BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 15, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353704.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353704.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353704-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353704-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353704-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353704-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353704-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353704-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353704-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353704.ris

Full Text

 Ill *"
REALl"
N,:W WKHTMINUTIilt
11
11. u,
mm  anwiHM
WITH  WHICH IS INCORPORATED "Till*: DAILY TRUTH."
,11*1  llllhll.n  m*  w"*|
CHARTERED ACCOUNTANTS AHO   I
OITY AUDITORS 1080.7-0.0. I
CILBPHOHK  00. HEW WEBTMIHaTBR|
M!Mltl'a.t  BBB
MOW  WKSTMINSTHIt, BRITISH COLUMBIA, TUlSDATf  .VOIINlNti. SIOI'TIIMlllllt  I,-,, IHtll
WM. BAlleUE & CO., rttOPRlETOKB
-M.I. ANIl SIS13 ill ||
Till-. I.KAU1MI
15c PAPETERY druggists
CITY COUNCIL
tinn tho
tifiii,
t'Oll HAl,K
Ttlll KEBTUQ UM nioht proves h"
A BU3Y ONE. \Z
thu  triitint'ii
i  .ii'lllllatiltill
lllll II'
 I'lll
I- 111 llll
iit  Ihe 11
llllllilll
I   till!
H. H.LENNIE & CO.
Patent Medicines
DRUGS
PER FUM S8
Toilet Articles, OtO.
FOR KALE BY
HI  111. I 11 I It  ,  M «  -l.i. I, a
I lllllt I
Tobaccos and Cigars.
S. T. MACKINTOSH «te Co
Real iJBtato mul ltiBiiraticii.
COLONIAL BLOCK,  NKW WESTMINSTER, B. C,
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
—***
It KAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
ill ill MU ■
H -I    I I . , I j M |'    ■
M. ROSS.
& Thomson
-R1.KUII0N8 OT.
' KIUIITIIK1X ATTRKOAMCK   Uil-lm
t i.i in.  ii |i .i i  s ,„, Piihllr
MOWAT&T>
TURNEXi
Real Estate
Financial aad Inanranc Agents.
A S BARGAINS
| IMISI till lOllta
IIATKI.V
UNI. HUltl'KVINIl IM Al.l.ITSIIIIANI IIKKAtXU
AMI I'lUIMI'I'l.l l AllllIKU lll'l
Wt- halve property in all part,
City atiiil Hi ti iiI,
FARMS Improved anil Un
unproved.
Lots in SOUTH WESTMINSTER and tome choice
ini, from I 1-2 acres to 2 1-2
iicics in Fii-Nt Aililitii.n tu
Smith Wc.tiuiii.tiT.
nn
ui -ii us A
IIAIITii'iiiti. nn  . i  ■ b Il.tUuiil
., is, i iiiiil.mi
st .tniaii i ,  i.ml K.I
tBUI.lt
ACCIDIHT AID Lire ___
llBl.lBB ,  .a|   1|l,l|. .,,1    HI  UH)  ll-,,,
MAll.C »
' ll.'"
.ni- the order of the
day, we ***** offi ring
lots in the vicinity uf
Moody St|ii.,r,- .ii the
rcnsonabli price ol
it li .uul .tlvi
traod building
S..j.|h riun t..r il.a
•■.iiiit' figures i -ll
iini examine mir list,
i illm. jN i Columbia
Street, Ntw Vt I
minster, It. C.
A GENCIES:
M un In sin-
ntranee
Tlm Hiiffi Car. Will Hun Tontpor<
111 lly    0 lllllll It  ll  llllaa  II,,,all,1|   TllkltB
I'lm ii -Aid. Hiiiiill.ii Mitkoa ii Orttiit
1'11,'llt    All   AllBl.ltlllall!    tO    HflVII
the Company Hinti thu Ai;t limit
i.n.i Plait,  Talk,iik  Baffinllng
titiltt  laliiinl Rontl  nml  Dyku
Notit'it of Ma.t.an (or ti  Ormit  toi
I  thn Library.
Tin-Imniil nl  all , i, iu.i I.,.I nn,.
IIU Ht I l<  IU- t,l tlli-llallt-.ta tiaati <|f tin.,.
nn.   1'ia.aiit. hi.  wurablp  Minn
llrown In Untihtli. Alih ■„ sin, i.,i,,
Keary.  Kiiitirili.   t mti-   IVtlkor,
S. "llll.lt  l.ltli.lU.llt' ll' Jla'l stiiiilifr.
ItlUUlMB  Itl.aS-
11 Ma an ■' i' lloolbi SaliBprlui
lalallili .lllll, Jl lllll S   Tliaaltllt.latl,   II,II,I.
let  nt  lUlllmt lima.  .1  .1  I .  AIbIbbII,
i.i.iiiiei. Hkh. T A Ch,pla,n, ' I tt1..
SbbiiiIih. Ihtii  II.  Tuppur,  II. I  Bl.
Il- I I. .-< i 'a.  II Job, (-arltn,,
iiilnlater (il afiiuiltiin . r.-tfcillliiR lltt-lr
tii.ltility tn ...it nl tin aaii.'tiHural .-vlif-
l.lllitii.  Ai.'l Imii M.-t- 'I  ll Kll. Ii	
I Hunanl Boberl liana it lla.' I;....
tifll ..'la. il ut Ml I. >. II,.I  li. ll. .l.ll,. v.
C A. Hlnclalr s. A. i.»ii), Jiain
I'uiitih tad IA ll. Kw.ti. ai'i'epiliiit ,1,,.
ill,'.  InitMhi.  hi laa  |I. .aul tt  ihn
i fair.  ****** aud Sled.
maT. a. Pnanuii, un bobalt nl ihe
Eoyal AsAullnral and ludu.trl.l
IkalHtPi ■aklai .pplleaUun tor complete
etititrot of th. t>u • t . 1'ark irouudaand
t.iildln,. dnilni eihihtiton wtaek.
1.
111,  |»T-
nlwlonio enci a.ania. -laudnn the
nurtheatt corner of Ale.and.r and
Cuttimhl. ■tint adurln, (our day. ol lb.
wen
..rtler.
A  .ll
il .
Ill   III!
Ulllll  lllllll  "Hi  l.(
.illlllll
lltli
li'UKth  look  iliini' mi  tin'  tramway
 ill i. .Mil  Sii'iillui ehiiiniiliiiiliiit th..
 ii.ui)' iiiiii .Mil. Wuiiiei iho council.
Tbodobatawai quite punoual Rt time.
Illlll lOIIIOaUIIUlll, la fi'li'lii ■-- writ' ..lt.it.-.
Tin- uuiii aiiiii toworagn "iiniiiiiiiai'
ib'!.i.ii.iI i. omnieiidlng payuioul nt Iho
lollowtiis account. Ik Andonuii. llos.QTi
liill.-v lit. ■. i  !■ i;  Tolegripb
l'iiiii|auli). !>.'..Vi l'iitn|ili< II .1 Anal. r.	
-i - ■'■. lin.i tt.- KawmlH Cumptny,
• ■ wi li  Mtnball, Hi.ts, Cuiinln,<
ham lln.-., M| The (lloiiltold
-Hit.:;: II.  II.  Holly,
t ami. -') i-i  !:.■! .1.ii.i.!.i!
iin.iauy,
1.  ' ,i
'1 hi   al'.-l.a B   I.  ■  ||1pll    '  ' l», ■" 1 <'
'.all  lllll.
Tl||l  .L.ti:.-  Mfhl  lBa.lt.  I'".!"  .1.1- H.l'l
4 IIT.,  llllir   alllll   AM   I  a." !.'- lail.al
t.ai .1 .....ti.l reading. Ibo real ■■! tlia'
COUni II i'i'i ■-  .'  II'   'i'l 11 WB, Itll.ail't-
aiii, !■■ pa., lit, bylaw II th" plant wa.
PIIIIV   I'l  ■
the ell y
hamper -
t.i tie
Ahl. s
nut -uy i
Ull Ilie .!
■ .1 a. It..I
na-,ii drawn "it I'.-
iiiil iml want In
■ryu
nleil
hat Mini
. hiilhi.lia
purl ..-'.I u-i- i
I'm"' dl	
thf agrooiuout.
Ahl. Curtlin
thOTO   11'Ibb  -"tlia
n-,i.i.ii In, nni  .
wn- tbo daugor
ornllv hai-' -bib
tlii.ii.
Aid Kouuedy
.,■,■ ul,, lln it
to also Ihoigna
Aid. \\ ilboi u
run H.
I tlii- ngroouionl did
it lllllli-rllll tlie tl'llel.
I with, iiiiii ii would
nipoot Ilie 1'iiiii.iiiuy
[out nl tin■ itroot,
ma  Illlll nilaiii.  Thi.
-'  all!  II,,,.;  ,|, Iy
.ia, iiiila.  Tlin com-
allaa
ry mil
H|la|
I  Ihll
llall,Ua
ipnortlng the 1-i-anitititiii
'  I •  ta-iiltitltilia RQU<
ral rtlllerent Intorprota-
alL'a.ill   Itld  ll.' Illlllll  lllll
aiuiviiy company r.'iu
MKNA(!KT0M1TYLENE
REPORTED SEIZURE OP PORT BIORI
BY BRITISH BAILORS.
No Olllciiil Information Ynt Rotoivitil
Inunction Strntoiflc Importnnou or
Ihu Pliicu  Qrunt t'oliticnl SIrhHI-
ennco of Iho Act  Britain'. Nnvy
Could  Quickly Clnnr tho Dunlin
llullfB.
■1   ■
I...SI1I
riB|iurt
,-,|iiaiih.
at ' Ifl  .1 lllla-
''I  llalll mli
..I Snin.
>•■,■"".
-    t.Bllli
ii! iho
n tin-.....
i the I-
ul u!
!  III!
 il!
 M
Iho word
lb, :itfri-a- t,i" la.  i,],i.
I lll.l. Hi'   la.l'l   bI1|I>, Illlllll,-    ||| l||l
lliatll't' tla.ll. .1 il' - rO t.a - la a  hi-  dUlI   ti
tlilt taX.mlel- 111 I,,  n |i| niiii.  ||!
panlng ih"  roaolullon  witltnm  ilu
aiiirtiiliiifiii i' deprived lb, -
Um advice a.t il.. rti
l.aal liillil. thai II. lltl'atllV Wl
'.I Hl'll   'BB   ll.a   ,,„   llllllllallie. -llkaa
Jl!.la a-  l.B!
.llll lllll
Iflllll'IltlB  -   ll, a
Turbo,  'bi  ItUMtt.   The
a  deprewlni  .Hoot  "li"
■ll'lllllaj- Bllllll II
lllll'  till'
Mliylei
Kimini
warlike
uh  the
i.t- that
 tii.iti
l«irt
In
uiiiii-
I lo
ual
ilih
it had
tiiineial
learned
lie did that
allll  Hl-ll   Illlll'
III!
Ill  I'
'
Imiuraul  i
II, mi
■   I'
CONVEYANCERS *«•> FINANCIAL AGENTS
■  a
'I'l-
I  it,.I   iall|.lti,<1  '   ttlll,!.
1*1*1*4,..* v.. ,.•
WOODS. It. GAMBLE. Nuw Wiiatmlnnt.*r. B.C.
.11 It i:
It.  lii.il.li.ita.
I' IH.  It—I.l.
ta  ..
1.
H.G.ROSS&CO.
Culiiiubiit St.. Now Westmin.ti-r.B.C.
ester  I'in- In-illece'v''d.t''lKrm!i.!Btit':raiitaiil
■  ., I'mm Irani s  \Vu.-d. a.kl
B 1.0. Cl  Hiim. mlwlon lo en:, a . anva. .taut:
Chester: Pin-nix Ins
Ca. Brooklyn (lire); nMMUM  I'm.! n n-tuacd
t ili/.-lls  Ills.  C».  01 Kmm .IK.l.lu.,. a.kin, l^riiil.ai..,,
,. t.t lay Itiiildini htalriial-n Inititli a.-"
t .iti.itl.t tlinl. I'.i|iut- „,„.. t.t."i. >. md and Third
.ii.l.- t.ii.  Assurance :V^Ii'ilof..^,.',L,.l''.l.',,'',,.,'''r''
Society nf the U. S,
Accident tn
North Amen    I !:•
.Mttiti.il A.iitlt-iii .uul
Plate liliss Asi., lul.
.tl  \l nu lii-s.i-r Rno  «n»nce„«»llle». wlUt power loach
a.l  .,1.1111111 SUT.  lallj,.    FrMB|a,,„»Ut,. li.lll. A  I", lh.l
——-————a^—   lla. ,  bid  h»0  lntnr«"l   by  ill.   lit,
 N UttttlWaMMnMatBoUManUbal
in, in tot hli-k a miy). had been
tt
yplaniii, milla. whu had paid
the ***** lal the aamunl ha.
letund.d ihe mill .Hantaan, on Iheir re|e
ii« i«. Ilarn- -i I
III"  Iliad  It.  (lulll  "I  Itla  prtB|.-Hl  aan
lunula airt-ie. aiid ai.tn, ihai a iidr
Co ol  ***** I" '"""•  t'lanlml Uladrr Ilie ii,ml
eondllintia .Id Ihe t.ttrr ji.rl n !■ tn-l
Uilbe laianlet .b.iIi, wllh |...er I.... I
. i-.i.. - ■ iin.ti.t iha aloha Itrlab
in.i'.tm.B.tyaal Taaroniu. ra .■!.
ihncllV,  II.KV.M .ltd |.<(en*al l> III"
l!|..|S,t|., lli  llall.
tlu.  Iiirelgii
it   Utu   -nil
iiii! Hiim- liaii-aili'B'a  i- dl I 'li
ih.. rnnmi. Tbt  pronlllnl •'•• - '"
11 w-i-la I  ■!■'!'!  i'i'i'  Ull -t"'
I tai Ilm lamina:-. Uld II w.i.
up In avoir litrin  am'  "'"'  *'"'**/
Inflection
!■■.la  lllllll
Illlll
inked
at  .III"
DESTROYED BY FIRE
■  'tt. ».  an  lIKtllll ,-<all,1,1,.Ileal
III  I.I..I..C.  It,  tin   I. m.aalal,  |l-
MII.I.IAM j
It <    HI IBlal.a.l,   I.,.   a ll.tl!.. Ut.
I A,,.,.,...  ;.!■!   .
abnuld .4, 11   It • h'-tntm in  boal
rrmi ll.r waitrt. and .akin, thai ll..  ihettmnXial llai.lan iel,,it,til.l..al ,1,.
,.,.. tr it. .. * pi.,1 ai Uaa ,.,|.„..i ,mMb, f|„wl,h,M,lp, alter h.i H.-I.. .1
.•1,1 Lata  lla.1l. Ill, !•■  '"I. ll."
irrbld  llf Chamt<!aBlBallt|B  haUutta
lu ih. .<|ttallr annat.   01
i   labBtxiad in ih. ,nance nmnii-
Ii.bI.1  l| M.'.bC. leell, la liui, hnn.
••BBB\ai,.||
II.  waa  |hu  the llliiltapnlrd
ahaiiiiii.tii nt Amrileati uarBmeit. ,nd he
baa maintained Ihat dlxim-tinn iw
1..   Manh.   I.MSa  li.nd.ur
At thu
aiythlng  w.l
.   ■ alllllllBBll,
and aha, Ul, aifflcLla w.ra
rouM-d hy InnulrlM ** *" ***** (ruin
n! ilm rupuried " li""' "">' 'tproMod
utmr Imtoranco ot »n, .ucb muvn, and
•oouitid .iiiokhI >i ihn liii|«irianiBii plwod
upon .uch a wild c.n.rd, tur tb.l ll wu
a t»ur*B canard Ihoro la no lunier
any doithi. leird Sall.bury would
baldly obooM a tinn' *** hn
la wionrnln, ahmad '", tutb «n
linl ..Haul aa 1 a- a pra. lhal .'l.all.'I.B. ul
wu i.. Turk.y.  Th, "i"'"' '"'"'•"'
 1,,.. - I .1  ll.'  "". !-.Ilw .Ine"!
tni.ii England, a- ai" nwtl ol Hi" <**>*'*l*
.if depariment.- Kieryihin, Inn,
mlgln la. na-onalilv tookaS I" '"'
IndlciUoniofUiooondlUonotBiigluid',
luriB|«n relallBina point(0 1"-." ("tin.—■
..iii.iii -iiituisi-
A dl.|t.tili In.m 1'i.rl.niniiili .aid lh.l
Un. ii.v.l aulhorlllea ilure had oo,
heanl ..111. lally ■■! an, **!» * »
Tnrkllb pun ..r i-land. hm one nlllrl.
wl. . wa- lit.ti.a ...I aal.l he wttuid
nm he .urpriwd al any limn
to hear  «!  • acliun.
