BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Kamloops Wawa Dec 1, 1902

Item Metadata

Download

Media
kwawa-1.0082057.pdf
Metadata
JSON: kwawa-1.0082057.json
JSON-LD: kwawa-1.0082057-ld.json
RDF/XML (Pretty): kwawa-1.0082057-rdf.xml
RDF/JSON: kwawa-1.0082057-rdf.json
Turtle: kwawa-1.0082057-turtle.txt
N-Triples: kwawa-1.0082057-rdf-ntriples.txt
Original Record: kwawa-1.0082057-source.json
Full Text
kwawa-1.0082057-fulltext.txt
Citation
kwawa-1.0082057.ris

Full Text

 No.  203
UN  FRANC
25 CENTS
fr.iiscu.x. x4 ims d
AjA~-r~> .  ~xa- 4 * ">���*/ r  j
AOsCr-tboy-AeS
tam^ist^rA/yy:
j.fyy'Wv-Y^
*"x~����� DT'' tm, 9
P^-^Yl-^Pt'
r'^^x'y~-r'
d<r'/-Kr���"^-''T~
���s_-^VV V----J
   { j���i_.
i
Vol. XL. No. 4   KAMLOOPS WAWA   December, 1902
^PPi^-AiGc to c^o
M. P. GOKDOtV.
l<amlccp<,.B.C.
for Fur act urt, Carpet s,
win clow ^h culls , etc ..
Stoveb a��id Hardware.
cPtxjifTi^ f^X'^x.^;
xHtA/^i   ^^\^'^��    ^
^d "t te-1' ���  ~r_r ' ��~*~s ir**"**}/
$���; au <ve< -v dL* ���<;-> <s>,
ti><e cfb:
*/t(iItiuuin <$MtPee/y,
I'aiiccurer.S.C
C.0.?rlor scCc.
Liltulc/L liabdtly,
NnporltrS o\ .'
Irotv, bteel, amd
Oenerai Hardu/arc,
t Itjricallural Impk -
>n0it, Wagons,
Jaggift, etc..
&& r^, ry<. ft^, ,/d, /',
(fair*,tyfW "tyi-o-b.
C. i * (r^Cfp.aiieff'
, V . >>  c-G,
Victoria, Vaotcot/trrttattil.
Cimr^t
r\ys i v
��� 7  tJ& J-tA^i^i
���  - va "V  ST1/ ��  -> C ��C %mml *
OeJ - ��� <"ei> tfyttAy^CfjS
��� tdb ' For clothing.?/ ail bond,,
for Dry ticcds,��ecli ���% Shoes,
for Ore-eeri 'e s, Tea. 4 Coffee;
��jf tdic lewtitprt'-ff jtrCash,
The rla.ee tetratie. is at:
Ml JMW b, Harper.  ���
TKt Qouichvwa. Hotel
Yttojr tht Ctntrt o\
jv\coLa. X.exkt.
45* male s SoulVs Of Kawlcespv
xAtfedxlh, anet Stim/ner
Resort.
BetXfuliful Scenery
ptYrtk. CUvhtxte..
U. 6'RourHe. Prop.
C/eneral xfterchaaie1,
KeArCcola. tlaMtL. AC.
-7/^ > 4fe?<S> -%> Od "V �� <v ���<S
���^ Jfc i>i -Qj ' L g>e( Oe^i
To HaA.it the Best QvcalUxj
at tht lowest Prices,
Bwu vjovvr (sroctrits txt:
df \Pti -tj -.A m%d 4*P*j ou
tplf , L tP CAU C<y, -^r-%,
A9$'Jm��*V ^
Ut.fi. HourTtC.
HilsrrtleiOpS.
"r-"*-r-
-1  in^-" 164
Kamloops Wawa
Detcmtn tftfti
��� Srx f*fd
-n'dtidl
oe> > l <xJ'. '-f i'/ lt dt
^^(/t: 'dm * i��
k/. -'.-, ������- y-}. �����- (d{
$ *c). <-dt S<t)>"-
OA^g.it.A,,^
a
.^rx.-v'y .,y<: '.'4
^jd> U.' /,4 it yfiT.  "���
aj ...  x
H> /<<i  tAmAVmd  'v x ^ ���
l *
.e.~Ve' *
^4/-  ��>
ri
4* ��   ���//  /' i (j
1    .1 J
.-�� -J, *t
i.  iO
4, Cfj  -v -T'-aA Vt
<r^ U ���' - /. c/ ��� '. *
!/���$ (SU U,  *x^ x;^ kx_f- ���
I 40mtn -**(/C ~^>> '*���
/C, .)�� yc���of vs**/rr*i
���!L' ��4  ���*���<_������ _
a *-
6-^re<'-^",��--'^v>',
-i ^-"-'x-k^ie^x?!
A-3' " ;
Vx ..- ^(St (d*~ o.f
l C^ -f of t*\)0j ���
ky. d <xr>4<4> "^f>U^i
J,  jOAAmtfOt,  l/f-tP
%/fty-. P)<j(mtrysTfr
rJtsC4mO-%a'Afy/^>
di&-��di-r^i~#
"^76 ���'><* C-*~-*et
^et^' l  &t*-*r*Am*r\
.<?-. . 1*4 �����',/,���&���<���  '
K
ek *tp\ U,r^/cy
rvStmAte&sf.j.t
di %%s\ \ff, tVftStp
r^ryxJ^di-^-
"*t-^*-,di '^sryStAaS/i
1 tym/mAtS** , l-x,
fTtlxJ^Jx^ xJ-.Af-.tZ,),
Jl ������/.-'.. "t^ *<*���
/)... . >.*  ' k 'v*i *,-��
���  V*"  x 7 .41
fi tj.  x./ -,,�� ^^  Jg,
<+ ^(oi .'.��� '�����
r, -v ��,��> xi�� -e<. ��<; 4^'-
^/�� <r�� ����.l y t;t
*4 ">.  e-   'M/iY'lj
x^aL- Pi si v(-.-> /#��� r
Ca% 7Vi k.> ���
A
cjjr '���- 't\-�������C^p .
^4* 4< x">��  ������ Jii -��v ��v.
^4- "4 x^ , 44�� A C"--Clj\
c/v) /4* i/i^sX^A
���r. ���
PastoYxtS.
iAti^uist^-XA.
\S>ts4-m,.
���Hi x*- > L
J-\s>^-tt{^'/
a
Chorus:
��- v, v.r 4-rj 50^
j^^'A.���0'ddpi
J��^~
"J? v>
4- Hy v--''-o-^lt ,
^,
m.
u-:>
rv ^ <;
,y.Uy  x~ \4-..<^
/  i ,'' ��� i
yvv
S , r)k .^..MsJ
r- ^��� -��.  ") r"% .<*-%.
������yy\dJ
itd'tjd-fct
P    '^SaJ    ~>0'
e f.  t /./~   Y'
tAd"   -
sfAfrnt v^
O���'*  J~\s 'v/"  ^^
v ����*���"&
��
try, \dT* "*<-(.. *. f<**i
A.'  SaJx.  nOm  if. /fit
s '  )   I '  ���    I
'- <j W l *  r- v
^.'.S.A Y /' "���
*i y -y 4^�� /^c, 1 *!?*���
v^4y.^. -' x> r^ .���*
Of t. r>op <f
a
r/ej.
���nt �� C.  v ,- *> (iV I
^,��r 4". k^j, i^cie' t
������- -r, l '. I -.�� tyf ��l
���v ej^�� l > rvtiL- "Y**.*
v >'/ I'�����y<r*' ^ V>
R
4>4^t',a���a/ -d '-
av P>4 xn.'���<!,: !>��t?|
m^S'igk t*\ ***. v P Kamloops Wawa
165
f)o5. farai.ii.7.3 ���' February. ^*
ddarc/i. C
-����L dl xTp *
/./.-fa
^4
�����L Si <r/ -���'-��� 1 v ,Po��%,<A^Q,C<f>.   r-eTm. $**���& 1 **
-���'���>^^'-i>'^.  *ier.
.<:/...
��S\-i-t-k>i ex., Xx.'l.  \rxl.v
g|.qw4^^.
XL
*.f-.j-%..^. .'k.y.
; 5. S. -.
w.. .^,.. _���) 4.   .7./...
'>���/..: 7^., 4.^.   pi.i
t-J,  %  ���/ix.\
dSx.  .)^^.^.^.
!U...J\^:tP,)S^.
%���*.
m.j;.'-, -7, s ��� 7v-. x^��
^ **
Td-Cx^t
K.S.^j^.x��^,;^.
*$C<haAtdA<��
w.a.-...^s-:7i .
��ot?*V^vv P-0-1^'- -"Vo
/���.1...
y%
'V ,
ft 5.-.! x^x^ ��i.
ft* Hi 16
M^r^Sft*
�� Si.
\r
^���'���.���xus j 1 v, ���*:
a. 1
io.l.y.
 r_ . hlnjl
���<s.x.t-:^-v^. U-4
'4 4/  ��4 xVj.-
Sit,    ������-��� ' ���
+
,vr7^cn,. [.>c-:
l.'-fjiJ-^V'-^r'xS.
p~,yVa.v>v'..>.
11U
1*W
r,v'iv^x��i7
f.[d.i-p^i-
J'-'..-..-v ... 7</,-
3d 4, ,
*-S.'ih
tS.S���
Z-Iaa* i (
ic n   I  '4 ,  1
~>r -<f\-
/..ft,-.
UMU
U/.(?.xa.
ULLC
-'''/.-
��-��-xJ
h*\,t%tnf'
.   _   >���  4f a __D   l"
ItiM
���flr.0.1
^^A"e(-
^dod��<'.\
*rU>*K ��(���&*%<.
-y^d'C
./'iN/3$>A.,
1 < �����
��� ei- tit xV' -n-0^--"
*V**J oL> U /Jk'W. 7,
C(��>. <sc ^/, 7*"' V
t.'v-  4/^eT .^^// -<
i**'t?X d. ttf,***, *j,t
i-f^s9ftt*\'tmt-t kt o-\r
Ot CxJ"\ xlf, Cfr ���  I
4- (<x. ,>,��� Cb,..| ,,/
d"^��P -.'  G"*\eA
���d K^'M  > ^/SxV,
TV  *    <di  (P-  -if-Alm
j\ oft 1 .*. ��� [68
Kamloops Wawa
ClJ.' Zt, w->.   ��� v
:.'.&.
i. i*
tm i>.k
f, I  (
*L<4*
M.-.
"I.v
M  v..  I k.
4."^  '^4*.��  ^^^
x)<;/. 4.
\a\C[1  eW
"a%zr, ���
PUPiPPPi'
\  dm-  S^OCf
, . , .. I.,*.
y!.(.!, ^^^
3l...jx)C<V^.
-.I.x.   ,  . -'���    I
7f...
i I,..
U..7
is..
it*
7.1/
l%L-.^mtmf,^*-4t.
(4x1.0. -s/^-v diV-
'*I.-y, ; IK5.
KLdMhj ,
/^r..aj^C/^.7,4'xS'
ibecemtcr.
ix
CSt  '���  ���><�����*  vV '.>
���..
/.I
to.
Ii I
i.0.4.1
fr/.xa
re v.
>���.
.   4.V.4*Vl.,
M^V**-e|T|
I  ���    r 1 ! ���	
��� v�� .���-> 1 v  ���   J��� ���
ItAO Ox-^ttye
��� t ���' ��� ��-*.
���\:  \s-
fc&
l.v.1..
til j.
I'd. v.
nix*
II    .,s"V|is ���
'3.1. .. . u.^i / .. -;
*talJv  J  tmJ^*YC
If C   ^(Sj  A.  I,^41C4-.
HT-J^^W^
K
-V/^..'C^.
^>'1?'
ts-SiA. Jx^j,^xj,
^���f.(-xW7  "l  , .'".' ."' - )  )  '  '!  i'  ' ' t
-^V^C-',.4.,,^X'V
���   ���.���. ^4' 4    \-
 -\^>-".-;d WlsAds^ sj	
-'i.(. )-c.^ i > : a.eUM vs-
ft {...  0  .,.;.,. L_J=1 ��
- 1.  X- ...  -I
rr,t��r^v%' ld)-
il.Q,xA\ -w/, ,.;,. .,., " '
��&J^X^   iOaesJ
Jl^ci.; Ci rJf  1.   1
Jt, Ot  J**'. S���dti ZJst*
if,  'I/   XAf,  ��.?,  1)J (j, I
it. sett. C(i/��0,te
OL^jT k/4 x<l  IdL/kjJ    ..
^/.y  Vint*-*
X'tdP)i;^- ' \u*Z
r~t\ ' tt,  p
tPtti-.^iS^e
V^r^ty xA <fC
x��,4*��- At
M > �� ai ��/ ��� J" -a."!' ��� ..mmrxa* ga.Txatarqj
Lives of the Saints in Chinook
169
faa.l. Stdieelas-tl.it
f%.  ,.t ^Ja-Ci, a/aIa^, ^
���ip*- i ���% ? -v it Ob ������-
S'. "V ��� Xs "y C" 44i- '��� ~ ��I-
"v -(* l'�� ������s.xj-s-'^i s_k*- ��� <\->
-.0.x,7 <*���.��> .A,^:
���7 -/*���> ^i~ 4<.^ , CC ,,- f
St* Ixn. rStit%i 44.4 y
mPSsfj* .  trn^esA. at. -^r,
Jk ay .���*-��  I x/4i4 <���- U.d)
ft ... ^wa\��o> M,y-O
A V -�����*{'��� L .4 V-> v 'CI '
1 S 1' r ,< X7 ��������*-. 4. v
Aj -5 I tPe? t>*" *A
tf
m yy Sm������ 1 j -. p >�� *
,*��� "n> i4t a| >*-.-a,/t^/x.^.
Ian. 3.o-
S^Otntttite. x s "S .
S^ettSphrrub. x-x. ^.���x.tyf.
rnl,4
i-r x], ^ td&faxAt". -t,   Xj 4. x, ^4 ���**, 1
Cp *��. /, .,.,.'��/��>, 'f .^x^
fC-.("r  > MVV
��^^>X4/d v^Vdt?a(
<-V ������ '<* r^Ptdyit* ���' ?t * i
^r-fir ���' ^ "��r5 ^ ***""
V<,-Vl~��.f,4L, ��,<..,���,
.-f'<W,1 ^ tx-j.l
dx. mtsfj xj. s, T,i O^f-xy
^>" "��� W1 *-">' ' ti s-"st<\
e$"ix.A,d.ntC.ye.^,.-?<o
.. -4. ��� <^, ?/' % \:>�� l T'
**v,; v��*�� *v>
Iixn.l.
;>i Haunts tMoot.
LP\ \i. I V v'xv
-���s k  , ��L-v-*-0)-*,iC
idV v c-."-^ v W "^
) %^h-exPi^y>
idb-^cyP.-vsis^t ijf
%>"-<r\*.)r'~-~i
6-fCi V ^ V> ^
x^a, I fxJn x,. <>-���'.  ^aai
^lgA&Q/**Vmf%"A-*t
iiPif-V' vpd'sJ-.'dt'yo
4 V "^ lA^-dl > x-x?*-1 -v
'i^*--���-<d-)'3,v
������ ��� I ���x-.^ ��% all-'vJft
^/k4^'^/,4SL^fe-XV
^/^</ t -|)   l>��'**a ���
ftf^tm,tr\
1   7  ^ C^j '- -\ .70/4;.
x^.-.ik c,<a\ : i 4-oxji
���7, i.,7. v*:^
...   ..C  l-.-x.  -1/\^
k". . W . ^4 s>-C(, t..-a
^rfffp *��">**+
\ "v C^ aL t> -./<?4>ix^>^,
l^S  l*" ^A*-*'f"V<l't-t
-' *4 ��*��a  ?4^* (<7>.
