BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Express 1910-09-23

Item Metadata

Download

Media
expressnv-1.0309441.pdf
Metadata
JSON: expressnv-1.0309441.json
JSON-LD: expressnv-1.0309441-ld.json
RDF/XML (Pretty): expressnv-1.0309441-rdf.xml
RDF/JSON: expressnv-1.0309441-rdf.json
Turtle: expressnv-1.0309441-turtle.txt
N-Triples: expressnv-1.0309441-rdf-ntriples.txt
Original Record: expressnv-1.0309441-source.json
Full Text
expressnv-1.0309441-fulltext.txt
Citation
expressnv-1.0309441.ris

Full Text

 //
->»*
/*
&
®k ixprraa
Volume 10
North Vancoi'vkk, B.O.. Friday, Sbptmcbm 2:5, 11*10
Number 29
BOARD OF TRADE CONSIDERS  THE NEW NORTH MANUFACTURERS INSPECT
MANY WEIGHTY MATTERS  VANCOUVER HOSPITAL  NORTH SHORE WATERFRONT
mel  al
cling iit
The lir-l  ii'L'iilnr  iiii'rling  ol   lhe
Nurth Vancouver Board "f Triule ul
iei* the summer vtic.it nm wm bald laal
elellinu
Tl M'l Utile  inllllllittei
ot I.e k ntnl the geiieiul in
u'elnek.
I're-i,lein Innn «a- in the ohalr nul
n  llir  iillemlntiee  nf  inrinli, ia.  uns
ll'anllleil.
UepnrlillL'  bu  the  ptlblieily  commit-
lee  Mr.  lieu.  II.  \l,,l,len  .tale,l   llial
the efforts uf In- aaninm,,,, |ml| I,,,,,,
ibreeli'll through the eivie mil eli laing
aalllllllltee   llf  the pi III* ipli* mulll'l*. ill
regard to advartlilng tin* dtybatnan-
lluneil   the   |,,i|| |,nL.|.   mllelli-cllll'lll
iluriditlng the advintagM uml prai
pacta nf lhi- * ill ii lm h :i|ipc.irril in
the Ilailv Plot una* Ihal Itrcning, 'I he.,*
ll.lll lib,, Ik" li pu-leil -lleel nil* post-
ers in llll the ear- nl the llivlria* Uv,
Co,  ill   Vane,nil,'I,  \eil  Wc-liniii.tel
iiiiiI Virtoril.  Mr. Mniila'ii n-ferred in
proud* tba provincial goi-aramant with I
n rripi.'-l thul lite litnliei Iniui. |i,.|,|
un III,' iialer -heil. ut the rlvm in tin*
Vidlllty  nl  this  lily  I lellnllLVll  lul
"I In*. - OUtlldl uf lhe Hater -heils  iii
ij naa tion,
Ml.  Kealy  iple-liulieil  the  mil i-nlail
in  .'I Korth Vain uuv,,r miter lit:  nil.,
an  UL'ieeinent  with  Vancouver  ulul
others  in  r,'S|Ha.-t  In  |  seheine uf  lllis .
llllllll.'.    Whal  Mils  NoHh  Vain,illlel
going tu I,isn in its agricultural hnnls,'
linilwi  ami  mining  interests  along
thm dis'k- by -n lining, 'lie puinteil
nut thut it ivas all right f,,r Vincou
let* In press fur the pr, sa i vain,n
uf  the  tilllller  luml-  uhen  il  rnliltiill
isl practically nil iln* witor in  lbs
Capilano ami tviu tliiril- in  Seymour.
lb  belieiisl  thul  the miter sll.nihl lie
tnkrii Imm lhe ei.s'k further  up  atul   Shunted ,,n 13th rtlMt, nnl a hun
in  this »ay allow Nurtli Vamniiver  .I,*,.,! ym^ ,.,u, „f [.omdala Avenue,
In ileriln  lhe  adVllUgl nl  its  lllltllf   vvi||  M f„„|,,|  |h,,  ,„,„  hum,. ,,i  lhe 11
nl reaouroH, hove Im-piiul. nol teaiy in ...p.* mil*
President  lruin  thoughl  ihnt il ml-  al  IhOM  in mssl nf -killed lining,
uml the l.-l ,,( -logical ami tneilieal
lliil. Tin* Iniil.bm: jll-1 Completed
laml uhnh ulll In* ,,|vn  tn the pulalia
fiaUll  I  u'elnek  to  7  Oaloek  on  SlltUI*
I"  HM  ,|a\  al'.erlinun nut, the 'Jitli Sept.tn
"•ta*|4ar, iilii'ii refreshments iiill  lie  pro
iial,sl| is litteil up with '■ven mod«irt
eutllellieliee  llllll  will  Itlis't  tile  leapt'le
inetii- tn.es-ary  fur han.ll ng nml .ur
in*: fm* the -iek llllll 111 Jill all. llllill
on the plnn uf a dwllHng Imiisi. il enn
tam-  a  -pu'iuii-  geiici.il   Wild  '-*
It.-I 111 I"" leel (.i'lll which I llll- 11 * i'l.
\ .■lilllilllll Willi a snllthelTv ll-|l,"*l.
tun  ptilllle   Wanl-   Uill   lael  ,'.1' ll
iiui-a-'  liv iiu; runin,  ki'.hen, pantry.
spine iiunl, linen ami tneilieiti,* inaiin
ll  wn-  i. f,l n*l  II. ,l,in,- un- prrwntad with a lininl i.i,    i    ,   I.,.
lavatory ami tmlet mul an up In ,iai,
Mm   mmm-uTI
-Otl    ■  -mm
mmmW  '   1
nvfl
JoKL .-> ffl|MW
4mSWH
]*_M_T
J*
k   not
mWLm *
.HSfi ii
FERRY MEETING
;tn ailiile whi.li ;ui|H-;inii  in  llii'  l<>
M  .    V   v   ■  .. l,H'  inlHHinn tif  tlir  [MtfWtl  v\WUn\
i.il pm* singing iliin North Minimi
Vm *i  I,t\,iiinn  \\:i>  lii^Ini  iliuli   \ nn
ilie iippiT Mn In1- ol tba
tn  Iwuiiu
tnouiiliiin.
Mr. Keuly laimrnj iimt tin- rmr
VfttioM wniiltl li.ivc tu COM
wntfrtt' lifli othcvvM-f ili
wuuld  l'i' polluted.
PRESENTATION
An nu-piai',ii- ,„.;t-iuii wn- eelebra
ted nt the It. I'. r'.leeiri, lt\. l'u'.. ,.f
li... Wislm-dai  ivanlng when Mr.  Vi.
enitver. This wa- | Imhl statement
ami il wa- nne ihat -Iiuiilil lie illve-a-
tiglled un.l if true the mutter ihoaht
he aillilstiHl mul if nnt tu hnve the
llll'l  Us  llllll  U.lvi'l.l-.d  a-  the   pre
llllll- llitl, I,. III-
The  pl.-idclll  -llial  he  Ull-   nf   the
,,|tini<ui tlmi it mi- eiruni'iiiiM ntiil In-
 -nl.risl that if tlie iilleLnit on  wu-
I,Useless  il  ihoUld  III'  i "Ilea I'll. Ill'
.uggestc.l  the  uppulnlliielil  ol  il rum
tnitlee.
Ahl.  Smiili  llnillglil  thul  the  I ll ■
Hull  hue  ,,|  I.ll llel  (lie  >. ,illl.lt|a.l|  W.l-
l.io  low  at  pie-elit
la,  the  **illllller.e  nn.l  illilllstlie-  a ulll
mittee.
A  lili'lll,,rial  pie-anlisl  by  Mr.   A.
I'hilip fm the |iitrpuse nf making  rl
pli'-eiilaiii.ii.   l,i  the  plolineinl  gul
einineiil  fo,  lh I iiiiii. Iinient   of   u
llllll  li*gi-ln a.lliee  it,  thi-  cilv   Waten,!  b\  tin* preniilent  nmi ,li-, 11--1011
elilensi  into.
Mi  1.  II Maaial.n u.un,,I to know
if than wei.* .un n.w poinl- hmaghi
lllll  other  tlllil)  Ull.  colllllilied  ill   the
pieiiou- inenioriiil. In the eietit a
llaeie not Initio nny lie tli..ul: 1.1 it
iiouhl ll.* nuiv Ji-npmili/ing lhe e.l-e
in flit Ul*■ bl pie-elillli*.* the smile filets
n- heletofore whi'h wele iliisiicee.-fut
Aiii  |»,i-on-  .,.iniui.' from Sipinnii.il,
Inl   ill-tillne.   wulllll   hllle    tll   I'll-I
Inn.l ut Vnin,uini then tint..hip tn
\orlll Villi, inner. In* -ainl.
■Sa  1. I.  mUt}  -mil tlmt when the uti,,,,  l„*i,  i,..*i.l,.i  u 11.  lhe  ml
innller  wu.  lumight  In  the  atleiillun minnlintl ,,f  |1„, .ui;e,-tiim,
.,1 the ntiuiiiev pmni baton it wn.  jOen ma ■ Imm number  "I  Uh
some  Iniillu'i*  upllul-tercll  Mol'lis  chilil
uilh -pun*.' -ent ami lui, k.
The  pre-elltlltioil  Wu-  lllltlle  itt  llollol
uf Mi  .lune- btdng the lutlgitof of
lhe 1.iiininl , hieken liaili,-iie which
wa- lir-t 111-1itiil.-ii ill Vim.olivet -ome
eiitht yaan Sgtt, When lii-t niiiiiL'ur
lllisl b\ Mi. .lone- he ami .1 lew of
hi. fri.11.l-. primip-illy fellow emphii
.af. ol lhe eoni|mlll met at Has
titilis. Ii wn- a -iiiiiii nlfiiir at llinl
time but yeai- have sei n it i;row till
now it is pntioni/eil by hiuh ofli iiiilul enipluviT- ami ullnr fiiemlii iu
tine,' iiiimhei-.  It- -11..,— has pa  ,.1
llel uilli  ,|||  I,nllll,I-  nf  ,'\ |.s tat illlt.
Al this vein's lull Imu ila' a 11101,111,1,1
wa- -tulle.1 to show Ml Junes the
appte, intiun nml ngud Wltll whn ll
Ills ellurts were risi'iiisl  mul the pie
1 uimsl  ih.w 11  lluilv.   He thoughl
theie  wa-  uu  . ll.lll,0  nf  gltting  a  n-
i-i-tiv nlli.e until ther.' wns I iniul
hnii.e ,-tnlili-he,l ami he lhoil|rlll llial
wa. 11 Iiiiii* way oil. Ile llel evisl It
woultl Ir Wl-et to let I he lliul l.i
-luml  for  lile  |ire-elil.  Theie  wai  a
loi of propert) lh \,iiiii \mi,oui,'i
niuler  Borthglgl uml in nutny  MMI
lawiei.  wel,  |e,|iiir,sl  tn  mnke s lllell
-ele I  pi.-etlt  allll  in  lllltklHL'  lhe  |'"'
setilntion Mr. A. <i. l'erry. tin In ul
lliilnatel. -puke Iniellv ol the pl".l
sine it wits to hltn lo hale lie* I,man
a.f 1 a.--. ntlllL Mr, Junes Willi -Ua ll 11
well Uleillisl token ol iip|u I ' tut It *li
Mi. I'ein'- nihil,-- was fnlluwe.l In 11
lew renmrka in a -iuiilui -iiunbi all
p.i-elll.
Mr. Jones  wns  -,, full  of  thunk-
II  thei  hn.l to  ,otne to Nortli  ,|ml  wonl- Iiuiul Inm mul he .lioueil
\ ui.nuiei tn 1I0 their liu-ine.. il
wmllil run tlu. ,,,-t up .mi-ileia
III). It tnllilll lae n inlllelllell e In tin
t ,1 ,-late lunkel- but il lllle.lll "oil
,,  |,.,|,|.h||,  tn  lhe  a.Wllels  lllal   llll|.ihl
niore lllal tweiki|i the mil iinlai'e, he
..b.ell.sl.
\-  a,  ll.elllUl   ol  the  lot III,!  ilehxn
llutl   that   Illlel I li'WC.1   lhe   III Iii. ..a-v
ifeneinl he renienil'a'i'sl heiny lold lh**.'
llie <l..|a>ll I lll.'lll WU. eiillsnlellll*. llll
I ll.'. a i|ll,lllllik' e\|.'lne. tailh.'t thnn
adding 10 them.   I nlil  there i. I te
plnink thul lie in. ih.'ply ntui.il bi
the kinibie-s llaaulaleil him. Ile llll-t
,sl  thnl  theie  wuulil  lie  In.  1.1
al  lln*  bum.I  next  year  ami  n	
that lli-leail of Iwn the.,' wmihl In*
three a hia ken nil I'lell plaile lie eoll
ilinlej ill .1 more eheellul ...n.'.i II u
L'llle 11 lew plea-llllt II !"."*- uf Ill-
life in ill, -nuill till.,I.).' llu, *
elll  Weie  I*'   |(.  I,Inlei.  A   'i   I',*..'* .
A. li. I'lliotl. ('. II. Allnn, lout, \l
la,,, I'  I ,11.011, IV, (', Omn,  J.  It
11    I    llllsei.   \   Hh.S.le,,  W.
ill.llllllltlilll  ..(  lil.hmnll.l  lllere is   III   Balg,  W.  ateglll,  I*'  N  t 1.1 L'lltIl|l,  »
lie  .'hatl'l'  .if  I'l'tlilll,'   II    lel'l-lll    illla,*    Pibllllll.    V.   I'aalll,*l.   Vl    MaNel-h,    M
h.i,,  |„>   I- el|,.l. I I,  M  II..M.H.  W.  Vt |,|,|, ,11-,i|i ,  I M*
Mi l'h.b|,, 111 -i-enkiiii.. In .ti|.|«.ilo' I liuiitnn. II. V IblnwooJ. ||, II. I'nlup
hi- HI llllll. .ai.l thnt the leu'nl I... li'll* V ■>■ II''"'!'-'-"". I Um. ink}
lank} of Vu,,.,,uver luul nvisiereil 11 'nan. Vi ■) Dhk, A. I'. K,*nly. C.
■ i.lnpbiilil uitnui-l lhe -InulaiL'.' "( 1. < 'li I -l.-l. V N. I.llhn. \. Vt
inniinoilniioii in Van*, n.i.  He  .ai.l | 	
lll.ml-.*.  t.i  the  pind's-inn  llml
.iilleil ii'mii him nn.l iitir.-rl the innli"
"( lh liibb-hmi'tit nf n lel'i-liv ul
1'ne  III  till,  plaee    Sill* e  lln*   mat lei
wn- Hit IiiuiilIiI tu the nllelitiun nl fnl in toaUlg ilm wal h llnil ml. .t'i
the ntluinei |Mt**S|| ll.e bu-mess liml j en liom lhe ahnek ol Mr. I. LOM
I'lentli  uiu,a,,I  hen Ihel,*   were ' I.l.i  wenk  ami  ul  let,111111a.*  ll
mI.i.ui Klii.ntii pan,el. ,,| luml 1111  the  lo it- owner on  Widltuda]  evening
ll.l-
STOLEN GOODS RETURNED
Chiel  (if  I'.lb.e  lllll ie-  wal
Opiritlllg  room with  laiutury nUiiah
nieiii. -i.l.* lighted, iln trie heui.nl,
hygienic nn.l .umpletelv emimelleil .ai
Kmb'i ..'in.*nl up In mul in. Iiiiiiiii; tin
Bailing, nml lun Ing a while 1 iliil lla.ui
*t on .1 -1.li.l concrete be.l all th.'-i
rOOM-i  me  -elieil  111  11  -I'l,II  fuuliut
ruiur. with n mnin entinine tu'lwelftli
slreel. A Inrge mnl lolly li.i-ement
un.ler lhe irrountl Ih.or hns )w,t liitis!
wilh fuiliai'e, wai-ll tnil-, ami an N
nil aipp.iratus, with une-- finin thi
lilin*.' 1111,111 a- well a- frum anil nl
The lirsl Hour rooUiM tm. priiat.
wanl- .in h liKII d.'t ami nm* I 111"
f.s'l,  «laina-e,   s *s'  mum,  Inr.-i
lllllll  rnnlll,  lal allnn,  luilel  allll  linen
runin, all MTVld bv a 7 fa*m con aim
IVoUgboUl lhe 11111.11111' ull e.'ll'el-
lu.ie Usui elittiely elitiiinalnl mul tin
tvilingi nre cover, ea< h ronni is lur
nishel  with a  -mall wardmbr  will
sloping top. the mills me pa nl J and
thi woo.lw.irk throughout troat*d with
unti-epiia* -nlieinitn -tiiu. el etric lighl
nml anil bell- baillg litteil ill eael
mini.
Vll room a..* well lighted nn.l \,n
tillll,sl all,I the whnle tilii-li, nlil ■* I
plain, simple an.l MtlOtl1 bua, . - ,*
hoipital -hnuhl be, ha- yel an a r ,,
cimfnrt, cleanline-s mil .. - n -w'il
will  ipme faiuinlily mih  * uy  ,,
ihe beat .....I inure pretantioui rol
Inge hu-pitnl- ill the .uiintii. I*',,r tht
bllihlillg lln illd uf pletell- 1,11  is al.i illl
e.l ui nun, .1 at, it is ju-l a pl*tin
Hell  built,  auliiluilnllle  ellii aelll   hi m*
ful* iln.se raqtUring pro|Mr utt itioa.
Ill   the  lllile  Iiuiul-  nl  the   Nllnaes
lluw-un  mul  their enpul 1 ■ -t.ifl  t!,i-
litlle bllihlillg ihould | uu l.i I .' a,
li.iun ami a haven ,,f re! tu tin,-,
sullering mul in and nf well trained
inning,
ll is lU M ll,,|a. ,1 that ll.e pubic
will  u|ipreciutc,  rcnli/c nml  tile  ml
inning.* nf an iii-titiilinn * .
nml .,, piu, kila. Inin,, bml a- tin- new
hu-pital nml nt Icn-t -Inw ther up
pleeiatuui In eiMi'g Ili.ll linunl Mf
purl uii tl |.uiing ihn .
'lha* hu-pitnl grouldl  tne to l-ebiiil
• nil iii luwiis mul -luiiiii en*- mil the
whole  well lems'd mul when  tl.i-  i-
anlnpletisl  will  (mill  |  ilc.i.hlful  i.-'
ing pliiac i.ml ,,unfurl in , f,,i , nm al
e-ccllls.
lhe  bail.llll-  is  ile-igtleil  -,,  ll
"tile  ftlttlte  dill  ll  tliail  1 e  U'lllcl  t"
Without  -pmlm; the alfc, I. in fuel  it i-
■ portion ,,f a ale-inn lot n mu h bn
g,'l  -t111, tllf,'.
I'he architect lm* the bu Iiiiii a i- Mi
Kcyburn  liiuie-un mul the ooatl
M---I-.  JelTell   llio-.  k  In ,  llolli  of
Nmth V am ,,in* r.
'   VV.  J.  Illlitl,  pie-iilelll  uf  lllc  Nnrth
', an* aiiii er  Ituiirtl  a,f  Traile,  mul Reel,
McNaught interviewed Iks delegiteeto
There neu* onlv  llilei' iif  the  s.  V,  ''"'   Mllliilfa'IUlei.'  Associalian  ,  li
Iih  I'd rii-  l'u,  , I, re, to, s  pr.* ,r,  al  iC'lioli  al  ihcii  III., riling  -il ling  in
i  i ..'ai'- mealing ol ihi Kurd  i.d ^:'n '•'' "" tti li) eai nlmi
i  i ,"ii-,.|ii,*n ,* iii.i.i r.l ii** niii"., id la. ibein i heart-  invitatloi t,,
at.; bu- waa laid  ivei  to i ialg ''*"  Nortli VlleouVM,   'lit*  Nmth
■ imu.  Hi- Vorahip  i*** ln)oi Vamuen tafameln wan kinU) reMl
WM in ll.e .han ami II . \l Vm  nd  ami  11-111,*.|  ,,f  the  plea-urc  il
mul Lai-*,,, wc,* in attend m stoeii be to vi-ii the Sorlli  Ihon,
ll .  1.111.11 a- o( >.*..-!. ■ 11    meillm   !""  "   WOuM  Ml  pellllil. I I e I*
Mr. M. C. i'mi ih,* lerrj whirl ''""' ""- mI1 '"'"" "I1 bui 1 mmm
inniiaii.  Thii leavei ■ lalnnce  lil dol was MeonU the North Vinroa
,tii* ,,( .J 1 -.' 11,. ic rapreecntltivM b}  iwveraiii  lhe
Mail Carrier Roote wan praanu ud livltatha ami reqieetlng then to •
;,„,'„,I  ,',,,.  ,  ,,.,1,1 ,. I  , , *,, I,.,  1,1, „,,,,|  .ullipain  the  llelegutiaall  up  th,*  N. 11
.an  nh. ,1 travelling to nnd In. with  Vnn.  li uu- the titration lo go l.
thl nail.  It  wa-  Innl ,,wi  10 llie lllll  *• h"U'l  ol  Utt  Ann  Inn  .all  a.aoitul
hond, "I Ike repr atitloM mn.le 1>.  ihi
li In,*,!   Ilm, .l.i "*M  ,.,i* ia, lleeie anil  Alil.  Irwin the boat  turn
thli  he ui-he.l 10 n* 1.' lh 11,0111 ei nroun.l ll  lhe power -laiinn  *u I
li"hi -laml- where thej .ume in noi Ml bid hugging the '.-ii miles sin
tat  with ll,.' new  ollt,a..   Tins alio 'client mil.'ifrutit mi the Nurlh Slim..
WM h'll over.  The in,,*, ng 1111- then ihll  a,,ni|,ri<c  the  flouting  ITH M
adjourned  and  tha -nem'trn  Imm *l lhi Inlei ol ibe rttj aad diitricl  id
Ihein-.-In*, i  a coininillee 1,1  wait Nmth  Vaiiauiner. l.i.ii  detail  "''
linull  thl  Vnll.ollVer  lighl  .*. llllll 11.-    lhe  mil alllilL'es  llll.l  the |a"--|bllll le- nf
fm  ih,* purpo I  urging  thm 1*. 1'"' North shore ver nib".I lo ihs
providi ben 1 light ng (nol ti*- along rUtow sad maty laK thai pnneaied
t'..'iniiiii:,  Vm ami approa-blng  th.* ea wknalap n> Baitdactarls
N. v.  lerrj  whiri.  Thi iliili.nliic. oa ths Inlei mis nplalned. The md
ami ill '.eliielne-  lo whiah llie North  em .lelegale-  were highlj  p|.ii-.slwith
Vinronver  ritiaeni  wen  nhMittad  ''"• ii'-i*-*'"'" ..'"I «'"' 1 om nconl
n.i t'in.sl umi cvplnincl.
gleiitly  Ml pi bid  Willi  lh'*  pi.asp lis
'ITie   lighl   .aallllllllle..    pia,||li-,i|   |n   ll.'le  |U.-.lll.'<l  whiell  e.iul.l  llul  be  lll-
Nuilh  Slime  ami  ,|o 10  WM  .*'
•ity  a g'eal  all-ill  ol local  !>"-1.
I..* ll 11 ' lid in llinl .',nnis linn. Ile
thniight that I'llnii 11 , -huili.l not lie
Mil Hnd  b,r  line.iur lie  believe.!
lhat if nn .ifl'ne wn. •■-! iltli-K..1 luu*
ll  nonhl  bl  nn  una*.line  tn  III,mlu I
ol lhe  legal  fi 11111 nitv   In  cslnlilish
he.,'  nlso
I'le-iilenl    Irwin   sniil   n  mon*
ment  had  lns*n  sunt,**!  fu,  lhc  -aan
Thi. esinbli-lu's beyond deabl  ihal
the police mi lie right  l.ak MM
il  i-  ln''ielis|  lo  be  onb   a  UU' "
Illlt  11  ihll  m  -"  l.'bale  'In*  |«'lpilr*.
|a„ ,.!   lllc-e   ,1,1 ,1   I MaaWahllg
..i-es   nn.l   lh... mg  mt-  will  l«*
brought  lo  inin,   V- ,|.ewheie  u-
1111 dad .me .J il..* !*.'!- '- saa sl ihs
tletellllnll  hnme  III  V  an* aaail l>r  nn.l  lhe
nther  buy  will,  i-  1,1    eaainl  bl n  (e»
yenr. i. .till It
NEW FERRY OFFICES
The  new  gellelal  ulila >-  all  lln* fell ■
wharf n lii' li ate nuw  taking (mm un
aid    lllc   llll," 111,11   llllll   W,  tkllll.ll  ll  P aa
M1--1-.  Tuck  k  Ibewei  will  ninl,nilat
e.lll   llll.l  to  lh tUclllell*.-   of  lb,
-01 v no mul to lh" nialiaigemeiit m pu
liiillur, The Urn mul toaunodioui
uuiliiig rooms whnh overlook thl In
let  Ik.ill  irolll  lhe  ...ll-ule   uml   (."..
the Interim ..( the building will itord
 leliiclice  mill  plea-  to  ll.e  tin
lelli|g  public Il.li llnllL'  h .   I e  I
11 pontld  in  the planning  "(  ih.
-iiui int.. 10 provide ulllllj and  ■ ■
fm' nml while iheTt Ipp II 'allnenl
...oil,  ill  till  the  wall ng  n   al'al "•'
I,,,*.  .I,.,,* , aiita
III  llic  MMTll  ■'•I'"*  ll  in'si'l  "'
i„,  will ,,pi a.ui ..ti iiic wharl ami
,„,  ,,  ,-lei  hM  li'L"'  ll"'  d..».I  I- ll.l
ulli, Iall  " 1 I l>* ni'ii- I" ha.ulh* 11  • ,
padiliou h   V 1 liliag along lha ws 1
em  laoglh  "I  ll"'  biiil'ling  will  I	
1 1,, I- in.an ihe travelling pub
||,  mul th.* if*iui Hn IT  mul ih.* p.
listing rool ove.Ti.'iul  will provide  a
J„*pei  ill  ll"*  lllllll*  -eai   I lie L *ail*'
1 a   whnl uple    the   ii"l lb* 1 '
alaallU*  Ulll  l»'  II  lt.u-1  pullll.
f,,i  (mm  thl  laige  winaluw-  all  a.
