The Open Collections website will be unavailable July 27 from 2100-2200 PST ahead of planned usability and performance enhancements on July 28. More information here.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Express 1910-12-13

Item Metadata

Download

Media
expressnv-1.0309626.pdf
Metadata
JSON: expressnv-1.0309626.json
JSON-LD: expressnv-1.0309626-ld.json
RDF/XML (Pretty): expressnv-1.0309626-rdf.xml
RDF/JSON: expressnv-1.0309626-rdf.json
Turtle: expressnv-1.0309626-turtle.txt
N-Triples: expressnv-1.0309626-rdf-ntriples.txt
Original Record: expressnv-1.0309626-source.json
Full Text
expressnv-1.0309626-fulltext.txt
Citation
expressnv-1.0309626.ris

Full Text

 .*'/„
A£^t/,.e
'««
ia
$l)t Ixjjms
W
;m
Left
Vol u
me
North Vanchivkr, B.C., Tirsday, DlCKMBM 13, 11)10
-; 519)0
oria, b* f>..
Numbers
A NORTH SHORE INDUSTRY
Bylaw Election Dec. 24
Voti,it am the In lm t,, autluari.,.
the aity purchasing MUNII .hire, p i
v.ili,,* ¥1 ill lhe Korth Va,ninn,t ft
I*'*,, ia -   I lal.   fail*  till'  piir|niSO  l.t   p,  a
liling  funds  t mpleto  evien in -
undertaken and non under wny w .1
lake place in i'ln' aity hall on Sal.ilia.i. II'-. '.'Ilh laalni*,*!! the u.ll .I
h am. i.f I, a.in. an! 7 p. m.
—ItytCITWtHAl tKlloss—
Second Class Drydock lo be constructed at Imperial (Roche Point), four miles east o( thc City of North Vancouver, in the District of North Vancouver.
SIMM SEWER
TENDERS OPENED
I'he full council was pn-sonl uilh
Mai*.r May pri-eiding nl la-l availing'-
r'gillnr MM lag,   Tl.e pun. ipal  Ileal
■ al husina-s em the opening aaf ilfvaa
landaus  lor  th n.Inn linn   if   a
slorm so»,*r in eoi.f inui', uill, plans
pn'iiousli* prepared lay the M
and appro*.■■.! .af hy tin* aauin.il. No
action was tak.'ii and they UN c-fa't-
nil tu the MgiaaaT le r.-imrt .., i. a
s|Hs-ial m.i'ling laa lie lnhl on Vi> In "i
day evening.
Ttie tenders were ..|*a-n.-d ns f allow. \
Kaamnno Cnnpint... vitrified 'lay pA *,
Wj.3H7.Ni, mtmn i-uicrei,-, .<*.■ Mt
Vi, wet cn. r.l., fi'lutl \', i «,„
Dart C.l, vilrili.sl .lai, sill..',..'.!",,
semi-wet  i-.in.nt.'.  l.HJ.I-ia-l IHI ;  Van-
MUM  I '.UlClcte  ami  tlllfag  l".,  V,,-
rilaasl  ,|„y  pi|ae,  gill.s|.1 III .    I   I
S'iduoa k Co. nnia* Igaiei al a price
pn  loot  na'asltlling  laa  t|/,.  .,(  ftga, ,|,,
totals hoing given ;  Kian-,   'ola-nein
k Kvans. vitnlia.l , lay pip*. s.'l7.'.".'l
W, somi-wol ...na i.la* >;I7.Ti I'a . I'nt
ta*rt,tn 'timl-MT Co. litr.ti..l allll |ai|a.',
H7.-.K.II.I'., -.1,11 »,| a.all.l.la* JUT..-, I V
M .  M   I'  Colloil ii  Co.,  I,.,,,l.,l  a |,i
pi|ie  ill,llllll B,   - nn «. t
BMfMM .   Met.,ap,.l,ta„   I. a*.Oi
Co.,  vilrithil  .lay  pipi  K'.M.lll'J l>\
Sennwa-t *.,|l* lata* S.'l.'.'.'II.I.'i . Mallaan-
gall   all   Co.,   Vitrilia-al   a|i|\  |*||H*  M'l,-
NMI; Rol.t. Mai.-,...,,.. ' ,., iitnii.al
clay pi|h< tBJBIM, **nii»*t a,,n i.t.
PI.IWI.IKI,    Wat    aaatiatala*   |MjM   tillll
l.n I'ln. n Co tiliilitsl .lai pipe W.',*
318, .omi-wel cn, i.l,* l^llaJH,
C.iii...|i,,ti,|a>,iii. na. rend n- lollowi
Kr,,m R. T Itlnekliiirti, making ott. i
a.t P .-.nt- a ."id for tl.e mcichnnt-
able limber Ihni «a- dotfl in lln*
tones Ate. pink. Rata m.l I** lite
Board of Viatti- l"r a raii.art.
Kia.m Men A Doyle >' ,1 ■ mipui
ati,.ii nl fruit  a.ill  |*i* ilu*.* l.y Chin
a*..* pattUn to this .ide aaf ll., Inlet
Tlm |a.ainl,sl ...It ihal th.-. , ho.a
men paid iei om nu,. liny did tut
peg a lina-. .'I |H a- pt*.i,i|..l liy
fh.* Inlaw and lliinili tin* pntfa
lo Is* 1nk.li I,oil,  i llllihliiig \ a.lil.sl ill
til lei    Tlia,  Wat*  alh-gnl   la.
a|i.|H,-il  lien  in,slu a  at  a  ra* nh*, ■
lU't  aaani|lllillg  Will,  tin*  I eeul.lt ,aa|i-  of
'ho Inlaw in tin- leaped  lln* wilt.,.
■ tnta-d thit ll.'.l ciiiph.y.al nni, with
tamtlii*" and wet.* ,nilcavniing lo liu,Id
up a husinc" on tin. .ulr .,| the Inlc
and  Wen' tha-ia.ti.ic  <1< -.to..-  of  th.
eity'.   fail, illg   the   inlaw    again.!
thi'sr |ierson.
Tlio mailer was rei I >aa the po-
lire a,,mm,.-,oner..
Krom II. K. Voung, pr,,ii„. ,nl  -■•
Mary,  advising  tnal  Ihe  Daiminiaan
autumn,,*, had I.ai, informed M  re
gard. tin* prorllt ml rlerWll un
',I', dei.,*,n on the 'i'i'- appli
(ni I street  through lhe I*.J•.
MU   Fllaal
from soaratarv ,,f the Ifhool hoard.
ii.*... Campts'ii, idtaovladgiag loaeipt
ol "...n.il'. altilude in MpMl'lotbl
purahaw nl block  III  in  II  I   IN
nu,
Kta.ni .1. 0. Farmer. < Ml, n.lu-
ing llial tlu- tit-tit t ..uiniii had a
grrod In continue the .idowalk nn 13th
•Irret oast ot the bouhvnnl  filed
From C T. Saun.|.*r.. C M 0 "' I i
moii.l., B. ('., to Ihe effe. t that  hi«
a'.Un'il   a'apllataal   l.|   tll,'  pr.lp*
hold fl joint meet mr: nt leh-irata*. Ir,,„,
tlu  v ni nni- no,ne ,palllis-  atul  -une
would waive rounril'i lurther onnald
er.uion.  Filed.
Frnin  1'iigiins-i  Bum  valuing the
cteariag ..f the UUntxi at tin. ca.r-
ner  of  l"itli  -li.ct  :u*,|  I'he t,*rl,.*l I
kv,  ai vm pee a.r.*, NIA
•hi  muli (  ALI.  Smith  and
Sehllll/  |,al!||, lit   »;,«  iillth.Ul.eil,  Aid
M, S, lab and Ma Ra.e miing nay  run*
Leading  thit  tint  I,.'    .iimfa.rin
will, th.* „,n..„,,t paid the North Vnn-
aaallaT  I l.llll  A*   I ni| in a \ , ni" 111   I'll.
III  llllotlla*,  aal'lUltlllt. un,n  h.<   ,;ai,•
a- hi- npiaiu that tin* MUM thmiltl
Is' eon-tin* lasl  .nt  Jnd  .lias'l  a-   ,e
acuity ali,a*.|,s| In  ll mull.    ll„*
r... .MllTi. ii.l.-i t i- an  iia- aihiptuJ.
From II. K. Keean, -.■•■ Ireeum ■*(
lhe  Notth Va.eaalll.r  I  iti  Kal lia -  Co..
writing  inula*,* laetfWtioM liom  tin*
Honr.l aal Dirasiaait making applniiti 11
to Is* appalaied a,, epmmi ' <>ristabl<-
in North Van.,,in,*1    \, th,  I,.,,,I ,,|
ha wa.ui.i .hautu 1,,. lumlaiml  t,,
Nnrth  tan * nin.*t  it  imt  de nnal   a.l
li-l.llla   t.a  1,11,*  -*HI,**,||e  llitll  nilthaa,
Itl  I"  * I  I,,*,. ,  he  -t ,t,.,|.   He n|t,,
maile nppli.iiii.n f..r a like n|ipa.inl
niel.l  at  tha*  \  Hi "lllet  -lla*.  ttafli
lhat  tha'  plan  11 a   la...mm....hi|   l.a
Clo.f ..I I',**. in* i.il  p,,li,,.  Muiii,.   '||„.
r. pi.-I   f,,i   Kolth  tain aa itior   un
grant.il nnd the derh VM Iii-tru. (.-.I
to mnk.* application to tl»* Vaaeoavte
III   • ■ 'Illla il  laal   tile  Hfl|la *Hll ||l>'llt  l.a  l.a*
lll.l. I*
Fiom  I lllaf  la.ll,  I, III,1* - al  t,,  \| ,1
or Mav ndvi-ing that when the Indian, limit tlnir fen.v along tho we I
-nh* .*( ih,* North Vainouiet M - * n
ii ui* al.,,,, ,,..i,|iitg I,, „ stake
pl.111t.sl In lhe government
and wheli wa- still in eviden*,
\„-.lh.|  lettei  fioui  Vi  .  * In. f Tom
a,in|»*ii-ati 11 i.l .<.', (or  fi nil
*.' for enn.ml liii.li, s nn.l  DM
dlowaars  f,,,  I,,.,l r|M(la| ..n  that
|H.rli..n at let  laml that h ul t*
lss*u bated in to a HI]  Ueat, It
,'(' ,,"l  laa   M.lla.I   Mill   IL   ll  ' ..llllllll
I.f ,.( .ana.  tai dial  willl.
tlWm   tl I Bollll.    ■aat,  (  1,1    \ 1
Ratepayers' \..a>. latlon, a.In Ing th ,i
lhe a*v,s utii,. mi- lontainplaling  th,
,'  ll ,'I"U  "I   I  p'*tll   lo  the   |*l
iii,. 1 .1 .■oiernin, nt |>i. .1. -nng  11  on
on  aln nation ,,t the  righti  'af  lh.
• Ill  ,a  Ilea*  lal,,* \  i,,|in  I  wa-
''n.'l' in "-|- 1 i" tl n'- lappreral
I  lie*  |ll**|„..,I   U,l, 1... I  1,,  t|,,. , ,„n
..ntt*,  ,.f  (he  wind,..
I'...|l,   M*N,*|ll.   S„,l.   \|a Ila.ll .'llll   .... «
llaill. Ill  1111  I. half  a.f  then  . lia-lal.  .1.
C. T. Ci,,ft.  asking the  , ity t,, Iik"
Up  the  mat,. ,  ..f . i.U,p.,,-atl"ll  laa. lie
|U.apa*,tl  ,|  Mr.  t rod.  u. eh  th.* uly
«,- ai.niii iaa , ipraprlat, loi th" "el
■■ning ol Loii-tlale Aia'.
Tha'  'l.lk  Wa-   ill-llU. Oal  la,  p,,hli"l|
the m* - faar th** wmk an I
Mr. Croft's . Inin. a* t,» the
,ili  ...liniiu
From >..li. ita.r R  1  R.'.l U
,  lette.  »h,.|,  In*  haal  . • r.ad  lion*
Mt   II. II  Ra.li. il  .ti  i.
MMI  th'*  ''li'Olliii'  *  tin*,I  a f  th,
MM  wilh  th.   II  '    I
Rullll ai  I o.  ,,i er  the  right  lo   two
hu-  iilt,.in ng Ri.e Lake   lie a.lv,-.*.l
that  il  an  mImMi  -.til.in.
tHis'.a  the  i oI,I.'luting  pilli-  ut-  nil
till. *'l   ll   Ihf*ale   (hi   "It"*' '
ing aan .lantiaiv l'i !>• il. ,
Man  ami  olli'i
would  hai.  In  Ippi ,i    R,*f.,,..l i..
lie  ...mm,He.* ,,f tin  whole.
I  in |MN  ■   I   K"t.c,  M  M
Pollock,  IL   Vel,..ll.   1   It  ll,|.lo h,
,, ii (un,.. i  ii \,a. \  i  CrM
anal    M in    Pail. \   yl<.'.
ngainsl lha' aily's proposal 1.. divert
the stream running Ihroagh tlnir sev
a'rnl projiorlii's. They claimed tint it
would destroy* to nn evict tin* niiin
and ap|»*.irnn.e of lln it holditigs .mil
beeidM ihcio uere sevi-ra! ic.rals oii
the  stieanis in ipiestioii uli'nl   u.-i.*
la'gist.'l'.sl  ill  Nell  tte-tlllill.ter.  It  was
referrtsl laa lha' Hoard aaf W.arkt an.
engineer lo report on.
liu,,, the Ninth Vancoaver City tai
if- -ul,milting profit untl km -Ialiment of the eiiutpanl faat* lha* month ot
Sept.•ml.*,. Thi' net profit mar op
.•inline wpeaeea wn. given as 13,(1117
111. The ra*e.*ipt- in..* BJSBM an '
tin* disliursi*ni.'nts. in*lading dapreri.
lion of MI<U0, ttjkBM,
A |s*tiii,,n containing ten ,i.n
Wa- laseiv.sl  Iaar  a -lleet light nl iho
corner .,( '.'ml ttr,s*t and Malum Ave.
Ha'fa'llasl (a, lhe the al„l light illillll I
tec.
The follaawing rociitiimeiulatiiiii- I■ n
iii.nh  In  the Iin* and light eolnin Ma
lh it  lln*  plans ,,f lire hall  No.  2 on
ISth  -,,"t. p,a*p.*ir,sl  lay  M.tt't   ||..|„
and Barker, be i,."*pl d ami that *)»-
ailiialioiit Is- gut ..ul nt an ,atli date
faal*  th aS'liail,  i.f  till'  bllllllillg   am!
that a Inlaw l». -ulimiltisl at lln* -I.ui
uary rbvtinna I., praavide n crtaii
-um uf u v du hn* protection,  I'1'
re|lnrt  Wut  (ail.teil,
lh-*    ,11.11, a,    f.pa'llid    l!,,*,t    lia*    ha!
i»*.*n aaked t" itate thai tka Wall,,'"
Shipyard, men led ..IT u..,k .at LN
l.ut ii. ie und,la* lo usa* the white li. k
at- ,*l. thia B. C, Kleallia Mil fat tte
fll-oli lhat Ihey llial llial MM intaa
faara-l'  llll   .",  ai'clai.k.    Ilt  1 il'W  of  tl.
lie) that the .1 o'clock rule was in
nperallu  in  ttmowrm  itir sanv
lleatlnelll  Wilt lltktsl for on  the North
Shore,  Mr. Piny, the local Benign
iiini u.i. pre- ill. tt il il that tin* sy-
ta*m -tailing at  1.311 ua- 1'iily  in a p
oration in Vancouver lalaiu ike lei
ol Noiemlsr and the  It of April,  II.
jii..im.hI to lm tin* natter before Ik
"llieiil.  a,f  ,1 I„|aa,il.
A ,.f 1,1... k In. II. II. I.. .YMiwa,.
Tha.    fa.ll.mi.ig    1,11 II,. Ill    .1**,Hiatal i*  paaeed   Finan *. IN H   It.aanl
all   W.alk-    h.  Ill   imOIOielliellt   ?|lifi''.
...iian.iit.s. HNJB, vatarerocki ll(aTJ
-s  and  hie  Old  lighl  tUI -'.I
BOARD OF TRADE
1  The  executive  committee  ol  th*
Ninth Vancouver II.,.id ,,f Trade uill
II t in the cily hall on Fiiilnv ei cuing for the transaction of ri'gulai .,
isi,In** liusini-t. Iti ii.w ,,( th,* lael
'llial it is trotting  u near the cud ol
I the year it is poaeibia thai  tenia'
iters will lie ihs itl,sl fm the approval
of the general meeting -vt lor tin
lint.lav following which would otha*,
wise lie h'fl over fan disau-saon anil
action nt that time. An Invitation
hns been senl lo the pr,,iu.,ler- ol Uk
liiaausi* Mountain Sea nic railway Com-
■ p.:11V ta, inas't the extsiitive un.l .lit
j e.lts  their  ptMpaatals  with  „  1 ieW  ,o
aiding the  project  taiwar.ls mate.ial
l /ation.
and Kortil ami heal vwi ight Iclw.ei
lliimilton nnd Smilh. Ill were no
.1*** i-iaati huult. Tm, .|il, ti. tii wr..,
ling mala In*, wne pul i R In III t-
Stuart and Kay I'-ul'ing intwofal
Oi llu* (i.rnie, and one lo the latt, r,
oul Hau* .lame. ,i,i<l L. Uny whia h I
-ulled in n drnii. This match wa-
iinishisl a.lf wilh lliiaa* •_'minute
'aoving  t.iu,ids.
INIII1N  IAllliTllNMINI
RtV. I'a,tl'" I le .*.., *. II Ml . will
.'lie a llii--1.all I,, the Indians ,,f the
North Vancouver Mission in the te
-<-i\uti.-it a i.iiinii'iiiing I.f,,,,* , hra-t
mas ami t* 'en ,in, a.,, I l.n tin ..
lav.
st. Andrews chirch  lynn VALLEY NOTES
The  ladi.-'  Aid  i,f  St.  Alellan'-
I'le-lnterinn ahurah are holding  Ihefa
aiiiiiici an v  * n i ■*. in tlio chui'
eveaiag MaUaeoriag at MO ..'. I..1U
The occasion will lie malkisl lay lh*
n i'llil llig of a spliiiilid mu ia ail  pro
gllim  of  e\i * ptliill.ll  ma-lit  Uliah*.   tll
direction of Mr. IVr. y Ward, lln pi**
I'll,,,  lias  haM  previou-ly   pulal -led
and from an Inapeetioa it w.ll I
that  lew  in,*it liiiiiniit.  have
haM gi.aii a,n iln* North Shore tlmt
gave promi-c ,,f,a 1110,a* .ale*, prodttt
lion than thai which || to be i a ml. t
•sl  lhi-  elellillg.
	
ETHICAL SOCIETY
The  lill" aaf lha* >l - ..ur a'  t a  I e gn
.',1 und.', 1 li.' .i.i 1 lei * i ilu* North
Vanaaailiar  Klhiaa.l  Snenti   at   th.
Horticultural hall on Tkaradaj imu
ing nf lln- link 1- l*'l igni'ntt nl ;i
Knilll Fiaigiilt.n." The sidt.ieal will
Uti  with  the  eail,   tlial   *.l  I l.l l-t
ianilv and il- ia I..Ii..11 lo lhe olln*,
fallh.  aif  the  Wnrlll.    Ho. UM   "'
Ming  ,0  ,'.  rariy  christian  l.iu,
that  bale Is. a,  ., Itlj  11   1. i.-l aiil
Is- di , ii..i*I alao. Mr . Bu,,,,* ,*,
an.l  Mr.  tflaral  will  laka  part  m  ll"
I'l-a.l alll
BAI'TL-MM  HKBVII I
Ua v.  llr.  I'ldg.a.n  of  Wa-lmnsi.i
llall,  Vam ...ner.  delivered an intu
'-ling  all Use  iit  th..  I all Ul il s* 1
inf  iit  the  Norlli  I.on.iliile l'i 00}
tetian  llllllll  mi  Siiinlay  all. 1110*1'
I In* liml condition . .f the vmUm i i
the  it tiie fa.,* it lal
anniversary service
Raa  Iii  lii-i ..I ia *  1
V. ler  pie,..boil  1111  in *
■"'imon  iu  Sl.  A" 1
china li  11.1  Run-day wn
a-  I br* I  the ra-|.ir ,,i ,1  al tl
blind  man's -ighl  (,*.,„ the Ulh * h ap
t"  *.f .l.ihn, Nth ttm  In tl"
ing  lh"  pulpit  was  .c'lpO'l  In   11.
Dr  M. Km,  pim If il  ,1 W* iniin.lci
llall,  Vnn.,uur   ll being 'lm unin
inin  ,,i ii,,. , hank  i** ''' i"u
wn.  prol idol  lal  llaa*  *! ll
'In.-1 iiiii  nl  Mt   l''"'t  Wanl.   II"*
*h'iiih  was  lill,.I  In  it
I.  'I   ,,*... ||| a 1
ul.llll, I.  ll .  * ■  Ill  beiltf  aiaaa-HI-cl   it
"le
I tVORH   \N\|AllltlN
I'*,  *a  I I  |a, ntn  ,11.  '.'  I..  I  II
laallliil,,  ,,||   > . 11 111 .1.1 \   ilea | ,|i*i
itsell in fnvor ot aueialjni tn Van
inlllel   thut  .ul,., liliing  la. I  .|ll  I I  I
a  (IrOlllal   \ Illla a allV IT.
BAND BOYS' SMOKER
All  ' \a' III*..,   il|,|  -l| f,l|  llllia  ll
piiiiid.il  at  ll.e  l.m d  l.iai-
giielt il, llio I'm lium I i-l . miing a
'ht   lla.   all  plaM  a,|  |ha*  N.attll  \
ver cilv I in ml Cun.ill..r Ml
'iipi.sl the . Imir and f.ntn tbi
ing ..*la*. tun, |,i th, i aad t*. d
tho kis'llett  ,,| jn|. - t
in ilm proeeadiagi   'lh'* hail
>"l   In   its   aiipjeiti  ,,",  a.llll  Kltli  a
g'i'sl I' po -  i  Ii I tie* i 111 'a
Iiiit  with  ihfeh  an ,,ia-  ,,'
whn Ii  Is iid i  ti
was a stunk,,, ,,( ,i,.    ,n
lla.*   ll'lll.   .,,,  a
III" -i-a i'l nl   ,*l,t ||<*ti  null, red  I'l   ""
band  ,i*a|ai,|,.| l,i  \|      11
t'lian*.*.  II  II mul* I  1  '
•I   Oa a
boting  mnlah,  b 'am  aright,  Is*
■ween  M     I *  ...  . .1  Hitler,
I'lillweighl  bflW*    Ma..,.   II allll'l Ul
11 -., special  ,.ii' .[a.ud- nil
Mi ,i W. Sugtlen n,"„r,i. the |..-.
>f a pal, iif line g.s*.,,. *au., ,1 I I ,
vitil from Mr. C,.on.
iu..th,,  11,1(1 ill in  I inn  Valhi  at
lhe I ie a.l  Mr.  an.l  In  I,  Mallai.
