BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 10, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353776.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353776.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353776-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353776-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353776-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353776-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353776-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353776-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353776-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353776.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
u am bhohbi
NliW WKHTMINHTBU  -  ■  ■  n. 0
M Mlll'llt 018
H'777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH
OHAMTSBBD ACCOUNTANTH AMD
CITY AUDITHSS lllllll. Villi
rULBFHQUB  65, HBW WtMTHlHBTBK
NKW  WKSTMINSTHIt, ItltlTISII COLUMBIA. THUBSDAY
MOIININU. SKI'IKMliKit  10,  Ihill
Wll. BA1LLIE & CO., PROPRIETORS
ll.l, ami hkk in l:
15c PAPETERY druggists
ITALY PEEPAMNQ
11
I'laltl    l-.ll
FOR SALE BY
H. H. LENNIE & GO.
'I i I.L    !   Ill   I. i '.I    .■.
Tobaccos and Cigars.
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
iiij tin-ii|i|«iiuiiiiiy iai,,,,. TninpMt
uncbinti ""a- i'ta"iBiiii aai.iiti.i |i.r,
Atnl  an  |tlalii  a  ia,,' .lul  vm,  m,k.
OMINOUB ACTIVITY IN Till', LAND ■•■■"■■ ! tt    ll ndlni |lrl Ibil ui.i,
Of Till; UAI8ARB. »o«„M,lt iruM , dlnvea Tb,
b'"!"' ba-.i ill.■ la.i iinlii-i, ami a ...aw
al..)-!...,, lll.l..,.,.  ..,,.,  tin  llakaa,  »,.„■
Huilllliilia    lit    W»r    Ollllilatl   i|,  lliaill.al |,al  ||„. Il,|„|  |||„,..   ||,
OUR  rKbKBRATlON
Ml   II.  '!   II .B|,l.lt.l|  Illlll  llll!
Iillli'lllilt fi.lilllillliia  I.n.l  .imli  ;.|.| a„i
********* •  " i Willi il ll..na iiiiii .i lli rr i,rrani(i.iiitiiitB
lltli OUIUIAI, PROIIRAMME ADOP- """'"  Ika ally botinboldtr, Mill Ihtl
TED LAST NIQHT. < f'.8' ***. *>"***. '" tan ,r"i" thalr
il,.-
km-
S. T. MACKINTOSH & Co
h Thomson
II  II  !■
M. ROSS.
tl.l ill.iM 1JT
Kll,III  IIH.I.  U l|\|,\S, I
iimii Estate ninl liiiiurant-ti,
"NIAI.ill.QCK.  NKW WESTMINSTER, It. C,
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I ,Ml Mill I VIIHS  hm, ., itVBYIWI IN Ml. li. i.l. ts. in
null.,  Utu I'lloMITI I i M.I.ll l. ni i
11  It  11..WAI
MOWAT & T>
TURNEli
Real Estate
Financial nutl Iuaornno Agent,.
BARGAINS A GENCIES:
Hr hava properly in till parts   ™
C'lv .mil Dtvli.il itt-li!. ■ ■
*..,JL  I IIMIU.  a.
i Alt MS lni|iiuvctt iiiiil Un ' '•" ■
hill
iiiiL'crrHOU|TH  WEST- »Ccioa»T tab urn
V in SILK .mil  soim. clioict'
I 1.9 .iiii-s to 2 1.2
Fii-at  A.I.lll,.„,  t„ ******
*** .Hh Wisllllinali'i.
CONVEYANCERS *»» FINANCIAL ACENTS
... ,i ,m 11, |; . i
i    In  II
' ll' IB,,,
WOODS, At GAMBLE. N.w W. slinitisi. i. B.C.
DESTROYED BY FIRE
itre ili.- otder .'I lhc
day ivc .in- niit-riii^
ton in ilu vicinity ol
Square .ti tin
al.lt   price  III
■ll.  .lllll  .al-..,
i;ibbib| building
s-t|'l-1 ■
nunc figun ■   i
I *
: 11 Columbia
\\b -.
It t
A'
M mchi !• i Fire In.
Mir.nii' i •' a,i M.m.
ihi iit r. I'hcnix Ins
Ca, Brooklyn (fire);
'
i .iti.ial.i (fire); Eqult-
l ■  iMurancc
a ■    - - I g
Accident In
North Aim rii.i The
ll tit .mil
PlatC lil.l.H ,\bh,. |t,|.
"I  \l.ll!illls|l-|.  El.).,
Iiniiii.ii.aa QuiintitlB. Army nutl
N.vy  Cla.rlliu  for  A.-tion  Cun
oallttln oi Kuiiouijii 8|i«in on
tlm Vttiijt. ol Involution Dlaqul.t-
till! Humor. - Faltall Full of n
Foundry Wall nt Laad..
lln ) alll lh
miliar
CANADIAN  NKW8
■ u-ll.ll
III! HI I, Sa-|,|  -a    A   I'ltl.ll.  !ll.,||,,!,■
HI'IiibIbI Ilaa' I. ; b'ba 11,|,|ll!,.,•,
.l.il. vi».l, l.aiiuiBilu
I irt. ala.fil.-a.
.HI..)  lB.HI,lll,l.,a   I,,.  |  ,|,|,
itii.ri.it.« anil «ilo|.ia.I |b. r. !■• n of Ui,
It ■ I
ll  !■  »  I I BBl.
"Ml,ti "■'! iiiiii.n
l..r  iiillilaii  |iia|„„-.,  «.,a,i,| |», „,„|„  »aa m.-iall)' .lap , |'
i i riBiiii.iiB.i! ,ai I *t******** ll.'iiiiaiiii' ban
l.B. Mb. V   -  |,1. , ,1 . ,   D    '|'|„.    ,„„.
ilui n.l, li hulanln, I.. .ii|.|.i| iu.i.
•   '  •  ■ ■ a  ■ ,  .IUUI,   ,.|  1,1.»  rlfl  ,
.a  ,,  'a. .■
„ III llll-ia|lll.ail.a„a||i|,.|a,   .
'rlaallll.  llaflalB'
"'*'** ...l,lli.1.ll|| ||||. ...
 J All Klntla of 8|ioiU Included ■ Four' inaal.tluii.   Tlia  lfM.
Day. ol Fir.l Clu.a Amu.iim.iit   •'""" u ******* '""  	
Aialttnu.,.  Day  tuid  ,.,„  Orr,,t ^MMi, ,™.
Oil I np] 0 Hi hi ji  Bout  Race  Mualc,
DlOOTiUoiii Ud Fimworka
in  ths  0(..'i ii  Houao - Lacroue,
Football  mul Bicycling  Londa of
Fun for Everybody.
"Ii.i!  Hn'y
il'liim iii'i'iiiii-
mih tin tbolr
iinwiiliiiir io
iv,i-.i'\|i|iilt),'i|
ti It viirv Hani
iiv axpaaiato
ti tint way o(
ll|l tllfllla.lV,'. (nr II
Play* uiti, h iti, \ nlghl tn- imt I
fiiriiltur.'.
liti- Hcraurj than itatod that Han-
Ian and(it'i'tiii'ir would U* banon Sun*
il.iy (not lilt,.ui., unit imt. li am]
Mi'iilu'lmiu (tnm Vliti.rla mi  tlin  ..nm,
lin n.r..ii,.,„t tha CalabnUon Com. I"*. Tbo rortlug adltpr of UioTorottto
uraii.it,  . i„.  K|| |Jni |l(|ll ..i,.^.,,,].,,,) ,„Untti'MM'tiM'<
mtttaa i.i.i analog i„ u„. mv (|H|] flir „„,„„.,„ wi.,,, !mt |iail bwn
niivtai'■***""l*° w,n atl,l"l,,tl * lt might *M*w*d ***** ***** eonld nolba
iimciii, Hav-U'l.ti, i.m aii U), workeri **-f ,ll!;,7"'.
there,  Kt miToi w  it  Townieod
Tli.-
nllli'lal  jiro-
1"  lUtlU flttrl tto*  Iiai
■
1  'all. am) iiuii). both "m-
ii4it' htm r******** turn
I  ...
■ l" tl'  Ol nut, r«Mm -.
.■■*■* titii.tury
•I 'A MMI  lirMUl ||..S  IS  l|;.„I i
1,1 •  «i -MailtiiJ  1'
* -  .- ri.tiii-nt  mi'iaiin,.
lUgti  t<«ltt    Hi,.