1  1 leu  ,,l  the  * ity  nn.l   Inl*
.an  In* h'l'l*    ll  is  11I111 ,111m-it
Iati'.'  mul   when   suitably  fn''   1'
mil he n  tin.-1  c\*diet  Limit  lot
ihe Irnn-iti lion uf lh,  nap
MM,   T he ilunt 1 tin*   I.*  *
will  In* tntule inlo n lii'li,-
inuiii  mul  the  -pile*  I.J..W  will  I"
atib/isl n« the -uininer Wilting 1	
I lie miilingi'i's nfli.i* i* in III"' •Nth
 ml nf th.* g.*n III nlli*e- Ml
by ii«elf.
SECOND NARROWS BRIDGE
Al  1 .1  mi  II. t„|i.,r  ih,. Iih  th,*
hairing ,,1 ihe applical ( tin* Bn
raid Inlet I unn T k Bridge t ..mpniii
for the iipproinl ol the l,„ anmi ,.
ihen Iiuiilil line- a- awl battli m then
a Iini Id  mil  * *,l ip  bad. tl  'I*   nnt
a  I. I   ..i  I  lllll  ll  I, Null,,*   tu  thl.  ,*'
led lm- I.an i. lived b) lln* , ili
nuthnriiie.   lh.*  bn.* propoeed  un.l
whi* Ii i- -.. . I..-.T1  Meted willi llic
luture p." I** 1  ni ilu- ■ in  cu.iiii
the N.nih --I,,,,* ,,f |t,unn,1 ||:
I'l   ll'Ull   II hue   U.l 01    I''*'l
Hound  i"  I'.* i* ' an the  N,.n:
Vim,  ...line* ||ng  with  lln  ...uti.   1 It
'   he   Illlel  111  lhe  M II.I   N ,
a  liuiuel  nml. 1  lh*   I
S 11 mil-.    T he  line  nli  lhe -until -|il
*.l  the  In.el  mil  evlelnl  t|ilolltll lln
P. a. n ab*   ,,i,|  aiinlliei  |hl*DUgl
**• 11,lei  I'.iil,  1 I Will,  il„  I  .
Ml,
live the mailer eaili  all, lltinn,
LICENSE COMMISSIONERS
Tin*  North  Vancouvei  Roud  ,,:
l.hvn-e (,,,inliti--!uii,*i- met m the cit)
IiiiiI  uii  VVnlt lay  ofl. 1111,011  nt  I
O'dloch  in  ulluiinnsl  -a*- i.ili. Then
wn- nothing ..I 11 li^ul ntun brfon
ih,* ims'tiiie although it wa- ci-.' (ed
Ihtll thei,* mi-lit Ik* uatn,thing li,*ar,l
frum the twu npplicants win, have rt*
aeullv iub, tlisinl for irtnil In, 11-,. 1
Ucpn-eiilaliui- were tniule taa th
board by He.m-i.1C. Peen ami V H
Anilerson f,,r a holel Ihense un l'ir-i
-Itis't  ei-t  ami  nl-u  frum  Vi I	
tilllil  fur  .1  hulel  lidi I  01  Se, un.l
-tns'i.  Th,* two paities lml nothing
legal la, pbi'i' battell lie * ni'i
er- but Jll-t wistte.1 to Is* fan
with the opinion ,,f the bum,I n.  1,
Wlietliel   tlu'V   llulll.I  1.*  Ill  fall.,I    a.
antl-ulelillg   ill..ihel  llicll-e  ill lhe I ill
Vlltolllo  liltlllll   -llllllllllisl   cl  '
plait,   of   ll  lour   stmy   llli.I.   llulel
equipped wlih the eaty litMt mthodi
Illitl  lip la. alula-  ill  itcry  n'-|»sl.
The bond u.,  nnu "iiimiiial pari
ll   .HI   la. a.lllal  nf  tile   ,1,-dl |  Clill
mi  ion    x> iilllt/  nml  nl-"  b
lli.l*  haul  iii,  legal  appli* ailia.ti-  l.*f,a|.
llidli    I la. \  lefell.il  the  llppll*  Ull.  |i
ih.* in il legulnr BMtiag lln.. m* nth
hence.  M.ll'll  Mall  pic I'lc!  mill lum
mis.i.m,>i Sn* e \ pn .. tit.
ptciatisl In,til  the  th -nle ul  the
Inlet nt  until evplniiiisl Inllv.
It is the hope thai when tie ile'a-
gnti,,n r.l nt n- f., ,in Vn imi i, Nurth
Vnncuiiier miu get n few ul the it-
itors to nunc over to tin- -ule n I
inal,,' an ih-(m', non of ilu- plan* a- I
•nnniiliutuiing .enlre.
lllll Slllltl'VMNi,
Th II  Inn I  Mi.  Willi.r.1
RtUM "li We-l.in Af. llll.l Mth -ins I
Ca- broken into on T In niter-
...ti ainl -uin i :.i , let iin 11, art rnua<il
lu thut in the olher shnck- ha'tore re-
Is,it,sl. I'he pnrtl oi pal he. foiiml
11,ell win ill 1,1 1,'llimilig one of * nn
boanl- tllltt ..Uclcl I ii.utli wiMhaW
lu'lwts'ii I nml .', ,,'. luck. A- a .le-
-uniing ni-liinneiu thei hn.l wilh
.ihem nn m nml with tin- impli'tni'iit
■ i.n thing nf n lueuUhle lintiiic in
-mht iii'Tiuiing MMM Milualilcs thnt,
can hiir.llv l«* rMaUad. Thn-,* valuable leathet -ml ■ *i-c- wete cut I,,
■ illi a ra/,,i ami iwo Inr^e iron
Iniinnl 11 ii uk.- wen* stni.sl m with tha
iv.■  v .a-.* oftiivu, wmapui .m.l
'li.  t.i ,,i-  bink, n  up  mi  -nine  lint.1
surfiu-e.    The   thiol   wns   ,ln|,|»s|
Ihruugh in pbei•*.   VU...i Mr.  linen
miiv.nl bom li"... In- wurk  in  tlm
eu*.nn.' l„* ui- n.iii.J n. a -ight thnl
wn- li.inlb  eiiiniu.igitig after  nintilha
,,( mil in getting thhafa* tivnl up, hi-
I  I*, -  ,,f a. in |p   , miipn .ng
th.* mi,',uu dim-lung  "f ihe .aliin.
I In* pul...  nre nl u lo»» to  un.ler-
*  ih.*  inom,  1I14.  w.nilil  pr"|ll|*l
V -|.** iiii iiiis'ting ,-t tl„* *.t\*oiii.  ih,*-,* ,1.1.  Inn fiom  foot  ptiul- Mt
' ll  W.I-  hehl  '  II  VVa'llle-,|,,*, *    |l,   ,,   .'.■  i I  ||ial
the  pni|N (  'li ng  in  pmal   11    nothing but  pun  il.ltltn  **i  1I1.1
Wild   I ll.*  ll*'    I'l   aad   put'  "I  -"III.   ll'll  llel  Il'.l- Viler
.li in.i. Vllul thing iia nt ih.  papen  Mr.
for  publn .lun.  1'  1-  iitl'h 1 - J  that  hi-
..me kn,,! ,*f a pragma wi *i* ided on I p|.i l.... *i.i. laal Ih.* paleiia
i|s.n ami ilnn .Idi'.mtmn- will n.i,. recrnll) * "I leneral diaordei emtiai
la,.,,! :,i a m.ciiiig  I,, I,* a,ian.,-I  11, 1- npon I i" h.n" wtnet a*reaial
Willi  th. 1 ling  « 'Ue  I'.-e  Win*,  lll'l
SPECIAL COUNCIL MEETING
. .1, V .111. in  In  lhe  I ,11,1
INCREASING CAPACITY
AiinniiAin PHOBl ir
I he  wi'ililnig  l<.uk  place  In  V
let  1,-lel.bn  uf  Ml-.  N,*ll ,*  I'n
tldea! daughter <>f Sumud Proben *■'
I.inn Vnllev tn Mr. Wirrni  In
Inn mg taken .ulvan  alaa ,,f lum Vilhi.   \li, i a  mut
MILL AT ROCHE POINT
I '•  Ini|.*n;il  I 1,1  Hhlp I'nnhl t
llll  llu. k  r.llt.uli|ii.,||  hn.    .,!.,; I. '
- nn in   lm  ili.* , ic* Imn   ,f
iw null upon ili.u' propertj  r
Ko '"  1'iii.it  mnl ti..          ..(  tl..
Ill i- nuw  11.            lh,  null ml*
hive  n aupaciti  ,,f li.t.i.n ),,
I .i  nt  len  h.iiir-  anal  will  I,	
**cl  Willi  tll I.Tlillall  ,,f  (he l,i"  1   hukI
■ rn  type  throughout,   Vn a*
I".'.,  ua.,.1,  with  the 1   I'  li
i"t   ,    1,It lock   at   I'"'
vi I) hem wl i'h ., .an dm will I.
I  taa  lh,'  Hllll  uill,    dii
ning laeililies to lhe prairie pr.
I I Iti* '"I  a*  am Id  a. 1   *
lhe null in rmdineai f* i
* laaaai   ,l!'ll
.1  ol lhe wntcr, iu-iituicil  In  tnge nl ihe opp.u nuuli  lu.-'laii .ien  of il       Mr. nnd Mi   Vi
VI,,,,,  In,haul  Van,,,met.  V .cheme  ing  nml  -kipt»,l  oul    Ba  i>  a*lU  ib ihl  will  lake  up  il.e..  1 Id
whi.hu it lln. «l III inini  meeting j known n- a bail Imy mul will bl Ml | ('mini  (oiiag,*  whn  Mi 1
nf the  itii,.|.*-t,*il piuiii*  am   I'l  np |i|y Irncsl up. will MMafS in bu  a
NIW m.itirv
 I.pm n    ba n. t
... block  ni  '
".' ' III mul |,,.i,.,|„|„  '
fnunilatiuii. |or th„ Keith I i*
next lot  an  I.. ,
a'  *lln I I**,'*   oi   tWO  *  i'a  I'*
i'M"'l al n Inter dm.
a |a. |.  I .  * ill  Idl  ll  lb*
i. ,,( theae *l.' million, mighl
I"  II ll ,
lie,  ihel  , V|s, led  i  , "In .'  "'  Mr
I
Vfle.  I  lilel  nf  I'nll*,   HllUe.  »
llliasl  ,,f  ||   I" ,   .   '
Hut,a.
.t,|,  ,,,,, i aaala
lelt  bv  ih,  i|,-|eitiii„*i*i  will, ll"*  *,
hai   I •  V  i i.i  pub ini-
*..|  lh,  itil*.imnli*>n old  that
hnrge  n  .mall lad
uh*,  in, f.,iin,I tniiii' ... .lia|Ki.e  ol
......I. I,, *i -e.nml Imn.l .lenler,
lie* .bid aeiii aaiai  || ,1  dthough  hi
l.l  mil  -iv  lhc Inn  whn hnd  Utt
D ..  II *....*  he
i ' I..I lum  Iq
■ thnl he hmi  la
■ aMh.  ll..* i a, i„„ ,i„, * i„ th,* Vam
I, || i.v
.1.  V li.i.Jlleiik "' tank \'in mr.  lie  iwi-
i .   milleil  ihal  he I* nmu lie
",* ahoul i
,,,  * 1*1, *  1 ,*1 .  uhotll  tie
'  I  a,II  othei  wolk.  ill   COO   ,  , , .1.1.,
all'l  Win)
"l'1   'I*"  »l "   ' id  Ihal.  WOltl'l
ii iilltlg  f..*   ibe   poll
tl  ll"'  »"lk  I   I II |„|, * ,|,    |„,ll,    V   |c a, ,*
*   I   Hike  Inl.   10  Ulh.   ,  Lli    ,', I hi  .'"'    'I '*!
".*! 1   a.l   .1 ■ a, \l    , ,, i    ,,,,  |,,  .   |)|,„,   „|,. ,  ,":,
l*.  new  w.*i*. i,i ,„.,,,. ,  ,,f  t|,,.
a ■  "' I  I"    Ml ' ,» |f  .l|, |n   Uml
Ink A,-  lln'Wer whii, will  ron  lound ta l»
* "   tl "ll | 'HI' | ||l   I,*,* . a * dill    I, a,   , |„   !
,haling i bnahtag -"'I -'*
The B i  11. in  Rail* ij '
in-1 .ill.* "I  i'l
*lu il  it.in-fmii,.
* ***!   0|  *'   Hi' "I *   V1' .Ule   llll. Will
aipn* ili  of
I
'. ipt   ' |s   With  ll*.'  '
■ .    *   *
WILL SOON BE COMPLETED
i led ihal laal wmk »iil
■ ai on the
lhe I I I on ,| tie  \ TWO
THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, 6. C.
Loi 7, Blk. 91, D.L. 550.  Price $1050
An option of 30 days for (35, is cleared and Ironting on Iim.
Lynn Valley 9' [°°!Cor"'on "''7, cle,revd''
' »  gi.i.It'd, 111 thf centre of I.vnn \ nlli1
iintl
y.
fine location,
Lot 18, Blk 2,D.L.2087 ... iiou,,,,, „,,„,
I'"" $175, (90cash, balance$15quarterly,
"~~MAY «• BURNS
Real Kstate .m.l Pinani ial An nts
OOVKHXMKM KOAD WOHK
Bressey
Peers & Boult
IUI ESM«
lisiiriitii t>
Notary Public
ST. GEORGE'S HOSPITAL
UEDICAL, SURGICALahd MATERNITY CASKS
PRIVATE ROOMS.  TERMS: 116.00
M ISSAGE \ SPECIALTV NURSES SEN! OUI
Hospitnl Ticket! for tale $15 per yeir, thii include*
hospital, medicine and medical advice.
Apply  6th  Street  West  (Behind Catholic Church)
MISS HORNBY, Bun.
Graduatt Birmingham General Hospital, England.
I'll'.M  I.  214
r^OIltTTN  iir1   Beside Proposed
E.RINDALE r^g
Lots | wide, ' .im . I. tring,  Guaranteed
aaal. |< \i I ,in,| In i' irmn m. k nnil gullies
All Roads Cleared ind Grided
Prices $300 to $500 each
niii Itltli . ish, li.il.iin a on i t\t.i \. .11    (' witli
', a .* whal tl ■ | "•
D. MacLURG
iM'l'.lv ST. \\ PHONI
1
ANNOUNCEMENT
Let II  li.ivr vour listings til  Nnrlh Vancouver Real
I  I ii'   Wc liantllc Rral I'.-totr, Insutance, t-tr.
NOTE THE ADDRESS:-
PERCY KING
NOTARY I'lT.l.K    18 LONSDALE AVENUE
si ILE AGEN I  Co i v uranei
i   Ltd., London, Eng . Ai
The Gurney-Oxford Steel Top Range
means n narked sav ini; in
:r:fli
In. 1 and better baUof raaulta.
Tha "CHANCELLOR" set
..nh does its u..il< BET rBR
Jtft'
Lm AT LESS COST than
othei Ranges..
-a*^.   er
\\, . ,ttt ili'iminstiatc In vou
urn
ilu* wlioi.* Supariot  Chancellor principal ul econom)
jn'   1
and i Hii i. inv in li n Hiuiiii' i
■r
U il in.l worth tliat min li
—'
..1 vmir Innr right now ?
N
The J. D. Fraser
Hardware Co.
IW 58.
1 33 Lonsdale Avenue
Tli,. |„*,,iiii*iai rm "em iu ipenl
,. roniidernrili imminl ol mono* In
|improvsmetil wi.ilc in lha wni YaU
diitricl in llw  vi.i-.il> "' s*<~> al"'
tha re-i'leni- ■ v|>ri ,ii iaidi'iii willi
the effort! beinu manic i" glvt thm
.;,ii.f;„i,,n rtwil  aii.I iriili through-
Uul  llll.  ill-III'l.    li'i*  •«  |.r.'.''ll*a'lll
ih,* in-t v,*:ir ilani improvement work
I,,,. i n earriiil  mil J" iwtinilvel.v.
I,   |,  i„  ,|,„,a*  t,|   V.   K,   l:,*iallnf||aa|l,*
aaovM-im-.ru  i"nl loremiB lor  Wm
'  ,|,,   I),  fj,  -ailla* ll linl  ,,f  l.llli.ll   I*
roid -uperinli mln I  til  lhe whol	
llie  Vail,*  ill-llnl.
II,,* roBd beiwi-en Hope ind l'"i	
li,. h.ci* pul  11 -  l"i|"' lhi
i.a,i la i,, heet liiilipiked in plniw
.in.l jrided tnd olherwiie Improved,
Th.,  Kovemmt nl  la.   - nl oal  Iwo
,** ial i 1*1, i l\ lan I. aire lieiii;* tiled a''
thi< all an*   i1 unci  am.I   Vlllidi
I, .a, provetl i   in fn, i,,n ,   Vii
li.l tb   ■' lunula,I   ila II   tin*. ll
hive  -neil  llll.l  yH"'  l"'i  tb]  m.i
doing lhe work lij hind or I j atnai
.ll'  I.Mill
Mi*  -lllllll ,1.1   ainl  Sklgil   Haul
li;1ic  ,il.a l„*a ii  itii|>iiii a ,1 ami  worl
hii been tlnni> on «ome ..f ilm  othet
unl  lending In Hope,
In the lown nl Hope lhe (ovm-meni
ai.* opening  - I nvpnie  throuttl
to lhe I'rai-ei river Irom Irn land it
Thi. i. ,*i mtitinuntion ol lha  Nt nin
liu nl ;,ii,l I'l ill. ,'l,,l,  II III.    V  | n * n
min ii,* noi a ii * a.a, .I iii griding ami
blunting il>i- roidw iy
llllliiu.il  ROAD  in  VI I'.I.lil V
I lie  |,l'ni infill  ajaiietlllllclll  i.  tn'U
Inking  n|i tl lllell  lhe l|all -aiimi "f  I In*
, ,,n.nn, itiiti nf i through mid lo VI
lici'i .mil ilii. road "ill i'.i  'In** *
Hope.  I'mm lhe wis A up lo Hop i
|. |n,.Iiiiiii* Ihn tin* \ nli* limi'l will
l.c UmH. I'l,,III lli.il poinl ll"'"' a"
two  alieiiiiinc ea,   Hue  run-
, in.Ill  lli.|*i>  ll|<  ill.*  V  lie  In nl  III  li i*
ol  Hurphj  I il,..  up lha t oqiihilln
River, ,l..«n Hi".luel i i ek tn the
government limhei i* t •■•■ lhi n**' lo
ih.* l nl,in..en river an il up lhe roid
illieinll Innil Iii lha ...anile ClVel
allnl flulll  lllell* nil.
Iiic  ill* iii iin.■ i  i. ir   Hop
Ii,  III,. I -c  met   ll"'  Old  H' Willi. *
trill, n|' tlm Sienlt .am iii. r b) I IJ
a.f -Ln i  in.l ap Wlii|»-aiii i reek  iaa
I'llll 11  .'imi  llnlll  I'n re  nn   '
mail  aln* nl*.  **.i lad.   Ill   ll"
nm ninii - ni lhe lli'|» VI.nnil iin.
ih.* (.aim, a Ii preferred on ircnanl  nl
tlm  laid  tlmt  il  ll  I"  '"il.-   Innl"
Viimi.u  tin  i. aidenl  rat 1 ihll tin)
will ...i tin* liii.i  mad la  .  ihorl
1 IIIH'   III,  III.ill.•!   III. I'   h.'l|a| ' It '
la-mi. ihrougk the i »   .untrj *  v
gnvarain nl  ii ■ M a lid  K
Hope .Inaiili  i** ,1 ri.le  I"* *,n<
CHUBCB si.itviCKS
Mi'llloilist    lal.i  h,  miner  l.li,   liivl
aiiil St. Qaorge'i .Vvenim ; San in - ll
11 a.m. nnil T.ilii p.m. Siimlai lohool
and Hil.le (la.a *j.:ln |a.in. LHm iihti-
ing In iliu, Siiinlay. Prayer meeting
S p.m. Wednoiday. Hoodyvilla Sundiy  Salllllll  ||  ;|.|||,
l.ynn Valley lii-iiiiili* llaill Servlm
everj Sundiy morning il II n'cl.nlt,
ami evening il 7,30 o'clock.
Rt, .inlin ilm Rvingeliat, Bth ami
ISth Itreeti : llnly ciiiiiiiiiiiiii.it, - a.in.
morning prayer, 11 a.m.; evtaing p.a
ic*, 7.lln p.in. Hn the lii-i Sundiy in
ilm tiintiili ihen* will I..* ;i Monad ea-
lebration ,,f the holy rommuiion at
II .i.in. lie. im. li.i. Hugh Hooper,
St,  Veiic  i l h. North  Vim ii i
ic, ISth ilnel nenr Boulevird, Rev,
II. II. i lilliia, \ ii ii , --in day sen Leaa i
11 a.in., morning prayer and ten ';
".iln p.tn. evening |iravt r nnd aprnoi.
-Villi |..in. S In  Sri I ; llnly * inn
 tii'Mi.  lal  ami  iiul  MnnI.ai.  nl  II
i.in
llal'llt  (I h I OT,  nlli  iiii.I St,
'■■ l'i'.  Senna  . II llll  :,.,!,.  ,*IM,I 1 All
|'.HI.   llll'l*    . ' I   al   Ij   in, lil'V.
I .  li.  Illllllllell.
St,  Andrew'  I're lit lerlut  ehurrh,
.'.ill  .Heel ;  Seniles  al  II  a.111.  nml
7 .'III p.m.   Siimliiy  .cl I  '.'.illl p.m.
I'l  1***1   Illd lill *  am  \\. illla  11 11   ,*,|   § "'
I... li.  I'a-I.n, lid.*I. II. li.ll Ull, I.A,
North  I mi dale  l'i. -In drill ilmr* l>
miner 37th itreel aiml |<onadi'i Vie
Hen I"*- every Sabbath, Foranooii il
II ,1 'duck,  evening il 7.:m o'clock,
-ililcnli aohool a.nl llil.lc nan, ll
.iiiiii'ii at 2,80 o'doeki
Nmili  Viiiiciniier  Patholic Indian
HUliofi—Siiinlay Services: Vlnss at !l
ti.ni., Siiiuluy scltoul nt 1,30 p-tn. ;
l.eiieilictiim nt 3 p.m. Putor, Kev.
E. I'.'yliivin, 0.M.I.V.O,
In.li.iii  Catholic  riinnli  nf  Si.
rani's. Van, 7,:iu a.m. fund iyi,
Si. Edmund1! Catholic Church, Ma
Inm Aieinie. Sundayi i Ifiii 11.00 a
111.. Siimliiy Sainnil, 'J,IHI p.m. ; Uns
ary nml benediction, 7.11(1 p.m,
lllal  mini  >c:n*. ,,[  ninn,ileii***, the
lOWn  a.f  Hope,  a I  llll> ulllasl I  allll.
iii llriti.h Columbia, is at la.i h.ikiuI
in ninii* in ii. nun   Railway  on*
inn iimi .mil mining dsve'oiin*, al are
ihe .Iii.-i t caii.cs ol tlic iv.n.il -if lull
nld  llu.I-.ill's  Ilny  peat,  '.ill  ile nli I
menl uas bound to folloi o u*r m
Inter iii lien ol lha itril.tgic l" 'i in
nf ihe nmu iii iln* gitewa* i" tlic
neaii  Nnnlii ami Slmilki n \ illlui -
ami  allllnsl  ill  llic celllre ,<f  :l  II .inn
| 'a '    ■ 1 11''   \ !|.|    111111. • I'. 11   II  ' ll'll.
rie*  neu Ranatoriuu  nt Tranquille
na. fi,nn,ilii ih*.Iai,il np,ii Imi Wed
iiesilay  afl.'ina    Hi   RoBOT  tin*
I nan mt Governor utt.red iln- wordi
which a,liled iiii. splemlnl building to
the  huillallilai ian  in-tililliinis uf   lllc
l'acilic  province,   V  ■peril! bearing
tlic official pany ami a large number
til tlm.e Intenated in the «"ii ni tin*
llril'.-li   Caliiinliia   Villi Till ciciilii-i.
S *l)  11•.-1.11a■ <I  Tranquille early  in
tlm morning, De, Pagin wu nne of
the prim ipal .pealicr-.
TAKE NOTICK that the Council ol
ilic Corporatioa ol the City ol North
Vancouver inlciiils to construct as a
work of lonal impi-iivcii-cnt a commuii
sewer nn I.ousdale Avenue from 23nl
street nnrlh lo City limits under subsection (22) seciion 25(1 nl the Muni
cipul Clauses Art nnd intends lo as*
-ess the final cost thereof apnn the
real ptn|«'ity froiilin*.' or abutting
thereon, and lo lie faSMtSSsd llierel.y,
nml Hint a statement slinwitig the
laiinU lialile In pay tlic sniil asioss
nuill ami llic muni's ol the owDars
llicieuf, sn fnr as can lie nai-ertainol
flulll ll.e lasl reii.eil V-scsstilenl roll
is nmv nn lile III lllc ntlic,. of the
clerk <>f llic Muni* ipnlily and is n|»'ti
fan- ins).-, linn during ollice hmirs.
The e-liinnleil ci.I ul llic work is
110,800 nl uliiali *7nil is to Ih> pmvid-
cd  nul uf Ihs L'.iici'al Iunds  ol  the
Municipality,
THOMAS SllKI'IIEHI),
Cily Clerk.
