BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 17, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353815.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353815.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353815-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353815-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353815-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353815-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353815-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353815-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353815-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353815.ris

Full Text

 '
R.J.WALKER&GO.!
REAL ESTATE BROKERS
IllaW WKHTMINIITI.il
N'MIIKH 171
WJ.W"
1-m.ni-itoiii
11777/  WHICH  IS IM!Olil>()R,1TED "THE DAILY TRUTH."
NI'l'V WUSI'MINS'IKII, liltlTlstl COLUMBIA, FBI DAY MOIININU. .II'I.Y 17, mill
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
t_L5« "tucKim
GENERAL AOENTS.
'On tli.i T ni nt wii y  Lliu*.
This
the Best Speculative and Residence
Propeny yet
S.T. MACKINTOSH & Go
■in
Until Estate mid Disuronoe.
-.'..:„ I,   |.„t Tl.,liB«.i)
IIM In. Ilit Utl* iliini  I
ttitlltllt!  UtHl.lBBI
A B|ltn||lllll IIIlB'l-t)' IbII-IIbb * |u|
:• uiiti...... w iii .it,, Ba.il
illu.l..l
Il.tOO will Ink., in ..tl.m..
I...U lha urn. brld,.
ill I.HltltiAM Iff..  MiAll tiil.l lllllt
REMOVED
Patent Medicine!
DRUGS
PERFUMES
11! 1 ., Toilet Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
Mini**.nn i [-*.i i.m t.i iniMiiii
. '   a.a
..lal  .1.11.1  .'I. I'a.lBlia     a                       .  .         ,'.  ,  ,,. .. ,.  ,.  »
,.., lall. I    "■' !*••  »7
llil"*'   ' Mi,IIT IlKM. .11 II -alilN, IK   IUi.Iii
COLONIAL lll.lH'K.   NI.W Wl-sl MINs'l I-1K. It. f
-IttfflSr.
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
B—IX ESTATE AND INSURANCE AOENTS
..INDMiatl lt.ll*  IIM" -lllll US,. IN Mil"- l.l. IS' ui.- ib.i
nun t tw I'liiiiirti.i i imtlKliiH i
i-i.e
Wlhiviprop,', iy ,,, .ill |M,l%
ol theClty.i" i u i - ,iti.i,.i an,,,. ,i
VIBII Iiiiiii u.cil .mil U-i'
,  • ""'-.a ******
improvaii
UU In BOOTH WEST*  ,ccl|tt,„DUn
********* >''"'
lota laaiiti-a •*<■<•- **> 2'2  ,.«,„
i In .flnt Addition to
"futniln.i.',.
I ,  -.1 ii.i.'.liii.„l a.i.  tm ll. nmii I* II. ,,n„ at
ttlatlBBli |l la !!.,< la .1  .J-   .  a! a.   |l  |-l!l  -I-  tl.-  llaBta'l
PllltB 1.00  .tl  |600   |*-f   111,.  ■   .   ■  ,   ,    1, UB-
I,'' ■ B
M
OWAT 4c T>
TURNEXV
GENERAL AGEN1S
HI linl lit '.  I	
H.G.ROSS&CO.
Columbln St.. Ni*u* W.*iiui„*t.,. B.C.
CONVEYANCERS * FINANCIAL AGENTS
mii.nl law.
tlli|ifc..i a., *,    ." •» ***** nl
S. A. OAMBLE. Now W.'.lmiii.t.i'. B.C.
ZD-S-CTTIR/riS <&c CO.
AOENTS
SHIPPING IND COMMISSION MERCHANTS
1 , a   ! I
t'aaad* <
■
' ■
Mq1'(>*i tlttnm *.1haot tvt*r***tt
to h.***** otTl.-r.
Clltlr A.l.Wru    HOSS
ADC Cod*
XKX,
i*94tXi
turn
DRUGGISTS
\I4
I
*:■*.
DESTROYED BY FIRE
Alibaba MRNllI  ..I .1.ll.l.,,I
Itt titi-lii,**
Gnsr ColnlUi »A HcKeuie Sis.
Wtott>*
•I>tt,I*.,it,. I*ninla. ilila,rlr.
H.T.READ&Co.
I IIIUTISII MUX
,..'..  MAIMiAMl.
'lIKMtV l.KK.
,  ia,    -
WM/TIETJEN. M.utut.iiiiriT
•  i  *  .
\
*    Wl Ittl  |"t. |l|l< .1 i..i,ll .illl.. .I m.t
__ l.a.a .!__,. Mtlcri fw Kl«l}"ll
MacLaren
•f  Ross
LUMBER
*A* CO.Illl. Hlilnuli*. I.nth.mul Pirkft.
itl    iBlllMttilaC. ~
i* t* mn n
LUMBER
dActttmtmmi y*x*% •
General Agents
REAL~ESTATE
OH COHMIMION
I B ■
..laa,*.* at_ ,'
^MACKENZIE
AOENTI far tl* WW.** >in*< ut nltOt,
I.a.IUl. Ca«i^>a,
TIRE Thr Lonilnn nud Lndrn.hln*
tt Ut*f*it ** ***** ttt <w|»»j Ata*
,   a,a A'
BrltUb Amrrlr*. ' X******* , nfe
a l  -  I >t  '
LirE Th.- Mntni.1 Lil.   V . V •  ■
PLATE OLAKN Dominion Pl.li*
In.nrnnrp Co. All ***** ** f***t
am* **U ***** .fuwi ***** mi I.
HUPHOHl I 0 6 :  : 607 COLUMBIA ST.
CHILIAN LOYALISTS
rOKTUME 8EEM8 TO FAVOR THK
UOVKR»IIKNT rORCES.
Stoma mill Anx'uuiroinunli from
Kuro|tu 0 mi ml imt Butt-nth 01,
■arvunco to bn Enfomul Evnn tlio
auiuli.y MorniiiK Nowaiiittitir Muit
Qo  Hii.iiii.i HiiiiKitiinii of Futiih-
Uei  111  rillhlmi,;  Oitrilt>Kl*-  Ak"I"
hi Truulili, wuh lln, M.'ii
WillllNOK.N, ll. ('., .Inly IIV Tli,'
fulloaliiK li'l.'Ktiiui hit* l„.,-i, i.*,.-lv.t| Iiy
li'ilt I'iii rn Mi.iiif. lln ii |.i< -i-i.iaii.i.'
I,i'ii.  ot lln.  rtilllni,  ii,*!!!,!,!,!  ii.ut.
"ftllqua, July |B, Tiid,- Iw turn ■"■
iiittli* tt, Onqulnbo,  Tbi only combat
tlilt Ima takrii plan' lltlbwtl ttttwwn
Q|f Vanguard and Ull ti mi .guild q| lliu
.lit'lal..i - .iiiiii. I.. Hi. ...i,11, .,1 Valli'inr.
iniin' mil.) ,.r Ilnii*,,.. In ii,,. ,„uii,ai
tin. troop nf il,., dictator llM. um
iroufi* occupied Ibe whole |,ri.viii.'ti of
Ala. aiiitt." 'IV following oaldcWn
tti* rootlfod tiid murninn: "Iqutque,
July iv-imr army kmUoum la
i,,t.i,U" lli.'Ui*.'h.'* ailli i|„*.ui..- I.
ra.iitl tn* RuiOpO.  Th** |HttMl l ll
woman mi iiiui|iiiin' i'..'ii- i.iU'
■.•Hour* •■( *. ilium,-, i* i,.im- to our run
dllly. Sttinilli*. i.iiiliiiiiati) an -
.l.-*ti,, r (roa ■ mhl'ifiii*, I'.tii ami ail
|wrl. "f lln- I'ai'iti,' ti-i*! I'f.. - ■•,-
ir* it, alininliiii.'.ii |a(in.tii,.. 'Mi.-iiiiraii'
a.nL«»r«' linrr-aia, limy ThaaiMVU*
tlun <>f i.tiratt- i'i'** urt'* an atiiiinlanl
ralriiti*  I inlu >ji,liafc'(, »•■ att- li,),,nn.-.I
ihii iii.- rwoumi "i UtlmtOMli art*
flOMUnUl iHitiliil*lilii**.  Tlin |i,i.|.,<' art'
lariurii.*ii lit; th.* Mnilnrom onlrwM
t.,iiitiiiiitii  Tbin ti imi dlKwuni
ll 11,i .lli Ut..!'- i'u,j, iw) i |. a .la).
I*n A h'Vulultoii WAI lliu.,.1  *b
Ii UilUCttdi'i fl wl ft  .
trawi tin idn.ai-. i.t in . ■
ttd* • al... lut lit t* lliu COMllUll
l.a.  '
'•t IH |AI  IM,,UM1M*
"ll..  | ut.,i,|,.**t *t.,t.li,,-.l  11,4',
Mft.l' ai,.I K*u*a, Um T* I'M •* i.i ilu- * ,■(
Hi, * tiMiat, tii mr if i,t  ******, bift
I i i It.,'  ,|.|.»iln.,i.t  ol   ■
i*t*i i'i u.....-,M.i.. u,.'t, Sriittt.Mtiiii**
tl .* >4l  t'lll Utl I  I.J1.   I„ 1. 1  4|.
(«*lt-4 al lit., *1 il.  1. i at',,,,. |1 ■
i .1 ah- i„.i liUly l.i tl,. **i f..r
I  to****
to n.t.
■ .  -
. a ' ■ . ' '
. . ■
It-. 1.1 .
'
l in.) lirrtlill.)
Fall Amour ThlcY"..
Nra VoU, Jul)  |ft.-liuillrtttvi  Do
I ■ mil
»f r*itot>1iin1  ami!»l Ww I*. «■
II-   *   ■'<'!•   t  '.■
Mm ft titt-tni-**! tiiim aiatu*! U
It-  aa.
■ ■
|| "ifit.m
It.-to ll,t| lia* I-ii. oratilt* (Artttlt-t Ihf
■ ■
i -.iiiin,mn, iMiuiii'i
liuiri.1 Attorn*-} KlroUl  mti ihi*
Mflliit.l  Ibil  I i-l  ll-
tgallrl  <
■ I Un » 111 **■■ >'
U N.i * **...rf  ,,-l  I.J.l   -.
MflW-OM I'i-* Urt***
lh.' Illlil Jul)  |,.li. lt**t,   W*  *
** ********  - .- I I •  ■ * 1 l • ' *l I...1 )■ I
t*l  U|tilll I'
'
|  |.til.'.|*hltt* ■■■ I •
lit" «-l**n,» t,ii,.n»
m« rt* nn
I - ...  ..',*  •!..  i.mlu  ratlbaaad
.'..U^i-V*"*.
Vt \*
hlta « .   •
I I It. ili.l  tl*.
*
• I.iu|.. fintn Uw *lh**l  laliff.  Tit*-
S* » I. * i- 1 i.t.  I
. titlli** ar*iita.^h.| taU* *** lilit- (ti'llil*
****** ***** * r*-*l«if*li*'tt "I nil I   I
90* ttii   *!,'*)ula  Hill  like
t-iMmJut) :i. :•-id :: n«|neUnlf.
