BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Apr 7, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353745.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353745.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353745-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353745-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353745-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353745-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353745-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353745-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353745-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353745.ris

Full Text

 WJTWALKER&CO.
HEAL mm BROKERS
Ni:w ffMMfflgSi - " (1
■Ii:i,s-.-
¥
OIBtlll Clawm
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THR DAILY TRUTH,"
W. J. WALKER & GO.
NlltV WKSTMINKTHIt, BRITISH COLUMBIA. TUESDAY MORNING, APRIL
I sm.
WM. DAILI.IE I CO., l'ROFRIETOHS
Jast Your Eye on
SAPPERTON
l.i
|\
! ROM
■ VSM.
yi'AR,
i, BEAUTIFULLY SIT-
i;i) ANI) COMMAND-
\N EXCELLENT VIEW
$i,o TO $iti«t, HALF
BALANCE IN
•ERCENT,
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
N Anna •"■ V i i Itoa-U
Lot "iipo.ii. it," i. »iu.n
Corui.r l"'t "" 'll"""" ll"»'t -'""
j Cltaalaiai llSltdlni I,.'  -
WANTED  a., ,    ■ ,„.
|.i'ity ami a- iiint.i u ;- ,t- litter.
THK I.KAIUMI
A
AT 8 P
1ST. MACKINTOSH*; Co
I  iii.iii K.   NI'IW WI'SIMINSIIK. It. C
poa ML.
,t  .|.ltlll|ll|  til  1,1  a|.   l.ll,   -ll   IK,
DRAUGHT HORSES
, I.
ivpirti
I    HI I I   ■ I   I   'I   I,"!
DRUGGISTS
Patent Medicinea
DRUC8
PERFUME8
Toilet Articlea, etc.
Macpherson
& Thomson
" KI.KI'llllSK 17.
NllillTlllXI. .I'I'I KMi.lMK
HIS LTFB'S MYSTKUY
Purlieu Hunt to  llava Man n 'i Biiu-h
ttia> Bi iitulitl. But Not
Mra. O'HIic'i
AU, WILL BOON  OL  EXPLAINS
laotiony,  tba  Wuotliirfiil  British
Btallloii, Worth b&OiOOO.
'  ia D*ad
] R0MANCE0FANAU8TRIAN0IHL
-Miiiiai.n Purter, Although Burpnaud
at 1'iivii'a A< iimi Gontlilaut
of Peace.
ivt-iin
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
RfiAI
lum m in
KSTATE AND INSURANCE AOENTS
i i»..»
LANIi -l l.i I i IV'. ti it I H
IKU I li"MI ll i ■ ,l.lllll' lll'l
1,1. is. Ill-  111 I
REAL ESTATE IW
i "••
,ii-l ty ill all |>.|, tl
i District,
r.lKMS i  i„ia.i'.l .mtl Un-
SOUTH WEST-
Ixtl. I UK  **<* tom« ihotce
t l-J iitrrt lo 8 1-2
lll.l  Ailililion  lo
, \l . -1 iiii.t.d i.
lit a,| l|\  la.
a. . 11.lat .ID I It 1
aaai.l
* FINANCIAL AGENTS
I
I
hi. Wa.almlnalfrR.Ca
ItlllTISlI IM
M.MM.AM'.
IIKNHY USB.
HUUI Mill
M TIETJEN,Manufalurer"i;a'it,iii-iMN"^'	
d.s7otjrtis &c CO.
OWAT & D
TURNER
Estate
Real
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Tho lollowiuK Properly ha. now been
placed ou (he mark.it:
\
Mir a«. ,.*..i a- n
SECTION a©
Uif* It
M
OWAT ic T%
TURNEAV
GENERAL A6EN1S
hi.—I
l.iiMMin, A|ini n -A si'iiiailiiual rn-
■or i* iflwl lodi? in ti'*- lohbi "( Iho
ll..',*• ul ,1'tiiuuiini* iii iIk affoetthtt
Pareell bu boee prtntelj Berried ilact
il,. it-.li. j .livt.ri-e, |inn*t^l iiiii* ami *••<*
1., Mi. oHhoe  ParoalllU ■ who ban
hato nnf.iiiiKiit on ihi wbject refuted
(.. ii-, ....  tl. Iml  |||  Ilia  iiij-l-n  "'
tlifir taaitfr'i iini*i life, otteo retorted
!., a* lri..tii.| ('. i leu li>< < li
ii,,.,uu. ipoallt "i11 *t."ril| U *■
plained
an BBB-'ii tr reuntooo
i i, iiii toaqoeatlooaalowbothei Mi
I'an.rll. .Utrm.nl aiadi- >*»l*rtlay al
*,* • i-i .  i  I'atk mottoi io liiii'iiii.
ii.ii Iif.itiB't ie, had i* •**•* 'ini
'i,.t.i. ai llawardt" *** <tni-, Qtadttooa
Intftal l.'l ll.Bl tti.  i.llrraii-.   vain
aiiMiiiiii' labahood,
I His. I  AtHIOt IH l"tt ttlll  II I
raUo  ataii-ii  iiiai.  etbdt
Btii'.lia tU nit>niI-T. "t l)>• m> a I  ta»ll|
I'a  ai ..-»   till* "-'
I , , 'I'i i ■   l-r. tba *14-
w a i it' i'i  ■•  IWolei »"i Mil
11.. .it,i-i tr ■■' ii i BrtUil I' -
Ki i | ia. boon ohflfi lo IfBt* tb*
• aiit|Uftit*i* •' Vort ol bb
tU  1*1 iii..  .-I  tta..  i»ai
ttui.at., le a iii.i. Im ***** ih* raukul
man  II* ***** lo *U* Cerrath ottMtari
ll  ui ***** ******* beat.
a  ..in *t
■
111  111*  I  '.WU IBU
,\ \m uliai tblaioat-Hriial t|U*altAn ba*
at ..  ■• a place taiitd  II.-'-
^a ..... •, it, frooUat  Aa I
liaiemd BwHierii
t...^.i iba
Hot. ntltiiH-ftnit-1   II* *a* lit,*i..l lot
raatolaeaJ  •   u  > he woa in
nook*? out bah .
nuofittfd p* baaa aod *t*i***r* a • biW b)
, jir v  *'| ••• b'!3*d  tto
|U  ,   .i. f, <b*m|  atttl  *****  *****
■ i bol he ba* iraiaift*4
... •** "'a at i
a*mm *********** a* *<•*-••*
***** tba
".ait a*, V . ,-,
g  ,.t   ***** *
1 '   '..."'"!
andhot <-»"tt nltllrtfdlbi
. drUttf om
j.. i. ik* ******  i tbo   iHte   i  '
iiir   iiri'tii' i   in   lull  contro)<
I'lUllllll.all.lll'l    UllllltOtI *>•**   "Bill    Id
i'.i niii uml  utu  tiicl  uilli ra.i.t
.un.. i,j ih,. noia  |,iin ,u H„. hut) <* a
1,1111.' laal)   nf  IKIOH,  Willi  tbi  "'-" I
tiutilt' kntiwn  i.y  ihe dUpitflbaa.  Tho
iii.'i..j tolofrapiiod iimi hi would toon
 n iho disturbance.
. omii'Miei ii Ml in.
h ii itatad thai owing *•< tho lora lout
ullct.iin'c. ..I lli.- ii iniiii.li ft)  il,,-  i,
lllll    1 .'I,-1,lUll.Ill   III   lil.llllllll  l|(   thu
IWtUtlOlh uiiiilv ivili nl lli" I'u in
in',in- tin polka tutborillM bivi da<
tolled tii'ivititt'* tu wMi.i. iin. noro
rabid ut Hie lornlitli anarrlilsl. who D00
iin'i ,i ci ik. ii, Rnilind tod *■** ******
' in nl,.-il,. i tlun i, ruaill) toylhlni in
their talk nla.iit Biarllnt a QOOMBUfll In
liondODi itiilnti iltruiiiti a ba (it I nn
i .. '.anil  if thera ihouM
til It* Bl.)tlllll| III   111''   b*|i|t.'II .'f
im.un'... tii« forelfn ibtrchltti
mn prottUj boeipollodlrontKeilaador
* ii ..un.i.,,,. portooi Tbo
prenleal belle)  i. tim ibo aoarohliU
an' iiatiiii'.. and reell) bite no him ot
kllllui tin-  '" uli "' prejt b. ii.ci. aii
Iho i-i.|ii,- * im bai.' prapoHl   I I- i
tlOWOVal  ll llafa-.la-a| Mill,  Until   4- ll.'V
ttw h i.< i- Iran ill parti ol u. atloooi
ii. i ." tbo ' in lo batch ptoti and eoo<
M'iiB.-l.'.  aaaln*t  .iii.iii.'nial  i.nrrii
'.   il- i. tli.i  the)  aill Iwtilu»«l)
Confidant of Paaco,
li'ttii Ai'tii a Mn,i.i.'i f'.it-1 la *•■■
letdralewtbowedevident nrprlM ibat
Ital? bad eterated hoi Uriel i" i«-ait
i , ■ - .:-i I..- vm root
'i-i.'ii iad I'm'iblo M-tti'-ii.'ni ' ■
poodlai 'i ii- ni" .i.,|tii" tua. do-
partore
M,(.:*■■ i.tii; Angala,
In ai is.  V; A   •   11 ■■■  '"'im*.* "(
Ketlaod, wit^ ..f tho Vleani "f Irolaad.
iod M«" Bailu'.r. litter "I lha nblol
** r*tan '"' !>' lied bitt •utt«-d oo a
iiiuiul th* dtstroMod 'ii»itni. ut iha
■..Mi, ini ..( ar eoeolq   Ibitti
. i ■ . - ai " i* a****** ||  tt.a Mh
I |  .11,1. -illa.ll ttt   t  ,*■  *l*  '   t   iht
• uflrrltii i*mi ut Ireland.
Rtttood hy lufar
l«etauo> A|.nie *Th*hodi uf *!**»•
* bead -I iho «i*-Bi
' ■    . ilii'i.  ...i!a|.**tl lait
I bb ill itowardi •'(
ra  i and tm aaMta,  aa*
Iroo at h»a
|  ll|   !llF|.Itli-P,|,    \Vb«0  hi*
■itdupuo ib* baah of the
■ ■■   || ill  WU  l'i»i-atti™|
red i" *****
■  * *** sirvoRlhooed b|
nl  beOI  Ita.-a-l  I"
It itn r  Tits' iratiaii*^ el t.-natltiii*
*.. thf ati*Mpt Ot maintain a
Iai iiw»i
T   Buliputan Broil
lllKIIB   V \ «h  tirfatBtit
t*ia»ii*aa ****** ** u**tA to ********
JEWISH IMMIGRANTS I •*»«***. uowmou
From
Kuaaiu,    Oil    Ancil it
Dlaeaaa and Ooneral
Untttnoaa
Vol Baina * riii.li.' BUI lha RuabllBfl
■Ul K.ilail Out.
lr
raaaontaat i
BARRF.I) ENTRANCE AT NEW YORK
Whereupon  Tln-y  Behave  Tliwin-
aelvea Like ao Many
Lu ii nt 11 a
ALL UUIET IN PENNSYLVANIA
N«w Ouatunw K.'Kul'itit'iia Butw«*n
thu Unit' d Btiitt'i and
Brittah Oulumbia.
Sin Y'.iik. April 8  Thi Human
.Iowa wlm an tied Iki* >f*lerday in Um
iteonibtp Dull Iroai ilBuiburt. wen
barred Irani ItndlBi at ihf *t*m** bfBoe.