Nurlli Viincuiiii'i. II. ('.,
Seplemhcr Silt, I'.illl. Sfit
Pin il.'slrnveil ilie uw mill nl Maple lirnvc In.l Suiiilai. Tlic Ins. i.
aatlmited al 110,000,
11111111II11M11M'M 111111111 IIIH11111111111111111111111It 1111111II
l-lNI. I MUIII I lus nl  I IVI  -I'" lv
v\n I'm i n;\  vi -iviiii
I'VI u
VV.-lciia  W l.hllgtl ll  la.el |*l*.,  ll
exhibit  nl her gn al re - It  lha
 ml  mi.. ,l  VV,■-mii  W Islington
I  Ml  i. heh  ope I   II  M I'li-u'l   I'l.li
In -.•ml.* nn Viui.l iv ind "l.a'li «'ll
...iiuiiii. lm ilic whole "f ihii wees
inrluding Sunday, J*".iii l>l-*pii«*her,
lh,*  pirk  .af  lhc  l.ln. I.I.,... . I
■lock num  ill .n.i  lha  \.*"
,,. eili.c., .,1  ila,  1,1   .aliliiiii.iii  I allll.  ll !
lhe fair tr I-.   I'll'"' Wtanilg • 'I  ,
tie. Ii.n-,  .  keep  unl  pi:-  llic
Willi    lllllll    lal .1,    lilllinll
\.,|a||H.   lllll  * II* llll.   tll llll    u(   Wlll
,ii    ll ainl*inli-   ill  Utah    '  -I"  me
11 * . were  u | 'I"'  livi   '*■* ■-
■ vliit.ii- In ill ''a. live -toi* than I
,,i,ii„i.„.i in*.,, 'la n three handred ol,
th. rm.* i ia .1  n the Northwi I
v poaltrj iIkm with two lhi
l|,l|lll-l|a    ,l„|  llll.l  llllll   H  ' '
fellill,   Ol    I*,   i*UI
MRS. ANDERSON
il 11 -  Htil  vi n l;  ..ivi\..  I I'
lllll'i. -Ill  111- 11 lil II III'
IIVMHil I I
v* * rslghil *m.inl
i ■  .'. ih  I . An
a|a I  Ol,   Ol    V I'l.   L'"   '"
I ha*   I * I *■
I la "I I' - n  "uly  ."iti
■ • la'  .  llll'l  if  it  iV*!'!  'I" ' •■'. niii'
it  illll (nl  Vii    Viei    •  Hill give
luu  iiiiii   II.    I.I  V, In  *   .   i,| llll
lell* I .  ll'-  Ha,I 'li  lulll   while |
"I  haul  |.*l'a I    ,|.  I, ..| I I,, in.*
mai et din.  iff, when I pit    a i
bottli "f I'   i •  ii i, ,*  , n
liieli .• **l lha 'I ir haii".  inal In
a in..I i growth nl nei hair,  n.i all
iln- ado I. a* il  la.' i  troubled fnr If
* * .   f »ta*; Pai i
mu lag*."
rm ."a  - ai indruff,  be
i-a *  ll Into  III.
nol  -I thr I aii ih.* timii
sands nl |	
Sin*.'  ilm
Haga Inin ' tt
muni  In  'I .  |,i	
. ielV  «... ,  iiill tun
laail.li,  ll.-nilc    ill
in  height, ,  (,a
'In   II ll inigor
itllng  di'- III . 'lie   n,
hiiimfiil i". |  ' not  etleh)
lhi \ uli.iii
Innr n>
••
ift«^y^^$^
GRAND
llll  US ll' ll'" I KVtHI'
Mmill i im OOVII
This property has been subdivided into acreage blocks,
with street allowance taken
off, and is now ready for
sale. For prices and particulars apply to
The North Vancouver Land & Improvement Co.
l.n.. Liv.
MAHON, McFARLAND & PROCTER, LTD.
Com I'tiuli-r and Seymour Streets
Official Agents
^-i-i-:-:-i-i-i-:-:-:-
-i-l-H-H-H-l-W-
-r-hhm-l-l-l-H-!-
Canyon View Hotel
CAPILANO
I'aI. nsivf Ground-*. High class service al moderate rates.
Family Roomi M suite witli special rstes.  House Grestly Knlsrgetl.
I <   iiul I,, summit of  liroust- Mountain,  sltiliule 3000 (eet.
Scenic Delights   Fishing   Hunting  Mountain Climbing
Unequalled for Holiday, Long or Short
::  p. CANCELLOR,
Manager,
SEASON 1910
V. LARSON,
Prop. THE EXPRESS, NORTH VANCOUVEI
C.
THREE
™ CURRY CO.
Dry Goods and
Gents Furnishings
Corner Lonsddlc and Second.
Phone 255
Our stock uf Hi'i'ss Goodi is now oo di plete, all ihadei
uml colon fnun
35 cents to $1.75
N.B.- Uu dmamaklng daparlaaal Is In eharfi al Mr-, lurry. PhM
orders early.
West Vancouver Motor Launch Service
Launch "West Vancouver," Captain l-'intllay
Licensed loi y paaseogars
TIME TABLE
latum
Hull-, Imm Whirl
lnn ll.nt 1 m i |il fiiinil.ti
7.30 a.m.
tj.oo a.m.
11.00 a.m.
13.00 p.m.
15.00 p.m.
17.00 p.111.
1., .ii'l i.ni'ouver
Clly Fl'rrli..' IMiirl
Son a.111.
10.00 a.m.
12.00 a.m.
14.00 p in
id.00 p. 111
18.00 p in
22.00 pin.
14.in. p.m.
22.11.. p.m.
25c.
*   Single Faro 15c.    Two Ticket-I
Out, ki*-i ti imm North Vancouver toil
Cipilaao River,  Launch "West Vanconver1
nuns, willuiiii (ail, wiili tlu* Irn. -i Mimrs
couv.-r, as p.i abovi schedule,
i* districi l.i'-i.nd
makei cunncc-   |
1 .N..11I1 Van-
NO»rn VANCOivtit s-iaui unt ucle
STEAMER ST l.l-.iiKl.l.    STK. NOUTII VANTOI'V r.K
I.t'ilW  \'
all.    I
cave N
V.in
Leave H
. Van.
Leave Van.
*0.JO
a.m.
•0.45 a.m.
•6.20
i.m.
•b.45 a.m.
7-3"
"
7-5"
•7.20
"
*8.oo  "
8*3"
11
8.511
•8.20
11
•8.50  "
y 15
"
9-45
9.20
9-45  "
10.15
"
10.43
10.15
11
10.45  "
1115
"
n-45
11.15
"
H-45  "
H.15
1.111
'2-45 1
.111.
12.15 P»>-
12.45 V■'»
l.l]
"
1-15
1 15
1 45  "
1.13
..
2*15
215
"
2 45  "
J-'S
"
3 45
i'5
"
3-45  "
4-15
,,
445
4'LS
11
4-45  "
5- i.s
"
5'45
5'5
5 45  "
h.i 5
n
f>45
6.15
11
6.45  "
7-25
1,
7 45
.•25
"
; 45 "
8.15
11
8.45
8.15
1.
s.45 "
9-15
11
9-45
915
11
945 '
10.15
'•
10-45
10.13
11
i',5  "
•11.13
11
'11*45
n-45
11
12.1*0
1.00
• Nni mi Baada*
-.   1 nm*
Tib 1
, j 1 to .-I
hum 11 aliiT.
PALACE
HOTEL
liuis.
.<•.",  pi r  anil  up.
Bom ial raits to lam-
ilus ami to rifnlai
boarders.
■:!'  '-IBBkW
mr-ims",
The Port
of Missing
Men
BY  MKRIiDlTH NICHOLSON
Author ol "The House ol 1
Thousand Candles."
(Continued from lasl issue)
REDA &. ANDRUSS
PROPRIITORS
Bacon Ituit. ■ • .nokiii VANCOUVBU B C
SPECIAL-JUST ARRIVED
OIL CLOTHS. UNOLEUMS, DRAPERIES AND
SI 1ADRS. BUFFETS, S'W-TOARDS.
CHINA CABINilS.
The Home Furnishers 128 ]-°«Mt Avenue
ChapterXVM^
\e IXCMANIIK OK lUBiuaBl
no nm I?" UUi .Inlm
AnultiiRo soberly.
lie tossed tlir MM "i
n mntcli Inlo tin' It*
place, wUn u I'ini-
knot mih.1.I.'i.*.I. drew
Ills pipe lulo a glow un.l wiiiilinl ii<
cur KM tho top on a bus of oiuliucnl
which lie hntl upplleil to Armllns's
aim The little solillcr turnoit uml
stood sharply at nllenlli.D.
"You arc Mr. John Arniiluge, sir. A
man's inline Is what he snys It Is. It Is
the niii- of the country."
"Thank you, Oscar. Your words re
MH me. Thero have lieen times
lately when I have been In doubt ray
si If  You nre n pretty good doctor."
"Firat nld to the Injured. I learned
tho trick from n hospital steward. If
you nre not poisoned and do not die
you will recover—ye«r
"Thank you, sergeant You aro n
consoling spirit, but I assure you on
my honor as a gentleman that If I die
I shall cerlnlnly haunt you. This ls
tho fourth day. Tomorrow I shall
throw away the bandage and be quite
ready for more trouble."
"It would bc better on the fifth."
"The matter ls settled. You wlll
now go for thc mall, and do take care
that uo one pots you on the way. Your
death would tie a positive loss to mc,
Oscar. And If any one asks how my
msjesty Is-mark, my majesty-pray
say tliat I am quite well and equal to
ruling over many kingdoms."
"Yes, sire."
And ArmlUge roared with laughter
■s the little man, pausing as he buckled a cartridge belt under bis coat,
bowed, with a fine mockery of reverence.
"If 1 man were king he could hare
1 devilish fine time of It, Oscar."
"He could review many troops, and
they would Ore salutes until the powder cost much money."
"You are mighty right, as we tuty In
Montana, and I'll tell you quite confidentially, sergeant, that If 1 were out
of work and money and needed 1 Job
tho thought of being king might tempt
me. These gentlemen wbo arc trying
to stick knives Into me think highly of
iny chances. They may force mc Into
the business." And Armltage rose and
kicked tlio flaring knot
Oscar drew on bis gaunllct with a
Jerk.
"They killed tbe great prime minister-year
'They undoubtedly did, Oscar." '
"Uo waa 1 good man; bo was a very
great man," said Oscar slowly and
went quickly out and closed the door
softly after him.
The life of the two men In the bungalow was established In a definite
routine. Oscar was drilled In hnblts of
observation and attention, antl lie real-
lied without being told that some serious busfnesa waa afoot He knew that
Armltagc's life hnd been tfMpM
and thnt the receipt antl dispatch of
telegrams wns n part of whatever er-
rnnd had brought hln master to the
Virginia hills. Ills of-nij-allnni Utt
wholly to his liking; there wns «dmpt-*
lood to eat; there were homo. W 90 ■
In.l hit errands nbmn.I were nf tl
oaltirc of icotitlng and In kSfpltM • ; '
one's dignity who had tH*en a noldler
ll.< Ml "flcn nt night lo look nbroiiil.
aiul -.inm-tlities he toond Aruillii.:•■
uall.liii: Hm veramla or returning ttm
n trnnip through tlio wood. Ariiilin-'-
s|ieiit much lime studying papers, ami
1,110.'. lhc day nfter Anniiage lubmlltcil
his iv.iiiinlcil arm to Oscar** care. In*
luul seemed iipon.tb* verge-of a conll
llenn'
"To snve life, to prevent illsnslcr, H
.In a Utile gotid In the world, to dn
mini'tlilng fnr Aaitrta-wch.thltic* Hi
t,i tin* ..nil's "eilt, Chxir." And Hi''"
Annllnge'i mood ctiingcil, aaid lie lml
l.ixun I'linfJlng In n fashion lhat was
l.iv.n.l Oscar's comprehcnslm.
The little soMler rodo over Ihe hill"
lo Lamar station.In tbe warring sprln-
livlllglit, asked at the telegraph olfl.-e
for messages, stuffed Armltnge'" nm'l
Inin his pockets at the pnslofllce nml
turned home as the moonlight pout"'
down the slopes nnd 1 flmido,l (lie ml
leys.
At the gate of the liiinlliic I
•.'rittnils hc bent'forwnrd In the sadd!.'
to lift the rhnlnithat held It. nrca-.l I
horse Inside, liml iliiwn to refnrten It
and n« his flngm chitctiod Uio Imn n
mnn rose In the shadow of the lll'l''
I'.'li;.. mul rlnspcd hbu about'Ibe wU
ilic  The Iron rhnln swung free im*'
milled ngnlnst the post, ntnl tl"
snorted with frlnlit. Ihen nl I  "
IM Oscar wns sill.  Tlrr*
l.nrest second of wnltlnjr In whirl. Ih
lone nrms lightened nn.l  tlm
I'.'.ly  nf  lil* nnallnnt burns  I"
nl.'.ul hltn; then he ilu«-s*.nn< Inl" ''
horse's tlnnks, nnd the imbnnl !
'.invnril. tilth a snort nt tw; i
.nil of the path nnd ton* "war thr	
lln- ll nods
Oscar's whole slrengti^was Mat '"
hold his sent ns the Imrl.v (Inure thump
'■a! ai.aiinst the horse's Hunks. lie h.iil
hoped to shake thc mnn off, bat tlm
peal arias still clasped him The sit
nation could not last.  Osenr took ial
vantage of Iho moonlight to .1 te
spot In which to tcriiilnnle It. He bad
his burlap now, ninl us they cro *
tin opening Iu the wood he luddealj
ioa.scimil his grip on the bans D I
tlu'i*,- himself backward. II
nnt, no longer supported, rnllml to thr
ground, with Osenr on top of hlni. nml
(he freed horse galloped nway toward
Iho stable.
A rough mul tumble Unlit now f..l
lowed. Oscar's lithe, rlfOroUl bodj
writhed In tlie grasp of Lis iintai :■,.,. 1
n.iw free, now clasped by glanl arms
Tlic) s 1 vv ench other's fact's plalnlj i:
Ilm clear IBOOall|tlt, and ll breatlilei
pavasa in tba struffls their eyes main
tiiliii'd lhe state of war.  Al  1,1
slum, ulii'ii both ihcii lay with arms
iiii.i ..* I.n.l. half lying 011 (heir lliijis.
Oscar lilsscil in the giant's car;
"You are I Servian,  lt Is mi ugly
I'll,*!'."
Aiiil the Servian cursed him  In
li,Too -rami.
"We I'M'.'.!.'.' J.ut. You are n luul
IiiiiiiI with Ihe knife." grinilc I OieM
mul, fooling Uh lii'llnivsliko eh,-i lm
si.le hint expand as though in prcpara
tion for 1 fi uou nl of ihe lieiii, In* sml
tatty tvrcinlii'il lilinseir free of Hi"
Servian's grasp, icapnl away n il■ •:- i
paces In llio shelter of a paal pine
and lurm-il, rcvolvor In bald.
"Throw up youi' liatuls:" be nllo.1
Tlm Son ian liroal ivilhoiit pausing lor
aim, the shut ringing out sharp!..
through the wood. Thon OactU 41*
charged bis revolver thm limes In
quick stlcccsshiii. ami while the dis
charges were still keen on thc air he
drew quickly hack to a clump of tin
derlirtish ami crop! nway a down | 11 I ■
to ival.h evenis. The Sen ian, it llli
his civs fixed ui'iin the tree lu'hiii.l
which hi* adversary had soiilIu slid
ler. grew anxious and thrust his head
forward warily.
Then lie heard a sound as of soml>
one running through tho wood to the
left anil behind him, l.ul still the man
be had grapple.l mi the horse made no
■Ign.  It dawned upon him that thi
The nnlm.il laapatl /onturd uit'i 1 rtiort
0/ rage.
three shots fired III front of hliu had
Lan a sigual, aud lu nlarm he turned
toward ths gate, but a voice near at
baud called loudly, "Oscar!" and repeated the name several times,
llcliiiid the Servian lhe little soldier
answered sharply In Knglish:
"All steady, sir!"
Tho use of a strange tongue added to
tho Servian's Ivnlldcrnicnt. nnd he fled
toward the gate wilh Oscar linn! nftet
him. Then Armltnge suddenly leaiied
out of llio shadows directly In his palh
and stopind him wltb ■ leveled revolver.
"Lisy work, Oscar! Take Ihe |Btltt
man's gun nnd bc sure to And hli
knife."
Tho task was to Oscar's taste, and he
mnde quick  work of thc Servian's
pockets
"Your horse wns a good dlspnleb
bearer  Ymi arc all sound. 0«.-ar.'"
"Never better, sir.  A revolver .tnd
tv 1 I. It I "   Thl weapon, fl.vhol In
t'aa' in  iBltfhl ns lie held them np
■ '.ii  start your friend to-
■  loll"
They set off it I quick pipe, .non
found die rough driveway ami iru.lir.-.t
along silently, the Servian hem ecu In.
raptors.
When they mchod tlie house, Annl
tagc Hung open tne door ami follow,I
OHM and tlie prisoner Into the long
silting room.
Anniiage lighted 1 pipe nt Ilm man
1.1, readjusted tho bandage on his nnti
nntl laughed aloud as he lasted "l'"n
lhe huge figure of tha Ren lan Man.lln-'
11- th iho soltcr llrtlo cavalryman.
"Oscar, then are certainly glum* in
Ihese days, and we have oauglii one
Vmi will please see that the rilimlei ,*'
your revolver Is ln good onler nnd pre
7 kt Iiihk jin.ir- 0/ tU Serrfnn >' *
'/.. mlicr Utile cat'i.l
pare to .1. t ns clerk of our coin'
linl. If Ihe prisoner ujovm, Putt
He S|s.ke theso lilt tflfd
iiieiniol.i Iii (iertnati, uml Ilm **
.lllllll eyea.  lilillkl'.l  bin lull,,* *
Irmitaige sal down on tho writing til*
lill, «Ith bis own revolver and the pris-
ooer'i Mines ami pistol within reach
available  hand.  A smile of
. I played over his face as he
svrutlulasd Ibe big body aud its small,
bulleMlli Imail.
"lie is a largo devil," commented
ii.iar.
He ls large, certainly," remarked
Vnnilage.  "(Jive him a chair.  Now,"
In* uld lo the man In deliberate German, "1 sliall say a few things to you
which 1 am very anxious for you to
iiii'liTstand.  You arc a Servian."
The man ninlilcd.
"Your name is Z11111I Mlletlch."
The 111:111 shifted his great bulk uneasily in liis chair nnd fastened bis
liiMerli'ss little ci os tipa'ti Armilage,
"Your nani"" lepoatcl Armltage, "Is
/anal   Mlletlch.
Your homo is, or
was, In the village of To|lica,
a ..1 vara
a blacksmith llnlll you Inrair.eii
Iblof. You are
employed as an
SNaaata bf two
gentle in e it
I,mm ti as ('ball-
vinel ami minimi.   Ho  ynu
follow 1110 7"
The ii  uas
tndud ta,Honing
hllll wltll deep
engrossment Ills
    narrow forehead
liln in ium fi.ia.a,,**!  was drawn Into
Ml aVtwea tut" ....  minute wrinkles;
mil, wtaMa. Ins  small  eyes
s.elll.'il to liiv.lo Into his liead, his
g;oat bad) turned uneasily.
"I ask yon agnln," repented Arml-
t igo, "whether j ou follow uie. There
must l-c tin niMal.o "
O-car. aiivloiis lo take bis uini part
la lhe conversation, prodded /.unl In
I'n* rlbl willi a pMeJ barrel, and the
big fellow gn.wled and nodded bis
head.
"There la a house ln the outskirts of
Ylenna where you have been employed
at limes ns gardener ninl nnolher houso
In (Iciicva where you wait for orders.
At this hitler place It wt-p my great
pleasure to smash you ln the bend niib
11 lulling pot on a certain evening ln
Mnrch."
The mnu scowled and ejaculated in
oath wilh so much venom that Armilage laughed.
"Your conspirators aro engaged upon
a succession of murders, aud when
Ihey haie removed the last obstacle
they will establish a new emperor-
king In Vienna, and you wlll receive
a substantial reward for what you
hnve done."
Thc bk.„l suffused thc man's dark
face, and be half rose, a great roar of
angry denial breaking from blm.
"That will do. You tried to kill mc
on the King Kdwnrd, you tried your
knife on 1110 again down there in ,lu,igo
rinlbonm\ ganlen, and you came up
here tonight with a plan to kill my
man nml llien tako your time to uu-
lilvc me lhe mall, Oscar."
He „\K'tii'A the lellers which Otaear
had brought anil scanned several that
bore a I'arls postmark, and whin In-
had |ioii,|,T,*,l their contents a moment lie laughed and Jumped from the
table He brought a portfolio from his
luilr mm and sat down to write,
"H"tit shoot the gentleman as long
as hc Is quiet. Yon may even give
hltn a glass of whisky to soothe his
*.."
Armltago wroto:
Mnnilcir-Toiir ttsasdln la 1 ...msy
Ml ». ami yi 1 will do well to aenil liln
bark ii th,. liiark.mlth »hop nl Topllca.
1 Inn thli M I'unnd. dl.trr.iil by Uh
an affairs In Ami-rlea. wlll nm join
you-ls even now aboard thn Ta**oma.
, for N.w York.  1 am prof
i for tl.la. UU mon.lour, as II
■ *, an opportunity to cnnrludt our
Inter, .tire bu.lneaa In republican territory w.   it t*'* i **'i*i to any ot tha parlies rhlefiy cot ■
V'.'i rare a r'.ever and darlna rogue, yet
al tlui". y..*i .trlke me as Immensely dull,
monsieur.  '. ...Art Ihla: Slioitl.l I- -
i ( r in.- to eitnbli.h my Identity
- vah r;, | „,n mr-' Intereata )"U ureatly-
■    '
S'lil. Ihe American ..i-rrtary of .'
il'alle .*;r<> llul 1 .'..ill n*'t do ... * I
; *
In any unseemly lin.te  I .
.:  r '■   • -  ii, la-
•
UaMtSJI tnrow nnwtt me |H*u >■■
'..nl ulul !m IiiiiI ttrlllon uilh .nre
t hen ho ii role as signature the i ii it Inin
I' A , in, I.M-.I the note In an MTlMpI
.md  ni I,  pui'l' M.i  ai.-.i.n.
a* ,| his knee and tmit
■im,  when,  he  run,
l.l Im f*uii.l a una.
Uflllj iiroiighl hi Imatro ami a Ml of
'  *   Ul**   I la La*  HgUI
■ * ! *■  -nl  hflly sesl.sl Hie let
br  He hold the rod sour nn the Isick
.f ll,.* , nu lope lo |hi> latnp and el*
I it with liileresl.  ,
... p i nl. ami lie linpres
afielly dlslliiit of t, A. In
. ;t. linked together by lhe
a I
**, hit do i ut risoniniend that
■ |.: aittcrJ"
Tl.   boald be tied to n tree and
;. I'a.ip. It would lie iH'lter to
* to lhe
In  the
Yel be
'
ill down
,*•"
1 "i are a
hlraty
h nnd
un mer*
*n I'rl
. vi i ullnirs
'
• "iin try.
Bargains in
Furniture
Crockery
Graniteware
and Stoves
t • • Al • • •
Turner's
70 Lonsdale Avenue
and 900 Granville St.
Vancouver.
Phone  198
North Vancouver
t (wil and Supply Co.
Dealers in Coal, Brick,
Sand,  Gravel,  Lime,
Cement  and  General
Builders' Supplies.
All Ordan  1'roniptly
h.i I and Satisfaction
GiUtnuitaSd.  Prices on
Application.
1
. Oflice: Lonsdale, near City Wharl
Warehouse:    Forman's Wharl
Mil  VI -IMiSSIl It  I,AND  UIS-
I'Lli I, Dial I tfat Vte.iminiU>r :
Ink,* notice tlmt Holierl Pull Ki..-
nnoul of \ ai * ,,u.ei, 11. ('., o*t*upn-
ti.ui, liii.Wr, int.'iuli. In n|i|>ly tor per-
iiu.-inii io |,m li i-i, tl.e lollnwing de-
-* ulii'ii : i  .'*n ».res com-
ui- ii iug at a |.. -t planted oo the
at a.iin.r iif lot l'J38, thence
ivo-t .17.7*1 clinnia in ..-I boundary ol
Lot .'s>, tlioin,, -ouili Ml ihnins to
I.,nli liaiuiularv nl lot 2IV.M, th.-n.-o
.•it tt.1t .luiiu- In w.'.t tioiiiidary ol
I ..I Mt, t'.ii i north Mat) chain.,
eit-t in ahnin. lo na,rth«a»l
• aotier of l.ut MS, tbeue.1 northerly
iloiig  a-luire ill  BaratdWI Lake  to
imitit ..I ootMHaMtawte.
HH III  III tt KINMOND
luly 23rd, I'.'IO. 3-9-10
.M.U.I.. I. .1
9mm frllim '
 Hou wonld hare us
i.*foro a Virginia pent Jnry and our
■    alrctchcd  No; we shall
II ! i his msjtir."
"ll Is a mistake.  If yoor cjeelletici
' ar an honr he should
Son ii here the boturds found
Tush:  I  «aai]i,| n,,t (mst his ul*
uu!" hs com
(To l- lununtKilj
.'mm,
mmK I  iii OOCTIACTOM
ii"«i mm ra .-'iiniii
>.   VI  I  I' 11  \|ll  ItS, a.,|..|.*l  1.  I
"l.l„. im   BoWl   Nnill.l   >* lini'l
llnil.Inif', ' sill l.< weired by ihe H>.n-
 iln* I    i  *.l I'ulili. Works
u|. to nml i, ■ I i.lm.: Mmiilsv. ihe'Jlith
■ I ,i  . I'l", lor llie ens-
 I al tw.. io un
bil * II rwi Bo md, 'lil.-
'li.  Id l.m..nd I |
I'l.ii. i,liml,  and
,1  l,i, It i u iiv I..  .,*en on nnd
|  I I*,ml. i,  I'.'l'l.
oi il ll em "I  I'   I 1.1* l"'i,  b |..
