BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Kamloops Wawa Mar 1, 1904

Item Metadata

Download

Media
kwawa-1.0082061.pdf
Metadata
JSON: kwawa-1.0082061.json
JSON-LD: kwawa-1.0082061-ld.json
RDF/XML (Pretty): kwawa-1.0082061-rdf.xml
RDF/JSON: kwawa-1.0082061-rdf.json
Turtle: kwawa-1.0082061-turtle.txt
N-Triples: kwawa-1.0082061-rdf-ntriples.txt
Original Record: kwawa-1.0082061-source.json
Full Text
kwawa-1.0082061-fulltext.txt
Citation
kwawa-1.0082061.ris

Full Text

Array jft3,o4
a
(rVrW
Aardri WOlf
I
M. l3./o,l. Mimliom W��Ai/i��'
eA xjftLiVxJ  % tnr\y 5 (WlU'MMjt
_. ._.  .  i  m. 4 I l  x    I   .
if T\ml tVmik Miv Ulster
Coh,
'Bishop 'PoUAi? ^Ufl'tlC
4/ Jiskop t.^'Herbowei
W\ ��fWjt
Trice,. /$���&/* ts
G-^V
- try
w
��* ^ /-* ^*Vb <^<9 -^^ii,
ifj-oy-e x_j- cp'os^rfi ddrpj
\ I J-x, ri\ et^ ey^
3) ��-4 cvjp )d
- mat   I -- - -%-
%>.
M .j,* : tp <Ul (6*5 '"-T   '
Iy/,    ^
��
��y ^
)(^1  ./-o  si ~*l &*S*
I rr\ cP  y (%  <w
no
*t 9* '"> $ ���
/  4.-  oraj KtSfsyf* better  o
U0   e )A '   CaA-J fltSmmyJ
6 I  rs tO/Orr,,  -oobj^
i
<M
/
r*Y5 /
w, y> a ^ f<f
I.
Li %
pi
���   ��� 3 ���    -__��,
de etfistpwys reccdu. fe>tt/&.x
nioniMvP yotckriLnoriijP, vote,
mm le. CA^hrl PuP'df- f/Js
WruL  fi) tipp ecrr fefeFtjL /diPL
���J���    , " s   i J
j/ddawMvP StW^ttf- Prtm,
Set. vast 3eceyyn��er'-%4-t
PL inmi/pfA. tr�� Ivd/aws we/ix.
Co-rni n </ fro'yr) f/fn csd^'tbArh
ipL%w/j)rps fcrp PP/tristmoL-S H/'ftlPps
,    0// tffyi pvp) ^  rfjrj OpyryuL pyfji #�� ^tfj
fommu Uri el ma WtZ0efy9 Wilts
Ms wt'ft ^��^^#��^i4f
i WrAjpfp ec/ lcjaj m Mr SAadrV/,  ,
ik^MtT^ i .
^^B    mmm* ^^^^| ��� 1"  &3$i*A~]f0ltF'
>v^Ox.S:^*%:,
i0k>\   Cr-r&nst}. '
, r^6!F��^^A<t^
i/}��-p"td P6''> <P"��p^c'-'
C<p*ft <--ji^^(fop&
i. At sfryr-A I of, & (-j Ft'V
IOL  fr+Am ,  far fi/Uf,  *^m F^l  9^'
.eSh-V^j^tf^*"
A* t*?\ t  4% FI   .Af,    [ am, \    my.  j    \  jf*
���c/w  ���*  \j ^ 7  aa
x*lA
\ i  As Hit /u>ta��i$er w#$ vtVtUf i
\p)6^'Lhvj /Awn tlfi /fit's 4/wXt j
i &toiwq fo cl fan/*/ if-) rWe. \
: r/>pi et ? a Sonh $0 Mi a$ J*ro?rV  \
)/1<XWr/:py;<^ 'ffu^n (rp, staAt%L\
\fo ^Pdipp $p rcotJ'. Josepifl cxh
i cm eta dx uq/irh n&uL uf mjL dii \
i^^/W$ toptill' faltCM^ tsrru\
i Ik.?. tCt^ifWayt iBtpf^u 4kL^*iu
\(%w<L Ma jtytftz 'wtpih/j^'/p> ez.  i
if *
i a uhsf\, With rtpP&ftrhd PjrdtOffi
. I 7 4 /
//; Pi JPseftt Pad. S~f>difP\
JU.