������ -, / ~-��s/-td~t C<p
������4 -.44s ���' 41L <L/4 tfrfit.' Ly<*, 14C, -v |*v; v Oi
S-, n*d Ca, <(4 ttei~,  -,^. ef.  *#iA -V \ <&.ti>-e*l
...xJ^, 4��� C��  y  ) Lt.A.  V  4t��  1 '/V-.4(. ��/  '-"��� ��� I-.*-*
./ir;;. ^. /->.
BttfJ.'uin .-/.tc. x^ C.(.y>. *
crei1 x^ J) ,��4,t# v^: J>l.x
A. ^, see ^4 ^ as-,. pOi
tPf, ^.
40.- <->/. of ^^.a-v*
. 1 7 U ^ 1 -x, oL SO "V
v0. xj ^c/tY:. ->> -v/3L
Sf. C-S,'7> .y.  Sf<iaL  ay
a����N^f�� ��.����� ^4j4,^dLvj��
^ "v'l ""i csadb -���it ���'
Cv.,tv.   ltsst^fA\-r\:
1-J ^.P *ko\.*��A
*0jf O+i** t-ASA^
$4 cy ctax p, ���, 't+xdciei
\ '���  * mPiA  f,  -Y  :  Cy 4��-x
tP-<rx -vdi Yt' ��- ���  *  ^ 'l ^4 Cy -f-dPo/^mA
"vHttef   ^tOl.e-)'t^ VOd'i  ^ r-T>/\ va.ff
v>m��,l,tAS<rA,t.-ty,lA,    *<Cye>~A'xy,Lxa..',SA
St%ti.4.t-},
$f-Frisco.. x^ s"^t
,y..xLpLmP_.-J-Su.t
^i, ts��, x ^, c^, ^ v_^w
���TL-y -S. t -.- V7,-x-
X->' I  I  SX,  S^  V,  v.^ X  *  i  ,. ���
>.^i'1J\xV^y
X-> x_^i.'-C ,aC_ vv"~>' ."i
k'/v^csxi.- }IV-,,AL4
X I .*<�� ��� I 4^-41 H, t'-Xt  xy
x^-<J-x UjkVl^^'
(���n��>-ete% 't. OOdl \. dm-
S^Tt -xyxo.', I Onfmm. \
���tyy'tot) 4trfej��A,o\
���y�� �����/ x v _<^/k y 4,, <i>.
"^K^Vf/i^.-l
f>^~M4r'>sa v fydy
di x? v^s ft 1 cy fv-
i^^.-^yi^'el,'1^
Srs-* 0t mm t-t^ t-�� ���' I p Y
^VA 4^ ��� (-.>ttk y
A. , I ay v/Ve-e) 4><xi../"
ad..
^/^ ���> Oft 1 *�� -f A
rt\ n, I%m , Ixjk^f : 4 ay
ajp Pi -��>xv ei ��x.. -j4 ��� >
S^sHarius. ^5 kCV'w.
S��> Lay ,*^5 ti y t if. 172
Lives of the Saints in Chinook
SfCanttt(. m,
��4~-V
P3Ke
trm/A
T
'.  ��� ���
.  v  I
fa
d-a I
<Ce/A.- -x  ...  j  ���  x  V
,V-f
w/a..   "if  >.  ' ���  ��-   ���
*9to\ '
tt  A
./ W,
fitter'sChour at ��� ��v
^
i- . 1  -x
A<
ei^^.x^eo)*'*.
^"KxdfC
w.  iC
x-*- V
���5
VTr
���V1 / .xl, ,, y.*~. ^ ....
V> 0  7,  - .44  X >,
I
''Til
-f-
'f^
a>  <4-'
//>:.
���->���
3 \. tt�� flit
3Ui../*��a
X.S'  *
,-r\ ���
0\+*Y/rs%
i\ ���ts.x.'x-  "C
ay  .Cm ,  Tj C^
x-k.'->  .y>.   -VS'l.'.
X ���   ��� " V. .' . ��� e*.4i
Of -,, ..    .,  kklVt/
Ar\ AXe <<  . k v
& ,i ��� ,'  ' >,  . .-,..... ���*, Vx lO ','<..������*-,
��� ' e _.  -. ��� .  . i.. tx ..
S-.i., a:  . i ..  . 7  ���  .
. I  y.-s r, . i-j.^-j,
-"  x.J  . *-.VieXd " V
a~x , >t7A
���,,����� x�� ��� .  .  x
dim, yn
A. o��-,.
OM x.\  -e-,;
���  ������  ��� I ^vx
.-.-.'. v **�� ��� *' '���
a?
s   I  11
Vx .4.S--C
k*  J}
1X,'��  x.
-f,
t
cy. V
%  * x~ .  I  ��,   ix ����� .  -\.    <,
���.'. . ��� - ^i,e��4- - v
V
a,
x-x ���. V.
Sf'.
I ., J!
*.*
x.<�� -.j'} ti\��T"*tty i*rt ���'��� v *'
ta,  ���,  4-7.. ' > yx���r 47 s
��� ',
���4  iVl
-~.t "> -'t r��
V-  k
.-4 *��*4fd r
��� V
t:.J
>��  ���������
.v
>-.c
xv .
,<i
, 1 >. < t
d-,
x> t . e<
���l Xm",
I  ��,  "\  -x.
-v*.
U'N,'i\x
���vx ��� rr'
XaH  j.   I  X.T  ,,X��.  X  a,  VV   ���   >
sxJr't i,t,
���-���<- '.4�� %
V ' J* ���'  T I
tc
*x  S
w
4,4* Vx, j XmA.
d
x4.
>��� fM
4  .
4*  V
t fa#| '4 ,���* C^.-x yr b*e<��J
<  Ss
'4 1
���o, "sU
A1,
*G,.*'J*t
���t V
i v
a. a. ^'����� ���
v f-r .'��
��4t<iH
tCfAxsy/
���*�����
V "x /
_;' .'�� T>  'a vv  ^  <;
- ���'. ..A.
- ��� < '��� 1 v.v
x'..,.  .ax'd
V
m*i% i
����
Jt
rx.-f
1,4,  ��-C
* ' -> l�� V
.4  V
-S-
i-'v^v er^t'c*
cy- - x %
v-i., ���,/'-:-<)^ -".'-v1? .v.4*x. -/ rxi'"-^ '' 1
..'.
4,�� >4 v 4'r,',
. . ...
L1! -v '-���
^idkssl
.   .-.  a) ���
,���--�� T:<\
...-.,���
\.mt>rtt^mfl1^^Zi VcVdl  V -jn>s*'.tsrtfeii
V ��x.A - si. ^.. . , -.r J I v "l-xCt *K>L \ $*
O -^ . *  V.. V,    ' a* r *LaA .  a  a-   V
Cv>A
eej/^mi.
T^^^rx-x
let-J
X,
'"���"-Xc.
x-i^.e^.i^^
a a
<S 4C4 V"s
Vc�� 4*V��C -Vv
Uc/ f-v. -
.x^J .', a, .
���^<CaC.  (���
et-4  Tl
/vv.7,
V A
id.  .A.tmijtX.
- J~afH
y.yt.
���1
l JtUV   It   1\
'<?�����
^P^a^  5V.
*���?
���a* ~V x. C
IX.
P^Ct -4-~-:~?,t~P/ a
n
tpi
"*-""ei
"'it  fV  -A-t-
dt^p -v
144-4^,*.
A.    *
i  4j.J^-
��� x 4. . 1
dan. do.
o-
���iPS/ia'dida,.
-3^
'4 "t_/-v
^1
r.4 Cj,
r	
/tW. tU ATsf,.
Stdfgnes. ~) -,' .
-ti^<-iy. i
v. .)|, tt\, 4v-e*4a
��.
fY
--4X.  gL>  /S
4, ��/��-
HvVd
\^.-'v
l{P,a{  4r
ay t, ^
���et'
.I.
eJ^^Cj^
i-tedt'fm-rs^*
���VX>'xl4,lay
,11   11
.ill.  m. A..
SUineint. x ., \,
�� \
^^^4'1^
���VT  V xy.a l'}^"
V^'-'ki. > -\-v... v^
~*. I >  v^. . A -'  '<" 44. X".x1
:
-.^ -*��) >vrc
'<-. la, Sn.
7vy^^ d. Sf
^v4
/k>'4.
4 V "*
id  V
;��a
00
et "4
^d^Twca '��.�����/
a . \ a* ^
\o\
x.f , /S
1.4 4
u yi^k
cy-
(*4** mf,ti,  n/Ol  ->S,m-
144.4 ^J��  ��*AJfjTiAtAmpf
���y ���-^/. ,4.4 4^- ^.r^-'V
���-*/.�����.''4-4 x-V��*
x-; *>
l %ja
��� I kt.. *1
ev
H
���C, /��� /tA y> %j Lives of the Saints in Chinook
���73
\r*t,4~90\ s'-^'t-Cy.)
^  ���''��?�� -C^* ���*��*&>
yiJ Jiia  I >n.tT-'''^
a- *��� c 5 ef, \ i v 4..,
r*mA4*tr-,.444t*a*"-
l-l4*"V*V ^vy/'C
I ay l^, I. ay 44j^ ^/x-.,
l,,M- V'/  AmffljAxi
V"x *y .   ajt  ay V7.',''. x^ .<_,
a) �����.��'�� ^ *J ^v.-. ���>'
U-.  .,-<* CUA yiS Vx 7/
���-*��� .'. ,->."> v. ,v, VV V
I .. - 'X.tjttft -v j\rx %'*-
'��  l.+C,,*   A-\y    ���,..
(m ,<.�� rsv.7 x^ i��
C V4'"T�� *4 dtp'' l
/l/.'if.'Aay^.
.ft ;/..-'-
.&;/. -ML o ��� .
^</..-"V.r/.j. .S-^'JjX
ef x-sj *>* T-t. <* *-���<, "i
Sf-tsoUton.
i,iiv��-k>j;^^
r7��x4>^�� i.'ive?W
/..y,)'. 444./^'"k.<k4-..
C ' Y *��xr /�� -V 'C '.4, a, 4?
��1��>'i/l-<V.la/-��-4.4.-t'
V\ b *-*Ua^V,A{a^
4t*4/�� 3*T** C-iem-On >���
4^-y^/t,.
C"��V r\ **, ���ytTe*<
Ot ���nien.mi^tS C-r/^fJf-
dt �������� ���Cf'd^"-tt.4 ��af ��.
/teT?^-'^.
IL ay a4-.^*<ivw*-4a ay ^
<^ vA.' '~St .,_ fX-Vb V x^U-
-, e^-*V <y ��44 I .*.- ^y
r 'x.>t. ���*,, -Aft, *���' y
ftm, Cp **** .<, a, tS\d
������tA ay t'^C^O*.
 dt. o.
StTtJiiotJiet. ��*} z.,.
Cti. "At -����C /�� ^ ��� ��� ���
>  aV> �� ^-7.'.  . Y^^.l
^/ yf- r\'l V "^^
vis- V VB V'���<-' * ���"?-
Af/md)m-^*<^4fKl x^
y/.'.V y<-  -aL   '1
^e'^^i *xL��l V* S
1 v.y  ��4>��^&,,��0>'
^Jva. lOQxAi-n/ a Ml- ',',
,k, 2a, *_<���> .-��-... v x
".<>x4l lAArTt ��� *0 -.��,(.,
ty. aa. ..- /-*> r***��5cA
��4C "3"  di,*v.'.��.'i-7
aLr^/CerCf/ 4-//./ -x
'.Xi , I C>_> rV -.,tS  ^4 x.��C
v ' *n1*>* ydiPy
mlsA
_(%..
\<T
MH.tt$c*.  ,
Cmtmifdcf Sipuui
x_)J'> -1 ��J  / X^�� T..  \
it.' 'l  L^.   'I   A a   (*-.��.
A'"
.'4 XT
,1
����l vat
C-rA rty^jL,
K.'l *t'l
44,
>C�� I'^x-fA,
\f"ndt  -*A.?-f"\t<i
y> -t^. 4^4.1 wr>/-trt Cm*
tfXtSJ) "Cty ^.  xy ���xjtv
... .��� 0? v*-^/.Jvu, I/,
<^J >.���.���/'.a ^k������
x/'0��  m, , 'j,.  "*<��-.  I-
s^ S-)r,'t v^-S".''
X; i^7t>j" '������'���������
+ V A A*\\^ *'<<&&
���'-, Cy v�� x_�� xL, 4^ ��� > vs>
.V ���' *��� '/L-a C4  ��� >  I  V.4 J
OfS i\< ���' * n ^,^s, \
OO t, ���> x<r��'k 1 /*
P, cy .', .-a. ,4/1 ,<i % ���'>
T. x', -fjsp, 1 v V' 7(5<c
eje �����/ V4 Cl>. ���> �� vi^ ay ��y
t > *\ ''l ��� t'4-'4 "y; \
7'VX4.^t^
kV^l'"   l"xy  ^  ^.l
494)7 t *- -^.4 ^?^x o? > l *V
xsv/| ay cy> -*"���/. "V CAp
(tO  x> xw j-- ��. /j ay , 1 ay
xy <-> y v-Kr^<
- V/ re
/'.�����������
T'v ..'4 ^ ' ^
a .���.x.-i-'-.
Jan. 16. o.
S-P.ryC.7tp. a.^ t,-i,
x-S^' -yy 7/,/V
"^ V X^' V - ' ��-r>��/' 4^4
x'i ^K/O-ftttmrHt Sl-Xt
Ot oh do, 1 C-xj^v ^w.
I -  a1J<
-4 ay ,  I ay xt/^T/C
/��� .4^ ��v. 0,9/t *�� JL vtx
x4". I/'O.'1- * .'-.x^t'li
.-. A.t-?t\r*yl $*>������)
���r^ps CtofA+xi+fm-vif'
iP<$ \ J4.J. Pi-'iT^"
A S> v>  LkJ^ -^
���Vx.7 X- CCs 4a ay . t,e^
���V <-��>40 -V,x^..''.-li4->/.x,
I v I*.* ���' '-4* vt1 k.-. Cpcf
4�� r'i-y/'tv'*-'?*'���*
x'/. ���� > jl1 4^4 4*-s ���> aL>^.
Cy *�� e^p *^ ' <-*/ *"* *%
4,. I ...<j 4-v/�� y, 1 k<^
.-.-p.--��|(4 y Oj:*c
1/1/ ^4 , t vy v*., /Kr*>
SjAmutrysost w, v. yt) Lives of the Saints in Chinook
V��>.lf '/
.   V .~i  O-X X
tm > .  C,t , Pi -��� 4
v-y -it v 7. il-
X\ . Let <tfp \  r
.   I  -��������   "X.  v'��l -X 4
S,<-4  ^-.Cs S^  ���>,
,-C<>4r_#4C4y  <
I  -a
v-VX.*-!.*  A. -  S
���   '  't\.