Aaythiair but ■ Df#*a
Katirtiir.  Nuw. Jolt IA. — IV
Unnlblmi rtmim* \*m* Miy *****
***** *****  -MtHifitii i,i  Ki*i|*..ti
Alhanoan 111 l*|«*IMtt4un}(li aii.t>
llMlfJ Iba w<ii|i|tiU m lh* l*AtA
Atd taii***! Our- ****** laM Attt***
Hai. ahrta *U*y mil la* r»«(S*.»!,*J
r«rti*t4l,ri*a>rultrlH>littll*t* i-til tba
iCllt
PiitolM tuU Oi**
linmiiuiUH. All. Jttl(  II  kl
.Mk*klhi* rifMal a dart a,it-
Ita.k p\*t* ll I Ubuti lltarrii I'miflif
llypr*. id  u-UdIM *****
ta**-.hal.  At**  \X***U*  Uirtiat
l*"'i,*Min. lit tablch Itotb m*t* *hrt  Am
**4 pi***** ******* l'la,ah Ib'tll. *trt
Iba-r  tmipUK  *****  *td  alt.- .
- i' h •il-hff, Imi! ***** m\*tt%1*
T.ttiiitit ibf y tmi ***** iti ft ******* ***
«<paM*l tl* I.at'11 at. <■ 1 la lln*
*|tttal>b  a 0*1  I* J J ll.l Itai llial*  **U
*t**i*Xy  ********   lk>iii ***** 4*
.-,  *.* t*
f^Aitiir.ilt-  ****** j;ii.iMi.iit.1
S|ii|.|.in^ In iiiiii * I.t, Rivri UooUl
•__-... _%-r •  •  •  •  or Rati iiii-*iir|>-
Ciitii|ilt«*ll
**
Doherty
THE NEW YORK
1AILORS
H     tnr
rtmt'l'll
I    Blorlt
0
Rait
WiEAPSIDE
V Townsend Block,
NKAR
DEPOT
E.H.P0RT&C0.
REAL ESTATE BROKERS
MANUFACTURERS' ACTS
\
^titit^S* -^
t^ajW^I
A litlixilmi
tttimtm i*»iii ii<.,4^t«,M<. u
.,ai,tat**>it..-rt nf Uk- WoiH* i * tt,atlt**o
'-a, *Hnrlta*»t ** hf«tl#,Al
iHfMltU, an " i  *»t*
iii.'Tft<<t«ti ij***,t a* 11." •-( * tim
Ihlt Ual* l* 1***** **i * I
fait.Ni titular, it it i* • tfii la*i lla
t«*it«l a ku.t fi. m a t.tn'« Uati***
IfttOat. 1,- *n. ***** ******* *** *** ttlm
tk*«|-j> I* I .--ilit »»** lt'1 frrl la (Itvam*
l***t*r* Thli ll»« I* *** ** X** ******
Ml II.Ml.t*. ', .11. I. i»*»il,t !•• *•* tt.
.-•I  m*\* tlilt  IW *g  ******  .nadir
t-Hit fi t*i *u ttu***
Could Ua I. '-1 flam f
I'llli mui nil a. |'» . Jitif It.  I'.. * .1
\X***1 Ulil, ******* ** M,***l III
i li-ii*-li of it-f'l-Mi, ri*1i. *** fiiiiwtal
tfl't  "f  111" lllh UhllTt-tll),  M*li"l
l*Thlta.lfl(.lita tialftf ll ***** ih* til*
iml llt-M mil l'huiil.l ******* hm !■■»
ll*. M.t..**,»*'i IL. Mt llili-.a-ffi-*-
1 Uh.it hi* aan ff-ra* aalil. *•* tv*iol*iltnti
l.tili.C tttfti l**.i«l tnT hiM. I"|awt hi*
att 1**1 ha |.t.-*.tili*l hlm-*>*")t totu* Mm
******* ut**,* t*** in* *t**l cat- l*iil U*
hi* ai-iwatiii..' la !*»i-l<ail* t llf ****
*'■ hi* imith* *****ntt* ** ***i*tm ill ha
ha* lift kl M taitt1**ft allh t*t*t**i<* to
**m Maxll. 11. mil ti-wiln tot* In Ihf
tiilat****! tit Ibt* ***** t**1 "ttlll hi* ma
t«  i-l  n
Tha*/Waftl lo Woth
Agenta for Wn-lter A. Wood American J^5g?££
Mowers. Binder* nnd Rnkea. ' " """ "","•""***** **■**■- ***** <•<<
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
Mllki* tot rm.inltt.il, rt iMl 'tfat.it*
tltiii  TlNMMUf |«»M lh" met.  <.(t
ai.d  ******   Ihr   ****    \
**y   the   r.|*>fi   Iftlii**.!  ■
Ihll  lha i.oaiitiT  ltilettth-,1  to *Utl
Ihe work* ll.l* ia<tliilt,ff allh nea  ■***
Toilay, Mlifit tin- Kiili'i loAdlug tn lli«
mirkf worn oiwnwi, ill liuitdrw rt Hip
iirlltirt I'l'-nii'i ilioiniPlv« icii'iy in
n't,in. i,, work, 'i'ii" roporl tiuii mw
mi'ii went to iftko ttio ilrlken' plieoa
wu* niiirii'i.  Tillloiiii'iiny xtitrtt'il lliu
WOrkl -liiL'lt' IMM-. ,'i.ii,l,.yltiK lillt ol llii.
loplluiiUi Tbo mill will go »n iliiuliltt
uu..' t.,'M wook, whin ill live tba
it h'I.t* o( u.i* itriki -.iit ii>' given im*
I'loyiiiniit.
.1 I'll.MN OF KITN'I'H.
Durtai lul ulgbl Uitn wai a ri'imrlf-
uiiti* *i'ii.-s,if j.ii.iiiii,", ii LtmkluSutton
"ii it,,< Hill) n-  A  ui.i..  llttilwtiy, tmi
imli* ft'.iii l-itUhoil A iiiiiii ci ilit iiiit Uul
-nl' l(l», llif Iii,iiv In* liv.'ii in liitrni-il
ildwn from a luni|i iKpl-Mlon .iml two
I'liililrt'i: Win ' ttimii'it, iuui laur, u,
iM" n"'i. w, ut' I.iiii; itiniiiiit tin- tiiiii*
I (liliiiii'-y toll, killliiK   .mil  f.ii'illy
Ili'i,lliu' IlilMillll-r.
Iml,'luiiity to Fnuitf.
I'muh, .inly ii Tim I'li'in'ii go-ran*
unlit lain.' in |fl i.iii|,r*i.iii'Hiiif wllli lh,-
1,'i.M iiiii..-!.! ot ll,i)H hy wiiii li lli,.
■It,.-Iiiii,  t.iu,-.t  by till tii'-tliiit Ol M.
.  t,,- bun wMlod  lUvit win
fa) Un- Itiiili'iiiiiHy th-mtt ii iliil l.y t'raiic'i
I-.I ihn ii.. ..1.But.
Drtvun Ini. in,' by IpoeUltttOft,
\ li RMAi  t*l}  *'   U«fl  I'fl'l, ■*, a
. i il f* -U., ihol lil* wife mil
iw>...iiiiircntmUyand tbu .eoninlltod
ti  ii. i,ai i-.-ittiv mttindbia*|
■ ii.. i. - ill ol:  • -■itii-i',-1 ii-
ii.il 11 li iiippond  hli  tn.aii' lal
ii.l*!..rtiiii.* hml uti*. lll"l bll I - * ■ ■
Will tlo ll Oovftrlly.
It..mi, July in. — Moabwi ot Uw
i-al.liu't lirivaicly dwUrotliAl lltbou|b
I)  i,„l ..rtliilllir  a-,1*1 thn II*
■ ■.  it in.- CUfltfo tiir  mrf
' ,   {tf*    -  ■■*:■■*:  1 ■.•■  tl.T.i   'I'l.-
.  ( Hi.  ti".' runii'tit l* frieti'lly.
ii I. no) Hi,mil,i idfUlbllio
ukitt'lUt-iila-itiiit'" tli" i-i. im*'*
Mn> imt ku UtuI- r
• im. i,. i . i Hawaii l.um-
ber Co «|b in • ■ ■' IU traaUto
lid niuiii* bu 11 ■ <■ fui*
lUon H tlw mull "f » ■ ■'•'' ■■ bi
',«.. a tb, i-t- M.i'i.i of ii u.i'iii) *»
II ti.twrii. ji»i tin' lUorwyi tot Uw
a, I't. .:.!• Rl  li,.*- il  'Ii'l  I."lat.
.  ll,.-  ItlblltUM  'it  tl"  *'*'
, .ii. I,   .,f   tl„i   lui.ltie*.   ftft*
r   tban   ***   lit******   I   '"
.. • ai. (mil lliionih tii  4  iten
li,.  ■ ,.;  |i.,  t  ttlll la* tu alllily
,  1 Un I Inl KaUomI Hank "f
I a
1 Mil ifti' lent
iat.borli • iWIIUti rt Uw
. al kboill ll.WO.-00  Tlw *•«i*.
IUiW. II  **a|fl. ••lie t.f Ibe II*
■  *  000,000  Tbi* li
' UU  I* CM 1a*
■
lh-* Wm k  ■  , ttinna
**i\ 1 U1N.1-". July IA.* 0A|
•  il,^ rtOAOWl MiiMIWII.  wbh-b
,r. ,. I 1.. i-  i. .ir-hlay ftilllt llu
ila KUMA,  l.tl **iuti It-'itiliitJl. tba
*  a  | !■- mi' i  -
. ,. | .    t it. y  'tl*  tt'»t   tbi*  dtttlie
■>»ia!. *** "i"' '**  li." u. ,
«i|»«rh|.(.  Ihll  Pier  fell  In hi* Wt
It lla.  pOt\ I,"  a4.it, l.al
..„i ii.tnMlag In  i- ***"  * *****  I'lti*
. , i -. * . nUM **** •
Iliil   a ■ ..• pmroi *
.i.ainalttiil
i  It... illtlle  ball  thrill
■  ii..-  ahidtlol hi.<i|f
,* 1 a nth*
'.* ...nil Itl »|Hal!
. •-■-■> ■*«hl Ml*
CANADIAN  NEWS
lit*  Uilalatlo-t  Tk*  FahllflUaa  al
Saalay ***** r-»Vi*4*a
"UIU  J ll)   -'
I*  <t*l • I'll !<*'
, .Wttt***.
I ti- *****itJai.i.i*
i.< il., origtaal itiii u MbaillM lo n,
.**,* tmi iiau*** f***l'
a    III   Itl    itlMf   (ifMti*!.**,
**4 *ui it*. i.ii"..- In ap|4t.*lltm hi
•otlp iftbldl,   wllb
tttati)  wt  U***  *r-*UWl*be*i  . ******
the)  WOOM itiUrlif*".  ttmy ******
trill f*l-*|t»*1  tl*** nttamlttea  l*i*IWl*
i itftfll*- **• Handiy ■< ft-Jhia.
"Th** i^tkllat. 1-tiMkllktti iwd mW rt
Iiy f*. t hi-aelat, Ibil
'll*' I'lt-WOW*!
atlrt *>.•'.J.*"* in lha etealiit ta* lha
|. nTldl) I *'i ■'*■-*■ rt fa-lUUiitl
lhe|'t|.K*tM. rt ft  Mnwtliy  IKWIilM
law rt my daily apant-AiH.'' Th**
o|a<ftlh< .it *t.y -raiiil* tu r*tt*4a lo
lntB' tl ■** *l\ Inlrtiua
* *** *r**t**itt*l. hit Ibi* |*>.
