BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Ledge 1905-06-21

Item Metadata

Download

Media
ledgefern-1.0182170.pdf
Metadata
JSON: ledgefern-1.0182170.json
JSON-LD: ledgefern-1.0182170-ld.json
RDF/XML (Pretty): ledgefern-1.0182170-rdf.xml
RDF/JSON: ledgefern-1.0182170-rdf.json
Turtle: ledgefern-1.0182170-turtle.txt
N-Triples: ledgefern-1.0182170-rdf-ntriples.txt
Original Record: ledgefern-1.0182170-source.json
Full Text
ledgefern-1.0182170-fulltext.txt
Citation
ledgefern-1.0182170.ris

Full Text

 -Na.
!jr«i->'WSs'.aWllj__*_f"
L.1i*.ail^i.a ITa^toi^.
,■,; ci.'''^iiafo.i*-!^
■ V--..-:-':.'"'.,;.!?'Bt'"51^,V1.iP;-?
:"'- —-;t&\.^ ■**•*;.
What (lo)ousuiipoco Tuj Uncm  „j '      I/'tKJ.M, i*0!'l{CH\
Maiy MatLane ? j 	
It In propojcd to n.i-o two i \>n  una '   Ibis  r-iot-nri,^ about  J  o'clotk n
j anles of 10. K rtl.lislii.io ' huiii/ hm 'I'i' v.s perp(ti,ilcd at tl,"
„ . II atcl I\ inn-   lln  i i/ht  poita-i,  lal
The ii oiithly  n,in  ie. U1114 of tic  ,,  , ...    ,   ., ,  ,
,/-,/,,,, , ,    11 iviic-. v !■, held iii) 1),  thrio mihlafd
I. 0. 0. 1. has he 11 \, I idr.iivn im iIi.h ,, , _ , . . .
ui 11, -un to ,1 ritun a'l'I Im  'ucleth
month.
Last c"j.idav the I'm I noolfiiT,
rii(ls.-s in tut rhc minorv nt 2 lr> ini
prou-cil tlio Liu ist diiii'li uinloi tlie*
iiiinui iiiiJ of Cipt  MiLvov  iuu 11'  si
ipi't ,.' <S( r.ltC Vrl- 10 I'lllLH ii  by  Ut v
i:  U   'illtl.lt Illllt,   l.U  .i'mII..!)"   UsfolallHUJ
intibtu uf b.,th uinpuiiii unci  Ik.i'ji.I ' Y^ lul<- •*' lil$ ltJ!
Ii\ tin I'ptiu lliil  pitsuited  iju.lc  e- \ it icalK it'li-i nfisp
Fornio Vb '
Mr, Rca-aa-Toftor,
As IVl-ilo ■■ train liu
'l iif-v met with « th
■Til-   '   '
VV.iIlOIOU Kl'IIIIP,_*JI
Yo'. iuu iM.la.01no lit
lridfi
s •'! .'■•■r-li.l r.f his nii.-;i"iaaiinry  labors j l.'C
IU Ull.ll  .',[l(HMIIUIa.C
Ducoi-'ifioii Dtiy
'llmC'hini-ricof Toioni
Iho  K11 ;*• '-oidtlji
nine, **{
H.it K.iln-pa-'l wlthj)
U >ll. laaaaa.a^lv t_l_"t-l1.1
Ubl-t tliU UUI^Il*"^'
■iai   ll.
1* ■ni'-'".' tli:i:i  liVi;iv that «rrau_.-e- I '{';  ,  ,  .  .  , .'  #C
-.*.;;. ui fi-,::,iiu: I',,,,1, «,,,j»$&;r^Hlt^i^Hl^^l^rH'H^^5J^»^^:?^
1  t',  fV,-i,iv's  Ni-.-.t.    I'nua;,ii!y  Ihej .   '
V  I'i  tn  i)'.-.  fall-  |||„  la.-f'l.Jit  (if 1 I i I ^.A • i < V-i f ) V C R AX'BROC K
•!:'':i  aaf tho'ii-itii.'i. una!, cairiyinj.-"! -■-■■' j  '. _______
■'hat  i,!|.;i.  it  v"!l  nKi'i;riik,r tim!.. ;i-'i.."i:-. iu-r:Ui.i.. (
,1
il !ili"-'.-i:ili'i:i.i.H  aaf  tiie  alit. I   tj(;(M',.;t |"V
'." lni.' in ,'Oii,;  of f-ii:t iti Xlifiirr-" iJri-.
•.-ills):;
v.";id
. 1.
.•ii' M'liiii- a- AVf'i, ,'ir/i
ri  (.'It art ;
** *   *** '   *■■*■•■ I    .    _, . . , . !  Uhl-l Ills' UUI«WIU,J_'
'tl'll'J 0fl"0lllUCI7 0llll,.lftl'l  U llllll  till", I    Lilt fcllllll ," V,1,1 III'  _aiV    <t  ■ I',rl I  a „(l ^ ,|1(, £>& I))f.
ti Iiiiii opnol  i\(iitl'iri)ii(;li liu-till, piling 'oiiio ?-ojf*-- '•''*  *il <-'"<•■''•'> of tin ui.i . >  '■' 'I ' I " ' j
An unui-Nuiiiiiiai'-iul Lhiiiiiiiii t'.a.-Ui  vr'ii  "so aliie as \i t liu-, hi mi found  *-">''d  '"lothcrs  of  l*,t.  It I. p< 1 it. nl _ (''iliiuib n l'-iiid botJ
in tint citv. I L |OiiliT of Osid'd'oL-   -,li<i.:lv   .fn 1 i J'or ihu 1 e. 1110 *X'.v»
.Iliiill llai-i %Vl:i>
"ial.r  tl'.'lllt. I a
:f!*i 1
L
1 hut
il  of
T ro .'In  I!l  11 I
U   13.a llllll ",  \\) lj    ll I 1   ,1  1  Mll'l
aid
Dominion I'.ij, itt I-'oznio
"Tho IIottp,ti",o ii.i in I'i\i  ' t ,rt
llCllOII ll1/ tl.<" ItOS-lIrl 111 J-.l-al- bill (^ nh  I 	
&coiL'l-.to2. j  'I ha- M|,l(r'rt Union  tun  uud,*  Ii'l*
Ambw mitie-i havi' n *. i- hi ••
iilon^ Cu.'m Liiku 111 ant D_u*ili.ii ioim J'-'i -st  A It n,"" hu'J liiltre-tin^ pro ivi'icl.ilJ ni,: tli _.-iii' 1, nnl  hi . uli
tiv, MiililtolM j ^1.111- of -.poita hus him pi'THMal, soi i( J fi,| I  -j , .|-uf liiI Homii  wilt"  [Iuu
ttvo  iii  Mil  ifti'i .hi j'i  "c  iiiiia'lnrs
uf i'ii) OIlLi i I . I a! '), t a ' It,,1 It) I'll •-s
liallirl, k'fl till II ll'll', .Ul 1 ll!t_lll<i 111
SOtlinl!  aa.i'tl   t'l  UL  llailttlM   « II  I'
fit nvefJili 'ii ivritj*
I 0 Ota  hull  tila-iC'*!?.!
V'tu thi nn.ii itAfp
\i the no thy hawl,
V^i'a.i  !!„•
..*K.llliii_ -iii ;,a a
■ !liil;.:'('!MMat
'ia.Tllal,*  a'afil,!'
-i Tf;:;:!:.  !,.
la.
"•;;,•,o;. j-iiTa/i ini:ii inar iiriiH
'|:;-:s:uj<.la.vo:"iibly nt  prcactil
ic ■i:iM?.-!-tunn v  jv„i t^h'iv's new res!tlf!r.cft-
•I,!..  MK.MIa ;,.!«,«!, nu<\ H-A inteiifls I
lift to, !i''r:,'s."i;. lajtiiy 'SiV. ijii uy 11 h;n"l>"d- •'."!)(!
work ' :'t;::w! ■::*;::;!'•: ol'.tl.e wx-.-k. ' *■ ,
11   all-
1(1 V'till  '..
aniily li'.iiir I'd;
<T. (■■■'■•". M:tr*i
" Ca, li:»V,"M;l|
11!
'A'-liic-ihy,-
:',  htrili'"  h '
i'lip i-f ;:
;■ i.*:fo:!i-
t.itrir l.ii
1 ■"(!!» '.<> ;i  1 i'jusi;-u">i.ri 11 ij 1 •**  "ia  t! 1*;
cl ch'. Irish'iilaii'in' tin-  ikmi- Iu -
iii'U.MiiCI"
t.a.1  win 11.111 iim for tlio. -lolir-iliuii hcif on  tlm •»,,..,„, ,,,tc-t \nv,  in  tm-  orih . f W{ ,, .^ f jf rf ^1(1ah
1,'
. I -f-s-v-J   ill-Ill''  I Hill ll  III  pll/t!'}  Ullli
lliosnn..,! ui.iu.l to ho {.ivcu i.v ^.^(mrtulH. iho l.i."iMttninouic-ai
U.-.MtChmcl.Llita, « 1, ht held abom |}ril_|im!_ __l0|..-t|lUi 1., LVt Ko<,.l..,i
tho inialdle of iii;xt week
The Ut.toti Luhji Hill has *iu*ti tin 11-
$2X«J  hciii^ (ffi'iul 111 fan/os and  it
11
Uj^a-thm ni "".lit Ko'i.Ln.iy.
Mr John Milt-hi-ll, prihsiiiit of tht
iininii, is t t[)(tttcl to bu piinuit. u'i'i
ed domi In  tluj Sound; RCt'oidinj*" to J with tho arrHiin-eiitPiits iii.idi  \<.iih Ih
di-ipittlics tin 1 tttuk ftorn Ott in ft
I
The Mindra'Union hrn* hi-uti -,rianteii
£ --    l ;! 1 ...........  f..  _..'.! :',;,...„,.  ..... ll,n
 , ».. .. . .v.. »«  .«   ...   .^ «    1 ..  .. s^
ittK-citiou ^fioLiidb -.I) Dj_ii iioii 13,n.
ont'i.ih   A iii'i ihi r 01 pi ifh  ii/i'iiHto'
tlio pr__».--aiim .i-i<! on aiiwm_" at tin-
Wl'n liliiuii II'SbU^''
Who i.iur.idfOth&i
mi, i
, 1 -api'ti.iMi tho pnoi-Bi
Li'iiitti ,-\ frtin iilinut. itrjAiliif fin-,il-'„ .   ,   ,„   ''AA,
1 VI ho  I- IlLW  t'llOII^&i
ti'.niesl
l.'la-.ll  ;i:
(ill   »'!l!
I'llOH^jii  .,
.liiL-li!.  l--C-ji.il'<1  tha- ('   \ii_r   tin
■.e.-.i«a.iu.i-0h,...l'..iv-, i_ru-n-i.fi I'.i.i  (){tl)e !>,,(„], bi.ya'fi
im irtiii'd 11 „m*  ini_*ia_  ti  tiiLir i.jii *
r_alr.iv  Lfinif. mm foi  n-iluLajtl ratn-.,, wl„ r>j tS-Ly j-wj.i 11 db.tniJi .1
.1  1,11 !•(»  l.lllllV   (lOllI   lllltllllu   pill,itS  1-, j 	
„'irv
t'h'lal  Of Oil 01   tll^.tlfl l.lt'liis  .lilll  LOIIIIja
Hol-l \t.ur 'Vr.nl,
Tops of (iciy-ht uu-, iiiiivtti^ from
the .a-t on I' it,.} \ui.-i' tit n\i!_> loi'i I _ »ji the yfld* " -Uni
•with niiow. Thoy mua: huie mittabliis
.a-JIll doi<ii  ("Hit
li/an.
al.'i  JJltll.
I r.n' thi- Ti t*ne bify*' >  <
1  1   ail,!,- rliM ui.tiHnaKa_rji;:.aa.
I — " -VS
1    ,,t!!1,   H 1
i \S !.o played a jiiTHfpL I 1
'ii it 'uoat assurrdlV^r.  r
-onu 1 < „!!,' .uo h.u iV . -e.it <li..'  L o| m0u ... roll^^
At the iiit'i'tini.-of tie Llccn 0 Com
initsioni'i-i U-hl hbt Wuiliiesda,  ttcn
Injc hIi the llcuimes wero retifcued for  -'°11
six mon I lis from 15th July.
10  tllO  CO.ll  IIILtl Iplllla.   Ill.l  L'liJ 1_,   Jill
Olltlll_» VOIl'll  ll'iria'lllhL1   111!  >0u  a_!all.v)j    _
j  *-onn 1 a ,a;',' ,i,l> h.i\ 1;/_■,-e.it ddi
 j 10 bi t .ih ;.it  f| ,•  [, IU.,,,1^"  l!l,»t  /nt- I dfjuscu,  ^ %i
Th-j I'h o «ilj.-ide  " . lbr,;'1''tllu ''* t0 " L-'" ' 0f,lu ' "u " ' 'a'- ti.si r. ini. C_iri_  .1
 j lln'ic 'S a  ilnf mt  a'ltlt  soi __'ha n„'j f\_"
\ M..t.ofr w.„hii,i,., 11,,-opui M»vi?iiu,M- 11... !.««f-1 ••«!:• 1;a,,,el,,;>'rSs!
r.'i-.^ii./lii„Mlc-l. it l.n„a..iii'.  \V  W l-'OKUaittxaiiif..,..  lu  !,. i.-niM
■l!-.ai«l ■o.-i
,.s -Ai-rus
IV lis;- i ll'  !!. •  a.
|':|l.ll\:.  \V:,::!;;;:,
a Ki till- I'r.ilau ,-U
j 'J \v. .a,:,!;.,-,
■'■ !v.l.-j  lia,, Ic is
■f -■i;ii.liI-;,«"\^';::'M!«'i.:
'  i,iH  «-;iv ali'.nO.'.Iia'S |"'! IVi"'.
■"!,.•. 'i!.:.i ii.v-a.TA. 1'.'"•('..•
•.•i:y.'!iii;il- A' Iiij.1:-y.(,iliV,ii
I.,ii.'ai llllll 1 ,:,...:,..] u 111, ri,,
as,:-..   Tlll-
h .th i:;trt-
■'<, iii^king
..'ii cvery-
h'i;--itinin;
•i:.'-i>:
.. u.-th-ised i nru,
-,  f'.:i;!i:'|--;■   -|
!   aa-    !*
li,
m
11;
UL   11
! I' s_
TuulcTu Jnve'il i". I tl'.i" "liJUiiu looil' lI"1I)C  ur  ' " "l   * '' "«' " ar''   M '^
rho"hoya" had lots of fun on Mon- ,■_„,___,,, l<E,,| y, llw >»,  1
\OJ \i«ll. J"'
I''i'   1 eop e  of -Cola
• ' 'llli>a.l-a for i.ti ti alio la. .i'<iin»i   ,lt  I no.ie t voti.bst
.lay cyi'iiln- _ A irio of atru.: s!m-.u-w, e,, „ ,r([.in  "m^ Tuitl-- cxtToi-'iJ iVu- 'lon- l',B '"'"'  " ',J 'u'"" l*' l,,_  "! - ^ k""" " ^*-'-g"-"
ftirni.-ihud  a  free  oiiU-rliiitiuiinit  iii.d
wt'ic-jolliud lo thuir I l .ris t'liili nt
llUfl)  t'a'J  l.l.lll   al'lj  .Ll.a-  1.1   th l
, 1 . ,. . , 1 tll'lt  III*  IS It hOll.l  lia ill tl) Ll '  I i    lii-s
Olljl It-  uf tllO lllL'a tlla^, pill t'|l,ll.l! HJIl^'1 , h
Vsilltll  .. J 9 tl.aj  l|,|l(;illl,lU .ll  of  ,1  I lliat
Col.  llollllt'8,  1)  0. ('   illSJIlltld  til   Uu  «ah  l.ll.llllllllll-s hlltatLll  lljr  I'll-
lifle corps liuic \ 1 bit'.flay e\etjiu>-  mail  f o-uinn ami vulu.ilcai > - 1.1 i-.il'aal for
r, . , T I f  II . 1   I a. ''>• ll-'". ll. I.  till  Otiltl  afl  J,l  l.lkl.* It II   111
wan much sninriscii ,it the etliiH'inv  i'"'  fot'oHin/  iia-pniKl il — Ui,-,-^ .
... ,    ., .. .-.    . at  11 v    .   M .  a   11  a.  a I llllll    I"'   I'i', .11  tlll-a  !'. O "*l Lajal \ a  '
disputed   He \ull ti'ttiru in OttJhir  , *\ dU-, ^ton, Mmht II, l'lil^t i, Inn ' '  "
It l.i.>-i In-ill : nmi  tint Ih'  'miiia  ■  .1
Ml 1.0   bl I    aa<rl...dt  la '  f  ■aUH.Ila.-t  a  u,
lli-i foiL-',*ii 1. in I a-a I.. 1.1 die tor LL. I
It.lLt __?
II   1 1 .iili 0 ild V.Uj 'v  ■
11. • uitit-i. du.u die/"  ,
_______
i:..it>i si'i-i i&)thi: a -*
—-or *
^sloio tol.ua il'.-lmiii  0'
As
'. iV  lallk
J'.i-.i-r
,vn, vi l!.'ii'.-vr,.-,
,ac. laitaiaVt,.'.,  hi';
iili:.: !;,.. h. ;• a
■i-'.tl the iivory  uiio.
D.'ai.iii..',, ni Frank.
1,  Wha.) !);■ : h.;ai;l   i- ;|1 ,
'_•  IrY.-.::'-.  :;:':::'-.:  tvt-;-
I, has  j.i;!'i:;::^i"'!  tin:
.bva.ntn-i .tiid-iv*:'.; tiikc-
_^«er:,iij!l Jilla! ■H-i'.V'ij I'll ii tit Oiaajai.
