim! Tli- StoniuiUipSuoviu
DiMil'b-d in Mid'Atlnntif.
ItouK, August Mi  ■Much in tlm mr-
prlee mid iii-.'iiiiiiiiui'i' oi iin- eredlUm »f
ilu 1'iii.t i liiirglii'"-, nti'l (<irri-«|Kiiiiliiiglv
lo tho -muf-.il tnm of ktvan ol art, tin-
governmenl  hai prehlblled iin* -ale
Which bul ii'lviTll...i,iifiti.'l'rlii('i''-
palntlngl and WOrkl ** art ut am Umi in
Ktataf) iiuiiii ia.iient. ii.ii.l.-maii .ili'iiH.
i ■ ■ tini. eomprtau aosu <»f Uu
beel worka ol the heel ttillio erttat* of
■tti epoeha, At tlic ..un.' uttn' Unt tiiti
particular ule i* prohlbtted. Uw
atiiiiiuiii. niei,t i. made Ibat tin. pntm*
ni'tit ii preinringa bUI louiikf oil inch
■■ti, - unlawful in tint futiirt*, *<* It it
■ ihe public Hitep'-t. it ii hf ni
Uui tb.. iireii private irt ndtivtlomi art'
1'iiit "f tin- mtloni] uinry. and ihonld
iini i.. neiUond «t the oaprice of ipead<
tbrlfti.  Sii.li ...ite. umi',imw up iindfr
' lorlug aid of the goveniiMut for
genentlont, and Ifad |mi|dn it Ure.- bin
at. lolerwt in their dbpoaltloo. It li
tt.at Mimtt irriiigi-Dii'ni will in-
arrlvi-d at l.y which thf BorgheMCOl<
teotloaawillheeoflH lha i>ni|>*-riyot lha
govt ramenl The unooneenMQtof thf
, i* It, however,ven dutoii**
Inl to irtdealer*, who« proilu will be
lmiiairi',1 by Hwh * Bowre.
Ruhio Will Come.
At, I'iii ultimo. Auau*i si.—Ki-Cou*
ireeuun BnltMwnrth ol Ohio, Maj»r
M iv Handy md Mr. K. W. IWk,
in. ml-. r< i>l  tin- ft.1 utiililiti  fair  DO*
t.iv* bid .iliifiruiry lobHTteWI
with  Hi'  BlnlftM  ff  forolgo iftitn,
\*  ,]b  (]len  ii'l  uilli  llif  nili.Ulrr  of
M  ,Ni.tiiif*iidt.ky.  npM tht.
f llii.na'i. i>irUri|nii..ti In lh*
t^iili miiiMrr.
uanredthe Am rteioeoaaaleilooiri ih*t
tl,. ,  WOoU  i"-|" ralf  lit llif lifirlM>*l
mi i la iha oooilag exhRdUoa, iad
|irt<mi**«l thii Itoiiti upon ibt. oenMlM
.  .. rifuru Id Inlt-r-
|  ftlltltlllotf*.
Died rar From Hon*
"iiintitit. Anfwel :i. Ki«!f SUr,
thetOotxehM «twU> hen ifrfurmttia
in Hottiio in • ■ ban
; i«k!i*  Ilia h'tr-t, dtiriDt i
tw,m |*rf'irm*m-f Ml ma btm. tftnh<
Idi hta inkle.  V i m, and
.' Um *j« «!»|ii,uu«l ihr mao'i
i  ..! to ******
Dieahled nt A* •
Nitt \„*A. Aoemt Jl -Captain Itai*
U e Canard •t*«mf r Benin, *birh
■ .i». rt*** n.it be *** lb*
AnertBH lleket Compear*!
tlMOit IM I  tllMblfd not*
tt, II, iMOgltuthtM. M.
Th*  itaoa'i  di'Hilfd  bV Ifcf  *
ibat *bf bad -
("kiti. IrovtOg 00* HtUrt.  Hbe
■ t.*i«t irru^d brr* ytefday.
*****  left lliwbtiiw for .Ww York ■*
tb, iod be* * lire** uumWr .-1
.-.ti m  t«nrd  Tb*
Ibf He*in iht* "lit will «*nd
"•itn'' a« iliore.
i UN I* MWUHtrH
| ii^«ii.,i,  *m|tlwy*d  by lb*
MMOl IV
.ttM^i fnremiii iod Ibf
7 . Mm-onlwo man In U**
j *:• ..   MMd  ■ ■  f  l«"
(he  ti«*ifi*a**  tear.ii"
Mt-1 i^i«»ii»ia Hm ****** by emHnyiiig
i tiohm mtu ** tot**** end .tantng tu
******** tormpbtr ***** hot onto* men
ink niii Hon
UptofetttantahtMbodlea had
tab** tnm Mm i**t* llu* roia*.
Al IHM *U* **** taUtitf Ibf ******
I trite IV P«k |daoe mini
* .r  Tb* t*Ul n«ml*r
itknllM u ton, and ifc* uuafc
****** Tfcl*  *mM
li.tt.it. ibil If! |*Thioi loat tb*lr Hi**
in the odli|w* of th* bulMlogt TV
****** fUi rt tbr lfi«*MT I* VI t<t num.
** i* ******** **y * ttmttul Atd tttet-t
wVieiiM »uweb, wblrh tadkwv*
ookwiiwo bwrr«r», end •* i*t-lii»ebl*
ummtot rt ***** totti* uu**t'
***** Hm arMfct rt
abd aaathtft'tT. At mMhUfct
trt**** *ut*.h*tm* turn that pan of
ibe roim mtuy** fcv Ifc* muvnai,
It i* ptvfaatd* ibaitfcu«r*'t *<ii*4d i
ftorfal ul*. cue i« lh* pf»**».i eatllte
i.f tb* U*tn*. Ut* luftbtht e *«itl font,
ukle aod pott rt a U*. preUWr a tm *
* to**'*. *i*  Iw0i*te4.  Tbf  ImmUi
wa* bndlf bunted and tanked a* thtMlh
it bod two ***** tmty tmt lb* t«4v
Tb* wothivo el* UHcleerlM e*»» «' •
-kiwi* and It l« probable thai e tt*ei
nomWt of ***** «H1 b*n«roveMh*lei»
daylight.