■ I,.I*. ,,f ihe >,li,,,,I
Bo ,.'l , 'I... l'i.,i .t, i il I nil it In |. -
lor, \ I 'lie 11.'|mitijt.nl
■*'   I'llll'l*    | I'   . ,,,,,.
I u li |ir*.|..,.*,l rn'i.l l» ,...*.ui |>ai i tl
in nn a* .*|-••-.! i ul  been ... ivtl
I, Hi i.d bank
id... ,a , !■■ i'.i* |H .I..* II"..
.* liail.l* ' . i  ..'  I'll  I . Hurls,
'", iilieh -hull  he
■ n 1.1 n ■ tat luu*
1  a*l  l||l
'-.   a.,  ,,|   |f  | a   fai|  t  ,  rOSS^ll t*'
a I  ootra. I.'I f'.r.  The I In
.  *i [ **. i ol taaatmm
■ .* '*o,'il tl them
i. of thi  ' I "i''i.
1  n at  llO  aOtiaial, ,,,,| a
mada mil oi tie form, soppliod, tapa
ei lo lha si inal .*i;iiitnr.) ol th' tin
,1,'tel,  ami  en'lined in  the enielopea
-llllll II
i  i  0AIB11.
l'ulili. Walt
Vi \i i ■■.'moot,
\ i t.o,. I i . .inI >.|.'.inli.t, 1910, FOUR
THR EXPRESS, NORTH  VANCOUVER, B. C.
THE
Nokiii Y
EXPRESS
tNl alt H't.  |1   C
II.ITKH OK Sl lis, llll'l ln\ :
Hue uar                 |1.00
six monthi •    ■    •   .80
Three months  ■    ■     -M
United istaloi. uml loreijiti.tl oil per year
AliVKltTISINi.  RATES
I'HASHIKN I   lllSI'UV   Al.ltaillaliMKNTH—
,*ill aeiit*- per inch ein-li in-etliaiii.
l.oiHiB Notioh, Rte.—fl.00 i'cr lash pn
lliontb.
I ivi. ami Tumi u N'i ia a -  10 .lays, |.'i,
i.ii .bus, |7.tU.
I.Kii.u. Anvi miaiM.-Flwl iti«i*rliiiii, III
cents per Inn* . a*ali*b -llbsei|llellt llli.IT-
liuIi, ,V. per line.
K 11 'I 11  Valla a>  IV  l.i„ It  NkWS COI
a,- -ll !•- perl 1.*.nli in-, riia.n
t'.Miii, i  Ann mai II \i«  Rules nr*
i.u |wl iceordlng to ipica laken,
tllehingeslu i iricl idrertliomeiiti
nni't be in the hand, ol thi printer bj
IVrd ti.Hil.ti 01 eu in*,' t..i'ii-iire|iulilii':itiolt
lo llie nei I issue.
■*.
,  .  *  . .
'"--•■'
Ni'dlll  \ IM ' 1 M 1. Sl 1 1
13,   l'.i
dl \MI! RORK8 Wi
1 \u
1 lie  Seller  Works  ft.  1 ll
lhe  Irttl
ill which ippearn in iiia.il...
, a.llllll  ..f
■'ai- laaaai i- rull;  i  in
mini fiinn
..I Hi law  Nn. 71. ihii h unin tlm ratepayei   nw months  ago,
I il,'  leas..11  lilli. I   .  I   a. ll.lereil il  lll"'
■ —*i.v ti. again refei ihis matter tn
the property ownei  i.  "tilted in a
It-ami un in iln* iiiu'l-
'• Allll   avIli-IVll*.   ll :i   1  al.slll    l|
"undesirable tn expend  i *l none*
"f,,r  tile  | HIT |   Ila. Bl    "I  iii  s.ml
"l'.i Iiiii  \... 71."
Wbilo  Iiii-  gMMTfal  i.le'.'ine  s  nil
that  it  Wai  tl.'.es-atll  a.i  al,-i,.'ii,le  li.
■tale in ihe text nf ilm by law, it Is
lllle  the  I lleplller-  ihll  1 ll" V   -liiiuhl
bi given .*i full expi n. ition -in b  i-
iilll i|i*lil,ili-llillc tin  i, a  llutl  in   ill
mitting ilii-. Mooad lo lam, tin- Mia
• il i- .aiegianliag iln* inlerests.il iln*
I tt. 1' alel-.
Tlie  fa  '.   i-  ihll   lhe  -Ulll  of   llll l\
'ln..i-aiii.l ah,iia.- borrowed aider l'i
law Number 71 I.a- aol bun and i.u
■I..*   puri   lot   wlll.ll   it   liai-
iilltaillleal    In** AUaa ll    ll.l- Illlel
discovered   ilmi   il lilion
llll.l. I lllll* ll i' ll 1- trott al Hell' 'UO IU
I. llltllllll   Willi  the  pim l-inli-  ill   tl.e
Hail ipul i l.i'i-.'- II t. aiml thnl theie
fm,* th,* expenditure ni iln* atone} f".
.,i,-tiii. tion of iln works outlined In
lhe l,\ III mighl un,all, 1* * ii**l* r*
ei- in legal alirli.al
lt will li,, noted iii'ii ili''*.' two
lau.i's iif the in i agree and an* .>i
ph* it in tin- provision ilmi iln' '"'nl
lilllilllll 1,1 Ile paid aalU I >i ll"' l/clll'lil I
'  Iralll   of   ill,*  * ill,   ahall  not  e\,ee,l
olio half nl lln* * aal a.i ilie whole work.
This i- iln* provision whieh has ran-
ala*l*'*|  ll\  lull  IIMIIlli, I  71  illiipi'llllili*. sii
fin ii- iniiinl construction opera! on
are i-oat-niud imstnuiIi as the sum "I
glll.miO whieh wn- authorized  iindtti
ihai  by law  in be expended  In lhe
construction ol a mlin  rwer exceed
lhe -lipillaleal 1,11.' llllll oi tbe total
an-l    nf    lhe    ll.uk    *s|i|.. iiil'li    In
lhe In Imi, I'n bm No. 71
provided lot  the ronstructlol  "I  a
nmili senei iiiiii for certain literil
   luu-,*  "a" in the  tevt i.f  the
-,«■ i Hmi,. l'.i l.m in aaothn ."I
in...i Tin* Intention na- ihal ibaat
laterals  -1 I.I be ronstroeted  iip.ni
lhe hi, al imp.,,lenient plain ami  thai
ill,*  muiii  -ewer  should  I' l-llint'il
i' iln* expense of ilm i Itj aii lirge,
lh,* ,-iiiiiaie.l a,i-i ,if tlie laterals nasi I.OUO and the satlmated msl ..I Iht
entii.*  noil,*  nu-  Xol.nnii. which  lelt
ib,. -um ..f 140,000 iii lie provided on
laa*  . * I*. I  il  I leilll  llf  llll*  iill   ii'l   ll"
eiin-trila Iimi of the mail -i'i'*r ami
lln* In Im w.i- fiiiini'l . .'i.linull
ami nppi.aie.l.  Tbi-  -uui  of  sin.ism
|aj  I-   lhe  .lilllilllll   iii  nil** ball   lhe
*o-i iif the whole work, however In
113,000 ami ii- expenditure ba-. there
Ion, l.i*n held i,, In* beyond ilm elti'
powers umler lln* Hi nn ipal Cliuies
(Vet,
In ordei io ii.iiii ihi- 'len ' ii I".
borOBM  in -all  1..  in.i.a '*  the  t'i
lal am,nnu thai II i- proposed t" o\
pMad Umler tin* I'l lain llll'l f'.f llli-
purpose ilm il.'lll- a|'|H*i,liiiL' in a I nl ■
|||) of the pieatnlile ol llie SeWei
W.nl   l'.i l.m  hale  I.e. ll  iol.l,.|.  The-e
additional items i&erelae the .*,,sl  of
tin* it In,I*
 \,* uie.  I., iipnanl- ,,( s|'Ji',.is»i
start the world nil * nei i alb wlien*
In* good-will ami .* ■ " V '"' ""
throned in ilm pi ■ '"«* "" ll"'
ail.iier nl national disputes.
II,** Influence <l"! ■'"' Itowag  ,n
ihi- i*, -n I  "'i',|v aw f'
pidly aeeumiilal i    I'h* Haggirlail
burden "f ilm '!'' i  n0*  "li""
ini I l.i  lhe leniliiiu '"" : thl an
,,1,1,1,1,. Inerease a.i thi load by an
Inventions, which an- constantly altar
ine ii- condition, ami idding to  it-
ea.-l ;  the  an  I  *  a aaf  lllis  lllll-
,i,i, upon Ihal par nl eommualty
|,*as|  able lo bell ll ; ilm ..'I'.'"'" ' ' li
a,i  greal  un
lion   I**    ila  '    III    ■ 'a'1   "Av  ill  III el'-
naliunal lm lot lhe unreelrall 'I will
of anv ui alia n, I'"" l'i' I'OWwIul .
lhe  (rowing  IUI lalM  "Imll   111.11  llleel
,,,  ,,,,,,, nil. la   illll  .   liilaliis   la, e\
-„,,„| ibe , in,* iii. ■  Irom b"iil  ... na
in,i,:,l    mi*'  uii.iii ni,mil  m's-.
ami  in  *|i,|  will,   line' 1-  ttam  til'
I  illalpaallll  ,,(  ll *l'i ''I  ll'.' ''"''i'l
ami mn in, i. I> ii|ia'ii lhe . Ition th HI
ale  aim.ne  lhe  influences   I'.'ll  nl'
leading all rap'.'- i" '"a'1"1 i ""1  ihal
thev lm re lo .'aim In  ■   ■'
u I: in OI
Within ib'' ln-i im years these ■ it
inu- million.,  have l.-l '" 'I.e lorma
,,,,,,  ,,i  pear 'nin* i,  iiiliilralii.n
leaguea, International dubs, iaterni
11,mil niiiiiii ami oilmr organita
limis, more or le-- wn1'! ambraelnii
,,f their am.i l ii itioi-i derlvi
inii-i a.f iheir antipathies inun ilm ig
IJ!   ,.   1|  ll lllaale
ments a- ihcue will .li nm .iispieiom
ami  lei  in  nli,,1,*-,,na*' light,
Tlie interest  taken ihroughoUl  llu
lllilell Stale-* ill the a*u.-aion llf ill.
World's  I'ea*,*.  ami.* p.. alll  lhe  .|lll'*
lion of |..:n.*iiil nlitkm With ibe \n
jilt SlXOn |B*,a|'le*. I I I'l llTa 1*1. |la,.
lag  till'  lll-l  feW  lei'    P  me  -"''i'i'''
nni arbitration It a, h ive In".
lormed in vai inn- m.i. . nnl 'mu. I
I.  i .nn  hi- I..*, ii  i **1 i'*'l and eii1'
rational ipl'ltos-es gi\l 11 ou llie MH1
jeet.   Ill  June '*•-!  i  I- -.illlt i, 'II   na,
adopted In* Coiieia-  i renting a rom
tni-iailt oi I'm* I., advise up.ail ilm Inn
ii.iiinn of armament  snd ii..* t loj
.I ih,* navies of the world into  i
»„.k  wlii.li  it  i-  pro .1  "ileinalninal  lorrt  bar  lln  pttsw
imti ,,f the world'i peace,  Other or
ouiii/aiiuu- lime Inw lormed loi  Iht
ll'"*  Waging  ilm  evpelaa „*  ,,f   ,l„   ^^  ^   j  ,.,..,., M, i,„, , |„.  ,,,
-uin ,,f 110,000 uiilain ihe city's powei  icuary   ol   Anglo-Kaxon tmeri ai
Under the Mlllm i|i.il ( lain-,**.  Ael.
The  alll.ll'laal  III  lllll  line-  ll.lt,  lllCle
hm,  allot  in  aiii  wn  llu*
purposes which ibe ntepiyiei appro*
id, Inn sitnplj in* otpnniti-* * ei i.'in
additional item- in ilie wliule sewage
pill for tl ti. a- 'I. -lulled l'i  llie
* iii Engineer, in ordei thai the  way
m.n  I.*  |*,*lf,*> ll}  * lean  fur I' "In.:
willi tin* i,,ti.tin* inm ,,i tl,,, mai w
,r. Th,* ratepayer! mil without doubl
John Swanson
Stone Foundations
Chimney Building
SPECIALTY-NEAT WORK
Addn
Hotel North Vancouver
SPECIAL
TRIPLE COR. Centre Street and IJth
Sl. It JOO, yi cash, bal. (1-12 months.
l.ol' ON OTTAWA GARDENS lacing south  $2100, Judo
ci ,l|, Inland  I) 12 limilllis.
LOT id, BLK 2j, D.L, 273011 THIRD ST.  $2000,
balance 6 ta-iH monthi.
LOT 2, BLK. 8, D.L. 173011 SEVENTH ST.-$tooo, $30.1
cash, balance i> nml 12 months.
LINDSAY & CREELfVUN
Real Eatate ind Inaurance Broken,
120 Second Street East.
Nelson Manfg Co.
R8PLANADK,  Ban di
N. V.l.t'Mitmt t'n '1 Mil 1
AWNINGS
TENTS
SAO
N. NELSON. Proprietor
Cheap (ull size 50-ft. lots
in the city facing south for
$400.00   Easy terms.
ELDER MURRAY CO.
1 Plant 11 N-'itli v.in hi
inin*,' ll,.ms ii u tu tn iM |i.ni.
Aflcr nlli.,' I,
I'linil,' MM V.tU'iHll'tT
Open Kveulnn l.v ippolntment
in. pin LUS
llla'il  lllllllitllull.  ll--i*.llllla,*  In III.
It, order thai  lb) run dtaatioa j,,,,,,,,,,, , ,,„. vr].„m_ v.,[ln,l.
mm U' niiilri-innil, it mail u* wall to mat, minu'li ti„* ii-tuil boUdiag ..I
* It,'  la*tl'l'llll  llli
Hill,  Wllial,  111  1,1,  J4  *n„ll„|.. \sntni  IO  lw"„, 1  .u,„|.|,' IU.L.C   ,.,„!,;,.,.  „,„,!,  ,,!,,„
|H*;|,,>.
iln*. happ) ii-i'ii '- :'i i'"' *. "'"
ml m-poiue in tin fii,*inl-lii|i lm ili.
\lll,li,lltl  ptopl I'-lallalll  -ll.mil  III
ijui.'u  Victoril ind Km.* Edward ■
IrWod-ihip iiln*li nun ii II lv  inl ''
bf ill.' Il.'i Uul'' ui  tin  fa >t. ii. ii  i'l.li'>
,,f   ll  ftaal  llaailiaii* ll-.  aill<l   I Iai* I
We  Ilia,I  l«*  -Ul,*  uill  aulli-l.-lllly  Ik'
ntiiiiiiiiiiii'il  I'l  Kin  '-'    ' "
:„l,*,, nli,,!.* :i I parii .if ili.- Hatpin,
nail am irl"* "'"I'an «ar
I |.,*  |,*lll|a*|.i|  l*a  OU|  II' a'  lal   ill''*, fat
 illL' rul.l-.  "I " '  i L'ainl lor ilia'  \
1,1,11*  all    *  * 'a'  all    l.ll.ll'li'l
wnii -it'll i'* ipi*" an nl -■ I ■ill ii'
aiaiu-c. ol ilic ui  '■"' 'i'-' I"1"' ' Ibai »*i''*i h 'L'  etlam.  Tbr inn ImperialtaBol oui
.ignrd •,, ba-romr a romplr -iiiL*.'  i*,,,,,;,*,. „|,;,i, oliiw .1- power »l tbr
aaf   ill.'
nj-rtm lor tin- iiti.
ful
Kuban iiaii Jl ol •,*,|i..n iVi
Muniripil riuu-,*- \ ■■ rradi
loan :
"Tin*  mina il miy lii  la. Iiiii. iii'l.-.
"unn.* uiai' proportion ni Miy) "I (FroM tbi I
"tll t   nf   U   Hank   ,,(  l,,a(||  ini
"proVMMit mil,111 iha* muiii* i|ml lim
"it*., not rs ,*,',liiit; nil,' la ,lf ■ j
"io*.'
1 1MH\'.- MISSION l\ llll, 'I I 11
I KAT10.N uf THK WORLD."
lli,*  muni ii
"luiiu;,*, mai nun  m.ik
'lul, Itll 1  .11 MM uf tin
".'V,Tillll.'  Ill.'litv,  illlallnl  1* nui.1,1
"oal ui .un nl th.* iiiutii* ii*ii fi
"em ia.-  neb  iwMtty,
"numbw ol  *
l.\til.* Journal)
Tllillik-  l.i  I  L I  I'ini i'li'll't*  llml
■ i'lnl tliitu in um,.*. nf ibmtin
.-•I iii|,tui,*. |a, 1  Ut bean tMlatiin
•■■I  l»*i\iin,  1,i.,ii  Iiiiiiiii  mnl  till'
I nilisl   Stat,•<   l,,r   it   liiinilti,,l
loring
,*  ,,f  tht  Illla,!,*  linl.*!.  IIUI-I  ll a''
ll„.   1, I'll,*   .l|ll|.,llln   auul  |i|lH|.i|*ai
11,,11 ,,f ili,.  I iiitnl l*tatri,   He""'
r«Blda'l liit'li mi--i"ii i- I" |'r* MO'J
aii,   "i,*a|,*l*ilin|l  111  ill,*  unlid"  I'l   "V
t,.ii,|inLi the bind ol mlroaM 1
ill,*  Iliullirl   llll.l  1 lilllilllll*.   to
ili.ii J. itinrd rwon Haitian,
a  lull,
Imll  . on
-irli .*,,n  yean,    uml in    ilu
lull  nm   I'll-   "f   tin. .,'lilun   nf   IIU.llllll
 'i'ill   ll laa*,    L'Ul'll
Ml   |,|,„,f  ,,(   IBOil   a|,*.||,   *,,  |*,'I|.'IU
|a.  a  ,*  1,1 l.f.lllll*..  II  ..'lllllll
old  .|l-|illt.*  III.* Nrllfulltl.llllllll  li-ll' I
!•*  .lilli.uiu  tu arbitration bj  Tbi
Suli -,** tion r- ..f • I m "i tbi
.i'i rendu u lidbw
"In nny HM «la.*i.  ila'  ""in il  ul
' Inm-  In   ,  'in, lluni   ' ail.
"llltlt tll,
'I, ,111
'  ,   I *  .*.   la.ll.ll;*,   all
'       I     I  *
* 'I'l.   '■'
•  ,1  fat . * I .*. I '*   I' 'll.   *.' '
* .   I** Ulll.',   "I'll I " . .   |""
• 1 , milrurtii
n
'■I   |a| lllklll
"br)-, |i'il*li  11
Ib or my  I
.  .1   uli
"MIL'  rm tl. 1  -oddillg, ul  I'lui
I iln*,  illli'i .
"l*'ilili*  |il I*.*, or tn
"ll.llk   laaa.la*   |*l**
ini.ipalltj il
"it  «.,nld  I.'  inrijllil ii'l,
"ill,*  llla'l*   "i*.'.    • ila
.   llnl k  I.-'
"111  I m  im  I llllllll'  O.'ll'l I'l  'I"'
"i--m* ,,f rltbrl ■
■ *, 1,1 |*i*.
Illla*   ,'
menl  ".■
"ll.alk III    llliulllll '*'*1 a \. ■•■-I|l._
...
■ af   uf   'J"'   Hi.'  '■- "   '    '"
*
I
II ii'in hu.iiii il 'I In*-.* .in* uini.ii*.- tli-*
lii-i ci. ll ' riuu- la 1 i.'M to ll"*
nam ini. in,in..11 il ...nn ih.* uiiiiiiil
ni>iii uf I L*i,*ii.> ninl ate uiai "iiinn
-1 1
In iln* 1 * '  ni ile 1 brtwim *u
I hi  I nu.*.I -iiic-  tin'
I **l  a* .1-  I  al. 1 l.l   ll  'Hllll
II  in ■ .* ii I*  i. poiwihit fm il-
hi.*. Inn 11 nriounl)  *ii|1.*iii*l* il"* ii*» ■
u  '  nail,  nl,  li  ICI'lliill
,'"l wlthoul -.'iiliiit; tin rani ..I di.
*i m,<i,ii,,tiiiiL*  it  in  iln
ll n.i  ,i ii ii niii li.
in il  origin mid Hiding, ind  in  thr
II   llll'l Iall  1,11  uu  it ni
l«*u|,l, n th.i world ili.'fu
nli"  ,,f ui„,I,*.ni.* butrberj  I   i
lit g qui a mn. ,,(  i,,*iiit\
Or   l.l- ■ I  *l   |*'a"  l|  la *  .    ll   I, I'l   |l-    Ill'll
Vidll.ll  la. rill  .  1*111   I-  l  mil  II   Lu
ii..n i I. Irom I Iw, wiili
ll .nu* * , lllnll
who li I 1 *  (..lint!  .•'
wholi *>'" I in
iln   Inn It ni|  iiiui  neu
'  ,!	
: in,., in «in
nnl ■* i„ i'  reipet*!
i a * . tti ih*
l-l I, of llll'
a   llllll
all.-I   ' I  h.l.al   St,lll
llll Li' It Hrl ii iniiinurial"
i  will  'i'*i|* i*. pro it  iin   pure
ihrouah nnu
THE QUALITY
STORE
Prunes  Prunes
70c a crate
Pears, $1 to $1.75
per box
Apples from $1.00
per box upwarls.
Hickman & Hood
I'll.i*  a
Heal Depl   j—Oi  * riei (o
Cor. I onidHle *ve. & Sih Sl.
THE lUCEIIII-ia
nunc ci)., ud.
Lonidale Avenue,
ni Perry Landing
IIK
ALL  KIM'S
FEED  AT  '
l.i i W
OF
iik
PRICES
We iiimi llit u.l la* the W lowing In
POULTRY SUPPLIES:
Uk  K.CIlilk Fa. «l.
B.4 K.riiicki'ti Chop.
Hu ni-' Itci'f Hrnpi,
Mjrer'i Poultry Bplce.
I km' I.icc Killer.
iVhi'it in um indu
Suld in anv qtMBtlUM.
TKV SWIFTS' AR8-
NATK OF LEAD
Tlic But *-iiiniiicr S|iruy
■ ui the in irk.'t.
/\LL KiNds or
Fertilizer*
F0HL^WN AND GARDEN
NORTH VANCOUVER SPECIALS
NORTH LONSDALE  '■ MocV Irom Lonidale Ave ind ear
line.  %, lei t x IJ4 leet avium, itiiin i v-h, ba), 6*ia»i8 months
QUEENSBURY HEIGHTS  joft i 140 ft., ill cleared, one
block innn ear li"1, ^50, lijocaah, bal, 6-1 a-18 monthi,
a
On,* ien ui City Limila,  N.i raviaea, pod for lubdiviiion,
I'm 1 Si.'--... ^ cub. lutlance6-12-18 montba,
CHAS. E. LAWSON & CO.
Nurlli Viiiiiiiiiv.'r ll* ill RrtltiaSperlllilll
Tin inciiil mil In-iiruuci ltr"ki'r.« II Lonnllll Ad.—Phone70
Campbell Realty k Investment Co.
FOR SALE-100 feel, Upper
Lonsdale. Small house on
property. A Snap. Easy
terms.
REAL ESTATE, LOANS, INSlKANCl-l.
Ill EPHONE Bo. P. 0. BOX 114
HELLO!!
The people hare
("ilmi it out  .it
lllal
h
llll  N.V. I ISH MARK! I
Under Nei ManagMnent.
The ihaapeel and beal plarr In loin
lm iill kiinln iif Imb auul nnokad ti-K.
|Kiullry, I'lfiiK, i'iii l.il'l' - .unl Iruil.
WE SELL ICE
JOHN NcUAN
131 FIRST STREET, WEST,
Hot Points
For the Man
U u's a chance to please tlie
wile.
Q1.I11  al mn.  .1  Hjio " HOT
POINT"
"Tm days trial, (tee lor askinK.
pleasure anil comlort on ironing day.
Qnly iron on market |tuita<
ii ■ il fm tun \t ars.
I in, st now, it will please her.
I^.ai. clean and economical.
*^ty one now and lie convinced.
B. C. Electric Railway Company, Ltd.
50 Lonsdale Avenue.
111H111 It 1111111M1111M11111111IIM HIIII
*1 »"l I  "I 1
|j Gold in NorthVancouver Soil il
North Vancouver Ij
Woodijard
Wc supply SION I WOOD any
"" length reti'iifcd.
"ui .ii"*' 1 muiii*    .  .  ,   ,  _, -1
 ,„l  l»,nch lcn«,h; }_-W I"T load ;;
rder, am,I
ronntrltw
prrtnt "*
1 ,  il.i.* to
0
tN lln* .'|ili daj "I J nni' \m W .I'lviscal aiitr iiiiiiicttiiis clients to liny Lynn Valley
1 ..ih* lnls, tin- pricei vv-re verv Lm .uul terms reasonal'le and there was every
convenience at band. Results have proven our id viu u.ll timed, hits that sohl Inr ^350
an 11 1. being snhl lor fjOO anil J55.1. lor hns thai were bMfht lor J1000 S1800 has \,n |
refilled I *,.i\ lot ni BU l-i-J (R.S.D. 1 I I), D.L, «52h53) ''•» l,r,'n ttU. We are
-ton n". riuu the oppoaite lidi "I du cariine, direct Inn u nt|t, il prion nu 1 than mir
June Sii,*.  Our Lvnn Valid lit,iiuh ofio llopei IVirj ity, OOHttWM it," nts will glatlly
slum vnn ivli.it v,, have to nfler or aiisitu am qiMtloOl mui mav .lesirc to ask them,
(.11 ruooini pm property city watei, ilectrie lifhti. In. cent (imifbt) far.*.
