BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 8, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353836.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353836.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353836-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353836-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353836-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353836-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353836-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353836-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353836-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353836.ris

Full Text

 " a  1 MllW
|W rWALKER 4 CO,
1   REAL ESTATE BROKEN
NEW WESTMINSTER, B, C.
lUMHUR nun
11777/
THE DAIRY TRUTH
W.J. WALKER A CO.
fiUNtti cm tt.  tia aitnaans
NUW  WKSTMINSTKli
N1IAV  MOItNlMi,  M AltCHS.  1891,
WM. 11AILI.II: I CO., PROPRIETOBI
MYnnr Evp on LENP, $ "^ DRUGGISTS
x our r*j e on  Reai Estate  Patent Medicjne8
SAPPERTON I
GENERAL AGENTS.
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
I AH.D AND COMMAND-
[NG AN EXCELLENT VIEW
I ROM $6o TO $too, HALF
IcASH, BALANCE IN A
1YEAR.AT 8 PERCENT.
MACKINTOSH & Co
INIAL H1.0I K,   NEW WESTMINSTER, B. C
_ ___^____
IDS & GAMBLE
Land Surveyors
IEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I <tl 111 I Kill. >'- IM n-mitv. hi  inl
j 8 Acres "i' Vm >" ""a"1
! lot "t'i'"'ii'- *>■•** S „■  -i -*
Cmii.tr I"" ""'!' "' i-"1  -'
|  Chlllltlt  BOl «  l."l   -    '
WANTED  -I'
i.. n> .imi u i"->it> aw
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
A .lilrliilla. I'.I ul .,aalaHr **!*> th  <PV* ***** t* A ll
DRAUGHT HORSES 01  lllUUloUU
**$K!SttgfcJm ,-KI.KI'IIONKB».
1 SH.IITIIKI.I.  SUISlBA*.! K   III .
IMS
naa
U'In all ilu it    „,.,,
i Uii' '*****
^^*^^m
■SOUTH  WEST-  uoHltnin
5TI.K  „til  iniin' tltoicc , I,,,,,,.,,
lo 2 t-a  Ui**m*
Tt**** Atlilittiiii  to
, Wa alltlllialll'.
hVEYANCERS»FINANCIAL AGENTS
f
i
IrOODH. A: GAMBLE. N.u- We.tmln.ter, B.C.
I
IIIUTISII I.HiN
MAINLAND,
HENRY I.KK.
■    l    l
;TlETJEN.M.imil;iMi-«  "  H^^^^^H
'  HIM
|.s70TJK/riS &c CO.
* * * * 4 w****
.....
owat & n
TURNEIl
Real Estate
nsmw isd imiiib rets
The loll..ui.it: P.-uperly ha* now I..-.-..
plae.nl nu Use markets
OUB CABLE LETTEB
Tln< N.'Xt GuiiiTitl Eltilioii in EtiK-
liitul  Wit)  Bl
Vou|hl
I'll It  utttt f II
'• ■
SHSCTIOIT 29
la arth
M.i.t. '*•
|Mnrts
■  Illl.
TURNEali
GENERAL AGENTS
*  *  +  *  *  *  *  4*  *  *
ttnttutt  *  i... t
OUT  ON Till;  LABOH QUESTION
Only  Purl I iiiiii-lit it ry Rnaltnint  Pre
V-UtllS  KlllBiT  Wllllt'lllt riull|V
l||| Into Wnr
PAUNKLL  AND LKAOUE  FUND
Tli" l.i ,)■;,.i  uf Austria  Mny Boon
Uu Crowtiuil Ii ii,.- of
ll'ttlB   UUl
Loirooa, Mireh *  *■  •
iii.ii t hs i.,.i, M.until bava a labor pm*
III.IIISIIIS-.   Illll  |t  ||  l.\   111.   ll,.  |B|   ..)   t|,l'
t iifeeled In
rrrialu'limn. I- I u thipra *■ i til nut
|M. .aid It. U'i..nim..I I.. Mi Malli.a*'
fs'l'Hit"* till),  nnd in << Main
Badelaed talenUoes In relireafetu ihe
• I., it.!.,!,«of i„. ,i- In diagonal ead n*
liatistltii  • 'iii|.i..am< iii-   BoBM  ***** mi
** nlabti n wi prepared la
gnagn-di dual further In rtgard i.s ilia
leaeral emtioa. aad are nihil load In
m MrtalUUe
■
lirfeoM la.iii*'
•Huttl lli'lr iiiHi'SH'i'* Hi Htlk* 11 "T
Uin llial nl.tl.' tl,.-  ■   ■
•l. 1'iM.ii.i
tttu.l n '
. t hUom   Mi '
h<<w*ii|. Hit- tt-|*nM« Il"iii i-'i-
raadtdab * parti **t *****
■ ■
*
Ihai  ll .   ■.'  fiiB.it.ni  ani
l* l.sutlii   A . - I  lli...
griilkinri. «|t llli'll..I at In a«i
dMUartly
• ||  itaa*
It.  isn'ian*1   litis   l*lahl  Iii
. lr., a rail.ft mil*- Md. to *****
i.. • bai ■  In- ii
.
tilting at! -.il...! lliliis.,
II  ■   tti.'tit mii.t  ..m|« u aitii
...    at.
...  of   11,.
'.'.    ******* I
rail  Utllit
•    ■
iai a m aai'it
' -
all) la*
I
'•• tan Uu
t*t lilin .mamiM'
it *rti *** bat*
ill ll..
•  Hf 0)1
-
■
■
_r	
DRUGGISTS
E.H.PORT&CO
Harrr. **..r* to F. 0. STRICKLAND
m.i nix.in.
mm oy fire
.REAL ESTATE BROKERS
ANT3
MANUFACTURERS' AG'TS
•  ..ii  i .lalill.lit.1
• •anil" a,.  I-hidI,. ml., elr.
T. READ &Co.
[APPERTON
loTS AT PROM SCO TO $150 IN LOT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
IBulliliim HI!-. ••
(Inn (hi*  properly itede*
rnmpelitlnn.  MnKnlBeent
vietr. Irnm e.rey lol 1111 ■
I Mackenzie & Co.
M«l-I-S  General Agent*  607 COLUMBUSI.
LaA.THaA.llfI
ESTATE
LilM, Otaup ■  t*** i**t UU* *********** ********  th* Tram-
m*A ******* itom**t****** t*mp*n*  **•* ** ih* ck*ip«tt ,** ***
******  P**<*\ 1iv»*2tG*'at AAQ ******* 3 * 9A*2 ***>>*
615 FRONT ST., WESTMINSTER
■
■ im, ii
llul <hral!ft« sl
ll l<> Ibf laa.
N-.-itaa IT
•*iiia ths* tai*
l.a inf.
"Aad I* it ..ini.di ai-ii <i"
abnabalt I') a. < efal *****
***** aiall*is'li"f In |>IIHM at nr allb
Ike. labia, u ****** eaaw*,»t
■
a«it»ni.iiM, of Ih Milne
** ibai *■ 1'iar. oi la as*»r
lag  V*  Ifcr  - . Utt,  *|«'lt.
\******* ** *\*t* **, *i* tt**u  **y  prt*
*** in biaiaHf nr ll| ari-brt* 0*)  iaia nl
. 11* A******
itlnlie *a»rh ee*a* * ***
■ •* ***r* ***** p* ■
ailb lilral Ua fl*»al ***
I aVfreea *-*.*. ead
'  ibill bf paa
• • '
[   lb* ^w*.!1,-. ■•■•• ibr titvai
, **** «ha, * gtmUtiut Ii ■* ii nni ilbaal
■ ' iii'i, |t'*t't  IWa i
**m,t'r la a manual ******  Umm ta
'Jftlla bat Ml*, Mthmt Wlhoa*!
* raaM ant ba fiatillar-
a tsatu.c li"M»». am Ivlae a  |.iB«» td
i
nn mcum »tai«a DM *
A turn*** rt torttu* **u* laOariai
beta  adit***—I  a  *<****■•**
IIIHRIH1
Vaati i d
T ti la-A n
ni'.iM'i"  at iMt
Aarllitaa*
H.G.ROSS&CO.
ColvmbU St.. Nrw Wealmla*t«r.B.C.
i .,1.. **,**
*
i^aiili.! a* at
[ hreart
#    -ta..    I ■
■
\ ***
i^iffsiifai all) to tu
a itaialfiahla
u regarded st iitinttti-iiti nf tlm ohaaiai
koIiin «ii in Rtiropean forernnenu, ibai
hr stclulimti, aim Inn lakt'ii hiitisjca-
llll'l plicail MlnM'T "f Klnsii'-n, U In
.niii'- -.'H.i'  tt -Smlsllit.  lli'lH'Han bis
eimr in iif ii<nai proltailoBi bul f"t
iiunj yi'ttr* l>a> liri'ii S..*n-lary tn tin-
Mini.tn  nl JtllUee.  A la a jcar* ait"
it- deltrered ,i In tun "" "Thi huti I
Wcttlili." a iiiiii at tin' tiiim attracted
.mu.' nllniillnii, si. bt'lnit dlrm'tiil aitnllist
i ni'ilnllslii He lis. •'il'fi'.'wl lil* U*ll. f
Iii .talc li"l|i, and Wiiii.nl tin' |m>|ti.'
Illlail "tin- 'l •*>**!< i- '■! ii tin i'l',.ili-iii
11,' Kllnrol licrinany la almrridll.'.I
mill t. nut niti-raiii .'*  lua neUlUlk
dim iimi A."ii>ini|t in .1 liiii'iittii
i.i" i ii. natiniiy mil i" iin- Minister
ol  a .Hums is iai  It.'lalliitii a Diat|wper
cuttlaii -m i.i-ii uerited in llli Ma)aaty
<!.<' i-niirla. "Mi. I, iim* (that Ii strain
iiiiii iiiiii iiiii* aud ttttita) an* aataaaUi
iltd iiiiltaillliy " Tin- papw In QUWtloo
■i iti * thai Hit- KalM't  anrdml tlii. tim-
aanl, "Then areaiaetlf mr wtinls"
A 1'iKHIIiAllt.K RIVAL
I ms|'< t-i wo,n lifimsii) and llif A nail ii in isiifti!.-. i. frowtai in a way
tbal lurprlm Oraal iiritain  Kaariy
K*i lii-rmaii ******** an a < annua en
** imii. wuii Melbourne TU* Am-
trnllani propon t« ftiaiiiuii a msrltH
fa.i  a.a.l  ai  Trl..it.>. Uh  WOO) i<<  bl
-lirrbdb) it'" Aaitro>Ilua|aHta l.inyd
i'"iii'»iij  at "in i-iililli "f a i"-ntiy |m-i
pound I.-.. tban tin- onrrent ratn, aitb
Hi.' iiiarani'f l.y Din Bleaatthlp Can<
i>ttiiy that, iti tiif mat »i laadaqanla
."iiitin'iital .air*, tlif r-iii tia i ill tball he
reirlid in aLoadoa t*** ** * Um* u* *\m*
*,* in .*i,. „f tiif BagUih
nurix't
i i i  tun.-Ill 111 1  I..11  i.HIIM i
Tl.f buodti-dili itiiiiifiary  rt Mm
, .iii in* i--ri. grimily r*\**
* *,'• i tarlai ti"- aeeb The *<• ». ini-;
ai Utll. tin,' tnitll a- llif Statnf.ird Waa-
;- tn,. ittiiit iti'-iniiilal. aai ihf Maaa el
Ibi .lankee eed mrriiiig at BtAMfofd
Ai Kpahtlai an ladeitrlal uhlhlUea oa
i lam vim wai held lur itiiw i*yt*
ami thf link, "f Rutland, Lord I'arini-
loa, l*ord Holloa aad Mr ibsplio. M.