1
- - I ��� l^/^tdlt^Ji^l/r^yO^J
tP^s^i  I  typify  *t&*-\
I
\<v.< 6-F".P.  ��� -- "r *f rot. *&>&'
Ob  ���
lvo-��� y -xy efr-\
>F*$-U' i'
J .r 40 /   -  \
K
c
I
VA  >  i  .'> ���   Q,  t,
' ������/' ryj  |
0
v)  d-t'd
s-
^i^  C-   '���-���'
^
/    /
.���\ .
r  \F
Crv  j-o
��    tOdO   /  * t*  ,���
*@*- Add '-' n>6 (r() n>A< - Jh
��o^' ��Xd /;/,--'v, ^AJ>,:^-'"y
'��>
^-Ui^^-x,^,  -S-PP'P
P)
Ce.
i)
<�� ���---���
diiSr p
V  6   C-PF  xlAjcSe-J
Of   \ Oif   i   I
J e-x /./.
F  A
t^ >/e^ ^ r,Fc?b
I <ppt/6' -rl tj/rsr- .
0(F) d* cA* -i^fb.^-'i
*dj Op. ^ \ -tf*Z ''
Fi\
(F
tm.    - 7
,ewws am atse^esPa/J rP/i tru.
.if t >���
i UJiFPpjtWenjL PhJ/pdidii dL/^edtrieeu,
>P ^'ddJmos^fnsks, tf.Jtt'L
ittUdi aP:rnr<pJ/LdFPP:,,>rPf>M
p ' ��� \
\AdU hFa Ptppru/v iUP <dPdP.^
A  r t    ,j   4 i
I Uft d^p-vi. ffj.tJr, >���'-:  :.(d /p/\
f JfLm d '
- ��� "-���'������.fi e<t ^t pa^mJ'^up /.r F>f>\/p
t ' **   t ***    **  W  a
F/  j, ,-.-.  <F  u   d'\
i   /Ft 1u)o rVAFp Wtpp, fgifa
it I
\WtVU oeAdwl. fissnped'/ram
\fr\L Wtwopf drfs. wesu- r-r.Jp
_ ��� r5 *    I
i   trit [rFhesfu ^Fux^fAoud/��,'
urf P  ���<>- .t  A- -y  i   ,  !
\tVtid>lO. COff^f^u wttlt  ' P-r.-P
imttr1Mis-tAlieiAjJ: f^-t/jocn Aid.
���    II '
\d'��s wm.t 'Cowinpf fa M>:.yy/ - # ���
L    V
p
>t
I,
el A
���r"
i/FKjG)  <r\/>'* It
ffA-, dl  /\
t>-
a. -
,0    P
Yd: -*Pf ��� M
\a
y. ��� ex s-,. ���'
���'/  " P-J  f
.
��>'
1 (-���- Ok - ���
a
i
>��... e- i
id r   * e-  n
���a* ij    A mm*
?-    ���"7  ���'���������  e
I
/
l^LZd *y  ������"������;  ��� . 7
/>
c?o>
���<v
,y
' 4    ��
0
P r  a
��� -* *
J
l
/" r /
f   /
aJ
0  '  -' -
af      -
> .
Jbmf
��� ; / /
or"         A
-
f\
P.
4    '   *
>
��� ���
,
/'
���
,
"   ""     a-aa'
I
.
f
 M
/A / d ~   ' '
-{<,  (S  *  ��� '
. ��� * a. *e�� -
���'  C
I
?-X,C(&   tFA   O'.    JlPmA  P^.d,S
i-e-e ^ ^o'
f - /
;
���. ': r  -   -  -  - Cj -  ~  ~  ~  rs
,  T/i&y wm> net vtto wtyfafx
h: m tyam-AitpS: im try a.f&M ���
//
'  r,   i h  O   . ' !   .pYi 4 StfflWt
4  '    . .A t U *  ��� "
'::  ������:uP' ���: ���"Pri:ypi,ptm . a&ieLi
. .'..'. .potFi wowcbfi dJ t/d djfJPdds
r;dP Pf friis % Slid . ,
. P'i >  6UtfrihhrMmJm\y0lm   U-,'
')   . ,    " Vf 4* /-
,;.y- //;  .    UtUrVt^.  -if":  d-> -,
" '  '   l   fh  ������'
v td/i re, ty, i ������ i //,-a- **y  i
i/ 0 lid.'- (a/f
fp
' v. p-pp-r, y��id.wy
^adfi* out-*?' mMnM, ���
/ / /   < / ���/- /.
