BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jun 24, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353692.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353692.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353692-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353692-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353692-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353692-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353692-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353692-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353692-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353692.ris

Full Text

 W. J. WALKER&CS:
ni. twin Minim
NKW WBBTMINBI'lilt  ,..J,
(Wifci Quae
WJ.WALKER&CO.
OHtHIKlD Aocovorun »»D
Clt, AODITOH 1....T-...
11777/  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
S I'M Hl'tll 108
NKW  WHHTM INST Kll. IIIIITINII I'dl.HMHIA. WI'IIN IISI.A V  MIIIINIMi. .It'Ml HI,  INIII.
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
Wl. MILLIE I CO., PIOFUETOU
LENNIE & UPPER
Real Eatate
OENERAL AOENTS.
IllK l.l'AIUMI
DRUGGISTS
Patent Medicii.ee
I
'Ou  llu.  1 innui„v i_|,l(,.
This is the Best Speculative and Residence
Property yet offered.
.tt.aa.li.  l...|.„uTia.,i»a|. a.,,...
•aViaai. ai, ,ai,. i.u 11I1I1  l,...i..  hmi   DRUGS
Ini-, liatlli, ,'lfl'   I'liiia -tailiil  rial .
(illlllll  ||BiUla-|>< 1
Ii.ui*.. ami  Iiii ii|.|.i.».-  NbbiiIi  Aiii.
Iltlalil,..  I In,, l«i I I. aal.,..
I'-ailll-. Hi la'BII'B, llllllaiaa allll lllia.
Iill.J ramiB, HUH. <-■.!I." ta-.l.  HoolH
.'.I.
S. T. MACKINTOSH & Co
Html Etitiitii and Iiisiit.tii,,*.
BilnNllAI. Ili.iii K.   NEW WESTMINSTER, H. C
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE ANO INHUKANl.'i: AOENTS
1 ttn »• lit I.t ItUI, la-tNU *ri:i,ii\a. i\ n.i. ii* ititisi 111* .1111
lull I 1  t\H I'ltallll'll 1  I U.l.lllB an I
ran
•V. liaivo .ito|icily 111 aill 11.11K
Oily ..nil Dblrteti u.uti
I ARMS Iii,■,. 1  ..... lln- ' .'•    	
a,| *■    'I  it
lfH|ltO.I Ilia .»'.'i. I*-**ITH WEST-  ...ii.i.T ,,,, un
UHBTBRind Kim* cholco ,„4
I 1.2 iitirt lo 2 1-2
a  In Flrat Addition tn
Smith Wit.tniln.tnr.
a.*,..
CONVEYANCERS *»° FINANCIAL AGENTS
a a  .at  ,1
WOODS. A. OAMBLE. N.ir Wi.tmln»t.*r. 0.0.
fiu c^Ua*,,. mm* lion
o Smoke s  ,,hiNuNk
luuiuvnuiu  , ,..,  i||KN1{V |K|1.
■JIM
WM.TIETdEN,Manufaturer .;;•,"•
it l.ll-lll.AS **,*.,  N'KAIlinl i Mllll
$8,000
TO LOAN
PERFUMES
Toilot Articles, etc.
Macpherson
& Thomson
■ ki.ki-ihist. nr
Mi.nriiki.i. aitknhani:k.  ibi in
I'm a a'-il ii.i-.lm.i.i ttw l-wr II.IIPUII* II, ,„uf al'
l.liti.m   It It Hi.* la.I  .|H,'ltltU.  |,|,.|f|l)  .1,  It,,'  ll.lfk,l
tne** $100 to $600 |ft lot, ..,. ..-I  t. r.i.-   Mi|a* ai.il
paitb "lit* nu e|i|ilii*ii"i.
MOWAT_T>
TURNEil
GENERAL AGENTS
ii- IMI.n.  HI \i.il.
Iiiiiiiiil;! ■- I „ ,, ita,. m
b.atal} I'wUlr I  ■ w*x ■
H.G.ROSStfeCO.
D.S.CTXR.TIS &CO.
AOENTS
SHIPPING MD COMMISSION MERCHANTS
■
Pabctea written w.ihowi **t***t*
it**********
^r**mm*i i**i *'t ******** *■■*******• **T*4p
Cii»'» AtM.ett  *H01B
ARC Cade
DRUGGISTS  ■
II  \..i uta H i ti 1.t\< i  *u  ■ ii it*
DESTROYED BY FIRE
Atlboaafa wbjwvti waniH f*ittMielirwl
Im ltH-*lMi**t,   u,*. iaa_bafari
Comer Colnmliia and McKeiizie Sts.
a • I •
11 ontoittr. Pulnl*, fill.. rlr,
H. T. READ & Co.
...
\V,   IO' |a|t |*l|a,|..i.|t|  ||| |a.  ,|  ,||,|
—^ I..I, ll.il iii• ti l*. dn Kbbiii.Ii
I-lacLaren -*--1 ■ *" *-•*
•••  Ross
LUMBER
**.     CO. ltd. Shiniili'.. Lnlh.nnil Plrhol.
Hi WW-. Ml WMlililitllC i
'           j Shipping fodllllol I'l  Ml. a I. Uaa  in
*••««« ,.,  I; ,i!    >.  i]  l.a.,I
A.B.MAGKENZIE
•fc oo.
Oeneral Agente
REALESTATE
o« oommtoi
Ai B.ariV.1 Mat infill.* la, ula I. IU Kll.
****** Urt liwnai
AOENTO li. It. Mm*, nmii a>i nlitUa
I******* Crt.}a,l -a,
riRE Tho London and I.nr.ahlrr
ajl Lnqarft tlafaaMapii, It. *********
Britlih Am*rl**. ******* <t.
C******* tm**.}.
LITE Tho Matai.1 Llto rt «.. Trt: ti*
.:,.. *,:*:,*.*,  1    ,.■■■ *.*. .....
PLATE OLAKS Dnminion Plat-p
Ia.antn.-r Co. An ***** <' 1*
OLaa *mU ant- laaia ******* ml i.
'-   a  l" all a
lllEPNOK 1-0-6 :  : 607 COLUMBIA Sl.
LUMBER E.H.P0RT&C0.
Campbell
aM
Doherty
THE NEW YORK
Iailors
r\i «i'ii'I'll
K   ••  tor
rt. in !• ii
|       OIlH-h
CHEAPSIDE-
V Townsend Block, OTA*
DBFOT
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' ACTS
t.—-i* ? iX
SIR JOHNS MEMORY
WILL BU DPI OBBBB BY A NATIONAL uonumi:nt
Tlm Memorial Oommiltee Workluv
Viiforoualy  Foet.r on the Budget
The Duty oa Sugar Hemltttul
llamm, the Fwmoue Oaranitin, Demi
Mr. Oaler Mahee UieSiith Aim
Tarte Oounael  Hawaiian  Nawa
The Canadian Bleley Team.
K imi* ion, Uui, J una H.t 'i'l," Mm
ildiialtl  .N'alliiiial Ifauortbl  OonalthM
in-ill a im.in.a- ban iMtardafi .atad
,i, i iii, .11„ uku rlagoroqa itepa lo hive a
ari'ii inun mui'ii i , I.-, i.-.i ban la Uh
nii'iiL.tt ,'f Hi.* <l>>iiiHi,'.| I'ri'iiiliir,   A
< "Hiliilll.i  Ml)]   In-   Itiriilnl   I lilinittlii.il.
tlti'  llilU.li  Kni|iitv ami  Um  I'iiIImI
Mil..  IQ  fvoll,-   •■tilillltlUtltilil  frulll
' iiiiii iiiit ami t.iii.-i-  Tlin niaaaiiT.of
lli. Mt'i-'li.tiil,' link tmi tha H iiii. iif
Mm.lim na li.a-.iiai Iimi. II A
Kitlt|iatti, . I*. Uilfman „| 11,,- U« aUfl
i.nitiiiini
THK AXNt'AI. ailtaiT.
OrrawA, nut. Jaaa N, *TbaBlala)
KllaTaaai immU a* Hoatroal loda]
and will lie ii,*|... iwi i>r t'.iiiiiiiiinlii.t
MaJOl W.il.t|,. u| IU  f i.  n.l .l.l;.., ,. i
Major  IlIaililtMk,  rt  Mui,tr,*al    II..
tram oill tell al ila|tiraak lOMorna bj
lite Itoiuiiitdii.s s. Kaniia.
*% putintp oral
iiuiiii  n  H.. Jaaa ll  ah.an
llaiuiii, lln' Mcll-kimwii t^rniiin. iimi al
till hoaie ai --tiiiil'i",  lu llili IWlBta,
|i*t|.'ida|.  Iitiin  HemiimrInf.. ol  Ibi
*■-■•  He ea* ***** ll frar*
I I.'.l!   till   I  Ull  II
mi it.. Jaaa n  Dm. lit-urf K
I ■..(• r .lain. t. .1  Ihn Innlfrl  .;*,. . I, H, ,
.it. tn.-..I  lit, .iit..i ii... muH i"i
law vu oa* |ui,«:w,imi, eu Iih-imm* ..i.t
ll.. . .I.Utit-aut ►.:■!... I ii.lulii (.tilll Ptl  *tati*it.i .)..* j-I.* tt-a-tl tt.,,*
.-.ei|.iitiit >.t ijiiiit.  Tba t'-iri) avarata
■ U...I .....Inlrialiiill 1*1  ailinh  at*  It.*,
Uii  int ii ma ci.ii  «*i  ttm
*\*t****tot* eiii-xi .wi,laatyaai ll
wai >» Tin- ,i.i|.i.,, t.t.i -
-  ii.t j. it an	
Taa aatbaabat rwvwaoa far tbt raitaal
l.ll  I*  f* , t******** rl
aoailllan ii«,-rii,:i:, n..i n.< ar^lai
arababli »:i.twin
u.OtltUv HhI  Ibi.  n.uttui.a
Nuibiaaol ioi|i.rfiai.i** waa 4aaa  Tt.r
. 1Kb 1.1. Waa  -M'-Sl -batittiriiUli
Tbo breatli.i ui.u- be* aai >—e
***  rOlltrll  fl—■  !•}  tr in I111 n|  |W
•Ihio*  in,  ta*  lufit  aoeiiiiii'i'a in
H ....  ■*'    ll ■ ..    ■ I  l.i!  it   t, -■ .
Iba ittlU oti mall. *|iliH*. al, at«l
I'thar-io. l.i nab" m\* ibf aiill-hot ami a
bell. Thi* fnUtt-t irtoiailiHi nf lauthui
n f: uua,uiM.
*****  iMAOm  uatt
li r ikbt rt Tafwota ait-n-1 t
*i f,ti ihf Miiiaawal ***
it,* llltaOwawllW ■**•  t»htrbbe*io*
ttt.-*a***t ibr at-ti-litif aaaai
1** ********* to*** mil* t ***** b bl
..nam teu.ita i.n.i* of II 1' f. ivi.
retttr*! ue b| aa riioiiealhoi t.f l*r\,*»i\
M (mm.  Maor aUw    1
Wl • btlW** 0.1* t-aJ III* twllr
•|aOMt*0,*a MeU*l  Ht0lt.1l   Ut KwlUlOtAll
i.ti..*» 4m* IVib-i oe* ****** ai
lilaawlduti  *«,tiit.  II* tieM ihat
|!l kllrt*. Ibil br ****!***  A*  .l4«ll<,*tl
uf ib*> ******* It at Imt lioootlMHOirt.
bad tmm Wll li (|oob*r. bol br Ito
UU* ****** U** lalHIooe N'utiio.
laatlMO oei|ow> lob. Ibro, bet be oa*
fttkli-4 In *--a|«t»at 1utv.Ot.to oilb *cb
,**i***p***mt* u U* U* iMohiea ib*
******* hu** out a*, ia. ton* **\
aaal EatatiaalL
t*-. ratiiitit*
RVam,  till. .  *mm* I   ■ -
.,*-iMj  Taroaa vaa
i*iwai  obil* boibina i'i ibf A**.*.*
**m at IlitUtiaii  I ti, k loaiikiia
aa*biibtd li luhitiit* ai l\*i*t** **
llaiii* -a«i atabi
too Mun t.t ta
Tb** brvahfa*! tabb> bai mm Um*
t*eae«oltt*i| lt**c b| tiottlllea lh' *m
It* mi taw eoaar. aaaooaliaa bi ai,t**t..
aaai TVtvHa ball io.i*aer ia ib*ao>
Uto rt ***** ******** *** u* *****, to
teah* oa lb* wiillMa aa*Ja ball. Tbe
eetlM* I l-lll III at Utalloa t* Pirn*
T-l OICOND  KMNUta
Tae»_et«eior leaao a#e.aea ****••**
Agenta for Walter A. Wood
Mowore. Blodare ood -Bak.ee.
COR. COLUMBIA & BEGB1E STS,
Tb» Vm*** i'wi*ei«l *ei• A****
Ib* liaaa-tViir teeoH ba* te*ti torn**,
and lb* teat laa ot lb* Katb***w*<al ladle
Hwliio**! H la* p*it**mum*rt bet
•hbi *bi|». lb* fmpt*** rt ****** i'**A
to*, -ab* <*oaaiaod* lb* lalt*t. bad io<
*u ****** to mob Voiuia ********
*1 Ibo tto*. HflWdai; aad olod ao4
o*aib*t **** ************ ** oa* eta* i.,
«a «« Tbo naiaewi rt ***** ** ia
«*o**ral ********* *** tetahhlat* lb*
etart letttalorllea ol bti **********.
Mm ltaWt|«*oi of lodta. aad ******* t****-*
I* ******* PA* baa torn bwieeal* !■•
ibt*. ber brtt fait*, wwaiiea with ***
dow*t»n * ** ***** rt ***u Mtitut lat'
r*oteotO float UteaaHet *b* *******
lb* adt»lli-**4 tool*, tfwaioloa el aU
t«t*wiaoi or Hn*r**4Ht l-wt* tm*
****** t* Ib* tm* **■ oa#H *******
■t «H'*l i" *-*■ all Ibo «idbtaoiib»*ji
bettiiea ibfte-lfa Tb* U.i i*-l ,-l
iai*. V-*.*Vatai. **< b|i IwhiMd at IT.
p m.m tt*4*t. Jew* ll. aod Jen io
da}* labt ibf *>i*ta* on ****** u
lb*MialU Al *lt p *. 1* *******.
************* t* ai aaewa*l|loa
al ***** *** Vaiaata batioo. Tbi*
***** to* t*e a<rw** lb< IVt* *\*u*
1* 4it v I ***** aod U otioei**
Tbe IJoih**. oi* ****** tooodlot
Itv* ***** *i abt-al ««il«i aod lb*
************* bti oub ib* Mttaaad
I T tt adb'iaK WuMi*. * *toall |*ail|
atrliillao*. obnoHlotl i«a*. **** Va*
-twwtea «o tb* oeo *hli*. bait ae b***
.,t.t a* ***** a* ib* ooaiaoiio* «#<*>*
****P*»** bn ******. ** aat* iv *,**
ibai at) oa. «vti. tb* Vatoiiaai* w*t*
toaaV ******* *m ****, aod *******
r********** at ib*tr dbamiai *********
t*t* ito *bi|, aad iiiir^io***! i* ibe o»t *-
******* lb* »w«toe ****. tim* ibit,
aea lb* -toer**-**" paMMee****" bade b»*
*** *** tor*, ito tm*y**li *********
«Ae,oi*1tao*o11h 1b* *****. ** Aia*ka.
A* lb*} dnfb*d fitaa obal bad !***
Ibalt Anatlea to*** t* ***** *****
t** ***** rt tto t** ****** ***** *
t *bl-.ll **** ***. lo obbh oat* h*l lb*
4|i*h««t fai»o*li* *nti*«l ...*t lb*oa*a*Ml
walef. Tb*tet>evtb*iiMitbl-no tbli Ilia
toaaiai**-* I.m* tm* rt rntorti*****
m**h***i*.rt wbkb im* aod *****
bote a lata* ■at-tUn*. ***** m** M
t bleitv- end iar-ao*** I*, ibe *********
** Ib* ***** r-a«**a*<f i»*t. twolaiolxa
iiaoato**i.lo«ioo>*l lb* f^v.i'.r 1..,
*A. aod Ud. X |mh*#i* ■* tit *****
*m*h. lo it*.****.** .in llall. R*. ll
tl  ******  lH*b*a**1  flCbl  .hiVltra.
teal Maawoot-tv ***. *4. I*. Iil«at.».