I '
, I  .4
7
*Ay,
/Pit- x*^ l v>
-
A"'
���a   kf.  4k^ x, ^.  "  / .
mmA ,  -v
t
4r\
* -v-
a v xv *v
a.*.
fjSx^s'tl),
" 7*1
S  J x.
"* ��� �� ii V ^ '
s..
^.��,
V-X...   'X.  X-..
V\
%>.��.
4-.-r>.'. x��.. ���
...
��� ����� ���;
'V/^TT ��� l 'V".
e'
^ A-
7.\x~|. ���
./'. ��.'iU>.,'k ->. >��
'1 c ��� ��� -i. "4
tt+ <-y '9
���Xa '
./. a,
���~>
Aj-xS
m	
fCtlm/Ct, .."I
���r f   arm .   tt\
���?"'di
_, ��. as , 9*
4*. V ��1.',*.'. V*0
dfe. -L.
t~pi-e- ~*d '*> fi
*-**
, C^fk
(4- ��",:>,
ft^All.   4
.���    f'CJf,
4 -V  . '.   '   ���
���>e'/-..iC^ OS JLC(,|
���><,.'��� *~
Ob p/m,4^4
d  -
a/
'4 ���  ���
x> tJt
���V -.���-
vy C.stit* >/
% rv
^?x.^>'j:
��� >���'*.
-/*.., >v
���>*/
�����','' Lives of the Saints in Chinook iT.t (pZP 175
*v. *-'"**
'^trr'^Tr^^'
ePO'mS,
tl.
Or,
Use 1
v'V
Fet/rttary,
Pet. i. XaT*.
S^.'y.r alas
~l*l
-.A.  -S -��iL 4< "^4 /,.
a.    f   x   .
' .' <���
A* tm./t%,  ...  J��e4. -, Vj  .C.,J, SJO iTS^Sy)
4.'X>,
UL4-*
'M.
1 444 , OL " dl *Xsr'-ALd
Ari/^l
-l  0*k  xy,^
e y y^ c
i ���' -^,
4^ .7X, ay -a, . -a4.
's i4S 1< PI
V.  , ^-4
44^.  X_/
. I
Ce>
a_->.''
d.i-y
dl -.V  ��  l  ^  ��\* ��**f  '4-y
^
kV  0
P*��V*v
"> <�� i'd"
xc.
���4-4 cV JLvd
���C- ��� 4lL �����/ '""V
-t>f>
_, t    a    en} -
4-4-i ���  ( -0 ��4^r '    "V 4^i, /
*�� ' l-ty dV I-*. V xJL > C,
���,��� ,_r��. ,  I JJS iy_ ���. ^ ^<^
'<-i kyy Ve<v7 <=^Vi
A*
M
C*-��><-e
r"T 0% sJ-
"iC^Ot
XaS
J/r^^y?P
v. v-
las, w
ex. *n
��5? ^>��4-M
.4
0.4.
x i/idcm eorsi/tti *+\ 2,
l  >. x }  ,,    /
v->-
>^
��"3
l&OiZtm\
>p>
s
V C
p. ^O-
^x***1 "J Ct V^'1 Vfl > "V -i- V cc PUO,
.    S Y.   . .  Aa  *\   1  ** ..X a
a.
r<-v
Vrx> vP
PdJ,
����� 0L-
.4-J- rA   y O'l et-A -T> I
vC \ ��� x*y- (:> ^4��f*
1 y'r > i'ViiV'.-x
0<Oe*:/ft.  -Atft
.O, C(>
1 yd*
v; erf jr ���
'Na V
4* *
S'T>-
���C. u,.v
��3f 7 V  ^
'.���
'4'
��-\
l/l
��-< 1���������> -i-
0 ttet
S* *"
yj..r a/.-
Feb. I ���%.
Pariftettticr. ofthd.
S.tt'rcgin.
Pi
AO'+PJa i^A/.C- OL
xaS- pi
7X 4V,
/,  <- >Vs /i c^ x.S(
*d^(
AA J. -,.
Stfetasii/s. wa K*,.
tAtt.m&ttAfa/Ajy
0\'���$*ls4r-*'~
-jf^^SS-iJ^^^^
lV
y-et' 'v
^.i-k'
.. 1 a>,
'4^ ���<;.
v cc-
njAAsStUy,
tJftSi
cc
ft v ���
I  *> !,*���
���y-xPi
��Or <ty
'v-i
Ot -*^ S " .lL <r-4 >CC ay . ,
e'disi-t
dt r*, I
"C'����� *  ^V.X.-7^
d* *"*'l
��� *Cc..  (-alr^f
V-^4
Vx.
tt
>-"aU-
4��0^ -sy kC- on.
���Cx'
\o4
Pp  XAffOt,  tO*  I  I
a.  t'Xfx/
Pi" x<j; p }fi t> t* V
ay C^S ..1 y^r 4S.^/X. -a^
SCfyxthc. ^J,.
j4-V'<'Oirx4^>-.i-^5
^- S-x Ty v^s-' 4. IJl. -ky^x^.
1 jP^-a-V r/\'  V.Vk'l
... ��xa_,t,^,4^>^ <y_4V4V4;ei
nL^kV^/^^-'ir/i/^
��'*:>) ttg ,ty CC'..' s^Hc-iJCfs
���v <-yk vl- -o
V,
t'-)��lf
/a. . .  a^  -^- ^"J./*, ���*/
jT ���<�����, e v dl��*A v ��L4 ay
S~x is xsxO, I yV-jiAfJCCys,
V �����** *|| "tfei x^^/�� xy
1-4./ ^'^'f V/*x^7
S^k
v4-��./1 fl
V*' < ''
eye*- '$> Ci ���> J
^-c^dbCt-CAit Cy-te
��,.'���-. xa*- ��v, u. e/.^x^-'f
*^y/-xx*<^
Ceike.-
4/
4a -\s
���J> -n.. ,\< I4C-4
da */
H-\x/ 1/4. y
> eV
Lt,
>'
.^
���C. 1 v
V v
Ct'-~r\ mmmxm-��AtA
f ���xf-t<s It.., *a, l4<^ Cf
I  '-fiSoi LCy Clp a,
Poi oi^nu^/x^f 4P0 \
a-4��J x^- "a* sj-.
4Cy
^- fA-t>l
4 ' V">
Af^Or*
.-Co
-^ 1 �����- v -������.*/C��
<5^:
^i-tV^-f
ndmTAlattf'
'<-!
<��� r-
ddb^tp
'C V ^rx^dl x*-(L -4> ClJ.'
Tf
v��
^
���y >V<i.
���C .4^
4/. ^.
^'.ex,JKii,^>5>
**   a ' ^<^C ^ V ^^
4,i*Veb *�� V�� v^v>,iJ>aJ 176
Lives of the Saints in Chinook
1 i'.'i'. y t <*-��� f ns Sr*.
a. x.-7. , -.. '-.,'*
fttf  *<  P  X.  .((   v_,>
y .-, ?, x.-,. .' P, - 7 ''
iUJp%tdOt> ���** iy N\-
^ 1  V~ i -y ^
4-x.- -:-'��� -'.-.' e ^��5
,.  x,"i.c, p  '->  .'I
<4^/^-��./.  -k^a  -��>�� '"V
. .'    m. ��./.. >V - 7> <
- x- T  -y a r  t
x-17 'C^ >    dtLa ������.. <-v .%
ay . 4O4 \4. yrt ^..
444y Vx ��>->7 ���,   .    -
v <- >, .'. k/ ' v ...
k -, t... .. y ��  ���    ���  I ',
-<  ^k  --  a,   '.. ,  ������-,-**>
ft/^l
r/ ' .
���*-�����, vy  V.i .-��.\ ��
'���'> rt .-. -V -y .��
a, cy -*��� tm$ -'te*  rt-
,4-77 xi- a   *,������<���
i ( 4.  .  ., -'���' -.')
. . 7 . ������!  -- ���,  ���
-~'-   > -.   \  9*4at "4
xxL.
��.^T>.'. ���%-.%��  '������
���*,  "V *-���m.^.,.  '(tl  *x.  ��� ��� -4 .
, .  ,  ' r r  *  % 4 "    dm"*** * *"x* *  \*  "V x�� x-
itJOeanof.ra'x.^piA
,V
\,<,  ' ��� 1  -4-y trJr...
<.,4^l /*A"\ />>4j -ai-, I 4*4  'x. x- y5(""4 4
"^-.L. xy 11  MV,xa,  4  x  jit ' ay  a. , I  ., V
<\^-i- .���; >"��"�� i/4^y ���*����
-J. '������.-���
,',.  % f  -*A, ������ x"r <-C t-*^x. �����<
<dL<V. *e^j ,���..'���   ��� '  ,
^<4��fx<ftri  x/ .  Ix.
4?, a_/.''". ���'- ���>  jTv/��,' 1
,-.-".
.1 -,
7. >A ������  '1    -J
37Lv4, l -> ��x_. J1- tx.
��4y;'^-����� 6 ,','^-'' % /1
���5^ ���'<'''' W'--  ,���
���'t ���((''> "V < s, ���".. '.-���  *"s
1 "V �� *~*di V xj^a/.
PP V ^^t ^f"* -v
sthmutftd. x^j ^~
A^i o���->/-<x-,j.k
t'l if> ~Xs -y ^asfb
OfpXm.  \4ndsfmityfi,
tftx-r,, lyi^s-eY/-* y
'Xs XAit... ^^ f '���  4 .��, ay
It ""I xjC /)SU'-<a,
'A^Pm, tPSje. . I ay ll \C
XV  Cepfy ���'$-��*-<
-  xyCxerf.., IJ tst .4 41
; * ��� -j ��,,' l y /\r^^<o
-J.   (m  ay ^.y, fSt X/W'(
', ^i^-eT, ay pi^, yt, *^: y
.'.-*������  \ ��4-x->J.''-x IL
���  '  -'  K   -���- ..-''
I >,  I. -*">��� ^aL <��, ���'a^ y a
-i %,.., .-* :-<  s .. ,-
afl| ��� ���-.���  ���' k ,-��, WJ>
-k,. v.v.,, rr������> 1 f
ivr^S'1.'.^''.'!
l��-~ 4-lU  I  ��  x��a J*---
7 -N ^-*��� -��� ^>.l ',
,t,1-x t, x..'^cr-.t.~f I .\
,   ���  *���  a, . . .; -���.  a.
< '-.\;^^--v>4 -'>
���iL-rx  '/.'.X.��
t^d/ /ft'..*) "efAtxSmtmfi
���' , . x  , '4 ���  - ��� l *k* ^ V"
'  >V/  if  .-*' 1 > x
r*-.  t fif .  f  mO, 4_4y. ,.,
.-  /e^-. 'x4*j,y,^^^
���-', . a\ > ���'* ~Yt'~f
>--.i *, 5^*al "�������� J'>
. ���. 9. ^
t.   . .,  ,   ..   -4^- e , fi ' t/
n\.f*.syCt,
S- ~e,  VV-y  Vff'�� .4--i
^X,^   .^    X--/>  ���  .'.
-y . S y, A^.l
x>- '��� - ".7. -, 'x'l>">i ��x^-y -o *v ������ef*a��s*"��
^...xj���,: v.,, j x..; a?... 1 v.'...v, y ^
x^s-a,.! ���V.-U-N * -..,,  <jf*<Ci  Sa>".  ���
S   xl   I  '  -.  <  --'X  ���   .  )���  . -7  .IL   *X  ���  t��*  -��i   >  I
'-  V-'"',,V   'OilkN'.S    ,4,  '|S'  V..'-Tl4  'VX-/  f't
v#��'. ���* ������-; ta- . . ... ,.. t-j 'v 4 H vV 7.'  ������
peyatSd) I'.i-'i. ., t.-..4i  ti 1 ., cy /-''i. -v^->
f'
.f...
���i>/vf.v-
'Ate-'t K<^. rtAt^A,..,.!
" , r.x ,,,',,'���"- '���-Crpx
ay <**t��J ��y  4k ������- ^���^4.
l/,x^y  |0.y| ,4.,4-��,,/.-<
I 'y,  1  a, *Amt/t%ttptm
PU ^-.4 ^.'.s.'v j
C'tV ,', -4 y  xl.dt-{tt 1
'"  '^*d '  ^'d ^"''"'  I d
4 i' >. .. 4 4>4<* cy
xc tk 'ttcs cy. fff, 1 y*? V r> �� $"***.
^ eiy /V+-; m--"ymsAAr,A',  l^tri> <-i�� % ******
di Xi "ft 1 v v , '
-.  r 4  ������'> - ��� l -' , xy
/-7>(', 4^eT -,>.��^ Vv
�����iAS -, ��� 1 ,t A.A-.4.-I
'\ ttie &\imr\m* "4 CC y
,< .1  '  ..'.iV ������'' ���(-K
��� x'^xy ��� 'J- '���>.'. -' '
>C" 1 .*' W* 1 .' ���'
.   ' *��� .--
eKA^x~,l.s.-i 1 -V 1-.  4-   ;
(WytitAf/mAm t-e���'>���'* ��� '���
��s^krAL, xy-A,.- ..,: i-1
\ -.���  ���������  /di  ^14 * ^
y'P^P,*-Tn  +*.p )���
rec. i.. a, .
s'Siddjde*. ���):/<-���/. Lives of the Saints in Chinook
177
jd, > Jmift***] a, k^a,y  fa*.
^^^^^^^   i^'c'-.-.^^^^.e. j   Ffp r$, 7
i^o,* yjj (���+~t>t\r/\ i\ -H>��7L' '$ai*p0e- S^TituS. xa.\
rCny e,rJi<* xAA.joSi) ^-^���snJt'^i'.^tx^i.W ���* f ^^"
*,-s%,ly,t?\xJ-,s4Xi. m4e <p% 1 m^r.,f Armt/di -*^9 *,
7  T)  tfvP'.-xti^X,
. . .  'j   ,_ ..V.x .,  ���, ������   -,'
0*V�� 4T-*- > '.4,4 CAA PHi 4 -.
*Af4maaj ><_�����.���/"*4*��, 1 /-��
���as, m\\ . . d I ���'��� Ke n"x>-'
X..^y^xf^l^' ffmw\
P'JX > J���M^) > ''���* '���'��' "V
< 4 >> i-V-���-V,  1, (.V.
��'  ...  . �� 9 s, Sx,;.y.
I :..>v4^'">.v.�� '- "l".
.Uy/i.f/-fi''VkvU
*<4 4* 1 -���' '.'���' '�������
4->  ..J.'vVxv CS'f-
. a.  V ... ;��i a, g��t ^sa.
Ak'. *\ a, .(. -x. . 1 y
Cg,***** v. H ,1f,vey
I a^^Tk.k* "S -C
f T-^S 'Ujpsflmjt* X.- ���' I ^j
'""'-�� -k ,s dia /-������'-, 11
- 4* "*J Jt- sf id. -t* y .^y
.   '|S .?_ '.  ���....
-'.
���rm  jj is���  -r ��� ~e  J7" ����* |  a, ��������� 04-. ��4 /'T> x*x^ W a
^ '  "  ' J - ' - V- x>  fcflf  . ... A , (V .'  X,,, rf ' *>x.m
% . 4, ay .������*.' -., yflxa, .  v  , ,   , ^ ��� ��� A . , ,   ^
tt-'Slrx tst,.,, a^ _ ~-^'.| i"t> - *
V'"   ��aay#
>-r--'x-7-t-i-\ e -,f-.