n"l\tFT Ja  'P   WjftllA  tf&tL  f&  (PXtmmaS
:    ^dPyft'C^A-   --?u u<~   ' ~ *** ' ��
7'
r 7
i  /mi
t
^^1'' ft. <   j 'pAtiJ-
tht1.dJI  dU. irf- I U
Tf) tin W
,' 'it- I
d-r ui  i 10
dl-r
("of  > d
<? n
o
try
A
C . .-  O
~(PJ
&
^d
I-
d^lP
1  S\> ������
/* TD cfh
1V'
^AJptAtf,
vCd
t>
r~
e*F-
���- .  /
?������������
P
/ '
O
PP
S*
eP-
'0
./
"iff
<
J"
-I
/
c
6
[IF
a"
A
���
."
<mJ)
'-.< ���
aO
F
tfc/i+'j   pFpZaTO^
L.y
op
���
14
9
- Fp)-
J
v.  ;
t
c
<o
vy.
 i-
:
2.
t
r*\
n>j
ct -
fca  I  ������
��-,��; �����
*-t
o?
>f  .-���
���^w:
I
i���/ ��^u op 4 s
���/
/
<^. >
nc
e^ -���
��/
^^/<6^(^^<i^i VktcU oV$a CtocAWm
d ' I    A   4.1 root)  pip '  ..
��� %jmboo h tht CrafftVrr, m
.   .    ,1 i .  I . I -
w
y.-.,  ,  r:-r. StPOelCt/L. ,<o fit
.
/ / 4?
'    4 '  1
,1    //'
P>,
Tt *���
I
'���
*>*;A/
e  t'*-' i
x 5
.1)
1
Up (I:
KSSmWiOirTS
*
f
orfFLAAPdir  PPPF'i
PP-PP.
/
m
.r.',
I
<4U_ a/, nivrm,
s)W, no, To ..'Hi
d
p-
i
fijijt
X.,
A   r
��� ������ ' 7.7 ' /
PiO
C t  it-
mtt Wtvu
I
'/ out stie riaX*
/ . / *r
4
e ���- ������ , a
httPo'J fii^/rei, So P/iJ- %<- %
fess.ttM
t/nvyifii. WXeOedrnA. poiot
���flu. (iocxi-uJiLS ouf-tMt. medict/ ttfy
���I
I
^SWffSWfFd, - -  -  -  ~'i'~ t~, /tsFL\
ifaU Fbfjt/f, -P QPAft/6 F  ts��
.mtfi\t<r&v-tX'
^S^^FO'-FO-'X J^Q(r-^
i0t>q it (pp^'"y ^p
T   l"T) -x    tdTi  1  ,r\ 1
; I
id
^ ^ Olp -o^��
n rriti XJ rtpo A
po '
I
1/
/>! ��
l(9'
/'���. AiVi if'
.^ I ^ 'V '^_i
0 P^'
A���
y ^ * ^ ""
y , t (9 -
/>/>^ ^ f^i r>yp'
A . ��� / J    '   yO ,   L I .   ."  /   I    A
I /  //Wet
A ' ^  ^ )   0/    '
,   fee,  ^.  * eSXP-Al    *mO(.