Kilmer  K.i.i.l,  a  Isaueing lm.,  I i.t
I l.'ll  allll.
Mr.. R.abt. Miller, Kn,* l.,,k.  ,
ing  wilh  Inl  -t-lei in |aa  hu  a -hor!
ii lule.
Mr. I.,innn i- building a.,, print
Koad.
\ rar} pha-ani Uan wa. lull La
the  Ii,-liinl.  llllll  I un la
ah.  aii-|,i..-  nf Linn  Valley -
I Iub A gnaad i/.sl gatll.llllg 1a* I,.
'n pa-- nm ,1 law hoan tripping th
light hai aet le
M,  Win  Mil' hell hns ei.. 1**1 ., .ni
.alia-* If  iha.e  (aa  the  nidi
Tha*  ,*\e, lllile  Imurd  a.l  tll"  fa
in* ,  I ,-t  Iiul ll  all Ml |  |l.  M    I |.
* lui 1   \  full I'ini.*ut wa- te
*li!*.| ia*!   lliill..-   ..i   iiii;
I   i  "I I- 'i in *.  to building
.  Large)  hall,  ..I-" h ii m.
Installed,   taolhei ualk
ilh,I  l<\  the , haninin  f*.|  n. a'
.Ill
tth. I. hi ll' ll I' at" la '•! lh' |*l an!
ll.llk  l> 111,. I,   I • I,tie  llaaaal  and   lh.
li tm i it bridge gone to '  II*'*!.* w *
a   * ilk    le e,   lm' hai.
*.|    ,1*    Ha.ll.   ll.l-   ill
I   I   linl.il   ...  . a.   gol  kind  ol
llllVisI   anal   -a.   |a,aa|.|e   |,,|  ||,e   pl IIIk
walk  Inr ii  few  I re, lll.l til ....
gain faal nn hm.i or tw..  ml i
"I  walk   A  detail*  '
1*1*.
Don't hug,, th,* ..I I 11,,.ii,
\ illq nnl Md ij alt.it i    Ik
innie il ,  i, ...  t  I' *.. . *   1...
Quite a numhei • .f |.,,u , ■ **l*l ,   it
lhe  i.*,||, ,  I
' la   t,,'    light II  ,|a-il   aaf   a
lag  li.'lil  a  I" i  ni
I I,
Mr  .1  llan,,aw. II in, i |
ful an uh t, I rida) while w.,iking  .
llu*  lla '.I null  lium.*  ttlil.
It III
Ii 0"l   \ do ,",  wii. i nihil  *,|„|
,,'■ I,* - ner, reqiind t,,
Mr i a iw|..,.i I.,  Moved I., h - '" »
Imm.  in  l.i. ii  \ a'l. i
th**   .11.1   a,I   (,,,* Hn,   ,,.,,|
I.i nn a anion  Vu-w
11*.
I*  -inm in H*' i die)  Beveral ■ id
"f p.**i rt]  .ia' t o, Uu lm
I** baiUiag bavi Un put tin*
PAMPHLET FORM
It is propoaed b) ,1, i ahairman nl
the lit,nnae ...mm,tic* of the city oo.in-
a il lo |,„l,li-h th. iti'. next yearly fi
nuclei  -,at,',,lent  in pamphlet lorm,
including  le descriptive mater  ul
the  <ily  for distribution  to outsi ia>
a.iiiil-  .1-  wall a- t.. the ratepayer..
I l.a*  o ||,*,nc   Illlt  1,11 t   With  tl,0  bUftg
-ilppor, ..I ,1 tier ml or.  rl  I e
inim il.
SCHOOL BOARD MEETING
\ Meeting aaf th.* It., id 11 School
Trustees was h* hi last ev> ning when
it was dasideil tat again call for appli. nti..n- I.., the |si-iti'u, nf in.l as
-i-lanl  piimipiil lor tho  Cheater!'..*! I
li.*  -' 1 1,  lha* appli'-ntions are to
Is* in by Friday .af this week wkon
lliev will be aaaii-ula-risj at special
inas'ting rallied fair lhat a'vining.
\ a,nut nf levision on the Voters'
li.l for Ihe .iti of North Vanci.uier
fair Iho yenr IVI I was held nl tie
ity hnll mi Sntunlay al '2 p.m. when
Iltl liillies Wete a.I.I.il and lour taken oil. lln. brings the total up to
.'.1'allil, the in, reuse Is'ing Mil.
CAPILANO EXTENSION
The st..,| mi the I npilaiu, ellrnsioa
..f the II C. 11***11* (ompany's line
has bean Inal and the contractor*,
Reave. MaAlpu.,*, RabwUM Co. have
now under way the bonding ol  them
aagaih.r The mil w.ark In be pro-
a...la.I with will I.. the stringing  of
ill.'  tfaalhl  W|le  Wllilll  W Ill'll  a**a ltn|,|ctasl
nil put tin* line in a fair way for th.
ipraing a'*nm.uu—
WHERE TO DEAL LOCALLY
mt mn *
A. C, ll..pc
lltNMNii
Hank ..I llamilia.n
Itl \t hSMIIIIS
Kait am! Wnllaie
HVKI IIUN
I'uaiias*! llak.iy
fateMM Parlors
ROOT! VMI HMIi
ttll.HAM (IMRIN,,.a
I AFF:
N,w V.uk fair
."11. I
N  t, I 'oal and .Supply Oa.
tl  Ml N  Co.1 Supply
I ill MIS'.
ttii liar 11 vmin«;
pn man
I, I  M.il.KKCR
llll  tl HHV i"
niin.v in
llll  liiNMlALK I'lllRRACT
DRATakQI
II. N  \  Callage Co.
II IINIII 111
Iltl  N  V. llnMK rtRNTHRERS
»  Tl IINIR
i niiii>is
KUpaoa ami tt.h*l,t
a.Rl"  I RII -
I  \  k M  M MIIIAV
ItillN llll RM] N
tt  k I  I  llall
HICKMAN A lli'i'H
I I 111 (III  k ARt ANII
.1A IV  fl llN|>UINi,t
ttll I l\M ( I MMIN'O
*i *i. viiii'i
IHF I I UUV i"
.1 ni um OONTRAI UN,;
llainsld Ma 1. niasii
II Mill R
N  V  I I MI'I II 10
Ml ^h tl  INRIRllUni
w\riii IINH7 rum rn.
IMNI I R|  ,\|| lllniKATOR.I:
tt   11  Slntar,  A  '
I llllllll I
It k K. Mil l im. in
I'l i i'io a DOTH
PHOT001UPM
II  I'  Carlmtt
ttm ill., IRMN,.
Ilainaial >a.h A ltn*,r Factory
t   1  t  \
-il—ie firm. si. r.gular adver
'. ,,-  in  the lipi-M. TWO
THE EXPRESS, NORTII VANCOUVER, B. C.
tr. •'-_
LYNN VALLEY
pa) UMSO.OO for rough uiich'iir.'il Lots when Wl can s* 11 y.ni
In—t. cleared Loti without ■ -t ■ on them, lml ns a table
a.i*   lie Iiivited I", i"n yeara, littutad u Cutn
■ing the li'-t Road "ti tbe Nnrth Sl md une block (rom
Line, School, t 'Inn 'It and Sinn*; hau* dty Witer, electric
I telephone,
BSD iaa HOO ci.h. Tc,,,- jtlim caah, balance tl, 19 ami 18
These Ion will bring at hast iii ntn estimation lim petit on the nmntint invested within sii montha. Buv quick,
going fast,
MAY and BURNS
P. 0. Box 172
North Yancouver
KKflF-M
A tuna will eon. when vour
finincill t. sunn is mil | a* strain,al
In meet Sl'llli  UHI \|'a I ta .1 lll'll,allll.
Will you h.vi in sunt' thr conn -
|Ul nits, or will vnn 1 ai- in a poii-
ition 10 turn to vnur bank account
for aitl3
Deposit innr livingl in tlio
llaink ol llainilt.,11 na.ii. ind when
llio day i.l , nu rgi in v comei you
will In* pi. | ir tl.
C. G. HEAVEN, Agent,
North Vancouver.
Head Office:
HAMILTON
WHY SUFFER? GET CURED!
WE CUE BY ft)Z IATEST Et 80KU METHODS, APPLYING
THE KEWEST SdEHTinC DL ^OVERIES OF MODERN TIMES
BBOKCKITifl
CMAIi,...
URKV0U3
h_"l_fl I
VABICOSB
UI..S
DISORDERS Or
THE LUNUS
BLCCa-.i   a .: ,'e.Y Te-1"'  , C c' iro'.id meet lie  ALL SKIII, am-
ni-,0.  WU iir.»i' V0.1   -t,   O'ei, Vliltmint  WET ial BLAD-
lllael  DER DISORDERS
■  u  • *i»ci  of ami Ihelr
 I   C„|,l|a|l, .ail.in.
Out id £J NrrethiMMt jfAWCI'IT' i'litfJ HUT '' ttt nusis assist when
r.db.. , : , .vdiulUU-vVBllUllli JViti lltbL trcatce ts ne given to
put;,:... . ;u oily pi *->— ~ - ■ ■ -rr~:.*.;ir.I'1'" All coumun cjtlons
s.itut ui ( a;*l ' ,ir IFY5UCAN i '..UME—WRITl! ate sttictly conltdenUaL
com?.' '.'a \-t.x. n, oa tr UHABr.c :o bo so, write rom our diao-
R0II8 --.a,:,'!... VL ARS CllRSCI'K alOUS, AKI) Ir WE DOHT THINK
WE C.\r. Cj'dE ".OV, WU WILL t'.Y SO, AMD rot take your MONEY
PACIFIC COAST MEDICAL INSTITUTE
Corner Icewt irut aui Washlnr.ton IbMt Private Address: J. QUERY
illTl.t, WASH1N6TCM 123 Second Avenue, Seattle, WashlnjtOD
PALACE HOTEL
Kin-   .<•■ ,00  |"t  .mil  up.  Spi iial rates to limilies
ami  to reful.i  boarden	
FINEST ROOF GARDEN ON PACIFIC
COAST
REDA&ANDRUSS
PROPRIETORS
Strki i. •  •  NORTH VAH( Ol VKK. H. C.
West Vancouver Motor Launch Service
Launch "W< a \'.im.m\ > i." ( iptiin Findlay
1   ,i-.nl Inr 3J |
TIME TABLE
l..*a.*-a
ll.all) lalim W I. a, 11
7.3.1 a 11,
IJ 11,1,1.111.
I I.nn
I3 in, p tn
13 00
17.1111 p III
•  p  Itl
I.'*, la*.  V.naaallT.I
I II)  rat,ifl'  Hli.lt
I vert i'.'i I •  'lit Nn ml.,,
S.oo a.m.
10.00 i.m.
11.00 i.iii.
IJ ,„, p n,
li p.m
ll no p.m
 »«luitf»i» 0»l> li-mi p.m.
i |0 1 111 ,..
17.0  I' III  	
Single Tare 15c
ftundl)  ». la. .lylr
14.0" p III.
 ja.0,1 p ni
Two Ticket! 25c,
Quickest rOUtl Innn N"ttl, Vamiiiivi r In Ihr ilistn, t l.i , iti'l
Cpil.nO Rivet. I. itin li "Wi -t Vinciivrr" mak. 1 COOOCC-
timi-, without I.nl, witli llic Ifiry lHjlBOW Irom Nortli Van
U  |*a I  ,||*a,l,  si h, dulC
NORIH ViNCOLVCR
aiKAMi'.H si 0B010B
Leave Van.
"ii 10 .1 in
7*3°  "
8.30 "
915 "
1,1.15 "
11.15 "
12.15 I"'1
1.15 "
1.18 "
J is "
415 "
5 LS "
fi.15 "
7 35 "
815 "
9<t| "
10.15 "
Leave N, Van.
•b.45 *•"■
75"  "
8.50  '
9-45  '
'"■15  '
11.45  "
1 i 45 I"11
1.45 "
2 45 "
Ml "
445 "
5 45 "
h*45 "
7 4S "
8*45 "
')45 '
10.4} "
II t*H\ Ihll  IVKI I
STR. NOKTIl VANCOl \ i.k
Leave N. Van.   Leave Van,
•ll.Jd  "
• "11 Sn ii. 11 -
1 ' -un'l a  ,
"', .'.- a.m.
•7.20 "
•8.20 "
9.20
I0.15 "
n.15 "
12.15 pui.
1.15 "
2.15 "
J"S "
415 "
515
6.15 "
7 25 "
I ij "
Vt5 "
10 IS "
111 I
a "
n.45 "
•n is  "
1 m." Tub:* aul.j*- ' lo  huge .Itkonl n..ti 1
•b.45 »•'"•
•8.00 "
•8.50 "
945 "
10.45 "
n-45 "
12.45 V•■■>■
1-45 "
a-45 "
3 45 "
4-45 "
5-45 "
6.45 "
J-43 "
8.45 "
■M.S '
10*45 "
In i„  "
I ■ is  "
I.(HI
IWI)  DAY  IOI 1,'M  IN  IIDHTICII.
II RE
A  {llllll  fill'  ll  lllal allll  a  a|||*.,*  ill  ill"
■11.-111 it.r>- horticulture) hn juut bnt
worked ..ut l.y ila.* provincM di i"irt
ment nf Agriculture, Tl,** -l'lnm ■ is ll
preen! experimental l.m it li lo be
•*i\.„ an innn* Hate lelt in I fectlon
.al the ,,,nst dirtrict. On thii minion,
M. S, Miilillit.ui, a.s -laiil 'i.trti ul
imist  I..,*  tin*  Kootenay, lias  l.li
tin* tlic 1*1.list, ulii'ii', with tlm tin*.*.*
'allin* assistant  liaillirilltlll'i-ts,  In' iiill
Ink.' part in llii- niaajiiiti'sl iu-litutc
~* li.tn.-.
ASSISTANT IIIIIM H I I IT II8T8
THK SUIT
In lliis experimental campaign, ti,<*
taa.ll'    ll-sisllllil    lliallla Ultllllt-,    **ll,l
lun,'  just  .. mil il. tail  tlii'ti lull iu-ti-
mt,' campalgna, will 11.i1 mocciaivclji
Missuiu, aldargrove, Abbottelord ild
ITlillilllllli,   in   muli   "I  tll'-l'   ,,tl'a'S
. iiiiiIiiiting a two-da) institute .>r
-aln.a.l I.u* th.. Iruil growen, B. H"y.
i„ charge ,,( tl,c Okanigan, will hi
the ipedaliit .an in-** t p ita, t'. 0,
dark, in charge «.f the Kaaloopi dl»
triCt,  Mill  1,.'  tll.'  s|..,iali-l  nil   Sulls,
C, t, Carpmtar, In rhwge olthecoilt
distri.t, "ill I"1 ilm s|n* iall t on l.ii.l
00, ud Mt. Mi.l,ll,t*.ii iiill lc tin-
speaialist am |eOEfal lu.rii.iiltur.*. Ill,
I,stuns will bl illii trut.il wilh lantern siiiii**. ud other i**i„i|.mcnt mt|
ulso he md.   Iiii the in-tiint.' 1	
,u,i' ,'um|iui^us, -11 in,til, ground lius
tu |.c eovcretl in every n.lilrcsi tlint
tlie -peuker Ims tn ajtilitte himself to
practical  conclnaiou  all  tlie  way
through.  U'ilillL'  lllail''  aaf  tin*   fa,- 11
nlu  th,, in. tli..ils I iillnii's ure  tlic
lm t This two-day ichool is d, si.n*
•*.l t., go back ol thi- p 'im un I '•• idi
lhc I'li'tn.'iit- as tin* . In■nn-tty .1  llic
a„l,  llu*  law- .1 pla.1  lit* anil  thc
like.
Tl.e  .1. |.:.t till. Ill   is  ia.it   at  pic eni
looking beyond the small U|Mrtment
il i.nn- in-t outlined, Imt il it ihoul I
Ik* alas iilnl to apply ll,,. plan tlii- win
iaa ili.- a-bole pr..ii„.*.*, it iiaaui'l
|.|.illllllll  Inke  tin'  ['Ilia.'  aaf  tllc   wit,
I.r institutr .anipaiitii.  It imulil  !)•*
|.*a   llal,*   aallll   la,   l,..l,l   llaa*  III. i-.l*. \
. hool Of institute in tlie large! | lan* s
tlu* tiuii growen ..I ■ al, diitrit l roof
10   tllilt  a. lllllll   poblt  t"   llH'"!
llu* l.s Int.*-.   The l.ill m-ii,nl. 'ami
pal n in tin' Root, n.*,i atul Bound iry,
ll   Mlal.ll.ta.il    lat.l*,  lllll  lx-.ll   tll"
liia.-t .ma,..lul in loeal lii-l.aiv in Hi"
|iaa|ll|   i,|  atl,*||l|„.U*C.
i hm i miivitiis rn* viitHT'ti'.s
11. .1  lln- pun. iplr nl nil iti"
a.l i ni.-tie- is Uin*.' idopted llu*' i.**i
mil  lit"  Km.lillai  an.l  It.unla.i,  n-
tpplird t.a ippln, h -iai.il m  Mr
Mnlll.ti.ll,  llll.a,  in  ll  ■*  ail  lli.
Illlks  III  lln   llllil   ■  t  IWI I   .  ll I aa 'I
laaaalllin ling   till-  pl.llll ill..'   llall  ll.l  aa
tin* Wat'"'"!, the .Itaiuiiliafi, and tt"
Northern Spy, all winter varietaW. it
bring Mr, Mnl.ll.i..,.'- content! ■ Ihal
neither take OkanagM, n,,r the i '••■
..t Wai-liiii'.'iiau aiul On-gon, .,,, a,,n,
pate with lha Kooteaaj '", aintei ip
|l|l'-.   Kl'llaana.   kllOWl   tl .I'linlaatlS
■  lla*   Iall   llllllll   pill |l I llll.'   ll.l    gOM   "ll
in tin* k,„,ti'iuu  tin. -a'lisa.n. Iii.l ii.i
authorit) im  i,*t peipand  in uti
l„,l,a*  aaf  ,1a.   aalltlllh'l   "I  ll"' • I  "Ul
Mi   Mnl'll  liniiaiiT, Ii.i  lii;iirisl
mil lint, ,,i-t' i.l ..( tin- Iiul'" nuinlh'i
aal i.in. In', planted la-l y *.r. nnl
nti.rc  lluni  l'J  iaii"li"s lum*   l»*. it
planted heavily the p..-t ptu, iti .-
carrying "„i the prineipb a.l roncen
iratum aai rariati. Than II vm
i,,„ , M,  Mulli.ion arraagei in the
laalliiWIIiL'  'ant. I.  acnirdillg  t'i  tl v
i.*tit ta. ul,ni, tim wen planted, tl,**
,-,,1. ,   la* |ng  Ha.*  It:,, , *   i |  1  I   Wig
> la. I .  llll.t'*!   I  ll|a*tl .*■ mill.  Ill.llCli
-I.lll.   (nil    Mill, n fallal.    M* Int.l-ll
H.sl. mnl winter lariiti . I. mt tli.
Wailthy, Inli variety , lilili,  Onlnri.,,
lata wmt, i i .mi,, nil,, .la.nntlinn,
winti i intia li a**., ntli N.nllu rn Spy
late »iiatii iiiu-ii ,itl,ill, Iti.nia*
Ita iiiii ,  Int.* nint.-f  a*,.i.*tl* .   nil.lll,
, a.i Orange, mul wim.*. variety|talk
Yi'll.iw  \,'»|,,n, Inin vin.tii  i irmly ,
eleventh,  ki,,,.', Utt-winlm  mtmiy .
twelfth, Wmt.*. llnn.ini, iimla, iar
i.-t a.
VSmm—
FOR SALE
——..m.t m
NORTH VANCOUVER MUNICIPALITY
Subdivision o( Block 27, D.L. 599.  Large lots on high ground, two blocks from Capilano culini
Extension.  Prices $450 and $500.  Easy teims.
WEST VANCOUVER
Subdivision of Southwest Quarter of D.L. 1067.  Beautiful View.  LoU 42.5 x 122.
Prices $300 and $325.  Easy Terms.
NORTH VANCOUVER CITY
13  Roomed Modrrn House  -
8 Roomed Modern House  -  -
$8000.00  |i One block west of Grand Boulevard.
$7000.00  '( Terms H cash, Ul. 6 and 12 months.
For PI,
Data . I',..t.« ail«
uu
rr MAHON, McFARLAND & PROCTER, LTD.
Corner Pender and Seymour Streets, Vancouver.
Phone 6286.
i tmm-njii.'jB.iL-i
mn——inw HfflTJmiwirrng^iiiif-rniiWm™^
PORT MANN
North West Quarter of Section 16, Block 5, north,
Range I, West of ihe Coast Meridian, Adjoining thc Johnston Road.
Om nl a total of 144 lots offered liy us for sale in th. ibove siilnlivision, only 46 remain.
Follow tin' lead ol shrewd inventors anil buy NOW. 11 von tlo you uill thank us lor
hiving called your itlenti' I lo tliis when iht auction of Canadian Northern holdings
tikei place in Mmh ni \t /
Thne lots are f* leel from ige by ■ depth ol 122 feel to ■ 20 loot lane. Price $450 each.
Termi: Quarter caih, hah'nee h, it, 18 iod 14 monthi Lots in the idjotuinf) section,
wiih only hall ihis frontlg,, ar.- being nld al ,^450, and then is no difference in soil or
topography, Prompt acli' 11 it necessary if you want lo gel in on this choice investment.
Theie lots irt beyond doulil Ihe beil buying in, or near, the coning City of Port Mann.
ALVO v ALVENSLEBEN, LIMITED
4 Lonsdale    Phone 219
CAPT. G. ANDERSON. M.rt.i.r
-I   1)1   tilt -lutMlll.l
rl I l nlTn i
I ^^t^^^4^Wi^tTttt^ttttt4ti4^tt#ttvtttttwt^tI^
|| Canadian Financiers, Ltd.
ii REAL ESTATE
AUTHORIZED CAPITAL: $2,000,000
INSURANCE
MONEY TO LOAN
SPECIAL~50xl40 in Blk 114
D.L. 274.  -  -  Price $2800
This choice residential lot has two frontages;
faces on Victoria Park and Sixth Street, and is
several hundred dollars below market value
t 14 Lonsdale Avenue:    -   J. P. CRAWFORD, Local Mgr.
Telephone 215
End of Lynn Valley Cariine
632 Granville St. Vancouver
Foreign Office:  Glasgow, Scotland.
I;  Branch Office
■ •  Main Office:
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIl
Wi iolia-,1 111. Mmm a., M....a.f.irlni»i-..
Fnrttarff..ndolhtr. wfc ,ia-*.l arl'ir ...a,ja«l>,l
ily 11 luring lliiir 1'ila-nl I„l. ..-, tr. nucM
I 1 l:.p»rll.  Plrliliilimryidva. *l--r.  C9af|a
*". Ourtmamtor'. Afal.a. * nl' I• " '■
-•t  M.tta,n*|ll.ll**'l, I'-lCal. N  » V^fk Ll(«
•I-'-  Maml'i-.!' .Bal W.allnjla.i  |H'  UAJ
60  YEARS'
OTTAWA GARDENS
Double Corner on Chesterfield Avenue
100x120 ft.   -    Price $4500
JOHN ALEXANDER & CO.