���'.��'V4 "- %  V l-Hv
/..A  ay  ,i  ,.  a*--/^*-*.)
s ��� v ����� rir, s*""*' * *^"v,
a> 4-i; ��_ Smxx^k.' ay
J
<-C '..  x->4rty  \t .a,, ay,
rfNt C^-l ay "^ -*c^ I
yS^tdtml /���<-^<.*s
- v ����aF-'  e- I - " - -��~-�� -   ��������� ����� ��� ���-   -i x.-k..  7x ^ ; ��� _^,, ^_ ^y
< ��e^d*V*4j ,Vx�� ��� I Yc4�� ' |' -*^�����'>/..* 4 - L ^rC^Al (r. - ..�� .-x. , y, ^ JS^jt ,,
. '.. v, vy : , i V' ���.��.x.. 7 ,.,��� <y_. .4 ^ x^l, y ������- j ^ ,^^. .. T< ^7 ^ Ci>s.4
iV i"i C�� ' l Sf mt -sy t).*<i. *��� ...V' /^ -. vi a ...< \ ���
it *��'/^-...'.^'> l xy,' J ��4  C '"^-'X-.U-i. 4.-.V- ��� ,4_a-
/ -rx^^.'.' a, s9ft*Jt ay tei) 4Py
I V ��.^. ��, (y, I a,y I -���,s44.-
..-.-���.- -yj-a^---   --"-ae-e-^-e " ���  /, Vy4, Cv ,'ay 4.'. - -j C^ ^
/fc*i i^jrc-'"-\%f4Jfe   x^5-s V,v. 1... ^V''J-kT;1(1k...'..,..,>K-,i
V.'|i;'-i  '.x��...,  >s\,^.,t.. y.a..-111-m  ^_^.,a-,Vys^:j,..
1 x',* \7y ,+Ajt ^^i/tXfSrx
tis4.4**,&'* -9^J^- I**���1..C" ,��-^/^,r
;/C7ay  sV ,4J -/^')-,V^j/*tS'fx^>"x'lx^  -e.l.��4-*
0 a, ^,y,fk..- .< > .^.i v -*-,/ s��V. ^ -   -
.JJ.a^.7 ^xJ<4<eit4ts'K ' ,  ",%<- 4-t -��.<<���>. .���' V,.l..
UV <i "~.f//': V.** *'"*��� "xt^- di'a^a4* -'���t/.-yyf
^>lytx ��-"- -s>y*��Lj 1x4^*. J. .��. ������-.��� ���--*^*
x^ k| 1 y-x ay J, v ^��L..;... Um^sa^tmtsti xyjln^ -e^.
OL -*4 J^'.ee 4>1��� ta * '"^M ��. .^ '^ ��� �� '��� "?9 > ae���*W
|tX. *�� ^.44. 44s���Vx ���* /
X��  kSa,'|  ft  tX.t.0.
Fel.it. y.
.^.K,,'.,-.; a<*..'.���urdtx
.  -/e^-xSy^^Viv
4r.(V'/.4i'/!lf<.|.),.'),
^Vdlf^^f *-���%**
*\ ��� -V-i*/- ��> .Pi - ><>L
^'^I'l^V'.'-x^
>'V ' Aitx , l 4^ 1,4 I Hie, -j
\o\ tmtfi /��� mt', ^s��^^ fi'
xy cy v.^./"xxy x-ak.,.^.,-^^-
I**����l \/^ .' **OA\At tfttnfjl
-1/Vty/. y4>-  ..-X^ay.^yy
llJa.ld..  ajWCkji, �����-���"..-
t*o\ Vdi f*>1 '���** <-v *)
vy y(<., ...^5,ae���*l-y
S^sifCA^CyjirxJiet  4
..- .^4^4 , -t��V4i. . L V T
aL *cy .d.^V '"*^o* ' t*t<r
Cy? ^ 4^.,,  ..V   i .<  ,-.^-.-a^
tm90t*ttt)di,m let S S /a
.1 .. -'V r7.'c  4  -.  ���,*'.'l
fT-*-i > .< v /��� *dd6 ���'���  '",
'���'-*'sOOA "���(*' L4,.  r,
'v -<v e\ a��� **< 7*f*
(P^x^c^fbj -..i- ���fcrdtj
....  XV-. .'.  , 44} .<  If -4$m\
<3L:t,< C'�� 1.* et. -a .4 ?t4> rJi.
*-'.i. ..'.���,."/...'���
k.^. , ^,i;raLy .Tkk/s.' *^Say
\ .7 ��."���>�� ��� I il*. <t *ft< l-n
?
x��' 14 S ��� kk,. 1 f x^-i.-Xa-.  =��
sT/ vxy^yko^'ivVv ."*.-'*���
^���aJ. v-" .i^c.^y..��v
aV) t, *... 1) , J ,��.as. ^ <tm'
x a^fa! (L. -a. 4.V - / a -"A. V
x,.,-k. ^ iv^7l,*Jtv
4^i��- ti -*(r ��� ��� s'\.*.�� ���"
(4.^44/1 ��i -.��.- "4 "ijr. v
xJXa'J, urn ���'m 0 xs-���'&f ~/.lf-
-*J. y^XS) a, x -..a .*.  Vi? "^S
1,-t  X. ���  ea* y, a--''-a/
xy.-^ dkj ^1. ,<^xxj, t yyayj ls|
1- vy -V J .'.  <n.*Pb- x.
,*.x.k ^.v^ ^.Vscy.*-.:
fl
���1 .'*
���lyt it* . vxa. ,v> ";*/������ C
1 .-.x.iy -.��' I- ��� ! t���"
-7,  Ik . .V. tStV  TX t,
ex.
epf
fi. 178
Lives of the Saints in Chinook
Feb. tf. ���>.
5b>'}hatisti��tt<;.yderiia.
^-v. v V t -1*"*-* . 1-^
��- �����- .   tt  . .
*1 -  ������ ~e ''���fCm-"-''-*
PO' "L-4-y xsxS/t v-,l 7L��.yj
tSSOtnJm/'dLt *sy
**k
i Cy. t^4��./'.4iY
tUd*4 -tyC >Ce4-4 S^'tA '.rd-t
00 ''^dl x-t.fti  ����� ��� 'T. 9*
y.ftAx^.,., p.'Ai
<A.Sf~xAir^  4-),- ,4  J  .'cvyvj
i-/��TT -'*/, 44y t*xj~.'" 4
<*., yeV'k-.'. Tl+th/.
Pel. /P. a,,
^.tpilctua
tH, y fm*Usa , t-xj"^. -^. C"tJ
4d>. ���-rN'%/1��f.4��, >��4
cy lVi4,,.^,vd
44i //O 4* v$,
J- * ? ��< ">"' l/f !<  S'Jpitetda. ma. 5.
���>, ���,.-. ... .,V.���-,  ' 3 �� 7 <* ^-^ ���aV,
7 W* -yet +,** TT 17?# v-t��_.,
./a-"  'x ,  .->-Y, ^/y.TCi/." ,    V "���
d 4* �� >^l ,/<v.W,  - �� tfht ^mmrtmt y
1^- "-<V''>4',44y.VyCij
 t\J+*-*y'$'--\S\.*4
P^..,.<,..: /xaa^.a. mpd, Ir*"Vl v~e**-a
.? - ^ IAA.fet.f4cytK.txy  ���
Uivj,C^^4,.<-..l><<v<
<*,,��., cy...... 4.4J
p^ri^^i ,/<v.'�� y,
cy tJf  f^,t_x- CstCyrf
xf. ��y xy ,,, ty ^^ ; ��� a��c^
-aj <|/4>tyat����a
>
1* "^"yv"^ *- t**o
[.'.����� I x"tjp+y ">< -^tie 14
I-XXS,..  S^koty^e^xS^
ttf4 Vx * ,m_. AloLfttyrt
t-t.lntff.t.^ttlaA^Jjf
Pxj^fS_i ixAiifuCyA^^
Atc$. *m ,*-, s^x yyt /<a,
tf- \f*4mtyt**,1,40tfm>
fmO>.~,l^t^tCy SpAfet^ tf,
f.t s%/a.o*-.. tet+rw
���tf iSf- /. ���&,r\\s-.fr'-'^.
ji-��4<-��  'I- tA-lOtflA^'it.
y,Cf eyf^AAO, d ,'t't
A /Ja.^x.'^
Feb./i.y. _"
&^S.Xn,\-Qel
*ifj, dUn>s*f\f tts4 tx. Adm.^
te,-~,Ly IA,(K.J6 3S\jtt\
*mtt*%. fttmM+qLttt,
XJ-lm>ea
ggggMMMMm-  .   *'*""&{���
S\ Ci  ttt, .  Co"V -ajtl .t
4*7* lit a^p -, > n^, Cy fa.
e<4 ' ftsfS }y. Iri^r.,?^
yOix^'.At^f^y^em^Oi
df. /��� l*-1 Cy  ������- e\A ft 1
r*AJ ttifA ytsfe-y Vx-Aa^j
^7^, tt.iSrxy/4,rff..lSf
i%�� rLfeiA, StxyCifiy ^ts.-
I ay K/Wtt* x* 'JL > | ^^tAt,
���feCl ", ,  I (IL.^ y xJ~,d
% '^^4\ 4-y. 4a y. xy ^,s��
Feb. /f. a, .
S-'J/drtsniart. -a, y^.
^*}^��Aaw*f
-/**'. mfSrn *j. 1 .1 -f>/��e
*^TX 7,1>1^(V .��., . y
x^6 (ft-itCQCfr" b''*�� l *n
4"*S .V.'�� V "'�� AdmeAAAjf. sft ^
^/ttl'C.A\p4'f*A*st\S
*d��tAA'fy&ysyttt,t*
���ClyCymttAy y if' ���*
l3*<r</.'fy-xlA,n, \%\\
f?f-.*y, *x y XAf. > . I
'Ke*-y J<e,*y ^tAttA
S^.yyfy^f.  ILtr^-Af
*" .W> y t-i .4^j. ay^aJ
#J Ul^l"l >^
<IL'*>'-��>l<k4*��'i-^.��'<aj
1<'^ VfV.^'Vj,*^
^'l "tSO <*s s^y fysr >|
^<dc>'^-44.v^
Vxayy*. Ir\,s. cr^^A]
e^^xtxAtAfcx. :s-4>.ttn,<,
^/���^4*.Wt4V%>5-,
g Feb. IS.,.
S'Smuerv. x^\x^
^5^5 % ^d* PP^t- -   ��� ���  "" ^4 * ^ % a. y;-
\��-vf)'V,^)'aLx>to   '" (-'^e.-r^4xj��^J
I ay CC >y ft SA  <L<yy    A I V t-ITJ, ... v^ ��), ^^1
"t^tS-*-  9i')-/>(ikX. /''V4<k-V'^s4V
J '4 '���>��.- -A I i^fe- PdOOm, ~W> tl ?V V X\\* ^t4/ry\
l<m'<i^A4ert4f\..'w4tmtm) y\^-4s- 4,��� v4J,,..
'l.sit  r ~ r ��� 471��� c/ ^^e_    ,
<Wra�� /.tpatt/tt A//<tr/yrA (,���*, e^cy, 4;^ -j,-^, ��v^ 'sj, f-^-^, ^9^jv, 4.^
/4.i0 4C.l4.r4_A^   \*^Oi^tx.*^t<rV'y ^StAS^nf^.a^gAt^
~>0*^K ��� ��<*C,c\y\ "At^Y) t-ffyna y, I
���V^>44��^VJ?,tx::fcrtr>
�����L^>j.'x*V..x/<e<,a>
H -~-.V 4x^xA4,y,t a^4y| 4* '\/-T>4~.),*'V^r*4S4,
^'-^dW^i-ane^^l veV4�� ytimptA.^itt
1 tf^e> ��&4* 4^. l<f.^^.yT.
-7--.-*, .....,���-.T,VJ'4 44.��X.'V;>���
di^iliet.,^.^/^^  t^*tmmm\,-fyjs1dr\��ttt  "it^^tP- > 0^i%-%A
A %dm ^ y* %/,    ' ^A. <f ��x ^, , /K^,   4 ay * fmS,  TOP At, a^
*** (^tCf,rtW'.m<4\P   'i��>*' ���"vV '^ �� "V x^fl ���
���nf lA.rlfifOt-..ta-.p      "  -.  -v' ' ,S  l>x47^aa r=f-J���--m^mmmm^t
^ \*n ; a^cdJ/Pc+u t% OiAft^^Xojr trb. 40. y.
SdtS's'.irtJttyZr ^"O'^.i^^em SfJtrade.  v^^-.
AxLUrf/O, ^UC.,^^ "COt'dH- ^-^^V^i **m*mt9*m\*A\ma 'a,,, Lives of the Saints in Chinook
179
,Vv. Ha-a*- -,. ft V-  <Hl**4li
fa yx.f ^it- Aff. I'd  ""d dL. 74- *
��� \4f  .<   4  .-.,- .. . /,. V
V- v 4*7 1 y /-.-mtOi 7
.*".' .'�� V ���' ��� *a >* "V 44il
li-'. -",**���' ~��Vv ��Oy   ."i.,v4)^l^^/ >,,r, 3^
���fr***^ aVylX^ ��� ��� "fie,   dJCj*,  J*  A XSy��k5. y,* -, <*
fAeV. Akfl.>/.<v<���  ^yV��sCfjayAffffsatOtlOnr*
.  .   _ ..��,.. .��. ��� 4.  . 4.. -.    X~,
i_ , Pi '   .   Ad
1  ,t . Cy  S V> ���_, .  I,* y **4
a^y/, y.,t. id  7'"  '��*
V��i * tmS >A/ .��'���
tPeP y /.., I ( -.oa-'ii l
ay -< ; fmti>"A4ttmAjidO
t4. ay  ���>���  wvtt  .*. ���'
*C 4*4' ^3* X>
i ��,��.*���
n 4 5???' \' 4* 4 -j e''Pri--^^-'^dxrt.i
Filer itkiti-at dint/An. ^^
vd ��� <-> t **���  <^ * v"l
7^.',x->'..a, *aV  ��^
V '���*-> x", Jt ft H l��* *�� v'v  S.t/.ltlHili. x ) 4^,/Sjt/
> . 4 i ^0 x^ . (U "4, ^ xj   . ^  4y/\ ^ ,4,. -, f�� .  .- - ^
.., <��� V <�������:*-ft .sx *-k  s, l^Pixx tf, lj.\d'm
Ajr.*tp.-44i,4.A.y<A^,   'ilfA.   y.XV aa,  ,^1 \  *, (^ .  f^J ^
* ' ' *    .7 .    .   .yv>.A4l,x^y't.>c >|/-y
'v. oL > tt^/a\t>str"s\�� *���*���������
}��V. -iV"S tSe'*W'��
x> '4  xjf*. X.4^ , .),���  .f  e
.'. ���. eM ��S> '*' *^4tt .s.
X\\ x>, eK.
I
 j^V/4 1  I
\btf- *<F v^/>4<��x*.