< 1  rd ,r, , Pi-"A; '���>'_' "A^ Fry/ y~S
i'Fttt&s<%> p tsLry.^P6. I
aJ
Ik ���Hftncl. lAi Ml dtntJ- ^
hstnitt'&ifyfattf^  ���
tltouyttPh 4 iff^mj-first- fk rdf**
WlM /ml CUt'dre^n, tryiwh'Ji  ,
, ildduL wvla. ii~o>i ftcu.dt Sy  i
, spnil^j tit** t%<Ao-u- /m Ppu.  ��
\fytlr- totUi. Bitd-tiy "** **'
yS\m\ SonuL jdit-OefiLs ePi/wmj Pfc>
.SPetXAner, dth *d-a s^niddU
.font*.  ToiiQdeUi r.vidwjli tut*.
mo
,USC4ajl.' P'i��y//ltd/t'rsP
, tier to HrP, hut u ft*- *��+  "
/ttptUyJ^^dlk^PeeW  i ^(J  4^/^y/   -**  <^A*4  '   ^
,    s,_^h��^A^&
%ry.i/rT)Orjt.et*F'*'lil*
tehMy^'ft*
6 ^    &��� .&. A
P>/>rx>/  T'P'  fj\  r>yP' '
1/1
��� V-4
4��/y*t'
1    - Cr-F~ ItP/r*^  if ^/ P'b
V A*
/i4 V ->/!
I
���J e>aa \lk*��<��L Jls %a (**+ Wf"*  '
{M^cmdcritMreyn,t7/rdiU  ,
, /W w*U. #">>�� wW, <7   I
lemoAMo Hm ei<Jsoit. *rn f/m*.  ��
/niorud.W^tATwP'//^  <
^ somemjdshesa'^&demvriAj^
p/e/fcwer, dvi tut-4. s/iinldtU
fPimU..  TowtvUl trtidwf'li futoi
', yWr ^ amc. A' *fc #&���*
ftU,idiyl^^^Cuf^/L '
,^/e.,  <W  aLmm^mVflm*  **'* ^
a - - - -/ft
^dcjh
J** , AD-h % &***
T> /
try 0
kty J"
y��
X_4*
'/O/
@.-.0rb��V'''ie4H'''��
^ e> i
46
I	
A **p M it j-��
d
Jixi v_pt>; ^p /-o /*v.*< -o ��� ��
c/L ,  (4  I
1 ��� r.-D
trwj
yy
^A^P^^��:0P
K Cr & Oyh F'OX^l
J 4-4 ^i>, 1 &$
r
tUFt
fi $f Od
rot e><
dl ^M
J  it
filers fU/^rf'P- \tW)\*)Vc4tL,
Tries* poor poop&e ntArCA tax.*
\nttrfU  tfcftotl  titJ-W ��"<*
^i^d^a.,^^^'
[crMU't*^'^ ^ ^^ '
>0Ve,JiJ^ ty tLd/A ^Steadf ���
' a W ��^��^ SttyprntruinU A #* ���
^puiemum tf Croef,
Po U otJw/y, rtoLdtty, /a, I .  ',r*rUi.>^.X' /
*A*4p'1*4*,***;
,^f^, t.0 <ut ^4**A
'po-vjf'-0^''^'^
7 <\/'QF' ^(-^ttf/S S^r9 '
��� t  300F{?'- f (&-��. d-yAiAJf)
14/^ QL> ^ A JtD^ef?- C& ^'
A  _   - the dftxru cciYiii lit nou/i y^-v   \
.Anold rKdh ttoiAsWitF kstMrri-\
, man led Stfoit. f/XA. fidedd^
ySeeifPdf Crcyd,
~~ j j
. i
i
, fJllMATt Ifi/itfWlirfhr' tir&ft)/]
i uow dti tnt. Sowa SuAjecJ-: it(\
i ftu f-irttlfa. fP%t'capo /TiCM-PP^  ,
tltHuctf. fdiFl<ptdtui cxFtfitleam.'s
Inmf erf Mis fytea/i, f M M'oj\
\600peoprjL peiUsiiediori mL/w
fittV nioU SuffeA/ted JCFemiy/f!-U4s
%/wii lPi> 'dtfesit. ahJL msfPty, i
1  Ifi'htn ^Pta/wisn %>ey ^veA<A\
%pVtrrijStrdty Pn mA. OUdAtUsio tat,
y/ied, /o\ faektet'fil doenpr*
��� t
m
.,... l'��
I
_    - -pj- ---,-���
cVp -��mS , oL/^i d<Pr\'7\< b'��[
' Qj ��*% *<. eiP\ > b -y o;��y��4j-gpi
/*��o) 5 I ��?> t*7D cPb *y~'' L ^tf
fpf^jF'y'b pF-yy epe pe-gj te*i) - I'
\>6^cJh^'l^c^cJ6'  '
Ld'tiA r<b poj6 a I y�� -d^ d'l s~bx
A/> 0\  ^^  Jd  ��(mdp<LAt\
��� P Op po yrj p> -> y}6 >' 'V to yr)
r*'OF\
J^
,  _4^>
���A-ZsLA
IT
'(4'sj*-. X  fP V_Pl=  tog*  iFofa Oi6  '
'./��'4��P  . I
���
��x_>-  O^Q^j
(6-FP
(O pO'Q'rxi
Pyt6 <dip F>'Q'P oo 06 -���
\a.
