BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Express 1910-11-08

Item Metadata

Download

Media
expressnv-1.0309569.pdf
Metadata
JSON: expressnv-1.0309569.json
JSON-LD: expressnv-1.0309569-ld.json
RDF/XML (Pretty): expressnv-1.0309569-rdf.xml
RDF/JSON: expressnv-1.0309569-rdf.json
Turtle: expressnv-1.0309569-turtle.txt
N-Triples: expressnv-1.0309569-rdf-ntriples.txt
Original Record: expressnv-1.0309569-source.json
Full Text
expressnv-1.0309569-fulltext.txt
Citation
expressnv-1.0309569.ris

Full Text

 •""•I/',
ro
®lff Ixprtas
\jlmsuwm ,.0(,   V,
fJOVJoiflio
Volume l
Nona Vancouver, H.C., Tcksday, Novkmhkk 8, 1910
Number 33 *
ARCTIC BROTHERHOOD DEE-
GATES VISIT NORTH SHORE
■H4i+<H<H4»+H<H<HAi494M--i+<H4-4<^^
Board of Trade Concert and Dance
BOARD OF TRADE SUCCESSFULLY ENTERTAINS
lleli'L'llt.'"  aaf  III.'  Al. ti.  111...ll.lll I
tn iln' ruin.'iiti.hi li.'lil in Vancouver
l.i-l  nark  innni.'iini;  nlu.ul  thirty
lli'.'..ni|inlii.*il   liy   llnil*   uiia'-   urn*
ii.•!■■■.mail I.. (In. Nnrth Sli, i Wa I-
in'-ilnv  nlli'iiini.ti nt In-l un'l.  nnili'i'
Ilia   nuspii'i's  ill  tin-  Nurlh  VnllaulUlT
Board "l hade,
Till'   ill, I, till II* \   ill   |||i*  ll.**llila*l*  H..
tint   n  flu liar  tll  l'V|.Ii.it   tn  JIH.tl  :lll-
Vlllltlli:.'    Ill*-    llllllll    Saalllll  III   >lll|tl*
Ijrlllg   la|l   till'   Nortii   Sllllla'  aal   I'lll'
llll'll  lllli't.   a'ii|ll|lli-illU   tlia*   a-' IV  .-.llal
diitricl a,f Nortk Viiin'.,iii,i*. How-
a*ia*r, every hrlUt) andtt tta ■ i■ • >■ i.i
-tllll.i*. lilt- IllTnlili'll taa .l.riamil't-ll
liii'  lla-lla',1   . 11 a | ;   hnllla'ly   eivillg   tl.P
npnantativn (inm tin* aorta lmnl>.
llll  |lla*Il  llf  llll.lt   thi*.  plaM   |la»-*-'"a-«*ll
iiiiiI ll ppultiniitip- iiliirh it ,,lt,f,',l
tii tin* inir-tiii  aaiaal tin* lii.nia'.'i'Ut
Tin- party nne ovn on lha iM
pin.  fan)  nn.l WW in.'l Ly  Hayor
M.ll  .111.1  Ml*.  AI'V  Philip,  I'" - la 1' t, t a.f
iln* North Vani duvct Board nl Innl,',
.unl Iiii.I ..I nn. ..I iln* principal in*
-t it ul i< >iii in llii' iiiy, logrtaW witl.
Alil. M.Na-ish, Smitli nn.l Irwin.  I'. T.
Sail-linn, managw ut iht Bank "I ll*
\   I . nml  ahuirtiiun  a.l llaa'  I'm in* •'
a-..imniii.-.- ol tin' Board '.I Tradi and
II llli'llllaa't'  a.f  till'  DilHsull  Cllllip  A.  II .
■I. li .1. Ian-ay, at-eetvAaty ..I tl..'
Board ..( Ttwk and a. 0. tmy, ti.
ra] IIHHIgW aal lln- It. c. r.lwtii''
railway  and "limrnimi ul tha I'lll.Haiti
laatnniitta-a'.
Tilt' |Wfta Wa-r,' pilaatlll ia|| 111.' 11 a'
a iall  I I till  \ alll.'V  a alt  mill  tnkall   Illlt
III tlia'  ti'linillll-  ill  llir  Yull'V   llll,.,'
ai -li,,,l -t..|i uai mmi.' I.. niton tl..'
ii-il.n-  tii  lua,', nruiliiil  ntnl u.lmin*
ilia'  mljllaallt   -, «*IH*I*\   III  l.lllll   l>aa*k,
Iiti in ning tin' mr ninii' right ihroagh
taa tin- l'.i|.ilnnii  terminus whtn  II
laa-  llllll  llllllllaa.  «1 la •  Hllltill|.'  t" 'I'lll
plete tin* inmn. v ta. S,. ..ml  t'liny.in
llllll  tll  I  lllliall  \ iall  llaata'l, |la-|lil,'
ilia' Illllilli.' dfOpt "Wl"'|l"" rt. Milan
Mill   ia|t-,'ll,ll   ill,'   I.an  inu.'    MM
tiun- -Inmiil n|i -Ira.ii,;' nml IiiiiI;
Ihroagh tht ...i-i nml t lul ta Un A
I I   tllkim'll  till*  lav a-|  -|l*. I* la ..I i.l
till* Imnl whkh wai pamd  throagh
I'll   RMtta   laa   lln'   il'-tlll allaall.   'I'll,'
Nuiih  lui u-i  1,-nli'iit..   .upplir I
nil nr.'i's-nrv iiifiiriiiuliun aal u.(...-I
lag |ta iini -a nml  |ni--il.ililii'.  tta   tlic .
al'tllL'.
Aft.-i- tl..' part)  alighted  nt  Iht
i iiniaii  \ ia«  hotel I tin' .ight.
lor whieh North Vanroavn is  jaatl)
|alial|i| *|l. ll-llail lln* Sriullil I 'Ua
liall- iluHli taa (In' n:illi>M la.ialwail (aa
ilia'  1,1 lllk  l,(  lha'  pm l|a|.i'  a 1,11   lll'lll
Ivi,  huh  nml  L"*lill.-lll*'in,  lllllli'-ll   III
anticipation "I tin- wuadrrful  right
nlu. h hmi Ih'i'ti iin|iia.-i-a| n|i,,n llii-iii I
not '•..!> dan arrirlag, Imt pm.*".
li, nml accordlngl) IU itaputatiiM i *
nt itakf,  Tht uiniii ».i» nuiL'iiili.'tm
111-  tlia*  gVOtral  ,')ll,'tllntiiatl. Mute
thnn ont j.l..|.li.—i.-al lli.il  In lml I fae
la ail-   Ilia   |a| ,,,.  U,,l||,|   ta  Haa.l.l lulll*
l.l  mill  Wil lllll  lv  vi.il. it  liy  taw
i-l-  (lallll  nil  ...llml" ..( ill.   I"l ''   I la.
■urging .unl I*,ami ravtrrd units ru»h
imr tawanb tha en dowa haadrtdttd
fas'l ill tll,' IIIII--I1'' |lllll*l- ail laaa-k Hn-
lil-a illlllilll! llllll UHa |H-|.|IIIIL* laa llnl-.'
Hllll  llllll  llnl  lii'Wi.l  it"  asp|||  Ivfaaia*
i tbbgata fi "in Bam ,i,,i,',i,il ilmi
tlmi  hnil nullum:  ill  Ala.-kll  la. .-innl
it  I hau* wen i v iiiiii I'l i"  .'a "
Imt lh,' ,"HI.In lm :.... J mil. » i-
-i.aiiii  -lii'iiti nml Ml al.i,inl nt  tin
plaaiaat relief ..I pauaty tm I"....
.il ii pad ..I tl..' graadtw "I Uh Bi
 I i iiiyoii.
\llai  I,.liiinilii.'  I.i  thf  holll   tha*
pally .a*.- i ii.i.'i ini.. ttie patton
dining r..aain wtan i et iamt In It
nml iilii'-liini'tit ii.i- |irmiil,*il ni Mm
II..-I l'eter l.nr.i.ll. At tin' rnll'lil'.'
i..ii I'inl. Qaot-gnoa whn hn. *
nl (Iw ntiia iiltiiiiil i'V|ia*riina'.it.il -In-
tinn nl Aln«kii nt Sitkn, ilm I ir--1 lhat
thl  Nnrth  hint  nnl n nmu .|'..v  N
llaa.pitulitv. 111. fiallliil III it i'n I iti ll
stlill*.'s ll'll' aall ill,' n.lt-illi' III N, llli
I'lllirnillal*    "ll,*  ail,*  inii-t  ■ a ,'**|i||  I.a
lv prlrtteged  nml  trented  ta  tlm
|.l.*n..ii.'- ,,l ii trip iln,.n I, Ni.ili
Vniirii.ivi*r,"  lm  Hiii.l,  "mul in  tlm
MM   nf  tll.'  Ara'tll-  lllaallla |l|a„,a| I,,.
p.aipa.-oil  n  tnn-l  ti, thi- Nmth  Vnn
aa.ini Board ..f Trade.
Mr. 41m, I'hilip luiiiii,,,] |l„* ilnl,,*.
..f iliniim.ni nml .nihil n|.,.ti Mn
vm Mnv In n-pmi.l.
"Wl  nm nil hrotlvri nnd  .a-'
remarked 111- W.n-hip. nml "nn I.hull
nf tin* iiti/i'ii» i.f Nnrth Vnna. a uv. r  I
llial  vmi  il  ...llllill WtltOM   tn   III.'
Nortk Show ,.( Uiiirnni laid " n*
ragntted dnl il..* wt»Uwr wMdlf
agrnahb l.ut  wwladad that  tlmi
Win   la  ..-   nf   jaay  |,||'  ||„    |„' , ,,| |l*,l
..tmni.'i ju-l pi'i -ii|.   Alll,,,uuh   tha-
giaati piiMiil witv lium Ihl Inr
north "«.* nn. nil liii/ui-i nl Caaada,
nml liti/i'iis nl th,, gnlteat ..tiipir..
Ihnt tin* -ni ai,i* -linnr upmi," In* Of
a Innil   alllphutirully   mul   uiniii np-
plain,
Ila* trotted thnt tret) ttlian would
!»• lamil In Ium iiiiintiv nml  Ihmiklail
' (".■ ilu- I mh ut if nt htwitaaa brought lo
tla. in In  ih. palteat .•mpiiv, mut thnl
il.li .lliil I Hi,nhl lv Mdi tu juill
iii tlm hiiirly VMh'a.inia inoTaM In
thf  M nm.  li.l. inin;  In  lln*   t.'i iv
patter ..it ilm iia.al In- -nid ii would
-'''tu thii it li.nl iiini pnatraHg.illo
Ui'l  a rlilliuli'  (ur thr i.l'.'.'lsii>ll ll- li III
M pussilih. tn tlmi whiih tlip Iiiiii li'i.-'
wiin ni.ii.t.mini tu. A murmur mn
iluwn tlu- tnlih' Lndteating IhitlLrr-
mink hnil tn'i-n Ink.ui in tin' iplrit in
whiih it luul Iniui t,'ivi.|i,   ||.. nppi'.'.'
lated tl... .'iilihrc nl tlm uia'ii pi'i-'uii.
than ,,( «l>< >m hn.l bra .id the ii'.n'i
in thi- lateral! nf Ihfir .niin'ry  .111.1
ill  lim  nf  tlii-  thn  Will unin  nil-  II..In
lipllnl.
Tin' lateral! "f ll"' fur n..rtli  n»"l
llal'.*, Iin linlini.-ll, W,*r,. ill I'liltllttun t.ll'l
-aa  lllnntii ul  tl.ail  thnrn Wal  lln -ll'atll*,'
llllllk  aal  lll'lnnlkutiaall  llntll   I  ..ll'll
nml tlm United Stui. <.  This  alter-
lllinn  till*  Hl'aallla rllaanil  wns  Hi'l "ll'll-ll
Iai tlip aili  nml alisiii, t a,f Nortk Vain
aullla'l   Ilh. la   l;t|n.*  p, a- -\) ,\) \ | ia - |.|l*
-a'llt.sl lll'in-nlll's llllllll ll.lll illll'ipli'
all  Ivia'iily  (illla*-  III,,-,'  ah-lnlnpni'111 •
mul |i.,<-iliiliiin- .al righl ran  "uu
tin  NglWtted  thut  H.rv  M N:,i. i.l
« i- imi pnaanl t" •■lu,i,lni,* tlm em
"--(ul iin. l.-i t ■ k i ii lt ..'.vi umhr nny m
forming ■ maatrtiag link wiih  tht
ll« "It ll   -lml.'   mill   thn    laamm.'l'inl
«.uhI Vn.iaiiiiii'i wns anlhil tlm lar
niii.nl aily. I Iwrusl, hut whnl « *.
it laalltpmasl taa tlia' Iv.llll tflll -i(a> nil
lha* appoaitt -..In ul thn  lnht,   Wn .In
iiui  and tlm Pyanwpen, wp han
lha'lll  in  tlm  (Hiilllltllitll,  hn  I'ulinlltllnll.
llal   Wl  .1.  Ir»iu  -111,1  lllll   till'
Nnrth Shuiv ,iti«iis Irlt L'i-.'nlly  hau.
aarasl  III  ll  ll-it  lllllll  ill'*  ll-lli*   l>,.'*
llimii m..l lhan wlna lima' all-tin; in I,
isl   llli'l-n-nlla-   ill   I.Ullllillt.'   Up    ill"-
nmlhluiiil.    II.- Itgntltd  lli Jit  tlm
m'uthni wn -mh n t" ili-iilliaw ai
(llir vinw lu I.' tnken nl Ilm Iniul-
-, tp unit Iru-lisl thnt na*M vi.il
mii:lit I*, inular iimri' fnvnrulila'  wat
tlial   Hlllllltla.ll..
■ I. W. llill. lirmiil Araiin Chii'l  ..I
Kainlmiik-. aJaaka, .... tahaM nl tin
iii imi t .imp. nprnnd Vt  Ihaaai
nn.l nppi.siuli,,n (,,r ilv linnrlv i'"|'
tiaall j|, •.alal.-.J thn ,|, Inn.llns. Miillluf
ll  pnml  H't''  in  Nmth  \.'ili'iaai'
ll'l   Int   Ilia' lir-l   (illln.   hn   -lill,   Mill
man a.na- ii,,uld go awav -tt"iiL'ly im
i iiiiii th. iia nnti.. a,l tin* plan
nml it- a-iiMtiiiiini'iit. nml tha' WM
al.-.fill |.n- iiuiiii.- ..I Ilm Rolth Slmm
lh .I. land thit "ii.i Lml tan lark-1
ma.' in WMthn hu'l lc''it miuh* up  in a
li.,-pil.ilili    Ilm  tai li' l'.ia.tli.rlio.mI.
'an 111  11  nnrlhiTii
I li.  ll  wu« rri'nlpil nlmut   nine J
|gO  f,,|  thn  a,at inl  allial  MMM
'iul aplwlkllag ,,( th,* ii-.rtli nml ■
rloan biadlag tagtlhn nf it* inlmli-
Itaate.   Sin.i' it. innnpitmi wnnilmlul
goad h..I tan anonpltatad Ihroagh
Il.i'  tpmr}  'al  lh.- IIi..iIi.'iIi..ihI.  uml
ll   Ilia,llaa  *  ||„ |a* |.  I|a, |>. ,111,, | ll I I   ||a I'*."
wn. n MMM tv wlinli witted Ip
Iwas'ii  ilm  kiinliasl . ..iini r I   II'   ,,i I
in. \  .   ..Illa-r    illMi.lt    Ml
nn,iilli- uml aailliili ilm lu-' .1 ii  ii
limilllil  I li.l  in Nmth Vl i' '•!  f ltd
lal liai|'l  -  I,,11   UUS   jll  !  IM  ti.'l   II a
Ii.iiimnn'-  i.niiik  thnt  MM  4t)
North Va  woald m \ Vnn
 rn.   II.' i l.t.la.l mth , v
lag Ilm thiilik- ..( tin* liiiim- whn hn.l
Ihs'Ii prut, ipnl In. tnr. in (In* upl.uilil
hag nl Ilm nnrlh.
ti.aa Travla, Oraad Vk i ki * '.* C%k I
nl lliiw-nn, npnand in tnrm. ..f
mnrk.nl t|iprp.'inlii.n tlm plpn-tiia' u
wn. tn him n. a ili'lcirnlp In lv pr.'«*
nnl in.l .'11)1,1 tlm hnspilullti nltm.I.'I
ll  Wn-  1- man-  -i.nn  lm Innl  I'. It
."■li  Vnn mi  unl  MMg  lh''  I.'1'"
maw pta-i'til wlinni In' k.mw tlmn wn.
Mt.  I'. I.nrann.  Iliirini; ilm'  DM af
In th.- pm-i.t iiiii  I I.I mi  "|>-
prnnint.' whnt luul t ikm. pi.*'  ." 't"'
a|.*l.|..|itlVllt    ninllllll    11.11" 1 < 11« *    Ud
Ihroagh ilm taUtpt I Bi  >'
Ilm pi lit wn« tlm lir.l liM lm hid
*."! .im 1 ml I'nnynn.
9Un jnii.ini; 111.' A"'.. Urnthnr-
I I lm luul imt lullv npp"'a intnl tl,.
-ILMllIn  111 I  tin  mala I  aal  ilm  sttmp
aaf mmi Iwhllglllg tn it. l.ut «iii.t thnt
timP  hi'  llll'l  ti .ill/all  llllll   lln v   ». I'
nmu Ihroagh .....I Ihroagha  A« lm
lh.* An."."... I.i.tlu.ii li.m  wm.   i
I Illlnmnli  ia. alar ,1-11 H, •* fiillll.tisl
The Boanl ol Trade Entertainment in the Horticultural
Hall this evening will be a popular function in the broadest
sense, as lhe general public is inviteil and no admission lag
T  will be chafed.  The evening's pleasure will include the
|  loll..wilt}; ih ins
f Iliuli class priinrain, leadiun local artists, N.V. City Hand
• Popular pr. s.ntiitioii lo Keeve McNatiRhl
t Uancing at 10 o'clock, Chance's Orchestra
■f The entertainment will prove to be one of the foremost
I events ol tlie social MMM,
a + .*. + . + . + . a- ♦ • ♦ • 4t * • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • 4- < ♦ r > • 4 • ♦ • ♦ • ♦ •
City Council Discusses Taxation
of Industrial Sites—Telephone
Extensions—Ferry Approaches
ll'.inlinii.sl  un pgp '.'I
DISTRICT COUNCIL IN SESSION
Itarv,'  IcNaUght  prnsilli'il  nt  Thill'.-
day trtaing*! dbtrirl gowuil ■nllag
lifter  nil  nlt-i'lna*  a,|  -nlnlul  n,nk-.
All  thn  nnunnilliil's  n,|n  |,|n-nn|  , \.
ai'l'iiiiL' I'niiiiiillnr Tliumpsun.
Thn  lollowiag  'nrii'spaiiuliiii'i'  wn
ii'iiil :
Kri.m I. I'. BoHanaa, irWng turn.-
-i-l,l.nn  III  llllllll  ll  I'llllll  innilni'lillL'
Iii- pnptrty, |..t- ti uml 7-I-TM7, with
Um l.yn.i Vullny skill road,  Uiemi
taa  tha'  a'll*.'ill.S'l*  |0  ri'|lutt.
Krnm tin. It. ('.  Khslrir  Ky.  Co,
un. li.-uiL- na..uini which had Ih-.-,i iaa-
llatasl    fall   ll|-tl*ii|'s   |,|. .|K l| t |l.]l    n|
building Iht bridgi ovn tlm Rattiag
t'las'k  Itllala'i*. Ilia*  uinnllllt  wu-  fan
|l|,90,    Tlm   alalk   HII-   in-llll.t.Hl  IO
iri'l nil ii.fm mntinn in mums linn mail
nil  ita'mi/asl  Uinnllllt.
Kr..id ilm nly ihik iiitimnliiiL' thnt
ilm iiiy wn. tgraabb ta pai Mi
toward ihn npaWag ..f ilv UlloM
trail i" il.** *ain.i,ri. a later lattet
mil i-,sl ihnt (Imy ivnin willlag to pnv
hull lh t  iiaat  in exivtsl $1111  nn
Ilm  uiniii<-i.iiiiI.iil.'  Ihal  tlm ilistriil
did tlm Hank. Tin- wu- agrnd Mi
It   btiag   lll/lissl   lllll)   till'   till 111    iaa-|
Ha.ulil m.l Hnd IM
lll'lll  I'.  .1.  .I.iak-a.ll,  |.|laa||liU  ill.)
his ,IttlaIii'ii ninii' milkiiii: thru.mh II.
I., .Vi.'l whM M trnil- wen- tataf
optntd  up hn.l  nailna- nil  In nu  llli|Ha>
t.nlisl lm\ i,I ilvunmilp.  Up thought
tlm Battel -iimiM Iv laratigated,
Tha- Mn -nial  tllnsn tliitu.'s -Inalll.l lv
|i. .I'.I  lll.l  il  it  .li.l  lml  'a.m.'  .Ill
ilm 11 mumi Inw, ■ by-tea riibald
ta paand rtgilatiag this. It wn. n-
brad ta Ita dtetek i raaatahb ta in-
vntigate uml iipaiii.
I'rmii T  S. Ny,*. aaUlg Ihal  a n-
taining wall lv limit In lmiii al lota
'.'I  u.ni  B,  II.  I..  Ml,  ....  I.nnsilnln
\\ .-Illla-.    I{a'fi>iri-ll  t'i  tl Bgil 1   t"
niharl.
I'l'iui ll Km- Holgate nqnatiag n
Ivhnlf uf  n  alinllt.  illfnl'llllltinll ill  mil
ivi'liaau with tlm i>|H*uiiii.' up uf n .'nnl
tlllUUL'h  llhaak  l'J,  II   I.   I'.'.'l ll  WM
Iniil uver.
I'.a.m it  r  I'uiiii, drawiag attaa*
liull   tll  till'  ala'pliirilllln  lunililinn  aal
Bon  Hmiil   It.' nggnted thai •
IWO-plaak  -lilnHnlk Iv nnnslr.la Inal.  It
ll I   I llil  allnl.
turn W  ll. QBtarl nfatmt ihni
"umi. "I lha ili-iint  wnrk—  'm.l
llnlll' mill-Ill. I.illla- ilulllllL'.* in bi"
llilll-a' aal) thn n.irnnl a'l I III-t't lla'ial
V\ .'ll.l.'   llll.l  Nil'   -llnnt. \ llll L'I'
-I*aha hnil U-.ll Ilia,HII I l| I • lll|.'ll till
l.a.,1  lll.l  ihll  llnlllin.'.*  t"  I'* tltM  •■'
W>.   Hnlmr.sl  lu  ll II.* *.n*l   111   in
|...ll.
Kimn .1  I iiiiii.inl. lm ihr "ainniliun
Kiniin. im'. I lal . mil .-mi:  thai ii  WM
lhan   Hltn III.a    1 -llll.l   a    I.L
Hillk 111 Hnll "Kll nV|«'.l-n tlllaallL'll H
| s-,J   ,|„|   \V| |||.   ..nil   |n.|ll  -.
| , llnl lln ila 'n* I I'.'I tlm light
,,| » ,i    ll>,  tagilltW wn-  m tun Ud
i I'll wilh ih. " p.' '
Kia.ni It  IW minimi; thut tin n
i, a    ,  I'll ll al  1,'IINI  ,.«,,|  nn   Iii
...nli.i.l  lm  Mowing  -lump"  aui   llaa
I 1  i'l.*,   Inllil
Ilm nlnlk  Wn« lll-tlllit.il M  u-k  II
\.l-,,,l I.a nia.'l  tlm  llunril aal WaatkJ'.a
il,, grand iiii Saturday tnr tlm pui
p,..n aaf gofalg illln  tlm llllltt'l
I i,'in S. Allmiin, nhtag I",  ll I '■
Una' III   n   lIlUIL.*.*"'!.-    Ila1'-    M   fat*
I nml T. I.lnak UL 1). 1.. Mi
>k  wn«  iMtaWMtad  ta.   mil'
tlia laHIII'l. ,,( |||, . I,,I. i-klllL' 111'I"
ll'  llllll*  lllllll  la'ltllalasl.
I  \la ll.iiiiilal -tnlml thnl  a 111 n u • i ■ "i -
ll" «"!■ t  11,a||l,f    g|   Kitll.'   -I"*1''
ivnr hi. rp-iili*n..*.   Hi'lairasl t"  nn
■.'iiinni  with  pnlinr  taa  al-1
Krnm W  A. |'n-.„ al t o . aaklag it
II ■  'la In* I  ian   ih-iliiil-  ol
• ,f Ilm mai* linntnlili' limlvr mi l"l-
HK1I nml tll" nml  whnl  |ui"  WM aal
pii. Thn nan nggnted thm Itan l»-
a la. laa paand rnarvtag all  na
pui v. paipaan,  Tl..  rlnh
nted t" reply Ihnt tlm Hi"
Ivr Wn. lint  fnr .tl.'.
I'lum H. I'. Pniwcn *
ll"   'Inpmlinniil  aa|  |>l|llll   W'llla  ,   Ol
luml. mil i-ini; thul  Ilm m*
lliuiill   hllll   tan  aalllallia.*.!    f • ■ I   ll"
pm li i .* nl tin  llnllyliurn ninn'  1**1
18,000, It mi- tnliurisl In Ilm -..li.il
ur (ii faaiwniit thn iii'fhssnry itissls.