���<���'- t v-t, *���*/. y, t r, 1 ; ^�� k^ye;
-t**^ \Andtn^*t\a^tA*t*Af
44 a .v * % ���(V'-^>i'-
xfi.),., .yi-^y i^iV/.7,
,4,   <'..l.1.'  *>'-3- V4iS(
^^^���^f^a*]
-V 3 4<4-.
Fti. a. -7.
StHs*ntitl<4 . t/.iriiCrila
i"��x, 'P^'tt ���AtTtt-Y
L*r> '< ,V^ '4*> t'*',4>
Mi-iifi v' e*-(i*,*Ot \t
f*s��i >4*'r;v.'4V ���'>*��
liOf"'-'"��4 "*. -X.X-/  (V
1% \ xt|_5/ ., i y.A?'//*
* a* xx _fc.-0
^ I-, v ��� ���"'��� .' yO>cf^44./\^t*A*yr v n *4 ^' "1
^.x^Kis-;., 1.4 tt i.-<v!^u,^>tW)��x^
-V mf/dk bjxtj I y Cfitiimtis -L.Vxy, i<-t*��y[y��.e
'  '   '. - X a .
��X yd/ .-J  ��a.^*. , t c-<4 ���� .*1,
  y,tj*   	
... rl k: dt, / ay "Vk* *yt 1^4 **^ > f' W
Ot -iff lACeCt "f\li /I^t/kSC-^
L44. X!lCy.  JJ^5ay^.y-
ft. -i^fj , 4 trxA'tX. ^<y  f^AtC
^ , IaA; eci-x aj^O, y.Af-.
.1, i-y \tm y t*a , 1 a, X tO.ft,
tS txy\4.n  ^^(m,^
��� ),^a. 'Ix^-kt ay CC; , J x-y
Vv^'.^v/t^'
pTar.mius.
p c y ti* 'Xe -^k **�� *** **)
k^Ca-AV.^^'-  ''Pnmytro.t.A^ttlJ.m.^A 	
-a. .'/*���'. ifTtxjA.rji tr-n-: f y r^d. y,/.. >.a vi-s v^l^.J^
^a.da-C ���v^.^-^ia fl^Oy^r'V'^Sl*. >\i MO^-l^.kn.U.n
/ . ^4 ~t /A.r(. at, % ��,-.��� i Va^ V ��t>cy. ���-* ����� ei yi V ,v ,, v. i v k, xycs,s\j-$
ttt-m ye, ex. Its (A. y/A -*���'*'������> J"*** 'k ^ ' tt4*>��� tr-rd<m~.^'y4^,.ti
tx.  -.eV, i.'-xy,ly ~*^  ���VVo'f tV'*'1f"�� Vo> A >>-k��,iy -fx-4.V
m.it.y.
t  'Vt'j.aV.^'T^.-X.Ce,-'*
*-v"*.ii\*,\y<tLfy/'-tp iSo
Lives of the Saints in Chinook
���*..
fa,a"\  Srxy
.^.ly.'s,^.^)^
','i-.ntftk a, .',,"/ . l.��.. I a-t
>r,V>  l ��� ��� a�� -* "i x-7
xe.'.fi- nmSjryOfU lyf
Hsf^A -f-JV'.l-*;..'k
8W *-v^��
v>.',..'.��� ....���'.. i .<., cc r<
tASfm .4., fytimjita ft - ���
7 ��� d�� ay - \x c    , ��� I . *  '
I .. ��S��^J \4 . l.\  v
-(r. 4. -< 4 \rX'iye<-t-'y
'^ykk.xj,.,,^ x^
. 4.4 44 4 x ->.,.,  M,.,.'cv^.-
S/k  ~l ,����-' a/-...   )
K/Jfc. vvJ- sis Ajf*sU.
y "ifXtt
l.'l. ���
Ml 4.
>-v
\> ��4 y i-x.^S'-r 4-.-vi4
- 'vkV. M^ T4''k'v""'. v
^T /**��. "- mm mi/tf, VyC*
i��X>firOs'���/tyY*i yt'tiCt
\*m*%, TrtC-*,.-e^.^yf.^.���"i
^K%IV*' *4\
y rx-^-.-'.-^ay ^,1>A
ixj,-.y cyiii. ;.... J.SV
v Ji- ������-, v ���"*.><'�� ^-��i v *v
'. ^ x4ay.^.<ie.4 Cji*lym ��y ��� 1
>4$x- '(lf/ -P ttayeSd
dry, rt*dS viq^. fy
fr*4*d*$' '-^^7.4.
vy ( v-,x: "A^.J'V
L-l*/. a, /--T), I f s-y -';/��
(a,^^ V.A.'f ^.,'.'k'
I ',- 1 ��  , I a) y J,/ \> ,4. V
x-.//>,s;/'V..a./..'S4>ip
iJtfre��a��e4, '��'�� I -.-Z.AJ. v
-"Vi x? ct> <f y "J* ��� ���*-��� *c
I ..a-rfx , 4^ l/"ay . A., I ASfl,
A.i.<3>\.. aj.i/s^r^
tSf ���' ��i ^��i"/ !j *' *�� v et
'/��>���-y*A- V^WV)
tlT~>'t V'j^-Vklay.tf ft,
lAs.'VU "^V > ��� a * 4
'' Xl^*~ r> V 4^1 }'is..
i -v\v�� /t y </. v -r"e ��L x*
'T4<�� -$' l \**T>A  *���*��� l *~
���'.'.'.''��� v '��� v '����������� '.'^t.
4-.C'< !n.fy ..-.Cf (t. s/.vv
l\J i/f***) . I ay .^^W,.^
,! Lives of the Saints in Chinook
1S1
.-y. ., 4y..S^..,f y . .    : ��t  ^.x  y . l(. r^y.
'.��� * '..ik-i.^v.ry-'X ik. iV/k''','.^
- lo'V. ���, ..iki .,x�� a \ ^ yjaa; ,\  y .-,,-xs,- ���.<���>
... S V. ^ i.  v  ^ jtv  ...  ' y ,  ,, - .. ^y., a\ . , vs_
��� >. i ' ,'��� *��� v ���'-, ��/a 7 > ������-...> .,x... ..'. .1 ,-41.
I I. "., -������,.. I,. >A-.
I  . ���   I ... .'   .y . I  y   k.  ���
*V"v-4^.s  f.
y--' '-i ���(��� -a ��� '��� ��� - ������ k
x  wkVS \,x�� ���'-..(������.x,.}
, '.^. H >i.',vy--s
r\P4Ax4t  I.  ,'. k  *.��,..-. ,  !
' .,4iie. ���....
.:':,.P. <a
���di'diiiil . x x
���t
x,,i. y,.-|x_ . .,-y ��,
"-Alt 'y *ArAy ���*-1 *4 y��
'<. ��� /.�� V t. 'i
'7   ��� ' v. -
,-'.
"x   >�����,���.  X   1 "X-  ' -X  /  V . ^,,-->x ������A.x
A  -  .I !   SS'l-'lf ������  -'���
1 svy-4
d*$i -4 ������ '-*. ��� "-.4 ���,���������-
1^ wV����� �� .��^'4.* 1 a -, e***^ ... i}s,,:<
C-x-yev-.-d'i-k .T^7'r''.'''''.'' l
���a-'.S V, I a^ v^,.. (  ..
I y xy  '��� ay y. /, ffy, /,
'rIO,~jt-''\.4*rn ,',..4
V /��� a .4. .4V
m ^'P, ,. ^.j, J A' I. , ,> -
ad   'S ,  7- ^ " ��� iy C~x  a,
x .".,>.[,_. > .:,, .7
.  I'.���������.-.  .   ��  ���, .   "  ,��a t
/���V  V, I..  X   X. .'. 7V  y,
V.*"x.a ., ..-,,, t.'^.S^i.,
x-C-sy
.4 ��� l ��/ 4- tx .'. -v.' id T4 'v ���'
V*^X4, tr I .�����^-C/-.av
tk" oi -^ ^ J "*"*<***<
��, ..'*' 'iSii v.-. ���. '���������
t����������� .coft �����-7.j.,-!  '���>;���x��� 1 -������ v '���*.
xV' (j*) 'Jy --^-4<y   .'a.x^-<. -.la,,  y.  *j ,
���"����. a.k���c- .it,t, \m.f ~.xa  ,.r,x,; ����jL. -y
C~i ./xn. .1 v5 yf* "��� ���' I v
vn.iv���y,'. .-y <i t- v' ��� *��'��������'��  t./tt
*4 7< ��������'- v C��'��W 's.��..
��C^*J "X. Of** A A .
^^..v. ^1. e*.
5^cftst��;4 4'.  . ^nCyy,
x>^  7.,iv,  ii.-������-...
li-.^-.^^l.'^xvcy
x' i -^. . , y . ay ^, -^*-V
<Jf��d ���'���''xs  ,xs k'., ;., >
^ ^-o�� ay xj\t, mi\, y nyxs
'^K'-\ti'.'!xMrtil
SA4 iay ly ,.,,���/ ..". .14-.
-S ay -' -Xy-.X (  l7.''   '  "
',.���"���-^.v��� .-, 5 S !l4ajCi
'-'\.������*��� y* "iCsmc-S-1',:
���A Cx.k"x ;.'^ yttO
���,/."-. da/  ->- ���V-'-C-/il
-v^', i-e,
C ��� 'x. -.(>,.*), ���
"A'i
I  ,y -..
/���k-a.l-V }*���'*." 1 x.O.i
etfi-'y-S-Ct^'-, -'>
^dL.4**^ ���
I xy-4��y -^^y^.lyx.xn it ". /.V- ly,', .><i_ ^-rs'
'^ {"'������.'t -S^' '^-OxVyi'*-) X/'.'V.'- ���  aiy <</, *^)^. *tt
aXW.aT.C.
Sf/.'*C.l,:yi,t.x,xt'^/y_.
'^->,-.i,.y��7x44-lJf��/U
^^ ^'X'., 1 -a, wc<^*ava.
��� -x.tY'JC.ayrA*- ���'���������-��� ay
tSi*{ teA+yASfnyCftty
O0l1*y lltL.l"Xt,y..-y f.xl
���saj tidO*- y Cy ��� yn 1 \ xv
-*> ri.'..->,i-4,i-*,>, v
^-1^,^-l.^<^.,<.^/4l,a_4
>M.,i4k*"--ei./V(.e.ay
yy -C .1 ay a.ti ,'. ��� -a, *"'
^V. a ^, ,��,\. vyy, xxttk>,
yd,. ^.**^t-|^fviy
���y-.-'l <'<'.'>-^^���-SW} '
*k.f4a.yCy ;<i4Af'^t-4.
^Cy.',.-i'.kL.  t-^.^ytft
.\ei ** iyn^diA*^^v.
���m-(\)yte''^f4,i.ii,l.yAxf
���^t ���4*^v(xy' l^iA'tCy
'v^* v d^A> ���CfCtf-"
ytTvr ye/Ji'-r-ttf*.'1
yxs <rt>e^0��<)ycrti-4i*P
/, .Vi^.-^ (iel xy- OLa, ^ d1
oa/, xy H-vC^/*-*"^.
lay ^7.'^A 0L��y ,i)p.^ay. I c8a
Lives of the Saints in Chinook
i' 1
v.,-1.. \ f...,s ...a.
'.' I *~ '.��� 11 s \. CC, v 4*�� dl
-^..'C.l...  ->..x...  ^.-Ame  Vx ")a,4./s,  , .  ,. .   ..,
^^^4*��^^k.. ���
-k-.-lCCt^t'eAy-mM.
y **�� 4 iAt-V, ., ^fldVgaj
|S > l f ?~' x, ^J fV*- > **<
j<* i *x.a ay, \*' . I V A�� A^*,
.a^ ay ,y iitx cy CC ��� c-i cil \
i ���\tteet v :��<^a\ $*-. K^
���mSot.jt-*'- ���J\o A.4.\
x^-  ��y<4?^-4'T  4--*' itt*\
v9 ��J k" i'AXy  t��<. ��� . xj�� -X,
,r,.. Cy.->\i. ^ Cay ��� x
-v/A'ly',..A'r't'.sf ���/ ��������
V^^.*-^.', Xy UayC".  S.l,(r/Kj(., Jk-.a-^.X^* -^..y'
-,a(cy i.t^o'"* l
*** 'tT'S ii y-C. -etex^tstf >~
>����� w^-iry^.x'i^
���~*"ky Cy i y ,-yv ��� v -^/v/a^ t:
��i ���' > U *4 CC ~^-\ eC 'i  *y
4\r*O0An hOa >.��� r'e'''^ '
^���y ���r'tirTjK vi ��i k,(, y, Cc
p^<d |S jtelA tsts. <ft '. ��� I fc*J
Oe-ifO/t v ���'�� f"4i ��� ""C/, ii
7 i l < sy ���- .a^, .ak<r.x4.ai
.'�� ,*~ s .'-}.', > ���<". ' (����laj
, V ��. a, , I y ^ m, .-, **ay .(i. i
5��* A'.it'e*' f\ Ot* *a ��-
a, X- '.-, .-4 V > 4k"d*t�� >-
.-Y- k-y ('.y .^^y.!^.,
���xy ��� >*</������*.w.*4^-j
���4 xy .  l\-tA.mC'<OA..1A,^  eftC*. 'tf i-AjtJ./SyJS
., X. >jx, ohmA/St^ py~ i 4A0O (x *��� 1' "��&'l
^y ,\\, L.',y: .->.,,,  > -V -4?.y ii ������'/- .V��H
>h-i -Vs.-.-.,/'/. la cfy '.<< -/d't -<; ��� '.
itf '��� - OO, -, ay yoy-.' Cy.;. ������ vi1 '* v~ ' ��� l * v x^kflf ���
-f^, Cist *d*4Sktdk <si  *yt jl ****** 'V' *�����?*&
^.>^x.;-.lv^.?A
^' '\.t*.t.et IA ���'���"�� ��-V4
���4 -�� t*~s*f P-^Cf WS*,ytm\ HTftU. 'v t(jmSj-_ VyCy.js. - ^<W ��� - 4 t, y ���,O-
?*.,/, y 4c x,CC
y.:et ke* y C> i -VJ. ^ Tf
.".'< 4-",)f <t .* ex. H jf- tt ��� l|
*, <!>- -f<. x->< > v - :.,.���/>��
��� ^ -��4 "�����L 5'- ��� 'y &C4 >.'���
te<>j.l"/^A* :,-.,ctl' J-fi
T^tft xl.; a,J, *4J ... l^y-,,
./^ J2^xay I4��.f/. ���.. /��� y
Kx'rr-*ycV:^el t <wt
\f^d* Pi >-.e'^-,.y,ft.t
tSt. 'iciexi ai,. r%
fi e Sle. tm ,.. ,4^^, i^e;,} 4-Jyx. ~lC.', ^ �� . ��. vc^
^mm^xAxtr, x.yAm,V.���x,  *4 *��, ��� ��T�� l*-4 S'V.'��
'J. i^*-'-. 4^-^Ar*,*  /*'<C'1 -*>V.* a,: - ��. fa ...
~r^.- 7/ r5<".'"A'<:*'l
l��4 ��v ... 1 s 'ft-ir, to
*4^-
Jar. 7. c.
Sf7t)iAi.it. ifut fat - x <.A ^^^^^^^^^^^^
efa-tl^^fxJ.  L. lj  SUmUmlZmf.  ^^^-,.
day���*  t .