*** * * ***, Net raoen, 1******* \*t
*****. *m.Mt. aed Mra. li aed
latellt. R*e A aod Mr l'**- * * •*
A*ta**.****** Mateball.lt X It.
aod Mr il I' bVilteta
,   To Babe It	
Vtraaa, ***** It —A fe, bwi t******* |
belli at aia}**. for lb* of-ode-fllne rt tbe '
oew iwmbilMi letwdef 1* Mm Ao*ttiaa
aiw|.
ON THE STOCKS.
Tbe Ferry ataamer Sairey Vlalied aud
Oiaci ii.a.i in Plaiu Tarata.
Vi'ti'KiH'. Btfii-iiiiHiu,i npiwiaBUtlva
id Till; MmiMMi I.Kiiin.ii vi rill dtiwii lo
Uiewajnui wblab Uiafwry itaunar
Harm li I|1or ami imatileii iiiat orali
wiib tiu ini.-niiiiii ui Impartial Un
ItltcU.il ilt It i'l. uf Hit* M-.„| wllii'liliai
ttiit tlin .11) ... nt.,,-1, nmm.y. Aillimiiili
-In' li.i.l l.nt'ii iiuiiii boun nut of tlin rlvt-r
liii'u, tint walnr wan uilli (Mortal from
wlnl ni-t-i'ircil t» Im I .-ale In tlio Mumi
mul .lili'i. Tbli M'l'iiieil in ili'iii.ti' thai
ii"  boal  l,ud I'ttrriml iilcnir rt in***
waliT,  wlil.li ll | i.ty  tii.u tl,inn in It,
aaii i'ii Marcel] la Ihi aipiclail in auelt
•liiantliy  in .,  vanal  wlilt'ti  Im been
aflnaloiiltr ubt.iii I im,nil.   li.(,,t,.
Kuitia alMianl, tlm Iron (del* ibailhlai
al'lili.d tl..'  ll'llfl'l .l.ll-l  WIN  Ul,[MH-tft1.
Tint (iiati-i, n.-ti.,.i ut liailmt in.-,i ...
Bud ai to pniaat aai eaitimaiiiinr m
ttalaraaa Uw wood aaa Iba Ilaa, ilmruby
ni it inil Hit- iln-atliliiK ami rutins Um
"•-■'I int. i"..-i -in,|,ij t4- k,.1 .id with
BpUW, ami ii|.|iiit-iiilj with no veir
ilfflnlu. aim ai i.i, |.n,rf Hi.-in itralvht or
ii, iii.,* wllh oaa aittiiiii't. CbMaauaaUf
Um «.it. i I, i had fri-.iai'1-eiila'lilnil Hi,'
itiiimr iilalliiM eml mid.itibl Ibu m.-l i.
.■I. .i'i lalwor i>> ibu nu.' owini to
tl.,* ii.llii.U a. tlun nf Hit. wain, llian it
» I- atrnn Iu.i  lilm i.l Hi. ir   A moling
nf antiii illm,' iwHaraa Utadallaoaaloai
nf ibn iruii itray and Im! ttilnn-il faint
witli ii.i. I, Hi., la.ii'. ild.i aiu i.luri.itl
'Hf Ipnai al .atii .ttdcl lb.'irail hale
had MMM |iiril> n.iiKl. i.i«. if oiitt n.i)
. .■!,■• b> Unii pnaaal a|i|waram-r. 11m
I.!,.,!., ami U'auti are all lorn and
Iif im,,I ami ihf *iti|. of Iron rtihiiluf
it  <i,.1 ii.. in..,, ba* bi-t*ii half lum n(f;
Un*  J««r,|  rm)  ..( H„   Jt!,,,.  lbal  t.
malm to*** ti,-.| np with lltilr l.ll. „f
ttn. Hh I'l'liii aboard ll ii nut, ibat
il,., 'ti.. of t* ia_.it - hai ifii -art Int
on! all titer Um boal.  Al Ui" *ir,-rin*
obroi. fur lattaaaa, mt aii.fi la ibr iiiiiii
ilulrj',  ****  j„,i  oi.i  tlm I'ultll..
abet -.i.t. ji. iN.ibuiriio allow the
i .id. i thaiiit bi |mm ihruuah.
Ilm *|ila*b oaln off ihf {-addle
ha* al... itaMml Ihruufh. ai.d l" mil,
*i. • 11. i.i ihai ih* floor 1. ar,.-i, abaia
tbo watai in* inn   I'.i |t. i.i.i a, un,. |,
MpiMeihli UUi ii....i.iri,i,i,i aOMnuriaa
Um  |,il,.i. ban l«u lllllf i.Imv.uIta.aid
11.,, i ii.. • dan t* aval ihf b..i. * i.. *.*, *
ll,.. aabl ..fl tl.. ii  t.,l   ll,.  l.i.idinl
i -! ibr u.ii laaiiai ia ika
l"|. .l-ll In.  ta.li  1..|l, i,4 a,,.)  ,. tt.J
..I. Mitb .mul ilrtag.  Th* .b-atu |.i|w
••.|i|(l|il| Ihr *lit»ltr ll'tr. Ullll.litliab
.  tt" Ilt  tiu|>iulvrb*d   An|
Mraam miahi unihiukiuait , i . bb
I ll and rrrflir frlihlfui lo*
Oa ..'kiti« . i,-,-t| i,. I..
i'.i  tiatimj  .».  uf lb* toe
.kern, oill  *■** tioiltrr* bedl)  ool of
(iluOlli, t.|l,f|. ei|.lH( Obfiv Ihr) .litttitd
-ft tWl): muni*** *y**i*t. Hale
•uiif.1 awl uibrr mih, ttiter* watait
uflbotloi •ari*t.irt,  Tb* ladbn' rabia.
«'llN, Ibr l,r*i|,a|*l »M ***** *l tot
**mnl*i*t HHltr tltffftftit. ll m.i an lo*
• Uul n.it1ti.at,1i 11 ,Oif<l* ***** aod
UwaO  1*1   - t (.iiii.- .>f l.ltr,   kit, |  rti
tfim "sl at.d itakon that t-iiti#. *** m*m
• , l..lira  The
ffOtketr* • ratiln oo  lb*  ••limr  *** I*
***** \*UP* ie inhartrn, and t.,t4**t*l
- nil hue 1  lou  abo a  met**
■ I ■ ...
eapbtawaaflaoa, wtteh atr tn«*4 ***x
rl***.   ******   oor   the   ot*e  of
<btA|*r-**.  Uodlll,,**   atid   Hbb*d
■a  wart    Tint*  I* a  ualiiia*—i
*******   M**   utanatimel,.  *-*|a*iall}
ihewwadworh. ibedb*o»IUea ol eio^
iUo* aod ****** tb* obolf
aitaotfOf«l rt Ibr Imti. lbal h *****
lattf aaaauaalba «-»<o ib* <aioat ***
* alHo*»l*f<tf obbb
iWltfll N.lh. Ilk liltrlbf ********
l*p**oi ei*\ brr roddet** ai* ooi uf t*ar
*»da*«iamV |*t i-t it Ur foaiooi
at* ool ut If*,*I ibil i* daetiftito*. toi
m***U**** ****i toi ***** m**I
,b»k»i ***** lib * n, t *.,lbat to ******
Uoaaal ** ******** bai* *le«tl| Ib*
I 11 l* I*. IfttdellMOi, Ibr
u.n. |.«„ j.nilml tbiueih lb* *oilo*
bwli lb* Abroae aio, la lh* ***** iaa-
goat*ot lb* I' II. ***** ami, *4*
***** * ****** rbtaniaa aod »tie«i
lb* ****** *t*i* I* t^ell*
b-Mellh} eod lb* ***** bflweoo lb* Iwo
ttmm ibwfw *ai*r i* all iiabi. Al lb*
Mop* AM b  ■
ih* (.*t, i-ii o* ib*Urt**i it*** thai
Lad, ni i«aH|«it-airal*d<uolb* <tt| ef
tt*-*l«iir.ib--l." aowl ******  llHPMhl  "
bad mm* a lilll* bm lar la bn dewa
albNML Ibrbaao Wdatbel a ***** Uaa*
will t*ii Tb* f*m wttt II h aaU. bo
iveeiaa eaeio ** * da| *r two for a *y
• **** M.IV*- tlia— bai* tb*
rtftair* la band.
■
TV Vootootor TVbwraai the* oiu*«
of a afolbaoao ob* pt****** t**rt
•Urt* torn**  A  |*t*ailoalioa p**l*
i*** *******. ****** tut** ******
\l*p* Mm-*, ba* torn ** lb* eii* f«r
***** dat eOiO-Met bltoerlt Hltxt|*ill*
bt abwtaaa tdbet ****** u art a dai
Tbi* oiod*rio| Ttllibft tli»il*d hi* rn*
I** ** *********** ******** b|
lolhiet aboel wot ****m I* * ttlvrtm*
*****. tabtoa a *ratb al lb* film* rt
Kit**** ****** ibai lb* lul oailoe*
oallloa lat b* dtttr* te lb* **Mm rt ***■
llvdlaetaeettb}. ***ml***tU**lofeleaeoo
bf IV |*t.<fb**| lbal «. o*eM all enaa
9* ****** tb* traad and ****** *****
I tmml rt IV t'aibd ******
Tbi* t*Ak,m oe* ,**.*** ***** 11 I T
I" to ****** ***<**• ******* l*wi|««eM*
bvlor***. atd lo abo** *mt ****** aad
-•a'.iti a*al *bh>*o m* ailb *at*wd
***"*-*m ***** IV "tiaed aad abwiwa*
ta^aU*. Ilw *tp* ***t **■***,
ttmtt* rt Jolt •|**l*t lo a Xew ttm-
t»* tiller, bol a* a bt*|*»tatK* br*
lo|»lVI*b«, t***rt iMIliiellwo l» to
******* TVl*-!* om *4aoo«b*l tttfl-
lib**) lo IV lilt lhao Mi** ll****. pl*U-
*el'4H#« l T t eod tbb liatfl
ii** ******** m****t out ••.■NHoii
t****** rt to* *** ite. IV •liv neth ol IV
Owwaatw V ai* |oa.tiai*l It i* a
b^im^^* it V i"*M aid V *of*t l*«
b|»4.fa rt •KHOlta-'L
li. "-<t,a,i„ti.t<t|'iOiUeodlt will
***** t* bono*** wo Mnoda} aett, ibe
tm* ion. oooW or* m. aaowttwl
Am** ***t ***** loniemteetaU II t*
aaoeenoe-d ibat *bllbd lat**t ba* hee*
ba.m*ai fttwe IV Aootbao *ld* laa IV
ifat-ial ub (.IIIttortil« rl IV llawdtt   A*
t* o*ii bowon, it ua.* * t*trt******Al
Aotftbe*. ****.*** *. a** ****t*** m
a ***** ibai ***** ii f»irt*n* briabt
lolV*}*» oVo iVaoo I* ablookf WW
K. TV laeedr? ba* Imm ftvrollr
,,,*iba«b**l a* pml lo  **m***t*  ******
i** aalwrtaa in i v ien*i ri.iM«** *f
l«ituo* A t*oloi*> will to tu* *******
driit,tt rt i"t tttaeiaritt le I ***** t*
IV ***** rt i-ulme*.
Ki*** on ****** trim IV Vaa
.malar 1 #!.«•*• rtob i**utdai thai
1VI ov*M m** l IV lewolteaaeata of IV
IV,it*te*t*t dab tm*** * *** t* *****
****. m lbal IV oil Irk  totmmm tto**
tofttlobtai Vaanaaaaf noai oiteidai M
t^tttaatioio
TV bfite* riob bad a loir |oa<ib*> ii*.
elf bl. aod oil) beta aortUt b*laht **
.**%*■ ***,**** *itU*m **U h*«ieelec H
•41 ebarit li 1» **t*rt ibai all **-•
********* IV rloblbat .ae otwiiH}
ollewd *V-.M due *p ow IV ***
prmt*li al IV boor d**«e*,at*d
AFTER  MANY  HAYS
Tin; I.0NII BXPEOTBD bauquk miKi;
Or AKdYI.i; AKHIVliH
After a Vory Xeentful Voyoffa 17U
Daye Out From Lomlon Foarful
Htorme Encounterott nt Oape Horn
Bight Wenka of Oontlnuoue Hnr
riven* Oil Tried on the Stormy
Wavea With Oreat lueceee.
• iiimt
rt AraiI
al Ilm
• tl. 1.1
Uortif baton
tlm llriii.ii tinr.il
dailOVl f11nu Umloii, arrin-tl iii the
harbor in tne td Ilm tun Pilot ol Vie*
loria. niidxr Ilm i liar*.' ,il I'llui Roglfr
hardt. A-*u"ti a* Ibn Itm and lu-r Uiw
w.*ri'tlaliti-d .-iiinliiii round lim |n.Ii.t uf
tlm liland ami bi-adlna '"i lln* 'It)
Kri'ttl *'h>ttil- n.iilfi"! .ii Km Hi'li
IrvliiK, I'litii-.iii A rn'*. wharf Imr
pfWIpai tnr iH*tiii 1.. awaii tbr *in(.'.
arrival It oa* reuiarkrdli) npaHaOHi
in.-1, in lIm ctiiitil lbal llif I'll,,! wa*
biiKKlim Ui'' tl.ur.'t of llir itland rallirr
I'ltiii'ljf and fnar* wt'tt-i tin. *...| llul il..-
i,.*,l iiibl-IiI I--  nn ditl  nelltl In ibn
tiiir.nt  •»..[.■...,■  In  al  lbal  ******.
Aimii.1 eiiiittiiii'v wan talblai abuil it
tb- nr) Uiina bau—aad **>** Iba) bad
Ultolpabat Uu' *hl|i link ar.iuiid Jmi al
Ilm li- .ul of ltie lilaml e ilmtl  iil.lii.tr
fritm Um ,ln>rr and Umf* *tii'k fail.
All  ■•Ifurl* uf ilm  iuit lo ettrlt air tin
......I wr,-  (tulii.--,  and Ihe hawaer
m*.  tint.'(urt*  ti.--:,  in and  Hn- tur
■!• .mn .1 up I'l tlm wharf h-evlui the
■hi)!  iiiu.ii  Ml  "ii Ilm  |«ilnt.  *ll|hllr
i tf.. in il 1., («.t! nn »...unit itrtdirlil) ,.|
tb.'  saitaal  flibli ******  tor all niffht
blliaillMlIW   Uau arran«r,| ihol ihr
•hotlldhn draaifd oft al Ao'rlorb thla
imiriiiitf, ilm .mil....! trirral |iower*
fui twit air upwUd in !-■
A* tb.* *l,i|i Ui U.i nl«bt -I,- oai ataml
4i|uarlri nf a mil.'mil i.f tl..- im-ia-r
iiiiilani  ihatiiml.  and  llmir aa* i„|l
.i.udarki...*i.t atdaaduaa aimM u
(•ruin alum*.! a* l.rial.l ai da} and nn)
1.taj.lt  ll.tlllf   • Illlll.   ItUI  hi. . ||  .
aadiaWloai Ikal * **v** eaoaln wm u*
ini,i,  lata ih.  wiiifi  * "    -"
|a...||i| * ,.(.;. ll
Tl,.. tlukr    ol    Att)tr    I*    a
- u-i* it'i'ii nm. an i •- ' 'baal i N
lum ir|lti,t ltd   iii.t-  .f-'.i I.*—
1.1.. id  ,iii^ . IUi ,<>u.  **** n hatidlM* t*u«-
•lined !•• *! ' 11*11-trilea, im. it. •,
At.., u.i* iti| and \ ai...ni, i Tbe
\W*iinii,*iai frriihl oill bediMhirard
I*, to A* ******  A* |«*ll(dr.  lll'l ll.r Irrtrl
oill tVo fi mend I,, .'aonwiiet lu
uul*4d lh* traiaiudrt
A r. Ml M blilltf uf Till 1.1 taiia mood
t.ul lu lb,< *l.\* lain Ii.l i (*l,t aad found
etarjonr *iW|-, imt tioet Ib* eal.k
otiUllinl I faa *.*nt\* nlar* uf tV ttt|l*r
The injur *an|uitf ua***aifaldailna
lb* run dnwn lb* -Smlh AUaallr lu lh*
I alkiand Maodi aad lha HMMfi la
ibat (Mini oai otatb- ie «.*al iiewoadei
■■■.(■ ml *****  htm  ******** **•*
I'aikiK*d» aod aaaiiei the diaadtd tlora
il-ii.' 'Tain a **n** ut buttb-aa**tV
td4e*l M-iatan ab,.atd  had  n*t*r *e*o
*ttt|ta.tnt  Iiii  afltrt  da) aad  week
afiar oeek iV *turai rag*d with it* n
fori aad tV abio UUm**4 Vaeilt. toak-
lef IV but ut Vr wai aader IV
»vi'i'i  -......  ii wm iw aofol
n(oi|b-ofr IV e*ertr two atoalb* tV
I*.m.t MHal «a* liiurad ateott b| IV
li.ieroalt.ii. mu ****** IV faa* -»f
***** bai oKtaed |aha oeabtel.ti.Miod
ii aad aod lao tatu tV -niBMt *****
uftbfSoeib t**i* Thro* Hoot* tb.
