BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 23, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353653.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353653.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353653-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353653-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353653-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353653-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353653-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353653-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353653-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353653.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
bu ut! nuns
NKW WKITHINBTKlt  -  -  - 11.
W.J.WALKERS.SO.!
-•i:i.i:i-|ioui: m,. now vvmrraiinimm
WITH  WHICH IS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
NUM It tin nn
NISW  WUST.MI.NSTIHt.  IIIUTISII COLUMBIA, I'll UltSIIA V  .MOIININU. .It'liY 2U,  IHtll
WM. IIAII.LIK4 III),, I'KOrill III llliil
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
•1 .'I  laal II, ('|i,r|(at,l| ttt. I. ll<!    I-"1   B ,  ,a
II I a, ,1 ULAN M .  .M..Ill ml.I Ml.I 1
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUCS~
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
roit SALE BV
II *l   II 11  1  II It  *lll! I.  "I
Tobaccos and Cigars.   $ Thomson
LT.MACKINTOSH & Co
lil'all   I,  I.lll'  lllllt  lllMllillll'll.
,.  It,
I. '  I   II   l-ll  .1
 flU, -ROffi. i KI'illT IIK1.I. .lilK.-ill.tliK.   IIM-laaa
-KI.KCIIOMI AT
COLONIAL Ili.iii K   NI-W WliSTMINSTER. B. C
***** i i "I,
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
Ulllail Illl Hill* I1VKYIMI IS AU. IW i.i.i-..ill-* ACCU
uui11 nn mourni , uutiw,,,t i
,    , ...  I.U  II. illlllll' II. ,„aii al
tll.ll.all II  la I,.  ' ll.Blatl,   aia   ll
Print tiooto |,oo jwi Int. Map. .ml
a
MOW AT «fc T>
turneXV
BENERAI AGENTS
Wah.i,.-1 nt- .-> .ai imi
Of  UW •   '•  .mil Df.ll.ll ll.aaa  ,,
'ARMS in. .uitl Un
Improvi-it.
Ut,    SOUTH WEST-  loaiminun
■oninR .i„,i .uiti,-1imii.-
Ml from I 1-2 KM lu S 1-2  ***,»*
■cm in rir.t A.i.ii, nm in
■•■th Wi.iiiiiii.li i ■
CONVEYANCERS »• FINANCIAL AGENTS
Mt—,1
.wn*.
I...i4.*.- .. tr    t .• a.    *
WOODS. <- GAMBLE. N.u- Wi.tttilii.tii. B.C.
_D.S.OTJ^-TIS &c CO.
H. G.ROSS <fe CO.
Cnluuiliiii Ht.. Niu Wi'.lmtiuli l. B.C.
lie, line it An
AOENT8
SHIPPING IND COMMISSION MERCHANTS
■
Peiit-wi •♦iitrtt *,iho*,l ******
*a ****** o*u t x
Wr*»«!-*^i«^..t - Ip, j*****, ' * '«'■'.;_
■
Cn.it- AtlJ»«»   ROSS
ARC Ca.ii
WAGNERS MEMORY
TANNHAUBl'.K 18 MAuNlI'lCKNTl.Y
■i  .'iHMl'.D AT BAYRBflTH,
Huii'-, Conluitii'B iiiiit Siciit'ry Ht-tnili-
ful A Lion Chewu Hm Kooper
Sonttiwliiit Bttvoritly Citrtliiml Mun
| iiiiii; Hiitnkfit for it Hilltop Gun
lliirrm Couvertcil Into n Kn.li'
Ilm I.Ull" Contort to th.. Kuint'1
Won Him Mn- Spun.
l.,,M„.N, July  II.  Tl,'-  liiiiff llllttll-
•i,u.li,,I .ii.ii i i.i  .  .  ''  >  tbli -in. i,
dad u., perioral a    •  i   i.i i-t. m
itm. ,ti, ni, . In it>>'i.
I in, tj i..i it.-  i i-i i.m' tonight, wll*
| i il.-  rrownlBI  -I--'..'i"  ol Uiu
'  I.'.llliil    'Hi,  .tt'ii-lfj  1.1-   lii,IJi,lH.,-lil,
abouudlug wllli iiti'i't - Iiii |
i. I, l!  I-!!.'  I*  .lll'l  |'l' -  '-''la*'   ""l I   'll''
matt MfihinUui ph *•**• * <■*>* * ********* *<>
opart goen Tlia ■ *•***■ wi ■■ « Iw
lullv U'untlfiii nini liU-OHettl) ai< < lint)
IL.   «.ili.  "[  tin-  '• J'lll'U  ill'IM* Ulili
. I„,i„* ** a, ||  .. ■  i.tii,'.*,
, tctjlloiitl) ita**, but ii .i  whaled waa
i.,,t 11(11,, it,.' lUudinl nf tin • ■ dl*
ult)    11,-ti  Un.Vttiini.il.  lli.-  Tann*
l.i .-'I. .lul !.'■!  llu  i Wll   '  '
uUu| i i   •
tii.it usually i i.»tji it nd-- bii mrf-rni*
.ii.,,-*   Si.ii.'-r mu tmnrtf tu alluring
v.tiii., i,ni -ti. mui wi ll  Hi it Ih ■ •■
lumti ww * »u|ii-rli  .VoltrtH  ii, .....
I nutate .Vlborg, a pnpllol
ITmi Wagner, uui]" bi r Bm  ii-,* ii
line In liat    I■  . 'I   .illl,,'
acceptably if ii"t brilliantly.  Thi
.... .,( 11..  f - - TIV Ml Illl. I.'.l  ll,.-  I:
>(,. t.t to dot-iti.' ii|wn living animal ptr*
*.int4i.>• * iii lutiint
AM,lilt ll lit t.t mUMtHAH
•rn,. ii.ui'..'*  r H   i ■
bull nl Ni a York t-i lpl.1   i  II
1k.ii. ..f il..* I u*i  11,'iji  Drtfooat, jmi
■
* , '.  iL.-
||...l ll '..'ll I 1
|    I    ■
l . "• ■
il.*, Ll
a.i.   tli,*   1» thl,  'I'
lii,. I„ *. | i  l-t-,.*  mul
II... I'm  ■; '1  IL-
Ml i
■   1  * 1  l,.<M,l||  H
\ I   ..ta. llllt.. lilH.  »|'.t
ll-ia! 1'. .  ■  "
■
■
IN  Illl  lt..\ *  Jl**
U    ,  lt„* |.|f..tw.|t.,,  ***  .'■
Itt llllt'
llili aa*
******* ll
,|..ai, ******
U.li tldU *'l'l'.