FV,    e H
- - - * " tf - ~ -   tf
i VUtrt to rrouMdui wjJ- '"*- ^"
\frttrmoL 4 Koupfvi^ i
���M   /   '   P
pert.ted P itt. ntpoA w aJ-r%>. fan*.
s/pf fke. nfoudm ; Xe, erdfcred. Ju.
\Mwnj mteCedzsL, d woj. v&fj
mutd Vr, CtXAditlP, fr/rnjr Po J
,AYSaa. '^^ ^ C/P'PP-^P'Fj,
xtUviesc j ayvd^Fcr^cwuifi'S
dJilKj ClJ^ioi^in to ft^ptrvx {
J I * T~'    .    I 4   i  , /  /  4  r  -i  '
M'tAffrWarotjiojWq W-ffrtf*
lddA.-7c/L/ fU. 4euV' ft O^Fe^ed
sOtdpL flxtZftFt'imerr,,
-1 I.
��� - - - -  -io-  -  - - ->
i
i
f^-.PL^^3p^A&,
->bedi~A  Wf.
.^^Ot^C.-J^td
fd\r- ^grvC^'eX* e ^><r/r,
y^Kj-sF.ppj: \sjpua ox> -v ~f
�� ^fdd>Ft- l/A^t Cfr oL
>mA<*(pM_;6x^y.&. ^
\PT^  "fTO  .a^sA (,_  G^  y.
���
tWIJiHAi^a,* 'J I
*
7^e S/tusfiFJop Ptwdfdff  ��
^�� $itt piP&tjfes : erne. aA ,
cCadiji, tPpptrfiPl SpU4t7tAc, ,
4^ ^/4^r ��#;/ d/ /��W> m%tpi;  ,
/fWtr/ttA.. 5/P-f)didt-iltff<s mpc/k^-s,
i/TPUuPi, Tfit uppers' em*-   ,
,^o..j ct m-iAiippdividededdm^d  ,
,//^ /tffe���.. 7^< fc* ^ ,
,6^1^ ^^ e&#yx��/a��/a ^
,   ./%. P^iPdJtrtiiL, 15 flOVO etdJOidr-
Jo e/ttd-a. n/<cjl StsML^mcd  ,
hi ustiid -Meet eitM7<e4e��H Cudr. W
' ,  rs di*,
I XasT) id ��� (rFj >  c/~^ /^/^  -SaJA  <p O  O.
r^JrTj^FF^.b^fP)/^ i
1 ^V. b -~y< gL> ����> ptA*% sj-. P'GU
&&t ~d G(p (Dip sm^iP.tVp :P6
', (F).
'���<���> >���dd {-* J��ir Sl '
F
a ", 60 i
Ad A*
7a   I
> CV*.$) "Ln Si & , l d�� xjhi
I V_H t/i y(PPy .
'si*-/ C(p o/p U')Pr aOj . b 0{  i
i -> ^6 ���� ��� ^ ,/b ^-o^; /e/<r -^
���(^D    A"   <^>    CAST,!/  .  4^)  y>/{, I
,'��� CteiAtPtno tiled UJ&oi, ftedA dajt-^
Wo ifOi'nPeAi. i
Tim Few PditMcd sot t*f'tf/idtPs
\f/jd-&)vi<j[, fydCfcd'tP'de.. .