.Vol  that  ba  bid   »"»ed  *i*>
1,1.   lUPMtOn   "ll   III"   Btll'lrat.   hul
tlu-.l,..!.- UUnl .. i.ulillfly known
... instil, Iblealenln,. Ilm *****
vl.ll,.! thr |-|a..li '!••!'•' rBtii.anonh.
and ibe lralern.1 «r.eilit«. and
enlhu.|..m >d.l Bleat imele.1 10 Ihe
■a'. ..t ■' i ;■•■!!.!■• «al
, ,.,,.1.1 <..'■••
Tomorrow ewnln, a real Ire.l In ih.
larted  In  .  ,«■■  mil. uinnnor furutut a huh .-l,» mia..llai..-
'.•  ti.. i-tii  'tBBp.Brd ,,,. „  I, ,,,,.. i.t.i'. th'  puhln- ai
rewla, baton ba bad gou ball a mile.  ,  .. .,    .  ,, ,,„ ...u.  Tna
loiiluan--  -   •  ' •'"    I   v '. .  , ,.. .iai.. lh.l lb"
..,..,u,.l. r-ttinrll he'd « T-roat-JaihK" *\.£^L,*"M
ilftral
l.l l-tll'l  ■-  I " -
iptudld  (...<rimi.ii'  pi.lt.hrd
AOSJ1TTS
'II  111'  ■<>',«•,1  ■l.ll*.'. «• a •',.,.
that!-.. haul.-.,....... tl.. .u.a .1 ...     „,    ,,„„..(,,., „a„ the light May. i.-k bo woo lb, lll-eooion -till- -. -■•
,„ion,,.ee,.d. aunh* „tlU,„T,.Mi,i IMI  i race.oi iatwoailk t*,Mm** •'r'^'V^T  T.,  iithriuti.
* "*** ■,„.■,■* I.-M.. ..• -B-1  -. -      lltmm.taill^e. ll,n.u,l..ttl.B'" i'b '• ■   ',
»■   »    "..I    ft ,.,.e„,„..,e„..  ih.lirl.ge a  pi. a-llt,  ^'™ ^uje ^!  . I.   1
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
lllllll
lli.rilHi.ri. 1-1,1,,,.. 11,1.. ili'.
H. T. READ & Co
TO THE TRADE.
p..y
'  -lap..,
Iiaate aad IY
PoliCici *ril.,n wilhout r«(crtn»
 .0 home llllt,,,	
■maa*
(^llile AdJ.ni  -MOSi
A.no C**
1.IU  riU.lll.,  ll'l  '
i.(.iib** 11 M.
*  rmm the atii
.1 IB
- 1 aa IbbIIbb.
Ia.,.1  1 ,  "
-
W.ld S.i I
U.rd Nut	
11'atd.Va. I	
■    .... •
W.lal X
rb.lli.a i  U 1
-Br... ma-
■   "a  l.t-l   B   a'
•    -II.    la  1
date and eai
.  .
I-l.  .B
ail '-
,  ,.1,1 11
. .. n
Ka."  I  a    . BB  10. h'1.1 d  ..alllBl    1,B>k
':,|lht
!•••.
. I*. , Iprllllltv ,4,
4.1.  |a  •lul
.11.
lUoaalii.
.mtaata l:.,,> '**■ Mill
■ ll.al ,rp.i,a a
1 • I . Bute a.ll nt 11.001,
lean lhi.ia.lod.. i' •"
>•, ,,*** I*****
X.. at,™,.
• i*'".-'.'	
...  ,
l.aal I, |
■ I ai.
irry il
!  ■
av , - . .
pl,re  a-i,   Sa-|a1emlier
gl.mw
detea.-t-d Meliean on lb
r.iyi.  lie drfrah.1  IVI '■.,.. loor la-log Ian!
Ip.KfeOI a j~b   II •  Mtt.   Witt -lie.   The  latter hn.  i.-.
IS.  nl. ,..  l.ra.fiSB  11   l^e. ,.|, Trulltli  .unity abllUl Utl-  !• ll  t«l |...|rh.
Hay. Ihlta. mile, nltb a turn. Tb •ailafled. and In ibe! aodiei.rr. tmrn t-uajnllUMMna.
i»ia..n.n a.a Mam .u.erBBful iod Ihe early  pan  ut  'he  foiloaih,  year 11"
u.n  ...  ,  ...I  ,.  .„. h  flp,  alll.'  ,...|...«t.,..a.-. !.! Asalral'.lnelpeeta. drep|Ba.y..l..!11..'C0«a»a
tbtl  ti-i-utioor  aa.  twked  u|a>u Uoaol laod ■   a-a■*.. ***** llUoaeol It., tl........ gi.alej,
a. I., .l.aitt in Ihe m-amlma hat!
re.h*» hi lat id.  the intmt of the
them In a manner <■■ l'!-." ***!!**
pre-n, .nd win **,.*,**■ In i*"^"'"
may I- mmiionedtb. twaoiltnl I'aibeUe
PMiaia. hy ll^lboien.  Mt. Iluroett
""a'lwIJU.'.llJ
Tha
heaaUtal. and
aiudecBiandiag.
,...!.,..  Mr, Mar-
byToroauinUna.alhem.nwbiiwaa i„ .t. aid in tlm mramtmi  had -nded ,he;,nd In H> «., t* . :..***
are-crotHtnsira, Amu.I'.n.ar.m.o. MM bowaw, ****' <***mmS
Lamp ChimneysA BARGAIN!
Ta, polio. UMaailtlaw raimllaal Iwr-Ma*
****Athi Myawal ot  th.  lolk.il.,
ll  1  , .my«. ** A. 0.
Ctl«'i»|>.  St'llil Im-1|untnt lima.
D.S. CURTIS &c CO
 DRUGGISTS.	
iitHiTisii um
'mainland,
(lIKNKY l,KK._
Ti«t»tr »•..!,-hh ■ *■* ..r ii.- fn..i. iat rnsiiiu t'tii it*? *rr nt linMV HAHtf?""
I  \t  |l  |,l   ,  .'  :   lid
tVM.TIETJEN.NIonufnturer""' ASt'tt^aiStVi''
WILL
IP VIII' WANT
in ***„*
HOOD ' null
BB.
asth tne
Storo. dwelling and one acre of land, j
situate on Columbia Street. Supper ton.
A. B. MACKENZIE & CO.
60? COLUMBIA STREET.
anrtd'a rhnnplnn.l.>|.  A wi   .tie, and It... di-ndrd ib.l ufunnor and
- ih le-. h- ...ii 'i.i muti.-y siat .i'ii ■'   lbal ti. 1 ...In.l noe
it it,.-I.m .„• aiutiem Ima, randa. ,aotharm 'i  ■****, ■ laampaamahl|s
Wealing llaudaui. lad a' '. IVha, I suiihatry !»in« mt,Bia|.i-l ihe flttmt
dl.laaee. tble. »ll«. being re,   I bj atn.mc  the  A-.ilr.li.l.a  lu  defend
UTbaooria Ibe tumdlooaly la.,-m- the honor, aw, b, Ihe la(e  Henry
•t* I, aillule.ll eemada. a tterord .bkb ****  The  r.'r  l-.k  ,'!.'■  NIM
•va   a'm h.a . . ■ ad. it I'aramatia  rhanpion.hi|B  murae, .1
aled. Uloanair detein uuJun-:l  si.n.hurylni.bed
' • t'r im tral, hoiOVu.o-t*claimnl Ihe tu*no .
hl.hr.i  larulling hoBWwa.   He cbtl- foul.  Afier m.u-0 wold, roole.iln. It
,  ***** Jahn  T«mer.  .ho al  that waadmidrB. i.< mw therac. oier ualn.
'  IT, Iloa**, ft. A4oai»-d. Uaw  b.M  Iho  cbaa,pha»b,p  ,.( Tht. lime staoahury won oa bh Menu.
Th-tirtadlUbl ..-mmi... lepa.n.d AiHiwa.ba„og .nalrdil (una J.k- lltoaaor. Ilk. Il.ol.n. belle... lhal a
i««i-«ia»a*ag Miami *t lh. Wtoimg i.awtairu« M., lOlhol u.r raiaayrar. i.nmlian at t*lly baodirapped hy Uw
I. i(l«M <«T-i(bj Iheo-m- Thna-.a. ama.,..! !.. t.k-p..,. no Ao.trali.n iliatale. and heiblnk* thai
■ItlaaiC. r. **. ,111".. I .aa.atkaar th. ItdMaac nwr, on Xoirmi»r »oth. huoora aoaM bo .»,  beti-eo
Braa, llaia, Weatniaatrr Imai.ry. n,„ di.un"- ... ibm- mile., and ibe repte^-Maii.. -icaien  ..f -ihe
".Jl, Thoaaa ***** Mil* Wl u.a. ».-..... a .id.  ..X'.mnoc itm band- caioole>>r ,b- A,iU|.«lr.n. .ouH ...n
■ri.lfc Yaadall«OL,,Kal, n. waariy. hi. Haw balag to minuie. a aenllonweioCaaadalon*,
Aamwa, lalb T. J. TrSMa SlCtlilt
J Thu»waa,St.Tt, ****** raaalaihaak
•II 01irtHl.ttlaiwa.ni II T Siad*
• a \ . i ,. . , i.a.iwapaaj,
' ia tttt-nw CMa|«a|.
. A Hoy. ,1, an. ilnu
l-et.b. ttoMa, la»|B.a,. MUSt lloal
I .in e, lom,.i) ,n lamMwII *
St*.**. m*>. Kailm. * Mill!,
•uk, luiMtl.  '..anil
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Co.ltd.
IIU^IDE, Im We&lnilDHir,B.C.
e. ii. im, ,,
\\'i arc |trr|i.iniluuill .ill local .uul
luri'ign orders ft>r K.mgh
.ui.i Dressed
LUMBER
ShiiiKl.a. Lnthanull Pickets
|7.".\iiiir.iii' work guaranteed.
Slii|.|.in.; facilities li) Kiver. (1,. an
or K.iil unsurpassed
'.   I, ■ i.! City ItaiaM Mill OraiHa,.
•    .   I  ll.lea.Wr.>-   ■
ba.asmaenlnal 1.1 II, lb-e,|»rla»Jl{S
IVadt ai.lay rieolng. «nd ao ***** **
andieni- .ill aplarrciai. lallf taa
InlMcaelea and dlflirolll-. "I lol-rfu-
lalkm «Hb «bhh Ibla highly allflh
compotlllon abound.. The anatbM bf
M». Connloghaa, and H* ******
Mlfctba. (naa Malatta*,. >****"
Ib.l .I.e. great ..oi- If (b. "biantoa
..on awt wchnlaiws TW
Ldie.willrbara. ihrir ia*"*****.
..... ********
helor- lVe.tm10.let'. o.n ****,
M,. . II *m ."I hmchewf,
heart in Ihe alBithio. *** ******.
■The Undo' IktbHl." II " 'a'acb
ibe w«'"l"»,la»"*ir lba»«i. ll.l-*'
in rvb. .ymi-aiMie *** ** beard al «•
be.1. It h.. . Ibltlling sonata tkal
ibm.B a d.«t. '"-ah u.er the aadwaia
SdboM.IhaiaaellbonialaaUl lh.Urt
who ol lha t ***** dbw away Tha
,**M *m* Ibat Wl. ot a-coWth b«.
tnd .Seeinm and l.iihl.laea. !• a.rj I.
rtnagly ,p|..l i" the .wIIjjk. la Mr.-
Wabma'a .ln,ln. .1 ll- No*******
anfny. lb. .wee! thlo,. ut aia* rtJoaM
m* beaUo. ibit gem lama, ****■
Ml, ll.t. ■ -Blhir Ml "IH be
llaaiitl'a  "Tbi"  Ill-be.    **t. _**
t.itlagbam
■ ■   i
M»n;ll  T.
IUiille«<riMiaaM*l,i--> •■ it. i  **,,:,!.  Kear
■  • M Kal CM, Itaatid Mm. (hw, ..ato.,.
Caaaut, *** Cushatl * ****,**. K****t. ******
im,,.   .*.".Kmu4*  Ald.lko.llar *
U It.' . I
uia,C.P. I
I
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE!
im. -i nt 1" ia
■ ni A«i: i> V il 11
lo bo o-d ibla winter. The unth*> lo acimni ibe mailer ******* bo Ihoroaghlr
lead lha bf law a mwnd Ilaa- waa bwl.   debated to r-nmmllle. before I. raa.
uiw.n n.v. iheemaanl.
Mm-dby  AM SaautlHr. ".a. i.tlnl  by   Aid. hwuil.l ..ardlhe rlly eutowr
AM i.iloM. That H • X-. 11 itniinaler it Hire. ... ai.iil.in. In Ih- aglreaenl
A VaifBBMi.ei Turn.., tiam|-.iy  br u»tialle.1 (<.i maead.auiing lb. na
dialed -attpai.ty taanalaalno. tut ibe   III x-  •  I Uul tka >a.<|ntllaa, I
apm.o '  day- '  apa-rale iheir line ut bad mad- n.,., u„« the lulltaiiog ,,f ,,
railway i.n.u,   d »|b.. i.,< attreia a.t ii,. ir.fi .nar i.i.'aaar. in praperly Mlaa laennle will call ap aKHvaiita-a <>» lb-
Ike.lly. tubelb-n fllai.hrd U, the aalia. i.impiet-Ilaa .onny  enolb  <m  Ibe btopvn. .b-ab
|aKlloaoll^r..yeoili,err >!»! .pphiled   Amel.dmet.1 h.i. tcdollol i.tUed.    Itnltuta-hl  the,  «•» M-CWnpnahanl pel-
by Ihl. ran.0111.   AM  IV.Ikrr  Knied.    The  folhiw.nt  I'l  aymapal. ot Ibe  forme,.   M«ara  ||.,.ht«a.  .ml !,«•
MM*4edb, AU. Kennedy. Ib.l lb-lol. •iiy.iBtii.BB.'i'Bi.i-tiaw ih.atia.1 nil- hum will rnatuhaite itM.Uy cbawa
lowl.t WMdabemlded:  "I'M.Mad th.t .a,   II-.m. mer Ih-nwdoa AafaM
lb* roaraay *Un Ibe iteaemen, for jiml .lib ibe nllwtf
mi.,W-o ..  ,..d  ha Ib- |nlnled ml
i- .  t- ■ * » ii  'it. tnd ttma nati.ti
ane.iri.Bl  no Ihe  tola uiiaali.ra.
lawll, di.iai*   forth.  ******.  AM  uplnatreel trad-.  Un  Vptrmber I'll
Keary.  illnWd.  amitber. h- m.i. Imp^ led Ib. mod lad fooad
AM  I -iHla.  IValhel.  lh.l  thea. Ihlot'  bmi haaan  dn... f
lml.il '. ■•-• , I..Int been done wuh In.—
«M hehld  mnied Ih.  m.l-tl.l.   WUh  leapwl  tn  lb.  "le  ,1,  ulUUCt  ,od  *•*•****  **   ,
rematlnaln .mtdei turn the tnmity tenrr.!iyt!iee.glne..eBpu.|aih,ikeh,a w-B.tmii..trr ami lb» '- « '  'V"*
alaitaal   A !al r llrH.unl .* itpiltl iaa  on idljerthm ,.. Ul- (aatlen lat Ihe ttlla.  fawt.l.tr  lo pwawMag I**£***'** *
Ulrr Ml- ..,•■ ii ».b li, Um be.1 luieeeat ,,n,itdiad tbe m«d m.teHtl.. b^ np ts I Mtleaiu abn~ wM- e.piwaee m*
■■III,.. hitherum-wr th.m, »a.aol»lntrifefe illbiehkle f.niw mlad at. nt  ..1 'fta1"""
lhal be Iif. bnmtbl Of Ibe millet. ItalBc.  Hiring Ibe rae«l l.laalhelT ^tike thai «t  '  •
The waynr coali nol -are baa. . reao. dad been en«.hlcrable wuh nn each .Me dllbi nil lUlt. to enJoylHt I
lllkm lite thla ..mid he pJaard  There ,.| tbe till.  Thla.be Ibougbl. ahouM |„l am.t-ur oh.b-11  A epo
.aa an Urn- limit, .mitigate lb-turn- be pra. Med M.m.t. and be aiicga-ated i, 1,.,1,-Bd fur taaanranw erenlaf ■
naa, annulled Knoae I. put the raid thai m<cad.<> or mher tmi end m.h -
l.penfl iimdlinBU .1 ..,  Hue  Ihe, tl.l lie well laei|.a| lit ti-l.-eo the rait. .maw. •-aaai.
111,1,110. perwo ol Ibe ttala- andellhleeil1nahe.iaait.ah. and lb.1 lb-   Tb-lr ....  .|.«ta!  .'Hint  ot  the
way tv*mpt<*t h,daab|erted hi aign 1b» •,... a Irnhle l.ll. N- planked In Ihr mr.n  ,„„,,,•,,,„„, ,,.|. nla|. hi. hoamaJ^g.