Frum tlm Snvmuur Liimlu'r I.'n. of-
Wag <l a Ihuusiiiiil fm* tlm timlvr
• ui 111 n.-r.'s ail mutii.ipnl liuiils in I)
I.. M, H.w.lvnil thnt tlm timlvr wu-
nait for -uin.
Mr. I.nrsnn nskasl if MMthiag a'oulil
1"  llnlll'  ill  mllllna tiaall  llitll  the   will
■dag nf tlv Cupilnno runil. Thn Inn:''
ntiimiiit nl Irnllin wnrrnntPil cminir n-
tald  with  tlm  wmk  .'il  ulun,   lm
thoaght,
Thp t'i'i'v.' nggnted tlmt ilm anglo*
ivi*  mnke  nn  I'slimnln  tn  wiilen tha*
.niial  ,'llmilt  'a  Int  aall  tl.llll  slllt'S   lln
ihr loni  impruinm.'i.l.   'Iluii  when
till'  lla'..-s.'l,V  [N'titiaill  11 ll -  I'a'a a ■[ Vlll  tlia*
iiiiiiii il nniihl pnand nt ..nm' wilh tho
rt|inirs.
('■..iti. Bridgaan thoughl in vtow ..I
tin* I.nl thnt this raid hit In mm ul
tlm inn-l popallf Mori! in the eoun-
In thnl tlm i.iiiiaail -Iiuiilil nil. ll
WM infnrr.sl tn tl iiuitmer tn re|tnrt
un wldtniiig tlv road .1 f.vt ..n Imth
-ill.'-.
.1.  M. Krnmnv rW|Unted Ihnt tins.
llmul Iv ii-pniri'il ta, iiinlil,1 liim t" L'11
limlvr nut.
lln mntinn of ('nun. Allnn, it WW"
rasa.Insl  tn n|,pri.print.' K.H0  fur  in*
palriag tlv taai.
Mr. Ilui.knr n-k.sl im lha*   til. H nl
'uf  his nnnnitnt fnr InyiiiL' ll.e  w'Inr
pi|«* in Nmth l.nlisiltlp.
Tl aglanv wa! Imtro^ted t" awl
i Mr. Ilunknr tlm [ollowlM Tua-.luv.
The fnlluwiiiL' linuni iul nnmiinls UMI
paand:  Haaan ttMM, waMncwb
K'l'.lT.IU,  Bond  a.f  Wnrk-  SflflBJl
A In-Inw In ngalate lh" w... .  mil
IppnlUiUs tll Iv USPlI ll.r I'l.'a I II'
liL'lltil.L'   pOWtT,   tall'|l||aina',  11 Ii'l'* I. pll.
-iiinni mul nil nthfl purp - ii   tin
u iii-ini--inn unit M nl iltstnrity
(Iiiiiiil'Ii. uvnr unit tlnili-l i'.n stiasts
unit highway! in (lit ilislri.-t wus in-
iiaaaliinsl nml Iniil ovn fur .'ain-lllal.l*
liull.
Aii,,ilmi In Inw tn ragabte tim
taavy tiuHii paadag ovn tl"' aii uiat
' raanil..  wn«  inlrndii'iil.  rcnil  thm
iiiiia*- mul paand.
A plnn nl Worhi I. '.», :i. I. I). 1.
'.-ul I, wu- pn-sisl.
A |lli»l nf B.K. 1 I). I.. IM wat in
(.inal hni-k.
Mi—  l'is*is nn- l'i'iiil.il n  innnlli'-
la-fiv'*' nf llbsi'll'.'.
The r'.'Ve wn- uppnintnd n commit'
t.a'  taa  la'plllt  Ull  I III'  |>UI' ll.'l.-l*  I ■(  lu|-
idjoioiag tlv l.iim Vnll.y pnrk.
OF YOUR CHARITY
l   -ul.-' I 11at   hn.  I.  n  ..|*.insl  am
l.*hull ..f Mi. .Iiimns I'nni ...ii .,( l.ynn
I.illm   Ilis.ntU  Mr. rriiis.aii hn.l tin*
fatal  llll-lmlll.ii*  Iii  I  In-  nil,  f|..|i
aiii.ii,  uft,.i  i  loag  mul  pnnifiil  ill
uul  .mw  liml.  hiin-i'll  Iiunl,mst
lilth Ihn Mill* o| »'ln|i , I,lllll, II, l||,
lai.UaU*n-|  a,|  Kill, |l  js  |J  I nni"  ..III
Mis.   tint llnl  uf   Nnl III   \ n mm
llll-  lll.l    klllllll   imillUtllknll  tin an
"f  lli.l  iiiiiI  Ml", (nltiimnln,  tl"
I.iln  Ml-.  I'.ail -,,!,'   ni., tlmi,  |, ,.   	
naiad tu look liter tin* hahy,
Mmm nf Mi. r.'ui-a.ii m Mm.
'illllll, Slisk , hllln ilLUmsl ta. I.mk ul*
Im  tha' aathi'i  Hvn il ni rullij.llla la I -  ami
Iv mmln tn si'uil tlvm th...'. Thl .'\
|»*.."'* ill* "Iiiilul t,, tlv loag illl" —
I.UI . - M. I'i)|l-*i|| Wit 111 .tit fiitt.l. ti.
.....In.t.kn  tlli-,  |,,|l|  ||,,*  |,|,.,   i-    laa
ratea ntt tail t ml Mi  ftanoit
mth  tlm 'liilili.i, t,, M iiiiii  nml
briag him Utk, Tin* tan >- ilm.
"UL'hii dmrvlng ,.( nppart  mai ill
...m.mts,  IniKi.  „r ,,„„)],  iiill   Iv
L'.PUlll    .ippin, I.,t,,I. | |,,..,    U] Ila
haadad ta tlm Utm nl tin- pup.-.,
Mr. .1.  M. Ktummaa,  \|,  l'< (m  fnl
m.'i ..r Mr. fatty Km*.', II I
Imnim.
in mim; i'aiiiv
*  '    Klnvr  MniMillim.  »   '
'"",    H"l.".t  Klun.  nml  I
w.'l.l  im. lli  Siinalnv  ggornlni
*   ImMWm'i  Uill" la  bout
1 ""'i-' trip nt  larvb InM, v ■''
I"'..i fakt nn.l Tnl,,, Intel
ty will I**!,,,,, |„ H|„MI| ,,,, ,|,*
Till' lllll  I'llllnnil  Wus un  llllllll  lliiilnl
Ilm i Iiiiii innii-lii|i ul Mm a.i Mny in
dm lamlnr nily raanHI ni"*'inj I.-I
.■InllillL'.
('nrrnsp bum  WW  'Imll  mth  n-
laallaaws :
ttmt Sl'ala'lilll ,af ilm |t,iUt',| 1,1
Tllllln  invitillL'  tl Ul "il  t.i  III" mil
anil mul iliumi' tonight,  Kilml.
Krnm llu a i m  nl ilm I , II. f,
\l lauiinilin*.' tin uiiiiiiil nl tlm en
"ion nf Ilm m'.'iiiii/iiii.in ut Sntmuii
Inn nn Thins.In. Tlm il. It ail. - uii
lv nn Iiunii.
l'i "in A. il. I'a in, local aanagn nf
ill" II. C I'.. I(\. laa . lli|l|smL. thul
lln llllll i-sl|.sl niili't- |a, IliatVa' Ul0 light
pull's nil l.a.ll-ll.lla' llallim. Allll nil
iiilml  (inm  III''  -'lllln  -nUlin nllalu-inu'
-iL'.usI inpv ill igrnmeal fnr tlm m
ul  lhi'  Vamouver  Pown I nmpnny'-
pulivs  by  tlm  aity  "I  Na.ltll  \ aillaaallll r
iis uraagad.  Piled,
Krnm the pruvim iul nnttaiy inr."
tpOtm tn  u  i-nmnillllinntinii from  thn
rity mul diitrict rtquctling ilm gov.
,-i'iiinnnt tii inipii-i' ii tin..' limit uu
mn* p.'unintni. aaf n -aamii' railway up
(Iroun mountain. Tlm minitttr ail-
ii-isl tlmi -mh nn applicatioa woald
mnv up in the private lulls lunii.iit
t,s',  but  thnt  tlm  m III mils  iiuiilil  lia'
lv ulila' tn apptar btlort 11..- ndlwaj
I'ainilllissintl   in  In-pnnl  tll  tllnir  Itppli-
nntiuu.  Letter Nad,
• I. (I. Kurnm.. ('.M.C.. w.aiti' nilii-
iiiL' thut ins-tnintiiiii- haul bm i:iia>n
lur tlm liii|iiiiva'iii"iil uf lln- I.illuni'l
lmil aoeording tn tht arraagtmaat lm
twis'ti tlm i-iiiinril..
l-'llL'ill.S'l' lln.ins rnitillllimliilnll tillll,
ill ulili-r laa filllli-ll nil iilltlnt lul* III"
l.ull-llllln   Ala*.   Mlllitllll   HWtff   *p	
ith str.-t nurth. n Hlinrh vitrifitl
pi|s* -aiiai lii' in-lnlhsl uii Kutli ltnn.l
mul "lh -tns't frum Knt'ias tn lams
alula'  lln.  mi  tll"  illitilltlln  pi Ilia ipln.
Tlv a-tiimitisl  mvt  ,,l tlm  wnrk wns
111,710,  Ua'aa'iv.sl.
Tlu- nniriiui'r nisia-ti-iiamniniiihsl thn(
l.ntisilnl,' \vn, !»• ivi.l.>n.sl I.a IOO (,,*.
fimn Jl-t I,, 'i.'alli -li."'!, nn.l tn Ml
f.i'l fruin Mh tn "ity liri.it~. nil un ■
(roolagt lu.-i".  Tlm ntlanted  <"-i
I ,   <:i..Va;t tin.    llll  llliillnll  ul   Mil
Sihult/ lli" wmk will Iv canted ""I
Aimtlmi* itiuit.T tuggintod 111 thn
aity ngiunr wus Unit tin'  miti.i't.
fui iliL'L'i.iL' Ir lm- lor -■'.*.' pi|.  .I
su i.'a't tlm wnrk uf laying tin , Epa
nn.l i.Ttllinu' the ilileh. Tlm mnuin*
in.'liilutiun  wus riapiiasl.
In Important rommui .< ition oul-
lintel va'ty lun.'!'al.iiliipi.iant-in their
l.il-itli--.  ,'Ulil  nnlls.spl, Mill  ll-killL'   lot
fr,.* taialioa mnl water fur n  |iaria«l
,,l .mi lm than tin pan wn temie-
nl frnm llu* Wnllnia* Shipiiiiil- ll.l.
..im ilm lignaturvof \  VaQata, Tlm
IVlill  "ill-   Outlined  aaall-i-l   l,f   Will'*!*
, .imi laaga wharvn ilongiidt whiih
ullii,-t nny limit  plying llm-a'  wula'i-
niilllll lia* ; n |nll*'ll lui'i:"*!  ma. In
although nlrcnalv  tlnir iti.i- liim-  ihnp
un- uin* ill tlm iii"-1 niaaah'in  na  tlm
a uu-i : tha- tnteriag tela ilm nal ir.'"
I"l-il ,  llilnll IllL'  ill"  ill-lulllll aa"  *l
■  large  moulding  plant ; nml  tl"*
■umpiiny tl-,, propond goilg int.. llu
"alini.'i'  Iiuiiii-  lm  ulii'h  piiti	
th.y would bam In procun n Ipecial
-.1. im hip  lilt.,I mih nil  Ilm  I '
nppliul.na*-  1,1'  Hli   ,.f  pUmp  .  I a
nl' II"'  pn  nial  |  iMnll  nf  tl"
111 la. tlia, ,,    *'a.Hl«.    ll.lll    *»'.,l««l  I
in niii, iii . i -.I hIu'I. aval inti' tin'
|l.,k,'l-  nf  Naallll  III Ila I   |l||   ||	
|.i.till .   tlm  I iilll|i.i"i   a  liad  l"i
ill*' in I iiiiii**" ,i  mentioned,
■unl luggnted Iimt a -null maunittei
lh-  ai|a|»i||itis|  la,  f, I  Hllll  tin tl	
Ilm  -lllal." I .    Ill  I'llll,' I i|i|i.i|l   nl
iln>ii raqutal then v.i  ■ ni lond wiih
' tli.* lati.*i a, itatittlfal  -UH''!  nl  ll"
a iti mil aiiiiiiinii ol Iiim- paid in .11
tin Importanl n.aik- uml null- in Van
i. i'.i. Tll"  nunipUliy   -tallail till!
nv*.*ll'*lll illllllia'ln.'lll- hull ll. Pll nfliT*
isl In I la. ti,  In r.-t m II  lll.il -Imps  I**
*  * I ,  la.it  llml  IHI,*  Inllll l.lllt  taa
Ml i'l* i  tlialt  i iii|f-n.
Ihl.  Irwin, Smith mul M It i.  ii' a
in.lituttd ii  pecial rommittet t u
l.i iiitli Mr. Wnll,"*
Ilm Inrrv  latum- l**i  ln.-ul. niii la
ii.nI- alnady  bam pabllahed la  tin
I  Mai'    .  Ha |1   |i* ,i|  mill  I'lllll. •
Il.ui- lm tl.. ili'ln i-imi i,| Inli I
nal .'. block l\ ll I,. .MT'i, nml nl
blocki tit uml Ida, ll I. M, H,*..
ipproved,
t  Petition  ft  alll  U  lllllllliar  uf   la-i
I' It-  Wil-   |a*a , |*  all   ||||   .,   ^ |.1>'W 111L.    Ofl
10th   -ll'll   llnlll..*"   I ..|,-ll,|ln ,,,,|
•I"l.|,  -l.lllla    ial, It.lnll.sl   (  ,
mi* Board •.( Vorlu
H. I'miinluii ip| lined "I i ,1*1*. i
i *  'I''"  lunk .'"  Mi   I , i
III" lim  hull.  liYhiml  I,a  Ilm  |m,,||l,
ummittea,
Meatra. Nia- mul Boidt, rtfweantlag
tl"'    ll  ltl-|laa|t ll il 1,1   l-.aMlMli I I f  tl"'
Board ..f Trade, lakrd lm tlm Inrm-
iih.i nf g ..iiiiiiiii,. t,, ,, inlum* with
them in interviewing tlm t'.I'.ll. with
il I.jna t nf finding mil uiml .'vm t-
li. wen tlm plnn- ol tlm I'liinpnni  fur
till' illipiial.'lllallt ,.| ||m rallWB) a ra,>.~
illL' nt ll"' f' 111 a M'l Him in \ UlU'int-
HI.
Mninr  Mui  llattd that  tlm !'• Ill  all
in Iin.  llllll  lllllllll  iln nlnil  tn  do tlm
-utm' lahiag, lml approvtd nf tlm nil-
Idition Mggeated  to iiii. drltgaltaa,
\ aaatiiiiiiiti"* nu- app. luted I"!' ill"
pnrpii.".
Williuin  II y,  iiuiiii*  11.ml"! unl
mul Keith, nilvisnil lln council thnt
In* lm.I ben .uiniii.' t,, gel lettpooat
mlitmi tii.n tn his Iniii-i*. imi luul, in
fn I. Is*a*n illlatl.ln tu n.i ai ■*  *  t  I.
linn from ilv lehphm mpany locally, Tin' nhli'inini' -pa.k.' itrougly
am lhi' inbjart iplnlni.  nil" i  n "nl '111"
alll  till   Iliillh'Vnill  Who  H".i*  III    11"
waw quandarj i mul ilv polin anal
lilaa    llnpilltllll'Mls  H.ln  l|* 1* j 11 * . I t  I
lata  ll|.  llll"  UII'I  nl-n  tll.'  *|U* -lia'lt  uf
qulchtr i iiiiitniiiii'uii".i lm thon .'.-
purtiiinnt-  in  the mil  uf nn  iiunl
sl -tnlll.
Cnpt. C. II. Cain nsk.sl lor n liu l.t
nn Ilm nnrimr nf  III, mil Milium. He-
mitted  I"  lh'-  lira'  allnl  li.'lil  I'lllllllit-
l.v.
\  in pn -I  l.y  .Inllll  lli.-l--.-M  fnr  Ilm
II f  |1  imlms  a.f  Ihn  -ill.'WIltk   fnr
tll"  lli-plul  lal  hi-  gOodl  illVaa|\a*ll   n
.li-a u--imi nl -iilaHiilk nli-tril.t.m.-
gtatrally, l.ut Mr. Ilim.-nn tm  ad-
'i > .1 that l'u- limit, i Haii nut nt the
hi."I-  nf  ll munii  .ml  wns  i.Ultra.I-
'..I I"  .1 li* e ****.mui* *i..u.*r-.
gaM   fm  I   -i.l'Wnlll  aall St.
I.'- betwem l-ith ninl llth Mnl
Hal-  l.fa'llisl  tu  thn  I',,,mil  ,a[  llmk-
llal. Iih in niKl-'sl tlm *uuiinil tlmt
tlm  inti'tiiii'tiaiii  ,,t  tha- water
vnstanlnv hnil beta imi-.sl l.y graval
lilli.iL' n Itaglh a.i pip.  it tlm i..i ike.
|l|-t  ll'*hil"l  ll"'  -a ll'all-.  Tl Il-tllll
liaiu iiii. taiag laiuanisl.
I'iii.ini iul tnpnil- a.f i-,,nitnilt'
adopted ns lollowi. Kiiiiiimi' tm.
*ii,,i,i .i-.i.t; I... p.aii*" si. r...i..i nf
-.1 1  X-.1I77. III.   pnlian  (11,  Itaa.ual  ,,i
tla.ik- Kl,nia.'l.:iii. loeal nu|.i..i.-ni.-i.t
N,W.n, water M*, be ....,1 Ight
miM, Imullh Mn,
Mai luiiu broachafd tin* mbjtci ..f ■
Intn nur ta, tm. t th. 1... f. m fmm
\ ui i.in.'i, nml tin ii inapoftattea
.uinmiti.n ui debgated i" aitienil m
il.
\   ta*.|.|n|   f.at   ll    l|.a(  ||"l|(  ut   tl"'
'.allll'l  aal  SSth  U.ni  afnteia  WU.  rafal
I'aal  !'■  ill llllllll."
Ahl.  Kuuhr iip.aitisl thnt  n
luul km  iiiam.nl f..r nt tin*  iiariu-r
uf JTlli uml l lm-t.ili.lil. ut n Hut Mat
ut ti per mmilh.
Tlm Iir.' un.l lighl a'ainmittis* r,p,,it
.*al h.n int' luul u-i'l" ^UKI l.n lh*
iimi   nf  :i  p.iulmti  in  l^iias'ii-liuri
I'nrk.  Ti'iialai- hiII Iv raBad lor.
Tlu. Board "I Wmk- rtporttd  aVl
tlm Imnl, . f-.t -, 11, . |n|', I, ,,| m,li
ni l  limii  a ilnil il.il  uml  n-k,"l   fm
Ml"*    la.f..|.   . a.aa.lll
III' I i'l.li I'.ll    II Inlllilti"*  Hill   '
I...I l\
llll.  '-llllll.
*.l  I"  tlm  alamt (  tin*  M.ll'U  Ilt >.il
".a  \*m ilu- wnh.
Ii  i *,*l adopted  thii
ii,.* | i  I  Id. i .. iv aolUhaJ 'ini
ai  a.,   ilm  Intent I llaa*  ,'ltl ta,
■, ■ ,.   I.,  met,
II Ill' ll ll" I' II* III III' llllllll
In ..I th. whole.
Mi   I   Humphre)  mil  arrln ...
ilm i in tadaj from Ni i port, Vain,
Mi--  llutnplii, i- nill  i.'iiiniu fui  n.i
"M"."lisi  ii-i(  nitli  Inu  laiaallmi.  I m
a, I    S.    II llll|llllal-   llll.l    Ml".
flumphn *
Ml.  -I i* k  \i*  1* ,a,   laa.hiv fm  In.ii iht  ii Imi*   In*  mil  s|vnil  u   lew
mnk- Innptrtiag tlm -*a*na*. nftai «lii Ti
la.'  mii nil-  nttiag  «nil (m  tl .*  nl.l
i  iiinkitiL' a Imir nl tlm
a n route,  It.* »iii I..* aba it  iboal
jeigbt ntaaiith. ni a venr.
M   .-  -I  A. S. Ni a.lnl, .mil Tup-
taid  Ki Uini  liAm mini'* n  prn**ntn-
Bl    I  'I"  *' A'    It.  <'.  a llllnh  "I
n m.i  liaiiiil-m.i" nl' u.ii.
Ill  llll" li  i-  ailii.iil  - " " I .ill ll,
niii* li  i- i*\,siil*.|  ii, ti, ,,lain  unl gilt,
"ailk  "(  Ml.  Nl  ill" ll  al 'I  "  '
bttlll  Ul  lli-  S|"'|l  'al   I   a.l   <!■■!   I
*. I*  ilia*   Jill,  |l|  ilaaalllaP.  ||
|a. tl  l|>-  .'lm  nf  tl"
ilm woodworking Iin,  > t prnd lord ai
Naalll,   V| 'Ili'I.
V TWO
THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C
Your Opportunity
iliuli K CLKARED CORNER
s /, \ ',.',\ i i:i i. rl.i-i' t.i church, itorei,
si'liiinl and uur; ttnnll home, ben irs, eto.
Soil i- excellent for gardening.  Price
|lot ii, mi ii rm- >.i $300 down ninl ihe balance uVnr Is iii..iillis.
\\ i* i'mi recommend thit,
Pierce & Hall
126 Second Slreel E.
wrnirrrnr a-ir-vr-
Phone 212
DO YOU
WANT
A HOME?
See the
Canadian Home Builders, Limited
THOMAS TAYLOR, Mgr.
25 Hastings Fast Vancouver
Buy ;.t the
Welcome Parlor
And iSave Money
\V" positively guarantee ill mir groceriei tn be tlie
la',.,1' 1 :■   ilit) iiiiii loweat in price.
BREAD
\n i  Iai well eK.ivli* I.  lllll -il.li  lllll ill) battel  Lv
buying .1 lirger loal ol better bread irmn us.
Ircsh D.iils : Mil K, (KIWI & III III mill k
AIL KINDS 01 1 kii 1 l\ sunos
BeitJ.&M (an* ,lri li roaMed and ground, j lbs. for thoo
nisi. ,1 grade .11 15 ci nts.
Indian and Ceylon I'ei,  lb  -1 00 lino all itindird gndei,
Star Ct i"" 1  Butti 1 . ji Ib.   V»w ouvei 1 reamerj 1 *. lb.
Appli - Iron v.75
Lai ■ inorttni nt ol lv  i 1I1 C indiei imported ind domeitic
Irmn 15. ta
N. v. Liid V.'aa- daily, I * p 1 dozen; caic 1 ggi |0t,
Fresh Biscuiti, largi uiortment, kx to 15c per lb,
65 LONSDALE AVENUE
l'lla.NI
I  1 .  Dn ni kv
mm—
CpppI AI
St  Si i.ui. '  cull, till, 6-II-I8 nirintlis.
.01 tiN ni I.WYV t, Mi'hl.Ns In lag .until  latoo, I900
I ll*-ll.  llll 111*    I  I .'.  Illl.llllls.
l.ul ii* BLK 13, D I* 173 "ii llllK'l' ST  laooo, '. caah,
Im.un e 6-ia-iH monthi.
LOT 2. BLK It, D l. \.i on SEVEN IIIM  tiooo, I300
a I  lialinci b 11 li'ii onthi.
LINDSAY & CRItl MAN
Rt il I'.st.ii I I    Bt   is.
120 Second Mini I.in I.
ARCTIC BROTHERHOOD DELEGATES VISIT NORTH SHORE
(Contlnunl Irum pen ■)
incorporate  1  1 .. 1.
a ill   ail  Via'tllliu,
Tl.t  following » III
lllll e  llll'll  llllllll' |l  a
ili unite i'l il"
GOOD IMPRESSIONS
(llien 1 trip ilu...mii Stunli'v park
             mul tlii't'e uus privilejfed to tea sum.'
appllctttinn   ti, 1 the rWton  to lh« North natural beautin hard (.. tqual, Al
llydrnullt I'n  shan,* in* 1 u,a uus Mi, \y, 11 ina,*, together Britiih Columbia had Hmi
ii. VI,1;  liilil,-. |,,-i  Iretic I'liieli.t
lluii-aaii,  remarked  ihal  "we  in.1-1
Iiui"  inin".   It  » II  nnl)  u  sin,rl
ulul" ii*;,, nli,*ii ilaai ni i'.n Irom
ih" Yukon • inui maker,   Hie Hat
nf ili'iniiikiiiiain between I an "lu  mnl
iln* I iniisl Slam- wai I'*' l'"'..n.iiiL*
iniuiriiii'i V Sa, lui* n- inti*!'* **"!-'' In*
t Heell  the  aili/i'lis  uus  a ail" "llll'll,  lie
al,'. tared,
Speaking  ol  lhe  mining  in   tl."
Vekatt  nml  il"'  ui'iili.  I"'  I.'li.'i
a'll   llllll   il   ll.'l ll   **.l  llall'sl. Al''
niiiliiiL t" grographieal ..*-. aitelt. s,
then wen tl ■ pa) .tnakt, nn.l lie
all*  **l.   I llli.'  10  ll   I    I'.aal.ll,
il... tirand t,n1|i rhaplaln, ll  1 1
» rhange in the 1 Iin ile nl lhe lh
evi 11  '..."..non iui,, mnl that  m 96,
IHNI ,, .,, ,1,, , I,m ,1" llial. li.ail,.| la,
tillI'" III,
Walla* I'.u.j.'ii.* I'a..vn. 'iiuiul An
li. ,    -.lill    11   llll-   .'7   lalll ■ I"*" I"*
luul l.i.i paaaed \ ive Mte
j |ll  .llllll .'III   111" I"  li,   "iul. 11 >a*al   uml
witli Indian guhk• wenl inland,   He
a*vpliiiii.il the Inrelation ol Hu' ih nli
. a aillllt I \  Ulul  lli-  iill-i'llllti'ili-  " ll  lailll
(ll   ill"   aa.ll.lllsj.nl   llllll    I 1,1*1 ■*    WHI
three pa) »lr<«tik«.