«lil.' imiii i.( * iiitti.ir tint thi i-
**■ Imt • lire)) ■*
!"Hh*liI( mohtlliMl, aiiil'.t '■ ii't'i.t framlt
,** llif r,-|m til k-aii if iui    I'    i  ■
bW  ln^.ittlti  a   . t».|!.»l  womh  ind  W»|
|   .Ulul.-
raited upon Abbott to nrti a
Uorernoont utini ton
i   Malwnoaure,
Un- fi.iiii-j.-r ,.t Hoalretl  li,. i'i. in. i
■
total rffiirl-
I pCMlilveli Hn1 i
11 ..i  i \. .- '. |
ti*  !•■  |||lt  I'*. 4t,ll  till!!. :
(ollowti
iininiiif nf tlic »..
aoUdaaohatraaoaadlnplt     , ,.a.ilVt ....,„i  prnparaUon day and
v.   novlni Mr ,\ ILMackaailedUcharnd htttofol oihlhlu  IVodnwdayMrd
ihi ..ti-i.tfia, .t.ii..:„ |,li citilotnari JuoiIbioahlWla oonUttuad, eoaelndl&i
-"  ii'-'M'i   Aonng ti..- .itiur " > I'- »t  Amati'iira<|iiatti-* andoauM
a.liii.'iii-i, in...'.' «,-r,a notod Mauri turn ooulaUog ol  10 a  n.. Junior
K ii rert, I. ,\ Lawla, G. R. Townlay, aautaur alagla kuIIi IOiSO, doubla aoaU
t*  *'• ■' '-.11  U  U..«a.  .lam,-.  |,,.ainy, rac-;!!, (mir mt* ttmi  IllM, MOlW
N' ' HehotttB \v tiri.iiinii.n,!, a hi all r.t..'  Tha Indian oaaoa
■ ■■ i A ■ n. riiun, I'  .Mi'l'i.Tiiin. 'ti'" i" Dotnaofl l-adirc afti>r, and to
1 i  s-"i4fi. i i,, u.i u. ivaratut, j. bawwkadln batwoaa analaor avtnli
,; r, J Mt-.Miitiii atnl iitiiiT.. Tha eoaraaio i aaada biUfaltai
■ i'Ui) i.»i| iiir iiiiniit fthfl ''Mlalit a*ay  fmm  imnyi ittUnad
I whh i, ware oonflraadi aaai lha baadot Ai,nn i.Mnidtm iMitm
and tiif i liairtnaii t-i|ititiiitd tlial tha Wpoalta lha  woolen  itillU.  Jnagaa,
:m. praaenl n,..i. Hum  Hurt..  Dutch iad W. ll.
lag wu rerflrtag and awaldarlna iiif Kaart  H I llanlan, 8uus
|intirriiiimt'ilrafttnl tint (irM't'tltnit tni* '*r T. Atrki
Unf of chairman of oota<    " i- ■"'  OBelal preoaaahw lUrti
iiitiiir.  H«fore prooeadlogio thai tha fronCwamhlaaireei  )tUp.n  litfjrli*
.iiiuni!ti.'ati..ti. -iii'i !'->!  ii". ufolkm, fnr tropblaa
"in  t»a.  It,t„  t||,,
a',»rd. ran,,-,  .'in.  t> - i '" ■  ■ raurj nl lha *•*■■•■* « '■*'■*  "!" "■'•■ wdlnnn
[Ndnllng um | ,,( ,(;,; .NaaaiMti f-tUll iiub .utlim that the *   HwlU  ISOftnafoM
fiitttfr
-
H.G.ROSS&CO.
Colniuhlii St.. Nm Wt Htminsti-i. B. C.
Innoranu •laughtarad.
It  '  ■  '    "   a  '• '•  J    * it  ■ *» '    ,
. •■■***)  ami
■  ■  ' ■ .   :
■
*****,
Oava Way to Treubla
' aga, (uia-
MBiadwtth •■*•■•*** nt*,*! D
.
II.  i
■
I   , : >  :.■  | '  •  L ','
lit  -i ^
|t-i*.J>.(.«t,,. |->*4"t »»Ull  Im *******
io th« **•*•*.*4**** ***%, ud a
< - - April
■
Niniii,; ittUng that lha * Utodlli,
". flub had loeapting  ti.. reoa,lattl>i iod tia  Oae mile, nlhti
'.■.tvrtiint-n *t* mint lu^u,i"" 1,( alli-nd Hin .-•'^tinli-.n and W->.■!,-.  Ill  |}B   Ind  IIS   Quartet
'■  ihow roa. *<"|J»* ^ «*' <*t#' around ready fur butt- mil-  fi«it  raw.  Itl  MOl Ind 113.
.  ntfoi lha football H»lf«ttaobaUcIa,bletele,UI,»»llndi
■ *• I   i •  i. wltt tl.i-. Mi R JlJ.nittt toll.'font rai'f.i.i, 135: •.•ml. ar.
" !'  it  P .ut it. .,.„t,T.iti,,„ Hn}-:' - .    ind aol
***** t iini!. litttfi ra |.„ liadli'irnnl ttm laaa thta M po^nd nu. Him'*, and tu bo
tn. a *:!i ba , lor tho amateur champhnahlp of Itrnuli
i   t anrrthlnfdona ititumi-ii  Bntrlaatoba madowlth f
1 | khnl   :    ''   I'--!'-' 1.  «-, 1,'tliy ..( tl.r  ajNirta  •„U|.
' Mr  Kdfif Itl.Miiifi.ti,  miu,'' UBOOO »i> ihit
"■'   !•   Starti f  I   A  U'*l».
ol prniM-> *,t ||,P h,,Uhd riiiw, wai read, and Umekwpera,  W. Law. J. It  VIdali
'* T*** Tl,r crraii'd Biuvh ttiirt, ,t  |i wa. dii'SaM ludgaa,J. A >!->■ M arUn, Jim-. Oov, J
' ■ - -  -  ■ -.  ■■*■ .'. i..n.  am]  wai 11 '
1  ■' I  Md RTa-ai  Thr tahatuwa uf   3:*> p. w.;—Junior lacTOON untt-li.
•*'*** (anada, **\* rr|«ii ipprantl n ,r  w WV.imm.i.r. d-r }unl»r
■ I,.iii.i":.-it I-  .-I  llrltiah  totumbta.
N  I  ***  Ma-krniir thro read tha 1" I •■*"'** 'a ihf
..a .,,;.  rtl.it.llUlt,  tiutldlna.
■ •*'   J""F o*«"t «!• at lit** tn*. attinea. ti.uiUiif ihf|,n»erauimf.   ffaditooJay, 3tlh Boatwabar—10 a. m.1
\t*tot raliihumptiit pro^wloni  VM \** »••
ai*, ****** *\ it Mr M-. ai ,.ii arrountof \...  ..i ri
IVretmlaitri   • I '■ -ttmal
i! - .uii ilugla »««il rarf.  Krentag, I 0*1
i . -   i haw I  tak*    ■ ,* t   ■.. t grand parfocmanet  i llarrtai'a Open
watM »»a **. ita baal  Tlii* llouw.  farrr.  "Hi -*■..  lac  Mar.
■ M#autchoooM tj'.   '  I  tmaadl  In  l»o  art*.
,i ;w  Tl.-w .I ,i j,.  \|-*,l'i" - ;>i~ Indian toreh-
nm<daf, Ibrhi promiton nn ih< I
Mr t***y *** thai it * i* plupoaad,   Thwnday. Mth. lo to 13 a. tn . parad*
t «artw*,ni hrre. ** rt llta itockl I t,i3p. m. ladW aatl
aal  ; irtuntr raotof ft»»«ilnndf"t il,r gMttlaawa** rldlni mataatat * p m*
IVeatmla-
«ral!y ii
-■ m IUI
-
tn* tnm l/mduti, h
Tha Tlmt,,
a
|
'
land,  ai.
•i*
sv* w* *i
AOENTS
Mr t ll  Nan    t*.* ihat ihn
*• i» N»f iU gh.utitt* t',,*tt for ili*
-  |
1  11    a"
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
illl.Hit   1 -I Illlll.Ill a|
III  llll.HUB..
Is.
'
II
'
I * 'IiOjI *ftri*t*i*
 to homg oiflcti
"
Cable AbM*.,,   ROSS
ABC Coda
II ti rtl h ii rt*. rjilnU.lliU, i-|
H. T, READ & Co
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
Chin p. S.ii.l Im i|uiiliitttin,.
