BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Feb 24, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353794.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353794.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353794-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353794-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353794-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353794-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353794-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353794-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353794-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353794.ris

Full Text

 WTTWALKER & CO,
REAL ESTATE BROKERS
NtW WESTMINSTEH, B.C.
Oiticui uaietta
W.J. WALKER £ CO.
OHSaiSStBACGOUBTSBIS AND
CI.VAUDIIIIMIM..I...,
HUBBUB. c«ll ...   Nt* Wt.lBI.X...
/'/'//  WHICH IS IMJORI'OIUTRD "THR DAILY TRUTH.*
SlMIII'lH
.NKW  tVKH'I'M INST BB,  IIIUTISII  I'Ol.l'MIIIA, TI'I'SUAV  MOHNlNd,  IKIIItlAlt V 24,  1891,
WM. BAILUE 4 CO., PROrBIETORB
Cast Your Eye on ™ fj™ druocists
I «/ I ,.,, Patent Medicines
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
i A -TED AND COMMAND-
ING AN EXCELLENT VIEW
i ROM $6o TO $ioo, HALF
• \S1I, BALANCE IN A
YEAR. AT 8 PERCENT.
i.T. MACKINTOSH & Co
)M.\I. Itl.tli'K.   NI-IW M'l.S'l'MlNS'll.K, II t
FOODS, TURNER £ RAMBLE
u_____  I assaa.iia--'.  ».. t^l m i (.nanny, strata
Land Surveyors
HEAI. ESTATE AND INSURANCE AGENTS
Ll Ma M III I *!(>((.  UMI SUIIVKVIKI1 IX  tl.l  II- ll.ll' 111-  in I
** i  AMI ItliiMI'II.S  a  ll.lllll. ill  I
GENERAL AGENTS.
IHOO -I'alllH  I'al a,la Ma'll. |  BlTO I
1500  I"'' iimi la'ii'i Island llrltl««
S2U5   aa-IU.ll -ll'.lla'l laal  III l,ll.'l|..Bi|.
LOTS  I"  SOlllll  »•- III. -I.-I.l   a  l.l,,|,
WANTED n» pei lalUl pro
.■a-l. >  .1 l.al ,|- mil,!  in.,,  |, ,1, I, ,., t.
WANTED.
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
ft Thomson
■ KI.KI'IIIISK »7.
Millll IIKI.I. AITKXIi.lNtlK   ISI In.
nai
in -ni- »
IllltllialHal
1  IMI.   ...   -  - ' I'
a. -<l ll.ll  I
^V. ill parts
| Ihe City iimi Dinti  ■
-AHMS i •.   .. i .mil Un-
a^	
i SOUTH WEST-  accibcbt saa ura
UNS'lER si .1   mi' ilioico
V,  '  KS  ',' -1.'2  -"""i
.  a.?"'*'  ,A,,,"""»  **>
Illlll    \l  I  Nit lilt tl**l t'1'a
Conveyancers • financial acents
ml ii.
a
I , ____.  1.   a a   ■   |»NI
I00P8.TURN.ER it. GAMBLE. N.-w W.'.IiiiIii.i.,|'.B.C.
BRITISH LION
 AM".
HKXHV  I.KK.
■ HnVtn tf-iM
l I' tl Ml .1 lB-.a... ■ ■ B -'
.'.'  1 ii  Ut-N.M.M.i.t.iliirrr
.S.CTJRTIS&CO.
IOWAT & D
TURNER
Real Estate
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Tl..' I..11. living  P.-..|»s (y has now town
|ili..-<'.l nn Hit' market:
s
i*i i*. nni I* ti
fell est!) sml .BeeBra
SECTION 29
n .„ ,., , lining
Smokers  ss
i ■  i   *-.    •
MOW AT 4c T>
TURNEXi
IN HOItlllll FORM
D'Httll  Hinl.I. uly  Blllitt'S  tl Iliintli.il
Citiiiuliiui Minurs Km Unili-i
tlio Itiitiinil
CAU8ED BY A PREMATURE BLABT
Oitiittus ut li'tlitiix Nobly R«isi>uiiiI
lu  thu Call for
Hull).
SORROW  HTHIL'KKN  FAMILIES
N.n.-ty Hcvii  Mitii^l'-il  CorpBfs K'-
• ••-.! i.' I Frum tl..- Railnt
Su For.
DRUGGISTS    2_
IESTROYED DY Fi
.H.PORT&CO.
Suc-c<*»..>r* to T. O. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' ACTS
III  1... - * as a - -
It* llU • «l-|llli*||S*|
II .I.Is.,,. . fniiil-  Mil.  .1.
. T. READ & Co.
APPERTON
-OTS AT FROM $00 TO $160 IN LOT B,
SUBURBAN BLOCK 4
LATI____*I
ESTATE
Let 28, Group i Building Lou beiutHuMr s'lueiH Tlaa Tram'
*** **** **i* through 'hi» i"<*i*"'t tu** ** tha cheap**! in the
*******  PritMi'o**i$ttOaioi.MOuah. bat 3.0.0 A i3***o*
615 FRONT ST., WESTMINSTER
IHB.IA.llaa   Ul WII
•Ittil'lliii! Hltiaa or *******
''"it  Ihia  j.i i.ii. 11 >-  ilrBt-a
' "iii|..lili.iti.  HticnlBrrnt
111 It. Iniin tvil-j- lul nits
y, Mackenzie & Co.
16  Gcncrnl Aeouts  607 COLUMBIA SI-
H.G.ROSS <feCO.
Ci.lnn.1.1* 81.. N.-u- Wt'.lniliiati r. B.C.
CHEAPSIDE
AOKNTa
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
'ANYTHING AND
- *«i
iVH-NI iniNO MU  *■**■• ******ln*eieai*caapoof *******n* a**********•***>***
**** -.11 ******** T*t* ln««ta'*i*ni*«*if*i*ny
^^^^^^^^^^^  ******* Hie A-Mefsw*
t****m, at* IWlt*ttl V.rir*. ln**r* *• -
.-.EVERYTHING!!
Po'.rma mill** svilhoul ********
to homo olfice*,
itr**, *<*•**.* t**~tm**ml*****,**• *********
CsWe ArMreia   MOSS
ABC CeHle
BplliaoUlU  MiM..  N  *..,  IVbriiin
U. -A tirtlt'li' i*i|il.i.).iii look I'lsci. mi
ii..- n.-.i .ui,- ..( n„- iiopa Baiurtai
I ... dead l-ilis-. I.av.i tai-
ti -.<!> U-aii taken oat) H" J tt.-; Krin-.t
llsiiibri'le.'. llnU.it ArmUltiw. Jum
Tamer ead two boyeeot lalmiti ileal, it
area leered arte] wire were ktii.it, s»
llu uii in aiatl buy. is.'I.b Iiiun in tha
mn.'-. sml smssiiK tIn-lit manlier BwlfL
Mui bonee were killed, itin-k aUtui*
nude ii* tppoeruoa ihoitl] thai Um
' i    •■ • arara sii him-kni
•.••*•*. 4 tip ei| *dM t'-sriim ..ui
Unban Maj..i llsll. rt Ualilai. Ita*
ismed en ippeel inr nbai ripUotuforthe
-widowed led feiberk **, vblcli Itaa **■*■**
,' apt r reei id toon ell nidi * At
him ni* Li "ti beadey et bodlea bedims
ISki'li mil Bl.'l isi' i t. |
eeretad A |iubll.- funeral nt the killed
lakea i.isrr u,i* alteneoe Doom lerrl*
,ip t« iw wtteeei
. ■ - " ■ .faiatli i-i ti.tM
«i,a, s mm af ad AnaWute i.-.i ihrea
•uii* end a in'-".'i The 't"K.i|i'**m
baa tallied over 'In* irboleooeiaianTt|.
 iitiis.. nil BOMBB
lum **. I Bhretryn.—Tha wurk rt
rocorarlai il"* u«iii* leUa tertanUtl
.  b ■• rerrled no ibieenoai itn*
i. ,;i.i  anal recceeilBlly.  I t> ie in
i.ti.«k iiii. atnrela|, i*t bodlei aad bai a
II*   s,|..|    I
uii ii.s.i iad I ''lii'tii si.'i
Msiltlii..  st.'l  A t.i. tatt I  Ut M
.    lAeemKe I stni-* atnl ntsde
an i-istfltiisii'iit uf ili*> ***!** in »itirb
tba praaetete Irlnf el Uw nee
• "i to hove t""i' ■
i -.liAs.i.t Tlt*y ••■urly«li*Ai Uiit llif
Umoti nt s t>rrtaaiM***l*"i **• ellrial1*
Ar-rateTni in li •*• lot M»-i •
I *** '.. ib*-!** eee a i«ai»-i|
t"i'f|iiii'i'i aotAiunt rt liif •lantti. audib**
lAsUtirto't ilieoiltir *B**tuii» frve ttwin
i   s
I    ia WQi   -i* t'ltind.  Tin*
ftllksahm la atSltll  Itlllt"
■eertera d * tniv ti*>tu ikoboUaai -el
■  lit ai.it die*
Xttoi  **** ***** kiltf-4.  A  *»*t*li>nt
■  . ■
ni***i.*i ihai all Hi* tk*dM*«iui»tekM
aai '■(■■it* ntaki
||l>1-«IS   ■ a » *   it 'I TWO
i UeVei •** loei
- . sioi* 'iiftft'tei' I.) after*
klopeoe a »i.**; lat»l
■ «
.  *   a . .t  l«.iil|  pwkrt  Up
■ .1,0)1*4 *****
X******* tt***lto*tmt* rt tto* iftnr*
4sn>t> ■bii** rnnnina t"t their Rm
I .    .  a-*   .- . **■* ***** mi rt
\   • .-  i. -■ ie* ara eoa aimiae.
I  Maine  Mm*
in* a»**o niiint*rr
. *  -Mfi*.*.* lu Mm
t*p*\y*
\
* tbi and
***** t* .i(-.t.A| t.aiBr  To** luM-rale
I a Xttt* t**$
	
ti**** i ui *••* ■ •***  mm* -* H»i
• 1 *****. ***** B|'
lard Hi)*-? u
*m**t **< ***** ll***m* ***** **4
a m*U ot*tv kllM li) tboeitakntee.
•mm.**. HaTTurea
iiimi"* PMrneri n.—lln limit
1 iV ****** u**rtt m Fti-
lat    • -laO^atW- Ituotslrs.
*****  Itroii l'..|*.  *******
*•■ nt ll I'* tliif* rt lb*'it*.
sal... dM in ilw iob. * s* to**** la tbe
laaslli |iM In ItottlOftsio **m*t*ty a
Um ***** *!*•* lll>Ioo*t»i *i> * *-'i
taieenof  ll*>oo«lo tlw £Mb tost of
' >. it* is Wot lo lb* Ml***
Mbf l*l*t*-1l»r»  || I " at
.. 11 m**ttm e IsoMlf oaiofij lt*.»^r
ItTtai Sl UlU-MliV I SU' a . sltlr-J «■«
sit  of  bis  tissilf  rt  **hX  to  tbfw
• no toe *t>initi
Utooio Febneq w Ja— ll
lliMfi. M. I* I*., ibn l.>Mal ttetee*
«*olaiho forftwilbtltvy, 4** i-.isMi*
oft*l ***> *a*'* IIIo-om tto* *** «s* e
Mdloe»"tv1iantlnlltw Omotv tie o
*i**t **** ****** mm rt tb* e»m*i sot--
i*mtml ****** 10 IhilOtV*. S-l woa M-1
In blab etterti bf nVi'll.-Oie obo boeo
hlM
****** ******* \**
i»tnn» I   ■ Flub IV»«lt
ba* K-tft-d IhKB lb* iv*»i»*i io fetletHO
ooaaty. lebto-w* aod ll-Ui-a*^ Mb
UM lo tbe aVM
AMhomo Ito********** ******* toonioe in
miens .lit  In aMIIMO to UerhlOlmb
•
|t|*   Sl.4f|**t'AT*l   Ibat   N    A    IWIfWStla.
baitMtr, i.ss s*v»| is*t it- monioetlrto
tt*u tto Lit«tah
I i oatr
M JAW, iVteoati "»  A (Wllllm,
Miity^UIH *** ood 1* bHn( Utfrt*
***** *y lb* a .*-ti.nir* A****t Mt
Tn.-I  rt  Motrin--  Hat.  to **rt*m
| imm  TVpHiiiioi derlemn iietio in
to oofit a* o mreewoiotii-n end Ibat bn
******* hi*M*alMlt»n«nfeitl?. Tbmtb
** **i anaweorwd H i* oodnr*!'**'! laiti
Ubarali ******* A******* ot tbe last
fnn*r»i ******** utll atelo «ft*i*»
mala nbtiwowiM, t* a**» **t* i******
BMUeeL
nn iwr ****t
An nwnlnf i««|b*i *o|* ihsi M**t
***** «m***U ***i II. rietk K\****
tltltM.f I* Mint. Ilm nonatbw,  B* In It*
MJBtftf   TirtWiln LftaiW
to*i a iniin ***** ***** th* rbeetse rt
Ut. Wil-nnt in IU*i Klefn Ton *a-iot
htm«»!t I* •■. **p***X ***** be will mA
a*r»|ii snf *»^l*M* s.nsl«lonen, end 4m*
*<** ***** it* pttty *i*nBbnr*l-« WWJtB
limn f (Mint bl* 0100100 heltm.