Ila-ial,*- ili,* -ih-uUi- there ware pre
Mil   II.   llaa,'I'l.   I   lllip  I  la.Hl   So,   '.'-'.
I'uil.iiul,-. Uaakl ! M. I f. Hill.
Fairbanki : ■). I, Keller, tlraad \.*
in  l!a lei. 1 amp ~: ' wa)  (to  I.
Rka 11 i. . l-'i.sl.'ii'l, 11. aii 1, "lii'ai
I'iiili.iuk-  Newi  unal  Miner,  t,  M.
llll I.   I'al  I   \|.l"   I lalal.   |l.m-.111
Camp  No, I. .  Ande Woolen Stuart,
llii,*i Umi- li-tii.'l. V, T. :  *l.  A
Cowan, lim*,.". Iiiiii". M 1 ('uini'.
Nome, No. '•'. Nome. frank Sow. 11
..ili* nl  photographer  ramp  \aa.  \i.
\a,|||. lllll   llaialala.il.  I  llll"  IH   a.l.ll.
No, 19, \iliu. R, 11 \ '...s*...*.
Paal \i.ti.' Chiel Hmi imp  No
I. ind Mr-. Hi.*.".*.  I. \.  1 liri-tie
D.lll-aall.   \.  V.  Ilall.i* ti,  .  ltll|l  I 'aallli. ll
NO, II, S.'ll.ll.l. r. HH 1 Ml   ii'.i
11* Ii. Slilurl Ma" ii'-, lii-I Hi.iii.I V ".
\i. lie 1 lii. I. Iia.ii- .in.l Kra, It 11
I,*  .   \    W    ^*aal|.  ,all..p  \"    I,    DM
na, \l  V  II un I. Han.-"... V   I
1 ,.uini.*. Il.ui IV  I'... li. Dawaon,
r,iitum.1 1;*.*.* 1 .iiim *>*** v  1 . ..
I' s  l*'iilltlii..|i... Paul Vi.ii.  1 Imi. •
Port  Ribbon,  Tanana,  Meeki   11
llllll"   .lull.-,   ll.lll   all  .   M    Ol    I  ."'.
.,,11. 1,1-imi Vi'ii* li.nl I". Noun,
\,,.  'J j  ,|.  (',  l,.,li|li I.  .,, imi   K.s*|„*l
,,l Suggel \ N'.. I; k  1  Raaer,
Camp Vault, and Mm. I! M Bl iir,
li.m on,
II lading  tli" iiuiiii- ".. the .•
aal tl„* 1 .mi.,.. Vi.u li"i.I 11.1-  'K't,
t.a tin. trail; mu 1 "■
ner Compan) hir n aniet  eeor.1  en ,,[ ChrlnVehuroh, New Zealand, and 1 natural advantage! In thii way tlmt
Nanaimo rivi* uml  Nanaimo  I11V1 -. 'pernotwl (ri,.,,,! 0| Ree\i  MeNaughl. thay could not tvaa beat fat New Zial
and lor a record on Klk river, Mr. Trigg In editor ol one ol the lead mul ur any parti ol thl world  tu
Notice i- given ol the  1  Igiiinnl „,,, newapapm ..I tlmi place and lia had vliited,  Speaking ot llie Apple
a.f ilu* Iiilml- Sinn"!.* Co, nl Al.ii.'* gentleman who Ims travelled  eaten Show he eotii not praUt it  awngh,
'ordi a. C, lively, having encircled tl.e gloV.a on It demomtratad, he wrote, tlmi Brit
bollet !• '-'''.'i' "I il"' ilna iiaiuin ol two or thr ccmIom,  Mler visit ish Columbii wus a gnat Iruit grow
partnarahlp ..I ilu* Elite Bj'i fmiaol ■„,,, ,|„. s,.,*,,n,i Canyon he wrote tli" lag .'..unin mul it wu evident  thm
Vancouver, ll, ('. i,.,,v,. tai tl Heel thai hi heartily ae her people knnt how to slum* nil their
 ■ doned what  C.l. Iliitlan-IWall had prndaeta  t" the lust advantage,  In
Rev. Dr,  Wardlaa Taylor, retiring aaid that in all the mountain  inr rcipnnae to thli letter the reeve too'1
rector id St. Stephen1, el h,  Nea ery ha luul »een in hi- traveli in .lil nceaalon to sii|.|ily Mr. Trigg with at
We iiniii-ii'i*.  im- iln* 11. nu* rn "i  11 lereol parta ..I the world there  ivns abundance ..I literatim ol Britiih Col
PUT I  ttXI  III*   |ll<>  lll'llll "I "i    I'l "a allll"  *   - * l| l|*| |l ll*  1*1   ll,a   S"l,ll|l|    I'llll l||l||l|ll    llllll    I .1    \ulHl    \ lllll'i III ver   ill
congregatini laal week. ) ' the Captlaao,   II" Imd alao particular.
♦H4HH»IIIIIMIMIHHinillMMIIIIIMMIIIHH44H44»HtHH4»H1
CAPILANO CAR LINE
Beautiful H.miesitc, live ninutes walk Irom cariine, 75x290 feet  Gtand
View of the Inlet a d Gull  Only $650, cash $250.  Come with us and
see this Property.
Martinson & Co.
62 LONSDALE AVENUE
SOUTH VANCOUVER, B.C.
I'lnmc IfJ, l'.0../:.'\ TS
HHH4»HtH444»M'll|lllllllllfIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII>M'H4H*H»H
II lilllilllll III III HIM HIM IIIIHIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIJ
The Gurney-Oxford Steel Top Range
t i
I
TTT]
rn. ..ns ,t mirked living in
lm l.nnl lu tti i baking n suits,
lhi i ii •iNCBLLOR"net
irk m.l l BR
bul .VI  LKSS COS1 lhaa
all ' I  K'.i*a:*i*s,.
^ ■ in itrite to mmi
pOiycJ1   tlm vv Imli s,i|.,'ii,,i  Chin-
i prii pal ol • laiiiiiiny
i id " in ii ii minutea,
I  it nol nurlh ili.it mn, |,
ol yum time righl nmi >
The J. D. Fraser Hardware Co.
I J l I.Mi-dale Avt'iiuc
'hmi.  58.
B. c .,i/r.nr.
The rental lame ..I Ihe It. ('. '■
eti.. contain  tl" loDowli  aanbuat   JJ
in. rn
■in*'.
|',.|,'i' I',. 1,1, i, nl ilu  I ii.i  "'  N'I'll,  Una   I. a ,  I*.  Is*  .1  111. UU" r  a.!  .!"   , ,
Board •.! Mrertan ..I lhi I!"' J Cil  JJ
.iti.l.i.'.n  lla.-l'it il,  iu  tl •  |.l.. 1  ' '
VI ii imll Sin. lair, .* a
la.  a|.||    I'ik"   HalllS   llllll   IK I I   .1,..   T
la..ili nl Queanel, t,, l» ...*,..!«i  nl .>■ ■  • ■
Hoard ••( Wrei ton aal iln .;u. I grit.
a ml hoapital,
\,*ll   IVe-lllltl. I>|   dl)    l.l'''l nal
Iii iii* i  lliii'li i.il'lm i. iln .eli lli.ll-
aill.l  Vlallilllllal  ||ogf, llll "I ill.'   ill  "!
Na ll   IV,*  t U.l > I  1*1
\, Wt ill"  II*  I". .1  Hi .  . .   II**'  '
I lllfulll  i.f  I  uli  uniil.
V  ill l.l  Cilj   I l.  t.a, ,1   |)i   II  '
I   Illla*  11U.I  I,a*,.  V|   | ,„l ". II.
laaill,  aa|  ill" I ill  ■,(  l.l  • *.
K inil....|.-  Kl.*. (**. -  I. lieu II
lUlll.  tli  III,*'   I  allal   ,**l  .1  *l*l  I  I"
t,| Cl * ,
Vu i,i,ler in < tuna I* *  > I
l|l|a|.al|l"J   ,,|   -all,.I'll. V   .11  I  I'. I
ill"  I'llllll.. "1   V  I
|,inli i   .i.  *  ai..l I* a  ilu* ai,*, linn
I I  I,'ll'.illli *   *>  VI,   I,..Ill" .  It.
('   'III"  -t.lIU-  a.l  ll"  I  aa*    * I I  I
in, i I,,,- bm ,a.l 1 ia il. at ail nu
I* -|-t"l|    * I I
i ertiReatet  "t  le "ii***. .«i■ •..  aan
lieen granted la tl" lolli ** *    tm
|,lllll":    llilllill   ill"   |'l*
Vmi.*i-  Ili'ilii  i o.  i|*i. I mo,
tlui | Canadian Tunis. ' .imp my, ce
Intnl. hi.ihki.i..! ,  i nloni I  I la,, ,-.
Papa   >|i||.,   a|,|,||l,l,  «'....aa.ll ||    .
Timber k  fas* tw tit  I
mpm * Imi1"...1 Bulldei  I t.i
Iall.  KIIKI.IHHI |  I ill,.  "I.  Uld  Unin I "
,,,,|t  ||,   S.MI.HIM,    1 a | ,|,M|,
Mil., capital, i"!".'".!1  M J ni i  '
Compan). capil it, *'.''	
British  C.Llll.l.iaa  I  illl 1  I I i,luu;
,,.iiul. .'«'j',n,i.i«i  i',, ii„ Towing
ki Cuii, " ti"  ' oi
000  :   I'l'lltla LUI  I U",la, ,   I  .,
boat V '   . it.-
000,000 mul the I ii", N.    I
i'o. with ii eapltal it ''.'".ki.
\,ati"" i- given le M II m .."I
uml  U"l" rl ollcitol il„. „|,-
pllcanta, ll at a.i tl * Ion ..(
lie  l.i'L'i'l'li'"   * Will
u|,|ily f'.r all ae 1  In
,,w |Mfi railwaj ; pu
!„,„.« fiauii Iiunii H I'ort  Ma*
\,il  tn Foal  H ui** ■
,,,  I  ,.(  V 1,U ..alll.,   |
■fotlei i" jrtn ti) i  |«,*| ,*, | ,„
-nil,  llinl  "'  I1"'  ,"'1 I  1*11
llama! vhay will ipi Hit to'
Acreage in District
Lots 546 and 550
North Vancouver
City
The remaining acreage in ihese District Lots
has been Subdivided into Blocks of from 1 to 7
Acres or more.   ::   ::   ::   ::   "
The Grand Boulevard
Extends Through this
Property.
•   •   t   •   •
For Plans Price List and Particulars Apply to
Lit.. Liv.
MAHON, McFARLAND & PROCTER, LTD.
Corner Pender and Seymour Streets
Official Agents
^f»H444lllllMIKHHHWMIIIllMt44»HH<!HHHtHtHtHW'H»H
■ ■_i..t„i...t_t..i..t_t..t_i..i..i..t..t ♦
TlTtTTiTi . . .1  "..",'
h» 111111HI
%"ln rrrrrrtTT
Canyon View Hotel
CAPILANO
Bxteniivt Groundl, lliijli-class survice at modenti ratea,
Family Roomi an iujia wiili special rates.  Honw Greitlj Knlwged,
Baa) trail to summit t.i  Grouae Mountain,  iltitudi jooo hat
Scenic Delights   Fishing   Hunting   Mountain Climbing
Unequalled for Holiday, Long or Short
r. CANCELLOR,
Ma nailer,
•ARSON,
Prop,
SEASON 1910
I THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C.
THREE
What Catches the Eye in an Advertisement?
The White Space!!!
PROOF ?
i
Which Ad. caught your eye first on this page!
North Shore Pre™, Limited
119 Pint Street Eait.
ST. GEORGE'S HOSPITAL
MEDICAL, BURQICALabo MATERNITY casks
PRIVATE ROOM8.  TERM&* WtOM $16.00
MASSAGE A Sl'Kl IAI.TY NURSES SENT OUT
Apply 6th Street Weit (Behind Catholic Church)
Miss HORNBY, St it.
Graduate Birmiagbain Geoeral Hoapital, England.
l'lla.M   1.  114
FIRE!  FIRE!!  FIRE!!!
FOR ABSOLUTE PROTECTION write 1 Policy in thr
Commercial Union Fire Assurance Co., Ltd.
IIINIMIN  I M.l ANI.
ASSETS! $94,900,000
lak A.'.'iii
PERCY KING
NOTARY PUBLIC.    18 LONSDALE AVENUE
A|rttm<inta and Contract, drawn .,, .,_ Geiwil
ol tatty dm* opium none   JI Coimr»ntin|
If
nn
W7 .O
■MA
JUf.MM
One 1 lollai depoeitl tl in Ihr Hank
til Hamilton migiii mean the fir»l
Map liiwanl llie aiciiiiinlitit.n ol I
fortune
Thl man wlm m urns llir sigac-
ions investment of hit savings ban
M l l" 1. ,.rn llie tine prim ipi' I ol
frugality and thrift.
I icposit one dollar lo-ilay -begin
to provide against old age and financial reverses.
C. G. HEAVEN, Agent.
North Vancouvi 1
Head Office
HAMILTON
U'KI.AMIIC rilAlt.VCTKHISTK'S
Tlia' I. a liinil.'i 1- 11 brjfkt eviil fellaaw
intnllle I111111I11I, .Iiniii ill Im..ly nllal n
lilt lli. ahurua teri.lii., liulh inentiil
mnl phi-mil, were liml nl the ipiiek-
a baaging ne,  n,.t  nf the  pleiMlin
.'llllll.    Ill-  llllllll'  lull*.'  lili'lll). witli
hi- daOrlag li-hm*. rrnft,  ntnl  tie  i-
laaatlle-l. k  mat)  tl"111  lhe  Ma  A  IllaaHt
i.iirta-tini: nml niinii uu- ptopkt,
Keemiiitfly without  un nli.in i.f .iilki
in*-- ,,t li-num-. in tlia*ii whnl,* mnke
up, tliey nr,- |N.ilinp. the Moal ipitakli
mai ,*,*i-iK mtnmm tt th.- mi
I'lauie-rule  hit  ot  EonigMI  |.lipliliu
a .an aai Ilm I,-in 11 I riirli-h quick*
K, 11..* -..im.l paonsUt tptk  H
HI In all I  11  till'  "I  (auailln  u.a.Ill,  lh.*
,l,|,*i> with eat) lillle. I inili-h .iinin*
I. tiiuuht iii their -' le eta, ut l-nw-
h-h -leikiiii; iky wnnl then lul.liai.
la. In-, nn.l I., lloe up .m.l I.' ill lhe
",iiiitii  iiu-i  live in,
I i-ln'i Folk nnil lluiiuinn
Vll.l  1,1,  |ala,*..|,*--lla'  llllll  nilnplnl.l*
ii. ihel me inilli lit.mill, linn IM
.hnriiiti'iiaHie. ac IOO itning fur ihun
nn.l ihiiuuli Iaai Imi.' I..11 aui lh
.hurra  ,,| lake  Vfceripog, Ul) in ,*i
liuii'hail mil.*- .....ih "t iln* * ily nl Win
ttl|aej.  Iaar  lllllt.  -l\  1,'all-.  I lie)  kl|i,w,
.1   ,,  I, ,  1  j 1 ,  II ,*.  latl  llllll*  i.'IBH
gnnrilg "i I""11 .ulinuli,an  Fair  un
I,alil  j it ■  lh, I   Un  lllaa!
hunt wl„ia graia-growiag i. lakaoM
nnil  lln  ptiaattf  ."  'la >| \.,|||  ,|i|
nu; |..tnta.*-. whaia* the men hni. I* I
li.K',1  thi'  M  "n't  the wainn'.i ball
iiiilk.il  .1 w.,  mul  thi,in;h  lln*.
Inn  Utt  'liin-|.l..nta*il  la 11.tr ninii
gTMiOg  wi'al,  they  .till  III,'  ,
,  1 In ifaalk ninl ilnirymen.
laaiini;  nuui  Inke  In  the  ill'i
• ,I'llll   'llllll  taa  tlia'  plol   Ol I'l
.mill n'..l -laawli llii*i ut, i|,i,nnu u|
ll.p Innil mul iiu-uig -ume tftnin, nml
1- tl.. Uriel in I uk.- Vlenipej .iw rt
al'a-  Ih.'l  will  111  time I.a aim.'   '
.uiiiiiiil |».,,|,|a. Imt the trnii-iU".. 1
.l,.w Ihai MU, nin-t nl them, neu 1
.lamlaiilnlile haam.'., lml in ll"'  "I"'1
llllni.'C  ail  Wall  aiul,,  |  (||i all-Hl'l |«'..|.h
wl..... lha Iiiiiii 1- plniilul ...i'l nt}
f.'.tili', limn nre nn i'i,, al. ,1 s. Hi". -1
th"i ilnn'l ant,  hmi  I" pU MM
11,.Il't  Inke  the  llnllllle.
A Trenahernu. bpUM
Inke  W ,ta„i|K-|f  i.  nn  inlm I
alr,*l,htnij i'at mile, t,, 11n- aortk ml
**l  In  the  .weep nt  the  wUtt
I "... ll.e plnin..  ll. wnt.t. HI ■ tin
in e hau,iu«,  yet  nr* l*|a*nt.  .el
llnni  aaaaill   aima'tli;  llll-  .liiitlw'    ftn''
-kilful ran  -l  mtua.
llll,' |."|'|l'
w Iii,,iii;hl  up lh" Ink,  in ll.il I".'
inmeil bunt, nml limited aan lhe -mnly
lu'iuh nt 1,iinli, Vlniiii'iliii, when not n
tm hmi ban m in Ike tiun poplar
thul eovMed the en.mtry fnr ninny
mile. Imik fiiain tin- shine. flap huit
log boom for .heller nn thi* shore,
mul «aan iheir tnuil Imni lhe water.
mnl  1  hunt li^'h  il nn-.  I.ui  lln-i
llllllll'  L'aaanl.    They  t'.alk  lip  'I.e  lllllll
'nr IA mila". hook, miule small ilenr
iul'-, neetllg -lell. 1 f.'i lli. ni*u*lvt*s
tai their entile, 'the lut ler were
pu-luleil  aall  llli'  mellllaaw  Imnl,  whiih
inlei-|.'i*aa*- the liu-h uml i-a Imiiri,ulin put, uml fia.m tlia-a* mi'iiil.iwi wn.
need Ike kq lo bap the itook ilhie
darieg  tkl  Inun  winter.   The  biii-li
luml, whnl ,l,',i...l. i- lha' |v.*hl Krnili
Iniul tn lie Iiiinui, nud in imi lini'l In
la* al .   Iiill   laa   I.   -inh  ll  llli|||,'  MM
wrmed Iii enter Ihi'ir mind", nn.l even
yel ihey huy frnin nnd lirun tn hint
their .utile, mid leee'nl.le-a In.  llien.
tint,
Mila.I  t-'lirtnilli;  \eealed
Snllli'  f.'W  la-iu-  i,iii  llit*  (illll* luti-
l.'L'iii 1 tin* inin llu- in.11.try un.l
Inke up lhe lui.h Innd. Now the
(iiiliiinn ll n true em nl lhe -.nl, nn.l
|M -aiii n.*iilia*i driia* nu. Ml h in
lllln n ln.nl. tie i. ft. mil. ll ill . ,1 nl
llu* wu'er ii. nn lealniiilei lule- it. Hi'
I-  AH  lllilil-l'Hill-,  lllllll Waukllu; la'llnw,
nil  i :' I Imm,i    II,* * I,ao- u|. lie
I..... I mul |aiu.|.i., mul nlrendy out
nuntlM'i- tlie lielniul.'i- in tlnui OM
iiinni* ipnhti. The laelniiil. t i- pm
.amnull laa m thut lu Md In- OM
li, nin-i I,,Ilnn tlnir e\niit|ale in L'rnin
"i. Inn wilh ih.'in il MM like
fotag  nifnm.t nnluta' la aha ii.   mel
pctifrm i« iiiii lu-1.  Iiui wnh tli"
dairy indu.lry nlrnuK  well e-tnlili-.li
ant, it  wuuld -,1-m nn idenl -inuituui
lm  mi\,Kl Illinium, mid ihnt  i«  th.'
ihinir Ihnt evenlunlly will !«■ il I
inliaan nl the wwl.
V PlMjUfOM I "1
Will,  tlnm  brlgkl  mil alum  ni
 -  iiiiiI  ilii'ii  kindly, ll" a
I".-ill.an nn.l *.'..' d etlin nt aan, tl"  I"
leaden  an i Mat  Ukaebb |.**i*i.
Ihel  nte  i/ninl  liil-ili,'*-  men  nll'l  'i'l
Innn. ha--  uf  inula', nre niii'lu '.<l lu
ihem in lhe villlfa, Th.y I, r
In... I>.*« mid whimlii, n fim. h**'
.until  i.l  lluni me well t...l.*
OM  line «tn.k,  l„,tii haar*.   II
tie.  ll  i- n ai.mmnn .iyh'  i"
ui' i  '  -ail''- uimiliK la, mnik.l  I.
n pnir ul mien.  The nxrn Ul
,*.! In  wnunn.  wilh hni.i,*>.,  "* '
hnme.  nnd  tm/..  nnd dm''
|.nu nl lm- mtii, hed tn lml''
*   *'   bl    Q  |l|< tl|la*«*|ili
* ha i"i" ..I iintniii, ft '*■
i i' ii "i'iimIi i....k- ..a. '*
all.l"  ulul  liim.  I.ii ,n
WE represent two of the best Fire
Insurance Companies  in the
world:
The Yorkshire Insurance Co. and
The Scottish Union National.
WE DISCOUNT AGREEMENTS OF SALE
MAY £• BURNS
Heal Kstat.' and Financial Agents
I Ihl   Mil HI.  thut  ill"  faaltni'll  aa|
the Corporatioa .*f Ike tStji .>f \"tt\
Vm inu* iiila-nd- la, "u.i-'iiiil  ni  n
«.0 k  aaf  Iai i,l  llll|i|',,l, UU III   III"  L'I "I
uiu I,* i'in,Hunt pair full wultii ,,t
l.iui-ihih' Aietiu.' foam -nutii booaflar)
•af   llllll   -Illlt    1,1   lia,llll   I."II,.llll   .al
IM -to*' i. ih" ,,,n-liui ttam nl n I'.
I'mi  nt.' wnlk  un .*n* h  -el.',  ilia
PWI ■-' "I ll"' lallialwill Willi «aa,,'l
I. lua k pnl".II'II' mil ■ "II I. It . alt I,, a.l,
" a* li   I'l'    lll'l I  It  ol  *l
-.11 iltilll  -"War  00  -ui<l  |"U.Kill  nt the
VllllH"  Utllla'l   -llll  '   * 2.'
2iJ'i ill tin* leak Ip .1 1 lan  - td  iod
. *i.,i*„ th.. fu.nl .
up.in  the  rent  propert)  ti, , ' m^  "i
ibettblg ih"i'*nn, nnd tn 11' Inn *'ii'.*a|
th"ilii, nn.l thnl  n -tin.iii nl  -ha.u
intf the lund- liul.l" In pny lhe  ani.t
1- ma-til nml Ihe nume- nt  lie pol
n  tli" f  "  f'tt  11- MO  bl
I un'al   ll.UH  ilia.   l.l  I   1. i I aal   I   .
until .'.'I 1 ..mi "li tih' in th' lllll'.
.,f tli" ('li'lk nf 'la,' Miltin Ipalit) ii"l
ia n|«'n Inr  in«|«"ii..n  .In iti*.'  ofln
I .-.
lh.  i-.imnt..l aai-i nl the wmk  i
171,140, nf whi* I. IH.WO ,. t,, 1
* I" Ull   (Ulaa|
Mun" ipnlity*
1 IK IM \ ^ Sill PHI IUI.
1 in  ( huk
N  , 'li  V .iliiaiiliei.  1'.  I
Vm. .'...I, mm.
Mill' I  i- le ll ul  in  i|
I'll* ilu.11 will  l». uii*l<  '**  tli   I .  .
'in   t  , ii.l.l    !  ■■ 1  I'mi in." aal lit I
1 li  I iil'i.iilii.i,  it  1   ii* \l  *.   I..,,  I
nil  A* I  laa  lllaa,i|...1 ,'   :,  ,.,m|»lla\  Wl  ll
POOH  I"  '.ui-tut'1.  i»|iii|i,  mniiilntii.
lllll   i.|aetnla'   1,  |,|„*   aaf  I llU.a,
" I.M.   ' lll'l'*.   "!• * III    III   lalhaT   (HlHei
fmm n petal mi tiU CapBeto  rn...
in lh.'  Mum, ipalii)  aal  \a. Ill  \
ur,  nt  an  muir  lli-lii.t  l.*t  .'•>»,
Droop 1. Nee  ValaUi 1.1  hi Irt 1
ll*n  a    I* allaall l,lL.
   I"   I  pabt   II.  ll,  '1
I' |'  I.  N. W  H, -lllllli  (,*,   |l|  III, t. In
L'' ila' I   W|l||   tll,'  ,.', 1    ,11   pOWM In,
.   Ufa I itl'Hl,   aawmi-lllp    >D I
IH lintl II III  "  nf  -U* ll  |.,llw  1;   ,-  ,l|,  l|-
unity fraatad in Ihnt laeknlf.