'Mil tt I/'? <fKtf   Fdfm Ot-AlrrA d ��0 ,
,feted' by /di i
It is to k- cfaCi4. FndPiA
slMS/dd WLr^Pm&dpJPlC t&Ftooi
tfidL LiaFI I dU Mi tP^MiFfudt-,
<r\ '/Ad, JCosy'Oe+Yitdr. PPdi'uac-P.  i
id. fee. C^pFvpfetd aduu  i
eMpeotloL h> leOtrJKcm ddPL  i
tyudMrmtf-, Wt/trioFHA $6 PcPK
SO  ��rMtd'a4*d t0 fi&Cps ddH^y,,.
Sd SPdoP trd-/UJe'tlf'W<rhfcd<*- -
Stna to pcvP ^tft/dPcUnj 4/tss /  l7) tiXi
\ xU-s d ���  (Pyj .   </~xt +JUb  -X^/J   Cp^tesos
r^J^^F^e,bh&p-T> i
1 ^V b -->< d^ typxpy uyP-GU
W&6 ->�� G(p 0$> sjytF.(��s,S6
'if- a , I r%6 ^_ ry-���. >, ^,.  ,
(A i
-e   < g-0
I O^/J?  V_T1 ��/. (^ ,  I ^ ,_A, <'  I
I ^-O id, (pPj . ,
'GU ��<�� r^/p u-)/' {��/ , 1. e)^  I
1 -�� P&  C(f> ' ^ y/b >ey .' /<Vr/ -^ ! Ct/Miyxi Coid UJ&oi, fttedx dtxdP-^
\fi\to loin-PeAi. i
,   T/u ���yjtsiiv CPiiMed sot 1/ ' faffs i
tttd-Conp, ty MfteP-rt'dx.. .
'MP tt ye fAtd Fttv/yi oeM** F *W \
sfeted vu /di i
i  It is to i-e. eudCtdi dr^'tsidt
,ms/dd w&wedgJic &tdtui
, fiidL <,aFi tdU mL i^MiFfdLc,.
\tr\ md icdytzwe+i cd/li/A/d.  \
,   Tdlfet CoLApeyyfd^o, aduu  \
, exp totloi to let) ends cm ddPL  i
.La^^/i, widdrioyyijc id PP>K
xi(>  foritddOA/d fe fimtfo AhOA4,i%
pa /%coP feA4- tit/PtAt4] yoj-foediom i
,&liy to ptetd- P^L^ttd/cUnj ttpt) M-
-i
��."������'    x/xZ^b   CipmmA'l   ,4,00
.\x\WptJi -A ���T o-^j PFJ/syj Cbj
t tdb v_9���o ;/? '
t b not G-P^^ ^^/cdb j,
X
����6  G P^fP^/<��y
phd* k "of -Ft ���PPL s^J^,.
ds\-\  (Puy^^Cedi ��� t
<V
1 X i
i    l/rj^- I if Qt. e. .-t% A/**.
i'l \/ y^ty cL^cPrp ��^/K-
sYog 4/*FCt\j ^ rsr\/. bpLF/
W^/ftfsS. \S��-XeC.  l/i"  ���
1 'I
tCL\, ,
----- m\T- * "    "   ���
FeisPfier l/ofnas tiad ovay
itt/ip u 6/ift's tfoiix5 ad- JtntaL CuePe
tf Wns oJ- P$ue<n-eM-tyf*>\ Mi
cPPtyiso y<
y. i
ta/tteW- ticJdr rJonr rttXedL ,
, Cnfish/n tt s tted PPPt rotetm tanm,  .
.wit'e-t ftfAeji ^stmdxSex^liud/A*/
tfdfdL td/i%o Jdeevc dtrh 2->A?2t>tp oaPc,
i / i
i  r/mftin Cdid'roidSc, wffl ,
; FdAer noJ^&r, ifJen/L oJ- ,
i SeesA.pM~ /p\ e~%r ii ipF^o,, ,
,OA*dL ad~ Sdit^ytzwcsr, f^- M.
x/ [o G-^fdxjp^/^ hy
i / -v
6
idOd^cS.