CC
1 tl.t^y-vC,^.,; J y VMr ��.  y.4'). y(r.y
jr^tt^efetel -��44-,a,J.,ly.J  ^^ .  ., ,./  SI   . IL. (*.,) y *j*
J- x./��*.< eXkr/^l ^> Sf x*�� ay
fi tee
X-'.yi/^. ,'.  iy  X..  ay.I  .  ��  y
^- iPe-tt}o*'i^J-4 -^
���pimt>t,t ^��(4:^, <y ^.
tl'. *4 "��� ��<l iSx��k. lit
*it)f*- / ', C^xIfA ���
XAfff 11,
��� .4^.
.'.
'/4
V"/''",��4 4A C -i-xr-m,
���4   V.'i.'^  <" :0L^/,'',\j
"H    l^t,te  A  JaytyC-y-yj
la4ri.C.lay4>>,, .,,lv.<
f>*��u^4a ^f.y.r.
'"4 C(-.:i. -1- t.. ty��.y i|J .xvy-/, -v -,y :x(,,. .  .,
." y, a 4?. ., /St .1 . > a_ y
xyx^ 'V a, ^*^. , ^'^���, //.^
a.^1 -^4 .��,��������."���  ��� a�� J<^
tttttr. i.e.
C'PiCe'  -<1.lfSt<1<rAye*
Vi  I  y^f.  U  ..yV.^J.  f  Si  .*���-���  XyCC^.ty^yycyJ
S^.sevf.kV
^K/e: e:. C..
S^Celettt. xsk tp*-.
^ir-^^^C'tH^c]
SAA^^yit-x^d-
'teyx/xSjiixA .-A. y CC/l A
yft'^ttdfe' -4f,)x; y-
.-���or ���'���it'l^ -���%>��� yS'-*'
->-/;. 4-V ���. 4/4 y yyr-y/ -<".
��L//��4"J.'4^1.44, ��*.C. v
-Y-l,, VJ.ay  .4eJJy..^C��4j
���V drfC a/ , ', 7  , I ^ edl, . jt,
/y<lL.~*.t -y ft,* I m, Ca (. v
-^���t-Cy-.^ .^ ,4,14/4  <
"VI  ''  V'.^.-C..4,^4.,.y4
V.aLfay  V V'.M.7>(�����
*>"ie��)4.1n.^-v,x?,V4V<<v,
��� <V ^a ���  fc- ay x^V^ C(fc
|*-c-vr-.-f<..ify..t��v4?f
���tT l yiA-xtAy XfX.-/TX AWa. |<>- <f yy/ ,4��.y Cy -ff.t.yj,
tit trxjtm, la y as-iaI^a4>��t4-aja| .^,{.t, (
<>ji>-tx'n
s��^r ^v/4<��.-'^.<4|.v -*^i.
' \ . ,' > - a, Jk JJ�� a, ^4X^, ir''
"���%^�� *4��"K T<xK *���' *t"\l
\ f> r*<' v>"' > t-^,1 )Cj- x>
-..>��,.'. V-.. .\- ,a^
x ;x> iv^,n f-~ , 1 j At. '. *
*< >-/7;<'4��.^(.5c(��.i v
C44t>^75f4L.^r>yA*.. i^.-^
4?>-l/>.lW4. ������-  I  4y.y..
x��e7->y,v��<.N,,y^4.V4l,
tmmmAtfa/sf^ ..tm,i^.,ffi
LA*i\*.'.*id yOmxts^x-'i ��J
V ' i 4 v -"'-. I xx. -^^ < ��c
��.CCa��(.��','.x/ry4,.. yufi.
iCl ^"fHpt'.'ftCm
*lA*At yn.,4,., ^CC Iy
4*.'rV4i.\H,...v,iv
V?tr^mtmf\ <L.lySiJlA,dft4AVJi,lm. Lives of the Saints in Chinook
183
% J ���>����� mifetl/l *yf \4^A
y^.-M^|T,^4'.X��"/��
U^.ixy^j>,... ^^rT-a
(^ .V 4/4��C��.��V�� '*���*'*
4 <<��.-.C.,,���<.y,~ix����c
>0>.�� a, 1 y-Ts-f - 4? ��� sT*-r-
Cy, 1 m. *tA4t i y xdd* ������
fm^./*At',lAtA,ysj'>i'e*Pjt.
a+si *Vy yb*yr,i\^tt.-^r
ittiHffd*^ *$���*
A... 4, a.x.tn\* Oxer-���"-^
**yOt ���&.. <dt* n.tA Ir- ,1 -��
Cyya^S  ^ : ft *, m 4- i*A4
f^-C* ^*-': %*a��l meAtfdt
TV,.. m<tL.Xft Crerni?tt<m$'
4, ,'j ^yoj f, ��� 4, ImSr-^tH
tm. W^>a ������� '^'rV^1
���v^-^z-efr "**J,'*��
A,k, -^ ay.'J,.-.'x5^
,-'.> ^i.-vf. t.,i.^ax��� .Ixj
Atx.,t,ASH Cy mil cf .ml,.. (���*-,
r^*yr\.kdye*C.>^*'V
iVkJ ��. ** a, /VTX, a, y.;^
J^kk O. r��e.A~ y -mi.
Jar. ft. C.
dFeUcitt/1 PFerpeluX
Am.   .  r4L,
kV^l/VSl X4V l/*X.,>4y if
-ty-&,ioec*ete,a.rtt*
<rx^t xj-i.; "*/Lt i^toet ��� et*
Ux Os r*fem y mttLx^, 4,^ xat j^ ^ fc^ _. (tp''< Pi H
(ax^i^lH^e.'^  -7,J)*Pyy4.^>.C.^'^4*
'������*��� 4SV.��L t\ rx PyV.^- l ��J 4*4*.
'  y : fdfA~ i, Srx ��a xra^. yv\
i-��r
Tie   A Atftr>,���v   da,   i x..<,Vy ������S.-y fx-��" l^ V
The 49.tfart yes. 40,A.d ^ ^ ^ ^ ^ ^ (^
^Franco Of fic/ne
"l.k.^^^i.,
/Jla^xayx^.^^jL-,^
(A-A x-- > fY- f y "g t" 7
yC-rdim���>}-tYdi^':4
*\sy "V*^"* lSe WyiLvV"
;^<-44. -A^efylr-l-.y-r
ytr4itr.y<A.ti>-t*J'~y
aet-'n.y<i"iy*-/t\'--y9ti-
'������fi-ty^'--(f-Kta./,y^
��4, x) nt^,, i _y. Va ), ac t(py^
<ya^., ..-yyVx?, 4>��\$
"*! i ����� d?v *** wis i-y "**
tLl^^ Sim. y^f.^.y
^���CtyCyiy^yjuyiti^
tie y mi.,��., ^-s-t/r*A^i y
AS.. tA ... S^s,C t\fXf-~/%ete,
CyAytl-.y/tOAy *fS*
aC"x"r^>4<.xV4^.4^
mAfga , s*tfd. Va '-/���yp <j 4S,
W'A*-jp**">iTf4r "-
yy Cr; i ^yraflL. y S") C i
Vpfi y /<Ad,f.v. mhiti y4 f*Ci tfl* t�� "��� e^d.eyf
^*    a   ma. \   3 _1  4��w. ��i    r\    rt   tm*tmJ*"'
Men.
yxjixald
lay .1 4tf .^, ajj^x^^.ai,*^
|V ���< 4<��- C> 4 y a.i, y f*S
,\^SCtr<tri,J*f.<,x*A.,mt>
C>\>A.*yy:y'#>Cti,y.jj)
'VaU Cy tmtsl a.m.^S,tf,d
Wt^dix^.itt^Cyitity
Lf. . 4L y -4/-��i(X> 4<�� ��a, >4t|
\"x+feA*t*4t4 tf/'tft \
dlS^y^mm-tSM
cy..-f^A.4Px!^^AcPd
/���rxoy,..'r.ycyfp^*t)
xi��x>t> Sm*mt *t*\ **s0l0t<1j
��� i* ��.y -*- *' xV, 'ysttty/,
lt\Cy,,.. .A\, rf <yV yk ��Vy
ve; eajaii iey x^^y/.^vsoei.,
���a- "J| x.< ,-j 4^4%*' ����� -V f\*
e* -k>o>x x^ ce> ^ rx-<n, .*
S x'l tf AsU xsf. I CfyV y^..*..
'���P-A-gil-Artm Srxft*,; -*t,
���t- i^v^'^/t1
fx^etf^'-^'/Tty
���m.m^\\mmtm*4ad,mm^4Q
ACM., l*'i<*/As. C,S>J-'it^,
cyeot>e*"--C fPxjmj, ot
HL.444./. ySrxyxJ-mr, l'V/����Va|
0*J fr>r.-<r��h-dOk5rv4*.y44��.
aL4^?^-44a-Cr1x^^..
... d(.AAr*x/teA;y ^il^ete,
ff,A0*x-''Si*. xJmO^A ey ,yj I,
.w4i*4��Wn4*$*.��*
xP<v^^.<>t^;t>|Tr,
44y 4* ^ , I X. taStifA. SlsS V
"V "* Pl-rf-tf'tfA.t ^xayx^^,|
'V.^TP^f^.'Ovik.arkC,^
O*- l^1�� J. ��X4 !&.<-{, SI tj i
ySg-'tdiCe-AtM.  C Cj>x9*x/y\
}Iaa\*,A^''^W^^*-"A
**'A*A.i/A$t'm<'-.  I..- ^fJLJ
* r*4a x^ ^ ; i ^ CC A^.x y
>'M{<^4As**xf,laylt<i
t��^tO}le*<V+**t
^(".^i^^tiO*'-
^���Ct'ytPi^ty*:^A*'\*
t\ kul, t A>f a -a./ ft'd"*-'
rVim^i****^-'*
^...-x-jS'-iln'JcS^
txdtn.Aaif, AncPiTsrs
AA-lS,tS}eW-PlOO  **��*
P, Vx P, ttm*. ��acv/"��y4 ���**''<-
r*��u e*j % ���' y?t9- tl*y\
y&\] P*l,tyt.tJ'n.sytOl
���*sTir.?,^-���*}*��*
ooe,Po<^cy^c,^irAA
4C,(ia4A(y,i,iC^x^^
PAttoC^-r^^Pefe1
m A* ��� < fPftm ii ��"��*,"*"*
oC-f ��� e>o ���' ��� $' Pr^ ���>
P, iftf :< PtP7, t'tr^: yf
"^tto at, r>iC^t4 ( *%\ <-x*A
Cftn..,. mdm^mt(fitaH4w\U
f*-d"J tk *\e t> ���& , 4����, fcx..-|
4d(4tJLC>f'~.��:g. .SJfA.et-t
"l*&i*S-*<eXA. ������*/}<*,{
^'���mt,%tt,4f4f IftAt ��-^J^,
id- tftttt" erptt-^re^ftAi
i^iudi*A^.*fi>--iA.,AtJ^
4 A*. I v fx^ }*m..tta<y
i^ ��� (7 xp^^ e# 5 ��-,*,
4<ii
Uleir. /i. C
StCrregtrythe Oreat.
"tette.iti9t^0*\r'i **-\r\
Cyyt>OTtSf<.d*.ity^
fVy^t*o\<*<-(>*y
���virf ����c/t**4. ixe^xy. i
... ��� V ><J ^ ^���A 1, 1��. ^
>���. . ... ^ ay JTJaa.^ 4<,..,.. j
P; 184
Lives of the Saints in Chinook
1
v^4t^(C-r-Af,..f^,
A\ tOp..'.  ���  Ol   xid X4 XA  ay/
. .''ah ty. c/e
'.i'aItlitde. x.et
M u''" >, y<s ji xj-xv i y^cj
S-C4i, stLy^^^ni...   I ���
y<fo% '**���.-Vu- #
) " "\  a- s".',  .<������  y
^J^i^./PtPy Ppr^
���nCVda-v l (^yt>-
"^ApAt^tySlJ^A^
*r**9r- ^(t ���' -> 4J?->��1>
Jl^X ,/,.,, l". *���  /.  .Q,, y,
m% 4--,  .'.,.f.  i  ��, ���, ���
.<, v'C ee tPxTm ���
fifJS^.yt-mf**,,
ins-Ly ff-  y ^x>.
V^x,
^i
x  ���  r,   .
.r
<V4 ^ (7,p .*���., ; ��j, ^ ^J,
tt-% "*,, y. ajC. tdStt* . * ex.
x>i. tS* ~ o\At., CO ;,t,
"Ajf   ay    f'+./JOitt,  tftfdt
yimtCjlV), l**'4r4\<}4\
i-Of ->(��'
/���/���a
���d+f r'o t\ ei- ' if-
y -.-i- x , 'A -CrtAttAe,
CC, lay,^.- ��./, M^eajJ
-j* ��� ��� v <# ^. "V. vo^��2a
*f*tf </*t4. fit.
War. /f. <,*.
SMbrodrnm. m a a.
SOC^eA,pLi^\>..
trr,..C. y f .fi ^,/M
-V* ,.. y. v y ST' /���-?
V^.ii'^f *i yf��
ixSr-.  y  .y y/.'i>r ,--4.
-' y ��� .'��� '' ��� f ��� .* .  ' *��
4*^/. ,*,4. ������- a.^-tS,/'
as/y^rlewry, . -f. i ���}.. v
.4.V. /4'4 ���' m.^4 <���/, ��� ,
yr ���*��� &' N \ n'x.- '. ,
Oi y x.f ���>,',  ��� ,'/..  a ,/ .
<*- 4tva A y.,t Cy-fty!
t A x^f.
'f'./L   -,".
/. -,-',. y.y,y,  OOa v'.'
x.*', C .<.7^..,,yy| Kamloops Wawa.
��85
s>/-*y*Vtf*d*x-,
^(ttyl
���I  | x-
r*s , tLf C��
Ii
tt   >V  ��� V
I.  ,
J\
-y x^7. :
re*
C'4
r. ���
#s
,<������������
...  <? r* .
.v.' dj y.
���-.
<s,C-,}<t,Cp y ,
c-.xef -Pyr^cy Z,
Y,  i. �����  >, ��  y   ( .  .
Cy t*-  > f��  x|- -��,,
V, .-���  AiLttf/OUi
..  le  f -X. \  It   L.  *M
Vy C~->x,e*_
���CJ
4-f ��, fi-'-^dt, 1 c;
At <-���
lay cy.oc ii-.-, A ���
I  9 .'. x.. .'  rf ' ��4  ^Y4",
V3��a
0Cs;< -
i .  ., '.^ .'-.��� JL y
-* :eei l)>9 vf^a
*4.  "^  V>  X^ayj  if*,
V ���*��"���
.4 ,, ��  t,
a\ ..."\0). j,
t i.
���   '���  X
���~kV
..-  ,4  4.
-ft'
***~ 'l*
x  ���
'  x,7
'.'���
l>  .1 SV.
I  x . \/,
-'->'.
rv
tt���2-
��� e>K ���
^
U,/^4..X   Cdx.l   ^P <^J
A, y1 k. c
V
m*t l
ffjnt
t.t
ftv- 14 ��� -y
m/*i y'y /.-Hi
'.��� k
4'��/
*S��.