11'  \ ui ia.  ih,* .'nd i
N iiInu. V II. |IM
t. 0. rom 1 y
iin l»Imll ..I ti,, ippDaaata,
vi'l'l II viiia hut  1 IglOB
I H I \-i
Kotill   I'   li'l'l'l   L'H'll   'la.l
Uilli  aal  III"  I'.ll,,,I  ,.l  I  i  a l.-ll .
,,,Uintl--t I*,  laal   |l|a.  I  ill   n'  \aaltla
V ai ..ui.-i, I lm.nil In nppl> fur n re
tltil   lealtla*   ||| , a,  .    (,,1   t|,..   j,|. ,
nu,..   .*n  I**.   22.  I,',, k  I-..'.  II  I
-'Tl.  .    . aeur .-'I   Ila
rld'i beam
•-It 1 III- 1  VII 1.
Uniil ai Nortk Vn autt,
Nm. :ini, inm
$10  Reward $10
,  Will  kl  tfaien  tu  nnyaaiae whn pi,,
■ i*l*  H l.uni',1 .*n Iradini In lbi
l I'  l.l.  nl  .1."  part]  wl."  ■ 'II  th"  I' t
-  .,1,.  a.l  *h*  I" W   a* ll.  i„
'Ha*   *  ll I  llaa*   i||.|«*l   i|.* k   *'f   lh
la
I  VI  III lllll.
Mnn. FOUR
TIIE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C.
THE  EXPRESS
Nuuni  Vam orvi I
H. C.
Published 1 uewlayi and Fridays by
North Siioai Pain, Liuitid
■ATM Ol SI'IIHI'IIIITIIIN'
I hie year, |1,0U llf monthi, Ho, Three months, Be,
United Stltt I nnd foreign, tl.Hi per year
A.iii rtiaini Ratei illl i.e qnotod oo ipplleatloBa
The K.ipr.— ta iiei.ii.*.i to iha Intereoti of the aortb Short ol Bnmrd lolal
I'lalu.iveli-    ll COIMtltUtM III ldvertt«lr.( nieiliiiin ul exi'eptiuniil faille fur
reai I,iim iii • thomug't aud effectlvi tninnar the popnlalion of Nnrth Vancoaver
City ind I'..trict.  I.v. ry eBurl is n.ii.le tn uiie advertisers the must BiUii.fiii-l.irv
lervlce*
All a 'luiii*."*- in eunlriicl iiilvertiseiiienlN sliuiild bl in the prinlers' liiiti.ln lml
later than in.t.ui  M Iai and I p.ta. Wednesday in ensure InMltlou in the
lulluwing isime.
NaaRin Vancui hi;,  lit'
Novcum B, him
mini: vi llnlll
l   a,,||-|lla'Hll.l"   | • 1 . . | >. . I 1 I *  I,   ,,|    |h,
,,i  lu*  111:11  pr te  < .iiinn* i iilltain
uil' eight  al  ut  lhe suiii" uliiilais.il,
prii*, tl i■_■ 111 *aikei aaighing piwlae
li  tin*  -uiih* a-  ll.e sii  auk.-  in  tin
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  nther  eiirlnu.  Mnillnr iip.ali* nil  nn
"'" ImI"' "' v" ""'■  "'" '"  ""  available in all nereentiti iin,-. fat
■' '  ',r,il'-  VVl'" -  l:""   tl,..-,'  ill.,,  lll-li  in  haie  ,',a rat  I"
>'  "'■ l»ul " ii;" nMfi '""" ,M"  them,  hut   il   is  no.   mat}
*.,,l   , |*l|ii|l  nf  -alllilllillt   llll   tl" ., . ,.
""  '"  I tii   -pii tfi    itiii-ininh   ii-   suiii-
\,,iili Shore ithei i> it u wperi-
.,, ,. uhi, h i- pn 'ili ii In North  Van*
. * * nin-i.ui* I. a  a'a **i tl small'
*  Inun-  l,,.ail.*il  ill  iln-"  priililUail  I
iiimli  imi  ilu*  individual  Irada ..I
\ .nh VHi iver finds ii* a i  > n
"ienl    liu-   l.ei'it   iiti.1   tn   ren*
i da-r  la'inilila'  the  piisitinti   taken  :l*
Ibove thai the probability ait aa) nin
ii..■ .iii.- are railed upon lo  iaa-
lain siniilai ali-iali.i' i a*_.■-.  HI.ile it
mil readil)  be  admitted,  then-tore,
it would It" [mpoaeihli  lo alto*
lather eliminate  tl.i-  I f  local
nul" in favor ..I Va iver,  it will
be ii.n.kK admitted In all partii -
thai tie* l..*-i int.Te-i- ,,l North Van-
<"inei* require thai ii be li.-1.1 down t■.
i ,iii ii ii.miii.
Than* \i conatderable dlvergeniY  ail  (
terial i-.-. lul i. <ii mi the prevailing p.i
■ a* t',,1' standard goods i- axtraael)
-.Iii_'111 iiiiiI iiiiii tin* -.'ii-.iiin»iil bar-
galas uliiah mv presumably oBerid 11,.-
public anal ulii.li me the ra I so
lllliall  OUt-of-toWn  slnappina.'  hnve little
real ailatenre except in tin' lact that
tha ordinary buyer i- imt posted ai- tn
lli,*  real  iniiaiilni's-  a,i  llu*  tun  a
tinll.
The position is, tinui, ji reasonable
e.  thai  as h.r tin' |mat hulk  ol
opinion, however, amonum thoae more I Umi.y ,„. ;„,y„-„M •„,,.„,,, it ,„  ,
""'"lv  :' l:""'1  »"1' ,l,is I"'"1'1"1"' praati.al ,-,.,t,*„„ti  thai ll„*  ,„n,h.,.**,
a-  „, the baal  ...tu— I" I." pm I „„„!,, ,-„„. |( , w jn ,;„,
f.u* tl,.* a"...n,|,lish„„i,t ..f lhi-.■In-. 1. ,„„,,  ,,,„_ ,„ ,my ,,.,„„ „„. |,„„|„„,,.
rherearetb who take the prwlUoa . ),.,„,  ___  ,|,„. ,llll(.  ,|,,* .....urnii.e
thn it would be wlee lo avoW  all „„„  „ ,,„,„,  .„.,*,,.  h 1„,„„„.,|  ,„
agitatioo ..f ih" ma.it.i .in.l iu allow ,,„,, ;,,„,.„„,. M , ,,,!,. ^ ••*■, r.
''  '" tt,,lk ''" ma • ,l"""-11 ""  in,* and Um .piality „t goods are nf
Individual  eforti  et the  MeheoU L, »|| tha i^awtaat ItMa to Waoee
i,,,„n the ground thai ujiUlloa will  .„i,.,,,|  Tto prka la ael tt..- tv-t. i,
but  ive Ihe matter prater publicity j ,„,.;„„ („r j,,,^,^, ,,,.,,1,. ,,„. ,,„, „..,.
and  will  p.mi* harmful  t itlu-r than
li.l,.fill.   (Ill  tin-  Other  hind,   lh**.'
ii" thoae  ul Ka. ih  the  loraia-
tl'Ul  ,,(  an  nl   U.l.,lt|..|,  allll'll'J't  In*  .1
-nn tkat, a- hi- Isen -Ilniin, a 1'iwa'f
pn"■ niu-1 mean mi inf' .inr aim I.
whether the piirilia-, i  ■ inu  nf
lha' tint  nf tint.
Warm your rurllnij UMgl mt}
day in the yeir lol  three minutes an,
twice on Small.i\
Warm your "having «:'1"1' *nt}
morning loi > i
Qlva you IJ*'*'1 impreslltai on a
llivininr royal printini  ma. Line.
Kim i i Iiaini' al  ilevi  fm'  Wo
boon,
Kim an alaclrii clock lor tan tunes.
Inm llll silk hat-.
Lighl 5,00(1 rlgara,
Knead right sacks ol Hour inl .
dough.
Fill ami "..I, JM dm " pim hot
tlia,
Supply all lhi ui i"|uii.*l in uu
ordinary church organ lor t trvtoe,
Pump Iihi gallons ol water or nth-
"I   liqldd   Oa    1   height   a*l   -'-I   la.l.
Ham ii plate polishing  m I blw  ka
B  I" aa||   .
Ilnn an "l.atn* piano f r I" I -
I.ilt S| tn..- "a li. ... I minutes
1,11,*  l Ill*■*  latlkl-h  light  la*.ill".
Keep i I.*ni. ii    ii*  'I"
hu  an boor,
Keep nnt u um in bed lorJSbr.uis
Wane all tin- i»-.i- ta tl..- h....-e by
wanaiog pen f"i i f'.itiu.h'.
Hi," i,ui a iin* in your l.'*ai ."*'ln
(.ir an Imni ulul" mu in dri-uin:
an.l iiii.I..--mil'.
llnil uini* Unl,-, aaeb bohliag u.a.
pinls nf uata'i.
Cook lifii'ii ,Imps iii lilte.ii min*
ul.*-.
linn a mall i.iitiliilin*: fun fat  six
boon,
Ka*.*|i y.uir lir.-.-iMu-l  lllllll  l.ar liii'
hum*-.
Il.iii ii seeing ma, hin, fm- '.'I lmuis.
lam  mu itn tine- I."in  lie*  l"'t
imn  nf  th,'  fa  In  llu*  t"|>,  H  f""l
ea, I,  inlllll". .
Cany  ynu three mila-  in  an dec
ui, brougham.
['Tlic latest and best
subdivision in tlu I it)
Start inu thi- month ami rontlnoini
until Uarch the  minimum  -um  with
uliuh an Intending baadgraal cob nr
I.*.* Caaada will im ir-n. unia-- th.*.
mi* aaaured ni positions a farm la
bone*, Thi- in nnnlormity with tin
practice adopted In-t year ie pii. int
iatadarants .luriiiLr tin*  -I i*'.  s i. m
fnr  labor  In ll"  in n  position  tn  I."
sa If-.ippiuliiiL' until wrk i- ".""
plauiiiful iiiiiii it iiill never! m tl..*
Uli minimum.
Horscihoeing and Blacktmithing
Kerr & Wallace
At Ales. Gibion't Old Stand
THIRD STREET AND LONSDALE
34
The latest ami best
subdivision in lhe cit)
BLOCK 34
A. Campbell Hope
C. A. CAL.
34 ELDER MURRAY CO. 34  ARCHITECT
Tlie latest ntnl Insl
subdivision in tin- iit
.argp Lots from $925 each.
34
.,  , ,    ,,  ,    819 Chesterfield Avenue
I be latest ami lust
subdivision in tbe city] PhoneR 138
Refuse Substitutes
ami insist upnn lyttitii; out
paints. Tbe cheaper paioti
never do tlnir work well, ami
will canst \ou a whole lot nf
i \lra work ami expenie,
Our Paints are Warranted
ami an* RUldi In st.iml thc im.-t
■even weather without chipping
or blistering   Thay an* the
paints that good painters nli
upon, ami thev have never filled
..-•i.t lo give inlin- latitfti tion
They ib'siric your trial.
W. H. STONEY & CO.
tt; Lonidlle l'lnm. ;.p.
FRUIT  PRODUCE
CONFECTIONERY, CIGARS, Etc.
WHOLESALE ONLY
PETERS & SHORT
66 Lonsdale Avenue Telephone 53
Convenience to North Vancouver Merchants
Biy in Your Own Town. Your 0  en Solicited
Queensbury Heights
DOUBLE CORNER, 100x147, occupying iplindid position
on TENTH ST. iod clou to car line, Price f 1930; $950
caih, balance fi and in monthi.  All cleared.
MOTHER DOUBLE CORNER, 11.0x147. oa TWELFTH
ST.. all iir,anal ami cloae I.) car Inu-.  l'i ict- Jiioo; Third
cash, balance 6, 1.) ami is mootbn.
Keith Road
One bloik Iioin Lonidlle kn nin'. a lull *-i/a-il 50 loot lot, facing
soiiili, (1.1 I1000.  I His is .\ SNAP.
CHAS. E. LAWSON & CO.""
Nurlli Yunr..uv.*r R,al Kutut.* Sue, i.il -t-
KiiuuuTil anal Ini-uruni'i Itruken 1'. Lmiiilele Ave.-l'liuui' 70
 *mau niii. tl..' avowed objeel oil  -|-h,. ,,„., ,,,„ ,,„, ,„.>|>t1.1.<r oi Um
,V'"-"'"L' !l »,r '" ''-'nipui*.*.. ni;nin«l  ,,„ ,  |, ]u., ;iiK  1,„,.r,.1„| ,„
ih* patroaate "I 'ai- 1 irtuaaea, i- *>
till-  i|.*|il.*li..H  a.i  tlu*  '.aal'llii.   - I  I"  al
I   l.li   aj|,,|   ,],,|1   ll.alllll   |h'   11 * i'a llll'
"Mi  l.l. I.lll.ill  III  fm aar  ill   Ila
nil ihoppins ii.i'l   n-tiiill.'- ili it-.ll
|ii.-ii"i t i.iii, *r.*i. t iii' la'.i.u a ..I 111, aitaramt aal mm wtUlartoc) ra-
-l|,,|a|aa|.   taa   |,ll—   |,l   |.,a.,|   | llllll .up.,   '||„*  |||", ,|,r|,*l |  | ||.   |i,tJ,'  a.
u.i'l lit n.'l'- iu Vam..ui.t. 11.1.  tl,.- i^lili-iuiiint ,. n,,i Ule i" tu mil' -t nn
|""l'i*   a'  Ilea*  |M  ■    ,1  ol  1  I I". ml, ,1.1  111  lU  llnlll l.luil  naltll-.al  Ill-
lit ilu- knowledge ol lhi .• il Inward nutoMn aad il alt 1- laat bay
ua-. ,,|  ulin.. iiitli  ulaa 1  limit ,,, iiunl.,1 ,,,., ,.. ,  Hull iinny
.nan it-  " ia..iiiiii   Ii 1  ta*.„iiin- ,,1 lakaaM m ult 11 mai 11 aao  (ea-
"i   lia  a'    I   *                         ■■III.Ul Ol tlU ..-|.|   |l UluOll   I. a ' I ■..**•- I   lll'l   liii'l, 1,  ui,I'll iiiiiul.i- iiiiii, date ii ,, mi.1,-1 in pmtaotlag  ilu*
llll   -l|..pp.*ll  aN   Ullll'l ll |ll|| ala,  -I '- i'l  1.1, liull. Iltl III.*  OO 11*
".   1*  I- iim. itiiiy, the local iiiui,Imllt i. ktoofhl
|t»at  '' *  '   1.1 1 i* |*. 1 ., v. 111, In. tam
'■■...Hi .* 'a ing tin. n.-i ill living  \ uaatee, eadi I'lahii,..,..! patroa .- tp
FOR SALE
20,000 Bulbs lor Fall planting. All the leading vane'ics
(rom 10c |*r dozen up.
Cull or phone (or catalogue.
Simpson & Wight
FLORISTS
19th St. Writ   North Vancouvtr
littla*  lll'l'lll .   j 1  ihOW  llli"   aMum,
lllll  .11,' t 1, il  ll.e In. t ll it lln  .
-..  .llinl  li 11.  1111   .11.  111  i* 11 1
lllllll   Ull. I'.'I  Hi. Ill'll  lllll    lli'-
• tare prat tt* nltt 1 .1 lhat I1	
I* I..In,  l   ll.Hllll.'I.   In  . lit  tin*
predated bj Imu and both upun tl„
p.ut aal liiiii-,ll aad "I*.
* 1 J titration will l»' Inrthnimiag to
in.ka- ,.f • I-1, patron 1  »ti Bt i boyi r
ll.al   ll  |a,'in|.|l|,*lll   a 'l  tnaM I I  '.  ' .
lalllrl,  a, ||   ,,|  |,|    l.l   |„ ,   ,.ll|i  a*l|a. |,
1 i  • 11 *! ird  i  ind lh .1 H |« e, -.-. 11 i b  lbi * ile  11 *
111     led,  ll   I*    I"*"    Illlui*  ,,|  llil-  |**l  alll,I  al.HKlat    I'l  ill-
ream I " '■• * <.. - ..I ■ 1. u         ha  Ihe
• mull ' I,null .11 lor ili. individual  II	
1  nail) a*  lnterl.it article, ulul- loaloe |i Iall) jeatlaM tlmi thai an,
i.-iini; ti * in h.i th ii it 1  * ii J  1*. ,1,,  aoraul   I,t,. *,  brttat  ■■ *
' >"l " ' *      I     oal)  .1   ''« mil bl I I mill :.  ...i-r  .-t
""■' Ik r a lot ol (1         *      *          .*■■,, i.u |	
.nnl. in -...I,.* 11I1..1 .,11.1 * 1,  patrooliiai  thl lotal
-I  ll.nla I   H|„-Il,lllt  a.Ul.lililin.  WM   Ol-   t|,„n  |,y  t»lvillL[  Ulll  ail  |.,ll||.
fa*i'.|  ilu* public price
lllllll  llaa*  ||  lllll llil   llll* I*    ll,  '
tl'l III   llaa'll lllllla    la|
tin* prim "I lhc  I amine:
lie -liuhili  . 111 Iiii  1 i* 1*.  hurl |i* it
l.al,    *l   a*.   I.!•!   it   Will   ll
llml 11 ll  made hum
Minn ilia* uhnle III.ill.I  I  ,-. -1 Iall
.'llnl   lip-ll  millllall   raall-illa'  llll'l    t'l
com !ii*i"ii 1- 11.ei iiul.la iii.ii Iwa llr
t indpolni ..I liii rn hi 1 |» 1 we .1 in
tercet,  thf  local ihoppet  ui.tlii  In
tin galnet b) dolag the lurpul  ...'--
    .Ull.'   lini.U.lt  aa|    l|alp|Ulll'  l*  ill   |'..  |.i
i.'.'l  W bri i- -ul.iiitin.-.l  f"i  tin-  ,,,, „„,
.t.11,ilm.I -. I   i'l. > '  .1 nn' iin
ili- al-ii- mated l..r rheapi-r  prlcee,
I-1| thli Roar 1- inm ti  Iht  1 ml
Iliuli llie -t,inline! jitti    1. .ei .  ul ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ti,- 1,  -, ounbet **l pout :  **i tinwi   the I
, , ,   ,  ,   tig ll. : trtu
a II ,*1,   nl  It.
hour in a 1   I, ,miii
'"  ,l1""' ar" U'1"1'' "v   I'a . m.   Hi,
|a,.||,,it. ul,*i*i*.  mh 1.1  .11"  I"   ,*, ,,l ih,
1, ,i,,(  ,n  tin  miiia|. a,I  purchn 1.  rle. tri
Hllll   I  Klliill ll I  llnl II  llll.l,
DO
uw: muceumii
UUIHI (V., Ud.
Looadale Aeeniro,
ai Perry Landing
Ai.l, KINDS OF
IT.KIi AT THE
LOWK8T 1'K I«'Ks
Wa- alao handle the lolloirlng In
POULTRY SUPPLIES:
li a ti ciii, k Pled.
11 t K thi,1,11 Chop.
»uiit.' Bert Kerape,
Mjrer'l I'. nltry S|.ii-.-
I...- I.uv Killer,
ivii.-iii in lajogradea
Bold in uuv qaaatltice.
Campbell Realty & Investment Co.
FOR SALE—6-roomed All-modern
Houie, dote in. Price $2600
$800 cash, balance eaiy.
REAL I'M ATI-, LOANS, INSURANCE
HONE 89. P. O. BOX 114
TRY SWIFTS' ARS-
JfATE OF LEAD
The But Cooi r fprar
un thu market.
/\LL KINDS OF
Fertilizer*
FOR L>\WN f\NDCf\RDlH
Hot Points
For the Man
LJeri's I chance to please the
Hlle.
Qrali r at once a lyio " HOT
POINT"
"Ten dayi trial, free for asking.
pleasure ami comfort on iron-
inj! day.
Qnly iron on  market [UiriO-
teed Inr tm. vears.
jm 1 wt nuw, it  uill please her
l^aai, dean and economical.
Try one dow and be ooovinced
B. C. Electric Railway Company, Ltd.
50 Lonsdale Avenue.
lip, Cameron & Co.
hau* lur sale
Large double cot. in North Lonsdale  close in lor
$1750
$450 cash, balance to arrange.
Choice double corner Queenslmty rt+H*M+44*HH»H+lH*+*H»»-H'»fr>*HtHli9*t-H'■i^-t-Ht+tt-t-t't-H'IH11 _
I letghls - ne at Keith Road. Only 1 ^*
$1100
*400 cash, balancc 6 and 12 mos.
117 Firit St. Eait
LOANS  AND INSURANCE PLACED
j Canadian Financiers, Ltd.
AUTHORIZED CAPITAL: $2,000,000  j
I. O. O  F*
Vm lh Viiin inner I ...II'.', Ro. •"■'.,
mi-fl. i'liii I Inn-ilm aupnins, i-orncr!
I aan A ili.  kvMM a.'i'l I "'-I  .lr,'i"t, nl
I o'doolt. \ i-ititic brethren cordially
im iii'.l in ittWL Irn Ba tatn, H.I
0,; it. K. DomMmi, m.in. i J. H.
Plllhc IVL, Fin.-i«r.
t REAL ESTATE
ll llll    l-l    taa I  Ili'I ll'l
ti 1***1  In ile* iii iH*. "I I ittndr)
0 l|i    I'al   lllll  I.  llllll.  ,1  I* I  llll'l    111.II
| II  ' .i'l"l    ll 'I llll |\  a alk.
nl   Oaf  I"   .11  I'l   lll'l
I  .  *
' I
I' I :  * ||  111'
1  leu   "3  I   ll-  .,(  a
Clip ir*   .   ,
NEW YORK CAFE
ESPLANADE WKST
LOW SEA, Proprietor
First-class Meals ljc,
(iiiiiniiitaiiuii Ticketi, 21 meals
his
Iia ium** lor Kent at moilctate rales
INSURANCE
MONEY TO LOAN |
ACREAGE BLOCKS
of 3 1-2 to 5 ACRES
Overlooking New Lynn Park
High, dry and level. Close
to car line.   $600 per acre
-   J. P. CRAWFORD, Local Mgr. {
Telephone 215
end of Lynn Valley Cariine
632 Granville St. Vancouver
Foreign Office:  Glaigow, Scotland.
I 14 Lonsdale Avenue:
Branch Office:
Main Office: THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C.
FIVE
TAKK NOTICI-: Hint Hu- Caiiia-il of the ('oipoiati.in ol the City ol
Nortii Vniiiiiuvi'i' intends to aiiriy out ns n wurk uf local Improvement tlio
punhaae of lands fm* Inm s or pul linns ot lain-, in parts uf llisttii-i l.ut Twu
Hundred and Seventy-Four ('-'el), 'in.up I, New Wi-stni.ii-.ta-r District, being
ii |ii,ninn ut llie said city nl Notth  iiii.-uiivi'f, nail being;
Prnportiiiiiuti'
Vallu*
All Hint portion aaf hot "A" in  Hlock  115 (except  thnt
part lying i.eiwis'ii lots I tii u liiii'lusiii'i iiiiii i.<>tk n to
M liiiciiKii,.) »:i;iuiki
All ihul portion ul lad "A" in Hlock  117   IIHIi.INI
All those piai'tiiiiH iit I.iii "A" in llhaa k lis Inn.* bat una
huts I, ■_', .'I. I mul |atl B, B, ill  ami  M and also I..-
Wan lul.  It, II. II auul || and  17.  I\  III nud '.II ...  IMM
All that pa.tlii.it ..( l.ul "A" in   Hl.a.'k  IIU  M i pt  llinl
port ii.n lying l»*(ii.*.'ii I..1-7, I, I auul M, ill uml Ai   ... Iir.'.'a.ll'l
All thnl  port  "'  lot  "A"  iu  Hliu k  li'i  lying  Is--
tw,-,-u i.a.t- I lo it. aad -'"ia, H   tttM
All lhat portion ot lot "A"in Hluck  Itt  MMM
All  thnl  porii f  lot  "A" in  Hlock  IJ7 lying !>«
tw lot- 7 and s .unl tt Ild .'li anal ll.e -ouili hnll in
nair ul hats 17 to'.It   Bi.lHI
All  those  pOltiOni   aaf  l.ol"\"   j|,  111... - U  Itt  lying  U
iii,-i-u iui- 7 ta, ij iiii,lu-iii'i uud i.ots ill iii iiii (farina
in)  nls,,  l,a*ln,.a*ii loti  17, Is. Ill „ii,| H and lul- tt, H,
2.1  lllld 'Jii    lllMHI
All llllll  pairlinn „f Lot "A" in  Hlock  Itt    171.00
All Ihon pau'i.aiis a,( l.a.t "A" in Hli.'k Itt lying lie-
tween Lots 1 to 5 (inclusive) nnd 'i> lu M (itn hisiia-l
Loti '.). tt, II und tt, '.',1, lit, also Iietween lots IS and
tl and 17 aad Is   HT.00
All  llllll  |>al| . inn  aal  l.ut  "A''  ill  Hllli'la  l.'ll  lllllg  llal U I'.ll
lots .1 to !l inclusive and luls -.'I lu ■ inclusive    '.M.IKt
All thnt purtion ol Lot "A" m Block III  M'.Mm
All ihnt penfaa ol Lol "A" in Wmk Itt lyiag hltWM
I.ols I  tu I.'I luiiliisiinl ai.al l.ut. -.11 t,i B (in.lu-.ive)   Idll.lKI
All that portion nl Lm "A" in Hluck  III  ttttjtt
All thut portloo iif l.ol "A" iii Hlock ttt I.i iiig I'ctwis'n
Lot! II nnd II uml I...I. '.'1 and 23    l.W.mi
All thnt pautiun ui LM "A" in  Hlock  I Cl King botvtM
Lota II aad II nn.l 17 m..l l"   UUR
All th„t portloo nt Lui "A" in Hluck 111   WT.00
(I)
(J)
in
|i)
(fil
(7)
m
cm
mi
H'.'i
ii:ii
UD
(U)
(llil
(IT)
y|:i.t.iin tm
undei■ Se, tn n SS, -ul, linn ila", ol the "Municipal Claim  Ad"  and  U
teiiil. tu eaeen tlie iiunl ni-t tln*ivail upun lhe nml property tra.tiling or
abutting *h.-i■■• ,n uml tu l.< hnaltted llic.'l.v mul thai n stnicnietii shnwitig
•I.a Iniul*. lie ah' t" pa] the s,iu| assessment and the Barnes uf the owners
thereof, su fat us em la- ascertained f'"in tin* In-t revised Assessment Hull
i- inui mi lile Iu the iilti,*,' .if the Clerk uf the Municipality and is opn fan
laajn lllll during aatli.y llulll-  The i-liin,iliil  ea.-l  uf  the wurk  is Jlll.tmil,
ma pari uf wlinli I. tu in- pnttmat ap nl tl..- jmmI tuia tt the Muni-
. tpnlily.