Ueotral poor boalth, dlieaM ami iut.it
lly to bacone poblh 'iiariif*. urate Iht
raajooi fm ihutttoi then ool  When
the It'i'.lit.. acre llituriilftt lliBl tbe)
ii.t,. la la' >aii' bll k lti'1  BUN a Mr* at
mi'' ii, .|,i.■ ||n| ami ' "Mui Bint nill-
Ini "it-r ami tiler on tbf Boot, )i(»|iiii*
todtrylni lo lorae Unit aai out in
iplteoltbo iiBif keoperia  They vara
Bntiy Ml bi' k tn Un UauiB I., i, inn.
In Itaniiitiitf '**** other iiHBiltraitt*
WbO 'in  II" 'IU '•! * bi'Bf'i *• n-
ai... betted
I.M.I IS., tllli  1 KW"U
I . from IVaiblaitoo. N. J . t.i
tho world .a)* Mi* Jomm Ui H»
aey, «t Kerrmllo, loll bM ibr**i'hiidMi
Brf-il '. T ainl 1**i. at  tinittf. a|,i!,>  .!,«
wont to the Hon Bttnrdai  ffhea
• '.. re) treed  -i"  foood tba ymm*
Ml   i)ln*   N   tho   lODt 'Ut*!a4
will. MOM *'th  a  tat"!  l-l bn  |hN
Th"  chltil  aa*  .rl)  ***** tr**** Mti
Ol  blOOd  1b"i|t.  I...I ilrad ||.t illlir
race wat mm toaaaof cuia aadintb*
M * "*. a lara* IB*b thai rt** alll.lt.
a  UUl* u(  ciiltltil  Ihr  JuB'.i.t  roll
TheothM 'biidrtti *** tinall) ******
****U ******  Ia*t  *>.**** *U**t ******
.*>„*   ailh   t.i..-l   Th*J
*iplaln*d  1"  lb.lt  tlii'l hr I  that  tl.ej
had boon I'lBtti'i barl*r aod in-
ua* loihanlhebahi who *(miiitt«ikwii
allll and wa* rut  Th*-r Oi-.-bo.-p ft ibi
f l.f"l Bl lh* blia-al and bbl Ih-etBirll**
Hi* bah|*a ami lid* w*r* dr**s*d andabr
•' tli'iuab »!.• may hat* twu
ur tbi*«< bad arara ud brr Ib- , UemfU t
th* ramr la that burn* wltl b* pot uotut
rtMh
ma ain ma tut*
Ubiillr, ls>ii-r A Ol  ha
• i...i,.t
uli't of
ral llllt.
in pra
>t*
DRUGGISTS
s I u
A **
It* t'.iM* ** I tl o*V I
DESTROYED BY FIRE
1 ...»  ralat.ll.lra
1T. READ &Ca
Ha.aaate. I'a.al.. IK(^ •* •
J.PORT&CO
Buc««*»or. to T. 0.8TRlCKLAltD
BEAX ESTATE BROKERS
A-ND
MANOTACTPRERS- AOTS
LATHAM
ESTATE
615 FRONT ST., WESTMINSTER
FOR tttO EACH
■
;..b,..% •
• -,-• -|a*»|l*«
ON EASY TERM*
A. B. Mackenzie & Co.
»•  *m*  **** cnicniiiaiilt
GROCER
fllllUStCOHUS
iiiu
-.v.r.'.v,^"'
..i'HMt 1-0-6  Ocacml Agent"
607 COLUMBIA St.
QUEENSTOWN, B.C.
- -  .
i
. :   .- '
P.M.WATSON
REAt »TATE BROKERO
ntnaiHi^ii
,. ».»•
ai ,.ru
a,i,Haaa,
\ '.-a,'    ■
HaG.ROSStfcCO.
Coluatbla »t* *** WaslSBlaMer. B.O.
'
****** ****** ******* ,' ' ,'
a.|«t«al».».al»*l**^
-■ .  ■ t  * .***'•
.    ....  * V...    I ,   .   ...
'
, ■  '"  •■"    ,   '
ki.talk.1 .aJMI llial la ****** ***
•.:,.... ■ ..-   . . ■_
Hn.llt  TI. .•«.«■«. IW"'"'1' •**
L-T-Tuala w i.n ***** • 1-U'Il.l
S^SSWSA- ««■*«*-
II,5ilaM|I«rf«^"'«t
aa....'. *t r■■• •>"
nanMntal a.«i* ***** ***?
......  ,  ,.., ..-.-- *****
tlt**.***** ***** *****
...  . ,-.  ■
■naa  II. a.a I*** la l«l *****
ST*** *•***■****• ■•
*,**************
---- B
T*m**Smt*a*im*  li>* ******
.Hailallia aatwiB "■
******** ***..***—' 	
mtm******** *<*»' '* ******
,at,*..,t. -ll.ll.
mtX,, ******* mm* ** *****
""Ua,, .«..
a  n,„aal.ai  ******  ***  ****
£2***5trm ***'**;
„- , a    ,....'.
UaW aellta It ******** ■'
aitattou at tb* Praoib to* ii*ti*i*
twSt ta.Se*a«i. **• "»
^^""i-"" f"m'Z*T &
iktiatlknuat * ***** ***_ j
.   ..  ,. ,..,  MM -
aUIWIn^a IVlS^liatHWa
1******* ******* '***"*
T*C** ********* *-"*r
n, ******* **
mm ft»«. ** *** **■ •?'"rh."*.'i
,iuaui.u» •*« .aaat i. ii*
syiiLia. ********
*$£n ******** **•■•
T,*..,**.l,*mtA *t» *****
ZTnZtmA ******. If *******
Z,^* *,****» **, ******'*?**
. .... .    ...'-,-
nViit. *** Hiatal*.. *m !• *********
***** *  ' .....a
,-,, ...nan.aa.aa. *******
l  \**m*t***ti*m*******<*<!*r
***,********** ** «* t*1;
m3«u»«,.ii.i«b.^ i*. •"
MIUMd  ..
-  < < lli.w.l-1
K.taH ailt aaa
. lh. it 1-14
rt  ..1  ******  ''   "•••'.'»•' -  ***
* , . ■ .  i  t  ..  n.a  *t.*mf* aal.
'•'.  ■!  -,l i .',-11.■ .... '.la. MMh.
.   .1   11,.   ,-nt,B|,lia'l
..   fatal I'la-all Bl    IfaulWllM
it. allll.. i^
,.  ,i . . aa... 1.1  ...
II
,   .a.
'  11  ..Bl.  11.1 1.
IUbbU.
,  ,  ,-,,.»,!  *****
.l„,t**,ll*..l*>"* ***********
...V. tTlB-lat. I.  IWII.. Nl   '
... t.a. Tta ttm*. <* *' M***± ****
im************** *** ***"**
*4**M**t* by *****
.unit.. .Ifi" •  "'.""►• -*'
,*i.,,4**a (a
• M.t,l|ial. ,1. Mi-
*. ,4 ***
a. IltlBBaa   "I   I'l*.!,'    *****
* IllllW,!  ...aa.l*.. ****** ****
■ ■ •***!*   ******* II a aa"
!,£l.*., !"■;«•* .1.1 ii. initial ""*!
,.IWI.II»IIMBB. ,H .a..J"l-M
lu.*** *** *********** *S^Zt*
«,-|MiI  I* ** ** *  *** *****
mZiITt*** •* *** '<-
...   ,.,  a- I..'."   ■'•   '   I  ••■
t^3 ****** Si>-*S? -Si!
,^,-a latiiBi ***** i. ***** Uf
K*m,».,i .*<«i. .a. "*****i, m.
n*, aa, ata. la «•» ..» ***** *
a2 "ItJaaiw, ****** UW ",* "
IMIIMU. *******. *******JJ2IS
ItSauaKlB. leai ***** ******
n4.tu.lel it. (Wl'*  *«.»»"'
aniti-r, i.iii-e,  m  .*   **•  l.|iiii(t.1
artbto lur 1)0.01111 brohertfo a<a>t.*t
Oeono w nj.it.ii.il, lluiit. i
ft. Oritaed WaahlettoeTentiory Uitl-
raadl'iOapaOT, f<>t «nlkliiadr|loatr«tw
I atad li.u Mm to tai* pinmi-m!
tmai tliaittrfiin A
Tiati^.«tioantat ' ■ -ou'inf ibUMiab
il  i  \   ud '  'ii- itfraiiti
■
• ■
Mow At ****
lliaai-aii...  I'.,  -ll" '■"
,..! I., ,'.-  «i,t,.M  (W.
...... i«l«Ii Mini" n.i
.i.t.iiiia, ib *,•*** ,*t ***** * *"**
u***\*t* I. .|.|a.I»«W-  Tl. *****
.in |a,*.t-lt la **,* Wl" <»»l-l» **
***** ______
K.w OuMooa. B^ul.WU
«,.«,...!.., II • 'I' ■ *****
a.4.1 JII-.1"! Ili.l .1141.1
,-,|.lla..tl"lM|B4 MMI.
•alWIllwUllMol  A******** *******
fc l|..« IMt, "I Hi'  I •****■** ***** <*'
it. i i.tdl.. ('.--iw M.ili'4. i" I'""-
|.t  1.  l.taiit.4  ,*A  'If  T«"".' .'.-"
rtm»4*i*a.l»|-al."'*  Hi" I-I'"
I ,.   ,., .,   il..   .
**..*, **,.* ^anaiH" "II ******* *
■ ..  ' a  1 a- J
Maun. ,*■ ;•<**-.
... mm T.... A* *-,ta«.
au.i.1 I.- .4**** ***** *!••• I"
,«**** •* • a««l*.t * ***** ****'
*,* ,i Xaa.ilt. ****.** t**** •!
<a*a la lltiaa.. M Ita ««».. (rt*»-
I. aa.1 Ib laart. •' II" *****'" ' *',
*K*m m*im Haw ,'*'*.£?Uff2
*****,**.* '" |fM'",Ji^1J™?
laMM. «W *.|.m*-. It* *******
1 ***.IM laan, ****,_**
*£i tsJm*. ****** m***.*?•■
.** ,**** ****** .** »«-rt«f *****
...    ,  .  ..I.-' >   •'-'
.1.,^.,.. IS. llaaT>*>~*!l •"!«
rii.,„,a.„Mi***t** ******
„. f*ml,U, Lla »!»! B 1^ •»«
-.l.a..
moo
Mllll alHCKT
m* *****$£
IS
**, o....,nr *******
s . It   lnll.-IBka.ll
,k.,„.iii.iaa,«IyU4ltit"('*'.i'|*
■ '* ** .IH**' ••■
, i,.. laaMiaa. .MI ******' a..
„„Utaai. *l ***** K. H?
tut. .awl ****** *>** **V *?.£?!■,
H .... B.I.««B%  ****#,**■ ***** >l»
ZZ* I... M *** ** *****  *",
CJIh.  •  *****  t**m
iMMtlMt  IM  '***>  '.  *** *
im**»** *******
-  I •■	
' • ■ •
1^,^11 m, .*,,***. tm *****
■*,* *m at*.-!, t**MT? T^m
*,*,*  U*  1.(1(1  ii  *  **
iz****?,******,* ******<■
iSMaiinaB^jnsa
.... . - . - 'a. . , • .-a.-
di *m*******************^"y-s
*v.t,  *••**  «  *********
lb.  laMaBmUttaa  la  ll«  "V*
,  Shiii i • •••
S!Ii ******** •«' **** *T?1
t,^*. a. iv ******* "i?it~>***t.r:
u aan.atl»lt« bwiMb*. ("I
Mthaal (-*»'•* «l" *» rf-
„,i, <Mlra,.M, I., a., t- «aaaM,nMj
h,***** *** -**r!i.i..«.JS
I |l««lat»II,..'l.lwl.'l'rf,'l*"'**,7
-wun ti» ■*■•• B..«.iw fcie" **
1 £.W.*lrA.t,l**** *
Srt'KSL  Jll.l.l.r-1  IM.IH'
i££J*********** ..ti.l.-* «••
*** **, ****** ***j»*t* "jr
Ami ***** **ft ***** an I. **■
faddaa Wh.111
ii.,,.. to   i •■» n-n.*i
MUn)W«M Hi ** tmi*, ** (»* Inlaw Ma.aa.lW. ***'. ***** *****
katla. IBM tall tat *** ****** *<"**'
c^*Z************ m
.  ..TI? .•—. ,-H.i.llaMaB
at -la. atiH. mt ■">.-  ti__Mt
**************  £  SSTiSl*
"*  -1" *J*^*.JmA \ ********
mlMialaMtaiia    „_,
. ,,i saaa ~_
|M*  h.1.,  **  ******  '*'  ****l
Tw   »*»,*.ii*>
,t.t»B   aM
liat  llltlola  -
Im, M I..MMM ~> -,
.•.■HI. «!• ',"^'al| «»4  A (a*.