****** ut*| ■- »«*|*nn4*din i.-» ***t hy
lb .-Her In •■.•tm* it fttt.t lh** 1Mb *** rt
tkU.twt   Lata!  Itltbt*  nl  lllla*,. .*
aiai ptd
III. ttl *
IVtit AUtHl tt. July IA  The MWIUH
i v |.*UMit.
ha.klh* I Italt 4e*t ***** *tl* Mm
\\,*,\*Ar ********* IU* I****** **X**uX*
ly ta'tr ut1<*J •tftU IW <t«  htlti*  ma   Th-F
ll-WUi 1*1 hllwllln Iff all Mohan *t.
****** La* Ula.tH tbt- *p*t ttnl
ttllib  tWk*  l#1ly  l*lt|e|t*l  Ml.   Taa
Iti-ru I* III tail i.t *hl|* ind badly
I.l.l,*) - . aiilkiirh. t- *******
t i < a **.m put tw h»r
t bill a ti BIM KntnTAina
Mt-atai *i   loll  II   Mt   1**1. M«1.
'
tUfiatt, ha« Um* Utt* t* IW toM tr*
***•  *. , r .'•'( * t il • ' il *' .   I-
. h*i ii
a
•* t.I (he t***al
ly ,*IV -lU.tMi
Ihf* ii.t* I, *1*,*f II.- Nea  ..*!*
*** th"**- of !!•• t attadiari IV it*
it m mi* i* CU»F1 in
TOODf*m,Jllf  II  Thfte ire l-UM
...  allh
lo.iaat Mttt-e «lii<* loaaHflit*. !•• all«a4 lh**
fiai.fttlia.n rt **  ** * *
-
•  .    I ,.  a a*
eh*> IktMvrlnl t*n the |>*tl rt *?*ial»**
«l  al|, a   »*.|1|  lttl.,-,1 to  l*UIU   IW
a** t,* unit »-iiu»* uul
llrtetil, ****** .  ***** l,t to to Ibe *■*.
hul -***alit. I* * *..ty ***** *•**•*. «Hh
IWhi.,1, ItA lh*  dirndl*
llltr*-.  The ******  ,******** ahwh  hlUt-
tlf  a.,1.»i, ..1|.  ,t  -    ,.
Ileleni. I* •l.'.M *• to ll* ihiliiy to Ut
afliilHwIalUtti lot Iba <Ael*aal*a
ot atawn iben Ato Ihi* »i*ji(
rttu tot QOAffl
It. v Ht r.tli*. •f.t.'Uti of ll^f-Jafft-
thWillaakly ** Ihe Met-ktallll ( hltrb,
left  1-1*1  f-»  th'  I'Kifi'  t.«l*t   III--  '*.
*•****,**** *:*.'■* *** nUtatui «ill h»*
.leroted l.i *ft*ih^ t**1 the e4atatkitill
•.wiety In Mantt>ihiaoillli;ii«ht'„!authii
umtttmmji
am  A* tailti
llllirit.  Iill   II   TIW  !-i|*t»Ute  .
-'•t.lai ihlt*.-***! Itidltiteal *m j
Ihe  i-», "(rtitt.atT  ..h}f*tkKi. icala*!  l^
e)#4ti..u  OKIUtoW ahkh  beta **4 ib
MwTAl l!.*- n*l,fe.il,.m  aere ilt
,ll«»|.*e*l. and tbe ftelitMii ||| *»| ****
t* lllll
TKURIHLV CHANGEl)
APE-GAD FBMALB BIPLOBER, RE
niKNtt AMl'.Ki: lillii.:V
H*tr BsparUnoM in tlw Dork Land
worn N.iisn of tint PlatuiintiiaL But
Blm did ull 8hn BoukIiI to <lo
BtmrKion'i Gtiati Btnkiii|{ly Similar to Bir Johit'i Howitnl Vim-nut,
T« ni ;ittr uiiiii Atlvornlc, Cominu
Wilt.
UiKDO*, July 10   Mr-  1'iaiik  Mn-I-
■ i■ *i. ti..-Aiii.-rit.il. tad) wit., iiumptod
1.1 paiwlrAU thf iiii.i* i.i ih.' Klllmio
JaiOilMrl.t „f Aln.,1, :nrh"l in I Ittii
IihIiv.  On ti, i ri'iurn (nun tli" |hiiI	
I'ljMiininii, ii crowd i.r tti, nil., lawon
whom wai lion tt! Hlnmoaiol IkMlwii
in, i hoi >i Uf ll i i log-lb*!1  ailb a
number ot n^Un. All wintimii •.•■•-n
Mr* Bbihlnn wbon -t"* lUrtad oh Ihi
Ui|, Were »litH'li,*.l ul li. I  it-it ll '
day. su un.i.ih- au». ifat 't.t- ti"
picture of bi'Aitti. ailb plump Bguri,
rleir  (r.*.l,  COWpleilon   nml  brllhl
.).*   A*  -In  wai  |UMtlUd  li""'  Mf
nam today, abi wimwl Iwwtj jmn
tilih-r   ll.-r i')t « mi,' 'I't |, -nu*. 'i  f..i
bead tlraan u, i ai li .-■
dirk and itebly fallow, • liooki Ihln iod
plln-liiHl, linl lunly lutltifttll)' iliilt'iatiil
stti* Unpad wllh Uw iM "f i ttoul itkh
ai..i wtiii ntreral t- -t*,n., *i."it .ii-t ii...
In tlm firrlaitt* wbu ii wa* awaitim lur,
iml into abi, li bur hutband i
she w«* uaabto to Wiwir any tfum
• .in Mi -.n. i n .nd ihe talkttii. ami
Uutragb bin Iba lady diolan
in t'.li'i.l li.allli il 11  .
Africa Ull  rviiiriitu*, when ati iwiiti
nearly a waeb fnno lae caul, «b" ba>i a
had tall .ii.  KMBO lOrkl wblk
•ireim and injnn*-! ber«'lt.  It WAI ""
(-..nt.!* i	
aid  mi  tbe  goaii  wai
It.- j 1,1.1,1 had Innl i -fi
OBI   fir. i   .in   Im   health,   tmi
ail    thai    *.-    needed    wa*
M Abd gOOd rare, ainl *he W..',1.1 1000
Imw.    i '  lib Uwgi  i tl tnpi i
i,i. been IbAI Ibe upadlUoo
Inl  t.   Mi.  M..*|.|„i, ,|jiui* lbal *be
.■ llul ||m KMgl
mule ll.,-  Ulp  (..lt'4 .Uiit  tttnilill.l  tt.
ii,. . •. •■ t Una .KHduled In kdvoMo
****** a.imit* »he .lid iiiii iti  tnyool
Mniiiil  Ktlluiiiijatii   *•!.'   *i)»  Uw
"..   MWMADel
ai.i.i, hin beaa bUtlaaud *•* i,* * wan
p* ami. i, 11 bai  lit.
her ttill oo ihe Thime* And
i .uiid hn bealib In
Itr**] .).. - - deerrlUag
t • | iii*. .. it,<l aill ******  .
nu tut-in; >r,\bit ri*.i*n*i'
Mt BpanOOB illl! lll.t»r« The
|thy*irtan* repaid the |ih.lobgalii>tt ti
hi* life under Uw rlrrobu
mallell.tii*   Net hi li«  Imi  .
i ti. ..iiiiiinni rtitit,! ba*** wni,.
**** web Al
Jl alb w*. tii.ihKl.UItt)  ri;«l#J
t„ il.*,
!  I'i.'I    It'  'I'*'■*'  *
■
*****  at-  ••■1,11(11)  M  I 1
(iltlelit *ii|ei. 1... mi., I. l-Mi * I lb tbe
i.ii.ttaU. ii  U** mut'.
I* tuti* kHiauf
* ti* iMVl*. IO  Mir  bib
|iM|>wi nf |nin and Rl* tj tkllitum
• . 1.1. ■ ii,. t  ,-■ A t* *■■* may
.imh* at any w»tn* i.i
t> BfSVWB i.rt'fe
lluaatd  VUKOat,  M  I*   •
ktt'iwi, '
.  . .
i the  |<|,0|i..l,ttti >.f  ItOda
atlblblh" lll'l • ****** **t
IheTeHlubh |h| Nea  Vittk   III
trut ^,*-tH|,ann* brr l.v*l,»,cl ,•%• M*
tti|k  tthttb  i t
lb.' Iblrr-**»H  olltW I, itf ■
|  I,   Hie   k^lltry   Will   Uke
Mi  Via «».! ft.Ma New Vufb .*■ OUAWO,
| ** l*
******>,
■
ii.llilitit  m ti
KB *
m the Uat ****** | • .
hark,' •■■■■ I
«*1-tf|,lrbit.r«1l,!.-t V**k,4.|b.l iwd ttuu
lh.tr taut.itta** ***** tii Iwdii, lb all
lb* rll  . 1**  ****** rt
Ih-tlllttl.h Jt-ai'Mxa ah.t. Ef ******* to*
mil tMke.|-*j*h*« lad ********** *****
tmul* lu fat..f  ' ******
meubli tola ■*  ****
Al Ihe r«*t rt ***** ftl'l-mM Ir*a|*n4-«rt
dl*«d.aaUf •
Ht tuianut unit
govoialaurtoi ftiait-wi •ihfii.4
to Alriuddtwi Itiltd • ataU****! ****all *,
Mi* lAM-ti. i .Itha tMlh-mmt I* ktM
bt ooa a V*aa Mt*  I I'ltty jail *lut
tk" **aelt Wad beau nauniii*4. ool
while lb* ***** Wl* ilt t ittiwtblbg thta a
bar tft.** 1-v.MHt line tt*, Mt IWltl
hootbl York ***. it lUi*«.t » l*n*.
tor Itn  tAbgtry, ** *lm pibl *t tot
***** la -MMwavlkiUtwllb Ilia l*t»»»*.*
tbeatta. t.tahkh he I* al t****** t**
i***^****t *********** ******* Mt
Hiihl talunvwl Iwoh* 'ineif-.i-Hii. and
tttukd a «*b1l**mib liaiad «nb Mia
l.lalltf MilU-.il Mat*- ***** U* pi*
***** lo int bin out, abd thaw «**"*■ 1
tW Uta Udtf ftbd kiaakwl bat **m*
Thaw. It I* *1aU*l. be h*h* U* U Ifca
te->-*tt,*»*b* wai tkat. il 1**114. *to
Will Wirtt ne dit||utt*l Mla |Pa*-|ltt
bldhtbe tattard to to*. Ibd a*. ||
Irud*t4 hy a ********. *** ****** it
ptttt-whle thai *to will w**i t to* ***** to
art ^ala  Mr  I.u utt ****** *****
• * wooti .|i ti *, iui*.******i*
***** rt Ut* Am*. ** to ********  tmt
lh*t ** tbtt. H*d b*tlbe*atM •' •
' It-tilaM aalai
mauum r»i* r*-u i
The Ktai* n-t "f Uetnoat Am
MftltH'-l .tHll) fitf-Mt,!-. i„th*>*^l-r-i|l«
.tl the  *4***m *  h.n,*a-h"i>4. 'tt-  •
i-i the
• hUl ,*(,!-*.| tbe p**** 4* i-tan-M**-L
Uftbiv. miu at **m
l*Briu**"ti*-*<tft
■
iltel th.tr fit*** Nm* %.** ** it*
WwAtoW i '•* ' \* * K *. 1 I******
■ '***• to
Mfttlhttt-mtlh lliiaia al bl* dw|*»al. lad
h|i<l'iai'**l .**■*.* hh |»le«4t - a«t|, to
****** l-tfncrthvwt* ****** hi* *l*l in
i: I .