:*'t. I.ltn-. »tiJ'
' •
"itnit.ritl
tlil.ff-i
II
trlil.   I
■
i | ■
1-a.t lt..ml.!»|.|T|   I  ■   I
f*ii,lt*l "
- :■
I ll .  . ■ ,
.
■
i,i.'i nu rderor, tin boon traced ni lai ai
thli city, vhoro In-ir.nli-,1 hi* ivittcli fur
, -,-...i..|a,-i:,-* ti.iii'i 1., Mnntroil mi
M I- inurilillK, mul  left un'. it in bl
ti..
i' In
I l   L-l
DRUGGISTS
DESTROYED BY FIRE
Ha u •. " - ■ i ,i,ii.i»*»i
IM NllalMraa
1
ll.lttlia It,   I'i.ttt-  Mil*  ■ I.
H. T. READ 8l Co.
Tn Smokers
I, ..I,« im
[BRITISH LION
MMM.WIi.
[UBNE\  I.KK.
■ ' -,w'
.TIETJEN.M.i.tui.tti,,,,
aaaaa ' i  it |a* at  Iltd
I lia">l{l,
LacLaren
FOR SALE
Iv siilcntial Siii *: Ltils
.uul.ii i, ngi: .,ii lln I.le,•
iri. Tr.inivi.ii.
.Six litiiitlicl.(«it *- nl i "I-
tu.it,,I
DELTALAND.
Ai n ngi i'ii I .nin I--I. ufl
Improved Farms in ilie
lust locations in ilu
District.  .\|,|'K to
A. B. MACKENZIE & CO.,
fill? COLUMBIA .STREET.
1 **l*. a |
moM ma pm * ****-•*
■■
l Qmum I' *■'*■*
HirJobi  t *****
■
Tlw dMcrlpUoa -mi bohUg I. aud it i-
ii mural cor lal nty tlittt tlm fiiKiiu.<,- iba
muriltrt'i nf Clirlille Wanton. On roacb*
Iuit litim un Monday tlio iuopdiihI Mm
lh, furwinl iimi "ir, t"I iiu witti'lit"
i.'.i Korguwu i-.i .i ii, k.i I..
Mi.nin ni. 'Hi,' engtunor raforr^ lilm lo
,i iv Mat.iiuii, iit tin. iiiiiinn agency,
ni.., i.i.'i, Lim t.i ii..' ticket "tti-'-. where
Ai>,-i,t iliiii, .itv, tii.< in-itit for tie
n.iti-i, iti.. n.it. ii i* a imootbop-su
tacod illroi watch. «nii a WAttlum
 i.m' i,t. imi on lUcaae li  "Mn I*
vtay. '.',"'." .**!.  I atlt.iiui,'  B*lr.*,'t,  Moul
i, ii   Thecblefol |»lico of Moatrwl
■ i to looh "iit tor Almy.
it in iii ti i mn i n i
I'.ilii m.i   t.t   1'iiMiiu,  .Inly   U,
,K ii*i,'i,i,..ii. in,  ige 11 ■ -11. Miti'iluiiati)
-i.iii.m bring! to wi iiiii Aletaudi i Mi
i , ,i  ttmrin nf tbli  (ilaco, wai killed
illng  i» I'rliiK a
.   li nt. iii* largo (arm lo
Hi,* *t;tliiu,   Mi. |* »  young  mail -il>""l
tn   J***    **'<i   Allll   I.-All-*   a   Will' Allll
■  I
ORJUtQI  ''lilM'  I"l>(-»  "III' I if
in. Out . -'ul) .'.'  'Hn- liiuiuilal
im. ting ..r ilii< |iM|n-ri»l I'.'iiii'il nmii.'
..I .i.*ii.,i bora today  'I'l.--
... ,i.i- the■ li■ Hon
For Lha Ui mil Council, whkh
dark Walla a, M. r.
t ii Tntym r. i,i.u..i m
it,. L'olli I Hla i ,i'- i'1,1. Itolivrt
li, rtiiiiiKliiin. Torobto, w tt lut*
, ti i.u i.i-.* im> mi'
Tba n* il ■*■ al '■ - ull "■■-■■ fa I
Natulan ai"l OXOUUor ami iiamliur ami
■I.iit.it.it  ..nl.tl fur
ai Hamilton on AugBII -tl.  It
■ t  alii* llil* raro
ttiitimti* to brnk lha world'a doubli
■ \ *  A* li, f"f iL" ni'i. ii-
1 ■   .  -    jr. ;ar*t|nti for
•   ■* ■
ainoim " HH '■,* lv "' **1"'*
. i.t.lli  am,nat  mfOtlng Of Iht
v.iin in i  r| KnlgbtaTwuB
.•.iiim-'ii'i-il Utn ihl*
II    .  I. twrti "i CWUuf-
*,.*,*  »_,* , ;,  ||  I  - ,1.1-
1.1    Amcwg  tl"-  (.lot im i»i  i<ri"i*
\  II  m    v lorla. f*'i
■
iUUVRIl *itiii
\|..\ttu it. July  .'.'   A  • at, ■
l
tlw Atlantic wai
wltb * good dot) -f rurloalti lu
H ha*
| ..( Lot DWWfl
.  I».a.f*  t>a« lt"**l. a-rll
* I al l.li.t|«-l Ik
I  ' -I*   ll   111"' UM    L
\\  * ,, l.l.t.rt
; , lunrd ti -
VICTORIA JOINS.
ti. (..,,,'»i Out Will bf in *h* ■htwat
Taraalo
Vi. tollll. It  t 5 \  *%■*"'! i
-    *    ■■
HlBgliUw
|
- .   '
\ ■■••■
A LITTLE SHOOTINO MATCH
Tata Will «a-«a 9***1 ***** Oaa rar
* Sudtftw* sua*
I oollag mittli
,'.  IM
I
•
- a
'
' ■
I
THE PEOPLE'S PARTY
ri.A.iURM PEOPoaED nythi; ni.w
AMKKlCAN PARTY.
Piirtltlioui Altnon'a Unworthy Hi ioiiB
Will not be TnuUd Am.-ruu lor
tlm Amciii'ina Iihiiiki 11,-ii ivim
nl ii OhlngO SjiiM ultiiui KiKixvill"
Hilicr*,  f*.000 Btronf,  Annul I.u
Flghl DaaparaU Kiuurii Will
in- Brnploytd Troojm in I"- Dyna
in i il-ii,
"11 I   l Ml ',
Alt.i I
"I "I
'.il,
Un
u,
li.