U J. at, a*. * *» ***£»
* ' .^—Hi, Jl TV
tail., wall, tin* I* in •" "*• **
mtX******** H«taila(,rMiM*t
■
I'.,  • aa*'. \*** 9*1*
l»,.Mtinna.lH'i.  '
*m*.**A**l** ***** BtlfMIHlMSna
.„. >.. laat » ** i. ****** *<**
U.ii.aim'tala  "«""»••♦•"«:
, *  i. aM ****** <   ii
3. sm ***** **" •***< '«** "2
******** ml. »*. ■ «£: *****
***** ** awrtaa. I<« •"•""•' .
TV«  tM,  imi  '"•"''.•SSI
*,*,r II Lpa-il* * ***** *****i I
I.aiM. M  IH" ••*   tv»  "T^r '
,,*«*.* -lit.»' «•"- •*• •***'*<* *
IttotiA .amali., II" ■•".I'I"!
aaiot  , ■ twi aata.
in ii. April<  iii iin. iiixiiK tiii.
aiii'itiiBHi ih, Bpuktr lui'-'i iimi id,
It'B.iiiiiiiaii'r iiiiiiil.-l|iulli| Kiialiltiiii lllll
•  all!  llllt  111'  1>  ill  ,  .Ba  Illlll  lllll..  ||  ll  1.  |,,,l
a imlillr 11111
A.BUB.iiiinit lllll aaa llii.il i ill-
ami II u lli.iiaii a|i.iiii Hi. ti-ma
tin' ilai In niiiiiiiillii-'iii iln> Mm
ll l..'l|.t.tt<i| lhal tlm Hunan
f.,.„„ atN'llt 111, Kllll nl tliia t,	
KANKV NOTFS
TkaQaaaet, 4..t..t tha D, hm. ., Iibiub
aa, aiiaA liuiitui.iu.Dt.
ll.mi Ii i  April "ii. INI  biuiih
In. i mn.' at la.l anil wi> a,,- l,.,i „i. ln-.u
tlllll  Wt'alllBI.   Tin.  .atlllfla  U*  I'Hal
I,,, i'lm.ii Im ainl imttlnit Iii UiBii i i.i|ii
-ti.l I  t ailii,  lln-  "linat  Slut
ltllllll.1, ' I,,. |  ,1-,!  ,lii.l..fti|   ,l,iiw
iii Ilia ,«.inii|.iliiaii llolt'l laalutala.
a-ia-iiliit laal, atnl ti, .a, tin li-aa, I,ia
alma I* all til.I lir I I.Una It 111 Iw
'I'll. I|a||ln Illillli. Council lu'lil llial!
(.-.nial lii.-1-lln. ui Un' Ta.aaa llall mi tlin
llli lii-l ailii-n llniy. ,.u iimtl.in ,i-lii-a,,|
In lia,i' ai,l Ilium l.iiln unii tin- ih aiti-i
«ftl«tllA.  Tlii-r al in. i  i,  .li,i ii..|
III. lot. till., Iij wiiii I, ii at. iiiii-mli.l
in iiiiiaiimi ,tn| -ft.i.i ,.,.- Ii-ai.lnit
naaaja  ,lum!.-!,m.i  n.i-  uiiiuiil|iallt]i.
1 '   '■'"   "I i'   Hi I- I'l It I'lllillll
Ili.l lh, .-..im. 11". a. iimi in i,.)., it.,
lIl.M- 1,11 lll||ai|t«t,t lll.l.ll.ill. la ||I'|||,P|
III lara-l-lli.   ,!l|,   ||,..   Inl.,-..!,  ,.|   ||,.
ttliani. i|,al,lt  ..,  innal.t, 1,1  aid,  lt„,
if-iiu ud.t'i ******* "t un i"'int'ii'
l„la ,,ti laal ifitiiliialliiii ill,
III. IM I,-|Ba.| all. .|i,|  |,,-«a  n|  *|*||-R
I , Ml tt -l.ii.,,a«, nni mil, itn |i,ua|antua
..imlitl.iti iif ill,I Jiiiitial. Imi Hi. ,.i|.
uialluii .uli win. li ll la t.-iat,l,,l t-i tha
tiU.il.a-.
Hi. Iiiii li i.i.i. an |'t.(iattii, liii-oia-
mBn,', oMnitaa. l-i Uil. a.-a.io. an,. It
ik-tbt I. nl ailianla,.' In IiuIIJbib to !••
WBWtat lliat Ii.tl llatiri lim t lia.l.k.n
01,1 |illl, li.I lha |i.*t *.*> ***** .1 th.
Bthltallliali  l.a-.l  al  K..  It..Hi.  .t.a
II I 	
CANADIAN  NEW!
Tha   O.BBtBMBB,    Will   *******   0.1,
t,w,„. a,, i it . ii, wat it, aula.
"llial  I, •    - i  •   ,  "  I  -1-1-.I
alllltat ll"U' Uaal.ili.'1'.l. .1 li'Biti. Iial.t,
Taa lotia. 1.1,1, U.' .,.1 ...In lu th.
I7al.il HUM  t.|alla'l.  .r,„W|4,a   ,   I
tiirJobo*r.,,,wi.. ■ ■ i it   'It raa-
1,1  Th,.,',,,-!  .a*  ,1' aa-aal,* ab.h
ih. biah fainwi.. ud h.
.,ia,- ■ uiuafc
. , < ' ia>B  ,||i,,I.Ml ,h" ti.lill. ot It,
a   . - I   . I..  m
Than!*.  It ia nt..l.iai—I a >u.
■ '    II ll,"    I Illl'
• a wi.tit lutinwl lo ot>
I.lili, In |.1.I«  M.»i|f.<-l'i1B-a in lh. I.-.
I ■ .
,1.1,1 I. .lllh.UB Illl ,1,1. |a.,,il ta .,1,1.1,1
ll .1011.. Il'l H .1 II   I  tta.aai  '.I  lh>
Mwm| " ■ ilk.
ni. .i ■. i.i. kan a^
.t...a|..| 1.. .. -.,.  1..IUI,,, !..  .sir hla
ttvta .iVfMi*fit-11> a'-" .'.•■•'*•
llaai..alBM".'>l«l'"li"-'' I'.' "•.» *f\
lut  Iwl.arw  OwlmiWrilll  aill  0.
I.IM4 ..to,, lh. t-i|t-;"i •>**>,**•
.'hit-al .l.l.a ia nwit-Bl  1 hat lh. Hot'
maMtvlll ,«*v* ******* i**t"<"**'
oa.,. l«.iW.ali'i <• I ""' "'■'•"• ""
atacUM.  TV aio.lkw >• • •"! «****
. .1 lh» pa.~ni III."
Tfcao. ***TSSSi
,.. ,,. ■  .  ■•  •..'  * < •-."'•
I aal a.. Mil. anllwii .ml <1M *,****•
"" Ba~ ia.
,,,   ll   ■    .'.. *■*'-• >*•   <h"
t.,..,1 II..I lh. f.lHBl ""at-'  ' •• B.BBa.
 • - ,"'  -    " ' .*"
i..nt.l.a.a,t. **■* 'aaai.l'., '"'*•
-
.»h..|aMlb.Hl^lk''»»
aw.i MAMI .BBtaia.,.
K„»a„.a   .Kl.  HO' *-U»*d
...U..I Bftiwh Itartk A«"i-'. aill *
mm**.**** H.' .-ikMia.*******
issaaiaErv^fia
• t . "-. .
trn.it.. I." tarfwiBB.
MullMII,t*  A|«((«.-TkBlH»**
Tm.1 Italtaa, 0. h.« -"i •**. ** ***
XrJrM. .4 it
rHJ**.*****'!******* *****
■Am* i. im .in
aait.t, ait-t- mutatt
Tk,Hl.l«l«"t M.i  ...u(
Nnto.aii.iai H-aWSt-a*!*! •.•',"''
.«M*.i.ik*iuii" "• *Sh'{? J5:
^mlflawnaawi am *********
Ihahalt..' .. II ... i-i*'"*" I*?
Z.%t* a. U* ****** »***^*
lk.1 ll aaaM ai. * ****** ****
• b ■•• 	
ratal law wan
•  .  . .    1 ta,  -.al
lt.1 ami aa.«lla, I. Ik. *** .4 Bm-
i.Bl. H.Ma.14. .. ****.<* *****
mSXE******* »^
5r,r.w""'4.i4J'HSSa vs
■  n ailh  . Ml, aklfk *
walohai, I. Ita 1.M at tk*
tote!«.«.'«llm..»''''«J:
*****, I". a,i..l"B •'•'•  "**
*,„**, ■". altk (."lla.
r»«ta».i i.-ai«a>' ar»-.M,.
g.,»ti. Atx.I «  i •  ■
lanl Ml*, m tk. a..Hoh« I"*** **
I.h -a- hi 1.141..' Ta. *.t**  UB
**'Jt*r I. **•***,* la ****** "*•
■EauiaM««r5m..«**** *<* **
SJIS, tt  M«.'1*i  ****** **
Z^i ua, mhK ' .• •• *.* *
l<M-r,l..lB (••«14  lh"«BBl...  ******
IbtMnHHIiai '
S ih*, lil-at, .M "I * *'**<• *********
tlaa, tat  lh.  a-aaiBlilHli" '  ',
•ni,.- «.n **** .*<****■ '•'* "J
Ihi.-t, 11.1 .IO.I4 wl  **  * "
Mil... akkk..1 •—!  "*•**** *****
aallalarW-BBii.il"'" " '*:
MltMnw.<.1.alkolH| a.a kaaM
i..i>aK4ili t«»"' "' ■•
am a't"" .»""»
I. la tawM K..1 K-■  H'  '*"?£
aill Mil. 1.1" ****** '
i'
n*.ai(,-ii'i ■ ■ i. -i *****
AOICNTB
mm m commission hermits
i IB -,11 ******* *** l**«**^* -M0|O*t
r*m***li****** ********** **•*****•*'t*U*9
A,t**t«i ******* ii" ********* ■* «iiimu.i.i"******* <;*:..*;
,,«. ai .tl an. ih" .«««  TVl naa, I ,p kH M( m tb, mjatli. «^ '**'
„„ bmi  I".  ***  *"**  '*\*t**li*i*til********'*,!r**
till* .* . >'l» 'V* •"•" "* ^ ' ******  *****  *fl*"1* "
.i„.lia  (o.  awk  ai«  •  ***** I kumatl In IV t.htwl
f o>.ii« atalfw a«,li«., t.l^^.t.
Cb'« Utl'..*
,0 ****** ****,,
• IC Co*.
MMl.lt> III •,•*.