111** ai. *Utm\ ***** atoat* iba wild
fttii .-I iha tea aad *iod ***** Wei bait
**■< ***** tie tv loortb tmi IV
tai* *■* eiM| tuoadni aad •itVet
Ibe boo af a *m* * ********* ******
****** to tV »****1 bei*elt *** **m
aoaf outtb.  TV *rr1|doiwl fajeerUue
tefardiai iba aawrtai uf **■*. ********
irwabbX waiere wae tairb*t «oi bt
leHaleMrtbioeM with iV*.*t«iii
Ittlaf le-nook  Ao •*! baa  I III
*i.*t***t and ill *«« i mpm IV i*iiib»
t'llaai oaiOiattfkiO*   laibodot {aaal
ii c M|a>a tV dftutid) ib>f lo hea>
iwoaatataeoi o,ae** tV| Mb*!
oa ir*a*il| aed *odd*aif tu**
aad beaiad ber. bat a*te*
mm ,***i Vr *** a* Tbi* ia all H**b».
villi ***** IV ahl* fma IV ******
lbal o,*aM ******m bat* ***ti*
t Hi lai |m IV leal Mill* oltb IV *V
***** at IV IUo. IV eartH at ttw*b
• Hot Hnatd too aU taa'M'I abart aad
< often. MtDaaabl latewdnl to awl la at
X'aipaiaabo or ***** *U* (bliieo ****
aad to|4*otab bit bieaheia. Tbi*. bow-
***. m *****, t* m****muy Uy iV
*bie bailee IV «e*l fartoa* to oa>
******* a **i *m** fall of t*ia *****
iMMUt IV IM o|«h inefl a-<t,tr|-.i
Md* aad mai at) ttefaitwaaeolo. Tbaawi
ado aa IV oeaielo Ao-tbao ,**a*l wae
fair Haaeaat aad ***** t* oiiv«i
et**al atnifci 4 ***** oaUl IV e*ilbl*a
***** rt ***** llalUli are* tew Vd.a W-*>
Vat> Inde a*i* *%*******. ******
wbbb IV ***** bad to -lai to" t*
ibr** dare- ito iba fed itfn*e aad IV
otodt*rtio« iv*ita!t**f *** **** 4*
fm* *** load* aod IV log tM* Mm*
UU ud took laa iblf lo too TVt*
a a* tail Ititlf *******  ***** delta*
i ted ell bead* war* ew IV
wall IHI oVo IV *V«e*> of IbllW. 1*4
etabia war* nabiH
A» eoie a* IV iKh* rt At*i* *• *****
rtl IV ***** *V oill to to** to
******* liei Ik-a a *** obatf aod
IV w«rk ot oatoadtodtotwill.aoBiottf*
lawoliaiHf ll t* itroevi ibat ibb
oill Ube tt«aa toe b* atlo*e> dn* aad
IVo *V ft** tooa4 to Vaonaot**
■OIO Kortbiaob**
twioiiMu*. i* • , JsmM  IttUH
* aa  I .  «kt  >b*k wt  <ae|1lai«|k*  *■•
t***** tot*  tv *b*> * Oa* i*aa *-bahl
aad a* dao-ae* o i* *m*
Too ****** tu TVeo
ttoetue, Jao* fl  .ini»i I■■■****
Ood Aodlwo*. «V*Ultod |o*b-|di| m
a dorr iff ***** IV *****. *******
tolr*e*vol lb*b Ibi* **********
ffowatot Vatf owaiva
A Am*** o^
Taeattt*. ?« * . too* t* TV Treo-
toolbi-M tomtpA*** <mt**** If IV
•ata* weae oV *i*t-il"d tV *****
Itehtot IVoaH*}. lalbd b*da| no a
fMHIoO *4 IV Morhaeb**' \lie*ail
llaoh. A m*.t*t oe* aefadoWd bt IV
a***********.
Wwtee Tbaa *******
iht...ett.a. Na**. **** *i  *t a
llandHV ***** ***** wit I* HiMa-tn
lil  'ti ■»•* MalAllf *********** *t
*********** im ttm ***** rt ******
Wood* 1* ool) ****** to** b*t a ol ir****m
lbal bat* t*t*«)ied tt** iv oatoriMt*
******* towel| art.
ffcfem FaateVd
CM *m. **** n. ~ ***** laatoat,
Itiet Ikv-.ii aod M.m IVotVt-M***
rtoadid aeilt} tola} rt a *baia*> rt
fnhtonl tv M*nkaeu- Kt.ba*r* al
Reolblbbariia*l l*****tot. ******
********** ***** lolV I**'tool
art CfcartM Malbo. 1V toeilb do*
fe*adaei, MM t« arr-ar to twait, aad
Ui boot* ot KwaieM*4f*la*lerMtod.
Tho Earth Trembled.
I -\ -,..» I l.H. .Jl||,,.  ||,    NIlKht ,|„H-k«
f ■■arUiiuul,.. were fall betWl uaml
b laitiiv.-nliiK ni I'aiadi'ita and
■
Sm, i'i'iniiiidli,i
i tm
mil.', fr-Hii iient,
Can It Be Trim.
IH in is.  .1  IS,  A  l«ailiii|  l*ar-
m-llllr .lalttil luiililil tunt Mr. l-aniell
lia* ..i.iiiiti.'d ;t *>|i,<i-ui Hen,,' in marry
Ui- O'M.i'u, m.dtlial ilm winldlii| will
i-ii.i j'l.n f tbli 1,,-ck.
Eajit Vory Huey.
liOMaiv,   Jiint*  -;i  - Tbe  lloyal
Labor OiMainlaakDi li havliif a buay
weal   Tlm  intuitu  leader will bo
taken uu tomorrow, ami ihn i. .t tn,
M(teclall)  ..niii.' i|n.>.Htm uf an riniti
hour day. will, ii i- aipeiUd, i f «nit
laUafaal  On friday nn,' -*'i..ii|i nf Ihe
 it""- atll If-nl.i IheiniclliraliDii rt
tin t.itlli. iritde.
A Doubtful Oaae.
Nrwit.ur. Ky...linm  :i  Mn  Allle
Oaawldled ibi* loornlai Iroui tharffat-u
ut (idIkhi ,il'iiii.i*'at..l .llh.*! h) tha
auiiun'. In,.tiniit. Mi-aril tlaiiml, or her
abler Mil) iM* 'Mm three lu.-d lu-
Hrih.r, and ut lata Ike] had trouble to
■-t I II." all' .'''.I inllin i. )  of  i.awrl
wllb hla lUli'Mii-lew. Lilly l.lt.).l Tba
fatally I* mpoctabta, bm Um buihaad
baa boaa driaklag of lata, tlamel and
I -ii'i halt' i- rn |fm||fl.
temca Huepended.
I'lMo, Juiui 9-1.— Thn .iiii.ti-.ii Ik.i
dram luda) OMfallad lamii tram.-ar*,
a I...I. atlriuptrd lu run oltb imo riowa,
iu rriurn in ihe *%*•*  Th* -ramaaay
tlin. *.i*i- ml..! Uia MTtfiiit. The iltlkar*
ait lull, a all Ibt 'f 'I.-iiiai.l. »ll*f ft bw a
iwahra aoariU|,  Thit ih* rumi»anr, by
.!.. >-..a-i'.■.!.' I-. Ihe nm i'l'ilI'. «ai
ii„ i,  |iI..  i.i<a  ii.aiu irauiiai,  Tbo
null.-, ij'll -inII.■■lllia i III, I. "tl-il, m.i aad
.aii.B.F :. i a '■ I- • *■ *■. iif I....,!* Thar*
it** .■ --1 i-i .-j- ■ i- uf a ■• ill. iii'-nl
A Maw Trial.
Naw tiniaVAne. June *?i.  I ,.i*. Marr
i -l>. .1" .tird l.. «ii.,i  a u*o  trial lu
■i • i.-i.: *. ' (   i ■•.  iii. jiit biitori.
ua Ihf tl"und ll.il Ibr IrtlleiiMtt did
n.it ennui Ifcl n i*  t
ati •-in it 11-
latl..  . im.  ..|  BdVbN  While, who
ae* m trial tor tr.tiia *,* **r*****
lvr**i,a llurlha, a an,.,'.,, fittaa Ue-Ufy*
let. Jod|r Uakrr *aid Ib* ntd**-*- aai
ie*a(b'irt,i tu.uiitiii. and dlrertol tV
Jery totrtoa lo a lardtriuf out aoiliy.
>" i|aia*i Armamriii aill |.iwba
Id) to ahaadutttd now.
With Opaa Anae
Vtit,«%, Jon* tt-Ai Utiia* today,
rMrt*ei*a on* ot'hae|t-d tot a roe tV
r.ta{*iurut Aoiuia aod tbeuareraol
iV Itniiak Am*. TV Amman Kaii*r
bad aa eaiboiiaiib- i»**i*iit»a ai Haaa.
ii ***** a ' *■ *-■■ * to lb* .-(li. ni..(tb*
lu r.i. I*..* i after ohk b I ***** n Jt-oo|-b
aitoaded tV Ihoatr* otih bu ik**i**
(warladia* ihr foi*mieawat wiib a
dine aroood ika towa.
Tba*ir*«tia>. itituitt an* <llamla>
ii*d and dfematod .aai IV i*i*ler *o<
**.*. a.a. aa* ■ -.i-a** tbi Wmiaaidai
tV Kmaaior. lor tv *r* u** ** *i*
***, oill if.i- i td* lltlllih d*H
M*«* ttm* Hawaii.
**n |*oii. i«n..JMafn -TV tieaaaer
jtaalaadia airtlod from tluoolelo tbia
.a.fl*fWooa. TW *Jo**e *-t Haoeil to-
IoiomI Imm b*r toot of IV Weed* aai
IV IU ia*uai, ttVoa* ab***t tmm
iVra|*ia1alititoui*r ow* owotfc. awd
lo fieri tifUff aod di*lt«l ibil *V
ltaaw<4 Ibluaab **t with IV Waul to|el
t*t*t*m* ihil aai t<iTt*tta*f llaooit
In -m ****** |a to a* mdllkt*
,.,tiikia<i*ioai*iQelfiaodlill\*lt to
„*tlaa* aa. OOW* lb* t. *  •"*'■■*■* M*
uf IV Itoib and Wtk«t nood *****
***** 10 -tltrtloa Ok a-otf trtwekto
atouaa IV.it f—i |«atll*aa*v ohkbiiwol
hi , niaafm ia iV *****
ma} take pi***, vt ll I* ** aalMaatod
IMi  lOUblM  alll iravieio that *Ut
dMotb tV law*, at r*w*fel tlioaimw
A Mftmntm ABbir.
liaaaaii.taio.Javtt.-A **** ***>
aaiktoat **** wa* «owt owl tuna fbbaaw
taeiaubi to IV *#Wi ibai a iwyal
**■***,.*** witiar d"*|.ibv.* tmm Ibo
rrareoibb al Tablet, Jipi*. to bla
tattor IV crai rt ***i* bed dieaa-
|«4ied to tmwief. aad ibat ii *i.r*u.-l
b* bad V*e moid*t*d in aibitot« tv
**** * *m*pm**4 to ba** to** ***** **%
** m. jfaaaii. a ***** rt iv Irm
ot lliwemf A Cat, of Twhefmiai aad lorn
4m. aod * Vttat** to hat* ******* t*
twmprn* ****** *' *■ ********** m*A
tmi ,\aaattoeo eat* iVI Vhw^o Ibat
IV ****** mm ***** ******* *y
eihimu TV *uy ** I****** at ***
bv ledbi* aad detawlltwi aad n ww
******* a ratobelkae rt tto ******
h** ____
Titte.it** • r B
Twtlartai  i«  iV  o%r*H<e*  Oeatt,
M«o* Mt  imdtr* M.*>*atbi awd a
*****! fell, IV *tm rt M J litIbeM
i* < IB oa* beard Tbb oa* a
•all ka ****** IV »ito* ol Ibte* *U* rt
***** ton lo ttaa»et fmee Uteiywal la
Vi,.-'".*. n*«t» tt tt iiam* aad
I, ., Net*1JM|i iH"i'*-l 1*4 IV *****
*t ****** K A Jowtoftetto l I* tt
- Ml   T   It   *>baiMkaei  of
tmkl ImbtwW    led   tawiltao}
Ilaa ********* m* to, R tuo-im* lbal
t^ ******** latoidiv .r*mi .* Mod
loot ai ll-wia. aad ***o *****ki *,* to
********* Imli ****** rt IV aate* lol
•Im toll***'*! *•» IV m* *** t* two
iiom at*a f-abi »-*tv mo** ito Um*
•r vn,   Artmamwi by tm****  ***
to** ************ rt IV *** oo*
ei.4i.im*d ooi4 atom atae ia 1-1
. t ******* ***** today. Tbw
,_ , .** * ue|MiatM*. aad bte
aaaVaod a ool* ****** ***** th*
***** liatomitt ll be*. H h *****.
**** tot** IV  .a*tt*  faa  atoot  low
t****t*m.
Tat no*  ClfT,  M^b. lam tt-
Ktti ma**t iV J**oi*b ********* ***
************ **** ***i* «#*ito«»ba»
toew a neatlawai iitoiit iaw«a Uba
adtorooi* tto* faritawrtelewNi ikn iv
uka- io < ****** ****** turn* tt****
•itk am* .aaaa. aod ******* ******
***** t* ito* t*i**» tbb ,mbn
iind IV ***** tmi** ** ****** aa*
bwrn toootwf far ***** um I.h *,**%
•UP* **m *tt* *** ******* *~* *t ,►*.
*ltvaau«Of aod oa* allewdlot to Ha
detwllnwa. IV llial  iMlt-iia *)*.*.*** ** .
aad a lr** l*#*|i cekt ****** laob*.
