BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger May 24, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353793.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353793.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353793-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353793-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353793-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353793-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353793-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353793-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353793-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353793.ris

Full Text

 W.l.WALKER&CO.
m Blttl IHU
■jkW WKBTM1W8T1IB  -    -Up.
'■I G-mii,
W, J. WILIER & CO.
r asDiToa. »...,...
11777/  WHICH IS INCORPORATED* "THE DAILY TRUTH,"
11III.IU88
NKW WKSTMINSTHIt, IIIUTISII COLUMBIA, SUNDAY  MOIINISO. MAY iM. 1801.
LOOK OUT FOR
(YOUNG'S ADDITION
LENNIE & UPPER DKUcc
Real Estate
GENERAL AOENTS.
ISTS
Patent Medicines
 i ■■■ m '....f DRUCS
ll'''.-'  llll'l    I I-IH..II.    **.-.., I I. lllll —-^—aaaaaa—
iiiiiiii- i ii.'«|i im ii I.. DBDBiiuea
iii w.-iiiiiii,i,.|,  iiiiiiiiiiiiinu  .ni rtltPUBIla
Ol.  th.i Tn,limnv  Linr.
a . i'l Hull llila l l|ia|i.
Speculative and Residence Prop. '-HF^'"'-1 • Toilet Artlcle8'etc>
et offered.  Particulars will be "i-Jd^i^-.. ***** MaCpiiePSOIl
•jillta  *Tti|i|;* ASH .1 lllll.1.1 .IM.
III Sl- III .l*IB\.l lll.l
given in .i few days,
S.T* MACKINTOSH & Co
Kuiil Hatutu uinl Iiisiii'iuii'.',
,it\\.\\. ttl.DCK. ■  NKW WIlSIMINsll'K. II (
1   IIMII 11 tuttl I
I
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
til ESTATE AND INSURANCE AGENTS
, ,1|| *l 1.1 I  Kill*   I  1Mb ,| l.l | 1 |\,,  |S  ll.l  ||* in: ISb III -  li i.l
■ii  ISI' I'ROallTLI ' HilHI	
& Thomson
I I.H'llii.SK .17
Mll.IT IIKI.I, ATTKSIIAMIK   IIM In.
..,.-I.... mi il|ln nil ii, nam.'... ....n ,i
i.iiiiuii  li ian„ 1.1,1 .|. i. la.ia.t
Pllt-aa IIOO lo 1.00 l»i i'l •   Ma|B> .ml
|U I II af.].
M
0WATdtT>
TURNEjR,
GENERAL AGENIS
nac
I., ity in all parlt „,.|,i.i ,..
.1 Dlltrlct. . ,....1,1
.,. .111-11 I a
' H.i'l i I
till
I IKM--   ' I *'"! Un-
SOUTH WEST-  ,cclun »,„ t,p»
HIVilER .i"il  tome choice
I 1-2 .idt't lo 2 1-2  ull„
Iu.i  Aildlllou to
a  ill  Wl Bliulll.l.'l-.
CONVEYANCERS "»FINANCIAL AGENTS
WOODS, * GAMBLE, Nrw W.'.tmto.t-rr, B.C.
,  .   [BRITISH LION
MAINLAND.
-*>■*  IHENR.  I-KK.
MlM
|M1*<*>1
i UEN.M.iMi.Uti.r.T --, .  ,,:**,*.u*r
^.s.ctt:rtis &co.
E.H.PORT&CO.
Sn...'.-...... tn T. 0. STRICKLAND
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' ACTS
LATHAM
ESTATES
L.i II, Ota.ii I l.'atl.a., Lat. w..!■'...i .'iiu.w. tk. Tram.
*,* tntt raa i..o... rid, t-io,.,.,, TO, ** **• cta^at. .. i*.
«....'  !•• ... ",-■ »?*0 . ni ,M>a.ti* bai 1.1.1111 mat
615 FRONT ST., WESTMINSTER
DRUGGISTS
rai
a
DESTROYED RY FIRE
Hantaan*. I'alnu. ..,(•.«» .
H T. READ & Co.
A FORTUNE FOR 25CTS.
.ii mm diaviic ni uu national club
CONSULTATION nt un
Melbourne Cup of 1891
.  Itl.att IiamifB in". Ttf Tl r  ■ -f TIT —- *—*  **• Itaaaaa* j
A.B.MACKENZIE
•Sc CO.
Oeneral Agent*
REALESTATE
oa coaMtmoa
t. ,..*%«, *** rt *****,** Im *X* lr
Am**!** urt lattim
AOENTS (a tt, ***** ***** ml ******
ItMIW-'B t"aa»|ai -a.
riltE Thr Loadoa and Lanra.hlr.
rt Lnttpaali Uaaaajia, B» tam-jav At*
***** I* km***.
Brill** Aatario*. * Ta>*t* . «*
Otaalaanaia.;
LirE TBa Mataal Ufa* I.* Yafcila
,,, a, 1 ,1 ■ all I
PLATE OI.AH.ti  Dnaalatim Plata
la.nranrr Co.  *H ***** «< rhc
Maa ***t an* ***** Ball' a*l I.
IIUPNONE1-0-6 :  : 60? COLUMBIA ST.
 *- ul
IlinPllt,  >.  .BBBB
I.. turn*
*
Queenstown, B.C. H.G.ROSStfeCO.
•
■
WMB1«%B*'-  '
■  . t
■   	
CttUmbU St.. Krw We*«tM latter. B.C
P. M."WATSON*co
REAL UTAtB BROKER*
I!  III-..K
i miii i *tsi;i:i
CHEAPSIDE-
v Townsend Blook
Aa_a*rTS	
SHIPPING IIP COMMISSION HERCHHTS
.....a I** ******* • • MM, - "  (t.-a • i -.1-'—•••«'•»*•.
a ,, , . ,,,. I, ,.,*"*l**f*m.t vn4nr*nA**n******m**
ttlH** t*A (Wlta-Ml ..MB. lt*B.t,W.1»
HIAR ,. la.. ...|1«a. ..1...1 a,I,.,..,
*  DBPOT  * *rt**.tii*t.tm**t*u**nm*.n*****
aai *m*
OUR OABLE LETTER
H*r  Mnjcaly  Show* Tlial Sll** IB N«t
Indifferent  to  Public
Opinion
BAB0NHIR8UHN0 MOHK IN I'AVOR
Tli* Riiaaia.n and tbn Auatnitli Pri'*a
Indulging  In  Bolligtireitl
Sentiment*
A PERSECUTOR OF JKWS8C0RE0
Moltk* and Biauiarck Wttu Eatrtiiit)-
ly  Jealoui  nl On-
Auothar.
Ultima, Mn II  Tii* Qaai  *
in. -... i» oflolall) DBltbralad oa Mot
dal. although ih* uiuil luiii  -nitf..
Will ll* tl*M III  ll* .1.1.1. l.l-   '...lii.ll  V*
Utl .Majvtti  wlio will begin .m Hilda)
tot 'it* Vtat, and about a nnnilti 1it*i
th*  '.Ml.  ..f tut  ki*i., i. .,.  lift
Iiiiiiii   l|*r <lif II ******* wa> fl "".-
.iil-rtai'le beaell lobar, iltl
Wai III g'"*l ht-lllll wlm, ,|... Maul **,'lr
aud ib* I* a* i'lii* Iii iiai* allalra *•
am   11 ii *i"- li n'-i iiuiiii' i" l •***
la.putai  iiiittlnti  **•  .ing'ilarlt  iiiii*-
uii*d ai a raltva) *tan
TkaQaaat'e Halt kad Hopped f«i * tta
NllllUlr*   ll   a g|Ut H.t
p*opl*  tt.-i-   tini   awn*  ilm  M||
taiea ****i*  A *"mi» h
i(Ot!M*i<iittt*iit f-i batiiie li.u,* » **ftiiii
I'll l..il**lb bt in*** 'imli',  •*»*  il
llall tu  Hiatal li'unllil In  lb*  lltltllll, lu
beeuateftaIt ttii  A ***** ***** u*.i
I Ill.t-ml 1" *•* lb* ■ HMliill. lilixtd Bliil
bfiUd b*l  tiiUBdl)    gum.  Vlil"IH,
I',  la,,la|  IL*  l..a.l.  Hllgtlt  ttltlttM  '"'
roTiIti ata ifaatli ttllatad aad  •
faiattd  Au sitiiatiititf-b rat
ai.J it.* i,*iii» 'tim* iii ati  itl   >
aata  ib*>  1**1* af tt
*.***  Vi.wia  '.■   bgltall  ogaiu.
Unib ib« g-**n  ud  Un  I'iik'*
uf   Welti   oi*   ami*
Itaa **■* i-i ■ *i- '"  reitttf, a fa* t
MM u*t**|t| Inr tb* liititag
|iak,  ..t . . .  .  • Im, Hutu
Uw_-_a RttaW >
Vl*Ui*ii(t*i| to Ha  |
.  *  •* it* llB|l"lf Hit'
•uta ead Avotdtl*. a|i|wai* la ****
a ahkaal n* *iHM*»foa**a
*>■ lbal"**!!** "' Ifct !*•! »
4 'ill*
• in* *l IB 1110-M
Tb* IVttH* <*l tt al** il ■* *-..tir*M.. ha*
rt  Ilt*  ******* lb* 'tinHi t «-f  IUl*Mt
• I diet turn****** * ** ttn
to ***** at had turn** * ***** *•<*
****** end *U******** bad it* l*i**<* >«
•laua|iib*i(,|i!iBt,*...ii(t| im*********
....    ' Um h aeowttbotTb
*******  bl*  «f*i,4*-1  lh*  to*1*!*!* rt
..iii.i t* tai i etna -Ptttiend atlli ****
a
a* tutane* ***** ta* «herg*d  lb*
1'llBt* Bttt t***i*t  |*<lt.»lt   ... .1
into ttm* tb*te gant* ii.* KUaa
teloa *y ********* to toll***"' ttttm
** bi* ****« i**A**tot* *^f»ented u* *
j.,ii,m****** h*uttHtgiaaatta******
.* * iBiBfial *at. ead**t*rial'
l| _r i*i* ** t*' * •'»' tt *
ab* * ***** ***** a* ■*.  ****** **  ui
•ttn. tee fit t*t*e**t H Um H h»
. .   ug aajaittad tn ******
go-ten   * ft**B tbo i** •
r«|**tt*4 tl.il ll,* Btft*■** •*•*> b|  lit*
g*ia» tit «nk la* ****** yader*ttad<
Mtitditg ittl ika tivu* *Ht *tttit
IbltfB. *** ******* 1*1.10 t«tl-  tttll
Itaumith bl* ************* atd m*
■.*■*•> ***** ***** tb* t*e*#a fca*
<ti*d| iQttaaM bai **»i*t* rt U*lt a
lim I****** ****
* *****,*******.* ************* ■*
, H fat|nitatttl   II* *t» "«■•
: .,«ii. ** lb**
Bg    . .  . *Jt  '.:*.|
******* dtilag IB* itilti'e ******* ** U*
ba* * ttta b<**t ** tb*fti*t4*bit>*t Iba
l.iMH mi*.  Hit* ib* It*** i»*i **
■*tt*tt ta.  I •*! *lttw«l
tllblOgf**  lb*  lttM**.*b**t*tOO*fft
torn* tu* u* ***** it to mm* mm
tt tfce g«itl tboa 11mm tl IB* Tett tug
0*101
am hmi *!*•**<
liaai**oa airtB«*d tm UmCbn
•HI **m ********* Aero*tttdaeait
****** tu ***** IU*■■***ig uu*
PaNrian
*ltt  i**t*t  1*1* IB *»I<aOllt
tlawiia}** 11* **-*.* **• ****** t* lb*
t*,*l *t tt* nai* *t ***** Hi Wtet*
BBttte. ibot il ta ******* *
mu* a* ******* ** *****  **  .'-
.-l**ttll* *l»*lfeal»|  *********  **
•* *.*• iw* ***t *«fo  Ttt aaa at*
atalli  tb *ite*ej***d  Mteft. ltd
-1*4*1  ***** «****t_tlt*f*B. I-*-**.**
***** tM* tieH I* ot ttett tdtitlot*
total ***** <-*B*%a*tt i' * ** *
|l || IM • *"-*  ItMUtt blio ******
the nmM** dMAt -   -
tttrtiiot um t* tbeia't'Hdiiiiirteit
tbet ■*>** ut
******* •■'*** *t*n"'il»
Ao i**ta| itdballBt te lS**i<B| Urt
p***m*4 1.mt*m***** **** ** ******
famani i* it* *tmx MB mi teatgtt***
•ll*eMMlll**ti tthli* IB* !•*.
naag ***** utt Mattn**jii| *mti*
ta»w*aH-t*^b*«Boi. it* B*«*ttf*«*
iadolgolt«ot«tiil*4a*(teM«e*t«tt*-it
-r***Ko 11. ******* iiHtat lot attit**-
IValMl'-lB't^M  *******    I**
Mart at nil Ke-ao lit** It**** rt Vin**
*aeitfMai*tiBtU*it*at*-*t teot-ti
Uat of **e*t* tolettai e*d otto***
m **  **.**  ******  Itai  l*t  -*b**4'
ataaaaaett* an mdtoiii ******* t*
*********** tW N * *****9
lbt-U*tbt**4. tNB<*t lead***** **!- a
ie*** rt mu IB* *"•" I
t Raoou. ***• ** ****-
tU. «a te*f***' atttttti'i. rt
W*ot**r* mitt ***** **********
***** *** ****** rt ***** i***mv*t
*********** im tawMBg-tft- *•**.! t*
muDP* ********* ******  *
*. ***** **•* m mto**, IbBl
it 4m******** ** **um* *t*m Ne
*****  Mm %***** allot  *i i mm to
Mf|   *ia*Mi   UH   I'f    U*   tt*
HteefUi  ot  ib*  Am*   m*  to
,-..-. *****  m  aett  *u*t*.
a PAM att-t-oi
11* tt|*>*i tail ib* Hi* Xt**4*to Je>
■ Ml *****4*l*»^* **l*lt H **
*** ■■# B dMr*l(rh ft** X**m*  tU* 'f 1
Htbst a* bad g*e tM rt ***** *ll bi*
«oa t*i%*<* ead bed I*** lltltagat lit*
off IB* g***t"**1| **f t*i*ll*** *bo ■•
*t*«l BHa **• ***** *** *0**allB abv*
*. ... M
• »* I *»l*l» INI 1*11
A* lattMtieot «alt tf nloaMa e*i«
tiarB* *t* einated **to* l<*w ag»t„
|*fBtt*tt*t 'I l "I ' l ' '
lag it* t*1****'*-' '■* -bete* **** **■*>*
********** * ***** ***** ***M »»
turn* uym ******** ** Mm t**ta*
State** g**tM****oi- *** ** * *****
***** tto mm *.'i uke r** ** I***-
Am ****** rt ytm \**
ittn «tt itatm*
The »**iht**it t»*»*ii»**t. trim Mm
*u*Uu*Utp rt Mm***. *i* g*«etall| ia
t itf ge*>i**t i* NoHta a* *Bo*iog *b*i iB*
atM*  Bad  1**g   **t*ym*t*  lbal
tbt »t*ti ttaeeti  rt lb*  i>*
freoMeo  **t  ***  m*  *11BoBt  i
t teena« rt tuimty ***** Mm***'*
tUmrn m ***** ***m te a Itdat la
i tbe \v**p* rt Itta  MoltW. la UM
•CMIII'll
ih*   i.