■T.aiii the i-uaiiy-services of S-  VV
■•■-'. t!i<! .-nuindiit 'Aj'.'w. late -;c;;t-:-al  ina:ia!ra:l'  i"if  thi'l.- an o'liiiiou-s I Frank aiinc, as Mivolikin! a:,d i'i:.iZ':';i
i-hi.-s  ;ii\\"ays j of l-'r.a-ik, ai.d. '.viio w-.;:-. lur^cly re-
i'i  -ai.ne ...VKy,.j-ipoi-asio!,'--lyi- tha: laifMl' ;i!!l| '•I'"^''i--I"icy
•■■ti-.ii'.-.l U'.-l'joi-joi'tlia'tXD'Vi:,-;!.' ttiily'.i-.|.-:;i'.e;;.i.-il-. I/,
liia hue k-li'o'V ci:::'-.-i;"i i= '-rov;-! Ia
t! C I'.icl limi iiu i-i co I'.'.'A:'.: a i I't-fi:'.:
troia tin-in. ■■'l'.'iii i;i-: t(i i»: 'j--ix-sc-:i!.i.-a
t:*. iii*- 'JA'O, to ••••liiiiai i.*::i (■!' i:t-
lti.'.uy  wiill".i*i«!u;!-;- ai:.i .tVii-iKH. is:
'I'oiii li-ivier, >v!io i:,u
V.'if.i'l HliiUII'.il'ill fail'LT'f'.i* :
i;:;r nic-::ii;c!l| Wi-L'ks, 'i.-v 'a'b!.: ti. lac a
nml 1.
eC!3 tf. I).* !'.,i;',V
week or.ti 11 dtiys.
IC. ,].TIi"i"iu-, fi-riiK-ily  r.i" iliC .Sii-
Unix vc_s c;n:i iljiiiny'ljis. ,-i; I-'-'i"_,fu:--i):i, it.
C. has iisstiiiH'.i.l ; is ilif.ii-s. tis -aii-.-t**-.? -.
, sor to J.'h:: bi-iii!i:;iii' iti liu- ! .rrtsi;,;'.-.
; .si;l;ai-t 'lie iooai t-i'.:>*l":'i'-. ii^lit as;'' '.-:::-
! ... a   .,   a :    ■
, i3.ialJi.a- ; i.la.'o.
;.i. I
fl
*IP
I'-a
r.f r:;:<i.i'
l'.l*!l,
ill
ii -M.-iii'iiay't'<"iii-ji-t-'*.!i-.' '<•'■■:
il.tr.^li.cr    T."i«  ■un!
■f
''..•I'aiar.-.-
II:-a
I.la'
■'■'.'
li
:<'i::itin_,'
!y ti,!- w;
a.k !
'■''.
-•. •
*
'■.dr. por-
a-i'.-.-r.-lif..' I
';'1-M).l.*i-
,'.a..ji
i-r. !.
.: 1 ••
,1
■r' i-r>:iiL'S
-.hi  hard
1   t tl'-.T.'   '
,i>i >ii:,;..,,
llh.
.■ |..:
. "-*''
., ir
V .1
.ai. a
' a.-:
iiliiy for-
are  Mira-
v.-
taaaj.
.al;i
a.
.1^1)
Ami:
Thu l'tiiiiio funtlMll team lea\«-i f 1. ' \aho rnu-,; Ll strullv *&U 1 mca
Cranbrook on  I'rida) laoriilii^, w lura j 	
limy play the Cru:il)i00k boyu. Ahoi.l
thuty have ai^iiirn-it their Intentimi uf
t-Ufiijf in the trip, and tho bos 1 arc
anxious to liicionse th« nuinlwr tollftv
or upH-nrdu as rttlutiid latca <mu Uiu.
bo ohtHlnfd. A ftood titnoU pifrMimcil
by tbe Cranbrook pi oplo.  ',
j!W,Vl>>»a^^_-^
buuh.ii- .-.hops rnu oilier  dny,  nnd
j              -Ja.,0.1  - •,!.  1  l_.\ ,11 al  1 iitlllj-.; l-llll ~tiyh*  I  I
               I                    .                    j l.la. 1 1.U.C <l  li (. .la tlLbtlj  .1
LAVlXfi TUi:COKM:i{ hTOXi;'  ]''^^ -V-.tn  h.I« i, &onlt»l••-'!l"Jl,,,!l,l*l,• ,,° 644J^(
 'olal V. V    She ta l 1 W  111 1'..   'rt.i.ii
.-.liill
vH-.'ii
Sli!-
.a'-ajll-.
ts of
I I. \
I a,u 1
•a III  I
.11- 11 -
I.I  «
Tl.--1. nu-r strni.. of the n •*  ..111-1- | ut 1Ue "'* Li,B " ° i':loa U* " -,l
for  tlioCroub N'tst l'.i«i C.-iIL'u. was!   Mcei«. I — llaili!   That's  i'cCi.ln„'
t  I  lull «1
*'l'i's."jjfa
aISY a—
un; IV.-i,:
■the tu:;
i» 11 Ol .' ,.
,  of  •!
i-'
ii one's , I'rai
-s i-, as j t-iiaia
-! ui-ous j-Thij e--;:'mi-.'i
Hit'who; the. i-Vjinkci
'l',"eitb! ,.;,.;, ,1
0 your
i'i.'. a cab act  <-a.:■-
ifi-jVia: =-:;i.t *.:vl;'iv;i;-ia
y ajijaviiiit'il to act hi"
Vx.'.'.f ;-,lid l'.ill'l ilii;  OO'.ll-
|..:?i.u ot Mr. J. II. Fairaif-r anil Ci..' I".
V. ir.se have ihrwai-'lcu itViriiis* ti.e
j 'VKtk AAA to Uyrit- Bros, if Ta.n'iit.a
110 i.-.tv tor t;iu ca'oinc'i ami have in-
j -srructa.al.th.-it tir;:. tn IcrwHi-d- tlie c.-ib:
ity ; iutt lu.iltb/s biiiikeri at 'Ktil L'.-djje,
,\iiii in-uuctiiaDj tu |'i"e-.i-i.t
aa i-'.Ka
.] .Mc-ntitin;
•■ta'I A'h-n in j it to iii;:i
1,'J';(). hii'.A
'.» ' '
"_3tf
S-ioiU afripp-U rre-"«k
I.   I  a N   a   ill
T _ ni\  il .-, 117 ia i-l - ) it li
TKAMC.
*a    a   ,'  I   fl ,    I  I'  k'l'l  I  C  1 l! .   A     I
-t  '   t  '.   I   I'I  \  .   C  ''t\s.t, .till. SUl'.  ,
I  .      i  I   I  *  ildltl  ttiltcil S1,'* ball'*  -
I,  ll'  1  I  .Ul ll
I I)   Villi  iKM'Ulaal   Vs.' 1
l'1 I  I  a  aa 1  bO lit    I'll  ■   ]l iV,   U    I  '
'*!.   *  I  L. l"'(  ll  lat   !  .'I  aaa  4 J,   j,   . ,,
, 1  t *~  I    HI  ll   Llllll   „'    .III'
'  '    I!    Ki-a ll   U< rll  I  ' 1  C  '    '• 1
'.S,  'I -a HI I'I'  tl  (.!  U l\  1   l)a   _    '.
"ll  s  a* that  !lC  H  1 l  \   [ I  „'l.  *   „'
\^.a    a .\l 1  i')!\   iilltl   .   1-   , \ i  t ll
1   "  a   Ml'i lj  .W Iw   1 l.„   ,u, I
1  ■  ; ir , b ut .. «t k ^ tune
\   :j li- ol  L'lii nan ii,  pv len'iv
'.  -' ll di .l_ jUal .11^" t'.e  a.allJ   (i,
1 ,  ' 1 CllC tiol  Ot   ill' <1  Ha 1 .
'. 1 -  of  wailato  that  111 ■>  1.. i !„
'' > a 'la'lll ItLtla  -   tl -   .Jn,-  .j
1.1   .  of  Lite,  o-ijij as. 1.1  ,1  njl
1 o'i L< i\a? -"'.1.:  s e  11 in
,  a I '  l.ljt VC'k !  I   '•  ll I  1   >  J..  !,"-
I ^ttaltCllll  l."   .1  I „'!l  -tSi.ll
' I  U  (U l.tl. 'in I .>   :C  J l'1  wi I nt.t
I  S-Ull-'l IlA<s\il   tilt*   b'lll  t"
tjtiti 1  1 lid^in^ i.i  thc  (J  1*  ''
"•*-' *■* "   "  ,  ; Awn. ti) ttit-icp*  the ii'rtiiiD.a  «». a I.   '•Woulitt. t uitcio*' tic  muI  t(._ i nu i"-'  .«n'l a
"Wa-ll Ill\ illlte g ll  athlit 's votir  ii-iini-'i ,    ,, i    i   ., i>   , , r , I,
,.A    .   1.1   1.1  .<•  • .-.it.,,  ,  opent'il viitlii...m'i hy i'„' -.'.I  r-  ll I (nc itt.   'L-.tui  .t  ilIIic olm ' l
''Giitc*- -aid tln-tliilal. 'On I'Xflniiili-il I r,   , ,,,„,,..,„ f ,1 ,    .
.... . ,    Luileit. folliiiaiil li\ tin- ni «.n_- of thi ,,,v  ' '■
tiobiitchu *'vou inubt ho ^rana ut'f)rc .   ,,,,,.,   T   ,    ...
....  ,, .  , iiih   , Lan I'llan li ir-h\ M i" ci I iiail  i that  , a., i,,,.__. ^ '
tnc/it.  "iNo I ia not -she roj lie I  'I'm " -»■  '101-'' '
, 1 uii ohl son of llaaj  ^'Ciutil  !iia"i«'"r '   ■ \    ,,,.-.), ,.,,,:,/
Grace nftoi nii-.it, .uni mamuu  «.iii»  ' ,    .   . , ,  " lis,my  mm  lias  i, -  it  ta'-a'
I... uli'i iti'h n'ttr a  inula 1  of  von •, , . , „ l!
, . , , bull's s that l.illtoil 111 t  l- '  a , 1
ai.al rculicls ircit: ih'poeitiid  llaialti  t a- _ i'
Ca.rnu-stonj nml an  ahlii  nhl,,  , ih-    I- sVit C'ai I.o, t! i-ui  *  lu'*  tl.!s| t,-, i. ,. .. .1.1.
livcrcd  b.\  Mr  h An.   I'm a, .1 • ,-to'. ji.i-- " >'• u 1
rfisul for tin-  jni .ient  1 ls tion  Iii    U. wil.ij, Va'i.ti on:  v. iUia„  «.tii|->!  -* "  •"•
,*\.IB I,L'ltS-,S,-l.'\  LO Il| l! I'll t 1 Oii-l., V  .11  ,111.  I ll (f 111-, Itlia 111  III LO 111 1 l! il'j  '■ '^ "1"-' '
,tlitjouasioii'l-"->a.'r;itl.>.''. Iii.-.nni  t| .1 f ..lit.c.iit.- .ind .isLi.il M.  L  .,r.'
Cii-o Ithikau-a lt'avos for J a j a 11 thej older  hi-.ii 1 i'i 11 iii. -.<n   lie  1 finu!  uh 1; Li-it-aid jJ\„,l* "'nil  .iIju.,  a* MM
tlueo ".oundbof uteaL soot n^ht ' ,. "
PERSONALS
ml at   .1  la I . 1.1 1
1  II* I 1'  _   ,il I  1  s •
I I I'i    .  .  I I.
I l. '1  '  . .1 '  1   111   I,
I  --a    1.   !1  _
\_U
»g,  '1.  ■
t-Oi.li'.-t, hy
'lL'   .   '1
a I II   1   III
'..tie-1 a:
1
.tit'.-", i
Int.;'
aud i
'<■  r"t llll. Il.e
( <)*   IU I'.an »
la.^' t   il I 'IA
ij  paa a-a  II 11   *
'I'I,'!,'
ft,  1 **.n;r.!.
'"'il'I-'h
. J 1- to i*.tl  -li'.-,
led,  but  a.
lining alii.
.1.
first of iho wecK.
lln eill.UlsllL tfita.r to  \"i.  IeiiTe  ||  .
i-. •  ;• LHi'T
1, , ni'\ M. I-* in Hunt o! a i!ui',-■*• u-
/-.   .  _ tr  Ti it ..  1 I ill-toll I IT Tllll faM.lali I of t 11  Lll\  ,11. i! „  , •«./-,, , '
Captam .MtLvoi ha-been nppi.iita.il, . , -,  , \\\,\  -aid  Mi  Ll.nLe,  ti,,   !.i5 ,
„i i U'„rltlii'.| In-   h-a ,a.e,  B rn! e  of  [he , , ' '
a notary publ it. h"   .   ,  „ ,, .' ,.    ,, im.t I 1.1'. a tonihns ,l- I  nml  'I .'!.• i   'l'ii„'*  ,■
i tria'imi', s.'a itni ii  hit.aitii  tha.  nll,.f ,
CD \\'.iiiiiijr has rL^u'iitii us thief Ju,„j hitc—iii d th-  m in '.-i •»• i.t  ,..i I '*■■■* '"-* NWl,> '*'" '-** '-,IU'' •  !l'  '•''   !i>a--   .. i .v
of j.o.ioo mid will KnvcfiU tht-I'.itiht j tliL' mo:  u tie 1111110 a, to'nniiiiKiiu I 1 A.l-i a  uumH.'s  [ m-e  ! a  liuinl  is-',.. 1  v,.  ua
'a' . '.• r  *''
\\ I'ti.ir
11 1' Mo .
ill  -J)  '.1-
■1.1  ,
'  ji_
a  A - I
I  I* -   a
a   .It - -
coast.
the Mini r-, U.iiiai .11  la-  o'li c,  i'n-  **•■ 1:  !* J-Ul wiL.".!'.!.',  \.
'0    ,   la'
I ,'lll  U
'1' _ ^\. m .'e' :  J.  a '.h'ek h.i
at   It  l"i;-a-v  I.      *  t "I' L* 111
!         J I ll  11  III'  11  L    *   ll *  ia, - l[ _ '
1 '    PL *  l!  bl '-'.atlCsIa  a C
III a. a. r 111'  alt;'- sV  L '  .1    >  ' ,'l"  I, '
. •* ^0 u  tL  the  a, a 1 ii..' cr i*!  . t .v  *   '  ,a  1
a.t I'll  a')  I'  I.,' ', r   it  ta   U  I '.'  a   L
•a*.  Lite I  tO  ttait  ll,.   Ta.t  ball'.illl';- 1  .1 _"" t ' a.1 L I V ils- , t
s1-'"*' [  e«a,Ul'  -It.Lit  ,   1-   llv'-rJJ.l  lv)
-.- 0 it ilietaj  v a-  '  b'l'.'1"
.   "'.uuilKllUi' Kn   A    L   V (klI|,  [(_   ^[„lf*.
•    I.  toil J.  fill   I  1  ll   ,,  „   tL1  A.  J.., c, ,,   (V.L  k,    «ll *
'    1"*:  'U   'Sl°'   *  ' «L  I  hal.  .,.'  Ill  h'l'-v.'l.ltltl   IV-
t  All-   'a a-  III I '    ['ll  'l  1 .1  11
il . r  ii  11,   He «.la Ol ;"l   1  '
!b. ';  . -" a.*,
I  at   ,    I'
•I   '-'1   '_
*."> t-'lr,u
ii llllll t'
, t
I'H .
,"HI1H' W
1 > t lilll/  l
I. 1.1
l f. Ilia*  a
t  1-  ftl'IlL
"L.l'l\ .'
-"> 'I   '   III  ' ">
\ '
"■S,f
"-.•Itscd  III.', tiirl-.
t'itati; i..  .-it
[-it--ii-t-.-
V.'ila li' tli
•I  la  I-
Cunstnblo Wiilkcr of thu  [iioaititia! j ivas nrotl 1 to » t\ th i» .11 all ifaiifi ie. u -    I'ii'i-mii \\  C  IL'i^nt  tl a  !,t,  v 1  . f ■ ,  I'
prl.io  has  boon  appointed  thiof  of beiMta.n tl.t-  (ai-,1  Ciii'ipanv  anal  tht  j, rU ,; -._,j.,,..  ,\j3 t'lr .1," n  Wi.'   s.i' a .   '.t  tht
pollto j irmoii  ho  hnl met  «it!i  nitt f'/eiit  ,,7,,,,,   1,  ,,1   .,,  1  ., "  .' .  , .,   , , ,  ,/ ,
■ ,, , , , ' )'£>')> •'"  il- H.li .1 h.l-l O! {.Ullil ri-t-. »>>.   '..    1-  ''a'
M.  MtDoi-ald.  of  tin  AhDonsM- "''""""tble ami/.'. titminU ta-urn „t '  f), l \ n-■ \ tr 1 1" roi t't  "r 1. - -t  r,i  -n   1   -•
6impsoii Co  CaU'arv, was a ploasant 1 He instsni-a'diht'iuily hi-inuin-s o.'th.-; * ' " '   " " n'; ^ , *   ' ;
vytorailheLioni^on Tu««lav. «»'«l««J", and coinpiutid th, Uta, u,^ Sc, A,n.V_tutAh_ n^vd.  \\ cli ( U < -  .; -  - .-
* is.'iiii'ki,. u*-.'.iH,ia,.Ilii:,>.it ihe start ,.." n.ert'was a tfeplofftst  wlw spent :i j r.cn-.'.»._ r.-i .-i n.a.i
Mm.  Thos  Whaleii,  left  S?'i-.I..y ;t||e  11Mljrili,;l..lut unjuij-u, the ioin(r' Ioiij-*, I.K suirnwr day  in  Croydon, I l.-miilv >•' I'--' n"-■::'•
uwiiiii-r for NniKinee, Oat, to sp.ai.l j ot ^ u ,,e.v ftl    ,  ,   ,-athoritu; spcci:noi;6 i-l thoverv o,i.i i -her laiv. bu: ..■'
a, ..^...,  'P   :.-  T^ : —.'—  *   ' - - '*   * '
I a I'   *\   I  1'    L I
s.    llll   I  [ ijt  if    '.It
•"»  /all  a  i
It
Ullj'illira  rOl'L  lanil!Uii>n5 tii|£t)Illli HI lilt:  Hive.-.
'i;v tartia l"
ate of can**, i;
evun
thuKuiniiifi-aiid Tom ia beguiling t.. j K^.Jt,s of ^^..^7)7:^ 1^^, "i-x/t-n ^ S^"!!^!!.!-*!
^wonder already.  ^ jdol by tho coiaiaitiiy in tin; fm>t 7 viMr-,; ho !o;iii.l theff, :;:ut Lit;; ia the alter I «;•«!