Biereanh roiliog
HiMie.Aw***IJt.-Tb*«eair t**i**t
• an H-itaifih •* **• ** tar*dl» II*
M •naioofc'nl led k*'nt bl* *******
****** WUtUtt * \*r
ll ** UU*** eo ««Bd ielVfitf Ihlt
iV l*wd cbei.t»-.'-.4 *** ******** lb*
>**!***** rt the pftey t«e**« l» ib*
lliiVp rt t*mrtu'* r*m, 4«rtea lb*
. »***. It t* yevurally wiute
-  t* ot*irotlM rt ib*
Vti*ai«'« ****** turn* **  !■
tea? mat»tt*ei«aii«ifcwliMtta'**"^
***** ii IV «***t*ilWi nf lb*
•nmoiilM. tral tb* toilet ifcil
UH  |liihn|.  Oi* 10  M  "It in ********
V tmti «*ly bit* inirrf.t«i it if-
*vm In bl* ooe molt  II I* ***** ****"*
ibn ifc*re I* *e* a di»«oiltit *****
tmm* tfc* toert, and tfcal l**J Mund.
•be i* a iv-*m*tia*. be* *fce«n tfc*
trr-oi*-*! loleTMl t>
r■ >-■ f ****** Hmutrt.
MooirrCiUBM ***u. \mt****  *
it* Hill, the *Mdl*«*»ni ******* rt
Ao*l«lli. and "TmiwC ttatle* el Cfcl-
nfn,wbd ir* *l«tn<lnt *i ifcf Iwfl
Haaal v*******. ** *\***mntrt
(n thebiinvtotil ito'rimh  i*t  e»tfcl
Aft. r » WMdM **•*. Mil!  *lr
' noMy il Hit*-* «Hfc * *****   ■)'*  ttm
**U <A**th*  h*  i  by-teed-ft. *fc*e fc*
i ih^ w«*. aed iv "IPutm"
*t***** ** m* Uuitt* mhkh •««  iff
' no lb*  'it  ***tt*  Hall'*  hfciw. i*d
Inntrd it Mm  ""•*  lh*  hnlf*. *lt hirf
11,    •   lkhnli"d rolttnt a tertlMP
.:
II |   ,.f «ir
The ion **m
***** m*.
-ii Mi'l *Ve
. ..
***** uk* a iiiwfhwvi**. arerythtna
led brtng rotetw *»•• ******  Hall
-i   II* li r-ef**M*riNl 0. fcti«e
to IV wan**.  Oil*"  fcitlee  ****** ..ZJZ
•f»
h-r-.   ....   • —-—
illli  LBDOEBi NKW WV.HTMINHTEH, liMTlHn OOIiTJMBIA, TUBBDAJ MonNINO, AUODBT
This card is Worth $1100 lo You
T-  li    a I*    a V   a.    ... " '" "    "'" '
tT'lU* £l4OiUT.  » |
■ ii ■' '. i ■■"*
G
ORDQN & GO. ■tBJff"
***** BOOTS«SHOES
.v.a// j i.wa...in// 11,
I******    llltll ' 11    I' lllallll-  111
111.II lit llllllilll  ll	
|1„B a  I I a  I    -    llf Ull
|0 lall ilail'H  Miliar.
WE INVITE HARDWARE
THE PUBLIC
victor) imi i"-i. i'"i
TWO  ' \RLOA|)S OF  HARDWARE
l.n tin upriiiR iriult: Iiaii'' i'i'i '';'" "" "
III II  III 11,  1-11.1 a II I
I. ... t.*i ,■■* I 1*1*
•10(1 '" III  I utu
I
IIMI   - I'l I!   ta l.l
a. [lllll  111.  UH
• llll  ll I
\ '. ,  a .a a a. a  ■
il
II
a  [at    ItllHI ■ '   -I  La.
' a.  a • > ' I
'
mocDu ctidci/v ,. ral hotel
JUdtrH  OllnOlW,,    a a,,,,!,,;,.,,,! i,„i,„ iiiniii.iii: r.i|'.i ..mi Nml-.
i Wr il-,,, Inn'.i mom in.ii'iii'i" iii Muck "I' tttl.-i>
**   CUNNINGHAM BROS.
J™ UABH. hm
  II io|l . i **,  i, ,
ssiixuKrf  ■■■■
W.TURNBULUCO
tTURINU : JEWELER, ^^^
'.it
\l'M   (illlll    til    l    ll   U.I   'a    I   'tl    I   la
pj                             WUbLb,0lb,   I',,,! it,,,.,tt^-     -T~~ ;    ;'■ b.marshau
I'TIIDY  M                                                                                   llllt  I'.liulisll WiiU'lli'S   ' I'.i-;' ******* ■**■****  :.■><>>>***•    ****** -.«-.. -TT*
' ..I i.i.i.i iib.i.i iiii,,i .tini sti,.-, w.ii'i.." .,1 iin n n a u II i ii
51       i i mai I,.iii Km . i in- || n H 1 III A N
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY  ;
I
■
** '"'" ** IIRB4BV Hllll IIINIl
■i I'KH imnitiii umi.uii.iia
TO LAND AGENTS
ia !  M .,, Ha.  IIM V v
ll '"i'ii I * ""' i I
l' 11,1 a I ll-llkl'l
I II.....ll.l I II   ..    II
1 I.    I I
T
11  |||   ll.l   I  III   1   .'■ "HI"'  "1
nl.-. mul I ,.  i
I k iv,  ii,   \
FOR SALE.