P^dj h^F
i.  ���i
if
(P rpj dk CpAd xi-dp^Fey
yX  "J^ ��� '** J*  If** Ld'r<>
'j P.   P <F ��� I^^^^^^^^^H
tdod
ov/'W0t- -t'tdyp
I X
<P 2ei "A. x^Aa^ y/b ��)g i
��� ^ a  J��  (p A,  C(f mSo ^ 0fa
WW* -P Cei Gtp ^d t\ G/p
i (6 <s /-t> <-et dk tio f' ^
cJ  o **v
^Ogm ^7   f    ��
faAc/i Stdtftrh WmZj eXttA
D 4.    J-
i��p/i tecum
for ��f)i
nsHncLs, Wi
i.
tCir
7 ' , /
X
ffOiWt we/it.
-y /    FPl
fao h
/ /
UUHnS  <Fr*\
i d) I  poJ   A
sri'X')r,t<)i)p( for)  L^!l'idP7m.i Ft'-fetF:
/O ���
6 fu nunclt ed. m tisd. i*dOd4 ypi ���
,:lofij Co pp) )���}WMdlPrt"> 0>t 6^'W^^:
'r>ofrft'iv\
1'
r
iVr left fm me. IdmOiL, dtt
i
ft u*j i tu m yoiM
dl-
/>/m
/
t/L&Ald
/
reaced>
x
- .��� -M-  -
t��P tdl?x, s_P-o xPix, �� sr^Coy ���
-t **l PS-tp sd\> ��S fTx/,1 yd
i *4 SmA-y x (f-j, epd-x. ^6
tCatp^' deJrF) >' ^icf}'-^l~P
iC��- it- -$>* I rot 2)lPr\ -r^-nF
-*&/ l *  tJ-u/Jb cFp uPsj .
�� d\t ^F^ ^l ^ cdi **&*(*
^'mWSmtJSA-... -  -  -  -JLf  -  -  -  -'
rra^CdO-i] ^^^.^^ y^m* ,
dhy(kiAj^ft waAipf'e^ rS sec *4(z,
^mr'iu f<di /T4p\ ^/ifPS^rncAf f/m^
o /id. Wewh V/ii Ml //'V kdcfta
mu  to 5- clotJ tP4U. S fVi^SJ/Oh ,  i
M^U /It etaJoWYmUi  i^xUx^dM
Hi Ipt9nP-/r>M ri/te/A dedtoety.
I
PXAied!''
'���'j Trux-iiy yut)(eieV/Pu-y>'S rn ddej  ,
XddfUt Pt^dixx Pdu.it' %Pr &li*A
itetftyi,
i
dk
*eOttdfiitdt) dttftnAyi died tdnsV, /���
PitUdj&wFd'tav-i titpm 2'//J'Mt/- /~a\. \ -m
M
*
f
J
a. or-
^X\/G9
���30
/   dF ���> /  iQ
ID '  ? / -\  ':P\
-y' Jjj
'- a^5' *' r cfbv1 ^   '
/  ' "VL ���?
V
i;
-4>, V'^t^ ^
1 ^/o . cl P*/
r
p.
/
c
^ f>
5^>
I
1 X
u/.- / dJ,t & JtpPry,
/
i^- .   -   -   -   -   -5/-   -  -  -'
cdli/j usfc erf/itA HlfStm CridLi&Ji. ���
tif'Sd aid- idctmn dotpi &**��  ���
'/tticUvd tTfiPtGymtu. *
y  ��� ��� . .'
PP/.u fnd/dm yddrWPh', Wewr&dx ���
tlpy vtAJc, deted ivPZ/tlf^^l ���
<3<*^L fteJifitL, d/eJ oJ-  ��� i
jdJiBmP hdiMtdthktid ,
, .^V TtLtf^fm ottU*tt%i':>
.   i
i
i
-fitWiied tU ffawhtpi, fan. PF.
fiWAettfUpy dfrtdyMdritlttel
\ A*.
4gL   E
- j
r\
i
K
-  It-  -
ryeF~x'Te
V^-^i/
fytmtfittdji
3
Sf-Ait
I
U *. dtJ& & -��j6pts/, ->/ $$ cvf>
^XA^a .  f)/ ��)s^  Ctj/j ^-�� eft/*//
'd-y3f
I
r�� ��-0
id "I'd!
rr\
*V I
��� \mT,dt \l I.-.
t^$d��^-* i
��^li^ JA t i>4 ->/ -A aPu -v i
/*
#t
i
���*0
<^y
4 2

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.kwawa.1-0082061/manifest

Comment

Related Items