.tsnSmjfipjsrsi}
m*  .v  *****  *  'MY,1_2. *
I ..alwm.   *1.I.   I'  •*
I CkM. ****** * IV "•'- '
!Jlrf,i«IIM««™.la tmi****** , ******** ******» liZZJSElSn*  **,* *** ' ****"" *** *****,, . I «a*.va(iv«iw <****? *****  IV
ITi»Maliii..t«r«» *** ********  *****»***S2!jf9tt* , . „»...«>.Miit «• mmii.. \m* ran.iaata-1 .il • •"•• i« ** , ,
r.^-Tivl.Ia.i.1 laalBia. »t <v  rt ****** ********** **.?$£,  JUt ,. • ,*** t**t ** IV **** ; ,M, |l.. s... 4a4  ******   "" "'",| \
2-aC'i«"*'! '"  ■**''"*'*i,!*J'''*Z:.^u^*r SraaaiMMskajT saawys; m**m*****_"? ■';-.•:' /;*,' I »
***.*W**7T..  .  ,-a..^,. a-aaaaa IV
III.. *******
,*,.,». *** *•** «'« • "i*
■n* ********* i*1***** "••".'!••
Uu t. M* ,**»** *** 'll-ll", •*»••
,h, m*'***. ********* ***** **'* ******
n*f.nMMaaja,dna(M ib"- •»•"
U.S... a.I«  H.-hotlaia. «»Jj4|
II. InaHlMB Bll*b •*** nt "aa  *******
II an.14 rt <aaaa» ak. '■'."^«T'_"*i
mr. kal ,..b
U Oairr■■• " Cali.aitai.
,aa  l.a,n«"  Ar»i. I   I  ' 10
r,mm* HiafiWa S,< . Ik.l ""« **
^^Lllnlw.- am '■"**
™i» ak. t.a,ilVt.MB 4."  i |,„ .,Srn4 lanlWl In
.pibi ,b.a«.ll»*«.kt'«l  ,b»«tipK  »"ti4w
.  a...... ...  ata.-aat  I, I .^ .i««i lb. aat., Mo
I^SmsHMNsisis
■rm tn* mm .1,. * * tm.
4n4l,
******* a.« ***** ****~; ** iii"
• a* ana lajj—•- I •• "u -' - M „ i,„i„ i-wwiM. .it I .,»»it-,.-'
•ti..taaa.t. I **"*"
pt-Kimiil
^., .n  .tai""*.!
alibi, Ik, Hit'*.'Hi'
,„» 1" IB, b
ia,! .an Via.--
i.tktt*. l
Cktlt. ,',„,'.  uiDQEB  NI'.W WEBTMDIBm BlUTian I'01.1'M1IIA. T1WPAY MOWNINO, AI'Rll, I	
roltphout No. l>:i
Arittiiiouic Blmk, Ni-w Wwluiiuiloi
Bell-Irving, Paterson & Co.
Wllnli-ill.' mil Ulllll 'i  M.i  Inula, Will., .ill,   lull'!.  Ill  l.l,|U,if.,
SHIPPING  AGENTS
Oil  lllllitl ililiil  Iiiiiii  Isiiillitiiil,  iU*  ******  "I  lll|IIHlB. Illttlil'tl  .lltaili  |i||ai'B,
lltili,. tikknn ("t ll<." .Ibu ninl aliirll, gfttmil nali't |',|>i'., gttvtltlied
iron waii. 'tti pitta, i nl- .ii I ill ii.i--i.iii mi'tiil wnrk
NtiTit t:
In,i'i I,in iin ai
I |.a| .lllllll.-
Ill III I'lllMH"
1,1 iiiii Iii hula li
ilnii' Iiiiiiii UOtttt.
,lliilil..'lili>'-'   I' I
li.il Illl- liii|i|'l .ill
nullum.  A |...ln , nt
NOTICE.
NM'll'UIH IllilimiV t.lll'N  IHU
hi i ".-"T'lln'ttl'Xi"'""
 ii """ * Irakis..
HARDWARE
NOTICE.
|",'a"'i.",.,,'|Hl""r.'|    il'^'a" * ■ a,'
iii.i
fflu- fcbiu'i-. ss:
ADVERTISING FREE
TO THt UNEMPIOYI U
Ii'iiiil.  I III allaala
a., a.Ian,  .1  la..
ll'll.a IIBMKM1IKII  IHI- I jallM
I.U il.lll
tl lll.ll
— lllll-lll'l'iill   .
lllllll  Illlllll  I
lluM annul il
Htm ..nl
: niiiir.iii  r-lKK  M'l'i'l'  mil
 -**<**  II in.hi .rn '"•"' i ""'■'"' ",«''!',
iiiiiai'utii en' I., un in" „''',',"";l-,"„;;:i',V,"i, 1,1 ML
in .ifi. .itii'ii | Kliil i-B-t 1;^,;;;7J',^.';*»tw
'„,,B.i,',i .'inlil I "iji]»'|'£ ;■,:'"• ;:,l^,J!!,!i!i!;'i'l
..tir,.h lii'lti', | S, i„ tiiB-i.i i lli
1-1,1
V,',,','.:''t:,-.,.'.'i 'ii,'^-.v.>"''""'-,
   I  ■""!
mil-ii iimii l.l
.,.   Ml,,  la  I.  I"'l	
NOTICE.
i. minimi tilVBS mu
■WO  CARLOADS OF HAUDWAIU!
for ihe spring iraili hnve jusi been icct.it
nl, opened up nnd marked m t lose I"'"
Wi-,.1.-.V .1 lull lined builders' supplies. twMm
upecinlties of LocltB, lluililliiB l'«l*r mid Mi'»
We ulso have u most ningnifici'itl Block "i' "l"''>
T
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
KK ill ll llil. llUal
V,i|li I.   I III -
a. I  .11    |  '    1  •  '^^^^^^^^^^^^^_
ll ,„'|\ a SAM 'lllll,' •    I   III   111   IN
'
'■W.Ssb.'",,? it.n.'i.n;;,;' **?>*■«*<*<•• '.* ±
m	
A
i .ii.i >, i in.Niti ANH i.l.n
I iaBf..aiil, aiBiiHiiaalil
| '    lll'l    lo||t(  IM'  |l| I' llli) Sa
i .'>''! iri:... ::;":*<
*
w\\ um i H  \
III:*"** II
1
Mtl  HIltN* I  l«  1^1
t,t„,t*.,*,*,!. iiaitrr lAti ki*t*iu* lamlnl
..
I  (UIU, UK \MiM\N TO !»«» I1KS-
.» twill In Ml*  ■
li
am i.i. \...M.|ii.i:sKit.\i.M:ii
ill  tad.Ill
■ \\ >
I'iii H..IIM.M  lal , .',   i.  ■   " ;  •*-'"*.•<*"	
.Ill Illlll.  II IHHa
inn   it ii.	
.1   Ll    .1 "I
,,|,ili-.li  lot  Hit
lllll.lllll   illl"
|||. Illll|lll
..'  I'Vl.ia.  l,"t
, .-.'Illlll  III   allllllll
,1 miui,i,i. I.. ■ ,,,ll,.,nl |.al-
, Iimii iin- li. li l.lanilnl
iiiiiiii  Vlgorau. i iiiiii- in'
, nii,i ilm mSli iimi- II
' I.lll-
CUNNINGHAM BROS.
II, ». In mini iii In.,
In.uiilil imt tlm Im.i
llil	
i.lil.li.
-...!,, ,I..Iiiiii. i
I.IH i  lll.l'
i'iii ni. mv tun t  BUI' in.'1
l 1  I   a.  Ill  Of
i.i ii i.i in ittai ,ur
i ii a.....,,..,,..-. i,.a
||  \aal   IHNI  la.  Illl  I  l.,.a|a    ' ,..,.,„.,,„ „l an, "
'a a • ' '• ,'
a. l.l inil   li 5	
,\ Ml lata ll
***.**^^m^^**.\t\i\m^^^^^Ui.*.
la-l aataar ^^^^^^^^^^■a^'.*
i
'I'lll.    lll.Bl I
.a,,,
,, a.  B...J a.  . |.M tlia. I'l.UU.  I.HUH  III,  I.lll..
||   .'HI   "'Nl  I"  IN-1 III.  I'll  ,.    '"
|
I   .1  I -Bl.    |  .,
. a  1
l.t.l  III, nil Ha
HI200
I  «S1   1  «ltll I.  IUI.UN  a.lllll
l.'l Ki llllt  111 mu it  mi- <>n   (•
la
ai.iti..
CI..nil''ii   II i  ' i"t mil   I-!  I"  "ii'l-l  mil  fill■" in
IK I -I III 1 l»
I ■ hi
I   l|1~iN  .1  ,ii   t.MI'l nt MI.V I
Illlll.  ..,"•-   "•  i i--l. • ea.il llral li-lear 111 *ti,
(jfBW*  MBK
i H_
^^^^^^^^^^*          I UN INH
I I * * * t  ...i-»l,..iiatli
I ,' III.I11N - UIV -I  I
II . n
r. ,.
Ml.
iii.   t  libel) Ih'tii.a'uii'-
Ihlnte i I-.- iiu.i .-(iti*
aad to adopt
il. (rt* irath   uli i  ■ iboalaitU-alli
,i ably idvoraiod bj hfi rival, 01 i'i-1
.itiii wu  ii.. ha. declared for
1 .1,1) l< t..| 111, In lll|j  a ll.l. lit!) 11.111 III. ttl
^^^^^^^^^^^^^^—-p,    rt Ihf atl'.iit.t ti'ltj -t  llif M.Kllllc) H-
,,,„,,.„.  i .    ■    i U.ii.l.. ihat  tree trade ailt tw
wlii, in' .  ,    i  i .I..II. 1..  litBpartl ami Hi n
tr*. li-1 ■  Un  •• " lion ol ii"' noil
i   in.  l"l  Hi" l'r*«l'|rl'l i
*iii apparent)! loraltre idoelitooh) ilm
■ tor**o a free trade aod a rat*
poudltur* id »
ll.liliiK 11 ^^^H^^^M
Mm Ihi '-itiii'
".I  ..f ii.* lara mn*'  '
vi  idvautan in a
■ u market   Ilia
ut. tQ  ll .   Iiillilc Ilie
Bank"Montreal'«M*
I
$12,000,0(11   .i
,1,1111,(111   Ji"l'!l "■>
* rmilliv
iSS!i"SSHS  OAPITAl, .11,.Id .p.
I la'll in Ibi    'I.   RKflT.
Ihi nl Iiiit II; . **. ***
R.i't,' A Savings  Bank
,,  i ,i  i    ■■■■■— -1 ■  -in.  ,  ,,.i
Hi,.- t.i..n, I  i   i Mid riCDADTMPMT
UtrMn I ItfltlN I
,  .ii.-i — - .—
i ■
Httttivt'' ,'"'1  \',M,! ' '   Mat horn opened In connection with
lllllitl' Ill« IMIll in
Hub Uranili
■
fcti'."' Interest liimrtt n Curat HUM.
ii uraaaol I i*** * tU
lli't'l, Mutton,
Ibn f* Bun
ANAHAN
-*m uuiiHtF'
OTEL   DOUGLAS
i
-
I'llU-P (Mlltl't-
ii. aplre rt ct nth  |ol ''
.i.lll   M.l(l-fttl|altal). Iho
Inland S*attoal, rathoi amoiln|l| a*
print, haa e*i In
*iih all  lu  chw ...  ami
i   ^i" ana hare hot Ibo ale-
I I lOd till A> In Ka
i a,-|. .,J utu  ai.'l  lau  Ijlla •'!
.   . I  tt.il,, *  I. 4 faiiHd
... itao
i    ..»,'  i  ti Kiiti-'i a **
*
.  ,   i  bUooafet
... Iti,u.i. i»I'itul'ian*
NOTICE.
\
T
...
M
i utu
. N  M.I  i.l   ,11 .1 HIN.tl I
W ll.l 1 .i.N
a . i I...I,    .    .'