... |.i.,i.,i
nt ii.. i
(.son  il.,11.
I.I  ai
New WoUlngton C(llU
li.
i 'i' i-::
I)
(.m  II
II
■
M
llB-a                 '••'
|
I'
M
11
'.'I'i 11 1  1 M  if ,
M
s
■
1.
1
r
(J all'I'l.la,  '
n i
i;
s
ui:i:.ii :.
n ...
1
s
'.
«
H ihii.
t
11. IMIII
111
I1
ll
t
Iiii.  ant  ■
1'
I.V.l
l .
t;
I.
'MlM
,
11
at. 11 Itt *
*
.
V
la.
■
I
a
'
SIR,
■
Mansoii
SHOOTING  SEASON  '111
GUNS
BRUNETTE SAWMILL Co,
I.t new wi-'.siminsti-:r,ii.i
MANUFACTURERS OF  Lumbor, BillnglOB, Lath, Bill Stuff mill Long Timlwr
to 100 root,   also Flooring, Coiling, Rustic Siding, Mouldings, I' ■■•
Si nill and Turned Work, 8 I Dooi . Window and Door i'mme.
Hoi d Finl h of ail Kinds.—
i. AiCcaiate "WcxTi Q-Ta.aiaaa.teed
Shipping Facilities bv River, Ocean or Rail Jnsurpassid.
While the hot wen titer lusts
Builders' Hardware. Cnrrienters'Tools. t>te.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
T. J. TRAPP A. CO.,
Wholesale ami Retail Hardware Merchant!
CHAS.E.TISDALL 7lB coh^jmbia bt. weotmimbter
-,. '  Ji ,'i,  ,
RFPRIF Rl (1PK
imilUlk  ULUUli Richard, ttroot, Nov. Woitntlnitot
to rent.    Sanofacturera ud Dealers in LuurIi and Dressed Lumber, SltingliB, ti
T tetfo mil Pickets.
Sainton Boxes, net Floats, Trays, and all kinds ot Wnmi Furnlshin|
for Oannorlos, Doors, l Windows, Mouliiinus, Blinds, Ratltrp
Balusters, Brackets, ni wcls AH kinds ol Plain ami Fancv Turn, ,i w
Canadian Pacillc Badiq Op j
I'Aiii ie iuvti.10*
IUI  TABLE.
|
TO ANGLERS ANO SPORTSMEN,  -j- j ^j |;  -|- A ); | ].
I
Sir.ROBT.DUNSMUlH
**  Baa  a aa   V  .
II. W.TERNAN.
EALESTATEAG"
litlttlt Inl, i
'  /£
£-*«  10 LEfiSE
f
Mecliauics Institute
IIIAI'HI lis V, AM HI).
CLASSIFIED B0SINESSDIREC10RY
|. . ..t  V | I I M  I I,
.Nl
lOIt KALE.
The Crown Stables
fllll 11  lll.l ., .,,,1,1 Vl llil It -a
Im- lilri- in lln- elty. ion
Hit utu > i*
KOI II 1
a 1 || i ).. .          i  >•( I ;• i
*  •
V
J *  \\  liltANT,  AU< H
* *,
■
C'lM.lA
*v**\x\ i, a nii^n
s
i
■
ti, fimm r i *
-
GRAND WM \l
GATHERING ft
»">GLANO
TO
L
w in
lk to
T. RIDDLE
BLACKSMITH
J„*  |.  . A I
1
NOTICE IO CREDITORS
T
1 •
GLANO mm mm*
kk. ColQBbia Slreel. Nev Weslminsfer
VICTORIA. NEW VANCOUVER
A C CLARK,
lpRrapb Hotel
■
* rKAMHllll*
************ j
H i i
\l  Wl SIMINSI I R    BEACON  IIII.I.  PA
.........
IHE MAINLAND CALEDONIAN ANO
ST. ANDREW'S SOCIETY
, In...la  111.  aii.Bi «
'   ' \
V
at "I M-
SCOTTISH SI'OKTS ANII6 AMKS
Hums i'ari. m iistmsm
FRIDAY. AUGUST 28TH,. i9l.
NOTiri..
II
ll
-II.I.1.1
.! Hill   I HIM II.B t
I .IX It*"* JI
I I 'Mil.  a I.U
I I
it* niini' in
II 1
'■ j	
D lll.lll
•    t   Ilaa. III..   |l   |l  -   I.  |'l  a
it a
vll   I   la  -  a.l la   i\|,
I ll..,  M.M 11.
• 1. , a
S600 OiFEREO IN PRIZES  ■ .
A OAY OF ROYAL ENJOYMENT. U
t ».«...,, *
**!*•, * I   * ******    I  ******
t**l1,m*,   9*r,  ..,.,.,  ,.,  m,t
mmmttmi *'*.*****,.
MtuLi. cosuln iok nai. iroihics
■
******
*    ■
'
'
l' I llll 111  a.,,,,.,.,  ,
TO BUILDERH.
T.a.,. a,,,,,.,,. |
I'lobjliftii ClitU it lidttn
PHILLIWACK!
till.  BUST  HOOT
COAL
llilutUriCo.Llil.<o(Riiulnoi
New Wellington Coal.
18,00 PER TON .
a .„  ,,	
t, W. OREIOHTON,
SAVINGS  BANK
M, L. FOLEY DEPARTMENT
Lumber Broker
Cniiiiillnii Pm itii
Navigation Ci
Tl ME TABLE No. II
■
U'fMM  It.
tt i mmtmm*
llU'laOYHl.tir AUKMT.