..•I
■
i   lord tl*
.ire-of tl." National Bie alive i utu
Hllll..' "I tlir l',,.|.l,  -  |',i: .
I.illlllll.  ll
boglui wlUi tl," iiifiiiniiiiii.il  tlt.it iim.-
wlii. li ui ,!.- be "■
 r*   I li  umlaut* of Hi    i
ol ITW, '■• i olhei RuiupBan led Auwrl'
a' ■
Int'haiiii.  I i ui't")fiiil
in," ft'-n, liini.li mi
*,.ci- ih ■ iu "t imli'
'I- UL' l-ll.l ■
• lUf (J l
■hall'i" ■' * **
aduaUlal imii'i-' '
4,|.||, ,  ■ ,    HI   I'l
atonal I ■  .
.  ii. I Uia ol IL"  *(.,nitry
an> caplulUad at nim* bllllofl dolhtrn,
ami Uw groat najorlty ol I
. ■ . ■    Kuglaad
(.■ri-iai • .-.*• im !..,.(.  it,.
.
bU lu Itt ii' Hm  ",M a r.'**,,ti-
ahtit   f.iimiii'.  fondgfl   capital!*!*
Ion   tiiiii'iii  doi-
lar* In our eouulry.  \Mi*t  nltw
havttbav ibw ** In it'iiiiii** Thi*y
■ | -
-ui,ban I-*i<
i.i ibla pro*
(•■tiy. ltiL.tt)
loaiii-t!  • - <liafl.,
aitii lln- dlftdvttdl Uwi *****  *
i-ivicn i-apiul
HH..I.J l>. i-  -.ill.  Uh   l"la!  aiallli"t
Un country, Ilw ftddro-M .it-* i»t,. Uni
il  ...uii-t,.i„i  ab
,, i...  Unn  la.U.*
.
irapfa '■•ai
.miiitfnii  «i  *
■
. ..nlil  ***  .liil'lt- at. |
'   '
' "
■
HiaHit;  a  >
■   a
I i  au  Matty
■ illngcli  f Kiw.vlllo.Uo-f**
ciiit.r iiiit'i.iiii.ni tontglii doilared ibat
Iwliaddi ttraaeulonof
■*■■  i ll-
fylUK, if i.ui ,il...' ., i,..,.,.
lie -tiit,,i. i.i.ii.-i,,. ii,,,, |n ,|(1,
■ii'.tiiiiiii.- tin- mini i* lint | allow n„.
id f ihornnvleuui llrlcevltlu aud
l...Ill I.,!,.  M,„il,l ll,(i, ,,..,.,.  ,„  ,,,„
ibn Ua will U withdrawn, but reftual
would i." ■ -n.i'.  at. ortli i  iii.it  th..
■ ni iit. i,,i,n.-i  ■ l(  .M
.i.-i
Oettinit Higbar.
******* i  ,,i  u„|,|
rroul prowluiti
Op in ttmnkn.
•> \, * w  i,
■ , 11
lllll   lla.l.ttlll,,
rt *-i"." ■ ■  i ttown,
Wttmtni Wlii.
M mm i tu u.  d t  . |n ,„
\    ' i Ii.l.
a
■i .. :v.,.(   i;,.,i,
Mil.lt..I
H  -  ol Sinuihup.
Kl Uml l t a . l,. lil^b
•• Bl |l I" Ht
Ki..  X**th,
■■
train her* .  mHoftt-r aod
■
iy Iimi,
Sinntd Extenuvaly.
***-l "' t> I ll-t.ry Ark.
roury ••( Um  *'•• I  Hauaw*!
lai t" i-ati't'
**.^ -i.ui
1 ami, i.i.i ia..
' ■» oul t'l  tba
.-IUi.!
Atk in ll
: i
■
Ibr  M
Ibat v.-;
I
Ihm m
t*A*
I.H.t
a. it,
It. attt
Bldodalxal Ex|wcud.
\
*****  t p M.
tlfko ha*
, .,. *to*
N
■
i   ■*■* ,1, ba*
I ■  ibi*
-  - -!-*'li*d,
A Doonad tumitf.
tt om wi.i. * v.traoga
a..  Watrb faMilytil
n
t a* t«i*11'lak.Mitii-ulha IUI'
•>>  ■ ***thl
1 ■  ■ tlm and
il***ib*
iW tn* mmut
•I   A  ******
• ^'ittib i, ftwr
-  ■•*  IM
-
•I* 00*
in ****
i  :,******   „|
Amonnw Aytpnlatat Boont
•f   Ross
LUMBER
LUMBER E.H.PORT&CO,
>*fB CO. Illl Mhln«l,*». I.»lti»nn.l Hlrlirt.
IDE, In ltiiaiiiitr.se
I *> tni* *
( K-iitli  V_.l ,1 llall- ll
Slii|.).ini; 1 inlil,, ill) Un.i IVt ,ii
H  ..... ,„  |{ ||| HM<.!|||.
REAL ESTATE BROKERS
MANUFACTURERS' AG TS
Cn in pin ll
Dolinrly
THE NEW YORK
1AILORS |
Qtaapiad
n •• i...
p
iiucll
111.., 1.
■ Al *t.n, mn ibf
"
(•li,,,!.!
Ivapd In alma I.im
a
■ ■    '*t *
..„l   tl
I<i*t_aa|i1)   Tb"
Uitia.tkaaa I.IH !».
- •  i  ••• lbal h*
,1   ,,.,
a*».a,lj iblibcp
CANADIAN  NEWS
£:V'' b/'^-B
yr,/  r*i
J-b ..-.li* *.    ,'
IREAPSIDE-
Townsend Block,
NEAR
DEPOT
AK-*ulit for Walter A. Wood American
Mower*. Binders nnd Rakes.
COR. C0LUMUA&BE6BIE STS.
Kit J.fca* CM *****  ***** *****
*****
tin ta *. nil  irty  :i -llaab i**U*
■
***** hi iba osectiten ***** *****
II-
bi* lai'«t i" Lu*- ***** tti tAmt
rh*m* In ***** MOIkct  at *if***** ItM***
■...  mi
|| ii  m.a  taotlh tlo.t»|.  Tbi.
i. ....  .11. i tai Canadian IV ♦!»* lUil-
a ti .i-ii.** bald *y bu lalbar
UlBWVUl i*.*i'*tt-**t.*****
Al tbr Till-- Itajiltj tbi* *-1*   .-  *
J Mh-|a-t, at*Si I-. mu* rtxh* **********
rt Ibf Hi-*- dt  tltaitol* llatlaai
p* Um IbtiM** Mrtlrwiy I
I'ltttataal iftt.t lbal (.-aNUt ttii*****
and Hit*.  1t».MI*  ll-IUilla ******
Rl*ln    I dhwl
Ibil  la  pt***!.-*  t  * ■-  v
paital lbal th, .