>.NI.  |n|  I Hull   v . i
s
\V
It, .M.I,,I INI
. ■
IIMII
 Ba  .. ■ .-
'I'l.ilin in n i  i n  nn.
a.....
. .i.ni.ii 11.   v..it l
i  .."HIN
B
1,' ,X. llllilllBll.l.    -I
^m
'ini.. |..i.b llli.Ha ill  I'lltM  >l
l»
a •
l»
iirij nn t iii k \ iiiitsi i; i"i
'IM.h  *   lil t'b  IIAItltlsTKIt-
^^^^^^^^^
i - \.,//. i.vm um .
1    \\" Uitl l;   IIMIII.III'.N  A  Iri'N i   • ..   -
tiutrntvoiiainlthe
*  l
\V  I  "imi^itu:  iiMiitiMl.i,
,|l a,   -, |l  I    N
\ •  IlltVlmNK *y it  M t  IIAII
.\ a
tlk'ic *t  \. -
;  i,' u iiuvi tt 1.1 it  iiAUiti<ri;it
i • \ ,
*l I,, i . -  «•   \. *  ».-.'-
A HMMUtiMl  »KKTKIN A ilAV
i'.i..|tn.iii. that hava i*\tatoit hart'Into
■
pci  v thi haw boon
pntblod th* fiinipt, t.i
tlun pradun n'"" '" I"
H..t,.i.ini .,1 thai tho ttmdon bave lahon
I mra in "■!'•
.
IU.I. t.  1.1
Inteieati
l. t ,1,. .i thai iht'j ' ti- -* 'i*ii
v tu that l« luiiiid tu
th* la.t ii.ii inert t*
. .  i i.a. b**n doe*
...
hk ailt 1*111.... alto liber*
'aoroott
ih<u. ihu Bin  wt.t •
Chrtalol). ll
- .
ptibitf nurhi
(ur ttitf th  j
h*l*   In ^^■^^^^B^^^^H^^^^H
■
v
• a    '
NOTICE.
T  '  1 tt'MMi HOLIW l"Wi,ll t.|
"•* M** **.'****'
NOTICE.
MMli; i M.|.lt>H.\|.|iHlu.\..l Kl
1
•into hlot !•• ntaibft hta
■  '   ' ind* aliiah
'
> aailtf
H^^^^Kdarlalv*  **<b^^H
ii., t niini
iii,  t.i
■
     . i ******* ******
GEO D. BRYMNER,
i .  .tin- *,*-• ******* ~*.
0*    *m   mm m mm tm w*
Ut Oi mHuLL
 MIibi.1 laifttra I
a ' '   '
Vl ■
PAPER HANGING
SIGN WRITING
PAINTING AND KAIS0MININ6
nm ui ..... ." Btiii" '***<•■*  ga
,.,.1  ... our N.«  Pallam. ... Wall
P.P., .„J 0«or.,lon.) s mmk
llil  I I li
■ I   IN
I  I   IS
-   ll   I  I  IIIUN
DRY ALDER AND FIR WOqo
~LO0K_HERE
HIRD
■** THETAI10R
1IHI- Nlll I    'a
|l    ll    II Illl |'l
I  1-lBB  HI   I''   1
it i.u: Mil; lilt in hi |,,. "
lll-i.Niili Iiuiiii l'
lilll.i'-inill  111 I  ,
III I lilM-ll
CLOTHING
VV ll.l. AN|i allll
III Illl III -I II III
UY Illl M'"l   '
|tt| \    I  lilt I
1 Allll |1 all" I.  '
mil i'\ i rt
i in -i run i ■
koi i in '"
mi.i i.iiuiii i
IN ANII-ll  Illl
..II  I'llli I
.,1 Hun
1
IRD The TAILOR
NOTICE TO BUILDERS.
nn .ki'Khitk h sn
l-abn  .
j
N
I
NOTICE TO BUILDERS.
,.. Illl.l.lil
^U
iii.iii,,....
AOMINiSTHAIOR'S NOTICE.
■  tl,..  |, ......
I. la a ib a„MB,
., IN THE COUNTY COURT OF NEW i.,h,co.n,,c«..ioiBi.i.ihCot.a.i.'.
I WESTMINSTER. ! '
• ..ia'.  IT  OHILLWICK
BRUNETTE SAWMILL Co,
„ ....«., -..-, Li KKW WRSTMINSTER.B.I
'   MANUFACTURERS OF  I.tiu.bor. BUntfO^ Lath, Bill St.ill and \*U.Tube
to 100 foot   also Flooring, OeUlnft Kii.ti.-. Btdlnft Mouldtaga lut*
Scroll aud Tuned Work, Bub, Doon, Window mid Door tramot.
 Hoitsii Finili of ill Kinds.	
ir^cc^iato Weds a-aaxantood *.
* illlll I-..NI-    «l HAV1 ■
Shipping Facilities bv Rivor. Occur, or Ruil UnsurpasBcd.
THE GREAT FIRE!
I nrw araalB nitaa wi< vara bttrul pnllirly mil.  We a.-., now .-.-I'.tatilialtitl uu iiat|
..III .He.  N,.«- Htillil.iii.. N,'« iiiiii Cinil|ilil,' St.tt-lt «l Otnt.la.  W.' lit' nbli
III Hll all mill'.', lur Hmiluaii' ul any .1. .nl|.ll.iii.
T. J. TRAPP & CO.
I HARDWARE MERCHANTS!
NOTICE TO BUILDERH.
•ri NIU M IVII i t-i i.l. i IVKU H\
1 ia t. .
***. *k*  in* ****  *
'■' if""-i
TO CONTRACTORS.
'i'i.Ni.i.ii. mt i. in. iiDi.ni.ii in
a i,..a
a  •
l|| n. I.  ,. ........
Columbia Street,
New  Wistniinslcr
,.   I**  *.<*..  aaf  ...   .-.,
|   I****.  ...  * "
I ..la aaa a a.
II   .1   V a    .
I Nlalll.lt l.l.tlll  ll Vlilit-ll.li  >aa
.1 • ... a   a
 I    '   Iill I.XIallU.II   Naanul   |'| ||.
tt'l. 11,1111 .I.-.I1.11   !••!- 111.II ■ '•"  *"
I  I  'Illlllll   t It   IlilNMl
'■''■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^n ** •  *.*   la.'.- ■ --.a
■  ■  '   -
•|"  '   1IKIN-.N  lltl.lilMI ll
I . ....
-    ■ . 1.J
w
V
****** It****** * I*** .  ---
I ,.t   in- I. it ItUaK \  HUM    V
i ' 'Hm t  .
'
Slll    -
a
1/ HI IMI  HI.MIM   ui"lll;l
iiiToaui: mui t«it m.i; i imvi
. ,  ..
- ' ^^H
IJII'miVKII 1X11   i \|\ii'i;n\| |.   I
I **.
■
ctii-t.i iti.% i"i*nm i.,\i.n hin  ,*
bj ''ivii.i, um mu:
** * 11. f ■ * I I •
SI.I.'i II IHVI I|h|.mi;mmM ii>i
• i \.. .   i
a 4 a.  ..... \\  "'"•'  '" V  ' *■*<;*•< *■*<■*
| -11    a   • "' »•**"*>***
■
errant*  ' 'N
Ihl'-.tllli              N W**t  Irlli
'         ■ "•   ■  til   - a
•   \
l*'ar,.|   i-.-a.|.i lion  la In  Hi'.- I*|i*l'
l                 | '                 ,                                                                                                                           l                   t                       ■                   ■
.._  . *  1**1 ****** I   Tb* b**»al-a
t »t 11 IN*, oi uii'. mt i; i will
' •  '' ■*.' ■' K** I !■*
Caiadiai Pacific Radvar Cbapanf
NOTICE.
•I'i .vi.i-.il. .nu. in; in; l.i iill.. i-
0«4ati4i) lie 01 DBf Bf IfOL _
WOTII i •  '.' Itl' i
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
ai.h,i,ala Btaoot New Woatmlnatot
Manuraolurers and Dealers in Roucti and Dressed lumber, Minnies,  Mt\
Laths aed Picket?. I
Salmon Boxes, net  Floats, Trays, and all kinds of Wood Fun I
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railing*!
 Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and rancv Turned Wood!
*■.
• *tt«atllf
IIANtl-'U
a. .... ,
•1 ^«1_
iiif ii.
Ibaroita-"-
l' LECTION	
I  IIKNKI.1  '.i...,.Y  THlTTIIt
■ '  IWII*
a    a    - ■  I
a.,.'.* -.1
ItaialaboiKeoateoodlliHiiaoftttoiiaonik -. . .
mn ri'.Miiftt
\riiiN «■ ** .iKUMRft, jam.
NOTICE.
' To V**umt Hat«ralin£ Ihf Soilb Am of
UM.UXrAllUa  ItillTV-y11.1:1"1^ Ihf rraaai Riw.
*• a.a '
I.'.*  '
■
■ '
l.v i.-.  - fl i
M   \M>
|»i um-  TIM  i('\*llll' TK*N "I  t
I ' ';.,'■•,  fpMl*
.  * * *■ Nalclrai aill ba Ml
- oatll IN
i . •• i
^^^^M ■  i
'■ <■ lloroeof ilu
nii« ii hit
,  .  .   ||w  Xotth  Wm
'■
■
■
I
■
at* ihM «»  n - .
■
■
■llS-ht
-  .   ■
■
• ..loillale theio
■
•'-
•    a
a ai i.i i.l
■ II till
I-  a.  ■. ■ .
ADMINISTRATOR'S NOTICE.'
In It,,Cowl, Co.'iti'lit.I t^Col-'li a
i mm* *.•*'•* ** I**. * ••   i ■
'*„***!$.*i**l*t*l* I III
'   (.flllldt'-a.. '
I
|ta,,B> ******** Ik*  tt, ,
*******  *  - ■  i  ■
Vittt-i. lo in i:mi\ -niiN iimi
" ..  II is   ',
* * ai.t|.li||i,
*****
■■Nl.t  |t\.. I.N|||.itIN\ii.NT- RE
ti\i\i\t. in n.t;
Y. M. C. A. STAR COURSE
01 i: l.il'll IFIIL Til
Upi'iinA fttiprn Hniiw
net i tug d vpcia nviioc
■ .* arr*., **   I *** *****  l«~t^^^--------------H
l-ltnalfca
Ita. I .
; Canadiao Pacific Railway Compaoy
NOTICE.
 „.  UM I' l
Van-. V'lM \p IIGRKIIV fllVKH ihm
Mil "I  i'iii ;,tiif-.l itlflii aanl ****** 'A
«"vl' 'M  '' wini'to |v [:'; fi'iUi&WiirtJMffSrlJ
tJrtA,*-* 'in v, tvr.  u.ii'*..#•,!..tii*.-"....\-.
in* inn* i*
i » ti ■ i.'.iv  m. mil.' i  rn in i.
•  .1, 1.. it* 11*1.1 ..laat  f	
hot 1M* lla>Kti at tha Itlr.
.al-i'.al  IW.tlt.'llIt  illMfitit.fi1i.1i.  ll  I-
tMi||lit.|fa|..ii.  Il   •  |
I    I IS ||l l|, \    \\\\  KKMlfcM    Ml'  111 "••  atat^-ll-l Ullfl Na-ri'l'.  Ill  ■  nl
'*  lii-l Ulrt; l*X'*K Va i. ...t • *■ s a \ta.i-mti)*l»i.mi llr**,h
' ITTi|;\M   Ol« utu, i  t-i- ' "«"««'^-"«
XJ*  hf»..nifOfl"*laijaattrlaib»*«ti*ai
**t* OVitmiMiai
ll.Atiititrr
■ T.I «>l|*tlM'ta(t't<1
MffOe Afrtilit-h tan
' at* arraittfOtad til ■
'
' '
|| 'a
m, *u* i* • rt ebeei I
Bai«-ti'ii' t ihh ■ reoler. Iilhb Ihll
--ailb ib* M    '  K**   Inreorobo
■ ftfi l.a.lli,■****, *
* .
th- a*, ..f iMiolgniolferaatallltAaalf
■ fi. ..f nm
mhoi ..nt
n good ami petrlotb imiefoi lheeooa
• Mia-ii* beuhi titti be ibooM ..-fiait.it
l.i* rml. at,.|
charh>lteto*n, r  i; i  httlog ta-
.ni'i IB|-*I#«I it" NOW  A.l. ainl  Ihr
total iiM-araic lw<efi hating tton
IUirT**1i|||f r»T*i«lwl  IM   l'B*.i|,t  Of  ■
lift to tafalat' ibf «at*>  ■■'  initial, ante.