List \aiiii* prop, rt) mill us fm fii' k Mil I it a-'V nl OUI "Hi' 's.
Norlh Vancouver Oflice; 14 LONSDALE AVE. Lynn Valley Olfice: END OF CARLINE  [ \
Main Ollice: 632 GRANVILLE ST., VANCOUVER
CANADIAN FINANCIERS, LIMITED
'" ,sool" I   I  Authoracd C.pit.l, $2,000,000 • J. P. CRAWFORD. l*i
' '   11 Dt livi rj
1:160 1 '.11 1  ,131,  rH 11111II llllll 111 Hl-H-H^l-I-H-I lH-l-HI 11111111 H I HHHHti 11 III 11 At THE EXPRESS, NORTII VANCOUVER, Ii. C,
FIVE
m«..m.,.,„.m.„m.„m,«m:r„uM,
BEAUTIFUL LIMOGES
—CHINA—
IT is Limoges, says the mistress o( the home, and there
is a note of pride in her voice as she directs your
attention to her china. There is something in the very
name that tells ol excellence and worth. Its quality
gives il the place ol honor in the china cabinet and on
the dinner table; in lact, it may be called supreme in
the world ol china.
We are opening lhc season with a splendid stock ol
this excellent ware, which has recently arrived from
France and which we are putting on lhe retail market at
mosl moderate prices. Those in search ol values and
real worth in china cannot make a mistake in adding to
their collection of valuable china a few pieces ol this
newly-imported I .imoges.
HENRY BIRKS & SONS, LTD.
1 *iiiiiioii(l Merchants antl |ewellers
Hastings & Granville Sts.
BUSINESS ROMANCE OF
CANADA'S great west Semi-ready Tailoring
How Hudson's Bay Company Became World's Greatest
Land Owners—How It Keeps Wealth.
(it1.!. I'i. Trorey,
M ui.ii'iii*; Director
MstmrmWMNmrWrWfWrWfrW
Gem Theatre
THE HOMK OP MOTION PICTURES.
This Theatre is now opened after EXTENSIVE
ALTERATIONS AND IMPROVEMENTS and
patrons may rest assured of enjoying FIRST-
CLASS ENTERTAINMENTS with every comfort
Continued Performance Starting at 7.30 sharp.
10c- 5c   GOOD MUSIC AND SONGS   10c-5c
MILLINERY AND FANCY GOODS
UK ARE NOW SHOWING
Trimmed anil Ki-ady-towear Hats antl a lull range of
Ostrich aiiil Fauci Feathers. Fell ami Heaver Hats, Rib
hnns, Yelv.ts un.l Veiling, Stampoti Linen Centres, Tea
Cloths, l'in Cushions antl Fancv Hans lor fall trade.
Von; EARLY INSPECTION INVITED,
MISS CURLE
215 Lonsdale Avenue
North Vancouver
NORTH LONSDALE
One acre close to City Boundary.
Price $1100. Terms $575 cash
Bal. $75 every 3 mos. at 6 per ct.
ALEXANDER .Willi & CO.
II l.tiiisilsili- Avi'iiiif
I'liuiifs-OHicc 24   Houm 22   P.O. Boi 60
Warburnitz Piano House, Limited
SCHOOL  OF  MUSIC:
Commencing al 8 p.m. on Monday, the 3rd ol October, a series
ol weekly classes in
ELEMENTARY THEORY
will be held at 443 Lonidale Ave. Teacher: Mr. T. W. WARD
Chargei $2.50 in advance per leaiion of 3 monthi.
Lover*ul nni.ic, Bliaibiri ..I choir" nml otlur*. aim lmvi> imt lm,l il,,*
BMortanltt sHwrtilniinmciliInf olthcflM taa-nHal in tnaMeal kn.it-
Ic.lnc «ill Ami llic.c la-Mum iiata*r,*.iiii*' nml ju.t ||„. (,.rv ,\llllt mm,
iicc'li'il toa-lllt tIn*in.
JLST OPENED
CLAVERIE &  ARCAND have just opened on First
Street, East, an up-to-date
GROCERY STORE
where lhc public will be «ure to find a good and fresh assortment ol Groceries and Provisions, Fruits and Vegetables in
season. V_ Mr. Arcand was with F. Filion ol Vancouver
lot the lasl eight" years.
CLAVERIE (V ARCAND
Lord Simthciitiii nml Hounl Royal
t'ccnily  presided avwf tin*  pmtti
(■mill  i,[  till'  llllilsi.il'.. l'iv  i*,,iii|iiiny,
iviili whan f.ii'iiiiics he has hen lor
sn tunny vent's olotely i,l,*niili,*,l aad
which, lill.' Ililllsi'lf,  is in n lusty  nlil
lg«,   Th,, Qlu**o*i ll,*mill raforrlng
l*a  ihis  L'i*,*nt  nlil  ItUtlttttlon  snys :
"Then* nre div lliiiiL's mote iii|iiiu*k
utile in llie Iiistniy nl a mnnii'la c llulll
the  lilnlity  nnd  |n*.i-|'a. ill*  nl  lliis
peai  trading and land-owning  cm*
■ i'lll. Alulle uf ill.' Illelilimn aiilini
lilrel- nf till' si\t,*ciilli :,n,j s ■VeiiliS'Mlli
il'lltlll'il's.   it   survives  llllll  llnlll isllt's,
Tha Virginia company vlii.li is tin-
■tartlng point ol Englinh hitlory  in
vital inv in.iv llie Itiiteil Stutes nf
Amen,*n, is mily ii nii'innti. Tli.* lii-li
sn.iely f.tl'tneil tn settle I Kiel* in .l.'li*
..h.'iili dins  is  nnl  even  tkat,    'I'lie
1'iist  India company, rood  laagnill
cenl mul Ulu-trimis nl nitnnieti lal nn
alal laikiiiL's,  uns ilis-nhtil inine  llnlll
BO yean igo.
Tile  Muds,ill',  Italy lullipallll  nl lllll* ll
tin* * linrtet' ilitles It'nnt IfiTIl, reninins
-.a iilelv ent cell* lied III ditllinislioil lllll
siill priii. ely pusses.inns nnd lliis
vein'  disliiliutes iliii,lends tn n cunt
fi.ltill.lt   clilll|l||i't  body  nf  sllauelmlil
tn the su,,, ,,[ (340,000 f, f incline  Inv ;  fnr  llie  Imll-e  "f  loldl  in
iis judicial aaipinity, Jins iiiliniiiil iiiiii
tlia' iH'iiilinr a nnilili,uis under which
ill*' iiitnpiiny lml,Is mid ili-pns,.s uf its
lalllds  relieves  ||  ffnill  ||ie  eValatinns l.l
llritisli eliiiticelluis uf il icbaqw,
"Ituniiiiiie Ih'luiis in the dny* ol
slllllll lliill*.'-. Tlie pinttis'is of 1 trit
ish I'ttterpri e in tlie lune Innds nf
Cuada MN i«u Kivii'hiiu'ii, tir"-s"l
lei.  ui*!  Iluili-.iui,  iiiii,  nttenipti'd
lil.l ul nil tn ellli-t the eiillrl u(
I. am,> in the promotion nf the fur
Haul,*.  Ilisiippuinled  l,y  then  i',illlltry-
iiii'ii tlii'i turned tn Ragtand nnd lnhl
lha.  itiieiestiiit;  sinry nf  tlu-ir line's
llllll  llelil'ls  tll  Chillies  II  uml   I'ini*,
Rupert,  Tlie result WII nn ,'\|»*ihtinii
in iiuii-a.il Bay which mi dbfatahad
in MH mul letutiied uilh goad ie
purl* iit the loOowiag jeiir.
now CHAIUH  ll* ''Wl* k~k.
CAUIU
"III ll'uil the lulnpatny fawttti it-
, luiit.-r, mid with n mMicriisity rivnl
line ihnt n( the pan ivlm divided the
new iiurld U'tu.'eii tno (Hthiilia' poM
M, i luul.-. II, hniulisl ..ut to the
anlieiiliiri'is  the  uhnle  tunic  ul  nil
tl.  sens,   Uul*.  Ii.n ■  inal  liier-,
hike., etw'lis, and smitul. ill uTiatme
eiel Intitilde thei sluiil l»', lh.it lie
uilliin the etnrniiie ,.( the *.ti*iii*.
inmniniily . nlM 11 ihIhoii'm Htrnit«.
Thnl i» lo sny llie "iiiipuin iwivimI
■ l:ift ..I lhe Irnde in ntnl praclnnl
■OTMthjaty uiet* nil the tei ril..nc-I**
tius'ii Hud-"n itrakti .nul 'he  *'""
mit nf the sijll ,inki><mn llna-kim—I.a
litii'hn  nnd Hu|vn'» Innd nr *h..l i-
llaIW  .lel'llied  .is  Mnllltnlul  mail  ill'*  I'
, ii'K (a,imei pi*niii'.**. iif Alliertn mul
Sn.kntchenmi.
WHIN iW'lll III,., W IO I'd
"ll v. i. iiiiii  ri'iiul 0ft,  It  mini.*
ill,*  i,,ln|mlll  lhe  prnilaleli '  uf II nm
lineiii .,, limit 'I- Ciiinidi renin "
il  aiul (,,r .', mum  iti'iicinti.'ii*..  .-*.
ei'|ll ill the -lllll'i I'U.t.u.ia ul OllU-
11,, Ud IJueU*, , a, Imnl ,,l t|. llll'll,l.nla
dl-l.ltla,**  llll'l  111 ghtj   -a,lllll'll--.  liil  ll
ii bagaa mil. tl"- liwallna ,A tkt
Korthwaat  roat-paay, n lur  Inmtf
*, ,ii.. *in mth ii- in * I'i'i'i l.t" • in Boa
ti.'iil.  iiu* mean itnggb ihm  n
I silc.1  mnl Inunl  l"l  nmili  I'* ii-.   I '
, ..li.liil  illtlllllll.ll   m  eahnll-llntl   nii'l
;illi,lLMlil.ltl'*'*    Btt  'Inn*  «l-  a.  II'"'''
|u,Heiui,,u- mil  that ,.( iln* develop
ln, Ut  ,,f  lh,   I aliul'lnill  11 It I ia an   « III* la
the  *,i|ll|' I'*'  W*U  ullliL*i*l  lu  |, **
,,„„ ,|;,|,,  |,1  a*lie I  lll.tla,*.!.   Sa*
in iidimi* log ... politioal Int-nll
ptltade, nnd uVteiniiii.il I"  )*■
,|„.   , , ,ta' i, ,1 la-l   nl   |tl OWa   il,
' ,,,i>|,|  .lll.lllll  lu  tile  |»*l|»*lil itiM  "I  I
(i-rwti. monopoly La a van |
the  I'll''
iti'in raw r-wnv
\    a.lalmjl   ,||   |M   'all   ihl  IN   "'
anlllisletnllnll,    tile  milliter mlllll'l
■Mtppad in nnd l.y nny ol mnlmu
tin.lets  lur  the  nn* p.*ii ilil.*  iti'iu'i
.'  liin.'le. li  tlaelilielhs   ol   'Ite
I uel Included in ilu* metBteenlh  "
I'll.  L'lfl.    I In* pine «n- "til*   i  '"*
not, tMjm man thai iin	
hn-  di-llilintisl  in  one tamal
'l.la'l I he  -unt  pnill  llll'l
lialilic ns well n. the red m ..*■   i
nl  the  .iihjc t   .un, II,|,l, I.  II* aka    ii
It i,'iiimi
..I the peppat * uin i, ni nn "In* I' ' 'i'
nf  lhe  lund  ,,m f  ll.  I
ed then fall hefltagla,
"Hut ma tin twi
*
,  'din ai i ■ *  hand
*
**f .iihnii ed i ad,ie- in the hint    '
I* aPP**M  "I  llaa   * Ml,  |S*lla a|
|1  ,,'laal  ,  thai
i« grenter ihun the whole,   W
llie -iiiiender to ivhiali ive hnve itlhid
I'll the program ..f Canada would aav*
been Indeflnltaly delayed mul without
Ihnt priiL'ress nil tlia' etlurilinils inhel**
itull.v nf  the successors nf  1607 Would
havi I ri \ jiI.ii-la—.
"The severnl millions ,,f n,*i,—  with
niii*li  the company is  siill emiuii,,i
an,'  -'-ill,'led  mer  llie  uli,ale  ,,f  tl,
province when ii twee held it- eai
eignt) uml ni pi.piilaitia.il ih.us in th.
l.'lll.I  Ollllel**  ill  tlie  Mull !   *i
in* iiiiii (niiii mil tin* lortunate
■hareholden  njo] the pleaeure aaf re
'I'il i.lL' alll ill' li'llli'lll fill* llel.mil lhe
i I I f  I'lilne  llup.'ft  nnd  his mil
temporal) ■draatunn. In IHM * 'K*.
.uld imnl at nu average price ..I Cl
•".- I'l p.*. ii.re, I.u-i year ilu* aver
age im- H ll- :tii par ante, At the
preeenl lima then aaoartalned poeaee
-i.m- amount to llflB3lMKt a ere . Bul
ihey have ulso landa aeeratag tu than
in the linsiirieyeil portion 'af the  f t
tile lii>lt approaching  1,4311,010   i
su tlmt th,, total quantity ilny mui
mill nmv I.' -el down ail .'..""n.
"im II ii-.   Whnl the mine  nf tl i- ii-
-ei may be nml it taual bi r member
ed thnt the lur trading privile.es  ,,
the company wan iqual laal yenr to
n prolit nf  L"ItW'i.I.V.  i* is  impoeaihlr
Iai   llllllise,
wim nui pan iihui th* pop,1 i■..11
ol Cnttniln nnd (lie evt.tit n( lis  Innd
hunger mny l.. what th.* I.i.t ol die
lluilsun's Ilny ueres nre dispu-e I oll
I...in.' before ilm' -iill dlatanl time tm
.Inlllll  tile  inlllpullV  Wlll  hall'* * .line III
tn the mnrkei ,i- n competitor lot
lund, baying in order that ii m.n -ell
again.  In 'Ik* awaatli th.*  -lim,.
In,1.1. t*a  hail.*  llie  -,'lti-f:u liull  ,,f khnll
ittt; tlmt there ure -*ie,,il inillimis ,,f
pounds   s|ellillu.   I.'lu.sll   tll,-111   llllll
-mh I rei i-i,,n nf their i luu'er n-
wniild Inin*: thein und tlnir diiid'id.
uilliin the ern-p uf the British IU
itiL' uiltln.rilies.   We dn nut  n.|. I**i
that I .in al Stt.itl ut ha,s  I,** .*r  tell
inclined to dell a .ingle shure  ..|  the
lullipallll ill nlli.ll ll- he -t ile- li * i-
pH la l|*   the  lalivcs!  shallell*'|a|"l*.
SEMI-READY CLOTHES
The Clothes of Distinction
The Besl cutting. The Best modeling. The
Best tailoring. In (act, the Just Right and the
ONLY Right Kind ol Clothes at the Right Price.
Sold in V ancouver al the same price as in Montreal.
We have your (all suit ready (or you to try on.
THOMAS & McBAIN
Sales  Depot (ur Semi-Ready Tailoring
519 Granville Street
Nl.l Door t.a a),| Poal Hilar
VANCOUVER, B.C.
11 mkUmtn,- —CTJ-T"—
tnma m, aa>.i%«%% %%%-»*%•*
Tlie Sl. lies llutel nl Vn.wt, Q.C.I.
h«» heen itmnted li.ense prutlrge*.
Weak Kidneys Make
Weak Bodies
KlIlM'V  lUSI'iSt:  CM SI - I'M I
iiii: COKMOK mth- \M> mi.s
01 V VAM HI fl I I'l (UT I.
\-  nil,'  »,**lk  link  lleail,, 11.  :i   ell,lill,
«o wenk liidn. 1- v.d.ti tile ik h..l •
body nml lm.ten thc Iiunl lirrnkiug
dnvvn.
(Ivcm'ork, .Irnin., c,,|,U  nnd  ulher
injure lhc kidney*,  nnd  uhen
tlu-ir  nctiiity i.  I'-iaaeiuil lhe  ihul,*
IxmIv .nfler. (mm the wmm of  tflh
ii  i1.iI.hI in llic hi,,,,,!
V'hes nnd pnin. mid laagVor nnd
iirinnty ill. ...tne, *nn.| ih.r.* i. H
ever in. rei>-int( tenden, y I'.vi.iid. di
nlw-te. nnd (ntnl lln*.lit i di*enw.
There ia no renl help lor the .
eii-ept kidney help.
Hiutli's  Kidney  l'ills  n. t  due tli
un  tile  kidll.'l -  Hid  * Ul.  . 1. IV  ki'll'Pl
ill.  Koiih-nii citri'i K| .li" proof,
link Glider-mi. ol Hoiil.nu. 8aah.,
.ny.: "I hnd 'nn-ideinl le tneil.1.
uilh a v,ry Inm,' hn* k I
\(i,*i lumping nl lillinif 'iinlhi,
i..   ,
in*, nl  HiKith'a Kniii. y Till. II *
ii,  ,a K.iti., ment, I pn enrol a  I"'**
mel  nfiei  ii
pnin. nnd il-
iiiil  my  Ln.k l.-el* l.ttei » ,|
altutujer.   I  mil  I'''
.  hi h.ei  I'ill.  H  n  ii
I* llledl .1
ler  nl  Tie   I hi''*  I'll .1 Ili'I \
Buy at the
WELCOME PARLOR
And Save Money
Wc positively guaranlic all our groceries to be the higlust
in quality and lowest in price.
BREAD
You may do well elsewhere but you will do better by buying
a larger loal ol better bread (rom us.
Also by buying
RICHMOND DAIRY ICE CREAM
at our parlor
NOW IS THE TIME TO BUY PRESERVING FRUITS.  We
carry a large supply oi all kirds at the loweit pricei.
Best J. k M. Coffee, Iresh roasted and ground, 3 lbs. $1.00
also a tirade at 25 cents.
;
Indian and Ceylon Tea, 3 lbs. $1.00, also all standard grades.
Best Creamery Butter, 3 lbs, $1.00, also cheaper grade.
Fancy Apples.
Oranges all sizes (rom 20c. up to 50c. per dm., guaranteed
nol touched by (mst, ant' sweel and juicy.
Large assortment o( English Candies imported and domestic
(rom 15c. up to 50c.
New Laid Eggs daily, 40c a: d 50c per dozen.
Fresh Biscuits, large assortmci I, 10c. to 25c. per pound.
65 LONSDALE AVENUE
I'ltuM
l.i.  Pm mm
»»»»»»»»«»»««»»»»»»»».  !>>««%.>,««%«««««««««»«%««
UU YOL OOING TO BUILD ?
('(uiie tn ii- f..r llu money nnu njioy it
lO Milt  -,  HIlM'lf
BY MONTHLY OR YEARLY SUMS
WBHAVB iLABGI LIST OP CHOICE LOTS FOR 8 I I
JOHN ALEXANDER &. CO.
REAL tST/.Tt  anOKEItS
ui Lonsdale Avenue
EXTRA SPECIAL BUY
AT NORTH LONSDALE
NCR I57s13Z OPEN ROAD, $850.
#375 cash, b,il,im  6 and 12 months.
Owner mint sell al once.
JACK .OUTET
T«l. 87.
TVI. 47.
isteiH u wi
Mm, a-  *
,„!  |* *
»|-.t-a,Olll!.  11.11k al,*l It.r t •
llllll .11  ,  .  I  aa
ttum ir.a* it,,,,  prjruii
173 THIRD STREET, W.
MM "v i-i i -, *
A. FARRO
1 .iiu-rni Contraotoi
1* hii,I l,'..,k
,   '• i
■  ,.. ji..|
i \l 11 " v \t i s r   A OWN  i
.,1,1 a,l , \\,.| ,,r I ..,,.. ,
f.i, II.,1 I.
E. PALMER
MOM IM) HKIIk
CONIRACIOIt
ni* i
Phoni ITu
r.O. Box IN SIX
The North
Vancouver
Lumber
Company
Hive now ;i good
-tuck lit
BU1LD1N0 LUMBEB
FLOORING
BIDING
CEILING (V Joint)
STUDDING
JtHSTS
MOULDING
FINISHING LUMBER
CEDAR DOOR8
AND WINDOWS
nt ll.itt..in Prion,
I'rompl Delivery.
Esplanade, East
THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B, C.
Wallace
Shipyards, Ltd.
siill' BUILDER
KNGIMT.KS fr
BmlrimakiTi.  .  .
Marim  ind v' '   M  I ■"
liltt Work prompt'
|V  ,  V ' Iltl  I
phone it>3
North Vancouver
THE Job Department of the
1 NORTH SHORE PRESS,
LIMITED has recently purchased
the newest stylei of type from
the foundries. Call and
see samples of work executed
since the addition of this material.
=80 PHONE 80=
IIV I \« \
I'KIIMM 111  M lis
Tin* ii,*ll b.mui Vm limn l I haa
been -,,1,1 tii David Itiuiihaa ,*f 1 an
"ii-i'i.
theit
\ 1'.^ I ill proi elm.' im tit., mat nal
hw In tin* i orpuretlofl ,,f 'lie -am
i.f I'mti Thouiand ($40,11001  U..1
III-,  nr  an. ll  nlllel  -lllll  ai-  llie Mu
nlripallty ihall have m hand Irom
tile ptWiadl nf tilt* -.lie llf lleli'll
line- i--n.il iiii.I,r tin* ailllnillly nf
111 l.ul  So,  71  (fating ii  III I am
li*.i i.l.  I..i  tli ti-tini iimi nf
i \11in -m,*i iii the I iiv nf Sorth
a* I   aliil   In  alllln ll i-e   tin*
i--l f ilellelltil!,-  ,,(  the laid I iti
aa    a'  *   Dl   I  "1*1    I hlMMIld
tK|II.IMHI| llnil,,.  fa,i  ,|„.  purpoM  a.l
i H mj  iln*  inn  ie*|nir.*,l I,, pay
il,,* ,hi'- portion tie* f) Inr lhe
purpoae ..( paying .lie munieipnl
ni'. |ai,,|,,i non "f ih.* noil ,<f enn
-IMI' '1 f  tile  fnllnlllllL'  VOfhl  al
lll'lll  Itlipinl, tnelil  a-  ilelerillillell
Of I',    l»' 'I. I, llll I    III llll*
I nnil. il,   \i/, ;   The   ronttrur
nm.   ,,f    Inl   it   ***.ii '"'"I
llllllll   nii'l   i "llllll,,11  nil,!  nil  I'm
l>*    I.  *  i,   »i,,in  ili,*  water imnl
In   -H'la
along Willi I.  \* -
nue *.  'I i.  tun tin i \\  a, nng  l'i''
< , .111 lll'l , f  Ii.iIm*.  Alelne   In
Port  Hammond Pmbyteriatu
iu-i a>|v.■ I fm pnblit  arorthip
hntlll-iilll ll  , lull* la  etllllee.
I'eiiiie property ownatn havt rrluiad
a  In lam  to prol ule im a ine  public
li'i,tan  in  lhat  nllielii i-e  . i.l, r|*i i-ine,
■ *i'.y.
.in.ii-   hiiie
a rontribulinn i
lorwardtd
Selton
*i'.ir,..*iii a*  ^^^^^^^^
land lm id.* r,iin|.l«il' V I1
luSertrt,
Cl1, H. ,.>li.i,.l- I'i'lii tt '■ ll*
in.
.',.'.
*'  a  *  l-tflll  lit
!")')   \ ■   I Il"tll   al
till \le,ill," In Stile
teelltli -III*.*! . lile,i* , , i.-'t ill rt
lllllg  Nlli' ll   *  >* '  '■■■  I "ll  'I >!'*
\i, nue; ii„ n,.  ii,a, ,ii,iii  along 1
It   I  * I   I"  I llellll  -a    I, I
-II,*,*!   Ilia.ll   In.l, 11  lllll'i
'llel  lln   I  ' mn111,in  *''ll, I  nil   llie |
I  |'l ,li ,,l*  Iron  l'".l»    tlenlle  I'
it undetiralile to . v| ■ n I - ml .*
f... tne  put-pone, mentioned  in  -ah!
Ill  I,all  Ko.  Tl  anil .lll'lll  ll  . >!'
mil 1.1 .1.  ..,.,*  ,,i tin* Munii pal
III   lllll  -Hal  Innil.*,.  -lalll  11,'  U-  'I iaai
llie  pnrPOtt  "i  |. i' 111.*  llie  Iiuiiii ipal
ill '•   |a|"|a,*l 1   l|t    ,    .1* !, llll I  111    tlal
fnllll. ll  nf   ll •   "i  111.  e. Il-tlll.
'liall   a.f   ill a lll.'lll il.Ill'll
Untl-  ai  I ..  .1  ImprOVI llie,*l I ill'ie
loft  tile  M'l I  I l!  "f lie  I 01
poration ..i ti t i it) ..i North  Van
a'a.iii.'i (with the a--, nt iii tli" I let i
 I   111.'   -lllll   I  III   llllll   "III   all* all
eti,1,1- a- lollowi :
I.  ll  -llall  lie  lawlul  inl*  llie  I * I
poration to expend iht -mn ni i'n, u
.ml  i.-!n,i..i|  Dnllal   ■
mii.I -.im a- ih** Munieipalit)  -tall
I.ai. ..ii Iiimi fimn the pro voili 11 lhc
-ale  nf  lleU'iiluie-  a   nil  uti i.-t"  tlie
mil i  ,,i  l'.i I m  Sa, 71,  ili"*.,
Ill,*ll'|,,ll***l,   i.ai   ,1,,*   |al.||..,-e   a|   |.  |  ||_
tin  Muuiai|ialin- proporti I  '.he
iim  nl  ,mi.tun Iimi  nf  the  Wn
I .* al Improvement benelolori in thii
I l'*l  I .",11  lllelltl ,1  al- al. lellil I of I"
In- determined In  the i ."in. il.