I'll,)  • ■'  * t
t**M|*lt'l  l»*>* ****  X**t*   t*-* • I
■ ••.!«-. Ml  an.
,*Hwati
,,|,1 aa*  \**A  .|   Tl^  .i-«>t-la|  *****
*
thai *' i
' ■
■  ■   ■
mttltltig nl Ibt  IttfColai  |.ajt.
Ibala*ia**r1«f t.t I
|l*oi. 1  II. T*>|>|Mt ba*
1*. \h* MatHlM* iTWlfW ll.tl tatolni-4
****.  II-* ***** UwllininOMolbM 1..-1
nilaly *««i*l4af»«l Iba  |
laiit ml ttl a cwmmIMbImh nf *******} lu**
lha ******* ******* rt lltlllttb I •tliiat-hla
The ntMnlMiofi. ll appnmiNl. nlll mil
Hkaly tKHimiro- t.|»ralh.ri« f.-t  WfOftl
1   am<i*tiH*tail u\i..t tborlaow
In Mr Jtl'i, MlrihtaaM'i taill .tkiling * HI.
hli tatiadtati IViftr *i-
la*)ti 'lib *»} ****** <" I
■ ol ibcrani'Jian tut* raiiaai *
I May db* tmuuud, *lw>Uif1 *i»*t«lia*
tn ** ***** ****** In thn t.f * *
I- I*..!, f.tt mj to***t. l«<  m*  • 1
In Unit l„|.»i Ihf dltbkif.Ii  IhtltffoM
in My **t* iliilltia biM liMfnw. **>* *tl*t
I,, r ik*-*-*** *****l aill ■
in Iht- Minnrt  htrftnla-htf^ |in,*M«i
aitb  r.-«|«B,i  |..  mi  MAaftl |**-t*»>M*l
, I *hati-*i
I ni any |*iti*.tt, ihnt-f  awd  li
I- Its* tt.tf In *•»(■ 1'i.C '•'
I Uk-  trni'i*  nf  irtt.lwnl  bfralnaflaf
imnlloiml and Unn In Un.i In |*iy lha
• l'ii,|. t„l*..t  **<<***%••  Ui.fyfttiai  t«t  My
'  WlfodOflM I'd III*. -*»•! if''' h't *'" ***■
j to ibil ailb Ikt *ikl 1**1 mrntktnnl In
; mtnagl in ihf unn't hrt*-iftt«-f.>f*>
******  will,  t.«|-*l  *■*  '••*  *'■■!*
I Ja-iatni) 1,lai.
a tm*9***ft mom
j   lln na,.*i.. 1; ,, . .1-1 **  -  Tbt wan
I «'t|i|-NMn| to It- I'lii.** A AlMt. tbt Unn
1 .1 **** tban au
t  .1*1 Mid,
aalatfla   TtdMlf.
•  |ra* lha fai-oHtt1
■: -
.   ■  1  fall tuu
■■ nt Ibt *i»|t ol A
*•****, ********
********** and M>**a-*J.
fatilh, alwbkb
- -I fhirn Hit twa-
11 ol Ibf alantf
■aifcltC'
i
\  J  Tt-lMlf-
..  •■  I tali b Itlllwin'
( 1*   Ataaillo bt Ibf Win.
, .»l.t1*ir»*l  Ibt ***■■
h  ittl  a  Uu tt***.
(
I  il  ibt tfci-if li*
i   1*■* 11«'  miiM •■*i^,i*bJ-* *'
1-,.  a**  *d***|a
K\  11  > IA J  TflHIt  t**4
.  lU.lt.MWnf  Ifca
I • 1.
■■■.*■ Ibagf-r0lf-*t  ,t**lil
Alt*I tba *<*■*
*■*  ,,.,fc>y**l.  ****  *•*•
I
I* « -AaUai  » 11 \ .**.,,,, \u* trt
■ *****  and ,-ibti%. **
***** up In Ibt
Ibo n*-*»t,i*#
H*.tu ud ****
s -1 (.ti* in
*.   '.  .
■
l-i iht j-*^i*- it.
•a lh' inl-lt...
War lo tb*> %u*t*
KaWamil    1
a . .
** **** .
tt**m I-.. •
lVlflnik.iiM« .t
bHa In 1 -i UtU*
Ii41b 0 kffilJ,
a
1
■
|f-,a<f* t  -
rt lh. ••■
■
UU*.   II   !'» '
nab •! Ibt Ma* aaa*-t«bfchll.*
. .  ******* ito*
ttItbd|faaMH^. abhb 11
• **A 1^
t^fnl lb*,ati'
I ,
i*\* tbal tbn u . .****
******
fau m*** rt to*** lhal ba aaw II
aid  Ibat  •■*-•*-  rt  ibt  *****  «ba
I* a riVwd. I"H biM  Ihll Iht i"
***** lht..aU« lk-  ih.*Nil .» .
IbtM    TV  Ib *
lk*turn *■*,**'
.  ■
toMht*
lawaia  ■
-
•a^ata* ** *• ■
ibt it*.-- iin. -1 l ti
i*i.
• * hi
■
un mtnmuvs,
Ma Ku
• 1 1 II
fcl  Ml*
■tlMai m aw
,***t ** 1 ,*m*t*
1 ■ Holly
* Iblwa, ft
(IHN
I '** build*
IW  i*a|iMMt  pf i
'  T-i**  *k«l Ita-
•«*Mii,
■
atM4bi*f ' I't'ti
-   1 *  t***
-., It,  1 of  \u*
trtlU* BnWtl  * Ttw4f
-• bad Umm **■
**r *****
U* U«al R-ahi tt********.
1 tti*. a I .-  totlgtft in
HH  Ihlt  Iba ggbl
ipAt* *****
•  11 1. .* 11  af Uh ■ ti«-.«i
»
-.I  ***  to Mm
m  f-i«-l 4al|.