' f-i, iiiiiiii
I'lM tl
t.l-.l -   .   *   it   ...  ti -ti -• \
\im\«. i\n i«im<
CAUTION.
MWetlw   -i  ii. i    uouitt.i.
Rantlal  Mb, l.taa  RBl1la|t   i  t
(Ii.t
!   tl I**}**
*i*u*t* i imiih ui
I lit-  (.  I.'-•I i
MIAIIl  |i  VM.IiMl  Ita.
1W\ ll\1 Ml  IMiHin  1  ,.ai
'
-cttnuniMi.
IMPORTANT
Farmers, Teamsters
The Hatter
ia more ili.in mu ilu-
a|u.iliii ul ilu malarial ol
uhiili -i Mill nl .Iniiii - j'.
in.nl,' tin- nti,ai importani
tiiiiMtlrr iimi, I In-lint .t
i Imli l,.„llt conformed to
llir vlt,l|a- <>l ill.- «•
m>rv linn .li.«l.li
H. A. McRAE
Kh.  II
IJftlll't   III   .1   a..|ll|«|i 111
i.iilaa. I-, moreckgiuii than
misTiitlnfi iitimti Imli Tin
iuiitiiiri.it Shakespeare
ays "Tin* AfiftiiriI
a j I Proclaim* thr
Mmi"  li..  li.I.' it
right I Inn dirt ani. r
yaiur • Imli
ill.;  Iimii
M.A.McRae
NEW VANCOUVER
COAL
liitaiuoctut iBluiiati
New Wellington Goal.
SN.OO PER TON
• * a'l
.!. W. CREIOHTON.
IMPORTANT
INI' ••llll-ll.
OLD P0STA6E STAMPS.
I WILL HlVK HioM ICBW 1i»?i
■ • • lllnM X*.****** Alan **
ttt IIiIUbO t'.iliinilBa <if  Vata*ta«at l*lat.'l
IMtroilee  To.**  atr
I IIAVH BB BIVKIHNimtl i nitXn
■  tlttO, tht A**l *  ' Itl
Ifeilns-oBl .«ll it  I'***  i Adtilan at tha j
1 Bstat
^|K ->t la ih-^MtMi M
Willi
lotoal iggoareoei
. ■
M
|   \ ■  . i  i - I-at k
I
i lhal boM»4|MaM
. I **p 1** **,** **)
*
MoPhco Bros..
siniiwiifiliti & Boatbuilders
^,^^^^^^_   BOATS FOR HIRE
Mtaai.Vakh.a-.i'vai' |  Hill.  .Kll  tl  ViIlaaN  11
■*.**.****   I  l.,ai  .■..t^i. Ilaiaa, i, iM aia..   Bpytinal Hoval Cil' Planinl Mllll
a.t.a.,. aa. aaa -t«, *4  li-tH .»»t. ... . .-, -  • ' *
New Wpalmiti»la.r.
,..,r.****** i c|Tymmm m  ^^AKIN'S
lll.,*lW  i  '■ ' I't >      Al-I » nnm*„ ,** ******** **,*, *****  1
ind oO -I'l    ****»,*,*. ****** **A mm***tii*  ******* ,*tot tm* \
'll im*  51'"  }ltfj*j!'!'  a     ' '•,• V \  ****** **** tt**** *****
ti,lnt i,  a**.lIM# llf,rr.t.. ,   tl*t, fi.„-,|,}, w,.tfc ||Bfn»- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
11t..,i.k huff) »"<! Ha, ^^^
lat^^PJi'XT" I "■"•^•»'irwr'-ii eoiireoilioiet*
.'.  •'     In t-r *.IA atlOamt ***** In   '"alat** a* I **, ******* l"al*» |,t»*a*t>'a i
tm   X aill ial.f all hi ml* • f "Id *tamid f K
■m I* in i in'' lid ,* tl.in ani •tawpd.al'i
. f '«,-„., iap|a4 i».t  ii'int
<i, i  Itl*-*  at 4 mm* ** all
• tittapai ••-•* l-t. if i • .nf.vb-ralt..it  I *****
Mxtt'tn, an " 	
IIMO   Atd,"**
tiln it
Bll iii'i It t ...llxila.n. anaialaatiMV I*'
in •'Mlll.tn   Add,***
^^^^^^™^-» iKmriM.
*AiK1i.fTlna1.
PRILL ROOM
Ihf hlfh^tt Md*,
"ak «1I1 lah* i.ia,*' ai I'i a,... ** i
Irtrr,* <•*,,
tortteooi
t bl )■" i*.tm-* ***** ********
T. *. TRAPP.
Aaal!.*
AND STEAKS  Eagliih Slyle
VANCOUVER
H*r**#^ii' I ,,.,,..,,
I*f*t U**A.
.  ******** *****
GILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed ad
Sale Stables.
I
WOOD t\lM''U
- .
■ ••aa aaaa ,a  .aa .i.i,'""
Imi-. an .-  •■
FiPllllOllCl
Pianos, Organs
MUSICAL IN8TRPMEW,
•
. ,.,*, ***** **.*  ii ai
CORDOVA
WINDOW ll
I ha.-i- Jm.1 aal.la.l UN
rnrnltan- Hto.1. !!"■ JS.'
8eleetl-nii nl *'**«£
Bhailr. in patn-.n gjg
.ortmrntlromllli'lfgi^l
wlitth and will fj^jtA
P. PEEBLES"
. L UHHUI
PIONEER ART 6ALtERT
tl.." •  laat
lali.l.
Wkolnle aid
Ptiat O..I.I. Imrairt,' «"1 '
Ia1l.lt Co-H"!""
nil cobikiva
aill..,,,
,  I' ,1  ai.tlaaa
Vaocouvei l Till', laEIXIElt;  NEW WEHTMINHTEIi, MtlTIBn OOMJMMA, TUKHPAY MOIININU,  Al'Itll, 7
iSItnlt or U AN ADA
ipman. Morgan a ft.
J[jy COUNCIL
niii Maiiu'laa favor
liuiil UmiinilltsB.
„:, alut "in'"
 Hail   1'ri'ii'lit,
|||   VhJUI.
a 1 Uillk-l Ul
m ,  i - tirtli it
,  ,   .'..ii.iln'l I't
^   -. i  .mi laku tin.
 hi-ltl lo act atii
Ilia ilillf.
ttiillai ami
• talii
a ^ l
.-.miii tbtl ii" bii
iCtli  I" i
Iai tiiiniiii iini iimi,
. , ,..i at..i relaiTed
.■ alli'i.liiii. U)
,  im* at Ilia fit j
- li.'I'Bllll'll
ill, I.m »r
, *ai ii. iin. Uoipllal
■   ii   i;.t.'t..i
.
.-hit.it '
• •
Had ifi  10 Ihi
i ti.art
i  -. i. uu ■ f tho
..  BQtlffing  iht
. .-, iHcatlooi
||  .1.1  luta. aia
I
.
ta rt
.- thai tlia Battle
■  ai'l't-.f
tl
• ■. . a.ilt.B
'. on l*""t--B,
tiara la  lAm I
.   B    I. '
ibetepoeti
i  lb-art »t
-
i ihroi  ■
■
•  ! tl
the Hoard
.ltd Hi ll.r
' ■  at; lalia. ■
I  I
t.t, HifraluJ.
ill ao tot
*  '■ ii tha
'.  IhlfVltNIUI
"   -   ■ ,
raooaoreoB
•  ■  -laalb lata
i    .  ■
*
i
•* **  ********
. vi„ |
a .
a • ' ...
ft
TRAMWAY LINE.
On April 15th We Will Offer For Sale
in blocks oi 2 tu 5 acres (inch uf tlio property lying between tho Power House of tlio Electric Tramway Line
: : : .uul Now Wotttmiutiter City, known u : i i
DISTRICT LOT NO. 95
ThU propurty 1. trav.iro.id lluaiughunt by both thn
N.'W W...tiuiu.l.'i' and Vaur»a*.>r Elvetrlo Tramway
Li.it' and Cari'latc.1 Rnad, and many of the Snbdivl-
aiini Blink, will have lanul.ai' ou both road..
Plan, ut ll... Stiliill.l.ltii, and Price List will be tor-
nl.lii',1 un application.
 a	
RAND BROS., Agents
a
•••
a
•#••?••£■
a
•••
a
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tie Property of tlis Company
I  l.a  |.L
KS11E
li' la.-ii
<**, ll, ,i
;f.'
ii i|u t.i v tttf it mi  i'.i
• I lllll 4rrt*itt\t„. in.,.! iii.i.al.t,- Un.i at
I****** *•.***  ImIn,b lln- -Mnal,. ..I IU doOD
till'  I'lB^'l
taailv
i na,il. hi,., a,hi * nan lull,**. >•(. IIM  I la
i ■ a'lmtf fu.!, ami I. Ii.t-1 i.l i t.a
1Uiiula.ti.ili.lf ami  »t,l|ij,i.i(  IikIh.ii
l.i
l..|lhlliit...l  Hi,  \.a  Hr,li,,ii„1.i  '..,1,Ili.l
tn, tiai.< u.iirfiii *> tern nf tin t'ttnibatif
f.1,1    lai'i  I...II.UI il.;.|H.n.i li> 11.
I .  \ iir i:  ..: hai i-.i, iiirvi iutl ■■  Hi
. 1
.....I
l.il.rf 11,1..lift.
. ''
iltaii. alil
ll.ll lll.l 1
I ,.,-a .*■**, bb.ii a.  t't-a li, <1  111*
I,  ,.  tlll.a.ll.ll  I'U,I  I.'  Mb  in , ,1 >.ll,.|	
ill.lMd) . i.f.I- itl  -..   .
-.iin. nollutidai eajrhenira an}*<.fii.f pi a*
lahod "i> tlia
., alia '..I a  h bi i i'"..i  ■■
liiiini-i-tnuit will t. ,,t1i-.ii| 1,. n.aiiiifa. t.|r.'f.
■■i.-i l.a* i.ii.i.i i 1 ......'.I aill •!■, at. 11 i.  .. i,
-Iv llil.-lll,rf.l-. ali. 1.