121 Lonsdale Avenue
North Vancouver
■l-l-H-l-l-l-H-H-l"l-I"l"l"M"l"l"l-l"l-H
Tram M»riu
OcllONt
CnPTHlQHTl 4c.
Anf'-i,..''- line t.lifllr'i.nrt rt-avTlrtlimiii.T
ajnlrklr ui- '.In r. *i .,|.l• I* ai 1:,.. a.h.,,,.r aua
iu..n,Vill t. ira.b.t a. | ,^ ., .nia].. (..mmiinlf*.
.a.,.,l.ailrtll * n.i,* al,l. HlNIIBtlM all I'.I.IIU
»nt lira. !'■■ at..***,..  * f ..*a*.ifii ^|«|r.t^
r.lniu t.a n tlapitM-'a Km .. A i a.. iec*lrt
^.tUUaotltt. .Ilh-aa.l a  .
Scientific i:\m\m.
atWrn-v
Newjfork
CAPILANO CAR LINE
Beautiful Homesite, five minutes walk from car line, 75x290 leet.  Grand
View of the Inlet and Gulf.  Only $650, cash $250.  Come with us and
see this Property.
Martinson & Co.
| ttttttti4444MMttH44+4+-t-*H4M444 ¥
t',2 LONSDALE  AVESVE
SORTH VANCOUVKII, ll.C
Plume tfj, r.O. finx Jl THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C,
IIIHHK
imuni ii sa .—at
- n. i- • j~u-u-m*~!*nms9
mt
*%m
V {.is *■
DRY GOODS AND
GENT'S FURNISHINGS
Corner Lonsdale and Second. I'hone 255
XMAS GIFTS
GREAT VARIETY
We have a choice selection of F ar.cy Collars, Jabots, Belts, etc.
also a splendid assortment of White Silk Waists (rom $3.25 lo
$5.25 in lhc newest designs.
The Gurney-Oxford Steel Top Range
JC-i\
m
s  ■;
-*^i
'f
means a niarli.*.! laving in
Iiu-i unl In u. i liaking i. suits.
lha''CHANCELLOR" nw
null .1...**- its work BET ILK
lml Ai' LESS COST Ihu
nib i-i Rang*).,
uv. ,in demonstrate to \ bu
the ulmli Sii|'.rinr Clian-
cellor |iiiiHi|ial of economy
anal efficiency in ten minutes.
I-, it not worth tliat much
ol i.'iii iimi' ri;;lit now ?
The J. D. Fraser Hardware Co.
I'hone 58. H3 I^onsdalc Avenue
GIVEN AWAY
ABSOLUTELY FREE
A China Cup and Saucer and Beautiful
Calendar
To Every Lady Visiting Our Upholstery and Carpet Department
SECOND FLOOR
Between now and ibe Ifitli uf thii mouth.
Seasonable Suggestions
Mom. Chain Door Mali
UpholsVre I in l^ea'lu r» I
F'abrokoid or Plush at  V ery pretty in al colors
Axminstcr and Mohair
HM,  $10.50    Lom $1.25, $1.50, $2
$12.50 or up to $35. v    and $2 50
Parlor Rocker* at p
$1.75, $2.00. $3.50
$4.50  $5 and up to  $1, $1.50, $2  $2.50
$15.00 *n^ up lo *5.00.
Parlor Tablet
some beauties Irom
$1.25, $1.50, $2.00
$2.50,  $3.50,  $4.50
$5.00 and up to $18.
Portiert, Curtains,
Comforters
Music Cabinets
Book Cases
Book .Shelves
it. c. lawzixn:
11 .* lollowing notices hi pear la thi
current lum ol thi I rill . I .al in I *
Gentto;
.\|l|lililltlll'*lll-a
K I  llnlisili "f  ll'ill.ar.', til l.a*  I
.|ii-ti.*.. .a| iha. r.'ii'*.' lor iiii* provini
ill  Uliiili  I'.alllllll.ill.
Henry Ueerton Howard, i<> bi I
lerk in ih.* tii'iiMiry department,
Donald John iflKii f ttwolty .af
Nilion, la. In. janitor in tha court
111.us.' ill  Ni'lsull.
Philip  S.  I'lllilli'l-   a'f  S I. * *.. *  la.li, {IO
li**a* auglrtrate lor the municipality ol
lii.■Iii.iniiil, in ham* jurifdiotion undei
tin' "Snull Bebti A.i" in and lor i'n
municipality ol ttichmond,
liiinis (in.ii.,in "t tin' .ily til Inn-
,'iiuii'i* lm*. been ii|i|iniiiti(l ;. commit1
■loner l"i taking nfli.1 ivita,
Notice ..|i|'.'i.r ili.u iln* pul li* "I
leet nl tin* provincial govaruBenl will
In* i lu-.'il i.n Monday lln* iitli nml un
Honda) tin* '.'ml proximo mi iln* uli
si'i-v.in.*.' uf Chriitmaa and \,*« Vein
"*| Thr appointment ,>f Dnuglm Sinnn
| llarrix nf Suit SpiinL' Is'iiul ns n n.>
lll.l  |alllil|.  lllis  ll,.* ||  nilllli'.
Trillin's  ana*  lii'll*.'  '.illni   Ily   tlio
! in,lis <li'|iiiitmrnl  f..r thl . r.'li.m nf
a wharf nt Priinv linp* il.
Niatiaa* i- L'ii'ii in.l lln* liniinl.irii's
thareol il.*s*liiini ul t'e entubll hmenl
( a.l n garni nam i • eertaiBtract
aaf Imnl bordering on tin Fewer rln
un.l mi tin' Rfldgt river in iln* * ounty
i.f Cariboo imi a.f n crt»in tract in
lln* 'iiunii  i f Ka.iilt'ii y.
Tin* lollowing extra-pro. Incial com
pulee Iimi' Inn ilnly regiitered: J,
A.  ttt) ullal  l\.|.|, h. ul aa'liiv. Chic *n-
ii,iii. ii , rapital 18,000/00, nn.l t"
We ti .aa Suppl) f"., head offlce, Seat*
il**, llu h . ..li.iii, .-In. i.
('.•.iiiiiiiii'. uf incorporation hav.
been gtaatid to thl lollt»r|ng It. t
Compaein i AnMtmng aad Horriio
will, a rapital ..f j=Jihi,ihki , Brit -,
t'..I.imiii.i Building Truil Compiny
win, ,i rapital "f 1800,0 " , It. C. nil
ti.i.l- l.ul.. wnii ,-i rapital .*( •i."'".
tm ■ Columbia Paper Cmpnny with
n ,..|..tiil „f HT.j.niKi; v.. \. —fairly,
anil Company willi a capital oi HO,
I"" ;  liil'..Ill  l"l-ll  ( iiniinni   villi  i
capital ..f 1160,006; Grand Fori
Curling flub will. ■ capital ol 13,
BOO ; Granite King Mine*. with i eapltal .1 1600,000; 'in* 111 In .-un nl
I aani|aany wilh a a-.ipit ,1 ol *•"." '.""
Mialnii t'.il.inilii.t nil Company wt
,a  capital  ..f H00;000; N.utli  W.-i
('.lllllal I Tlll-t t'iilll|i lll\ Willi ll ca| i
till .if K-J.MI.IKKI ; Notch till Ti.Wll
[Hull  A  ■'.•i.iturn ;  S.in  lii.l.l i*r I ami
pany wnh a eapital .,1 180,000, Wil
kin-a,ii Company  etitk n et pita! a
"  Mi* il* in,* •*  I n .1  Companj
with .. rapital .af WMJO0,
l.iacni.-   la.  a Miliar,,li'iiinl "'in
painia*-  liaiu- bean :*i iiiii'il in \ii'.*ii
Company, haad offlce, Montreal
rapital IMMOO; lmh.nl Boot  u
Shane Company, liead a*lti'e. Amheril,
\.  S.,  capital  M.'VJ.'a.lMl ;  ll.*li-..n  an '
Hall*.'.'.,  Ill'.ul  aalli.c  Ill   I .
eapltal  Cn.im . It, i -I, r....,,  '*.
I  i*l|la,lllllllll.    lll'llll    utl'lH*    III
m, Scotland, rapital  0000,(100
Gillette  SaM)   Raior  Company,
haad  '.ilia.* nt  M atn il,  I ipital "i
I 0. Grande Hermand - | t ,,.,.*
pany, hi aal ..ili- ■- a.l  M* ntr.nl.
00,00(1, Harold  V Mil ot
ia,,.,., i,*i,i ,,ii , ni Jon nt.*.
..I K| I.H'n ; Intonation al I',ia* lam
nn*.* iia,, in nl nil*,* ni Port forth,
i. v. . ■ ,  il ol JaO-1,0001  '
IVa'    lla  *ll  alia,    I'*   ,    lllllll   aa'l a,*   nl
il'liila.l.lphii..  IVim . rapital ol NM,
000; .1. nml I. lli'll. I.tal . Ii.'i.l ..Hi..*
■I I i.n,.|l. tin... * ip i ,1 ,*' |3	
I .1  m*,i forii, hnd  "ilia,*.
, Montr, il. rapU .1 a.f |1,IWO,0 " : \a,i
tln-rn Ciai,.inui nn ('.... head ..tfia*,*al
M,nm, I s.'n'.M'.i. North
a.   ' * *
ii  Will i ion, l'a*l iware, capital  ..I
i* nluiii  l'i nit
..ml I .nnl I**, head offlce a.i i.l
- a .i in.i, capital a.l I"*""
Company,  haad  etkn ..t  iontrrai.
A. Campbell Hope
C. A. CAL
ARCHITECT
.',iliil,il  .af -s'.l i,''Ull ;  nnl 'li*.la,i.h  DtS-  quirt  iv,I till   ...il.i   I  I *.*.    cil  ' luul;  ' .  I*  I'm III,  f I* I,  r	
I"..   ll'  .ll   il i"i*   a I    Mi.** ,|*   Va  ,'a**\   I * a   I ,a.    . i, It,  I  ,  M  |l||,|.
treal, capital 150,000,
I'.  la 11". 1  a 11 I I.i'l a*  I   Li> ,
* a. .* . f application f* r nn acl tn in
n < <>■ 1111: uv  inula*,  iii  n mu*
af iin' Nun  nn.l Ska ni.i It * l« j  i **
S'otiee la glvw "f mi mi '*" nin ind
thc corporatli n "f t I diitiii i a.f i'n'.
Ba) Art imn f.r ih.' purpo .*s..f ac-
Sotioe ;- given that  i'i.  * i ■ gull i >r a re * i.l a a  - m i in i n
ol ii*  lai-liti'i* n i'ini li  an mi'; Southern uian* an Inn*!
art will in* applied (nr hy tm* eity a,f pan) lor ■ n aid oi  Kali l.nki* mil
* in vniiiint t iiii |y| ii- im am unnamed inn ii .ni iln* north
Notice a* : i.in I'i il"* i l*i.\ii » i linm ii i.i ilu* siiutii> ....ih river,
i i appli in ii* ;  J, I .  Deaki lor  i Nnii"* i   Ivan  ol  iln* inlin.iu y
i J I", ai in* I, *        lo thi winding up aaf the Ragle Harbor Pack.
Mat  -ill'' "I  llaaiia*  S,,iiiii| ,,|a|„.-i|i* \n- ing  ( ,illlplllll'.
For One Week a special offer is made by the
WELCOME PARLORS, Lonsdale Avenue,
to reduce 'he stock.
11 Tickets, valued at 5c each, will be sold
for 50c. These tickets will be good to purchase any goods in the store. Satisfaction is
guaranteed or money back.  Free Delivery. Phone 126
iHiiiHiiiiiiiiiiMiiiniiiiimiiiiiiniiiniHiiiiiiiii
Norlh Vancouver City
Lots in Blocks 9, 9a, 15, ' 5a, 16 and
16a; District Lot 550; now on sale;
also
Acreage in District Lots 544, 545,
546 and 550: subdivided into blocks
of from 1 to 22 acres.
Th Grand Boulevard Extends
Through This Property.
For Plans, Price List and Particular?. a| jJy to
The I orth Vancouver Land and
L iprovement Co. Lld L,y
MAHON, McFARLAND & PROCTER,
LIMITED,
Corner Pender ,11,1 Seytnoui '
I jeym
tot, R.
Vancm: 11. R. ('
ONI IAI. AGENTS.
Phone tiltMl
358 l»t Street East
Phone Eli:-1
THE HOME FURNISHERS
Htnesbcing and Blacksmilhinu  ..
Kerr & Wallace
At Alex. Gih.nn's Old Stand
THIRD STREET AND LONfDAlE
N. V. Artistic Cabinet Maker,
Upholsterer and De< orator
M.nut....llel ul
.11  Hlllal.  ,,|   Ml..I<>II   .11,1   ADI
" lln 11.uk .11*1 11.1 nimrti  R,*|,.n
.... tn .11 I1- i*i
I'la'tiin* 1 n ■    I  •  'a** M'.riiK'*
4^^.H.H^^.;-H^-H-;-;-i-;-;-:-;-H-H-i'-H^-Kn->
Canyon View Hotel
CAPILANO
Bxtaoiivi .iiuiiii- High-cliM lervic. ai nodi
Fain ilv R '"in- ' ;i '"it' "'tli '•I ] i'.i' I   ll'aii a t.i. atU ICiiUiu' I
1    11 'innil nl  ■ altitude \" ■. !■ 11
Scenic Delights   Fishing   Hunting   Mountain Climbing
Unequalled for Hobday, Long or Short
128 Lonsdale Ave.
173 THIRD STREFT. W ••
••  V. OANCELLOB,
HgnaEt f
SEASON 1910
I'. I,\l:-'N.
I ru|i.   ••
^W-HH-H«l-iHHHHH^iH-Hl-i-H^HHWS-HHHHW-IMHHH-|^^ FOUR
THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C.
THE  EXPRESS
North Vancouver
B.C.
Publiihed Tuudays and Fridayi by
North Shou Prisi, Limited
Kind oi iDncurnoR
Oa*year, ll.OU Hiiwmtiis, Me. Thmniontln, tks,
(Jutted St.it..- auul luri-igii, 11.80 p.-r year
Aih.rii-.ii; Rata till in, Quoted am ipptkatluia
Tl,,' Kxpreai li devoted to the latamti al the north Shore al Burrard lolal
i*«.*lii-na*!v.   It COIIItitUIH mi iiali.Tt.-ii.i! inialiiiin of SZeeptloDll Tallin br
r,*,.i hin) in ii thorough tnd effective minoer the popalaUon ..f North Vancouver
I'm* md 1'istri.t. l-.viry eBort Ii made io|lve MWtisM the most latWactor)
I.TliaV
All ohiiigei in contract idvertlienenti ihonld i„' in tbtprtaten' luin.li i>>.t
later thio 1,1 a.m  Honda* ami I p.te V7edneeday to encore lacertloa in the
(aaHaall III,.' 1--HI".
North Vahioi itn,  ll. C.  ■
\ Miiiiti.i*: i:u:vi ur. SECOND
NAIBOW8 r.Kili'ai
I i,,' in-ii.,,, nf  the city  "i,unit a.f
\ ni* ouver ui liu .H\ and d, I nitely de
I 1.. -ul.mil ,*. In lam I., the pro
|a* ui ownen ,,f thai * Itj to wheeribe
111,1  ,,f  ,W,I  Illla  ||  * all,I llnl
I ii  toward the eonetru, I on "i S»
ai il Narrowi bridge marki  th,
aa*—f„l  negotiation  ,af  yel  ninth,*,
important ii.m in iln prosecution ol
tin*, project liy ,1,,* Burrard lelet lun
Iial .nul Bridge Co«
The . a,* mii tai ■<- in dei »i i li  tiii-
,l,',*i-iiin nu. ran* Inal were MlH	
-tii,null  iin|iln.-i/i*   the  nm
uhiih i. attached ia, the ipee li rom
111.II...Illt'lll  a.f  nill-ll'llt lii'll  aa|'*'
i,|im,i ihi-. |nilili. work in il -iim,.
tion a.f tbe Board 'af Aldermen **i
Vancouver,  IV raw il i innd 11*11
f.lH'  laa  i.l*.*  llllll  I,  'hill llll  I '
iiiiintii',i. in whi' li nnt nt ;i lotal nl
nim nl  tm.nil liu* liil ni   aggfl  ,a
,111*1   f    lllilli..,,  .laall..,-,   i,  la*   alll
lla*. .-S-lll \    l.l   , llllh   ll,    II .ill *  a*  *
number taa redaer tin* propoaed eip n
ilnn. -  by  upward' ,.t ..„.*  null, n
llnlll,,- t nil,*,  i  iliiilll.'
th.-.' ii i-* gratifying in note ibe la,,
tlmt ulihamiu'1, iln* entire li-t nf bylaw.
waa rabmitted i" the do*
during th ur I ulii'ii  -a-iai.il
U'a'lll  lla,lln  tn  lli'ti .1  llllll.*  nil,* i
iiii.I nnii nfiiT - it.* ii.in- irgumenl
n, in wended farm, ... the reeull "I
n cloce rata, thi- bjrlaw n. rabwrih.
Iniiiinl  ll an*,,n* ,,**,i  *.f  -
Narrowi bridgi met wiili a. larorabi.
al,■ i mn am! ii i in.*-.*,..-.I Inta,I.
tl... original -11.i• ....ii (... nhnli id. l.i
law m tremei icvwral »aa*l>- igo n
milning unchanged, iminljr two turn
ilra-al thnii-iinil al.illn,..
While thf primary motive  behind
tlii- 11' !."„ i- .1. .lllal 1- - - la, I.*,i'lil till*
'Hi  a.f  Villi .il,  lha*  .1,1,1111,1
lhi. bylaw  to thr rt.**ta.,.*,,e  In illicit
ta-nil condition .i**n■,,.■ . nevertabeleee,
niiili-r tin* iii.iim-t.ui" -, a .pirit a,,
fri.-mllin.— toward tin* North Shore,
n    lilaK ■■,! I   .*l|*['*" ,'l,|n„ n(
Wlll* ll  lllll  laa*  a \|aa , |.*> * , al  111*  In ,(!  |a
ridenti a,nl property nun.',- U*
lad i. ileal 1/ neognimd, "t *
,lr,I n,u* h || lln* '-"I Km li n nl lhi.
in Korth VainmiVaT th*
ultimate Lin lit- uill prohabl) nerna
in larger vofcm lo \ .i',..,,i\,-r ttm,,
Dn imiir 13, njio
to  llli-  -i.l.'  "f  thl'  it.i.-t.  l.ut  all  III'
,ln*  time  tin'  .'liti.lll  nf  llii*  I'.nainl .
Aldermen in retaining tin* -um origin
..lli named in Ihe bylei in the lad **
lln* I'llllll.. lal -itllaatia.ll »lii.h llll.'r ll,*
l.lia|.ial.  1.Kllllii -I-  al  tri'lllilvilll.'  .Iis|ll.
-iliaaii imt nniv in iln -omrtlii". . In
laa  lln  ,1-   llllllll  II-   I lO-^-J.t.ll-  tll  ,,--,-
". project, There i- everj reaaon t
* In,!,' tlmi il,,* propert) owneri a,
\ a,1 eec city have iu-t n- Intelll
ai i..aili/iinm iif tin* Importance nl ft 1
ond \ ninii- bridge lo tln-ir city 1
bave tin- memberi nf ih,* dty council
nml then 1  1 * ail n I. , nli i
In* anticipated other thnn that Un
bylaw uill receive ratiRi illon by
nin-i a|a. laive 111 ii"uti ni tl.* ii laam I
within tl,.' nexl (■«• weebe, 11" |> 1
* ■*,' thi- bylaw will ranlitute . te
laai.ilal.. ,l,i,.|,,|,m,a„i nf exceptional in,
pnrtaner in iin* nmlirtakini laaamw 1
' al lliil llnl nllll |l|lll •- .III ,'lllilit il Hi
ll   UUI  llin.al,.*.!  lllaa...llllll  l|..|| ,■
,1,,* ,li-|aa,-nl ,,( lhe people*! compan)
uilli  whi* ti  I n.tii.i 1  lha* biidgi
inn 11 mil ,1-n ian greatlj iniiL'fii
• 11 t'i. 1 1 .* .*( Burrard lalel  Tunnd
ind  It,I'La   I  ,  II,I'.,Ill   lliil,  I.  |l  , I    I
a,'|al,i.iiinn f..i* ,1 -uli-i.li from
Ottawa al'ltlllL* lh'' |H'Vlll ..--111,1- ni
tlia*  llaa,llll  ti-'.'l -llllll*.*.
Ihey  uiai  nt  preeent,  Thi lm
".I. leai" perhapi bawl MpreeM lbi
character nl then ipartmentia Thr
long .iih' miu- running the lull
length aaf each e|>artment  in  tw..
parallel rowi, 0 w each -i'l'' art
imi ittractlve, nor can they be nld
lo ha* a*,ii„lint,l.li'. while tlu „,it»i,la*
n.w in I'.iniliiriii* to the contraction ol
soldi became thc bacbi ol Ihon who
occupy ii nre plnoed againet tin* wii
.lows which aw nim,v- more or lew
"draughty", The ollactory datum ol
tin' itmoiphera ire decidedly olijcri
i.n.a.l.li' I ..i*>* ol il" midihlp poiition oeeupied by lhe loilel iperi
m,*ni-. Sn objection . hi lu* taken in
the  muniii'i  in  iiii, i'  tbe imoklai
"  III    lla*  a .llall   faal .  lli.'V  III.'   Ullflll
nn.l arc kept in • * I, at Ij condition
lml  mi am.mnl  ..I i n<  c 11 hope t
overcome tboee del cl  wl Ich ire dm
t.a permanent cbiracterl lice ol  "m
Rtnictlon,  In  i Ut  "t il"' f"*'t tlm,
tin* RBOakeri niinii.* i iv, ,> far— pro
portion a.f tl"' male patron oi  tin
-.■ni.*,,, mul ol lhe lurthef la.t  tliu
il..* derirabillt) **' making provlilor
(.., imoking durla  tl"- trip I
recogniicd, ii  would be well if il"
Board  ol  I'"' rtore  could  n aa
.trn. i th, ■'■ ipnrtmenl * -aa ihal waal
tn nan,l.l be able to en oy tbelr 'i**
in*- nnil |.11•■ - in mrroundlngi i |Va1
lv ,*i* comfortable aad attraetiii  u
thoaa provided in iho! ■ npartmenli i
iihiah imoking i-  prohibited.  It  i
ili.ulnfiil if nny one Item woul I  id
mnn* largely la tl i popularity ..( th
Ii'in* -irvi.i*, than woiilil tl*" i rovld
Ing nl r.'a,lly Inviting aceomnodatloii
,„ tin- reipect.
Large cleared Loti (80x157]
I'ini-t  Beeldcntial Sit.* in tin*  City
ELDER MURRAY CO.