Chas. Currio, i-li-rh for Trites-Worn! jand he coiiMda-ri-il ihe nieti ivhr.se lahn. • _ _„,0„ 0..  |,i|-a} it boy  to  citv  I'i*.' a ''illct dt-n:; in o::.-  pocket juitls :o ' u:" "" ':',-,!i'
A Co at Michel, di.al on Suia.luy after-jo.)..ti:h.ite.i  this i.iiinei.Mi ani-aat .•! j imavvU-.j,'l-acklo XfW|jo:-* lorhim  I tlio <*■■••■ vi;v < I i:a<" - rat crime «l all   i:'! T.-rrill. f.»r.:
...mu at. tlio boHpiUl   Tho l.oah  wasitvrnith e.itith'alf., 1l.11 -.*■..« ,ira.>,; «s ; ,.,.;. boy ,xiub;,,;;,  .„ n  t,;t.m|  :!i!U L-bei,,/can-lit.   !,..'_  what  j,,,... i-i«-'-l-V-.ly is ditMi
0 i.balineil bv ?a!e.ssrH. ht-oit 1^ Ko.-s and the coal t-a)ij.[aiii)v v.-.-is fa.i-ii^iriiiL'ii'it.se   r .   ' .  .  . ,. ,!   .  ;.  ;,     ,..-,„. r-
,' , ,  ,,  .,,, . ta-   1   a..i-  .    1    11  1    ai   i-  j    : tit'-ii'., u n.ui ur-har, ..and tlio  lllt-ia ! ! ('lu •' ;"-; " •   J h: - - ivnat its  v,;,;
waa fajrwiirUud tohlsohl hoiiit-«t Wnod-I At thissta/i'lie calli-d or. .Mi*. I.Hiti.-u".    .. •.-,...
stock, Out  Ho had ma.lot.ui,vf-i.-n,I„!w,,o with a -ilver tn.iv el, neailv  ,ai<! ! sl"' 0!1V1';!1S"> : . .uaiai 111 n: ^uvko: ;  an tinpnariliid
atlIicholia:idinsiiii;-'rclyie,;.-ctU'.l.   jdusttiuuslv p.>-.£-,.iiie.l tu.s  .•.•.e.,„.,.i-:   sSlu''v dl * ->VU --'- ••-••-■' j iii-mt-ti!.-   .;;:;•"  1 r.; ik,  -ill  ri/iit.
  r.  ... iof layii!/ tho rainier ritoiie.   Prayor'   I aiad.-if, uas th.'aa-uci*. j 11 u tak'- iin--';»;-. ;;:.  ctir'und  I'ii
jwas offeie.1 hy !lev. J. K. lJ.alir.aii ;i!ti.r'   ilnav did you lnaki:  ■•■' I take the i,.'Xt "ne,   V :C park i-* llr.t',
iwiiich Wi. It. liJs-t, M. I'.  I', .'.'.iwu.ii j   Vou knuw lliat ilu'ic n»;.ti that xv.i*.; th" a:r fitibrai-.iiie;. ■-; i tin; bt-er—tti:,
I a  )* In nt  aa
i-c O.i-l  -
that  1 .ni,!  I
uoi,  aid  tint
'lou/h  A j 1.1 -
tiu-ii rnt'  -V
•d  bjtii .,' i!^
as  souiGthitit:
1 that'-  i»  u
-'Jinu S;.iri! l t
■;  very re; iv- _
mail 'with a'  ;
OUt  with  an-;   ->:■.<;.: Thevlnif.-i a:  prt-f-RiU  is .',■!:., ; ;
vou  consider  tNC :l'i-< "" ! ;'*':i "■'*•-;-••*•-' ia Uaiv.-jii.    '!"." ".";~," "',■',
_ ,*.al.s  I I., O.
' at least  ;.at-    liai-i.Mvuiia-il.iil ;..ie!;  a.f i)a.v.-.t>a. j<J:ii!,i.iian  \
',•'  -'.all  v.-.'l  '. -.'•'•
Dai
u;.i si; >t a siivaT ti.
i" al"a\ ,  .:[.  ■(•: •  .Villi;  r  •:*  !
a*:..Li-r. t.i-Js iiiiii t,:;;!;,.;
;.!-, ;,i:d .i.-,i.> ..-;_■ ur fuel i;; ..
iw.; :.:i i.iu a;,..i.t f'O fir the
li.'.'.rlT CiiOA. DWY6AS
a'.'lai.-e,  I
'.'iilla-a.'li.
; :.  .a..,. ,
1 a. '., a. a I . a
i'i ii
li';
,. s.M..t;uuall\- .'or tii.'!
I
■"."!/ ot 'i'i.ret"  Forka ,'
. a .-I.'i^e iVeni Da-.'.".*  1
a -la.
I:- ■ ,1
a-O.I  III
.ii" a a-" !;.i:-"-l 'it a'.'ip.. N.nr;.
i.l    I'.-'-a-tt.;'   ,1...;   ■,:,....,,   „
A -i.-a,:i ,1: ai ,-':.\. *;oa.
Purty ut Edgticliire
1. ;-,-'ii
1.
!•■
I,
!l't_
,,„ .,.,,„„,,„„  ..,„;,„„„  ,.,  ,. ■ .o*s. fonii.h.m'iuii./  Hie  woikii'.'* nil dav with a liltie h.iam;. ifu.ii.  V.>t!ii v, p.- ;,;• :titmate!\* J'iu-
1)11 lliur-dny evfiuug it pi.ny wait j,,_,,,_ p^. ,,„ iH „    ,  t  , ,..    ,..,,...,-,. .,„ „.  . ,   .   , i..,, * -*»-•-«■• J. J-m ■.„.-.
give, by Mr,  Davies at her hi-aiitif,;!, p,,,,,,,^,^ „,„ f,mro ,lf ,.-..,,,..    ■'« ^^'.'-'-- 'll'•■/,.i  jHec. .-,,1 i ,1,1c
i-e.!denc_ »K.I'ree!iffi.,"i:, honor tl JIin.;;,,,, lllif\,0i,,,.  Mliv„f iSluI k  Mu;^ :'»"! ''«!ti:1-' '■'«*"•» "« ^l 'v-Mt.^i" !«■: /  i   J ^ wrv  t::d
Liiidnuyni.il Miss Aim tin.  Lad. •fiiei.t ij,, K |lil(l|,y vt.lll(  .,,„, „„, vri,.,.,.:]ni.-A  ,,!*'*';
as well us s<M't« in "lover's ivalk" r.-pin-; ,.!,Kt,(| i,,. ,i.„  i„ f *..f *..,. ■„..■..,..,,,„..?i -   *»«'d, Ik-a^ked  un:  r.)  e.-ury  i;;-.; ::>' h.--i>i-il aad ta!;--  . ie  kids.  .S! t
in: ts.r i;i!'.,;|j.'
il" ii.i.-.-e, -sh.i
.' tit' lij, ti,,'  ;''in,
ade, ; «•••-at  ir.d'.a...
'."aent.s. .-1.. Mr.;. H. !,-,  Jit she  would.
i'".)!i *.■. \ 'I,
.'1  '.'Is-
.-aii'itii' h.u;
d'.".v li'aiiit.* .I-' i.i ;!;
w,-iii-< ai"i.* t;;a ;ir;e 'hi
f'..iiL ha.-a i;.\'!i  ;;..i ie  i;;
biiinn fa! tae i.i-i-i.iii' ry. a
aiiai ai-;;;s;;i-.- :..-::._ * =:: ::
arn'i.it'r ai-t aj. i"-■.',.- :.-:...'-\
Tt'St*. :i!f I a ;.;„  II,. -!■   I-
!•> iiniieat'- that :hi- '.
•liiie ii- make i's ,,-.v
tii!' j-ra-tn-rtv. a ■•;;■
ii;!*""*'..-'. ii'ii'.'rvi:;- v il
-•';ie."s*;'f;|.  [■  [< ,\
i.t
ii a- .
*.  i.l
,, ( ,
U,"   -"■-..:- 1;. ■..-"•  1.
,,,.    J.  A'.''  '.!:■.-  l'::\l\,
•'.: i Kvei-y >;■■;• :;•
■ ir: '-hai: ;' ire'? i ' ■ ■
■•;  " The  iasv  a-.:. •  !
: ■' .%-.ni".t I.e e' ■-".!
A' l."tr!i i.t'.J'.ti.t-. 1*
.  it.i'i r iv.i; i-t't::.;
•'"•    'i'i:.- S'  '•'-.. -ei..
1!,V
by t-at-  hi;:ie«!iftiiiii pi-ii:i.,i
iiu'e.l
H.Miled.soi.ii'book.  Thf'jtif.'.-iu/ eoai-j!,,. I.W. A  1'iini., f,iilo«'t.,| i,,- the N,t
petition wan kct'.n .-.nd occasioned jrrt'at
liifrrilneiic.   Mi.is .Slit>p|.ni'd and Mr.
din ink  itere. the wintiei.- In the .sent
contost, uml Mtas Mitchell and Mr, Fro-
hair li.;' him to the Ni \vp.,|-t IlnU'i i'a.ri a!*-" fox iiiu i.-'M. e .
,1
next in order   A 1110.1t iluliehti'til e-en
find kept  |-ei
unc! Anthem. ,ll!l11 !ll:': lM ■s'-v-' iiit'.'i'J t'ti'.ts ("or thej ••>'«■■*> 'T1''- :":'" Mi;;;^  -:; tho way.  fi;'
N"0I1".S |j"L. I *p:'e nth, ;;;/ I..i-i:.  iti'Iio.ipieii  b\
Thero was a tai/e iin-iiiuii i,| |.i,li,-K.  ;   V,*i il, it was wortii  it.  M'«-,| h,-,\,.'''ii,'- \'i*'.!;i/-tei'-", .-ie: •■ -".'aid U.o ;,] m.-
Tlif Italian  band ii'iuleival  saivei:;!:'''"-'" I'i'etty t eavy c;,i -f\ in' ,;i!  tiiiunjo! Iiei* l"v:t;/ hi-i-i   1 lull h.-adanl
•■'I.  Yi'tt  her,-': ;
'■I.V,  Illl.sWei-a-ai
: I'.-arthe.  p.u-l.;
■■>!' <.'inb.aisiis,;.
ll'.irh
I. .a..
chettt, in eiii'htiiii/llie. l/'iokti leprei-en-! . ,.,,•*,,  .   .,     '   i ,..„,!... 1. ,,,.", ,ai.,..
1 ,  " " ,, . ' ,  neli'etioii.s diiriii'-" tha cereaiaaiar. locla.-a tuiu niiiivi.
tod by the. {-iit'slii.  I'uzes wt-r.t iuu id-, ; ,,,,    ,   . ..
Cl thu^vessfllloniMiind ilaiiei,,,- u-a- I  l'*y™ ^ ' »»;■ I"^-'*' '"  Mw- .    ^ " '-  ""> ="»'l
 ,...,   , , .i,.i;..i.,.-.,, ..,..... Ihii.'i oi.sinaii! [ihij'.'ii ilttiiii/ iiitiTValis.  ;   "»' $•:'•■ thiiii: i i\;vi
Hal,
tj'i'.i I'.ttiin/ iiitiTViiha.  ;   im -.;:.; i;ui:i; i w.vti. A f J,.■ 1 j 1
ln_,'  was  tlm  opinion  uf al! {"'.'.-"nt. j  Heveial sh.iivtir;; ol  rain  ii.._tru -<ti;d '■ ■'" -',iir  '-a>^ in'  .-aid.   X*
I
I
I 1
"it:: .*
:v. "•:
I
I 1ICCU  Del'-  f"  Ali.'ilala
!-ai.|  I!.   Wiiy  -.
e!..' '-.-.U de-. a-V.'sl .'.;.,■«;.
[ : is evhiii.:  ti.--,  t.h
Mm. Duvli'H was al.ly M.i.-i.sted in tliei-11'' I"occasiii,$■>, anal  uiehi-elhu weie i' M'-Hed tlie \>;i% beloi'i' htar;iii' auid  1; ai.-i ti"..' b .1'  aai,
entortatimiiaif. of  bor ki"'"1'1  '»y  ln-r 1'" '> premium. ! just lilie.l it a/ain ouui.i,' tlie iui:,:l.-  ■   Ym: .ina t .-.;> - .
ch.'iriniii/ dinitd'tcrs,  One fcainrn of.  Two of tho iipeakm-.s  f.if-jof  ift a.»i i-; Ni'aV (bieini S'.atea. ,'.hit aii'd.-i j .s,  ,-;-,
tliu uvuiiitiir wiifl proviihd by  Mid', ulin [ lines,  (ine -.i-a!;ed'".hii llu inn' lile-sin.- j   •i-'„f,|i ,.,-,,►    ,. ,    | hn'ii'1 ii; tb"  saV;-
DaVii'B.   Ho with tiioa.'.-i.'.laiiie of lifo j.n. lim hi.ihlin^ ive ,ue about  to  erect: , ',".'.'  "''    '''  '' "irslatt.i  alls! "i,ii:e,i
apprillitic'iu from the C X V Coal (.'...'.s j lor thy inline" mal the other .'ip.-k.. ol ; '" U';,'i;1'lliU"1'A ailvt-inseiaei^; '■ t. a.^.,ai",;, il !i. r ;i .
ntpiilr 8hop», durini; Iheir their .spare 1 "the biiiiihii^i. weareaovv abtiutt.iiU'.h- '',''.'1' u-' '"**''"* :u,''1 l*1-'!-''*i,':' 1,;!i!'1''- |,(,',',-'.,'.,,.._),. r|, ',
liiiie, linn eonstruetcd a I h. p: steam jtate. ',"'*t'1 '-I'I'1''' U'-Tajaiiiins . sii> i ed  ua  .1 '.' ..,''.'. ,'],', j.',-'
i)iie;lne, which ho liit.i on t.*.liii.itiini -- -  : --■ dow-i pliui, tvitli in.'u'ski: ... i.t  c.'iiks   ''''"' ''' '|' ',"""'
U."I.iih cither over or i.iah'i and Iiiih a   Tt„, T.»r..t.ti. N«wm r-M,nrkH ih.ir. at   '""' " '" '"  '"'    'l'"" '   '"'  "^'" '
■.puedofriWrovoliitiii.mpermiiiiKe.  t; Um  ,.„„„„,..,.(,„  „,.,„„.,, X;.,,.in]tiy
<•.,., Im lined to driven dynii,...) tosnpply I (j|(|, ,)f ,hi, "„.,„,„.,,, „,:,, t;,;ll n.,„.„ „„;
1 verta
j-lilt,
I ll II,.'
pnnky d,-.*i,'ii, wiiii
meiir, ilnwii iim hi.h
tons at b..'h;;n, ai,;! ;k,('
:u 1.1'  IV k.
a;,u an;;;; i.,.
iilectiieli^htf..rih,.|.o'.se,or Mr *a»-1,„,, ilt i^,:,.l >■. l.,s: tl,.-/ I..-.-I iii.- drv...t ■--'I', "a!:" 1 i.:l.:. .-r t,. .I,-.-,. |,
Jn^ wno«l »i..l fi'M /purpose,.   It I" | „,„„ „v,„.   v„u ,,.,,;.,,,,,,,, ,,,,;_,.., ; the ,,•,:•;,•,■,, ivit.',. tii:,.,v v, a
; aii,.iv l.iiii'.h.ii ' lla.-il 'la' .ih. !..i.'v ( ue [,, h'. u .
I tii.ie ever.  NeM ii'.a. .i-n.-ria
an niliniraliii! pin call wiuhinaiirlitpaia!
i Satllil) Will  la,' I1-, it, 1
ruflnclfl Ki-u.it u".:.;i.oii Mi. !)a\a's. {ti 0 tV* a h,-. *. jV<-1.-, ta kavj. ",:i
("■i-- ]>::■
•'aa-   lalfl-
a I'.iii.le  t.a
1.1  ,|,l   lli/ilt.
tun .-:i"".i:;-.
1 l-a' erriin; Iri.-!'
ii *i''l all!'  la' aii
I;.- ..al ii'-; :.!.. ,
I'ii: toaiei ;;■ •
,\.(!  all 'if ; ,-;.r.
\V_-. all.;:;,.,;;
,   ., i a; 11 |;,,|. fi i 1.1
'''•aimed  B.,  lni
"•■'■i,  mid  went!  '
, ,   ,• , I  . a'•■ -a li .11.  I"
/;,""• ln?'  »: m. •.'...,:■;..!,
!  Minn;.", and -! .,.,,. ,(Vj.. „,(1
j idj-w:  as  to :.•;,,.,_„„, |„ .j...
l"1. that is Low ' .,.,„;, ,..-....., :;
'  'I  lilt:   IlaJJlttT \  r.a.l
'■i'-sO Wild  It  nil    [. :... ...-.a ,,,,;,.
,•.... ..I, r  .,::  I
! 'I'll l'||-I-_ I-'-"..■••■•.:i  k-'- :
V11I1.1 par!-, j ■•■ •> ■' ■ ."- '   -
a .
■aallllla' ■■,!•.• •  ' .-,,;; .
• is.'Mhl  M.i* '■:,,! .J .'.-.a  '
' Miniaie, : 1 .,. ,■_ •
• i'ii. ;..,.'...,.'.,., ■
'•i.
■,f aa  a: m...
•-.i'i 'ioi- .t'a
, .-'t'tiii' IVi't';.   I'1..' 1 ;-.:> ,.",,,' : ■
..: tl'.atsanijali'-! nt .'re I'.'i !t *'i:./ ;'.;:
, l avdi-liL- rit'i'iv,.' i  .'ih'."  the  !;■
July.  As tiie cr.;;iu'.- ..;' ii.  >
'■ , lla'P Halt e\l a.'a", ,; ;..i  r- ;'.e;i  ;;■•.
ilth T Iur  !il,'i"-;'!.   _,-;;.■;■ 1    ;:i..r
Fa-naiu is . mh'iiv. a i.-. • t j i::-.;
'  ;.iii>- a:|;;;;i,e  v e.t; 1 ', . a ;i,e -la., !
iriil'lii/ 1 -i.tvi ;■ ;; ,-.;!  tia; en-;;,. ■
"...-..tUe.!.