I', wi* ani'.i'i tin- aalibei   A nwat
1  -.'till Irat'iM'i'f  Ihf  irlrlnatliili bis
 pnaUna "1 tin- * hutvU rt
Kailand, aid mi llano Jaoin. ij i  M
' I'., In oeealafl the haaur ll Hnrylneltl
■ 'ii.ti* ..I * leeal ffadefaa aa) ami
' MiiiiMl *• l.s-'l. said Iif li'J'ilt"! ),. find
i lit* a Iturrbul Km ia ml wa* una itaiiii
. in 1'n.ilirili hu* aill. iioiinrtifniaiiil
i U-Iif.
**•** witai flit w
!   Ttif anll-tipluia nuiirtilhin In lis held
i. - h Moadar. raaidai and
in in it, proawM in iw a ii*ai
. aatnelalli iicaacfrai Hi* mint-
■■ ■> ■   | I '■*l|>B»'lt "f Sll dr|i.Mln>
• i.i.i. *t IliiUin and linlaiul. abo
- preaini aaaMg ib* Wdlni
IbaLoadaa ndlfloatvaridt ab»
,**•* |.*n tn ihf irraac*Maala t<*
i, and will !■•  t't'-niliiftii
in I't' '-ii'lati
-  |s  ' ai'.n 1U*1I Wlitw^.
Ki -  I  -i-«eit. and lln  It  U
Habb Ivpioe. <d Um i karahelBaftaad,
i.i  ||  •s|)mtmh, lt»t
|K  llli!- llulrbltmin. Ilfi  llndli  I'tl-r
uii Rm  r li  Meyafi aill
•t-sk laa ihf mattatiltbtiNoii-riialtiiMlats
itii-'w UCSnSRUUa
I it.* lonln "W'f aanuunr*a that i*!-
i.u.* in llraiil
ran mm mums
.    .1  'i. as  llrilli  to***
to* *!***** thit  lh.-  .tlHathai  Iwlasva
.  md a if lata to  la wa>l* dlffl.ult
than tlaa * ***** ago and a«nM to
..I. tug I-, ti.. aaaai "' tUi«|w
I  thf  I'ailiaaH-iiiair  i-*iiaiM
* a'1-t.s..f Um lJop*n»r,  Tb#
aai ***** U.'.t.i* "f Ihf  Kala»r  al*  lart
- i.tal.1* t**t*tot rt
i- I many aaatlwia of ***
./   at..  Iialf  hflfl.if.itw  gllrh
i iiaii-l ii.nmllM *«!»•
Md I" »bi>a Ibat Ibf)
•osltbaitMiniir irala litw id paw
lUalitrll M»**t|- i"t ••ft"«*iieai in lb*
.-01   iai   Iba  (ifulinard fills-
* t|fiidilura   lor   natal
.   I,**   .deealaaad  It  ta
thai al l ar-llng h*M tm W***
! *■*.*-.  * ■* ,  m********t*9n*
to pert] Maolted thai th*y maid am
• ii|tf.il  S1>I  aumli llrlwaaltog  tb*
I i-.i.i. >.a ..f in* Mlptn («r natal * Mill'
] tart ubak-rK u U* adopting a Iscmiii*
1 at Ml itb1 i-nasidolhar Knn>p*ea nathia*
f*m n-walt «a«ibii lb* ibantallor far
m ***** bis aiai'ii plan*
Un llftfhttag. aadast naa
lil bl ..-a'Bj'fiaalaf thf tahaf
■ i,,..n.* airtild hai* *.w,
in.*t   Thf  ml ■•>  Ihll imUld* lb»
M«tl1 and blab military ****** tb*nt*r*
ahriMing iwnliiarni rt Gviaiany |i l.a
pma. and tb* na>aiiy nf ih* lt*kb*
., i diitrtnl tat irthwr ***}** I*.
||  «i,1i«**nl   lln* is-s-wt.  ti
it.ti ikttaanyli g*Ming mb. end lb*
■ •.aith li en-Miiy in in* hands td a aaa*
• !<<<•  MhMl*  ila-M  ahn  *'H I alih
*, ...a. ,t!.t.itt«i by air.
V-'hft ii a t^wtabni duiimt »| tb*
S Ml ill id lh* Vrahg Kaii*r In ******* *
,.(,,*ii Maneng, ind»t i
ulnnal aaiuiaif a)«i*ai. t***txy at»ry
ft-nli hai atftsiiifiti lb* ranbs end
naU i" *** thai r*iatlt*hnia* again
1-..  w..i • rt|<r|lf|rw Mull bat* ll-Sghl
tbtt KehM thai (fe-tman ff*liit* aill ani
• ..lain Mm In hu pnlky t..»iiii. th*
i i . A* i-1* Um msi»ital In-
t. (..•■ ..M.'imsM ai*
ilii'tiiiviTiuiifiii miu suinii stlmUiliiii nf
an a|iir*t*lvf i-i ifi... In Kiiti'ii" nr
Nurlb Afrl.a.
IAPSIDE
.anything aho
Severythinbii
SHIPPING IIP COMMISSION MERCHHTS
• * I   taMfaaMQMMWV
***** tmmr******\**m* ****** I'ii* |Mwf*i^w*-.»«|anr
■-...,** 1'iMii^in
p%  , ** ****** a-^oul t*t**tnt*
lo "0*"i aintas
%*****.*■*<* * **~***mt>*mt* ***********
CaMiaddrasii  "MOM'
AM.C C***
neaaafetti mi Ntwvi
Thfr-fSBtlnf lb* Aantllan riaeUMI H
***** M..W la Un .faiaraaeal n
; iiaiaifi *l*m*itl had laal ts^n i*>.*iiig
■tin th* fl'tsia-hi of M. da llnnst** *hl.
thr adrOaCaM "f tfflitidasl nalinnsllir
fnt lb* tlltnn* tsr*i inhsMllag ih* Km-
pliev a* sislnii ii*iaian *<t|^*msry.
• h** th* lldi*Mlsn *larllnn« t****ito* In
a IHamph tU Ih* Ihdirmian pally.
ahk-h aanl *mphll-)rell) taka* suit-
"*rnan •*nttm*nt and H*- * ** A *<•*
******* that If Iba AmMisn Kaipomr ts
tn iwteln v.iahy In lhdmatU, ba *lll
beta to eaarlnaM lha laaag CieHii, t-
*hnm b* twrwnllt tai' a [".'lit* and
A* A** if mil** li * ..'.i'l n't h* itrang*
in sa* ih* Kmiw-mt fiivaa«t sl I'laan*
•iihin • rear, m k**** ■' inibmis  H
aaaiM ■avuuwm r
■ i  .. . i .'..«,, f inn la tba
,. ,i , i t .* i,  an. immsni
hi* ifift.ui nrpamd i.nsiind. aad tea
■ .till Mug l«i'fiii«l  Th*|w
. t. smi'lf i a»*«t<* far InMlnr
laayt in <...-,•
I gliad. wl.Mt l».«ai|'Iti*l| la
• t*. 9*4 *** laiin-adi. tanning In ill
dllftlnaa Wat w.-nld i".w Iw *M*t*d
«|wai hi iltrmsny Hti'i'f m'«t 'nifst..t
i ni* rttraawiaaaai
Th"tw ia mi dnahl. a-nvHtngIn V|*nns
■l it lh* tWl nf th* AM ltd ul*
l.t.ii'iaiid in IIhmIs aaa a faillihal end
Mttal i mf*; and lh*t* la -penalty an
,ia,ii'.i ihsi in* Ksi«*r* inraMbM in
It**' mitot. hata rwfltftl ii*b a
hmntiitiing r*(iiii»*, **r* inaplrtd by a
d**ii< i- i(fa*i iha frt*ndly lni*rroara"
i.f H">is and Amltls At It Is, G*r
msny ttendt akin* In Kuttti** notaiih-
Handing lh* iripl* alllanra Italy ami
Ft am* »f» f-nming tng*lh*r. Rnasta and
A'ltitts hat* ahah*n hands: and th*
-f Kngland i* lalnaM* aalf
In a n*gsiltn war. Any u-llta lni*r-
lelfn** *j Ut* Hallsbdry In l Knrnp*an
t|iiarr*i. «nW« iir*ai Hriialn'a poaa***-
loas ***i* I't'isllv iiaa.fmMH «t*»n-
anul'l r-ai*» hla downfall. Ilstdlya dst
paam in I'siinawni, aiiimui an si-
t*mpten tbe pert of l.lbaril* i« aalrip
Th.- riiiii.ii. tint iiii'iitlnntHl In tlii.
I'tillcil I'r.'..-Ii*|.at. In. a we'll igo, uf
ili.< f ...llil.. i.tlri tin-Hi nf i lisiirt'llnrvuii
Cipritt tKt* UM pMlOf I'riiailsn Mu.
Iil*r and I'tf. iil.iit t.i ||tn I'lsie tn Dr.
M IK ni'i, una  Minister  ul  Kluaiin-,  n--
nIvm itreeith fiwa Ibi famr with
w i.ii-ii Mi mn-1 u treated bf tin- KiIs.t
Ilia M i.i -ti iiiii Is iti it ago il.-. Un-il lliit
.Mlguul wia "hit man." 1 'miii the im>-
iii'-nt ilist Minuil niuifiitfil tu iik« a
■ it'll., i tifllrf hli |>n<mut1uii iti iha I'te
nil>-r.lil|i ws* |iraitlt-allv turtsln, and
eeperlally aft*r i-i - ■■****** and uisrltsd
slgaa i.f famr ln'itiiwial i'ii him hr tba
Klll|H|ssi   This wi.iild  nut  liivulin  th*
r*tlr*mi-iit ti( t's|ir!il fnitti tin- oQm ..I
l lialici'lliir u( Hi* Kmi'ii*; md tbi
K.ii.i-i will prnltatdy avail bliuialf uf tba
■artlii'tuf tmtb. Humid Hr Miguel i.,<
a|i|Hiliii«d .Mltil.ler and I'r. .lil.tit, ntlift
■ I'.u.a-. ■ wnuld I «  aa tb* limn* Miu
liter and tli* Hallway Minister am nut
un t*ry iitltfirttiry term, with Mlgu*l-
ini mw ui nan \ tms
The Int (iiynifiii "I "-■'i pa OMtl oa
tli* ii.-w a,etn,»i,.I'm*.i*n ;. *i. as* mad*
mt Kridsy. "IVs* tiww eoaaoll ar* dealt
lu is.ii.idfrahly un •TimgH In li.uiu
Th* i.'iifii. will Iw. tv difil In l^iiidiin.