THOMAS SHKI'IIKItl),
North Vanaa.iiii-.. II. ('., City Clerk.
N',avcllll.-I :h.l. turn.
WATKIi \lilli I
NOTICE is hereby givi-n ilmi nn ip
I >] ii ai 1 um will I... nuuli' uiniii  I'mt V,
et the "Water A,i, I'.ns.i," bt.un a
lii-i'iice in the  Vaiieuuia-r HvWm  "I
Nan  Ita'-tnini'ta'r llislrtcl.
lui  The  luiiiii',  uildrc-s  atul  t-
luttiaiii uf the apple mit The Corpora-
tillll  of  tile  Citi  aal  N a ar th  Vllllaaaaui i
I If fur mining pnrpooea) ten Mm
er's t'ertilicate No.
lb|  The  tinine  nf lhc lahe, -I.'am.
nr source Hf mined, Hn* deacript	
i"l Hi..* Lak.*, aupa* m 77,i««i,i«»t imp
gallons,
(cl  The  puint  ul  llll, I-inn,  | ut   '.'.'a,
I). I.. \Vi, \,w We-ltnin-lir liistriet.
I'll  lh'  -inutility nf wntaT applied
faar tin iiibii |.i*i |h-i eeeaaii
|el  The  ' haunter  ail  the  pl*a,p*»*al
■onu Natural Storage It rn,ir.
ill   The  |,l*llll-a-  aui  which  till'  Ull*
(fl  Tin*  ptaini-as  un whnh  tile III
taT iS taa In* ll-ll Tile Ci al|anrnt illll (ll
tha  I III'  I.f  Nurlli  VntU'aallli'l.
Ig! 'llu1 pinpaases lur which lhe wn*
ta'l  I-  tii  Im*  u-,sl  lluiu'-ln  anal  ll
nicipal purpoaea,
ihi  II fm*  iriigaiiiiii  ieerrlbe  tl.e
lllllll   illt.'ll.l.-ll  t'i  ll''  illigltlCll,   gil K.g
acreage,
|l)    ||   t||,   IA  ,1, I   I I,a   I.'    !  a,|    la„
paaWaT air ItlilllllL' pillpaa-.- i|.--. I |lh- tll*-
pllli.'  Whan  llu*  Wlltal   |.  taa  I*   lal HI II
e.l  to  ""lite  iiii I in al  a liiiiiln*l,  un.l  tin-
difference In altitude I. lawn poiol ol
tliier-iun miai puint id la-linn
ijt  Area <>f Crown land LntMidad to
be  a" ' lipid  l'i  the  plaapaasa-al  mati-.
|k| This notice was poetad .... llu-
Kilih day id Sovember, 1910, ami m
pliaiiliian will Is  mania  |.a tin- 1**111,111-
siauier a,u tit,- Ninth dai  nf I,.* enil.et,
I'.lin,
ill  The llallies and udihe--cs .,f um
riparian proprloton or lioenaan arl r
whose Innd. nre likely In lu* nfTeeteal
hi tin- proposed woiks, either above
ur below the outlet—Hustings Shingle
Manufacturing  ('...,  Mnvluw* k Hm-
lull,  Vialuliil,  ||.  C.
I'll  The  llnllll'lallii-  atul  Ul.ll  aaf tlia'
munii-Ipiilily :
Commeiii-ing nt n poinl in Rurrnrd
Inlet,  distant  1,100  In) due  smith
from   the sulltliwest   rurticr  p.asl   ul
l.ut HI; theme ,1,„. uuilh MOO tact
to said, south-west corner poet of said
l,..t MB; tlii'ii,.. o.Mii f..'t, mut.' Olil—, tii thc iiurth-wesi  iiuiur nl laid
l.i.t  205;  tIn-ii, .>  northerly  through
I.nl tti, '.',liln leet, Ml or ti-   .**
the smithw»st  corner port  ul l.ut
thence easterly along the nortii
-,',..
I. .dmy nf Lot 688. -.'.liln 1,,-t. more
Or  less,  tn  the  lla.rt ll*,*n-l  ,,„,„ , |„, ,
uf I...I HII (hem n.ntliaili along lhe
iia I hinimliity ul Lot .Ml. I,7ll leet,
mure or lens, |0 the ninth WMt  comer
)...-! nf l.a.t Ml . ||„.,, „-l.'llv „|„nL,
the nnrlh liuiiu.lin  ol I aai Ml, 'ifiltl
fc-i. more nr les,  I,, He. north-ee.l
corner poat ol l,„i Ml . them
.-tlv iih.iiL' tin- norih bounder] ..I Lol
MR,  -'.lil"  laal.  nt.Ue  ,„  |,-s,  '(„    (|,„
lorth nil  aaun.-r poal  ..f l..,i  Ml,
theitiv "u-ti'ilv nlnng the north bUO
dnry of l.ut .MC, -.'.liln f.rt. mure or
la'ss.  tO  the  IU,Ith ,-ll-t  * nllter  pu-t  aaf
I ,.i Mil. iln* aeterly along  the
lll'llll IhiiIIIiIiIII aaf ||l'- IU U I ll ll-st HI
tiaall aaf l.ut lilt',, '.1.1(1 (,s*t. Innn* a.l les-.
taa  the  11. >l 11| >' 1 -1  anil f  -lllll  pOr
tiun ; llu*... liberty along tin* m-l
I..,iiiiiI ni uf -aid nurlh-must p.utini.
..I l.a.l 1'iHi, il.illi'.l bat, mure ,,r I,-, lo
tl nh w,*.t  auriur ol l.aat i.tri;;
tIll'll. a-  I'll-la'lll  lllullg  ||ie  nurlh  bullll
al i.i "f ll.e H. in.*-! portioa ul Lot
ni.;. .',!(7ii Int, non .ir Ins, to the
ll,altll-a-n-t ca.rila'l uf said sultlh*ni"St
p.ul,a,li  ,,(  I.nl  lilt',   Hie, llth,-ill
along  ll a-l Imuiiilin  .,f I ail lilli,
'.'.itin hat, main' nr leaa. t.. tl..- nath
all-t   a aalll. I   |H,s|   a.f   |.,l|   fill', j   1 |ll*lia I
westerly akng Hi.* soath boaadal) 'al
I.ui lilii. :i.:iiKt i,.,*i, I,,,,,,* or i, . t.
tin* soath weel eoran poat.ol l.ut 111,
thenee -uuthaily along the west lioun-
al.lll   ',i   I  aat   Vl.l.  *J.|,|ll  |,e|,  , |,. . |	
le--.  taa  H itllWi'.t  MaMT  "f  Lol
Itt| them i-a-ti-ili, alaa.iL' the smith
laaailllilail   aaf  |,,|  Vail,  llfill  f.i't,   more
"i leea, taa tlu* aortb-oad man po»t
of l.ut '.'7!l ; tli.-ii.e .uiithcrly along
the en-l b.iuiiilnrv ,,l I **l i'.i. n di«-
tan (  I .'.'.'IH.Ii  Int,  to tl Hi
li.iiiiiiliiiv ul Hint purl uf -aid I,,,t
'.'7:t, llu- piu|H-iiy ,,( .luhn 11,-iiili-ry ;
llmnaa* wi-iaily nl.aitg the nurth
boundary ,,f the property ..f Hn- end
He."Ill  l.l  till  NU|  hnillitlillV   „|  Iiii
•.'71: llien,,. «i ailherly nlong the .aid
•aat lauuiid ui ,.f Lot -.'71 ia, ihe Ugh
Wlltal-  III.Ilk   ill   lilllilllll   Itll't  ,   t ll.ll. ■'
iii lln* -time line ..aiitheilv 100 bet,
nml Ihem,. »,.t.rlv in ai straight Iin.
t'.  lhe  point of i..iiiiii.'..'.-nia nl,  lh.
-I.ld  llll'l  u|  lllllll  lumpil-illg  ||,e  lul
lowing Int.,  namely   Vfi,
171,    alaapt    Hi"  p.a, ll,,,,   |||,|,,,| |„,
longing in .la.hii Beodry, th .t.tii
i» f L.t *'s'.'.', aad I ut- m; 51*
Ml HO, Ml. Ml, Mt, uul nlli, „n.i
tin*  Mis«iun  Indian  lias, n,  ,1   m
1    l'l'.U|.  Ull",   New  Ua — t nn.l  t,*|
district, together with the  (,,,
iii front  on Hi,, nnrlh -lune ,,l  Hu,
rnrd  Inlet  a.  tompris'il  uilliin th,
11*1  huilluliille.  ,,|  t|.,.  (||i   ,,|  Virth
I. in. ■ .inei   the siiiii trn. I  nf lum! he
mg nova nn n map ,,i plai ,,i ti„
-iii.l (tti ul Nmth Vnmuinei ahpu.
itcd ill the Lllllll Kcgistry (llli.e at the
I  III   aaf  lum ultler.
Ir|  Approximately  llu*  ntinih.i  . -f
InhaMlMta tin fhoaaaad (M00|,
i-i The plan a.l the arapoeed .»
-ci,ut (or s|oiiuL.  I),,,. Lake.
It)  The  mean,  by which it '- i n
pusc.1   taa   -la.re  ||„,  wali'l   Nitill.i]
■torage l.v it-,' ,,l Lake.
Iiii  Tin*  ntea  of tie' | seen oil   il
or sit,*. ,it each loot in deplh  ilam,*
outlet :
I foot iiinn,. i,nth i, ii Ij inns,
.iliovc outlet, (I.lll an-.*.,
il led  nhova* anil h*|, DM
I fa*,*! iilia.ia* outlet, ii 7,'l  i i
*'.  leal  lllll,le  outlet,  II 'l.l  u* |, .
I f.s't  lllllll.-  nutlet,  |.|1  aCIM,
7  f'a't   llllll 11'  ulltll't,   l.**7   I. I.
s id than ,,inlet, *.'.:ts
I  Ie.*t  'ila.ll,*  aUlllet.  il J)  ,*|  I*
In feet abort outlet, ".''>7 attea,
II  feet  uliaai,  ,,illlel,  lis|  ^.f,,,.
l'J leel iiliui.■ millet, 7 (si ner,-..
lil l.-.-t above oatlet, 1,41
II f.a.1 above outlet, sit;
1.', fa** t abovi oatlet, '.' II
III fe.'l  nl.mc millet,  l.n  |  I*
I; I..I above ...uhi, 10 II
II l'*'l  all,,,I lllel,  10.11  .,.,,,
I'.i f.-.-t abort oatlet, ll II im
-.'ii f.'i't abnva' outlet, 11.71 acree-
II fi'et abort .iittl"t. 13 ii acres-
■2'2 feet abuve nutlet, 11.17 ticrea.
■jit f,-,-t nl.a.ia- .dil.-i. 11.11 term,
•.'I f.-.-t above oatlet, ll.M aan.
-.'5 leet ibove outlet, 11.07 ian,
■it) fis-t above outlet. 14.33 in i.s.
07 le.t above outlet, 11.."iit tent,
28 feet above outlet, 11,80 MM
i'.i fa.'t ubovi' oatlet, l'i 1111 acres.
illl (eel abOVI nutlet.  15.90  ii.-s.
ill fa-.-1 abort outlet, 11.40 aan,
18 fed abOVI nutlet,  la.lill na'l'1'8.
(v) Bow it is prepoeed 10 ininln
tin- Imnl nea 'essary tnr  the  purpusc—
Ily pun ii.isu.
(wl Approxinigtely the number ot
in re  fei't  intended  to  lie  Impounded—
■i<i'.i wen UH,
(v) Whether it is proposed tu lower tbe water in nny nntiirnl Inke or
standing buily nf waiter, and if sn,
then :
II)  The  llllll* ipntasl  latent  nf  the
lowering fl f.-.-t -
('J| The nu'iitis propoied ta. Pa- ml
uplisl In h.Wer mid refill—It le
|trnposeil tii Inw'a-r hike bv
iliuiiiiiig the open dit.h intu
l.i tin Creek (luring a-nurse nf
construi tiun ami tn * .-ti 11 by
ma-mis nf pipe line frum water
reenril iiha'ady applied lur on
Lynn Cn-ek.
1 it 1 Tin* nature nml ebaractari in
ditiui uf tin- worka innptiMl t,.
lh'  a-nllstI'llataOal  tu  prnvi .'  fur
tin* ilisiliaiL'e and penning back
i,l the water—Inlet niiies  Imm
Linn ('nek QMtrolled liy  nr
gllbltillg   valves   alld   nutlet
pipi'S  ta. culltll" t  llitll  City Slip-
pii  mains.
Mortgage Sale
OF VAI.l'Alll.K CITY
PROPERTY
I'nder nnd l.v virtue of the Powers ol
Sale i-iintiiineil in n Certnin Imli'ltur.*
uf Muttgnge. which will be pruduccd
nt the time nt stile, there wilt be of*
ferasl fair sale by public nuctiun 'iy
Till' SIII'.llltllT 01 Till*'. COI N IV
ul VANCOl VI'.R
at the hour of I o'clock ii the nfter-
On Friday, Nov. llth, 1910
at the
SHI Kill's 011 ICE,
IN llll COURT HOUSE,
in the City of VeUotnt, II. C.
The following properly, tmaiy i
AIL AND SINHI I.AU that certain
panel or trmt ul bind and prentisei,
situate, lying and lieing in the City
nf North Inni-nuver, in the provinav
nf Hritish (',,luminal, mid lieing known
and lli-i. rilled ai fulhiws : l.ut "K" in
ie -ulidiii-iuu uf hits tiiclle liad tl.il-
taM (11 k t'.l), ill blua-k righta tlir,-,
I'i'l). in lubdirukm ul Distrii t l.ut livi'
hun.Insl anil liln |tt0), gmap one (I),
Vnn.aaiiver distriat, lecordat tn a mnp
nr plan nf the MM stibilnisiun depus
liad in the l.ntid Ka'L'isiri Ollice nt the
(ilv ul VuDcaniicr, iifu.e.aid.
TIIK VI'.NIIOKS \I|K INKoltMl.il
Hint there is sii mite , i the .nid Pr..
party a kuami; imiii.iNii hoisk.
TKKMS OF liU-fl pn wai. ut
tin- our, litis., minii-v tn lie paid ill 'ash
.il tin- lime nf .nte, nnd the bulnn'V in
,,,-, uiilau,-,- with uiiiililiiins In la' made
knnwn at time nl sale.
Fur further particulnrs nud enndi
linns nl Sale, npply lo
I  V DAYKIN.
Snliciinr (nr Mrtgagee
.159 flrnnville Stiwl,
Vuiii.uiver, ll. C.
Dated nt Vnn'u.tver, 11. C, this lltli
dav ol October, A. 1)., I9HI.
CI.IMIITCATi: OK TIIK REGISTRATION OK AN l-AI'IIA■I'KOVIV
(III. iliMI'ANV
"Cnmpanies Aet, .Inly l.t, 1910."
I  INAIII :
I'raaiin.i- ..I Britiih Columbia
Nn. Jilt ll'.llllt
I hereby rertif) thai "THK PWKt
SOI N|) Kl.otillNi; MILLS IHM-
I'ANV". tin .in i |. laal in. inl -ucipani.
hn- ihi- day ba-a regbtand a- • ( nm-
pnin una|, i the Companies \.*t" 1..
,m  uin  ,,i . IT,■-1 all ui  mn  o( lhc
a.llja*. t-  a.l  the  t "lllplini  I'a  ivhii.l   llll*
hvislative  lUthorit]  ..I 'I*** I ..'..'u
tai,,. o| British Cui'imiu i t standi
lh. head "Hi"  'I the ConsoiO  i-
-itiiata* iii Portland, Oragoa, t. P. A
Tba head ofl I tha Ca.mpmiy ita
thit Province t" sltuta at VMraaver
uml Bobart I'm- It.*.d, K ('., win,-a
nihil'-' .- Vaneouvtt afoneaM, i- Ha"
attorney  f". th" C.aiupaitiv
The  .imiiillit  nl tha'  lipid,I  nl  the
Company is One Hnndred and Sixty
Thousand  Dollan, ihnalid intu  Sn-
tai'ii  Hun.Insl  shares ol On*  lliunh.il
Dollar* ench.
The suid Cnmputiv is limited.
QlVfcH  uniler  mv Iiuiul ntnl
S.-lll   ill   nfTlae   lit   V|a|*.l|ai.
11.s.i  Flavian aal liriiish Columbia, thi. S and dny nf  \a.
lumber,  0m  TboMaad  Nine
llundieil and Ten.
I), whitk.siih:
llegistrnr  nf .Iniul  Sl.,, k  Coaipan
Tin- Object! fnr whiih this ( nmpnni
ha.  been  established  and  registered
ail,*
I"   I.UI.   sail,   impaall   llllll   I'Vpaalt
wheat,  ci-iiin  and other  tuai.l.
..ink" advnn.es nn Ihe MM,  '
or sell the snme apO ponnlieion, to
mnniifn.ttirc, bm, -,*||. Utpotl *u n
pari lan ud ill braadrtafi nr mill-
stuff,  tn  make adl.llli".  nn  lhe  same.
lu itore a,r -,*|| t|M, snme upun cm
mission,  to llllllll. buy, sell nr "hartl'l
lup-.  -tilllllllnlll-.  tiatpt  '."'I   l.aaait-,
in mat, buv. -ell, mm oi h't mills,
wharves, warehoaan,  ta  boy,  sell,
Icise, Id, ,mii uMI| |„,|,| ,,.;1| proper
ii. mnl generally to do nil thing,
pertaining ta, a general milling, man-
irtng, hipping and tsimml 'we
bit ine In the si«ie ,,f Oregon, Vt .
Iiiiigtnn Ta-rrilun .,,,,,I ,l.,nh,i,.
LICENSE TO AN KXTRA PROTO
(IAI. COMPA.NV
"Cumpanies Act, 1897."
i I VAI)A
Provion of British Columbia :
No. fill.
This is to certifv thut "THF. I'llil;
GOLD MANIKACTITIINII (OMl'ANV
I.IMITKD" is ntithori/ed and lieen.»!
to .nny nn husinena within the pi"
vinai nf llritisli Coluinhiii, und to car
ry uut aai ainl all nr tiny ,,l the ob-
jcls nf the Cnmpnny to whiah the le-
gislutive  aiillinrity of the legislature
ol British Columbia sxteode,
lln* linull ufii"'" uf the Conpany is
situnte nt the City of Toronto  n tin-
luminal' of Ontario.
Hie amount of the cnpitnl of the
Conij.nuv || One Hundred » Bavn
l.v Five Thousand Dollnrs, divided in
to one V a land nveo hundred ami
Mil .-hart's nl One llunilicil |)ull„rs
ench.
(lie lii'iul ulliii. u| ih,. CunipnOy in
this provinae in silunlo ul \ an..111,1.
and Vi. Hurry fftbjOB. Meta IiiiiuIi-,-
Hrnker whnmi address in Viinentiver
nfutl-siiid, is the ntlntnel hu* the Cum-
pany.
lilVKN  un,!,.,  mv hmid  ami
Saul  nf  Mn  nt  Via-lurin,
Proviaoe of  Britbj  Colon
.bin,  this  Thirtieth  dny  o'
•lune. nne ihoHaaad afaw bun
drad nnd ti'n.
•I. P. Mel.KOI),
Aa nng bgietrar ..( Joint Stock Con
panics.
llie ubjects fair whiah lllis Cnnipnav
•ill-  heell  I'slal.llsheil  ,in,l  lie,-used III"';
To maniifucture, buy, sell and dcul
in groaeries, eOMea, -pices, baking
powdere, llavnuring a-Mi.nts, iniiinlo
cutsttps, jelly powden, mustard.,
bin'kings, snnps, washing ■nnipiiiiiid-.
nnd groom' nml druggiete' tundriti
nnd like inmninihti, s.
(L.S.)
LICENSE TO  AN  K.\TUA*|'|((iVI\
(TAI. COMPANY
Companies Act, duly 1st, 1910
CANADA
Provim-.' uf Hritish Cnliimhin .
No. MA (191 H|
Ttl.s   is   I,,   lerlifv   ihal   "THK
FOWKE SIN'CKH COMPANY LIMIT
l*H" is aatboria«j ami llraneadlunar
rv nn hiisin*ss within the I'mi in,,* ,,f
Hritish Cuhimbia, and lo mit} unt au
■Met nil ,,r nu ,,f th,* otdeota nl the
Conpany to which tha bgtalative authority a,f lhe l.cgisliittire ul llrili-h
Columbii eiii'tiils.
The hi'iul nlliif ul ilu* Cumpany b
situnte at Toroato, Onimin, Caaada.
lite  hend  nllia e  aal  the  CailnpiiBV  ill
this ProviaN is situnte ut Van, nun I,
und _, C. Drew, Mnnufn'-lu-ers' Aghnt
u lm-,. iddress il Vancouver, aEitreaaid
is the attorney fur th' Conpany,
The nmouiil „l the eapltal of the
Conuinny is Knrty Thi.u.nnd Dollars
divided into Poor ll.in.lrcl shines.
GIVEN under mv hand  and
Seal  of  Office  nt  Victoria,
Province of liriiish Columbia,
(I..S.)   this Third  day  nf  Augu-t.
One TTuius.ibiI Nint Bandred
and Ten.
S  Y. WOOTOV,
llegistrnr nf .loial Stock Companies.
The objects fur whi h lllis Cnntpnny
hu Ins-n esiiiblishad and Ikaqaad nra*':
Tii buy, sell nnd ileal in fancy good.,
dry goods, sundria's unit noti„ns.
_ CHRISTMAS IS COMING! I
i $
_\ Already we in beginning tai teal tin- presiure ol ilm y
3j coui'iin Chriiimii tradi*, which, jinlging Imni present ^
>• indieitions, will I..* iln- gu-.tt.-st yet known in ilu- Wi t, «r^
_ W.* hau nisil** preparation! to oiMt thl moil exteniive w£,
3j di-man.ls a-l l1 a people.  Oiu st.uk is hngi r i!,.n ever, •■
5 while quilitj is the crowning feature io everj lepart' S
j_ lllllll. •<
"5 Seeing as we du  thn ugh the g]|l|  ( pall i ipef. at\
aJ[ lance the coming of thia overwhelming holidij ruih, wg JJ»
2 dare make this appeil to tlic people : te.
Z Do Your Christmas Shopping Early, ind hj so do'ni, 2
2J make iinr l liii-tinas lalnai lighter and lour pleiinrg ih J
Jj ihcpping greiier. *
• STORE  NEWS -
■» at
"n I In* num il* |mi|iii. nts u( otir k" 11 st i.* ...i* .. i.l. ti* nj
2jJ with th.- iiur-i ismirinieni nt high quilit] goodi menu- J^
m factori-il on two continenla,  Importitioni from Franct, __Z
"m Austria, (i. 1 m nn, Suit/ -rhi 11.1. Italj ind Greit Britain, t
3J con niii s ulmh [or a^.-s have been limed forgeniui, J{*
9 and the quality ol their manufactnta wc,
\\ - %
I HENRY BIRKS & SONS, LTD. |
3j ,|i'urlieis ,rui Silverimithi K
.3! (len. l'i Tr r.'i',                11   •    11  r-    -no 2'
_n Uanagiitg INreetar     Haslings t\ Liranville Sts. 52
Mssmifsfss?srmsfmmmsmmfmrrS%
THE LONSDALE PHARMACY
"  ^'hen you deal at the Lonsdale Pharmacy you
get exactly what you ask (or at the right price.
DOMINION  RAILWAYS  AM) c\\
At. IIKI'tlll'MI'AT
The annual re|uut nf the rail-
nays and cniinls (le|inrlincnt cl llie
ll'Uiiiiiinii uis is-aii-d laal mck.
Tl.,- total railway npenditom a-
mniiiitiil tn SU.Mil'.ISJI.lii, ,,[ e-hieh
*'JI,."iJi."i.'.IT:,.IM uns a hartisl t„ oapltal,
BMt&UM   ta.   illa.ima*   llllll  fll.UW,
'.m.l'.ifi tn revauue.  The ruilnnv rlpaa-
llilu.c  <ui  capital   uia-aillllt   ilii 111 a I a-< I
HI'.l.'.Kis.l-.'C.sC,  |„r  lhc HBIan  ihl'isinn
ilniin  Miunli.n  In  Wililii|i,-*,'|  nl  the
Nntiunul  Tiutisciantinciitul  raflway,
nud H3JN9.Q  loi  ..iiiicv-  nl a line
"I  l.llllllll  I.,  lliids.all  lllll.