K. ill E.lnt.' .itiii Ai i li.int
Ill.tltnile.'.
S li iiaii*.-I I
-•■I. l.ll I III .nil l |<
Fonr Per Cent I^r Anoom.
titmtmrr li*tmt**r
I   '."
■
him i tl *.il iU Bltrl
<*!**** r *****
Tl  IMIT II.U Tt I
■
B, A. WYLD.
\!  a
I
a-
' »a  11  I
in !•-•!   ■-"   '
■ n VH.NVII III Ml-!!"
*j>\
,lll|| ■■■   ti. .   r*   ■  ,  i,
,,u" ' iiti.tmiM   *t***SL
t^m^m.^m ^^.  .^i^ ..b^h^
lln- mult -rsii;h"l i, at*** pp    Mf  ff t J | f
„„i,„..,„iiit.ii,i„.,„tl ,,  *»WW*r  .'JjEBCNIITSEICHim^l .11MN„ EM***
11lie uli ,,r i-.iiitri. il iiii.i urimiitut tun riutoii 	
to buildern. ,,.,„,,..   "    ,„.,i u    MERCHANT AND OENERAL
t|'I.M,|..s- l-l: mi. ..in. I...S..I   left Itl Till l.l i • -i I nllin . TEAMSTER
 mm.,,•,-!,'. UOJOM AND0IOAE8, SajflMjAW..
11 . DRY ALDER AND fIR WOOD '   "pg j mm f0 THE LEDQEHi  NEW  WESTMlNHTEn.  IlltlTlHIt  OOLtiMBlA, TUESIMV  MOHSINO,  MJODHT
©Ijc g&bflgr,
CITY  1'OLIOK  COUHT
lay Mi'ii'H'K  Nusutui its tKti.it
Dlllllill'l  He, .'.il
Vftoabt' ''itv IV"1 Oouri ii'»t'i'Uy ,
Hlhri'Mt  'I' i  A'-    ni  I-   *■  * Y.i -
laiitaD -■•• ' unci wit' ii'itittw niii'
round * .1 ***** ■■' *»****>** ■"•-' ■
dty i'i*"  -■ lit  'i'l  b«ii ■■
VlOleil '  ' i.f ll..'  ■ I'm1 uii'i  ■
Dofvinl.  ' I"' ";' '  -' '"''  '*'  l "'"
MSiiui""'-
B. Iliiini. ti iii' m -1 i ' il-ii.''  '
bavlin ' t .1  t !■ ■. i
HftUUd"! i •' i   ll- , ■ i '  '  -   ** *>"*
hU him
Thn ■'! '  '  u
Ur„ f„(    ...,,,i..„, ..t  thi
iUll  Hlili ... "   Ulil'',  llKillli i.iiii" ' • L   ;
Mr. Juilui- !"■ Hi'' i'i"-'!' ut Bikini f'.,
Mitijoiifini' 11 num W. .it.- mUi
tiMe*a>iiiiitfiii i" ui.i ii- ton -ihi |Hili.i-
aMslaaiiiiti-i-   Tin ati)., .n.i.
ttutto*.
Mwilli  Ihilmi..! 'i"  -
•NiehaiKc'i "ii h'luaiiil  wllli in Infra.
Uat of lln hint.u ..ii'i MilifwallK lljlan
In UnI ulglii ***** ***** ar«t
ii || i,i ivi iiiu  iht'fi
 Kiiuhli' ittiUanca  **>  *  M N
Wm£   -
(thai III  ifl' lln ****
S l , ■ ■
HI, |Proe, ,i.
xUiicw of 11
Ibit iilflu
•llrt'l ainl  <
KtrMilir. '
«m*lm it**
mm* u*
enlarged <
William I
chart* **t -i w  i v.
kty.oNo Ihi  inii I'.'Uiat  i>.f, miiiii
Untf  Mt, it.  in  -
VOU I'l I ""'I
9*  Mr At
tlir.
ROYAL AGRICULIURIAL
INDUSTRIAL SOCIETY
BRITISH  COLUMBIA,
EXHIBITION
GRAND
CELEBRATION
NEW WESTMINSTER,
S^iOCDT aas
JX"yOLrl 18485
I  Jui'l Simpson has
-*-  adjacent to it the
largest salmon canneries mt the coast, and
88 23 from its nearness to the
ut,.
tell^lel  ' BBlKl
iltna.'-' i I'1'
a  !ta.   a!  a.   '
$13,000
IN" PRIZES
ii
PROCESSION
II ••Ifl  C*Ult,lllHli|lll
ttt, ii
INTKKNATIONAL
SCULLING RACE!
sent fisheries it must
also bet ome the headquarters nl the seal
fishing  industry ami
the Llii'i- lli-its therein
0
engaged, It has hat k
of il millions of acres
nl ritli prairie land,
whirh in time will lulu opled with ranchers
and farmers, whn will
PORT SIMPSON
Thn CimihiK City ol tin* North Piioifici, tl Now on the Miulut
uml ollVi'N our ol thn Bt-st Speculations of tho Dny.
Hit Vaint um -ii-i M,..    i
a   a
fa ll
:   ■ -  |,   . i..r H Mill
1  I.,,.-., ■ V  ft)   I  ,
a. I BUI)    lla,  I ,
'
l II    ll
It..
Il,l
IV. I
!.  I. I-
'
il ii, int. l.i im imr Hi
I
II Iv tt.. ••
i
a ■
. .1 tuiml) i-i
i.ii |Stri -   ,  ii ulial IUi
■  l
■   ■ ■  it
■
S
■    ■
■
Hi,.lit i. .  •
it. ■    I   '
I '
■  ■
,   II. T»il i   ■  ,  '  [mli
■  ■
lint In ittl
■ ,
■
ti .