and imiliahly In llru.M-l. tmi at a ftp
Hin ral*. hut arninlliii lu tin- lln I in
bill rst*"( Hi* day.
ini ti.i.ii iMAtnt* Namoi
Mr. Fanifll's lUltadi ea lha Iri.b
l.an'11'uivhaw Hill id lh* liuifinmeiii
!• ii"i Ilk' I) In lead l.< ai.) |>n>l<iiig*rt
,li*. n..tmi nt Hist m*aiuir II* liitfinl*
I.. OsMOM .iiungly lln- a tne nd nn-nl uigwt
by itn- Itadliil aing uf lh* Literal party
again*! a Hrttlah Im;- ■ -.' f*.**t w-i**** uf
lb* |iutv|ia— tni'tu'V. iiiiiii h* t'gii'i.
sa *'b...i-.i. It . ..emu! lu Hi* M'tti, nipiit
ot tb* i)u*iiiuti  Tiif OofereuMat ba*
alt-rady ttiii*a|t.*l in lb* bill, liitmdut-ad
thi. y.'si. a ii.ggr.ti.iii whi. I, Mi Far*
0*11 Utsd* la«l )eat in ibr QOaiM rt
tli* dfhai* un ib* ■ t- ■' "'I'lui'
•alary. and bai* ln**rt*d a prw
11.tun limtlltig adiat,.r. fm th* i"H'l.a*#
nt latiu* iu Uiwiiif buldlitg which tbe
t. i.u.i actually oeeaalM  Mr  Farn*1l
.. ct il.. npliihUi Dial thlamnrrailuu will
maull Iti a ******* rt cai.aaai.wat
Mi I'ainell .lu.w. BB disfi.lthilt Intf-
i.l-t Mt Ifaali" .hallftigf. and 1»» re-
algnltig hi* ni*ail>*i>lit|. m i »ik ooatMl
a arai  fur lhal rilj.  On* iif  Mi  I'.i
ti.ii. *„|.|-.ri. i. *** faaMrdaf, ihai th*
||ta.ut*-s sm aiuhmi In draw I'irnvtl
ini- a >ii AM ..iniiii Wnr* lh* g*n*rsl
flftl'ilt.  lull thai  I'altsrll .Inr*  l"t |'I"
I'M lo giatiti ibim Uhfh iht g*n*ral
*|wflhitt lainm |*arnrll .sniUdsl** aill to
it,i  in ii,* fi*:.! sll aver Irwlsnd. and
. litis ii ai..) "thtt ..(.fMitinti atll !■* ills.
1 .mi Haltered ih> i i anUUi
I., aiak* a iingl* ftgbt nuw
a.ut I.) ** to |n\il* ihe .«n.*niisli'in it
..ti* .fi uf all indta*nrf- uf Kngldb l.th-
*tal. and •-( tbr t nlwllr hinairbi
Fltniftt **m* *** |.|uf nm in gin- his *ga
***** Ihli i.ti ai.lag*-   li. 1 tf-'itistiir. ..f
Um taeUaaa ■iiii- Mia m Am*n«s **
iti.giii.it i sin tm Amfii'sn itiiiiift.
Bta'.  Willi  ..l|.fl|l
mi MANY <"""
-Mt a hall*. IHU* aid mi M.aiday.
Man h lib. gu* hi* publk rvply to tb*
*!., i,.|...f th* li^nluf IMIH to Ih*
!****** thai h* Hand u lb* <andidaie
fur Faiiiamrht Tba l.iWrali g*n*rall|
hup* thai la tl**id hliuan anwlaa IM
vitsl nf lh* traadai ad*i-ung hu .bar
irt»r. b* will ifi iiaifi
MIMUI tan iraaaaitiH
A l*kgram fh«m Wag** annuunra*
' ■ .- i ...uh Admiiai lUrmrd, mm.
mn **■■** th* s.(iiadhHi lu Ibe far tUsi.
I,a. an....I ilifts alih th* ll•• •< 1'
amphslahdlbwrral-wra VHhwaand la-
eaaattat la iteilfa tka darevtlili nni
IhuiMlsy al >iagft
Atutnia UHtwis nrttma
I '•tar naanpntlne on tbttaaadtan
rh mm* aaya ii «as f*ei*d h*ta ihat If
lb* l.i'wtau *•* t.a a..r,| i.. (. «. •
tto} ****** let Kngl'.i. ****** *, *****
npihi ***** truing i» *** i*t*naa fmei
(i.ftrad* alih Am*ii- a In th* ainia
sttkkibwarni*r idtitra the Faasdisna
tu lain  lb*lr ltl*ntbai  la lied •* l
■m nt pnbiw reieaai lit s*ipiing
idid*r*nt ladatnr* *-t*«iia* idminia
inikai «f b*i tan arwe, fnMi thli
|.4rsn*«i by ib* I'fitfd Mai**, iba laid*
• iihnsii lajaatka la •alib-ia. ba
mid* tu rlaM • •■•a*ianily inrnsiifg
KMk fond in Uh af -it<*t lataiiua
• attt*r li *tnl*nlly tnHu*ni*d In
Mwa* *m*nl by lb* Ifamy <l*ut«* tb*iay
id land latalh*
iMiUM-n »i it*«
Tii* Frwraian'a Jmitnal In lis diawt
aim n| ih* fundi malt* an m*nthm rt
Mt Farn*H>rlalm In lb* Utnl \*******
and i «■■-"' Uagur f.md In Farts, i-na-
. .i- |«| Ibaal i ** ***h  and III*
|r.| MUM Isnndi   Th* fs<l **. howfirr,
that In X**7 Mf  Putafl  ai*tiia*d th*
:.*|, .  |.'1. |f  t  ' ■ ■  I.   it.   I   1-rfK.Ml
agr<*mfnl glting him a Ikn *** lb*
funds m iwlnin lh*l*fn|w lh* Mr-
i siiMitM |.r*.fMf in kit a t. wiiii but lua
nf iiu.wi Mihup* aad Una *ai-h prl*«t
aa ih* nnrlaatof tnads Inr lb* •un-.ti
,.'..- •*! Uiii'.l*
* HATH 'tm
Tb*mttmri a in*in**i In ih* »si* "f
l-uivg Anlit.bui, lh* banl*r*s am. ahn
thai hlmawjl tn bad a Urn nlghl art. haa
twaaliad In a tfidhi al a-'i-bwlai ******
Tbaaaie  «S«  wi  nnilmibls^lll  .at*  nf
miMf ihsl th* twidki amiM in any
innl iim aWa i «sedalmia tm*.  but
11,ft* Itr . It-rumHSI.'-ra  wb'- li  idd  to
.1. Hiiiimi lh* <.-t»n*r asilb*mn*
, ,■ , i .!,.< (ral Ih* ln<|Uftt In Ih*
|lnb* ut lMfnfd • mm, ***** ******
• 1. it, "tilbiwsk ti t'lihlk Mlgnalhwi.
sad tbe j'lrw* a*r» «*w-t*d tn ib* «sm*
mann*r fmm aa»m.g ih* irad*im*n vka
sapply tb* family wllh g-awla and ar*
astnrallr ditpmad *** *» n(f*nd thfir
, rn- - It Is llk*Iy ibst a rao*wal of
th* ii..i..t agairtt ******* nf Ibi* hind
all) hath* melt-
a taiaietcat «it»eaa  M
T.adt It- i'.i.fui ■.(*'■ ■! innighl at
il*itirrVh ih*eir*md hid a *******
fui pnaaaUinm It u ****** that Mf
-Tfiilaembas pnn-bi«*d ih* A»*rkm
righti In Ih* [-'ST
DOMINION ELECTION.
Proteeto  Are  Now  lag t nit int lo
Loom Up In Various
Quartere.
VAN  HORHK  AID WAINWRIOHT
Of tha 0. P. *\, ud 0. T, n  Km-
phitu-elly Danjr uharffaa
Agaiust Thair Roads
RUM  CARRY1N0  BT  IEALXM
Haralim  Dlsplas-ad  By  a Mothor
at a Diaaatroua Fire
tn Halifaa
Tiiiuniii, Mat.h 7 I'llii.*, Cuuiar-
tailie. waiflfi-l*d In Nl.ollei. t|u*bac,
in.lead ut Ladaa, Ubval  iimi. "..-ig*
|'...ifr lit-Wi*d iii King*. N. ||„ by J5
ntsjitrit) M'-Neii. i.iii»*rtailt*, Is
elected in Karih llraca by 41 Majority,
tiiat*sd uf lkmnar, l.llwral. In Wrnl-
wotib s.iiib, tar (filter, t'lmifrvalltra,
rlaltus a wajurliy uf ■**< and Mtddkinn,
Lil*ral, s niaj'-tn y uf Ihr**. In tju**iia,
N. 8,. I i-.i'i.tn, i.H.-i.»ni.' ii.
rlMtHi in I.T*- • nf Pull*-*, I.ii-tai
*.' .-■• I.* .N II., lliti-l *■:. ii.it r.tiiMTia
tli* Mn.kt.ia ts .ml Indnuht, Fifty
.;-■!.•'! and i* ■, t.-l Italluti *■ n- . i.i In
Ka.l York. Ilun. l>i Mi. kriiii* * ...ti.l.in. i ■ i and a i*** .un.i will ba da-
mand-Ml. Th* murnlng ufflcar will
link.- a .I* ■ iitait.-ii "H TuMday.
Pn min M. t■ kr i*l*tri|ibt aa fallows
faTutn *l ■•• *■ "I allll ldb*ra to my
•ui. tin-Hi wad* hafarw lb* rlarUun. We
(It*  IH  '.J 'I.  >■■*•*   Ul  laA'ala.  t  |t  i*W«1   fif ll*H
m*}urlty '
Mitai 11 »I  MMili
AaaWtatii Manit*r Wilnwrlghi of ibe
Grind Trunk mad ti. ..*■.*. mnigbi In
t.'et.s. ■ ',■ ih* ilal*m*nl s*ttt fruei
ihlragu thai tb* in st ,t Trnnh ablppml
fra* al ihaig* I1> I anadlan* ft-m
a I... in and tkinltr Inl'anadl to par*
i n tt. In lh* In ia.... i iti wlwcihats
•hi ih* 1th II* ittgmstii*d tb* ttnry ia
fila* Tb*Grand Trunk Ki .*■•. be
Mid. had i-arrkd on *I*rt.si» tn ml* on
*lth*r H' krt. n«llb*r bad they awpp!l*d
any train* *t..|-iihg Uim* ibat ware
1.--I tor. ead a* maay td th«aa aran
rt" i. ****** *< piny •■ lb*y **i* ailiinf
ia pay far ll*d*tlnnl ***** |**Ui~n or
tba Grand Trunk aaaa* uf tirtrl ate>
lialliy Kin siti.f th* inadaai itarlad
ih*r had a I'oaiartaiita lasuing. and
ffwllag tbil tb*r bsd oui ken fstilr
•i.ii wllb. 'i'i ■!•• ****** to warh
... .it., i fur nar sgsibai *ilb*r Ubsrele
** (..nartiHU. .   Mt  tti,.,»t.(1,1  wm
tny indignant at th* ibnutbt td bla
, *** '.*-■■* mad* th* *• * ** ,,t ***** %
*ut*ta*nt
I. |M*    Mil  1.   '    Hti.mr  trlutwa
ai* i* Bipklwd snd l»ini nii;.tll» iw
due-ad to aaa.