Mult Here AtwetKWW 11 V
pAAWh Jal|  II  Tlw  IhlMWt  id
lh i-ait*-* May i**** **■ Cnal < ia*i*m
•* ihe ijtit Mil awd at*. anwt,*"4 tha
itn* tT.Men1 Mil uatdlttlbt iba Utid i*l
• I Mi.  IMI, i  I »'t  <  ■    ******* m
Atwethau  aill |»Wk. ham*, lull I w rati llfttn* i«t ,tit*--ye,t|«M*haa
atlll la A.</,-<,
When Ihe Nrw ftt****U **,*alhetb
U 1  I * thl taw 4 N.wih'-tn  ********
tmlrd awwie tltne iffitilua* **,|-|*wd
tkal li, l    - <.l*i kiM I-**
tannine In ft leu ilu*. **  mt*\t* it iba
t'latf ha* t*m** *m. 1' II N
.1 tl i . at thai lime Ihe .-anae.it *****
nwttiffttM cn * mih **
Po_|dehd ami "i-iti,*,i *
***** *tt X*•rnuUbeUl, ublV la-ynwd a
ft g . t ■ ii.ktw itatn*. Ihe nth.t t«ld lo
AM8 WRIGHT SEMINARY,
TAIUMA. WASIIlSU-l'llN
BOARDING AND DAY SCHOOL
TOR OIRL8.
■SUltt SKOI
la-al  ll
...... al  ||
MRS, SA.-;,!1;
i rival
lllaal  ||„.
.. I.llal,    '1
Ul  Illlllll!
 illlla III.. -,lal
I'laalalla
■H/|P.|B.lall».,,	
l-ltli, Ki|	
-Bllli
HANKY NOTE,.
1. II I   Jul)  lil   'I'll
,   P. It
 "'-'  Ua" ll  Ull''  1.
<>' -.Illlll
in lueh ii iiiinn, i a-1,, m.it,,i h ftty In*
-i.tiici,i.ui foi it., public  TbaC l'. It.
1 " * - In Uili ui,itt.'t i* in rtaponM
'"'' nqaWU t ibe ctUwni oi tin,
I'l.iM-. .md .iiiu,' beim i,i|bi) connind*
, ■" ihowi iii.n iin, ci>iii|iany aru
.tin,' t„ iheir own lotenaU.
The majority of iho farmer* bin in
->' I H.i 'imh liny makitiif.
*li i ...'.in. ihr i't..ui,i iau,inil,,hi,.,,-.
* I* collector, i'n.i ii..- paoplti ben au
"tliciiii villi >.—i. t.i .v. god though notod
Inr  III*  .*,.., U. si,   Hi.*  I Im,.im-',,  *!>,
"hropne |
■aiurna to c»nitu»ii.
AMi-tuui, M.u.iiii snlt-|air ami |iatt
lirr llBVi't..ii.|.l,'|.Hl nafoUll l.n  ibe
(afloie »f tbi in.*, comet Mora, i olunbli
and  Ml Kll  -   'i  ■*  || tl.*  Mlffgll
• Dunoal htr-ck lobe hmit n.i.
ni.-r, iiiii aill „tH it ihire a« knq a*
ihf iriinlw. are ttt lar urropllkM allh
a lull Monk it flt-i ■ liiedrygoodi, *****
t .iiii-iiii,*,*.. nlllluery, maoUm, and, t>,
. . loaml ti'
high elan ewporlauiof tbli  Ind  Iii-
ilorv Will lie  jt,  ii.iM|lt„f|)  blli.l-.nie
unellghl -i «uk
- i.l   AM  an,,
l.ll
I choke, ami ihe LtMBI nubn.
him a Iimi ciiwr ..f m.i  ,i i ,,,,,.
porliTi
Tka Jury *****t**<*\
**■• '.....i,. ivutli,. imi.
uyi ii,.  Taromi Ulob^cbirged aiih
11  It  L'.|,il.«
i.l.n the ttd fin   * >mtdiy(
****  night, ah'i<  Uw
"I  ,1 I,.in.i (ailed h-
i-i.i belag out
tour ■ pen an
itn"   rlabolng   ibe  teiuii  y
. - .(i i. igbl
•ti*   i.,wr
r.iini iu.i., .t.n i.iiini.i,  v.i lattaai
' I UUI U Ibe ni,ini.ii..
I *u.i. Interna-  ii.i. i.'.l it  it
Ua. lit.* lh.- atifnii.-n ii„| altrnditiietif
toiu) n| i . .,irtt y
weHuofawa  I .....fm*
- ■ led, mem-
u it. Tmm*
■
* '• *■•'-..
'* Al.aaUfli.
******  Un* adirftiwwiritl aw
the  Ibu '
Will be  *****  ihll
M.,.i.  \\,-.u  .*,
INdtey
.in hiudiibg
I'utl *«llti:
Ihe IWtairt*
■
a hl< b
■
boa tall)
■
■ ■
1
»'  t
■
'
■
una*)
Ioa totd
KUnlag, •  i   .
.  ,. ...  i
■
■ n.i.
i» ta M  -
Ct •!'.
1      ■        -■            \
■
ill nl **.. *
1.
""'1 ***-b
*
■
t. ha* tuiby
i twake ii a
■
1
*****
Aaieuua AU.ia,.
TVN*t.|*..,il| t.^iKil hid* lifely
tumiiu* ai thrit u*i neeltog,  Tba
.a.." .'%- „„ ,
•  Mm w •
i M re*
•kail Iba thalr
bol i'i th" tUrtawu
*****  to  ll-it  J Ulktaat
( kltof
m*. urt
t **A*m*U* ************
**  vll  lha
tbalr. 4a -, .**
* ******* told
dnttul lh******* \ii.|Ium
(WUKIl,
i
■•tog t*Miik* ftoai th- **-n
t* x\***l**t,\ ****** amyndntot   *•
,*•***•**'•■***,******** t* *\,*
* Mm*
'■
a **u**ty tt*
******* ■  .  *l**m**f  a**
ahil
I .WW***
■ •  Th-
*1***m Mull  ** m
*•■  t* A****
tto* to It****
tm  Whew  Ihef
llMtHM
. * j. «iWum| h*
|*4tMl ,* tto *t*t,   Vi.*******
Una ilw ywawe . *
■  ,
■
t. hi*
■
mm* aw <4§.*j>
'iiat*
-nw oiir ********
*•%***
******** t*****.tt**t* a* |—data
U •  t    •  .  «!   I*   1  fl.t  U   ftpt*.
m *m
i
i laitly
■
•• i.y u*i*i»M, i,. iwMwiry
tat**. ********** *t,a4**4
■* aaa*willy *****  ^««*,|>iw-*
******
** p***» **m *****■*,'* to fit*  "tU*
******l h ** inm
Miatm .,,
alf.A-.iV wn*WatkaM at*
■
I I-**,*  tt"M'**4 ainl
t»^*«.i I  t-viilal;
-"ta 9*
*,*t**.
Uf>Mikta*i ***** i* ***** *t 11
<-*!* v*i pm*. *****
*■*•! ****** **d i*i*U hwataeaa, ******
ttwll*  ***  ilnl.  **  t***,  H
tantw*4r .  I m*tstim**
alarm  lh-  iaa tart, to*t  tto  ********
It*** ** ***** hUh  rtmwf«ltw4  Wllb
rttot Urt*  ********* at* ^mrt* *%  iw
**rt***'t (»-.M ****
******* NUilftMlawd .-**' '»*,1« rt-i
' . it* *l* fftitli !■.'-. -t-f'..i ** **
11 Mowe *'**■■*   Nm
mtl rt ail ***** t* ****% ii *,<****
*t*m* u .  ****
lut-e|MH*r*lbe   l|    •
imiit.tii. hm. *** ***** *****
,* t» * a- THK  laKlHIKIt;  NKW 'VKKTMlNRTKIt, IllllTIHII COLUMBIA l'lilOAY MOIININU. JOT.-
OGLE, CAMPBELL i.
lo You
FOR, BAHOAU
m NEK
U ffl^ooiumb^jg ANn SHOES
OF THE BUFFALO
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY  1.
! tu.
M IjKlllC.I I M   '"•'
I ill  KHNKMT  11,11.i. i.ii un vn: I ""'
■  '   IIBl  la.  I l.al al  11, .... 1 , ,1  | lllll
NOTICE.
AYS ,11'I
Bai  1.1,1 la 1 IIU   ll|B|ll
I* W fl l*i uobon durlnu Ilia wliolo iwrlutl.
lut W va "a .1  l.»i  uliiili  -iiiu*  tn  ultiii'il  mi
I..,, ni ,i ii   < C1XTY  I'AVs iti-nii: n.ii|.; i IS
1.111,1 lllll   II II.,|l l,.ll.l.a   1 lll.l  . l.l.li l.il |-*   ,_.
1" lll-UUl- lllll. rOtOllilll    ll) 111
llalll 'in II-III.alll. lal |a l|,ll| I..., l,|,ll ilu ,|||    - ,,, li'Vi illll'lliil' ll . ,'1 '*, I'.ll 1
1""""""'' """'•"'* Mi*** im*  ..lZ';Zl','i,r"i:;
|"ll!"l*  ill Illl' illlll- 1  lll'lll*  ,ai  Hill,.	
i. tu* ii™. I. Imi um. a,,,,,!,,.,  ,ti Am NOTIOE.
HARDWARE
A- M. NElstT
wf
 a  \ '  i..,i  ,,..111,11,-1.1   11,1.1 lla
I.  iii.i „..I..,..l.i ,.,. i.ti,  V '...
',' ',';•"' vi ""'  "'-'  I'"-1" 'a"1' I '"""I" I, ill i'ti.. i* iiii* ii. ilimii*.'  *.,m,■.us Illilll'.HV iUVKS -I'llli-
-  .,,,  ,1,  . --■ .    I   B.l  llll>   ,.,,,.I.,,,|,|.,.   ,|a„ l.i   t|,|
lj 11 lllKltlN, all |l
Two  CARLOADS nl'  HARDWARE
fur Ihe spring U
N°S"
a'l    11.lilll    I'l
lllll.a lllnl
I lll>
til
llalll   lalll.Uhaal   .I..II.
1l'llll>lll* llll.l I. -la a|u.„...1  tl.alt
I  Illlll Ultllll-ll  llll'l  '.".I  |l|'l' Illlll
r lulli'ii nil
al',
laa
-lli**- I'KTKIIM, 'ai:,ti'i aii: ni:i:*
 Itl.iiti .tia nmii' (ti WMiitiiiaur iniii. I ,.„„, „
*,.... ,1.1  X .1 ll.ailla.a, 1,11  .,1  |.,,l.   I' it
lla
ll.
mii'Ki i i-mbhi .