ITU, itreel Wt, wh totorwri
only  ''i pel' (''ll'-
HICKMAN
AND
KDITtlRIAI, MUI
In  ironing  tin'  inli'i  in tin* I, ,i\
ileam, i Bt  (!eorgi .*, i.u dayi  ngo,
the - .III**'  **. iijiiiiI :.  -i*,*it in tl"* '"in
iaill.llll*    ll.ll   llltlll* t|\a   , ulliil  HI)   till*
i,|,|n*i .li.l, l.*-i,|,   n| S.a.il.  Van*
.Min.i'  !■!•.mm* iii   ItiaeBa.   1,1  ll"*
'all,I f  UOnVl II,inll  llli   ala*  aaf  tha*
lattll   U . all*  Lal   lay  (III'   .i*.'!!   ill
III.I'll  **.l"l  .".I'l  ,.*.,l|ll   i||a,a-.|    llllll
ih,* ,li..*.iim.-  A,,  Ranking."  tin
i.m   -■■   Unit -nn '"  ha* i. m.irUal
"Now, I'm a,,, Inveterate icMiwar, Imi
I a,,iai,*,..i ,1, ,1 thai  Ign i- i" ■
light,  \»\ nun "lm wnnl- to imoke
1,1  . In--Oil'  tin*  Inlet   laaaail.l  gQ  I.i  ll..
imoking .aa..,,,   \< the -a.m,' (law  I
ll-al  a aa.it. |ia|  ||, ||   |t   ||  fllilll   ObtlgC
Uwy ii|'"n ll.,  |.,.,  ot tin* I. Ill  ill,"!
ton t'a Improve tli.- |n m  Masking
I.    lllll    [a. ..I'lll
i   .... 'k*  illlll  at  fain*  dpgm  "f   'OH!
,'aaal."
Tlaa*  f... -11.... i  .,(  ,1,.'  .ili.'rn  ,. I I
In -tn,.   ,,,.  ,.|.ii, ,ii ,,| not   "Illv
,1    tiai.llar-   wlio   I'tijoy   tlia-
"Weed" tint "I nil who nn* **',ii
with iln ippnintmeata nn.l th.-  eu
l.allnil,ma  ,.|  ll*.  HBOUng  llaalll,.    n.
1. (). O  I".
Korth  Vaneouver  Lodge, Koa B,
na.vt- every Tl,,,,-,l„y evening, oornei
l.on.,1,,],' Avenue and tfaal »in*ei, ■
i  i,'a Inal,.   Vi-itillg  I.IVlllllll  l,.,ali:,|li
inviifil to attend, Ira I'., teate, N
<!. : It. K. I),,n:ihl<.,n, NC-MC, ; J. II
tmmt, IM'... Kin.-8C.
Choice Building Lot on
Victoria Park
I",  f,.*l  III   IIH  laal.  ..llll   SJ.VJI,  Oil*
iiiir.i  cub,  i.ai,..I*i ii nn.l  rj
nn.ntli-  Tlii- i-  ll"  b  '  bai I
iii Sorth Vancouver lodaya
i  , a.-  in li I  007, lor • iiii.-U -nl.
B,0HI ..i-h. Thi-* w,|l divide int.,
l'.i | I |,.i*
Philip, Cameron & Co.
Financial Igo I  md I » „" re.
117 First Street East
Corduroy Pants
FOR  BOYS'
SCHOOL WEAR
Phonr  198
North Vancouver
Coal and Supply Co.
Dealers in Coal, Brick,
Sand,  Gravel,  Lime,
Cement  and  General
Builders' Supplies.
All (Mmi  Promptly
Pilled and S.itislai tion
Giiarantiil.  I'ricis on
Application.
Oflice: Lonsdale, near City Wharl
Warehouse:    Forman's Wharl
Ratepayers'Meeting
A Public Meeting will bc held in Larson's
Pavilion on Thursday, December 20th
at 8 o'clock p.m., under the au-picrs ol the
North Vancouver Ratepayers' Association
BUSINESS-1.  To Hear Candidal.'..
2. To Enroll New Members.
3. In consider advisability of holding a meet
ing to discuss school and lerry matters.
ALL ARE INVITED. W. L. BOULT, Secretary.
Bt *• Ktctutxl roop*
K'nlld! Oats U lml, Wbwl Hour   Rki I'lonr
Ottaotl Hmkwbi il ; I', .nl l!,iil.',
Crack, il Wheal  Grthin Float split Pets
Koll.'il Wheat    lu,  Flow ('.in.ili.ui Wh, .it Flakes
Aek your Grorer for 5, £, (j, H, lln,|  lhe Standard ol Quality
IrVhol, 1 * li
The Brackman-Ker Milling Co., Ltd.
LONSDALE AVBNI 1 \i tatn Undieg
We Could
Paper the World
Innn our slai, ti ill 11, w wall
|i,i|.,'is, k it Mtmi Bvt n dn
suni,* nnv ditigni irrivi -, u>
till tin* i.u incy ui thoH closed
out.
Handsome Wall Papers
III Uttl in piiali. 111 iriety, Just
toll a„ir iileimia [01 *.
you nam tlm paper, and he
will show you |uil thi pitti rn
you are looking lor.
1 ■ boOW I, n 1 * i,„ || js
a pl. .sure, to pa) 11 price ji
Miy.
W.H.STONEY & CO.
24 to 28 $1.00 29 to 33 $1.25
Tweed, Worsted* and Sergei always in itock
CUMMINGS
I he Clothier & Gents Furni ,her Boots & Shoes
TRUNKS VALISIS SUII CASES
113-115 Lonsdale Avenue
FRUIT  PRODUCE
CONFECTIONERY, CIGARS, Etc.
WHOLESALE ONLY
PETERS & DOYLE
120 Second Street East.
Telephone 206
North Shore Locators
REAL ESTATE & FIRE INSURANCE
When buying in North Vancouver call
and inspect our list of moderate
priced properties.
No. 8 Lonsdale Ave.
Phone 123
HOOD
The CASH STORE
where Quality is the
first consideration
l'uro French Oiistile Soap,
|nt Imr    •    -    25c.
Fancy butter in 14 lb. bolt ia
Money back if not satisfied.
IVr box   -   -   $4.25
■MK'kctl llnlll,lit
15c
Fancv Northern Spy A| [■!' *
Per i'"x   -   ■'  $2.C0
(iniul eating and conking
applea, per box  -  -  $1.»5
Convenience tn North Vancouver Merchants
Buy in Your Own Town. Your O  cr. Solicited
street North Lonsdale
BE fWEBN Chi rttrfield an.l Uahon .Umius.
THREE LOTS ONLY I-KFT each 50*131 It.  All Clean!
Price $420 each. $220 cash, balance
6 and 12 months.
This cannot lio baetea as n cheap bay to-day,  Parthei
putkaltn "I tins .mil othi i good buyi oi
CHAS. E. LAWSON & CO.
Ij LONSDALE AVK.    NORTH VANCOUVER
l'liiiiie;.) -1'. 0 Box97
117   L.'ll alll
Mi  l4y
Gimpbell Realty & Investment Co.
A GREAT SNAP on a Seven-
roomed Houae on FIFTH ST.,
near Lonidale. Small caah payment.  Owner mu»t sell.
Maple flavor Syrup,
per bottle   -   •   25c.
Frwli Ranch Egg*,
per doi.   -   -   4Cc.
Qillardi Engliab Pickle*,
111111.' lietitT, per bottle 2Ec.
Hest lemons pel tlo/.  2Ec.
t'li.'.'se—Boat Ontario Fine
Flavor, Bpwial '21b. for 35c
Ayrshire Ro^Kineel Crraii-
iM'v Buttar Slba for $1
Sweet Potatoes, 7 lbs. 25c.
Malaga Qrapea, par Ib. 25c.
Japaneaa CMtingea—per box
50c.
New Raiaina, 16 m, pkts,
—3 for 25c.
OUH OWN MAKK
Sausage, L'lbs for  •  - 25c.
| Sutler Kraut  I lbt. for 25c.
Canned Salmon, is. 4 tit'R
25c.
Fancy Navel Oranges.
per doz.   - 30c.
Cranberries, Cape Cod, 21U
25c
Royal Standard Flour—
I1.' lb.  .ml  Thii ii n (lul grxli
I'liiii  mul  nm i.l tlir brat  i.n  tbi
liriikal l'»r  «AOk  II. "I
(ini'l Leaf Lard, 6 lb. pails
75c
New Lemon Paal, 2 lbs. 25c
New Orange Paal, 2 lbs. 25c
Oboice Mixed Pool, per Ib.
15c.
Lemon Kxt'ts. 3 bttls. — 25c
Vanilla  "  3  "  —25c.
REAL ESTATE, LOANS, INSURANCE.
TELEPHONE B9, p. 0. UOX 114
Leave your orders NOW for
Xmas Turkeys, to avoid
dissapointment
I First Delivery 9 a.m.
Last   "   2 p.m.
1 All orders received after 2p.m.
trill be delivered folloving
morning.
llll Lonsdale
1'hones:   Meat Dept.   225
Grocty Drpt. 40 THF. EXPRESS, KORTH VANCOUVER, li. C,
FIVE
-!«!*.!__m_fa___\
lllllll II1 »l H111111 IM IIM111 ll 1114
HIGH CLASS
NOT HIGH PRICE
is our Mono
From the Inception ol this store we have preached better Quality (or less money lhan ' |
;'   other stores and upon this foundation we stand today bigger and better able to serve you than \'
''   ever before, all we ask is a lair comparison and we have no fear of the verdict.  We buy ''
"   fir cash and as we buy we sell.  We are leaders in every line for men; sec our big window ■'
''   display.
300 Men's High Class W.
of England Worsted Suits,
equal to custom mr.de. d|OC
Reg. price $30 & $35.  Special t )L0
j [   Reg. pric
HKillWAY I'KHII.I'I
Tlmt  Ilnn. Thus. Taylor will have
lln* -yni|.atl]y nml pnette .1  i- it uuv
..f tli.a provincial government! ol Al
lii'itn, Saskiitiln'w..ii .nul Manitoba I
In- s|,l.'iiili.l project lor tl oniteur
tion nl ii great InWr-proviadal trunk
highway Imni tli.' Pacific mboard
through i" Winnipeg is evidenced by
iln* lirnrtiiii'-s uf iln* repllei whicb
have l>.'i'ii reoently received by the provincial worki minisli'i* fraini tlii' gel
tlamaii inlniiiii-taTiii.' ilmilar department! in three (inter provineee inter
anted. The •-.,-,>|>, inti,an aaf auk it ti
mm virtually certain will I"' readllj
extended. Latteri have beea received
from Ilmi. It. Bogen 'af tha* Mnnit iba
L'uvi'ininrlit  uml  Hi ll.  Wnlter  Saul;
prenlnr "f Baakatahawan, |.r* ami>inl.*
"■ operation, I'lamin* Sifi.m .,( a I
luii.. promlaae ronildaratloii.
83 Men's Navy Blue Clay
Worsted Suits made with a
raised strap, silk sewn seam.
Regular $20 and $25. th <t £
Special 0 ly
104 Fancy Colored Hard ||
Finished Worsted Suits in t
all sizes and styles.
Regular price $20 to $25  & 1 C
20 only, Silk Faced 3-4  f
length Black Overcoats.
Regular price $15.00    (f»A 7£
Special <!/«/• I O
Every Suit finished up in our own tailor shop on the premises by
expert tailors.  Satisfaction or money refunded.
CONDEMNS l/XWI UU?
An intiia-iini; statement (rom th.*
bank commissi.,n.>is nfliir in thcRtatr
of  Kansas  is (hat tlii'i'.' will be  in*
innil I in lli.* I'liinin*.' s,*s-i..n ol tin,
legUatON n bill to prohibit the  um*
a.l  loos.-1.'iif  ledgen  in  the  itati
luniks.   Tin' re* eni ih'falralion ol  |
a*n-hi.*r, who rohbad lha hanh of t*\
mm llnillilil m.uiipiilittion of a loosa*
leaf deposit I.iluer, il,raking ihe H'
amineis for two \i*ai-, is re-p. nsilih
faar lhe  nation.
The bank rommiuioner sivs thaii
il is po-sible d.i* suih in. lln,il- lo In
carried on in tlmt  then ran In* no
check liy lln* eMiniincs elcepl
through an expert aceountant'i work
laating two wain or Mra, Ven fae
hank failures have icsiiltd (laam nni
a.iii'i* in the state for iw.. yen-, uml
the gtmrnnlee law has never been pm
to trial. It is now awnitilii: u 'Icis
iaail by lhe I uiti-il Stilt.'-. sii|iiitin
court.
William Die
THE CLOTHING MAN
i 33 HASTINGS ST. EAST
WATCH FOR THE
BIG ELECTRIC SIGN
■1-l-l-l"l-l-l"l"l"l-l-l-l-l-l-M-H-H-l-l-l-l-I-I-I"!-K-H-l HH*H4»M4HHfH
Mayor Taylor's
Campaign
. •  Mayor Taylor's Campaign Committal lias arr.in^iil
PUBLIC MEETINGS
as follows
;  KITPII.ANO - Thursday,  Dec.  R,  Presbyterian
Church, Fiuiitli Avenue.
4.  01ANOVIBW- M..111I.1V, Die. U, Oraidriew ll.tll,
l'ark Drive.
j;  CBDAI C0V8 M"iiil,iv, Dk, ij, Bueamt tl All
S.uiils' Chiiiih, VktorU Drive.
il  MOUNT l'U'ASAN'T  Tit.s.l.iv,  Dk,  IJ,  Oddfellows' Hall, Wu.stiiiitisUr Avenue
CITV—Wednesday, Dec. 14, Orange II,ill.
Other meetings will he announced as arranged.
I A cordial invitation is extended to Mayoralty and
•■ other candidates to take the platform Chair tak-
j j  cn at 8 p.m.
Vote for Taylor
and Progress
Vote for
TAYLOR
for
MAYOR
AMI A OOIPITBn SHT.lt
VISING KMJINKKR; M\IV
II .UNCI  OF  TIIE  KICIIT-
limit DAY, and aatmmwmi of
penalty cblM ajain.l ciinlriu't*
or».
CIVIC BECOBD DURING L. D.
TAYl.nies  mhohai.TY
Eight Hour Day enforced.
■'a.l I I n.k (,'in-tiiin hatOUght to
nn warn
.*\. nipt 1.111 nf Impriiv.menta from
luxation.
lt.in.ival of l.a.lation Hoipital.
Annexation of D  I.. 301 m-urni.
Knf.11 cement of I.i'|U..r nnd otlu r
law. ra'latinjf lo good MHO*
mem.
OrMting to City by |.eL'i.|iitliri*
of riphl to i.t Mil Lli a Mnnci
pal Telc|ihone Sy.tem.
IB /ution of Fi.cal Sy-ten,
willi releiencc to «n 1, - *i(
ti'ind. ; lii.'he.i price ever (jivpn
thereby ui" ured.
lteori;ani/ali.,n ot legal Depart
menl.
tlaitiil, I-I--I--I,*' ti.t.it t .tut. 1 I
iiiiiii. |"|"| 1 r-|*,|,,l
■ t,aTa.t..|.,f.il.,trtl.t„TJ', I if, I __  I  I  I  1  T  1
■i'rr rrriTrr.Tn r.T'rrr.' t
OKKAT BRITAIN'S ska row Kit
iin it Britain still ranks as mi-tr. s.
of  the  seas  so  far  lis  llllllll  p.iuvr i-
-hnwn, with the I nited States i..m-
Ing si'iiiml mul lierinmiv a done rival
for second place. The facts arc -liiawn
in llie new navy year book prei'iire.l
by tin' clerk to the -a-natc aianinitt'*'
am naval iitTairs nml lOOfl tn In* Uwi
I.V  tll,*  gill a lllllla 'I'l  printing  ofTlH'.   lla
.'irmiir.il amis,is, nltliouth tin* terhni*
ea| division made inllie United Si.-it.-
indicates laVrirytny to have mora* thai
till-  1..until,  lhe  a, till.I  sllellglll  a.l
tic I niinl Btatee etcaedi lhat ol it-
Kiiropeaii rival.
The w.iiId powers rank as f.ill.iii- i.lo completed ships :
Total Luge
Ships Tonnage Onu
i.n -ai  Itritain   IT'.'  I.Vi'J.IIW :"".
I iiitcl States   IH   71T.TM  111
1 iermany   209   MMM  IM
I'rnncc   lii'J   .Vii',,:* Hi  r.T
Jtpu  1 <;<»  mjM  B
Russia  2"l   '2-l.li:i  :m
Italy   Ill   ■il'.l.'.Hi'.l  M
In ai.niplcti.l. Iiaiililiiii; aliil pn,inl, al
for by various countrie-, .icim.ni'-
niimber raises to 25.1, with ■ displaaa
m.'iil of MMU tons, wliile th,* 1 let
.sl States has 177, with n di-pla*'
ment of s7\l",J Imm, \t I'.as.'iit th,
floating navii's oi li'iialin.' powon hai.
Dreadoooghl type i.ss.u „- follow, i
England II, with dlepUonmt ofSOS,
IIKI t.aiis ; I intasl Stub's l.aiir, alis
plaaemciit 7'.'.l»m ; fi.inianv. f..nr. di-
|.lai..*ni*ait  ItJBk
[tie lain  lunik slu ni - llial w lien  nt
-A- now  Ih-ini: loll-lru. t.sl a.l,,I
for  whiili  fiiml. luiii' Ims'ii  prm i'lcl
a inpli'ici),   tin-   Dreadnoaghl
-tri'UL'lh of tie* thii.* aiiiiniii. - will be
Kngland '.'7, with diiplareeamt ol MH,
'.Uti Ions . Cciinaiv 17, ,h-pl ncinent
3S?,000 ton. ; fniliKl Stat.*. 10, di-
placement 331.M) leu
im in \st: i\ IIIMAI I
An  iiicr.a*.* ol our . Ic.n  mil i *i*
III  reva'lllle.  II  ilea lea.c  a f  l,a*;.lly   lil,
milliolis iii oiiliiioi i vpa-Lilitiire. illl I
*>f a III) 11 a - 'ii aliil n hull in * up tail ia
|aa*iii|ilana* , is the nhowiiiL' made ly
lln* \ani*nilia*r ItatMMBl .list i
lhe ilcpailmenl of |mM at tltiawa
The total r.ve.iu** ,,( the Dominion for
tlm eight  months .n.leil Naa > nil ei sl* I.
a*  a    gn^TM-M,   a '.'lipnl.sl   »it'l
■.i.l.i ",ii..'uti f,,r t|H, eorrenponding per
io.l   of   lln*   lis,al   vear  illllilli:   I   '
March an incraaae nf |I1JH8,837, iV
dinary  exp. iialitnrc.  f.>i  iln*  peri al $871,307.  Capital . xpendituies fn" llie
wan* a<i7,i;;i-,siii, ,*, deanw "f I .'■'''-.- noath totalled j.'i,ii.".,"2i;, ■ ,i,..*r.*aHe
277; capital I'lpcnilitnivs mr,* .'l'.i- a.f (105.25.1, as rompared *ith ihe
I'.'li.'JII, n decreaee ol ll,IM2,V2V I'oi noath oi Noeeaalw last year. On No.
ihe month of November the  ruvenne avembet U the t"t"l wt debt nl lha
shows an incivasa' aif Sl,;tl2,i:i7, luu Dominion stood at W7,TMiMI, An
ing ba'i'ii !<|ii,lilil,Oi'all, a. agaiael  yv,  (OmpWld with lha ligures fur !"'I'J tl.e
748,993 fan November, lit".  Ki|*i  debt was graatM by N,W|IM mi No-
dilure for the month on the ordta-in* 'vemlier 110 than on the .'i.rri'spninling
nnoiinis is Jii,l.'lll,7117, an IncM.iM  otlpmiod Inst year.
General Contracting
Eictvelini, Clearing Gradini, rlr.
E.tim.1.. ...»raa
D. MacLENNAN
KvithRokd, «••! of Sl. Cinifgr't At«nu#. nr
P.O  Bei 134
NEW YORK CAFE
ESPLANADE Will
LOW SEA, Proprietor
.MEAI.8 AT AM  IOTW
8a.m. to 11' m.
First-class Meill iy.
Coiiiiiiutatioii Ti Let*, 2i meals
ti  •
Kooms for Kent .it moderate rates
•
We operate the only padded furniture and piano
moving van in the city. . .
Bi  N. V. Cartage Co.
J I onidale kve.
a—   I'llUM
141
What about Your
XMAS PHOTOS
TRY
CARBUTT
Cor. Lonsdale and
Esplanade
Results Guaranteed
Prices Right
FIRE!  FIRE!!  FIRE!!!
FOR ABSOLUTE PROTECTION write a Policy in the
Commercial Union Fire Assurance Co., Ltd.
iLONDON. I M.l AM.
ASSETS! $94,900,000
Sole A||ellt
PERCY KING
NOTARY PUBLIC.    18 LONSDALE AVENUE
Agreement* knd Contract* drawn
of every deicription
Phone 157   ConTtywcina
SNAP—For a Few Days Only
Fifty Feet on Mahon Avenue
Clou to Kt'itli Road Cnrlinr.
1'ri.v |1175.00, "ii |Ood tiTim
Thi" isi'X.'i'll.'iit vi.'w |inipcrty,
.nnl wi'll worth looking into at
this tif-urt*.
Pierce & Hall
126 Second Street E.
Phone 110
Hot Points
For the Man
LJtre'll chance in pl. as.' Iht
., lie.
Qr.l.r at MM • lyio "HOT
POINT"
T> ti ilay* trial, free lor asking.
D  mm anil comlort on iron-
ni|{ .lay.
Qnh  iron on marki-l guaran-
i. ail |a,r twn pOOtt,
|ii"*-l now, it will plraic htr.
|\|'iit. dean ami economical.
I ry one now anil dr convinctd.
B. C. Electric Railway Company, Ltd.
50 Lonsdalr Avenue.
LONSDALE BLOCK
Board and Room by day week or
month.  New house, new furniture.
Excellent Location Termi Moderate
JOHN CANDLIN, Prop.
Lonsdale Ave. tV I 5th St.
North Vancouver SIX
THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER,
LICENSE TO AN  EXTRA I'Ui'VIN
i IAI. lnMi'.WY
COMPANIES  ICT
(Jul) lii, 1810]
i. 1. -1 nt i.ili In tin' I'liHiliilil  ami
amy
CANADA
Provinci **f Briti   I ■
Nn 800A il'.'lui
■ubicriptlon lor
|,,ia*iii*i*.-. aver,
I.. icqulre by purchaie, latt, Icana,   To adopt  iuch  meani <n  makin
* mi e an) I tnd»,  known the pi * * I tht  Com
al i,  ..I -aiin i  hei   paay aad  In ■
i  In i. i*lila.n.**ir*. i i  ii.  a n.i*,.  im* i ii m iy Irum i"
I Mini-   i:\TKA l'U0\ IN IAL COMPANIEI
..in
'■iiiiiii. .i
- .111 ex*
tUDITION'AL I
THAI ROVINi
"Caalll  ll
NSK TO AN I'A-
i OMPANJ
i. 189;
lh
Thi. i. ia, oartih L.a "l.ONSDAI I
k BARTHOLOMEW, LIMITED" li
> ithorirad and I
bnsinesi  within i
uk i   i   *  .  i i* .*»* i oul or it-
flat  kll  or  llll.l'  Ol  llie  .la.l  I*  aaf  the
i  n. thi
 i  Britiah
I  alll	
Hi, : mi  h
i
1  gland.