t-t in i. |i i-i"
M"Mwrit. Mink I l»f*ald*nl Vu
Horn*ufih*tanadian li ' Killread
U.Isi d*al*d lh* it-ay lhal lb* Gatwra-
ai*aL in rwtairn for ataittear* to tbe
latiruad -mtnpanr in lb* rtortloai. avoid
•banditti lb* claim fur ll.aau.ani an tba
NuttbHai trUaiiMad andawuhl ruallnaa
Iwimsn. niii in* goifit.wi»..i gwarentaa
of ih* 0 F ll tkwh abkh **Ur* la
i»»ii and twill* ib* rampaey's Hum far
-H.tno.tsat undrf irMtnlton In ******
Ihm wllh lb* iiidardutth ****** rt the
■ ansdian FuliV In Ittlllab i.-iumMa,
snd Ibsi lb* Ir.'iM nf thu dwal wvald ba
lhal lh* lni*l*«t .*pf^.'««>,iaw i anadlan
IVilc •!■■ k would X***m* a pvimanant
■ hsigf '«i lh* enmity tt* aia. d*nt*d
il,. .iairM't.1 t-rgairting tb* Canadian
I'll-lie Ibil th*| •"' ** I *■•■-*■ I
i*ai by Mib*i iran*r«miia*nial reMwaya
ba btaplag mi of iilifmaU basiaaa*
mitai- aaMaraite
llttirit. Muck *.**4m**m V*****
bai gitf * a d.aislhm to th* fend In eld
■•**. *.*.** n -tt >fi
nt nana ttt *****
***** Hit* . a • I***.** il Un ttabrrta
wa* '- *■! a l*« nightt n *'*• ■ M'-'t
|«iuhf.l in lh* diaiaa Mi*. Ilebnta-h
****** bar ka in (imping. and ell Ihe
■■***•* cblMian aaar* aaaa ur ba* ia)nred
fmm lb* **T*,*' ******
Ml* Ha'.-, a wen'ilifi-.gli lh* film**
tu ****** t*t if* rhiblraa. r»erala-g oaa
■ 1.1. Ilia* *** irk-d a- ui* lh' uihaf.
bat waa ****** to ** * ll eed bed to
jump in »at* h*r owa Ufa. bnakfng aaa
uf bar **$*
A Little Hero.
RMtttaa. 1^-. March : -John »*ll*r«,
aaed * *r*i*. fall tniu the fkboylhlll
ranal tbl« *tsning. iad hk hmllifl U*m.
*t*\ a. }ump*d In in Mf* him. The
t**k pmtHloamii'h f»t ih* IHU* fal-
l„w and i-.tii Uit« *mk ll*lp arrltsd
In a few mlnulM and ih* hays ware
Uk*n oat of th* wii*r Hamti*l was
found in b* dead, bet bl* brnihtr wis
riiitp.1 with gnat dtflrulty
*******  Mat. I,  T -Iloa.  I a. g*li*i a
******** \n ***,********t* will rarielelp
b* 11 i. .1.-1 n-.m-tt in carraat tbet
tataial anwata fm brlbary end laper*
anaailoea will tbarily ba mid*
vt nn a in j
UtM* ihii . Mirth I -l.tkfly lly
man'* *i*rthm ben will to pmt-**i*d is
th* i"'wiii'ii'» rliim utl bnbery.
iai|*'twiaiatkmt and wbi*k*y am the
kading (lew in t'liltag t d*f*ii
aanak nib earn
UfNAT, Martb : -VaUerday  Mn.
Pall, atfauf John ML waear nf Fra
tintlil pBttiBsv-ni far BanVktorli. fan
dnan *ti (• hmhtng h*i n**k
ltwa*Ti..t.i. Mai'i. * J At **mmty
aia ainkncad In fnar |*ara Imprison-
m*nl In Ktng«i<m F*nll*ntliry far tba
th*ft nf *sm turn * kttar anlrast*d ta
h** tat*
tut*** *** I'lira
Fr*d*rkk *wjuin nf Hmsdrota and bla
•*rtsni. Link NiM*wntihy. wtrafroraa
to d*aib n*ar lh*ir hum* Tb*y **r*
■It hit a in a fifighfan'a. snd dmt* In •
gully Tb* hnra* aim p*rfah*d
rt nwin maetiat.
II twit tm. Mirrb T -Rkh and Robin-
son. lh* Rredfatd. Fs . ih* alwrondfav
ihn* tfailan. who in mnltawd In Illl
h*n, has* igiln (*9*t* ,**** rtedlton
i'ii->Mi on ina dollar i** •Mii*m*nt.
Thi* offsr hai lawn nfof*d. hai II I*
llk*ly lhal arisng*st*nls nlll ha arrltad
et by wbkh tba rndltan will Uh* ifami
IS cant* Rkh led ReWeena in(*ttlni
ilnd of Jill Ufa Tb*lr altaa board la
tb* tirinity nf ib* mi ladpeytwu to
tbetr heibaaeeeeaiT r"	
**.. Till.  I.tllHllll'i  NUW IVKSTMINSTl'lt. HHIT1SII COMJMBIA, Sl'SlUY MORNING, MAItC'll B
1'i-lephouv No. Si
Annilroiit Blivk, N«« Wi'.tmiii.lfi
Bell-Irving, Paterson & Co.
SVttolMtl. .lid Oomsstatos M.n , lVho!«al.  OmWn In  t-lquor*
""* 9HIPPINC* ACENTS
MIT ICIl.
Hr.rll.l- .l,,|„a|Hl,,ll'„ Hi*  I******  >**'
I ,„.,,.I,IV  < I 'a''
I'aalalla  l-allal  I-  I .'la 'a,   .11  >,,  k.11.1
.1,1,1 III  -'.,.., I, a  I   II
I.'a.I Una I I I. lllll  a  I  11  al  I-
■• a, ,  .   ,.|
1,  a  l.a,  Illl   I'lll  HI  I'l.lVIIV'a
IIM    Ull  i-.i'.
•
allll Bll lla.'
tall-   III
ulna
lla.
aril  Vl    11,11  11
On liauil ilin'i't ***** •"'•"
Order, taken lot li"
„1,,.1,,|.|..
. IVaatwItiBlrr. la
_  (The fefciflcv.
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMPLOYED
.III  III"**  II Illl,.
illMIMMIliil  II VM-  -III aSI'luS.
TIII I** II  v
I'l,,a    POIIIIOII    10   Ha' i  '
t.,,,-1   111   lla.    I  a.    .
Kl'
11
I."*''; ',„"!,  |iKiivi.vM:Mi.i;Ti:viiv'i:si:y i:-i
Alajaal
'
 St"
II.  ,1a!.  I.'llll   a.    '
I  I,.   1,1,1V I
la  I. II  111
 ^m
Mil.aia*   ■ ■ ,
m.„*.,i
'
■
nii.fi
■       UlSlMS
lllsollCl huh 1
|*M ItSlMll
■
, IllHX 1.  I'lll 1
**■'*■■
NVIM
It  Mil   II   1  \
H IWI'li
lli'V |. \t.mili M t;st:
...
■
lit:  i.i.m
1  I   V
|                       llU
PPIIH ll
.M  1IVI1
■
•      '
-
BYK  1 til
■ili.l  fiailts.i.
-
* *   -  M Ull.l
t *.
il'I.U  IV
,.,,,   ,.111,   l.'l.  Bill ^^	
,. .  |  .,.-"•  .  (Ml - *
| .a,   lll.aaK II  HI'" I. V  I Ub'M I   vn.,,v  ,,  ,,,   KMI'I/IVUKXI
I.  t* •*** ********• *'*
I " 11 ,
at I
SAW Mill  ISCt.1 DISH rwiiRji
a,   a
 M.alla.1
UAH  viii.i  is.i'i'iv'a  iiMiii.i.  ,.,N  vvi.it si;i:n  imoi  INIl
■ .,. I  fllllM
I. . . ■
SS.bbS. *
wisa.i.ii «i.ssi\i. vi i, ihm:
.   • •
IMIIIOVKIi   vi -    s'|M| ||,
_^	
U.ll'l'l    '.!'    V ■ - - 1    I ' ■ 1    . , \ ,\ a
•jxt'TII "^^^^^**^*^**^*^**************m
13
a ■
CEKOI RAISVI
PI *,*!*
t a v.,..,.,.a >- . i.m
.lf.SlKICE.V1  ..; -   \ i: l„|.
■
-
.. . ■
W 1 i.i.- '■
Ol ,
M
\\'ELI. i«PW»VBD
 I U.V  \i  \i
i  ■
I UU AM' PB8 -
H. N Awm A •   .I-.
I>
l v
1",
I.V.' '  •
A
s
K   N
~ i
*l*
* -
1.
•.
a
i.* m i
i'
- .
NV,
■
A
\Y
t'Miy fitllf -i*t fui
ol ii.,  , ■.    regi
-
. -I IL ■
t
|
I*.--
;   rorki
-
a
"
Till  I • !-.» K  '
I*
■  ■
;
, ■
Unit
-  ■
■
>
« t -
ii
■
llSVl'   Im."
■
■
I
her *ti"
PHEAPSIDE
U   Aunt i.m Sale
Bll! SATURDAY BHIIK
BUSINESS NOTICE!
F. STIRSKY,
WATCHMAKER AND JEWELER
I.mill for our immense slot k
nl I l.ii-tlis-.itf in arrive •.mui.
n\T SHIPMENT ii iti'vs
overdue, .iml  -TWO MORE
CARLOADS nre to lollow in
. i,.i. iirili'..  We can Bell
,u i'ii"
Provinc
ili.ii will bent tlie
iie Ita: G. A.
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
NOTICE.
•Pill
I
Ml 1. \"l HI
>l Ml.
•' \
*■* ■
-
-  ' I .,
■
-
■
NOTICE,
v. * um \ niAi
a>   I
INVERTAVISH MURSERY
111 it a iiaa———sas— I w^---^^^^^
"VICTORIA-
If you waul SEEDS, PLANTS, SHRUBS. TREES, or
(my Ouriieu R..<i«iUlt».H, tend lor «ty OaUlogaei
I II V VI. Illl. I Vlli. RH I  tin vn 1.1 11 ivi I'l l.ll. I.-1 sill HI VII.M UN Tin:
ii. ii |i ius-1  I.vi IHI iiii\ it- ttl-l
HEALTHY PUNTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.	
ll*g» tiiliifnnu hit I'mtiiiisn.L,..
i '-^>-;iu.e.,i,lh,^i;7,'«wM
ami in (iiuii* all urdtn in,. .J . *a
I lelephonill OnliraaillU*St***
, dellwj Im
I \ a
.' man. li, nr
■■ ■
■
■
■  ■
.    -   tat
-
■
a
. 1
NOTICE OF DISSOLUTION
•I'm. i'ti.
i
FOR SALE
aidnei's LandiDft Nursoiy
■
-
inn \i um
REAL ESTATE BROKERS
Mioniiiaaoiaamc lain mMtmmmMmm
in tine .uta tun im i tint
IVmis  ■    i, I i  ■ i-
■■'""•, .^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
I  ,*. ■ ■*■'  •■!    tit ft *,*** I* I'* **<*' M******* *******
* i irgel  *  tddraaa ,,,,*,. i *•** m,*!*,***** in***.