111(1
ii   '-   'iiil.-i.iiiml   tlm   it
(ttr lr Illpluied "Iiiu Illimirr).  t*a-
dlimllied irblll lllioiircli wu* nut gnu
iti'il ai thi nm nn- beroihlptarned frtnn
iiltiiit'lf in u.i, Muni., md in* bean
*igiilll(-iiiiiy 14*11,n.it a. i<> tne  ii iiiit*
inmiii nf Hi* gi'inral.
.■111*1 km iirviRM
ii<" in.. i.ii i.r iii* mvUltltd titiiiaiti*
I,iiiiiiI In | -.allot', >,.i|i in iba bitlmi al
Liverpool ukai pliu In Hi* niy to*
iikui..*-, 4ml a larg.- i tmul Hvt|.*i'tail
i.> Im n. aitttiulam* Iba [wit.• l.ava an
lilca llial Hint' l* - ■in., iiiu.. i uf it.
itu*ni|it liaiui in ad it io lynch L'unwiy.
tlio man vih.i I. mulct arrmtou lUipkiun
ol  ifi'ia  Hi.  iinii.iarir,  uinl Igllail
nlit-l.illl..  . v itt.it. u  i,  ilUlllll-illUlllllj
i-f> -.iiiii,i Thepoptlarfeelingaialtit
i.tiiwa. U icry *in.iig ami |.r*. auii-.i.*
oilll* leliHii in pltVtal HO 'ittrt ti
pftealot "f ii.
lAlllltl"  g| \1
Tb* latum, wbu atii «t.»U>  ill.i.u,
truiwd becttia iif ibulr iut-M*r*t*l*- atftl,
lOtg ii'"ii * ami iui))*' tlun Ui lit* awtial-
Itg *>*li'iu. trill mak* a i|.-ini>u*tration
III lh* Wl) ..[ a I-.H -i'l' aed  uu*.  m**t
ItfttiaotTot Ilnii iiiiton i* ripldiy
fl.iwlngai.il ll.r) ii'i* live a teal!)
(i.rmlilalilf ,.fgaiilllli(Ui Mlliy of Iho
liilut* at* alii-ail) im a .IrlU- and if tli.
ii.'.truii-ni btamtti lateral, ai II "-fin.
tllel) i". leraat] Ihouand in**., in ib*
1.4.1  lit.*! lltta Will gOOtl
il tttllt oi in nu  u uabci
Uttal Hi* -1T.-.1. nt ii,.- .imi'iiiiit*.
belWttt lull ainl Ii.i' I nila-1 Mil*. In*
b*oa i,i < itiiiitin Hi* a(lli**ii.i. nf  Iuit tn
Hi* uti'i* illUaet  Tki Uanati Rad'
i.i nt .r.iui'ii> .ink) mi ihi*itiiij.it
* baa bt t."d> hU oBet, bti no* ti* u *.
ittm a itpporlti "f ih* itliaaea u< t**\>*.
ltd  ha*  eatinl'  vltMnwt  in*
|uli">>a|. ft*.tn tint Itrvdltillat agl-
','.'(• i '..I l,i. tmt hiiig unit* In
*at  alan.1  ll,*  f|lrfllt*bl|l  >t)  t'llln r
lie i. ai*..,iti.>m*i> tretaaa iu hu ui-
lanaeaaal dteatiotta Ural liiitolu
ll. i.i. A* ******* aettveitaUta *>tba
ttU •-•.'.*', Ittlltt, that Illl) Ihilltttll
H Malerg|i Bg fuuu4 un tbt
.itt.a.1.1, -all.l. I. IMaft.t.ta-l til Ul,*.
lltid 10 lOtlli that Kutllt.1 *IBU
lh* Ihl uf C'tiglattil. t**l
■ •■ rt ** l.uiM|*at> wit
ll abutllg It* |*ai*B.WI*tl IB tbtl rtHiM* -
th* Ihet ibr |a.*rti ti, in* iti|.i* am.
1MB *i* ihi' ..l.iig«4 In a»*i.t **• '• "lh'1
'.n't",. (I.at* la an Btaluai tt.iaat.iu uf tbt
UM Stt| t-a-iitiilng i.. 1*1
A *tt DBtlttt I- i.it*l u^t-
***** ****** ii-i .*'. ,.*, *..,i) .all uul Ihe
iiimat! |
t,i at contDnas,
Joud li*t i* iht data nt*4 f.H tt* h*n
ap|*a.«i ..| thr  I hitrh  At-
********** i*. ti,* turn** ** LiBiviBt
i*   tn..'Bg  Hit  I i ■  i *   *.«.v ■
\*t)  ||*t  lh*  lltihup <>f
Ih  Itfl* t
* **.* BBoaanm aia
•—airl. in*fa-1 uf p***r*  |1
Imi •* -i *o iwtiaH'w* aata<
ii*ii ti bi* Metre ***...nan ttf ta*
• 1|*.  a*.
■. iii*riiBi***Kiiu*
iBeitrttd \*>h* ***te'"*
■ i  it.  tloMUt  tbit  **rh
.1 |t|**  t..|0Mlt]l  BMUIBlBg
«,*i*iiB*l ■•'it*. ' it ii„ iai«*uit>fllrii;*
ttctd i" blai aod Bit *ift
1l«l.iat*4lft0htlt0ai«t  tltMBlBl  *IU
tu- *io>* e.*» *•*•** ■ *B4tw*t.not Utat In
ettatded  i»-  ******
Um    e>*ad*>i*iight*t   »f
14*1**4*M ttnl
ami ***** IB
dtfrvlim, ab**bcl*nt*t i**af*tBdl|■ W
fMn Bti t'.*gliibia*o ei* proMti rt.
eod ih* **** ai* flighted *HB Bti
i'i*' TB* ani"* if Mima*. vBubaa
torn •* a-tn* eoti.t«aiitir. Bti beta
*t*iiB*d in iBo gratd data to tti* aa
tnnool «l bi* *1*B||t|*blp, eltWwgb
Oltlaaat  dll*»l  l*f»l**<*  t« 'b*  Um*
l«ia* Hh I
a  •*.*■■* |.  M *'B*.I *aii
I'tiw*' IVfdlMod •! It. i .
**t».i*e i i<*.f»ioth*t ti* w **4tb*a* ,<*•
I U till* a itiiai ta, maul
• M  *"1 |4*B|M|  Imt tw
l*»tits«*i  A pftalooot at*
*********** tn *bal Mti i
• c   iin  bU  aitt
lb*    1*110.*  **t*>   «*   to*
***** Tto rtA** toat*
at oiivaiH l* **u* UU ait*, ttt dM ***i
******   ||» ba* 1**1 |*l UB** B  ***
al lBt tMmt*. Bti a* be l* boawa i-
****************** *■***, mM*
aatfttaaM *t «*0*lblBg  ******  *******
TBoloHhlBei Ma lo ***** bt* Btd
%*y mil* et'iatliMB I** r*edi*
HM BWO-BllBg tb* glHUt rt
tti** aalt**m Ho Be* Bet*
H*~gbi auto IB* ittaiWo* t***tou ml
tBet>>**M*it a*i*n**. eot tttoilieaed I*
Um ladaaieiK** rt \***.*• *** It*.*
Hitrttttlt Vtooaa  I* **4ti fc- Be*
****** «*w*l| aatOBHB**! tb* *****
*$*** t m a **m rt bt* liKtiMl****. a»4
• waotat.  aad  tmmiUt*
• * 'I .4-HB «-iM w»i
o» |*itta*i adieoug* u th* o»**_ai** rt
IU*tBt*e. *• io tuttw^uf IB* *******
**aM ***** **t***l **t *M it. *»* ty aod
gel atat.ee ati***
ma item »**ai.***,•*
n wvatoi, *iu be a ted Mitt 4*» u
IB*nl*pf ib* liat. if IB* ****** pi**
et***ow s* «oit*-* .-t  ttt^h*, tfc*
■  *'* t p*******rt IUhi ****
tbit till t*i«;f*#* *Mh tba
* a BMll*t*t ***••**. ktl
H*t*t*Otatit it'll IB*I Ba**. ttd
it- Uiu* f**ia*i*** aeeofdiatli
tt«4%*-*4et *til I*IB* tootb aooltar**tl
-I *i* ******** rt ib* imi. e*4
■i * ie*e**M *e thai dat I* It? Ue
.-•a-taiM* ****** rt tto omaMUl la IBo
il* I-a****** am* lu ****** rt ottttto*
*m**mt*U*rt*toM*k**'  '   •  <
tt* Knealn lb* ****** ******t
am t***i»* adgiifc-*!! i-4 tigaitnai
*■ *ttt*mi**pt*mr**9rt *  BOMBHot
ln*«B ■Mttte* b'laagiBg a* e *****
******** iltiMool to Urt Hem*
<«e at*l *ti*tt mail
. BottBw.aad lit attt tUtet
of IB* tot***n ****«f*ii*g t*. mu IB*
rt ll* <****bi*a fitte' tototl
***** I'llhtollt U0l|01Ot
*****  tat*-«-".l* aat* lo lltO  Ttt |*lb
•te wrtt ttw, b****ei. *1IB IBo
a****ti p*>v*. *** out OM-taB***. •!***
BtfOtttl «oMo«*i **** IBO ***** ta
iitiflit* mm
at**** aanitm
K**Mt * *iia*eitt**i*g ol ttelWi aod
tttat ****** *** m. itl*tt*tlit* af tte
tolwtaJ *tlt *b**b ItviMglO* i*4
i|*R*h**fc U*ktl< at'-l**'*  Kan-go
TBtt* o*« *at*bi*». it* itwieied X***
I t*4********* ****** ead nntna-Hf.
,*t   ***   Uottbol   ai
i*i*t«i~it.  aod   IB*  ii*t
h   to'***   ***i|fd   ***h    tb*
,!*•*,   *******  a**,-  ■  ••   '••"  **
lt**.fc iB»i»t*'tt lataiB*e» mt  tt*
tlrtl**11'B. **** ** ot* fall* tmmtua*
t**u ik* ***** rt tb* ******* *******
*■• ihtwogh lb* ***** rt ******
*-■ **t «B*B bt »t*<«-"4 f«*B S«*-
TV-  li •  *» •«*.    •   "1... ami
m ****** rt  IB* 9*1******  ln**-*la**t!e
*  ... r«v*4i to**, ******** t* ******
tbt******* trnm **iad*if*i *t* tfc** tat*
*iub*U'iU****. it t* tbtl dlettiN*
t* t Iran *te*<4iii| ogiigiiod lot tit tt*.
eod *ill l*ntaite Itattoiei* ib* lie*
tbt MNtf *0 fit it /b*t* IB* H*a|0'1
rt ****** Mb**, tod teigtit iBai rt a*
ta** <w**vi«\ *br- an p**b*d *a I* IB*
a«ebB|N*ta<«Bt*Hii ** ttt aatt«f
IB* toeiti
Aitii*' ft** tain., it pi* g * .g the
***** rt a aei*Aa«t mooiii ****** Ima
i Maatta. eatt tBat tbe ***** te»*eted
> ■ 4 g itt moot* it* etnb at tbit .lot.
WK. BAILLIE h CO., PROPRIETORS
am nn .uh iiarlalillig Iiy
11 1•" ifil for  iIik wo
n'lfurii  li.  inrit.m.  miii
Polltlcil  prltonen,  in
wmiii'ii  .if   lallimuiaiii
liiiliiliitf    haliiK   ilrit
i* J
ale
.'Itlit.iii nny
per lu In
I'I lll.lll
I (Illicit*
by  v Iti'
llUOe in Uia na* iif tin. nick ami
■hOTel II ilmy *linw ivaakti*!* they ir*
in-in llualj wblpptd. Wnuen arriving
in • utari Rlberli In lb nrlel gani*
fi'un Itn.tin, dr** 1'itiiraly at ill* Dire)
•if Un- mm mu ami ibogg who rt-
Ium .iniui in loytblni raanlnd
"1 Hii-iii HI (Iriituifil lo wutk ou
llil i uiu ,n ,. IbU gtnwrilly mini* ili-.ttl,
In a iimn iimi'. It I* .***,■*'*. thai Uyggg
iimunri will I* I'irtfiilly cn\irtil up
(luring th* jouruty of tbe Ciiravltrli,
illlidiigli lu uukf a pri'Uiut uf ..tiii!.,
,.'■• u.ii,. t t.-ti *|*i-lBlly (aior-'il ...n
Hi i* mil t... (...rrullted It.  pitituil  a.l
(I -  ainl   ptUUotl   for   pardi.t.
Tlm i/iiavll.ii will tliu gt.
Uij.t.mli t|i« fi it nt i.t .-taiuti.iiiti Hi,.
Ottolll title  ..f  !»ll*rlan  niltvlcl  .H.t-
ar... *iit.-ii fuMftnl iniitiibi pi*i in*
' ■. i tiiiilaridliig pnliih fur  bii  luip*i-<
im-. um- raaeoe tu **>■• I* um b* miy
i.c »t,I,-1„ ntke a favorable rapurt ty un
iiuiiii. r, wlio u *ald *** t..- very much I
t..ii.bnl by ib* in-*, • ■:. •* ilnflaaol ******* r ui.
. tit-ii) ami .ulli-riiig*. Tiif Our ii nut
l ml I It* r* u i In lb* vluiftii ti, jtuiai,! ,,(
ljilt*n Nalilir, un tb* t'.ii.lrary, lh*r* 1*
ii.i.t».nil.) ituiiii.l f.,r Hie Illlaaillll
tint ie i.atl aiafaoatlt) *(iaeitii»ti t» Uia
-..-.:.  aaibtatttei It  dl.  ivt*r*.
bure.  lhal itn Iiar*li  imaiurt* ihuulil
Im>   UMll   litwardl   111*   IJt.rril.   lllll
i* burl  l.y  ih*  ivtdaaoa  tbet hi*
ailtli'r till la t-n >llaH-|altl*tt  gtirrn  Na-
ulli-'* relative  Onttl llunyadi,  hi*
i*ii"! tt at t I,, a tE|-.ri*r td hi* im
|.n-*....ii. ..f  iU* i.mng King .*t!«'\aiii|t'i,
* ii. wl , I.,  hul an ltii*ril-'*-'ii lit*
i i villi if Itrieti.i*  .Mth'iueh but
foorttea i*ar* ** aa*. ih* ■-.'
i. *n .ii..(t . i'ti..l lhal b*
l.a*  lo  wait lla.M,  l|* n,  btia*t«r.
tiiiriiigatit, but b*|tt in tgtiorint'* evaa
«l ii.* aiiim iwptiiunt alilr* of aUI*.