'J.  Till-  l'.i  I  It   I' all  ■mile  ll'l"  el
l.-l   "II   ill.*    PoUrta!    'I ll   I'f   III I"1'* I ,
I'llll
:t I In l'.i I an in n Ih' i Hell lor
all nut |... <*  a-  I li.*  S. n. I  ttmis  I ..
■ nl  Improvement  \ppropriat:on  Hi
I.ni. .mo,
I,  I'll I  In   .lie  I ,,Ulliil  nil  tin
IHth  da)   aaf  -,|,|,,,,li. ,,  |',l|H,
Iteaelie'l ill.* a*..1,1 ..f ll le. Imnl  tile  I III    I  Villi,  \  una,ill. I    I  in
. I., ii..11 fm  id,, pur* II the
II I'l I  "HI  a  || ^^^^^^H
I, I  1 , \l I ■   ■ a i   Ii  I,, * men  lile   lelltliili
ilK  ul * I I.i  in,,  Mayor '
and i in ' rd mih tlm '"«, ilu* I i g-ivaratMOl lowiih
till  >eal  "ti  llie Imhl  Irene,  a*  I Hun  (mill  all   \-l
l'""  aii. ■ a   11 rata lhi
HI ISI Mil Ml I lini'l UVil*
ils I Hill
All new bouses should be pip-
illlilaliil In  the 1, lllal Inllil,* lill-llle-ia
|n iiuiiii.*- nf \ t* toria, i'. Koeot "f
Saull  ,-te.  Mane lull  all lie  -llnltll
(aai the purpowol ratablithinf a ■».■ • |■
eiaL'.'  l.ietnil   llllnllllli-  llll  n lllllll   llf ..	
marly 1100,000, Thi- plaai whM *"". -aj (or gits in order to save the
pitted mil In- nnimu: the Inei-i in |lcftVy expenditure lor this con-
m 1,"n,inio,• venitnee at a itU.t date.
N. V. LIGHT, HKAT &
POWKR CO., l.IMITKl),
cinched nu: rr.wwi
»i..i», ,   Spilkl.tll.  Illla   , Ilia lll-l  llie  |'..|H   |aell
llie I.Ini  Ulli'   "|  llie  Sortl  tt,-Inn  I'.a-elnll
leuitU" with  Viiiiemiver n rioM  -,*<
 I.    llie lil-l  ami  -en,ml  |msili,,n.
in llie lengtH -liiiiilnii; hau* U.'ii  un
allele,!  lm*  -nine  ti  nll*l la.el Iiiit tll,
allele,!  in,  -,.„„   ,,,,„  ...
t.nui*-1 Iinie ni Half..ur mil mil year , , * , i  i  i
11 Mill, I-   li.*|l|   ll|l   I   lllell   -lllllllutll    "I
Ih.  tltleil  In  the  lilli,I  nf  I*    mm... I  .   ,    „ _ _u  ^__
rlationt,
■i nnilli'a
Hi,* (ninth annual ronVentl ( the
Hriilth r.iluiiil.in  the  Chile  and
In, luen- \ am ".. '- baiai bM i"
tillll,.ami..
•|'|„  hr|aj|l  .."III  I "I""  ai\  a   l."«
ull.,.nlli  i|.|el'"l  I"  |".mn  "I  "
hdng i lot auinii"1 ile .."I ■ ml
,,, fomni ami other Sortharn
laland pointi.
pitying Vnti,.mver W«dd  hnve  MM
,„, ,„ i,ai, landed iht pennant  Int
;|  .ea.allll  tiltte.
HliltK \l AIIIY HSWHKD
ii,.
,    l.l.   "(  Bl,  'i
irge .
\   *
II. f. HRlGrR
Expert on Fireplaces and all
cl.isses of Brickwork
Ml  ttn.h  '"I a  I
i  I  l.n,  V ■
nu... mi  I u ' It  I'mi"'
V  * „ I   "(  Bt
a.*, m, Saeond -''• ■•'
fimn  I'm I,, tan I  I'nllll I.1"*
llilell'.  Aleliue.
uml • ' '■■  ton*
\ rd m* Mi
drtw'i \miu.i'.
Will l. Hi I it So. 71 rd
tin,  Iui nl n\t   menl  '
(whieh nn. ■ i il"' I I
 try.
Ulln I' ,|   *!  I.e  llie
Coun.-il ..'  i  I'll
lulu, thi  M   * 'in.l City I Inrit n.'i'-
.■mil,rn * ■  *   ii, ihtftln
hv wn)
..I loai  *! ■ * Bebti
lam*   a,i  :>   i  "I*. i  in  III.II
..I I ex..■''I "
iht ...n. ul Iniy Th""
a'.    ■ i  'I I"1*"
'*  "I  iht
Hall
' III  *.(  North  Villi vel
Wli Will Rl IH .l.i.,,in,,  -I  ike
*.* r..,i,  ii""1
i«in,i«.i, |i.,n. .  wen iiul]  i-
11) I'ii*'  a'"1
SOTH I  Iii I I I. mils
I \ KI  SOTH'I  Ihal iht abovt i  ■
nu pt "( the |a, | I Bt I an, ul'
,,n whk li iln' vote nf Ihe I I * ton ol
th,* Munieipalit) id Ihe ' il id Sorlb
Vancouver alll ht liken within lha
fm llall, Sorth \ in u *" n ' . mi
-a, hn  the 1 ai i .l.n  ..I n tonal,
\ |l ,  I'llll,  la, *   . a  |ht  I,"III.  o|  '.  ,,'
cluck ii in. and 7 a', loch p.m
THOMAS -III rm R|l,
( nv Ilerk an I Itetut i ini uilier.
„| li ,11 preulaton
.1,  II.  Ilnlpin. uli
I'l m it  Mil |. l  .  i«, i in  given
.I,,,, tht rote nl il*e 11"'".  nl  Ihe
fit,* nf Nmth 1 ii vii will I" i then
,,„ tht l-t .In "f n >"ia*i, 1910, bt
,„,,.,, tin* In..a  ul I) n'el  i   "*  ni'i
7 o'eloek I1'"  '"   ■"■'  Vi ' " Newer
\,,,,l  I nt al li ■  *   lp| '"in"
nmi Hi l.a«. 101"."  i1"1  k il  "i'l'i" * „,    ,J  |
'/I,,  ,'iti  IUII,  North Vn, men. B.  tsmMtl rapid  It
C   .,,,! I I.a  Imve t-hargl »' lb
Uett  appointed  I* (IITieer  It
ight the voti "'   I  Kk  nt  trill
,-,, ttual I"""1  in ''"i Ik'I.i.II.
Jl,  III,lei  "I  liv  <
Win  II. BAY,
il
moMAK -III I'lll RD,
Citi i lerk,
Mr, i..I... ' amp * il i ..'mi '-'i.l "'
ih,. provin lal i ■■  i  a« d bk tu
i„, n  in i" I I" li'l*'"-
lh|i mek,  lh* will .**inui'.i i lha "i
,|„., Ila.ll  ,,f  all   ll.e  Ila, ll-e.I   |...l.*.'*   "II
the bland iad lhe nlaad la !' i
tell.
The in* i annnal nhibitioo pt '','1
l,v  tht  Wmena  Igrieultural I Min
|M   I'.llll la   \   a. I.illntl  ill  I'llll'.'
Rirptrl hi  I  ibnn lontd h*  W
,, |Uil I  la"  llUlWIng nf    'if
liaielll   dM  (a'l   'I"    I""l '"    ,'"'"
being gvailaUt,
I la,* Bnlihing tout kn Maait lo I«
omplttld  "11  ill'*  line  iif  tile  Ba  I    I
laiUiai  fimti  \en  Wtatadnaltr  t"
I liiiim,* It    Hi  * 'in -,*  tin-,' imiihe-
iii* an the building n! u rnui ngi
lion, fi* i.'lai  -luii- ami  ni  hai.,   ii
ilu* clly, ih mpletl I ihe  -uli
Italian at Majubt Ibll nml tit tank
iil' nf ilie grading   Bataaapnl
ll"'. Mil    Illlel ., tll-   tn  lae    till
.Inn,-I   |... It   nf  the  Ilnrk  nnil  Illlel
ilu li i btan ■ "tni'l, nil th-* i.ihei ml
aoi detalb mil hau* beea Aaiihtd a
marl) io,
MORRISON'S
SIGN
WORKS
Keith Block   lit Street W.
a,,lil|ilelill   llu'
nfil  time,  i-   I"
.11 "'  ill,'
C.T.I', bridgt » mi. lhe Rhu I	
[Itiegurkln.  Hn- bridge will  bl  td
,i,.,l. with iiie pleri and tkni ipan
,|,e Iall",* "f NO hat.
CANADIAN M\M l'u ii RKIIH  ASSOCIATION CONVENTION
The talllaili.li M.iIIIiIuiIU.i'm' Am-O*
rlatlon nii'l ill eninentinii |,,r the lir-t
tiltte  llll  till'  I'lla ill'   ' "a-l  llu*.   iieek,
11 --inn n|.eiii*,l nn Wtdneoday and
after  thl lm im    11   liati a* I.ii ile
Itgatea in..' lahtt aa a trip np Bat
raid Inlet ami the Sorth  Mm mi th,*
S,  S.  Itut'.lllllia.  In  the eieninir  then
ii,< |iaitie  ..ai'  iiran|id lor 11..*■ In
ilie-  amil  a  IBoktl  ua-  L'ii'li  f"i'  lln
L-ellllelllell  ill  Dominion  llllll.  The |l|a
..am daring the nittlng wai nui|T|..
mn iii thii manntr,   I ki n loi
tnn "ell mpplled «iii. Information
.ml nMHM "I obtaining ii.   Smith
\ ma ..mer Innl -mall boohleti (mili-
NortH VaNcoOVer
HOSPITAL
(ilNIU'tTKII HH
77/A' UI88E8 DAW SOS
Cerlirli'iteil Siirniral. M"''li.-«l ami
Miilernitt Nur.e.
Nurset Sent Out on IppHcitKn
For termi i|.|.ly ut ibe ll'"l'il.>.
12lh Street Kait.
PHONE (.■>
■II, br meilnl. hnve I ,  ,e  it.,..  wUfadng ih" opportunitha
,„,  | ,    Ilm* I  I  S„  ,,„* i,„l I    • "/" '"'
JJ  a]  lie mii - irialoB  Ity, Th. B V, r.l \"_t^
•rfc, („„.,  Iin-.  ihnmghnnl Su,-r,.y m-'.  '»' * • Wttinl  j k  """U'*  ""^mTO
  pur.iiunt  i,.i mmi m-..aw  -...■;,  1h'   Lvelitok* (Maitai  .lam  Bl Htotg "I  ""■■'■""  win Um ."""
 '    Old  SSi  nt ' h "  '■  "  '   p ,,  „,..   !,  |hl „,„„„ m-ai'ilieilnmlmil. ""
««'"lir"  -   " "  """*", ;„,„,„., '1,-11,1. I nnmn,  *• « *	
Tradi Marki
DiaiONt
-.,,.- CORVRIOHTt 4C
Anrmie imtllng • .kct.h iiul tmUm mat
nnteklr tta-iartalii cir i,i'liil"n lie" •*■""" •■
l-iinul™ I. preti.l nrr-ite'.ijMj)
nnli-ktr ilc-it-l.. "air oMnlnn fi«)»Utlifr»o
Uiiftitlnn Ii prnhtl.IT ptuiiilaMaJ-iinitniinK-t.
i",'»,trirtlrw'io,i.',iU..H«HOBM« nn I'-'-nu
Ilia,i..iri0ll7""ii,'i'*'i'a„. niaiauaiwn — . --
Jfiit Ir^A (UatMl kui-urr tnr ..niniil pM.at^
I'.t.nti tUnn thr.iujti Mumi a Co, rtoilrt
Wfrul notki,»Ithuut otiarie. In tin
■1
Mu
tint una "I m lha hai d  ■•( ihe
nbipallly, 4_«lwai aaved al lha eleventh hour,
mtpcil  ll""
nrrlal iwik^ 11,".".. vi,*., .*■>, m. «.
Scientific »rican.
A h.nrtaenmlr llln.tr.ti.l wreklr. liiruort fflr-
Piil.tl'in ul mr irlmnltir ),.ani.l l nmii IW
rinVli, I IT* • iaai, pouwl t«»i«i L  Hold br
Ctl™ Oiaoirfcs r eu WMHttSS i> c
\\|l  lllll l';l  \*  'he  I THE EXPRESS, NORTII YANCOUVER, B. C.
SEVEN
Z2L-r—_;r_mj!Ujmm--'Mi^^
Second Narrows Bridge
SUBDIVISION OF BLOCK 6, D. L. 193.
Practically Cleared Lots, Immediately Opposite Proposed Bridge
Omataam
One-Quarter cash, balance three half-yearly payments
No deposits less than ten per cent, received.
Apply Land Department
R.V.
& CO., LTD.
Successors to ROBERT WARD & CO., Ltd.  -  WINCH BLDG.
.aww-ra-ari
'■-r.ww.ianw l'
ua1 wa I— —■—
FOR  ^ AT F Acre Blocks In D.
ryji\ jall L 616 on 17th St
Waterfront Lots, Block 171, D. L. 274
Lot 17, Block 157, District Lot 271
Lots Fronting on the " BOULEVARD EXTENSION", CHESTERFIELD AVE.,
MAHON AVENUE AND INTERSECTING STREETS	
Subdivision of Blo.iks 303 "A", 104, 204 "A", 213, aa6 "A", 240 and 241 in District Lots
5)4 and 545, City of North Vancouver.
B- MAHON, McFARLAND & PROCTER, LTD.
Phone 6286 Cor. Pender & Seymour Sts., Vancouver
Fot PI.ni
1 ..11 a i'.,.i
Appl
BOARD OF TRADE CONSIDERS
MANY WEIGHTY MATTERS
(Coatimad ft..m pagt 11
IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII
rrnTrrl I"  rr t
i*rrrn iTrr
CAPILANO CAR LINE
Beautiful Homesite, live minutes walk from car line, 75x290 feet  Grand
View of the Inlet ar.d Gull.  Only $650, cash $250.  Come with us and
see this Property.
Martinson & Co.
63 LONSDAIaE AVBSUE
SOUTH VANCOUVER, B.C.
r/it'iie /,-.?. P.O Buyi
■H+-H4+W11111111111 fi
IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIM*
Timber
REAL ESTATE
Mines
Money to Lend on Mortgages
Agreements of Sale Purchased
STOCKS GRAIN COTTON
Direct wire quotations from Now York Stoclc Exchange nnd
Cbictfo Board of Tnd*.  All orders promptly executed.
ALVO von ALVENSLEBEN, LIMITED
Branch Office: 4 Lonsdile
CArT. C AMDERSON. M.n.t.r
Mr. I'hilip Mid tlmt in I to . nw" ol
1 .villi I'lwk llii' l.iliil*. lln lv MN "iui
mI in* privati -man bal na lii U}
warn whm thn mi*, m mhorowi
Iniul- it ma mi-iIv iiiiiii I'm. Hi* ■■-
Hunt,*,! thm .vi- ijmjtnjm bal ei
in,'., huntnlilr timtor nn tto wnt.i
-Inil »f tin- emk ami thi.  »u-  I
, -,*i in North \.in,iniui.  II,*
thoughl it Hniilii to 11 paal attain
tnni' t,, hm,* ,iti MbtWgO put ,.n ill -
iniln-ii-.   II.  ...in. iili'il   with   Mr.
Ki'.lll  llllll  llir  illllllll' -Imll!.I  I.'  fail
tlii'i  li.i.'k.
Th,' I'li-nli'iit -.ni.I it «.i- r.ith.r in
rtgtdnt-i thi 1 waning "( limUt tlmn
In pln.v 11 Imini'i ,,n lhi' liiiiitor in
illl-tiy.    I In* n-lniii Ing >,|  I til-h  nnil
a Iiini- wai 11 l.n Ut 111 'l.i- emu thn
that wnnl.I |.ni.*.it  tin, la in-t.  I.ine
al.-luii,.il l,y fire.
Ml,  Mnl.1,'11 -111.1  thnt  it  VM -."'ll'l
ilii  igmd tlmt than wai 1 larg
pnp'll.'llillll  la,  I.'  ,.,|i-|,|i*l,,|  III  *
tiun with ih.' "'i'i I'f-,. 1 ilnni anil
h.' 1111- ,,l th.* ..pnn. .11 tlmt it -Iinllhl
lv  put  II,;.!. I  -lli. I* 1  -ilprlii  inti
Alll.  Slllllll  ll.l-  lllwill-  HII'l.T   III,*
iinpi,■--!,,11 iimt  lh,*  I ,it',* IBM  l'i'1'
1 ila*.! ii, iln willi ilrnmni! via
Irr.   II,*  -.iiii that  ini nt iiil.lv  in 11
trOOaW lll'l Itlnlllil illll,in*, ,,,until
tIn'i,* mi- 11 lirgl wut,'l -nppli Iiiii
win*,1  ih,' in*,*. Wtn < il  tto tain fall
wn- nni -11 gnat
I ll.    pl*,-|,ll*tlt   ill-l  III  all   ,1   ■. *t. 1  '
.... Ilmi  11,11  <ll|«*   Inlin.  Smith  \t
it* 11. in -nppi.it ..I ALI. Smith'- mil
ti'iitinn.
\   anllllnill.l'   *..|llp..-l*.l   aal   ! I * * *
Mllitll,   V  I'   K, -ll  ,   1   Philip,  I  '   li
'   allll'lllll  llllll  II  Ha.    ■  a p|aa.|.H
,*al in L',, min thr m.itl'.r.
Mr, Philip  ngi • ilnl hokUng a I.an
.|n,*t in tome, i.a n with .11  il'ri  lhi
lii'M  *.',*ni*r.*il  matting  'imi  t"  nn in
pi  null. Ill   -|M*.lln>l-   I   \ all, ..III.'I
.in.l ..ill. 1 pin..*- i" be pi- Ml n.'l a<l
ll.,'  In,III  ntniini/llinli    |l   » ,
thoughl tlmi thnn 11..nil I. lo
l.n-lll.**-  nil  ill.'  Ilirlll  n(  III,
I In hold -ii*l, 1111 affair .i.nl a
*a|,|||lL,|v  It   Wil*   ll*'* U.ll   I*'   a
DBualttM in irrtngi tin ihl dl
report whn it would U* me 1
l.'ll t  I'll*  ill,,  llU.lll*  la,  111,,*  |<1 a',*
Mi*.  Kil.  *i.l..*.| if ih,*..* I
ll.IV  ituillllinn  -imt  tii  tli,'  'I, ll
In  thl"  Mllllllflla llll, 1    . *■■■
tig  lll'lll   ill  \ aillanliut   tO
North slim.*.  Wli. 1. laid  I
hod nm. In* i-i*.,  nl  iirpri*
ti**nlii'i' 1 to ltiiiy.it, nw  *
dual ol lha Bonad ,.l I. m* I
thl iiiiiiia*i up.  Mi  K,* il
I, llllll  am  il„.  idvtl Ii - Imi *
aii. would dai North \
un,  II.* lovortd a iHrgalion
alll," t   In  OM  "I  llll'll   ll-Wlil -
In* imilalioii nilh.'. 'I
1*11 nwilij  .nmi* nf  tin.  nl!
II Wtt   11 I HIIU.'I  thill  ill,'  pa
L"''  i"  Imnh ,*aili  na  thl  ..
Uilli  ill'*  I»l||aa|  HI'* 1 n
githai thn go ni,<i .a
'l.*l.*.'allioil   Ilt   tla,  1
ti'tul thi'ltl a lli'iltv ini iliitinn tn lilt  llii- -|,I,* ■>[ tin* llilrt.
lln* unit tar ..I providing bttUl fwil
itia*- in th,* poata] 1lrp.1itun-lit mi'i
■lUng  npl tlttlli.n,-  to  till'  loral
..III..*  llllll  t,l  b*a*N**t**l  i.l.-till.'I.I   la
nli.ii th,. -iiiiiii on 1 to Imnl nlli'v
wn- ili-, n- ,*,!. Hi,* fainlt wn- nol al
trihuud to il |.*iiii"i- *n th* lo ..I
a,111  f*  lllll   tO   till'   lll'l,'.I-l*   Ill    I.U-ill.--
wlii'it additional Ini'ilitieii wert' 1
• a|  to   n|M   Witli  tll, -I'  111  I'll*,*-
\  BotanittM ooaapfood of G, II.
MaallU.  ,1,  I    II   I    «*' ..I  ,111.1    Alll
Siiiiiii 1,1- appointed 10 iim-iili witl'
I'l'-lnii •,*, Ii Mill.ni iiii.I th.*n inter
it..** lii-|H*iiin QwnUd iii r.'L'ar.l t>.
ill.* ImH'iT,
Mr. .1. II RnDaghn wni maind a-
ii ni,'tnli.i a.f th,* board. II,' tape 1
p|,*l  ,1a*  .11  la* al .'  .1.11lllt 1 •-.!  tn  tUl illl
portanl lin.lv nn.l mtani thai a- It
wn- ,*i,*.v ninn'. il'ltv tn -t nnl In In-
.mil  tOWl  hr  mini.I  I'tl.lnli.il  In  Ik
* Ihroagh hi-  «	
with thr I1..11.I
-nli-iiluni   aotiipiini  of  tin.  P.  C.
Ebetrio IU. Co.
lh.*  new  pnivinrial  law ha-  M
tahaa idvaatagi ol ..i Ain-»anth to
plare mt thr inlfiilia teal li-t  all rr-i
ak-.ii- known in poMOH hi iimnlnite
iPP«tit*  faal   ll'l'l'll
PROVINCIAL GATHERINGS
Mi'  if"  Wagm rnirl l.'tw.-i'ii  lini'l*
fotU nml MLiii,.* ni 1- in ii-,'.
in uhibil ol 11. C, Appl,- i- in hi
Mil  lo  th.'  I  1.1 ulliil  .,,|llllil--l,>n,'l
loi  \ . • 1 ili™.
Thl  ..lit 1.111  nf  .nil  fl'lll  tla.   I .1111
i.'il.nnl niiii.*. during -tngiut totalM
IJ.7I.I  loll-.
1 ..1 ti.,* \,*w Wm
mill  l«*|  ,a|a*l 1  I..,-,*  I, ,-  Latl  lli.piil
I'mtn  Hiiiii  I i.K
lh,' lluni, nl Vm nn lm- aprntd
I lllllllll  lit  I > illlt,,,". I  With   I.llnl
II. Ilnwn.il
I la.*  ..II'
ilaill'i   nf   H, , .  I,*.*   1  Iinilm 11   ' I. .11*11  I
1
111  '.  '.  I'l  I HI   'lllllllll* 1!   •
I  K, I..  |*l
*
I lile.
' a,linl    *
II III,    flUir   tto   |.|ll|MI.I||   ta*  f*  llll    a
'   * ' *   I *  a  * I   * i*
nl  II ail,'
V  ladi ■•■  proptrt)
nn ..I upi nd
* Ind a-1  '.ii. daring tht
■
' *la  || i.ll-ila
* i in ^ ithcring HI llu* pn..In •
which whii.'  ...in
1 *.  I 1 fiii.,',  I i'mi. a  1
■rn* *.*l i., 1*,. p in a r*-|*ort a.
,i* i '- '. .I .l.
iu.I p..w.i  plant  fnr  IVn
<    llll,  IH,Jill
1.1,iiii i- to
* ll'  I
■ ill all.l  I'mi. ,  I   a. '
Covering the Ground
Our line ol read) mixad paints
ii tin- noil useful in lioiiscliold-
us In 1 an*-, it i.*\. is non mr-
fact- ami coiisci|ttcntl> (OH forth' r than ollit r ainl lc.-s reliable
kinils.
AM the Popular Shadei
.if in 1., ud rn
1 , an tu iiiiilain
only lhi l*. m irouad, whit* leml
and lm '' .1 uii paint
W.H.STONEY & CO.
rii..in 1 pt
EAST
CAPILANO
• in Ki'ttli Iin,i,i. in 11 I Mm Lim
nnl Si Imnl mai Wati 1 Sett
a linn > loti IOI :■■■' 'I tfrtnnn
■ 111 ,*  nil  1 a*| Prii '  apaCaCUU
■ mrth ' .i*-li ' '  *
Philip, Cameron & Co.
BROKER!
11- Pim Strotl  But
E. DOWIE
:ONTH.\nni-! AKD BUlLDEl
Plans, Specification!, Eititn&tti
J* 0. Uox ?r, Nt.ttli Vancouvtr BIGHT
THI  EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C.
AN UNUSUALLY COMPLETE
SHOWING OF FALL COATS FOR
CHILDREN AND MISSES
£ AN iuembla|e ol these garments here that
^l] will inlritsl every mother who seeks a new coat
ol anv desirable kind, [he offering embraces models
in both the long and reeler styles in all the mosl popular cloths and shodings.   ::::::::
i taint) little i ream to,its in Caihinert, Sarg ■* Coal
Silk, I" .11 i i'iii. Cordero) Valval iod Broadclotln
are iliown in i greal range ..I prett) itylai loi igei i
I.. | yean
Sm ii t Realm in Navy, Red, Black ami White
Shepherd Check ind taa in attractive coating mat
a ti ill In re in ■ un .11 varii tj loi ill iti;''*. Ii.nn i to 16
yean
Children!1 .in! Miisei' longcoati in Chevioti, S.i
gea, Tm. In, t'i'ii mt Velvet*, Caracal, Plantteli,
tilankei Clothi i .ma! Broadi lothi ire oflered in num*
. nm*- it* Ii i iiii'l i olori for .ill igei
II.iiiiImhii, novelty coati lor mall children are thown
nt imt- qui lii- -ill, ,unl i iihroirt in i ream and othei
p.ist.'l ih idi s
Gordon Drysdale, Limited
bl'i Granville Street. Phone 3541
THE LAND OF THE IMMORTALS
Yesterday and Today in the Haunts of the Pods Among
the English Lakes—By David McFall.