D.S. CURTIS &c CO
 DRUGGISTS.
A BARGAIN!
■a
«• Uanaitw maa.
u**m* to ntht.
*»^ In, ** *-Tto
** H-t'i
• -.  ,.
■
*'U*iitii iMimaatt
Uw tumnl rt t»
» reait 4*4t* *i«
iforwam. tv nmalu *** t**m*
■ ***•**•* *t » ****  ******* *i
•.*iae*i ***** *to** m*n
******* rt tw Um*r*t tmt hu.
■
i i •
• had all
prnkm*...-,
tf  *•*** «fin*t>f at Uir Uiajia-wal td ,'halt man of t^mmM*
******    s,.trt|i  i,,. apl   •
aat advtred that ih  W
it,!  and ailiirt,-.| ■ ti," *■•**•,*, *n*in** *Hl he IHuminilnl.
it.it ao aadoatb* -n. tt^.ny «ml t- ilium-
itttj ii «aa reqaeaiH thai ai"tih»i
■ ■
• ■■i.i wuh amre waiablpa lo como ap from \
■ l»-.a.tf  Id  t *#,*•
Mr  Jatntt Miltrr laavaa urtty for
Mr Uatnr.t^aif .. „   ,, N ^  .  ,.    ,.. ,.^fl»|.
w. re*** 1.* fbantmglht  ^mi_
*■ ,,**.***i io *•*&"** ******.***&£
ih* .rubral*
ho pre-
Mt  Mill**
■
****** it* thanre '
tit* «round, to iham-
I
i,, ,i.. •■. blare I lo hi  ■*■*■*'* »nh
1-r.tffinittf. » ***i**~* lhaprepar ipirtl el 4»irrminaima and
i
Mr. KiV r n •» Ithat "[!ITbV?f,t!Tlt*
c**** np it mv%* to * great drawbar*.
attraction  in
Mt   Ma'krttrti'  *t*t*«!
«i. ***** all to ht*
- real i«,i*ar*M|,*wftt
i • lir «*l *tth an> treat
f  * t twRirtrr-mrM..  No  pain«
•«aM ** *i*r* ta l*4u* * b* admiral to
tV.atlnll.atrt
I   ■ ***** *«kf*I «h*t hid
Mf puutui i't
tba tagal I'tt'ti"  'i.    I 1***1
■ *  **. Mr  Mil'
-
.. ••( iha fama
whwk t ehlottag (naM
„i,;i„„|HMTISll LION
lll.lll'l laa lit    . all.'ll.M.AMI,
•■■*'"'  lllKXHY  I.KK.
WILL
Store, dwelling ami one acre of lnnd.
Mtiiutr ou Colnmbin Street. Sniiperton.
A. B. MACKENZIE & CO.
«0? COLUMBIA STREET.
• - .
■t.ara HltM.
.■iBiialIii .. I  .,,1.1.1.1 ,  tv tmi am a-i .iloai
■■!>, -at ,** ********* .A ■
1.WM,. troll M. II. ***** lalaaj nail  Laaaaataal ,-al' .l-.l . ***** ****** .,11 ,.
' .tit...., a.tIM
"'   ' .
CltCMim  IN  COUXCIL
III.
till
•VM. TIETJEN, Mnnufal'urer
'*••••   *****  if |'r.-|'-iti.llol.U .ill liic.il .mill
mf*    _ fnnif-n unit rs d i Rough
^"acLiaren m'11'
-III .a ***** *m
•,>lla*al ,*t *****  |
Vm,  taim.
' laat M.1 11*  Waaa^eatia .1 ,**
Sl-
•••  Ross
LUMBER
•••  Co. ltd.
•'I'i. |.« »Mjffl|iii|«,B.C.
LUMBER WORKINGMEN
ShitiKli,. Lntli.niiil Pitliit. WW   —— —____...._
l^'.AiiBii.iit  u,ail, guaranteed.
Shipping tin ilm. i |,i Uji,, .
*   a  of K,ij| umm
WHAT THE DEVIL ?
Why  i'i<t.iiltily.  «,'V,'inl
nl .In,,,, p., in , lii'Hiili.'B
hm-ii. itiiil tnil <iiiii|ili'li
III .lll|lllllia|B lllltiil win-It.
AT CHEAPSIDE.
Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yourselt
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE! I
«
Hlanl
a Imm«I'> Waraia*
N'i
a  ,  a a
-
i. 1,
a. <a*iaa, 1. IW
1 . ta
«a. taaa.aa, 4t*A 1.
i.l  1 ■  !\
l> Vtll I
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA &BEGBIE STS
I.b.  l.al 4**1. 1..*..*
ii  • im iaal iim  „v.iB.i.,iaf,.
1-l-laJI-l MllMIt b.aldM.MIt. i»l«ral
iii. lh. ..I.|anli..t, ii, t„ i,-,.1 .„, t, Uojoapa llil.ll ,p,*u*A
'.la la.a i„ ibi-M ti, tbr niBfti., |-»|« 1 iaal klibl.
> tV| tn, )ml1,  .Mlf.Blot  tt tba. I...H
.11 ik-., lb. Ilw. „|,|a.| !!,.». ..a. la wi, awlrr.l.lrf
• hm ..kiB. bit. .bat 1b<taan  l***r Am* tonlaW m
•w..' I.". a> lb.)  mU***,  '•  !■•  l» Mltal  ".'-••
t. b.1  bul M |'i^.t tbat I..H- lbal !|.«lll.r1r I**.**
*   **■*■  *.'*■•   Ill  ...  t  ., .   Tb. .ailaaa.,.. ti Iba- attawb aa.
>atai.ulrt, ,1 riB«.iBt n. kt. b,.!alai n,» /*,,, ******  an
... b. .-aa-a-4 ,.»a- ****  ,|a^ai| In 1.,.  fe|gb|-
. «M Kll. !■>, llBlnbalba. |{ .,,    ... ..,-!  I,.  ,,.  iha t|..ta
Hi H           'bit bill, ku naw,,.. t„ m .,..1 ot „*,*. ,«, lh.l
7.T  -J.CyTT.'? to..«(a...«,.U(»«aiaa»Ua.|iw ,Ii.to™. m ..laal r...  Nt I
 * '•'■"-" 'tf ntlk.1- I- 11  allhll.. (~,aa.| 1a. h.i.  aul.al IMI ll„- AttilVrr  lUml ***** **
1iVailiB^..aBl..Mlt Ilba4 til  ba., „ tl, j;i|ma! ..I  lb. .bi.tlwil et Ik.
'tl'  I    ■---!  .  1   a  .1.. ■   I'  ■  a ,.,,.,, * ,.  tmiM****.  "bll  l"«bl  **
*-  <*:at, MllanlBB MU  II ..a tb. .!■!•  Mp!»» tb.»«l at.) |.»ltl« Ibr,
v u i  . -    .  ..! .uu  -lai*a« IWa, rw.1*. l«^i ii.i I- 11  ,i.t„i .hib> ib. .|mn.»»!.■ ^4a« Mk
•r«t^. ttt ll» I   '  ■ 1*... Bl «,. r...ia!!» l^at .llh „,, „.* ****!*. tttl***.
■  '*,,  V...I.  If  lia.alHM.,.|a:»|^l«l»|l!»ii. -                 UJ .tlatlwl.. 1-B.I ... UUl.
'**?.?**'*'*'**• ****"***•'<*" a-
»•' !».■*«, m* i •■**!** j^^r^'kr'*^!:
- ' ***,*** ial«tia«l1ri«i,-aaa..lM»M*^HI.i ^IW IJJI
****„*■*,*„ t^ lb. Itaiahihlii-i aalawBlwiai*. <aMalllbtla|iiaiW
l**tmu.*..m.ihr:,.i,^A*i*i,*A,mii *»i*  ** ^Ufaifca. bjw ***
*,**< a. tb.i.I..i •l,"M*r!?,""•,S!l"**,,i!!1!2
•MMaaiBaanii, M.NI.l lb.lur• *t*l 'aralklr. .Illunt ,b« jnblw"
iiir UltiTi "a.wiM,w,«ir jf) ,_„_ ****
,** imI l»ti«. Ira. tut,., liw. ib. n»w«».ai .but. aa
ti .: iiii..ir i- ii
in ib.l b» rn,*,,*,* .ti aa, la.ata.
t.l,b»r lb. I.WI*.!' '  """(.t"!