I. Ill H III HM»V HM ,*,.„ ttmm,i* Naad. tWraa-
Or,.l.«IIMI%.tNr.i..
ItsralAtaaaa v - «•- »   " , ,, i,  \ -. n   iitri'ii"M ue
-
TO COMRICTCKS »KD BUILDERS.
I
.1 \MI> ( l WIM.II \M.
V^rnt Im tin
...a.ia '..uH*aot oo-v Of toaDoa
IIS
COHIIOVA
ST .
VANC00VER
Gut Your Heal;, ."
^^^HW'**- «■«..* tf'ifl	
Utmr) laaaad nn g»al ** ur.l) ai s na-aow
i  *\*ir  rail .fl  sm) iiaw.ii.sM-.tn
.
j . n* *. esi 7**r*i7M,t*.**ei,T ot.
i
wt.iai.*titt. t i
W-M
m*i, *t *•■ .
 Bum
rr..: :
ANAHAN
aatia..
  THISUTCMia
PRONTBTRraT
DRY AIDER ANO FIR Won
loSkjerT
HIRD
** THE TAim
DOB N'.l  IVhlhiu,.
TCAI-II  Till:  |a||||.|,  **
********  *  ||,KT    '
VS Rill. Mil, linn, ,;,
111-. Mill 1-ll.ivu-u.i,,,«,
I'lllll'a.H-lll  VIVUIiIlaT
Iii II I1M-II '
CIOTHlNr.
anUtiXDirviuuiiMa
til llll.lll.-l Mil.
SYTIIIUUH WII
m-S  I IIavi; i .
VAIUr.lt ariBK lit.uli.'t,
lsviii'-, in-, iif in, ,„,
I.All.-l isiin.v. ,. ,,
sol I All. Hi UTVl tu
Vt„.l  V lllll, H-.,  ,„
is ,,V|,,1:1. ths .iim,,,
,.i i  u.i, i   ,,
Illl a^^^
H
IRD The Mi!
I'otiii I.vl (;:::.,
TENDERS
Saw Mm: I • i -
■^■^^^^^^■^^■^^H
laAI'
t,****t*  |t|i tH'tas
N
w
.
I
'
a
j
A.
■
I
■
■
■
■
'  ■
■
I
e>-»*m»*i ia Oa«Mil
IS E
OINlIVu HALL
BRUNETTE SAWMILL 1
I mm Nl IV WESTMINSTBR.B.C
manufacturers OF Lumber. Shinglos, Lath. Bill 8luff and LongTuabai
tu LOO feet,   ALSO Flooring, Coiling. Rustic Siding, Mouldings, Pickett
Simll and Turned Work, Saab. Doors, Window and Door Framea.
House Fini.vli of all Kinds.	
UrJ*jocr*xxm.tm Wcrte G-\a.axaruood m
ION ISO Ikl ll I "\l •■   vvt. iuit. '.   •
ShiopinR Paeilitiee bv Rivor, Ocean or Roil Unaorpaoaea*. . .
f, J, Plural Co.
Pianos, Organs
MUSICAL IN?
T.J.Trapp«Co.
■-       -  a    .   •*.*-.
IK
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
CORDOVA ST
B■ -•  ■ I Int T-***•
, || f|  II..IIHII
w.
I I tl**  -   "
a
B Richards tlraal.   . .   M** Waatminat*.
it,..in.- ,1 Rssii.i.nn   iaiifittiiraiud Dealers in RodU ud Dressed Lumber. Sliiiln. jliti
uouimuii btuiti.ng Utbs and Pickets.
& LOaD ASHOC n.  Salmon Boxes, nel Flonls, Troys, and all kinds of Wood Fure.«ih.d
for Canneries. Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Rul1*?!
uih.aiiir.11 .|.n.i.  •'.,.»•<«*> Baltislerg. Brackets, newpls. All kindg of Plain and Fancy Turned Wat|
A
:i -
A
l
i.
2
■
-
\\
\V.
A.
I'.
H	
l   is^^^^^^^Btl-i: «.
a.
	
■   .1
•
•
I'
• 1,   .
■
QID
.XI fl   l*'t. a*lla |" .
Ullll                 fUk  *,
'
|
a
.TU.... Cuiau Sal.
-
'
fl  K.l*  tt If*  *****
****
*
«.... *.* Ii.i is ***** p*Am*
a                1
S. T. Mackintosh & Co.,.
■ itf a ui} Uy
MoncAn
AOSNTS
Bid loUIl
Columbia Sti.ot.
mMm W AS WWII
** *. *   ;    . * *
0ARE8HE. OKEEK \ CO
■
BANKERS
'-  ituntv       \f1Msa  N i*
r-* ■■**■     *                  a.
• "t aM 1  *
murmmZ-Z'*.'
******* ****m* m
CENTRALHOTEL
a.... * * .* a
V  a  .   **W  |t  •
JAMES CASH. IV'tr,"!-:
i   f - ***** turn Ut
■ i
JUST RECEIVED
|  I  •■ '  . ,  .1 J
a  ■- jja |. Asscttinaai ol
' tiii-
German Felt, SLIPPERS
Also thr Ururst tm* I***
***** ttly
nf  Ladies  i.-tti.  and
1.   Boon m
WM. JOHNSTON.
W.A.POWM&I
s
t** Mitt* '*
■
*.
**.
f Jl' II I
>
T.
M
■ lall
■
urt irrttis i *. i*r
Si-
... II ttt.
■
a  •,
NOTICE TO BUILDERS.
T
-
■
:  r
m **m  *t~*m
.   •',.-.-,.  .
m-w **■* *
■f • ■ ■' ' m
Ban aaaa.aaaa
"al«(.»»la
QU1CT1NO TITLES ACT.
•
N
k   ■• -     •        ^
.,-■,..  (a*  "
a  *--* , •—*—
lonunuu ud G!sw*|
GaaamaaaMlaW*
■ ******M**
atotcwis tfTSTrgjI
XaPhao Brat.
Shipwrifibtt 4
B0AT8 FOR HIBE
^r<"«^«or»lCal•^0«"rft,
St. • ma***********
...I
lat.1l 11* alltv ..acotc.
SI  till   (tl
WINDOW
H. W. I IHM AN
***..^m*t ******
,.**,,** ***** _Jg
StIttV—  "'  *****
*LS
*
.* ■*■ J*m • ■—■■
it****  mn* mri't.
I |1S «•   *** %*t* tllf, a.*
WHOLESALE
FISH and OAME DEALER
■.-  |., CamM.
, |..a,  Hid..
■  aata.* .
P. PEEBLES
*l
i******* **v mm THE LEDGERi NKW WESTMINSTER HHITIRH GOIiOMBtt! SUNDAY MORNINO. MARCH «
I'OUT WOODY UIl'l'I.KB.
of I
llMH. M"
L   „i auoiair *» Weawfcel *** Our
"•'• "   Htinitnar Haaort.
.March7  l"  IWI|
t.t the  U'l "'"'-  ihoin  n  *
mnuaddr ' "lllol
Inn Mo
|uf1.|.l"
I.t
 mil-
Mn
Win
„fi  d«
'•II  * M  uii-
hi n  lli« ("I-
,.,,1,,,, ||  mini.'  i.'l.'itlnK  I"
„f il." ""!"> Miiahei    Hu
J I. li, It 'I ,"1"
ul.nr I I" "•"•
iil.ilin
Sow,
I i
nm. nt Hill I
ml I
ie  I.l
III'
Mi  i:i.hii.
,.,  n,I., iiu.i furglTtin
, - .ti.'., llial wilful in	
 i in n III i a ii
i, ri ikei him
un  election  |«  ' !   ':
i ■  ■ «"'"■
,i  i i.ui'. i.i
[utu  I  ' ■ ■ -■  -"''' "
Iba vuiiis i Isovei
H-'i'ir Aiala
Ilia, wit" .uul chiW "I-"
||n| ...  vi., |u  in  I .til
■
I ■ , i  . ..• bad u
1 ii.,  woathei a ■
.  n,i| Wit. al ll. Ih'.I
■  ■  cons  north  Ti'"
I mi to Vletorll wa*
-, -t Mn|  rsliu ami
klf.il
Cll, beta si .i-l
( luUbeU laal ililtt
Iui '..ii.) Mi T
L '■ "' '
'  h..i.la«e,  ami
■ bebtatl Unan
,  ». i. kaoc-ked
■\i.  I- 3*1
i
II  Mi  s  1
■
lOT] "I' I'""'
. ,, \\,  Ma< kiblmh « '"tiiuii..
,, iba was ra>
■ .innl
Rallaa) Tradle
train »'«i'i>
■
■
,. M....*  Ur I
•
,'ifcai Otwasatlc Atltactlaa
I
■
■
■
■
■
I,! aai tit
IltiOOHD Or 00NO11ER8.
riiic- HlllQVMof-tfittoaal Issue A Uu
nitt.rkul>lw Hwaalon In Many Ways.
\\ will s, Mi.mIi 7.  IH  llir wink
ut tbo I'llij-lliit Cougrui, ilu ibis.
hi i'u, mi) uf wiiii |i, iiitrlii.lt' itiitiuii ,.
uml |tO|lUlir lnl"ri'.l, would in- mi in Hr i it
(nm notional Inuo, itii.tl Forth i -m
 HI uiimiiii lit i.lli'i.   I'lMt. Hie  M,
Kliiloa Tariff lllll, which ***** mi*.** a luw-
a.l.
"I   Illl
llli'll  Illl-  lll.l
un tin' month)) imraliui ..f 1,500,000
 icei uf sliver wbloli In turn tu fui-
inil.ii iti iiii.i,• rmiti'iti moiiurei thai
lalMol i im. uml iliini, ilm I'minm!
ul i.ii a Until inn, win, I,,  iaf11-1 u (irotriu.
lul  ItrURRttl,   l-lll.tl   II,  lli.-  lit.li,,-  t,,
i-'iieli iiliK-lilvti vol* .\iii'.i,K- thi bllli
nhti'ii iienini'' liwi were lliaaai Thi
ru|iyrl|l Ill private Imd oourl bllli
txti ll I  tilbsld)  Mil; ihu Imiiiiu ,„|M,U|
iiiii, tliocuiuioii aO ml tils trail vs bllli ihtt
„,i- I ,   I l,,,|  I.T f'Ll  |,|||; n,.,  tim tll
i* ii* **■lira HuproinoCoun bt theeatab<
li'liliiilit nl ah int.im.Il.ii.- ...nil nl |p.