I:,  l.i
Hit
■
■  ■
■  ■
Wiiiwliatar Bawiif CUB
AlMtbti-
Clubvul"
ISirt'i rt**-
"***"' r„flr ,,,,..,. niiiiniiiiiTirtMiirc' contribute to tin l.uilil
b,i., *t*r    i uiiiii hiii.sioiiimipwcsrtiKii
th, rh.ll  i' I  an l-il-
«—*' LACROSSE  TOURNAMENT! !58J».9Ll^?E c,*>
For Plan of Towndte, Prices, Etc., Gall on
|ftU«#it!
1
tha tmi it'■'
Ilk* *•!  A
iBBlly a(i|- - HuttfK
with tb* I* • I
ttmiltli ol  V. ..(   I   II  I  •   1  li
35m* 1 GKANDILMJM1NATION
ulufhaat.  Mi i i. ...
obUlttwl Bl'
Am****** FIRE  WORKS!
illl*  Th«
haa* Ikr rii
BiMtllila it-'
********  Tl
tint raw* m
Umm *t**tt
all it-«*ti
vm ur*t*.
****** Out
MOIMtrUI ll
bnaii i» ik-
bruuihl up**
by i br flith i
ibtt IMVnti. i
UmIUIbiui
nuaiia4 i> .
ow ot low
lii  law bI
& POLIEY
ew lnts or a
lock or two
purchased now may
make the fortune of
tin- investor. Prices
an- low .uul terms
easy, onl\ one - fifth
cash being required,
.mil tin- balance on
time without interest,
I he owners of the
townsite are among
tin- must responsible
and wealthiest < iti/eiis
nl Victoria, They arc
"Hi ring mill a limited
number of lots. First
comers get first choit >.
COLUMBIA  STREET.
T I *******.
A * »ai ar.llr
III. .a
lamlai Haaa I a
ttaaal,  .HUB
frllBBUrtBaBal m '
lli, wNi
rt... Ina-nt..
aal.-liJ
*** -a l.N■ I. G„B,tl
A iBaaaltara.  I
rM.MI.la. lit
Ala-la. .1 *m* '
It. „Hi* ,,.  '
■ rat rkMUIn
COAL
COAK; WOOD
'
fl, writ   -Rri
lb* ttrhnut'
• | l-t-.ifj. Uf
Ihil  r,.»>|l   .
lilUfiMl   .li
Ihr **mif li
I- »orthy ul it
************
.ui  Th« hi
ewth to •***
Bum* 1.-1*1 1-
***** ft*4**
to*** rt Tl.. •
Inlu • fiiry *
***** miy*
builtiM* hid >■
•nut Tharaia.
Imbml ■
Mr.iaariAlt
hnMihiinTii
MBtftlBf i ii»
orrhirl. Ti •
MtaelBf •»!*■
•Ill iwnre.  Tl"
OMBOH. itrtl ll
*U*H iu****
***** ton tt*i
*■*** it lh* ***l ■
**A1 h*.  Thf 1
whkh Ihw Mic
m*t*- |tlwr 1ml. m * 1
*i*m lii*raliy m*
rt fntii i-aJit.
Mllail-nl »fl#l
IMlo *** pmii
yfitfitlay *******
Ihf flVilMl fit
Utfy eltl pmto
»ahlhitk« ton
MUMi-it AiifBtirt
Ah).me liitli .
Uly ** Inil Ihai
with Ibf |>tmI.
fthoaM hMly ■
Nnr litr. Miyor >
at "Brr. ami ih'
ttm ol ill *fci
|,rt|-ilf liW*
bbb t*u* rt ^ '
haw all l-i W it
«h*B Bll rttlrtt ■
lBlierlyMil*
JAS. K. WIZE.
I,YAL &* Ca
IH'OltStl I.KKS
& STATIONERS
HAMLEY BLOCK
""mm.
NOTICK.
II MM
■
^GIVING UP BUSINESS^.
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
'I Ik* most extraordinary sale e\i r known in British Columbia.  I )rcss (loocls .ill of the iini m
quality.  This is your opportunity,  Thi  fan "\< i to Vancouvi r i^ bul .i .small consideration.
I • iiiin will be strict!} Cash, unl< ss otherwise arranged for.  ()iti rs l"i the stock en bloc, with
fixtures will Ih- received, and satisfactorj terms can In* arranged with rcs|xmsibh patties.
SCIENCE AND PMuuill •■*•*■
l.l|hliilii| iBMBllinaa I'rurepili Irnni tkt
Ilm tin* iv, li  ., Itinl'l.m.li,
IittrtiiK tim pniran *t aleotrical itornu ii
thu Blate ii iim utBil tu ■.•vi.mi |.in.\., tbil
t'lis'tri,-il iliM-liariiiM [*•**** tram tlii **tlh U
tha otouda,BB wall bi fan tha oi.mtb to thi
Mrlli. tha PoM Ki|irt<« ilonprlto'.l ti.i,
I'lii-ti.i-I'i'ii.iii itit.l«,rvi»| nt Iro tidniuoit Hit
A laotluua who raaanttf niunwl mn
IbiAairootlMkiobairTidthaBamaalaotrtflal
boUoo DlaohariH \***m* (na ilie hiili
unmBtarUlnta Uw oloutla,BBdtnm tha
iii'ii'i.:.' iha iuit., KlmllvofaaoTTatloai »t'M
""i '''iii.u.-iiviii ittlv {UA I'tt'.-hni
ninl ilurini; tht. vtilt'iitii' i-nii'liuni in X„*
/..-..ia.1,,1, Jbh ii, ihs, ilaowlo flnbtibof
a riobwrrnltoptiifrointhiaBrth.
'   ■  M. 'ii .ii.. ii mx*** tmttna r****,**
c..n»i,i'rii.i) raowvel t m tha voimnil
eratan
ii bu baaa ufadthal ii.a«ye «uin).i *\*.