... ..... ia. .n ulainl
'.lol II..I ll<  *" ********'****. '—■ '" " •""
.*..*  t.11.1  fl-.4  I'i  Ml
av, .*  lb.
i«b.|.!.imJ«, ..a .ab.M., to bl*.» b.
•* b.,» ml ll fWbL .lUBia.b b», b»l« la^l»1a^ l»
Hi  l,.lbwai*B, iwimi^ihN  Ib.l  ' '  ***** *******
I  .'...alia Haa  I.f  >,•■ I' ****,,. l» b»»I  1,.  lmC.l.lir ■ ***!*•*  Tb» II.BM I. tb. ml, l****l
.,: a..J  .„..  w.'WraMialblB pf^^l ... latt I.  <l'.» M '.' ■ ' I* "■ I  ***A l> ******
■'r ■»*** ,*r MiMtlBta. roaialll..********* "***!,
tt,'*,  **•',* *****    **,'.  lll.l    l-l    iB^ll.    H   ■ .■ .    .,   a
.  i,4,**4*k .b.  ...   Mi. X C. Sibma *,* l*m balb»l lh.  *rM- <*• '• '••'• aaflbia, (ar .bkb
a..l»Bil  an.  aaaaallia,  Aa...  ta »>IIMI,I»« «^  Mi-.-!-  I'-.l..  •'■•  '  '■  " '
,****.* .  .  i .  .  •••MMka.i^.b. MM<|t*»Bl   . ..
■  imaii *****  *****  ***  I*  wnM  ba   „  ... „ " .  -   ,
•  IIW mtm* **.*,*****.  .. ,:<***l ..tll.1,  IM.Mll.kilH.1 tbam I., ah. am..   Mi ,1  II. 1 ttimi r«!W.I Tnr I..I.
'  Mala.' l.laalbB  lk,nlk»tk*l  Tl ■  ..ia..'
.la, (a, .. MmiBMit., MUI ***** h** BBrfmllaaaa. la .11 lb. i ..
t.aln.i.l, .mini.-.  Ta4....i«i  l»tlf *** ...ll .lb...  TV,
Ui. ii. rl Ab !*w. ta., .aai.lllB., Ab *** *** ***  IlkwuWI  .  I    - •
,t*  .111 h. ba.nl !a. ItW-lt   I. I,tt I,..
hi! •« .11 II ibibM laa «... lha li
n* tr.m* a-. baam.  Ki.i,thla, *,». *. Iat.*,**
At«ia«»llla* WWIIH nt ,k» , <t. ***  Ika |«tk-«« ait tha- Ma
iittMMHt.. bail  .iiiaillaB,  llaii.a.!i<i a.i.imw,
**L
Ml I'l.Ia.a  I******  Ib.l  Ib.-
... ....
I-
II
1I..I1
■
4  MU  J*.  |la.
•  '   -i.,bwI.  -uaaL  >
*t*  ■>( |a.r.  '-MalaK, .
, aaa-aalb i.ii, iika UHM
I  '
Mr.  Iaab»»  Mbmaal  a».t  .Ilk I
1 '   1...  «ia,« ab. ..a
Mr. Tb-taaiw,.   Mr.  larbwt. ,V.
1 Hub. aal, . .... r* an, ,* ,'•■-
ika.b la. bam mm, m.nai.. i« hi. aii«illrtk.!iOrt iat»» t*m* •«•*•
taatwar .Itla aka t-afmta-l a*, -V-»|1.al  ,**. Vtil,,. .,.»-■•, .,  • «'tV. la Ik.
*•* <*"********   ' *•  a»«  VM"  A. Imm*  A .><»»,.. awUMl mibatlattr.mblk.a«naitin|ana,a.
.li  aCt  . ****** 'a Aa»»to. 1. ami.  baM Mt  Mmi,., .1 Ik. MM. iwal Ibla faat apa.lboa.nl l.al  Tha» ...I
!«"  TV,kjlai.l|ta«, llaia, baw.. pHa,,M baaar  In.ap UaMMa,,aal IM, III,,- mk-
la. B»---r.BI, **.„. „,,  ,f„,  .^„tw|  (, ,^|. „ |, ,^.,,,^rf.  .,,  , *,„,*,  „■ ,  , ,|„ ,,,a|. I,, al,.  .„„,|,
.Nl  «*B   atii..,,,    f|M,
»»»la.  ******  hum
•III im. na, nt hai (..ni
■I  Ibit
■a. la lk»
',..,  .1  Mai  la,  tk.
• l.al  baal-
maiii ilpaatl.
lala-aH..!  -..ah  aaa  lb.
-111.  Al.  IMI  T....I.,
ha. .11 ■-■<•.« laa hrla. In
ib. !.'i. in., lia- *.,. liaat It Ih.mala,
tti** ***** ikal lk. ttm Ib »a
11
t  ''a B.„«B,|a
'
a
. ,. . i.a. I. feltnw.
BM.irtBBl «ith mm* a,  III. pta.ll.ni.1 il.ba. 1. haat i-t.aala.a ,, , \t*  l.al. ,*rt  I...I ..laa  ahaiah
****** i.b.ptta. lal... ..blbllliB. a.  -   1   i   -  •--,. ..-.■•
I, tka aaai- a.Mhai rl  *»*  w***t.  fc.la ***** .,*** r*m**,U* **H ma\**it ttt*.  ,*m  ,.aw<. . .lal  Th.^ahnl
la, Wa ***** .Ml  Mt, «k.|.  b..» .Walfcl Ik. .
1 . "*■ v'  *}'*"'  I**"*'" ***** lalaatwi n, tua-nti., maHa. at tk. ■»•»
-ri.  |Ribaa«  .,>• ,*r *«l ,„*  *»*},*** ,*l. 1a„la* ■/ .lib *u* t
■• »-»ai»B  *,4* .p. kal  m ot ika pm*^, aaaBBnalialka. «« (« *** « '.1^
■ala.J lb. ..,.<• lb. «... *.11„, |„ hm** ..., |-|.v'.r IB.
haaianatB <•( thai * *** *Ut** «■- unlil. lh.l II ht*, to
■   « .b.1. t,ttr *                         i aa.  .bn,.
..tin.  ■BMtW  1*  ptn- .wl a| ll.a- llall-ta  ■    ■'.   |'a.«.
, *a* ..t*.^ thai'.bbbb.hbttnlB abw. I taalaa-it- it Ita- flUl  ,„ In*. ,*i
Vt ** t,41*>.i*, ttrin thr *b1|. la «iw!l .M hlla^-i'   Kib. tha *bln  .11^
tlBBtJi.li I.**,, ,i<-. . .liaai.iat, baiha.ni al v.ama.at  w aia,. iha ailuiiaaba, thai talfbl ,l| lb" .bla.1
< .aal  >ia..a| u a,^i  n„ )i*„* Irm,!***.. . bt-,., .,.., .lib n,, ■ •-.*
*
L
THE  IiEDOEIl!  NEW WEBTM1NBTE1I, UIUT1B1I rOIX'MtllA, Tllt'ltSHAY MOUNINO, BBFTMBBB 10
This Card is Worth $6,00 to Kou
G
QTlK  gebflCV. I^^^^SlMfAl AGRICULTURIAL
i i..tinin i*i:**iii.i:.ii
.Nil III,! Ulllll 1,1.I<.tl,l!l lll.l! - .a.a,', l.a
Mil. Ililull lll'tllllll all-all.-I ill II1IUII.
laa |||a..|l..a 1-. TO llll .1-  !■!■  111.'   IM .11 ■
1 [.a
llll
all
ii |.i... iii tigllallii
il i.ii i im- I'u
'I  •
lata,
.  11 laa
III  I' I  llll|B||...|llll.'llt.
.'Illlll  111. I.-I- Bll   Illlllll.
||||   i nn.-  ..I   111.  COI
; , '1  Iiiiiii look
Hli' I IH'. III! llf
   'I-    .'I' lllllU   llU
.lia.l  1 Hiiilll.la  !!.■!■
all
-111
ORDON & CO. ^uuiJiuiu!
a BOOTS«SHOES
|.50 1   a'l l.aMl l.l
I.IIII    I  ll"    ..111    I  IBI    1.00    1 HI!    ,,IK1    la
Itl   I I   1*1111   I '
<i
B
I.V.I.  |  la,
/1I...-I   1'
1
At UBS
M i, „
',' f Vl lj
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
I I'. It L
'I'l ' li   .1    III  ,1 I.   I, MllilMI lis,
.!.' '  l|  Ol  HlO   a'M   ..a',Nil,   lllll
|,  ;„,  ..,  I,,',,,    [,1   U'llll  la    .If    Illlll    Illtllll   •!<■--   Ill  N'lla  .'!
a  ,..    Uart.lj aiilil.il Into two
■    a a "   ■
i  . N'ot lli.t oltlioi
| ;    -a  .    .1,1 B-a...    BB  ., ,   ,  |  a
| |.  llaal'a.   : a
allll  -   B III)    a
M
■Ucll .1 lal in l.ll. - III  I I
KOTKH IXI) r.i.lli/l.-.v;--
TIlO   a.l!.!ll|a!    taa   lll0li.ll    -.iB.ll.tl.