"iii.i. iiiun ni ma
Wis.-iii'i.u. Pebrutry M. sir ih.imiii
Mintii iu* daellnnd tha oonteai In Wlnnl-
|..'U ** ti,.' OoniarvtUve i-aiiiiiiiuiu,
Hugh .1'iini M.ttiitiiiiiiii t iho Canadian Premie, bta boeo ulneUd Inatead
liy ilis I'tmsoiriiilvi*. Though iniu'li
isiiuiiii.B tiiim htahean leal in «i-ttiuii
their etedUite in Uia Held tbe Oono u.i
tin'* .nil hope i" mn tlm anal.
an OOTOOtVaAHAll *******
Own  Stii'xu,  Tshruary H.—W, A.
M,|.|iui.*,  fi-1'i.llo.'t..r  i.[  iu.i   i.
timid, st iin> ani* "f n  Hi* wrote iin'1
l.iiitll.hi'.l  lln. Ilr.t  Ika.aU ..I  |M...tii. imi,
ii.ii.Ki in Ontario
ia.an.Ai KOmiATIOXI
T"it"M.i, Kil'i'istj II   luiih. i i .in
Inttlonai Bt, Jotan^ Ulaek, ■ Daaarve-
uvu; Baal .Miii'ii. *'-i, Uarabell, Ooeaerr*
aUtrai North Oifoid, Rare, lernUvoi
w.'.i i.,nii;ii.iii, Batlhi' oaeanreUvo.
im'.m.iu in » aiivit or
a relUrtoni naetlng si lebm&ee.
hundfl* tu'iiti)-, ws* .idJeerMd lostra
iim*.' .uefleBl «" opporteelli i« li**ar
talbaral tr|uemiu. Tha pirilueal meet.
iuit wa* oeeaod with erefer, levoktng
iliui..'  altl  li.  r.ltiiiiiB  a aiij.la  fr..in
tii"ii"|>"ly aii'l liluh LtltUOOi anil a*klii|
s tn I. iiii-.*in* ..ii il(.' LlWral i.'in'lsii'.
AQAOm Ivut'.MM-
The -luifi't eieeeUre el ilm Knialti*
"f Labor *rni|iatltlif nttli-iln- latmr
mastiiistii.il. iti preteattei Mteleel the
Uia-r upeidltnra oi . il wmh>* In
Iteporttei tamhiraBli trwe Hero-pa in an
lined] ovoittoi k.-i nurbt t
uat ui m wo,
The Teifjiant myt *\*** >tt John A
Mti"luiiild ititt.t win thu fti^ih.ii. mu.
llif help
l.ilnral* whu line t snails iinin- then
llm»  ***** hlin   li|...<t<i'l'' (.1  ll.r aid
■ t.lHt Bl a lltUM'l ltr«| A.'iBlsl  l"
***\. th** "i,i nni. froai ateelei w the
fatera ** *■* ** •* i * have it'iiw in tin*
i-i.i
OATNOUCI AOADtel UCUWOOTI
a daapeb b tnm Mt tinel t*> the Mail
.at. a oorrojpooAaal I •* ittt *** *****
l-iiatsi tusitei "t lnd'tmslisoi. whh-b It
i. ut ihn uimmt lafortaeoa ibot Ihn
i' neihOlM keee I heir it (row
Ibo tw.t authoritt thai tl.** 1*110*1* in Ihn
,.1 Qeebec hew " • *<* ***t*.
tldnttiial thttrui-Huns tu **** nil Uh Ii la
Itiiflirr   tu  Bn ill**   *)' tM 1   J"t   HA*
****** A  Mactlunald tn  ih** ereaael
ntntost,   Tbn   ahel
natutaiijr  •■(•(wmhI  i..  ae]
ibai mil lr«d iu o airal"! ininniur**'
ttriwivo tin- 1'htlml Matr* and OtMda.
a* it leen a ei**at diatibtith-*-. el it*
pawei  ti*<tn  *****  ***  trrufaoMai
isui..i|.. Bmi |iii#*t. ti.n.-ti.tf aoMMai 11
telarelh.baletptnai »* *'-
B|na Ihe leheHteela tie turn
, i.i end
* , ■  H.al  la
■
eenaaii iuu
Kmn a, pet  I   s i
went llehee haa -wttMiewa tt**** ibn
■ uta ifaaf.
Isnasi -
IU-  1 .»  V   •*   |.
boosetil Jubo llatfo-k si tu* U..t*«u
tustb tm ei 3 **'t*** n.u wntnina  All
10*40* uf ****p* ***** i Ml •*•£. Ibn falhnt
)oot|ml <wt "l           unl the
tenth**  dti'i'i**!   Ihn  -rh<Ml*4i loUt
*****   mm   Ut   ***** end
oil  ow  it".*  >»'• a
Ohfti tbn Onsll-•'
at.ltli- na.tMnt-i ***** ;***t* ***** M**
infant n - Mm ****** bni We
it. tin* tail I*
falell* lojotesl.
ll'.SVl
U,..,*, I.i.. **» Dtl
' . l t -    .  '    l    | ■    1
be ba****** *** i**ui •
■    A
tbn t*ao* .'t bl* lit* smI tbst *******
tot ***** to n*\t it I
I MUM0M »l*n
Tb* lt«* i* M  MiHieaa. e HtHioioeoi
|*t* .1., Ulil's  l
■ ■
* * tbt*
rsAvtsin < *l**nkl ha ^»»-
.   -
■    i\. aevee ****** .••ami-i ood
islmtl*  oml  to **.***•*
■ * **h totswos."
■ttm ******
lo ae loient*Wa mt Cttarl*** Tom**
saM: **°l**t* i* ml* eee «teoinM ibat
ran ** turn**. *** Ibel Htbat 1*1 *****
oill bn t*rierw*4 le *****i **** * *****
MsiHiH then bn hod ob*o lb* llmiso
t**pto***t**4 tt** tbn l-et-tftr l«* the
Ai»**i« ll oillb*a*i*so ******, eed
be mil faifjf n*f« |»tw»in**.et-o IViors*
|^nsf*4l*Uod The a-*.******** X* tbn
•iii* loot* etn ****** e«l««el»*-
lae aod teoaelonoi mm rt tbn «<wnoirr
oIm bate Mtet **************** *tib
ibn ttnlttoi i-sil) etn Aafbloe to lb*
t******  *
PMVtltCUL LtOMLATUlI
a.is.t  bHII o.»  io tbe Heooe ot
ratli.-a**
ti.t'stu  Mnsif  n  t»«* *M4
******•**. tbn laltwl tttV *t* Fhitmi
*mi*At Ititt wataacaio Ittxtealowt lo
tlm ||n«en ihl* stint*-.* tolhed ovnt
aod ee>wto«i
*************** rt * ton renfevtiag
Mebi. _ _^^^^^^^_
Thta ntnoloe lb* l*nn.«r lattmlorn^
tbn thrtoroionnl «-*sodst l*nrtt*o«n ftltt,
. 1 lis. .. * HOkBII • ivttaos IMM
wa* billed lo tttOMeliis-* Tt* AH"t**t
tMN#te1 **M that ihnHU hoe ** *****
**** ia ***** t*rotio««- i t»ft urt ti
oa*tsHetola ao ********** ******* hot
»fiA*t*i* A**u**. *** *** m***t* woe
tt.*bf4.tbe *«moim*» imm wiibml
e.
The -1*nH»aa* fmti IUMi*t«iin *****
tt* l*4*u aoUmlltf to ******* rt **t**to
umptumtmti i*wsiini** t*e***d He mm*
t****t*. A* ***** 4* Ibe ****** WM.
ttthml a dim*.*
Mr Matthew tlaMMe Itotw* bee **■
**4t*toto*it*i**Uu 4ai*ih**mih>w
all Iii'i Morb mi Ibn M o4f<t0loe
Uiotswiotn's ftttswt oo iMowhia Wt»*i
ll wilt been a (rootee* rt *m t*u* aod a
■d*|4h el na Innl, the atnood Atve !*• to
******* lot" Ihw «l"4** rt V* Imi ttmi-
***. thoB albsmnt * *, ti** «'
***** Ihn moos ehntn Tb* h«IMl*C **
|0 to inn ****** h** o t*elorn »t Ibn
ft* *h*h Uh* X.****** tmi* *****)*
iMllond l» ad*l**i tto***! to ******* **
putttot m a ihinl sMot. iWebtlswi
ibis m* hoiMioe mu e-flofd t*l-yt f.w
mt** **1 ***** who he** to** tot* mih
toi**tn*1r* ******** ** *** lal* it*. ***
It It In 1* ****** IbBI Ibn 0*W U** * Will
I he mod* t* m**»p*t**mat e*'*rit e dat*
1 a* pruMWe.
IRELAND'S GHKAT MAN
0.  8.  I'lini.ll  H-i.'ivi'H tlm  Ailmir-
mi; Plnudlto uf thu
I'liimliti"
EVERYWHERE AUDRE8BE8  THEM
Hem.  of tlia  Hi Citrlliy Fm turn Oon-
t.'iu|iUi.. C'lmiuu to
Aumrica.
OOVERNMENT FEELS DELICACY
Abuut H.Biii.»vinK the Duko of dun
1'ii'U- From Chlel Milt-
tory Ciiiiitiiuuil
in nut. 1'vhruery M.—farm-ll *****
tiinif*! hi*taiii|iaiaii tn livtaml peeler*
alay. The Hula Iowa »' Btrokaatowa
waa throefed hf ihuiiiainl* tu btvenl
iim..lit ordletf] popvlellootwho had
lathered lo anal I'anmii in an aalhul*
 i<  llf r*|Miati*il in suti-
.'i - bll ipaei h "f Nuiiila) at It m in.
num. At Ueaitonl l • i^aln • ■■
m*H'titi( with a •- iisi roeepUoe. Da
■aid "I im leieeol ******** ** eerried
away by anuuitmi.t •.( tethetleea. I
do tah feu to helleve Uul vtetori i**«*
.111.1.(1, tb" BOMUtetloeel I'lait.irm ,m
■vhleh I mn Meed aalll tn* tut i>isnk is
imii ana)   1 iluti't staiil  V
laeoateel mil. itntuh beyeeeta, bet
I level *»k )..i. in lak* that ri*k
I al*.. will lak. 11., rUh s. )..iit Us.l.r "
intend i" *\*** <*■* lrteh>
la.-ain- A|.ilt luiii. lb" smiii-'i.tn  ,-f
the aeellef le ten ehee ii* wnfmini
U.r Uantc lASt.ii.-r at lhal pteoa   lit
•nil  Uaaa  hi*  jimrony  In  Jun*
tiiiAi'isi. Meyoaed BUfe.
No OoattmoUoB.
Ua\|M.<i. |.VhNirF gj.—The llrattltan
Mii.i.in itaiei that i" hu idve* * ma
Ilbi Jaittnisi ohn-h oi.ul.) tot**** **.**■
parti  •'(  twunotd  |-llli'sl
inml.lf in Itta,-:!