**** ****  TU* an.
n'tlnrh
■
fad Iht rum-mi
.   ■
ratata-fcly lat»«***a
Ml I: l  Mi i-k-a*. a ttptm
■
. *Ubr
II II   - *  t*"*
•t
.
i'- *m
****** tot* ****** I WW -
Id   ll>  Will  1-
. -1 fttiM  bt'tt IM aiii **
■   \* trt  will
'•-.  :  **  M*
■ -.-.,.•.,.!„«(,-(.  Ht  M***t***
***** lhal  ll  **■  ant  t.i  ,**nm*t***
|..i*ii,M* in llif Kiitim*. bt aonkl •fllk-
k. IVriiMin*ltf al otH-f, a* In hi* iifttfttuti
n« loi'iu- |tt«H|a*ti ami i.ii'.til *ilt*n
t.f,. **** 1*t alitad.if abl It.aa ht hid
I'llii,*  Ilit tilt t-f ll,i*
M Rival
tbt !*•>
th* I***** ilaa
.  wbaw
Ihty t*I ifc»i
iklily  takMlllrd   Ik-  **•****■
Mt.t*Vt***t lor OoM
*****r* tt* in tto "1%
Atllatafh *
****** *****
***** ■             ■  .V* It**** to**.
■
I ****** Uml vl awd
lhal ii--                  • ■
*  a»al
**l mu
Mitt.
-
■
■
lit* fftaw Ihf wbtaVtMb   I
InktW alaa*ft4k.a*   l
tt| lh*- font**** **XX*  1* ***
****** al llm-Milk* *** tlm.iii *. -i .tiler
I'lttaVi-.f !t.*>i ..: K,»„* .1,1*1 thai
■brtf <"tal*,k-* w,«M rtfutt *, *1* it
tv^wmimk-tl lo db **. ** Ibitiw w**iwn
ihtMr arm* TVy «*hl IV * m**** t* •**-
****** wllb 11. ***** * 1 ww«M  aol
MIiIIVm  lab  l.
iban ii.*t. t- •	
talk**li.iiV-f**t.tif hit Mwaw
IV atllin  nt-
'.-..tikft i*iai *-***BBMWlHIMa^^^B^^^^
■ -.I'TT    .-IfUl. V
•   -  --no:.:—:- ■  ■■-  ■**-**f**^ss=* 11  IllfWH
llll'l  I.KIUlKIt   M'.IV  M llSI'MINSTKlt.  IllilTlHil  ( 01,1'IMHIA. I'lHIJSIi.W  Ml HIN I Nil.  .ll'l..
■-,'
This Card is Vfoi.li $6,00 to You
G
0RD0N&C0,    "™
a-_-s BOOTS ■« SHOES
■   ■
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
ll
NOTICK.
HARDWARE
TO LEASE
Ts:
\UI it\|ts ul-  HARD1.. Uil
tr.lil  I  ■'  I  I I«■ t'I  '' " '
a   'a!    HI   Ifi .1 'I' I'l"'    ■
|'l all im ■  r
N
CITY DEUENTVllE.-i
F. CRAKE,
CENTRAL HOTEL
'lAMCSli'tSIU',, ..
, W.TURNBULL4CJ
Bulluora and Oonti_tm
Kf.MI  i'llii  i Ul, * I I
\TlillMAKKI!
I'AiiTllliliili : JKWl'I'lilii
ii'jii
o
11
N
•
-■
|'|    I i W.I'
11 • Bill
la B . ■
ll'.rila I
I'
ASIINii
ATTENTION
\'a
'   '
liiiw Westminster Bikq;.
I a |
I
a f|    '   .,,   |,
'
I
,, In "ill mn '""I
JAHhSOR. COCHHlHtdaaPNtfuj
it
ini '
&lTldXm Abl
-. i ii M.
ii
.lllllll II lima ( '
■a
111 ll.ll.I. *'.'ll  I
I
I
UIUIU  Illlllll  Hi!  "IM _^ .... __ mn   *   *******  BM  ■ m
T>Tj T ' AT bir!ir! ■ 1j'    v A  tA/ 1\/T i '  t    Ha
iL  tiii VV lYllJjJj UO,
__   -
s l , \I\\V WI.*** i MINS11
■
'
'
W-UJ.NM
II  ..  a,  .. a .
a  •
I'
a
11
1.
CUSSIFI
II
A
(1
t,.
S
0*
#
ii
*
I II    ''a    IIU
I
.1
S -U.II'
1
i inn.,. 11,
*
( ■
'
::«CT0RY
I, a
- 1 ad
V I 11 M . I a ,
| I
I I
a
■
-
1   ,
\
'. ,'.    .'a '.'   -.',111!   WATI   '
MISSION
NOTICE TO CONTRACTORS.
n
manufacturers OF Lumber, SliiugloH, l*ath, Bill Stuff nod Long 'Iun:,:
to ion feet,   also Flooring, Coiling. Routio, Siding, Moulding* l*t. k.-t
Scroll mil i  i  Work, Snuli, Doom, Window and I r FiuniM,
lln-. Kinds.—
.tat© "VTcxlz G-iaaxariteed
Shipping Facilities by Riv.r. Ocean or Roil .'nsurpuosed.
LAYINOTHEDISTRIDDTIONSYSTEM
S.ili  At;, in* tin llli'. IUO.SON POW DEH COMPANY.
NOTICE.
w
COt I''
I ■
$600
ii
•
1
1
\
•
\\
S|.lllll
(.
A
1
-
a
■
,
NOTICE-EXPLOSIVES
Suit Ai;i ill* Im lln.IUOSON POWSEB COM
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Columbia Sir,
Nrw  Westm
\
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
Uii'i.
lanofacl
Nov.  w.  i  ...*.„,
liinpjn.  sk
Siii'i'in 13.'- ■ . ,-.  .   Fun
for Oanncru •'• '•' Blinds, Rnilmp j
Bnliisiii  Bia Woos
L¥Al*c°- -,  ~mmUmjss*
ItOOKSEt.I.EltS
■v .STATIONERS
IIMI.  TAHIat:.
I
it.,
iv.
Ita
aia
till
*t
ll.
III.
ul
ll,-
lati
.11
• li
IM
i
•all
t™.
1*1
a
£
IB'.
.11
II,.
|
It»l
l..|
l.ll
.1.1
m*
h.i
Mil
I
I'M
w
...I
1
11.
.Jl
3
rt
Ml
II
HAMLEY BLOCK
I
*
■**
r.
t
*,
It
w
\
t)
tl
1.
l.
.1
^
l.
\
l
s
\
s
A
„ -
A
<ILLD0tl»mT.M>Rt-:>S0Clt.Tt
B. MARSHALL
The Crown Stables
I  III. *!  It.,I*. * Illlll Vl Illl  !■ * ,
Iiii Iiii . iii ilu lily.
•an
in
I
w
DRAYMAN, m. l.foley
Lum ber Broker
•  .