Ml IN. ill.Mil. IVllIli
Sa'B  lla <
lll'llllll. alllll  t-  i-.i
ilrti  Mini luiii,.1
til II  III I'l  Ml
Aa 111    1  ll.ll
■ -"''I
a \ ■ '    I'  Bl ',.
ixi.i na I'BII li III " III
320 !v
. |(a a.l
. 1X1.1  I.t I'KII At 111  ■
1  ' ,  .  ..I   a'  lOI   ll  III
a a ■■ •
1,'iilt I'AHMS  HI	
N
I,'
I
. .  .
'
Ull I.  t |t<
01 ill IMI I  It IM| fi
4 l.teiliM.M UJMw'l  I \ 1 HI. II \M.
A  Ai-UtT..*. ■  •    ,.   ..
II Mt\| * II,.Mn| |
M II
i mii-i: i-i rilK - il . ANN nuw
-
lllll,I,I. -Mt,'
I t i.i  IKl.ANH   W UK  nt.'h I'll
u.  Ilnii.i,  I >,Ii.i  I  ,  It.. '• I  II  H '
....
OSI..V IX lul l.NCITV I I KAKKH
■
"I I I •
PIT.  IIAI I  80H  >  ^ >» - Alll I-
■
II, It, It*** A I -  • ' < -
t •**•}■.':':". ;.':.:„'i".",i".fl   classified businessdireciory
....  i-
A i, ...i m i» i* , i, A
UDSI-11 M  IM Ml   ''  -   '
■ a
I lli.l'a111.  I,    l'|,a,i,|, I,,| M-l.lllf.1. L.l
II Ik ,l.t ill M.il'l.  .i it (,i ,   Itt Mill
at  I-    II.  I.M..,,  .    I'.ll.ill,    ,  I. I .,.,-,
a I I ■ I'- I ■ , l ... I   ,.,.    ..    ,
,-i a mtu ii   i'
I Mill.l.ll"* A  \U' Kill I 1.   IKA*
I I rutin  * • i,,,' ,,
■    ■ ■
il.rk Vtldrt* ' .'   '   N
• it i
CITY DEBENTURES.
i. i.i.' KIVKH i
,  Mi,  i.i i-,i  n
i v ., tVtt.ttiiin.lt
iw.dw m. Ea;1 u  i
!'.' tvi" ii'i1""' l" '■.'
CENTRAL HOTFi
I JAMES CASH, iV,
CUNNINGHAM BROS. li..
cl, iHienltl up uml miurkftl nl close pi'iais.
We carry n full *"■*** >*'w* w'l'l'l"».|n',1kl.i;8
siifriailiu". nl Locks, lluililintl l'i|"' mi'' Nuil8'
We also hav. ninosl iii'iRiiilici.nl '-i'" ■* "' ' "l,ur)
ll'l SIIUIIH llll.l. HI.  Ill * lllll
al  ll.l ,a   t„|   la   I
F. CRAKE,
   BuildtmiundCont^J,
BRICK
i.t ii,.
ii.,
Ik
1,  ,m ill, nil tin  1,1
,.i \. n Wi
a
WATGHHAKKK : ami:
1 iiliillllil.i Sl.  llil
'""""lllllll!
i
: JKWI.I.I.H,' Nuw Westminster Bin-
11- ii.
IMI. Mill'
|ii|,,|,..li.ii'in:ii  *t S IIK AII I'lm i in,.,,, i
I   ,..  ., Na-.
UiiXsnl i \■ i i\ I, i.i xt.i.at i.m   Lji.N'tiKIt NKlVIKtl UAt'HINK  llli:
\   ■*•
' ii:
.
iJiiYAI.i US > i<. \um--i.I. ' UlAllH
ll
, -.,.,1  ii i  i.
i illm KKIti   \NH  '-I ,IW\\ \i:i.
t-t. . ii,.h,iii.
i -  -.
U1.NUI
n a -   ! I    It.,   ||
I't. I . . ll. tl..
tlia. I I
Karl mit ,-...-
... i
■
1  ,1.,  ||  ,,l„l  II,  l.ll.i.B  ,..!  Ill  ,-t.
:.  | nl  .1 I  1   i.i  ..-   i I.
IM (I. I  I" Illl' llli
Mlii-Hl   rhe I in)  '."i'i
ll [M'lWdN
E&&- 8 "esas
...
I!  ,.  1
•411-.-.I.**  i. WM** a  rtloMI*KUK,
.ilt
|JI MMIM.I.A***.  II  l.lia.Mtll.l.li
S3 A M    i laofarlutrra .1 rtlalonl .and
i «...| ..1
r iiimiau. tt* p
i 1 1  nai i\ t'AINTKll ill.AXtKlt,
4  .  Kal. .   1 .,-■ ii. ,    ,*
a
...
l
j 1   -  Mtlil.l   WAI I-  j'AI'Kll  IN
Vaa  I
it., um* t*
»  AlMt: 11  i   m| I M.
Nra li..t
I  til*. |.M IV.  I
li  Ian I '
a I , • * * ,
I- •• n
a.XIl lli  llll.l. I'l ll'l, l-l  M"l
1 I ,,,
lllll.   II. It 1*1*.
(»
11
$600
1.11.   *   -
■
V
W.
:.....*
.  IM'
, II1KH,,., B,
II . ,1 IIIN
lla im.I.a.
I"   I.Vll.l.
11
•   'I' Iill  l.XII
ti ■ 1 tn aiiiii 1 .
'
11 ' *■
tt ,
I ..* IN 1    1 ;
II *
1 ■
S|.IHU
t • in.
V "l>H    a
• *
*
1 ti al  ulitth
Ip  ini'i.'
■  . ■  ,   ,i   I., ii„  f ji ,.f  ibe
1. ar 1-1 - . 1 to be tbe bi -t
tun. I.. (.ni h,i youug  U" -  Ml|bl **
iucrwI tbat Abl  Ms. 1 mi, who ti
known in hive n ton for ail tblngi
i-.ai.tK,it. ibould lube tbli uibjecl up In
th. i'i) i..i.i..ii, pnoouUoi wne ***\*
H lhal Ibe  I**'"
.  .--li.iaily  would ttii Iii
1 . -i-.i propoiAl iii
tlii-  iciut't  and  iiiiift.tmity in Ihe
uelbodi punued would l-t \ury ******
11 ,■! boulevard*
■■>, the prim Ipal r* .1,1.-in,. Kinwta nlubt
i. nd ji itf tone Une  *> h)
nbtbl thi* work ooi i» dooo undei lone
»'.-i.. lai local ttiiplt•!- im 1.1 |.!at,' Ni,,-ly
..■.i.l.tl Ifiu'ii 1 Atii* i.iuini.fc' ailiiiu' any
• ti.. I would hli  ■
■■  '
boutovirdt tl
be wbu I ol Hn- a.iii'tal
H lu I luada
-
'
1    j,|;
Ul tl*
....
I-I ul ti
Mental t*<ttn|-IMi  II*
W 1   l|
of Conn lirpul
'  :  I-II.
' a
■
ttHllll-tl
'
l || B
.
(The iebflcv.
XUfAA *M> iliil ill
■
a
i
Ih Iht mulltr *■/ !!••  Utl* r» Ml  ml ••...(
(ti*.   •...-..(■   II,   >■" II.. 1	
Im.im.'
\\ 111.1:1:\- nn. ' 1.iiiu 11 \i i '0
11      IV.i   \ - • i ■  1
. 11 * * \. **
i\. -■ 1
a,
.it. I. duplh •
■
1  u
■  I.'IIM I 1
NOTICE.
I  I I  II 1.*bbX*  Hllll  11 III.  ,| ll'l
• 1
Wt .1 l-i
Thi. olilNtaUii  I,...,
Silu'i-ti.ii-i'  .il lii'll"ii! I'U" ■■ I  "'"■  "  ,S   ' I'" """uiil'»l>tlll.,,|
Co  Wnllinuforit. Conn., celebrated  I'lal.tl Ware, i|uadni*jle  .'i.i.i .. iui,„„,
I'l'ii.',' u.„..i, ., ..i....,,,1;i,."i... r.'.*...." .( -"';;  XBt-fi^Jj
[ion 1890  Gold nnd .Silvei  Wiilch.'S  I liaiimnds  mil Uein  ...i,,,.,^ :,^
RinL-s, l.iii-lii.' I...I.... S|B,,i.,.l. . el.   \l -ii.'-  lifki'l N'«  IB..!.!...  11	
\iii*ii,'(„,.,|B. In ritiiil W.11. -.m.i |,n, Iii «-ll  mv.  Iiortl)  ,' '"('
, ill'antl see prices, nt, (rouble tt, sl ■•: Is JllliSOl, CTCHMI1 fc. Hh
' I"'"'
1  im  mti i*ii
Xiii  Mui
BRUNETTE SAWMILL Ci
l iuiti NliW Wis I MINS'I I li U.I
MANUFACTURERS OF  laiuilu'i, BbiuglOB, laitli, bill Sluir anil lxiug Tiutbet.
tn 100 root,  also Flooring, Getting, Ruitio, Sidini;, MntililiititH, ricktu
toll ami Turned Work, E^sli, Doors, Wimluw and Uour Fmiuua.
Iimi:!' !'ini:.li of nil Kiiiils.	
i. .A*ce*axate **~.7-crl_ G--aaran.toota.tij
ku '. I'lill-.l. II Ml 1 '  vi' nin 1 ..VI--   lit uui  Nl
Shioping Facilities bv River, Occun or Roil Unsurposecd.
1
■
U*,IIItU|(
■
NtW WtblMlNSUft WAUH COM*
MISSION
NOTICE TO CONTRACTORS.
Hi
■
1
■
LAYIN6THEDISTRIBUTI0NSYSTEM
NOTICE.
In  Ihr  Su|t*r***-r  CouM  ol  11*1.tli
C«'i-.
I*,  it,,  Mail.,  ^  i*.  KftaMiaa
. ■   I..
I**  *****  *.** I I   I
tl.i'*. m.*'*.,***.. ****,.*-,*.
■
ti,S Willi    M tlMI.S
1 Mi  itmiii
■
Solo Au.iit*. Im tin* JUDSON POWDER COMPANY.
NOTICE-EXPLOSIVES
Bole Ak. hi- for it,.' JUDSON I'liW lllllt COMl
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
U,|M|
II *
Kill
raui
Tlw,
**.*
n:_
w*
***
ml.,
•tall
■Ml
vital
g
.ta,
bulUi
C.iliimiii.1 Street,
Nrw Westminster
utt
l.k.
C.IMI
*****
WW
Hi,
ROYAL CITY PLANING MILLS CO I
N
****»:*{ 1
I*
*
S
SMIII
::
S
a II l-l  *
0N
(I
I *
it II  a IUUI ,..,.  1    llall
t uui 111,111 ..a e
a
t
II
"  *
II t.l*lti D
A.
L" nnt.Mi. i> i» *« »ii.ii a?
1 •
I
• t.
■
■  ■
I IftMtl.
Ht u
■ ■■
■
*
I IIU AH II  I'i'*
II
H
II
It II IT «.  I |l |i
M.tt li.x
,.
.....
I. ■
M...X.   i aa«*
.1 a
K\-.
I.