• • ■*- i s.ive in.
liutbaei -mat atao utrnnr- have l»>
f-u-mt tu ooeeede ihe istt*i drmatnis •■(
Hi* tnlliPla
I*«"t0'*  MirtMR*
The llaibnr ******* U** aod *hfli*r
.i. |..t. Marled In Oaa n—ibmib ran-
int.tii*.-.. •■ *.*  |i.i*..i  KtitiBod"
-  ******* u|*"ied ol llrnry Ijhh*
In Ilm hs-aM «*t lb* alum*
ii «a* raaaesr.
loth* i**ioio»os l-lll Jubo Miwley
a.4fA|«n*ihnt ar ,.|-iai'..o. at Tnkar
it.rs'.i tlm tnot^islallhso iif lh*  Suudan
nt June* ivrgutw-u rotilmd fur ib*
**9t* **t* *U* a*. ii|tiHuoul T«»*
* "»i at |ttra*Ot  l" litntftil
* j* a«it t h*tt****\ **.* it***
r ****** intriopiod br la*
<• hut ihai nu forttmr advewrw
• i.s, 14 to *****
***** HBtui nr waa,
A nattta dlMateh Mftlhal ihr Ksi*n
a i
. -tirh of
j
■ml |K*> -fi. -.mm* 1.1 si  IWi*o».m1b,
s  ii. irnia|   The U*i*
*** Ih-oelod IHdnftholf b**
|\Wl*lomitb  with  tbn  Vk*~.\*4os<lol
tie  wilt  ^r**id* at ih*
«*.hb Will bn nan «f lh* Oh-*1
".taufltm blOd  10  l£oall*h
. ,.,-.'..! it ,i ibn *a>*4
il) rt tto Uo<M*b ****** mil l- p**m*t
* ni.in at itta a net
loth*flow*oftsweaoios today Utd
Haiitoatok 04*4 wbal wot* tb* lo*
■ ■■ ■
im mth tlm recnMmiideltoke nf tbn
i;.iiM"*«».m,*,tk* mi1'Jv«1f4 lb*
tt**. HtfeMfttryel *v«rM*oWupwbed
mm that itmiwntfwomol wtoitd me 41*-
tntb tee IHbn rt CaabHdf ea *m*
oast^t to-* birt ae Inoe M he 4***t*-i la
t*UIO bl* Horn.  NnHlml wooM b* bol*
lb* thnmoamot 4i**m any tbst.tr*
ibai oaiabi be nes4tel**o invwrroare of
tb* reethri vii i,******** mm**
tut a tvdertlno «4 ibn etiny -MoH*d|i*i«
tlm *ra*oaib«i of K*iH Ut ******
|n«a*i*wio **** tbal tb* t*m«r*em*i
On«Htl0n4ai*|nrllmn-m«0Un*  Ua
***** tey thai ih* ltt«**b in*<i* *m*4
wfibdtew s. taaa a* the itoiereemoi
. ii .... i*ii tost ***** ***** oodinee*
-of fnteoje wnwHlhei. Iloo *****
Muiry u*4 bn f.ei**i that tbo ******
to«oioo*MBHWoe lot** ii* *M ***** rt
tt******* aarfthat e»y s4isik* int«
Urn itssndae wwoU nesf-nwut* a%mlKt
****** rt llmlMtNh t**i* II* did
U* ***** Iw hoMpet lm«4 ftolHbotTt
I*** 1.**** ao* en etn nf Ibedl*. .Hi-*
nf tbn sitoethwi.  bnl *• *0t* **»***t *
*** ten **tm* Korofnh -by hmobtoe
******* lelkoiitn* 10 X»wf«o4Uo4
mitht atase *miUt to tW*» to tyryt*.
whwb be4 -eiino iwmiey ilm r«>ei rt
esjaesw4Mnd ****** wbal w*4M torn*
•l«vi t.i /.si i4i Utomh*** *****
m**t*p***4Pi 131 to tl.
PISAHUU.1 ******
Th* Fmwrh Hwd«*i mttmUm tu tb*
Bwii |s«tni4io4ioieiIatn""eof>wis4
tl****** ** ai^.:i*.iei. aodnti-**'
.  .  - * '.?!
row BHS M *•«•**
Ai a emHioe rt McCuttftlaa laaUl
twnllwf p***** «a**s**«4 1ba11b*| bed
ontm bm*Ms4 t* t**4* tttm Keftlsb
1 a a.  .
eetfOnna tee ueaimeea.
ASaOttiwi4nMMl«bOBt*1ba1 0 *****
ntrateiit ovatteali u**»*»y ai Aitee*
eo4 ***** rt tlm ********* ******** to*
end ooaben of thewi At*pP*4 *m****
******** 1toaunlHaiBbs*intyt»n
trtto***  tto ****** * *t*}**********
IM-Hiim,* Im |.st*b* i» lb* litii-Hb aMi
tott aolbntttHo at Itoatlae.
in* Hmiti **irirwt*ta
M  V******  pt*/**44noMlh*!»t*^b-
ina, ** Imed of tbo *** ****** roMoot.
I*  h  itt4l>sH«b ** t**** aslnlstnt.
*** Mflmae. oitohtot «^ mn
f*.**tS'. *****
TVH'oii'M'tenby 4fteealtoo will
•noil n*»1 n**b 1* S*» \** M* < *
M V . ******** no I'lMai fnt Aerttalto
lo i*<sai*aor wllb Tte*4by tsollitao.
nan r*vwe i»
Tb* Uallt N*n* toys thai tot** lh*
**ptt****** rt t*u*t t<* Canada. Ijiw4
Kr,-ii*f.*til «ii*h'*» a Wins I *********
that lh* llM*«b 1lm*lwamot fetotv4
******* A ^i'th*«aMsell*aw|ii l- **
lohMeh teelfwiailly etlib tb* I-oli-od
.m a l**
nit ntiii it -.ii>t.
'iv M'Tntiiiyiii'. iimi n naetlag In
'i.riy, Vhtotl tm.k tha furin nt ia briOllfa
LetguegtUitrlng.  Tha I'artmll hram-li
war formall] tlaolvad and i niiiuiitl
ii. ,i branrli ol tbt Katloual MaraUon.
They passed reioltiUoni oonileatnleg
Harrington uml Jvnall.
Uit|)U|iular Hauly.
ln'in.i\, Febroari H—Tlmothj Daaiy
ud Jeremiah Jwrdto tried to tddreu a
iiit'iiiiui t'Hiny at Carriak-on-SbtR-too.
Tii.' i r.imi booted ni'i »"iii'i imt ttiiuw
tli.-m to Im* In .ml   Hi,'. |  ...I -,.... i.i .ti |y
sli I'sriH'lliii'*, ninl brotlgUi iltlniti iii a
Btoaebi inaablag the platforn frmn
mi.i, I. tii>< ipatkara bid tuoapted tode>
liver aii miiiii ■■
Shu Is Not Afroid.
rant*. Ki-t.rititii M Tb* Bapieti
11, dorlt * ini li .I. rm* toewrrow fur
i.i.i.*:.ni i sin' atti'u.iwi t'lit'ii'' wortblp
today 'n iin- aProtoateei C%apal ta Re*
Iho ah-. Theeea aho drove to lha 'mt-
man Kabaaa) and aftorwanh rlaltod tha
iiiiiitar) riding school In tbe Cheap da
Mars. Mi* <*a* saluted ii"-i kMpiet*
fully by iin' Prom b oflleora.  In Um af-
t. rui*'ii Hu' Kmi'if** aiti.fiil.il worslii|i
at the llnuii.li ilmriii  amTirr arrival
.lis mil j.'tt. iheQeoea nt IVtodeor.
•ft ■ Km- ■• , i .»i **■■*. '.,i.i_iiu hurrr
?'*%
■** -.. -. '■■"■• t* , lawaw or
11.1., ii i ..uiis i. at iii.. Sftteth annlvcr
*ary ut tba ('"itulinK nt tb* Bodoti uf
lirrtln Arn.u  rbeRapr*ea bea i»fti
a lll-'tal (nits ha**r "' 1 n-mli mirk* uf
ail .tic■» lur sttlial, hut ihl* fail  that
not dlatra ii"- boMlltl] ".' tii* From h
apreaaeedo ist«.- aajorlty ol Froeob
trtiatatoher nederualag. Tin* Km-
praaa haa elreedf aeeand e previa "i
i,< aria eiHwareUoe ,ii Reglah sru*t*.
and at the bead of the Loodoe ooaual-V
laa I* Mr Fradnrlok Lelghtiw, nim ha*
il"ii<' ail l"' 'sis I" proewta an even imi-
ter repreareteUoe ol fttjtlU an ilian
in i*»i. nii.i. a ilallei eihlUUae mi
l.i-l.l |o ...iiuii. in..rat- il..' liui.ilftr-lHi an-
istirr»sta sst n,s deeth il Pfederrek ilw
iimsl,  il.**  fo I i' I  "f   lh*  lUiltti
A'silini) al haa *****
A Bileotte Trt*
I to i   I'  II  .iram*hi|i Knt|irnea of
li.'iia taaehad x***** Mi ee Hnuiay
moritint   ffhllt  th* h's*.  rami **•
eoaltag. **>** pum agen Ji-ttitAifViit a.,4
tu.'.i »f thwa leek advaetegi ■ - Un ap
potiaaltyoe>rodto vMt-Ua wntntnttoi
i*it.-»..f Bgfi ■ ■ *». ii.»
fyrealdi I nub tlw
■ptosefThebHs
KertiRh tad Leaei lif»i»*m.t mil
nan ai Baoa aaUl the i-msi^ri .errlvo
Iron ilii-ii vi*ll up a-totniry. *** Mm*
lis.-ml  to a .aI.awI*. mih un*  Hep al
H.. Maprm "f li»iia •'
fell at IkMHhey a* (it*ibao*ly ***i*it,
*..***'* ***** »mY*«lini Maawaalpa mu
etak* il.il fill,
Tbe Sleeme ' ^^^^^^^^^
Mi w i Qree^a, >ni*riuii*ittbi*i of
Ughtcaapeaf. wu
to ihrctiv ».*iri4iy   it* stotaa ibai
ib**Wiiw ptani fur ibnitsi-nay tVat*
MOy bB*l»»i."»Oi|'lrln|, a.,.1 **<*\ ,4
ii i. wa t-t. rout* t.t thi* • Hi 1m>oi lb*
oisnutsn.'ii Tli* «i»i «M.*ienoi*nt
of n ta otpariad hero ee] dsi. end hta
■ i i.u i. u*t I*** perpnae •* m*U
Hit altsnfOir 1.1* In l*-tln *,*** „** lb*
..( the  elerlrt •' ^|Mi|.nmot,
.nrit,<a>i taaeMreetloe. *i>naa rt.tio*«.
.1- It    - -■ - T    ..1
nttbt end wilt triorw indai i" aiirod a
omriiut nf ih. d mt*any
iiih*b*-Vt lo Ibt* -ai Mi i*rsnil«
*ialn* lhal a* ibt* u ih* Irat Iin* built
on4*rth*tidi«in*)*irni n.wih uf l\wt-
tend, bu «*j*opsi.f loinod* |*oltlnt In
bntnaplani lhal will bet* on «|ijsl in
l t>" *-il-taf-M <I0 tbn
IVllrl.-a*)
A m****.* * *****
A **1**pt****t*t ******* *i****t "M*
ehaok Mr to Ita »4iior.
fseoitoe not ibst mibib* praaa
rata* h ****** ** i*t***t -• ** * **,**.
leeaao to let* edtwolot*. ** ********
I— nf hotMlog a b«oi*. of Ibn Wo %***
al obk-b be* mist hr t****h* lo fuolh
n..Hnii,ti.i Hi* fiM91 t.«a}*l* ut b
mf*a*d 4ae*bl*t. a** to Not*-* ool
tb*r«**t niftttt <*t**'* t«n ewaeh o*
mitntBio inpsfm all ti io
.-  .. ■ ■ ■*   ** * *. >*
T«n M-*ln M't" f<W 4e*tb1rf M
Oo* rot*!* trip Ice eecb ee Swe4ay  ea
Tutel >! W
Tbia *00i  t*t **•* Btmmpt* to IIM
•  ,M 'itta Mif* h* *n*. nnwhl
probably ton ib* ***** up ** *>**  ***t
***** I* tabli th* toil 1* t-i
«t*B1 SmI *bunb| -bn tn*a*tv.|. **** p*m*
*anily ****** *ma* mih *H«Nt*ib*r by ih*
holbllngnf * htMt* ibn m**tu emaos
,* ereateg
AM. ftmollaNL •■* *W|**anf e
1 n-*n
tntnwtnt. fnt»l*h*4 lb* fnltnwlot. *bh*h
1* In («o. Ilm haal* rt bl* hfU* f"t ihn
fw«n,*lt*4«1bni nf Ibe It* 4*ptr10Ktil nf
t  .   i.
*tw atrietn* IBB itniivt*
I'VtwWol Btollo*           *
* .*•• nn
T*nlFta*n|but«m
l.jwn <a
iNm mi «*i*t bain***
Il.m* m *****
Ihm a*t hat****
Two Umoeeod fn*t ******
|g  at.
Kl1nw*bm to t.t* ball
i.«ea
til* ball el *apt*li.«*
ggg ..,
Ettaeitae tedder*
......
1
mm
T***t H«.iie aa
I-***! i*» tsio r*to si miu utriet-
rhmfK«tio**r.ait»t»t«t*nib » i.imia
■
-	
Neeef OM-wtb
- g .ni
lire* drmraW "a-b i*t*n.