Tha-Mart « hraiih *****
***** UH *  llaaaal'a ...i,«, ot
W.MIb,rMt.  A-So-tdeat
TV laaacamtmiit-ra **%„,** m,*m*
*******  •*  10.  te.lo.lnt
I..U  A  l.tria   Ml Mi. trmportlf pell>l»M-iio ."  Ni  ...  lb-  |nlnled oil  refUIn cl
**■**■*,*<** ******. mntril." Tbe aawndm.nl «.. h.,. aid iimarm|.uted.aarbaachaaia.laeoma.
-  mMI I, A tlayimr. the iwuiul mnthio r.nie.1 on ibe foi- .maaiota, .uli-rli .nd ballaaiint raad
m-liatloai traa, .,aad.nl «'U«^
Mewra Ctlrb(»a amllh. lllh.*. •,(•
unmu* IHU. *t*mlffiV-£bSllI
2ESStZtt£FgZ
*.,..* ptah. I. dtw  *t* ™22
Soillh. Ihe eneigrth- aad ********
. lb' aaaater ,*t ****** d.U,hU.I t*^*****
Inrtl Tbell .lellln. .oaCe« I. adalf-,m t*
Hm-  .u  u.llrie.  .tad  de.t-lrw  Wtwa.  aw.
WHAT THE DEVIL ?E.H.PORT&CO.
STt.
lira. ,u i* C P. R T-elrara,,.. tin:
V. MmuiiMia, mtv,A n
A ttoltM*o,lia.lsi Molina!..ammi.
tail, It**  **>****. m*u 1  >
il'r.pp. IH.-b.A ****. ,i '•  Telephw.
lVmp.,,..ll»*l  ********
I  Tbe part <aaMBllla» tr****** *. lad-
'taw.  Tbtl lha, bare tana, la Uw
,.Wk'.»»Bi ia Mdrt-., Uwiraaaitei
' ia Ian* '' M« I-., ■.» lor tt***. ,**4
t.n ... ** .all owl of lh. awea.it tt* *
*, a. ha Ml  leKaaeo Mi BtaWaplrlloo id
Memly .ftrt ra-nl-wet  laaamncb a,'a,n«awil ind h- dM iml .late hi. time a, lb. lob-ear. linn of rtiwu. m aa  . ,    M j <hamh.r
Vr y.K.BB. ***** ew.piet.Bd Hie en.  na-mna ,n .How rabble. In tram wllh ***** '"*** !"""""«  *»"""" ™
1 itvt. aod the. h * mower doe him by  AM. *swl!af wa. wtlim, hi put In a Appemled hi thi. n-|au, were Uw Wh>w- applicau.in. ******* ** ***'**
lla.c^l-llli.. n. wrvnin. o( aaid r.o- Ilm- limit. W da.a. and Ihe mafaar ituld Ittf word.: "lie agree wllh (be ahoae." .bllb «li«ad nan In-m Ibe tet.tai *****
tint. Ibe a<-*wH.rB- le«iimiirr<d. Hal nkkel pith- Ihe laaail If he wanlr.1 In algnral by ,he .le«-.prca|neot aad ***** on the !th nil . 'it . "r,*5*'J" ! '
lb. city <i«, he lartrorletd lo ml.i»'  ,\'d  K-eeraly «>ked lh.l ihe l-m- tare ,1 iho itam.ay ouipany. , bune. In .bleb a ]niy Md ,""""!'
|-.,nelb.llb.<w«aell drae. on, i.ra|nw'uwar, ageeemen, he lead, wbkb w.a   Mn-red hy  Aid  amllher .nd Orana:  monial. but .'redl.b.ianl o, lam-li.
Th.i Mr It MfUllll.ray. having roa.-!Ilw tanmal liwdud l»lo. **■■
Why  -nci'tnltily.  sovornl
of thitiu. pcrfeol brunt lea
horns Mud tall eom|ilolo
111 Jopnnuao motnl work.
AT CHEAPSIDE.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA &, BEGBIE STS
GENERAL BLACKSMITH
lo Uke any idlon wkaixer mfrttlag ***. Th.t Mr It M..iiili.r.y. having rooc Hie amount inmivrd!'
bla rlalm M,«'l MeKwn.  Aim thai AM. amllher Mid II ... evident tbe ,,|,ii-d tbe «otk" on l.tilu I.Und and Ihe oe.l .llllng ol (ha ...till will I
tbe fn|bi«!a,, evtmola be paM  J  f. the wta nolenn.ll , l-d a'rwdlog I" Ibe MMlr enru-rllnl l.ulti I'land allh Ihl. Orlnlft Mb.  Tbe b»g vtealloam wiw
tVlw.,1 v>. I. T Read A in.;»inn |         ''-igraenwnt. .iij. «• n-i-iitral Ib, Uib  ptn.ineial gov- on. nt .huh the beorb ami aar win
J A ■■■■1-ll-t.WlDtOlaloa***** AM.  Kennedy <i.uM onl nodeCBlaod einmrnl.  H..I  « i.nney.nr.  nf  Ihe likely lake .dr.nl.^
Omapln,. H n T J Tupt A to., .11! anlli> iiimpany .honM m« !lgn Ihe |a,nr! ol land >> mrnllamnl In the ..ren.
lltn |,lt Mind Mak la lla mull acreemeol. maul between Ibla rlly eortmratlon tnd ******* I*****        .
t<» fnt l.pna,, A'xmnla Idopted AM. .aiwill.r MM 11 Innk-al .a ll Ihele Ii. Millllllir.y be eteenled by .hla IM- A (ew day* ttoTll, ISMSS tepwww
tie llmrt I wwlha rapotvd teanm .1. an altempl lo burn up Ibe whole nnrallon noon II. Millllll.rty lumlahlng ,h.| a aetmua Hth, bad lake, adt"
meadlM  laiaeat  of liw  Mbiwtot affair tnml tnd .ulBrienl aerotliy Iw nmin- ,„,_„. ,w« mr-n in ib-tit.aatow lln.».
,rmt»U  t A Trtpp. M:i». tlinle. Thrma.nl  MM  Ihe  elly'a Inletr.l. ttlnint Ihe Wnrk. tmurdlnthilliea,rae-''.n ,"  .„^,^ \t. mtt*
-tb.,1. lira. . Wl R<*l A rutlle. »ll: ...,1.1 b.ve tnl-epnde, l-d men! under <hleh Ibe wnrk wl. ihme l.neou                    "l'.™.
J „ in. th... ta- i:... all 11. Itanlng   AM. aroolltf mM  be himarlt had   An drill made a mot .paweh i
laeen drawn to tb
fart il at ib»,thidM
ih- nkMM
T. OVENS
■ ll.hl ba.lnt t** Ihllbet (ram
Toe l,.,m,n htd
....... .aieaw. *t*r. < ,*i.**-,,., ,\*
MllKMlllTA K (Ll,.*!-.-.-Mily.e oeeel coal Ibe elly a abdl.n Ibr m.y. I d-mnlng AM.  liven, .nd  Smllher tor not Ub- p !«eejl  ...
A Moltl... I: rarnpMI A Anderaon. bid nn.1 ll . .--I rainy  |Uughler.| hrlntlot  l.d.art Ibe retmlntkm they bn •ttbelartlte*l'*^r,f!^mlmm
BU,  II  1 Br.d  A  Co.  Slit.I»,   AM '".111. ».M Hie llllnai, ai.mp.ny bad.   Tbey  abanlnlely koe. nntblnt ''J'VP, ,i
Tlrnm.. Rkb», I3*:ia. II  Andefano. knew be wa. nni prajtidked. bul he .aw ah «tl ih-mailer and II .aa hm bad In ™'"J**"* ""''
***%,  Itr.ttie  ...mut..   w»tn,a traai damn in a kaaa naolaUoa Ift. ** a.a, meo .ho railed  ihemwlvea "**"'  '!.'T..u'lIi-aii,   i -r,,i..
M~b.«k.M|franco,, m ihi.  Tb- preaid-ni an.1 .!•- pte.tden. .ithrmen aliempuni torram rapmiao! "»"»',"*r""„lm\~,t4. and
'*•               It. Thai all l<* Mde.alk rataMen nt .be eomp.oy b.d.i.ned Ihe rntlneer> ,hia hind Ihrangh tbe einmril. ff  .1  .V.i nTwJl maa> ta awrlh-
_ tbeaoolb .alola, fleertr .„.., from tepntl. hul be h«d been ln(olm-al by Ihe All  amllher Indltn.nlly n-podl.lrd b-rtni "*** *"*. """"  '"  wJ,|h.
Hff AnHI ItffflT  Fuullhl..  ia* .Iraat  e^letlhr  |.« ,k^p1r.Mri,llb,l  Ihe rnmptny dM no. tho laaellbao. nf AM. t-nrth. '?    V   „ VL.IU  I»b   olJ.  in
AAVniniai .pprapu.ik. i„ir,"ii„„rr» n,i ,h- ..„ge.,bm.,.(   AM. aaM be bad tntt ale. mora 1"^ "*™ " ™J.£L*?X, *Z*
ftVjXfrjmttmmmmti**. *>***, n* *^tt****t*\.—., „„.,„ ri„. IS&iiStfJESF"
MoawdmlMa4wl.lv H.rfk*!-.ltlaas<aa..1l»aaiir.ii-a.«lwl.rad  U tl,.t..ll Hr* jt- ',»»«,| .a»i».i ,.
|llona»mae.. r*  ,^M„-J,-|„f. Ar,knl,,t«tfib,»a;| Pa HI let '
.fliy.ng
, and i Iw the run a *** *u la gel lb. cam I
...a. iiaai..., I'ut.i. Pau.
i' Ill 111 III 111 11
in  111  HI  III  III  -.'tl  HI)  211
■':, ",', ", ■'.-. 'IU '.'II '.'II '.'ll
This Card is Worth $6.00 to You
G
a-1, a,.Mla-,a'.  Knraa-
I  BBB.I., |,l„,a,l  /.,,,,	
itluniua arc aplondlillv
SIGN OF THE BUFFALO
ORDON & CO.
coLUMginT. BOOTSAND SHOES
©he gefrger.
1
.',11
'at!     Ml    -all
Ml   Ml   Mi  Ml  Ml  Ml  Ml  Ml  l.M!  1..MI   l.M!  l.MI
I Ml
.'all
Mi   ,'all   .Ml
Ml  iii.i  l.llll  I.IIII  1.00  |,00  I.lll!  I.!"  I.IIII  I.IIII  1 ani
l.'l' 11  r.l III  nn: ** tl l'
T. >i, r.'*i*i*'* i.iii.
lAllM:
320 ffi
P
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
iiK.vr.ii..
OF  FINEST
k'cdl   Inl   -.lla   BBlllB
.took, ordraaliul itiaciiliaoryi a bargUm 'ma
I. 11 Uli-k-a a.!,ll    A.Ml. -    1'  1  Tl!l|ip.
OXI.V III ri.l: Al RE  UW ACHES 5.
al a'."., .11, i I..II lainl tilth im-  A   .1.  HOLMES,  H.  li. S„ I.. 1>. s.
pruviwiiia, laaaii-i.  I.,..,. ..'..I  Onl .lau i\, -.„,..,,,„ iiomuu  Ur.du.te .'• lh.
'.,!'  "'.'I.   I ■   -...laa!    iBlllia.    Apply.   | 11, | „ , ',, | ||.,.,. ,.(  | ,,.„ | „ |  * 11 1 Cl*t \.   |'tl_ IVU-
I  •'   1'1I1B|B I Hllll  Ul  ,1,1- llllt 11, .ll  li.lll  .lalBa.lalll,    Ua,
l.ntl; I'ARMS, -Im KIIU AND  UN- fdmlnhdorad furualnliauie.lniolloii. otli.
K .l,.U,l.a„„l ,.|l„,,a,.|,a.!,l,,,ll,,l lUlafOl l """I-: l  altl""!..!"' Ill
.  all anal iiiiniia.'  in  (YElaSli.  I.,  ll. s.  I'lll: ft i|:M i.
._.  [a l.al a,ii.   UUI,.,  I,..ni.  111
l|l.m.  .M"l'.iliii!il|.i SI . ll.a.in 1.
',1
t > I'a,.
lully glvou.
ll.l.  All  llll.'tlllltlli'l'  i l,.-a-l-
'■   lat   IYEI.SII,
A' a .11 dental ni
ftUWBTOTllE - IIV ASH TBAM- ",'"«" "«"i 'l*."*"uT'nrK*v„
* .*..., ,ti„l ,,i,.|a<rly.  I  M.  McliAHEN,  I.H.S..  DENTAIa
,  .1.  al,ta-Ball.!-   ' ' •   >*,l*l,**.*   I.,..,!,   I.  .',-|«ll. .,,  11' I. I a 11 I a.'
Mate liBBiul" "  '
1-  I  11 iff -
laaai hai
..IHO'.!'.alllll.lain b-III'b
I n.i- isi.AXn
i.
111  lltltlal,  t'.illlll.l.lll.
,l.l>. a, ,1,| It.  .all  a,-	
I.I |.,111a lll.lt-.Il'lali  I  .1   I 1 af,'
Itutlng. -t
Uf  I...I.I w.
Al IIK  lll.IH.TiSi .iii	
.rdoolng porpowa .
ill!    I.-I   111   5 „ a
' mut K  -v
t'l.' ■ aa I a I -   'l'aat,llt,,.|...  X'O
|b, lally.  Ua. u,|i,.	
Ill, II
0K8
lll.M K -IIAIIIIISTEliS,
mdlrliUBt'la'.IVIittliaiu Iiiiiiii I .  ■
avasia. \aiiiiBi...
1  H   IBI. ia AS  HUala.
llllllilll..
1NBAI IIEIiOTINCITYiCI.EABRD,
- iii.littii piii-
nm It rtMcaay.  Apply
T.J.TlaKB M
(MTV  I1AI.I.  -'.'!:,  A  VAl.f.\ltl.K *.K  BBKBJT  IIAI.I.-llKAIil'A'll:
1     *•**■   '       ',•'■,'''■"".?•''•' '•'"I'"  I.'- ..--l-lanl Itt.vitli.l la.,,.
lit!   Ct IVpol  la  -al.    I   ,!,,„ 1 al „..|  I ,t  ll,..t.iiail; ... U.i-  p
I  'talil'                   liillil.,,.' .1.   turner Valea ami  Huttiilaa
-If. •- '
MSB  3BTTISHS  Ml/,'   IIIUTISII
COLUMBIA,
Our proipeot ol rooolvlng n largo nuily
Iiiiiiii ui now lottlon who will oowlio
Intorloro wlUi Iho promul workoraol
thl. I'luvlni't', but un lln' ''uiilnii'V nM
in dovnloplu, iiiiliiatili'tB ii« 1"' mil"
aihaiiri'il tiiui'ii^ ua, m'i'iii- la' IW
ih'i'lil.'iily liuurovlnii.  Wo lii'nnl sum"
limn aiu I the -B'lu'iiii'. now boloi
matured, Inr  lottllng ii  lnik'" *•*"*'■
llillllll)' i.f Sruta flt.tli'l- ul li-lii'l-Iiil-
,  tlm  COUI Ot  Vniift.-Vfl lalllliil,
allll nOW H  al'B'llta   lllllt   '"11  I'llBVllll'l' 1-
Ulii'ly l-t racolvo an am'-lim "I ln.li
liiiiiilnniitiB, ..iiui'iit them Biniill liinii.Bia,
.11,,)   othon   uf   11   allllU'ir   diuil
,., ,<ll|.;,lluh   10  UUl  "I   "'"  Ml I"'1
BOOK    lialu'l'Illllll!'! -i'lll"!'-.    Til"
trlili  l.niul  I'm.linn'  Ait  ti'i'i'iitli
laa-aa'al .'.Ullilllllll. 11000(11  OUlOf piOVl,'
im,-,,iau-- enabling tbo llrlllahli.aia
ornmont lo mibo i v tdv,nc« lo
ahl uf migration Iron. congawd dl*
irk'i. ut lri'lanii. Tbaro II uo doobl
tlun miller ilu- ektngod MiitJIUon ol
aii.iir.i.-iiiiiimli.Biiil.ii.iilaw mdolhoi
MCltl  !■' "a  ItBl.ll.Bl  II  Ilka I)  f|f  IbB|,|J
i.b attain to  111111 li  ur. ill.!  pi
II..U. l,.a|,'t,a|.Bt,l ami ut llil. linl. 1.1 •!-■!,.
at. ilready multiplying, H one may
Judge i.v rocenl ln-li imUI .intlatl...
ll !-, I...it.i.r. ..lually t't'l'lallithaltht'ii'
ihlnlly iiii  the IltM ami ..t! Ili.a
,.,a-t ..I  ll tlh ainl wi-.l .•!  liilata.l.
where lh, .Bi|illlallnn la titiilitty fun-
.-. .laal. anil III, 0V« l.-aiiliia Ilnii Inln
a haul ami eieii il..|.B ran
l.arii.' famine, there attempt Ih,
Itmott liui-—il.li- laak ut earning a Ml-
enblt  livelihood nit  two nr ibroe
J. la- aa!  1.. 11.1. hllll |'l .I'lll .ill)' Ul I Illlllll 'tl
by a lather, a mother ami wvenl ihll
It    . ,1' lluntWr'a l-.al.