Th. J  il.* i iimpanj  a
II
ling
!.  .. i i ,  mii,a e
i  .   tor tha Cui
i a  imi ant uf tlie i ipit
I mi        ■ *: l'i ut it
nto Foi     ini
l-a" i    I  * I *   lllll   Ol
,*\ aharea.
i.lil. hand  auul
Saal  aai  i   at Yi li n...
I |„  S, I    I'l'al III"*  nf  Britiah  I''  lullllal I.
laa, *  . Ij    aa|
Nm.iiiii* r, iii
i, i, ih* d
II. Willi .-ll'l
I  I
I ll.    .Ill* *  I-   laal   ,*.'  ; ■ .,   '; 1  * * l.l| Lllll
I,
I al  a.-jalili-  Ill   [i ,| .
a  ,   .   il |,| I   [ul  |
ii  I'-.' i  .a Worka, ltrn.ll.ii~d, in lhi
I 'i lllll   aai   ^   I.. |l HUH  i'i
I .   I.UI  ,    .Haal ,   ',.*..;.  . \
i.m iii lha i  * of I an ..* U r,
in Hum lock i.a.i, il il in.i ihi
■nil imi trade aann *. >| .11_i.i- ,.i il
trade marki  ol * id ti -ii e* >-
ii'.i i *
in tiiiaii* u*i aii
|'lla|a. I
'1 '  Hi   -H't
Ultll   llaill   lla M   l.a    lla
ii  into '■iii I  MH'   * I
!**    I-*
twain  Satioua
llllll,    I  llllll.al.   ,*'
llll.   I iilll|*.llll   ,*l j* .11.   *
ilrall  v I I  li '
|*|.*la',ll I  ■ I. a , ,|   I,,
lialaill.-   I-a   (Ills    ',|.  III..1.11..lllll)    ll|    \
' la.|l.
I.*    a*
a.llal  buai a*
and  yei.ei.illi  tii a ,iii on at
I'. I  I    **l    j    . Ill* I  Illla
K  .  at i irt ol i
ta, iln* ii,i*i
a.i   pl  li.ll.ll   |'* I  U'l
i arda, Imll prnfi  i-   ev au
|i.a*i a n -.  pri  *
alula  I an* i   !<;. «. ■»
tiai'kr.  ak..*  .a..!..  |*    a
ntmfan, pariodirala, aad otnai
lie«tiaan«.  avholamili ni *l ■ «|mrt   t a
ti,inn.,  liihograi
e„  1a  I,
photo
ainkei., type I ai
ani  inula.i  . a ,,.!..|al Kl alUll
a inin., an- *
twn,  m.i* inm
*
a*ai  mil..i -.  ■
tn,  allaiil<aM|a|  )a |
ii ktl   in .iinilm mi. '•
Bfaatl,   a|,*.,fc* , , (,,   ii.i,
ian 'ia .1
papal  in. fa tun
Irani m.i'.*, ... ■
ilaaiei. ii  advrrtliii. ■ poat
HI  ind laiel  g ,,|'*,|
g  ..i
utkera
a1ll.li*I  a'.aa   * .  ,   ,
a •
,*   a,I   *
'
laa
|,,„..   .'  a   * fl
lawn.*! * l.a.
»rV»l  I
etfrnhat'l.
•r partial,
.
Biai  I* fieem*-
1 a m a
altar, .a, lil  a"  ...
aai iaa) ia ill kll I Ml
a.  a. aif>'.l>	
prmfa |a,  irli laa  .
ian  ■
•  > *
'  ■
pl ii i, and
-in 'i.t  tu  be  liel'l
...  ol  tl.e  ''imiii.    the time being, '
.  ild,  "Mil "I  1* a up a.I  in'  the
purpoiei ol thl Compan) or any  in-
*   ,   * ||, .11    1,111.1-,    llllal.Ill *"
other In in.i.' ■ or I lit mot ti. and
laa   lllal,   llll'll   lllll,   a,*h.lH,, |.   IHIlill*
uiin, alia*., improve h !„''.  ri'jiair,
in,in.I.**, worki conln I  and - iperin
■ I.I    ana*.    llia|*l,-,    I a
> -ai ,*..  i* *! other  Mmi,-
■nnl iiiii\,'iiii*ii*i*- iii ever) kiml whi h
i  iiiiiiinil.i  mn
lueive to any i *   pany'i ab-
h
pii ii** ai **ii*iii  I i ion  and la< ilitiai
tm iln* purpoaf* u| the Cumpany, oi
*  illi/l .  a,I    aal , ,
' ,l,a*  |   ,11   III  P a   |  |.
lhi ami
I
i, ii, occupy, , iiitn ati,  build  ii] m
*i **ii nitti ile*
niii-, lm,Mm.* . i ,i . in*  la, hei
, i..In..neni*  or  "ila i  pn
il_'ll l -a.  Ililillllil   ;' I, ,   lij  till
I'umpan) i'i il e lime l» n. . ■ i
I, Ol  aim  ilala la  i  llu,. in,
ll,a|   |.i   '.    .   i LO  pel   ■>!,-   llllllll*
ing  am  t'a  .   "1  I'-.l-'lli'l'l  a lllll  I    T*
i, .ii I.  ii,* Cum|>any aan in
ity ui lln ii | a pertioa aar *n ■
To  purchaae **i  otharaiae  aoqain
unl ua <l. rtaki 11 *i ' *i-li * i ■
'tiia in,-,j ill i.i    | 'i. , * i; * buai
propert) and liabilili *  . i  ami
aan    lllll
hlrh thia I lUth
■I'l/iil  t.a   am;  "li,  "I  I I  *
I ll , III".,*- "I
'a |i;illl.
'l.i  I'm* h.i* lli *
Mill  11  \ lell  In  a laa  II,..  ni  I,.-., || |U   in
alll.all*  ia|
.* Il|i    I' bil I   laa a*    *' "I  'al'  I I'  ill'.'lll.'l
ilkel)  I.. mh.n  . i
..In* ii  the I i.ii,i.u i  i-  a*.
, .ii,..I I., ran
a *   llllal  lla,I,I  anil   |a>  -j
liii 1-,  ll* * v lllala ,   real  a.l
,llli*l|ll*r  il. ' I 111 > a < 1  |:
Itl I) .  illllli   III   I .11 I    *il
..mj. un* ii i \i i.t 1.1 iii. name "f h
"a-,   llll.l  ,|a
'a *l   Ila.ll, lalI ,1-  ,i|*  .,,||a,,|,,l  *
I,.* ml.* ..I the Tiii-t.	
'I 'll-' I	
II I'l il'
, , i| .*  . i. . I .,;
i.i ..I iln* liiniilin * .  i... li ." al other.
* I In liii*.
*
ilil i . Ma'  ;  |i
'-   aal till*  I  allll
*
•a-,
I'll  la Mil  ■ •    ■   . r
iei in.  a. m.i\
|la alll  111.
I.ai  ,  i, : Ily or In pail
,,1 i*. |, , ut aaf iho Inn I
ii.i ompanj a.ll I a a*.  * n
iiiui nf an)  liii*. oi
iin* Company,
To  enter into
aaini  irrangi m nt. »i
ai t (or iharii
i**n  I  .   joint  ani** Ilt Ul
*l'*'l.  llllll   HIV
,  rryii
ai I .  lla,
uritlm  rn'
i
nm
"
llip  Ul'   l'.Ill
a Hu  i.lll i  ll  - I
a  |a, a' I
l; '  I" I*
>  11*.    'a
ll  llll  11  li*  ll
DA
a i Bl i * miil'ia :
No. 358
IHIS IS 10 t ; * IV lint  "Till'.
i * Ull.W   I \a IC   SI I I'lllll
I'l I P  COMPANV LIMITED" which
mi the liith ,1m ii ' t. It'Oii waa
ithorirad aud iin i ■'■  to lain  . n
i H- neu within  ii it" mv "1 Iiiit
i li Columbia, ii I.* \ nut o   tl anil
a*>   . e'i'ect  all or
ol tin* ail.l'i' ■ I  bjeoti i f tin
t'a mpany ti> whicli  he hffi  	
Ill  l  ty  ui  lhe  lei* I  lua.*  ,,i  I',  i  ll
niiin  il h. ' "in-' ni,  ' "I in in , (tend .
nnl in ie* | ia I h* hi  I* '  . i *'.
 ii  ol
il li»h or |
■ ■
' imnat *  wl
Imli* lhe
l|  -aal   f  llf  tl    \    I
alll   	
lli [llnl i| I i  in  ri
ii* * iU  ihe iiii Intel
i , i.'i my, ai I
a   the '
lies  issued 1
ii il, at
*
my ul lln* fn |" ity lor lli  t im* In
ing ol the I
l
.a
.  *
-a'.'ill'ltie**  "i  anil  i'a iPli|aali,  wl lh
, , 1    i*  nl  include aall,* 1 -   M.i III  til
'   '
i   itn   *' a
i  ii
ir lln lu.1 ** ' ol
ilii- Companj.  whi
purchaie [loi r othil
iiie- ai thii n * "'li' r  "in
- i
lhe  -la   -* * -   ur  i
.  * ■
111  pu '
ll,,* lllllll*' I
llllll  II
Ti. .li n ibule  in
,.  .
|. IM   .*l   -III   |  '  ■  ■
i|  ai*i  |u* inin  ol tl   C»l
ion ol
be nnui'* '■*...*|.i willi the -,*i * luan ni
.un i lor tli.* i i"  I-	
law,
I*, n re the '
.
am  loreign nmnU)  oi  pl oe.
il to ei
l.a  i.l.i  .III '    *
in'i tl*. i
ing the t'iiiii|iiiii  i" ' .' >  ' iyi '
a.   "
llllia,   '.I   I  II                    '   I'M''*
al'll   •*. HI  I'l 	
 |  11  )
Mil*  hi Mil   I'H '*l*   "I   ll
ill 111*  III   I  I
I tie  am,mnl  uf  In  eu,  lal  ut Cn*
t ompanj  - I lOi.ll i  lol'e.l inl * 78,
mm • \ '  l, ,    i  i   ,:,. iiiinui
'll" ihi to  ol  i I id  '"'ia'
•   '    I,  a, |
I I a   Ilala,I    ll,,*  ol  lhe   '  III  I al)   il
a  , il  til   He  all   V,    I
II a,  i I, hi'i ,, nd Bat
* I I  aa. !  M   od, |* ,|  [  ' t   ,'
in* , ■ the nt
ti in *. I i the iomp ni.
(UVEN  andat , nd and
Bed  * i  ,.l!i ■   n  i * tnria,
tl.. S.i  Provii ee ..  P.rii ih Colum
111,  I I    I    .**,  ol  *l l,
  i bouiaad Mi *  Hundred
llllal  ,-,*i, |l.
i  i'o N",
II ■  *    i  ,la  It  Sll
Ule  ailililiiin I  , I-  [,,r   u  r I
nmpai y e n beon * t ih ; he I an
m'-'l    I kl   *l*  ,11  *  tiaall    I  I    ,1  *   !,  I
I,  "I   Ul)   *  I  ll   I aalflll  l*|  II OJ
in I wal i* ii ii i. wah r  re ■
.  :   I
i.i".i  I ii   ,i .; I'  li . ■  aiiil ,1  ribu
'i n  il  ii  ta r  l liil  m ati'i r  I y
*   , i   ,li  '
i \i  lil ■_■*   hi all   a (  M   I  *    .  I    i ■
P
oportionati
'A'
III  Blodl  118  |.*\.e|it
Valua
imt
1,
'A'
A
alS
V
In  liliilll-i.f)  aliil  lut
,li Block  III'. 	
in Blook lh between
Jl   laa  '_'>  lillllllSU, )   .   .
Ill  I'.laaal,  Iltl,  laalai,.,,
17
 l* 194.00
  WLM
,U|s
  IMM
.uis
... * I
ll
.1
1
I  ...llllil.lll
'■
* ,1   |ll  ilia*   III!*
paay.
• •nnt. ■ I	
* i  in* n  Ihii
.
n( th.   *  '■■
be pre
,.l  llie  I Ulll
i*   I  in  ii an .  | ond
la illni I  ur  , ,1  iln '
"I  : um   it|	
•Mii'.   "   I'l  ":    UIY  lll'V  M.l!   I
ervoi . aviio lu i. - *■ i  *. ** .  i.il
**  othei , r * irn or imr,
m ij be .a*, tire '  In  ■■ n •■ lion  w.t
' .1,1.11   | a   .    ,    I
I   '  '
'  .  in lint * * i   .tut  lepairii.
iu li h rl  "i ai .i |. i ■ i
1*1 I I I *l   11  *    Wall I   ll   al.ll*  I  |la,* ,
lot mil . i**i *. ml mi
ind tu. nil m 11 ng
 nul a  rid  a,| i .,
i aii] ol lie  a	
I" ii .* uai i unl u.ii r power
ui i' ' ' ■ lorm ol p ner. mm
It pt ii.eoj
* .  lot  il i  purp. •••*  "I Imli
■'■ 'I I '*>'*< i  "'  * J  ol  iicti |ih.| ■- ;
*  ■ a   ll am;
in.i int *
a,    >< ll aatll
' r  Bppl *   II* .-.III Ilia |  U   .III
an  'i  pr r  lor  .ei*
. I' I'tli 'III*  IT  II l   Othl I   'a   HI  Ol  a.al. ,
"|>e'l  |l UH'l.  II d  I 'I  ll  111,I   ,1.   llli
*  *    I   ■    I  *  111 '
I'l    I** ' I   01  .1  *  II
1    i'.ii*.  ii a
■  pi ii r t *r .ill  il.i. |. ii  .,*. lm
ulii'ii  >. it. , u.ii* i*|iim.*r, tie lliill)
'ill. tri. i>* « i. .ia 'imi I om *
I. I
nni  '., ii.n.lli  loi  ac .'   ia ■, hold
.1   II  ill ll,.  .1
ind rn mai l
TAKE NO! ICE that the Council ol lha Corporation ol thi City ol
North Van ouver Intendi to ntt) oet ai a Murk ul Looal ImproVMiint tht
opening and loi lhat purpoae t" purchaie la.mis lor lane- or portion! ul
in pant- .*( Ii;*t.i*t l.aat Iwo Hundred and Bevanty-lour (3141 Group
I, Nm We. nun.ii r District, being a portion ui tha iaid lily ol Nortii
\ j ni'i', aiul be na :
lh  A I Ihal portion nl l.ol
|  a   |) il ll  tit I .ie I  lot!  I'
lo 23 in** i.a.i.ei  	
iJi  tll il. ; portion ut I ol
(31 Aal ihat |i rl on .*l I ol
*'i  i"  l'J  III. Illla* |,  ,|| I  I ul-
11,  tll l inl i "iii. I. iii I "i "A
7. i, a .ml 30, .tl ami 39 	
l.'ll II    ll.l '.    II  "i  I "I    'A"  HI  HI  '  I   I'-'*''  I'all.a  I„*IM,*  II
l.aa ■ l, .', '  I .imi |.i ii ■„".!, SO, ill and I!.'  	
Il, II   I. |.  I  I .  f  l.aal  "A"  ill  HI'"    l-'a  I'lll '  I * •' I V\ • . II
Cuts  I  lu ii ami 'J.  ... 'XI, ain.l luls  '.I  l.a  ||  aliil  lnls  *J|
...  .i  ill !  lhe  I  Ii.ill  III  I. .11  a.f  I "I-  l.l  I"  III  	
("J All I IOM , a ti |1 llf 1.01 "A" in Bl •> » I-" ll II liclnem
I   al    I   1,,  I,  |i ..I i-i.e,  a,,)  I ,,l*  j]  |,,  |'J   I ,.|l,*|  „ | s, 1
iia iivaaii Loti 13, ii. I:, and I . and 87, '2-, in ami :*i	
in All thon i'ni n- "t I.'i A ' in Block IM lying
between i ol *... - an '■ '.!'', Ill and '.'i. loti IJ, 13, 11 an l
I'. in and 31  	
(91 All thoae port'om uf l... a "A" la Blook 131 lying batweal
l.a I . I  l.a  I  i a  I , i ,*|  *,i.| | ,,|. ni.t lo :ij im* |,is|i,| ami
Lot *    I'  Ua  .'*,  al  dU  IVi  I  .'111 < I   I *'U  li  ta,  A)  llll* III  il|*|  ...
I *i tll t.a*, |, i i s .1 i.a.i "A" iii Block MS, lune hr
twu Lota I ta, in ., ,| i ut. ||3 to :i-' aiel I.ui. l.i, li
I . I., a .1 I.. '. I„ IS, III ami Jn  	
illl  All llial |i, l" On  il  I "t  "A" in I'.lu k I ail lying  I |.«, , ii
I 'ii. I to II l em i' e| aiiil Loll I'.' t" : J (incluilve) ,„
lM.no
jii.nii
Mi.eo
148,00
BUM
EH.au
III1IKI
10(8.00
(8019.10
I inlei .iiii-e.i.i, a   iiun 886 ol the "Municipal" Clauaca A.-t" .ml
il*  Inal  *, i thereol upon tha mil propar.y b ming ,r
ibll, t I   I  ai   n  ud  I"  1 *'  : I'licl'llte I lll.'li lay  alail  lii.it  a  itatcBMHtnOW
ing the I.h'  la Ic I * ,i y the mid naeeaaovat mil ilm nanus ,tt I owner    lla*    a*, '* I II   Im    .1* '*'   1*1  l|    1**111   |lll'   ||ll   H',iSe||   (IHS  111*    I
mil ii now on hi in the otSo ol the ehrk ol tba manirjpal.t) and ia oua
lir in pwti a daring offlei houra,  Oii eatimatad *■ -t ,,l th,* m*.,, ii ,:,,
'.'I'.I Ha',   Ml  pail   a  f   ,  la   ll   ||   Ifl  '**   |a|   .  |l. ell  Illlt   llf  |ll,   L|. ,l|,.l   (..111-  ol  I   a*
I  )
THOMAS SHEPHERD,
North Vai i .. tin Clerk,
II  ealll'al ill.   I   III •.•U-l.'
• . borrowed, ,. ( , il  hy .1  pi w. r ci mpany tindn
!■» ,,i  ■ of tin   Watei '
' ol tla I*** a
. | I., al.. all iuch • I   lah Columbia
la. n
IU  ol
:^%s
IIA|l|.I(S HANI I',i
'  '" ","""
llaalll
' i    lied Capital
..Ini.ti  ...  i
| lower.
mil Me*.
hie  ..i  ui..
'
i
Mill' I  i  I
.* llr I
•   .1  ' II. f I
I   la*
C| lilli It \M  III'  llll  III
llt'N nl  \N EXTRA I'HOVlN.
CIAI  i o\ll"iN\
il  >..
'
111 a  I'" ' 10  I '<' ■
*
' 'i I ii rENDERS marked "T,*n,l
la-llale  \l elllle Sturm  Sa Mel "
.,,,1 I.,* received by lhe City Clark 'ai
ill,*  lill   !'(   NOI  ll   \ Mln aalila I*   ll|l   tll
(ulll*  u'elnek  l*.   A.i   .lilelll'lun  a.|   1)'-
* niiii 13th lor iu|ipl)'ing all matari-
ali ami Inn iin ■ mai complatlug ■
-lailm   alri.i.l    al*   -ellel   • I,   | iaii.il||l,
■'*.ie Bnrn rd li i t to  lill
.*  rn pl ii  , profile ainl
-|aa'  il'a   I aa||.  llu,l  aall  li|a*  Ml  tll.'  CM)
aall,a, , , 11   'a   .|. * '  *   i a.
in.ule on iuiiii  to I"   ,*: lied by ttm
l r,
,: ui  in ai  '  ;  ni •uie.  tun
oi three kiml al pipe, i ir, :8i II glai
K  ii ■ .1  .Iall  pip .    ,' i I  t  lua
* imni d nne 1.1 pipi iiihich i-
i , aa ,liniily removed Irom the iimbl-
a ii*.a  m.-iiiiiifii i * om nil  l"|"
111,111'   .1  aa.l,  a*  ,,*  |   ,|,,,|  Ma*l  "l, I ■
... 1.1  and all. nt  to rt,
\  a lia*,|ie* |,ai  .a [,. i* , -il. nl lhe  a
mount * I the Ti ndi r mual a* companj
.1"!  tnr}  I. Illlel*.    llie  lull,*.I
I,'Illlel'  not   I" .  *u il)   ai
 it.
QEOBGB 8, HANI s,
Ciiy Engineer.
i   '. \\ I'llll;
*
.  •    •   « "
a    ...'...   ....   m
»■• "  "I  I.*  •  a |, ,,,],,,
I
"
"
a   .
'    Com
I, "
|    ,   . .   I    •
a  • an I
h
rowM i \
tltMl \NI| .-  \i i
. lul) l-i, 1010)
'  tl  'U'l
<    nihia :
Naa,  SH)  li'.'l"!
I   hei*   * III  aNI.I.I,
It  ,111,.  „,  .   ,
ll.ll   bar	
I   i l.'ll I  ail  *    |ll,
H"    \  l"  III  I   HI  a lal    I    I-
(,*. I  all  01 lhe 'aa ' t——mmmmmmmr.^a^am——m^mt a
' I'liiuallii  III whi II  lln  la*.I la,In   , e  I ,   ,   ■ il
lhor.it) ,ii*   I,., luture ol  I'.rniih  ""','"  __*, "' „';1.1." '""".',."" "'
.' IJ
TENDERS WANTED
SEALED Tl nui i;s will I.e ,. -,i...1
by the Citi  Chik ul tlir Cil)  al
North   Vll Hal   np  til  la.lir  ai,
in the ntiein. un , I Maai.day, .lm
Jinl,  lor  lupplyiag  a  partabi
le* I  Inim.*.  .lull  l.i.k  . rusher. With
iu opening ol iilwa.it ilv. Inehai nn.l
aMIll  |  a  ,|a;,, 11 \   I l|  lllllllll   III,'llll   l.'ll —
per hour,  s.ml enmhrn fat ba line I
uiih  lia-t  manganwa  steel  jm.,
* t*l laa* in.allnl.sl aa||  inula, nnd
lal  be  all  inlllplele  mill  ill  lil --t  class
. ordei ami sii|.|i|i,i| iiiih .1 ■
uitur ainl .iiiiiiiii ..raata.