MU* 00
T«" heaaee. ti* s** *mh p*
omoth
'a          ^          iM
l;tfbl torn am*. Ill »i*h ***
lOnOlb .
I.lll IM
I'ttnt ***** ********t ttm*. til
net-b t*t *w*tb
gfggg
Fe*4 fnt to****. *** pr* *n»»th.
rv* m
Fonl. tit pnl onwilb
1*1 t*i
1X1 At* t*p*it*
-■-■ ■•-
t** rVoibal noeionnr.  tn
tm im
IHiiiM ee
I*** lhn-*m'1 a|*f*«i|<nalbiw
-
Toiel root f-w trot     t M?« M
T "_ ■IllK  LEDGER] KEW "WESTMINSTER 1I1UTIHH  I'OUUtllUA. Tl'KKHAY MOltSlSll.  I'T.lUIUAItY  :'t
Mi  ma Nu. 85
AniHlinui: Him k. Is* W«tHlllUt«l
Bell-Irving, Paterson & Co.
iVIiolraiili. slid Ooiomlnlon MorehsnU, IVIioImbIi  Duster,  lu  l.lquor
SHIPPINC  ACENTS
Oil Imii.l ilim-l fl'..... Kimlmil. lum.' ai" l  .1 llqUOT.  uniliaal .limn  pip,
ti,,I, i. i,i,,„ tor trail (last and itstst), nu.itfl «tt.-r pl|t - |»lssiilml
illlll  Hill.'.  Ull  pLtat*,  tall'-  SSlI  ''I  'lll-aaa-ial  1111*1.1  . all I
ADVERTISING FREE N
I'lM  1 Mi  I
til Ml*
■lltfltl*
PL!;,
■■',<■. (n IA
•I-(in. (Wiiii',
.i.,„*i„,
, ......'isl
W I.I.I. lilt Ul
llllN-a
\\ i.i;i:
ii i niini
IHMV" i
Al'.'l'.ll'l.a
iSuS
I'i'Vl'li
.Illl.   la.
in Viiin*
1(11111.1 A All
iHUKt,
ti.***toi* *
is.
1 Aim
1. .,,.,
**. UKMKMliUH THK
dl I'l.ilsli.ii'.n'li.'i'l-'lisa
1 IMM
..tin in...t i.uii i	
( ii:nti.i:mi:s iiii.
FlJli S
s|.h K
l.aal, .
tv*	
ti  1. Ih*
•la.
Vi.ll.
MR. SCOULLAR'S
»•........ in
m nm;  '
TO THC UNlMPLOYED
■ It" ■' '
"" "m'n","a
-•ll-.' 'taai' H'-'l IBU' -|'ll'|-.'.''»l **'* - i.l.ll.ll
ll'uMKX's  NIISV  Tullli inMMtlM
MoKeuzio Street
TO BUILDERS.
'I'KSnl.iit- un.i. in: IIB BIVKU *****'
I  ,,„. .,, ,,,.,,. until.|ii  m lam.
"" T«01'SrOM FBUB MORES
BQURCHIER
CROFT &
MALLETTE
I .intk for our iiium-iist! nock
of Hardware to arrive sunn.
ONE SHIPMENT is nuw
overdue, and TWO MORE
CARLOADS are o follow In
H,,l,,  We can sell i  "."•""""oer«gned.hav
,1,„ will beat the  purchased the
NEW WE8TMIN8TER
Foundry anil MacliinB Shops
\V I'l, ilu: uiulers
,u | ii it
I'ms in
l , •
	
■
,
l|
.1 ■   IllUll |tl
"I I' 'a    ■ ' "-
Vl Mlll.ll ,
*
a..l '
VI  SI 111  ||
..  ... mill i,ii -ai
■  . im
UIIIMil I  nil l
B|i|t>, I'll I I I I Si,
lalaall-:,,,  Illl,  |lll.a .V  	
a.l.Uaala.1     All I" I      Si,  W.1I...I.1B.   I'l
IJKN'W, t-ll-l.  *******  ***'■*'•  «* ** i.-Niitws
ll    II ,11  . 1 ,1 1.  ...l.a  .,...IJ|   ..UUl.  I.-'  I'" I  t, IS  U 1-I* .1
*_'rli.Vri!AIHKs-i'-'l't'KN.il ANH I1KII '..|;m.i.ii..  isii.i  itl.  111., I.ivi.i,
.A   ,  ,,  ■,   , ,1 ,,,.	
. |.l . ll ...I "a
REMOVED W. E. DICKINSON.
,., , TRUCK  A*TD  DRAYMAN
Oonlor In Llmo, Plnalor, Comont, Woo.! oto.
,| I I, I  IIA1IN
aii-,-,-iTis_HHHHHHHPv"1"l."'!
, ' I  	
'    I   .(|||l ll  III.* II M HI  I: I.IMII--
l.ailltl
Illl   IIIIIIII                          |  *    ,11   I  •   .11     SU-  I,    IMI   HIM
I  ■ 'a'  "  IMS''   '  'l"""„ I'l   I...-.   '  **
A" "' '""' " '   | lhal  .I.B-. i.a.l ...ill  inty  alat   SVa.«l.
... ,11. I,.,l.fl,i
......I  .IU.I  a.J.a   I*
* **,!*  .Ill
M siliv  siuiiK .tM, IlKI'AIIIINtl
,1 Mill ,. al.al    1,1    .."I    I Hiatal
,l,all,...|..ll.   la,  1   11  II.   IIB   >    '<
as-. n|  I.Mil,.Mi IIKNKVlH KN I
,   li... .., ,  IhiiiUb I  ■ .  >
,.|* iu.i ami iliini Htmita. tilt
...i,. ll,.  Ml
*    '
Ml Hits it,.
a
blllMliVll   '.'.>
„
1  Illlll   .111
HIM 1. Mt;
111
heretofore owned and cS
ed l.y Mr. K„,,,l:, u,"*
bib now prepared u, ,„„u
1. J ... t-a  III
MILL, STEAMBOAT * *.*.
NERY MACHINERVCAN-
Satisfaction guaranteed
IAS, F.NELSON,
Poreaai
NOTICE
a. ..laili., ,11, iv"ii iali'ii.ii  lllll  i, l,,',,!--'  |  l.ln<|-|allij|-ll.iallt. IH BM' i
a'   I   ll  II  I.l  ll II   II   Saa| I -  Ilaa,, ,,[  I lul |l
I',,.,,,,,,, l.tlllAllW^.I^   |S.,,1„1,. ^
NOTICE.
 1  Mis IVKKTMIK
., . I   ,.  s
a a    -
llarltil.l Olla.* Hal' ' *•'*  I   I"  ' •'
I    .   i.a. -7 a.    ^   I all. in
I'll USUI III
,,j„ i» -ia. .• '  lgrAXTITVliKiil.lt I'AI'KIW Hill  —	
1 asuissii;i, tc-ffy-r ■>***r~<T**-y'*:y-:r?-'- -;• KO-TI'-'K
•I'm: imii:i:-ii.mmui i \,,i ill
I  ,,.|. ,. ii i.loa am .ibbIb .U'li.i'i*-.....
_HALLS BOOKSTORE 	
DOMINIONGENERALELECTION Mm Keciiivoil for NEW WELLINGTON COAL
GRAYING A SPECIALTY.
\  .i.
a .
a . -    •■ I
■ H
UsiJonetoti  Intel!
I i ibu | ■
. .•  , .  ,  , .ial.-f.ii
1
MASON A if  KMI'laHYMI J
"" fti ii V*i in »»' a ii '
M '.. Ito*** *• ' '*•
tv YOU WAST TO ISM-UK YOl'H   (*  OHIHUIN  WHKKNUKN  UKIII   * , i In i'ili\nv-"**
l                        ,,       1            ■      •      '■        H       '■        l.a                I    '                   llll'l                t          •         I.        '        l.'l    I'.      iU           *         l      I' t'ANY     tl                  ''                   ■*■'*■■    ''I*****      imt***
*  j ■  ■ • "  '"■  i.ss mm.:. iTiiiii,    iNii
" a        .       ,,II I,  1„B
IS",,,    "a-"l     1 M..STI.  1V11.1
g    r!«  '  '  s,N ■  uv MVI"NI ""  *-■ tiTtF*9***
III -I llll-ll I. all  . .a  1 III,.! I|a'  S
■•"-■ '*' " .'I'lBiia.*!
',",'"("IIIH.' '"i'l" I "^ 0f 51^^""
'•.'la"'lii; l.j.'j'llllaa.i,!i.'."s n   ..iui; |ba|ITNT:||sIUI'IIIIIIK .1.
IBS .
• '. **• *- .
Dm. pa.lt. Oaaaaian bb.-kii- an.tuniio.i co «isi.nii.  r.iBpa.n.
can. i onii-ii ua Ba.mancu 7i-
■ .
,i  iMiiiKiT-i. in-.. i"*-'*;s IiSAxrmxs^srmfSMmVm:si!'_...    Z. r- „.,.'.
i uu.....a  ■ j> I,. .r.A>i.-.iAi-  ""■•" *"' ■"
.    ..-.-..-vt omg..    ^'U  S^vgPV. HOTIC
"SaS >.  SllllS
■
.,.,,',   >    I'  BB  II ^^^^^^^^^
\Nt:illl,l  HUB  ssi mis  'tis
!■<_______■	
• - I .   tl ll, hum j  t, .  !_.„,.  ,,„|  iiiiir,),...  1,111a.
nmnaisu rusrMsiut
*
"■ lu'.i.
'    a'', '','.','.",'  I'.llll  l\ I I   '   "   -■"•" **!*'*   ***'•
5    1,|,|.   ,,S   |«,1,,IS-.   I.-'SI,   I"* |».   ,, ,.,„,,,   „|„k
I ■■ ,.,,..,
ISlalll.   -M.l.Sa  S 111  SI   1*1  Sll
||'„|.|:iM.I,H"V   1,1-11111,    ,'
tl a I 	
I. ,  M..M mi \i ii, liuiil,. ...I. I ''•'* l'i«s.itiiii* IA' ***** mm tt*m
,,i',m:' iu.im- i-i,.i-i.i;iv  ..a  »*• , .   ■ .  I
I |l'   ....   a,    -    ■ ..-I  I. .■'...■•!•■
'
ll-  i  I.lll till,  i  "■   M"\t   iiia.nl a,... i. i. ii......nu ■■! .
'*' |.l    Va.    IV,
>.i mil
i ..IAi-i.m; imI.Ni* .imii hi. n  k
mmmmmmm^K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
0
aall
^^m
h'nl  111  ll|.|MIN-ll II   **■ liKSi.l.
a<aia_____F
| siiissi  |B|:.irl.lill
.
it
. .UIIKM.S -
* •
I  SMltja -al. l-a-m-l .lilt ilit.'t.i.i.
,   , , .   (pan
11.. ,ii^ii.. !...lfHi a. ",. 11,1a bi>
itriut* Ihsi bad on hei**n *"**i"l btidt**.
*,, .
JIM -. IH  \N|i
li".'.
n ii. !*ui: imi
8)11  |VK  IU.I *\1,lA  | it,*. |  \Nli
. %1____________________H
•rri ii
wiMV iniLI.Alt- win 111 i i'*i-
** *    ' in *..* \,
it- v ii i tin ill "'\
a* •
i
la, ***** War* ' il
'PIIKiiNt.V 1*1 t' i  mi   W I'lln
I
la'iMiiu ivi;m i: iv\»<ihi»* \n
T a
int. h\n h»i
■ ll
l.  all-ll **
• ir> i »!>•*.* i ii im
l.a-*l.*J .a*"*.-*
■
teaulndei ol il
i n» i • the tnli
BS I '  *llf Hu
|ll
a    .
hiiWi i-t .   ■   .   ■ •-■  -a«*.
•  , ' i-|i*4 Hi
. a
Hal tral
. ■*
The ******* ftall
111 «Htt. al Um  \fii",:i<ital
Mallei -
a ptoew i   I
ll
I   I.-l- l l.a.M
ialll.1*   Kal-  IA
\ 	
OOTICE.
•I'll All- Wllaall  11  Mil   'S. |
I , . .
.
at,.....t |
*
■
I'll. I  S. •  B..a
III SI,I  I  III Mi
TENDERS
•I'l S1H II* till I  I.K 111' IIM.la IIS
'  '
ihr.. -i'.ll ■'   ■
■  ■   ■
Thai l I***
r*dr*ssN (ui  * *  * >■
.' ■•
Ihn Una .'it,. , :, .