; IV'U til".  Cie ".ViVi-Ic.s
■■!  ill  '11 '  *:..".f,.'|'l'll',a,
■a >i.e.'.• '.  jiImii 1  f.,r  r.i:
la V-IIlie ' il"  .••:i.i  ; ;•
.■■■aii ' ai;r,;-,'i-iy ha i "■.':.!
nek'.-- -t.'|l?.-.i!.i in .*•.,■•
ii' ■;;' 11V a <t i! ■.-  a;,.;  :).,
1,  "l.'l
i '■.-;.* 11,
\a
i. ■■■  A-
a Via
■a; 11 er,
i ia-te ar
*  t
,'  '
■ia.i.l'. .   1 Hell'ai",'  tlj.iva!'..!   •:•'  t'\-i
i.;,[i: ;; '. e; • : k/s t - b. . ";* a.V :,
"'..; rak'e s; s; ue-'k-.H" two |,;i'i:th- " a
■,'.'u,i !.•;■• t; » j b    i'ii" • .1 j-u i;.\  a,
;Va- Ili'i'i  is  "h  Ut -,.... a I 1 > J ,,|- d.l v.   !:.-
tavei'ii ".'J a;al ik.l il:. n '.ni! I, • »;'li;;.
«i u 1 ■: • a \ 11; t- a.;. Ah'itt'tv .N',r/,i;i u;..'
an: uivjcr, 1'. V, , * Ti• -n■ ■ v. !!!•■;•,  a; >'
I'.'lll   M .-.'•; U"  !tl!i!.Vrij-!,!-_    ,'[■   ;|i;..,
.".it* O'll I'll; iV  aw','-  '(file  i--iM|..u»,  ,.,
■■'.)':• ill v.'."a I"   IV;.\  f'.'imi'' ;i   ivi h  ti
i;;:-i.
a' '.ii..
'ai ;l.,.
;l
■•re; ;i
it :
|S  i i i",-;--''.'
,!    "ai   \  '..-.   .ll'
a.'-b.r wi!' h. i.;,V-,|'ti
'■" ;!.;'ib :• v pi min/  a,
a' i' .'- ni .! ir "in t '.:■•.-.,!
;.":'•' in.:- a-ar, l-a- jn- . "i:
ii -ii
erzm,t!V'r'*%',
L^i l< '/' A '—_i"".sg',_-^- :'
*t"r*cV¥«75--" -
.. ,.''>*;"S"<,t
'-.-*" _i'--,!'s'--W
jS-.i"')-;- ?•.
Is-il!,-.- " ,
.  I" _.-<[.». a.  <
.pas,-;*,'-'.'■->.
-ii-a,vaa:.'isi,T-. as. >-
. ss-SV'a- I_l -.
- -  -. _^v,, r >-»  - ■
----^v-.}-■?*_;. "-.-.■■.
':*fc
#%CH   J°b Putins
tiA
I*-.*."'
ti riLop-ms
B1.WA!*.-' .
0|> THaS
Doo
The Ledge.
tt. T. LOW-HIVY, Kalitor nnil Finiuicicr.
Tin; Iaiii.il>: is uut-.l'slicti cveij,- -Woiliiesihi.v
lu Pct-iie.})(.:__ Ti.o pricu U i_5 a ye.ir. Ailvt-r.
pusim* i-iitm t*Tven upaiu niipHc.iition.
_ ~ 	
Roosevelt would be ti'-.li<-"lit'-d with
J\iislo. I here mast be GO babies in
'hut, sweet liltjo city, and li) more in
■styli*.  .
Keep Your Kyes Open
There is a by-law recently passed
fcy the city fathers tint is g-oing" to
(Cause n lot. of trouble, if strictly put in
force and if not enforced it was a
_..,,.»#. «'' .... I,.., Vil i* »'.sin avaaMaaalv It- i*|
Tttlblaa* U, *«rf»lf alayas. wins;  __,uvi.i.^,  .«  ..I
p'mpe. Our readers miv not know
tint the-- cannot wheel a bieyeb by
liand qn the sidewalk, they can't
ilirovrfKsik 'feclj.i„s of any kind on
.lie streets they can't s]ii' on- the sidewalk, nor sit or slant* in front ot a
bond, and there are US or 40 other
{limes that the council snys they must
Tcday it is as much as a man's life
is worth to travel the creek roads
with dust, now that the rivers art-
open  so  that the bandits can  &ci
awav  with  their l>>ioty.  Hold up?
' *
are ol almost daily  Inquoucy  and
bloodshed may result at any moment
Thoroiif'hly cognizant of the conditions which threaten, the committee proposes to run till suspicion-"
characters out of thc counirv.
There is hits of (""old. beiii;* held on
the creeks, because the miners arc
afraid to risk tin attempt to bring; ii
into Fairbainks, except under tiie
jirotection of a stronglv armed uanrd.
not do. I'jfiioranci; of the law is no
fxense. mid if some line day you
are summoned before the beak lor
-uiuetliiii1; yon do not know was contrary to the law made and provided,
you will kick yourself fur not. attend-
ini*" the meetii)'43 of thc council and
fincliii<* out what is coing" on ia thut
fiugusl body.
/V Now Shell Gamo
•Patrick Ohmer, a keeper at the
JCcw York zuol.-giciil pardons, survived an.exciting* experience-with a
lartreand ferocious tarantula yesterday and was able to celebrate, says a
•Jew York paper.
. Tarantulas of the myaglc family
arc almost us scarce as hen's teeth in
{ho United States, The) come lrom
frazil, large hairy fellows, eight inches ic diameter and with a bito that
parries sure and quick death with
livery-nip. --The spidajr in,.tt.e '-Bronx!
■was kept ih,a*glass c-ibc iirthe reptilp J
house. ' Today whcn'Olmfer'' went to
the case he found what was apparently tho shell of tho spider covered
With red ants. He decided that they
jiad eaten the rest of tho spider, so he. among the American masses *s one ot
•removed the shell and took it to Di-j tho things on which II. Eider Ilasr-
yector William II. Hornaday. lie; yard commented last week before he
Jhcn rciurne4 wifh q. brugh to clean!sailed for England. His observation
fhe case. s-iys the New York I'ost, im-rclv con
Political Coi'i'iiiitlonin Aiistivilin
Political corruption 1ms. says the
X. Y. Post, long been rife in Australia. , Though spec ilie proof's have
been lacking, it has long bi'cn notorious'that certain members of the New
Riiuth Wales Parliament, acting as
land agents, had used their political
inflence cjrriiptly to obtain from the
Land'  Department important  con-
f*.*.Ofi,^nc_t--•» -»liia-nts  •>**1»*"i  woi'ii  • tlitn'tn-'l
■_»»  (JO _L-I.lt> _tu'»   Vil-ll avO   II  laU   ■ -_..«-.  *ss,vj.a_tt>l»»,i
willing to pay a high price for the
privih'go. In constqueiico ot slart-
ling disclosures in a recent law suit,
the Str.te Ooverntiieut, in response to
n public denial nd, appointed a ioy.-i
coiiiinission to investigate the whole
tn.iltcr of transactions between tin-
Lands Departtnciit and iliese. politicians. Tlie result is expected to he.
the removal of lhe Department from
political control and the vesting of- it
is in a commission similar to that
which has charge ofthe Kail way Department. One rascal, at all events,
lias met his deserts. Mr. Slattery, a
former minister of Mines, and unt'l
his conviction a member ofthe New
South Wales Legislative Council, has
just bscn sentenced to forty-two
months' hard labor for ' the theft-" of
1 $3,000." -it'is "anT encouraging sign
when bocdlers arc sent to jail.
Socialism in tho United States
A growing  socialistic  tendency
He opened the door and inserted
the brush when—zip!—down came
Jhe ghost of the departed reptile and
-vhacked the brush to the floor, miss-
firms thc opinion expressed by other,
and perhaps better informed, students
of political and social ondition**.
The late Senator, Marcus A. Hanna,
jntr Ohmer's lingers by an inch.  Thej who was by no means a sentimental
keeper slammed the door ofthe case
. • jindran back to the director with the
~i news.  Mr. Hornaday refused to ac
'; pept tho ghost theory, and, taking
■;4own his.books, discovered that the
jnyngle 'sheds its skin once a year,
find that Keeper Ohmer had come
within an inch of touching the rejuvenated spider. Further investigation provod lhat in ag!e was resplendent in a new Injiry vestment.
s
ist, is olten quoted as saying, 'the
next great issue this country will
have will be socialism.' Predictions
of this kind arc hazardous; but no
man who has followed public discussion for twcnty-l}ve yc.irs cm
deny that socialistic theories are
more Ireely debated and belief in
them moie frankly avowed than ever
before. Thc causes which arc luring so much Americans from tiie old
creed of individualism are not lar to
Hold-ups in Alaska seek.  The socialistic movement  in
Alarmed to the point of vigorous; K«rore inevitably has its effect here.
pctiof] hy the recent hold tips which j-s*'-» protective  tariff bars out ideas
tttiva taken place and by thc pivs-j Thousands of immigrants, o<wverted
pneool many des* crate character*,; t0 socialism by the hard and narrow
thelcadingcitize..sofFairbankshavc|lireoftllL1 lcnm. d;|g3(.s in tllc 0hr
I'ower Direct from t'se Conl
A coal gas engine that is expoe'ed
to'displace the stationary sn-iun en-
irine in five yi'iirs will .-oon be put hi
the market bv the Minneapolis S*.ea'|
u:d Machinery Con.pn i.v. The in-
vi'iiiiuii is a German idea and has
passed tne experimental stage. Ii
has shown that three times the
amount of energy c-in be gotten cu:
of lhe same amount of cS.-il or Ii»iii:e
by the new engine as by tlio ordinary steam engine.
J. L. Kecord, manager ofthe coin-
panv, has been studying the new invention for over a y. ar. List spring
he sent tiie chief oiigitn-er to tier
many, and a ff or war. Is went abroad
himself lor lour months, reiiiriiing
the firot part ol October. After a
careful study Mr. ltccord decided
that the new engine was practical
and secured the American patent,
tights. Immediately upon his return
plans were made Ior turning out
the engine as soon as possible.
The idea is simple. All tlie passes
and susok'* whjHi p/intiijn t.ho real
ei.ergy of the coal, and which to a
large extent, go up the chimney, are
arc utilized as an explosive powder
(od.ivc the piston ot the new cngir.c.
The principal is much the sune as the
explosion in the gasoline engjne, anil
it is set off by an electric spark.
Thc coal is placed in a cjliiulrieii|
luriiace where the coinbiiatioii takes
place. The gasscs pass into another
cylinder, which is called the washer.
U is lilled wilh coke and water and
separates the tar aiul impurities from
ihe gas. 'lhe purified gas pusses into
a receiver wheie it is supplied to an
explosion chamber. Thc return of t!"c
piston rod drives the consumed trasses
lrom the chamber and thc energy,
from the previous explosion drives
the piston back again and the cliaiiiht-r
is filled witlfrie'w gas "by suction.v In
iho first cylinder tliero is a valve
which allows ■ sullicient air to be
drawn in to maintain the combuslinn
but does not allow the escape of gas.
The engine can be adapted to any
amount of horse power wished. One
of the chief advantages is that there is-
no escaping Saiiuke; in fact a chimney
is not required. The engine can be
I'Uii in-si cl sed room. While at present, it is only used as a stationary
engine, in time it is expected that it
will be used as a propelling  power.
s !i. L* \j \j i [
Is tbo home of all dlot-uu people traveling to and from Poplar.
aikaxs ALWAYS-iiKADY.  McLAOHL'AH BROS., Props.
f>S099000OOiJ&nS0!}9990009090Oa0009t}0939990090S0000009a
'n
<a
-4
■*»
*•*
>**
•-}
•a
S
•a*
vs
'!»
vi
a*J
tl
Q
a*i
I
•.'J
•3
**S
Cl
_
^9009999000000009000000000000000000000000^
■H_
IN KASLO
The door cf thc
i€__
Ilns nor bu-n lOCKCti ior many years.
The landlords are always happy,
even when their bank-roll looks thinner ihan lhe lean edge of an attenuated wafer. Try one of their morn-
•inf bracers. Mail orders receive
prompt attention.
Palmer
Alien
c*_
J**
*t»
£90&09#Pf,><J00r,!700l?000090000000000000000909t.
O
iH
"Cl
•a
ia
«s
•*»
Q
•4
•a
•i
Xa
•5
•a
^
•a
•a
«s
•a
•3
**i
•*»
*a
•a
•a
•tl
•a
•a
•a
•ji
•a
•a
•a
>i
•a
ft #-* £% %" %H & 1t%^ t 3 Tt{% tt
au . _ .m  £*. .t.raa	
rc-i-ia <i-'ist__
na . m«v.
*T-UK"iJEta ■£._>!_,
Gutriar£*_.
Capital * $2,235,000    Tilesevve * $2,235,000
(Total Zloseto * $27,500,000
Hon. Wm. Gibson*, President.
J. Turnhuix, Vice-President and General Manager.
.1 Ufiiiiriil lliniliiiii- l)usliit'.si traiiKiit'tiiit liurr.'iit Aiici.iintri upt'iii'il wit li Mi'ia'liiuiU, ,Mniiu
fin'tiii.-i-s, iiii,l aMiiiiii'ipulitiiin am tliu 1110,1 roiiiiiiiiilil.. tciiiin llmililnu limilitiu-i 1,'l.ially
l-Ytaiiialcal in nil |ii.|amih aliinirini; Iii (ip.au liiwinet-s or [niviitu iiccuiinlii. Sla.'ai.iil litla-ailia.ii
u-ivi'ii In nil nut or iiiwn uci-iiiiiir.-i. Inliiiiaat ut (j'uriuiit llulm i.llnivi-il uu Siitiiinj lliu-k
lifliiui'ai frfaiu m.iki iipat'iii-.l.t. (.'nlliuliiiiiM ullV.'fa.al iii all purtii iift'iinnilii nt l.ou-i-st Uuti-a.
Drult. i.-..iia.'(l, ini.viilalii iu Cuiiiiilii air A In nuil. i'.i'Ilinh, Aiiifiitiiitii, iiiiil '''un.-l.li l>rult_ uiidliuil.
An ojlimj i>l tl> i.i i'n ii It hurt livt-ii (ipimoil lit IVrniti,
All euiTu.]iaiiiiluiii<is uitilivnoia 1 to thai AkuiiI will bt- puniiiiiilly iilti-nalml to.
Agtnt, I-'kunik Biia.vcii
Fort Steele Brewery Co., Ltd.
000gnf£fH000fffii!^iS00000Cf000000000000000000ts00£i0£i00ei-0t>ei
MILLINERY!
'1ILLINERYI
Latest styles in M'lts
Shirt waist Suits
jjressmakmg" ranors
The^__^_^
.paiiee
blotel
■ -'&■''
/Alii ■■ Fernie, is a pleasant
. vJxliomoJor. all who travel.
''."■'■'" Eo^iSP^'eacrved by wire.
eJ/9  Ca7f*9
*r  ' *tr
r/9
**r
T. Whelan, Manager
i
_IL
aim,  _AV
.Jr.* Ir* r  tl  * n  ***•,*..**. I'I r. A I • t. rt* o rs I **r\ra   intn
lit \ **.*. **  .-u* ui f+*.a* *--<*   _t•!_•._*«,_.' * Lo  •ini-'
fl vjgilniicp fj.i'iiiiiiittee, The com-
iniui'c will isoiisiat of 100 ineiiihers,
mid onlv tried and true men will he
admitted. Thtse will m_*;ii a call -iiid
ilit'tilioldn ei-cret iiictinf- f-.-r the
'itiriH-saot i}dopt'U!S" a code ot bi_,rn;il-i
fir »c inn.
U'orltl, briiiff here a t'lith which we
have heen wnnt.to ref'af'l as rxntii-
and alien. Then, too, every foreign
mail b-ars itslrei^ht of new-HMpi-rs,
|iami*hlets, a:nl bukJ to sustain the
prupajranda.
j. A, MacLean
FERNIE.
Builder and Contractor
Dealer in
Rough and Dressed Lumber
•____
IS iii ud^liithtfnl In.
* I'mlli.ii uinl from
tU liiiiioiiit-a cun 11.
isi-llll llll till" llflllltyaif
tin-  i-iiiiiiI  asfviiuiy
* I a la. t ..siirrnuiiaU. Iieln-l
in, nnil iiiliirni- _be
l.us.veilv of Nt'twu.
It it tin' liiiiui. of
touri-it-. nml laiisinc.s
mini from uli imrt.-aaal
* J... _-_•!j    'asa'.^  ^.  .^
iuis iibVt.ralmi.vin tliu
inirc*s)f >ii..illiii-ri'.i-,
hi.,I i'-.vr.v laaiiin i-s aan
I'liLin.v to iiiMijlianiii.
Il  .VOU  na-i'il  ramllH
aslit'ii on llu* u-jiy in,
touch  tin-  wim' amil
tJit- lltat'll lis llulll'.
n
(•'ERNIE, B.C.
Brewers of Extra Fine
Lager Beer and Aerated
Waters. Bottled Goods
a Specialty.
n
B. TOHPKINS, Hanager
NELSON, B.C.
__30a*l JOSV__J>-5
w_r>-<
FERNIE  BUSINESS SCHOOL
Day and Eoening
Bookkeeping,  Shorthand,  Writing, Arithmetic,  Spelling,
Correspondence, English Branches, Etc,
Correspondence Pupils Coached
A. M. Grimes
Low prices and iiuliviilu;a| instruction make it tlio
i iiaiit't- of ;i lileliiut'.
Dr. A. Ml HOY
• PEMTBST •
Aberdeen Block, NELSON,
B. c.
FERNIE
TO
PORTLAND
AND KKTURN'
THAT'S WHAT
MISS S CiDDAB
F.niio, B. O.
*»**
aeaclie-f of -ihs .Piano
(I..;;ii.'lii.-li.-lia-y .M.-tli.j.|)
.V tIiGroii_-li trainingn.-astiri'd i-aih | ujail
a.wij..«  ,).'^ifc.»*M«aj iw
^-^rayjif^j^a^m
I
t;
Dpr
Its b.itli'j cure
all nervous and
'muscular
discaisrs, its
. water heal all
kitlr.cy, liver,
and stomach '
ailments and "
they fliiiiinalc
all iiiLlaliaj
poisons from .
thu system.
anitanutn
Now under the new mann'*emt.-nt of Harry Alclntosh,
Hialftiiiiii Hriiisi., t*(i<,,tiin I.
 ■  '  """■■ *" ■■'"■ "— .._.., a.n a.