* baw*. t Uto aod. *************** t***t
************* mm ttiii',ii«i
tM, a.«o* **ttoo*l| tlm ****** antted
*oi IV ***** aa iwvfcii *, put** **
ttt* t berd«t*wffl*.qo!H *********
|i,. i..:i-.,..f *4** **tto**t beii A
t*t**,***p**tp tmooda »v*dii*» -ttt
-*i:i IblM, etwlr **,*i t* im**
*******. tmi ***** tto ***** *t*i
************** ...,,,-»i-, „,, Aa-omtoa
4l^M"t"iiitt'* iient kiia ***pp
am*b*i i*-i oatteoi* ate wet |«t IV
atm.1 *d tn***. ***** V
THK  UUHlEIti  NI
IW  .VKHTMINHTEH, IIIUTISII 00MJM1UA, WI'.l'M'lHOAV MOUNINll. JUNE M
1. li |ilig« Nu, llli
Alllllalllllla.  BlOClt,  N«W WaallUJlI'laar
Bell-Irving, Paterson & Co.
iVIiiiIihkIi- uinl Oommlulon MnrolunU, WIioIpuIp  Dealer! in  lji<|iior«,
SHIPPING  AGENTS
tin luiml illri'i't [roil] l''.iii;l.tli'l. I'li'-i'- -'"'  bb! !n|i iiiilii.l iliiiin |ii|n<a,
Onion taken lor Iron (lar mil iln*"t), K»> mil»ill * \**y... Kalvmil.nl
iimi mm ti" I'liiti'", ritil'i, iiiiii illolnar.nl ittotal Wilrk
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
& I I'll 11 L
\l'iiiii;*liii:, .1 iiuH.iv. ii.iiiuis
11    ll-la. Sialll ll.a, * I la'.  Utll. 1 -  lM|. Ill la   ,
ill Iii Ilia allium ill  u tin  nn  tin
.Lll'l L.l I. lla ill'  li.lll'  -llllail  lttl!>!'l<,
all  Iill  III  Hi"   ll'fllll'I. lllll   Um
 I -J, Una-  i.b.I  In  111,'
imi'iii uiu.i mil iw iiuiiii' iii> not,
. i.a iiiiiio'.' Hi il" -iii.|i|i. iiroctu
U-lllti  till'  111
Illlll 111'I.lll'
I ill. KUNIWT ll.ll.i. i.ii.iin ii'i:
■■ '  III Ijl'. lallia  alaalat.nl  Ilm ll  l.a.,,
 T B...I  Ua Ilaa I  I  II I'  I'
t'Blllltilllaa.il.  .  a,.11.a a  Vail.  I  I'.,,.■!..,
SllBBala.Vla'laalla,  W.-*lai.1 u.1 .-1  11.1.1 I g
ll HI linl l lltllUUBll-
ll'la. It I. «|»..l
I'lll||l<lll'l<  ll,  III.
aaa alli'iallini. nl
 I"IH I'll"!
HI  1.11  ill  iilmiit
iu.ia.ia  lot  Hi..
AOMINSTRATOR'S SALE,
In Iho Cniiiill Oourl Ol Now Wi'ilmi
|||P, llOlalllB.Bl NOW Wi'BlllliliBll'l-a
,,,,,,,,   ..a,   aaU^llllNtUIA;
HARDWARE vancouverstoni
UUIIKI AM  IT
AN I1I1I1BII  'I U'll
TWO CARLOADS 01' HARDWARE
I'm' ilu' spring ii-.iilr li.tii- |utu linn recciv
i >l. opened u|i .tmi iniirkeil nl i lose prices,
Wu carry n lull lim'nt builder,' supplies, milking
.,„,iiiin", ni Lock., Untitling l'«|ier mid Nulls,
\Vf .ii.i' Iiaii'-'i inii-'i liuiunlfiifin '.imI, nl i niii'ry
COMPANY.
"-""•Am':;!,:!;1""" ,1.1.1
SANDSTONE
I Lllaal  ||l
tssi.
I" ■	
'    >....l.|,  a
»»» ,,4";
HI II  I'M III  I.lll lll.l'
Mali.   h 1   ""'■   "•'
, in RICH, 1.1:1' IIUII. URT IIU II
t I   |.„|  ,a,l|t  HI   Ball I'
II
I'lT.M. imiti; i."i- N'l
*lla.  * I
I..Blaa...|   I .IU  llB  I
. B I, ■ • ■
II  < II ..  '
, 111* 1 la im. i.M i.i.n* I'AUKi hi;
li    IB.ala'll I  Bill   ll'l
 ' '
II   ,.   ||  ...alia'
l UKKKSTIIKKT  TiVOI'l I MtUtKII
.ll.a.!
'
' ll   ll.ll ■  '
I txi.i -1. 11111. I'l IU 111-1: 1 '■"!
ll
I ...
SI'i-Vi-li'-
la  a.  || .1 a
M,\ .. II  I.ui ■■ Kll  UN  II MU
l.l...  a l.a -   III) I-a
■
a..
IIII I
Mllll 1111 I,  iii H1MX1I  -I" '
', a , ll
la •
||  ll.ll IB.
ili.IIIII  Wll*  " H'liA-i:  I1"
!*it,llll 1
i'.i ....... .lll.l   a lima taa V
I.,  laal.'.
la.a.aal".   II  .-  I
1 ai.i;ii:i:n H'I*ibN- RltillTH atVK
1 .  I. l.a. >. *.>  Ull  a.  1  I uUttll  *'■
laatlala.  ....'•
■'  '  I"
B.B.I    II  •-  la I '
I 1111 in l.Mill. l."l> in nn:
I.
Iiai,'  a 111' im  ItltM*
ilMslllili  i;i».ii-.  iti  i;i:nt.
ill  1,1 I I'l  NUT
li.
.1.1,1.1 a.
IV  Wains,  M.  It,,  i   .1.
II.llllllilll"   "I   IMllll   flail	
' laiaa.a    lllHaamill l"alll"lla
a  I   Na  -a   11 1,-1 .  II  I
Ml Ha
11:1;* i.iaiir.iTi: um;.-
IllB'lllIJa
159   ir & ,.!,•"«,'„ p*& ■viyiia.i*......v;i.-^::iv.i.'rii|
iii.i mt iimi *
Bi   MUM MIATAI. .VllitKM «"l
,  llli.lu..  -I   \, a  \l.*l.mi.-li.   \ i i
■
III' |<l .11 lit ill Unlli
..I   in  Ibil
t.illli.'ll ill llli'll
Bvanlm whan n
* MU ii|>|niliilt'il.
l.'d   tvliilt on
"I Ilm m|i,' |i
Vl.,.   I U| [I td | \,,|.  HUM.
**
■   i   -\.li,.*
||
i\ iiibiMui KieiviTii ltATiintmu
... ,...*. .,i..,,.
■
Ii-AIIM  Kill  mi i.  m.\i:  iiiur
1 '-''a ll
■  . i  -Ill.t
i   r a  fi.
I il.Vl.Ni U-tatiM IUUI, v\ \Mi;ii AT
Hi.ii.t h.i: w11 um t
• I
I la.U.ll.lt,,.
Q 11 ItNlbllKl)  iii:iii;iaiM*.  AMI
*■*-
i
- '
_»|»lj ! "a ■'. l ■ ..
$1.1011 "'
■a
A
mu rr nt *
hi-.s- .-I iA.,i VXI1 IIKXK.1H IM
' s
■■
11
I  ill..,'Ml III t.  » ll \..\l- ilnii iif*1
' Matll. |.
£*-*»  n  - •-._,.;■
Illlllll II,	
iiidluiutritrittllaililt) and i.uiiii.- ||oiiu<
B            a        I         t                           ll                B                      '                                                         l           a' ■        '                              |!                                       |           .I,!        -l
lii.il>.'.. Hi Ihr I'l.iilinv U.a. il
I.'.l *<•**. iulii|
i HUM Kl lt\  ANH llliAWW Mil
1   Ui ll  ill  i" ik ■■■ Ih llruwrif*
I unit
■
llllti'llM.IMIIII.K  Kl MU-\M  IIM
t   I,. M-.t,i.i.  u; i..|umltia mini  Nee
Wl  '.    ,lt .   I'ltul.a taken mall kill
a.'.ll.t    lill.lt. li  |  .in-, ulli.  l-i,.itf  Ito  I
'111 ■
UnVAI.i ITVi n.\i:-*ii'i;i: i uiAUn
andTuha
atideunltitli i r..lddtlek*ai
i aii,.-i  ll I. 1
hllNUKII nKWlNU MAi IIINK  NIK
*  ...1, a I lt,l.  i.iail.1,1,. *|a-ak. lut  llM II
ii -u.ii lam in ti..-
Il.llk.l All   kllad*  lit
aan mit 111*1.1
tUtwI.	
Hi MM.tu.I ,\»  II  IIl.i--Ml II I |i
fc m ■ -iiiu.,! iii.i
l.>i>l.-.l a'l***  U*li*n" and ••llii.aU. Ihi
lil*l.t-.| till ■|'|,ll.ll)..|,
'I-  A  Mt (ltd tti. l-IIAliM.M i:i II
I • .al iMu.tfi.i. I'i..,i|i, dUuro-oal
t -a.iit  tm
■
l in  Vatt-it* ll-'i. I
I-I..L r..|,n„' , atiti-i  \. -it.
W a «t HViivi a ro uimituiN
"» •  It. I .. It.  .  ,  -
■
IIMIM..  i I,
II
1:1 in.. ... bn un   iimn i-
|  la,■  B
-
■
f
CLASSIFIED BUSINESS OIRECTOflY
A aa.aallllaii *
■■. I  >    II    ■  IB.U IRI  HU. It'lJ
, I I'll *   a  lla.I
(•   la   I.II.IM    ll.. Illl
,11 „    I I
IIM.  -V III. IN UUFOUII l-l Ul    spilltt'.i UV it Rll tl;. Iliil. 1-
t I   a P II .   \, .
•|-  .il.  .  tin...I  tl;. ill IIU l*
a  I  II  UN*   ll| '
s *
ssi ii i
•iiiiii , .
•
■  II i. II   a '
VI M.IMI, I IVI. U*R HI"
f, aall   '
II
11
\\ u.uiHi,. i  AMI
t» .
II. fl'.W I I .
Ulhl II  ul  II  li
I
'I llt-NKIUI vm.
* *
t i.iM.r* mi, irii.i » I
•  I  t*m*t
V-«IM.   HII-
•' i.la naua
I * I  I'KI.IM  I'AIMI.I; i.l.A/H.K
1 • . . a   ■   |l. ., |.
k  Mil-l.i.  w \i i. I'AHKII IX
a riraii tai *
|J  llIihiN.-t.'ll.'M  M .
s
■
\ S .11.    I'l!  J   It  VIA.
(Tlu* ieiifli-v.
w
i;
|....a...  ||  .......   . .
I
O
\ t
\ -I.  ,\i   *«
-B -ll. 1*   ll.\ltt«.N
.!• IIIUMIIilNU
,  !!!II.*II.BB*.
I I..1*  IX
l't,\ *
*
|,t,v,;.ai nil!Ulnli
I    la
ii.
s
II
A
.Ml,
ll
11
l»
■
III.,  i.l ,.
l\,a
C Ull.  Iti...IIK,   .  f *
Bl. llll.l. I.V,IM.l.l, |a|iil hut.
a .  a . I It a
I-  » ■
n.ai *i. INU l/iTtiS Ull
,.• i   INWil.il*
I
., -Bfl   B«|l   tl.l,
I  |V,|ll..B, ,|  ...  .IIU..  I    i
II
Tl M.-l
S
«^
H  ...a*.  A   *******"•  I**
I 51  ill'* I,  '■  I
I i
is*,, -
I.
IMII'   I
s.
s
i^ I I1-*Vmi,M'<MII-*'I
m  .t  m **i * - : ■
I.
I 'Hi
II
\V.
A.
¥.
ftnnuii UMi
■
UUIII I M
u ** ludotea i
-
_ —
*rrt irr..»« w nrrr.
xur& 1X1***1)1*11 \t»
Tba io. -
■
- •* ii Maadi
■
■ ui* lanwt
I Ika
i •
iki Uty hai bam Um
■
it  i
**••■ laadaaM '■••' I t_t  bai  - *
* ■
U  (faaat
1   *
wmdmaal
t «f lUtutea
I I
to  •*.!*!
tv  tii*t-ii*r*
rt  IV iboeaaodi
. * **t* mt meftblfB-a) adaiu
** t m**** **>***t*t ******  ll mai **>
,** p,* t* Ito 9*.**
Ill 1,4. ************* |,4  *****  *,**
*****  deto
■   ■ |  .
•balb I- ■
■
••I  •**■ i*
a
Ut*** i.-d ***** mm*' aa
'. I *******-t,* i, wiidf to it. H-«
1 I afabttbadaaakaio •*■■
■m* I *-"*
*J I *M'1' ■■ ■»*••
i-ii I *u*laiahaah*A* ll
Xt* I **** ' i«rbi|** a
'^t, I tmy*rtiU*m** Admit  **** tt*
J2 I *M ' ' -Hi to**ll*-d"0
•b to-tlef iiaadii
|l* j.,.. ■*..*,,   * **,  t  a,,  w
i    i-  -  i ***** *******-*■
*
mm 1 likiii to to. aed to*, -
w    ***  ******  dal
bbt* i.*|    am*   **
**  mm  t*  a  '*>-.|wi'b  la
i. ***** m
****** rt IV Iiaiiraawqi ll
.  i    ...,'.-
a
" I ilato - t****y IV
i A  HAI ■
IV ee«i*l
.
i*-ilj; -*•- »
a  maii■ lat lam moth IV
if*M»"l Oil! to-  laMtltld  by  IV IW-
Mtaakw,   M-.a a 4.1  il  afMt
aat  4«eM 1to  oVb-idlV daly-ao
•a  latkMeomaal lia****** I*
1 • Mill  « la |4>M  ietolV|«»b-
. |it i*Caai« ia-
i i '. I t i*u. Mm t*i**rt 1V1 aoadia*
\N*>  n\t;i;|ttlali  mt|u * tita*oti  H **miy wtiblaadaym |«..
It '  •■ ******** 1********tA*********
BlmiS. Illlll   Mli*. ! •**** *»*•»»» alVaaewwi** m*m
\. | mil *o«i i« Ittstltb l*d*mb-a wo»«*di-
latoo Ibat Vaa«owt*r *aftt ***** u* V
Tlm initial *lx|i ii
of Ibu 1-uWli l.iin
tit) un,* tiikcn t'\ '
lUWlltll  "ii  Mi'cl.i
Moinlof i.-ii.tiii.-:.
Wf liavu iiiiiaiiiy i
couildar luiimrfoello
hi i i-iit launched, bul itoublloai ibeae
Will l"- i.iin.li,-il ,,*ll ii,.r   What
|l mm ii un I..I i* .'in I.,' I !■  ,111,1 im ooaaul
warkou Did i'-iu ol lha Hoard duriai
ilu- ii.-ii faa in .niii- -. il it it *tatt may
Iw nuidti un a wall i miMiti-1, il un.i m,ii,i
i .* -  tin- InundaHoni otuil u» laid
llronflf In t'l'l'i in tiiui..  | n'rm .tn i'ii I
i,ii.*ih uty in >i„ikina "in Ikooa twaeflti
l„  llu  .I'ltillHlliilV  0lili'l) a  anil  .mi
dut-ii-d I'titdii- lilirary Unpakli olroii-
li.  M..l,anirt loalllUlD i"
I  * d,ini'i  .miiii*  ii.
iaa| ■  .-. i, i.i. ., I,..in.. . .I.
- dl ,i i to Ihe Miu ui.tii iii.'ii. imi a.'ik
tni.' i.aniiciilt'ii.lt in lli.'*.* I.ui.. In • al
In.tin.-Hi-it  iimi  iiliuitliii,  alii, li (.it
Ucutarlf come allkta III tettpi  *****
..f ii..- mi.i
l>ii,iiiiii.'i,i ol Uo' iiitiiintiixi
Hoom imuieMaal hu .haea craatad i'i
tin- ladlgaaUoa tii*i'U)t-,i i't m* ■■* ** ■
of thi i n .'iniui. in Uii* t'h.tin,, at
tlihaiida.it) d Mt I.u man ilmlimt
fault aiih tin mai, cheat i ti u„ Uat
• ' ' ' i" a Ik.uiiiii.iu toitit.
in  That Mi l.n iiikh ihuuld dare to
• li.  IH- It l!„ I}*,, -,■(.  * (a
wai i"*> iwfall  Hot ittei an ilm la tke
. the Liberal 1,-ader la ion*
• d abool le l-arilaawat  Wllb iha
l'i> aii, i   Mi
I.u Hllll a.-iitd bo null,* anil  utMadl
loaad |aa1 new in ihe
'i.-iil  lank., attd  limit I- ■
a Mt
Ai'itttt t B^anoaally, iltlwaiblhal laatlm
.  .  .,,.  an
ti»* tn rl rtl i i
i, |h i lacwaaedla tkb laalaaca h> tli
l.uatak*  aadaclli  wai  feal um
loaded lap
"  1 n mui  -  i i«tha|<>  tn.t.t
■.  ■ lUlai uii
Mi i.u hiit. i>< turn * aititKiuiri.i
VBBY I'M'I I AHANT
CaoaolJei Boiee a«*te Oiaiia«alakie
Ml taai 11
•  aiodiy
IltM ■ |  |
■  -■  i  *lldhl
M Dr. 1*
* ib wnaaaw  i
t .-I ***** i,. i.an  }.i  !- nuoil
1   fui* an ******  ||  fol<
v i«l  u.i.  Wit  in  lh*
nd t..em h**.