AND  LIVERPOOL
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
inMtfiHU.i.r.HiBiii.-ii-.ti.t parttatwboari iiithorttloooa
Hi,, mbled I,, I.' thr (ini .ii.r, Hluiitr fraajarria -i, .1*1,1 tiilav
l.ii-i|fa,i,.ti„i i.'iiiii.ui. ii, ii i; -nil,' i iiiii, .i.e. ui
rall«KJi   In ta..  j.ni-. il  |,i.',.'iil iiliii.Ji't'ii'tili ait,  n.atiiirii
ll.rtr ia.il-a.il- mil la tinlnat.'al  l.ltvitaH.r  In a fra  a.rk. all
l raffle tut luanil pottitauTOl tin'*  I' 11 will uul.) njol Dtor<
aiinotorial tnr ihi ******** front •**■<*<■■ *•• **■****■ •■'■* *»
iraii.t.ri.'.l in Imli. In tin Italia..! i uii.tiaii)'. I »it> ai l.it<-i|a»l
l'a-«-i,B,-r.aii.| I'l.iul.l ((..ii, A-alll.1 ami It'il.au n lot ilaa
l.-i ,-1 i.i.ai s,mi., 1,1. aill I.- iaa.k.-tt it* 1,11  **■'** BiioNaa
11. .11. 'I -'■•   l.'l  llll'l   |'   It *.«ll|.'.  Ill  it  1. *****   *****  I*
I  i'  uli  II  I l.'i.'.- II, a,,, 1 1ir.tlt.lt. .   ttl   I
I. i  .ill  tail.   1  a.11...nl tl.,  I,..-., 'i i  .
|lt  ,-| 1 1. I lli. Mhllllal"!'  ***** *>• <   I'  li  t**\i»  ******
Ii) t ti.iia.'l •.tli.itil tit.all.,y Imli,   i.umla'l ami ail  n.*unU*-
• '  la. .Iil|,|..ltl i.lll.Bl l.tlrrUBiltuall UulOla  in  11.a
SlllltlMl    -I 1 ■ , ■ ■'
rainiaii-i- lnvi a i. n.i and sorrl i baatw "t atahlog ut-i..*
.1  I   I. .[. , ..!.,
A (biauilli uml MilnKlt-'ii.lil aill l-.r,,i..t ai Lii.ti—.I in..
Mt. 11, it iii,- . "iiii-tnv'. in. i*-ii) ai Urvrouol t. aaeallaol
ni...  ii„u i.ai-in-iati-r Bmi 1,-n.i.i-a.)  aii porueelen"i
T. J. TRAPP,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
•^•••■fc
a
•••
a
a
•••
...
■ B'l  ■ •!
.  ■   Walhor. lereaMh]
* itreeta
•  .
of oral
i am, i.(it-1  |a .i iiit|., b"I
i
■
nattcu o» autt"^
l . .'  .1 ll.r
•   '
. ■  . r t
■*  * . •    ■ .
1. , ■ ■ ■
*
CITY  lol li l  .ot HT
A *****  *  * ■■**  ******  *   .  *' •*
i **• Oibar ■  .•■*
Mi  1 t «
a  ■ *
i.  i  " .>*** a.ib tomt
*******  *
ll (  iflH  * ■
.iWi.j t.'a.ini*i a Am
.*■***
I'att
'
.1 lb,
\t*kl
■ kiml, had
■   •  a
-. tuition tii"
'ilc|r.|
■ I a * * *
■* '
rrarooa laataoauaoa
t   \ •    *******
***** ***** oaeotetii goto bia,***'! *****
mt a Mti • the oalth Into
a V  MtltO  **p*
* - i tmi It*
al  Ihll
VANCOUVER STONE!,ew Wesl,111,IS,i!, BltiWers
I'a
IB
.
B
.. 1' ■■
a  ih, to,
'    '
***.***  ,1.1  II.
-
I'll. Ml
■ 1 t* ib*
I    1    .   .
• ■
i.a lit, -
J. Z. HALL 4c CO.
l.n..
. ...M.va |
COMPANY
«i,,,ii.'
SANDSTONE
, i,
.• • •!•
•t.  a,   , I.IK
• . .... I  ..,-
'.t   lla,    |.    ^.. I,.	
PROF. WALKER'S
New Art Oil Paintinfi
A TRIUMPH OF bENIUS
TAU6HT f OR It OOUARS
'
■01...|i-^ lataallra,'
Thl*  "'il r«Ul' ililif*   l.(»B.|l   I,..
baN put io thorough •othmg romll
i tttiti, aittl  ti tuiliil.i;  Ml *lir*t,!i..
•pialily of l*Tf I'aiiiiin* *u||l|f|
| AU onlm it-h at MtlHitiougtiB attiir
■ I  I'm,- Sl,",l * iii hava prompt at
■■ Mtctt  llravarjr loi*at«tl ai >*\\ '
im  TblepboMTA.
iUSSOl, COCHKU 4 Co., Nrfcoft
TIME TAHLK*
:  Str.ROBT.DUNSMUIB
W. ROOUtl. "in.
1 lAKKVINi. NSN UAJWn * MAIL"
taut*
"* i\(«tiaiaeaitti Vbn.".."
. Su*  .■ 1|j...;i
** I «****,* i* *
• I *****tt mm
DANK a BRITISH COHAr
INCOMI'UHATI.li  IT  ROYAL CHAKTIIK  '..••.'
Capital Paid op
Rcaerve Fund  -
-  •  -  £600.000  t3.000.000
• Him murk nt i\*ut **i
•  -  •   £200,000  11.000.000
vv.
- v»-„
' W*
319 '.',\".".V VANCOUVER. I. C.
a
*4 ****
t  ......
. 1'l.lt    ...«.,    t  *****
*
"■IttltjOB
■  M
v  t .«aa».l
****** tba aaatlM
.  a  |
'
..-I Ihe ****m
t   V*  .  *tt
■
*   *
*
*
. •  il  i
mto*.
i pit**
f^Olba.
****.*t***   V
■
Ht   •*•   •**   tba   liat
*i  m  Mm
■
Va  tl,  ,  .-"• •. ■
|*i  ■ ******** **A ******  tbtuatb to lb*
Jafi'-taM. to *
,. ih»4*e hrtu |
I -.  |
*** it* . i  ***** '
lb»Wi«»f ll bo hod haa   * *  .
***** ******. *** to *•** U*  tad a«t
t*A •**•**■
*  ,* t ***•■*, ************ ****** *•
l( tl had had aihlahl it.-laid.-
lag, ibr «ila«ta  l-aiod  0 batlf* aub
BhBtl '0 It ***** tb» tad   *** *******
* ***** nMlbal 11**1 ba-
TIBUtt'TlB
H. L. FOLEY.
Lumber Broker
'i' . ii'i: AdCtT
Raal E.(a(a. aad Aoeldsal
In.aranrr.
■
.'aaf-.
.'ifca.
' »'
. i ."
'
. . , ,
, . -. ....
* ...a.i .i-B|aa,
■ . -lit. I..a,i4i tt-aa.
la aua'.t. ,*A
•1 I. ... .(at
'  a lh, 4****1, ***•
•-a h*a
.******..
i  ***** *******,
Hi  *t*;i,t* ** mi-
"  l,i. IniMI.I,..
alnta, atiiia an aaail.
aii.a.
■MM, M
uta,.
'• a.i ,,„*„* ,„**., um.
■ ,«
-  Illllri  Intllrft
ia.1 I It. |iB,a|i
• '  "a-nalaa **
** l.al ii,  ,wk, ,.»,»«»,
«.,.,  *,-I  lattt
' lllata
■'■ MaalaMWiata
•* i-l.t. it. f^f*******
'''■'•iBiiMMHttalniiMa
1,-1
.
I .■■•M,
11,1 i. Iba, aaaai, I.ii  Vm  aWa  lla i
.   |.a. •-,- |  ■' -,  .',.
*.* |b.i, a-T la, laa*  I* . *  * .
lha, Hi-
it, htB|B*lt1 ..a* 4„, .**  *.*,  *****
,* ***** ,-aili' *.'** 4.* a.  ** I'l't aaa j
lh. tan- a-iaaai i, I** *4*l*l t* *.** I
-  llBtl .. . a..'.
,,,. ,„ mm, I- .... ii* ana, ii-ai
tmahl.' •
lha.. aa-
lh, I'U. *   'I * ■*.
,
r.   .
*   *
*
(B«lf.  I U.I I*,  • '
**. *,*,.' *** ****
I****.I :■■    -•
.(  ha-.  fc.Bh.ti* .ta.  *.'  a'
tar-atil  la  Itl,   1JII».  'I*
aiaa... a.i taaa t*,W ,*A t*t
Ih, naaw rt It* U.l mllttrm I* a,
il*.i.art.lailBlWlBlll**
• ,t Ida .Ba laaaaB* aai,"
aa<  WMMI, >l  I  W  **.*i*
hta   aaallat'   atll
„a,a,Ma  tia .alia, ih, •
In. lha t^taatatltaift. Ml   "
11,1 th» nalB-lita rt lha (•» 'IW  •"■
„,** 1**1 ,** "* la.ll. im «■", '**'
,, i il-ata a,l» w .waa*. Im ten.,
, ,1,, ***** tain. ,* *** *;** *i*
haat.lnIIM.l-la*"'"'"  ll« I."*-
Smi. im™ if ***** * *   *
I H.t.l1.lh» *,* a.a taa.lt *****
******** ,* It* I." ************
mmT.tt.4 I., if ***** ••!. *»*
,Wi ******************   * '*,
aaa, a.. .1 aftahat ,1.) <•> ,. •
lh, taa. MM, atwwB,B*aalaah, thai
„,|».,aaa,.M,aai a,,"- ..Bia.1 In
a.Itaal hi. laaw I" <a*tltll», lh,
****** Id' ***** **** ** '**** *"*
Z»4 *!**> *** ***** ********  " *"
,hh w.,.'»- * ******** t- •' ***
"ttwil.ll. IMafc.ll. rt lt.,1  1.1,
JJtAL 4t Qq.
BOOKSELLER*
A. HT ATIONCRH
HAMLEY BLOCK
■
not ami Oimm  \i« ttiBim%aiao
BUSINESS NOTICE!
I rtlall tiHM«llMt|V«lMiiMKR.*
I *****
■
...
.   < a». *-■.
F.STIRSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
totals' Exchange
DINING HALL
i .  .-I MMfHrf *********** m *-**■*
, ********
mm*. ******** raw • ■ '*■■  •■*  *."■■>* »*
1 bNiHBia>l»tla(taBalilMaae*t«iiOaMt
PHEAPSIDE
V   Auction Sale
Ow.dk to oar being anahlr to t**
****** .altablr prr-
ntl.p. wa ha.r da-
rldrd lo close oar
..Birr la thi* city
Inr thr |»r.rn(.
300RCHIER. CROFT
MALLETTE.
0ARE8HE. GREEN1* **.*
BANKSR8
a-,,....., .a 1'mau.HC
ItMa. aaawl aaaa. ** ** **. *.
aan...  Cbibb. Mi aau* aaaai.Ua,
Waa. IHB(^nM9 taaaaa^ .1
R^5TVw* ih-a-aMw.
I
I. MARSHALL
DRAYMAN
I-W.mMi ••
N.t'  1  t  P  N  aall**  l* p«a«atBd t*.
THF. HANK III" I'l' II'I I' 1" "I'l'N
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
III t-iaitiiaatia.il « uh lln n gCIKfal Bulking BuSJlWSt, ,ilitl ,ni-mm |irr|Mtnl In nt, ivc Hcposits
i On.  Ilnlliir iijiw.irilv u|«iti which iiitcfrBi ttill lat alla.n.il ,n iiirrrm Mlf.  I'rtmih r.tlc.
Toar par C.-ut. per Annum.
11. j. a.i. received for Fixcl t'crimk anil intenat alluanl on trr.ii. which may I . avurta.n
nl mi a.iiilii-.ilinii.
E. A. WTLD.
N,'« IVcsuninstcf, tnd January, i$m. Actim; Minsger.
MANURE FOR SALE
Maw Wellington Coal.
,**-&,* ********** Ip QUOBpltr   t»itf*.-ta
\» **
COAL
COAK X. WOOD
lh* .1.1,
ia*a. *.. t* bit .i "
met*. (W.aU. *****. a. .iu*,.,...!
t* * ***urttH*** *
JAB. E. WIZE.
ttt tnta.at w
IH* CCXtUXOHAI
;  ..ll,.* IHIalB. a
W. H. VIANEN
WNOLBIBLB
FISH and GAME DEALER
Titat **<***. tt* a*****.