Report of Analyst,
Of .Samples of Water from Halcyon Mot Springs, Arrow
Lake, Il.C, 27.H1  Kehruary, 1.S98.
I.ahor.'itory of City Analyst, luliiilnirj-li, .Sioifand,
March 3, iKijS
Que k'nlliin of water containeil llie following in-
('reilieilts, the results are expre>setl in parts.
Chlorine...
Sulphuric
Silica	
Liltla.'  	
Alkalies as
\a it!
Sntl.l
8.14
.V'.'.-i.i
j.\..n
.v7i
Mamnesia 	
I.ithia	
SiiljihinelleJ Ih
(•en	
".nil
.Sfi
Hoaiiuj;,
I''i>!iiii_- and
I'Vxcursions.
Terms :
$12 to $18
per week,
arcunliiij.; lo
rt-.-aidence in
lintel nr villas.
FERNIE
Is a pleasant home
for the traveler.
Wm. Mills, Prop.
_ r_
GSSAR ST©S_E
Is  offering  as  a premium
to customers
-*?:
>
4-U
GeRtral ■ Motel I
FERN* IK
First Class in Every Respect
MRS. S. JENNINGS, Pitoi'iiiirrntss.
4>
4*
♦fr
t-«»**Hs^-'-H^H-HE**H •*HHI'**f-H'W^»^^*'H''
Strictly First Class
Up to Date
Klectric. l.ij-|ned
Steam Ht-nt
otel Fernie
FEIJNEE, IJ.C.
Hot and Cold li.illis
Billiard nnd Pool Room I.arj-e Sample Rooms
liar Room L'nexa.elleii
Rates : $2.50 per day
S. F.
WALLACE.
IVopiietur
T. ROOKES,
Manaf-er
■5-5= M
SUMMIT HOTEL
CROWS NEST B.C.
Tiir- onr r nrv xv\-?jk rn
;tlL  1 ULLUlitt  TTJU.lt/  C\i.
LIMITED.
\VIiaili".-ili> Di.TilerHaiid IiircctIinpfirteiM
(;l Vi iiics, [.lipiorn ami Ci^-arc
"^J3_Sta_i___-_S_-S
Sa23,SSS2E^'2a£3^2a^^^
"y-T'-T-- ^^-a-tr -***lfj*«—r- '.'..in  wa r-*
^i_a__ia_lLl__a______*ji__4_;S-i
Distiii-i A-ri-nt.s fur
Pijiniiiery Cluitnpn_ni!
ami Helilil/. Beei
D.str.li.ti'rs of
Cliaiiiljerlaln nntl
I'linranli Cigars
"J?*E3H,_*TIE   B. O.
Pliillo Carosella
i
Pi'-RNH-, c.c.
:,:**^a2Si_;_i^__r____^^
Genera! Merchant
"mi
Wholesale
Dealer
In
WINES, LIQUORS
and CIGARS
tA?Zi:A^;Z3V;-L7FJZZA^3Z^^
, ,,-  .,*  it, ., .*t/ <...',. *  .  ■.* f.
/■.  '  at    r. ,  I -...  '-t  :f a ..
jt. t..lt t*. ,t .ft,i itt.tt • a*, -air ii
* I • .<-»-/, • '«- tfiw- -..ft. ftm/-
.'-,__» /ra.ir a i J ***•* ift./tt-
Tt.j  „.#,  U,
. n> fittf*'tf*.y
■•-"■*  *•■  V  '"J
.( ta
»tm  l'At ri
,, t, dtt
/,,•..
tit-t (.,/►,/,, ...A .* r..t **4 *
P-ft tfJ ,t,at -■•' .*.*!-. —•* lift '•-* «
/ •(  aji't*  "'••■  t.lt~.\.~. i i f t-at t
/ >;   laf  .1 mU  ' •   '»"    >•*-   -,-*•
-  AJjt'rl.nSt.tf.,^,
''trrta'fi, t dtr \i. t tt ata'a tirrrf* U tj «(._*>* fm •* tt
.it*,*.J tl nt'f.fl/. * + r.t tj a/ft'J.y tt tU /• —
/,../.*  ,J tt* tip., tttJ _.'-* tt  lJ~
FLATHEAD HOTEL
FLATHEAD*
.1..1....X. alalia.  ~,..f.^..t
li... l,r.l, J...„K./,.,l ./.., .ti.--.J.i...f*r
......J  I...I  .1  IA.   I....I _!.,,.//, ,.t,.
r.r Jini" f*.-..Lr. .tj:, i.
' ,*.CO0D
.- . i.-\ i,, j...ij,,
PLAN
or THE
FLATHEAD COAL, and OIL
DISTRICT
B.C. j
.1.  4  rn.lt.  i ...A
M...».'.-l me.
■'/■■'•■■•/■ -■"'
A
Shortest
Route
to the
Flaihead
W
_^-__i___*___-
_T~_l
__-'_-raL_a_--_*-_---_-!S_g^ .«'. *xt^*-ff
J   [  I   \\  _?!_! R-^\i HSVJ
4 l h  U CI-- aa  *_ f    _    1J    .^9  US
Ltini_ed->Liab!l!3-ty.
Wholesale Commission Merchants & Manufacturers' Agents.
Rl'I'RI'Sl-NTING
I
Tin- LuaiMli'ii Roller Mills
Tht- U'.ipi'lla Roller .Mills
I.H'ar llnilliers ".Simlij-hl Soap"
Dal inn llr-.'llier* "Di-Ii-lo«el" Soap
The Vaif'i'l I'.aaliiii); I'm,
The Jilaiimnri.' Lint-.' "VII'j.». l!o.
FrtiiL" 1'iid Prodtioc, of' till hint!;',.
The Maniioha Canninj' Co.
The W*. it R. Jaa-aih Co., Lid,
lit.i'Hit   Ml/1, alalia • tun-fat
Tin- (itia-lph l''i<niidri-Co., I.ill.
Tlie "Ariimr" Co.. Ltd.
Tin' Movie Mill at' I.tiiiiliix Co.
"MieJIvMl'lie l.a.l.l Willi' Co.
^^r.rrr^-v^-r." rifKY^f-.r-ii^r^*!-'^*"J'jy^\"l
CoiT^Mpoiiclciicc. !*' jiicitcd.
P. 0.  BOX  363,  CALOAKY,  ALTA.
-^**fT^i>nt*^^^r.'7**T."^«
^_J__/*l._--^_a^^-^-i_.U^_^_^*_lJ__^.-^
" \
•_______)
,^----~~~«**mt^1_rMX%!w8i8ffisiWi
 ,. ,.,,„ ..  ,.,,3..,iiai.,-|—rr-'-'"r -1,1 rT-r--—-■■« ,. ;ya ,„j n,ay..»T-.r>.Wl ,„, ( ,,.,., ,.,,„,...,■„,,„ „,. „ ____„_, „„   nt„ ..,»b(^...,,,m vmy y.^iy^yf^^y.,,^,, Ii__.ii,,_]_,.__a_a-^^)a-^^
 , i^^--r^\rr^^^v'7^^>:fA^  "(Tv ivAirjfS'L ,2  Vai<t_  i xM* 'AtiPjk-^    -,■  '•- V  AJXA-' IF j -_-**-' jJ .Azi    A Al WHS _.  c _*L"~ d-*t?v ^  Til  <i,   __j  v,  *_, v   _?<_,r\ __!._  £"   >_" n',(fj,'aiv.
i _  ■,■*—--"■ '.'" »r"i'"y*-*—  i j—« _   _«  -_.'"_-.—f;  -rij-"-  sr£Y~'*—"j— -a"ff&'i?r"**?'  ~='   i■?",-?~~ -P^a# I tin -**"' "T"1*f    tr -, r   r —'-»i_/-i.Tij, "-",—   v~   trf*    ,'""—? T r  r—j„-r  „ ixr~uu "i ~**~r-. -u1^ ~i7'"^l—r* **~a_. -r "*   ~~ nr a-— r-   . *s—_ "Ta,  "P-t-jt  v  t-5'^v1"  -4"*'
T*553; 'i , ,t...r\ a IvtrtO:!... ,.„,,, ^._ £.-.»,.. _A !_*-»*: .^ . ^ ..».. i...al.  ... ,.L -  a.-f .AS). A .,,'f.ll, ,L..... j   !,.,!....,.... ,. ........ ._,__t_t_^_aj._u____J,____—_____ ______ _.li«a .1, a ,a J.j, a.» _i«aa j~ J ..jl__t_._i_._l_.__ J. _.__a_ii**,»i_,Uau»ajLii^.'5Ui.,_j.i«l__a-™.«.!«.__,_-, _.___.__a_Mj™ii^._i^__.,__,________.a.i _!_..____, J    /__.._
J4   1 m 1____' la     J. .lL._iwi
»-    A_  f_-   *«_ jf -J_.J" *[-f> ^■*-.''-   ^" *
,< _I_v_.'_______i_i_: m^m
.,!*■'
v«v
■^'■'. ■■■•■'.■.-'::
..^':v:;;,:.^4
ji.*,   ......^
W
r,:SS-«as'<:«i"t,-!/,aM«a*' -VXi^CS^tfif&'wt'fAA'
:._r
v'l
\
•if .
Vv'
W.AX'AKiY,
S.4  — .*i*
Trtmblu u'illi  Oiiineso Laborers
The labor troubles in the Sonih African It mil liavt- nil," suys' lhe N. Y. I'osi
been eiiileil by the imporialion uf
coolies.  Tne heaibeii Cli'mese in  noili-
Tli ; V.ill •> ol Dj it.i
The. valley i.rdoitii is o:i 1.1k;island "
of.f;iv:i.  Ti is the. i;.j.-*t n'iii;iri','ihl'.';
natural (-.nuiii'iI.- il an  atiiH.spliere j 	
loaded wii.h culunie ae.id f,r,is, in ex-1   .  '.. .    \  ~- —
i*tfiie.i'.   It lias never been I'ttllv t:x-' Mill ui.'l Mining Mnclih
Jfelij-ion and thu Olinrches
Iliiiiiiinitv  is  incurably  rclij-ioiis.
!'"art- yourself tc|ii,-irely,  look  steadily
into your own Iili:, probe an.I It".! what
i*> must yourself, and viiu will come lining if not i ii lit ii l ■ Vf, and he  is shotting . on an irrepressible sense of vo.nr  own
thnt he can (*o on Mrike jnM like a I need "fundher. Thai saiiiu sense uf j |'!o:'e<l, bi'C illKU of th': (i.ill'.'f'r ot n
white man. Ths Cliint""e worUmen in need, ami ih.n same in-,1 incii-._• t-i„i|i. j niuiiiiii^ ni'He than a 1'eiv nioiiie.nii" il
one of the Johannesburg mint's  recent-  deuce thai there i-s Ano'lier, yon Iind il  ils l«-'i-.('iiiilis 'itlllosi'lK re.   Apnrnafli- j
ivi-re  in  your  >ii'ij._hb.'i"s and  in  the   bio-i ll""-'lln1'  '-•'  -'P-'"in<*-  h t'.vi'i.'i)   1-ln-|
hill's,'iv i-i'si'O'i t'i h_ an oval slnp-.'l j
vulk'V, about hull a mil': ticross. Ii I
in al'siut tiiir',y-liv\. lei:!, <l'.:i:[>; tin: snr- ,
face is ufivi'i'tal with lhe 'j >mcs taf ani-'
KfllJTEIlAYEKGiMEmruHilw
F"OU  D-RS _ ""•"■'■'
" -sNa-l-SON, -*;
i'/loiii'i i ''fi!Je'Lo(fe.o \',o. '\1
I. (
j Stuck of.Sii'ifiin;,-, i'inil
laaii hand .  Estimates fm
■>' -AA  ,A- ACA  ."*   U,. r,.
\'_AJ-^'— S^^-i-5
I'ri'J.iv  Cit'iiira'  a!  !\
': li..1l'.  "-- .\  • -
T. I'.iii:,  l,.'<...U..S..  !
•• ''is  s .  iv  llri'.l.iv e\.eiiim'  a!  i\,
P-ii' 'i.i I li.u 1-"'. Ii,.1|'.  ---  .:'   •
11 on ijtni"ii
. ly  demandeil  more  pay,  and
offered piecework in iia-t'ordaiice ivitli j f-r.iphies of (hose -.vhn havt- discovered
the terms ol iheir contract. Hut llit-yj their inni-niio-i selves. That Oilier
refused lo si)-n the new ii|'reein enl lliat , men c.ill CioJ, and ili.il feeling aftei, il
was  necesiiary.  They imagined  lliat. h.iply Iht-y ni.iv Iind Hi n, is religion.
this would Icii.-Mhenjlii.  perio.l  of  in- j   To he -nre, lli.it is not wh.it is called ! "■"'•'V ■-,l"(ls fini- lll-lll!-" 1,,,-»..
deiJture and demanded lhe pay without ; religion t-ither in llie churi hes or on ihe I I'I--'"'-'''*" seldoin  venture  ln-yond  lhe
the  piecework.   Argument   provvd j Mreei.   Men  speak  of  n-li_-i-jn  _i(s | Ij'Tders, llii.'llir.'i tilts dc.'idiy
t by the rail'
md Jubbi:
B  C. TRAVIS
DOU'T SCAB
Ol'!*
c|iiite useless, and linally the Mon_-ol-
ians all struck. One rinj-dender was
arrested, and he proniplly lurnt-d in-
I'orint-r,  As some lllty men  were  ini-
thoii_-.li it were a lliin^ of eit-e Is,  and
rituals, and  institutions-,  and  observ-
iilf
not iiniiiediiitelv elite'. Iitiiirni b"
in1,'.-* Thi-jii because llie enrbmie
acid un:- beinir licuvier thtin  tlli- at-
ances.   Il,t-y liave inarKed  oil  ti..R-»; ,,„„,___(,,,, M..,,(.a 1(1-_|l(_ ], ,lluM1 ,.," lh
;md plates, an.I sanciilt tlit-in a-,  In-ui-.; ■ v.illi-.v.  Do'.'-i iiiidfuw I  thro.vii  into!
When you -■
*ee that it is UNION' "'"  ■
lilue l'ri'/.e, II. nry Va"' '
Havana Whip L'i'•iti-a■■  I ,
madebv.
W, I;.  KILB0l'!;\;:
a- a (iya'
.',,' r. iii.il
.<,II  r„r,i\-
'[)
plicated, it vvas neiessaiy lo call in lhe I religious.  The imiu u ho observes eon- { it lull .seli.Sele.ss in-itiiMLlv .'ind die i'i « ,' !',■l,"'*^'ll,'•', u>' >'•I'•*•'l-'•'■-
iiitv ]iiiiii.i s.  X,i craters or  li-urt:!.
are visible nn tho floor of the valley.
, and it is tlinii-'lit, tint ihe o| emi't'.-
| phr,i,es is called a rehf'.ous iiian. nro liC'Mf thu hiisis  of this  rock  llill-
aud  the  prisoners  all  rescued.  Thej   liul religion is  a  far  Jt-t-per  tiling  siirroilll'liliir.
services of the police. These had
made about lifty arrests when llu-j
were driven hack  bv a sudden  rush
veniional rules,, and reinijni/i s certain
obligations, and makes use  of ceilain
Chinese, reinforce.l  by  others coiniii--' t'l.iu that, deeper and far uioie delicale.
from the mine, look up a  posilion ani'
I'epl the police at  hay,  Then,  afifi
brt-akiiiff  through  the  ordm,  lhe-,
Hlaried olT in the direction of a  neij^li
horiiifj mine.  The police headiii},' the •
off,  evt'iitually  drove  ihem  into  tha
open   veldt,  and  eventually brum;!'1
them to  a  standstill,  disarming  lln
coolies, and  arrested  the  linj-leadeis.
who were bronchi liefore a  m.if-islrali
and remanded.  The rest returned I'oai
".ore* iii t'lc lllille,  liikl  .sOnii  lesiitiii'd
work.
Tho Ne»"ail:i ('oldllelds
The whirlij-i^ of Time plays Strang
(ri ks; some of them are iine.v.pecte.11
agreeable. To a miner none is mon j
sirikiuj: Ihe chain of minerals tli*a inei-
ies which first linked Nev.ijla ta> tin
glories of lhe Couistock and now ni veil lhe fame of a new _-old-m'miii_-
rej-ion of lirsl import.nice. The romance ofTonopah's di-covery and llie
conimrrci.il value of the development
resulliiif< [herefrom had h.ardly iHicume
an old story when, a few miles southward, another rich disliicl was opened
up in lhe locality now called Gold fit Id.
These two uiinine; cenlies added not-
;ibly iu the staiislical records of  uio-..
V.iC t'.CC  i-s v*r<a'i.paai'M*atlia*l  llllll  _4l,lUe;  ill
<>ne mine I.- men are responsible for an
output yieldiii}' dividends of from Si5,
000 to$_'o,ooo per inoiilh. The Cniu-
hinalion and the 1'loreiice have riaclie.l
a maximum depth of ,550 feet. Tl es
figure.- iiidic.ilelhe line of ground waler.
Just iihoxe lhe horizon lhe nre has i-e-
come bast- hy mixture with letrahediile
(|-Tcy copper), and it is expected thai
there will lv: a diin'mutioii in richness,
llie phenomenal value ol' illy ore from
KrouiiaJwater to the surface iK-in-*" due
to secondary deposition. Howivt-r, the
•))iiu;rali/'.iliou is less diffuse as the sul-
phiJe zone is penetrated, su 'hat lite
cost of exploitation is likely to be less,
warranting the expectation oi successful mining- to a depth jjre.itt-r than that
;is yet ailained.
■ The discoveries al Cioldlii-IJ hatc at-
tracted pri>speclof<, who liiuliiu; the
ground occupie.l hy those enlier to arrive, have scattered o\er lhe -.inrttuncl-
injj region and examined il with .111 energy that has resiilti-d iu further finds.