Ani  iiutliei  |i.-iiii. ulnra mnv la. ub-
t.iiieil fnun iln* ii.i Eagiaaar,
A  a, I I llinl *lie.|ile  fur ,'l |«*l  lalll.  ut
lhe  aniniint  ail  |lie  |a laal.l  iiui.t   n* ■
'iiii'iiu ea*ii anal nary imtfat, tin
loan -I rn  any tend, i  imt  >• • -"uiily
11 *e|i|isl,
lal i.,|. i. .   li ill  luiali.ntci-  thai
* .In i  uill MtiilaetorUy crash
bouldei  'if en n il.-* iii'tu,n, Miihuut
t*i tl..' nun liim- lur a |ariuil ■■!
tiun* iiiniith..
Clll-llit  taa  Ik  .hlilala.l  I'll  lia la U   111
Ninth V.iieuiiia  ,
iikiiii'.i s. BAH B,
.M-12
lla.*  In  aal
'■
111  -.   ,*i  '1,1   |:i|i, ni
■a .11 lie,   V
'*
I. and
»
• i
1.1, all
■
nl  p| ||  1
and .
■
I
. ..i in n.n  | "i "I '
'
lhe  « aallll
'
n lop
IN   llll >
i\  ,in  M ,i-
al I!  Kl   ril
1)1 II ,  III
I    i I tsi n
IAKI   "
;
nl  In*
...lllel   I'*   *
*. Mirth   in nh  Van
I',  i
INK  llllllll!:  I'M   NOTICE
1
a
tl I
I
■
I
■ iilil  aim ■ '
|a* 'll   "  ''   I" I
DATI I tht
I'.'I".
Inllnn  , i
' lha  in
• III
I I
ll
. lllll
1:11 IIA'
•
■  D ■ al il p ny '•
'. ii *i, ..
i  i  I;.nl. I,.,  ii,
. i
I  in.., i  ni ,. *. ia i i n
I,   i
i i ii •* capil il    ii *
In *   Iliunli-    i
., One  H
n * ||u  h *' li II
lh. ninii..I  .m.i
lhe lii e ia Bit]
in.iii ' I Oetobet
'.l\ I N  nu.:. i  nn  ' ■
*   ii  i   n 1,
I llriti.h I obimW
filth daj  '  "'
*:
hundred and t n,
li. WHITI -lln
I,'  l'i  I I   I  l.t ilobll  Slai. ll  I  aiH|    il
'11 inei t  lor which thl  t ta
aai  i a** a i lal I bed  md  ra a lewd
Tn inn,  "ll  unl di il in all
inn, rj,  lluiii   rain, Iod  .'
in .a.n
,1.1   11
kil.ll *   Ol    I" - ' al   HI, , a
, lured iii iln* I iiiieil Sla*
tmerl 1 i.a  ■ e
* l in iu
.*, ii. ,ti,
• ti .a na 11  , nip indole
mi  lllalillf ., ■
an*ad ;
I u engage In lhe * *!  h
nl ein * all kindi
md . * . .iiu-  and
nni>hainli a*,  na nhinerj
I  ippi  ' rted Iron
ami ,1**1   * *  a' *■  I ■ I'.il Bl
I ,.  |0.lUln  b)  pill  h    ,1a  . ,  iiMli
hold, ' '"I a I. Ill  III
* a , ilmpruve 1 '. ,1
ll.lil    to
i,|., |>l ii 1 im| '  lm
i .
bu Idli
In Inn , ' Ild  "I
■
warding and handling l1 ■ -.». I -.
iiie ol I ''*'> a upon -in I
|l„ nim
I ii  l.li .  illll.  Hit, J" I  aaa
Mai.all'-,  ll * a.  and
 il "I
,  , ii  * I  'ulin.,;  ■ nd   l.n
ai.mlii.,   good .  nail al   a  a hue I
,1 ll. I ll I. ' *l
In    i  I   iii   * t   lilnket
llal   ,|   III.   |aa,lla    I    II  a*   I   l,ll
i iinlien* in ihe Orient, ia  lie
anil  all
llllll llll'l . "f   all    kilial-    "(
all!  I ,. '  '  llllll  * ,  -unl  ',.1   'I   '
purtaiae i"  .tnl Iiih ag. a lea la
l'i ini'i',   I a mde, ' limn ,1 aMn,  ,*
Ol   al-a'Wllea,*  |l,  t »I I ■ lllll    I *
To * nun haul.
 , ,A|*..||. I, I 'oka i. Innl*lei' and
* *.i ; tu ai ip '" bj  rant, ptu
*ii otherwin , * 1 am.'
|H ,|..*ii*,  . , privilege d m ami
, mm. Ill  01  flulll  'IIU  aa  lle'litl.  lll'l
i iilnal, municipal or nth,mis,., and 11
perform  ami  fulfill  the Iltl
lllaliaal
|n   Clll'ltee  t'i    ill'   111 *   UW   tl |
all  kiml' "I f""d pinilmt-,  '  lml. l. |
iluiir, carrali,  fund atuffa,  i |	
eiielal  im n liaii.'l' I
M'l'l I' ATION   POR
Cl N8E
i.ltjtnu  ii
*
i*
',,,t; e  i|  lli'lelu  L'iM'll  111 ll   il  I*  ■
ii,.,t .itiing ul iln* Board .if 11'
1'iilnllli-iuiiei'- I"'  lh'' 'it'*  "f   *  '
\ , mer. I Intend tu apply I •■  ■
I,,.1,1  |i,. n.i*  f**l  | •> .-nil . I  -illl ll'   "ll
1,1   Jl,  B,  ■  aiid  21,  lllaaak  14 I,  I'
I.. j-|, s ul  in* I I** t, iati
,in ul Nurth Vancouver,
ANTONIO QALLIi
Datad at Nmili \ aaooara n,,. i iii,
1910,
Special
Bargains in
FURNITURE
CROCKERY
HEATERS &
STOVES : :
1000 yards of
Matting to be
sold at 10c yd.
Regular 25 cents
BIIMIS MllH  10 I'lllll I!
Turner's
70 Lonsdale Ave.
and 895 Granville St.,
Corner of Smythe,
Vancouver.
\*
Try the Express Classified Columns THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C.
CKBTIFICATE OF THK BEG18T8A-
TION OF AN EXTHA-PHOV1N'
CIAI COMPANI
COMPANIKS ACT
(July tut, UIO)
t'ana.U
Prufiui'i nf liriiish Columbia
to. mt iiunii
I tiantiy oartlb that "UNION l.l M-
IU COMPANY LIMITED" nn ixtra
proviarinl rnni|.any, has this ilny hi'i'n
wtatand n> i ('.iminuiv uodai iha*
"Cnm|i'iiiia*ii Art'1 tu rnrry unt ur i"f-
llft all or any nf tlm objaoll of tho
l'iani|)iiiy tu iihi.-h tht- lagiilativi nn
iliaaiity uf tlm Lagialatura ol Britiah
t'-allllllllll  .llelnl...
Iht hmd "Hi'.' uf thi' ('uniiiaiiv is
litiuti  it thn City ul New  Orleans,
I uti ot LoaUaia, t'. S. A.
Thl hind ofli™ nf the Company in
Ihi. l'luvin.'i in .itiiato it the Hank ol
llriti.h Nurlh Anvriir, BuilBiav, Van
enuvir, in d Itnhie l.eivii Raid, K.C.,
artnat ftildte.. I. Yniii'unvrr lloraaald,
in lhi aitiarney (nr the Company,
Thi nm..mil uf lhe capital ol thi
Cumpinv i. One Hundred and Ki.ti
Thouiand Dullnr., divided into Kit
t "en . Hundred .hare, nl (In* Hundred
I),all us rni'h.
The Company i» limited nnd llie
time nl it. existrne i. ninety ii'iie
vear. Imm tho tilth dav nl AugUat,
fHt,
lilVKN iiiiiiii  my h nal  ami
Senl  nf  Olli.-e  ai  Via toi ia.
(I„ fi.)  I'rnvin.'e uf Hritish t'oliiniliin,
thin lacQftd day uf ,Nn. inher.
One  'Ihnusand Nine lli.n'lud
nnd Ten.
II. Wlir.'KSIIlK,
Registrar ul Joiat-8toek CoMpaalaa,
Th. uhj.ii.t. lur which thin t'.ini|iany
ha. I..** a eitabli.hed and ivgiataM
an:
Thi pur.-hnse and i"i'.*iinn ot saw
mills, planing mill., the maim*num*
ind np.-ratinn uf tlie same, the mumi
lao'.ure ul liimher and nrti. I.k uf Inm
lur ; the rrpri'iii'ntiiie; nf n!i.*r eonipan*
ie. a. n|;rnt. *n iiimmiisiun or uiln-i
wile ; thi buying nn.l .ellini: ol lumber, lui;., shiti-Jr., boildini matariali
jri-mlly, and lu du a general lumbar
pan
To aoquln auul hold || 'security fur
indelitnliies. tn i|„, Compatl| my
and metvhandisi.ii'  buiineii
id  la
eralinnilimni; BUIIBMl, am
the end. afnnsaid, it shall havi* pol
er taa huy and wil. lease, suli l.a ,* a,I
|irn|)erty, ri'at and |a.*isamal, BMiaMf)
lur ill piiipuari. ; to liuild and u|K'r-
• ii railruiiil*., .ii'iimlinats ot* lata.
a'laft. fm lhe linnsp.irtntitih uf luin-
h.r anal inula i al-. tai tig ean.ils, .nn
dual trnaling slures and In ennsiriiit
aa.l onetta .u<li ,»tli.-r ,lasses olpub
lie work., a* may !.• neaessari lor tha
piia.eeilllun  nl  I he  l)ll«illl'»l.
CKRTtncATK OF THE REGI8TRA-
HON OF AN EXTRA-PROVINCIAL COMPANY
COMPANIES ACT
(July l.l, ivlni
CaUidi:
llu'itoi uf liriiish Caalunihii:
tie. *■)'■ (lUlll)
I hw.br asrtth that "lit B8E11. \
BBWIN   Mi.NI I'll II PINii   COM
PANT OK  NKW YORK", an ntn
inaiiin.iil Ca,inpnni. In., tin. dai baaa
raajgiltercd  It  1  t '• *lll|,.lll\   llllal,r  tile
"Cotnpniiiaj. Aat" to rarrv out ur if-
foil ill  ul  HIV  nl  till  nlljeels  ,,[  lhe
CniipnnY I" ulmh tin* lagiilativi i.u*
tha.nlv  ul  the  l.aa-ji.llltlllia  a,l  Briti  ll
Culumliii evten I.
Thl ka-nil  "filar uf  tile I aalllpanl  i-
utuile in the Borough of Manltallan,
I III  ,,( Nt«  Yuik,  Slalle uf NiH  Yank,
I   S.  A.
Thi hend ulliil' ..( ilm Cuinpiiiu jn
thi. I'm. m,e i. litilnti' nt lhe Hank
nl P.in.ii Nurlh An rl a Building.
Van*,,uver, and lluiiie l.eiiis llnl, li
('., whai.e ad'lre.. ii \*nn»-.,u\.-r afure
•aid, i» lhi attorney fur (he Compaaj
nol em|*nweriat la. ImM nr Imn-fei
■hue. nr Kti.i-k.
Tht aim.inu ul the eapital <>( llu
Cnmiiany i» Kilty 'lh.ui.unit Hollar",
divined int.. Tw.. Tkouaaad -liau-s ••!
Twenty fiie Dnlliri en.h.
lilVKN uniler my hand ami
.Seal nl (llli.e at Vlrtorla,
(L8.) Provinr* ol Hiiti.h Columbia,
thii .ei-nnd day of SoVembeT,
ami ih,xi.ntnI aiul hiimheil
and len.
II. WHITESIDE,
ltogi»lr»r  nl .lointStink  ('..mpaiiii..
Tlia object. Inr whi.h thi. Company
hi.  hem  i.tahli.hed  and  Ngiltatrad
• i. ,
Thi raaaalaeturing. buying, neling.
ind deal np in atl hind, uf hanlware.
•nd all irii*le. ...1111,.--..I |g «li-l	
ia port ,.l metal.
aHutment  und  is.ue  ui  fully
shari's uf tlm Company,
'I'll  uillUUfll'illl'e,   si'll,   |mp at,  i'l
purl, ex, Imiii;!' or utheiivist' dial with
nr deal ill JOodl, wares and mochaii*
inaa.
I ,a taut) nn any hllsin,.ss uf a like
nature which can In* run inl mi  with
lvania*,'!' iu the Company
iiuire
any indibtad
ra*al I'stalr. Iniils. ti'iietin*nis anil
mai tgagM nr hypotham th'r.'on, anil
tu sell, aailgn anal iiuivi.y the mime.
Tu draw, make, nc.ept, in.lnne, din-
euiint, ataouta, and naua pruiuissnrv
iiutes, hills uf ixohangai dabantum
and i.lhi'i ni'i,"limbic and transferable
in-tnuni'iils.
To ainaluainali* wilh any individual,
Hnu ur in.puralion dninlV busi-
tla'ss similar tu the bttflaaBI which the
Compnny i. ainhuri/ed to eirry on,
and tu i;ive or ni'*e|.i pad-up shaies.
ur |iartly liaid ll|i share, for .ime.
I'n pill'innse nr iitherwisi aei|ii;re
ami und.Ttake all ur any part nf the
1 ita, Imsiiii-s, property, privileges,
contraota, righti, obUfatunu and lia
bilities uf am panoil •'! a uii.paiiy enr-
ry'iii; nn any business whieh thi. Company is niiilinri/i'd tn rarry on ur any
business similar theretu, nr pogaaawd
nf iiiupeity siiilabli- fur the ptiipns*
a's Oterenf, ur whn'h the Cumpan.v may
be Imrrl'v 1 nipuwi-nl  tu  punhaaa,
l.ii-e ur aail.irwise ai*i|iiire, and In pay
faar lhe same in shan-, bunds, deben*
lines ur securities uf the Cumpany.
To do and pi'ifniiu all inch acts,
matters and lh.n*.s as are neccBsary
tn tli.* atlaininent ul (he above ob-
.1 ais. and the carrying nut ul the pur
|ui-i's uf the company afumaid.
lh.' u|.eraiiuiis uf the company tl
be carried on throughout the llomiit
ion ot Canada and risen hen*.
LICENSE  TO AN  KXTHA-l'HOVlN-
CIAI. COMPANY
COMPANIM ACT
(.Inly 1st, ll'l":
CANADA
Piiiiinae uf Hritish Culuinbiu :
Nn. ta— (IWO)
THIS IS TO CERTIFY that "N0-
VKI.TI LIMITED" i» niillK.ii/.-d nnd
licensed to carry un businesi within
the Provim ul Hritish (a,lumbia, und
in aiiny nin rn* elleci all or any of
ll.e  ubjects  uf  lha'  CnllipatlV  tt.  wllia ll
On* tagiatativi anthority aaf th.' Lagia
Inline nf Hritish Columbia extendi,
I lie hand ulliee nl ttie Company  is
siiuate  ni Patarbofough,  Ontario,
(all...la.
I he le .ul nllia.* ..[ lhe Cumpany in
this Proviso! is Simula* at .'lh limner
siri'a't, Vancouver, and Petal C. Small.
local ngant. whuse wtshem is Vanaon
11*1  afuresaiil, is the utluriiey for the
Company,
I he  am.ninl  uf  the capital  nf the
Company i.s Forty Thouaand dullars,
divided imu  Four Rnodrad ahatma.
tilVKN un.l.>r my hum! md
Sml nf lllln*. it \ ictorii,
(LS.) I'li.vincu ol liriiish Cnluniliii,
lln. niinii diy uf Nmemliei
une lliniisand nine huidieil
nnd ten.
Ii. WHITESIDE,
|{a*L'is i.u uf .Iniul Simk Cuinp..mes.
Tin objaota fur whuh tin. Company
ha. barn established 111 :
To maniif.K tun*, buy, s,,l| nm|  ileal
1 teiiiie fain ns. haaardaabauy, ...i
tuns, silk., cl.iatis, nea kwcar, turn's
lunuahingi and voman'i Inrnaningi.
'I'o liu\, sell, nianufua'ture, repair,
alter and .*'. haii*:., let ,*i li, 1,*. r\
purl and daal 111 all kinl. nf 1,iti,-les
thingi whhh may In t'e<|uired or
lhe |iili|uasi's ut such lu.-illi'sl nr colli*
1**111 -applied aai alaall in bi p I'-un.
■ngagld 111 -inli bilainea. nr wlinli
111.11 seem capable uf baing pro8tabb'
laall  ill  in  I'.'llllcctinll  wilh  Sliall  busi
■ana, 1111111.11111; the pur.hu.ini; of the
-inak nf am .*uiti|ianv ur rnwpnniti,
owning, manulacturing or producing
mat.'rials fur jt. bttrinaaa aud exercis-
iag with ii'lntinn iheietu all the
1 L'hl-* laiurs and privilggHI ol individual .um'i- uf the  -hares  uf  iuch
-laa* k,  anil
'I'he puia h.tsin*;. oondnetiflg nr na*
quiring any niaiing liusine-s similar
laa  tliuse ihul,.  sa'l  uul.
LICENSE  TO AN  I A! HA I'ltOVIN
CIAI, COMPANY
COM I'A NIKS ACT
(duly III, P-'li'i
CANADA
Pruvinei id Britiah t ,'lumbia ;
No. !II"A (IVI'ii
Thii ii to eerlitv that "Kl'l/OIH-
RON A CO., I.IMITK.II" i. Buihun/id
md  lieensid  In  eurry  on  bu
within ihe Provim nl Britiah Colum-
bil, and lo carry ami ur ell.sl all or
any ol the ohja-rt. uf tha Company tn
which the legislative authority of (lie
legislature  nf  Hritish  Cnlumlha  e\
lams,
Thl head ofli™ nt the Cumpani* is
lituate at .11X1 Vi.lnria ,S.|Uare, M1111-
Ir.al, Qiiebee, Canada.
The head nttice uf iln* Company  in
this Province is situate at I'.'li lln-
tinf. street, Vanauiivri, and Inin*
Richard N'a.h, Cnmme.cinl Travelhr,
whose adabr-. is Aunai'iiver nloWanlfl
i. the attnrnay bar tha* Company,
The aim,nnl nl the capital nf the
Cumpany i. lim lliiiiilnd mid Fill)
Thouaand Dollan dhridad mlu Twin
ty live llundreil shnrw.
OIVI'N uniler my hand nml
SKAI, ol OfTne al Victoria,
(L.S.) Province ,.l Hriliih Columbia,
thii Iniirth day ul Nmemli.'r,
one thousand nine hun Inal
and ten.
li. WHITESIDE,
Keni.trar ut .luint Sn.ak Cnmpain's.
'the objacti tur which tin. Company
hi. been r.tnl'li-hed and In ens, d are :
To acquire and ntt} mi  tic busi
nea.  nf  wlmlc.alc  dry  g I	
rhant. and impml'''- pmrn'Jj carried
nn In Fltagibboa, S.hafli.'.iltn k Co.,
a. a ifninir 11 n*. m, ln< lading good
will, nnd In pay lm the »ame by Ilm
CERTIFICATE OF REGISTRATION
oK AN EXTRA-PROVINCIAL
comPANV
COMPANIES At'!'
l*luly 1st, im«|
CANAIU
I'i..\ ,1 e ..f Britiih t "liimliia :
Nu. i.ls 1 pllu 1
I herebv eeilifv Ihal "SI IMPSON
COMPI MNi, SI AI.K I OMPANY," in
Iii • l'ia,\,n, 11,1 Compaay, lm this
dav been le^'isieied ns a Cumpnnv nailer tne "Cninpaiic. A't" tu cirry
nut ur alfe. I all nr any „l the nbii*. t.
..I lb.* I 'ninpnny to iiiii- li iha* h*(ilsli
lm*  aiiiihunty  aif  the  l.a'uisl-,1 uie  ul
Hi it i-.li Columbia .Meiids.
the head ulhcc ill tlie I uinpany is
siiunle al tin* Cilv ol Klkhatt, ('nun
Iv a'f Klkharl, Stale of Indiann,
I'. B. A.
The hand oflka ..( tha' Compiny m
llli.   I'mVlllaia   is   s|(||„t|.   n|   Bf)   ||n||.
tint's slrt'i't west, Vnncniivrr, andWil
bam BaVaga, barrister  and  sulritm.
nl iiildii'-s is Vnn'uiiver afunsaid,
is the ntti'inev fur the Company, nul
■mpuw.'ie.i tu iss'ie *,r irun-fer shares
nr sluck.
The aninunl nl tha niliilal uf (he
Cumpany is One lluiulici Thouaand
Dolbira,  divided into one  thouaand
-halt's nf On.* Hundred Haillals each.
lh" Company is Ibnltad and the time
ill  ils  evi-i.iue is  lidi  i,*ais,  (rum
ih, ni, dan* ol Jane, 1886,
GIVEN  under nn  hand  and
Seal  uf  Olhce  al  Vi, toria,
(I..S.)  1'rniiiue nf Hritish Columbia,
this Ninth dm  of Nniember,
nne  ill iii-and  nana*   liillulii'il
and ten.
I). WHITESIDE,
Ragiatrar al Joint-Stock Companln,
'lh* niii.*iis lur uh ,h ihi- Company
Ims Ih*. n  a-lulill-lieil  iiic
To maniifiia'lnra', sell and deal in and
uilh s,ahs nf all kinds, itorl and nf
fiae   IPPII '" ind   futures   nnl   tn
lain and sell similar in. I. halld'-c. said
,,la,, ■ |o I*.* carried on and lhe Im-i-
I th,* Company to be Iran a tad
in the si.ite..( Indiana and .*l-'*wli..r..
throughout tin* ttnitad Hiatal and tm**
.ill aa  ,  in tmlilli'  lllc  Pr.al iliac
,lf  Bfiti  h  I '■ .llllllll II
CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF AN EXTRA-PROVINCIAL COMPANY
"Companies Act, July 1st, 1910.'
CANADA
Pruvinei ni itritisl. Columbia
Nn. MB (Ittt)
I hueby certify that "I UK I'i'l,I'.I
SOUND KI.Ol'RINC, MILLS COMPANY", an eitra-pruvinciil wmpaUy,
has thi. day been registered *.. *. I om*
pany under thi "Companies Act" to
carry nut nr effect all nr am nl ibe
objacti ol the Company to widen the
logiilatlva authority ol Ibn ii,(ii*h-
ture ol llriti.h Columbia ixtordi,
Tin h.ad nffiai ill thl Cnmp.iiy  is
situati nt Portland, Oragon, 1. S. A.
Tha head nflii'i ill tin Compaay in
lliis Pruvinei is situati at Yanmuvet
and Hubert Lewis Hiiil, K.C, whnsi
address is Vaneuinor afuresaiil, is the
attiirney fur the Cumpany.
Thi am..unt nf the eaiiilal ul the
Cumpany is Onl Handled and Sixty
Thouaand Unbars, divided inta. Rii
teen Hundred shnres ul Our llutidin!
Dullars each.
Thi said Compani' is limiled,
tilVKN under my hind and
Seal nf nflice at Victoria,
(LS.) Pruvinee ol Hritish Columbia, thii Secaind day ol November, One 'Ihnusand Nine
Hundred and Ten.