*l lM ,, ,, a riglnal, written mi ilii- ground  thnl they .!•-
„.*ii„, al„| i,i .|„*.ml arraagamant an contributed Irom the author tc
tin* Iaiiii'-- without i'ia*iiain- foreign publication,
A.LBXANDBR V. RBILLY
* Teacher ol
Artistic Pianoforte Playing
North Vancouver,  Saturdays
Studio Address, W Davie St. Phone R.5732.
IIORDKH MIN* ll!KI>\
l„  ii,,,,  nni, 'i.-i  iif  England dale, I.angitralh among tharivttfiaad
ban iln' mountain, puah lhe Iiill- ■ brookt; Borrowdale, lhe Va't ..I Htr-
1,1,. ,UI,| „|u,,,.  a,,,, bank. .lip down went, Enntrdale, (iowbarrow, Hat-dab,
i,, .,|, ti,,. Kaien a.i nn hundred lakee Kukdale, among the i alley-mul parkt,
ami  tarn-,  i- nn ain'-old  iiiiiniimi'iit nnd  lli'lii'lli ii,  Sia'ell,  lirantnoor,
,,,„,„„,„„,, ,*,,   iha birth "f I'.iirli-li Mngmell, Clougk  Head, Rydal  Ml,
 Keatallan,  I lb-earl,  and I'oldharrow,
Th,. I,,,,,a a  a  "ll,** tiun nf nn nmong  tin*  mountain*  and  moon,
!„,„,, |,|,,. i  ,,,      irrang-*d  in a Nurh namaa ith the lam-) through the
,,|  „„., irinu  nnr hundred led n-  ',  Tha ahjrthmlt dh-ll i  lhi
,.i,m  ,.,n,i  iait *   a  mall  Inaar 'ireek bei nothinj more ma-deal.
u.l,* whi h I ■• 'I'" II..1. "f Hoik
lha. i a '  ,, ;,* I  |.la,.,,i „, iln   '" »Ui n ami h
mldle  ■ ...un Raid, al  '"' '' '  "' ''"' ":""1""'*-'  "'•"
„a ,i,, |     thouiand  l"1' » l;"-''  I "'" '"' "l""1
I,.,., ,|.„i, ,i tilde the  '""" ' M ' ""' w'*""'"
 md  l„,,a   down  genllj  to  Ihe  l'""1  :""'  '' ,n  'hereabouta,
bu,. ol  ,*„,,„„|,*,  lnt   mountain., Ih""' '' "'■"'"'lv " nld ll",",'"' '"'-
,.,              ,  |    ,   ,  ,, lad lml »h,*ii ii . -11.11: i. iii  *al ni 1.1
I ll.--. ■  III..Ill Ill I'lal.*  -lalll,'   I,I   till'
,.  ,        ,     .iii     I  cl  I '"-  '"ll"'  fl"".  "the  nul all i innitru'."
higheat  p, ult  ol  I ia I, la -"il  Haul
,la„ ,.,,,,1 Saddlebaek, Oridedale  Pike, *' w  :' ""- '' M«  " " b
t'1,,,,,1, Head I Ike anu' ll.-U.-ll>..  ,'",J"",r '" " "'' "' Wn« '"' ""
. . i   ,      ,    . I.la* li,* ua- .tiri' ..I  "i 1.1.iiii,aii it he
lKiiiL' 1" .. heluhl "I mer il. Hi"" ,  ,
i ,. In -li,,u  ihtti ilmi luul "I pernel
,,      ,            , ■   , nn  war ami iiiiiiai*"*,  he linrili'i auul
It a naiaji'ili  ui*.,* |iel "i nil .1  III  Ihni
,* 11  i ti  iv  i.i   ,,t,i ,,;, between Kngland nntl Seotland,  gi *
open iii'ld, Imll ol I nnl nnl muiii mi* »"   """    •—-, •
NEW FALL
UNDERSKIRTS, WAISTS,
WRAPPERS, ETC.
Black, navy and brown Underskirts, in moreen, heatherbloom and sattcen, $1.25 each and up.
Ladies Morning Waists, datk colors, in cashmcrette, wrap-
peretle, etc., $1.25, $1.35, $1.45 and $1.50.
Ladies Warm Wrappers, stripes and dots, $1.25 and up.
J. J. McALEECE
PHONE 93
onidale Ave,
Nortii Vancouver
tu it fn iiii tin* amphitheatre made bj
Inm innil.
.u    • r_  liii   ij _„., .... !  llvi'i'i.nn' uha, Ii.i- read lha -firing
tl in in-ling lull-.  Ami many • trn ■
,  ,   i , t ,i ,.   „i,i,    bonlei linl .nli nil' i,...ill tin.  namea
.',:\\  lm- been en i* leil tli.-t,-.  nitl. .*.
,    , I Lit , a   Ol  lllllll   I'i.II.  llllll  "[  ill,'  dough,
"ha-lll   i*. all-in  uhili  ll"  ,lrallllattl-l
.,, .  , ,,  , |,   l.ul   William   "I   I'l I. .let . I In-*
mil ever again m-l. I" emulate,   It ———i
mi- a -|ii,a telei i'"l I... Ihe llrttid. loi
In
iinlaii- iiim maraudrd  in  Ike
Vancouver Business Directory
ACCOUNTANTS
tt. T STEIN \- CO,
CHA1TERBD 	
 ACl'ni NTANT'-
u i l'litilir itnet, Vam inti
.unl
North Vancouver.
ARCHITECT;*
B STAXU-Y MITTOX M.I.CA
ARCHITRCT
413 Granvillt sin it
VANCOUVER, B C
BATMb
Kallethe's Bath
Cornet Hornet ud Pendet Sti
Tli.' -iih up i" .Lile .mil reliable Lath houm- in Hritish Columbia.
Wi . mt  win tr othen  tail
Satlifaction guaranteed "r no
|i,t\  Plain bailu, electric bath**.
-ali.'iit-r hatha, maaaai I lol bo
.l\, mlp and (an ; elei iro ibn
apentii hatha i si.ni.iln
ins KALLETHB, PROP.,
t'.railii.iii a,i Berlin, & i
BUSINESS COLLEGES
SPROTI-SHAW,
Business Institute
uh Haatinp Si \\
Canada • Gitalin Wittirn School
\<  I  Bpfott, H A ,   Mnirtj^ei
PITMAN'S
liusiin is Ctilltqc
Keyttotu il , \ ui * i.ttvn
Dn)  si linn]  ii|nji  ,ill  tla   u.ii
round  Ni| in *. hool commeni
H Beptembet sth.
DEtECTIVE AGENCIES
LADIES' HAIRDRLSSING
th.'
',l,'l.,,, i,„,  ,.(  ii i,  my.lerlou, 'I'1'1'1" tvmktnbi whin il,„y rould and
iihi.li ..ll. n nn 'ml.*- ih,* narrilii-e
i*il  t,i th,.  nn.in.i i,n  laatl
IT.HMW.AT llllll WW I
liver* lad) i'.n*,'- I., luw* um- hair.
I. i- in.ii within Um rea.I. ol tvat}
-.  I...  • iim* i * ii *  ut Innr ha*, baaa
|*ei.li:inelilll  iiaii.il,  Imt  tin  |,r,„, .. It
llllll  |0  llll'l'-lja,  ll.l,  t I't,'  I",   ll
_ '"' ^'l'1'"1 ";  ll1;1 "" "'I' '"""'''thei,  notion., il„.t mu»t  hav
Illlt  nn«  -< I, ll"'  I.a-  all-a "Vl'h-il  a  111,*
lli,„l In  nhl* l> th,*  ham  a .in li,' n.1,1',1
 i  t'i Lain  .ai  <ial|'.    Ill,*
nan,< uill M"i u.i-li out  and damp
IK*.llll**!   Ulll  nol   a'i*  I   It.   'I In*   |>l"
• ■-  I,*,,l,*-  ill,*  lllll  -.ail  allll  IWIII.  ll
Imu I*** "ii»  iIh ragi ia I'mi-.  I oa
,|,„i  .mil  .ill  ill,-  l.ut;,  .iti+—.  llf  lhe
<nt i il i m- laat mie month.,
\n\ mi,,iin.iii *. inlin: 11,., work
uill U' gladl) i^isi'ii tia .mi Lulu- iiii
uill ..ill ".  u.ll.  I"
M.IIMII  III MIIIUIA.s,
TJil l',*...li'i' rttraat.
,   ' . ,,,,.( ,1,,  ' I i'llal'i'1   llll'l   W, -lllll'll*lll'l   'I'*  a
.if a human 11. lm ttpiatlon "i ine
,   , iaai „ i  llll'l  mil.I,  u.*|.*  Hi.  I run- "I inti.nn
miu ..f  ih.- .ui'' rtruek I el oloem  in i
,, . i   i  i   ,i   .; ,:.,,  **iail'li'  |i,i|nilai* iinin,*  lutiL-  belore
in Iheir urn  he ■ i net Ibe i li lun
, i .  .i .... ShakiHIieiire nml l'„*ti .Ion n-lnin
lhe mor mplete iho i ment,
.,,,.,,        ,i    ,„,.i,. ,*,l ilii'in in more endtnuu if",  "i'ln  ihi'ir darker  nrl.  Ine« tn
,, ,   i  , ,,i  ,|  ,   „.,  rliini'  mi,* hm ninth ',i -fit ,i iv .tv
|iii.-t-  added  tin- Inil<* thai  *«
,  ,    ,. ,. ,*>.   *.*,,  * * ri* al  i .. Inn  iln*.  .,, re i a„  I,* -:
kin.uii ..I the ivlimi'i.n  "i lue,  Ine
,-„u glean,  of I I -; art,  .  '" ,l"'" " ■""' l""'1
. „ , ,.  ,, ,,  nn: iiimim. i i' n.i: himiiimais
U, |l ,,  even ' tllae), wn   e-i   lli*n
,.    .  „' i    .,   ,,.i, .,   limine  ii i"  lake   ,  '■ ilkini lo-it
liiai.i itaell  u i  ai  la a-,', ih eai reel
,  .  1   [__ i_-  ai'l.II  ll  lln*  I 111". I lllllllll'   U  II  II llll'l
iltemtil at I i'i  " a I nl  mee He
, it,,-  "land uin  1*1 mi lie I, tl, in '■(  ll. ■
..in.*  ine ,*linii nl   in   lli*  u.nl'l   "
' t lough, and William  nl  i :" ilerlej
I I ii a *.* ure Iii.ii   Uhen  one
walk, mt,i Ihe H I  nl SeaMI, 11,1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, lelllll   "1   Kirk-allllle   l.i 	
Ihonghl  wn  ipirl unl  n illation nr  | ,i ,,, ,,„, ,h,.r ,,,* ,,,,. j..
I ii- bm wa  I'm I 'I" "''"' "'   prjaben  *„ ,*, ,* | th, nt-,.  I.*
the f."-l, and iniigoratini air  dial  :ln ,,,,,„,., |,,,. |„„, ,, „.*,. ,h,*,t  *,|,,.
-""I"*   l'"1  -1'11   v*'"'-*  :'    ll"'"    *.||,*II1   0|   |alll-nel-  Mid   I'IM-iieil
highland  allan,  l',.n. Lmeier ,ruil.   m M.  1(l ,,„ | lyhutdra
\ iih.iii wn \i i \i:
ll  inal   I"   lh.lt   Wl ail    lie  I'l alii
i'inli* liallnU.  II.* i- drinking ol ila,*
l.'ll *|l>lll.~    "I    'la,* |„,   lit "f I"
OROCERS
CHBAPSIDE GROCERV
GEO, WAOO
Groccriea ud Provitrimi
Win .I. salt* .mil Retail
Mb BuUngl St  itlnwnslairsi
Delivery Tneadajra uud Fridnya
RUBBER STAMPS
 ^B
.nine appm iatHMi ol the gtorj "i the
..ii, Hirolled aboui than. The* mual
hale Iiiiiii  ,1  llien  '"  '!..' ieinlllli.il ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tha '...I"- low  il ""« k . ii-  "h . *,,.| ,. „i„,,, a long . i.r. i.l "■ i *i*i*
lam fia'"!'1". ii  heighUand depth wm ,Ui. „-„,),. „f ,|„. | ,_  p .., ,.
ihal lan i  ■ " al„ lutintaini ,,( | Itj ai n
ll" Druid  i.i lh  * who ram.  I ,.„  ,,.,„.,.,,,„„. ,|„, |M |
I'''   th' HI   WVl    IU   llaaal   ll"ll.'   ,11    the ,,,    __    ^.y,,.,,    ,,, ._.,,,.    „ |,	
Ilnnd  "I lake* ■ nenelatui*-  wh! la ...:,..1 l,.,,*t„| iheir owndti)
ivtiiain*. an abiding |inol thai la tkaii ,M,| vllii.  |, (|| ,„,, ,„„,| ,|„.  |n
la." * il.-. loved thai land. W "wkil , , ,,   m, „,, H,„,|.K,„,|,  rol
-.11  "I  .1. -l • |."I In whal  work ,,,_ ,   i,*,,,,,.,,,,.  s,,„ i,,.  h„ik.
men'- band.,  we mi  to  """I"-•■ .„„| ,„|„,,. i„.,„,,|,i ihen .'en,a,, to it
Ihal large pi I i"  ■'■■> "'*.' "'   ,1,,,, ,, b-rame lhe naradi (everj
ei.d I ""A railed I umberiand „__ ,,„,„  ,,„, .,,,.„,,„,,.  the
W- land,"  ih.  In".,  nothing. ■„,.„„u,,- ,„„.„,„, „,„| ,„ .,,,
I'phaavah  and  mbaidan t, denandn   ,(,„,,,, ,, •  ,, ,, j,!,,,,.,,,!,
tmn- iiii'l aroaiona, lhe) never guem ,,,„,„,, Turner, il"* I""!- ipi paintai
10 it. then | inittli .af m.*iii*
tad ' "■  ''"I  lhe mil ,|„, |,lk lhll>  vv|,h ,|„, aniliiliniiv
llallam  SliMMi, Of  lhe  nimle'l.  man  III ||[1|H, ,,,*  __}__ a  ,,1,,,,,  „.„,|,
-a*'*.!"'   "laa'  -I"-!.*-   tttm  bU,   glVH I,,,,.,, ,|,,  ,„n,,.,|  \.„   ,|„.   ,„.,,
 , n.n."- i" the  I 'am'- a.n.i  lake „i„,n ,|„, !„„„„, hnl -ained ll ■ I
"and uillei- "I ihal 'I'-i'"1 *'  ""ll1,1 ,..,, «i,,i ihr) had lonl it litahn-w
rHB  OEO, II*  HEWITT CO  kavahml  nmelhln ol eoloar,  lli  Dial  eight cd mmm
Maiiiifailiircis """* "' •**" '"" '"' "' " ""''"' lala jlorj  wai • rtwa '.  lh rellya
imi- '"  ■ " it aa It  wa . n  ,, .Ll.  ,,, ij^i,,  ,,|
tht iiunii.' I'm""  v*' '■""•"' \"A'- ....... a ii„ MHitlon
an, I \,,iiiiiii . who il I 'I .'i'h.Mh *,  j,,.!,!,,.,! ,„  ■„,„ „, ,,. ,„.,,,  .
,.,  „,  -riMtini  (**'  lh'." ''I"*  '"  thoW u„l   U|||  ,|, a ,,1,1:11,Hi;  |,|.
111  il"*  iinin la lne< a .  ■" Irlh Mll|ll,  ,,„   |,  hl , , ,,„,. ,,„  ,„\,
■lad ea..h  in  '  i" lhe ..."-""! „. ,  , ,  ,,,,,,.,„,:. i,,„*  „ the \,i
■ mi*'  whiek .".u ih ii", " h lhe lea ,|oll j  v ^i,,,,,,
' I ih- In i' A' ■    1  then bul  lea I■■
II |l he whole ni lha  I ■■.'.•• ,h,,  „  ,,,,1,  , j ,,l,,
IU i" ' Iin  '. al   ami,,
tan i  (nil a. in. , -|."- km -g,,,,, , . .  ,  i, i,  .
a*'   I   I  " "'     '""* S,  IMI,   I  al
,**l Into i word  I> ■ „,.|,    g   ....    v.,   ,„ Mtaia
tn.u ki...un ail rial „,,| „,n, rale
alK I If■ water; Tl .  , ,,*,  apt  ..I
rl't ...... .*' lake; H '; I ,.,  ,.,,,,„ , ,,    |i
kol H*  "I'  ' ,1,  lhe  ala.l.   ,'  ullali  l|>,<   -kl
I'iii l l;i r  *  HI .-> || .   rikt  lk» vialon, notour, .iint"-
i thit tie unite I'heiv, lhe di.lrihiiltini ol land and wa
Modern rnethodi ol conatnii lion n.iiiliiiiiiiK
Anisiit decorative leaturei with low enst
Detail in ri./i home-like rei idem ei
T hat make thi itandard "I tjuality
In the linns.' that we Innlil.
j K othing is omitted.  Oui plani
l Qimti everything neceiiary lot tht completion
Al the itore n lidence, etc, tli.it we build.
hJ.iii' ni the ..i ji iti,m,ilil,* extraa, ind
people lot »li  i  we have built in N.hiIi Vancouvei
slum ite it i:'|'i i •,iiimi In a Iviaing iiii inttuding home
BUILDER
ta inn,a  .inl *, i  UK,   11 mi'i ,t. ii p I tlie stall lll.'lll nl an
niliii itv.il thej .an ;;iu laan tin* s,nm* teaulta, ii von
wanl the b il i uttault
MAIL ». MAKTINSON
CAI^IRACIOK
Home B'ock, L.nsdale Are.    Phone 173   P. 0. Box 72
kroi innni aim
Blgl ami True Markers
1 ,,iilultl lllil.   l'oiit- Ki-';:
PiONECR BAKIRY
U tlhlH ,\ III MIH, Proprietor!
BREAD CAKE
PASTRY
laa . , XXX Brown Brad. Daily delivery to all parta of chy
l'liiiiti- S antl 54
Stores: 71 lonsddle Ave. Cor. Lonsdale & Ath St.
Re*L ESTaTE
Yorksliiro (imiriiiiliT a
scciirilii's l'iir|ioriiliflii lii
Hu SiMiidiir Su.ii
IBAI BSTATB
I.AND AM) IIORTOAOB
INVESTMl'.NT
B8TATB8  KANAOBD
I-IK1-: INSI KAM K
I Ken Honlfati
aiESTAUR*MTS
Ml \,,itli \ in .,im i |M,,|il,* int  it
LEONARDS'
Canadian i>. tectlvi Burran —
(Hln is en nw bei e  ^^^^^^^^^^^^^^^^
\ gear "ii."'   -"' i*i"i""- a\"<ii'  Bither Fltck Block or Hast
,    ,  || ,-tll  .*-  -I,  l','.l. ria.-ll,  '.'.".'.'l   i|l)^S    Sliall, la|l|lllS|tl    llll*    I1C«
\\ \\ WELSH l'nsi (iiihi   Leonard aclla his
i,. neral Superintendent i.a bj Un pond.
c
ONTENTED
(JSTOMERS
AERY
ONV1CTION
c
OURTKOUS
1VIUTY
ONgUKKS
ONTRARINKSS
I m  nn** i'i  and 11'.ial.. M'li* also flower  secdi  ol
best i|uality.
HALL'S GROCERY
Th..., name, .iiirt-e.! thn tie -enw  phen-, the -I  mie.I ^^^^^^^^
,,( ,,,,.,,■ t.i.i I nil  ie.. are Ihe Ingi      thai t
•M'1"'1^*'1  ,,.  in-|aiina  *i- "'  I I da  "
III 'IS    I'Ull'l.al '111    MWMaMMMWMMM****HM
|l, Ml tgt,    P.ail  I* a.l "             1,
ment mual have been i It n len.  haa
Ing, i helii *      i"'"-
,|,,n tn aI„ n a,  h. me   il"'
i,, ,*,. iter  i "Hn el in',",
"rVrotlale" ind "K'n ■ ' ll would .
,,,,,, ihai  i ' iW h n'e
I.*,.ii rvolvi d (mi ■ nl'ir*
a,,,,,.  , * *l inn       Full ' la II Ml *'
leal, to lull il ii "i iha  Commutation  I it I eta, ji meill
llln.le nl  ll"*  I  .1-  I'*
Tnke ihtte ringle v.ir.l. t. Ilu-ii   i; ,i,uis foi Rtnl ll ll Iti i.tlis |
rilONE 1B9
Cor. St Oeorgc'n k 8th 8treet
N, VANCOUVER
SEE US FOR
SASH   DOOKS   MOULDINGS   BRACKETS
VERANDAH POSTS,   ETC, ETC.
HI KHAKI) SVMI & BOM IACI0KV foot ol St. Georqe
U> .'.iieit a trial luii "li imir dr.ler- .mall Bf Ittfl
NEW YORK CAFE
ESPLAN l'i  WIS!
LOW SEA, Proprietor
tlnn  Imlni'  f"l • '*	
tie  ,'tlin*' Ml,  ™
lot  *|'i in.'  *i I.  ( ).  ( )   I' .
turn, I".  I  *'" ll I  "' 	
, i in.m th. St literal   Korth  faaconvt.  bod-ft,  Ho, BS,
|v n lean  nn  il,, it   ■  .a   ii,  i„|n*  mw,|. every TUl 'la  I  ml■  . *,,ii,.i
,|„, nnina.  -a|ai*l,. I I         '    pot   |,,,n-ilille  Aleml.'  nll'l  KWI  III
■jon, ol ,i,e ai, , ,,  nmi  | n'oboh, VWthtf berthrw dlall)
,„„,,*,  |l,*,ai,*..' >               illlile.l   laa  1(1*1*1,    |TI   I  .  I'*
„„,,,*, li,.1.1 Hat. 0.1 I.' ti t'"1"1,1 "" ■*'■'■; •'• "■
,l„, |i,,**,i I, u.i  filling, P.O., Kin.-iac-.
PETERS & SHORT
66 Lonidale Avenue Telephone 53
LOANS  IMPROVED PROPERTY
MANUFACTURERS AGENTS:
Wrhalrr. Ci«»n
TAB ii -
( i>n( i'il innr ry
I mil  Produr*
AGENTS INSURANCE:
NOV! '-  "In  I irr
Sun Fire' fFjiilnnd)
Dominion 0>f ( nn.da (,ii»ianlrr
PUU GUm iRoyal) H^^^
Briliah Kmpirr U»« Slorti ^H^^^^^H
RENTS COLLECTED HOUSES FOR SALE
" Buiy Bunnell Propli" THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B. C.
KINK
Here is the proposition: If Canadian-Sunset Oil shares Were worth BOo in March,
when they were first marketed, before n tap of work hnd been done tm the Company's
vait holdings, what are they worth to-day with two wells, both within two or three hundred feet (more or less) of big oil ?
* * *
Since March this Corporation has spent upwards of $7'>,000; its bird work and big
expense are about over, and, just now, it is fairly ready to "make good."
Now then ! These shares are still 50c: tbey will be 50c only an long as the 100,000
share block, wbioh was placed on the market last Thursday, holds out; after that, if
any are sold, it will be on the basis of 75c and upwards.
You owe it to yourself to look into this today. If you have money big or little, you
should get it a job—you should make it work for you hard, just as you bad to work for
it hard.  Hut the thing is to get that money the best job possible.
We do not claim to have the best thing on earth; nor is this a short cut to riches; but
we do say this: Canadian-Sunset Oil at 50c a share is positively the biggest thing in
Canada to-day, offering as it does security of principal with certainty of immediate
enhancement in value, together with exceptionally promising dividend yield.
These shares are going like a prairie fire; if you want any at this price, buy now !
Terms: half cash, remainder HO and 60 days.
CANADIAN-SUNSET OIL CO., LIMITED
ROYAL LOAN «t TRUST CO. LTD, FISCAL AGENTS,
Phone No. 6862 319 Pender Street West
JOHN N. REDMOND, President (l'risident Royal Loan it Trust Co., Ltd.)
L. D. TAYLOR, Vice-President (Mayor of Vancouver)
NELSON G. FOSTER, Secretary-Treasurer (President Royal Business Exchange)
T W. KERR, Director (Retired Lumberman) TEN
THE EXPRESS, NORTH VANCOUVER, B, C.
THE BXPRES9
Cl \SMIIITI Mi. fill I M\S
luen- th,* iniui- uml tht oflerlagi ...
. ui'ieiii loeal idvertiiing,
i:\it.s
sinei,. in.,ia, in,* par ime
due Week. 7 ..* par line per iniertlon
line Mi.m1.. a*  i.ci line per In-ertiun
Dollar Doublers
Our CmatiMaxj Want Ada  ar*
■ cal  dollar  doubltn   |n  thot
iMthtr and narvoui 9n9rgyj thay
will •••(! you many ttmat their
•mall cott by bringing to your
\  door what you roqulro, whothor
.  it bo ofHclont help, a doolrablo
'  borrowor for turplut caah, a po-
J  .ition or a domootlc,
|    A moot convincing and Inox-
R Dcnuivo proof would bo to try a
B Wr.nt Ad.
LOCAL AND PERSONAL
I.  Wilt,ut
mi hi- pi
,*l 1***1 Hie  li  small
tl  mi  22nd  -lleel
I I,
WORK PROGRESSING
W. •!. \l. I. ,in ha nplelad tat
anii-iniiiimi ,,i ,, .mull nihil, mi  Bth
itreel tail  "f >l.  Omul'-  \n'.