     ' its a* ah   I
,i i t. ,.  ii ,i Lis.  •
IVrlUmntilhaalnitaii 1 i
»>• .. <a anil l>.Huai.tal I-
B*uuotbi| boteMttodj n '■ "• '■
■    i  ■
I sin *W*1|  *■* -
ii. mi *it'* A..! last J
a *i>t<|.'it' i ..I *ii 1  '   I  ■
n.it. ... ,
l-.li . uu .   III '  -I
....
r*ili *■!'
• ,
FOR SALE JAMJW ( UNNINGIIAM,
litiutt Lanilinft Niirsetj  .* .   »««
3 P& >
..
I  ■II1..IM.MI*.
I-..I,  a.i ,, iii   *rt...* :ai5aiB:r„n*.*oi*CT
llrl.l.llll.si.*.l,,r.ii. ,„ .,,„. ,,, , ,
U.il.1 Ana.,. Naa IS'iataalaalw |
QUEEWS  HOTEL.
llllt MIUA ST.    • NKW \Vi:sTMI\sT|.lt,
a .  ,    a
a
W. J. CLENCROSS. Prop.
L00K_HERE
HIRD
____ta THETAIl0|
""I-- mn iMniiim,
ii si ii  nn  num ,,"
l I.S-i ul UlKlll
tu u; KOII ii' ;.
IDS, KOD fii'i'ii iiai,.
lllll.iBMil'lll  MY«l,|\k.
I.i II llMall
CLOTHING 1
IVII.i. AMi -IVI.I-llln,,
 II-  II  -I    I*
.1  IHU MI'-I  Blalll!
II I.S   I II SSI.  I l.ll,,,  j
VAKIKII sub h
UVIIl'    lla    0|
1 A 11 -I  I -Sllll.s   ll    I
NOl  I Sll-  I"  .1 I
HOST  S SUM |.  H.;|  -j,!
IK AMiAl.l. llli: 'lll-lml
i.l  I   II t>  I  ' I
lil'Alt.SMII I'
H
IRD The TAI
PoiellBioddlam
Nm Uiu i »a
i
■
*»
ii,***i\* |i I.S I't. 'k 1..IMIH I
sa
HASs
BRUNETTE SAWMILL Q|
I ihiti M U  Wl ■>! \II\M I I-l III
MANUFACTURERS OF Liinilii-r. Shinglfs, Latli. Bill Stuff nntl Loug Timbetl
tn 100 Int.   ALSO E'looriug. Oolllng, Rustir, Sitlittg, MmililiiigN Fhfata
S. ml! ami Turaiil Wnrk, h'.i b, Doon, Wimluw mul Door Frauii's.
H,'.:i' Kitiish nf all Kittik	
t>-A.cc*axato "T^Tcxte G-'u.aia'atood -»i
i   r.i  HIN.  i v-.i- ill li |b.\i |   «| HAVI NO  i
Shinpin« Finilitir * bv Rivi-r, Ocean or Rail Unsurpassed. I
re it**'..* it-,.,.. 4,if( ,i*a...
*f ******* ****** t***** **4 t* mil
****** ***** ll *»*»!.*•*.-
Fi iti.i'  soncK  in  iii.cr.nt
•
A.
s. . «.
iailiaaVllB    VM'   l*NlMttt»VUI>
l . ■    ■
* > I.'  "I I -II   |B|.*l|).|    VI 1  Hi |l  1
I   .
., ,  .  . ill  is  i. Ill
-
B  4  B.I...4 ■   ■ I**
ut i I...S.IMI  iiii;
•  V   Vl I Sl.l.V   I  ll-   I'l.VI 11
-
^^^jj'i" .i'ii".*
fi.l'l US iv  .  'l.vtvii i i  I.aSk
j -aa ■, li.  al
1   .........  IH
.,  .,, a.. ,
11" ininli |,|.A(  i.ivn
... ,
baitalltal .ml la.li,
i  \
II i  l.i
• ' I ■ ■
. . i .
.,,  ll'|a.l^S'a.  •   . ..
'  -   • . ,  ■  . ,
.• n.   It
■
.*.'  '  Va .  V  dallnB,
Sa Si.,i.« caiaaa
. ■ Mil •■! tlaal.  •
'.
^
I    ll    a'
■
S'
* <"i '•"■  *u
■
I* iui. \,***\\*  \\.\\  \s\*   , ,  ,   , K** **•• iha
I . , ...
ROYAL CITY PLANING MILLS C0|
Uui,
Ml.-ha.da Ma.as Now Wealmlnalor
ilannlaciiiiers and Dealeis in Rous.li and Dressed Lumber, ^ninsles. £
Laliis and Pickets.   ■
Salmon Boxes, net Floats. Trays, and all kinds of Wood F..--
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, BlimK ■-'
Baltislers. Brackets, newels  All kinds ol Plain and Fancy Turned **
CENTRAL.H,0TEL W.A.P0WER&t({
JAMES CASH. Proprietor
*   a
» ...
\\ »V ■  \ *■•■  * • . . ibtshed
■ ****** t*m Jl lilt I leiYi* WANTKIi .11 l.lllHtl.l   ,.,,*„„
i,,i*.iii** mm> ni m«'|i Mt'iiii  *  *•,", i
'
It
84fi
GORDON I CORIOUID.
, *** ,*.*,**■*■.•.* (-i  Ttaa.^ mr * Meraaa la an.
..******** i**    ■- llmltrrnt, HamlalnB I ami.
Im Ihr  I't...in.,  al  la...-
IB-I   |-|,l
a^^^^^^^H U'ltkll: IK !■
..... I I,.. ....
I'll   l"l   -All   IS   ' a».«tal .....IM
n(aa.   VL*  J  HIIITI -it' ' '    •    -  -'"l 	
"V   • .~n4ll.llB« Ita   ' Hi. "BBJ
v.,..* \:    -    *
• • • '-....
■  "   -VI. M M*  llAtiKI!**   K
**
ft«
i.|>itr...|;i.
DOMINION" ELECTION
PROCLAMATION
nm ■  * ■■■'■  i
\IK .i "* a
.*.. HU ***"*,
,. * ata »i IM ***"
a-1 * "1 «- , I «  O-nl l*»i
Mg  K« w-in oh* oaa sl^td i* t"i sj
-'■a, too si**-) I- ii«n Ihri
I  I  !■».'  | A  ,sr! ^^IS«B
•ih
-  .   Is-   I
.   a   ||    * .•*.*•'  Ull
Manson
i  •
■
JUST RECEIVED
I .  ||
t .'llll'la'la'  A-aaalllliinl  |||    ( „ a  _   _
i.,,1,: a Genu .mi 11..1  ImoDiiti and 0r«»
•ll' ll • Caning Ba. alalia*.-*
German Felt. MPPBltS' 1****"™"***
AlSO  tllC  l.'l,-  'I I'lll   I*  'I
srlnicl .it a Ii In llir tilv
MoPhce Bm
•
.^^^^^^■i 0ARK8IIE. OREEN & GO.ia^^^^^^Pa' a„;i  i sbipwiicllts & Boi'l
a.ia.i,t
III ltt.lt  Mill, t I-  III
I
.iiikkIb-ii t liil.lt. int '.nin ItooU, in
 *B *WI.B,   S  C l||  >g|  <
,,............r.j*  *>*** <<*'**** * < *• iiiimi.ii.i -
.  . .  ... .  .. iiaa.v  . Ul. a . . a '   . ****  ***** *  *  '*
III.  I1 |i|,a  IBJIHIS  * Ull.l.. *a|    ».,,  ,** . ....
Ml" ....
A   M*|(t..\,.  I.. li-IIIV  .1  ...I ' ...
.i. in: tins.in  l* *.* * . ■    - • ..■   •
.... ....
A Mllll SS HUMS  IIAI1III-II.1:  -•    1*1 ' ■  .    .  .  *
'I IRKII  I'll-  SI   '.CM  rniiX. A a a .
- * ..!|.tttat-w-« B'.a,aoi"|. .!..,,,A,a'ft,1h
I .aalll.il I la   Vim I   ,1   HU- .. I    ..■•**l *,..*■
1 >»i;m.i: I V (I I.MKXT *1   '  (, -a.   ntaaaom.
.   LVBIfs A •l.slllll'a.V 1(1 .1(, ,' . k_.
| . ■ ..  ((.lata .Al"
■2 ,   a i_ *'«».• ^■v^.-*', V" *' \.' ' -" • ie *'•"* "" 'iriiMM
'I'S.ll l.ajT. M  111  Ml.tl.l   —-I  *|.| ' , ■ . . . II .
«l  . 1. ..IVI ...-(a (((IB* ...  .['   .1,
 BOATS FOR DIB
•^^^.S_rf.,•.: WM. JOHNSTON. |kvo-dRor■.lC'|'P»."••*,
i—^ l*-** •
. ...
ti' ii-.* *ii* .
a I tnttoin**'.
mum CITY LOTS.
W" vv
VI
■	
PUBLIC I'AHK.
Uilli viiVi.ini.|;v,i.M iv •\..in
*T-;;-;aar ,	
III. Hill. IB
tv   •.llVM   llil III ll? I  • ■
Illlll-  M -  I   Sll
ti.
SS..|_|-i.Kill,.
i  ' .Silt ianaiai.1,  I
a.
 w-amlat .^.i Jan-
•IBsO
\| <    Ul  I'M-    - atawalll.. a .,., , (,..«, n. B,.l I
'I-  '  .lhlN-a>  ll.lllll.llll  ...
I .
i.-is-1—: ■
■ ^^^^^_
. II,«  t,i ■ ■■,,,,*-.,'• ,
-. II, ..til,,  la.-1   | ,mm
mi me
WOOD
HERCHtai MD GHIflM
IMHSHR
fv*« m ***** hi* -nab*!
il 1-hn Ualonni rt J  V
<*:feeMm*t*rt a*»i ho
M> l***,**X lliw  ><    -
. t**aad ' m
.  f H|
T' ****t* ******** ***
■    .   A    *  * .-I I  *****
11.»*.#. «» ****** ******** a a.0 |«na
- ■ ....a *** *********^^M
****** ****** *******
■ ....^aa..|a^»wia
■ uta roewttie a a no 04 CO  *JJ$J - "I.V1**]'*  f?J
Wa i*m • ,*t  11.' *mt*,-4**.  *****  1**
 — ttpl .... .... ****** .,<* '■**
11 W  TKKNAN. tVt^^^^^^m££?£,\
New Wt*lm"ii,,f
si.tl
...   •  ••iiiaii.. n *
I h**.* Jasl *bJ
r.i-.ii.f* ***>*•*.
,;. a^l-^ilnn  nt  !glt{
W. H. VIANEN «**-"■ r"SBj
mH*wIIW'J
,M.h and trill_glLl
WHOLESSLt
FISH nnd 0AME DEALER
I.IVBIMail.lI
DRY AIDER UNO III WOOD
■ *■  •setten- |
i Bans ie*a< loetl r    o o   or
^^^^^^■^^^^Ht ****i* *****,*** * * twel Bi**'!. n** t**«Taiea*r.
■ i    t"* Fot owl IV*t lli«l»e
Bit* to****** *** ***********  *Wt»ie*n-   tm,**m***. t**n***
^^^^^^^^^^^^^ t»»*t*-**■ tmp *to
P.PEEBLES'
| ************* THD LEDQBUi NEW WKBTMINHTKB  DIUTISB COLDMJUA, TUBSDAY MORNING, PBDBUAB- Bl
CITY  COUNCIL
LaiBlea "' Orssl Iittsrsst lo Bvsti-
9 Hotly I" Usu.rsl
,  .    . mui leal "inlil'" 'I'* Clll
I ;,„-i, fm  llf irnnsarlloii nt
1 I',, int  .Viiitu Mayor Our*
.,,  ,i ,u  Alil'-imi'ii  SnitillBi-,
' m,|l,   K.'iii.i'ilT, K.-Hi't,  Mil-
s.f  I'l
riiii.f "f TolK's,
is cato ol .1  B
, l-.ill.v I •.ni'i fill
l.ll
:,,.i Bad aarlBl Utll tl
,i I.,. iI.mM wllh iinalui
,  [toculvod
MayurCurtla pi **d il.ni
i.i..
t>ii
Imt
aii.,1  with  Ulli
„,   Approved
I It Stllllb, si'i''|iiii.« Hiiuuiti
i  ilUICll  I'lmlf "f  ihu
...iibiiiimii i-f tlia lata Ua plain
: ,. -i oou i.| iuliscrlutlun,
>, , Httlomtnl I" [>tii. n>"i
,, I., i.t. i.ninl..i in wl i hi a A
,  li,-. i.ti .uul referred
I    lutlfylni Hie
■ „ i.  ititUon ol llokm
: iikInn that tha lupoid
■   at   1,1 S..llHlll|S..|
. i iiiii  appbtntnent  eon*
i  w  Klauu uklag foi * trtdo
i    i mt id. eilllui in Weil
.   i   -!'■..■  I.   .:    '■ ''I
I uisti.-r
.  i,i' m  anderaloi
i. in tl 'i n
.  ' the lata Are.  He-
i. courhouM am  ilng
Mlnlater  ol  PoUlt
.   Iiuii nf tbo
■. tea dllapl
i  . ta! building! ba*
I  ..ii. i itftei
. ■  .    lo the
a  isklni penalt'
t   iterlal on ('reveal
i* tunUtir on »ii'iw
i ■ .in iranted under
lit..( Worts
msi.ii.< tppllee*
mu .t.'tn*   It«
||
■
oenn Nlith
iof the ct"**'
.., iha True-
• i tt Si
a
A'
*   I
i .  .  i  „■ iwrtot*
■
PU**ta
l •
a
l •
■
'
l I
i Ithatth*!