I  1  i I  Mtl.
N.u- Wi lliiiiiitni Colli.
MCRTOAGEES SALE.
i
TO BUILDERS.
•|
i
i
NOTICE.
I ■ * * * ***l***,t
A**.*.    i
'I*
I
. ';
Hiul Estate and Aeclcten.
IllKUl  lllll  t  a
1
iv ;i ii'
Bank Montreal
I   ' a.I,,in PnitHr
I -.riTAI* ,11 iu
,	
A Savings  Bank
fitters
Department
T. RIDDLE
I i •*, iii-
ih.% Branch
BLACKSMIIII
I ion wild  tA**.
■*-
mm mind ii qirm Kins. coiH^ si^i ](ei ^w^
ti *****  .
GEO D. BRYMNER,
Navigation Cl. g
iimi; table Ro. ii
a
Ml
NEW VANCOUVER
mi  HI.ST  HOOT
IY,
Fishing Jagkle
(iod Rcpaini I'mpilj Alleoiled lo
CHAS. E.TISDALL
OtlNMAKI.lt
-=' VANCOUVER
FOOTHILL NURSERY
COAL
li«illUUDdC.3.W K.IPl!li,»,
SAVINGS  BANK
New Wellington Coal,  department
a ■
iSK.00 PER TON
a ■
J. W. CRElOHTON.
,i,,i-i
■
'
Ml
SI
*****
I*,
Tl
I* I
Hn.
lln
Hoi* lin al F« '    'l '
WOOD
Tmi iti Cot ht Uinta
E. A. WYI.D.
IIM
tan
aal
***
**
.,'< Ill Mlltlll
NERCHIHTS J1CHINQE /
C*** ***
I hf .a,i.I. f.i.:ii, 'I i. ii..« (an
"  |B't"i i" ■'•!*'" ii-in mi pm  utDPuiii un rmcDAi
r-' "":' STONE & WELLINGTON. "tHUiooi ooo otowoi
11 trill,- mti   Or.li ,  U* , ' itAMblttt
\\ Mi ii Tm l.i lilyilOl   ,\N11 010AR8.
■  '  V";,X    ',.,,..i.V„l DRY ALDER AND FIR WOOD "03 f (JN.8I1H IllW
*"-
SN9N3AV9S s. THK LEDGER i  NEW 'VKHTMINHTEH,  Hitman OOLTJMBIA, THUB8DAI MORNINO, JP011
TWO CLASSES OF BUSINESS MEN.
1 = 1 1*1
11 i..!, uml Una
ll.a   l.l .IIU-  Ill*l
l.'ll  .a   Illlllll '
III  III • 1 lll'l
llltlllll, Nil'
, iliUlnnilii
till
llall.ll
iicttuiia
Illlll Ma-
I i-i  Aal.I I ,'
ni.ii.iiii.i. ut im: in *i*.i.*-m IN
■
aoaiait
rt'ni
III!
tr;,;
{an. i.
:'.
"*'a
v.:!,
1    11     ■
CTlli* gebgev,
,'UMINII HOUNll
a 1  I.   I. 'a M,l,,l (Illlll  Va,ll.llt,t aa.
Hat WbiH.IB
'
IB    lj.
.1
IV
Ra
.1.
•ill
at
ll.a
,1,1
III,
Ul<
*'■
Will
• I
IM
*n,
M«
at.
nm.
**,,!
.llia
**l*
■III
'
C«l,«.,la aal a
Ul   -a.,Ul-
la '    ' ||   I.B J
.•■I 	
' ■ ' -I a . a
nml  III  •   , lirlMil
Quilt aiw Hat.
I
ll- I • ■ ll   Al
.. l.a  aia
I
    Ha'
a
| •  Bl....,   1,1   .(ll
Ta Maaaa to l.alu lal..,.
l
a
1 Jiiri Simpson has
-*•*• adjacent l" il the
largest salmon canner.
its on the coast, antl
from its nearness to the
seal fisheries it must
also In-! "im- the headquarters nl the seal
fishing iiiiliisti'. iimi
the large llects therein
engaged, li lias back
of il milium-* nl acres
nl rich prairie land,
whit li in time will be
peopled with ranchers
.nni farmers, whn will
t ontrihute tn tin- build*
ing n|, nl a large i itv.
1 I! M.I. -I l.l. IIV I'l 111.).
AUCTION
PORT SIM
*l\. i
t'\\' tuts or .1
THURSDAY, JULY 30TH,
Tlu» Doming Cily ol the North Piutlflo, is Now on tho Min-hot
iuui offori oui> ol tho Hi-si SpOOnlatiOQI Of tho Day.
POtt HIittii*„ii
. iaa |||,....  . '.    l.n in ■.  I 'i-|a-., I I ,   -
\
\ -
a    ,.,    Ull    I ■ , ■ I  -   I.  ,   I    :   |
■  . I   -• ■-
,\ itn,. i- . Mi tr, ti
|.||. (I  || , a I
■ l a ■
||
'
l
fit
I'
■
I alll I, i
■
Iii.n.
.i.taiiii,
1    ' I a
I .
..   *****
*
* **
,1,1-
■ ' "
' ■
,,,B,1 ll.l
I
I
'
' ■
II
'
'
'
'
For Plan of Townsito. Prices, Etc., Call on
WOODS & POLLEY
hock or two
purchased now maj
inula- the fortune of
the investor. Prices
are low and terms
easy, i,nl\ one - fifth
cash being required,
.uul llu- balance on
huh without interest.
Tin- owners of the
tnwnsitc are among
the iiiust responsible
and wealthiest citizens
nl Victoria. Tiny arc
offering only a limited
number of lots. First
t (inicrs get first choice.
"
I   I  il.WT
iiii* ui h.'ii
ANNIK WRIGHT StiMINABY,
I'AOIMA  « V'lllSi.liix.
BOARDING AND DAY SCHOOL
IFOR GIRLS.
fJOLUMBIA STREET
• . •
*   »
0
a
•••
a
l.i
..iiaai
aril.
lai'
I*'*
* I
IVI
rwi.
IVI.
i i. ii.iaa
•Iill ai.al V. bina.«lii.,
:
all.
s
***
tt, . ■. um ...i t.  •
m
AMI
a*
***m
*****
tr*
Uml,
lit Aa.,lt*lla
*
^•GIVING UP BUSINESS*^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
I he most cxtmordinai") tali ever known in British Columbia. Dress Goods all of the finest
qii.iliit. This is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consideration.