The rnilwnv lipwalllail mi in MM
itu hidi.l n tulal of fc!,li|s,ii>.l7 Qg, paid
a- subsidies la niilwiivs other than
the unvernment mnd-. MH.MI.II ht
buiird aaf ruiliviiy imnaileellllllle. JIT,-
CU M  Int   ill -|.a>. tiiall   uf   th,-    lil.lllll
Tiuiik  I'n.-ilii  rnilwny. nnd gllJbS.M
ha, preparing ploM f..r the t tm
liaill  iif the IJllcli.*.* bridge
Tl \|.ill.liturc nil  lhe  Itilcriulnllial
inilwnv  am,,um,sl  t,.  Bjm,S.1t.tt,
iia-.lllall,   aa>|   ii||>itul  Ua a ..Illlt.  gl^Th,'
ton I".. mai am revenas aeroaal, B,.
.afi.'.7u:i:i  ii,, the maiiilenan.-c of lhe
Windsor biaiiih, iln- exproditun.  « .
mjm.B,    a||„rLU.|    |„    ,,'l,'„„, a
"aunt.
On th" I'iii", Edward lalaad ...ii
aaj tin* total a.\|„*iiiiitiir, mi. BB,
m.n,  aal  which  tKH.Mt]  nil-  ala.l,
led I" 'iipilnl. and MT^H.Tl In I.*
la'llllC.
llu* i'\|i.iiilitiiii* ,,u munis ui*,
•si n.'riii.u'.iT.i.H, 0( wiiji-i, n,a»,7w.-
m was a,i, eapital in., |48t
oa  Imam, .*(iii|,K..c.i*..ii I,., .tui! ,,,„|
i>"il i.-.'iti.fiii I,,,* tepalra, Iba lael  in**
itnu'iiits Ix-itiij. cbargd t inui".
I ding tn tlu* above lor nu a
'   "M'"ll.ht.ll"-  Ill  1,,,lh  luall'lai-  lh.*
un ..( *l,Tt«;.7!i, tba i,,t,l upendl
tare fur th,. y,.,, nu riiiUni-
- .1- inomtad ia, M,|ggjgg 1:1
The tiital  ,,i,.,|,„,  ,|,.|ii,sl  liaaut  lia-
rnilwnv nnd annul wmk- mi- B ''
lini'l, ..I iiliiai, th,. rnilwin  pi
lg,647,9gg,71, nml ih,. canali IIH^M
M, tha* sum ,,( 1106,893.6.1 hrii
reived (mm hydraulic rntta
li  i«  nportad  thai  the  I  i
-la-amshi|, i,,,,,,,,,,,  |m, ,|,.,inl,,i
ttUli  nl  |.|,|lls  |,,r  tha'
a.l II  111*11  -ti'iii,,,,,  ,,f  -,|| |||N|   ,  ,
IIUL'.*,  |0  In*  IIHHI  (,,.,   !,„
'"''""' btOeeptem, which ... I
''■ '  :l  Uti "' tnciiii-tii,  Ki>..1
liiiur.
Special attii.'.ion paid to prescriptions and family
recipes.    -	
*Jj  We carry a complete line o( Stationery and Drug
Sundries.	
Telephone L 29
A. J. TYSON. Prop.
Cor. Lonsdale & 8th
NORTII LONSDALE
One acre close to City Boundary.
Price $1100. Terms $575 cash
Bal. $75 every 3 mos. at 6 per ct.
ALEXANDER SMIIh _ CO.
11  Lonsdale Avenue
I'll.illt'S—Ulliee L'I II..use 22 P.O. Boi ISO
Free Piano Lessons
For Six Months
given to EVERY PURCHASER ol a piano during the
month of November by the
Warburnitz Piano House, Limited
AND SCHOOL OF MUSIC
Phono 114 - 443 Lonsdale Ave.
JUST OPENED
CLAVERIE ■?< ARCAND hav. just opened m First
Street, East, an up-to-date
GROCERY STORE
whete the public will bc sutc lo find a gnotl and fresh assortment c>( Groceries and Provisions, Fruits and VCfetaUd in
season. ^ Mr. Arcand was with F. Filion nl VntOVrtt
lor thc last eight years.
CLAVERIE cV ARCAND
Gem Theatre
FIRST ST, WI'.ST,
NORTH \ -iNCOUVEK
The Choicest Selection of Animated Pictures
Dramatic Subjects   Comic Sublets   Ira\el Siil.|ni*
 *-=Miid typical Sub)rcl<=,^«™«»»
Pictures chunked Monday, Wedneidiy and Friday.
1 hour and rtu.rtrr
entertainment
Continued Perlnrmenir Sl.ilmf
•I 7.1(1 SiSeit
10c  5c   GOOD MUSIC AND SONGS   10,  5c SIX
THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C.
HH CURRY CO.
DRY GOODS AND
GENTS FURNISHINGS
Corner Lonsdale dud Second.
Phone 255
0
l'i; IWI.I. STOCK ii now oomplete with
a choice at price" comparable with lhe
,* store*' uf Vancouver.
Two Specials that cannot be beaten in B.C.
' ■ 25c
■adieu
nil -
n
ii I
verv
I, Ilaill'i
tea
Hlack
heavv
At.K.Y,
•ti
1 ( ii-liiii.Te note
Caslimere s.rk-,
weight, leatnlesi
CANDARD I'A'I"
25c
ERNS,
The Port
of Missing
Men
HY  Ml'RKDlTU NH'llOl.SON
Author ul "The HottM
Thousanil Candlei.'
a.l
I Continued from lust lame)
PALACE HOTEL
Rates:
and  tu
$2.00  per  and  up,
regular board)i*
Spi . i.ii Ha. s to fannli
FINEST ROOF GARDEN ON PACIFIC
COAST
SlCOND Slllll
REDA&ANDRUSS
PROPRIETORS
-  -  -  NORTH  VANCOUVER
West Vancouver Motor 1 aunch Ser\ice
Launch "Wi it Vain ouvi r,' 1  pi ii
Findlay
l.iu used loi 35 paw
TIME TABLE
la.Va-
llollylaiini fhtH
ll,..   al.aai  1  ,  . |.t  Slll)lla>
l.a.l, a  I Mill', *,la 1
i ui I- rrtt>' aii.tt
7-3"
. in.
, n.i .i.m.
■i.m.
i i.ou ,i ii
12.00 a in
i j.am p ii
11 nu ). tu
a p,n
I'in
ll.lll.
p in
22.00 Ji. 111.
i *,  a p.m,
13.00 p. 111.
Single Fare 15c.    Two Tickets
25c.
Quit tii st rontt Irom Nurtli Vancouver to tl
distrii | lieliiltil
in,a liY.a f,   i. mt h -\V' st \ it
lll.lk. s  i iinnn-
ll  US,  Without I.lil.   With  111.   lelll   -1' .alll' is
lli.Ill Noi tli \Hi
couver, us pet ibovt id  lak.
NORTH UNCOlVtR U RR1 IIHI I VKII
rtJAMEl BT
I'll-.liKl'.l'.
STK. KORTH
VANC0UVH1
•ave Van.   I
C.lVC  N.
Van.
Leave N. Van
l.cavc
Van,
*b.2o a.m.
*tj.45 .1 111.
*6.2o a.m
•b.45 »••"•
1-2)0  "
7.50
"
•7.20  "
•8.00
il
8.30  "
8.50
11
•8.J0  "
•8.50
y 15 "
9 45
9.M
y-45
10.15 "
i" 45
11
lu.15  "
MMS
"
11.15 "
n-45
"
1115  "
'MS
12.15 p.m
'■2-45 1
.111
12.15 1)U1-
12.45 P'Ul*
1.15  "
1-45
"
1.15  "
1-45
2.15  "
2-45
11
1.19  "
2 45
3>5  "
3 45
11
3.15  "
345
4-15  "
4 45
11
415  "
4-45
5'5  "
545
"
5'5
5 45
6.15  "
b.45
"
6.15  "
b-45
li
7 J3 "
7-45
"
7 25  "
5-45
ll
8.15 "
8.45
11
8.15  "
845
"
y.15 "
9-49
1
y 15 "
'145
ID.15   "
10.1s
11
10.15 "
10.4a
tl
II is  "
•11 IS
11
II  Is   "
u.4S "
12 mi
1.00
* \,al  01
1 illla'
.
'
i'.
SPECIAL-JUST ARRIVED
OIL CLOTHS, UNOLEI M.s. DRAPERIES
SHADES iu Ml is. SIDEBOARDS,
CHI> \ 1 M'.IM rs
AND
or her nKiiitist a iillliti- u1 aiuiisuii ram
blem. Then lie went l'ink H tlie l.nron.
"How ititii'li uf uur n 1 iv In the hills
|0t Into the newspapers'.'" he naked,
sltUng ilovn.
'■.Na.lliiiiK alisiillltel.v nothing. Th«
preseii.e uf llie S',|.lii:i Margaret oil
the a :i|ies euuseil liiapiirius tu k- iiiiulo
at Uic embassy, nnd scleral coito-
Rpuiuleiils 1:11111' iiunii here to Inter
view me. Then lite reieiuie ulli, i'i-.
maile sume raids In the hills u|.|ior
tunely unit created a local ilherslnn
Vmi were hint while eleaiilni! your
pin -plcnso do not fan-got that- nnd
you nre ■ friend of mi family, n very
eccentric character, who has chosen to
live In the wilderness."
The judge nnd Anniiage laughed nl
these explanations, though there wan
a little constraint upon tliein nil. The
baron's question wns still unanswered.
"Ymi censed to lie of particular Interest sumo time nno. While you were
slik Ihe fraudulent Vmi tBtWl was ar-
NaM In Australia, and I believe some
of the newspapers apologized to you
handsomely."
"That was very generous of them,''
ind Armltage shirted his pusitl.in
slightly. A white skirt had Hashed
again In the Clnlliornc ganla-ii. and he
was trying to follow It At the same
time there were questions he wMuil
to ask nnd have nusiu'rod. The liar
oness von Marhof had already |MM I"
Newport: thc Unron lingered merely
out of good feeling toward Armilage,
for It was ns Armltnge lhat he was
(till known to the people of Slurin
Springs, to the doctor nnd nurses who
tended htm.
"Tho news from Vienna seems trail
quit enough," remarked Armltage. lie
had not yet answered tlic l.nr.m's a|iies
Hon, and the old gentleman grew rest-
)ete at tho delay. "1 read In the Neue
Frole Pressc awhile ngo thnt Charles
Ixitili Is showing nn unc\|MH'te.l ea
pacltjr for affairs. It Is reported, too,
that an heir Is In prus|iect. Tlie Win
kelrted conspiracy Is only a had dream,
ind we msy safely turn lo other af*
flirt."
"Yea, but the margin liy whi.h we
imped ti too iinrruw te contemplate"
"We hive a sai big Ihul a miss Is n.
gr.od li a mile," remarked Judge Chl
j borne. "We have never lul.l Mr Ar
mirage thit we found the papers In
the iifety tioi nt New York tu i
be deecrlbcd them "
"Thej iie dangerous. We have hosl-
tited ai to whether there WM mure
risk In destroying them than In pre-
•ervlni them," snld the l.nr.I
Annltif* shrugged hli ihoulders snd
laughed.
'They nre out of my hands I post
UTeljr decline to accept their fitrihei
custody."
A meaaenfer appeared with i tele
grim, which the baron o|iencil an.l
raid.
"It'l from the commander of Ihe
Bophli Mnrptvt. who Is )u«t leailn.'
Ithi Janeiro fur Trieste nn.l .*
his prisoned safe nnd In gissl health"
"It wu • happy tha.iight t» I...1
him coiitliitievhls rrul.e lu lhe Itrniilliiii
coast liefore ri'liiriutig liutiieiinril  Hi
tbc time he delivers th'«e tw. mm
drels lo his geii'miiieul Ihelr fellow
consplrnlors will haie t„r.-,,it,i. limy
ever llv*d.  llnl" ami lei
Ihntgged his ftawMlfl nnd MM Ml
Ingenuously 'a. a  In mer  I deplore
null method' Think what I aallr in.uld
be mnde In this iiiuniil  If ll  uen-
known thai Iwa. unn l-i.l tven I.II
Bl|>ed  In  the WlUl i."a  at it.' u'  \ Ir
(Inin md ttikiii ■":! to -.'a uiniii '"II
toy of ililps.nrrilii.' -ur I!
fer to in Auslrtun batttahlp!
Whut we get for I-l.*„• a free t,*|* il.lle
lhat cinnot MMMMMI the iifadl
Ilm of i foreign ciiln-n fur n p,.lltleil
. I
Armltage wns m.t IMenlnt (Jneiv
tloni of ItilerniBa nnl law mul lutnlly
The Home Furnishers
Iter arm
hid mi l'i"'"  ' lhc
rille)' I"" ■ „■ Mr
flnla sky, UN i .  ,.i
hills, thut taagbl
ifl^blllOWI.  the .1 o(  ihrgt
bary, the slope of upland ineiidnivs ulul
thnt elusive, vanishing gleam of white
-before such thingi us IheM the spleii-
dor of empire uud the might of irmlM
Were unworthy of min'l deal It,
T1r. I.arun's Mil word! bfohl harshly iipun his iilnnil
"The gratitude uf Ungl is not I thins
to he di'spised. You could go to Vienna
und lieglu where musl men leave off!
Strung liaiuls are Meded in Auslrin. I
Yuu i-uiilil make yuurself thl lounger,
the paal Strneliel"-
T'.ie mention of his name brought
bnck the harun's still nninnrired
question, lie referred tu It nuw us hI
;l..oil liefore tliem smiling
"1 hnve aiisnereil all ynur qucstluns
bul oiae; 1 shall leaver tliat a little
lat»r. If ynu wlll iteOM me fur Just
a rei minutes I will gD and net the
answer-Hint Is, gentlemen. 1 hope I
(hall be stale rn bring It bark with me'
ii,* turned aim ran down u.e stem
md slrude IWI} tlit-iuigli 111'- llBg ttai
uus ul the gur.leu Thej li.'i"'! (lie
|atl 'll.'k after him lis he passed Inl*.
Ihe I'lallii.rne gruuiiils, ind llu-n Uui
glanced nt net ulher  wilh sueh  tl
glance ti my pass hat wut two ttm
laa'l's ul il pun iiiiniiii-l.'ii llttlUg un
the saute side nf the table Who will Ml
mliiili to each other thai thl lateil
liiiiposltlon of the elieiny h is lieen In
the nnliire ot u surprise They did
lot,  huwever,  suffer  themselves  to
watch Anniiage. hot llplooiatlutl} re-
llled their glasses.
Tliruiigh the given walls went Arml
luge, lie luul nut km "ill uf lhe
baroVl gruuiiil before slme he was
carried thence from the hnngalow, and
It was plcusaut to bc tree onit MN
nnd utile to stir with.uii I nurse at his
heels, anil he swung lh)&g with his
h.n,I and slmiililers met, Wltklag
Wltb tba ...undent stride Ot I HU whu
h.is nu iluuht whatever of I.U iiiiiiio.il'
ate aim.
Al Ihe peiiU'l.i he paused lo rei'.ui-
Bolter, liiiilini: a-ii the taeiia'h .'ertain
ai thai liili-reste.l him ilwi'ly I
pink piirilsol, | rolilfiialllre of straw.
Iai I allil pink NM that seeanasl !,■ l'i-
a hut anal a .lime inagn/liie. Ile Jump
ed llpi'll lha' lai'luh ll llele NCI he hid
sal iiii exile, tl refun.v. ll pursuit dis-
,ii--aal in disai-r.-ealale li-nns hy the
liews|iaprrs. ind studie.l lhe laii.ls, apav
iinl, he weal on up ihe gradual itope
a,f the tneiuloii  uniil he i.imi* to the
paatnN w.tii it was under tbi tnei
beneath wbl h Ortr had walled 11
Zmal that In- f..iind her.
• Tlia-i i.l,l me I..ii w.aiihln't dare
venture ..ul for a w.vk," sir said, ail
latiilng toward him and giving him
Iter hand.
-'I Ii.n was what Ihey told me." lie
Hid, lauthlii':. "I nl 1 Mliped frum my
ka a-|aa-rs "
"Y'all   Will   Illllla'llllla'lll.V   lal.C  Colli
Without your lut!"
''Yes; I -li II llii.l"lllateilly liave plieO
inauila (NN e\|i*asiire to tbi Virginia
sunshine  I lake my cbbBM."
■ V.,u n.an sit aan the will for Ihree
minutes, iii.-n ia,it nH 11 back. 1
laiiinaat lae r.*-p*.iisil.le for lhe life of
I ivoiinaliHl her,."
"Pleas, " lie held tip his Innd
"That's uhat I entne to till, :■> i,.ii
al.nut "
"AIhuii belag a hern? Ynu have i-ik
ell an unfair ualiantane  I h.is going
|,a  s,|i,|  1 a f  tlla-  I lla-l-t  tM|M  111  lUNl
a lea tta ium... run."
she sai dowa barila him oa the wal
Tha, shas'p were a giaylsh blur uguln :
llu- gtv.'i   A  lillla' tiegri.  bOJ
■bepbl Ut th.'J sa unpefasl
bifoN Iiiiii ioiiar.1 the hither tai •■'
tin. p.t i •  tha- faint ami rukblng
tinkle of ii l.'ll and the DOji wl
give eiupliasls ta, lhe luiintfy .pll.t nl
the lata. all.'.i n  They ipokl rapi.ll.i
nnd lmpers,,iiail!i aaf Ins aaln-titures In
lhe hills titnl nf his .
"I dlaltA kBOW, Mi-s riailiorne, lhat
I u.is going Iaa In-,- in; inim! thai I
Illg nt the hung Hon ur I slnniM haie
asked your brothel to cnn.lii.-t .v.ui t"
ihe i-a.nseri:tt"ii uiiiie i i.iini.ii. tram
what they told tne I must haie t«*en a
little light It, aula.I IH I al.i.i or tw. If
I had Ihsmi In my right Bind I slmulal
I it liana- let Ca|alaln DM mix up In
HIV l.tlsllaa'S. atlal lllll llll'l.
kOM Iii a nasty little NW,  Dl
|i|ik!  I made a mess of that whole
business  1 uttiJit 1" ' .; lu"l
faai lhe Slairin Springs . ..n-t.,: I in Ibe
l.'glntiin.- nnd (..l.l Iiini than If be
an.n't  NNM  the  ti"l,!'
Kellaallila'ltg WaallM L.ttlT lafid (lU."
"tl aiul Just Imagine the affeil N
.,f ti'lllng blm Ihal Hn
fnte of jii empire lay In his h.ui'ls It's
hnnl i-nougli la. g.-t n innn arrested who
beats hl« kONI Hut you must ||o Inl.
I., i uur Uapm Ya.u linien'l J out
hit"-
"Neltber have i-au You shan't ould.i
tne In ns klessness. t Inspected your
hat is I .ante thr..ugh the |iergull.  I
llk.sl It Iniiiien-i'.'   1 a,nu ar iclz.-
lug II ai ipoll of war the loot of the
ah!"
"There would l,e eaiise fur another
wir. I haie i.aia I] lil.'-l tiny bnl io
nun li  llul the Isiioii will bl id* fU
In n mnuii'tit   I I ati't 1^. responsible
I .1  lull "
"The baron aniens 1N,, ||,. gM
glioti me n lot nf wurry. And Hint's
what I have nunc H a-k ia.ii IbOBl"
"lli.tt I sli.iiilil sai ihal imi oughlii't
tn i|ii,irrel wilh a ib air nld man like
llnrwi von Marhnf  BmMm lie's your
(111. le''
"No. nn! I <1<'n't want lilin to lie my
nn. Iti  I ''"n't '.'.''I imj unele!"
lie gliiitaed nl.nit with (iii nniletj
Hint mule her laugh.
"1 understand perfectly! My father
tul.l tne thnl ll.e eietii. of April ll,
Ihev hills INN n1-! ll !»' iin-nli-.n.-.l
lint il'.n't worry  The sheep won't tell
and I w..n't"
lie wni silent for a moment ns he
thought  nut  the  WOl'ls  "'  "hail  ha
wisles! lo sny to her. The sun was
dipping flown Inlo the hill*.; tbi m. I
low sir win still, the viae of a negm
singing ■■ he crossed t distant held
llole iwei'lly upon Ihem
"Shirley!"
He touched her hand.
"Shirley!" \m| his lingers closed
upon hers  ;
"1 love j,7j, Shirley! From those
days ivhen I Raw you In Paris before
the great Gettysburg battle picture I
; loved you. You had felt the cry of the
nl.l win-Id, lhe Itorj tbat Is lu its bat-
ll.'liilils, Its bounty nnd romance, Just
as I hail full tlie call of Ihls new and
more wonderful world. 1 understood-
I knew wliat WU ln your henrt. I
knew what those things meant to you,
lml I bad put them aside. I had chosen
another life for myself. Anil the poor
life that you saved, thnt Is yours If
you wlll take It. I have told your
father and Ilarun von Marhnf that I
wnuld not tnke the fortune my father
left me. 1 would not gn back there to
lie thanked or to get a riblmn to wenr
ln nty coat. But my name, the nnme
I Is.re ns u boy nnd dlsgraceal In my
- fnllu'ts eyes tils niinii. tlmt be mm!.*
tain..iis ihruiiiihoiit the world, thc hains
1 cust usiile willi mj youth, tite name
1 flung nwny in anger tliey wish tne
laa  Mkl llllll."
She nilliilii'iv her I. nnl und rose ami
looked nway toward lha- western hills
"Tie1 grealest roiname in llic World
is bare, bhtrlej i ban dreamed it ill
nver In the ('anadian wnaails, 00 Hie
Mnntaina ratu-li as 1 watched the herd
at  night  My  lather ipenl  tils  life
keeping i king upmi liis throne, but I
lielluiu there arc higher things and
liner things thai sbiiilylug a linking
Ihraine nr Is-iiig | king Ainl the nana,'
that has nientit nnlhiiig to me except
donlnloil and power II can serve im
purpose fnr me lo take It now. I learn
ed nuiih from the pour iirehiluke. lie
taught tne to hate the sham and shame
ol the life lie had lied fnun. My fn-
Un'l- mis the last groat defender of the
illvlne right of kings, imt 1 believe tll
the <livino right of men. Anil the dome
Of the eapil,.1 Iii Washington does nnt
ini'.in iii nu' force or hatred or power,
l.ut faith nnd hnpe ami man's right to
live nn.l dn unit lie uhateier he enn
Special
Bargains in
FURNITURE
CROCKERY
HEATERS &
STOVES : :
1000 yards of
Matting to be
sold at 10c yd.
Keqular 25 cents
BUNDS Mllll 10 OHIMH
Turner's
70 Lonsdale Ave.
and 895 Granville St.,
Corner oi Smythe,
Vancouver.
Pho
198
North Vancouver
Coal and Supply Co.
Dealers in Coal, Brick,
Sand, Gravel, Lime,
Cement  and  General
Builders' Supplies.
Bad MTMlflM in.'i'ii." tbi.iK.Ml Iwinil
III Initial
make himself. I will not p l.n.'li a.r
i ■ Hn- ."I tiaitii' mill".;- niili-ss you
tell me 1 linir-t. Shirley!"
There wai IS Instant In iiiiiiii they
laaath hnd the westering sun. He
looked ih.iui suddenly, and Ihe deep
fii'ling in li:> heart wont In Ills llpa.
"It wns tliat wny. V..11 were Just
like thut when I saw inu lirst, Shirley.
Uilli the alriaillis in luir a-i,-s."
Ile i-atiglil lur hand and klsse.l II.
bending very low hid ltd Suddenly, ns
li* si.,*.| tract, her (inns were nlmut
liis aaeh Ud her cheek, with Hu
warmth ntnl .-..Inr, Iny against his face.
"I dai M| knew"- nn.l he scarcely
heard lhe iihi-pereil w,,tils  "1 do not
iiaau Frederick kufuMw von siroe*
I.'I. but I i'.ie John Anniiage," she
■Id
Ihen back across the meadow,
through the rose nlsled ivuys of the
. I 'lift garden, they went bud 111 hnnd
la.gelher  nnd  nniwereal  lhe  birou'n
■ I'li'-tinn.
hm-, no.]
All Oi.lns  Promptly
Filled .uul S.nisf iitii.ti
Guaranted.  Pi ii ■ i on
Application.
Office: Lonsdulc, ;,car City Wharl
Warehouse:    I'orman's \\had
\i ll HI STMIN8TEB LAND Dis
I 'till I. Diitrict nt N.w We-imiinter :
I.il..- mati.,- ilmi Bobart Dull Kin
' I  ,,(  \ uiiiiiuier,  tt. ('., oai-upii-
lion, broker, latendi t,. ippi; tur per
mission to purchasi the foUotriag de-
.* I llaa'il llllU ; Ala..Ut -J-.II | la-s a aim
llll-llaing III |l |aaa,| pl.ltllill llll till'
-lalllhi-a  I    iillli*|*   ,,(   |,,|  I'JSS,  llll-tll','
«a'-i ,'lT.Ts ,li,iiii- tii ,.,1-t baiuiiilnry ot
I ,ii  "i.-,  ih. ii*i* vi.uili Ml ihains  lo
ni.iih boundary ol Lot aHHi Ikaan
ea i 91.71 obalw i.. wni boumliiry ol
I rn BM, lli.-ti a> nortk KI.70, ehaim,
ilii-nn- Mai Hi - hains to naartlienst
Bonn ..t I "I -liJ", tlia-iuv niirtherly
along ihon ..( Homaboi lake to
puint a,f a laiutuaii etiient.
itni'aiitT nt i r mourn)
.Inly dd, l'.HO. tl 9-10
MIIICK
Nt11 HT. i* la,*i.*l*y -ii.n ll in thirty
allll -a alia*! 'Ila' 1 'l T -a I pa l) ll u 11 U Ul n| 'III-
ll.ali.l',  I  illla'llll   lal  llppll   III  the  Sll*
p.>riiita'ti.l,'iil ill I'r.ai in. iail I'o'.i'i' (ur a
renewal "I tbi ll"'a*l I mmi fur the
M luili.' II I -ituaii.ail nl Moody-
ulh-, ii. C., i-u I "i nti poap 1, Nc*
It, uniil.t.i diatrict, b.r lhe term ..I
.i\ tiuaiiili- aiininiiiiiiiii; .liuiiiaiy I-l.