I"" ' ■ ittuti f it i^liliiii.,t ttaiit, ami
1 ,   i   i  n dhoharfi tn** im
•iriiit.i iha ih* ta "t.iy amntal, in oetl.
«i  lliu.1.1.    h,i,  l,,,it,iU  u .tii|.l.iy,.|
11 I| toaapporl tltmry n**i itn \m**t*
I"   1. "HI.   i|,   ft th' ,kl l ||t„    Mr(|| if    IU
riai(«lB|  t II bl ■■.■rr..'!,  wlul •
ta ihiTBtO - -ii■ i'  ■   ■  .  it  lUt ih. py
mib u ilwap from Um my *■< u.« <«rib;
Tho .ut.'iite.it ihi) dlMhaifai irf inv«ri.
alili rromiha *y *** itM..Miriii * ***** ,*
U r i*.ii  Ad
iltated *<f t
1 IO| lieni Ibfitllh  I  li..'  *ky  ki
ii <oi Ay lu mrlli  Thi
"i .-I u... nmii
i i '..I   Tbi
'- -tO(t.i HMD I,. ******  Iti va*
Bl I'-i^tB'.i ito U.i* fruiu r*nh
***\\ if ti i.».v*,.'..i la|hi \m**t** ir.no
"i loairti  H n Vi Damnt
Mln,i*l ln.Ua li.,|,w, .\.|.h«ll.
*   * *    *-*  ii.-  1'inli,-iI MvH'iukBl
1 -   -  irn la f-ftth-rir tor
thlaehaa t.-i -limi..u- u»<
»nl |r-li. ||  Mih In itiia*miti«n!l ttflii
rulihir »**!****  UhpfodMMl mm*
. ■ '■ >, Iiuii,.-Uf It ,ut|tl,uri- ni-, I. ftt>|
WM * lit** ttwlrrlil ftrr iniirl, Iik| *1
0«)' M(.I.*H iivl .*.li.|iKluiniUrf  \V|^
i-tttM m ib»i ths altau uuiu* i. t«it..«i
t.ii- m-|.. ,,„, ,(ttl, tlttmr -fc( ,
.  "*  — *i rrmhiriil i eebNIm iImbj
It .-in to ******** |n ******%**, a* I* ** .1
I  ■ t  I ilwiiiuiu  t*
* -  viluibU f^r twMitt* uWtaiJi
m,m* w.1 .thrr Itr^mm mtotm *********
***** ,MUWli.Vl,nnr.UL   IHmIt-I  Ihf
mliiMillulMnitilM'|iM|»n«aC.,| ****r
mutnnUA l*mu*t**urm ******.
Wul u md to In tf*r inviluhK »n4 io
WU»litfBt«C*MMVU, *•„»(.
tto ****** IHNHHIM Ml IB* WMUlMT.
U Niinn <•vwtiri,!^,* *t**********
ItAimmm * ||M t»** mt ****lto* hjt l»r U
ifl that ilthutub HKh ln«Mttt«U<Nw
Ui-'Bi'i-Hucttvu * m^tuv* rwBlt.tB«
***,* ******* ihii «nh IB* ****** ttt*
!***** ti* *y***k- ***** **************
9**4 ***************** t*i****tt**
In************r*4 t*u*  ****** *****
******PiAuutrttm ****** i*h****t*
************ law*. ***** ittlk*n»a4,llM,i(
Ihi i.tm  *t*»
*i*nt*u* *i **nt* tto ***•*<**.
•„*** ********
-. ********* ttu* mm
*i*pm***lltf *„ .. 1,1
***l»BB,i*f *  lh>  *********
..*.,*  it**%<****m** **********
t*i*1 ******* *U.lit .tl,*** *
TO THE TRADE.
Ol'K STOCK has Iuui cither imported dirccl from the manufacturers, or bought for cash in
our own mul, i, .uul quotations fur quantities will In- made as • lose as .nn whols-esalc house,
•
COPE 5 YOUNG,
.  I'l'RC.USON lll.OCK. HASTINGS STREET. V.WforVKK.
r
******* li  Ir-a.M  tUft**.
Thf IM u*h ie
,-. *****tl.lt .J
.  .-I. *****
* an* h'tivm4
ihnr *** l-i Uw tit^u^lnfb.  M* m
W  |v. X, i|i,«'^,iM.. ******* *l**m
at*  i.tt lull «|),| mltttlU  t„im|hf («1
IUI -Lt. thf t|r»»itMj *4t rt M* *****
.   1  lii.ll. IK.
lAmdi !• inaliiel *rtm* *
TH, lb i. Ihl*roe
■ i» *****
tort* * * .t •*»*
■*,  **rt
d*4m*m*m H.i l»t ISilt. -   '   *ton
tt hi ilt ********
irn ** ■ **•„***'* *i**M t*
I *  I.  tfefpta  a tim* **t
IVI nn *,«i| *tn*4 *** ail|*«it
f I'm- Mil**"
Bank "Montreal
THE
CAIIIAU «lli«4«|i
Kiar.  •
..!.>..B...
a  l.a IH
MOaPht'i'  Bros..
8ki|wri|Mi k itiiiitiiiiiiiti'i.
boats i'uii iiiiii:
Biyend R0y.1i Cn■ i-i,,,....,. Mills
f Vtfi"'imliitlcr.
IMI-llll I. 1,1,-l.ll
•al,  J«||.
.OOtUMHIA  STREET FOUNDRY
HI
*n» CURRIE
A Savings'  Bank [
Department
Ha% lir*" op**** *t* to^^Klien eilk I
1h,i Bt«ni-h
Iimi lllittt 11 tifttti Ritfi
ll f******* * I** —ml
GEO D. BRYMNER,
■-~i. Ma-
(lARKSHK. OREKN 4 CO.