• l-lllll  la- al
COI Til \VI>I MlNsllli:
13  fniutam  a -  II llu,
ai in:-
thaat.  VI a I ■ ■ t: ,  Uaattiilti
llttl,  .  II   ll.l  a   -   ,  '■ ',  '
(i   11   mmi is.  U,  ||„  f.  M.,
****«*'    ■*  '■■*' ."  .'  ! W„taEJ«
W«,I« awn i rm um b   , — >■•«'-■•. ****
9*   .llll Pi*Utt UlMHl'l   —
4i»t tiiii.i. i Mum attipi» ..i iiif .itf"i **■•  x it ttt\rt\, t:ti\ m
atalll.ll,  |il I.. ' "
LTAHNESSMAKKII -t:..i. NBWTON,
boll, itmi 'hut llioro waa no orgnnto
roUQii. mi fur uk in1 ('"iiii dlioovor,
why tlio vi'ii.'i'iilili'  stiitmuiftii  nlmulil
imt bo t&klllB ttu SOtlvo iurt In pot I tic j
■ ym, in this mbluimry iplierel ■**
tlio inliltll.'ur iht' ni'vt toitury." Lord
Uwiiui.i'ii  thinlis  Mr.  QuUBUtUAIM
nimii' ttic liugc ulit&ko nf toiivtim lilt
party.  Uo bltnioll bad ***** Implorod
tu loava lltoOoniorvatlvo i»ii'iy, Imt bo
bad alwayi ropllod, Oht *»*i*i nut  Yuu
" aromy party, and It t* my duty i"
" roioalu wiib you ami wo t( 1 oaqhoI
•• iniiKo ymi jii'ivi'tvo tlio iiTur of your
" wayi,  1 Imw mil tlio llttUleil tnton-
" iiun nf allowing yuu. tin mtnituliti-it
" leadon ot my i>;ttiy, to iltko *,** off."
l."iil lUvi.ui I'li'ti (uinti't ooUoaguWt
road Ing tins, bava na doubi«wlahod dim
ai Jortt'tiu" or ratbor lomo other place
nowaday! mora luaoconlblotkan oltbpr
it ur fur away Jobanuotburi
Tho rocuiit consul takingvltl probably
ivattii iu thooariy aunwtatlfln tu Mun
iron I of anuuborol popolou ndjuluimi
luburbi, * iiii-ii ibouldiM ttto ClUiem
i'in im, rig bti? bolottg to ttm bwn. Thw
countod iu would laereaaa Montroal'i
iiiunluf 910,000 people to ***** **t UO,
  Tin' Uontroalon, ploallDi for tht
mburban annuatlooi ronlEd Otuadlam
generally that tbe i>r nt city llmtu
.ire f.ir imi narrowi being leu iiian hnif
iiit'M' **t Toronto, mut h\ *** ****&***
nn iini.i,i byi iv I,.i, dUtrlct Of tbo
town Borne ol tho Uwnihlpi In
•jiiiatinii un- now rotitty nud wllllutt
to jutii Uontroal ui ternui aud it i«
Utougbt thai the olhen wlU ere ku -.
Ilkowlie favoi tii«* movants!
Our own tlty Uuiii*, wtilt'ltaro mi lliu
iiurilt vory narrow, do not u.a Include a
considerable ami raptdiy urtiviu* urban
population! Utir i-ttyUmitdario* ubimltl,
tlu reforo, .-n- long be aitondtd t« a di»-
UttOO  at  It'ftkt  tt mllo \nyoiul Ute
cemetery.  Tbu dlrtrtol «
non bv ooniitH-tcd with ibv city ai otorj
polul by occupied tittuMs ted l*s*m*
ROYAL AGRICULTURAL
INDUSTRIAL SOCIETY
BRITISH  COLUMBIA,
I
Jl A XVD W AKL!Produce ami CommissionMeicbaut
T
OH. AND
CELEBRATION
NEW WESTMISTER.
ornj 2223
0LMI24 2.1)
•WO CARLOADS OF HARDWARE
for the spring trade hnve lust been recetv-
opened up nnd mnrkca nt close prices,
Wi-t-.ti-i-y ,t full line of builders' supplies, making
apecinlties of Locks, Building Pnper and Nails.
We 'il'.t' haven most magnificent Btock ol ( utlery
I'alluiulaiiliiiln
.■in,- iilwaya ut, I,
i allfuriila. i<■ •,<..
CENTRALHOTEL
t'uriior t'nliiiiililii
Now WiiHtmiiui
1 PeuBbuiirwu
•-**. v.
Tuoidity,
Witimiluy
Thurtiiliiy.
Fruliiy
$13,000
CUNNINGHAM BROS.
JAMES CASH, Proprioto,
ll.Ui «»l In ll.aVI |ani day.  Il,al„,,,| , ,  ,
I In. Illtllll It.  I(ti|tiiiu.l„.,i l,i„| ,„,| ,. ,,',"'•')
mil lu Ihat tluaaatiliB -""'"itiiioua
W.TURNBULL & GO
OONTIlAUTOIlS ANH in u.n, ta
il in ili-ii .in.
nl-h U t I'll
.ltlctni.il tin
IN PRIZES.
Tl.,- | ,' [.rnilull
turitau
ll.tl.tf |)V|t| .lilt I  I'lt'l la I..I,  l
ll.l-    I'l
lli
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers nnd Wholesale Dealers in MoPhee  Bros.,
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc. ^i'** * ""ttiiiin
00-102-104 Poiell St. B  »"T*
,r „  ,.  Bt-'yond Royal City Planing Mill.
1'. I). Hon 207
Vancouver. It. ( .
i -.i.i i nm it i>
Nuw Weslniinhler.
Ni.n Mm  l.i.inin 1-1.1
PROCESSION
lad Oe-ain, Ualtttitiiuiuan
■tow
INTERNATIONAL
SCULLING RACE!
BRUNETTE SAWMILL CO.
1.nun 1
NF.W WESTMINSTER.B.C.
■ ■ - 1  '
1  - ******  ||m
hn «,<.i.i  ,1
|,tii||  s.lt.t: Till:  BAKTKBI.Y
1 I.    I  ,,.*■*. III,. I ■.
"Z H'
it.
M.
, U.
II
i'lii
. ||
", ** * I ' 1- '  It
•l,a|l  *****
|,vk  >.\t.t:  i.'H
r it,,,, . 'itwftt
I'nIuiHtiaAhti li.'i.i bl*  W- 1  uli . .  \
■ ■lall... ll
.inn. ti people are " li trua in
laldedbythoreiulU of Hilt- »»<*•««* ladlillnguUtaUe ttt* the
lugi but good markeu an    .1 ""'""'Ntty. «rfpih.ii «i»y *• t**tu**\*
catcheeoftw uBcorUlo,ao thai thou *****<& aljowtlkr, wloclrte Hghttug
Sihe^raraere' famllb iof the nuth and ,!ia!,'"' wburban area In goaaUou vl -.'CUOE RACBS4 0TKERAQUAT1CSi'ORTS
weal of Ireland ■■ *■   ' ' *lt',ln* iwolvomonth Indudn a ptijtu
onpooi and neagn  fat.   The 00I1 :iV'" "( «' »•"» ■ ""'"•■"'>• l'-"  _
fliati.i.formmiyof them li emlirtUoo behtgalrotdj »»olfiy houiaata the |„ .1,1,1, ,11 ,.f •■.
1 ilialrlil Sll iM-i'ililnl '
t.i 11111.  (.-rltto laftdl and '.nltiartl*. """in an wrupiwi.
1                    foi thHr
MANUFACTURERS OF Lumber, Sliiitghw, Lath, Bill Stuff ami Louk Timber uu
to 100 foot. ALSO Flooring, Ceiling, Rustic, Siding, Mouldings, riclttits,
Scroll ami Turned Work, Sash, Doon, Window and Door Frames.
House Finish of all Kinds.
LACROSSE  TOURNAMENT!
I?-A.cc-o.rato  "'^Torlc a-\a.aiant©od<si
Kiln-dried Lumber nnd ShingW  Salmon nnd l-mii Doxea  We have no spKiidtita
Shipping facilities !•> river, ocean or rail unsurpi
While the hot weather lasts
1
ih
1.1
•1   111'  I.   II, .U-I
I I. Ml I. III.
. ..ur hniw ami wonder if tlii. lua
a .1 ! ..tl,! In !■■■ !'. -In ■( a-a III dealing UUt
Liti-MMi: llli: I'ABK l"i: _
1..1 n. del i.l iata-i-iii !'• ii" dij  M
11 ...... B»
IVaaali a liati.t>!
Ubaral Ualoriut i
..  All.. 1-1:11:1:-.  UHADUATE t'lli:-  I ■  ■ ■'  tlioa-ll hwital
■ I iii V:^::;r:;;::: orandillumination Biiililer^ Hni-dwnie. Carpenters' Tools, etc.
IBI * ,„. rent. .1 ill. llu-)- ...uld .nil *•• \*t,** „„. p„lw Ki„sJ„m, „„h, r ,_.,„„. ,„ „   •
«'   >.•!».".." ""-.. , ,.e„„,iun.i,.ai.i!' t.   FbIRIE  WORKS!
■
•Ilaa 1 M  1 \, aal a
l.t.\i;ns in .11.1. I'Aliw "i iiii: |l ' M"M mi:m-.ii.ivuiikmi"I.b i
l - H. ■ -B S,   a M.   -Ha   1.   .I.   . 1
  "".' I'';.-'  ;„!'l I'"'''. M.....t..l„..i
|..!,...rt..ll.l,.l. .Iiellaed',. „„„.,, 1„ .,.,„.- I, '
niigr.t..aiid..iil.B.l..'«li.i.B..lt"!'i  , ,,. ,,  ...,,,«,.,, |,e |LS
in-.
■a ,,B„|   U.a  10   001 at    .ill   a-  a. I'   ■
Ol  OOI  111,tl. Ha
'  '"I I'll I a'—l-  ll
la 1  Hllll  !.»  lll'l
II IM, 1.
,',•;"-  "■   ! v'  ""  ,.'.„,lv.lg„llle.nil| alalaed. Hough a
n* In ,h* I't..in,..  I...BB, .t,.,,,.. „.! geitriallv  Inland,   It) lite  aid  "' ,,. i|,|, |„
.|dr»el,B»aw.l....liel»,. »ianl,n»liun,id I..1....1.. ..u.l.lti orliato  Iteoonileliw. Tke lime I...
*Ar limr* lee Ilea Iadl.e
uitr laaened «'lt,l I
t. tut flarlal B.|.l|,lulB  ihat tin
u1
Bii.....  liiiir.l 11 f I. a.'1 ■■"! ■   (Vi 11 • taken laall ■ I* ,od lllll the l.illnl. I
in,,- .in in: in ar
,,t,,:s,-,,,.„  .:...!..  ...  um  H..VA.^.TV,m««2^«E|||
BIMilill HBW1N0 M.\. IIINK.—TIIK
■  ilailalul  )ImII
\-ll.l llil.li I'lllll-iaiTl Itl lll.M   ■ i.n.lnn*
*  T1....1-I-'  i.'l.  IH"  l-llatd l-iul  '"il"'   AH,! ' •*>*** ***
-  *  .B.fB-.Ba!  .ii- 'i:-raaiiBt
I   01IW1
1
a  ,11, lU.I.H.t.t
mfifihifcj; *"•'' ,"'"mU" ,'*> «....'..' " Mr, llaiaM.»
~ halm ■•■laBalltelrfuloie „„„„
"Tlte  I.H*ial  ltltU.Bl.la .. I  |.a|. I|.|
■ll.ardlng a. we hue \*t.iau. *f ti,,,,, i,^tt,rl... all 111.1
ainaily remailied in ilie rt» at lk, Ulagl nWenttf In aba.,
tola. mil,,., .1.1-iiali'l ..|.|«.ii.inllle. t„r ***** ** ***<**••>• >* » I
,., ,„ .   li lite OalOlal uulniloe , I „,nr -n.wn. .
Oieli like dial., nt llieae Intended aetlle, ■
Tlir l.il. ia! party, nndn Mi Hi 10
>|a\i  - la  no  lt,n idllB
a  1.1 .llll.l..  al  a]  la.
T B  11 *.*■■•*•
'- '. l -
A ■ «,i>i»"lt
1 im, i;i:i:y  ami  111.ASSWAIIB
V.  Ma.h.ta.l.l III-., .hali I. Ita II
^_TI)K hall O.hera. lull Itraiera, The llun.
Jon  11  I'l tin. 11  M  It  fn,  <ln
Tltiirntitii, din. t.Ittl.-1.
Ml ill .intuine *,„,*, ,* la ii-
awiidmtl) now mi 1,1. «„ 1.1 llif , W|M ,„,,,,,
QTAISKI1UIM8H-II  |||..,u.'ii 7, **""*<"*• ** * i-l'tn-niaiiin «1 tie r _
'• '•■"•' ""  ' '  S'i1':".'' \   "  ".-'ti'ill': „ .,,  ,,„,„„».„,  utll.,  Mai,.,,-. n„
wUhSdnn'lwlll'a'  ■'-'""" '• I'-f Ilm |.ur|«>BB nf BUhlOt
T—'"""„,„„„ ... ; 'Hi >n ■-■■• ■■'• ■• "■>
(' 1  11.1.111 i-ii\iii  - 11, wilt tt
•»"""f  "" ' ' -..,  e„^«m.   ,.|   -.a   t^..,
i»iii ..ti., lil them
HWell In lk>|.aletn .|.).lie lh.ll IHU.
1 *i.h .ie in ******* I** In Mra
•... iMIn ftaiin hla lliaa. Role
--•atfade., and !• -1 ■*• aitt<da
169 ssa
> ni  t.iMiit Ai.i'Ki;
"IIM  l*i
■
ti
a.t.
11.1111:1:.
. in. .1 i..i
L'AIIM  l"l.  -U-I'-  SBAII  TORT ~	
'   Hue)  lam iHr              a i.l  *
.•01-a a |||. Iii'i'
t||,'.,'  fL'-L. — 11  ....  ■
1V.1I.I. I'AI'KIt IN
• ii.B.liati.tii't ami rata
■t   N. a 11. .1t.at.ala1
,11111111* III,
lining hartlh* ul  '
"fl"f-   •!»   ' "l"« ....
*• '   "'  •"'  " ■  >w.hl..»Ii«gai-ht,. htlMI.
al  aa  ml.   d.ie
■•Vial-ie
IlilMher aat ItHh «» «• II  » ****
aa| a .luid, l,|<e. 1.i'l! '•< 1,1. to taklat
WE INVITE
THE PUBLIC
JOSEPH STIRSKY.timk table
■
Jewelry,
X. T. TRAPP A. CO.,
Wholesalo aud Retail Hardware Merchants.
71S COLUMBIA ST., WIEBTMIN8TER,	
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
Hi, Uii,,it. Strcot.   ....   Now Wostmlmtor
Hanuracluit'imid Dealers in Rough and Dressed Lumber, Shingles. Shakes
Latlis aod Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, and all kinds ot Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
Canadian Pact Railiaitajai
I'Acinc division
TIME TABLE.
1 • s 111.11 uiiiiai; mmi
H. Ml. TERNAN.
Sir. ROBT. DUNSMUIR
W ..n.l.. ■•	
« ll.lillNi. It CH 11.11 IMI >■ UAH."
.■M IMII 1
tII.I.I Mill.!- I
1 *.,
0.
lllll
. .-eraa-ded la widklag la O.H* Wl.h Ihi-
U*** n|  (he  Mtaif fail,   lh  ..id
■!!■  ,
in  ll. Ili.l,  |a.:ill.al  |.».hK. j
•jthdl.,o,i..g ihn. a.|.i' a iMahlaalh*.-- TIn.
f totholndn.ti " «., art,, tnf »aal al ,
.1.1.. Th|.lion..-.B ,i,!^,»w„,,-.
" »aanialied ggln 11  ual '-d , ,Wi lk, rtt,, ,  . ,
II  ■!
Watches.
1U..1MIS--1I.I:
VKTKI1IXARV   I'll  .1  li  MA,. ' ' i'i-'i» H""'- •' ' fia^l  lUd^l  I******,*
*  ' I" - «..■. .tiraaind lu tad ah*4tHl.n.v \,i,ig.UlariAlloll.ea.«hanBn
l.l.lirfl.'.B.iliee   t   .  1  i, i-*ai ,,,*.
•|  a..- '  ...la,
HHH
II
IM l.illl
11:  -I-  WAMT.ii
[J;jt«ltaa. .ti- 11 ,w tt,.„. *h*44 mm m.t*,
m tack.lale-alded lanouralh-a. i~.m«t mit^„, ^,,1 **,<■■
-  u ■ ..nalnl) ahoaM doa lo g.a.t.1 ij!,,,.,],,^
** Vo.pl t«.n«r l*lia»ln... -^--------—.—**********************—*,—.*.i^-m^^
v NOTICE.