.'�� V4.
CV d <
-its -v  ,
14, , I oL 4<
a...  -.-,. \
x/.
���. r
.._ C .(  Xep
a.,   f�� .-,   *��
4j Cf>mm*mH  U . ������/  ,��� J
I, ���
u , i Oft
tv-
<AstyJ.,*S*C
et
./ . ti ���
x/
<rd> n-
SPr-'TL,
P..   ,..C.  yd,  4V"
4t m*  *f    .
���' re  *���
-r"T> 4/k '*�� l
' s>, <r~y> 14 ���' x,
���- <t o.
te i- /4* -v-
I. -y
.*.������ . ��� '.. '
-PtPff 14 -v x'l.r.k ��� -
f^ei *���' of' ^ cadi
-V'-af -x,  .-*  I
�� ', xv..
\ ..-
w
dj��^f
II.,.    ti.fl.
-3 *i*db "'l'/ "������
... > \��
xy -y �� V
, ry
IrxS
m V -^4-/
U, /ft y Srx  tr-t-'d 4
Pp n'��Lf-J Op ">f5M
���
flLi -,V. Cy '/. i>4 ������
*���.,
(��f
0 tit fa* "^4, 4^. U ^
���C*44 ervjfc
; eJ--*"
��  *4  4/
k..
N .   /J*. I.
��� V  v, >���
rX  4-V '*<���  *^^4"��?.
.(.���
lxy,
_/
44 /rf.
1*-.
-.4    ���,
I ay< .av,  Cp O  y    \
k/4
iff
���pu, ���-.(.
.v . J/-.  ...  k'y- 14*. I
������'-  I   04/  ��� ���'-  i  .   St.Pe  Sy
PfC  IS   fy   >  ,    I   ay   ...
mflxAfAJp.
l ^'^ .._ l-x fPfp ,}o_
S%j-f j . . I ty " '"",
^6  ay  IVX.  ^y  y/,  '-Vp.l.
... .-a ^y eJ.-*"/^V^<
, .'.." y J>i - *Vj-4 ^ .' y^ajj
,i. U y4 ^-'.' .,, x-av-
x
4a>a<  <*>5 r*  mAiH ���'
P'PxpP, y k*;,tiik4
<T^ -a^ U ,  J4  ay  IrS^efj
��4 <��   ^4f -a^-  4��L Cy ay
4�� -r  ... xa) , ytcriii
^'. .. i.''k- **J4U <^ jC
y.\-  , ������'��� . ait s^ee 4jy,
d( xjy  -a''.-  t),  a,��4><.y
^*oL i-x-e ''��� ��� i^e-
.-���* ki, *Q��7 a,4~*-��!r'
a.'^dH <Pr'���-'*- <V4-4,
"/r ^' ^ <ri^u*crx <~et
-a y .n. 'x. "^ yp <r/> �����������.
klL 4^/y 4- ^44. xaT- y^ ,
c "v.-. A-'-[t'o  A'
���IL 4^y>, ys^ C9 I
flL 4a_v ^* {-v T$��xs..rx.
Vxy",  x-'a-^y^, Cf'  '* ��
Vx/. -v- -v  v.  ���-1 x_4y ii.
XV
*v/', o-ee- titt'PAj
.. .��� Cv, ��� sr A x/ rv <"i
<*4tir\t1*^x -~yrr^"k\
Cu./. 6" <L4. .4^ 4-446 ti r4
P. x^C/x- J. |JrA��VH
%���> C1U1 tfiaL^i-* -.(�����.'
'".S eT/f rs.tp Ibtif/f OLs
O. i>(. iPf-; //***���-
r-,-4..^.. t4^i:i<V4rir
/ *- /o>4? ^a.t'4 <-y ���>'-.
/<_ ..sL ^4. -^* ye <->��� "1
sfna. 1 -o^xj-.r .Ca. 186
Kamloops Wawa
ir<:
Corrections in tht.
LUicoet ittoLtntcd.
n
Page. b. afterthe
nPant prai/crs, add:
Fpr thetiviny 4 tht dtad
r sa.aa*^ , Ctryct^rtm'
as rtipayt. ��0.
Prayer to S(Joseph :
o~j-su. ttc> a'rar<
P.O, /At it*** ytrst lutes,
the* add:
- yir* a1 a. p*..; 2'^C ���
-��0 ^tr^ef'"*���<,' C.
4/Afif^l   f^\AA-A.   -lA.-^.
/f. tat itianftd.
*.*$<a,mym$0>m*at
tf ��� m <rv> // ftemy+fa-
CT'm. '��� '-r^/ir ^a. // \S**t
-,�� xaX r*^cep m*r**t <On
��. ft/ ��� tm // a ~i ->
*?'
11. H. rrituty.
*���1, ^-O-ix.*). ^5 df*9* 1/ *V$ // Vi xyx^, // k
'XP-ff^���e^'^-'tS*  *->>// x-jvV. "is^erP-t
v/^^l^A'
d\ lCdU>rx tif-A.-ets c
dtp ^<>f\.���CxaP/sJ}j>
^trt-...\  -C  'xtS-tr*.
a
in tht Preparafieri pr
CUmfessieri, for It tie,
from the bottom page tf,
read' asjellotvs:
��� ^stm^tmOCe	
*Cre^rd//sJx^l..r
teifx r\pA^a.  C.l.J't -*te
tf  Xjt-x-d.
Prayer for teg/At. tA.
Page I A Hymn *./.���
\ II ^isjrx ,
i-r'*, Tfd/t a~*t, *
Ptxge.il. Jilt/ieeatr
chim oi/eslions and an
at -*sf> -�� 'O^fx 02,
���tri-AfP Od^^'-o^
t~e <T* rxA.  ����� /A, Snrxts
//^fjxSS ^(y  St'mv'lf^
xjAA'jOxXr'y .'Tkrk4(4X
l/'-trx.rs ^xsVt  e'-,<-�����,
nrf*^
w
Quotums en ttit Chart.
See here l*trther.
,5-xa-rv-x's trxfx f-^ry,
lJ��r-xcx.r*A: ,-yx.-^,
^i -���'an f~��? itx/^
'U.ixsX-xxAX.Af\!mxAiP.
a-i/AfxAj, ^o-^^ir
C^-tlt *-i*aaI *\��0 'xxy f
/J- // ^x/, eft- 1^/4 y
Te^., II xjav'^v/ "V
If* fi Xfll/ . ��� X+.J t// V^
x-/. /y **>a> a * - -ad '-it.
^tM���, d*ti' ''���
Other beginftirtjy .gftu.  t'i. /P^a-x. 4td\*a\jO
diej-\ ut f/ .'�� j, , -x^\\s.
eZtteiftidift up /e
tiett 4-it-, Cerrcsp.'riday
%t>iHt Itu ytitstiorir on tAt
otherlanatiaaes.
tiguaft
I. Ood.
,'~C..4-k  .   ,r
//'
//' "/A
tA ky^x.^x^\ .
**��� 'f 4Ts 4>^
dhxtf-rs] ^*e\o\A
���/"J^'xi/Lai SStyif
���*#a "?  1
S">4^t-/^t-^��
i.mOaoxtf^c^^
/*Cdr-i m /i4$ pettTt MM'  d-. s9lP f*sd ^ t*-x'\<? '
le be cerrecF, itplv  K ���-'  '   ' - -   "'
t/tiestion iy, tubed, rtAtt/
as pittites :
"'ifa��^'C*2r
= F**-*'(it.tiuip-<?
X^fy/.'.^^-y^.yjL,
^'���dt't'V^ori^
i>'// ' ^JftP^'tOr,. W
tf*A^/y>
'/���^u/'Ptf^t^-ofC
-.^'z ^dW
/<'.V/'04M!ll'sy
* j in" t^dftu* ��� m, eA\s*>.'
x.14-, -/tA, W-
ill. JesA. Christ.
tf* 'ttd '<t^rx.^t\ 0 tC
4s^Hyt^r'1a-i
t rf.  IV ���/*' T-X X^ a tX,
io. ->> , *VV1>
r^vH,-'>^d'-'w.
typcS*
* ^(tT^a^-tx..-
**��� P'/^xrx.ttprx.'-'Z!
m, 1/ xax^x dp*,  a -xO/y A^
' C' WO "J '"^', *^ ^J*'
��� 4* ^74*-^//ccv ���a ->*c // ��� - vt> ���//
y^'^-o^K.'ei^t^,
aiu ii	 Kamloops Wawa
187
4a.
\CoerS,
AAytM yxrs "p-'A , 2, ft\ t, ft Smt -f ttffiy   94, fi. x^
r  -. _  7  i .�� . _ ,   ...
 ���
>y"/ d>^*y<AV"i
^x. -�����. ^.sf   H^
a x^f-v-7\ ���
\Ox.*\e.  ���
tyrx y.
stl
v4
���D "�� ��� - X>
it-4*-a o-^e*'
<V   >^��L^f
t\ T>  V , i "�� .^.^y-x n  ���'
3*. ,<���<*$ -<?x>~<7 "'���>��� "x'k^
V,.
**j
-ei+fyS'O-'X
v'V
-r-x^
���..a-    -  ������   l t
-y*��- m-(-A*-'y9'-''���1
i  ���).
. �� xC-
'"��� - i��dL.;)
���~i>��
    ���
y-x.'*.?
?^,tr_4V-^
i-L
ry>"-t?7) <*y.~V<r>
AW
���tr- ft^siA-2
>
.*>..
/r-V-y
>-r'Pl, p  j
l: 7fit treci.
dC.^OttTx/st^Pf
>*>
��������%_,-^4��  ��-J
-'4  V. tmt^'d.
yf-:<,>^ ^^tf>.
rnOr -'tT-n^fmxft-A.'
wmat ~> x-p-.a ft-^tf//'
*4 , p*f* d/.
M
ff.^*,tS'A*y^yef^
x>V
ii-
l^^yK.^Vt'O,
���> X -
I- >���
'-�����!/��
!!.��.* a.' mf .
t-t^TA. ���e.pl
X* -'-
^1-Va^^
��. * *>.
10.  *
*k1
. trnry^etAj
x . "V"^,. c rs~ <*,y
.�� i7.��s ,.���- y.
-55 ^*tv.)
.4'
>
��'V/V?
s//
*ay
f
' .-iS..'^
f>, <S��a -4*4^^
'i*TV, 2-'^nC Z
^���P'A'-x:
"//���
o �� ,��>
r.)-^''-''/��� -r> <?��'}'���)
tyaKS*
���.yPt/r^^r)!^^
fs*>A*Y> ���i'ot*\t
Y^cop +ts Xtn- c"'-^s\
Vi.
/;: 7he Church.
iJk,ll*\
<f!
> ep/x'
0..m*mm
fy.
e
L-aS  ��..��..
j-*. i^a v ���*��� c-*
X..X
-r���
A, 4>.  -
^Ad,mtf*Afm-.<d-V'9f'
^m j!-* rdx0~ XA*mtr<sS
0'C?*Xy+
J4-. '^fm-ei  ^4��V*-xkW
���f-
d^5
*��� ^-^- - -ft" *4H - ^
���r.
rK-Cr^'-a*
v^r?,
rtJftAftot dress.
Atdp X.���'-
��� titi   5
' *^a~x
"to
HP,  mix,, ngtSiyfOp
S-..4.
���C^^ay
xl��-x -.-k^kfk .y-
d^.d?
-yx Tk
4&W
'2-. -a ?*C 4**a.
, <4��a -."xl-
w*
(P. -. st<y .) *(��� ,->' x4-y
i\*n ��
���**". ��V.-. Satnt fi ttt
tWtt pjjrc43-
tlu.
^^^aju-WJ   Hit. Prayer.
A 6* 'Crx
���>o^ V
(stttsr.yf
Tj.  ^������Wi(yV>U��r^l
xilV?' pKeJAdr^f^
St. tfry^m P^ttmp.AA^-d9] Suede men! . In f*
'tr^x^X~tv'}**''/    ''    '
mAsf},
Lv7
-<k-l-
rtmaY^ei.
ST. ,41 40^tdmtm\mt*y
y J^^-.,'. ^.-x - *0* :r&e\
"X ' t
^-/V ^^   ^
cf,-\*4/%m**0'
'10 /
-r
<"
�� 'h.dttt4*A~'
^^/-.'''���''y^'ty
^^/n-^t>f^ctxyrx
a
6,ti,i*dd h tAt.ttrittt'ti.
rsfp-x^f.
t
GX.Q/x^tsy.AA
..^.o'-^v'.vf^
A-tf^rrx a- -.f  1-x, : M""1^ 1<}
����oe^e" >">' **r">d
siont, etc.. tra+ijia/td
L Ret Ftcherdhtrettst,
PtPv. /fed
Ja\
ore+ ���'��*%'"}���.
���.��.-> Ov?44>^ 7 3**1
o <^��^> -Kl��att.^4''cj
i^/x '(t-"^, -so ^55 -
���7^, *^.ah-*tl,<s-r$^)
A y-. V -nix^ri CF'*tl*r%[
tfsacF+iCrtA*^
tfdt"  ~*4*t*t tid-Pr"*
U,; 7t^ r> -���7'"
7^. ^x^w^, 6k.^| f
>
!
ir,
188
Kamloops Wawa
eg ; ?d>'
>ik.O -rj.
Yt����
tyfx<x. . J<*+p\j%t dm. -)
Qttcsltftis On tht lii/.'-A
It  .y-X  ^a.^.,*>1.
7' V
>-j''.'r>/:
v***
-2r
V-
/*.
>/
Xr-m^.s^i
"t*r* j .^ty]
-*Ss
V
^'.
��� i
/���/.
���t7^4��
0 xJ.
Tdtf> C .\/-x
Pet it ten. C^xs-Sx T
c*A,dt\-e:-
Y4 "V
kjy
'JC/x ,4
'^4> ��� ��� ��> a- . C.
rmjfis.*
C -A-^4m
epx-
\<
X
iktl
k
,va.
<*
-\4T.
J'ern.
P,
to tratfttrs.
'  'tT "*-t*Ap -.�� -cxr*'^   f ^-(SS7x4,7x.i ��aw
���s*.  /��
I- -./-.-w
^Y'o-fiA \a
not s.fit/e.
14-..-,
lV/  ^V
'WL
-<4^C>
**>��
>" ^
'>**"<  V,
/"��*.
/���>, 47- ,<���  -
. Irs ^x^-4*. ?~
���cti
.T.e,
This
c-
"fe- t> xjs. v -'y.'x 'S-:^- >x -v y
-s ��� ���
6. ri<f<r.j>
OT'C<
-'1/' tf'
.'.^.
'.<^f
lA'mA-Tf
d>��� m. A-
'II
'C Sa>
' r *t " v
4?H
f"'lC^,
TkHrry
Hi
t^tm^im^Jtyl/U
^O'W'lx'
'^'^���^'"^..V*'''-  ^
���"��� 'C '? -VyJ> tSyi
*X<AAOI\  tttAp^^A
r"y>iT*. *>4 \*
M'  ^^���OXA*is^C<l"
- V il 0 y*"-*cw
rtiatin.
"*C"t
ftrmg. c.^f\
\r\����.
//, ** <r> -A. Y> '7, ���-
0//, <?'���> A ASf*y . a.^i~-x
ttjSt%m*Aa, -S-bj-y; ..- o*.