A t
t William
. .    **  ii
• I  it
* m loi n,
s    ■ ■ ■>
.  .  1
I l.al
B  ■  st  th**
•
.   i   ■
*M.  Mat  !
lh* ootlh j
iOt*d. lh*
i 1' .1 tt.e emu
H   i  Ukt
■
>*e ti- ■*■ M •
...
t-e intone ai Mit*rti.*b  lie
I ai.t« »it
•
I.UHKI) TO BIN.
Otitlusil  rutin  Hums -uat I'rtais'la  slid
Ui ****** Alian.I ■ i. i
The Vtacouvai evening i m ol Iui
nlghl iiubllihi painful itorrol iim Ua*
i nay ni aud iii'tniii.niiiiiiiii ol i young |lrl
nt Wailmlniloi 'i'ii" "tint which la
i.,!.i ,,. loltowii ii .- i" In ragrelUnl to j
 t.f thalaadlug i lion Wadeaadij '
Iu.i tttawrltUU  il." ;..in-"M C  Row |
nn'i wife. I ilrbtTiB) Wiah - b] Iyoung !
mail nim -.inl b| lad ■ 111*.* 1. I  llul
.uy in ilu ..( Son Waatmlotter The
aviotiol Mn f.-i .1.111 [ollowlni Uiiu
rival ol ibaoonpla will be remeabered
wnii pain mui n-urot bj lha jfoutig lady,
wiiu wu rirj umiifni mui "uiy ll
toanofl|6, ii'H.i' liaat lay.if l.fi  III.'
'i'ii.- neat di) Dial lell ih" bote] bel
mn nn '.ni driving "ti 'li" itreati
I i"M, Uii *ii.ii Jtfierwardatold bj tha
i.    ,v  in Ittpi tii • U tl lh< | iptnl
thou nlgbti tha young man toot h-ei to
a hu|Hitii Ittrtet bouaa ol 111 fi but
ib" mistreat ■'■■ "■",: ■• die admll ibam
ll.- ipptrantl) itlihad to ft rid ol lha
ruuiie «  :. et  n nvereoai '»)
i,.i ibi ibil iht 'i -i nol wish in return t" im own i" "i-:" < • lake bt i In
iiiaits it it late I"- area »*i*iieii bai
i.i turn hermit on lha town. On Snndtf
morning In Ini di ipali iba want to the
Dopant Btreoi bouai at ebli It bei pen
in.. .i im.i .'.uiiiii tdataalua Far her led
i aoniv to taho hai to •
placewhnreihi eel wl known   The
mleireu of ihi *• ■•**, with mora ii ■
pithy fw ib" aeforlaaeu girl Ihu
'imhail brought
ralamiiy upoit in t ' '  Itlndl)
Butl aila. an her I '■ to hi > aolhi >
'• >t sll bofon ah i
-. ■ ■(.. ptrl
in a i""tn and al
aiithorlllee, »wao did  -   ' -'
under the «itt itaataocM   Thi  I
led tiargeaatlley wood bed tba leeag
till taksii  In  Ihn  boom  nf  s  11
il tt rvtatlaad i*«t nlgbt  itn «r
qoalntei a ware i nunlcettd
nuh and Un t ta glad to
reeelra ber ha I *.-»   i ba noUceaadt
•ii»rf slf.'fl in ol.isiii Miilt'iim ilai
would iiitniaiitiato a rrlntliial chutl
.  i •
ba<t itotis ib« tirl a terrible eroegi bel
h*\ Ui,* 'me srf.i*t.iiuwl t" tt;-,
•  rorj tusi'l-axl in t. . •
g 'liegiil to drink nu.siu.i i-*eu
- . !-. omoe '('.ini
■ ■
II e bete f"i *eui»
•lUfnin
llif   Ua-tt
•   * '  » ':• Kali*
a - W| ' |    •
.  ubb arhleh *** t i ii  .  lla
ornate weatekee to Ht* IVeet
lanisiant bt ******* into by a
BniMMsais Tals Mala
The iwlaualeg Uek le th* Y M * A
mu prohebli ba reed) lot ill •
.Uiiiii halt "t aetelh j
neii  Then b rata le the tael
t.t three iwlaaan ai * ****. **** *> **
'  .
-. .i. ii. u  A it*,  -
a
Uh* r   g would -v!4 ia.
.  1.. il,..  Ualh't
PHEAPSIDE  Bank-Montreal
DOMINION GENERAL ELECTION
iiatlaSni *
i
Hl*«*
.  ii. ,n *t* ***** a liat
,-i  a ■
1 t**k
* t  ***********  '
<m Mm****, *4tw*m." ••****" j *
* ml  ll »aa  •*&"?•'
******* lhal ihetlaoenW I SSlmLsC
.Li lhal a mat. ■
. * . thirteoa i»
• t****** Ihnt I
* - ***** **p
•  * ** ***
* ■<**. tod I
•I  « limit
■  ito* lim*
At* ** j
* **'aa*-- !
* *  *■   ********** j
'■|lbf  *%******,  r*r*tt1*A
■thm-orr*!
' **    a
* Ihn -Hit '
■a- todltMnsI* wllh 1
hi. and t*molt-i>i .«.* ihai *«**- !
fp ****** *** to** tltnolhl* |
■hen «f Ua e»* e»«ap*or .
* . rtmm h*
■ * i* ****,
rsttain p*t***  ****  ***** 1
i.f*lt«o*fc*B <.*-lwi rt  Ihn I
*.**■*•  R*i  ■ i
hit kindly fololthnd !
*
I ill *nat
M.i  Nil
n
MM SATURDAY EVENING
Auotiou Sale
TUESDAY
EVENING
FEB.24
i AI'ITAI,. nil inlil «|i,
REBT,
$i::.i.iti.iKi
G.000,000
tin si.
1IAN40
MANllOl.lN
AHU
I1U1TA11
CI.UH
Y. M. C. A. STAR COURSE
TICKETS
50o. I.u* nud $1.0(1
A Savings'  Bank
Department
Hai been opeiautl in connecllon wilh
Dili Mi .im ii
Interest Allowed at Current Halts.
ii meant * ptr aeot
GEO D. BRVMNER,
TU In,, Sal, .St. „l.
OILLET BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables,
Dnylagaad Senersi Teaatlag  (Men
received ttt
WOOD ••IND COAI.
i Ibaral the BUbkl or at Hatiian a
Miitigair*. Kntnt SII..1
mui uiu I a*.. \pm WaATMtntAA
t**t***mr  *•*  t*
QOTO
L¥A_ & CQ-
.1.1 .,,:,
i.l'.ia
la.l.   1,11
, I I iiai.attu
OUBBWALI.
ABU
AID D0",'T,
PIANOS ORGANS
BEST VALUE II THE BARIET!
Gel Your Meal,';
;; [UIANAHAN
IVI  "titnti...
FRONT STRKET
OTEL  DOUGLAS
Niu VVErmisiTEi
H
.  iai tha i"
, .*•*****•
■
*,>*.*• 1.4 *a-.*.'-lJ- |I«|1b|MbM."
baaa
t.j. miair. i*r*p'
The Matter;1,,;1;;,
is. iniir.B than even llf
t|ti;ilily of this miiti-ri.il "t
win. ll A silil nl' ilnlliri i,
in.uli-. the most im|«iti mi
contideratioa The finest
doth Inslly conform. .1 in
the >ll.s|a- .if llu- wearer is
worse lli.sn shmlil)-.
M. A. McRAE
gsuranli't'S a I'erf.xl
I'u 11'•in- a]■ .11 put l.i-
agether by a . mui • i> m
t.iilor is more eky.ml th.ui
nn .liliini! Iin*.ii'. luiii  I In-
immortal  Shakespi ire
"TU Apimrrl
iif! Proclaim* ihr
Mnn." rise lliril i*
Illlll    Therel.tr   it.l.T
;!: H.A.McRae
s
•••
s
-^••i"^
*
*
s
•••
s
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tin Property of is Company
Hlllli
(-..li.t.U.'t
Ibi  %'•« I
Stul Ii
■   '1,
Manila, tin I'.i; ai.it -i  ,<[* * 4 I
Its.- inarts.il „i, tt„  |.i  tt Hi* il  , , u
il I"** Irmsul ".a  i
•I  l.trtr***   Ilia lll'Hl,*'  lla.   V lll.l.  ul  in-
Slltl ll.  11,1,,|,1.,,l  (|l,. 1  :.  Ili.ll  1,11,  ,,,.1  III,   I
Iiiiii. It lln N "A K I
SI lull I..i  MM
i..ut \.a V. ii.*l.r
IJanrpuul la ilu luralsusol it.. N. • Woatmlnaloi loiitl	
lallsaj ' .tiiii^isi, at,,, I,ai. U.ntilii  »■ | tv* n| ii,,  i i.iisitaiti'.
ll ...t.ii.-'ttiU.II,,;.!,,..  la.l, l.-al..lalll.l.|*tll.t \,tt\**
******** |utii>  Tic  Vat'- li"«.l l.a* l**ii ...ii.1..1 l.i Hit.
l-ltil an.lai. "i.*.|l.iil|fia.l. M-.HI..I i'.i
auil |.i.-ul. , |.i. |..(. I r ■ ii , .  u   is. . ,  ,.i .. ii i.  , ,. ,„.i „,,
ami malixl a* *mu\ a* i«-iiiit..u,i, ,-an be -. ■* tit, *i   *n,  -
I.H'H tltlntu'l. 1l.v I .aii.lMii) * l.r-l*MJ Otll ||mi Ib- ,1,41.-1 atnl
K'a'lv.l Sl.l.liHi.tk allll.* atl|iit.i|.| *a)l.l„ii lOJIlfIte Ohi
I- »l> l.B.ff.'t..! f,.| wl,.
Aa.-ll.-ii. .' i I Bad It ha** been  lal.l Ml  ati.l alakr.1 els  Ib.i
- i i.u. .it'., d.t at.t.i ami lr,*< tin ■
.Lain «it|i<   i.r*tv IndotnWSBl ».lt <* ■■*■ t. ,i  l.i n mul I i-
a<>illM.'.t..i.  Wbwir-i I,*, ii,,ita.-i Iti tiiivsl Will-On wall In nm
■daiLlnrpuul tofeta Inenettef *tm *******
AND LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
i.ii r.Ki-tm*. jaeqaotduad b] parte ood are uthorl	
It lis).. I I, a I.  IS.  ||. Bl *|... «(**..* |-.H|.r.fu lis ,lk-l.t Is-lal
l,ll,l|.-'| i, 11,.  I. in,I.u,. Ii, II  l  .-I Hu  ! i    ,,  l.n,  ,.1
U...vV,.*ll»aU«ill\,.*li.ilial.1'al l!lm|aa!r h
lum. i.u lutiml |i..iiii.i.is't ii..-'' r it atit^K i-i -ai -I Utei
|BBll
\   si.rmt I.,, its.- rellvu ft'-'" ' tin if
••I In l.ntk l>v lit.- llul laaa » .Bin|Miii -|.ii. rti I
I'.  ■ na.t.a.i.l liriitlit ft *<aiili' an.l ti  •'..,.,  h.
la.l |*i iTnal Ni.til., tit, mil I. L,.i.,.| .i. I.U   ,-.1, ■nil \. *
IVt '.t ..i.t It.* *  i'  II   -s-aiil.'  In a t.    ISI'
 -I i.-ul. In at'ii-n I...in. Ihmii vi.
tot, lis I lis t|*..l  a it I.,.nt lliu | ii,'.,   In.    1-1 a*.