.About So miles south oi ('jolJileld,
aijollie. district isj-rowiiin into prom-
iiience.  This is IiulllVai)-.  There  are
7,0(W  men at Goldlield  and  jeoo  at .
f 11.- ,,  1  . .i    •   1    1 ai . .  !-piritual church
Ijoldtield, but tiiere is alsoa l,ti|:e llo.il-j  '
jiifj population enj-aj-ed in ■pri>spi-ctiiij' j   v<*' l-L'""
the desert region as fair miuiIi— 100  to j
150 miles—as lhe Colorado river,
this country is now full ol" activity,, and 1
there is probability of ttiriher discov j
cries beinn announced during the  sea-;'
1 ideed it is nnl a ihiii),' at  all,  not  a
liti-il fiirnril tiling,  lhat  may  be  set
iparl  and labelled  and  never  mixed
.villi oilier things iu life's rude disorder,
t is not that.   It is a spirit rather than
1 form,   ll is an  almospheri'  and an
llilude, the atniosplnTi-  in  which  all
lie Ufa- is lived, and lhe attitude  lo all
ife's duiies and joys and griefs.   It  is
1.u a lliin^-of birth,  filial  it  does  not
iime  In e.luiation.  In  learned  and
mle.iriKil alike, in savant and  in  bar-
>,iri,in,  (here  is thai  inslinct  whicl',
nen  may nef-lect and desecrate,  bill
lever t|nile lose; thai  organic  instinct
.vhirli brings men, even afler wide cir-
."uils, lo "the •■real world's a'lar  slairs
bal slope ihrouj-h daikness up to God.
To talk of religion as hi'ia_- a Cre.ilion
if lhe priesls and churches is lt> round a
aery narrow and vicious chile. Whence
came the priesls and the churches?  So
fir ft0111 beinir t!u- ciealors of rclit-ii'ii,
t'levini' its creatures.  The innate and
Jr1111in.ini  n'lii-i'iiis sense of humanity
in t le prie-alhi'od po*sible.   The  -.piril
111 ide for it-ell a  body.  The  principle
f.iuiia1 form iu an institution.  The in
-liiicl (j.iu' il^elf voice in a creed.   And
-i> it is that the  worst cieed  an.l  the
weakest  church  and  lhe   wiikedesl
nriesl Ivar lesl'miiiiiy lo lln- iiiKiiien.-h-
able realily of religion. j
To what purpose, I hen, are lhe priests i
(TT*
a.?'-'
Uhc J7erme
Artistic
M ILI-IN'KKV  HsTAIM.ISIIMFvNT
Vicioria Avenue
(Opposite  I'liltle't new hotel)
YW.
h
M.'ii.nfaeturer and Dealer in all
kinds of bfjlit and ia-iiiy harness.
Jliiriii'sS mude, to luih-i- on i-iainl
notiee.
Cnllnrs. Ilruphi";, Ccinlis, Whips,
Snaps All kinds of harness part-
on hand.
Miiiine hiiriir.'.s.s a specialty.
H. ST. TALB6T,
'2 Doors South Roma Hotel.
^  A  SHAVE,  A
*  SHAMPOO  *
DP   R A
IS a piihiicai,
-*  only  appt'.i,
iu every cei Hit",
■_u:li centu.y ed
been or. lhe m:n
nearly U"oye."ii
not yet exh.'lU'-!'"
lt contains iu 11
to many ntorics :.
Iii-tratiniis  lit
writi-rs". many I ■"
s-kciihi s and e - a
II. T. Lower}*
Wcicrii [Aiem- 1
edilioii aie e.iMa..
many liiiiu' tti«* !
the: publication.
[1 is M-nt pns" -
any  ail'besa ut ■
i-i'ipt of In cent*,
cui'ii'fc fm '-•> l<-:''
**n  tl__?..:i._-y  L.'H.S,,  l).D._S.M
I.. T. W.  Illa-il.-,  opposiif  l!:e  Hankj
"■  111, llM.r-  --■ IL.ril. t'l H-j, III.   •
V.  It 'ii'  - .1. S  'I'. ,M i.\,\'m,i 1.'
Iloss c_ Alexander
l:.\l:l:l.-'IKI!S.  Si 1 Lit'ITi •!;'',  KTC
1 ■ 1:1 s :-.* 11.. 11. c
'■I'.' '  ll.  I,  T. \\ M.I  •■ I., \la-|.,iil  A'.alaiC.
il  U   II: I.- II'.IHI. -t|IHl-.ta.i,|,  |!n;a ||\l!.|
Hcrciimcr & Hercnmer
::.'.i:i:ivii:i:-.  .-mli. ir.  s,  kt";
im i.'M':. 11 c
'■lli'  - '■'.   '"  I! .'."- .-i (' .'si! a ;.  v„ ,.,,, , ,n
■~" "    j
L. P. Eckstein   \
i- 1 i' -:ri:-■ i-I.r.v,  Si.: a ni-.".  ill-..', i
a a li'a rt I'.!. '■'(.  I". -11 . , ii. r, 1
i
F C. Laiee    j
i:m'.i-:i'-,ti:i:. soi.icnois;, 1 tc. J
I'.i-'i ii:ii,'.. Ill.ai!,, I'.-i-i.:,., I'. C
Ad.l.i-
0    0
•all or.!.'
5"   M    »  / \ 1 - r .1
M.LMi.N  l-.MI'Lti'i "tii'.NT  A('I-"X('Y
Help  0." Ail Kinds Furnished  01,
fjhort  laotice
Yp ■
•j»  \'i\ *
Cl  a isTl.
I-
*u
a  .
ai.w.Ws i:i;.\nv at
A,
me
A-.SO?
_y
?,i <■
»'«t/->
. tii.*.,
Jo.
...id what profit is therein the. -hurdles? ' riTAT>T CV  PAT C'C SAN DO"
Mucheverv wnv.   Not  as lords  ovei j *
_r"i/\-\--t-1--I  r ,<r   /"'is \ V
v.. •./_*._*. :_:.jj   OS  l;liAl
iV.i.'i i..\ 1 I.l:--. a"-: .1' iNr.K.S
V  \-  -.a.r ■ a i'.ii.". :'. I  .-• . a ., .  Vs'  ,. ' sir,.,.,
'it ■ i  ,t il, I-.". ' !!.--!'.   ■ • I1 I...
J. (J. Cr>.i_!L\(iS
lM'iU INt I >L AM)
POViMOX
L\Ni) **i'IC> i'A'."i;-'.
' Oi';",. e : M..M. S.an A v .• , I. ,'. W. I'.lock
i' ; N"i -!:-i'i-': 1,. .mnhi s
•"I*
y.i.
*f.*
y.t.
"ti*
y.i.
"tl*
y.t,
fi*
.a*
'1*
st>
tf
•-1-
"•"is"
"tl*
Ot
si*
».« *
'I >
at*
'A*
y.i.
'ti*
y.i.
ti*
a'..
fl*
*'*
». -.
tf
Op
't'l*
► I*
't'l*
Op
'."'.'..''- * »-•'- op op op op *t'_o, op^opo.?. op y,py*y,.y,i.y.zy.ii-iiy.i,
*.v' ".'lv Viv".*s'"f !**»*>' '/\'i*i'Ai'f\i'f\* 't,*'tl*'tf t'l* Vj Af'f fl. ff fl* tli ff ff ff tf
Op
"fit
y.t.
ft*
Op
Vti
ti*
Op
*. +
.f
a.1-
'fi*'
y.i.
fl*
yi.
ti*
y.i.
tf
y.i.
ft*
Op
*■•-<
ft*
Op
*.-.
ff
Op
*■.*
ff
s<»
*.. 4
ff
Op
*■« -,
tl*
O.
>. -.
tf
•".'O
("OS!
*0
days of advanced civ ili/alinr. Job
i I'riniiiiLj plays nn 'iiiiportanl part in the
Ciiiiiun-itial I.il'e of v.i-l"',' nation.
?Thp Ml pin
■5-./IV j-sv   \iti£ilal
rf>
\\ iivl fails liii.iiij-li i_.;iii'r.n-,ie nr fal-e ocoil-
(iiiav la) 11-e piiued l-'.uvi',-p-s, Let'erkeaJs,
lliitlieads. 111.-., in 1 iie a am hi, 1 i-l bis hii.ii 1 t-ss,
aa .i'-  .-'ii eii.'i-  tli..'. is f.i'al to llu-growth
of liis hai.I: an ouni.
7fh& (Xfps%pntv
Ci'li.,1.. LT hi  a],a  a*.H  11
T'
i.1,1
'is
Op Op
f'f'f'f
ff
%
y.i.
"i*
y.i.
'I*
aa*
"if
yA
ti*
sa*
"fit
Op
\lp
*-. a
tf
y.i.
"ti*
Op
'tf
si*
»-• -t
<_*
**■*■*
<l>
ft-* -al
ft*
\-*
♦-.>
a.1*
»■. 1
tf
Op
'c
yp
•.V
•-a>
k'p Op a'* a** \i^\ip <[.. <tp «.». s»> aJ;.-*-"> Op at* Ktp^.ip <*p Op. s'j Op Op Op \'p
f'i\"i+'i'i>'i'i~i'i'Af't*' tl\'il+'tf^'f't',*^'f^f'i\*'fl>^'f~'i*'f'f'tl. t\*"f'i?f'i*"f'iZ'il*
J'i'lil."-!  a  li'i'i  I-',  il;.:  np;-e ir, n-e of i|<
|a'n-i.-d  s|,,:i, ....,-■.  ■:,li 111 lln- *^aii'e a- lb.', d-i
11. I,'u *.
rli'. ar.' hi^l.lv
1—ei.li.il in lln- [-C.a.pt-i i" *. .'!' 1"U|" hll-ii'i-s.,
,11' I *lii;:;i-.:ia.i>. .ue l;ist.n tr.-a- a: ihis i.ll'n e,
vv Iii if- :ill u 01 k i'l.'in tlla- tin-, |-,:,-.ii! tii kel lo
I he lat and h'<:<l.!i-i nia-re.1 i'l-iei I. ciealed by
aiii-is 'a 1„, k!.,ni il'.' il.iTi -e-.< e bi'iiaeen a
I.lain h a 1'.I ih ■ arti-lia-,111.11.-^1 iiii-ial nil} pa-,
il k and p. ,-ei.
T'hc Tir'fV).-*;.*  *.->*..jtfi.v
*-.*j~- ~--<i-__._, _, ,.>/.1 11...
jtaa? j
-nc
5 ,-?!
FiiANK  I"[_KTU111-:U
ri-lij-ioil, but as its servant-., its minis-(
't-rs, its channels of eSpression. Ke-
li«ion is Ihe Mipicme thini;, and
cliurcht-s and ordeis and ceremonies are
useful only in so far as they manifest or
i|uicken or maintain the vitality of religion. Were the church to sink into a
s-oci.il institution, were lhe .sacraments
mere b.idtres of membership or instruments of ecclesiastical authority, the
spirit would lull)-. .i£o have _-;n:ie mi', ol
them, and ihey would have been taken
out of the way,
The divine rii-h: cf ;-!ie church  is in !
its service to the  relii'ious  iiisliiis.1  in ,
mail.   For that end  it  e\isis.   If  at j
am liaiie or in any place the iburih  he-1
cumi's a ilub.  if  ils  pulpit  ls'*es  iisj
spiritual dvhaiiiic. if is t reeds  h.udeii I
into a crust, and if il fails lo meet those'
j deepest  iuv.I- of lhe hum in -piril,  it j
j may become necessary for the  religious
'man to turn away lhat  he may  keep
j liis spirit  true.   .Volhint,'  in  all  this
I world is more deadeiiini; than  an  un-
Shooting Gallery
i ll Vv!0 &L l.LA:\ \\ Prcvinciil Land Surveyor
1 -»_ •*
Stick at tlie old, well known
Reliable Reliance Cigars
/ f* i s*A <"_ _T   ///    \-\
WbhumlyA EXTRA
mmf$mM-visit
£*""   -\i_r nr'i iAji/i/r  1  fiireV
Tr***
urvive  thsuii^h  the
churches disband, and the creeds  dis-
,i,I solve, and the ceremonies fall  into dis-
' us.-.   In the chaiii-iiii's of life  it  will
bud far its, If new mould-and methods
'   ' istries.  The religious inslinct J
•ides, and. throu_-h all  the crossness '
I lav ini' opened a shootinj-
j-.dlery in ihe Heck block, ne\t
lo lhe hoivlini; allt-v, We .solitit
lhe trade of all who da-lij-ht in
the pleasures ot in.irks,u.m-
ship. (.'all iu and lake a .slu,t
or'two.
Vincent & Huby
Sevepai TBsoissasid
Slsaires o.
V
»i
IL./'
i Portland,
n.
I .a i.'ls aii'l MiiK-rul ClaiiiifSurveyed
.-ind (.'ri'WU liraiited.
i'n Vrisc .V.l, ":Ti,.: Kaa. iviLiy St.. Nol-a i.
. -t.- ■■:.&$&_&*   /Sis'.
\--y.^-1^.2I"V^5
. •>   J -*■ ___rW.  ■- *~J*^t--a^_t*._*.*i__-&e_sKTm%
QUALITY
C-8
Favohi
|jp
Ui
!  e^i^T'iJ'i^*^^i^''''T^:^el^rS^SS
t;_-*a v.r?!a
l-'uriiiturc r.nd !„,  _,  . _.    _, ,_.•,,_,*/%
T*-wht^ni-ni(.'' J *-s Reliance Cigar Factory, Lta., Montreal, Que.
t_ -liiL-i. LtllvlJli"
nar_.',-iins in .
ai-  11  !->a>i-|<_i» Fir*', maker of ti-.e " Flor de n.ihama," " Kcibud,  and
'•(.ierieni .-.ithiir" since 1S70 ; over _j year* in existence.
Tivi erainp'eti' -I--- of l!ir I'i-itun'-", one
ib.; sh 1'iiiii* y.ri '." ! :■;;'•; iin lit-.-, iia'».
I.'-'.ra i- I're-.-v-. i". i ia,'l aial Too; Tuble:
'. .1*11 U1t4-1.i1 r- :.:..i a.t:.t-i- spet-iiilil!■;.-,
il-il  cirtlir-  I."   I'raMiij.t  Atta*:i:ion.
W.\:.r;::: Ci'^s;-:, We>iern Repre-ei'.t.iiive.
If  w.u  are  lonkinc  for  I*"i.-ln"np.  Bathing
ll, Elliott, KfiSlO.BX.  ^AlinpOn^j]^ i r,s,-;n:«c.'r^iYnB o.". Slnci. r Climlung. goto
aViV-.Vyiyj I   W  <*/ N'"iv Deliver ami st.-t. a i'-K days, weeks or
HEIJA;...E, ASSAYS   ; ^V WU u^^^ ninll.hs at tIu. xl.ttII1!llk..t Hotel with Henry
1. . _    .  :   .:..-..  as.;it. -- -_i 11 < _*_ .._ .   tt ,-..,.!.:...-  1 tli_ iinn_l- 11-1 vtirnmitl
fj_as_is**j§ S__i:.Si
For Sal j
U__________._-- ■—iitrV..,M r.«Va..--..,/
tine I to Oct. 15
Step". Home cookiii!*. ami the tinest beverages
in tlie world, including water. Write or wire
for rate.-.
i-ih.r 1'
i  '. —   '. '.  a! ,,al  -*.;\.-,\ a-aaja, a r  1 '* ',
Saa::l[.V:  !■_.-  II,.III -c, [-iii'i-  |>r- "I-l J-t  at t.'l'.t'"on: !
1 *_-■_ at-  I.l  :,1.  Iii :•«».-  Sl.ll  it.a-ll Otii  i!n'_!,I!
OGDEX .■'"■assay' CO. ^c,irV $K_e  c  *  ISftvifiarKct Betel ■ ««  new Denver
*" "*" ! ;  — .   '
I J-."* A rap.ilinc >*.,  I'rincr, Colo.    j    —■ : :
F
F.» **,*tn_i?a-
H ■ _£fe  -i-**
g_©iJB?3
D11 AHYaf1 P n DT.T '0
o
_ -*i\i
Now'.' '.ou.- iVi.e'Ci-.
f-J}
aj,  BITI\M€
fa Biimd
Tie1 ct- on file
-a.pta-ii," cr :tO'.h. :t:
:':>nn Jure ls( to
Htntted to niiietv
,:i;:.,„div>tn;o,Vis!.;,.Hoi,H.,n ^   RETAIL &  WI10IE5ALE HEAT DEALERS
t.i to ^*; a Ji'zt'ii A
-  i.      •        ',-.                  .'I -Kit-**, ailll.  llllOlltlll .III  llie  L;as.'s.*aii.^s :     .
son now in  lull  swiii.-.   Ihe  occurr- j      '    •_     "                    HP   it O         0    /Y     il-av-i Ir. m ilnte of - :.■--but lint lara-r
encesofore are  widespread.   ,, u.tHlU »» o«r tlm.k.nK and a I  .he sel..shi,e-s , Rfi ^jj t  A«   J{      A  vi.ai. N, v,-,b,.r :'.-ei,   Stop Overs ,ii!
appear  lhat  lhe  rcK*oi, has been tl.e \ "f ^'r '"vinj;. that real sell will rise  up; | V. U «. L 9 UU13   **_*6  Uv.l,will  be nlfanv,'.! at a,-., point in either
11                        °                      <. t  .1 .!....!.:.._ !.'..• ... ill. lis .1  r.s ,1 ( lai,> a a  I:...  ,:....:. I.:..'....-' f f..l-« a
scene of intense and widespread iol-.
fataric-iiv'livily, restihiii}; in ;i sporadic;
iuipref-natiou ol* the andesite and thej
removal ofthe basic inj-redienls of lhat 1
rock, followed bv a later enrichment ofi
thesiliciousfra.nework  bv  lhe  Ko!d- j kiunv ,llc «""
md tl.ti.ii a kin-hip with lh.it real One j i.lireitia 11 wiiliin aii'i..:  ' ticket.
To make  the mo-t of lhat  impulse is j [__.T. \\'\  Block,  I'orilio,  B. C. ;    A t't-e ef lifry cet.'- -vill lie chiirs-t"*.
to make the nii»l of life.   Kut to  have | at I'orlhiinKcr e\'e-- •'■' Iacturn T.eki t.
s'.iil that fteliiit' afier die I'n-een with-', Agents in Fernie for T. G. Proctor, Nelson
out  the  po.ver  to see or In liu.l i-  to, .
iV abille".- t'.; !a> !>s .1 iJi'Zl'l
V t'.-ibii-i-r .",
iV .1 Icsfs.- \'i-iic .'