I). WHITESIDE,
Registrar  ot aloint  Stuck  Cnmpnn*
I'he nhjajcti lor which this Cnnipnny
has been established and registered
an:
I'o buy, sell, inipnrt and expnrt
teheat, Rain und other prnducr, tu
make advances on the same, to store
nr sell the same upnn eununissiun, tn
manufacture, buy, sell, import or In-
purl flour and all breudsiufls or mill-
stuff, to make udvanees nn the same,
to store nr sell the same upun rum-
mis.iun, ta. build, buy, sell ur charier
-hips, steainbuuts, barges and bunts,
to eri-ct, buy, sell, '"as*1 nr let mills,
uhal les, wurrhuuscs, tn buy, sell,
lease, let, nivn nnd huhl real prnper-
ty, und geuerully lu du all things
pertaining to a Bunafatl milling, man
ulacturiag,  shipping  and  cummis.ini
busiiii-., in tha itati ,.l Oragon, Vin*
hiinftun !'erritnry und elsewhere.
CERTIFICATE OK TIIK REGISTRATION OF AN EXTRA-PROVINCIAL COMPANY
COMPANIES ACT
(July 1st, l'.llll|
CANADA
Provinci nl liriiish ( .Iiuiilil,*! :
Nn, SIB (19111)
1 lieiehy certify that "FAR »E8T
(LAV I'll", an Kxtrn-Pruvin *i.il Cum-
pany. Las (his day been registered as
a Cumpnnv under lhi "Cump.'iaie.
Aat" tn cirry nut ur eflut all el lay
ad thl nbjlrtl ol till I'..|«:..■ .1 tn
whiah tin ligislntivi iiithnrily id the
LagbUtua ol Hritish Colowbin aa-
lends.
The head oflici ol tin Company is
situate at Hnwei Ituihling, Ta'uma,
Vanhington, K. B, A,
'lhe bend ..dice nf the Cum|iaiiy in
(his Provinci is sidiili it Room H,
Hutchinaoa Huildlng, Pindir Stint,
Vniicuui'er, and Oscar Kdwin Hnrmnn,
whuse address is Vancuiiier nfu,a*said.
is the ittni'iiey for the Cumpnity.
lhi amaaunt nf thi capitnl nf the
Cumpany is Kitty Thuusam! Hullars,
dividad inin Kiftv Thuiisand shares nt
One DoUai ench.'
'l'hl Cnnipnny is limiled. and the
time nl its existi'iici is lillv veils fraim
the 1.1th day "f July, INI,
(a'lVKN under my hand and
Seal  uf  Ollice  nl  Vielurin,
(l„ S.) Provinci nf Hritish Columbia,
this Kuurteenth day nf No*
vrmlier, aane thuiisand nine
hunibed nnd ten*
D. WHITKSIIIK,
Blgiatrar uf Joint aStnrk Cnmpanies.
'I'he ubjects Inr which (his Cumpany
hns limn eslahlishail nnd ri'gist.'ied
are:
Tn buy, sell, lease and BoHgngl
any anil all kinds nl real and piTSun*
al proparty ; tu ant. build and ..per
ale sleani buals, raibuads and lug-
glflg ruail., and tu ngngl in all kind,
ul Iranspnrtatinn on land nr ivnter,
by steam nr electricity ; tn buy and
sell timber and tu enga^'i in 1**,. 1
the same ; (n manufacture any and all
kinds of manufactured products whether frum wood, iron, rami, steel or
ni'iicrnls nr any nllnr pruduils; In
bin. -ill. lease and upcrate mines nf
any kind ; tu manufacture brick and
any nther praulmt. from dirt, clay,
iniiii'tals, nr ulher matiiinls of pmil-
Hats, und tn sell the same ; In carry
.... ■ ■.'itieial niii, handis" and supply
I'ii-iiicss ; (,. luan ur burruw munfy ;
(n subscribe fnr, purchase nr uwn
sluck in ..(her crpniatinns,  nnd  tn
lineal  in  (he  business  nf nther  enn*
rcrns wherever il  is dei*ma*d desirable
lai iln  *aa by  (lie  Hnaril nf I'ruslei'S nf
Ihis Cumpany* ttll
TAKK NOTICE that thn ('nuncil ,,f
the C111pnrat11.il nl llic I'iii aif Rbrth
Vancouv* taltndl in carry mit ns a
wmk nf local inipinieinent (he grad-
ing In peilnancnl gradi Inr full width
al l.nnsihili* Avi'iiuc Irum ilm south
-111'* ail upper Keith It.mil In the sell
iii'iii  liuiiuilary nf Kith .tr,*el  1 ri -1 Ul
"" 'rn t a six loot enn.Tcti' walk un
'■aali rida, nnd tn |.*.ve 1, c 1 uidwaj
with wiiixl l.liii k pnvein nt 11 tb "in
<n ti' base and eoncnta "nb- *"i cmli
•iih*, and lu oonatruct a viiriliisl claj
aiiit.iry -a-iier nn -aid put tiun nl said
luiiu.■ under silbseclinn t'iil -■ • tun
Ht nt the Municipal Clall-i s Ad 'ind
llitcilds tn iis-e-s lhe linal cus|  tliennl
upun the real proparty Ironting 01
abutting l'i.lea.11, ami tii he bcliililti'd
tlicnbi, and ilmi a itatamnt ihow
UIL' tlm lunls liable tu pay the said
an ssineiit nnd tie names nl the
'•whits limn.,,t, su f.u* a- nni be ns-
certaiiii'd  frum  the la-t  nii-ed  As
•aaamant mil is now oa lla In tlu* nt
liu*  nf the  ilerk  nt the Municipality
and  is  open  fur  inspcclii 11  during nflice li illrs.
Tlie estimated .out  nf the worh is
cHl'i.iS'alitl nf which i!8,S5li.lKI  s t,, lie
provided  nut  a.f  the  l" lll'llll lends nf
tha municipality,
THOMAS SHEPHERD,
City Chrk.
Ninth Vanoonvar, 11. C,
11 li, 1 sih, Him. B-iS
TAKK NOTICK. ihat the Counoil ..I
tin* Corporation nt ttie City uf Nnrth
Vain nm cr intends In carry nut ns a
wurk uf local unpm' * in 111 tlia* widening of Kiaihteciith (1Mb) strist Inim
Mahaaii Avenue tn St. Andrew's An*
mu. I., a iinifiiini width uf sivtv-siv
(111'.) f.s-t and tn .'X|irupri'iti' such land
as may be tanaamf l"r such purpusc
and tu enter upim, tnke and use the
same f.u* stiis't purpnses initial suli-.c
tiun (tt) K*** ti.aii '.'."ui nf the Mi.nia ipul
Clauses Ael and ililcmls In us-e-s the
Iind ensl thcreuf upun lhe real propel ty fruntiiii,' ur ubuttlng thcteun,
nn.l lu be bciuliltnl ihi'teby and that
a stitemant shuwin..' lhe landa liable
lo pay the suid nssesstnent und the
names ol the,owners thereof, so lar
itv can lie asra'itaiiied frum the last
ia 1 i-a d Asse-smeiit rn! is nuw un lile
in (he ulliee nl the Cleik nf tlm Municipality and is np.*n (or iiis|).'a*tiiin
during ulliee huurs.
'I'ln* istimatisl ensl  iif the work is
|,l>,(il'.l.a1!i, nn part nl which is to be
(.iniided  nut  ul  the  Hall*Till  Iunds  iif
the municipalitv.
THOMAS SHEPHERD,
City Clerk.
Nurlh Vnnciiner, H. ('.,
D,*a.'iiiber Sth, llllll. Kt.ll
TENDERS WANTED
SK.M.KI) TENDERS BWlhnd "tenders lur sewers" will tw reciied by
the City Clerk ut the City ol  North
Vancuuver up to 12 u'cluck imun M
January llrd, P.lll, lur supplying all
materials nud cunstrticting and cum
ph'tirg snnitary etwen nn Ksplanadc,
ls| strait, L'ml Wtan, 3rd stieet, Fnr-
l»s Ave. Main sewer (rum Keith ruad
nurtherly  tu  city limits and nn  Hth
trcet and Knnsdale Ave. Imm taUm
An*, alung Eighth tu l.uiisilale Ave.,
and alung Lnnsdnlc An', tu ISth
str.vt.
All tenders In be mada' nn lurms In
be nbtnineil Imm the city engineer.
l'lnns and specilicatinns may bc obtained Irum the City Kn*.'ineer alter
December ISth, Ittt, but nny inform
aii.an pertaining tn snid work may he
.b'ained in the menntime at the en-
nimci's iiflice, A clicpic lor 8 pei
a. nl. ol the am..mu ..I the tinder
must nccunipany caah tender. The
luivest  nr any tender nut necesiarily
aa |'|lll-||.
QKOMI S. HANKS,
City Kn^'inear.
Na.rth Ynncouver,
D.*.a.nib.r Mh, l'.Hll. MS
SEVKN   (
— t
NOTICK TO CONTRACTORS
SKAI.KD TKNDKRS will be rceiv-
d by (he undersigned until fi p.m. 011
nmrsday, lfilli De. enilier, Wit, tin
ttie clearing and grubbing w..rk nn
purliun nf the Marine Driveway tu
Deip Cnvi in accordance with tlie
specification and plnn to be seen at
tliis office,
The lowest nr any tender imt n* "-
lardy areepted.
,1. R. COSCROVK,
Distriit hgbaar.
District Municipal Office,
North Vancouver, B. C.
For Sale
Salmon River Valley
Land, close to Fort
George
40 acre tracks, $11 per acre
$50 cash and $10 per month
Enquire or write
W. B. DEAN
218 .Second Street East
The A. Farro
Grocery
126 2nd Sl. Weil
When you deal at the A. Farro
Grocery you get exactly whal
you ask for at right price. : :
Special Attention!
We carry a complete line ol
Groceries,
Hinbi ry & Evins Breed 22 lor $ 1.00
mimimVkimimiimWinWiWm
* CHRISTMAS SILVERWARE |
Not fnr .1 in iiiiiiii do ive Iisitale ni Viiiiinc In the
Canadian public On* itocrtteu qnilitiaa ol nnr Sterling
Silver.  It i* pnri'lv a Canadian product, BtnnfKtnni
hv Cinldi 'ii i lailisnn n in mir Miinti.nl Iiii tories, Irom
wliere it ci.niis through tin "Hirks" stores direct to tha
home.
At this lastivu nsanon, vhen tifts nl wnrih, hndiOHi
ilui*-!.* iiu.I pltriMuK, in si) much in demand, Simling
Silver Koinls nny always lie iclied upon lo fill any
requirement
W'a* carrv ilm laWgWJ, Iiunl Unilltad stock ol Stirling
Silver in thu tvi-st, an,I ive ran ri'rnninii'iul il conscientiously In ,ill bnvi rs. We would like yon to art our
Cliriitin.il display ut lilwrwtrr, wiuihi-i you bn or
not. In i'viv pirn- liiu'i-clais mirkmm^ip ii dis-
pl.iye.l. Also ».■ shuw in my new ideas and crcalinni,
which ire winning gi mul admiration Irum all.
| HENRY BIRKS & SONS, LTD.
Diamond Men Imuti--|euelliis
tloo. I'l. Tr.ir.iy,
MaiiH|iiu|! I iir. a-i..r
Hastings & Granville Sti.
IWmVWWfWW»M»MWJnWWWiWB<
THE LONSDALE PHARMACY
*Jj  When you deal at the Lonsdale Pharmacy you
get exactly what you ask lor at the right price.
^Jj  Special attention paid to prescriptions and family
recipes.	
*J|  We cany a complete line of Stationery and Drug
Sundries.
Telephone Z
A. J. TYSON. Pr.p.
Cor. onsdale it tth
North Vancouver is Moving
We have just received some listings on
First St., close to Lonsdale ave., which
will yield quick and substantial profits
ALEXANDER SMITH A CO.
Phone 24 P. O. Boi JO
NORIH VANCOUVER, B. C.
Patkdale Finest Alberta
Butter
30c
alb.
May Flower, Spring Brook or Ayr
hire Rose
3 lbs.
$1.00
1.50
1.75
2.00
AT
CLAVERIE &
ARCAND
Corner First Street and St. George
Gem Theatre
FIRST ST. WEST,
NOUTII VANCOUVER
The Choicest Selection of Animated Pictirtt
Dramatic Subjects  Comic Subjects  Tuvel Subject!
and Typical Subicctss,^,^".^™"™"
Picturca changed Monday, Wrdnniday and Friday.
1 hour tnd quarter
entorUinit-aent
Continue Parfomuc* 3tori«|
al 7.90 *i«ia#.
10c -5c   GOOD MUSIC AND SONGS   10c-lt
JUST RETURNED FROM HIRE (in perfect cotditioi)
Mendelssohn Piano (Mission Style)
$250
Singer Piano, in Walnut case, $250
i
Warburnitz Piano House, limited
443 Lonidale Avenue
Phone 114 EIGHT
THE EXPRESS, NURTH VANCOUVER, B, C.
THE EXPRES9
fl.ASSll-'ll'.D All, fnl.I'MNS
Innr. the wants nnal ilie nllcringi  o',
em rent local aitwi lining.
BATES
Siagli Invi'i-t. |0o par lina
One Vaatj 7Jt par luu* nvi iiiM'iliuii
Ui» Month, M |*.*i* Iin.* par in*-''i'iii 111
N.V. CLUB IN NEW QUARTERS  CANDIDATE FOR WARD SIX
WANTED
V, y\ I I'll   \ll  \> l.l'i'i*  l.*I r .• I .- Ii■ ■ a(>.
Apply I*  Htnuneramarh, ror.  King
lllaal  \| .',.,11. Ill It
\\ \\ I l.li -.luu by ili.* day,  if
pll.    Mai, aa    Phillip .   I'lli    U  fl
in I,  ailv, IM»
HASTED  \  *|iniiiity  ol  iprun
la I * laal*  jail '   lla.|*v  |l|l|»ll*  I"   M a
b *i  It. ('. Cooperage W il, , loot ..I
I   lU itraati I" a.a, I- I-
■lubblng  i;n*l iii-i  ni in'*  • ui| la,y
lll'lll   I l   ill    il  l I   * a.||ta* ,1 I.    \|l|a|,
Ii  Rodgar,  IU Hi  fl om'i  \*a*
I'.iiit. 11 I
lebtnturei her altar mention."!, any
«unm aaf ni.aiii*. int eaceading In  lhe
,.   ,  ,* i  vi  i  f il,„ Im „( wh"1" ~e -.mn >-".»"" lot lhe put"
tbi J. I*1"1'- **_ "f ""  ,""  ' pom „„.„ti,„„**i *'*'", '""I i" *»"
Inks,,, »„d Ward, hai eontnnM tu          ' „,„„,,„ „, ,„. mil,i„
■land ns a candidate or ward all lo,     ™    ( m ^ ,,,,„. ■„ „,,
Weir IlliniiMM.iv ue-   .". it|„,  ,!,.,,*„,   I  I'll.    lhe (ll     ,  , ( ««) nQQ  ,,„,!,  _i |,
,i„i, Building, Kaplanade »*-i*   IT* tion .al Hr Ward would provide anv* ,,,„„." ''""
a  .   . a  .a  ... \  :., ..     III...  .....  il...l  aaaniinli   i.l    '"'
Th,* memberi aat tl,.* Sorth Vancou-
*,,,,* club are no» in pottetiion of
thaii handiome mw dub roomi in thi
STOVES TO BURN
na 11 quarter  ar mplete in -i.l llieir
appointmantl and arc luiiiil-aaiii'li fm
iii-ln-il throughout, Tin* liar 11 not
ia*i iu optratlon owing la Ilia lact
lhat the lirenae hai mat yel bean |>i.>-
I, bm iu nil other te pectl tin*
arrangementa are oomplete, i hi hii
liard room i" in lull operation nml the
other iinm-riimut nnal I'liii-iiiiiunii'iii
faniiiivs nn* likewiie complete, while
lm.in nf ilu. iiai'il mnv have their
11,111-  nippliad  In in  ilu*  |.l.uii.fnl
Itoeh  li'»l\  "ll  Iiunii.   Si', tvlury  Kit
1  lm- nil  the machinery in liia-i
In-- working order and lhe member.
are mthuiia 1 a* over tl leganea 'if
'Ill'll    lll.l.   a|l.  llll'l*..
debenture ta
ihan 11,000,
■■al in pound!
Kingdom ,,f 1
lilllil, ut  n lalln*
terting 1 all
lor 11 sum not  h-ai
,1 e iiiiviilent a*M n I
,.,-ling nt tlic I n'"'1
,i Britain and Iw
1* s| jij to lhe pound
I, debenturei shnll ha
FOR SALE
FOB sai.k I'.iil aad fhh* Apph
thn i-llr nppi' •  *PP'yi '  I' K'"»''.
IIII. .ini'l cn-t.
FOR RENT
Suite nl rooRU I., rent U 080 Ovt r
Ma Ulllan'i itore, roinar nl thi I -
planada and Ixinadala Avenue.  -■"• 13
1 iinifiaitubly lurniahavd lurnareheai
• *,l   loom-,   ba.l1 r.lOm,  at..,  Ill.ailirilta
le nn-. Apply, l'***\ ''. Rvpraai Office,
18 I.»
FOB IHAT I ai ' ' "i, tm
ninhed, running aaU r, b ill.  iii ihii
lul* one aal* fur  tWO  fllalal .   Il|a|„, ila
I'll  ,..*   II I.   S,,aa,„| ll.***! ll.  I
.
TO  MAT   I'lllltl  laaal  I. aim,  f.11 It I -
hi ited,  loi m r  Iwa m* *
board In aim ,., week. Fourth .lie i*
aa|l|l.l-l|a*  I'll*.'  ll.lll. |3  I
I'.llllii.I  IN UAH CONDITION
Tl hi ii...uian bridge which  b n
III   Witl.   gone   III   llaalll*   -* ll I* a'   I I
.llll|*a*l*   Ullll  lllllll.*!*.  U  |  III'  III-   i'i
na -iiig  ill,•  l.ynn  Creak  u ai  Ihl
 mii i- man in a broken down ''aan
ini'l. a> ai i-a -ult i,t ih,* I,.. I, wal i
lln-  pail  -a'U-i'll.   While llu* m-t eu I
I-    i  lit,.*  t llaa    ■   l-t<lll   111 l| ) I', , j. I (l llll-
* ii ii.i-liiil .iliuia-t nm and 'in nnii
ii* nm it.iiul nt low water and und .
I llll.',■lallls  ,*,a||a||li,,||a.. The  Wtllk,  tail.
ending Imuii Moodyville to tha brid
i- In ;. delapidated eondition and ovei
Imll ihe diatanee tha planki haTi • i
her decayed or have been dlaplaeed
ij ilh* hu.li water,  It ii highl) pteh
llil,*  Ihul  tl hi  tlllil  va.ill  HWa I'a
. thing "f the paal lo give Wa) loi a
.a,>.J.:ii in,*,ii- ,,( travel namely  t1,*
A|a'll-i..||  ail  III.I'll   IH'l   lllllllll i.   t
II.  I„  '.111  ,,1  III. at  .-  *"|U llll  !»■-. ibll
i ilioiiiuglifnia. leading la the  wrtli
niinii.*.'  in  the  s.aaaiul  Narrow.
nriilgc.
ridenl councillor iaar thai portion  ol
tl„. ali-ui* i.  Mi  n ird'i attractive re
i,!,*,!,,. „t Woodland, ia known to all
who are acquainted with the North
Ann.   ||,< i- il wi"i'  "f  exteniiva
proparty  Interwrti nol ooly In ward  ;r^j"L^'Tiid"Mayo"' '""I '"'
riiM 'v1':1',' Vii'Vi '"■■'.",: «H .....i «-»i.-.i with m *m ■•<*
and through the firm ol which he ia a (,( .
member In-  ucreeded in nflcurlng the    '  ',, ,, |„.,,t„i*, - ahall  be.i
inveetmeni  »( larg,  ium  ol money  ^ ^ |; , o( ,.,.,.„„•„,, ,;„,,
Sorth Naneonve, nl, .ml ■!.   ■ * H   ,7(h ,u. o( „ ,„,, ,.„■„.  :,t  in
*»' one ol tha |a,*.a,i,...,s ol  I,        n( „      Xnrt|l  Ami,,il,,   ,
r«ta  which we, held a  W,..lnl*  Ni||h  y    ,,i|ii|l| %,„
"I "'"  '""' »;'c' " IS ""' ' ' Lrcal, Canada, oi al lhe iaid Bank in
onfml .ui *, nnia,,   c*i ar.ltMM  ^   n( ^^ Kn|tUn(|, .,  ,,,,
•'"""""    '/", """" '~ "'  "e rile „, WphJ    „,„, ,hs|| ,,,„* ,„,,.,,., ,t
fyf ""rul',  ""J*   ,"''.';, 'J ,  *, the rate ,rf five |«r i-enlum per annum
h* ' ir' """' '" "' '  invable hall Vearlt  "' "th da)
1 '• i| j,,,,,. „„,| the '-'Mi da) nt |l..aiii!-,
u  eaeh and  ever;  " i '|['" II  ' "
, _ ...  ,.,.  ,i  .,„,  iii'iriin  thereol, anal <urh deben u ■■
I""''I1"1"1"'   '   '  *   \,  , hull have attached  hi lh' '
'«■ s'_ ll';"*'  I-'-   "' , ' ;",  „,*  pSyn f ,-t which  nlA
■ lha  ilaa* white i, k.i. w.U le    ir l|ir ,;,„„„„.„  „|
satJKftft: ".,::::,„'::;•„:':,;;;;,.=::.;:
•i„| ini , the dollar "hall be levied
mil  iui.aal  ,*ll* ll  l* .11'  in  additl  II   I"
.11 niii.*i rale ■ ll il*'- ' -I al l** real
iropert) in the Citi -ulli'.cut lo paj
the intereal u| on ine -aiid i e! enturaj
.nnl taa create .*. .Inking lund  lor  the
,iii>in,'.il ,,f the i-iina* p,il lh * I wh 'll
due, -ubjcal In any Act or aim* tin* nl
especting the lame. Such -pei I rate
.in.ll  be in-crt.d  iii lhe t'< ll.*'t"i'-
l!„||  I,.'  Ha.ll-  llla.l  .llllll  bt  I' .Villi'*  tai
,n,| ,,.lh*.u.l I.i the -ami Corp 1.11...i
n the -nne m.i :,- other ratei in lhe
-ui.l lt..ll or Hulk -iv.* um In cin i 1 i
*..al i.l.al.
ill  I tier  1"  provide  faar  tin
tti  .ci nut iii paragraph |3|,  and
III,,*  |    U* lllaal***  li I,   Ul* IV  -I'llll !»
i ..I .a .IK hi -i'.*.ml rate during
ahl' , llllilla V  "f  lllc  Sl'i'l llcllclll Ul' - "
we carry such leaders as
BELL OAK
SUNBEAM and
QUEEN
i le l.i.c
in I.AH Ml. 139
\l I.'.