!u|  r.|B|ailnie.llg,IIaio|K«ill, fci
se. vert ****** i^....'," A'-M::.",,i>,:;il.".Miv, \
mm\H* (fl  *U*X  lh*  oymt**'**» «*  Ibr' ,,, ***•!*.**** *y tmut ****** *** py
LIBhMY BUILDIK6. C3LUMBIA Sf -
OUNDAOENTS
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY v...,.i.,.i.i:i:.i,v otvn hiat Bitu*«i«iMuit» i  -
a. , Ragtu|.|.i
, iii.n .r 1.1. . r. a
MI..-I.B  i.UM " .1  IH'ti'l'."S'  •'
c.
I
■ Hill- r>
..•I  .-II I'l.
\  . Waa,.
M, KiM.i latiR ha. ln]oi'<d Ikiia.o
ani. Ihaa Itii.l.h Had >
tnkna |,| . 1;  gnaeta tawt lb.
,.*ttl, I* a* a 1 10 .l.il "I
d.»a.
• Uh .*,«>!,
1.  ...a-  a.1Uf.!.«ai«  .n
la.l a.  l.a'  lleman  M.all*a  tl.
■■aii. laj.ted iiiii Rat -   1
llM taut.
ata.ka»n.hl|. aad ■ii.'li. •
' a. ay.  to.	
T
TO
IB
7 30   l-v
- 'Mill
II 10   <
I .(It.    1
« , la
Iiiit  r-t'ii" i-
I  a,  -a
10  4».    I, -.I*    \  a
Fluent HommmiilVohlrhMi
for hli r In thr city, J»JJ
;.  I m || «o
tOOl Ml. I
.■
The Crown Stables
A E. CLARK.
FOE SALE.
T. RIDDLE Tf«Hole
BLACKSMITH
Mat.1 a Sn-rCiall, ol *.******' Tool,.
T
'
1 1
**ll \MMIH"*
IITIJT*
OISSOLUTION Of PARTNERSHIP.
v   1. I- ui.i,(i.v 1.11 i.s hut
.a
wm
in 1 n.i 111 .
Ul *■ 1.1KI.I!
FOR SALE.
■ .I 11 '■
■t  V.t.,.1
T
t a  la
Illlll'  Al
Sll
IlifBi-"  I,  UIU'
I
snra am* coMMim
The  11 loal'1. H.dltMt.1  .1 the  haaPAl'  Ki*
*
Kd.aiaabi it,. 1 ,*. >.d **
*******,-
BBB  alliad,  1a.;a-alBa
thta *: naaawt l.an in .si *.*■* a>ia-
hfll.'
; - ■
.Od  M.|  te
E l.i|da.,a lla' l.lf .,•.«(■' '
ADMINSTRATORS SALE.
IN  THE  BUPfttMl COURT  OP
BR1TIIH COLUMBIA
*   .    *  a
tv t>i im to 1111, otiwa **i
I |T -.,!... V   :.*
4*U Smg** Wtdgtf;i»<Kkt.
~**&nr
*Um
m *. m*
Boom Chaint, tic.
1 ■it), tl,.  |. .t ****** .'I ■!•«>•„
|..,t|,.|*.»,.,;
I>|m<«a'-I Jl*|a«H
*
t mpt*» *
***** ttlll Mlli'tlUla ia I.. Mil
„i *• |l I  lilitiHN
.
,„, ***** *
S It
\, ■ «
*t\  V  llaV.aM*
* Mlf l|(-i\N riUH'lllI 111
t   ****** a    ,,,
,
rt  tto  •
•**m 'I*.
***** *■■•' *'•
tWABU
SIR,
ilw wa,. ia Ulla, ihM aa*
1 U  |Ba.|. atlltl  M
l.a dlB-aaaaaa  ..I,    , .'la  „,
IWItlli It I. lite ..U4«i  a
** wW.. *. ,*te* . e-ia .
aal Im Im*******,.«. ,*- t*.,* I,.,.
***  S-a ..a* .h'a aaa. ,, - 1
' ll
-   I   flll.lll
1*1- ** I' I.  -Wt,  l»
'  ■   la
ll ,,,.
'  I II1K1.
Iiaiaar.  (Ill  .m.i. *
I. I I.ttt
l.liM HIK,! lll.l
WARNIKO.
V    I.   llll'l.
• a
w
t
mi:s -  M.11
i;,s.
Ai-" i.atum-
a 1,1  a.   II,-
v -
isn  -i;i. "ii.
l.N" II AM' B-ll.
.   a,  i
IMt lllll'AIIUS.i
laltal
'
NOTICE. I * **** n™***' **** "' —
oai. h.i 1- ' •■ ilm 'H.i,
I ..vi 1 u\i- i'i  1 nc
|l  -a a.«H  ayWla.  In  .BBI.I
•  ahf.llll  ai.h.la* ll.-"  «.'"
.  1... I..,.- la S-. ******* , .Zt'i'lM.***
■ ia|  |«a|l.  a,aai!aB  .a a-.B,  ,t*A  Bate |af   a^WB-fct., I I'
*'f**  ,**.*»  ,. Baama. nf  l.,r .1 NOTICE.
rotmriiAT
I nil) *** to *t*u*94* 1 * *•*
BEGBIE BLOCK
TO RENT.
'I'm:•..■•! i. ,'
*mu**h h*t **it 'tt*- *
K»,r,*y,r.';:
ir;;.,:  ":'
,rt «,  t i-ii tl
I,;»■!»,. •
|ViM,L,\?>KTRKin IIAKKllV i«>iiN
I'l'-.
Hptnft-htl Uftvf'iil ****t -f (If
On th*- wl*,!* thf tblMH 'tl m*t **u
1** tv- - lo Uh i»nt **t ii^- 'tinni
OM Mm.*' lii *ip1t**Xt* mUhh tP-m, hf
NOTICE.
i
*\\'l MS  K\
l/.HtUnotJH<m»nui di*
*  'llif
ObHM li
*'* tt irtttttU^Utit*.
** .1   ii-tlil* ft^ttlmti m Hmi  |ltfli*h
•HUetJ iluaUoo ei fefli
Mr  OLAPOtimft  «HI  <***■ tA* «l
liOH (MtJMR-Bt ***
.*,*, IM-
li h***imt ***** to
* i***t up******:  "tuti
1VIMHAT
■
p ■  ■ .,..
4*1 y*txt\**\
 ■ "   P"' w-
FRANK BOOTH
SCAVENGER.
AMOMl'ttPro""i"i Ati/"lf.|ir> Work
Qmt****t**ti  S»i;t<»rioff.   All
8t»i*ittt-* ***rU S*utt**
Raid in Advance,
ColBBhia Street. New Weslminstcr
NEW VANCOUVER
COAL
iniitiumcoUdioiiiwiBo-i
New Wellington Coal.
i Me*!
■
18.00 PER TON
.1. W. CREIGHTON.
ttlllMHl* HHMil
lol  ***  *******
1***1*1***'* II .
,!»«*    $#nfrk|A»i«*l*A.
H. L. FOLEY
Lumber Broker
I MI'I/IYMI NT ACI.SI
Rent E.tnd- .md Ani.,,,,
Inaiumiri'i
**',! i;^\i"":.
AfMla
Cnnmllnii Pnrillr
OF  Navigation Co,
TIMK TABLE No. 14.
!********** l**t* u im
* UUNffH **** n
I *,*•*** lu lmm.u*t*t  i
I *■* ■- *.*  * lu i ..... ,  :
,1m  .
•  I* II  >   I -■
***  l|t|«|t>IIK IKMIt
t*rii*i r*t* t *,  tnitn.tttiit  i.i ww mm
' i ***    c ttnt.nntt  tt.fmn.itrni
Uir lUit-k ht* it|<, itttl »
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
i
i'i--,
■a Ba a| ...
I ... Pl'la  (a ! - I'.
X. I'l..uia I a,'.a. **,****., **4 I-
fl.  V.tl.t.  I.I.l.l   ll  .'11   ll
I*...    *.*    H.Mai,.W.I
aaanali,  -
..i.l. mun -
l**r* A** a...™,... ,
I '    I   l.llll. .1   .Ml   ..I   I.'
Tin.l.r.  Tin....1.1  .■>■(  bib
a- - laa I
aa.ainaaa ...in
'  I....1 lht«r«fc|Mn. kl'
.|niin..u ata.l tt .. ■
I  t  l-.l  I'ti. aa|  ..  I,   • ,,lh    II  aa»IB
Kll Iheir l.tiihll.t llll.l '' ''j > rail*' ".'Ji'tT
•  bbb.  ,,1.,.»|..|  I.,  n-Bilie    '   ." """',
lal.l-.-lls  ....Ni: l.ll.l.lll j,,|  1 |1 .,..,„«„ an ..1
lia. .,,..„ «hi, l, |,,.rn.l w.ll I* al  ai..»..r n..4. I t
anal aa..aanl ,a.il  ll
.11. IBI 11 Waa, 11
.„.,*..  I....I,:  | V B
lamed al .• rnnl rtl..  I'iii. nt tale
Foir Per Cent Per Annom.
ii.i ,,
It, Jai.Ha |„,i,,,| ,..,  ,-„,.|  ,.,|,.|,  „„,,
laaliriil all.,.,,.,,,, ,,,,„. »|,,,|,
mar l«....iiiattu.1 nn
..t.tlit alliin.
HIU.it KIIIK  (It'll. KXlilXKKR..
lia, la.l.,  aid I"  '    .' I.-bb'I ".it
>., 11..I. •  II  a
W  llllll.tl I'llA!  I.AJtll HI 111 I.V
tt i   . ,.-i iu,,,,I.!..  „  ll... I.r lll.a 1
>. .  II . aaiaalhall-,
I'alia, Ana....l ,,,  l"l
"III I," !
Illnlllti u
I ., W.I1T
1-i.lllM ,1 I,
_AaMlB*i 'I  '    '  I'
B. MARSHALL  „ J^T\
Hh. uml. n.tK„di, mm,-t." || K A 1   1 A N I  W X# W U
dlii. h'^M^'.'. |>ir. il In sink welt in .,ny |airl
..(id a,i, i.r iiunrv. iit mod- *"'
a.  I I
-ium.m ********  Mrnmwmumum****.
M SOlllNSdN
E. A. WVLD.
.1. Hug Malta*
WOW   U ' -  a|   .1,,  a,,,,    ||  I,
.  ..  I
lal.
I| all. ft at.
d I.U I...
tan I'alala !■
	
t.I
I,..ll.a ail...   .Iran, ii
Um
.a , t mi i imS
'■■ .t.I Amt.i
I ***.*,!* Al.
I'l I*  P  11
lava, i <  . ,4. ,,  1
" wllh mine n
!"■"' ;"'""  I'fl ill Till  t.t l-.l, Ol
■ - nd* .at mine a mid .holder
" Wlim In <a.a,|ai<1|,.i|. t..|< <he(. ll.h *,.,   a  .....
• ; *m** •*•* „ . rtaatStiMthtt Itm*** I'"*" 'S.W"*
MERCHANT AND GENERAL
ANNIE WRIGHT SKDMBT,
TAHIMA. ILtslllSnl'"-
■ERQgAWTS EICKAWftC -J B0AR0IN6 AND DAY
T-I'|i **
TEAMSTER
a,  M.1...,.!■! II
DRY ALOER AND FIR WOOD
r, I'. IL deP
I    '-la.l  .HI,   ,
II  P.
da.it .
■' tiu.lne
al MbI.io.Ib1 III
|Bl ahl.ll.i f  a
LIQUORS  AM) CIGARS.
■ I.  ii
I ".I   iimii
tmpt* tun ti  I t
M'ltrlrlti
rOROIRLHa
TliaB ri.lalla  rial ■,...•  -
IN.1 ral.r.«u.' a.aal a.l. .lilt-Be .■**<•*
MBS. SARAH L. WHITF.
pi,i\, hh ,ll.llli  TliNllKlll
l.l tmi. I  .
■■I    I'lll.Ill'  \t,a II. .  a,.|||
l I l ItllV.
...  a  II  l.ll,
„l,t   III I'lll'll- ti.,11. Ulll.ttll.   111)
BONANZA
GRILL ROOM
i ivirk, riiiaitti him1 i.,i, li..	
i:  ill   Iltd 'll  *■■■*• ■•■*■*   i>.I |,t
i ll . , in
It .t.i  uitwiirtl
...  ' ■
Bank*MontrealVancow °Pera HouselT
minora lur n XalcutiHe tu cut timber ou I |
Dominion Lamia In the rnivlnco
ul II. llliil, tjiilitmtila.
IIAI'ITAI., III! imiil „|i,
UUST,
*12,O0O,(X»
(1,000100
VAM'llI IVKK  II. I'.
A Savings'  Bank
nn' iiitniiiiii'iiii'
 II,<•'   lilt
Vanooi
i lum' ii..■ honor iu
 iiiiiii'' ui Hu
ll'llll'llilll,.!,-.',
BKAIaEU'
''  ll.ll.'
nilniai "Toiiil
I'laMll.'lls A1.IIRKHHRUTO
ill KIM
Department
Hal'.   I	
i|ifiii'il III roiiiit'cllan wltl,
lllia lit..mli.
Monday and Tuesday EveniiiKS
Built, ai iuui aa, of
RIME. SARAH
COMPANY  LIMITED.
auifacliii inr oml Ma-la umii,b. M.ii liuii-i y a S|ioclally.
iiitFilAfcti
Interest Allovitil ai Current Hales.
GEO D. BRYMNER,
-ti tini. in
I. l-all'.l, null  la. ..Illlll
Agents   I'm-   Jiiliii
.. K. Williams, dealer in nil I;
(onipany, Mtinufacturers of
t-ll, Manufncturer nf I lacki
I lull-
;K ni Mat IliiH'i')';
run Working Tool:
Carriages,
'.IIUIIII'
l'.ti:.
Lompany
1.iillilull Ton
; J. all it (.':illi|i
'■I. '   I ,1  ,,IB|ll,l
ar', .iiiaa'iiia'i, thutiitiriilnil
In, atw M,
'  a  I   tlal|lltllB|ll'l.
<  '111",  01  If  Ilai lllll  JIM
ICS
*■■■
|H
.I I
,. 1
LITTLE & GREEN, PROPRIETORS,
TO LEASE'
TEACHERS WANTED.
rpHKOOMMl'l 11.1.u| iiii;mi.i ||AN
1 I'    IjlUll .1 |.',J,:,,,|    1 ,
*******  lllllll   I Mllll  '.'I .lilll.I  I.  |l III !   t
•***■ * Ii  rl n.t i-iit.»iniraui.
11. ■ ■ ui ,i, U hi.,
I l|atii  .-ul H  l-i,
a 'I
Vtu  •*•  - |i  it.i.iit-
i
i
KW
il|(  \  ii i;t| t<|
,1    .! I
I
.  \. .. Wi
A.'l- '
MlHrtTIHiNn *' "t-ll IN .\ IIAVMHI
Hullrllt (  ■
PHILLIWACK!
HORSES WANTED.
(   11   I   I   la- IL I'111   "l.ll |H HU.
III.'   fill I
WORLD'S
OtH.EATE!ST
ACTRESS
>.  ll-  OO.  Oil   -.ll.    I..   *•** --!-,   Q,   ||,
11 i i -'. Now IVoalmluttor.
COAL
GQAK X WOOD
ll. IHII Mn.
,\ll«l|ial, |*
F1. GlR**AJE.xu*
MATCHMAKER : and: MANUFAi,TURINB i JEWELER
Next iltini- in I'llliinl's Drv (Ititttls.
LYAL& QO.
Fine waich repairing n specialty.  RepeaterB, i hronographs
uul English watches.  Charges low and work guaranteed.
Al STATIONERS    I'iiit- assortment of t iold, (iold Filled and Silver Watches |ut
it" thi- Finest (ir.nlrs.  Diamond .un1 Gem Kin:.',., Chains
BOOKSELLERS
nwJlalitMtli
ll.ll IHVcH'.tl
t'lii'i'itttiin ttu.
Alit.iit.  ,! ,
attracted ii.-' i.
nf ti nhii'i-
Pukdririugup,
ll'l!I.'  lu.ly ,,l
itablwltwr
Tlmt, nml tiif i.i.i timt ih- Hi!.', bail m
dulgod In iiiniiv Utter quarroU ol l*l», »
•tu "i -ji 11 Mm iii- . I, i from toy
Jury.
Mr link., mufatmd I'iiil'v mill mtt I
*i ilitttll   Hi' ii id .U l,i.|,,,.l ii,  1'. ,|,i)-..
HfrOpOQlni a* <*■** ll Mn' tii,i' ivi.ii'il tli"
wq iiiin* it i.u..'. un.i i i.-milt |ni|« -i
I'l" I'l l''I Illlll it II. A Illlll
Hn nml mi Hi ".■ gnus (litvn awt'|ii. »viii
in.ii. nrltli II I   i', Mii(uit...,iiiniiii, um
Hi ror iii...,.- uii ■:. n.t, i, ti Ubounod
l mude-I--! t'  11ik.- wufmntfc
"Vou imiii ml' the Q ivaruor, 'I   1st)
Hi leogUl   'V ■  .  •  . |,ii.l..|i fur
iiiu "
■ i'u.. i.-.iii.'. i nuwtnd  "rii-r.t itn't
BODUn Mm.'