I
** \.
** •
s
l
'*
I.
h -t m .\
■
■
■1 lu ptm*
■
*
•*■•** Itm*
,   ***** * *
di«|M«l
•a*a.. mm_
.  .. ***■ *•*•
■
Ull
i)Nla|u4a id  our *Utp*t»»tr*-*.'  Kabbotb  I  | ^
Ut****) »- . Iiy  *.f  t.,i
to H'* - '
■ i*u m
*,* tn *  -
■
*thUl *********  Iba  ********
■ **m tail *****
It**** ****** ***** I
oo moda*r no** 1 law nay
UmlallnHMi
vrlUral, butaiA iwaMMoa a*ai**t In-
nondiit •  i'*tiW" it***
. ■..*.
ii" n iui  Stroot Now w,'.i""ii*i."
Miinulaciuiiis.mil Uealeis in liuunli anil toed Lumber. Shingles,  M
Latus .itiii Pickets.
Salmon  Boxes, not  Floats. Tray-, ond all  t* lids  01 Wonil  Fun
(or Oannerles, Dom . Frames. Windows, Munl.liiiui., Blunts, R.,i |
Bnluslors. Brackets, (i.'wcls. All kindii of Plain .mil Fittn.y Turn.-.l Ww
TIMK TAHLl.
Str.ROlil.DUNSMUlK
*  laaaalll  .„!.
a II.I.1IM. HKH ll'l
...   ...
II. VV. Tt.HNAN.
imi nntiniprt An'i
.tf.1
mt iw *
B. MARSHALL
DRAYMAN, m. lfoley
Lumber Broker
The Crown S-mes
I'lll!  .1  Ull, *l  * Illlll Vl  ll II  I.  *
lot hli i>iii llif ill y a
\. ,t 1.. .  I'  ll
Now Wollinittiin f.11.1
carLuYXisr aim
Ron! Il.li.1i .mil Atritiiiit
linn uiu 1
T
A E. CI.AKK.
tap! Hotel
J. D. HENNETT
W11CHHAUR  AND  ilit
flaa.ia.a.. ■   a
ttt*
n*A,
*n*
I
On
*****
....
taai
'£3
a.*
*m*
MM,
•tta
SI
WM
I,
a*.
aw
.taw
rl   I
**T*
***,
Mini
I*
tSi
•oil
^_v
BRICKLAYERS AND MASONS
ATTENTION!
1 1 1.1..' 1 -1111 i-.i, it.xh
■
I1a..^.| ■ •  ,
NOTICE.
Imtt,, t****t ******  ***  t ,*****,*
****** al  la
Bank "Montreal
lAI'ITAl* ^Iwitiijv
IIIOOOOW)
(XODDlOOt) 1
'Pill;  -111 IV.  OR   lllla  ...I |t|
■
1
■
Al'
NOTICE TO DRY ROODS MEN
•|'> .sn.... n«... i.i: nu lit via. . I"
■    * . m  l.l, Itl.  tm
'
l.i I.
A Savings'  Bank
Department
itt 4
NOTICE!
Navigation Co., lot 12, block it
■
(',lllll.Iiam  I'm 1.I1
T. RIDDLE
111 A( liSMIIII
TIMKT..BLEN... II.
.
I
'■i...«t.N *   '
Hi. hfrn *,****,, in coaatiallaoii *alh 1 Malt. . Si.I Bill, o, i ,.,,
,h„ „,,.,;, J.,. Oa...  W.I,..HkKt,.
UOBatm  CSlaa...  tl.,
iitmi Mittu 11 emu tuic^ Cojnbia Street. Net Wotaiosler
NEW VANCOUVI.II
GEO D. BRYMNER,  j (~^ (~\  A  T
Fishing Tackle *<•*><*"***'*•>•**
■ ' Ni. Winmiiiiiii Bmi-
SURBUhBAN
NEW Wt-ATMINMCI
....1,.-. ■*■
X
ton
Ul*
ta*
2
fAlf|
1
■
WMMiltl.V-
1'
I #.
• Itr itl«*« * imii.
tti. I*
i..,,. all.atal
||
I
I ||a.lit* a I XMXaiH.II
*  I  l.l *•  1 *
.l.il.a. 1 lllll 1,1,'
..,,11-1!. j   -v- *"
POHTPONEMENT.
B„v ,„ ,, iim ri
a * ■ •
U - I..IKKKKI-BI   ■ J iisilt ".I-
_________ 'I' .
a...  mi  ,,i  .1 .1 I •
1 1
-
CHAS.E.TISDALL
OUNMAKI.lt
MIi.
tOHlKIVA
I." BM*
^' '
I"  11
I
■
.11.1 \l 11
tt-  Ull   nl 11
VANCOOVER
•.it, mm    mU mm
ti «•! nil; 1-1:1..44 i%
■ - ■
■
HENRY V. EDMONDS
DAHla.Slli;. liHUiN * OO
HANKERS
1*1.-
mi
■a.
tl aot *■""'
*******
IW
teat.
S8.00 PER TON
■■ - a -
It ,,.. ■
J. W. CREIGHTON.
•aMt*>1 lit - 11 linn
|f  la
**** * *^*^^m - ^m*
* l-l    1 a-
1*
*i
•lit.
|-,,|   at' 111.*    "1    ""!' U I'll-
l.l.' a.
l   t
tbat
rilUtMr
ti  ******** Mm ***• rt
•tflHttd * IAU ***t■* ikm* a'
Shaving Parlor ?■&
■-
Kit. tin .1 r. 11.111, 0.1
I   (Ml hmM II, RUIIVK ,
aa.^3 [nit
'1,1.11  "1  ><>|B!B.||y   ,,tB|Baaftt,,  ii.fou
,,.11111  I
It'-iim \\
'  "I    »  I
A******** 11.  - .    ..  ..|  -.al  I.  ta.llal-a.  Waa,,  I
I
■*tthm* j   "
1 .lata
SlONi i, WELLINGTON.
I i*tt,tt*. ft. t
h  vi  i-i.if.
CHAS. BENNETT
,  HUM I  IIU.  Ml..!,.!
ml... . i.iiib
WOOD
MERCHANT AND OENERAL   flinniHiUflft
oUjJNJAVJo
DRY ALOER AM FIR WOOD    "03 -. 0NV90H NI1HIN
WESTMINSTER
VANCOUVER
0EI1IC TRAKW1
ROUTE
Tl
IH.
**
Va.IHI    I.   IO!   "-■■
a'
HrrtaHa. ****** *****
HENRY V. UMOIOS. _HB LEDGER. NEW WMMINBTEH, UMTISH COLUMBIA, FRIDAY MORNING, JULY 1?
TWO CLASSES OF BUSINESS MEN.
THR Willi: AV, m.i III SINKS.*, MAN
alMUanlli, .i.l. B.i.i.l., , <i*1,.ii„ t i,It l,i
otlwt bled ... fiiiiot,' 'li,. i.*i ii.it,-.'
atuaiitgnri-.i'" 1..1.1 *•** **• ***** ****m*
*_rll. JWH^' *•• " -"'"" '")">' '"•"
n.i  al  Un  NOMAMIA
li.u  il nil)'  'li'illut >  1.1.
'!).. 'II)   •*. »*.ni*lil.  .ti 1  .
mute  1 ..itiiitii,- ,.1 itt. ut
- 1 price  .' 1 iini 1. ll* *n,ill
wa4oTeutaiii.y al.ln|..| i|.,»i, |..,tlli
a|*iwad^oa^"i 1 *-"" ' i..i.ii|.,.i
 A  ..lllll.". I.  l'r..|iil..|..i
Cfrc jfcbflcv.
fully im.. tin, various imiilHl.iiimil mu1
iifi.', wiiii partloutai reformed *•* »i.*-u
allogod iiiiiiiiiniiiiiii uml in comoquinoo
lliiiy ut" (loilroui nl I'lititlnliimivi-ry iii-iu
t.f iciiiiiiii' Iii form 1 Hon to be bail,  hi*
not k1mv.11 wlmtli'T tin-) .11.■ ciiiuuili-
siiiiii-il li, t.'ti'ivi'iivlilciiio iiiiiiii 1 .Mil or
not, Imt ilu-) liili'iiil tu have n tnlk wllb
tin* viitioiii mmIi 1 I.. I'.io it..uii; north.
A telegram from sir ili'orgn wm rn*
("linl  yi'*1i-iil,tv, Hi  which  Im xtiliii
tii.ii iii.,y ospwt t" nub Victoria tomorrow,
A Uiilul Hllll
A Niiunii paper roporli that pABeu*
Tin
Ilia*
I  1(1
ill'
fill
INU THK HOUNDS
ii'»  Marvalluita  u.  *tL  la
Iimi lint. tint.
Tbf )Mtoi< 11.,. -    ti|i i.i.ia '
uppu mil -•' ii"  "ii ii'1 -• ii-i'*"■ *
UtMAUOVt * i..L I-, ,U[.„<  l.nti.n
bla*l-JUU..ii alll  1..1I1'  llif  ntuit
too—rkoble ii .i.'-  al,. 1,1..  .
Tbecllitalltt(ail) i'ti tin* manli  lulu
tba woodi Ioa ji,i* Vaiirt.uirr, ami iho
UBbarlaraliii.' .taiit.'ijfiv'  11
ooa bo ma i--*-.'it.it rt the > ■*■*	
alliMMUlat *• tl- •!• *** it'i'li,
ood clearioi ''< - -iit' in- -i.i.*.
ndowM ti I-unfitt ittioke in rerj
pleatlfal. Mai, • 1 mui, hi..
qooq mind hi t inn 1 •it.uux' beyond
wbal vAabiif-i- ** 11. lamluatta la*i
■laifLOadlai. .11....n,.*i ..ii a i.m..
ItaoTtlAtvi ****** t|,..fi.ti«l.r.
ooelbAlotll 1- a teioril.'aiih oil a faa
••Maa **• litiiiilii.li it.
all ****W> **
****** ******* ■ ■
balMtH I*****  luitc it|* a •
wUeaaf §e da > trad ul iba
biniailelM.t. iad iftPiotal  . i*io|a-»
olibaoauw. .
****** will ******   -
My i|i- itat*. -i.t. i.al*,.an
h .ti ud 1.1,1*1*1,-
' . ■
' a ' ■ 1   -I    tl„
lotooUoa lo r
ealU-rolloo, a*
batabeearl* .
(raaad aal tt 1 *  .-** i* •.
Mti  11.111
ataaaibtaa*
«Mnlfoai|- mm tntawaiii
I Wltl
Hftaiaiun 1
laOdvlarta-i  .
mmrtuup* -
wlllhoieot-
l)ml||t
trfrlearitma
Utl M*
WWWOUtfttl
oadaboftHf
uUenlaitti-
****** **•
Mmm * it
baoaoMMo"
•i|ntii ilii'in 'liny ira marked Tin mm,
I'm iim..I mil stin i--t.ii,i'i.M. Tho
iiwnci*  probably wool ou, expecting
llii'lr linuuoM.i In Im wllli Uuiii mul ii|.'ni
railing for 11 utu .tin.,... r lliotrerroi uu
it. I'liut ui imi kiHiwliiK ilm i'11.lum rule.