I'.'li.
(8fd i   TOM Hiuiiii.
li,i.ai ai Koeth Vim.,,m,'.,
n,i iiih, inin n
Btaren ol Greal Namaa.
A l.i.nilun J'.iin.allsl has found thest
persuna! M I In Ibe ri'iurds of Ibe
general itghMH iBea: lie inn discov-
end it girl renlsteri-d In IM" na "la It
Maria;" In IM n boy ns "Nnnolooti
tlic Cri.it.' IW, "Hubert Al mil llnlu-
ilitia lukeriuiin Seliiislnp.al 1 n-1 lil;"
IgOO "Arthur IVellesley Wellington
IViilerloo;" Ift'A. "Not Wanted James;'
IM, ".Icroiua* Napnlenn llilwurd Henry Mn!" IM "t'dwiird Hylig Tally-
lm r.atiiaril,' WTO, "ime Too Mnny;"
is;;, ■■I'cier the (ircnt" und "Wllllnm
. iqamr," nfU'< mth "Richard
c,„.iir ale l.lun T.i ler Wnlter;" 1HS0,
-I hat's II Whnd Hnve Thought It;"
liR. "Liiiiglilug Wnlera." Some it-
Dirklbte single mimes nro to be met
■ Hb, in. h H "Uigliteons." "Comfort,"
■llappi." "Kle.la.r." "Ilolaeftil," "He-
deinptlon," "M.-aliiatlnii." "OlK>dlence"
| ,.' ibtt" 'I'wins, "Lone" and
•riiili.'' are In he found, nnd, besldca
"Bop*" ntnl "Chnrlty" aa
iri|.i.us. there nre "Shndrnch," "Me-
shaili" ami "AlH'ilneg'i," boya, and
tw,, i,„,» nml u Klrl, "Alpbi," "BeU"
aud "Omei;a."
1.1. lli (inei Met 1
I  Bra i Half
M.liillHrlliri't ill
»|l klll'l-  "1  Ul"l**ll  ".Ul  lllll'llll'  lail.lllUlf
lion,Olllif n.uii .ml n.r r.xiiun  K.pnir-
ms it. .ii ii. ia..a. tim
PlltOn training.    Furniture Slnrngc.
173 THIRD STREET, W.
M Ml. nRDIRd uivi'tt liromi t mit'tiilun
'MiAti,  tO VEAR8'
Ti ■*■ c Msnai
DriiONl
CoevaioHTi kc
Anrr.Tio ..nrtlni a .ttMa-h sn-1.; -a.Tipt hn m.i
Wli.If njra.il iii r a a; I'll 'ii-f aala«l."r Wl
Iti.eaitW. aapt .'«' ar '*l',l|l*''*V (aanimiuilm.
Iliin.nr;i',)   in  • .1. HANDBOOK aitil'.i.iiu
-Vtlllra^. aa|'. ,\ ... ;  , f,,r ., a nun. p«i.iil^
I'm
,j ■ a ai
Mum I Ca,. r«.ira
nr, In lha
Scientific Mn'm.
4ln«i.|v.nmiF lllii'-trRtiH, wptkly,  Uri'.*«t r\t-
-nil.'., n i( Wf if l«in i ipjimrn.il  Temm fm
I'ii.d'lit.la.'iS H fWt p<.1 tt#v \itv\Ua\X  h'ld by
■  Icaltn.
IKIl)N|jiCo'6'B^"'Newt8fl( THE EXPRESS. NORTH VANCOUVER, B. C,
SEVEN
FOR SALE
■■■■■anaewaenwe^a—aai—an—Many
NORTH VANCOUVER MUNICIPALITY
Subdivision o( Block 27, D.L. 599.  Large lots on high ground, two blocks (rom Capilano carl ne
Extension.  Prices $450 and $500.  Easy terms.
NORTH VANCOUVER CITY
13 Roomed Modern House  -  -  -  $8000.00  I One block west ol Grand Boulevard.
8 Roomed Modern House  -  -  -  -  $7000.00  I Terms .'- cash, bal. 6 and 12 months.
MAHON, McFARLAND & PROCTER, LTD.
Phone 6286 Cor. Pender & Seymour Sts., Vancouver
Foi Pl.na, Plirc
lull A P.itKuUra
Apply To
Dr. Kendall's
Revenge.
By Hotuard  Fleldinj.
Copyright, MM, by C. W. Hooko.
pected  grout  things  of  her-a  very
pretty girl, too, and of good family.
Ceha IVIiitlimp was her name, hut slu
nighl substitute something with I tar
.'ign sound when slie made her (lel.ut
iu graml opera.  "Supposing thut lie    .  _^^^^^^^^^^^^^
si,-,-,-,,! In putting her voice to rights  daughter, nn.l tto formerjiitroduced
again." lie added.  "It's ln bad ibipi
OU  till'  fullUWUla  aU I.'I "ll. all  a  very
i.;,'guiu iiiimiuobilo mopped befixe
DtaM'i door. Ile could nut mipjwai
iliat i laaiiipaiils Iiiid couie to en
blm ns lie iial.hed Ihem alight, but
thei  hail.  'Ihey were a mother and
_—tm\*m4—m—t\j, —.
PORT MANN
Mr. William Mackenzie in an iiitcrviau with tin- ■• Province" on 21 st inst. said "A COntriCl
(or clearing mnl UTidini our Towtniite nl Port Man will to l.t ihortl; ". riw contract lor tba
construction nl a large wharf at tlie upper or eastern portion of tin- Towmitt has Imn let to he
completed by thi Na a Y.-.u
We ire sailing 3 acre blocki in Section 13. Hlock 5 Nnrth. King, 1 West, it $350 pri icre,
I joo caih, bilance in 9, i'a ami .'7 monthi Splendid view, practicall} level an.l light clearing,
These an-tin . ht-a|.ist blanks in lliis locality ami are uiulcr prcse.it mirket value. Onl) a lew
will lie snhl at this |uu..
W.IK llllllll lnls east nl  tin  Tallllisiti*.  nui ft-, t 11 a 'ilt tga* nn tllc Kiver rxti-llall'lg  hack  to the
Railway, combining waterfrosl with ir.i. kag.-. Theae Iota are dry, level and practicall) cleared
Price from % 1600 per lot ynart't .ash. bilmce 6, u, 18 iod 14 montha Im cheapen watei
front idjicent 10 Porl \lnuV  Thiaa lots contain (rout 1 to i acrei  We alio have on our liil
se eral other blocks ranging in . itenl fimn frum 111 lii s,, i, ,, 1 ;,( pricei |rom _;.*,„, ;,, \.,,, y,,
acre 1111 good terms.
ALV0 v ALVENSLEBEN, LIMITED ,UM  M
CAPT. G. ANDERSON. M.n.s.r
iV.V'M^.
DICK'S
FIRST COMPLETE SHOWING OF
NEW FALL SUITS
for GOOD DRESSERS
00 Navy Blue and Black Clay Worsted Suits,
Guaranteed Fast Colors.  Special Price  -  -
200 West of England Worsted  Suits in all
the Latest Styles and Colors.  Special Price
Our Motto is:
"High Class but not High Price
n
WM. DICK, Jr.
"The Clothing Man"
33 HASTINGS ST.
—,  .iT was about six months
Itlint Dr. Sydney Demie
hnd been a mcdlciil prm--
tliloucr lu the .city of
New Yuri;, ami be luul
~~~~^ not earned 10 per cent of
liis i'i|i,'iises, ivlilili were very mod-
crate.
lie was a tliruiit spe-iiillst. but his
earnings thus far liml MM fimn Ills
.'iin throat and lol front the thems
of his pattenta  iiu inui mpportad
himself sin.-c his youth unit had |.nld
fnr utt expensive ptmmm odili-il-
Hon hi sinning I haie heard p.Kl
Jwlgessai llnil ll-nui' ml; hi have tak
en rank aiming the fa*iv great taOOTI
of the Hute und have tiiiule money by
the litislii-l. hut |u> disliked singing fnr
pay. and he a-.pa"■hilly, fcrtonlly, fa*
iiiiiia-ull.v. dlellked iintnrlcty, anything
Whatever thai (-'.uld lie cnlled inker-
Using. He had suns chiefly In eliura-h
clu.its ,-itul ter) sele. t canteens nnd
had marvel..itsly sun led In conceal-
Ill!; tin. ftnt thai he wns one of the
fi.vnrllc children nf Apulia..
t'l.nii his return frum (lennany hi
went tn his native lown of E.ldlnglnn.
In C'.iinea'tla'iit, where lie remuimil
thm years, lie got n few |iallents,
but his salary ns tenor In n New Haven
church choir constituted more thnn
h-ilf his In, nme.
The Ki'iulalls were nmong the few
|.on|ili. In Kddlngton who had any
innney. l.ut they never had throat troubles. Than seemed to occur nmong
lhe pool mily Illsa Kendall was called
the iirctliest girl In the town, and she
was lhc heiress also. To pay court to
her hub |ier1mps the only worldly wise
Hilng lhat Sydney Denno did In his
t1 - 1.'ars' residence In Eddlngton.
but 1:1 a Kendall grew from eighteen
to twenty -one, leelng Deane almost
dally except for her own brief absences from Ihe town, and she never
l.n.u the nature of his sentiments toward her.
In tlie early days she fancied herself
In love with him. Then she was his
friend, adoring only bis voice, and at
Inst she came to despise him just a little ns a weak man, flnlcal In his devo
Hon to the proprieties nnd Incnpablc of
dealing with the world. Relentlessly
sho forced Deane luto the battle. It
was her energy Hint propelled him Into the larger Held. When he was gone
she missed htm very much nnd shed
some tears.
In New York Deane made some very
nice nequnlnlnnces nmong tha doctors,
but got no patients.
Deane's stock of money began to nin
low. Ills vohe was earning him nothing except (be ndmlratlon of bis neighbors and of tlie wayfarers wbo paused
outside his windows, but be felt that
tlic day was at hand when he must
ling for hire. This thought was a
tha.ru In his flesh, ainl there was an
other that was even sharper. He had
neglected one of Klsa's most urgent
mlninnitlnns. Worse, he was deceiving
her about It "Look up my uncle, Dr.
Kendall, lhe very first thing." she had
said to htm. "He wlll help you."
Dcane had "looked blm up," ns the
phrase Is understood In New York,
•ixl hnd not been satisfied wltb tbe result.
To put It mildly. Dr. Kendall was a
man who did not avoid notoriety. Ills
name was constantly before the public. Interviews with Dr. Kendall If
cut from the dally press and pnsted
end to end would reach to the planet
Neptune and Ile In a double bowknnt.
So snld n doctor whom Deane ventured
ll Interrogate upon the subject, and he
•lalah',1:
"Kendall Is In good standing, of
course, nnd he's an able mnn. prob
nl.ly ..ne of the best men on Ihe tbrnail
thnt we have, but he advertises hint
self out of all reason,  lie has a grent
Just uow."
At this polut n enrd was brought to
Hr Kendall, who gave orders thut the
visitor sliould be admitted. Dennc ruse
as ir to go, but Kendall checked blm
Instantly.
"I mint to call you la consultation
on this case," ho said. "You'll see a
tvnnilcrfiil throat In a rather odd condition "
li ivas an Invitation that could not
I.' dn -lined. Deane signified his ttqal
esceiicc and glanced toward thc door.
To his surprise there entered a man
of about thirty, a pleasant looking fellow, nicely >lnssiil und with an air of
.ultiialinii.  Dr.  Kendall  Introdiu'cd
Lim at nnic ns Mr. ltlclmrds, "nl	
writings nr. music nnd kindred tiOpn
WATH FOR THE
BIG ELECTRIC SIGN
ciiinersati.iii l,y saying lhat she
Imd nnil nu m'.iclc In u morning papei
nlmut n Miss Wlnthrep.
"I think It must be very much Uka
nty daughter's ease," she said.
In reality there was no similarity,
hut the daughter was an excellent patient nei cri In-less, she had no sooner
game away lhan nin.Uier lady came
ft..in directly across tbe street. Slie
had not seen Ihe article ln the news-
paper, but she luul sismi the niltoin*
bile, nnd It had otionuragcd her.
Two days Inter the story of thc vl»
la-is :i|ipc:irei| In all the papers, tha
r> r ■111'.' l'l'.i al II ati-ly tnlla linl ll|Hin.
The Intlneiiae uf perfumes tipim thl
vaila0, well known lo doctors, was a
mn ihltig tl the public, nnd the ra-
p  la.-, lilil.li' lhc niiast et it.
|tr Dcane licur.-.! ln the st'TV ns aa
in read by evcrylK.ly."  In netful
Hon of this praise ltlehnrtls glanced ut  UpP af tip MfhNI atlainineiits who,
I .''anu', nllh 11 smile, nnd Bald, "I'm
reporter."
"I have called Dr. Dentie ln consultation on the case of Miss Wlnlhiop."
said Kendall, nnd be gave Deane's address, which lllchards Jotted dun it
"lie Is a recognized nuthoilty on ,11s
eases of the vocal chords and Is nidi-lv
kuown both here nnd nbroad 11s the
author of" - And he rattled olf with
perfect accuracy the lilies of a half
dozen of Donne's contributions to medical publications.
Deane observed, with alarm, thnt
Richards was writing shorthand In his
notebook.
"Now, as to this case of Miss Win-
tbrop," continued Kendall. "It Is a
mailer of coiisldcrcble public Interest,
nud I have her permission to speak
freely. She bas suffered an almost total loss of voice. This Is the ctindl-
Iimi."
lie proceeded to describe In popular
language a condition of congestion and
|>uii-is uf lhe larynx, wltb spasm of
thc bronchial tulic. He took a leaf
from Richards' notebook and drew a
diagram. Nothing that bc said Indicated to Deane's Instructed mind llial
there was anything unusual in the
case, except thc failure of treatuia'iii
to relieve It, but It was all so entertain
Ingly expressed and with such a
hearty, fatherly sympathy fur tin-
young woman In her nmiction that
Deane could not deny Its merit as a
good story.
At the close of thc narrative Kin
Wlnlhrop and her patron arrived.
SIlss Wlntlirop was n quiet mannered,
pretty girl, with dark, dreamy eta's
and a singularly white skin, suhjivt (**
peculiarly rapid and beautiful p'ai tt
color In accord with her emotions sin*
was obviously consumed by anxiety ns
to her voice, ami ber eyes filled with
tears when she tried to speak of it
Her "Interview" wns furnished by
Mme. Sylveslre, nnd It was a gem of
sparkling clevorirss.
When HI. hards had gone Dr. Ken
dall deviated himself to his patient,
with Dcane ns his colleague, but lhe
younger physician s|ieedlly |icrcclved a
shifting of the res]ionslbillty lo tils
own shoulders. Tlie puale of lhe case
lar In the cnuse of the trouble Its
In -1 ilisi'|,,si.,| no renson for the
nlllh; a Miss Wlntlirop wns In perfect hen.in except for the local em.-
dition, which seemed to be Ibe result
of some malign enchnntment. Deane
was expected to solve this riddle lb-
was put upon his metnl.
"Well, my young friend," snld Ken
dall when Ihe patient nnd her pntrun
liml departed, "w bnt do you think of
Hie case?"
"I have seen n precisely similar condition," he replied, "resulting from ex
In assm latiiui with Ihe famous Dr.
Kendall, had penetrated the mystery
aaf an ..las. uiv aril liili resting cast.
The gratitude of Miss Winthrnp waa
pit 1 nred in imu ing term,
li was all true MOOfh Deane had
seen Miss ll'intlirnp again nt Kendall's
■ ntnl the girl was far upon tho
road to euinplete recovery She had
caiiifcsj'd to Mine Stlveslre her pass-
lag fariinlia.ii ami the sea ret rcccp-
tinn nf the \ i..1. t.-. frnin the Trench-
in in  All had I n f.irglven.
A few ilnys later Mine Sylveslre and
Miss Wlnthmp ratted upon Da-ane, nnd
he sing wlih Iiii'in bis voice exciting
the nnl i  irallnn of lioth la
dles,  ulna  begged  blm  aluiiist  with
»»•»»«■»%•»»»■»»»»»•»»•»•«
laa) nan -.uiai* •..* -.ml to l>. *..   I-*   ■■ . -I..I.'- et tin em '•**,*'   (lillllwi k Methodist Sunda;
riling in  the (...piltlam dl-tli.t. Ui ll ll'.n.illi. Vnn...ui.t  lii'.i.  i> '.-  ii".-i-t.  "li.i  .'■   nl  tliiil'.
— recently  laid  by I'.. II  I'..!,  fl I  mtmUl
TU  II.  C,  I'   H.  I.U-  .'Malidaal   tin-   ,„„.,,,  ,,(  ,|„,  | M |  l'..lll-l. 	
.,laaaliil.  on ili" ChilUwark  run  Imll (■„|,,,„i„„ .,   ,  „   , , ,,
 "'" Mi  .1, w  fireman, mans * i "I tie
im Ii'iin. ■    . i
llhi-ii.itaal I iindnn V «
... ,"~ tanilVt p*datl ,, , ,.,.,.
I'r'.ii... nil mil ..-iiui.1- musl   . „ „    ,   .  ,
I, ,** Hi   1„,lui,    .1   '' I   'h I""' »	
i  alain, ,  „ „nila  ,..  ,  ,. .,,  wtwlling hard with lhe pr-pusltiain»(| vi.|l being tl„* production ol a  spe-
a .1.1.-1  -cut  Mill  lay  llli-  pinl lie III III'   |.Ui'll    'I'l'  "
lllll lualll*.
I -ah.i it *.l lii- papal di
ni'i*. 1" i iiiiuda.
/'lu* |..i.-c!c !ii|/ In (Ik come of the teeejMl
pi.niice among singers and singe |>eo
pie and le* Hirers, aud tbey yell Ui
inline from morning till night."
This wns lln* lust person In tbe w.irM
lhat OHM .ared lo know, but bc wt-
under bonds to (aU
Dr Kendall was one of those lhan
Intc'i healthy men whose mere pres
tam Is I menus at sunllailaiii strung
Ij hiiiii and hlTtal lha* air nl Ml Wti
lives nui, It nni uf doors He greet. .1
lu'ain.* cordially, spoke iiaTc■Honaie
*.f Bu made mm wU ahaafral
mt general topics and finally can*
iiunii to "shop tulk,"
It iipiieariil Hiat he wns HpK
visit fi.cn a va-i-i intereauinK pattMt  '
i.ui ii  .iniiian  whim,  n.hlei.'in.  '
'   I II ' 'I lr.tiu|H't In the
tM  I .i- | ptWttU "'  '
"  ii"  ■■ lhe ....ntn dnami  wh*  '
' llmnl. lum."
tears ll nhnudnn  his paufesskin for
the operatic singe,  it,.; (jr. Deane
now tta.I piiieiii, and was not looklug
fair :in,,tli.-r .m-upnllnn.
A week fr .in Hie fulh.-iiliig Sunday I
newspaper published an Illustrated article u|i..n the il**let case. There wal
a pi, lure uf Dr liesne singing with
Miss Wlntlirop, nnd a romance he-
tween them was vaguely bliitr-l
I.,'inn' iurc bis hnlr when he read
this nrllale, but Miss Wlnlhrup cnnie
to sec llllll and l.i. hei >l«aui IL 'liber people came tl HI hi I They wen
paUents, nnd tbelr points were full
of money.
And the publicity dial Mt cease. It
was cleverly kept going hy Kendall.
This was the veteran darter*! amlabl*
revenge, lie knew well enough why
11,aiiii* bad avoided hin. ani it was hia
pet Juke to get the v. .nr t ir.-r n ins name
into th. to see
Daaaa, an.i tba) n wt f.i-
lows that he couliln't turn Ihem nway.
Ila' was In ih,. swlin. m I be couldn't
g't aa.lt of It.
I'non u aeri'iln dni Mi-s lllsn Kei».
treme persunnl susceptibility lo the dnll nnd her fatli,*t* Ml i" New York,
perfume of certain  flowers-In lhat  nnd tho girl wns left to her own de-
case, white lilacs. The only thing that
bothers me Is that Miss Wlnlhrop denies having lieen subjected to any
such Influence And a singer of Mine
Sylveslre's e\|ieriencc must lie well
aware of the danger of perfumes tn
a case of this kind she'd suspect flow
ers Instantly If any were about In
fact, Miss Wlnlhrop says that Mute
Sjlvestre asked ber at once about It.
l.ut up to that time, singularly enough.
Miss Wlnlhrop bad never heard lhat
odors were dangerous. At least site
had never paid iny attention to tli'
matter."
"And you conclude?" said Kendall,
smiling
"Miss Winthrnp does not Imprest
me ns perfectly frank." res|a.>n>lci|
ln-ane "If I could believe thnt there
was a secret romance. Hint mime
suitor not favored by Mm.* Si In In
had scut flowers on tbe sly to Miss
I itithrop. Id feel that I was on safe
ground Powers sent ns a love tuki-ti
nre pressed against the face; their
I>crfunie Is Inhaled deeply That would
account for lhc severity and persistence of this case."
Kendall rose nnd took Denne's hnnd
warmly. Still holding lt, hc led Dcane
to a clnsit, ulilih he a'penod. 1'pon a
shelf uai a cubical pasteboard box
Ki'tuhri lined the cover nnd di
I withered liiiui|!iel of iloleU.
'-There's the little Joker," he ssid
"Mine. Saliestrc's in.iial got It for me
day l.faare jeslenluy.  Mme. Sylves-
know anything sliotit It
Ml-. Wlnlhrop knows Ihnt  I  have
thm  things,  Imt  of  course  she
■ii.'ililn't tell you In Mme, Sylveslre's
Cl  Tb| secret.suitor Is a little
i'l'i'tii'hin.in who was on the steamer
Ma.'.ii  ciitning over.   He  went
1 a< k yesterday, I'm happy In lay.  I
aoii'll excuse tne fur making •
.ry of this. Dr. I'.une.  1 hsd a
urlnslty to see you work on It Toa're
sll right"
"But yon t .1.1 Mr. lilchnrds that the
use was vety nlm-un.'
"That's all right." laughed Kendall.
"I'm saving the violets for another
.tory."
vl.es while the g,:,:'.. man attended t»
some business. Klsa fniiml her way te
n aerlalt. idafrWI anal tiun' she saw
severnl carriages waiting Irfore a al""r.
So she wnlki.l urn'itnl lhe block slowly1
unlll but ■•no aartiage nunnlinsl Ila, a
she icntureil In.
She was escorted lo a reic|ii"0
raw.Ill, lihiTi' she wnlli.l alnue Iit a
tlriiilng riN.m ii.tjolnlnit eOtOI UU
itBftal With henieidi is-lnes. Slab
nry Deane's uahc ami \| ., Wlnthra^.'i
ai .I'.ulat Su Hu* MMtel In Hie
papers MN Ml He had fallen _
lm.' niiti thl. sliager. Klsa cbargral It
hi bei um le, aiid .he luilisl hltn
It was useless In rennln there  Slie
iha* la.ui.-*.- iit and ee-
at, ".  "  lte| ;  I lata Um- ball  The
la.l,. ■ ...sl  Suddenly lhe
.f the drawine room o|«'ii«l, and
at  an.]  Mis.  Wlnlhrop
"itt  Bm shrank bark Into tbe
an nan, but she bed had one
I ,-f the brilliant l.nuty of her
ml her heart was sore tn her
!|a  1  I
Diane escnrteal bis guests to their
carriage and returned tn meet e su|i-
; Hi.>nt  Sllll thrilling with the
fiiiiilhiiis which music bad exrltcd. (he
iii.lilati sigh' nl  Kl.n touched the Inmost chord ..f feeling In his nature.
Itaatlt were || a  |  <,-iis|iiti. a stale un-
Mo in tin' ' "ii.-i'iiiincnt of a sen-
' .1 eerrel.  Nelllier «u« ever able
tl remember afterward a single Intelligible fragment uf their ronverealleu;
lml, whatever It tan  have been. If
iptlte .utn.e.l,
I'  nks to thnt caul iled nnrle ot
.ahl Da-nnest Inst "I'm letting
nlong -ilii making money
hand over (1st, If you can trust In my
fUlllla'"
llul I'J.n wan not thlnklni of the fa-
Itire. The pr,-«cnt was enough for her.
"Was It utifie who put all th.w eta-
rlee In Ihe pn|«rs?" slie asked.
"Ile Is re.|i,m.ltale." smnrered Deane.
"If I hadn't reed them." sell she, "I
think I sbaa.il.lnT lie beet today."
"So 1 owe blm ewi IhatT etted
Dmiim The old rascal! left fo aad
Ibank SIGHT
fHE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, li- C.