BANKERS
*,..* ******* **., V|l tt.Rtl. II  I
Ml fw»tt».| 1* ftM ***** am* X  *.
|.  trlrtiw* t»* ***** ***** mi.**
IIMtH jjLfcOWWH rat»***nl *!
I'-^eljiptHffiiiS Tr*****r*. A**
OPPENHEIMER BROS. ,„,,.,  _ A_„  _.,-,.,_
COMMISSION MERCHANTS JOHN DOTY ENGINE
Imported (Uitl IVMcmIc Dcnli
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
COMPANY ii.i.1.1
O
IOO-102-I04 Powell St.
Ilox .'07 V'.nii ouvt
. I! C.
"Doynl City Market
"* J. REICHE
Meats
* Prntm*-. ****** ****** *** **********
' ■**,* ***** m ito **m*1*lt
* ito X*i*t* *****. ****** a* *****
AtilNlSIOH Wll.l8_fAH(l(1 A CO
ANNIE WRIGHT SEMINARY.
I l.i.lll   IHb.|||>i. la a\
B0AR0IN6 AND DAY SCH00I
roR omul.
( iirrte .ire .i^etils (nr J11I111 Ilotjf BdgldO 1_iiiii|>iii)-;
pis, tlcnlcr In nil klitdi ol Machinery; laonilon rod rJiMHiS*T*Bu*SXSnS *""
iinifiiiiirii'i of Iron-Working T00I11 John Camp UB, .,B1U , wm.t
lumrol Uncki < lu. IHJ. SHWH l. Willi,
■ . HM . laii.iin. 11 1,la 1.la .III  "III •», ,' miMD'AI,
KKICHKNItACII
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
HUM 1 111 |i.:i lll:.IY ritONT 81 . N,.| V,, n,ai -. Ma.la I
WOLFENDEN & ANNANDALE
I.m.. w.*o.W..ii.ii.i.B.i
PROVISIONS, FLOUR AND FEED
COLUMBIA STREJCT
Engineers and Mill Supplies
■
■
ti 11 itj ■ t mi 1
nOOGE WOOD SPLIT PUUili
O. P. ST. JOHN. Miiiinger.
(Jampbell & AN0EfiS0N
a ..al 1 hat. Wl
*  *  1                 '.«,«.
,
a    at  HMI
.      l-l
-    ,
1
,    a,,,,  aa   ,..,
larnjla,
■ • -  *u
1 - I a~l aw
■
I-"..tia.
~ **
« Blla.1
* m* ** ***
lal,|a.Ma .
ta.lUiaa H-aaaa. .1*. iIxbwMII n.
,•,...., I  aafl,^,|,aa|  |a,  .^laAtaBJ—
all.illa
tlaa*.,  Iti.  a|-|n|,W aaaaTi  «b«.
la, laM 1
atl.a aaa a,,.i1.aa. ****  ,
«ata  .
**,*  .1  IW  UIbbV     t,  ||^  ***
"-I  .!>.,.. it.
IW....i»t|,B aa*. .a.11. Ika Ul**
****,** ***. ifc.-.. *•» *t iint
I,***
i.a.w.i „^,| h:M ,v *.tnm
.41****** tr*,**, *** ******* m
*******,**, Hi* )•»* a* .h.
**i  - a   ■■!
« l.ll.t 11.,   *****  «,!!          '   I'.
-  «U»I HIM mf****. tl
B.  1 aiinl  ||w,».  ||<a.„BB|,  aa,   t-^
Hav-.
*'*      1  H..-.II-
1 ...Ml. aM.11 „*,,*.  >mt.| 1.
l..I«,l..ak  t,b« tt***.***.
* ';*. * « **.*
nam BW.B..WI.  ti
'   aiaaa. aa^aia* **
• Ua lha |MI) .nr In aaw,
,  iala.  ....  ,*m
a..  I.A r,| 1*
■ 'i.-.b, tfca IWlt.  II*
-.  (Ita
aa-1- a  aaw
*m* al
'• I-wbI
'  •* Ik. ***,*
1
**.*i*. \p.***i.m*
■ ** mm*.*.*..****
* wat llaH. .walw
a
-'■•  AM **
**.*
1*.*
<   a.    a             (      a,    a ^ .^H ■
|  ■  a,1
* -1 bmbw *tn* ****** . ,
■    >'   -
...              ..  ,
a -   ,
. .-man hMU  II. ***
***. ****** tntmn mil ***** tl* •
***** m ****** mm* mat *
a..a, a.
,-*.,*,*       I     ■  \ t   «...   .....
•   *.*,****,
.taiaa a. ***** awwi
,  -  -
b.1  lltB.W,.* VWa.lW.,11 |
a    a
lla,  bMbbbIIM  *****  *    1
I «!..*****■***A****** ■
1 •  '
' IwMM. 1 >natt laa^la,  s
• ***** *m\m**
l.t.11! I  Ba/.lt   *lt*t*  HI  IAI.
Iiiipni tiTN of Hiii'ilwiHf. Stoven. Oratea.
I'.iliii,. OIN. (t|„ri,,.,y „„,| Olm.witrr.
■  •- mtwl aaaa.
tnilli
T. OVENS
1***1** *rt**t, ml**** r*t*m**t*. At* *.,*,„,,..'
ll*,t***„A*f ***** *****   llnrflf-OMfll**-"*!.-! ttl*..., .  1, -if, ■.,.,
.(   M.   I    a  .  ., lril"lll'!'ll  *l,   ' I
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
I  In,M inalliiln.li
BUILDERS' HARDWARE
Dinner Sett*!  Toilet Setta! Fiah Setta!