-alaaaaal-   III   M .||,||..l .,   ||||   1„.,,.|   *,,.,
"'    ' ' a' l| I
1! 11  I.I'll-Ilillli lil ii'l.
!  llll   Bl   ll.l  UU  .Ul .   !   ll "•   lla.■,,,
I'.ll |ll|l I   -'- |!  - -,  laa.ll
a 1. I,  lla.l!   1 Hi.I .1   11  a
INDUSTRIAL SOCIETY
BRITISH  COLUMBIA.
HARDWARE
T
A. M. NELSON,
Produce and Commission Meicbanl.
•Wti i \KI.ii.\li.s "I- HARDWARE
l„. mring 11...I.- have just been recelv
i,.„i„,| up ami marked ill close prices,
Wu carry a full line ol builders' supplies, making
-Bin', iailui''. nl Locks, Building Paper and Nails,
We also have n most magnificent stock ol Cutlery
III Illllllllllaaalull I.,|
ORAND
CENTRALHOTEL
Ooruar Uoluoibli mut UouBki unoti
JAMES" OAShT Proprietor
■HE?' CUNNINGHAM .US
NEW WESTM1STER.
'Il'*l|..'|-.t.i>.  Ilialin,,!,
Il.llll'lll-lll'ill.lnl 1,.|l!l,,|||
Iui ilila
URNBULL & CO
Ti
W.lii.
liui ttl ti
v - it•■ ■
sornT nans  oppenheimer bros.
*«"•■»■ COMMISSION MERCHANTS
ifctA  AAA Importers and Wholesale Deiiler, in MoPhee  Bros.,
VI I IIIIII Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc. sllii>* *rbJJJ*
\J IU jUUU 100-102-104 Powell St. Boyo^RoyilOilypSMil
JNTH  I1   I ..||-a  ,1\||  IUUI
lima k Mi'm'mb num.
a I'ii  Hu' Sa N  tv.'-tii.iii.
I. ,- aa| l.'lla-l. at»l  - llll.
"l .... i'-a"'m'HalV.'i i r.i.i
MoPhee Bros.,
M Of t.I. I'
|)i:  I'.itN&i  ii-.
IN PRIZES
■
P. O. Ut
100-102-104 Powell St. BayondRoyalOltyPI. 8M„
VallCOUVer,  11. (..| N.iw Westmiiisti!r
i mi. I-;;
Nn. Mm  I.i.i. in. If00
i
I
lla  IK
PROCESSION
BRUNETTE SAWMILL CO.
.'./a  iv. litmus.    ii., c.  m..
,.,.,., i .a
ii i.i  i- ■ "
II HtVI'lB. I'll. Hit-
I Illlil.   | I.,I.M.--M ,1,11:  I  '  M'.tM.aS  lli.t  tk.'  llrlllak « ",."''   """"
INTERNATIONAL   MANUFACTURERS OF  l,uit.li,'i-, Bhingloa, li.itli. Bill Btllff ami Lung Timber in,
()•" *>
'
|| M.M." MM,I 11  1   '  M'.tt 1b.\   lll.l  I II
I  I    I'a.   ,',   ■   ■..    a   I   ..
B   a ■ \ .11
I ■ '
l.l    "II   I ■
M \\ Wl STMINSTER B.l
V * 11.
tn 100 IW't.  ALSO  Flooring, Ci'ilini;, Rtistii-, Sitting. Mutililitigs, Pickets,
* ■! 11  ii MI .-"I.' ■ i I- ai .1' i, n ii I  i  1 »i i|   ii i i| n I
M , MlUMilflll liAUL. Borland Turnod Work7Soab, Sn Wind.* a„l I...." IT.,,,,-..
Hou80 Finish of iill Kinds.
***** a '. I
I  "I    IIU« Kll ■    Z Ilia, ,,|  |l,,.| a Z  ■
I aa < M
II  i   Mi.\' Ml \l ,1  HllllKS , 111
11. "'.'.   ,
UAW  MII i   K '•"  '
P
■ i-.i.M   -
I.                        ... II'...'  11
■ i it  ANH  I MMI-i.■
I
"I;!,- i nl
I
■
I ■
I
- ■
'..a. I
I. -A.ccu.iato  "Wcxl-  O-Taarantood. -iI
"" CHOEKKtSiOlHUKHHHTICSI'ORlS ....  . ...   , ,..,,1    ,...„„,    ,..,,.   u'c have no loecialiici
I'a lilt llllt at  I II',,'  lllllt  iiii **\" i i.iiiii
: LACROSSE  TOURNAMENT! sl"it''^'-"'1'1'-'1') "v"'-""'""^'"'""-"n' '
Whilit the hot weather lasts
l   ,. .1  Waal   .
'
KAi-t-Kin I.1' i '  i'- ,.„.-,,,
B i "    • (iRANU
S
(' --.mii- ;■   FIRB
S
.......
a i.iiii ajiSi.i.i. .lniiNi. Mn ihm:  iiii.
ILLUMINATION Builders' Hlll'dvill'C. ClU'llfUtfl'S* Tools, etc.
s
a I.
(i
, la-i lIMil.t
'
B_	
'
FIRE  WORKS
li
Ba
t. t. t:r,.a.:p:f> <&, co.,
Wholeaale aud Retail Harilwaro Merchants.
Tie COLUMBIA BT  WES
i wi vri-n-o
in I., i it
T
|.,l,  nil  i.l.  HI 11 fl jl'
¥
**    .    •    *    11   I'    I-   ■
aaa. It I
I   I'l. I.I l\   It-Ill.I.  '
li.
,tl
_____ '**' ''  -
V I II it. II. I V
-
t a t-c.aaoa
a « Marat.nt
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
ttirhtiitlN  51 UMM
Now WoHtminiilor
tmtaifttlr at
II
r.
v
S.a'aB .
.
til
..<**
TO LEASE
CLASSIFIED BUSINESS DIREC10RY ,,
4 |,iiiiil|iliin A
M
I < ii . i i !> li ; ,
t   -
,,  ..I, ,m  ,\i» uni
FOR SALE.
N-llii MKNTC
NOTICE.
s   ■ !■,,•• ,,i ii.i: n.ni: i in
RACES
Vi.iniui   Driving  Purli.
OCTOIII.K I, t, 3. 1WI.
AGRICULTURAL EXHIBITION WEEK
$3,000
Ul flMV IT f Manuucii:!  ami Dealeis in lloimli and Dressed Lumber, Shinnies, Sto
If L llif II L Laths aed Pickets,
...... „„„.,,. Salmon Boxes, net Flonls, Trays, and all kinds 01 Wooii Ftirn.sli.ngs
THE PUBLIC (or 0annori0g Doors, Frames. Windows, Mooldrngs, Blinds, Railings
lj.,,..,.   Bi.it li.-:  " ■•■ All kuul  ..t Pl.iiii .m.1 Fan. v Tiirni'.l W01..1
JOSEPH STIRSKY, timk tahlk^jsjj
Jewelry,
Slr.ROBT.DUNSMUlK
a  MUM *****
NAN.
fl
LK
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
0LANDA6ENTS
11 ii 11
IIOH.slus WANTED.
(I
T
m
The Crown Stables
1 tlli-.l Ila.r.a-.nll.t V.-t,l.-l.-a.
In, 1,1, i< ill till'lit]..
A  ll. Ct.AKK.
Canadian Pacific Railvav d»HH
i-Arnir WVIIION
TIME  TABLE.
ItSTtl i I l.ltll.llN"U'l-
*
TM
II  nt
14 aa  '
ia ao
u *o
Ja-   B|
FOR SALE.
T. RIDDLE T** m
NOTICE.
,1  ll.unt  Al.< liriUI.
TO BUILDERH.
ri'luMilai!" ttll.l, Iiii liUl.ivi.i
lla It'.*! I I a
NOTICE TO CREDITORS
'   MRS  ILUA tUNlCt  HITCHCOCK  <
OtCtAStD
'
I,
ii » i.n,\r.