"V.-., tli.-r.it-   Thi.. I. U  I ,  I,, -,,.,.,
lag, owl ha not 11 ban]) until!',, i,, ii -.ii
Til''    tl.llll    agOUltl U|    ll    Bt|i- |f\ Mil- If    I
at "ii'.- yuu'«'. ■■■**■ ti.- trip mil gtt ht*
lin.' in iim.
"itit "U ■''.,' i: tui  Blmplj t-'iiutir
tint, it, i mil \  -.,  ^,»a|   |  J
"Y'Hi HI i  '  ' .  i ; ,
1 llut'l at,iy 1.. i  it.l ulk  Yi'utti.
Do gQ  ,1
•  . .... ,,.... „.. I   ,  . io iniKo* n'i>il,tvo aspired, iit. j..,-,.,
1  unn i il.. ii -vcri-Hi ,1. Ill   .in .■ l!■■;..rn li., ilu-,1,
■**• * mm  I'iii'.ni'i   In. iiinilitii utitrtlitiK i-'iif'".l'in.
it w,i, lit win, kill, i:Sit. Ittiki. .
Hin- etUlbt lilin iii Mita mt (if -t.'iiluin Imr
j.'lll'l'.   Illlll   III' kill"!   lll'l'  I"  t  Htpll   |a|l]ll.ll
in.'iit   RatUtvllll iiiii iimiil luliT, t» nmk*
HnUial Iii'i victim mu (lend, I.-"*" I'ukia
lutaidn  tlm liillil  11 Oil llll I  mill  Uld  |i|iMii|y
knir,', nutl a,. Hindi' oapltal out o( this olr«
llilllatjlll.11 I.V Hll.-lllil'.; ItllltV  llialtlll|llll)'-Br,a
IK.'t.latlV.'IllH ..Kll
TIPPO TIB'S ROMANCE,
HAMLEY BLOCK
I Hull', nlil .Uiiiii
.   i t i \  *-.itii t i  Ni i\ Wt .i ,ii\.ii
GARF.SHK. UREKN A- CO.
BANKERS.
Brooches nnd |ewelry of ilu- latest di Btgna
Large assortment *** Clocks, Spei laclea
Rogers' table ware, Simpson, I l.ill. Millc
ware
Great reduction.  Call and Bee prices,
.in.) livt
alllll    Cl
( il.l-iM"..
,'s plated
I...1  t  I   ■  BBl  'a  |   S|
Vl, I,,
i:
Ih'lana.B I   It.al  I .
B  lllla  la  I |   (ll  ll'   >1,    .  1,11,'  , ,1  I 1I.
*M    t  a a
^*    .la.a |a ,1.1 I >,«!
Affile COLLEGE.
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
t I...I: in llililN'ilK
BH.ila  al  i
RACES
Vn liuiil   Ihi villi-.   Pni'lt.
n.-TOHLH I, I
AGRICULTURAL EXHIBITION WEEK
$3,000
tt i. n.i«»«l|...r
i ia llill v., tl'. .'.'„,
a I >
tllBlla.    BB-l   ||U
i..,    ii  riti.i.i'iittxi; 111.
IU.I   11.   Ill,I'l..'    laaa tl |)    ,.„,|   ,
llu- I'-ii-Hit  1'u.lal thai la . i,llnly  In.  ,1,(11.1
I ...'■,  I ...a'   aa.-l   1. I   .lit    lia,    (  B | I € 11.81.1   «t
'"•I. a,  !«•  I'll  al lllll  M.I-.iII-b  tl*hS" WS£*SS**mmmt* *****  ..„
F   . KlKhl ill 'II* ''a * •*■*,- i    ■■•*.*    \ "
■..i.i.i mi..i. or al 'i iii-r Kr,i., .**•> \* » \...h ,iiWt -rti.wU,
I '!  U   I  III  ■-  1:   ..,  III  tta','  1.1 .all  |rtM
Ul  l.l,I-■I ,    , .
IdOM-rm
nihit I'ni'i.i-' iii. • n • u.uul Kim
Iflllttllllj   .UUl   VMhli,  ■**
JA£    WI/E.
"Doyal City Market
*^ J. REZCHE1
Meats
nropt
AGENTS Eon WLLLS FARGO & UO
REZOHENBAOH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
KUKK i'ITY llRUVKftY, FRONT SI.. Next Vianen'a Marital
ii-- -.«.i. .: i.m an -i i' ■ tim
Uii-M it i  ■ ,.'.,'.',,.:   i
WltUt M l ' ■ • ,' '■
tliwr btvU i
111  Ulil-l  lllti    1  .IMll  |o  ti,   .
.un .ii, (tm. iii- lb*train i   I I •
IkiJeriRl mi I i . i-i  .
niu' I « ,. .,!-  '.i.l .ml. i .| ..I, t
ii,' i,' i. n
' ■    ■ t .
Jllirjaa--   11 I
.1,111,1,  I
m ■
i ii i.i ti.i
"Ul,
mni
I
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale ever known in British Columbia. Dress Goods .ill **i the finest
quality, This is your opportunity. Tin- fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictlj Cash, unless otherwise arranged lur. Oilers for the stock en bloc, with
fixtures will l«- received, and satisfactory terms can lie arranged with responsible parties.
TO THE TRADE.
OUR STOCK has been either imported direct from the manufacturers, oi
nnr own marki t. .ni'i quotations im' quantities will In made as close .i> any wholsesalc house
* nitwit for cash in
COPE St YOUNG.
IT.Uf.tSOX  lll.l)("K. HASTINGS STREET, VANCOUVER.
U'l..ii t ■
liinil, I...  .
Ommir,It ■  Im i-i
•ll'*
~—  rUH'lit.* I ■ • htmiit
***.<■ i  twarlj Mti|4l'a|
• Willi ailt**"itK»ti!
**lmi ,    * *   it
^ Will . -t
NMJ
' I i
• tl.»ii)   Lul   l   l.lut   at*,'  |
: tf«a|4) **>, i»l«| Mk—I t -
• «iitiiia»flr  11  i rii *
u-i tiinttrr, -rtmUialMMwfe blw *** hi*
• ' i*mtl nft.v t-'(;.■.• nl,  IU (tl-'-niMt UttAitf
pM ** lit* o-iatluimi tl»t to j..-
i *M \**hr
TIimi mil lhw».'Ht *imMt.-1 tmiin lb-nin
*«*t|., | I  ■ I 1. ■
• Rkavfti i , "i »• i
if.t l
A    waul Imntit.mial Hi tn  .
fi*  Nit.  IU  *****  *m*
t mt'1'1  lltdl IX* * ■\**t**** :•*  il,| 4 I'lll  \*t*
•I *t |ti>|*4itkc 1-btu
fta **%**** tiuitol * i ***** lhi«»
• .  ,
im.t.t -a  .   ■    ,.i .
• .    ; at fm-414-'
*-,"-. I *•** trttly **n*. *»l
X l**iA**t*mmh*m
■'
»U.. I -
i -  '
AwllU^n  l»tn
*T*t «*U. || WU   tt*******  I  **
*****  lV.t--.Ut | mm **^r  I **
t ****** tto*ir util*** *
*} tl, - **, •** ***** '* * *
,a - I . ******
4u,Bi.»i«*l,^n.l' «hHiM4 w.i**
mto**y*ni**m  Tim ********* *** mmA
i**\ tm* wltb it
*i,*«i»lt«ttimi«*fcM«7
I I lldMi I »'*! I *** 4*tm Utt*
' thmtmAih**, h* u* ***** ************
»»«« mm* 0*1********* my t**n*
t*mt*m*t**9mmuuhmrl*4mtt***m*
********* * .-• ******
lit itai ttm* n *■• i*|a **,*** t*** tack
■ ■
,*i,*i ll- u
I********
I.. .
I
*<"«M !*H« tttl *!**
•h* a.
Tt*** -
•  mm* * t
: jMWf«l *********
* ,*uli ** to **** *
.1  . i    *.**..*
* *t to
*tto9m***i*****i
***** I
****** m**m *t
latt hWi^^ *************u t*
HnAttlHNll \Mi l»M
mu. mvu
OPENS TUESDAY. SEPT. I.
Primary. Coiumcr*
iiai nml Clnss-
ienl ooiirsoti.
PLANTS AND FLOWERS
HALF PRICE
TAKE A NOTE OF IT
THE
MORNING LEDGER
Special
THE
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Hill Supplies
M*M«r*rt>itrt*tt{ Till* l»|«
\.    * ,- *  - *  *  I   ,  ■ -    1> a- 1   I
Ml., la  ••
ItlllM |N|w,m
•   I  ll\tt.. lllll
***** i,v« ii.-i tt i*irt'-
... u-i.
SUNNY SIDE GREENHOUSES
if. PA0E8
A
K
C  Ull SON  V,.t<*.
I
IG PAGES
! f.t.,j,n.. em* m*
.    |attn4 Mill  X«lit^||.fia
I ...   IllMl"! -.! ii.alnal.-. I!-'-
« iiri ii. ai.». «i-niiiiaaainmlaUMMMt^MMlMM AlrMil imi«
11 i m:\ri |i 11 \tiii n ni' TV**\
OODOE WOOD SPLIT PULLEYS ,,:r,;..''.,,B-
' t}'*'**\ * *, \ '*"** s *"* t< *h** i* h tu huh
I..  '  |, . e •  f>  ***  A****t*1
1 '  ,  •   a-   [i'|..l |.l|t|lr,|,>|l||llM<
O. P. ST. JOHN. Manager.
No. .'•*-'() Cordova Rti-fl. Vm v.i, II. C.
19m rm* >«••
I ****** ******* *****
la t.,n«n.iit«l »«4«tt.a(.
|V»l*i  ii*|4a"aM«*««itp'»H«
Al»lll»aUtlt*lt   ■  lb •  . 'V-
A*in iHlwamtal •-*' '-totUm,
Al>il up *to t ■■ .
l*mto**ltol**l  *■***"***.
T  Ml a,  I    .
i* . 4h*r |aar!a tm • ******
TV n«l •* iLwiH-i-tfiMl ****,
I MUnUin l******* n*t* u ,1*1-4
IVlr *1l1»n* ***** a,|^»aan| .****.
Ani dill ito* t*ii**t h\* *t •* h** *•***•
I I *i* it* -MFtrmtitd «n4i.la|
"f «t.t  *,**  lUtlll'all.  It-a
• *f tin,|>W> t* * * 1 4*\*it*
t r*M<fatr lli* f4 iiaii! ***,
Tfc»l IfH h avilttf.
1* tm*i*tX*t* ailh * trt -»tlt ita. ******
A MWMfWta nnlltfac
TW iifltmt ***** *********.
All ****** afUlr* a *|«taHic.
I*** MT II aa-i ||r> ***** BIT,
Aln |(rtf^^t-rt» -Mf^BfMtal
Till; liKI'IIIKVH
till <«all  1.. IIbbbV *** h,
.a.ia. U.li. .*•*, hml. ****. .Wall*
!a. a-
|!B.MBaiU>l<Ll'B-ll.',aaMfp. ******
tVa^klfc.  ,    a -.-laia  I
■aMlkBiaa.!..'*  !■* Ua  ■ I
JUST RKOKatVED
CELEBRATED ENGLISH
BOOT.
i
,..in,  mm tonaaroi.
I'-alia  ..law, li.iHi,,
HIIOOTINO  SKASON  III
■■ llaltalltB. aaf Mlih.*!.. . ...
I'l-.
".'.*..a.t.,..   , a
•>llirr
■II.I
-	
It'll
■lia.l
II..I
ll.ll
• 11.11
'	
GUNS
PROFUSELY ILLUSTRATED
With Engraving! of the Public Institutions,
I'iii.it. Residences and Manufactories in the
Cityol New Westminster, also Portraits^ol
Pnimincnl Citizens, and Maps of the District.
Sixteen newspaper pages of letterpress,
•I. jcriptivc of every institution and enterprise
in tin . it\ The Churches, the Schools, the
Athletic and Rowing Clubs, etc., etc.
DON'T FORGET to send a few copies
In m.iil in your friends in ihe East.
IVi. < io rents per copy; three for 25 cents.
Tn lie linl it lh»  llmikstnivs nr at this oilier.
Campbell & Anderson
,' ■ i<...r...at...l!.«.»>il.-B.i«.!il.-Bl i
In ..,. il »im I- lilin 11.1 I •'.••! BM '.all .
IB*I^Hl..l 1*1.11. 1.1 M| |.*,!la.a
***** m* *mf *** iia*l u
n..i*a.i.. >.,..!irita.•,m.Ma
***., I a laa ttta I  a. ,*., **** ***
l,ia«|ia ,i<aC .ba. ••
,b.Bi.,.ai ..-•- 1 -a. I.- Ima taW irua
ul I^IW **,* I ■, yu*f Mat ifc. *****
W.
lw.la..wllK.*iaal ■, IUI nw.fcB^
l*..*t.m.m***t*i*•***.***** .art aa-
<aiiB>nt.at. IriN I *u * m***.
my**l. ... 4KM '******■ ***** *
***** ..ml ta-.a.ili.i .at
ft.aaik.B».«a^ At**********
a u-i mm**,***. .1 aalt a. lama, (naa
,-*!..!!•• .aaa*,.
I, .,. ,ba. ,k.l I ******* Ika m It,.IB'
I.,, .til, a. ..I.,-, to,,, .f aiaaxa ■«»
laat -IO l.l r* mr
ri*»*u******** ***. ***** I
.** •■. ,iBa^
At ***.-.,.. I. aa laa, l.n urt- .'.*
***************** Mf
.WHI, ,*— l-BilB 1. ,. 1.1". m*. I m,Vl. aa||a
, cut.Uiti■ la ., „. il- aatM ■* ** **** *
IM ***** '• a. I  I k a  I « **U ****.
j ,.Iwal lh- .*** *■*  aa-ia, II.. rallmaW H
■ rr m* .14*4 *****
A *** tv** m, *m* *i tu* *m
Tlll-ai Till.
AlBBlH Bl\t!  l.ll a ..U.B. Tl|,]Btl|lB,  th*
Itaa laan l-t. ti-iltt  , ' . | a  ml  tn
Kn,llati-B|a..-ailv   '  "'Hi'    llilotiaill
II..I.I..II ntl'l '   ill  a . l< 'I III  !"■■' Hllll .
in mti, uul .'In. l-l btM iB-lu-a-'l lo
lllll la. Ilaa' l.llllt-l 'li .lli ..lllll nt llll |l .V-
1-1,1'. Tlia' iBrtllld Jaaajlla, 11. ■ 1. • ■,.,. I. a , a-
IUll.lt  tttlilll..'t  I'  ,  „ li  a.lla.l,  „||,|  ,,l,rt
iiiit a i. taiii,; llu- nn! iau aiiiii willi lu-r
iuH-l.
Till' 'Ital.lllaiB I-IIU  "Bai.I I.t alalia  lal-
IWaat, llll- |.Ba.l..lll,l>, I villas ■ l. :,l,*l lilt
nawl  txlra-titaly  |. illaaii..  Ti|.|a.  Iiaj
• II  a.l  I.all,..II  (fl.tll  lif.|i| ,.. Iml.   II-
I-  a  !>'   !!.<'   l'l'-l I  BB  I. 1.  t..   ^  .1,  l.|  tit.
K*l l.vl la..,, rbaml. a-i.l Ilai ».i.
lavllililliii In In al ll'<> tl'Bj{. ot tllf tl»ti.r'
i . .t I- which lln-j' .i-i.' i.jbi.IIi ttl-
lani-lu,. .Imii alt at untx' a ' "itu« tiua,
what llll llial itttttiit-tit li. I lain namaal-
r I i.lill. 1 lll.a |.i|a|,.», | *• .itl-l Vall^
■ tia.. I.I I  >B ,|l  lIlBHI.
Tho ;uune ,1,1 .litifltnl .1 (ntrfullf
titt, her eric >■ ■ ■■ t, ,t i l.j- ,1. [...(..
th lim I- 111', al.al -a i. |al aaf ll.a |„.-,i |l„.
ltlr.lUI.1) Bia.'.  I ti .11  ,|!|.a .till  1,1.1.|a|
mi. .11 ,ll* irwih'. ll'lii-ll lit.1! mu-h-ni
UW a|. I 111 whiala Ilw, «*1» ilila.Ii-il
b)r 111. ■■iB.nu "I ll.a i.aiitt malalaa,
IhaaB, m,^ il, I..aaa wallln,  alBiwIl- a
I." |a.    .•    Itl    ll III .( |||.|.B. .Ill,    l.ll
rlia.  alaB.JfaB||B,'  li.B<al  ,||B*|   III....  Ulil
b nn il..i. towutdl ,lw lum*.