St.i.nj- i'i.o:.:- 5-1 !.a 5? 1  ,. A
l-'la-b.  II _i I a t -.  e.-i'.n.^ia.L-  .i-l.!  copyitii.'; p
Js'. e.   1 *."U iVr.;.-:  tl,..* addrcs., a'ppo-
;. ,  .1.   \ a ,. 1  . a:  .   a...,. .:.
-I.l'  ilia.'  .liC, .a.'., :'a  a.  .,!.„.
a- l\l_J,vl_,   IV ai  nu,  _._.'. 1 a_ _.   1.
i
P   Have one of their lan-r-.-t --tori'"" in I*ernie.
Lamb. Veal, Fie.-h ar.d Smoked I-'i.-h.  0
s Sloan". Ae,ei-.r
diitli nol.   ll i>  that  hiuiitin?'
hat ■
i
sense
'-*'*"'' -**Of"--_^s^a
''?•. fl
. • . -fl I-   I I .,-  llllll  111)  . Ill-   Hl.ll   II llllliaaaa,   -iii'i  . •_,_-_- .*5j    i'.Valtf.V
bearin„  uuarU.   Ihe  hie,h  j-rade ol . ,  , *T*| O !_ X J. *■■ f?r^*} k ?JL .__J. Yr_S
.1 .   ,r   .  T  , .  1,  C,l,l  i.ind that insaliate need that are ..'.once -.rt   Nmpjtpp    | Tl [ CT ^%>H^_^^
the ore ..ent out from  Inii.v-ih.  tiold- ; . MIC   011101 IOI IIUoL ■&??.**-;•■' i •-_ *. :.-';•"«
_ a i    i n i.i- •  - .  • . r  ■•   a I he e oiy and the '.r.c'cdv ol llie lite t'l, L_Z_T"3_: *.'--"«a-v-"  -r-'-
heldan.l Hiil!f..'t,Msinparl  iiidi.aiaM'l    ■*>   > j  ,,.,,,. An;,.ti,,in s,„„Itl,... „,,,, ,.,...„_.,., (,., tM *--■*-*■-■
of the richness of the deposits, but it i- '"'"
also due to the lack of  transport  facilities.   The published annual  report  of
the   Combination   .Mine-  iVompativ
shows thai the entire output  i
I , Is c.ipuab.-ed
I'll s.alp that repoiler.  j-roia led  old ; ^ '"'"" *  fl"'  ^'.v*'0*'"'
We-ioii  Nois's,  over  the   iiis'iniae; 'assets amouiit lo onlv 'about $.■
, paper.    Why   p.'pper.   replied
1 •-''-"' jdaiif-IUer who had  her coniiiii-.--.-ul
j. P. Spalding
SUi-iV i_"_"Oc-6.
I   li  iir".\ i. iM>  I- ..i:..-.a ,!.ai I'i-.va.ai.'.
A.   I .i...!-l.ita...l.   Is--.-I."
KCTEbS.
$  ImtsIi l;ish constc'inlly arriving j
< Jr^i'i'-f-O   H!iji*!0'"n<ff i
New  Cri'P  Now  in Mm*!;   ;
! || .,..- a;...«i, ,.:, !  [:,,i...•:..I i
■  i; \!;i kn. I'M r.t- ,.,: i Ff.'*'-vr;: -ivi-
; \l a...".. , :  v ■ i  !,". ■■ ii
; -.;,., .1  |-1;..-.  • .  ,".a,, .a  .  !„.::-, '.
asii
tons  of sliippiii|" ore  aveiaj't'd S|.v'| eepiion lhe  nii;ht before.  I
(here! be vviole nv. up  real  nisi-.
' -;-e.iksiif ve  a.-  vvearini;
per ton, while al the -.line
was produced  4400  tons
iiillsiuiT
hi
re-
iboui-bl
llu!  he
.oiiii'  -.Ml, :
s'.i'OO
dis!- :
iiYera_rinc" ¥50
per
'I'lr
porliou is typical; lhe average output
ol the disliicl is quoted at S-oo to S-W'.
Freif-hi and suielur tli.nf:*'s '"l t'lc
lirsl class oie--vvhich _;ni"; to Sail Lake
and lhe Selby smeller--aie about $_)"
per ton; it is obvious, iherefore, lhait
poorer stuff coul.l be handled at a pro-
lit, but the fact is that llie a■oiif'i's.iiiii
of Irallic aiu lhe little 11.11 iou-k.iu.i.c
railroads has caused a resit it lia'ii of 0111-
put and has compelled lhe -eleclion ul
ore yielding the liaiuKoint st reliirnv.
Such beiii'* tbe case, it is obvious lhat
as soon as the factor of transport is
improved, there will he notable increase of production and a rapid lull in
the average tenor of thai ouipul, coincident wilh an expansion in iniiiiii.; op-
cralions throiij-hoiil lhe region.
What came.1 H.inil.'r'- fiihire?
His credit wa- goa'sl.-  Lite.
teiial, am! lltat reminds me
chngun: ma
Uni much of lhe lime I wa- tarred and
feathered mil in .Monl.iiiny. - I'hila.lel-
nbi.i 1'n-ss.
— vet  it lories the  miner to pay
ileild- on ^-i ,o,osM,iK'i> ol water. |
lifi'ige's Weekly will -Innv die minti ;
li.'vv to escape from ihi* Oi'.opus. ;
S^ini for a copy of thc i*stic a'f March '■
pit, in
.*)•
ISA sv-.   q 9*
um  ps*?sa"M "■•
'.--,   ' i"~...
'v'  v. '•* t'i*J >''
r j
SuLD CJ! Hai MERITS 'CJIY
Contain'! flii. value in balu'ivj
pov/dci*; the pure.:!, rno_t
cconcn'iv.:.! rnauc.
Wi?,b G/.libg srawiier Oo.
CII'CA-O, U.'j, A.
\d.lti-a
Geor-^a's V/cekJy,
Dcnvtir, Colo., U. S. A.
Ltei:^Es&iij Sates
n)KTL\NJ)
AN!'
NK'.TKIV
-  " j ami  t.: 1 r * I >  !'l;iiif-
■*i*-:i: ;-;.p;
* ':.  ■   ;
:T':i.,.
: II. .:';..'...
i.i .-.1  ; .■. vi iii'dv. I'i, ; -
!.i-!!. I'a.-'.i;,■•  r.
I I .'I.l till   3IIH 1.1..   'a U 11'-    A'!  '•<■  ''• :
II , „ .,■  a, 1,.. 1 • .   -  -a  ..• |.,  '.:'.. -la 1- la.'
-;  " ..-  I  a. ';  ;
,,..,..'. V\ : .- ■ !
!.!.-! il-  '.:: !. D\ !■:- \  -! i, I,
•SI. J. UKaMlV,
v nm- -in a-v. 11.r.
:;il|l)  VVa--ll:alll*:i'|-  liaa.ill.
i-'oi* sale at ail times excellent
satul for pla.sierini,'.  Best
saiul in the country.
Apply 10
1 n  f  la
,  -i:,-.a
r , a
V, i.lv'P, l'i..,n.t ".  1
Lewi
s
(1
Clarke
I'll t.llalN I  llaal  -I  .  .'.ill -"N Kll'-I   o  :
I    „-.  „  \-„. -| :,■.„,   '-..   M.  .|-..-a,.,!<.  la-    la-!
",  a;a, ;•  |- |||a 1 .   I    I'-,  a'   » ! Ill   1,- ,,'  a HI  1  VI'-:. ;
s,  ..,;;,..;  ,,;, .„■ .,;   ,:•  ll:a-  | '.a-  • \; • ,1 I I..  - '■'■ !
, (l„. .;;',. vi -.i.ai.M: .-.■  IKI.,.!!.:! :•■  I
.>« ,
l(  " \
if.
Si\
C-*2* *_f. ■s_^'*-/!s. ^^"ssV*,.-,^-^"?
J-WADDSBROS I
() PHOTOC-RAPHEflS t?
^ VANCOUVEft .-an MILSON, DC. ?
_/*_-*_-*Ji.-_.'^i.■_*_ ■^"Ck.'^ _.*__. _.-v*
F. H. HAV»/5i?S_S
ASSAYED
r*  (i u i ^
ii •*. .* »i"*t a,, -I ■ ,i'
U__A.fl-iUJ tl
i". i.
I i.\i:i-|.i:ri :i"i-i:. ■ |"'"';'- '!■•■'"V'i ^.—.  > .;  *>-.t'   ':■.':"''
!.';:,'^!i:,;::;.;-s''r'^:,:u^'ii:.i.'n.M.-! r-, .-;■•,- -.!.--,..'..:^--^ ,
r,v'""r' ; Jvl *y.:.i.:.'--.:/V ^AriTf
i'ii';;:V!,:,;..vr.^'"0':,i:K;i:.,'..';;! rfft* \ \\  :)>
,•,»,,..i,„..i-..'  t j.*• ivi.i;>».-i ; \i'iy--':   ) a;
I'll f  lln 111   II I!'<l -*',s
Mil a. I',\i;l. .-.  i  a, tl  ii.  I'a. . !••
V/"llOk-"")Ca,lt)  IwSoi-al-ini-it.s*,.
I'.r full  |'l,l
i--. an-  li>:i'-s'
ii r ti*   \p; ly
P  O  0-X  1T5
TPI'-EPI-HiNE '.?.'.'
**"» 'Jt '''-- <; * -
!U-|..'|J,   lil-l
■..' I'iir  a-e.sfj-
rent.
..in.:
• • I -at 1'i'fiiii-
■■>!,'. \ il I- \
•Itrlt'  MilM'-lal'
5 '.',  ,:.,.., :ll
\\V. "a
1,1 . .-I
I.' i,. vvii •:.
V-
Ht Paan-ea,
Ko. 55, Old Tcwn
J. R. Cameron
Is the l.'iilor to ;-o to when
vou want a summer
!
■■> Suit of Clothes
Ha- hns the nobbiest suit lupin -aa'h'i't fniiii, uinl the lit mul
S wa■rlsiiiiui.sbip is thai be.-tt
■aiwiinv   «.  oi.I'kht r.vit.'»K
^*.-\.M7Ui>,   *    |\  thk.  M,.il!A\
ijr
Order i .".;i S'.iaini.'i -ni!-, now
;.,'»,.;,,.  ,v  ,,,.  '.Ml...ri.-.-t..-1'l-.AI.  ; -..'!-'V.- U.M  ■-»'!••"•
1 , .... I.,'., i' - i-'-.. •■. it-.i.i.- :
,. !   ,N .  •■ ' '■  '
.1 VI.-li.'*.  VI.".   -i
/:. /•'. I,ichseller,
Sih.■!urn'a I'ii.i-i l.til.ir
!!1ILL HEADS :!.,.ri';r.:.r,.,'::r,in\lr;-,'s/-:j
s,,;aa:;'!^Z )':;;,/,,nHE LEDCI^
Statements ^wixzi,:^
;,;....i>;'■„:".;■";,■;..• THE LEDGE
/
«* ,jt^^-a»———■t-^_a_*__>_a___--KA'rr^
The nanpJJ"" D  "' "
H.,td Pflip*.;. TORpNTO
°aid-up Capital -.- $8,700,00** fi/jst
m-i -a. "-'■ ■>/,■■; -■.".■;- -, -_ - v»-* ;■ - - ar
V.  ■ ■.    hi-  "Pi  ■*■ *    -Ma.l.«.   ""    if.  .KJ   IiV  '-'itjr
^ i i ■-#- -.j->«-*-■  ri—c-ii  •■■»•»  *»»-»—- _-•_- 1.1/
"_. **  ' ** 1  r:  \ ■_*■___■ \ '  _/
V    l\*mlt_*t,m_ n:i>  • 1    - ^-r
_  1    ini   ■■ .. -J.  J* .-  1 ' ■"•-1*1 «■■*-<■■   r_ • S   aJ
••■*_* *   •-.-• j"-1 •,.' -''■_ y,   ■.  . I   1 V" -  irf _l*""___r--Ll-'-[.'.'-? W»' »"i'"  ■ »■**-*■"■•"  I  M  ' I" ■*»—-Wipil
natiian bank or Commerce
$.3,500,000
Ctasjsifled
Advertisements
BAA
DEPARTMENT'
/jpeeiii! .-■tjenjipii i.s directed ,10 ihe following Adv;intu{-;e's oflered hy„
Our Sarjnjj'- Bank.
pepusUs ct $• -"nd upwards-received, -ind Interest allowed at Current Rates.
Interest is added to /__«. IJeposii TWICE in each year, al the end of May .-md
Ps'uveinlier.  'ihe Depositor is subject to no delay whatever in tl;c withdrawal
of the whole or any portj.on of jhe deposit.
<- TT'N  ril>'"ble in (,,{ !*"'"* of CANADA, THK UNITED STATES,
' "  GREAT, BRITAIN  AND  IJURpPE  Dpuijlu  and  Sold
nt Lowest Rates.
FOR  SAM?-
.   EI .".*"   *'.»'»'  a.a- iial'l-aiiau  v.s,  J1UW.
. ■ 1!.,.m' AvfiiuijB.uciirtliol'urnluBniwury
Apply to -1.1-. Jiiiisiniin. ,
A _*UT.\>****A KNCY(!l.OI'RHIA OP ill!
■a'a- vitliiiiit-4. Ouitlu Jintl Cn.-at-. Coat ?7a but
will Hull Itii-.-'f'.   Ouo. YV. Rnrnitlitfis.
A .. mouse row fin" a'»sb__-:__moin_;
■<_ *-   Apply 111 Mux odiou.
-_S ■£..**■._■ -'■■/• -*> WAV -,t> a.V ,J,At,
^-teteg^*' ■ «> "v *»* -v-
"Nettletons"
66
Ull AS i o
FERNIE BRANCH
QI.D NfiWt-l'AH'RS AT THIS OFFICE.
WAGONS, C-TTKRS. II ARNKSS, §An]"U33
» » unit two up lu-iliitp Ksiprt'.i.i Wuruiih.
All kooiIi 111 unine n-imlition, uml I'rices
,RiMiiiiiniilil«r. 7,'i.ls.dii Frtlijlitiug und Tunis-
piiitutiiin On. *s"L'li.oii, fl (J.
TO KI3MT
T. B. MAY, Manager
f ADDITIONAL LOCALS  \
.So many ci us have another f-uesi"
piiniili',
Jf lhiii_;s were only as good as  tht-
iaillllplC.
When in Trout Lake City slop at tlie
(.) ieeu*!> J Iolt-1.
Tohio is  100 year*; older  than  St.
f'eicrshu •-_•;.
You can always  j^et  lhe  latest  in
-iiyle at Kenny a!"* McLeori's.
(jet in the  swim  hy  huyiii}--  your
,:lothes from I>cnny & Mcl.eod.
Trites, Wood & Co. expect to occupy
flu-ir nuvV ^lore in September,
P-iimni?-!- Kenny & McLeod and support home industry.
Sir Mountstuart Grant-Duff says
•hat there is this inscription over a
baker's shop at Foona, in India, "Best
Knylish Loafer to His Kscollency.""
Statistics prove that nearly two-thirds
of the letters cairied by the world's
postal services are w.'ritt":n_ se.il to, and
read hy Hnglish-speakiiif,-- people.
Down in Indiana the Riptisls have
forbidden lhe use of the telephone in
Iheir homes, and any members
now usiii/- one will have it taken out.
Semi-Ready tailors who are specialists in coihif-makinp or in moulding
sshouldets etc,, do nothing else, therefore iiiu-it get perfect. See FJ Mitchell.
Don't wait for weeks o.i a  tailor  to
.rjmvo 1100.MS sriTAM.E for of*?iues.
—- -Aii'tly to A.-uuk, I'vriiic.
<4V
Op
flC
yp
f'i*
Op .
Op  TH
'F
SI*.
OP
sit.
Op
"fl*'
y.t
tf
_■>
"ti?
Si*
tf
Op
„_•  We have a swell line of
.#■■•_• 1
Patents, Black Kid and Rox Cal?
1-res!
gemmes
n ■_•» 1 vmUAtMMt ttittr
In Nettleton's famous fine Shoes for Men.  See  iu-
them before you select your Summer I3est.
tf
y.t
yt
E W.C. HAM iTON CO, ________«I
PERSONAL
*}NKOnM.Vnr)N WAITED OP MI'MI/ND
-• IjTATllAM, liibtlit'imt of in laiit-lt'Oil, Al-
liertii, .luiif Bl»t, V.HI1. Hai uls0 liv-e't nt, No. 12
l.dliallall, Ont. J, n iintivu tif Siiirajral, .Mnn-
cliuhtor, I'ln-lnnil.  Biotliur Joiepli Kf-itljuni
illlinil-l'.t Of lit.' WlltsrCllllOlltil.  AllltlUoS Oltotolan
V. 0.,Allifit.i,N. W.T .   *
I'7-VE OUT FACTS
Sewing ou buttons is mn a wifely • *,!lve -V0llr -",0lh'-'s cleaned and pressed,
.  .' . K ~,:r.. i?  t  m:...i._,,   ,
AA A'
isV'i-*#-"=-V."
■ * vV^ * '* -*
s^-S,"*,-
'ii'i''
July ill japan—'liti-a am uo buttons.
1'iessing and cleaning suits called for
iind dt'Siveied.   See  r. j. Mitchell.
before you go east or lo Klko call on
Ceo. W. Carruthci.-s, and get ;i nobby
suit of i-lo}Ji_'_},
The Frefliih have a new word for
carriages drawn by horses. They are
•"hippoinobiies.''
Town people .should do loss quarreling, and the country people should use
better st-eii corn.
Mr. J. McLean won the suit ol
Clothes given as a premium by the
J-'emie Cigar Sinre.
A man who has all he knows at h's
r ••'■.-"oif'ue.s command is a prodigy or he
A\'- floes'ut know much.
Men are always trying to kill two
b rds with one stone. They will do
well if they get one.
Masterson, Griffith & Co., Trout
Lake, have all the supplies needed by
lumber camps and mines.
Sixteen cents a day is now good pav
for unskilled labor in Japan. Ten
years ago it was six cents. ^
In France they have "at hst passed
'i 'h'.i' re— _ciy.tr *'
work from 12 to to hours
but notify F. J. Mitchell, he will attend to- them at once. Semi-Keady
si oro. i
A general lockout in the iron and
other metal trades throughout Sweden
is In progress. Seventeen thousand
men are affected, and 100 factories are
closed.