THE KXPRES9
Cl ISSlKllli in. i nl I MNS
l.iaii. th,. iiiiiii  an,.I ala  offering!  ...
current laa,*.*il advertiiiing,
I!VII.S
Single In *n. in.* por Iin.'
nn.' Week, '■'■•■ i***i I I"*.' in-1ii*"i
OM  Ma. Ulll,  *".**  |»*.   I"!''  I'"   '"*''' I	
LOCAL POLICE COURT
FIRST HOCKEY MATCH
liui'lti')  I,nm innili'
in I'M.'llitii bagin-
WANTF.D
WWII l<  I  lll'l    laal.liL'  In  I	
Vi. A. * ilker, M lyville. l.'.i
ll l\l l.H   Toniten lor building a
■'■a' a*   loUniltltioll, I'.-rli, lllal-   ilaatll
II, ll  Wel on, an* 1,11***1. m  Pender
-tt.it. \ i ti ei.
FOR SALE
im: -\i i  i, **i ,1,1*1 *..«, i.i*
ii  a,hi.  Iimiiiu .Inlm, Indian Mill
Ml NHROOMS  HUhim! ,l| |,*,,.|,
a*,, morning, limited .uppli. I'hnne
in.
I i'l( Sll.l'  Pall a,ml Wim *i  Ippi* -
ail-a. I.lll  n|.|il....    \|a|ali, I   I   K, • 11*
irnii itreet mi i.
FOU RENT
i.ii;  III \T mii I  'I «k  ».;!
ol -ni.*.  I . I  I'"" mnn a1, ■ o
|:ii I-i itreel wi I,
FOB BENT  Fun tint ... unfurnl I.
.al , aaitn-, Fi ond   ■  !* "' '""
i.n* ae.  Appl; W.  '. I'.,  I'M'"'-
inl'ia*,*. :,:'i
LOST
L08T Between  * .*   f tth  InA
nre i and Mahon it il lerrj  Hiding, n
■.'allll   kill' I'  lliiil  li.' ,11   -ll l|. 'I  i..al,
i'i engraved "Mn".   I imli r lln II)
leave nt iiii'in' ni Kspri M
MISCELLANEOUS
.1. louiil tin.l Norlh I ni al ili
I I'l. i Murray I'o. ii	
Magiitrate Kent) had " '"'-V im North \
,„ hli a*,.ni t ..ii Monday and diapoaad what  «"-
,| .,.|,,,| ,, ,   William li*.lal,.Inu-  nlagol the -»a«n *he Saturday
,,, „„,, ,!,i,„i,i,,i„^, wai Interdict*) lail Ihej played lh' Vaneouver team
i.ai   a,In*  \,l|.    I,   llllllaj-t.ll  ,,,|  Jl  Him*
illl  llllll L'i*,  uai-  lllll'll  la|||  niltl  ,'nsli.
Iiaalliitn I'liti-aalil,  ehargod with  i
uniting  t. M, llailey, wai remanded
Until   Wi'illir-ilaU   lllialllill'.*   laa   >*||llll|i
Ml    I'a*Ilia*.   laa   - 11 ll 11 |.*l 11 ll   |i,*,,l,|*   l„
,i|'l'a*:ii   in  rimit.   .Inlin  l'i*ri!ii-"ii,
rlmrged  uilli  n--anillina.* .1 ,.lni  Kan
aawi mi tli.' itreet aan* while iln* Inl
ler  «il-  ill  di» liailL'a*  "I  lli-  lllllll*- llll-
litia'il  «|n nr otherwin. given  thirty
'ill    Ml  :*ll*a|. Hop,  a   I'llilll-a*   1.1*1
.■Imni,  un*. ehnrged with evravatlng
n|iaaii iln* | ml al i. highway without lii-l
Illllilli'  I'l'Till'il  | aa -I'llll- *i.'ll  Iron   Hi'*
.iiiiliaaiiii.'-. ■ inn* ni xj", in iii default
aatll'   tll   III   gaol,  tall   la.  lli-  lot,
DISTRII T i ISI*  Iiunl ItM'l)
Through lhe non-appeal an t loth
the plaintiff and tin* delet tl int it tin
,,,,,1 |„*l,| in tin [nitltutl Imll. I.'*i'i'
Valley, on Friday alternoon bj Ikive
l|,\  ,ll*,l,l.  Haa*  a*   „(  |  .   \|aill  at'  lp|
hooting within lhe BOO yard limit '.'
any Iton-i* or pillili.' hlghwn)  ill  tl*1'
ili.trirl mntrary to by-law, wai ad>
journed pending «,.i<l Ir lhi  Vm
 i,i police »lio liml i" hand  VU
loralion ..f Mr, Manager.
|..,.i,.i,.  building  J ■ law*  a,a., ull
l; ,* a,,„„l I nl.iaa e, Ca|
,,r Xorth Vancouver poet nIBre, eiperi
-.a - < 1 In.i.l * ape | irdener.
MUSIC
NOTICE TO THE PUBLIC
Ua' beg in tufa,ntt nnt ruitomen ninl
iln* general |>nl>lli* tlmt mi aiml alter
l>. ' I-l,   «a*  ilil I   Ifl  ' .11 I.V  aall  ia|||
 ii  iiiiiI neat  im-in,* -  tm  I
-I i;ni 11 i \>ll BASIS.
I'l   tlli-  IIUIIII-  Ua*  lllll  III'  a'lm'.al. a| t.a
na* better uttlilaetion lhan '.nr |at*i*-
' III    l -lalll  llllaafals  llllll  Ila*  fa a'l   ill it
ii  iiill I.,' ml..iiii.tv'i',,11- t*> aiii  par
lil-.
\l,  llll,*  *l*   '1**1  laa  ,a|i,li  |l,*|..a-|t  ,t„
 nt-, tiiiil uill 'jiii* liiil partii nl*tiun appli< ation.
it.  ia**.* t.a thank a,in patron lm
tli.'ir i'l„,tt  in tin*  I' i t
m.l  nlli it  n lurther -Imi.. ..f iheii
- in ilm luture,
till kMW k llliiill,
Tll,'  t'.'l-ll   Sl.ala
llll  1**11-,I,la*  llallll,*
 11   I'l  IH M.-.lt  I'l.a.ll.'  ■.'.'•
on ilm ground, ol the latter and gave
lli.'in n very itrennou  tl , uilli the
•corr ending loin to Iwo in lavor ol
Vn ni'i'.  Tli,' loenl leam handed •
■urprlae  lo  llieir  nimpetlton  by
promptlj  -' ig  two ffoalu  within
the firat leu minute, a.f play. Thi
Vaneouver team then pulled llnin
lelvii ta,.j.*tln*t .nul In ploaa delenre
work lueceeded in putting • cheek am
tlir tcoiing ..I the loeal lean while
their lorwardi put up ■ itrong il
lack,  -aa  tlmt  llii'  Inl  Imll  .'..(ll'll Willi
the wore tua> nil. In the tieeond hall
ilm Vnn. ouver Irani f>>iiml the m t t i
tim L".nl- (OM ol iiim li ll ns in klinu
leilged bv the player who wait it to
Imi.* been m ide nffaide, Inn ulna li n.i
nut  I'hnllenged, while the N.n It.  Van
. ouver t,'nm ilnn I blank. I In*  	
-aaitia*li i*.*|n nt- tin* relative merit* nt the play. Thi tenmi arm mnl
lv i.'ll ri .-nli mnta In al and tin' \ an
 n't- leam -mn,il'il in rapturing a
iia ta.ty only upon thi sann' ail  tlmi
.ainnn marginal being • little Bore
lortunate than their opponent", i fl
tun ul.i'ii -i. Ireptently turni  the
-allll'  ill  , IfWely  i*aa|l|l**-ta'a|  lltll|.*t|.' I'll 11-
tl'ltl.   Till' lii'.il  la*.iiii  lln.i|j|lja ii- |ol
I'. .1. II. Cardinal, mt\ It. s
W.n-li'V mill  I'. T. Mn|.|.i|^ini'k- ; I-'..
S.  Rayltai,  A. Montgom ry nnd  S.
Humphrey!, ball-baclu.  I'. N,  Ba)
Hm, It, Mill,nm-, II. M. MacPtanon,
I. Itimington nml It. Dixon, lorwardi,
Till*'.  NOKTH  VANCOrVEB  ITI'Y
Ki i;i;ii s I .th.
Stniiin.'iit iif Profit nnd Lou ia*.' thi
Month ol Uguit, l»10
REI I ll'l's
Caih tarn   * •'■''-"
Tieltit -nli's (pawengir)   f&AM
Tlekel snl,*N (vihide)    mw
  807.10
Mill
   MSB
,.,  18.88
Freight receipti 	
WhaHagt 	
Advertising nvenue
Commidiioni 	
18813,70
Q, II. O/liinn a.i I.,iiiiito, learhn nl
Mandolin, Banjo andOuitar, uill  re-
,,.,i„ pupill a.l  Inl  I ai'l  Uni'l   'I'"",
\, allll   \ Ilt I ■ ' '*
NORTH  VANI 01 VI II nil'TII Sl III
Mu.ic lupplied  lot  dan
em. P. ii. Bo« II, I'hona HI in.
Chance, violinl.l and leader.
EDUCATIONAL
\. \. Preparnlorj and Klndergarti n
lohn'i Church Hull. ISik    I
\II>S  V. fi,  I. Lllllllll I I.
KindergartM   '■'■■■  '-'  '' "lV
l|    a ,,,1..  i  ll* j * n.n "I  ..*. I
I , teacher) III* ind ' '" lerlWd.
I,,,, . MM pn monlh, B
Nolice lo Contractori
II'MH  K>   Will   bl   |aa,'il,,|  1,1   ill.
nml.*! Igned until I p n m I bun I ty,
I Ti I. N.ai.inl.i. luiii, I..i ilm *i
rubbing a.l portion aal Ml ..•■
Ihii.u ii through Metric! I oi- ''.'I
and 838 Innn with the  i**.
ii* .it .an .inal plan i" be -"■(. rn  ittt
..tli,,*.
I In   lull, -I  aal   .llll   tatllla I   lllll  ||l.*l*l.*
il rpled,
.1. I!. COWiROVI .
|li-ni   I *
Hi hi*i Municipal on....
\,,uii Vancouver, B, ' .
2nd \,,i,i,ii,a*i. ft"
FURNITURE
Ml  Will  iaa* llllll  itoVtW,
la* lllll  ll"H i hold    I   f,'r  .[aa.l
caih   l irn r'i, 70 I  * *l ala* Via	
ttam i-i  I'.n. Bm Ilt
TAILORINO
lia.*  I I;   I Mini!- I RENO
\  IT0H1   Suit    '  1*1   ll* I.a  m  a.f.
— lil  pn  td, 71 . I. md  ami
1.  |l .00 ,  alil   , ll  ■ .
,*.i. *<i 71
TO CONTRATORS
11 Mil RS  ...• im.i-l l"i  ih"
,*,,*. ||on  aai   II   IWO -la"' I   ll"!''"
I,a,||.llll*    ,,11   I   |''a all  'I'   t'.r  ''•
Unit..... Ka.. I  'I
I..ii.--.t  m  ntn  lander  not
,.    -ili acrepted.
I'lllll    a' 'I   f,  '.
'la,   ,.Ili'I'  lit   ll
rhitect.
f. it fit kl Mil S,
|l«ij  r.lial. I   Btl
\  all  ..111, I.
G.M.N. COAL & SUPPLY CO.
nre now rcidy to fill ill ordora
al .  They will
carry a full line of building mp
pm■  Oct the best.  Th.y have it
A trial nrtli't will .'i.nviii. c you of
tin'  Oct your coal before the
riitiy  season  sets  in.   Head
TENDERS WANTED
Mr, ii. M. Brown It building a home
ni Keith mad, corner "f I... bi  K\
Mi. II. Kitalmil i- building • in-ii
rt nli ii n Pilteenth  it'** t. corner ol
Mahon Avenue.
Mr. 0, l'i iiiklin. in magi i a.t ih.
l.nln Mud branch of the B.C.K.R.,
niiii Iii- (amity hai lekm tite kouee
..( 0, It. tin.In-, he I -ifl mat.
l'i.iii*.',iii<nt- I,,i the luneral ol Mi
I' Ba Daj an being held In it iyan i
pending 11.»- arrival nl Mt-. Dny who
i- mm am route maitli from Cnllloi
nin.
Hon  * a|*i* man  being
.1111,1,'  ,l|„,ll    |l|a>  "all  IIU  tiaall   ,,(   |||,
la ll    l.'lll I.  llll. |    at   I" M  ill I"
-ini" inl  ind it i- i'n i Ihal 11■ •
ii.-.it uill he ii, ..*i.im - '' i lan.' h
nli nii.i iii.- ii *i i. i,*.
i;. na*u -i"iui-lii|i "i li. .lake", ih.
Ini.--i addition to Ihe li.m ,,( Ihe I n
.,,n Hteamihip I'ompan)', i- mm al tlm
nlltlll  III  lllllla.'  >ll||llnlll-  ll Lata  ilia*
■ la. k    I...II-.' lllll   hi   lllllll laO llll*
-lop. Tii. work will <>avn|'i luili iit*.
 ill-.
Ham  lim,   an*,,  M    (.all ( -I.
\l| Illll.ll,   |hil  aiil,   llll-   a I.   la  |
in u nt Sl, I'mil'- iliuiaia, Syi
nnl lm  had ll altei unlet  mn
.1*' ai    -t  I'iuI'i i* tla-
I I Inn  li  111  Mm .. *
about il.,* -in* ,a| \ni i,*i
„t n large itiiiiii-iii ult,,*,
lean  'tn-  la* II  ,1, f> .1 **|  II ail nl.l . at
K n, itn* nenon.  Hi*i i.'*". in 1**1.'
III.'II.I   ill.'   'Ill.al  ill   lina I   III.,tl
iia.in  itt.unl >t  I'mil'- . hurt la I
a,.1 Important  n"rit ami M..
..ilh.  i,l  i*  in.  .lim  I,, a ,„|.|
though ngtetting a; Li
III"  11  'I,  ,lllll  Kt,   KpW*    lllliall   III
|H-ed!l t-  Will  HI  I  fa»   I.  '
a
,ll'l  Ila  alll  I'l  ll  I" Ition   Hi*'*'    ' a ,ll
"li-l. |' Iiil'li    llllia.   IMal|,    llllal  I***.i 111
' * ll,*  II,   '
i.iin. M.  liilli - will lake n
inn.n-l  in In  n iv u..ik  in  tli  iitn
in.in innn when lhe l'"".' *
I.,- ,n,,n  Iri mil
IHSI',1 RSI MENTS
tilliai' luppliea 	
Si. Ocorgt
Repain to anj  nnd M,
l!,*|>nii-  in l|Ulp	
Repain m hull 	
Fuel An*..nn1  	
Eng, room iupplie«	
Deck dipt, lupplio 	
sir. North Vancouver
Repain t" mg. and M,
li.'l'nii- to hull  	
Titi'l account  	
I'tiL'. room -npi'li"- 	
Deck al,*|ai. lupplien	
Snlnii"- unit wagw  	
Rent |niuti"'l- 	
Idvertiiing itpenn  	
Charter iraounl  	
w.Ha*.  Iccount  	
it I, un-i.' and -' ml.i.'-
r intlnj and itntlonarj 	
Lighting n.'aniiin 	
rdephonc :n- nt  	
Donltloni  	
lanlllol-'  fatt      a\ll
T.I. I  \.ll. -iii'iii  	
Repain Vi n ouver »hnri
Rmnin h', \ ancouver whatl
Repain cquapmnil 	
ii,.|a,*,ii  ,,ili*.' buildingi 	
Proportion lane  	
Proportion Iniuranri 	
97 M
B
:t.-i*
881,00
li.ln
17.88
.'..:'.'
197.83
186.00
I.II
n.m
.'il.'a.-:'.
'a.'i.nn
178,80
18.78
9.18
87.08
19.18
18.08
18.80
38.00
8.HI
—.'.ij
:ir,..".n
.(.".
i:i.'»i
:t... 33
170,'iS
STOVES TO BURN
we carry such leaders as
BELL OAK
SUNBEAM and
FA1RYQUEEN
ill i ,i complete hue ol
^  Air Tight Heaters and
Box St
OVl'S.
If you are in need of a stove don'l
ail to see our lines.   Vou will he
the gainer.
paine & McMillan
The Pioneer Hardware.
North Vancouver
18047
I-tin..,t.*.l  M.miltlv
a'lll  inli	
3886.91
H8.BII
V*i  prolll  a.i,i  operating
atpmrn  tS\4t.Sl
.'.■|lil'..a|  I I
II. I. MMI'.
I  la*  I
rainy  hchvih  „v,n  ,„.   ».^m,.
qitauten on mmcr nf Esplanade   I' «
It, t ,*i a lollou Imn
.1* *.  i I ,*i |i.imli,,n on ili,'lion  lii'r l-'ia tl,.* Mend l.i|*- innil,* in i|a*.
I.a  ll.l   fill,    I'lnl |>.lll   ait  tll''   lla'llll   'till   Ml t.llli".
Ill,I  Iii*   ,,i   |t  ilia  ,,tl|..  a,I  tll.  llllll, I ll.,|»-  laa   |l|.ll   lb   |a,,n; a   '
the * iii Iront tlm ... nm.. ,..a ti nt
I.I'l. I   I.a  U  III  l.l  'a |a in .  Ma.I.ai.11.   lh..   |a|i'il-l|t,   ai|  l.aii.ll.'  a,|al   '
" a I.   ,
-lu|.   Hi.  iia ni mil In t tin  -i
and 8t 0.".t.:a*. Nnrth V.itiroiivcr
Pli'iii- Termi Caah
NOTICE TO THE PUBLIC
Anyone wanting anything in
thc line of pMirhUfillf, kiknin
ining. msid" d'-cori'
graining or hmh clas*. relj.'l work,
drop a card ta. A. Ohiiholn Nnrth
Vancouver, or call personally at
"'-"-"—-.Keith
a,,  aaa-a.
ril]   a **|.t,.l l iaa-  ll.  M Kpm  lot  lh'*  ll  I   tain,*
IH'lM\- -III I'lll.till. ....  -nml.n. \*    13 I I  It ai.- lor
(ill  I ll 1-1  ....  M la   V*    I III,
hisrc*i|t|.'ll.e, K"h'lll OlaaVC  	
Road W.st limit iUm relief
work l spaaiiiilty ;uid only firat
clasa work solu itcd
i tlRRI i llti\
Ilm>.i* li bring iin-ii'l.,tnia*,l ii,,*  l\
I,a.t,*,l   lllll    ill,   llallli  .    aaf    ti ,'
Inin F, B. Ii.n tooh place at St
i., orge'i li,,-|,itnl. Tha notice -lia,ula|
have ian!  ii  the  Sorth  \ an niiiaer
l|.i-|ailnl.
ITIIIi ll  -in II l\ . IIM I 111
Tin* Nnrth  \ ancouvt t I lhi< al  ->>
Irt]  opened Iti  winti! progt ini aan
l-'inl.il   a i. mi q  naaa!  Inal iia *  In   tlaa*
   lilli' ll  fallllllllll  tlia*  la tl   ill
la'la-til.L'  I,  till,'  aal  |(,V.  I'l lilli  I'llll.
aaf  l'„,-t,,n  nml I'nlajnli .  on  ' -	
Populai  \ |."i  "f  I ."inn in", ii a
tl,* i hi)  i|'| lied.   11.' let lum
pointed  ...it  ll.'-  .-i'il  iliu
thought  iilifli  Innl  Inkati place .Int
uiv tl..* lit tliu  i.in-. I.ii.i*i*.
i   i.  nil   nl'  II hiiiii'   lm* Inli*   nn.l
llllll   ll L'll  I.ill.'ill   aa|l| I   It   111  I
, a.. I a 111., 11 ii i  a,, lim* at regarded  ;.-
I,*   ilia**ll.   I'lll   llll*   .1* *<*(*l* al   a    ,i
(nai In ii, nli nil -, lentiita,  'lln* nu
*iil program »«  ri t Ih nt, II pen
Ing nwnber nni i pii Iw i u Ml
III l|a*|    llllll   Ml  -   Wade  "I  \ Htla " altl ,1 .
Maiilntm* Norntington nexl yaveaverj
il..|,ill.,*li,  iiainl.riiu;  ol  "Ilia*  Itaa-
itnl  llll.l  lo  l*a'-| 1  I*'  alll   .11*
Don,  M,-.  \. i i ia kiiini played  Mn
a t.i in. Nutinington'i un. "mi* .iiiiii' ni- in
ll'l   ll  Ull  i'\'|HI-ili'  -III'* I"   tl	
wlm km ii  tin- Inli  ai  Mi    ll
ll  ll  I    i   *. llllllll*  tll*nl  la.  " i*  l..|  on.'
111**1* .  a'.ll  nl  tlia'  |,| lina   M a    I "llll).
|K'II  Hell   da Ila.ll, A  lliiit  II  |a||llll||.'   a af
IC- •-   -I   I* lm  Mllallltnl'- Itn  |  ■ n
11 ■' in"  nft.'l   valli'la  Ml--  Mih
■Mg  the ''I'l'iian" to Mi-« Dall *
 p a * ni.   Tlm -itiuini;  ail III
Vlll-'. j  imiiaiii brought ih.' ct.i.'t
lllilllllalll   |aa  n  Am,
Tli.- ml a.l tlir -.tii- uill beheld
in tin. horticultural hull on Thm*-.!*,.
\aalatnl.a I  I'llll.    All  loVMI aa( T.'IIIIX
■on .Innil.I n..i (aui ii. Innr the la
inf i.i Itn. sim,* ii nl London,
Inc., on thi "Idylli ol tin Kim;".
rKAI'.ul'Y'S
RAILROAD
KINti
Vl tm' sola- agenti I'in'    'eli
Tlti' ntily iniuuif.i. ''.ii-i
tlmi |il K .'- | . I li ull»r
unlif if lli'v do Ml DStvl
ex pert ut trm*.
Trv a I'tiir ■	
„.,a, a «J"f*™»'»
PEABODYS'
UNION M,
MADE K
OVERALLS j  A
 1/
AMERICAN ;
GOODS A
P#«body'i Railroad Klnj
lm SaU In
CUMMING5
Gent'i Clothing,    Puraiabingi,    Mro'i,  Ltdwi'i and
I li iialrt-n's Booti nml Slim*-.
NEXT TO BURNS' MKAT MARKET
.jwHOWHiaHaHai
!  SPECIAL FOR TE^ DAYS
(oldyke Baking Powder
Two 16 oz. Tins for 35c
J. A. & M. McM.LLAN
Coram UowdnU ud Buplinidi
.♦...♦.♦..•♦•♦•»
.t,a.a,a.t-f'*,t'4.♦•♦•+•♦•♦
TENDERS WANTED
il  \ i d I"..
I
i * *
. ., *
ll;lll\ A,  III I 1.1 I    UL
I
I im  NtlTII I. thnl tl." i'"'i""l "' ""  '"' "(   '  '   '"v "'
North\ "*""t'l"■ f..ll..*i"L'»...h  "I    	
M "I *  Mmi,.,,.!,! il,.*   I .  I Intendi
,"'l ui"... tl..* .""I |.'"l"" nhntllnt
 .(I,,, I"', "ml  H'"'   I
181 0 tut mi ''	
....  »•„   ...l __J t lir ., „ !,,,„„ the  In-l  t.i.-'l  I -  ...II  i-
 il,*.* -I il..* il-.l""' tht M rip ' ae fat
■di * *
ninth i mmi I..-'
k* ti i. **i n..*i -ii.
■in I"'1   K\  •"
 H v  ■
 niii,.  I                                ""IH.  "'  '"" '"'  '"""
■  -
.  Ml
''< ' '
|||,74O.0n
MH 111
a   tulal.
'l.H.l.i
00STBAI i . i.mii run
Mr. Ila.iml.l Mal.i'.'tiiii lu  returned
*,, lii« Ii'iim' in  'In-  * ill  nil"!  li r* il *
 |,l,*t,*,l  ■ large rh«rlnj  *
l,,i iin* Whiti 'liif a iii proUM .*.-. He
I,, i,. 1,,-al  nml  Imini  In in i. -  "t tli*
|t(ld  mtli n  iln*  loWBlitq  in record
I  HI ll.ill,'! illl!  I.mill  .Mall-   i n   ll'
 Ilt  <>f  tl..'  Uaaitlli*!*  llll'l  "ill  1 al.ai"
I, ,■ I
\ uiliiiii.il- wqnladtlon i I pro
lalllll  111   llf  ^a"'1!  Vll l"l   '
tentn in ll"' """"I "I ttt. Churl   I
Daureon  ft"". Suwpwt, Main,   Mi
|l„„.,,n mi- n in.'iiili.r .,1 the I	
Hill,   Iniui*  lloMl   ' *    I
pltpd il,,* "I beH forward In
,„, i Unn  hard Im
II,, «ill lata i i'l-"' ■" ""'■'' "" lllr
|i„.,|   la',,,,,  lllliall  "lU  ' fcl   I'  Wt
Mlillll   "'. .'I.n."l
An Opportunity Lost Is One Regretted
$112.50 Cash
Balance 6, \1, 18 and 24 months.  .  .  Price $450.00
11 Blocks Irom Car.  INSIDE THE CITY LIMITS.
INKSTER k WARD
Real Bltltt, Loans, Iiisiiraiii.'
219 Lonsdale Avenue    -    NorthVancouver
We operate thc only padded furniture and piano
moving van in the cily. , .
I N. V. Car ta«t Co.
t lunidali: Vie.
PMONI - - HI

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.expressnv.1-0309569/manifest

Comment

Related Items