Ai way, koop your uy 1 your grip when
iiiakliiH obaugoa.
rrovad Mnini.11 t„n
Thf itoaiuer Klldupau, lat* ly built it
\'i, t.iii... .1,'ni ou I,, r trial Iim- DO
Weduwdl) oyi liliig. Maun Sinclair
uinl Unable, i'"' "wii'i*. nud a line
lum being 1.1,1., mi Tbi eoglw - irva
ti-i..i uuiler fun ijM*ed foi twoliounAtid
**,*** the I.,.t-t . 1,tn, laUlfAotioi A
Itwiu im **iiii< iif iiu luiiuil* **<* lualn-
la I .ii-lti,  Hin engine  NIAblng  WO
i..   il dm n tl, a VICUUUI "f M  ii" li*""
Tbe i.-..i wu built li) Mi M'l'lifi,* t.f
. . u.ii n.u engine ami imiW hy
tlm  J.,|,i,  I h.iy  Cnyiiii.  I i.iii|>auy  ot
T'.iutiio They nn* hlirhly lliiMnil ami
• utii|iii*t,' in ivory (itt * ii
Aa Um..'iini., M,a.nt.
A   'i.ttt.•! 1.' a iti'il kin,an iii(*r»'liaiit
i*|ii,ii, ,.f  Vletorili thi-rc III iNllog
a ui" tm *)ii|.|.iim mui leallbg "" ii 'i.at
....: ti.. UrIUib ud Amu rkM
4 ronuenb la oka'ng Dabrlni >tlM fu
.  ,. in in,,-i usjuil  .Miiijr ul
Hit 1,a 11, r* had gone tu • i.ti*i'lifihlc ll
1-.I,., ii, iiitiun uui ami provulonlni
tu. ,1 t. **■ Ii 1. fore u.,- iiii.t..* *. 11. inil
aa- iHUtld, .nt a* Hi-- fim-* i.**ti.'i.
ti..   .1 a  nu,ll.tl pel
eoaURo oo ibi original ettllAy, laAayof
,. ton   Al-i'it  a dlMN
tim-  1 ■■ .1 wbu altl tow lirevilt
■ii.t... and It  (uMl.it  Ippiari
ihil * ***** I,,n.i.. 1 ,<! "a bualan ortll
i.t tl.i..at. ,„ii . * . j  -.*■'. during
lb" fill iml aliihr, a, 11 all! bodltBcolt
tier work
	
1 !«•»  A ll.ltM nl
TO LEASE
IU  UbnUL  N.a WrtHalaalai.l
I t,.vt*l \|.|.ty to
1  N*.  I* KMll.M'.WV'H
nt** ii*t*itrau,i
■
1 nil 1 -li t, tti i'i lil.i>
AUCTION
THURSDAY. JULY 30TH,
, 1 . 1 1.
,   I  ItillBf
a   b
• ,
.__  . —a,  >■%»  Utr***A*t
*******
rn******* *i*<* .1. i.ii,
*******
***** **  x at, lia, mm •.. to
<M* tt. M|a
*** **** III. fall la >•
******* Ml
—' '  ■■ " •«•  1
 IK
****** ** '
****** mul m*
I  ' •• !  I.I  II, h.-t
xi.iv.-j ni4i.*M«rfiut a
. 111.1.1 *,*** ■,***, <* a.
I* *<***,t* dTt~AtrVtl,t.
-    ,  ,-   ■  • V  .  »•  - ,!-
GIVING UP BUSINESS
ANNIE WRIGHT SEMINARY,
TallitMA, WASIIINtlTtlN.
BOARDING AND DAY SCHOOL
FOR GIRLS.
Tlm .-ti.-l.iii y.iu ppaiu s.*iii,*iuU*r  Will,
1'.,I , ll.ll..«.|f iitxl iltlltilUiUii-,, iiiltif,.,*.
MRS, SARAH I. WHITE,
 I'lllMII'Ala.
MEAKINS
PRILL ROOM
I. now open to III. public for CHOPS
AND STEAKS  Ereliali Si,I,.
* COPE St YOUNG *
VANCOUVER
See Advertisement Tomorrow.
\"t* 1* i* »-t I*.
*•** aaaai
Uiablaad 1 •  t
mmtUAIrth*
*********
i 11  •
TlBMll le.'  - n." ■**-*** Ut* to
im|M o»* • 1 * -twa Um*4 **,
■ ' -'
* **1 Am*
,*■**** •**
* *,..*** t*t *****
A *m
utu*.
9m **iu* ona
Bui-tl a 1* 1,. *%** Uu*
* M |eala|dA|
JAltM ***** ***** ** *f
(rogoMa.  Taa * *,****** *
****** 4* *
*********
***** *****
11  iffy I -11.
Mr. ttdaMtm****** tu it****-********,
ud Mr. *****   * * ■■* Art***  tto
******* t*  Ito
* 1  *t*
***** 1**
t
t * *****
Mil el *to
|urt Sinipsuti lias
adjacent to it lln-
largest siailnion ,linnet-
it's un tilt- coast, and
frum its nearness to the
scat fisheries it must
also become tin- head-
t \*i!*t**ri*£LjtlAm *>*' **•
tisliing iiiiluMii ami
the large Hix-ts gliercin
cngiiged. ll has luck
ai it million* uf acres
of rich prairie land,
which in time will In-
peopled with ram hers
and farmers, whu will
luiitriluite to the build-
ill-.* up ol a large tily.
PORT SIMPSON
Tti.* ('.utiliii; City ot th.- North PaclBr. I, Now on **,*> M.rlti-t
...t.I niter* nni. al tbr Br*t Sp.<inl»tla.ii. of thf Day.
4.1,  I. ,la.*a   ■
.„..*..
aaaaa|,.M a  I
a-t'.l.   '
**a*t
■**»<*%* r
\ ** ■ m n-»«-
t*mt*mpt*t •*****-***• ;
t •
tiMl.lili.1  Vo-iaHi "* **  *
.TmlSSS
'..".", *'i:
r^tmmmmmmmt^mm******************************1****
For Plan of Towmiui Print,*. Eu.. Gall on
WOODS & POLLEY
. •
COLUMBIA  UTREKT
.  *  '  '
A lew Int* or a
*^^- hlttck or two
purchased nuw may
make the fortune of
the investor. Prices
are low ami terms
1 asy. only une - lift!)
.cash Iteinjt required,
ami the balance on
limr without interest.
The owner*, of ihe
luwnsite are among
(he must rt'spunsihle
ami wealthiest citizens
uf Victoria. They arc
titfcring unly a liiiiiu-d
nuniher of lots. t-'iiM
1 timers gel hrM 1 lion ■.
.....,
****. *****  *    .,*,!*. aim,..
I * t* . .** it.. ..In* **. tt,
l.llatBBM. Nl J.,- * ****** I***  **.***>
rl ***** tt*t*1** .„, iva.
■at.
'  'I  li  till  laBllat  I
In** .*»...  ..aa.*..  *,.***,,
.*.„.,*
*,*.*,***., 1-W..IW.  IM*K
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
****** u*A*
it*t9***i*u*
TW C**u* 'if IV- ******
ttmtltm, mut **.■** 1 ********** tt*m 11*
lotgweW Aall - *■- ***** to lk#
•Mrtk.ll 01 I'-t-.i  iitrttl Mm 4il*i
****** AA* **..*k»t*i«i<t
lot l|i ***** m tu**
fi-eaiHad Iw   ...   11 y*'**m**t
****** •*j_____yiM -■ • -1- *• *
p*  \'U*m***1. I* at**'fc
oral, will tvtiat l-Oik Ilia .
******. *** oMI **h* a
fc*ta li---l<**»* Bftw-wglM 1-•
Jk*» itai... tlfcla*' llf  j
• laiv*,!,,!^, alifc l*it  laafcIf,,! l*a.l
j ttf*. *** At* 1 ■■■■  tt-itl"*!  •■■ ttwlt*-"
i.r.pt-u-  • 11MK lait.l IN *** ft
\1 tUI-., ***** ohkli lali-ti-al alll la* al
torn* II MMI ral*-*  tt*mn* tela
FtdJtlYfUHriTHttW
i'i if-1 i"t--*l* aod
lain**1 alfctaf*4<wi l.tta-tall. fc
<«ii l* ***iltt***m
IftftHMlaWi-
E. A. WTLD.
A> tier Mitiitar
**,* \K**i*tm*tot. ?** -llMWI  **•*
Ull.l.
Att,'
(fl ATI 1AM
,11,
DRUGQSTS
COLUMBIA ST.
NI-W
WI'STMINSTI-R
T.J. TRAPP
AUCTIONEER
A* FORTUNES FOR SOOTS
lltll iw  1  -.,.»!!. oi THL NATIONAL CLUB
CONSULTATION «* Oil
ft£ VANCOOVER
ti.../,.•„•.' tni,
toftrrr ~
-..«....,iir -Hi.,I
Real Estate and General Agent Melbourne Clip Of 1891
Pro|H>rly in *U p.rl. nl Ih. Clly. ml*** CHOICIl
r.AHMINO LANDS.
-718 COLUMBIA STREET
AN EUEPTHMl NI6AIN
.■.Illl* -,■!■!    A.
■  .
..a..
* **,,*,n* **** *****  1
a  w.  .,.,.,..   a
.****V*****m* *•** ***-   '•  1 aaala-.
'■  B.  I •  .,,  . .a.,.,..   |>   a
" -    -
******************    i,„a,t,,".
•Maa^a. Iw. I*,*, wit t* **,,* miu i,t r*-.i hi^b .,•
AM*****.**. **** BtaiaaaBall'.-a<Ba tt.lia.aa, m*n nt... *,.,,., »
.11. -a l„r» •»•» hat. •'' *J**t
1***4  ,4.4*, t.alllal  ********
,   I, a. laaaa ,«>-•_»-«_,.»• «
•••IM.  Iimaai. ■—  "•" '   '**
_3*fittlMfc«A«n
* a  it 4 > 11
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION  MERCHANTS poyal City Market
i,„i,.„arsa„.i\\WaMi,-it,.,i,,-„, X%> *. mMtomumuoa
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc. wholesale and retail
100*102*104 Powell 81. DEALER in FRE8H A SALT
I P. O. Box 207 Vancouver, ll (".  IBWf,„-,,,«,„,-»,, tmm, M *,..v... u....
Meats
Lyal 4c QQ.
BOOKSELLER.S
Il STATIONERS
HAMLEY BLOCK
[Italia oUatoodl
l.-IIUIIII  **llilll,  NlW  Wl *IM|.\-M II
of .1 I'll;-
(iht Pit
is, miirr than even the
,|ii.ility nf the iiiitlrriitl of
whith .1 suit iif clothe, is
ih.hIi-, the moil Imponant
iiitisiilir.iiiitii. Thetinetl
ilmh lutlly conformed to
ilu- sh.i|.B nf the wearer is
mirv lli 111 sluxlily.
M. A. McRAE
Ki1.1r.1nt1-.*, .1 IVrfrct
I'ii. Iliiiiiis|iuit |iui to-
H'-tli.-r lit ,t •:.uii|M-tfnt
laiOor i* more elegant ih.m
itiisiiitiny broadcloth. The
iniiitt.rt.il Shakeipeire
!*,ys "Thr .Ippttrrl
11 jI I'liiiluiiiis (hr
.Hun." lit,- Bud is
r.j*Iit-  Tht-it-fore  irtlfr
ing from BiAiHuAlO
McPhcc Bros.,
SbipwiiKliU K Boalbuilden
BOATS FOR HIRE
Btryonil Royal Cilv Pl,nin| Mill,
Nit, Wwlmlntlw.