.Nni i.at,i| \*mu ******* lb* n.lititl.iii
t.t .iir in-1,, .ii.*i fri.bi th* luumry,
ll.*ti*w,,if iL.alla.il .ii.it. lit. aiiilb*f
wa. .-.ii.- i.i hit. Btrlt|*hlally by
uni tf tb* paiac* ilUudani*.
and he *tbibit*il ib* u«*i ptu-
fiiui.d *niulhie. nprt*.li'g a dt*n*
tu buny ittbtt neeto 11* **• at uo.*
p.ii 1,11-4*1 ****** nttraioi Iii*i4*jt. i
ol Uileii. Umoi'Mtl .'(-< ibt ttt".;
■tea el Mautta, b** dh|iattd *n f.\ t*
it. . goon I*, be .|**i.jn.g ih*fcii«
•eat  ul   mi.t'i   i'»i*t   blat  bt
tl'* lt*|*i.. > it. lh* ai't.l tlabau.-bttiF.
uf fan*, ami ***- t*l| eight
ibil hit |urot*l t'tr aa* to p#r1l. tad
L.i i.*Bia euei-tW by iiudtnu.lt *i*
iie|ai**iM« ** lb* lUit* t*l*uO forth*
I'aii* li*ut*i*a*i»  in  flud  bin.  It I*
•aid ihn h« I* to Marry a rt<-b Kraacb'
w.totin If b*> ***** tmi. b* will *oa B*
k„.. ***** ****** 11 lb* Watt nf  ih* ft*r*
eta tnttary, at Um t«.offli fra*.. i..
reMiad eataat '**i *»»»
A *k*  I1TSA1 i  I
VlM l-atohaflwIIHH-kiot NrwIlllMB*
i* al *******  th* I'tlMi duooi Otuil th*
tig1"  '1>   I-a"'*'*   ***d*i» Hh*  I*  I
i  traithabl*  h**tity.  a*
o*li  i*  ib*   fnrtueat*   »-*-***t
■wigoiitrui  .hh*   tb* aaaa
. ..t.tilal todtl IB*  polling*  nf  tbo
i..uat... ..f iMtti.eod aa*oui iBeee
■ > h**» b*t **t* ibt OorBaaiat
ol MeNBoMOf a. A******. Mitrbntar.
eat * Hit* ae«t*i -uf rt*«ln*ut panpl*.
t,*t**h *** Amu* **
■ATI tlartllitti
th*IttrOMOV c**t|*BI • »h'|'t*»4* ll
K**i hue *o*p**d*d optrttiaai for tb*
- ••  tn  It*  OBOllllBgBtM it
i,i,4*l,*bittb* pt*.Hl*M* two^dtl
st't'tiliBl 4*at**4» *m  tbt p*** rt Ib*
9**1 k*** ********
**uf * * aim ibm
Tb*Oefautiwttr«ai*ti I* tfatwatt
lag ih* rreohleitoi Xoilaa| lar pab>
i ithi«e it****** * rt * **>* ***** ***** ia
***** th*  .g*t*tMawat •** **t.*nH
■
tt*. ai in
It • Ika* lb* 11*1*1 ponitt at
n...*   »,.   ******  mm*
******  ItaotlM* rt **tm rt Bond
teat iad tu*. hi** Baaa 4*m«i*4
*,  ii tU| i ** is,-, bn i.tm-M
. •**} ft* BU i«it***n atd
. . miii it l* aotanlft. ab*
*ui* tttm aai *ban *t Uw luuio •-■■-
a*ia»' *"**i*»b*
a Soiafl t a ne aal
Nnr lb* t*m* rt tbo elteraoat p*
*****..* ********** ti*m* *****
day. woe ol IB* ***my***, t* laaaitg
Ml**** IB*  HOI.  !■■.'» ***  tm* IB I Bat*.
tHpgaM. atd 1*11  *m  ***  t***  **1
\** *m* iitue *tt1lolt***t B*
a a* ***** ott. 1*4 rn*** ttttlloaUM It
vaa l-aod ibat ** bid *«ettio*d a mi
****** 4**m******* it* ho**, *hBB, *'
tbaaeb m* 4t********  ******
BM iiwot •**•* l*e **m Mm* to turn*.
H* * a* . ||*4 I'i t* atll oa |w*»tWf. aad
l|t*t 1* Ibt oi**tat ***** 00 t*Htd IBO
«httB
UNDER GAY AUSPICES
Th*  Orent  linn.  Meeting of the
Ontario  Jockey
Club
PATRONISED BY THE ARISTOCRACY
Probability of Important Ohanffaa In
the Bonk of Montreal.
BRASS BANDS ARE KEftUCSTID
Not to Play in tbt Slftita of Turoutu
On tha Babbatb
Day.
I'.H.ist,., Mai *i Tliia) ibtUniarlu
J- k*i flub luBUiurBled what wtliaoM
llkaly (.mv.. il,* i;r.'ai. *i r. .. m«nitliig
In thtbtitor) «r thai-tub, aii.tlhelianncr
on* Ol Ctttdt, Th* li.miiior lltntrel
ami part) arrlvad Itai ula Iii, and trill
n-iiialu onr tbt Qtttt1! ttirlhday.  The
uioti ii.iiiuniiii* uf i aatda * ttliigang
•Ull"-  I'l "i '"  wa  Hu  M»i,*.t.'i
Hutu ti. Mm ;i i ttn * *•**
auihorlty t«r ayiiii ihai m ** lapartaal
Bbttgai an in n.ntrmpliu.iii |.i i-nnntif'
ii.iuwinitiiritiiik.,t Hoatroagi   it i,
pi.iltal.l.1 ihat *l lit.- iuit  iiitt.ial  mrtt-
ma oi Atrtboldtn, Mi llotild itettb
will r*ilr* frum ih.  **, it \\.
Atftl i. iiii'Bli.itit'il ** hu -
aarnva pastb lab
Th* Ptotmial iiiii.i.i, rial aa-.'iaiia.M
hi* i*»u*d * itqaan i" Uhm la authority
laaaetltl  uilliila i<irp*an.l b*n«vul*nt
•-a It'll*. Ill It..'  .Hf  l.l  t..|.|a.  |r.,  ,
unniiitmt pandttt tb* Nii>iiiibui iu
at i.»»i dlrgtott w nd tuuiii
ltd i.....'.-,•
• I* tl** a , m* s ...ai*.
tatQataa i Oat lati  ■ • •!i*muuA
fui Niagaia, ti, tb* ****** ****** tb»|
am tetnp ui.ii.  Hoadai  alghl  The
1it*l.li||*|. 'rn. fui j, .  |  t,  ,.„l|Wf tx
WoodMorb
*\  Itl ttt.il Ul \t
ll.a \\,.r„i i.ui, !., ,.ug * rtar*ttat
•1, miii .•tiitua i.ttttahi
I  lltltll  »t*.\.,H..| l.
llu int. M*) 7) -Thr** it** I.ib*ral
■ini«i*n in tb* Prii.iv K-twanl |*||t.4
gfttrttiBirtal bar* h**o nlurn*d hy  **•
"daauilaa
rtirhavwa'a Blectrlc .Haad.
tttmurto, M** :*  lh*nm rao*
aigBBuoi -f n.i* i-t ihr tairhave*
•Wine iit*-*i riiloif itiitfallaal Bight
Tba ilaa at.4 *if«g*ra ir* BelBg do*
liieitMatidih* t**d oitlt- puih*a] ia
•vMopl-ittit.  Ktievetiog f**a ***,.|*re
tttlMIng hi* brgtlll IB ********
Saitore Drttott Frtw a titm*i
Sll lllttiati  Mti Iftltlllun
«f ti* t.4.1 Batataa*! Vum ******
tb*   lUHIih   •Ultftat   Wu*    *****
ihi* tautttiBg, •bt*b i« rtiatlBg la
th* meat irat*. atd drnv* Bar
aoftttot rreo fn*e tho ifctp
TB* • ipteia hi* ***ra *ot A verraat
far all it* W"**"**"i to*Mh*r* af Um
■otdt for Boktlag Mm*
Mania. May 11 -Tb*t *H**4 Matt*
moot* reint Star Bt* t*ub*d htadlH
too t.tai ol fa*l rMal aod a larg* aMooal
af a«M4loa aod * *** U*** f-t IVt T««*t*
aad ibn lautaiog  Ah*t  i f*a tayi
•Ul tt*t**B*alll*ai. f,.. t »*|, the
will gn Inl I* Mtba tod IB*o w>.a,M tl
t oataabe tad m *•*** ** lar aa IVal
-Kern* **» *W ub*Jadg* I H
Tarfd** and Brid* tie* b t* rteiatbt.
. w»«gbi ib*** tmo *mtt
abtt*  tb*|  «*n  i****iii  tutrtod
ll . a.,*at*J thai IB* I'BilMl flgtlt
(**ai*i*aiiaB*r ttf  **|t|'H*«»B f*»  AlttkB
•ia tto, to a***t* tod B*rB«|M mm*
***** gi't**ae>*«i ag^til Hm Bear
aill ail* ea *tt*#i*f* ***** atd wW
to $m* *l M**1 alt a**lh*i.
Worit tf t OytlM*
* Itltllll. t|>*  *d*t  71   A  <jf|«rt
aoar B*n i**i***4it r»«-*t *mm alto
tettktllbta *****  li|it oooMBtrot
denttitct **r* ueeiu 4**ti«*|aa aad
l«|«t**4.  •"-■**• fetoiii
fl.ttUt.4t*  Ub* lla* nm**  '****■*
im ifco*i  -tiai  M«*t if U«*e*B*t.
ai***» e it*** ■*»" ****** Mtu* **
Wean.WtrA
It ** ****** ilut tB*X«eiB*ro 1***1*
ii *ii*e Badly' -« tl*aaii*r atalb**
lag ib* tl' R i***i*| tBrttttle* utu
lb* um****, Ub* ***** A Km**** %**■
**• * * * t* rt *** M***m* utuU, *•*
Ibil  IB*  •BtmlbafW  R* 1*11  I*  1« t*
allaat *B*l)y I** IB* i*i*t»*it-*u
n*H* rt tl*  ia**d*a*  t*ed   tb*
•atll*  t****giot*> ***** IB Ihll ttMalH*-
***** ***** ib*'in»*i S«tifc*i* ReiloBi
be* ia*i Wt a t*olia«i lae ************
rt »* t**4 fttao raitBt*** l* *******
tb»*g1tlag IBaraatdUa IVtt* lal*
t**t*ol rtoolwg ****** ***** t ft**4l|
•in*,  tbi* ****4 i*d*an ibai tfc*
********* Ill ••! tt**0 Ifc* *ll| *M1
4h*||| to •*** I* t ttttt IBtwttB
ttl*t| rt ********  *******  IB* **»!
a*l a*»t
Bin at *,******
At t *.t*#te t*^i***l*t ib* Ve***««i*e
***** ******* to** Baal IB* VfctnfU
******* to*. MMM** It *t tlo>* *«-
i.4|*4 4****e ih* f**ttb tea* tt*t»
oi*e» iaiM*n ***** rt *********
******* eod it* tia* *ea «** ** IB*
iaHiiiw **** ib Vfc-V*ia th* Ve*
***** )***■* ****** UU* **** pmt
end ****** IB* Vtrnwte iooMt **
l**t fit*"* mai* rt urn Ami mi***
•t"i****.t ******* **i ******** ***
aamet**4. eod th* t**tbii rhaa******
ft«*BiB* tWatal*rt|**n*b**t*Mi*.iB*
*9*u ito* ****** tt IBo oen-etftra-
*., to* **i ******** Mitt* *Ba«Ukt*d
a*t bahlta •* navh MB* ******** to-
tw* «• IB* f*rve***a ***** *****
****** *****U*m*m lh* *r*bti
BtM, to *la Bf I ***** of IB* ghrtt lbal
bet 4*f*tt**t lo iB* MoBtoao If I****
*ot«.ff**>Hii* IV aeith ««tb th*
*A«-*talw«l*t la«a at* a hMOllfal *lb**
Mltaaid -rtfl*ti*t ******* ***U *Mo*
-ttoHatioadt* *•**   th* liat y lift
i BttBtVwiMti**** * *«'barf ia nod fcyi
Bet t***i rt a******t iok*i lh* toaa.
a ************* rt ***** that
*B***M Bn* ****■» IB* t********
* IV gagtltl laod IBHt flodl to
IMBintB* mm Mtn*a«Bilo •IIP el
Hall beloiwd ttta*. TVaaub t**t*f-
del ***« bit* fa* etwtii ta Ktoolot
wo " . * 1 1B* tTtttamur*. •'
iBaigb 4*1**1*4. k*t f>B-i*t*. IBo ta»*
tee iBMbbhthot ytoicd *toelBg ih*a
fetatti i|t|il*t** Iiwa apa-tletiwt end ey*
pvetou ****** V-ktotU *«t 1h* aitth
by cere* t-.*«fa the tnt laalaft afcvt
**i ***** the eotin ***!*** tilt*
H*to* *** t•»•"** a*** **.|4 i*at a*d
thwht**. h*gt *** *** * billed It
Ult* **itt*e». A Butte t*t**g1ag to
i,mp* X * ,  .,-i.f rt
a ail* ****** I llertKaa aa*i BH
foaiiy.  .mibmim rt BH  oil* atd
allhl .blMno. a.l* ell Mat* ** toaa la
jatttl A *BiML loo |*er* rt tm* ***
****** halt a no* aod t **** ***
At*** ihtm** «* 1*11 *t* XtmAUu
***** hot H* tight *** ***** la Ibtt*
****** Mr* R^BetM*** ••• *******
hen aod II G II**** of Cetiraltt ta
t*i**t*M felatli i*,.*i*d,
M*ry Ooid OcmhImi
Xt» Vnoo. *d*t  r*  TV TnBoaot
It Jaho-v >-*('v,b41*b4.