**•*
T. ['  V l-l. I'lall"*- »ll» HAVRrtaAIMi.
_   . -1
N
I' -it*   I W»  *»*!**
I*  I  I
■
NOTICE.
WARMTNO.
4 ■,.,!!  |„1
PHILLIWACK!
BEGBIE BLOCK
BLACKSMITH
M
J".   OB,.   Wl    a
CHirtia Stitfl. Hn Watoinitr
NEW VANCOUVER
COAL
ItliMl UHU Ul <♦'lililW ■
New Wellington Co*l.
tH.OO PER TON
I. W. ( It I'.K.tt I ON
m
■ ,.,lll...at  *****
I
■
■
ta.   «"
Cnnnillnu PiirlBr
QF  Navigation Co..
IIMI". TABLE No. li
lit"! !*"
I   ■  ... .   !-►  	
. .  tin***
■
■*'*  *t.*9*n.imn
1**4 tt
■•
■ i -
i
• ********
'
*
<
|mi. Put ****!**•*
to man,
COLLEGE. 2
SAVINGS  BANK
HEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
0 -  11  11 I   I"   Ml  I  11 I
|   '
II
* M ^   t l   l
At ||f
1.'   UI.LMI   I.  I'  *
a
■
|  * l-l % I \l.
v.im. r//«  •
■
■
■
'
'
FRANK BOOTH
SCAVENGER.
M, I. FOLEt  DEPARI,,ENT
Lumber Broker
mt  taa • ■•
Id nl K.l,.1. ..ml An .... nl
it Pit Cut Iti tinn
.,IHI  I.  ..I BIB BB't I
*,..*,,  .... .
aa il lain amn
a......  |.
■ i   lal.l I.
Iiibiii tun i
*1l0.al"l '-' a*,
ll.a 111 Hi II , Jl (i   ',    A'l
" -  '  '■" lli.  I   av  a
• Mi I - Al,
, ,,.1 !,.„> IllfJ'
E. A. WYI.D.
|   111    I|||b|b   I-.1L-H.  l|   I,   Ijl.ll    |,f,a.
i-,i,,l in ^jnii hi ti.. in nn) |  • ,,,....
■ |ht  ail, Itf aamlitti  .il'|!,,a|.  >■•'
• a,|,  l ,|. .   (llalal,  may  la-    m *~. ml  „a    .  .* t,   ,
kit Itl Till 1.1 »•» WrtllMl-" Cwl.
'"i"""   ******  i \|  S(.|;| -.
DRAYMAN. W UUli  ■tRCHHTS-OCmiQtj BOARDING UNO OAT SI
MERCHANT AND GENERA)
HAMSTER
DRY ALDER ANO FIR WOOD
-1  r it *******
*** ..  *, i, *
***** Ml| |  |    -I  *•*,****
roR OIRLS
"'":ills ' mm..m
,  " Iala.  1'.
'■ I
■* THE laEDOFalt;  NF.W WERTMINHTKlt  IIIUTIHII 0OM1MI11A TlirRHDAY MOTtNIS'fl. RRPTEM HER  in
(The i'cbiu'v
UHANI1 LODGE.
,„ ,1  1I..IBBBI!  "t  tl,.   I..1,1.1   '/..HI.I.II
BB „l. 1 1 .Hill/  *** 1
Ha. .aU-   ■■■''■ " 	
., hltl   ,..!.• B. ,.
M   M.I i|„
r
I  '  '
I
! laal.  II	
aaala   l!|ltlll    |
l.all.l.
'
I   a.til,.,.    „ a,,.
■I Hi  I'
!
-- ..1  lllll |,|B
• |,l
1  '
IB. I.  11a. a    Bl
aa  lla.  .l.ti  .'I   It  a
I. 1
I. I  ... 1! I...'.
1-
B, II. V.I
ll.l
a    'I    Ktlllll   1'
HI  Atnlri'ii'.
Ol ill.i i|,Iiii, .
III. I.annul.
■ *■*■ i wm
.""■"t Ui.i ii,, ,i
nl Mount
mill kUr.ll.  I,,,,,,,
****'I' a
■"'""" ll.  K.ll.llllll  ta. ill.!	
:  fi. uilli Hi,a
I'l
'  '"'I'   " ■' '  a    -HI11,1,   ,il
a,   a
North  Iiam  inil  i,.,.,.
|ll    I, Ml ■ I
' -
la ..I   I,, |
Illlllll, Iiiiiii  W|
■
a aall,,,  I
I'l '   I'!'-
■
ilai In |l
- * „ • lit.
I
Iala.  I..I  lln   I Ii  '   II  111
IUI    III,ll.aa.l.a .'.I    II,    U.I
ii Mi  Moroni  Aii.in, it
.nil'  ll.t-  aa...!    ,mi|, ||
TbiiiIoib r.1 a Lilian., ti. nut titi.liei tin
D.iinIiiiiiii l.autla In tha Pntvtlu'B
..I l'llllali Ci.lniiiliia
.   i ,,,,,  .(-I,, , a,,,,,. ,,i UCAIiKII TKNUKIIl tlil'ln:—l.la it
III'  I !  Ml   Mt'1'a  I  All  Willi  Illlll !,|.,'.'"  't',*'].* .*',",  \  !*:  '  I'i'Jm'IJ"  a'.'",','
Ol  Ml .1.,Iala  **\ ****** ..,1,1.1 -I fl I H'M,lllll> H|.   -ll -, ,,,,   I - I,   «  |
ti. t aiuillim liiriuiiruit,.  Winn in nlil '■ "• '•"  bi..i   i	
Hllll  Hll<  Ull
Nn
n!  I'i
i   |,   ,,.  a
I tl
 il
niBirlt-t 1
lla all.  \a.
COLUMBIA STREET FOUNDRY
REID^CURRIE
Manufacturing nnd tlopalring Machinery a Bpaelalty
Wl
WAYSO] WOMEN fair
MO I ■  ■ , -.  AND  FANCIES OF
THLQENTUCH8EX.
I'.."i  i   |fl   .1 i-':i,ll  ol  trlojuU
..ti ii.-  . I-*. Ih,  mot  wltb tb*
t  ■ ■ n; mffartntpablla,
11 ia i itawtbal th* mur tun
■,«ill I. ■! >ni • ratlal (rata ***** prewni
all
* fcior
Ki-kl \-1 iiri'ii' airi'iijii'iits Im- Iiiiiii Iiuii Engine Company;
A, R, Williams, dealer in alt kinds of Machinery: London root
nam I Initial- In .11 |.ml.uiiiii Iti.iiilnl.
null.• llil,  mul I I,in,-  I,,.,.,. IrotlUt'lilll  '"'
ftiid nmii,!.
!■ M.1   I Iiiin- • ii- iiii 1 airi-ii i ii-liir-
l| I'i 111 "I.  It..   ..laaa  -..  . n.i,  tltOt   fi '  'I II
aa'll.    Ill.l.l • •    I    ! , !
'- '"»ai ».  -it" ..■»".; , Comp  i  Manufacturers of Iron-Workine Tools; John Cautp
 »i I   ■  Oil llll  , .a I t ..' a  '-   I  I  ..a  I ' a, ,. I ,*-. J |
u.iii-.-itt i...ti- in iin ';; ell, Manufacturer of Hacks, Carnages, Etc.
lU,l  I  '  ll.i  aiilllat a.f   i . a t.i  bi, ll I  ll 11 ** t li n  ii tataala aal It I lla  I I it It tl I  .III  I III II
"I ' 1,1	
 ii " ***** ""I- "' '■ '  ■• ii,';...-iin,',.; ts*  ****^m** a tar"xrt
WATCHMAKER i anil: MANUFAtlTHRINU: JEWELER,
fa!  Iiaatl I la a.| k. a. 	