-•*   It.*  Ol'-llu.
■ t
m t, a>. kaaf Um .Mafi
■• *'*'  *** t  '■!.  Ike
i akn Jaah oe* ****** *,
i IV nm* ib.
■
' *,***, ***** **,*  ■ |  ti.
m id  lau  .  •
lark ore
'   - ,1   til;-.
■ ■ l*.t*.l ll.J I
■
aad * i. ib iv Itm hi.
.  -
tto  it*
■ l
n*d»t*t ** *    it.-m***' aa*
r ibai  '.*i IMab i ■
•.   .
lbal  lha  taoadiit.
, •****. i*i
i aad il*
• balrwwi *'i»
a* Hock tmlatd oaaf tbo edit ■•  a*re
■
- "i. Kn if.
ai ,.-*. f.tet.to**tw-'*tk*** ba* bad Ua
***** baoitaa la i|e* a* IV *i|*Nk*t,t
* ■*'* p*lt**i*m
tolV I kit.d Mai'-*, wbk'•
***.****t** btewwanaalffaaaalaau
• *b*. ial**«l
•■ laa. ti)*
Mad OVO IVI  l.allt|
• i* toted baabd  •****. to
■ • ****** lu
* 1*011 11 Vp
• . * ■ ^ -."-! (|>|,|,l|,l,
CUNNINGHAM BROS.
Ililll.il
Il
llll
I'AOIl'll!  UlVialUN
RHANOE OF TIME.
INIUI    NH
i miu  .1  \. a.
F. CRAKE,
WATGHHAKKK : mill: MANUfc'ACTURINl! ; JKWKI.KK,
A'M. NELSON.
l")ilu«iiilCwiii|,tta|
1. ll I .'  "I II III III a, .,,,1  |L...  .,
, IN  INU   ll III!  llnNIHl
11 1 1 I'll'
.'.   lllll  I    >l. I'lB '
i ..liiml.i.i Si,, Three Doors West I*
V 0,
'-(l4*.*"-***.
Va  > >
Allli.ll.  I tt".
Vaititi.    ■
Auiiiii
\'t*
<
l ■    a,    B l lllh
Veuvtiutt'i i 'I'"
ii '
i  i
NOTICE.
11 atii
11.  )kl  l.l  (•  .'
■
S i , IVi'tot
| | a .
I
I
'
!■   I .,.,.'11.1..' .1    I
.    ■'.*-   *
• I IMII   \"-l
-Mill
■■  -
ROYAL COLUMBIAN HOSPITAL.
'I'l.M-l.I.-   I.Mt-tl.-l |l    I I 111 li
1  ||t»mtel
JAMBS CASH, Projiriotor
\ini-.|'i".fiii'. .it I11.11..111 in... .  Sini| Il.ill. Milli'i-i*;- I,,1,':,';,;;; |i
Co., Wnllingford, Conn., celebniicd I'latisl Wnttt, quntlmjAi  "'"-
iilitllng, look firsl nriic over nil coiiiiKtiiinrs ii I nin lixliibl    "FltRF'.T tlin dnr.i
iimi, i.s,„t.  Goldnnd Sllvci Wuiche,, DiiiinontlH mul Gem ""f „"U t*,IHttH'
I'iiigl, I'ltflit. i I". I.-- Siwctiicle, • i,   A I ,,,,  I...I. ol \.u  ,., "MM
An,.ii, Coodsin I'liif.l Wain nnd |t-w,-lr} will inivi  ■ ul) in
lliifiitlifr.  i'.ill .inil -.fi' |iiii'"., tm iiiiiilili- In '.linn t; I'..
Wliulii.ili' it	
Ship Chandlery.
\W  ll.ll,   .HI  I I-lll.l  .1  I'.ll   I   a,
AM ll.ll:*. I'AINI* i  INt 1* 1,1 Illlll HIN I
a MAIN* Ull.*. I III II II 111 Ull*.
' nil I Ihl  - I IR, ,lN|a  *|l Ul  I li IbINb.
Ilia. K- N 111 ■. IHKl 11 III  11 I  KIN'll
KisliiiMiion'M Sunplius-vl "■•"' - .■ ■ - •• ■ ■* ***»
Iiiit mul Sir li, nr 11 rll.* Inr I'rln*
CREIGHTON,  FRASER  &  COY
Win r Sin 11 V.iiiiniiii t. li
W. TURNBULL & CO
Builden ami CoutracUini
BRICK
llsIAi ! I  III!,  1877
■
11 II ,1111
v ■ M  ■
I.-IbIi-i I III !•  l-i i >, .t  \1 i ,
BRUNETTE SAWMILL Co.
i.i'lm
NI-W  Wl *•! Ml SS | l-.l-4.ll_t
Ull
|a 'k. **ltf *i Ik* lilt. I- I** tni mm*
l*A Umm* II. *■• *.******■!
IH*,***
um i.i \* nn 11 imt'ii m i **<
lllia..! II
manufacturers of Lumber, Sblngloo, Lath, Bill Sittlf and Long timber e
tn IOO fint.   ALSO  I'lmiriiip, Ci'ilin^, Huatic, Siiliitit. Muiililin^s, HckiKs,
Si nill uml Tuiiit'il Wink, is.itli, linni . Wintltiw ami Door Frames,
Bouao i'iniiili nl all Kinds,	
l> _i.cc-u.rato ""nTci'I-c  C--u.axan.tood ii
KILN iikiiii I r'tin li ANH SHINI1U ■■ * **\t    w» i•  i -.
Shipping Facilities by River. Occnn or Rnil Jneurpasscd.
i't\ nun
la-I.IIV la.il
a
II
■a ll-  It
. i||
I
t Ml
A
A
l
I'..
*,,.,>  A  ■•11
i.\ a
>•
nlllMalita.ll   VU Ull  ,1 I,
■
It tb. Ullrt (f Ua, Ull, 1.1 J*!** *l
aUUBftdtVtipII.
ll'iil.l.i t- ii'i flil  ii' ITISnl
11 lllh   N  a-
'••'.
NOTICE-EXPLOSIVES
Soli. AKi-iil. Im Um M'llsilN t'OYVDEK COMPANY.
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
c.iiuiiii,i i Slrccl,
Ni'W  W.Bstinnistt-i
It ll- Ba.t(.t«f iba , ti. w Ut II. Blm*
XLIV.-uanUima.K<a(U 11.
Oxl XILHUiw.ta.ai rut a Ik
IW ajwlall. &Tt«ll.lp VII.,. I
Ito Oitnunt lr* Wa,tt»IIJl.t
lllll III*  Ull.l I.IIIII |a  HI *l.|
1 ■■ l.B.tlll
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
(tll.lilltlH  Slu-i.l Nuw  Wi--i.I1IHI.Ib i
Mamilactiihirs anil Doalon in Hoyoli ami toed Lnmber. ,'IiiorIb.  Stilt
Uu ai.il Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, add all k nils oi Wood Fitrniihing*
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mm,litmus, Blinds, Rating'
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain nnd Fancy Turned Wood
NEW VANCOUVER n_,a»l,   M  ..,„,. „ I  TINE TARO TOR SAU
COAL Banl("Mon,rfial utl 	
I  U'tllla
M.I
;    aa  II
Hal,,
-;;;• i notick to dry r.oons mkn
,;', *  rpKXt>Rtnttit,i, imnncKivitti 11-
1 I  .. a r *  loii lllh ini
TO BUILDERS.
»|-|,M-I.I.*.\ ll.l. Hi
I -  * ,.***m*M  ,i
•rAtiiii  imi|ti,,
■
UKUVBIl ni
'Itt «• to««
\.» o...*.,,. it., i«,. tx i«a
la*Hik tti.it
-.HAM
rthlint
NOTICE.
'I'lll. ISM M -I MI.M Ml.I.UN,
■ V.a  O.i,
-.li twill tk, I
NOTICE.
*
•* *  | I .
V.l.ttt
NOTICE.
V'UU Itilllltllll.iHlMliaT
I oill tail I* ********* *,* aat
***** it*****'*** I* *l* ****■•* tto
l  .. WiM*. eWh lei   ,
. AI-TMTI H
- aMfc fa Iki
•  II .
V.l' WariOlMa. Jaw. IWIfc NW
*********,    *.*"■'    •'* ■ '■ ' ■
**4 •***■■■
,V  ,  I -tl.tlla.N    .1.
ill    IIMN***  liAttl
,.•■■*'■'••"■•*"■'   '■
aaa,  ,.,.  Hat-Ha..!,  III.*  .trt  atk.1
1-aa.tlm (to (Via I "III  1t,H a.-aa-
11*
A
NOTICE.
HIXTT mv* ,i,-T..,! Mia i M
1*1  aa*at a. ttita  |aaH'',l .,, I- la1.. I IW,
1.''  «l«  I.Ibbi,  laa  h|   *rth  ***  a O  aMBBal'ia  lit   .-    ■  a., aa..
aa aa. n ** t. ***,**. *** [ "***.
.IhklftlaalCkUl [tflndai
New Wellington Con. A Savings bank
www eieato *ut
-
■
Department
■  *■* Maa ****** ******** in tt»n->-f-ti*o*i w-tih
IN.()() PER TON
|t  ,
***** to* 4'
J. VV. CREIOHTON.
.1 „■-.•  < 1  •  >  -'
GEO D. BHYMNER,
iMttul iliini il Ciltot lite
&
NOTICE.
,t l.l.,-, i;*bbn* nn., nm
TENDERS
MM i* tt**** NwMeea a**t *****
Who t* tl. e> i
*******  *'  *
1 * tto*f**l'mt***iA*
Bri^Rr nrrtnw Iht* HhUIo
Hlna^h.
,.,. ■»- M
******* m*.  *   1****  Mk  latt.
HHr»a»*ll  -
\. a Wratl
TW |a.a*-*1 . * *■ i  *.■*■*•■-* ■■*■*.  .. :,
■|H|\ iHinll
\a Wa-it.  -  t..
4.H|\ al-ni.1
NOTICE!
LOT 12, BLOCK B,
SURBUfcBAN
NEW wEHTOtwrni
NOTICE TO
; i.i*t.
H i* •
OfrfMII*WWIp  **,***tt99*  imwiwi   IVI!Ml
i With a), - j a* ***.***•
( **m,*rm  **.*m.m*m
the*   Ihe    V|W<r«wi«-l
IM it*** ********** lo Ihli l*rv>* j wAmTpmiau*
MMI
aOf .f 11 "
-1 J at le
_!_
1***9  i*n nil M»
1.*
I -I *
I
w
1
" """  ""*  ! -—" f*-*****"*tsu*******
lllata K  1.11.,1-n.l:*'   -*"*  ****** VUU4HU flWfU laJtafl   \*m*t*i*to*t.i iii***T*l*m
■ ■■■ * '■  ***** nut*** tor* ******** rt ihe
Net Wntmiiitir Bimeiy.
Thla  t4tl aelohliahral  i ** *. rt  haa
I**** foil lit ihomofch aorhinit t*nlwlt- -
ti.tti. ai.-l  ii toniing  mil . 1 *i** > m
nealitj ol *****   Katnilifw eo|.tilif*l.
Aiii "
KKAI Rll TRKtHUUi Ull.l. HI. i
• ,'U  IU  I I
i\********"  ■* !.,.<>  •• 1  H'.i
WEDNESDAY, 241HINSI..
I  ■ •■  .„.., .. ,. i
****** ** * ******
*** -
HENRY V  EDMONDS
WESTMINSTEB
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT    VANCOUVER
*****  a
|B|,I>..||-.  ... a.NI. |,B| | ll.
i.«kl«I.B **,,tt*A W .„ i  ,• ,1 NOTICE. All«iml.a|l .1 M,l*n**l,-i ttnv
1 1   **■■■  *" ', ",' " ji'-"?'!' ,'"■"!; I !«>**<*>   l*l**n*J loa.l.al ll  si,-,,'
i-t * WM " •"'  «■"""  '- .'.'., V,« *.* i.-w'i!S  tm.  T.-It*«k.?8.
S^JttSSttWr  ««* -•*«tu, laiooi.ct.iiii ic...
PnpirtlM
NEW WESTMINSTER
riaa* iad *****■}*•*»•«,„ I**, 1* ***** aM
t*m* Int t.raki .itteia,!..) n tto ****** ..I
I'***  **  ,1  Ihall.  •!  ■
'   >r.,|,
II-  i  *,  ■ ...
ii  .^''-.Tti'.^nt
*, ** **.*,*,
iaf,||
i oill l« al
■
FovhrCui MJtana.
K|.,t||, |,,,I,„||(i4  |i,„|  ,
i ia.«,a|,.,, t,rat. ahkh
Mai l«*a«-MUlm*liH(
a|.|.'
E. A. WYLD.
al-lila.  ,MHI..
N..  H..1„„„.„,. IM| J „,  ,1.1
ROUTE3
Naalla I    I,   tt*   *tj_. Hi "
.***
,0-m*. »■***** *******
miy v. tim* EASTERN ASSUWEC°,
THE U5D0EP.;  NEW IVEHTMINHTEIt, 11H1TIBH UOU/MillA. WEDNEHDAr MOIININU, JDNE !(
! OF CANADA
Ifcl* i, j.nicllrnllir ii hitmv
iMimilUiiMi Oi tl i* thr Iw.
(•.iliini In liiicl rtii-iiiimi
Ghipman. Morgan & Go.
Tilt:  (JONNKOTINU  LINK.
;,!» fill Hi * in i'U* Acroia Ilia Murlli
Arm Iv tin 'tt.,.1.1
I. .ii. 1.1 tmi llrldgt iiii') -ini 1.1*imi'.-
„.,,., -aal   |..ll|l1l I'l .1    ||    UUl I  ||„  ,
,, , ., in.il  ll..ni*.li..  I., ii W4ik
i i.i.ti iu.i.'  Tlia ip|iaar<
,,, „|  Ilie  tit'" Hit''  !•  H-1..I linl lull
laullal. ni"' -I11 ■■"'  ■■■"-* 'I'"'" iHi'l'T
. ,.„  Mlat.  IllliUil I  ,ll   III,'  Hit  l.ll,  ,,,|,
, i , Mi U UoDllllini  Tlw muni
i il  in,i-l.nl |o|  imi wlllba
, dll   II'"  WOrl "I  Itl.Mil,null
l I'' '■ ■ I'    HU) it I' I
mi. m i'. "i ulvturoi] .ini.'
|   , , it ll'-lll Ul'1  *.iUlll,ti. .'I. i ..i  n..
■ ''■ i ii'i* Uti i.iiii	
i   mi.,  lli.  .Ilu,in allll a>l
|i iilli.i.U-iii   Tin I ■ iiiiiii,I
I-1 ll*. III." *tl.l«' 1,1 III.' I.lll
,., ,room it* lii'ialii* lu i i
,.!.,t  ii. liml
.,, ,, nl  III'' Ul'il  lli'
■ ■•r ii..- imi iem.!,.
dark foroata RUIni in uii
I  .    Ul ■ ■  .".  ■  l.ll  111   (I,.
t.i |l 'Ito  lUtli
. iioanli ud ** it*1 m tic t >	
•Iidiahl a* ai. .