• it. M* Mi^*., aha *t* „
***** B| IV **b*T X**f«*»4;t*d
dategeiee io immAm I* itbo ehtrao
of Ihotr draft *f ib* an i*a^aranl|
oaftai tat tV ****** ******* urt uu*
****** *4 ****** ewd I* ****** nt
M*ii*e*o* awd ata* it* Hoeege Bf
rwieatott. Be* tiittoM Vn -* iht
•toeart ra*fteo Tho toil ha* aat
torn* **<**tA** Bl l*i*4 Mu*****. aho
OIR |ral Bl* ******* a**a«mh-t*tth
th* II**** rt i *******. Tto *******m
bn* to d»i**i 'Bt tittot mii io iv t **-
***** to ito **4 rt tV tJ**U mil*
tm* KBttof-**! *** to** ** 9*4 *dar
•llB1Vd***ta-to* a*4 bat* i tiill to
tBoa Th*n ** ***** wtyawmet
to IV Mil Bm* AH totae m Iht
Utt iBet head, iv **Vb*i ***uuy,
t*Um, If IV ftMir* l* **)**** a
BrofBBH***wtt| ttilHia »VIHI|,
tnator. aod Hr l**od *W talloa
laat«r*at ProBlteo.
it iMBttti   t|*t   M  *wr*>t«r|
IVatat fcl* aiatw**it*g I )«WBa11l«*  *****
f**** ** aitaaaftaaaBU <fcitm it
tit****iMWaf *****.  ttt  ********  iht
*tp*ti m Hiatttiy. eat Mr
INtwtoily.    o    towlV*    rt    *
\ htaatHf, i* ******* w
Ran** aM SmUHtlt tV laaigraot
p*U***  tV *****lt*m aill tell iN*t
iV ***** rt Jot* Pitor to their
dn*ti*n «v **woaiii»** alii *****
1 ***** na* it MMyitg iv ********
I af tv laalgraot* *V '**** to IBM
twoaiiT aad itM ai tv gmtt ot
Ke*j Verb tV '**aaitt** '• ia.itM-tod
to***** ******* tlt»*ttoa to it* ttnt"
in** n| f*>vaivra ******* *** ****-
! tela  iv  *****  t*  tfc* tolMf.
log nf p**A* t*m  Mm* f*wM!to* ta
IV rolled *4al**t. tv tbtn^i*. al the
laaiettat*.  1V  laiotlal  *<*A  tut*
****** itta. *vtBtr oMaalt bm
***** 'aatgttota an ***t Ay
l Mt*ltoa  rt  IV  ottl*  nr  aaal
MgoMito* *M ell loltwaeitoo
- ft IV *ab>*n Ihll aill to-
i *9** 1VI'aitod ****** to fraa* u«* to
antral aod**traBi* iniiianttoa let*
IBM " wtit. u lo not it **i'ffy
, ihnegh dlptoMtl* lati 11 iaal a 'IHI.'.  I.llliill'llt  III  WMSTMINKTKIt. IllttTlWI COLUMBIA SIMVU MOHSIMI. M.IV
r>'ic)ibuiif Nn, IL'i
Annitrotii! HU'k, Ni-w Wutlfllutll
Bell-Irving, Paterson & Co.
iVIinli-.iili- iiii'l il'iBiiiin Um il*, ivii,.,a..ii.  |i,'ni.'i> in  l.i.|ii
SKIPPINC  AGENTS
Dn litml ilii'vi i Kimlniiil. ****** ilool  "I  "|"".-  'imii'-'! .lum i'i|
Onl™ ultra im - I1"' mil-Iii''i). ati* uml iiiiii |"|".- pi tubal
mill  am,-   Kll  lll.lll  lllll*  Illlll  iH • III—- "1   Ill  ** a'l la
ODhc gefcgev.
CORPORATION OF SURREY,
NOTICE.
.ti/-
.na  Mil
A
■*  VI1A1NHT  Till.
I  .in  "ni.i'i  in kin*
lip  It.  111'.   II   In/
i.-i,,., Hi., i.ii. j mn
hmi mi i WADE,
HARDWARE J-"*"**
•BBW VANCOUVEB
IIK,
II a
wu CARLOADS 01' HARDWARE ,'„ „v Mining«Land Co. Ltd., ol Natidlini
i.l It  1*1111  I
II i,  It..**.I <■•
112.500 Sli, 2
 »Ai
Vtil \i.  M \\  I HUM  M W   YtlllK
Viil M.  \|\\   IVKI I   KIH l  till'
l ,|,    . I ■ I . I a 1 .
V .  ■* g|| ■  i,a
 • ''I tlP
'
m
II  IMt I*
f ■ a I
,1
\%' t\tl  I'    *   lltl>    M   laKIMtt.lt
WA
,,   ii I*  IS  • I ll!li*IB\  lllll IUUI!
-
1  II (•
a*l  IIIII ttll.lt  Pi It'
' .    ..... ul **. *   *
a_.ll.
ll.a t|M    III*   lil  \l
1 'l|f!inii!  rtvii  I 'ARHI.\* i-   VM'  l*T -Til *   MS
.   i'
VI tl   i-'-'Ml-h .ul fAtll  * \ .11
|g, I tWl Wilt I) ll l ll , , ,,
*.*  ,„ ,„., Ull.l. PI UCHANK  1   P.tilb-**M
* ■  ' ""i.t  lull  -l.l NM)  IMIHUlTKIl
■ ' kill M'lll.
| |l
-  Ib \|,|llt    I   11
I). Hum A * \  ,, \ •
7',,,'V .'Ul""! I-I..IIIIIIIIIIII....M
**.    |X,  a,l.l   till.I.   |"l  III  II 1*1.   1
I'l
•
I inun i -nn  nn* is nn;
l.il* I!
a
'
,,i* i\ *ih in iii:*iin\*li:i!
II  '■
11  ll  HU I    III Sll   -IH  I
t* lliaiIII unn
I'
I.
Vli KI.1    li IIM-III.I'   l.'llll
a* .1  I lill.tli.a
■'__
1,'imi  nu;  *u i  m III  will
1
IH ll HI   I    I. Ill HM< -IHI
ll'. - i  ii  *  miii.i  mu  I'AI'KII is
('.
a la-
;'.'-..!'.'n'l11\-.~i...>-• un  i»'n tiiiBji'iiiiiiK ii'"i tM-
12.7(H) ■
1
Ut.MII   II *l   "a    NU    ML   IHM Illl.
4,1*1*1*  lllll   l-l III II l-l   till
SI it 111 i
si llil i
t
I K.1IIKII |aa|«a.\  I.la.IIIII  Hi
II.
..I*.  n\  *|MH
•M MI.M tl  ttllllK* UH
i it. Vi* 1 ■   \ •
I  -,
\
Mi   ■•!    Mill
It  i. "ii I  I M.IMilill Illlll ..III
11 Ml.b'.i .i ...  I,MM; in\
11 .
■
a Illl  I la.Ill 1 l.l
11.
II   ■
•I  I  11  -I'l g'tPMlv  n  ■*  MMMI.H  | ami
■
■
II
, i uii- rn  s\ppKII   W lllllitl HK.tl  I.ANUMKVKi
I. . tt . ii.   .. ii
Ati-i* ii ** i
V
v  i>hTimin  mini * i
•\ i
• a  It
i kM \ *.  ttll 1.1 I tti ll t*l
li
.ilala II
IVa.ll.al illli  l| ll.lilMlll
lllllt 111,
NOTICE.
i Hitlnttaf tin' N.'itii Aim ui
ilu' I'lnaBi Rlvat.
Tim- ilu- *|iiinn ii.iiIi- Iiiu- iml I"-!'1' "■"''•
nl. i.|iini'il up mul nt.ii l.iil .ii il"'''- prices
\\,nin ai iiiii Iiii, ni IbiiiIiI.i'. auppllea, miking
'.|„-ii.iliii's,,i I ml,',, lliiiltling 1'iiper 'tmi N.iili..
\\'t- .il*n li.uf .1 iiin*l iiliiglllfin-ill ''linl- nl * iiil.-i'.
nm Kuall.li lil.
•||lH't'll|>li'll l>i  I.i
, Vli 1i.iI.iii 11.1  i
I)'
-htI -•*
I 1.(11.1
CUNNINGHAM BROS.
Pianos, Organs COAL
 .""I .v Mlnlnt«Land Co. Ltd., ol MaBalum
aanuiamnum N[, Weu|||BI0| ,
 uu    mvAU\
Tinlitiitii-i, ,
 mi'..! i,.,
•» 18.00 PER Tow
li.'ii".ii.,ii„, ...    *  * «Il
u  ..  l.ll Sl  I..11  Pi.' .  I. ifcl.
i tnM him i uiu »i lurmui ran
CORDOVA ST.,
,-. .1.  Ilaa, .111 I Hla,I I **. It  i
APPOINTMENTS.
miv in -i. in i un * nini i
F. CRAKE,
WATGHM IU : and i MANUFAi.TURINU : JEWELER,
i .'I  inlu **!   Him  I' * W'fM I'lnlll I'  II
XlllilS 11, .'-..-l.t-, .11 lliilllllll |ll
Wiilliiwfoitl i I., ii I'I'i
bhIiIbb.1.    Inn-    I' I    i   ,lf-'
a' HI I ' 1 Ollll '
I, i 11 ail.nl i.l ul .<rn .
„ „,,  , ,,, „.,,., .,.  ,   | I I- IliiM.t li III.: I.IIUTKNAXT
'" **■"*■'  ****  **")•**<"'  I""""-- "    II,, , .  ...  |.l,.,...1i„i,„Utl„.
Illlll.   tlial   .mllll  Iml  ll.  aiiil  nt  III,
ilnl.   Mi ■ '"' "" '""
I IB ll.illllla.ia
-iiiki.ii bb.. iiiii alum  ! i.l ,i ,.»,a i-t uli ,,,.
......  *.... ..  ii ... ■  ] i    !'«  ;•  pliiiiiiK i • 'ii iij
f..||!l llllllla Ml   l't..l I   \,  -   11 a I • al   I.|i ||,l
' il ll.a 111 fi A1.,1   . a'.,"   '.   Km.;.  |  ,i  !u  lin, I.   >|ia. Lull *  I'll    111.;'  .Iml. "I  \
'"' '■ ' .i'f, ■ "i -  ■'   \tii-.iii In i ills ill I'l.in.I \\. in  iiiii limln will .iuui  imHi
l.l ■ 11 I III I
     | ll'l flllllll t  .ill  .lllll  '.t'l'  |l||ll-.  llU  111 Ulllll'  IH  *lll'H  i;iHia|B.
'
ai.il tin -|..i'. *« ul In	
,.i . i.i.i-   Sll
l.lllaBll.lr.l a a- '   I lll.l 111.
Sini|uon, ll.ill. Miller I
I'l.iinl Wire, quadruple
i III,u .  it  I illlllll.i  I  allll'l
uul Silver Wail.In■■*. Iii.ittii'iitl-B  ni'i '•'!"
i I,., i.  Siieci it It ■• a ti   A Utat ***** k »l Ni »
Wii ult'
lli-l.ul
V I.  1*111.111 lil 'IMS  III ll
' ' . -   '  Hal ..aill.lllia
Ship Chandlery.
fiitoiiMn'i 8ii|i|iliB-'*-•*''
lull iiiiiI Sir I., ur iiiiii tur I'rlii'.
NOTICE.
\\a- h.ni  nn I I.Ill,I .i \ ■ ll  l..ilK,' l-ilni k a.l
UM- ' IM 1- I' Will All** I
Hal. a ' i,"" .,,11*1 * lllall all in ||,,.|
"II -IIM- III. AMI  *ll 111 lllhIM
               Hi" li-       •illl*.      Hlhl 11 III  111  KIM.
'   '" ' ,\ ' I'"*: .,..,.    Piiilionmo,,'. (JniniHm. .'l'""*MI-.iit|M*ilM- it.BB.K ti.
•    Mat  HH
... .hm  wan
.««vfidji CREIGHTON,  FRASER  &  COY
"••"••• •  ■ ' •*• iTHi^t. to Water Streel Vancouvei  I * *
a
.
■
LOOUEIE    i.,.^.
H
IRD
THE TAILOR
,*"* in..l.n all
liiB.aBii.t.-ai,,,,	
!» .
lail- NOT UNIIKHTAKK m
iiiiii llli; it lil.li IVIIAT
i i i** hi i.iain* niKV 8IIAU,
ii Kill, HUH IIH'IIK mi' MAX
111*. Mill I'llHMI'lii.lIKi IIKAI'
lllll.ii*n|-ll\  Ml I.I-INI-SI-
Ki ruiixiiti
CLOTHING
III  l.l.   AMI   *l  11.1*111.1 M  U'l  a
aal  III, 111*1 Milium.*. AMI
iii mutual -km 111. uiiiiK
mi s  i mu i Uluil  INK
1 1,111 li *H« h III Hl)ll*ll.|i*.
iiiiii" Kit'., hi mi' I'ttHl
1.111*1 I'A I ...IIN*. AMI t'AN
Sit,  I.lll.  l.i  *UI*II   Illl
1111*1 1    ll.llall I   1*11- l.K.K
is i\i.*n iiii nvuM am
b.I I  i
III] tltlMll.li
SIR,
t-Nlt- mm I. I.,,,,
HI ■
'"" *'"' ■'
Ll .lU.ll.l ,,,,, .
•llil tint lln| i	
"'a'   N	
B.llli.l  I,.,,,..    ,
""I  I'
!•!.>. Ulli  .i.l.
"i'l it i. "i
.BBBfllilll.il,,,,,
Hi. I.	
IV nl -IIB
I.bIi.b
lllllll     niiti'i:  Kl
IMIMll.iS
•|'lll:*l Ml  IW.  It I \1MI\IIIbb\
I •  . li .
. .  i,«, a
.
II
. ,1 I'll,',
Bai,. ■   I I  '
I
BRUNETTE SAWMILL Co.
MoPheo Bros.,
;.r,.l'lv;,:,\v;iV,,:!8iiipwriiiiii8 4Boafci.L
BOATS FOR HIRE
HIRD The TAILOR jB'^^:1
PmU BioctCoUDbiiSi. I  j ya1 & p
BOOKSELLERS
& STATION!3U I
Nib Mm In-iti' l*U
1'iiii.iii.rt.tHli*. VJai iMliiat
A ********** t. .. ■■.-■
l . ■ a . *
fc. I .
neert|M|B
. .  *
idatitwti. IIr. Hi
*
ati •  ' * * tWoilit* Hi*-
\|  . . •*   - .- .  .    i  . 4  ■■    *• a
*..ii',i I* Ih dial •• -* '"•   ,
'*  **L,
* M.I.H.,   Hi,  |."llll.'l.»lt. *
\
\l \\  Wl sl Ml\s|| K It*
HAMLEY
manufacturers OF Lumber, ShlngleB, Lath, Bill Stuir aud Itoug Timbnr no ,.„, ';
tu 100 lift.   ALSO riooring. CtMltu^. Rimtic, Siding, Moulding*. Pickets,
Scmll uinl Turned Work. Saali. Iluoit;, Wiudow nnd Door Frames.