- I   --B.   a. a   . I    ■■. !' I. a I
I ll 111. ■•ia-  I a. 11, h. ItiailliB. la!.!-- bbi.I
lata 1.11,1, aaaa, Ifca-  M *** It**.
(llll Ctlnmtiln ilroet Nrw Wp.lraln.1..
.. • itini mm ***** *
it**tt*it***mm  t* **** * **.**
***********  hm>mwiw».
***** * teB^L ae* tt^Mtaaeaaaayi ti ** 9* *
**. *** a. Haa iii wti; mm*f*-
■Ma mm mayutttUrm* ************ mttm^p*
** *, •*,*, .nt m n. ** ■*. **,
m^Ml,^^.^KaflBaa.B ^*
***l,r****n*.lm**l**n»*
■4 ***** u* ***** .*.. ill ml
at i<wi.-wtB- •■
la. .tlti.al - .1. .IMW |*.-«
W. Ita|>*-T<a.  b.*  **A Ita Wt |bbW
•».»W».  , T ll«U
I i*if**ti tn***
l^B-rttina-BaaB.'^ita *mtn *****
*
i* ***t.i **** . at., ***. * *****
*:, *r***n,hm****m —nil"
. I Ihnu CHE  lal'llHII'llt. NKW  WIlSTMINKTI'llt,  llltfl'lHIl COLOMBIA,  THKKHAY MOIlNINfl,  AlUtl'HT  '-'■'
'
DM GOODS!! DRY GOODS!!  U.Cole&Co.
Bargains Extraordinary
. it   *  *  —j    .TZZ*—* *-.-**■
* *~  * * * * * *
Heal EgtOtfl lii'iikni'K
liisiinuiin, liiviiaStiiiiint
ONLY ONE WEEK MORE.
Nt-w l.ill iriioils |iilinj{ ni upon --' ii-i we nuisl draw our great
,|i .uni, i in ,1 ilii-i.   Special prices  Im  ilu  next  few  tlavs,
Will  open  "in   new  I.ill  Jackel .  Dolmans,  eli .   \1 \ I
OGLE, CAMPBELL  &  FREEMAN.
THK LEADING DRY OOODB I'lUM.
NKWs iiK Till  (UTY,
i 00  I  inn vim '■
II
I
11 a
IB.,1.1 '. a
It  a  ■
,,,i  lil.ln   II ,1 M ,1" II
I
I  III    I   a
I
!
N
i -
-
^^m
**
ti.
. in MY I I,HUT.
A a |l anil. 1.' a,    ll.a   OlUll.
M| ''! a
B
laaillB  I
'"'"' !
Ma  1  I   I
■
U
■
m_
a
OommlBgloa AgnnlH
COM MIUA -IIIKKT.
NOUSES TO RENT
Agouti foi ii..- National
I a,,'  A.■,,,-.aaaa,  QO   III
III  [alll- I I  I I)  .IIHl  I,,,,l|a
■   a
I I llllll.il
'   '   a. ,•  (I
u
1  I'lll' (illllll IllVl »l till lllN llll til
F.J.
Real
Estate
Brokers
A|;l'llt. Oil.'I'll la IllNIII'llllt'll Oil.
Cor. CMson and McKenzie Sis
< **t^^^^^^^^^
REINSTATE^
IN THE OLD STAND
J. E. PHILUPs
Clothier nnd Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND III
Ai mul i'.iiib- Yiiiiuk Block. Colnml.lt Kl
FRANK'S h^
'
nr  a  4 T 4  »  4
*   *   *   •
*
1
■
' II
■
a
Will* ****** ******
'.
a
I
Clin. 1.1 a* Hibbi Bahti
i i  •
a
1^^
'l
■
-
■
Tt. f i.l-lla Baal
I.UNOH COUNTER
'■ ' |" ||
I'a, .'.I Nl,l,l
lee I'team Illlll I'Yllils ill
ilieir Season.
■ ,1 !,-■!
I'tibll.li J CO.. Proprietors^
FONTHILL NURSERY
ttn a*. r«itfail). Out-
• it,,
■
■
STONE & WELLINGTON.
I til.HU,  ll.t
■
itiii.  ' m,i. Ua
Where RSif."
, .it loot III
IK Mm •>■  S(.
Webb?
GUNS
! .. i Ci-ielii'l nml Hn..'
Haiti  li Ib.
'.  17 Front St.
W. F. BEGGS
AIL.. KNOWN
il Tail
WE. F ALES
llli: I'MII K I Mill!
!. .'  :1 11.  I'::lllllll'
UY I WATCHES
B
4. D. BENNETTS
MEAKINS
(iltll.l. ROOM
. lh. ,n,t*«. lo. CHOPI
■
VANCOUVER
IT HAS BEEN GOING
FOR THREE WEEKS
ANO IT WILL
CONTINUE TO GO
i iii "
i ' ■
We've many
of them left
Ev
■
NeverMm
*
*.
THE REASON WHY?
'
ASK
voiih nt hinds
THEY WII.I. ITUI. YOt)
AKEOENUINE. COME
YOURMELr.  ' '
■
M.I
J as. W. Harvey.
Shi t I..IH III Ji. .  film .1 A. I'm
iimii til v. I
num* am
I ¥ «i
■
■
■
>
-
.    - a
*  t*.f,  ..  IB  a   ■
I IB,lllll  ,11 ,1  I
IHI.   • |l|l|V|ti|ON  |
Null
On the Market
$300 to $360
PER LOT
■
, i< tt
These lots
Wull Clonrod
*m**n
I,  ,,^|,a||aa|
I lid', ol Tfiiiij LlM
OJ^hwOl.tlrf f-u.ii.ui
THE COMING CITY
OF THE NORTH
liny
NOW
nnd W«nr
DIAMONDS
Great Chance
for Speculation
Aa

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353837/manifest

Comment

Related Items