T YAT Ar r*0. N',At door to EllaitJ's Hn Goods,
li.lll I l.au lltMIWll altf,.  «i IjIAia  Oa*  \a*** _^
Hal una-In mm  *■* ——————
—_—____  __ I* ine watch reiMinntrn specialty,  Repeaters, chronoeraphs
BOOKSELLERS and Fnolish watchp,   Charwe. tmi  ,,. I u,„L „„ „• ,i*,i*,**\
.VM.iiiiiM.ns    I-ine asscrtment of Goldl Gold I-illed and Silver Watches
Bl'Ba    lll», |,UB. .|a. Ill ,    ,1.    |- ,• B ,, , | ,, .I'a
■-   >  *>  i ......... m. mma*   V  '  hmefil Gradei  diamond and Gem Rings, Chains,
tlitU-rtl  I..I  in,  u,  .dil  Iliai  In. Ulllll tV  Dl Iini/ '■ - \*'\K*\*K "tilt-  \.*\*"-\ tlrsk-lK
A,i.I., mni *  niiiYii ri ni nim    i 111 i c irii
i,u „*t., ii,„ttl,„.   linillLLI  ULUUn l iiiin in nit locks. Spectacles and Eye Glasses;
rs  ttl.li  ware. Simpson, M-ill  Mill.r and t"1 plated
M '
wan
tJAKLbliii, lilU.l.N a CO.
m*  m  ^~*m ---a
BANKERS
.1  |'| ,',!;.
.  ll  Hllll.-  Illl.-tl,l„l  |
I'll,   .|   , ■   ■ .  ■   ■  '    ■
i.l.
'■ 'I ■■ ! l' 'Mai. It*** ■ a. l if) |
K** i --..-1.11,^-, ami ilmu; :
.   '   li.'i   "ll  lll'lll.  l.iMlka.l
.1  ,11
III,
■■'lin:
I 1,1
•I'l
I
I
>■!..'!,  ill.-.;
■  -<* if maim* bod.
I    ka UHIWI.
.. in.-.it|«ni-*.>l, r««l
tl  ■ ' ■•'.  .h.-.  mfi, om  l|..<iiiiv
i-'iui.i ti.,1 uii'i,'! .-Iiiu May:
I a
'  ■ ■  pttfl  bi mi |i  -l.-tt .  tin;.'
tnm Iml mul
.'.
■
■ I.'. ***** )■*,
■
...
I
•  ■  mrmi t, **,.
*  i
Inonalt aim* (runt,
I
'"MTlWa
■going Kraal eara  Tta |ir»utut«ri of
. ■ HtvrprtM ttivii tutnii i '.timiif *
i i'a  MM t-aii.'li.-a fail a-vcrtl m*k*.
*, ii.-w t.a!,-.tni' iSmi-tiiUt. mto th*lt
nuMutji  Ti"  '■ -I -ii"' witifii nr* to
am ttR iat * ■**.*,< tlia iiu
,  ■ ii paaNOMt, whlla
-.in  f.' aim  i aiu
i ,1, i.i.  inairttialiy t»bM ii
vi...
i in
Ll-   alt it
pri
■
ii
-
' 1
REICHENBACH
i.
TJoyal City Market
*» J. REICHEl
Meats
■
. ■
ilit.
ACtNTStOR WCLLS FARGO A CO PRKB • US  PBI \\\*i*\ FRONT Sl., N*M Vianan*! Market
iVHOLESALE ANO RETAIL
DEALER..! FRESH & SALT
GIVING UP BUSINESS
'  *»** In |m|,
-
1
. »i.,i, tn*, ****** * in* **
i
ila.,,. tad X*r**m •*
\*** ,4 iIrm
-
■   t  - ,. ml*
I ammipwn' iw«tw-» to* i«n»i|«Ilr ** to
■■ *
•wl it*rt
: llinlmvl
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
llu most cxtmordinar)' sale c\t?r known in British Columbia, Dress Goods ill »'i the nncsl
tjtiality. This is your opportunity. The fare over i«» Vancouvi t is but .1 small consideration.
Terms will be strictl) Cish, unless otherwise .irr.tn^id l«»r. ihUv** (**r tin stock en i>I«". with
fixtures will Im reaMwtl, and satisfactor) terms can Im arranged with responsible parties.
, ,hi,„,,.'.'.. trt* *>t •Waa ih«r«
-i auabafl-M triflM. awaapaMa *>t
 r ■  ■tl.la.ill.llnl  ItJT  IP-*!!*"
Fi  ...   11. Itall na| I-* *m
1  1 0 i,t.-l  mtl. *r»*nwora, or
1 1 <„*■**• laai ia i»T« fi»-
,  1 v  utiiv.v »tul». ***** wl»n roloi
t-in h. aa 1., rni m • ***** *tm
I     i  win!.. . tilling ***** umi OftaaMt
 ****** **4 lha- ,titrp liltiU
Matik'tii aai  HaaaaR) |il.v.l u
I-. 1 1,-rtiiUf, vraMad it in l,i«
i 11 I- "..I.  lit*
- . ..tt paaltlaa ***** **%*
,  .  I*  *  it,. I>. , l.c-M *i  114
'I-*  I ti.ii  I int.*,  mi, m  ih* t/«J«|
I . ill thai it«t|-ffrf,i-miai»v-,|«roTtta
Ira*  . I   ,    ti miamm*
*•* u
1   'Vlrla *>II. 1  !*V»|Ml|0t*,Wll ■   -  <*lu|
' I   " 'lip UN
alMfoEj -t^tiitwtt b'^iaii
aiflkHMv iiai*! \t****i ****** - ito* Am
tr*f, m»t ***** *A**tflt**tt **a*i*t***am
•utlmrliM hav* t**** *UX**u*
mtoth* tto *•** or ih* ********** mm *
mrriatpa flm,«»ra UM I MM Htm  Atm
• ■'', •    I-''  UMCM
«  ******
** l*r*t
TU* 1 »ll aii ** tor **hi. -Nl
■ ■ -At"' 1 H^kaaiakarMl
"tai ** .**'mmitthe**
.* 1* * mu tka
*****£* At* at,* t**tht
**■ ■  t.(t.t l-f »W*  |hf lr* It  ID  ril
I • mHati • r*tiHHM 4**ii
■  • 1* .it H*in|*nat«.w
1 to 1
1*14**1 **■* * 11 ********* t* *t* ti
Vancouver Opera Hoose
\ vN.i.t \|.l; ti 1
1 in aa*
tt  Itr
rll  (,tt  «
MosdaF ami Tiesda? Eteitio
a.|i II an, M. ot
mmi:. sakaii
TO THE TRADE.
OUR STOCK has been cither imported ili'ivd fitim the manufacturers, or Ixtught for cash in
nu ..\ui iii.n k> I. nml t|uiit.ttions lor (|u.intiti< - mil l» made .is < Ioa ns .nn wholscsalc ii-'n-at
COPE St YOUNG.
FHRGUSON  BLOCK, HASTINGS STREET, VANCOUVER.
TAKE A NOTE OF IT
the:
ran
>.b
l.',l:|.|V.  ,M. I',l •« ll.a.l.
I"l.  '
MORNING LEDfiERfHNBI,FEr„—
Engineers and Mill Supplies
. *b| Mala
a
U--  •   . a
.11«—.1 . .
'
.1  . a a,
I
lii PAGES
Special
Midsummer
Edition
s Now P
einl nud CIiihu-
iciil courses.
oooci wood win puuiys PLANTS ANO FLOWERS
HALF PRIOH:
If. PAOE8 -
O. P. ST. JOHN. Mnnnger.
M. ,10 Cut*** H...I. Tyiwi" Ii 1*
'
I-  ,  V. I.»
PROFUSELY ILLUSTRATED
(Jampbell & Anderson
SUNNY SI0C GREENHOUSES
A.  C.  WILSON  Pi-n',1-.
K K
JUST RECEIVED
«,•-. ****** ***** ******
WORLD'S
OR.-BATE-BT
ACTRESS
•aa.B, 11. a.a,   ,*,   ||
■ i-.i A I -  N.a ttaalialfcilai	
COAL
COAKKWOOO
\* .**.** «d|| tm
• ******t* fn*
\k* Mtfrtf*
-  1,
JAM. C. WIZC.
Bank t Montreal
(ll-trxt. dMla.
tar.  •  .
A Savings' Bank
Department
Mii I*** ****** ** t*********** ***
ih.* 8a«anK
i«itm nam a cima iau
it ****** * f»* *m
GEO O. BRYMNER,
***,** *****.
******
• *,*4,  * .
With Knjrravinffs of the Public Institutioi wnoumu ,Ko«it*it ncitDoiTm rsitncu
Private Residences ami Manuli ica in thi  . **.   s CELEBRATED ENGLISH
Cfei -I Ne« WWminster, also Portniits ol ^ortornrt^*^^^ „K«
BOOT.
11
' TOTI..
IV.iiiiiii iit Citizens, .uul Mapsol thcDistnct.