Huts'
H.uis,* Finish ul nil Kinds.	
i. .-AaCC-arato  "~*Torte  G--u.arantood.ti,
KILN llltl.tl II Mill R AM. *l(l\i.lt-.   *1. Mn\  l\|i Ik! II  luivl u.  HIM  KO  l.'IAII
.  Shiopin;; Fncilitic*. bv River, Ocvan or Rail JnsurpngBOd.  ■•
1
*
.
•Hi
■
ttii
U.r
-
fl
SUtr*
*
NOTICE EXPLOSIVES
DINING HAIL
I. O. O. IT.
0
II
v i «.\ 11.MM ri., ii
u it\itia>n;ii
*t *
v  tint*,-*  \ *
\  tiOMlMI*
•    pllllltll | t   I..|.!\
■
GRAND
i ii i I a  AH
i«i'.iii..i ii- laiaHt. tain*!plte* ttwati
\ l tit i ae ■ f t
llWAMIll    H IfttS  III.l-IIV.   •
•ItiltTIMl   lllWMUIN  I.l.l.iWi-.l,-
.  1.U*t|a«l
Stilt* .Vut'i.N l.n thi- JUDHON POWDF.K COMPANY.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbia Street,
N.-W  West, „iii*I. -a
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
. .   .......   ■ ■   •    ■ I,' ' ,   '.S. |,  \I.'11 | *  ,  1
ll'l  *,.  ,\|l|..|..\  lilt  1   I  Sl  I '•■
lla    a
•I'I'I.   -1   III,!'k  Ull.l.
I.«.M.  l"l   ••*>  -I   IMMll.lt*   '  '
1 ' 1  a  „
It t'.M.Blli.a.S
. ...|...s,i t:i.i i itsm
t
., ...\ «,  ll U.I. K - ~|l  II!,,    It'   ,   II...1I.   Illl
. II  a
II
II I
s
-
(I iiiii.it-   I-tv IHill'Al  l  l.ll  1111:1:1*111:   |
, *   a
I."L
'  ■
«
■
\ 1.11 tt I  **-tl"l
Sa- ll.'i I..H.I.I  Mat
lataHtlll
*.rf  ».****,*.**..
1. *,m* ****** ******
■
FA1RHAVEH
Bank - Moutrwi
WAHHINOTON.
MONDAY. MIY 25. 1891.
Till; *:it  *t um v
*-   ■'■
itn*** 1 NOTICt.
I 1,1. I'KKomV
^  -    a\  n.
,
, -" • • ■ i t
flli'limtla Stipot Nea Woatmfnatof
Manolai!iiiin>,mti Dnlmi in HoiikIi and Dressed Lumber, funnies,  Hbaken vmu***
Utfis ai.d Pickets. ""■
Snlmon Boxea. net Flunls, Trays, and nil kinds ol Wood Furnishings a  Savings  B•'•'••
lor Conn,ni-*, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings w  q   .	
Balmier*. Brackel*. newels. All kinds of Plain nnd Fancy Turned Wood Department
MATSQUI
«.|  ******* I***
v "
i, ... i ,
om  f.ii  ,\ Mi TIMtlKll   \ '•'"•'•« 'I .nil "'
i> ■»
I.
I
s
Si
.  *  *..,... II  .llM,
I  III -
. '    l|||.MB|;|a.|.   \aa| Uil   |! ||
I*.
■
|  II • lll.l.lll   I It   llll.Mll  aaa|
i MHI'll" *'•
'.'   umN-B.N  mil.:.*!..i:  -.. :
• ll.l; nni  11
—
•-
 in
I'BI   \,
lal .11,
h ii*ii  w.siim  iiii:
EARLY CLOSINO.
\\
B. MARSHALL
DRAYMAN,
IWbbiI - »'
.    *- ....
Nrw Wellington Cal.
S.all  a  I I -II- II*...  Illl. -II laa.
a III alls  ...Ma*
\ I  I* III 111 III '-It IS  lllll
*' '   ***  *|*
PRAIRIE
CITY DLBCNTUREH.
qiBKIHlll**ttll.l in.iii* i,i\i;i* 11
■
..-• . ■■ i
Hi* tm*** tpgaia
iliti U"
litiftii lllntt ii (imr '('•
GEO D. BRYMNER
MISSION STATION central hotel
i aeaai i ********* i*™*** *'
,, .- \»a \\,t   *■ * P*
'  A"    .. JAM£8 CASH,
son yOO aCRES
|U> a* |l  .'ll •  ■'•  '
tbetaaolk  |l*loiliH*l*«
mil in **** .******■ •
VANCOUVER STONE
*****  a.ll t.a.  ||, ***** »o«   !■>»  It*
a   . ■ .  .-  .
ao acta aoaaiviaioaa  i  * •
•COMPANY
U*|.,'*'l    - I  ■  I '■    U.I   ■ -
SANDNTONi:
UtIAI.I.I tUM"
tt****  tin *tt*tt *
'.   I   Imm**
V"H<i   'Mi,-i.  i.i.y tm tin t
.....j...   • ,.**., ******
*****
***** M
if
lt«|. M ., mui
. I. II I •
PIONEER IRI GIllERY    ^m ^mi 1° S,efK"'
t \\ imi ti ni ni lisi*itiiiiiii
• 0**'»*  1-f-t.ptHi** erttl l*i,iii.ii,*
A  ■ ...  C*1t***,|-n
■
I  t*iltK  ihMMiiN
.1,   'HI,
t •
i I.**". I tilll.*.  I lll'.Nt II AN.*  «.l.l.
. **
.Mir ttt *
s^ ill  IM.MMi  III.SI.Mil l.M
WNatk ail Retail lildim :
IB*. **
.  ...   I ll,l  ttMatea *^1*  ''
• •***  *
I3& PER ACRE
,    ..■   ... ■•■■ . *ir* *• *****
.   1 < I t.a  1 ******
H. E. CRQASOAILE f* CO.
it !•--• *». in**,**
<  II  U||,*ji\ i. **,* Attn at  tlu
-'.(.'.,. a n.l aill il,..*  (BttadlBg
»,. ..,*t th* liat
iTi l?!!!JS
i.
<
...lh  ASH li.irillllM.
j It tt, aa.tn* Ilw ml, I, . ■mlm .1 I
laa. n ()tm,|> II.
...II  , t.11,,,1  . lull..S
,11 a  .l|  Illl  ,.
ill
I BI.IBBIIB |B
I1    I. lt.al.tl.BB
I I'llli
a.-ll  B  |.i||l| l.l  .HI
II II  -Illlllll,.I  .III
in-. ni'TviTi'"
I  I a.a. r,B.a,lallB..|B
" S,V.A Vancouver 0ISS0lUTI0» 0f mmm*   r*™*™ »>m   r.u Repairs Pniplli Attended to
V"H'i. II in ii i.t ■ .i.i.n Mi m   Rf«l Eatntr iiiiiI Atiltltut
.i  . . ,...
iiiu*
QUEENS BIRTHDAY
NOTICE.
\|K*i'Kii.«« ..nun nt imi_  wm nrw moi  vt »„mmti uxm  m
»i »* .^ ,
-
■  • i ■ *.,{***
i ***-.i*' i   ■ ii- "
»tin** ii.**, ii.t... *. .,••(.■■ . ti* i,
-  , ,  t.,lt.-- a.-  a  ||  ...',-  .  ,1) ,,*•.
am* MaWllit** rt ito l«,Mr***
I*.*-  -
-Ul.iMII II
A t"ll!H*..> \  I  < i turn
InaiMHlii
■
•  trt I lit.*
Ml I /. |   t ,,-.,. «•    nn   iri  I' \  -..,..
1' * Aal I.
CHA8.E.TISDALL
OUNHABia
MM
I'OHIIOVA
BH..I
VANCOUVER
 I !	
a taa (aula ,«
'.MUI
(
a.a l.a,.,,,,  ,b,
NOTICE.
.
I a  ,|  al.aall   Ilia lllll. lla I.
I  . . a 'll .   *. «  .aaal  '  —-b
'•" CI Ito
NANAIMO
The Crown Stables
NOTICE.
W Ml. li.   lll.lllll.al- "
~ ■■»• .a  Bla.  *.,   t|i|||    IIIIISI.II-IIII I,..III.laa
I .. .  .,  -.'.a.,.  11  I  |la,f.*nl
a <  .,*„.,:s  Hi. M.Mll-.V  AH. Ill   It * » »•>-tSHjtTCiJrljR!;
| !   '1   '.KASI    1„. Mil,.' I  'al
'•a  a,   .... .,..,.,4, „,.,., ataaalt
 I I* III llllt. 1,111 *.  lllll
. -■ IHtll
I  Hi*  „.-.,  la.*..- •■    '  i.l.  ..  I |, . ,
J.*.  Ibb |B.a.la,Ba 11.  1„li-,a .,  ..*,,!. 1 |,,,B  •
,  .  8TR. DUNSMUIR ri;'.-
. - I . .-.
N„, St*  nARE8HK' 0REEN * CO- . _ mAM_
»~  ant'l'itilt*. till I* •** *_-» A *.*_*-—*>«_, a—                    "•  *™ ********»*■■■'■*
*,.*  "'*.,* HANKERO                 -i ■■***■* *,, ****** * lar*
4                1,   •   .     't'l   I!   ■■*- ■
..    .tail.  .  lis  ...  ■ ,                                                    il,.  I  ..-. |.,,|if,.1**k tiahla*  ritai-
.,-.■-    *.*■ ' ■••■' **mt*i **i .       Vn i,mi,  || i    ■ la*» Ijttii lilt* n *»i..ftMt until**  lli*,*t
■ l-i'ia*. t- ltti.ti,a*(.'1ltillMll,.t***  lla. a* and I at
The Matter
is. iiiiii'  tl <
quality fi i1
whit ll  I
made, iti1 im
ninsi.ia i iti"   ll
rliilli li.i.lK
ll„- *li,i|..i il"' «""'
Wli1*i  ll. in ll
I IHU
^ii.ir.it.!' ■
Pit   Iiiun. I
gethei l.>  •
i,nl.ii i*ni' I' degHil'l"
,,,i-.tiittti^: l.r.,-..l<t'**l* **"
Immortal  Shik.
■yi  "Thi  *ll'l""'!
nil I'mi'luim" ""
Man"  Die ******* "
rinhl   Th.i'i'"'
i-aMuw
■
•  ft IB* t'tl-wt  lilt*
raid  inl"  *i*  ■
****** t  |*«i  -v.*  *.* **«tn,i«ii*t    of t*l*|A..** Iiri* in ,*—,**»*
tini*m  Aad r'.Kiiii
»i*in^ai"*lVVit.*ii« "mi*ii A** ttiri''tlrtl aa.i  tl*.,-  If Aill
.  |.|.|a|.. .* i'.  .(.it.. **}.-i imaiiot. ******** flAt  VAIIP  Mrfll  .,    t H,
.  f. ,****** t,. *.,*.*  „„., ,M ,,  „  I  B**lWT.I* S.'aW**tt.,lwatai  H f_*_ t|6l  IUUI  BW*  H«" * ^
' - -it, tl,*  MlM I M *****  , 	
MANURE FOR SALE
M, |   f    '
_  .* Tlaa
a laat. .b,1 I ,  , I,
HI,III	
b    ....  a.l 1 Kill... nihil  I
a . ■••            '■  .,,..,  .. a            a'.M-.,i,m f|t.li ill  il„ nn •„• ,  ... .  .  . i  'i ,1 w, j'£T ",.-1 ,''"-    A l«l iilttml.al bbbiii, fltiBwaailall   f_JIK7^  llf I ..... ..... MtP
-■.1-.a.«pi" liital  •-   •      ' ". a  Ml IW t.ll..» a.*^»Mn»*. ti.B.a„i  ,1 la-.., ,„,V,j,,„,„1J,*.,,„,"£ JS__",i'        liHrt.ail.llh..,.,..  »|»lftf              JOtlU.    IWI   I    |||l
lilJCMEttll lia-aaak, Rla-a laa^... .*ii ^ ,T,T piaall..   ""_. ■*    ^tvT^XlA *:*£'"''*              *    ,.„*,.*--     I **•*     I » •  *""
Klaaaataalt I l-l. .all Maa a,, -^♦'.ta.B'at t, :,»M*1 IM l             nil.** * .  HI IB  . **,•.-.1 .BBtaa. I Baarta Ba.il taaa^Ba                   TIMUDDOIa
... .«!.'..•.. a..ii*i '.i~i^.i»,«,          ™~             Htaiaia u, »►»!,...... teat, to* a.tit .taooaco .               TSlnT
hS.******
TJIONT
s,rJB,jDK THE IiBDQ-BRi  NEW WEHTMIN8TER MttTIBH dOMTMBIA, HUNDAY MOHN1NO. MAY Jl
ii
ASSURANCE CO,
01' CANADA
ORGAN & GO.
I.A III KS
tnvii •*■""* Tiwilt Hhiti
"hilloal  WB.ll..W.at  Th*
.•HMliAtMaattBl w*»
uiViwea  A di«b OtHU
a aaiiteai  Am* ***** «*■
' ,,,  ||,maa  DaaufBtttB
■** j,, ,B| fw lo 0**1 It
., , it,. a«iMBt*ttt.
i  I III* l.ll-.ia
,.  m.t; ■   KOI Iimii
| ||  Hi, 1 lia,),  ||ga
.. i ,.aiitaliaiu ami • l|
,,,,!  laiiilllig *■(  ******
ihl  Un wtaiii* 'fii
.  i
Mt leitgaiail
.*  a>.luvi. "I  iftiri*.!
a,lu|M  * *!» •  ■
,   ill.lltl.lll. '.I
. A  diiatu)
,' iihinti
ii,*  trial. ,i thl
<-
... 1 ll-ll'. (■   tt.ll
. f mankind. 1h*"»u*iaii
■ ,*.i « iii.'.i ta*. id
i. ,.|  . latitat i» 'in
,   ,  *    ..ll  111*  Illl
in. u.iu* ragltal ■'
•
. .in..I ■••
■a  iai
.,. 11,1111 lh.l
I    >!  ||MU*t*.
i.a ,
ii  i  **•***, iiuii**
• »• ii,* rtaitrao
..ut la imtt
ail* aialtta
i'l tl    •
t.i.Ullll|
IHO* *i..i
.  ,| .lull  a'l   <
. ... . i ileal
>*d  | • •-«*  'I.*
t
. . ••   •
-  .
. a t- lung  HI lal | ut
»
witali.lt'
.  t I
■  .    |  I  * ■
I   'I
'■ • 1
I  KB*  g«U|
II  ii* ***** uatlatt* rt
.  at*  lrlaf4oiil.it*
.   im
.im*itiait  •'
.. .'"bit
ia.* e f*i,h ai
||   •!.  *ltt*l
.* II  1*0
,  a* at*-*.
*  *
1.1  tot .a.1
'  i
* a*
, < I *
. a   <-t**tttth
.  '  .
• *    .