I ■. B'lii f„t Ihe N.,.,1,.1 um.i. .,». t II..I  I- II  i a it.
i 1   1 sllbuul l.tiaVlim bulk   I.iiii.l. . sml all I
l|'|B.|  fli-ll.  tl.tllaal  l.1llf|-..|  'I*  ill  |B.|1I|.  In  Ilw
-v.   in.Vr
n.t. ..I mat. !
e
•••
N...i!.a. .lal It..'
t'aiillall.l. ban. a la III I ind <
al I.I.. mm*.I 1l.au it ani .lis rp.i
A *>awin*ll ai..l*'ttii>*!<"uilli •lllta-smlaml si tjtnrpool mi
Tti..]i.t.lv   Tl lis)Mis>'. lil"|*rl»  al  l.t..i[B..|  I. .-»,,l|.ssl
li  i.i'uiMisy a  |ii.>|*r1|  al  1,111 i|«.>I  I- .1..II. IS
i.   u.i  i I..I.ah Iai if. ami I.iiii..a.y   Ml |*>tll. «Ur. .•(
_K"e *J
Ajfcnt for tlu- Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
«•*•?••*■*
*a*vm»i
•••
I   •
v-i'.Uyi  —- -
E. BROWN A COMPY
laperun and Whelnaaln and
ErUH Dieian th
Wines, Liquors, Cigars
DANK of BRITISH COLUMBIA.
,  „ , N„  IV aall,.„..!.,
INCORPORATED  BV  ROtAL  CHARTER  ISO*
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
■I Wholrssle lli-.ilrrs in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100*102-104 Powell St.
I'. O. Hiix 207 \'.iiiciHtvcr, B. C.
.Kdl'iatlL HOII.L I IESTIURUT
",, "- '  « . II*
I «»l hla V..  -  Ms*nlinlM»lrr.
i •■*** v*t*#. aoi da i**' *******
• * *** ******* * wim* Mi«*n sid
. ...»
IUta«*M dsr It so4ors*w4*  lUaOtsod
aiawa- tee ****. Wa*4*|ntoi*\oetwdiet U
eaete ar au eora*. eat ao* near.
****** * U* rises Mite.
Pint, il itiiin Mniiir
Capital Paid np
Reserve Fund  *
- -   -  £800,000  t3.000.000
allll mail, tii ii.i.i i.i
- -  •   £200.000  $1,000,000
Campbell & Anderson
SaOLaBULS ***** SCTSIt UCALSH* I.*
GENERAL HARDWARE
Q.U P*..i.a**<i B**^i*"* C«<m>*»*t a**'iOiens*s»*. Stm»«
Oreiea. T*n e**d Mtpmt*- ****. ***** Cetta €■"»******! %***
Qfoha alio* BwMintMaine*a'erail ***** A C*t*m4 Ml
Mtmt* J***f espettwl Can ******* m*m aiotk rt MmSm
Li"*!**).  ***** Lsmfi-t. Q.****  ***  Tm 8«lt jeMei si
Reduced
TUP. HANK HAS DKCmi'l) TO OPEN
 A SAVINGS BANK DEPARTMENT
Ai* WOStDliDSlOr BlDWOrj. [ In connection with their (.t-neral lliinl.iii|; lliisiness. ,-sinl .m- now |«r|..r.-.l lon-niv.* |i.-|«.siis
of One IMIttr upwards, ii|am whiili iiileri-.| will la; .ill,,uul .il curreni r.ile*. I'reseisi rale,
Foar p»T Crnt. per Ai.uaro.
I)e|s0sits ifccii'i-sl for I'iAcsl Period.. ...ut interest allowe.1 on terms which may I i ascertain
-.•I on aisplicalion.
E. A. WYLD.
New WeMmiiiMcr. nd January, 1S91. Acting Manager
Till.  (tUMlskMaa'  UaBaiy  ...
***** pal la 1lnm1.l1 aortihj 0*11
(Ion. sml I. tsmlat Mi . Sra( tl.aa
...lily a| l»-f K.mllia. n^lnl.
All imlB-t* 1.1. .1 Mctlwaafb . alma
on Pit*. *ie>i .ill b.t, |maa|4 at
I't.laai  llraatty Ualrd as -B*,|f'
US*.   *M«*BBa7S.
UIESOI. COCHBU I Co. PwiWm
THE LEIiND HOTEL
MAMIN'-a Mitm
Nr^. Corner of Oranville Slretl
lla
■*• *t *
mtunir
**■**,**. *** ********
Msdlgetweal eaoia io im nir
GOOD SailL£ EMIS
1_. ***** tai IffStsUNBtt Cm*
****. tU to*********
,. I'a r*.t.a «
1 a ■■ . . ia Bin
HOYAI. CITY MAKKKT.
J. Eeiclieii'bacli ul,',!n,i'R,-..„i
. I %** it**, ll.ssx SaKtn, ci
fRONT STREET, (.a.l lo Vltntn's Fish Market
'    1 --   ■   ,,,--.    .,-•, 1  ■. a...  1  .  ._,
SHIRLEY & HOY
Illlll.I It-* IN
Stoves, Tinware, and
Riddell to
Johnston
SHIPSMITHS
Have new in ojieratinn the
nnlv
wr.aw nmwiH
"a s*a ****** A B C. wt ." iwrana
tttsasa Itn... l'*<ta.«tB
A .11 ****
ana mt  ** tm**.
The Celetralei Frti clt Cure.
House Furnishing Goods  "
ASSESSOR WANTED
"AMIRODITinEi
-*   t*******
^-*m  roatisl
-J ouaeaoTii   ta^
~nto-***ti~* /v*
*   *  ■■**■ ■-*******  \m.
mt i*mi*m**m*k  \
*l*P*m********
t* *  ** :<*•*•*
ni.-if  *• iV"'iT a
COPP SI'i )VES just received. &?&-S''?;?.*iS:
mary street, just above p.p. f^^-V'rir>r.*5.v,4..,,I
 . I ' ■ a . a _ **,*f m* *"*** I*'* '- ■*•*.** t****t* **
I***** a-1 •■*■ i* i"*i no" 1 ' N*#e
*  ' -B  ''it'tr*  ******* tt'*|  ■*
amen«.i 1 nearer *******
PLUMBING, GASFITTING and
.ill kiiiil- nl Tinsmith Work.
Another  car ln.ul "f tlu*  celebrated
Canadian Pacific !iaviiiatioD
Comoiny. | Limited I
IISI t Ull.l Na. II.
(aaa* BatBat IriY *•***. ,*m
sinOBIA m VAX******** **,nat>
*!.*,* .1,11.1
VIS  '   I|l  .-  V  I.  Ml   '.  a  .....
UalaMil wBda.S...Ma.«naal''
tmtJt* K.IM
as* aiiniiMii *****
\*m vt' li*alA * ********, lata*
1..!...Ml atelatai***. at .)Btl«.
W'titBaV ** 1**** ** t a-"
iMwIa V. w
CI"... n« !•» a mb aa* Um*n
os tilt virtus ***>**********, twai
.11 .Ilw.
roSHOBtsttVI'l is
l. lir M 11 Wl-.l VIMIIB w ******
******* l|*a .ik,.  tVanda
*,.  .'i,  t* 9 • *
tfOMnxumtvm*. ******** retaat
****** I-.I. i.'i 11
******* lea** Sm lA'fH*. 1
•_mI *** *** ****** ***** ******, ****■
************ t *****
....
*M»iI»b ol Mm O. *** 1st fen *tmpm*
************ p*m ********* *****
onte HMaafti 11 saawa leaetenoa oetvik
*m*mmm****ttov*****************
******* t****
eaarut ***********
****** *\ii*V ***** Vhastia he AMb
■aoiaoad oaaotoe ******* alenfseta
oaa.
•  t inirt **.*im
mum AutAmm *********
St* Mm******, t****** 1*
tm i*mtt*mi*********
********* ******* the ina ei *****
it* Itn* 1ate>a aa» ea* *ainet oieaiom*
o—eei me** to ***********
a a-niLiietj onoittrM,
 teJtt Sttfc.
TIME TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
• eootna *•..**.
rtnnriv. ink ujui>tt> mail*
F. CRAKE,
WATGHIAKKR : aid: IANDPAIITI7BIHI1 : JEWELER,
1 tiliinil'ii St.. Three .Doors West l;mm P. 0.
.\nu* |sreienL. .it Isstusin iiriiev  Slni|isam. Il.ill. Miller aX
Co.. \Valliii)*l»nl. Conn., ielii.r.ili.1  Plain I  W.irr. *|u i,lrn|,le
|,l.iiiti^. uioli tir.t |iriteover ..11 ...ni|a-iit..pa st Toronto Kxhibi-
ti..n. imq, Gold ami Silver W.iii hit., tli.tmoii.l*. asiiil Gem
Kings. Jewell}'. I'lt.li.. Sim-ucli-s etc. A t..ry>- HOCll «( New
Artisiir I'tt tat. in Pl.netl \V.ire .uul Jewelfi will .irrive e.irly in
Dcccnilwr.  Call .mil sec nricr*. im irsailife to show i;...!*.
SB 1.
aaaaBBa_B——_^aa_a^a_____—■ —..^^^^^___
•**-,.-,,,, H.i. 1
Ship Chandlery.
We h.ive On ll.illil .1 I'erv I.in;i Slurli of
AS.- I.. I-AIM. I SW S.. I.l lllll. SUN,, II*.
.MAIN.    till... huh .irmiin.i
»III'R «I'IM«. tSIS. SM, -1ISV1 I'.I KIM.
Illl. K* Mil*. aalKIVI ...  Ill  K1SI**
Pisherraens Snpplies^^M,x v*T'•*" V \' \'" """'•
tall and Nt* I«. nr Write l„r I'rirr.
CREIGHTON, FRASER & COY.
10 Waiter Street. Van.mutr. li v."
P
l:
■  PI,
•olait r
■
HIT.   Ml \H U'tl.iTt   ■'!
'
T.OVENS
GENERAL BLACKSMITH W.
::...
MACHINIST
■ ********. *** **********
* ********** > ■*'*- 1
i" •■**■*'* 1 *****    1 •'- - ■ ' s-« * ■ ■
,* to*\** 1 *   • ■-•    1
1 ***■***' *» - - - -*\ ' - ' *•••* an*.
THI APHflO MEDICINE CO.
t IMHAI r***.*ttM,
« . i<t* %i»i«tta, a. r.
laagMB ■"■
It  *.t  i'ii* .'j  ' •'  * - **• **mm**t**m*i*  **************** ,   *u|u t. j. iiTlM'n.
* *r* hm*  lr*nll****t Mn-OlMtf eeeoitn* I m^^n*'* iii***.'*  *•■
TELEGRAPH HOTEL
•taa^i itt-BB.. m*****. ***r*1 lataAiaB.
Baat. •*.•* (ailala. •» ft. a*TA * ' a "^.-•
1 ***** 1*4*1* .*,, .*, (laa * __!_(
„|A IA, I Batata. * Itaa U.WI. m-s a ^.i.
a«at mm.***, aaaaaa
As tMiiMia11i111111i.il freight r.He' nil Stanes  Ranges etc.,
, are to be advanced twenty-five per cent on .mil .ifier l.snsi.iry
I 15th, iiileniling Isiiyer* would consult lh. ir t^-sl inureslsliy l.ny-
ing .si 00CS ol
CORBETT & CLIFF.
Caraarron Straat
Juil trt *****  a large conaigoment ol MtCLARV S
STOVES RANGES »"> HOT-AIR FURNACES
A will-aewaled aect <>t IIKATKH*ihai -wOl ba * * ******* **t ****
i'*]\ *tt* *** nut ****    A|nai* |)1na<**l l.i «Ji«i* |»*«l*.
TELEPHONE III. P. 0. MX 13
i. w**m r»■.*****■ iil"! __jjo.r__M THE  lil'll'lir.U  NKW  WI'lSTMINSTIlll. IIIUTISII  COLUMBIA, TIUIKIUY MOIININU. lIllllir.MlY
NOT DEAD ■ «t SLEEPING
W. will Iw r.ml» lor limine.. >|Aln In ■> '*■* dsys Willi ■*" LNTH1ELV Niw S10CK, which ll now on I ■..-nl
FRESH GOODS.  ALL THE LATEST NOVELTIES.  Will o(ii'n In llm-e now ocrii|ii«il liy O0I.C,
CAMI'OELL & CO.  Don't l.ll lo .Until our ii|i,iiin|.
OGLE, CAMPBELL A FREEMAN
LOTS IN SOUTH
COLUMBIA
STREET,
In nil. i u I,,i ,> .1 i	
Iiii lliu ill miu ..I .in ami uii
ii.ii.i-, .iml ...-I.-i ii'iin.