•': S sSSfihS BUILDERS' HARDWARE
W.I  !,.«»..aa.
Hechiics' liisimie
11 AdUHH WANTED
!• Mil  Ml. Uf,
■ **!***
WliM'l  Atlll *
***.*'-* *****.* ', **■■
*K* tm** Wll- ****
'
Hi  Ut
'
I
Allll.,' -I U-n,i;rl..l,.,.. .'.- Dinncr ^^ To|1>tfcttBl r^S^J-HOOTINO SEASOK  „,
)()\    tiKt.l'.l lo send n lew conies „, . ,,_,
" l-ll- IV... ' ' (""liBan "* aa,  t*—   '*■■  .'■■*•-
In miii to your friends in tin East
Price 10 cents per copy; thro i"i »J cents. a»» r..i...ni.m hi.«i
To I-- Iii'i ii il" Bookstores or al this «'iii"
***** Wr.tmln.liT V»,*r
*
* ■
I. "
T.OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
MACHINIST
WOLFENDEN A ANNANDALE
B||H|
-ll.'i
••Hi "T
«llaa|
,	
ill.iT
GUNS
**rmm*t ** ***** *■**, m**Hi
Kir**    V *
,*
ADMINSTRATOR'S SALE.
(N  THt  9UP«tMt  COUNT  Of
nmtlSM COLUMBIA
mu* f''.ti**-sM.
■ •-' ****** *******
** 11**** in rfi^t-w*
,a '
1 .    . t* wt* 1
***** ** Atltmr**. ****•■  * *
■ . \
7111; **y*t*f.* i*r
******  immi*
■ ■
■**  ' **********
'-*»•■  * ■• *
imjiifi mm* **«•*• tumu******* mi******"*
**   **t*"«lt«f*l«Hlil*r*t*'t«''*4
Lulu W. It O. Woltrtiilpn
PROVISIONS, FLOUR ANO FEEO
CHAS.E.TISDALL
,..- ,„. „i. ia **m*, ^mm, * *,
I llniMir 1
aal, |a^fc.aa .ItaV-.-a
COLUMBIA STREET    tUIIFI lUCI. VllCOUffill Z^t^Tirl.**
*>..4tt**t*.4  "if  a.
1  .-•-■ at. ..I  ailaam.  ,  ,*****■
m .-iiiBuranB*,, a,ji« ■'
'4-!
I
p
I
HIE  la'intll'.lt; NEW  WEKTMINKTKII. UltlTIKII  t (11,1'MUIA  'I'lHUtSDAY  MOIININU.  Sl'.l'I'I'.MUKU H
New Fall Stock.
MANTLES 8«lm
Vl'lll'l,  Alll.l.ll.l!   Ual  'I'lU'IBll
JACKETS Buoltlte,  TiimiI
lllllH'I.Blll
CAPES  !" '   ■ ""'.
ULSTERS Dll
Hi'iil Eistiitii Brokers
liisiii'iiiit'ii, luviistiimut
""' Coiitiiiissittu Agents
COIil miiia Miii:i:i-
HOUSES TO RENT
*
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIKM.
a,. Ma for the National
i "re a-,,, me, Oo. «t
Ireland, tnd tm it	
alllll J. l.l, l.B! S.lll a,
V.lllH  IV.... 1,  I'll  ,  .ll
ill' ..-  I	
■a a  '1 a-   | t ,11...
I    I  -.. 1 a
COLUMBIA STREET.  -    - NEW WESTMINSTER
  ■  1*1*1 j '  niiii im,
NEWS OF THK CITY.
Naw AilvanlB.tiiat.il
I'.altal.l.ll.a '  ll   ■    ,1   HllB.B
I.OCAI.  I1I1IV1T11 1
1
.1
iii"
*   *   *   A   A   *   ti   fl
a  *  ■■*  *  *  *TZj
U.COLE&CO.i553
: For (iuml Iiivi'NliiiinitN ko to  I
F.raniKtii
Real
Estate
Brokers
A,'.I'll I. (Jlti'l'll's lllllll lllllt!!' Ctl.
Cor. CMsoi nl McKenzie Sis.
< >
/■i^i. «  '*'***   *   *   *   a   a T" »  ,W
"W  *   a   a"  a  "a   a   a T » T » z-^*l$!f.
REHXTSTaA/TESD
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier nutl Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
AriiiHti'iinicYiiuiin Bltiitli.
Ciiliiiulilii Sin i.i,
FRANK'S
shvrtH Fntan
00LTJMHA
i
Tl.li. I-
I'llli1
llial
'a
I  " ll  .
I  a. a
I
|| a!
' I •
' ■ ■ ■
—    a    .  a  -■
-  .. .1  «
a-
• Ul IB.'.! l
.llli llllai
|i|air.|.  ».:  •■
l-att.  I  .    Bal  1 ■
Tl,a--!
Inr   I '  -
a
label,
'
Hl'-l
Wlm. i
U.I   It-    '  '
Tk,    lia.l
ItHa. a.;, a
la.r aa( ll
LUNCH COUNTER
• . ,  ~ .  C. I'.ll
I''   ,
Oi'b-1! D..i ind Nlghl
In' I'lt'iiiii .iini iiuiis in
ilicit' Benson.
ITO «CO.. Proprietors.
FONTHILL NURSERY
Nun r.-i m ramlii'li 0,1-
SIONE & WELLINGTON,
Where K&£
nt loot III
Mniy  St.
POINTERS FREE
The Great
. iilii.li ha, iii' ndcdlhe
K,.,„t.
during thi | i
ever) pureha
ti tins .iiuiiii'!'.'
mni  There
ine .in i
lilt 11. lll.l! ill'
1. 1 llli' I! .til
I't lull  lilt  tl i
IS
Webb?
Boat Race
ll,  aa< n*
i
'
B
\ '
'
'
--I
'
'
GUNS
Lactone, Ci'lrk.'t nml Bn.r
Bull Good..
'. ,37 FrotilSt.
W.E.FALES
IHEUNDERTAKER
Fimtirt ni Htm Finishioiii
UY j WATCHES
Illli.lllll...I'lI.'..II ill. .'Illl
'  ' '
.tit.ir.il .Hirt \
ml', I
lll.l, I"
■
l.ll Itttt'  111
II
On the 34th
11 ■ '
•   i
i <
•ll llU a ll
*,**.**. lua.lllli'.
Who is
B
J. D. BENNETT'S.
lll-il' will ti lltatll
lllll   lla'
niini!,  tltlli r>
li i
■
'.  you i
■
t******** *"•••■•   '* "SniV
-  K !• a
I'l.RSONAU
.
ME AKIN S
PRILL ROOM
OPS!
VANCOUVER
W.F.BEGGS
(HI WILL KNOWN
It
Sure to win
golden .■piiiinn'. fri'ttt |
,  t ■ imili'i in youtw
• :i market
.; like hoi .-il.'
We will l»- pi
•■•„
'a."
.   l.    Ill    lll.
lll.-  pr
iiilinl Ifi Im, ii<
J as. W. Harvey.
Sm-i-,.a,or to .li... Ellin tl tt. Co.
US,,I \\,*t I
****
hint
.
Hta k .!■ • • •
••  ii  •!
B .ak.lllliB
l-ll   --a   '
.■llalll,. ,
lllitaal ,!
'
., Ma ,1
1    a  ■
.a tta. li
a
■
a* .,. ■   ..
•la.'  B.B.,  a    ||    1
Ala.''  •
>!.','.
II.
T.I  ar.' iat  li.lll...
„/ 1,.  I.**.,  f*.*.**t  ,iiib—'
a ' .   .tf.'   *A   BIB. .
, a.  1   1.  1...  .  11.1a.   ,,
..,  • ... a,.. ia ...a  Ilia.111. IB-  I a*
l.. --.'a
a haia ..... raMH
taan
1
•
II
tl
f
t
•
1"
11
1
I
«
•
11
It.' •■Hn*" Iiii"
to*  ua*) la
Till: MtltitSINi, Nl IM)|VI*l*l!l l**
\it\V
On the Market
$300 to $350
PER LOT
These lots
Well Cleared
I    ' ll  ' !'    ' I,  II ' ' " '
... -.I ll" "   I   '••''-
: IOO lirti ot irini'is) Line
i
a
I  Illlll  II
ColamlnaBlillaf y>'l""'.'l"
'•J
THE COMING CITY
OF THE NORTH
Great Chance
for Speculation
^yoops  <&,  pOLLgj

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353776/manifest

Comment

Related Items