"  '  I
l.M l.l l.i i-t I. -ll... Ill,; lh. that, or
Itialu.. Illlll laa Irt ,.. ln-na-K. laal In ItUi
ll. ,1,1. a|la.B.B|I..B  Irt   l*| |H  B|4l. Ill  .'I
Ibb I  all   I1-.  B.l ,|..-
"Omm, hi, iB*liiii.l.i>iniv!t.ir m.ai^
.III la... It «.. .. liillil ^i"
"lla( jiaur « «|...a." *. <****.". hai
.r. Ihr. f b.1 (■* (( ,., Inm*r m.*'
1I»|b*,bI  I liaa. mw.r .Ba.aBwl
Id. (wcluU.1 .ii-k H 11.. ti al.|it~in,
,tK> la»«. h» Mi-l. 'lin-al hail. Min,
har nut; I am pptf <atly unaim-t. ual
• III faollaw J«« »htW,« ***** » III."
i • ■ .• nuaiMii ll. Aral.. .1,1.1 <*
Utt in nmitl.r, .h.i l.vl ** t. lh. in*
nu ** lh. uafiatunal* n<a.|<lr. i«irt.B
u*t ,U> ili. laa .imM **** ».« hata
(ham la Uw (laamai. Ami, larr; .*** *
Uwffi, u|aia blm: hai nn tlwltn, llul Iw
dU tr, fall. Ihr. katt, I- itm Iwah.
Til. l.a. a|BaB-B|BB-! .laal, Tt.,a.'a hm>, ***
.|lh.*l.la ,„... inalanl la.> <■■ „** *******,
miaililim laahattl .1. l-<lr. allii «hwh
Iw U,t ihiaa I* Uw *■*. nl Ilw *****
**, ****** lit. hut* l«a.a u|*« k*
***
Ttw An,,. »i. Itnilin, lint iha. imi
4.1 lk, n«Jnav»t hi |wnaw limn, kwk
n-aat^BBa .1*1 MuM. .nil Iw.in, *
la.lfal IMt **!*. \ «a,«aia, ,{,,* ,ll Rl.,
tail '..ilaBadakl a. l.lllhi, hr, ..li. ,**f
Inhl hin. 1.. Il, hi fl . lilltai • aa (MB.
tlw Ik*, .hk-h ** dhi.nl htm In da,
.nkw. .*u hMn, aj,h. .4 I.iiii Th,
mum wit iIw^ibb . tlh. Ai.!a.aB>» Irt.
ribal * him. tlw lh<a a|<at.J Inlu Uw
Baklrt ■ (llwm. ***** ,*** * Hh hla laarth
Ui<l I.-* ,*****, vtlh 111. < U.a litt-tguif
llwt h^Hhia. ...a lnnu,..a. II .vm.
aiw Uut,-Jlr. ihm. \*tr*t **** Ma
llulm»«t|<al|.uiita«l!--i i-iibui*
If .mwh.l Ilw lltha- lawl>. aw h. had
imm Uwl ,* Uw «,,l 1*** *** af
•..-I iaa In lh. ah-*.. U.I InM lha
*****. M Bn •** ... Ia*l an «lh kl
•Nan. ti* mm*** alUrl. tlw Uia
Uw. -mffiaj Uw nwn ink. Uw *.****.
ttta.. i.a.na.1 ll.ra.lw hrt.n-1 lh*al>
malm. ha. iww, ainwh4: Iwl *****
lh.l  In I.  IM. . *,k** awtiahlwl,
te i-i a miln, il.-* m I'lr",
m*.
ll * ,,*** Ihll lha lk<* Iw. ilw \***m
■af fawrnwIkiB ai»^ .aai.- ■*',ani#..lv-aw•
II.B,... ihat Ilw Aral, .in..,
la Uw aKlim.ii»f. nml *** BMaiwwa
*t*Uf*t*  II  il. K.
8C1ENCBANDPBOOHB83.
■KTCattt.HO i-anaon.i-M, culltO
ntOMVAmoutritiot.
,»• «w t**u *,*****, .<*.! **
I**:.**. *l ****. **.**, MM
a. «>,■».»• tu*. ** |Bkw^.B^a>.
tV-uiaw.- Hw. ***** ***** *, k*
M  I. 1BB» ,-BBMli-
.... B^aaBatol-
laal ■ ****, ******* I
. i.^i,,,»..i.,.*KaM,kB,.» **■****—*. if **:- 'r.rK
'  -a-.  ■...imm..i..t..Bi.. Y i    ■  ii  i    ii  la,
im,****,*.******^ izzFjsiztf.'zzxsrzz
.:■_.    ^L... a-.-i JtJ. a ^-   laMailaMUMlalBMl.hhBW,
• . hBaj .aa **** . *m^m ! Ba,Bn.B...a.iwia * **■ ** *
.!z5!!\**l;.2*A*^S.*^*t ******* •* -»***'********
,d!2li ?2,*l .1ST *** * ***** **~>*t**l  lh*m*
- ******* itn.* ****, Mt
1  IW-1BBW.  ttl****  ****** ***
I *r**rt*X*l* mumf*
fca, ■ .a
WHOLISAI.F. ANO BETAIL
Importers of Hardware, Stoves, Orates
Pulnl*. Oil*. Crookcry antl Gl«»«w»rr.
A.
,'-
IVa> a am ll" m-ait l
' ala-aalllll. I T^OLS  ■'  '
BUILDERS' HARDWARE
lit loan,  f lur Ctmrlirff ileimrltnriil Ik full **t
Dinner Setts 1 Toilet Setts 1 Fish Setts!
n..
■
'*** t**** k* mm tn IM*
-  ***w  In anfaiifit
CHAS. E.TISD ALL
km. «f ****** ***** mam ii-.'1-r **<* ******* **-***•
**\* nt 11 in it. "I"
!!«,«.*d  I.-" ll.tl.. M.Hw .n, ****** KB.IBM. II«W. 99****!
to* Mill,..M-I.. *^*$£fi£2* IM I'"-!"- ***** ***** >"
* **,****, IM' * t^l.-Malla. U*p adeltcttli llt-lgiaii,  AUlfUll ami AacriOt*  Im h****, tot baaMihl <«anilin« i'ti tor
liar ud TiWa (tlMmrtra Kmtcfa, ItaalloihAdwriii Chlot, TiminiHi aiih * r***„* km\t**n u**. t mimi^iii i"
M,m|iiti.' varlflv <m lh'* mainland !•• tttti* tttm* liAt«iihai to*m,t hiiMto*
Slfl Columbia Slrtiot •   ■    How Wt»tmln.li,r JJSSSm*' " H'm "' "^ ""
H- tt. In * *'■**■* *4 *ti\***~t***n*ml *****
t «t1m*l lh^ **rilt * •****. In himiw* t.t UP
mmm***
Uatil itai umm** m •** h*l •wtw.kai
-, ***** ,*,* ,4 Mm •Uiit tto ma*
*t
IM 1* thla | .h t,M ***** im**
lAUt* h. MM in 'hi« U<« < ■»*". mr l**
ttrttne* ***** m, ****tt* Utot 1,4 iktl I a<«s
an taenia- I<nI tasHM I I****** lhal * I ****4i**,* *> I** I itr%M
tal ni*pl'«i*l bu •tt* Al ito **i rt aa bw I ta4 mm* 9* UAH
Maar ihinc* i****** l**i mtr draatac *** ' a m*U*. ami *m *• ******** ihsl I tow*
ur**mi*m* j u*ttm* Pt**** ****** ***** t*** uf
IU aa* *MII«**t. r**m*t *t»l niHan»l, ; |«««»4ii^i*«awr« I.t * t*H ***p
whlU** **• * o-mmw *****, Ilw \**r***** \   I'** ,41 \*to***** to ***** all  Tto**
1*mtt*t* ********* **lh*mX***tr*  f**r j mm* *** ****• 1-* it. u*l **h *m **P*f ef
Im mm h* aa* nil rt -rtiivalrr awl tmht* , ***** ***** I ***** m Ilw tf***** * *
t*m to tot Xtml u 94t t u**tt* ***** to. m*\a \ tmmp
Hmtm*Ab**f**i**, *tPma*4m*IAAtL  *  n*mmt*t ****** I **&<*** * im kail
It *». .tairwal I.t llwir rl«wrt fiWirli lhal   btir MMAMMmI * •* ***** to tmm* *
h* I ,..* |mt tlw t*r*1 t** rmr* rt lb*f  mm• "twa
MM id", th-icli I iwrar MM««I Ihi* -II .   \V«!.h hi mm*. I tmmttoi Uw IllHj
aa«*Khanunif»'.niiTt*a«.iitatlti* ! «*-^|.
Aaj***. t* X****t to* <*af.lW!f abm h-r    |n ;■, mtnalM iwwn *y ***** ***** *****  JTT
llfi>«MW ■ -  ani a., to hvl \ ft* m*nl rt th* ny*9*** in mr ***** ^T
fcrt«MMMbla|«ftalfrartolhNl**M .  Ai*l ihM». y-tW ***wl. 19****l *wr>m*h*
t*nn***\ltf**i* **hi* •-tnAil«*f«>. to rttm *,tt***-
ranw |m hit ,4***. ***** **t trnnMintt. to I   Am *iw«l lal^*. * ***** *ppmr**X  lla
Mlnwi^aaam-ti-arnUar th*t*r* rt hm j *****.*. 4UU *m* -»t|*'  **lir** tn******
mh**htm**ti*f*iXiinit**tU** ***** ** , ,m|^1n| ^^ flS,,| | ******* iw^wy.
t'   ■, ■'■ I■■:- **•  ■ XXUm l^thl: "lafilcttamattAHr* ***
\nl **, ***■ nt niini  nlt*i  Ht*  l»nV« \ iht.|n|.,|, tMM")* rt it****** *****
an Imm 4«wi aith ** ***** *■*** tur****!  ****** **,t*t. **h *y*t **■ * **** **
mmtitml lh* imp**** tm* rt my ***** «m4
*ut* iiaay,
Aram I ***9**
'»
yan»6r|iiFfWWiiWsW0LFENDEN & ANNANDALE
\** "-**. ***** w* *** ***■
-"«• H  ■a****.***
•AM tiMWt ****,
fh**m*H*t*
********** t* **■**■
■ i **',** *********
***** Ht Af •******,
•■ *   •* «*]4*i<H«aaar«f
r-*m ml* t*i**r* tm ***
\-m ******* ltp**m*4
<ar* II Am* a I ***** U
■t II I m ** ■***.*,*. **A
a* ■■**  In h* *******
Uwtaat-'   •  t* U** **i hy ***** ft**
■aUbmi"! I ********* trt* m*** M
l« ttutol I* to**r**X**t*t mpm H« Mag
aitMraan ft*** ttrt'****•" al ani a* i< iml la
Ilw air IM *.*■*■* A** **** * mtiU gn*
******. taiair-a IM fill ****** ****** *A
IM aMM ^a«irMa. IM *lih-««h H rmtr tot*
**m ***** iaii»*lwiHr. « hw*-a»-« |*sla
i-  -. pt* **ni**U'**H* lb* *Um ft*** *
la
tl-i
m*t*
l.l
tl.l  IrviTI .Ml
ttm BLOCK, VMCOUVER.   »"™™™"** ■■  * "'"""^fc
W. A ROMILL.
, llanat.i
Lalo W. tt O. Wolfrad-Mi.
PROVISIONS, FLOUR AND FEED
Ml nrnth ,|. rt X**l*t irm I
m*J***l* mm* * l-t ***** u ******* MmA
***** rt uu***** * * rt aiiiaw rt pa*
to lk|ti|t*'.-n ********  A An
MitpM   *' Hm tm* *m*tl*t$I
mrtt* tto ******
*tm4tm***Hmi*Um*tt* 1
111 ,t .1 ~ ,1 all nwa.r I a4.t. .Iw. I   ly.-i.M, it m* ****. h* I *** In  Hfift " I*"* ** .^SLS .1
*r*^.,h,* >, ^    **,, umm u»,t*r* *■****•***
I I ., I tam,/ k- ,****!  "I 'I *. I I..* |V, Uk.) fc. *,* , k,M ,1 *. tn >hrt   <**** '' *****  *T* 'T.'aSJISi
ah*k*.i...l.h-.ti.k.law..w4  Ikrt  *Sh ,m I m* fc« ******* **A  «m «J-a-t"-" >? *?.*** **l**fi
*^Z.4ra.   *** ***** *4*"*l *l <■•*! *  I'***
hw-tlil it .lal. M*a a^al*. I, ft**'* t ***
ima a-i.-iii    iiaaai ..a.u .-^  ...    ,..  ..  *
I   It.w-r.w.l-nanw.nMiBW.tMlwIf  •** ******* Ua.,k«l*M.^lkr^*
|  (-, |«- at-^awB. * **,*, tal IfcB <W,-!IBbM **t m
« lalt^ bbb-I a Iwll. . imiaaaatlt.
■fail. I.-a.u If.i.ata, *** Baiakalaiaiak ll
..a I B.I.I.I If ** a--.ll mala ft.
tV k .;. .Mak I'l-BBaBa. Ma*, ka
.,,k kiI,b. aiiwil a h bibIibb. arm.ki fc^
I .law * * l.i.  k ,**,. mm,, **> al  f.  .
all *l*
lari I • 'i. I■»
I aiai I.atll Ib> all.   I aal.aBlla 1 la. .!!..—■-, l.i j (HMftWlM   I k»l a|m,t^ At* m. A***.
 ■*.  V..i m.M .Haail m. .aai mil. ." |ll,il ...liaiak.,  Thi, .a. all
COLUMBIA BTKHIIET aw- ..
I 11.  -IbIb l|,llfll.BIBI  I I.It.1   1 I.B.ll 1.1,11 New Fall Stock.
MANTLE!* ■- ■■■**■•. Bi
Vti,. t. Ailrat-litn antl Tw fl
JACKET.S    i'ii".  Uui
ami Cloth
CAPES  li' :•»■ ! tT«Ua
ULSTERS  1. :!'!.;'•. iLiiuriili
a    alllSfa'  BUfl'
Cl.ililtfii'acoat.. n .-fart, tic
L. J. Cole & Go.
111 I'H.r.illilA STBBBT.
REAL ESTATE
• IHUll ll i ITV Mil's  ClIHAI',
I UTS  IN sm ".'II  tVli.sT.lllXs'lKll.
I I   I*,!  Na.llla, II, II lilin,,  '|'l.1|„|„,li
l Nil SOME VK11Y lilMK.iiii.K R|H
..  , r I a't I il ...... ^ I ,.,.!.
. ■
I a,,.,.
AGENCIES
is.i IIAXi i:
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA STREET.  ....   NEW WESTMINSTER
ASSUHANi i: i
i.
V Ml.iNM
i-t l-.l.   ,||,
|,t(;iii:iiAi. i.iii; .i-a-i iiancr Co.,
I    Iif Ma' a., ■ II,    „ aia„i,„.|  I
'|'a'.."'. i"  -il I. IVUI1KH  .1, .i .1
I i  ■ ii..:..
-!'■ alllll   lllB
thl, i.l,,..
lit.i.II,-  v
linl.
,.|
NKWS OF THK t
***  A'lt,t!il.,.,..,'..
Caapta II... 1. ,
Taadan • taied i i i h ,
RaaliaUu M   i  l ■
Van".hi, iiiiil
 •■  i  Uil"
HV
I  I .
■
CITY  COUNCIL
,..,111 im. nm* i i.i«t i'u.*
in.-
Pan
.■ in
near la
-  I  i
I
For Good InvoHtniotit* ko to  i
Real
Estate
Brokers
Ar.rilts Queen's Insiirnm-i- Cu.
Cor. Uson aM Mam Sis.
COLUMBIA
atii'l    *********** i'^fci.
■vy;   ******   *   * a   a   *1$p.
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
AriiiHtrouK-YouiiK Block. Ciiliinilii,, Sl,,,...
FRANJTS ~
t:
I and
Farlors
-.   lla-
'
LOCAL  mil.VITll.!.
it ti I  a- !.. I- L.i innl
...
In 11' laoria.
Illlal It..)  ,.,!.,.   ... ,| ,|„.|  im,,  B...  |,|,|
BUll Il-lliallta faa|. ,, ;
Tha  .lumii.  I l.i.u.  aiiil
t-laaiial ttir Vn la,ila ).al.nl. |,
Th. amalirr t. Uvldan ... (Int.t.«l
T.la  !
,. ,., lal. .
||
• a  I'm ha.
'
B.L
i
I
• thai ll na- I.Ibbji.bI Ib.Iib lla.'
il  Tha
a
■ I Bit    ll,.'