-  .(im idoWl
i ii. Umbai itiainl* Hmi ****** Ihe
Urval .,.,.!'..■•■ miel
il
I 111' tllttl lUlllll.tf
.,| in. i, af- nm..
IMI  Ibi  TOW   iiiu n Uil.
■i down, a* ii oiitinil.it
I ■ few  ttf. t." i
l|eo| luailli In*-'
B ■ l l
i| ll He   put Id
■ Wl tlll.il.tlal, -,
■ |  .!»■ t
all  I'llli.  Hllll .
.-..I Mill
-
II
I  .*■*■•
■■*,*■  ..;,-  II....
■
| llil j
i I ....-WIN..  IN  HI .MM
lilin  1*111*4  la  Mefrlelleo  Wllh
aheveli *****
■
-  ,  l.lta.tt,  t» |'t-
ll o.i) ta  a,* a lia *.*** U.ii Mi
. *  ha*  i-a>o ttniovkilt
...ntltH, ihai I
SW lipmnni Dohintire
BYLAW 1891,
1  UUl  I.  ,„,,. |,„  ,„,,,.  ,.
vmiKAtatiaSS*
n	
"|aB'BB.|..,.,.|„„l„l,.„„
It'll. aa.l N,
aa all,.,
''-a'a'liii'laa'aii;
lla, I, I , ', .',"- «lll I"! |.|,
,, n. 1.1
ll"'. ai'IIPI'.I al' '"'**', ' 1 1 <•
II ,,,   .  , ",  ' ",',',"  ''  "bb  .Illlllll
-...'lal  I I, "    '  I*"**'*
||,|,a  |..| ,,,  ',  a    ""   '"    *]    I  a  IB,
I  ■    ''.., 7:,-
An.I m.. ,. i   I..i  n,, ,    ,
I  iin  III '  iV. , Ii "  ,''1
nets
lla  Uaii.lrlnl , .,, ,.. 	
     ..aalVatt'.;,,,,!..',1.",
'*"...'■.    ".II....,   ..I   	
I.  I  I'.,
"
I   I, -la.ll  I.  Ia.,,,1 .„,   „	
raaiBa  aia, a,a„a ,. , . [ .,, ,,,., ,,
I
'
I II..   -I  ,|..,l.„|,..,
'■  1-*>.H, In
. i .Ul.  ami
*to
..  (mm****
■  i>i,i baari*
■
■ I I. II,
'-I.    -,
■"*--  -■' ■, i. ntnn   boll la > n ■
"
c
*.**m l«|.   |
I 1,1  |WH
• i  |.a.i4itff
i
NOTICE.
■
FIRE LOAN BYLAW
IML
I ***** '******!■ **•' *  -***! tfU* **i*i
*.**  **********  I-,****  ******* I,.  ***
* Ul* Umm I*** Ik' r-.-a.r-" ■ ** *,**,***
,,.**, !**. I******
I
I
■
*** ***••**** **
'
Ao toteattaol CfeOMe
■
■■
I***,  l.-af   **  *****
,  1   TV M
Ulrttfbri 9mm*
■                 '
i:;          "; :; ::
id  - QtfidbMt
m Ko  ii  x* * -
*
-t  .a-Nt-talN.1
•  -     -  **t* 4.1**
Hai-**   ***
( Ik. ****
< ***** **************
*****
t • . •- ae* r i. *.
• .oi.fatn t*9 i i* i:
t  tt*** *****•*.
<* rt aitbalietol imy**
t* o***** It***********M
- ■'  Itioe
hrat I at**** I
* H*t ******
•••
a
e
•••
a
Thl.  iiinniai'ly   Ih
ll|.|ll|5  Htllll  Iu  lllllI'llH
ul thn ..mivniilimt huh
(if ttvil ...!.>.1H, ulilili |n
ubnut thn ii|;lit iui,,
for it trull or iniirh.it
K'.i'.l,'...
Thn uiiivil iniui
l llllllilll; w.'Mtwurtl
trnni thn imw Lulu
I.luml liilili;i. Iiuii,
up tu thi. iirupnrty,
lllu«,iliu iiinltuitlilii
« Itiw luiiiutim ilrlvn
li-nuit Im nmii in iilihi.
city.
Th.- Ii.ml I. it II iliui
aid ninl iimii 11 nit I vn
tinn. Tliurii In iiii
bautltir Hull in thn
winlil fur |Biaiii>rnl
aai'tliinunil fruit pur-
pu.li, uml IU fln.i-
ii.-N. tn ii livn murhtit
■ .'■lili'l'. It iiuiiii'-
iilmiy  allKibln  for
$200 PER ACRE
One-third (lash, 1 >.-il..i*n-f <j and i-
lllulltlls ill ,S ] HI' • till.
5-ACRE LOTS
N¥SEailAD
■Leads directly to this property. Fcr market ^niilnii
purposes tlii:; land has no suporiur.
ONLY A FEW LOTS FOR SALE
Kiirili'iiiilK purpiiHi...
All acre or this ilnlt t.
Inntl fuitlifiilly (illtil
will product, morn
moni.y In a your than
tun or twanty anrw.
of ordinary furmlnK
lund tiultlvat.nl aftnr
thi. ordinary farm
unlh.Hl. It, extraordinary prniluittivn-
no*H I, a posltlva
wander.
Here I. an opportunity for any man
to attquiri. what will
afford him a lucrative ll.inie and a k.iihI
deal more. It I* an
upuni'tunity not likely to occur again for
a Iouk time. It I,
far cheaper than an-
cleared ou.h laad at
IS an acre. Oet *ome
of it.
e
•••
a
S. T. MACKINTOSH & CO
t i*i
W
COAL
COAK X WOOD
Old .VdllUfUw l'«al  U4 0ll| null mi
""  ftwl Ml  Unit i. .'i.tit.'li  free
(mill -l.il...
Onlunmai ba tell n Wm. .Mi-t'oll'*
- ■ "'"I'linl'lit str.'.*i, .,r iil.,tlt«i.,-.irii.'r
1 ..'1.I..I :. am) Klitlilii Mr, ft*
ill
ill l I'll,,M  ir,i
JA8.E.W1ZE.
QARESHE, GREEN & 00.
BANKERS.
'"" ' li>," Sl Sr"   -  Vu-itiiiia, H i.
iMiawlla Malml 5 SET pdrai awl U, H.
I'llt.li.t,    I, ,   ,,;,i   „„!!,,    „,,„,,  ,!,,„,,,.
,I.-J«nlt«.
(...Ii im.' iMt u,k.Outmm mofeiM '.t
hlfhaal mui ■ nin
Ut** hiaiu *,.ii Teiamah VMn tlaa
Irtltal.tl  S,„  \,„.  .„„) I ■.,;,«),.
kt.liiiitfn uu Iaui.1,,ii atailitna l„Hu |«rt,
.1 ■  •■ .  ....I  l..'Ul,.l»l..ll*.alU0.|.
AQCNTS ton WELLS. FARQO A OO
MEAKINS
PRILL ROOM
la now ..,,... I. lha ,.,,1,1,, (or CHOPS
ANO RTEAKB  r.,l,.h Sl,l,
•HH, VANCOUVER
e
•••
e
BEAL HaBTATB AUCTION BALE.
Government Land Sale
DY1. M. BEITTIE, AUCTIONEER.
I aa ll'Btlia- 1,4 tl Ifc, II.bIb  l.allBat,.!   '- I  I ..-I* ,l.at
li.u.    - ,  1   i   ll   i.aa !.t ll.a
PROVINCIAL OOVERNMlNTOr B  O
WEDNESDAY, 15th JULY
NEXT. AT VANCOUVER,
****** *r Int. wt l Itr I wttda taitow it mo
TIMBER LIMIT "G."
Situated on the North Side of Bur-
rard Inlet, Opposite the City of
VANCOUVER.
The property will bo sold in lots ranging
from 2 I -2 to 19 1 -2 acres, and from ite
close proximity to the City of Vancouver it
shows Ihe
Greatest Chance for Speculation.
| V*lf.ff'ii*i. U 'our MMlM u.ii Ni"i  *   * *  • IrUfTH
-tiottit^iMl oill wll lotd'ii Inn * at Ioa **•   •* U**u* ike * itb
***** by Iba *****  |!ie|a rt V ft
FINE RESIDENTS PROPERTY.
T T TRAPP  liai*C-b
AUCTIONEER
Real Estate and General Agent
Property In all part* of the Cilyi abo CHOICE
FARMING LANDS.
BOOKSELLERS
■fe. STATIONERS
Hitr i, .ami la,mm** ia Ika
HAMLEY HOCK
(lllll.. 14 alaall
ftWinU **lklit  Ni- Ui.tai*.ii*
-71Q OQ3L.UMBIA STREET
COLUMBIA STREaET FOUMDRV
REID *» CURRIE
M,Ba„!l(1,f.Ba|.  .ati,  |||a|l.>Ban(  Maih>aa,l,  .  ||taKB.,I^
^__-_B» n m^U
im
ts
U.iil a-v Ctirrii' .nr .iij.iii* (nr J..I111 I My l'!iiuiiii'Cniii|niiy.
A. li Willi.un*. ill.iiir in .ill Ui.nl*. i.f Machinery; Lnnilmi rool
(aaiii|i.nii. M.iiiiiI.Hinrri. of Iran WotMh Tool,; Jul,,, Outi|i
l.ll. M.lllitl.ii 11111 r nl 11 ul.*. 1 itiiii;. *  I 11
WII Illl If I tt* * li.aa.a la. 11 1111 i.ii Mill  al-11 llir ir	
"Doyal City Market
-t***V j. REICHEMBACH
Meats
SIR.H
teia It Mui tkaa ae
Jail la (Nv^MlkMi »,
ba Uiaaan aall Tali a*
laa Oil), It I* lb* ftlMi.it IffMIHI
fc) Okkb oa ***** a aiia it 1 ■ .
Uat •!*! lattawaO^an *** tto ***** Im*.
*t X* ****** *** **** to to* 1
aatlal'k^ka., m* i| ** *n *...  m.i
■tail ill taeMwnl 11..1 k uud ******
th
,*t* aiaWiitcl *p ** mt*
■•*****)
***********
tto  ftmm
w ********
lllll
I ..it atll -. ttA-mmm** .1 V.KiMla
Hanson
H. W. TERNAN.
BEALESTATEAGHT
* imi utll 11. Cililiia in, II. f,
(a'l* l.M .al. la II- ft u 11 .l.ii.tf I., a.. uf laa
Lrtilk ii.J Mutiittii'la'ti  iU. (int.* laall
Krl.a.fll^ ln.UII "u I.f , ... I rtlo.Uia
i.iak.1^, ,.( ||,p I'liilliaiak i»Hititf| I raa
J HO iHittl.tr* *...! latrii.i, i ..tt********
t**m***M**
MoPhee Broa..
SliipwriRbts & Bntbmlilm
BOATS FOR HIRE
Beyond Royal City Pl,n,n| Mill,
New Wi'.tntiiiilcr.
The Crown Stables
A E. CLARK.
"•*»'-***■ i i * iiia & • un .
Matl I ..., I .*.! *a,| tub ilaMa* Ilm.
'tl*t iJt.i. Il'#. it ******** *a** tto*
Imitaoaftllliaiitf llM*.  IUl.ia4.ei*
,'.,-.-.. .1, I. *,. ....„ ll„ ,^l plgM
l^ti'^l^ V*Ui"m  ** ********* *******
..  .-  111.  I  .   \, .  H.  alh.lt .1,,   ||  I*
I
.tempi Hotel
B^'*^!_^&rtv'tf.
»A,Y tia.atii i-niBi-mi-fanm
1. L. FOLEY
Lumber Broker
IIIUiVll.tr A0EIT.
IUmI Ealata aal AoaWaat
Ia.«i*ant*i*.
*_*•"••. I*.''.* '.a- •*"-< t-aaMaa*
.'.■''•  *'   '  ■.   a,'  1'*  .inl
t,*rt.. ,
WHOLESALE ANO RETAIL
DEALER in FRESH &8ALT
n;tii; ■ n v nl.i.ivi.nv
rBONT »1  Neat V't-Mn , H**U
■ i*  Ibtlt-
■
I H.t,  i \to \*U*i*9*h*
i'i   ,,  |..1a|all)  flMO  Ilie
*****Ammt*m looaik. m*, m**
< ***** ****** atillwtllk*
m* **■• *****
■
*  ***** Ike a liat aiai
.  .
sotted  »llt^t« rt tmt
'  * mrt* to***p*m*ht* labtonol
' .*i*l Iria'aal no a ***** ******
-''--1*10*01 |.|   (bitHhl I*
i **,*****- ***** hit
■• »i M  Tba Vaif(itoi»r  |a»lk*-
i aatot b,M^u>!i| i,.ib*ii
M'*,ttt1eM<*>*ei«4*-
A* iba f.41liMiteio| 1o*tb*r*>taeiika-
ittot'O.letito Toeialat. Jolf ?.
1 Katak«iM. lh**- oill to
' ****utu* u**x*tt ** em*
■ ll .' -I ani it*.--ow y**t.
*" *tt***to ibn *h* li-o^bfnf
tinii.h i-Momhia ha* otao)
* *<d* In ym*t 9***** **
It   V.illi  ibe ummtot rt
"'" \**l******** 10  Iba rtatalaalkw.
fiit.fi-. Ike alltatl
**** rt ito **********
Tbe liiiitiooirol |tn-i-rti
abWfeba* lbr.«,l| Wai-- I' ••
l>. taai *kk - ■   *  ■   (  *
*  ■  * t»' aa) a-i I 1
I  th  I 1
. t- *a-*
|U no.  ••* ibe
i>.-l taita ******
. ■•■*.' aa I <• i i tiMVl. *tioiw .i tt.*" — - —™ ******* ~-*nr
ll'.'i-  ii". <jeitl.t .i«h. ooe*|waitOI lo Ible- ill lentilli=. lb*  tolae-* Itt
t<at elf. |*t "»ai  lalataal   OBitfimJ IfWlU ipwH-IWi f»\  '
A. M. BEATTIE. Auctionear,
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
l,„l«>rur* .mil \Vli..|.-*,il.- |1..ili-r. in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
I'. O. Ilox *o" \'.iiiciitivt*r. II ('.
J* FORTUNE FOIR. SBOTS.
i"in mr il. ntUWIIu nl Till NATIONAL CLUB
CONSULTATION 01 Tin.
TO
lip Melbourne Cup of 1891
■ \
** *Welfl* -pt«* *rt to** tto
*
n r»
I
NOTICE.
**m******* '*.' 'i-- .i*'-" '. ****** '.**
llJl-t^hl...,
.-. ■,,    a  a lll''h«*'S
"  : "...   . '    H  BBa  II
'.;,,. a    I-» Bl-1  *>.',-  II
*.**.mt t* u**A **'** I" ****** -*    *  * *
!*£:?,,* ,.*,,i*m*mm*  * *
Get Yoor Meat rr:
T. RIDDLE
BLACKSItlTH
kobot  ,M , r,»,,,h, „* tttptn** Tooiaj.
Jill Oiaf.. W,a|»„  BltHl..
Ooeati Chain,. «,,.
Colnliia Slrccl. Nei Wednmer;
JOHN JOB I
WOOD
aSwajhaaalai a*»r. irtmrnrnt*	
la i  I,*,  . .*.,..  - . a
.Ml •- .  -   ' "  ■
I.t ll.a*. < • ' i   ■
■I -'  -Ha.IH.at>., a,
■***»■*•***•**'• IM.I*  ■■•*"   , ***** •*-
eta*" ••!.•' v .... , *,
\^ *****, ■* it, i. ,. ri.a.a i *m
• •a.i I *  .. '• ..