11-jIi.bI |,,,i» tt« t'.aaa-l |l~i IM.. i
**«***•** ""-imm**.****.
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: IINOFILTDRINII : JEWELER,
Coluinlai.i Si  \'ht**r **,<**r* \Vr,i l-'aan I'. 0.
)
■ "-■■*■** i ****** aad *******
an 010 tiiianit H'-niCO
CENTRALHOTEL
JAMES CASH. Proprietor
tmm*v**X**mm* ******* •?—v}
tbaiaarO. 9****
*■** •■ ******* *■
m******* * *****
LIQUORS AND CIGARS.
W.TURNBULL&CO
Builders and Contractors
BSBXC1T
|a  t.|*a1taao| (Hit al tba,»11 |( '♦",
i tetea,
RiddeU &
Johnston
SMITHS
Hava no*  in  ii|.tjlinn (hr
a-llll
ati.s a in a a i.a
laa th* ***,** •' ll a   .- I v. ^f**4
I........  lira,, lalglal.
at 41 Itaala.
CMibMi sum.   Iii Ittumitr
Canadian Paciflc liatiniun
Cmpifi..  Iimilfd!
tut Titii.i:>*. u.
Xm.li pmem. at bodiMtt iiriccs. Sint|wm. Hall. Mitlrr &
Co.. \\'.illii^l.inl. I ..iiii. cdeonud 1'Un.l \V,,rc. t|u.nlttiple
|.|,i.ltii;. ii.ik ihm |.ritr over all competitor* il Torontn Kihiw.
lion, i.^t" Cold and Silver Watches, liUinondi anil Cent
Kttii>ia. Jratln l lodo, Siaxlaclet etc. A Itrue »tt«:lt ttl New
Artistic (",, ..I, iii Plated Ware .md Jeaelry a-illarrive early in
December  Call .uul see pricea ao ifiail.tr u «ho* cmali
u*
Rneilerlke Address G. A. McTAVISH
jNVERTAVISH fJURSERY
VICTORIA
II yoa want SEEDS. PLANTS. SHRUBS. TREES, ar
any Oardrn Rpqal.ltea. arnd lor my Catalonae.
i tmi, in., i i.i'..... im ti'~> 'i'iiii,.it. ,.»i im i.tmi.M■•> ma
PAtinrmAKl  11,11 itiisa.... nni in...
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEOS  RUE TREES.
'«'(-
■ - V .-"  tl»
i l< tl'Ot i
■I a ia
UP I»»*lt daa> irowr"
■
Ship Chandlery.
t "ti
MM *****
i***A viwaiicil"!
At* it ; a thttO. ******
Jast What We Want
WESTMINSTER
Steam Laundry
U***i* foil Oatviatleo  11
t* aad daUBVtad to *** pill at UNtttt
a.,  - . ,   .  mm* aad ******* lu ***
Put *** ■ x** * **t* Mlhfc •eeo»-i
aod ta«a r«tteio«aifa*Mlti ?f>tb aa-
100* **p*y** **t*** tw+tia ******
ItlHiUoo  ti.*wd» df iliarod io «oe do?
gUIMIIIIU HUM lAUMRt.
BAPPORTON
JAMIX-t -NMNUIIAM.
-Van, ha ,1.
aaaa. aaa«aMOt co, o» utama
FINANCIAL A0EN1
*&v*??ze.'zrii'iA£2.,
tm*** *****
cet:«: eea q***ap*mMtr&t* AtT.
ata «t«to,*mv a,
joniatii loraTiBTiuiiiit
aaa ********* * Bait
I ataaik.a **.. a aralwlaatrt
■  l**4 **!**•* **** aa, lh. Baa ******
aiittha *** ***** ** ***** ,/i-Mt. .
**** ** ,B1  ll aa. ai»trtB
******* ***.*,******.**,**
aaal. aa iu aata. tai ia, * **•
***** a aa aa a.i.
ran. n ***** <
., ai—aaaUaaaa.
a-a ii- ml,l-ta».Wiaiafraaaaraa«
ta,,,.,.
.11-IVIMtl'. In W***
, ,   alaat  ttanla
ftw'HA'Mrta ,'VW, %ltMi.at..ih«t
tait.a an,, am t.
aaiaaawa haa, N-*a tt'tBaaiaaa- tmi Wll
a-laat <aat»a* Uiaaaaa .**, laaata, *****
4a* t*A****** t.tlaaat
'a a., II
aa^aa-tn a ,...«tv, vat, a-, aval *****
******** *m* *•**',* *A tfhrt
** *****  I, ***** l.aa,a»a ••..
ta*,*^**,*.****' imtmAQ**
i aa .v anaa
iiiiiii iaaa  .
*,***■ Htl'tat tmi. V«.a«a ta AS«a
md**** potlaaha ***** ililai'■ aa
**
1.1-1   1
I mitt* ***u, .aa-BIBta-n lta^w ■■ - a -
I  M a aanrtaa. Baa Wn.mi.il. ***** I*
I*. It*. ,*** .tt •
,«
Wr hare on Hand a Ver) I .•-:• Slock ol
tallli.fia I'llMa I l\l t« l.l Will HIV. lUl.a.
.i.i.N,   rn... nun ,t.iai(.»(-
•ill «llh(a (IB. 1Kb SIMM r-tCKUNI
li|a,K». Sill... aaihia a'!  Ill  WM«
Fishermen's 8npplH».'aM">M,*'.,n,,M\"\,i- """"*"
1.11 aaal Vr I «. nr 11 tlir l»r I'rl.r,
CREIGHTON. FRASER & CO'Y.
io Wiitrr Slrccl
Vantmivrr. ll.
*., *,**
*****
***
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Impottrr, and Wholetwle Dralrn in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100* t OS-104 Powell tt.
' P. O. Box 207 Vancouver, B. C.
JU* mF.  [aEDOEB  NUW WIISTMINSTI-.I;  HHIT1KII COLUMBIA 'ITMSl'AY MOI1X1SO. Al'lttl. ;
I
JUST ARRIVED »fi]™jF ENGLISH GOODS mumm*
vn-lTEL THINGS IN DRESS GOODS II LOlIlllltOlLill
NOVEL THINGS IN DRESS GOODS
 Bnwli it r.iB'.lrv I'm,
floor Oil Clot
. .1  111 n ii n 1.1  i.i tin i i.i'. i ■'.
Ul
i  '  u ud B".
""BL OGLE, CAMPBELL & FREEMAN ciiotcest cm Lots
NEWS OF Till. HTV
,,b A.vailit.tu.alt
LOCAL SRLV.-.l: -
CHILLIWACK ti  THAMWAY
TU. a.11" ...a... ■ I 11
Mi I.  I  li
■
*
a
'.  .. ....    B
■
a  .. a  i.
.a
-
"
-
■
A Wltl Ba.a.ar
.■
V.tlialHC • .t.-i
.
Tia.ai t Otaal ew«.n
PKBIOKAL
B'l
■aaU »B,1a.ia.1.
l,t;ll  Sl.l....
n* wm Omm fca.a
! * *
■
.-  i lejeett
-
■
x % %
XX
L. J. Cole & Go.
f.-% | It < alMiabto *'•
Agent! 'or the Celebrated J. &
J. Taylor Safes.	
LOOK HERE
READY JUST NOW
-
OUR WONDERFUL-   "
MEN'S ANO BOYS'
  .
FINEST SHOWING
WE ARE SIMPLY IfflSfSStS:
d
x.
\'m
3. E. PHILLIPS
THE LEAPING CLOTHIER
IH FULL BLAST Eilfi
 -.*** . DueTDnwn rtrrtn*.
m
IN THE ARMSTRONG BLOCK
i\ |a|...|a|:ll.ll:t-
^l^__-l I
tr*
i r.i.i.t i. it, n.m
a *'**"
-  ,
I II. a.    ' •
I aat  I.-lit  laaal  ill •
l
...Ufa    ' ' la>
'
imlth.Ili'1 ' ***  ************* a* i
■
mm ,a».iii, ***** ii* ** '*****■" * teaiau*. **a» •■ •. ••"• ai    I ' a
D.J.
I,
GENTS'
FURNISHINGS
GENTS'
FURNISHINGS
s |. .miiiiii \ i n aim i ui
Lfllll M, Sili &
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG'TS
Purchase. Sell ii Lease Property. Collect Reels, Mate La: h
mn, aid transact all buiness relation lo Real Esisit
, ■ 'i
i
-
■ '
AMPBELL'S
    CORNER
Front .nl Mi Kauri. St.
aiw i.asaa .ao.  '*,'*.
n	
OFFICES H^
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41GOVERNMENT ST., tiftd
. Frank S, de Grey
■
a  i
o  I
e
0B„. I****
.  ***** i******
*
,  *,*,,*.  Oa.' la-t.at IMt, 0".
;V   *9M9 unn ***   C
CHEAPSIDE
GOODS!
The Crown Stadles
ft fmm tenH
A
C£.i*i JU
TAKE A NOTE
E OF IT JE»' '^
■niperly .iltcred a
AU
BON
MARCHE
w
!
GOOD
NEW
CHEAP
Thf LIVERPOOL Pr_,	
Im .nli i.j u. ittitln maiBi-. ait)".ntilii' ^
IB'tin it .uul Pnaafngcr Il.ji.it.  LOTS A,
Im .air hum Illlll tu !'.".'.V O/^ I
Woods <fe Polley
COR. COLUMBIA AND MiKENZIK SIS
lur  I
',
GO
'
li
hi ii a ri loot *•*■***.**
in
i
REAL ESTATE
INSURANCE AOT*.
428 Cetera St.. VaicMter. B. C.
& Co
ARTISTS' MATERIAL!
|ust received, a complete stock ol Win.
and Newtoo'a Tulte Colors
BOOT.  .
. a ... .
a a « . aritBfl.
••
Qampbell & Anoersoi
The Lending Hardware CnmpanT ■
Royal City Market
M\l 1. REICHI
Meats
COLUMBIA STREET FOUN!  ^
REID *MD CURR
 r, RE1CHENBACH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
, It,.. Mil til.l.f.l l.l MONT St  HinVi-ftM	
KmlM nrw are agents for John Dot) >
,\ U William*, deader in alt kind« ol M**fJ  \
I 1    ■■   ^T   ^H   ^B   ^M   ■■  I \  K  IMIII.IIlf. it'll'1 a	
■    ■   ■■  ■    I m  \*^M  II  III    CtaniiMin  M.itii.tii.iiti'r.iil Ir.m Wnrliitti: I
I   U  P   K  r  II  111    I'll M.ati..l.tii.ti<r..(ll...l.vl..rri..K". Kl-
•
a a - ■  ■ a
SECTION  ©
Thr
centre ol
thr  Tnwu.lt..
will  be  placed  on
tha ma.laal on Monday.
March 2nd. Price, rea.onable:
caay   (a'......   extending
over a yeart .pedal
term, to panic, hnild-
Ing.
., mtl  a I, ••"' '•"" ""■'" •'
NEW WESTMINSTER
6ERERJL BUBfl
MACHIN19!
T. OVENS
1****1** ***** mt*U IWwaiS-ia. *** *,******■■*
I
„ — *.* . ... ***** *' * *U***•* " *   '"
" '-•  •■'* ".   *._ •  -n"W!!
is. M'-Vt mB>KttVKII l"H
******** IllOtl *
* ■■ *****
BROS
DOVOLAH Al CO..
P ,■  0*4  0
a-  Viirt.-***!. 0 •
1 ******** *'* *   ,
AGENTS.
Brenchley & Bb*
REAL ESTATE
Commission and Insurance Agents, «■«
ancers. Etc.
.h;r.yts FOB BOBBINS COMBINED W
VISE AXD 1>RH*I- ft*
OFFICE   DOUOLAB  BTR*^I

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353745/manifest

Comment

Related Items