WANTED
w\Mi li  \
In.iisemirk.    Appl
e.'l-l,
' jirl fm- een* r.il
Hi*',  llnl   	
ll
B Willi run. i * !  . in lor lighl
h'lil-eke, I  1*  ,  01  * II a   ll lh.   \|i
i'l. *-. K., Ksprmt, .'Th
wwii |.   Woman I.  bnkt good
ha.iiii'ina.le bread n)  „ i    ,|,*    The
Pair, I ...ii <l,|.  \i,*. J7t
KANTKD   A  Inm ai number ..(
I Ig  ladies  In  eomplete  .la-   In
praetii al form ttolo *   I full i. ■
il|e|l|,|l'-   hllil,lie  -111  ,   t|  ll  a |  11 || 1 i a i _,
halt dyeing and l.l,* * ■ ■ ,   A\, ire tl
lai-ial  mi I -moving
wrinkle., blaehbeadi nn 1 hlemiidu a i
the -kin, manicuring and rhildren'
h.n  lilting,  in.  in,l,aiiM  nnd  hail
Wort  in all  il-  I,ran hi -   11 1  |>.,.
thill-   I l-lll   -'*a ail. a 1  1,|   |J | ,|, 11|„ 1, *.
ll ii  ,,il. .  i open*  n* in
I.a ISth,  hall pnrtii ul H* im n|tplieu
i i" the Sei i. i.ui. \|i-  \ ■ a I'nii
,-ll. ('ana lian ' ullage ul lh .... itolog).
Til l',*:,a|,*i St., Van.   er, ll, i
l-'„ Hi-.-elle liil- iiii
hiill-e  mi  5th  -I I  eai-l.  lie  ililelul-
>> a*u|il itiL-  the  I'l* liii-'*-  hlln-elf   uhen
ihel  an ttipleleil.
11.   K.   I'allinell   ol  -'ll.l  -I.e.*I   |t(l
hi-i rvming fm* t.h.-ioti than he In
lelnl-  lui e|,| ine  u  position  a-  head  "i
ih,* amounting -1.-.IV ol Ihe It. C, E*
pre  ' "iii|i.iiit.
i .an table I'. Stewan Wl ihi- morn
ing with i I.ii ■* i' ek ..ii In- liml, in.I
' t gun in hi- hand i"..i i Iwo  neeln
, im trip  ll- "ill prohabl) rei	
With  an  all hnee  III  f, nil* I 'I game,
\ -in** ial meeting In pi ii ite l*,*in* en
ie|ii*e-eni,*iii f  the ,iii and 'Iini, I  *..HI.. |||   Hill  I |  I . '.I  In  till   ill
J gieipal Imll ihi- evening an " n'i loek
lor iln* purpoae n' roniidi ring a itet
min* i .
tlthougli ihi-  month hai ap| i
10  hue  lieen  ■ 1111. -1  the  in* -III  l.-l lllll-
al the ferry "Hi,,, on lln-  i'l'' "I lhe
Illlel  -hull   that  l||<  ti,  V*  ll I'lail   llaa*
receipti ii'*..' a fell* il.ill ii   It  ulia	
ni  .lull.
Dr, *i. v r. i ampbell led on la-i
a*\iimi-'- ea-i li,,uml irain i"i I'm.**,
l'i aim e. it hen* In- will enter upon I
pott-graduate emu-,  in ipecial  nb
'.*. t..    Rn  mule  ea-l  he illlel,i|- -l..|.
ping aaiv a week iii Toronto where hi.
relative! rtatdt, I he I1*** lor «ill hs
nb tnl aboui nine month* ami dur n
thill   It   he  will  l.'  el.ai ll  lllis ,,„|
ik,tii  Iii  u  |ii*i.f,--iaatiil  naii  and
11 ial    ii ■ la* .    Ill-   |*i*e li"*,
whieh ha- -le.ulili ...i.mii during  hii
..* nleiie ....  lhe  Vnlli  SI  mil  I"
looked afi.t  In  Hi. Dyei  during  hi
illi-ell*,*.
THE BAND BOYS' DANCE
\  I'leiisatii   an   wai  liii'l  iii  lh'
band boyi! dame mi Wednotdnj even
Ing tin.l tht iilian na- a -aa ■' I'm
niieiiilly, Imt Mi*, i I,;n„e, hi,inlin,i-iet
nml leader nf the .... hettra ii nol -ut*
lilled li illl smite o| the alelail- aiiil II
|  mine-  lire Working  t retllll  the ila nee im  next  We.lli.mlal
I'timi it  '"','1 **>'' "'"'" ''"" l"""1'  "''''"'n  evening  hai heen ranivUed  bul  mil
■  i,**i **i**  "I  lhe «n...I. mui  be n- .1 again lh.  lollowing  Wad
Wnrk  nn iha* Irem-h Inr Iht  eilv's
neu  it; na* 1' ili   n '■'  along  the
snnih and eai ni.- "i il"' Lynn Vai
|ej road i* progrem>ina Invorably.
The ramp h i  l» itabUnhad  in
I um Vallej ' ' ,l1' ' >"" Valla)
general .It
i-  bting ma.
tartiag Irom lUtl ' auul ihe lav  neida) evening,  lie withe, to emphi
Ing uill I .minei I in ilm linish  tlnally Impraai ihe f.u t that nhio'.uta
,..l m'tion in n iei')  -'""', iiliile m>«.  li tm nn,* will I'.* admitted unlet* thi-}
Imhl ;iti Lnvitnttun which mil  be rt
i.l'.i n \I!V
Ilia*   1.  llll  ..** Ulle.l  aall   »i\lll  -Hal
. tenia) mm.nne ,,| Daniel S, I ove
af HH llnuViiu -neet, Va in r.
Ik-ea-eil  mi-  a inline man  nl  'Ai
BAND CONCKKT
Il„* band I"". ■ gave anolhar ipltn
allil n'lfmiiiiin*.* in  \ ia iinin I'uii I i-l
■ num*   I i'l. ■■ rtainmeni en,*,, i„
lhe |,,a al hail.I hilt a » llki-d ill
|ilulelnelil  aii'l  nmi  ll  I-  s;ife  |,i  -an
ihai ii aaaiilal ial en  tgemenl al
liln.t  am  plan*  III  lhe  |*l"ini"   Mil
IWI  HU  ll    . I.a.>all *  |'.*|al|lal,H. Th,
■ mil,I lllll ll-il llll ajalhel*. ill. ll a I
the  -luml  III  lh'  I'il.I.  "f  a  Tlinr-ilal
nighl na  ' ni' al a1  mall lail  nighl
ami  I,,  lhe I'BIUal "I'*' ner  It  might
laa*  al al  ,1-  11 |-a , HI I'llaJ i II.'  I"  till' lllll -
Iiiit ii am  inli leellng" nre rxperieur
,*,| In il.. I I men the) ran tahe it
im* granted Ihal lb. it * ntu-artt ar,*
i  iln* le*-  i|*|'i.a i ai"l Irom  lhe
lllain  i.■liiliilah*  within a  r.iliu-   aa;
,1,1,,l bloclu. tin a clear evening
ih,* muiii' nemi lo in* tweeter al a
,1 inner than i"" 11"-.* ami It i- tin-
fa 't ilmi is aeeountable lor th.* ipam
an tendance,
quelled at the door, He «l itei lhat
u pertain undetirnl le I'lemenl lm- beet
endeavoring to inviulc the pni'inct. ol
iheir exelutivt gnlheringi nnd  it  i-
laa  ."lil|ilelell   -lllll  down  "II  lh-  III
tempi ihal he i- ...... 11 j '.. ndopl -nm
i'lie. «hull mil ie millet*,I I" I.
lhe lellel, nlli.rla -,* the .lalll.is ll .la
ll.  di ' I'llllluieil,
lhe Inns ate mine uhil thei eon
• 1,1, i ii- itraight im turd method, i
pmvidt fun.Is fm* ih,* reqtiireinei ie  n
the I,,uiai nml in tlu. il ,<i have am •
e'l the public In a -l-t  ihein.   Al lh>
line  lime  thei  an* willing  t"  gin
l ilae teeelle,l a- f n  a-  it  i-  | n -I. le
-aa   III   till 11   th.'l   .1"  ll"I   Wnnl   laa   Ml
'Iiniii mih ihe 1... nl :ti.I .1. Iriibh-1 it
nonage In a-kine lit -in In a-... at.
uilh  nlllsi.leis.
I llllll I -  inli PHIZKS
I'le-illelll  Vl.  I .  Keella*  aa''  lhe  Villi
I'ain inner llml! ullii il \--,,,iali'ei
ainl fanner'- In tit.it.* ha- Iorwarded
a . heque i" ea* h pri e winner al ibe
recent  Honk iilturnl  exh hit Ion,   li
lh,-e *hr,|iie. ale nnl  i .. neil |i.*ili |n
Ii  .a*   ihould  iiiii  |ieni. ii- -eh*.
llllll   ihel   hlle  * an  a   ia.a   1
inm  in am  ii.n  .li  Ka.in  rtquetl
ihal  thei   will ' klndi)  * .-tiiiiiuni* al *
v. iiii  Iiiiii ill  mi*e in "1*1'  ihal .nin,
an ia. iimi  null  Iw e\le .I.'I   In  all
pntront ,,f lhe ihow.
RASKKTIIAI I  'II I IIM.
1 meeting  o| il ■■ l.a-l,. il n I
nw \ 'Al i n dance
Mr. ami M.-. Samuel I'roberl wen
ilm Ian-is al a very pretty dance tii
en ai ihen* home in l.i nn \ alley laal
evening mt th ration nf the iiiiii
nue,* nf ih, ii daughter, Sellie, to Mi
Warren tr. hibnld un Weduemlay. I \
.'lieiii muiic wai provided and at in
jumble lime ipent.  I'm ilm-'*  uh,
alll  lllll   Irip  till'  lighl   il.li  -  i   a :||  Ii
ami nther gamei wart proiidad, at
a late hour rtfreihmenti ner,* -,-i-\.-,I.
I he  alulae  ii a   ie nn  re-iitneil  un
in * nli  hour ihi- ni,,inin .
BUILDERS
aiwi-tjTO'^r- bb—
AND
CONTRACTORS
t-wM.-niw.uni.ua
WILL KIND IT TO
THEIR INTEREST to
huv
tlieir lonls and Hartl-
____ lit-t'i-, wht-rr- Ivgh
>|iiiilily rti|;ns sliptrme,
liaiul in hud  Willi  fair
pricei,
tray BuMng li,ulc uill find hoc every tool and impl*
mont rf-t|iiirt'd, ami tlm prices will bt- lound t-mincnlly salislactory.
Wc will ippreciatt a trial order and you will apprtciatc
our goods.
paine & McMillan
1 lie now cr 1 iardw arc
Norlh Vancouver
'
M
M,,*,.*, -j:is I I'h  ireet * n Ihe rvmtng
,,f Tuaada)  neil i"i lhe purpoae  ..I
FOR  SALE
I "I;  -mi    Small  k loia,
cheap,  \|i|.li I JT 13th .treei l J7.
Ml Mll(nn\|>  ,t ultiiai... (mh
I*, a* a  . limited  ii|i|l*. I'h.,ne
Inli - M I   I in ivtmle ■  Ip
|il,*- * heap.  Ipple. ami paan  I  '
K  * , h'aili itiDrl •
EDUCATIONAL
1 lt\ MOM"\ inl! VOl !
friti ne* imlin ii vmi kii,m  any
 nh,, iiimi- i Slngtc Btwing Mu
I  I mil pa) la.u *."..   I.l.i..—
aiiai'iviiiL' the
yean and .ami-  over here -„  i-|.ii  vu|| ,k. MA .„ lhl, .„„ , \|,
n.ii.l  anal parti) lm l.i- health, II.*
ll.l-  tilkell  -e.i,,U-ll   ill  -nntl  lllll'i  \t
riving  lllld  HU-  taken  In  a  I*  ll  I"
niial.  Ill- , ,,i,.liti.'ii gradually be.«	
wane until he Until)  -u.enniln'1  lo
mi,,**I  ,.f tin* lever,   The  bod)
a then  i" hi  borne In lummrer
,. .nm- where It will lie embalm
i  nnl Imp! until lln* lumber iih" i-
mm .a, route Iront Nco'lood arrlvit,
ll..* In. Mi. I ove « •  i ... .win. lb-
leave-  i  llif,  tm)  l "Ull*.'  ehdd   lo
t ll'l III- I,,--.
I'lAlil'lll li OS  Mil  I'KISI I SS
MU
Imong 'ha li ndei  nn lhe repain lo
the  I'rinee -  Mai  unn  lying  iii  \ e
'aal ll  na-  nue  ft,,111  lhe  \\ ll'l l* I' Slu|a
ia,|.  ,,i  thi-  , ill . Vhilt  I llall    Hall fill    it    I-  II.eiel-In* ,|    thii
ilie) Hen* Imi a nominal ia*. ai ove
inl  !• ml* I
I he .initial. I  pri* I'm  llie  ie, ai l- laa
|ai,.Lu ,nt   nul   lha*  ihip  lllll  al llll  1"  al"
PEABODYS'
UNION M
an
tli\y/  \
Tin-  oiiH- nanu(iu*tur>r
lli:it  p| in . a  , a I,
iiniii' if they i|«) nm nn-,.i
AMERICAN
electing officer, hn the entuing lerm,
\ll thote Interetted in Ihii iporl are
...t.halli Invited i" I*- I"' in.
V  1 .  I'l.'l'.ll  It'Ul   Hei  Kia.al.l.lllt.ll    | HI- lv l
Bl  John'i i lm, i, 11,11, h'.ih
MI>S \. I,. !•'. i.liMiHI I I
LOCAL ADS
\ i,null POSITION
I Hn I.' hmi liy iiniliitiini.( yo
in,I ladle* in lln* field nf "Wllel,*.-" m
KSTIMATI  nl  Mil  Uniil li
Mill \l  i Kill'
I he  International  Inililute ..i  \
I i. llll 111.-  giVW  III.*  1 ** I'l i'i  lllle.lt  i t. a | a
e  IIUI Ileal  -, |' a • Hal ael   1-1  .  -  iaai,all   .
Iinli. |im.:I|.,,i .'*.',  Imli. I . rump u.l
mth l-l.,.|,'..'a.'|i:i reported laal  month
ami l.'.'i.:iii:i.-'-"' latl ye ai
l   It I.lllli.  |l*K,*&1,'jll  I.a: he]  .  	
partd mil.  |Hi,**l,(a33  rep. rted hi t
innnth  an*l  'i'.'.nil'.,"la |a-l  leaf.
Ilungari. I'.i*..».'.lh l n* .*l .  * .am
pared mih I*-,il.V.'.,':'*."i rc|nirted  I
 mh and lalVMUVixti In.l j-tar,
Kuttia, UI7.I * I . I'm
rd uilh M.-.li:i.t'i*'iu lai-t i.in.
I'm -ni. -7.7'.1'..." ii mpared
i»ki nml if th, I,,, al .hipyanli li.nl been
-Haa.*..inl in landing the job ll would
have been tl  tdverlitemtnl  i*
Sorth  \ an* ouver,  nol lahii
i.in-itleialii.n    lh.*  111 allll.,11-   el| ,'lllli
nne ..i ii,mj. - ihn ii.aaihl undoubted
K I, ii. I i. il, Irihuted It iln* * I)
li i.  undent! I  thai *i  Portland
lum which pul in i '1*1.
-mh  iiuiiii,'liien'-  Irum  il,.*  -in  "I
Portland that lhe) «. rt able lo ten
der min h lower lhan the) could havt
..iheilll-e.    Till-  1-  a  -lllk ia.  , \ i'i.|'l,
*,( ih,* tnttrpri i um iliter  ritltt
in il uh.
In i pair
And bt ro
Pt ibody'i U.i .1 Kin-
GOODS
MANUFACTURED
IN-
(Al
if
Kl i iiMMI SDATIllN  Hi  I'iOVI US
Ml \l
For Sal* br
CUMMINGvS
ii. ui's Clothing,    Fuiniahinja,    Mn't,  Ladies', and
Childrau'i Ikwti ind ShoM.
NKXT TO IUBMB' MI'AT MARKKT
.link I.inili'l ami N. I.'.nsd.ili'  railwaj Ulagraphy,  Sin.*,, the - hum with l»,«W,(Vtt ta a m  bul
1 hill    laeallllla*   I'lle'lill'   llll'l    -illl''    Al
l-'.l.l.i Mu.i.tv l... I'm* instir.iiue «"!'   rompanlm  an  artaWiihlng   ' '  '" i«	
, laliot  throughoul tl mut tbtn l n| iiMiuil lil  ritnnany, lu
|  | ,,,.,,  -hortagt ..I lehmai'lu*. gu I  tilth, wintei wit
He Iiill I.*
I]  e\.l,'iti-.  IIIUI  .'"le
I',, „,,.,,- pai beginneri Irom IW te -':!  *1"1' l'"''-  !"'-' »l*«t, J.T.  i
runt:.', an.l lu 1.1...'.| g I  f.i  .|uii '  ,    .    .  . ,   , ,*  , ,  ...... , |".,|. on
, , '   nil per month, mth g I cba I  ■ ■"" ' -''■ *unna, lumiti i*	
enaa,   lurnet  . ... I.... .lil.* \i     .   . ., ■    j ,  i-.i
,,,    , ,   ,,   „   ,,.,           id. ineement,  ll.e Natl" nal l.*l*ui.i|'h i-ompni
I'ln me l"l.   I'.ll, I.ai Jll.                               a   ,
lia*timt,*  nperatea  li  "He ml  iottl
""~~~~~~~ a,,.   ,„  Vnaeina,  undei   up i
NORTH  VANCOUVKR 0RCIIK8TBA  II  II, m ■! Wi"h nd plaee
■Wit  .U|.|.ln**l  f.u  dU '   "'i"''   """ I"""    ''  "'"
Mr.  I', o, Boi M  I'h....* llll'l   l(  I'" n* '" ""'" ,l"'"' '"' ,"11'11"1
i|  It-mli
C.M.N. CO. COAL & SUPPLY CO.
will bo ready tn All your ordan on
or before October '.it They will
carry a lull line of building sup
pliei. Oct the boat. Th. y have it
A trial order will convince yon of
that. Oet your coal before tbe
rainy season sets in Head
quarters on corner of Esplanade
and St. Qeori-c, Nortli V.n,  tftj
Phone 259 Terms Caih
,|   ||,|l,a,,|a*,,l.   I.I  ,  I  111   I'   li.  lh,   POT!
'  lllllll,  Ol,'  ,   "I   Ma.ll|,hl*.   I   IHI.
I I a   l.ell   lliul,. I   mill   .'   '  Mill .' II *
.  * il.li I...I  In  ll.e  I .1 ■. * * ■■ I  I  il	
'    i  now in full "|i. ii i**a 11,
mill I.,  , raparit)  •! '"""" leol ptl
.* *l will .ni'- eiii|i|..* i i" Irum
lo lorll men
'I'n the property  own, i   n  Mooh»
IIT. II*, hi. UK, ISA, 117, l>, ISO,
iii, ia, i'.;'.. iii, in iu-i nmi in,
in ih.* - .I*,   eu. nl I ••• 'J.'l
'I \M  SOTH I  ihal  ■ ' a,ii„.*,l uf
the I'll) ol North Van  im i purpo
,-  With  II-  lillle 'I. lm i    il.le,  I"
l'l!n\|\t IM  I WH*.
lh,* month.)  record ol limbel  r,*
:  In  lh.  I *,,,* I i
Ihi   la* '111*11
01 I  li... I   uml
in..* lh
lie  ii id. ntal  '*
i*  "■  pi bad  the I lit ■ |   I  in lhe  n
lot nliti,  n  I " il  Impi..u>ineiil
hn..I.* ' ulh I total  Hi hi"  fm  the  pur| It tpiirin|
il  huiil!,.l  th.* hn r  ptned portkmi  ol
oal pri i lane  in the abo'. I nd that a
dm ..I i'h ..I' mtetiag ..i 'he pt mi' i
iluii mi
."rn mounted I |..tn. lo
17*, md  pel lulled I'l*1  II mattei
II  "a i. a a.i the i
lllnM'i-   HI ! Ill RD
I h, li. C. School Int-i*.  ii Iht i
I nl  . "laieitlnui  ill  Keluillta  le.um
lll.'llileil  lhe  lollowing  I'-a,Lili'lll- |
Hint  the aiietinmi  a,i tht govtrn
in.-iit  I.*  .a leil  I"  the  hek  * I  , i I In
librarian outiide th* large i itlet, it .1
thai  the a--n. iallmi  a-k  thai nu  uel
bt  |.;l--*'l  ill  ll**\l  -'--lull   I.llllill   to
iiiai hi inr..* m Ontario,
'I hm  tin* government be uked te'
.ttppll  all  imnl  ..h,„,I-  w i'ii  11■ lu
! in iu i|a* and .l.-ki,
Thut  iii ll I'i  "i ihi- in ii
lull*  (hi  llilale-    Oi  ll"'  I'  I. I ll
T'I, * "ll '" awterinll* ad. *
,,l  rm  .,!*  impn   *   ' ' """"' "l"1, " ■"'"'
■ ,1.  I'repai lively  pro  "" """ "''' ''""' "' '
-   *   '
i |  *, ,  ■ .i.i, mont   ' "'  I u  '"  "l1,1"
 n   , arhou  l„  Jl I  i" l."*|. all  fi.v
ien l k  I,, m ,* ol tin. dangtt ..I
Iran nt I  it  in' i  diteattt,
a. a-. 4.. ♦. *. +»■*■ •>. ♦. ♦. ♦ • ♦. ♦ *. ■* .♦••♦*. ♦*.>•> .*♦•♦■• ♦
♦
♦
SPECIAL FOR TE^ DAYS
Mil  KIN.. - i n|;ii\M|lt\
Coldyke Baking Powder
fwo 16 oz. Tins for 35c
♦
♦
J. A. & M. McMiLUN
(aim,i i.,ms,iti,  imi Baslaaida
.a.e.e.e.a.e.a.a.e.e.a.e.e.e.ate'e'e' 4-i-4 •-♦
lemplal	
\ (, inaa, ive irn mon
ml will I., lb. i i. •" ■  *■ Ihe pi i" ■
Ol  lhe ">•' Ill II..  lalllg,
i he  a I *'fa   'I'*
illl It.-.I  III  a  ""' III.   I ill   lh.   ' he	
i|i|il* lial le, K'l lit * l'i ul
tWO   IgO.    Ila.   llinl    '  '   l.ill' a.i    '"   I  '  I	
Ii,e  Will  -ellh   I    I**   '  '    '  I "l; ""   "(  "M *9I I
I  m  ih.*  | Ion  *o and  I  -""" '"'  "■''''' '
Vettmlniter \l.i.-
I.uri;.' iiunii.. i  o| ir. i*|  ■* *.
at mil ii.* pn ien
li.m ..I I .mel    a i *i ilif,  *|K| --,,inh
\fii. ii I" iiuik,  *   irikil   ll.pl
poitihle "ii ll a n  'a n
the  ele-  nf  11„   »orl II.
I "liili.n
Ihal   Iht   ■.■ulelliln. Hi   I kail   III
give  mi iii t.i i n.iiuragamenl  lo
ilie  I i llnil.  ul   nii'l  imp-  uf  mill
ll ill III ll'  I ll'll   . llll'll-  	
iiiiiii iii line with  In  titim In vogut
l.*.|. la, I
The  recommendation,  wart oaniatl
unanlmouil)  hi il aviation,
II Mil 118 mi; c.N.R. I IINSTRI C
TION
\ .all du* lender, will be wni oul
in ihe neu ihiin il ,*  hi  ihe ('unn
dian Northern milt ti  i**i  tha i on*
nil* tiun  nf  llu*  I I I'llll
,1.1. k  llll'l  I  I ,""**      IHIietinn   n(
the I'ln-er ami I homp  n iiii rt,  Ii
ktnl IH'  WORI n , in,  ha-  _ ,..linm„„| -hat i greal port oa .a
 " '' d  ,i„* i,,„* through li i iiimi
I   ;,li'" '   '   Bj||  mleml  I"  11  a  sluilinn  a
■mr i'iiii i I'll iiiii,iii
The   Se|,lel,,l.. . | |||
BEST BUY IN THE CITY
*
17th Street—Hall block off Lonsdale Ave.
lacing south, 66 x 148.1 (eet, price $1800,
1-4 cash, halance 6, 12, 18 and 24 months.
INKSTER & WARD
Rl ul I'.state, Loam, Insurant.
219 Lonsdale Avenue    -    North Vancouver
imli*.
itrihingl)
Una, add. ■' ■ " luvoi thl
Impn  "". a  ' i  ami
,.,, i, I •  i»-i i... 11  '      , „|| battel  tapon  I  In tniea
l.a in In*  **i  I th  i plnOH *  imli' .'■  It It  '   '  ll"1  ' " I
hi, ml  ium i, i ,,i ini|im■tan"* h ■  btan done il
„,,.,* the world  ■. ■ on,   Phe be • rttnlti nbl lined  wtw
„ (nil m I i mi in I'ii,* I ie** i' ii l I*. B rVtwen ,
'TIM III.  i.nl.'l II ,.*■ ,,'|„, in :'.:'* houn'  bovtUIng at  Mt
fori    In  i  I ml I ,,l,„e||  I  ,eek  a|*„l**l  U|*  '      *
*.,  |||
'
j,i  porl la ||"  ''
iv» id H"ld.
We operate thc only pad-
,ded furniture and piano
moving van in thc city. . ,
N. V. Cartage Co.
7 I im-ti.il.* Ave,
I'lHIM • - 111

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.expressnv.1-0309441/manifest

Comment

Related Items