���&-  SI. S -.yy. , 4^.4f"X C^��
-' ' as  ci ft
x  a  *x  ea
���trx  yOX^
���Lsii. �����&
d��K
-L<?h<j<[t","~>x'l'mr
<*dtr*4 x*-^ ���4>*OiAmtt
Fitttr .-he Creaj.
**m Satr. etx ^x-jve
^#e/d/ ^��. C/^*^
mo li l 'VJ k-<^��) -^
4�� T^*a^ ���dtfit'fit'r
^r> -yy-rr'xd-^d-r-
laJK. C-''x
-y. .~Cll,
^A^t-m It*
Ytrx
rt
,"'<* A)  -  #
"tf
.^.
,<7>^
-J .4^ t7
Kfydp y~im'm*Sy*s4\ .1
"^���s mt . ' "*>0 | 'x
1} a KfxO!^ .,' x. J.a-^ 4jyx|
C ''"* S.4��' A- VL--a* j^
t<��?^^-...^.'yrx^
*''>^3L>4Sx'^"��� .C *r. k^-
-a y*t^d.^Vti
5'**. Cemi^3y��
*^'
Vf'
.��-,-x) ���<��� s^ ePe% iifJx
C- 0.x- '-s.a Cj  k- aU a -^-x, -Sj.
���� >y ��� - ������*, .. X^l'iH  Ccr,tt'hen. CSrx^-xse
e i: x. -. .<s_^"i*) - -f ���; V-^. ��������>#�� r*/>--
,  V-^t'  k" k'XW./]  r^��~  rt- ^f. at\tOAOti
,! \s--'Y\'---'K :.-''���[ ���/���^.A^sCi ���.���,���">''7 '
'fodtdlon. c/aWnj /������ c  ).v> ���
7. C- 'f1 'X'Cy*^' *V^.'
td-Z/dxi-t v/'-'C-*"-
I'-��.*�� xX^ V'-y^ ���
a 'T'Y^<*lit "r�� 4>Lcy.,^^-^r -*-, l  ^/^4��^. c -^.
y^'jTZsn *r^--0/1^+14* a^^f^rstlLmxtty
'V-s%   .
ft. r*a./X fVmt^mm
"'kVx..*7^JxJ?'V.  4^'yi/  ,
V. -J
/d.^.e^y/X^-..^"
���" > l/ yer.. x^t'OAtrX-r
-*+** V^'t) *t"j\ 0*O%>mmt '.. -��J i C
0 4"W-.'C  -.^7x4 .'���;., cV,^y . ^.^//f ^^.^,.
C -A^ ^ .. a^i . , .  ^ y ^v^ ^ ^eyy, >..
���A^rfyr (fd.ydkaA .'^jrx j'c,, ->,- .. y ^ ,'.<<.> ^, _
/
.ate.
 ���'���' ���  . Kamloops Wawa
189
>-. tf\r>, v^y-T>|- -4��-^.��"   a- ep.A-rrx  ' *, P^"S ' <���
ISrZX.ipP,
*4)l. ~>JOxd>\<f/',.
\ rx , A- irx <. ,+'' et'
aid v** <
eitftOtfx.-'Xy -^���>.C0'
4<y.��"  ^.. J <l :*-xCt<\
A   ,   ^.^   y,  -,.-yy~..  }���*.
A-Me lAfrinUintPfxs. f
C e-.+S). t*' ���~ 7 ��� ,.4 a
"J -f * ��b-f v.
x  >
-x M^dys . -
i\.>.e^.-.-x
'X
^ffij
' ���>
C Am*r>
fl  ff-\  /,  AA.'' \
���"5 'r"~~i'
.4*t4fi..i. tun adt .
Oi.'PtA Pain. 'a '
'���74V.'.
r.t,Aj\
>**t
'3>{
TT**X .'a.
, ���J'  f
it a. x.
.d,i?
���In
.xx.,  tffe\
"he
N   P'-t
a+i't
���yv
1 xl/*- C x/*>
5./i U
femi And I At. nun Jot
i/.r
C...J.
-e\:
���-9
��t,4N   ..e^.
- ,*m\ <A. A ������**.'
ays
\ J.
7
I  *-s
���> ���',
-4U44xi^-s(.4,<, *vr_
#7 .cj-x t. /.- teir-'z^i-xy
a >
, *x, fcy*.
. -a 7.., mrdey Cxpt
t*p?*f^r-A*tfmr* t-tdf
\m nr*9\+**^'*h*
S-xsd XA^ry- , x#
>d*t\ . Id*
mAptyt"^stm.ar\),
t)AOfAA\
���fA , ir
m-.^Cf^**
���A.,
?aSa/r9m,Atsjflm4)em
f\y. <pm a $f 1
m\A^4^A*Ar<4Ty
d>
tmii
���������<;.'
- Pp-X 4 -'enr'titf* '
m) Aj-VS rXf., it-iy^yO
>P x^sfX lt*\
a*, sit
-> e*-A'/' 11 e-xff
P j
t\A A'y ..  I
*y%.
ys -s.: _. ���. e-x
'it-^^o^A.:t-.-\A^A
_ S  ) J  J
r-tt^ir>^i~tf\'2-
rfXl  ' ��� /x -
��.-<��� rtZ0*\tmtf\tis*
Wit*  -S.-m.yn-
V
drStfad* *y-t>t0 1
-Atop
tfS-t  O. ym-r, Qjjy.^
(/ <_ -.-V^ -�� 2^x/
tm,mdgi4\\ay, .Vi^..
t^m^d^y^mftyfAt,
tr-yAx ^V
���*> J
.Jfy-
"���d . '*S.
,-/rx.
. xx
4m a  VaLCi'
-X --x.tC^. *
-  ^',.
Vy-yay; ��rx, e^^
^x tp g^> "f* Ca .f,
ftAfOy.  ttl
}d��* St, mja*0%.:
m -.& - c vt~>45> . V
x-*) V'-x-.-^'-y.Cc^
-/-���^J-'C-x^y. ,y Ht.y>^
4^07^4ir*tmKixj
?-*xaK'NtJfU' r-'-V| aV-a 9^* -P-^ '<?
��� �� ���' - ^ / ^v*^> '-
-4 ei.-��v-r>. a, s.xj
,7-?
;-Y ���//��� y*-y'/ ������"J
->'���<��)'o, .ju ry-'<*-',
K#-
^Trx-^, ���-->>
4<-X  CO' >X yd~  yk' (' 't-A^SASA.'
x   .7  ���X.f'l^mA r^/, J esfS,.
:*-* tm 4f-x i ^ -y-> / x/aj ���
,>-
��.-' ��Jr
S f ���'
<"%��
���^'T
7/7./^;V
V ��/
-A'
-40
.V t/ 'xtfxy.^x-evx ���
t\v,e+x c tTx,'J^-r"> t
��� v^^
l.r>.
'4S^kS  .
^C
i--k.^,
"AtV. 4-.
'jlaA,
^-f>C <^*rTf"4.
'C' x-C ��^4 ���er\' ���-*-*-
x����^i >-Vx^jC05:^:
���."5^ <?cH // ^x^
1.' rx
^x
J
^
���Ay-, /
At ''��� ,��� ^
~">c;
='S'd- o *->���-,> f a
~S ri  ?-Ji
>x>y
trx  ^4<7./^,4\yy
-���/"'3k, ff*mA>f*/y -Cspy-ix'
ftl\ x.. <Kpyj ��vaja>^,.0.
X^Jk^
'^���-x'vJ.:
^���/Trx ���/.
yt\m**pm,
imyi*<ii]
*4>>e*, -k.,7>"<x
���^
-C
lasy
'vx��. //
k>>^ ~ e9"d**y
s-*->-j- o'er **,
x^rs ytx^x,
x*K ��,,-*>
x*y<x c^ j- ^x. l9o
Kamloops Wawa
'���. i
1 i
PRICE
LIST:
bliqht.
..$ff.
/ fataie
f
ii
.  .    nit,.
.rotter
10
h  .
��� ��  36.
t  ..
tic
���i  . ,
,, *ftf.
/ ..
5o
i.  . .
��� ��� 60.
*v  *t
AO
��.  ,
. . Pf.
a...
Terniptir cent efascouiytp
from these prices
whtxt cash is sent with
Crder.
Best Jrnericcvn Burners.
per  tdOmltletV.
���Xo Oixracvicra.btotv.
r/tf ChtdrxfOtsl,
.  Simplest, and
*4tost Pconornt'ettf
diet tig tern t Oax Jtatdiin*.
onrtfutdfarAet Toeday.
*24l  C<f ajf.. C^
^i ^^> -<y, J*, ojp*\j
<$<S> <yU6 eTl-y 0f P~
oU ^-et ye> ofp C^y
<**>  &JP 44^  .
^d  d'irrst *r��c*sCp
OJP  <mC  (sp^ry  :
A -*-*<  I ePf -yt^y
^m4t   -A    *   ~   44  #>*)
tPi  <V-/<  ���<��/, -at Jx-^
<�������  *~da  *B-���<  t
An  ;  amyamtO  p*J-  ^m^ndf
1 -*** yf4**
for further i���/ormattAn,
tXfcLdress
TV>t Safttu
Uqht <Sf Hiat Co.
Oy\\(Xrio.
is i Kamloops Wawa
191
J.R.HulltkCo.
Purveyors
of Meats
Contractors
and General dealers
usxlitre Stock.
KAMLOOPS. B.C.
TVv*! Kamloops
ScuvumUl
M riirtlds  Of
pressed wot
hough ZtUmlxr,
Sasti, Shidr^AjleStttc.
Stab's aW tTtJdyirtijts
jor Salt ChtAap.
(*��, mJ>(g:
V   ^Uti  m/  mJ-y  aft
*\T* t t\d t ������ <sL/ C(p *���*>'
*0 {-tl *ft 4*^ <SU
C(p  *Qj>  mrnTt  ,   Xp t  txr\d/
Harvey fyStultpy.
General Merchants,
Ashcroft. $.C.
ForKouqh Shiat
sonupeople Like Ctivt Oil',
it is tot arutuformaay, thtugh.
Stint people prefer gig arittx.;
but that is to* stkhy /tt ethers ���
TfiOrv, there cert fdmt. wbou.te
ttAtsotrv txnd we Htxter. Atmax
pttfU. art learimtAp tUoAtd
Cur t^tiUcsyt ^ ^
i very day ��� niortpetptj. art us**
it. Iptirthstttku orareatg,txad
it Softtos tmd heal, ��� dSeUmts.
Crete eft  ta^tf) >-��sU ���' ^4/
tt��*l'  Aef  <^
Tht -.MalWrvj 2)��'w^r &., ti*\.
K.a/��v\v.oorjs. B.C.
The Inland Sentinel.
TV\t oUestj-kst kvsow��s, axiil
���vwost vcicLelvj CArcMlatea tie^vsp*-
StTvva IW#. l-wltd^iesr tff jJ.C. It is pu-
i.ki iA'tJfti TutsioA) avi Friday,
awi wilv te *>saiie<l tea/nu address
vet Ca��s��uU. oftktU.S. "JorliweS
Ovs redeac erf -d)*.^
/M/lJW) SleVhiVCl . UAM LOOPS.
first Class Hardwourt Stort!
Action) W\sv��s Stoves * fta/wats;
%Wt\ vt\-\StxxAWitS \ntt\st\ Vsrw&es;
JkcConwee. Ha�� i/esUxfl Alatkmw^.
f uW StoCk of Repairs .
fie *, *a>+\ i fie k, ��2;
fie *�� Cr>> ^ **��� ; at, f ^-x
���v ^* ^y 4^ ���* ^*4:
Ja/wu��P.2)iMCo.
HocvcsV^exfis. 'B.C.
kMontrcdl Hotel.
Ha/vwloops. B.C.
i{t decern ted and HtfuAtutbaf
W.LATf\rMOU!Ut. IVep.
LaKtView Hotel.
$aevov,a.. W.C*
Summer ntsort
for Tourists oundSpcrhmt*.
j\duvw\ ferqusavv
rcj, 192
Kamloops Wawa
-*\
Pacific IWlwa/u.
TV Best OaiyxJ. Cheapest
Fewest chtTdng/cs!
CfuAchest time!!
Through first ctfass 5tepp-
iaigCars e*W Tourist
Slief3ur.g Casrs to StPoutt,
isftohlrekl txsnd Forcmto
tuithouJ chctvnege,.
The ^infiotg Czr.s<>ri/xcf.
extong the tine, of thx. C
P. f\. i s tmnegA+uxiiesde anywhere . / y
Cwmedioivs . ,
av VCeViXCOiAfVVL
With Stedtsntesr lines /or
Cheina., JteipcAvsv,
HtiiUimziieartv Islamepfs
tefdndt lAustrtxUcx.,
FtC/i /s/tkyntf$  exdhei
Jtlas/itXt.
for^mll wr��|or"nr\atiow as to
raUs, livnt, etc., <*fplxj t��
vuartst ticket a^tvit, to
lei. Ooutet. Jgegyt,
Hcevrriioi/ps. -*9. C.
IJ.Ccyte,
tsdsststtir-it done rat
Passemger t/fygont
Veirneotdri/etr.
\lb OS-nix Street it lfcfc1jy��a*vOf
To'oreto.   u  Montreal
isiaHv>Vud Ml
\%tsi. Sadlur % Co
etcWxcUc ?wlUsV,ers...
Bcoks��Utrs ami !>ta.ticiurs.
PulUshirs o\ Ca.tVscUt ttiuui-
tvClvTtAlv" BocVsS, ^r Yrviasowsj
StcorscLexru, J\SvevysccvC  aimtk.
6n-{v<lwJtvwa Classes.
Importers o\
��V\UAc4s 0rr\aun*.tsv\x~,,
VestYvst/ttts, SkatuocrM,
exv��di fteUaioedS J,r"tulis.
Tkt 2>ovrv4Yv*ov7 Series o\
CatkcUc Sckocl Bocks
Psttwtivsa CXc4aA"s, vAAajps,
OdiAjtS.
^o^xvsysjiovs lo\/X\j*yy o\
1.1). tf S. Tracieina rrtwa.
<U  iXfxrxi. Ax\lVxJsr\Ctai ConytS .
'mfsrmmmm^m^^a^^^*m-^^nn^^s,mi^s^^^m^mm^m^m^m^m^mrjtmmm^^9
(t,(pm) /ust-$t - <.^��^<^yj
-^a^ eft, ofp Hpf* I :
Harmon/ Brothers
titianloops. 3.C.
Cdxrrcaiy. Buyers * D**jMsmi\"S.
Growdi Toca^vC Hofc.il,
Ka/vvAoops, B.C.
Thi tiaurexi House tob\��. 1W%uaai
Stoivcev. Tlni Oti\u ccnvcnAe/M/T
Hotel taf 'Routwt^ Tra/vcllirs.
Good Booms, Ciood Table,
Good diottcrs.
Otood Stabliwa m Covwtction.
P.uf. JJasntioxrt, Prep.
"- .  I-   .  Ill  m���mm���
Tht Clvwlorv Hotel,
Cltv\kow. B.C.
tPbs.StriiFhy. Prop c.
On tha\ Ovt^ltxsTid route,
tc Hlcntdeiht..
4ee.ee .".

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.kwawa.1-0082057/manifest

Comment

Related Items