*
H" iinallei nuviltlii .. ,.
'"a1 kei wii i.iiiiiniuiii,
It Im
uii -.iiii,,,i
'■'•Un,ll i..
POBT MOODV HIPVI.EB
l.l
Via,I..,,, tn
|'l "tl, ■
I.u  llllllf
ll-lllll (.Hi
upon n,i
—Bit.   IU
trail wn iiiiii'iini, imi
Itti'i ttm imi'. ilfr-u. ,,
''iilol   U'li.ti, ,ii,|,«iiil,B,| \,j  ii,iui,. Liii
ui»t| rlbbogi I  i.i..mti ,| mil,  iUl, .,,
Ural 'I Illlll)  I lj "I . 1.. ■ ' lll.lll.ll I
*>**} "'I' uroiioBgi toi III I *   A
dem nt nut ..itt «,n,  prefitf
i'1 I ■ ■ un ditlgn ui pgiui
****** Hi alikli  i dl tanii.li i
wi,.in IUi mill *»* iiiiiiuiigiih .in  i
tiMl Ull l ll m VM' A
mad mui pirlteglii  iin i■*■*■
villi li initlt'iilai. iiuiiii li, ..ii|   , |
intuit., t.i tl,,.,  , |||1   . i  ,•  \   |
1 ■   :  III) I  ■ ■
Ki,|lii..|
unn in i ii  Nn* 11,41 ialuoa i»ni
leeaoa mi) Ihi  *■*• *** il ,n..,i, ..
ijiauit Hi ikti-trl] inn. '" .   Btlead ul
quill a 'iirt.i.iii.(.,,,.it, 1,, ibi utei ii*i.
i tie !■■ I|m  ******* . i
Ugeplib i In III en imatii.i.
•*al ti..* I i i i it.   U. tn -ii,  I),.  |fc|],
• Bi "I  -alumii I
..   Illlli  11.rn,
.(irlnlil* wllli |f|'|.ft .ill aia i
ltit-iii n.i,, batlag *ik ti.'-ii i
'Iuuili. nut  Ii)   Ariat.g*  <
Iml ill.li iu.i |a.ni ladait  *******  ***  lite '
■ n.u*
I tiniKi  -ti tablea|iuua«t
niuiii, i toe neta -
*l-*'ii -all  i ia'.:.*i.
■ .
'a
bttl  Mat"
|t|ti*ii lli, '
•*,i ui. ur Mai tna  11 mi  id  **• «:
addition, bl
lti,;iiiitlii..
lli.t i initial ■**< i  m
' '■ .11. i i.. a i'f.
iBMi'll—il, '.I lifted  n»in  *
fall at |
j  ,  -  ■   ' . full  ut III*
i-t,*it| um* aitii eaeol riatfar, aliuoue
■   -  ,,',, |-..i.l    it,  .
■ ' 1
iat' t-i. erliti ca
'.
•Id bulled Miami
be rarofulll Itlttitetl and ******* li ll
I   M   -  v ■
district court
B:.    .   UUl.*   tt*lB   BB   lali.a   Ut*
laitaaa TraaBla
■ .   -
.  r  at. laflaa fwo iht
'lI,.'Bilt*ti,  illBI  t.ltl.tJ  J   I I
. ban ••* lh*
• ih b kotlla
a '■  ■ '
.... -.*.(  liat.bg
-*   ,
l(a*  |**|1*
a »
'
*  ,( i    |1<  '
„■  iMthBlth
Wealed. ■•** »ih*» looe.
flrti «, .- anoftilta i*
***** a* *•*
• it* an**t **e*atl oteewof.
I Mialtli • i.ii  riaaania llir*
Iif ttta tbi Pun.
"I'l    It   I Mitt   ,'l    'I'I.I.
III.
-ll-
„! Itl** ■
|,i,  lal  t.i  tot*  |l
1** ib* all
.  ■
a   .
».!•!*  IB  tbt
• ****** t
it aad bee nar
■**** it* oeti
Ih*  IftCt
•   •
-•
•   ..
I  *-
|   i t iblah
...K
ifa   ia   •
»  «-te be
Met • boita* aot
|
a
a
*
| I'   • ■ II
a'
**.,„    Wl    tl*l"ll.
.  ..-*<* '"-i $t*t
■t  * *** pmt*
...
i.    i  . il at*t  um
■' •
I* .i I t.a.* *•**  tit'l
. abieh *■•*  I •
i  ,i ia *****
* ->. taotHan tie
^1 liBf* »al*iil1.
* ***** piiih. iht
• tt tm ttl i*
an *hii**i h|tht*e
,i n-ti i aoo lath
•Uh b rwetteeuag
*.  *** Iiitaaot
a   -   ■  .  ■'  -
..   g.  a
• * mai*Bi **A flllei
i  ii ipat  it ih* etw
i mh*h ****** leapt**.*
. *.**i atti tbi*
,. i  **«! a* A
i   '
*
i(,    .1,1  .1.111*
it* lotg
, *
• * ol ••»•*-
'•nl, mllatll
(ti t . rain
I    |N  !"l  ila-"!!!'**
, a  I*.,  tlllt*  ttll
t, I...ftilfiti. i* a ■<** tieihtal
*rmi  ******* i*oii*ti
.  •  , '   ' ■•
*****   * i   pea  *h*
* *n-1  Ind  111*  *****
I .H*i-|(.|t   teinia 11 td
iha ti*.ig(,i gfgaai Mtdft
•h and it* raauaaettll
'-  11,   (-a,,(1,1*   .,111'ht*   *»
i na itcaalli • tmt*
II '•**  :* *'  bllli t.i*-l* "I
"'•I *****  mil peinlr-tl alih a
»' ii-*" h*ail* imi tagteoM rt
* .1,1.1*1 nf  tillitllt •«'!
t  i ulnl  linl*  i altlnal ml
* i "*>  et**o  «tiin whkli
-I, lh*  gtttlip* ol j*l-
■ ■ *** uptiii ll  Thit
i leel high *** *a*
' ' '•* aixl I tiiitbMtrl *ltt»
' J -it ihetHiflat of oM rhlnl.
" bctetoi other tuiioi Aettttig
Mr ■.*.*.. a laiantt
tie  T  •*  HtfftaeN   mti nwi*i
t(. *i»t iKt***fiaf Itta* H*'ai*
... .   *   ttWtttiA ti-ioafai
t* i*»  t*i t|.*4*t  t*t to* *** i***kt
Ml i* w«
i
. * . ..... .«  1
pieaian
i...*i luu-dij ,i iitiitih.i ..I ni'i.Hen.! n
Iron ■■" siu.iii.tii. iui "in t" iqJqi i
Illl  " ' I'lillii'iu and I'lt'ullic  .mllll'' lln>
Itr ol QUI  wmtiiuih. and fir-
ruuiahlabl tomu.  To ludgi fi	
Mill    Illlllll   ll  tl
i * Wobibli Ihlt it laiul rn b
iiuihI ai a rtgiomble prlet i ittubii nf
■.uii.I,, i iilUi um> i- am lot) iiii* mn
im i   li.u.  M«in  «!*■.  i.  immiit'i  ..f
., ... ..ni dtrltf Hi» *■•■'
MiHuh teteoigii tbatta aii  alih uoeu
ana* and ondatrait In w-hm them i«,*'i
ll.a  - '111 l-l* I** llillrii III   lilalill-  i.f   In.lli.
It li bete Ul] ii-»i'i'" dfop altipM oari
.' 'i i' '•!! ilm ii*tr|i
ami revali ravel in th* forfaouiaou nl
healthy iif*> *t M**»*i
Adayortvo •**■• the inbabligiiUul
"in ittiu liaoii'-i mt* - "ii«ii!. tiiiiy gi*
behoU * i arty ..l |gtllaaiei
fnHi, Ihi Rofitl It) da*h n.it. loan It
ipleadld *U)i lin.g i|||e In .,
drtwo it) * i<aii tf i'i*1' *i-i'|."- Unii
..•.ani du radii In Si * \**i**  Thai irn
■ mi wa. brotfbl i" » ilaodil
leeol  'ii
-  !,.„i dmU .ani.' forth t-
Att*i  tti*l  imi
tptaoue iii..|iiuiitt«.
ufUialtcal Dalutblaa, 11  »*» learned
thai lt,< i orait tli i.'t>iairiiiatii.|  ..( i
lei till* miiiti
tudi end Ihi * I
• i*t t * luiga mill
Tii*   g*Bii*ui*t.    aan    -  ■
"i*i  !!*•■  plgce  *nd  laienlatad
.
.*,»,.  il. .  aill i'ii it* * villi "ti
Tueade) aai ttealliae ae
■
i   i  i •* .■!■ iluiufhi ' •
hi aao iba I
Hi. .ui .if tl.i- au'ltttii ln.il. |
.  bid  Hit
.
tflei
titabtnic tit. i   . lataedovet
• -
„ hie i*'i lllll*daufhten erbo
■■ * alili hint   'It '
ani i* iiii* in inr ib* uiti**' laa  ml
H*1,l.   (|,.ttt  tl.r .ll*  lit *0g.  'l"'i,  111.
it inn I** mi- n ilai
• nl. ihu t«* note
ifhl th*  Ht*l Inl lhal
II ., ■
\,a   IW.'i'W ■    *
till eitii* h* |*w f i.t*** la ftitd
l4t*r io iL* dn ai tti* Mi*.iei. (hi i*
M adj i.ai'twiifiig
i *i. iihed htt
■■ nt. .*!* ai lb*
I   i   .  • pI  aill  ******* dl*. 1|
... i ,    ■ mi... i f.i he
A* u* ***** ** oe*
. igraottith ii h.
Ii.d if * '
t-rtO* '
Mill 0*1 *****  ***** *****
Uothaod ulbri IMiliibl*.
-
■
*  -*
*****
■  •* ■ where Hi I
i
>  .itl" fat*"*
'.;-i   ,i
*u  **4  h*l  dinghttl*
' lyalitblB, *b*l*
* turn ***** *i.-4
eoktg i • lift  li am
to ********* itai M.e-i  Utiat*it 1* :
***** 1 .•*!..*. i 11 ,
a . 'Itl...
* . Ha la-
****! he fuiiBd Ihlt Ibt i
11| ut* it tb*** ***** aad Ual I
COAL
COAKXWOOD
lllll tl'.IIIUI Ml  III ll '""I on
lliu ('aaa ill.  Iiiuat  llial  I- a-lit lr.->>  .11-,
flB.III .lul.
iiiin. iii.) Iai till al Wm. Mil.ill.
• Iuna, I til ii inlilii SU. i|L ii, ilt iimm riiinal
. .iliitt...... ..ml I.ijliili Mrtii.
J AH. E. WIZE.
ipehmpk
A i'"*i'i*****
ii. ani it.'i i...ii«inf p, ta*. teaki tli.al*
• ,i*  It'll. i< ranla  Tha bat
i, ,h|i|iIIhI tllli lit* **** luaixl. dl alaaa.
ti .uui* ami villi*
MiMIV llmiAN  rH"l'IIII.TIUfi
H.W.TERNAN.
■ ion e?n 11. ''.mi i ibai *, it i'.
I-Aiafaraab i<< 11.. n,.u,i.l.tt.a u.*i. ul t n.
II ,i i.i ,|.„,  a|Mi (atii,<, I., all
Kl  I- *ii   I   daiiif 1.. mf *|lrlia1va
.alt In- u|  1l..< i i.illlaa.-  .uuiitij I HI.
•  ■■ i ira ***** hotfaloi  OaritagBBt
OLb^posubTsfiarer
I wii.i. oivb ntoti i• km lllll
■    *    ■-.  ii.i all "Id hmiata Ma*i|ia
■i .   nirf lilaml
' .' Iii..    air
<  >  -'.n.l.-  al..uml  .ill tilll
******  i, ...i-.l |l,it
.   i  a-lulltt|  tt>rn. I"
■  1.1  -tail.,-, II*
ii.anaia|  i*i. i>.halt!
.-. *'ll*:l  llual
bitrl  tit..  aad - i"l  **A ill
. '  .  a   t. ;. i.i  "   I aaut
lUriUM *• it,l,ti.|Mi i»-»tai*
*
*tU* * lliml'lll
\»TKi.,|-.i,f.i
 TOl laaa. Ill
PROCESS
CARPET
CLEANING
• atwl* ****** t-i ttll i-'»|*'Bllaa sill
********  *ii-i
... ,1 U.i lm.v
.
a
•••
*
•••
New Westminster Tramway Line.
90-DISTRIGT LOT-90
rONE
DOXJG-L-A.S ROAD
.Ti.ina.jr Kuni.tnn Alon, Troti. i
Now on the Market
Of tin* above choice prop- S
erty which h.-i-* recently "
been subdivided  into '.*    5»
Close to city without being
burdened with city taxes,
All streets cut through and
acre lots.  This is unduiilit-    5    cleared. Splendid situation
edly the Ik-m speculative am
most desirable  resident t.t I
for home sites. Plans, price
lists and .ill information on
property in the vicinity. _b    application to
T. J. TRAPP, AGENT.
COLUMBIA ITREET. HEW WEBTMINBTER.
a
•••
a
41 ii:
I
H
a
•••
a
SSBm BANK or BRITISH COLUMBIA.
Itil-at
I
l|**l*td t|*
*********
* ilr«*l M
......  1 1,1 ii g»-
. .. •
-
in  to***t|   ll rt*m pave 1
- • ■
■ Uoeiaw* I«*tb a -arf* o«oit*i *» **i*
*t  **i*   T%* ******* lb*
***** -fcl I, II* *****
*i *** Mm*
*   *•
, ' a"    I    ... *    *
t  '(,1**4*1. |4rhl0g
. *    aad  '-*» 0*bl-a aad tbit.
aalifht  eitbiiawt
< .  «*sM*ettii
«k|atot.  ******* tai be** 4«iMim
Ih» *BllBB*t*blW*  *-*•*!r  lot  ttltrl
I lli, htitia*** ptWv  •  \i*
tt**t*u.,**t  ead iw iVdaajhiia bo*
'•*** la Ibo btetrh tlkd ball
' ib* bai* ralaatai'
K "3-1
.-,. -    •  ll*   •***.  ***,
' **** -*a
M. A. MdRRISON.
• r **im*rt to*** rsiH.Htttai
Ut lu'i;-"i llllt Ut«r
Steam Laundry
Ul * ■ I  I'btBg
Otit*t
Parcels Called fir ail Delivered
UdW. IVtar. Iillt. f Uaiall ••** I
Cull,ai| « l^tun.
637  FRONT ST
I*,****. ****************  I I-a
*    r***** ***** **m*** 1 * •
IMOO&MIUTED  IT  ROYAL CHAftTBft  IMS
'"** ■■ t aad "-- -ii Ttaatiog  Ofltta ,
rtcolttd t«r
WOOD AND (OAI.   Capital Paid np
Kl.ll,. .1 It. Sl>ta|a-a  nl  .1  M.l|,a.|.  i
tilllt,.!.,. flWll MUM *a**n***.m   V..J .