KI IM   BKNT ", ...aainaal   illl lli-1.Ill
h..u.-e oii  Kitih .inal   I*'**,  pnrt]
'llllll'*.    I'   I    II  ill.   I'.'li   > llal
«lia*a*l
MISCELLANEOUS
.1. Leulet and Noi tli I .n-dile
Klder Murray Co. ttn inwuraSce,
IMT.HIllllMi  Ul rlaaaei ..I worh
.•I*.  lt.*,l  uilh  a  au ,, y  ne illie *.  nml
daapatrk  flamiw I t ampbrll,  2ml
.Ufa.'  a*V*l. I I
It. C, I'.inpl"iiiiaia'  kgancj*, '.'I la
ter >lr,*ec  l'h..iie T'.'iil.  M.ilc  lad I
mala lielji aaf all deacri|ition  aupplird
free.  Land rlniing end Coldwo
ting ...ntract" taken. .'I II
FURNITURE
\l \M li'S RK UTI IB
V.MT.
Tin'  tha*.un*  | ning  public  will ha*
.1   *l    Ca    |. u.l    tlaa*    aiuiiaaill. < IIC'lil
* ai Ma  \ai I mil make her nmp
'• .11.1  ill  lie*  lootlightl  111  lahe  H'lll
1 * alia ..II I lll.l ll.ll I'lillillg llf (lllaa ak »ith I,,*, mual contribution tl„
illustrated mng whk h hai I innd  ■
llllllll  f.Il.al  ll .lh  ll i'  pataTl IU  aaf   lh.
theatre. Oa i  tn ll   fenm r'l eol I
iln' ni.iiuigiimni  hu- been rompellel
la f.ii*'**. tlii  attraction and  man)
have Im.'u eapreeead b\ mui >
laalal-  llllia  |l.,\ .*   llllllllll.il  |||l>||    1,1
* ndi target) In .Wring the in in
ia.'i'i'. popular wifc in Inr it'uatratal
* * .1' nng.
\  BY-lJkl  1" •Hubl.  il.,. Cup.,inti.ui
oj the t hi ,.i North \ancouvei to
rai»e In "an ••!' I "..ii tin* -um ..i
Kight)  Thouaand  i,<-ii,ihki|  ll I
la.l-   lor   ll"*   |lll|llln*a*   "I ll  ll' III
llll'   Capital   -C''*l.   aaf  lha*   \a.lCi
\... Ha .   I'lll   I'ill aa*-.   |.|luil.*l|
Hllllil \>  ilu  North  Vancouver! Vm,'^'''"'_____—_	
CU) K.rii.-, Limited, Uve lubm'nt d  ' '."■""" '" Pmv'd' '"', lhe I*)
I., ili,- Municipal ( ....... ,1 o| ih, ' it  ,";'"1. ;•' ''"''"'^ 'hereon and lhe iui
,i North Vancuuvn a. -c,i,*m,„i .hot   '' *-'MM "' I"'"1'"1" ''"' 'he repa)
ng  the  rapital  liabilitiei  ol  tin*
i'aini|i:ii.v  to la-  Sivly-.ine Thuu-iiinl
W« will buy ni txchangi youi itovia,
laag.i ami hoUMBold ." *l- la.r i|K)l
ea.k. Turner'., Tn t.iu.-ilaile \i.nue
Fh««« IM.   I'.n. Im MS,
.■i a
EDUCATIONAL
W. V. I'rcpar.iC'ri nml Kiml,rgoit.n
- tk,  la.hn'. Chur.'!, llall, Iktkf, ,** I
Miss V. 0. I. Qt—V~ l.l.
\  W, I.I.IIM), III  IIA  11 mi |
iMnlll.   Mil- I ■ ' I  la*   la.llal-l   B ll
Latetl -.ai	
.lum*  MHill. \n ta I \h lie I
>.1*1.ml.r  M• • .ill.  \ i l.t I.'
MU.S1C
M"
I nit 8AIJ   ^ "'" * *	
II, Iiunii ■•! Boi rn*. 'I'in*'')  1  "1 ''
i f,u in... l'u .* IIM   M'plv*
R. I'hn.i.**, I.'ii* and Ht '•• '.''■
\i tin inui i s
I1..1 a-l North V.ui.-iiiivi r—
Mi  Voodcutter, Capilano
hun  ll.ini-liiiin. S.-allh*
li. llnliil,.1, Vancouver
I*'    II,   M  .illla.   \  UIU..UH  I
K. II. M,Trui. Vai
IV ll.illniiiii, \ ui ner
Mi   .n.i  M.    I   n  (larke,
I
Andrew  lliiniw,>l,l, \am,,u\,*r
~a.1.1,  Van...Ill, r
I  li, Heagei. \ ineouver
t,  M. N. ,11. \.ii|.„m,*r
* n-'Ul,  \'lliie.,ir  r
I'lllll*I* lllllll
\.  I',  I'lllll.  Ni*«  M'-llll II  liu
Pied Betkett, Vatraovtl
Ma  I'ii ti nn, \ ancouver
It  M  Slui.it, \ ancaaui.*!
I  III I'   \al;.lll«,  \ ai. I  *l
I  I | in , \ ,*iii*,.iiv,*r
I,*ll.   I lll.al ,  \.II'.11U1.|
Vi. Iliiw-nn, Vanaouiajr
ilm. l'u.mu..i. Vancouver
G.M.N. COAL & SUPPLY CO.
are now ready to All all orden
for coal.  . They will
cirry a full line of building mip*
plies Oct the be t Th y have it
A trial order will convince you of
that. Oet your coal before the
rainy leaaon sets in. Head
quarters on rorncr of F.splanadc
and St. Oeorge, North Vaneouver.
Phone 259 Terms Cash
In.. Hundred Hollar, and SivaiitiTin*
• ni- h-i'.I.-.ihi ;:,| .
Wli ttlll'lil \> tha  ani Compan;
 i.*iii|il,*ii.*  turtle i improv nt- in
tin* I'.iii -ani.,* which plyi belwctti
il„* * in,*- ,,f n**i th \ ancouver uml
I uiiauiiii'i  uml lm- ia* | led tin- I'ity
I  11  In  -UL * liln*  I'm  -ll -  HI  Ilia*
*!l|l|l!ll   -loal,  a a j  11,*   I  a a 1111 a, 111 ,   |,a  ||„*
amounl ••( xmi.iihi .
Hill BEAM  H  i  •!• -nalile  I..  b,,r
M*ll   ilia*  -I. I  S'll.lll.l  faal*  llll*   |HI|
* f pm. Ini-iiig ihaiea in lha *u a
I.il  .took  ail  the  Van lh  \ aim*.illlel't'ltl
Klin'-. I.inui..I.
ASH Will lil \> i  |a,**iu ,i  -i. n,l
In il nmi- "i mure lhan onaatenth
in value "t real prntieit. la lha ' it.
ol North Vnm..uui a.i* .hi.wn b) Hi.
lat-t ia-11-i-.l a*.-,--iu,ni .nlli i.as bean
pmentand  lo  the t ■ .un.-.t rei|ahitlng
llnlll  laa  Introduce  a,  I'-l  I.lll  li.l*  -Uill
■i purpo <
INU will Kl IS ai mil be i an
 lah-i i" fui* hate ,.1.1 -Iial.*- taa ii
-ua* dtbentun  ol ;i a i orporation lot
till'  -llll.  aa|   I  |.  1,11    II,..11  Ullll  l>Hl.daKI|
Hani a.i ai hei -< uhal, which
It  the  Jllllaalllit  a,|  al. |al   |i.l. |.il..l  Ca  ll.
* I. ii-.l lai  iin  Hi I .a:   the i*'  *
*.l -uul  ti.-l.a nnu* -  in be ippi iii  ..-
Ila'laillllftal  ■* I  a,i.t.
\Mi ttill III \> lm paymnl ol
Mit.'ici ,an the ilebenluna ptupnaad t *
le*  I — III"!  Ill.airl  thl-  Hi  Lai   ..Ull  f.al
civalina ai rinhing lund fan tha  pav-
in, ut ul the - um* whi ii alu,*, ii uill be
i*, i.t,.* la, .|.,.,ml nita, in
ail,lilnui  In  llll aathei   lala'-  ill  eau'li
i. ,n aim inn the Bum m * **i 'I"'  * dd
*l* I.* I I ,1*  .   ill,*   .1 I   SI..VJII"'.
iiiiiiia.i .«t,<whi ii ta, be rained annual
U da. payment aal int. i. »l .lining (he
'lllleml  aal  Ilia'  ..lid  alclaalll Ilia**.,   uml
Mil aa.' , to bt raited annually loi
the purpoie ..I . renting . linking lund
fui  I'iiiim in  uf  llu*  debt -<■< ur.il hi
lhe  MM  l|a*laa*|al
WII  WII I.HI*. \S  ,., ,.,.!.,  to i
aial   l.ulll   -Ulll  ll|  M,fi34 'Ji'
mii ia -t  and linking  f'aiul aa i uai
-IN-.-inI c.l a.n the .1..Ii.n will I'"' lii'll.*"! in la.* 1.1 ii'.l ..ii a'l the rate ibk
|i|'i|a.*ll\  in  lli*  - u-l  Cit) .
Wii ttill Kl W ih. amount "I tic
uli.,1,' rateable real prii|icrt) in th.
iaid i'iii. u onling lo  he Iaai  n
i **i  i  roll Ihel eol, |
lI7H.UW5.a5n
Wl)   ttill  R|   \H   tlaa
th	
poraiina (eao |ai fat w,■,k- .af ha ,*,i
■ 11■ I>.<<- < rm nl  an,I Ini   * o I p r
- i,| I   ml ,| , i  ' *   iad 'ii'-
ii   I.. I   ,, ii!   |||  1* . ,1    aim   ,,(
propert)  in  I' •  l Hi, ii'iiU'I
paine & McMillan
Tht
ment a.f Inlereal thereon nnal tlu- -um
in ni <>f the principal tben-ol.
i.'n  The |.ia.■*,*,!. a,( the .ale .1 llu
..id debenture!  ahall he applied  n*
"Ihni- nnd nol otherwiie i
|ul  In pui in. ni ,,f il,,* cotta III th.*
;,a--iu*:  ,'i  llus  By-Law  nnal  all cv-
 ■*cil iiiiii ami tha  ittnt
unl .ih- nf ilu* debenturei therein pe
erred to,
■ In In recouping ilu* -and > * i|...i.a
ii..n lan -mil sum. ai mail •■ n
;i,*nila*i!  Iieieuuili'i* btlolt* the plot I l
■i  ill'*  Mit  aaf  Il.i'  s.ii.l  ,1,'1,,'U I *l I' - I I
* .■■.*- tvailable,
i* i In oomplete Ihe pa*ym<ml lot
ihe iharei fa ttie said t ompaay u-
iliaai.* ..i out,
Uil    Ml    llal-   ali-lll^   a,111  nf  llli*
annual -pa'nil int.* lu-iiiiili.f m pro
ii.h'.l bai .inking hind shall ,* una i
ai in ilu* Council .,f .nul Corporation
llaalll llltli' tu llllll* il- lla* UiH all
l.lt-.
|7i  \.a rebate -hull !»• allowed  on
ill,- tllVcs ta. lla' la-l iial Ulilhl Ills iU
I  III.
(8) Thia Bb Uw Aall taki .ii**i
upon the 'J"ih day ,'f Deeembeii 1910,
lml  llllll  laa*  a■ 11a-tI  ful  llll  |illr|ii'-i-  as
tin* "North Vancouvei City I,..,,
Sharei Purchaae Loan Rylaw 1910."
|9|  Tui-  Hi-l.m  shall  rereivi  tht
l--a III aaf till' 111.*' IlllS aaf lha* Mlill ('■ U
  llllill   ill  llu-   IIIUIIUI I'   la* illillll  111
law, before ilm linal patting Ihereol.
Patted In ilu* t nulla il il... llth da)
ni December, 1910,
Received tin* inenl <.f the Blerton
tl an election (air the purpoie oa the
.1.11   ,af [910,
Kecontidered  mul 111 all)  pafltd  In
*,|a. a,  Cm,, II   - i l- ii. .1  In  tha   M 'i"i
iiiiiI i'iii t'la'ik and ibe Corporate
>,,l affixed ih.* day .'f  lh*
* illla, ,. min.
Villi I  III I I l.i 11 (KS
TAKI mm It I  that the above ii i
um **,|,i .ai ii„. propoied I'- > -1 at ap
aall  lllliall   ll.e  1.,|c  ,,(  ill,'  I'la *a'|a ,]s  ,,|'
tl„* Mann, i|inliu ,,l the Cili ,,l North
Vancouver mil be c.Un within tbt
City Ball, North Vancuuver, II. I'., on
Saturda). lhe I wi nt) lourth dat) ol
I ember,  All..  1910,  between  ttn*
li.iill. aal '.I o'clock a. in. and 7 "'clock
|a. 111.
TlldMW SHKl'HKRD,
fill  t l,*il, uiiil li-i'i  ml. < I
An Opportunity Lost Is One Regretted
$112.50 Cash
Balance 6, 12, 18 and 24 months.  .  .  Price $450.00
11 Blocks from Car.  INSIDE THE CITY LIMITS.
INKSTER & WARD
lice Install', Loans, liisurincr
219 1 .onsJale Avenue    •    Norlh Vancouver
lit V AT Till
WELC0MEJ.A.&M.
™ McMillan
Spetials lor thc llolida> Season
I'l  III,If  NOTll  I    a    la. ,. I.V    L.'HC|I
that ilu* n.i.* of the I le tore ..( tin*
i in .,( North Vancouvi i will I ■■ Uin n
.a the -Mih da) aal December, 1910,be
Ul.*- II  tin*  I I-  of  '.I  ..'.lo. ti  ll 111  .ll.al
i .■'  lot k  l-.lll. aa|i  "Tha-  Sail lh  \ .1. .  U
I  I  ll*.  I * tli. -  Shal.   I'm* h la* I   II
|t..|   *l.  \   I,   1  ,*Hi*,  flash
roii.ti"!
in
..III-   |VI   III.   \l-ii  \a*
ii good
at
•AV |h*i  II.
I.Il.-.v'-. IW, 11 lb  Iiii \"a
al'lll",   lll-a.
all siiimlui.l gradai .i
'.11  Ull.l
a,
aciit- |iii* 1*.nut*
li.'.ini.ii  lt.itt.i- 11 lla. f,.i
N,
i teener} Butter, 11 lb. le.x HM.
Raitera Tub Bwttir, J.'»
lb.
AlhaWta < t. .mi ihn..* 2 lb.. ;i'i . .-i
ii.
l.iinbuiL*'! Chaeaa, |..i lb
rn.
lloa|ii,f,,it Cbetae pn lb
Mi.
Slli-s ChttM |hi  lb.
tk
1 a|. am  Rati  > ll. .  |  SS ll.al.-
sll
fill: t'i, on  1 *
in.
liaall  1 Tl,,'-,*  ,|,,'k
itn.
\b 1,nleli'.  Illl|i.  < I
,,*k
tk
liaall  VtU  lh,"-.'
tt
See Cililornia 1 a
il Ib.
2a.
llal.s
* Ib"
2i:
Grocers
NORTH VANCOUVER
Our Special
Cash :::
Bargains
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^ni   ""'"■  ti"'
i in III nl  REVISION ,i,.l  i
vnn. i    i   i ,i  ,  .1    MlH  IMI l;l |ll|;l  'h'  vl " 'l"'
Mil  11   I I-   I,'  I'lll I'lla  ll   llll.l |||. ll.l,, I   \ II
I   ,111,. ||  of  III.   I  |l.   a.f   \aallll   \ aill'iall
I aa| tin* I iti  a,f N,*llh  Van   vn  |1||;11 i
ini  ii.i* 'Jii'l   ill  Ii  liill I.. Iit lul Iiii lhe Mayor
,l.,v ..I I'.l.iiiui. It'll, al ihe ho.n of  "!  ll"  '"it)  ind  tbt Cit)  fhrk  to
..,,, , le,,.aall  a,l   |,|l  ,   ,,l   ll  , .   ,,l  |,.a.l|  fl	
I,  ill  tie* nfterumiti at  I I\ i   I i   i
anv  |i.*.*"ii  a.i  |>. ta..  .  I.o.lv or lmil
hall, North Vnn**.mn. II f.. n-  lhe  M ,,, »*|   ,„, „,||inL. i„
nnu* mnl pbi.e lot hewing roaVpUinti idvaace th  nn i lhe iTeditol tin
ila*  I  ■   in, i.t  (ol  tin   year
i l'.Ill  a-  ini'l*  bl  l'
\i i peraon ronplain m afalnat tin
raenl nun uiv.* notice in mnin
la.   ill,    ...    'a.   a.f   ||,|.   L.l.,.lll||   ,-f   hi*
**m|al ami  at  I* aa-:  I'll .1 IV - le'lnlv III.*
data ..f th* in-t -inim: a.f ilm Court
■*!  tlall-ioll
Dated at  Sorth \ inrowrer, B '
n.  9th, 1910,
rHOMAo >IIITTII RD
I in Cl.-rk.
|| ,||  |.|.l|MI|l   ...  Ua   '111,  *.     ,,,  |  ,C   |, III,-  Millies  , u. 'U-l-'  '    '
.  the  lait ri   i men'  r., i ,«  lul"." and lhat within  Uu
.. ■ ,    a l.i I ....    a    ... III'
i iii  lliill, North Vai iver,  H. C„
II   I    ll'll I  llaalll  I S111 *| ' 11 ■  I ' I   llll-   t ,*'. ■ 11
i|i|ai'ini.d  Kcturnini OAm  la I ihi
till*  Mill*  aaf   .llall   |  |.* ll...   llllll  III.   II
mil | niiri   iii  lhat  li.l. all
1*1  of  the  Call,,, il,
WM  II  MW.
Mayor,
rHOMAH SHKl'HKRD,
tn.  Chll,
Mllli I'
Illllli I    *  *   I    a  'lalll'   \l ' lim*  |i|o|',*t
ii -ituiiiisi iti I). I. MB un.l I) I
T\1,  "i bb   t livi  to  lie  iiuiiii
ripalit) a.l North \ am **it
II   ll   It I*   I I  ■■■'■  a  * \* *
llll ( "' ■* iitv limit"  nnrth,
'. oi write to  am.
Ol  tll"  lull""'
||a III-   I    Mt  I ' 1  I  .'*
,i. l.**n.i, Ml    Ith \i*
I ~    '
tttrit fc Co., Lot \
I lean.  Wagg,  I'1   H   ll NOTICI  i  ',, n by tiun pllrillnilt to
Va mi S luu. T, ' haptel  II.',. I(,u-a,l Sla'
nl i'n  da that ■ cl in and ■
~~"~"~"^~—~——~ lion  of  a  propo nl whorl  nnd
IT r\l)i li  I'.\ "i:\Ni I  nr  llll ■  I harlra B.
I \\f i ,a| Iraani
l nc h'lih in tiaual ol nnd  ud*
\  ttm  ■ •'  d Will .,1  Imnl  II  I*. I  n*
i„i  aala bj I   In i ti.
DOWt M i. I ii  ni'.i i.,,- N -  I:   in  lllha,  .it  il.  Cit)  * ; I  i
I "-miti* ■  a,I t|„  I'oiiihI  a-iorer, Nan-ml»r 11th,  T'I"
II I  ii  1 itttM M
l.l*    "I   'aa.".   * *    a|,a|  ||o|    | .s,,||,|l,,|  fa,I  I  I, ,.   II   I  ,,!.>.
I 1,11 ||  I
Buy Your
Christmas
Presents
• a r HaaJ j£WELER
J  A.  U.  llOOa  60 LONSDALE
D* Ll   r  iH Bowels, Decanters, Water Jugs,
KlCnly till UlaSS Ceky Dishes, Sugar and Cream
Sets, Butler Pktet, Jelly Dishes, etc., at greatly reduced prices.
e:l„™,.,,^ T,',wl», Cake Baskets Bread Plates, Fruit
jllVerWare S'.,n,|,, BUcuil Boxes, Fern Pols, Bakin
Dishe-, Cruet  I By D-lics, Butler Plates, Spoons, Knives an.
Forks, i li
I  |,,.lr, Dnmoad Rings  Brooches, I'Jccklets Watch
jeWeiry , |, ,   |.„|,., |,(Hkets, Bracelets, Stick Pins,
('uff Uab. S a i |<„, ,, Wf.l.ling Ring*, Watches and Clocks,
|ewd Can . ombt, Hud Bigs, Brushes, etc., suitable for
Chrittmas Pl< tils ,i ledund prices.  0r,n „„, amUa '">■" "•>• •"
lill taSiialm.a
f.lllallil- :i  Ha    ft
ten Illume ami Citron tai '2 Hi"
tail *.'.'.
* I.ili  While  ami  Itpll lelll  Maple  S>
■ up. I lli. I III iiiiiI III Ib. tin al
7  lalll    I'* I   III,
>aliai  l.l...* ..ml loni Slanli in  Hi
luiii .nul tin- In Hi
I *    I I'l  ami  Hi*  'I'"
I'tv-h nm  laid iggi 7.',,  ,|,,/
II l'.i** .* I  In k.t- ill.
luiiim n-a.tini.iil ..I iin|,*aiinl and lo
cal  fhii-tinti-  I aiulir*.  Imm  Ilia
pachagi up
t 'In i-l mii- I aiiidi.'>    I.'n* ii pound ii|
N, w Walnut. a lln l„r If,,
\l,Mll\l)S
im\/n
UiSSIll.
PICAK
ri 11 1
Kntfliah mul loeal ftuit nim alaoBh
.uii and Cnulwi
I'llic I'renin  >"'!., II lb  tin I'ir  !!&•.
I'r,"l,  Dull  I'llS.  1(111.I.S,  lllll \H.
miu, turn iimiik, i lii \v.
SALADS, POM and I'.I.AVS. ,t*
pertaining to a lin>t im tun
,li,*.in.
Chriilnai l'i mi- "I ill d«crlplion ol
I,* i *|U.iiit.  ind Iwn t im*■
Unlii- taken f.a. fhii.tnia. Cnl"
-ll  .'IM'  V ■ >'ll  until-  laal  I'll	
led Tuihn-  an.l t'hi'lien".
65 Lonsdale Ave.
Thon.  |M Kree Dcllieiy
1
NITS
20c Ib.
For only twelve
dollars we will
supply the following list
of groceries. The
ds are from our regular stock and we expect to win customers
on their quality. co«Np0.n..
tin,  I'.I lb  -.'1, Ita ainl SUn.UrH Kl.oir
One  IS lb.  mt  H  f.  f.nnulatiat
Sugar
line DU III. .aeh II. C  tttUm
A Ib. oui »|iecial blend (>vl..n Tel
3 Ib.  wh.de rna.l nr Ireih  trmund
('..tta*.
Ill lb.  Ka.tem Tnwn.hipi  1'ieimeiy
llullcr
Two I lb. tin. (',.b.lvki Ilk. I'nwdr.
four 4 Hi. bar. II  ('. Snap
line .1 lb  package 11. C  Wa.hing
I'lawiler
Twelve Ib«  V.a  I  Ki'e
"lie ([allaan lm P  ('  Sirup
lil'.irr thi. aaiit mth prh*. ainuhl>l
been paving

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.expressnv.1-0309626/manifest

Comment

Related Items