Terms will lie strictly Cash, unless othenvise armnged for. Olid-* for tin stock cn bloc, with
fi.\tures will Ik- received, and satisfictor) terms can Im arranged with rcs|Ktnsihlc parties
i'ii.
MRS. SARAH I. WHITE,
MEAKINS
GRILL ROOM
K now o|,,!ii it, Har public lu, CHOPS
ANO SII AK-.  I , |li la si,I.-
;H/. VANCOUVER
The Matter;:.;1';.;
it,  llt'l'    tl  il'   i '.a ||  [hi
quality ,,l the lll.ltrri.il tlf
which
l.t.ulr. ilia- |,lti*|  i||||Kirt.llll
iihimMi nation.  The linen
cloth IbibIK  ,a : la mn ,| I,,
til"* *l|.l|aa  a,|'  , |l. - \\,:„, f i*
llla|*a- .hm *|l,,a|,K.
M. A. McRAE
I. ■ * .i Perfect
I ii Homespun put to-
Ijcthcr In ., competent
l.tilnr i* nioi*.- elegant than
mitlttting broadcloth. The
immni: ipt trr
"Tin Apparel
a 11 Proclaim) tlir
.Htm." Hi- Hint i*
riuhi. inli-r
Qt MIMcRae
^^**m* ni tt, C^.i,1,ai*.ai
TW
CMrf.
HI,
*s**
*****
TO THE TRADE.
()U K STi ii K Ii.i* In, ii , iih, r imported dircd from tin- nianulacturccs, or bought forensh in
our nun market, .uul quotations tm- quantities will Ih mul. <* * !>>*> as any wIioIm-mIi- house
mm*
**m
**m '
sk ...  i    i
****
COPE & YOUNG,
McPhcc Bros..
Mii|iwnaiiis k Boalbuildm
BOATS FOR HIRE
Beyond ****** Cl f Pl.in.ng Mill,
'I-   *   V,
COAL
coak;«:wooo
J AS. E. 1VIZE
FF.RCl'SON Iii.t )CK. HASTINGS STREET. YAM nl AIU
•••
a
a
•••
a
A*****
it taa.
*****
WV*
■aat.
*******
bm.II. a
•**■*■. VlttatM
Tl. *
r uu.
MrAflla
ullln'
Hi* T.i
Ui*. A *
Ml J.
aaaaa
ai.
CITY VOTERM  LI8T.
* . * III11
TO BUILDERS.
T
llll.l.
COATHAM
tm
DRUGGISTS
_i
i nil MlilA si
M W
Wl STMINS5TI K
T.J.TRAPP
SIR,
Mo
■-■'■' ■
■
*  **•
-
-
1 *f to
nn Ati
mi
nson
*  *.'  * v*  ■
-A. FORTUNEFOR2SOTS    i.0.omimsifr
 WATCHWIER  ANO  JEWELER
AUCTIONEER
Real Estate and General Agent
1.1'UVIIuor NATIONAL CLUB
CONSl't TATION  1 (Hi
rue Cup of 1891
-. nfiml
iMa QRBBH A 00.
QaAlTOCBRS.
.  .  |: i
Pronrrly In nit nnrl« ol Ihr Cltjr: nl*m OHOIOM    mmmud - I mm* u*t****j****m »,...<
tu***. ■
EABNINO  LANDS.
■
V1B COLUMBIA STREET
J*** mm* I. ft.
,  HMI ,* IJOM
hi,*,
11 EKOTllMl B1R8III    OPPENHEIMER BROS.
««-« COMMISSION MERCHANTS
WESTMINSTER
VANCOUVER
n mn i umit
^M*ti4*it»iM iiit *****
*******a*W«l
*****  I
Shaving Parlor
,1,1,1".
a,.   !-.,» ,
HEK lll.MIlt l!
. -atl-tat .-
■ **,-*•-*-' I  *
nutl:  nmiKETT 1 • Oa Box 207
la-...,.... .i»^... CHAS.  attaaM,**. , ,..„w«t, i
i..,,..,..r.,„,i\vM..*,iHi. _R,°^a^ Qwy Market
Groeerles, Provisions, *rs, Totaccos. Eic. moU8AL6ANORETAIL Jr""1
tOO-l02-10. Pmrliat. „EALtl,...FHESH»SALT XUeRtS
*****    tt*'**,***  *****
lit'
ROUTE
* i** t.
\
,-
V.llltmil, i. II  t'.    i»n:,,ii I'lii'mi
• ItOtlt St. H,,, tiawtMaaiaa
HEURY V. EflMOIOS. :*.**.;
rUK  I,F.IH1 l''.U: NKW  \V1'IISTIMINK'I'|.',I(,  1III1TIH1I  COLUMBIA, TIIUHBPA-  MOIIMMI *******  '■"'
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN LJ.COLE&CO.
JP-i > r r . *-A-T7T-;-T-^at *,'..'(;
An, iiiii isniiiu- mil "I ini*,ins', nor tolling off »i
Cimt, imt im' titt'i'riii,', mi i'iitii-t'i\ now I'lfiui Hitittii
oi lit.v Otitiiis. o„,'i»'(s..'(,'.,,,( lower in'U'i'Kiimn
ThOU Hllll!* I'itlti'i' in Wi'sttniiiittfiif Vtiiiiiin.vtii'
Wlm uii' iiilvi'i'tlsiiitv i>liisiiii;-iinl mili'M.  Don't bn
Tiiltt'it in. It', tiit't ilyitii iiilvi'rttHhi^ili,il«iBiiii llii'lr
■ bi, i. Our Siii iniliiy lli. i i.u in Duy Ih n lit.nii tl.l.- i'n-
iliiil itm mi iill gondii Siiiimn'i' liilitii's ltlltlllt.il iiiiiiii
To t'li'iir iimi ttitili.* iiiiiiii I'm' Full OuihIn to itii'lvi'.
THE LEADING DRY GOODS HOUSE. Nuw Wiintminnter, B. 0.
\i-;ws ni-' Tiii'. i'ii'.. i ■a!,.a:";;,;l,::,":,a':i;;.
,..,—it.!,- in lla
la< all. .1 I   Bll.Ua  11 1
Rtml Estate .Brokers
liisiii'iitii'ii, liiviistinmii
'"" Liiniiiiiissiiiii Aggnta
COI.1 M HI A [ITItKHT,
HOUSES TO RENT
A,'.,'nl* for III, N.lliOll.ll
l.i,- Auuranco Co. ui
Ireland, .mai tor tin' ,*
iu.i J  1.1,im  Bifid
V.iull Oi.uia. etc., 0.1
LOCAL  lllll Villi ■
.iml Slllllll
It, tl li
li,i,„i„
il I hi li'ti'i
'   alllll ll.
l'taWONAl.