, . .... 1'.I•.-..■( I****,**.*. I It .   »■
**i* *■* lki« to* I   . *•* 4**9*  I'*- *' ■•- '
.*>*,,*,** U*l tf* ■■*'■ ' ■■ * II te- ***** ** lall
lltta'i^ ltMH,'-."!t"''-i*' »*■* ****** ****** .**,*•*'-.**■*  ***=, ***** ,.*.•! t. ***** Im
«l|t.a1a*-*itat.  A*,**** .It','*** *.**■**** *^*,*,*t. A*,* tli* *****  l"a»lk»i wttMataf*
Haa.il |*.-i*i.i..v, .* ***** |oitl allk U .aal* ***** ** ****** *****
t tr>V*a a^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
The Matter;:.;';;;
it. miwr iiiin era lh.-
,|,nlily „f ihn in i.a ti.,1 of
uttiili ,| am. ,.. ,|,4h|a,i.
nude, iht* mai in.|.irti.ni
i imviili r.uinii. Till'|,|1, a.
iklh Iwtlly itBtii.xiitnl in
ihn !i i|, nf ihr »i in r l,
».ir«* ihu. aht.ltly.
M. A. HcRAE
(•tl.tr.llltl . , .1 I'i tf, a I
I'll I Illlll. *|,lll   |H,|   ,||.
guher Iiy ii . ..iiij- !• nt
laiilnt b moradegiiiiUnn
niitTniiuii l.i.iiil, li,h I h.
jitnti.nl it Mill, .ji, ,,,
•-it* "The .l/ifiuirl
ti/t I'm* I.iiiii* lhc
.Hull." Hi. liml i*
ti^lt.   lli. n lam-  mlcr
it, laA.ICHBe
HALF HOLIDAY I0TEIENT.
I 1 l-**ll l.IIS,.lin.i, hi; MKI.li
A *• <:y**x*.':,?:.z*vs*
--"  a .ail—  imii laet*
IW ******** **
* latitat twaitaaal
iEnci
■Pif ntilaa Parlle
NlVIMTION GO.,
TIME TABLE No. 14
t.i uttttd ***** p*
ttmmtm ******
it***************** i*.t, ...-(-. %**.
*
I ******** * t *****  IMII,  . ■ ...  0-»
4*1 **U****** ««,atkalltll«|a4 Ibe
*  I  I,  X
,,a ••i|i|t>*tii«a'tt
tU*,.**.....   |#l,..,|,tlMMi
VUUimm* ********* '  •***1m**m***
****** i ***** at T ***** tr *******
,*.***.,  **  %.*  0.*ti*t^.t. .
■ *   ■    <**.   ******  *****   *****
***•***! *** f**'
*******'t****m r**4ii«< :-»•**
tl*** A** *'**■ tmm.*
|W X******n*. ** ******* it II n>bo*i
IW**!***'***'.
tmti**** i i*aa» ******** *t :****.
lama ai.ia *•* t*
I**** •■- *********
f* t Wlkaa.* **,* a ii ******** ****
*******  lla'-li,  i«4 o*tat4n at .
*■****.
mu*m* *****
** iki* t ******* Um** 1* Itatl
m a* im****** |.,t. *m tto
V* ****** ***  *****  It **l***Ot
laloteaotot ***** aill ,«>l it ***** tm
... a.., | won «■-..■■ .,-«* . MtMla la*
!•*•«*
a,**.* it <iiiiiim'1i
****** ***** .
,.■4 **********  **.  •**, .1 ,*.*,******
***.* 1)1
^^llVmHma *.*  >*to**Uto***li*.*r**tm*.*t**#l.hm**>***^
WM
^^AHAN
FRONT 9TRBK
MERCHANT AMO KIERM.
TEAMtTER
iirtkr* k-rtal Mi-laaiald Htm *tnt*. r..i-
amMa*tt«-ft Tr****.*** *** ** ctrtafaaill
iwaliafir.iiafil-Mlt'rtl t*
NYAIKIAUMWIH
QUEENSTOWN, B.C.
taa*.t*« t\*mt**m 1 -it   ..rallarttH i*«ol I t*f *********** m***********^********!*
***v*r   ti**** ttpti** ** th* ****** ***********im*'
im*t V-af**. p.*al !•>• Maa li|-iwaa-l B 1. •„*-.• I—• ^>tt.ali'* art! ***** rt
latttelta   . fUtaala  OalKktfal    Mla- ] t,*t«i*e11 **
F>. M."WATSON * °°
REAL ESTATE BROKERS
IIIMI.KV BUCK 1 1 aal.l Ml.. I STSRET
Fishing ]im
***** I***** It*** tarn**** 1
1 ****** A Imm* ft*,** n*m*
Gii Repairs PreapllT AlfesJed to
chas.e.ti8dall
nUNHAUM
m
CORDOVA
.11B.1
^^^^™ .... aaau
111 riisitl III Vlltim  ~i|fV
«»ai3 ...
I,l.»ll .1 papai,,,,!  aiiduM^i ,.^1^
vingouver Sy39N3AV3S
TIME TABCE
Sir. ROBT. DUNSMUIR
*. ***** ***.
QUItnK nn. Miif-ti . mih..
Illlll
J** WiBaMaaMaat ia VaaaaaiM. V,**:* * , ..
111. >r>*\ , Hi
t. N*aa^B^aM.M«BS,.Baan.
****** * Vmmtm l_M„,, ,*
***** kt ttVaMaM. ,nrt*. „mm,
Wiaa^MH *********** Hv*toM,,a
V^aBaWUlat UmataaBi WiHW-il.t. , ,, „
"•"""la. ?***» *******;
J5_______
Na» Wt
******* Wr****, .mm,,,. ;.„
***** ******* *rm***l
,  P..**,  I aaata.aa . f ,*,*  -*W. .Mm
«*** m«.
"03_10«1HIUIIW
OLD POSTAGE STAMPS.
I wii.i. 01VII iijiim nm mil
'  ■  k,|l*ei**«- !■****  11 l* ****r*******
I    Bl'l'tlt . ' a.    |.ltM
-.a,.*  .■*«■-. njan  **
tlaaiaaM* <-t tto* 't**t*** ******** ,* rt*
tlir* lit; ■ ****** A* »k,|..a tru ***** *****
**• ***** * **•* i***•■*  ' • ••-  - •-
»»  I etni«i* all ttM.. l.M   .    *■-.
W****** ********* tto*. *-. <tea a *****
* mmm** *********• H 1* l llaat
ap ike aM Ott*t ***** atrt **** m* oil
******* *** ***** ***i***t*tk*. 1 ootrt
all It* ** ********* *-.l aleai- t^t i***teea
laa*liio-*t  AAA****
UN* ti HiaipKR.
**K*m*Uim*,
'Hliii 1 aa
reMo, rttdat I** t. tm imnm*. m* mmammi, iiki'I'ihh OOHJMMA imw***!** mobhiko. jumb «
SPECIAL ANNOUNCEMENT
iHclBlack Silks
OGLE, CAMPBELL &
tlllll-dll    Collllllllill    SI,  III a
:NT
Faille Fi-aucaise
■ ■it
Peau do Soio
Omul
Oros Grain
liSB'B'lll'Ilt
Vllllll'8
Mervilleux
Ottoman
WAN
Surah aud
Httli
Brocade
L. J. Cole & Co. ft
fail Estate Brokera
liiiiiii'iiiimi, iiivimtiiiBUt
'"" Guiiiiiiistiiim A^ttnts j
NEWS OF THE CITY
New Ailvirlimtiitili
I'.i Ilm l.l.,-  i. V* in,.'it
i.a.it'iiiii.ciii 1.4ml dele \ U iu 11 <
II.   11 l   .'111  1  .  .11,  ll, ,,."    I    I
I.., I.. ,„iiiiii n ii,.i,.i.ii
-iii.i iii.|ii..i.ii.,'iii Dabanluni llylan
•  I" Iktl ,
LOCAL HUEV1TIK8
,\ wo* load ci iimiB.iiaiiii ' .inn' down
hum I'm l.al.,' v,*.l,*i.l4v in I"  a-i  ■
tl,,. .It,,*!-
1 ■ ii'itmrr iiuiitiiiiui .iim-11, from
\ . . no lul nmlii mil' 1 1-- men a J
iquiHtlt) »l Iinii.-lii
1.1, .',  „l .., hi. i.i-  ;■ ill. 1 I  I
li.liina   ami   *lioollnil  ll   It -
Ii.li Hli
Hpnti) - Ai. bull 1
. brought Hi I-*' I ■
a. ni down iin't yvali *******
'I'lii* third ilnii in- '
il,.* Aiiii.itt,i.«Ytiiii,8  Wool!   Tiif 1.til
Kllllllteli ba "ii *.mun ***** *•■<■■
*• .1 TtHWpaon * 'lu't l-onralu -tr*
*M|t- ti-'i in itiniiiiiit! lu Dan-uta *
'I'll.* Hi. I .I.KIi. I* ,t.  I l.i |Im .Inun
iat iif i|iuiiltliei ii) liav II
- an- llkel) *•■ Ii
■
a a . ■ - .
I .1, lliu 0llllHJ|l.*|.h«|a-til) t'l V.,ill,
\\.*t,i, ...I. t 11|.. .-', utu ".'i ibw
in ii'tjtU'*.
|l,..ii,l..iti, .  lu,'.'  Ilti.iuil,  i-.tttnt.
at,* perlwrl IlkwmaM
Til.'  tsltliull   1 at-I.    »"I' I'l-l)   *u
a 1 m.t, l tilt   A tin a mil) "1  Mil **tU
lib -it.ti. Uau «■h '-*"'. ami
1 ti.'.alil lait pi
A Iwfe ii'inilm .'( profit **•*•* ***** la
\ i.t v. >t. Nin t ■■  it'-- pi ***** P*P
1 1.
1 "l-ll ll.'iiw*
1 ' tblHI al IlaiiitH...
*
i.inl t
|l. 1, .  IUi  '
■
1 1
..Hint
a
• j-,,  in, I.. *l> • .(aatial lt.1t .i,';
| a .II..I
■
*U,*\  j
lb"  .
1  1 .  ,.  '
Tbeti-*a tmm
■ *   -
I ■
a |   ..
'    '
-
1  it)  I-Jolt, a
■  1
■I
■
ti
,  -
**    .
,11  tuMIMIIrd
I  I
■
'1 • ..I
ll  ta  ... |lt,l
-i.i. my*n *
*
■
hiraa
1
■
1
• it
Mi.
111.'
I
ill,
di]
: .... ..i..n 1.1 iif Kaiutou|i'a oltl
[■■ .i.ii,-,-1. ,* hlibly wli-t'iiii-l by ilm
|.,.i|.t..,.: Hi i-i ■ i,. md lib .I, I'.iniii,
wai groat 1 n 11 Uwl 11 tbe i-animuiilty
in Uni rlrlull) lnvliii biutiiN* Uitrtiti
.1.1 \111l1 blaoBlcf
Tbn \v.ittntualei  iwillon  -n'm- *<•
li,i\,' .1 dub .'I ili'Vi: inn ..iif ibutil
1. 11   **. 1. i.t! ul lli.,*,'  in HU I  ,li, -.,>,!
innl*,... ita, of 1 ourw]
», 1,- nob ii 11 .ti i.t.ii 1.1  ...  ■  11..
,,  |1    a   -. . ■  ■ I'.    ..ll.llt  '|
ntioki 1    '  Ihe  Hun'
unlit:- 'i liol illl-   Wliail
11 ,
.lia.'
ii' boy .md
<
Tl,ulill ..'.,- 1    ii.l.ia  Sll**,!
1 ■ • ... .1 m. * *  ■ itrocu)
 Mlr.'l,
■ I,I'll til,I,'
I. III.' 'I'llli.*..
I
■ .-•. a. J
1 dawn tin1
.-..I. ti.. 1.  n,. .,  t.ij  &
1 I •  .IflK.' Ut*
. 1 .in,.lurt* in ibe
i ,.-ra,*n* in
A* t..
.  1 .IIIHV |..|
■
•   1 'iH'Hiile,! b|
ll    .   ' ■  1
'  tin* .i.iiii.
.Ilnl  lkt«
Ulir, wllb tbe view, ll la 1
llllll.'lll   Kll
millielWMn
.'  MMM mtu*
.' |'14, Ulilit
.1 faff] ,1. .ti 1.1. ■■[ railway *  .1 Um n
Hut W "    Ml  Tailor.
Ul   ■'   I   11  -'."
Hi K.
■ a
Jtilll.tt Hi
-,   * .ti,, 1 ,t ilm |.i<*m t.t
. jltl t., **
* ■
' l
■
l
■
'
l
'
I.  I  All
a.ni.ai.
Krai
I'l 1>*>  aul  llalllhl.
A filrly -roll BIN 1 graftal tba
in if..riii»iu*t 1.1.1 uuiii in tiif Vm
couvoi Opera Homo  Tin' wli-cllom
llimilli, MimUi'i .iHUii.lt" plllHlbfl
rii*1i.i.*,- Hobi "' ilieau- .it, i.i'li.i
ploulnt, i"H Hn-) lai'l Hn' i<'i'iii-uiniii
n.at link" Mi Delbruok'a work won
joyalite.  Till locil iwiir '-Vincoiivtr,
u.li llli' to**, It* Ml. IllltiU.'li  luul  1'iti'ii
rut', iiiitu ii:i|i|iv in tin' libretto Mi
Croa 11 ia'iu|i.ii,iiil all ilie Ml,', liuiil. nn
iha iiiin.', nliiln lln' m. ti.-*lt,t .11,1 it******
wnrk  dm nu  tlia  wboli  ivanini
"I'liiee ami  lllaiiiti' i.a  *******>  I	
ni'fialla ii, it* |,ii-it'iit  I'iriii  Vert In
He il iliaiirimaal tnuiU' lia* bwn ri
ulued, n* all iin- (irlnrlptl ******* **> f«*'i
li j |)| tbe mu.ii- bii *•*■*■*■ .nini'.—-tl
I'l Ml  A- l-vtbtlirli Wl  nn It-Hi* irn
wn  tweet,  itinl  wlm  ile*i|i.'*  iiiui'li
prtua 'm Hn ■ u* *•■■ vorklni nm ol
tbo imauitfiii iiatiniiiiie*. eonltlnadtbortt
in Thr perfoiwri all did Ibeli *****
faitlilnll) uml witli, atnl UlON 1* DO Med
i" t»v uu,nt tliitt, ilm ti |,ai»iil nd a*
* .1. Hi,- f.'i'nai "" aii.'ii. Wall
iinni,-.I ipplauM < ina i" ail tterlOra
•■r* ami »■•■;.■ roa hid Id '"■ llton.
li 1, in t>e hoped that Mt Iktllirurk ami
Mi I:, n, Tin-ma. Will loot) 1*1 Up la*
mli.T otieri-tU "l-rl-M ami UUnltl"
lilvinil i.talili*in*,l (,.r litem ,1 iiipmatinii
iiut aii; mm (ill io .< ■ nit il.- in butnptr
I ■ ti,. ti i.m ,'rt 't
l i.e. I. in. Tu.,.
•1ii*l  U'tntr  . Imnm  Ilim*  Ml  1.lu
• ti-i.ina tin-liiillma tl.ia n ,,( ilu* niiUiii
km* ki* Hit* Hew.* "I tb. *** ***** tUU
: menu ami liitlit  *ilk -latf.
'  . ,.t. I.,  >lin*  wiii'l'.w .•[
i't. l«-A Vonni'i enporiitn. 1  llulli
iitti't, Vaimmur  In an  in*iaiii tin*
l-iiit) iiitlt wtfe ibUn.  Mr  Itfiil.
win, wa* In llial  IturlHii-iil ni lln llinc.
Initially itvo the ilim, tnd >(■ ii
II .1 • ■itn -'lh. I*  KlwWtN  in  Ibe ni'i I
ili'iieiiun-iii raibi-d In anlija barkel
thai in. hii) In.) bom lUndlni tuiint
ajt.-r  it lid. I  lln-  lt|   Ti- •*
'  ' Itfllt  ****** iHllllllll
*.. .lUltkt)  11 it  ll..   a.a*ta..lk  'lltln'l
.ii.i.  TT.. .laeiK-- dooowtll aiiii'iiii
■ * |t l !■■'
....