I'f.ih: tin I'iui.it Btatei JhiI|k' ulin
i'lii. Hie World'a Fair bllli tlio Wyoming
iad li'iho ii'liin-.imi i.ui, Die mill Initery
.u.li .mn iruat ''iii. iin* ii'.i|i|i..it:iiinii.'i,i
i'lll:  tlie   ImmlHini   I.ill;  tlir lull
in   r.itlfi   il.'-   ign mil.   wm,
Vllioui Imtlsii tribe, aid Hi'i.t'i-
I'li'iu.in tn fau-i.'U■> Sl.,iu of 1)0,0001 Ui
I'liil' .' the I. .'. .,1 [.i'ii.mi, 4K"t'ls, l" |'S>
lltlou  < ' iiiii.. Ilm iiU'Si  In-
.f-'iii'ii bllli Ihe bill to prevent thi In*
portatloa "(...inil. i..te.i food aad drink;
tin-im- cattle ind hoi Impwllon i.tii,
tin- ttlll a | iji r i i|n Itt II tsit SI, ik si, ii" i |or tl, !■
H M  i "I tha  Mi..i"i|*|.i Un.i,
il.e I,ui i,, |,|. fnt torahun ai.tiar insnu-
,  i'.,.|„,. wlll„m1 Lbs
[tiymnui of taa. ibe bill tollailtlodQ pel
Mai "f tin* rate* rberfid private partial
lln- rale* llial lam! sunt ralli-nl* .liall
. il.m;. fi.t Hi., traniportatloa ol ntrent'
mini tnopl  atnl  lUppllOIJ  H«  Mil fm
t, Northern ivuic
Railroad ladeatalii liaditlhi Utl la per<
• ■ ; ii ..f i<iii,.'i,i.-i  iu n lia
furelfo .i.itiiiri,-. witin.ni lineal ol
ut. iIn- i.tii i.. sis|il) tli.* piweadi ol lha
: ' ■■• iimi. iad ihi ran pie
fi.sm ••ilalti innl maul ralli
luaporl nf urteeTtural st,.i ladutrt-el
.,.1!.,!.., Hi.  l.ll! |„, n,,,.|  "
initmiil  nf  .public  laml.  In  '•■"*■ "I
ropsi ti.e i.iii io mi s*iii.' iba
reel in ChlKoreti si a pahlk
ink : U.i tilll t„r lh. laipH n ( , ill!,.
i iv  buuiatit'
tlealmetil   ■
PaiiSlavtat Uadir D*a4.
I'. .'  \llkl.mlfb.
i. aa»i **X lt.e I'aiiMaal.t pari) hi A***
ma .iim ii.ii,.,( i.ni., finer. egad Tl
Nat ih* Man
*A*  * -    Mai
.   lltai Napa lt.Uia.irti
i I'. Ideallli ib* nan aup*
■*<■*• "I ll,. tuunl-'' " "' '.•»
■ t mil. as* fwttswnt
Tha Dyin* Wonapart*
lt..m  Mu i  •
•. I'hltf araa •
us man* *
■I  nia ■ matHaaa ilali
• li.itir
tm Liabieaie.
■  Jl  Map*  *
■1   .a.    ...
**m*
I* >|
.  ■ .    • i  a
VI
A|ipwal*4 Paiauaeelally.
t  I **%*!«....  it***  * I  •
***i Atoi - laej tan
'****.  A***** l^ jiai« t
.■  \\   Ult't  ib. Hta
aill m*** *a tu* a*
• *** * *-* i   •
• i.s    '
**.**
• Mr llatil Am***
to***rt that ****
• i**i sli«I*"*-* ai
Mi  U.
• a4MllB« af taa
■
wt a - * •
TV aksMM *mi  M  **4U***m al
■
\ *****  tt
■  .
M  I
 '
i-4 M
Rbaa lb> Am* ***** llsaa
i''|va|a s |l«sl
a sjaiatlit rt taa lalaa
***** m** lo *to *!**•
• tttiai'-fc* the ***** rt
>*** ll tU Mis* • '   t
to la sl^asil %n infer la
***r
NOTICE OF ASSIGNMENT.
i-am.NI (a as.  ii„i„i,  .nm,  1-M.rl., I
'*,,!,.  V,  „„,l  lu  II...  ,;*r,i,i„,*  i,.	
(.••il. .In, i,„i,
N'tti'i'ia'Vr JIBHKISV iiiviix THAT '
H
OTEL  DOUGLAS
Nuw Wbstminstkk
r,'\v.
Iiillllata, l'llll|l|ii<rcl.l Iiiiii un.i llif tlivrl
Illlll Hllll'IIMI. 1 mil lil.,1.'I'll laalllllla
1.110.   .1   HU.   , a. a |, 1,11.,   I,,,,,.,. S|„,U|   HI.
 uallllaalltlal  l„,„ly 1.1, |„ I „|| ||„.,l, ,,,!,'
1. J.TOI.WIt:, l'n,|,'
6ILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
■iimI IImii,
lul Inr. ni
Mil im,
to Ilw imi
lll<  -,|||I|,
.linl not]
'Hltllllll.'l
liil.iii.- tin
lli.-|.,.tli.,
I  I i!
^I..l
,  I-'
Hllll  all. I  tl
ll,,.,...,!!,,,!!
ii niatu .ue i
('■a   L
afl.'ll.sa....
hai.il IblaSlllda) "l Mat' li i-»l
AlSW.IIl.lSS,   ll  k-II.IV  \  IlllMUl
"f* "I Ua Mit'i  V* tt.'.In,in.I. i  -
Iii ihn Itn H„ .\.„.'i... |m
NOTICE.
I IIRBBI1Y OIVB Noil' i: that i
I  ini.ii.i  Mi in.  ,*,***  uwailni  "I lbs
l.i'.i,.in«ll.H,i.l  In .„.|,li  |...  „ T;,.„-' rn
- u liil.iilralfns it.,. ji in. Huh i - -u.,
-■.mil Wtat .i.i
run. ii IMITII
WMtailnstai i h I I I - -i i.-
NOTICE 10 CONTRACTOAS.
'ri;.\tn:iis\\ti.i. tu; HKCBIYHU IT*
1  ■>' -iiut.ii). Marsh Uih f-.t tl...
".•.-ii.m"lai«..**l"i) I...U-'.,„iin v.,,1,.
I.f Mr | mi,, ii  .
i'lii,. and ipetileatlpoa eaa li
I ii. Inaaal •** *u ******** *  •
a -|.n.i   l.i' nVlii'l- K||,\U|' " -  v
k-   ... x' ' " I
\.a H, iin.ii .i, t  \|4t.la III
NOTICE
ALL TIIOHK  IIAVIM,  M...I \|s
**  ******** Mi I " IroalUt li
i.-nt i-wst.|Mtan. an ti-,-.. .ui i.
.   ■■!   a.II.  .it
•Ull \   It   a. ..I  ||  M|
b»a *'• "..in.i.i ii i  M-.t ■
NOTICE.
MOT1CB IS IIBRBin I1IVBN Tilt I
*'   Itwllln.lll ••-:■
.lilt   1   '   *1   -iU  It ■
■ •
1 .'  .   *>.)  all I  It x  ■
i..-B|(f Inn . iii    (ii
II..
hmjiimtimi lii'hitiii Teamlu|. Orderi
WII0I) ANl'iVoAli
Blthei il iitf Btabli ■ it Ualberi ^
MilliKiih'v I t si„.,.|.
mil HUM i|.,  M.ii  WM*TUm*T*)U
 tttot**,.***  \...  IH	
COAL
COM X WOOD
Old Mfel lu|tM I i I) "..ii mi
the IVitk f-uail that li iQtlrel]  In<
ft lata
Orders mil »»" left il IVm  MeOoll'i
-i.ii.. i olumbli '■ti.,!. ..i ,1,. n,. ...ni,,
Ooluaibla ami Rtihth Blreeti
JA8. E. WIZE.
tn i nii.M. i-.t
Taslsra Ur a Lmaaa tw cal llataar aa
Daatlaua baala la lla rtni...
al Brlllae f •.-,...' i.
SKALKIi il M-I.lt- UMiHKKKKIi Itl
•    ... ■    a| ."I I >.,    ,
' I
-'. ifccjni.rf \* ' ■
I
a.   1.. , '
1 \ a ,
'
ai.. t
B-i.,*ia. - Ul But]
a  ■  -.
■  •
■  I  • l.ll- b'l mr.
,  .   >   I  ,B.,,.laal .1
I - -
Hmu. M-aUatto
:
• *  '***. t*m..**i It** tba
1 ■ -   . IW.lt   A  *****  a.l *a,a
,a|„*,!a*  aal  Ita
I , .■ .
l.a  *.*  *,,
Jrrfii.'iS,'.
i'u.
T  I'll
The Matter;:,;
Is more than even the
quality of the ni.iu-ri.il ,,i
Wllilll ,1 Mill  III cltltll.'l is
lll.lll,', ill,' must  illl|aill.illl
consideration,  The final
ilnlli baldly coiiforiiicd lu
the ihipc ut the wearer is
SS'irsi- lll.lll sllmlily.
M. A. McRAE
guanuiiees .1 Perfect
In Homespun jiiii us-
n.:iln.r by u competent
tailor is more i:Ii-)..iiii ili.m
uiislitiiiij. briM.kl.Kli The
immortal Shakttapeare
•tj- "Thr AiiimnI
nfl I'riirltiiiii.s tin*
M*i 11." lln- Bard i.
riljlii. I In r.1.11. iriliT
vour cloth' U 1
1 DiA
.**
. a
^••t-^
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tie Properly of is Company
Mill I, |,l.,.,.l Ii.'iiutlii'l ),.. M  * tHIH  mil. iml
f..n.l.i. ill si|.aitn|. nf Um Art**,*! lb. 11H..1 .1, .1 ttai 1.- lail'l Si
it,,  \-.. hstrn ■■! I.lr*r***l, IncMJiaa lite wind.* .if ihe ******
-.1.1 I u,;, m lu. I, •• ia.-i.tl-* -aiaila hall mil.-, mi lln  Via-i
I. ..   1  ti. ill. \ \\ s liail-a.1 atii..(,4.1 and Uli It i..ll>
'  Ua Im Uanunlduilni ami »lil|>|ilii* Imliisiile*
i.nti  I......
a
-I'
ll I 11.. \'»  Wl .In. in* lei iw.tillietii
• its, '.mil,I l' a< l>. nf ll.e r.iliilMllI I
I ..,.. I., •! li.al..) at ll.la lH.lllt l.| ll.r
Vale  ll.anl tia. l.i.,  .,.i*,,*>„| tu ill.
al. -.un.I I'.i..tut.  Mil  I" aid  1.
Itoaufl    I ll- I ***** mil !«' ..|al..il  U|l
ur.al   Slli.lt inn-
iii si-, i*- iVHtrad and
• ili.a l I.f ...ssf I. lite I .aiiiiMh)'. Iit.i|atljf  will *****  to .l.anxl
l-ld.lial  nl,,,i, a.,ik alllla  Wellltls.trl  ■ .. la I, Hi' allT nl ll.r
|a-|li  1. f, ...| 1  ,   , .
I ....I I" lute lam  laid uul  ami slskinl "tl  Ihi'
I ll ■  , *■  tm* ****** and limit M .11.* 1. i'd«
.(.Bit. altl    I* „li.., 11.. Hi Wlllla. nll.lv.1  I atillfwIUlrla
an.) it,,.-.i..,.  \1 l.i.i.t hsahuBM l.tli,i.^l Willi)., wwll tu i-i'li-
• :-1 I  - rp   1.1 ,, .,.., .iiiaj.i- shall
1st
AND UVTERPOOl.