The Kootenay at Sandon has not
locked the door for nine years. .Right
handy for sirangers when they're out
late, and cannot trade their thirst for
anything.
Men as a rule cease to read books
after (hey are forty, says Mr. J, Pink,
who has just completed his jubilee as
librarian at the Cambridge, Eng.,
Free Library.
So poor ,-ire the Russian peasants,
says Dr.E.J. Dillon, in an article to
Nineteenth Century, that even lhe
roach black beetle cannot find sustenance in their huts, •
When a girl is two her father is
pieascd when she goes into his pockets
when he goes home nights, when she
is ten he is irritated, and when she is
thirty he gets mad.—Atchison Globe.
A remarkable young athlete, Tommy
Barton, aged eighteen 'of Ihe Govern
length of;. day'dijTjunnjoii^ia^s,.),^,^ Burma> i,as al
The extent of the Chinese coalfields
has been estimated at 400,000 square
miles.
General Lew Wallace's^ will contained only four lines. He left all his
property to his wife, with npcondilions.
The electric tramway of Lisbon, in
Portugal, is said to be Ihe finest in
Southern Europe, It uas installed by
an American concern.
Trials are now being made in the
German army as to whether lhe blue
and dark uniforms ofthe infantry hnd
better be exchanged for grey clothes.
Tnere is a goose in Shoreditch which
is reported to drink btout and da-iee
in clogs.
After being buried in tho snow for
eleven days, some sheep have been recovered alive in Dumfiiessliiro.
A ten por cent tax on the theatre tickets in Fyatiee yields about _-2,000,000 h
year, the money ia devoted to tho maintenance of the poor.
With plenty of water and without
solid fond, a h'orsj vvjjl live twenty-five
days; with sralid f0i,d and witL.ut water
tie will only live live days.
Because tho Chine-B_ authorities have
been unable to capture a notorious bri-
t-aiifl for four or live years, they have
beheaded his blood relations one by
one until they are all gone.
The Empre33 of Germany's private
wedding present to her relation;- always consists of a very plain travelling
clock, for she values among all other
virtues that of punctuality.
In a production of Fauat in  Tokio,
t,*
t" -:&
ft* ft* ff ftCtf ti* ff tf tf tf tf tf tf ff tf tf ti* •iTW**./*c*:'s*'--":c«s:.-_*- icy,.
FIT-HE FORM   WARDROBE
ff ft* ff fiiitf ti* ff tf tf ff tf tf tf ff tf tf tf tfVi*'fl*;'fi*'fl? ffifVfil?
Mnrmp
11. w  .  1 WI-.
Thirty iIhvh nf|..1 alllfa; 1 IIItaalld to lanily to
t,liu (JlmsT ('iiiniiii.-.'iiiiHr nf I.'Uaik uinl U'iii-1,-,-,
for-ii-rnif.u'a-*. tot-iit.itml curry uwny tiinln'r
frtini llio fufloivii.i; .li'Miiil i'I liintlK, nittuitral
in K11.1t. Kontomi.v iii'iri-it.  Oinnii-iu-ii,!; ut
till'  Illll-tllM'iist  l.atl. 'I*  |]lnfc  iniia-islall  "K.  11.
Halo," miu-iug rla, i a - iiin'li -.ii'liinn^, tlipnist.
Wt'it 10 chimin .in !u.a- ajf (.' P. II luinl, t]i*,iR-n
noiitli iijoni- c.l' I'- I'i"' lil'li'lmiii.i. -h'-ni-i>
eia-st lo cli.iins to -a ia.iliii-Mj,t c.ti-i.oi- iio.-t of T.iai
.il'a.1 uiitri-t'il 'C'-'i-r Valli-y Ciunii i.iniitK,"
lliriu-ai ao.-ttrtycl'iiini to point, of u,,iiiiiii<iiti-
nit'iit.
F. If. Hai.k
Dntoal at Fornip, Il.C. Miy I, lUO.'a.
IlKAIH'CVllTCIIi.,
Juno n'tli  IfaaVa.
.EAST  KOOTF.X.VY  Rlt'LKS
*S'o 1 I'ailillMll.v
dipt. .I.vMts iii lln v, Coniiiii'.r.iliiii-
The romp'Uiy taiil imraals in Drill (Inter
ii*. the Arinourv".'in Wi-alnesiliiy t-vt-nins, th«
£8th inat., ut 7.45 ii. m.
G.H.-OiaLTOX,
Limit, uml Actinic Ailji.
r*** •
*-^_. 1  I-*  tl.. r\-+.
vjiii^ci.
Sewing Machines
Tlia'-oiii-icliiiii'i! are now beiiitr .v>ld
nt lower pi icot), (junlitv eiiii.-iili-ivil.
than any other, eiihiir Iur ciinh or
on iiistahn.nl of f3  pi',- moulh
Nhkdi.es mid di>. for Siilo.
CSowitig  iM.it'lu lies  Kcpiiired  or
I'jXiliiiiiged
j. P. Houlahan,
FERNIE, B. C. Agent.
A Summer Suit
T3 pr'.b'ibly'tJio pruper
caper at this time
of the vear. If vou
have a desire in t'hiit
direction
CAM, ON"
New Ci.hha.gn  - /■    New'Potatoes
Dry Onions Turnips  • ■
', New-Laid Egg-s ,.
' Pure tiokl Croamcry Butter
; ftLL  GAS'H
Pir,-';_i}_st EeEi.os-y
P.000099990O0Q*!,
«  TEI.EPHONK  S
i_ "-*.
•a k i*.
§■    °  .  -4
>a 0H0S00i> aaewttei
O    <_*? fj    ___J0 _\  _v&. .
The People's Grocer,  P. O. Block, Fernie.
_ JuiJ-«Ua.iiji_-^at_ji •___aj_____i^j__aj_iftpIslpUlsji.
sa
XOT1CE
SOt'TH AFJilCAX V.'AB LA"*"U GRANT
ACT
GRANTS of land in.t.l.. to VolunteiT". tha-ir
huiru  or u.a.i-i:.-a, mialer iiuthoiit.y  o,
this Act, aril .>iilij.r.-l I'a the coii'li-ion'tlmt
Slicll "lllllll.a  ntllllt  l:n vi- htllll  nfloCtflt  ll.V  till'
Kmiati't'-l on or lie'ia-i- theiir.-t.iluy t>f ."itlj-. iria.i.
_oticu ia, thtirt'flir''. Iil'.'a'lay nivain llmt npiili
oiitious for .-aucl: kui>l-s itiu-at ho iilt'it .'ic .1. IJov-
i'run,out Ollicu liy tii.'t aluiu.
II. V OlW.V.S.
Chief Comi*ii.--:uni;r of Lalliald & AVorkti.
Lanald ami -.VorJi.-i -►yanitinent.
Victoriu, ll tl, Sitli Aluv, lltifi.
4t
%M mm $fmw9 $pvmm¥l
(Corner Ilovvurd and Main Streets)
/ i
Knlirely remodelleJ nnd newly fiiriiLslied lluouf-houl
Kieiinihcalcd and lelephiuie in n\_ry room
l'"ree bus meets all (rains
1'lecliic tire iiliirui.i iu t-:ich room
G^ Kootenay daily papers l.-ept on  tile
M liUROPKAN PLAN
£3 Rates :  75o  to 32.00  jmr day
\.i fi. €. Pftair, Frc^rfctor
'pc\ L'-itu »f i'".' I'halr Hotol, Nul.ou, Il.C.  -
!oa=i r-.
^Essaj__i_]__^^
Kenny & McLeod
'-^~*T***TT-|^_ fl  -.fl _■■■< . I -l~>H
NOTICE
IE  YOU  PLAY
Tennis
Baseball
Cricket
Football
Lacross<
OR FOLLOW* THK
Example of Ike Walton
^.f'A»V_
^%mmmmmtmmmmmmk
als This
fm.
i -
WO
I,.
NOTICE !j he™1..* Kivnn llml-Siiaiiiv, .-ifti-r
al.it.aj I iuttfiut tn i a I • fi I v to tin.- I.iti'iicu
Cainnni-isisjliajrji laai-l:,.. ,'Vriaio Lie tico lli.-ilii.-t
for it ttuiissfcr of m.v ii.t'iiuis to Mill-Jii]iior hy
rota il in the Au^tia.i.'.n Motnl at .MurrUaoy,
It. O , to Jo*upti E. >».-.ilit-ii» of Alorri.a.ioy.
Datoal at l"eriii« ti.i-a-.-uth day of Jii:ie,l-Xaa.
W../. M00RB. .
Mephistopheles vvas reprouented as a  ,'    ,   ^   .--'• .  ,
RusMiin, and Mnrgeurito. in the flll8ll e'ectw! to Conffrew, and whon I  vunt
tableau, gave her hand to a.victo"
ious Japanese wurrlor, returning from
Muiichuria.
i>-_Ha,- ;'..
B--vltfta^* -*.J  ,
I ast^^e^^;^  _,'
3  i+_fts an sT~- i, •
A i •
' "~bi
A strong pull will be made hy Pitts
burg for Ihe 1906 coiivenlicn of the
American Federation cf Labor.
J. C. Hutchison may not be in the shop
(Host of his time but. he is always ready
jo take orders for tailor-made clothes.
This year Tasmania vvill export
•,500,000 bushel cases pf apples. Most
/ pf them willf-o to England and Aqs-
lf\iliii.'
J. C. Hutchison  is still doing business at the old  stand.  Have  a  chat
.with  him  about \-our  next  suil  of
;•" plothes.
-]v>7i^; takes 35 tailors to make one Semi-
'"fte&y-.co-it.  They are  air specialists
pri that part at which they excel.  F. J.
Mrtchell.  ■':'"
Girls prefer evening parties which
the men can attend, but married women prefer afternoon parties vybieh bar
put all men.
The King 1'du-ard hotel in Fernie is
pnly a fijw steps from the C P. K. sta-
fion. on the corner opposite the posl-
plliee. Travellers should nol forget the
location when they arrive at the coal
metropolis.
the Rangoon annual athletic meeting
cleared in the high jump 5ft n#" in.
This is beleived to he the world's record
for a schoolboy
Suitors for the hands of the fair
maidens of Lower Austria are subjected
to a curious ordeal. Before he is accepted a young man has lo stand open-
mauthed near a hive of vvild bees.' If
the bees are not attracted by his breath
hi is accepted as being no di inker.
In France there art- 6,000,090 smokers, and of every fifteen then- are eight
who smoke a pipe, five who smoke
cigars, anil only two who smoke cigarettes. Still the French consume more
than 8>oo,ooo,uoo ct-ga,trites a year, or
enough to go hrounJ the world 500
limes if they were placed end to end in
a line.
A school for duelling has been established in Paris under lhe management
of Dr. De Villcrs. The pupils, dressed
in long black blouses and wearing
masks, stand up at thirty paces apart
and fire at each other with duelling
pistols loaded with wax pellets coated
with felt. The object of the school
is to accustom men to the preparations
for a duel.
-  A Revered Bishop
Bishop MacDonaldof Glengary, whose
death is announced,  was one of the
most.interesting and conspicuous per-
onalitlps ip Eastern Ontario.  A born
Glengarria'ii, -he was a representative
of "the  fine  old Scottish stock that
peopled that part of (*"ai*a'da.  Beloved
alike by Protestants and  Catholics, lithe was. in many respects the most representative man in Glengary.  Me cherished it.*- traditions and  embodied all
the characteristics  that have made its
people  noted  in  Canadian  annals.
Scholar}' -'md refined, coqrleous  nnd
tactful, will) a -vide wise knowledge of
men, he wus looked up to and  respected -nnl beloved by all creeds and class
es.
into the caih-dr.1l or. Sutiday. and
walked tup-;ilie aisle ' the choir
and all£itlie'--,cnn_jregatioii shouted
Hooley,'*Hdo!p.y,'|l">oley,' Lord Ond Al-
iiiisrhty "Oh ic'sa'a "great country for
getting up iu thft.world.
YOU CAN PROCURE tlio ucciar-ary
1J
an
lerhalia'-"'.
AT
'®^i__^aB
White Star Baking -Powder
15c. per Tin
BEE B-RAXD TEA
"40a per lb.
lV:ithft:l Oa„
Mount lM'-.i-naut Eaulo
We hiippcned in a home lhe other
night and over the parlor saw lhe legend worked in letters of red: "What is*
home without', a mother? Across the
room vvas another brief: God bless our
home.
Now whai's llie matter With "God
bless our dad." He gets up early,
lights the fire, boils an egg, grabs his
dinner pail, and wipes-off ll*o deiv 01
the dawn with his boots, while many
a mother is sleepin--. He makes lhe
weekly hand out for the butcher, lhe
grocer, lhe mili-mini and baker, and
his little pile i* badly worn out before
he has been home nn hour. He stands
olT the bailiff nia J keeps the renl paid.
If there is ;i noist- in the nighl dad is
kicked-in .the baa k -ind made to go
down stair-, to find li:;.- burglar and kill
him. '..Moihtr dsirai*. his socks, but dad
1 CHAS. RICHARDS f
!# Todd Block '' %.
?K ■ %L
*^*J!S^:^i»i:*^^
, - ',   ".-    - -   --   -_   » »   .*.   4.    - v   la.   ■»   aK   *„   I,   a*~t\'i\-t\.-i\*l\ — *\~
O000S099C00O0000ff000af00;i0000P0ffg009O00O0aa00000ii0000
a> *.
'lELKrilO.S'ES
f OFFrCE - -  -fl-  §
\ i:i**iii)KSCK  70 §
Scott & Ross I
UNDERTAKERS
KJI13ALHERS
able Patrick Iloolev; last week I was
S.w«t**i**-^^
Zinc Lined
Galvanized Iron Lined
Enamel
»>
Good 2-Ind
Sinall
Medium ,,
Largo
**
Getting up in tho World
A successful  Irish-American  saya:
When I eame to this country I got a jo"*
on the section and was called Pat Ho.jly
When I got to he boss! was c •••hod Doss
Hooley.  After I botisrht a hou*eainl  hoeght  lin-in In tl.e  lirst  place and
hit the neighbors saial Mr. Ilooley. tiien } needles :aiJ ynni at'tt-rwards.  Moiher
as I joined tho police I became  Oilk-er  does up the '.-nit, -1 ell, d,id bought it all;
Hooley.  Three years ago I was  t-i-  the jars and .lhe sUs-ar costs like the
ected alderman and was called Honor. | vclV ii.i.cl'.V.i".
Dad buv-, 1 hickett for the Sunday;
dinner, can?* tlicui'himseif iind draws
the neck (rem the ruins after everyone
is served. '"What is home without a
mollier?" Vt'a*. ih,tt is alright, but what
is home vt-ith.s-.it a father? Ten chances
to one il ••■ a boarding houbt', father is
under a si.ib and the landlady is the
widow. Dual, here's to you; you're all
right and ivc will miss you when you'n
gone.
ALL' UOUSli  THE  UOUsi)
.ul lu-a'luuarou^t l».ul llie a[j[aiallz|ii-o!r)ri'
jscitra* Ar.« Ilia- .-u-li linawra trr.vj- t'-lcMw Uiairt-
n.'-ly to t.'tsiiuh. Tia.it i« tlie kiaail of -i.i-.t« tur
lieuf iiroduti-.). .Tt-.-ittor. Jiiit-y. iiuuiblilnfr. . I.
will m.-iJif yen limlii- mid brawny
" nfcaiirjewe^ajil the 'Ifiiaca; i-ut-t'of Vi-nl
.-inil.. tiaar,: ete; ama.. tint J,,.e ..„„■ wu arB
ClMnir I/koI.  ikt-ln-arool QUruttisrluss,
:   CALGARY V
Meat --.Market
A  compiele .stock of Coflins, Caskets, -ind
Buriai Goods, also Metallic Lined.Shipping Cases
AN UP-TO-DATE HEARSH IN CONNIXTION
^ Parlors in the T. Beck Block
I
*Ca.
**.
I
l*>
a"*,
tl
«>
•*<
_
-5
»*»
5
_
c*
Victoria Avenue p.
* - ■ -■}*
900099^00000000000000000O3a090800000O000C00e0fi00aaO0
^*52__:-______________S__^
i Trites-Wood Go.,Ltd,
'?
Twitching1 Eyelids
'PHONE 2S for Prompt Delivery.
Make your Way
to Our Store for
For Private Houses
x, Boarding*
,, Hotels
,, Grocers
,, Butchera
• >
a
§ 15.00
16.00
25.00
50.00
75.00
100.00
0®    US^KGIQ   m m
•rhoi.c .. Opposite the Pom Oftire. Right in the ft-nlr,' of the city.
Paste this in your  liat.  It
will pay you to remember it.
A. W. BLEASDELL
GkAI)U.\TI' ONTARIO COLLl-XH'
OF I'H.AKMACV
indicate eyestrain.
The slightest hint of it
should not be neglected
We test eyes free of charge,
and recommend glasses only
when absolutely necessary.
A. C. Uphardt
Jeweller    Optician
STRAWBERRIES
BANANAS
LEMONS
GREEN BEANS
NEW POTATOES
and
PINEAPPLES
ORANGES
LETTUCE
PEAS, KTC.
VEGETABLES
USI.C The .  .   -
Best Creamery Butter f
"Gil l-Edge"
EOR SALE ONLY AT THE BIG STORES
I hirly-eij-hf y(.___._. jn die Uni_,' business.
A NOBBY SUIT
Adoi.'.vs ilia outer in-ill, mul
rnisi'S the ivenrer  in  Ihe
opinion of the eritictl puhlic
■j j M"! Ii|.'«l. „»„..__, ,„ ,A„ VV(Mt.  I'ri„i„.| '«,,■. a ,
i;i-:r os*i; from-
Geo, W. Carruthe
WE carry a complete line of All Kinds of Canned
Meals, Canned Fish and Bottled Goods, suitable (ov
Ltinch.es, Picnics or Easy .Made Dinners.
STOKES  AT
EKoc-BBSa-o^ Eischal, KdurKssayj, "Goai 0r-3_k.
f* -f T****-***' -*-™**-» .*"'" If*—'Ifllf!'
1 Trites-Wood Co., Ltd.
-^^_^-^B**^r.3'J^*:^
"\.
anpw-rTt*-pf"^afrr';

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.ledgefern.1-0182170/manifest

Comment

Related Items