M
a
a
-
B
!
1
*  B
*
'■
a.,.l
1
I
•  . '
1
1
a
'
'
.'  "I Ilia'
11    |t.  V   . ■ ■ I,  a
IV. II. Uml    . '
Ull. ■ • ' la
it, I.lll
Mi.  1  i
II
I,  ■ a  -a ■ a I    'I
'' I ■
■ .
11,111  1 ■-  a". I   Kill   I  1  .
If    .   I  I!'-   I I M  I.-'-,
I)    I ■■ «
.-I
■
II II 1 .
M
I Ml.  I. - *
. . , llul Sim
rar I,. ,.i B.tlt
a
W. F, BEGGS
Illl  Will  KNOWN
Merchant Tailor
l    -a,,    1.1 ■    IUI.I.|l*.
"l.*n I'*   .i. iiiiit i: 1'isiiM.*
I a
:  Foi' Good I.lviititillt.iilN Kit In
t Ut
Real
Estate
Brokers
At-t'iits (liit'i'ii*■ IiiNiii'imri. Oo.
Cor. Clarkson and Benzie Sts,
•75 CTS. TO S$5.O0
J. E. PHILLIPSl
Cliitliit't' tintl Hotter
I, ., at    ll|.|Hl»lllB ItlllH Hi  lllll U.lll  I'lBllllW. .Ull  1*1^,   1
GENERAL BLACKSMITH
T.OVENS
MACHINIST
7* ;,.,* ,■,,> v., *.u„t.u„i, >_., * B .'.T-Jt-J
	
I'l-IK
I
LUNCH COUNTER
■    I'  11
0|,r„ Da. ami  N-,1,1
Ice ('ream nnd Fruits in
llli'if  Si-iisnll.
Il-iiill A I". It'lCtl'f-
W. E, FALES.
lllll UNDERTAKER
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Ltd.)
Engineers and Mill Supplies
-
■
i.lll hiiati ll II ATII
DODOE WOOD SPLIT PULLEYS
i, ,, i,, mm -'    ' ii mn i un ••
Lull Harris, Sini i ft,
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AGTS
Pnrchasc. Sell ani Lease ftipurti. Called Reels. Mate tasw lr
nap. aeil transact all business relation lo Real folate.
(
O. P. ST. JOHN. Manager,
OFFICES
i. ,  BDSHBY BLOCK. WESIMINSIER    Al GOVERNMENT ST., WCIM |
THE PUBLIC
i
B.altai, aall.at U.lt.1.
I
Fii-iure and Ite Fornisbicus
i
mat City Restairail
i I N
i«*l N
.-
■
■
■
■
tftmia
i
I ■
|l Mull  IHl'.fi...
■  ■
■
l,..;.|lii!-a. llll'llal.HS
**V*7-Qops <£,  PQLLEY  immmmmms
FRANK'S
CALL AND SEE 1HEM.
HJ.LENNIE&GO,
Lr.
StoiDii Parlors
COLUMBIA
AOENTK.
Qampbell & /^nderson
HARDWARE
Pnlui*. till*. C.ii.'ltiiv mul Oln».u'i»i-i*.
COLUMBIA STREET FOUNE
SOMETHING NEW!
I
- *■■:**
II. MORKY A CO.
1**  l lt.l-.BT
■ '
BOORS, STATIONER.,
:: . ..,,, .1,1, .im i i
W. J. KING
. ■  ■
l'*r ai,i-ii 1
■
Otftctii  DraniMatMn,  Rm  ItUli
At*"*.  **(.
*  * 14*1- * in iimi.-*-*!;
,..■ 1 m EstnttJ
ii
REID •*■" CURRIE
mtFJltoyiis t
R. t.i,-. ■  - fi ja:
\ K -,', all liiiiil*..! M I  p
i....l|.i •-.  M   - * '   ;   -5
- II   M '  ' U
.1  lllll  Ilia.  ........... Ill »li IK. "HI  ""  ' " "
CHOICE CENTRAL PROPERTY
Wl  IIAVI  Illl  \  II W  LINUS nl-  HAW
!  ■■*'■-. *lt|>litll il
NEW GOODi
CONSTANTLY  ARRIVING.  Si Rm
i '.-.
■■■••!  -■-'■* ■■! i Iii'i Kl IvY in III.  Ill-Ill.
HI *IMI-i*ll I
1
Campbell 4 Doherty
b3
:**
tn
Wf lum tin- Iniui .1
.ttiii. nl Silvi i unn
('Im li*  .li in ll y  Illlll
IIiiiiii..ml* Iii Ihi' nty
DAVIDSON BROS.
ON EASY TERMS.
*
—
**
f
I
a
=
*~
*
*
i*
x
■
■
I  ' I
V  ■
■  ***4*m* iM ■
-
1
.
'
A ******* ta lha HMI*.
-
;**■  ■■*  nib   fi
■  •■
1.    '    Itvt.ajj
'
'  '
i '  '-   -
•
»« * IV
I  'tlttf 11
I  -
•  ■
-a *- ...    a, |
I    I    |   '
'••t    |"t
'
[l
prfl) li imi Ihf
htntiMpftl ****
0
fl
CC
H
■a
I
I
i
NhMiv nml Slyllnh Knli*.-
i*n* tti fttni u.
RAND BROS.
II
a. ■  a
.   IB    ||
1,  ■  1
P.lrr. l-illl li. mini
|ll<l    I.UI.
Term*. oni>-
Ihlnl *******. Imlniu.
11.
t.! ninl I*
llllllilll*
nt t. |.< i "iK
RAND BROS
Real Estate Brokers
l,iiiii Sl. Jestinsler
MiiWfii.
BititlcrH
y    ki'.
Bulky Ploughs
WnlktngPlougb
tl.iy i'tirku
Bpiing Tooth
B.UIIT.**-
Ili' k atnl
f UUI lllll.i'.i
Oombinod
Urillii .iml
&«('(l(ii.
Sl al iiuiar*! ami
i'ainn
i;ni;itii»i
Bollora, stOi
Ploughihorm
I .(its oi
Extm
I'ii'il'i: Tnf
MiiWl'I.:
Hiiuli'ii. I'll.
Illl Illlllll
(((Tn ■» at Vaitiit,,,.' t. II I
tan
laOlalaan, Kntla,.'!
E.BRENGHLEY&CO.Si''

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353653/manifest

Comment

Related Items