.... ..it.. .,a ..at......  KttervB tnna
m. * . |
.11.1   1...1B.   t"   llBt*.  IB.  ■
£800.000  13.000.000
£900.000  $1,000,000
to'ii
iu t*
• i* t*ln.. biiiog | *
• Tb* |**Uiig* ia
-
'**.***.  at* UHMof
II*  Noogbl  dftoe ***•* t*
.. ■    .
****** Iff We
. . *Hl it Hi
int«Bi it *
I ..r,".,,, lata* Vtliei.
*I|*V|   (.a  ^.i  to*^* pt**p*m*
ri* *  r i; >•  . t* *i* ■ » .  .
ti tn mil*!*  tt**m
*****  a .  h, *t*   *****  III*  .*,   ,  ,t
aai ib i ***** ****** i* f*-t ** ibkfcttaa
Aeaeinl* rt Mm .t-t.^i| ****.* Ml
Tmraietd ****** bt ***** atd l*H et tbs*
• VlBg.  **l
*****t**t* wa
j MlBMat* It biah* lib* a high •tatllli
1 nl llgalla, *** «b*a lb* ttta 1* tltflad
j loin e f*a baadt**) t**i otn *rt*k**.
1 iaiu i g<*4 «*-t*«**!,iii atihi* la*
' llli'**. i,«i|«t.| r***t—* i *+1■■******
j -d*t*b*l.B*f .1 Bl ,**««
T.*T*f ******)*,
1 ■  '    Tt''***M|lft*-l< ■
MlM  -! total lavage  11 i*
ibil tb* HlHii
>m  *i*n  Kllialtl*  ******* to
•IVlll-  -
1 netfl-riiN*t i*i tb* rut- -
It*« ******  allhnai
ttiii- " ■■■ i ■ - ■- i l dd>ai hi*
<B |*ll l*an * ..,iItfl.H f»»»1gti lug*. ||
tb*i«iBi"'i *■* I ****** u ****** **
ii"iiiiilinn ithlr.« t-haoiottl Tb*
(lr*t ia*i*n** ••f*>Hii**l To**di. *****
ita iini'.h imr it. i  iw h gad lawed
..at th* *h1|' I it,tain*  Tb* tut
*t   \ Hlitfti  t**  Tutmaa.  *hlfb at*
k*i |i|til. ***Ibot, *W>tl**l lit-* Ta.-oNii
toHeaadoa h*t aai i»,**i ib*
Tit.ttiiii* laaav ****** f«t Kutti*  Kt
ll* aa* tt.tlil*d. aM th* loghnat t**M-
Mat bid io laak at ltd ****** ih*ii
indlgnitbtfi   Tn  ItttlM  ad*l  lo tb*
leetiillwn.  11  «■*  *"nlt*Bl  no the
•ii*i iml Mi*, that in *t>ip* ihn
•111 I*rhil1*t*tl to tlill th*.,'*tng
aheit rittf. •l1lb*ln*linrt*i|1o,>af ft
lltijril Um**. It. llilti.lit rtUttlbi* traitn
*oih*1 H.*t Mil ***  Hlllllh i-*bnei»
laVttal ii.'** to Nrtiti* t*t \t*t**t
*■ Att ihe |imti*hiti nt th* ii* ihi'
»**i**% I fottlgn *t***Hn'-* |.i**1 lt| I
totttff lag tl**a th. **1*l» ■•'
i *.ii*ign (Otinlll into Ihl* Ali nl lh<<
mm-i it*tin| i« »• **" *!■* Ul high 111**
.t.iri*d  ht  II.* ***** lugrtMl Alto
1 rlilltit. II ■ uriod tai i* pi*i}Kl*d. the
Mheaw "ill  -iBdctth'od i  broil  ila
i itabiae
**.* tk* ill** to * t*»
.,  | *rt **** tbat* ba*
.....
- *  ******** "Mm
*  * a tatbdlaf 1**0*1  ha*
»i*t»*<rf ib*taf«tiag
•
aletliaal
Tb* foUa*-t  it 'ti|*t*d It** tb*
Hiitieb l »i<iwbu i **oto*rt*
|   . t    \ *• *    '   I**
k****t t* a ****! tfno i« **aa*«ot*r.
aod*l!l 8t*litW| tUrm* tb* «ta hr
IMt lite*** artodi M Ua ***** **mi.
tpmt ******* ** *****
A trt, ********* -
to tb* 1 Jibaaoi itm ht* t*mu pUa*ed br
i*.. <* tbi«a real omaio awa rt UH rttr
ttm* t**fm********* *** Mm Jeettlea
htih* *iHi nai* Ub ii***iaf. «•***
il* vm ** Mm I1» Mutt uxit*. ** **
to** pi* up 1*111 IM*** *» IbO Ulbawi ttf
nana  m*  a«»ai ea«|tN
graanae*mtalloo  lb** a*t*rti***t
l*rh  **.  T-***e}   -MB  lb*   MfgtOl
tlilafwfl*! •»b**w •»** >* ibo dn
Frank $, oe Grey
•IMM- im*  MUTIHilHH
I f it* Inert* alaieia*
■
ii.ii ** Urn ■***9t*rm**i *******
.- Ha liaval *1  -a*"
■
***** lm*m
*,.** t****tm, ***
•    ■ tai A****** tot tto
*.***** mi* I**** m******
I  .*,***.  I 0 0
.-.;
"aaiT
•«_r_?
W.TURNBULL&CO
Bmliiere aud Contractor!
THF. HANK HAS.DECIDED TO OPEN
 A SAVINGS BANK DEPARTMENT
T-|*ittii\Y -*j.   In i niini. lum milt th.ir geaeial BanUog llu-iur**. ind ua no* pnpued * receive Dtptali
. Ja>Al-a*l "Ilai   ..| I Im- iKilliir iipw.trtl*. ti|«m aht.lt intrrr*! will be iillowrit at current rate*.  1'rrvni rale,
BLACKIIIITH roar par Cent, par Annaat.
M.tw . Ip.i.a'1. c Lo,,.-. Ta«i. ll. |b .it. i... nil i.bi l*'i-<nl l'i-ii..l, jn.l mil r-c.l alluacil mi trim* which mat I I .vt*n„n
il »n aiaihralii...
E. A. WTLD.
Nr« Wrstmiiisirr. ^nil Jaiiii.m  i .**•.. Acting M nt.i^i-i
Jut (>•«•• *"****'* ******
1 C*."l  ,IC.
CeliakU Street. Hev Wetfaiuler
aaaaa. _.   _1   ***!*.—   TUn.*.!***A OOtaUAtBIA 8TREET roiINDRY
Royal ^ *?%£*** REID **» CURRIE
WHOLESALE AND RETAIL JUT J
OEALERtn FRESH & SALT  ITXCoXS
mi;i: i itv iir.i.tvKW\ fWont si . n*. v.,-*-, Mi.t,>
Mi.i«<*tt^""g ttii M*fi-r.**g Ua******* a Spooitv
|t*  ***** ****** **'* ** tb* ■  't •' '**•
oaaati m«*	
TIME TABLE
Sir. RUBT. 11UNSM01R
a  b.  i >a .bb*
I'tHHIIMi. HIK li^Httl* K1IIA
l.a  IB
Nn taaaala ** ***** al-*aa^,a •
UaM.tBai<<.
\*tm*m m****** Ia^*....,.*
Vmt*** *» 1-iia.ai.- **rt^J* **
* HaVanaM Wilnaluat
*. Xmm*.******,**
ttm***
******
,****,*,**
•<B I***** *• ■
*^. Wi im .ila. *m Nai«a. riiataf."
******* *************** * __.
t3*mm rn************** f^i
,  .....  ***** A ****** *****  *****
•FOREST MO STREAM"
n m.i*ini'< WKtAM*
\t****t*i*ilt******* iad Bat* il**). ae
***** * tm** •*-*** •* tto *****l. ***t **l*t-
li'MBg  **d  l*Mt*>Ht*  Ataatla*  0*4
.«v**ea <awb*tef|pi*tj |i*'*tr*
tat.*****  •  **—*lt*. htttif* Ita* Pat*.   **'***
r*hi< i*"*t* ** ***** .* i* tttatii    -i
M ..,,, . ataai lit* tt***! l*d A<lt,T'
n-ti.h^M-* i ' * i It.. |t.*;.«**"tit*;t ' ■,-~'
nMMttt*«<* tl* f********* ****** m**
Mltti K*tn*l *t**ft*t lot—ld"*t tiMtl*
f**t*lB***Mt oirah ma* f* I" * Mf*« id
■ -**f«l!.tf*Kil**t*adiitf »at1*t
*V**ll*'»ai« ti* * *p*A***t ***pt laWtta
tlm ***  tal*tt1bt-hi* tl ■ !*♦•  ******
t**n**x A*ii.*TUrA«rt ■uanm	
Itt tt "a.lft. **t* Ttll
OiDidiui PaoiDc SaiHiUon
Comuii). ;limited!
um iuui No. ti.
Iik** ***** ll IV itb  ****
,  11.  ■*  tl* ***  t*
it iwait *. vt\t*»t tut  i.tf.*war
• t aat
| •- •■ 11. niaiA. ,u*t eaagi
Itaato »i i* t**t*ir** ataai** ^iel«
N   I '***
at,, aaamaaiM •■*• w
I*,.* vr ****** t* *A-**mm.**i, l*4m
tm4****tj**l*m* ***************
********** *•* It*a**t****** U***j
******* I** S** t*********** ****** a*
.,-■'■
.
\|t ***** iiratBa*
I I tM M \t ttl*1MlN*»1Pt I* V*t**
ea y****** *i t* * *****  t*m**i
SlITllI *t *******
mt ihmiiiu'w ******* ii**-**.*
• •i.ta in* tun*
*l*B*t*a ***** S*a W**aWB*i*L I* I Ml
Ml tawtag* **tt| l***di, Ibu*
t„ *- isaanq * •*i*ivi
*■*inil-* I'** ti
******** * lint 11. Mat* lat IVt Umfmm
** .>w*t**ihaif ***** aa ib* i* ittl mhti
**ta OatOta  II BBtln**! 9*^***t*m *m*
* B ml M f*m* m ito W**t 1 «*•) iMIJNO**
• Mttni* I**1M«K
Bl*'Lit *■• tu tut tf
*****  MAt li* *ii*. V*.*ria ***&**
■ f**t****** i****** i-Ntato*en
ei'ia i*it>t imii
****** ****** ■*i*t'"tT*aBt.itl*
t-*< ********. Mt* \*t>.i**a**i, ****** I*
I  l»;** l-*t ind *■! -'til
n*i "-,(«-t ****** it******* *****
it* It* TIM ai ai. i'a* attotl BOHMaaao
■nsttSr "?*****
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
lm|iorlrr. and Wholenle IV ..Ifr*. in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100*102*104 Powell St.
P O. Box 10* V.in. inn rr. B t'.
K.'i.t .\ • .' ^" ig< in* I.t )..hn IVni F.„i;„,i-Cnm|M..yi
,\ R Willi.tiit- ata-.ilt-r in ill IiiiiiI* ut M-ithlnrri. Limilnn Tool
C.aniuni. MaBllbclUKn Ol Irt.nVViirliintt Ti.il*. JiAn Camp
1*11. MIBi__Klii,i' "I ll.,cliv t .,rTi.,R.-\ tir
IM
a,,... a taa a lama a 11. a Hit |. n *tt I tru rllft.p
THK
roa
1801
OREAT  OPENING!
TOWNSITE
AUCTION SALE
Atth*T*etB*a"*-dtb*t**.*di*: i*, « u, *, feri
CHILUWACK
Tb* aatotiigeod bn t***it*«l iBilratlbtoiin wii In  I'l HI.1'  Al **TI*»\  na ib*
irttnad. el II n'tbwb e oi .oo
Saturday, May 30
300  LOTS
Tob*dU|*todof totb*hlgh**t btdd*t Thli nth* er**l**i *hitw*
tat <if*t*d lot *pmnleikvtt lie ib* **ti|»!*ifcni *»f tb* reilmod to 1 bllli
mti* tl li ********* to tult f«ll| OHtrnltil trtla* ft«o* tb* T*toilnt<* |a
Vae-roem end >** tt*«tailn*1#r, itturtiihi to ibo otoolef. is.*r*b*
•ff'tftlli.g b.i*m**« *** In lh* Vir*i il- ********  fiillllT  Inl  •**•■*
Va*r*o*or aod y**m tVaamioiiet. Al*n t*->m*Bt* of ib* f«a«i tin*-*
rt* lea** oe tetnite? night ead t*iot» in tint* fot b.t*ie**< lh* trtmrn
lag Mtodai A nnotWt ot a-ACBX BLOCttt *M1'- *** *** ****
■aho a boat* la th* gitd"n nt ih* ,■ *ti TKRM9 of!* , ****t gggfV,
btlanrtl* lagoai *•***-****' **** *tA itil*i**inn «t*t*ti*i1 i*at-**u
K NL BEATTIE, AUCTIONEER
eee Baatteaa au vaaootiTaa.
CLIPPER
ANNUAL
ro*
1801
A VALUABLE BOOK
. .\U1MM.
.nu,,\,. nt inntnii ti iiiit.asaHja.ia* a.*, ntan.iwt-.nt. in
tM. liri-.H.u.vr- or afs.ni  in.i ,im .-iiuii
Ist.l.l.IISi. II HI ,1*. IVIll'IV-
1 Oapleie HUtirr if BASEBALL ail a CHRONICLE if CHICOT
I'll'Utlt  tlltHttlVI  a*-*a   * IM |B*iri* »l#t m.1
*•■* ******* rati**at*tia**  l"*M*ai  **,» ■
■     atae uii ^^^^^^^^^^
-  t • ■ -
.IMM.-.Vll t UH'Tll
rates st cKBtt rta oorr r* *** ** aa \.*-**i*t.
The FRANK QUEEN PUBLISHING Co.
I I.HI,a
■OUppar BatMlM. ** *** *** Oaatr* Bu Baw Y*rB.
W. H. VIANEN
WHOIaCtalal
FISH and GAME DEALER
!>«( **** *n ******,.
Ili,.i.,i flif to- C.I ****** ***** IMbb
Hit IntiDiDiUr Butirf.
Tht* -r»*d ***** t*if-( be***** bt*
brtti pat tit ib'tai.aai^it *etbttf finiidi
linn, tmi ** tattling aai a Am tlaot
aaelity tt ***** remit*** o«ff*li*«t.
All ***** Mti et MtlVemagi' t *****
m IWai ***** »H1 M** fitnatat al
l*«tit*i   Bf*»**rt Ummlt* tl  ***w**
m  Ttltybaar 7ft
I
D
rv ************* ******  i- a *****
**** *--■*« *>t ** ***** «*a *
***4 ****** m |
LIQUORS AND (HOARS.