Mod Ihil ii..- Hmu w.i.
ll.a *li..e witiita.o
Oeaoll Ciia.ii.il Caari.
I 1  tit*>r*«itt_  ti,  '
CiImIuhI C uti. boforo lli* II
-i* Btrrtlitnl m i
• lianrr »f Itl :■*  In  Van
• *>***,*    |;\:.1...i*  aa*  "t1,it*l   Mt
Atidipw  la' Itl.)  I|i- If-  I  !  I  !• .  • .  .,
it,iMt Aula} \tt*tti«.ni..i ih.-.1.f.1,.1
*
1
■
Job*linn,,  rn. 1 1 ii> rhtrttd f"
li
Il   lla oa*  f.iuii.)
-•■ tim (tiilti ..<• Ibe
l ;,-.  I
Ur. I ■»'..! ror iiif I'lciK m 1
^l   \  M
'  -  -"  i  Kill  tit
.**,*. ,!• idatlltad im 1*0*1 Ik ll..- ***** 1*
•
ut nn.TMiiiA mi;i:i:t'
HOUSES TO RENT
Api'iili lur lint Niiliot1.1l
Kir0 A'.-.'ii.un c Uo. ul
Iii'IaihI, ami lor tint j.
ami  d.  Taylor  Salt-i,
v.u.it I'.-ni .  etc., etc.
[   l.i.l* in .ill pirteol ttn- dlv ami S„ntl,
\V*-tllllllt.l, i, ;„|,.;,i.,! adjoluluj  llll'l'll)
!   .1 ll.l  a  linl..   IHLI',  til   It.Ml  til,'   Tl.lllllt.H
Alto(iriulnu i.ui,1- in I..1...I tii.'.uii*
ondupwunli
l.lil youi lit.ii-- 1.. 1.-iii. uul. m
teattuie
• ■   H
11  1, . (...bii.
-a ••
».!•- a .llifl ft -
:
pU a i,  Ult. -.ti,*! a< tir*'
. ■  .
• iy Hill 1*0
-*t»et**
Ii.t j
Maiel Arneale
At  iat i..i.'tiiti Ham  I -
1  1 o.u.i
1
ill  It  *A  tia
■
,11'    lb,
*, A Ulo^lroMMok
Mfto
ilUlnfiue ■
• iH^^^^^^^^H_______i
It K I-
ttrnOO I  Vt  |*.
■
1
1
■
*
■ ■
I U
1*LI1*0XAL»
1  I. II
akVto*  #. |*  .
I  li 1 *
<■*,  I'lMhl
* J
t   t *  • -
******* v*Vl
•*  \  1
1 turn V ■
tr*** A*
t>  thi 1 *  \i
■
tl e> Vn,*
II
I  ■
•
Urn* tn*
h fi»i
*
1
i
* x****>  ■tit****..
I
*
v .at  Ii-oe
I  .1 u.ii H-l-tl) a
I   11  i
a
' ■
a
ifftmM] ttii
- IMM tt* Hoot T.
U i* ***** x* tm** *******
■ ■
otHWBtf«|oHI1 iH 11* lion* ftamnf-nl
*U*  tin. 3  lol  .
ttl.|t.
Haibtano Una, Wfcttfil  tr*t.b  t.
tn*** a* naoott'loiini i*mrtUi
A *abo4T,t, ak*l A  W  --.illiiaii **
\,   it^i  U**A and lint .bat* l-l.
ttbkb oi*  lite lorlf *.*m**t
I***-*   * ••   l-  »
f-ifbii*Mb  *t*m'*k*'** **ti^|t*ay  ******
f   1-1  ,-•' drawikl and **wi-a»*
oaa<  o*«**"1iii|*''l >at
11*1
TVf oeill to * m*** *
,., .«t,-*, ll...** '1,
****** 1n»1laa.,a* tin- ttlll MMaj
*****. ***}<* 1li««* hi* ■ •-'
,#ro|,i lb** .ball ibd all ***
lalmt.ibKhMlra.ilitl- <
ja_infMn  at'  rip***  i"  **
1*4****************
'*
tt I, i*t*
1
Mt*  V ■
f  Ibe  ut
*>ial.
bel i«<—ii»M aod tatll
t oai!■ Ibo 'lly iaa*
1. rt**
l; w Aim
' I.t   l.»  Ittr-
-. >■( J*|.ir.
W  li.u .  iod  I. «i  M.
I ■ mn !i»«t Vm
* Ml  VI   I   J..
'
A ttMolebl PmrtM
■ Ilie t'ltt-.t, if,nl al
! I... l*Mib.r m*tt *i*to,it*
*t h*-*ti*f ***** um lemiaiii.a 011b iha
■ il.f  iiaik.t<I." <i  .
let n*il ** ** **< it oe*  iiii-i *it 1
a l
1 *o»4l 1 Iti I ball
' tni aa.*i alter
I  1* 11  lllll
he \i* 'i)t la-Ion*
j  ''■*,*■*. **,*■ *****
.'i.fUi-.t  .Oil«1i.'l Willi ■  iWtfi-f
I aod 11 ll.. « i, a tiaal
* ilaa 1.. lb. ******* -a-tnl.ta-1
-,.   V  )  *****
*.  ****  a,|*  nil|.
1  11
\  . !•' Ill    I'- **
a ■■  * Mela.
.  ■*   •■    «■» .'lk i» ttoo.
tbo llot>ont«Me tV. Smotao IU**, m
wtmiki rt ***** rt tmAAtup, tt *-■
a  tb<   obt^  ,*  bll
' •■■i|tit»'  aed
t  IwrnlUtw would d.
Well Iii 0|.l otiM Ibi* *ela rn»r* ,*9.
lull rifif.lt. ..t wbkb oill bo |h'k
lodae.aoi**^. 1    loilr.
AhUomhi
Km* tS'tUmtutu
ri.-.*-•'». . ■ Maiieea
||Hli> bolMik lanaid orot ap
iMiattla? tmi"! *« a *** **** ,*m* rt
|,i'*»1 aod oltb a * - I
•iai* bi oat ot b"id *******  tl u a ***
,* |4i.<«tM,t poblkf. all Iba  1|ow  «llh
I. . t****to* In  Nt a  V*' :•
mit tl.l 1* (rt al.tfall...  tl«*  pbilati
1  f.4  tto *****  **
bl*  ba-ellt.   '   •' •   ** *  '"tlblil,  1*
-  tl^a  1„  bl
-
, 'tttoMatf *•
A .
Irooio* i.*i Hi    1 *
.. 1  tt* il,.,*.  ml,
it.,- f',.t iwwa 1.1.' ud Mmm obai. down
"t. tto |a|||«,   ■ "tta* ,**. ***** ell; Iba
tour*- tlw o». • 1 i'met feio-
iitatkttt* eod i b*-a|Hk|*- oil) ti., 1...1
**.* *.*** it** ****,* •
A Peialer la ibe Poblle.
iHillkl I* Si*  M lb*** Itfitofdlalal)
adiMeti,a lb* .11) 11*11* IV- eMlHiH-
alhrti of M.t. MfcM *•** ********
tbniatb 11. aod iba nadrlfl Tttawaj
•ill In a.,iti|,k ot nrnoih* I* iutiiti!.f ii*
- it* ■ ft) li'.if id ll,- -Ul Ibh.ntl. Un
,. Ktft ..I thi. j,!..,- ri. Tl,- I-.I (Mo ti|
S, *,m\*t** rt I • »■ H I *' 'ind a* laral
a* % labia, ta.i.tri-l* l.n. t*,„ >| 1,1
> laai and ttHh lb*-* ttcji'l ir.'l i. at. il
.1  t t* 1'
i . ■ \ ,* vU '** •'***!• *t* h**t ,*•**„*
*•*  * t-''  l.ii.'I'f.ma  pMtdoMW  Hut'.
tatrint in prim tmm IMM to *;.*•*
• atii Tbewbotool Ulatadendld ****■
rt |it"i«ttt (Hf|.t nun Hmli*>d |a,i-
Uawi air, iti. d)*i«-iaid ofi 0111 **■ pn m
tl,a miik, 1 in a fra mm, Om **,*!
adtmlata In l.titint I Inl ai.'l ***.\,*,*
1 M llil* ptvpoffy 1* that Uta
nonar oin att'td l,'<ii onit.kii.aI uta
lint,  Mav.-a i-,.t>> nt fl. ami oill till
Iba |.1„|- |1t h |.-.l nil lha millol l<af<Oa
Imt inf •
W.F.BEGGS
THE WELL KNOWN
Mil Tir
1 ti.-' *■ I., tini, ol TWHBD8,
IVOIWTKIW  iad I IIUII i: I'ANTIMIH
11.. ibovo 1..im,' -I-, I't*
1. N. KENDALL«SON
MILLWRIGHTS
DRAUaHTftMEN & DESIGNERS
1121 Front St.
,.  -I    p    T.  .
U.ii.. .ti .laa
1.1 i-i...  aTait
a   .1 ll IHUI.INI
Patent Ol.ico Drawings
Prepared.
I* tl ***** MQ rWafJlaaa 0- *
t~f,* .* __t  . , ^ttt, * , * rrz
*  *   t   «   *   ,  ,,   ,   I   I   »
Ym* Omul IiivitHtiimiili, K<> I"  I
Real
Estate
Brokers
Annul. <J ih-i-k'n IiiHiirniinii On,
75 GTS. TO^BoS
"I'M	
"'•AUK SILK
*>xml£*Zt*lm*
J. E. PHILLIPS
Clot hi nr and Hotter
71llll.liiiiibitBlw.il: U|i|iii.ili-|uiu. ill il.,, u,i,| |B,n„.. Mj „
Tnwruo g» Bimft
■ UlLllO  MACHINIST
. VielUaha. *
I Mini -lit..*  .,!...,.  lul Mu,
.  i ''. itll  .   .   ' ''(i.i.trr,aii.|Mai
a "|.  i.iii i   Huff lea i ai it iy. , uml ))»»,„, ,,„,^  ,
J "tM.'ifiii,,)  At,ti,il.i,,..|)i:,l,,,:i:g^g  UwUMU(IUlUi
H It IIAUHIH.
T^vtsvi'.'Jiyite lit Sit & ti
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG•*!
THE
Pirckue. Hell ani Lease Propsrty. Colled Rents, Mate\m*u
N '■ -'I I L'lm.llVll Ult,,  I a
Vntiiiitivi'i, 1, C
in Al I Iiii IN ^^^M^^^^M
iii.L-i,..•,,. H.,,i miii    paps, and transact all tarts ii'liiimp in Real tar
Hii|i|ilin..Oil..Paiili*
..ik. Ii.<ll iui;. Bra*. ■
tiiiiiil*.  Iimi.  P||n>
mul St.mui rittlUK..   l""*^_—______
- 1 I   a III..
**l ** tin |
1.,.,a... inn bb i
M OFFIOE8
0. P. ST. JOHH. MAHAGER  BUSHBY BLOCK. WES1MIHSTER    41GOVERHMEHT St..
J. D. BENNETT.
WATCHMAKER  ANO  JEWELER
tXUI*lm*A***t.**m  **********
Siiooyside Greenhouses
Ro;il lit. Iti WalDloitti.
-
i
-  .  4
..  .
I'll
I.. iVlVl*.  \-lll\l I  ' I
i .tin*  .1.   All
i-t i. a'l !*-*■! t It *ii.,..k.| I..
.   •   ■
•  '
A. C. WILSON.
■    * .
llll.l.
COATHAM
illl
DR
UGGISTS
LL£
i 01
Ll  M1.1 \  SI
NEW
Wl
STMINSTBR
^v/OODS  &  POLLEY
school wunw I
Ml aU l\,   I
B. MARSHALL
DRAYMAN.I
laaUaata. .
'   1'B||.'ll  .
New WilllDRtan C.wl
,tB£iciiiiTt-mmij
liiOUORS AND QIOAB
Valla.l 11-
fl    .
Footwear of Extra Quality Qampbell & Anderson
I'll, a  . .|1l.|i|l-.|tll,,.lllU   ilia   |llt».-.| I'lll  llli   llullll
«h. I.- it tli.-, the ttui.l for) Wi  Hill i;ii.  llir
lilllil III IIU lllll  .lllll 1.lllll  ll I  il    YOU   'till  "I'll.alll  Mil.    llil.ll    I •  ,   tl    ll'l   "I'll! III.    .|,1. .1
ilial Rock ol lh.
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
aiai  .NO Kl UH
HARDWARE!
I'nilil.. Oil., (l.n. In.)' nn.l lil.„»..r.
W.E.FALES
MENS ■ • •
LADIES   *
BOYS' • • '
MISSES' - - '
CHILDKLNS
FOOTWEAR
Wl  II \\ I  I I I I  A FEW LINES OP HARD
•tan .!•! |a..i. .Iiiiiiii .liiii.i^nl l.i aula ••al"
.in- -IIiiik  ..  i.t,  tm. ii..   NEW GOOM
CONSTANTLY  ARRIVING   Sl    K*** <*"»«.
uml Itr In   I
i .mil I. *i .i.M.iti il *ii. I. i.l i Kt i, l< I |{ V ni it- I 'i't"'
UNDERTAKER
li.lll I I  HI.a ^
111 ft UlN-ll
Opposito City Hall.
■  Ola* lar
■   ,  ■   1 ■  ||
V-t l«  ** II-
■
EmbalmingaSpecialty
S.a .1, ■ -.  Hoi - i****.  AWUttumm ****} ,**   K
HI1M| iti ***** ii**, * lit ***** ******  || itm at* ****** !
|.M||<a;t • llif  E5  IM  'I-.II-H  aJM ,oo nl  I****!  mui  hi  1
'alliodoo
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST., BACK OF BANK B. G. BUILOING.
***,**'** 11- laltt I
tiiii.ia 1 t.,
CHOICE CENTRAL PROPERTY
Wn hava* thr Iniui.'
atiirk ..I Sll.ri tmi.'.
Clnrk., al.Bti'i'li jf ninl
Olnu.ii..il. In Ihi>.Kr
DAVIDSON BROS.
ON  EASY TEOMS.
tn .•■tii
1
I
The Boat nnd Cheep-cat
KING & LANGLEY
Oftftatal  Or aught «rt,an.  Haal  tilale
Ag.tMi,  elc,
UftXHffl  "i'i « ill IIAUiSQfl
Draoiefi E*luy»i C*t**A u Kiwntf-I*
H. MOREY 4c CO.
i.i.ti t*i***m *m* I •■i'i. it.,
AteaaHtBOtlj neHt •* iMUeaeloUoir
BOOKS, STATIONERY,
L.rrn.w. Trnni.
Baae Ball OihhI..
Pl* ******  ..«■.  B'lalB.a.  *****  * ■*  «,».
■■a..||..a 	
Bonanza Qrill Room
I'lta-ai *1!:il 1
Van >• ii MM M» »l-l,l*.,lll
ii.'CN HIV AMI M'-lll
Mill* t   IMi I |B|VA,l,i*t
BAKER A. WHITI.OCK.
RAND BROS. SUBURBAN
II... ... »*1» .Bam. **
,M»llll.'-
laiaatitllBB,.
,. ,lWt„| ,t^ aa^ai,.,*.. .it W..*H..bbb| 1.. .—.ti *|< ,*4
.1....II.. lli.t Hub.. ,trt wiihti i/^.«. l-llt tV
lHa.lll. Tll.ai.Jlll |Mbb .IIU. If It. I. rt IM. Iff.-til
****** tOMI to WOO par Lot. Trrau. oao-
third wii. boltnitn MU aad IHIa,oalh*.
at I par mat.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Colombia St.. Westmioster
NOW OtTKIlKIl ITJR 8Al,i;.
CHOICEST LOTS ON TNE MIRKH
a-.
aell •* lh* Kh.ti*  * _
$200 and $226 Per I*t|
Kllnh
I et ialeiMliMi **i M ptAumltt* *n*J -*
Brenchley & BENNtTT|
OISib. at V.aOT.m. B. C.
\**.m, r.Mli-, 1
AGENTS
MKLAS!l««-fl,|

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353692/manifest

Comment

Related Items