'
...|„la..|.
a  I,B.l    lll<
-!- - mm ll'
tlllllt'-
IIIUb'I |,.a   a B . >.,,|.l ■
.■ at • " ■!'-.  Tl." »■ i.ii.ui-n   am. Haiku a'.i" i"ti''a"ilah|ltw
.  ...m|..ali,t ll.l.a. mtlillt.-.ra-B'alla-liHllil  |.,,„,,,  ■**.*">  1**1  .-,UI|.b™(
tail ****k tad .III mamaitta I., it.ai nun-rommllLI." hm  ,l,ro. nut ink Ubrari and unchtnlc'a Initliul.
or. ant .print. blat, ItM Ikl n t. .ua.ihlBi nth lo  ('uudcII than tdjoumi-l
AoilBltrriif W.almll.ali I  atn.it. a-  ■  '
Mr. Nlll.  SBlth  ltuaa.ll .III ,.. lal.l I..    Sit.. „t!,i.. |.|,.B|Bi!.!.l mataait Vlrt.aiia WfTI.
V.ntBBui.i I... . a I.,,., ia,,..I,I..I  batata, thorn ***,IM   Th. r.tul»r hualnaa. maatlnt Mla,
Tk, Itawltai Uuqit tl.ailai) alll hi " W  '  T  f, ... h.l.l. t. nvii,a..l.r.
raaaal_ltt.irw.il,,.,.,.,,..-!.. -....i.t-.tt  Mi  , Att., wi.r.1 i.Ba..'
LUNCH COUNTER
■  l" l:
III l"'t.
O.wn Day anil  Nigh,.
lir t'l'i'titii ami Fruits iii
their Season.
a 11. MiaM
FOSTER 4 CO., Proprtitors.
« FONTHILL NURSERY
iN-tfly TO ten***
Nun ti* at foothill, Oat
ll ******  A'
uMiM1 • Itr >:■"■ """
: ,1 ii-.a i. Ida ***** • '
,*UP.A1**\
II »...].1,1. I ll.tl tllf ll.t 111 '
OMubrUM)
rargn.
Wtah HM aant a Int* ,*• backfall
■
Tta bl 1. : ■•  i ■ -
. i (ro«i it.-
.  *l* 'i  la-  t    ■■  '• ll] "I"   -It'llll
Aboat |M
**t atll ba placed *** Ati* Uh
•*.' pro 1
"'  .  .   :
up thi* Cm*a Blab■". t- -
tt,
ll !• untlt-rata.^l that
gnin»nti for Iba |Htft!iaaaof tl
ttiati  iviiii  KbtifiUog  Oo*paay*i
•tramrf Amrlii
Tba mrcil^i.  -
raquatM it. Uun Nlla (all ram foi HaM throuafa
!i»r,"ht.'.',.?;:'' * "' 'ri" ************ *'**"* ******    *■" •««• *****
Th. S.m.1,  U..,m  !■■ »£
n]*AU* allb **** dlffittjlty.  Nn 'I• tti  intuit  * litmf*.
lUag ittrratnttt
»t ti.ai i ..   Ml*  ■''  hIm Hi"
lUaual Ontario II aaa dwMari tbat Iba
•
, Uag  *■  b
■ i  ***.
'. ihoragutar Uiaa.owtBi IoUh
ag ..ti that -uv
*\. aata ita baal uaortMaJ of I'ntii
a' mn »■■..,<*\ *....  Rbran  ***** . i.
• if a»r Irm Ifl i ,. a.U ami .mi rr|miatt.i!
.  >  .l.al,  la  tit,.|ltt^a
. u appllaatiao lo
STONE 4 WELLINGTON.
Itat.n.. H.I'
1  .1.. -....!
1  ll.l I Kl
n.i in ii i.run
1. Ulli liana...
.(..mil, inun n.t
,l|.aa|»r  n.it ; \
Th.|l,.li>n<ai..i..iiaalll>ni>tiBl«..
n-aar lha.till.oei.l Kallhi* li  '
.l.llnt  ..I  l...,i..t,  t • l    ll.   ...  ,  .    l  .
Ia.lall|alra|,..,nl.i, «,r ju,. , M,.,|
Th. >la am. i Mt. I.itau la . i|..t..| ai *,**•* .n  •«>  ' I    t
Mll.ll-1 llaak .II.I...1, hUB.  ..I   lOi-al.  .tralll I . tta.  |O.I >'
laniaaui Iiibi.Iii luttital    bi .,,.,,1 .it,
itlt.Brtil fair 11111,1.1,:; i ■
Thr N..II1.T. l.ttail
lh. .kal* trwi, ..»*• ih,..,.-: • '">l-l|  "I  "■  ■
,U*IJ .it Ihi- .Mui-IIMb a.t l.i, |,|i.«,i,„,,l  I-  '
V.III. il1lti-i.il, .1.1..I,.. tl .1.1 i. |  ...»a  ..
IIUH.  I"l aal.   •*..«*  h.ial. . „'.',   '
'  •'    -' '
'
■a
lima la- -  :
■
'
|  I   11  .
.llllla  It. ,.1.11,i  i-M-riHk-a,
M.I . lat.1,11..1,, a
Ml  II  I'  tllttMBiMit  (In. II  a. hi
..|.inB,i, ihai lh. a,-.,, i.t i i f >a,
In Ih. Atllaiiilulal ta, ti.l.Biiial llifct
MUM .III I. ..
Tk« IU(a Ikll. .1,1. I
111,. !••■» ■ I   .•    -alMt. 1.1,1,1 |,4
ilw  lirvimi.  a..am.  ih>  i..«,
• M..|.ai  Iai  ht<.  (.I«<<l  llall,  ,1.  ,|,a
*ST
Th.k.1.14., I..llhajkla,  -lat.!.
• UUX lllllll. I. Italia,,.   All ,ha- ifc.ii
fat all 4a t laa, hata.
lank,
Tk. aatatl .ihiW.fc* «t"
Atrk.H.i.l  Ai" «' <   I  lu
liiiuaM, b|-b,i a, h>-
4ar.lfcliiliB| bi,, ,.\
**t I'll.
• a.l. Ah
i   .-I   •'-.-•
IU .-    11  t.(
| 1
1 - .-    «.!.
|.t
■    ■
'a    .  IL  .',, Bat lla
'
; .trad
-al    Ml
a.   I..!.'
. miB.h.,
Where »
is
Webb?
ou
Front St..
nt loot ol
Mary  St.
a  l.la-B.l
• Baal ll .)  -.
POINTtRS TRK
The Great
•aiiirt-ss which has attended the doling mil tali of dn
goods and gents' furniihingi -ii l<- W Harvey»
during the past live weeks ii dm to thi ifi thai
every purcluser has found ili.it lhc extraordinary im
£.tins .tun. .um nl ill llli- .I'll rrlisrilli'iils ll.tl r been Ki-ll-
nim'. Thi rt- has In. it ti" disappointment Evi ryom
li.is rone biw.ii pleased and intisTti d  What wonder,
then, that the rushconti -•'  rhost whohavenot
wt i.iki it advantage ol tht opportunity, should -I" •"
befon li. .lit.- nl ihe nr.-.it
Boat Race
-
in ii t
aad *i* i" ia - .
"a  |j   l.al
|',ll . .  <a|al,it,g  Dial
GUNS
'
Thaf'k.i'.'i a ai  -
lh«|*»mi"..1 Ma
i- ll-B'thl,'-:, .   .-. .  .-   . ,
***** ****:* ta^.a.lll bf |||  it
I.t 1.11*11...
UaVkWIa. k.,.,41) .IfcliaMtlia.
1w.ul.  Thit. .
l«UW|Wllt    M.1-,  •■..•'   ..'a.
than k. I.
Ttt. ..'•■•• ., lh,
„.«..■  f .1.1.4 11 ll.l.. III.-.   Hn
IIH.Kt'1! *****
Tk.  a a
ll.tl..  .M    ll..«.,,B*    IB,
Ina, l.llia, •■•.. -.,„..	
. b|ibb| b|b I
i....,..,,.. a,.. i.l unit....
'
al.
vnaoaau
«i ii
I I: i
Ill,.
H,   J,..a  '   i
'11
Mi  U  I, i 1  .
Ml J.
II..  \  II  llaaa  a.l Maaa ll^l.aa.
II II   1   TLamtaa...  la a.l.l ffa.ta,
■ l.lka thla m*
,,**, mi Uw It*** •
a ' . --a.  .1  ll.l.
-a 1.1
■    !■,   a. .   I   1   "I   -   t  .
I ......I.. I.M.. anB.litat .na,
,   ,,    11,..al.i. |,„k. Mtanafa
l.lllia.il,  .  ,,**,  lllll )r».
Hi  • t, aan ,h. j *■ train lot
""4"l  t>
Lacriiaa,'. Crit-kcl ami Baait
Ball Goods.
531.533.535 & 537 Front St.
W.E.FALES
which takes place on* the 14th lnal rhousands o
people from the American sidi .-t iht line, the agri.
cultural |«irtiniis ..| iiiii distnet. ii"!" Vancouver,
\ loria and the interior ol the province, will I*- In
the tily .11 thai lime, nnd ihcy »ill be wre t..
into las W. Harvey i nap up whatever Utrgains
may be r* training I hcrcfi 1 in in the
■
On the 24th
THE UNDERTAKER
k*t}±u
*u^M ^M
b\im&m.
Furniture and House FarnistaioiLs
may be too laic to |airchase what you an innci   1
"Delays are dangerous" is a trite saying.  Gd ali.i
inn n-i|nin- la'fun- ilu- golden ..ii|.iriiii)iiv
!
nt the very choicest material, in select I
blr.ik tumults .if winter arc apprww hing.and ilu man
IkflBMlB
Who is
.,!■
B
DY. WATCHES
it J. D. BENNETTS.
-
-it. nun.  ml. 11
.1
••*'  Wa<
lh<
Th. Ill.ltil.
VkWI. iat Ml.,41. a
(,--.  I-
,**  unrttt 1
f,aa,aa.l., liial, .
laakwalj T
aaih .1 kla 1 nn sin I
* Hlaw atl„. ,r«*,
I h» • Wia.1 k.a ia . ,.»
».ll Ilw *,,*. t* U
aatl«iia4
T"aii.«H  til.
timed ii. ,
awraia,  TM ,.
.uk tat,.  ,«
r.lhi. 1,-b.iibi ,- >
Mi*l nt Ihiw  ,*.*,**  Ihai...
Tlw feawllk,  aaw.ii,
..Htlt, .1 *il   **.** .
-.aia, 1. ih.  , .  nt.  ....  i,  ,
******* thai lh* —wnati- -
aaaUwi' ■
lm^4,h., Una tbi,. ai
.Imi 1. ■
A W.I. ., .. a .
* „^k  i.at
**,.■ ,,,:, i.-i ,  .... ,  ,   ■..,,,   ,
Uw, bi.1,.a 1|.i r,,-
***,!,*  Tlw w.i, „■
kl It. ai., ,A  ,    ,
lha hr.l ,., ik tlh
At,an,. U. I.f . h>.|..
M1.B., (|,4 .  Mlthta •
i ■   "I <wnk .l.ra ki lh>i tt*.
a.li.l  MM,  l.„.  wa.-ta- .wa .iW.
lh***\U -Kll.1,1   ... I
Ii...1. aaiiatB ,** titwni.ta .» I.l.t
fc., in.I . I,.. ia,a Ka • ilHl., la
lh. a II, .ill .,,.!! I, tM a.,),-,,,,   (| „
anai>hi|B.|„,a,| *,***,
Mr .Na<,a. Il.l.fctll nt  |\.| 1I..4,
.... **** Bll.,1 ttl,., .-«,. ,,<t,h* ,h.< .!»
.•- 11-1.B.ia*****.  ;*****,,**,.
IIIiIbIb a .i.niat I*- fll.lt 1 • Ihl | ...It, la*i
i.fi*4Hali   M,  llatiih.tr. fra.. ...I a4^.tl
,lnh.l.l| ,. .,..14 ll-nw«.!!.' a.hlM.h*  t.kl*  a.
A lira. a.mi*i at lk, Mkn.1 ikamth
lla-  l,..hlH,la>aa Kl.ll  fa
IMI. IB W-aafcH, .1 Vallk.  a.-',  ".-,1 •,..   '*.■..'
.11 V,a,a,1la  « l.B fa  It. ,  .    ■
In, aiaallnt. I|,a 4a'B*la .1 II-.   a
I'.I.. I liiikh. ..4 ....t.-ali-a
Tha- 'ta.mal lllllltw triinth..'.a,.aa
11*4 Ihn* ll .ml t.aBBB. lal Mlaw. a,
ih.i  I- N ah.tt  Thla aa.an. .1,1,,
wan, i. (f*wn Ilk haiB4i4, awl II
.lanwtk.J II T'«M A  •-....  '
Th. iKaata, llllliil .111 lain Ihr kal I
Vfclaallt In a U.I . 1 .. i.,.'.'. ..'a it
Rntntl iriri mm. - laarh.l 11
•lt,l. Itr. tma '.'..n latt** ***** .4..nlaW*ln
WllB.lBla.a,  a^tlawlaal  Jlalh.  ||...   .!|,a|  . ,. •
?1|4.  ,b.bb| |0  |.a ,,,
fill,.  Ihu.  ttiii, 1 .If.I!  I
aMartabli, atkalai Mvaawal ,1 tk* i-a ih
W.
Maah, laa.i.a.
■  -a 11.Bin  11  I  llatla.,
I
at I...  1 ..
aa.wlaBBi;
1  -  I a   tl  It I lalffc
ME AKIN S
PRILL ROOM
It now ofw. to lh. (.uii'.i lo. CHOMb
ANO STEAKS  Erfhth Sill.
wise will remember lhal itt'- garments now being
worn „ill in-..I i" l« replaced wiib •.nmiliini;
entirely different. "A penny saved L .1 penny
made,   If you buy now nnd laki itdi a ■
IH Ilia II lOlll fa a|ai, |iia|| ||| |.|||t | »|,1. ',-,  | ,'. \\   \\,,\, *
li.,'- made wi mil maki a peck "t pennies and la-
Sure to win
\a~„ ai-
ttl..t (*«'
1.1 ******* Ihf
■.. ** m
1*. ft.**!*'  »(.(..",'.
1*1***9 nt**.
t-iw.af «l,.»l
VANCOUVER
W. F. BEGGS
a 1. a.fc4 .Hh
I.,    Maia,  ...
THE WELL KNOWN
nt Tailor
Now You are Talking!«
Caipbell'i
Om
■ iiMi.i'-
..iiBaii.i 11 lion .: .-isnvt.-.
, (Ham   Tha- .Ibi.b. n.uw *i*-.b.
laa.  ll.ll
i>n|i|.'.. opinions imm your husband « youi trifc, •«
your family, or yourself, istht • .• ">■. I-  I i-cry
iliini! has I* mi marked away down, and ih< lt.itu.niis
are K' '»K I'l-*' hoi i-ii.. -•  (..rn.- in .uul sn- fur ymir
s. li. ■  We nill If pi. ;•*. 110 -liB'tt you one »f ilu-
till'  I  sta.ks HI thO |lf.all11a.   Uld -it 14 11 « t lll.lt  h.lll'
been equailcd for lowtiess in im sum .|„.tlity
,,f y.w-l..
Jas. W. Harvey.
Su, <<<>.«„■' In Ja.. Ella, .1 A Cn.
. , la a
cLOTHmr.
■
I" \*u**m
TU* err* iai. ihitiqr
**i i** 1***9. t-t******* ttttmumt** **
tmm fu ttt* um***0i***4 uu* tint*
****** I**** t*-**t*9 ** **m * ****■" *4
tt******* mm4Utyum 19*****1* tt*. But
t** ttmtatmAt »*.*>* ft* ti,.***
A r  *** ■ to ta* r-.ni,
tn*U*i 1*4 Nt.  M IIm ltaiMK«llalalt
Ihn ttmnliai-
«ilr»*ilf
t Ifuvnaat
MacliiltBkB
Paili&Siils:
lr,  If, a
'   '
baava Ma  n
Hats&Caps * v.
I« ii(. to* plara iw Imf
jmii ,Mi,«», »«■«'* lar
aisMaft. ,** K\* in
la 'Mia j*,ti
«ar Ull «i«wit ,.f 9m***,
i  lllia' ttrt tbli-
fn«i „|wi,.| imi aail
MarkH lo*. (>ur m*****
t* iha u-ai %tlu* for jniir
Naaaar  Th*' lata** •* »*
**ltm*i*t nf
In lha ,*** MT| u
*** \h* X*rt af<tl<hf a|>-
t* aiwirtatrM of ratl^r-
<Mhilt«lft lha tit)   A
full a*ftnfim*tti ' i ■ i
****  lin.. niftl   Wl
*lt-ty <<«fiiclM!nfi In
an Dl )»,ti In *mII«
tt*** th* * uitftii aar^ua
Im  lh»-  f-tfiilliff   4t*A
•iiiimiiii  ii'ir tfoei
of
*m$Anp, ** •
nuh* tt* Vail**-* l»
I*,*  l-.l  ,., !|.  ,  If \K*
hast* ****** tt*** 111*
tn*m*i   |t*^lil«-»t't  l«t
Urtttpwilni nMgtlligf,
Aaalailtutot fikiMt^n
,Vi|tf,|
...I.., *HR
CAMPBELL'S CORNER
• I thMtl aaa, MrKa«tf. Mia-l.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353704/manifest

Comment

Related Items