IMS Iilli    VI". I Ihn
MTV   II
NI'.WS OF THK (MTV
Nt * Ailvsrliatiiisiits
[ -.!.'., .uul Va. |«r.
llandlli ■■ i    | ■ i Ut* I i- u
j.    kalatr "s|;' ■' **'" reuiandatl  ul  rttdi
l'. inmiiari, llarrl* Win ******    * * * * i a ■ I
I   .,,    .'' - a i< »*nl» *  »eri »truu| egi	
ill '■ i
\\
I    |   ,. . \  II Marli-i
i M -
LOCAL 11HKV1T1KS
Hit' uitl I   "II
1
lla
-
Mb.
I '
mm*
■it. ni
\|. | . A   I-
■
lh. tn.mi tn*.-I. n
i,.ii n| ihi • .:,  ..( \|i
tvilllau Johmtuu W Illness
■VVohavna lluMtedrM
ii.tl,. i. ii i*.ii .ni'  i rami
Kliwl
-.I'll   ■    ■
III l,4ls* to***, .lill'l-'I III   "    l
' •
tea Hi" list i t>l K« nl Eslntn lau enln
on Unit i'.ii!'
li,. \\ M
.
f, * ,|, a  * 'i  -'I  *****
' ■ ■
ill ihn Ura il V m eri roll*a)    l   I
|*.c I A ' *
I . .. || aal t".n*..l It
|] -1    III.  I.l 1h.| .   I ... '.
'
0, A   KtKltil"  in.:
ll l
li. thi
I
\|.A.|. Jit '
Uiiiii-  i'
hi atnl
||. It. | v • *rl!  e*
	
*.\*  ■
■
a
m u.i. * *  •• iri
■
Stmt'  11. Mute
i
a
I  ||
Mi tt It H'
■
i *  ■*  ■
*
i.	
that Mi
i
ll
-   .
1 \ |  iHt 1
'
***** i
■
Ml.  «...
'
I Turner. Agnet
11,.- • i'ii
■i  nue
A
' 1 I
.• ■ ii* md
imw ftaah down Ih*
■
i no Vtni
li-.■), bob)  frnttl tl liHoul
tVeatmlu ii-rtl 'i  I.t  p*i
-' ' . ..■■
will ho toapteil to Indulge In a few  <*
tlir Mr* frum iii» na Is' is- banting
l l •
i,.','t.iii ntnmlnv. lha mmt la
■
.   i   - \ u
«|l|.llt*ill"'s ua*  liii.l.
Iti.'Iit .'t th* mil' I-l B|l|
i* ., |. ..n.,l   Illl ■   i.l  lu
.ti. moon ti i
* liaaber* hen   I
|mt»N
| a    ' . I a |.l
'  M ,' "
-
1    II   I    '  A  .
-It..I *
t
!..  II.,  .11. .tl
ind. elonti
I
■
I -
tistui'li A
I.f  |1*M    Hal*
'lia.
I
'
'
.
tot "1
I
1 . II
-
Ml " a
■■■  a
■
lufrlugtni itn Okauer.
**. a.i.ii |.,..|.'i  lia\< ■ ".i.ii '||.  ii.di
.,1,    Itii.ii'i..  . i.a
ii.    ■ rrlvwl ..I
tli ii i ii. . [parting t" aanl ihn Burn i
. It might in- lu i'ii..' tu aai Ihat thu lien
!. H •  • now making, anil will iHiutlmie
i, ■. .1  trips, iii'i  iu |i|.(tVl,*
tllli' but I-. N Is \Vi .Hutu.t.i,    1  I H
in) iteraon i ■ ■ ■■> Im|i Mm
'..iiii.'i |i..i . i. luirlnilni ii-- iniiii ut
till tba Wl.miu aall
I l il liitnl
III*  III lit"!
nil I i'.hi Kirn ' -'ii ami
I .11. Illl
-
1-
.Illlll, lllll ill...111.  I .1
,  white
I City Lois
v.
All!.- I-.I  I'll
■ I  a||  111  ,11  ||.
»iiMi .'«i'
,**** .Ml IU a.
I.I.I    ■'  ,'1.1
\ *&
•I
A",  Q>
V
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
ii„ i i.u i i Hu
a.N ^ IN FILL BLAST g[
WAV* IN THE ARMSTRONG BLOCK
'la
L. J. Cole & Co.
Agents for Hf Celebrated j. &
J. T.ivlt'i S.ili'S,
\
\
( ,*  -.,.,..
YjP/\ IN THE ARMSTRONG BLOCK
Upposltl C.l'.ll. Depot
Columbia St, Now
Wiititiniiistiir
..'%
%
p. O. BI I-iOD'EJA'U'. ~Pl-60P'iv
VI I I NT  -\ul\Hl \ I  ll  "IN. 1 \||;  S
I
ll
**,**** cir pi-'-antAjf rtti*
ii, .' ni a i.ii- have
.•t.i. fruw ii"- reoat
I    .   Ktroel  *■• Tea|n
IU  *.  ..**.,,, i  ii„ ... ,
- M   ..1   1.   |ht la"Utl.   '    ■
I   |..|  •*.!'.I-I.t    -
■
■
*i««.. bm
Uotontlaeir Drowoel
i\ '.t.i
mail!  .it..*....i  *■* rt>|ntrted
I.l m.i n ...tin'.la,* at
i
up Hi.* i
■
I
i HI  If  '  t '•• I  I- »l
I
nhilt' H  -
In CttiNmls
■
hmlnnli
M
■
-
Mi  It
Mi  ,.,iMt. ■  I  ■*   '  M
•   i Hi 4 r li
I
Da  j.
Li
COAKXWOOD
ii , u
' ■ I ■
■
■
I
J AS. E. WIZE.
lllllll "M
Mill
Mill
Wi'
CENTS'
i
a
SSI'
GENTS'
FUMilSHINfiS
                      	
FURNISHINGS
■ r*  jjuiiuuiiiilg, 11(11 llU
LU REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AH
Pirclase. Sell and L« Pnperty. Collect Reals. Male tec J
liaucs. ami transact all business relation to Real tta.
l, I I ■ . ' ■ ■
I I a ■
OFFICES
.  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    11 GOVERNMENT SI.. R
LIVER POOL
AU
BON
oo
■
■
\   I*..  Ill  '.A
I  1
'a
*
Hi*   I"'    'J
V. M i". A. ere
i
l-»
li
V
■
thai n*io oil)
'
*
who bai i
■
i
sod in*
M-ti.aiu gaalleai
I aniilir-
man ni... had has
lew *''(• a-V'-i
* igeleat a lea]
libera .  ■
B
ihet area aaihnd ierj aeeh "i.*
*
****** uli lltv iitin- .pOH
..  |.i* m
i*
w \|
I -.-■ail-l
OUll*«S a«si*
I  I    I
j .("ill. I
I litl.lt
'   a    ■
I
■
.
a
■
s
,*, M  I'   - •
i I,, i t.. lar*
*
"irond j
drinking -my
||i
■
■a I,***'
*
ti *****
* ...   i i i-*l i-'i
■
1
■
Tlie Strike of the Season!
Wt HAVE THE CREAM OF LIVERPOOL PROPERTY
OO
ARCH
aaa
I'l,    '  ]
While
Kid  1
Lined
Ka'
Inr  1.
f.   BJ
til.iVts.
N
'  ■
|
Cloves
|
1.1, .via
M-  4
■
"VV"00DS c^
COLUMBIA BT i'-OUNDRY
■ Maailaclirin and RepairmiL
i  mien a Specially.
OLLEY
MEAKINS
GK1I.L ROOM
Resttt so At.l4.ai
*' atleaaa ■**•
a
■*'
■•■ ea* *****
'
.   lb* |*« tin*!
n«i   t  .
■ii
■
I
■
ba I  nn i.i ii,*
ti.l - I
ii Milt
: a .
.1
■ .
Mt Ulan
gh  nill.
ih* oiiri i a- *". a  ing * i aifoaed
-
, a ■ (I. .
- . ...I'.-i,  imt
1    ' '
- i   out  1..
• l».a*ll
-  ■  1
■
■
ttl A * ■-
■ ■
' -
■
' '
i   pram mn ooan a
■
-.,.*.
great •
■
.-
in^'.NAi
\t I* .
Mt. i x,u %*n  ** u ■
V* Wl .,■!«* el
*
IV.ll.1
*■ 1*1»)
I  I '".ot 11^ Imt*
"  • -  i* Ihe
**!-.  II  v  Kda
M  I' I'  f«m« "i.l ft***n
urate it*
•;hOP»
AND Ml A**.
Rekl&Curriean John l»"i\ EngineCom|wny
A U VVitligints.denk^rin till London rool
Company. Minufnci  • Pools; |ohn i wnji
u 11 Manufacturer ol I level  l * ■-
Ol  II |l I  I  I I
I 111*  I iti Nil I  *l I I  ' III I
NEW WESTMINSTER.
.
***■ uu*. hs*
IE  *•'.'
|| .   ■■
.I'lal
tt
Bat wai tils lie Pi r Cant Osw*.1s
REAL ESTATE BROKERS
S.t ,,* -..- ... l*t m.** *■'■***** I '■* to :
tlf*r I. \*m Ut*******'*  I*.*.,,■'
** r**» ***** ****, **tt**
****,*,*. *..*.
ri" i*.\ tai
68
CORUOVA
•Ta.
VANCOUVER
WIS I OK HA I.l
F. J. Painton&Co*
Pianos, Organs
t*4  ttl  At*** *f
MUSICAL INSTRUMENTS
I *  .-
A**** fm **to.
I
I .  : h  (l-fllt
lln on*
■
1 tarenly  lobe |aM t-t
I aaaai
ri«4*A all el
■
• . mrloio rob'
- ■•[ ia*1 !
pi*** *,t  ***** nill I*  ■
""i *nii. *'
i*ti wa mi' i*
CORDOVA ST..
i* * a • ur i i ii.pi nn, 1 *
...   1 • .  ,
i"i. H..i  aft< ■
■
whh ii aflel bai
ifi y. h *,:-■*.■ •;*>■•■■< Ihi
nntnjt red fur i
Ttt.. i
I
I
-  ■■
■  -    ■ . -  I
i. ii i ■ i ■ i -■ ■ ntp
•I'.nn  |h*
ihe parti "'■r''' brtitt •*
■  *
haw
i.t nd..
■  I
*  ■• ■■ ••*■] the ■ t'.N.i
ttnon ..i, lli<. ii. " la mi
i harm In aaeag  . fnrry
t-.^t   All ItM-M  'al' I]
*** malmetned allh ';
\ •   .'In *as«o| Ihn
neaan  i* ntiln-
.
\
t* ii.<- g aaeen) Dial Man ,
•  nil! |'-<*lii<a a ;
|
•    ' -t latetorMiiniti) eqeel i» at
■
! .  I-. A  II  Mi<
. Kr.*.7ii ,\ l«i  linnt*  Hoe i*
j Mot li * * j
is'
LIVERPOOL
SECTIOIST  0
Thr
niilri* ill
tlir  Ttiu'li.lli'
"HI   III'   1 a I - a . a a 1   ,,||
Utl-  ... .1 . 1. • '   (III   Ma.n.liiv.
Mini h '.'inl.  I'rli i', I in.iilliilll.':
••(..y   tinn..   i \'i iiiiiiii;
..vn ii yoari apcclnl
tfllll. 1.. iimi
Ira Imll.l
- VANCOUVER
FRUITS
atii i ttstii tmoina
< ITY BAKERY
III .riM-i-lnn It,
llaitM
-ii it*
ll"H|l.  I1'*r»|.|».
■ oho*.  o"*1  V tt** tanhlP  f»on*i|
■*
t. iiiswi. Prap
Nl-W V.sii. ...ivi-r
COAL
pMU\
Dominion Builik
& Loan Aa\*ai
tilbarM i»\*u.*, *'*•
M...H I-
IHirjal ■
iii-i.ilut' nl*  •
n Ki.d   I
Ills  ll«l(  ll"'
inyinji lo thi
i. it.  il pa]
S. T. MackintosUl
AOEN"re
Columbln inert.
IlilutUOCs
■illlUlBOl
New Wellihgton Coal
tS.OO PER TON
J. W. CREIOHTON.
HI ll'll 11 • .((.(](
IllU.
iiiun.'. um. iir.
Null. 1.1- ttriiiitv IIIVKH nisi
OININC HALL.
RAND
l,,*l(ll > I.IIII I I
AGENTS.
***** tlaim I*
l-»«ft I* ' - lair» nimin Inn
 'UM  I  llllIN'-
-   i|'|.ll/si*.U
1   VM"*-. li •   I.l I- mi l-i    i   '
Builihora and 0og2f
,. KRCHIItTSjjg
Tto ******** ***** **J.*t *
LIQUORS AND
\m*l aM (.«,*; ***
aa. laal. (la,  '^'.'Ti

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353794/manifest

Comment

Related Items