I. • * * * ***** m ************  .all
• -***„ Ita  ****** •>—■
laltert tm rvg*****.
MEAKINS
Olttl BOOM
li *•* ***** la *to pm** tu CH0#1
AHO SHAHS  t*|t** Sttt*
f* l*t*W*tPJP*  I*, ^^m^m^^^p  a^^a ■_._., |||||UUU§A
una. ctcniiiUiti***- &^^ VINNVBl THE  LEDGER. NEW WKSTMINSTI'.ll, llltl'l'lsll COLUMBIA, BUNUA.  MOHWSO .MAY ''
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN LJ.COLE&CO.
OUR
JACKETS
HAVE AHKIVKI*
Opening NEW GOODS Each I>a\
Mill',- I In
ml  I
i iirpels, i 'iii Imli'.
\\ ntiliitt i ml.tin*
609-311 COLTJMBI-A. ST.
NKW8 OF THR CITY
LOCAL BEKVITIBI
Sow ii  irttel* - 'i
tltl  allj,'  llf  Illl    I ' '
lln
11„.,1,1,-1 iiiniglii  ******  Hi
r A Wbll I
ri..< •eltnuii run 'in;"   ' -
unii)  ii I  ■ • rm  ' ■  M ■'  ■  *
gil .
i .' i orupint Kith n* ' • ■■
1 ll I'.lM .\    '   II
A lam  ■
m*i ''.i
a
■'
|,..K   I  |*   II    Ulli  II   .1  '
,.l..|all -   •
A '*'■■
imh". ,i ti,.. .1  . ead    ■  >
Hin Mjuarr  l*ei '•
-,   . {iurpo*e Ibrae taotttti mt
in ,gab i . .a.i.-. noa ii n .
....mil.i
i i i *  i .
'a  , .
I	
wuiiiu: to uo
It lu do In  Uii|**y Vumaall T"
„ i M   ,, ■  11,
.  . -i .,iii,i- • mn iii ■ .I',.
i   ,  .ii,.,.   \ ,i itwn \ i tm ..
I latt In e> IStrl Mn I i'i- i-.i will
 rt*!.*.i ii
ll'. I'.ll I   tll.ll  l .   1
I it  I .ml.anil  Hi. I  it
ii  I ill)  *■***.  fn  lair
I  , .1  a|   ,  ,
CITY  I'OLIOK COURT
A  (lilt 11*111*11  i'a ill  In. liii.B.l III
oiltia tmn* OuhIiiii Held in*
.j. .InI".*. |  ul I  " ■
-Lim  n..- ■ half*   all    itlui
in..i .tu iggrai net! ii.-tanii  ni-,.n
t   ||   -.,  n a   '..al  .n.t    lir
• iiletl guilt)   li i|t|teired
• ihittfl
R»nl Ebfcate Brokers
insiiraiii'i'. lnvnstmeut
,v" OommtsgloD Agenta
,i' mi i MHi\ KTHRKT
HOUSES TO RENT
Agfiiii for tin* f-d.iinni.li
I ii.- Assn.,mt i' Co. ol
Ireland, .nni <(» iin- *•
.md j Taylor S.tii-*..
V.inlt Door*, rlr . He
I ,. i   rill' i.l  llf. i HI  illlil Smith
'.\ ii i  ,. mir .iiii'iiiuiiB llil 'in
■ i mi■• i-t i.... it..  1'i.iiiiii.u
i   ■,. ■,  i limtii  -.1- ul five it. raa
,i int-
i i i  |  uilli m
75 CTS. TO $5
LOOK OUT
1
Oo
UI.AUR tat
UXl-OU.!:^11'!.
•I'll
iiiii nn; NlnililvmiON HI' .i I'nii
ll..-*.  u|'  LOT  III  I.IIIHI' '.', :
SOUTH WESTMINSTER
ri  ■ i.. ..'. it,,  - i.n  tti i. inun h„.
li.'. I l.-ailinii li..in Un- I.e. l.'H 'I
■  \ |lu li'.ivl   l"l- i I 1 -tl!l .'
-ilai, .,|,|ili  III
F. J. COULTHARD 4c Go.
'■•I* III.    .1-1
'
I
'Illl.|  |
l ll,.!!.!!,!!!.
■ , IUi  lam
| |MIW,   \1
I
■
■  ,  .    a 01 J  *
inioa  Heart " •   f ■   •
a **.*** <  —    •
I-. ma*.*
i
It, .i .
hi
The*i«aBici  I! "**i i  I* I..mi.i  *****
' . ■
 *
■   "v...limit
ti . .
l.a  . A lilt  |  I'  II   li
ll    II,. a   a I1   N
.
tbete hi**- ltd at*
i
*,.  II Hi  B S
II
■  , |di  ul  ii '
.■a
'
■I |
*.■*■<,. {bl
"I I'( UH l ! l
• ii." *  uol link* ilm lau
, | men .mi * .'Iuit atnl g*i
• ji. miel.it i|u*ei
lhat'i i   !Ci
*,   .  ii) i*" iu.i
i
,  ■
.lag
i  -    .
|   it.,  t* *,.
, l.t't-Hllila.-r
• In, hi ttf
'  ■
mt 1.1 \..H :t. nn , miu..
• i..  fatttui*
ta lar end
■
■
• -.  ii ■* ut
•ll . ■ ■
■
utadt
■
l ^ l
|
■ iMllt
aad il.* a
, lew <!■"
■  ■ •  .
*  *
I
-  .
1
•** i'i  .i .  i    ,
.tilt, aaa *>*
ll.a.l mill
| '.-.Ina
lum itm  .
it.|.|,|.<   V ' • -af MU
,1..    . I
a  ■
A fmlai *.i -. .
I. i:  Until XI   III'.' •-    -
|||1 nlghl IIOBl lllll  -atiiilit
i ■  * i ,i
■'..in ant
i**in
li„.t 'in
I ■- debla ul
ilterl, iml
■ .
|g ''.l  a l.l. t. ll, -
t.aii  . Mewhai
\ I   '.   liaHM.I
\a*. IVt *■ • a*   Mt)
it root Bfeti
tltttllVl  l * - ■ ■ ■   •*'   i
i
Mn... Itrnvtt libra tbo Itutblg i.. .....
tinit, ■ ■ ■
ih* ***** .- ilial ibat aw
■. ■ ,** iu **•*• t|i|l  lip
*
■
\f I.. a1t.(t.|.1 b
■ '
J. E. PHILLIPsI
Clothier and Hatter
VHt Ctilillllliia Blliiiit    0|i|.ii.lt. iiiiii. ul Ilm Qilil |',,|||
T. OVENS ......„,
1*4*1** aaiaaa .an., ('ni,,,,,!.,.,. i ..,„„,.., **4*m
ll,,t*.B*lBBBl„H a !a,a-.,al.a    III..,I,,  , BlllBai-.BIil|llB,..ll,l.i,	
nl It.i-liliiii,  AaiiiiiliuiBl Ma. a, ii, .-,.... ,   "
ii i! iiuiiii*.    \ |a ntowoi,    j »
GENERAL BUCK$i|
MACHINIST
*— ii. '
i a nu fa. i
ft.
tl.i-.i K|
WOOD
MERCHANT UNO OENERAL
TEAMSTER
*   -1  ml,,..ill  I
DRY ALOER AND FIR WOOD
I. N. KENDALL & SON
MILLWRIGHTS
DRAURHTSMKN & DESIGNERS
il'JI Front St.
■
I,  ■   ll.*!*.
B
Patent Office Drawings
Prppareil.
i  •• *.. i u, t.t*****.* »
P, T, JOHNSTON & CO.,
FRUIT TREES.
L
Hi   ■
u.r .ii.l i.
. i.ii i
■  ■
..I p| ,.
i
______u_i___.;; - 1
,lll.l,.,.,l
an V USUI ill  Sit  n I- 'I'l
'lli.N ' ■  I"
lilm,,,,I  IIJIIIQ
SM3N3JIY3S
"03 . QNVflnH NI1UVW
ii:i;isi.i;mi.si* iiuis..
hi:, n Mini, iiiiii nn
. is Ull is  im li ii  UAU,
11 11  iii\||HSl  laal:  HI..Ml
>>l Illl KTATWN is l.
..■ iiiii:  mn.11 u  | la it I
in* il iiti..ai*i..i:i. si:
■ I *-ll 11 isi. i i:i.*i 111 I I
ll.l. 'I 11* aal! I'l.IS* aa|
Illl* ItllVKKITK llil. "III!
IlliUlS 1SH 1 SKI! *l ||
ll.l  till.I   llli  Illlll.   II
..sb i . isib i ITIUURAI'IIRU
Mil'* III! I  III  II llil  Ill
Illl  "III Illlll
JOSHUA  DAVIES.
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AC -$
Parcbase. Sell anil Lease Property. Colled Rents. Make tau.
lap, and transact all business relation lo Real fecit
tfaoit fca Leodot Aeewtaaea ftufetiUoe CBattaotitol Un I ,,
liltd. U.l>.l "i 11.1 III. a.l.H* l,lla AmuIII. r •    ,| ,. .  • .
■ •ei * Uadttd  tacit'
OFFIOS1S
BUSHBY HOCK, WESTMINSTER    41 GOVERNMENT SI.. VlCi;: I
Don't Let Your Change Roll By LOOK
mil im.
Tltl TttfUli r .  -  -
Kim tut M.-iiii*. I ii-.it. t,  t
■
Kr* Waal
■
t
||
fell tame toot
t*. ■  .
I tut' *
.
I  a -..
'
■
Tbt,
■
*
lrM*o*edlltlil
a •
KMOVAU
n ii I,* ■   ■■■ -
i 1)
»  ■
13..  >  I, |l *****
■
*
tm*  ll
-
11** *
■   ■■
... *
l - ■
**,***.  H.i*
NOTICE I
LOT 12, BLOCK 12,
SURBUKBAN
NEW WEKTMINHTEK.
a
lb* mihoi ti
'■TIB*
'MMH
I.,, hi *
-.
HENRY V. EDMONDS
A. H. NELSON.
i. lln •:■ (mw Mfitlicl
VV. E. FALES
McKenzie ail Agnes
•in,., t-
Large New Slock of
Undertakers'
Supplies
"VVQOEie  <£,  pOLLEY
fm in i Colombia ...ui MrK.*n,|p Btrwta.
msS
Footwear of Extra Quality Campbell & Anderson
i llill  .In  |il»r*t    I'lll  lh*  llullll
where it ilon iht VVi  trfll give lhc
lllllll ill-ii. lllll  iml i ilm lil  il   YOU shall .!
lr...., -*t>l-- uriei tnd merit   Ihr ipkti
lllll *l'"la "I  ill!    '
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
HEN'S • • •
LADIIs   - -
BOYS' • • •
MIH.SI.-i • • •
CIIII.IIKI.flM
luiriE=
PUNTS
OILS
ita
a«*aiO--l*
omet Sa told I*
mat* tmmu t* *»* ***** *
*MtanHf ai rt tttf  Moild*tt'
Notdwoto  t.ii  fa'j--
it't  Toole ot*
o*lliaf t*S
fool
STOVES
mt.
FOOTWEAR   ^rookery and Umm*.
•  *\
It
a
'I.   * ' t I  1
t* ***** ******* I* Htm* t******  ||  p* tt* liBUBf
, tt* to,* »..)  ******* m* '** **'
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST., BACK Of BANK B. C. BUILDING.
■
*t*-*t'i ,
■*«oi ttti**i*
t* .-•
-
■
it iai
*. \*
CHEAP LOIS
Douglas Road CHOICE CENTRAL PROPERTY
DAVIDSON BIOS.
******** Jl******  ***  9:., ■*■
•JJ»^*)W^#fM»j*l^
and *• -»•* *t mum
■* IVi'l t|,R
*
'
'
'
4 '
, tl  It I
*     V
A Powiet ** tae PoMta
*
-  ». laaaaalsii
lb* renin
i       llu
■
1         '     ttaan
.
..
■
(
I
"  *         ...
'
fOtdlOrt **>* t*****"**t  t■■
t                        I
Ii ***t***i a| |f| | ■ •.
...
I  ♦» *
I
'torn*  *
to baa ■
•
'.-tee*
l .
nt ***i*p***t
t*** tltn-et-lt
-  a .,..,.
N* ni Tmtaw»]r.
I- la O* Htmm* I. til
a,. |
,  * p * mm*
H. C. ROSS & CO.
H. MOREY 4c CO.
rteaer I ********* *** ****** **.
BOOKS. STATIONERY,
I.at-. ii...'. Trnni.
Baaa Ball Oooda.
ai".i"/i, Grill Room
!«*..!  ,l,f»a
• .,„** «. *|.|.I*.HU
ON  EASY  TERMS.
B
e*t lo tt
lb* .ti***** it** I***
ft**1l*<dtl*i^  tm**
i(t**i tm.*,** * *
*
inalf *****   ********* ■- ******  t*  * '•***** l*h\  IMII M«,lll
i ******* m tbi* ****** ■
MtAAiAt iv »,**:ii i rittnitt
•  **'t% **Am*uumm t mmttut m tu** ******) m ******* *
***** till ***** ***** mm** ,
M**4i| iMtf tto ****** tHttbdai  ***■  M*** * *  - iod *ei<. uu -
-•* rt i*t y **•»*  *9*ptrnput* ******** ********* mim*   BARER Aa WHTIXOOK.
i.it**,it i *mi* ******* Au*** * I istfamtM
RAND  BROS.
Ill** lot **•* ***** km * ***** b.1* il **** *tH'i*t rt t|wt.1i**l
*** I llalwa Ml**-!* tl.i* j**'**'**} ** ■*'*.' ■■' **" l*eV-*1 ****t
IU ******* A** *9****l** A'* ***i**tp**** ****  ***h  up  t*4
**,**, lh* it****t lU**i. **rt .*********t *f*f*** |*j|h. tb*
*****,*, Tiowiatt *IH|*a*aitbin |t*t)tfd*»f IM* ^t*-*i,tt|
Prlce*a 1700 to IMHI |H*r Lnt. Ti imt, nni*'
third Ottsh* bsimoc 0. I ' ami I** ni mil ho.
Ht   M   ||f*l PI'llt.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Colombia St., Westminster
NOTICE" BBW
REMEMBER
That the Gbotpest Loll now on the market It ;;
choice place of property known as the
The Brenchley Property
Ofr*t it Vte-t-vs*-***-. H I
in
UotlB. f**lt*i
Tu iaiatiaallet aad Ml lankier* aaai« I*
Brenchley & BENNETII
AGENTS
vMswntmijrtiaAt.'    n
mm. wi-

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353793/manifest

Comment

Related Items