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
I II I ll'iidl. l.siiii.l.l. ret ''> |s*tlis. «l,i,ar« i.illi.srlllraou
UL .■■,!■ 'I a l Ll W Tkt a'*! *¥*t* ***t* 1*1*1*** iH .lUlll ''-iH
|.tl,'.|-,li,t|„'    iS'l  Ulllll.   Lt    H 1 tl(l|„ alllll'lll.ll .1,1.111 llf
1 1,;...11- ti I. ■ i.-ai* il i.rvwnt .,11... -,. !■ . 1 1 . an. ,, uutnt.
tin.t> tail*.1. aill t.iii.iiiai. ai l.ii.-.i-. , In a t.-a ***** all
1.am.' fm ftitind pulnlauarvi H.ut r it - n ,■■ 1 . war uf '******
ptad.
Ml Iu.i. 1 -itI I, 1  IbS  '.I-...  (r.-'i.  Nil),,  t.i  lalll.'  Will  ba
tiaii.ts iie.1 ii, t.,;,. 1 , 11.. 11..,. ,. . ■ 1 |,4i,. .|,..ii al i.is. 1 j..,I
|<a.-i.(t.i.«„.ll't.lilit lim., tiatll,. and  I'i  'l.aien f..r  Ihs
la.l  i.tt.it.l \i.tl|..t.i, Willi.-I..(L.al lla l.ll    -.,I  11,.I Sas
11 i.a.l.t ,,..1 l|„ 1   I'  li    'wattle. It, a fi    Uf-  will 1.
tia.l..ittBi an all-tall 1 1 la *H ara it*** WsStliilia
t. (  s la I.ll,11...|, alllii'SlI lis. Itirs.llHlllehi-vllf It »    tlt)l>lt.
I  ■  ." 1 I  1 IU H...H..1 la-llil*. .11.1 II...I'  |>  |;   1,  1.  .I,'|a,.it
*) l,li.*.|..a| wltl.i.i.1 |.»Ai.if tmlk   |.iii,.l.t mi.| all i,iai,iifa.-
ls,|..,ai, la-,|,l|,|ail i,  ■   ' .' l.ltel||.a.| fall |--H,I.  Ill  U.S
nortbaaat at n . ••,*•*, .«!.•«. 11-1,1 Ni-w ai> .n,,ii,,t,-,
1  i|..lalS'1-l,».. 4 l-ll-1 l"l ■"" 1 • l.ai,..' .1  I,.Allt,I  It )T
at l.n. ,(. - 1 ti.,a. Hl ,. , ..ii,,-) ,a.ii,i
A tataiiilllaii.) t|.li)|l.s-li.iil sslll l»tn-'1»| at  |.ti't-t|a-.>t  is„-
n«iiiaiiii  iii.-1..thirfi,) * aropartr ai i.n.-i|».ii 1. imllaai
• ali,.  It,, li |,.t.arv lit^* ami Hin.*.a*)f  All |willrtilai. .it
T. J. TRAPP,
Agent fur the Company
a
•••
a
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
a
•••
a
•#*•£
a
•••
a
Bank Montreal BANK OF BRITISH COLUMBIA.
MNTAU tlliadni  •  llWOftOOO »■■■■■ w   **    ****** **^mm    *w wiswssssrini
ttST. fvlWOOO mmiHunii av antral  maaTia  im*
iNooaroaiTiD ar aoriL ohibtsb imi
bimum *■****.* ran
ttom ******** ■** tm $****** ivadt
******
t* H*«4^*t an»atailwa4»s4»-la*tiv«i
■  9 *** I**
yliai In tu 1V.-iiMia«i<i \'s'<»<t*i
*
Hi  i ********
*
.^* tm *******
•
1.-4IU as 1 ll*| rtM*'*>**** ******
-   ■■
■  ,
■
• Mm y******* At** ■
• ■** m ******* **f *
«**e*i'-
to ********** *** *********** to Mm
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Il1l|"*rtrrs ,111.1 Wllaalrs.lla'  | I.  ,'|a ,s 111
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
IOO-102-104 Powell St.
1' O. Hon jo; Vancouver. 11, ('.
Campbell & Anderson
ssii-i i.-iii.i: ixu m:i in. i.i;tl.|iu, is
GENERAL HARDWARE
Oil., Pa.B.,.aiHl BniMat, Ontkmy u* OUt.ia.ia. ttwatt.
Ot***. T* *m* *********, Twt. Com ftlaiwi w*
Ot** *m BtaMiaa M.wl.l o. .'I *****, a C.'tead *
******,******* CallatslM. aaf a(o.t o. M>im,aa
****. It** Uwpt. Diaaw wl Ttt I*., laliat *.
Reduced Prices!
LiOTAL CITY MARKET.
J. BeichenlDacli w,,ii,,,i
llukt » *B to* *l Irak ,*,*) S.K llr.tv ll.tnv It Kim, tir
FRONT STREET, net in V *.-r., •. l..hM„iit
■I* * •(-,.  ll liaaaaal a..a(t
A Savings'  Bank
Department
hh st** oi»twi 1. taaaKtm. ani. Rsserva Fund
til. Stand
Capital Paid ap
- •  •  £600.000  13.000.000
lam t**a»* .** ......aa
- -  •  £200.000  11.000.000
Iokik Illif(4 it Cimit  Rtte
II  a  -..  •■   I  t  a.
GEO D. BRYMNER,
!MHIia«. ***Ae>***.  I
E. BROWN ICOMPY
***** ********
lai.ll Dnkn u
Wines, Liquors. Cigars
OH ■«• ll . N<« ttw»iaa*ilat
iKuiLain nom 1 P.UtimM
• alaaaltla **.. • WarMa.la.lrr.
lima, ,1   ..li  ,V„   BB.,  ,l.a ,|B' MM  I
• i*****. **t *******'■
* ....
II.•.. I-  .,,  **..*.,*•*».   H„..,..J  I
,    .   a.-  ....  ,   ... ,  ..-a   a ■  .,  ■ I
aaaa.
..... ll in ..KM! „*«»•*.
************
run. >i «a>. i **,**    .
THK HANK HAS DIXIDKD TO OPEN
A  AVINGS BANK DEPARTMENT
In <<miuMiiiis with their ||rncral llmliiiti; llu.iii.is and are mm- |Kc|Mrrtl it.receive Df|isnits
nl (int- |i„ll.ir upward., upssn «hi*li inicrcl will Iw allowed at current Mir. I'retcni rate,
r.inr pur Crnl. par Saaaat.
|ir|«*sii, received for Fixed I'en.alt. and intetct alldaed mi term, which may I  aKenain
nl «n ui,|alti.ili,,ti
E. A. WYLD.
Wa \V.-,itmin«er, ^ml January. 1891. Acliiiu Manager.
Cinadia Pi.iflc liaiitatioo
Cmuisi. iljiniMI
till I lll.ll to. I*.
tm** '**** It IV itV ias»
..».«♦   mil
ll u V*\-  -1 tin  **•■** *
lit   la 1  ******
. tm ***** *
, vi-i-l *bv-im a«i-.v.i
hn Westminster Bimerj. ^THixrSS1^
I .)**,*** **to+*  i^vwit  ha*
Mm pel la tbaraeeili ««**>!-« <«*ali
1 l* taia<a< m* ■* **** * Um
ijtiVi rt ****    ^atai'Kw lal^M.
\  .... Irafl ** M Dai ■■■■'■■■ * *****
Ut IV-wii ****** aill h***  y*-m\* al
Iriilaai   He. w<n ****** il  M*ff*m
X* ******* M it*
• ■ani \irrepv
•
tM* M0ai>M NlM' H^atatrwtUI
II 111 MW tM.MUIV-Mia to ******
m itmtt* m ** * *******  ******
tmrut$A*'f\*m ****** im****
****** ant* *   .
afcat* nd at| ************ ******* tl"***
4it **i ****** m t *****
MiMI. Willi 1 Ct. Fnxtrf-m
THE LEUND HOTEL
111.IIM.. .11.1 I 1
Near Co."" ol Q'.n.rflc Slietl
•******, ***** *m ML.
•**********r** ****** im***
atau. tatata h.'..
lltUtS. Ilsll ,~l a.VVtl
• Ihtlln tapa. a.1
' *. ,*A *..* aaaa,
****. .**, I. It, MM
*******
... ...aattlM a*.
a- -#b <« .ataaM*
att.,.. iia (1^ |*»^*t **m* arf aaaar
|V-'B^.||1  NBatalaia.   m,***  *****   .1-
Batta. faww Halt  ***.,!.* »*A ,**.*
■ 4*  **  ***  ***** *
1 aatatsaMi rm**
.all  l,Wk  1. 1,
**********   a
■ la. fad.
Malt.
,,.. 1    ,
■•aa. ita^taaHnt.  ****l>****1
-1  I.lll. taaaa.-V   (•aaaMB*.a.
•' aUBa.aSaBliat   ,******   *****
,-maim 1 ***» ,t,B„n, *** .14.
1-ni.MIM !■*, ** a.l*M. t,» lla m*A
mt***.***I* twrtaK*.t*..-1. V.a
.«,„!. Ht, ,1bb a t.i. (.at .M. a*
I ■*«. at it* irta-Hit.
SHIRLEY & HOY
 DBA.L *to IN
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
PLUMBING, GASFITTING and
.ill kitnl- nf Tinsmith Work.
Another cm load "I the celebrated
COPP STOVES jun received.
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
GENERAL BLACKSMITH
MOD UliU W0I5.
TtU. S«1i» Ml Anai.ii... Cm-
***. ft* Tm****** *t
» tW tWnaa.
, *„, t t l*.t*t. r*****.
F. CRAKE,
iithiiiii : ni: lUDNcmuii: amn,
I .Jiiii.l" 1 St. Tlltr Diaw. Wrstt FtlWI P. 0.
Nm*. |*rviti« at Ixtttnm pn Sim|mm. Hall. Miller ft
Ca, \Vallinijt.>td. t'.Hin.. trlrd ,.ird I'latol Watt, qwulniiile
|4..uni;. I*.>li lint \***r tsvef all ctmt|ietilur. it Toronto lixhim-
lion, lltatt G..I.I and Silver Watthr-s. tliammids and Gem
Kiiu: I- «■ It. '■• Is s,., i.„ *., etc. Alarne ****** of New
Am*tk ('.end* in I'l.tesl Wate and Jewelrv willimve earl)' in
Dccemhcr.  Call and *re (srke*. n» ttoulifr to show mtoil*.
RiddeU Sl
Johnston
T. OVENS
MACHINIST
It****** ***** ***** I*******. *.* m.**,,**},*
bmw.w.***$***x**^***,'.?„"«rr;cw ""*'•"'"•*
Have now in  ojirratinn iIh*
(Kill
*tish mtwain
O. lla Mlaliaa. rt I C . .*■' al, fi******
I* m** ****** ranlai.