COAL
COAKXWOOD
" 1 tt'.  Ml   t .nl'***** *miy ***** *m
•  Ikll ti rallfall  ft*—
■u u. *\* ,1 Uk>  H
******** U*d I'M*** Uf* 1*
J AS. E. WIZC.
nlirtii'M m
ul Ka ****'* •*** -*" t»*****h-*1l^ ••
**m mitt* II ii Uw aibtail ********
U* m**h m* $***** *** ***** *****
imi it* mpl**i** v* tto *.*.* ***t
1*$* Xm*mmmU* ******** to Urn* *
U*d********* ***! to h*,* ifcal
toll Ul Inlil tm 11 Tkal U **
%*y. ****ki«mW M *■! *f i* *•!-, Uy
• ■*.,*• * 11
0tmt**
M*  **m
KX ,***.i**ti*
*****
Hanson
'U.k.a
Get Yoor Meal r*!Z
ANAHAN
BapkpJl
I n
M
la iiifm-'
r ron t BTR-carr
LIQUORS AND CI0AR8.
-    * -'.-..I  •:  ,., Vt
,  V.   a    1   !    V    ... I   ■    ,.,  .,,.
Caudiag PaciRc Raiivay Coapair
TACtrtC DIVISION
TIME TABLE.
I •vm l' litni.u M«u«i; ntAIKH
It  Va
Utt!.**!***,* tot, * ,
*****
* to  1   1 '■ ***** ****.**, ** **%
H* U 4m **
• ■ * ************
l« 10  . ,
IIM  I*.
NCI
-11 liiiiiini
**t It**-, X****m***jmtpm***m *****
»■  Meooi
' ''"* * . . - Jalt tm*
rm**** ****** t**a
■  .  ■ ■
hi  Rl
**** ta. I |>tj.»., am* £*** *****
• »".,„„.•.,"'
A#**t  **, * - THE  lafl'.KIKlt: NF.lV  IVEBTMlNHTRIt, ltltri'IHIl  I'KU'MIUA, I'lllli.W  MdltNISO .11 I.V
OGLE,
&
FOR BAROMNi
0
TN
;ummep. DD[
600*611  Columbia  Street
Beaded
Visit.es
aud
Lace
Dolutnus
at
Cost
NKWS itK THK CITY.
uti'au. mti virus
BBl   l.l.a.l.
■lir.-.-lli
.l.a.B.'l.al.
..  hliln
aa  a!  -at   llaa
a'.-B ,|    III.  Ill.'lllllllllt  IB-la -
illlll.    bUttllllg llltl    -    ■
III,  llll'tt.  allltlflll -I >  IBI I
...lllll .al lalllllllBI I- ."
,| II .la la.ll t.I kal, lllalllfll.t
at.'  11,,11,1a, 1  Illlll   . a.l! all
ll.
ll!
I'lrliit
'
ii ■
■ 1 ll 11 ' ,    ■
N
■
-
-
■
■
■
-   I|   atlll  .Bl,   '
mill  11,
!   .. a
I
.'1,111 I'.l-
, '
S -.,.-'  a.  t'IBB H! all  1.
i I iho    i
-.   ■ Uncl.tr,Kt ■-■
Illlll ' • -.11--II.1.  1   IH   fl'l"!
1 111, WOltt I1U1 I *B|'|aaItB'lt   . I1*
|, ■, !!«..,■ a'!  a I.' a
Ba  , .
 BBIB-1  ainl  I!
■■    a .  ,■
I' .■ -Ba
L. J. Cole & Co.
Hi'iil Hstuto Brokot-
liistii'iiiiiio, Invivstmont
'"' Commission Agjffltg
ttl iiii.iMint *ii:i:i:t
HOUSES TO RENT
Ampuls for tho National
Fire A imr.turn Co. ot
Inland, nml tor ihe j,
.tmi *}. Taylor Safei,
V.uilt Doors, elc, elc.
• Hull ll'il .11,1*
WiFiBeI
THE Will. KNOWN
it Mi
For (J in nl Iiivi'Hliiitnid, ii" I"
F.IK
Real
Estate
Brokers
i\i;.>ii( h (I iiiiii's I n.u rn ni'i' Cn.
Cor. Hsi aM IcKeifflP. Sis.
< *"  >
"75 CTS. TO $5.00
******
HIbAUK iiii.k
I UUI fflSg*
OXFO.,,i!:?TNu'!1't*-(
J. E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
,"U'„liii,il.i..mi.'i'i U|.|»!.U.i miu. nl ll"' U'lit I'fttwH.ml MmiaJ^.
GENERAL BLACKSMITH
T.OVENS
MACHINIST
''I'""' Bt."'"'1""
..li  I'l  S
-!•:
I  11  -IM'UI.I  Sal,,, I.t,,,
*
Lllll,
I'Hlil
'  ■*.;;•  '
'
Iu U*■  i
a\ LL l,\l  MIS
WOltSTKllS, and i lli'ii I. I'ANTINUH
■■i'i'.  name tiieaki
rb.  Tl
	
■■
.
Hamla
i
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
„ ....Z Ml 111
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL A0T8
Pirtkas. Sell and Lease Prapsrt-i. Collect Reals, Mate Loans oi k*
•i-i, aod transact all bnsiness relation lo Real fatait.
I
WlllllaUil TO UKATlt
; A *t*t.t Ca««fil I. a »>ll »«•' *****
01 lh.ll   '
W'l,    !».'
'a 1
I'B.lBj-  I
I
i, ' a .-■
a' ■ *
*
•■ *
'
||
M.r,    al a '    I" ■ ■
I *■** '
ll
r    .  i
a
| J
LUNCH COUNTER
.  . l.l  C.  I'.  II
Ope, Da. anil  N.,ln
Ice t'tviiiii niiii Fruits in
their ScasMit.
FOSTER 1 CO., Proprietors.
W.E.FALES
THE UNDERTAKER
j	
. ■ Ll t l
. 111'liiiirt it t.i .Tltlu itt   .  _
DODGE WOOD SPLIT PULLEYS
i    i    .
O. P. ST. JOHN. MaunKcr.
, Na. .'a;.'" Oonl   II  -  V
OFFICES
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41GOVERNIENI ST., Vltlgi
tu: PUBLIC
\um^m
Fotottire ami Hoist Mitts
.
I -1 liSi.N.ll
tl I: ' - i
II .1 Hull, ut Wn
I IMM
II .1 II
•   tl  a.
I
ojal City Reslaorail
l.l  II  l.l.I  B.l.lal  '■
I
lll'l S l.ll  IM. Mi.HI
la  | .1
It
-
i ..
it
tia..!.! lilt.
ll  ||
■
i|...i.  I. VV. Jl i •  II
l|, , ...   nt II, It.l  S *
' ■  '
'a
a .
ilium or i.i,KTt.t.m:n can
bide the
GENDRON B1G.CLES
GILL AND SEE THEM.
H.K.LENNIEHO.
AGENTS,
■*\7-7"*______= A. _?___________
FRANK'S
IIBRARY BUIL0IN6. COLUMBUS'
Mint aod
Statin Parte
COLUMBIA
Qampbell & Anderson
A" -.   Rl IAU
HARDWARE
Putin*. OIN. C.rtH'Ui*ry mul CJlnoAwnri*.
■
rtattuiAl ***** *****
■
"
1  \
.- -lat.-t al
Haiti Atfltala
At -■ -
-
 COLUMBIA STREET TOUNmtY **.
SOMETHING NEW! RED) *» CURRIE Z
H. MOREY * CO.
iUCuIbb*,  .■-''  'I
'
,
-
.1.1 ... B,t„ll
a
H
******* tkfawtr.
■
9**'* tAl Man.
A ti-
•■
■
■
BOOKS, STATIONERY,
"la   I   W  *,    OOOIM
;; • . .i ( nni i .n.it r
W. J. KING
Olaara.l   Dl.U,ltt.a*tB<    Baa    '
A,,ti>,  .11,
l/al.M.-l  "IT • lllllll I
Dn*iw ttl.m»'l. Ctiplfl of I'
i  IIAVI  Illl  \  IIU  LINKS 01  l
I , ■ il i.i ii.,t, t «l
,1   I'll   laall   | t
CONSTANTLY  ARRIVING.  - .• ■  Ranges
l;i» Kl UN in ilu |ii*(n.
NEW GOODS
■ ill I t  I La I.
in *iiii\*ii.i:
Ki i.l i'V turn. |    I'l '
A. R. Willi ■ kiml.of M i i
, nitiHUt)', M "' Iron-Working I,--!  John i amp
rll. Manufacturer ol Hula-.' ■("•-.,'  I t
«K ,1 111  I liaa  al |.a,....» 111.11 Illl .111  ....  "« "
CHOICE CENTRAL PROPERTY
Wf hint- th,' liui;.'*,
••, Bl. t.  Ill   Sll VI I M III I'.
Cliit'lt*. .Itm li >• nml
Dtniiii.iiil* III tin- • il y
DAVIDSON BROS.
LJ
hj r
i
I,,., .11 lamltiM.
A..II.. (aia
- |l I..B It *>
ll
l .l illlll
l
'
Rat a Oaiarf *lt.a
 >•'•!
la.,,In, a la.l  anal
* ,,,«,.. t, -a.. ..am
■ | ' '. -a-
I
Mil,   -tl-al   ,- •   all. -,!
I !•  ■ ■    -
l-l,  Ma.
■   '-
I    - la If* aal  B|B,.| t.  *• *al
a  .1-1  ,a  IH   ll
_'  I'lll
Hit   !. ... talaal
I
...   . .  **,**
ll.'»l,..l....| II,--,
1  I  '
Ittl  .il! tr* .hi, mi I
lllia' tiaal
lalBI
III.,   I lU'
t*n
tn
ON  EASY  TEH MS.
s
*
RAND BROS.
■
1
■ it .iy Trlntti   ,„,„ , ,,a| ,,. la.l ut>-
'   *1"'  *"'-  ""    .... a  ua   ..  .   a.   ■•   a
1 il  .• ...•.i.,..,i„„ii,..ini.v.'.i.'ot,  N.tliliy »t««l Stjrltnh SnltnT
• | ,.,„,,, ,,*.**.
*
,.,,,„, Ihl, |-h.|.n.
PrlotmrtOOtotftOOptirLota Ttirmi. onn-
third ciMti. hBUnrt* B. Ill i>ml IH monlt...
nt ** por oi-nt.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Mnnla Sl., Wesimtuster
Mowcrs
SwhIoi-s
Blodon
SLitimiary ami
Hay Kakci;
Kami
Sulky Ploughs
i'.ti(;iiie8
Walking riuiiuli
Builiirs, Ito.
Hay 1'nrk::
Ploughiharw
Sluing Tooth
HarroWH
Lots of
Kxtra
Dink ami
Piecoit for
Imii Harrowi!
Mmvi-rs
Goiiiliini'il
Binihim. Ito.
UrillH nml
On Iiuiiii
I
E.BRENCHLEY &C0.
OfBr*- al Var.fotiui. H D,
iai>
Un'lfin, t'.nglin'l
\m|| Vl*. I
WESlMWSTtR.I*
■

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353815/manifest

Comment

Related Items