.4 all I-'-
CHiSNl SUM, : : lit latSltlW
■ , a    B-».t
•****. *m**.tmmmm**m*tmmi,*
la • .a, ..aa. He. *****. tmrm* I.
v da. taaa aria
(a..-aaaa. *********** *****
****** It* mm* mm Si* ******
**>****
to,  ***■ t*'*r*
TI.MI-: TAIILK
Iti. ROBT. DHNSMUIR
w. aoaiae tm
OARftYIM Hllll MAJnKTVH MAIIA
anil*
St* **************\~m**e**** M**at****
■■*■ ******* ap*
******** m X ******* ******** j a*
— 1 a **•**>**. shui* fa***-m tiaaaa
«.,-«.^... i-.U'..ri"Hi *-*to*****t
Vaetaawla Mm***Wt*******ap*
■*tm*mm*m K'mmm tlm******a*
******** 9* ********* ito****** is aaa*
ffm ******** m ******** T****t*m
Ship Chandlery.
We have on Hand a Very l-ante Stock of
tSBllBl. rilM* H.Vt*. lllllll.  1I|\..-|IA
.mi*'    ..ii.- ,11.1, "timiii"!
-.im    .rinna 1 .n. svi. .uta rsniso
ik.. (,-   Mti >   "(Mt or au Kin*
fiihiraii"i8nppliw--",M',XM,'*rr.^M^"*tt
till »** <** I •. ar Ut* to ft**
CREIGHTON, FRASER & COY.
in W..lrt Slrrrl
Vanc-miier. It.
******** mm*******
- - ** I Kaa' mat.
• Una' 1*
A****
TELEMIHJJOTEL
****** ** ****** *******!  ' ■■_
t* *#--.  P**H  *****  Tto Ha* *H *******
*******"***** mmmij****m* v*u*
***** aoaaa. -
■mr nn iu
A* i.ann ..niiiteiii it toigjht tale, on Stove* Rjnijr.. etc.,
are to lie o.lvanre.1 twrniy five |>er cent on and after January
1 tlh. inirmlin)( Iniyer* wraikl i«>n*.ill their best inlerest* by buy-
inn •'! ""c d
CORBETT Sc CUFF*
44* trt*** * ft** caaWtaaiwi. * MfCUMtra
STOVES MIKES'"HIMIIRfDNACES
. ..i.»,,^ .- . . a,1 lirtirjl .... aill I- *** ***** ta* I***
LH a.. -. aat «* *   Atnf. **** ** *** ***
Hiinni iu.
ttm*
s.
■Ml THE  lal'.IXlV.tti NKW  WKSTMINSTEH, IlltniSlI  COLUMBIA,  BDNDAT  M011N1NO. MAROI1 B
I.O'l'S IN SOUTH
NOT DEAD ■ m SLEEPING
W. will b. ramly lor bu.lnttl .IS."' In » '«* ***** ***** **<* ENTIRELY NEW STOOK, which il HOW 0(t It..' rotd
FRESH GOODS.  ALL THE LATEST NOVELTIES.  Will open in HOC no* OHlipltd li. OOLE,
CAMPBELL & CO.  Don't 1.11 lo Itltltd our opening.
Ik OGLE, CAMPBELL A FREEMAN choicest city Lois
UUali Nniiifa Ui.tiiiii,Her,,'i.ni-
ni.iiiilii i: ,i ii.iii-iiili'-'iit view nl
Hi. , is. i: | im ,i ihori iImp
tor ili<- .tiiull .uiu *A KK) uml iiiiii ,u,I.. ,ii,sl sin tho ' isleil ** ******
limit | na bii   tlw tome ol the
COLUMBIA
NKWS OP THK CITY
LOCAL BREVITIES
Judlfl it.i.' irtll  iliortlj
1 ,,,.., . . !.   '■ || \-'  ■ I s"' • '
I.-  - aid lit ill
tl. ' a a ■ • I
I I"
I'l, I I. .1.,
1st.- I'll- '
I -is'' ■ ' '   -'
BnUltlnfo  "■
pmhed torvai
n»i8urr
V. ,1 1 J.-.I, -.1 .'
"I ui.'  : •  ■
.1   a\  .1   I
A  llif
. iberlti narkvti *•**•>ill
aiidU|nanJ  I
Tlir l. .  -
II..  I lht.Hl  It
low frati
tai.J > i ll
II v - -
■ . "
west eil
ti.-k wi:: :-• i - ■
■*.\.r , -
Utat ii
- '
Weetai  -
*  ■
Tl  ■' '
„ ' ■ ■
W   I*  1,1
t\ ■  ... ■
-
t  . *  a'
■ .I l
' ' ■"'
la a>
'I-* Mt w U I— ■
. ■
-
!
■
M...,.  Wt.
MEDICALLY INSPECTED.
Tlia Body nl Davta  Eaamtiiart and  Ke
I'oirtait Upon
■,!..'.  Willi l'|
***** -lli.ll
rtoi    -I
.llul it :• ' v , ■
III to tnsil'  *" that
Mi
-  \
..,.'.
•   "  '   ' ,..-1.
it'' " '
: ■*■>..** * II
.
.   - ..    '  ni, |||||1
| .    U.u*
i .. I ■   *.**  .  II. Mart
\\ . ...it m
i-i ■-
a .
Air:.!   \.    tl
-
-  "
ll
l
ll 1 •
w
*
i . .-'.. ai n
I.
■
■
' .
• 'ft ai law. »l
.
t»l..
■
.. I
Ml  .-  «  ■
kal to
AU  * %
\\ a
l
PERSONAL
. -  a
t   1
-
.**p* 4*1***** *
Taa ****** taaiai
li
, * mprlie in n ol I ■
u.i upwinli. in nil I'livf
L. J, Cole & Go.
MY | Iti Hit.-hi* it.
.'ill
lllllll
.., III. I.
*
* a
■ I
.1
'
ll
II   M
■
|t  1|
' ■ • S ■
Well-   '- . - .
■
tt  \l
!
Barcolilaa tia ONct
\
mean*■
Agents (or tlio Celebrated J. &
J. Taylor Safes,
til. ■ | i
*
Wastanaatar AlraU
■
.1
Ml  * M  «t
Tea aenealiaral Oaitaal
CAMPBELL'S
CORNER
FRONT ST
5 OASES
SPRI3STO-
GOODS
.  ',It'll!
a  l*.a
Rendy-made
Clothing
Huts nnd Caps
Gouts' Furnishings
Rubber Goods
RETIRING FROM BUSINESS
W. ELSON
MERCHANT TAILOR
SOLD nt COST for CASH
G. S. MABEE
WALL PAPER
SIGN WRITER
PAINTING UNO KALS0MININ6
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
, .ia I'laainu i , iiii-iiaiii- ui iho groat uiwiii„
.In, in Iiii ulli l.n
'Hi mul |„ K
.. s%
■ ■**  *%
x \ \ %
V  yb* K
%
j«* .1 ,-f fi.'Cril:.'. t  .   . .  . - |Mfl
GENTS'
FURNISHINGS
i
a -' 11   I-'
.'■ ll
GENTS'
FURNISHINGS
IN FULL BLAST Itl
IN THE ARMSTRONG BLOCK
■Opposite C.I'.K. Depot
Columbia BL Now
WtiaStiniiistoi'
MBIT CUSS laOUaOOATIOH^OIIWm^laMTOIIJOPBBDIYitlttt,
V*. O. BJ.LOD-BAU, FIBQP'R
 iu.i.i-    n i- .s'isiiiiv   i is sntouis v
TY Ct'   1  ■
inr Uni'iiio viiinlnni
,  aauiiiM,
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AGTJ
Puthase. Sell ail Lease Property, Collect Rents. Make IntiM
lanes, and transact all linsin relation to Real Estate.
| | .■ ■ ■ , ■ 1 .
■-  I   I.   1-   **.*   ■  ' |  a   ,   |  a l,aaB„ —
...  .| a.  I    "
OFFICES
•  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST.. VICT^i |
LIVERPOOL
AU
BON
MARCH!
t/5   HI-.,!- Colored
-
a.,s .< aat. ,. \**n mm.  c ■
• a .at Naa **.■ .* *,
»*at** .**d Dai.*»**,**
o s Mtact
CHEAPSIDE
GOODS!
~mas
11   <fe OO.
GOOD
NEW
CHEAP
The Strike of the Season!
WE HAVE THE CREAM Of LIVERPOOL PROPERTY
"VVOODS <&, POLLBY
COLUMBIA STREET FOUNDRY
DCin 8 P1IDDIC mm ail BtNlmi
llljlll ft bUntillj  Mm imi
UJ
Whiif  Ki:
l.illial   Kid  I,  .,
^
I'tir Tn|*  MU
ca
t.i,,!,-.  N'tpj j,,
Gloves;  t .j* Ts
oo
Gloves Iai-.,:
v~
CruniMntii
LU
c__
skin Gloves lml_t
Glovei  M:
|B.SHi|
i  i, ri
131)
(':!:i: SI.
krul ,\ ■ ><< III. I. i 'JMI1)
A K Will,--, dealer in .ill kit I I
i ompu l ****** I"h« Ounp-
l.ll  Mail,il,IB|llt.t aal I l.la la.  la" !  I
HKH nr i r.a a «a a.a man uh am IUI .111 n
NEW WESTMINSTER.
QOTO
JJlALic QO.
,aa
-lit,
a.a. a U1....U
. ...
aia,a    aan   ooa.OT.
PIANOS ORGANS
ME AKIN S
PRILL ROOM
ll **o* *T**n *• **** ******* tu CHOPS
AHO StlAK»  C*-R<.s*.Si|<*
1
. ..s t*.***.* t*t tn 1
'
T»a Uw a. Bmi
.1 I»|wl'
.
.
•attt Waat«t!»a1it
a.,. '.-'   1
-
-
-
■   ■
an,. .
' ■
aa.   '»    *
DOUOLAS a CO..
LIVERPOOL
SECTION ©    j
Thr
I.nlrc ol
(h<1*    laaWILila-
will  Ih-  |,l«,,,l  on
'ha  mat k.l  nn  M.xi.lnJ.
M«,i h Uml.  frlr... rtn.onolilp:
■ najf   tain.-    «■»'• llalll.tX
tisrsar * y.nt. .porlitl
..-.-•n. to p»rt-
,.. btallrf-
RAND BROS.
VANCOUVER
CROFT &
MALLETTEI
REMOVED
Hi 111
-■in, p
HALL-8 BOOMTOU
FRUITS
a%0 1 oami-o-aia*
CITY BAKERY
III.  * HI'X
• *******
r* *** iw
,  k „  ******  ••arwsio.
IMS-*    .r-r.   t* *%**,***   A***tf
E TkMMMO&t l***\p
Ncv Vancouver
COAL
latalUNUUlilliiiiBsi
New Wellington Coal
I aaal ****
"l '**
IH.00 PER TON
-    •   -a
******  a-
.1- W. CREIOHTOa.
|l.4l~a
|a. ,..  .  Ib    ' "ai-   .. ]
.H,|ai.nttS»[
aaal «|al^.
• I
ua,* «n.»i
AOENT8.
• a-  -, «l  I
■**-'*,****  l*
W.TURNNIUIti
Builders and Contwi*1
BEICK..,
*mmMn*u#*J
,** *,.*,*** ***** ***** ' J* .* -
an Hi** at ***"*?*
***  "...I  **  .** *.
U0U0R8 AND CI0I»
l.a.l.aM ***V**V*r'
a J tail sat **lf,\.*
■■*.** imn

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353836/manifest

Comment

Related Items